Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 23 mai 2022  privind constituirea şi utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME METODOLOGICE din 23 mai 2022 privind constituirea şi utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 579 din 15 iunie 2022
──────────
    Aprobate prin ORDINUL nr. 1.337 din 23 mai 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 579 din 15 iunie 2022.
──────────
    ART. 1
    Sursele de constituire a Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică sunt următoarele:
    a) contravaloarea serviciilor ecosistemelor forestiere asigurate prin menţinerea funcţiilor de protecţie a pădurilor, care se achită de către beneficiarii direcţi sau indirecţi ai serviciilor ecosistemelor forestiere, prevăzută la art. 11 alin. (7) lit. e) şi art. 15 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) suma care se achită în cazul suprafeţelor mai mici de 50 mp, scoase definitiv din fondul forestier naţional fără compensare, prevăzută la art. 37 alin. (4) şi art. 41 alin. (1) lit. b) teza finală din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) garanţia depusă şi dobânda bancară aferentă, prevăzute la art. 39 alin. (10) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care la sfârşitul perioadei aprobate de ocupare temporară terenul nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 39 alin. (5),(8) şi (9) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) taxa pentru scoaterea definitivă a terenurilor din fondul forestier, prevăzută la art. 41 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) garanţia pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier, prevăzută la art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) taxa echivalentă cu taxa de scoatere definitivă din fondul forestier naţional, care se achită pentru schimbarea categoriei de folosinţă silvică a terenurilor cu destinaţie silvică de la folosinţa „pădure“ la altă folosinţă silvică, prevăzută la art. 47 alin. (2) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) sumele care reprezintă valoarea funcţiilor pădurii nerealizate, potrivit art. 105 alin. (4) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    h) contravaloarea surplusului de unităţi de reţinere prin sechestrare - RMU, prevăzută la art. II alin. (6) din Legea nr. 133/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările ulterioare;
    i) sumele care se determină ca despăgubiri pentru pagube în păduri sau în vegetaţia forestieră pentru care nu este asigurată/nu sunt asigurate administrarea/serviciile silvice, prevăzute la art. 8 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2006 privind stabilirea modalităţilor de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere din păduri şi din afara acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2007;
    j) suma datorată cu titlu de despăgubiri pentru lipsa de folosinţă, în cazul neredării terenurilor la termenul prevăzut în actul de aprobare, calculată conform metodologiei specifice, până la data reprimirii terenurilor în fondul forestier naţional ori a obţinerii unei noi aprobări, în condiţiile art. 7 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, cu modificările şi completările ulterioare;
    k) suma încasată din vânzarea materialelor lemnoase confiscate provenite din fondul forestier proprietate publică a statului, rămasă după deducerea cheltuielilor de custodie, organizare a licitaţiei şi transport, după caz, precum şi suma încasată din plata contravalorii materialelor lemnoase confiscate aferente fondului forestier proprietate publică a statului care nu se găsesc sau care nu pot fi identificate, prevăzute la art. 36 alin. (7) lit. b) din Legea nr. 171/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
    l) dobânzi încasate la disponibilităţile băneşti, la depozitele constituite din venituri încasate din realizările activităţii prevăzute la lit. a).


    ART. 2
    În utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor îndeplineşte atribuţiile şi răspunderile ordonatorilor principali de credite bugetare, stabilite prin Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, iar Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva şi structurile teritoriale de specialitate din subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură au calitatea de autoritate contractantă.

    ART. 3
    Virarea şi decontarea sumelor din Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică se vor efectua în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 4
    Din Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică se asigură:
    a) cheltuielile privind elaborarea amenajamentelor cu suprafaţa de maximum 10 ha/proprietate, indiferent dacă aceasta este sau nu cuprinsă într-o asociaţie, cel puţin autentificată notarial, prevăzute la art. 21 alin. (4) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) execuţia lucrărilor necesare aducerii terenului la condiţiile stabilite în actul de aprobare, prevăzute la art. 39 alin. (11) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) achiziţionarea de terenuri în vederea împăduririi şi efectuarea lucrărilor de împădurire a acestora de către Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, prevăzute la art. 88 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) finanţarea Programului naţional de împădurire şi a Sistemului naţional al perdelelor forestiere de protecţie, potrivit art. 91 din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) compensaţia pentru pierderea de venit datorată proprietarilor persoane fizice sau juridice pentru suprafaţa ocupată efectiv prin înfiinţarea perdelelor forestiere pe terenuri agricole, prevăzută la art. 101 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) finanţarea obiectivelor de investiţii aferente Programului naţional de realizare a perdelelor forestiere pentru protecţia autostrăzilor şi drumurilor naţionale din cadrul Sistemului naţional al perdelelor forestiere de protecţie, realizate de către Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, în calitate de autoritate contractantă, prevăzută la art. 4 alin. (4)-(6) din Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) finanţarea cheltuielilor privind întocmirea documentaţiilor tehnico-economice de realizare a perdelelor forestiere de protecţie, precum şi pentru realizarea respectivelor lucrări, prevăzute la art. 31 alin. (1) din Legea nr. 289/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    h) finanţarea pentru cumpărarea de terenuri degradate în vederea împăduririi, precum şi pentru întocmirea documentaţiilor tehnico-economice, pentru împădurirea terenurilor degradate, pentru întreţinerea şi paza respectivelor lucrări, până la declararea închiderii stării de masiv, prevăzută la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 100/2010 privind împădurirea terenurilor degradate, cu modificările ulterioare;
    i) sumele care se fac venit la administratorul fondului forestier proprietate publică a statului sau la ocoalele silvice de regim reprezentând contravaloarea serviciilor ecosistemelor forestiere asigurate prin menţinerea funcţiilor de protecţie a pădurilor, care se achită de către beneficiarii direcţi sau indirecţi ai serviciilor ecosistemelor forestiere, potrivit art. 11 alin. (7) lit. e) şi art. 15 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    j) sumele reprezentând garanţia depusă pentru ocuparea temporară şi dobânda aferentă care se restituie la sfârşitul perioadei aprobate pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier naţional în situaţia reprimirii terenurilor forestiere în interiorul perioadei de ocupare temporară aprobate;
    k) sumele care se virează proprietarilor terenurilor forestiere reprezentând contravaloarea surplusului de unităţi de reţinere prin sechestrare - RMU, potrivit art. II alin. (6) din Legea nr. 133/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările ulterioare;
    l) sumele care se virează la ocoalele silvice reprezentând despăgubiri pentru pagube în păduri sau în vegetaţia forestieră pentru care nu este asigurată/nu sunt asigurate administrarea/ serviciile silvice în condiţiile legii, potrivit art. 8 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2007;
    m) sumele necesare decontării costurilor de evaluare de mediu a amenajamentelor silvice care se revizuiesc şi care se suprapun parţial sau total peste arii naturale protejate de interes comunitar.


    ART. 5
    (1) Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, prin direcţiile care au atribuţii în domeniu, întocmeşte şi aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, lista obiectivelor de investiţii - obiective noi, obiective în continuare şi programul de proiectare - finanţate din Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică.
    (2) Lista obiectivelor de investiţii prevăzute la alin. (1) se elaborează pe baza propunerilor înaintate de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva - pentru obiectivele care se execută pe terenurile forestiere proprietate publică a statului pe care aceasta le are în administrare, respectiv de subunităţile teritoriale de specialitate din subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură - pentru celelalte categorii de terenuri.
    (3) Lista prevăzută la alin. (2) se întocmeşte potrivit documentaţiilor tehnico-economice, inventarelor de lucrări de la finele anului precedent şi rezultatelor controlului anual al regenerărilor, efectuat conform Normelor tehnice privind efectuarea controlului anual al regenerărilor, aprobate prin Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 1.653/2000*).
    *) Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 1.653/2000 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    (4) Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, prin direcţiile cu atribuţii în domeniu, aprobă transmiterea din Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică a următoarelor sume:
    a) sumele reprezentând contravaloarea serviciilor ecosistemelor forestiere care se fac venit la administratorul fondului forestier proprietate publică a statului şi la ocoalele silvice de regim, după caz;
    b) sumele reprezentând garanţia şi dobânzile aferente care se restituie beneficiarilor ocupării temporare a terenurilor din fondul forestier naţional;
    c) sumele care se virează ocoalelor silvice pentru aducerea terenurilor în condiţiile prevăzute în actul de aprobare;
    d) sumele reprezentând contravaloarea surplusului de unităţi de reţinere prin sechestrare - RMU care se virează proprietarilor terenurilor forestiere;
    e) sumele reprezentând despăgubiri pentru pagube în păduri sau în vegetaţia forestieră pentru care nu este asigurată/nu sunt asigurate administrarea/serviciile silvice, care se virează la ocolul silvic;
    f) sumele reprezentând cheltuielile privind elaborarea amenajamentelor cu suprafaţa de maximum 10 ha/proprietate;
    g) sumele reprezentând compensaţia pentru pierderea de venit datorată proprietarilor persoane fizice sau juridice pentru suprafaţa ocupată efectiv prin înfiinţarea perdelelor forestiere pe terenuri agricole.

    (5) Transmiterea sumelor prevăzute la alin. (4) din Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică se face în baza:
    a) metodologiei de cuantificare a funcţiilor de protecţie a pădurilor şi procedurii de decontare, aprobate prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;
    b) notei pentru reţinerea/restituirea garanţiei/virarea la ocolul silvic a garanţiei, aprobată de conducătorul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;
    c) procedurii privind valorificarea, utilizarea şi gestionarea surplusului de unităţi de reţinere prin sechestrare;
    d) metodologiei de decontare a cheltuielilor pentru elaborarea amenajamentelor silvice;
    e) metodologiei de acordare a compensaţiei în cazul înfiinţării perdelelor forestiere de protecţie;
    f) documentelor aprobatoare în celelalte situaţii, după caz.

    (6) Administratorul fondului forestier proprietate publică a statului, ocoalele silvice de regim, proprietarii fondului forestier persoane fizice şi juridice şi titularii aprobărilor de ocupare temporară a terenurilor din fondul forestier naţional, prevăzuţi la alin. (4) lit. a), b) şi d), au calitatea de beneficiari ai sumelor, pentru situaţiile prevăzute la alin. (4) lit. c) şi e) ocoalele silvice au calitatea de beneficiar, cu obligaţia de contractare-executare a lucrărilor în regie proprie sau cu terţi, pentru situaţiile prevăzute la alin. (4) lit. f) beneficiari sunt unităţile specializate atestate pentru lucrări de amenajare a pădurilor, iar pentru situaţiile prevăzute la alin. (4) lit. g) beneficiari sunt proprietarii de terenuri pe care s-au instalat perdele forestiere de protecţie.

    ART. 6
    (1) Proiectarea şi execuţia lucrărilor de ameliorare prin împădurire a terenurilor degradate cuprinse în perimetrele de ameliorare se realizează de către persoane juridice atestate de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, reprezentată în prezent de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor.
    (2) Documentaţiile tehnico-economice se avizează de către Comisia tehnico-economică a Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.
    (3) Serviciile de proiectare şi execuţie a lucrărilor din lista aprobată a obiectivelor de investiţii finanţate din Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică se realizează în conformitate cu reglementările privind achiziţiile publice.

    ART. 7
    (1) Decontarea lucrărilor de ameliorare prin împădurire a terenurilor degradate, din Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică, se efectuează de către Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, prin:
    a) Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, pe baza situaţiilor de lucrări aprobate de direcţiile silvice, avizate de subunităţile teritoriale de specialitate din subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, şi pe baza proceselor-verbale de recepţie - pentru lucrările executate pe terenuri situate în fondul forestier, preluate în proprietatea publică a statului şi administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în acest scop;
    b) subunităţile teritoriale de specialitate din subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, pe baza situaţiilor de lucrări întocmite de executantul lucrărilor, însuşite de proprietarul terenului, verificate şi aprobate de subunităţile teritoriale de specialitate din subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, şi pe baza proceselor-verbale de recepţie - pentru lucrările executate pe alte categorii de terenuri decât cele prevăzute la lit. a).

    (2) În situaţia în care deţinătorul sau administratorul terenului cuprins în obiectivul de investiţii sistează lucrările în amplasamente cu lucrări în continuare, recuperarea fondurilor investite se face prin executare silită.

    ART. 8
    (1) Studiile de fundamentare privind necesitatea înfiinţării perdelelor forestiere de protecţie se întocmesc de institute de cercetare silvică şi se supun avizării Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“.
    (2) Documentaţiile tehnico-economice pentru înfiinţarea perdelelor forestiere de protecţie se întocmesc de persoane juridice atestate potrivit legii şi se avizează de către Comisia tehnico-economică a Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.
    (3) Serviciile de proiectare şi execuţie a lucrărilor din lista aprobată a obiectivelor de investiţii finanţate din Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică se realizează în conformitate cu reglementările privind achiziţiile publice.

    ART. 9
    Decontarea serviciilor de proiectare şi a lucrărilor de execuţie a perdelelor forestiere de protecţie din Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică se efectuează de către Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, prin:
    a) subunităţile teritoriale de specialitate din subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, pentru serviciile de proiectare a lucrărilor, în baza avizului favorabil eliberat de Comisia tehnico-economică a Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi a aprobării indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei;
    b) Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, pentru lucrările de execuţie, pe baza situaţiilor de lucrări aprobate de direcţiile silvice şi avizate de subunităţile teritoriale de specialitate din subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi a proceselor-verbale de recepţie.


    ART. 10
    (1) Decontarea lucrărilor se asigură prin Trezoreria Statului, prin contul 50.57 „Disponibil din Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică“ al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi prin contul curent al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva.
    (2) În funcţie de derularea procesului investiţional şi de soldul Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, în calitate de ordonator principal de credite, poate reactualiza în cursul anului, conform legislaţiei în vigoare, bugetul şi lista obiectivelor de investiţii care se finanţează din acest fond.

    ART. 11
    Soldul Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică rămas neutilizat la finele anului se reportează în anul următor şi se utilizează cu aceeaşi destinaţie.

    ART. 12
    (1) Evidenţierea în contabilitate a veniturilor, cheltuielilor şi a disponibilităţilor Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică se face potrivit Planului de conturi pentru instituţii publice, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, utilizându-se în principal următoarele conturi:
    a) 550 „Disponibil din fonduri cu destinaţie specială“;
    b) 481 „Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate“;
    c) 776 „Fonduri cu destinaţie specială“, analitic 776.5057 „Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică“;
    d) 629.5057 „Cheltuieli din fonduri cu destinaţie specială“.

    (2) Disponibilităţile, veniturile şi cheltuielile din Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică se raportează la situaţiile financiare anuale şi trimestriale pentru instituţii publice.
    (3) Monografia privind înregistrarea în contabilitate a principalelor operaţiuni privind constituirea şi utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.
    (4) Anual, direcţia cu atribuţii în domeniu din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor comunică direcţiilor de specialitate din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, până la data de 31 ianuarie a anului următor, balanţa de venituri şi cheltuieli pentru Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică, precum şi lista detaliată, pe sursele de constituire şi utilizare a acestuia.

    ART. 13
    Pentru terenurile degradate ameliorate prin împădurire, la finalizarea lucrărilor, respectiv la realizarea stării de masiv a plantaţiilor, se organizează recepţia, în condiţiile art. 16 din Legea nr. 100/2010 privind împădurirea terenurilor degradate, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 14
    (1) Pentru depunerea sumelor prevăzute la art. 1 în Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură deschide următoarele conturi:
    a) contul pentru depunerea taxei pentru scoaterea definitivă a terenurilor din fondul forestier naţional şi a celorlalte taxe asimilate acesteia, în care se depun sumele care provin din sursele prevăzute la art. 1 lit. b), d) şi f);
    b) contul pentru depunerea sumelor stabilite ca urmare a aplicării unor sancţiuni contravenţionale complementare, în care se depun sumele care provin din sursele prevăzute la art. 1 lit. j) şi k);
    c) contul pentru depunerea garanţiei pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier naţional, în care se depun sumele care provin din sursele prevăzute la art. 1 lit. c) şi e);
    d) contul pentru depunerea contravalorii serviciilor ecosistemelor forestiere, a contravalorii surplusului de unităţi de reţinere prin sechestrare - RMU, în care se depun sumele care provin din sursele prevăzute la art. 1 lit. a) şi h);
    e) contul pentru depunerea despăgubirilor pentru pagube constatate în păduri neadministrate sau pentru care nu sunt asigurate serviciile silvice, în care se depun sumele care provin din sursele prevăzute la art. 1 lit. i);
    f) contul pentru depunerea sumelor din contravaloarea masei lemnoase confiscate, în care se depun sumele care provin din sursele prevăzute la art. 1 lit. k);
    g) contul pentru depunerea contravalorii funcţiilor nerealizate ale pădurii, în care se depun sumele care provin din sursele prevăzute la art. 1 lit. g);
    h) contul pentru depunerea dobânzilor încasate, în condiţiile legii, la disponibilităţile băneşti, la depozitele constituite din venituri încasate din realizările activităţii prevăzute la art. 1 lit. a).

    (2) Conturile prevăzute la alin. (1) se deschid de către direcţia cu atribuţii în domeniu din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării prezentelor norme metodologice.

    ANEXA 1

    la normele metodologice
    MONOGRAFIA
    privind înregistrarea în contabilitate a principalelor operaţiuni
    privind constituirea şi utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică

┌────┬─────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│Nr. │Specificaţii │Simbol cont │
│crt.│ │ │
├────┴─────────────────┴─────────────────────────────────────────┤
│La Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor │
├────┬─────────────────┬─────────────────────┬───────────────────┤
│ │Încasarea taxelor│ │ │
│ │datorate de │ │ │
│ │persoanele fizice│ │ │
│ │şi juridice, │ │ │
│1. │potrivit legii, │550.01.01.01.A.5057 │776.00.00.01.A │
│ │pentru scoaterea │ │ │
│ │definitivă din │ │ │
│ │circuitul silvic │ │ │
│ │a terenurilor │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤
│ │Transmiterea │ │ │
│ │sumelor de la │ │ │
│ │Ministerul │ │ │
│ │Mediului, Apelor │ │ │
│ │şi Pădurilor la │ │ │
│2. │Gărzile │481.01.02.01.A │550.01.01.01.A.5057│
│ │forestiere pentru│ │ │
│ │efectuarea │ │ │
│ │cheltuielilor │ │ │
│ │potrivit │ │ │
│ │legislaţiei în │ │ │
│ │vigoare │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤
│ │Transmiterea │ │ │
│ │sumelor la Regia │ │ │
│ │Naţională a │ │ │
│ │Pădurilor - │ │ │
│3. │Romsilva pentru │673.00.00.01.A.55.RNP│550.01.01.01.A.5057│
│ │efectuarea │ │ │
│ │cheltuielilor │ │ │
│ │potrivit │ │ │
│ │legislaţiei în │ │ │
│ │vigoare │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤
│ │Închiderea │ │ │
│ │contului privind │ │ │
│ │decontările între│ │ │
│4. │Ministerul │117.00.00.01.A │481.01.02.01.A │
│ │Mediului, Apelor │ │ │
│ │şi Pădurilor şi │ │ │
│ │Gărzile │ │ │
│ │forestiere │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤
│ │Închiderea │ │ │
│5. │contului de │776.00.00.01.A │121.00.00.01.A.07 │
│ │venituri la │ │ │
│ │sfârşitul anului │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤
│ │Încasarea │ │ │
│ │garanţiilor │ │ │
│6. │pentru scoaterea │550.01.01.01.A.5066 │462.01.09.01.A.5066│
│ │temporară a │ │ │
│ │terenurilor din │ │ │
│ │circuitul silvic │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤
│ │Înregistrarea │ │ │
│ │dobânzii │ │ │
│ │Trezoreriei │ │ │
│ │Statului │ │ │
│ │calculate pentru │ │ │
│7. │disponibilităţile│550.01.01.01.A.5066 │766.00.00.01.A │
│ │din cont pentru │ │ │
│ │scoaterea │ │ │
│ │temporară a │ │ │
│ │terenurilor din │ │ │
│ │circuitul silvic │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤
│ │Restituirea │ │ │
│ │garanţiilor │ │ │
│8. │pentru scoaterea │462.01.09.01.A.5066 │550.01.01.01.A.5066│
│ │temporară a │ │ │
│ │terenurilor din │ │ │
│ │circuitul silvic │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤
│ │Restituirea │ │ │
│ │dobânzii aferente│ │ │
│ │garanţiilor │550.01.01.01.A.5066 │766.00.00.01.A │
│9. │pentru scoaterea │ÎN ROŞU │ÎN ROŞU │
│ │temporară a │ │ │
│ │terenurilor din │ │ │
│ │circuitul silvic │ │ │
├────┴─────────────────┴─────────────────────┴───────────────────┤
│La Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva (RNP) │
├────┬─────────────────┬─────────────────────┬───────────────────┤
│ │Pentru sumele │ │ │
│ │primite de RNP de│ │ │
│10. │la Ministerul │5121 │4722 │
│ │Mediului, Apelor │ │ │
│ │şi Pădurilor │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤
│ │Înregistrarea │23113 │404 │
│ │investiţiei │ │ │
│ │efectuate de RNP ├─────────────────────┼───────────────────┤
│11. │(cu întreaga │404 │5121 │
│ │valoare, inclusiv│ │ │
│ │TVA) (garanţia de├─────────────────────┼───────────────────┤
│ │bună execuţie de │404 │167 │
│ │5%) │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤
│ │Înregistrarea │ │ │
│ │consumului din │4722 │23113 │
│ │Fondul de │ │ │
│12. │ameliorare a ├─────────────────────┼───────────────────┤
│ │fondului funciar │ │ │
│ │cu destinaţie │47511 │23112 │
│ │silvică │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤
│ │Înregistrarea la │ │ │
│ │10 ani când se │ │ │
│ │atinge starea de │ │ │
│13. │masiv şi se face │4722 │23113 │
│ │recepţia finală │ │ │
│ │(înregistrare │ │ │
│ │extracontabilă) │ │ │
├────┴─────────────────┴─────────────────────┴───────────────────┤
│La Gărzile forestiere │
├────┬─────────────────┬─────────────────────┬───────────────────┤
│ │Înregistrarea │ │ │
│ │sumelor încasate │ │ │
│ │de la Ministerul │ │ │
│ │Mediului, Apelor │ │ │
│14. │şi Pădurilor │562.01.01.01.E.5057 │481.01.02.01.E │
│ │distinct pentru │ │ │
│ │efectuarea │ │ │
│ │cheltuielilor │ │ │
│ │prevăzute în │ │ │
│ │bugetul aprobat │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤
│ │Înregistrarea │ │ │
│ │furnizorilor │ │ │
│15. │privind │231.00.00.01.E.5057 │404.01.00.01.E.5057│
│ │investiţia în │ │ │
│ │curs │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤
│ │Înregistrarea │ │ │
│ │plăţii │ │ │
│16. │investiţiei │404.01.00.01.E.5057 │562.01.01.01.E.5057│
│ │potrivit │ │ │
│ │bugetului aprobat│ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤
│ │Finalizarea │ │ │
│ │investiţiei │ │ │
│ │conform │ │ │
│17. │procesului-verbal│211.02.00.01.E │231.00.00.01.E.5057│
│ │întocmit la │ │ │
│ │terminarea │ │ │
│ │lucrărilor │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤
│ │Predarea │ │ │
│18. │investiţiei către│682.01.01.01.E │211.02.00.01.E │
│ │proprietarii │ │ │
│ │terenurilor │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤
│ │Închiderea │ │ │
│ │contului privind │ │ │
│ │decontările între│ │ │
│19. │Ministerul │481.01.02.01.E │117.00.00.01.E │
│ │Mediului, Apelor │ │ │
│ │şi Pădurilor şi │ │ │
│ │Gărzile │ │ │
│ │forestiere │ │ │
└────┴─────────────────┴─────────────────────┴───────────────────┘


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016