Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 21 martie 2024  de aplicare unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME METODOLOGICE din 21 martie 2024 de aplicare unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 269 din 29 martie 2024
──────────
    Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 255 din 21 martie 2024, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 269 din 29 martie 2024.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezentele norme metodologice reglementează modul de aplicare unitară a prevederilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative ce conţin dispoziţii în materie de stare civilă.

    ART. 2
    În înţelesul prezentelor norme metodologice, termenii, expresiile şi acronimele folosite au următoarele semnificaţii:
    a) A.N.C. - Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie;
    b) C.N.P. - cod numeric personal;
    c) D.G.A.S.P.C. - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului;
    d) D.G.E.P. - Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor;
    e) D.G.E.P.M.B. - Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti;
    f) D.G.P. - Direcţia Generală de Paşapoarte;
    g) D.S.C. - Sector 1 - Direcţia de Stare Civilă a Sectorului 1 al municipiului Bucureşti;
    h) I.G.I. - Inspectoratul General pentru Imigrări;
    i) I.G.P.R. - Inspectoratul General al Poliţiei Române;
    j) M.A.E. - Ministerul Afacerilor Externe;
    k) M.A.E. - DCons - Ministerul Afacerilor Externe - Departamentul Consular;
    l) M.A.I. - Ministerul Afacerilor Interne;
    m) R.N.E.P. - Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, astfel cum este definit la art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    n) R.P.I.D. - Registrul persoanelor cu identitate declarată;
    o) S.I.I.E.A.S.C. - Sistemul Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civilă, astfel cum este definit la art. 2 alin. (8) din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    p) S.N.I.E.P. - Sistemul naţional informatic de evidenţă a persoanelor, astfel cum este definit la art. 3 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    q) S.P.A.S. - Serviciul public de asistenţă socială;
    r) S.P.C.J.E.P. - serviciul public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor, în înţelesul prevăzut în Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 372/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
    s) S.P.C.L.E.P. - serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor, în înţelesul prevăzut în Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 372/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
    t) evidenţa cetăţenilor români - înţelesul prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


    CAP. II
    Exercitarea atribuţiilor de stare civilă
    ART. 3
    (1) Atribuţiile de stare civilă se îndeplinesc de ofiţerii de stare civilă din cadrul S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M.B., de ofiţerii de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. din unităţile administrativ-teritoriale unde acestea sunt constituite, precum şi din cadrul primăriilor unităţilor administrativ-teritoriale în care nu funcţionează S.P.C.L.E.P., de primari şi de şefii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare de carieră ale României în străinătate.
    (2) Atribuţiile de stare civilă se îndeplinesc şi de ofiţerii de stare civilă cu atribuţii restrânse, respectiv de către personalul din cadrul D.G.E.P., comandanţii de nave şi aeronave aflate în afara teritoriului naţional şi de către ofiţerii de stare civilă desemnaţi prin ordin al ministrului apărării naţionale sau, după caz, al ministrului afacerilor interne, în caz de mobilizare, război ori participare a forţelor armate la misiuni în afara teritoriului statului român.
    (3) Primarii pot delega sau retrage, după caz, exercitarea atribuţiilor de ofiţer de stare civilă viceprimarului, secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale sau altor funcţionari publici din aparatul de specialitate, în cazul în care nu funcţionează S.P.C.L.E.P.
    (4) Atribuţiile de stare civilă nu pot fi delegate administratorului public.
    (5) Şefii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare de carieră ale României pot delega sau retrage, după caz, exercitarea atribuţiilor de ofiţer de stare civilă diplomatului care îndeplineşte funcţii consulare sau unuia dintre funcţionarii consulari ori, prin excepţie, personalului angajat al M.A.E. trimis în misiune permanentă sau temporară pe funcţii de execuţie specifice M.A.E., care prestează activitate consulară, în situaţiile în care diplomatul care îndeplineşte funcţii consulare sau funcţionarul consular se află în imposibilitatea legală de a întocmi actul de stare civilă sau în situaţiile în care volumul activităţii consulare impune o astfel de măsură.

    ART. 4
    (1) Competenţa ofiţerului de stare civilă este materială şi teritorială.
    (2) Ofiţerul de stare civilă întocmeşte acte de stare civilă numai în limita:
    a) unităţii administrativ-teritoriale, determinată prin lege;
    b) teritoriilor statelor în care misiunile diplomatice şi oficiile consulare de carieră ale României sunt acreditate să exercite funcţii consulare;
    c) navei sub pavilionul României ori a aeronavei înmatriculate în România aflate în afara apelor teritoriale române şi, respectiv, a spaţiului aerian al României, în cazul comandanţilor de nave şi aeronave;
    d) bazelor militare, în cazul ofiţerilor de stare civilă desemnaţi prin ordin al ministrului apărării naţionale sau, după caz, al ministrului afacerilor interne.


    ART. 5
    (1) Ofiţerii de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P., precum şi cei din cadrul primăriilor unităţilor administrativ-teritoriale în care nu funcţionează S.P.C.L.E.P. sunt obligaţi să înregistreze, în condiţiile prevăzute de lege, actele şi faptele de stare civilă şi să constate divorţul prin acordul soţilor pe cale administrativă, în cazul cetăţenilor români şi al apatrizilor, şi să înregistreze, la cerere, actele şi faptele de stare civilă ale cetăţenilor străini, ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene care au domiciliul sau se află temporar pe teritoriul României, în aceleaşi condiţii ca şi pentru cetăţenii români.
    (2) Înscrierea menţiunilor pe actele de stare civilă se face din oficiu sau la cererea persoanei interesate, în condiţiile prevăzute de prezentele norme metodologice.

    ART. 6
    (1) Comandanţii de nave sub pavilionul României şi de aeronave înmatriculate în România înregistrează în jurnalul de bord şi, respectiv, în carnetul de drum naşterile şi decesele ce se produc la bordul acestor mijloace de transport aflate în afara teritoriului României.
    (2) La bordul navei sub pavilionul României aflate în afara apelor teritoriale române, căsătoria se poate încheia numai între cetăţeni români, conform legislaţiei române, pe baza declaraţiei viitorilor soţi, a actului de identitate sau a paşaportului, după caz, eliberate de autorităţile competente ale statului român, a certificatului de naştere, a certificatului medical prenupţial întocmit de medicul navei sau de un alt medic, precum şi a celorlalte documente prevăzute de prezentele norme metodologice.
    (3) În caz de mobilizare, război ori participare a forţelor armate la misiuni în afara teritoriului statului român, actele şi faptele de stare civilă ale militarilor, personalului civil, precum şi ale altor categorii de personal din unităţile forţelor armate se înregistrează de ofiţerii anume desemnaţi prin ordin al ministrului apărării naţionale sau, după caz, al ministrului afacerilor interne.
    (4) Înregistrările trebuie să cuprindă toate datele necesare întocmirii actelor de stare civilă, conform legislaţiei române.

    ART. 7
    Misiunile diplomatice şi oficiile consulare de carieră ale României în străinătate înregistrează actele şi faptele de stare civilă privind cetăţenii români produse în străinătate şi eliberează documente de stare civilă, în condiţiile prevăzute de prezentele norme metodologice.

    ART. 8
    (1) M.A.I., prin D.G.E.P., coordonează şi controlează metodologic, în condiţiile legii, activitatea de stare civilă desfăşurată de ofiţerii de stare civilă din cadrul S.P.C.J.E.P., D.G.E.P.M.B., S.P.C.L.E.P. şi din cadrul primăriilor unităţilor administrativ-teritoriale în care nu funcţionează S.P.C.L.E.P., precum şi de ofiţerii de stare civilă desemnaţi prin ordin al ministrului apărării naţionale ori, după caz, al ministrului afacerilor interne.
    (2) M.A.I., prin D.G.E.P., cooperează cu M.A.E. - DCons în vederea îndrumării metodologice a activităţii de stare civilă desfăşurate la nivelul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare de carieră ale României în străinătate.

    ART. 9
    (1) D.G.E.P. emite, conform competenţelor, instrucţiuni, ghiduri, manuale şi îndrumări metodologice pentru aplicarea unitară a legislaţiei în materie de stare civilă.
    (2) D.G.E.P. încheie protocoale cu autorităţi şi instituţii publice şi entităţi private privind actualizarea şi valorificarea datelor din S.I.I.E.A.S.C., în care se stabilesc, printre altele, temeiul legal al prelucrării, modalitatea de cooperare, măsurile necesare pentru asigurarea securităţii prelucrărilor şi măsurile necesar a fi instituite pentru asigurarea confidenţialităţii prelucrărilor.
    (3) D.G.E.P. stabileşte şi verifică îndeplinirea condiţiilor tehnice la nivelul structurilor de stare civilă din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale, elaborează procedura de instruire a ofiţerilor de stare civilă din cadrul S.P.C.J.E.P., D.G.E.P.M.B, S.P.C.L.E.P. şi din cadrul primăriilor unităţilor administrativ-teritoriale în care nu funcţionează S.P.C.L.E.P. cu privire la condiţiile pe care aceştia trebuie să le îndeplinească pentru actualizarea, interogarea şi valorificarea datelor şi documentelor gestionate de S.I.I.E.A.S.C.
    (4) D.G.E.P. eliberează certificate de stare civilă şi extrase multilingve ale actelor de stare civilă în condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (6) şi (7) din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Potrivit obligaţiilor rezultate din tratatele, acordurile sau convenţiile la care România este parte ori în conformitate cu principiul reciprocităţii, în baza actelor de stare civilă înregistrate de ofiţerii de stare civilă, Serviciul Central de Stare Civilă din cadrul D.G.E.P. întocmeşte şi transmite lunar misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale ţărilor respective, acreditate în România, din oficiu, extrase de pe actele de căsătorie şi de deces sau, după caz, extrase multilingve ale actelor de căsătorie şi de deces privind cetăţenii acestor state, în vederea înscrierii modificărilor intervenite în statutul civil al acestora.
    (6) În vederea valorificării drepturilor şi intereselor cetăţenilor români în străinătate, din oficiu sau la cererea organismelor/ instituţiilor din străinătate adresată misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare acreditate în România ori misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare de carieră ale României în străinătate, D.G.E.P. transmite extrase pentru uz extern ale actelor de stare civilă ale cetăţenilor români, prin M.A.E. - DCons.
    (7) Extrasele prevăzute la alin. (6) se completează potrivit modelului prevăzut în anexele nr. 13-15, se semnează de şeful Serviciului Central de Stare Civilă şi se transmit misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare de carieră ale României în străinătate, cu adresă, prin M.A.E. - DCons, ori misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare străine acreditate în România, cu notă verbală; pe extrasele în format fizic se aplică timbrul sec cu inscripţia: „ROMÂNIA - SERVICIUL CENTRAL DE STARE CIVILĂ“, iar pe cele în format electronic sigiliul S.I.I.E.A.S.C.; în cazul emiterii în format electronic a extraselor, acestea se semnează electronic de emitent, se aplică automat sigiliul S.I.I.E.A.S.C. şi se generează un cod de verificare care le confirmă autenticitatea.
    (8) D.G.E.P. înscrie în S.I.I.E.A.S.C. menţiunile privind acordarea, redobândirea, retragerea sau renunţarea la cetăţenia română.
    (9) D.G.E.P. asigură hârtia specială, standardizată, format A4, respectiv cu lungimea de 297 mm, lăţimea de 210 mm şi greutatea de minimum 95 gr, pentru tipărirea registrelor de stare civilă, a certificatelor de stare civilă, a extraselor multilingve ale actelor de stare civilă şi a certificatelor de divorţ; extrasele pentru uz extern se tipăresc de către D.G.E.P. pe hârtie standardizată, format A4.
    (10) Certificatele de stare civilă şi extrasele multilingve ale actelor de stare civilă, precum şi certificatele de divorţ sunt confecţionate din hârtie specială, având în filigran stema României; elementele de siguranţă se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne, la propunerea D.G.E.P.
    (11) În situaţiile prevăzute la art. 2 alin. (5) şi art. 7 alin. (7) din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, D.G.E.P. asigură, contra cost, registrele şi certificatele de stare civilă necesare înregistrării actelor de stare civilă şi eliberării certificatelor de stare civilă corespunzătoare, în baza actelor de stare civilă întocmite.
    (12) Hârtia specială necesară tipăririi certificatelor de stare civilă şi extraselor multilingve ale actelor de stare civilă se realizează cu o tentă de culoare albastră - pentru cele de naştere, roz - pentru cele de căsătorie, cenuşie - pentru cele de deces, iar pentru certificatele de divorţ tenta de culoare este verde; materialele folosite la imprimarea culorii de fond a acestor documente trebuie să asigure rezistenţa la uzură fizică.
    (13) Fiecare certificat de stare civilă, extras multilingv al actelor de stare civilă şi certificat de divorţ conţine un şir unic format din 3 litere şi 7 cifre, tipărit pe hârtia specială în partea stângă jos a filei.
    (14) Hârtia specială pe care se tipăresc actele de stare civilă exemplarul I, certificatele de stare civilă, extrasele multilingve ale actelor de stare civilă şi certificatele de divorţ se distribuie, contra cost, S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M.B., M.A.E. - DCons şi Ministerului Apărării Naţionale.

    ART. 10
    Prefecţii verifică, în condiţiile legii, legalitatea actelor emise de autorităţile executive ale administraţiei publice locale în legătură cu realizarea atribuţiilor de stare civilă privind actele şi faptele de stare civilă.

    ART. 11
    (1) Preşedintele consiliului judeţean şi primarul general al municipiului Bucureşti, prin structura de stare civilă din cadrul S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M.B., organizează îndrumarea şi controlul metodologic al activităţii de stare civilă realizate de ofiţerii de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P., precum şi de ofiţerii de stare civilă din cadrul primăriilor unităţilor administrativ-teritoriale în care nu funcţionează S.P.C.L.E.P., exercitând în acest sens următoarele atribuţii:
    a) organizează instruirile de pregătire profesională a ofiţerilor de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P., precum şi a ofiţerilor de stare civilă din cadrul primăriilor de pe raza judeţelor/municipiului Bucureşti, anual ori atunci când se impune, şi întocmesc procesul-verbal în care se consemnează aspectele dezbătute la instruiri;
    b) întocmesc, la sfârşitul fiecărui an calendaristic, graficul privind controlul activităţii de stare civilă desfăşurate de ofiţerii de stare civilă, precum şi programul de instruire al acestora în anul următor; S.I.I.E.A.S.C. se actualizează cu informaţiile privind perioada şi modul de organizare a acestora;
    c) analizează trimestrial/semestrial activităţile desfăşurate de personalul cu atribuţii de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P., precum şi de ofiţerii de stare civilă din cadrul primăriilor;
    d) participă la întocmirea materialelor de analiză, a testelor şi aplicaţiilor practice;
    e) ţin evidenţa şi arhivează registrele de stare civilă - exemplarul II, depuse de către S.P.C.L.E.P. sau, după caz, de primăriile competente care au în păstrare exemplarul I, şi care au fost întocmite până la operaţionalizarea S.I.I.E.A.S.C.;
    f) stabilesc necesarul de hârtie specială pentru actele de stare civilă, certificatele de stare civilă şi extrasele multilingve ale actelor de stare civilă, precum şi pentru certificatele de divorţ pentru anul următor, pe care îl comunică, anual, D.G.E.P.;
    g) asigură necesarul de hârtie specială pentru tipărirea actelor şi certificatelor de stare civilă, a extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, precum şi a certificatelor de divorţ şi distribuirea acestora S.P.C.L.E.P. şi primăriilor unităţilor administrativ-teritoriale în care nu funcţionează S.P.C.L.E.P. din judeţ, contra cost; în caz de forţă majoră, care face imposibilă completarea în sistem informatic, se asigură necesarul actelor şi certificatelor de stare civilă, în aceleaşi condiţii;
    h) desemnează un reprezentant care să participe la concursurile pentru încadrarea personalului de specialitate în domeniul stării civile din cadrul S.P.C.L.E.P. şi al primăriilor unităţilor administrativ-teritoriale în care nu funcţionează S.P.C.L.E.P., caz în care primarul unităţii administrativ-teritoriale sau conducerea executivă a S.P.C.L.E.P. transmite solicitarea cu cel puţin 10 zile înaintea demarării organizării concursului;
    i) asigură spaţiile şi amenajările corespunzătoare pentru conservarea şi păstrarea în condiţii optime şi de securitate a echipamentelor informatice, a documentelor şi imprimatelor de stare civilă pe care le au în păstrare;
    j) asigură prezenţa unui reprezentant la predarea-preluarea, pe bază de proces-verbal, a gestiunii de stare civilă, la schimbarea din funcţie a personalului cu atribuţii de stare civilă sau când, din diferite motive, acesta trebuie înlocuit pe o perioadă mai mare de 30 de zile, caz în care primarul unităţii administrativ-teritoriale sau conducerea executivă a S.P.C.L.E.P. transmite solicitarea cu cel puţin 10 zile înaintea desfăşurării acestei activităţi; în cazul în care activitatea de predare-primire a gestiunii de stare civilă se impune ca urmare a decesului titularului postului, solicitarea se transmite de îndată;
    k) primesc de la D.G.E.P. şi distribuie S.P.C.L.E.P. şi primăriilor unităţilor administrativ-teritoriale în care nu funcţionează S.P.C.L.E.P. listele cu C.N.P. precalculate în situaţiile prevăzute la art. 2 alin. (5) din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    l) asigură instruirea persoanelor care actualizează S.I.I.E.A.S.C. şi efectuează testarea personalului nou-încadrat în domeniul stării civile din cadrul S.P.C.L.E.P. şi al primăriilor unităţilor administrativ-teritoriale în care nu funcţionează S.P.C.L.E.P. pentru actualizarea S.I.I.E.A.S.C.

    (2) Structura de stare civilă prevăzută la alin. (1) realizează cel puţin o dată pe an, în baza graficului întocmit, sau dacă se constată că este necesar controlul asupra tuturor înregistrărilor şi activităţilor de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. sau primăriilor unităţilor administrativ-teritoriale în care nu funcţionează S.P.C.L.E.P., exercitând în acest sens următoarele activităţi:
    a) verifică modul de eliberare a certificatelor de stare civilă, a extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, a formularelor standard multilingve, a certificatelor de divorţ, a extraselor pentru uz oficial, precum şi de înscriere a menţiunilor în actele de stare civilă prevăzute de prezentele norme metodologice;
    b) verifică modul de gestiune a hârtiei speciale necesare tipăririi actelor şi certificatelor de stare civilă, a extraselor multilingve ale actelor de stare civilă şi a certificatelor de divorţ;
    c) verifică modul de atribuire şi înscriere a C.N.P.;
    d) verifică realizarea sarcinilor din procesele-verbale de control anterioare, controlează modul de întocmire a actelor de stare civilă începând de la ultimul act verificat la controlul anterior şi confruntă documentele primare cu exemplarul II al actelor de stare civilă, precum şi dosarele privind constatarea desfacerii căsătoriei prin acordul soţilor şi verifică modul de constituire a exemplarului I al actelor de stare civilă;
    e) verifică modul de evidenţiere a certificatelor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă şi a certificatelor de divorţ anulate la completare sau retrase, în procesul-verbal întocmit cu ocazia distrugerii acestora, potrivit art. 12 lit. q);
    f) sesizează inspectoratul judeţean de poliţie, respectiv Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, precum şi D.G.E.P. cu privire la hârtia specială utilizată pentru tipărirea actelor de stare civilă, a certificatelor de stare civilă, a extraselor multilingve ale actelor de stare civilă şi a certificatelor de divorţ, pierdută ori furată, şi efectuează verificarea, de fond, a gestiunii în cazul dispariţiei în alb a acesteia de la S.P.C.L.E.P. sau primăriile unităţilor administrativ-teritoriale în care nu funcţionează S.P.C.L.E.P., în vederea dării în urmărire;
    g) procedează la sesizarea D.G.E.P. pentru darea în urmărire a certificatelor de stare civilă eliberate în baza actelor de stare civilă anulate prin hotărâre judecătorească definitivă, atunci când nu pot fi retrase;
    h) propune consiliului local sau primarului măsurile administrative ce se impun cu privire la prevenirea pierderii ori furtului documentelor de la lit. f);
    i) în cazul identificării documentelor prevăzute la lit. f) şi g), informează inspectoratul judeţean de poliţie, respectiv Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, precum şi D.G.E.P. în vederea revocării ordinului de dare în urmărire;
    j) asigură respectarea normelor privind protecţia datelor şi informaţiilor gestionate şi dispune măsuri de prevenire a scurgerii de informaţii privind datele cu caracter personal sau confidenţiale.

    (3) Constatările rezultate în urma controlului, măsurile şi termenele de implementare necesare pentru îndreptarea unor erori se consemnează în registrul electronic de control pe linie de stare civilă, prin întocmirea unui proces-verbal.
    (4) Structura de stare civilă prevăzută la alin. (1) are de asemenea atribuţii privind:
    a) constituirea fondului arhivistic prin evidenţa, inventarierea, selecţionarea, păstrarea, folosirea şi predarea tuturor documentelor rezultate din activitatea curentă conform dispoziţiilor Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) validarea actelor de stare civilă şi efectuarea menţiunilor în actele de stare civilă exemplarul II constituite după operaţionalizarea S.I.I.E.A.S.C., din oficiu sau în baza comunicărilor primite electronic privind înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă; în lipsa comunicărilor privind modificările intervenite ulterior, menţiunile se operează în baza informaţiilor coroborate din S.I.I.E.A.S.C. şi R.N.E.P., arhivele proprii şi exemplarul I al actelor de stare civilă;
    c) aprobarea dosarelor privind înscrierea menţiunilor referitoare la modificările intervenite în străinătate, primite de la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, de la primăriile unităţilor administrativ-teritoriale în care nu funcţionează S.P.C.L.E.P. competente;
    d) acordarea avizului conform, în cazul cererilor de înregistrare tardivă a naşterii peste termenul legal de un an de la data naşterii, de înregistrare a decesului produs în străinătate şi neînregistrat la autorităţile străine competente sau la misiunile diplomatice ori oficiile consulare de carieră ale României în străinătate, de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, de rectificare, reconstituire şi întocmire ulterioară a actelor de stare civilă, primite de la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, de la primăriile unităţilor administrativ-teritoriale competente în care nu funcţionează S.P.C.L.E.P.; în cazul cererilor de transcriere şi de rectificare înregistrate pe raza municipiului Bucureşti, acordarea avizului se face de către şeful S.P.C.L.E.P. al sectoarelor municipiului Bucureşti;
    e) acordarea avizului, în cazul modificării C.N.P., ca urmare a atribuirii sau înscrierii eronate ori în cazul persoanelor care au pierdut cetăţenia română sau sunt decedate ori cărora nu le-a fost atribuit C.N.P.;
    f) verificarea dosarelor de schimbare a numelui pe cale administrativă şi formularea propunerilor de admitere sau respingere a cererii, pentru a fi înaintate preşedintelui consiliului judeţean, respectiv primarului general al municipiului Bucureşti, şi păstrarea acestora, precum şi a unui exemplar al dispoziţiei de admitere sau de respingere a schimbării numelui pe cale administrativă;
    g) întocmirea la sediul S.P.C.J.E.P./D.G.P.M.B. a actelor de stare civilă şi înscrierea electronică, la cerere sau din oficiu, a menţiunilor în registrele de stare civilă ale S.P.C.L.E.P./primăriilor din cadrul fiecărui judeţ/municipiului Bucureşti în cazurile prevăzute la art. 3 alin. (8) din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi eliberarea, la cerere, a certificatelor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă din Registrul de stare civilă exemplarul II, în cazurile prevăzute la art. 10 alin. (6) din aceeaşi lege;
    h) eliberarea, în mod gratuit, a extraselor pentru uz oficial de pe actele de naştere, de căsătorie şi de deces din S.I.I.E.A.S.C. sau din arhiva proprie, la cererea autorităţilor publice prevăzute la art. 69 alin. (1) - (3) din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE;
    i) colaborarea cu unităţile sanitare, S.P.A.S. şi unităţile de poliţie, după caz, şi clarificarea situaţiei juridice pe linie de stare civilă a persoanelor beneficiare de măsuri de asistenţă socială, precum şi a cadavrelor cu identitate necunoscută;
    j) propunerea măsurilor administrative ce se impun consiliului local sau primarului, pentru buna desfăşurare a activităţii de stare civilă.


    ART. 12
    Ofiţerii de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. şi al primăriilor unităţilor administrativ-teritoriale în care nu funcţionează S.P.C.L.E.P. au următoarele atribuţii:
    a) întocmesc, la cerere sau din oficiu, potrivit legii, acte de naştere, de căsătorie şi de deces, în dublu exemplar, şi eliberează persoanelor fizice îndreptăţite potrivit dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la solicitarea acestora, certificate de stare civilă doveditoare şi extrase multilingve privind actele şi faptele de stare civilă înregistrate;
    b) primesc şi soluţionează cererile pentru eliberarea formularelor standard multilingve;
    c) înscriu menţiuni în actele de stare civilă şi trimit electronic comunicări de menţiuni pentru înscriere în registrele de stare civilă - exemplarul I sau, după caz, exemplarul II, în condiţiile prezentelor norme metodologice;
    d) primesc cererile de divorţ prin acordul soţilor pe cale administrativă şi le soluţionează în conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice;
    e) primesc şi înregistrează cererile de înregistrare tardivă a naşterii şi de înregistrare a decesului produs în străinătate şi neînregistrat la autorităţile locale străine competente sau la misiunile diplomatice/oficiile consulare de carieră ale României acreditate să exercite funcţii consulare în ţara unde a avut loc, întocmesc documentaţia şi referatul cu propunere de aprobare sau respingere şi le transmit electronic în vederea emiterii avizului conform de către S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M.B. şi, ulterior, în vederea aprobării/respingerii cererii de către primarul unităţii administrativ-teritoriale competente;
    f) primesc cererile de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă procurate din străinătate, însoţite de documentele ce le susţin, efectuează verificările şi întocmesc referatul cu propunere de aprobare sau respingere a cererii de transcriere, pe care îl transmit electronic, împreună cu întreaga documentaţie, în vederea emiterii avizului conform de către şeful S.P.C.J.E.P./S.P.C.L.E.P. al sectorului municipiului Bucureşti în coordonarea/subordinea căruia se află şi, ulterior, în vederea aprobării/respingerii cererii de către primarul unităţii administrativ-teritoriale competente;
    g) primesc cererile de schimbare a numelui pe cale administrativă, verifică documentele prezentate în motivare şi întocmesc referatul prevăzut la art. 41^9 alin. (2) din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a fi transmise electronic, spre soluţionare, structurii de stare civilă din cadrul S.P.C.J.E.P., respectiv structurii de stare civilă din cadrul D.G.E.P.M.B. la care este arondată unitatea administrativ-teritorială;
    h) primesc cererile de ortografiere/traducere în limba maternă a numelui persoanelor fizice, verifică documentele prezentate şi le supun aprobării primarului unităţii administrativ-teritoriale;
    i) primesc cererile de rectificare a actelor de stare civilă sau se sesizează din oficiu şi efectuează verificări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor erorilor depistate în cuprinsul actelor de stare civilă sau al menţiunilor înscrise pe acestea, întocmesc documentaţia şi referatul cu propunere de aprobare sau respingere şi le transmit electronic în vederea emiterii avizului conform de către şeful S.P.C.J.E.P./S.P.C.L.E.P. al sectorului municipiului Bucureşti în coordonarea/subordinea căruia se află şi, ulterior, în vederea emiterii dispoziţiei de aprobare/respingere a rectificării de către primarul unităţii administrativ-teritoriale competente;
    j) efectuează verificări în dosarele având drept obiect anularea, completarea, modificarea pe cale judecătorească a actelor de stare civilă şi a menţiunilor existente pe marginea acestora, precum şi pentru declararea judecătorească a morţii unei persoane;
    k) primesc şi înregistrează cererile de reconstituire sau întocmire ulterioară a actelor de stare civilă, întocmesc documentaţia şi referatul cu propunere de aprobare sau respingere şi le transmit electronic S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M.B., pentru emiterea avizului conform, iar ulterior în vederea emiterii dispoziţiei de aprobare/respingere a cererii de către primarul unităţii administrativ-teritoriale competente, pentru cetăţenii români şi persoanele fără cetăţenie domiciliate în România;
    l) reconstituie registrele de stare civilă pierdute ori distruse parţial sau total, după exemplarul existent, certificând exactitatea datelor înscrise, prin semnare;
    m) înscriu în registrele de stare civilă exemplarul I, de îndată, menţiunile privind dobândirea, redobândirea sau pierderea cetăţeniei române;
    n) primesc cererile de înscriere de menţiuni cu privire la modificările intervenite în străinătate, în statutul civil al persoanei şi cu privire la nume ori ca urmare a rectificării actelor de stare civilă sau cu privire la regimul matrimonial ales în faţa autorităţilor/instituţiilor străine, precum şi documentele ce susţin cererile respective şi le transmit electronic spre aprobare S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M.B.;
    o) eliberează, la cererea titularilor, a reprezentanţilor legali sau persoanelor împuternicite cu procură specială ori împuternicire avocaţială, adeverinţă cu privire la statutul civil, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 18; adeverinţa în format electronic se semnează de emitent, se aplică sigiliul S.I.I.E.A.S.C. şi se generează un cod de verificare care îi confirmă autenticitatea;
    p) eliberează, la cererea persoanelor fizice îndreptăţite, certificate care să ateste componenţa familiei, necesare reîntregirii familiei aflate în străinătate, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 19; certificatul în format electronic se semnează de emitent, se aplică sigiliul S.I.I.E.A.S.C. şi se generează un cod de verificare care îi confirmă autenticitatea;
    q) distrug certificatele de stare civilă/extrasele multilingve ale actelor de stare civilă/certificatele de divorţ anulate la completare sau retrase, evidenţiate într-un procesul-verbal, prin tocare ireversibilă, nu mai târziu de un an de la anularea/retragerea acestora;
    r) asigură îndreptarea actelor de stare civilă sau a menţiunilor în cadrul procesului de constituire în format electronic a Registrului de stare civilă exemplarul II.


    ART. 13
    (1) Ofiţerii de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. şi al primăriilor unităţilor administrativ-teritoriale în care nu funcţionează S.P.C.L.E.P. îndeplinesc şi următoarele atribuţii:
    a) eliberează, în mod gratuit, la cererea autorităţilor publice prevăzute la art. 69 alin. (1) - (3) din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civilă, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679;
    b) eliberează, la cererea persoanelor fizice prevăzute la art. 69 alin. (3^1) din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a autorităţilor publice prevăzute la art. 69 alin. (1) din aceeaşi lege, fotocopii ale înscrisurilor care au stat la baza întocmirii actelor de stare civilă aflate în arhiva proprie, cu respectarea prevederilor Legii nr. 16/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Regulamentului (UE) 2016/679;
    c) asigură păstrarea registrelor şi hârtiei speciale în condiţii care să evite deteriorarea sau dispariţia acestora într-un spaţiu adecvat desfăşurării activităţii de stare civilă;
    d) propun necesarul de registre, hârtia specială necesară tipăririi actelor şi certificatelor de stare civilă, extraselor multilingve ale actelor de stare civilă şi certificatelor de divorţ, pentru anul următor, şi îl comunică anual S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M.B.;
    e) trimit centrelor militare, până la data de 5 a lunii următoare înregistrării decesului, documentul de evidenţă militară aflat asupra cetăţenilor încorporabili sau recruţilor;
    f) sesizează imediat unitatea de poliţie competentă şi informează S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M.B. în cazul pierderii sau furtului hârtiei speciale utilizate pentru tipărirea actelor de stare civilă, a certificatelor de stare civilă, a extraselor multilingve ale actelor de stare civilă şi a certificatelor de divorţ, în vederea dării acesteia în urmărire;
    g) transmit de îndată structurii de stare civilă din cadrul S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M.B. extras pentru uz oficial de pe actul de stare civilă anulat în baza sentinţei judecătoreşti rămase definitivă, în vederea dării în urmărire a certificatelor de stare civilă eliberate în baza acestuia atunci când nu pot fi retrase;
    h) în cazul identificării documentelor prevăzute la lit. f) şi g) informează de îndată S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M.B. în vederea revocării ordinului de dare în urmărire;
    i) colaborează cu direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi cu maternităţile pentru verificarea identităţii persoanelor internate fără acte de identitate asupra lor sau a căror identitate nu este cunoscută şi a cazurilor de părăsire a copiilor nou-născuţi şi neînregistraţi la starea civilă şi verifică lunar certificatele medicale constatatoare ale naşterii neridicate, netransmise sau neînregistrate electronic, pentru a se proceda la înregistrarea naşterii;
    j) colaborează cu unităţile sanitare, S.P.A.S. şi unităţile de poliţie, după caz, verifică situaţia persoanelor beneficiare de măsuri de asistenţă socială privind punerea în legalitate pe linie de stare civilă şi asigură sprijinul de specialitate până la rezolvarea fiecărui caz în parte, precum şi pentru clarificarea situaţiei cadavrelor cu identitate necunoscută;
    k) verifică şi validează actele de stare civilă în condiţiile art. 28 alin. (4);
    l) primesc cererile cetăţenilor români privind modificarea C.N.P. ca urmare a atribuirii sau înscrierii eronate ori în cazuri speciale privind valorificarea unor drepturi, pentru persoanele care au pierdut cetăţenia română sau sunt decedate şi cărora nu le-a fost atribuit C.N.P. şi le transmit electronic spre avizare S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M.B.

    (2) Şefii misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare de carieră ale României au următoarele atribuţii:
    a) întocmesc, potrivit legii, acte de naştere, de căsătorie şi de deces, în dublu exemplar, şi eliberează persoanelor fizice îndreptăţite, la cerere, certificate de stare civilă corespunzătoare privind actele şi faptele de stare civilă înregistrate;
    b) primesc cererile de transcriere a certificatelor, extraselor de stare civilă şi a extraselor multilingve ale actelor de stare civilă ale cetăţenilor români eliberate de autorităţile străine, dacă înregistrarea actului sau faptului de stare civilă a fost făcută în prealabil la autoritatea din statul în care actul sau faptul de stare civilă s-a produs şi în care misiunea diplomatică sau oficiile consulare de carieră ale României sunt acreditate să exercite funcţii consulare;
    c) primesc cererile cetăţenilor români aflaţi în străinătate de atribuire a C.N.P., pe care le transmit electronic la D.G.E.P.;
    d) primesc şi soluţionează cererile pentru eliberarea din Registrul de stare civilă exemplarul II, electronic, a certificatelor de stare civilă, a extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, precum şi a formularelor standard multilingve;
    e) primesc cererile de înscriere a menţiunilor prevăzute la art. 44 alin. (2) din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, însoţite de documentele depuse în susţinere;
    f) eliberează, la cererea titularilor, a reprezentanţilor legali sau persoanelor împuternicite cu procură specială ori împuternicire avocaţială, adeverinţe cu privire la statutul civil, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 18;
    g) propun necesarul de hârtie specială pentru actele de stare civilă, certificatele de stare civilă, extrasele multilingve ale actelor de stare civilă, pentru anul următor, şi îl comunică anual D.G.E.P. prin M.A.E. - DCons;
    h) dispun măsuri pentru păstrarea registrelor actelor de stare civilă exemplarul I şi hârtiei speciale necesare tipăririi actelor şi certificatelor de stare civilă, precum şi a extraselor multilingve ale actelor de stare civilă în condiţii care să asigure evitarea deteriorării sau a dispariţiei acestora şi asigură spaţiul necesar destinat desfăşurării activităţii de stare civilă;
    i) sesizează imediat D.G.E.P. în cazul pierderii sau furtului hârtiei speciale utilizate pentru tipărirea actelor de stare civilă, a certificatelor de stare civilă, a extraselor multilingve ale actelor de stare civilă şi a certificatelor de divorţ;
    j) transmit registrele cu actele de stare civilă exemplarul I, care se înregistrează la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră ale României, prin M.A.E. - Dcons, pe măsura constituirii unui registru sau la sfârşitul fiecărui an calendaristic cu actele aferente anului încheiat, la D.S.C. - Sector 1;
    k) distrug, pe bază de proces-verbal, certificatele de stare civilă şi extrasele multilingve ale actelor de stare civilă retrase, precum şi pe cele anulate la completare, prin tocare ireversibilă.


    CAP. III
    Sistemul informatic integrat pentru emiterea actelor de stare civilă
    SECŢIUNEA 1
    Organizarea şi administrarea S.I.I.E.A.S.C.
    ART. 14
    Introducerea, actualizarea, exploatarea şi valorificarea datelor din S.I.I.E.A.S.C. se realizează de către D.G.E.P./S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M.B., de S.P.C.L.E.P. şi primăriile din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale în care nu funcţionează S.P.C.L.E.P., precum şi de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare de carieră ale României, conform competenţelor.

    ART. 15
    (1) Actualizarea datelor din S.I.I.E.A.S.C. se realizează pe baza documentelor prezentate de persoana interesată şi a celor transmise de autorităţi şi instituţii publice ori entităţi private, potrivit atribuţiilor ce le revin, sau din oficiu, în situaţiile prevăzute de prezentele norme metodologice.
    (2) Autorităţile şi instituţiile publice şi entităţile private prevăzute la alin. (1) sunt:
    a) structurile de evidenţă a persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P., prin intermediul componentei informatizate a R.N.E.P.;
    b) M.A.E., prin misiunile diplomatice şi oficiile consulare de carieră ale României, pentru evenimentele de stare civilă intervenite în străinătate;
    c) instanţele judecătoreşti, pentru modificările intervenite în materie civilă;
    d) I.G.P.R., prin direcţiile de specialitate, pentru înregistrarea naşterii persoanelor aflate în situaţii speciale, precum şi pentru schimbarea numelui pe cale administrativă;
    e) Ministerul Public, pentru transmiterea documentelor prevăzute de lege, în vederea înregistrării decesului;
    f) S.P.A.S., alţi furnizori publici şi privaţi de servicii sociale, pentru înregistrarea naşterii persoanelor aflate în situaţii speciale;
    g) A.N.C. şi M.A.E., pentru persoanele care dobândesc sau pierd cetăţenia română;
    h) notarii publici, pentru declaraţii şi testamente în materie civilă, convenţii matrimoniale şi modificări în statutul civil, intervenite ca urmare a divorţului;
    i) medicii care profesează în cadrul unor unităţi sanitare publice/private, pentru transmiterea electronică a certificatelor medicale constatatoare ale naşterii şi decesului, precum şi a certificatelor medicale privind starea sănătăţii viitorilor soţi.

    (3) Procedura privind actualizarea datelor din S.I.I.E.A.S.C. în baza informaţiilor transmise electronic de către autorităţile şi instituţiile publice ori entităţile private, prevăzute la alin. (2) lit. b)-i), se stabileşte prin protocoale încheiate între acestea şi D.G.E.P.
    (4) În cazul identificării necesităţii interconectării S.I.I.E.A.S.C. cu sistemele autorităţilor, instituţiilor publice ori ale entităţilor private prevăzute la alin. (2), se încheie un protocol în condiţiile alin. (3).

    SECŢIUNEA a 2-a
    Componentele şi funcţionalităţile S.I.I.E.A.S.C.
    ART. 16
    S.I.I.E.A.S.C. este constituit din următoarele componente principale:
    a) Registrul de stare civilă exemplarul II - conţine actele de stare civilă prin care se dovedeşte naşterea, căsătoria sau decesul unei persoane; în Registrul de stare civilă exemplarul II se înscriu menţiuni ulterioare de către ofiţerul de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. şi din cadrul primăriilor unităţilor administrativ-teritoriale unde nu funcţionează S.P.C.L.E.P., S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M.B. şi de către D.G.E.P.;
    b) Registrul unic al menţiunilor - se organizează la nivelul fiecărui/fiecărei S.P.C.L.E.P. şi primării din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale unde nu funcţionează S.P.C.L.E.P. şi conţine menţiunile transmise electronic ofiţerului de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P./primăriei care are în păstrare Registrul de stare civilă exemplarul I, pentru a fi operate pe actele de stare civilă exemplarul I şi exemplarul II, după caz;
    c) Registrul de intrare-ieşire - conţine numărul atribuit solicitărilor în materie de stare civilă adresate D.G.E.P./ S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M.B.; numărul este atribuit din S.I.I.E.A.S.C. consecutiv şi neîntrerupt, începând de la data de 1 ianuarie, cu numărul 1, până la data de 31 decembrie, cu numărul ultimei cereri înregistrate;
    d) Registrul local de intrare-ieşire - conţine numărul atribuit cererilor prin care se solicită înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă, a menţiunilor ulterioare, a dosarelor de divorţ, precum şi a altor cereri pe linie de stare civilă, la nivelul S.P.C.L.E.P. şi primăriilor din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale unde aceste servicii nu sunt constituite; numărul este atribuit din S.I.I.E.A.S.C. consecutiv şi neîntrerupt, începând de la data de 1 ianuarie, cu numărul 1, până la data de 31 decembrie, cu numărul ultimei cereri înregistrate;
    e) Registrul unic al eliberării certificatelor/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă - se organizează la nivelul fiecărui/fiecărei S.P.C.L.E.P. şi primării din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale unde aceste servicii nu sunt constituite şi cuprinde informaţii privind titularul, solicitantul, data eliberării, semnătura, precum şi seria şi numărul certificatelor/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă eliberate;
    f) Registrul privind eliberarea adeverinţelor de înhumare/incinerare - se organizează la nivelul fiecărui/fiecărei S.P.C.L.E.P. şi primării din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale unde aceste servicii nu sunt constituite şi cuprinde informaţii privind persoana decedată, solicitantul, numărul de înregistrare, data eliberării, semnătura de primire;
    g) Registrul unic al certificatelor de divorţ - ţine evidenţa centralizată a certificatelor de divorţ emise de ofiţeri de stare civilă şi notari publici;
    h) Evidenţa electronică a dispoziţiilor emise privind schimbarea numelui pe cale administrativă;
    i) Evidenţa electronică a dispoziţiilor emise de primarul unităţii administrativ-teritoriale, în materie de stare civilă;
    j) R.P.I.D. - se actualizează de către poliţiştii criminalişti cu informaţii privind mama a cărei naştere nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă şi a dat naştere unui copil;
    k) Registrul certificatelor medicale constatatoare ale naşterii şi ale decesului şi al celor privind starea sănătăţii viitorilor soţi - conţine lista detaliată a certificatelor medicale necesare înregistrării actelor şi faptelor de stare civilă;
    l) Registrul expertizelor medico-legale - conţine lista detaliată a expertizelor medico-legale, ce constituie documente necesare pentru înregistrarea actului de naştere, în lipsa certificatelor medicale constatatoare ale naşterii;
    m) Registrul controalelor efectuate de D.G.E.P. - conţine planificarea activităţii de control şi rezultatul acesteia, efectuată la nivelul S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M.B., S.P.C.L.E.P. şi primăriilor din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale unde aceste servicii nu sunt constituite, măsurile dispuse şi monitorizarea punerii în aplicare a acestora;
    n) Registrul controalelor efectuate de S.P.C.J.E.P./ D.G.E.P.M.B. - conţine planificarea activităţii de control şi rezultatul acesteia, efectuată la nivelul S.P.C.L.E.P. şi primăriilor din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale unde aceste servicii nu sunt constituite, din raza de competenţă, măsurile dispuse şi monitorizarea punerii în aplicare a acestora.


    ART. 17
    (1) Fişa persoanei se constituie din datele înregistrate în S.I.I.E.A.S.C. despre o persoană cetăţean român, apatrid, cetăţean străin, cetăţean al statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene, structurate pe date personale, date ale părinţilor, copiilor, soţului/soţiei, evenimente de viaţă, inclusiv cu istoricul acestora.
    (2) Fişa persoanei este accesată din S.I.I.E.A.S.C. în scopul consultării informaţiilor despre persoană, precum şi a actelor de stare civilă cu privire la aceasta.

    ART. 18
    (1) S.I.I.E.A.S.C. conţine o componentă funcţională externă, denumită în continuare portal extern, şi o componentă funcţională destinată instituţiilor şi autorităţilor publice, denumită în continuare portal instituţii partenere.
    (2) Portalul extern permite interacţiunea cetăţenilor şi a medicilor cu structurile de stare civilă într-un format standardizat şi cu respectarea cerinţelor privind identificarea utilizatorului; prin portalul extern cetăţeanul are posibilitatea depunerii cererii şi a documentelor necesare pentru înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă, pentru transcrierea certificatelor/ extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă eliberate de autorităţile străine, pentru eliberarea certificatelor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă române/adeverinţelor cu privire la statutul civil, a cererilor şi documentelor necesare constatării divorţului pe cale administrativă de către ofiţerul de stare civilă, precum şi a celor care implică înscrierea de menţiuni pe actele de stare civilă, în condiţiile prezentelor norme metodologice.
    (3) Portalul instituţiilor partenere expune o interfaţă generică de căutare a persoanelor în S.I.I.E.A.S.C., dedicată instituţiilor prevăzute la art. 69 alin. (1) - (3) din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care nu deţin un sistem informatic prin care să acceseze direct serviciile expuse de către S.I.I.E.A.S.C., în condiţiile art. 15 alin. (4).

    ART. 19
    (1) Aplicaţia offline este componenta S.I.I.E.A.S.C. care permite înregistrarea şi emiterea actelor de stare civilă, precum şi eliberarea certificatelor de stare civilă şi a adeverinţei de înhumare/incinerare, în cazul apariţiei unor disfuncţionalităţi la nivelul sistemului central S.I.I.E.A.S.C. sau al unor întreruperi temporare ale liniilor de comunicaţii ori alte cazuri similare.
    (2) Aplicaţia offline este un instrument informatic alternativ, cu soluţii avansate de securitate, care dispune de mecanisme de validare a unicităţii informaţiilor, astfel încât să se asigure integritatea informaţiilor şi validarea procesului de sincronizare a datelor în S.I.I.E.A.S.C.

    ART. 20
    S.I.I.E.A.S.C. asigură, prin proceduri informatice, următoarele funcţionalităţi:
    a) atribuirea automată a numărului şi datei înregistrării actelor de stare civilă, a seriei şi numărului certificatelor de stare civilă şi extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, a numărului certificatelor electronice de stare civilă;
    b) generarea automată a textelor de menţiuni, prevăzute în anexa nr. 20;
    c) actualizarea în timp real a S.N.I.E.P., de la data înregistrării actului de stare civilă privind cetăţenii români sau a modificărilor intervenite în statutul civil al acestora ori ca urmare a schimbării numelui;
    d) generarea automată a C.N.P. potrivit prezentelor norme metodologice;
    e) transmiterea buletinelor statistice de naştere, căsătorie, deces şi divorţ Institutului Naţional de Statistică, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
    f) transmiterea către Centrul Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale, după înregistrarea evenimentului de stare civilă, a extrasului de pe actul de căsătorie şi a convenţiei matrimoniale, după caz, a certificatului de divorţ în urma constatării de către ofiţerul de stare civilă a divorţului pe cale administrativă, precum şi a informaţiilor privind decesul persoanei;
    g) returnarea automată a C.N.P. către unitatea sanitară/medicul care a transmis electronic certificatul medical constatator al naşterii, odată cu întocmirea actului de naştere.


    ART. 21
    Prin intervenţia D.G.E.P./S.P.C.J.E.P/ D.G.E.P.M.B. şi S.P.C.L.E.P., după caz, S.I.I.E.A.S.C. asigură următoarele funcţionalităţi:
    a) accesarea S.N.I.E.P. pentru interogarea şi preluarea datelor persoanelor necesare soluţionării cererilor din S.I.I.E.A.S.C.;
    b) transmiterea către sistemul informatic gestionat de I.G.I. a informaţiilor privind căsătoria, decesul şi divorţul cetăţenilor străini, apatrizilor şi cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau Confederaţiei Elveţiene, înregistrate în S.I.I.E.A.S.C.;
    c) transmiterea informaţiilor privind decesul înregistrat în baza hotărârilor declarative de moarte la Institutul Naţional de Criminalistică din cadrul I.G.P.R.;
    d) transmiterea către Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative din cadrul I.G.P.R., către Direcţia generală a finanţelor publice judeţene/a municipiului Bucureşti şi către serviciile publice comunitare de paşapoarte teritoriale de la locul de domiciliu/ultimului domiciliu a menţiunilor de schimbare a numelui pe cale administrativă înscrise pe marginea actelor de stare civilă;
    e) generarea situaţiilor statistice privind înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă şi a altor indicatori pe linie de stare civilă pe baza informaţiilor disponibile în S.I.I.E.A.S.C.;
    f) gestionarea actelor de stare civilă.


    ART. 22
    Structura componentelor S.I.I.E.A.S.C., astfel cum sunt definite la art. 16-19, se stabileşte prin ordin al ministrului afacerilor interne.

    ART. 23
    Pentru îndeplinirea dispoziţiilor art. 15, 20 şi 21, S.I.I.E.A.S.C. permite integrarea şi interoperabilitatea, pentru a realiza schimbul de date unidirecţional sau bidirecţional, între acesta şi celelalte sisteme implicate, într-un format standardizat şi cu respectarea cerinţelor de securitate.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Nomenclatoarele unitare de interes general utilizate pentru ţinerea în actualitate a S.I.I.E.A.S.C.
    ART. 24
    (1) Pentru prelucrarea automată a datelor şi pentru ţinerea în actualitate a S.I.I.E.A.S.C. se utilizează nomenclatoarele unitare de interes general, constituite în funcţie de următoarele categorii de date:
    a) tipuri de registre/acte/certificate de stare civilă/extrase multilingve;
    b) unităţi administrativ-teritoriale, localităţi şi artere de circulaţie situate pe teritoriul României;
    c) tipuri de locuri de producere a evenimentelor de stare civilă;
    d) state şi cetăţenii;
    e) misiuni diplomatice şi oficii consulare ale României;
    f) tipuri de înregistrări ale actelor de stare civilă;
    g) tipuri de menţiuni;
    h) tipuri de regimuri matrimoniale;
    i) cauze de deces;
    j) motive de schimbare a numelui de familie/prenumelui;
    k) tipuri de documente de identitate;
    l) acte normative/administrative;
    m) tipuri de instituţii şi autorităţi publice.

    (2) Modificarea sau completarea nomenclatoarelor unitare de interes general prevăzute la alin. (1) se realizează de către D.G.E.P. prin proceduri informatice, în baza comunicărilor autorităţilor şi instituţiilor publice abilitate.
    (3) Datele prevăzute la alin. (1) lit. d) şi e) sunt actualizate de către D.G.E.P. pe baza informaţiilor puse la dispoziţie de către M.A.E., cu respectarea codificărilor stabilite prin standardul ISO 3166. În procesul de actualizare a datelor din S.I.I.E.A.S.C. sunt utilizate denumirile oficiale ale ţărilor, cu excepţia situaţiilor în care dimensiunea rubricilor specifice actelor şi certificatelor de stare civilă nu permite înscrierea completă a titulaturii statelor, caz în care sunt utilizate denumirile scurte/uzuale.

    ART. 25
    În scopul respectării limitărilor tehnice existente, D.G.E.P. poate decide măsuri suplimentare de formatare a datelor înscrise pe actele sau documentele de stare civilă.

    CAP. IV
    Înregistrarea actelor de stare civilă
    SECŢIUNEA 1
    Registrele de stare civilă
    ART. 26
    (1) Registrele de stare civilă sunt documentele în care se întocmesc actele de naştere, de căsătorie şi de deces.
    (2) Registrul de stare civilă exemplarul I al actelor de stare civilă se completează informatic şi se păstrează în Registrul de stare civilă exemplarul I, pe suport hârtie, iar exemplarul II al actelor de stare civilă se întocmeşte numai electronic în S.I.I.E.A.S.C.
    (3) Registrul de stare civilă exemplarul I se vizează pentru deschidere şi pentru închidere de către primar şi ofiţerul de stare civilă/şeful misiunii diplomatice şi funcţionarul consular cu atribuţii de stare civilă, potrivit proceselor-verbale prevăzute în anexa nr. 21.

    ART. 27
    (1) Registrul de stare civilă exemplarul I şi II conţine actele de stare civilă înregistrate într-un an calendaristic începând de la data de 1 ianuarie, cu numărul 1, şi se termină la 31 decembrie, cu numărul ultimului act înregistrat; numerotarea actelor de stare civilă se face în momentul întocmirii acestora, consecutiv şi neîntrerupt.
    (2) În anul 2024, trecerea la înregistrarea în sistem informatic se realizează la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale prin înscrierea de la unu până la trei caractere egale cu cifra 9 reprezentând cifra miilor, a sutelor sau, după caz, a zecilor, înainte de numărul reprezentând actul consecutiv înregistrat în registrul de stare civilă. Registrele de stare civilă exemplarul I şi II conţinând actele de stare civilă înregistrate fizic până la trecerea la înregistrarea în sistem informatic se închid.
    (3) Registrul de stare civilă exemplarul I se arhivează în registre constituite până la 300 de acte de stare civilă; dacă registrul nu se termină înainte de expirarea anului în curs, se încheie cu numărul de acte întocmite până la data de 31 decembrie.
    (4) În situaţia în care într-un an calendaristic se întocmesc mai puţin de 50 de acte de stare civilă, registrul de stare civilă se poate constitui pe mai mulţi ani, închiderea acestuia realizându-se la sfârşitul anului calendaristic, chiar dacă se depăşeşte numărul de 300 de acte de stare civilă.

    ART. 28
    (1) Registrul de stare civilă exemplarul II conţine:
    a) imaginea şi datele asociate exemplarului II al actelor de stare civilă întocmite până la data de 31.12.2020, aflat în arhiva electronică a S.I.I.E.A.S.C.;
    b) imaginea şi datele asociate exemplarului I al actelor de stare civilă întocmite începând cu 1.01.2021 până la operaţionalizarea S.I.I.E.A.S.C.;
    c) exemplarul II al actelor de stare civilă, înregistrat electronic după operaţionalizarea S.I.I.E.A.S.C.

    (2) Constituirea în format electronic a Registrului de stare civilă exemplarul II se realizează prin procesul de verificare şi validare a actelor de stare civilă menţionate la alin. (1) lit. a) şi b), în termen de 5 ani de la data operaţionalizării S.I.I.E.A.S.C., în baza Registrului de stare civilă exemplarul I aflat în arhiva S.P.C.L.E.P./primăriei emitent(e).
    (3) Verificarea şi validarea actelor de stare civilă se fac progresiv, începând cu actele de naştere, de căsătorie şi de deces, în ordinea inversă a întocmirii în timp a acestora, în condiţiile prevăzute la alin. (2), sau în termen de 3 zile, la solicitarea nominală a D.G.E.P./S.P.C.J.E.P./ D.G.E.P.M.B./S.P.C.L.E.P./primăriei din cadrul unităţii administrativ-teritoriale unde aceste servicii nu sunt constituite/misiunii diplomatice sau oficiului consular de carieră a/al României, care are spre soluţionare o solicitare de înregistrare a unui eveniment de stare civilă, de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă ale cetăţenilor români eliberate de autorităţile străine sau de eliberare a certificatelor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă/adeverinţei cu privire la statutul civil.
    (4) Verificarea şi validarea actelor de stare civilă presupun completarea tuturor datelor din imaginea scanată a actelor existente în arhiva electronică, inclusiv a menţiunilor înscrise pe marginea actelor, confruntarea acestora cu datele din exemplarul I al actelor de stare civilă corespondente şi semnarea electronică de către ofiţerul de stare civilă care are în păstrare Registrul de stare civilă exemplarul I; ulterior, dacă se constată că datele asociate din actele de stare civilă validate au fost completate eronat, se procedează la îndreptarea acestora şi la semnarea electronică de către ofiţerul de stare civilă.
    (5) În situaţia în care se constată lipsa unui act de stare civilă din arhiva electronică digitizată, imaginea şi datele asociate se preiau şi se validează de pe exemplarul I al actelor de stare civilă aflat în arhiva S.P.C.L.E.P./primăriei emitent(e), potrivit alin. (4).
    (6) S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M.B. organizează şi monitorizează activitatea prevăzută la alin. (4) şi (5) şi, în situaţia în care aceasta nu poate fi realizată la nivel local, validează actele de stare civilă în aceleaşi condiţii.
    (7) La validarea actelor de stare civilă se respectă următoarele reguli:
    a) rubricile referitoare la locul naşterii, locul încheierii căsătoriei şi la locul decesului din actele de stare civilă se completează cu denumirea actuală, potrivit organizării administrativ-teritoriale a României; astfel se procedează şi pentru completarea rubricilor referitoare la judeţ; în cazul municipiului Bucureşti, la rubrica „comuna/oraşul/municipiul“ se înscrie „sectorul“, iar cuvântul „judeţ“ se înlocuieşte şi se înscrie „Municipiul Bucureşti“; completarea tuturor rubricilor din actele de stare civilă se face cu respectarea întocmai a regulilor gramaticale stabilite de Academia Română; la rubrica privind locul înregistrării se înscriu atât denumirea actuală, cât şi cea din actul de stare civilă; în situaţia schimbării denumirii localităţii se înscriu atât denumirea actuală, cât şi cea din actul de stare civilă;
    b) rubricile privind numele de familie, prenumele, denumirea localităţii, judeţul sau ţara, sexul sub forma „MASCULIN“ sau „FEMININ“ se completează cu majuscule, de tipar şi cu folosirea alfabetului latin extins şi a diacriticelor, după caz;
    c) rubricile privind „anul“ şi „ziua“ se completează cu cifre arabe, iar rubrica privind „luna“ se completează cu majuscule, fără prescurtări;
    d) rubricile asociate actului de stare civilă validat, care nu sunt completate în actul care se validează, nu se completează;
    e) dacă naşterea s-a produs în străinătate, la rubrica „Localitatea“ se înscrie localitatea unde s-a născut, iar la rubrica „Judeţul“ se înscrie ţara cu denumirea actuală; în acelaşi mod se procedează şi în cazul rubricilor „Locul încheierii căsătoriei“ şi „Locul decesului“; la rubrica „Menţiuni“ se înscrie, după caz, sintagma: „ACT TRANSCRIS“;
    f) dacă în actul de stare civilă nu este completată rubrica referitoare la numele de familie şi prenumele unuia sau ale ambilor părinţi, nu se completează nici rubricile corespunzătoare din actul de stare civilă validat;
    g) în actele de stare civilă validate nu se înscriu menţiuni referitoare la religia sau naţionalitatea titularului/titularilor, dacă acestea nu sunt completate în act;
    h) în actele de naştere ale celor recunoscuţi şi apoi legitimaţi prin căsătoria părinţilor, la rubrica „Numele de familie al mamei“ se înscrie numele de familie dobândit prin căsătorie;
    i) în actele de naştere întocmite în Transilvania în perioada în care s-a aplicat legea străină, la rubrica „Numele de familie al mamei“, în cazul copiilor născuţi în timpul căsătoriei, se înscrie numele de familie al tatălui, întrucât, în astfel de cazuri, la rubrica „Numele de familie al mamei“ se înscria în registru numele de familie anterior încheierii căsătoriei;
    j) dacă în registrele de stare civilă sunt înscrise expresii ca „văduva lui Popescu Ion“, la completarea rubricii „Numele de familie“ se înscrie numele de familie al femeii, respectiv „Popescu“;
    k) la completarea numelui de familie nu se ţine seama de cuvintele scrise în paranteză sau de particulele „zis“, „recte“ ori „născută“;
    l) cuvintele „sir“, „sin“ şi „von“, precum şi alte titluri de nobleţe, gradele militare sau confesionale, aflate înaintea numelor de familie, nu vor fi preluate;
    m) dacă într-un act de stare civilă datele sunt trecute sub forma „13/26 aprilie“, respectiv data pe stil vechi şi pe stil nou, în datele asociate actului de stare civilă validat se înscriu ca dată cea de-a doua şi luna cu majuscule, respectiv „26 APRILIE“.

    (8) În procesul de validare pentru stabilirea exactă a numelui de familie al copiilor recunoscuţi şi apoi legitimaţi prin căsătoria ulterioară a părinţilor se va ţine seama de următoarele:
    a) cei recunoscuţi până la 10 iulie 1943 şi nelegitimaţi prin căsătoria ulterioară a părinţilor poartă numele de familie al mamei, iar dacă au fost legitimaţi poartă numele de familie al tatălui;
    b) cei recunoscuţi sau legitimaţi între 10 iulie 1943 şi 31 ianuarie 1954 poartă numele de familie al celor care i-au recunoscut sau i-au legitimat;
    c) cei recunoscuţi în localităţile din Ardealul de Nord până la 6 martie 1945, dacă nu au fost şi legitimaţi prin căsătorie, poartă numele de familie al mamei, iar dacă au fost legitimaţi, poartă numele de familie al tatălui.


    ART. 29
    (1) În arhiva S.P.C.L.E.P./primăriilor unităţii administrativ-teritoriale, registrele de stare civilă exemplarul I se ordonează şi se organizează pe acte şi fapte de stare civilă, cronologic.
    (2) În evidenţa electronică, Registrul de stare civilă exemplarul II se ordonează pe unităţi administrativ-teritoriale, iar în cadrul acestora, pe acte şi fapte de stare civilă, cronologic.
    (3) În evidenţa S.P.C.J.E.P., registrele de stare civilă în format fizic, exemplarul II, se ordonează şi se organizează pe unităţi administrativ-teritoriale, iar în cadrul acestora, pe acte şi fapte de stare civilă, cronologic.

    ART. 30
    Registrele de stare civilă exemplarul I şi hârtia specială pentru tipărirea actelor de stare civilă, certificatelor de stare civilă, extraselor multilingve ale actelor de stare civilă şi certificatelor de divorţ se păstrează separat de restul arhivei care se creează la nivelul S.P.C.L.E.P. şi al primăriilor unde nu funcţionează S.P.C.L.E.P., în încăperi special amenajate, asigurându-se securitatea acestora şi accesul numai pentru ofiţerul de stare civilă.

    ART. 31
    (1) Registrul de stare civilă exemplarul I se predă Serviciului Municipiului Bucureşti/serviciilor judeţene al/ale Arhivelor Naţionale, după 100 de ani de la crearea/întocmirea actelor de stare civilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 16/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Registrul de stare civilă exemplarul II în format fizic se predă Serviciului Municipiului Bucureşti/serviciilor judeţene al/ale Arhivelor Naţionale, după 100 de ani de la crearea/întocmirea actelor de stare civilă acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    (3) Pentru registrele de stare civilă constituite după operaţionalizarea S.I.I.E.A.S.C., o copie a Registrului de stare civilă exemplarul II se predă electronic Serviciului Municipiului Bucureşti/serviciilor judeţene al/ale Arhivelor Naţionale, după 100 de ani de la întocmirea actelor de stare civilă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

    ART. 32
    (1) Documentele arhivate la nivelul S.P.C.J.E.P./S.P.C.L.E.P./primăriilor unităţilor administrativ-teritoriale, care au stat la baza înregistrării actelor şi faptelor de stare civilă, precum şi la înscrierea menţiunilor ulterioare se păstrează 50 de ani de la crearea lor; la expirarea termenului de păstrare, acestea pot fi scoase din evidenţa arhivei, prin selecţionare, cu aprobarea serviciilor judeţene/Serviciului Municipiului Bucureşti ale/al Arhivelor Naţionale, conform prevederilor art. 11 din Legea nr. 16/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Documentele deţinute electronic, care au stat la baza înregistrării actelor şi faptelor de stare civilă, precum şi la înscrierea menţiunilor ulterioare se păstrează în S.I.I.E.A.S.C.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Înregistrarea actelor de stare civilă
    ART. 33
    (1) Declaraţiile privind înregistrarea actelor de stare civilă se fac în faţa ofiţerului de stare civilă, verbal, pentru înregistrarea naşterii şi decesului, şi în scris, pentru căsătorie; declararea cu depăşirea termenelor legale a naşterii, respectiv a decesului se face în scris, cu arătarea motivelor întârzierii.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), declaraţiile făcute prin portalul extern pentru înregistrarea naşterii şi decesului, precum şi declaraţiile de căsătorie se fac în scris, de către persoanele care se autentifică cu certificat calificat/certificat pentru semnătură electronică avansată emis de M.A.I. sau au un cont valid de identificare creat de către orice S.P.C.L.E.P./primărie a unităţii administrativ-teritoriale unde aceste servicii nu sunt constituite.
    (3) Declaraţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) se înregistrează în Registrul local de intrare-ieşire, prevăzut la art. 16 lit. d).
    (4) Ofiţerul de stare civilă este obligat să verifice conţinutul declaraţiei şi concordanţa acesteia cu actele sau certificatele de stare civilă şi cu celelalte înscrisuri prezentate în original de declarant sau existente în S.N.I.E.P. şi S.I.I.E.A.S.C., după caz.
    (5) Documentele în baza cărora se înregistrează actele de stare civilă sau se înscriu menţiuni pe acestea, prevăzute de prezentele norme metodologice, se solicită de ofiţerul de stare civilă în original, se scanează, se încarcă în S.I.I.E.A.S.C. şi se asociază la dosarul electronic constituit.
    (6) Documentele preluate electronic de la emitenţi, necesare înregistrării actelor de stare civilă sau înscrierii menţiunilor, se asociază la dosarul electronic constituit; în situaţia în care documentele nu există în format electronic, ofiţerul de stare civilă este obligat să scaneze şi să încarce originalul acestora şi să le restituie deponentului imediat după confruntarea datelor.
    (7) Actele de identitate şi certificatele de stare civilă necesare înregistrării actelor de stare civilă sau înscrierii menţiunilor se solicită în situaţia în care din verificările efectuate în S.N.I.E.P. şi S.I.I.E.A.S.C. persoanele sau actele de stare civilă în cauză nu sunt identificate.
    (8) Dacă în urma verificărilor în S.N.I.E.P. nu sunt identificate persoanele sau sunt identificate însă nu au ataşată fotografia ori aceasta nu corespunde cu fizionomia, se solicită prezentarea în original a actelor de identitate.
    (9) Pentru înregistrarea actelor de stare civilă şi înscrierea menţiunilor, solicitările de verificare adresate instituţiilor implicate se generează electronic din S.I.I.E.A.S.C. şi se transmit în mod similar.

    ART. 34
    Documentele emise de autorităţile străine, prezentate pentru înregistrarea în registrele de stare civilă române, precum şi traducerile acestora efectuate în străinătate trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) documentele eliberate de instituţii ale statelor semnatare ale Convenţiei de la Haga din 5 octombrie 1961 cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine se apostilează;
    b) documentele eliberate de statele cu care România a încheiat tratate/convenţii/acorduri de asistenţă judiciară sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau orice altă formalitate;
    c) documentele eliberate de statele membre ale Uniunii Europene care intră sub incidenţa Regulamentului (UE) 2016/1.191 al Parlamentului European şi al Consiliului din 6 iulie 2016 privind promovarea liberei circulaţii a cetăţenilor prin simplificarea cerinţelor de prezentare a anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.024/2012 sunt scutite de apostilare sau orice altă formalitate;
    d) documentele care nu se regăsesc în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a)-c) se supralegalizează, în conformitate cu prevederile art. 1.093 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) documentele de stare civilă ale persoanelor care au statut de beneficiar al unei forme de protecţie internaţionale în orice stat membru al Uniunii Europene sunt exceptate de la apostilare/supralegalizare.


    ART. 35
    (1) Forma, conţinutul şi datele cuprinse în actele de stare civilă, precum şi menţiunile de pe marginea acestora se completează informatic.
    (2) Sunt interzise ştersăturile, răzuirile, prescurtările, adăugirile şi corecturile în cuprinsul actelor de stare civilă sau al documentelor primare care stau la baza întocmirii actelor, precum şi în cuprinsul menţiunilor înscrise pe marginea acestora.
    (3) Ofiţerul de stare civilă care înregistrează actul de stare civilă exemplarul II aplică semnătura electronică şi, în mod automat, se generează sigiliul S.I.I.E.A.S.C.; declarantul, viitorii soţi şi martorii semnează prin intermediul unor dispozitive de captare digitală a semnăturii olografe.
    (4) Actul de stare civilă exemplarul I se generează informatic după exemplarul II şi se semnează olograf de ofiţerul de stare civilă, declarant, viitorii soţi şi martori, după caz, şi se aplică sigiliul potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 22.
    (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), în cazul în care dosarul de declarare a naşterii sau a decesului s-a depus la un alt S.P.C.L.E.P. sau altă primărie decât cel/cea competent/ă să soluţioneze cererea ori în situaţiile prevăzute la art. 3 alin. (8) din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, actul de stare civilă nu se semnează de către declarant.

    ART. 36
    Întocmirea actelor de stare civilă şi înscrierea menţiunilor se fac în limba română, folosindu-se alfabetul latin extins, cu respectarea următoarelor reguli:
    a) rubricile privind numele de familie, prenumele, denumirea localităţii, judeţul sau ţara şi cauza decesului se completează cu majuscule, de tipar;
    b) rubricile privind „anul“ şi „ziua“ se completează cu cifre arabe, iar rubrica privind „luna“ se completează cu majuscule, fără prescurtări;
    c) în rubrica „Sexul“ se înscrie cu majuscule „MASCULIN“ sau „FEMININ“, conform certificatului medical constatator al naşterii/decesului;
    d) rubrica „naţionalitatea“ se completează numai la cererea scrisă a titularului actului sau a reprezentantului legal, iar în rubrica „Cetăţenia“ se înscrie cetăţenia stabilită potrivit actului de identitate/paşaportului prezentat sau a certificatului de cetăţenie eliberat de autorităţile române;
    e) rubricile din actele de naştere, căsătorie şi deces, referitoare la locul naşterii părinţilor, al soţilor şi al decedatului, se completează cu denumirea actuală a comunei, oraşului, municipiului sau sectorului municipiului Bucureşti, potrivit organizării administrativ-teritoriale a României; rubricile referitoare la judeţ se completează cu denumirea actuală a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti; în cazul municipiului Bucureşti, în rubrica „comuna/oraşul/municipiul“ se înscrie „sectorul“, iar cuvântul „judeţ“ se înlocuieşte şi se înscrie „Municipiul Bucureşti“;
    f) completarea tuturor rubricilor din actele de stare civilă se face cu folosirea diacriticelor în vederea ortografierii corecte a numelor de familie/prenumelor; în ceea ce priveşte denumirea localităţilor, înlocuirea literei „î“ cu „â“ din cuprinsul acestora se face conform Legii nr. 290/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României;
    g) în cazul în care se transcrie un certificat/extras de stare civilă/extras multilingv al actului de stare civilă procurat din străinătate, în rubrica referitoare la „localitate“ se înscrie denumirea localităţii, aşa cum rezultă din actul prezentat şi din traducerea legalizată, iar rubrica „judeţul“ se înlocuieşte cu „ţara“ unde a fost înregistrat;
    h) rubricile care nu se completează se barează cu o linie orizontală, înainte de a fi semnat actul;
    i) în rubrica referitoare la „domiciliu“ se înscrie adresa de domiciliu din actele de identitate prezentate, cu excepţia cazurilor în care legitimarea se face cu paşaport pentru cetăţeni români cu menţionarea statului de domiciliu, unde la „domiciliu“ se preia ţara de domiciliu; în cazul cetăţenilor străini se înscrie doar ţara, cu excepţia cazurilor în care legitimarea se face cu permis de şedere pe termen lung cu domiciliu în România.


    ART. 37
    Actele de naştere, de căsătorie şi de deces, întocmite în cazuri speciale, se înregistrează cu respectarea regulilor prevăzute la art. 36 şi a următoarelor:
    a) în actele de naştere înregistrate tardiv după trecerea unui an de la data naşterii, întocmite în baza hotărârilor judecătoreşti de înregistrare tardivă a naşterii, transcrise, reconstituite, precum şi întocmite ulterior, ori ca urmare a încuviinţării adopţiei, rubricile privind declarantul şi „a prezentat certificatul medical constatator al naşterii nr. ....., eliberat de ........, din care rezultă că s-a născut un copil .......“ nu se completează;
    b) în actele de deces transcrise, reconstituite, întocmite ulterior, întocmite ca urmare a înregistrării decesului produs în străinătate ori în baza unei hotărâri judecătoreşti declarative de moarte, rubricile privind declarantul şi „a prezentat certificatul medical constatator al decesului nr. .........., eliberat de .............“ şi „cauza decesului fiind ...............“ nu se completează;
    c) în actele de căsătorie reconstituite, întocmite ulterior sau transcrise, textul „văzând că publicaţia cerută de lege s-a efectuat în termen şi că nu s-a făcut opoziţie la această căsătorie, în temeiul consimţământului exprimat personal de fiecare dintre viitorii soţi prezenţi“ şi „rubricile cu privire la martori“ nu se completează; în textul „noi, .......... ofiţer de stare civilă, am încheiat prezentul act de căsătorie“ se înlocuieşte menţiunea „încheiat“ şi se înscrie, după caz, „reconstituit“, „întocmit ulterior“, „transcris“;
    d) în actele de căsătorie reconstituite, întocmite ulterior, transcrise, la rubrica referitoare la „domiciliu“ se înscrie domiciliul actual al fiecărui soţ;
    e) în actele de stare civilă transcrise, rubricile cu privire la „numele de familie“ şi/sau „prenumele“ se completează cu respectarea dispoziţiilor art. 2.576 şi 2.589 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
    f) în cazul în care din certificatul/extrasul de căsătorie/extrasul multilingv al actului de căsătorie transcris nu rezultă numele de familie ce urmează a fi purtat în timpul căsătoriei, acesta se completează cu cel declarat de soţi;
    g) pe actele de stare civilă exemplarul II ofiţerul de stare civilă aplică semnătura electronică şi, în mod automat, se generează sigiliul S.I.I.E.A.S.C., iar actele de stare civilă exemplarul I se semnează olograf de ofiţerul de stare civilă şi se aplică sigiliul potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 22.


    ART. 38
    În Registrul de stare civilă exemplarul I se înscriu menţiunile transmise electronic în Registrul unic al menţiunilor, prin aplicarea etichetei autocolante ce se tipăreşte cu textul de menţiune corespunzător.

    ART. 39
    (1) În situaţia prevăzută la art. 2 alin. (5) din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, actele de stare civilă exemplarul I completate olograf se arhivează în Registrul de stare civilă exemplarul I, iar imediat după încetarea forţei majore sau înlăturarea disfuncţionalităţilor de ordin tehnic se constituie dosarul electronic al actului prin completarea informatică a exemplarului II după exemplarul I, şi încărcarea fotocopiilor conforme cu originalul ale documentelor care stau la baza înregistrării actelor şi faptelor de stare civilă, păstrându-se consecutivitatea actelor.
    (2) Dacă în timpul completării olografe a actului, înainte de a fi semnat de declarant, de soţi ori de martori şi de ofiţerul de stare civilă, se constată o greşeală, pagina completată greşit se anulează prin două linii trasate în diagonală („X“), cu cerneală roşie, scriindu-se, cu majuscule de tipar, textul „PAGINĂ ANULATĂ“, iar numărul actului ce corespunde acesteia se trece pe fila următoare, unde se întocmeşte actul corect.
    (3) Dispoziţiile prevăzute la art. 30-32 se aplică în mod corespunzător.

    ART. 40
    (1) După întocmirea actelor de căsătorie şi a celor de naştere în cazul adopţiei, respectiv după înscrierea menţiunilor, care atrag după sine schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui şi a sexului, precum şi în cazul întocmirii actului de deces, ofiţerul de stare civilă este obligat să anuleze actul de identitate, după cum urmează:
    a) cartea de identitate şi cartea de identitate simplă se anulează prin tăierea colţului, stânga jos, astfel încât să fie cuprins numărul documentului, iar cărţile de identitate electronice prin deteriorarea suportului de stocare;
    b) cărţile de identitate provizorii se anulează prin bararea cu o linie diagonală a paginii în care sunt înscrise datele de stare civilă şi înscrierea menţiunii ,,ANULAT“, a datei, a numelui de familie şi a prenumelui ofiţerului de stare civilă care procedează la anulare; după data asigurării condiţiilor tehnice necesare emiterii noii cărţi de identitate provizorii, aceasta se anulează prin tăierea colţului, astfel încât să fie cuprins numărul documentului;
    c) buletinele de identitate se anulează prin decuparea colţului uneia dintre cele două coperte care să cuprindă seria şi numărul documentului.

    (2) Documentele de identitate prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c) se restituie titularului sau reprezentantului legal, respectiv declarantului decesului în cazul decesului persoanei, iar documentele prevăzute la alin. (1) lit. b) se trimit cu adresă la S.P.C.L.E.P. emitent, împreună cu colţurile documentelor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c), lunar, până la data de 10 a lunii următoare.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Înregistrarea naşterii
    ART. 41
    (1) Înregistrarea naşterii se face ca urmare a unei declaraţii verbale a persoanelor prevăzute la art. 16 din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau din oficiu, de către ofiţerul de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P./din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale în a cărui/cărei rază s-a produs evenimentul ori, după caz, ca urmare a unei declaraţii verbale a persoanelor prevăzute la art. 16 din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de către ofiţerul de stare civilă din cadrul misiunii diplomatice sau al oficiului consular de carieră a/al României acreditată/acreditat să exercite funcţii consulare în statul pe teritoriul căruia s-a produs evenimentul.
    (2) În situaţiile prevăzute la art. 3 alin. (8) din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrarea naşterii se face în S.I.I.E.A.S.C. de către ofiţerul de stare civilă din cadrul S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M.B. de la sediul acestora, în baza documentelor existente în S.I.I.E.A.S.C. sau prezentate de declarant ori de către ofiţerul de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. sau, după caz, din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale competent/e să înregistreze naşterea; exemplarul I al actelor de naştere se transmite, în original, cu adresă, S.P.C.L.E.P. sau, după caz, primăriei unităţii administrativ-teritoriale competent/e, în vederea constituirii Registrului de stare civilă exemplarul I.
    (3) Declararea naşterii se poate face la oricare S.P.C.L.E.P., respectiv primărie din cadrul unităţii administrativ-teritoriale unde nu sunt constituite S.P.C.L.E.P., care va transmite dosarul electronic ofiţerului de stare civilă competent potrivit alin. (1).
    (4) În registrele de naşteri se înregistrează naşterea copilului născut viu şi naşterea copilului născut mort.
    (5) Înregistrarea naşterii gemenilor se face prin întocmirea actului de naştere, separat, pentru fiecare copil. În acelaşi mod se procedează şi în cazul naşterii gemenilor siamezi.

    ART. 42
    (1) Termenul pentru declararea naşterii copilului este de:
    a) 30 de zile de la data naşterii, pentru copilul născut viu şi aflat în viaţă;
    b) 3 zile de la data naşterii, pentru copilul născut mort;
    c) 24 de ore de la data decesului, pentru copilul născut viu care a decedat înăuntrul termenului de 30 de zile;
    d) 30 de zile pentru copilul găsit sau părăsit de mamă în maternitate/unităţi sanitare.

    (2) Termenele prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi d) se socotesc de la data naşterii, respectiv a găsirii sau, după caz, a întocmirii procesului-verbal de constatare a părăsirii şi cuprind atât ziua naşterii, respectiv a găsirii sau a întocmirii procesului-verbal de constatare a părăsirii, cât şi ziua în care se face declaraţia.
    (3) Înregistrarea din oficiu se face în ultima zi a termenului de declarare, în baza certificatului medical constatator al naşterii, comunicat electronic de către emitent, precum şi a verificărilor efectuate în S.I.I.E.A.S.C. şi R.N.E.P.

    ART. 43
    (1) Înregistrarea naşterii în termenele prevăzute la art. 42 alin. (1) lit. a) şi c) se face în baza următoarelor documente:
    a) certificatul medical constatator al naşterii, întocmit în România pe formular-tip, care trebuie să cuprindă număr de înregistrare, dată certă şi semnătura medicului, iar în străinătate, în conformitate cu prevederile legislaţiei statului pe teritoriul căruia s-a produs naşterea;
    b) expertiza medico-legală care să cuprindă număr de înregistrare, dată certă şi semnătura medicului, precum şi sexul şi data naşterii persoanei în format an/lună/zi, în lipsa existenţei certificatului prevăzut la lit. a);
    c) actul de identitate al mamei şi, după caz, al declarantului, dacă naşterea nu este declarată de mamă;
    d) certificatul de căsătorie al părinţilor copilului, în original, eliberat pe baza actului de căsătorie întocmit/transcris în registrele de căsătorie române, iar dacă aceştia poartă nume de familie diferit, declaraţia scrisă cu privire la numele de familie pe care îl va dobândi copilul dată de ambii părinţi în faţa ofiţerului de stare civilă sau a notarului public;
    e) declaraţia de recunoaştere a copilului născut în afara căsătoriei, dată de către tată în faţa ofiţerului de stare civilă, din care să rezulte şi numele de familie pe care îl dobândeşte copilul, la care se anexează consimţământul mamei cu privire la numele de familie; tatăl minor care a împlinit vârsta de 14 ani îl poate recunoaşte singur pe copilul său dacă face dovada discernământului la momentul recunoaşterii, prin efectuarea expertizei psihiatrice;
    f) declaraţia de recunoaştere a copilului dată de către mamă în faţa ofiţerului de stare civilă, în cazul în care se prezintă expertiza medico-legală, în lipsa existenţei unui certificat medical constatator al naşterii.

    (2) În situaţia în care unul dintre părinţi sau ambii sunt cetăţeni străini sau apatrizi, înregistrarea naşterii se face în baza documentelor prevăzute la alin. (1), precum şi a următoarelor:
    a) paşaportul părintelui cetăţean străin/părinţilor cetăţeni străini sau apatrizi, respectiv actul de identitate pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene ori Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene sau, după caz, documentul de identitate eliberat de I.G.I., în original. În cazul cetăţenilor străini ale căror acte de identitate/călătorie nu conţin date înscrise prin utilizarea alfabetului latin se solicită traducerea legalizată în limba română a filei care conţine datele de identificare ale persoanei; dacă din documentele străine prezentate nu rezultă în mod distinct care este numele de familie şi prenumele se solicită declaraţia notarială a titularului în acest sens;
    b) certificatul de căsătorie sau extrasul de căsătorie al părinţilor copilului, în original, însoţit de traducerea legalizată în limba română sau de formularul standard multilingv, ori extrasul multilingv al actului de căsătorie, în original, atunci când căsătoria a fost înregistrată de autorităţile străine competente şi nu există obligaţia transcrierii actului de căsătorie;
    c) declaraţia dată de părintele/părinţii beneficiar/beneficiari al/ai unei forme de protecţie internaţională în România sau, după caz, solicitant/solicitanţi de azil în faţa ofiţerului de stare civilă sau notarului public, în situaţia în care acesta/aceştia nu poate/nu pot prezenta certificatul de căsătorie emis de autorităţile străine în faţa cărora s-a oficiat căsătoria.

    (3) În situaţia în care ambii părinţi au vârsta sub 14 ani sunt necesare documentul prevăzut la alin. (1) lit. a), certificatul de naştere al mamei, precum şi actul de identitate al părintelui, tutorelui sau, după caz, al reprezentantului legal al acesteia sau al declarantului, dacă declararea naşterii nu este făcută de părintele, tutorele sau, după caz, de reprezentantul legal al mamei copilului.
    (4) În situaţia în care mama copilului are vârsta sub 14 ani, iar tatăl nu recunoaşte copilul, sunt necesare documentul prevăzut la alin. (1) lit. a), precum şi următoarele:
    a) certificatul de naştere al mamei;
    b) actul de identitate al părintelui, tutorelui sau, după caz, al reprezentantului legal al mamei ori al declarantului, dacă declararea naşterii nu este făcută de părintele, tutorele sau, după caz, de reprezentantul legal al mamei.

    (5) În cazul în care căsătoria părinţilor a fost înregistrată de autorităţile străine competente şi actul de căsătorie nu a fost transcris în registrele de căsătorie române, se procedează la transcrierea în regim de urgenţă a certificatului/extrasului de căsătorie/extrasului multilingv al actului de căsătorie eliberat de autorităţile străine în registrele de căsătorie române; naşterea copilului se înregistrează după transcrierea actului de căsătorie a părinţilor.
    (6) C.N.P. se atribuie doar copiilor cetăţeni români.
    (7) În cazul în care prenumele copilului trecut în certificatul medical constatator al naşterii este diferit de cel declarat sau este format din mai mult de trei cuvinte, înregistrarea naşterii se face în baza declaraţiei scrise, semnată de ambii părinţi, dată în faţa ofiţerului de stare civilă care înregistrează actul, a notarului public ori a misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare de carieră ale României, din care să rezulte prenumele copilului.
    (8) În lipsa acordului părinţilor cu privire la numele de familie al copilului, instanţa de tutelă hotărăşte numele copilului şi comunică de îndată hotărârea rămasă definitivă la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria din cadrul unităţii administrativ-teritoriale unde aceste servicii nu sunt constituite, care a înregistrat naşterea; certificatul de naştere se eliberează numai după înscrierea menţiunii privind stabilirea numelui de familie de către instanţa de tutelă.
    (9) Dacă ulterior înregistrării naşterii copilului, dar înainte de sesizarea instanţei de tutelă, părinţii se înţeleg cu privire la numele de familie, acesta se înscrie prin menţiune, în baza declaraţiei ambilor părinţi, dată în faţa ofiţerului de stare civilă care a înregistrat actul sau a notarului public.
    (10) În cazul întocmirii actului de naştere din oficiu de către ofiţerul de stare civilă sau în condiţiile art. 15 alin. (3^1) din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dacă părintele/părinţii doreşte/doresc să schimbe prenumele copilului, acesta se înscrie prin menţiune pe marginea actului de naştere, în baza declaraţiei ambilor părinţi, dată în faţa ofiţerului de stare civilă care a înregistrat actul sau a notarului public.
    (11) Prevederile alin. (8) se aplică şi în cazul în care ofiţerul de stare civilă a refuzat înscrierea prenumelui, în conformitate cu art. 15 alin. (2) din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar părinţii nu vor să opteze pentru un alt prenume.
    (12) Când declaraţia naşterii este făcută de un cetăţean străin, apatrid sau cetăţean al statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene necunoscător al limbii române ori de o persoană cu handicap auditiv sau surdocecitate, documentele necesare înregistrării actului se solicită prin intermediul unui interpret autorizat sau, după caz, interpret autorizat al limbajului mimico-gestual ori al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, fapt consemnat într-un proces-verbal.
    (13) Dacă părinţii au domicilii diferite, părintele care declară naşterea va da o declaraţie din care să rezulte la care dintre părinţi are domiciliul copilul.
    (14) În cazul în care declararea naşterii se face de către o persoană, alta decât unul dintre părinţi, se prezintă declaraţia autentificată a oricăruia dintre părinţi, din care să rezulte domiciliul copilului; în situaţia în care niciunul dintre părinţi nu este identificat la adresa de domiciliu prin intermediul unităţilor de poliţie, pentru a declara în scris domiciliul, copilul este înregistrat în R.N.E.P., cu domiciliul mamei.
    (15) În situaţia în care părintele/părinţii beneficiar/beneficiari al/ai unei forme de protecţie internaţională în România sau, după caz, solicitant/solicitanţi de azil nu deţine/nu deţin paşaport sau actul de identitate eliberat de statul de cetăţenie/paşaportul emis în baza Convenţiei privind statutul apatrizilor din anul 1954, în cazul apatrizilor, aflat în termen de valabilitate, la rubrica menţiuni din actul şi certificatul de naştere al copilului se înscrie menţiunea: „Identitatea părinţilor/tatălui/mamei este declarată.“
    (16) Dispoziţiile alin. (15) se aplică după efectuarea în prealabil a verificărilor la centrele regionale de cazare şi proceduri pentru solicitanţii de azil, pentru confirmarea identităţii declarate a părintelui/părinţilor.

    ART. 44
    (1) La înregistrarea naşterii în termenul prevăzut la art. 42 alin. (1) lit. a), în lipsa actului de identitate al mamei, declarantul prezintă:
    a) documentele prevăzute la art. 43, după caz;
    b) fotocopia procesului-verbal întocmit de poliţist cu ocazia verificărilor efectuate la solicitarea unităţii sanitare în care a avut loc naşterea, certificată pentru conformitate de reprezentatul unităţii sanitare.

    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), ofiţerul de stare civilă efectuează verificări în S.I.I.E.A.S.C. şi R.N.E.P., pentru identificarea mamei.
    (3) Dacă procesul-verbal prevăzut la alin. (1) lit. b) este identificat în S.I.I.E.A.S.C., întrucât forma electronică a acestuia a fost introdusă în sistem de medic, ofiţerul de stare civilă nu solicită prezentarea acestuia.

    ART. 45
    (1) În cazul în care naşterea mamei nu este înregistrată în registrele de stare civilă, pentru întocmirea actului de naştere al copilului se prezintă următoarele documente:
    a) declaraţia scrisă a uneia dintre persoanele prevăzute la art. 16 din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) procesul-verbal privind identitatea declarată de mamă, semnat de reprezentantul D.G.A.S.P.C. pe raza căreia se află unitatea sanitară unde a avut loc naşterea, de reprezentantul poliţiei şi de cel al unităţii sanitare;
    c) certificatul medical constatator al naşterii;
    d) actul de identitate al declarantului, dacă naşterea nu este declarată de mamă;
    e) declaraţia tatălui de recunoaştere a copilului, după caz, din care să rezulte şi numele de familie pe care îl dobândeşte copilul, la care se anexează consimţământul mamei cu privire la numele de familie.

    (2) Ofiţerul de stare civilă desfăşoară următoarele activităţi:
    a) efectuează verificări în S.I.I.E.A.S.C., inclusiv în modulul R.P.I.D., pentru identificarea actului de naştere al mamei; în cazul în care datele mamei şi ale copilului nu sunt înregistrate în R.P.I.D., ofiţerul de stare civilă transmite adresă către I.G.P.R., în vederea actualizării acestuia;
    b) verifică datele declarate ale mamei şi ale declarantului în R.N.E.P.;
    c) întocmeşte referatul cu propunere de emitere a dispoziţiei primarului privind stabilirea numelui de familie şi a prenumelui copilului. Propunerea de stabilire a numelui de familie şi a prenumelui copilului se face în considerarea datelor rezultate din certificatul medical constatator al naşterii şi din declaraţia prevăzută la alin. (1) lit. e), după caz;
    d) prezintă primarului unităţii administrativ-teritoriale referatul prevăzut la lit. c) însoţit de întreaga documentaţie, pentru emiterea dispoziţiei acestuia.

    (3) Actul de naştere al copilului se întocmeşte cu numele de familie şi prenumele stabilite prin dispoziţie a primarului unităţii administrativ-teritoriale unde se înregistrează naşterea, iar celelalte date sunt preluate din certificatul medical constatator al naşterii; rubrica privind datele mamei se completează doar cu numele de familie şi prenumele mamei rezultate din procesul-verbal prevăzut la alin. (1) lit. b).
    (4) Pe marginea actului de naştere şi la rubrica „MENŢIUNI“ din certificatul de naştere se înscriu menţiunile corespunzătoare prevăzute în anexa nr. 20.
    (5) Domiciliul copilului este cel declarat de mamă potrivit procesului-verbal prevăzut la alin. (1) lit. b), iar în cazul recunoaşterii de către tată, domiciliul copilului se stabileşte potrivit dispoziţiilor art. 43 alin. (13) şi (14).
    (6) Dacă procesul-verbal privind identitatea declarată de mamă este identificat în S.I.I.E.A.S.C., întrucât forma electronică a acestuia a fost introdusă în sistem de criminalist şi/sau de medic, ofiţerul de stare civilă nu solicită prezentarea acestuia.

    ART. 46
    (1) După împlinirea termenului de 30 de zile prevăzut la art. 42 alin. (1) lit. a), dar înăuntrul termenului de un an de la data naşterii, întocmirea actului de naştere se face la cererea scrisă a declarantului, cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul, respectiv a şefului misiunii diplomatice sau al oficiului consular de carieră al României acreditate/acreditat să exercite funcţii consulare în statul pe teritoriul căruia s-a produs evenimentul, în termen de până la 30 de zile de la data solicitării.
    (2) Pentru înregistrarea naşterii după termenul legal, ofiţerul de stare civilă aplică în mod corespunzător dispoziţiile prevăzute la art. 43.

    ART. 47
    Înregistrarea tardivă a naşterii, după împlinirea termenului de un an de la data naşterii, se face la cererea scrisă a declarantului, cu avizul conform al S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M.B. şi cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul, în termen de 90 de zile de la data solicitării.

    ART. 48
    În situaţia în care cererea privind înregistrarea tardivă a naşterii se depune la un alt S.P.C.L.E.P./altă primărie decât cel/cea competent/ă să întocmească actul, referatul cuprinzând rezultatul verificărilor şi documentele prevăzute de prezentele norme metodologice se transmit electronic ofiţerului de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P./primăriei competent/ competente să înregistreze naşterea.

    ART. 49
    (1) Pentru înregistrarea tardivă a naşterii copiilor cu vârsta de până la 14 ani, ofiţerul de stare civilă aplică în mod corespunzător prevederile art. 43 şi efectuează verificări privind persoana pentru care se solicită înregistrarea naşterii, precum şi părinţii acesteia în S.I.I.E.A.S.C. şi, după caz, în R.N.E.P.
    (2) În situaţia în care declarantul nu prezintă certificatul medical constatator al naşterii sau acesta nu se identifică în S.I.I.E.A.S.C., ofiţerul de stare civilă efectuează verificări în evidenţele unităţii sanitare unde s-a produs naşterea sau ale medicului de familie, în situaţia în care naşterea a avut loc la domiciliu, pentru obţinerea acestuia; dacă certificatul medical constatator al naşterii nu se identifică, se solicită reprezentantului S.P.A.S. întreprinderea demersurilor pentru efectuarea expertizei medico-legale.
    (3) În cazul în care din verificările efectuate la unitatea sanitară nu se identifică certificatul medical constatator al naşterii sau documente care să dovedească naşterea, locul naşterii este cel declarat.
    (4) Dacă înregistrarea naşterii este solicitată de reprezentantul S.P.A.S., acesta prezintă următoarele documente:
    a) certificatul medical constatator al naşterii, iar în lipsa acestuia expertiza medico-legală;
    b) raportul de anchetă socială;
    c) delegaţia.


    ART. 50
    Pentru înregistrarea tardivă a naşterii copiilor cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani, ofiţerul de stare civilă aplică în mod corespunzător prevederile art. 49 şi desfăşoară următoarele activităţi:
    a) efectuează verificări în evidenţele D.G.P. şi ale serviciului cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative;
    b) efectuează verificări la adresele la care aceştia declară că au locuit, precum şi, după caz, la unităţile de învăţământ la care declară că au fost înscrişi, prin unităţile de poliţie;
    c) solicită declaraţie persoanei a cărei naştere nu a fost înregistrată, precum şi, după caz, părinţilor sau reprezentantului legal ai/al persoanei, dată în faţa ofiţerului de stare civilă, la care anexează o fotografie de mărimea 3/4 cm, care se încarcă în S.I.I.E.A.S.C.;
    d) stabileşte dacă fizionomia persoanei corespunde cu fotografia încărcată şi o aplică electronic astfel: una pe declaraţia persoanei şi alta pe cea a părinţilor sau a reprezentantului legal, după caz.


    ART. 51
    (1) Pentru înregistrarea tardivă a naşterii persoanei majore, cererea scrisă a declarantului este însoţită de următoarele documente:
    a) certificatul medical constatator al naşterii;
    b) declaraţia persoanei a cărei naştere nu a fost înregistrată, dată în faţa ofiţerului de stare civilă, la care anexează o fotografie de mărimea 3/4 cm, care se încarcă în S.I.I.E.A.S.C.;
    c) declaraţia a doi membri ai familiei, iar în lipsa acestora, a două persoane care o cunosc, dată în faţa ofiţerului de stare civilă;
    d) stabileşte dacă fizionomia persoanei corespunde cu fotografia încărcată şi o aplică electronic astfel: una pe declaraţia persoanei şi alta pe declaraţiile prevăzute la lit. c).

    (2) Ofiţerul de stare civilă desfăşoară activităţile prevăzute la art. 49 alin. (1) şi la art. 50 lit. a) şi b).
    (3) În situaţia în care declarantul nu prezintă certificatul medical constatator al naşterii sau acesta nu este identificat electronic, ofiţerul de stare civilă procedează conform prevederilor art. 49 alin. (2) şi (3).
    (4) Ofiţerul de stare civilă solicită reprezentantului S.P.A.S., cu adresă, întreprinderea demersurilor pentru efectuarea anchetei sociale.

    ART. 52
    (1) Dacă naşterea s-a produs în străinătate şi nu a fost declarată şi înregistrată la autorităţile locale competente/misiunea diplomatică ori oficiul consular de carieră al României în străinătate competent sau a fost înregistrată cu date nereale privind identitatea părinţilor, întocmirea actului de naştere se face în ţară, în baza certificatului medical constatator al naşterii eliberat de autorităţile medicale străine sau, după caz, în baza certificatului de naştere, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 34, după ce ofiţerul de stare civilă emite din S.I.I.E.A.S.C. adresă de verificare, către M.A.E.-DCons, pentru a stabili dacă naşterea nu a fost înregistrată sau, după caz, cu ce date a fost înregistrată în străinătate.
    (2) Dacă în urma verificărilor s-a stabilit că naşterea a fost înregistrată corect în străinătate, se parcurge procedura prevăzută la art. 41 alin. (3) din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă procurate din străinătate.
    (3) Dacă în urma verificărilor s-a constatat că naşterea a fost înregistrată cu date nereale, ofiţerul de stare civilă stabileşte în ce anume constă diferenţa dintre datele consemnate în actul întocmit şi datele de identificare reale ale părinţilor copilului, pe bază de documente şi declaraţii ale persoanelor care pot da relaţii, inclusiv ale părinţilor copilului, date în faţa ofiţerului de stare civilă sau a notarului public, în condiţiile prevăzute la art. 415 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) În situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (3), întocmirea actului de naştere se face la S.P.C.L.E.P./ primăria în raza căruia/căreia îşi are domiciliul unul dintre părinţi/persoana majoră; dispoziţiile art. 49-51 se aplică în mod corespunzător.

    ART. 53
    (1) După finalizarea verificărilor privind înregistrarea tardivă a naşterii, ofiţerul de stare civilă întocmeşte un referat, care trebuie să conţină datele necesare întocmirii actului de naştere.
    (2) Referatul cuprinzând rezultatul verificărilor efectuate se transmite electronic S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M.B., împreună cu documentele aferente.
    (3) După verificarea documentelor de către S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M.B., întreaga documentaţie împreună cu avizul conform prevăzut la art. 47 se transmit S.P.C.L.E.P./primăriei unităţii administrativ-teritoriale competent/e.
    (4) La primirea avizului conform dat de S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M.B., ofiţerul de stare civilă întocmeşte un referat, pe care îl prezintă primarului pentru aprobare.
    (5) În baza referatului aprobat, ofiţerul de stare civilă întocmeşte actul de stare civilă şi eliberează certificatul de naştere persoanei îndreptăţite.
    (6) Este interzisă înregistrarea tardivă a naşterii fără avizul conform al S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M.B. şi fără aprobarea primarului pe referatul prevăzut la alin. (4).
    (7) În cazul în care nu se emite avizul conform, S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M.B. restituie motivat întreaga documentaţie în vederea completării sau cu indicarea procedurii de urmat.

    ART. 54
    (1) În toate cazurile în care o persoană de sex feminin cu vârsta peste 14 ani solicită înregistrarea naşterii sale, ofiţerul de stare civilă efectuează verificări în R.P.I.D. pentru identificarea acesteia.
    (2) Dacă persoana este înregistrată în R.P.I.D., ofiţerul de stare civilă efectuează verificări în S.I.I.E.A.S.C. pentru identificarea actului de naştere al copilului şi solicită unităţii de poliţie colectarea imaginii faciale şi a impresiunilor papilare.
    (3) Expertul/Specialistul criminalist desemnat compară imaginea facială şi impresiunile papilare colectate cu cele ale persoanei în cauză, existente în R.P.I.D., şi comunică cu adresă S.P.C.L.E.P./primăriei unităţii administrativ-teritoriale solicitante aspectele rezultate în urma comparării.
    (4) După înregistrarea naşterii mamei în registrele de stare civilă, ofiţerul de stare civilă comunică primăriei unităţii administrativ-teritoriale unde s-a înregistrat naşterea copilului menţiunea corespunzătoare prevăzută în anexa nr. 20.
    (5) Datele mamei se înscriu prin menţiune în actul de naştere al copilului; în mod similar se procedează şi la numele de familie al copilului, dacă necesită schimbare, înscriindu-se menţiunea corespunzătoare prevăzută în anexa nr. 20.

    ART. 55
    Întocmirea actului de naştere pentru copilul găsit sau părăsit de mamă în maternitate/unităţi sanitare se face, în termen de 30 de zile de la data găsirii acestuia, respectiv imediat după împlinirea termenului de 30 de zile de la data întocmirii procesului-verbal de constatare a părăsirii copilului; înregistrarea se face în registrele de stare civilă ale S.P.C.L.E.P. sau, după caz, ale primăriei unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază a fost găsit/părăsit copilul.

    ART. 56
    (1) Întocmirea actului de naştere pentru copilul găsit se face în baza următoarelor documente:
    a) declaraţia scrisă a persoanei care l-a găsit ori referatul reprezentantului S.P.A.S., din cadrul unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia a fost găsit copilul;
    b) procesul-verbal întocmit şi semnat de reprezentantul unităţii de poliţie competente, de medic şi de reprezentantul S.P.A.S.;
    c) dispoziţia de stabilire a numelui de familie şi/sau a prenumelui, emisă de primar, pentru situaţiile în care nu se cunosc numele de familie şi/sau prenumele copilului;
    d) expertiza medico-legală privind stabilirea sexului şi a vârstei aproximative ale copilului;
    e) dispoziţia privind plasamentul în regim de urgenţă sau, după caz, a sentinţei privind plasamentul.

    (2) Procesul-verbal prevăzut la alin. (1) lit. b) se înregistrează la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria care urmează să înregistreze naşterea şi cuprinde următoarele date:
    a) anul, luna şi ziua când a fost găsit copilul;
    b) sexul copilului;
    c) locul şi împrejurările în care a fost găsit copilul;
    d) numele de familie, prenumele şi domiciliul persoanei care l-a găsit, precum şi, după caz, ale martorilor;
    e) denumirea şi adresa instituţiei sau numele persoanei căreia i-a fost încredinţat copilul;
    f) vârsta copilului găsit, stabilită de medic prin indicarea obligatorie a anului, lunii şi zilei de naştere, chiar dacă acestea sunt aproximative;
    g) rezultatul primelor cercetări efectuate de poliţie pentru identificarea mamei.

    (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător şi în cazul în care persoana găsită şi a cărei naştere nu a fost înregistrată are vârsta mai mare de 18 ani.

    ART. 57
    Întocmirea actului de naştere pentru copilul părăsit de mamă într-o maternitate/unitate sanitară se face în baza următoarelor documente:
    a) procesul-verbal de constatare a părăsirii copilului, semnat de reprezentantul D.G.A.S.P.C. pe raza căreia se află unitatea sanitară unde a fost părăsit copilul, de reprezentantul poliţiei şi de cel al maternităţii/unităţii sanitare;
    b) certificatul medical constatator al naşterii;
    c) dispoziţia privind plasamentul în regim de urgenţă sau, după caz, sentinţa privind plasamentul;
    d) comunicarea poliţiei cu privire la rezultatul verificărilor privind identitatea mamei;
    e) dispoziţia de stabilire a numelui de familie şi/sau a prenumelui, emisă de primar, pentru situaţiile în care nu se cunosc numele de familie şi/sau prenumele copilului;
    f) declaraţia de înregistrare a naşterii.


    ART. 58
    (1) Actul de naştere privind copilul găsit/părăsit de mamă într-o maternitate/unitate sanitară se completează cu datele care rezultă din expertiza medico-legală/certificatul medical constatator al naşterii; în situaţia în care identitatea părintelui/părinţilor înscrisă în certificatul medical constatator al naşterii nu poate fi stabilită, rubricile corespunzătoare din actul de naştere referitoare la mamă şi/sau tată nu se completează.
    (2) La rubrica „menţiuni“ se înscrie textul corespunzător prevăzut în anexa nr. 20.

    ART. 59
    (1) În situaţia în care copilul este recunoscut de mamă în condiţiile art. 415 alin. (1) din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se înscrie menţiunea corespunzătoare prevăzută în anexa nr. 20 pe marginea actului de naştere întocmit iniţial; copilul poartă numele de familie al mamei.
    (2) Dacă ulterior se constată că naşterea a fost înregistrată, ofiţerul de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. ori al primăriei unităţii administrativ-teritoriale unde a fost înregistrată naşterea copilului găsit/părăsit de mamă într-o maternitate/unitate sanitară solicită instanţei judecătoreşti anularea actului de naştere.

    ART. 60
    (1) Când mama declară că este căsătorită, ofiţerul de stare civilă efectuează verificări în S.I.I.E.A.S.C. şi în R.N.E.P., iar înregistrarea naşterii se face numai după identificarea actului de căsătorie al părinţilor.
    (2) Dacă mama declară că nu este căsătorită, în urma verificărilor prevăzute la alin. (1), copilul se înregistrează cu numele de familie al mamei, iar rubricile referitoare la „tată“ nu se completează.
    (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică şi în cazul în care declaraţia este făcută de o altă persoană.

    ART. 61
    (1) În situaţia în care copilul născut viu a decedat şi naşterea nu a fost înregistrată se înregistrează mai întâi naşterea şi apoi decesul.
    (2) În cazul în care ofiţerul de stare civilă care înregistrează decesul nu are competenţa teritorială pentru întocmirea actului de naştere, trimite electronic S.P.C.L.E.P., respectiv primăriei competent/competente să înregistreze naşterea declaraţia motivată a persoanei care a solicitat înregistrarea decesului, împreună cu certificatul medical constatator al naşterii, şi comunică datele referitoare la deces, pentru înscrierea menţiunii.
    (3) Întocmirea actului de naştere se face cu aprobarea primarului, dacă înregistrarea naşterii are loc după expirarea termenului prevăzut la art. 42 alin. (1) lit. c), dar înăuntrul termenului de un an de la data naşterii.
    (4) În cazul persoanei decedate a cărei naştere nu a fost înregistrată în termenul legal de 30 de zile, actul de deces se întocmeşte în baza certificatului medical constatator al decesului şi a celui de naştere, a verificărilor efectuate de poliţie şi a declaraţiei persoanei care solicită înregistrarea, care să cuprindă datele de identificare; ulterior întocmirii actului de deces ofiţerul de stare civilă informează declarantul decesului cu privire la necesitatea solicitării înregistrării naşterii.
    (5) În lipsa certificatului medical constatator al naşterii, în actul de deces se înscrie menţiunea corespunzătoare prevăzută în anexa nr. 20; după înregistrarea tardivă a naşterii se operează menţiuni cu privire la datele de identificare pe marginea actului de deces.
    (6) În toate cazurile de înregistrare a naşterii se aplică prevederile prezentelor norme metodologice.

    ART. 62
    (1) Pentru copilul născut mort se întocmeşte numai actul de naştere; în acest caz nu se completează rubricile privind „prenumele“, „cetăţenia“ şi „codul numeric personal“, iar în rubrica „din care rezultă că s-a născut un copil .............“ se înscrie cuvântul „mort“.
    (2) La cerere, în baza actului de naştere, se eliberează certificat de naştere cu menţiunea „COPIL NĂSCUT MORT“ sau adeverinţa de înhumare/incinerare, fapt despre care se precizează în Registrul privind eliberarea adeverinţelor de înhumare/incinerare.
    (3) După împlinirea termenului de 3 zile pentru copilul născut mort, dar nu mai târziu de un an de la data naşterii, întocmirea actului de naştere se face cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul, respectiv a şefului misiunii diplomatice sau al oficiului consular de carieră al României acreditate/acreditat să exercite funcţii consulare în statul pe teritoriul căruia s-a produs evenimentul.
    (4) În cazul prevăzut la alin. (3), dacă naşterea nu a fost înregistrată în termen de un an de la producerea acesteia, se aplică dispoziţiile privind înregistrarea tardivă a naşterii.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Înregistrarea căsătoriei
    ART. 63
    (1) Declaraţia de căsătorie se face personal, de către viitorii soţi, un bărbat şi o femeie, în scris, la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria locului de domiciliu ori de reşedinţă al unuia dintre ei şi se publică în ziua în care a fost primită, prin afişare, în extras, la sediul primăriei, pe pagina de internet a acesteia şi pe portalul S.I.I.E.A.S.C., şi după caz, la sediul primăriei unde celălalt soţ are domiciliul sau reşedinţa.
    (2) Prin excepţie, căsătoria poate fi încheiată în altă unitate administrativ-teritorială decât cea în a cărei rază teritorială domiciliază sau îşi au reşedinţa viitorii soţi, în baza documentelor justificative, numai cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale unde se încheie căsătoria şi cu obligativitatea înştiinţării primăriei de domiciliu sau de reşedinţă a viitorilor soţi, în vederea publicării declaraţiei de căsătorie.
    (3) Prevederile alin. (1) se aplică şi în situaţia căsătoriilor încheiate la misiunile diplomatice şi oficiile consulare de carieră ale României, unde cetăţenii români pot depune declaraţia de căsătorie dacă cel puţin unul dintre viitorii soţi, cetăţean român, are domiciliul sau reşedinţa în statul în care acestea sunt acreditate să exercite funcţii consulare şi dacă legislaţia statelor acreditare nu se opune expres în acest sens sau dacă statele acreditare recunosc aceste căsătorii şi niciunul dintre viitorii soţi nu deţine şi cetăţenia statului în care misiunea diplomatică/ oficiul consular de carieră este acreditată/acreditat să exercite funcţii consulare.
    (4) În cazul în care unul dintre viitorii soţi nu se află în unitatea administrativ-teritorială unde urmează a se încheia căsătoria, el poate face declaraţia de căsătorie la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria din cadrul unităţii administrativ-teritoriale pe raza căruia/căreia îşi are domiciliul sau reşedinţa, care o va transmite, în termen de 48 de ore, la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria din cadrul unităţii administrativ-teritoriale unde urmează a se încheia căsătoria, cu excepţia căsătoriei încheiate în condiţiile prevăzute la alin. (2).
    (5) Declaraţia de căsătorie se poate face în afara sediului S.P.C.L.E.P. sau, după caz, al primăriei, cu aprobarea primarului, dacă unul dintre viitorii soţi se află în imposibilitatea de a se deplasa, din motive temeinice, cum sunt motivele medicale, aflarea în arest preventiv sau executarea unei pedepse privative de libertate/unei măsuri educative privative de libertate, la adresa/locul de deţinere unde/în care acestea se află, cu respectarea prevederilor alin. (1) teza a II-a.
    (6) Dacă de la data depunerii declaraţiei de căsătorie au trecut 30 de zile şi căsătoria nu a fost încheiată ori dacă viitorii soţi doresc să modifice declaraţia iniţială la datele privind numele de familie şi/sau regimul matrimonial, aceştia vor face o nouă declaraţie de căsătorie, dispunându-se publicarea acesteia; la depunerea declaraţiei de căsătorie ofiţerul de stare civilă are obligaţia de a informa viitorii soţi că modificarea conţinutului acesteia presupune curgerea unui nou termen pentru publicitate, opoziţie şi oficiere.
    (7) După încheierea căsătoriei ori, după caz, la expirarea termenului de 30 de zile de la data depunerii declaraţiei de căsătorie, dacă aceasta nu a fost încheiată, afişul care conţine declaraţia de căsătorie în extras se elimină de la sediul primăriei, respectiv al misiunii diplomatice/oficiului consular de carieră a/al României, de pe pagina de internet a acestora şi de pe portalul S.I.I.E.A.S.C.

    ART. 64
    (1) Odată cu declaraţia de căsătorie viitorii soţi prezintă următoarele documente:
    a) documentul cu care se face dovada identităţii, a domiciliului şi reşedinţei, după caz, în original; în cazul rezidenţilor străini, dovada adresei de domiciliu se face cu document eliberat de I.G.I.;
    b) certificatul de naştere, în original, sau, pentru cetăţeanul străin, după caz, extrasul de naştere/extrasul multilingv al actului de naştere, care trebuie să îndeplinească cerinţele de legalizare prevăzute la art. 34;
    c) certificatul medical privind starea sănătăţii, aflat în termen de valabilitate, întocmit pe formular-tip, care trebuie să poarte numărul de înregistrare, data certă şi semnătura medicului; certificatele medicale sunt valabile 30 de zile de la data emiterii şi trebuie să cuprindă menţiunea că persoana se poate căsători; certificatele medicale emise de instituţii medicale în străinătate pentru uzul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare de carieră ale României trebuie să conţină toate datele din formularul-tip şi să fie însoţite de traducerea în limba română legalizată;
    d) convenţia matrimonială autentificată de notarul public, după caz;
    e) documente, în original, traduse şi legalizate, din care să rezulte desfacerea/încetarea căsătoriei anterioare, dacă este cazul.

    (2) Dovada desfacerii căsătoriei anterioare se poate face cu unul dintre următoarele documente:
    a) certificatul de naştere sau de căsătorie, cu menţiunea de desfacere a căsătoriei;
    b) sentinţa de divorţ rămasă definitivă; pentru divorţul pronunţat în intervalul 8 octombrie 1966-31 iulie 1974, aceasta trebuie să poarte menţiunea că a fost înscrisă în actul de căsătorie în termen de două luni de la rămânerea definitivă a hotărârii;
    c) certificatul de divorţ eliberat de ofiţerul de stare civilă sau notarul public român;
    d) sentinţa rămasă definitivă sau certificatul de divorţ eliberat(ă) de autorităţile străine privind cetăţeanul/cetăţenii străin/străini, însoţită/însoţit de traducerea legalizată.

    (3) Dovada încetării căsătoriei anterioare se face, pentru cetăţeanul străin, cu certificatul de deces al fostului soţ, iar pentru cetăţeanul român, cu certificatul de deces al fostului soţ emis de autorităţile române sau, după caz, cu certificatul de naştere/căsătorie cu menţiunile/menţiunea corespunzătoare.
    (4) Dovada identităţii se poate face cu unul dintre următoarele documente:
    a) pentru cetăţenii români, act de identitate sau paşaport emis cu menţionarea ţării de domiciliu, aflat în termen de valabilitate;
    b) pentru cetăţenii Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene - documentul de identitate sau paşaportul emis de statul aparţinător, aflat în termen de valabilitate;
    c) pentru apatrizi - paşaport emis în baza Convenţiei privind statutul apatrizilor din anul 1954, însoţit de permisul de şedere pe termen lung sau permisul de şedere temporară, după caz.

    (5) Cetăţenii străini fac dovada identităţii:
    a) în România - cu paşaportul emis de statul ai cărui cetăţeni sunt, în care să fie aplicată viza de intrare pe teritoriul României; viza trebuie să fie valabilă atât la data depunerii declaraţiei de căsătorie, cât şi la data oficierii căsătoriei;
    b) în străinătate - cu actul de identitate sau paşaportul emis de statul ai cărui cetăţeni sunt; din documentele prezentate trebuie să rezulte că deţin, atât la data depunerii declaraţiei, cât şi la data oficierii căsătoriei, un drept de şedere legală în statul în care se solicită înregistrarea căsătoriei.

    (6) Cetăţenii străini cărora li s-a acordat o formă de protecţie internaţională în România fac dovada identităţii cu următoarele documente:
    a) document de călătorie emis în baza Convenţiei de la Geneva din 1951;
    b) documentul de călătorie pentru străinii care au obţinut protecţie subsidiară.

    (7) Cetăţenii străini solicitanţi de azil în România fac dovada identităţii cu paşaport emis de statul ai cărui cetăţeni sunt, însoţit de documentul temporar de identitate.
    (8) În cazul în care beneficiarii protecţiei internaţionale în România nu pot prezenta certificatul de naştere prevăzut la alin. (1) lit. b), aceştia depun o declaraţie autentică dată pe propria răspundere din care să rezulte datele lor de stare civilă. În cuprinsul declaraţiei se menţionează faptul că este utilizată exclusiv în scopul încheierii/înregistrării căsătoriei. Notarul public identifică declarantul în baza documentelor care fac dovada identităţii, valabile pentru încheierea căsătoriei pe teritoriul României, prevăzute de prezentul articol.
    (9) Documentele cu care se face dovada identităţii trebuie să fie valabile atât la data depunerii declaraţiei de căsătorie, cât şi la data oficierii căsătoriei.
    (10) Următoarele categorii de documente de identitate ale cetăţenilor străini nu sunt valabile pentru încheierea căsătoriei pe teritoriul României:
    a) documentul temporar de identitate, pentru solicitanţii de azil, care are înscrisă menţiunea „IDENTITATE DECLARATĂ“;
    b) documentul care face dovada statutului de tolerat;
    c) decizia de returnare.

    (11) În situaţia în care viitorii soţi sunt cetăţeni străini/apatrizi, ofiţerul de stare civilă efectuează verificări după cum urmează:
    a) la structurile teritoriale ale I.G.I., în cazul cetăţenilor străini/apatrizilor care au un drept de şedere temporară sau un drept de şedere pe termen lung pe teritoriul României, în vederea verificării valabilităţii perioadei lor de şedere pe teritoriul României;
    b) la centrele regionale de proceduri şi cazare a solicitanţilor de azil, în cazul solicitanţilor de azil şi beneficiarilor de protecţie internaţională, în vederea verificării autenticităţii documentelor emise de I.G.I. şi confirmării datelor de stare civilă declarate.

    (12) În situaţia în care beneficiarul protecţiei internaţionale în România nu prezintă paşaportul, certificatul de naştere sau actul de identitate eliberat de statul al cărui cetăţean este, la rubrica menţiuni din actul şi certificatul de căsătorie se înscrie menţiunea „Identitatea soţilor/soţiei/soţului este declarată“.
    (13) Documentele prezentate de cetăţenii străini, eliberate de statele ai căror cetăţeni sunt, vor fi legalizate conform prevederilor art. 34.

    ART. 65
    Ofiţerul de stare civilă este obligat să confrunte datele înscrise în declaraţia de căsătorie cu cele înscrise în documentele prezentate, iar semnarea declaraţiei se face în prezenţa sa.

    ART. 66
    Dosarul actului de căsătorie cuprinde, după caz, următoarele documente:
    a) aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale unde urmează să se încheie căsătoria pentru încheierea căsătoriei în afara sediului primăriei, la cererea persoanelor interesate, inclusiv a celor prevăzute la art. 63 alin. (5), cu documente justificative în susţinerea cererii, care se păstrează la dosarul de căsătorie;
    b) aprobarea primarului pentru încheierea căsătoriei între persoane care nu au domiciliul sau reşedinţa pe raza de competenţă a unităţii administrativ-teritoriale în baza documentelor justificative depuse de solicitant, care fac parte din dosarul de căsătorie;
    c) încuviinţarea primarului, a comandantului navei ori a şefului misiunii diplomatice sau al oficiului consular de carieră a/al României competent(e), pentru încheierea căsătoriei înainte de împlinirea termenului de 10 zile de la data înregistrării declaraţiei de căsătorie, pentru motive temeinice, la cererea unuia dintre viitorii soţi; încuviinţarea primarului pentru încheierea căsătoriei înainte de împlinirea termenului de 10 zile nu poate fi dată în situaţia prevăzută la lit. b);
    d) încuviinţarea instanţei de tutelă de la domiciliul celui care cere încuviinţarea, în cazul existenţei unor impedimente rezultate din condiţiile de rudenie firească sau adopţie, prevăzute de art. 274 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) avizul medical, dovada încuviinţării părinţilor, tutorelui sau, după caz, a reprezentantului legal şi autorizarea instanţei de tutelă în a cărei circumscripţie minorul îşi are domiciliul, pentru încheierea căsătoriei, în cazul existenţei unor impedimente rezultate din condiţiile de vârstă, prevăzute de art. 272 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) dovada înştiinţării tutorelui sub a cărui ocrotire se află despre formularea declaraţiei de căsătorie, atunci când viitorul soţ beneficiază de consiliere judiciară sau tutelă specială;
    g) documentul eliberat ori autentificat de misiunile diplomatice sau oficiile consulare acreditate în România, în cazul căsătoriei unui cetăţean străin cu un cetăţean român, din care să rezulte că primul îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională şi nu există impedimente pentru încheierea căsătoriei în România, în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu art. 2.586 din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    h) documente eliberate de autorităţile competente ale statului de cetăţenie, din care să rezulte că cetăţeanul străin îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională şi nu există impedimente pentru încheierea căsătoriei, datate recent - maximum 3 luni de la emitere, ori care au prevăzut, în conţinut, termenul de valabilitate, pentru cetăţenii statelor cu care România a încheiat tratate, convenţii sau acorduri de asistenţă juridică în materie civilă ori de dreptul familiei, pentru cetăţenii statelor care nu au misiune diplomatică sau oficiu consular acreditat în România, precum şi pentru cetăţenii străini care încheie căsătoria la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră a/al României, prin excepţie de la prevederile lit. g);
    i) documente eliberate de către autorităţile locale competente în conţinutul cărora se regăseşte termenul de valabilitate, iar în lipsa acestuia, termenul este de maximum 3 luni de la emitere, în cazul cetăţenilor statelor pentru care D.G.E.P. a primit notificări din partea M.A.E. ori a misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare acreditate în România că nu eliberează dovada prevăzută la lit. g);
    j) declaraţia dată pe propria răspundere, autentificată de un notar public, din care să rezulte că viitorul soţ, cetăţean străin, apatrid sau beneficiar al unei forme de protecţie internaţională în România, nu este căsătorit şi îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională pentru încheierea căsătoriei în România; pentru apatrizi, legea naţională este legea statului în care îşi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa;
    k) procesul-verbal, încheiat împreună cu interpretul şi traducătorul autorizat sau, după caz, interpretul autorizat al limbajului mimico-gestual ori al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, în cazul depunerii declaraţiei de căsătorie şi încheierii căsătoriei între persoane care nu cunosc limba română sau între persoane cu handicap auditiv sau surdocecitate, precum şi în situaţia în care martorul nu cunoaşte limba în care se oficiază căsătoria;
    l) raportul de anchetă socială realizat de S.P.A.S., dacă unul dintre părinţi se află în imposibilitatea de a-şi manifesta voinţa cu privire la căsătoria copilului minor.


    ART. 67
    (1) În situaţia încheierii căsătoriei în cazul existenţei unor impedimente rezultate din condiţiile de vârstă, minorul care doreşte să se căsătorească face o cerere la instanţa de tutelă de la locul de domiciliu în vederea obţinerii autorizării prevăzute la art. 272 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Avizul medical nu înlătură prezentarea certificatelor medicale privind starea sănătăţii prevăzute de art. 25 alin. (3) din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 68
    (1) Încuviinţarea căsătoriei minorilor de către părinţi, tutore ori, după caz, de către reprezentantul legal se face printr-o declaraţie dată la S.P.C.L.E.P. sau primăria competent/competentă odată cu declaraţia de căsătorie; dacă părinţii, tutorele ori, după caz, reprezentantul legal locuiesc/ locuieşte în altă localitate decât cea în care se încheie căsătoria, încuviinţarea se dă la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria din localitatea de domiciliu sau de reşedinţă a acestora, care o înaintează în termen de 48 de ore la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria competent/competentă pentru încheierea căsătoriei; din declaraţie trebuie să rezulte că părinţii, tutorele sau, după caz, reprezentantul legal sunt/este de acord cu încheierea căsătoriei de către copilul său/lor minor, care a împlinit vârsta de 16 ani.
    (2) În situaţia în care numai unul dintre părinţi încuviinţează căsătoria minorului, iar celălalt refuză, instanţa de tutelă decide ţinând seama de interesul superior al copilului.
    (3) În cazul în care părinţii sunt divorţaţi, pentru încheierea căsătoriei este necesar consimţământul ambilor părinţi, dacă nu sunt decăzuţi din drepturile părinteşti.
    (4) Dacă unul dintre părinţi se află în imposibilitatea de a-şi manifesta voinţa, fapt stabilit printr-un raport de anchetă socială, încuviinţarea celuilalt părinte este suficientă.

    ART. 69
    Când viitorii soţi, cetăţeni străini, au locul naşterii în România, iar din confruntarea datelor înscrise în certificatul de naştere şi documentul de legitimare rezultă că au intervenit modificări în statutul civil sau cu privire la nume, se procedează mai întâi la înscrierea, pe marginea actului de naştere, a menţiunilor referitoare la modificările intervenite, după care se primeşte declaraţia de căsătorie.

    ART. 70
    (1) Odată cu depunerea declaraţiei, viitorii soţi declară, în faţa ofiţerului de stare civilă, numele de familie pe care s-au învoit să îl poarte în căsătorie, potrivit dispoziţiilor art. 282 din Legea nr. 287/2009, republicată cu modificările şi completările ulterioare, cu aplicarea, după caz, a dispoziţiilor art. 2.589 din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Dacă înţelegerea referitoare la numele de familie a intervenit după depunerea declaraţiei, se procedează conform art. 63 alin. (6).

    ART. 71
    (1) Căsătoria se încheie după expirarea termenului de 10 zile, respectiv începând cu a 11-a zi de la depunerea declaraţiei de căsătorie, dar nu mai târziu de a 30-a zi de la data când a fost făcută declaraţia de căsătorie.
    (2) În cazul prevăzut de art. 63 alin. (4), termenul de 10 zile se socoteşte de la data când s-a primit declaraţia la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unde urmează a se încheia căsătoria.
    (3) Căsătoria se poate încheia înaintea expirării termenului de 10 zile, pentru motive temeinice, numai cu aprobarea primarului, în România, sau a şefului misiunii diplomatice sau oficiului consular de carieră în cazul căsătoriilor încheiate la misiunile diplomatice şi oficiile consulare de carieră ale României competente; documentele justificative se arhivează la dosarul de căsătorie.

    ART. 72
    (1) Oficierea căsătoriei se face la sediul S.P.C.L.E.P. sau, după caz, al primăriei competente ori la un alt sediu destinat acestui scop stabilit prin dispoziţia primarului.
    (2) Căsătoria se poate încheia în afara sediului S.P.C.L.E.P. sau, după caz, al primăriei competente, în locuri cum ar fi grădinile publice, parcurile, muzeele şi alte locuri în aer liber, la cererea viitorilor soţi, cu aprobarea primarului.
    (3) Oficierea căsătoriei se face în limba română de către ofiţerul de stare civilă având o ţinută vestimentară adecvată caracterului solemn al acestui act.
    (4) Persoanele care aparţin minorităţilor naţionale pot solicita, prin cerere scrisă, celebrarea căsătoriei în limba lor maternă, cu condiţia ca cel care oficiază căsătoria să cunoască această limbă, încheindu-se în acest sens un proces-verbal.
    (5) La oficierea căsătoriei, ofiţerul de stare civilă este obligat să poarte eşarfa, în culorile drapelului naţional român, aşezată pe umărul stâng, cu banda albastră în sus.

    ART. 73
    (1) După luarea consimţământului viitorilor soţi, liber şi deplin exprimat, în faţa a 2 martori, ofiţerul de stare civilă îi declară căsătoriţi, citeşte dispoziţiile art. 258 alin. (1) - (3), art. 308 şi art. 309 alin. (1) din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind drepturile şi obligaţiile soţilor şi întocmeşte, de îndată, actul de căsătorie.
    (2) Actul de căsătorie se semnează de către soţi, cu numele de familie pe care s-au învoit să-l poarte în timpul căsătoriei, de către ofiţerul de stare civilă şi de către martori.
    (3) În rubrica „Văzând că publicaţia cerută de lege s-a efectuat în termen şi că nu s-a făcut opoziţie la această căsătorie, în temeiul consimţământului exprimat personal de fiecare dintre viitorii soţi, noi ...................., ofiţer de stare civilă, am încheiat prezentul act de căsătorie“, se înscriu numele de familie şi prenumele celui care a oficiat căsătoria.

    ART. 74
    (1) Ofiţerul de stare civilă nu poate încheia căsătoria dacă constată că nu sunt îndeplinite cerinţele legii.
    (2) Refuzul privind încheierea căsătoriei se consemnează într-un proces-verbal motivat, întocmit în două exemplare, dintre care unul se înmânează fizic sau se transmite electronic persoanelor care intenţionau să se căsătorească, iar celălalt exemplar, electronic, se ataşează la dosarul de căsătorie.
    (3) Dacă se formulează opoziţie cu privire la căsătoria persoanei care beneficiază de consiliere judiciară sau tutelă specială, ofiţerul de stare civilă sesizează de îndată instanţa de tutelă, care va hotărî cu privire la temeinicia opoziţiei.

    ART. 75
    După încheierea căsătoriei ofiţerul de stare civilă operează în actul de căsătorie menţiunea despre regimul matrimonial ales potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 20.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Înregistrarea decesului
    ART. 76
    (1) Actul de deces se întocmeşte ca urmare a unei declaraţii verbale sau din oficiu, de către ofiţerul de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. sau, după caz, primăriei unităţii administrativ-teritoriale în a cărui/cărei rază s-a produs decesul ori s-a găsit cadavrul ori, după caz, ca urmare a unei declaraţii verbale, de către ofiţerul de stare civilă din cadrul misiunii diplomatice sau al oficiului consular de carieră a/al României acreditate/acreditat să exercite funcţii consulare în statul pe teritoriul căruia s-a produs evenimentul.
    (2) În situaţiile prevăzute la art. 3 alin. (8) din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrarea decesului se face în S.I.I.E.A.S.C. de către ofiţerul de stare civilă din cadrul S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M.B. de la sediul acestora, în baza documentelor existente în S.I.I.E.A.S.C. sau prezentate de declarant ori de către ofiţerul de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. sau, după caz, din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale competent/e să înregistreze decesul; exemplarul I al actelor de deces se transmite, în original, cu adresă, S.P.C.L.E.P. sau, după caz, primăriei unităţii administrativ-teritoriale competent/e, în vederea constituirii Registrului de stare civilă exemplarul I.
    (3) Înregistrarea din oficiu a actului de deces se face în ultima zi a termenului de declarare, în baza certificatului medical constatator al decesului, comunicat electronic de către emitent, precum şi a verificărilor efectuate în S.I.I.E.A.S.C. şi R.N.E.P. de către S.P.C.L.E.P./primăria competent/ă potrivit alin. (1).
    (4) Declararea decesului se poate face la oricare S.P.C.L.E.P., respectiv primărie din cadrul unităţii administrativ-teritoriale unde aceste servicii nu sunt constituite, care va transmite dosarul electronic ofiţerului de stare civilă competent potrivit alin. (1).
    (5) Declararea decesului, pentru situaţia în care cauza decesului este naturală, se face în termen de 3 zile de la data încetării din viaţă a persoanei, de către persoanele prevăzute la art. 32 alin. (1) din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) Când decesul se datorează unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente, precum şi în cazul găsirii unui cadavru, termenul de 3 zile de declarare a decesului se calculează de la data eliberării certificatului medical constatator al decesului, iar înregistrarea actului de deces se face în baza certificatului medical constatator al decesului şi a dovezii eliberate de poliţie sau de parchet, din care să rezulte că una dintre aceste autorităţi a fost sesizată despre deces.
    (7) În cazul în care decesul nu a fost declarat şi înregistrat în termenul prevăzut la alin. (5) şi (6), întocmirea actului de deces se face, în România numai cu aprobarea parchetului, cu precizarea motivelor întârzierii şi, în străinătate, dacă autorităţile competente din statul unde s-a produs decesul confirmă că nu au obiecţii cu privire la înregistrarea decesului cetăţeanului român la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră a/al României din acel stat acreditată/acreditat să exercite funcţii consulare.
    (8) În cazul în care decesul nu a fost declarat şi înregistrat în termenul prevăzut la alin. (5) şi (6) şi s-a produs incinerarea/înhumarea cadavrului în lipsa certificatului medical constatator al decesului, întocmirea actului de deces se face numai în baza unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă.

    ART. 77
    (1) Odată cu declararea decesului, declarantul depune următoarele documente:
    a) certificatul medical constatator al decesului, întocmit, în România, pe formular-tip, care trebuie să poarte număr de înregistrare, dată certă, semnătura medicului care a făcut constatarea şi în care trebuie consemnată cauza decesului, fără prescurtări, înscrisă cu majuscule, iar în străinătate - în conformitate cu prevederile legislaţiei statului pe teritoriul căruia s-a produs decesul;
    b) certificatele de naştere şi de căsătorie ale decedatului, după caz;
    c) actul de identitate al decedatului sau paşaportul, în cazul decesului unui cetăţean român cu domiciliul în străinătate sau al unui cetăţean membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau Confederaţiei Elveţiene, paşaportul sau documentele eliberate de I.G.I. în cazul cetăţenilor străini, în original;
    d) documentul de evidenţă militară al celui decedat, după caz;
    e) actul de identitate al declarantului.

    (2) În cazurile în care declarantul nu poate prezenta certificatele de stare civilă şi/sau actul de identitate ale/al persoanei decedate, declară, în scris, motivul neprezentării acestora, precum şi datele de identificare ale decedatului.
    (3) După întocmirea actului de deces, pe certificatul de naştere şi/sau căsătorie, după caz, se aplică menţiunile corespunzătoare prevăzute în anexa nr. 20.

    ART. 78
    (1) În cazul decesului unui cetăţean român cu domiciliul în străinătate, pentru care se prezintă paşaport drept document de legitimare, acesta se va transmite serviciului public comunitar de paşapoarte teritorial, iar în cazul actelor de deces întocmite în ţară se transmite electronic şi un extras pentru uz oficial de pe actul de deces.
    (2) În cazul decesului unui cetăţean străin, paşaportul, cartea de rezidenţă, actul de identitate, permisul de şedere pe termen lung sau permisul de şedere temporară se înaintează de îndată, cu adresă, structurii teritoriale a I.G.I. şi se transmite electronic un extras pentru uz oficial de pe actul de deces.
    (3) În lipsa documentelor prevăzute la alin. (1) sau (2), la serviciul public comunitar de paşapoarte teritorial, respectiv structura teritorială a I.G.I. se transmite electronic extrasul pentru uz oficial după actul de deces, împreună cu forma electronică a declaraţiei motivate a declarantului.

    ART. 79
    În actul de deces, la rubrica „cauza decesului fiind ................ “ se înscrie cu majuscule de tipar cauza decesului prevăzută la lit. c) şi d) din certificatul medical constatator al decesului; dacă în certificatul medical constatator al decesului rubrica este completată „cauză neprecizată“, pentru întocmirea actului de deces este necesară aprobarea parchetului.

    ART. 80
    (1) În situaţia în care decesul s-a produs în străinătate şi nu s-a înregistrat la autorităţile străine competente sau la misiunile diplomatice ori oficiile consulare de carieră ale României, actul de deces se întocmeşte la cererea scrisă a declarantului, de către ofiţerul de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P./primăriei unităţii administrativ-teritoriale pe a cărui/cărei rază a avut domiciliul persoana decedată, după ce se verifică electronic prin intermediul M.A.E. - DCons dacă decesul nu a fost înregistrat în străinătate.
    (2) Dacă decesul nu a fost înregistrat în străinătate, ofiţerul de stare civilă din cadrul SPCLEP/primăriei unităţii administrativ-teritoriale unde aceste servicii nu sunt constituite desfăşoară următoarele activităţi:
    a) solicită aprobarea parchetului pentru înregistrarea decesului;
    b) întocmeşte referatul cuprinzând rezultatul verificărilor pe care îl înaintează S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M.B. în vederea acordării avizului conform;
    c) întocmeşte referatul către primar cu propunere de aprobare sau respingere a înregistrării actului de deces, în funcţie de avizul şefului S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M.B.

    (3) Actul de deces se întocmeşte în baza documentelor menţionate la alin. (2) şi a următoarelor documente:
    a) certificatul medical constatator al decesului şi traducerea legalizată a acestuia în limba română, care trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 34;
    b) certificatele de naştere şi de căsătorie ale decedatului, după caz;
    c) actul de identitate al decedatului sau paşaportul, în cazul decesului unui cetăţean român cu domiciliul în străinătate, în original;
    d) documentul de evidenţă militară al celui decedat, după caz;
    e) actul de identitate al declarantului.

    (4) În cazurile în care declarantul nu poate prezenta certificatele de stare civilă şi/sau actul de identitate ale/al persoanei decedate, se procedează potrivit art. 77 alin. (2); după întocmirea actului de deces, pe certificatul de naştere şi/sau căsătorie, după caz, se aplică menţiunea prevăzută la art. 77 alin. (3).
    (5) Este interzisă întocmirea actului de deces fără avizul conform al şefului S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M.B. şi fără aprobarea parchetului şi a primarului.
    (6) Dacă decesul nu a fost înregistrat în străinătate, în lipsa certificatului medical constatator eliberat de autorităţile străine, instanţa judecătorească dispune cu privire la înregistrarea decesului.
    (7) Dacă decesul a fost înregistrat în străinătate se procedează la transcrierea certificatului/extrasului de deces în registrele de stare civilă române.

    ART. 81
    (1) Întocmirea actului de deces privind cadavrul cu identitate necunoscută se face la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unităţii administrativ-teritoriale în raza căruia/căreia a fost găsit, în baza certificatului medical constatator al decesului, a dovezii eliberate de poliţie sau de parchet şi a procesului-verbal întocmit de medicul legist, care cuprinde:
    a) vârsta şi sexul;
    b) data şi locul unde a fost găsit cadavrul;
    c) data şi cauza decesului.

    (2) Pe marginea actului de deces se aplică menţiunea corespunzătoare prevăzută în anexa nr. 20.
    (3) Dacă, ulterior întocmirii actului de deces privind cadavrul cu identitate necunoscută, parchetul sau poliţia stabileşte identitatea cadavrului, pe baza comunicării făcute de acestea, datele privind identitatea se înscriu, prin menţiune, pe actul respectiv, conform textului prevăzut la anexa nr. 20; menţiunea se transmite S.P.C.L.E.P. sau, după caz, primăriei care are în păstrare actul de naştere al persoanei identificate.

    ART. 82
    (1) În actul de deces, întocmit ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti declarative de moarte, definitivă, se înscriu datele de stare civilă şi data decesului, aşa cum rezultă din hotărâre; întocmirea actului de deces, în acest caz, se face la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria competent/competentă, din oficiu ori la cererea persoanei interesate, potrivit art. 39 din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În cazul în care în cuprinsul hotărârii judecătoreşti declarative de moarte nu sunt precizate data decesului în format an, lună, zi şi/sau domiciliul decedatului se procedează conform dispoziţiilor art. 39^1 din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 83
    (1) În vederea declarării judecătoreşti a morţii unei persoane, ofiţerul de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. sau al primăriei competent/e, la cererea instanţelor de judecată efectuează următoarele activităţi:
    a) verifică datele persoanei în R.N.E.P.;
    b) verifică în S.I.I.E.A.S.C. actele de stare civilă ale persoanei şi la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria care are în păstrare exemplarul I al actului de naştere şi, după caz, de căsătorie, pentru a stabili dacă pe marginea acestora există menţiunea de deces;
    c) comunică instanţei judecătoreşti datele rezultate din verificări.

    (2) D.G.E.P. comunică despre înregistrarea decesului Institutului Naţional de Criminalistică din cadrul I.G.P.R., până la data de 5 a lunii următoare înregistrării decesului.

    ART. 84
    (1) Înhumarea sau incinerarea persoanelor decedate se face în baza certificatului de deces.
    (2) În cazul în care declarantul nu este persoana îndreptăţită să primească certificatul de deces, acestuia i se eliberează de către ofiţerul de stare civilă care a înregistrat decesul, la cerere, adeverinţă de înhumare sau de incinerare a cadavrului.
    (3) Adeverinţa de înhumare sau de incinerare a cadavrului se eliberează într-un singur exemplar, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 23, şi se înregistrează în Registrul privind eliberarea adeverinţelor de înhumare/incinerare.
    (4) Duplicatul adeverinţei de înhumare sau de incinerare pierdute ori distruse se poate elibera numai cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale, la solicitarea scrisă a declarantului sau a unei persoane care justifică un interes legitim.
    (5) Eliberarea adeverinţei de înhumare sau de incinerare privind un cetăţean român sau de origine română al cărui deces s-a produs în străinătate se face de către ofiţerul de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. sau primăriei unităţii administrativ-teritoriale în a cărui/cărei rază administrativ-teritorială urmează să se facă înhumarea ori incinerarea, la cererea scrisă a persoanei interesate, în baza certificatului de deces eliberat de autorităţile străine, în original, şi a traducerii legalizate în limba română sau a extrasului multilingv al actului de deces.
    (6) Când decesul cetăţeanului român s-a înregistrat la misiunea diplomatică ori la oficiul consular de carieră a/al României, înhumarea sau incinerarea se face în baza certificatului de deces întocmit de una dintre aceste autorităţi.
    (7) Dacă decesul unui cetăţean român s-a produs pe o aeronavă înmatriculată în România aflată în afara spaţiului aerian al României sau pe o navă sub pavilionul României aflată în afara apelor teritoriale române, iar cadavrul este transportat în ţară, eliberarea adeverinţei de înhumare sau de incinerare se face pe baza dovezii eliberate de comandantul navei ori aeronavei, prevăzută la art. 7 alin. (6) din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (8) Când decesul nu a fost înregistrat sau nu a fost eliberat certificatul de deces, adeverinţa de înhumare ori incinerare se eliberează numai cu aprobarea parchetului.
    (9) În cazul copilului născut mort adeverinţa de înhumare ori incinerare se eliberează în baza actului de naştere cu menţiunea „copil născut mort“.
    (10) La înregistrarea din oficiu a actului de deces se eliberează numai adeverinţă de înhumare ori incinerare, certificatul de deces urmând a se elibera la solicitarea persoanelor îndreptăţite.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Înregistrarea naşterii şi decesului în cazul în care au loc în tren, pe o navă ori o aeronavă şi a căsătoriei în cazul în care are loc pe o navă
    ART. 85
    (1) Dacă naşterea sau decesul are loc în tren, pe o navă ori aeronavă, sau într-un alt mijloc de transport, în timpul unei călătorii care nu depăşeşte graniţele statului român, înregistrarea naşterii ori a decesului se face de ofiţerul de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. sau, după caz, primăriei unităţii administrativ-teritoriale al/a locului de coborâre ori de debarcare.
    (2) Nu pot fi încheiate căsătorii în timpul unei călătorii sau staţionării în interiorul graniţelor ţării, în tren, pe o navă ori o aeronavă.

    ART. 86
    (1) În cazul în care naşterea, căsătoria sau decesul are loc pe o navă sub pavilionul României, în timpul unei călătorii în afara apelor teritoriale române, înregistrarea se face de către comandantul navei, în jurnalul de bord.
    (2) Dacă naşterea sau decesul are loc pe o aeronavă înmatriculată în România, în timpul unei călătorii în afara spaţiului aerian al României, evenimentul se înregistrează de comandantul aeronavei, în carnetul de drum.

    ART. 87
    (1) Prevederile prezentului capitol referitoare la actele şi condiţiile necesare înregistrării naşterii, căsătoriei sau decesului se aplică în mod corespunzător şi în cazul înregistrării naşterii, căsătoriei ori decesului pe o navă sub pavilionul României, în timpul unei călătorii în afara apelor teritoriale române, respectiv în cazul înregistrării naşterii ori decesului pe o aeronavă înmatriculată în România, în timpul unei călătorii în afara spaţiului aerian al României.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), comandantul navei nu poate încheia căsătorii în situaţiile prevăzute la art. 272 alin. (2) şi art. 274 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 88
    (1) Înregistrările făcute în jurnalul de bord sau în carnetul de drum vor cuprinde datele necesare întocmirii actului de stare civilă, precum şi semnăturile cerute de lege, acestea făcând dovada evenimentului până la întocmirea actului de stare civilă.
    (2) Comandantul navei sau aeronavei eliberează persoanelor îndreptăţite o dovadă cu privire la înregistrarea făcută, iar în termen de 30 de zile de la sosirea în ţară înaintează, prin căpitănia portului, respectiv comandantul aeroportului, un extras de pe jurnalul de bord sau de pe carnetul de drum la D.S.C. - Sector 1, care va întocmi actul de stare civilă.
    (3) Înregistrarea actelor de stare civilă se poate face şi la cererea titularilor sau a reprezentanţilor legali de către D.S.C. - Sector 1, în baza dovezii eliberate de comandantul navei/ aeronavei, precum şi a verificărilor efectuate în R.N.E.P. şi S.I.I.E.A.S.C.
    (4) Comandanţii de nave sub pavilionul României pot proceda la încheierea unei căsătorii, în afara apelor teritoriale române, conform prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu condiţia ca viitorii soţi să fie cetăţeni români.
    (5) În timpul călătoriei ce depăşeşte apele teritoriale române, comandanţii de nave sub pavilionul României nu pot încheia căsătoria între un cetăţean străin şi un cetăţean român, precum şi între cetăţeni străini care se află pe navă, chiar dacă viitorii soţi prezintă dovezile cerute de lege.

    SECŢIUNEA a 7-a
    Înregistrarea actelor de stare civilă în caz de mobilizare, război ori participare a forţelor armate la misiuni în afara teritoriului statului român
    ART. 89
    (1) În caz de mobilizare, război ori participare a forţelor armate la misiuni în afara teritoriului statului român, actele şi faptele de stare civilă ale militarilor, personalului civil şi ale altor categorii de participanţi din unităţile forţelor armate se înregistrează de ofiţerii anume desemnaţi prin ordin al ministrului apărării naţionale ori, după caz, al ministrului afacerilor interne.
    (2) Modalităţile de instruire a ofiţerilor desemnaţi şi de aprovizionare cu registrele de stare civilă necesare se stabilesc, prin protocol, de către M.A.I., prin D.G.E.P., şi celelalte instituţii care desfăşoară activităţile prevăzute la alin. (1).

    ART. 90
    În caz de participare a forţelor armate la misiuni în afara teritoriului statului român, întocmirea actelor de stare civilă se face numai în situaţia în care în zona de acţiune a unităţii, subunităţii, detaşamentului nu există:
    a) misiuni diplomatice sau oficii consulare de carieră ale României;
    b) autoritate a administraţiei publice locale a statului în a cărei rază administrativ-teritorială s-a produs naşterea sau decesul, respectiv autoritate a administraţiei publice locale care să oficieze căsătoria.


    ART. 91
    Registrul de stare civilă exemplarul I se vizează pentru deschidere şi închidere de către ofiţerul de stare civilă desemnat prin ordin al ministrului apărării naţionale ori, după caz, al ministrului afacerilor interne, potrivit proceselor-verbale prevăzute în anexa nr. 21.

    ART. 92
    (1) Actele de naştere, de căsătorie şi de deces se întocmesc cu respectarea regulilor prevăzute de prezentele norme metodologice.
    (2) Despre actele şi faptele de stare civilă înregistrate se face menţiune şi în jurnalul acţiunilor de luptă.
    (3) Dispoziţiile art. 63 referitoare la înregistrarea căsătoriei se aplică în mod corespunzător.
    (4) Aprobările prevăzute la art. 46 alin. (1), precum şi dovada prevăzută la art. 76 alin. (6) se dau şi, respectiv, se eliberează de către comandantul unităţii din care face parte ofiţerul de stare civilă desemnat prin ordin al ministrului apărării naţionale ori, după caz, al ministrului afacerilor interne.

    ART. 93
    (1) Ofiţerii de stare civilă desemnaţi prin ordin al ministrului apărării naţionale ori, după caz, al ministrului afacerilor interne, încheie căsătorii între personalul român, militar şi/sau civil, după caz, şi, în cazul în care convenţiile internaţionale sau legislaţia statului de reşedinţă permit/permite căsătoria între un cetăţean român şi un cetăţean străin.
    (2) Regulile privind încheierea căsătoriei sunt cele prevăzute în secţiunea a 4-a.

    ART. 94
    Certificatele de naştere, de căsătorie şi de deces se eliberează în condiţiile prezentelor norme metodologice.

    ART. 95
    În cazul în care în unităţile militare participante la misiuni în afara teritoriului statului român nu există registre şi certificate de deces, precum şi cerneală specială, întocmirea actului de deces se face de către D.S.C. - Sector 1, în baza extrasului din jurnalul acţiunilor de luptă, a certificatului medical constatator al decesului, a documentului de legitimare sau a declaraţiei scrise a comandantului unităţii cu privire la identitatea persoanei decedate.

    ART. 96
    (1) În baza actelor de naştere şi de căsătorie întocmite se eliberează celor îndreptăţiţi adeverinţe doveditoare; în cazul celor decedaţi, adeverinţa se trimite familiei sau aparţinătorilor.
    (2) Adeverinţa va cuprinde, obligatoriu, rubricile prevăzute pentru extrasele de naştere, de căsătorie sau de deces, potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 24-26, precum şi unitatea din care fac parte, după caz, mama copilului, soţii şi, respectiv, defunctul.
    (3) În baza adeverinţelor prevăzute la alin. (2) şi a menţiunilor făcute în jurnalul acţiunilor de luptă al unităţii pot fi reconstituite actele de stare civilă pierdute sau distruse.

    ART. 97
    (1) Actele de stare civilă întocmite în afara teritoriului naţional se trimit în ţară, lunar, părţii sedentare a unităţii militare dislocate în teatre de operaţiuni, care le înaintează, de îndată, pe bază de adresă, D.S.C. - Sector 1.
    (2) Actele de stare civilă întocmite pe teritoriul naţional în caz de mobilizare sau de război se trimit lunar, pe bază de adresă, D.G.E.P.
    (3) În situaţia prevăzută la alin. (1), Registrul de stare civilă exemplarul II se constituie după Registrul de stare civilă exemplarul I, de către D.S.C. - Sector 1, care eliberează şi certificate de stare civilă, la cererea persoanelor îndreptăţite.
    (4) Actele menţionate la alin. (2) se păstrează la D.G.E.P., până la încetarea mobilizării sau a stării de război, după care se trimit pentru constituirea Registrului de stare civilă exemplarul II de către S.P.C.L.E.P sau, după caz, primăria unităţii administrativ-teritoriale competent/ă, astfel:
    a) actul de naştere al copilului - la domiciliul copilului, stabilit în condiţiile legii;
    b) actul de căsătorie - la domiciliul soţului sau soţiei, după caz;
    c) actul de deces - la ultimul domiciliu al defunctului.


    SECŢIUNEA a 8-a
    Înregistrarea actelor de stare civilă ale cetăţenilor români încheiate în străinătate
    Întocmirea actelor de stare civilă ale cetăţenilor români prin transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă eliberate de autorităţile străine
    ART. 98
    (1) Actele de stare civilă ale cetăţenilor români, întocmite în străinătate la autorităţile locale competente, se transcriu, obligatoriu, în registrele de stare civilă române, la cererea persoanei îndreptăţite potrivit legii, formulată în termen de 6 luni de la înregistrarea actului sau faptului de stare civilă la autorităţile străine, respectiv de la data dobândirii/redobândirii cetăţeniei române.
    (2) Cererile de transcriere se soluţionează de către S.P.C.L.E.P. sau de către primăria unităţii administrativ-teritoriale de la locul de domiciliu/ultimul domiciliu avut în România al titularului sau al solicitantului, după caz, cu aprobarea primarului şi cu avizul conform al şefului S.P.C.J.E.P./S.P.C.L.E.P. al sectorului municipiului Bucureşti.
    (3) Cererile de transcriere privind cetăţenii români care nu au avut niciodată domiciliul în România, cu excepţia celor care au redobândit cetăţenia română sau cărora li s-a acordat cetăţenia română, în temeiul prevederilor art. 10 şi 11 din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se soluţionează cu aprobarea primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi cu avizul conform al şefului D.S.C. - Sector 1.
    (4) În situaţiile prevăzute la alin. (2) şi (3) cererile de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă se pot depune la oricare S.P.C.L.E.P./primărie din cadrul unităţii administrativ-teritoriale unde aceste servicii nu sunt constituite, care va transmite dosarul electronic ofiţerului de stare civilă competent.
    (5) Cererile de transcriere privind cetăţenii români care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetăţenia română se depun şi se soluţionează potrivit art. 41 alin. (7) - (10) din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) După înregistrarea cererii, ofiţerul de stare civilă efectuează verificări pentru a stabili:
    a) dacă titularul certificatului/extrasului de stare civilă/ extrasului multilingv al actului de stare civilă este cetăţean român;
    b) dacă mai există un alt act transcris sau reconstituit în ţară, prin efectuarea verificărilor în Registrul de stare civilă exemplarul II; până la constituirea în format electronic a Registrului de stare civilă exemplarul II se solicită verificări la S.P.C.L.E.P. sau la primăria domiciliilor avute anterior, de la data înregistrării actului de către autorităţile străine;
    c) dacă S.P.C.L.E.P/primăria unităţii administrativ-teritoriale unde a fost depusă cererea are competenţă teritorială privind aprobarea transcrierii; în cazul în care competenţa întocmirii actului de stare civilă aparţine altui S.P.C.L.E.P./altei primării, ofiţerul de stare civilă transmite electronic acestuia/acesteia dosarul de transcriere.

    (7) Cetăţenii care dobândesc/redobândesc cetăţenia română şi solicită transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă fac dovada cetăţeniei române cu documentele prevăzute la art. 22 şi 23 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 99
    (1) Cererile de transcriere se fac în nume propriu sau prin împuternicit cu procură specială, cu excepţia celor prevăzute la art. 98 alin. (5).
    (2) Pentru minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani, transcrierea certificatelor/extraselor de naştere/extraselor multilingve ale actelor de naştere se solicită de unul dintre părinţi, tutore sau, după caz, de reprezentantul legal, în nume propriu ori prin împuternicit cu procură specială; minorii care au împlinit vârsta de 14 ani solicită transcrierea certificatelor/extraselor de naştere/extraselor multilingve ale actelor de naştere în nume propriu, asistaţi de unul dintre părinţi, tutore sau, după caz, de reprezentantul legal, ori prin împuternicit cu procură specială.
    (3) În situaţiile prevăzute la alin. (2), dacă părinţii au domicilii diferite în ţară, competenţa privind transcrierea certificatului/ extrasului de naştere/extrasului multilingv al actului de naştere aparţine oricărui/oricărei din cele două S.P.C.L.E.P. sau primării pe raza cărora au domiciliul părinţii minorului.
    (4) Pentru cetăţenii români care nu au împlinit vârsta de 18 ani, ai căror părinţi au domiciliul în străinătate, cererea de transcriere a certificatelor/extraselor de naştere/extraselor multilingve ale actelor de naştere se soluţionează de S.P.C.L.E.P. sau primăria ultimului loc de domiciliu avut de părinţi în România, iar în cazul în care au avut domicilii diferite, de S.P.C.L.E.P. sau primăria de la ultimul domiciliu al unuia dintre părinţi.
    (5) Pentru cetăţenii români care au împlinit vârsta de 18 ani, ai căror părinţi au avut domiciliul în România pe perioada minorităţii, cererea se soluţionează de S.P.C.L.E.P. sau primăria unităţii administrativ-teritoriale de la locul de domiciliu al părinţilor, iar dacă nu au avut domiciliul în România sau titularul se legitimează cu document eliberat de autorităţile străine, de D.S.C. - Sector 1.
    (6) În cazul transcrierii certificatului/extrasului de căsătorie/extrasului multilingv al actului de căsătorie, cererea se soluţionează de S.P.C.L.E.P. sau primăria unităţii administrativ-teritoriale de la domiciliul comun al soţilor, iar dacă soţii au domicilii diferite în ţară, la oricare dintre cele două S.P.C.L.E.P. sau primării pe raza cărora aceştia îşi au domiciliul.
    (7) În cazul transcrierii certificatului/extrasului de deces/ extrasului multilingv al actului de deces, cererea se soluţionează fie de S.P.C.L.E.P. sau primăria unităţii administrativ-teritoriale a locului de domiciliu al solicitantului, fie de S.P.C.L.E.P. sau primăria ultimului domiciliu avut în ţară de către persoana decedată; în cazul solicitanţilor cu statut de cetăţean român cu domiciliul în străinătate, cererea se poate soluţiona de S.P.C.L.E.P. sau primăria de la ultimul domiciliu avut în ţară de către decedat.
    (8) Persoanele care dobândesc cetăţenia română şi fac dovada domiciliului în România cu permis de şedere pe termen lung eliberat de I.G.I. sau cartea de rezidenţă permanentă pentru membrii de familie depun cerere de transcriere la S.P.C.L.E.P. sau primăria unităţii administrativ-teritoriale a locului de domiciliu, potrivit datelor înscrise în permisul de şedere/cartea de rezidenţă permanentă pentru membrii de familie.
    (9) În cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate care se legitimează cu paşaportul expirat sau titlu de călătorie fără menţiunea „identitate incertă“, verificările pentru stabilirea competenţei teritoriale se efectuează în R.N.E.P. de către ofiţerul de stare civilă care înregistrează cererea de transcriere.
    (10) Pentru copiii cetăţeni români născuţi în străinătate faţă de care s-a dispus o măsură de protecţie specială, în condiţiile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ai căror părinţi nu solicită transcrierea certificatului/extrasului de naştere/extrasului multilingv al actului de naştere, acesta se transcrie la cererea D.G.A.S.P.C.
    (11) Pentru copiii cetăţeni români născuţi în străinătate şi aflaţi în ţară cu părinţii sau cu persoana desemnată în condiţiile art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care părinţii nu solicită transcrierea certificatului/extrasului de naştere/extrasului multilingv al actului de naştere, aceasta se face la cererea S.P.A.S.

    ART. 100
    (1) Cererea de transcriere este însoţită de certificatul de stare civilă, extrasul multilingv al actului de stare civilă sau extrasul de stare civilă eliberat de autorităţile străine, în original, care trebuie să îndeplinească cerinţele de legalizare prevăzute la art. 34, traducerea în limba română legalizată sau, după caz, formularul standard multilingv, precum şi, după caz, de următoarele documente:
    a) certificatele de naştere şi de căsătorie, după caz, precum şi actul de identitate sau paşaportul ori titlul de călătorie, pentru cererile depuse la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României;
    b) declaraţii autentificate sau date în faţa ofiţerului de stare civilă care înregistrează cererea de transcriere din partea soţilor, cetăţeni români, cu privire la numele de familie purtat după căsătorie, în situaţia în care în certificatul/extrasul de căsătorie/extrasul multilingv al actului de căsătorie procurat din străinătate nu se face referire la numele soţilor după căsătorie; numele de familie al celuilalt soţ, cetăţean român, se poartă numai cu consimţământul acestuia consemnat prin declaraţie autentificată sau dată în faţa ofiţerului de stare civilă;
    c) declaraţia din care rezultă domiciliul copilului, în cazul în care părinţii au domicilii diferite; dispoziţiile art. 43 alin. (13) şi (14) se aplică în mod corespunzător;
    d) declaraţia autentificată sau dată în faţa ofiţerului de stare civilă care înregistrează cererea de transcriere din partea titularului sau a reprezentantului legal ori a solicitantului în cazul transcrierii certificatului/extrasului de deces/extrasului multilingv al actului de deces cu privire la imposibilitatea prezentării documentelor care fac dovada datelor ce trebuie înscrise la rubricile prevăzute de certificatele de stare civilă române; declaraţia este solicitată în cazul în care aceste date nu se identifică în S.I.I.E.A.S.C. sau R.N.E.P.;
    e) certificatul de cetăţenie eliberat de A.N.C. sau de misiunile diplomatice şi oficiile consulare de carieră ale României, pentru persoanele care au dobândit/redobândit cetăţenia română;
    f) declaraţii notariale din partea ambilor soţi cu privire la regimul matrimonial ales de aceştia, dacă se solicită înscrierea regimului matrimonial în actul de căsătorie; în cazul în care regimul matrimonial ales se stabileşte potrivit legii române, se procedează conform dispoziţiilor art. 312 alin. (1) din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi se prezintă convenţia matrimonială autentificată de notarul public, după caz;
    g) în situaţia în care din declaraţia prevăzută la lit. f) rezultă că s-a stabilit regimul matrimonial conform legii străine, iar soţii au încheiat o convenţie în străinătate, se prezintă convenţia matrimonială;
    h) declaraţia notarială sau dată în faţa ofiţerului de stare civilă care înregistrează cererea de transcriere din partea soţului cetăţean străin din care să rezulte că la data încheierii căsătoriei cu cetăţeanul român nu mai are căsătorii anterioare nedesfăcute, iar în situaţia în care nu se poate prezenta declaraţia acestuia, justificat cu documente, se va solicita soţiei cetăţean român, în cazul în care soţul este cetăţean al unui stat a cărui legislaţie permite încheierea de către o persoană a mai multor căsătorii; în caz contrar nu se transcrie certificatul/ extrasul de căsătorie/extrasul multilingv al actului de căsătorie;
    i) procura specială pentru cazurile în care solicitarea este efectuată de către împuternicit; procura specială poate cuprinde declaraţiile prevăzute la lit. b), c), d), f) şi h);
    j) copia hotărârii comisiei pentru protecţia copilului ori a instanţei de judecată prin care a fost stabilită măsura de protecţie specială, în situaţia prevăzută la art. 99 alin. (10);
    k) raportul de anchetă socială întocmit de S.P.A.S. care solicită transcrierea, în situaţia prevăzută la art. 99 alin. (11).

    (2) În cazul în care titularul certificatului/extrasului de stare civilă/extrasului multilingv al actului de stare civilă ce urmează a fi transcris nu este în posesia niciunui document cu care să facă dovada cetăţeniei române, întrucât a plecat din ţară odată cu părinţii, în perioada minorităţii sale, sau nu s-a născut în România, S.P.C.L.E.P./primăria/misiunea diplomatică sau oficiul consular a/al României care primeşte cererea de transcriere efectuează verificări la D.G.P. sau A.N.C., după caz.
    (3) În situaţia în care, la depunerea cererilor de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă procurate din străinătate, se stabileşte că au intervenit modificări la numele de familie şi/sau prenumele titularului actului, faţă de documentele ce însoţesc cererea de transcriere, se solicită documentele necesare clarificării neconcordanţelor privind numele de familie şi/sau prenumele; cererea pentru transcriere se depune şi se soluţionează după clarificarea neconcordanţelor.
    (4) În situaţia în care se stabileşte că în certificatul/extrasul de stare civilă/extrasul multilingv al actului de stare civilă eliberat de autorităţile străine au fost înscrise date care nu sunt în concordanţă cu cele înscrise în registrele de stare civilă române, în documentele prezentate, R.N.E.P. şi S.I.I.E.A.S.C., transcrierea se va face după îndreptarea erorilor de către autorităţile străine emitente, cu excepţia următoarelor situaţii:
    a) când certificatul/extrasul eliberat de autorităţile străine a fost înregistrat conform legii locului la rubricile privind numele de familie şi/sau prenume;
    b) când legitimarea la autorităţile locale străine care au înregistrat actul iniţial s-a făcut cu un document care nu corespundea statutului civil sau modificărilor intervenite cu privire la nume;
    c) când certificatul/extrasul eliberat de autorităţile străine conţine un prenume simplificat sau prescurtat;
    d) când în cuprinsul certificatului/extrasului eliberat de autorităţile străine există o eroare materială care se referă la datele de stare civilă ale titularului sau ale părinţilor acestuia ori a denumirii localităţii.

    (5) În situaţiile prevăzute la alin. (4) lit. a) şi b), numele de familie al titularului actului de naştere sau cel al soţilor după căsătorie din actul de căsătorie se stabileşte, după caz, potrivit art. 37 lit. e).
    (6) În situaţia transcrierii certificatelor/extraselor de naştere/extraselor multilingve ale actelor de naştere ale copiilor, dispoziţiile art. 43 alin. (4) se aplică în mod corespunzător.
    (7) În situaţia în care în certificatul/extrasul de căsătorie/extrasul multilingv al actului de căsătorie procurat din străinătate se face referire la regimul matrimonial ales, acesta se înscrie în actul de căsătorie fără a fi necesară prezentarea declaraţiei prevăzute la alin. (1) lit. f) sau o convenţie matrimonială.
    (8) Ofiţerul de stare civilă înscrie pe marginea actului de căsătorie transcris menţiunea despre regimul matrimonial ales, potrivit textului prevăzut în anexa nr. 20, şi transmite un extras pentru uz oficial, electronic, la Centrul Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale, pentru a fi comunicat notarului public care a autentificat convenţia matrimonială în România, după caz.
    (9) Dispoziţiile art. 43 alin. (5) din prezentele norme metodologice se aplică în mod corespunzător.

    ART. 101
    (1) După efectuarea verificărilor de către ofiţerul de stare civilă competent, dosarul de transcriere se transmite autorităţii competente, respectiv D.S.C. - Sector 1 sau S.P.C.J.E.P./S.P.C.L.E.P. al sectorului municipiului Bucureşti, împreună cu referatul ce conţine rezultatul acestora, din care să rezulte cetăţenia română a titularului actului, competenţa teritorială, faptul că nu mai există un alt act înregistrat în registrele de stare civilă române şi, după caz, propunerile privind conţinutul rubricilor care trebuie completate în actul care se transcrie; referatul va fi însoţit de documentele prevăzute la art. 100, după caz.
    (2) În cazul transcrierii certificatului/extrasului de deces/extrasului multilingv al actului de deces, verificările se vor referi atât la solicitant, cât şi la decedat.
    (3) Pe baza referatului ofiţerului de stare civilă, a documentelor depuse de solicitant şi a verificărilor efectuate în evidenţele informatizate, autoritatea competentă, după caz D.S.C. - Sector 1, S.P.C.J.E.P./S.P.C.L.E.P. al sectorului municipiului Bucureşti indică, odată cu avizul conform, conţinutul rubricilor ce trebuie completate în actul care se transcrie; în situaţia prevăzută la art. 100 alin. (1) lit. d) rubricile necompletate se barează.
    (4) În situaţiile prevăzute la art. 100 alin. (4) actul de stare civilă se întocmeşte cu datele rezultate din registrele de stare civilă; autoritatea competentă, după caz, D.S.C. - Sector 1, S.P.C.J.E.P./S.P.C.L.E.P. al sectorului municipiului Bucureşti indică, odată cu avizul conform, menţiunea ce se înscrie pe marginea actului de stare civilă transcris, potrivit textului prevăzut în anexa nr. 20.
    (5) În cazul transcrierii certificatului/extrasului de deces/extrasului multilingv al actului de deces în cuprinsul căruia este precizată perioada şi nu data certă a decesului titularului, în actul transcris se înscrie ca dată a decesului ultima zi din perioada menţionată; autoritatea competentă, după caz, D.S.C. - Sector 1, S.P.C.J.E.P./S.P.C.L.E.P. al sectorului municipiului Bucureşti indică, odată cu avizul conform, menţiunea ce se înscrie pe marginea actului de stare civilă transcris, potrivit textului prevăzut în anexa nr. 20.
    (6) După verificarea documentelor, autorităţile prevăzute la art. 98 alin. (2), (3) şi (5) transmit întreaga documentaţie, împreună cu avizul conform, S.P.C.L.E.P., respectiv primăriei unităţii administrativ-teritoriale competent(e) să soluţioneze cererea.

    ART. 102
    (1) La primirea avizului conform de la autoritatea competentă ofiţerul de stare civilă prezintă primarului, spre aprobare, referatul privind transcrierea actului de stare civilă şi documentele menţionate la art. 100, după caz.
    (2) În baza aprobării referatului privind transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, precum şi a documentelor depuse de solicitant şi a evidenţelor proprii, ofiţerul de stare civilă întocmeşte actul de stare civilă, aplică menţiunile corespunzătoare şi eliberează certificatul de stare civilă persoanei îndreptăţite, potrivit legii.
    (3) Este interzisă transcrierea certificatelor, extraselor de stare civilă şi extraselor multilingve ale actelor de stare civilă procurate din străinătate fără avizul conform al D.S.C. - Sector 1, S.P.C.J.E.P./S.P.C.L.E.P. al sectorului municipiului Bucureşti, după caz, şi fără aprobarea primarului.
    (4) În cazul transcrierii certificatelor, extraselor de stare şi extraselor multilingve ale actelor de stare civilă procurate din străinătate cu încălcarea prevederilor alin. (3), actele de stare civilă întocmite sunt nule de drept. Nulitatea se constată de instanţa competentă care poate fi sesizată de orice instituţie/autoritate sau persoană interesată.

    ART. 103
    În cazul respingerii cererii de transcriere de către primar, ca urmare a avizului negativ dat de către instituţia competentă, se comunică în scris motivul respingerii.

    ART. 104
    Căsătoriile încheiate în străinătate şi desfăcute prin divorţ se înregistrează numai prin menţiune pe marginea actului de naştere, iar cele încetate prin decesul unuia dintre soţi se înregistrează fie prin transcriere, fie prin menţiune pe marginea actului de naştere.

    ART. 105
    (1) Cetăţenii ale căror acte de stare civilă au fost înregistrate în localităţi care au aparţinut României, iar în prezent se găsesc pe teritoriul altor state pot solicita, potrivit legii, întocmirea actelor de stare civilă la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unităţii administrativ-teritoriale pe raza căruia/căreia îşi au domiciliul, pe baza extrasului de pe actul de stare civilă ce se găseşte în păstrarea serviciilor judeţene ale Arhivelor Naţionale/Serviciului Municipiului Bucureşti al Arhivelor Naţionale.
    (2) Transcrierea extraselor prevăzute la alin. (1) se face cu aprobarea primarului şi avizul conform al instituţiei competente, respectiv D.S.C. - Sector 1, S.P.C.J.E.P./S.P.C.L.E.P. al sectorului municipiului Bucureşti, după caz, în condiţiile prezentelor norme metodologice.

    ART. 106
    (1) Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot solicita transcrierea certificatelor, extraselor de stare civilă sau extraselor multilingve ale actelor de stare civilă eliberate de autorităţile străine, în registrele de stare civilă române de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră ale României în statul în care actele sau faptele de stare civilă s-au produs şi dacă s-au înregistrat în prealabil la autoritatea locală competentă; transcrierea se face cu aprobarea şefilor misiunilor diplomatice sau ai oficiilor consulare, iar refuzul acestora se motivează.
    (2) Cererea va fi însoţită de documentele prevăzute la art. 100, după caz; cererea având număr de înregistrare atribuit de misiunea diplomatică sau oficiul consular a/al României competentă/competent şi documentele care o însoţesc se încarcă electronic în S.I.I.E.A.S.C.
    (3) La rubrica „Menţiuni“ din actul de stare civilă se înscrie textul corespunzător prevăzut în anexa nr. 20.
    (4) Actele de stare civilă - exemplarul II se transmit la Registrul de stare civilă exemplarul II definit la art. 16 lit. a).
    (5) În baza actului de stare civilă transcris la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră a/al României din străinătate, se eliberează certificatul de stare civilă persoanelor îndreptăţite, potrivit legii.
    (6) Actele de stare civilă întocmite pentru cetăţenii români aflaţi în străinătate de către misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră ale României se trimit prin M.A.E., pe măsura constituirii unui registru sau la sfârşitul fiecărui an cu actele aferente anului încheiat, la D.S.C. - Sector 1.
    (7) Dispoziţiile prezentelor norme metodologice privind transcrierea certificatelor, extraselor de stare civilă şi extraselor multilingve ale actelor de stare civilă se aplică în mod corespunzător la nivelul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare de carieră ale României.

    CAP. V
    Înscrierea menţiunilor în actele de stare civilă
    SECŢIUNEA 1
    Despre menţiuni
    ART. 107
    Pe marginea actelor de naştere, de căsătorie şi de deces se înscriu, după caz, menţiunile prevăzute în anexa nr. 20; în situaţia în care, pentru operarea unei menţiuni, nu există text corespondent în anexa nr. 20, acesta se înscrie cu avizul D.G.E.P.; în acest sens, ofiţerul de stare civilă propune un text de menţiune care poate fi analizat şi reformulat de către D.G.E.P.

    ART. 108
    (1) Ofiţerul de stare civilă care întocmeşte acte de stare civilă care atrag după sine operarea de menţiuni pe alte acte de stare civilă trimite menţiunile respective, pentru a fi asociate pe marginea actelor de stare civilă exemplarul I.
    (2) În registrul de stare civilă exemplarul I se înscriu menţiunile transmise electronic de ofiţerul de stare civilă care întocmeşte acte potrivit alin. (1), din Registrul unic al menţiunilor, prin aplicarea etichetei autocolante ce se tipăreşte cu textul de menţiune corespunzător.
    (3) În Registrul de stare civilă exemplarul II menţiunile se asociază de către ofiţerul de stare civilă care întocmeşte acte potrivit alin. (1).
    (4) Dacă registrele de stare civilă exemplarul I şi II se află în păstrare la serviciile judeţene/Serviciul Municipiului Bucureşti ale/al Arhivelor Naţionale, menţiunea respectivă se transmite electronic în vederea operării pe marginea acestora.
    (5) Pentru înscrierea menţiunilor generate ca urmare a întocmirii actelor de stare civilă de către misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră ale României, ofiţerul de stare civilă care are în păstrare Registrul de stare civilă exemplarul I procedează la înscrierea menţiunilor în Registrul de stare civilă exemplarul I şi exemplarul II.
    (6) După operaţionalizarea S.I.I.E.A.S.C., în Registrul de stare civilă exemplarul II aflat în arhiva S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M.B. nu se vor aplica menţiuni.

    ART. 109
    (1) Ofiţerul de stare civilă care primeşte acte administrative, sentinţe judecătoreşti sau declaraţii de recunoaştere a unor copii născuţi în afara căsătoriei, care atrag operarea de menţiuni, procedează potrivit art. 108 alin. (2) şi (3).
    (2) În baza sentinţelor judecătoreşti definitive, care conţin în dispozitiv numai numele şi C.N.P.-ul persoanelor, ofiţerul de stare civilă întocmeşte actele de stare civilă/înscrie menţiunile corespunzătoare, după identificarea certă a persoanelor în S.I.I.E.A.S.C. şi R.N.E.P.; în cazurile în care nu poate fi identificată unic persoana, S.P.C.L.E.P./primăria unităţii administrativ-teritoriale competent/competentă solicită părţilor din proces sau instanţei, dacă sentinţa se prezintă de persoana interesată, lămurirea sau completarea dispozitivului acesteia, în termenul legal.

    ART. 110
    (1) Registrul de stare civilă exemplarul II se actualizează cu menţiunile corespunzătoare imediat după întocmirea actelor de stare civilă sau, după caz, după verificarea şi validarea actelor potrivit art. 28 alin. (4), iar ulterior menţiunile se transmit la Registrul unic al menţiunilor.
    (2) Registrul de stare civilă exemplarul I se actualizează cu menţiunile corespunzătoare în termen de 30 de zile de la data înregistrării acestora în Registrul unic al menţiunilor.
    (3) În situaţia în care unul din exemplarele actelor de stare civilă nu este identificat, se procedează mai întâi la reconstituirea actului conform procedurii din prezentele norme metodologice.
    (4) În situaţia prevăzută la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, menţiunile se transmit la Registrul unic al menţiunilor după înregistrarea în S.I.I.E.A.S.C. şi încărcarea fotocopiilor conforme cu originalul ale documentelor care stau la baza înregistrării acestora.

    ART. 111
    (1) Ofiţerul de stare civilă care constată că datele de stare civilă din menţiune nu corespund cu cele din actul din Registrul de stare civilă exemplarul II pe care urmează a se înscrie, transmite menţiunea ca inoperabilă la Registrul unic al menţiunilor aferent primăriei care are în păstrare Registrul de stare civilă exemplarul I.
    (2) Ofiţerul de stare civilă verifică în Registrul unic al menţiunilor lista de menţiuni inoperabile şi efectuează verificări pentru stabilirea cauzei neconcordanţelor şi pentru clarificarea situaţiei şi îndreptarea erorilor existente în acte.
    (3) Dacă în urma verificărilor efectuate nu s-a stabilit cauza neconcordanţelor, documentaţia rezultată se transmite la S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M.B., pentru extinderea verificărilor şi stabilirea procedurii legale de urmat.

    ART. 112
    (1) În cazul în care se constată că menţiunile nu s-au efectuat în termenele legale, acestea se efectuează din oficiu, pe baza înregistrărilor existente în registrele de stare civilă sau a documentelor emise în baza acestora, ori se solicită comunicările de menţiuni autorităţilor emitente.
    (2) Înscrierea menţiunilor se poate face şi la cererea persoanelor interesate, cu respectarea dispoziţiilor referitoare la transmiterea acestora.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Înscrierea recunoaşterii sau stabilirii filiaţiei
    ART. 113
    Înscrierea menţiunii de stabilire a filiaţiei pe actul de naştere şi, după caz, de căsătorie şi de deces se face din oficiu sau la cererea celui interesat, în baza actului de recunoaştere sau a hotărârii judecătoreşti definitive.

    ART. 114
    (1) Recunoaşterea făcută ulterior de tatăl copilului născut în afara căsătoriei se face cu respectarea dispoziţiilor art. 415 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin:
    a) declaraţia scrisă, dată în faţa ofiţerului de stare civilă;
    b) înscris autentic, în faţa notarului public;
    c) testament.

    (2) Declaraţia de recunoaştere a unui copil din afara căsătoriei se poate face în faţa ofiţerului de stare civilă de la oricare S.P.C.L.E.P. sau, după caz, primărie din cadrul unităţii administrativ-teritoriale unde aceste servicii nu sunt constituite.
    (3) Declaraţia de recunoaştere a unui copil din afara căsătoriei dată în faţa notarului public se poate depune şi soluţiona la oricare S.P.C.L.E.P. sau, după caz, primărie din cadrul unităţii administrativ-teritoriale unde aceste servicii nu sunt constituite; declaraţia se poate depune personal sau prin împuternicit cu procură specială.
    (4) În cazul recunoaşterii prin testament, persoana interesată depune la oricare S.P.C.L.E.P. sau, după caz, primărie din cadrul unităţii administrativ-teritoriale unde aceste servicii nu sunt constituite o copie legalizată, în extras, a testamentului, cuprinzând textul prin care se face recunoaşterea în vederea soluţionării acesteia.
    (5) Menţiunea de recunoaştere se înscrie şi din oficiu, în baza comunicării biroului notarial care a efectuat autentificarea declaraţiei sau a testamentului.
    (6) În situaţiile de la alin. (2)-(4), ofiţerul de stare civilă înscrie menţiunile prevăzute în anexa nr. 20 pe actul de naştere al celui recunoscut şi, după caz, pe actul de căsătorie şi deces sau, după caz, comunică aceste date ofiţerului de stare civilă competent.
    (7) La primirea cererii privind înscrierea menţiunii de recunoaştere, precum şi în situaţia prevăzută la alin. (5), ofiţerul de stare civilă informează mama cu privire la recunoaşterea copilului său şi la faptul că certificatul de naştere eliberat anterior nu mai produce efecte juridice.
    (8) Încuviinţarea purtării numelui de familie pentru cei născuţi în afara căsătoriei şi recunoscuţi ulterior se înscrie pe actul de naştere în baza declaraţiei scrise a ambilor părinţi, dată numai în faţa ofiţerului de stare civilă care are în păstrare actul de naştere.
    (9) Încuviinţarea purtării numelui de familie unei persoane născute în afara căsătoriei, care a împlinit vârsta de 14 ani, se face numai cu acordul scris al acesteia, dat odată cu părinţii în faţa ofiţerului de stare civilă care are în păstrare actul de naştere.
    (10) Pe marginea actului de naştere şi, după caz, pe cel de căsătorie şi de naştere al celuilalt soţ ori de naştere al copiilor minori, iar în cazul copiilor majori numai la cererea acestora, se înscriu menţiunile referitoare la încuviinţarea purtării numelui de familie, prevăzute în anexa nr. 20.
    (11) Menţiunile privind încuviinţarea purtării numelui de familie de către părinte operează pe actele de naştere ale copiilor minori, iar în cazul copiilor majori numai la cererea acestora, doar dacă această schimbare priveşte numele de familie purtat la naşterea copilului de către părinte.

    ART. 115
    (1) Înscrierea hotărârilor judecătoreşti definitive privind acţiunile referitoare la filiaţie se face, din oficiu sau la cererea persoanelor interesate, prin menţiune pe marginea actului de naştere al titularului acestuia, de căsătorie sau de deces, după caz, de către ofiţerul de stare civilă de la oricare S.P.C.L.E.P./primărie.
    (2) În situaţia în care ulterior s-a încuviinţat purtarea numelui de familie al părintelui faţă de care s-a stabilit filiaţia, menţiunea se înscrie şi pe actele de naştere ale copiilor minori ai acestuia, iar în cazul celor majori numai la cererea acestora; numele de familie al copiilor se poate schimba numai pe cale administrativă.
    (3) După operarea menţiunii referitoare la filiaţie şi, după caz, la încuviinţarea purtării numelui de familie, se eliberează alt/alte certificat/certificate cu noile date de stare civilă; în cazul persoanelor căsătorite, soţul/soţia poate solicita schimbarea numelui de familie pe cale administrativă.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Înscrierea adopţiei şi a încetării adopţiei
    ART. 116
    (1) Înscrierea adopţiei şi a încetării adopţiei se face din oficiu sau la cererea persoanei îndreptăţite, depusă personal sau prin împuternicit cu procură specială, în baza hotărârii judecătoreşti definitive prin care s-a încuviinţat adopţia sau a încetat adopţia şi a actelor de identitate sau a paşapoartelor părinţilor adoptatori/fireşti, a certificatului de căsătorie al adoptatorilor, după caz.
    (2) Înscrierea adopţiei şi a încetării adopţiei se face din oficiu după 30 de zile de la data primirii hotărârii judecătoreşti definitive prin care s-a încuviinţat adopţia sau a încetat adopţia, dar nu mai târziu de 60 de zile, după ce, în prealabil, adoptatorii şi, după caz, adoptatul au fost informaţi.

    ART. 117
    (1) În cazul adopţiei de către cetăţeni români cu domiciliul sau reşedinţa în România, se întocmeşte un nou act de naştere de către ofiţerul de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. sau, după caz, din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale în care nu funcţionează S.P.C.L.E.P. în raza căruia/căreia se află domiciliul adoptatorului.
    (2) În situaţia în care adoptatorii sunt cetăţeni străini ori cetăţeni români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, noul act de naştere se întocmeşte de către ofiţerul de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. sau, după caz, din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale în care nu funcţionează S.P.C.L.E.P. de la domiciliul celui adoptat avut până la momentul încuviinţării adopţiei ori de la sediul instituţiei de ocrotire, în cazul copiilor care s-au aflat în îngrijirea acesteia anterior încuviinţării adopţiei; dacă adoptatul este cetăţean român cu domiciliul în străinătate, noul act de naştere se întocmeşte de către D.S.C. - Sector 1.
    (3) În noul act de naştere întocmit, rubrica „Locul naşterii“ se completează cu denumirea unităţii administrativ-teritoriale înscrisă în actul de naştere iniţial, iar rubricile privind părinţii se completează cu numele de familie şi prenumele adoptatorilor.
    (4) Certificatul de naştere iniţial nu mai produce efecte juridice.
    (5) Adopţiile cu efecte restrânse, aprobate anterior adoptării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/1997 cu privire la regimul juridic al adopţiei, se înscriu în baza deciziilor fostelor comitete executive ale consiliilor populare şi a hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile, din oficiu sau la cererea persoanelor interesate, prin menţiune pe marginea actului de naştere al celui adoptat şi, după caz, pe actul de căsătorie şi de naştere al celuilalt soţ ori de naştere al copiilor minori şi, la cerere, al celor majori.
    (6) Menţiunile privind adopţia cu efecte restrânse a părintelui operează pe actele de naştere ale copiilor minori şi, la cererea copiilor majori, pe actele de naştere ale acestora, numai dacă aceasta afectează numele de familie purtat la naşterea copilului de către părinte.

    ART. 118
    La întocmirea noilor acte de naştere, ca urmare a adopţiei, se ţine seama de următoarele:
    a) dacă persoana care adoptă este căsătorită cu mama firească a adoptatului, respectiv cu tatăl firesc, rubrica din actul de naştere privind „Numele de familie al mamei“, respectiv „Numele de familie al tatălui“ se completează cu numele de familie dobândit prin căsătorie;
    b) dacă persoana este căsătorită şi adoptă singură, în noul act de naştere se completează numai rubricile care o privesc, iar rubricile referitoare la celălalt părinte nu se completează; dacă ulterior celălalt soţ adoptă, se întocmeşte un nou act de naştere;
    c) în cazul în care adopţia este făcută de o persoană necăsătorită, în noul act de naştere se completează numai rubricile care o privesc, iar rubricile referitoare la celălalt părinte nu se completează;
    d) dacă cei care adoptă sunt căsătoriţi şi poartă nume de familie diferite în căsătorie, numele de familie al copilului va fi cel stabilit prin hotărârea judecătorească definitivă de încuviinţare a adopţiei;
    e) dacă persoana adoptată este căsătorită, iar din sentinţa de adopţie pronunţată în străinătate nu rezultă numele de familie purtat ca urmare a adopţiei, se depun declaraţii notariale în acest sens din partea adoptatorului/adoptatorilor.


    ART. 119
    (1) Adopţiile încuviinţate în străinătate privind cetăţenii români se înscriu prin întocmirea unui nou act de naştere la D.S.C. - Sector 1, în baza documentelor eliberate de autorităţile străine, după recunoaşterea hotărârii de adopţie de către tribunalul competent a soluţiona cererea de recunoaştere, respectiv tribunalul de pe raza judeţului unde îşi are sau a avut domiciliul persoana interesată.
    (2) Adopţiile cu efecte restrânse încuviinţate în străinătate privind cetăţenii români se înscriu numai prin menţiune pe marginea actelor de stare civilă ale adoptatului, în condiţiile prevăzute la alin. (1); în această situaţie se va schimba numai numele de familie al adoptatului, datele privind părinţii rămânând neschimbate; în cazul în care actul de naştere iniţial nu a fost întocmit în România, adopţiile cu efecte restrânse încuviinţate în străinătate privind cetăţenii români se înscriu prin întocmirea unui act de naştere la D.S.C.- Sector 1.
    (3) Adopţiile încuviinţate în străinătate privind persoane ale căror acte de naştere şi, după caz, de căsătorie sunt înregistrate în România se înscriu numai prin menţiune, dacă la data încuviinţării adopţiei acestea nu aveau cetăţenie română.
    (4) Adopţiile înregistrate la alte oficii de stare civilă decât cel prevăzut la alin. (1) sunt şi rămân valabile.

    ART. 120
    (1) După întocmirea noului act de naştere sau a înscrierii menţiunii de adopţie cu efecte restrânse, ofiţerul de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. sau, după caz, din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale în care nu funcţionează S.P.C.L.E.P. procedează conform art. 108, pentru înscrierea pe actul iniţial de naştere şi, după caz, de căsătorie, de naştere al celuilalt soţ şi de naştere al copiilor minori a menţiunilor corespunzătoare, prevăzute în anexa nr. 20; în cazul copiilor majori, se înscrie menţiunea numai la cererea acestora.
    (2) Menţiunile privind adopţia părintelui operează pe actele de naştere ale copiilor minori şi, la cererea copiilor majori, pe actele de naştere ale acestora, numai dacă aceasta afectează numele de familie purtat la naşterea copilului de către părinte.
    (3) În cazul persoanelor căsătorite adoptate, soţul/soţia poate solicita schimbarea numelui de familie pe cale administrativă; numele de familie al copiilor se poate schimba numai pe cale administrativă.
    (4) În situaţia întocmirii unui nou act de naştere, la rubrica „Certificate eliberate“ din actul iniţial de naştere se înscrie textul: „NU SE VA MAI ELIBERA NICIUN CERTIFICAT“.

    ART. 121
    (1) Încetarea adopţiei prin desfacere, anulare sau constatarea nulităţii, dispusă prin hotărâre judecătorească definitivă, se înscrie prin menţiune din oficiu sau la cererea persoanei îndreptăţite, depusă personal sau prin împuternicit cu procură specială la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unităţii administrativ-teritoriale care a înregistrat actul de naştere în urma adopţiei.
    (2) În aceste cazuri, pe actul de naştere întocmit în urma adopţiei se înscrie textul corespunzător prevăzut în anexa nr. 20, iar la rubrica „Certificate eliberate“ se înscrie textul „NU SE VA MAI ELIBERA NICIUN CERTIFICAT“.
    (3) După operarea acestor menţiuni, S.P.C.L.E.P. ori, după caz, primăria unităţii administrativ-teritoriale care a înregistrat actul de naştere în urma adopţiei operează textul de desfacere, anulare sau constatare a nulităţii adopţiei prevăzut în anexa nr. 20 şi pe actul de naştere iniţial, din Registrul de stare civilă exemplarul II, şi înscrie la rubrica „Certificate eliberate“ textul „SE VA ELIBERA CERTIFICAT“; după efectuarea acestor operaţiuni, actul de naştere întocmit anterior adopţiei rămâne valabil.
    (4) Dacă pe marginea actului de naştere întocmit în urma adopţiei există menţiune de căsătorie, se operează pe actul iniţial şi menţiunea de căsătorie şi se procedează conform art. 108.
    (5) Menţiunea privind încetarea adopţiei se înscrie şi pe actul de căsătorie, de naştere al soţului şi de naştere al copiilor minori, iar pe actele de naştere ale copiilor majori numai dacă este înscrisă menţiunea de adopţie.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Înscrierea regimului matrimonial, divorţului, anulării ori a încetării căsătoriei
    ART. 122
    (1) Înscrierea pe marginea actelor de căsătorie a regimului matrimonial ulterior înregistrării/transcrierii căsătoriei se face la cererea oricăruia dintre soţi, depusă personal sau prin împuternicit cu procură specială şi soluţionată de oricare S.P.C.L.E.P. sau, după caz, primărie a unităţii administrativ-teritoriale unde aceste servicii nu sunt constituite, în baza convenţiei matrimoniale încheiate, prin înscris autentificat de notarul public român sau străin.
    (2) Regimul matrimonial care îl înlocuieşte ori îl modifică pe cel existent se înscrie în actul de căsătorie ori de câte ori doresc soţii, însă numai după un an de la data încheierii căsătoriei.
    (3) Cererea persoanei interesate, însoţită de convenţia matrimonială încheiată în străinătate, în original, şi de traducerea în limba română legalizată, se transmite de către S.P.C.L.E.P. sau, după caz, de primăria competentă potrivit alin. (1) la S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M.B., pentru aprobarea înscrierii menţiunii.
    (4) Menţiunea privind regimul matrimonial ales de soţi se înscrie, la cerere, atât pe marginea actelor de căsătorie întocmite, cât şi pe cele transcrise în registrele de stare civilă române, potrivit textului prevăzut în anexa nr. 20.

    ART. 123
    (1) Înscrierea divorţului se face din oficiu, prin menţiune pe marginea actului de căsătorie şi pe actele de naştere ale foştilor soţi, în baza hotărârii judecătoreşti definitive comunicate de instanţa judecătorească ori a certificatului de divorţ eliberat de ofiţerul de stare civilă sau de notarul public; înscrierea divorţului se face şi la cererea oricăruia dintre foştii soţi, făcută personal sau prin împuternicit cu procură specială, care depune hotărârea judecătorească definitivă.
    (2) Sentinţele judecătoreşti de desfacere a căsătoriei rămase definitive din perioada 1 martie 1948-7 octombrie 1966 şi neînscrise sau neînregistrate se înscriu, la cererea celor interesaţi, prin menţiune pe marginea actului de căsătorie.
    (3) Sentinţele de divorţ rămase definitive în perioada 8 octombrie 1966-31 iulie 1974, dacă nu au fost înscrise pe actele de căsătorie, la cererea soţilor care au obţinut divorţul, în termen de două luni de la rămânerea lor definitivă, nu se vor lua în considerare, hotărârile rămânând fără efect.
    (4) Ofiţerul de stare civilă care primeşte o cerere pentru înscrierea menţiunii privind divorţul, însoţită de hotărârea judecătorească definitivă sau certificatul de divorţ eliberat de autorităţile române, procedează potrivit art. 108.

    ART. 124
    Declararea nulităţii ori anularea căsătoriei se înscrie prin menţiune pe actul de căsătorie şi pe cele de naştere ale foştilor soţi, în Registrul de stare civilă exemplarul II şi Registrul de stare civilă exemplarul I, pe baza hotărârii judecătoreşti definitive, în condiţiile prevăzute la art. 108.

    ART. 125
    Încetarea căsătoriei prin decesul sau prin declararea judecătorească a morţii unuia dintre soţi se înscrie prin menţiune pe actul de căsătorie, pe actul de naştere al decedatului şi pe cel de naştere al soţului supravieţuitor, de către ofiţerul de stare civilă care a întocmit actul de deces; în acelaşi mod se înscriu şi menţiunile privind anularea unei hotărâri declarative de moarte ori de rectificare a datei morţii, în condiţiile prevăzute la art. 108.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Soluţionarea şi înscrierea schimbării numelui de familie şi/sau a prenumelui pe cale administrativă
    ART. 126
    (1) Cererea de schimbare a numelui de familie şi/sau a prenumelui se depune la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unităţii administrativ-teritoriale de la domiciliul solicitantului, personal sau prin împuternicit cu procură specială; în cazul cetăţeanului român cu domiciliul în străinătate, cererea se depune la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unităţii administrativ-teritoriale de la ultimul domiciliu avut în România, iar dacă nu a avut vreodată domiciliul în România, la D.S.C. - Sector 1.
    (2) Pentru minor, cererea de schimbare a numelui de familie şi/sau a prenumelui se face, după caz, de părinţi sau, cu încuviinţarea instanţei de tutelă, de către tutore. Dacă părinţii nu se înţeleg cu privire la schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui minorului, va hotărî instanţa de tutelă. Când cererea de schimbare a numelui de familie al minorului şi/sau a prenumelui este făcută de către unul dintre părinţi, este necesar acordul celuilalt părinte, dat în formă autentică sau în faţa ofiţerului de stare civilă. Acordul nu este necesar în cazul în care celălalt părinte este declarat mort sau decăzut din exerciţiul drepturilor părinteşti sau acestuia i s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor părinteşti ori beneficiază de consiliere judiciară, dacă acesta nu poate exercita autoritatea părintească, sau de tutelă specială şi se află în imposibilitatea de a-şi manifesta voinţa din cauza lipsei discernământului.
    (3) Minorul care a împlinit vârsta de 14 ani semnează cererea împreună cu părinţii săi; în cazul în care aceasta este semnată numai de unul dintre părinţi, celălalt părinte va da o declaraţie notarială autentificată sau în faţa oricărui ofiţer de stare civilă, care are obligaţia să o comunice la S.P.C.L.E.P./primăria competentă, din care să rezulte că este de acord cu schimbarea numelui minorului; dacă cererea se depune prin împuternicit cu procură specială, minorul îşi exprimă acordul privind schimbarea numelui său de familie şi/sau a prenumelui printr-o declaraţie notarială autentificată sau în cuprinsul procurii speciale.
    (4) În cazul persoanei majore care beneficiază de tutelă specială sau consiliere judiciară, cererea de schimbare a numelui de familie şi/sau a prenumelui se face de către tutore, cu încuviinţarea instanţei de tutelă.
    (5) La primirea cererii de schimbare a numelui de familie şi/sau a prenumelui pe cale administrativă, ofiţerul de stare civilă competent verifică dacă au fost depuse toate actele prevăzute de Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi dacă este exceptată de la publicare sau se solicită scutirea de la publicare a cererii în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
    (6) În cazul în care se solicită scutirea de la publicare a cererii potrivit art. 41^7 alin. (3) teza a II-a din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M.B. emite dovada privind scutirea de la publicare a cererii în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
    (7) Când se constată că dosarul de schimbare a numelui de familie şi/sau a prenumelui este incomplet ori soluţionarea acestuia necesită aplicarea altei proceduri, precum şi în situaţia prevăzută la art. 41^8 din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, acesta nu se înaintează la S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M.B., comunicând în scris solicitantului motivele pentru care cererea nu poate fi admisă; în cazul în care dosarul de schimbare a numelui se transmite de către ofiţerul de stare civilă S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M.B., acesta se restituie cu adresă cuprinzând indicaţiile corespunzătoare.
    (8) Ofiţerul de stare civilă competent efectuează verificări privind persoana care solicită schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui pe cale administrativă în S.I.I.E.A.S.C., R.N.E.P. şi în evidenţele informatice ale serviciului cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative şi, după caz, în evidenţele D.G.P.; în cazul în care solicitantul are statut de apatrid, se solicită verificări în evidenţele Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională din cadrul I.G.P.R.
    (9) Dacă cererea se încadrează în prevederile legale, în termen de până la 20 de zile de la data primirii acesteia, ofiţerul de stare civilă întocmeşte un referat care cuprinde date referitoare la statutul civil al persoanei, provenienţa numelui actual şi a celui solicitat, rezultatul verificărilor, precum şi propunerile asupra oportunităţii aprobării sau respingerii cererii, pe care îl trimite electronic S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M.B., împreună cu documentele depuse de solicitant.
    (10) S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M.B., prin structura de stare civilă, verifică dacă sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute de lege şi, după analizarea temeiniciei cererii, precum şi a opoziţiilor făcute, propune preşedintelui consiliului judeţean, respectiv primarului general al municipiului Bucureşti, printr-un referat motivat, semnat de şeful serviciului/directorul executiv, emiterea dispoziţiei de admitere sau de respingere a cererii de schimbare a numelui. Dispoziţia se emite în termen de maximum 30 de zile de la primirea dosarului de la ofiţerul de stare civilă.
    (11) Dosarele incomplete se restituie S.P.C.L.E.P. sau primăriei unităţii administrativ-teritoriale pentru completare, iar cele care nu fac obiectul schimbării numelui de familie şi/sau a prenumelui pe cale administrativă se restituie cu precizarea procedurii de urmat; după completarea dosarului, solicitantul va depune o altă cerere însoţită de toate documentele prevăzute de Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (12) După operaţionalizarea S.I.I.E.A.S.C., pentru solicitanţii care au împlinit vârsta de 14 ani, se efectuează verificări în evidenţele I.G.P.R. şi D.G.P. pentru a se stabili dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 41^8 din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 127
    (1) După emiterea dispoziţiei de schimbare a numelui de familie şi/sau a prenumelui de către autoritatea care a încuviinţat schimbarea numelui de familie şi/sau prenumelui, S.P.C.L.E.P., respectiv primăria unităţii administrativ-teritoriale la care a fost înregistrată cererea notifică solicitantul în scris, care, în termen de 90 de zile, socotite de la data notificării, trebuie să se prezinte în vederea înmânării dispoziţiei; în caz de neprezentare în termenul menţionat, dispoziţia se transmite la S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M.B. pentru a fi restituită emitentului, fără a mai produce efecte.
    (2) Un exemplar al dispoziţiei de schimbare a numelui de familie şi/sau a prenumelui în format fizic se transmite S.P.C.L.E.P., respectiv primăriei care a primit cererea pentru a fi înmânat persoanei; persoanei i se poate elibera concomitent atât exemplarul electronic al dispoziţiei, cât şi cel în format fizic; în cazul emiterii în format electronic a dispoziţiei de schimbare a numelui de familie şi/sau a prenumelui, aceasta se semnează electronic de emitent, se aplică automat sigiliul S.I.I.E.A.S.C. şi se generează un cod de verificare care îi confirmă autenticitatea.
    (3) După primirea dispoziţiei de admitere a cererii de schimbare a numelui de familie şi/sau a prenumelui, persoanei i se solicită cereri individuale privind eliberarea certificatelor de stare civilă, potrivit schimbării numelui de familie şi/sau a prenumelui obţinut(e) prin dispoziţie; certificatele de stare civilă anterior emise nu mai produc efecte juridice şi se reţin în vederea distrugerii.
    (4) Dovada de primire a dispoziţiei de admitere a cererii de schimbare a numelui de familie şi/sau a prenumelui se transmite la S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M.B., după semnarea acesteia de către solicitant.
    (5) Neprezentarea în vederea înmânării dispoziţiei în termenul prevăzut la alin. (1) din motive imputabile solicitantului atrage revocarea dispoziţiei.

    ART. 128
    (1) Ofiţerul de stare civilă competent înscrie menţiunile privind schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui pe actul de naştere şi, după caz, de căsătorie, de naştere al celuilalt soţ, de naştere al copiilor minori şi, la cererea copiilor majori, pe actele de naştere ale acestora, în Registrul de stare civilă exemplarul II, procedându-se potrivit art. 108.
    (2) Menţiunile privind schimbarea numelui de familie al părintelui operează pe actele de naştere ale copiilor minori şi, la cererea copiilor majori, pe actele de naştere ale acestora, numai dacă această schimbare priveşte numele de familie purtat la naşterea copiilor.

    ART. 129
    (1) Schimbarea numelui de familie, ca urmare a unei dispoziţii administrative, are efect asupra numelui de familie de la naştere, după cum urmează:
    a) pentru persoanele căsătorite care nu şi-au păstrat, în urma căsătoriei, numele de familie dobândit la naştere, dispoziţia emisă ca urmare a schimbării numelui de familie pe cale administrativă se înscrie pe marginea actului de naştere şi nu are efect asupra numelui de familie dobândit la naştere;
    b) pentru persoanele căsătorite care şi-au păstrat, în urma căsătoriei, numele de familie dobândit la naştere, dispoziţia emisă ca urmare a schimbării numelui de familie pe cale administrativă se înscrie pe marginea actului de naştere şi are efect asupra numelui de familie dobândit la naştere;
    c) pentru persoanele divorţate care au revenit, în urma divorţului, la numele de familie dobândit la naştere, dispoziţia emisă ca urmare a schimbării numelui de familie pe cale administrativă se înscrie pe marginea actului de naştere şi are efect asupra numelui de familie dobândit la naştere;
    d) pentru persoanele divorţate care nu au revenit, în urma divorţului, la numele de familie dobândit la naştere, dispoziţia emisă ca urmare a schimbării numelui de familie pe cale administrativă se înscrie pe marginea actului de naştere şi nu are efect asupra numelui de familie dobândit la naştere;
    e) pentru copiii minori şi la cererea copiilor majori ai căror părinţi şi-au schimbat numele de familie, dispoziţia emisă ca urmare a schimbării numelui de familie pe cale administrativă se înscrie pe marginea actelor de naştere ale acestora şi are efect asupra numelui de familie al părinţilor înscris în actul de naştere numai dacă această schimbare priveşte numele de familie purtat la naşterea copiilor.

    (2) Schimbarea prenumelui, ca urmare a unei dispoziţii administrative, are efect asupra prenumelui din actul de naştere şi din cel de căsătorie, după caz; pentru copiii minori şi la cererea copiilor majori ai căror părinţi şi-au schimbat prenumele, dispoziţia emisă ca urmare a schimbării prenumelui se înscrie pe marginea actelor de naştere ale acestora şi are efect asupra prenumelui părinţilor înscris în actul de naştere numai dacă această schimbare priveşte prenumele purtat la naşterea copiilor.
    (3) Pentru efectele deciziilor/dispoziţiilor de schimbare a numelui de familie emise şi înscrise în actele de stare civilă se aplică dispoziţiile legale în vigoare la data emiterii lor.
    (4) Certificatul de stare civilă se eliberează cu noul nume de familie şi/sau prenume cu respectarea dispoziţiilor alin. (1); la cerere se pot elibera noile certificate de stare civilă şi cu menţiunile referitoare la schimbarea de nume, înscrise în actele de stare civilă, prevăzute în anexa nr. 20.
    (5) În situaţia în care schimbarea nu operează asupra numelui de familie de la naştere, certificatul de naştere se eliberează cu menţiunea privind schimbarea numelui de familie.

    ART. 130
    (1) Deciziile de schimbare a numelui de familie şi/sau a prenumelui emise de Ministerul Justiţiei până la 31 decembrie 1950, precum şi sentinţele judecătoreşti prin care s-a încuviinţat redobândirea numelui, ce nu au fost înregistrate şi pentru care se solicită înscrierea, se trimit D.G.E.P. pentru avizarea înscrierii menţiunii.
    (2) În cazul în care se solicită copii ale deciziilor de schimbare a numelui şi/sau a prenumelui emise până la data de 31 martie 2005, cererile se trimit D.G.E.P. pentru soluţionare.
    (3) În cazul în care se solicită copii de pe dispoziţia de schimbare a numelui şi/sau a prenumelui, emisă începând cu data de 1 aprilie 2005, cererile respective se soluţionează de către S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M.B.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Înscrierea menţiunilor privind înregistrarea numelui de familie/prenumelui cu ortografierea/traducerea limbii materne
    ART. 131
    (1) Persoana cetăţean român sau fost cetăţean român la data înregistrării actului de stare civilă al cărei nume de familie sau prenume a fost înregistrat în actele de stare civilă tradus în altă limbă decât cea maternă ori cu ortografia altei limbi poate cere înscrierea, prin menţiune pe marginea acestor acte, a numelui de familie ori a prenumelui tradus sau cu ortografia limbii materne la rubricile privind titularul, precum şi la cele referitoare la părinţii săi, după caz.
    (2) Cererea se depune personal sau prin împuternicit cu procură specială la S.P.C.L.E.P./primăria unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare Registrul de stare civilă exemplarul I ori la S.P.C.L.E.P./primăria din localitatea de domiciliu, care o va trimite spre soluţionare S.P.C.L.E.P./ primăriei unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare Registrul de stare civilă exemplarul I.
    (3) Ofiţerul de stare civilă de la S.P.C.L.E.P. competent ori, după caz, de la primăria competentă să soluţioneze cererea întocmeşte un referat, care se aprobă de către primarul unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare Registrul de stare civilă exemplarul I.
    (4) Ofiţerul de stare civilă competent înscrie menţiunile privind înregistrarea numelui de familie/prenumelui cu ortografierea/traducerea limbii materne, în ceea ce priveşte numele de familie/prenumele titularului, pe actul acestuia de naştere şi, după caz, de căsătorie, de naştere al celuilalt soţ, de naştere al copiilor minori şi, la cerere, pe actele de naştere ale celor majori; menţiunile se înscriu în Registrul de stare civilă exemplarul II, procedându-se potrivit art. 108.
    (5) Efectele aprobării cererii se extind asupra numelui de familie al copiilor minori şi asupra celuilalt soţ, dacă au nume de familie comun, numai dacă acesta din urmă îşi dă consimţământul în ambele situaţii.
    (6) Menţiunile privind înregistrarea numelui de familie/ prenumelui părintelui cu ortografierea/traducerea limbii materne operează pe actele de naştere ale copiilor minori şi, la cererea copiilor majori, pe actele de naştere ale acestora, numai dacă această schimbare priveşte numele de familie purtat la naşterea copiilor.

    ART. 132
    (1) Pe baza aprobării referatului prevăzut la art. 131 alin. (3) se efectuează menţiune pe marginea actului de stare civilă şi se eliberează un nou certificat, iar cel eliberat anterior nu mai produce efecte juridice; la cerere se pot elibera noile certificate de stare civilă cu menţiunile privind înregistrarea în actele de stare civilă a numelui de familie/prenumelui cu ortografierea/traducerea limbii materne, potrivit textului prevăzut în anexa nr. 20.
    (2) Dacă ofiţerul de stare civilă nu poate stabili cu certitudine traducerea sau ortografierea în limba maternă, acesta cere solicitantului să prezinte o traducere sau o ortografiere oficială, autentificată de notarul public.

    SECŢIUNEA a 7-a
    Înscrierea menţiunilor privind acordarea sau pierderea cetăţeniei române
    ART. 133
    (1) Menţiunile privind acordarea, redobândirea, retragerea sau renunţarea la cetăţenia română, întocmite potrivit textelor prevăzute în anexa nr. 20, se înscriu pe marginea actelor de stare civilă de către D.G.E.P.:
    a) la solicitarea S.P.C.L.E.P. sau, după caz, a primăriei unităţii administrativ-teritoriale unde aceste servicii nu sunt constituite;
    b) din oficiu, în baza documentelor primite de la misiunile diplomatice şi oficiile consulare de carieră ale României, de la A.N.C. sau de la D.G.P.

    (2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), cererea însoţită de documentele necesare în susţinerea acesteia se depune de titular sau reprezentantul legal, personal ori prin împuternicit cu procură specială, la oricare S.P.C.L.E.P. sau, după caz, primărie din cadrul unităţii administrativ-teritoriale.
    (3) După efectuarea menţiunii în Registrul de naşteri exemplarul II şi, dacă este cazul, în Registrul de căsătorie exemplarul II, D.G.E.P. trimite menţiunea S.P.C.L.E.P. sau, după caz, primăriei unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare exemplarul I al Registrului de naşteri sau al Registrului de căsătorie, după caz.
    (4) În situaţia în care pe marginea actului de stare civilă nu există informaţii privind pierderea cetăţeniei române, iar în urma verificărilor efectuate de D.G.E.P. la autoritatea competentă nu se identifică date referitoare la aceasta, se operează menţiunea de redobândire a cetăţeniei române.
    (5) În situaţia în care pe marginea actului de stare civilă nu este înscrisă menţiunea privind schimbarea numelui, se operează textele de menţiuni prevăzute în anexa nr. 20.

    ART. 134
    (1) A.N.C. trimite D.G.E.P. următoarele informaţii:
    a) datele persoanelor care au dobândit ori au redobândit cetăţenia română, în condiţiile prevăzute la art. 8 - 11 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la începutul lunii următoare celei în care persoanele în cauză au depus jurământul de credinţă;
    b) lunar, datele persoanelor care au pierdut cetăţenia română, prin aprobarea cererii de renunţare la aceasta, în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (7) din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) de îndată ce se emite ordinul preşedintelui A.N.C., datele persoanelor cărora li s-a retras cetăţenia română.

    (2) Pe baza datelor din registrele de stare civilă referitoare la cetăţenia română a titularului sau a părinţilor săi nu se eliberează certificate ori adeverinţe care să ateste cetăţenia.

    SECŢIUNEA a 8-a
    Înscrierea în registrele de stare civilă a menţiunilor primite din străinătate
    ART. 135
    (1) Cetăţeanul român este obligat ca, în termen de 6 luni de la înregistrarea în străinătate a modificărilor intervenite în statutul civil sau cu privire la nume ori ca urmare a rectificării actelor de stare civilă, produse în străinătate, precum şi cu privire la regimul matrimonial ales în faţa autorităţilor/instituţiilor străine competente, să solicite înscrierea menţiunilor în registrele de stare civilă române.
    (2) Cererile privind înscrierea modificărilor prevăzute la alin. (1) se aprobă după cum urmează:
    a) de către D.G.E.P. pentru cererile cetăţenilor români aflaţi în străinătate, depuse la misiunile diplomatice şi oficiile consulare de carieră ale României;
    b) de către S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M.B. pentru cererile depuse în ţară şi soluţionate de către S.P.C.L.E.P. sau, după caz, primăria unităţii administrativ-teritoriale competent/competentă.

    (3) Este interzisă înscrierea menţiunilor primite din străinătate fără aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M.B., cu excepţia hotărârilor străine ale căror efecte sunt recunoscute, potrivit legii, prin hotărâre pronunţată în România de instanţa competentă.

    ART. 136
    (1) Pentru înscrierea de menţiuni în actele de stare civilă în baza unor documente/hotărâri străine, cererea se depune personal sau prin împuternicit cu procură specială la oricare S.P.C.L.E.P. sau, după caz, primărie din cadrul unităţii administrativ-teritoriale unde nu funcţionează S.P.C.L.E.P.
    (2) Dispoziţiile documentelor/hotărârilor străine, ale căror efecte au fost recunoscute de către instanţa competentă din România, se înscriu prin menţiune în actele de stare civilă în baza următoarelor documente:
    a) documentul străin/hotărârea străină şi traducerea în limba română, legalizată, ambele în original;
    b) hotărârea prin care s-au recunoscut pe teritoriul României efectele documentului străin/hotărârii străine, definitivă, în original;
    c) declaraţii autentificate sau date în faţa ofiţerului de stare civilă care înregistrează cererea din partea soţilor, cetăţeni români, cu privire la numele de familie purtat după divorţ, în situaţia în care în documentul străin/hotărârea străină nu se face referire la numele soţilor după divorţ; numele de familie al celuilalt soţ, cetăţean român, se poartă numai cu consimţământul acestuia consemnat prin declaraţie autentificată sau dată în faţa ofiţerului de stare civilă; în cazul în care nu se poate prezenta declaraţie din partea fostului soţ, cetăţean român, numele de familie se preia din documentele de identitate ale solicitantului emise ulterior divorţului;
    d) documentul de identitate al solicitantului, în original, dacă se prezintă personal ori, după caz, documentul de identitate în original al persoanei împuternicite;
    e) orice alte documente necesare înscrierii menţiunii.

    (3) Pentru înscrierea în actele de stare civilă a dispoziţiilor unor documente/hotărâri străine, cu excepţia celor prevăzute la alin. (2), cererea va fi însoţită de următoarele documente:
    a) documentul/hotărârea eliberat/eliberată de autorităţile străine, în original, traducerea legalizată a acestuia/acesteia în limba română, în original;
    b) documentul de identitate al solicitantului, în original, dacă se prezintă personal ori, după caz, documentul de identitate în original al persoanei împuternicite;
    c) declaraţii autentificate sau date în faţa ofiţerului de stare civilă care înregistrează cererea din partea soţilor, cetăţeni români, cu privire la numele de familie purtat după divorţ, în situaţia în care în documentul străin/hotărârea străină nu se face referire la numele soţilor după divorţ; numele de familie al celuilalt soţ, cetăţean român, se poartă numai cu consimţământul acestuia consemnat prin declaraţie autentificată sau dată în faţa ofiţerului de stare civilă; în cazul în care nu se poate prezenta declaraţie din partea fostului soţ, cetăţean român, numele de familie se preia din documentele de identitate ale solicitantului emise ulterior divorţului;
    d) orice alte documente necesare înscrierii menţiunii.

    (4) Pentru înscrierea menţiunilor privind modificările intervenite în statutul civil sau cu privire la nume ori ca urmare a rectificării actelor de stare civilă, produse în străinătate, precum şi cu privire la regimul matrimonial ales în faţa autorităţilor/instituţiilor străine competente, ofiţerul de stare civilă competent să soluţioneze cererea efectuează verificări în registrele de stare civilă, în R.N.E.P., în S.I.I.E.A.S.C., precum şi asupra documentelor aflate la dosar şi emite un referat pe care îl transmite S.P.C.J.E.P./.D.G.E.P.M.B. spre aprobare.

    ART. 137
    (1) Cererea privind înscrierea menţiunii de căsătorie încheiată în străinătate şi de desfacere a acesteia prin divorţ ori încetare prin decesul unuia dintre soţi se soluţionează de către S.P.C.L.E.P. sau, după caz, primăria unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de naştere exemplarul I al soţului care solicită înscrierea menţiunilor şi este însoţită de certificatul/extrasul de căsătorie/extrasul multilingv al actului de căsătorie, sentinţa/certificatul de divorţ sau certificatul/extrasul de deces/extras multilingv al actului de deces, traducerea legalizată a acestora în limba română, după caz, prezentate în original, precum şi orice alte documente necesare înscrierii menţiunii.
    (2) În situaţia în care în certificatul/extrasul de căsătorie/extrasul multilingv al actului de căsătorie procurat din străinătate nu se face referire la numele de familie al soţilor după căsătorie, acesta se preia din sentinţa/certificatul de divorţ dacă se constată că nu sunt diferenţe între numele de familie din documentele prezentate; în caz contrar, se prezintă declaraţii autentificate de un notar public sau date în faţa ofiţerului de stare civilă din partea foştilor soţi, cetăţeni români, cu privire la numele de familie purtat după căsătorie; numele de familie al celuilalt soţ, cetăţean român, se poartă numai cu consimţământul acestuia; în cazul în care nu se poate prezenta declaraţie din partea fostului soţ, cetăţean român, numele de familie se preia din documentele de identitate ale solicitantului emise ulterior divorţului.
    (3) În cazul înscrierii menţiunii privind desfacerea căsătoriei, dacă din sentinţa/certificatul de divorţ nu reiese numele soţilor după divorţ, se prezintă declaraţii autentificate de un notar public sau date în faţa ofiţerului de stare civilă din partea foştilor soţi, cetăţeni români, cu privire la numele purtat după divorţ, dacă aceştia/sau numai unul dintre aceştia şi-au/şi-a schimbat numele de familie prin căsătorie; numele de familie al celuilalt soţ, cetăţean român, se poartă numai cu consimţământul acestuia.
    (4) În situaţia în care fostul/fosta soţ/soţie, cetăţean român, este în imposibilitate de a prezenta declaraţia cu privire la numele de familie pe care au convenit să-l poarte după divorţ, aspect care trebuie să fie menţionat în cererea solicitantului, textul de menţiune ce se înscrie în actele de naştere ale foştilor soţi nu se completează la rubrica privind numele de familie al acestuia/acesteia.
    (5) În situaţia prevăzută la alin. (4) numele de familie se completează în baza declaraţiei ulterioare a fostului/fostei soţ/soţii, cu respectarea dispoziţiilor alin. (3), conform textelor prevăzute în anexa nr. 20, în condiţiile art. 135 alin. (2).
    (6) În cazul înscrierii menţiunilor de căsătorie şi încetare a acesteia prin deces, numele de familie după căsătorie al soţului supravieţuitor se înscrie în actul de naştere în baza declaraţiei acestuia, iar în cazul înscrierii menţiunilor pe marginea actului de naştere al soţului decedat, numele de familie după căsătorie al acestuia se preia din certificatul de deces.
    (7) În cazul persoanelor decedate în statutul cărora au intervenit modificări cu privire la numele de familie şi/sau prenume şi nu pot fi prezentate documente eliberate de autorităţile din străinătate care să justifice aceste modificări, în actele de stare civilă se înscrie menţiunea de deces conform textelor prevăzute în anexa nr. 20; dacă în certificatul de deces este precizată perioada şi nu data certă a decesului titularului, în actele de stare civilă se înscrie textul corespunzător prevăzut în anexa nr. 20.
    (8) În cazul înscrierii menţiunii privind decesul unuia dintre soţi se aplică dispoziţiile alin. (6) şi (7).
    (9) În situaţiile prevăzute la alin. (3) şi (8), cererea se soluţionează de către ofiţerul de stare civilă care are în păstrare Registrul de căsătorie exemplarul I, în baza tuturor documentelor depuse şi, după caz, transmise de ofiţerul de stare civilă care le-a primit, cu respectarea dispoziţiilor prevăzute la Secţiunea 1.

    ART. 138
    (1) Schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui intervenită în străinătate, privind persoanele ale căror acte de naştere şi de căsătorie sunt înregistrate în România, se înscrie prin menţiune pe marginea actelor de stare civilă.
    (2) Cererea de înscriere a menţiunii se depune personal sau prin împuternicit cu procură specială la oricare S.P.C.L.E.P. sau, după caz, primărie a unităţii administrativ-teritoriale unde nu funcţionează S.P.C.L.E.P. şi se soluţionează de către ofiţerul de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. sau, după caz, al primăriei unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare:
    a) actul de naştere exemplarul I, în cazul schimbării numelui de familie de la naştere şi/sau a prenumelui;
    b) actul de căsătorie exemplarul I, în cazul schimbării numelui de familie după căsătorie şi a prenumelui;
    c) actul de naştere sau de căsătorie exemplarul I în cazul schimbării numelui de familie după divorţ.

    (3) Cererea de înscriere a menţiunii este însoţită de următoarele documente:
    a) documentul de schimbare a numelui de familie şi/sau a prenumelui, emis de autorităţile străine, în original;
    b) traducerea documentului în limba română, legalizată, în original;
    c) certificatul de naştere şi/sau de căsătorie al persoanei pentru care se solicită înscrierea menţiunii;
    d) actul de identitate/paşaportul emis de autorităţile române sau, după caz, străine, al titularului actului pe marginea căruia urmează să se opereze menţiunea de schimbare a numelui de familie şi/sau a prenumelui, respectiv al persoanei împuternicite, după caz;
    e) procura specială, după caz.


    ART. 139
    (1) În cazul înscrierii menţiunilor de schimbare a numelui de familie şi/sau a prenumelui, ca urmare a modificărilor intervenite în străinătate, se aplică dispoziţiile art. 129 alin. (1).
    (2) Prin excepţie de la alin. (1), pentru persoanele căsătorite care nu şi-au păstrat în urma căsătoriei numele de familie dobândit la naştere sau care în urma divorţului nu au revenit la acesta, schimbarea are efect asupra numelui de familie dobândit la naştere dacă din documentele emise de autorităţile străine rezultă acest aspect.

    ART. 140
    (1) Cererile privind înscrierea menţiunilor prevăzute la art. 44 din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, depuse la misiunile diplomatice şi oficiile consulare de carieră ale României, se aprobă şi se înscriu prin menţiune în Registrul de stare civilă exemplarul II de către D.G.E.P., care transmite ofiţerului de stare civilă menţiunea pentru înscrierea acesteia în Registrul de stare civilă exemplarul I aflat în păstrare, cu aplicarea dispoziţiilor art. 136 alin. (3) şi cu respectarea competenţei stabilite prin prezenta secţiune.
    (2) În cazul prevăzut la art. 136 alin. (2), D.G.E.P. înscrie menţiunile corespunzătoare în Registrul de stare civilă exemplarul II şi transmite ofiţerului de stare civilă care are în păstrare Registrul de stare civilă exemplarul I menţiunea potrivit textelor din anexa nr. 20.
    (3) În situaţia prevăzută la alin. (1) şi (2) misiunile diplomatice şi oficiile consulare de carieră ale României trimit electronic D.G.E.P. cererea, însoţită de întreaga documentaţie, cu privire la înscrierea menţiunilor pe marginea actelor de stare civilă.
    (4) Atunci când se primesc de la autorităţile din străinătate, prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare de carieră ale României, comunicări de menţiuni, acestea se aprobă şi se înscriu în Registrul de stare civilă exemplarul II de către D.G.E.P., care transmite ofiţerului de stare civilă competent potrivit prezentei secţiuni menţiunea potrivit textelor din anexa nr. 20 pentru a fi înscrisă în Registrul de stare civilă exemplarul I.
    (5) Dacă S.P.C.L.E.P. sau, după caz, primăria unităţii administrativ-teritoriale unde nu funcţionează S.P.C.L.E.P. primeşte comunicări de menţiuni de la autorităţile din străinătate, acestea se înscriu cu aprobarea S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M.B. în baza documentelor transmise în original, dacă acestea sunt însoţite de traducere în limba română legalizată sau dacă se transmite extras multilingv al actului de stare civilă.

    ART. 141
    (1) Cererile privind înscrierea menţiunilor primite din străinătate asupra actelor de stare civilă aflate în păstrare la serviciile judeţene ale Arhivelor Naţionale/Serviciul Municipiului Bucureşti al Arhivelor Naţionale se soluţionează de către S.P.C.L.E.P. sau, după caz, primăria unităţii administrativ-teritoriale care a deţinut anterior actul de stare civilă, cu respectarea celorlalte dispoziţii prevăzute în prezenta secţiune.
    (2) În cazul prevăzut la alin. (1), menţiunea se transmite electronic la serviciul judeţean al Arhivelor Naţionale/Serviciul Municipiului Bucureşti al Arhivelor Naţionale, pentru a se înscrie pe actul de stare civilă corespunzător.

    CAP. VI
    Reconstituirea şi întocmirea ulterioară a actelor de stare civilă
    ART. 142
    (1) În cazurile prevăzute la art. 52 lit. a) şi art. 53 din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cererea de reconstituire sau de întocmire ulterioară a unui act de stare civilă se soluţionează de S.P.C.L.E.P. sau, după caz, de primăria unităţii administrativ-teritoriale competent/ă să întocmească actul.
    (2) În cazul prevăzut la art. 52 lit. b) din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cererea de reconstituire a unui act de stare civilă se soluţionează de S.P.C.L.E.P. sau, după caz, de primăria din cadrul unităţii administrativ-teritoriale de la locul de domiciliu al persoanei interesate.

    ART. 143
    (1) Ofiţerul de stare civilă care are spre soluţionare cererea o înregistrează şi o prezintă, împreună cu actele doveditoare depuse de solicitant, avizul conform al S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M.B. şi un referat motivat cuprinzând rezultatul verificărilor, primarului unităţii administrativ-teritoriale, care emite dispoziţia de admitere sau de respingere a cererii.
    (2) În cazul în care cererea de reconstituire sau de întocmire ulterioară se depune la un alt S.P.C.L.E.P. sau, după caz, altă primărie decât cel/cea competent/ă să întocmească actul de stare civilă, aceasta împreună cu actele doveditoare depuse de solicitant se transmite electronic S.P.C.L.E.P. sau, după caz, primăriei competent/e, potrivit art. 54 alin. (1^3) din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea desfăşurării activităţilor prevăzute la alin. (1).
    (3) Pentru punerea în aplicare a prevederilor alin. (2), ofiţerul de stare civilă care primeşte cererea efectuează verificări în S.I.I.E.A.S.C. şi R.N.E.P. pentru identificarea actului de stare civilă; până la validarea tuturor actelor de stare civilă în S.I.I.E.A.S.C., se solicită verificări în registrele de stare civilă exemplarul I aflate în păstrarea S.P.C.L.E.P./primăriilor, respectiv în registrele de stare civilă exemplarul II aflate în păstrarea S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M.B., pe o perioadă de minimum 5 ani înainte şi după anul declarat de solicitant, inclusiv în registrele speciale sau cele care au fost întocmite la fostele sfaturi populare raionale, aflate în păstrarea primăriilor unităţilor administrativ-teritoriale care au fost reşedinţă de raion.
    (4) În situaţia în care registrul de stare civilă se află în păstrarea serviciilor judeţene/serviciului municipiului Bucureşti ale/al Arhivelor Naţionale, se solicită acestora să efectueze verificări în arhivele pe care le deţin.
    (5) Pe actele de stare civilă reconstituite sau întocmite ulterior se aplică textele de menţiune prevăzute în anexa nr. 20.

    ART. 144
    (1) Dispoziţia semnată de primar se comunică solicitantului în termen de 10 zile de la emitere; în caz de admitere, ofiţerul de stare civilă procedează la întocmirea actului de stare civilă în Registrul de stare civilă exemplarul II şi Registrul de stare civilă exemplarul I; dispoziţia emisă în format electronic se semnează de emitent, se aplică automat sigiliul S.I.I.E.A.S.C. şi se generează un cod de verificare care îi confirmă autenticitatea.
    (2) Dacă solicitantul sau o altă persoană interesată contestă dispoziţia de respingere a cererii la instanţa judecătorească în a cărei rază teritorială îşi are sediul S.P.C.L.E.P. ori, după caz, primăria competent/ă, iar prin sentinţa definitivă se admite contestaţia, ofiţerul de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P./ primăriei unităţii administrativ-teritoriale primeşte sentinţa judecătorească, pe care o prezintă primarului în vederea emiterii dispoziţiei de admitere a cererii.

    ART. 145
    Dispoziţiile prezentelor norme metodologice referitoare la reconstituirea şi întocmirea ulterioară a actelor de stare civilă se aplică în mod corespunzător şi cetăţenilor străini sau persoanelor fără cetăţenie care îşi au domiciliul în România.

    ART. 146
    Odată cu operaţionalizarea S.I.I.E.A.S.C. se procedează după cum urmează:
    a) în cazul în care unul dintre exemplarele registrului de stare civilă este pierdut sau distrus în totalitate, acesta se întocmeşte după registrul existent, fie prin tipărirea exemplarului II electronic, fie prin preluarea şi validarea în S.I.I.E.A.S.C. a imaginii şi datelor asociate actelor de stare civilă din exemplarul I;
    b) în situaţia în care se constată lipsa unui act de stare civilă din arhiva electronică digitizată se preiau imaginea şi datele asociate actelor de stare civilă de pe exemplarul I şi se arhivează electronic la registrul din care face parte actul de stare civilă respectiv;
    c) dacă se constată lipsa unui act de stare civilă din Registrul de stare civilă exemplarul I, se reconstituie potrivit art. 143 ambele exemplare ale actelor de stare civilă; la actul exemplarul II din arhiva electronică digitizată se asociază menţiunea corespunzătoare din anexa nr. 20.
    d) în cazul în care ambele exemplare ale actelor de stare civilă sunt pierdute sau distruse în totalitate, acestea se reconstituie potrivit art. 143, în baza documentelor depuse de solicitant şi a verificărilor efectuate în vederea identificării persoanei.


    CAP. VII
    Anularea, modificarea, completarea sau rectificarea actelor de stare civilă şi a menţiunilor asociate acestora
    ART. 147
    (1) Anularea, modificarea sau completarea actelor de stare civilă şi a menţiunilor asociate acestora se poate face numai în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive.
    (2) Rectificarea actelor de stare civilă şi a menţiunilor asociate acestora se face în temeiul dispoziţiei primarului unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de stare civilă, din oficiu sau la cererea persoanei interesate, cu avizul conform al S.P.C.J.E.P./S.P.C.L.E.P. al sectoarelor municipiului Bucureşti; în funcţie de rezultatul verificărilor, se emit dispoziţii de admitere sau de respingere.

    ART. 148
    (1) În cazul anulării, modificării sau al completării actelor de stare civilă şi a menţiunilor asociate acestora, sesizarea instanţei judecătoreşti se face de către persoana interesată, de S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M.B., S.P.C.L.E.P./primăria unităţii administrativ-teritoriale unde nu funcţionează S.P.C.L.E.P. ori de către parchet; cererea se soluţionează de judecătoria în a cărei rază teritorială se află domiciliul sau sediul acestora, pe baza verificărilor efectuate de către ofiţerul de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. sau, după caz, al primăriei din cadrul unităţii administrativ-teritoriale unde nu funcţionează S.P.C.L.E.P. care primeşte cererea ori de alte instituţii abilitate, precum şi a concluziilor procurorului.
    (2) Cererile de anulare, modificare sau completare a actelor de stare civilă formulate de cetăţenii români cu domiciliul în străinătate şi de cetăţenii străini se soluţionează de Judecătoria Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, iar competenţa efectuării verificărilor revine ofiţerului de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P./primăriei unde nu funcţionează S.P.C.L.E.P., pe raza căruia/căreia aceştia şi-au ales domiciliul pentru citare.
    (3) Actul de sesizare a instanţei judecătoreşti întocmit de autorităţile publice prevăzute la alin. (1) va fi însoţit de extras de pe actul în cauză, din Registrul de stare civilă exemplarul II, cu toate menţiunile asociate acestuia.

    ART. 149
    (1) Anularea se poate cere dacă:
    a) actul a fost înregistrat cu încălcarea competenţei teritoriale;
    b) faptul sau actul de stare civilă nu există;
    c) nu s-au respectat prevederile legale la întocmirea actului de stare civilă;
    d) menţiunea a fost înscrisă cu încălcarea dispoziţiilor legale.

    (2) Prin modificarea actelor de stare civilă se înţelege înscrierea unor menţiuni privitoare la statutul civil al titularului, aşa cum sunt descrise în Capitolul V.
    (3) Se consideră modificare şi situaţia în care, prin nerespectarea prevederilor legale la întocmirea actului de naştere, acesta a fost întocmit cu o altă filiaţie decât cea legală.
    (4) Prin completarea actelor de stare civilă se înţelege operaţiunea de adăugare a informaţiilor lipsă din cuprinsul actelor de stare civilă şi al menţiunilor asociate acestora.
    (5) Anularea, modificarea şi completarea actelor de stare civilă şi a menţiunilor asociate acestora se face prin înscrierea, în rubrica „Menţiuni“, a textului corespondent prevăzut în anexa nr. 20.

    ART. 150
    (1) Verificările ce se efectuează în cazul anulării, modificării ori al completării actelor de stare civilă sau/şi a menţiunilor asociate acestora trebuie să stabilească temeinicia cererii solicitantului; în acest scop, se verifică actul de stare civilă care face obiectul acţiunii, pentru a stabili dacă la întocmirea acestuia s-a comis o eroare şi în ce constă aceasta, precum şi celelalte acte de stare civilă ale titularului actului a cărui anulare, modificare ori completare se cere, şi, după caz, ale părinţilor săi, prezentate în motivarea cererii.
    (2) În răspunsul prin care se comunică instanţei judecătoreşti rezultatul verificărilor se menţionează în ce constă eroarea sau omisiunea, datele reale ce urmează a fi reţinute în sentinţă ori procedura de urmat, în cazul în care cererea nu face obiectul anulării, modificării ori al completării actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe acestea.

    ART. 151
    (1) În cazul rectificării actelor de stare civilă şi al menţiunilor asociate acestora, cererea, însoţită de actele doveditoare, se depune la oricare S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la oricare primărie din cadrul unităţii administrativ-teritoriale şi se soluţionează de către ofiţerul de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. sau, după caz, al primăriei unităţii administrativ-teritoriale unde nu funcţionează S.P.C.L.E.P., care are în păstrare actul de stare civilă, în termen de 30 de zile de la primirea acesteia, prin emiterea dispoziţiei prevăzute la art. 147 alin. (2) care se comunică solicitantului, în termen de 10 zile de la data emiterii.
    (2) Rectificarea din oficiu a actelor de stare civilă şi a menţiunilor asociate acestora se face de către ofiţerul de stare civilă care are în păstrare actul de stare civilă prin întocmirea unui referat de sesizare, în condiţiile prevăzute la alin. (1).
    (3) Ofiţerul de stare civilă competent să soluţioneze cererea întocmeşte un referat motivat cuprinzând rezultatul verificărilor efectuate, pe care îl transmite S.P.C.J.E.P./S.P.C.L.E.P. al sectorului municipiului Bucureşti pentru obţinerea avizului conform.
    (4) După primirea avizului conform, ofiţerul de stare civilă trimite cererea/referatul de sesizare primarului împreună cu un referat motivat şi, după caz, cu actele doveditoare depuse de solicitant, în vederea emiterii dispoziţiei de admitere/respingere a rectificării.
    (5) La primirea dispoziţiei prin care s-a aprobat rectificarea actului, ofiţerul de stare civilă asociază menţiunile corespunzătoare pe actele de stare civilă şi notifică solicitantul pe canalele stabilite de acesta, în vederea înmânării/transmiterii dispoziţiei pe bază de semnătură/electronic; în cazul rectificării actelor de stare civilă şi a menţiunilor asociate acestora, din oficiu, titularii aflaţi în viaţă sunt încunoştinţaţi asupra faptului că actul de stare civilă/menţiunea aferentă a fost rectificat/ă, pentru a intra în posesia dispoziţiei privind rectificarea, respectiv pentru a solicita un nou certificat de stare civilă; dispoziţia emisă în format electronic se semnează de emitent, se aplică automat sigiliul S.I.I.E.A.S.C. şi se generează un cod de verificare care îi confirmă autenticitatea.
    (6) Dacă în urma rectificării se impune emiterea unui nou certificat de stare civilă, cel anterior emis nu mai produce efecte juridice.
    (7) Rectificarea se face şi în cazul actelor de stare civilă pe marginea cărora au fost asociate greşit menţiuni, în sensul suprimării acestora din respectivele acte de stare civilă.
    (8) Actele de stare civilă întocmite ca urmare a transcrierii în registrele de stare civilă române a certificatelor, extraselor de stare civilă sau extraselor multilingve ale actelor de stare civilă eliberate de autorităţile străine se rectifică numai în următoarele situaţii:
    a) când eroarea aparţine autorităţilor locale străine care au întocmit iniţial actul şi persoana interesată prezintă documentul eliberat de autorităţile străine;
    b) când eroarea este o consecinţă a neatenţiei ofiţerului de stare civilă care a transcris actul;
    c) când eroarea este o consecinţă a prezentării unei traduceri neconforme.

    (9) În cazurile prevăzute la alin. (8) lit. a), rectificarea actelor de stare civilă se face cu respectarea dispoziţiilor art. 135 alin. (2) sau art. 136 alin. (2), după caz.
    (10) În cazurile prevăzute la alin. (8) lit. b) şi c) se aplică dispoziţiile alin. (1)-(5).

    ART. 152
    (1) Rectificarea presupune îndreptarea unor erori din actul de stare civilă şi se face prin înscrierea la rubrica menţiuni a conţinutului rectificării, potrivit textului prevăzut în anexa nr. 20.
    (2) Dispoziţia primarului unităţii administrativ-teritoriale poate fi contestată la judecătoria în a cărei rază teritorială îşi are sediul autoritatea emitentă, în condiţiile legii.

    CAP. VIII
    Atribuirea, înscrierea şi gestionarea C.N.P.
    ART. 153
    (1) La înregistrarea naşterii în registrele de stare civilă, persoanei fizice, cetăţean român, i se atribuie un C.N.P., astfel cum este definit la art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) C.N.P. este alcătuit din 13 cifre, structurate în trei părţi: semnificativă, secvenţială şi o cifră de control.
    (3) Partea semnificativă este alcătuită din 7 cifre, care exprimă sexul, secolul şi data naşterii, sub forma SAALLZZ.
    (4) S reprezintă sexul şi secolul în care s-a născut persoana şi poate fi:
    a) 1 pentru persoanele de sex masculin născute între anii 1900-1999;
    b) 2 pentru persoanele de sex feminin născute între anii 1900-1999;
    c) 3 pentru persoanele de sex masculin născute între anii 1800-1899;
    d) 4 pentru persoanele de sex feminin născute între anii 1800-1899;
    e) 5 pentru persoanele de sex masculin născute între anii 2000-2099;
    f) 6 pentru persoanele de sex feminin născute între anii 2000-2099.

    (5) AALLZZ reprezintă data naşterii şi cuprinde ultimele două cifre ale anului naşterii (AA), luna naşterii, cu valori între 01 şi 12 (LL), şi ziua naşterii, cu valori între 01 şi 28, 29, 30 sau 31, după caz (ZZ).
    (6) Partea secvenţială este formată din 5 cifre sub forma JJNNN, cu următoarea semnificaţie:
    a) JJ reprezintă secvenţa atribuită judeţului sau sectorului în care s-a născut persoana ori în care avea domiciliul sau reşedinţa în momentul acordării C.N.P.; după operaţionalizarea SI.I.E.A.S.C. secvenţa JJ este unică la nivel naţional şi se generează automat.
    b) NNN reprezintă un număr de secvenţă, între 001 şi 999, repartizat pe puncte de atribuire, prin care se diferenţiază persoanele de acelaşi sex, născute în acelaşi loc şi cu aceeaşi dată de naştere, în format an, lună, zi.

    (7) Cifra de control (C) este atribuită de calculator şi permite depistarea eventualelor erori de înlocuire sau inversare a cifrelor din componenţa C.N.P.
    (8) Un nou C.N.P. se atribuie aceleiaşi persoane în una dintre următoarele situaţii:
    a) actul de naştere a fost rectificat, fiind modificate datele care intră în structura C.N.P.;
    b) rubrica din actul de naştere în care se înscrie C.N.P. a fost completată eronat;
    c) C.N.P. a fost atribuit greşit;
    d) solicitantul şi-a schimbat sexul;
    e) există neconcordanţe privind C.N.P.

    (9) Atribuirea C.N.P. se face pe baza datelor înregistrate în actul de naştere referitoare la sex şi la data naşterii; în actele de stare civilă întocmite pentru cetăţeni străini, care posedă permise de şedere pe teritoriul României sau deţin documente eliberate de către autorităţile străine, nu se preiau C.N.P. atribuite de I.G.I. sau numerele de identificare din documentele străine.
    (10) La întocmirea unui nou act de naştere, ca urmare a adopţiei cu efecte depline, se preia C.N.P. atribuit anterior.
    (11) În cazul în care nu se cunoaşte ziua de naştere a unei persoane, se acordă C.N.P. cu prima zi din luna corespunzătoare naşterii, iar când nu se cunoaşte decât anul de naştere, se acordă C.N.P. cu prima zi din anul naşterii de către D.G.E.P.; data naşterii din actul de stare civilă se completează ulterior în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive.

    ART. 154
    (1) Modificarea C.N.P. atribuit sau înscris greşit în actele de stare civilă se face, la cererea persoanei în cauză sau a reprezentantului legal al acesteia, de către ofiţerul de stare civilă unde s-a depus solicitarea ori din oficiu.
    (2) În cazul în care se constată că un C.N.P. este identic cu cel al altei persoane sau unei persoane i s-au atribuit două C.N.P., se păstrează C.N.P. cu datele persoanei căreia i s-a eliberat mai întâi paşaport, permis de conducere, respectiv carte de identitate, iar pentru cealaltă persoană, S.P.C.L.E.P./primăria din cadrul unităţii administrativ-teritoriale unde nu funcţionează S.P.C.L.E.P., care a primit cererea/s-a sesizat din oficiu, atribuie un alt C.N.P.
    (3) C.N.P. atribuit sau înscris greşit în actele de stare civilă se modifică numai cu avizul şefului S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M.B., în baza referatului de constatare a erorii, întocmit de ofiţerul de stare civilă; la rubrica „Menţiuni“ din actul de stare civilă se înscrie textul prevăzut în anexa nr. 20.
    (4) Odată ce a fost atribuit unei persoane, C.N.P. rămâne al acesteia, neputând fi atribuit ulterior alteia, nici după decesul primei persoane.

    ART. 155
    (1) C.N.P. sunt generate prin proceduri automate din S.I.I.EA.S.C., sunt administrate de către D.G.E.P. şi se atribuie electronic de către D.G.E.P., S.P.C.J.E.P., D.G.E.P.M.B., S.P.C.L.E.P./primăria unităţii administrativ-teritoriale unde nu funcţionează S.P.C.L.E.P., precum şi de către M.A.E. - DCons.
    (2) În caz de forţă majoră sau în cazul unor disfuncţionalităţi de ordin tehnic care fac imposibilă înregistrarea în sistem informatic a actelor de stare civilă exemplarul II se generează liste de C.N.P. de către D.G.E.P. şi se distribuie la momentul identificării forţei majore sau disfuncţionalităţii de ordin tehnic, în vederea completării actelor de stare civilă exemplarul I.
    (3) Listele emise anterior operaţionalizării S.I.I.E.A.S.C., de către D.G.E.P., se arhivează la nivelul S.P.C.L.E.P./primăriei unităţii administrativ-teritoriale căruia/căreia i-au fost distribuite şi se păstrează timp de 100 de ani, luându-se măsuri de conservare a acestora.

    ART. 156
    (1) Persoanelor fizice, cetăţeni români, li se atribuie C.N.P. numai dacă s-au născut vii, chiar dacă la data înregistrării naşterii nu se mai aflau în viaţă.
    (2) În cazuri speciale privind valorificarea unor drepturi, pentru persoanele care au pierdut cetăţenia română sau sunt decedate şi cărora nu le-a fost atribuit C.N.P., acesta se atribuie numai cu avizul şefului S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M.B. în baza referatului întocmit de către ofiţerul de stare civilă de la S.P.C.L.E.P. sau primăria unităţii administrativ-teritoriale unde s-a depus solicitarea persoanelor îndreptăţite.
    (3) D.G.E.P. atribuie C.N.P. pentru persoanele ale căror certificate/extrase de naştere/extrase multilingve ale actelor de naştere nu pot fi transcrise în registrele de stare civile române, întrucât nu poate fi determinată filiaţia faţă de părinţi, potrivit legii române; persoanele sunt înregistrate în S.I.I.E.A.S.C. şi S.N.I.E.P. fără a se întocmi act de naştere.

    ART. 157
    (1) Cetăţenii români cărora nu le-a fost atribuit C.N.P. la înregistrarea naşterii sau la transcrierea certificatului/extrasului de naştere/extrasului multilingv al actului de naştere eliberat de autorităţile străine depun cerere de atribuire C.N.P., personal sau prin împuternicit cu procură specială, la oricare S.P.C.L.E.P./primărie din cadrul unităţii administrativ-teritoriale unde nu funcţionează S.P.C.L.E.P., indiferent de locul naşterii sau al ultimului domiciliu avut în ţară.
    (2) Cetăţenii români aflaţi în străinătate cărora nu le-a fost atribuit C.N.P. la înregistrarea naşterii sau transcrierea certificatului/extrasului de naştere/extrasului multilingv al actului de naştere eliberat de autorităţile străine pot depune cererea de atribuire a C.N.P. la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră a/al României acreditată/acreditat să exercite funcţii consulare în statul de reşedinţă, care o va înainta spre soluţionare D.G.E.P.; cererea trebuie să fie însoţită de documentul care dovedeşte cetăţenia română.
    (3) Obligaţia legitimării şi clarificării statutului juridic în raport cu statul român al solicitantului revine ofiţerului de stare civilă/personalului cu atribuţii de stare civilă care primeşte cererea.

    CAP. IX
    Eliberarea certificatelor de stare civilă, a extraselor multilingve ale actelor de stare civilă şi a formularelor standard multilingve
    SECŢIUNEA 1
    Eliberarea certificatelor de stare civilă
    ART. 158
    (1) Certificatele de stare civilă se eliberează în format fizic şi electronic în baza actelor de stare civilă din Registrul de stare civilă exemplarul II, de către oricare S.P.C.L.E.P. sau, după caz, primărie a unităţii administrativ-teritoriale unde nu funcţionează S.P.C.L.E.P., misiune diplomatică sau oficiu consular de carieră a/al României în străinătate, iar de către D.G.E.P. şi S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M.B. numai în situaţiile prevăzute la art. 10 alin. (6) şi (7) din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; forma şi conţinutul certificatelor de stare civilă în format fizic sunt prevăzute în anexele nr. 1-3 şi cele în format electronic sunt prevăzute în anexele nr. 4-6; certificatele de stare civilă electronice se semnează electronic de emitent, se aplică automat sigiliul S.I.I.E.A.S.C. şi se generează un cod de verificare care îi confirmă autenticitatea.
    (2) La cerere, se pot elibera certificate de stare civilă care să asigure, pe versoul acestora, traducerea în una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene, cu excepţia celor în care este emis certificatul; textul menţiunilor înscrise pe certificatele de stare civilă nu se traduce.
    (3) Certificatele de stare civilă se eliberează, la cerere, persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) tezele I şi a II-a din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza înregistrărilor şi a menţiunilor înscrise în registrele de stare civilă, inclusiv din registrele întocmite de parohii, din cele deţinute de primării şi de Arhivele Naţionale, cu respectarea prevederilor art. 36.
    (4) Înregistrarea cererilor privind eliberarea certificatelor de stare civilă se face în Registrul local de intrare-ieşire definit la art. 16 lit. d).
    (5) Cetăţenilor români cu domiciliul în România li se eliberează certificatul de stare civilă în baza actului de identitate, aflat în termen de valabilitate; dacă actul de identitate este expirat, eliberarea certificatului de stare civilă se face astfel:
    a) în baza verificărilor efectuate de ofiţerul de stare civilă în S.N.I.E.P.; în situaţia în care fizionomia solicitantului nu corespunde cu imaginea asociată datelor de identitate din R.N.E.P., se indică acestuia să solicite mai întâi eliberarea unui act de identitate;
    b) odată cu solicitarea actului de identitate, în condiţiile prevăzute la art. 57 din Normele metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi pentru stabilirea formei şi conţinutului actelor de identitate, ale dovezii de reşedinţă şi ale cărţii de imobil, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 295/2021.

    (6) Cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate ale căror acte de stare civilă sunt înregistrate în România li se eliberează certificate pe baza paşaportului; dacă paşaportul românesc este expirat, ofiţerul de stare civilă efectuează verificări pentru a stabili datele cu care cetăţeanul român este înscris în S.N.I.E.P. şi în evidenţele D.G.P. şi procedează potrivit alin. (5), iar eliberarea certificatului de stare civilă se face în baza acestor verificări şi a paşaportului expirat sau a titlului de călătorie, după caz.
    (7) Cetăţenilor români cu reşedinţa în străinătate care se adresează misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare ale României li se eliberează certificate pe baza paşaportului sau a titlului de călătorie, după caz.
    (8) Cetăţenilor români domiciliaţi în străinătate ale căror acte de stare civilă sunt înregistrate în România li se eliberează certificate pe baza documentului valabil eliberat de autorităţile străine şi a verificărilor efectuate de ofiţerul de stare civilă pentru a stabili datele cu care cetăţeanul român este înscris în S.N.I.E.P., S.I.I.E.A.S.C. şi evidenţele D.G.P., după caz, dacă:
    a) paşaportul românesc este pierdut/furat/deteriorat;
    b) nu au avut niciodată act de identitate sau paşaport românesc.

    (9) Cetăţenilor străini ale căror acte de stare civilă sunt înregistrate în România li se eliberează certificate pe baza paşaportului sau, pentru cetăţenii Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene, pe baza actului de identitate.
    (10) Minorii care au împlinit vârsta de 14 ani şi au act de identitate solicită şi primesc certificatul de naştere în nume propriu sau prin împuternicit cu procură specială ori prin împuternicire avocaţială, iar cei care nu au avut niciodată act de identitate solicită eliberarea certificatului de naştere în nume propriu, asistaţi de unul dintre părinţi, tutore sau, după caz, de reprezentantul legal, care semnează cererea.
    (11) Prin excepţie de la alin. (1), în cazul persoanelor majore a căror naştere a fost înregistrată tardiv ca urmare a punerii în aplicare a hotărârii judecătoreşti definitive, certificatul de naştere se eliberează la solicitarea titularului prin cerere adresată ofiţerului de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P./primăriei unităţii administrativ-teritoriale care a efectuat verificările în dosarul privind înregistrarea tardivă a naşterii.
    (12) Prin excepţie de la alin. (1), pentru persoanele majore a căror naştere a fost înregistrată tardiv în baza aprobării primarului şi a avizului conform al S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M.B, certificatul de naştere se eliberează la solicitarea titularului prin cerere adresată ofiţerului de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P./primăriei unităţii administrativ-teritoriale care a înregistrat naşterea.
    (13) În situaţia în care, la depunerea cererilor de eliberare a certificatelor, se stabileşte că au intervenit modificări la numele de familie şi/sau prenumele titularului actului, cetăţean român sau persoană fără cetăţenie cu domiciliul în România, acestea se soluţionează după înscrierea menţiunilor corespunzătoare.
    (14) Cetăţenilor străini, cetăţenilor Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene sau persoanelor fără cetăţenie care se află pe teritoriul României, ale căror acte de stare civilă au fost întocmite în registrele române, li se eliberează certificate de stare civilă în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenilor români.
    (15) Dacă titularul actului, cetăţean străin sau cetăţean al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene, şi-a schimbat numele de familie şi/sau prenumele în străinătate, iar această menţiune nu este înscrisă pe marginea actului, la cerere se prezintă actul de identitate sau paşaportul, după caz, precum şi traducerea în limba română a documentului legalizată, din care să rezulte schimbarea de nume.
    (16) Pentru persoanele reţinute, arestate preventiv ori care execută o pedeapsă privativă de libertate/o măsură educativă privativă de libertate, cererea de eliberare a certificatelor de stare civilă se soluţionează de către S.P.C.L.E.P./primăria unităţii administrativ-teritoriale pe raza căruia/căreia se află locul de deţinere; cererea se transmite prin administraţia locului de deţinere care certifică şi identitatea solicitantului; pentru persoanele arestate la domiciliu cererea de eliberare a certificatelor de stare civilă se depune prin împuternicit.
    (17) Atunci când cererea de eliberare a certificatului de stare civilă a fost depusă la oricare S.P.C.L.E.P./primărie a unităţii administrativ-teritoriale din România sau aceasta a fost transmisă electronic, în portalul extern al S.I.I.E.A.S.C., prin mijloace de autentificare, la S.P.C.L.E.P./primăria unităţii administrativ-teritoriale care a întocmit actul de stare civilă, certificatul de stare civilă, tipizat, se livrează la adresa din România, indicată în cerere.
    (18) Dacă cererea de eliberare a certificatului de stare civilă s-a depus sau s-a transmis electronic la misiunea diplomatică/oficiul consular de carieră a/al României, certificatul de stare civilă, tipizat, se poate livra în străinătate, prin servicii de curierat, la adresă indicată în cerere.
    (19) În cazul în care titularul nu poate fi găsit la adresa menţionată în cerere, certificatul de stare civilă se va ridica de la S.P.C.L.E.P./primăria unităţii administrativ-teritoriale sau de la misiunea diplomatică/oficiul consular de carieră a/al României unde s-a depus ori s-a transmis electronic cererea.
    (20) Cheltuielile de expediţie a certificatului de stare civilă sunt suportate de către persoanele prevăzute la art. 10 alin. (1) teza I din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (21) În cazul în care cererea a fost transmisă prin poşta electronică, iar identificarea persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) teza I din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu s-a făcut prin mijloace de autentificare electronice, pentru ridicarea certificatului de stare civilă acestea se prezintă la S.P.C.L.E.P./primăria către care s-a transmis cererea.
    (22) La rubrica „Menţiuni“ din certificatul de stare civilă se înscrie cetăţenia titularului actului, cetăţean străin sau cetăţean al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene, conform textului prevăzut la anexa nr. 20.
    (23) Fiecare certificat de stare civilă este înseriat; seria este formată din 3 litere şi 7 cifre, se atribuie din S.I.I.E.A.S.C. şi se tipăreşte pe hârtia specială în partea dreaptă de jos a filei.

    ART. 159
    (1) Cererile cetăţenilor străini şi ale cetăţenilor Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene privind eliberarea certificatelor de stare civilă, în format fizic, ale căror acte sau fapte de stare civilă s-au produs şi s-au înregistrat în România, adresate misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale statelor de cetăţenie acreditate în România, se soluţionează de către S.P.C.L.E.P. sau, după caz, de primăria unităţii administrativ-teritoriale care a întocmit actul de stare civilă, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (10) şi (11) din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin D.G.E.P.
    (2) La primirea solicitării de la D.G.E.P., ofiţerul de stare civilă identifică actul, completează certificatul de stare civilă şi îl expediază prin intermediul serviciilor poştale cu respectarea dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 1.349/2002 privind colectarea, transportul, distribuirea şi protecţia, pe teritoriul României, a corespondenţei clasificate, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 160
    (1) Certificatele de stare civilă se completează în limba română, ţinând seama atât de datele care rezultă din cuprinsul actului din Registrul de stare civilă exemplarul II, cât şi de modificările ce decurg din menţiunile înscrise ulterior întocmirii acestuia.
    (2) La completarea certificatelor de stare civilă se respectă următoarele reguli:
    a) dacă în actul de stare civilă nu este completată rubrica referitoare la numele de familie sau prenumele unuia ori ale ambilor părinţi, nu se completează nici rubricile corespunzătoare din certificatul de stare civilă;
    b) rubricile din certificatul de stare civilă care nu se completează se barează cu o linie orizontală;
    c) dacă naşterea s-a produs în străinătate, la rubrica „Localitatea“ se înscrie localitatea unde s-a născut, iar rubrica „Judeţul“ se înlocuieşte cu denumirea actuală a ţării; în acelaşi mod se procedează şi în cazul rubricilor „Locul încheierii căsătoriei“ şi „Locul decesului“;
    d) în cazul actelor transcrise, înregistrate tardiv, reconstituite sau întocmite ulterior, la rubrica „Menţiuni“ se înscrie, după caz, una dintre sintagmele: „ACT TRANSCRIS“, „ACT ÎNREGISTRAT TARDIV“, „ACT RECONSTITUIT“ ori „ACT ÎNTOCMIT ULTERIOR“;
    e) rubricile referitoare la locul naşterii, locul încheierii căsătoriei şi la locul decesului din certificatele de stare civilă se completează cu denumirea actuală, potrivit organizării administrativ-teritoriale a României; astfel se procedează şi pentru completarea rubricilor referitoare la judeţ; în cazul municipiului Bucureşti, la rubrica „comuna/oraşul/municipiul“ se înscrie „sectorul“, iar cuvântul „judeţ“ se înlocuieşte cu „Municipiul Bucureşti“; completarea tuturor rubricilor din actele şi certificatele de stare civilă se face cu respectarea întocmai a regulilor gramaticale stabilite de Academia Română; la rubrica privind emitentul se înscrie denumirea actuală;
    f) certificatele de stare civilă se semnează olograf sau electronic de ofiţerul de stare civilă, în funcţie de forma fizică sau electronică a acestora, aplicându-se sigiliul stării civile, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 22, respectiv sigiliul generat de S.I.I.E.A.S.C.;
    g) rubricile privind numele de familie, prenumele, denumirea localităţii, judeţul sau ţara, sexul se completează cu majuscule, de tipar şi diacritice, după caz;
    h) completarea certificatelor cu diacritice atunci când acestea nu se regăsesc în actul transcris se face la cererea scrisă a solicitantului, cu efectuarea menţiunilor corespunzătoare pe marginea actului de stare civilă conform textului prevăzut la anexa nr. 20, urmând ca pe viitor să se elibereze certificate de stare civilă numai astfel;
    i) la completarea rubricilor referitoare la numele de familie şi prenume se foloseşte litera „â“ sau „î“, după dorinţa solicitantului, în baza cererii scrise a acestuia, cu efectuarea menţiunii pe marginea actului de stare civilă conform textului prevăzut la anexa nr. 20, urmând ca pe viitor să se elibereze certificat de stare civilă numai astfel;
    j) rubricile din cuprinsul certificatelor de stare civilă privind numele de familie şi prenumele titularului şi ale părinţilor se completează folosindu-se cratima; pentru actele de stare civilă întocmite în perioada 2.02.2011-18.05.2012, precum şi pentru actele transcrise, certificatele de stare civilă se completează cu cratimă la cererea scrisă a persoanei îndreptăţite cu efectuarea menţiunilor corespunzătoare pe marginea actului de stare civilă conform textului prevăzut la anexa nr. 20, urmând ca pe viitor să se elibereze certificate de stare civilă numai astfel.

    (3) Pentru stabilirea exactă a numelui copiilor recunoscuţi şi apoi legitimaţi prin căsătoria ulterioară a părinţilor se va ţine seama de următoarele:
    a) cei recunoscuţi până la 10 iulie 1943 şi nelegitimaţi prin căsătoria ulterioară a părinţilor poartă numele de familie al mamei, iar dacă au fost legitimaţi poartă numele de familie al tatălui;
    b) cei recunoscuţi sau legitimaţi între 10 iulie 1943 şi 31 ianuarie 1954 poartă numele de familie al celor care i-au recunoscut sau i-au legitimat;
    c) cei recunoscuţi în localităţile din Ardealul de Nord până la 6 martie 1945, dacă nu au fost şi legitimaţi prin căsătorie, poartă numele de familie al mamei, iar dacă au fost legitimaţi, poartă numele de familie al tatălui.


    ART. 161
    Seria şi numărul certificatului, precum şi data eliberării acestuia se înscriu, în actele de stare civilă, la rubrica „CERTIFICATE ELIBERATE“.

    ART. 162
    (1) Certificatele de stare civilă se eliberează la întocmirea actului de stare civilă persoanelor îndreptăţite/reprezentanţilor legali/titularilor potrivit legii sau, ulterior, la cerere.
    (2) În situaţia certificatelor de stare civilă eliberate la cerere, acestea se tipăresc în prezenţa solicitantului sau se emit electronic odată cu depunerea cererii, ori ulterior, dacă sunt necesare verificări, într-un termen de până la 30 de zile.
    (3) Persoanele îndreptăţite să primească certificate de stare civilă pot deţine în acelaşi timp atât certificat de stare civilă electronic, cât şi în format fizic.
    (4) La cerere se pot elibera certificate cu menţiunile înscrise în actele de stare civilă, cu excepţia menţiunilor referitoare la adopţie; certificatele de stare civilă eliberate anterior nu mai produc efecte juridice.

    ART. 163
    (1) În caz de pierdere, furt, plastifiere, reţinere de către autorităţile străine, deteriorare sau distrugere a certificatului de stare civilă, persoanei îndreptăţite i se eliberează, la cerere, un nou certificat.
    (2) Cererea pentru eliberarea noului certificat trebuie să cuprindă, în mod amănunţit, împrejurările în care acesta a fost pierdut, furat, deteriorat sau distrus.

    ART. 164
    Atât la primirea cererii, cât şi la eliberarea certificatului de stare civilă, ofiţerul de stare civilă este obligat să verifice identitatea persoanei care l-a solicitat, pe baza actului de identitate sau a verificărilor efectuate în S.I.I.E.A.S.C. sau R.N.E.P. ori, după caz, a documentului prevăzut la art. 64 alin. (4)-(7) însoţit, după caz, de documentul prevăzut la art. 158 alin. (15); dacă cererea se depune potrivit art. 158 alin. (5) lit. b), verificarea identităţii se face de către personalul cu atribuţii de evidenţă a persoanelor.

    ART. 165
    (1) Certificatele de stare civilă greşite sau deteriorate la completare se anulează prin înscrierea, cu majuscule, a textului „ANULAT“.
    (2) Certificatele de stare civilă prezentate cu modificări, ştersături, adăugări sau neconcordanţe cu privire la datele înscrise se reţin de către ofiţerul de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P./primăriei unităţii administrativ-teritoriale sau de lucrătorii de evidenţă a persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P. şi se anulează prin tocare ireversibilă.
    (3) De la data reţinerii, certificatele de stare civilă sunt considerate nule.
    (4) Despre anularea prin tocare ireversibilă a certificatelor de stare civilă se face menţiune în S.I.I.E.A.S.C.

    ART. 166
    (1) Certificatul de naştere se eliberează titularului actului sau reprezentantului legal, personal sau prin împuternicit cu procură specială ori împuternicire avocaţială.
    (2) Eliberarea unui nou certificat de naştere în format fizic sau electronic îl anulează pe cel similar, emis anterior.
    (3) Dacă un copil este născut viu şi a decedat până la data înregistrării naşterii, la cererea părinţilor, se eliberează certificatul de naştere, cu menţiunea „DECEDAT“, sau numai certificatul de deces.

    ART. 167
    (1) Certificatul de căsătorie se poate elibera unuia dintre soţi sau, la cerere, ambilor soţi ori reprezentanţilor legali ai acestora, personal sau prin împuternicit cu procură specială ori împuternicire avocaţială; eliberarea unui nou certificat de căsătorie în format fizic sau electronic îl anulează pe cel similar, emis anterior, deţinut de soţul care solicită certificatul.
    (2) Pentru soţul supravieţuitor sau în caz de divorţ se pot elibera certificate de căsătorie doar cu menţiunile corespunzătoare.
    (3) În cazul actelor de căsătorie în cuprinsul cărora nu se regăseşte rubrica privind „numele de familie al soţilor după căsătorie“, la eliberarea certificatelor se solicită declaraţie dată în faţa ofiţerului de stare civilă sau a notarului din partea ambilor soţi, cetăţeni români, cu privire la numele de familie ce se înscrie în certificat; în actul de căsătorie se operează textul de menţiune prevăzut în anexa nr. 20.

    ART. 168
    (1) Certificatul de deces se eliberează membrilor familiei sau altor persoane îndreptăţite, personal sau prin împuternicit cu procură specială sau împuternicire avocaţială, ori, cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale care a înregistrat decesul, persoanelor care justifică un interes legitim.
    (2) Pentru valorificarea unor drepturi, prin excepţie de la alin. (1), membrilor de familie li se pot elibera concomitent sau succesiv certificate de deces.
    (3) Este interzisă înscrierea prin menţiune a cauzei decesului în certificatul de deces.

    ART. 169
    În cazuri deosebite, precum persoane grav bolnave, netransportabile, internate în unităţi sanitare şi centre de servicii sociale, se eliberează certificate de naştere sau de căsătorie şi altor persoane, cu aprobarea primarului în baza documentelor justificative prezentate de solicitant.

    ART. 170
    Cererile pentru procurarea de certificate/extrase de stare civilă/extrase multilingve ale actelor de stare civilă emise de autorităţile străine se soluţionează prin intermediul M.A.E. - DCons; în cazuri deosebite, când nu există persoane interesate în procurarea documentului, certificatul/extrasul de stare civilă/extrasul multilingv al actului de stare civilă se obţine prin intermediul D.G.E.P.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă
    ART. 171
    (1) Extrasele multilingve ale actelor de stare civilă se eliberează în aplicarea prevederilor Convenţiei nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976, denumită în continuare Convenţia nr. 16, din Registrul de stare civilă exemplarul II, în baza actelor de stare civilă, de către oricare S.P.C.L.E.P. sau, după caz, primărie a unităţii administrativ-teritoriale unde nu funcţionează S.P.C.L.E.P. ori misiune diplomatică sau oficiu consular de carieră a/al României, iar de către D.G.E.P. şi S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M.B. numai în situaţiile prevăzute la art. 4 alin. (5^1) şi art. 10 alin. (6) din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Extrasele multilingve ale actelor de stare civilă îndeplinesc condiţiile necesare pentru a putea fi recunoscute de către statele părţi la Convenţia nr. 16 şi sunt recunoscute de către autorităţile şi instituţiile publice române ca având aceeaşi valoare juridică ca şi certificatele/extrasele de stare civilă emise de statele părţi la Convenţia nr. 16.

    ART. 172
    (1) Extrasele multilingve ale actelor de stare civilă privind naşterea, căsătoria sau decesul, eliberate de autorităţile române, sunt documente cu aceeaşi putere doveditoare ca şi certificatele de stare civilă şi se folosesc de către titulari şi persoanele îndreptăţite în faţa autorităţilor străine din statele părţi la Convenţia nr. 16.
    (2) Extrasele multilingve ale actelor de stare civilă eliberate de autorităţile române pot fi folosite de către cetăţenii români aflaţi în străinătate, inclusiv în faţa misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare de carieră ale României, cu excepţia situaţiei când necesitatea prezentării certificatului de stare civilă în original în faţa acestor autorităţi este prevăzută în mod expres prin dispoziţiile legale în vigoare.
    (3) Forma şi conţinutul extraselor multilingve ale actelor de stare civilă eliberate de autorităţile române în format fizic sunt prevăzute în anexele nr. 7-9, iar cele în format electronic sunt prevăzute în anexele nr. 10-12; extrasele multilingve electronice se semnează electronic de emitent, se aplică automat sigiliul S.I.I.E.A.S.C. şi se generează un cod de verificare care îi confirmă autenticitatea.

    ART. 173
    Extrasele multilingve ale actelor de stare civilă eliberate în condiţiile Convenţiei nr. 16 de către autorităţile competente ale statelor părţi la această convenţie, altele decât România, sunt recunoscute de către autorităţile şi instituţiile publice române fără traducere, legalizare sau altă formalitate echivalentă şi se utilizează în aceleaşi condiţii ca şi certificatele de stare civilă.

    ART. 174
    (1) Extrasele multilingve ale actelor de stare civilă se eliberează în condiţiile prevăzute la art. 158 alin. (3)-(18) şi alin. (21), art. 159 şi 161 din prezentele norme metodologice.
    (2) La cerere, solicitanţilor li se eliberează concomitent mai multe extrase multilingve completate în baza aceluiaşi act de stare civilă.
    (3) Fiecare extras multilingv al actului de stare civilă este înseriat; seria este formată din 3 litere şi 7 cifre, se atribuie din S.I.I.E.A.S.C. şi se tipăreşte pe hârtia specială în partea stângă sus a filei.

    ART. 175
    Extrasele multilingve ale actelor de stare civilă se completează în limba română, cu majuscule, de tipar, ţinând seama atât de datele care rezultă din cuprinsul actului din registrul de stare civilă, cât şi de modificările intervenite potrivit menţiunilor înscrise ulterior întocmirii acestuia.

    ART. 176
    La completarea extraselor multilingve se respectă următoarele reguli:
    a) denumirea oricărei localităţi menţionate într-un extras multilingv se completează cu denumirea actuală potrivit organizării administrativ-teritoriale a României; localitatea este urmată de denumirea statului unde aceasta este situată, atunci când statul este altul decât România;
    b) în cazul în care o rubrică din actul de stare civilă nu este completată, rubrica corespunzătoare din extrasul multilingv al actului de stare civilă se barează cu o linie orizontală, înainte de a fi semnat extrasul;
    c) în cazul în care o rubrică din actul de stare civilă este completată, rubrica corespunzătoare din extrasul multilingv al actului de stare civilă se completează cu menţiunile respective, iar spaţiul rămas liber se barează cu o linie orizontală, înainte de a fi semnat extrasul;
    d) rubrica „ALTE MENŢIUNI CU PRIVIRE LA ACT“ din cuprinsul extraselor multilingve ale actelor de stare civilă privind naşterea şi căsătoria, ce conţine simboluri care să indice căsătoria, divorţul, anularea căsătoriei, decesul titularului actului de naştere, precum şi decesul soţului sau al soţiei, se completează utilizându-se exclusiv următoarele simboluri: Mar = căsătorie, Div = divorţ, A = anulare, D = deces, Dm = decesul soţului, Df = decesul soţiei, Né/Née = născut/născută, CM = contract matrimonial, SC = separaţie de corp;
    e) simbolurile Mar, Div, A, D, Dm şi Df sunt urmate de data şi locul producerii evenimentului; simbolul Mar este urmat, în plus, de numele de familie şi prenumele soţului/soţiei; simbolul Né/Née este urmat de numele de familie purtat la naştere şi simbolul CM este urmat de regimul matrimonial ales;
    f) extrasele multilingve ale actelor de stare civilă conţin data eliberării lor, semnătura olografă sau electronică a ofiţerului de stare civilă, precum şi sigiliul stării civile, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 22, respectiv sigiliul generat automat de S.I.I.E.A.S.C.;
    g) în cuprinsul extrasului multilingv al actului de stare civilă, datele sunt înscrise cu cifre arabe, indicând succesiv ziua, luna şi anul; ziua şi luna sunt indicate prin două cifre, iar anul prin 4 cifre; primele 9 zile ale lunii şi primele 9 luni ale anului sunt indicate prin cifre de la 01 la 09;
    h) pentru a indica sexul sunt utilizate exclusiv simbolurile M = masculin, respectiv F = feminin.


    ART. 177
    În vederea valorificării drepturilor şi intereselor cetăţenilor români în străinătate, din oficiu sau la cererea organismelor/instituţiilor din străinătate adresate misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare acreditate în România sau misiunilor diplomatice ori oficiilor consulare de carieră ale României în străinătate, D.G.E.P. emite şi transmite extrase multilingve ale actelor de stare civilă ale cetăţenilor români.

    ART. 178
    Dispoziţiile art. 165 din prezentele norme metodologice se aplică în mod corespunzător.

    ART. 179
    Adăugarea unor rubrici sau simboluri în cuprinsul extraselor multilingve ale actelor de stare civilă eliberate de instituţiile prevăzute la art. 171 alin. (1), altele decât cele cuprinse în modelele stabilite în anexele nr. 7-12, este supusă acordului prealabil al Adunării Generale a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Eliberarea formularelor standard multilingve
    ART. 180
    (1) În aplicarea capitolului IV - Simplificarea altor formalităţi privind traducerile şi formularele standard multilingve din Regulamentul (UE) 2016/1.191, ofiţerii de stare civilă emit formulare standard multilingve, care însoţesc certificatele de stare civilă şi adeverinţa cu privire la statutul civil.
    (2) Formularele standard multilingve sunt instrumente ajutătoare pentru traducere şi se prezintă numai împreună cu documentele oficiale, originale, pe care le însoţesc, neavând valoare juridică autonomă.
    (3) Documentele de stare civilă emise de autorităţile străine în conformitate cu dreptul intern, care sunt însoţite de formulare standard multilingve, sunt acceptate fără traducere, legalizare sau altă formalitate echivalentă.
    (4) Dacă documentele de stare civilă prevăzute la alin. (3) conţin menţiuni, acestea vor face obiectul unei traduceri separate, diferită de formularul standard multilingv, efectuată de către traducători autorizaţi prin grija solicitantului.

    ART. 181
    (1) Formularele standard multilingve se eliberează, la cerere, numai persoanelor îndreptăţite să primească certificatele de stare civilă/adeverinţa cu privire la statutul civil la care se anexează formularele standard multilingve; este posibilă eliberarea concomitentă a mai multor formulare standard multilingve pentru un singur certificat de stare civilă sau adeverinţă cu privire la statutul civil, în funcţie de solicitarea persoanei interesate.
    (2) Formularele standard multilingve se eliberează de către ofiţerii de stare civilă din cadrul oricărui/oricărei S.P.C.L.E.P. sau primării a unităţii administrativ-teritoriale unde nu funcţionează S.P.C.L.E.P., precum şi de către ofiţerii de stare civilă din cadrul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare de carieră ale României.
    (3) Formularele standard multilingve pot fi eliberate fie în acelaşi timp cu emiterea certificatului de stare civilă/adeverinţa cu privire la statutul civil la care se ataşează, fie ulterior, pentru certificatele/adeverinţele emise la o dată anterioară, de către ofiţerul de stare civilă din cadrul oricărui/oricărei S.P.C.L.E.P. sau primării a unităţii administrativ-teritoriale unde nu funcţionează S.P.C.L.E.P. ori de către misiunile diplomatice sau de oficiile consulare de carieră ale României.
    (4) Ofiţerul de stare civilă care primeşte solicitarea efectuează verificări în S.I.I.E.A.S.C sau, după caz, la S.P.C.L.E.P. primăria care are în păstrare actul de stare civilă în baza căruia a fost emis/ă certificatul de stare civilă/adeverinţa cu privire la statutul civil prezentat/ă de către solicitant; la solicitarea formularului standard multilingv se prezintă, obligatoriu, certificatul de stare civilă/adeverinţa cu privire la statutul civil în original.
    (5) În cererea de eliberare a unui formular standard multilingv, solicitantul trebuie să menţioneze statul membru în care vor fi folosite certificatul de stare civilă/adeverinţa cu privire la statutul civil şi formularul standard multilingv, precum şi formatul bilingv în care acesta/aceasta va fi eliberat/ă.

    ART. 182
    (1) În formularul standard multilingv se completează numai câmpurile corespunzătoare care conţin informaţiile ce se regăsesc în certificatul de stare civilă/adeverinţa cu privire la statutul civil prezentate în original, iar celelalte câmpuri se barează cu o linie orizontală.
    (2) Completarea câmpurilor din formularele standard multilingve se efectuează cu respectarea semnificaţiei rubricilor acestora.
    (3) După completarea electronică a formularului standard multilingv, acesta se tipăreşte, se semnează olograf de către ofiţerul de stare civilă şi se aplică sigiliul stării civile prevăzut în anexa nr. 22 pe fiecare pagină; în cazul emiterii în format electronic a formularului standard multilingv, acesta se semnează electronic de emitent, se aplică automat sigiliul S.I.I.E.A.S.C. şi se generează un cod de verificare care îi confirmă autenticitatea.

    ART. 183
    (1) În situaţia primirii de către S.P.C.L.E.P./ primăria unităţii administrativ-teritoriale unde nu funcţionează S.P.C.L.E.P./misiunile diplomatice/oficiile consulare de carieră ale României în străinătate a unor formulare standard multilingve emise de autorităţi din alte state membre, ofiţerul de stare civilă:
    a) poate solicita, dacă acest lucru este necesar în scopul prelucrării respectivului document oficial, ca persoana să furnizeze o traducere autentică sau o transliterare a conţinutului formularului standard multilingv în limba română, dacă rubricile formularului standard multilingv sunt completate cu caractere din alfabetul chirilic sau grecesc;
    b) poate hotărî refuzarea acceptării şi procesării documentului de stare civilă dacă informaţiile incluse în formularul standard multilingv nu sunt suficiente în scopul prelucrării respectivului document oficial sau dacă formularul standard multilingv nu conţine elementele esenţiale ale documentului oficial original, cum ar fi eventuale menţiuni.

    (2) În cazul în care se prezintă un document oficial şi formularul standard multilingv aferent, emise de o autoritate dintr-un stat membru al Uniunii Europene, asupra cărora există o îndoială întemeiată cu privire la autenticitatea acestora, ofiţerul de stare civilă transmite D.G.E.P. documentele în cauză pentru a fi verificate prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne.

    CAP. X
    Constatarea desfacerii căsătoriei prin acordul soţilor de către ofiţerul de stare civilă
    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii generale
    ART. 184
    (1) Ofiţerul de stare civilă constată desfacerea căsătoriei, prin divorţ pe cale administrativă, dacă soţii sunt de acord cu divorţul şi dacă împreună nu au copii minori, născuţi din căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptaţi.
    (2) Procedura divorţului este aceeaşi atât în cazul căsătoriei încheiate în ţară, cât şi în cazul căsătoriei încheiate în străinătate şi înregistrate în registrele de stare civilă române prin transcrierea certificatului/extrasului de căsătorie/extrasului multilingv al actului de căsătorie eliberat de autorităţile străine, dacă ultima locuinţă comună a soţilor a fost în România.

    ART. 185
    Înregistrarea cererilor privind constatarea desfacerii căsătoriei prin acordul soţilor de către ofiţerul de stare civilă se face în Registrul local de intrare-ieşire definit la art. 16 lit. d).

    SECŢIUNEA a 2-a
    Înregistrarea cererii de divorţ pe cale administrativă
    ART. 186
    (1) Cererea de divorţ pe cale administrativă se face în scris, se depune şi se semnează personal de către ambii soţi în faţa ofiţerului de stare civilă de la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, de la primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau pe raza căruia/căreia se află ultima locuinţă comună a soţilor.
    (2) În cererea de divorţ fiecare dintre soţi declară pe propria răspundere că:
    a) este de acord cu desfacerea căsătoriei;
    b) nu are copii minori, născuţi din căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptaţi împreună cu celălalt soţ;
    c) nu beneficiază de consiliere judiciară sau tutelă specială;
    d) nu a mai solicitat altor autorităţi desfacerea căsătoriei.

    (3) În cererea de divorţ soţii declară pe propria răspundere:
    a) adresa ultimei locuinţe comune;
    b) numele pe care fiecare dintre aceştia urmează să îl poarte după desfacerea căsătoriei.


    ART. 187
    (1) La depunerea cererii de divorţ, ofiţerul de stare civilă solicită soţilor următoarele documente:
    a) certificatele de naştere şi căsătorie ale soţilor, în original, doar în situaţia prevăzută la art. 33 alin. (7);
    b) documentele cu care se face dovada identităţii, în original, în cazurile prevăzute la alin. (7) şi (8);
    c) dovada achitării taxei pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă.

    (2) În cazurile în care soţul/soţia nu poate prezenta certificatul de naştere şi/sau de căsătorie şi actele de stare civilă în baza cărora acestea au fost eliberate nu sunt identificate în S.I.I.E.A.S.C., declară, în scris, motivul neprezentării; ofiţerul de stare civilă extinde verificările în vederea identificării actelor de stare civilă indicate.
    (3) În cazul cetăţenilor străini şi al cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, certificatele de naştere trebuie să îndeplinească cerinţele de legalizare prevăzute la art. 34.
    (4) În cazul persoanelor care nu cunosc limba română, depunerea cererii de divorţ şi declaraţia de stăruinţă se fac în prezenţa unui interpret şi traducător autorizat, iar în cazul persoanelor cu handicap auditiv sau surdocecitate, a unui interpret autorizat al limbajului mimico-gestual ori al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, încheindu-se în acest sens un proces-verbal.
    (5) Ofiţerul de stare civilă confruntă datele din documentele prezentate conform alin. (1) şi, după caz, alin. (2), cu datele înscrise în cererea de divorţ.
    (6) Valabilitatea documentelor cu care se face dovada identităţii solicitanţilor se verifică de către ofiţerul de stare civilă atât la momentul depunerii cererii, cât şi la data eliberării certificatului de divorţ.
    (7) Documentele cu care se face dovada identităţii se solicită în situaţia în care din verificările efectuate în R.N.E.P. persoanele în cauză nu sunt identificate.
    (8) Dacă în urma verificărilor efectuate în R.N.E.P. persoanele sunt identificate, însă nu au ataşată fotografia ori aceasta nu corespunde cu fizionomia, se solicită prezentarea în original a documentelor cu care se face dovada identităţii.

    ART. 188
    Dovada identităţii se face de către soţi cu unul din documentele prevăzute la art. 64 alin. (4)-(7).

    ART. 189
    Ofiţerul de stare civilă înregistrează cererea de divorţ în Registrul local de intrare–ieşire, definit la art. 16 lit. d), în ziua în care a fost primită, şi acordă soţilor un termen de 30 de zile calendaristice, calculate de la data depunerii cererii, pentru eventuala retragere a acesteia.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Procedura divorţului pe cale administrativă şi eliberarea certificatelor de divorţ
    ART. 190
    (1) La expirarea termenului prevăzut la art. 189, ofiţerul de stare civilă verifică dacă soţii stăruie să divorţeze şi dacă, în acest sens, consimţământul lor este liber şi neviciat, solicitând soţilor o declaraţie.
    (2) În situaţia în care ambii soţi sau numai unul dintre aceştia înţeleg/înţelege să renunţe la divorţ, completează o declaraţie în acest sens.

    ART. 191
    (1) De la data expirării termenului prevăzut la art. 189, declaraţia de stăruinţă se poate depune de către soţi, împreună, în termen de până la 30 de zile calendaristice, iar în caz contrar dosarul de divorţ se clasează.
    (2) Dosarul de divorţ se clasează şi în următoarele cazuri:
    a) dacă ambii soţi sau numai unul dintre aceştia înţeleg/înţelege să renunţe la divorţ, potrivit art. 190 alin. (2);
    b) dacă, înainte de finalizarea procedurii de divorţ, unul dintre soţi beneficiază de consiliere judiciară sau tutelă specială;
    c) dacă, înainte de finalizarea procedurii de divorţ, intervine naşterea unui copil;
    d) dacă, înainte de finalizarea procedurii de divorţ, unul dintre soţi a decedat, căsătoria încetând prin deces.

    (3) Clasarea dosarului de divorţ în condiţiile alin. (1) sau (2) se face prin întocmirea unui referat.

    ART. 192
    (1) Dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute la art. 186 alin. (2) şi alin. (3) lit. b) şi la art. 190 alin. (1), ofiţerul de stare civilă constată desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor, alocă de îndată număr certificatului de divorţ din Registrul unic al certificatelor de divorţ, emite certificatul de divorţ în format fizic, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 16, sau electronic, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 17, şi reţine certificatul de căsătorie emis de autorităţile române în vederea anulării.
    (2) Data certificatului de divorţ corespunde celei la care se alocă numărul certificatului de divorţ din Registrul unic al certificatelor de divorţ şi constituie data la care este desfăcută căsătoria.
    (3) Evidenţa certificatelor de divorţ eliberate se ţine în Registrul unic al certificatelor de divorţ definit la art. 16 lit. g).
    (4) Dacă după eliberarea certificatului de divorţ se constată că aceeaşi căsătorie a fost desfăcută anterior, potrivit legii, ofiţerul de stare civilă sesizează, din oficiu, instanţa competentă în vederea anulării acestuia.

    ART. 193
    (1) Certificatul de divorţ în format fizic se tipăreşte după cel electronic emis la dosarul de divorţ, în 2 exemplare originale, care se înmânează părţilor pe bază de semnătură în Registrul de evidenţă a certificatelor de divorţ.
    (2) La solicitarea foştilor soţi li se pot elibera acestora certificate electronice de divorţ, care se semnează electronic de emitent, se aplică automat sigiliul S.I.I.E.A.S.C. şi se generează un cod de verificare care le confirmă autenticitatea.

    ART. 194
    Pe certificatul de divorţ nu se înscriu menţiuni cu privire la motivele divorţului sau culpa soţilor.

    ART. 195
    (1) În caz de pierdere, distrugere sau furt al certificatului de divorţ, ofiţerul de stare civilă eliberează o copie, conformă cu originalul aflat în arhiva electronică, în baza cererii formulate de către unul dintre foştii soţi, personal sau prin împuternicit cu procură specială, şi înregistrate în Registrul local de intrare-ieşire definit la art. 16 lit. d).
    (2) Pe copia certificatului de divorţ se înscrie în partea superioară dreaptă menţiunea „Copie conformă cu originalul/ofiţer de stare civilă“, se semnează şi se aplică sigiliul stării civile, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 22, respectiv sigiliul generat automat de S.I.I.E.A.S.C., în cazul solicitării certificatului electronic.
    (3) În situaţia dosarelor de divorţ constituite înainte de operaţionalizarea S.I.I.E.A.S.C., copia certificatului de divorţ se eliberează în condiţiile alin. (1) şi (2) după originalul aflat în arhiva fizică, de către S.P.C.L.E.P. sau, după caz, primăria unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare dosarul de divorţ; în acest caz certificatul de divorţ nu se eliberează electronic.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Procedura respingerii cererii de divorţ pe cale administrativă
    ART. 196
    În situaţia în care se constată că nu sunt întrunite condiţiile prevăzute de Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru desfacerea căsătoriei prin acordul părţilor, ofiţerul de stare civilă întocmeşte un referat care se aprobă de către primar, prin care propune respingerea cererii de divorţ şi întocmirea unui răspuns către solicitanţi.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Rectificarea certificatului de divorţ
    ART. 197
    (1) Rectificarea certificatului de divorţ se poate face de către ofiţerul de stare civilă de la unitatea administrativ-teritorială care are în păstrare dosarul de divorţ, din oficiu sau la cererea scrisă a unuia dintre foştii soţi, depusă personal ori prin împuternicit cu procură specială.
    (2) Ofiţerul de stare civilă întocmeşte un referat de constatare a erorii, care se aprobă de primarul unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare dosarul de divorţ.
    (3) După rectificare, se eliberează certificatul de divorţ corespunzător, iar pe cel greşit completat se înscrie în partea superioară dreaptă menţiunea „ANULAT“ şi acesta se restituie solicitantului.
    (4) Data eliberării certificatului de divorţ corespunde celei la care acesta se eliberează ca urmare a rectificării.

    CAP. XI
    Valorificarea datelor cu caracter personal, a informaţiilor din actele de stare civilă şi a documentelor care stau la baza înregistrărilor de stare civilă
    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii generale
    ART. 198
    Datele cu caracter personal ale persoanelor fizice, rezultate din activităţile specifice stării civile, sunt prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 şi ale celorlalte acte normative aplicabile domeniului protecţiei datelor, atât de către entităţile cu atribuţii în domeniul stării civile, cât şi de către beneficiarii legali ai acestor date.

    ART. 199
    Datele cu caracter personal menţionate la art. 198 pot fi valorificate prin următoarele modalităţi:
    a) prin eliberarea certificatelor de stare civilă, a extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, a extraselor pentru uz oficial de pe actele de stare civilă, a extraselor de stare civilă pentru uz extern, precum şi prin formularele standard multilingve;
    b) prin accesarea şi prin consultarea datelor şi a informaţiilor din S.I.I.E.A.S.C.;
    c) prin furnizarea, verificarea sau prin validarea unor date cu caracter personal;
    d) prin transmiterea documentelor care stau la baza înregistrărilor de stare civilă sau a copiilor acestora.


    SECŢIUNEA a 2-a
    Acordarea accesului la S.I.I.E.A.S.C.
    ART. 200
    (1) Atribuirea conturilor de utilizator, în vederea acordării accesului la S.I.I.E.A.S.C., se realizează de către D.G.E.P., prin intermediul S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M.B. ulterior instruirii de utilizare a aplicaţiei S.I.I.E.A.S.C., în baza solicitării scrise a autorităţii publice din care face parte persoana căreia i se atribuie contul, cu precizarea rolului pe care îl deţine utilizatorul şi a atribuţiilor pe care acesta le exercită.
    (2) Crearea conturilor pentru utilizatorii care au roluri în fluxurile de verificare, de întocmire, de actualizare sau de validare a actelor de stare civilă se efectuează pentru persoanele prevăzute la capitolul II.
    (3) Atribuirea conturilor de utilizator pentru autorităţile publice care nu au atribuţii de actualizare a informaţiilor de stare civilă, în scopul consultării datelor şi a informaţiilor de stare civilă, se realizează în baza unor protocoale de cooperare încheiate între D.G.E.P., în calitate de administrator al S.I.I.E.A.S.C., şi autorităţile publice respective, cu respectarea prevederilor art. 9 alin. (2).

    SECŢIUNEA a 3-a
    Verificarea, validarea sau furnizarea datelor cu caracter personal din evidenţele de stare civilă
    ART. 201
    (1) Verificarea, validarea sau furnizarea datelor cu caracter personal din evidenţele de stare civilă se realizează, în baza unor solicitări scrise, de către:
    a) D.G.E.P. sau de structurile sale teritoriale subordonate;
    b) S.P.C.J.E.P., D.G.E.P.M.B. şi de S.P.C.L.E.P. sau de primăriile unităţilor administrativ-teritoriale unde nu sunt constituite S.P.C.L.E.P.

    (2) Solicitările de verificare, validare sau furnizare a datelor cu caracter personal primite în ţară de la entităţi din alte state sunt soluţionate numai de către D.G.E.P., iar corespondenţa se realizează prin intermediul misiunilor diplomatice şi al oficiilor consulare de carieră ale României sau prin misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale statelor solicitante acreditate în România, în vederea asigurării protecţiei datelor cu caracter personal.
    (3) Verificarea, validarea sau furnizarea datelor cu caracter personal la solicitarea entităţilor din alte state se poate realiza şi prin mecanisme de cooperare agreate cu misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale statelor de origine ale solicitanţilor acreditate în România, cu aplicarea măsurilor adecvate de protecţie a datelor, precum şi prin mecanisme de cooperare prevăzute de acte normative emise de instituţiile Uniunii Europene.
    (4) Misiunile diplomatice şi oficiile consulare de carieră ale României sunt competente să soluţioneze cererile primite de la autorităţile publice străine sau de la persoanele fizice şi juridice din statul acreditar, pentru categoriile de informaţii puse la dispoziţie acestora, prin intermediul S.I.I.E.A.S.C.
    (5) Verificarea îndeplinirii condiţiilor de legalitate pentru prelucrarea acestor date revine autorităţii publice care a primit cererea de verificare, de validare sau de furnizare a datelor.
    (6) În cazul identificării necesităţii interconectării S.I.I.E.A.S.C. cu alte sisteme ale autorităţilor şi instituţiilor publice ori ale entităţilor private abilitate de lege, în scopul verificării, validării ori furnizării de date cu caracter personal din S.I.I.E.A.S.C., D.G.E.P. încheie protocoale de colaborare, cu respectarea prevederilor art. 9 alin. (2).

    SECŢIUNEA a 4-a
    Transmiterea înscrisurilor care au stat la baza întocmirii actelor de stare civilă
    ART. 202
    (1) Înscrisurile care au stat la baza întocmirii actelor de stare civilă pot fi transmise, în copie, de către ofiţerii de stare civilă care le au în păstrare sau le-au creat următoarelor autorităţi publice, la cererea scrisă şi motivată a acestora, emisă în exercitarea atribuţiilor legale:
    a) instituţiilor cu competenţe în domeniul evidenţei persoanelor şi al stării civile: D.G.E.P., S.P.C.L.E.P., S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M.B., oficiilor de stare civilă din cadrul primăriilor unităţilor administrativ-teritoriale unde nu funcţionează S.P.C.L.E.P.;
    b) D.G.P., serviciilor publice comunitare de paşapoarte;
    c) instanţelor judecătoreşti, conform normelor specifice procedurii penale sau procedurii civile;
    d) organelor de urmărire penală, conform normelor specifice procedurii penale;
    e) unităţilor din cadrul I.G.P.R.;
    f) M.A.E. - DCons, în situaţiile prevăzute la art. 69 alin. (6) din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    (2) Înscrisurile care au stat la baza întocmirii actelor de stare civilă pot fi transmise, în copie, de către ofiţerii de stare civilă care le au în păstrare sau care le-au creat persoanelor prevăzute la art. 69 alin. (3^1) din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Eliberarea extraselor pentru uz oficial de pe actele de stare civilă
    ART. 203
    (1) Extrasele pentru uz oficial se eliberează din Registrul de stare civilă exemplarul II, la cererea scrisă adresată D.G.E.P., S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M.B. sau oricărui S.P.C.L.E.P. ori, după caz, oricărei primării din cadrul unităţii administrativ-teritoriale unde nu funcţionează S.P.C.L.E.P., următoarelor autorităţi şi instituţii publice:
    a) D.G.P., serviciilor publice comunitare de paşapoarte;
    b) instanţelor judecătoreşti, conform normelor specifice procedurii penale sau procedurii civile;
    c) organelor de urmărire penală, conform normelor specifice procedurii penale;
    d) unităţilor din cadrul I.G.P.R.;
    e) A.N.C.;
    f) instituţiilor cu atribuţii în protecţia copilului;
    g) altor autorităţi şi instituţii publice, cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale sau al sectoarelor municipiului Bucureşti ori, după caz, a şefului S.P.C.L.E.P./directorului D.G.E.P.M.B. care are în păstrare actul, precum şi a directorului general al D.G.E.P.

    (2) Extrasele pentru uz oficial se pot elibera autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la alin. (1) şi în baza unor protocoale încheiate între acestea şi D.G.E.P.
    (3) La cererea expresă, extrasele pentru uz oficial pot fi însoţite, după caz, de copii ale înscrisurilor care au stat la baza întocmirii actelor de stare civilă, în condiţiile stabilite la art. 202.
    (4) În cazuri punctuale, temeinic justificate, extrasele pentru uz oficial de pe actele de stare civilă, solicitate în cadrul unor acţiuni de interes public sau pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege, se eliberează la cererea notarilor publici, a Camerei Notarilor Publici, a Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România şi a executorilor judecătoreşti.
    (5) Extrasele pentru uz oficial se pot emite din S.I.I.E.A.S.C. semnate electronic de către emitent.
    (6) Dispoziţiile alin. (1)-(5) sunt aplicabile şi în cazul solicitărilor adresate structurilor Arhivelor Naţionale, pentru actele aflate în păstrarea acestora.

    CAP. XI
    Anexe
    ART. 204
    Anexele nr. 1-26*) fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.
    *) Anexele nr. 1-19 şi nr. 24-26 sunt reproduse în facsimil.


    ANEXA 1

    la normele metodologice
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 2

    la normele metodologice
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 3

    la normele metodologice
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA

    la normele metodologice
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 5

    la normele metodologice
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 6

    la normele metodologice
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 7

    la normele metodologice
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 8

    la normele metodologice
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 9

    la normele metodologice
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 10

    la normele metodologice
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 11

    la normele metodologice
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 12

    la normele metodologice
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 13

    la normele metodologice
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 14

    la normele metodologice
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 15

    la normele metodologice
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 16

    la normele metodologice
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 17

    la normele metodologice
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 18

    la normele metodologice
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 19

    la normele metodologice
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 20

    la normele metodologice
    MENŢIUNI
    care se înscriu pe actele şi certificatele de stare civilă
    I. MENŢIUNI APLICATE PE ACTUL DE NAŞTERE
    1. LA ÎNREGISTRAREA ACTULUI DE NAŞTERE (exemplarele I şi II)
    1.1. Înregistrarea actului de naştere tardiv:
    1.1.1. Menţiuni aplicate pe actul de naştere:
    a) „Act înregistrat tardiv în baza Sentinţei nr. ........... din ................. a Judecătoriei ............................., jud. ..........................., definitivă la data de ............“
    b) „Act înregistrat tardiv în baza aprobării nr. ........ din ....... a primarului .........(comunei, oraşului, municipiului, sectorului) ....., jud. …….., şi a avizului conform nr. .... din ........... al D.G.E.P.M.B./S.P.C.J.E.P………“
    Se generează următoarea menţiune:
    În situaţia în care se înregistrează tardiv naşterea mamei în registrele de stare civilă, care declară că are un copil înregistrat cu identitatea declarată a mamei:
    - Act de naştere copil (act existent)


    b.1. „Prin actul de naştere nr. ...... din ......., înregistrat la S.P.C.L.E.P./Primăria .....(municipiului, sectorului, oraşului, comunei)......., jud. ……..….., s-a stabilit identitatea mamei, născută la data de ............... în ..................................., judeţul ..................................., CNP ..............................“


    1.1.2. Menţiuni aplicate pe certificatul de naştere:
    "Act înregistrat tardiv“;"


    1.2. Întocmirea actului de naştere al copilului în cazul în care naşterea mamei nu este înregistrată în registrele de stare civilă
    1.2.1. Menţiuni aplicate pe actul de naştere:
    "Act întocmit în baza dispoziţiei primarului ......(municipiului, sectorului, oraşului, comunei)...... nr. ....../.......... şi a procesului-verbal nr. ........ din .......... privind identitatea declarată a mamei."
    Notă: Menţiunea NU se transmite la alte acte de stare civilă.
    Când datele iniţiale din actul de naştere al copilului se modifică ca urmare a înregistrării mamei, se înscriu, după caz, următoarele menţiuni:
    "Numele de familie al titularului este ...............................
    Numele de familie al mamei este ..............................., prenumele este ............................ şi C.N.P. .................................."


    1.2.2. Menţiuni aplicate pe certificatul de naştere:
    La rubrica „MENŢIUNI“ din certificatul de naştere se înscrie:
    a) „Act întocmit în conformitate cu prevederile art. 14^1 alin. (4) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.“
    Notă: menţiunea nu se aplică dacă pe marginea actului de naştere există menţiunea:
    a.1. „Prin actul de naştere nr. ..... din ....., înregistrat la S.P.C.L.E.P./Primăria ........(municipiului, sectorului, oraşului, comunei)......., jud. …..........…., s-a stabilit identitatea mamei.“
    1.3. Înregistrarea actului de naştere reconstituit/întocmit ulterior:
    1.3.1. Menţiuni aplicate pe actul de naştere:
    a) „Act reconstituit în baza avizului conform nr. .... din ........... al D.G.E.P.M.B./S.P.C.J.E.P. ......... şi a Dispoziţiei nr. ........... din .................. a primarului ............(municipiului, sectorului, oraşului, comunei)........., judeţul ......................“
    b) „Act întocmit ulterior în baza avizului conform nr. .... din ........... al D.G.E.P.M.B./S.P.C.J.E.P...... şi a Dispoziţiei nr. ........... din .............. a primarului ............(municipiului, sectorului, oraşului, comunei)....., judeţul .............................“
    După caz pe marginea actului reconstituit se scrie menţiunea „Titularul actului este cetăţean străin“.
    Se generează următoarele menţiuni:

    1.3.1.1. - La actul iniţial, în cazul actului reconstituit (dacă s-a reconstituit numai un exemplar) se transmite menţiunea:
    "Actul a fost reconstituit sub nr. .... din .... la S.P.C.L.E.P./Primăria .........(municipiului, sectorului, oraşului, comunei)............ în baza
    Dispoziţiei nr. ...... din.............. a primarului ............(municipiului, sectorului, oraşului, comunei)......., judeţul ..........................."
    NU SE MAI ELIBEREAZĂ NICIUN CERTIFICAT/EXTRAS MULTILINGV.

    1.3.1.2. - La actul de naştere şi la actul de căsătorie, în cazul în care este căsătorit sau a fost căsătorit (ultima căsătorie) privind actul reconstituit de naştere:
    a) „Actul de naştere al soţului/soţiei a fost reconstituit sub nr. .... din ….... la S.P.C.L.E.P./Primăria ........(municipiului, sectorului, oraşului, comunei)......…. în baza Dispoziţiei nr. ........... din ……. a primarului ..........(municipiului, sectorului, oraşului, comunei)........, judeţul ............................“
    b) „Actul de naştere al soţului/soţiei a fost întocmit ulterior sub nr. ……din …....... la S.P.C.L.E.P./Primăria ........(municipiului, sectorului, oraşului, comunei)......... în baza Dispoziţiei nr. ........... din …........ a primarului ..........(municipiului, sectorului, oraşului, comunei)......, judeţul ..............................................“

    1.3.1.3. - La actul de deces, în cazul în care titularul actului reconstituit/întocmit ulterior este decedat:
    a) „Actul de naştere a fost reconstituit sub nr. …… din ….... la S.P.C.L.E.P./Primăria ..........(municipiului, sectorului, oraşului, comunei)......... în baza Dispoziţiei nr. .......... din ……….... a primarului ….....(municipiului, sectorului, oraşului, comunei)............, judeţul ...........................“
    b) „Actul de naştere a fost întocmit ulterior sub nr. …… din …....... la S.P.C.L.E.P./Primăria ..........(municipiului, sectorului, oraşului, comunei).......... în baza Dispoziţiei nr. ........... din …................................ a primarului ......(municipiului, sectorului, oraşului, comunei)......., judeţul .............................“


    1.3.2. Menţiuni aplicate pe certificatul de naştere:
    "Act reconstituit/întocmit ulterior."


    1.4. În cazul în care părintele/părinţii beneficiari al/ai unei forme de protecţie internaţională/solicitant(ţi) de azil nu deţine/deţin paşaport eliberat de statul de cetăţenie, aflat în termen de valabilitate.
    1.4.1. Menţiune aplicată pe actul de naştere:
    "Identitatea părinţilor/tatălui/mamei este declarată."

    1.4.2. Menţiuni aplicate pe certificat de naştere:
    La rubrica „MENŢIUNI“ din certificatul de naştere se înscrie:
    "Identitatea părinţilor/tatălui/mamei este declarată."    1.5. Act de naştere transcris:
    1.5.1. Menţiuni aplicate pe actul de naştere:
    a) La UAT din ţară:
    "Act transcris în baza certificatului/extrasului/extrasului multilingv al actului de naştere nr. ........... din ..…......….., eliberat de autorităţile ……............................, a avizului conform nr. ….... din ....... al S.P.C.J.E.P. ............/S.P.C.L.E.P. al Sectorului ...... al mun. Bucureşti şi a aprobării .......... nr. ........ din data de ............ a primarului ...........(municipiului, sectorului, oraşului, comunei).............., jud. .........................“; "

    b) La MDOC:
    "Act transcris în baza certificatului/extrasului/extrasului multilingv al actului de naştere ............. nr. ........ din .............., eliberat de autorităţile ..............., şi a aprobării şefului misiunii diplomatice/oficiului consular ................. nr. ............... din data .................."

    c) Menţiuni pe actele transcrise, în cazuri speciale:
    c.1. „Act transcris în conformitate cu dispoziţiile art. 414 alin. (1) şi art. 449 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare“;
    c.2. „Prin Sentinţa nr. ......... din ............. a Judecătoriei .........., jud. …….…., definitivă la data de ………………., s-a stabilit că numitul ......................., soţul mamei, nu este tatăl copilului.“
    c.3. „Prin Sentinţa nr. ......... din ............. a Judecătoriei/Tribunalului .......... din (ţara)……. definitivă la data de ………………….recunoscută prin Sentinţa nr. ….. din ……. a Tribunalului …………, definitivă la data de ……………, s-a stabilit că numitul ......................., soţul mamei, nu este tatăl copilului.“
    c.4. „În certificatul/extrasul/extrasul multilingv al actului de naştere eliberat de autorităţile…………. numele de familie al ........................... este ........................... .“
    sau „În certificatul/extrasul/extrasul multilingv al actului de naştere eliberat de autorităţile …………. numele de familie al ........................... este ........................... şi al ........................... este ...........................“
    Notă: Menţiunile NU se transmit la alte acte de stare civilă.


    1.5.2. Menţiuni aplicate pe certificatul de naştere:
    a) La rubrica „MENŢIUNI“ din certificatul de naştere se înscrie: „Act transcris“.
    b) După caz se înscriu următoarele menţiuni:
    b.1. Menţiune obligatorie: „Act transcris în conformitate cu dispoziţiile art. 414 alin. (1) şi art. 449 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Certificatul este valabil doi ani de la data înregistrării actului transcris.“;
    b.2. Menţiune înscrisă la solicitare: „În certificatul/extrasul/extrasul multilingv al actului de naştere eliberat de autorităţile …………. numele de familie al ........................... este ........................... .“
    sau „În certificatul/extrasul/extrasul multilingv al actului de naştere eliberat de autorităţile…………. numele de familie al ........................... este ........................... şi al ........................... este .........................“    1.6. Act de naştere întocmit în urma adopţiei cu efecte depline
    1.6.1. Menţiuni aplicate pe actele de stare civilă:
    1.6.1.1. Adopţia a fost încuviinţată în ţară:
    "Act întocmit în baza Sentinţei de încuviinţare a adopţiei cu efecte depline nr. ........ din ….....… a Tribunalului ......................... definitivă la data de …………………….."

    1.6.1.2. Adopţia a fost încuviinţată în străinătate: „Act întocmit în baza Sentinţei de încuviinţare a adopţiei cu efecte depline nr. ……......... din …....................... a Tribunalului (Judecătoriei) .........................., ţara ………, definitivă la data de …………………., recunoscută prin Sentinţa nr. ……… din …………. a Tribunalului ............., definitivă la data de …………… “
    1.6.1.3. „Act întocmit în baza Sentinţei de încuviinţare a adopţiei cu efecte depline nr. ……......... din…....................... a Tribunalului (Judecătoriei) .........................., ţara ………, definitivă la data de …………………. Înregistrarea s-a făcut în baza aprobării D.G.E.P./S.P.C.J.E.P ........../D.G.E.P.M.B. nr. ……. din …….“
    Se generează următoarele menţiuni:
    1.6.1.3. - Menţiuni privind adopţia, pe actul iniţial de naştere:
    a) Adopţia a fost încuviinţată în ţară:
    a.1. „Adoptat(ă) de către ..............................., născut la data de ........... în localitatea ................., jud./ţara ..….........., şi de către……………………........................, născută la data de ................................. în localitatea ………..., jud./ţara ...................., prin Sentinţa nr. ............. din ............... a Tribunalului ..........................., definitivă la data de …………………... S-a întocmit un nou act de naştere cu nr. ................ din ..................., la S.P.C.L.E.P./Primăria ...................…….…………………..., judeţul ...............................“ (municipiului, sectorului, oraşului, comunei)
    La rubrica „Certificate eliberate“ se înscrie textul „NU SE VA MAI ELIBERA NICIUN CERTIFICAT SAU EXTRAS MULTILINGV.“

    a.2. „Adoptat(ă) de către ..............................., născut/ă la data de ........... în localitatea ................., jud./ţara ..….........., prin Sentinţa nr. ......... din ............... a Tribunalului .........................., definitivă la data de …………………... S-a întocmit un nou act de naştere cu nr. ................ din ..................., la S.P.C.L.E.P./Primăria ..........(municipiului, sectorului, oraşului, comunei)..., judeţul ................................“
    La rubrica „Certificate eliberate“ se înscrie textul „NU SE VA MAI ELIBERA NICIUN CERTIFICAT SAU EXTRAS MULTILINGV.“

    a.3. „Adoptat(ă) de către ...............................,soţul/soţia mamei/tatălui titularului născut/ă la data de ........... în localitatea ......................, jud./ţara ..…................, prin Sentinţa nr. ............. din ............... a Tribunalului ..........................., definitivă la data de ....... S-a întocmit un nou act de naştere cu nr. ................ din ..................., la S.P.C.L.E.P./ Primăria ........(municipiului, sectorului, oraşului, comunei)......., judeţul ...................................“
    La rubrica „Certificate eliberate“ se înscrie textul „NU SE VA MAI ELIBERA NICIUN CERTIFICAT SAU EXTRAS MULTILINGV.“


    b) Adopţia a fost încuviinţată în străinătate:
    b.1. „Adoptat(ă) de către ..............................., născut la data de ........... în localitatea .............................., jud./ţara ..….........., şi de către……………........................, născută la data de ................................. în localitatea .........., jud./ţara ....….................……., prin (sentinţa/decizia) ....... nr. .............. a .....................…, ţara .........., definitivă la data de ..........., ce a fost recunoscută de Tribunalul ........................... prin Sentinţa nr. ...... din .................., definitivă la data de ....... S-a întocmit un nou act de naştere cu nr. ........ din ............., la S.P.C.L.E.P./Primăria ...............(municipiului, sectorului, oraşului, comunei)........, judeţul .................“
    b.2. „Adoptat(ă) de către ........................................., născut/ă la data de ........... în localitatea ....................................., jud./ţara ....………., prin (sentinţa/decizia) ....... nr. .............. a .....................…, ţara …...............……, definitivă la data de ............., ce a fost recunoscută de Tribunalul ........................... prin Sentinţa nr. ...... din .................., definitivă la data de ........... S-a întocmit un nou act de naştere cu nr. ........... din .............., la S.P.C.L.E.P./ Primăria .............(municipiului, sectorului, oraşului, comunei)............, judeţul ........................................“
    b.3. „Adoptat(ă) de către ....................................., soţul/soţia mamei/tatălui titularului născut/ă la data de .............. în localitatea ..............................., jud./ţara ........., prin (sentinţa/decizia) ....... nr. .............. a .....................…, ţara …….....…, definitivă la data de ..........., ce a fost recunoscută de Tribunalul ........................... prin Sentinţa nr. ...... din .................., definitivă la data de ........ S-a întocmit un nou act de naştere cu nr. ........... din ...........…..., la S.P.C.L.E.P./Primăria .............(municipiului, sectorului, oraşului, comunei)........., judeţul ....................................“
    b.4. „Adoptat(ă) de către ..............................., născut la data de ........... în localitatea .............................., jud./ţara ..….......... şi de către ........................., născută la data de ........................ în localitatea .........., jud./ţara ....…….......................…., prin (sentinţa/decizia) ....... nr. .............. din ....... a .....................…, ţara ....., definitivă la data de ........ Sa întocmit un nou act de naştere cu nr. .......… din .............., la S.P.C.L.E.P./Primăria .................(municipiului, sectorului, oraşului, comunei)........ judeţul .................“
    Înregistrarea s-a făcut în baza aprobării D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. .........../D.G.E.P.M.B. nr. ……. din ……….“

    b.5. „Adoptat(ă) de către ..............................., născut/ă la data de ........... în localitatea .............................., jud./ţara ..........…......., prin (sentinţa/decizia) ........... nr. .............. a .....................…, ţara ..................…, definitivă la data de ....... S-a întocmit un nou act de naştere cu nr. .......… din .............., la S.P.C.L.E.P./ Primăria ..............(municipiului, sectorului, oraşului, comunei)...... judeţul ...............................“
    Înregistrarea s-a făcut în baza aprobării D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ........../D.G.E.P.M.B. nr.... din.....“

    b.6. „Adoptat(ă) de către ....................................., soţul/soţia mamei/tatălui titularului născut/ă la data de ........... în localitatea .............................., jud./ţara ....……..…., prin (sentinţa/decizia) ....... nr. .............. a .....................…, ţara ……........…, definitivă la data de ..........., S-a întocmit un nou act de naştere cu nr. .......… din ...........………..., la S.P.C.L.E.P./ Primăria .........(municipiului, sectorului, oraşului, comunei)..........., judeţul ......................................“
    Înregistrarea s-a făcut în baza aprobării D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ........../D.G.E.P.M.B. nr……. din……….“
    La rubrica „Certificate eliberate“ se înscrie textul „NU SE VA MAI ELIBERA NICIUN CERTIFICAT SAU EXTRAS MULTILINGV.“

    1.6.1.4. - Menţiuni privind adopţia, pe actul de căsătorie:
    a) Adopţia a fost încuviinţată în ţară:
    a.1. „..........(numele soţului/soţiei adoptat/adoptate)........... a fost adoptat(ă) de către ................................ şi de către ............................... prin Sentinţa nr. .................. din ........... a Tribunalului .............................. definitivă la data de ....................... Persoana adoptată poartă numele de familie înainte de căsătorie/după căsătorie ..................... şi prenumele ..................... şi are ca părinţi pe ............................. şi .............................“
    a.2. „............(numele soţului/soţiei adoptat/adoptate)............... a fost adoptat (ă) de către ............................. prin Sentinţa nr. ................., din ........... a Tribunalului .............................. definitivă la data de ....................... Persoana adoptată a dobândit numele de familie ...................... şi prenumele ............ şi are ca părinte pe ..............................“
    a.3. „..........(numele soţului/soţiei adoptat/adoptate)................. a fost adoptat (ă) de către ............................., soţul/soţia mamei/tatălui soţului/soţiei .............................................. prin Sentinţa nr. ....................,din ........................ a Tribunalului .............................. definitivă la data de ....................... Persoana adoptată a dobândit numele de familie .......................şi prenumele ............şi are ca părinţi pe .............................şi pe ..........................“

    b) Adopţia a fost încuviinţată în străinătate:
    b.1. „........(numele soţului/soţiei adoptat/adoptate)............ a fost adoptat(ă) de către ................................ şi de către ................................. prin ......(sentinţă, decizie)......... nr. ......... din ............... a ........................, ţara ....................., definitivă la data de ............... ce a fost recunoscută de Tribunalul ...................................... prin Sentinţa nr. ............. din ...................... definitivă la data de ................ Persoana adoptată a dobândit numele de familie înainte de căsătorie/după căsătorie ............................. şi prenumele ..................şi are ca părinţi pe ................................ şi ..............................“.
    b.2. „..........(numele soţului/soţiei adoptat/adoptate)............ a fost adoptat(ă) de către ............................. şi de către ........................... prin ............ nr. .........din ............... a ....................., ţara ........., definitivă la data de .................. ce a fost înregistrată în baza aprobării D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ........../D.G.E.P.M.B. nr. ...... din ..........“. Persoana adoptată a dobândit numele de familie înainte de căsătorie/după căsătorie ............................. şi prenumele ..................şi are ca părinţi pe ................................ şi ..............................“.
    b.3. „..........(numele soţului/soţiei adoptat/adoptate)......... a fost adoptat(ă) de către ............................. prin nr. ......... din ............... a ........................, ţara ........., definitivă la data de ......................, ce a fost recunoscută de Tribunalul ...................................... prin Sentinţa nr. ............. din ......................, definitivă la data de ................ Persoana adoptată poartă numele de familie înainte de căsătorie/după căsătorie ............................. şi prenumele .................. şi are ca părinte pe .......................................................“
    b.4. „..........(numele soţului/soţiei adoptat/adoptate)............. a fost adoptat(ă) de către ............................ prin ................ nr. ...... din ............... a ........................, ţara ..................., definitivă la data de ....................... ce a fost înregistrată cu aprobarea D.G.E.P./ S.P.C.J.E.P. .........../D.G.E.P.M.B. nr. ...... din ..........“. Persoana adoptată a dobândit numele de familie înainte de căsătorie/după căsătorie ............................. şi prenumele .................. şi are ca părinte pe ...................................
    b.5. „........(numele soţului/soţiei adoptat/adoptate)........... a fost adoptat(ă) de către .........................., soţul/soţia mamei/tatălui soţului/soţiei prin nr. ......... din ............... a ........................, ţara ........., definitivă la data de ......................, ce a fost recunoscută de Tribunalul ...................................... prin Sentinţa nr. ............. din ...................... definitivă la data de ................ Persoana adoptată poartă numele de familie înainte de căsătorie/după căsătorie ............................. şi prenumele .................. şi are ca părinte pe .............................. şi pe .........................
    b.6. „.......(numele soţului/soţiei adoptat/adoptate).......... a fost adoptat(ă) de către ........................, soţul/soţia mamei/tatălui soţului/soţiei prin ................ nr. ... din ............... a ........................, ţara ........., definitivă la data de ....................... ce a fost înregistrată cu aprobarea D.G.E.P./S.P. C.J.E.P. .........../D.G.E.P.M.B. nr. ...... din ..........“. Persoana adoptată a dobândit numele de familie înainte de căsătorie/după căsătorie ............................. şi prenumele .................. şi are ca părinte pe ........................... şi pe ..........................


    1.6.1.5. - Menţiuni privind adopţia, pe actul de naştere al celuilalt soţ:
    a) Adopţie în ţară:
    "Prin Sentinţa nr. ....... din .......... a Tribunalului .................................., definitivă la data de ......................, soţul/soţia ............. a fost adoptat(ă). Acesta/Aceasta va purta numele de familie ............................. şi prenumele .............."

    b) Adopţie în străinătate:
    b.1. „Prin ..... (sentinţă, decizie)......... nr. ....... din ..........., ţara ....................., definitivă la data de ................, ce a fost recunoscută de Tribunalul ...................................... prin Sentinţa nr. ...... din ......................, definitivă la data de ..............., soţul/soţia .................. a fost adoptat(ă). Acesta/Aceasta va purta numele de familie ............................. şi prenumele .........“
    b.2. „Prin ...... (sentinţă, decizie)...... nr. ....... din ............., ţara ....................., definitivă la data de .................., ce a fost înregistrată cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ........../D.G.E.P.M.B. nr. ...... din ..........., soţul/soţia .................. a fost adoptat(ă). Acesta/Aceasta va purta numele de familie ............................. şi prenumele .............................“
    Notă: În cazul în care căsătoria a fost desfăcută prin divorţ/a încetat prin decesul soţului/a fost anulată, schimbarea numelui fostului soţ ca urmare a adopţiei nu se înscrie pe actul de naştere.    1.6.1.6. - Menţiuni privind adopţia părintelui pe actul de naştere al copilului minor sau major, la solicitarea acestuia:
    a) Adopţie în ţară:
    "Numele de familie şi/sau prenumele tatălui/mamei au/a fost schimbate/schimbat din .............................................. în ........................................... ca urmare a adopţiei prin Sentinţa nr. ....................... din ............. a ..............................., definitivă la data de ........................"

    b) Adopţie în străinătate:
    b.1. „Numele de familie şi/sau prenumele tatălui/mamei au/a fost schimbate/schimbat din ............................................. în .................................................. ca urmare a adopţiei, prin ............ nr. ........ din ............. a ........................, ţara ........., definitivă la data de ....................., ce a fost recunoscută de Tribunalul ...................................... prin Sentinţa nr. ...... din ...................., definitivă la data de ................“.
    b.2. „Numele de familie şi/sau prenumele tatălui/mamei au/a fost schimbate/schimbat din ............................................. în ............................................. ca urmare a adopţiei, prin Sentinţa nr. ........ din ............. a ........................, ţara ........., definitivă la data de ...................... ce a fost înregistrată cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ........../D.G.E.P.M.B. nr. ...... din ............“.


    1.6.1.7. - Menţiuni privind adopţia părintelui, pe actul de căsătorie al copilului minor sau major (când se solicită înscrierea menţiunii pe actul de naştere):
    a) Adopţie în ţară:
    "Numele de familie şi/sau prenumele tatălui/mamei soţului/soţiei au/a fost schimbate/schimbat din ..................................... în ..................................... ca urmare a adopţiei, prin Sentinţa nr. ................ din .............. a ..............................., definitivă la data de ......................."

    b) Adopţie în străinătate:
    b.1. „Numele de familie şi/sau prenumele tatălui/mamei soţului/soţiei au/a fost schimbate/schimbat din .................................. în ............................................ca urmare a adopţiei, prin ............ nr. .........din ............. a ........................, ţara ........., definitivă la data de ......................, ce a fost recunoscută de Tribunalul ...................................... prin Sentinţa nr. ........... din ....................., definitivă la data de .................“
    b.2. „Numele de familie şi/sau prenumele tatălui/mamei soţului/soţiei au/a fost schimbate/schimbat din .................................. în .......................................... ca urmare a adopţiei, prin ............ nr. .........din ............. a ........................, ţara ........., definitivă la data de ......................, ce a fost înregistrată cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ........./D.G.E.P.M.B. nr. ...... din ............“.    1.6.2. Menţiuni aplicate pe certificatele de stare civilă:
    1.6.2.1. Eliberarea certificatului de căsătorie al persoanei adoptate:
    Certificatul de căsătorie se completează cu datele din actul de căsătorie şi cele din menţiunea privind adopţia soţului/soţiei. Nu se înscrie menţiune cu privire la adopţia soţului/soţiei. La cerere, pe certificatul de căsătorie se înscrie, după caz, următoarea menţiune:
    a) Adopţie în ţară:
    "Numele de familie şi/sau prenumele şotului/şotiei au/a fost schimbate/schimbat din ............................................. în ................................. prin Sentinţa nr. ............................... din .............. a ........................, definitivă la data de ...................."

    a.1. „Numele de familie şi/sau prenumele tatălui/mamei au/a fost schimbate/schimbat din ..................................... în ........................... ca urmare a Sentinţei nr. ....................... din ............. a ..............................., definitivă la data de ........................“
    b) Adopţie în străinătate:
    b.1. „Numele de familie şi/sau prenumele soţului/soţiei au/a fost schimbate/schimbat din ............................................. în ..........................., prin ............ nr. ..... din ....... a ........................, ţara ........., definitivă la data de ............, ce a fost recunoscută de Tribunalul ...................................... prin Sentinţa nr. ...... din ............., definitivă la data de .....................“
    b.2. „Numele de familie şi/sau prenumele tatălui/mamei au/a fost schimbate/schimbat din ..................................... în ...........................ca urmare a ............ nr. .....din ....... a ........................, ţara ........., definitivă la data de ............, ce a fost recunoscută de Tribunalul ...................................... prin Sentinţa nr. ...... din ............., definitivă la data de .....................“
    b.3. „Numele de familie şi/sau prenumele soţului/soţiei au/a fost schimbate/schimbat din ............................................. în ..........................., prin ............ nr. ............ din ............. a ........................, ţara ........., definitivă la data de ............, ce a fost înregistrată cu aprobarea D.G.E.P./S.P. C.J.E.P. ........../D.G.E.P.M.B. nr. ...... din ............“
    b.4. „Numele de familie şi/sau prenumele tatălui/mamei au/a fost schimbate/schimbat din ..................................... în ........................... ca urmare a ............ nr. ..... din ............ a ........................, ţara ........., definitivă la data de ............, ce a fost înregistrată cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ........../D.G.E.P.M.B. nr. ...... din ...........“    1.6.2.2. Eliberarea certificatului de naştere al celuilalt soţ:
    Certificatul de naştere al celuilalt soţ se completează, în cuprinsul menţiunii de căsătorie, cu numele de familie/prenumele soţului/soţiei adoptat/e dacă se solicită certificat de naştere cu menţiune privind căsătoria. Nu se înscrie menţiune cu privire la adopţia soţului/soţiei. La cerere, pe certificatul de naştere se înscrie, după caz, următoarea menţiune:
    a) Adopţie în ţară:
    "Numele de familie şi/sau prenumele soţului/soţiei au/a fost schimbate/schimbat din ............................................. în ..........................., prin Sentinţa nr. ............................... din .............. a ........................, definitivă la data de ...................."

    b) Adopţie în străinătate:
    b.1. „Numele de familie şi/sau prenumele soţului/soţiei au/a fost schimbate/schimbat din ............................................. în ..........................., prin ............ nr. ..... din ....... a ........................, ţara ........., definitivă la data de ............, ce a fost recunoscută de Tribunalul ...................................... prin Sentinţa nr. ...... din ............., definitivă la data de ....................“
    b.2. „Numele de familie şi/sau prenumele soţului/soţiei au/a fost schimbate/schimbat din ............................................. în ..........................., prin ............ nr. ..... din ....... a ........................, ţara ........., definitivă la data de ............, ce a fost înregistrată în baza aprobării D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ........../D.G.E.P.M.B. nr. ...... din ............“.
    În cazul în care căsătoria a fost desfăcută prin divorţ/a încetat prin decesul soţului/a fost anulată, schimbarea numelui fostului soţ ca urmare a adopţiei nu se înscrie pe certificatul de naştere, în cuprinsul menţiunii de căsătorie.    1.6.2.3. Eliberarea certificatului de naştere al copilului minor sau major, la solicitarea acestuia:
    Certificatul de naştere al copilului se completează, la rubricile referitoare la tată/mamă, cu numele de familie/prenumele părintelui dobândit ca urmare a adopţiei, dacă această schimbare priveşte numele purtat de părinte la naşterea copilului. Nu se înscrie menţiune cu privire la adopţia părintelui. La cerere, pe certificatul de naştere se înscrie, după caz, următoarea menţiune:
    a) Adopţie în ţară:
    "Numele de familie şi/sau prenumele tatălui/mamei au/a fost schimbate/schimbat din ............................................. în ..........................., prin Sentinţa nr. ............................... din .............. a ........................, definitivă la data de ...................."

    b) Adopţie în străinătate:
    b.1. „Numele de familie şi/sau prenumele tatălui/mamei au/a fost schimbate/schimbat din ............................................. în ..........................., prin ............ nr. .....din ....... a ........................, ţara ........., definitivă la data de ............, ce a fost recunoscută de Tribunalul ...................................... prin Sentinţa nr. ...... din ............., definitivă la data de .....................“.
    b.2. „Numele de familie şi/sau prenumele tatălui/mamei au/a fost schimbate/schimbat din ............................................. în ..........................., prin ............ nr. .....din ....... a ........................, ţara ........., definitivă la data de ............, ce a fost înregistrată în baza aprobării D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ........../D.G.E.P.M.B. nr. ...... din ............“.    1.6.2.4. Eliberarea certificatului de căsătorie al copilului minor sau major:
    Certificatul de căsătorie se completează, la rubricile referitoare la tatăl/mama soţului/soţiei, cu numele de familie/prenumele părintelui soţului/soţiei dobândit ca urmare a adopţiei, dacă această schimbare priveşte numele purtat de părintele soţului/soţiei la naşterea acestuia/acesteia. Nu se înscrie menţiune cu privire la adopţia părintelui soţului/soţiei. La cerere, pe certificatul de căsătorie se înscrie, după caz, următoarea menţiune:
    a) Adopţie în ţară:
    "Numele de familie şi/sau prenumele tatălui/mamei soţului/soţiei au/a fost schimbate/schimbat din ........................................ în ..........................., prin Sentinţa nr. ............... din .............. a ........................., judeţul ......, definitivă la data de ............."

    b) Adopţie în străinătate:
    b.1. „Numele de familie şi/sau prenumele tatălui/mamei soţului/soţiei au/a fost schimbate/schimbat din .................................. în ..........................., prin ............ nr. ..... din ................... a ........................, ţara ........., definitivă la data de ............, ce a fost recunoscută de Tribunalul ...................................... prin Sentinţa nr. ...... din ................., definitivă la data de ..................“
    b.2. „Numele de familie şi/sau prenumele tatălui/mamei soţului/soţiei au/a fost schimbate/schimbat din .................................. în ..........................., prin ............ nr. ..... din ................... a ........................, ţara ........., definitivă la data de ............, ce a fost înregistrată cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ............../D.G.E.P.M.B. nr. ...... din ............“

    1.7. Act de naştere întocmit în urma adopţiei cu efecte restrânse în străinătate
    1.7.1. Menţiuni aplicate pe actele de stare civilă:
    a.1. „Act întocmit în baza Sentinţei de încuviinţare a adopţiei cu efecte restrânse nr. ............... din .......................... a .........................., ţara ........., definitivă la data de ...................... recunoscută prin Sentinţa nr. ......... din ............. a Tribunalului ............., definitivă la data de ...............“.
    a.2. „Act întocmit în baza Sentinţei de încuviinţare a adopţiei cu efecte restrânse nr. ............... din .......................... a ........................... ţara .................., definitivă la data de .................... Înregistrarea s-a făcut în baza aprobării D.G.E.P./ S.P.C.J.E.P. ........./D.G.E.P.M.B. nr. ...... din .......“


    1.8. Menţiuni privind înregistrarea naşterii unui copil găsit/părăsit
    Actul a fost întocmit în baza procesului-verbal nr. .......... din .............., din care rezultă că a fost găsit/părăsit.

    1.9. Înregistrare act de naştere pentru copil născut mort:
    Eliberarea certificatului de naştere:
    "Copil născut mort"    2. MENŢIUNI ULTERIOARE PE ACTUL DE NAŞTERE
    2.1. Menţiuni privind încetarea adopţiei cu efecte depline
    2.1.1. Pe actul întocmit ca urmare a adopţiei:
    2.1.1.1. Adopţie încetată în ţară:
    "Prin Sentinţa nr. ...... din ......... a Tribunalului ................, definitivă la data de ......................, s-a desfăcut/anulat/constatat nulitatea adopţia/adopţiei cu efecte depline, titularul urmând a purta numele de familie ........................... şi prenumele ...................“ La rubrica „Certificate eliberate“ se înscrie textul „NU SE VA MAI ELIBERA NICIUN CERTIFICAT SAU EXTRAS MULTILINGV."

    2.1.1.2. Adopţie încetată în străinătate:
    a) „Prin ............ nr. ....... din ............ a ........................, ţara ........., definitivă la data de ......................., ce a fost recunoscută de Tribunalul ...................................... prin Sentinţa nr. ...... din ......................, definitivă la data de ..............., s-a desfăcut/ anulat/constatat nulitatea adopţia/adopţiei cu efecte depline, titularul urmând a purta numele de familie ................................ şi prenumele ...........................
    "La rubrica „Certificate eliberate“ se înscrie textul „NU SE VA MAI ELIBERA NICIUN CERTIFICAT SAU EXTRAS MULTILINGV.“"

    b) „Prin ............ nr. ....... din ............ a ........................, ţara........., definitivă la data de ......................., ce a fost înregistrată în baza aprobării D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ............/D.G.E.P.M.B. nr. ...... din ............, s-a desfăcut/anulat/constatat nulitatea adopţia/adopţiei cu efecte depline, titularul urmând a purta numele de familie ................................ şi prenumele ......................... .“ La rubrica „Certificate eliberate“ se înscrie textul „NU SE VA MAI ELIBERA NICIUN CERTIFICAT SAU EXTRAS MULTILINGV.“
    Se generează următoarele menţiuni:


    2.1.1.3. - Menţiuni privind încetarea adopţiei cu efecte depline, pe actul iniţial:
    a) Adopţie încetată în ţară:
    „Prin Sentinţa nr. ...... din ...... a Tribunalului ................, definitivă la data de ..............., s-a desfăcut/anulat/constatat nulitatea adopţia/adopţiei cu efecte depline, titularul urmând a purta numele de familie ...................... şi prenumele .........................“

    b) Adopţie încetată în străinătate:
    b.1. „Prin ............ nr. ......... din .......... a ......................., ţara ........., definitivă la data de ......................., ce a fost recunoscută de Tribunalul ...................................... prin Sentinţa nr. ...... din ......................, definitivă la data de ..............., s-a desfăcut/ anulat/constatat nulitatea adopţia/adopţiei cu efecte depline, titularul urmând a purta numele de familie ........................... şi prenumele ....................“
    b.2. „Prin ............ nr. ......... din .......... a ......................., ţara ........., definitivă la data de ............ ce a fost înregistrată în baza aprobării D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ............./D.G.E.P.M.B. nr. ......din ............, s-a desfăcut/anulat/constatat nulitatea adopţia/adopţiei cu efecte depline, titularul urmând a purta numele de familie ........................... şi prenumele ....................“


    2.1.1.4. - Menţiuni privind încetarea adopţiei, pe actul de căsătorie:
    a) Adopţie încetată în ţară:
    „Prin Sentinţa nr. ....... din .......... a Tribunalului ..............................., definitivă la data de ......................, s-a desfăcut/ anulat/constatat nulitatea adopţia/adopţiei soţului/soţiei. Acesta/Aceasta va purta numele de familie avut înainte de căsătorie/după căsătorie ........................... şi prenumele .................... şi are ca părinţi pe ................................ şi ............................. “.

    b) Adopţie încetată în străinătate:
    b.1. „Prin ……….. nr. ....... din ............. a ....................., ţara ………, definitivă la data de …………………., ce a fost recunoscută de Tribunalul ...................................... prin Sentinţa nr. ...... din ......................, definitivă la data de ……………, s-a desfăcut/anulat/constatat nulitatea adopţia/adopţiei cu efecte depline a soţului/soţiei. Acesta/Aceasta va purta numele de familie avut înainte de căsătorie/după căsătorie .................... şi prenumele .................... şi are ca părinte/părinţi pe …………………………. şi ………………………..“
    b.2. „Prin ……….. nr. ....... din ............. a ..................... din …………….., ţara ………, definitivă la data de …………………., ce a fost înregistrată în baza aprobării D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ............/D.G.E.P.M.B. nr. ……. din …………, s-a desfăcut/anulat/constatat nulitatea adopţia/adopţiei cu efecte depline a soţului/soţiei. Acesta/Aceasta va purta numele de familie avut înainte de căsătorie/după căsătorie ........................... şi prenumele .......................... şi are ca părinte/părinţi pe ………………../ şi …………………..“


    2.1.1.5. - Menţiuni privind încetarea adopţiei, pe actul de naştere al celuilalt soţ:
    a) Adopţie încetată în ţară:
    „Prin Sentinţa nr. ....... din .......... a Tribunalului......................................., definitivă la data de …………………., s-a desfăcut/ anulat/constatat nulitatea adopţia/adopţiei soţului/soţiei ……………... Acesta/Aceasta va purta numele de familie ........................... şi prenumele....................“

    b) Adopţie încetată în străinătate:
    b.1. „Prin ……….. nr. ....... din .............. a ...................., ţara ………, definitivă la data de …………………, ce a fost recunoscută de Tribunalul ...................................... prin Sentinţa nr. ...... din ......................, definitivă la data de ……………, s-a desfăcut/ anulat/constatat nulitatea adopţia/adopţiei soţului/soţiei …………….. Acesta/Aceasta va purta numele de familie ........................... şi prenumele....................“
    b.2. „Prin ……….. nr. ....... din .............. a .................... ţara ………, definitivă la data de …………………, ce a fost înregistrată în baza aprobării D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. .........../D.G.E.P.M.B. nr. ……. din …………, s-a desfăcut/anulat/constatat nulitatea adopţia/adopţiei soţului/soţiei …………….. Acesta/Aceasta va purta numele de familie ........................... şi prenumele ....................“
    Notă: Menţiunea privind încetarea adopţiei soţului/soţiei nu se înscrie pe actul de căsătorie şi pe actul de naştere al celuilalt soţ, în situaţia în care căsătoria a fost desfăcută prin divorţ/anulată/a încetat prin decesul soţului.


    2.1.1.6. - Menţiuni privind încetarea adopţiei, pe actul de naştere al copilului minor şi major, la solicitarea acestuia:
    a) Adopţie încetată în ţară:
    „Numele de familie şi/sau prenumele tatălui/mamei au/a fost schimbate/schimbat din ............................................. în ...........................ca urmare a desfacerii/anulării/constatării nulităţii adopţiei, prin Sentinţa nr. ..…………...... din .............. a Tribunalului.............................., definitivă la data de …………………...“

    b) Adopţie încetată în străinătate:
    b.1. „Numele de familie şi/sau prenumele tatălui/mamei au/a fost schimbate/schimbat din ............................................. în ...........................ca urmare a desfacerii/anulării/constatării nulităţii adopţiei, prin …… nr. ........... din .......... a ..........., ţara ………, definitivă la data de …………………..., ce a fost recunoscută de Tribunalul ...................................... prin Sentinţa nr. ...... din ......................, definitivă la data de …………“
    b.2. „Numele de familie şi/sau prenumele tatălui/mamei au/a fost schimbate/schimbat din ............................................. în ........................ ca urmare a desfacerii/anulării/constatării nulităţii adopţiei, prin ……… nr. .......... din .......... a ............., ţara ………, definitivă la data de …………………..., ce a fost înregistrată în baza aprobării D.G.P.M.B./S.P.C.J.E.P. .........../D.G.E.P.M.B. nr. ……. din …………“


    2.1.1.7. - Menţiuni privind încetarea adopţiei părintelui, pe actul de căsătorie al copilului minor sau major (când se solicită înscrierea menţiunii pe actul de naştere):
    a) Adopţie încetată în ţară:
    „Numele de familie şi/sau prenumele tatălui/mamei soţului/soţiei au/a fost schimbate/schimbat din ............................. în ........................... ca urmare a desfacerii/anulării/constatării nulităţii adopţiei, prin Sentinţa nr. ..………….din .............. a Tribunalului ............................., definitivă la data de …………………....“

    b) Adopţie încetată în străinătate:
    b.1. „Numele de familie şi/sau prenumele tatălui/mamei soţului/soţiei au/a fost schimbate/schimbat din .................................. în ........................ ca urmare a desfacerii/anulării/constatării nulităţii adopţiei, prin ……… nr. ...……. din ………….. a ...................., ţara ………, definitivă la data de …............, ce a fost recunoscută de Tribunalul .................... din ............ prin Sentinţa nr. ...... din ......................, definitivă la data de …………………....................... Tatăl/Mama soţului/soţiei ......................... va purta numele de familie ...........................“
    b.2. „Numele de familie şi/sau prenumele tatălui/mamei soţului/soţiei au/a fost schimbate/schimbat din .................................. în ........................ca urmare a desfacerii/anulării/constatării nulităţii adopţiei, prin ……… nr. ...……. din ………….. a ....................…, ţara …..., definitivă la data de …......., ce a fost înregistrată în baza aprobării D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ........../D.G.E.P.M.B. nr. ……. din …………. Tatăl/Mama soţului/soţiei ......................... va purta numele de familie ...........................“    2.1.2. Menţiuni aplicate pe certificatele de stare civilă:
    2.1.2.1. Eliberarea certificatului de căsătorie al persoanei:
    Certificatul de căsătorie se completează cu datele din actul de căsătorie şi cele din menţiunea privind desfacerea/anularea/constatarea nulităţii adopţiei soţului/soţiei. Nu se înscrie menţiune cu privire la desfacerea/anularea/constatarea nulităţii adopţiei soţului/soţiei. La cerere, pe certificatul de căsătorie se înscrie, după caz, următoarea menţiune:
    a) Încetarea adopţiei în ţară:
    „Numele de familie şi/sau prenumele soţului/soţiei au/a fost schimbate/schimbat din ............................................. în ..........................., prin Sentinţa nr. ..…………................. din .............. a Tribunalului ........................, definitivă la data de ....................“

    a.1. „Numele de familie şi/sau prenumele tatălui/mamei au/a fost schimbate/schimbat din ..................................... în ........................... ca urmare a Sentinţei nr. ..…………......... din ............. a ..............................., definitivă la data de …………………...“
    b) Încetarea adopţiei în străinătate:
    b.1. „Numele de familie şi/sau prenumele soţului/soţiei au/a fost schimbate/schimbat din ............................................. în ..........................., prin ………… nr. ..... din ....... a .....................…, ţara ………, definitivă la data de ............, ce a fost recunoscută de Tribunalul ...................................... prin Sentinţa nr. ...... din ............., definitivă la data de.....................“
    b.1.1. „Numele de familie şi/sau prenumele tatălui/mamei au/a fost schimbate/schimbat din ..................................... în .......................... ca urmare a ......... nr. ..... din ....... a .....................…, ţara ......, definitivă la data de ............, ce a fost recunoscută de Tribunalul ...................................... prin Sentinţa nr. ...... din ............., definitivă la data de .....................“

    b.2. „Numele de familie şi/sau prenumele soţului/soţiei au/a fost schimbate/schimbat din ............................................. în ..........................., prin ………… nr. ..... din ....... a .....................…, ţara ………, definitivă la data de............, ce a fost înregistrată în baza aprobării D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ............./D.G.E.P.M.B. nr. ……. din ………….“
    b.2.1. „Numele de familie şi/sau prenumele tatălui/mamei au/a fost schimbate/schimbat din ..................................... în ........................... ca urmare a ………… nr. ..... din ........... a .....................…, ţara ....... definitivă la data de ............, ce a fost înregistrată în baza aprobării D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. .............../D.G.E.P.M.B. nr. ...... din .......“
    2.1.2.2. Eliberarea certificatului de naştere al celuilalt soţ:
    Certificatul de naştere al celuilalt soţ se completează, în cuprinsul menţiunii de căsătorie, cu numele de familie/prenumele soţului/soţiei ca urmare a desfacerii/anulării/constatării nulităţii adopţiei, dacă se solicită certificat de naştere cu menţiune privind căsătoria. Nu se înscrie menţiune cu privire la desfacerea/anularea/constatarea nulităţii adopţiei soţului/soţiei. La cerere, pe certificatul de naştere se înscrie, după caz, următoarea menţiune:
    a) Încetarea adopţiei în ţară:
    „Numele de familie şi/sau prenumele soţului/soţiei au/a fost schimbate/schimbat din ............................................. în ..........................., prin Sentinţa nr. ..…………................. din .............. a ........................, definitivă la data de ....................“

    b) Încetarea adopţiei în străinătate:
    b.1. „Numele de familie şi/sau prenumele soţului/soţiei au/a fost schimbate/schimbat din ............................................. în ..........................., prin ………… nr. ..... din ....... a .....................…, ţara ………, definitivă la data de............, ce a fost recunoscută de Tribunalul ...................................... prin Sentinţa nr. ...... din ............., definitivă la data de .....................“
    b.2. „Numele de familie şi/sau prenumele soţului/soţiei au/a fost schimbate/schimbat din ............................................. în ..........................., prin ………… nr. ..... din ....... a .....................…, ţara ………, definitivă la data de ............, ce a fost înregistrată în baza aprobării D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ............/D.G.E.P.M.B. nr. ……. din ………….“
    Notă: În cazul în care căsătoria a fost desfăcută prin divorţ/a încetat prin decesul soţului/a fost anulată, menţiunea privind schimbarea numelui fostului soţ ca urmare a desfacerii/anulării/constatării nulităţii adopţiei nu se înscrie pe certificatul de naştere.    2.1.2.3. Eliberarea certificatului de naştere al copilului minor sau major, la solicitarea acestuia:
    Certificatul de naştere al copilului se completează, la rubricile referitoare la tată/mamă, cu numele de familie/prenumele părintelui purtat ca urmare a desfacerii/anulării/constatării nulităţii adopţiei, dacă această schimbare priveşte numele purtat de părinte la naşterea copilului sau ca urmare a înscrierii menţiunii de adopţie a părintelui. Nu se înscrie menţiune cu privire la desfacerea/anularea/constatarea nulităţii adopţiei părintelui. La cerere, pe certificatul de naştere se înscrie, după caz, următoarea menţiune:
    a) Adopţie încetată în ţară:
    „Numele de familie şi/sau prenumele tatălui/mamei au/a fost schimbate/schimbat din ............................................. în ..........................., prin Sentinţa nr. ..…………................. din .............. a ..........................., definitivă la data de .....................“

    b) Adopţie încetată în străinătate:
    b.1. „Numele de familie şi/sau prenumele tatălui/mamei au/a fost schimbate/schimbat din ............................................. în ..........................., prin ………… nr. ..... a .....................…, ţara ………, definitivă la data de ................., ce a fost recunoscută de Tribunalul ...................................... prin Sentinţa nr. ...... din ....................., definitivă la data de ..................“
    b.2. „Numele de familie şi/sau prenumele tatălui/mamei au/a fost schimbate/schimbat din ............................................. în ..........................., prin ………… nr. ..... din ………… a .....................…, ţara ………, definitivă la data de ................., ce a fost înregistrată în baza aprobării D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ................./D.G.E.P.M.B. nr. ……. din ………….“.    2.1.2.4. Eliberarea certificatului de căsătorie al copilului minor sau major:
    Certificatul de căsătorie se completează, la rubricile referitoare la tatăl/mama soţului/soţiei, cu numele de familie/prenumele părintelui purtat ca urmare a desfacerii/anulării/constatării nulităţii adopţiei, dacă această schimbare priveşte numele purtat de părintele soţului/soţiei la naşterea acestuia/acesteia sau ca urmare a înscrierii menţiunii de adopţie a părintelui. Nu se înscrie menţiune cu privire la adopţia părintelui soţului/soţiei. La cerere, pe certificatul de căsătorie se înscrie, după caz, următoarea menţiune:
    a) Adopţie încetată în ţară:
    „Numele de familie şi/sau prenumele tatălui/mamei soţului/soţiei au/a fost schimbate/schimbat din ........................................ în ..........................., prin Sentinţa nr. ..…………................. din .............. a Tribunalului ............................, definitivă la data de ....................“

    b) Adopţie încetată în străinătate:
    b.1. „Numele de familie şi/sau prenumele tatălui/mamei soţului/soţiei au/a fost schimbate/schimbat din .................................. în ..........................., prin ………… nr. .... din …………. a .....................…, ţara ………, definitivă la data de ................., ce a fost recunoscută de Tribunalul ......................................... prin Sentinţa nr. ...... din ....................., definitivă la data de .................. Tatăl/Mama soţului/soţiei ………………va purta numele de familie ………………“
    b.2. „Numele de familie şi/sau prenumele tatălui/mamei soţului/soţiei au/a fost schimbate/schimbat din .................................. în ..........................., prin ………… nr. .... din …………. a .....................…, ţara ………, definitivă la data de................., ce a fost înregistrată în baza aprobării D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. .........../D.G.E.P.M.B. nr. ……. din ……… Tatăl/Mama soţului/soţiei …….......… va purta numele de familie ………………“

    2.2. Menţiuni privind adopţia cu efecte restrânse
    2.2.1. Pe actul de naştere:
    2.2.1.1. Adopţia cu efecte restrânse a fost încuviinţată în ţară:
    a) „Adoptat(ă) de către ...................., născut la data de .........……... în localitatea .........................., jud./ţara .........................., şi de către ...................., născută la data de ...................... în localitatea ............, jud./ţara .........., prin Sentinţa nr. ............. din ......... a Tribunalului .............., definitivă la data de …………………. Persoana adoptată a dobândit numele de familie ................................“.
    b) „Adoptat(ă) de către ...................., născut la data de ..........………………………………... în localitatea ........................, jud./ţara ................ prin Sentinţa nr. ............. din ......... a Tribunalului .............., definitivă la data de ………..............…………. Persoana adoptată a dobândit numele de familie ................................“.

    2.2.1.2. Adopţia cu efecte restrânse a fost încuviinţată în străinătate:
    a.1. „Adoptat(ă) de către ...................., născut la data de ..........………………………………...în localitatea ..............., jud./ţara.............., şi de către ...................., născută la data de ...................... în localitatea ..............., jud./ţara ......., prin …………… nr. ............. din ........, ţara ………, definitivă la data de …………………., recunoscută prin Sentinţa nr. ……… din …………. a Tribunalului ............., definitivă la data de ……………. . Persoana adoptată a dobândit numele de familie ................................“
    a.2) „Adoptat(ă) de către ...................., născut la data de ..........………………………………... în localitatea ................, jud./ţara.............., prin …………… nr. ............. din ........, ţara………, definitivă la data de …………………., recunoscută prin Sentinţa nr. ……… din …………. a Tribunalului ............., definitivă la data de ……………. . Persoana adoptată a dobândit numele de familie ................................“
    b.1. „Adoptat(ă) de către ...................., născut la data de ..........………………………………... în localitatea ..............., jud./ţara.............., şi de către ...................., născută la data de ...................... în localitatea ..............., jud./ţara ......., prin …………… nr. ............. din ........, ţara………, definitivă la data de …………………., ce a fost înregistrată în baza aprobării D.G.E.P./ S.P.C.J.E.P. ........./D.G.E.P.M.B. nr. ……. din ………….. . Persoana adoptată a dobândit numele de familie ................................“
    b.2) „Adoptat(ă) de către ...................., născut la data de ..........………………………………...în localitatea ................, jud./ţara.............., prin …………… nr. ............. din ........ ţara………, definitivă la data de …………………., ce a fost înregistrată în baza aprobării D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ........./D.G.E.P.M.B. nr ……. din ………….. . Persoana adoptată a dobândit numele de familie ................................“
    Se generează următoarele menţiuni:

    2.2.1.3. - Menţiuni privind adopţia cu efecte restrânse, pe actul de căsătorie:
    a) Adopţie cu efecte restrânse încuviinţată în ţară:
    „Soţul/Soţia .......(numele soţului/soţiei adoptat/adoptate)........... a fost adoptat(ă) cu efecte restrânse prin Sentinţa nr. ............ din ........... a Tribunalului ........................, definitivă la data de …………………. Persoana adoptată a dobândit numele de familie de la naştere/după căsătorie ..............................

    b) Adopţie cu efecte restrânse încuviinţată în străinătate:
    b.1. „.......(numele soţului/soţiei adoptat/adoptate)...... a fost adoptat(ă) cu efecte restrânse prin …….....…. nr. ........... din ..................., ţara ................, definitivă la data de …………………..., recunoscută prin Sentinţa nr. ……… din …………. a Tribunalului .............., definitivă la data de …………… Persoana adoptată a dobândit numele de familie de la naştere/după căsătorie ..............................“.
    b.2. „..........(numele soţului/soţiei adoptat/adoptate)............ a fost adoptat(ă) cu efecte restrânse prin ........... nr. ....... din ........... a ........... din ţara ………, definitivă la data de ………………….., ce a fost înregistrată cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ........./D.G.E.P.M.B. nr. ……. din ………….. Persoana adoptată a dobândit numele de familie de la naştere/după căsătorie ...........................“.


    2.2.1.4. - Menţiuni privind adopţia cu efecte restrânse, pe actul de naştere al celuilalt soţ:
    a) Adopţie cu efecte restrânse încuviinţată în ţară:
    "Prin Sentinţa nr. ....... din .......... a Tribunalului/Judecătoriei, definitivă la data de …………………., soţul/soţia a fost adoptat(ă) cu efecte restrânse. Acesta/Aceasta va purta numele de familie ……………"

    b) Adopţie cu efecte restrânse încuviinţată în străinătate:
    b.1. „Prin ……….. nr. ....... din ........... a ..........., ţara ………, definitivă la data de ………………….., ce a fost recunoscută de Tribunalul ...................................... prin Sentinţa nr. ...... din ......................, definitivă la data de ……………, soţul/soţia a fost adoptat(ă) cu efecte restrânse. Acesta/Aceasta va purta numele de familie ……………..“.
    b.2. „Prin ……….. nr. ....... din ........... a ..........., ţara ………, definitivă la data de ………………….., ce a fost înregistrată în baza aprobării D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ............./D.G.E.P.M.B. nr. ……. din ………….., soţul/soţia a fost adoptat(ă) cu efecte restrânse. Acesta/Aceasta va purta numele de familie ……………..“.
    Notă: În cazul în care căsătoria a fost desfăcută prin divorţ/a încetat prin decesul soţului/a fost anulată, schimbarea numelui fostului soţ ca urmare a adopţiei cu efecte restrânse nu se înscrie pe actul de naştere.


    2.2.1.5. - Menţiuni privind adopţia cu efecte restrânse, pe actul de naştere al copilului minor sau major, la solicitarea acestuia:
    a) Adopţie cu efecte restrânse încuviinţată în ţară:
    "Numele de familie al tatălui/mamei ....................... a fost schimbat din ............................................. în ........................... ca urmare a adopţiei cu efecte restrânse, prin Sentinţa nr. ............................... din ............. a .............................., definitivă la data de ........................."

    b) Adopţie cu efecte restrânse încuviinţată în străinătate:
    b.1. „Numele de familie al tatălui/mamei a fost schimbat din ................................... în ........................... ca urmare a adopţiei cu efecte restrânse, prin ............ nr. ..... din ....... a ........................, ţara ........., definitivă la data de ......................., ce a fost recunoscută de Tribunalul ...................................... prin Sentinţa nr. ...... din ......................, definitivă la data de ...............“
    b.2. „Numele de familie al tatălui/mamei a fost schimbat din ................................. în ...........................ca urmare a adopţiei cu efecte restrânse, prin ............ nr. ..... din ......... a ........................, ţara ........., definitivă la data de ......................., ce a fost înregistrată în baza aprobării D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ............/D.G.E.P.M.B. nr. ...... din ..............“


    2.2.1.6. - Menţiuni privind adopţia cu efecte restrânse a părintelui, pe actul de căsătorie al copilului minor sau major:
    a) Adopţie cu efecte restrânse încuviinţată în ţară:
    "Numele de familie al tatălui/mamei soţului/soţiei a fost schimbat din ............................ în ........................... ca urmare a adopţiei cu efecte restrânse, prin Sentinţa nr. ............................... din ............. a Tribunalului .............................., definitivă la data de ........................."

    b) Adopţie cu efecte restrânse încuviinţată în străinătate:
    b.1. „Numele de familie al tatălui/mamei soţului/soţiei a fost schimbat din ............................................. în ........................... ca urmare a adopţiei cu efecte restrânse, prin ............ nr. ........ din ............. a ........................, ţara ........., definitivă la data de ......................, ce a fost recunoscută de Tribunalul ...................................... prin Sentinţa nr. ...... din ......................, definitivă la data de ...............“
    b.2. „Numele de familie al tatălui/mamei soţului/soţiei a fost schimbat din ............................................. în ...........................ca urmare a adopţiei cu efecte restrânse, prin ............ nr. ........ din ............. a ........................, ţara ........., definitivă la data de ......................, ce a fost înregistrată cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ............../D.G.E.P.M.B. nr. ...... din ..............“.    2.2.2. Menţiuni aplicate pe certificatele de stare civilă:
    2.2.2.1. Eliberarea certificatului de naştere al persoanei adoptate cu efecte restrânse:
    Certificatul de naştere se completează cu datele din actul de naştere şi cele din menţiunea privind adopţia cu efecte restrânse. Nu se înscrie menţiune cu privire la adopţia cu efecte restrânse a titularului. La cerere, pe certificatul de naştere se înscrie, după caz, următoarea menţiune:
    a) Adopţie în ţară:
    "Numele de familie al titularului a fost schimbat din ............................................. în ..........................., prin Sentinţa nr. ............................... din .............. a Tribunalului ........................, definitivă la data de ...................."

    b) Adopţie în străinătate:
    b.1. „Numele de familie al titularului a fost schimbat din ............................................. în ..........................., prin ............ nr. ..... din ....... a ........................, ţara ...................., definitivă la data de ..................., ce a fost recunoscută de Tribunalul ...................................... prin Sentinţa nr. ...... din ............., definitivă la data de .....................“
    b.2. „Numele de familie al titularului a fost schimbat din ............................................. în ..........................., prin ............ nr. ..... din ....... a ........................, ţara ........., definitivă la data de ............, ce a fost înregistrată cu aprobarea D.G.E.P./ S.P.C.J.E.P. ........./D.G.E.P.M.B. nr. ...... din ...............“    2.2.2.2. Eliberarea certificatului de căsătorie al persoanei adoptate cu efecte restrânse:
    Certificatul de căsătorie se completează cu datele din actul de căsătorie şi cele din menţiunea privind adopţia cu efecte restrânse a soţului/soţiei. Nu se înscrie menţiune cu privire la adopţia cu efecte restrânse a soţului/soţiei. La cerere, pe certificatul de căsătorie se înscrie, după caz, următoarea menţiune:
    a) Adopţie în ţară:
    "Numele de familie al soţului/soţiei a fost schimbat din ............................................. în ..........................., prin Sentinţa nr. ............................... din .............. a Tribunalului ........................, definitivă la data de ...................."

    b) Adopţie în străinătate:
    b.1. „Numele de familie al soţului/soţiei a fost schimbat din ............................................. în ..........................., prin ............ nr. ........ din .......... a ........................, ţara ........., definitivă la data de ............, ce a fost recunoscută de Tribunalul ...................................... prin Sentinţa nr. ...... din ............., definitivă la data de .....................“
    b.2. „Numele de familie al soţului/soţiei a fost schimbat din ............................................. în ..........................., prin ............ nr. ..... din ....... a ........................, ţara ........., definitivă la data de ............, ce a fost înregistrată cu aprobarea D.G.E.P./ S.P.C.J.E.P. ........../D.G.E.P.M.B. nr. ...... din ...............“    2.2.2.3. Eliberarea certificatului de naştere al celuilalt soţ:
    Certificatul de naştere al celuilalt soţ se completează, în cuprinsul menţiunii de căsătorie, cu numele de familie al soţului/soţiei adoptat(e) cu efecte restrânse, dacă se solicită certificat de naştere cu menţiune privind căsătoria. Nu se înscrie menţiune cu privire la adopţia cu efecte restrânse a soţului/soţiei. La cerere, pe certificatul de naştere se înscrie, după caz, următoarea menţiune:
    a) Adopţie în ţară:
    "Numele de familie al soţului/soţiei a fost schimbat din ............................................. în ..........................., prin Sentinţa nr. ............................... din .............. a Tribunalului ........................, definitivă la data de ...................."

    b) Adopţie în străinătate:
    b.1. „Numele de familie al soţului/soţiei a fost schimbat din ............................................. în ..........................., prin ............ nr. ..... din ....... a ........................, ţara ........., definitivă la data de ............, ce a fost recunoscută de Tribunalul ..................................... prin Sentinţa nr. ...... din ............., definitivă la data de .....................“
    b.2. „Numele de familie al soţului/soţiei a fost schimbat din ............................................. în ..........................., prin ............ nr. ..... din....... a ........................, ţara ........., definitivă la data de ............, ce a fost înregistrată în baza aprobării D.G.E.P./ S.P.C.J.E.P. ........./D.G.E.P.M.B. nr. ...... din ..............“
    În cazul în care căsătoria a fost desfăcută prin divorţ/a încetat prin decesul soţului/a fost anulată, menţiunea de schimbare a numelui de familie al fostului soţ ca urmare a adopţiei cu efecte restrânse nu se înscrie pe certificatul de naştere.    2.2.2.4. Eliberarea certificatului de naştere al copilului minor sau major:
    Certificatul de naştere al copilului se completează, la rubrica referitoare la tată/mamă, cu numele de familie al părintelui dobândit ca urmare a adopţiei cu efecte restrânse, dacă această schimbare priveşte numele purtat de părinte la naşterea copilului. Nu se înscrie menţiune cu privire la adopţia părintelui. La cerere, pe certificatul de naştere se înscrie, după caz, următoarea menţiune:
    a) Adopţie încuviinţată în ţară:
    "Numele de familie al tatălui/mamei titularului a fost schimbat din ............................................. în ..........................., prin Sentinţa nr. ............................... din .............. a Tribunalului ............................., definitivă la data de ........................."

    b) Adopţie încuviinţată în străinătate:
    b.1. „Numele de familie al tatălui/mamei titularului a fost schimbat din ............................................. în ..........................., prin ............ nr. ..... din ........ a ........................, ţara ........., definitivă la data de ......................, ce a fost recunoscută de Tribunalul ...................................... prin Sentinţa nr. ...... din ....................., definitivă la data de ........................“
    b.2. „Numele de familie al tatălui/mamei titularului a fost schimbat din ............................................. în ..........................., prin ............ nr. ..... din ........ a ........................, ţara ........., definitivă la data de ......................, ce a fost înregistrată în baza aprobării D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ........../D.G.E.P.M.B. nr. ...... din ...............“    2.2.2.5. Eliberarea certificatului de căsătorie al copilului minor sau major:
    Certificatul de căsătorie se completează, la rubrica referitoare la tatăl/mama soţului/soţiei, cu numele de familie al părintelui soţului/soţiei dobândit ca urmare a adopţiei cu efecte restrânse, dacă această schimbare priveşte numele purtat de părintele soţului/soţiei la naşterea acestuia/acesteia. Nu se înscrie menţiune cu privire la adopţia cu efecte restrânse a părintelui soţului/soţiei. La cerere, pe certificatul de căsătorie se înscrie, după caz, următoarea menţiune:
    a) Adopţie în ţară:
    "Numele de familie al tatălui/mamei soţului/soţiei a fost schimbat din ............................................. în ..........................., prin Sentinţa nr. ............................... din .............. a Tribunalului .............................., definitivă la data de ...................."

    b) Adopţie în străinătate:
    b.1. „Numele de familie al tatălui/mamei soţului/soţiei a fost schimbat din ............................................. în ..........................., prin ............ nr. …..... din ........ a ........................, ţara ….........., definitivă la data de .................., ce a fost recunoscută de Tribunalul ...................................... prin Sentinţa nr. …….... din ....................., definitivă la data de ...................“
    b.2. „Numele de familie al tatălui/mamei soţului/soţiei a fost schimbat din ............................ în ..........................., prin ............ nr. ……... din ….......... a ........................, ţara ........., definitivă la data de .................., ce a fost înregistrată cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......./D.G.E.P.M.B. nr. ………….... din ...................................“

    2.3. Menţiuni privind încetarea adopţiei cu efecte restrânse
    2.3.1. Pe actul iniţial şi pe actul de naştere întocmit ca urmare a adopţiei (dacă s-a întocmit, adopţia fiind în străinătate):
    2.3.1.1. Adopţia cu efecte restrânse a încetat în ţară:
    "Prin Sentinţa nr. ........................... din .................... a Judecătoriei/Tribunalului .................., definitivă la data de ..........................., s-a desfăcut/anulat/constatat nulitatea adopţia/adopţiei cu efecte restrânse, titularul urmând a purta numele de familie .........................."

    2.3.1.2. Adopţia cu efecte restrânse a încetat în străinătate:
    b.1. „Prin ........ nr. ........................... din ..................... a Judecătoriei/Tribunalului ................., ţara ................., definitivă la data de ..............................., recunoscută de Tribunalul ..................... prin Sentinţa nr. ........................... din ............., definitivă la data de .................................., s-a desfăcut/anulat/constatat nulitatea adopţia/adopţiei cu efecte restrânse, titularul urmând a purta numele de familie .....................................“
    b.2. „Prin ..................... nr. ........................... din ................. a Judecătoriei/Tribunalului ................., ţara ........., definitivă la data de ..............................., ce a fost înregistrată în baza aprobării D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ........./D.G.E.P.M.B. nr. ………....... din ............, s-a desfăcut/anulat/constatat nulitatea adopţia/adopţiei cu efecte restrânse, titularul urmând a purta numele de familie .................................“

    2.3.1.3. - Menţiuni privind încetarea adopţiei, pe actul de căsătorie:
    a) Adopţia cu efecte restrânse a încetat în ţară:
    "Prin Sentinţa nr. ....... din .......... a Tribunalului ....................................., definitivă la data de ......................, sa desfăcut/anulat/constatat nulitatea adopţia/adopţiei cu efecte restrânse a soţului/soţiei. Acesta/Aceasta va purta numele de familie avut înainte de căsătorie/după căsătorie ..................."

    b) Adopţia cu efecte restrânse a încetat în străinătate:
    b.1. „Prin ........... nr. ...... din ........ a ............., ţara ........., a ........., definitivă la data de ......................, ce a fost recunoscută de Tribunalul ...................................... prin Sentinţa nr. ...... din ......................, definitivă la data de..............., s-a desfăcut/anulat/ constatat nulitatea adopţia/adopţiei cu efecte restrânse a soţului/soţiei. Acesta/Aceasta va purta numele de familie avut înainte de căsătorie/după căsătorie ......................“
    b.2. „Prin ........... nr. ....... din .......... a ..........., ţara ........., a ........., definitivă la data de ......................, ce a fost înregistrată în baza aprobării D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ........./D.G.E.P.M.B. nr. ...... din ............, s-a desfăcut/anulat/constatat nulitatea adopţia/adopţiei cu efecte restrânse a soţului/soţiei. Acesta/Aceasta va purta numele de familie avut înainte de căsătorie/după căsătorie ......................“


    2.3.1.4. - Menţiuni privind încetarea adopţiei, pe actul de naştere al celuilalt soţ:
    a) Adopţia cu efecte restrânse a încetat în ţară:
    "Prin Sentinţa nr. ....... din .......... a Tribunalului .................................., definitivă la data de ........................, s-a desfăcut/anulat/constatat nulitatea adopţia/adopţiei cu efecte restrânse a soţului/soţiei .................. Acesta/Aceasta va purta numele de familie ....................."

    b) Adopţia cu efecte restrânse a încetat în străinătate:
    b.1. „Prin ........... nr. ....... din ....... a ........., ţara ........., definitivă la data de ........................, ce a fost recunoscută de Tribunalul ...................................... prin Sentinţa nr. ...... din ......................, definitivă la data de ..............., s-a desfăcut/anulat/ constatat nulitatea adopţia/adopţiei cu efecte restrânse a soţului/soţiei .................. Acesta/Aceasta va purta numele de familie .......................“.
    b.2. „Prin ........... nr. ....... din ....... a ........., ţara ........., definitivă la data de ........................, ce a fost înregistrată în baza aprobării D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ........../D.G.E.P.M.B. nr. ...... din ............, s-a desfăcut/anulat/constatat nulitatea adopţia/adopţiei cu efecte restrânse a soţului/soţiei .................. Acesta/Aceasta va purta numele de familie .......................................“.


    2.3.1.5. - Menţiuni privind încetarea adopţiei, pe actul de naştere al copilului minor şi major, la solicitarea acestuia:
    a) Adopţia cu efecte restrânse a încetat în ţară:
    "Numele de familie al tatălui/mamei titularului ....................... a fost schimbat din ............................................. în ........................... ca urmare a desfacerii/anulării/constatării nulităţii adopţiei cu efecte restrânse, prin Sentinţa nr. ............................... din .............. a .............................., definitivă la data de ........................"

    b) Adopţia cu efecte restrânse a încetat în străinătate:
    b.1. „Numele de familie al tatălui/mamei titularului a fost schimbat din ........................... în ........................... ca urmare a desfacerii/anulării/constatării nulităţii adopţiei cu efecte restrânse, prin ............ nr. ..... din ............ a ........................, ţara ........., definitivă la data de ......................, ce a fost recunoscută de Tribunalul .................................... prin Sentinţa nr. ...... din ......................, definitivă la data de ...............“.
    b.2. Numele de familie al tatălui/mamei titularului a fost schimbat din ................................ în ........................... ca urmare a desfacerii/anulării/constatării nulităţii adopţiei cu efecte restrânse, prin ............ nr. ..... din ............ a ........................, ţara ........., definitivă la data de ......................, ce a fost înregistrată în baza aprobării D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ............./D.G.E.P.M.B. nr. ...... din ...............................“


    2.3.1.6. - Menţiuni privind încetarea adopţiei părintelui, pe actul de căsătorie al copilului minor sau major:
    a) Adopţia cu efecte restrânse a încetat în ţară:
    "Numele de familie al tatălui/mamei soţului/soţiei a fost schimbat din ............................................. în ........................... ca urmare a desfacerii/anulării/constatării nulităţii adopţiei cu efecte restrânse, prin Sentinţa nr. ............................... din .............. a Tribunalului ............................., definitivă la data de ......................"

    b) Adopţia cu efecte restrânse a încetat în străinătate:
    b.1. „Numele de familie al tatălui/mamei soţului/soţiei a fost schimbat din ................................. în ........................... ca urmare a desfacerii/anulării/constatării nulităţii adopţiei cu efecte restrânse, prin ............ nr. ..... a ........................, ţara ........., definitivă la data de ......................, ce a fost recunoscută de Tribunalul .................................... prin Sentinţa nr. ...... din ......................, definitivă la data de...................... “.
    b.2. „Numele de familie al tatălui/mamei soţului/soţiei a fost schimbat din .................................. în ........................... ca urmare a desfacerii/anulării/constatării nulităţii adopţiei cu efecte restrânse, prin ............ nr. .... din .......... a ........................, ţara ........., definitivă la data de ......................, ce a fost înregistrată în baza aprobării D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ............../D.G.E.P.M.B. nr. ...... din ............“    2.3.2. Menţiuni aplicate pe certificatele de stare civilă:
    2.3.2.1. Eliberarea certificatului de căsătorie al persoanei:
    Certificatul de căsătorie se completează cu datele din actul de căsătorie şi cele din menţiunea privind desfacerea/anularea/constatarea nulităţii adopţiei cu efecte restrânse a soţului/soţiei. Nu se înscrie menţiune cu privire la desfacerea/anularea/constatarea nulităţii adopţiei cu efecte restrânse a soţului/soţiei. La cerere, pe certificatul de căsătorie se înscrie, după caz, următoarea menţiune:
    a) Adopţia cu efecte restrânse a încetat în ţară:
    "Numele de familie al soţului/soţiei a fost schimbat din ............................................. în ..........................., prin Sentinţa nr. ............................... din .............. a Tribunalului ........................, definitivă la data de ...................."

    b) Adopţia cu efecte restrânse a încetat în străinătate:
    b.1. „Numele de familie al soţului/soţiei a fost schimbat din ............................................. în ..........................., prin ............ nr. ..... din ....... a ........................, ţara ........., definitivă la data de ............, ce a fost recunoscută de Tribunalul ..................................... prin Sentinţa nr. ...... din ............., definitivă la data de .....................“
    b.2. „Numele de familie al soţului/soţiei a fost schimbat din ............................................. în ..........................., prin ............ nr. …….... din ....... a ........................, ţara ........., definitivă la data de ............, ce a fost înregistrată în baza aprobării D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. .........../D.G.E.P.M.B. nr. ................... din .................................“    2.3.2.2. Eliberarea certificatului de naştere al celuilalt soţ:
    Certificatul de naştere al celuilalt soţ se completează, în cuprinsul menţiunii de căsătorie, cu numele de familie al soţului/soţiei ca urmare a desfacerii/anulării/constatării nulităţii adopţiei cu efecte restrânse, dacă se solicită certificat de naştere cu menţiune privind căsătoria. Nu se înscrie menţiune cu privire la desfacerea/anularea/constatarea nulităţii adopţiei cu efecte restrânse a soţului/soţiei. La cerere, pe certificatul de naştere se înscrie, după caz, următoarea menţiune:
    a) Adopţia cu efecte restrânse a încetat în ţară:
    "Numele de familie al soţului/soţiei a fost schimbat din ............................................. în ..........................., prin Sentinţa nr. ............................... din .............. a Tribunalului ........................, definitivă la data de ...................."

    b) Adopţia cu efecte restrânse a încetat în străinătate:
    b.1. „Numele de familie al soţului/soţiei a fost schimbat din ............................................. în ..........................., prin ............ nr. ..... din ....... a ........................, ţara ........., definitivă la data de ............, ce a fost recunoscută de Tribunalul ..................................... prin Sentinţa nr. ...... din ............., definitivă la data de .....................“.
    b.2. „Numele de familie al soţului/soţiei a fost schimbat din ............................................. în ..........................., prin ............ nr. .....din ....... a ........................, ţara ........., definitivă la data de ............, ce a fost înregistrată în baza aprobării D.G.E.P./ S.P.C.J.E.P. ............./D.G.E.P.M.B. nr. ...... din ............“    2.3.2.3. Eliberarea certificatului de naştere al copilului minor sau major:
    Certificatul de naştere al copilului se completează, la rubrica referitoare la tată/mamă, cu numele de familie al părintelui purtat ca urmare a desfacerii/anulării/constatării nulităţii adopţiei cu efecte restrânse, dacă această schimbare priveşte numele purtat de părinte la naşterea copilului sau ca urmare a înscrierii menţiunii de adopţie cu efecte restrânse a părintelui. Nu se înscrie menţiune cu privire la desfacerea/anularea/constatarea nulităţii adopţiei cu efecte restrânse a părintelui. La cerere, pe certificatul de naştere se înscrie, după caz, următoarea menţiune:
    a) Adopţia cu efecte restrânse a încetat în ţară:
    "Numele de familie al tatălui/mamei titularului ....................... a fost schimbat din ............................................. în ..........................., prin Sentinţa nr. .................... din .............. a Tribunalului ..........................., definitivă la data de ....................."

    b) Adopţia cu efecte restrânse a încetat în străinătate:
    b.1. „Numele de familie al tatălui/mamei titularului a fost schimbat din ...................................... în ..........................., prin ............ nr. ..... din ...........a ........................, ţara ........., definitivă la data de .................., ce a fost recunoscută de Tribunalul ............................. prin Sentinţa nr. ...... din ...................., definitivă la data de ....................“
    b.2. „Numele de familie al tatălui/mamei titularului a fost schimbat din ............................................. în ..........................., prin ............ nr. ..... din ......... a ........................, ţara ........., definitivă la data de .................., ce a fost înregistrată în baza aprobării D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ............/D.G.E.P.M.B. nr. ...... din ............“    2.3.2.4. Eliberarea certificatului de căsătorie al copilului minor şi major:
    Certificatul de căsătorie se completează, la rubrica referitoare la tatăl/mama soţului/soţiei, cu numele de familie al părintelui purtat ca urmare a desfacerii/anulării/constatării nulităţii adopţiei cu efecte restrânse, dacă această schimbare priveşte numele purtat de părintele soţului/soţiei la naşterea acestuia/acesteia sau ca urmare a înscrierii menţiunii de adopţie cu efecte restrânse a părintelui. Nu se înscrie menţiune cu privire la adopţia cu efecte restrânse a părintelui soţului/soţiei. La cerere, pe certificatul de căsătorie se înscrie, după caz, următoarea menţiune:
    a) Adopţia cu efecte restrânse a încetat în ţară:
    "Numele de familie al tatălui/mamei soţului/soţiei a fost schimbat din ............................................. în ..........................., prin Sentinţa nr. ............................... din .............. a Tribunalului ............................, definitivă la data de ......................"

    b) Adopţia cu efecte restrânse a încetat în străinătate:
    b.1. „Numele de familie al tatălui/mamei soţului/soţiei a fost schimbat din ............................................. în ..........................., prin ........... nr. ..... din .......... a ...................., ţara ........., definitivă la data de .................., ce a fost recunoscută de Tribunalul ...................... prin Sentinţa nr. ...... din ...................., definitivă la data de ....................“
    b.2. „Numele de familie al tatălui/mamei soţului/soţiei a fost schimbat din ................................... în ..........................., prin ............ nr. ..... din .............. a ........................, ţara ........., definitivă la data de .................., ce a fost înregistrată în baza aprobării D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ............./D.G.E.P.M.B. nr. ...... din ............. .“

    2.4. Menţiuni privind recunoaşterea paternităţii/maternităţii
    2.4.1. Menţiuni aplicate pe actul de stare civilă:
    2.4.1.1. Recunoaşterea paternităţii/maternităţii în ţară:
    a) Declaraţia de recunoaştere dată în faţa ofiţerului de stare civilă sau notar:
    "Recunoscut(ă) de .................. C.N.P. (dacă este cetăţean român) .................., născut(ă) la data de ............. în loc. ............., judeţul/ţara ......., cu domiciliul în ......................, judeţul/ţara ..........., prin declaraţia de recunoaştere dată în faţa ofiţerului de stare civilă/notarului public înregistrată cu nr. .......... din ......... la S.P.C.L.E.P./Primăria ..........(municipiului, sectorului, oraşului, comunei)....., jud. ............./B.N.P. .................., loc. ........., jud. ............."

    b) Declaraţia de recunoaştere dată prin testament:
    "Recunoscut(ă) prin testament de către ........................, C.N.P. (dacă este cetăţean român) .......... născut(ă) la ........................ în loc. ............., judeţul/ţara ......................., cu domiciliul în ....................., judeţul/ţara ........... Comunicarea a fost făcută de Biroul notarial ........................, cu Adresa nr. ......................... din ......................."

    c) Declaraţia de recunoaştere prin sentinţă:
    "Prin Sentinţa nr. ........... din ........... a Judecătoriei .............................................., definitivă la data de ......................, sa luat act de recunoaşterea paternităţii/maternităţii de către ........................................., C.N.P. (dacă este cetăţean român) ............., născut(ă) la .................. în loc. ............., judeţul/ţara ................, cu domiciliul în ..........................., judeţul/ţara ............................"


    2.4.1.2. Recunoaşterea paternităţii/maternităţii în străinătate:
    a) Declaraţia de recunoaştere dată în faţa ofiţerului de stare civilă şi înregistrată la actul de naştere din străinătate sau notar din străinătate:
    "Recunoscut(ă) de ....................., C.N.P. (dacă este cetăţean român) ............., născut(ă) la data de .............. în loc. ............., judeţul/ţara ..........., cu domiciliul în ................................, judeţul/ţara ..............., prin declaraţia de recunoaştere înregistrată de ............... cu nr. .............. din ......... în loc. ............, ţara ........... Menţiune înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./ S.P.C.J.E.P. ........../D.G.E.P.M.B. nr. ............ din ............."

    b) Declaraţia de recunoaştere dată prin testament:
    "Recunoscut(ă) prin testament de către .........................................., C.N.P. (dacă este cetăţean român) .........................., născut(ă) la ........................ în loc. ............., judeţul/ţara .............................., cu domiciliul în ......................................., judeţul/ţara ............ Comunicarea a fost făcută de Biroul notarial ......................., loc. .............., ţara .........., cu Adresa nr. ......................... din ....................... Menţiune înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ............./D.G.E.P.M.B. nr. ............ din ............."

    c) Declaraţia de recunoaştere prin sentinţă:
    c.1. „Prin .............. nr. ........................... din ........................ a Judecătoriei/Tribunalului ......................., ţara ........., definitivă la data de ........................, recunoscută prin Sentinţa nr. ......... din ............. a Tribunalului ............., definitivă la data de ..............., s-a luat act de recunoaşterea paternităţii/maternităţii de către ................................................, C.N.P. (dacă este cetăţean român) .............., născut(ă) la .................. în loc. ............., judeţul/ţara .................., cu domiciliul în .........................., judeţul/ţara .............................“
    c.2. „Prin .............. nr. ........................... din ........................ a Judecătoriei/Tribunalului ......................., ţara ........., definitivă la data de ........................, s-a luat act de recunoaşterea paternităţii/maternităţii de către ................................................, C.N.P. (dacă este cetăţean român) ................, născut(ă) la .................. în loc. ............., judeţul/ţara .................., cu domiciliul în .........................., judeţul/ţara ............................. Menţiune înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......../D.G.E.P.M.B. nr. ............ din .............“
    Se generează următoarele menţiuni:    2.4.1.3. - Menţiuni privind recunoaşterea, pe actul de căsătorie:
    a) Recunoaşterea paternităţii/maternităţii în ţară:
    a.1. Declaraţia de recunoaştere dată în faţa ofiţerului de stare civilă sau notar:
    "Prin declaraţia de recunoaştere dată în faţa ofiţerului de stare civilă/notarului public, înregistrată cu nr. .............. din ......... la S.P.C.L.E.P./Primăria ........(municipiului, sectorului, oraşului, comunei)..........., jud. ...................../B.N.P. ......................, loc. ..........., jud. ..........., s-a stabilit filiaţia soţului/soţiei faţă de ..........., C.N.P. (dacă este cetăţean român) ................, născut(ă) la data de ........... în loc. ............., judeţul/ţara ..................., cu domiciliul în ..............., judeţul/ţara ........... ."

    a.2. Declaraţia de recunoaştere dată prin testament:
    "Soţul/Soţia a fost recunoscut(ă) prin testament de către ........................, C.N.P. (dacă este cetăţean român) .............., născut(ă) la ........................ în loc. ............., judeţul/ţara .................., cu domiciliul în ......................................., judeţul/ţara ............ Comunicarea a fost făcută de Biroul notarial ........................, cu Adresa nr. ......................... din ......................."

    a.3. Declaraţia de recunoaştere prin sentinţă:
    "Prin Sentinţa nr. ........ din ............. a Judecătoriei ..................., jud. .............., definitivă la data de ....................., s-a stabilit filiaţia soţului/soţiei faţă de .............., C.N.P. (dacă este cetăţean român) ............, născut(ă) la data de ................ în loc. ............., judeţul/ţara ..........., cu domiciliul în ................, judeţul/ţara ................."


    b) Recunoaşterea paternităţii/maternităţii în străinătate:
    b.1. Declaraţia de recunoaştere dată în faţa ofiţerului de stare civilă sau a notarului:
    "Prin declaraţia de recunoaştere înregistrată cu nr. ............ din ....................., dată în faţa ofiţerului de stare civilă/notarului public din loc. ........, ţara ..........., înregistrată cu nr. ......... din ..... la S.P.C.L.E.P./Primăria ..........(municipiului, sectorului, oraşului, comunei)...., s-a stabilit filiaţia soţului/soţiei faţă de ...................., C.N.P. (dacă este cetăţean român) ............., născut(ă) la data de ................. în loc. ................, judeţul/ţara ..............., cu domiciliul în .............., judeţul/ţara ............ Menţiunea înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......../D.G.E.P.M.B. cu nr. ............ din ............ ."

    b.2. Declaraţia de recunoaştere dată prin testament:
    "Soţul/Soţia a fost recunoscut(ă) prin testament de către ........................, C.N.P. (dacă este cetăţean român) ............., născut(ă) la ........................ în loc. ....................., judeţul/ţara .............................., cu domiciliul în ....................., judeţul/ţara ............ Testamentul a fost încheiat de ........................, loc. ............, ţara ..........., şi înregistrat cu nr. ......................... din ......................., înscrisă cu aprobarea D.G.E.P/S.P.C.J.E.P. ......../D.G.E.P.M.B. cu nr. ............ din ............ ."

    b.3. Declaraţia de recunoaştere prin sentinţă:
    (i) „Prin Sentinţa nr. ................ din ................. a Judecătoriei ................, ţara ........., definitivă la data de ......................, recunoscută prin Sentinţa nr. ......... din ............. a Tribunalului ......................., definitivă la data de ......................, s-a stabilit filiaţia soţului/soţiei faţă de .............., C.N.P. (dacă este cetăţean român) ........................., născut(ă) la data de ............... în loc. ....................., judeţul/ţara ..........., cu domiciliul în ............, judeţul/ţara ...............“
    (ii) „Prin Sentinţa nr. ................ din ................. a Judecătoriei ................, ţara ........., definitivă la data de ......................, s-a stabilit filiaţia soţului/soţiei faţă de .............., C.N.P. (dacă este cetăţean român) ..., născut(ă) la data de ............... în loc. ....................., judeţul/ţara ..........., cu domiciliul în ............, judeţul/ţara ............... Menţiunea înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......../D.G.E.P.M.B. cu nr. ............ din ............. .“
    2.4.2. Menţiuni aplicate pe certificatele de stare civilă:
    2.4.2.1. Eliberarea certificatului de naştere al persoanei recunoscute de mamă/tată:
    Certificatul se eliberează obligatoriu cu rubricile privind numele tatălui/mamei completate.
    La cerere se poate aplica, la rubrica „MENŢIUNI“ din certificatul de naştere, menţiunea care se înscrie pe actul de naştere al celui recunoscut.

    2.4.2.2. Eliberarea certificatului de căsătorie al persoanei recunoscute de mamă/tată:
    Certificatul se eliberează obligatoriu cu rubricile privind numele tatălui/mamei soţului/soţiei completate.
    La rubrica „MENŢIUNI“ din certificatul de căsătorie se poate aplica, la cererea titularului, menţiunea care se înscrie pe actul de căsătorie al celui recunoscut.    2.5. Menţiuni privind recunoaşterea paternităţii/maternităţii şi încuviinţarea purtării numelui de familie
    2.5.1. Menţiunea aplicată pe actul de stare civilă:
    2.5.1.1. Recunoaşterea paternităţii/maternităţii şi încuviinţarea purtării numelui de familie, în ţară:
    a) „Recunoscut(ă) de ....................., C.N.P. (dacă este cetăţean român) .............., născut(ă) la data de .............. în loc. ................, judeţul/ţara ................., cu domiciliul în ............., judeţul/ţara ...................., prin declaraţia de recunoaştere dată în faţa ofiţerului de stare civilă înregistrată cu nr. ...... din ......... la S.P.C.L.E.P./Primăria .......... (municipiului, sectorului, oraşului, comunei)........, jud. .............................., titularul urmând să poarte numele de familie ...................... conform declaraţiei ambilor părinţi.“
    b) „Prin Sentinţa nr. ...... din ........... a Judecătoriei .................................., definitivă la data de ........................, s-a stabilit filiaţia faţă de ............................................., C.N.P. (dacă este cetăţean român) ................., născut(ă) la data de ......... în loc. ................, judeţul/ţara ...................., cu domiciliul în ..................., judeţul/ţara .........., titularul urmând a purta numele de familie ......................................“

    2.5.1.2. Recunoaşterea paternităţii/maternităţii şi încuviinţarea purtării numelui de familie, în străinătate:
    a) Recunoscut(ă) de ....................., C.N.P. (dacă este cetăţean român) ......................, născut(ă) la data de .............. în loc. .............., judeţul/ţara ......................., cu domiciliul în ................, judeţul/ţara ................., prin declaraţia de recunoaştere şi încuviinţare purtare nume înregistrată de ..........(oficiul de stare civilă care are în păstrare actul de naştere).......... la nr. .................. din ........................ în loc. ............, ţara ..........., titularul urmând a purta numele de familie .............. Menţiune înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ........../D.G.E.P.M.B. nr. ............ din .............“
    b) „Prin Sentinţa nr. ...... din ............ a Tribunalului ..........................., definitivă la data de ......................., au fost recunoscute efectele Sentinţei nr. ....... din data de ..........., pronunţată de Judecătoria/Tribunalul ....................., ţara ..............., definitivă la data de ..............., prin care s-a stabilit filiaţia faţă de .........................................., C.N.P. (dacă este cetăţean român) .................., născut(ă) la data de ........ în loc. ................, judeţul/ţara ...................., cu domiciliul în ..........., judeţul/ţara .................., titularul urmând a purta numele de familie ..........................“.
    c) „Prin Sentinţa nr. ........ din .............. a ....................., ţara ........, definitivă la data de ......................, s-a stabilit filiaţia faţă de ............................................................, C.N.P. (dacă este cetăţean român) ..., născut(ă) la data de ......... în loc. ......., judeţul/ţara ...................., cu domiciliul în ..........................., judeţul/ţara .................., titularul urmând a purta numele de familie .......................... Menţiune înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ........../D.G.E.P.M.B. nr. ............ din ............“.
    Se generează următoarele menţiuni:


    2.5.1.3. - Menţiuni privind recunoaşterea şi încuviinţarea purtării numelui de familie, pe actul de căsătorie:
    a) Recunoaşterea paternităţii/maternităţii şi încuviinţarea purtării numelui de familie, în ţară:
    a.1. „Prin declaraţia de recunoaştere dată în faţa ofiţerului de stare civilă, înregistrată cu nr. .............. din ......... la S.P.C.L.E.P./Primăria ...........(municipiului, sectorului, oraşului, comunei)............, jud. ......., s-a stabilit filiaţia soţului/soţiei faţă de ..............................., C.N.P. (dacă este cetăţean român) ..................., născut(ă) la data de ................. în loc. ......., judeţul/ţara ..................., cu domiciliul în ..........., judeţul/ţara .............., soţul/soţia urmând să poarte numele de familie înainte/după căsătorie ...............“
    a.2. „Prin Sentinţa nr. ...... din .......... a Judecătoriei ............, definitivă la data de .................., s-a stabilit filiaţia soţului/soţiei faţă de ................., C.N.P. (dacă este cetăţean român) .................., născut(ă) la data de .............. în loc. ..........., judeţul/ţara ..........., cu domiciliul în ............., judeţul/ţara .............., soţul/soţia urmând să poarte numele de familie înainte/după căsătorie ............“.

    b) Recunoaşterea paternităţii/maternităţii şi încuviinţarea purtării numelui de familie, în străinătate:
    b.1. „Soţul/Soţia a fost recunoscut(ă) de ....................., C.N.P. (dacă este cetăţean român) ...................., născut(ă) la data de .............. în loc. ..........., judeţul/ţara ......................, cu domiciliul în .........................., judeţul/ţara ................., prin declaraţia de recunoaştere şi încuviinţare purtare nume de familie înregistrată de .........(oficiul de stare civilă care are în păstrare actul de naştere)....... la nr. ......... din .......... în loc. ...................., ţara ..............., soţul/soţia urmând să poarte numele de familie înainte/după căsătorie ......................... Menţiunea înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......../D.G.E.P.M.B. cu nr. ............ din ............. .“
    b.2. „Prin Sentinţa nr. ...... din ........... a Tribunalului ..........................., definitivă la data de ........................, au fost recunoscute efectele Hotărârii nr. ....... din data de ..........., pronunţată de ....................., loc. ..........., ţara ..............., definitivă la data de ..............., prin care s-a stabilit filiaţia soţului/soţiei faţă de ............................................................, C.N.P. (dacă este cetăţean român) ..............., născut(ă) la data de ......... în loc. ..........., judeţul/ţara ...................., cu domiciliul în ............, judeţul/ţara ............., soţul/soţia urmând să poarte numele de familie înainte/după căsătorie ..........................“
    b.3. „Prin Sentinţa nr. .......... din ............ a ................., ţara ....., definitivă la data de ......................, s-a stabilit filiaţia soţului/soţiei faţă de ............................................................, C.N.P. (dacă este cetăţean român) ......., născut(ă) la data de ......... în loc. ..........., judeţul/ţara ...................., cu domiciliul în ..........................., judeţul/ţara .............., soţul/soţia urmând să poarte numele de familie avut înainte/după căsătorie. Menţiune înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......../D.G.E.P.M.B. cu nr. ............ din ............. .“


    2.5.1.4. - Menţiuni privind recunoaşterea şi încuviinţarea purtării numelui de familie, pe actul de naştere al celuilalt soţ:
    a) Recunoaşterea paternităţii/maternităţii şi încuviinţarea purtării numelui de familie, în ţară:
    a.1. „Prin declaraţia de recunoaştere înregistrată cu nr. .............. din ......... la S.P.C.L.E.P./ Primăria ............(municipiului, sectorului, oraşului, comunei)........, jud. ............., s-a stabilit filiaţia soţului/soţiei .................... faţă de ............................, acesta/aceasta urmând să poarte numele de familie .................“
    a.2. „Prin Sentinţa nr. ............... din ............. a Judecătoriei .............., definitivă la data de ......................, s-a stabilit filiaţia soţului/soţiei ..................... faţă de ................., acesta/aceasta urmând să poarte numele de familie ..............“

    b) Recunoaşterea paternităţii/maternităţii şi încuviinţarea purtării numelui de familie, în străinătate:
    b.1. „Prin declaraţia de recunoaştere înregistrată cu nr. .............. din ......... la .........., loc. ............., ţara ........, s-a stabilit filiaţia soţului/soţiei .................. faţă de ..............., acesta/aceasta urmând să poarte numele de familie ................. Menţiune înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......../D.G.E.P.M.B. cu nr. ............ din ............ .“
    b.2. „Prin Sentinţa nr. ................... din ............ a ..............., ţara .........., definitivă la data de ......................, recunoscută de Tribunalul ............ prin Sentinţa nr. ....... din data de ......., definitivă la data de ..............., s-a stabilit filiaţia soţului/soţiei ........................ faţă de ..............., acesta/aceasta urmând să poarte numele de familie ...................“
    b.3. „Prin Sentinţa nr. ................ din .............. a ............., ţara ....., definitivă la data de ......................, s-a stabilit filiaţia soţului/soţiei ..................... faţă de ..............., acesta/aceasta urmând să poarte numele de familie ................ Menţiune înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......../D.G.E.P.M.B. cu nr. ............ din ............. .“


    2.5.1.5. - Menţiuni privind recunoaşterea şi încuviinţarea purtării numelui de familie, pe actul de naştere al copilului minor sau major, la solicitarea acestuia:
    a) Recunoaşterea paternităţii/maternităţii şi încuviinţarea purtării numelui de familie, în ţară:
    a.1. „Prin declaraţia de recunoaştere dată în faţa ofiţerului de stare civilă şi înregistrată cu nr. ...... din ........... la S.P.C.L.E.P./Primăria ...........(municipiului, sectorului, oraşului, comunei)........, jud. ..................................., s-a stabilit filiaţia tatălui/mamei titularului faţă de ............... tatăl/mama urmând să poarte numele de familie ..............“
    a.2. „Prin Sentinţa nr. ............. din ........... a Judecătoriei ............, definitivă la data de ....................., s-a stabilit filiaţia tatălui/mamei titularului faţă de ................ tatăl/mama urmând să poarte numele de familie ......................“

    b) Recunoaşterea paternităţii/maternităţii şi încuviinţarea purtării numelui de familie, în străinătate:
    b.1. „Prin declaraţia de recunoaştere înregistrată cu nr. .............. din ......... la ..........., ţara ........, s-a stabilit filiaţia tatălui/mamei titularului faţă de ................ tatăl/mama urmând să poarte numele de familie .............. Menţiunea a fost înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......../D.G.E.P.M.B. cu nr. ............ din .............“.
    b.2. „Prin Sentinţa nr. ........... din ............. a ............., ţara ....., definitivă la data de .........., recunoscută de Tribunalul ............ prin Sentinţa nr. .... din data de ......., definitivă la data de ..............., s-a stabilit filiaţia tatălui/mamei titularului faţă de ................ tatăl/mama urmând să poarte numele de familie .............“.
    b.3. „Prin Sentinţa nr. ............... din ........... a ..........., ţara ....., definitivă la data de ......................, s-a stabilit filiaţia tatălui/mamei titularului faţă de ............. tatăl/mama urmând să poarte numele de familie ............... Menţiunea a fost înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......../D.G.E.P.M.B. cu nr. ............ din ............ .“


    2.5.1.6. - Menţiuni privind recunoaşterea şi încuviinţarea purtării numelui de familie, pe actul de căsătorie al copilului minor şi major, la solicitarea de înscriere a menţiunii pe actul de naştere:
    a) Recunoaşterea paternităţii/maternităţii şi încuviinţarea purtării numelui de familie, în ţară:
    a.1. „Prin declaraţia de recunoaştere dată în faţa ofiţerului de stare civilă înregistrată cu nr. ......... din ............ la S.P.C.L.E.P./Primăria ........(municipiului, sectorului, oraşului, comunei)......., jud. .............................., s-a stabilit filiaţia tatălui/mamei soţului/soţiei faţă de ............... tatăl/mama soţului/soţiei urmând să poarte numele de familie ..................“.
    a.2. „Prin Sentinţa nr. ......... din ........... a Judecătoriei ............., definitivă la data de ....................., s-a stabilit filiaţia tatălui/mamei soţului/soţiei faţă de ................ tatăl/mama soţului/soţiei urmând să poarte numele de familie ................“.

    b) Recunoaşterea paternităţii/maternităţii şi încuviinţarea purtării numelui de familie, în străinătate:
    b.1. „Prin declaraţia de recunoaştere înregistrată cu nr. .............. din ......... la ..........., ţara ........, s-a stabilit filiaţia tatălui/mamei soţului/soţiei faţă de ....................... tatăl/mama soţului/soţiei urmând să poarte numele de familie ................... Menţiunea a fost înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......../D.G.E.P.M.B. cu nr. ............ din ............ .“
    b.2. „Prin Sentinţa nr. ............. din .......... a ............., ţara ....., definitivă la data de ......................, recunoscută de Tribunalul .................. prin Sentinţa nr. .... din ......., definitivă la data de ..............., s-a stabilit filiaţia tatălui/mamei soţului/soţiei faţă de ................ tatăl/mama soţului/soţiei urmând să poarte numele de familie ..................“
    b.3. „Prin Sentinţa nr. .............. din ............ a ............, ţara ....., definitivă la data de ......................, s-a stabilit filiaţia tatălui/mamei soţului/soţiei faţă de ....................... tatăl/mama soţului/soţiei urmând să poarte numele de familie ................ Menţiunea a fost înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......../D.G.E.P.M.B. cu nr. ............ din ............ .“    2.5.2. Menţiuni aplicate pe certificatele de stare civilă:
    2.5.2.1. Eliberarea certificatului de naştere al persoanei recunoscute de mamă/tată şi cu încuviinţarea purtării numelui de familie:
    Certificatul se eliberează obligatoriu cu rubricile privind numele de familie al titularului şi numele tatălui/mamei completate ca urmare a recunoaşterii de către mamă/tată şi a încuviinţării purtării numelui de familie.
    La rubrica „MENŢIUNI“ din certificatul de naştere se poate aplica, la cerere, menţiunea care se înscrie pe actul de naştere al celui recunoscut cu încuviinţarea purtării numelui de familie.

    2.5.2.2. Eliberarea certificatului de căsătorie al persoanei recunoscute şi cu încuviinţarea purtării numelui de familie:
    Certificatul se eliberează obligatoriu, la rubricile privind numele de familie avut înainte de căsătorie şi după căsătorie (dacă nu şi-a schimbat numele de familie după căsătorie), cu numele de familie al soţului/soţiei completate ca urmare a recunoaşterii de către mamă/tată şi a încuviinţării purtării numelui de familie, precum şi cu numele tatălui/mamei soţului/soţiei, faţă de care s-a stabilit filiaţia.
    La solicitarea titularului se poate aplica, la rubrica „MENŢIUNI“ din certificatul de căsătorie, menţiunea care se înscrie pe actul de căsătorie al celui recunoscut şi cu încuviinţarea purtării numelui de familie.

    2.5.2.3. Eliberarea certificatului de naştere al celuilalt soţ:
    Certificatul de naştere al celuilalt soţ se completează, în cuprinsul menţiunii de căsătorie, cu numele de familie al soţului/soţiei conform menţiunii privind încuviinţarea numelui de familie al acestuia/acesteia, dacă se solicită certificat de naştere cu menţiunea privind căsătoria. La cerere se poate aplica, la rubrica „MENŢIUNI“ din certificatul de naştere, menţiunea care se înscrie pe actul de naştere privind recunoaşterea şi încuviinţarea purtării numelui de familie al soţului/soţiei.

    2.5.2.4. Eliberarea certificatului de naştere al copilului minor sau major:
    Certificatul de naştere al copilului se completează, la rubricile referitoare la tată/mamă, cu numele de familie al părintelui conform menţiunii privind încuviinţarea purtării numelui de familie al acestuia/acesteia, dacă această încuviinţare priveşte numele de familie purtat de părinte la naşterea copilului. La cerere, se poate aplica, la rubrica „MENŢIUNI“ din certificatul de naştere, menţiunea care se înscrie pe actul de naştere privind recunoaşterea şi încuviinţarea purtării numelui părintelui.

    2.5.2.5. Eliberarea certificatului de căsătorie al copilului minor şi major:
    Certificatul de căsătorie se completează cu numele de familie al părintelui soţului/soţiei, dobândit ca urmare a încuviinţării purtării numelui de familie, conform menţiunii. La cerere se poate aplica, la rubrica „MENŢIUNI“ din certificatul de căsătorie, menţiunea care se înscrie pe actul de căsătorie privind recunoaşterea şi încuviinţarea purtării numelui părintelui soţului/soţiei.    2.6. Menţiuni privind încuviinţarea purtării numelui de familie
    2.6.1. Menţiuni pe actele de stare civilă:
    2.6.1.1. Încuviinţarea purtării numelui de familie, în ţară:
    a) „Prin declaraţia părinţilor înregistrată de S.P.C.L.E.P./Primăria .................... cu nr. ......... din .........., dată în faţa ofiţerului de stare civilă, s-a stabilit ca titularul să poarte numele de familie ......................“ - pentru copil din afara căsătoriei
    a.1. „Prin declaraţia părinţilor înregistrată de S.P.C.L.E.P./Primăria/BNP ................... cu nr. ......... din .........., dată în faţa ofiţerului de stare civilă/notarului public, s-a stabilit ca titularul să poarte numele de familie ......................“ - pentru copil din căsătorie
    b) „Prin Sentinţa nr. ...... din ............................ a Judecătoriei ............................., definitivă la data de ............................., s-a încuviinţat ca titularul să poarte numele de familie ...............................................“

    2.6.1.2. Încuviinţarea purtării numelui de familie, în străinătate:
    a) „Prin declaraţia de încuviinţare purtare nume înregistrată de .........(oficiul de stare civilă care are în păstrare actul de naştere)....... la nr. ............... din ......... în loc. ...................., ţara ......................, s-a stabilit ca titularul să poarte numele de familie ......................“ Menţiune înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......./D.G.E.P.M.B. nr. ............ din .............“ - pentru copil din afara căsătoriei
    a.1. „Prin declaraţia de încuviinţare purtare nume înregistrată de ........(oficiul de stare civilă/notar public)............. la nr. ............... din ......... în loc. ......................., ţara ............................, s-a stabilit ca titularul să poarte numele de familie ...................................“ Menţiune înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......../D.G.E.P.M.B. nr. ............ din .............“ - copil din căsătorie
    b) „Prin Sentinţa nr. ......... din ........... a Judecătoriei/Tribunalului .......... din .....(ţara).... definitivă la data de ........................, recunoscută prin Sentinţa nr. .... din ....... a Tribunalului ................., definitivă la data de ..............., s-a încuviinţat ca titularul să poarte numele de familie ...............................................“
    c) „Prin Sentinţa nr. ......... din ............. a Judecătoriei/Tribunalului .......... din ....(ţara)...., definitivă la data de ......................, s-a încuviinţat ca titularul să poarte numele de familie ............................................... Menţiune înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ........./D.G.E.P.M.B. nr. ............ din .............“
    Se generează următoarele menţiuni:


    2.6.1.3. - Menţiuni privind încuviinţarea purtării numelui de familie al soţului/soţiei, pe actul de căsătorie:
    a) Încuviinţarea purtării numelui de familie al soţului/soţiei, în ţară:
    a.1. „Prin declaraţia înregistrată cu nr. ......... din ......... dată în faţa ofiţerului de stare civilă/notarului public de la S.P.C.L.E.P./Primăria/BNP ......... (municipiului, sectorului, oraşului, comunei)........., judeţul ............................................, s-a încuviinţat ca soţul/soţia să poarte numele de familie avut înainte/după căsătorie ..........................“
    a.2. „Prin Sentinţa nr. .............. din ............ a Judecătoriei ............., definitivă la data de ......................., s-a încuviinţat ca soţul/soţia să poarte numele de familie avut înainte/după căsătorie ................“

    b) Încuviinţarea purtării numelui de familie al soţului/soţiei, în străinătate:
    b.1. „Prin declaraţia de încuviinţare purtare nume de familie înregistrată de ........(oficiul de stare civilă/notarul public)....... la nr. ............ din ......... în loc. ............, ţara ..........., s-a stabilit ca soţul/soţia să poarte numele de familie avut înainte/după căsătorie ..................... Menţiunea a fost înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......../D.G.E.P.M.B. cu nr. ............ din ............. .“
    b.2. „Prin Sentinţa nr. ......... din ............. a Judecătoriei/Tribunalului .......... din ...(ţara)..., definitivă la data de ......................, recunoscută prin Sentinţa nr. .... din ....... a Tribunalului ................, definitivă la data de ..............., s-a încuviinţat ca în viitor soţul/soţia să poarte numele de familie avut înainte/după căsătorie...............................................“.
    b.3. „Prin Sentinţa nr. ......... din ............ a Judecătoriei/Tribunalului ......................... din .....(ţara)...., definitivă la data de ...................., s-a încuviinţat ca în viitor soţul/soţia să poarte numele de familie avut înainte/după căsătorie ..................................... Menţiunea a fost înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......../D.G.E.P.M.B. cu nr. ............ din ............. .“


    2.6.1.4. - Menţiuni privind încuviinţarea purtării numelui de familie, pe actul de naştere al celuilalt soţ:
    a) Încuviinţarea purtării numelui de familie al soţului/soţiei, în ţară:
    a.1. „Prin declaraţia înregistrată cu nr. ......... din .........., dată în faţa ofiţerului de stare civilă/notarului public de la S.P.C.L.E.P./Primăria/BNP ...........(municipiului, sectorului, oraşului, comunei)........., judeţul ............................., s-a încuviinţat ca soţul/soţia ...................... să poarte numele de familie ................“
    a.2. „Prin Sentinţa nr. ........... din .............. a Judecătoriei ............, definitivă la data de ......................, s-a încuviinţat ca soţul/soţia ................. să poarte numele de familie ................“

    b) Încuviinţarea purtării numelui de familie al soţului/soţiei, în străinătate:
    b.1. „Prin declaraţia de încuviinţare purtare nume înregistrată de ........... (oficiul de stare civilă care are în păstrare actul de naştere)......... la nr. ............ din ......... în loc. ......................, ţara ........................., s-a stabilit ca soţul/soţia ......................... să poarte numele de familie ..................... Menţiunea a fost înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ....../D.G.E.P.M.B. cu nr. .......... din ............ . “
    b.2. „Prin Sentinţa nr. ......... din ....(ţara).. a Judecătoriei/Tribunalului ...................., definitivă la data de ............................., recunoscută de Tribunalul .......................... prin Sentinţa nr. .... din ............, definitivă la data de ..............., s-a încuviinţat ca soţul/soţia ..................... să poarte numele de familie .....................................“.
    b.3. „Prin Sentinţa nr. ......... din ............ a Judecătoriei/Tribunalului .......... din (ţara) ......., definitivă la data de ....................... s-a încuviinţat ca în viitor soţul/soţia .......................... să poarte numele de familie ............................................... Menţiunea a fost înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......../D.G.E.P.M.B. cu nr. ............ din ............ . “


    2.6.1.5. - Menţiuni privind încuviinţarea purtării numelui de familie, pe actul de naştere al copilului minor sau major, la solicitarea acestora:
    a) Încuviinţarea purtării numelui de familie, în ţară:
    a.1. „Numele de familie al tatălui/mamei a fost schimbat din .................................... în ..........................., ca urmare a încuviinţării purtării numelui de familie, prin declaraţia dată în faţa ofiţerului de stare civilă/notarului public înregistrată la S.P.C.L.E.P./Primăria/BNP ........ (municipiului, sectorului, oraşului, comunei)......... cu nr. ............. din .........“
    a.2. „Numele de familie al tatălui/mamei a fost schimbat din ............................... în .........................., ca urmare a încuviinţării purtării numelui de familie, prin Sentinţa nr. ................... din .......................... a Judecătoriei ..............., definitivă la data de ...............“

    b) Încuviinţarea purtării numelui de familie, în străinătate:
    b.1. „Numele de familie al tatălui/mamei a fost schimbat din ............................ în ............................., ca urmare a încuviinţării purtării numelui de familie, prin declaraţia dată la ........(oficiul de stare civilă care are în păstrare actul de naştere)........... cu nr. ....... din ..........., ţara ...............
    Menţiunea a fost înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......../D.G.E.P.M.B. cu nr. ............ din ............ .“

    b.2. „Numele de familie al tatălui/mamei a fost schimbat din ............................................. în ........................... ca urmare a încuviinţării purtării numelui de familie, prin Sentinţa nr. ............. din .............. a Judecătoriei ................. ţara .........., definitivă la data de .................... Menţiunea a fost înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ....../D.G.E.P.M.B. cu nr. ............ din ............ .“
    b.3. „Numele de familie al tatălui/mamei a fost schimbat din ............................................. în ..........................., ca urmare a încuviinţării purtării numelui de familie, prin Sentinţa nr. ............................... din .............. a ............, ţara ........., definitivă la data de ......................, recunoscută de Tribunalul ............ prin Sentinţa nr. ........ din ......., definitivă la data de ...............“


    2.6.1.6. - Menţiuni privind încuviinţarea purtării numelui de familie, pe actul de căsătorie al copilului minor şi major:
    a) Încuviinţarea purtării numelui de familie, în ţară:
    a.1. „Numele de familie al tatălui/mamei soţului/soţiei a fost schimbat din ............................................. în ..........................., ca urmare a încuviinţării purtării numelui de familie, prin declaraţia dată în faţa ofiţerului de stare civilă/notarului public înregistrată la S.P.C.L.E.P./Primăria/BNP .........(municipiului, sectorului, oraşului, comunei).......... cu nr. ................. din ..............“.
    a.2. „Numele de familie al tatălui/mamei soţului/soţiei a fost schimbat din ............................................. în ..........................., ca urmare a încuviinţării purtării numelui de familie, prin Sentinţa nr. ............................... din .............. a Judecătoriei ..............., definitivă la data de ......................“

    b) Încuviinţarea purtării numelui de familie, în străinătate:
    b.1. „Numele de familie al tatălui/mamei soţului/soţiei a fost schimbat din ............................................. în ..........................., ca urmare a încuviinţării purtării numelui de familie, prin declaraţia dată la ................ cu nr. ........... din .............., ţara ..............., Menţiunea a fost înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......../D.G.E.P.M.B. cu nr. ............ din ............ .“
    b.2. „Numele de familie al tatălui/mamei soţului/soţiei a fost schimbat din ............................................ în ..........................., ca urmare a încuviinţării purtării numelui de familie, prin Sentinţa nr. ............................... din .............. a Judecătoriei .................. ţara ................., definitivă la data de .................... Menţiunea a fost înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ............../ D.G.E.P.M.B. cu nr. ............ din ................“
    b.3. „Numele de familie al tatălui/mamei soţului/soţiei a fost schimbat din ............................................. în ..........................., ca urmare a încuviinţării purtării numelui de familie, prin Sentinţa nr. ............................... din .............. a ............, ţara ....., definitivă la data de ..................., recunoscută de Tribunalul ............ prin Sentinţa nr. .... din ......., definitivă la data de ...............“    2.6.2. Menţiuni aplicate pe certificatele de stare civilă:
    2.6.2.1. Eliberarea certificatului de naştere al persoanei căreia i s-a încuviinţat purtarea numelui de familie al tatălui/mamei:
    Certificatul se eliberează obligatoriu cu rubrica privind numele de familie al titularului completată ca urmare a încuviinţării purtării numelui de familie. La cerere, se poate aplica, la rubrica „MENŢIUNI“ din certificatul de naştere, menţiunea care se înscrie pe actul de naştere privind încuviinţarea purtării numelui de familie.

    2.6.2.2. Eliberarea certificatului de căsătorie persoanei căreia i s-a încuviinţat purtarea numelui de familie al tatălui/mamei:
    Certificatul se eliberează obligatoriu cu rubricile privind numele de familie avut înainte de căsătorie şi după căsătorie (dacă nu şi-a schimbat numele de familie după căsătorie), completate cu numele de familie al soţului/soţiei dobândit ca urmare a încuviinţării purtării numelui de familie. La cererea titularului se poate aplica, la rubrica „MENŢIUNI“ din certificatul de căsătorie, menţiunea care se înscrie pe actul de căsătorie al celui căruia i s-a încuviinţat purtarea numelui de familie al tatălui/mamei.

    2.6.2.3. Eliberarea certificatului de naştere al celuilalt soţ:
    Certificatul de naştere al celuilalt soţ se completează, în cuprinsul menţiunii de căsătorie, cu numele de familie al soţului/soţiei conform menţiunii privind încuviinţarea numelui de familie al acestuia/acesteia, dacă se solicită certificat de naştere cu menţiunea privind căsătoria. La cerere, se poate aplica, la rubrica „MENŢIUNI“ din certificatul de naştere, menţiunea care se înscrie pe actul de naştere privind încuviinţarea purtării numelui de familie al soţului/soţiei.

    2.6.2.4. Eliberarea certificatului de naştere al copilului minor sau major, la solicitarea acestuia:
    Certificatul de naştere al copilului se completează, la rubricile referitoare la tată/mamă, cu numele de familie al părintelui conform menţiunii privind încuviinţarea numelui de familie al acestuia/acesteia, dacă această încuviinţare priveşte numele de familie purtat de părinte la naşterea copilului. La cerere, se poate aplica, la rubrica „MENŢIUNI“ din certificatul de naştere, menţiunea care se înscrie pe actul de naştere privind recunoaşterea şi încuviinţarea purtării numelui părintelui.

    2.6.2.5. Eliberarea certificatului de căsătorie al copilului minor şi major:
    Certificatul de căsătorie se completează cu numele de familie al părintelui soţului/soţiei, dobândit ca urmare a încuviinţării purtării numelui de familie, conform menţiunii. La cerere, se poate aplica, la rubrica „MENŢIUNI“ din certificatul de căsătorie, menţiunea care se înscrie pe actul de căsătorie privind recunoaşterea şi încuviinţarea purtării numelui părintelui soţului/soţiei.    2.7. Menţiuni privind stabilirea filiaţiei
    2.7.1. Menţiuni aplicate pe actele de stare civilă:
    2.7.1.1. Stabilirea filiaţiei în ţară:
    "Prin Sentinţa nr. ...... din ............. a Judecătoriei ............................................., definitivă la data de ......................., sa stabilit filiaţia faţă de ..........................................., C.N.P. (dacă este cetăţean român) ................, născut(ă) la data de .................... în ..............., jud./ţara ................., cu domiciliul în ....................., jud./ţara ............................., titularul urmând a purta numele de familie ................."

    2.7.1.2. Stabilirea filiaţiei în străinătate:
    a) „Prin Sentinţa nr. ...... din ............, ţara ......................, a Tribunalului ..........................., definitivă la data de ..............., au fost recunoscute efectele .......... nr. ....... din data de ..........., pronunţată de Judecătoria/Tribunalul ....................., loc. ............, ţara ..............., definitivă la data de ......................, prin care s-a stabilit filiaţia titularului faţă de ............................................................, C.N.P. (dacă este cetăţean român) ................, născut(ă) la data de ......... în .............., jud./ţara .............., cu domiciliul în ......................, jud./ţara ..............., titularul urmând a purta numele de familie ..........................“.
    b) „Prin .............. nr. ....... din .......... a ................................, ţara ...................., definitivă la data de ..............., s-a stabilit filiaţia titularului faţă de ..........................., C.N.P. (dacă este cetăţean român ).................., născut(ă) la data de ........... în ............., jud./ţara ................., cu domiciliul în .................., jud./ţara ..................., titularul urmând a purta numele de familie ........................... Menţiune înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ............../D.G.E.P.M.B. nr. ............ din .............“.
    Se generează următoarele menţiuni:


    2.7.1.3. - Menţiuni privind stabilirea filiaţiei soţului/soţiei, pe actul de căsătorie:
    a) Stabilirea filiaţiei în ţară:
    "Prin Sentinţa nr. ...... din ............. a Judecătoriei ..........................., definitivă la data de .........................., s-a stabilit filiaţia soţului/soţiei faţă de .........................., C.N.P. (dacă este cetăţean român) ..................., născut(ă) la data de ......... în ................., jud./ţara .................., cu domiciliul în ....................., jud./ţara .................., soţul/soţia urmând să poarte numele de familie avut înainte şi/sau după căsătorie .........................."

    b) Stabilirea filiaţiei în străinătate:
    b.1. „Prin Sentinţa nr. ...... din ............. a Tribunalului ..........................., definitivă la data de ............................, au fost recunoscute efectele ............... nr. ....... din data de .........., pronunţată de ....................., loc. ............, ţara ..............., definitivă la data de .............., prin care s-a stabilit filiaţia soţului/soţiei faţă de .............................., C.N.P. (dacă este cetăţean român) ................., născut(ă) la data de .................... în ................, jud./ţara ................, cu domiciliul în ......................, jud./ţara ................., soţul/soţia urmând să poarte numele de familie avut înainte şi/sau după căsătorie ..........................“
    b.2. „Prin .............. nr. ....... din .............. a .........................., ţara ...................., definitivă la data de ............................, sa stabilit filiaţia soţului/soţiei faţă de .............................., C.N.P. (dacă este cetăţean român) .........................., născut(ă) la data de ........... în ............, jud./ţara ............., cu domiciliul în ............., jud./ţara ..............., soţul/soţia urmând să poarte numele de familie avut înainte şi/sau după căsătorie ................ Menţiunea a fost înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......../D.G.E.P.M.B. cu nr. ............ din .............“.


    2.7.1.4. - Menţiuni privind stabilirea filiaţiei soţului/soţiei, pe actul de naştere al celuilalt soţ:
    a) Stabilirea filiaţiei în ţară:
    "Prin Sentinţa nr. ............ din ............ a Judecătoriei ..............., definitivă la data de ............................, s-a stabilit filiaţia soţului/soţiei faţă de ...................., C.N.P. (dacă este cetăţean român) ....., născut(ă) la data de ......... în .................., jud./ţara ................, cu domiciliul în ..........., jud./ţara ............., soţul/soţia ............ urmând să poarte numele de familie ................."

    b) Stabilirea filiaţiei în străinătate:
    b.1. „Prin Sentinţa nr. ...... din ............ a Tribunalului ..........................., definitivă la data de ............................, au fost recunoscute efectele ............. nr. ........ din data de ..........., pronunţată de Judecătoria/Tribunalul .................., loc. ............, ţara ..............., definitivă la data de ......................, prin care s-a stabilit filiaţia soţului/soţiei ................, faţă de ................................., C.N.P. (dacă este cetăţean român )...................., născut(ă) la data de ......... în ................., jud./ţara ......................, cu domiciliul în .........................., jud./ţara ........................., soţul/soţia urmând să poarte numele de familie ..........................“
    b.2. „Prin .............. nr. ........ din .......... a ........................, ţara ...................., definitivă la data de ............................, sa stabilit filiaţia soţului/soţiei faţă de ........................................., C.N.P. (dacă este cetăţean român) .................., născut(ă) la data de ............... în .........., jud./ţara .................., cu domiciliul în ................., jud./ţara ......................, soţul/soţia urmând să poarte numele de familie ..................... Menţiune înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......../D.G.E.P.M.B. cu nr. ............. din ..............“


    2.7.1.5. - Stabilirea filiaţiei părintelui, pe actul de naştere al copilului minor sau major la solicitarea acestuia:
    a) Stabilirea filiaţiei în ţară:
    "Prin Sentinţa nr. .............. din ............. a Judecătoriei ............, definitivă la data de ............................, s-a stabilit filiaţia tatălui/mamei titularului faţă de ................., C.N.P. (dacă este cetăţean român) ................., născut(ă) la data de .............. în ................, jud./ţara ................., cu domiciliul în ................, jud./ţara ......................, tatăl/mama titularului urmând să poarte numele de familie ................."

    b) Stabilirea filiaţiei în străinătate:
    b.1. „Prin Sentinţa nr. ....... din ............. a Tribunalului ..........................., definitivă la data de ............................, au fost recunoscute efectele .......... nr. ........ din data de ..........., pronunţată de ....................., Judecătoria/Tribunalul ............, loc. ............, ţara ..............., definitivă la data de ..............., prin care s-a stabilit filiaţia tatălui/mamei titularului faţă de ..................., C.N.P. (dacă este cetăţean român) .............., născut(ă) la data de .................. în ................, jud./ţara ................., cu domiciliul în ................, jud./ţara ...................., tatăl/mama titularului urmând să poarte numele de familie ..................“.
    b.2. „Prin .............. nr. ........ din .......... a ................................, ţara ...................., definitivă la data de ............................, sa stabilit filiaţia tatălui/mamei titularului faţă de .................., C.N.P. (dacă este cetăţean român) ................, născut(ă) la data de ................ în ..........., jud./ţara .................., cu domiciliul în ..............., jud./ţara ................, tatăl/mama titularului urmând să poarte numele de familie .................. Menţiune înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......../D.G.E.P.M.B. cu nr. ............. din .............“.


    2.7.1.6. - Stabilirea filiaţiei părintelui, pe actul de căsătorie al copilului minor sau major, la solicitarea acestuia:
    a) Stabilirea filiaţiei în ţară:
    "Prin Sentinţa nr. ........ din ................ a Judecătoriei ............., definitivă la data de ............................, s-a stabilit filiaţia tatălui/mamei soţului/soţiei faţă de ................., C.N.P. (dacă este cetăţean român) ..............., născut(ă) la data de ................. în ..................., jud./ţara ................... cu domiciliul în ............, jud./ţara ......................., tatăl/mama soţului/soţiei urmând să poarte numele de familie ....................................."

    b) Stabilirea filiaţiei în străinătate:
    b.1. „Prin Sentinţa nr. ....... din ............. a Tribunalului ..........................., definitivă la data de ............................, au fost recunoscute efectele .......... nr. ........ din data de .........., pronunţată de ...................., loc. ............, ţara ..............., definitivă la data de ..............., prin care s-a stabilit filiaţia tatălui/mamei soţului/soţiei faţă de ..............., C.N.P. (dacă este cetăţean român) ..................., născut(ă) la data de .................. în .................., jud./ţara ....................., cu domiciliul în ..................., jud./ţara ...................., tatăl/mama soţului/soţiei urmând să poarte numele de familie ................“.
    b.2. „Prin .............. nr. ........ din .......... a ......................., ţara ...................., definitivă la data de ............................, s-a stabilit filiaţia tatălui/mamei soţului/soţiei faţă de ..................., C.N.P. (dacă este cetăţean român) ........................., născut(ă) la data de ............... în ................., jud./ţara ....................., cu domiciliul în ..............., jud./ţara ................., tatăl/mama soţului/soţiei urmând să poarte numele de familie ................ Menţiune înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......../D.G.E.P.M.B. cu nr. ............. din .............“.    2.7.2. Menţiuni aplicate pe certificatele de stare civilă:
    2.7.2.1. Eliberarea certificatului de naştere al persoanei a cărei filiaţie a fost stabilită:
    Certificatul se eliberează obligatoriu cu rubricile privind numele de familie al titularului şi numele tatălui/mamei completate ca urmare a stabilirii filiaţiei. La cerere se poate aplica, la rubrica „MENŢIUNI“ din certificatul de naştere, menţiunea care se înscrie pe actul de naştere privind stabilirea filiaţiei.

    2.7.2.2. Eliberarea certificatului de căsătorie al persoanei a cărei filiaţie a fost stabilită:
    Certificatul se eliberează obligatoriu, la rubricile privind numele de familie înainte de căsătorie şi după căsătorie (dacă nu şi-a schimbat numele de familie după căsătorie), cu numele de familie al soţului/soţiei completate ca urmare a stabilirii filiaţiei faţă de mamă/tată, precum şi cu numele tatălui/mamei soţului/soţiei faţă de care s-a stabilit filiaţia. La cerere se poate aplica, la rubrica „MENŢIUNI“ din certificatul de căsătorie, menţiunea care se înscrie pe actul de căsătorie privind stabilirea filiaţiei.

    2.7.2.3. Eliberarea certificatului de naştere al celuilalt soţ:
    Certificatul de naştere al celuilalt soţ se completează, în cuprinsul menţiunii de căsătorie, cu numele de familie al soţului/soţiei conform menţiunii privind stabilirea filiaţiei, dacă se solicită certificat de naştere cu menţiunea privind căsătoria. La cerere se poate aplica, la rubrica „MENŢIUNI“ din certificatul de naştere, menţiunea care se înscrie pe actul de naştere privind stabilirea filiaţiei.

    2.7.2.4. Eliberarea certificatului de naştere al copilului minor sau major:
    Certificatul de naştere al copilului se completează, la rubricile referitoare la tată/mamă, cu numele de familie al părintelui conform menţiunii privind numele de familie al acestuia/acesteia ca urmare a stabilirii filiaţiei, dacă aceasta priveşte numele de familie purtat de părinte la naşterea copilului. La cerere se poate aplica, la rubrica „MENŢIUNI“ din certificatul de naştere, menţiunea care se înscrie pe actul de naştere privind stabilirea filiaţiei.

    2.7.2.5. Eliberarea certificatului de căsătorie al copilului minor sau major privind stabilirea filiaţiei:
    Certificatul de căsătorie se completează cu numele de familie al părintelui soţului/soţiei, dobândit ca urmare a stabilirii filiaţiei. La cerere se poate aplica, la rubrica „MENŢIUNI“ din certificatul de căsătorie, menţiunea care se înscrie pe actul de căsătorie privind stabilirea filiaţiei.    2.8. Menţiuni privind contestarea recunoaşterii maternităţii/paternităţii.
    2.8.1. Menţiuni aplicate pe actele de stare civilă:
    2.8.1.1. Contestarea recunoaşterii în ţară:
    "Prin Sentinţa nr. ........ din .......... a Judecătoriei .........................., definitivă la data de ............................, s-a admis contestarea recunoaşterii paternităţii/maternităţii titularului. Titularul va purta numele de familie .........................."

    2.8.1.2. Contestarea recunoaşterii în străinătate:
    a) „Prin Sentinţa nr. ....... din ............. a Tribunalului ..........................., definitivă la data de ............................, au fost recunoscute efectele .......... nr. ........ din data de ............, pronunţată de .............., loc. ............, ţara ..............., definitivă la data de ..............., prin care s-a admis contestarea recunoaşterii paternităţii/maternităţii titularului. Titularul va purta numele de familie ..........................“.
    b) „Prin .............. nr. ........ din .......... a ................................, ţara ..................., definitivă la data de ............................, sa admis contestarea recunoaşterii paternităţii/maternităţii titularului. Titularul va purta numele de familie .......................... Menţiune înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ............../D.G.E.P.M.B. nr. ............. din .............“.
    Se generează următoarele menţiuni:


    2.8.1.3. - Menţiuni privind contestarea recunoaşterii soţului/soţiei, pe actul de căsătorie:
    a) Contestarea recunoaşterii în ţară:
    "Prin Sentinţa nr. ....... din ............. a Judecătoriei ............................................., definitivă la data de ............................, sa admis contestarea recunoaşterii paternităţii/maternităţii soţului/soţiei, acesta/aceasta urmând a purta numele de familie înainte/după căsătorie .........................."

    b) Contestarea recunoaşterii în străinătate:
    b.1. „Prin Sentinţa nr. ....... din ............ a Tribunalului ..........................., definitivă la data de ............................, au fost recunoscute efectele .......... nr. ........ din data de ..........., pronunţată de ....................., loc. ............, ţara ..............., definitivă la data de ..............., prin care s-a admis contestarea recunoaşterii paternităţii/maternităţii soţului/soţiei, acesta/aceasta urmând a purta numele de familie înainte/după căsătorie ..........................“
    b.2. „Prin .............. nr. ........ din .......... a ......................, ţara ...................., definitivă la data de ............................, s-a admis contestarea recunoaşterii paternităţii/maternităţii soţului/soţiei, acesta/aceasta urmând a purta numele de familie ..................... Menţiune înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......../D.G.E.P.M.B. cu nr. ............. din .............“.


    2.8.1.4. - Menţiuni privind contestarea recunoaşterii soţului/soţiei, pe actul de naştere al celuilalt soţ:
    a) Contestarea recunoaşterii în ţară:
    "Prin Sentinţa nr. ..........., din ................. a Judecătoriei ............., definitivă la data de ............................, s-a admis contestarea recunoaşterii paternităţii/maternităţii soţului/soţiei, acesta/aceasta ................. urmând a purta numele de familie ................"

    b) Contestarea recunoaşterii în străinătate:
    b.1. „Prin Sentinţa nr. ....... din ............. a Tribunalului ..........................., definitivă la data de ............................, au fost recunoscute efectele .......... nr. ........ din data de ..........., pronunţată de ...................., loc. ............, ţara ..............., definitivă la data de ..............., prin care s-a admis contestarea recunoaşterii paternităţii/maternităţii soţului/soţiei ..............., acesta/aceasta .................. urmând a purta numele de familie ..........................“
    b.2. „Prin .............. nr. ........ din .......... a .............................., ţara ..................., definitivă la data de ............................, sa admis contestarea recunoaşterii paternităţii/maternităţii soţului/soţiei, acesta/aceasta ................. urmând a purta numele de familie ..................... Menţiune înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......../D.G.E.P.M.B. cu nr. ............. din ............“.


    2.8.1.5. - Contestarea recunoaşterii părintelui, pe actul de naştere al copilului minor sau major, la solicitarea acestuia:
    a) Contestarea recunoaşterii în ţară:
    "Prin Sentinţa nr. ........... din .................. a Judecătoriei ............., definitivă la data de ............................, s-a admis contestarea recunoaşterii paternităţii/maternităţii tatălui/mamei titularului. Tatăl/Mama titularului va purta numele de familie .................."

    b) Contestarea recunoaşterii în străinătate:
    b.1. „Prin Sentinţa nr. ....... din ............. a Tribunalului ..........................., definitivă la data de ............................, au fost recunoscute efectele .......... nr. ........ din data de ..........., pronunţată de ....................., loc. ............, ţara ..............., definitivă la data de ..............., prin care s-a admis contestarea recunoaşterii paternităţii/maternităţii tatălui/mamei titularului. Tatăl/Mama titularului va purta numele de familie ....................“
    b.2. „Prin .............. nr. ........ din .......... a ................................, ţara ...................., definitivă la data de ............................, sa admis contestarea recunoaşterii paternităţii/maternităţii tatălui/mamei titularului. Tatăl/Mama titularului va purta numele de familie .................. Menţiune înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......../D.G.E.P.M.B. cu nr. ............. din ............“.


    2.8.1.6. - Contestarea recunoaşterii părintelui, pe actul de căsătorie al copilului minor sau major:
    a) Contestarea recunoaşterii în ţară:
    "Prin Sentinţa nr. ........... din ............. a Judecătoriei ..............., definitivă la data de ............................, s-a admis contestarea recunoaşterii paternităţii/maternităţii tatălui/mamei soţului/soţiei. Tatăl/Mama soţului/soţiei va purta numele de familie .................."

    b) Contestarea recunoaşterii în străinătate:
    b.1. „Prin Sentinţa nr. ....... din ............. a Tribunalului ..........................., definitivă la data de ............................, au fost recunoscute efectele .......... nr. ........ din data de ..........., pronunţată de ...................., loc. ............, ţara ..............., definitivă la data de ..............., prin care s-a admis contestarea recunoaşterii paternităţii/maternităţii tatălui/mamei soţului/soţiei. Tatăl/Mama soţului/soţiei va purta numele de familie ...................“
    b.2. „Prin .............. nr. ........ din .......... a ................................, ţara ...................., definitivă la data de ............................, sa admis contestarea recunoaşterii paternităţii/maternităţii tatălui/mamei soţului/soţiei. Tatăl/Mama soţului/soţiei va purta numele de familie ................... Menţiune înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......../D.G.E.P.M.B. cu nr. ............. din ............“.    2.8.2. Menţiuni aplicate pe certificatele de stare civilă:
    2.8.2.1. Eliberarea certificatului de naştere al persoanei a cărei recunoaştere a fost contestată:
    Certificatul se eliberează obligatoriu cu rubricile privind numele de familie al titularului conform menţiunii privind contestarea recunoaşterii, iar rubricile privind tatăl/mama nu se completează.
    La cerere se poate aplica, la rubrica „MENŢIUNI“ din certificatul de naştere, menţiunea care se înscrie pe actul de naştere privind contestarea recunoaşterii.

    2.8.2.2. Eliberarea certificatului de căsătorie al persoanei a cărei recunoaştere este contestată:
    Certificatul se eliberează obligatoriu la rubricile privind numele de familie înainte de căsătorie şi după căsătorie (dacă nu şi-a schimbat numele de familie după căsătorie), cu numele de familie al soţului/soţiei completate ca urmare a contestării recunoaşterii, iar rubricile privind numele tatălui/mamei soţului/soţiei nu se completează.
    La cerere se poate aplica, la rubrica „MENŢIUNI“ din certificatul de căsătorie, menţiunea privind contestarea recunoaşterii.

    2.8.2.3. Eliberarea certificatului de naştere al celuilalt soţ:
    Certificatul de naştere al celuilalt soţ se completează, în cuprinsul menţiunii de căsătorie, cu numele de familie al soţului/soţiei conform menţiunii privind contestarea recunoaşterii, dacă se solicită certificat de naştere cu menţiunea privind căsătoria. La cerere se poate aplica, la rubrica „MENŢIUNI“ din certificatul de naştere, menţiunea care se înscrie pe actul de naştere privind contestarea recunoaşterii.

    2.8.2.4. Eliberare certificat de naştere al copilului minor sau major:
    Certificatul de naştere al copilului se completează, la rubricile referitoare la tată/mamă, cu numele de familie al părintelui conform menţiunii privind numele de familie al acestuia/acesteia ca urmare a contestării recunoaşterii, dacă aceasta priveşte numele de familie purtat de părinte la naşterea copilului. La cerere se poate aplica, la rubrica „MENŢIUNI“ din certificatul de naştere, menţiunea care se înscrie pe actul de naştere privind contestarea recunoaşterii.

    2.8.2.5. Eliberarea certificatului de căsătorie al copilului minor sau major (la solicitare pe actul de naştere):
    Certificatul de căsătorie se completează cu numele de familie al părintelui soţului/soţiei, stabilit ca urmare a contestării recunoaşterii. La cerere se poate aplica, la rubrica „MENŢIUNI“ din certificatul de căsătorie, menţiunea care se înscrie pe actul de căsătorie privind contestarea recunoaşterii.    2.9. Menţiuni privind contestarea filiaţiei
    2.9.1. Menţiuni aplicate pe actele de stare civilă:
    2.9.1.1. Contestarea filiaţiei în ţară:
    "Prin Sentinţa nr. ........ din .......... a Judecătoriei .......................... ........................., definitivă la data de ............................, s-a admis contestarea filiaţiei titularului faţă de tată/mamă. Titularul va purta numele de familie .........................."

    2.9.1.2. Contestarea filiaţiei în străinătate:
    a) „Prin Sentinţa nr. ....... din ............. a Tribunalului .........................., definitivă la data de ............................, au fost recunoscute efectele .......... nr. ........ din data de ............, pronunţată de .............., loc. ..........., ţara .............., definitivă la data de ..............., prin care s-a admis contestarea filiaţiei titularului faţă de tată/mamă. Titularul va purta numele de familie ..........................“
    b) „Prin .............. nr. ........ din .......... a .............................., ţara .................., definitivă la data de ............................, s-a admis contestarea filiaţiei titularului faţă de tată/mamă. Titularul va purta numele de familie .......................... Menţiune înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P ................/D.G.E.P.M.B. nr. ............. din .............“.
    Se generează următoarele menţiuni:


    2.9.1.3. - Menţiuni privind contestarea filiaţiei soţului/soţiei, pe actul de căsătorie:
    a) Contestarea filiaţiei în ţară:
    "Prin Sentinţa nr. ....... din ............. a Judecătoriei ............................................, definitivă la data de ............................, sa admis contestarea filiaţiei soţului/soţiei faţă de tată/mamă. Soţul/Soţia va purta numele de familie înainte/după căsătorie .........................."

    b) Contestarea filiaţiei în străinătate:
    b.1. „Prin Sentinţa nr. ....... din ............. a Tribunalului .........................., definitivă la data de ............................, au fost recunoscute efectele .......... nr. ........ din data de .........., pronunţată de ...................., loc. ............, ţara .............., definitivă la data de ..............., prin care s-a admis contestarea filiaţiei soţului/soţiei faţă de tată/mamă. Soţul/Soţia va purta numele de familie avut înainte/după căsătorie ..........................“
    b.2. „Prin .............. nr. ........ din .......... a ......................, ţara ..................., definitivă la data de ............................, s-a admis contestarea filiaţiei soţului/soţiei faţă de tată/mamă. Soţul/Soţia va purta numele de familie avut înainte/după căsătorie ...................... Menţiune înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......../D.G.E.P.M.B. cu nr. ............. din .............“.


    2.9.1.4. - Menţiuni privind contestarea filiaţiei soţului/soţiei, pe actul de naştere al celuilalt soţ:
    a) Contestarea filiaţiei în ţară:
    "Prin Sentinţa nr. .............. din ................a Judecătoriei ..........., definitivă la data de ............................, s-a admis contestarea filiaţiei soţului/soţiei ...................faţă de tată/mamă. Soţul/Soţia ............... va purta numele de familie .........................."

    b) Contestarea filiaţiei în străinătate:
    b.1. „Prin Sentinţa nr. ....... din .............a Tribunalului .........................., definitivă la data de ............................, au fost recunoscute efectele .......... nr. ........ din data de .........., pronunţată de ...................., loc. ..........., ţara .............., definitivă la data de ..............., prin care s-a admis contestarea filiaţiei soţului/soţiei ................... faţă de tată/mamă. Soţul/Soţia ................ va purta numele de familie ..........................“
    b.2. „Prin .............. nr. ........ din .......... a ................................ ţara .................... definitivă la data de ............................, sa admis contestarea filiaţiei soţului/soţiei ............... faţă de tată/mamă. Soţul/Soţia ....................... va purta numele de familie .......................... Menţiune înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......../D.G.E.P.M.B. cu nr. ............. din .............“.


    2.9.1.5. - Contestarea filiaţiei părintelui, pe actul de naştere al copilului minor sau major, la solicitarea acestuia:
    a) Contestarea filiaţiei în ţară:
    "Prin Sentinţa nr. ............ din ............... a Judecătoriei ............., definitivă la data de ......................, s-a admis contestarea filiaţiei tatălui/mamei titularului faţă de tată/mamă. Tatăl/Mama titularului va purta numele de familie .................."

    b) Contestarea filiaţiei în străinătate:
    b.1. „Prin Sentinţa nr. ....... din ............. a Tribunalului .........................., definitivă la data de .........................., au fost recunoscute efectele .......... nr. ........ din data de ........., pronunţată de ...................., loc. ..........., ţara .............., definitivă la data de ..............., prin care s-a admis contestarea filiaţiei tatălui/mamei titularului faţă de tată/mamă. Tatăl/Mama titularului va purta numele de familie ....................“
    b.2. „Prin .............. nr. ........ din .......... a ..............................., ţara ..................., definitivă la data de ............................, sa admis contestarea filiaţiei tatălui/mamei titularului faţă de tată/mamă. Tatăl/Mama titularului va purta numele de familie ................. Menţiune înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......../D.G.E.P.M.B. cu nr. ............. din .............“.


    2.9.1.6. - Contestarea filiaţiei părintelui, pe actul de căsătorie al copilului minor sau major:
    a) Contestarea filiaţiei în ţară:
    "Prin Sentinţa nr. ............. din ............ a Judecătoriei .............., definitivă la data de ............................, s-a admis contestarea filiaţiei tatălui/mamei soţului/soţiei faţă de tată/mamă. Tatăl/Mama soţului/soţiei va purta numele de familie ................"

    b) Contestarea filiaţiei în străinătate:
    b.1. „Prin Sentinţa nr. ....... din ............. a Tribunalului .........................., definitivă la data de ............................, au fost recunoscute efectele .......... nr. ........ din data de .........., pronunţată de ...................., loc. ............, ţara .............., definitivă la data de ..............., prin care s-a admis contestarea filiaţiei tatălui/mamei soţului/soţiei faţă de tată/mamă. Tatăl/Mama soţului/soţiei va purta numele de familie ............“
    b.2. „Prin .............. nr. ........ din .......... a ..............................., ţara ..................., definitivă la data de ............................, sa admis contestarea filiaţiei tatălui/mamei soţului/soţiei faţă de tată/mamă. Tatăl/Mama soţului/soţiei va purta numele de familie ................ Menţiune înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......../D.G.E.P.M.B. cu nr. ............. din .............“.    2.9.2. Menţiuni aplicate pe certificatele de stare civilă:
    2.9.2.1. Eliberarea certificatului de naştere al persoanei a cărei filiaţie a fost contestată:
    Certificatul se eliberează obligatoriu cu rubricile privind numele de familie al titularului conform menţiunii privind contestarea filiaţiei, iar rubricile privind tatăl/mama nu se completează.
    La cerere se poate aplica, la rubrica „MENŢIUNI“ din certificatul de naştere, menţiunea care se înscrie pe actul de naştere al persoanei a cărei filiaţie a fost contestată.

    2.9.2.2. Eliberarea certificatului de căsătorie al persoanei a cărei filiaţie a fost contestată:
    Certificatul se eliberează obligatoriu la rubricile privind numele de familie înainte de căsătorie şi după căsătorie (dacă nu şi-a schimbat numele de familie după căsătorie), cu numele de familie al soţului/soţiei completate ca urmare a contestării filiaţiei, iar rubricile privind numele tatălui/mamei soţului/soţiei nu se completează.
    La cerere se poate aplica, la rubrica „MENŢIUNI“ din certificatul de căsătorie, menţiunea privind contestarea filiaţiei.

    2.9.2.3. Eliberarea certificatului de naştere al celuilalt soţ:
    Certificatul de naştere al celuilalt soţ se completează, în cuprinsul menţiunii de căsătorie, cu numele de familie al soţului/soţiei conform menţiunii privind contestarea filiaţiei, dacă se solicită certificat de naştere cu menţiunea privind căsătoria. La cerere se poate aplica, la rubrica „MENŢIUNI“ din certificatul de naştere, menţiunea care se înscrie pe actul de naştere privind contestarea filiaţiei.

    2.9.2.4. Eliberare certificat de naştere al copilului minor sau major:
    Certificatul de naştere al copilului se completează, la rubricile referitoare la tată/mamă, cu numele de familie al părintelui conform menţiunii privind numele de familie al acestuia/acesteia ca urmare a contestării filiaţiei, dacă aceasta priveşte numele de familie purtat de părinte la naşterea copilului. La cerere se poate aplica, la rubrica „MENŢIUNI“ din certificatul de naştere, menţiunea care se înscrie pe actul de naştere privind contestarea filiaţiei.

    2.9.2.5. Eliberarea certificatului de căsătorie al copilului minor sau major:
    Certificatul de căsătorie se completează cu numele de familie al părintelui soţului/soţiei, stabilit ca urmare a contestării filiaţiei. La cerere se poate aplica, la rubrica „MENŢIUNI“ din certificatul de căsătorie, menţiunea care se înscrie pe actul de căsătorie privind contestarea filiaţiei.    2.10. Menţiuni privind tăgada paternităţii
    2.10.1. Menţiuni aplicate pe actele de stare civilă:
    2.10.1.1. Tăgada paternităţii în ţară:
    "Prin Sentinţa nr. ....... din ................. a Judecătoriei ....................................., definitivă la data de ............................, sa stabilit că .................................................. nu este tatăl copilului. Titularul va purta numele de familie .........................."

    2.10.1.2. Tăgada paternităţii în străinătate:
    a) „Prin Sentinţa nr. ....... din ............. a Tribunalului .........................., definitivă la data de ............................, au fost recunoscute efectele .......... nr. ........ din data de ............. a Judecătoriei/Tribunalului ................., loc. ............, ţara .............., definitivă la data de ..............., prin care s-a stabilit că....................... nu este tatăl copilului. Titularul va purta numele de familie ..........................“
    b) „Prin .............. nr. ........ din .......... a ..............................., ţara .................., definitivă la data de ............................, sa stabilit că ....................... nu este tatăl copilului. Titularul va purta numele de familie ..................... Menţiune înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ........../D.G.E.P.M.B. nr. ............ din .............“
    c) „Prin Sentinţa nr. .......... din ............. a Judecătoriei/Tribunalului ........................... din (ţara) ...................., definitivă la data de ............................, recunoscută prin Sentinţa nr. ..... din .......a Tribunalului ................., definitivă la data de ..............., sa stabilit că ......................., soţul mamei, nu este tatăl copilului.“
    d) „Prin Sentinţa nr. .......... din ............. a Judecătoriei/Tribunalului ........................ din (ţara) ......................., definitivă la data de ............................, s-a stabilit că ......................., soţul mamei, nu este tatăl copilului. Titularul va purta numele de familie ..................... Menţiune înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ................../D.G.E.P.M.B. nr. ............ din .............“.
    Se generează următoarele menţiuni:


    2.10.1.3. - Menţiuni privind tăgada paternităţii soţului/soţiei, pe actul de căsătorie:
    a) Tăgada paternităţii în ţară:
    "Prin Sentinţa nr. ....... din ............. a Judecătoriei ............................................, definitivă la data de ............................, sa stabilit că ....................... nu este tatăl soţului/soţiei. Soţul/Soţia va purta numele de familie înainte şi/sau căsătorie .........................."

    b) Tăgada paternităţii în străinătate:
    b.1. „Prin Sentinţa nr. ....... din ............. a Tribunalului .........................., definitivă la data de ............................, au fost recunoscute efectele .......... nr. ........ din data de .........., pronunţată de ..................., loc. ............, ţara .............., definitivă la data de ..............., prin care s-a stabilit că ....................... nu este tatăl soţului/soţiei. Soţul/Soţia va purta numele de familie avut înainte şi/sau căsătorie ..........................“
    b.2. „Prin .............. nr. ........ din .......... a ..............................., ţara ..................., definitivă la data de ............................, sa stabilit că ....................... nu este tatăl soţului/soţiei. Soţul/Soţia va purta numele de familie avut înainte şi/sau căsătorie .......................... Menţiune înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......../D.G.E.P.M.B. cu nr. ............. din .............“.


    2.10.1.4. - Menţiuni privind tăgada paternităţii soţului/soţiei, pe actul de naştere al celuilalt soţ:
    a) Tăgada paternităţii în ţară:
    "Prin Sentinţa nr. ................din ............ a Judecătoriei..........., definitivă la data de ............................, s-a stabilit că ....................... nu este tatăl soţului/soţiei. Soţul/Soţia ............... va purta numele de familie .........................."

    b) Tăgada paternităţii în străinătate:
    b.1. „Prin Sentinţa nr. ....... din ............. a Tribunalului .........................., definitivă la data de ............................, au fost recunoscute efectele .......... nr. ........ din data de .........., pronunţată de ...................., loc. ............, ţara .............., definitivă la data de ..............., prin care s-a stabilit că ....................... nu este tatăl soţului/soţiei. Soţul/Soţia ................ va purta numele de familie ..........................“
    b.2. „Prin .............. nr. ........ din .......... a ..............................., ţara ..................., definitivă la data de ............................, sa stabilit că ....................... nu este tatăl soţului/soţiei. Soţul/soţia ....................... va purta numele de familie .......................... Menţiune înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......../D.G.E.P.M.B. cu nr. ............. din ............“.


    2.10.1.5. - Tăgada paternităţii părintelui, pe actul de naştere al copilului minor sau major, la solicitarea acestuia:
    a) Tăgada paternităţii în ţară:
    "Prin Sentinţa nr. ............ din .............. a Judecătoriei .............., definitivă la data de ............................, a fost tăgăduită paternitatea tatălui/mamei titularului. Tatăl/Mama titularului ............... va purta numele de familie .........................."

    b) Tăgada paternităţii în străinătate:
    b.1. „Prin Sentinţa nr. ....... din ............., a Tribunalului .........................., definitivă la data de ............................, au fost recunoscute efectele .......... nr. ........ din data de .........., pronunţată de ...................., loc. ............, ţara .............., definitivă la data de ..............., prin care a fost tăgăduită paternitatea tatălui/mamei titularului. Tatăl/Mama titularului ............... va purta numele de familie ..........................“
    b.2. „Prin .............. nr. ........ din .......... a ..............................., ţara ..................., definitivă la data de ............................, a fost tăgăduită paternitatea tatălui/mamei titularului. Tatăl/Mama titularului ............... va purta numele de familie .......................... Menţiune înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......../D.G.E.P.M.B. cu nr. ............. din .............“.


    2.10.1.6. - Tăgada paternităţii părintelui, pe actul de căsătorie al copilului minor sau major:
    a) Tăgada paternităţii în ţară:
    "Prin Sentinţa nr. .............. din ................ a Judecătoriei .............., definitivă la data de ............................, a fost tăgăduită paternitatea tatălui/mamei soţului/soţiei. Tatăl/Mama soţului/soţiei va purta numele de familie ..............."

    b) Tăgada paternităţii în străinătate:
    b.1. „Prin Sentinţa ............. nr. ....... din ............ a Tribunalului .........................., definitivă la data de ............................, au fost recunoscute efectele .......... nr. ........ din data de .........., pronunţată de ..................., loc. ............, ţara .............., definitivă la data de ..............., prin care a fost tăgăduită paternitatea tatălui/mamei soţului/soţiei. Tatăl/Mama soţului/soţiei va purta numele de familie ...............“
    b.2. „Prin .............. nr. ........ din .......... a ..................., ţara ..................., definitivă la data de ............................, a fost tăgăduită paternitatea tatălui/mamei soţului/soţiei. Tatăl/Mama soţului/soţiei va purta numele de familie .................................. Menţiune înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......../D.G.E.P.M.B. cu nr. ............. din .............“.    2.10.2. Menţiuni aplicate pe certificatele de stare civilă:
    2.10.2.1. Eliberarea certificatului de naştere al persoanei a cărei filiaţie faţă de tatăl din căsătorie a fost tăgăduită:
    Certificatul se eliberează obligatoriu cu rubricile privind numele de familie al titularului conform menţiunii privind tăgada paternităţii titularului, iar rubricile privind tatăl nu se completează.
    La cerere se poate aplica, la rubrica „MENŢIUNI“ din certificatul de naştere, menţiunea care se înscrie pe actul de naştere privind tăgada paternităţii.

    2.10.2.2. Eliberarea certificatului de căsătorie persoanei a cărei filiaţie faţă de tatăl din căsătorie a fost tăgăduită:
    Certificatul se eliberează obligatoriu la rubricile privind numele de familie înainte de căsătorie şi după căsătorie (dacă nu şi-a schimbat numele de familie după căsătorie) cu numele de familie al soţului/soţiei completate ca urmare a acţiunii privind tăgada paternităţii soţului/soţiei, iar rubricile privind numele tatălui soţului/soţiei nu se completează. La cerere se poate aplica, la rubrica „MENŢIUNI“ din certificatul de căsătorie, menţiunea care se înscrie pe actul de căsătorie privind tăgada paternităţii soţului/soţiei.

    2.10.2.3. Eliberarea certificatului de naştere al celuilalt soţ:
    Certificatul de naştere al celuilalt soţ se completează, în cuprinsul menţiunii de căsătorie, cu numele de familie al soţului/soţiei conform menţiunii privind tăgada paternităţii soţului/soţiei, dacă se solicită certificat de naştere cu menţiunea privind căsătoria. La cerere se poate aplica, la rubrica „MENŢIUNI“ din certificatul de naştere, menţiunea care se înscrie pe actul de naştere privind tăgada paternităţii soţului/soţiei.

    2.10.2.4. Eliberare certificat de naştere al copilului minor sau major:
    Certificatul de naştere al copilului se completează, la rubricile referitoare la tată, cu numele de familie al părintelui conform menţiunii privind tăgada paternităţii tatălui/mamei, dacă aceasta priveşte numele de familie purtat de părinte la naşterea copilului. La cerere se poate aplica, la rubrica „MENŢIUNI“ din certificatul de naştere, menţiunea care se înscrie pe actul de naştere privind tăgada paternităţii tatălui/mamei.

    2.10.2.5. Eliberarea certificatului de căsătorie al copilului minor sau major:
    Certificatul de căsătorie se completează cu numele de familie al părintelui soţului/soţiei, stabilit ca urmare a tăgăduirii filiaţiei faţă de tatăl din căsătorie. La cerere se poate aplica, la rubrica „MENŢIUNI“ din certificatul de căsătorie, menţiunea care se înscrie pe actul de căsătorie privind tăgada paternităţii tatălui/mamei soţului/soţiei.    2.11. Menţiuni privind stabilirea numelui de familie
    2.11.1. Menţiuni aplicate pe actele de stare civilă:
    Nume de familie stabilit de instanţă (ex: în lipsa acordului părinţilor, ulterior acţiunii de tăgada paternităţii, contestarea recunoaşterii, stabilirea filiaţiei, instanţa se pronunţă cu privire la numele de familie al persoanei):
    2.11.1.1. Stabilire nume de familie în ţară:
    "Prin Sentinţa nr. ....... din ............................. a Judecătoriei ............................, definitivă la data de ............................, sa stabilit ca titularul să poarte numele de familie ..............................................."

    2.11.1.2. Stabilire nume de familie în străinătate:
    a) „Prin Sentinţa nr. .......... din ............. a Judecătoriei/Tribunalului ............................ din (ţara) ....................., definitivă la data de ............................, recunoscută prin Sentinţa nr. ..... din ........... a Tribunalului ................., definitivă la data de ...............“ s-a stabilit ca titularul să poarte numele de familie ...............................................“
    b) „Prin Sentinţa nr. .......... din ............. a Judecătoriei/Tribunalului ......................... din (ţara) ........................., definitivă la data de ............................, s-a stabilit ca titularul să poarte numele de familie ............................................... Menţiune înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ................/D.G.E.P.M.B. nr. ............. din .............“.
    Se generează următoarele menţiuni:


    2.11.1.3. - Menţiuni de stabilire a numelui de familie, pe actul de căsătorie:
    a) Stabilirea numelui de familie al soţului/soţiei, în ţară:
    "Prin Sentinţa nr. .....................din .................. a Judecătoriei .............., definitivă la data de ............................, s-a stabilit ca soţul/soţia să poarte numele de familie ............................"

    b) Stabilirea numelui de familie al soţului/soţiei, în străinătate:
    b.1. „Prin Sentinţa nr. ......... din ............. a Judecătoriei/Tribunalului ........................... din (ţara) ..................., definitivă la data de ............................, recunoscută de Tribunalul ...................... prin Sentinţa nr. .... din ......, definitivă la data de .................., s-a stabilit ca soţul/soţia să poarte numele de familie ...............................................“
    b.2. „Prin Sentinţa nr. ......... din ............. a Judecătoriei/Tribunalului ................. din (ţara) .........................., definitivă la data de ............................, s-a stabilit ca soţul/soţia să poarte numele de familie ............................................... Menţiune înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......../D.G.E.P.M.B. cu nr. ............ din ............. .“


    2.11.1.4. - Menţiuni de stabilire a numelui de familie, pe actul de naştere al celuilalt soţ:
    a) Stabilirea numelui de familie al soţului/soţiei, în ţară:
    "Prin Sentinţa nr. .......... din ........... a Judecătoriei ..........................., definitivă la data de ............................, s-a stabilit ca soţul/soţia .................. să poarte numele de familie ..................."

    b) Stabilirea numelui de familie al soţului/soţiei, în străinătate:
    b.1. „Prin Sentinţa nr. ......... din ............. a Judecătoriei/Tribunalului .......................... din (ţara) ....................., definitivă la data de ............................, recunoscută de Tribunalul ................. prin Sentinţa nr. .... din ...................., definitivă la data de ..............., s-a stabilit ca soţul/soţia ............... să poarte numele de familie ...............................................“
    b.2. „Prin Sentinţa nr. ......... din ............. a Judecătoriei/Tribunalului ............................. din (ţara) ..................., definitivă la data de ............................, s-a stabilit ca soţul/soţia ....................... să poarte numele de familie ............................................... Menţiune înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......../D.G.E.P.M.B. cu nr. ............ din ............. .“


    2.11.1.5. - Menţiuni de stabilire a numelui de familie al părintelui, pe actul de naştere al copilului minor sau major, la solicitarea acestuia:
    a) Stabilirea numelui de familie al părintelui, în ţară:
    "Prin Sentinţa nr. ............. din ............... a Judecătoriei ..............., definitivă la data de ............................, s-a stabilit ca tatăl/mama titularului.................. să poarte numele de familie ..................."

    b) Stabilirea numelui de familie al părintelui, în străinătate:
    b.1. „Prin Sentinţa nr. ......... din ............. a Judecătoriei/Tribunalului ........................ din (ţara) ......................, definitivă la data de ......................, recunoscută de Tribunalul ....................... prin Sentinţa nr. .... din ..................., definitivă la data de ..............., s-a stabilit ca tatăl/mama titularului ............... să poarte numele de familie ...............................................“
    b.2. „Prin Sentinţa nr. ......... din ............. a Judecătoriei/Tribunalului ............................ din (ţara) ...................., definitivă la data de ........................, s-a stabilit ca tatăl/mama titularului....................... să poarte numele de familie ............................................... Menţiune înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......../D.G.E.P.M.B. cu nr. ............ din ............. .“


    2.11.1.6. Menţiuni de stabilire a numelui de familie al părintelui, pe actul de căsătorie al copilului minor şi major, la solicitarea acestuia:
    a) Stabilirea numelui de familie al părintelui, în ţară:
    "Prin Sentinţa nr. ............... din ........... a Judecătoriei ..........., definitivă la data de ............................, s-a stabilit ca tatăl/mama soţului/soţiei.................. să poarte numele de familie ................"

    b) Stabilirea numelui de familie al părintelui, în străinătate:
    b.1. „Prin Sentinţa nr. ......... din ............. a Judecătoriei/Tribunalului ......................... din (ţara) ....................., definitivă la data de ........................, recunoscută de Tribunalul ..................... prin Sentinţa nr. ......... din .............., definitivă la data de ..............., s-a stabilit ca tatăl/mama soţului/soţiei............... să poarte numele de familie ...............................................“
    b.2. „Prin Sentinţa nr. ......... din ............ a Judecătoriei/Tribunalului ........................... din (ţara) ...................., definitivă la data de ..................,. s-a stabilit ca tatăl/mama soţului/soţiei....................... să poarte numele de familie ............................................... Menţiune înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......../D.G.E.P.M.B. cu nr. ............ din ............. .“


    2.11.1.7. Numele de familie al copilului născut/conceput în timpul căsătoriei, stabilit prin acordul ulterior al părinţilor:
    a) „Prin declaraţia părinţilor înregistrată cu nr. ......... din ........., dată în faţa ofiţerului de stare civilă, s-a stabilit ca titularul să poarte numele de familie ..........“
    b) „Prin declaraţia părinţilor înregistrată cu nr. ......... din ......... de ofiţerul de stare civilă/Biroul notarial ................................., judeţul ............../Ambasada/Consulatul României la ............... s-a stabilit ca titularul să poarte numele de familie ........................... Menţiune înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......../D.G.E.P.M.B. cu nr. ............ din ............. .“
    c) „Prin declaraţia tatălui, numitul ..........................., înregistrată cu nr. ......... din ......... de ofiţerul de stare civilă/ Biroul notarial ............................., judeţul ............../Ambasada/Consulatul României la .............., şi declaraţia mamei, numita ........., înregistrată cu nr. ......... din ........... de ofiţerul de stare civilă/Biroul notarial ..................................., judeţul ............../Ambasada/Consulatul României la .............., s-a stabilit ca titularul să poarte numele de familie .......... Menţiune înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......../D.G.E.P.M.B. cu nr. ............ din ............. .“    2.11.2. Menţiuni aplicate pe certificatele de stare civilă:
    2.11.2.1. Eliberarea certificatului de naştere al persoanei pentru care instanţa a dispus cu privire la stabilirea numelui de familie:
    Certificatul se eliberează obligatoriu cu rubrica privind numele de familie al titularului completată ca urmare a stabilirii numelui de familie. La cerere, se poate aplica, la rubrica „MENŢIUNI“ din certificatul de naştere, menţiunea care se înscrie pe actul de naştere privind stabilirea numelui de familie.

    2.11.2.2. Eliberarea certificatului de căsătorie persoanei pentru care instanţa a dispus cu privire la stabilirea numelui de familie:
    Certificatul se eliberează obligatoriu cu rubricile privind numele de familie avut înainte de căsătorie şi după căsătorie (dacă nu şi-a schimbat numele de familie după căsătorie) completate cu numele de familie al soţului/soţiei dobândit ca urmare a stabilirii numelui de familie. La cererea titularului se poate aplica, la rubrica „MENŢIUNI“ din certificatul de căsătorie, menţiunea care se înscrie pe actul de căsătorie privind stabilirea numelui de familie.

    2.11.2.3. Eliberarea certificatului de naştere al celuilalt soţ:
    Certificatul de naştere al celuilalt soţ se completează, în cuprinsul menţiunii de căsătorie, cu numele de familie al soţului/soţiei conform menţiunii privind stabilirea numelui de familie al acestuia/acesteia, dacă se solicită certificat de naştere cu menţiunea privind căsătoria. La cerere, se poate aplica, la rubrica „MENŢIUNI“ din certificatul de naştere, menţiunea care se înscrie pe actul de naştere privind stabilirea numelui de familie al soţului/soţiei.

    2.11.2.4. Eliberarea certificatului de naştere al copilului minor sau major, la solicitarea acestuia:
    Certificatul de naştere al copilului se completează, la rubricile referitoare la tată/mamă, cu numele de familie al părintelui conform menţiunii privind stabilirea numelui de familie al acestuia/acesteia, dacă această stabilire priveşte numele de familie purtat de părinte la naşterea copilului. La cerere, se poate aplica, la rubrica „MENŢIUNI“ din certificatul de naştere, menţiunea care se înscrie pe actul de naştere privind stabilirea numelui de familie al părintelui.

    2.11.2.5. Eliberarea certificatului de căsătorie al copilului minor sau major:
    Certificatul de căsătorie se completează cu numele de familie al părintelui soţului/soţiei, dobândit ca urmare stabilirii numelui de familie, conform menţiunii. La cerere, se poate aplica, la rubrica „MENŢIUNI“ din certificatul de căsătorie, menţiunea care se înscrie pe actul de căsătorie privind stabilirea numelui de familie al părintelui soţului/soţiei.
    Notă: În situaţiile în care prin sentinţele privind recunoaşterea paternităţii/maternităţii, contestarea filiaţiei, tăgada paternităţii, contestarea recunoaşterii, stabilirea filiaţiei, instanţa nu se pronunţă şi în ceea ce priveşte numele de familie ale persoanelor în cauză, nu se generează menţiunile pe actul de naştere şi, după caz, de căsătorie al copilului minor sau major şi pe actul de naştere al celuilalt soţ. Rubrica privind numele de familie al titularului din cuprinsul menţiunilor care se aplică/se asociază pe actul de naştere şi de căsătorie de barează.    2.12. Menţiuni privind schimbarea sexului
    2.12.1. Menţiuni aplicate pe actul de stare civilă:
    2.12.1.1. Schimbarea sexului în ţară:
    a) „Prin Sentinţa nr. ............ din ........... a Judecătoriei ................., definitivă la data de ............................, s-a încuviinţat schimbarea sexului titularului din ............. în ............. Modificat CNP din ........... în ...........“
    b) „Prin Sentinţa nr. ............ din .......... a Judecătoriei ..............., definitivă la data de ............................, s-a încuviinţat schimbarea sexului titularului din ....... în ............ şi a prenumelui din ............ în ................... Modificat CNP din ........... în ...........“

    2.12.1.2. Schimbarea sexului în străinătate:
    a) „Prin Sentinţa nr. ......... din ............. a Judecătoriei/Tribunalului .......... din (ţara) ......, definitivă la data de ......................, recunoscută de Judecătoria/Tribunalul ................ prin Sentinţa nr. ....... din ......., definitivă la data de ..............., s-a încuviinţat schimbarea sexului titularului din ....... în ............. Modificat CNP din ........... în ...........“
    b) „Prin Sentinţa nr. ......... din ............. a Judecătoriei/Tribunalului ........................ din (ţara) ........................, definitivă la data de ............................, s-a încuviinţat schimbarea sexului titularului din ..................................... în ..................................... Modificat CNP din ......................... în ........................ Menţiune înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ............./D.G.E.P.M.B. nr. ............ din .............. .“
    c) „Prin Sentinţa nr. ......... din ............. a Judecătoriei/Tribunalului ............................... din (ţara) ...................., definitivă la data de ............................, recunoscută de Tribunalul ................ prin Sentinţa nr. .... din ................., definitivă la data de ..............., s-a încuviinţat schimbarea sexului titularului din .............................. în ............................... şi a prenumelui din ............................... în ........................ Modificat CNP din ............................ în ..............................“
    d) „Prin Sentinţa nr. ......... din ............. a Judecătoriei/Tribunalului .............................. din (ţara) ....................., definitivă la data de ............................, s-a încuviinţat schimbarea sexului titularului din ....................................... în .......................................... şi a prenumelui din ................................ în ..................................... Modificat CNP din ............................ în ............................ Menţiune înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. .........../D.G.E.P.M.B. nr. ............ din .............“
    Se generează următoarele menţiuni:


    2.12.1.3. Menţiuni privind schimbarea sexului şi/sau prenumelui soţului/soţiei pe actul de căsătorie:
    a) Schimbarea sexului în ţară:
    a.1. „Prin Sentinţa nr. ...... din ............. a Judecătoriei/Tribunalului .................................., definitivă la data de ......................, s-a încuviinţat schimbarea sexului soţului/soţiei din ....... în ............ Modificat CNP din ........... în ...........“
    a.2. „Prin Sentinţa nr. ...... din ............. a Judecătoriei ............................................, definitivă la data de ............................, s-a încuviinţat schimbarea sexului soţului/soţiei din ........................... în ..................... şi a prenumelui din ................... în ..................... Modificat CNP din ....................... în ............................“

    b) Schimbarea sexului în străinătate:
    b.1. „Prin Sentinţa nr. ...... din ............. a Tribunalului .........................., definitivă la data de ............................, au fost recunoscute efectele .......... nr. ....... din ........., pronunţată de ...................., loc. ..........., ţara .............., definitivă la data de ..............., prin care s-a încuviinţat schimbarea sexului soţului/soţiei din ....................... în ................... Modificat CNP din .............. în ...............“
    b.2. „Prin Sentinţa nr. ...... din ............. a Tribunalului ........................., definitivă la data de ............................, au fost recunoscute efectele .......... nr. ....... din ..........., pronunţată de ...................., loc. ..........., ţara .............., definitivă la data de ..............., prin care s-a încuviinţat schimbarea sexului soţului/soţiei din ..................... în .................. şi a prenumelui din ................ în .................. Modificat CNP din ........... în ...........“
    b.3. „Prin .............. nr. ....... din .......... a Judecătoriei/Tribunalului ................., ţara ................., definitivă la data de ................., s-a încuviinţat schimbarea sexului soţului/soţiei din ....................... în ....................... Modificat CNP din ................. în ................. Menţiune înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......../D.G.E.P.M.B. cu nr. ............ din ............. .“
    b.4. „Prin .............. nr. ....... din .......... a Judecătoriei/Tribunalului ..............................., ţara ..................., definitivă la data de ............................, s-a încuviinţat schimbarea sexului soţului/soţiei din ........................ în .......................... şi a prenumelui din .......................... în ............................. Modificat CNP din ........................ în ......................... Menţiune înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......../D.G.E.P.M.B. cu nr. ............ din ............. .“


    2.12.1.4. Menţiuni privind schimbarea sexului şi/sau prenumelui soţului/soţiei pe actul de naştere al celuilalt soţ:
    a) Schimbarea sexului în ţară:
    a.1. „Prin Sentinţa nr. ........... din ............ a Judecătoriei ............, definitivă la data de ............................, s-a încuviinţat schimbarea sexului soţului/soţiei din ....... în .............“
    a.2. „Prin Sentinţa nr. .......... din ............ a Judecătoriei .............., definitivă la data de ............................, s-a încuviinţat schimbarea sexului soţului/soţiei din ....... în ............ şi a prenumelui din .................... în .....................“

    b) Schimbarea sexului în străinătate:
    b.1. „Prin Sentinţa nr. ...... din ............. a Tribunalului ........................., definitivă la data de ............................, au fost recunoscute efectele .......... nr. ....... din data de .........., pronunţată de ...................., loc. ..........., ţara .............., definitivă la data de ..............., prin care s-a încuviinţat schimbarea sexului soţului/soţiei din ....... în .............“
    b.2. „Prin Sentinţa nr. ...... din ............. a Tribunalului .........................., definitivă la data de ............................, au fost recunoscute efectele .......... nr. ....... din data de .........., pronunţată de ...................., loc. ..........., ţara .............., definitivă la data de ..............., prin care s-a încuviinţat schimbarea sexului soţului/soţiei din ....... în ............şi a prenumelui din .......................... în .....................“
    b.3. „Prin .............. nr. ....... din .......... a Judecătoriei/Tribunalului ..............................., ţara ..................., definitivă la data de ............................, s-a încuviinţat schimbarea sexului soţului/soţiei din ....... în ............. Menţiune înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......../D.G.E.P.M.B. cu nr. ............ din ............. .“
    b.4. „Prin .............. nr. ....... din .......... a Judecătoriei/Tribunalului ..............................., ţara ..................., definitivă la data de ............................, s-a încuviinţat schimbarea sexului soţului/soţiei din ........................... în ....................... şi a prenumelui din .................. în .................... Menţiune înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......./D.G.E.P.M.B. cu nr. ....... din ............ .“


    2.12.1.5. Schimbarea sexului şi/sau a prenumelui părintelui, pe actul de naştere al copilului minor sau major, la solicitarea acestuia:
    a) Schimbarea sexului şi/sau în ţară:
    a.1. „Prin Sentinţa nr. ............... din ........... a Judecătoriei .........., definitivă la data de ............................, s-a încuviinţat schimbarea sexului tatălui/mamei titularului din ....... în ............ Modificat CNP din ........... în ............“
    a.2. „Prin Sentinţa nr. ............... din ........... a Judecătoriei .........., definitivă la data de ............................, s-a încuviinţat schimbarea sexului tatălui/mamei titularului din ....... în ............ şi a prenumelui din ............ în ...................... Modificat CNP din .......... în ...........“

    b) Schimbarea sexului şi/sau prenumelui în străinătate:
    b.1. „Prin Sentinţa nr. ...... din ............. a Tribunalului .........................., definitivă la data de ............................, au fost recunoscute efectele .......... nr. ....... din .........., pronunţată de ...................., loc. .........., ţara .............., definitivă la data de ..............., prin care s-a încuviinţat schimbarea sexului tatălui/mamei titularului din ....... în ............ Modificat CNP din ........... în ............“
    b.2. „Prin .............. nr. ....... din .......... a Judecătoriei/Tribunalului ..............................., ţara ..................., definitivă la data de ............................, s-a încuviinţat schimbarea sexului tatălui/mamei titularului din ............ în ............ Menţiune înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......../D.G.E.P.M.B. cu nr. ............ din ............. Modificat CNP din ........... în ...........“
    b.3. „Prin Sentinţa nr. ...... din ............. a Tribunalului .........................., definitivă la data de ............................, au fost recunoscute efectele .......... nr. ....... din .........., pronunţată de ...................., loc. .........., ţara .............., definitivă la data de ..............., prin care s-a încuviinţat schimbarea sexului tatălui/mamei titularului din ....... în ........... şi a prenumelui din ............ în ...................... Modificat CNP din ........... în ...........“
    b.4. „Prin .............. nr. ....... din .......... a Judecătoriei/Tribunalului ..............................., ţara ..................., definitivă la data de ............................, s-a încuviinţat schimbarea sexului tatălui/mamei titularului din ....... în ............ şi a prenumelui din ............ în ....................... Menţiune înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......./D.G.E.P.M.B. cu nr. ............ din ............. Modificat CNP din ........... în ...........“


    2.12.1.6. Schimbarea sexului şi/sau prenumelui părintelui pe actul de căsătorie al copilului minor sau major:
    a) Schimbarea sexului şi/sau prenumelui în ţară:
    a.1. „Prin Sentinţa nr. ......... din ............... a Judecătoriei ..................., definitivă la data de ............................, s-a încuviinţat schimbarea sexului tatălui/mamei soţului/soţiei din ....... în ............“
    a.2. „Prin Sentinţa nr. ......... din ............... a Judecătoriei ..................., definitivă la data de ............................, s-a încuviinţat schimbarea sexului tatălui/mamei soţului/soţiei din ............ în ............ şi a prenumelui din ............ în .......................“

    b) Schimbarea sexului şi/sau prenumelui în străinătate:
    b.1. „Prin Sentinţa nr. ...... din ............. a Tribunalului ........................., definitivă la data de ............................, au fost recunoscute efectele .......... nr. ....... din data de .........., pronunţată de ...................., loc. ..........., ţara .............., definitivă la data de ..............., prin care s-a încuviinţat schimbarea sexului tatălui/mamei soţului/soţiei din ............ în ............“
    b.2. „Prin .............. nr. ....... din .......... a Judecătoriei/Tribunalului ..............................., ţara ..................., definitivă la data de ............................, s-a încuviinţat schimbarea sexului tatălui/mamei soţului/soţiei din ............ în ............ Menţiune înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......../D.G.E.P.M.B. cu nr. ............ din ............. .“
    b.3. „Prin Sentinţa nr. ...... din ............. a Tribunalului ........................., definitivă la data de ............................, au fost recunoscute efectele .......... nr. ....... din data de .........., pronunţată de ...................., loc. ..........., ţara .............., definitivă la data de ..............., prin care s-a încuviinţat schimbarea sexului tatălui/mamei soţului/soţiei din ....... în ............ şi a prenumelui din ..................... în .......................“
    b.4. „Prin .............. nr. ....... din .......... a Judecătoriei/Tribunalului ..............................., ţara ..................., definitivă la data de ............................, s-a încuviinţat schimbarea sexului tatălui/mamei soţului/soţiei din ....... în ............ şi a prenumelui din .................... în .................... Menţiune înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ....../D.G.E.P.M.B. cu nr. ...... din ............ .“


    2.12.1.7. La rubrica „Certificate eliberate“ din actul de căsătorie se înscrie textul „NU SE VA MAI ELIBERA NICIUN CERTIFICAT/EXTRAS MULTILINGV“.

    2.12.2. Menţiuni aplicate pe certificatele de stare civilă:
    2.12.2.1. Eliberarea certificatului de naştere al persoanei ale cărei sex şi/sau prenume au fost schimbate:
    Certificatul se eliberează obligatoriu cu rubricile privind prenumele titularului, sexul şi CNP completate ca urmare a schimbării sexului şi/sau prenumelui. La cerere, se poate aplica, la rubrica „MENŢIUNI“ din certificatul de naştere, menţiunea care se înscrie pe actul de naştere privind schimbarea sexului şi/sau prenumelui.

    2.12.2.2. Eliberarea certificatului de naştere al celuilalt soţ:
    La cerere, se poate aplica, la rubrica „MENŢIUNI“ din certificatul de naştere, menţiunea care se înscrie pe actul de naştere privind schimbarea sexului şi/sau prenumelui soţului/soţiei.

    2.12.2.3. Eliberarea certificatului de naştere al copilului minor sau major, la solicitarea acestuia:
    Certificatul de naştere al copilului se completează, la rubrica referitoare la tată/mamă, cu prenumele părintelui conform menţiunii privind schimbarea prenumelui tatălui/mamei. La cerere, se poate aplica, la rubrica „MENŢIUNI“ din certificatul de naştere, după caz, următoarea menţiune:
    a) Schimbarea sexului în ţară:
    "Prin Sentinţa nr. ............. din ............. a Judecătoriei .............., definitivă la data de .................., s-a încuviinţat schimbarea prenumelui tatălui/mamei titularului din ............ în ......................"

    b) Schimbarea sexului în străinătate:
    b.1. „Prin Sentinţa nr. ...... din ............. a Tribunalului ......................, definitivă la data de ......................, au fost recunoscute efectele .......... nr. ....... din data de .........., pronunţată de ...................., loc. ............., ţara .............., definitivă la data de .................., prin care s-a încuviinţat schimbarea prenumelui tatălui/mamei din ............ în ......................“
    b.2. „Prin .............. nr. ....... din .......... a .............................., ţara ................, definitivă la data de ....................., s-a încuviinţat schimbarea prenumelui tatălui/mamei titularului din ............ în ....................... Menţiune înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......../D.G.E.P.M.B. cu nr. ............ din ............. .“    2.12.2.4. Eliberarea certificatului de căsătorie al copilului minor sau major:
    Certificatul de căsătorie se completează, la rubrica referitoare la tatăl/mamei soţului/soţiei, cu prenumele părintelui conform menţiunii privind schimbarea prenumelui tatălui/mamei soţului/soţiei. La cerere, se poate aplica, la rubrica „MENŢIUNI“ din certificatul de căsătorie, după caz, următoarea menţiune:
    a) Schimbarea sexului în ţară:
    "Prin Sentinţa nr. ........... din .................... a Judecătoriei ..............., definitivă la data de ............., s-a încuviinţat schimbarea prenumelui tatălui/mamei soţului/soţiei din ............ în ......................."

    b) Schimbarea sexului în străinătate:
    b.1. „Prin Sentinţa nr. ...... din ............. a Tribunalului ........................, definitivă la data de ...................., au fost recunoscute efectele .......... nr. ....... din data de .........., pronunţată de ...................., loc. ..........., ţara .............., definitivă la data de ..................., prin care s-a încuviinţat schimbarea prenumelui tatălui/mamei soţului/soţiei din ............ în .......................“
    b.2. „Prin .............. nr. ....... din .......... a ..............................., ţara ................, definitivă la data de ...................., s-a încuviinţat schimbarea prenumelui tatălui/mamei soţului/soţiei din ............ în ....................... Menţiune înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......../D.G.E.P.M.B. cu nr. ............ din ............. .“

    2.13. Menţiuni privind schimbarea numelui
    2.13.1. Menţiuni aplicate pe actele de stare civilă:
    2.13.1.1. Dispoziţia de schimbare a numelui se transmite la actul de naştere şi se înscrie, după caz, una din următoarele menţiuni:
    a) „Schimbat numele de familie de la naştere/după căsătorie/după desfacerea căsătoriei şi/sau prenumele din ...................... în ............... conform Dispoziţiei nr. .......................... din ....................... a preşedintelui Consiliului Judeţean ........../primarului general al mun. Bucureşti.“
    b) „Schimbat numele de familie al titularului actului şi al părinţilor, conform Dispoziţiei nr. ............... din ................ a preşedintelui Consiliului Judeţean ........./primarului general al mun. Bucureşti, după cum urmează: titularul, din ............... în ....................., tatăl, din ................ în ............., iar mama, din ....................................... în ...............................“
    c) „Schimbat numele de familie al titularului actului din ........ în ........, conform Dispoziţiei nr. .......... din ........ a preşedintelui Consiliului Judeţean ............./primarului general al municipiului Bucureşti, al tatălui titularului din ......... în ......., conform Dispoziţiei nr. .......... din ........ a preşedintelui Consiliului Judeţean ............./primarului general al municipiului Bucureşti, iar al mamei din ......... în ......, conform Dispoziţiei nr. .......... din ........ a preşedintelui Consiliului Judeţean ........./primarului general al municipiului Bucureşti.“
    d) „Schimbat numele de familie al tatălui titularului, conform Dispoziţiei nr. ............... din ............... a preşedintelui Consiliului Judeţean ........./primarului general al mun. Bucureşti, din ................ în ...............“
    e) „Schimbat numele de familie al mamei titularului, conform Dispoziţiei nr. ............... din ................ a preşedintelui Consiliului Judeţean........./primarului general al mun. Bucureşti, din .............. în ................“
    Se generează următoarele menţiuni:


    2.13.1.2. Menţiuni privind schimbarea numelui de familie şi/sau prenumelui pe actul de căsătorie:
    a) „Schimbat numele de familie de la naştere/după căsătorie/după desfacerea căsătoriei şi/sau prenumele soţului/soţiei, conform Dispoziţiei nr. ................. din .......................... a preşedintelui Consiliului Judeţean .........../primarului general al mun. Bucureşti, după cum urmează: soţul, din .......................... în .........................., iar soţia, din ........................ în .........................“
    b) „Schimbat numele de familie de la naştere/după căsătorie/după desfacerea căsătoriei şi/sau prenumele soţului/soţiei/fostului soţ/fostei soţii din ...................................... în .............................., conform Dispoziţiei nr. ............... din ........................ a preşedintelui Consiliului Judeţean............../primarului general al mun. Bucureşti.“
    c) „Schimbat numele de familie al soţului/soţiei şi al părinţilor soţului/soţiei, conform Dispoziţiei nr. ............... din ................ a preşedintelui Consiliului Judeţean........./primarului general al mun. Bucureşti, după cum urmează: soţul/soţia, din ............... în ....................., tatăl soţului/soţiei, din ................ în ............., iar mama soţului/soţiei, din ....................................... în ...............................“
    d) „Schimbat numele de familie al soţului/soţiei din ........ în ........, conform Dispoziţiei nr. .......... din ........ a preşedintelui Consiliului Judeţean .............../primarului general al municipiului Bucureşti, al tatălui soţului/soţiei din ......................... în ......................., conform Dispoziţiei nr. .......... din ........ a preşedintelui Consiliului Judeţean .........../primarului general al municipiului Bucureşti, iar al mamei soţului/soţiei din ............. în ..........., conform Dispoziţiei nr. ............ din ........... a preşedintelui Consiliului Judeţean ......../primarului general al municipiului Bucureşti.“

    2.13.1.3. Menţiuni privind schimbarea numelui de familie şi/sau prenumelui pe actul de naştere al celuilalt soţ:
    "Schimbat numele de familie de la naştere/după căsătorie/după desfacerea căsătoriei şi/sau prenumele soţului/soţiei din .................................. în ..............................., conform Dispoziţiei nr. ............... din ........................ a preşedintelui Consiliului Judeţean .........../primarului general al mun. Bucureşti."

    2.13.1.4. Menţiuni privind schimbarea numelui de familie şi/sau prenumelui pe actul de naştere al copilului minor sau major, la solicitarea acestuia:
    "Numele de familie şi/sau prenumele tatălui/mamei au/a fost schimbate/schimbat din ........................................... în ............................... prin Dispoziţia nr. ............... din ........................ a preşedintelui Consiliului Judeţean.........../primarului general al mun. Bucureşti."

    2.13.1.5. Menţiuni privind schimbarea numelui de familie şi/sau prenumelui pe actul de căsătorie al copilului minor sau major:
    a) „Schimbat numele de familie al tatălui/mamei soţului/soţiei din .................................... în .......................... şi prenumele din ................................ în ..................................., conform Dispoziţiei nr. ................................ din .................... a preşedintelui Consiliului Judeţean .........../primarului general al mun. Bucureşti.“
    b) „Schimbat numele de familie al tatălui/mamei soţului/soţiei, conform Dispoziţiei nr. ............... din ................ a preşedintelui Consiliului Judeţean ........./primarului general al mun. Bucureşti, după cum urmează: tatăl soţului/soţiei, din ................ în ............., iar mama soţului/soţiei, din ....................................... în ...............................“
    c) „Schimbat numele de familie al tatălui soţului/soţiei din ......... în ......, conform Dispoziţiei nr. .......... din ........ a preşedintelui Consiliului Judeţean ........../primarului general al municipiului Bucureşti, iar al mamei soţului/soţiei din ......... în ......, conform Dispoziţiei nr. .......... din ........ a preşedintelui Consiliului Judeţean ............./primarului general al municipiului Bucureşti.“


    2.13.2. Menţiuni aplicate pe certificatele de stare civilă:
    2.13.2.1. Eliberarea certificatului de naştere cu noul nume de familie şi/sau prenume:
    Certificatul de naştere se eliberează obligatoriu cu numele de familie (dacă schimbarea are efect asupra numelui de familie dobândit la naştere) şi/sau prenumele conform dispoziţiei de schimbare de nume pe cale administrativă. La cerere, se poate aplica, la rubrica „MENŢIUNI“ din certificatul de naştere, menţiunea care se înscrie pe actul de naştere privind schimbarea numelui pe cale administrativă.

    2.13.2.2. Eliberarea certificatului de căsătorie:
    Certificatul de căsătorie se eliberează având completată rubrica privind Numele de familie soţ/soţie, cu numele de familie de la naştere (astfel cum rezultă din actul de căsătorie), dacă se schimbă numele de familie după căsătorie, iar la rubrica Numele de familie după căsătorie se înscrie noul nume de familie, conform dispoziţiei de schimbare de nume pe cale administrativă. Dacă schimbarea are efect asupra numelui de familie dobândit la naştere, chiar dacă acesta este purtat după căsătorie sau divorţ, certificatul de căsătorie se eliberează având completate rubricile privind Numele de familie soţ/soţie, Numele de familie după căsătorie, precum şi numele de familie din cuprinsul menţiunii de divorţ ale soţului/soţiei care îşi schimbă numele de familie, cu noul nume de familie conform dispoziţiei de schimbare de nume pe cale administrativă.
    Dacă se schimbă prenumele pe cale administrativă, se eliberează certificatul de căsătorie cu noul prenume.
    La cerere, se poate aplica, la rubrica „MENŢIUNI“ din certificatul de căsătorie, menţiunea care se înscrie pe actul de căsătorie privind schimbarea numelui pe cale administrativă.

    2.13.2.3. Eliberarea certificatului de naştere al celuilalt soţ:
    Certificatul de naştere al celuilalt soţ se completează, în cuprinsul menţiunii de căsătorie, cu numele de familie şi/sau prenumele soţului/soţiei conform dispoziţiei de schimbare de nume de familie pe cale administrativă, dacă aceasta priveşte numele de familie al celuilalt soţ purtat după căsătorie, dacă se solicită certificat de naştere cu menţiunea privind căsătoria. La cerere, se poate aplica, la rubrica „MENŢIUNI“ din certificatul de naştere, menţiunea care se înscrie pe actul de naştere privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie şi/sau prenumelui soţului/soţiei.

    2.13.2.4. Eliberarea certificatului de naştere al copilului minor sau major, la solicitarea acestuia:
    Certificatul de naştere al copilului se completează, la rubricile referitoare la tată/mamă, cu numele de familie şi/sau prenumele părintelui conform dispoziţiei de schimbare de nume pe cale administrativă, dacă aceasta priveşte numele de familie purtat de părinte la naşterea copilului. La cerere, se poate aplica, la rubrica „MENŢIUNI“ din certificatul de naştere, menţiunea care se înscrie pe actul de naştere privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie şi/sau prenumelui părintelui.

    2.13.2.5. Eliberarea certificatului de căsătorie al majorului:
    Certificatul de căsătorie se completează cu numele de familie şi/sau prenumele părintelui soţului/soţiei, conform dispoziţiei de schimbare de nume pe cale administrativă, dacă aceasta priveşte numele de familie purtat de părinte la naşterea soţului/soţiei. La cerere, se poate aplica, la rubrica „MENŢIUNI“ din certificatul de căsătorie, menţiunea care se înscrie pe actul de căsătorie privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie şi/sau prenumelui părintelui soţului/soţiei.    2.14. Menţiuni privind schimbarea numelui de familie şi/sau prenumelui primite din străinătate
    2.14.1. Menţiuni aplicate pe actele de stare civilă:
    2.14.1.1. Pe actul de naştere se înscrie, după caz, una dintre următoarele menţiuni:
    a) „Schimbat numele de familie de la naştere/după căsătorie/după desfacerea căsătoriei şi/sau prenumele, la data de ......... din ....................... în ....................., prin ............... nr. ............. din .........., pronunţată de ...................., din localitatea.............., ţara ................, definitivă la data de ................., ce a fost recunoscută de Tribunalul ....................... prin Sentinţa nr. ................ din ...................., definitivă la data de ...............“
    b) „Schimbat numele de familie de la naştere/după căsătorie/după desfacerea căsătoriei şi/sau prenumele, la data de ......., din ....................... în ....................., prin .............. nr. ............. din .........., pronunţată de ...................., din localitatea................, ţara ..............., definitivă la data de ............ . Menţiune înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. .........../D.G.E.P.M.B. nr. .................. din ...............“
    c) „Schimbat numele de familie de la naştere/după căsătorie/după desfacerea căsătoriei şi/sau prenumele, la data de ..............., din ....................... în ....................., de ..............., din localitatea .............., ţara ............., în conformitate cu legislaţia naţională. Menţiune înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ........../D.G.E.P.M.B. nr. .................. din ...............“
    d) „Schimbat numele de familie de la naştere/după căsătorie/după desfacerea căsătoriei şi/sau prenumele, la data de ............, din ....................... în ....................., prin ............... nr. ............. din .........., emis/ă de ...................., din localitatea ............., ţara ................ . Menţiune înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ............./D.G.E.P.M.B. nr. .................. din ...............“
    Se generează următoarele menţiuni:


    2.14.1.2. - Menţiuni privind schimbarea numelui de familie şi/sau prenumelui soţului/soţiei, pe actul de căsătorie:
    a) „Schimbat numele de familie al soţului/soţiei de la naştere/după căsătorie/după desfacerea căsătoriei şi/sau prenumele soţului/soţiei, la data de ............, din ....................... în ....................., prin ............... nr. ............. din ..........., pronunţată de ...................., din localitatea................, ţara ..............., definitivă la data de ............., ce a fost recunoscută de Tribunalul ....................... prin Sentinţa nr. ................ din ....................., definitivă la data de ............... “
    b) „Schimbat numele de familie al soţului/soţiei de la naştere/după căsătorie/după desfacerea căsătoriei şi/sau prenumele soţului/soţiei, la data de ..............., din ....................... în ....................., de ..............., din localitatea................., ţara .............., în conformitate cu legislaţia naţională. Menţiune înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......../D.G.E.P.M.B. cu nr. ............ din ............. “
    c) „Schimbat numele de familie al soţului/soţiei de la naştere/după căsătorie/după desfacerea căsătoriei şi/sau prenumele soţului/soţiei, la data de ..............., din ....................... în ....................., prin ............... nr. ............. din .........., emis/ă de ...................., din localitatea ..............., ţara ............... . Menţiune înscrisă cu aprobarea D.G.E.P../S.P.C.J.E.P. ......../D.G.E.P.M.B. cu nr. ............ din .............“

    2.14.1.3. Menţiuni privind schimbarea numelui de familie şi/sau prenumelui, pe actul de naştere al celuilalt soţ:
    a) „Schimbat numele de familie şi/sau prenumele soţului/soţiei, la data de ................. din ....................... în ....................., prin ............... nr. ............. din .........., pronunţată de ...................., din .................., ţara ..............., definitivă la data de ............., ce a fost recunoscută de Tribunalul ....................... prin Sentinţa nr. ................ din ...................., definitivă la data de ...............“
    b) „Schimbat numele de familie şi/sau prenumele soţului/soţiei, la data de .............., din ....................... în ....................., prin ............... nr. ............. din ..........., pronunţată de ...................., din ............, ţara .............., definitivă la data de ............ . Menţiune înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......../D.G.E.P.M.B. cu nr. ............ din ...............“
    c) „Schimbat numele de familie şi/sau prenumele soţului/soţiei ....................., din ....................... în ....................., de ..............., din localitatea.............., ţara .............., în conformitate cu legislaţia naţională. Menţiune înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./ S.P.C.J.E.P. ......../D.G.E.P.M.B. cu nr. ............ din ............. „
    d) „Schimbat numele de familie şi/sau prenumele soţului/soţiei la data de ..............., din ....................... în ....................., prin ............... nr. ............. din ..........., emis/ă de ...................., din ............, ţara ............. . Menţiune înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......../D.G.E.P.M.B. cu nr. ............ din ..............“

    2.14.1.4. Menţiuni privind schimbarea numelui de familie şi/sau prenumelui, pe actul de naştere al copilului minor sau major, la solicitarea acestuia:
    a) „Schimbat numele de familie şi/sau prenumele tatălui/mamei titularului, la data de ..............., din ....................................... în ....................., prin ............... nr. ............. din .........., pronunţată de ...................., din ............., ţara ................, definitivă la data de ............., ce a fost recunoscută de Tribunalul ....................... prin Sentinţa nr. ................ din ...................., definitivă la data de ............“
    b) „Schimbat numele de familie şi/sau prenumele tatălui/mamei titularului, la data de .............., din ......................................... în ....................., prin ............... nr. ............. din .............., pronunţată de ...................., din ..............., ţara .............., definitivă la data de ............ . Menţiune înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......../D.G.E.P.M.B. cu nr. ............ din ..............“
    c) „Schimbat numele de familie şi/sau prenumele tatălui/mamei titularului, la data de ..............., din ....................... în ....................., de ..............., din localitatea.............., ţara ............., în conformitate cu legislaţia naţională. Menţiune înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......../D.G.E.P.M.B. cu nr. ............ din .............“
    d) „Schimbat numele de familie şi/sau prenumele tatălui/mamei titularului, la data de .............., din ......................................... în ....................., prin ............... nr. ............. din ............... emis/ă de ...................., din ..............., ţara ............. . Menţiune înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......../D.G.E.P.M.B. cu nr. ............ din ..............“

    2.14.1.5. Menţiuni privind schimbarea numelui de familie şi/sau prenumelui, pe actul de căsătorie al copilului minor sau major:
    a) „Schimbat numele de familie şi/sau prenumele tatălui/mamei soţului/soţiei, la data de ..............., din ......................................... în ....................., prin ............... nr. ............. din ..............., pronunţată de ...................., din ........................, ţara ..............., definitivă la data de ............., ce a fost recunoscută de Tribunalul ....................... prin Sentinţa nr. ................ din ...................., definitivă la data de ................“
    b) „Schimbat numele de familie şi/sau prenumele tatălui/mamei soţului/soţiei, la data de .............., din ......................................... în ....................., prin ............... nr. ............. din .........., pronunţată de ...................., din .................., ţara ..............., definitivă la data de ............ . Menţiune înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......../D.G.E.P.M.B. cu nr. ........... din ..............“
    c) „Schimbat numele de familie şi/sau prenumele tatălui/mamei soţului/soţiei, la data de .............., din ....................... în ....................., de ..............., din localitatea............., ţara ............., în conformitate cu legislaţia naţională. Menţiune înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......../D.G.E.P.M.B. cu nr. ............ din ..............“
    d) „Schimbat numele de familie şi/sau prenumele tatălui/mamei soţului/soţiei, la data de ............... din ......................................... în ....................., prin ............... nr. ............. din .........., emis/ă de ...................., din .................., ţara .............. . Menţiune înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......../D.G.E.P.M.B. cu nr. ............ din ..............“


    2.14.2. Menţiuni aplicate pe certificatele de stare civilă:
    Se aplică regulile stabilite la pct. 2.13.2.


    2.15. Înscrierea menţiunii de căsătorie primite din străinătate, pe actul/actele de naştere al/ale soţilor/soţului
    2.15.1. Menţiuni de căsătorie aplicate pe actele de naştere:
    a) „Căsătorit(ă) cu ........................................, la data de ................., în localitatea ........................, ţara ........... . Soţul poartă numele de familie ............, iar soţia .................. . Actul nu a fost transcris în România. Menţiunea a fost înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ........./D.G.E.P.M.B. nr. .................. din ................“
    Dacă ulterior înscrierii menţiunii de căsătorie se prezintă declaraţii privind numele de familie al soţului/soţiei purtat după căsătorie, se înscrie menţiunea:

    b) „Numele de familie după căsătorie al titularului este ......................, conform Declaraţiei nr. ..... din .............., înregistrată la S.P.C.L.E.P./Primăria/Biroul notarial ................., judeţul .........../Ambasada/Consulatul României la ............... . Menţiunea a fost înscrisă cu aprobarea nr. ....... din ........... a D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ........../D.G.E.P.M.B.“
    c) „Numele de familie după căsătorie al titularului este .........................................., conform Certificatului de căsătorie seria ....... nr. ........, eliberat de ................, ţara ................, la data de .............. . Menţiunea a fost înscrisă cu aprobarea nr. ....... din ........... a D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ........../D.G.E.P.M.B.“
    d) „Numele de familie după căsătorie al titularului ............................ este .........................., conform Certificatului de divorţ/Hotărârii/Comunicării/Declaraţiei nr. ..... din ............, înregistrat/ă la ................ nr. ..... din ..........., ţara ............ . Menţiunea a fost înscrisă cu aprobarea nr. ....... din ........... a D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ............./D.G.E.P.M.B.“

    2.15.2. Menţiuni de divorţ aplicate pe actele de naştere
    a) „Căsătoria cu .......(numele de familie după căsătorie şi prenumele)............ a fost desfăcută la data de ..........(data menţionată în sentinţă).......... prin Sentinţa nr. .............................. din ...................., pronunţată de ................, din ..................., ţara ................, recunoscută de Tribunalul .............................. prin Sentinţa nr. ................ din .................., definitivă la data de ........................... . După divorţ titularul va purta numele de familie ........................, iar fostul/fosta soţ/soţie va purta numele de familie ..................... .“
    b) „Căsătoria cu .......(numele de familie după căsătorie şi prenumele)...... a fost desfăcută la data de .......(data menţionată în sentinţă)...... prin Sentinţa nr. ......................... din ................., pronunţată de .................. din .........................., ţara ......................... . După divorţ titularul va purta numele de familie, iar fostul/fosta soţ/soţie va purta numele de familie ...................... . Menţiune înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......../D.G.E.P.M.B. cu nr. ............. din .............“
    c) „Căsătoria cu ...........(numele de familie după căsătorie şi prenumele).......... a fost desfăcută la data de ......(data menţionată în certificat)...., conform Certificatului de divorţ seria ....... nr. ...... din data de ............, emis de ...................................., ţara ........... . După divorţ titularul va purta numele de familie ........................, iar fostul/fosta soţ/soţie va purta numele de familie ...................... . Menţiune înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......../D.G.E.P.M.B. cu nr. ............. din .............“
    d) „Căsătoria cu ........(numele de familie după căsătorie şi prenumele)................... a fost desfăcută la data de ........(data menţionată în actul notarial)............., conform Actului notarial nr. ................................... din data de ................., emis de ........................., ţara ............. . După divorţ titularul va purta numele de familie ........................, iar fostul/fosta soţ/soţie va purta numele de familie ...................... . Menţiune înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......../D.G.E.P.M.B. cu nr. .......... din .............“
    Dacă ulterior înscrierii menţiunii de desfacere a căsătoriei se prezintă declaraţii privind numele de familie al fostului/fostei soţ/soţiei purtat după divorţ, întrucât nu a fost completat iniţial, se înscrie menţiunea:

    e) „Numele de familie al titularului după divorţul de ........................ este .........................., conform Declaraţiei nr. ..... din ......., înregistrată la S.P.C.L.E.P./Primăria/Biroul notarial ........................., judeţul ......................./Ambasada/Consulatul României la ............... . Menţiune înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......../D.G.E.P.M.B. cu nr. ............. din .............“
    f) „Numele de familie al titularului după divorţul de ........................ este .........................., conform Certificatului de divorţ/Hotărârii/Comunicării/Declaraţiei nr. ..... din ............., înregistrat/ă la .................. nr. ..... din ..........., ţara ............ . Menţiune înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......../D.G.E.P.M.B. cu nr. ........... din ..............“

    2.15.3. Menţiuni aplicate pe certificatele de naştere
    La cerere, se eliberează certificate de naştere cu menţiuni.


    2.16. Înscrierea menţiunii de deces primită din străinătate, pe actele de stare civilă
    2.16.1. Menţiuni aplicate pe actele de naştere:
    a) „Decedat(ă) la data de ...................., în localitatea ............, ţara ................... . Actul nu a fost transcris în România. Menţiunea a fost înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ........../D.G.E.P.M.B. nr. ................... din ............... .“
    În cazul în care numele titularului din certificatul de deces eliberat de autorităţile străine diferă de cel din actul de naştere, se înscrie următoarea menţiune:

    b) „Decedat(ă) la data de ...................., în localitatea ............, ţara ........... .Titularul a fost înregistrat la autorităţile străine cu numele de familie ....................... şi prenumele .................. . Actul nu a fost transcris în România. Menţiunea a fost înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. .........../D.G.E.P.M.B. nr. ................... din .............. .“
    Se generează următoarele menţiuni, după caz:


    2.16.2. Menţiuni privind decesul soţului/soţiei, pe actul de căsătorie:
    a) „Căsătoria a încetat prin decesul soţului/soţiei, decedat(ă) la data de ............, în localitatea .............., ţara .............. . Actul nu a fost transcris în România. Menţiunea a fost înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. .........../D.G.E.P.M.B. nr. ................... din ............... .“
    b) „Căsătoria a încetat prin decesul soţului/soţiei, decedat(ă) la data de .............., în localitatea .............., ţara ............ . Soţul/Soţia a fost înregistrat/ă la autorităţile străine cu numele de familie ....................... şi prenumele ................. . Actul nu a fost transcris în România. Menţiunea a fost aprobată de D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ........../D.G.E.P.M.B. cu nr. .......... din .......... .“

    2.16.3. Menţiuni privind decesul soţului/soţiei, pe actul de naştere al soţului/soţiei în viaţă:
    a) „Căsătoria cu ............ a încetat prin decesul soţului/soţiei, decedat(ă) la data de ................, în localitatea ..........., ţara .............. . Actul nu a fost transcris în România. Menţiunea a fost aprobată de D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ............/D.G.E.P.M.B. cu nr. ............. din ............ .“
    b) „Căsătoria cu ................ a încetat prin decesul soţului/soţiei, decedat(ă) la data de ............, în localitatea ............., ţara ........... . Soţul/Soţia a fost înregistrat/ă la autorităţile străine cu numele de familie ....................... şi prenumele ................. . Actul nu a fost transcris în România. Menţiunea a fost aprobată de D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ........../D.G.E.P.M.B. cu nr. ............. din ............ .“

    2.16.4. Menţiuni aplicate pe certificatele de stare civilă:
    2.16.4.1. Nu se eliberează certificatul de naştere, dacă titularul este decedat.
    2.16.4.2. La cerere, se eliberează certificate de căsătorie cu menţiunea de deces, conform menţiunii aplicate pe actul de căsătorie.
    2.16.4.3. La cerere, se eliberează certificat de naştere al soţului supravieţuitor cu menţiunea de deces al soţului/soţiei, conform menţiunii aplicate pe actul de naştere al soţului/soţiei în viaţă.


    2.17. Comunicări de căsătorie şi deces primite din străinătate
    2.17.1. Menţiuni aplicate pe actele de stare civilă:
    a) Menţiune de căsătorie primită din străinătate, pe actul/actele de naştere al/ale soţilor/soţului:
    "Căsătorit(ă) cu ........................................, la data de ................, în localitatea ........................, ţara ............., conform Certificatului de căsătorie seria ......... nr. ........., eliberat de autorităţile .............. . Titularul poartă numele de familie ........., iar soţul/soţia poartă numele de familie ......... . Actul nu a fost transcris în România. Menţiunea a fost înscrisă în baza Comunicării nr. ............. din ................ a D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ........../D.G.E.P.M.B."

    b) Menţiune de deces primită din străinătate, pe actul de naştere:
    "Decedat(ă) la data de ...................., în localitatea ............, ţara .................., conform Certificatului de deces seria ......... nr. .........., eliberat de autorităţile ............... . Menţiunea a fost înscrisă în baza Comunicării nr. ............. din ............... a D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ........../D.G.E.P.M.B. Actul nu a fost transcris în România."
    În cazul în care numele titularului din comunicarea primită din străinătate diferă de cel din actul de naştere, se înscrie următoarea menţiune:

    c) „Decedat(ă) la data de ...................., în localitatea ............, ţara .................., conform Certificatului de deces seria ......... nr. .........., eliberat de autorităţile .............. . Titularul a fost înregistrat la autorităţile străine cu numele de familie ....................... şi prenumele ................. . Menţiunea a fost înscrisă în baza Comunicării nr. ................. din .................... a D.G.E.P./ S.P.C.J.E.P. .........../D.G.E.P.M.B. Actul nu a fost transcris în România.“
    Se generează următoarele menţiuni, după caz:


    2.17.2. - Menţiuni privind decesul soţului/soţiei, pe actul de căsătorie:
    a) „Căsătoria a încetat prin decesul soţului/soţiei, intervenit la data de ..............., în localitatea ................., ţara ..............., conform Comunicării nr. ................. din .................. a D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. .........../D.G.E.P.M.B. Actul nu a fost transcris în România.“
    b) „Căsătoria a încetat prin decesul soţului/soţiei, intervenit la data de ................., în localitatea ..........., ţara .............., conform Comunicării nr. ................ din ............... a D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. .........../D.G.E.P.M.B. Soţul/Soţia a fost înregistrat/ă la autorităţile străine cu numele de familie ....................... şi prenumele ................. . Actul nu a fost transcris în România.“

    2.17.3. Menţiuni privind decesul soţului/soţiei, pe actul de naştere al soţului/soţiei în viaţă:
    a) „Căsătoria cu ................ a încetat prin decesul soţului/soţiei, intervenit la data de .........., în localitatea ...................., ţara ..............., conform Comunicării nr. ............... din .............. a D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. .........../D.G.E.P.M.B. Actul nu a fost transcris în România.“
    b) „Căsătoria cu ........................... a încetat prin decesul soţului/soţiei, intervenit la data de ..........., în localitatea ..........., ţara ................., conform Comunicării nr. ............. din .................. a D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. .........../D.G.E.P.M.B. Soţul/Soţia a fost înregistrat/ă la autorităţile străine cu numele de familie ....................... şi prenumele ................. . Actul nu a fost transcris în România.“

    2.17.4. Menţiuni aplicate pe certificatele de stare civilă:
    Se aplică regulile stabilite la pct. 2.16.4.


    2.18. Menţiuni privind cetăţenia
    2.18.1. Menţiunea privind redobândirea cetăţeniei române, pe actul de naştere:
    a) „Titularul actului a redobândit cetăţenia română conform Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie nr. ........ din ................. şi Certificatului de cetăţenie eliberat de Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie/Ambasada/Consulatul României la ............... nr. ........ din ............, odată cu tatăl său/mama sa. Cetăţenia s-a redobândit la data de........ . Menţiunea a fost înscrisă conform comunicării D.G.E.P. nr. ........................ din ................... .“
    b) „Titularul actului a redobândit cetăţenia română la data de ................., conform Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie nr. ........ din ................. şi Certificatului de cetăţenie eliberat de Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie/Ambasada/Consulatul României la ............... nr. ........ din ............. . Menţiunea a fost înscrisă conform comunicării D.G.E.P. nr. ....................... din ................... .“
    Se generează următoarele menţiuni, după caz:

    2.18.1.1. Menţiuni privind redobândirea cetăţeniei române, pe actul de căsătorie:
    "Soţul/Soţia a redobândit cetăţenia română la data de ..................., conform Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie nr. ........ din ................. şi Certificatului de cetăţenie eliberat de Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie/Ambasada/Consulatul României la ............... nr. ........ din ............. . Menţiunea a fost înscrisă conform comunicării D.G.E.P. nr. ........................ din ................... ."


    2.18.2. Menţiunea privind dobândirea cetăţeniei române, pe actul de naştere:
    a) „Titularul actului a dobândit cetăţenia română, conform Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie nr. ........ din ................. şi Certificatului de cetăţenie eliberat de Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie/Ambasada/Consulatul României la ............... nr. ........ din ............, odată cu tatăl său/mama sa. Cetăţenia s-a dobândit la data de ............ . Menţiunea a fost înscrisă conform comunicării D.G.E.P. nr. ........................ din ................... .“
    b) „Titularul actului a dobândit cetăţenia română la data de .................., conform Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie nr. ........ din ................ şi Certificatului de cetăţenie eliberat de Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie/Ambasada/Consulatul României la ............... nr. ........ din ............ . Menţiunea a fost înscrisă conform comunicării D.G.E.P. nr. ........................ din ................... .“
    Se generează următoarele menţiuni, după caz:

    2.18.2.1. Menţiuni privind dobândirea cetăţeniei române, pe actul de căsătorie:
    "Soţul/Soţia a dobândit cetăţenia română la data de ....................., conform Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie nr. ........ din ................. şi Certificatului de cetăţenie eliberat de Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie/Ambasada/Consulatul României la ............... nr. ........ din ............. . Menţiunea a fost înscrisă conform comunicării D.G.E.P. nr. ........................ din ................... ."


    2.18.3. Menţiunea privind pierderea cetăţeniei române, pe actul de naştere:
    a) „Prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie nr. .................... din ............... s-a aprobat renunţarea la cetăţenia română numitului(ei) ................................................................... . Renunţarea la cetăţenia română operează începând cu data de ................, potrivit Adeverinţei nr. ..... din data ........., eliberată de Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie/Ambasada/Consulatul României la ............... .“
    Menţiunea a fost înscrisă conform comunicării D.G.E.P. nr. ........................ din ................... .“

    b) „Prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie nr. .................... din ............... s-a retras cetăţenia română numitului(ei) ...................................................., la data de .............. .
    Menţiunea a fost înscrisă conform comunicării D.G.E.P. nr. ........................ din ................... .“
    Se generează următoarele menţiuni, după caz:

    2.18.3.1. Menţiuni privind pierderea cetăţeniei române, pe actul de căsătorie:
    a) „Prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie nr. .................... din ............ s-a aprobat renunţarea la cetăţenia română soţului/soţiei ............................................................. . Renunţarea la cetăţenia română operează începând cu data de ........., potrivit Adeverinţei nr. ..... din data ........., eliberată de Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie/Ambasada/Consulatul României la ............... .
    Menţiunea a fost înscrisă conform comunicării D.G.E.P. nr. ........................ din ................... .“

    b) „Prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie nr. .................... din ............ s-a retras cetăţenia română soţului/soţiei ............................................................, la data de .............. .
    Menţiunea a fost înscrisă conform comunicării D.G.E.P. nr. ........................ din ................... .“    2.18.4. În situaţiile prevăzute la pct. 2.18.1-2.18.3, în cazul în care pe marginea actului de stare civilă nu este înscrisă menţiunea privind schimbarea numelui, se operează menţiunile prevăzute mai sus, precum şi următoarea menţiune:
    "La data acordării/redobândirii/retragerii/renunţării la cetăţenia română, titularul actului purta numele de familie ..................... şi prenumele .............. ."

    2.18.5. Menţiuni aplicate pe certificatele de stare civilă:
    În baza menţiunilor privind cetăţenia, prevăzute la pct. 2.18.1-2.18.4, se eliberează certificate de stare civilă cu menţiuni referitoare la cetăţenie doar la cererea titularului.


    2.19. Menţiune privind punerea sub interdicţie judecătorească pe actele de naştere
    2.19.1. Menţiuni aplicate pe actele de stare civilă:
    a) „Prin Sentinţa civilă nr. .............. din .................., emisă de ............................., definitivă la data de ......................., titularul actului a fost pus sub interdicţie judecătorească.“
    b) „S-a ridicat interdicţia judecătorească prin Sentinţa civilă nr. .............. din .................., emisă de ............................., definitivă la data de ........................ .“
    Se generează următoarele menţiuni, după caz:


    2.19.2. Menţiune privind punerea sub interdicţie judecătorească, pe actul de căsătorie:
    a) „Prin Sentinţa civilă nr. .............. din .................., emisă de ............................, definitivă la data de ......................., soţul/soţia a fost pus(ă) sub interdicţie judecătorească.“
    b) „Soţului/Soţiei i s-a ridicat interdicţia judecătorească prin Sentinţa civilă nr. ........... din .............., emisă de ......................., definitivă la data de ........................“

    2.19.3. Menţiuni aplicate pe certificatele de stare civilă:
    Nu se eliberează certificate de stare civilă cu menţiune privind punerea sub interdicţie judecătorească.


    2.20. Menţiune privind instituirea măsurii consilierii judiciare sau tutelei speciale pe actele de naştere
    2.20.1. Menţiuni aplicate pe actele de naştere:
    a) „Prin Sentinţa civilă nr. ............. din ..............., emisă de ................., definitivă la data de ..................., titularului actului i s-a instituit măsura consilierii judiciare/tutelei speciale până la data de ................. .“
    b) „Prin Sentinţa civilă nr. ............. din ..............., emisă de ................., definitivă la data de ..................., titularului actului i s-a prelungit măsura consilierii judiciare/tutelei speciale până la data de ................. .“
    c) „Prin Sentinţa civilă nr. ............. din ..............., emisă de ................., definitivă la data de ..................., titularului actului i s-a înlocuit măsura interdicţiei judecătoreşti/consilierii judiciare/tutelei speciale cu măsura ..............., până la data de ................ .“
    d) „Prin Sentinţa civilă nr. .......... din ............, emisă de ................., definitivă la data de ..................., a încetat măsura consilierii judiciare/tutelei speciale instituită titularului actului.“
    Se generează următoarele menţiuni, după caz:


    2.20.2. Menţiune privind punerea sub interdicţie judecătorească, pe actul de căsătorie:
    a) „Prin Sentinţa civilă nr. ................ din .................., emisă de ................., definitivă la data de ..................., soţului/soţiei i s-a instituit măsura consilierii judiciare/tutelei speciale până la data de ................. .“
    b) „Prin Sentinţa civilă nr. ................ din .................., emisă de ................., definitivă la data de ..................., soţului/soţiei i s-a prelungit măsura consilierii judiciare/tutelei speciale până la data de ................. .“
    c) „Prin Sentinţa civilă nr. ................ din .................., emisă de ................., definitivă la data de ..................., soţului/soţiei i s-a înlocuit măsura interdicţiei judecătoreşti/consilierii judiciare/tutelei speciale cu măsura ..............., până la data de ................ “
    d) „Prin Sentinţa civilă nr. .......... din ............, emisă de ................., definitivă la data de ..................., a încetat măsura consilierii judiciare/tutelei speciale instituită soţului/soţiei.“

    2.20.3. Menţiuni aplicate pe certificatele de stare civilă:
    Nu se eliberează certificate de stare civilă cu menţiune privind instituirea măsurii consilierii judiciare sau tutelei speciale.
    II. MENŢIUNI CARE SE APLICĂ PE ACTUL DE CĂSĂTORIE
    1. LA ÎNREGISTRAREA ACTULUI DE CĂSĂTORIE (exemplarul I şi II)
    1.1. Înregistrarea actului de căsătorie reconstituit/întocmit ulterior:
    1.1.1. Menţiuni aplicate pe actele de căsătorie:
    a) „Act reconstituit în baza Dispoziţiei nr. ............ din ........................ a primarului .........(municipiului, sectorului, oraşului, comunei)......., judeţul .....................
    Căsătoria a fost încheiată la data de .................., la S.P.C.L.E.P./Primăria/localitatea ....................., judeţul/ţara .................“

    b) „Act întocmit ulterior, în baza Dispoziţiei nr. .......... din ............. a primarului ............(municipiului, sectorului, oraşului, comunei)..........., judeţul .....................
    Căsătoria a fost încheiată la data de .................., la S.P.C.L.E.P./Primăria/localitatea ....................., judeţul/ţara .................“
    Se generează menţiuni:

    1.1.1.1. În cazul actului reconstituit se transmite menţiune la actul iniţial (dacă a fost reconstituit un singur exemplar):
    "Actul a fost reconstituit cu nr. ...... din ......, la S.P.C.L.E.P./Primăria .......(municipiului, sectorului, oraşului, comunei)............, în baza Dispoziţiei nr. .............. din ..................... a primarului .......(municipiului, sectorului, oraşului, comunei)........, judeţul ........................... ."
    NU SE MAI ELIBEREAZĂ NICIUN CERTIFICAT/EXTRAS MULTILINGV.

    1.1.1.2. La actele de naştere ale soţilor
    a) „Actul de căsătorie a fost reconstituit cu nr. ...... din ......, la S.P.C.L.E.P./Primăria ..........(municipiului, sectorului, oraşului, comunei)............., în baza Dispoziţiei nr. ........... din .................. a primarului ........(municipiului, sectorului, oraşului, comunei)......., judeţul .................................. .“
    b) „Actul de căsătorie a fost întocmit ulterior, cu nr. ...... din ......, la S.P.C.L.E.P./Primăria .......(municipiului, sectorului, oraşului, comunei)............, în baza Dispoziţiei nr. ................ din ..................... a primarului .........(municipiului, sectorului, oraşului, comunei)....., judeţul .............................. .“
    c) „Actul de naştere al soţului/soţiei a fost reconstituit/întocmit ulterior, cu nr. ........... din ................, la S.P.C.L.E.P./ Primăria ..........(municipiului, sectorului, oraşului, comunei)........, în baza Dispoziţiei nr. ...... din ............. a primarului ......(municipiului, sectorului, oraşului, comunei).............., judeţul ....................... .“


    1.1.2. Menţiuni aplicate pe certificatele de stare civilă:
    La rubrica „MENŢIUNI“ din certificatul de căsătorie se înscrie menţiunea: „Act reconstituit/întocmit ulterior“.


    1.2. Întocmirea actului de căsătorie în România
    1.2.1. Se generează menţiune pe actele de naştere ale soţilor:
    "Căsătorit(ă) cu .........(numele de familie înainte de căsătorie şi prenumele )................., Act nr. ........... din .........................., înregistrat la S.P.C.L.E.P./Primăria ......... (municipiului, sectorului, oraşului, comunei)........., judeţul ...................................... . După încheierea căsătoriei titularul poartă numele de familie ........................., iar soţul/soţia poartă numele de familie ................................... ."

    1.2.2. Menţiuni aplicate pe certificatele de naştere:
    La cerere, se eliberează certificat de naştere cu menţiunea prevăzută la 1.2.1.


    1.3. Întocmirea actului de căsătorie la ambasada/consulatul României în străinătate
    1.3.1. Se generează menţiune pe actele de naştere ale soţilor:
    "Căsătorit(ă) cu .........(numele de familie înainte de căsătorie şi prenumele)..............., Act nr. ............. din ..................., înregistrat la ......... (ambasada/consulatul României)......., ţara ................ . După încheierea căsătoriei titularul poartă numele de familie ..............................., iar soţul/soţia poartă numele de familie ............................... ."

    1.3.2. Menţiuni aplicate pe certificatele de naştere:
    La cerere, se eliberează certificat de naştere cu menţiunea prevăzută la 1.3.1.


    1.4. În situaţia în care cetăţeanul străin cu o formă de protecţie internaţională în România nu prezintă paşaportul eliberat de statul de cetăţenie şi certificatul de naştere
    1.4.1. Menţiune pe actul de căsătorie:
    "Identitatea soţilor/soţului/soţiei este declarată."

    1.4.2. Se generează menţiune pe actul de naştere al soţului cetăţean român:
    După înscriere menţiunii prevăzute la 1.2.1 sau 1.3.1, se înscrie menţiunea:
    "Identitatea soţului/soţiei este declarată."


    1.4.3. Menţiuni aplicate pe certificatele de stare civilă:
    1.4.3.1. Certificatul de căsătorie se eliberează, la rubrica „MENŢIUNI“, cu următoarea menţiune:
    "Identitatea soţilor/soţului/soţiei este declarată."

    1.4.3.2. Certificatul de naştere se eliberează, la rubrica „MENŢIUNI“, cu menţiunile prevăzute la 1.2.1 sau 1.3.1 şi 1.4.1.


    1.5. Act de căsătorie transcris
    1.5.1. Act de căsătorie transcris la UAT din ţară:
    "Act transcris în baza certificatului/extrasului/extrasului multilingv al actului de căsătorie nr. ............ din ..........................., eliberat de autorităţile .............................., a avizului conform nr. ........... din .................. al S.P.C.J.E.P. .................../S.P.C.L.E.P. al sectorului municipiului Bucureşti şi a aprobării nr. ............ din data de .............. a Primarului .......(municipiului, sectorului, oraşului, comunei)........ judeţul ..............................
    Căsătoria a fost încheiată în anul ........, luna ..............., ziua .............., în localitatea ..................., ţara ........... ."
    Se generează următoarele menţiuni:
    1.5.1.1. Menţiunea de căsătorie la actele de naştere ale soţilor:
    "Căsătorit(ă) cu .....(numele de familie înainte de căsătorie şi prenumele )......, la data de ............., în .............., ţara ......., act transcris cu nr. ........ din ................., în registrele S.P.C.L.E.P./Primăriei .......(municipiului, sectorului, oraşului, comunei)......., judeţul .................................. .
    După încheierea căsătoriei titularul poartă numele de familie ......................................................., iar soţul/soţia poartă numele de familie ........................................................ ."

    1.5.1.2. Dacă pe marginea actului de naştere este operată menţiunea de căsătorie fără act transcris:
    "Căsătoria cu ......(numele de familie înainte de căsătorie şi prenumele )....., încheiată la data de ..................., în localitatea ....................., ţara ............, a fost transcrisă în registrele S.P.C.L.E.P./Primăriei .........(municipiului, sectorului, oraşului, comunei).........., judeţul ................................., cu numărul ............ din ......... . După încheierea căsătoriei titularul poartă numele de familie ..............................., iar soţul/soţia poartă numele de familie ............................. ."


    1.5.2. Act de căsătorie transcris la MDOC:
    "Act transcris, în baza Certificatului/Extrasului/extrasului multilingv al actului de căsătorie nr. ........ din ............., eliberat de autorităţile .............., şi a Aprobării şefului misiunii diplomatice/oficiului consular numărul ...... din data de ............. . Căsătoria a fost încheiată în anul ........., luna ........................, ziua ................., în localitatea ....................., ţara .............. ."
    Se generează următoarele menţiuni:
    1.5.2.1. Menţiunea de căsătorie la actele de naştere ale soţilor:
    "Căsătorit(ă) cu ........(numele de familie înainte de căsătorie şi prenumele )......., la data de .............., în ....................., ţara ......................., act transcris cu nr. ........ din ................., la Ambasada/Consulatul României la ..................................................... . După încheierea căsătoriei titularul poartă numele de familie ..............................., iar soţul/soţia poartă numele de familie ............................. ."

    1.5.2.2. Dacă pe marginea actului de naştere este operată menţiunea de căsătorie fără act transcris:
    "Căsătoria cu ..........(numele de familie înainte de căsătorie şi prenumele )......, încheiată la data de .........., în localitatea ................, ţara ............., a fost transcrisă la Ambasada/Consulatul României la .................................. cu numărul ............ din ......... . După încheierea căsătoriei titularul poartă numele de familie ............................., iar soţul/soţia poartă numele de familie ............................ ."


    1.5.3. Menţiuni aplicate pe certificatele de stare civilă:
    La rubrica „MENŢIUNI“ din certificatul de căsătorie se înscrie menţiunea „Act transcris“.


    1.6. Act de căsătorie - căsătorie pe navă
    "Căsătoria a fost încheiată la data de .................., la bordul navei ............................, în afara apelor teritoriale ale României."


    2. MENŢIUNI ULTERIOARE PE ACTUL DE CĂSĂTORIE
    2.1. Menţiuni de divorţ
    2.1.1. Menţiuni de divorţ în România, prin sentinţă, aplicate pe actele de căsătorie:
    "Căsătoria a fost desfăcută la data de ........(data rămânerii definitive a sentinţei)..........., prin Sentinţa nr. ........... din .................................... a Judecătoriei .........................., judeţul .................... . Fostul soţ va purta numele de familie ........................., iar fosta soţie va purta numele de familie ........................... ."
    2.1.1.1. Se generează menţiune pe actele de naştere ale foştilor soţi:
    "Căsătoria cu .........(numele de familie după căsătorie şi prenumele)........ a fost desfăcută la data de ..............., prin Sentinţa nr. .............. din ........... a Judecătoriei ..........................., judeţul .............. . După divorţ titularul va purta numele de familie ....................., iar fostul/fosta soţ/soţie va purta numele de familie .............. ."


    2.1.2. Menţiuni de divorţ în România, prin acordul soţilor în faţa ofiţerului de stare civilă, aplicate pe actele de căsătorie:
    "Desfăcut căsătoria la data de ........................, prin Certificatul de divorţ nr. ................. din .............. al S.P.C.L.E.P./ Primăriei .........(municipiului, sectorului, oraşului, comunei)........, judeţul ..................... . Fostul soţ va purta numele de familie .............................., iar fosta soţie va purta numele de familie .......................... ."
    2.1.2.1. Se generează menţiune pe actele de naştere ale foştilor soţi:
    "Căsătoria cu ........(numele de familie după căsătorie şi prenumele)............, înregistrată la S.P.C.L.E.P./Primăria ........(municipiului, sectorului, oraşului, comunei)...., judeţul ......................, la nr. ....... din ........, a fost desfăcută la data de ................, conform Certificatului de divorţ nr. .............. din ............. al S.P.C.L.E.P./Primăriei ............., judeţul ........... . După divorţ titularul va purta numele de familie ........................., iar fostul/fosta soţ/soţie va purta numele de familie ..................... ."


    2.1.3. Menţiuni de divorţ în România, prin acordul soţilor în faţa notarului public, aplicate pe actele de căsătorie:
    "Desfăcut căsătoria la data de ............., prin Certificatul de divorţ nr. .......... din ........., emis de Biroul notarului public ..................... din ............. . Fostul soţ va purta numele de familie ..........., iar fosta soţie va purta numele de familie ........... ."
    2.1.3.1. Se generează menţiune pe actele de naştere ale foştilor soţi:
    "Căsătoria cu ........(numele de familie după căsătorie şi prenumele)......, înregistrată la S.P.C.L.E.P./Primăria .........(municipiului, sectorului, oraşului, comunei)........, judeţul ............., la nr. .......din ........., a fost desfăcută la data de .........., conform Certificatului de divorţ nr. .......... din ............, emis de Biroul notarului public ................ . După divorţ titularul va purta numele de familie ........................, iar fostul/fosta soţ/soţie va purta numele de familie ..................... ."


    2.1.4. Menţiuni de divorţ în străinătate, aplicate pe actele de căsătorie:
    a) „Căsătoria a fost desfăcută la data de ......... (data rămânerii definitive a sentinţei)........, prin ................. nr. ............. din ........................., pronunţată de ..................... din ....................., ţara ................., şi recunoscută de Tribunalul .................... prin Sentinţa nr. ................. din ............................, definitivă la data de ..................... . Fostul soţ va purta numele de familie ........................., iar fosta soţie va purta numele de familie ........................... .“
    b) „Căsătoria a fost desfăcută la data de ....... (data rămânerii definitive a sentinţei)........., prin ................ nr. ........... din ............................, pronunţată de ............... din localitatea ..................., ţara ......................... . Fostul soţ va purta numele de familie ........................., iar fosta soţie va purta numele de familie ........................... . Menţiune înscrisă cu aprobarea nr. ........... din ........... a D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ........../D.G.E.P.M.B.“
    c) „Căsătoria a fost desfăcută la data de ...................., conform certificatului de divorţ seria .......... nr. .......... din data de ..................., emis de .............................., ţara ......... . Fostul soţ va purta numele de familie ........................., iar fosta soţie va purta numele de familie ........................... . Menţiune înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. .........../D.G.E.P.M.B. nr. ....... din ........... .“
    d) „Căsătoria a fost desfăcută la data de ..........................., conform actului notarial nr. ................. din data de ............... emis de .............................., ţara ........... . După divorţ fostul soţul va purta numele de familie .................. şi fosta soţie va purta numele de familie .............. . Menţiune înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ........../D.G.E.P.M.B. nr. ....... din ........... .“
    2.1.4.1. Se generează menţiune pe actele de naştere ale foştilor soţi:
    a) „Căsătoria cu ......... (numele de familie după căsătorie şi prenumele)........... a fost desfăcută la data de .........(data menţionată în sentinţă)...... prin Sentinţa nr. ............ din ...................., pronunţată de ................, din ..................., ţara ................, recunoscută de Tribunalul .............................. prin Sentinţa nr. ................ din .................., definitivă la data de .......................... . După divorţ titularul va purta numele de familie ........................, iar fostul/fosta soţ/soţie va purta numele de familie ..................... .“
    b) „Căsătoria cu ....... (numele de familie după căsătorie şi prenumele)....... a fost desfăcută la data de ........(data menţionată în sentinţă)....., prin Sentinţa nr. ............... din ................., pronunţată de .................. din .........................., ţara ........................ . După divorţ titularul va purta numele de familie........, iar fostul/fosta soţ/soţie va purta numele de familie .................... Menţiunea a fost înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......../D.G.E.P.M.B. nr. ........... din ........ .“
    c) „Căsătoria cu ...... (numele de familie după căsătorie şi prenumele)......... a fost desfăcută la data de ......(data menţionată în certificat)...., conform certificatului de divorţ seria ....... nr. ...... din data de ............, emis de ...................................., ţara .......... . După divorţ titularul va purta numele de familie ........................, iar fostul/fosta soţ/soţie va purta numele de familie ..................... . Menţiunea a fost înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......../D.G.E.P.M.B. nr. ............. din ............ .“
    d) „Căsătoria cu .....(numele de familie după căsătorie şi prenumele).......... a fost desfăcută la data de .......(data menţionată în actul notarial)...., conform actului notarial nr. ..... din data de ................., emis de ........................., ţara ............ . După divorţ titularul va purta numele de familie ........................, iar fostul/fosta soţ/soţie va purta numele de familie ..................... . Menţiunea a fost înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......../D.G.E.P.M.B. nr. ............. din ............ .“


    2.1.5. Dacă ulterior înscrierii menţiunii de desfacere a căsătoriei se prezintă declaraţii privind numele de familie al fostului/fostei soţ/soţii purtat după divorţ, întrucât nu a fost completat iniţial, se înscrie menţiunea:
    2.1.5.1. Pe actul de căsătorie:
    a) „Numele de familie după divorţ al fostului soţ/fostei soţii este .........................., conform declaraţiei nr. ..... din ......., înregistrată la S.P.C.L.E.P./Primăria/Biroul notarial ......................, judeţul .............../Ambasada/Consulatul României la .............. . Menţiunea a fost înscrisă cu aprobarea nr. ....... din ........... a D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ................/D.G.E.P.M.B.“
    b) „Numele de familie după divorţ al fostului soţ/fostei soţii este .........................., conform certificatului de divorţ/hotărârii/comunicării/declaraţiei nr...... din ............., înregistrat/ă la .................. nr. ..... din ..........., ţara ........... . Menţiunea a fost înscrisă cu aprobarea nr. ....... din ........... a D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ............./D.G.E.P.M.B.“
    c) „Numele de familie al fostului/fostei soţ/soţii este .........................., conform declaraţiei nr. ..... din .........., înregistrată la S.P.C.L.E.P./Primăria/Biroul notarial ......... (municipiului, sectorului, oraşului, comunei).....“

    2.1.5.2. Pe actele de naştere ale foştilor soţi:
    a) „Numele de familie al titularului după divorţul de ........................ este .........................., conform declaraţiei nr. ..... din ......., înregistrată la S.P.C.L.E.P./Primăria/Biroul notarial .........................., judeţul ......................./Ambasada/Consulatul României la ............... . Menţiunea a fost înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......../D.G.E.P.M.B. cu nr. ............. din ............ .“
    b) „Numele de familie al titularului după divorţul de ........................ este .........................., conform certificatului de divorţ/hotărârii/comunicării/declaraţiei nr...... din ............., înregistrat/ă la .................. nr. ..... din ..........., ţara ........... . Menţiunea a fost înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......../D.G.E.P.M.B. nr. ............. din ............ .“

    2.1.5.3. Pe actul de naştere al celuilalt soţ:
    a) „Numele de familie după divorţ al fostului soţ/fostei soţii ................. este .........................., conform declaraţiei nr. ..... din ........, înregistrată la S.P.C.L.E.P./Primăria/Biroul notarial .............., judeţul .........../Ambasada/Consulatul României la ............ . Menţiunea a fost înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......../D.G.E.P.M.B. nr. ............. din ........... .“
    b) „Numele de familie după divorţ al fostului soţ/fostei soţii ................................... este .........................., conform certificatului de divorţ/hotărârii/comunicării/declaraţiei nr. ..... din ............, înregistrat/ă la .............. nr. ..... din ............, ţara ........... . Menţiunea a fost înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......../D.G.E.P.M.B. nr. ............. din ............ .“


    2.1.6. Menţiuni aplicate pe certificatele de stare civilă:
    2.1.6.1. La cerere, certificatul de naştere se eliberează cu menţiunile de căsătorie şi divorţ înscrise pe actul de naştere (în care se consemnează şi numele de familie al titularului purtat după divorţ, stabilit prin declaraţie ulterioară). La cerere, se înscrie şi menţiunea privind numele de familie al titularului purtat după divorţ.
    2.1.6.2. Certificatul de căsătorie se eliberează numai cu menţiunea de divorţ în care se consemnează şi numele de familie al fostului/fostei soţ/soţii purtat după divorţ, stabilit prin declaraţie ulterioară.


    2.2. Menţiuni de deces
    2.2.1. Menţiunea de deces primită din străinătate care se aplică pe actul de căsătorie:
    a) „Căsătoria a încetat prin decesul soţului/soţiei, decedat(ă) la data de ................., în localitatea ...................., ţara ..................... . Actul nu a fost transcris în România. Menţiunea a fost înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./ S.P.C.J.E.P. ............/D.G.E.P.M.B. nr. ................... din .............. .“
    În cazul în care numele titularului din certificatul de deces eliberat de autorităţile străine diferă de cel din actul de căsătorie se înscrie următoarea menţiune:

    b) „Căsătoria a încetat prin decesul soţului/soţiei, decedat(ă) la data de .................., în localitatea ................, ţara ........... . Soţul/Soţia a fost înregistrat/ă la autorităţile străine cu numele de familie ....................... şi prenumele ................. . Actul nu a fost transcris în România. Menţiunea a fost înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ................................../D.G.E.P.M.B nr. ................... din .............. .“
    Se generează următoarele menţiuni:

    2.2.1.1. La actul de naştere al decedatului:
    a) „Decedat(ă) la data de ...................., în localitatea ..............................., ţara .............................. .
    Actul nu a fost transcris în România. Menţiunea a fost înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......../D.G.E.P.M.B. nr. ............. din ............ .“
    În cazul în care numele titularului din certificatul de deces eliberat de autorităţile străine diferă de cel din actul de naştere se înscrie următoarea menţiune:

    a.1. „Decedat(ă) la data de ...................., în localitatea ............, ţara ........... .Titularul a fost înregistrat la autorităţile străine cu numele de familie ....................... şi prenumele ................. . Actul nu a fost transcris în România. Menţiunea a fost înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P ........./D.G.E.P.M.B. nr. ...... din ...... .“

    2.2.1.2. La actul de naştere al soţului supravieţuitor:
    a) „Căsătoria cu ..........(numele de familie după căsătorie şi prenumele).........., înregistrată la S.P.C.L.E.P./Primăria ........(municipiului, sectorului, oraşului, comunei)......, judeţul ............, la nr. ........ din data de ........., a încetat prin decesul soţului/soţiei, decedat(e) la data de ..........., în localitatea.......... . Menţiunea a fost înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ....../D.G.E.P.M.B. nr. ...... din ....... . Actul nu a fost transcris în România.“
    a.1. „Căsătoria cu ........(numele de familie după căsătorie şi prenumele)........, înregistrată la S.P.C.L.E.P./Primăria ........(municipiului, sectorului, oraşului, comunei)......., judeţul ............., la nr. ........... din data de ..............., a încetat prin decesul soţului/soţiei, decedat(e) la data de ..............., în localitatea ..................., ţara ........... . Soţul/Soţia a fost înregistrat/ă la autorităţile străine cu numele de familie ..................... şi prenumele ............... . Actul nu a fost transcris în România. Menţiunea a fost înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ........./ D.G.E.P.M.B. nr. ........ din .......... .“


    2.2.2. Menţiuni aplicate pe certificatele de stare civilă:
    2.2.2.1. Nu se mai eliberează certificat de naştere dacă titularul este decedat.
    2.2.2.2. La cererea soţului supravieţuitor, certificatul de căsătorie se eliberează numai cu menţiunea de deces.
    2.2.2.3. La cererea soţului supravieţuitor, certificatul de naştere al acestuia se eliberează cu menţiunea de căsătorie şi de deces.


    2.3. Menţiuni în cazul căsătoriei nule sau anulate prin sentinţa civilă rămasă definitivă şi, după caz, irevocabilă
    2.3.1. Menţiuni în cazul căsătoriei nule sau anulate pe actul de căsătorie:
    a) Menţiuni în cazul căsătoriei nule sau anulate, în ţară:
    "Căsătoria dintre ...... (numele de familie după căsătorie şi prenumele soţilor)......... şi ........... (numele de familie după căsătorie şi prenumele soţilor)....... a fost declarată nulă/anulată prin Sentinţa nr. ............. din ............. a Judecătoriei ...................., judeţul .........., definitivă la data de ............................. . Soţul va purta numele de familie ...................., iar soţia va purta numele de familie ............................... .
    NU SE VA MAI ELIBERA NICIUN CERTIFICAT SAU EXTRAS MULTILINGV."

    b) Menţiuni în cazul căsătoriei nule sau anulate, în străinătate:
    b.1. „Căsătoria dintre ....... (numele de familie după căsătorie şi prenumele soţilor)........ şi ........ (numele de familie după căsătorie şi prenumele soţilor)..... a fost declarată nulă/anulată, prin Sentinţa nr. ......... din ............., pronunţată de ............ din localitatea ......................, ţara ........................, definitivă la data de ..................., recunoscută de Tribunalul .............................. prin Sentinţa nr. ............... din ...................., definitivă la data de ..................... . Soţul va purta numele de familie ...................., iar soţia va purta numele de familie ............................... . NU SE VA MAI ELIBERA NICIUN CERTIFICAT SAU EXTRAS MULTILINGV.“
    b.2. „Căsătoria dintre ...... (numele de familie după căsătorie şi prenumele soţilor)...... şi ........ (numele de familie după căsătorie şi prenumele soţilor)....... a fost declarată nulă/anulată, prin Sentinţa nr. ......... din ............., pronunţată de ............ din localitatea ......................, ţara ......................., definitivă la data de ................... . Soţul va purta numele de familie ......................., iar soţia va purta numele de familie ............................... . Menţiunea a fost înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. .........../D.G.E.P.M.B. nr. .................. din ............... . NU SE VA MAI ELIBERA NICIUN CERTIFICAT SAU EXTRAS MULTILINGV.“
    Se generează următoarele menţiuni:    2.3.2. Pe actele de naştere ale soţilor:
    a) Menţiuni în cazul căsătoriei nule sau anulate, în ţară:
    "Căsătoria cu .......... (numele de familie după căsătorie şi prenumele)........ înregistrată la S.P.C.L.E.P./Primăria .....(municipiului, sectorului, oraşului, comunei)......., judeţul ................, la nr. ..... în data de ............ a fost declarată nulă/anulată prin Sentinţa nr. ......... din ........... a Judecătoriei ..................., judeţul ............, definitivă la data de ............. Titularul va purta numele de familie ............................. ."

    b) Menţiuni în cazul căsătoriei nule sau anulate, în străinătate:
    b.1. „Căsătoria cu ....... (numele de familie după căsătorie şi prenumele).......... înregistrată la S.P.C.L.E.P./Primăria ........(municipiului, sectorului, oraşului, comunei).........., judeţul ................, la nr. ....... în data de ............... a fost declarată nulă/anulată prin .............. nr. ................ din ............., pronunţată de .............. din localitatea .............., ţara ...................., definitivă la data de ......................, recunoscută de Tribunalul ......................... prin Sentinţa nr. ............. din ................, definitivă la data de ................. Titularul va purta numele de familie .............................. .“
    b.2. „Căsătoria cu ...... (numele de familie după căsătorie şi prenumele)......... înregistrată la S.P.C.L.E.P./Primăria .....(municipiului, sectorului, oraşului, comunei)...., judeţul .................., la nr. ....... în data de ............... a fost declarată nulă/anulată prin .............. nr. ................ din ............. pronunţată de .................... din localitatea ............., ţara ..................., definitivă la data de ...................... Titularul va purta numele de familie ............................. Menţiunea a fost înscrisă cu aprobarea nr. ....... din ........... a D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ........../D.G.E.P.M.B. nr. ....... din ............“


    2.3.3. Menţiuni aplicate pe certificatele de stare civilă:
    2.3.3.1. La cerere, certificatul de naştere se eliberează cu menţiunile de căsătorie şi de anulare a căsătoriei înscrise pe actul de naştere.
    2.3.3.2. Nu se mai eliberează certificat de căsătorie.


    2.4. Menţiune de adopţie a soţului cetăţean străin care nu are act de naştere în România
    2.4.1. Menţiuni privind adopţia soţului cetăţean străin, pe actul de căsătorie:
    a) Adopţia a fost încuviinţată în ţară:
    a.1. „........ (numele şi prenumele soţului/soţiei adoptat/adoptate)........ a fost adoptat(ă) de către .................... şi de către .................. prin Sentinţa nr. .................. din ........... a Tribunalului ......................., definitivă la data de ............ Acesta/Aceasta va purta numele de familie înainte de căsătorie/după căsătorie ............................. şi prenumele ..............“
    a.2. „....... (numele şi prenumele soţului/soţiei adoptat/adoptate).......... a fost adoptat(ă) de către ................... şi de către ............... prin Sentinţa nr. .................. din ........... a Tribunalului ......................., definitivă la data de ............ Acesta/Aceasta va purta numele de familie înainte de căsătorie/după căsătorie ............................. şi prenumele ..............“

    b) Adopţia a fost încuviinţată în străinătate:
    b.1. „Soţul/Soţia ...... (numele şi prenumele soţului/soţiei adoptat/adoptate)............ a fost adoptat(ă) de către ................... şi de către .................... prin ............ nr. .... din ............ a ........................, ţara ........, definitivă la data de ........................................., ce a fost recunoscută de Tribunalul ............................. prin Sentinţa nr. ...... din ...................., definitivă la data de .............. Acesta/Aceasta va purta numele de familie înainte de căsătorie/după căsătorie ............................. şi prenumele ..............“.
    b.2. „Soţul/Soţia ......... (numele şi prenumele soţului/soţiei adoptat/adoptate)........ a fost adoptat(ă) de către ................. şi de către ............. prin ............. nr. ..... din ................... a ....................., ţara ............................. definitivă la data de ................. Acesta/Aceasta va purta numele de familie ........................................................... şi prenumele .................................. Menţiunea a fost înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ............/D.G.E.P.M.B. nr. ....... din ...........“.
    b.3. „Soţul/Soţia .............. (numele şi prenumele soţului/soţiei adoptat/adoptate)........... a fost adoptat(ă) de către ..................... prin ............. nr. .... din ............ a ........................, ţara ........, definitivă la data de ............., ce a fost recunoscută de Tribunalul ............................. prin Sentinţa nr. ...... din ...................., definitivă la data de .............. Acesta/Aceasta va purta numele de familie înainte de căsătorie/după căsătorie ............................. şi prenumele ..............“.
    b.4. „Soţul/Soţia .......... (numele şi prenumele soţului/soţiei adoptat/adoptate)........ a fost adoptat(ă) de către ................. prin ............. nr. ..... din ............ a ............................................, ţara ............................................., definitivă la data de ................. Acesta/Aceasta va purta numele de familie .................................... şi prenumele ........................................ Menţiunea a fost înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ............/D.G.E.P.M.B. nr. ....... din ...........“.
    Se generează următoarele menţiuni:


    2.4.1.1. Menţiuni privind adopţia, pe actul de naştere al celuilalt soţ:
    a) Adopţie în ţară:
    "Prin Sentinţa nr. ....... din .......... a Tribunalului/Judecătoriei ........................, definitivă la data de ........................., soţul/soţia a fost adoptat(ă). Acesta/Aceasta va purta numele de familie ....................... şi prenumele .............."

    b) Adopţie în străinătate:
    b.1. „Prin Sentinţa nr. ....... din ................. a .............., ţara ........., definitivă la data de ............, ce a fost recunoscută de Tribunalul ....................... prin Sentinţa nr. ...... din ................, definitivă la data de .................., soţul/soţia a fost adoptat(ă). Acesta/Aceasta va purta numele de familie ....................... şi prenumele ..............“
    b.2. „Prin Sentinţa nr. ...... din ............. a ............., ţara ........., definitivă la data de ................., soţul/soţia a fost adoptat(ă). Acesta/Aceasta va purta numele de familie ............................. şi prenumele ..............“ Menţiunea a fost înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......../D.G.E.P.M.B. cu nr. ............ din ..............“


    2.4.1.2. Menţiuni privind adopţia părintelui pe actul de naştere al copilului minor sau major, la solicitarea acestuia:
    a) Adopţie în ţară:
    "Numele de familie şi/sau prenumele tatălui/mamei titularului au/a fost schimbate/schimbat din ........................................ în ........................... ca urmare a adopţiei, prin Sentinţa nr. ........... din .............. a ........................, definitivă la data de ...................."

    b) Adopţie în străinătate:
    b.1. „Numele de familie şi/sau prenumele tatălui/mamei titularului au/a fost schimbate/schimbat din ....................................... în ............................. ca urmare a adopţiei, prin Sentinţa nr. ..... din ....... a ........................, ţara ........., definitivă la data de ............, ce a fost recunoscută prin Sentinţa nr. ...... din ............. a Tribunalului ............., definitivă la data de .....................“
    b.2. „Numele de familie şi/sau prenumele tatălui/mamei titularului au/a fost schimbate/schimbat din ...................................... în ........................... ca urmare a adopţiei, prin Sentinţa nr. ..... din ............ a ........................, ţara ........., definitivă la data de ............ Menţiunea a fost înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......../D.G.E.P.M.B. cu nr. ............ din ............. .“


    2.4.1.3. Menţiuni privind adopţia părintelui, pe actul de căsătorie al copilului minor şi major:
    a) Adopţie în ţară:
    "Numele de familie şi/sau prenumele tatălui/mamei soţului/soţiei au/a fost schimbate/schimbat din .................................... în ..................... ca urmare a adopţiei, prin Sentinţa nr. ........ din .............. a ......................., judeţul ......, definitivă la data de ............."

    b) Adopţie în străinătate:
    b.1. „Numele de familie şi/sau prenumele tatălui/mamei soţului/soţiei au/a fost schimbate/schimbat din .................................. în ................... ca urmare a adopţiei, prin Sentinţa nr. ..... din ................... a ........................, ţara ........., definitivă la data de ............, ce a fost recunoscută prin Sentinţa nr. .......... din ............ a Tribunalului ................................., definitivă la data de ..................“
    b.2. „Numele de familie şi/sau prenumele tatălui/mamei soţului/soţiei au/a fost schimbate/schimbat din ................................. în ..................... ca urmare a adopţiei, prin Sentinţa nr. ..... din .............. a ........................, ţara ........., definitivă la data de .................. Menţiunea a fost înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......../D.G.E.P.M.B. cu nr. ............ din ............. .“    2.4.2. Menţiuni aplicate pe certificatele de stare civilă:
    2.4.2.1. Eliberarea certificatului de căsătorie al persoanei adoptate:
    Certificatul de căsătorie se completează cu datele din actul de căsătorie şi cele din menţiunea privind adopţia soţului/soţiei. Nu se înscrie menţiune cu privire la adopţia soţului/soţiei. La cerere, pe certificatul de căsătorie se înscrie, după caz, următoarea menţiune:
    a) Adopţie în ţară:
    "Numele de familie şi/sau prenumele soţului/soţiei au/a fost schimbate/schimbat din .......................... în ........................, prin Sentinţa nr. ............ din .............. a ........................, definitivă la data de ...................."

    b) Adopţie în străinătate:
    b.1. „Numele de familie şi/sau prenumele soţului/soţiei au/a fost schimbate/schimbat din ................................................... în ....................., prin Sentinţa nr. ..... din .............. a ........................, ţara ......... definitivă la data de ............, ce a fost recunoscută prin Sentinţa nr. ...... din ........... a Tribunalului ..........................., definitivă la data de .....................“
    b.2. „Numele de familie şi/sau prenumele soţului/soţiei au/a fost schimbate/schimbat din ................................................... în ....................., prin Sentinţa nr. ..... din ............ a ........................, ţara ........., definitivă la data de ............ Menţiunea a fost înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......../D.G.E.P.M.B. cu nr. ............ din .............. .“    2.4.2.2. Eliberarea certificatului de naştere al celuilalt soţ:
    Certificatul de naştere al celuilalt soţ se completează, în cuprinsul menţiunii de căsătorie, cu numele de familie/prenumele soţului/soţiei adoptat/e. Nu se înscrie menţiune cu privire la adopţia soţului/soţiei. La cerere, pe certificatul de naştere se înscrie, după caz, următoarea menţiune:
    a) Adopţie în ţară:
    "Numele de familie şi/sau prenumele soţului/soţiei au/a fost schimbate/schimbat din ................................. în ....................., prin Sentinţa nr. ............................... din .............. a ........................, definitivă la data de ...................."

    b) Adopţie în străinătate:
    b.1. „Numele de familie şi/sau prenumele soţului/soţiei au/a fost schimbate/schimbat din ................................................ în ..........................., prin Sentinţa nr. ..... din ....... a ........................, ţara ........., definitivă la data de ............, ce a fost recunoscută de Tribunalul .............................. prin Sentinţa nr. ...... din ............., definitivă la data de .....................“
    b.2. „Numele de familie şi/sau prenumele soţului/soţiei au/a fost schimbate/schimbat din ........................................................ în ..........................., prin Sentinţa nr. ..... din ............ a ........................, ţara ........., definitivă la data de ............ Menţiunea a fost înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......../D.G.E.P.M.B. cu nr. ............ din ............. .“
    NOTĂ:
    În cazul în care căsătoria a fost desfăcută prin divorţ/a încetat prin decesul soţului/a fost anulată, schimbarea numelui fostului soţ ca urmare a adopţiei nu se înscrie pe actul de căsătorie şi pe actul naştere al fostului/fostei soţ/soţie al soţului/soţiei supravieţuitor/supravieţuitoare.
    2.4.2.3. Eliberarea certificatului de naştere al copilului minor sau major, la solicitarea acestuia:
    Certificatul de naştere al copilului se completează, la rubricile referitoare la tată/mamă, cu numele de familie/prenumele părintelui dobândit ca urmare a adopţiei, dacă această schimbare priveşte numele purtat de părinte la naşterea copilului. Nu se înscrie menţiune cu privire la adopţia părintelui. La cerere, pe certificatul de naştere se înscrie, după caz, următoarea menţiune:
    a) Adopţie în ţară:
    "Numele de familie şi/sau prenumele tatălui/mamei au/a fost schimbate/schimbat din ........................................................ în ..........................., prin Sentinţa nr. ........... din .............. a ........................, definitivă la data de ...................."

    b) Adopţie în străinătate:
    b.1. „Numele de familie şi/sau prenumele tatălui/mamei au/a fost schimbate/schimbat din ................................................ în ..........................., prin Sentinţa nr. ........ din ....... a ........................, ţara ........., definitivă la data de ............, ce a fost recunoscută de Tribunalul ................................ prin Sentinţa nr. ...... din ............., definitivă la data de .....................“
    b.2. „Numele de familie şi/sau prenumele tatălui/mamei au/a fost schimbate/schimbat din ................................................ în ..........................., prin Sentinţa nr. ..... din ............ a ........................, ţara ........., definitivă la data de ............. Menţiunea a fost înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P........./D.G.E.P.M.B. cu nr. ............ din ............. .“    2.4.2.4. Eliberarea certificatului de căsătorie al copilului minor sau major:
    Certificatul de căsătorie se completează, la rubricile referitoare la tatăl/mama soţului/soţiei, cu numele de familie/prenumele părintelui soţului/soţiei dobândit ca urmare a adopţiei, dacă această schimbare priveşte numele purtat de părintele soţului/soţiei la naşterea acestuia/acesteia. Nu se înscrie menţiune cu privire la adopţia părintelui soţului/soţiei. La cerere, pe certificatul de căsătorie se înscrie, după caz, următoarea menţiune:
    a) Adopţie în ţară:
    "Numele de familie şi/sau prenumele tatălui/mamei soţului/soţiei au/a fost schimbate/schimbat din .................................... în ..........................., prin Sentinţa nr. ........ din .............. a ........................., judeţul ......, definitivă la data de ............."

    b) Adopţie în străinătate:
    b.1. „Numele de familie şi/sau prenumele tatălui/mamei soţului/soţiei au/a fost schimbate/schimbat din ................................ în ..........................., prin Sentinţa nr. ..... din .............. a ........................, ţara ........., definitivă la data de .............., ce a fost recunoscută prin Sentinţa nr. ...... din ................. a Tribunalului ............................, definitivă la data de ..................“
    b.2. „Numele de familie şi/sau prenumele tatălui/mamei soţului/soţiei au/a fost schimbate/schimbat din .................................. în ..........................., prin Sentinţa nr. ..... din .............. a .................., ţara ..............., definitivă la data de .................. Menţiunea a fost înscrisă cu aprobarea D.G.E.P/S.P.C.J.E.P........./D.G.E.P.M.B. cu nr. ............ din ............. .“

    2.5. Menţiuni privind încetarea adopţiei soţului cetăţean străin care nu are act de naştere în România
    2.5.1. Menţiune privind încetarea adopţiei soţului cetăţean străin, pe actul de căsătorie:
    a) Menţiune privind încetarea adopţiei, în ţară:
    "Prin Sentinţa nr. ....... din .......... a Tribunalului/Judecătoriei ..................................., definitivă la data de ............................, s-a desfăcut/anulat/constatat nulitatea adopţia/adopţiei cu efecte depline a soţului/soţiei. Acesta/Aceasta va purta numele de familie înainte de căsătorie/după căsătorie ............................. şi prenumele .............."

    b) Menţiune privind încetarea adopţiei, în străinătate:
    b.1. „Prin Sentinţa nr. ....... din ............ a..................., ţara ........., definitivă la data de ................., ce a fost recunoscută de Tribunalul ............................. prin Sentinţa nr. ...... din ......................, definitivă la data de ................., s-a desfăcut/anulat/constatat nulitatea adopţia/adopţiei cu efecte depline a soţului/soţiei. Acesta/Aceasta va purta numele de familie înainte de căsătorie/după căsătorie ............................. şi prenumele ..............“
    b.2. „Prin Sentinţa nr. .......... din .............................. a ........................., ţara ........., definitivă la data de ............................, s-a desfăcut/anulat/constatat nulitatea adopţia/adopţiei cu efecte depline a soţului/soţiei. Acesta/Aceasta va purta numele de familie avut înainte de căsătorie/după căsătorie ............................ şi prenumele ..............“ Menţiunea a fost înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ................./D.G.E.P.M.B. nr. ....... din ............“
    Se generează următoarele menţiuni:

    2.5.1.1. Menţiune privind încetarea adopţiei, pe actul de naştere al celuilalt soţ:
    a) Menţiune privind încetarea adopţiei, în ţară:
    "Prin Sentinţa nr. ....... din .......... a Tribunalului/Judecătoriei ............................................., definitivă la data de ......................, s-a desfăcut/anulat/constatat nulitatea adopţia/adopţiei soţului/soţiei .............................................. Acesta/Aceasta va purta numele de familie ............................. şi prenumele .............."

    b) Menţiune privind încetarea adopţiei, în străinătate:
    b.1. „Prin Sentinţa nr. ....... din ...................... a ......................, ţara ....................................., definitivă la data de ................., ce a fost recunoscută de Tribunalul ..................... prin Sentinţa nr. ...... din ...................., definitivă la data de ................................., s-a desfăcut/anulat/constatat nulitatea adopţia/adopţiei soţului/soţiei ........................................... Acesta/Aceasta va purta numele de familie ............................. şi prenumele ..........................“
    b.2. „Prin Sentinţa nr. ....... din ................. a .............................., ţara ................................, definitivă la data de ................., s-a desfăcut/anulat/constatat nulitatea adopţia/adopţiei soţului/soţiei .................. Acesta/Aceasta va purta numele de familie şi prenumele ............................................ Menţiunea a fost înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......../D.G.E.P.M.B. cu nr. ............ din ............. .“


    2.5.1.2. Menţiune privind încetarea adopţiei, pe actul de naştere al copilului minor şi major, la solicitarea acestuia:
    a) Menţiune privind încetarea adopţiei, în ţară:
    "Numele de familie şi/sau prenumele tatălui/mamei titularului au/a fost schimbate/schimbat din ........................................ în ........................... ca urmare a desfacerii/anulării/constatării nulităţii adopţiei, prin Sentinţa nr. ........ din .............. a ..........................., definitivă la data de ......................"

    b) Menţiune privind încetarea adopţiei, în străinătate:
    b.1. „Numele de familie şi/sau prenumele tatălui/mamei titularului au/a fost schimbate/schimbat din ................................... în ........................... ca urmare a desfacerii/anulării/constatării nulităţii adopţiei, prin Sentinţa nr. ....... din ............. a ........................, ţara ................, definitivă la data de ................., ce a fost recunoscută prin Sentinţa nr. ........ din ......... a Tribunalului ...................., definitivă la data de ..................“
    b.2. „ Numele de familie şi/sau prenumele tatălui/mamei titularului au/a fost schimbate/schimbat din ............................... în ........................... ca urmare a desfacerii/anulării/constatării nulităţii adopţiei, prin Sentinţa nr. ..... a ........................, ţara ........., definitivă la data de ................. Menţiunea a fost înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. .........../D.G.E.P.M.B. cu nr. ............ din ............. .“


    2.5.1.3. Menţiune privind încetarea adopţiei părintelui, pe actul de căsătorie al copilului minor şi major:
    a) Menţiune privind încetarea adopţiei, în ţară:
    "Numele de familie şi/sau prenumele tatălui/mamei soţului/soţiei au/a fost schimbate/schimbat din ........................................ în ........................... ca urmare a desfacerii/anulării/constatării nulităţii adopţiei, prin Sentinţa nr. .............. din .............. a ..................., definitivă la data de .................."

    b) Menţiune privind încetarea adopţiei, în străinătate:
    b.1. „Numele de familie şi/sau prenumele tatălui/mamei soţului/soţiei au/a fost schimbate/schimbat din ................................. în ........................... ca urmare a desfacerii/anulării/constatării nulităţii adopţiei, prin Sentinţa nr. ..... a ........................, ţara ........., definitivă la data de ................., ce a fost recunoscută prin Sentinţa nr. ....... din ............a Tribunalului ......................................, definitivă la data de ..................“
    b.2. „ Numele de familie şi/sau prenumele tatălui/mamei soţului/soţiei au/a fost schimbate/schimbat din ................................ în ........................... ca urmare a desfacerii/anulării/constatării nulităţii adopţiei, prin Sentinţa nr. ..... a ........................, ţara ........., definitivă la data de .................. Menţiunea a fost înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ........./D.G.E.P.M.B. cu nr. ............ din ............. .“    2.5.2. Menţiuni aplicate pe certificatele de stare civilă:
    2.5.2.1. Eliberarea certificatului de căsătorie al persoanei:
    Certificatul de căsătorie se completează cu datele din actul de căsătorie şi cele din menţiunea privind desfacerea/anularea/constatarea nulităţii adopţiei soţului/soţiei. Nu se înscrie menţiune cu privire la desfacerea/anularea/constatarea nulităţii adopţiei soţului/soţiei. La cerere, pe certificatul de căsătorie se înscrie, după caz, următoarea menţiune:
    a) Încetarea adopţiei în ţară:
    "Numele de familie şi/sau prenumele soţului/soţiei au/a fost schimbate/schimbat din ................................ în ........................., prin Sentinţa nr. ............................... din .............. a ........................, definitivă la data de ...................."

    b) Încetarea adopţiei în străinătate:
    b.1. „Numele de familie şi/sau prenumele soţului/soţiei au/a fost schimbate/schimbat din .............................. în ........................., prin Sentinţa nr. ..... din ....... a ........................, ţara ........., definitivă la data de ............, ce a fost recunoscută prin Sentinţa nr. ......... din .......... a Tribunalului ......................................, definitivă la data de .....................“
    b.2. „Numele de familie şi/sau prenumele soţului/soţiei au/a fost schimbate/schimbat din .................................. în ......................., prin Sentinţa nr. ..... din ............ a ........................, ţara ........., definitivă la data de ............ Menţiunea a fost înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......../D.G.E.P.M.B. cu nr. ............ din ............. .“    2.5.2.2. Eliberarea certificatului de naştere al celuilalt soţ:
    Certificatul de naştere al celuilalt soţ se completează, în cuprinsul menţiunii de căsătorie, cu numele de familie/prenumele soţului/soţiei ca urmare a desfacerii/anulării/constatării nulităţii adopţiei. Nu se înscrie menţiune cu privire la desfacerea/anularea/constatarea nulităţii adopţiei soţului/soţiei. La cerere, pe certificatul de naştere se înscrie, după caz, următoarea menţiune:
    a) Încetarea adopţiei în ţară:
    "Numele de familie şi/sau prenumele soţului/soţiei au/a fost schimbate/schimbat din .................................. în ......................., prin Sentinţa nr. ............................... din .............. a ........................, definitivă la data de ...................."

    b) Încetarea adopţiei în străinătate:
    b.1. „Numele de familie şi/sau prenumele soţului/soţiei au/a fost schimbate/schimbat din ............................ în ......................, prin Sentinţa nr. ..... din ..................... a .............................................., ţara ........., definitivă la data de ............, ce a fost recunoscută de Tribunalul ....................... prin Sentinţa nr. ...... din ............., definitivă la data de .....................“
    b.2. „Numele de familie şi/sau prenumele soţului/soţiei au/a fost schimbate/schimbat din ............................. în ...................., prin Sentinţa nr. ..... din ............ a ........................, ţara ........., definitivă la data de .............. Menţiunea a fost înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......../D.G.E.P.M.B. cu nr. ............ din ............. .“
    NOTĂ:
    În cazul în care căsătoria a fost desfăcută prin divorţ/a încetat prin decesul soţului/a fost anulată, schimbarea numelui fostului soţ ca urmare a încetării adopţiei nu se înscrie pe actul de căsătorie şi pe actul naştere al fostului/fostei soţ/soţie al soţului/soţiei supravieţuitor/supravieţuitoare.
    2.5.2.3. Eliberarea certificatului de naştere al copilului minor sau major, la solicitarea acestuia:
    Certificatul de naştere al copilului se completează, la rubricile referitoare la tată/mamă, cu numele de familie/prenumele părintelui purtat ca urmare a desfacerii/anulării/constatării nulităţii adopţiei, dacă această schimbare priveşte numele purtat de părinte la naşterea copilului sau ca urmare a înscrierii menţiunii de adopţie a părintelui. Nu se înscrie menţiune cu privire la desfacerea/anularea/constatarea nulităţii adopţiei părintelui. La cerere, pe certificatul de naştere se înscrie următoarea menţiune:
    a) Adopţie încetată în ţară:
    "Numele de familie şi/sau prenumele tatălui/mamei titularului au/a fost schimbate/schimbat din ............................................. în ..........................., prin Sentinţa nr. ............................... din .............. a ..........................., definitivă la data de ......................"

    b) Adopţie încetată în străinătate:
    b.1. „Numele de familie şi/sau prenumele tatălui/mamei titularului au/a fost schimbate/schimbat din ................................... în ..........................., prin Sentinţa nr. ......... din ............. a ..................., ţara ........., definitivă la data de ................., ce a fost recunoscută prin Sentinţa nr. ......... din ......... a Tribunalului ............................, definitivă la data de .................“
    b.2. „Numele de familie şi/sau prenumele tatălui/mamei au/a fost schimbate/schimbat din .................................................... în ..........................., prin Sentinţa nr. ..... a ........................, ţara ........., definitivă la data de ................. Menţiunea a fost înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......../D.G.E.P.M.B. cu nr. ............ din ............. .“    2.5.2.4. Eliberarea certificatului de căsătorie al copilului minor sau majorul:
    Certificatul de căsătorie se completează, la rubricile referitoare la tatăl/mama soţului/soţiei, cu numele de familie/prenumele părintelui purtat ca urmare a desfacerii/anulării/constatării nulităţii adopţiei, dacă această schimbare priveşte numele purtat de părintele soţului/soţiei la naşterea acestuia/acesteia sau ca urmare a înscrierii menţiunii de adopţie a părintelui. Nu se înscrie menţiune cu privire la adopţia părintelui soţului/soţiei. La cerere, pe certificatul de căsătorie se înscrie următoarea menţiune:
    a) Adopţie încetată în ţară:
    "Numele de familie şi/sau prenumele tatălui/mamei soţului/soţiei au/a fost schimbate/schimbat din .................................. în ..........................., prin Sentinţa nr. ............................... din .............. a ............................, definitivă la data de ...................."

    b) Adopţie încetată în străinătate:
    b.1. „Numele de familie şi/sau prenumele tatălui/mamei soţului/soţiei au/a fost schimbate/schimbat din ................................. în ..........................., prin Sentinţa nr. ..... din ......... a ........................, ţara ........., definitivă la data de ................., ce a fost recunoscută prin Sentinţa nr. ........ din .......... a Tribunalului ........................................., definitivă la data de ..................“
    b.2. „Numele de familie şi/sau prenumele tatălui/mamei soţului/soţiei au/a fost schimbate/schimbat din ................................. în ..........................., prin Sentinţa nr. ..... din .......... a ........................, ţara ........., definitivă la data de .................. Menţiunea a fost înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......../D.G.E.P.M.B. cu nr. ............ din ............“

    2.6. Menţiuni privind adopţia cu efecte restrânse a soţului cetăţean străin care nu are act de naştere în România
    2.6.1. Menţiuni privind adopţia cu efecte restrânse a soţului cetăţean străin, pe actul de căsătorie:
    a) Adopţia cu efecte restrânse a fost încuviinţată în ţară:
    "Soţul/Soţia ..........(numele şi prenumele soţului/soţiei adoptat/adoptate).............. a fost adoptat(ă) cu efecte restrânse prin Sentinţa nr. ................ din ...........a Tribunalului .................................., definitivă la data de ............................. Acesta/Aceasta va purta numele de familie avut înainte/după căsătorie ..................... şi prenumele .............."

    b) Adopţia cu efecte restrânse a fost încuviinţată în străinătate:
    b.1. „.....(numele şi prenumele soţului/soţiei adoptat/adoptate)......... a fost adoptat(ă) cu efecte restrânse prin Sentinţa nr. .......... din ............ a ........................, ţara ........., ce a fost recunoscută de Tribunalul ............................. prin Sentinţa nr. ...... din ...................., definitivă la data de .............. Acesta/Aceasta va purta numele de familie avut înainte/după căsătorie ......................... şi prenumele .................“
    b.2. „..........(numele şi prenumele soţului/soţiei adoptat/adoptate)....... a fost adoptat(ă) cu efecte restrânse, prin Sentinţa nr. ..... din ............... a .............., ţara ......... Acesta/Aceasta va purta numele de familie avut înainte/după căsătorie ..................... şi prenumele ................“. Menţiunea a fost înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ................./D.G.E.P.M.B. nr. ....... din ........... “
    Se generează următoarele menţiuni:

    2.6.1.1. Menţiuni privind adopţia cu efecte restrânse, pe actul de naştere al celuilalt soţ:
    a) Adopţie cu efecte restrânse în ţară:
    "Prin Sentinţa nr. ....... din .......... a Tribunalului/Judecătoriei ........................, definitivă la data de ........................., soţul/soţia a fost adoptat(ă) cu efecte restrânse. Acesta/Aceasta va purta numele de familie ....................... şi prenumele .............."

    b) Adopţie cu efecte restrânse în străinătate:
    b.1. „Prin Sentinţa nr. ....... din ................. a .............. ţara ........., definitivă la data de ............, ce a fost recunoscută de Tribunalul ....................... prin Sentinţa nr. ...... din ................, definitivă la data de .................., soţul/soţia a fost adoptat(ă) cu efecte restrânse. Acesta/Aceasta va purta numele de familie ....................... şi prenumele ..............“
    b.2. „Prin Sentinţa nr. ...... din ............. a ............. ţara ........., definitivă la data de ................., soţul/soţia a fost adoptat(ă) cu efecte restrânse. Acesta/Aceasta va purta numele de familie ............................. şi prenumele ....................... Menţiunea a fost înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......../D.G.E.P.M.B. cu nr. ............ din ............. .“


    2.6.1.2. Menţiuni privind adopţia cu efecte restrânse a părintelui pe actul de naştere al copilului minor sau major, la solicitarea acestuia:
    a) Adopţie cu efecte restrânse în ţară:
    "Numele de familie şi/sau prenumele tatălui/mamei titularului au/a fost schimbate/schimbat din ............................................. în ........................... ca urmare a adopţiei cu efecte restrânse, prin Sentinţa nr. ........... din .............. a Tribunalului ........................, definitivă la data de ...................."

    b) Adopţie cu efecte restrânse în străinătate:
    b.1. „Numele de familie şi/sau prenumele tatălui/mamei titularului au/a fost schimbate/schimbat din ....................................... în ............................. ca urmare a adopţiei cu efecte restrânse, prin Sentinţa nr. ..... din ....... a ........................, ţara ........., definitivă la data de ............, ce a fost recunoscută prin Sentinţa nr. ..... din .................. a Tribunalului ......................................, definitivă la data de .....................“
    b.2. „Numele de familie şi/sau prenumele tatălui/mamei titularului au/a fost schimbate/schimbat din ...................................... în ........................... ca urmare a adopţiei cu efecte restrânse, prin Sentinţa nr. ..... din ............ a ........................, ţara ........., definitivă la data de ............ Menţiunea a fost înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......../D.G.E.P.M.B. cu nr. ............ din ............. .“


    2.6.1.3. Menţiuni privind adopţia cu efecte restrânse a părintelui, pe actul de căsătorie al copilului minor şi major:
    a) Adopţie cu efecte restrânse în ţară:
    "Numele de familie şi/sau prenumele tatălui/mamei soţului/soţiei au/a fost schimbate/schimbat din ................................... în ........................... ca urmare a adopţiei cu efecte restrânse, prin Sentinţa nr. ........ din .............. a ...................., judeţul ......, definitivă la data de ............."

    b) Adopţie cu efecte restrânse în străinătate:
    b.1. „Numele de familie şi/sau prenumele tatălui/mamei soţului/soţiei au/a fost schimbate/schimbat din .................................. în ........................... ca urmare a adopţiei cu efecte restrânse, prin Sentinţa nr. ..... din ................... a ........................, ţara ........., definitivă la data de ............, ce a fost recunoscută prin Sentinţa nr. ......... din .......... a Tribunalului ......................................, definitivă la data de ..................“
    b.2. „Numele de familie şi/sau prenumele tatălui/mamei soţului/soţiei au/a fost schimbate/schimbat din ................................. în ........................... ca urmare a adopţiei cu efecte restrânse, prin Sentinţa nr. ..... din .............. a ....................., ţara ........., definitivă la data de ................ Menţiunea a fost înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......../D.G.E.P.M.B. cu nr. ......... din ............. .“    2.6.2. Menţiuni aplicate pe certificatele de stare civilă:
    2.6.2.1. Eliberarea certificatului de căsătorie al persoanei adoptate:
    Certificatul de căsătorie se completează cu datele din actul de căsătorie şi cele din menţiunea privind adopţia cu efecte restrânse a soţului/soţiei. Nu se înscrie menţiune cu privire la adopţia cu efecte restrânse a soţului/soţiei. La cerere, pe certificatul de căsătorie se înscrie, după caz, următoarea menţiune:
    a) Adopţie cu efecte restrânse în ţară:
    "Numele de familie şi/sau prenumele soţului/soţiei au/a fost schimbate/schimbat din .......................... în ........................, prin Sentinţa nr. ............ din ............................. a Tribunalului ........................................., definitivă la data de .............................."

    b) Adopţie cu efecte restrânse în străinătate:
    b.1. „Numele de familie şi/sau prenumele soţului/soţiei au/a fost schimbate/schimbat din ............................ în ....................., prin Sentinţa nr. ..... din .............. a .................., ţara ........., definitivă la data de ............, ce a fost recunoscută de Tribunalul ............... prin Sentinţa nr. ...... din ............., definitivă la data de .....................“
    b.2. „Numele de familie şi/sau prenumele soţului/soţiei au/a fost schimbate/schimbat din ......................... în ....................., prin Sentinţa nr. ..... din ............ a ........................, ţara ........., definitivă la data de ............ Menţiunea a fost înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P........./D.G.E.P.M.B. cu nr. ............ din ............. .“    2.6.2.2. Eliberarea certificatului de naştere al celuilalt soţ:
    Certificatul de naştere al celuilalt soţ se completează, în cuprinsul menţiunii de căsătorie, cu numele de familie/prenumele soţului/soţiei adoptat/ă cu efecte restrânse. Nu se înscrie menţiune cu privire la adopţia cu efecte restrânse a soţului/soţiei. La cerere, pe certificatul de naştere se înscrie, după caz, următoarea menţiune:
    a) Adopţie cu efecte restrânse în ţară:
    "Numele de familie şi/sau prenumele soţului/soţiei au/a fost schimbate/schimbat din ................................. în ....................., prin Sentinţa nr. ............................... din .............. a ........................ definitivă la data de ...................."

    b) Adopţie cu efecte restrânse în străinătate:
    b.1. „Numele de familie şi/sau prenumele soţului/soţiei au/a fost schimbate/schimbat din ........................... în ....................., prin Sentinţa nr. ..... din ....... a ........................, ţara ........., definitivă la data de ............, ce a fost recunoscută prin Sentinţa nr. ...... din ............. de Tribunalul ..................., definitivă la data de .....................“.
    b.2. „Numele de familie şi/sau prenumele soţului/soţiei au/a fost schimbate/schimbat din ................................. în ................., prin Sentinţa nr. ..... din ............ a ........................, ţara ........., definitivă la data de ............ Menţiunea a fost înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......../D.G.E.P.M.B. cu nr. ............ din .............“
    NOTĂ:
    În cazul în care căsătoria a fost desfăcută prin divorţ/a încetat prin decesul soţului/a fost anulată, schimbarea numelui fostului soţ ca urmare a adopţiei cu efecte restrânse nu se înscrie pe actul de căsătorie şi pe actul naştere ale fostului/fostei soţ/soţii al/a soţiei/soţului supravieţuitoare/supravieţuitor.
    2.6.2.3. Eliberarea certificatului de naştere al copilului minor sau major, la solicitarea acestuia:
    Certificatul de naştere al copilului se completează, la rubricile referitoare la tată/mamă, cu numele de familie/prenumele părintelui dobândit ca urmare a adopţiei cu efecte restrânse, dacă această schimbare priveşte numele purtat de părinte la naşterea copilului. Nu se înscrie menţiune cu privire la adopţia cu efecte restrânse a părintelui. La cerere, pe certificatul de naştere se înscrie, după caz, următoarea menţiune:
    a) Adopţie în ţară:
    "Numele de familie şi/sau prenumele tatălui/mamei titularului au/a fost schimbate/schimbat din ....................... în ................, prin Sentinţa nr. ........... din .............. a Tribunalului ........................, definitivă la data de ...................."

    b) Adopţie în străinătate:
    b.1. „Numele de familie şi/sau prenumele tatălui/mamei titularului au/a fost schimbate/schimbat din ................................... în ..........................., prin Sentinţa nr. ........ din ....... a ........................, ţara ........., definitivă la data de ............, ce a fost recunoscută prin Sentinţa nr. ...... din ............. de Tribunalul ................................, definitivă la data de .....................“
    b.2. „Numele de familie şi/sau prenumele tatălui/mamei titularului au/a fost schimbate/schimbat din ..................................... în ..........................., prin Sentinţa nr. ..... din ............ a ........................, ţara ........., definitivă la data de ............. Menţiunea a fost înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......../D.G.E.P.M.B. cu nr. ............ din ............. .“    2.6.2.4. Eliberarea certificatului de căsătorie al copilului minor sau major:
    Certificatul de căsătorie se completează, la rubricile referitoare la tatăl/mama soţului/soţiei, cu numele de familie/prenumele părintelui soţului/soţiei dobândit ca urmare a adopţiei cu efecte restrânse, dacă această schimbare priveşte numele purtat de părintele soţului/soţiei la naşterea acestuia/acesteia. Nu se înscrie menţiune cu privire la adopţia cu efecte restrânse a părintelui soţului/soţiei. La cerere, pe certificatul de căsătorie se înscrie, după caz, următoarea menţiune:
    a) Adopţie cu efecte restrânse în ţară:
    "Numele de familie şi/sau prenumele tatălui/mamei soţului/soţiei au/a fost schimbate/schimbat din .................................... în ..........................., prin Sentinţa nr. ........ din .............. a Tribunalului ........................., judeţul ......, definitivă la data de ............."

    b) Adopţie cu efecte restrânse în străinătate:
    b.1. „Numele de familie şi/sau prenumele tatălui/mamei soţului/soţiei au/a fost schimbate/schimbat din .............................. în ..........., prin Sentinţa nr. ..... din .............. a ........................, ţara ........., definitivă la data de .............., ce a fost recunoscută prin Sentinţa nr. ...... din ................. de Tribunalul ............................, definitivă la data de ..................“
    b.2. „Numele de familie şi/sau prenumele tatălui/mamei soţului/soţiei au/a fost schimbate/schimbat din .................................. în ..........................., prin Sentinţa nr. ..... din .............. a .................., ţara ..............., definitivă la data de .................. Menţiunea a fost înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......../D.G.E.P.M.B. cu nr. ............ din .............“

    2.7. Menţiuni privind încetarea adopţiei cu efecte restrânse
    2.7.1. Menţiune privind încetarea adopţiei cu efecte restrânse a soţului cetăţean străin, pe actul de căsătorie:
    a) Menţiune privind încetarea adopţiei cu efecte restrânse, în ţară:
    "Prin Sentinţa nr. ....... din .......... a Tribunalului/Judecătoriei ..................................., definitivă la data de ..................., s-a desfăcut/anulat/constatat nulitatea adopţia/adopţiei cu efecte restrânse a soţului/soţiei. Acesta/Aceasta poartă numele de familie înainte de căsătorie/după căsătorie ............................. şi prenumele .............."

    b) Menţiune privind încetarea adopţiei cu efecte restrânse, în străinătate:
    b.1. „Prin Sentinţa nr. ....... din ............ a ..................., ţara ........., definitivă la data de ................., ce a fost recunoscută de Tribunalul ............................. prin Sentinţa nr. ...... din ......................, definitivă la data de ................., s-a desfăcut/anulat/constatat nulitatea adopţia/adopţiei cu efecte restrânse a soţului/soţiei. Acesta/Aceasta poartă numele de familie înainte de căsătorie/după căsătorie ............................. şi prenumele ..............“
    b.2. „Prin Sentinţa nr. .......... din ............. a ................, ţara ........., definitivă la data de ................., s-a desfăcut/anulat/constatat nulitatea adopţia/adopţiei cu efecte restrânse a soţului/soţiei. Acesta/Aceasta poartă numele de familie înainte de căsătorie/după căsătorie ............................. şi prenumele .............. . Menţiunea a fost înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ................./D.G.E.P.M.B. nr. ....... din ............“
    Se generează următoarele menţiuni:

    2.7.1.1. Menţiune privind încetarea adopţiei cu efecte restrânse, pe actul de naştere al celuilalt soţ:
    a) Menţiune privind încetarea adopţiei cu efecte restrânse, în ţară:
    "Prin Sentinţa nr. ....... din .......... a Tribunalului .............................................., definitivă la data de ....................................., s-a desfăcut/anulat/constatat nulitatea adopţia/adopţiei cu efecte restrânse a soţului/soţiei ..................... Acesta/Aceasta va purta numele de familie ............................. şi prenumele .............."

    b) Menţiune privind încetarea adopţiei cu efecte restrânse, în străinătate:
    b.1. „Prin Sentinţa nr. ....... din ......... a ........., ţara ............................., definitivă la data de ..............................., ce a fost recunoscută de Tribunalul ..................... prin Sentinţa nr. ...... din .................................., definitivă la data de ..................................., s-a desfăcut/anulat/constatat nulitatea adopţia/adopţiei cu efecte restrânse a soţului/soţiei ............................. Acesta/Aceasta va purta numele de familie ............................. şi prenumele ..............“
    b.2. „Prin Sentinţa nr. ....... din ................. a ..............., ţara ................................., definitivă la data de ..............................., s-a desfăcut/anulat/constatat nulitatea adopţia/adopţiei cu efecte restrânse a soţului/soţiei .................. Acesta/Aceasta va purta numele de familie şi prenumele ........................ Menţiunea a fost înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......../D.G.E.P.M.B. nr. ............ din .............“


    2.7.1.2. Menţiune privind încetarea adopţiei cu efecte restrânse, pe actul de naştere al copilului minor şi major, la solicitarea acestuia:
    a) Menţiune privind încetarea adopţiei cu efecte restrânse, în ţară:
     „Numele de familie şi/sau prenumele tatălui/mamei titularului au/a fost schimbate/schimbat din ........................................ în ................................. ca urmare a desfacerii/anulării/constatării nulităţii adopţiei cu efecte restrânse, prin Sentinţa nr. .............. din .............. a Tribunalului ..........................., definitivă la data de ......................“

    b) Menţiune privind încetarea adopţiei cu efecte restrânse, în străinătate:
    b.1. „Numele de familie şi/sau prenumele tatălui/mamei titularului au/a fost schimbate/schimbat din ................................... în ........................... ca urmare a desfacerii/anulării/constatării nulităţii adopţiei cu efecte restrânse, prin Sentinţa nr. ........din ............. a ........................, ţara ................, definitivă la data de ................., ce a fost recunoscută de Tribunalul .................... prin Sentinţa nr. ...... din ....................., definitivă la data de ..................“
    b.2. „Numele de familie şi/sau prenumele tatălui/mamei titularului au/a fost schimbate/schimbat din ................................... în ........................... ca urmare a desfacerii/anulării/constatării nulităţii adopţiei cu efecte restrânse, prin Sentinţa nr. .... din .............. a .........., ţara ........., definitivă la data de ................ Menţiunea a fost înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......../D.G.E.P.M.B. nr. ............ din .............“


    2.7.1.3. Menţiune privind încetarea adopţiei cu efecte restrânse a părintelui, pe actul de căsătorie al copilului minor şi major:
    a) Menţiune privind încetarea adopţiei cu efecte restrânse, în ţară:
    "Numele de familie şi/sau prenumele tatălui/mamei soţului/soţiei au/a fost schimbate/schimbat din ................................... în ......................... ca urmare a desfacerii/anulării/constatării nulităţii adopţiei cu efecte restrânse, prin Sentinţa nr. ....... din .............. a Tribunalului ..................., definitivă la data de .................."

    b) Menţiune privind încetarea adopţiei cu efecte restrânse, în străinătate:
    b.1. „Numele de familie şi/sau prenumele tatălui/mamei soţului/soţiei au/a fost schimbate/schimbat din ................................ în ........................... ca urmare a desfacerii/anulării/constatării nulităţii adopţiei cu efecte restrânse, prin Sentinţa nr. .... din ................ a ........................, ţara ........., definitivă la data de ................., ce a fost recunoscută de Tribunalul ............................ prin Sentinţa nr. ...... din ....................., definitivă la data de ..................“
    b.2. „Numele de familie şi/sau prenumele tatălui/mamei soţului/soţiei au/a fost schimbate/schimbat din ................................. în ........................... ca urmare a desfacerii/anulării/constatării nulităţii adopţiei cu efecte restrânse, prin Sentinţa nr. ..... din ............... a ...................., ţara ........., definitivă la data de .................. Menţiunea a fost înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......../ D.G.E.P.M.B. nr. ............ din ..............“    2.7.2. Menţiuni aplicate pe certificatele de stare civilă:
    2.7.2.1. Eliberarea certificatului de căsătorie al persoanei:
    Certificatul de căsătorie se completează cu datele din actul de căsătorie şi cele din menţiunea privind desfacerea/anularea/constatarea nulităţii adopţiei soţului/soţiei cu efecte restrânse. Nu se înscrie menţiune cu privire la desfacerea/anularea/constatarea nulităţii adopţiei cu efecte restrânse a soţului/soţiei. La cerere, pe certificatul de căsătorie se înscrie, după caz, următoarea menţiune:
    a) Încetarea adopţiei cu efecte restrânse în ţară:
    "Numele de familie şi/sau prenumele soţului/soţiei au/a fost schimbate/schimbat din .............................. în ..........................., prin Sentinţa nr. ............................... din .............. a Tribunalului ........................, definitivă la data de ...................."

    b) Încetarea adopţiei cu efecte restrânse în străinătate:
    b.1. „Numele de familie şi/sau prenumele soţului/soţiei au/a fost schimbate/schimbat din ............................. în ....................., prin Sentinţa nr. .....din ....... a ........................, ţara ........., definitivă la data de ............, ce a fost recunoscută prin Sentinţa nr. ...... din ............. de Tribunalul ......................................, definitivă la data de .....................“
    b.2. „Numele de familie şi/sau prenumele soţului/soţiei au/a fost schimbate/schimbat din ........................................................ în ..........................., prin Sentinţa nr. ..... din ............ a ........................, ţara ........., definitivă la data de ............ Menţiunea a fost înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......../D.G.E.P.M.B. cu nr. ............ din ............. .“    2.7.2.2. Eliberarea certificatului de naştere al celuilalt soţ:
    Certificatul de naştere al celuilalt soţ se completează, în cuprinsul menţiunii de căsătorie, cu numele de familie/prenumele soţului/soţiei ca urmare a desfacerii/anulării/constatării nulităţii adopţiei cu efecte restrânse. Nu se înscrie menţiune cu privire la desfacerea/anularea/constatarea nulităţii adopţiei cu efecte restrânse a soţului/soţiei. La cerere, pe certificatul de naştere se înscrie, după caz, următoarea menţiune:
    a) Încetarea adopţiei cu efecte restrânse în ţară:
    "Numele de familie şi/sau prenumele soţului/soţiei au/a fost schimbate/schimbat din ......................................................... în ......................, prin Sentinţa nr. ............................... din .............. a Tribunalului ........................, definitivă la data de ...................."

    b) Încetarea adopţiei cu efecte restrânse în străinătate:
    b.1. „Numele de familie şi/sau prenumele soţului/soţiei au/a fost schimbate/schimbat din .................................................. în ..........................., prin Sentinţa nr. ..... din ....... a ........................, ţara ........., definitivă la data de ............, ce a fost recunoscută de Tribunalul ....................... prin Sentinţa nr. ...... din ............., definitivă la data de .....................“
    b.2. „Numele de familie şi/sau prenumele soţului/soţiei au/a fost schimbate/schimbat din ................................................... în ..........................., prin Sentinţa nr. ..... din ............ a ........................, ţara ........., definitivă la data de .............. Menţiunea a fost înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......../D.G.E.P.M.B. nr. ............ din ............. .“
    NOTĂ:
    În cazul în care căsătoria a fost desfăcută prin divorţ/a încetat prin decesul soţului/a fost anulată, schimbarea numelui fostului soţ ca urmare a încetării adopţiei cu efecte restrânse nu se înscrie pe actul de căsătorie şi pe actul naştere ale fostului/fostei soţ/soţii al/a soţiei/soţului supravieţuitoare/supravieţuitor.
    2.7.2.3. Eliberarea certificatului de naştere al copilului minor sau major, la solicitarea acestuia:
    Certificatul de naştere al copilului se completează, la rubricile referitoare la tată/mamă, cu numele de familie/prenumele părintelui purtat ca urmare a desfacerii/anulării/constatării nulităţii adopţiei cu efecte restrânse, dacă această schimbare priveşte numele purtat de părinte la naşterea copilului sau ca urmare a înscrierii menţiunii de adopţie cu efecte restrânse a părintelui. Nu se înscrie menţiune cu privire la desfacerea/anularea/constatarea nulităţii adopţiei cu efecte restrânse a părintelui. La cerere, pe certificatul de naştere se înscrie, după caz, următoarea menţiune:
    a) Adopţie cu efecte restrânse încetată în ţară:
    "Numele de familie şi/sau prenumele tatălui/mamei au/a fost schimbate/schimbat din ........................................................ în ..........................., prin Sentinţa nr. ......................... din .............. a Tribunalului ..........................., definitivă la data de ......................"

    b) Adopţie cu efecte restrânse încetată în străinătate:
    b.1. „Numele de familie şi/sau prenumele tatălui/mamei au/a fost schimbate/schimbat din ............................................... în ..........................., prin Sentinţa nr. .....din ............. a ..................., ţara ........., definitivă la data de ................., ce a fost recunoscută de Tribunalul ............................ prin Sentinţa nr. ...... din ..............., definitivă la data de .................“
    b.2. „Numele de familie şi/sau prenumele tatălui/mamei au/a fost schimbate/schimbat din ...................................................... în ..........................., prin Sentinţa nr. ..... din .............. a ........................, ţara ........., definitivă la data de ................. Menţiunea a fost înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......../D.G.E.P.M.B. nr. ............ din ............. .“    2.7.2.4. Eliberarea certificatului de căsătorie al copilului minor sau major:
    Certificatul de căsătorie se completează, la rubricile referitoare la tatăl/mamă soţului/soţiei, cu numele de familie/prenumele părintelui purtat ca urmare a desfacerii/anulării/constatării nulităţii adopţiei cu efecte restrânse, dacă această schimbare priveşte numele purtat de părintele soţului/soţiei la naşterea acestuia/acesteia sau ca urmare a înscrierii menţiunii de adopţie cu efecte restrânse a părintelui. Nu se înscrie menţiune cu privire la adopţia cu efecte restrânse a părintelui soţului/soţiei. La cerere, pe certificatul de căsătorie se înscrie, după caz, următoarea menţiune:
    a) Adopţie încetată în ţară:
    "Numele de familie şi/sau prenumele tatălui/mamei soţului/soţiei au/a fost schimbate/schimbat din ..................................... în ..........................., prin Sentinţa nr. ........................ din .............. a Tribunalului ............................, definitivă la data de ...................."

    b) Adopţie încetată în străinătate:
    b.1. „Numele de familie şi/sau prenumele tatălui/mamei soţului/soţiei au/a fost schimbate/schimbat din ................................. în ..........................., prin Sentinţa nr. ..... din .............. a ........................, ţara ........., definitivă la data de ................., ce a fost recunoscută prin Sentinţa nr. ...... din ..................... de Tribunalul ........................................., definitivă la data de ..................“
    b.2. „Numele de familie şi/sau prenumele tatălui/mamei soţului/soţiei au/a fost schimbate/schimbat din .............................. în ..........................., prin Sentinţa nr. .....din ............ a ........................, ţara ........., definitivă la data de .................. Menţiunea a fost înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......../D.G.E.P.M.B. nr. ............ din ............. .“

    2.8. Menţiuni privind recunoaşterea paternităţii/maternităţii şi încuviinţare purtare nume soţului cetăţean străin care nu are act de naştere în România
    2.8.1. Menţiune privind recunoaşterea paternităţii/maternităţii soţului cetăţean străin, pe actul de căsătorie:
    a) „Soţul/Soţia a fost recunoscut(ă) de ............................................., născut(a) la data de ............................. în loc. ..........., ţara ..............................., cu domiciliul în .................., judeţul/ţara ................., prin declaraţia de recunoaştere şi încuviinţare purtare nume înregistrată cu nr. ...............din ................... în loc. ............, ţara .........., soţul/soţia urmând să poarte numele de familie avut înainte/după căsătorie ............................... Menţiune înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ............/D.G.E.P.M.B. nr. ............ din .............“
    b) „Prin Sentinţa nr. ......... din ............. a Tribunalului ........................, definitivă la data de ....................., au fost recunoscute efectele Sentinţei nr. ....... din ..........., pronunţată de ....................., loc. ..........., ţara .............., definitivă la data de ............................., prin care s-a stabilit filiaţia soţului/soţiei faţă de ............................, născut(ă) la data de ........., în ...................................., cu domiciliul în ............................., soţul/soţia urmând să poarte numele de familie înainte/după căsătorie ..........................“
    c) „Prin Sentinţa nr. ...... din ............., pronunţată de ....................., loc. .........., ţara .............., definitivă la data de .................., s-a stabilit filiaţia soţului/soţiei faţă de .........................................., născut(ă) la data de ............................... în ............................, cu domiciliul în ............................., soţul/soţia urmând să poarte numele de familie avut înainte/după căsătorie .......................... . Menţiune înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ........./D.G.E.P.M.B. nr. ............ din .............“
    Se generează următoarele menţiuni:
    2.8.1.1. Menţiuni privind recunoaşterea şi încuviinţare purtare nume, pe actul de naştere al celuilalt soţ:
    a) „Prin declaraţia de recunoaştere înregistrată cu nr. .............. din ......... la .............., loc. ........, ţara ........, s-a stabilit filiaţia soţului/soţiei, urmând ca acesta/aceasta să poarte numele de familie ............... Menţiune înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ........../D.G.E.P.M.B. nr. ............ din .............“
    b) „Prin sentinţa nr. ..........din .............. a ..............., ţara ................, definitivă la data de ..................., s-a stabilit filiaţia soţului/soţiei, acesta/aceasta urmând să poarte numele de familie ................ Menţiunea a fost înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......../D.G.E.P.M.B. cu nr. ............ din ............. .“
    c) „Prin Sentinţa nr. ...... din .......................... a ..........................., ţara ........................., definitivă la data de ..................., recunoscută de Tribunalul ............ prin Sentinţa nr. ....... din ..........., definitivă la data de .................., s-a stabilit filiaţia soţului/soţiei, acesta/aceasta urmând să poarte numele de familie ...............“

    2.8.1.2. Menţiuni privind recunoaşterea şi încuviinţare purtare nume, pe actul de naştere al copilului minor sau major, la solicitarea acestuia:
    a) „Prin declaraţia de recunoaştere înregistrată cu nr. .............. din ......... la .............., loc. ........., ţara ........, s-a stabilit filiaţia tatălui/mamei titularului, tatăl/mama urmând să poarte numele de familie ............... Menţiunea a fost înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......../D.G.E.P.M.B. cu nr. ............ din ............. .“
    b) „Prin Sentinţa nr. .......... din ......... a ..........., ţara .........., definitivă la data de ..................., s-a stabilit filiaţia tatălui/mamei titularului, tatăl/mama urmând să poarte numele de familie ................................................ Menţiunea a fost înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......../D.G.E.P.M.B. cu nr. .......... din ............. .“
    c) „Prin Sentinţa nr. ...... din ............ a .........., ţara ........., definitivă la data de ................., recunoscută de Tribunalul ............ prin Sentinţa nr. .... din .........., definitivă la data de .................., s-a stabilit filiaţia tatălui/mamei titularului, tatăl/mama urmând să poarte numele de familie ............“

    2.8.1.3. Menţiuni privind recunoaşterea şi încuviinţare purtare nume, pe actul de căsătorie al copilului minor şi major, la solicitarea acestuia:
    a) „Prin declaraţia de recunoaştere înregistrată cu nr. .............. din ......... la .............., loc. ........, ţara ........, s-a stabilit filiaţia tatălui/mamei soţului/soţiei, tatăl/mama soţului/soţiei urmând să poarte numele de familie .............. Menţiunea a fost înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......../D.G.E.P.M.B. cu nr. ............ din ............. .“
    b) „Prin Sentinţa nr. ........ din ............. a ............., ţara .........., definitivă la data de .................., s-a stabilit filiaţia tatălui/mamei soţului/soţiei, tatăl/mama soţului/soţiei urmând să poarte numele de familie ............... Menţiunea a fost înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......../D.G.E.P.M.B. cu nr. ............ din ............. .“
    c) „Prin Sentinţa nr. .......... din ........... a ............, ţara .............................., definitivă la data de ......................................, recunoscută de Tribunalul ............ prin Sentinţa nr. .... din ............, definitivă la data de ................., s-a stabilit filiaţia tatălui/mamei soţului/soţiei, tatăl/mama soţului/soţiei urmând să poarte numele de familie ...........“    2.8.2. Menţiuni aplicate pe certificatele de stare civilă:
    2.8.2.1. Eliberarea certificatului de căsătorie al persoanei recunoscute şi cu încuviinţarea purtării numelui de familie:
    Certificatul se eliberează obligatoriu, la rubricile privind numele de familie avut înainte de căsătorie şi după căsătorie (dacă nu şi-a schimbat numele de familie după căsătorie), cu numele de familie al soţului/soţiei completate ca urmare a recunoaşterii de către mamă/tată şi a încuviinţării purtării numelui de familie, precum şi cu numele tatălui/mamei soţului/soţiei, faţă de care s-a stabilit filiaţia.
    La solicitarea titularului se poate aplica, la rubrica „MENŢIUNI“ din certificatul de căsătorie, după caz, menţiunea care se înscrie pe actul de căsătorie al celui recunoscut şi cu încuviinţarea purtării numelui de familie.

    2.8.2.2. Eliberarea certificatului de naştere al celuilalt soţ:
    Certificatul de naştere al celuilalt soţ se completează, în cuprinsul menţiunii de căsătorie, cu numele de familie al soţului/soţiei conform menţiunii privind încuviinţarea numelui de familie al acestuia/acesteia, dacă se solicită certificat de naştere cu menţiunea privind căsătoria. La cerere se poate aplica, la rubrica „MENŢIUNI“ din certificatul de naştere, menţiunea care se înscrie pe actul de naştere privind recunoaşterea şi încuviinţarea purtării numelui de familie al soţului/soţiei.

    2.8.2.3. Eliberarea certificatului de naştere al copilului minor sau major:
    Certificatul de naştere al copilului se completează, la rubricile referitoare la tată/mamă, cu numele de familie al părintelui conform menţiunii privind încuviinţarea numelui de familie al acestuia/acesteia, dacă această încuviinţare priveşte numele de familie purtat de părinte la naşterea copilului. La cerere, se poate aplica, la rubrica „MENŢIUNI“ din certificatul de naştere, menţiunea care se înscrie pe actul de naştere privind recunoaşterea şi încuviinţarea purtării numelui părintelui.

    2.8.2.4. Eliberarea certificatului de căsătorie al majorului:
    Certificatul de căsătorie se completează cu numele de familie al părintelui soţului/soţiei, dobândit ca urmare a încuviinţării purtării numelui de familie, conform menţiunii. La cerere se poate aplica, la rubrica „MENŢIUNI“ din certificatul de căsătorie, menţiunea care se înscrie pe actul de căsătorie privind recunoaşterea şi încuviinţarea purtării numelui părintelui soţului/soţiei.    2.9. Menţiuni privind contestarea recunoaşterii/filiaţiei soţului cetăţean străin care nu are act de naştere în România
    2.9.1. Menţiune privind contestarea recunoaşterii/filiaţiei soţului cetăţean străin, pe actul de căsătorie:
    a) „Prin Sentinţa nr. ...... din ............ a Tribunalului ........................., definitivă la data de ...................., au fost recunoscute efectele Sentinţei nr. ....... din ..........., pronunţată de ................., loc. ..........., ţara ............., definitivă la data de ................, prin care s-a admis contestarea recunoaşterii/filiaţiei paternităţii/maternităţii soţului/soţiei, acesta/aceasta urmând a purta numele de familie avut înainte/după căsătorie ..........................“
    b) „Prin Sentinţa nr. ....... din .......... a .................., ţara .............., definitivă la data de .........................., s-a admis contestarea recunoaşterii/filiaţiei paternităţii/maternităţii soţului/soţiei, acesta/aceasta urmând a purta numele de familie avut înainte/după căsătorie ..................... Menţiune înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ........./D.G.E.P.M.B. nr. ............ din .............“
    Se generează următoarele menţiuni:
    2.9.1.1. - Menţiuni privind contestarea recunoaşterii/filiaţiei soţului/soţiei, pe actul de naştere al celuilalt soţ:
    a) „Prin Sentinţa nr. ...... din ............. a Tribunalului ........................., definitivă la data de ...................., au fost recunoscute efectele Sentinţei nr. ....... din data de ..........., pronunţată de .................., loc. ..........., ţara .............., definitivă la data de ..................., prin care s-a admis contestarea recunoaşterii/filiaţiei paternităţii/maternităţii soţului/soţiei ..............., acesta/aceasta urmând a purta numele de familie ..........................“
    b) „Prin Sentinţa nr. ....... din .......... a ................., ţara ................, definitivă la data de ....................., s-a admis contestarea recunoaşterii/filiaţiei paternităţii/maternităţii soţului/soţiei, acesta/aceasta urmând a purta numele de familie .................................. Menţiunea a fost înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......../D.G.E.P.M.B. nr. ............ din ............. .“

    2.9.1.2. - Contestarea recunoaşterii/filiaţiei părintelui, pe actul de naştere al copilului minor sau major, la solicitarea acestuia:
    a) „Prin Sentinţa nr. ...... din ............. a Tribunalului ........................, definitivă la data de ....................., au fost recunoscute efectele Sentinţei nr. ....... din data de ..........., pronunţată de .................., loc. .........., ţara ............, definitivă la data de ...................., prin care s-a admis contestarea recunoaşterii/filiaţiei paternităţii/maternităţii tatălui/mamei titularului, iar tatăl/mama titularului va purta numele de familie ..............“
    b) „Prin Sentinţa nr. ....... din .......... a ................., ţara ..............., definitivă la data de ......................., s-a admis contestarea recunoaşterii/filiaţiei paternităţii/maternităţii tatălui/mamei titularului, iar tatăl/mama titularului va purta numele de familie .............. Menţiunea a fost înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......../D.G.E.P.M.B. nr. ............ din ............. .“

    2.9.1.3. - Contestarea recunoaşterii/filiaţiei părintelui, pe actul de căsătorie al copilului minor sau major, la solicitarea acestuia:
    a) „Prin Sentinţa nr. ...... din ............. a Tribunalului ........................, definitivă la data de ....................., au fost recunoscute efectele Sentinţei nr. ....... din ..........., pronunţată de ....................., loc. ..........., ţara .............., şi definitivă la data de .........................., prin care s-a admis contestarea recunoaşterii/filiaţiei paternităţii/maternităţii tatălui/mamei soţului/soţiei, tatăl/mama soţului/soţiei urmând să poarte numele de familie ..............“
    b) „Prin Sentinţa .............. nr. ....... din .......... a ...................., ţara ................, definitivă la data de ......................, s-a admis contestarea recunoaşterii/filiaţiei paternităţii/maternităţii tatălui/mamei soţului/soţiei, tatăl/mama soţului/soţiei urmând să poarte numele de familie ......................... Menţiunea a fost înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......../D.G.E.P.M.B. nr. ............. din ............. .“    2.9.2. Menţiuni aplicate pe certificatele de stare civilă:
    2.9.2.1. Eliberarea certificatului de căsătorie persoanei a cărei recunoaştere/filiaţie a fost contestată:
    Certificatul se eliberează obligatoriu la rubricile privind numele de familie avut înainte de căsătorie şi după căsătorie (dacă nu şi-a schimbat numele de familie după căsătorie), cu numele de familie al soţului/soţiei completate ca urmare a contestării recunoaşterii/filiaţiei, iar rubricile privind numele tatălui/mamei soţului/soţiei nu se completează. La cerere se poate aplica, la rubrica „MENŢIUNI“ din certificatul de căsătorie, menţiunea care se înscrie pe actul de căsătorie al persoanei a cărei recunoaşte/filiaţie este contestată.

    2.9.2.3. Eliberarea certificatului de naştere al celuilalt soţ:
    Certificatul de naştere al celuilalt soţ se completează, în cuprinsul menţiunii de căsătorie, cu numele de familie al soţului/soţiei conform menţiunii privind contestarea filiaţiei, dacă se solicită certificat de naştere cu menţiune privind căsătoria. La cerere se poate aplica, la rubrica „MENŢIUNI“ din certificatul de naştere, menţiunea care se înscrie pe actul de naştere privind contestarea recunoaşterii/filiaţiei paternităţii/maternităţii soţului/soţiei.

    2.9.2.4. Eliberare certificat de naştere al copilului minor sau major:
    Certificatul de naştere al copilului se completează, la rubricile referitoare la tată/mamă, cu numele de familie al părintelui conform menţiunii privind numele de familie al acestuia/acesteia ca urmare a contestării filiaţiei, dacă aceasta priveşte numele de familie purtat de părinte la naşterea copilului. La rubrica „MENŢIUNI“ din certificatul de naştere se poate aplica, la cerere, menţiunea care se înscrie pe actul de naştere privind contestarea recunoaşterii/filiaţiei paternităţii/maternităţii tatălui/mamei titularului.

    2.9.2.5. Eliberarea certificatului de căsătorie al minorului sau majorului:
    Certificatul de căsătorie se completează cu numele de familie al părintelui soţului/soţiei, stabilit ca urmare a contestării filiaţiei. La rubrica „MENŢIUNI“ din certificatul de naştere se aplică, la cerere, menţiunea care se înscrie pe actul de naştere privind contestarea recunoaşterii/filiaţiei paternităţii/maternităţii tatălui/mamei titularului.    2.10. Menţiuni privind tăgada paternităţii soţului cetăţean străin care nu are act de naştere în România
    2.10.1. Menţiune privind contestarea recunoaşterii/filiaţiei soţului cetăţean străin, pe actul de căsătorie:
    a) „Prin Sentinţa nr. ...... din ............. a Tribunalului ......................., definitivă la data de ......................, au fost recunoscute efectele Sentinţei nr. ....... din data de ..........., pronunţată de ..................., loc. ..........., ţara ............., definitivă la data de .................., prin care s-a stabilit că .............................. nu este tatăl soţului/soţiei. Soţul/Soţia va purta numele de familie avut înainte şi/sau după căsătorie ..........................“
    b) „Prin Sentinţa nr. ....... din .......... a ............................, ţara ..........................., definitivă la data de ..................................., s-a stabilit că ................. nu este tatăl soţului/soţiei. Soţul/Soţia va purta numele de familie avut înainte şi/sau după căsătorie ................ Menţiune înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ............./D.G.E.P.M.B. nr. ............ din .............“
    Se generează următoarele menţiuni:
    2.10.1.1. - Menţiuni privind tăgada paternităţii soţului/soţiei, pe actul de naştere al celuilalt soţ:
    a) „Prin Sentinţa nr. ...... din ............. a Tribunalului ......................., definitivă la data de ......................, au fost recunoscute efectele Sentinţei nr. ....... din data de ..........., pronunţată de Judecătoria/Tribunalul ....................., loc. ..........., ţara ............., definitivă la data de ...................., prin care s-a stabilit că ....................... nu este tatăl soţului/soţiei. Soţul/Soţia ................ va purta numele de familie ..........................“
    b) „Prin Sentinţa nr. ....... din .......... a ...................., ţara ................, definitivă la data de .................., s-a stabilit că .................... nu este tatăl soţului/soţiei. Soţul/Soţia ................ va purta numele de familie .......................... Menţiunea a fost înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......../D.G.E.P.M.B. nr. ............ din ............. .“

    2.10.1.2. Tăgada paternităţii părintelui, pe actul de naştere al copilului minor sau major la solicitarea acestuia:
    a) „Prin Sentinţa nr. ...... din ............. a Tribunalului ........................, definitivă la data de ....................., au fost recunoscute efectele Sentinţei nr. ....... din data de ................., pronunţată de Judecătoria/Tribunalul ....................., loc. ..........., ţara .............., definitivă la data de ..................., prin care a fost tăgăduită paternitatea tatălui/mamei titularului. Tatăl/Mama titularului va purta numele de familie ..........................“
    b) „Prin Sentinţa nr. ....... din .......... a ................., ţara ..............., definitivă la data de ......................., a fost tăgăduită paternitatea tatălui/mamei titularului. Tatăl/Mama titularului va purta numele de familie .......................... Menţiunea a fost înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......../D.G.E.P.M.B. nr. ............ din ............“

    2.10.1.3. Tăgada paternităţii părintelui, pe actul de căsătorie al copilului minor sau major, la solicitarea acestuia:
    a) „Prin Sentinţa nr. ...... din ............. a Tribunalului ........................, definitivă la data de ....................., au fost recunoscute efectele Sentinţei nr. ....... din data de ..........., pronunţată de Judecătoria/Tribunalul ..................., loc. ..........., ţara .............., definitivă la data de ..................., prin care a fost tăgăduită paternitatea tatălui/mamei soţului/soţiei. Tatăl/Mama soţului/soţiei va purta numele de familie .............“
    b) „Prin Sentinţa nr. ....... din .......... a ................., ţara ..................., definitivă la data de ..................., a fost tăgăduită paternitatea tatălui/mamei soţului/soţiei. Tatăl/Mama soţului/soţiei va purta numele de familie ............... Menţiunea a fost înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ......../D.G.E.P.M.B. nr. ............ din ............. .“    2.10.2. Menţiuni aplicate pe certificatele de stare civilă:
    2.10.2.1. Eliberarea certificatului de căsătorie persoanei a cărei filiaţie faţă de tatăl din căsătorie a fost contestată:
    Certificatul se eliberează obligatoriu la rubricile privind numele de familie avut înainte de căsătorie şi după căsătorie (dacă nu şi-a schimbat numele de familie după căsătorie), cu numele de familie al soţului/soţiei completate ca urmare a acţiunii privind tăgada paternităţii, iar rubricile privind numele tatălui soţului/soţiei nu se completează. La rubrica „MENŢIUNI“ din certificatul de căsătorie, se poate aplica, la cerere, menţiunea care se înscrie pe actul de căsătorie privind tăgada paternităţii soţului/soţiei.

    2.10.2.2. Eliberarea certificatului de naştere al celuilalt soţ:
    Certificatul de naştere al celuilalt soţ se completează, în cuprinsul menţiunii de căsătorie, cu numele de familie al soţului/soţiei conform menţiunii privind tăgada paternităţii soţului/soţiei, dacă se solicită certificat de naştere cu menţiune privind căsătoria. La rubrica „MENŢIUNI“ din certificatul de naştere, se poate aplica, la cerere, menţiunea care se înscrie pe actul de naştere privind tăgada paternităţii soţului/soţiei.

    2.10.2.3. Eliberarea certificatului de naştere al copilului minor sau major:
    Certificatul de naştere al copilului se completează, la rubrica privind numele de familie al părintelui, conform menţiunii privind tăgada paternităţii părintelui, dacă aceasta priveşte numele de familie purtat de părinte la naşterea copilului. La rubrica „MENŢIUNI“ din certificatul de naştere, se poate aplica, la cerere, menţiunea care se înscrie pe actul de naştere privind tăgada paternităţii tatălui/mamei titularului.

    2.10.2.4. Eliberarea certificatului de căsătorie al copilului minor sau major:
    Certificatul de căsătorie se completează cu numele de familie al părintelui soţului/soţiei, stabilit ca urmare a acţiunii privind tăgada paternităţii părintelui soţului/soţiei. La rubrica „MENŢIUNI“ din certificatul de căsătorie, se poate aplica, la cerere, menţiunea care se înscrie pe actul de căsătorie privind tăgada paternităţii tatălui/mamei soţului/soţiei.
    NOTĂ:
    În situaţiile în care prin sentinţele privind recunoaşterea paternităţii/maternităţii, contestarea filiaţiei, tăgada paternităţii, contestarea recunoaşterii, stabilirea filiaţiei, instanţa nu se pronunţă şi în ceea ce priveşte numele de familie ale persoanelor în cauză, nu se generează menţiunile pe actul de naştere şi, după caz, de căsătorie al copilului minor sau major şi pe actul de naştere al celuilalt soţ. Rubrica privind numele de familie al titularului din cuprinsul menţiunilor care se aplică/asociază pe actul de naştere şi căsătorie se barează.
    2.11. Menţiuni privind schimbarea numelui soţului/soţiei cetăţean străin care nu are act de naştere în România sau, după caz, cetăţean român
    2.11.1. Menţiune privind schimbarea numelui soţului/soţiei, pe actul de căsătorie:
    a) „Schimbat numele de familie al soţului/soţiei de la naştere/după căsătorie/după desfacerea căsătoriei şi/sau prenumele soţului/soţiei din ....................... în ....................., prin Sentinţa nr. ............. din ..........., pronunţată de ..................., din .................., ţara ............., definitivă la data de ................., ce a fost recunoscută de Tribunalul ................, prin Sentinţa nr. ........... din .................., definitivă la data de ....................“
    b) „Schimbat numele de familie al soţului/soţiei de la naştere/după căsătorie/după desfacerea căsătoriei şi/sau prenumele soţului/soţiei din ....................... în ....................., prin Sentinţa nr. ............. din ..........., pronunţată de .................... din ..................., ţara ................, definitivă la data de ..................... Menţiunea a fost înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ........../D.G.E.P.M.B. nr. .................. din ...............“
    c) „Schimbat numele de familie al soţului/soţiei de la naştere/după căsătorie/după desfacerea căsătoriei şi/sau prenumele soţului/soţiei la data de ................. din ....................... în ....................., prin Certificat/Act notarial/Adeverinţă nr. ............. din ..........., emis/ă de ................... din .................., ţara ................ Menţiunea a fost înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ........./D.G.E.P.M.B. nr. .................. din ...............“
    d) „Schimbat numele de familie al soţului/soţiei de la naştere/după căsătorie/după desfacerea căsătoriei şi/sau prenumele soţului/soţiei din ....................... în ....................., de ............... din localitatea .............., ţara .............., în conformitate cu legislaţia naţională. Menţiunea a fost înscrisă cu aprobarea D.G.E.P./S.P.C.J.E.P. ........../D.G.E.P.M.B. nr. .................. din ...............“
    Se generează următoarele menţiuni:
    2.11.1.1. Menţiuni privind schimbarea numelui de familie şi/sau prenumelui, pe actul de naştere al celuilalt soţ:
    a) „Schimbat numele de familie de la naştere/după căsătorie/după desfacerea căsătoriei şi/sau prenumele soţului/soţiei .......... din ....................... în ....................., prin Sentinţa nr. ............. din ..........., pronunţată de ............................... din ..............., ţara ............, definitivă la data de ..................., ce a fost recunoscută de Tribunalul ..............................., prin Sentinţa nr. ................ din ...................., definitivă la data de ....................“
    b) „Schimbat numele de familie de la naştere/după căsătorie/după desfacerea căsătoriei şi/sau prenumele soţului/soţiei la data de ................................ din ....................... în ........