Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 23 aprilie 2024  de aplicare a Legii nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME METODOLOGICE din 23 aprilie 2024 de aplicare a Legii nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 407 din 30 aprilie 2024
──────────
    Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 437 din 23 aprilie 2024, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 din 30 aprilie 2024.
──────────
    ART. 1
    Prezentele norme metodologice reglementează modalitatea de aplicare a prevederilor Legii nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României, cu modificările şi completările ulterioare, şi se aplică persoanelor care îndeplinesc condiţiile de pensionare după data intrării în vigoare a Legii nr. 282/2023 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu şi a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, şi care nu au împlinit vârsta de 60 de ani până la data de 31 decembrie 2023, în acord cu prevederile art. IX, X, XV, art. XVI alin. (5) şi art. XIX alin. (1) din acest act normativ.

    ART. 2
    Categoriile de personal, beneficiare ale prevederilor Legii nr. 216/2015, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege, cu o vechime de cel puţin 25 de ani în Ministerul Afacerilor Externe, conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 2 la Lege, la data împlinirii vârstei standard de pensionare, conform legislaţiei care reglementează sistemul public de pensii, sunt următoarele:
    A. membrii Corpului diplomatic şi consular al României:
    a) ministrul afacerilor externe;
    b) secretarii de stat şi subsecretarii de stat din Ministerul Afacerilor Externe;
    c) secretarul general şi secretarul general adjunct din Ministerul Afacerilor Externe;
    d) ambasador;
    e) ministru plenipotenţiar;
    f) ministru consilier;
    g) consilier diplomatic, consul general;
    h) secretar I, consul;
    i) secretar II, viceconsul;
    j) secretar III;
    k) ataşat, agent consular;

    B. personalul încadrat pe funcţii de execuţie specifice, potrivit gradului sau treptei profesionale deţinute, cu excepţia celui încadrat în Departamentul de Comerţ Exterior, respectiv:
    a) consilier relaţii;
    b) referent relaţii;
    c) cancelarist relaţii;
    d) curier relaţii;

    C. categoriile de personal prevăzute la lit. A şi B, numite prin decrete prezidenţiale ambasadori ai României în alte state sau pe lângă organizaţii internaţionale;
    D. categoriile de personal prevăzute la lit. A-C, care la data împlinirii vârstei standard de pensionare, conform legislaţiei care reglementează sistemul public de pensii, au o altă ocupaţie;
    E. categoriile de personal prevăzute la lit. A-C, care beneficiază de pensie din sistemul public şi care îndeplinesc condiţiile pentru acordarea pensiei de serviciu, prevăzute de Legea nr. 216/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    F. membrii Corpului diplomatic şi consular al României încadraţi în Departamentul de Comerţ Exterior care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 216/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    G. categoria de personal prevăzută la lit. F, care beneficiază de pensie din sistemul public şi care îndeplineşte condiţiile pentru acordarea pensiei de serviciu, prevăzute de Legea nr. 216/2015, cu modificările şi completările ulterioare.


    ART. 3
    În aplicarea dispoziţiilor art. XVI din Legea nr. 282/2023 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu şi a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, persoanele care, până la data de 1 ianuarie 2024, au îndeplinit criteriile şi condiţiile legale pentru obţinerea unei pensii de serviciu în baza Legii nr. 216/2015, în forma aflată în vigoare la data anterior menţionată, pot solicita acordarea acesteia până la data de 31 decembrie 2028.

    ART. 4
    Constituie vechime la stabilirea pensiei de serviciu prevăzută de Lege perioadele de activitate în care:
    a) categoriile de personal prevăzute la art. 2 lit. A-E au desfăşurat activitate în Ministerul Afacerilor Externe în baza unui raport de muncă/raport de serviciu;
    b) membrii Corpului diplomatic şi consular al României au desfăşurat activitate în Departamentul de Comerţ Exterior din Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale, Ministerul Comerţului şi Turismului, Ministerul Comerţului, Ministerul Industriei şi Comerţului, Ministerul Afacerilor Externe, Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Economiei şi Finanţelor, Ministerul pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului, din care cel puţin 8 ani în misiuni permanente cu grade diplomatice sau consulare, la ambasadele, consulatele şi alte reprezentanţe ale României din străinătate;
    c) membrii Corpului diplomatic şi consular al României au lucrat atât în Ministerul Afacerilor Externe, cât şi în Departamentul de Comerţ Exterior. Perioadele respective de activitate se cumulează şi se consideră vechime la stabilirea pensiei de serviciu prevăzută de Lege;
    d) membrii Corpului diplomatic şi consular al României care au avut raporturile de muncă întrerupte, cu acordul angajatorului, pentru participarea la cursuri, stagii de practică şi specializare sau perfecţionare, în ţară ori în străinătate, pentru îndeplinirea unei funcţii de demnitate publică numite sau alese, pentru a îndeplini funcţii în calitate de reprezentanţi ai statului român în cadrul organizaţiilor şi organismelor internaţionale interguvernamentale ori de experţi în cadrul acestora, după caz;
    e) membrii Corpului diplomatic şi consular al României care au absolvit cursul postuniversitar de relaţii internaţionale, înfiinţat în baza Hotărârii Consiliului de Miniştri nr. 1.003/1962 cu privire la organizarea şi funcţionarea cursului postuniversitar de relaţii internaţionale, organizat pe lângă Facultatea de Ştiinţe Juridice a Universităţii din Bucureşti;
    f) categoriile de personal prevăzute la art. 2 au desfăşurat activitate în baza unui raport de muncă sau de serviciu încheiat cu Ministerul Afacerilor Externe/Departamentul de Comerţ Exterior şi au fost detaşate la alte instituţii.


    ART. 5
    Pentru categoriile de personal prevăzute la art. 2, pensia de serviciu se stabileşte pe baza adeverinţelor-tip din care trebuie să rezulte o vechime minimă de 25 de ani în Ministerul Afacerilor Externe, respectiv Departamentul de Comerţ Exterior, realizată eşalonat conform anexei nr. 2 din Lege.

    ART. 6
    (1) În aplicarea prevederilor art. 4 din Lege, în adeverinţa-tip prevăzută în anexele nr. 2 şi nr. 3 care fac parte integrantă din prezentele norme metodologice se vor specifica vechimea cumulată realizată în cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi Departamentului de Comerţ Exterior, precum şi alte date necesare stabilirii vechimii cumulate.
    (2) Adeverinţa-tip menţionată la alin. (1) va fi emisă, după caz, de Ministerul Afacerilor Externe sau de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, reprezentând instituţia în care solicitantul a desfăşurat ultima perioadă de activitate conform legii, anterior datei pensionării.
    (3) În vederea cumulării vechimilor de către instituţia menţionată la alin. (2), cealaltă instituţie va emite o adeverinţă conţinând elementele prevăzute în anexa nr. 2, respectiv anexa nr. 3, cu indicarea perioadei în care membrii Corpului diplomatic şi consular al României şi-au desfăşurat activitatea în urma căreia au realizat vechimea în activitate conform prevederilor Legii, astfel: „De la: ziua/luna/anul până la ziua/luna/anul“, şi fără menţionarea bazei de calcul utilizate la stabilirea pensiei.
    (4) Adeverinţa menţionată la alin. (3) se anexează la adeverinţa-tip prevăzută la alin. (2), în copie conformă cu originalul.

    ART. 7
    (1) Cuantumul pensiei de serviciu, prevăzut de lege, se stabileşte astfel:
    a) pentru persoanele prevăzute la art. 2 lit. A şi B, pensia de serviciu reprezintă 65% din media salariilor de bază brute lunare în lei corespunzătoare încadrării în funcţia de execuţie deţinută în administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi a tuturor indemnizaţiilor şi sporurilor permanente, pentru funcţia respectivă, stabilite în favoarea beneficiarului pentru ultimele luni de activitate în administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe, înainte de data pensionării, conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 1 la Lege, în funcţie de data acordării pensiei de serviciu;
    b) pentru persoanele prevăzute la art. 2 lit. C, pensia de serviciu reprezintă 65% din media salariilor de bază brute lunare în lei corespunzătoare funcţiei de ambasador, aflate în plată, în administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi a tuturor indemnizaţiilor şi sporurilor permanente pentru funcţia respectivă, stabilite în favoarea beneficiarului pentru ultimele luni de activitate în administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe, înainte de data pensionării, conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 1 la Lege, în funcţie de data acordării pensiei de serviciu;
    c) pentru persoanele prevăzute la art. 2 lit. D, pensia de serviciu reprezintă 65% din media salariilor de bază brute lunare în lei, similare în plată, corespunzătoare funcţiei de execuţie deţinute de aceştia anterior încetării activităţii în administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe, la care se adaugă 65% din media tuturor indemnizaţiilor şi sporurilor permanente, stabilite în favoarea beneficiarului în ultimele luni de activitate în administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe, conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 1 la Lege, în funcţie de data acordării pensiei de serviciu, indemnizaţii şi sporuri permanente care nu au fost incluse în salariul de bază şi care sunt prevăzute de legislaţia privind salarizarea specifică în vigoare la data înregistrării cererii de acordare a pensiei de serviciu;
    d) pentru persoanele prevăzute la art. 2 lit. E, pensia de serviciu reprezintă 65% din media salariilor de bază brute lunare în lei, similare în plată, corespunzătoare funcţiei de execuţie deţinute de aceştia la data încetării activităţii în administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe, la care se adaugă 65% din media tuturor indemnizaţiilor şi sporurilor permanente, stabilite în favoarea beneficiarului în ultimele luni de activitate în administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe, înainte de data pensionării în sistemul public, conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 1 la Lege, în funcţie de data acordării pensiei de serviciu, indemnizaţii şi sporuri permanente care nu au fost incluse în salariul de bază şi care sunt prevăzute de legislaţia privind salarizarea specifică în vigoare la data înregistrării cererii de acordare a pensiei de serviciu;
    e) pentru persoanele prevăzute la art. 2 lit. F, pensia de serviciu reprezintă 65% din media salariilor de bază brute lunare în lei, corespunzătoare încadrării în funcţia de execuţie deţinută în administraţia centrală a Departamentului de Comerţ Exterior, şi a tuturor indemnizaţiilor şi sporurilor permanente stabilite în favoarea beneficiarului pentru ultimele luni de activitate în administraţia centrală a Departamentului de Comerţ Exterior, înainte de data pensionării, conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 1 la Lege, în funcţie de data acordării pensiei de serviciu;
    f) pentru persoanele prevăzute la art. 2 lit. G, pensia de serviciu reprezintă 65% din media salariilor de bază brute lunare în lei, corespunzătoare încadrării în funcţia de execuţie deţinută în administraţia centrală a Departamentului de Comerţ Exterior, şi a tuturor indemnizaţiilor şi sporurilor permanente stabilite în favoarea beneficiarului pentru ultimele luni de activitate în administraţia centrală a Departamentului de Comerţ Exterior, înainte de data pensionării, conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 1 la Lege, în funcţie de data acordării pensiei de serviciu.

    (2) Cuantumul net al pensiilor de serviciu nu poate fi mai mare decât 100% din media venitului net corespunzător venitului brut care a constituit baza de calcul al pensiei de serviciu.
    (3) Prin salariu similar în plată se înţelege salariul de bază corespunzător funcţiei de execuţie similar în plată şi sporurile şi indemnizaţiile stabilite la nivel maxim, pentru gradaţia 5, conform legislaţiei în vigoare, identificate la data eliberării adeverinţei-tip.
    (4) În înţelesul Legii şi al prezentelor norme metodologice, sintagma „înainte de data pensionării“ reprezintă perioada de activitate anterioară celei în care se depune cererea de pensionare, premergătoare lunii în care este solicitată eliberarea adeverinţei ca urmare a încetării raporturilor juridice de muncă.

    ART. 8
    În aplicarea art. 2 din Lege, adeverinţa-tip care serveşte la stabilirea pensiei de serviciu în vederea calculării drepturilor cuvenite pentru solicitarea pensiei de urmaş se eliberează numai dacă la data decesului susţinătorului pensia de serviciu nu se afla în plată.

    ART. 9
    (1) Pensia de serviciu şi cea de urmaş prevăzute de lege se acordă la cererea persoanei îndreptăţite, a tutorelui sau a curatorului acesteia, a persoanei căreia i s-a încredinţat ori i s-a dat în plasament copilul minor, după caz, depusă personal sau prin mandatar desemnat prin procură specială.
    (2) Cererea privind acordarea pensiei de serviciu şi documentaţia se depun la casa teritorială de pensii în a cărei rază îşi are domiciliul/reşedinţa persoana îndreptăţită.
    (3) În vederea stabilirii pensiei de serviciu/pensiei de urmaş, dosarul de pensie cuprinde următoarele documente:
    a) cererea privind acordarea pensiei de serviciu, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentele norme metodologice;
    b) actele necesare stabilirii pensiei conform prevederilor sistemului public de pensii sau, după caz, copia ultimei decizii de pensie ori talonul de pensie;
    c) adeverinţele-tip întocmite conform modelelor prevăzute în anexele nr. 2 şi 3;
    d) alte documente necesare stabilirii şi plăţii categoriei de pensie solicitată.

    (4) Adeverinţa-tip nu se eliberează în cazul persoanelor care au încetat contractul de muncă cu Ministerul Afacerilor Externe din motive imputabile lor.
    (5) Adeverinţa-tip se va elibera beneficiarului pensiei de serviciu sau al pensiei de urmaş, după caz, mandatarului desemnat prin procură specială, tutorelui, curatorului sau reprezentantului legal, în termen de maximum 45 de zile lucrătoare de la data cererii pentru eliberarea adeverinţei.

    ART. 10
    (1) Odată cu stabilirea cuantumului pensiei de serviciu, casa de pensii competentă stabileşte şi pensia pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii, potrivit legislaţiei în vigoare privind sistemul public de pensii.
    (2) În cazul în care cuantumul pensiei de serviciu calculat conform Legii este mai mic decât cel al pensiei din sistemul public de pensii, casa de pensii competentă va acorda, din oficiu, cuantumul cel mai avantajos.
    (3) La calculul fiecărei majorări a valorii punctului de pensie pentru pensia din sistemul public de pensii, casa de pensii competentă va acorda, din oficiu, cuantumul cel mai avantajos.

    ART. 11
    Persoanele care îndeplinesc condiţiile pentru obţinerea mai multor pensii de serviciu, reglementate de legi cu caracter special, optează pentru obţinerea uneia dintre acestea.

    ART. 12
    Răspunderea pentru corectitudinea şi legalitatea datelor cuprinse în documentele care stau la baza întocmirii dosarului de pensie, necesare calculului pensiei de serviciu, revine în exclusivitate emitenţilor.

    ANEXA 1

    la normele metodologice
    CERERE
    privind acordarea pensiei de serviciu/pensiei de urmaş conform
    Legii nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu
    membrilor Corpului diplomatic şi consular al României
    Nr. ......... din .....................
    Către: Casa Teritorială/Locală de Pensii/Casa de Pensii Sectorială ......................
    Subsemnatul(a), ............., domiciliat(ă) în localitatea ..........., str. ............ nr. ....., bl. ...., sc. ....., et. ....., ap. ....., sectorul ......., judeţul .............., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ..... nr. ............, eliberat(ă) de ............... la data de .................., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, născut(ă) la data de ............... în localitatea ............., judeţul .........., fiul(fiica) lui ............ şi al(a) ..........., pensionar* ........... prin Decizia de pensie nr. ............, solicit acordarea pensiei de serviciu, conform Legii nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de:
    [ ] titular
    [ ] urmaş după susţinătorul ................, decedat(ă) la data de ............, având CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, Dosar de pensie nr. .... .

    În acest scop depun următoarele acte**:
    - Adeverinţa-tip*** nr. ......... din ................, cu elementele necesare stabilirii pensiei de serviciu, eliberată de angajator;
    – alte acte necesare stabilirii pensiei.

    Declar că îmi exprim acordul cu privire la prelucrarea datelor, în scopul şi pentru îndeplinirea atribuţiilor legale ale instituţiei, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
    Între pensia din sistemul public de pensii şi pensia de serviciu prevăzută de Legea nr. 216/2015, cu modificările şi completările ulterioare, optez pentru pensia cea mai avantajoasă.
    Semnătura
    ...............................
    Data
    ...................
    * Se completează numai pentru persoanele care la data solicitării pensiei de serviciu au calitatea de pensionar al sistemului public de pensii.
    ** Se completează şi se depun după caz.
    *** Adeverinţa-tip întocmită conform modelului din anexa nr. 2 sau nr. 3 din normele metodologice, după caz.

    ANEXA 2

    la normele metodologice
    MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
    Sediul: localitatea .................,
    str. ................ nr. .................
    Judeţul/Sectorul .................
    Telefon/Fax .................
    Nr. ................./.................
    Direcţiile emitente
    ADEVERINŢĂ-TIP
    pentru stabilirea pensiei de serviciu/pensiei de urmaş,
    prevăzută de Legea nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu
    membrilor Corpului diplomatic şi consular al României
    Adeverim prin prezenta că domnul/doamna ................., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, domiciliat(ă) în localitatea ................., str. ................ nr. ................., bl. ................, sc. ................, et. .................., ap. ................, sectorul ................., judeţul ................., posesor/posesoare al/a actului de identitate BI/CI seria ................. nr................. ., deţine/a deţinut calitatea de membru al Corpului diplomatic şi consular al României/funcţie de execuţie specifică şi se încadrează la art. ....... alin. ............. lit. ........ din Legea nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României, cu modificările şi completările ulterioare.
    Numit ambasador prin Decretul prezidenţial nr. ................. .
    Ultima funcţie deţinută în cadrul Ministerului Afacerilor Externe (MAE)*) .................
    Vârsta la data solicitării pensiei de serviciu (ani, luni) .................

┌─────────────────────┬────────────────┐
│Vechimea realizată în│............... │
│cadrul MAE │ani │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Baza de calcul (media│ │
│salariilor de bază │ │
│brute lunare şi a │ │
│indemnizaţiilor şi │............... │
│sporurilor │lei │
│permanente) utilizată│ │
│la stabilirea pensiei│ │
│de serviciu/pensiei │ │
│de urmaş │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Media venitului net │ │
│corespunzător │ │
│venitului brut care a│................│
│constituit baza de │lei │
│calcul al pensiei de │ │
│serviciu │ │
└─────────────────────┴────────────────┘


    Confirmăm faptul că dl/dna ................. a încetat activitatea din motive neimputabile acestuia/acesteia.**)
    Certificăm corectitudinea şi legalitatea datelor înscrise în prezenta adeverinţă.
    Direcţia ......................
    (responsabil Resurse umane)
    Direcţia .................
    (responsabil Financiar)
    Subsemnatul(a), ................., sunt de acord cu înregistrările din prezenta adeverinţă, care corespund realităţii.
    Am luat cunoştinţă că prezenta adeverinţă este valabilă exclusiv în luna calendaristică în care a fost emisă.
    Semnătura
    ..................
    Data
    ...................
    *) Nu se completează pentru persoanele care au fost numite ambasador prin decret prezidenţial.
    **) Se completează numai pentru persoanele care la data solicitării pensiei de serviciu se încadrează în prevederile art. 1 alin. (5) din Legea nr. 216/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    Ultima funcţie deţinută în cadrul MAE - se va completa cu funcţia deţinută la data solicitării adeverinţei-tip.
    Vârsta la data solicitării pensiei de serviciu (ani, luni) - se va completa cu vârsta împlinită la data solicitării adeverinţei-tip.
    Vechimea realizată în cadrul MAE - se va completa cu vechimea realizată în ultima lună anterioară datei solicitării adeverinţei-tip conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 216/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    Baza de calcul utilizată la stabilirea pensiei de serviciu/pensiei de urmaş (lei) - media salariilor de bază brute lunare şi a indemnizaţiilor şi sporurilor permanente conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 216/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în funcţie de data acordării pensiei de serviciu.


    ANEXA 3

    la normele metodologice
    MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ŞI TURISMULUI
    Sediul: localitatea .................,
    str. .................. nr. .................
    Judeţul/Sectorul .................
    Telefon/Fax .................
    Nr. ................/................
    Direcţiile emitente
    ADEVERINŢĂ-TIP
    pentru stabilirea pensiei de serviciu/pensiei de urmaş,
    prevăzută de Legea nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu
    membrilor Corpului diplomatic şi consular al României,
    din cadrul Departamentului de Comerţ Exterior (DCE)
    Adeverim prin prezenta că domnul/doamna ................., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, domiciliat(ă) în localitatea ................., str. .................. nr. ......, bl. ........... ., sc. ......., et. ...., ap. ....., sectorul ...., judeţul ................., posesor/posesoare al/a actului de identitate BI/CI seria ....... nr. ........, deţine/a deţinut calitatea de membru al Corpului diplomatic şi consular al României în cadrul Departamentului de Comerţ Exterior, se încadrează la art. ....... alin. ......... lit. ....... din Legea nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României, cu modificările şi completările ulterioare.
    Ultima funcţie deţinută în cadrul DCE .................
    Vârsta la data solicitării pensiei de serviciu (ani, luni) .................

┌────────────────┬─────────────────────┐
│ │................. │
│ │ani, din care │
│ │................. ani│
│ │în misiuni permanente│
│Vechimea │cu grade diplomatice │
│realizată în │sau consulare la │
│cadrul DCE │ambasadele, │
│ │consulatele şi alte │
│ │reprezentanţe ale │
│ │României în │
│ │străinătate │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Baza de calcul │ │
│(media │ │
│salariilor de │ │
│bază brute │ │
│lunare şi a │ │
│indemnizaţiilor │.....................│
│şi sporurilor │lei │
│permanente) │ │
│utilizată la │ │
│stabilirea │ │
│pensiei de │ │
│serviciu/pensiei│ │
│de urmaş (lei) │ │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Media venitului │ │
│net │ │
│corespunzător │ │
│venitului brut │.....................│
│care a │lei │
│constituit baza │ │
│de calcul al │ │
│pensiei de │ │
│serviciu │ │
└────────────────┴─────────────────────┘


    Certificăm corectitudinea şi legalitatea datelor înscrise în prezenta adeverinţă.
    Direcţia ......................
    (responsabil Resurse umane)
    Direcţia ...........
    (responsabil Financiar)
    Subsemnatul(a), ................., sunt de acord cu înregistrările din prezenta adeverinţă, care corespund realităţii. Am luat cunoştinţă că prezenta adeverinţă este valabilă exclusiv în luna calendaristică în care a fost emisă.
    Semnătura
    ..................
    Data
    ...................
    Ultima funcţie deţinută în cadrul DCE - se va completa cu funcţia deţinută la data solicitării adeverinţei-tip.
    Vârsta la data solicitării pensiei de serviciu (ani, luni) - se va completa cu vârsta împlinită la data solicitării adeverinţei-tip.
    Vechimea realizată în cadrul DCE - se va completa cu vechimea realizată în ultima lună anterioară datei solicitării adeverinţei-tip conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 216/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    Baza de calcul utilizată la stabilirea pensiei de serviciu/pensiei de urmaş (lei) - media salariilor de bază brute lunare şi a indemnizaţiilor şi sporurilor permanente conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 216/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în funcţie de data acordării pensiei de serviciu.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016