Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 24 februarie 2022  pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME METODOLOGICE din 24 februarie 2022 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", pentru categoria de investiţii prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021

EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 221 din 7 martie 2022
──────────
    Aprobate prin ORDINUL nr. 278/167/2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 221 din 7 martie 2022.
──────────
    ART. 1
    (1) Programul naţional de investiţii „Anghel Saligny“, denumit în continuare Program, este un program multianual, finanţat de la bugetul de stat, coordonat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, şi are ca obiectiv general creşterea coeziunii teritoriale prin echiparea unităţilor administrativ-teritoriale cu dotări tehnico-edilitare şi de acces la căile de comunicaţie, îmbunătăţirea atât a condiţiilor de viaţă, cât şi a standardelor de muncă pentru toţi locuitorii României.
    (2) În aplicarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Naţional de Investiţii „Anghel Saligny“, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă, beneficiarii Programului sunt unităţile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 95 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv comune, oraşe/municipii, judeţe, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, constituite în conformitate cu prevederile art. 100 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, constituite conform art. 89 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, pentru investiţiile realizate prin asociaţiile de dezvoltare intercomunitară.
    (3) În situaţia în care asociaţiile de dezvoltare intercomunitară nu sunt înfiinţate până la expirarea termenului prevăzut la art. 6 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, unităţile administrativ-teritoriale au posibilitatea de a încheia acorduri de parteneriat, în temeiul art. 89 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, în baza cărora să se oblige ca în termen de un an de la data semnării acordurilor să înfiinţeze asociaţia de dezvoltare intercomunitară, în vederea solicitării includerii în Program a obiectivelor de investiţii.
    (4) Obiectivele specifice ale Programului pentru categoria de investiţii prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) din ordonanţa de urgenţă sunt următoarele:
    a) creşterea standardelor de viaţă şi de locuit ale populaţiei prin asigurarea unor condiţii îmbunătăţite pentru încălzirea locuinţelor sau prepararea hranei faţă de condiţiile de locuire existente;
    b) reducerea emisiilor de noxe în atmosferă ca urmare a utilizării combustibilului solid.

    (5) Indicatorii de rezultat ai Programului naţional de investiţii „Anghel Saligny“ sunt următorii:
    a) lungimea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale: 2.500 km;
    b) număr de branşamente individuale la sistemul de distribuţie a gazelor naturale: 150.000.


    ART. 2
    (1) În vederea repartizării echilibrate a fondurilor de la bugetul de stat prin Program, pe judeţe, astfel încât să se atingă obiectivul de coeziune teritorială, se utilizează cel puţin unul dintre următoarele criterii de prioritizare:
    a) datele demografice şi administrativ-teritoriale ale judeţelor, având în vedere:
    (i) ponderea numărului de unităţi administrativ-teritoriale din judeţ din totalul numărului de unităţi administrativ-teritoriale de la nivel naţional;
    (ii) ponderea populaţiei judeţului raportată la populaţia totală a ţării;
    (iii) ponderea suprafeţei judeţului raportată la suprafaţa totală a ţării;

    b) capacitatea financiară a unităţilor administrativ-teritoriale;
    c) ponderea valorii totale alocate de la bugetul de stat pentru obiectivele de investiţii aflate în derulare, finanţate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei în fiecare judeţ, având în vedere:
    (i) valoarea totală alocată de la bugetul de stat pentru obiectivele de investiţii aflate în derulare, finanţate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei în fiecare judeţ, din totalul investiţiilor aflate în derulare la nivel naţional, finanţate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei;
    (ii) necesarul de fonduri pentru finalizarea obiectivelor de investiţii începute şi nefinalizate raportat la necesarul total de fonduri pentru finalizarea obiectivelor de investiţii începute şi nefinalizate de la nivel naţional;

    d) indicatorii statistici publicaţi în baza de date TEMPO-Online de către Institutul Naţional de Statistică din care rezultă necesarul de infrastructură în domeniul reţelelor de distribuţie a gazelor naturale.

    (2) După repartizarea fondurilor de la bugetul de stat pe judeţe conform alin. (1), în vederea repartizării echilibrate a fondurilor de la bugetul de stat pentru finanţarea obiectivelor de investiţii încadrate în categoria de investiţii prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) din ordonanţa de urgenţă, se utilizează cel puţin unul dintre următoarele criterii de prioritizare:
    a) datele demografice şi administrativ-teritoriale ale unităţilor administrativ-teritoriale, având în vedere:
    (i) ponderea populaţiei unităţilor administrativ-teritoriale raportată la populaţia totală a judeţului;
    (ii) ponderea suprafeţei unităţilor administrativ-teritoriale raportată la suprafaţa totală a judeţului;

    b) capacitatea financiară a unităţilor administrativ-teritoriale;
    c) ponderea valorii totale alocate de la bugetul de stat pentru obiectivele de investiţii aflate în derulare, finanţate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei în fiecare unitate administrativ-teritorială, având în vedere:
    (i) valoarea totală alocată de la bugetul de stat pentru obiectivele de investiţii aflate în derulare, finanţate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei în fiecare unitate administrativ-teritorială, din totalul investiţiilor aflate în derulare la nivel judeţean, finanţate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei;
    (ii) necesarul de fonduri pentru finalizarea obiectivelor de investiţii începute şi nefinalizate raportat la necesarul total de fonduri pentru finalizarea obiectivelor de investiţii începute şi nefinalizate de la nivel judeţean;

    d) indicatorii statistici publicaţi în baza de date TEMPO-Online de către Institutul Naţional de Statistică din care rezultă necesarul de infrastructură în domeniul reţelelor de distribuţie a gazelor naturale.
    e) populaţia deservită de obiectivul de investiţii - număr de beneficiari direcţi;
    f) contribuţia proiectului la atingerea obiectivelor generale ale Programului prin analizarea gradului de dotare tehnico-edilitară, pentru asigurarea standardelor de calitate a vieţii, necesare populaţiei şi faţă de rangul de ierarhizare a localităţilor, conform Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi, cu modificările şi completările ulterioare.


    ART. 3
    (1) Prin Program se pot finanţa:
    a) înfiinţarea de noi sisteme de distribuţie a gazelor naturale;
    b) extinderea sistemului de distribuţie a gazelor naturale în localităţile din cadrul unei unităţi administrativ-teritoriale;
    c) modernizarea sistemelor de distribuţie a gazelor naturale prin transformarea în sisteme inteligente de distribuţie a gazelor naturale.

    (2) În situaţia în care, după aplicarea criteriilor prevăzute la art. 2 alin. (2), există obiective de investiţii care nu pot fi departajate, sunt prioritare acele obiective de investiţii privind înfiinţarea sistemelor inteligente de distribuţie a gazelor naturale/ extinderea sistemelor de distribuţie a gazelor naturale cu o reţea inteligentă de distribuţie a gazelor naturale/modernizarea sistemelor de distribuţie a gazelor naturale prin transformarea în sisteme inteligente de distribuţie a gazelor naturale.
    (3) În sensul alin. (2), prin sistem inteligent de distribuţie a gazelor naturale se înţelege acel sistem de distribuţie a gazelor naturale format din ansamblul de conducte, armături, instalaţii, racorduri, precum şi alte asemenea componente de la staţiile de reglare-măsurare-predare ale Sistemului naţional de transport al gazelor naturale până la posturile de reglare-măsurare ale consumatorului final, inclusiv contoare de măsurare a gazelor naturale inteligente, şi care asigură cel puţin una dintre următoarele funcţionalităţi:
    a) utilizarea instrumentelor inteligente în domeniul măsurării presiunii şi debitelor, contorizării, inspecţiei interioare a conductelor de distribuţie a gazelor naturale, odorizării, protecţiei catodice, filtrării şi, după caz, uscării, încălzirii gazelor naturale, reacţiilor anticipative, trasabilităţii sistemului de distribuţie a gazelor naturale, dar şi de colectare şi procesare automată şi de transmisie a datelor de la distanţă, în vederea funcţionării în condiţii de eficienţă şi siguranţă a sistemului de distribuţie a gazelor naturale;
    b) utilizarea tehnologiilor IT şi a inteligenţei artificiale integrate care permit integrarea activităţilor participanţilor pe piaţa gazelor naturale în procesele de colectare şi transmitere a informaţiilor, de distribuţie, de stocare în conductă şi de utilizare a gazelor naturale prin participarea activă a utilizatorilor sistemului la creşterea eficienţei sistemului inteligent de distribuţie a gazelor naturale;
    c) utilizarea tehnologiilor care să asigure o fiabilitate sporită a aprovizionării cu gaze naturale, un acces continuu, sigur şi rentabil la gazele naturale, precum şi capacităţi tehnice pentru a oferi clienţilor servicii noi care să optimizeze consumul de gaze naturale.


    ART. 4
    (1) Pentru categoria de investiţii prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) din ordonanţa de urgenţă se pot finanţa prin Program cheltuielile necesare pentru înfiinţarea şi extinderea sistemelor de distribuţie de gaze naturale, inclusiv a branşamentelor, conform legislaţiei în vigoare, şi racordurilor la sistemul de transport al gazelor naturale, precum şi cheltuielile necesare pentru transformarea sistemelor de distribuţie a gazelor naturale existente în sisteme de distribuţie inteligente, cu excepţia cheltuielilor care sunt în sarcina concesionarului.
    (2) Se pot finanţa de la bugetul de stat prin Program următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli din devizul general, prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare:
    "1.2. Amenajarea terenului;
1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor;
2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii;
3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor;
3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie;
3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie;
4. Cheltuieli pentru investiţia de bază;
5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier;
5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii;
5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii;
5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC;
5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute;
6.2. Probe tehnologice şi teste"

    (3) Nu se finanţează de la bugetul de stat prin Program următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli din devizul general, prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare:
    "1.1. Obţinerea terenului;
1.3. Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială;
3.1. Studii;
3.2. Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii;
3.3. Expertizare tehnică;
3.4. Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor;
3.5.1. Temă de proiectare;
3.5.2. Studiu de prefezabilitate;
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general;
3.6. Organizarea procedurilor de achiziţie;
3.7. Consultanţă;
3.8. Asistenţă tehnică;
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de şantier;
5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare;
5.2.5. taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare;
5.4. Cheltuieli pentru informare şi publicitate;
6.1. Pregătirea personalului de exploatare"

    (4) Cheltuielile prevăzute la alin. (2) pot fi finanţate şi din bugetul local al beneficiarilor.
    (5) Nu se finanţează de la bugetul de stat cheltuielile efectuate anterior introducerii în lista de obiective propuse spre finanţare prin Program, aprobată prin ordin comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei şi al ministrului energiei, conform prevederilor art. 6 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă.
    (6) Se pot finanţa prin Program cheltuielile pentru serviciile de supraveghere/monitorizare a lucrărilor în timpul execuţiei lucrărilor şi cheltuielile pentru serviciile de expertizare în vederea preluării obiectivelor de investiţii de către operatori.

    ART. 5
    După efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor, sistemele de distribuţie a gazelor naturale realizate prin Program devin proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, conform legislaţiei în vigoare.

    ART. 6
    (1) În vederea derulării Programului, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei pune la dispoziţia beneficiarilor platforma digitală „investitii.mdlpa.ro“.
    (2) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei creează conturi individuale pe platforma digitală prevăzută la alin. (1) pentru unităţile administrativ-teritoriale şi pentru subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti. Toate activităţile specifice Programului se desfăşoară prin intermediul platformei digitale, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 7 alin. (3).

    ART. 7
    (1) În vederea includerii la finanţare prin Program, beneficiarii transmit, în termenul prevăzut la art. 6 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, cererea de finanţare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, la care se anexează:
    a) devizul general estimativ, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.1;
    b) hotărârea consiliului local/hotărârea consiliului judeţean/ hotărârea asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru obiectivele de investiţii realizate prin asociaţia de dezvoltare intercomunitară/hotărârile tuturor unităţilor administrativ-teritoriale membre ale parteneriatelor în situaţia prevăzută la art. 1 alin. (3), pentru aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ prevăzut la lit. a);
    c) hotărârile consiliilor locale/hotărârile consiliilor judeţene pentru aprobarea parteneriatului, în situaţia prevăzută la art. 1 alin. (3).

    (2) Pentru obiectivele de investiţii constând în extinderea şi/sau modernizarea sistemului de distribuţie a gazelor naturale în localităţi din cadrul unei unităţi administrativ-teritoriale, beneficiarii transmit, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), următoarele documente:
    a) declaraţia reprezentantului legal al beneficiarului din care să rezulte faptul că extinderea şi/sau modernizarea nu se află în sarcina concesionarului serviciului de distribuţie existent;
    b) acceptul concesionarului privind preluarea în operare a serviciului de distribuţie realizat.

    (3) Documentele prevăzute la alin. (1) şi (2) se transmit în format electronic, se semnează cu semnătură electronică calificată, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice, şi se încarcă pe platforma digitală „investitii.mdlpa.ro“ sau se emit în format hârtie, se semnează olograf şi se depun la sediul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, cu programare prealabilă disponibilă pe site-ul oficial al ministerului.
    (4) În cazul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară şi al parteneriatelor, documentele prevăzute la alin. (3) se transmit de unitatea administrativ-teritorială desemnată, prin hotărâre, ca lider al asociaţiei şi se semnează de reprezentantul legal al liderului sau de persoana delegată, conform legii, de acesta.
    (5) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei poate solicita beneficiarilor clarificări cu privire la completarea eronată sau incompletă a cererilor de finanţare.
    (6) În situaţia în care, în termen de 15 zile, beneficiarii nu dau curs solicitărilor de clarificări din partea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, cererile de finanţare se consideră neeligibile.

    ART. 8
    După finalizarea perioadei de depunere a cererilor de finanţare şi a documentelor necesare potrivit art. 7 alin. (1) şi (2), după caz, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei şi Ministerul Energiei, în urma analizării conformităţii administrative şi tehnice a proiectelor depuse cu cerinţele stabilite în Program şi în urma aplicării criteriilor de prioritizare în conformitate cu prevederile art. 2 şi efectuării analizei interne, aprobă lista obiectivelor de investiţii incluse la finanţare prin Program, prin ordin comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei şi al ministrului energiei.

    ART. 9
    (1) Contractele de finanţare multianuale încheiate între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei şi beneficiari au o durată de maximum 5 ani bugetari, definiţi conform art. 2 alin. (1) pct. 1 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, fără a depăşi data de 31 decembrie 2028, şi se încheie în limita creditelor de angajament aprobate anual cu această destinaţie, fără eşalonarea anuală a creditelor bugetare, care se înscriu cumulat pentru toată perioada de finanţare. Pe durata de valabilitate a contractelor de finanţare, valoarea creditelor de angajament este egală cu valoarea creditelor bugetare.
    (2) În funcţie de prevederile bugetare aprobate anual cu această destinaţie, durata contractelor de finanţare prevăzută la alin. (1) poate fi prelungită cu maximum 3 ani bugetari, fără a depăşi data de 31 decembrie 2028.
    (3) Începând cu anul bugetar 2024, contractele de finanţare prevăzute la alin. (1) se pot încheia doar în situaţia depunerii de către beneficiari a unei declaraţii pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, privind finalizarea obiectivului de investiţii până la data de 31 decembrie 2028.
    (4) Valoarea alocată de la bugetul de stat prin contractele de finanţare nu se poate majora.

    ART. 10
    (1) După aprobarea listei prevăzute la art. 8 în vederea încheierii contractelor de finanţare, beneficiarii sunt obligaţi să încarce în platforma digitală următoarele documente:
    a) extrasul de carte funciară pentru terenurile şi/sau construcţiile pe care se realizează obiectivele de investiţii sau, în lipsa acestora, hotărârea consiliului local/hotărârea consiliului judeţean/hotărârea Guvernului de atestare a domeniului public/de trecere a unui bun în domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale beneficiare, după caz;
    b) acceptul pentru ocuparea temporară a terenului şi/sau actul din care rezultă constituirea dreptului de trecere, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (10)-(15) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dacă este cazul;
    c) certificatul de urbanism însoţit de avizele şi acordurile stabilite prin acesta;
    d) hotărârea consiliului local/hotărârea consiliului judeţean/ hotărârea asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru aprobarea studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, a indicatorilor tehnico-economici iniţiali şi actualizaţi şi a devizului general al obiectivului de investiţii iniţial şi actualizat;
    e) devizul general pentru restul de executat defalcat pe categorii de lucrări şi categorii de cheltuieli, dacă este cazul;
    f) hotărârea consiliului local/hotărârea consiliului judeţean/ hotărârea asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru aprobarea cofinanţării pentru categoriile de cheltuieli finanţate de la bugetul local;
    g) studiu topografic pe baza căruia a fost întocmit studiul de fezabilitate/documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie, în format electronic editabil, inclusiv seturile de date spaţiale vizând localizarea în teren a obiectivelor finanţate, georeferenţiate şi în format vectorial. Geometria localizării obiectivelor va fi reprezentată ca (multi)poligon, cu câte un element unic pentru fiecare obiectiv de investiţii, în sistemul naţional de coordonate Stereografic 1970;
    h) contractele de achiziţie publică pentru serviciile de proiectare în vederea elaborării documentaţiei tehnice pentru autorizarea lucrărilor de construcţii (DTAC) şi a proiectului tehnic de execuţie (Pth + DDE), precum şi contractele de achiziţie publică de lucrări sau contractul de proiectare şi execuţie, inclusiv actele adiţionale la acestea, după caz;
    i) copie după contractul de concesiune a gazelor naturale sau, după caz, dovada înfiinţării serviciului comunitar de utilităţi publice pentru alimentarea cu gaze naturale, în conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    j) autorizaţia de înfiinţare eliberată de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei pe numele unităţii administrativ-teritoriale solicitante, dacă este cazul;
    k) autorizaţia de construire, aflată în perioada de valabilitate;
    l) acceptul Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale „Transgaz“ - S.A. privind racordarea în Sistemul naţional de transport al gazelor naturale sau al operatorului din amonte;
    m) avizul tehnic de principiu eliberat de către concesionar, dacă este cazul.

    (2) Anexele la hotărârile prevăzute la alin. (1) lit. d), precum şi devizul general pentru restul de executat prevăzut la lit. e) se întocmesc conform modelelor prevăzute în anexele nr. 2.1 şi 2.2.
    (3) Ulterior încheierii contractelor de finanţare şi anterior depunerii fiecărei solicitări de transfer, beneficiarii sunt obligaţi să încarce în platforma digitală documentele prevăzute la alin. (1), actualizate, dacă este cazul, precum şi următoarele documente, în funcţie de stadiul de implementare a obiectivului de investiţie, sub sancţiunea neefectuării transferului sumelor solicitate de la bugetul de stat până la data actualizării/ completării documentaţiei:
    a) procesul-verbal de predare-primire a proiectului tehnic, întocmit şi verificat conform legislaţiei în vigoare;
    b) ordinul de începere a lucrărilor;
    c) comunicare către Inspectoratul de Stat în Construcţii privind începerea lucrărilor de execuţie;
    d) dovada plăţii cotelor, taxelor etc.

    (4) În perioada de valabilitate a contractelor de finanţare, în toate situaţiile în care beneficiarii solicită diminuarea valorii alocate de la bugetul de stat în procesul de implementare a investiţiei, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei procedează la regularizarea creditelor de angajament alocate, diminuând corespunzător valoarea aprobată prin ordinul comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei şi al ministrului energiei prevăzut la art. 8, precum şi contractele de finanţare prevăzute la alin. (1).
    (5) Modificările de temă/soluţie tehnică apărute pe parcursul realizării obiectivului de investiţii sunt permise doar dacă sunt necesare pentru funcţionarea în parametrii tehnici şi economici optimi, conform standardelor în vigoare, cu încadrarea în suma alocată prin contractul de finanţare sau cu încadrarea în valoarea solicitată prin cererea de finanţare, în cazul în care la momentul modificării nu există contract de finanţare.
    (6) Beneficiarii au obligaţia să transmită Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei o notă justificativă anterior efectuării modificărilor prevăzute la alin. (5), precum şi în alte situaţii în care este necesară emiterea unei noi autorizaţii de construire.
    (7) În situaţia în care modificarea de temă prevăzută la alin. (5) presupune realizarea obiectivului de investiţii pe un amplasament care depăşeşte limita administrativ-teritorială a unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale beneficiare, la nota justificativă prevăzută la alin. (6) beneficiarul are obligaţia de a anexa următoarele documente:
    a) acceptul pentru ocuparea temporară a terenului şi/sau actul din care rezultă constituirea dreptului de trecere, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (10)-(15) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) dovada constituirii unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară sau dovada aderării unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale beneficiare la o asociaţie de dezvoltare intercomunitară existentă, în vederea exploatării în comun a obiectivului de investiţii, după caz, de către unităţile/ subdiviziunile administrativ-teritoriale pe al căror teritoriu este amplasat acesta;
    c) autorizaţia de construire emisă ca urmare a modificării de temă, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (15)-(15^3) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


    ART. 11
    Încărcarea în platforma digitală a indicatorilor de performanţă ai obiectivului de investiţii actualizaţi, prevăzuţi în anexa nr. 4.e, se realizează obligatoriu:
    a) la fiecare solicitare de transfer;
    b) la data încărcării procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.


    ART. 12
    (1) Pentru finanţarea cheltuielilor necesare realizării obiectivului de investiţii, beneficiarii deschid conturi la unităţi ale Trezoreriei Statului în care vor fi transferate sumele aferente alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei.
    (2) În cazul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitare, conturile prevăzute la alin. (1) se deschid de unităţile administrativ-teritoriale care deţin calitatea de lideri ai asociaţiilor.
    (3) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei transferă prin ordin de plată sumele alocate către beneficiari în conturile deschise la Trezoreria Statului, conform prevederilor alin. (1) şi (2), după caz.
    (4) Beneficiarii asigură evidenţa alocării şi utilizării sumelor virate în conturile deschise la unităţile Trezoreriei Statului şi răspund, în condiţiile legii, de utilizarea sumelor primite pentru realizarea obiectivelor de investiţii.

    ART. 13
    (1) Finanţarea Programului se asigură din sursele de finanţare prevăzute la art. 5 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă.
    (2) După încheierea contractelor de finanţare multianuale, beneficiarii transmit Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei solicitarea privind transferul sumelor necesare pentru decontarea bunurilor achiziţionate, serviciilor prestate, lucrărilor executate, în funcţie de necesităţi, în limita contractelor de finanţare multianuale încheiate. Solicitarea de transfer, care se întocmeşte conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, are în vedere numai bunurile achiziţionate, serviciile prestate, lucrările executate, după aprobarea listei prevăzute la art. 8.
    (3) Suma care se acordă de la bugetul de stat pentru finanţarea obiectivelor de investiţii prin Program se transferă beneficiarilor, în limita creditului bugetar anual al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei aprobat cu această destinaţie, în ordinea cronologică de înregistrare a solicitării de transfer al sumelor necesare pentru decontarea bunurilor achiziţionate/serviciilor prestate/lucrărilor executate.
    (4) În situaţia în care documentaţiile transmise de beneficiari şi înregistrate la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei în vederea decontării nu sunt complete şi conforme cu prevederile legale şi/sau necesită clarificări, se comunică beneficiarului, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data înregistrării, observaţiile şi/sau propunerile necesare modificării/completării acestora, cu precizarea că solicitarea de transfer revizuită cu modificările/completările ulterioare aduse documentaţiei iniţiale va primi un nou număr de înregistrare, fiind considerată o solicitare nouă.
    (5) În situaţia epuizării creditelor bugetare disponibile în anul în curs, prevăzute în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei cu această destinaţie, ministerul înştiinţează beneficiarii contractelor de finanţare cu privire la aceasta.
    (6) După primirea înştiinţării prevăzute la alin. (5), beneficiarii dispun măsurile necesare în vederea evitării înregistrării de arierate sau continuă implementarea obiectivelor de investiţii din surse proprii sau alte surse legal constituite.
    (7) După înştiinţarea beneficiarilor în conformitate cu alin. (5), în situaţia suplimentării creditelor bugetare pentru anul în curs, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei anunţă beneficiarii cu privire la reluarea transferurilor de sume în condiţiile alin. (2) şi, după caz, cu privire la epuizarea creditelor bugetare suplimentare. Înştiinţarea beneficiarilor se face prin intermediul platformei digitale şi/sau prin e-mail.
    (8) În perioada de valabilitate a contractelor de finanţare multianuale, în situaţia în care beneficiarii decontează sumele aferente contribuţiei de la bugetul de stat, pentru bunurile furnizate/serviciile prestate/lucrările executate, din surse proprii sau alte surse legal constituite, au dreptul să solicite recuperarea acestora la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în baza solicitărilor de transfer, întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, însoţite de ordinele de plată. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei transferă aceste sume, în limita creditelor bugetare aprobate în buget cu această destinaţie, în condiţiile prevăzute la alin. (3)-(7).
    (9) În aplicarea prevederilor art. 7 alin. (8) din ordonanţa de urgenţă, pe perioada de derulare a contractelor de finanţare, în situaţia în care suma totală aferentă solicitărilor de transfer depuse conform alin. (2) depăşeşte nivelul creditelor bugetare aprobat prin legea bugetară anuală pentru anul în curs, acestea se centralizează la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, iar sumele aferente acestora se transferă cu prioritate, în anul bugetar următor, în condiţiile legii, în ordinea cronologică de înregistrare în anul anterior a solicitării de transfer al sumelor necesare pentru decontarea bunurilor furnizate/serviciilor/lucrărilor executate.
    (10) În situaţia în care durata contractelor de finanţare încetează, iar solicitările de transfer depuse la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei în perioada de valabilitate a contractului de finanţare, conform alin. (2), depăşesc nivelul creditelor bugetare aprobat prin legea bugetară anuală pentru anul în curs, plata acestora se realizează în condiţiile alin. (9) şi ale art. 28^1 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 14
    (1) În termen de 20 de zile lucrătoare de la transferul sumelor prevăzute la art. 13 alin. (2), beneficiarii au obligaţia să le vireze prin ordin de plată către prestatorii de servicii/executanţii de lucrări/furnizorii de bunuri, după caz, şi să transmită, prin intermediul platformei electronice, justificarea utilizării sumelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, pentru monitorizarea utilizării sumelor transferate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, cu destinaţia finanţării cheltuielilor prevăzute în contractele de finanţare multianuale.
    (2) În situaţia în care beneficiarii nu virează sumele în termenul prevăzut la alin. (1), trebuie să justifice motivul neefectuării viramentului şi să le returneze în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului iniţial de 20 de zile. Fac excepţie situaţiile în care beneficiarii decontează din bugetul local sau alte surse legal constituite sumele aferente contribuţiei de la bugetul de stat şi solicită ulterior recuperarea acestora, conform prevederilor art. 7 alin. (7) din ordonanţa de urgenţă.
    (3) Termenele prevăzute la alin. (1) şi (2) se reduc în luna decembrie a fiecărui an în funcţie de reglementările emise în temeiul art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 15
    (1) Beneficiarii sunt responsabili pentru derularea eficientă a procesului de implementare a obiectivelor de investiţii aprobate în cadrul Programului.
    (2) Beneficiarii au obligaţia să pună la dispoziţia Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, la solicitarea acestuia, toate documentele justificative privind derularea investiţiei, răspunzând de realitatea, exactitatea şi legalitatea acestora, precum şi de sumele cheltuite în scopul pentru care au fost alocate.
    (3) Beneficiarii răspund, potrivit legii, de organizarea şi derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, de derularea contractelor încheiate, de respectarea obligaţiilor asumate prin contractele de finanţare, precum şi de modul de utilizare a sumelor alocate de la bugetul de stat prin Program, potrivit destinaţiei pentru care au fost alocate.
    (4) Sumele acordate şi neutilizate până la finele anului în care au fost acordate urmează regimul juridic prevăzut de reglementările emise în temeiul art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) La finalizarea obiectivului de investiţii, beneficiarii efectuează recepţia la terminarea lucrărilor, în condiţiile legii, şi transmit Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în termen de 30 de zile de la data recepţiei, următoarele documente:
    a) proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, în copie conformă cu originalul, aprobat de beneficiar;
    b) adresa cu date şi informaţii cu privire la obiectivul de investiţii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.

    (6) În cazul în care beneficiarii utilizează sumele transferate cu nerespectarea prevederilor legale, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei notifică beneficiarii cu privire la prevederile încălcate şi solicită restituirea în termen de 30 de zile a acestor sume. Până la clarificarea situaţiei privind utilizarea de către beneficiar a sumelor transferate, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei suspendă transferurile pentru obiectivul de investiţii în a cărui realizare beneficiarul a încălcat prevederile legale. După clarificarea situaţiei, în cazul care Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei demarează procedura de notificare a beneficiarilor în vederea restituirii sumelor, suspendarea transferurilor se menţine până la recuperarea integrală a prejudiciului cauzat bugetului de stat.
    (7) Prevederile alin. (6) se aplică şi în situaţiile în care, ulterior efectuării transferului, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei constată că anexa nr. 4 a fost transmisă cu nerespectarea prevederilor legale ori, din eroare, au fost efectuate transferuri excedentare către beneficiari.
    (8) În situaţia în care beneficiarii nu restituie sumele prevăzute la alin. (6) şi (7) în termenul stabilit, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei solicită în scris direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice în a căror rază teritorială se află unităţile administrativ-teritoriale respective sistarea alimentării atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrare, cu excepţia plăţilor pentru achitarea drepturilor salariale şi a contribuţiilor aferente, inclusiv a drepturilor cuvenite asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, precum şi a indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav şi a plăţilor privind finanţarea sistemului de protecţie a copilului şi a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, după caz, atunci când nu pot fi asigurate din venituri proprii. Alocarea şi utilizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit şi a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, care au fost sistate în condiţiile altor acte normative, se menţin.
    (9) Pentru sumele prevăzute la alin. (6) şi (7), nerestituite în termenul stabilit, cuantumul dobânzii penalizatoare şi imputaţia plăţii se stabilesc prin contractele de finanţare.
    (10) După recuperarea debitului principal de la beneficiari, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei comunică în scris direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice în a căror rază teritorială se află unităţile administrativ-teritoriale respective, care dispun încetarea restricţiilor prevăzute la alin. (8).

    ART. 16
    Monitorizarea şi verificarea derulării obiectivelor de investiţii prin Program se realizează de către Structura de monitorizare şi verificare, înfiinţată conform art. 15 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii „Anghel Saligny“, pentru categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 1.333/2021.

    ART. 17
    (1) Valoarea totală alocată obiectivelor de investiţii din categoria prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) din ordonanţa de urgenţă nu poate depăşi 15% din totalul alocat Programului.
    (2) Valoarea maximală prevăzută la alin. (1) se poate modifica în funcţie de valorile totale ale solicitărilor de finanţare pentru fiecare categorie de investiţii prevăzută la art. 4 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă.

    ART. 18
    (1) Pentru aplicarea unitară a prevederilor prezentelor norme metodologice, informaţiile vor fi transmise respectându-se conţinutul-cadru prevăzut în anexele la prezentele norme metodologice.
    (2) Pentru obiectivele de investiţii finanţate prin Program, beneficiarii au obligaţia de a respecta panoul de informare, prevăzut în anexa A.
    (3) Pentru fiecare obiectiv de investiţii, codul QR aferent panoului de informare va fi pus la dispoziţie de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei.
    (4) Toate documentele necesare pentru derularea obiectivelor de investiţii, conform prezentelor norme metodologice, se transmit Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin intermediul platformei digitale, semnate cu semnătura electronică calificată sau, după caz, cu aplicarea semnăturii electronice calificate pentru conformitate cu originalul, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 7 alin. (3).

    ART. 19
    Anexa A şi anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

    ANEXA A

    la normele metodologice
    PANOUL DE INFORMARE
    Dimensiunea minimă a unui panou este de 2 x 1,2 m şi va include obligatoriu următoarele informaţii:
    • sigla Guvernului României;
    • denumirea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei;
    • denumirea obiectivului de investiţii;
    • denumirea beneficiarului;
    • denumirea programului prin care se finanţează investiţia: Programul naţional de investiţii „Anghel Saligny“;
    • cod QR (QR code) aferent obiectivului de investiţii.

    Panourile utilizate pentru marcarea proiectelor de alimentare cu gaze naturale vor fi plasate pe ambele părţi ale infrastructurii respective în număr de 2 sau 4, amplasate la capetele sectorului de reţea şi pe traseul proiectului, câte unul pe fiecare sens de circulaţie.
    Numărul şi dimensiunea panourilor trebuie să corespundă dimensiunii lucrărilor, elementele din legislaţie fiind elemente minime obligatorii. Panourile trebuie să fie suficient de vizibile, astfel încât trecătorii să poată citi şi înţelege informaţiile prezentate.
    Pentru panourile de informare se folosesc codurile de culoare*), după cum urmează: (a se vedea imaginea asociată)
    *) Codurile de culoare sunt reproduse în facsimil.

    Pentru obiectivele de investiţii din categoriile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii „Anghel Saligny“ se utilizează următorul panou de informare*):
    *) Panoul de informare este reprodus în facsimil.
 (a se vedea imaginea asociată)

    Pentru panoul de informare se vor folosi următoarele proporţii: (a se vedea imaginea asociată)


    ANEXA 1

    la normele metodologice
    CERERE DE FINANŢARE
    Programul naţional de investiţii „Anghel Saligny“

┌──────────────────────────────────────┐
│1. Înregistrarea cererii de finanţare │
├──────────────┬───────────────────────┤
│U.A.T. │Ministerul Dezvoltării,│
│Judeţul: │Lucrărilor Publice şi │
│ │Administraţiei │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Număr/data de │ │
│înregistrare: │(Se completează numărul│
│(Se │de înregistrare de la │
│completează │registratura MDLPA) │
│numărul de │ │
│către U.A.T.) │ │
└──────────────┴───────────────────────┘┌───────────────────────────────────────────┐
│2. Datele de identificare ale obiectivului │
│de investiţii │
├────────────────┬──────────────────────────┤
│Beneficiar │……………………… │
│(U.A.T./A.D.I.):│ │
├────────────────┼──────────────────────────┤
│Denumirea │ │
│obiectivului de │……………………… │
│investiţii: │ │
├────────────────┼──────────────────────────┤
│Tip proiect: │proiect cu o singură │
│ │categorie de investiţie │
├────────────────┼──────────────────────────┤
│ │a) înfiinţarea de noi │
│ │sisteme de distribuţie a │
│ │gazelor naturale; b) │
│ │extinderea sistemului de │
│ │distribuţie a gazelor │
│ │naturale în localităţile │
│Categoria de │din cadrul unei unităţi │
│investiţie: │administrativ-teritoriale;│
│ │c) modernizarea sistemelor│
│ │de distribuţie a gazelor │
│ │naturale existente prin │
│ │transformarea în sisteme │
│ │inteligente de distribuţie│
│ │a gazelor naturale │
├────────────────┼──────────────────────────┤
│ │obiectiv de investiţii │
│Stadiu de │nou; │
│implementare: │obiectiv de investiţii în │
│ │continuare │
├────────────────┼──────────────────────────┤
│ │(străzi/DC/DJ/etc. şi │
│Amplasament: │localitate, U.A.T.) │
│ │……………………… │
├────────────────┼──────────────────────────┤
│ │(perioada exprimată în │
│ │luni cuprinsă între data │
│Durata de │aprobării notei │
│implementare a │conceptuale şi data │
│obiectivului de │încheierii │
│investiţii │procesului-verbal privind │
│(luni): │admiterea recepţiei │
│ │finale) │
│ │……………………… │
├────────────────┼──────────────────────────┤
│Hotărârea │ │
│consiliului │ │
│local/judeţean │ │
│de aprobare/ │ │
│Hotărârea A.D.I.│ │
│/Hotărârile │(număr/dată) │
│consiliului │…………………. │
│local, judeţean │ │
│ale U.A.T. │ │
│membre ale │ │
│parteneriatelor,│ │
│după caz │ │
├────────────────┼──────────────────────────┤
│Valoarea totală │(Se va prezenta valoarea │
│a obiectivului │în lei cu TVA.) │
│de investiţii: │……………………… │
├────────────────┼──────────────────────────┤
│Valoarea │(Se va prezenta valoarea │
│solicitată de la│în lei cu TVA.) │
│bugetul de stat:│……………………… │
├────────────────┼──────────────────────────┤
│Valoarea │(Se va prezenta valoarea │
│finanţată de la │în lei cu TVA.) │
│bugetul local: │……………………… │
├────────────────┼──────────────────────────┤
│Valoarea │ │
│calculată │(Se va prezenta valoarea │
│conform │în lei fără TVA.) │
│standardului de │……………………… │
│cost: │ │
├────────────────┼──────────────────────────┤
│Cost unitar │ │
│aferent │ │
│investiţiei │(Se va prezenta valoarea │
│pentru reţeaua │în lei fără TVA.) │
│de distribuţie a│………………………/branşament │
│gazelor naturale│ │
│(calculat) │ │
├────────────────┼──────────────────────────┤
│Cost unitar │ │
│aferent │ │
│investiţiei │ │
│pentru │(Se va prezenta valoarea │
│instalaţia de │în lei fără TVA.) │
│racordare la SNT│………………………/branşament │
│împreună cu │ │
│punctul de │ │
│predare/preluare│ │
│(calculat) │ │
└────────────────┴──────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────┐
│3. Rezumatul obiectivului de │
│investiţii │
├──────────────────────────────────────┤
│Tip lucrare: înfiinţarea de noi │
│sisteme de distribuţie a gazelor │
│naturale/extinderea sistemului de │
│distribuţie a gazelor naturale în │
│localităţile din cadrul unei unităţi │
│administrativ-teritoriale/modernizarea│
│sistemelor de distribuţie a gazelor │
│naturale existente prin transformarea │
│în sisteme inteligente de distribuţie │
│a gazelor naturale │
│- Sistem inteligent de distribuţie a │
│gazelor naturale: Da/Nu │
│- Lungime reţea de distribuţie │
│înfiinţare/extindere/modernizare │
│……...metri │
│- Număr de gospodării conectate │
│(calculate conform art. 2 din Ordinul │
│ministrului dezvoltării, lucrărilor │
│publice şi administraţiei şi al │
│ministrului energiei nr. 1.330/947/ │
│2021 privind aprobarea standardului de│
│cost aferent obiectivelor de │
│investiţii prevăzute la art. 4 alin. │
│(1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a│
│Guvernului nr. 95/2021 pentru │
│aprobarea Programului naţional de │
│investiţii „Anghel Saligny“): ……… │
│- Lungime instalaţie racordare │
│SNT…………..metri │
│- Consum estimat anual consumatori │
│casnici …………….mc │
│- Consum estimat anual consumatori │
│noncasnici …………….mc │
│- Alte capacităţi: │
│........................ │
└──────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────┐
│4. Date de identificare ale │
│solicitantului │
├──────────────────────────────────────┤
│Adresa poştală a solicitantului (Se va│
│completa adresa poştală a sediului │
│principal.) │
├────────────────┬─────────┬───────────┤
│Strada: │Număr: │Cod poştal:│
├────────────────┴────┬────┴───────────┤
│Localitatea: │Judeţul: │
├─────────────────────┴────────────────┤
│Reprezentantul legal al │
│solicitantului: │
├──────────────────────────────────────┤
│Nume şi prenume: │
├──────────────────────────────────────┤
│Funcţie: │
├──────────────────────────────────────┤
│Număr de telefon fix: │
├──────────────────────────────────────┤
│Număr de telefon mobil: │
├──────────────────────────────────────┤
│Adresă poştă electronică │
│(obligatoriu): │
├──────────────────────────────────────┤
│Persoana de contact: │
├──────────────────────────────────────┤
│Nume şi prenume: │
├──────────────────────────────────────┤
│Funcţie: │
├──────────────────────────────────────┤
│Număr de telefon: │
├──────────────────────────────────────┤
│Adresă poştă electronică: │
└──────────────────────────────────────┘


    Subsemnatul ……………, având funcţia de ………, în calitate de reprezentant legal al U.A.T. ………, judeţul .......................,
    confirm că obiectivul de investiţii pentru care solicit finanţare nu este inclus la finanţare în programele derulate din fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2021-2027 sau prin alte programe naţionale sau comunitare, inclusiv din contracte de împrumut semnate cu instituţii de credit sau instituţii financiare interne sau internaţionale.
    Confirm că respect prevederile art. 4 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii „Anghel Saligny“.
    Confirm că informaţiile incluse în această cerere şi detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte.
    De asemenea, confirm că la data prezentei nu am cunoştinţă de niciun motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat.
    Primar/Preşedinte/Reprezentant legal,
    Numele şi prenumele .........
    Semnătura .......

    ANEXA 2.1

    la normele metodologice
    DEVIZ GENERAL
    al obiectivului de investiţii: „ ........“
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
    *) Anexa nr. 2.1 este reprodusă în facsimil.

    ANEXA 2.2

    la normele metodologice
    Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii

┌──────────────────────────────────────┐
│Denumirea obiectivului de investiţii: │
│„………………………………...…….“ │
├─────────────────────────────────────┬┤
│Faza (Nota conceptuală/SF/DALI/PT) ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Beneficiar (U.A.T.) ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Amplasament: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Valoarea totală a investiţiei (lei, ││
│inclusiv TVA) ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│din care C+M (lei, inclusiv TVA) ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Curs BNR lei/euro din data ││
│............ ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Valoarea finanţată de Ministerul ││
│Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi ││
│Administraţiei (cheltuieli eligibile ││
│lei, inclusiv TVA) ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Valoare finanţată de U.A.T. …..... ││
│(lei, inclusiv TVA) ││
└─────────────────────────────────────┴┘


    Sisteme de distribuţie a gazelor naturale, branşamente şi racorduri la sistemul de transport al gazelor naturale

┌────────────────┬────┬─────────┬────────┐
│Indicatori │ │ │ │
│tehnici │ │ │ │
│specifici │ │ │ │
│categoriei de │ │ │ │
│investiţii de la│ │ │ │
│art. 4 alin. (1)│ │ │ │
│lit. e) din │ │ │Valoare │
│Ordonanţa de │U.M.│Cantitate│(lei, │
│urgenţă a │ │ │inclusiv│
│Guvernului nr. │ │ │TVA) │
│95/2021 pentru │ │ │ │
│aprobarea │ │ │ │
│Programului │ │ │ │
│naţional de │ │ │ │
│investiţii │ │ │ │
│„Anghel Saligny“│ │ │ │
├────────────────┼────┼─────────┼────────┤
│Sursă de │ │ │ │
│alimentare │ │………. │………. │
│distribuţie/ │ │ │ │
│transport │ │ │ │
├────────────────┼────┼─────────┼────────┤
│Lungime conductă│ │ │ │
│distribuţie gaze│m │………. │………. │
│naturale │ │ │ │
├────────────────┼────┼─────────┼────────┤
│Branşamente │buc.│………. │………. │
│clienţi casnici │ │ │ │
├────────────────┼────┼─────────┼────────┤
│Branşamente │ │ │ │
│clienţi │buc.│………. │………. │
│noncasnici │ │ │ │
├────────────────┼────┼─────────┼────────┤
│Posturi de │ │ │ │
│reglare-măsurare│buc.│………. │………. │
│(cu debit < │ │ │ │
│1.000 mc) │ │ │ │
├────────────────┼────┼─────────┼────────┤
│Staţii de │ │ │ │
│reglare-măsurare│buc.│………. │………. │
│(cu debit > │ │ │ │
│1.000 mc) │ │ │ │
├────────────────┼────┼─────────┼────────┤
│Răsuflători │buc.│………. │………. │
├────────────────┼────┼─────────┼────────┤
│Punctaj obţinut │ │ │ │
│în urma │ │ │ │
│analizării │ │ │ │
│obiectivului de │ │ │ │
│investiţii în │ │………. │………. │
│cadrul altor │ │ │ │
│proiecte cu │ │ │ │
│finanţare din │ │ │ │
│fonduri europene│ │ │ │
└────────────────┴────┴─────────┴────────┘┌────────────────────────────┬────┬────┐
│Standard de cost aprobat │ │ │
│prin Ordinul ministrului │ │ │
│dezvoltării, lucrărilor │ │ │
│publice şi administraţiei şi│ │ │
│al ministrului energiei nr. │ │ │
│1.330/947/2021 privind │ │ │
│aprobarea standardului de │ │ │
│cost aferent obiectivelor de│……….│……….│
│investiţii prevăzute la art.│ │ │
│4 alin. (1) lit. e) din │ │ │
│Ordonanţa de urgenţă a │ │ │
│Guvernului nr. 95/2021 │ │ │
│pentru aprobarea Programului│ │ │
│naţional de investiţii │ │ │
│„Anghel Saligny“ (euro fără │ │ │
│TVA) │ │ │
├────────────────────────────┴────┴────┤
│Verificare încadrare în standard de │
│cost │
├────────────────────────────┬────┬────┤
│Valoarea totală a │ │ │
│investiţiei în euro, │ │ │
│inclusiv TVA, raportată la │……….│……….│
│numărul de gospodării │ │ │
│conectate (euro fără TVA) │ │ │
└────────────────────────────┴────┴────┘


    Primar/Preşedinte/Reprezentant legal,
    Numele şi prenumele ..........
    Semnătura ..........

    ANEXA 3

    la normele metodologice
    DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
    Subsemnatul, .........., având funcţia de ..............., în calitate de reprezentant legal al U.A.T. ....., judeţul ....., după ce am citit în întregime contractul de finanţare prezentat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, declar că am înţeles pe deplin termenii şi condiţiile în care se acordă finanţarea de la bugetul de stat, prin Programul naţional de investiţii „Anghel Saligny“, derulat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021, şi îmi asum obligaţia de a finaliza obiectivul de investiţii „..........“ şi a efectua recepţia la terminarea lucrărilor, inclusiv punerea în funcţiune a acestuia până la data de 31.12.2028.
    Primar/Preşedinte/Reprezentant legal,
    Numele şi prenumele .........
    Semnătura ........

    ANEXA 4

    la normele metodologice
    Judeţul .............
    U.A.T. ............
    Tel. …................................, e-mail .......................
    Nr. ...../data ......
    SOLICITARE
    de transfer fonduri de la bugetul de stat
    Având în vedere Contractul de finanţare înregistrat la MDLPA cu nr. ....(număr/data).... şi la U.A.T. …. cu nr...(număr/data)..., pentru obiectivul de investiţii „………………………“, solicităm transferul sumei de ………….. lei de la bugetul de stat, astfel:
    - pentru servicii de proiectare ………….. lei, cu TVA, aferentă facturii nr./data …………;
    – pentru lucrări de execuţie ………….. lei, cu TVA, aferentă facturii nr./data …........……;
    – pentru alte cheltuieli ……….., în valoare de……………….. lei, cu TVA, aferentă …... (document).....… nr./data ………… .

    Indicatori realizaţi până la data transmiterii solicitării, conform:
    - anexei nr. 4e \u-3928?

    Data estimată de finalizare a obiectivului de investiţie (conform contractului de lucrări şi actelor adiţionale aferente): …………..
    Subsemnatul, ……………, având funcţia de ………, în calitate de reprezentant legal al U.A.T. ………, judeţul ……….., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale, că lucrările/serviciile/alte cheltuieli solicitate la plată sunt executate/prestate/efectuate la data solicitării şi se încadrează în categoriile de cheltuieli care se pot finanţa de la bugetul de stat, conform art. 4 alin. (2) din normele metodologice.
    Primar/Preşedinte/Reprezentant legal,
    Numele şi prenumele ……………..
    Semnătura ………….

    ANEXA 4.e

    la normele metodologice
    *) Aferentă solicitării de transfer nr. …./data …….. .
    INDICATORI TEHNICI
    specifici categoriilor de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. e) din O.U.G. nr. 95/2021
    - Sisteme de distribuţie a gazelor naturale, branşamente şi racorduri la sistemul de transport al gazelor naturale -

┌────────────────┬────┬──────────┬──────────┐
│ │ │Indicatori│Indicatori│
│Indicatori │ │propuşi │realizaţi │
│tehnici │U.M.│prin │până la │
│specifici │ │proiect │data │
│ │ │ │prezentei │
├────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
│Sursă de │ │ │ │
│alimentare │ │ │ │
│distribuţie/ │ │ │ │
│transport │ │ │ │
├────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
│Lungime conductă│ │ │ │
│distribuţie gaze│m │ │ │
│naturale │ │ │ │
├────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
│Branşamente │buc.│ │ │
│clienţi casnici │ │ │ │
├────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
│Branşamente │ │ │ │
│clienţi │buc.│ │ │
│noncasnici │ │ │ │
├────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
│Posturi de │ │ │ │
│reglare-măsurare│buc.│ │ │
│(cu debit < │ │ │ │
│1.000 mc) │ │ │ │
├────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
│Staţii de │ │ │ │
│reglare-măsurare│buc.│ │ │
│(cu debit >1.000│ │ │ │
│mc) │ │ │ │
├────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
│Răsuflători │buc.│ │ │
└────────────────┴────┴──────────┴──────────┘


    Subsemnatul, ……………, având funcţia de ………, în calitate de reprezentant legal al U.A.T. ………, judeţul ……….., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale, că indicatorii tehnici menţionaţi corespund lucrărilor reale executate pe amplasamentul aferent obiectivului de investiţii „…………….“.
    Primar/Preşedinte/Reprezentant legal,
    Numele şi prenumele ……………..
    Semnătura ………….

    ANEXA 5

    la normele metodologice
    Judeţul ..........
    U.A.T. ..........
    Tel. ........................., e-mail .....
    Nr. ..../data.....
    JUSTIFICAREA
    sumelor utilizate de la bugetul de stat
    Vă transmitem alăturat evidenţa utilizării sumelor primite de la bugetul de stat pentru obiectivul de investiţii „……………………“:
    1. Sumele primite de la bugetul de stat, total ………... lei, aferente solicitării de transfer nr. …./data ……., au fost utilizate pentru decontarea:
    - serviciilor de proiectare, în valoare de …… lei, cu TVA, aferentă facturii nr./data …....…;
    – lucrărilor de execuţie, în valoare de ……... lei, cu TVA, aferentă facturii nr./data …….….…;
    – altor cheltuieli ....., în valoare de …….. lei, cu TVA, aferentă …..... (document)........… nr./data ...... .
    Precizez că suma de ……… lei a fost returnată în data de ………., conform ordinului de plată nr. ……./data ………... .


    2. Sumele plătite până la data prezentei, de la bugetul local, în valoare totală de ………... lei, au fost utilizate pentru decontarea:
    - serviciilor de proiectare, în valoare de …….. lei, cu TVA;
    – lucrărilor de execuţie, în valoare de ……... lei, cu TVA;
    – altor cheltuieli ......., în valoare de.... lei, cu TVA, aferentă …... (document)..…. nr./data ..... .

    Subsemnatul, ……………, având funcţia de ………, în calitate de reprezentant legal al U.A.T. ………, judeţul ……….., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale, că lucrările/serviciile/alte cheltuieli sunt executate/ prestate/efectuate/recepţionate şi decontate în suma de la pct. 1, în valoare de .................. lei (cu TVA), şi se încadrează în cheltuielile care se pot finanţa de la bugetul de stat conform art. 4 alin. (2) din normele metodologice.
    Primar/Preşedinte/Reprezentant legal,
    Numele şi prenumele ……………..
    Semnătura …………

    ANEXA 6

    la normele metodologice
    RAPORT FINALIZARE OBIECTIV DE INVESTIŢII
    Programul naţional de investiţii „Anghel Saligny“

┌──────────────────────────────────────┐
│1. Înregistrarea raportului │
├──────────────┬───────────────────────┤
│U.A.T. …..….. │Ministerul Dezvoltării,│
│Judeţul ……… │Lucrărilor Publice şi │
│ │Administraţiei │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Număr/data de │ │
│înregistrare: │(Se completează numărul│
│(Se │de înregistrare de la │
│completează │registratura MDLPA.) │
│numărul de │ │
│către U.A.T.) │ │
└──────────────┴───────────────────────┘┌──────────────────────────────────────┐
│2. Datele de identificare ale │
│proiectului │
├────────────────────────────┬─────────┤
│Beneficiar (U.A.T./A.D.I.): │………………………│
├────────────────────────────┼─────────┤
│Denumirea obiectivului de │………………………│
│investiţii: │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Număr contract de finanţare │………………………│
│MDLPA (număr/dată): │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Număr contract de finanţare │………………………│
│beneficiar (număr/dată): │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Proces-verbal de recepţie la│ │
│terminarea lucrărilor (număr│………………………│
│/dată): │ │
└────────────────────────────┴─────────┘┌───────────────────────────┬──────────┐
│ │(Se va │
│ │prezenta │
│Valoarea totală a │valoarea │
│obiectivului de investiţii:│în lei cu │
│ │TVA.) │
│ │……………………… │
├───────────────────────────┼──────────┤
│ │(Se va │
│Valoarea totală decontată │prezenta │
│de la bugetul de stat prin │valoarea │
│program: │în lei cu │
│ │TVA.) │
│ │……………………… │
├───────────────────────────┼──────────┤
│ │(Se va │
│Valoarea totală decontată │prezenta │
│de la bugetul de stat │valoarea │
│anterior includerii în │în lei cu │
│program: │TVA.) │
│ │……………………… │
├───────────────────────────┼──────────┤
│ │(Se va │
│ │prezenta │
│Valoarea totală decontată │valoarea │
│de la bugetul local: │în lei cu │
│ │TVA.) │
│ │……………………… │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Valoarea totală nedecontată│(Se va │
│de la bugetul de stat ce se│prezenta │
│poate disponibiliza ca │valoarea │
│urmare a finalizării │în lei cu │
│lucrărilor: │TVA.) │
│ │……………………… │
└───────────────────────────┴──────────┘


    Subsemnatul, ……………, având funcţia de ………, în calitate de reprezentant legal al U.A.T. ………, judeţul ……….., declar că informaţiile incluse în acest raport şi detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte.
    Primar/Preşedinte/Reprezentant legal,
    Numele şi prenumele ……………..
    Semnătura ………….

    ----------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016