Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
NORME METODOLOGICE din 23 octombrie 2007 de aplicare a prevederilor Legii nr. 223/2007 privind Statutul persoanalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila din Romania
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 23 octombrie 2007  de aplicare a prevederilor   Legii nr. 223/2007 privind Statutul persoanalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila din Romania    Twitter Facebook
Cautare document

NORME METODOLOGICE din 23 octombrie 2007 de aplicare a prevederilor Legii nr. 223/2007 privind Statutul persoanalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila din Romania

EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 26 octombrie 2007

ART. 1
(1) Prezentele Norme metodologice de aplicare a prevederilor <>Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilã din România, denumitã în continuare Lege, se aplicã tuturor persoanelor care deţin sau au deţinut calitatea de personal aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilã din România, denumit în continuare personal aeronavigant.
(2) Perioada în care o persoanã are calitatea de personal aeronavigant este perioada în care este angajatã cu contract de muncã de cãtre o persoanã fizicã sau juridicã românã şi este remuneratã pentru prestarea activitãţilor aeronautice civile de zbor executate în baza documentelor nominale individuale de certificare, autorizare, licenţã, atestat, brevet şi altele asemenea, emise sau recunoscute de cãtre Regia Autonomã "Autoritatea Aeronauticã Civilã Românã", denumitã în continuare AACR, sau, înainte de înfiinţarea acesteia prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 405/1993 , de cãtre instituţia care avea atribuţii de autoritate de stat în domeniul aviaţiei civile în România, conform legislaţiei în vigoare.
(3) Prin angajator, în sensul prezentelor norme metodologice, se înţelege orice persoanã fizicã sau juridicã românã, indiferent de forma de organizare, care are sau a avut personal aeronavigant angajat cu contract de muncã pentru prestarea activitãţilor aeronautice civile de zbor executate în baza documentelor prevãzute la alin. (2).
ART. 2
În documentele pe care le emit în temeiul Legii, toţi angajatorii au obligaţia de a menţiona categoria de personal aeronavigant din care face sau a fãcut parte fiecare persoanã, aşa cum este denumitã la art. 4 din Lege, precum şi calificarea/calificãrile şi funcţia/funcţiile la bordul aeronavelor civile, conform licenţei deţinute.
ART. 3
(1) Atribuţiile AACR, prevãzute de Lege, sunt exercitate de cãtre aceasta în mod direct ori prin persoane fizice sau juridice autorizate în acest scop, conform legilor şi reglementãrilor specifice în vigoare.
(2) Revocarea prevãzutã la art. 33 lit. b) din Lege reprezintã retragerea documentelor nominale individuale de certificare şi licenţiere ale personalului aeronavigant, exclusiv pentru acţiunile sau inacţiunile sale în executarea sarcinilor de serviciu, care au determinat ori pot determina producerea de accidente.
ART. 4
Cuantumul drepturilor cuvenite personalului aeronavigant, prevãzute la art. 17, 42 şi 55 din Lege, se acordã:
a) prin negociere între angajator şi reprezentanţii personalului aeronavigant prin contractele colective şi/sau individuale de muncã, pentru societãţile comerciale/regiile autonome;
b) prin acte normative specifice, pentru unitãţile bugetare.
ART. 5
(1) Prin salariu, în sensul prezentelor norme, se înţelege salariul de încadrare lunar/salariul tarifar lunar/salariul de bazã lunar/salariul de bazã negociat sau altfel denumit, aşa cum este definit şi stabilit prin contractele colective şi/sau individuale de muncã, pentru societãţile comerciale/regiile autonome, respectiv prin acte normative, pentru unitãţile bugetare.
(2) Prin salarizare specialã, cu încadrare într-o grupã distinctã de salarizare, în sensul prezentelor norme, se înţelege salariul prevãzut la alin. (1) la care se adaugã sporurile specifice, sporul de vechime şi, dupã caz, indemnizaţiile prevãzute la alin. (5) şi (6).
(3) Sporurile specifice care se acordã tuturor categoriilor de personal aeronavigant de cãtre angajatori, indiferent de forma de organizare juridicã a acestora, sunt: spor de aviaţie, spor pentru condiţii speciale de muncã, spor pentru condiţii grele de muncã, spor de periculozitate şi spor de stres.
(4) Sporurile specifice care se acordã diferenţiat personalului aeronavigant sunt: spor de radiaţii, pentru piloţii care îşi desfãşoarã activitatea la bordul aeronavelor civile de transport; spor de radiaţii cosmice, pentru personalul care efectueazã zboruri la altitudini de peste 8.000 m; spor de cascã radio, pentru piloţi; spor de condiţii nocive, pentru personalul care efectueazã zboruri la orice altitudine, având la bord substanţe nocive/toxice, şi pentru personalul care efectueazã zboruri la altitudini de peste 3000 m; spor de ecran, pentru piloţii care executã zboruri pe aeronave civile care sunt dotate cu aparaturã de bord cu ecran cu afişaj electronic al datelor şi parametrilor de zbor; spor pentru zborul la joasã înãlţime, pentru piloţii care executã zboruri la joasã înãlţime, conform reglementãrilor aeronautice specifice; spor de tratamente aviochimice, pentru personalul care executã zboruri de tratamente aviochimice; spor de acrobaţie, pentru piloţii care executã zboruri acrobatice; spor pentru condiţii deosebite de muncã, pentru categoriile de personal stabilite prin contractele colective şi/sau individuale de muncã.
(5) Indemnizaţia orarã de zbor cuprinde drepturile bãneşti privind plata fiecãrei ore de zbor efectuate cu aeronavele civile, fiecãrui start efectuat cu planorul şi fiecãrui salt efectuat cu paraşuta. Timpul privind plata orelor de zbor reprezintã timpul scurs din momentul în care o aeronavã civilã începe procedura de pornire a motorului/motoarelor în scopul executãrii unui zbor sau se pune în mişcare pentru prima datã în vederea decolãrii şi pânã în momentul în care aceasta se opreşte în poziţia desemnatã pentru parcare şi are toate motoarele oprite.
(6) Indemnizaţia pe ora de serviciu pentru zbor cuprinde drepturile bãneşti privind plata fiecãrei ore de serviciu efectuate în perioadele de timp în care personalul aeronavigant, în calitate de membru de echipaj, este solicitat sã execute o misiune/misiuni de zbor care conţine/conţin unul sau mai multe zboruri. O perioadã de timp pentru executarea unei misiuni de zbor începe din momentul în care membrul de echipaj se prezintã la locul stabilit de angajator, în vederea începerii unui serviciu care cuprinde unul sau mai multe zboruri, şi se terminã la sfârşitul ultimului zbor, dupã efectuarea tuturor activitãţilor şi procedurilor necesare încheierii misiunii de zbor. Aceastã perioadã de timp cuprinde: timpul necesar pregãtirii zborului/zborurilor; timpul necesar executãrii zborului/zborurilor; timpul cuprins între zboruri, dacã acesta nu reprezintã timp de odihnã conform reglementãrilor specifice aplicabile; timpul de dupã ultimul zbor, alocat efectuãrii tuturor activitãţilor şi procedurilor necesare încheierii misiunii de zbor.
(7) Sporurile specifice prevãzute la alin. (3) şi (4) se aplicã la salariul prevãzut la alin. (1) şi pot fi evidenţiate separat sau pot fi incluse în acesta, fapt stabilit prin negociere între angajator şi reprezentanţii personalului aeronavigant, pentru societãţile comerciale/regiile autonome, respectiv prin acte normative specifice, pentru unitãţile bugetare.
ART. 6
(1) Cheltuielile aferente concediului de odihnã suplimentar, prevãzut la art. 42 lit. d) din Lege, necesar pentru refacerea capacitãţii de zbor şi pentru prevenirea îmbolnãvirilor profesionale ca urmare a activitãţii de zbor, respectiv plata concediului de odihnã suplimentar, transportul, tratamentul, cazarea şi masa, se suportã integral de angajator.
(2) Concediul de odihnã suplimentar se efectueazã în staţiuni balneoclimaterice care sã asigure tratamentul necesar pentru refacerea capacitãţii de zbor şi prevenirea îmbolnãvirilor profesionale ca urmare a activitãţii de zbor.
(3) Staţiunile balneoclimaterice de tratament se stabilesc de angajator cu consultarea reprezentanţilor personalului aeronavigant.
ART. 7
(1) Costurile aferente încheierii asigurãrilor prevãzute la art. 42 lit. f) şi art. 55 din Lege se suportã de angajator.
(2) Compensaţia bãneascã acordatã în urma decesului unei persoane care deţine calitatea de personal aeronavigant se acordã beneficiarului poliţei de asigurare, în conformitate cu prevederile legale în domeniu.
ART. 8
(1) Alimentaţia de întãrire şi protecţie a organismului, necesarã desfãşurãrii activitãţilor aeronautice civile în mediul aerian, se asigurã de cãtre angajator, la nivelul caloric zilnic prevãzut de Lege, prin masã/mese servitã/servite la bordul aeronavei sau într-o locaţie stabilitã de angajator, la locul de muncã.
(2) În situaţia în care masa/mesele nu poate/pot fi asiguratã/asigurate în locaţiile prevãzute la alin. (1) sau nivelul caloric al acesteia/acestora nu acoperã nivelul caloric zilnic prevãzut de Lege, angajatorul va acorda alimente care sã asigure nivelul caloric zilnic prevãzut de Lege sau care sã asigure completarea pânã la nivelul caloric zilnic prevãzut de Lege.
(3) Conţinutul caloric al alimentaţiei acordate se stabileşte, prin grija angajatorului, de cãtre nutriţionişti specializaţi în domeniu, iar alimentele se stabilesc cu acordul personalului aeronavigant.
(4) Angajatorul poate acorda contravaloarea în tichete de masã a alimentelor prevãzute la alin. (1), (2) şi (3), cu acordul reprezentanţilor personalului aeronavigant, situaţie în care responsabilitatea procurãrii alimentelor necesare şi corespunzãtoare desfãşurãrii activitãţilor aeronautice civile în mediul aerian revine personalului aeronavigant.
ART. 9
(1) Diurna prevãzutã la art. 42 lit. h) din Lege se acordã pentru fiecare zi calendaristicã şi pentru fiecare misiune. În cazul misiunilor de zbor a cãror duratã nu însumeazã 12 ore, diurna se calculeazã şi se acordã conform reglementãrilor specifice în vigoare.
(2) Diurna prevãzutã la alin. (1) se acordã în mod diferenţiat, pe categorii de personal aeronavigant, iar cuantumul acesteia pentru fiecare categorie se stabileşte:
a) prin negociere între angajator şi reprezentanţii personalului aeronavigant, pentru societãţile comerciale/regiile autonome;
b) prin acte normative, pentru unitãţile bugetare.
ART. 10
Angajatorii vor întocmi bugetul anual de venituri şi cheltuieli ţinând seama de sumele necesare acordãrii tuturor drepturilor cuvenite personalului aeronavigant prevãzute de Lege.
ART. 11
În sensul Legii, beneficiazã de pensie de serviciu urmãtoarele categorii de persoane, dacã au desfãşurat activitate ca personal aeronavigant:
a) piloţii, însoţitorii de bord, paraşutiştii şi personalul de inspecţie în zbor, care au vârsta de minimum 50 de ani şi au realizat o vechime de cel puţin 20 de ani;
b) navigatorii, mecanicii şi/sau inginerii de bord naviganţi, operatorii radionaviganţi, inginerii de recepţie şi control aeronave şi inginerii de recepţie şi control mijloace PNA-TC, care au vârsta de minimum 52 de ani şi au realizat o vechime de cel puţin 25 de ani de activitate;
c) persoanele care îndeplinesc condiţiile prevãzute la lit. a) sau b), dupã caz, şi care la data solicitãrii pensiei de serviciu nu mai deţin calitatea de personal aeronavigant;
d) personalul aeronavigant care, dupã data intrãrii în vigoare a Legii, îşi pierde total capacitatea de muncã din cauza unui incident sau accident de aviaţie, a unei boli profesionale sau a unei afecţiuni medicale dobândite ca urmare a activitãţii de zbor, fãrã condiţie de vârstã sau vechime;
e) personalul aeronavigant care, înainte de data intrãrii în vigoare a Legii, şi-a pierdut total capacitatea de muncã din cauza unui incident sau accident de aviaţie, a unei boli profesionale sau a unei afecţiuni medicale dobândite ca urmare a activitãţii de zbor, fãrã condiţie de vârstã sau vechime;
f) persoanele care au realizat o vechime de cel puţin 10 ani de activitate ca personal aeronavigant, care la data solicitãrii pensiei de serviciu deţin aceastã calitate şi îndeplinesc condiţiile de vârstã prevãzute la art. 43 alin. (1) lit. a) sau b) din Lege, dupã caz;
g) persoanele care au realizat o vechime de cel puţin 10 ani de activitate ca personal aeronavigant, care la data solicitãrii pensiei de serviciu nu mai deţin aceastã calitate, dar îndeplinesc condiţiile de vârstã prevãzute la art. 43 alin. (1) lit. a) sau b) din Lege, dupã caz;
h) personalul aeronavigant care la data intrãrii în vigoare a Legii este pensionar pentru limitã de vârstã în sistemul public de pensii sau conform prevederilor <>Legii nr. 89/2004 privind unele mãsuri de protecţie socialã acordate, ca urmare a restructurãrii Societãţii Comerciale "Compania Naţionalã de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A., personalului aeronautic civil ori pensionar pentru pierderea totalã a capacitãţii de muncã, respectiv pensionar de invaliditate încadrat în gradul I sau II în sistemul public de pensii şi care îndeplineşte condiţiile prevãzute de Lege;
i) personalul aeronavigant din cadrul aviaţiei civile de transport aerian, prevãzut la art. 4 lit. b) din Lege, a cãrui funcţie nu mai existã la data intrãrii în vigoare a Legii, datoritã evoluţiei tehnicii aeronautice şi a concepţiei de exploatare la sol şi în zbor a aeronavelor civile, care a realizat o vechime de cel puţin 10 ani de activitate ca personal aeronavigant şi îndeplineşte condiţiile de vârstã prevãzute la lit. b).
ART. 12
(1) Pensia de serviciu se acordã la cererea persoanei îndreptãţite, a mandatarului desemnat de acesta prin procurã specialã, a tutorelui, a reprezentantului legal sau a curatorului acesteia.
(2) Cererea de înscriere la pensia de serviciu, însoţitã de documentaţia necesarã, se depune la casa teritorialã de pensii în a cãrei razã îşi are domiciliul persoana îndreptãţitã sau, dupã caz, mandatarul, tutorele, curatorul sau reprezentantul legal.
(3) În vederea stabilirii pensiei de serviciu, dosarul de pensie trebuie sã cuprindã urmãtoarele documente:
a) cererea de acordare a pensiei de serviciu, întocmitã conform modelului prevãzut în anexa nr. 1;
b) actele necesare stabilirii pensiei conform prevederilor <>Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, prevãzute în normele de aplicare a prevederilor <>Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte asigurãri sociale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, aprobate prin <>Ordinul ministrului muncii şi solidaritãţii sociale nr. 340/2001 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, sau, dupã caz, copia ultimei decizii de pensionare ori talonul de pensie;
c) adeverinţa-tip cu elementele necesare stabilirii pensiei de serviciu, respectiv vechimea totalã în activitate în calitate de personal aeronavigant şi baza de calcul, întocmitã conform modelului prevãzut în anexa nr. 2;
d) comunicarea emisã de AACR privind angajatorul indicat sã emitã adeverinţa-tip cu elementele necesare stabilirii pensiei de serviciu, întocmitã conform modelului prevãzut în anexa nr. 3, dupã caz;
e) decizia asupra capacitãţii de muncã, care sã certifice cauzele care au determinat pierderea totalã a capacitãţii de muncã, eliberatã de medicul expert al asigurãrilor sociale, dupã caz;
f) alte documente necesare stabilirii pensiei.
ART. 13
(1) Adeverinţa-tip, prevãzutã la art. 12 alin. (3) lit. c), cu elementele necesare stabilirii pensiei de serviciu, respectiv vechimea totalã în activitate în calitate de personal aeronavigant şi baza de calcul privind media lunarã a veniturilor totale brute realizate pe ultimele 3 luni, emisã şi calculatã de angajator conform Legii, se solicitã, de persoana îndreptãţitã, astfel:
a) ultimului angajator la care deţine sau a deţinut calitatea de personal aeronavigant;
b) în cazul în care ultimul angajator nu mai existã sau nu mai desfãşoarã activitãţi aeronautice civile de zbor, solicitarea pentru emiterea adeverinţei-tip se adreseazã unui alt angajator care are în exploatare un tip de aeronavã civilã cu greutatea maximã la decolare cea mai apropiatã de aeronava civilã pe care persoana în cauzã a deţinut ultima calificare şi licenţã şi are angajat personal aeronavigant.
(2) Pentru obţinerea adeverinţei-tip de la un alt angajator, în conformitate cu alin. (1) lit. b), persoana în cauzã va solicita AACR, în scris, anexând documente cu privire la ultima funcţie la bord şi tipul/clasa de aeronavã civilã pe care a deţinut ultima calificare şi licenţã, emiterea unei comunicãri care va cuprinde lista angajatorilor care pot elibera astfel de adeverinţe, precum şi funcţia la bord şi tipul/clasa de aeronavã civilã care vor sta la baza emiterii adeverinţei-tip. AACR va emite comunicarea în maximum 5 zile lucrãtoare de la solicitare, dupã verificarea datelor cuprinse în documentele depuse.
(3) În termen de 10 zile lucrãtoare de la data intrãrii în vigoare a prezentelor norme metodologice, AACR va solicita tuturor angajatorilor care desfãşoarã activitãţi aeronautice civile de zbor cu sediul sau filiale în România datele necesare privind tipurile/clasele de aeronave civile deţinute în exploatare şi funcţiile la bordul aeronavelor civile deţinute de personalul aeronavigant aflat în activitate, în vederea întocmirii bazei de date necesare eliberãrii comunicãrii prevãzute la alin. (2). Toţi angajatorii vor transmite la AACR datele în termen de 10 zile lucrãtoare de la data primirii solicitãrii şi ulterior în termen de 3 zile de la data apariţiei unei modificãri a datelor respective.
(4) În situaţia în care, la data solicitãrii adeverinţei-tip, persoana în cauzã nu este salariat la angajatorul cãruia i s-a adresat solicitarea, aceasta va depune la angajatorul respectiv toate actele necesare determinãrii vechimii totale în activitate în calitate de personal aeronavigant.
ART. 14
Angajatorii sunt obligaţi sã elibereze documentele necesare acordãrii pensiei de serviciu, astfel:
a) în termen de 20 de zile calendaristice de la data solicitãrii, în situaţia emiterii tuturor actelor necesare stabilirii pensiei din sistemul public de pensii şi a adeverinţei-tip necesare stabilirii pensiei de serviciu;
b) în termen de 5 zile calendaristice de la solicitare, în situaţia emiterii numai a adeverinţei-tip necesare stabilirii pensiei de serviciu.
ART. 15
(1) Vechimea în activitate în calitate de personal aeronavigant, care se are în vedere la calculul pensiei de serviciu, reprezintã vechimea totalã în activitate în aceastã calitate, la un angajator persoanã juridicã sau fizicã românã, indiferent dacã aceasta reprezintã vechime întreruptã sau neîntreruptã. Vechimea totalã în activitate se determinã prin însumarea tuturor anilor, lunilor şi zilelor lucrate în calitate de personal aeronavigant, inclusiv perioada de studii şi pregãtire necesare obţinerii primei calificãri şi licenţe în profesia de pilot, conform diplomei sau oricãrui alt document care certificã absolvirea unei şcoli de specialitate.
(2) Vechimea totalã în activitate ca personal aeronavigant se determinã pe baza oricãruia dintre urmãtoarele documente:
a) carnetul de muncã, în care sunt menţionate perioadele în care persoana în cauzã a fost angajatã şi remuneratã pentru prestarea activitãţilor aeronautice civile de zbor, potrivit art. 1 alin. (2);
b) înregistrãrile întocmite de angajatori privind evidenţa activitãţii de zbor;
c) carnetul individual de zbor;
d) orice alte documente legale care fac dovada vechimii în activitate în calitate de personal aeronavigant, prezentate de persoana care solicitã acordarea pensiei de serviciu.
(3) În cazul în care vechimea totalã nu este menţionatã în mod explicit în totalitate într-un singur document, angajatorul va cumula documentele prevãzute la alin. (2) în vederea calculãrii vechimii totale în activitate ca personal aeronavigant.
(4) În cazul în care angajatorul nu deţine suficiente documente justificative necesare stabilirii vechimii totale în activitate ca personal aeronavigant, acesta va solicita de la angajatorii anteriori ai persoanei în cauzã sau de la AACR orice înscrisuri relevante care sã conducã la stabilirea vechimii în activitate pentru perioadele respective.
ART. 16
Vechimea totalã în activitate în calitate de personal aeronavigant, determinatã conform art. 15 alin. (1) de cãtre angajatorul prevãzut la art. 13, necesarã deschiderii dreptului la pensia de serviciu prevãzutã de Lege, se constituie din ani întregi, iar fracţiunea de an se neglijeazã.
ART. 17
(1) Baza de calcul necesarã pentru determinarea cuantumului pensiei de serviciu reprezintã:
a) media veniturilor totale brute realizate în ultimele 3 luni de activitate anterioare lunii în care s-a solicitat acordarea pensiei de serviciu, de cãtre persoanele care deţin calitatea de personal aeronavigant la data solicitãrii pensiei de serviciu;
b) media veniturilor totale brute realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care s-a solicitat acordarea pensiei de serviciu, de cãtre tot personalul aeronavigant aflat în activitate, corespunzãtor ultimei funcţii la bord deţinute de persoana în cauzã pe tipul respectiv de aeronavã civilã, în cazul persoanelor care nu mai deţin calitatea de personal aeronavigant la data solicitãrii pensiei de serviciu. În cazul în care tipul respectiv de aeronavã civilã nu se mai aflã în exploatare, se va lua în calcul un alt tip de aeronavã civilã aflatã în exploatare, cu greutatea maximã la decolare cea mai apropiatã de aeronava civilã pe care persoana în cauzã a deţinut ultima calificare şi licenţã.
c) media veniturilor totale brute realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care s-a solicitat acordarea pensiei de serviciu, calculatã pentru pilotul comandant, în aceleaşi condiţii de vârstã şi vechime, corespunzãtor tipului de aeronavã civilã aflatã în exploatare, cu greutatea maximã la decolare cea mai apropiatã de aeronava civilã pe care persoana în cauzã a deţinut ultima calificare şi licenţã, în cazul personalului aeronavigant din cadrul aviaţiei civile de transport aerian prevãzut la art. 4 lit. b) din Lege, a cãrui funcţie nu mai existã la data intrãrii în vigoare a Legii, datoritã evoluţiei tehnicii aeronautice şi a concepţiei de exploatare la sol şi în zbor a aeronavelor civile.
(2) Venitul total brut lunar realizat utilizat la stabilirea bazei de calcul a pensiei de serviciu reprezintã suma veniturilor prevãzute la art. 5 alin. (2).
ART. 18
(1) Cuantumul pensiei de serviciu se calculeazã prin aplicarea procentului de 80% asupra bazei de calcul determinate conform prevederilor art. 17.
(2) Pentru fiecare an complet în plus peste vechimea în activitate prevãzutã la art. 43 alin. (1) din Lege, respectiv 20 de ani sau, dupã caz, 25 de ani, cuantumul pensiei de serviciu se majoreazã cu 1%.
(3) Cuantumul pensiei de serviciu se diminueazã cu 2% pentru fiecare an complet în minus faţã de vechimea în activitate prevãzutã la art. 43 alin. (1) din Lege.
(4) În situaţia persoanelor prevãzute la art. 49 lit. a) şi b) din Lege, pensia de serviciu reprezintã 80% din baza de calcul determinatã conform prevederilor art. 17, indiferent dacã vechimea realizatã ca personal aeronavigant este mai micã sau egalã cu cea prevãzutã la art. 43 alin. (1) din Lege.
(5) Majorarea prevãzutã la art. 44 alin. (3) din Lege se aplicã şi pensiei de serviciu calculate în condiţiile alin. (4), dacã vechimea realizatã în calitate de personal aeronavigant este mai mare de 20 de ani, sau, dupã caz, de 25 de ani.
(6) În situaţia persoanelor prevãzute la art. 51 din Lege, cuantumul pensiei de serviciu reprezintã 50% din cuantumul pensiei de serviciu calculate pentru pilotul comandant, în aceleaşi condiţii de vârstã şi vechime, corespunzãtor tipului de aeronavã civilã aflatã în exploatare, cu greutatea maximã la decolare cea mai apropiatã de aeronava civilã pe care persoanele în cauzã au deţinut ultima calificare şi licenţã.
ART. 19
(1) Pentru personalul aeronavigant prevãzut la art. 49 lit. a) şi b) din Lege, odatã cu pensia de serviciu se stabileşte pensia de invaliditate, sau, dupã caz, pensia pentru limitã de vârstã din sistemul public, dacã sunt îndeplinite condiţiile prevãzute de <>Legea nr. 19/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) În situaţia persoanelor de la alin. (1) care nu îndeplinesc condiţiile de acordare a pensiei de invaliditate sau, dupã caz, a pensiei pentru limitã de vârstã din sistemul public, pensia de serviciu se suportã integral din bugetul de stat.
ART. 20
Drepturile de pensie de serviciu stabilite conform dipoziţiilor Legii se acordã şi se plãtesc având în vedere termenele reglementate de aceasta, coroborate cu cele prevãzute de <>Legea nr. 19/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, astfel:
a) de la data solicitãrii menţionatã în cererea de acordare a pensiei de serviciu, dacã cererea a fost depusã în termen de 90 de zile, calculat de la data îndeplinirii condiţiilor de acordare a pensiei de serviciu prevãzute de Lege;
b) de la data depunerii cererii, dacã cererea a fost depusã cu depãşirea termenului prevãzut la lit. a);
c) de la data pierderii capacitãţii de muncã, în cazul persoanelor care şi-au pierdut total capacitatea de muncã dupã data întrãrii în vigoare a Legii, dacã cererea a fost depusã în termen de 60 de zile, calculat de la data emiterii deciziei asupra capacitãţii de muncã;
d) de la data depunerii cererii, dacã cererea a fost depusã cu depãşirea termenului prevãzut la lit. c);
e) de la data intrãrii în vigoare a Legii, în cazul persoanelor care şi-au pierdut total capacitatea de muncã înainte de data întrãrii în vigoare a Legii, dacã cererea a fost depusã în termen de 60 de zile, calculat la data emiterii deciziei asupra capacitãţii de muncã;
f) de la data depunerii cererii, dacã cererea a fost depusã cu depãşirea termenului prevãzut la lit. e);
g) de la data solicitãrii, menţionatã în cererea de acordare a pensiei de serviciu, în cazul persoanelor care anterior datei intrãrii în vigoare a Legii îndeplineau condiţiile pentru acordarea pensiei de serviciu sau erau pensionare pentru limitã de vârstã, dacã cererea a fost depusã în termen de 90 de zile, calculat de la data intrãrii în vigoare a Legii;
h) de la data depunerii cererii, dacã cererea a fost depusã cu depãşirea termenului prevãzut la lit. g).
ART. 21
Drepturile de pensie de urmaş stabilite ca urmare a opţiunii de trecere de la pensia proprie din sistemul public de pensii la pensia de urmaş stabilitã din pensia de serviciu a titularului se cuvin şi se plãtesc începând cu luna urmãtoare depunerii cererii.
ART. 22
(1) Personalul aeronavigant care se pensioneazã din cauza pierderii totale a capacitãţii de muncã şi care necesitã îngrijire sau supraveghere permanentã din partea altei persoane beneficiazã, pe lângã pensia de serviciu, de o singurã indemnizaţie de însoţitor, în cuantumul prevãzut de <>Legea nr. 19/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) În situaţia persoanelor prevãzute la alin. (1) care nu îndeplinesc şi condiţiile pentru acordarea pensiei de invaliditate gradul I din sistemul public de pensii, indemnizaţia de însoţitor se suportã integral din bugetul de stat.
ART. 23
(1) Odatã cu stabilirea pensiei de serviciu se stabileşte şi pensia pentru limitã de vârstã din sistemul public de pensii, conform <>Legii nr. 19/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, considerându-se îndeplinite condiţiile necesare deschiderii dreptului la pensie.
(2) La determinarea punctajului mediu anual se are în vedere stagiul complet de cotizare corespunzãtor anului, respectiv lunii, în care se deschide dreptul de pensie, prevãzut în anexa nr. 3 la <>Legea nr. 19/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(3) Prevederile alin. (1) şi (2) nu se aplicã persoanelor pensionate pentru limitã de vârstã anterior datei intrãrii în vigoare a Legii.
(4) În cazul în care cuantumul pensiei de serviciu este mai mic decât cel al pensiei din sistemul public de pensii, se acordã cuantumul cel mai avantajos.
(5) Partea din pensia de serviciu care depãşeşte nivelul pensiei din sistemul public de pensii se suportã din bugetul de stat.
ART. 24
Stabilirea, actualizarea şi plata pensiilor de serviciu se efectueazã de cãtre casele teritoriale de pensii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
ART. 25
Reglementãrile prevãzute de legislaţia privind pensiile din sistemul public de pensii, referitoare la modalitãţile şi termenele de stabilire şi platã, precum şi cele referitoare la modificarea, suspendarea, reluarea, încetarea, expertizarea, revizuirea, recuperarea sumelor încasate necuvenit şi jurisdicţia, se aplicã şi pensiei de serviciu prevãzute de Lege.
ART. 26
Rãspunderea pentru corectitudinea datelor cuprinse în documentele care stau la baza întocmirii dosarului de pensionare, a calculului pensiei de serviciu, precum şi pentru legalitatea tuturor documentelor emise revine în exclusivitate emitenţilor.
ART. 27
(1) Prin incident sau accident de aviaţie, în sensul aplicãrii prevederilor Legii, se înţelege acel eveniment definit ca atare de Codul aerian civil şi care are ca rezultat o acţiune asupra corpului uman care determinã decesul sau pierderea totalã a capacitãţii de muncã a unei persoane. Pierderea totalã a capacitãţii de muncã se dovedeşte prin documentele emise de instituţii abilitate în acest sens, conform legislaţiei muncii şi legislaţiei asigurãrilor sociale.
(2) Bolile profesionale sau afecţiunile medicale dobândite ca urmare a activitãţii de zbor sau ca urmare a exercitãrii funcţiei care determinã pierderea totalã a capacitãţii de muncã, în sensul prezentelor norme metodologice, sunt acele boli sau afecţiuni medicale dobândite de o persoanã, care determinã pierderea totalã a capacitãţii de muncã a acesteia şi care apar ca efect al activitãţii de zbor asupra corpului uman sau ca efect al unor acţiuni externe asupra corpului uman pe durata programului de lucru ori pe durata deplasãrii de la domiciliu, respectiv de la locul de cazare la locul de muncã şi retur, astfel cum sunt definite de legislaţia muncii şi de legislaţia asigurãrilor sociale sau de alte reglementãri în domeniu.
(3) În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice, AACR va întreprinde toate demersurile necesare pentru ca bolile profesionale şi afecţiunile medicale prevãzute la alin. (2) sã fie stabilite conform reglementãrilor în vigoare.
ART. 28
(1) Concediul de recuperare prevãzut la art. 17 din Lege reprezintã perioada de timp necesarã recuperãrii capacitãţii/aptitudinii medicale de zbor, în cazul pierderii temporare a acesteia în conformitate cu art. 53 din Lege. Concediul de recuperare şi drepturile prevãzute de Lege pe perioada recuperãrii se acordã de angajator la solicitarea persoanei în cauzã, pe baza documentului care face dovada pierderii capacitãţii/aptitudinii medicale de zbor, emis de Institutul Naţional de Medicinã Aeronauticã şi Spaţialã sau de alte instituţii medicale abilitate în acest sens.
(2) Recuperarea şi tratamentul necesar se efectueazã în locaţiile recomandate de medicul specialist.
(3) Prin pierderea definitivã a capacitãţii/aptitudinii medicale de zbor, prevãzutã la art. 53 lit. b) din Lege, se înţelege acea pierdere a capacitãţii/aptitudinii medicale de zbor care este stabilitã şi certificatã ca fiind definitivã de cãtre instituţiile abilitate în acest sens, în perioada maximã de 2 ani prevãzutã de Lege pentru recuperarea capacitãţii de zbor.
(4) Compensaţia bãneascã acordatã în cazul pierderii definitive a capacitãţii/aptitudinii medicale de zbor, prevãzutã la art. 53 lit. b) din Lege, se suportã de angajatorul unde persoana în cauzã este salariatã în momentul pierderii definitive a capacitãţii/aptitudinii medicale de zbor.
(5) Prin venitul lunar obţinut ca urmare a imposibilitãţii continuãrii activitãţii de zbor, prevãzut la art. 53 lit. b) din Lege, se înţelege venitul lunar obţinut în baza unui contract de muncã pentru desfãşurarea unei activitãţi, alta decât activitatea de zbor, venitul din activitãţi efectuate ca persoanã fizicã autorizatã, venitul din ajutorul de şomaj sau alte venituri din asigurãri sociale.
ART. 29
(1) Inaptitudinea psihomedicalã temporarã de zbor prevãzutã de Lege este acea inaptitudine temporarã de zbor, fizicã şi psihicã, constatatã de cãtre instituţiile medicale abilitate în acest sens sau declaratã pe propria rãspundere de persoana în cauzã.
(2) Inaptitudinea temporarã de zbor declaratã pe propria rãspundere de o persoanã nu poate depãşi 48 de ore, în caz contrar fiind obligatorie confirmarea de cãtre instituţiile medicale abilitate în acest sens.
(3) Angajatorul nu poate lua nicio mãsurã de sancţionare împotriva persoanei care nu executã o misiune de zbor din cauza incapacitãţii temporare de zbor constatate sau declarate.
ART. 30
Dupã intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice operatorii aerieni, persoane juridice române, care desfãşoarã activitãţi de transport public de pasageri cu aeronave civile, în trafic intern şi/sau internaţional, vor adopta procedurile interne de acordare a cãlãtoriilor gratuite prevãzute la art. 60 din Lege pentru personalul aeronavigant.
ART. 31
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezentele norme metodologice.

ANEXA 1


───────
la normele metodologice
────────────────────────

CERERE
de acordare a pensiei de serviciu conform <>Legii nr. 223/2007
Nr. ...... din ............
Cãtre
CASA TERITORIALĂ/LOCALĂ DE PENSII ...................... Subsemnatul(a),........., domiciliat(ã) în localitatea ........, str. .......... nr. ...., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ...., sectorul ....., judeţul ........, posesor/posesoare al/a BI/CI seria ...... nr. ....., eliberat(ã) de ..........., la data de ....................., CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, nãscut(ã) la data de ........ în localitatea .........., judeţul ............., fiul (fiica) lui ......... şi al (a) ..........., pensionar pentru*) ........., prin Decizia nr. .........., solicit înscrierea la pensie de serviciu, conform <>Legii nr. 223/2007 , în calitate de titular/urmaş, începând cu data de ..........
În acest scop, depun urmãtoarele acte **):
- Adeverinţa-tip nr. .......... din .........., cu elementele necesare stabilirii pensiei de serviciu, eliberatã de angajator în aplicarea prevederilor <>Legii nr. 223/2007 ***);
- Comunicarea nr. ......... din ........, emisã de Autoritatea Aeronauticã Civilã Românã privind angajatorul/angajatorii indicat/indicaţi sã emitã adeverinţa-tip****);
- Decizia nr. ........ din ........, care certificã pierderea totalã a capacitãţii de muncã şi care atestã cauzele care au determinat pierderea totalã a capacitãţii de muncã, prevãzute de <>Legea nr. 223/2007 ;
- Decizia de pensie nr. ........... din .......... sau talonul de pensie;
- alte acte necesare stabilirii pensiei.
Între pensia din sistemul public de pensii şi pensia de serviciu prevãzutã de <>Legea nr. 223/2007 optez pentru pensia cea mai avantajoasã.

Data .............. Semnãtura ..............
___________
*) Se completeazã numai de cãtre persoanele care la data solicitãrii pensiei de serviciu sunt pensionare pentru limitã de vârstã sau de invaliditate în sistemul public de pensii.
**) Se completeazã şi se depun dupã caz.
***) Adeverinţa-tip întocmitã conform modelului din anexa nr. 2.
****) Comunicarea întocmitã conform modelului din anexa nr. 3.


ANEXA 2
───────
la normele metodologice
───────────────────────

Denumirea unitãţii ......................................
CUI ............., nr. ordine registrul comerţului ...............
Sediul: localitatea ..............................................
str. .......................... nr. ..............................
Judeţul/Sectorul .................................................
Telefon/Fax ......................................................
Nr. ................./............................

ADEVERINŢĂ - TIP
pentru stabilirea pensiei de serviciu a personalului aeronavigant, conform <>Legii nr. 223/2007 privind statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilã din România

Adeverim prin prezenta cã domnul/doamna ................, domiciliat(ã) în localitatea ......, str. ...... nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ..., ap. ..., sectorul ......., judeţul ......., posesor/posesoare al/a actului de identitate BI/CI seria ..... nr ....., CNP.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,
deţine/a deţinut calitatea de personal aeronautic civil navigant profesionist în categoria de*) ..........., se încadreazã la <>art. 43 alin. (1) lit.**)......... din Legea nr. 223/2007 şi solicitã acordarea pensiei de serviciu, în calitate de titular/urmaş.
Ultima funcţie la bord deţinutã ........... pe aeronava civilã (tip/clasã) ................, cu greutatea maximã la decolare de ...............
Vârsta la data solicitãrii pensiei de serviciu (ani, luni) ...............

┌──────────────────────────────────────────────────┬────────────┐
│ Vechimea în activitate în calitate de personal │ │
│ aeronautic civil navigant profesionist (ani) │ │
│ la data de ................................... │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Media veniturilor totale brute utilizatã la │ │
│stabilirea pensiei de serviciu, conform │ │
│<>Legii nr. 223/2007 , (lei) │ │
└──────────────────────────────────────────────────┴────────────┘Certificãm corectitudinea şi legalitatea datelor înscrise în prezenta adeverinţã.

Conducãtorul unitãţii, Direcţia (serviciul) cu atribuţii
..................... de salarizare-personal
Director (Şef serviciu),
.................................

Subsemnatul, ........., sunt de acord cu înregistrãrile din prezenta adeverinţã, care corespund realitãţii.

Semnãtura ........... Data ..............
________
*) Se completeazã cu denumirea ultimei categorii din care face/a fãcut parte persoana în cauzã, conform <>art. 4 din Legea nr. 223/2007 .
**) Se completeazã cu lit. a) sau b), dupã caz, în funcţie de categoria de personal aeronautic civil navigant profesionist din care face/a fãcut parte persoana în cauzã.


ANEXA 3


───────
la normele metodologice
────────────────────────

Autoritatea Aeronauticã Civilã Românã
CUI ............, nr. ordine registrul comerţului ................
Sediul: localitatea ......................
str. ....................... nr. .........
Judeţul/Sectorul ..........................................
Telefon/Fax ...............................................
Nr. ......../.............................

COMUNICARE
privind angajatorul/angajatorii indicat/indicaţi sã emitã adeverinţa-tip prevãzutã în anexa nr. 2

Cãtre
Domnul/doamna .........., domiciliat(ã) în localitatea ................, str. ............ nr. ...., bl. ....., sc. ......., et. ....., ap. ......, sectorul ....., judeţul ........, posesor/posesoare al/a actului de identitate BI/CI seria .... nr. ........, CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|.
La solicitarea dvs. privind angajatorii care au în exploatare aeronave civile de tipul/clasa .........., cu greutate maximã la decolare de ........, pe care aţi deţinut ultima funcţie la bord de .................... conform ultimei licenţe obţinute, certificãm faptul cã angajatorul/angajatorii ..............
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
deţine/deţin în exploatare aeronave civile de tipul/clasa ..............., cu greutatea maximã la decolare de ..............., fiind aeronava cu greutatea maximã la decolare cea mai apropiatã de aeronava civilã pe care dvs. aţi deţinut ultima calificare şi licenţã.
Vã rugãm sã vã adresaţi angajatorului/unui angajator mai sus menţionat care va elibera adeverinţa-tip prevãzutã în anexa nr. 2, care cuprinde elementele necesare stabilirii pensiei de serviciu, conform <>Legii nr. 223/2007 .
Certificãm corectitudinea şi legalitatea datelor înscrise în prezenta comunicare.

Conducãtorul unitãţii,
......................

___________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016