Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 20 martie 1997  privind derularea fondului pentru finanţarea lucrărilor agricole în anul 1997    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME METODOLOGICE din 20 martie 1997 privind derularea fondului pentru finanţarea lucrărilor agricole în anul 1997

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 50 din 25 martie 1997
──────────
    Aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 84 din 20 martie 1997, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 50 din 25 martie 1997.
──────────
        În baza art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/1997 privind constituirea, la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, a fondului pentru finanţarea lucrărilor agricole, se emit următoarele norme metodologice:
    1. Fondul pentru finanţarea lucrărilor agricole, denumit în continuare fond, prevăzut la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/1997, denumită în continuare ordonanţa de urgenţă, se constituie în suma de 550 miliarde lei la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, alocată de la bugetul de stat.
        În acest scop, Ministerul Finanţelor, pe baza cererii fundamentate a Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, deschide credite din bugetul de stat în suma de 550 miliarde lei la capitolul 86.01 "Împrumuturi" la Sucursala municipiului Bucureşti a Băncii Comerciale Române - S.A.

    2. În vederea folosirii fondului, Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei procedează astfel:
    - încheie convenţii cu băncile comerciale pentru efectuarea creditării lucrărilor agricole, în care se prevăd condiţiile de creditare din fond, dobânda, termenele de rambursare etc.;
    – din creditele deschise, Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei virează băncilor comerciale, în baza convenţiilor încheiate şi a cererilor prezentate de băncile comerciale, sumele necesare pentru creditarea lucrărilor agricole, în limita plafoanelor prevăzute în convenţie.

    3. Băncile comerciale cu care s-au încheiat convenţii înregistrează în contabilitatea proprie sumele primite într-un cont distinct (de pasiv), intitulat "Fond primit pentru finanţarea lucrărilor agricole, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/1997".
        În limita sumelor primite, băncile comerciale vor acorda credite potrivit mecanismului stabilit în acest scop, care vor fi evidenţiate într-un cont distinct: "Credite cu acoperire din fondul primit pentru finanţarea lucrărilor agricole, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/1997". Creditele acordate din surse proprii ale băncii vor fi evidenţiate în contul "Credite acordate din surse proprii pentru finanţarea lucrărilor agricole, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/1997".

    4. Băncile comerciale vor acorda credite cu acoperire din fond proprietarilor şi deţinătorilor legali de terenuri agricole, indiferent de forma de exploatare a acestora, precum şi arendaşilor care au încheiat contracte de arenda în conformitate cu Legea nr. 16/1994.
    5. Creditele cu acoperire din fond se acorda pentru: aprovizionarea cu seminţe şi material de plantat, îngrăşăminte chimice, pesticide, carburanţi şi lubrifianţi, lucrările agricole mecanice şi manuale prevăzute în tehnologiile culturilor menţionate la art. 2 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă, inclusiv irigaţii, repararea tractoarelor şi maşinilor agricole, utilajelor de recoltat şi transportat, precum şi pentru piesele de schimb şi materialele necesare pentru acestea.
        Din creditele acordate potrivit ordonanţei de urgenţă se va deconta şi contravaloarea seminţelor şi a materialului de plantat din producţia proprie.
        Băncile comerciale care derulează sumele puse la dispoziţie din fond vor prelua şi creditele angajate de producătorii agricoli la alte bănci în toamna anului 1996, pentru culturile de grâu şi orz, şi care pentru aceleaşi culturi beneficiază de credite în baza ordonanţei de urgenţă.

    6. Pentru aprovizionările şi serviciile prevăzute la pct. 5, care includ T.V.A., decontarea din credite a acestora se va efectua la valoarea integrala a facturii (inclusiv T.V.A.).
    7. Acordarea creditelor se face în limita contravalorii produselor contractate sau destinate consumului intern şi având în vedere cheltuielile de producţie prevăzute în tehnologii şi devizele de cheltuieli ale culturilor nominalizate în ordonanţa de urgenţă.
    8. La acordarea creditelor cu acoperire din fond şi din sursele proprii, băncile comerciale reţin din fondul pus la dispoziţie de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei 5 puncte procentuale, calculate la volumul creditelor acordate şi care reprezintă venitul băncilor comerciale.
        Calculul se efectuează lunar, pe răspunderea conducerii sucursalelor şi filialelor bancare, în funcţie de volumul creditelor acordate în luna respectiva, şi se va reflecta în documente justificative, din care să rezulte: creditele acordate în fiecare luna, cota de 5% şi suma cuvenită care se retine din fond. Cu suma calculată şi cuvenită se va debita contul "Fond primit pentru finanţarea lucrărilor agricole conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/1997 prin creditul contului << Venituri din dobânzi >>", analitic "Dobânzi din creditarea lucrărilor agricole conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/1997". Fiecare banca comercială (centrala sau sucursala) va stabili nivelul la care se efectuează înregistrarea operaţiunii de mai sus.
        Totodată, băncile comerciale vor comunica Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, lunar, până în ziua de 15, pentru luna precedenta, sumele calculate şi reţinute din fond, cu desfăşurarea pe sucursale.

    9. Potrivit art. 7 alin. (2) şi (3) din ordonanţa de urgenţă, la rambursarea creditelor de către beneficiari, cu îndeplinirea tuturor obligaţiilor contractuale, aceştia vor beneficia de o bonificaţie de 25% din creditul acordat şi rambursat. În acelaşi timp, unitatea bancară va calcula o cota de 10% asupra creditului acordat şi rambursat la scadenta, care va fi reţinută din fond ca venituri proprii.
        Suma reprezentând bonificaţia acordată se suporta din fond, prin debitarea contului "Fond primit pentru finanţarea lucrărilor agricole conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/1997" prin creditul contului "Credite cu acoperire din fond pentru finanţarea lucrărilor agricole conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/1997".
        Suma reţinută drept venituri proprii se evidenţiază la fel ca şi cota de 5% menţionată la pct. 8.
     În termenul prevăzut la pct. 8 alin. 3, băncile comerciale centrale vor comunica Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei situaţia bonificaţiei şi a cotei de 10%, reţinută din fondul primit, cu desfăşurarea pe sucursale.

    10. Asupra soldului fondului primit de la Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, băncile comerciale calculează lunar dobânda de 60%, pe care o evidenţiază într-un cont analitic al contului "Fond primit pentru finanţarea lucrărilor agricole conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/1997", intitulat "Dobânzi cuvenite fondului pentru finanţarea lucrărilor agricole conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/1997".
    11. Băncile comerciale vor rambursa Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, în condiţiile termenelor prevăzute la art. 7 din ordonanţa de urgenţă, fondul, precum şi dobânda aferentă. Sumele se virează în contul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei cod 64.85 "Disponibil din fondul pentru finanţarea lucrărilor agricole conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/1997", deschis la Sucursala municipiului Bucureşti a Băncii Comerciale Române - S.A.
     La ultimul termen de rambursare, fiecare bancă comercială prezintă şi decontul justificativ, conform anexei nr. 1.

    12. Din sumele aflate în contul 64.85, Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, în baza art. 8 din ordonanţa de urgenţă, poate acorda noi sume băncilor comerciale, în condiţiile prevăzute de aceasta.
    13. Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei va înregistra în contabilitatea proprie operaţiunile de constituire şi utilizare a fondului, potrivit conturilor prevăzute în anexa nr. 2.
    14. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.


    ANEXA 1

     la normele metodologice

                       - model -

        Banca Comercială ...............                                  DECONT JUSTIFICATIV
           privind rambursarea fondului pentru finanţarea lucrărilor agricole
         conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/1997, la data de .....

        1. Fond pus la dispoziţie de către Ministerul
           Agriculturii şi Alimentaţiei .................
        2. Dobânda calculată şi cuvenită asupra fondului
           (60%) .................
        3. TOTAL: .................
                      Utilizări
        4. Cota de 5% reţinută de băncile comerciale ca
           venituri proprii, calculată asupra volumului
           de credite acordate .................
        5. Cota de 25%, bonificaţie acordată beneficiarilor
           de credite care au îndeplinit condiţiile
           contractuale .................
        6. Cota de 10% reţinută de băncile comerciale ca
           urmare a respectării condiţiilor contractuale
           de rambursare a creditelor de către beneficiari .................
        7. TOTAL UTILIZĂRI: .................
        8. Sume restituite (pct. 3 - pct. 7) în contul
           Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei .................

            Preşedinte, Director general,    ANEXA 2


                          NOTĂ METODOLOGICĂ
           privind înregistrarea constituirii şi utilizării fondului pentru
            finanţarea lucrărilor agricole, conform Ordonanţei de urgenţă
                a Guvernului nr. 6/1997, în contabilitatea
                Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei

        Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei foloseşte la înregistrarea
    operaţiunilor privind constituirea şi utilizarea fondului următoarele
    conturi contabile:

        176 "Disponibil din fondul pentru finanţarea lucrărilor
            agricole conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
    nr. 6/1997" - Activ -
        238 "Sume puse la dispoziţia băncilor comerciale din
            fondul pentru finanţarea lucrărilor agricole conform
    Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/1997" - Activ -
        476 "Cheltuieli din fondul pentru finanţarea lucrărilor
            agricole conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
    nr. 6/1997" - Activ -
        376 "Fond pentru finanţarea lucrărilor agricole conform
    Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/1997" - Pasiv -

                Principalele operaţiuni se evidenţiază astfel:
        1. Virarea din contul de cheltuieli bugetare a sumelor 410 = 700
           puse la dispoziţia băncilor comerciale conform
           convenţiilor încheiate 238 = 376 (ana-
                                                                    litic pe bănci)
        2. Înregistrarea, în fiecare luna, a sumelor reţinute
           din fond, reprezentând cotele de 5% şi 10% si
           bonificaţia de 25% 476 = 238
        3. Încasarea dobânzilor de la bănci, aferente fondului 176 = 376
        4. Rambursarea fondului de către băncile comerciale
           la termenele stabilite 176 = 238        Planul de conturi pentru instituţiile publice, precum şi dările de seama contabile se completează cu conturile menţionate mai sus.

    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016