Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 NORME METODOLOGICE din 19 noiembrie 2018 referitoare la criteriile şi modalităţile privind transmiterea unor suprafeţe de fond forestier din grupa I funcţională - vegetaţia forestieră cu funcţii speciale de protecţie din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 19 noiembrie 2018  referitoare la criteriile şi modalităţile privind transmiterea unor suprafeţe de fond forestier din grupa I funcţională - vegetaţia forestieră cu funcţii speciale de protecţie din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale    Twitter Facebook
Cautare document

 NORME METODOLOGICE din 19 noiembrie 2018 referitoare la criteriile şi modalităţile privind transmiterea unor suprafeţe de fond forestier din grupa I funcţională - vegetaţia forestieră cu funcţii speciale de protecţie din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale

EMITENT: Ministerul Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1008 din 28 noiembrie 2018
──────────
    Aprobate prin Ordinul nr. 1.084 din 19 noiembrie 2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.008 din 28 noiembrie 2018.
──────────
    ART. 1
    Prezentele norme stabilesc metodologia de transmitere, cu titlu gratuit, a suprafeţelor de fond forestier din grupa I funcţională - vegetaţia forestieră cu funcţii speciale de protecţie, subgrupa 1.4.b - păduri constituite în zone verzi în jurul localităţilor incluse în intravilan şi subgrupa 1.4.a - păduri special amenajate în scop recreativ (păduri-parc), aşa cum sunt definite de normele tehnice pentru amenajarea pădurilor, din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale, în scopul realizării amenajărilor necesare.

    ART. 2
    (1) Suprafeţele de fond forestier prevăzute la art. 1, amplasate pe raza teritorială a unităţii administrativ-teritoriale solicitante, se transmit la solicitarea acesteia, din proprietatea publică a statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale.
    (2) Dacă în perimetrul suprafeţelor de fond forestier proprietate publică a statului solicitate, potrivit art. 1, există suprafeţe de fond forestier încadrate în următoarele categorii de folosinţă: linii parcelare principale (L), linii de vânătoare şi terenuri pentru hrana vânatului (V), ape care fac parte din fondul forestier (T), culoare pentru linii electrice de înaltă tensiune (R) sau terenuri neproductive (N) acestea se transmit, cu titlu gratuit, din proprietatea publică a statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale.
    (3) Arboretele încadrate în categoriile funcţionale 1.4.a şi 1.4.b, cărora le sunt atribuite şi categorii funcţionale prioritare în raport cu categoriile funcţionale 1.4.a şi 1.4.b, nu pot face obiectul transmiterii în condiţiile alin. (1).
    (4) Lista categoriilor funcţionale prioritare în raport cu categoria 1.4.a şi 1.4.b este prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.

    ART. 3
    (1) Documentaţia necesară aprobării transmiterii cuprinde următoarele:
    a) solicitarea formulată de unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia sunt amplasate suprafeţele de fond forestier;
    b) hotărârea consiliului local/consiliului judeţean/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, privind transmiterea suprafeţelor de fond forestier prevăzute la art. 1 şi art. 2 alin. (2) din proprietatea publică a statului şi administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale;
    c) documentul din care să reiasă că suprafeţele din subgrupa 1.4.b - păduri constituite în zone verzi în jurul localităţilor sunt incluse în intravilanul unităţii administrativ-teritoriale;
    d) datele de identificare ale suprafeţelor care se transmit, la nivel de ocol silvic, unitate de producţie, unitate amenajistică, precum şi suprafaţa şi categoria funcţională/de folosinţă, potrivit anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezentele norme metodologice;
    e) datele de identificare a lucrărilor de investiţii de natura mijloacelor fixe, respectiv lucrări de corectare a torenţilor, aşa cum sunt înscrise în inventarul mijloacelor fixe, inclusiv numărul de inventar de la Ministerul Finanţelor Publice, vizate de şeful ocolului silvic care administrează mijlocul fix, potrivit anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezentele norme metodologice;
    f) copiile fişelor mijloacelor fixe, respectiv lucrări de corectare a torenţilor, vizate „conform cu originalul“ de şeful ocolului silvic care le administrează;
    g) copie de pe descrierea parcelară, vizată „conform cu originalul“ de şeful ocolului silvic care administrează suprafaţa respectivă;
    h) planul de situaţie al terenului, în sistemul de proiecţie Stereo 70, întocmit de către persoane fizice sau juridice atestate în lucrări topografice, însoţit de o copie de pe harta amenajistică, cu indicarea amplasamentului terenului forestier, vizată de ocolul silvic care asigură administrarea; acesta va cuprinde inventarul de coordonate stereo 70 pentru suprafaţa respectivă, precum şi limitele unităţilor amenajistice;
    i) avizul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva;
    j) avizul structurii teritoriale competente a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

    (2) Măsurătorile topografice vor fi realizate de către unitatea administrativ-teritorială care a făcut solicitarea.

    ART. 4
    Documentaţia prevăzută la art. 3 se depune la consiliul judeţean care are obligaţia elaborării şi promovării proiectului de hotărâre a Guvernului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

    ART. 5
    (1) Predarea-primirea suprafeţelor de fond forestier prevăzute la art. 2 se face pe bază de protocol, în termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii de Guvern, de către o comisie alcătuită din:
    a) delegatul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură - preşedinte;
    b) şeful ocolului silvic care administrează respectiva suprafaţă - membru;
    c) contabilul-şef al ocolului silvic - membru;
    d) responsabilul fondului forestier din cadrul ocolului silvic - secretar;
    e) pădurarul/pădurarii titular (i) al/ai cantoanelor silvice în care este situată respectiva suprafaţă - membru/membri;
    f) primarul unităţii administrativ-teritoriale solicitante - membru;
    g) contabilul-şef al unităţii administrativ-teritoriale solicitante - membru.

    (2) Protocolul prevăzut la alin. (1) trebuie să cuprindă:
    a) suprafaţa de fond forestier aferentă, stabilită conform măsurătorii topografice prevăzute la art. 3 lit. h), cu menţionarea diferenţei de suprafaţă la nivel de unitate amenajistică, comparativ cu cea înscrisă în amenajamentul silvic, însoţită de măsurătoarea topografică pentru suprafaţa respectivă; punerea în concordanţă a suprafeţelor la nivel de unitate amenajistică înscrise în amenajamentul silvic cu cele rezultate din măsurătorile topografice se face pe bază de addendum, după intrarea în vigoare a hotărârii de Guvern;
    b) lista unităţilor amenajistice cu încadrarea pe categorii funcţionale/de folosinţă;
    c) copia fişei mijlocului fix, respectiv lucrarea de corectare a torenţilor, vizată „conform cu originalul“ de şeful ocolului silvic care administrează mijlocul fix, numai pentru situaţiile în care pe suprafaţa de fond forestier care face obiectul transmiterii sunt amplasate lucrări de corectare a torenţilor.


    ART. 6
    Ocolul silvic operează mişcările suprafeţelor în evidenţele amenajamentelor silvice, în baza protocolului de predare-primire prevăzut la art. 5 alin. (2), şi demarează procedurile pentru actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului administrat de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva.

    ART. 7
    (1) Unitatea administrativ-teritorială care a preluat respectiva suprafaţă are următoarele obligaţii:
    a) să încheie un contrat de administrare cu un ocol silvic;
    b) să respecte regimul silvic;
    c) să evidenţieze preluarea suprafeţei respective în patrimoniul public local/judeţean/al municipiului Bucureşti;
    d) să asigure elaborarea studiului de fundamentare pentru suprafeţele de fond forestier încadrate în categoriile funcţionale 1.4.b - păduri constituite în zone verzi în jurul localităţilor, incluse în intravilan, sau 1.4.a - păduri special amenajate în scop recreativ - păduri-parc, care au făcut obiectul transmiterii şi să le depună în vederea avizării la comisia tehnică de avizare pentru silvicultură, în termen de 2 ani de la data aprobării transmiterii.

    (2) Suprafeţele de fond forestier prevăzute la art. 2 asupra cărora nu sunt executate amenajările prevăzute de studiile de specialitate în termen de 5 ani de la data transmiterii, respectiv de la data avizării în condiţiile alin. (1) lit. d) a studiilor de specialitate în comisia tehnică de avizare pentru silvicultură, revin în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, prin hotărâre a Guvernului.
    (3) Constatarea neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d) şi alin. (2) se face prin decizia conducătorului structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

    ANEXA 1

    la normele metodologice
    Lista categoriilor funcţionale prioritare în raport cu categoriile funcţionale 1.4.a şi 1.4.b
    Amenajamente silvice intrate în vigoare până la data 1.01.2019
    Normele tehnice pentru amenajarea pădurilor - ediţia 1986
    Subgrupa 5 - Păduri de interes ştiinţific şi de ocrotire a genofondului şi ecofondului forestier:
    1.5A. Parcuri naţionale, care cuprind suprafeţe de teren şi de ape din fondul forestier ce păstrează nemodificat cadrul natural de floră şi fauna sa, destinate conservării ecofondului şi genofondului, cercetării ştiinţifice, recreaţiei şi turismului, constituite potrivit „Legii privind protecţia mediului înconjurător“(T.I)^1
    (T.I)^1 - păduri cu funcţii speciale pentru ocrotirea naturii, pentru care, prin lege, sunt interzise orice fel de exploatări de lemn sau de alte produse, fără aprobarea autorităţilor competente prevăzute de lege

    1.5C. Rezervaţii naturale, ce cuprind suprafeţe de teren şi de ape (din fondul forestier) de întinderi variate, destinate conservării unor medii de viaţă, a genofondului şi ecofondului forestier, constituite potrivit „Legii privind protecţia mediului înconjurător“(T.I)
    1.5D. Rezervaţii ştiinţifice, ce includ suprafeţe de teren şi de ape (din fondul forestier), de întinderi variate destinate cercetărilor ştiinţifice de specialitate şi conservării fondului genetic autohton, constituite potrivit „Legii privind protecţia mediului înconjurător“(T.I)
    1.5E. Rezervaţii peisagistice, în care sunt cuprinse asociaţii de vegetaţie sau forme de relief de mare valoare estetică din fondul forestier, prin care se urmăreşte conservarea frumuseţilor naturii, constituite conform „Legii privind protecţia mediului înconjurător“(T.I)
    1.5F. Monumente ale naturii, reprezentând asociaţii sau specii de plante sau de animale pe cale de dispariţie, arbori seculari, fenomene geologice unice, precum şi lacuri fosilifere din fondul forestier, constituite potrivit „Legii privind protecţia mediului înconjurător“(T.I).


    Normele tehnice pentru amenajarea pădurilor - ediţia 2000
    Subgrupa 5 - Păduri de interes ştiinţific şi de ocrotire a genofondului şi ecofondului forestier
    1.5A. Păduri destinate conservării resurselor genetice (T.I)
    1.5B. Păduri propuse ocrotirii provizorii (T.II)^2
    (T.II)^2 – păduri cu funcţii speciale de protecţie situate în staţiuni cu condiţii grele sub raport ecologic, precum şi arboretele în care nu este posibilă sau admisă recoltarea de masă lemnoasă, impunându-se numai lucrări speciale de conservare

    1.5C. Păduri constituite în rezervaţii naturale (T.I)
    1.5D. Păduri constituite în rezervaţii ştiinţifice (T.I)
    1.5E. Păduri constituite în rezervaţii peisagistice (T.I)    Amenajamente silvice care vor intra în vigoare de la data 1.01.2019
    Subgrupa 6 - Păduri cu funcţii speciale pentru conservarea şi ocrotirea biodiversităţii:
    1.6A. Arboretele din parcurile naţionale incluse, prin planurile de management, în zona de protecţie strictă (T.I);
    1.6B. Arboretele din parcurile naţionale incluse, prin planurile de management, în zona de protecţie integrală (T.I);
    1.6C. Arboretele din parcurile naţionale din zona de conservare durabilă constituite din primul rând de parcele limitrofe zonei de protecţie strictă/integrală (T.II);
    1.6F. Arboretele din parcurile naturale incluse, prin planurile de management, în zona de protecţie strictă (T.I);
    1.6G. Arboretele din parcurile naturale incluse, prin planurile de management, în zona de protecţie integrală (T.I);
    1.6J. Arboretele din geoparcuri, incluse prin planurile de management, în zona de protecţie strictă a ariilor naturale protejate (T.I);
    1.6M. Arboretele din rezervaţiile ale biosferei incluse în zona strict protejată (T.I);
    1.6Q. Arboretele din siturile naturale ale patrimoniului universal UNESCO, incluse în zona strict protejată (T.I);

    Subgrupa 5 - Păduri de interes ştiinţific, de ocrotire a genofondului şi ecofondului forestier şi a altor ecosisteme cu elemente naturale de valoare deosebită:
    1.5C. Arboretele cuprinse în rezervaţii naturale, cu regim strict de protecţie (T.I);
    1.5D. Arboretele din păduri constituite în rezervaţii ştiinţifice (T.I);
    1.5F. Arboretele declarate monumente ale naturii (T.I);
    1.5J. Arboretele din păduri virgine (T.I);
    1.5O. Arboretele din păduri cvasivirgine (T.I);

    Subgrupa 3 - Păduri cu funcţii de protecţie contra factorilor climatici naturali sau antropici, funcţii predominant climatice:
    1.3I. Jnepenişuri (T.I)    ANEXA 2

    la normele metodologice
    DATE DE IDENTIFICARE
    ale suprafeţelor de fond forestier din grupa I funcţională - vegetaţia forestieră
    cu funcţii speciale de protecţie ce se transmit din domeniul public al statului
    şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva
    în domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale .....................

┌─────┬──────┬─────────┬────────────┬───────────┬─────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┐
│ │ │ │ │ │ │Suprafaţa - mp - │ │
│ │ │Unitatea │ │ │Categoria├───────────┬─────────────┤Unitatea │
│Nr. │Ocolul│de │Unitatea │Categoria │de │conform │conform │administrativ-teritorială│
│crt. │silvic│producţie│amenajistică│funcţională│folosinţă│amenajament│măsurătorilor│la care se transmite │
│ │ │ │ │ │ │silvic în │topografice │ │
│ │ │ │ │ │ │vigoare │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │
├─────┼──────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
├─────┼──────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
├─────┼──────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Total│ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴──────┴─────────┴────────────┴───────────┴─────────┴───────────┴─────────────┴─────────────────────────┘


    Şef ocol silvic
    Responsabil fond forestier ocol silvic

    ANEXA 3

    la normele metodologice
    DATE DE IDENTIFICARE
    ale lucrărilor de investiţii (lucrări de corectare a torenţilor)
    ce se transmit din domeniul public al statului şi din administrarea
    Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale

┌────┬──────────┬────────────┬───────────┬─────────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┐
│ │ │ │Localizarea│ │ │Valoare │ │ │
│ │Denumirea │ │ │Unitatea │Număr de│de │Număr de│Valoare │
│Nr. │mijlocului│Cod ├──────┬────┤administrativ-teritorială│inventar│inventar│inventar│de │
│crt.│fix │clasificaţie│Ocolul│UP/ │la care se transmite │RNP - │RNP - │MFP │inventar│
│ │ │ │silvic│u.a.│ │Romsilva│Romsilva│ │MFP │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────┼──────┼────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │
├────┼──────────┼────────────┼──────┼────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
├────┼──────────┼────────────┼──────┼────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
├────┼──────────┼────────────┼──────┼────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
└────┴──────────┴────────────┴──────┴────┴─────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘


    Şef ocol silvic
    ...............
    Contabil-şef
    .............

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016