Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 18 octombrie 2005  de aplicare a prevederilor Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, şi ale Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, referitoare la pensiile de serviciu şi la acordarea indemnizaţiilor pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME METODOLOGICE din 18 octombrie 2005 de aplicare a prevederilor Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, şi ale Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, referitoare la pensiile de serviciu şi la acordarea indemnizaţiilor pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 979 din 3 noiembrie 2005
──────────
    *) Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 1.275 din 18 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 3 noiembrie 2005.
──────────
    CAP. I

    Pensiile de serviciu prevăzute de Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată
    ART. 1
    Pensia de serviciu se acordă la cerere, cu respectarea prevederilor Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, denumită în continuare lege.

    ART. 2
    (1) Beneficiarii pensiei de serviciu prevăzute de lege sunt judecătorii, procurorii, magistraţii-asistenţi ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi ai Curţii Constituţionale şi personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor în temeiul art. 87 alin. (1) din lege.
    (2) Personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, potrivit art. 87 alin. (1) din lege şi art. 73 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, este, pe durata îndeplinirii funcţiei, personalul de specialitate juridică din Ministerul Justiţiei, Ministerul Public, Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Naţional de Criminologie şi din Institutul Naţional al Magistraturii, precum şi secretarul general al Curţii Constituţionale.

    ART. 3
    (1) Constituie vechime în magistratură perioada în care judecătorul, procurorul, personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor sau magistratul-asistent:
    a) a îndeplinit funcţiile de judecător, procuror, personal de specialitate juridică în fostele arbitraje de stat, magistrat-asistent, auditor de justiţie, judecător financiar, judecător financiar inspector, procuror financiar şi consilier în secţia jurisdicţională a Curţii de Conturi, grefier cu studii superioare juridice sau personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor;
    b) a fost avocat, notar, asistent judiciar, jurisconsult, consilier juridic sau a îndeplinit funcţii de specialitate juridică în aparatul Parlamentului, Administraţiei Prezidenţiale, Guvernului, Curţii Constituţionale, Avocatului Poporului, Curţii de Conturi sau al Consiliului Legislativ.

    (2) În conformitate cu dispoziţiile art. 104 alin. (1) din lege, pentru judecători, procurori, magistraţi-asistenţi şi personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, care la data intrării în vigoare a legii erau în funcţie, se iau în considerare vechimea în magistratură stabilită potrivit art. 44 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, realizată până la data abrogării acesteia, precum şi vechimea în magistratură stabilită conform art. 86 din lege, realizată după intrarea în vigoare a acestei legi.
    (3) La calculul vechimii în magistratură sau, după caz, a vechimii în funcţia de judecător sau de procuror, în vederea stabilirii pensiei în condiţiile prezentului regulament, se vor lua în considerare perioadele în care persoana s-a aflat în oricare dintre următoarele situaţii:
    a) concediu de maternitate şi concediu paternal;
    b) concediu de creştere a copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani;
    c) concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă;
    d) concediu de studii pentru pregătirea examenului de capacitate;
    e) concediu de studii plătit pentru formare profesională;
    f) detaşare şi delegare.


    ART. 4
    Beneficiază de pensie de serviciu persoanele care:
    a) la data solicitării pensiei de serviciu au calitatea de judecător, procuror, magistrat-asistent, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor şi o vechime de cel puţin 25 de ani în magistratură, potrivit art. 82 alin. (1) din lege;
    b) la data solicitării pensiei de serviciu au calitatea de judecător sau de procuror şi cel puţin 25 de ani vechime numai în funcţiile de judecător, procuror sau avocat, în condiţiile art. 82 alin. (2) din lege; la deschiderea dreptului la această categorie de pensie se poate valorifica perioada de cel mult 10 ani în profesia de avocat;
    c) la data solicitării pensiei de serviciu au calitatea de judecător, procuror, magistrat-asistent sau de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor şi o vechime între 20 şi 25 de ani în magistratură, potrivit art. 82 alin. (4) din lege;
    d) la data solicitării pensiei de serviciu nu au calitatea de judecător, procuror, magistrat-asistent sau personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, dar care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: au o vechime de cel puţin 25 de ani realizată numai în funcţia de judecător sau de procuror, iar eliberarea din funcţie a fost din motive neimputabile acestora, potrivit art. 82 alin. (5) şi (6) din lege.


    ART. 5
    La calculul pensiei de serviciu, vechimea în magistratură ori, după caz, vechimea numai în funcţia de judecător sau de procuror mai mică de un an, realizată peste limita prevăzută de lege, nu se ia în considerare.

    ART. 6
    (1) Pentru acordarea pensiei prevăzute la art. 4 lit. a), c) şi d), în condiţiile art. 82 alin. (1), (4) şi (5) din lege, este necesară împlinirea vârstei de pensionare pentru limită de vârstă prevăzute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Pensia de serviciu prevăzută la art. 4 lit. b) se acordă la cerere, în condiţiile art. 82 alin. (2) din lege, înainte de împlinirea vârstei de pensionare pentru limită de vârstă prevăzute de Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 7
    (1) Cuantumul pensiei de serviciu prevăzute la art. 82 alin. (1) şi (2) este de 80% din media veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni de activitate înainte de data pensionării, iar pentru pensia de serviciu prevăzută la art. 82 alin. (5), cuantumul este de 80% din media veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni de activitate ale unui judecător sau procuror în funcţie, în condiţii identice de vechime şi nivel al instanţei sau parchetului.
    (2) În stabilirea mediei veniturilor brute realizate prevăzute la alin. (1) se vor lua în considerare numai acele 12 luni anterioare pensionării, în care persoana s-a aflat efectiv în activitate. În cazul în care persoana s-a aflat efectiv în activitate o fracţiune de lună, se va include în calculul pensiei numai această fracţiune de lună, prelungindu-se corespunzător termenul până la împlinirea celor 12 luni.
    (3) În veniturile brute realizate se includ, pe lângă indemnizaţia de încadrare brută lunară, sporurile cu caracter permanent sau nepermanent. În veniturile brute nu se includ sumele primite cu titlu de prime, premii, decontări, restituiri de drepturi aferente altei perioade şi nici indemnizaţia egală cu cele 7 indemnizaţii de încadrare brute lunare prevăzută la art. 81 alin. (1) din lege ori alte drepturi fără caracter salarial.
    (4) Cuantumul pensiei de serviciu, stabilită în condiţiile art. 82 alin. (4) din lege, se diminuează cu 1% pentru fiecare an în minus faţă de vechimea în magistratură de 25 de ani.
    (5) La calculul pensiei de serviciu, majorarea de 1% prevăzută la art. 82 alin. (3) din lege se aplică la media veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni de activitate înainte de data de pensionare a unui judecător sau procuror, în condiţii identice de vechime şi nivel al instanţei sau parchetului, şi se aplică doar pentru fiecare an realizat în funcţia de judecător sau de procuror în plus peste vechimea de 25 de ani în aceste funcţii, potrivit exemplului din anexa nr. 8 la prezentele norme metodologice.

    ART. 8
    Diferenţa dintre cuantumul pensiei de serviciu şi cuantumul pensiei din sistemul public, precum şi pensia prevăzută la art. 82 alin. (2) din lege se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.

    ART. 9
    Pensia de urmaş se calculează potrivit prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, din pensia de serviciu aflată în plată sau din pensia de serviciu la care ar fi avut dreptul, potrivit art. 82 din lege, susţinătorul decedat, stabilită pe baza mediei veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni înainte de data pensionării de urmaş, de un procuror sau judecător în activitate, în condiţii identice de vechime şi nivel al instanţei sau parchetului.

    ART. 10
    (1) Cuantumul pensiei de urmaş din pensia de serviciu se stabileşte prin aplicarea procentelor prevăzute la art. 71 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, în funcţie de numărul urmaşilor îndreptăţiţi, asupra cuantumului pensiei de serviciu.
    (2) Partea din pensia de urmaş calculată din pensia de serviciu, care depăşeşte nivelul pensiei de urmaş calculate din pensia pentru limită de vârstă cuvenită titularului din sistemul public, se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.
    (3) În cazul în care susţinătorul decedat îndeplineşte condiţiile de acordare a pensiei de serviciu potrivit art. 82 alin. (2) din lege, pensia de urmaş calculată din pensia de serviciu se suportă integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.

    ART. 11
    Pensiile de urmaş calculate din pensia de serviciu a personalului prevăzut la art. 2 se actualizează la începutul fiecărui an în raport de media veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni de judecătorii şi procurorii în activitate.

    ART. 12
    Drepturile de pensie de urmaş stabilite ca urmare a opţiunii de la pensia proprie din sistemul public la pensia de urmaş stabilită din pensia de serviciu se cuvin şi se acordă începând cu luna următoare depunerii cererii.

    ART. 13
    (1) În vederea stabilirii pensiei de serviciu, dosarul de pensie trebuie să cuprindă:
    a) actele necesare stabilirii pensiei, conform prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în normele de aplicare a acestei legi, aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) adeverinţa-tip pentru pensia de serviciu, conform anexei nr. 1 sau, după caz, anexei nr. 2 la prezentele norme metodologice, întocmită de ultima unitate angajatoare, care va cuprinde vechimea în magistratură, vechimea numai în funcţiile de judecător şi de procuror, media veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni de activitate înainte de data pensionării şi venitul brut realizat la data pensionării.

    (2) Persoanele prevăzute la art. 82 alin. (5) din lege vor prezenta o adeverinţă din care să reiasă că au fost eliberate din funcţie din motive neimputabile lor, iar adeverinţa-tip pentru pensia de serviciu va fi completată conform anexei nr. 3 la prezentele norme metodologice. Această adeverinţă va fi întocmită de unitatea de unde persoana în cauză a fost eliberată din funcţie şi va cuprinde vechimea în magistratură, vechimea în funcţia de judecător sau de procuror, media veniturilor brute ale unui judecător sau procuror, realizate în ultimele 12 luni de activitate înainte de data pensionării, în condiţii identice de vechime şi nivel al instanţei sau parchetului şi venitul brut realizat la data pensionării de un judecător sau un procuror, în condiţii identice de vechime şi nivel al instanţei sau parchetului.

    ART. 14
    Stabilirea, actualizarea şi plata tuturor pensiilor de serviciu prevăzute la art. 82, 84 şi la art. 85 alin. (2) şi (3) din lege se efectuează de către casele teritoriale de pensii.

    ART. 15
    Cererea de înscriere la pensie, însoţită de documentaţia de pensionare şi de adeverinţa-tip, va fi depusă la casa teritorială de pensii în a cărei rază îşi are domiciliul persoana îndreptăţită, care va calcula atât pensia din sistemul public stabilită conform Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, cât şi pensia de serviciu stabilită potrivit prevederilor legii. Pensia care se achită titularului este pensia cea mai avantajoasă.

    ART. 16
    (1) Drepturile de pensie de serviciu se acordă şi se plătesc în conformitate cu prevederile Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
    a) de la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare sau de la data solicitării, dacă cererea a fost depusă în termen de 30 de zile, respectiv de 90 de zile în perioada eşalonării vârstelor standard de pensionare şi a stagiilor de cotizare, de la această dată;
    b) de la data depunerii cererii, dacă cererea a fost depusă cu depăşirea termenului de 30 de zile, respectiv de 90 de zile de la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare.

    (2) Drepturile de pensie de serviciu stabilite potrivit art. 82 alin. (2) din lege se acordă şi se plătesc după cum urmează:
    a) de la data intrării în vigoare a Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente sau de la data solicitării, dacă cererea a fost depusă în termen de 90 de zile de la această dată;
    b) de la data depunerii cererii, dacă cererea a fost depusă cu depăşirea termenului prevăzut la lit. a).

    (3) Pentru judecătorii, procurorii, personalul asimilat acestora şi magistraţii-asistenţi care, la data intrării în vigoare a Legii nr. 247/2005, beneficiau de pensia de serviciu anticipată potrivit art. 84 din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor, rămân aplicabile dispoziţiile în vigoare la data deschiderii dreptului. La împlinirea vârstei standard de pensionare, conform prevederilor art. 50 din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, pensia de serviciu se recalculează prin eliminarea diminuării.

    ART. 17
    (1) Casa teritorială de pensii emite o singură decizie de pensie în care vor fi înscrise distinct cuantumurile celor două categorii de pensii, pensia din sistemul public, respectiv pensia de serviciu, precum şi diferenţa dintre cele două pensii care urmează a fi suportată de la bugetul de stat. Această diferenţă urmează a fi evidenţiată distinct şi în fişa pentru evidenţa drepturilor băneşti ale pensionarului.
    (2) În cazul pensiilor de serviciu stabilite în baza art. 82 alin. (2) din lege, în decizia de pensie emisă de casa teritorială de pensii va fi înscris doar cuantumul acesteia ce urmează a fi suportat integral de la bugetul de stat.

    ART. 18
    (1) În aplicarea prevederilor art. 85 alin. (2) şi (3) din lege privind actualizarea anuală a pensiei de serviciu, se stabileşte următoarea procedură:
    a) Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale transmite Consiliului Superior al Magistraturii, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Departamentului Naţional Anticorupţie şi Ministerului Justiţiei listele cu titularii pensiilor de serviciu aflaţi în plată în luna decembrie a fiecărui an;
    b) instituţiile publice prevăzute la lit. a) transmit adeverinţele nominale, întocmite conform anexelor nr. 4-6 la prezentele norme metodologice, cu datele necesare actualizării pensiilor de serviciu, Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, care le comunică caselor teritoriale de pensii în vederea punerii în aplicare.

    (2) Actualizarea pensiei de serviciu se face la începutul fiecărui an, în raport cu media veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni de judecătorii şi procurorii în activitate.

    ART. 19
    La fiecare actualizare a pensiilor de serviciu casele teritoriale de pensii vor emite o nouă decizie pe baza adeverinţelor transmise de aceste instituţii. Noua decizie, însoţită de o copie a adeverinţei în baza căreia s-a efectuat actualizarea, va fi comunicată pensionarului.

    ART. 20
    Răspunderea cu privire la stabilirea vechimii în magistratură, a vechimii în funcţia de judecător sau de procuror, a mediei veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni de activitate înainte de data pensionării şi a venitului brut realizat la data pensionării a judecătorilor şi procurorilor revine instituţiei care eliberează adeverinţa-tip.

    ART. 21
    (1) Prevederile art. 85 alin. (3) din lege se aplică şi celor ale căror pensii de serviciu s-au stabilit în baza Legii nr. 92/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Personalul prevăzut la art. 2, ale cărui drepturi la pensia de serviciu s-au deschis anterior datei de 1 aprilie 2001, primeşte în continuare pensia suplimentară.

    ART. 22
    Perioadele asimilate prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi perioadele în care asiguratul a beneficiat de pensie de invaliditate nu constituie vechime în magistratură şi nu pot fi valorificate la deschiderea dreptului la pensia de serviciu.

    ART. 23
    Recalcularea pensiilor de serviciu în condiţiile art. 95 şi 169 din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se face la cererea persoanei îndreptăţite.

    ART. 24
    Dacă vechimea în magistratură se obţine din însumarea unor perioade realizate în sisteme de asigurări sociale diferite (sistemul public, sistemul de pensii al avocaţilor, sistemul militar) care, potrivit legii, constituie vechime în magistratură, pensia de serviciu se acordă persoanei îndreptăţite, la cererea acesteia, numai de un singur sistem. În acest caz, în vederea evitării unor eventuale fraude, instituţia publică care stabileşte şi plăteşte drepturile de pensie de serviciu (casa teritorială de pensii) va înştiinţa despre acest fapt celelalte sisteme în care beneficiarul a realizat stagii de cotizare sau vechime în serviciu.

    CAP. II

    Pensiile de serviciu prevăzute de Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată
    ART. 25
    Pensia de serviciu se acordă cu respectarea prevederilor Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, la cerere, după împlinirea condiţiilor de pensie pentru limită de vârstă prevăzute de Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 26
    Beneficiază de pensie de serviciu în condiţiile Legii nr. 47/1992, republicată, persoanele care au calitatea de judecător al Curţii Constituţionale la data pensionării sau a recalculării pensiei, indiferent de vechimea în magistratură, numai dacă îndeplinesc condiţiile pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă conform Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 27
    Cuantumul pensiei de serviciu, calculat în condiţiile art. 72 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, republicată, este de 80% din indemnizaţia brută lunară a judecătorului. Partea din pensia de serviciu care depăşeşte nivelul pensiei din sistemul public se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.

    ART. 28
    Cererea de înscriere la pensia de serviciu, însoţită de documentaţia de pensionare şi de adeverinţa-tip prevăzută în anexa nr. 9 sau, după caz, în anexa nr. 11 la prezentele norme metodologice, se depune de solicitant la casa teritorială de pensii în a cărei rază îşi are domiciliul persoana îndreptăţită, care calculează atât pensia din sistemul public stabilită conform Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, cât şi pensia de serviciu stabilită potrivit prevederilor Legii nr. 47/1992, republicată. Pensia care se achită titularului este pensia cea mai avantajoasă.

    ART. 29
    Drepturile de pensie de serviciu se acordă şi se plătesc în conformitate cu prevederile Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 30
    Casa teritorială de pensii emite o singură decizie de pensie în care se înscriu distinct cuantumurile celor două categorii de pensii, pensia din sistemul public, respectiv pensia de serviciu, precum şi diferenţa dintre cele două pensii care urmează a fi suportată de la bugetul de stat. Această diferenţă urmează a fi evidenţiată distinct şi în fişa pentru evidenţa drepturilor băneşti ale pensionarului.

    ART. 31
    În vederea actualizării pensiei de serviciu se stabileşte următoarea procedură:
    a) Curtea Constituţională informează în scris Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale ori de câte ori va avea loc o majorare a indemnizaţiilor de încadrare brute lunare ale personalului aflat în activitate;
    b) Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale transmite listele cu titularii pensiilor de serviciu aflate în plată;
    c) Curtea Constituţională transmite adeverinţele nominale, întocmite conform modelului adeverinţei-tip din anexa nr. 10 la prezentele norme metodologice, cuprinzând datele necesare actualizării pensiilor de serviciu, Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, care le comunică caselor teritoriale de pensii în vederea punerii în aplicare.

    ART. 32
    (1) La fiecare actualizare a pensiilor de serviciu casele teritoriale de pensii emit o nouă decizie de pensie pe baza adeverinţelor transmise de instituţiile publice prevăzute la art. 31. Noua decizie de pensie, însoţită de o copie a adeverinţei în baza căreia s-a efectuat actualizarea, se comunică pensionarului.
    (2) Pensiile de urmaş calculate din pensia de serviciu a judecătorilor Curţii Constituţionale se actualizează la începutul fiecărui an în raport cu media veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni de judecătorii în activitate.

    ART. 33
    Răspunderea cu privire la stabilirea indemnizaţiei brute lunare şi a mediei veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni de judecătorii în activitate, pe baza căreia se actualizează anual pensia de urmaş, revine instituţiei publice care eliberează adeverinţa-tip.

    ART. 34
    Adeverinţele-tip utilizate pentru aplicarea prevederilor art. 72 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, republicată, sunt cele prevăzute în anexele nr. 9-11 la prezentele norme metodologice.

    ART. 35
    Prevederile cuprinse la art. 9-12 şi la art. 14 se aplică în mod corespunzător.

    CAP. III

    Indemnizaţia pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, prevăzută la art. 79 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată
    ART. 36
    (1) Pentru judecători, procurori, magistraţi-asistenţi şi personalul asimilat judecătorilor şi procurorilor, concediul de creştere a copilului în vârstă de până la 2 ani se acordă la cerere, în condiţiile Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Cuantumul indemnizaţiei pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani este cel prevăzut la art. 79 alin. (4) din lege.
    (3) Condiţiile de acordare, de suspendare şi de reluare a concediului pentru creşterea copilului, precum şi cuantumul indemnizaţiei în cazul copilului cu handicap în vârstă de la 2 la 3 ani sunt cele stabilite de Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 37
    (1) Baza de calcul a indemnizaţiei pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani este reprezentată de media veniturilor nete realizate în ultimele 6 luni anterioare datei de la care se acordă concediul.
    (2) În situaţia în care în perioada ultimelor 6 luni anterioare datei de la care se acordă concediul pentru creşterea copilului există una sau mai multe luni fără venituri, baza de calcul a indemnizaţiei se stabileşte pe baza veniturilor efectiv încasate în această perioadă.
    (3) Prin venituri nete, în sensul art. 79 alin. (4) din lege, se înţelege veniturile efectiv încasate ca urmare a exercitării funcţiei de către persoanele prevăzute la art. 36 alin. (1).

    ART. 38
    (1) Pentru persoanele care se află în concediu de creştere a copilului la data intrării în vigoare a Legii nr. 247/2005 rămân aplicabile dispoziţiile în vigoare la data deschiderii dreptului.
    (2) Pentru persoanele care solicită acordarea concediului de creştere a copilului după data intrării în vigoare a Legii nr. 247/2005, cuantumul indemnizaţiei de creştere a copilului se stabileşte potrivit art. 36 şi 37.

    ART. 39
    (1) Concediul pentru creşterea copilului se poate suspenda la cerere, oricând, până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani.
    (2) În situaţia în care, după reluarea activităţii, se solicită din nou acordarea concediului de creştere a copilului în vârstă de până la 2 ani, calculul indemnizaţiei se face conform prevederilor art. 37 alin. (1) sau alin. (2), după caz, în raport cu data de la care se acordă din nou concediul.

    ART. 40
    Partea din indemnizaţia prevăzută la art. 79 alin. (4) din lege care depăşeşte nivelul indemnizaţiei stabilite potrivit Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Consiliului Superior al Magistraturii, al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, al Departamentului Naţional Anticorupţie sau, după caz, al Ministerului Justiţiei.

    ART. 41
    Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1

    la normele metodologice


    Denumirea unităţii
    Localitatea...................
    Judet/Sector.........
    Telefon...............
    Nr..../...........


                                   ADEVERINTA
     pentru stabilirea pensiei de serviciu a judecatorilor şi procurorilor
            conform Legii nr. 303/2004 privind statutul procurorilor
                         şi judecatorilor, republicată

    Adeverim prin prezenta ca domnul/doamna ............ domiciliat/domiciliata
în ................, str. ................ nr. ..... bloc ..... sc. ... ap. ...
sectorul ......., judeţul .................., actul de identitate .............
seria ....... nr. ............., CNP: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, indeplineste
condiţiile prevăzute de art. 82 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, republicată,
pentru acordarea pensiei de serviciu.
    Functia la data pensionarii ....................
    Vârsta la data pensionarii...........(ani, luni)............

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Vechimea în magistratura (ani, luni) ││
│la data de..............: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Vechimea în functia de judecator sau ││
│procuror (ani, luni): ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Venitul brut realizat la data ││
│pensionarii de........ (lei): ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Media veniturilor brute realizate în ││
│ultimele 12 luni de activitate, pe ││
│baza careia se stabileste pensia de ││
│serviciu (lei): ││
└─────────────────────────────────────┴┘


    Certificam corectitudinea şi legalitatea datelor inscrise în prezenta
adeverinta.
    Conducatorul unităţii, Directia (Serviciul)cu
   ........................ atribuţii de salarizare-personal,
                                                 Director(Sef serviciu),
                                              ............................
    Subsemnatul............................. sunt de acord cu inregistrarile
din prezenta adeverinta, care corespund realitatii.
    Optez pentru pensia cea mai avantajoasă.
    Semnatura, Data...........................
    .......... B.I./C.I seria..... nr. .......
                                               Eliberat la data de............
                                               De.............................
    ANEXA 2

    la normele metodologice


    Denumirea unităţii
    Localitatea...................
    Judet/Sector.........
    Telefon...............
    Nr..../...........


                                   ADEVERINŢĂ
             pentru stabilirea pensiei de serviciu a judecătorilor
                   şi procurorilor conform Legii nr. 303/2004
          privind statutul procurorilor şi judecătorilor, republicată


    Adeverim prin prezenta ca domnul/doamna ............ domiciliat/domiciliata
în .................. str. ................... nr. ... bloc ... sc. ... ap. ...
sectorul ....... judeţul ................ actul de identitate ........... seria
....... nr. ................... CNP: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, indeplineste
condiţiile prevăzute de art. 82 alin. (2) din Legea nr. 303/2004, republicată,
pentru acordarea pensiei de serviciu.
    Functia la data pensionarii .................
    Vârsta la data pensionarii........(ani, luni)...........

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Vechimea în functia de judecator sau ││
│procuror (ani, luni) la data de ││
│........: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Vechimea în profesia de avocat (ani, ││
│luni): ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Venitul brut realizat la data ││
│pensionarii de ............ (lei): ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Media veniturilor brute realizate în ││
│ultimele 12 luni de activitate, pe ││
│baza careia se stabileste pensia de ││
│serviciu (lei): ││
└─────────────────────────────────────┴┘


    Certificam corectitudinea şi legalitatea datelor inscrise în prezenta
adeverinta.
    Conducatorul unităţii, Directia (Serviciul)cu
    ...................... atribuţii de salarizare-personal,
                                                 Director(Sef serviciu),
                                                 ......................
    Subsemnatul............................. sunt de acord cu inregistrarile
din prezenta adeverinta, care corespund realitatii.
    Optez pentru pensia cea mai avantajoasă.
    Semnatura, Data ......................
    .......... B.I./C.I. seria...nr. .....
                                               Eliberat la data de .......
                                               De ........................
    ANEXA 3

    la normele metodologice


    Denumirea unităţii
    Localitatea...................
    Judet/Sector.........
    Telefon...............
    Nr..../...........


                                   ADEVERINŢĂ
        pentru stabilirea pensiei de serviciu a persoanelor care la data
              pensionării nu au funcţia de judecător sau procuror,
            conform Legii nr. 303/2004 privind statutul procurorilor
                         şi judecătorilor, republicată

    Adeverim prin prezenta că domnul/doamna .................................,
domiciliat/domiciliată în ................., str. ............................
nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., sectorul ...., judeţul ........, actul de
identitate ............ seria ..... nr. ..., CNP: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,
îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 82 alin. (5) din Legea nr. 303/2004,
republicată, pentru acordarea pensiei de serviciu.
    Funcţia faţă de care se stabileşte pensia de serviciu ..................
    Vârsta la data pensionării ............... (ani, luni) .................

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Vechimea în functia de judecator sau ││
│procuror (ani, luni): ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Venitul brut realizat la data de ││
│........ de un judecator/procuror ││
│(lei) ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Media veniturilor brute realizate în ││
│ultimele 12 luni de activitate, pe ││
│baza careia se stabileste pensia de ││
│serviciu (lei): ││
└─────────────────────────────────────┴┘


    Certificam corectitudinea şi legalitatea datelor inscrise în prezenta
adeverinta.
    Conducatorul unităţii, Directia (Serviciul)cu
    ..................... atribuţii de salarizare-personal,
                                                 Director(Sef serviciu),
                                               ...........................
    Subsemnatul ......................... sunt de acord cu înregistrările din
prezenta adeverinţă, care corespund realităţii.
    Optez pentru pensia cea mai avantajoasă.
        Semnătura, Data ..............
     ................ B.I./C.I. seria .... nr. ......
                                               Eliberat la data de ...........
                                               De ............................
    ANEXA 4

    la normele metodologice


    Denumirea unităţii
    Localitatea ..................
    Judeţ/Sector .................
    Telefon ......................
    Nr. ........../...............

                                   ADEVERINŢĂ
            pentru actualizarea pensiei de serviciu a judecătorilor
                   şi procurorilor conform Legii nr. 303/2004
          privind statutul procurorilor şi judecătorilor, republicată

    Se adevereşte prin prezenta că domnul/doamna ............., având Decizia
de pensie nr. ....... din ..........., îndeplineşte condiţiile prevăzute de
Legea nr. 303/2004, republicată, pentru actualizarea pensiei de serviciu la
data de 1 ianuarie .........
    Funcţia la data pensionării ...........

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Media veniturilor brute realizate în ││
│ultimele 12 luni de un judecător sau ││
│un procuror, pe baza căreia se ││
│actualizează pensia de serviciu ││
│(lei): ││
└─────────────────────────────────────┴┘


    Certificăm corectitudinea şi legalitatea datelor înscrise în prezenta
adeverinţă.
         Conducătorul unităţii, Direcţia (Serviciul) cu atribuţii
     ............................... de salarizare-personal,
                                                 Director (Şef serviciu),
                                               ..........................
    ANEXA 5

    la normele metodologice


    Denumirea unităţii
    Localitatea ...................
    Judeţ/Sector ..................
    Telefon .......................
    Nr. ............./.............

                                   ADEVERINŢĂ
           pentru actualizarea pensiei de serviciu pentru persoanele
              care la data pensionării nu au funcţia de judecător
           sau procuror, conform Legii nr. 303/2004 privind statutul
                   judecătorilor şi procurorilor, republicată

    Se adevereşte prin prezenta că domnul/doamna .............................,
având Decizia de pensie nr. .................... din ............, îndeplineşte
condiţiile prevăzute de Legea nr. 303/2004, republicată, pentru actualizarea
pensiei de serviciu la data de 1 ianuarie .........
   Funcţia faţă de care se actualizează pensia de serviciu ...................

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Media veniturilor brute realizate în ││
│ultimele 12 luni de un judecător sau ││
│un procuror, pe baza căreia se ││
│actualizează pensia de serviciu ││
│(lei): ││
└─────────────────────────────────────┴┘


    Certificăm corectitudinea şi legalitatea datelor înscrise în prezenta
deverinţă.
           Conducătorul unităţii, Direcţia (Serviciul) cu atribuţii
              .................. de salarizare-personal,
                                                 Director (Şef serviciu),
                                                 .......................
    ANEXA 6

    la normele metodologice


    Denumirea unităţii
    Localitatea .................
    Judeţ/Sector ................
    Telefon .....................
    Nr. ......../................


                                   ADEVERINŢĂ
           pentru actualizarea pensiei de urmaş, calculată din pensia
            de serviciu, conform Legii nr. 303/2004 privind statutul
                   judecătorilor şi procurorilor, republicată

    Se adevereşte prin prezenta că domnul/doamna ......................, având
Decizia de pensie de urmaş nr. ................. din ........................,
îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 303/2004, republicată, pentru
actualizarea pensiei de serviciu la data de 1 ianuarie .........
    Funcţia faţă de care se actualizează pensia de urmaş calculată din pensia
de serviciu ...........

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Media veniturilor brute realizate în ││
│ultimele 12 luni de un judecător sau ││
│un procuror, pe baza căreia se ││
│actualizează pensia de serviciu ││
│(lei): ││
└─────────────────────────────────────┴┘


    Certificăm corectitudinea şi legalitatea datelor înscrise în prezenta
adeverinţă.
        Conducătorul unităţii, Direcţia (Serviciul) cu atribuţii
        ...................... de salarizare-personal,
                                           Director (Şef serviciu),
                                        .............................
    ANEXA 7

    la normele metodologice


    Denumirea unităţii
    Localitatea ...................
    Judeţ/Sector ..................
    Telefon .......................
    Nr. ........../................


                                   ADEVERINŢĂ
            pentru recalcularea pensiei de serviciu a judecătorilor
                   şi procurorilor conform Legii nr. 303/2004
          privind statutul procurorilor şi judecătorilor, republicată

    Adeverim prin prezenta că domnul/doamna ..........., domiciliat/domiciliată
în ............, str. ................ nr. ..., bl. ....., sc. ...., ap. .....,
sectorul ........, judeţul ....................., actul de identitate .........
seria ......... nr. ..........., CNP: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, pensionar cu
Decizia nr. ......................
    Funcţia faţă de care se recalculează pensia de serviciu ...................
    Vârsta la data recalculării (ani, luni) ....................

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Vechimea în funcţia de judecător sau ││
│procuror (ani, luni) la data de ││
│.........: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Media veniturilor brute realizate în ││
│ultimele 12 luni de activitate, pe ││
│baza căreia se stabileşte pensia de ││
│serviciu (lei): ││
└─────────────────────────────────────┴┘


    Certificăm corectitudinea şi legalitatea datelor înscrise în prezenta
adeverinţă.
        Conducătorul unităţii, Direcţia (Serviciul) cu atribuţii
      ........................... de salarizare-personal,
                                               Director (Şef serviciu),
                                             ...........................
    Subsemnatul ............................. sunt de acord cu înregistrările
din prezenta adeverinţă, care corespund realităţii.
             Semnătura, Data .........................
          ................ B.I./C.I. seria .... nr. .....
                                              Eliberat la data de ..........
                                              De ...........................
    ANEXA 8

    la normele metodologice
    Exemplu referitor la aplicarea prevederilor art. 82 alin. (3)
    din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor
    şi procurorilor, republicată
    O persoană îndeplineşte condiţiile de acordare a pensiei pentru limită de vârstă la data de 1 decembrie 2005. La data pensionării are funcţia de procuror şi o vechime în magistratură de 40 de ani, din care 29 de ani realizaţi în funcţia de judecător, 5 ani realizaţi în funcţia de jurisconsult şi 6 ani în profesia de avocat.
    Media veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni, pe baza căreia se stabileşte pensia de serviciu, este 5.000 lei. Venitul brut la data pensionării este de 4.000 lei.
    Calculul pensiei de serviciu:
    29-25 = 4 ani.
    Procentul de calcul pentru pensia de serviciu: 80 + 4 = 84%
    5.000 x 84% = 4.200 lei (depăşeşte venitul brut avut la data pensionării de 4.000 lei)
    Cuantumul pensiei de serviciu este de 4.000 lei.

    ANEXA 9

    la normele metodologice


    Denumirea unităţii
    Localitatea .......................
    Judeţ/Sector ......................
    Telefon ...........................
    Nr. ............/..................


                                   ADEVERINŢĂ
          pentru stabilirea pensiei de serviciu a judecătorilor Curţii
         Constituţionale conform Legii nr. 47/1992 privind organizarea
              şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată

    Se adevereşte prin prezenta că domnul/doamna ............................,
domiciliat/domiciliată în ..........., str. .............. nr. ....., bl. ...,
sc. ...., ap. ....., sectorul ..........., judeţul ................., actul de
identitate ...... seria ...... nr. ........, CNP: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,
îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 72 alin. (2) din Legea nr. 47/1992,
republicată, pentru acordarea pensiei de serviciu, începând cu data de .......
    Funcţia la data pensionării .................................

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Indemnizaţia brută lunară pe baza ││
│căreia se stabileşte pensia de ││
│serviciu (lei): ││
└─────────────────────────────────────┴┘


    Certificăm corectitudinea şi legalitatea datelor înscrise în prezenta
adeverinţă.
          Conducătorul unităţii, Direcţia (Serviciul) cu atribuţii
        ......................... de salarizare-personal,
                                               Director (Şef serviciu),
                                               ........................
    Subsemnatul ........................ sunt de acord cu înregistrările din
prezenta adeverinţă, care corespund realităţii.
    Optez pentru pensia cea mai avantajoasă.
               Semnătura, Data ........................
         ...................... B.I./C.I. seria .... nr. ....
                                                 Eliberat la data de .........
                                                 De ..........................
    ANEXA 10

    la normele metodologice


    Denumirea unităţii
    Localitatea ..................
    Judeţ/Sector .................
    Telefon ......................
    Nr. ........./................

                                   ADEVERINŢĂ
            pentru actualizarea pensiei de serviciu a judecătorilor
            Curţii Constituţionale conform Legii nr. 47/1992 privind
        organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată

    Se adevereşte prin prezenta că domnul/doamna, având Decizia de pensie
nr. .... din ......................., îndeplineşte condiţiile prevăzute de
Legea nr. 47/1992, republicată, pentru actualizarea pensiei de serviciu,
începând cu data de ......................

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Venitul brut realizat pe baza căruia ││
│se actualizează pensia de serviciu ││
│(lei): ││
└─────────────────────────────────────┴┘


    Certificăm corectitudinea şi legalitatea datelor înscrise în prezenta
adeverinţă.
        Conducătorul unităţii, Direcţia (Serviciul) cu atribuţii
        ....................... de salarizare-personal,
                                              Director (Şef serviciu),
                                            .............................
    ANEXA 11

    la normele metodologice


    Denumirea unităţii
    Localitatea ..................
    Judeţ/Sector .................
    Telefon ......................
    Nr. ........../...............

                                   ADEVERINŢĂ
            pentru recalcularea pensiei de serviciu a judecătorilor
            Curţii Constituţionale conform Legii nr. 47/1992 privind
        organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată

    Se adevereşte prin prezenta că domnul/doamna ......................, având
Decizia de pensie nr. ........, îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 72
alin. (2) din Legea nr. 47/1992, republicată, pentru actualizarea pensiei de
serviciu, începând cu data de..........
    Funcţia la data recalculării ...................................

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Indemnizaţia brută lunară pe baza ││
│căreia se recalculează pensia de ││
│serviciu (lei): ││
└─────────────────────────────────────┴┘


    Certificăm corectitudinea şi legalitatea datelor înscrise în prezenta
adeverinţă.
        Conducătorul unităţii, Direcţia (Serviciul) cu atribuţii
     .......................... de salarizare-personal,
                                               Director (Şef serviciu),
                                                .....................
    Subsemnatul .............................. sunt de acord cu înregistrările
din prezenta adeverinţă, care corespund realităţii.
            Semnătura, Data ...........................
       ..................... B.I./C.I. seria ..... nr. ......
                                           Eliberat la data de ............
                                           De .............................
    -----------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016