Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 23 mai 2024  privind modul de efectuare a inspecţiilor şi controlului asupra transporturilor rutiere, a activităţilor conexe acestora, a activităţii centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, a activităţii şcolilor de conducători auto şi a activităţii instructorilor auto    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME METODOLOGICE din 23 mai 2024 privind modul de efectuare a inspecţiilor şi controlului asupra transporturilor rutiere, a activităţilor conexe acestora, a activităţii centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, a activităţii şcolilor de conducători auto şi a activităţii instructorilor auto

EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 514 bis din 3 iunie 2024
──────────
    Aprobate prin ORDINUL nr. 1.090 din 23 mai 2024, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 514 din 3 iunie 2024.
──────────
    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii generale
    ART. 1
        Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, denumit în continuare I.S.C.T.R., este organismul tehnic permanent specializat al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii desemnat să asigure inspecţia şi controlul la nivel naţional al respectării reglementărilor interne şi internaţionale în domeniul transporturilor rutiere, în conformitate cu atribuţiile stabilite prin legislaţia în vigoare.

    ART. 2
    (1) În sensul prezentelor norme, inspecţia şi controlul respectării reglementărilor interne şi internaţionale în domeniul transporturilor rutiere la sediul întreprinderilor sau operatorilor de transport rutier, operatorilor economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier, furnizorilor şi beneficiarilor de bunuri divizibile, în locurile unde au loc încărcarea, descărcarea şi depozitarea temporară a mărfurilor, în staţiile şi autogările utilizate la transportul rutier de persoane, în locurile în care agenţii economici efectuează activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier contra cost, în locurile în care au loc pregătirea personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere şi pregătirea în vederea obţinerii permisului de conducere, în trafic, în locurile unde este permisă oprirea şi staţionarea vehiculelor, în parcări, precum şi în punctele de trecere a frontierei de stat, la solicitarea autorităţilor care îşi exercită atribuţiile în punctul de trecere a frontierei de stat se efectuează de către inspectorii I.S.C.T.R., denumiţi în continuare inspectori.
    (2) Inspectorii din cadrul I.S.C.T.R. sunt abilitaţi să exercite controlul respectării Normelor de efectuare a activităţii de transport rutier de mărfuri periculoase în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.175/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 3
        Inspectorii desfăşoară activităţile de control în condiţii de siguranţă pentru traficul rutier, propriile persoane, persoanele şi mărfurile transportate de către vehiculele oprite pentru efectuarea controlului şi cu respectarea prevederilor legale privind protecţia muncii.

    ART. 4
        Activitatea de inspecţie şi control este coordonată de inspectorul de stat şef şi se exercită prin inspectorii-şefi teritoriali şi inspectori.

    ART. 5
    (1) Exercitarea atribuţiilor specifice de inspecţie şi control se va face pe baza legitimaţiei şi a ecusonului de identificare.
    (2) Legitimaţiile în baza cărora inspectorii sunt autorizaţi să exercite atribuţiile de inspecţie şi control stabilite prin legislaţia în vigoare se atribuie de către ministrul transporturilor şi infrastructurii şi se eliberează de către I.S.C.T.R., care va ţine evidenţa acestora într-un registru.
    (3) Legitimaţiile prevăzute la alin. (2) se emit următoarelor categorii de personal din cadrul I.S.C.T.R.:
    a) inspector de stat şef;
    b) inspector-şef teritorial;
    c) inspector.


    ART. 6
        În timpul exercitării atribuţiilor de inspecţie şi control, inspectorii au obligaţia purtării uniformei de serviciu cu însemnele specifice şi, în mod suplimentar, a echipamentului de protecţie, în cazul controlului în trafic.

    SECŢIUNEA 2
    Controlul respectării reglementărilor interne şi internaţionale din domeniul transporturilor rutiere
    ART. 7
    (1) În exercitarea atribuţiilor de inspecţie şi control, inspectorii au drept de control:
    a) în trafic, în punctele unde oprirea, staţionarea sau parcarea pe drumul public este permisă, conform prevederilor legale în vigoare, în punctele de îmbarcare/debarcare a călătorilor, în punctele de trecere a frontierei de stat, la solicitarea autorităţilor care îşi exercită atribuţiile în punctul de trecere a frontierei de stat, în zonele adiacente punctelor de trecere a frontierei de stat, în locurile în care are loc pregătirea practică a personalului în vederea obţinerii permisului de conducere, precum şi în punctele în care se desfăşoară activităţi conexe transportului rutier, denumit în continuare control în trafic;
    b) la sediile operatorilor de transport rutier, ale întreprinderilor de transport rutier în cont propriu, ale întreprinderilor autorizate, ale operatorilor economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier, ale furnizorilor şi beneficiarilor de bunuri divizibile, ale întreprinderilor definite conform Hotărârii Guvernului nr. 1175/2007, în locurile în care are loc pregătirea teoretică a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere şi pregătirea teoretică în vederea obţinerii permisului de conducere, în locurile unde are loc încărcarea, descărcarea şi depozitarea temporară a mărfurilor, respectiv la sediul oricărui alt agent economic, indiferent de obiectul principal de activitate al acestuia, care desfăşoară activităţi de transport rutier sau activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier contra cost, denumit în continuare control la sediu.

    (2) În exercitarea atribuţiilor de serviciu, inspectorii au dreptul să controleze vehiculele rutiere pentru care deţin atribuţii de control conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 18/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Guvernului nr. 1088/2011 privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier.
    (3) Controlul vehiculelor prevăzute la alin. (2) poate fi efectuat şi în locurile în care acestea sunt parcate, oprite sau staţionate pe drumurile publice din România.
    (4) Controlul în trafic se efectuează de către echipaje formate din cel puţin 2 inspectori, în funcţie de tematica şi complexitatea controlului. În cadrul controalelor efectuate conform art. 29 alin. (5), cel puţin un membru al echipajului de control trebuie să fie atestat conform prevederilor RNTR 1.
    (5) Controlul la sediu se efectuează de către echipaje formate din cel puţin 2 inspectori.

    ART. 8
    (1) În exercitarea atribuţiilor de inspecţie şi control, inspectorii solicită prezentarea tuturor documentelor necesare pentru verificarea respectării reglementărilor specifice în vigoare.
    (2) La efectuarea controlului în trafic, conducătorii auto au obligaţia să prezinte inspectorilor toate documentele pe care trebuie să le deţină la bordul vehiculului, în funcţie de activitatea desfăşurată şi în conformitate cu reglementările în vigoare.
    (3) La efectuarea controlului la sediu, administratorul, managerul de transport şi/sau orice alt reprezentant legal are/au obligaţia să prezinte inspectorilor toate documentele pe care întreprinderile de transport rutier în cont propriu/operatorii de transport rutier/întreprinderile autorizate/operatorii economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier/furnizorii şi beneficiarii de bunuri divizibile/centrele de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere/şcolile de conducători auto/au obligaţia să le deţină la sediu, în funcţie de activitatea desfăşurată şi în conformitate cu reglementările în vigoare în domeniul transporturilor rutiere.

    ART. 9
    (1) Controlul în trafic se efectuează în locuri diferite şi la orice oră, acoperind o porţiune suficient de extinsă a reţelei de drumuri, pentru a face dificilă evitarea punctelor de control.
    (2) Principiile privind selectarea vehiculelor pentru efectuarea controlului în trafic se stabilesc prin reglementări specifice şi/sau proceduri proprii de control elaborate de I.S.C.T.R.
    (3) Controlul în trafic se finalizează prin întocmirea raportului zilnic de control, conform reglementărilor specifice şi/sau procedurilor proprii de control elaborate de I.S.C.T.R.

    ART. 10
    (1) Verificările privind îndeplinirea condiţiilor în vederea licenţierii/certificării/autorizării operatorilor de transport rutier, întreprinderilor de transport rutier în cont propriu, întreprinderilor autorizate, operatorilor economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier, centrelor de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, şcolilor de conducători auto se efectuează de către inspectori la sediul acestora, la cererea autorităţii emitente a licenţei comunitare, a certificatului de transport în cont propriu, a licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier sau a autorizaţiei, după caz.
    (2) După finalizarea verificărilor menţionate la alin. (1), inspectorii care au efectuat controlul elaborează rapoarte/note detaliate. Rezultatele verificărilor efectuate la sediul centrelor de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere şi a şcolilor de conducători auto se comunică autorităţii emitente a autorizaţiei, cu avizul inspectorului-şef teritorial.
    (3) Verificarea activităţii operatorilor de transport rutier/întreprinderilor de transport rutier în cont propriu/întreprinderilor autorizate, precum şi verificarea îndeplinirii condiţiilor care au stat la baza eliberării licenţei de transport/licenţei comunitare/certificatului de transport în cont propriu/autorizaţiei se efectuează la sediul acestora cel puţin o dată la 5 ani şi, motivat, ori de câte ori se impune, în condiţiile legii.
    (4) Verificarea activităţii centrelor de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, a şcolilor de conducători auto, precum şi verificarea îndeplinirii condiţiilor care au stat la baza eliberării autorizaţiilor se efectuează la sediul acestora, cel puţin o dată la 2 ani şi, motivat, ori de câte ori se impune, în condiţiile legii.
    (5) Verificarea activităţii operatorilor economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier, precum şi verificarea îndeplinirii condiţiilor care au stat la baza eliberării licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier se efectuează la sediul acestora cel puţin o dată la 2 ani şi, motivat, ori de câte ori se impune, în condiţiile legii.
    (6) Verificarea activităţii furnizorilor de bunuri divizibile se efectuează cel puţin o dată la 2 ani şi, motivat, ori de câte ori se impune, în condiţiile legii.
    (7) Verificarea activităţii beneficiarilor de bunuri divizibile se efectuează motivat, ori de câte ori se impune, în condiţiile legii.
    (8) Verificarea activităţii operatorilor de transport/întreprinderilor de transport în cont propriu/întreprinderilor autorizate se efectuează şi în cazul în care aceştia/acestea prezintă risc crescut, conform art. 12 din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului.
    (9) Verificările prevăzute la alin. (3) - (7) se pot efectua şi în cazul în care se constată încălcări foarte grave sau repetate a reglementărilor în vigoare în activitatea operatorilor de transport rutier/întreprinderilor de transport rutier în cont propriu/întreprinderilor autorizate/operatorilor economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier/furnizorilor şi beneficiarilor de bunuri divizibile/centrelor de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere/şcolilor de conducători auto.
    (10) Verificarea întreprinderilor se efectuează de I.S.C.T.R. şi în cazurile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1175/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 11
    (1) În vederea efectuării controlului la sediu, inspectoratul teritorial în a cărui rază se găseşte sediul va notifica în scris operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu/întreprinderii autorizate/întreprinderii definite în HG nr. 1175/2007/operatorului economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier/furnizorului şi beneficiarului de bunuri divizibile/centrului de pregătire şi perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere/şcolii de conducători auto, data şi ora la care urmează să se efectueze controlul, cu excepţia cazului în care controlul se impune a fi efectuat într-un termen foarte scurt, în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare.
    (2) Operatorul de transport rutier/întreprinderea de transport rutier în cont propriu/întreprinderea autorizată/întreprinderea definită în HG nr. 1175/2007/operatorul economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier/furnizorul şi beneficiarul de bunuri divizibile/centrul de pregătire şi perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere/şcoala de conducători auto, după caz, confirmă în scris inspectoratului teritorial care a emis notificarea privind disponibilitatea de a fi prezent, prin managerul de transport, administrator sau orice reprezentant legal, la efectuarea controlului în data respectivă.
    (3) În cazul în care în confirmarea scrisă prevăzută la alin. (2) se menţionează că nu se poate efectua controlul în data propusă, inspectoratul teritorial transmite o nouă notificare scrisă, în care se va comunica o altă dată pentru efectuarea controlului.
    (4) În cazul în care, confirmarea prevăzută la alin. (2) nu este primită cu cel puţin o zi lucrătoare înainte de ora stabilită, controlul se efectuează la data şi ora menţionată în notificare.
    (5) În cazul în care notificarea prevăzută la alin. (1) sau (3) nu este primită, aceasta va fi afişată la sediul unde operatorul de transport rutier/întreprinderea de transport rutier în cont propriu/întreprinderea autorizată/ întreprinderii definite în HG nr. 1175/2007/operatorul economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier/furnizorul şi beneficiarul de bunuri divizibile/centrul de pregătire şi perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere/şcoala de conducători auto îşi desfăşoară activitatea.
    (6) La data stabilită în notificare, echipajul de control se va deplasa la sediul operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu/întreprinderii autorizate/ întreprinderii definite în HG nr. 1175/2007/operatorului economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier/furnizorului şi beneficiarului de bunuri divizibile/centrului de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere/şcolii de conducători auto notificat/notificate, pentru efectuarea controlului.
    (7) În cazul în care controlul prevăzut la alin. (6) este obstrucţionat sau nu poate fi efectuat din cauze imputabile operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu/întreprinderii autorizate/întreprinderii definite în HG nr. 1175/2007/operatorului economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier/furnizorului şi beneficiarului de bunuri divizibile/centrului de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere/şcolii de conducători auto notificat/notificate, inspectorii aplică sancţiunile şi măsurile corespunzătoare prevăzute de legislaţia în vigoare.
    (8) Operatorii de transport rutier/întreprinderile de transport rutier în cont propriu/întreprinderile autorizate/întreprinderile definite în HG nr. 1175/2007/operatorii economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier/furnizorii şi beneficiarii de bunuri divizibile/centrele de pregătire şi perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere/şcolile de conducători auto pot fi controlaţi/controlate la sediu, în timpul programului de lucru, fără notificarea scrisă a acestora potrivit prevederilor alin. (1).

    ART. 12
    (1) Controlul la sediu se finalizează prin întocmirea unei note de constatare/raport/note, după caz, conform reglementărilor în vigoare, ale cărei/cărui model şi conţinut se stabilesc de către I.S.C.T.R.
    (2) Sancţiunile contravenţionale, sancţiunile complementare şi/sau măsurile administrative, după caz, se aplică pe baza unei note de constatare/raport.
    (3) I.S.C.T.R. păstrează evidenţa centralizată, într-un sistem informatic, a tuturor controalelor efectuate.

    SECŢIUNEA 3
    Oprirea vehiculelor şi semnalele inspectorului
    ART. 13
     În exercitarea atribuţiilor de serviciu, personalul cu atribuţii de inspecţie şi control din cadrul I.S.C.T.R. are dreptul să oprească vehicule rutiere conform prevederilor art. 6 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 18/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 14
    (1) În timpul exercitării atribuţiilor de inspecţie şi control în trafic, inspectorii au obligaţia respectării prevederilor legale privind oprirea vehiculelor.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul controlului efectuat pe autostrăzi sau pe drumuri expres, inspectorii nu pot opri vehiculele din poziţie statică.
    (3) În cazul controlului efectuat pe autostrăzi sau pe drumuri expres, în parcări/spaţiile de servicii, inspectorii pot opri vehiculele din poziţie statică.

    ART. 15
        Inspectorii pot opri vehiculele, semnalizând regulamentar din poziţia statică sau din autovehiculul din dotare aflat în mers, în acelaşi mod ca şi poliţiştii rutieri.

    ART. 16
        Semnalele inspectorului au următoarele semnificaţii:
    a) braţul ridicat vertical semnifică "atenţie, oprire" pentru participanţii la trafic care se apropie, cu excepţia acelora care nu ar mai putea opri în condiţii de siguranţă;
    b) braţul sau braţele întinse orizontal semnifică "oprire" pentru participanţii la trafic care circulă în sensul de mers din faţa inspectorului de trafic în direcţia intersectată de braţul sau braţele întinse;
    c) balansarea cu braţul, pe verticală, a unui dispozitiv cu lumină roşie ori a bastonului reflectorizant pe timp de noapte semnifică "oprire" pentru participanţii la trafic spre care este îndreptat.


    ART. 17
    (1) Inspectorii trebuie să fie echipaţi şi plasaţi astfel încât să poată fi observaţi şi recunoscuţi cu uşurinţă de către participanţii la trafic atunci când adresează acestora semnale de oprire.
    (2) Semnalele se execută pe timpul zilei cu braţul sau cu bastonul reflectorizant, iar pe timpul nopţii numai cu bastoane iluminate.

    ART. 18
        Pentru oprirea unui vehicul aflat în mers, inspectorul aflat în vehiculul cu inscripţia I.S.C.T.R. se va deplasa în faţa vehiculului ce urmează a fi oprit şi va pune în funcţiune dispozitivele luminoase cu mesaje variabile şi/sau va semnaliza regulamentar cu bastonul reflectorizant/iluminat.

    ART. 19
    (1) Conducătorii autovehiculelor destinate pentru efectuarea transporturilor rutiere, conducătorii maşinilor autopropulsate pentru lucrări, conducătorii autovehiculelor utilizate la activităţi de pregătire practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere şi conducătorii autovehiculelor utilizate la activitatea de pregătire practică a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere au obligaţia să oprească la semnalele adresate în acest sens de inspector.
    (2) Oprirea vehiculului se face în afara părţii carosabile, în locul indicat de inspector, loc unde este permisă oprirea, staţionarea sau parcarea pe drumurile publice, conform prevederilor legale în vigoare.

    ART. 20
        Conducătorii auto au obligaţia să respecte semnificaţia mesajelor care le sunt adresate cu ajutorul dispozitivului de semnalizare de culoare roşie cu mesaje variabile din dotarea vehiculului inspectorilor.

    ART. 21
        Neoprirea la semnalul inspectorului şi sustragerea de la efectuarea controlului în trafic se sancţionează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

    ART. 22
        Operatorii de transport rutier, întreprinderile de transport rutier în cont propriu, întreprinderile autorizate, şcolile de conducători auto şi centrele de pregătire şi perfecţionare instruiesc conducătorii auto/instructorii auto utilizaţi privind obligaţia respectării semnalelor inspectorilor şi a instrucţiunilor afişate cu ajutorul dispozitivului de semnalizare luminoasă cu mesaje variabile de culoare roşie din dotarea autovehiculelor de control ale I.S.C.T.R.

    SECŢIUNEA 4
    Controlul tehnic în trafic al vehiculelor rutiere
    ART. 23
    (1) Prezenta secţiune stabileşte cerinţele aplicate la efectuarea controalelor tehnice în trafic ale vehiculelor care circulă pe drumurile publice din România cu o viteză maximă prin construcţie mai mare de 25 km/h, aparţinând următoarelor categorii, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului şi în Regulamentul (UE) 2018/858 al Parlamentului European şi al Consiliului:
    a) autovehicule concepute şi construite în principal pentru transportul persoanelor şi al bagajelor lor, care au, în afara locului pe scaunul conducătorului auto, mai mult de opt locuri pe scaune - categoriile M_2 şi M_3;
    b) autovehicule concepute şi construite în principal pentru transportul de mărfuri cu o masă maximă mai mare de 2,5 tone - categoriile N1, N2, şi N3;
    c) remorci şi semiremorci concepute şi construite pentru transportul de mărfuri sau persoane, precum şi pentru cazarea persoanelor şi cu o masă maximă mai mare de 2,5 tone - categoriile O2, O3 şi O4;
    d) vehicule din categoriile T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b şi T4.3b, utilizate în principal pe drumurile publice, în activităţi comerciale de transport rutier de marfă, cu viteza maximă prin construcţie mai mare de 40 km/h;
    e) ansambluri de vehicule cu masa totală maximă autorizată mai mare de 2,5 tone, formate din autovehicule concepute şi construite în principal pentru transportul de mărfuri cu o masă maximă mai mică de 2,5 tone - categoria N1 şi o remorcă sau semiremorcă din categoria O.


    ART. 24
        În cuprinsul prezentei secţiuni se utilizează următoarele abrevieri:
    a) R.A.R. - "Registrul Auto Român" - R.A.;
    b) CTT - controlul tehnic în trafic;
    c) ITP - inspecţia tehnică periodică;
    d) ITPI - inspecţia tehnică periodică internaţională;
    e) RNTR 1 - Reglementările privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică RNTR 1, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2133/2005, cu modificările ulterioare;
    f) RNTR 2 - Reglementările privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003, cu modificările şi completările ulterioare.


    ART. 25
        În sensul reglementărilor prezentei secţiuni, termenii de mai jos au următoarele înţelesuri:
    a) "vehicul" înseamnă orice autovehicul care nu circulă pe şine, remorca sau semiremorca sa;
    b) "autovehicul" înseamnă orice vehicul cu motor şi pe roţi care se deplasează prin propriile mijloace cu o viteză maximă prin construcţie mai mare de 25 km/h;
    c) "remorcă" înseamnă orice vehicul cu roţi şi fără autopropulsie, conceput şi construit pentru a fi tractat de un autovehicul;
    d) "semiremorcă" înseamnă orice remorcă concepută pentru a fi ataşată unui autovehicul astfel încât o parte a sa să se sprijine pe autovehicul şi o parte substanţială din masa ei şi masa încărcăturii sale să fie suportate de autovehicul;
    e) "încărcătură" înseamnă toate bunurile care ar fi în mod normal plasate în sau pe partea de vehicul destinată să transporte o sarcină şi care nu sunt fixate permanent pe acesta, inclusiv obiectele din dispozitive de transport, cum ar fi lăzile, cutiile mobile sau containerele, plasate pe vehicule;
    f) "vehicul comercial" înseamnă un autovehicul împreună cu remorca sau semiremorca sa, utilizat în principal pentru transportul de mărfuri sau de pasageri în scopuri comerciale, precum transportul pentru terţi şi în contul terţilor sau transport pe cont propriu sau în alte scopuri profesionale;
    g) "vehicul înmatriculat într-un stat membru" înseamnă un vehicul înmatriculat sau pus în circulaţie într- un stat membru;
    h) "deţinător al unui certificat de înmatriculare" înseamnă persoana fizică sau juridică pe al cărei nume este înmatriculat vehiculul;
    i) "întreprindere" înseamnă o întreprindere astfel cum este definită la art. 2 pct. 4 din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009;
    j) "control tehnic în trafic" înseamnă un control tehnic inopinat al vehiculelor comerciale efectuat de I.S.C.T.R.;
    k) "drum public" înseamnă un drum de utilitate publică generală, precum drumurile locale, regionale sau naţionale, şoselele, drumurile expres sau autostrăzile;
    l) "inspecţie tehnică" înseamnă o inspecţie în conformitate cu RNTR 1;
    m) "certificat de inspecţie tehnică periodică" înseamnă un raport al inspecţiei tehnice periodice eliberat de autoritatea competentă în domeniul ITP sau de o staţie de inspecţie tehnică periodică, care conţine rezultatul inspecţiei tehnice periodice; în România, autoritatea competentă în sensul acestei definiţii este R.A.R.;
    n) "autoritate competentă" înseamnă o autoritate sau un organism public abilitat de un stat membru de a fi responsabil cu administrarea sistemului de control tehnic în trafic, inclusiv, dacă este cazul, cu efectuarea unor astfel de controale; în România, pentru controlul tehnic al vehiculelor ce fac obiectul prezentului ordin de ministru autoritatea competentă este I.S.C.T.R.;
    o) "inspector" înseamnă o persoană autorizată să efectueze controale tehnice în trafic iniţiale şi/sau mai detaliate;
    p) "deficienţe" se referă la defecţiuni tehnice şi alte situaţii de neconformitate constatate în timpul unui control tehnic în trafic;
    q) "control tehnic în trafic concertat" înseamnă un control tehnic în trafic întreprins în comun de autorităţile competente din două sau mai multe state membre;
    r) "operator" înseamnă o persoană fizică sau juridică care exploatează vehiculul în calitate de proprietar sau este autorizat să exploateze vehiculul de către proprietarul acestuia;
    s) "unitate mobilă de control" înseamnă un sistem transportabil de echipamente de inspecţie necesare pentru efectuarea de controale tehnice în trafic mai detaliate, operat de inspectori competenţi pentru a realiza controale tehnice în trafic mai detaliate;
    t) "facilitate de control tehnic în trafic desemnată" înseamnă o zonă fixă pentru efectuarea controalelor tehnice în trafic iniţiale şi/sau mai detaliate care poate fi echipată şi cu echipamente de inspecţie instalate permanent;
    u) "Acordul de la Viena" înseamnă Acordul privind adoptarea de condiţii uniforme pentru inspecţiile tehnice periodice ale vehiculelor rutiere şi recunoaşterea reciprocă a acestor inspecţii, încheiat la Viena la 13 noiembrie 1997, ratificat de România prin Ordonanţa Guvernului nr. 76/1998, aprobată prin Legea nr. 7/1999;
    v) "inspecţia tehnică periodică internaţională" reprezintă controlul conformităţii vehiculelor înmatriculate în alte state cu cerinţele tehnice referitoare la inspecţia tehnică periodică internaţională, prevăzute în regulile anexate la Acordul de la Viena.


    ART. 26
    (1) CTT include controale tehnice în trafic iniţiale şi controale tehnice în trafic mai detaliate.
    (2) Pentru efectuarea CTT, reprezentanţii întreprinderilor şi conducătorii auto cooperează cu inspectorii şi oferă acces la vehicul, la piesele acestuia şi la întreaga documentaţie relevantă în scopul efectuării controlului.
    (3) Aparatura utilizată la efectuarea CTT trebuie să îndeplinească condiţiile precizate în RNTR 1.
    (4) Certificatul de inspecţie tehnică periodică aferent celei mai recente inspecţii tehnice periodice sau o copie a acestuia sau, în cazul unui certificat de inspecţie tehnică electronic, o copie certificată a certificatului sau un original al acestuia şi raportul întocmit cu ocazia celui mai recent control tehnic în trafic trebuie să fie păstrate la bordul vehiculului.

    ART. 27
    (1) Pentru vehiculele menţionate la art. 23 alin. (1) lit. a) - c) numărul total de controale tehnice în trafic iniţiale în Uniunea Europeană în fiecare an calendaristic corespunde unei proporţii de cel puţin 5% din numărul total al acestor vehicule care sunt înmatriculate în statele membre.
    (2) I.S.C.T.R. depune eforturi pentru a efectua un număr adecvat de controale tehnice în trafic iniţiale, proporţional cu numărul total de astfel de vehicule care sunt înmatriculate în România, astfel încât la nivelul Uniunii Europene să fie îndeplinite prevederile alin. (1).

    ART. 28
    (1) I.S.C.T.R. introduce vehiculele pentru care a fost efectuat CTT în sistemul de clasificare în funcţie de gradul de risc, prevăzut la art. 15 din Normele metodologice privind activitatea de control al respectării perioadelor de conducere, pauzelor şi perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto şi al utilizării aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.058/2007, cu modificările şi completările ulterioare, prin raportarea informaţiilor privind numărul şi gravitatea deficienţelor, stabilite în anexele nr. 1b), 1c) şi/sau 1d), constatate la vehicule verificate. Pentru a atribui fiecărei întreprinderi şi fiecărui vehicul un profil de risc se vor utiliza criteriile stabilite în anexa nr. 1a).
    (2) Aceste informaţii se utilizează pentru verificarea mai riguroasă şi mai frecventă a întreprinderilor şi vehiculelor cu un grad de risc ridicat. Sistemul de clasificare în funcţie de gradul de risc este administrat de I.S.C.T.R.
    (3) În vederea clasificării pe grade de risc conform alin. (1) se utilizează şi informaţiile primite de la alte state membre ale Uniunii Europene referitoare la CTT.

    ART. 29
    (1) În vederea efectuării unui CTT iniţial, inspectorii pot alege cu prioritate vehicule exploatate de întreprinderi cu un profil de risc ridicat sau vehicule clasificate cu un profil de risc ridicat, în conformitate cu art. 16 din Normele metodologice privind activitatea de control al respectării perioadelor de conducere, pauzelor şi perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto şi al utilizării aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.058/2007, cu modificările şi completările ulterioare. Vehiculele pot fi selectate pentru control şi aleatoriu sau atunci când există suspiciunea că acestea prezintă un risc pentru siguranţa rutieră sau pentru mediu.
    (2) Selectarea vehiculelor pentru CTT se efectuează fără discriminare bazată pe considerente care ţin de naţionalitatea conducătorului auto sau de ţara de înmatriculare ori de punerea în circulaţie a vehiculului, ţinându-se seama de necesitatea reducerii la minimum a costurilor şi întârzierilor provocate conducătorilor auto şi/sau operatorilor economici.
    (3) Atunci când efectuează un control tehnic în trafic, inspectorul nu trebuie să intre în niciun conflict de interese care ar putea influenţa imparţialitatea şi obiectivitatea deciziilor sale.
    (4) Salarizarea inspectorilor nu este direct legată de rezultatele controalelor tehnice în trafic iniţiale sau mai detaliate.
    (5) Controalele tehnice în trafic mai detaliate, realizate în facilităţi de control tehnic în trafic desemnate sau prin utilizarea unităţilor mobile de control, sunt efectuate de inspectori atestaţi conform prevederilor RNTR 1.
    (6) Inspectorii I.S.C.T.R. sunt autorizaţi să efectueze CTT iniţial şi participă la cursuri de pregătire profesională realizate cu formatori interni sau externi.
    (7) Inspectorii atestaţi conform alin. (5) să efectueze controalele tehnice detaliate în trafic, nu sunt obligaţi să participe la cursurile de pregătire profesională conform alin. (6) în vederea efectuării CTT iniţial.

    ART. 30
    (1) Vehiculele selectate în conformitate cu art. 29 sunt supuse unui control tehnic în trafic iniţial. La fiecare control tehnic în trafic iniţial al unui vehicul, inspectorul:
    a) verifică cel mai recent certificat de inspecţie tehnică periodică şi cel mai recent raport de control tehnic în trafic, dacă sunt disponibile, păstrate la bord. Inspectorii pot accepta dovezi electronice ale unor astfel de inspecţii, atunci când informaţii în acest sens sunt accesibile. Pentru vehiculele înmatriculate în celelalte state care au ratificat Acordul de la Viena, cu excepţia statelor membre ale Uniunii Europene, este obligatorie prezentarea certificatului de ITPI, cu excepţia cazului în care în statul respectiv este utilizat certificatul naţional de inspecţie tehnică periodică în locul certificatului de ITPI;
    b) efectuează o evaluare vizuală a stării tehnice a vehiculului;
    c) poate efectua o evaluare vizuală a arimării încărcăturii vehiculului în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    d) poate efectua verificări tehnice prin orice metodă pe care o consideră adecvată. Aceste verificări tehnice se pot efectua pentru a justifica o decizie de a supune vehiculul unui control tehnic în trafic mai detaliat sau de a solicita ca deficienţele să fie remediate fără întârziere în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

    (2) Inspectorul verifică dacă toate deficienţele indicate în raportul de control tehnic în trafic anterior au fost remediate.
    (3) În cazul în care un certificat de inspecţie tehnică periodică sau un raport de control tehnic în trafic demonstrează că în cursul ultimelor trei luni a fost controlat unul dintre elementele enumerate în anexa nr. 1b), inspectorul nu controlează elementul respectiv, cu excepţia cazurilor în care un astfel de control este justificat de existenţa unei deficienţe evidente.
    (4) Pe baza rezultatului inspecţiei iniţiale, inspectorul decide dacă vehiculul sau remorca, respectiv semiremorca acestuia ar trebui supuse unui control tehnic în trafic mai detaliat.
    (5) Un control tehnic în trafic mai detaliat se efectuează cu ajutorul unei unităţi mobile de control, al unei facilităţi de control tehnic în trafic desemnate sau într-o staţie de inspecţie tehnică autorizată ori într-o reprezentanţă R.A.R.
    (6) Dacă un control mai detaliat urmează să fie efectuat într-o staţie de inspecţie tehnică periodică autorizată ori într-o reprezentanţă R.A.R. sau într-o facilitate de control tehnic în trafic desemnată, acesta trebuie efectuat cât mai curând posibil, în una dintre cele mai apropiate staţii sau reprezentanţe sau în una dintre cele mai apropiate facilităţi de control tehnic în trafic desemnate.
    (7) Unităţile mobile de control şi facilităţile de control tehnic în trafic desemnate includ echipamente adecvate pentru efectuarea unui control tehnic în trafic mai detaliat, printre care echipamentele necesare pentru evaluarea stării frânelor, a eficienţei frânării, a direcţiei, a suspensiei şi a elementelor poluante ale vehiculului, după caz. Atunci când unităţile mobile de control sau facilităţile de control tehnic în trafic desemnate nu includ echipamente necesare pentru verificarea unui element indicat la controlul iniţial, vehiculul este trimis la o facilitate de control sau într-o staţie de inspecţie tehnică periodică autorizată ori într-o reprezentanţă R.A.R. la care se poate efectua o verificare detaliată a elementului respectiv.
    (8) Un control tehnic în trafic mai detaliat acoperă elementele enumerate în anexa nr. 1b) care sunt considerate necesare şi relevante, având în vedere în special siguranţa frânelor, a anvelopelor, a jantelor, a şasiului şi a elementelor poluante şi metodele recomandate aplicabile verificării acelor elemente.
    (9) În vederea efectuării unei inspecţii mai detaliate într-o staţie de inspecţie tehnică periodică autorizată ori într-o reprezentanţă R.A.R., echipajul de control al I.S.C.T.R. va însoţi vehiculul care face obiectul controlului la staţia de inspecţie tehnică periodică autorizată ori la reprezentanţa R.A.R. situată în apropiere.
    (10) Conducătorul auto are obligaţia să deplaseze vehiculul care face obiectul controlului, însoţit de echipajul de control al I.S.C.T.R., la staţia de inspecţie tehnică periodică autorizată ori la reprezentanţa R.A.R., în vederea efectuării unui control mai detaliat.
    (11) Echipajul de control al I.S.C.T.R. va solicita staţiei de inspecţie tehnică periodică autorizată ori reprezentanţei R.A.R. efectuarea unui control mai detaliat în conformitate cu procedura de inspecţie tehnică periodică prevăzută în RNTR 1.
    (12) În cazul în care, în urma unui control mai detaliat, efectuat într-o staţie de inspecţie tehnică periodică autorizată ori reprezentanţă R.A.R, au fost identificate deficienţe, utilizatorul vehiculului trebuie să plătească staţiei de inspecţie tehnică periodică autorizată ori reprezentanţei R.A.R. contravaloarea verificărilor respective.
    (13) În cazul în care, în urma unui control mai detaliat, efectuat într-o staţie de inspecţie tehnică periodică autorizată ori reprezentanţă R.A.R, nu au fost identificate deficienţe, I.S.C.T.R. plăteşte staţiei de inspecţie tehnică periodică autorizată ori reprezentanţei R.A.R. contravaloarea verificărilor respective în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea facturii.

    ART. 31
    (1) Pentru fiecare element care urmează să fie inspectat în timpul CTT trebuie utilizate lista posibilelor deficienţe şi a gradului lor de gravitate şi planul de operaţiuni, prevăzute în anexa nr. 1b).
    (2) În cazul vehiculelor pentru care este necesar certificat de agreare pentru transportul anumitor mărfuri periculoase, inspectorul poate proceda şi la efectuarea verificărilor suplimentare prevăzute în anexa nr. 1c).
    (3) Deficienţele identificate pe parcursul controalelor tehnice în trafic ale vehiculelor se clasifică în una dintre următoarele categorii:
    a) deficienţe minore care nu au un efect semnificativ asupra siguranţei vehiculului sau nu au impact asupra mediului şi alte neconformităţi minore;
    b) deficienţe majore susceptibile să compromită siguranţa vehiculului, să aibă impact asupra mediului, să îi pună în pericol pe ceilalţi participanţi la trafic sau alte neconformităţi mai importante;
    c) deficienţe periculoase care constituie un risc direct şi imediat la adresa siguranţei rutiere sau au un impact asupra mediului.

    (4) Un vehicul care prezintă deficienţe care se încadrează în mai mult de o categorie de deficienţe dintre cele menţionate la alin. (3) este clasificat în categoria care corespunde deficienţei mai grave. Un vehicul care prezintă mai multe deficienţe la aceleaşi aspecte verificate, astfel cum sunt definite în domeniul de aplicare al controalelor menţionate la punctul 1 din anexa nr. 1b), poate fi clasificat în categoria următoare de gravitate a deficienţelor, dacă se consideră că efectul combinat al acestor deficienţe generează un risc mai mare la adresa siguranţei rutiere.

    ART. 33
    (1) În cursul unui control tehnic în trafic, un vehicul poate fi supus unui control al arimării încărcăturii sale în conformitate cu anexa nr. 1d), pentru a se asigura că încărcătura este arimată astfel încât să nu afecteze condusul în condiţii de siguranţă sau să nu reprezinte o ameninţare pentru viaţă, sănătate, bunuri sau mediu. Pot fi efectuate controale pentru a se verifica dacă în cursul tuturor manevrelor executate în cursul exploatării vehiculului, inclusiv în cazul situaţiilor de urgenţă sau al manevrelor de pornire în pantă:
    a) poziţia încărcăturilor unele faţă de altele ori faţă de pereţii vehiculului sau de alte suprafeţe ale acestuia se poate modifica doar într-o măsură minimă; şi
    b) încărcăturile nu pot să părăsească spaţiul destinat mărfurilor sau să se deplaseze în afara suprafeţei de încărcare.

    (2) Fără a aduce atingere cerinţelor aplicabile transportului anumitor categorii de bunuri, precum cele vizate de Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (ADR), arimarea încărcăturii şi controlul arimării încărcăturii, se pot efectua în conformitate cu principiile şi, după caz, cu standardele stipulate în secţiunea I din anexa nr. 1d). Se poate utiliza cea mai recentă versiune a standardelor stipulate în secţiunea I punctul 5 din anexa nr. 1d).
    (3) Pentru verificarea respectării regulilor privind arimarea încărcăturii, inspectorii din cadrul I.S.C.T.R. beneficiază de pregătire adecvată în acest sens. Pregătirea se poate efectua cu formatori interni şi/sau externi.

    ART. 34
    (1) Pentru fiecare control tehnic în trafic iniţial sau detaliat se întocmeşte un raport, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1d).
    (2) Inspectorul completează rubricile raportului de control tehnic în trafic referitoare la vehiculul inspectat, iar la rubrica privind punctele verificate marchează punctele care au fost verificate în conformitate cu planul de operaţiuni.
    (3) Raportul de control tehnic se întocmeşte în două exemplare, unul pentru inspector, iar celălalt pentru conducătorul auto; în cazul în care acesta refuză primirea, iar în urma CTT au fost constatate defecţiuni, acesta se comunică contravenientului.
    (4) Informaţiile rezultate în urma completării raportului de control tehnic în trafic sunt stocate în baza de date a ISCTR pentru o perioadă de minimum 36 de luni de la data efectuării controlului.
    (5) Dacă în urma controlului tehnic în trafic iniţial sau detaliat şi/sau a verificării arimării încărcăturii rezultă deficienţe, inspectorul aplică sancţiunile şi măsurile corespunzătoare, potrivit prevederilor legale în vigoare.
    (6) În cazul anulării inspecţiei tehnice periodice a unui vehicul rutier care prezintă defecţiuni tehnice periculoase sau defecţiuni tehnice majore, inspectorii emit un document care dă dreptul contravenientului să se deplaseze pe drumurile publice pentru o perioadă de 24 de ore de la data emiterii, în vederea obţinerii unei noi inspecţii tehnice periodice. În cazul anulării inspecţiei tehnice periodice a unui vehicul rutier care prezintă defecţiuni tehnice periculoase, documentul se emite după încetarea măsurii de imobilizare.
    (7) Modelul şi conţinutul documentului prevăzut la alin. (6) se stabilesc de către I.S.C.T.R. Un exemplar al documentului se înmânează conducătorului auto sub semnătură.
    (8) Costurile rezultate prin aplicarea măsurilor impuse de controlul tehnic în trafic sunt suportate de contravenient, vehiculul, marfa şi persoanele transportate aflându-se sub răspunderea juridică a acestuia, care este responsabil şi pentru eventualele pierderi cauzate terţilor, conform legii.

    ART. 35
    (1) I.S.C.T.R. reprezintă punctul de contact care:
    a) asigură coordonarea cu punctele de contact desemnate de alte state membre ale Uniunii Europene în ceea ce priveşte acţiunile întreprinse în temeiul alin. (2);
    b) asigură, după caz, orice alt schimb de informaţii şi oferă asistenţă punctelor de contact ale altor state membre ale Uniunii Europene.

    (2) Atunci când în cadrul unui control tehnic în trafic se identifică deficienţe majore sau periculoase sau deficienţe care duc la o restricţionare sau la o interdicţie de a utiliza vehiculul, la un vehicul care nu este înmatriculat în România, I.S.C.T.R. notifică rezultatele controlului respectiv punctului de contact din statul membru de înmatriculare a vehiculului. Această notificare conţine elementele raportului de control tehnic în trafic, conform anexei nr. 1e), şi este comunicată, de preferat, prin intermediul registrului electronic naţional prevăzut la art. 10 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) I.S.C.T.R. realizează notificarea prevăzută la alin. (2) în conformitate cu normele detaliate privind procedurile de notificare a punctului de contact al statului membru de înmatriculare privind vehiculele care prezintă deficienţe majore sau periculoase, adoptate de Comisia Europeană în baza prevederilor art. 18 din Directiva 2014/47/UE.
    (4) I.S.C.T.R. întreprinde anual, în mod regulat, activităţi de control tehnic în trafic concertate. Aceste activităţi pot fi combinate cu cele stabilite la art. 12 alin. (1) din Normele metodologice privind activitatea de control al respectării perioadelor de conducere, pauzelor şi perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto şi al utilizării aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.058/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 36
    (1) R.A.R. comunică Comisiei Europene la fiecare 2 ani, înainte de 31 martie, datele colectate referitoare la ultimii doi ani calendaristici şi la vehiculele controlate pe teritoriul naţional. Respectivele date indică:
    a) numărul de vehicule controlate;
    b) categoria de vehicule controlate;
    c) ţara de înmatriculare a fiecărui vehicul controlat;
    d) în cazul controalelor mai detaliate, părţile verificate şi elementele cu deficienţe, în conformitate cu pct. 10 din anexa nr. 1e).

    (2) În acest scop, I.S.C.T.R. transmite R.A.R. la fiecare 2 ani, înainte de data de 15 februarie, datele colectate privind controalele tehnice în trafic pentru cei 2 ani precedenţi, prevăzute la alin. (1), în formatul stabilit prin normele detaliate adoptate de Comisia Europeană, potrivit art. 20 alin. (2) din Directiva 2014/47/UE. Până la adoptarea de către Comisie a normelor detaliate se utilizează formularul standard de raportare prevăzut în anexa nr. 1f).
    (3) În cazul în care autoritatea competentă a unui stat membru al Uniunii Europene care a constatat defecţiuni majore şi/sau periculoase la un vehicul utilitar înmatriculat în România a solicitat I.S.C.T.R. să ia măsuri împotriva contravenientului, I.S.C.T.R. va comunica autorităţii respective măsurile luate. În acest scop, I.S.C.T.R. comunică R.A.R. datele privind vehiculele respective. R.A.R. ia măsurile prevăzute de legislaţia în vigoare, pe care le comunică I.S.C.T.R.
    (4) În scopul monitorizării activităţii staţiilor ITP şi a inspectorilor tehnici, I.S.C.T.R. pune la dispoziţia R.A.R. informaţii privind vehiculele rutiere la care au fost constatate defecţiuni majore şi/sau periculoase.

    SECŢIUNEA 5
    Controlul respectării maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise şi/sau autorizate, precum şi a prevederilor privind desfăşurarea circulaţiei vehiculelor rutiere cu mase şi/sau dimensiuni ce depăşesc masele şi/sau dimensiunile maxime admise
    ART. 37
    (1) Controlul privind respectarea maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise, precum şi a prevederilor privind desfăşurarea circulaţiei vehiculelor rutiere cu mase şi/sau dimensiuni ce depăşesc masele şi/sau dimensiunile maxime admise se realizează de către inspectori în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor privind autorizarea şi desfăşurarea circulaţiei vehiculelor rutiere cu mase şi/sau dimensiuni ce depăşesc masele şi/sau dimensiunile maxime admise, prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi al ministrului afacerilor interne nr. 1.236/6.509/126/2018.
    (2) Controlul prevăzut la alin. (1) are ca scop verificarea de către inspectori a următoarelor:
    a) respectarea maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise ale vehiculelor rutiere, precum şi a condiţiilor de desfăşurare a circulaţiei vehiculelor cu depăşiri;
    b) existenţa şi valabilitatea autorizaţiei speciale de transport, precum şi respectarea condiţiilor de desfăşurare a transportului, stabilite prin aceasta;
    c) achitarea tarifelor datorate administratorilor drumurilor publice;
    d) existenţa dotării cu mijloace suplimentare de semnalizare a vehiculelor cu depăşiri şi funcţionarea acestora;
    e) efectuarea însoţirii vehiculelor cu depăşiri de către personal specializat cu autovehicule de însoţire aparţinând operatorilor economici specializaţi şi/sau de către echipaje de poliţie rutieră, precum şi respectarea condiţiilor de desfăşurare a acestei activităţi;
    f) existenţa dotării obligatorii a autovehiculelor de însoţire şi funcţionarea acesteia;
    g) respectarea restricţiilor de circulaţie, permanente sau temporare, instituite pe drumurile publice.

    (3) Controlul vehiculelor prevăzute la alin. (1) se va desfăşura preponderent pe sectoarele de drum cu trafic greu şi foarte greu, cu orientare asupra zonelor în care există exploatări miniere, petroliere, forestiere, agricole, de balastieră sau de carieră, şantiere de construcţii ori alte obiective industriale.

    ART. 38
    (1) În vederea controlului privind respectarea maselor pe axe şi totale maxime admise/autorizate şi a dimensiunilor maxime admise ale vehiculelor rutiere, inspectorii vor stabili:
    a) masele pe axe ale vehiculului, prin cântărire;
    b) masa totală a vehiculului, prin însumarea maselor pe axe rezultate în urma cântăririi sau din documentele de transport, după caz;
    c) dimensiunile vehiculului, prin măsurare sau din documentele de transport, după caz.

    (2) Stabilirea, prin cântărire, a maselor pe axe şi totale se realizează de către inspectori cu echipamente de cântărire a vehiculelor rutiere care respectă condiţiile de funcţionare stabilite în conformitate cu prevederile metrologice în vigoare şi de furnizorul sau producătorul acestora, după caz.

    ART. 39
        Conducătorii auto deplasează şi manevrează vehiculul rutier care face obiectul cântăririi/măsurării conform indicaţiilor inspectorului.

    ART. 40
    (1) Ca urmare a stabilirii, prin cântărire, a maselor pe axe şi a masei totale ale vehiculului rutier, se eliberează prin intermediul echipamentului de cântărire un tichet de cântar în dublu exemplar.
    (2) Tichetul de cântar se semnează şi se ştampilează de către inspector.

    ART. 41
    (1) Ca urmare a stabilirii, prin cântărire, a maselor pe axe şi a masei totale ale vehiculului rutier, un exemplar al tichetului de cântar se înmânează conducătorului auto sub semnătură.
    (2) În cazul în care conducătorul auto refuză să semneze sau să preia tichetul de cântar, inspectorul face menţiunea corespunzătoare pe tichetul de cântar.
    (3) În cazul constatării contravenţiilor privind circulaţia vehiculelor cu depăşiri ale maselor pe axe sau totale maxime admise/autorizate ori a celor înscrise în autorizaţia specială de transport (AST) sau privind condiţiile de desfăşurare a acestor transporturi, inspectorul aplică sancţiunile contravenţionale şi măsurile corespunzătoare, potrivit prevederilor legale în vigoare.

    ART. 42
    (1) Odată cu aplicarea sancţiunilor contravenţionale corespunzătoare, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege, inspectorul:
    a) va imobiliza vehiculul şi, dacă este cazul, procedează la ridicarea plăcuţelor cu numărul de înmatriculare până la îndeplinirea condiţiilor legale pentru continuarea transportului/deplasării;
    b) aplică sancţiuni administrative personalului de însoţire specializat şi/sau operatorului economic specializat, conform reglementărilor în vigoare.

    (2) În cazul în care, în cadrul controlului efectuat în trafic se constată refuzul de a supune autovehiculul/ansamblul de vehicule rutiere verificării prin cântărire şi/sau măsurare a dimensiunilor sau refuzul de a însoţi vehiculul personalului cu atribuţii de control în vederea cântăririi şi/sau măsurării dimensiunilor, inspectorii din cadrul I.S.C.T.R. procedează după cum urmează:
    a) dacă masa totală maximă autorizată a autovehiculului/ansamblului de vehicule rutiere este mai mare de 12 tone, se aplică măsurile prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 cu modificările şi completările ulterioare;
    b) dacă masa totală maximă autorizată a autovehiculului/ansamblului de vehicule rutiere nu depăşeşte 12 tone, se aplică măsurile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1317/2023.


    SECŢIUNEA 6
    Procedurile de retragere şi de suspendare a licenţei comunitare şi a copiei conforme a acesteia, a certificatului de transport în cont propriu şi a copiei conforme a acestuia, a autorizaţiei pentru transportul rutier naţional contra cost şi a copiei conforme a acesteia, a licenţei de traseu, a autorizaţiei de transport internaţional, a licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier, a autorizaţiei şcolii de conducători auto, a autorizaţiei centrului de pregătire, a atestatului instructorului auto, a atestatului de profesor de legislaţie rutieră şi a atestatului/certificatului care atestă competenţa/calificarea profesională a conducătorului auto
    ART. 43
        I.S.C.T.R. retrage sau suspendă, după caz, licenţa comunitară şi copia conformă a acesteia, certificatul de transport în cont propriu şi copia conformă a acestuia, autorizaţia pentru transportul rutier naţional contra cost şi copia conformă a acesteia, licenţa de traseu, autorizaţia de transport internaţional, licenţa pentru activităţi conexe transportului rutier, autorizaţia şcolii de conducători auto, autorizaţia centrului de pregătire, atestatul instructorului auto, atestatul de profesor de legislaţie rutieră şi atestatul/certificatul care atestă competenţa/calificarea profesională a conducătorului auto.

    ART. 44
    (1) În cazurile în care I.S.C.T.R. retrage documentele prevăzute la art. 43, titularul documentului retras nu mai poate solicita eliberarea unui nou document de acelaşi tip pentru perioada prevăzută la art. 64 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1317/2023, cu excepţia cazurilor în care autorizaţia şcolii de conducători auto sau autorizaţia centrului de pregătire se retrage la cererea titularului acesteia.
    (2) I.S.C.T.R. suspendă documentele prevăzute la art. 43 pentru o perioadă de 30 de zile, dacă reglementările în vigoare nu prevăd altfel.

    ART. 45
        Documentele prevăzute la art. 43 suspendate se reacordă la expirarea termenului de suspendare şi/sau după remedierea cauzelor care au dus la aplicarea acestei măsuri, după caz, şi după prezentarea documentului de plată, către autoritatea emitentă, a tarifului aferent pentru eliberare.

    ART. 46
    (1) I.S.C.T.R. comunică decizia motivată de retragere sau suspendare a documentelor prevăzute la art. 43 către autoritatea emitentă a documentului retras/suspendat, cu excepţia atestatului/certificatului care atestă competenţa/ calificarea profesională, în prima zi lucrătoare după data comunicării deciziei către titularul documentului retras/suspendat.
    (2) I.S.C.T.R. comunică decizia motivată de retragere sau suspendare a atestatului/certificatului care atestă competenţa/calificarea profesională a conducătorului auto/profesorului de legislaţie/instructorului auto, după caz, către autoritatea emitentă şi angajatorul acestuia, în prima zi lucrătoare după data comunicării deciziei către titularul documentului retras/suspendat.
    (3) Comunicarea deciziei de suspendare/retragere a documentelor prevăzute la art. 43 către autoritatea emitentă se poate realiza şi prin intermediul bazelor de date, conform acordului realizat între autoritatea emitentă şi I.S.C.T.R.
    (4) Odată cu retragerea sau suspendarea unuia dintre documentele prevăzute la art. 43, toate documentele eliberate de către autoritatea emitentă în baza documentului retras devin nule, iar toate documentele eliberate de către autoritatea emitentă în baza documentului suspendat îşi pierd valabilitatea pe perioada suspendării acestuia.

    ART. 47
    (1) Licenţa de transport, licenţa comunitară, certificatul de transport în cont propriu, autorizaţia pentru transportul rutier naţional contra cost, licenţa pentru activităţi conexe transportului rutier, licenţa de traseu, autorizaţia de transport internaţional, autorizaţia centrului de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, autorizaţia şcolii de conducători auto se reţine la sediul operatorului de transport rutier, al întreprinderii de transport rutier în cont propriu, al întreprinderii autorizate, al operatorului economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier, al centrului de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, al şcolii de conducători auto, după caz, de către inspectori, în vederea suspendării/retragerii, în baza unui proces-verbal întocmit în două exemplare, unul pentru titularul documentului suspendat şi unul pentru agentul constatator.
    (2) În cazul în care reprezentantul legal/administratorul/managerul de transport/orice alt reprezentant convenţional al operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu/întreprinderii autorizate/operatorului economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier/centrului de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere/şcolii de conducători auto refuză să semneze şi/sau să primească un exemplar al procesului-verbal prevăzut la alin. (1), agentul constatator va consemna acest lucru în procesul-verbal.
    (3) Copia conformă a licenţei comunitare, copia conformă a certificatului de transport în cont propriu şi copia conformă a autorizaţiei pentru transportul rutier naţional contra cost se reţin şi se suspendă/retrag în trafic de către inspectori, în baza unui proces-verbal întocmit în două exemplare, unul pentru conducătorul auto şi unul pentru agentul constatator.
    (4) În cazul în care conducătorul auto refuză se semneze şi/sau să primească un exemplar al procesului- verbal prevăzut la alin. (3), agentul constatator va consemna acest lucru în procesul-verbal.
    (5) Atestatul instructorului auto, atestatul de profesor de legislaţie rutieră şi atestatul/certificatul care atestă competenţa/calificarea profesională a conducătorului auto se reţin şi se suspendă/retrag pe loc, în baza unui proces-verbal întocmit în două exemplare, unul pentru titularul documentului şi unul pentru agentul constatator.
    (6) În cazul în care, conducătorii auto din România fac dovada calificării profesionale prin codul armonizat "95", înscris pe permisul de conducere, decizia de suspendare/retragere a calificării profesionale se comunică titularului şi autorităţii emitente din România, fără să se reţină permisul de conducere.
    (7) În cazul în care titularul documentelor de la alin. 5 refuză se semneze şi/sau să primească un exemplar al procesului-verbal prevăzut la alin. 5, agentul constatator va consemna acest lucru în procesul-verbal.
    (8) În cazul în care reprezentantul legal/administratorul/managerul de transport/orice alt reprezentant convenţional al operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu/întreprinderii autorizate/operatorului economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier al şcolii de conducători auto/centrului de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere refuză să predea inspectorului licenţa comunitară, certificatul de transport în cont propriu, autorizaţia pentru transportul rutier naţional contra cost, licenţa pentru activităţi conexe transportului rutier, licenţa de traseu, autorizaţia de transport internaţional sau autorizaţia, după caz, în vederea suspendării/retragerii, inspectoratul teritorial al I.S.C.T.R. în raza căruia îşi are sediul titularul documentului ce urmează a fi suspendat/retras solicită titularului să predea în termen de maximum 5 zile lucrătoare documentul în cauză.
    (9) În cazul în care conducătorul auto refuză să predea inspectorului, în vederea suspendării/retragerii, copia conformă a licenţei de transport, copia conformă a licenţei comunitare, copia conformă a certificatului de transport în cont propriu sau copia conformă a autorizaţiei pentru transportul rutier naţional contra cost inspectoratul teritorial al I.S.C.T.R. în raza căruia îşi are sediul titularul documentului ce urmează a fi suspendat/retras solicită titularului să predea în termen de maximum 5 zile lucrătoare documentul în cauză.
    (10) În cazul în care titularul atestatului instructorului auto, atestatului de profesor de legislaţie rutieră şi atestatului/certificatului care atestă competenţa/calificarea profesională a conducătorului auto refuză să predea inspectorului, în vederea suspendării/retragerii, oricare dintre aceste documente, inspectoratul teritorial al I.S.C.T.R. în raza căruia îşi are sediul titularul documentului ce urmează a fi suspendat/retras solicită titularului să predea în termen de maximum 5 zile lucrătoare documentul în cauză.
    (11) În cazul în care, conform Hotărârii Guvernului nr. 1317/2023, măsura de suspendare/retragere se aplică dacă sancţiunea este definitivă, inspectoratul teritorial efectuează demersurile necesare pentru suspendarea/retragerea documentului în maxim 10 zile de la data la care procesul verbal de constatare a contravenţiilor este titlu executoriu conform prevederilor legale.
    (12) În cazul prevăzut la alin. (11), inspectoratul teritorial al I.S.C.T.R. în raza căruia îşi are sediul titularul documentului ce urmează a fi suspendat/retras solicită titularului să predea în termen de maximum 5 zile lucrătoare documentul în cauză.
    (13) În cazul în care la expirarea termenului de 5 zile lucrătoare prevăzut la alin. (7) - (12) nu a fost predat documentul suspendat/documentul retras, I.S.C.T.R. aplică măsurile corespunzătoare prevăzute de reglementările în vigoare.

    ART. 48
    (1) Pe toată durata suspendării licenţei de transport/licenţei comunitare/certificatului de transport în cont propriu/autorizaţiei pentru transportul rutier naţional contra cost, operatorul de transport rutier , întreprinderea de transport rutier în cont propriu sau întreprinderea autorizată, titulari ai documentului suspendat, nu poate efectua operaţiuni de transport rutier ori transport rutier în cont propriu, după caz.
    (2) Pe toată durata suspendării licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier, operatorul economic titular al licenţei suspendate nu poate desfăşura activităţi conexe transportului rutier.
    (3) Pe toată durata suspendării autorizaţiei, şcoala de conducători auto sau centrul de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere titulară/titular a/al autorizaţiei nu poate desfăşura activităţi de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere sau activităţi de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, după caz.
    (4) Pe toată durata suspendării atestatului instructorului auto, atestatului de profesor de legislaţie rutieră şi atestatului/certificatului care atestă competenţa/calificarea profesională a conducătorului auto, titularul acestuia nu poate desfăşura activităţi specifice funcţiei.

    ART. 49
    (1) Vehiculul pentru care copia conformă a licenţei de transport, copia conformă a licenţei comunitare sau copia conformă a certificatului de transport în cont propriu se suspendă în momentul controlului nu poate să continue operaţiunea de transport.
    (2) Inspectorul înmânează conducătorului auto o dovadă prin care i se permite deplasarea vehiculului a cărui copie conformă a licenţei comunitare, copie conformă a certificatului de transport în cont propriu sau copie conformă a autorizaţiei pentru transportul rutier naţional contra cost a fost suspendată, fără încărcătură, de la locul controlului spre sediul social/punctul de lucru al operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu/întreprinderii autorizate care deţine vehiculul respectiv/care este titular al documentului suspendat. Valabilitatea dovezii este de maximum 3 zile.
    (3) Încărcătura vehiculului a cărui copie conformă a licenţei comunitare, copie conformă a certificatului de transport în cont propriu sau copie conformă a autorizaţiei pentru transportul rutier naţional contra cost a fost suspendată poate fi transportată numai cu un alt vehicul care îndeplineşte condiţiile legale.

    ART. 50
    (1) În cazurile şi în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, I.S.C.T.R. poate dispune, printr- o decizie motivată, suplimentar faţă de sancţiunea suspendării copiei conforme a licenţei comunitare, a certificatului de transport în cont propriu sau copie conformă a autorizaţiei pentru transportul rutier naţional contra cost, una dintre următoarele măsuri:
    a) suspendarea eliberării de atestate de conducător auto pentru operatorul de transport rutier/întreprinderea de transport rutier în cont propriu/întreprinderii autorizate;
    b) retragerea unuia sau mai multor atestate de conducător auto eliberate operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu//întreprinderii autorizate;
    c) eliberarea atestatelor de conducător auto în baza unor condiţii suplimentare, pentru a preveni utilizarea abuzivă a acestora.

    (2) Măsurile suplimentare prevăzute la alin. (1) se pot aplica, ulterior aplicării unei sancţiuni definitive operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu, în funcţie de următoarele criterii:
    a) gravitatea încălcării;
    b) numărul de copii conforme ale licenţei comunitare, ale certificatului de transport în cont propriu sau ale autorizaţiei pentru transportul rutier naţional contra cost deţinute de operatorul de transport rutier/întreprinderea de transport rutier în cont propriu/întreprinderii autorizate;
    c) gradul de risc al operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu/ întreprinderii autorizate, rezultat prin aplicarea sistemului de evaluare a operatorilor de transport rutier/întreprinderilor de transport rutier în cont propriu/întreprinderilor autorizate.


    SECŢIUNEA 7
    Procedura administrativă privind pierderea bunei reputaţii a întreprinderii/managerului de transport, prevăzută la art. 6 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009
    ART. 51
    (1) Atunci când întreprinderii de transport sau managerului de transport i-a fost aplicată, într- unul sau în mai multe state membre, o condamnare pentru o infracţiune gravă sau o sancţiune pentru una dintre cele mai grave încălcări ale normelor Uniunii enumerate în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009 sau pentru cazurile prevăzute la art. 1 din Regulamentul (UE) 2016/403, I.S.C.T.R. aplică şi finalizează în mod corespunzător şi în timp util o procedură administrativă prin care stabileşte dacă, datorită circumstanţelor specifice, pierderea bunei reputaţii ar constitui o măsură disproporţionată în acel caz particular, avându-se în vedere cel puţin următoarele:
    a) efectuarea unei verificări la sediul întreprinderii;
    b) analiza sancţiunilor aplicate întreprinderii/managerului de transport.

    (2) I.S.C.T.R. demarează procedura administrativă menţionată la alin. (1) în cazul în care condamnarea sau sancţiunea este definitivă.
    (3) În cursul controlului la sediul întreprinderii, reprezentantul legal/administratorul/managerul de transport/orice alt reprezentant convenţional, după caz, poate înmâna echipei de control din cadrul I.S.C.T.R. o adresă care conţine argumentele şi explicaţiile referitoare la condamnările sau sancţiunile pentru abaterile enumerate în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009 sau pentru cazurile prevăzute la art. 1 din Regulamentul (UE) 2016/403.
    (4) În cazul în care în cadrul controlului la sediul întreprinderii nu este înmânată adresa menţionată la alin. (3), argumentele şi explicaţiile respective pot fi înaintate în termen de cel mult 5 zile către inspectoratul teritorial din cadrul I.S.C.T.R. care are competenţă în judeţul în care are sediul întreprinderea.

    ART. 52
    (1) În cursul procedurii administrative, I.S.C.T.R. analizează dacă, având în vedere circumstanţele specifice, pierderea bunei reputaţii ar constitui o măsură disproporţionată în respectivul caz particular. În cadrul acestei analize se ia în considerare numărul de încălcări grave ale normelor naţionale şi ale Uniunii, astfel cum se menţionează la art. 6, alin. (1) al treilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009.
    (2) În cadrul analizei menţionate la alin. (1) se ţine cont de gradul de risc al întreprinderii stabilit conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2022/695 al Comisiei din 2 mai 2022 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 2006/22/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte formula comună pentru calcularea gradului de risc al întreprinderilor de transport pentru încălcările menţionate la art. 6 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009.
    (3) Dacă din analiză rezultă că întreprinderea nu are risc crescut, pierderea bunei reputaţii ar constitui o măsură disproporţionată, caz în care buna reputaţie a întreprinderii rămâne neafectată.
    (4) În cazul în care I.S.C.T.R. nu poate efectua control la sediul întreprinderii conform art. 51 alin. (1) lit. a) şi sunt aplicate două sancţiuni pentru sustragerea de la controlul la sediul întreprinderii, rămase definitive, pierderea bunei reputaţii nu ar constitui o măsură disproporţionată, caz în care întreprinderea îşi pierde buna reputaţie.
    (5) Dacă procedura administrativă se aplică managerului de transport al întreprinderii, analiza se efectuează în funcţie de sancţiunile aplicate managerului de transport şi cele aplicate întreprinderii/întreprinderilor la care deţine/a deţinut această funcţie pentru o perioadă de 24 de luni.

    ART. 53
    (1) În urma aplicării procedurii administrative prevăzute la art. 51 alin. (1), I.S.C.T.R. întocmeşte un referat în care se motivează dacă pierderea bunei reputaţii ar constitui o măsură disproporţionată.
    (2) I.S.C.T.R. transmite decizia de pierdere a bunei reputaţii întreprinderii/managerului de transport şi Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. în cel mult 5 zile lucrătoare de la semnarea de către inspectorul de stat şef a referatului prevăzut la alin. (1). Dacă în urma aplicării procedurii administrative, I.S.C.T.R. constată că pierderea bunei reputaţii ar constitui o măsură disproporţionată şi, în consecinţă, buna reputaţie a întreprinderii rămâne neafectată, I.S.C.T.R. comunică în scris A.R.R., în termen de cel mult 5 zile lucrătoare, motivele pentru care buna reputaţie a întreprinderii a rămas neafectată.
    (3) Împotriva măsurilor administrative de pierdere a bunei reputaţii întreprinderea sau managerul de transport se poate adresa cu plângere instanţelor de contencios administrativ, conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Procedura administrativă prevăzută la art. 51 alin. (1) se consideră încheiată după semnarea referatului prevăzut la alin. (1), înregistrarea acestuia şi efectuarea tuturor înregistrărilor privind buna reputaţie în Registrul electronic naţional al operatorilor de transport rutier/Registrul electronic naţional al întreprinderilor de transport rutier în cont propriu/Registrul electronic naţional al întreprinderilor autorizate.

    ART. 54
    (1) Întreprinderea se consideră reabilitată după o perioadă de un an de la data pierderii bunei reputaţii.
    (2) Reabilitarea managerului de transport se realizează după un an de la data pierderii bunei reputaţii şi după ce a promovat un examen referitor la domeniile enumerate în partea I din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009.

    ART. 55
        În urma aplicării procedurii administrative prevăzute la art. 51 alin. (1), I.S.C.T.R. întocmeşte un registru cu întreprinderile şi managerii de transport rutier care şi-au pierdut buna reputaţie şi motivele pentru cazurile în care pierderea bunei reputaţii a întreprinderii/managerului de transport a constituit o măsură disproporţionată.

    SECŢIUNEA 8
    Întocmirea, urmărirea şi finalizarea proceselor-verbale de constatare şi sancţionare contravenţională şi arhivarea documentelor de control
    ART. 56
        Contravenţia se constată şi se sancţionează de către inspectori prin proces-verbal de constatare a contravenţiei, în baza legitimaţiei nominale de control, în condiţiile legii.

    ART. 57
    (1) Procesele verbale de constatare a contravenţiilor sunt întocmite în format electronic prin intermediul Sistemului Informatic utilizat de I.S.C.T.R.
    (2) Evidenţa proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor întocmite se păstrează în Registrul de evidenţă a contravenţiilor, precum şi în baza de date pe suport magnetic/electronic a I.S.C.T.R.

    ART. 58
    (1) Procesele-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, notele de constatare încheiate de către inspectori, precum şi toate documentele care rezultă în urma controlului şi/sau care au stat la baza efectuării controlului se păstrează la sediul compartimentului funcţional din cadrul I.S.C.T.R. o perioadă de 5 ani de la data întocmirii/finalizării lor.
    (2) După expirarea termenului de 5 ani se va proceda la casarea acestor documente în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

    SECŢIUNEA 9
    Imobilizarea vehiculelor în trafic şi verificarea limitatorului de viteză
    ART. 59
        În toate cazurile când se constată fapte care contravin prevederilor legale în vigoare, săvârşite de un operator de transport sau de o întreprindere română/străină, care impun imobilizarea vehiculului, se procedează la imobilizarea acestuia, iar permisiunea privind reluarea efectuării transportului se acordă odată cu îndeplinirea condiţiilor legale pentru efectuarea acestuia.

    ART. 60
        Imobilizarea vehiculelor în trafic se va efectua în condiţii de siguranţă şi securitate a transportului, până la îndeplinirea condiţiilor legale pentru continuarea efectuării transportului.

    ART. 61
        În cazul constatării unor fapte care contravin prevederilor legale privind transporturile rutiere de mărfuri periculoase, pentru care trebuie aplicată măsura imobilizării, se vor anunţa imediat reprezentanţii serviciilor de urgenţă profesioniste cu competenţe în zona unde se efectuează controlul în trafic.

    ART. 62
    (1) În cazul imobilizării vehiculelor, dacă respectivul contravenient nu înlătură deficienţele constatate astfel încât să fie îndeplinite condiţiile legale pentru continuarea transportului/deplasării în perioada aferentă activităţii de control în trafic, conform programului de control din ziua respectivă, inspectorii aplică măsurile corespunzătoare până la momentul în care contravenientul va face dovada îndeplinirii condiţiilor legale pentru continuarea transportului/deplasării. În acest caz, inspectorii îi aduc la cunoştinţă conducătorului auto adresa şi programul de funcţionare ale inspectoratului teritorial pe raza căruia s-a efectuat controlul.
    (2) În cazul prevăzut la alin. (1), conducătorul auto sau reprezentantul legal al operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu care deţine vehiculul imobilizat se deplasează la sediul inspectoratului teritorial pe raza căruia s-a efectuat controlul, pentru a face dovada că îndeplineşte condiţiile legale pentru continuarea transportului/deplasării. Dacă documentele prezentate sunt insuficiente pentru a face dovada îndeplinirii condiţiilor legale, inspectorii se deplasează la locul imobilizării, în vederea constatării îndeplinirii condiţiilor legale pentru continuarea transportului/deplasării.

    ART. 63
        Măsura imobilizării unui vehicul dispusă de către inspectori se va menţiona în scris pe următoarele documente, după caz:
    a) procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei;
    b) formularul de control în trafic;
    c) buletinul de control ADR;
    d) diagrama tahograf/imprimata din tahograful digital;
    e) dovada eliberată conducătorului auto în situaţia ridicării plăcuţelor cu numărul de înmatriculare la vehiculele înmatriculate în alte state.


    ART. 64
    (1) În cazul în care există suficiente dovezi care duc la o suspiciune rezonabilă privind existenţa unei fraudări a limitatorului de viteze, echipajul de control al I.S.C.T.R. însoţeşte vehiculul care face obiectul controlului la un atelier autorizat pentru instalarea, repararea sau inspecţia tahografelor ori a limitatoarelor de viteză - ATLV, situat în apropiere, în intervalul programului de lucru, în vederea realizării de teste suplimentare.
    (2) Conducătorul auto are obligaţia să deplaseze vehiculul care face obiectul controlului, însoţit de echipajul de control al I.S.C.T.R., la ATLV, în vederea realizării de teste suplimentare pentru verificarea existenţei unui echipament fraudulos capabil să falsifice datele dispozitivului limitator de viteză sau utilizarea unui limitator de viteză fraudulos.
    (3) În caz de neconformare a conducătorului auto, inspectorul aplică dispoziţiile legale în vigoare privind refuzul de a supune autovehiculul/ansamblul de vehicule rutiere verificărilor necesare conform reglementărilor în vigoare.
    (4) Echipajul de control solicită ATLV, printr-o adresă al cărei model se stabileşte prin procedură internă de către I.S.C.T.R., să efectueze teste suplimentare, conform Reglementărilor privind condiţiile de instalare, reparare sau inspecţie a tahografelor utilizate în transporturile rutiere ori a limitatoarelor de viteză care echipează autovehiculele, precum şi autorizarea operatorilor economici care desfăşoară astfel de activităţi - RNTR 8, aprobate prin Ordin nr. 181 din 13 februarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) În cazul în care ATLV nu poate efectua din motive obiective testele prevăzute la alin. (4), motive care trebuie comunicate în scris, în maximum 30 de minute de la primirea solicitării, autovehiculul este însoţit de către echipajul de control al I.S.C.T.R. către un ATLV autorizat situat în apropiere.
    (6) Costurile verificării de către ATLV, ca urmare a solicitării inspectorilor din cadrul I.S.C.T.R., sunt suportate de contravenient, în cazul în care, se constată existenţa unui echipament fraudulos capabil să falsifice datele dispozitivului limitator de viteză sau utilizarea unui limitator de viteză fraudulos.
    (7) În cazul în care în urma verificării autovehiculului care face obiectul controlului nu se constată existenţa unui echipament fraudulos capabil să falsifice datele dispozitivului limitator de viteză sau utilizarea unui limitator de viteză fraudulos, I.S.C.T.R. achită atelierului autorizat contravaloarea verificării prevăzute la alin. (4) în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea facturii.

    SECŢIUNEA 8
    Dispoziţii finale
    ART. 65
        În vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentelor norme, I.S.C.T.R. elaborează proceduri şi instrucţiuni proprii.

    ART. 66
    Anexele nr. 1a) - 1f) fac parte integrantă din prezentele norme.

    ANEXA 1a

        la normele metodologice)
                 ELEMENTE DE CLASIFICARE ÎN FUNCŢIE DE GRADUL DE RISC
        Sistemul de clasificare în funcţie de gradul de risc constituie baza unei selecţii specifice a vehiculelor exploatate de întreprinderi cu un bilanţ slab în privinţa respectării cerinţelor de întreţinere a vehiculelor şi de conformitate cu normele tehnice aferente circulaţiei pe drumurile publice. Acesta ia în considerare rezultatele inspecţiilor tehnice periodice şi pe cele ale controalelor tehnice în trafic deopotrivă.
        Sistemul de clasificare în funcţie de gradul de risc ţine seama de următorii parametri la stabilirea unui grad de risc pentru întreprinderea în cauză:
    - numărul de deficienţe;
    – gravitatea deficienţelor;
    – numărul de controale tehnice în trafic sau de inspecţii tehnice periodice;
    – factorul timp.

    1. Deficienţele sunt ponderate în funcţie de gravitatea lor prin aplicarea următorilor factori de gravitate:
        deficienţă periculoasă = 40;
        deficienţă majoră = 10; deficienţă minoră = 1.

    2. Evoluţia situaţiei (unui vehicul a1) unei întreprinderi se reflectă prin atribuirea unui factor de ponderare mai slab rezultatelor unei inspecţii "mai vechi" (deficienţelor) decât cel atribuit celor mai "recente", utilizând următorii factori:
    - anul 1 = ultimele 12 luni = factorul 3;
    – anul 2 = lunile 13-24 = factorul 2;
    – anul 3 = lunile 25-36 = factorul 1.
        Acest lucru se aplică doar la stabilirea clasificării globale în funcţie de gradul de risc.

    3. Clasificarea în funcţie de gradul de risc se realizează cu ajutorul următoarelor formule:
    (a) formula pentru clasificarea globală în funcţie de gradul de risc:
        RR = [D(Y1) x 3] + [D(Y2) x 2] + [D(Y3) x 1] / #C(Y1) + #C(Y2) + #C(Y3)
        unde
        RR = punctajul global al clasificării în funcţie de gradul de risc;
        D(Yi) = totalul pentru defecţiunile din anul 1, 2, 3;
        D(y1) = (#DD x 40) + (#MaD x 10) + (#MiD x 1) în anul 1;
        #... = numărul de ......;
        DD = deficienţe periculoase;
        MaD = deficienţe majore;
        MiD = deficienţe minore;
        C = verificări (controale tehnice în trafic sau inspecţii tehnice periodice) în anul 1, 2, 3;


    (b) formula pentru clasificarea anuală în funcţie de gradul de risc:
        AR = (#DD x 40) + (#MaD x 10) + (#MiD x 1) / #C
        unde
        AR = punctajul anual de risc;
        #... = numărul de .....;
        DD = deficienţe periculoase;
        MaD = deficienţe majore;
        MiD = deficienţe minore;
        C = verificări (controale tehnice în trafic sau inspecţii tehnice periodice).        Riscul anual trebuie utilizat pentru a evalua evoluţia unei întreprinderi de-a lungul anilor.
        Clasificarea întreprinderilor (vehiculelor) pe baza clasificării globale în funcţie de gradul de risc se realizează astfel încât să se obţină următoarea distribuţie în rândul întreprinderilor (vehiculelor) care fac obiectul clasificării:
    - < 30 risc scăzut;
    – 30-80 risc mediu;
    – > 80 risc ridicat.


    ANEXA 1b

        la normele metodologice)
              DOMENIUL DE APLICARE AL CONTROALELOR TEHNICE ÎN TRAFIC
    1. ASPECTE VERIFICATE
    0. Identificarea vehiculului
    1. Echipamentul de frânare
    2. Direcţia
    3. Vizibilitatea
    4. Dispozitivele de iluminat şi părţile sistemului electric
    5. Punţi, jante, anvelope, suspensie
    6. Şasiu şi accesorii şasiu
    7. Alte echipamente
    8. Elemente poluante
    9. Inspecţii suplimentare la vehiculele pentru transport de călători din categoriile M2 şi M3

    2. CERINŢE PRIVIND INSPECŢIILE
        Elementele care pot fi verificate doar cu ajutorul echipamentelor sunt marcate cu E.
        Elementele care pot fi verificate doar într-o oarecare măsură fără ajutorul echipamentelor sunt marcate cu +E.
        În cazul în care o metodă de inspecţie este indicată drept vizuală, aceasta înseamnă că, pe lângă examinarea vizuală a elementelor în cauză, inspectorul mai trebuie, după caz, să le manipuleze, să le evalueze zgomotul sau să se servească de oricare alte metode corespunzătoare de inspecţie care nu implică folosirea de echipament.
        Controalele tehnice în trafic pot cuprinde elementele enumerate în tabelul 1, care include metodele recomandate de inspecţie care ar trebui să fie utilizate. Nimic din prezenta anexă nu împiedică un inspector să utilizeze echipament suplimentar, după caz, precum un elevator sau un canal.
        Inspecţiile se desfăşoară cu ajutorul tehnicilor şi echipamentelor disponibile în prezent şi fără a se folosi unelte pentru a demonta sau îndepărta diferite părţi ale vehiculului. Inspecţia mai poate include, de asemenea, o verificare a faptului că piesele şi componentele vehiculului respectă cerinţele de siguranţă şi de mediu obligatorii care erau în vigoare la momentul omologării sau, dacă este cazul, la momentul postechipării.
        În cazul în care, prin construcţie, vehiculul nu permite aplicarea metodelor de inspecţie prevăzute în prezenta anexă, inspecţia se desfăşoară în conformitate cu metodele de inspecţie recomandate acceptate de autorităţile competente.
        "Motivele respingerii" nu se aplică în cazurile în care acestea fac referire la cerinţe care nu au fost stabilite de legislaţia relevantă privind omologarea vehiculelor la data primei înmatriculări, a primei puneri în circulaţie sau la cerinţe privind postechiparea.

    3. CONŢINUTUL INSPECŢIEI ŞI METODELE APLICATE, EVALUAREA DEFICIENŢELOR VEHICULELOR
        Controlul acoperă elementele care sunt considerate necesare şi relevante, luând în considerare în special siguranţa frânelor, a anvelopelor, a roţilor, a şasiurilor, precum şi elementele poluante şi metodele recomandate enumerate în tabelul următor.
        Pentru fiecare dintre sistemele şi componentele unui vehicul, supuse inspecţiei, evaluarea deficienţelor se desfăşoară în conformitate cu PLANUL DE OPERAŢIUNI stabilit în tabelul de mai jos, de la caz la caz.
        Deficienţele care nu sunt enumerate în prezenta anexă se evaluează în ceea ce priveşte riscurile pe care le pun pentru siguranţa rutieră.


┌────────────────┬────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────────┐
│ │ │ │Clasificarea │
│Element │Metodă │Motivele respingerii │deficienţelor │
│ │ │ ├──────┬──────┬───────────┤
│ │ │ │Minoră│Majoră│Periculoasă│
├────────────────┴────────────────────┴─────────────────────┴──────┴──────┴───────────┤
│0. IDENTIFICAREA VEHICULULUI │
├────────────────┬────────────────────┬───┬─────────────────┬──────┬──────┬───────────┤
│ │ │ │Plăcuţă (plăcuţe)│ │ │ │
│ │ │ │de înmatriculare │ │ │ │
│ │ │ │absentă (absente)│ │ │ │
│ │ │(a)│sau fixată │ │X │ │
│ │ │ │(fixate) atât de │ │ │ │
│0.1.Plăcuţele cu│ │ │nesigur încât │ │ │ │
│numărul de │ │ │riscă să cadă │ │ │ │
│înmatriculare │Inspecţie vizuală ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│(dacă sunt │ │(b)│Număr absent sau │ │X │ │
│obligatorii*1) │ │ │ilizibil │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Neconforme cu │ │ │ │
│ │ │(c)│documentele │ │X │ │
│ │ │ │vehiculului sau │ │ │ │
│ │ │ │cu registrele │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │(a)│Absent sau de │ │X │ │
│ │ │ │negăsit │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Incomplet, │ │ │ │
│0.2. │ │ │ilizibil, evident│ │ │ │
│Identificarea/ │ │(b)│falsificat sau nu│ │X │ │
│numărul de şasiu│ │ │corespunde │ │ │ │
│/numărul de │Inspecţie vizuală │ │documentelor │ │ │ │
│serie ale │ │ │vehiculului │ │ │ │
│vehiculului │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Documente │ │ │ │
│ │ │ │ilizibile ale │ │ │ │
│ │ │(c)│vehiculului sau │X │ │ │
│ │ │ │inexactităţi │ │ │ │
│ │ │ │materiale │ │ │ │
├────────────────┴────────────────────┴───┴─────────────────┴──────┴──────┴───────────┤
│1. SISTEMUL DE FRÂNARE │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.1. Starea mecanică şi funcţionare │
├────────────────┬────────────────────┬───┬─────────────────┬──────┬──────┬───────────┤
│ │Inspecţie vizuală a │ │ │ │ │ │
│ │componentelor în │(a)│Pivot prea strâns│ │X │ │
│1.1.1. Pivotul │timpul acţionării │ │ │ │ │ │
│pedalei frânei │sistemului de │ │ │ │ │ │
│de serviciu/axul│frânare ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│levierului │Notă: Vehiculele cu │ │ │ │ │ │
│manual │sisteme de │ │Uzură sau joc │ │ │ │
│ │servofrână trebuie │(b)│excesiv │ │X │ │
│ │verificate cu │ │ │ │ │ │
│ │motorul oprit. │ │ │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Cursă excesivă │ │ │ │
│ │ │ │sau rezervă de │ │X │ │
│ │ │ │cursă │ │ │ │
│ │ │(a)│insuficientă │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┤ ├──────┼───────────┤
│ │ │ │Frâna nu poate fi│ │ │ │
│ │Inspecţie vizuală a │ │acţionată complet│ │ │X │
│1.1.2 Starea │componentelor în │ │sau este blocată │ │ │ │
│pedalei/ │timpul acţionării ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│levierului │sistemului de │ │Degajare │ │ │ │
│manual şi cursa │frânare │ │incorectă a │ │ │ │
│dispozitivului │Notă: Vehiculele cu │(b)│comenzii de frână│X │ │ │
│de acţionare a │sisteme de │ ├─────────────────┤ ├──────┤ │
│frânei │servofrână trebuie │ │Funcţionalitatea │ │X │ │
│ │verificate cu │ │este afectată │ │ │ │
│ │motorul oprit. ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Cauciucul │ │ │ │
│ │ │ │antiderapant de │ │ │ │
│ │ │(c)│pe pedala de │ │X │ │
│ │ │ │frână absent, │ │ │ │
│ │ │ │insuficient fixat│ │ │ │
│ │ │ │sau tocit │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Presiune/vid │ │ │ │
│ │ │ │insuficient │ │ │ │
│ │ │ │pentru asigurarea│ │ │ │
│ │ │ │a cel puţin patru│ │ │ │
│ │ │ │acţionări ale │ │ │ │
│ │ │ │frânei după │ │X │ │
│ │ │ │declanşarea │ │ │ │
│ │ │ │dispozitivului de│ │ │ │
│ │ │ │avertizare (sau │ │ │ │
│ │ │ │când manometrul │ │ │ │
│ │ │(a)│indică un nivel │ │ │ │
│ │ │ │periculos) │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Cel puţin două │ │ │ │
│ │ │ │acţionări ale │ │ │ │
│ │ │ │frânei după │ │ │ │
│ │ │ │declanşarea │ │ │ │
│ │ │ │dispozitivului de│ │ │X │
│ │ │ │avertizare (sau │ │ │ │
│ │ │ │când manometrul │ │ │ │
│ │Inspecţie vizuală a │ │indică un nivel │ │ │ │
│ │componentelor la │ │periculos) │ │ │ │
│ │presiunea normală de├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │lucru. Se verifică │ │Timpul de formare│ │ │ │
│ │timpul necesar de │ │a presiunii/ │ │ │ │
│ │formare a vidului │ │vidului la │ │ │ │
│ │sau a presiunii │(b)│valoarea sigură │ │X │ │
│1.1.3. Pompa de │aerului pentru │ │de operare este │ │ │ │
│vacuum sau │atingerea valorii de│ │prea lung faţă de│ │ │ │
│compresorul şi │operare sigure şi │ │cerinţe*1) │ │ │ │
│rezervoarele │funcţionarea ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │dispozitivului de │ │Supapa de │ │ │ │
│ │avertizare, a │ │protecţie │ │ │ │
│ │supapei de protecţie│(c)│multicircuit sau │ │X │ │
│ │a multicircuitului │ │supapa de │ │ │ │
│ │şi a supapei de │ │decompresie nu │ │ │ │
│ │siguranţă │ │funcţionează │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Lipsă a │ │ │ │
│ │ │ │etanşeităţii care│ │ │ │
│ │ │ │produce o scădere│ │ │ │
│ │ │(d)│considerabilă a │ │X │ │
│ │ │ │presiunii sau │ │ │ │
│ │ │ │pierderi de aer │ │ │ │
│ │ │ │perceptibile │ │ │ │
│ │ │ │auditiv │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Deteriorare │ │ │ │
│ │ │ │externă care │ │ │ │
│ │ │ │poate afecta │ │X │ │
│ │ │ │funcţionarea │ │ │ │
│ │ │ │sistemului de │ │ │ │
│ │ │(e)│frânare │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Nivelul de │ │ │ │
│ │ │ │performanţă a │ │ │X │
│ │ │ │frânei secundare │ │ │ │
│ │ │ │nu este respectat│ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───┴─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │Funcţionare │ │ │ │
│ │ │defectuoasă sau │ │ │ │
│1.1.4. │ │defectarea │ │ │ │
│Manometrul sau │ │indicatorului de │ │ │ │
│indicatorul │Verificare prin │presiune scăzută sau │X │ │ │
│pentru presiune │acţionare │a manometrului │ │ │ │
│scăzută │ ├─────────────────────┤ ├──────┤ │
│ │ │Este imposibilă │ │ │ │
│ │ │identificarea │ │X │ │
│ │ │presiunii mici │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───┬─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Supapă fisurată, │ │ │ │
│ │ │(a)│deteriorată sau │ │X │ │
│ │ │ │uzată excesiv │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Comandă nesigură │ │ │ │
│ │ │(b)│asupra supapei │ │X │ │
│1.1.5. Supapa de│Inspecţie vizuală a │ │sau supapă │ │ │ │
│comandă a frânei│componentelor în │ │nesigură │ │ │ │
│cu acţionare │timpul acţionării ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│manuală │sistemului de │ │Conexiuni │ │ │ │
│ │frânare │ │insuficient │ │ │ │
│ │ │(c)│fixate sau lipsa │ │X │ │
│ │ │ │etanşeităţii în │ │ │ │
│ │ │ │sistem │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │(d)│Funcţionare │ │X │ │
│ │ │ │nesatisfăcătoare │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Sistemul de │ │ │ │
│ │ │ │blocare al │ │ │ │
│ │ │(a)│mecanismului cu │ │X │ │
│ │ │ │clichet │ │ │ │
│ │ │ │funcţionează │ │ │ │
│ │ │ │necorespunzător │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Uzură a axului │ │ │ │
│ │ │ │levierului sau a │X │ │ │
│1.1.6. Activator│ │(b)│mecanismului cu │ │ │ │
│frână de │ │ │clichet │ │ │ │
│staţionare, │ │ ├─────────────────┼──────┼──────┤ │
│levier de │Inspecţie vizuală a │ │Uzură excesivă │ │X │ │
│comandă, │componentelor în ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│mecanism cu │timpul acţionării │ │Cursă prea mare a│ │ │ │
│clichet frână de│sistemului de │(c)│levierului, │ │X │ │
│staţionare, │frânare │ │indicând un │ │ │ │
│frână de │ │ │reglaj incorect │ │ │ │
│staţionare │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│electronică │ │ │Activator lipsă, │ │ │ │
│ │ │(d)│deteriorat sau │ │X │ │
│ │ │ │nefuncţional │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Funcţionare │ │ │ │
│ │ │ │incorectă, │ │ │ │
│ │ │(e)│avertizorul │ │X │ │
│ │ │ │indică o │ │ │ │
│ │ │ │funcţionare │ │ │ │
│ │ │ │defectuoasă │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Supape │ │ │ │
│ │ │ │deteriorate sau │ │X │ │
│ │ │ │pierderi de aer │ │ │ │
│ │ │(a)│excesive │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┤ ├──────┼───────────┤
│ │ │ │Funcţionalitatea │ │ │X │
│ │ │ │este afectată │ │ │ │
│1.1.7. Supape de│ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│frânare (supape │Inspecţie vizuală a │ │Pierdere excesivă│ │ │ │
│de comandă, │componentelor în │(b)│de ulei din │X │ │ │
│supape de │timpul acţionării │ │compresor │ │ │ │
│degajare rapidă,│sistemului de ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│regulatoare de │frânare │ │Supapă nesigură │ │ │ │
│presiune) │ │(c)│sau montată │ │X │ │
│ │ │ │necorespunzător │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Pierdere sau │ │ │ │
│ │ │ │scurgere de │ │X │ │
│ │ │(d)│lichid de frână │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┤ ├──────┼───────────┤
│ │ │ │Funcţionalitatea │ │ │X │
│ │ │ │este afectată │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Ventil de │ │ │ │
│ │ │ │închidere sau │ │ │ │
│ │ │ │supapă cu │ │ │ │
│ │ │(a)│etanşare automată│X │ │ │
│ │ │ │defecte │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┤ ├──────┤ │
│ │ │ │Funcţionalitatea │ │X │ │
│ │ │ │este afectată │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Ventil de │ │ │ │
│ │ │ │închidere sau │ │ │ │
│ │ │ │supapă prost │ │ │ │
│1.1.8. Elemente │Deconectarea şi │ │fixată sau │ │ │ │
│de cuplare ale │reconectarea │(b)│montată │X │ │ │
│frânelor │elementelor de │ │necorespunzător │ │ │ │
│remorcii │cuplare ale │ ├─────────────────┤ ├──────┤ │
│(electrice şi │sistemului de frână │ │Funcţionalitatea │ │X │ │
│pneumatice) │dintre vehiculul │ │este afectată │ │ │ │
│ │tractor şi remorcă ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Pierderi excesive│ │ │ │
│ │ │ │de aer │ │ │ │
│ │ │(c)├─────────────────┤ │X ├───────────┤
│ │ │ │Funcţionalitatea │ │ │X │
│ │ │ │este afectată │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Funcţionare │ │ │ │
│ │ │ │defectuoasă │ │ │ │
│ │ │(d)├─────────────────┤ │X ├───────────┤
│ │ │ │Funcţionarea │ │ │ │
│ │ │ │frânei este │ │ │X │
│ │ │ │afectată │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Rezervor uşor │ │ │ │
│ │ │ │deteriorat sau │ │ │ │
│ │ │ │corodat │ │ │ │
│ │ │(a)├─────────────────┤X ├──────┤ │
│ │ │ │Rezervor foarte │ │ │ │
│ │ │ │deteriorat, │ │X │ │
│1.1.9.Acumulator│ │ │corodat sau │ │ │ │
│/rezervor de │Inspecţie vizuală │ │neetanş │ │ │ │
│presiune │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Dispozitivul de │ │ │ │
│ │ │(b)│purjare nu │ │X │ │
│ │ │ │funcţionează │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Rezervor prost │ │ │ │
│ │ │(c)│fixat sau montat │ │X │ │
│ │ │ │necorespunzător │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Servomecanism │ │ │ │
│ │ │ │frână defect sau │ │ │ │
│ │ │(a)│ineficace │ │X │ │
│ │ │ ├─────────────────┤ │ ├───────────┤
│ │ │ │Nu funcţionează │ │ │X │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Cilindrul │ │ │ │
│ │ │ │principal defect,│ │X │ │
│ │ │ │dar frâna încă │ │ │ │
│ │ │(b)│funcţionează │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Cilindru │ │ │ │
│ │ │ │principal defect │ │ │X │
│ │ │ │sau neetanş │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Cilindrul │ │ │ │
│ │ │ │principal │ │ │ │
│ │ │ │nesigur, dar │ │X │ │
│ │ │(c)│frâna încă │ │ │ │
│ │ │ │funcţionează │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Cilindru │ │ │X │
│ │ │ │principal nesigur│ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│1.1.10. │Inspecţie vizuală a │ │Cantitate │ │ │ │
│Servomecanism │componentelor în │ │insuficientă de │X │ │ │
│frână, cilindru │timpul acţionării │ │lichid de frână, │ │ │ │
│principal │sistemului de │ │sub marcajul MIN │ │ │ │
│(pentru sisteme │frânare, dacă este │ ├─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│hidraulice) │posibil │(d)│Cantitatea de │ │ │ │
│ │ │ │lichid de frână │ │X │ │
│ │ │ │este considerabil│ │ │ │
│ │ │ │sub marcajul MIN │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Lichidul de frână│ │ │X │
│ │ │ │nu este vizibil │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Capacul de la │ │ │ │
│ │ │ │rezervorul │ │ │ │
│ │ │(e)│cilindrului │X │ │ │
│ │ │ │principal │ │ │ │
│ │ │ │lipseşte │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Martorul │ │ │ │
│ │ │(f)│lichidului de │X │ │ │
│ │ │ │frână aprins sau │ │ │ │
│ │ │ │defect │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Funcţionare │ │ │ │
│ │ │ │incorectă a │ │ │ │
│ │ │ │dispozitivului de│ │ │ │
│ │ │(g)│avertizare în │X │ │ │
│ │ │ │cazul unui nivel │ │ │ │
│ │ │ │insuficient de │ │ │ │
│ │ │ │lichid de frână │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Risc iminent de │ │ │ │
│ │ │(a)│fisurare sau │ │ │X │
│ │ │ │rupere │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Lipsa │ │ │ │
│ │ │ │etanşeităţii │ │ │ │
│ │ │ │conductelor sau a│ │ │ │
│ │ │ │racordurilor (la │ │X │ │
│ │ │ │sistemele de │ │ │ │
│ │ │ │frânare │ │ │ │
│ │ │ │pneumatice) │ │ │ │
│ │ │(b)├─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Lipsa │ │ │ │
│ │ │ │etanşeităţii │ │ │ │
│ │ │ │conductelor sau a│ │ │ │
│ │ │ │racordurilor (la │ │ │X │
│ │Inspecţie vizuală a │ │sisteme de │ │ │ │
│1.1.11. Conducte│componentelor în │ │frânare │ │ │ │
│de frână │timpul acţionării │ │hidraulice) │ │ │ │
│rigide │sistemului de ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │frânare, dacă este │ │Conducte │ │ │ │
│ │posibil │ │deteriorate sau │ │X │ │
│ │ │ │excesiv de │ │ │ │
│ │ │ │corodate │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │(c)│Afectează │ │ │ │
│ │ │ │funcţionarea │ │ │ │
│ │ │ │frânelor ca │ │ │ │
│ │ │ │urmare a │ │ │X │
│ │ │ │blocajelor sau a │ │ │ │
│ │ │ │riscului iminent │ │ │ │
│ │ │ │de scurgere │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Conducte plasate │X │ │ │
│ │ │ │greşit │ │ │ │
│ │ │(d)├─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Risc de producere│ │X │ │
│ │ │ │a unei avarii │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Risc iminent de │ │ │ │
│ │ │(a)│fisurare sau │ │ │X │
│ │ │ │rupere │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Furtunuri │ │ │ │
│ │ │ │deteriorate, cu │ │ │ │
│ │ │(b)│puncte de │X │ │ │
│ │ │ │fricţiune, │ │ │ │
│ │ │ │răsucite sau prea│ │ │ │
│ │ │ │scurte │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Furtunuri │ │ │ │
│ │ │ │deteriorate sau │ │X │ │
│ │ │ │cu puncte de │ │ │ │
│ │ │ │fricţiune │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Lipsa │ │ │ │
│ │Inspecţie vizuală a │ │etanşeităţii │ │ │ │
│1.1.12. │componentelor în │ │furtunurilor sau │ │ │ │
│Furtunuri │timpul acţionării │ │a racordurilor │ │X │ │
│flexibile de │sistemului de │ │(la sistemele de │ │ │ │
│frână │frânare, dacă este │ │frânare │ │ │ │
│ │posibil │ │pneumatice) │ │ │ │
│ │ │(c)├─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Lipsa │ │ │ │
│ │ │ │etanşeităţii │ │ │ │
│ │ │ │furtunurilor sau │ │ │ │
│ │ │ │a racordurilor │ │ │X │
│ │ │ │(la sistemele de │ │ │ │
│ │ │ │frânare │ │ │ │
│ │ │ │hidraulice) │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Umflare exagerată│ │ │ │
│ │ │ │a furtunului sub │ │X │ │
│ │ │(d)│presiune │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Cablu deteriorat │ │ │X │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │(e)│Porozitatea │ │X │ │
│ │ │ │furtunurilor │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Garnituri sau │ │ │ │
│ │ │ │plăcuţe excesiv │ │ │ │
│ │ │ │de uzate (la │ │X │ │
│ │ │ │nivelul │ │ │ │
│ │ │ │marcajului minim)│ │ │ │
│ │ │(a)├─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Garnituri sau │ │ │ │
│ │ │ │plăcuţe excesiv │ │ │ │
│ │ │ │de uzate │ │ │X │
│ │ │ │(marcajul minim │ │ │ │
│ │ │ │nu este vizibil) │ │ │ │
│1.1.13. │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│Garnituri şi │Inspecţie vizuală │ │Garnituri sau │ │ │ │
│plăcuţe de frână│ │ │plăcute ancrasate│ │X │ │
│ │ │ │(cu ulei, unsoare│ │ │ │
│ │ │(b)│etc.) │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Funcţionarea │ │ │ │
│ │ │ │frânei este │ │ │X │
│ │ │ │afectată │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Garnituri sau │ │ │ │
│ │ │(c)│plăcuţe lipsă sau│ │ │X │
│ │ │ │montate în mod │ │ │ │
│ │ │ │greşit │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Tambur sau disc │ │X │ │
│ │ │ │uzat │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │(a)│Tambur sau disc │ │ │ │
│ │ │ │excesiv de │ │ │X │
│ │ │ │zgâriat, crăpat, │ │ │ │
│ │ │ │nesigur sau spart│ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Tambur sau disc │ │ │ │
│1.1.14. Tamburi │ │ │ancrasat (cu │ │X │ │
│şi discuri de │Inspecţie vizuală │ │ulei, unsoare │ │ │ │
│frână │ │(b)│etc.) │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Funcţionarea │ │ │ │
│ │ │ │frânei este grav │ │ │X │
│ │ │ │afectată │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │(c)│Tambur sau disc │ │ │X │
│ │ │ │care lipseşte │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │(d)│Platou spate │ │X │ │
│ │ │ │nesigur │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Cabluri │ │ │ │
│ │ │ │deteriorate sau │ │X │ │
│ │ │ │cu noduri │ │ │ │
│ │ │(a)├─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Funcţionarea │ │ │ │
│ │ │ │frânei este │ │ │X │
│ │ │ │afectată │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Componente │ │ │ │
│ │ │ │excesiv de uzate │ │X │ │
│ │ │ │sau corodate │ │ │ │
│ │ │(b)├─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Funcţionarea │ │ │ │
│ │ │ │frânei este │ │ │X │
│1.1.15. Cabluri │Inspecţie vizuală a │ │afectată │ │ │ │
│de frână, │componentelor în ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│leviere şi │timpul acţionării │ │Cablu, tijă sau │ │ │ │
│conexiuni, tije │sistemului de │(c)│îmbinare fixată │ │X │ │
│de │frânare, dacă este │ │nesigur │ │ │ │
│acţionare │posibil ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │(d)│Ghid de cablu │ │X │ │
│ │ │ │defect │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Restricţionarea │ │ │ │
│ │ │ │mişcării libere a│ │ │ │
│ │ │(e)│elementelor │ │X │ │
│ │ │ │sistemului de │ │ │ │
│ │ │ │frânare │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Mişcare anormală │ │ │ │
│ │ │ │a pârghiilor/ │ │ │ │
│ │ │(f)│cuplajului │ │X │ │
│ │ │ │indicând reglarea│ │ │ │
│ │ │ │incorectă sau │ │ │ │
│ │ │ │uzura excesivă │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Servomotor frână │ │ │ │
│ │ │ │fisurat sau │ │X │ │
│ │ │ │deteriorat │ │ │ │
│ │ │(a)├─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Funcţionarea │ │ │ │
│ │ │ │frânei este │ │ │X │
│ │ │ │afectată │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Servomotor frână │ │X │ │
│ │ │ │neetanş │ │ │ │
│ │ │(b)├─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Funcţionarea │ │ │ │
│ │ │ │frânei este │ │ │X │
│ │ │ │afectată │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Servomotor frână │ │ │ │
│ │ │ │nesigur sau │ │X │ │
│ │ │ │montat │ │ │ │
│ │ │(c)│necorespunzător │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Funcţionarea │ │ │ │
│ │ │ │frânei este │ │ │X │
│ │ │ │afectată │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│1.1.16. │Inspecţie vizuală a │ │Servomotor frână │ │ │ │
│Servomotor frână│componentelor în │ │excesiv de │ │X │ │
│(inclusiv frâne │timpul acţionării │(d)│corodat │ │ │ │
│cu arc sau │sistemului de │ ├─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│cilindri │frânare, dacă este │ │Riscă să se │ │ │X │
│hidraulici) │posibil │ │fisureze │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Cursă │ │ │ │
│ │ │ │insuficientă sau │ │ │ │
│ │ │ │prea mare a │ │X │ │
│ │ │ │pistonului sau a │ │ │ │
│ │ │ │mecanismului cu │ │ │ │
│ │ │(e)│membrană │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Funcţionarea │ │ │ │
│ │ │ │frânei este │ │ │ │
│ │ │ │afectată (lipsa │ │ │X │
│ │ │ │rezervei │ │ │ │
│ │ │ │demişcare) │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Înveliş de │ │ │ │
│ │ │ │protecţie contra │X │ │ │
│ │ │ │prafului │ │ │ │
│ │ │ │deteriorat │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │(f)│Lipsa învelişului│ │ │ │
│ │ │ │de protecţie │ │ │ │
│ │ │ │contra prafului │ │X │ │
│ │ │ │sau deteriorarea │ │ │ │
│ │ │ │excesivă a │ │ │ │
│ │ │ │acestuia │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │(a)│Cuplaj defect │ │X │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │(b)│Cuplaj incorect │ │X │ │
│ │ │ │reglat │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Blocarea sau │ │ │ │
│ │ │(c)│nefuncţionarea │ │X │ │
│ │ │ │regulatorului │ │ │ │
│ │ │ │(funcţionare ABS)│ │ │ │
│1.1.17. │Inspecţie vizuală a ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│Regulator │componentelor în │ │Blocarea sau │ │ │ │
│automat al │timpul acţionării │ │nefuncţionarea │ │ │X │
│frânării în │sistemului de │ │regulatorului │ │ │ │
│funcţie de │frânare, dacă este ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│sarcină │posibil │ │Lipsa │ │ │ │
│ │ │(d)│regulatorului │ │ │X │
│ │ │ │(dacă este │ │ │ │
│ │ │ │necesar) │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │(e)│Lipsa plăcuţei cu│X │ │ │
│ │ │ │date │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Date ilizibile │ │ │ │
│ │ │(f)│sau neconforme cu│X │ │ │
│ │ │ │cerinţele*1) │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Dispozitiv de │ │ │ │
│ │ │ │reglare │ │ │ │
│ │ │ │deteriorat, │ │ │ │
│ │ │(a)│blocat sau cu │ │X │ │
│ │ │ │mişcare anormală,│ │ │ │
│1.1.18. │ │ │excesiv de uzat │ │ │ │
│Dispozitive şi │ │ │sau reglat │ │ │ │
│indicatori de │Inspecţie vizuală │ │incorect │ │ │ │
│reglare a │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│jocului │ │(b)│Dispozitiv de │ │X │ │
│ │ │ │reglare defect │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Dispozitiv de │ │ │ │
│ │ │(c)│reglare instalat │ │X │ │
│ │ │ │incorect sau │ │ │ │
│ │ │ │înlocuit │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Racorduri sau │X │ │ │
│1.1.19. Frâna de│ │ │montări nesigure │ │ │ │
│încetinire │ │(a)├─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│(dacă este │ │ │Funcţionalitatea │ │X │ │
│prevăzută din │Inspecţie vizuală │ │este afectată │ │ │ │
│construcţie sau │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│obligatorie) │ │ │Sistem defect în │ │ │ │
│ │ │(b)│mod evident sau │ │X │ │
│ │ │ │absent │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───┴─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│1.1.20. │Deconectarea │Sistemul de frânare │ │ │ │
│Acţionarea │cuplării sistemului │al remorcii nu │ │ │ │
│automată a │de frânare între │funcţionează automat │ │ │X │
│frânelor │vehiculul tractor şi│dacă este deconectată│ │ │ │
│remorcii │remorcă │cuplarea │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───┬─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Alte dispozitive │ │ │ │
│ │ │ │ale sistemului │ │ │ │
│ │ │ │(de exemplu, │ │ │ │
│ │ │ │pompă antigel, │ │ │ │
│ │ │ │uscător de aer │ │ │ │
│ │ │ │etc.) deteriorate│ │X │ │
│ │ │ │la exterior sau │ │ │ │
│ │ │(a)│excesiv corodate,│ │ │ │
│ │ │ │astfel încât │ │ │ │
│ │ │ │afectează │ │ │ │
│ │ │ │sistemul de │ │ │ │
│ │ │ │frânare │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Funcţionarea │ │ │ │
│ │ │ │frânei este │ │ │X │
│ │ │ │afectată │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│1.1.21. Sistem │ │ │Pierderi de aer │X │ │ │
│de frânare │Inspecţie vizuală │ │sau de antigel │ │ │ │
│complet │ │(b)├─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Funcţionalitatea │ │ │ │
│ │ │ │sistemului este │ │X │ │
│ │ │ │afectată │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Componente prost │ │ │ │
│ │ │(c)│fixate sau │ │X │ │
│ │ │ │montate în mod │ │ │ │
│ │ │ │necorespunzător │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Modificare │ │ │ │
│ │ │ │nesigură a │ │X │ │
│ │ │ │oricărei │ │ │ │
│ │ │(d)│componente*3) │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Funcţionarea │ │ │ │
│ │ │ │frânei este │ │ │X │
│ │ │ │afectată │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───┴─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│1.1.22. │ │ │ │ │ │
│Racorduri │ │ │ │ │ │
│diagnoză (dacă │ │ │ │ │ │
│au fost │Inspecţie vizuală │Absente │ │X │ │
│prevăzute din │ │ │ │ │ │
│construcţie sau │ │ │ │ │ │
│sunt │ │ │ │ │ │
│obligatorii) │ │ │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│1.1.23. Frânare │Inspecţie vizuală şi│Eficienţă │ │ │ │
│inerţială │în timpul │insuficientă │ │X │ │
│ │funcţionării │ │ │ │ │
├────────────────┴────────────────────┴─────────────────────┴──────┴──────┴───────────┤
│1.2. Performanţa şi eficienţa frânei de serviciu │
├────────────────┬────────────────────┬───┬─────────────────┬──────┬──────┬───────────┤
│ │ │ │Forţă de frânare │ │ │ │
│ │ │ │necorespunzătoare│ │X │ │
│ │ │ │pe una sau pe mai│ │ │ │
│ │ │ │multe roţi │ │ │ │
│ │ │(a)├─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Forţă de frânare │ │ │ │
│ │ │ │inexistentă pe │ │ │X │
│ │ │ │una sau pe mai │ │ │ │
│ │ │ │multe roţi │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Forţa de frânare │ │ │ │
│ │ │ │la oricare dintre│ │ │ │
│ │ │ │roţi este mai │ │ │ │
│ │ │ │mică de 70% din │ │ │ │
│ │ │ │forţa maximă │ │ │ │
│ │ │ │înregistrată pe │ │ │ │
│ │ │ │cealaltă roată de│ │X │ │
│ │ │ │pe aceeaşi punte.│ │ │ │
│ │ │ │În cazul testării│ │ │ │
│ │ │ │frânelor pe │ │ │ │
│ │ │ │carosabil, │ │ │ │
│ │ │ │vehiculul deviază│ │ │ │
│ │În timpul unei │(b)│excesiv de la │ │ │ │
│ │testări efectuate pe│ │linia dreaptă │ │ │ │
│ │un aparat de testare│ ├─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│1.2.1. │frâne, frânele sunt │ │Forţa de frânare │ │ │ │
│Performantă (E) │acţionate în mod │ │la oricare dintre│ │ │ │
│ │progresiv până la │ │roţi este mai │ │ │ │
│ │puterea maximă │ │mică de 50 % din │ │ │ │
│ │ │ │forţa maximă │ │ │X │
│ │ │ │înregistrată pe │ │ │ │
│ │ │ │cealaltă roată de│ │ │ │
│ │ │ │pe aceeaşi punte │ │ │ │
│ │ │ │în cazul punţilor│ │ │ │
│ │ │ │directoare │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Variaţie bruscă a│ │ │ │
│ │ │(c)│forţei de frânare│ │X │ │
│ │ │ │(blocaj) │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │întârziere │ │ │ │
│ │ │ │anormală la │ │ │ │
│ │ │(d)│frânarea │ │X │ │
│ │ │ │oricăreia dintre │ │ │ │
│ │ │ │roţi │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Fluctuaţie │ │ │ │
│ │ │ │excesivă a forţei│ │ │ │
│ │ │(e)│de frânare în │ │X │ │
│ │ │ │cursul fiecărei │ │ │ │
│ │ │ │turaţii complete │ │ │ │
│ │ │ │a roţii │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───┴─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │Coeficient de frânare│ │ │ │
│ │ │mai mic decât │ │ │ │
│ │ │următoarele valori │ │ │ │
│ │Testare efectuată pe│(*2): │ │ │ │
│ │un aparat de testare├─────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │frâne la masa │Categoriile M(1), M │ │X │ │
│ │prezentată sau, dacă│(2) şi M(3): 50% (*3)│ │ │ │
│ │acest lucru nu este ├─────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│1.2.2. Eficienţă│posibil din │Categoria N(1): 45% │ │ │ │
│(E) │considerente ├─────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │tehnice, │Categoriile N(2) şi N│ │ │ │
│ │cu vehiculul în │(3): 43% (*4) │ │ │ │
│ │mişcare, utilizându-├─────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │se un instrument de │Categoriile O(3) şi O│ │ │ │
│ │înregistrare a │(4): 40% (*5) │ │ │ │
│ │decelării (*1) ├─────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │Mai puţin de 50% din │ │ │ │
│ │ │valorile de mai sus │ │ │X │
│ │ │atinse │ │ │ │
├────────────────┴────────────────────┴─────────────────────┴──────┴──────┴───────────┤
│1.3. Performanţa şi eficienţa frânei secundare (de urgenţă) (dacă este │
│acţionată printr-un sistem separat) │
├────────────────┬────────────────────┬───┬─────────────────┬──────┬──────┬───────────┤
│ │ │ │Forţă de frânare │ │ │ │
│ │ │ │necorespunzătoare│ │ │ │
│ │ │ │pe una sau pe │ │ │ │
│ │ │ │maimulte roţi │ │ │ │
│ │ │(c)├─────────────────┤ │X ├───────────┤
│ │ │ │Forţă de frânare │ │ │ │
│ │ │ │inexistentă pe │ │ │X │
│ │ │ │una sau pe mai │ │ │ │
│ │ │ │multeroţi │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Forţa de frânare │ │ │ │
│ │ │ │a oricăreia │ │ │ │
│ │ │ │dintre roţi este │ │ │ │
│ │ │ │mai mică de 70% │ │ │ │
│ │ │ │din forţa maximă │ │ │ │
│ │ │ │înregistrată pe │ │ │ │
│ │Dacă sistemul de │ │cealaltă roată de│ │ │ │
│ │frânare secundar │ │pe aceeaşi punte.│ │ │ │
│1.3.1. │este separat de │ │În cazul testării│ │ │ │
│Performanţă (E) │sistemul frânei de │ │frânelor pe │ │ │ │
│ │serviciua se utiliza│ │carosabil, │ │ │ │
│ │metoda menţionată la│ │vehiculul deviază│ │ │ │
│ │punctul 1.2.1 │(b)│excesiv de la │ │X │ │
│ │ │ │linia dreaptă │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┤ │ ├───────────┤
│ │ │ │Forţa de frânare │ │ │ │
│ │ │ │la oricare dintre│ │ │ │
│ │ │ │roţi este mai mai│ │ │ │
│ │ │ │mică de 50% din │ │ │ │
│ │ │ │forţa maximă │ │ │X │
│ │ │ │înregistrată pe │ │ │ │
│ │ │ │cealaltă roată de│ │ │ │
│ │ │ │pe aceeaşi punte │ │ │ │
│ │ │ │în cazul punţilor│ │ │ │
│ │ │ │directoare │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Variaţie bruscă a│ │ │ │
│ │ │(c)│forţei de frânare│ │X │ │
│ │ │ │(blocaj) │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───┴─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │Forţa de frânare mai │ │ │ │
│ │ │mică de 50% (*6) din │ │ │ │
│ │ │performanţa prevăzută│ │ │ │
│ │ │a frânei de serviciu │ │ │ │
│ │Dacă sistemul de │definită la punctul │ │ │ │
│ │frânare secundar │1.2.2în raport cu │ │ │ │
│1.3.2. Eficienţă│este separat de │masa maximă │ │ │ │
│(E) │sistemul frânei de │autorizată │ │X │ │
│ │serviciua se utiliza├─────────────────────┤ │ ├───────────┤
│ │metoda menţionată la│Mai mică de 50 % din │ │ │ │
│ │punctul 1.2.2 │valorile forţei de │ │ │ │
│ │ │frânare de mai sus │ │ │X │
│ │ │atinse în raport cu │ │ │ │
│ │ │masa vehiculului în │ │ │ │
│ │ │timpul testării │ │ │ │
├────────────────┴────────────────────┴─────────────────────┴──────┴──────┴───────────┤
│1.4. Performanţa şi eficienţa frânei de staţionare │
├────────────────┬────────────────────┬─────────────────────┬──────┬──────┬───────────┤
│ │ │Frână nefuncţională │ │ │ │
│ │ │pe o parte sau, în │ │ │ │
│ │ │cazul testării pe │ │ │ │
│ │ │carosabil, vehiculul │ │ │ │
│ │ │deviază excesiv de la│ │ │ │
│ │A se acţiona frâna │linia dreaptă │ │ │ │
│1.4.1. │în timpul unei ├─────────────────────┤ │X ├───────────┤
│Performantă (E) │testări pe un aparat│Mai mică de 50% din │ │ │ │
│ │de testare frâne │valorile forţei de │ │ │ │
│ │ │frânare menţionate la│ │ │ │
│ │ │punctul 1.4.2 atinse │ │ │X │
│ │ │în raport cu masa │ │ │ │
│ │ │vehiculului în timpul│ │ │ │
│ │ │testării │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │Pentru toate │ │ │ │
│ │ │categoriile de │ │ │ │
│ │ │vehicule, un │ │ │ │
│ │ │coeficient de frânare│ │ │ │
│ │ │de cel puţin 16% în │ │ │ │
│ │ │raport cu masa maximă│ │ │ │
│ │ │autorizată sau, │ │ │ │
│ │Testare efectuată cu│pentru autovehicule, │ │ │ │
│ │un aparat de testare│de cel puţin 12% │ │ │ │
│ │frâne. │înraport cu masa │ │ │ │
│ │Dacă nu este │maximă combinată │ │ │ │
│1.4.2. Eficienţă│posibil, atunci │autorizată a │ │X │ │
│(E) │printr-un test │vehiculului luându-se│ │ │ │
│ │rutier cu ajutorul │în considerare │ │ │ │
│ │unui instrument de │coeficientul cu cea │ │ │ │
│ │înregistrare a │mai mare valoare │ │ │ │
│ │decelerării ├─────────────────────┤ │ ├───────────┤
│ │ │Mai mică de 50% din │ │ │ │
│ │ │valorile │ │ │ │
│ │ │coeficienţilor de │ │ │ │
│ │ │frânare de mai sus │ │ │X │
│ │ │atinse în raport cu │ │ │ │
│ │ │masa vehiculului în │ │ │ │
│ │ │timpul testării │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───┬─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Variaţie bruscă a│ │ │ │
│ │Inspecţie vizuală │ │eficienţei (nu se│ │ │ │
│1.5. Performanţa│şi, dacă este │(a)│aplică sistemelor│ │X │ │
│frânei de │posibil, verificări │ │de frânare pe │ │ │ │
│încetinire │destinate să │ │evacuare) │ │ │ │
│ │stabilească dacă ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │sistemulfuncţionează│(b)│Sistemul nu │ │X │ │
│ │ │ │funcţionează │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Funcţionare │ │ │ │
│ │ │(c)│defectuoasă a │ │X │ │
│ │ │ │dispozitivului de│ │ │ │
│ │ │ │avertizare │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Dispozitivul de │ │ │ │
│ │ │ │avertizare indică│ │ │ │
│ │ │(b)│funcţionarea │ │X │ │
│ │ │ │defectuoasă a │ │ │ │
│ │ │ │sistemului │ │ │ │
│ │Inspecţie vizuală şi├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │inspecţia │ │Senzorii de │ │ │ │
│1.6. Sistem de │dispozitivului de │(c)│viteză din roată │ │X │ │
│frânare cu │avertizare şi/sau │ │sunt absenţi sau │ │ │ │
│antiblocare │prin utilizarea │ │deterioraţi │ │ │ │
│(ABS) │interfeţei ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │electronice a │ │Instalaţie │ │ │ │
│ │vehiculului │(d)│electrică │ │X │ │
│ │ │ │deteriorată │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Alte componente │ │ │ │
│ │ │(e)│sunt absente sau │ │X │ │
│ │ │ │deteriorate │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Sistemul indică o│ │ │ │
│ │ │ │defecţiune prin │ │ │ │
│ │ │(f)│interfaţa │ │X │ │
│ │ │ │electronică a │ │ │ │
│ │ │ │vehiculului │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Funcţionare │ │ │ │
│ │ │(a)│defectuoasă a │ │X │ │
│ │ │ │dispozitivului de│ │ │ │
│ │ │ │avertizare │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Dispozitivul de │ │ │ │
│ │Inspecţie vizuală şi│ │avertizare indică│ │ │ │
│ │inspecţia │(b)│funcţionarea │ │X │ │
│ │dispozitivului de │ │defectuoasă a │ │ │ │
│1.7. Sistem │avertizare şi/sau │ │sistemului │ │ │ │
│electronic de │prin ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│frânare (EBS) │utilizarea │ │Sistemul indică o│ │ │ │
│ │interfeţei │ │defecţiune prin │ │ │ │
│ │electronice a │(c)│interfaţa │ │X │ │
│ │vehiculului │ │electronică a │ │ │ │
│ │ │ │vehiculului │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Conectorul între │ │ │ │
│ │ │ │vehiculul tractor│ │ │ │
│ │ │(d)│şi remorcă │ │ │X │
│ │ │ │incompatibil sau │ │ │ │
│ │ │ │lipsă │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───┴─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │Lichid de frână │ │ │ │
│ │ │contaminat sau │ │ │ │
│1.8. Lichid de │Inspecţie vizuală │sedimentat │ │X │ │
│frână │ ├─────────────────────┤ │ ├───────────┤
│ │ │Risc iminent de │ │ │X │
│ │ │avarie │ │ │ │
├────────────────┴────────────────────┴─────────────────────┴──────┴──────┴───────────┤
│2. DIRECŢIE │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.1. Stare mecanică │
├────────────────┬────────────────────┬───┬─────────────────┬──────┬──────┬───────────┤
│ │ │ │Palierul │ │ │ │
│ │ │ │arborelui răsucit│ │ │ │
│ │ │ │sau caneluri │ │ │ │
│ │ │(a)│uzate │ │X │ │
│ │ │ ├─────────────────┤ │ ├───────────┤
│ │ │ │Funcţionalitatea │ │ │X │
│ │ │ │este afectată │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Palierul │ │ │ │
│ │ │ │arborelui excesiv│ │ │ │
│ │Inspecţia vizuală a │(b)│de uzat │ │X │ │
│ │modului de │ ├─────────────────┤ │ ├───────────┤
│2.1.1. Starea │funcţionare a │ │Funcţionalitatea │ │ │X │
│mecanismului de │mecanismului de │ │este afectată │ │ │ │
│direcţie │direcţie în timp ce ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │volanul este rotit │ │Mişcare excesivă │ │ │ │
│ │ │ │a palierului │ │ │ │
│ │ │(c)│arborelui │ │X │ │
│ │ │ ├─────────────────┤ │ ├───────────┤
│ │ │ │Funcţionalitatea │ │ │X │
│ │ │ │este afectată │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Lipsa │ │ │ │
│ │ │ │etanşeităţii │ │ │ │
│ │ │(d)├─────────────────┤ │X ├───────────┤
│ │ │ │Formare de │ │ │X │
│ │ │ │picături │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Fixarea │ │ │ │
│ │ │ │necorespunzătoare│ │ │ │
│ │ │ │a casetei de │ │ │ │
│ │ │ │direcţie │ │ │ │
│ │ │(a)├─────────────────┤ │X ├───────────┤
│ │ │ │Fixare periculos │ │ │ │
│ │ │ │de slăbită sau │ │ │ │
│ │ │ │joc relativ │ │ │X │
│ │ │ │vizibil fată de │ │ │ │
│ │ │ │şasiu/caroserie │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │Inspecţia vizuală a │ │Găuri de fixare │ │ │ │
│ │modului de fixare a │ │în şasiu │ │ │ │
│ │casetei de direcţie │(b)│ovalizate │ │X │ │
│2.1.2. Fixarea │pe şasiu în timp ce │ ├─────────────────┤ │ ├───────────┤
│casetei de │volanul este rotit │ │Fixare foarte │ │ │X │
│direcţie │în sensul acelor de │ │defectuoasă │ │ │ │
│ │ceasornic şi în sens├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │invers │ │Şuruburile de │ │ │ │
│ │ │ │fixare absente │ │ │ │
│ │ │(c)│sau rupte │ │X │ │
│ │ │ ├─────────────────┤ │ ├───────────┤
│ │ │ │Fixare foarte │ │ │X │
│ │ │ │defectuoasă │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Caseta de │ │ │ │
│ │ │ │direcţie spartă │ │ │ │
│ │ │(d)├─────────────────┤ │X ├───────────┤
│ │ │ │Stabilitatea sau │ │ │ │
│ │ │ │fixarea casetei │ │ │X │
│ │ │ │este afectată │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Mişcare relativă │ │ │ │
│ │ │ │între componente │ │ │ │
│ │ │ │care ar trebui să│ │ │ │
│ │ │(a)│fie fixe │ │X │ │
│ │ │ ├─────────────────┤ │ ├───────────┤
│ │ │ │Mişcare excesivă │ │ │ │
│ │ │ │sau risc de │ │ │X │
│ │ │ │desprindere │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Uzură excesivă a │ │ │ │
│ │ │ │articulaţiilor │ │ │ │
│ │ │(b)├─────────────────┤ │X ├───────────┤
│ │ │ │Risc foarte mare │ │ │X │
│ │ │ │de desprindere │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Componente sparte│ │ │ │
│ │ │ │sau deformate │ │ │ │
│ │Inspecţia vizuală a │(c)├─────────────────┤ │X ├───────────┤
│ │componentelor │ │Afectează │ │ │X │
│ │sistemului de │ │funcţionarea │ │ │ │
│ │direcţie în timp ce ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │volanul este rotit │ │Absenţa │ │ │ │
│2.1.3. Starea │în sensul acelor de │(d)│dispozitivelor de│ │X │ │
│conexiunilor │ceasornic şi în sens│ │blocare │ │ │ │
│sistemului de │invers pentru ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│direcţie │identificarea │ │Aliniere greşită │ │ │ │
│ │gradului de uzură şi│ │a componentelor │ │ │ │
│ │a fisurilor şi │(e)│(de exemplu, bara│ │X │ │
│ │pentru a evalua │ │de conexiune sau │ │ │ │
│ │gradul de siguranţă │ │bara de comandă a│ │ │ │
│ │ │ │direcţiei) │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Modificare │ │ │ │
│ │ │ │nesigură*3) │ │ │ │
│ │ │(f)├─────────────────┤ │X ├───────────┤
│ │ │ │Afectează │ │ │X │
│ │ │ │funcţionarea │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │învelişul de │ │ │ │
│ │ │ │protecţie contra │ │ │ │
│ │ │ │prafului stricat │ │ │ │
│ │ │ │sau deteriorat │ │ │ │
│ │ │(g)├─────────────────┤X │X ├───────────┤
│ │ │ │învelişul de │ │ │ │
│ │ │ │protecţie contra │ │ │ │
│ │ │ │prafului absent │ │ │ │
│ │ │ │sau deteriorat │ │ │ │
│ │ │ │excesiv │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │Inspecţia vizuală a │ │ │ │ │ │
│ │componentelor │ │La acţionarea │ │ │ │
│ │sistemului de │ │sistemului de │ │ │ │
│ │direcţie în timp ce │ │direcţie se │ │ │ │
│ │volanul este rotit │(a)│produce ciocnirea│ │X │ │
│ │cu roţile pe sol şi │ │cu un element fix│ │ │ │
│2.1.4. │cu motorul pornit │ │al şasiului │ │ │ │
│Funcţionarea │(servodirecţie) în │ │ │ │ │ │
│conexiunilor │sensul acelor de │ │ │ │ │ │
│sistemului de │ceasornic şi în sens├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│direcţie │invers pentru │ │ │ │ │ │
│ │identificarea │ │Limitatoarele de │ │ │ │
│ │gradului de uzură şi│ │cursă nu │ │ │ │
│ │a fisurilor şi │(b)│funcţionează sau │ │X │ │
│ │pentru a evalua │ │lipsesc │ │ │ │
│ │gradul de siguranţă │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │(a)│Scurgere de │ │X │ │
│ │ │ │lichid │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Cantitate │ │ │ │
│ │ │ │insuficientă de │ │ │ │
│ │ │ │lichid (sub │ │ │ │
│ │ │(b)│marcajul MIN) │ │X │ │
│ │ │ ├─────────────────┤ │ ├───────────┤
│ │ │ │Capacitate a │ │ │ │
│ │ │ │rezervorului │ │ │X │
│ │ │ │insuficientă │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Mecanismul nu │ │ │ │
│ │ │ │funcţionează │ │ │ │
│ │ │(c)├─────────────────┤ │X ├───────────┤
│ │Se verifică sistemul│ │Direcţia este │ │ │X │
│ │de direcţie în ceea │ │afectată │ │ │ │
│ │ce priveşte ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │etanşeitatea şi │ │Mecanism crăpat │ │ │ │
│ │nivelul lichidului │ │sau nesigur │ │ │ │
│ │de frână din │(d)├─────────────────┤ │X ├───────────┤
│2.1.5. │rezervor (dacă este │ │Direcţia este │ │ │X │
│Servodirecţie │vizibil). Cu roţile │ │afectată │ │ │ │
│ │pe sol şi cu motorul├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │pornit, se verifică │ │Aliniere │ │ │ │
│ │dacă sistemul de │ │necorespunzătoare│ │ │ │
│ │servodirecţie │ │sau ciocnirea │ │ │ │
│ │funcţionează │(e)│componentelor │ │X │ │
│ │ │ ├─────────────────┤ │ ├───────────┤
│ │ │ │Direcţia este │ │ │X │
│ │ │ │afectată │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Modificare │ │ │ │
│ │ │ │nesigură*3) │ │ │ │
│ │ │(f)├─────────────────┤ │X ├───────────┤
│ │ │ │Direcţia este │ │ │X │
│ │ │ │afectată │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Cabluri/furtunuri│ │ │ │
│ │ │ │deteriorate, │ │ │ │
│ │ │(g)│corodate excesiv │ │X │ │
│ │ │ ├─────────────────┤ │ ├───────────┤
│ │ │ │Direcţia este │ │ │X │
│ │ │ │afectată │ │ │ │
├────────────────┴────────────────────┴───┴─────────────────┴──────┴──────┴───────────┤
│2.2. Volanul, coloana şi bara de direcţie │
├────────────────┬────────────────────┬───┬─────────────────┬──────┬──────┬───────────┤
│ │ │ │Mişcare relativă │ │ │ │
│ │ │ │între volan şi │ │ │ │
│ │ │ │coloana de │ │ │ │
│ │ │ │direcţie,indicând│ │ │ │
│ │ │(a)│o fixare │ │X │ │
│ │ │ │insuficientă │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┤ │ ├───────────┤
│ │ │ │Risc foarte mare │ │ │X │
│ │Cu roţile pe sol, se│ │de desprindere │ │ │ │
│ │împinge şi se trage ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │volanul în linie cu │ │Lipsa │ │ │ │
│ │coloana, se împinge │ │dispozitivului de│ │ │ │
│ │volanul în diferite │ │reţinere pe │ │ │ │
│2.2.1. Starea │direcţii │(b)│butucul volanului│ │X │ │
│volanului │perpendiculare pe │ ├─────────────────┤ │ ├───────────┤
│ │coloană. Inspecţie │ │Risc foarte mare │ │ │X │
│ │vizuală a jocului şi│ │de desprindere │ │ │ │
│ │a stării cuplajelor ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │flexibile sau a │ │Butucul, coroana │ │ │ │
│ │articulaţiilor │ │sau spiţele │ │ │ │
│ │universale │ │volanului │ │ │ │
│ │ │(c)│fisurate sau │ │X │ │
│ │ │ │prost fixate │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┤ │ ├───────────┤
│ │ │ │Risc foarte mare │ │ │X │
│ │ │ │de desprindere │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │(d)│Modificare │ │X │ │
│ │ │ │nesigură*3) │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Joc excesiv al │ │ │ │
│ │ │(a)│centrului │ │X │ │
│ │ │ │volanului în sus │ │ │ │
│ │ │ │sau în jos │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │Se împinge şi se │ │Joc excesiv │ │ │ │
│ │trage volanul în │ │radial al │ │ │ │
│ │linie cu coloana se │(b)│centrului │ │X │ │
│ │împinge volanul în │ │volanului în │ │ │ │
│2.2.2. Coloană │diferite direcţii │ │raport cu coloana│ │ │ │
│de direcţie şi │perpendiculare pe ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│amortizoare de │coloană. Inspecţie │(c)│Cuplaj flexibil │ │X │ │
│direcţie │vizuală a jocului şi│ │deteriorat │ │ │ │
│ │a stării cuplajelor ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │flexibile sau a │ │Fixare │ │ │ │
│ │articulaţiilor │ │defectuoasă │ │ │ │
│ │universale │(d)├─────────────────┤ │X ├───────────┤
│ │ │ │Risc foarte mare │ │ │X │
│ │ │ │de desprindere │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │(e)│Modificare │ │ │X │
│ │ │ │nesigură*3) │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───┴─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │Joc excesiv al │ │ │ │
│ │Cu motorul în │direcţiei (de │ │ │ │
│ │funcţiune pentru │exemplu, un punct de │ │ │ │
│ │vehiculele cu │pe coroana volanului │ │ │ │
│ │servodirecţie şi cu │poate fi rotit pe un │ │ │ │
│ │roţile în poziţie │arc de cerc pe o │ │ │ │
│ │dreaptă, se învârte │distanţă mai mare de │ │ │ │
│2.3. Joc │uşor volanul în │o cincime din │ │ │ │
│direcţie │sensul acelor de │diametrul volanului │ │X │ │
│ │ceasornic şi în sens│fără ca roţile │ │ │ │
│ │invers pe cât │directoare să se │ │ │ │
│ │posibil fără a mişca│mişte) sau │ │ │ │
│ │roţile. Inspecţia │neconformitate cu │ │ │ │
│ │vizuală a mişcării │cerinţele*1) │ │ │ │
│ │libere ├─────────────────────┤ │ ├───────────┤
│ │ │Siguranţa este │ │ │X │
│ │ │afectată │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │Roţi în mod evident │ │ │ │
│ │ │nealiniate │ │ │ │
│2.4. Aliniament │ ├─────────────────────┤ ├──────┼───────────┤
│roţi (X)*2) │Inspecţie vizuală │Deplasarea în linie │X │ │ │
│ │ │dreaptă afectată; │ │X │ │
│ │ │stabilitatea │ │ │ │
│ │ │direcţională afectată│ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───┬─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Componentă uşor │ │ │ │
│ │ │ │deteriorată │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┤ │ ├───────────┤
│ │ │(a)│Componentă │ │X │ │
│ │ │ │puternic │ │ │X │
│ │ │ │deteriorată sau │ │ │ │
│ │ │ │fisurată │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │Inspecţie vizuală │ │Joc excesiv │ │ │ │
│2.5. Platformă │sau cu ajutorul unui│ ├─────────────────┤ │ ├───────────┤
│cu punte │detector special │ │Deplasarea în │ │ │ │
│directoare │adaptat pentru jocul│(b)│linie dreaptă │ │X │ │
│pentru remorci │de direcţie │ │afectată; │ │ │X │
│ │ │ │stabilitatea │ │ │ │
│ │ │ │direcţională │ │ │ │
│ │ │ │afectată │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Fixare │ │ │ │
│ │ │ │defectuoasă │ │ │ │
│ │ │(c)├─────────────────┤ │X ├───────────┤
│ │ │ │Fixare foarte │ │ │X │
│ │ │ │defectuoasă │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Martorul │ │ │ │
│ │ │ │indicator de │ │ │ │
│ │ │ │defecţiuni (MIL) │ │ │ │
│ │Inspecţie vizuală şi│ │al servodirecţiei│ │ │ │
│ │verificarea │(a)│electronice │ │X │ │
│ │concordanţei dintre │ │indică o │ │ │ │
│ │unghiul volanului şi│ │funcţionare │ │ │ │
│2.6. │unghiul roţilor în │ │defectuoasă a │ │ │ │
│Servodirecţie │momentul pornirii │ │sistemului │ │ │ │
│electronică │sau opririi ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│(EPS) │motorului şi/sau │ │Nefuncţionarea │ │ │ │
│ │prin utilizarea │(b)│asistenţei │ │X │ │
│ │interfeţei │ │electrice │ │ │ │
│ │electronice a ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │vehiculului │ │Sistemul indică o│ │ │ │
│ │ │ │defecţiune prin │ │ │ │
│ │ │(c)│interfaţa │ │X │ │
│ │ │ │electronică a │ │ │ │
│ │ │ │vehiculului │ │ │ │
├────────────────┴────────────────────┴───┴─────────────────┴──────┴──────┴───────────┤
│3. VIZIBILITATE │
├────────────────┬────────────────────┬─────────────────────┬──────┬──────┬───────────┤
│ │ │Obstrucţionarea │ │ │ │
│ │ │câmpului de │ │ │ │
│ │ │vizibilitate al │ │ │ │
│ │ │conducătorului auto │ │ │ │
│ │ │care nu poate privi │ │ │ │
│ │ │clar în faţă sau în │ │ │ │
│ │ │lateral (în afara │ │ │ │
│3.1. Câmpul │Inspecţie vizuală de│zonei de baleiaj a │ │ │ │
│vizual │pe scaunul │ştergătoarelor de │X │ │ │
│ │conducătorului auto │parbriz) │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────┤ ├──────┤ │
│ │ │Suprafaţa de baleiaj │ │ │ │
│ │ │a ştergătoarelor de │ │ │ │
│ │ │parbriz este afectată│ │X │ │
│ │ │sau oglinzile │ │ │ │
│ │ │exterioare nu sunt │ │ │ │
│ │ │vizibile │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───┬─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Sticlă fisurată │ │ │ │
│ │ │ │sau decolorată │ │ │ │
│ │ │ │sau panou │ │ │ │
│ │ │ │transparent(dacă │ │ │ │
│ │ │ │este permis) (în │ │ │ │
│ │ │ │afara zonei de │ │ │ │
│ │ │ │baleiaj a │ │ │ │
│ │ │ │ştergătoarelor de│ │ │ │
│ │ │(a)│parbriz) │X │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┤ ├──────┤ │
│ │ │ │Zona de baleiaj a│ │ │ │
│ │ │ │ştergătoarelor de│ │ │ │
│ │ │ │parbriz este │ │ │ │
│ │ │ │afectată sau │ │X │ │
│ │ │ │oglinzile │ │ │ │
│ │ │ │exterioare nu │ │ │ │
│ │ │ │sunt vizibile │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Sticlă sau panou │ │ │ │
│ │ │ │transparent │ │ │ │
│ │ │ │(inclusiv folie │ │ │ │
│ │ │ │reflectorizantă │ │ │ │
│ │ │ │sau uşor │ │ │ │
│ │ │ │colorată) │ │ │ │
│3.2. Starea │Inspecţie vizuală │ │neconforme cu │ │ │ │
│geamurilor │ │ │cerinţele*1) (în │ │ │ │
│ │ │ │afara zonei de │ │ │ │
│ │ │ │baleiaj a │ │ │ │
│ │ │(b)│ştergătoarelor de│X │ │ │
│ │ │ │parbriz) │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┤ ├──────┤ │
│ │ │ │Suprafaţa de │ │ │ │
│ │ │ │baleiaj a │ │ │ │
│ │ │ │ştergătoarelor de│ │ │ │
│ │ │ │parbriz este │ │X │ │
│ │ │ │afectată sau │ │ │ │
│ │ │ │oglinzile │ │ │ │
│ │ │ │exterioare nu │ │ │ │
│ │ │ │sunt vizibile │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Sticlă sau panou │ │ │ │
│ │ │ │transparent în │ │X │ │
│ │ │ │stare │ │ │ │
│ │ │ │inacceptabilă │ │ │ │
│ │ │(c)├─────────────────┤ ├──────┤X │
│ │ │ │Vizibilitatea în │ │ │ │
│ │ │ │zona de baleiaj a│ │ │ │
│ │ │ │ştergătoarelor │ │ │ │
│ │ │ │deparbriz grav │ │ │ │
│ │ │ │afectată │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Oglindă sau │ │ │ │
│ │ │ │dispozitiv lipsă │ │ │ │
│ │ │ │sau nemontat în │ │ │ │
│ │ │ │conformitate cu │ │ │ │
│ │ │ │cerinţele*1) │ │ │ │
│ │ │ │(există cel puţin│ │ │ │
│ │ │(a)│două dispozitive │X │ │ │
│ │ │ │retrovizoare) │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┤ ├──────┤ │
│ │ │ │Mai puţin de două│ │ │ │
│ │ │ │dispozitive │ │X │ │
│ │ │ │retrovizoare │ │ │ │
│ │ │ │disponibile │ │ │ │
│3.3. Oglinzi sau│ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│dispozitive │Inspecţie vizuală │ │Oglindă sau │ │ │ │
│retrovizoare │ │ │dispozitiv │ │ │ │
│ │ │ │deteriorat sau │ │ │ │
│ │ │ │insuficient fixat│ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┤ ├──────┤ │
│ │ │(b)│Oglindă sau │X │ │ │
│ │ │ │dispozitiv │ │ │ │
│ │ │ │nefuncţional, │ │X │ │
│ │ │ │grav deteriorat, │ │ │ │
│ │ │ │nesigur sau │ │ │ │
│ │ │ │insuficient fixat│ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Câmp vizual │ │ │ │
│ │ │(c)│necesar │ │X │ │
│ │ │ │neacoperit │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Ştergătoarele nu │ │ │ │
│ │ │(a)│funcţionează sau │ │X │ │
│ │ │ │lipsesc │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│3.4. Ştergătoare│Inspecţie vizuală şi│ │Lamelele de şters│ │ │ │
│de parbriz │prin acţionare │ │defecte │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┤ ├──────┤ │
│ │ │(b)│Lamelele de şters│X │ │ │
│ │ │ │lipsesc sau sunt │ │X │ │
│ │ │ │în mod evident │ │ │ │
│ │ │ │defecte │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───┴─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │Spălătoarele nu │ │ │ │
│ │ │funcţionează │ │ │ │
│ │ │corespunzător │ │ │ │
│ │ │(lichidul de spălat │ │ │ │
│3.5 Spălătoare │Inspecţie vizuală şi│lipseşte, dar pompa │ │ │ │
│de parbriz │prin acţionare │funcţionează sau │X │ │ │
│ │ │jetul de apă nu este │ │ │ │
│ │ │bine aliniat) │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────┤ ├──────┤ │
│ │ │Spălătoarele nu │ │X │ │
│ │ │funcţionează │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│3.6. Sistem de │Inspecţie vizuală şi│Sistem nefuncţional │ │ │ │
│dezaburire (X) │prin acţionare │sau în mod evident │X │ │ │
│*2) │ │defect │ │ │ │
├────────────────┴────────────────────┴─────────────────────┴──────┴──────┴───────────┤
│4. LUMINI, DISPOZITIVE REFLECTORIZANTE ŞI ECHIPAMENTE ELECTRICE │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.1. Faruri │
├────────────────┬────────────────────┬───┬─────────────────┬──────┬──────┬───────────┤
│ │ │ │Lumină/sursă de │ │ │ │
│ │ │ │lumină defectă │ │ │ │
│ │ │ │sau lipsă (lumini│ │ │ │
│ │ │ │/ surse de lumină│ │ │ │
│ │ │ │multiple; în │ │ │ │
│ │ │ │cazul LED, mai │ │ │ │
│ │ │(a)│puţin de 1/3 nu │X │ │ │
│ │ │ │funcţionează) │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┤ ├──────┤ │
│ │ │ │Lumină/sursă de │ │ │ │
│ │ │ │lumină unică; în │ │ │ │
│ │ │ │cazul LED, │ │X │ │
│ │ │ │vizibilitate │ │ │ │
│ │ │ │foarte afectată │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│4.1.1. Stare şi │Inspecţie vizuală şi│ │Defecţiune uşoară│ │ │ │
│funcţionare │prin acţionare │ │a sistemului de │ │ │ │
│ │ │ │proiecţie │ │ │ │
│ │ │ │(dispozitiv │ │ │ │
│ │ │ │reflectorizant şi│ │ │ │
│ │ │ │dispersoare) │ │ │ │
│ │ │(b)├─────────────────┤X ├──────┤ │
│ │ │ │Defecţiune gravă │ │ │ │
│ │ │ │sau lipsa │ │ │ │
│ │ │ │sistemului de │ │ │ │
│ │ │ │proiecţie │ │X │ │
│ │ │ │(dispozitiv │ │ │ │
│ │ │ │reflectorizant şi│ │ │ │
│ │ │ │dispersoare) │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │(c)│Lampă fixată │ │X │ │
│ │ │ │nesigur │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Aliniere greşită │ │ │ │
│ │ │(a)│flagrantă a │ │X │ │
│4.1.2. Aliniere │Inspecţie vizuală şi│ │farurilor │ │ │ │
│ │prin acţionare ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │(b)│Sursă de lumină │ │X │ │
│ │ │ │montată incorect │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Comutator care nu│ │ │ │
│ │ │ │funcţionează în │ │ │ │
│ │ │ │conformitate cu │ │ │ │
│ │ │ │cerinţele*1) │ │ │ │
│ │ │ │(număr de faruri │ │ │ │
│ │ │(a)│iluminate │X │ │ │
│ │ │ │concomitent) │ │ │ │
│ │Inspecţie vizuală şi│ ├─────────────────┤ ├──────┤ │
│4.1.3. Comutare │prin acţionare │ │Luminozitatea │ │ │ │
│ │ │ │maximă admisă în │ │X │ │
│ │ │ │partea din faţă │ │ │ │
│ │ │ │este depăşită │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Funcţionarea │ │ │ │
│ │ │(b)│dispozitivului de│ │X │ │
│ │ │ │comandă este │ │ │ │
│ │ │ │perturbată │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Lumină, culoare │ │ │ │
│ │ │ │emisă, poziţie, │ │ │ │
│ │ │(a)│luminozitate sau │ │X │ │
│ │ │ │marcaj neconform │ │ │ │
│ │ │ │cu cerinţele*1) │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Dispersoare sau │ │ │ │
│4.1.4. │ │ │sursă de lumină │ │ │ │
│Respectarea │Inspecţie vizuală şi│ │obstrucţionate, │ │ │ │
│cerinţelor*1) │prin acţionare │(b)│reducând │ │X │ │
│ │ │ │luminozitatea sau│ │ │ │
│ │ │ │modificând │ │ │ │
│ │ │ │culoarea luminii │ │ │ │
│ │ │ │emise │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Sursă de lumină │ │ │ │
│ │ │(c)│şi lampă │ │X │ │
│ │ │ │incompatibile │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │(a)│Dispozitivul nu │ │X │ │
│4.1.5. │ │ │funcţionează │ │ │ │
│Dispozitive de │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│corectare a │Inspecţie vizuală şi│ │Dispozitivul │ │ │ │
│orientării │prin acţionare, dacă│ │manual nu poate │ │ │ │
│farurilor (acolo│este posibil │(b)│fi acţionat de pe│ │X │ │
│unde este │ │ │scaunul │ │ │ │
│obligatoriu) │ │ │conducătorului │ │ │ │
│ │ │ │auto │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───┴─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│4.1.6. │ │Dispozitivul nu │ │ │ │
│Dispozitiv de │Inspecţie vizuală şi│funcţionează │ │ │ │
│spălare a │prin acţionare, dacă├─────────────────────┤X ├──────┼───────────┤
│farurilor (acolo│este posibil │În cazul lămpilor cu │ │ │ │
│unde este │ │descărcare în gaze │ │X │ │
│obligatoriu) │ │rarefiate │ │ │ │
├────────────────┴────────────────────┴─────────────────────┴──────┴──────┴───────────┤
│4.2. Lumini de poziţie faţă şi spate, lămpi laterale de gabarit, lămpi de │
│contur şi lămpi de zi │
├────────────────┬────────────────────┬───┬─────────────────┬──────┬──────┬───────────┤
│ │ │(a)│Sursă de lumină │ │X │ │
│ │ │ │defectă │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │(b)│Dispersoare │ │X │ │
│4.2.1. Stare şi │Inspecţie vizuală şi│ │defecte │ │ │ │
│funcţionare │prin acţionare ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Lampă fixată │X │ │ │
│ │ │ │nesigur │ │ │ │
│ │ │(c)├─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Risc foarte mare │ │X │ │
│ │ │ │de desprindere │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Nefuncţionarea │ │ │ │
│ │ │ │comutatorului în │ │X │ │
│ │ │ │conformitate cu │ │ │ │
│ │ │ │cerinţele*1) │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │(a)│Lămpile de │ │ │ │
│ │ │ │poziţie spate şi │ │ │ │
│ │Inspecţie vizuală şi│ │lămpile laterale │ │ │ │
│4.2.2. Comutare │prin acţionare │ │de gabarit pot fi│ │X │ │
│ │ │ │oprite dacă │ │ │ │
│ │ │ │farurile sunt │ │ │ │
│ │ │ │aprinse │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Funcţionarea │ │ │ │
│ │ │(b)│dispozitivului de│ │X │ │
│ │ │ │comandă este │ │ │ │
│ │ │ │perturbată │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Lumină, culoare │ │ │ │
│ │ │ │emisă, poziţie, │ │ │ │
│ │ │ │luminozitate sau │X │ │ │
│ │ │ │marcaj neconforme│ │ │ │
│ │ │ │cu cerinţele*1) │ │ │ │
│ │ │(a)├─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Lumină roşie în │ │ │ │
│ │ │ │faţă sau albă în │ │ │ │
│ │ │ │spate: │ │X │ │
│ │ │ │luminozitate │ │ │ │
│ │ │ │puternic redusă │ │ │ │
│4.2.3. │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│Respectarea │Inspecţie vizuală şi│ │Dispersoare sau │ │ │ │
│cerinţelor*1) │prin acţionare │ │sursă de lumină │ │ │ │
│ │ │ │obstrucţionate, │ │ │ │
│ │ │ │reducând │X │ │ │
│ │ │ │luminozitatea sau│ │ │ │
│ │ │ │modificând │ │ │ │
│ │ │(b)│culoarea luminii │ │ │ │
│ │ │ │emise │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Lumină roşie în │ │ │ │
│ │ │ │faţă sau albă în │ │ │ │
│ │ │ │spate: │ │X │ │
│ │ │ │luminozitate │ │ │ │
│ │ │ │puternic redusă │ │ │ │
├────────────────┴────────────────────┴───┴─────────────────┴──────┴──────┴───────────┤
│4.3. Lămpi de stop │
├────────────────┬────────────────────┬───┬─────────────────┬──────┬──────┬───────────┤
│ │ │ │Sursă de lumină │ │ │ │
│ │ │ │defectă (surse │ │ │ │
│ │ │ │multiple de │ │ │ │
│ │ │ │lumină încazul │X │ │ │
│ │ │ │LED, mai puţin de│ │ │ │
│ │ │ │1/3 nu │ │ │ │
│ │ │ │funcţionează) │ │ │ │
│ │ │(a)├─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Surse unice de │ │ │ │
│ │ │ │lumină: în cazul │ │X │ │
│ │ │ │LED, mai puţin de│ │ │ │
│ │ │ │2/3 funcţionează │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Nicio sursă de │ │ │ │
│ │ │ │lumină nu │ │ │X │
│4.3.1. Stare şi │Inspecţie vizuală şi│ │funcţionează │ │ │ │
│funcţionare │prin acţionare ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Dispersor cu │ │ │ │
│ │ │ │defecţiune uşoară│X │ │ │
│ │ │ │(nu afectează │ │ │ │
│ │ │ │lumina emisă) │ │ │ │
│ │ │(b)├─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Dispersoare cu │ │ │ │
│ │ │ │defecţiuni grave │ │X │ │
│ │ │ │(lumina emisă │ │ │ │
│ │ │ │este afectată) │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Lampă fixată │X │ │ │
│ │ │ │nesigur │ │ │ │
│ │ │(c)├─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Risc foarte mare │ │X │ │
│ │ │ │de desprindere │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Nefuncţionarea │ │ │ │
│ │ │ │comutatorului în │X │ │ │
│ │ │ │conformitate cu │ │ │ │
│ │ │ │cerinţele*1) │ │ │ │
│ │ │(a)├─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Acţionare │ │X │ │
│ │Inspecţie vizuală şi│ │întârziată │ │ │ │
│4.3.2. Comutare │prin acţionare │ ├─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Complet │ │ │X │
│ │ │ │nefuncţională │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Funcţionarea │ │ │ │
│ │ │(b)│dispozitivului de│ │X │ │
│ │ │ │comandă este │ │ │ │
│ │ │ │perturbată │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───┴─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │Lumină, culoare │ │ │ │
│ │ │emisă, poziţie, │ │ │ │
│ │ │luminozitate sau │ │ │ │
│4.3.3. │Inspecţie vizuală şi│marcaj neconforme cu │ │ │ │
│Respectarea │prin acţionare │cerinţele*1) │X │ │ │
│cerinţelor*1) │ ├─────────────────────┤ ├──────┼───────────┤
│ │ │Lumină albă în spate;│ │ │ │
│ │ │luminozitate puternic│ │X │ │
│ │ │redusă │ │ │ │
├────────────────┴────────────────────┴─────────────────────┴──────┴──────┴───────────┤
│4.4. Lămpi de semnalizare direcţie şi de avarie │
├────────────────┬────────────────────┬───┬─────────────────┬──────┬──────┬───────────┤
│ │ │ │Sursă de lumină │ │ │ │
│ │ │ │defectă (sursă │ │ │ │
│ │ │ │multiplă de │ │ │ │
│ │ │ │lumină; în cazul │ │ │ │
│ │ │ │LED, mai puţin de│ │ │ │
│ │ │(a)│1/3 nu │X │ │ │
│ │ │ │funcţionează) │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┤ ├──────┼───────────┤
│ │ │ │Sursă unică de │ │ │ │
│ │ │ │lumină; în cazul │ │X │ │
│ │ │ │LED, mai puţin de│ │ │ │
│ │ │ │2/3 funcţionează │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│4.4.1. Stare şi │Inspecţie vizuală şi│ │Dispersor cu │ │ │ │
│funcţionare │prin acţionare │ │defecţiune uşoară│ │ │ │
│ │ │ │(nu afectează │ │ │ │
│ │ │ │lumina emisă) │ │ │ │
│ │ │(b)├─────────────────┤X ├──────┼───────────┤
│ │ │ │Dispersoare cu │ │ │ │
│ │ │ │defecţiuni mari │ │X │ │
│ │ │ │(lumina emisă │ │ │ │
│ │ │ │este afectată) │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Lampă fixată │ │ │ │
│ │ │ │nesigur │ │ │ │
│ │ │(c)├─────────────────┤X ├──────┼───────────┤
│ │ │ │Risc foarte mare │ │X │ │
│ │ │ │de desprindere │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───┴─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │Nefuncţionarea │ │ │ │
│ │ │comutatorului în │ │ │ │
│4.4.2. Comutare │Inspecţie vizuală şi│conformitate cu │X │ │ │
│ │prin acţionare │cerinţele*1) │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────┤ ├──────┼───────────┤
│ │ │Complet nefuncţională│ │X │ │
├────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │Lumină, culoare │ │ │ │
│4.4.3. │Inspecţie vizuală şi│emisă, poziţie, │ │ │ │
│Respectarea │prin acţionare │luminozitate sau │ │X │ │
│cerinţelor*1) │ │marcaj neconforme cu │ │ │ │
│ │ │cerinţele*1) │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │Frecvenţa semnalului │ │ │ │
│4.4.4. Frecventă│Inspecţie vizuală şi│luminos neconformă cu│ │ │ │
│semnal luminos │prin acţionare │cerinţele*1) │X │ │ │
│ │ │(frecvenţa deviază cu│ │ │ │
│ │ │peste 25%) │ │ │ │
├────────────────┴────────────────────┴─────────────────────┴──────┴──────┴───────────┤
│4.5. Lămpi de ceaţă faţă şi spate │
├────────────────┬────────────────────┬───┬─────────────────┬──────┬──────┬───────────┤
│ │ │ │Sursă de lumină │ │ │ │
│ │ │ │defectă (sursă │ │ │ │
│ │ │ │multiplă de │ │ │ │
│ │ │ │lumină; în cazul │ │ │ │
│ │ │ │LED, mai puţin de│ │ │ │
│ │ │(a)│1/3 nu │X │ │ │
│ │ │ │funcţionează) │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┤ ├──────┼───────────┤
│ │ │ │Surse unice de │ │ │ │
│ │ │ │lumină; în cazul │ │X │ │
│ │ │ │LED, mai puţin de│ │ │ │
│ │ │ │2/3 funcţionează │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Dispersor cu │ │ │ │
│4.5.1. Stare şi │Inspecţie vizuală şi│ │defecţiune uşoară│ │ │ │
│funcţionare │prin acţionare │ │(nu afectează │ │ │ │
│ │ │ │lumina emisă) │ │ │ │
│ │ │(b)├─────────────────┤X ├──────┼───────────┤
│ │ │ │Dispersoare cu │ │ │ │
│ │ │ │defecţiuni grave │ │X │ │
│ │ │ │(lumina emisă │ │ │ │
│ │ │ │este afectată) │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Lampă fixată │ │ │ │
│ │ │ │nesigur │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┤ ├──────┼───────────┤
│ │ │(c)│Risc foarte mare │X │ │ │
│ │ │ │de desprindere │ │ │ │
│ │ │ │sau de orbire a │ │X │ │
│ │ │ │traficului din │ │ │ │
│ │ │ │sens opus. │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───┴─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │Deviere a lămpii de │ │ │ │
│ │ │ceaţă faţă de │ │ │ │
│ │ │orientarea orizontală│ │ │ │
│ │ │în momentul în care │X │ │ │
│ │ │modelul de lumină are│ │ │ │
│4.5.2 Aliniere │Inspecţie vizuală şi│o linie de separare │ │ │ │
│(X)*2) │prin acţionare │(linia de separare │ │ │ │
│ │ │prea jos) │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │Linia de separare mai│ │ │ │
│ │ │sus decât cea a │ │X │ │
│ │ │farurilor în fază │ │ │ │
│ │ │scurtă │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │Nefuncţionarea │ │ │ │
│ │ │comutatorului în │ │ │ │
│4.5.3. Comutare │Inspecţie vizuală şi│conformitate cu │X │ │ │
│ │prin acţionare │cerinţele*1) │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────┤ ├──────┼───────────┤
│ │ │Nefuncţionare │ │X │ │
├────────────────┼────────────────────┼───┬─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Lumină, culoare │ │ │ │
│ │ │ │emisă, poziţie, │ │ │ │
│ │ │(a)│luminozitate sau │ │X │ │
│4.5.4. │ │ │marcaj neconforme│ │ │ │
│Respectarea │Inspecţie vizuală şi│ │cu cerinţele*1) │ │ │ │
│cerinţelor*1) │prin acţionare ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Nefuncţionarea │ │ │ │
│ │ │(b)│sistemului în │X │ │ │
│ │ │ │conformitate cu │ │ │ │
│ │ │ │cerinţele*1) │ │ │ │
├────────────────┴────────────────────┴───┴─────────────────┴──────┴──────┴───────────┤
│4.6. Lămpi de marşarier │
├────────────────┬────────────────────┬───┬─────────────────┬──────┬──────┬───────────┤
│ │ │(a)│Sursă de lumină │X │ │ │
│ │ │ │defectă │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │(b)│Dispersoare │X │ │ │
│4.6.1. Stare şi │Inspecţie vizuală şi│ │defecte │ │ │ │
│funcţionare │prin acţionare ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Lampă fixată │X │ │ │
│ │ │ │nesigur │ │ │ │
│ │ │(c)├─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Risc foarte mare │ │X │ │
│ │ │ │de desprindere │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Lumină, culoare │ │ │ │
│ │ │ │emisă, poziţie, │ │ │ │
│ │ │(a)│luminozitate sau │ │X │ │
│4.6.2. │ │ │marcaj neconforme│ │ │ │
│Respectarea │Inspecţie vizuală şi│ │cu cerinţele*1) │ │ │ │
│cerinţelor*1) │prin acţionare ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Nefuncţionarea │ │ │ │
│ │ │(b)│sistemului în │ │X │ │
│ │ │ │conformitate cu │ │ │ │
│ │ │ │cerinţele*1) │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───┴─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │Nefuncţionarea │ │ │ │
│ │ │comutatorului în │X │ │ │
│ │ │conformitate cu │ │ │ │
│ │ │cerinţele*1) │ │ │ │
│ │Inspecţie vizuală şi├─────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│4.6.3. Comutare │prin acţionare │Lampa de marşarier se│ │ │ │
│ │ │poate aprinde atunci │ │ │ │
│ │ │când schimbătorul de │ │X │ │
│ │ │viteză se află în │ │ │ │
│ │ │altă poziţie decât │ │ │ │
│ │ │marşarier │ │ │ │
├────────────────┴────────────────────┴─────────────────────┴──────┴──────┴───────────┤
│4.7. Lampă de iluminare a plăcuţei de înmatriculare spate │
├────────────────┬────────────────────┬───┬─────────────────┬──────┬──────┬───────────┤
│ │ │ │Lampă care │ │ │ │
│ │ │ │proiectează │ │ │ │
│ │ │(a)│lumina direct în │X │ │ │
│ │ │ │spate sau lumină │ │ │ │
│ │ │ │albă în spate │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Sursă de lumină │ │ │ │
│ │ │ │defectă (sursă de│X │ │ │
│4.7.1. Stare şi │Inspecţie vizuală şi│ │lumină multiplă) │ │ │ │
│funcţionare │prin acţionare │(b)├─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Sursă de lumină │ │ │ │
│ │ │ │defectă (sursă │ │X │ │
│ │ │ │unică de lumină) │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Lampă fixată │X │ │ │
│ │ │ │nesigur │ │ │ │
│ │ │(c)├─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Risc foarte mare │ │X │ │
│ │ │ │de desprindere │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───┴─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│4.7.2. │ │Nefuncţionarea │ │ │ │
│Respectarea │Inspecţie vizuală şi│sistemului în │X │ │ │
│cerinţelor*1) │prin acţionare │conformitate cu │ │ │ │
│ │ │cerinţele*1) │ │ │ │
├────────────────┴────────────────────┴─────────────────────┴──────┴──────┴───────────┤
│4.8. Catadioptri, marcaje de vizibilitate (reflectorizante) şi plăcuţe de │
│marcaj spate │
├────────────────┬────────────────────┬───┬─────────────────┬──────┬──────┬───────────┤
│ │ │ │Echipament │ │ │ │
│ │ │ │reflectorizant │X │ │ │
│ │ │ │defect sau │ │ │ │
│ │ │(a)│deteriorat │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Este afectată │ │ │ │
│4.8.1. Stare │Inspecţie vizuală │ │capacitatea de │ │X │ │
│ │ │ │reflecţie │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Reflector fixat │X │ │ │
│ │ │(b)│nesigur │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Riscă să cadă │ │X │ │
├────────────────┼────────────────────┼───┴─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │Dispozitiv, culoare │ │ │ │
│ │ │reflectată sau │ │X │ │
│ │ │poziţie neconforme │ │ │ │
│4.8.2. │ │cucerinţele*1) │ │ │ │
│Respectarea │Inspecţie vizuală ├─────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│cerinţelor*1) │ │Absenţi sau │ │ │ │
│ │ │reflectând culoarea │ │ │ │
│ │ │roşie în faţă sau │ │ │X │
│ │ │culoarea albă în │ │ │ │
│ │ │spate │ │ │ │
├────────────────┴────────────────────┴─────────────────────┴──────┴──────┴───────────┤
│4.9. Martori obligatorii pentru echipamentul de iluminare │
├────────────────┬────────────────────┬─────────────────────┬──────┬──────┬───────────┤
│ │ │Nu funcţionează │X │ │ │
│ │ ├─────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│4.9.1. Stare şi │Inspecţie vizuală şi│Nu funcţionează │ │ │ │
│funcţionare │prin acţionare │pentru lumina de drum│ │X │ │
│ │ │sau pentru lampa de │ │ │ │
│ │ │ceaţă spate │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│4.9.2. │Inspecţie vizuală şi│Neconformitate cu │ │ │ │
│Respectarea │prin acţionare │cerinţele*1) │X │ │ │
│cerinţelor*1) │ │ │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───┬─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Componente fixe │X │ │ │
│ │ │ │ataşate nesigur │ │ │ │
│ │ │(a)├─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Dulie cu fixare │ │X │ │
│ │ │ │defectuoasă │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Izolaţie stricată│X │ │ │
│ │ │ │sau deteriorată │ │ │ │
│ │ │(b)├─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│4.10. Conexiuni │Inspecţia vizuală: │ │Riscă să provoace│ │X │ │
│electrice între │dacă este posibil, │ │un scurtcircuit │ │ │ │
│vehiculul │se examinează ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│tractor şi │continuitatea │ │Funcţionare │ │ │ │
│remorcă sau │electrică a │ │necorespunzătoare│ │ │ │
│semiremorcă │conexiunii │ │a conexiunilor │ │ │ │
│ │ │ │electrice ale │ │X │X │
│ │ │ │remorcii sau ale │ │ │ │
│ │ │(c)│vehiculului │ │ │ │
│ │ │ │tractor │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Luminile de frână│ │ │ │
│ │ │ │ale remorcii nu │ │ │ │
│ │ │ │funcţionează │ │ │ │
│ │ │ │deloc │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Cablaj nesigur │ │ │ │
│ │ │ │sau securizat │X │ │ │
│ │ │ │necorespunzător │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Legături slăbite,│ │ │ │
│ │ │ │contact cu │ │ │ │
│ │ │ │margini ascuţite,│ │X │ │
│ │ │ │risc de │ │ │ │
│ │ │ │deconectare a │ │ │ │
│ │ │ │conectorilor │ │ │ │
│ │ │(a)├─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Cablajul poate │ │ │ │
│ │ │ │intra în contact │ │ │ │
│ │ │ │cu piesele calde,│ │ │ │
│ │ │ │cu piesele care │ │ │ │
│ │ │ │se învârtesc sau │ │ │ │
│ │ │ │cu solul, │ │ │X │
│ │ │ │conectorii (piese│ │ │ │
│ │ │ │necesare pentru │ │ │ │
│ │ │ │frânare, │ │ │ │
│ │Inspecţie vizuală, │ │direcţie) │ │ │ │
│ │inclusiv(dacă este │ │debranşaţi │ │ │ │
│4.11. Cablaj │cazul) în interiorul├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│electric │compartimentului │ │Cablajul uşor │X │ │ │
│ │motor │ │deteriorat │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Cablajul grav │ │X │ │
│ │ │ │deteriorat │ │ │ │
│ │ │(b)├─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Cablaj extrem de │ │ │ │
│ │ │ │deteriorat │ │ │ │
│ │ │ │(elemente │ │ │X │
│ │ │ │necesare pentru │ │ │ │
│ │ │ │frânare, │ │ │ │
│ │ │ │direcţie) │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Izolaţie stricată│X │ │ │
│ │ │ │sau deteriorată │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Riscă să provoace│ │X │ │
│ │ │(c)│un scurtcircuit │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Risc iminent de │ │ │ │
│ │ │ │incendiu, de │ │ │X │
│ │ │ │formare de │ │ │ │
│ │ │ │scântei │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Lampă/catadioptru│ │ │ │
│ │ │ │nemontat(ă) în │X │ │ │
│ │ │ │conformitate cu │ │ │ │
│ │ │ │cerinţele*1) │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │(a)│Emiterea/ │ │ │ │
│ │ │ │reflectarea unei │ │ │ │
│ │ │ │lumini roşii în │ │X │ │
│ │ │ │faţă sau a unei │ │ │ │
│ │ │ │lumini albe în │ │ │ │
│ │ │ │spate │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Nefuncţionarea │ │ │ │
│ │ │ │lămpii în │X │ │ │
│4.12. │ │ │conformitate cu │ │ │ │
│Catadioptri şi │Inspecţie vizuală şi│ │cerinţele*1) │ │ │ │
│lămpi │prin acţionare │ ├─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│facultative (X) │ │ │Numărul farurilor│ │ │ │
│*2) │ │ │care se aprind │ │ │ │
│ │ │(b)│simultan │ │ │ │
│ │ │ │depăşeşte │ │ │ │
│ │ │ │luminozitatea │ │X │ │
│ │ │ │permisă; emiterea│ │ │ │
│ │ │ │unei lumini roşii│ │ │ │
│ │ │ │înfaţă sau a unei│ │ │ │
│ │ │ │lumini albe în │ │ │ │
│ │ │ │spate │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Lampă/catadioptru│X │ │ │
│ │ │ │ataşat nesigur │ │ │ │
│ │ │(c)├─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Risc foarte mare │ │X │ │
│ │ │ │de desprindere │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Nesigură │X │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │(a)│Fixată │ │ │ │
│ │ │ │necorespunzător; │ │X │ │
│ │ │ │riscă să provoace│ │ │ │
│ │ │ │un scurtcircuit │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Lipsă a │X │ │ │
│ │ │ │etanşeităţii │ │ │ │
│ │ │(b)├─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Pierderi de │ │ │ │
│4.13. Baterie │ │ │substanţe │ │X │ │
│(baterii) │Inspecţie vizuală │ │periculoase │ │ │ │
│deacumulatori │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Comutator defect │ │ │ │
│ │ │(c)│(dacă este │ │X │ │
│ │ │ │obligatoriu) │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Siguranţe defecte│ │ │ │
│ │ │(d)│(dacă sunt │ │X │ │
│ │ │ │obligatorii) │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Ventilaţie │ │ │ │
│ │ │(e)│necorespunzătoare│ │X │ │
│ │ │ │(dacă este │ │ │ │
│ │ │ │obligatorie) │ │ │ │
├────────────────┴────────────────────┴───┴─────────────────┴──────┴──────┴───────────┤
│5. PUNŢI, JANTE, ANVELOPE ŞI SUSPENSIE │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5.1. Punţi │
├────────────────┬────────────────────┬───┬─────────────────┬──────┬──────┬───────────┤
│ │ │(a)│Punte fisurată │ │ │X │
│ │ │ │sau deformată │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Fixare nesigură │ │X │ │
│ │ │ │pe vehicul │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Stabilitate │ │ │ │
│ │ │ │afectată, │ │ │ │
│ │ │(b)│funcţionalitate │ │ │ │
│ │ │ │afectată: mişcare│ │ │X │
│ │Inspecţie vizuală │ │semnificativă │ │ │ │
│ │care utilizează, │ │faţă de │ │ │ │
│5.1.1. Punţi │dacă sunt │ │dispozitivele de │ │ │ │
│(+E) │disponibili, │ │fixare │ │ │ │
│ │detectori de joc al ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │roţilor │ │Modificare │ │X │ │
│ │ │ │nesigură*3) │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Stabilitate │ │ │ │
│ │ │ │afectată, │ │ │ │
│ │ │(c)│funcţionalitate │ │ │ │
│ │ │ │afectată, │ │ │ │
│ │ │ │distanţă faţă de │ │ │X │
│ │ │ │alte piese ale │ │ │ │
│ │ │ │vehiculului sau │ │ │ │
│ │ │ │gardă la sol │ │ │ │
│ │ │ │insuficientă │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │(a)│Fuzetă fisurată │ │ │X │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Uzură excesivă a │ │ │ │
│ │ │ │pivotului fuzetei│ │X │ │
│ │ │ │şi/sau a bucşelor│ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │(b)│Riscă să se │ │ │ │
│ │ │ │slăbească; │ │ │ │
│ │ │ │stabilitatea │ │ │X │
│ │Inspecţie vizuală │ │direcţională │ │ │ │
│ │care utilizează, │ │afectată │ │ │ │
│ │dacă sunt ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │disponibili, │ │Mişcare excesivă │ │ │ │
│ │detectori de joc al │ │între fuzetă şi │ │X │ │
│5.1.2. Fuzete │roţilor. Se aplică o│ │puntea rigidă │ │ │ │
│(+E) │forţă verticală sau │ ├─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │laterală la fiecare │(c)│Riscă să se │ │ │ │
│ │roată şi se constată│ │slăbească; │ │ │ │
│ │gradul de mişcare │ │stabilitatea │ │ │X │
│ │dintre fuzetă şi │ │direcţională │ │ │ │
│ │raza axului │ │afectată │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Joc al pivotului │ │X │ │
│ │ │ │fuzetei în punte │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │(d)│Riscă să se │ │ │ │
│ │ │ │slăbească; │ │ │ │
│ │ │ │stabilitatea │ │ │X │
│ │ │ │direcţională │ │ │ │
│ │ │ │afectată │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Joc excesiv al │ │ │ │
│ │ │ │unui rulment │ │ │ │
│ │Inspecţie vizuală │ ├─────────────────┤ │ ├───────────┤
│ │care utilizează, │(a)│Stabilitate │ │X │ │
│ │dacă sunt │ │direcţională │ │ │X │
│ │disponibili, │ │afectată; pericol│ │ │ │
│ │detectori de joc al │ │de distrugere │ │ │ │
│5.1.3. Rulmenţi │roţilor. Se aplică o├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│roată (+E) │forţă laterală sau │ │Rulment roată │ │ │ │
│ │verticală la fiecare│ │prea strâns, │ │ │ │
│ │roată şi se constată│ │blocat │ │ │ │
│ │gradul de ridicare a│(b)├─────────────────┤ │X ├───────────┤
│ │roţii faţă de fuzetă│ │Pericol de │ │ │ │
│ │ │ │supraîncălzire; │ │ │X │
│ │ │ │pericol de │ │ │ │
│ │ │ │distrugere │ │ │ │
├────────────────┴────────────────────┴───┴─────────────────┴──────┴──────┴───────────┤
│5.2. Jante şi anvelope │
├────────────────┬────────────────────┬───┬─────────────────┬──────┬──────┬───────────┤
│ │ │ │Prezon sau │ │ │ │
│ │ │ │piuliţă de fixare│ │ │ │
│ │ │ │a roţilor absentă│ │ │ │
│ │ │ │sau slăbită │ │ │ │
│ │ │(a)├─────────────────┤ │X ├───────────┤
│ │ │ │Fixare lipsă sau │ │ │ │
│ │ │ │slabă în măsură │ │ │ │
│ │ │ │să afecteze │ │ │X │
│ │ │ │foarte grav │ │ │ │
│5.2.1. Butuc │Inspecţie vizuală │ │siguranţa rutieră│ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Butucul uzat sau │ │ │ │
│ │ │ │deteriorat │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┤ │ ├───────────┤
│ │ │(b)│Butucul uzat sau │ │X │ │
│ │ │ │deteriorat în aşa│ │ │ │
│ │ │ │măsură încât este│ │ │X │
│ │ │ │afectată fixarea │ │ │ │
│ │ │ │roţilor │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │(a)│Fisură sau defect│ │ │X │
│ │ │ │de sudură │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Montare │ │ │ │
│ │ │ │necorespunzătoare│ │ │ │
│ │ │ │a inelelor de │ │ │ │
│ │ │(b)│reţinere a │ │X │ │
│ │ │ │anvelopelor │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┤ │ ├───────────┤
│ │ │ │Riscă să cadă │ │ │X │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Jantă deformată │ │ │ │
│ │Inspecţie vizuală a │ │sau uzată excesiv│ │ │ │
│ │ambelor părţi ale │ ├─────────────────┤ │ ├───────────┤
│5.2.2. Jante │fiecărei roţi cu │ │Fixarea sigură pe│ │ │ │
│ │vehiculul pe un │(c)│butuc este │ │X │ │
│ │elevator sau pe │ │afectată; fixarea│ │ │X │
│ │canal │ │sigură a │ │ │ │
│ │ │ │anvelopei este │ │ │ │
│ │ │ │afectată │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Dimensiunea, │ │ │ │
│ │ │ │proiectarea │ │ │ │
│ │ │ │tehnică, │ │ │ │
│ │ │ │compatibilitatea │ │ │ │
│ │ │(d)│sau tipul jantei │ │X │ │
│ │ │ │neconform cu │ │ │ │
│ │ │ │cerinţele*1) şi │ │ │ │
│ │ │ │afectează │ │ │ │
│ │ │ │siguranţa rutieră│ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Dimensiunea │ │ │ │
│ │ │ │anvelopei, │ │ │ │
│ │ │ │indicele de │ │ │ │
│ │ │ │încărcare, marca │ │ │ │
│ │ │ │de omologare sau │ │ │ │
│ │ │ │indicele de │ │ │ │
│ │ │ │viteză neconforme│ │ │ │
│ │ │ │cu cerinţele*1) │ │ │ │
│ │ │ │şi susceptibile │ │ │ │
│ │ │ │să afecteze │ │ │ │
│ │ │ │siguranţa rutieră│ │ │ │
│ │ │(a)├─────────────────┤ │X ├───────────┤
│ │ │ │Indice de │ │ │ │
│ │ │ │încărcare sau de │ │ │ │
│ │ │ │viteză │ │ │ │
│ │ │ │insuficient │ │ │ │
│ │ │ │pentru utilizarea│ │ │ │
│ │ │ │efectivă, │ │ │X │
│ │ │ │anvelopa atinge │ │ │ │
│ │ │ │alte părţi fixe │ │ │ │
│ │ │ │ale vehiculului │ │ │ │
│ │ │ │şi periclitează │ │ │ │
│ │ │ │condusul în │ │ │ │
│ │ │ │siguranţă │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Anvelopele de pe │ │ │ │
│ │ │ │aceeaşi punte sau│ │ │ │
│ │ │(b)│de pe roţile │ │X │ │
│ │ │ │jumelate sunt de │ │ │ │
│ │ │ │mărimi diferite │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Anvelopele de pe │ │ │ │
│ │ │ │aceeaşi punte au │ │ │ │
│ │ │(c)│o construcţie │ │X │ │
│ │ │ │diferită (radială│ │ │ │
│ │ │ │/diagonală) │ │ │ │
│ │Inspecţie vizuală a ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │întregii anvelope │ │Anvelope grav │ │ │ │
│5.2.3. Anvelope │prin deplasarea │ │deteriorate sau │ │ │ │
│ │vehiculului înainte │(d)│tăiate │ │X │ │
│ │şi înapoi │ ├─────────────────┤ │ ├───────────┤
│ │ │ │Corzi vizibile │ │ │X │
│ │ │ │sau deteriorate │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Indicatorul de │ │ │ │
│ │ │ │uzură a │ │ │ │
│ │ │ │profilului │ │ │ │
│ │ │ │anvelopelor │ │ │ │
│ │ │ │devine expus │ │ │ │
│ │ │(e)├─────────────────┤ │X ├───────────┤
│ │ │ │Adâncimea │ │ │ │
│ │ │ │profilului │ │ │ │
│ │ │ │pneurilor │ │ │X │
│ │ │ │neconformă cu │ │ │ │
│ │ │ │cerinţele*1) │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Anvelopa se │ │ │ │
│ │ │ │freacă de alte │ │ │ │
│ │ │ │componente │X │ │ │
│ │ │ │(dispozitive │ │ │ │
│ │ │ │flexibile │ │ │ │
│ │ │ │antiîmproşcare) │ │ │ │
│ │ │(f)├─────────────────┼──────┼──────┤ │
│ │ │ │Anvelopa se │ │ │ │
│ │ │ │freacă de alte │ │ │ │
│ │ │ │componente (nu │ │X │ │
│ │ │ │este periclitat │ │ │ │
│ │ │ │condusul în │ │ │ │
│ │ │ │siguranţă) │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Anvelopele │ │ │ │
│ │ │ │reşapate │ │ │ │
│ │ │ │neconforme cu │ │ │ │
│ │ │(g)│cerinţele*1) │ │X │ │
│ │ │ ├─────────────────┤ │ ├───────────┤
│ │ │ │Stratul de │ │ │ │
│ │ │ │protecţie a │ │ │X │
│ │ │ │corzilor afectat │ │ │ │
├────────────────┴────────────────────┴───┴─────────────────┴──────┴──────┴───────────┤
│5.3. Sistemul de suspensie │
├────────────────┬────────────────────┬───┬─────────────────┬──────┬──────┬───────────┤
│ │ │ │Arcuri ataşate │ │ │ │
│ │ │ │necorespunzător │ │ │ │
│ │ │ │la şasiu sau │ │ │ │
│ │ │(a)│punte │ │X │ │
│ │ │ ├─────────────────┤ │ ├───────────┤
│ │ │ │Mişcare relativă │ │ │ │
│ │ │ │vizibilă, fixări │ │ │X │
│ │ │ │foarte slăbite │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │O componentă a │ │ │ │
│ │ │ │arcului │ │ │ │
│ │ │ │deteriorată sau │ │ │ │
│ │ │ │fisurată │ │ │ │
│ │ │(b)├─────────────────┤ │X ├───────────┤
│ │ │ │Foaia de arc │ │ │ │
│ │Inspecţie vizuală │ │principală │ │ │ │
│ │care utilizează, │ │deteriorată sau │ │ │X │
│5.3.1. Arcuri şi│dacă sunt │ │restul foilor │ │ │ │
│stabilizatori │disponibili, │ │foarte afectate │ │ │ │
│(+E) │detectori de joc al ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │roţilor │ │Lipsă arc │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┤ │ ├───────────┤
│ │ │ │Foaia de arc │ │ │ │
│ │ │(c)│principală │ │X │ │
│ │ │ │deteriorată sau │ │ │X │
│ │ │ │restul foilor │ │ │ │
│ │ │ │foarte afectate │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Modificare │ │ │ │
│ │ │ │nesigură*3) │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┤ │ ├───────────┤
│ │ │ │Distantă │ │ │ │
│ │ │(d)│insuficientă faţă│ │X │ │
│ │ │ │de alte piese ale│ │ │X │
│ │ │ │vehiculului; │ │ │ │
│ │ │ │sistem de arcuri │ │ │ │
│ │ │ │nefuncţional │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Amortizoare │ │ │ │
│ │ │ │fixate │ │ │ │
│ │ │ │necorespunzător │X │ │ │
│ │ │(a)│pe şasiu sau │ │ │ │
│ │ │ │punte │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼──────┼──────┤ │
│ │ │ │Amortizor slăbit │ │X │ │
│5.3.2. │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│Amortizoare │Inspecţie vizuală │ │Amortizor │ │ │ │
│ │ │ │deteriorat │ │ │ │
│ │ │ │prezentând semne │ │ │ │
│ │ │(b)│grave de │ │X │ │
│ │ │ │neetanşeitate sau│ │ │ │
│ │ │ │funcţionare │ │ │ │
│ │ │ │necorespunzătoare│ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │(c)│Amortizor absent │ │X │ │
├────────────────┼────────────────────┼───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Fixare │ │ │ │
│ │ │ │necorespunzătoare│ │ │ │
│ │ │ │a componentei pe │ │ │ │
│ │ │ │şasiu sau punte │ │ │ │
│ │ │(a)├─────────────────┤ │X ├───────────┤
│ │ │ │Riscă să se │ │ │ │
│ │ │ │slăbească; │ │ │ │
│ │ │ │stabilitatea │ │ │X │
│ │ │ │direcţională │ │ │ │
│ │ │ │afectată │ │ │ │
│5.3.3. Tuburi │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│pentru arborele │Inspecţie vizuală │ │Componentă │ │ │ │
│cardanic, braţe │care utilizează, │ │deteriorată sau │ │ │ │
│suspensie │dacă sunt │ │corodată excesiv │ │ │ │
│dreapta faţă, │disponibili, │(b)├─────────────────┤ │X ├───────────┤
│braţe │detectori de joc al │ │Stabilitatea unei│ │ │ │
│triunghiulare şi│roţilor │ │componente │ │ │X │
│braţe de │ │ │afectată sau │ │ │ │
│suspensie (+E) │ │ │componentă ruptă │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Modificare │ │ │ │
│ │ │ │nesigură*3) │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┤ │ ├───────────┤
│ │ │ │Distanţă │ │ │ │
│ │ │(c)│insuficientă faţă│ │X │ │
│ │ │ │de alte piese ale│ │ │X │
│ │ │ │vehiculului; │ │ │ │
│ │ │ │sistem │ │ │ │
│ │ │ │nefuncţional │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Uzură excesivă a │ │ │ │
│ │ │ │pivotului fuzetei│ │ │ │
│ │ │ │şi/sau a bucşelor│ │ │ │
│ │ │ │sau a │ │ │ │
│ │ │ │articulaţiilor │ │ │ │
│ │ │(a)├─────────────────┤ │X ├───────────┤
│ │ │ │Riscă să se │ │ │ │
│ │ │ │slăbească; │ │ │ │
│ │Inspecţie vizuală │ │stabilitatea │ │ │X │
│5.3.4. │care utilizează, │ │direcţională │ │ │ │
│Articulaţii │dacă sunt │ │afectată │ │ │ │
│suspensie (+E) │disponibili, ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │detectori de joc al │ │Învelişul de │ │ │ │
│ │roţilor │ │protecţie contra │ │ │ │
│ │ │ │prafului │X │ │ │
│ │ │ │deteriorat foarte│ │ │ │
│ │ │(b)│grav │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼──────┼──────┤ │
│ │ │ │Învelişul de │ │ │ │
│ │ │ │protecţie contra │ │X │ │
│ │ │ │prafului absent │ │ │ │
│ │ │ │sau rupt │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │(a)│Sistem │ │ │X │
│ │ │ │nefuncţional │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Componente │ │ │ │
│ │ │ │defecte, │ │ │ │
│ │ │ │modificate sau │ │ │ │
│ │ │ │deteriorate │ │ │ │
│ │ │ │astfel încât │ │ │ │
│ │ │(b)│afectează │ │X │ │
│ │ │ │funcţionarea │ │ │ │
│5.3.5. Suspensie│Inspecţie vizuală │ │sistemului │ │ │ │
│pneumatică │ │ ├─────────────────┤ │ ├───────────┤
│ │ │ │Funcţionarea │ │ │ │
│ │ │ │sistemului grav │ │ │X │
│ │ │ │afectată │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Răsuflare │ │ │ │
│ │ │(c)│audibilă a │ │X │ │
│ │ │ │sistemului │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │(d)│Modificare │ │X │ │
│ │ │ │nesigură │ │ │ │
├────────────────┴────────────────────┴───┴─────────────────┴──────┴──────┴───────────┤
│6. ŞASIU ŞI ACCESORII ŞASIU │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│6.1. Şasiu sau cadru şi accesorii │
├────────────────┬────────────────────┬───┬─────────────────┬──────┬──────┬───────────┤
│ │ │ │Ruptură sau │ │ │ │
│ │ │ │deformare uşoară │ │ │ │
│ │ │ │a lonjeroanelor │ │ │ │
│ │ │ │sau a traverselor│ │ │ │
│ │ │(a)├─────────────────┤ │X ├───────────┤
│ │ │ │Ruptură sau │ │ │ │
│ │ │ │deformare gravă a│ │ │X │
│ │ │ │lonjeroanelor sau│ │ │ │
│ │ │ │a traverselor │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Plăci de │ │ │ │
│ │ │ │strângere sau │ │ │ │
│ │ │ │legături nesigure│ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┤ │ ├───────────┤
│6.1.1. Stare │Inspecţie vizuală │(b)│Majoritatea │ │X │ │
│generală │ │ │legăturilor │ │ │ │
│ │ │ │slăbite; │ │ │X │
│ │ │ │rezistenţă │ │ │ │
│ │ │ │insuficientă a │ │ │ │
│ │ │ │pieselor │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Coroziune │ │ │ │
│ │ │ │excesivă care │ │ │ │
│ │ │ │afectează │ │ │ │
│ │ │ │rigiditatea │ │ │ │
│ │ │(c)│ansamblului │ │X │ │
│ │ │ ├─────────────────┤ │ ├───────────┤
│ │ │ │Rezistentă │ │ │ │
│ │ │ │insuficientă a │ │ │X │
│ │ │ │pieselor │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Sistem de │ │ │ │
│ │ │(a)│evacuare nesigur │ │X │ │
│ │ │ │sau neetanş │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│6.1.2. Ţevi de │ │ │Gazele pătrund în│ │ │ │
│evacuare şi │ │ │cabină sau în │ │ │ │
│amortizoare de │Inspecţie vizuală │ │habitaclu │ │ │ │
│zgomot │ │ ├─────────────────┤ │ ├───────────┤
│ │ │(b)│Pericol la adresa│ │X │ │
│ │ │ │sănătăţii │ │ │ │
│ │ │ │persoanelor │ │ │X │
│ │ │ │aflate în │ │ │ │
│ │ │ │autovehicul │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Rezervor sau │ │ │ │
│ │ │ │conducte │ │ │ │
│ │ │(a)│nesigure, creând │ │ │X │
│ │ │ │un risc deosebit │ │ │ │
│ │ │ │de incendiu │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Scurgeri de │ │ │ │
│ │ │ │combustibil sau │ │ │ │
│ │ │ │capacul de la │ │ │ │
│ │ │ │rezervor absent │ │ │ │
│ │ │(b)│sau ineficient │ │X │ │
│ │ │ ├─────────────────┤ │ ├───────────┤
│ │ │ │Risc de incendiu;│ │ │ │
│ │ │ │pierdere excesivă│ │ │X │
│ │ │ │de materiale │ │ │ │
│ │ │ │periculoase │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Conducte uzate │ │ │ │
│ │ │ │din cauza │X │ │ │
│ │ │(c)│frecării │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼──────┼──────┤ │
│ │ │ │Conducte │ │X │ │
│6.1.3. Rezervor │ │ │deteriorate │ │ │ │
│şi conducte de │Inspecţie vizuală cu├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│combustibil │ajutorul │ │Funcţionare │ │ │ │
│(inclusiv │dispozitivelor de │ │necorespunzătoare│ │ │ │
│rezervor şi │detectare a │(d)│a robinetului de │ │X │ │
│conducte de │scurgerilor în cazul│ │oprire (dacă este│ │ │ │
│combustibil │sistemelor GPL/GNC/ │ │obligatoriu) │ │ │ │
│pentru │GNL ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│încălzire) │ │ │Risc de incendiu │ │ │ │
│ │ │ │din cauza: │ │ │ │
│ │ │ │- scurgerilor de │ │ │ │
│ │ │ │combustibil; │ │ │ │
│ │ │ │- rezervorului de│ │ │ │
│ │ │ │combustibil sau │ │ │ │
│ │ │(e)│sistemului de │ │ │X │
│ │ │ │eşapament │ │ │ │
│ │ │ │protejat │ │ │ │
│ │ │ │necorespunzător: │ │ │ │
│ │ │ │- stării │ │ │ │
│ │ │ │compartimentului │ │ │ │
│ │ │ │motorului. │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Sistem GPL/GNC/ │ │ │ │
│ │ │ │GNL sau de │ │ │ │
│ │ │ │hidrogen │ │ │ │
│ │ │ │neconform cu │ │ │ │
│ │ │(f)│cerinţele, │ │ │X │
│ │ │ │oricare dintre │ │ │ │
│ │ │ │părţile │ │ │ │
│ │ │ │sistemului este │ │ │ │
│ │ │ │defectă*1) │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Fixare incorectă │ │ │ │
│ │ │ │sau deteriorare │ │ │ │
│ │ │ │care poate cauza │ │ │ │
│6.1.4. Bare de │ │ │răniri la │ │ │ │
│proiecţie, │ │ │zgâriere sau │ │ │ │
│dispozitive de │ │(a)│contact │ │X │ │
│protecţie │ │ ├─────────────────┤ │ ├───────────┤
│laterală şi │Inspecţie vizuală │ │Piese care riscă │ │ │ │
│dispozitive de │ │ │să cadă; │ │ │X │
│protecţie │ │ │funcţionalitate │ │ │ │
│antiîmpănare │ │ │grav afectată │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Dispozitiv în mod│ │ │ │
│ │ │(b)│evident neconform│ │X │ │
│ │ │ │cu cerinţele*1) │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │(a)│Suport în stare │X │ │ │
│ │ │ │precară │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│6.1.5. Suport │ │(b)│Suport fisurat │ │X │ │
│pentru roata de │ │ │sau nesigur │ │ │ │
│rezervă (dacă │Inspecţie vizuală ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│este prevăzut │ │ │O roată de │ │ │ │
│din construcţie)│ │ │rezervă nefixată │ │ │ │
│ │ │(c)│sigur pe suport │ │X │ │
│ │ │ ├─────────────────┤ │ ├───────────┤
│ │ │ │Risc foarte mare │ │ │X │
│ │ │ │de desprindere │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Componente │ │ │ │
│ │ │ │deteriorate, │ │ │ │
│ │ │ │defecte sau │ │ │ │
│ │ │ │crăpate (în cazul│ │ │ │
│ │ │ │în care nu sunt │ │ │ │
│ │ │(a)│utilizate) │ │X │ │
│ │ │ ├─────────────────┤ │ ├───────────┤
│ │ │ │Componente │ │ │ │
│ │ │ │deteriorate, │ │ │ │
│ │ │ │defecte sau │ │ │X │
│ │ │ │crăpate (dacă │ │ │ │
│ │ │ │sunt în uz) │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Uzură excesivă a │ │X │ │
│ │ │ │unei componente │ │ │ │
│ │ │(b)├─────────────────┤ ├──────┼───────────┤
│ │ │ │Peste limita de │ │ │X │
│ │ │ │uzură │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Fixare │ │X │ │
│ │ │ │defectuoasă │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┤ ├──────┼───────────┤
│ │ │(c)│Orice dispozitiv │ │ │ │
│ │ │ │de cuplare │ │ │ │
│ │ │ │slăbit, cu un │ │ │X │
│ │ │ │risc foarte mare │ │ │ │
│ │ │ │de desprindere │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Lipsa ori │ │ │ │
│ │Inspecţie vizuală a │ │funcţionarea │ │ │ │
│ │uzurii şi operării │(d)│necorespunzătoare│ │X │ │
│6.1.6. Cuplare │corecte, cu atenţie │ │a dispozitivelor │ │ │ │
│mecanică şi │specială la montarea│ │de siguranţă │ │ │ │
│echipament de │fiecărui dispozitiv ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│remorcare (+E) │de securitate şi/sau│ │Nefuncţionarea │ │ │ │
│ │cu utilizarea unor │(e)│oricărui │ │X │ │
│ │calibre de măsură │ │indicator de │ │ │ │
│ │ │ │cuplare │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Obstrucţionarea │ │ │ │
│ │ │ │plăcii cu numărul│ │ │ │
│ │ │ │de înmatriculare │ │ │ │
│ │ │ │sau a oricărei │X │ │ │
│ │ │ │lămpi (atunci │ │ │ │
│ │ │(f)│când nu sunt │ │ │ │
│ │ │ │aprinse) │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼──────┼──────┤ │
│ │ │ │Placa cu numărul │ │ │ │
│ │ │ │de înmatriculare │ │X │ │
│ │ │ │ilizibilă (când │ │ │ │
│ │ │ │nu este în uz) │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Modificare │ │ │ │
│ │ │ │nesigură*3) │ │ │ │
│ │ │ │(piese auxiliare)│ │ │ │
│ │ │(g)├─────────────────┤ │X ├───────────┤
│ │ │ │Modificare │ │ │ │
│ │ │ │nesigură*3) │ │ │X │
│ │ │ │(piese │ │ │ │
│ │ │ │principale) │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Cuplare prea │ │ │ │
│ │ │ │slabă, │ │ │ │
│ │ │(h)│incompatibilă sau│ │ │X │
│ │ │ │dispozitiv de │ │ │ │
│ │ │ │cuplare neconform│ │ │ │
│ │ │ │cu cerinţele │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Şurub de │ │ │ │
│ │ │ │siguranţă fixat │ │ │ │
│ │ │ │necorespunzător │ │ │ │
│ │ │ │sau absent │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┤ │ ├───────────┤
│ │ │ │Şurub de │ │ │ │
│ │ │(a)│siguranţă fixat │ │X │ │
│ │ │ │necorespunzător │ │ │ │
│ │ │ │sau lipsă, astfel│ │ │X │
│ │ │ │încât siguranţa │ │ │ │
│ │ │ │rutieră este pusă│ │ │ │
│ │ │ │în pericol în mod│ │ │ │
│ │ │ │grav │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Palierele │ │ │ │
│ │ │ │arborilor de │ │X │ │
│ │ │ │transmisie uzate │ │ │ │
│ │ │(b)│excesiv │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┤ ├──────┼───────────┤
│ │ │ │Risc foarte marc │ │ │ │
│ │ │ │de slăbire sau de│ │ │X │
│ │ │ │fisurare │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Uzură excesivă a │ │ │ │
│ │ │ │articulaţiilor │ │ │ │
│ │ │ │cardanice sau a │ │ │ │
│ │ │ │lanţurilor/ │ │ │ │
│ │ │(c)│curelelor de │ │X │ │
│ │ │ │transmisie │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┤ │ ├───────────┤
│ │ │ │Risc foarte mare │ │ │ │
│ │ │ │de slăbire sau de│ │ │X │
│6.1.7. │Inspecţie vizuală │ │fisurare │ │ │ │
│Transmisie │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Cuplaje flexibile│ │ │ │
│ │ │ │deteriorate │ │ │ │
│ │ │(d)├─────────────────┤ │X ├───────────┤
│ │ │ │Risc foarte mare │ │ │ │
│ │ │ │de slăbire sau de│ │ │X │
│ │ │ │fisurare │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │(e)│Arbore deteriorat│ │X │ │
│ │ │ │sau îndoit │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Carcasa lagărului│ │ │ │
│ │ │ │fisurată sau │ │ │ │
│ │ │ │nesigură │ │ │ │
│ │ │(f)├─────────────────┤ │X ├───────────┤
│ │ │ │Risc foarte mare │ │ │ │
│ │ │ │de slăbire sau de│ │ │X │
│ │ │ │fisurare │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Învelişul de │ │ │ │
│ │ │ │protecţie contra │ │ │ │
│ │ │ │prafului │ │ │ │
│ │ │ │deteriorat foarte│ │ │ │
│ │ │(g)│grav │X │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┤ ├──────┤ │
│ │ │ │Învelişul de │ │ │ │
│ │ │ │protecţie contra │ │X │ │
│ │ │ │prafului absent │ │ │ │
│ │ │ │sau rupt │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Modificare │ │ │ │
│ │ │(h)│ilegală a │ │X │ │
│ │ │ │transmisiei │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───┴─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │Elemente de fixare │ │ │ │
│ │ │deteriorate şi │ │ │ │
│6.1.8. Suport │ │avariate evident şi │ │ │ │
│motor │Inspecţie vizuală │grav │ │X │ │
│ │ ├─────────────────────┼──────┤ ├───────────┤
│ │ │Elemente de fixare │ │ │X │
│ │ │slăbite sau rupte │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───┬─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Unitate de │ │ │ │
│ │ │ │comandă │ │ │ │
│ │ │(a)│modificată, │ │X │ │
│ │ │ │afectând │ │ │ │
│6.1.9 │Inspecţie vizuală şi│ │siguranţa şi/sau │ │ │ │
│Performanţa │/sau prin utilizarea│ │mediul │ │ │ │
│motorului(X)*2) │interfeţei ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │electronice │ │Modificarea │ │ │ │
│ │ │ │motorului, │ │ │ │
│ │ │(b)│afectând │ │ │X │
│ │ │ │siguranţa şi/sau │ │ │ │
│ │ │ │mediul │ │ │ │
├────────────────┴────────────────────┴───┴─────────────────┴──────┴──────┴───────────┤
│6.2. Cabină conducător auto şi caroserie │
├────────────────┬────────────────────┬───┬─────────────────┬──────┬──────┬───────────┤
│ │ │ │Panou fixat │ │ │ │
│ │ │ │necorespunzător │ │ │ │
│ │ │ │sau deteriorat │ │ │ │
│ │ │(a)│sau element care │ │X │ │
│ │ │ │poate provoca │ │ │ │
│ │ │ │răniri │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┤ │ ├───────────┤
│ │ │ │Riscă să cadă │ │ │X │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Montant nesigur │ │X │ │
│ │ │(b)├─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Stabilitate │ │ │X │
│ │ │ │afectată │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Permite │ │ │ │
│ │ │ │pătrunderea │ │ │ │
│ │ │ │emisiilor de gaze│ │ │ │
│6.2.1. Stare │Inspecţie vizuală │ │de la motor sau │ │ │ │
│ │ │ │de evacuare │ │ │ │
│ │ │(c)├─────────────────┤ │X ├───────────┤
│ │ │ │Pericol la adresa│ │ │ │
│ │ │ │sănătăţii │ │ │ │
│ │ │ │persoanelor │ │ │X │
│ │ │ │aflate în │ │ │ │
│ │ │ │autovehicul │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Modificare │ │ │ │
│ │ │ │nesigură*3) │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┤ │ ├───────────┤
│ │ │ │Distantă │ │ │ │
│ │ │(d)│insuficientă faţă│ │X │ │
│ │ │ │de piesele care │ │ │ │
│ │ │ │se învârtesc sau │ │ │X │
│ │ │ │sunt în mişcare │ │ │ │
│ │ │ │şi faţă de │ │ │ │
│ │ │ │carosabil │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Caroserie sau │ │ │ │
│ │ │ │cabină nesigură │ │ │ │
│ │ │(a)├─────────────────┤ │X ├───────────┤
│ │ │ │Stabilitate │ │ │X │
│ │ │ │afectată │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Caroserie/cabină │ │ │ │
│ │ │(b)│centrată │ │X │ │
│ │ │ │necorespunzător │ │ │ │
│ │ │ │pe şasiu │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Fixare nesigură │ │ │ │
│ │ │ │sau inexistentă │ │ │ │
│ │ │ │caroseriei/ │ │ │ │
│ │ │ │cabinei pe şasiu │ │ │ │
│ │ │ │sau pe traverse │ │ │ │
│ │ │ │şi dacă este │ │ │ │
│ │ │ │simetrică │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┤ │ ├───────────┤
│6.2.2. Montare │Inspecţie vizuală │(c)│Fixare nesigură │ │X │ │
│ │ │ │sau lipsa fixării│ │ │ │
│ │ │ │caroseriei/ │ │ │ │
│ │ │ │cabinei pe şasiu │ │ │ │
│ │ │ │sau pe traverse, │ │ │X │
│ │ │ │astfel încât │ │ │ │
│ │ │ │siguranţa rutieră│ │ │ │
│ │ │ │este pusă în │ │ │ │
│ │ │ │pericol în mod │ │ │ │
│ │ │ │grav │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Coroziune │ │ │ │
│ │ │ │excesivă în │ │ │ │
│ │ │ │punctele de │ │ │ │
│ │ │ │fixare pe │ │ │ │
│ │ │(d)│caroseria │ │X │ │
│ │ │ │integrală │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┤ │ ├───────────┤
│ │ │ │Stabilitate │ │ │X │
│ │ │ │afectată │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Uşă care nu se │ │ │ │
│ │ │(a)│deschide sau nu │ │X │ │
│ │ │ │se închide │ │ │ │
│ │ │ │corespunzător │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Uşă care se poate│ │ │ │
│ │ │ │deschide inopinat│ │ │ │
│ │ │ │sau care nu │ │ │ │
│ │ │ │rămâne închisă │ │ │ │
│ │ │ │(uşi glisante) │ │ │ │
│ │ │(b)├─────────────────┤ │X ├───────────┤
│ │ │ │Uşă care se poate│ │ │ │
│6.2.3. Uşi şi │ │ │deschide inopinat│ │ │ │
│dispozitive de │Inspecţie vizuală │ │sau care nu │ │ │X │
│închidere a │ │ │rămâne închisă │ │ │ │
│uşilor │ │ │(uşi batante) │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Uşă, balamale, │ │ │ │
│ │ │ │dispozitiv de │ │ │ │
│ │ │ │asigurare sau │X │ │ │
│ │ │ │montant │ │ │ │
│ │ │ │deterioraţi │ │ │ │
│ │ │(c)├─────────────────┼──────┼──────┤ │
│ │ │ │Uşă, balamale, │ │ │ │
│ │ │ │dispozitiv de │ │ │ │
│ │ │ │asigurare sau │ │X │ │
│ │ │ │montant slăbit │ │ │ │
│ │ │ │sau lipsă │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───┴─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │Podea nesigură sau │ │ │ │
│ │ │foarte deteriorată │ │ │ │
│6.2.4. Podea │Inspecţie vizuală ├─────────────────────┤ │X ├───────────┤
│ │ │Stabilitate │ │ │X │
│ │ │insuficientă │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───┬─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Scaun cu │ │ │ │
│ │ │ │structură defectă│ │ │ │
│ │ │(a)├─────────────────┤ │X ├───────────┤
│ │ │ │Scaun fixat │ │ │X │
│ │ │ │necorespunzător │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│6.2.5. Scaunul │ │ │Funcţionare │ │ │ │
│conducătorului │Inspecţie vizuală │ │necorespunzătoare│ │ │ │
│auto │ │ │a mecanismului de│ │ │ │
│ │ │ │reglare │ │ │ │
│ │ │(b)├─────────────────┤ │X ├───────────┤
│ │ │ │Scaunul este │ │ │ │
│ │ │ │mobil sau │ │ │ │
│ │ │ │spătarul │ │ │X │
│ │ │ │scaunului nu │ │ │ │
│ │ │ │poate fi fixat │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Scaune defecte │ │ │ │
│ │ │ │sau nesigure │ │ │ │
│ │ │ │(piese auxiliare)│ │ │ │
│ │ │(a)├─────────────────┤X ├──────┤ │
│ │ │ │Scaune defecte │ │ │ │
│ │ │ │sau nesigure │ │X │ │
│ │ │ │(piese │ │ │ │
│ │ │ │principale) │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│6.2.6. Alte │Inspecţie vizuală │ │Scaune care nu au│ │ │ │
│scaune │ │ │fost montate în │ │ │ │
│ │ │ │conformitate cu │ │ │ │
│ │ │ │cerinţele*1) │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┤ ├──────┤ │
│ │ │(b)│Numărul de scaune│X │ │ │
│ │ │ │autorizat este │ │ │ │
│ │ │ │depăşit; │ │X │ │
│ │ │ │dispunere │ │ │ │
│ │ │ │neconformă cu │ │ │ │
│ │ │ │autorizaţia │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───┴─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │Funcţionare incorectă│ │ │ │
│ │ │a oricărei comenzi │ │ │ │
│ │ │necesare pentru │ │ │ │
│ │ │funcţionarea în │ │ │ │
│6.2.7. Comenzi │Inspecţie vizuală şi│siguranţă a │ │X │ │
│de conducere │prin acţionare │vehiculului │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────┤ │ ├───────────┤
│ │ │Funcţionarea în │ │ │ │
│ │ │condiţii de siguranţă│ │ │X │
│ │ │este afectată │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───┬─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Treaptă nesigură │X │ │ │
│ │ │(a)├─────────────────┼──────┼──────┤ │
│ │ │ │Stabilitate │ │X │ │
│ │ │ │insuficientă │ │ │ │
│6.2.8. Treptele │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│cabinei │Inspecţie vizuală │ │Treaptă aflată │ │ │ │
│ │ │ │într-o stare │ │ │ │
│ │ │(b)│susceptibilă de a│ │X │ │
│ │ │ │provoca │ │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor │ │ │ │
│ │ │ │răniri │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Fixarea altor │ │ │ │
│ │ │(a)│instalaţii sau │ │X │ │
│ │ │ │echipamente │ │ │ │
│ │ │ │defectuoasă │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Accesorii sau │ │ │ │
│ │ │ │echipamente │ │ │ │
│ │ │ │neconforme cu │ │ │ │
│6.2.9. Alte │ │ │cerinţele*1) │ │ │ │
│instalaţii şi │ │(b)├─────────────────┤X ├──────┤ │
│echipamente │Inspecţie vizuală │ │Piesele montate │ │ │ │
│interioare şi │ │ │riscă să producă │ │X │ │
│exterioare │ │ │răniri; siguranţa│ │ │ │
│ │ │ │este afectată │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Neetanşeitatea │ │ │ │
│ │ │ │echipamentelor │X │ │ │
│ │ │ │hidraulice │ │ │ │
│ │ │(c)├─────────────────┼──────┼──────┤ │
│ │ │ │Pierdere foarte │ │ │ │
│ │ │ │mare de materiale│ │X │ │
│ │ │ │periculoase │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Absente, slăbite │ │ │ │
│ │ │ │sau foarte │ │ │ │
│ │ │ │corodate │ │ │ │
│ │ │(a)├─────────────────┤X ├──────┤ │
│ │ │ │Riscă să producă │ │ │ │
│ │ │ │răniri; riscă să │ │X │ │
│ │ │ │cadă │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Distanţă │ │ │ │
│ │ │ │insuficientă faţă│ │ │ │
│ │ │ │de anvelope/roţi │ │ │ │
│6.2.10. │ │ │(dispozitivele │ │ │ │
│Apărători de │ │ │antiîmproşcare) │ │ │ │
│noroi(aripi), │Inspecţie vizuală │(b)├─────────────────┤X ├──────┤ │
│dispozitive │ │ │Distanţă │ │ │ │
│antiîmproşcare │ │ │insuficientă faţă│ │ │ │
│ │ │ │de anvelope/roţi │ │X │ │
│ │ │ │(apărători de │ │ │ │
│ │ │ │noroi) │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Neconformitate cu│X │ │ │
│ │ │ │cerinţele*1) │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼──────┼──────┤ │
│ │ │(c)│Acoperire │ │ │ │
│ │ │ │insuficientă a │ │X │ │
│ │ │ │benzii de rulare │ │ │ │
│ │ │ │a anvelopelor │ │ │ │
├────────────────┴────────────────────┴───┴─────────────────┴──────┴──────┴───────────┤
│7. ALTE ECHIPAMENTE │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│7.1. Centuri de siguranţă/catarame şi sisteme de reţinere │
├────────────────┬────────────────────┬───┬─────────────────┬──────┬──────┬───────────┤
│ │ │ │Punctul de fixare│ │ │ │
│7.1.1. Siguranţa│ │ │deteriorat │ │ │ │
│montării │ │(a)│excesiv │ │X │ │
│centurilor de │Inspecţie vizuală │ ├─────────────────┤ │ ├───────────┤
│siguranţă şi a │ │ │Stabilitate │ │ │X │
│cataramelor │ │ │afectată │ │ │ │
│aferente │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │(b)│Fixarea slăbită │ │X │ │
├────────────────┼────────────────────┼───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Centura de │ │ │ │
│ │ │ │siguranţă │ │ │ │
│ │ │(a)│obligatorie │ │X │ │
│ │ │ │absentă sau │ │ │ │
│ │ │ │nemontată │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Centură de │ │ │ │
│ │ │ │siguranţă │X │ │ │
│ │ │ │deteriorată │ │ │ │
│ │ │(b)├─────────────────┼──────┼──────┤ │
│ │ │ │Orice tăietură │ │ │ │
│ │ │ │sau semn de │ │X │ │
│ │ │ │supratensionare │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│7.1.2. Starea │ │ │Centură de │ │ │ │
│centurilor de │Inspecţie vizuală şi│(c)│siguranţă │ │X │ │
│siguranţă/ │prin acţionare │ │neconformă cu │ │ │ │
│cataramelor │ │ │cerinţele*1) │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Deteriorarea sau │ │ │ │
│ │ │ │funcţionarea │ │ │ │
│ │ │(d)│incorectă a │ │X │ │
│ │ │ │cataramei │ │ │ │
│ │ │ │centurii de │ │ │ │
│ │ │ │siguranţă │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Deteriorarea sau │ │ │ │
│ │ │ │funcţionarea │ │ │ │
│ │ │(e)│incorectă a │ │X │ │
│ │ │ │retractorului │ │ │ │
│ │ │ │centurii de │ │ │ │
│ │ │ │siguranţă │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Lipsa evidentă │ │ │ │
│ │ │ │sau nepotrivirea │ │ │ │
│ │ │(a)│limitatorului │ │X │ │
│7.1.3. │ │ │sarcinii cu │ │ │ │
│Limitatorul │Inspecţie vizuală şi│ │vehiculul în │ │ │ │
│sarcinii la │/sau prin utilizarea│ │cauză │ │ │ │
│centura de │interfeţei ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│siguranţă │electronice │ │Sistemul indică o│ │ │ │
│ │ │ │defecţiune prin │ │ │ │
│ │ │(b)│interfaţa │ │X │ │
│ │ │ │electronică a │ │ │ │
│ │ │ │vehiculului │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Lipsa evidentă a │ │ │ │
│ │ │ │dispozitivului de│ │ │ │
│ │ │(a)│pretensionare sau│ │X │ │
│ │ │ │nepotrivirea │ │ │ │
│7.1.4. Centură │Inspecţie vizuală şi│ │acestuia cu │ │ │ │
│de siguranţă cu │/sau prin utilizarea│ │vehiculul │ │ │ │
│dispozitiv │interfeţei ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│depretensionare │electronice │ │Sistemul indică o│ │ │ │
│ │ │ │defecţiune prin │ │ │ │
│ │ │(b)│interfaţa │ │X │ │
│ │ │ │electronică a │ │ │ │
│ │ │ │vehiculului │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Lipsa evidentă a │ │ │ │
│ │ │ │airbagurilor sau │ │ │ │
│ │ │(a)│nepotrivirea │ │X │ │
│ │ │ │acestora cu │ │ │ │
│ │ │ │vehiculul │ │ │ │
│ │Inspecţie vizuală şi├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │/sau prin utilizarea│ │Sistemul indică o│ │ │ │
│7.1.5. Airbaguri│interfeţei │ │defecţiune prin │ │ │ │
│ │electronice │(b)│interfaţa │ │X │ │
│ │ │ │electronică a │ │ │ │
│ │ │ │vehiculului │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Airbag în mod │ │ │ │
│ │ │(c)│evident │ │X │ │
│ │ │ │nefuncţional │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Martorul │ │ │ │
│ │ │ │indicator de │ │ │ │
│ │ │ │defecţiuni al SRS│ │ │ │
│ │ │(a)│indică o │ │X │ │
│ │Inspecţie vizuală a │ │funcţionare │ │ │ │
│7.1.6. Sisteme │MIL şi/sau prin │ │defectuoasă a │ │ │ │
│SRS │utilizarea │ │sistemului │ │ │ │
│ │interfeţei ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │electronice │ │Sistemul indică o│ │ │ │
│ │ │ │defecţiune prin │ │ │ │
│ │ │(b)│interfaţa │ │X │ │
│ │ │ │electronică a │ │ │ │
│ │ │ │vehiculului │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │(a)│Absent │ │X │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Neconformitate cu│X │ │ │
│ │ │ │cerinţele*1) │ │ │ │
│7.2. Extinctor │ │ ├─────────────────┼──────┼──────┤ │
│(X)*2) │Inspecţie vizuală │ │Dacă este │ │ │ │
│ │ │(b)│obligatoriu (de │ │ │ │
│ │ │ │exemplu, pentru │ │X │ │
│ │ │ │taxiuri, │ │ │ │
│ │ │ │autobuze, │ │ │ │
│ │ │ │autocare etc.) │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Dispozitivul este│ │ │ │
│ │ │ │defect şi nu │ │ │ │
│ │ │(a)│împiedică │X │ │ │
│7.3. Încuietori │ │ │conducerea │ │ │ │
│şi dispozitiv │Inspecţie vizuală şi│ │vehiculului │ │ │ │
│antifurt │prin acţionare ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Defect │ │ │ │
│ │ │(b)├─────────────────┤ │X ├───────────┤
│ │ │ │Închidere sau │ │ │X │
│ │ │ │blocare inopinată│ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│7.4. Triunghi │ │(a)│Absent sau │X │ │ │
│reflectorizant │ │ │incomplet │ │ │ │
│(dacă este │Inspecţie vizuală ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│obligatoriu) (X)│ │(b)│Neconformitate cu│X │ │ │
│*2) │ │ │cerinţele*1) │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───┴─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│7.5. Trusă de │ │ │ │ │ │
│prim ajutor │ │Lipsă, incompletă sau│ │ │ │
│(dacă este │Inspecţie vizuală │neconformă cu │X │ │ │
│obligatorie) (X)│ │cerinţele*1) │ │ │ │
│*2) │ │ │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│7.6. Cală (cale)│ │ │ │ │ │
│de roată │ │Lipsă sau în stare │ │ │ │
│(prisme) (dacă │Inspecţie vizuală │precară, stabilitate │ │X │ │
│sunt │ │insuficientă sau │ │ │ │
│obligatorii) (X)│ │dimensiune prea mică │ │ │ │
│*2 │ │ │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───┬─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Nu funcţionează │X │ │ │
│ │ │ │corespunzător │ │ │ │
│ │ │(a)├─────────────────┼──────┼──────┤ │
│ │ │ │Complet │ │X │ │
│ │ │ │nefuncţionale │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│7.7. Dispozitive│ │(b)│Comandă nesigură │X │ │ │
│de avertizare │Inspecţie vizuală şi├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│acustică │prin acţionare │ │Neconformitate cu│X │ │ │
│ │ │ │cerinţele*1) │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼──────┼──────┤ │
│ │ │(c)│Sunetul emis │ │ │ │
│ │ │ │riscă să fie │ │ │ │
│ │ │ │confundat cu cel │ │X │ │
│ │ │ │al sirenelor │ │ │ │
│ │ │ │oficiale │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Nemontat conform │X │ │ │
│ │ │ │cerinţelor*1) │ │ │ │
│ │ │(a)├─────────────────┼──────┼──────┤ │
│ │ │ │Lipseşte (în │ │ │ │
│ │ │ │cazul în care │ │X │ │
│ │ │ │este prevăzut) │ │ │ │
│ │Inspecţie vizuală ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │sau prin acţionare │ │Funcţionare │X │ │ │
│7.8. Vitezometru│în timpul unui │ │defectuoasă │ │ │ │
│ │control în trafic │(b)├─────────────────┼──────┼──────┤ │
│ │sau prin mijloace │ │Nu funcţionează │ │X │ │
│ │electronice │ │deloc │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Insuficient │ │ │ │
│ │ │ │iluminat │ │ │ │
│ │ │(c)├─────────────────┤X ├──────┤ │
│ │ │ │Nu poate fi │ │X │ │
│ │ │ │iluminat │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │(a)│Nemontat conform │ │X │ │
│ │ │ │cerinţelor*1) │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │(b)│Nefuncţional │ │X │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │(c)│Sigilii defecte │ │X │ │
│ │ │ │sau absente │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Placă de │ │ │ │
│7.9. Tahograf │ │ │instalare │ │ │ │
│(dacă este │ │(d)│absentă, │ │X │ │
│prevăzut din │Inspecţie vizuală │ │ilizibilă sau │ │ │ │
│construcţie/ │ │ │expirată │ │ │ │
│obligatoriu) │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Falsificare sau │ │ │ │
│ │ │(e)│manipulare │ │X │ │
│ │ │ │evidentă │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Mărimea │ │ │ │
│ │ │ │anvelopelor │ │ │ │
│ │ │(f)│incompatibilă cu │ │X │ │
│ │ │ │parametrii de │ │ │ │
│ │ │ │calibrare │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │(a)│Nemontat conform │ │X │ │
│ │ │ │cerinţelor*1) │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │(b)│Evident │ │X │ │
│ │ │ │nefuncţional │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Limita de viteză │ │ │ │
│ │ │(c)│incorect fixată │ │X │ │
│7.10. Dispozitiv│ │ │(dacă este │ │ │ │
│limitator de │Inspecţie vizuală şi│ │verificată) │ │ │ │
│viteză (dacă │prin acţionare dacă ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│este prevăzut/ │echipamentul este │(d)│Sigilii defecte │ │X │ │
│necesar) (+E) │disponibil │ │sau absente │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │(e)│Placă lipsă sau │ │X │ │
│ │ │ │ilizibilă │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Dimensiunea │ │ │ │
│ │ │ │anvelopelor │ │ │ │
│ │ │(f)│incompatibilă cu │ │X │ │
│ │ │ │parametrii de │ │ │ │
│ │ │ │calibrare │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Manipulare │ │ │ │
│ │ │ │evidentă (fraudă)│ │ │ │
│ │ │ │pentru a reduce │ │ │ │
│ │ │ │kilometrajul sau │ │ │ │
│7.11. Odometru │Inspecţie vizuală şi│(a)│pentru a │ │X │ │
│(dacă este │/sau prin utilizarea│ │reprezenta în mod│ │ │ │
│disponibil) (X) │interfeţei │ │greşit │ │ │ │
│*2) │electronice │ │kilometrajul unui│ │ │ │
│ │ │ │vehicul │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │(b)│Nefuncţionare │ │X │ │
│ │ │ │evidentă │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Senzorii de │ │ │ │
│ │ │(a)│viteză roată │ │X │ │
│ │ │ │lipsă sau │ │ │ │
│ │ │ │deterioraţi │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Instalaţie │ │ │ │
│ │ │(b)│electrică │ │X │ │
│ │ │ │deteriorată │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Alte componente │ │ │ │
│ │ │(c)│sunt absente sau │ │X │ │
│7.12. Sistemul │ │ │deteriorate │ │ │ │
│de control │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│electronic al │Inspecţie vizuală şi│ │Deteriorare sau │ │ │ │
│stabilităţii │/sau prin utilizarea│(d)│nefuncţionare │ │X │ │
│(ESC), dacă este│interfeţei │ │corespunzătoare a│ │ │ │
│prevăzut/ │electronice │ │comutatorului │ │ │ │
│obligatoriu (X) │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│*2) │ │ │Martorul │ │ │ │
│ │ │ │indicator de │ │ │ │
│ │ │ │defecţiuni (MIL) │ │ │ │
│ │ │(e)│al ESC indică │ │X │ │
│ │ │ │funcţionarea │ │ │ │
│ │ │ │defectuoasă a │ │ │ │
│ │ │ │sistemului │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Sistemul indică o│ │ │ │
│ │ │ │defecţiune prin │ │ │ │
│ │ │(f)│interfaţa │ │X │ │
│ │ │ │electronică a │ │ │ │
│ │ │ │vehiculului │ │ │ │
├────────────────┴────────────────────┴───┴─────────────────┴──────┴──────┴───────────┤
│8. ELEMENTE POLUANTE │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│8.1. Zgomot │
├────────────────┬────────────────────┬───┬─────────────────┬──────┬──────┬───────────┤
│ │ │ │Nivelurile sonore│ │ │ │
│ │ │ │depăşesc │ │ │ │
│ │ │(a)│nivelurile maxime│ │X │ │
│ │ │ │permise de │ │ │ │
│ │Evaluare subiectivă │ │cerinţe*1) │ │ │ │
│ │(doar dacă ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │inspectorul nu │ │O parte a │ │ │ │
│ │consideră că nivelul│ │sistemului de │ │ │ │
│ │de zgomot este la │ │suprimare a │ │ │ │
│8.1.1 Sistem de │limita acceptată, │ │zgomotului fixată│ │ │ │
│eliminare a │situaţie în care │ │necorespunzător, │ │ │ │
│zgomotului (+E) │poate fi efectuată o│ │este deteriorată,│ │ │ │
│ │măsurare a │ │montată incorect,│ │ │ │
│ │zgomotului emis de │(b)│lipsă sau │ │X │ │
│ │un vehicul staţionar│ │alterată în mod │ │ │ │
│ │cu ajutorul unui │ │evident şi poate │ │ │ │
│ │sonometru) │ │afecta nivelurile│ │ │ │
│ │ │ │de zgomot │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┤ │ ├───────────┤
│ │ │ │Risc foarte mare │ │ │X │
│ │ │ │de desprindere │ │ │ │
├────────────────┴────────────────────┴───┴─────────────────┴──────┴──────┴───────────┤
│8.2. Gaze de evacuare │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│8.2.1. Emisii produse de motoarele cu aprindere prin scânteie │
├────────────────┬────────────────────┬───┬─────────────────┬──────┬──────┬───────────┤
│ │ │ │Echipamentul de │ │ │ │
│ │ │ │control al │ │ │ │
│ │ │ │gazelor montat de│ │ │ │
│ │ │(a)│constructor este │ │X │ │
│ │ │ │absent, modificat│ │ │ │
│8.2.1.1. │ │ │sau evident │ │ │ │
│Echipament de │ │ │defect │ │ │ │
│control al │Inspecţie vizuală ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│gazelor de │ │ │Scurgeri de gaze │ │ │ │
│evacuare │ │(b)│care ar afecta │ │X │ │
│ │ │ │măsurătorile │ │ │ │
│ │ │ │emisiilor │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │(c)│MIL nu urmează │ │X │ │
│ │ │ │secvenţa corectă │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Fie emisiile de │ │ │ │
│ │ │ │gaze depăşesc │ │ │ │
│ │ │(a)│nivelurile │ │X │ │
│ │ │ │specifice │ │ │ │
│ │ │ │stabilite de │ │ │ │
│ │ │ │constructor │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Fie, în cazul în │ │ │ │
│ │ │ │care aceste │ │ │ │
│ │ │ │informaţii nu │ │ │ │
│ │ │ │sunt disponibile,│ │ │ │
│ │ │ │emisiile de CO │ │ │ │
│ │- Pentru vehiculele │ │depăşesc: │ │ │ │
│ │din clasele de │ │(i) pentru │ │ │ │
│ │emisie până la Euro │ │vehiculele care │ │ │ │
│ │5 şi Euro V (*7): │ │nu sunt │ │ │ │
│ │- Măsurătoare cu │ │controlate prin │ │ │ │
│ │analizorul de gaze │ │intermediul unui │ │ │ │
│ │de evacuare în │ │sistem avansat de│ │X │ │
│ │conformitate cu │ │control al │ │ │ │
│ │cerinţele*1) sau │ │emisiilor: │ │ │ │
│ │citirea OBD. Testul │ │- 4,5%; sau │ │ │ │
│ │ţevii de eşapament │ │- 3,5%, în │ │ │ │
│ │reprezintă metoda de│ │funcţie de data │ │ │ │
│ │bază pentru │ │primei │ │ │ │
│ │evaluarea emisiilor │ │înmatriculări sau│ │ │ │
│ │de gaze de evacuare.│ │a primei │ │ │ │
│ │Pe baza evaluării │ │utilizări, │ │ │ │
│ │echivalenţei şi │ │specificată în │ │ │ │
│ │ţinând seama de │ │cerinţe*1); │ │ │ │
│ │legislaţia privind │(b)│(ii) pentru ├──────┼──────┼───────────┤
│ │omologarea de tip, │ │vehiculele │ │ │ │
│ │statele membre pot │ │controlate prin │ │ │ │
│ │autoriza utilizarea │ │intermediul unui │ │ │ │
│ │OBD în conformitate │ │sistem avansat de│ │ │ │
│ │cu recomandările │ │control al │ │ │ │
│8.2.1.2. Emisii │producătorului şi cu│ │emisiilor: │ │ │ │
│de gaze (E) │alte cerinţe │ │- la ralanti: │ │ │ │
│ │- Pentru vehiculele │ │0,5%; │ │ │ │
│ │din clasele de │ │- la turaţie │ │ │ │
│ │emisie Euro 6 şi │ │ridicată la │ │ │ │
│ │Euro VI (*8): │ │ralanti: 0,3%; │ │ │ │
│ │- Măsurătoare cu │ │sau │ │ │ │
│ │analizorul de gaze │ │- la ralanti: │ │ │ │
│ │de evacuare conform │ │0,3% (*7) │ │ │ │
│ │cerinţelor*1) sau │ │- la turaţie │ │ │ │
│ │prin citirea OBD în │ │ridicată la │ │ │ │
│ │conformitate │ │ralanti: 0,2 %, │ │ │ │
│ │recomandările │ │în funcţie de │ │ │ │
│ │producătorului şi cu│ │data primei │ │ │ │
│ │alte cerinţe*1) │ │înmatriculări sau│ │ │ │
│ │- Măsurătorile nu se│ │utilizări │ │ │ │
│ │aplică în cazul │ │menţionate în │ │ │ │
│ │motoarelor în doi │ │cerinţe*1) │ │ │ │
│ │timpi ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │- Ca alternativă, │ │Coeficientul │ │ │ │
│ │măsurători prin │ │lambda nu se │ │ │ │
│ │utilizarea │ │încadrează în │ │ │ │
│ │echipamentului de │(c)│seria de valori │ │X │ │
│ │teledetecţie şi │ │de 1 ± 0,03 sau │ │ │ │
│ │confirmate de metode│ │nu este conform │ │ │ │
│ │standard de testare │ │cu specificaţiile│ │ │ │
│ │ │ │producătorului │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Citirea OBD │ │ │ │
│ │ │ │indică o │ │ │ │
│ │ │(d)│funcţionare │ │X │ │
│ │ │ │defectuoasă │ │ │ │
│ │ │ │semnificativă │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Măsurătorile prin│ │ │ │
│ │ │ │teledetecţie │ │ │ │
│ │ │(e)│indică o │ │X │ │
│ │ │ │neconformitate │ │ │ │
│ │ │ │semnificativă │ │ │ │
├────────────────┴────────────────────┴───┴─────────────────┴──────┴──────┴───────────┤
│8.2.2. Emisii produse de motoarele cu aprindere prin compresie │
├────────────────┬────────────────────┬───┬─────────────────┬──────┬──────┬───────────┤
│ │ │ │Echipamentul de │ │ │ │
│ │ │ │control al │ │ │ │
│ │ │ │emisiilor │ │ │ │
│ │ │(a)│instalat de │ │X │ │
│ │ │ │constructor este │ │ │ │
│ │ │ │absent sau în mod│ │ │ │
│ │ │ │evident defect │ │ │ │
│8.2.2.1. │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│Echipament de │ │ │Scurgeri de gaze │ │ │ │
│control al │Inspecţie vizuală │(b)│care ar afecta │ │X │ │
│gazelor de │ │ │măsurătorile │ │ │ │
│evacuare │ │ │emisiilor │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │(c)│MIL nu urmează │ │X │ │
│ │ │ │secvenţa corectă │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │Reactiv │ │ │ │
│ │ │(d)│insuficient, după│ │X │ │
│ │ │ │caz │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───┼─────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │- Pentru vehiculele │ │ │ │ │ │
│ │din clasele de │ │ │ │ │ │
│ │emisie până la Euro │ │ │ │ │ │
│ │5 şi Euro V (*7): │ │ │ │ │ │
│ │- Măsurarea │ │ │ │ │ │
│ │opacităţii gazelor │ │ │ │ │ │
│ │de evacuare în │ │ │ │ │ │
│ │timpul accelerării │ │ │ │ │ │
│ │libere (mers în gol,│ │ │ │ │ │
│ │de la ralanti până │ │ │ │ │ │
│ │la turaţia de │ │ │ │ │