Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 18 decembrie 2001  de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

NORME METODOLOGICE din 18 decembrie 2001 de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice

EMITENT: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 29 decembrie 2001

ANEXA 1

MODALITATILE DE PLATA
in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile
clinice, paraclinice si stomatologice

ART. 1
Plata serviciilor din asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice se face prin tarif pe serviciu medical.
ART. 2
Casele de asigurari de sanatate deconteaza medicilor de specialitate din specialitatile clinice contravaloarea serviciilor medicale prezentate in anexa nr. 3 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice, aprobat prin <>Hotararea Guvernului nr. 1.245/2001 , numai daca aceste servicii sunt efectuate si interpretate de medicul respectiv, luand in calcul numarul de puncte aferent fiecarui serviciu medical si valoarea unui punct, unica pe tara, calculata la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, cu exceptia procedurilor de terapie fizicala efectuate in bazele de tratament de recuperare-reabilitare, care se vor deconta conform tarifelor prevazute in anexa nr. 3 mentionata anterior.
ART. 3
(1) Casa Nationala de Asigurari de Sanatate calculeaza anual valoarea estimata a unui punct. Aceasta este valabila pentru un an in situatia in care bugetul fondului asigurarilor sociale de sanatate pentru anul curent este aprobat pana la finele anului precedent. In situatia in care bugetul fondului asigurarilor sociale de sanatate se aproba in cursul anului pentru anul curent, valoarea estimata a punctului, pana la finele trimestrului in care se aproba bugetul fondului asigurarilor sociale de sanatate pentru anul curent, se calculeaza avand la baza prevederile bugetare aprobate pentru anul precedent, corespunzatoare perioadei respective. Dupa aceasta data se calculeaza valoarea estimata a punctului, aferenta perioadei ramase pana la finele anului, tinand seama de noile prevederi bugetare, care va face obiectul unui act aditional la contractul initial.
(2) Valoarea estimata a punctului se calculeaza in functie de:
a) fondul aferent pentru asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatile clinice; se ia in calcul 80% din acest fond;
b) numarul de servicii medicale, pe tipuri de servicii, estimat sa se realizeze pe durata unui an de catre medicii de specialitate, defalcat pe trimestre, avizat de consiliile judetene ale Colegiului Medicilor, respectiv al municipiului Bucuresti, si negociat cu casele de asigurari de sanatate si punctajul aferent acestora. Aceste date sunt centralizate la nivelul caselor de asigurari de sanatate, care le raporteaza Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.
ART. 4
Numarul de puncte estimat pe luna pentru serviciile medicale acordate de medicii de specialitate, in specialitatile clinice, nu poate depasi numarul de puncte rezultat potrivit programului de lucru, luand in considerare faptul ca pentru o consultatie medicala este necesara o durata de minimum 15 minute si in cadrul aceluiasi program de lucru se poate acorda un anumit numar de servicii medicale si tratamente.
ART. 5
(1) Pentru fiecare luna a fiecarui trimestru, casele de asigurari de sanatate platesc furnizorilor de servicii medicale ambulatorii clinice sume lunare in functie de valoarea estimata a punctului si de numarul de puncte efectiv realizat in luna respectiva.
(2) Numarul total de puncte efectiv realizat in fiecare luna se majoreaza:
a) in raport cu conditiile in care se desfasoara activitatea; criteriile de incadrare a cabinetului medical in una din cele 3 conditii de mai jos se aproba prin ordin comun al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al ministrului sanatatii si familiei:
1.pentru zone izolate, cu pana la 20%;
2.pentru conditii grele, cu pana la 40%;
3.pentru conditii foarte grele, cu pana la 60%.
b) in raport cu gradul profesional: valoarea de referinta a prestatiei medicale este cea a medicului specialist. Pentru prestatia medicului primar numarul total de puncte se majoreaza cu 20%; valoarea de referinta a prestatiei medicilor cu competenta in acupunctura, fitoterapie si homeopatie, care lucreaza exclusiv in aceste activitati, este cea a medicului specialist. Lista cuprinzand cabinetele medicale din asistenta medicala ambulatorie de specialitate la care se aplica majorarile de la lit. a) si procentul de majorare se stabilesc anual de directiile de sanatate publica si se avizeaza de casele de asigurari de sanatate.
ART. 6
La finele fiecarui trimestru Casa Nationala de Asigurari de Sanatate calculeaza valoarea definitiva a unui punct in functie de fondul aferent trimestrului respectiv pentru plata serviciilor medicale de specialitate din ambulatoriul de specialitate in specialitatile clinice din care s-a dedus suma aferenta serviciilor de terapie fizicala acordate in bazele de tratament si de punctele aferente serviciilor medicale efectiv realizate de catre furnizorii de servicii medicale clinice in trimestrul respectiv. Casele de asigurari de sanatate, pe baza valorii definitive a punctului din trimestrul respectiv, recalculeaza sumele cuvenite furnizorilor de servicii medicale clinice.
ART. 7
Casele de asigurari de sanatate deconteaza medicilor de specialitate din specialitatile paraclinice contravaloarea serviciilor medicale prezentate in anexa nr. 5 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice, aprobat prin <>Hotararea Guvernului nr. 1.245/2001 . Tarifele decontate de casele de asigurari de sanatate sunt cele negociate pe baza propunerilor de oferte ale furnizorilor de servicii medicale paraclinice, in conformitate cu complexitatea si performantele aparaturii din dotarea furnizorilor de servicii medicale paraclinice si nu pot fi mai mari decat cele din anexa nr. 5 mentionata anterior.
ART. 8
(1) La stabilirea sumei contractate de un furnizor de servicii medicale paraclinice cu casa de asigurari de sanatate se au in vedere:
a)numarul de investigatii paraclinice;
b)tarifele negociate.
Numarul de investigatii paraclinice negociat intre furnizorii de investigatii paraclinice si casele de asigurari de sanatate se stabileste in limita numarului de investigatii paraclinice necesar pe total judet, determinat de furnizorii de servicii medicale paraclinice si consiliile judetene ale Colegiului Medicilor, respectiv al municipiului Bucuresti, cu incadrarea in suma prevazuta cu aceasta destinatie. La stabilirea sumelor contractate cu furnizorii de servicii medicale paraclinice, casele de asigurari de sanatate vor avea in vedere criteriile prevazute in anexa nr. 11 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice, aprobat prin <>Hotararea Guvernului nr. 1.245/2001 .
(2) Numarul investigatiilor paraclinice negociat este orientativ, existand obligatia incadrarii in valoarea totala a contractului, defalcata pe trimestre. In cazul in care cererea de investigatii paraclinice conduce la depasirea valorii aferente unei luni din valoarea totala a contractului, se vor intocmi liste de asteptare ale asiguratilor, care vor fi verificate lunar de casele de asigurari de sanatate.Fac exceptie cazurile de urgenta stabilite de medicul care a facut trimiterea. Casele de asigurari de sanatate analizeaza aceste situatii si pot incheia cu furnizorul de servicii medicale paraclinice un act aditional de suplimentare a valorii contractate in limita fondului aprobat cu aceasta destinatie.
ART. 9
(1) Biletul de trimitere pentru investigatiile paraclinice se intocmeste in 3 exemplare. Un exemplar ramane la medicul de specialitate care a facut trimiterea si 2 exemplare sunt inmanate asiguratului, care le depune la furnizorul de servicii medicale paraclinice. Furnizorul de servicii medicale paraclinice pastreaza 1 exemplar si depune la casa de asigurari de sanatate celalalt exemplar cu ocazia raportarii lunare a activitatii.
(2) Furnizorul de servicii medicale paraclinice, in situatia in care nu poate efectua toate serviciile paraclinice conform biletului de trimitere sau le efectueaza la cererea pacientului care renunta la programare conform listelor de asteptare si care doreste efectuarea serviciilor medicale paraclinice contra cost, va anula cu o linie pe cele 2 exemplare serviciile paraclinice neefectuate, fara a avea posibilitatea inlocuirii sau a adaugarii altor investigatii paraclinice.
(3) Fiecare casa de asigurari de sanatate isi organizeaza modul de verificare a biletelor de trimitere pentru investigatiile paraclinice, in acest sens stabilindu-si evidente proprii.
ARTr. 10
(1) Efectuarea serviciilor stomatologice de preventie de catre medicul stomatolog se certifica pe carnetul de asigurat pe care se aplica o stampila din care sa reiasa data efectuarii serviciului, tipul acestuia si medicul care l-a efectuat. Stampila se aplica pentru asigurati incepand de la varsta de 18 ani. Medicul consemneaza aceleasi date in fisa de tratament a pacientului/registrul de consultatii, aceasta constituind o justificare pentru casele de asigurari de sanatate, in vederea decontarii tratamentelor stomatologice si a controlului pe care casa de asigurari de sanatate il efectueaza.
(2) In situatia in care asiguratul solicita efectuarea tratamentului stomatologic la un alt cabinet medical stomatologic decat cel in care si-a efectuat serviciul stomatologic de preventie, se va inregistra in fisa de tratament a pacientului/registrul de consultatii codul medicului care a efectuat serviciul stomatologic de preventie si data efectuarii acestuia.
ART. 11
(1) In cadrul serviciilor medicale stomatologice preventive consultatia in cadrul dispensarizarii profilactice se suporta de casele de asigurari de sanatate, astfel:
a)pentru copiii in varsta de pana la 18 ani, nelimitat;
b)pentru tinerii de la 18 la 26 de ani, daca sunt elevi, ucenici sau studenti si daca nu realizeaza venituri din munca, de doua ori pe an;
c)pentru adulti, o data pe an.
(2) Lista serviciilor medicale stomatologice preventive si a tratamentelor stomatologice si conditiile acordarii acestora sunt prevazute in anexa nr. 6 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice, aprobat prin <>Hotararea Guvernului nr. 1.245/2001 .
ART. 12
(1) Decontarea de catre casele de asigurari de sanatate a serviciilor medicale stomatologice preventive si a tratamentelor stomatologice se face in limita unui plafon trimestrial pe fiecare cabinet medical stomatologic care a incheiat contract cu casele de asigurari de sanatate, direct sau prin reprezentantii legali. Acest plafon se stabileste in limita a 95% din fondul trimestrial alocat cu aceasta destinatie si in functie de numarul de servicii medicale stomatologice estimat de catre reprezentantul legal al cabinetului stomatologic sa fie efectuat in trimestrul respectiv de medicii stomatologi si dentistii pe care ii reprezinta, si valoarea estimata a acestor servicii, calculata tinand seama de tarifele serviciilor stomatologice din anexa nr. 6 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice, aprobat prin <>Hotararea Guvernului nr. 1.245/2001 , corectate in functie de gradul profesional al medicilor stomatologi. Fac exceptie de la prevederile de mai sus si se deconteaza la nivelul realizarilor:
a)serviciile medicale stomatologice de urgenta;
b)serviciile medicale de pedodontie si ortodontie acordate copiilor sub 18 ani.
(2) In vederea incheierii contractelor de furnizare de servicii stomatologice, prin negociere, reprezentantii legali ai cabinetelor medicale stomatologice vor depune la casele de asigurari de sanatate datele ce au stat la baza estimarii numarului de servicii medicale stomatologice si valoarea acestora. Vor fi prevazute in mod distinct sumele estimate pentru serviciile nominalizate la alin.(1) lit.a) si b).
(3) Plafonul se regularizeaza trimestrial, in functie de serviciile stomatologice efectiv prestate si raportate, precum si de tarifele acestora, a caror suma nu poate fi mai mare decat cea negociata, cu exceptia serviciilor stomatologice nominalizate la alin.(1) lit. a) si lit. b). La regularizarea trimestriala se au in vedere: fondul trimestrial aferent cu aceasta destinatie, sumele neconsumate in trimestrul respectiv si anterior, sumele care au depasit plafonul trimestrial anterior. Sumele ce depasesc plafonul trimestrial la sfarsitul anului se regularizeaza conform legislatiei in vigoare.
(4) Pentru incadrarea in plafonul trimestrial, cabinetele stomatologice pot intocmi pentru asiguratii in varsta de peste 18 ani liste de asteptare pentru furnizarea serviciilor stomatologice. In cazul in care listele de asteptare depasesc 60 de zile pentru un asigurat, casele de asigurari de sanatate vor recalcula plafonul trimestrial cu incadrarea in sumele prevazute cu aceasta destinatie.
(5) In cadrul plafonului trimestrial casele de asigurari de sanatate acorda sume lunare furnizorilor de servicii medicale stomatologice.
ART. 13
In tarifele tratamentelor protetice sunt incluse si cheltuielile aferente activitatilor de tehnica dentara. Plata acestora se face de catre reprezentantul legal al cabinetului stomatologic direct catre laboratorul de tehnica dentara autorizat conform legii.
ART. 14
Radiografia dentara se deconteaza direct medicului stomatolog, daca are competenta necesara sa efectueze serviciul medical respectiv sau medicului radiolog, pe baza tarifelor prevazute in anexele nr. 3 si 6 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice, aprobat prin <>Hotararea Guvernului nr. 1.245/2001 .
ART. 15
Casele de asigurari de sanatate tin evidenta serviciilor stomatologice pe fiecare asigurat.
ART. 16
Lunar, reprezentantul legal factureaza caselor de asigurari de sanatate, cel mai tarziu pana la data de 3 a lunii urmatoare, intreaga activitate efectiv realizata, care se verifica de catre casele de asigurari de sanatate. Nerespectarea termenului de raportare atrage dupa sine nedecontarea la termenele stabilite a serviciilor medicale prestate pentru perioada respectiva.
ART. 17
(1) Erorile de calcul constatate in cadrul unui trimestru vor fi corectate la sfarsitul trimestrului, o data cu recalcularea drepturilor banesti cuvenite medicului de specialitate din specialitatile clinice si paraclinice sau o data cu regularizarea plafonului trimestrial al cabinetului medical stomatologic.
(2) Erorile de calcul constatate dupa expirarea unui trimestru vor fi corectate pana la sfarsitul anului. Pentru specialitatile clinice acestea se corecteaza astfel: numarul de puncte platit eronat in plus sau in minus intr-un trimestru anterior, fata de cel realizat, se recalculeaza in trimestrul in care s-a constatat eroarea, la valoarea definitiva a punctului, stabilita pentru trimestrul in care s-a produs eroarea, sumele respective afectand valoarea definitiva a punctului in trimestrul in care s-a constatat eroarea. In situatia in care dupa incheierea anului financiar precedent se constata erori de calcul aferente acestuia, sumele platite in plus sau in minus se regularizeaza conform legii.
ART. 18
Contravaloarea serviciilor medicale de specialitate in specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice care nu se regasesc in listele de servicii, anexe la prezentul ordin, precum si a serviciilor medicale acordate la cererea asiguratului, se suporta de catre asigurati la tarifele stabilite de furnizori si afisate la cabinetul/laboratorul medical, pentru care se elibereaza chitanta fiscala, cu indicarea serviciului prestat.
ART. 19
(1) In cabinetele medicale din ambulatoriul de specialitate, organizate conform <>Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, aprobata si modificata prin <>Legea nr. 629/2001 , pot fi angajati numai medici si/sau dentisti, acreditati, precum si alte categorii de personal in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, cu exceptia persoanelor care isi desfasoara activitatea in cabinete organizate conform <>Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea si functionarea cabinetelor de libera practica pentru servicii publice conexe actului medical, aprobata si modificata prin <>Legea nr. 598/2001 . Medicii sau dentistii angajati nu raporteaza activitate medicala proprie, activitatea acestora fiind raportata de catre reprezentantul legal; medicii de specialitate din specialitatile clinice si stomatologice pot prescrie medicamente cu sau fara contributie personala, folosind formularul-tip cu stampila cabinetului si parafa medicului angajat. Intreaga activitate a cabinetului se desfasoara respectandu-se contractul incheiat de reprezentantul legal al cabinetului medical cu casa de asigurari de sanatate.
(2) Pentru specialitatile clinice cabinetele medicale individuale organizate conform <>Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 , aprobata si modificata prin <>Legea nr. 629/2001 , pot raporta in vederea decontarii numai serviciile medicale din specialitatea medicului titular al cabinetului medical respectiv.
ART. 20
Persoanele care isi desfasoara activitatea in cabinetul/laboratorul medical beneficiaza de plata concediilor medicale si de plata concediilor pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, conform reglementarilor in vigoare din legislatia de asigurari sociale. Persoanele incadrate cu contract individual de munca beneficiaza si de plata concediilor de odihna si de alte concedii ale salariatilor, potrivit legii.
ART. 21
Pentru unitatile sanitare proprii ale apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti si din domeniul transporturilor, care nu se pot organiza conform <>Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 , aprobata si modificata prin <>Legea nr. 629/2001 , contractele de furnizare de servicii medicale se incheie de catre reprezentantul legal al unitatii sanitare in structura careia se afla aceste unitati si casa de asigurari de sanatate. Pe baza numarului de servicii medicale contractate de aceste unitati, a punctajului sau a tarifelor aferente acestor servicii, unitatile respective beneficiaza de o suma globala distincta pentru ambulatoriul de specialitate, calculata conform metodologiei prevazute in prezentul ordin.
ART. 22
(1) Medicii de specialitate din specialitatile clinice si stomatologice elibereaza prescriptii medicale, conform reglementarilor in vigoare. La nivelul caselor de asigurari de sanatate se stabileste un nivel valoric orientativ trimestrial privind prescrierea de medicamente pe fiecare specialitate. In cazul depasirii substantiale si repetate a nivelului valoric orientativ, casele de asigurari de sanatate si directiile de sanatate publica impreuna cu consiliile judetene ale Colegiului Medicilor, respectiv al municipiului Bucuresti, vor verifica trimestrial modul de prescriere a medicamentelor; in cazul in care se constata abuzuri sau prescrieri de medicamente nejustificate, la medicii de specialitate la care se inregistreaza aceste situatii valoarea definitiva a punctului pentru trimestrul respectiv se diminueaza cu 10% sau, dupa caz, se diminueaza cu 10% contravaloarea serviciilor medicale stomatologice aferente trimestrului respectiv.
(2) La medicii de specialitate la care se constata abuzuri sau recomandari de investigatii paraclinice nejustificate, constatate in urma controlului efectuat de casele de asigurari de sanatate si directiile de sanatate publica impreuna cu consiliile judetene ale Colegiului Medicilor, respectiv al municipiului Bucuresti, valoarea definitiva a punctului pentru trimestrul respectiv se diminueaza cu 10% sau dupa caz, se diminueaza cu 10% contravaloarea serviciilor medicale stomatologice aferente trimestrului respectiv.
(3) Dupa aplicarea de 3 ori a masurilor mentionate la alin. (1) si (2), pentru acelasi medic de specialitate, casele de asigurari de sanatate pot rezilia contractul de furnizare de servicii medicale cu medicul respectiv. Sumele obtinute ca disponibil la nivelul caselor de asigurari de sanatate din aceasta diminuare a valorii definitive a punctului se vor folosi la intregirea fondului aferent consumului de medicamente cu sau fara contributie personala.
ART. 23
Casele de asigurari de sanatate si directiile de sanatate publica vor organiza trimestrial activitati de instruire a furnizorilor din asistenta medicala ambulatorie de specialitate, cu recomandarea ca furnizorii sa participe la aceste activitati.
ART. 24
(1) Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si casele de asigurari de sanatate impreuna cu consiliile judetene ale Colegiului Medicilor, respectiv al municipiului Bucuresti, vor efectua controlul furnizorilor de servicii medicale in asistenta medicala ambulatorie de specialitate privind respectarea obligatiilor contractuale, inclusiv respectarea criteriilor de calitate a serviciilor medicale furnizate.
(2) Ministerul Sanatatii si Familiei, directiile de sanatate publica, impreuna cu consiliile judetene ale Colegiului Medicilor, respectiv al municipiului Bucuresti, vor efectua controlul furnizorilor de servicii medicale in asistenta medicala ambulatorie de specialitate privind respectarea obligatiilor asumate de furnizori prin care se asigura acces la serviciile medicale, precum si modul in care sunt respectate prevederile legale in vigoare in domeniul sanatatii.

ANEXA 2

LISTA
investigatiilor paraclinice recomandate de medicii de specialitate din
ambulatoriul de specialitate si decontate de casele de asigurari de sanatate

ANALIZE DE LABORATOR
I. Analize de sange

Hematologie
1. Hemoleucograma completa - hemoglobina, hematocrit, numaratoare eritrocite, numaratoare leucocite, numaratoare reticulocite, numaratoare trombocite, formula leucocitara, indici eritrocitari, concentrat leucocitar
2. Examen citologic al frotiului sanguin
3. VSH
4. Celule lupice
5. Timp de coagulare
6. Timp de sangerare
7. Timp Quick, activitate de protrombina
8. INR (International Normalised Ratio)
9. APTT
10. Determinare grup sanguin ABO si Rh
11. Anticorpi specifici antiRh

Biochimie
12. Uree serica
13. Acid uric seric
14. Creatinina serica
15. Ionograma (Na, K)
16. Natriemie
17. Potasemie
18. Calcemie serica - totala si ionica
19. Magneziemie
20. Fosfor
21. Sideremie
22. Glicemie
23. Hemoglobina glicozilata
24. Colesterol seric total
25. Trigliceride serice
26. HDL colesterol
27. LDL
28. Lipide totale serice
29. Proteine totale serice
30. Transaminaze: TGO si TGP
31. Fosfataza alcalina
32. Fosfataza acida
33. Fibrinogenemie
34. Gama GT
35. LDH
36. Bilirubina totala directa
37. ASLO
38. Amilazemie
39. Electroforeza proteinelor serice
40. Electroforeza lipidelor serice
41. Teste de disproteinemie
42. Reactie de serologie a sifilisului: VDRL si RPR
43. Confirmare TPHA
44. Test Barr
45. Cariotip
46. Test Gutthrie
47. Determinare litiu

Imunologie
48. Anticorpi antinucleari
49. Test Coombs
50. Factor rheumatoid
51. Proteina C reactiva
52. Imunoelectroforeza + determinari IgA, IgM, IgG, IgE
53. Imunofixare
54. Crioglobuline
55. Complement seric
56. Depistare anticorpi antiparazitari
57. Depistare Chlamydii
58. Testare HIV
59. Hormoni tiroidieni TSH / FT4

II. Exudat faringian
60. Examene microscopice pe frotiu
61. Cultura
62. Antibiograma
63. Cultura fungi
64. Fungigrama

III. Examene sputa
65. Examen microscopic nativ
66. Examen microscopic colorat - Ziehl Neelsen
67. Examen microscopic colorat Gram
68. Cultura
69. Antibiograma
70. Cultura fungi
71. Fungigrama

IV. Analize de urina
72. Examen complet de urina (sumar + sediment)
73. Examen microscopic colorat - Ziehl Neelsen
74. Urocultura
75. Antibiograma
76. Reactia Addis
77. Dozare glucoza
78. Dozare proteine urinare
79. Amilazurie

V. Examene materii fecale
80. Examen coproparazitologic
81. Amprenta anala (in parazitologie)
82. Coproantigene (in parazitologie)
83. Examen macroscopic al fragmentelor parazitare
84. Coprocultura
85. Antibiograma

VI. Examene din secretii vaginale
86. Examen microscopic nativ
87. Examen microscopic colorat
88. Examen Babes - Papanicolau
89. Cultura
90. Antibiograma
91. Cultura fungi
92. Fungigrama

VII. Examene din secretii uretrale, otice, nazale,
con junctivale si puroi
93. Examen microscopic colorat
94. Cultura (inclusiv germeni anaerobi)
95. Antibiograma
96. Antibiograma germeni anaerobi

VIII. Examene lichid de punctie
97. Examen microscopic pe frotiu
98. Cultura
99. Antibiograma
100. Citodiagnostic lichid punctie

IX. Examen sudoare
101. Ionoforeza pilocarpinica

X. Alte probe
102. IDR la PPD
103. Depistare Helicobacter Pylori
104. Examene de radiologie si histopatologie conform anexei nr. 5, precum si investigatii paraclinice cuprinse in anexa nr. 3

ANEXA 3

LISTA
serviciilor medicale din ambulatoriul de specialitate pentru
specialitatile clinice si tarifele exprimate in puncte si in lei

I. Consultatia medicala
Consultatia de specialitate include anamneza, examenul clinic general, examenul clinic specific specialitatii respective, stabilirea protocolului de explorari si/sau interpretarea integrativa a explorarilor si a analizelor de laborator disponibile, stabilirea diagnosticului si a conduitei terapeutice, instruirea in legatura cu masurile profilactice:
Consultatie initiala = 15 puncte. Se considera "consultatie initiala" prima prezentare a unui pacient in ambulatoriul de specialitate, la un anumit medic, inclusiv preluarea unui pacient externat din spital.
Consultatie de control = 10 puncte. Se considera "consultatie de control":
- prezentarile ulterioare ale unui pacient la acelasi medic (in afara primei prezentari), pana la stabilirea diagnosticului si a tratamentului; casele de asigurari de sanatate deconteaza maximum 2 consultatii pentru stabilirea diagnosticului si a tratamentului;
- controalele periodice ale unui pacient cunoscut;
- repreluarea unui pacient externat din spital;
- controalele dupa o interventie chirurgicala pana la vindecarea operatiei (inclusiv pansamentul plagii, scoaterea firelor si manevrele chirurgicale impuse de anumite complicatii minore).
Consultatiile la psihiatrie, psihiatrie pediatrica, precum si toate consultatiile copilului cu varsta cuprinsa intre 0-5 ani, indiferent de specialitatea unde se efectueaza, vor fi punctate astfel:
Consultatie initiala = 20 puncte
Consultatie de control = 15 puncte

II. Servicii medicale si tratamente
Diferitele servicii (diagnostice sau terapeutice) listate mai jos vor fi punctate separat.
Acestea vor putea fi efectuate de catre orice medic de specialitate care are pregatirea necesara si pe care le considera indispensabile in stabilirea diagnosticului si a conduitei terapeutice, indiferent de specialitatea unde aceste servicii sunt mentionate.
Serviciile - diagnostice si terapeutice - efectuate in cadrul consultatiilor aferente specialitatilor medicina interna, pediatrie, boli infectioase, diabet zaharat, nutritie si boli metabolice, precum si chirurgie vasculara, chirurgie toracica, geriatrie si gerontologie vor fi punctate conform serviciilor listate la alte specialitati.


1. Teste cutanate (prick sau IDR) cu seturi standard de alergeni
(maximum 8 teste, inclusiv materialul pozitiv si negativ) 5/test
2. Teste de provocare nazala, oculara, bronsica 15
3. Determinarea concentratiei acarienilor in mediu 15
4. Determinarea concentratiei polenurilor si mucegaiurilor din mediu 20
5. Teste cutanate cu agenti fizici (maximum 4 teste) 3/test
6. Imunoterapie specifica cu vaccinuri alergenice standardizate 3/sedinta
7. Imunoterapie nespecifica 3
8. EKG 5
9. Ecocardiografie M+2D 30
10. ECO+Doppler 45
11. ECO+Doppler+color 60
12. ECO vase periferice
- vene 35
- artere 45
13. EKG continuu (24 ore, Holter) 50
14. Holter TA 30
15. Potentiale tardive 30
16. Punctia pleurala 10
17. Oscilometrie 5
18. Pletismografie 10
19. Test masa inclinata 20
20. Test de mers - 6 minute 5
21. Sutura vasculara 15

Terapia chirurgicala a:

22. Panaritiului eritematos 10
23. Panaritiului flictenular 10
24. Panaritiului periunghiunal si subunghiunal 12
25. Panaritiului antracoid 12
26. Panaritiului pulpar 12
27. Panaritiului osos, articular, tenosinoval 15
28. Flegmoanelor superficiale mana 12
29. Flegmoanelor loja tenara, hipotenara, comisurale, tenosinovitelor 15
30. Abcesului de parti moi 15
31. Abcesului pilonidal 15
32. Furunculului 15
33. Furunculului antracoid, furunculozei 15
34. Hidrosadenitei 12
35. Adenitei acute 12
36. Celulitei 15
37. Seromului posttraumatic 12
38. Arsurilor termice < 10% 20
39. Leziunilor externe prin agenti chimici 20
40. Hematomului 10
41. Edemului dur posttraumatic 12
42. Plagilor taiate superficiale 10
43. Degeraturilor (gr. I si gr. II) 12
44. Flebopatiilor varicoase superficiale, ruptura pachet varicos 20
45. Adenoflegmonului 20
46. Plagilor intepate superficial 10
47. Afectiunilor neinflamatorii ale partilor moi (lipoame, chisturi
sebacee, tumorete) 10
48. Supuratiilor postoperatorii 12
49. Tratamentul si ingrijirea piciorului diabetic 12
50. Afectiunilor mamare superficiale 12
51. Supuratiilor mamare profunde 15
52. Abcesului perianal 15
53. Decalotarea, debridarea fimozei 15
54. Extirpare polip rectal procident 20
55. Granulom ombilical 10

Terapia chirurgicala a:

56. Tumorilor mici, chisturilor dermiode sebacee, lipoamelor 10
57. Tumorilor scalpului, simpla 10
58. Plagii taiate (contuza) simple a fetei 10
59. Tumorilor fetei, simple, insotite de plastie 20
60. Microstomiei 30
61. Plagilor taiate, contuze ale buzelor 10
62. Plastii ale buzelor cu lambouri locale triunghiulare 30
63. Tumorilor simple ale buzei 15
64. Tratamentul chirurgical al retractiei cicatriceale
a comisurii gurii, transplant de piele 30
65. Rezectie modelanta pentru microdactilie 20
66. Plastie cu lambou triunghiular in sechele cicatriceale
fata palmara degete, un deget 30
67. Tenorafie tendoane, flexoare degete, mana sau antebrat, fiecare
tendon 20
68. Amputatie traumatica cu lipsa de parti moi la nivelul unui
deget, plastie Grossfinger timp I + II 50
69. Cura chirurgicala a sindromului canalului carpian 30
70. Reconstructie de pavilion cu lambou Filatov 30
71. Ablatia limitata a unor tumori benigne ale mamelei 30
72. Malformatie congenitala a pavilionului urechii, simpla 30
73. Xantelasma unilaterala, bilaterala 12
74. Excizia leziunii cutanate 10
75. Avulsia lamei unghiale 12
76. Acoperirea defectelor primare 20
77. Chiuretajul leziunilor cutanate 15
78. Peeling chimic cu substante caustice 20
79. Electrochirurgia 25
80. Crioterapia 25
81. Terapia intralezionala 10
82. Terapia cu dermojet 10
83. Terapia topica cu agenti citoxici 8
84. Tratamente cu laser 25
85. Fototeste, patch-teste, foto-patch-teste cu seturi standard
(maximum 8 teste, inclusiv martorul pozitiv si negativ) 5/test
86. Deschiderea si exprimarea chisturilor 10
87. PUVA - terapia sistemica cu psoraleni 10
88. PUVA - terapia locala cu psoraleni 15
89. Recoltarea unui produs patologic 10
90. Dermatoscopie 15
91. Exoftalmometrie (aprecierea exoftalmiei) 5
92. Spermograma 20
93. Test Barr 10
94. Aspiratie gastrica (diagnostica si terapeutica) 5
95. Dilatatie esofagiana 35
96. Polipectomie endoscopica gastrica 50
97. Polipectomie endoscopica rectosigmoidiana 50
98. Polipectomie endoscopica colonica - descendent, transvers,
ascendent, cec 70
99. Paracenteza 10
100. Rectosigmoidoscopie diagnostica 30
101. Colonoscopie diagnostica 45
102. Scleroterapie 45
103. Bandare varice esofagiene 45
104. Extractie corpi straini 20
105. Endoscopie digestiva superioara diagnostica (esofag, stomac, duoden) 30
106. Morfometrie 5
107. Sfatul genetic (evaluarea riscului de recurenta si precizarea
posibilitatilor de a reduce acest risc) 20
108. Punctie-biopsie osoasa cu amprenta 30
109. Punctie aspirat de maduva osoasa 12
110. Flebotomie terapeutica 5
111. Proba Rumpell-Leede 2
112. Montare cateter venos central 25
113. Repozitionare cateter venos 5
114. Dezobstructie cateter venos 10
115. Ingrijire fistula 5
116. Tromboliza fistula 25
117. Punctie rahidiana 12
118. Examenul lichidului cefalorahidian (prin punctie rahidiana
sau suboccipitala) 20
119. Examen ultrasonografic extracranian al . Cervico-cerebrale
(Doppler, echotomografie si tehnici derivate) 45
120. Examen Doppler transcranian al vaselor cerebrale si tehnici
derivate 45
121. Examen electromiografic 20
122. Examen electroneurografic 20
123. Determinarea potentialelor evocate
- vizuale 10
- de trunchi cerebral (auditive) 10
- somestezice 10
- motorii 10
124. Examen electroencefalografic standard 10
125. Examen electroencefalografic cu probe de stimulare 15
126. Examen electroencefalografic cu mapping 15
127. Inregistrare electroencefalografica continua in timpul
somnului (polisomnografie) 20
128. Video - electroencefalografie 15

Terapia chirurgicala a:

129. Durerilor craniofaciale 20
Consultatia obstetricala si/sau ginecologica include si recoltarea
secretiei vaginale, recoltarea secretiei mamelonare
130. Colposcopie si/sau vulvoscopie 10
131. Histeroscopie diagnostica 20
132. Histeroscopie cu biopsie 30
133. Histerosalpingografie 20
134. Hidrotubatie - insuflatie utero-tubara 18
135. Testul Huhner 8
136. Punctie diagnostica a Douglasului 15
137. Aplicarea unui sterilet 10
138. Indepartarea unui sterilet 8
139. Intrerupere de sarcina 25
140. Ablatia unui polip sau fibrom cervical 20
141. Conizatia cu ansa diatermica sau cu bisturiul 25
142. Extirparea unui chist vaginal sau Bartholin, marsupializare 22
143. Incizia unui abces Bartholin 12
144. Examen cardio-tocografic cu NTS (test nonstres) 15
145. Tratamente locale: badijonaj, lavaj 10
146. Excizii si/sau cauterizari (polipi, vegetatii vulva, vagin, col) 15
147. Tamponament vaginal (sau al cavitatii uterine) in
caz de sangerare, ca prestatie de sine statatoare 15
148. Introducerea (schimbarea) unui pesar 5
149. Indepartarea unui pesar 3
150. Recoltare pentru test Babes-Papanicolau 8
151. Montare si extractie diafragm 3

Consultatia oftalmologica include si explorarea functiei aparatului
lacrimal, prescriptia corectiei optice si tratamentul ambliopiei

152. Determinarea acuitatii vizuale (biomicroscopia polului anterior,
ex. FO, tonometria) 10
153. Determinarea refractiei (skiascopie, refractometrie, utilizare
lentile keratometrie) 5
154. Explorarea campului vizual (cu spot alb si spot colorat) 5
155. Explorarea simtului cromatic cu tabele pseudoizocromatice 3
156. Explorarea functiei binoculare (test Worth, sinoptofor, examen
diplopie) 10
157. Biomicroscopia fundului de ochi 5
158. Gonioscopie 5
159. Oftalmodinamometria, inclusiv tonometria 5
160. Proba de provocare pentru stabilirea diagnosticului
de glaucom, minim 6 tonometrizari 10
161. Diafanoscopie; exoftalmometrie; determinarea sensibilitatii corneene 5
162. Alegerea si fixarea unei proteze 5
163. Extractia corpilor straini conjunctivali 10
164. Extractia corpilor straini corneeni superficiali/inclusiv chiuretarea
ruginei 12
165. Extractia corpilor straini corneeni profunzi 15
166. Extractia corpilor straini sclerali neperforanti 10
167. Tratamentul chirurgical al unor afectiuni ale anexelor
globului ocular (salazion, tumori benigne care nu necesita plastii
intinse, chist, flegmon, abces, sutura unei plagi, interventii
chirurgicale estetice) 20
168. Tratamentul chirurgical al deviatiilor palpebrale (entropion,
ectropion, puncte lacrimale eversate) 30
169. Tratamentul chirurgical al pterigionului 25
170. Abrazia corneei; termocauterizarea corneei; crioaplicatii 12
171. Tratament cu LASER la polul posterior 40
172. Sondajul complet al cailor lacrimale la un ochi, in scop terapeutic 10
173. Tratamentul cu LASER la polul anterior 30
174. Aplicatii locale ale unor substante medicamentoase in
scop terapeutic sau de diagnostic 5
175. Tratamentul ortoptic 10
176. Oftalmoscopie indirecta 12
177. Biopsie ganglionara: recoltare material 30
178. Biopsie cutanata: recoltare material 20
179. Chiuretaj bioptic 20
180. Cauterizarea 20

Consultatia ORL include: examen nas-sinusuri, examen buco-faringoscopic,
rinoscopie posterioara, examenul laringoscopic si hipofaringoscopic,
examenul otoscopic, examen vestibular, examen nervi cranieni

181. Examen fibroscopic nas, cavum, laringe 15
182. Examen stroboscopic 10
183. Polipectomie nazala, auriculara 15
184. Tamponament posterior 15
185. Punctie sinusala 10
186. Tratament plaga superficiala 10
187. Infiltratii 10
188. Tratament chirurgical colectie: sept, flegmon, periamigdalian,
furunculul CAE 15
189. Tratament chirurgical al flegmonului cervial 15
190. Timpanotomie 5
191. Extractie corpi straini nazali, auriculari, orofaringieni 5
192. Tamponament anterior 5
193. Examen de cavum/laringe cu ancorare 5
194. Extractie, spalatura dop cerumen 5
195. Examen laringe dupa anestezie de contact si ancoraj de epiglota 3
196. Cauterizare mucoasa nazala 20
197. Insuflatie tubara 3
198. Aspiratie secretie 3
199. Instilatie laringiana 3
200. Anemizarea mucoasei nazale 2
201. Badijonaj nazal, orofaringian 2
202. Recoltarea unui produs patologic 5
203. Adenoidectomie 15
204. Amigdalectomie 20
205. Cura chirurgicala a othematomului 10
206. Audiograma 20
207. Ingrijire stoma traheala 10
208. Tuseu de cavum 5
209. Foniatrie 20

Consultatia ortopedica include si tratamentul ortopedic specific,
cu exceptia urmatoarelor proceduri, la care se puncteaza proportional
cu complexitatea tratamentului respectiv, conform tabelului:

210. Tratamentul entorsei genunchiului 10
211. Tratamentul entorsei coloanei vertebrale cervicale 10
212. Tratamentul luxatiei perilunare 10
213. Tratamentul luxatiei soldului, genunchiului 10
214. Tratamentul luxatiei gleznei tarso-metatarsiene 8
215. Tratamentul fracturii fara deplasare femur, gamba, glezna, rotula 5
216. Tratamentul fracturii fara deplasare mana, picior 3
217. Tratamentul fracturii cu deplasare scapula, col chirurgical
humerus, diafiza humerala, cot 12
218. Tratamentul fracturii cu deplasare antebrat, pumn 12
219. Tratamentul fracturii costale 10
220. Tratamentul fracturii oase carpiene, metacarpiene, falange 5
221. Tratamentul fracturii cu deplasare tars, metatars, falange 12
222. Tratamentul fracturii stabile de coloana vertebrala 15
223. Tratamentul unei rupturi tendinoase (tendon achilian, bicipital,
cvadricipital) 5
224. Tratamentul discopatiei cervicale sau lombare 5
225. Prim ajutor in fractura deschisa de membre 15
226. Tratamentul PSH 10
227. Tratamentul unei osteonecroze aseptice (osteocondroze)
la nivelul scafoidului tarsian, semilunar, cap metatarsian
II sau III etc. 5
228. Tratamentul unei infectii osoase (osteomielita, osteita) 3
229. Tratamentul unei tuberculoze osteoarticulare 5
230. Tratamentul in scolioze, cifoze, spondilolistezis 12
231. Examen diagnostic si tratament in displazia luxanta a soldului
in primele 6 luni 20
232. Tratamentul in displazia luxanta a soldului la varsta mersului
si dupa 15
233. Tratamentul piciorului stramb congenital in primele 3 luni 5
234. Tratamentul la copii cu genu valgum, genu varum, picior plat valg 3
235. Bronhoscopie 30
236. Exuflatie pneumotorax 15
237. Citirea fiecarei serii de 10 clisee MRF 5
238. Spirometrie 10
239. Spirograma+test farmacodinamic bronhomotor 15
240. Punctie pleurala exploratorie (cu/fara injectarea de substante
intrapleural) 10
241. Toracenteza cu evaluarea lichidului 15
242. Spalatura pleurala 15
243. Punctie - biopsie pleurala 30
244. Instalarea de cateter intrapleural si gesturi terapeutice
ulterioare pe dren 15
245. Instituire de pneumotorax/pneumoperitoneu terapeutic 15
246. Punctie - biopsie pulmonara transtoracica 30
247. Spalatura bronsica 12
248. Lavaj bronhiolo-alveolar 25
249. Extragere corpi straini din caile respiratorii 35
250. Mica chirurgie endoscopica 50
251. Elasticitate pulmonara 30
252. Analize gaze sanguine 12
253. Peak-flowmetrie 5
254. TLCO 25
255. Body plestismografie 30
256. Mediastinoscopie 50
257. Efectuarea si/sau interpretarea unor investigatii complementare
(examen psihologic, QI, ancheta sociala, teste, scale clinice) 15
258. Consiliere psihiatrica pacient 15
259. Psihoterapie individuala (pentru psihoze) 15
260. Psihoterapie de grup (pentru psihoze) 15
261. Terapie electroconvulsivanta 25
262. Acte de RT de inalta energie
- Protocolul de tratament 50
263. Acte de RT cu energii medii si joase
- Protocol de tratament
(atat pentru afectiunile tumorale maligne, cat si pentru
cele benigne) 25
264. Acte de curieterapie
- curieterapie interstitiala si endocavitara
- Protocol de tratament 50
- curieterapie de contact de scurta durata
- Aplicatori radioactivi 20
265. Infiltratii peridurale 15
266. Mezoterapie 8
267. Blocaje nervi periferici 15
268. Blocaje chimice pentru spasticitate (alcool, fenol,
toxina botulinica) 20
269. Infiltratie in structuri ale tesutului moale 10
270. Punctie si infiltratie intrrticulara 15
271. Artroscopie 30
272. Aplicarea unei contentii suple articulare 8
273. Confectionarea si/sau aplicarea unei orteze 20
274. Efectuarea densimetriei osoase (ultrasunete) 145
275. Sectiunea meatului uretral stenozat 12
276. Dilatatia stricturii uretrale 8
277. Sectiunea optica a stricturii uretrale 12
278. Instilatiile endouretrale si endovezicale medicamentoase 5
279. Cateterismul uretrovezical "e demeure" pentru retentie
completa de urina 5
280. Uretroscopie ambulatorie 10
281. Orhidectomie ambulatorie 20
282. Schimbare cateter nefrotomie, cistostomie percutana, uretrovezical 10
283. Schimbare cateter uretral Cook 12
284. Masurarea reziduului vezical 3
285. Drenaj scrotal (abces, hematom) 12
286. Operatie pentru hidrocel, spermatocel, chist epididimar funicular
etc. (ambulator) 20
287. Cistostomia minima suprapubiana 15
288. Nefrostomia percutanata ambulatorie 25
289. Drenaj intern cu sonda Cook (insertie) 25
290. Scos drenaj intern sonda Cook 15
291. Punctie-biopsie prostatica transrectala 15
292. Sectionare, ligatura canale deferente 20
293. Ecografie de organ 35
294. Kinetoterapie de grup pe afectiuni 4
295. Bilant articular 14
296. Bilant muscular 15
297. Ecografie generala (abdomen + pelvis) 40
298. Ecografie abdomen 20
299. Ecografie pelvis 20
300. Ancheta epidemiologica 20
301. Aspirat bronsic 15
302. Brosaj bronsic 15
303. Biopsie bronsica 30
304. Instilatii bronsice/traheale 15
305. Cauterizare endobronsica 20
306. Punctie pulmonara transbronsica, transtraheala 30
307. Punctie ganglionara transbronsica, transtraheala 30
308. Bronhoscopie flexibila 30
309. Bronhoscopie rigida 30
310. Instilatii/pulverizari de medicamente/aplicare mesa in CAE si UM 3
311. Aerosoli (sedinta) 3
312. Aplicare locala de medicamente la nivelul cornetelor, meatelor
si rinofaringelui 3
313. Examen laringe dupa anestezie de contact si ancoraj de epiglota 10
314. Spalatura cu canula Hartmann 12
315. Spalatura si administrarea endoscopica de medicamente in sinusul
maxilar 12
316. Anestezie ggl.sfenopalatin 5
317. Sinechie septo-turbinara 15
318. Examen otomicroscopic 15
319. Indepartare corpi straini sub microscop 20
320. Criocauterizare ggl.sfenopalatin 20
321. Impedanta 20
322. Audiometrie vocala la casti 20
323. Audiometrie vocala in camp liber 20
324. Stereoaudiometrie 20
325. Testarea senzatiei de verticalitate 15
326. Sectiune fren lingual 12
327. Examinare microscopica endonazala 15
328. Rinomanometrie 20
329. Redresare piramida nazala posttraumatica 25
330. Craniocorpografie 25
331. Otoemisiuni acustice 30
332. Reeducare vestibulara (sedinta) 15
333. Cauterizare de cornete (electrocauterizare) 18
334. Examen fibroscopic nas, cavum, laringe, trahee, bronhii 30
335. Posturografie 30
336. Masurarea protezei auditive in cuplor 25
337. Montare dren transtimpanal + extragere 20
338. Gustometrie 20
339. Olfactometrie 20
340. Probe vestibulare provocate 20
341. Polipectomie nazala, auriculara, polip sangerand al septului 25
342. Audiometrie comportamentala la copil 20
343. Proceduri endoscopice nazale si sinusale 30
344. Adaptarea implantului cohlear (sedinta) 35
345. Chirurgie laser ORL 40
346. ENG 15
347. Video laringo stroboscopie cu utilizarea video-printerului 20
348. Gimnastica respiratorie (sedinta) 10
349. Exercitii pentru tulburari de vorbire (sedinta) 15
350. Investigarea psihoacustica a vocii 10
351. Reeducarea vocii vorbite si cantate/sedinta 10
352. Reeducare computerizata la profesionistii vocii (sedinta) 25
353. Analiza parametrilor acustici ai vocii 15
354. Sonagrama 15
355. Fonetograma 15
356. Electroglotografie 15
357. Mobilizarea aritenoidului (sedinta) 10
358. Fizioterapie in disfonii 10
359. Insulinoterapie in disfonii 10
360. Reeducarea vocii dupa paralizii de coarda vocala (sedinta) 10
361. Examen otomicroscopic 15
362. Psihoterapie sugestiva armata in afonii psihogene (sedinta) 15
363. Injectie transtimpanala 6
364. Injectii intraturbinare 6
365. Vizita in focar TBC 15
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Pentru acupunctura, fitoterapie si homeopatie, consultatia se puncteaza similar cu orice consultatie de specialitate (consultatie initiala, respectiv consultatie de control), iar tratamentele specifice vor fi punctate separat fiecare cu cate 5 puncte.
Toate tratamentele chirurgicale sau interventionale includ:
- pregatire locala si generala preoperatorie;
- incizie si tratamentul chirurgical specific;
- sutura si controlul hemostazei;
- pansarea si ingrijirea postoperatorie imediata.
Anestezia este punctata separat, dupa cum urmeaza:
Anestezie locala de contact 3
Anestezie locala prin infiltratie 5
Consultatia de logopedie se puncteaza similar cu orice alta consultatie efectuata de medicii abilitati.


III. Manevre de diagnostic si terapeutice

1. Punctia venoasa pentru recoltare, inclusiv materialele
sanitare in vederea recoltarii 3
2. Administrarea intravenoasa de medicamente 4
3. Punctia arteriala pentru recoltare, inclusiv materialele
sanitare in vederea recoltarii 5
4. Executarea unui frotiu din sange venos sau capilar 2

IV. Proceduri de terapie fizicala care se efectueaza
in bazele de tratament - lei -
1. Galvanizare 15.000
2. Ionizare 15.000
3. Curenti diadinamici 13.000
4. Trabert 13.000
5. TENS 12.000
6. Hufschimdt 23.000
7. Alte forme de electroterapie de joasa frecventa 12.000
8. Curenti interferentiali 16.500
9. Stereofrem 16.500
10. Myodinaflux 16.500
11. Diafrem 16.500
12. Alte forme de electroterapie de medie frecventa 16.500
13. Unde scurte 16.000
14. Microunde 16.500
15. Diapuls 24.500
16. Ultrasunet 15.000
17. Ultrasunet in apa 16.500
18. Sonodynator 16.500
19. Magnetoterapie 15.000
20. Laser-terapie 12.000
21. Solux 11.500
22. Baie de lumina - partiala 12.000
23. Baie de lumina - generala 16.000
24. Ultraviolete 11.500

Stimulari electrice:

25. Curenti cu impulsuri rectangulare 15.500
26. Curenti cu impulsuri exponentiale 16.000
27. Contractia izometrica electrica 19.000
28. Stimulare electrica functionala 22.500
29. Biofeedback 31.000
30. Bai minerale (sulfuroase, cloruro-sodice, alcaline) 16.000
31. Bai de plante 16.000
32. Bai de dioxid de carbon si bule 16.000
33. Baie cu peria 16.000
34. Halbbad 16.000
35. Whirpool 25.000
36. Bai de namol 16.000
37. Bai Stanger 24.000
38. Mofete naturale 5.000
39. Mofete artificiale 8.000
40. Bai alternante partiale 11.000
41. Bai partiale ascendente (Hauffe) 13.000
42. Bai de sezut 11.000
43. Bai galvanice 19.500
44. Dus subacval 22.000
45. Dus scotian 18.000
46. Dus masaj 29.000
47. Afuziuni alternante 15.000
48. Irigatii vaginale 12.000
49. Dus manta 7.000
50. Dus de sezut 7.000
51. Dus filiform 12.000
52. Aplicatii cu parafina 17.000
53. Bai sau pensulatii cu parafina 15.000
54. Impachetare generala cu namol 8.000
55. Impachetare partiala cu namol 8.000
56. Tampoane vaginale cu namol 13.000
57. Bai hiperterme + impachetare uscata 40.500
58. Sauna 18.000
59. Crioterapie (masaj cu gheata) 16.000
60. Masaj regional 15.000
61. Masaj segmentar 12.000
62. Masaj reflex 12.000
63. Limfmasaj 39.000
64. Masaj pneumatic al extremitatilor (Angiomat si Leg pump) 17.000
65. Masaj vacuumatic 17.000
66. Masaj vibrator 10.000
67. Aerosoli individuali 20.000
68. Respiratie in presiune pozitiva 20.000
69. Pulverizatie camera 10.000
70. Drenaj bronsic + vibromasaj 19.500
71. Hidrokinetoterapie individuala generala 32.000
72. Hidrokinetoterapie partiala 18.000
73. Kinetoterapie individuala 29.000
74. Tractiuni vertebrale si articulare 18.000
75. Manipulari vertebrale 26.000
76. Manipulari articulatii periferice 15.000
77. Kinetoterapie cu aparatura speciala: covor rulant,
bicicleta ergometrica, elcometre, bac de vaslit 13.000


N.B.:
Procedurile de terapie fizicala efectuate in unitatile sanitare de tip ambulator, altele decat cele din statiunile balneoclimaterice, se raporteaza, in vederea decontarii, de catre medicii de specialitate de recuperare-reabilitare si se suporta din fondurile de asigurari sociale de sanatate numai pentru primele 10 zile de tratament (maximum 4 proceduri pe zi), dupa care bolnavul plateste integral procedurile.

ANEXA 4
LISTA
cuprinzand afectiunile care, dupa confirmare, permit prezentarea direct
la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate1. Infarct miocardic - in primele 12 luni de la externarea din spital
2. Angina instabila - 3 luni de la stabilizare
3. Purtatorii de proteze valvulare si pace-maker
4. Malformatii congenitale si boli genetice
5. Insuficienta renala cronica sub dializa
6. Insuficienta cardiaca clasa III - IV NYHA
7. Poliartrita reumatoida, inclusiv formele sale clinice (sindrom Felty,
boala Still, sindrom Sjogren, artrita cronica juvenila)
8. Bolile de colagen-vasculare (lupus eritematos sistemic, sclerodermie,
poli/dermatomiozita, vasculite sistemice)
9. Leucemiile acute (limfoide si nonlimfoide)
10. Leucemia mieloida cronica
11. Leucemia limfatica cronica
12. Aplazia medulara
13. Mielomul multiplu
14. Limfoame non-Hodgkin nodale si extranodale
15. Boala Hodgkin
16. Anemii hemolitice endo- si exoeritrocitare
17. Trombocitemia hemoragica
18. Histiocitozele
19. Mastocitoza maligna
20. Telangectazia hemoragica ereditara
21. Purpura trombocitopenica idiopatica
22. Trombocitopatii
23. Purpura trombotica trombocitopenica
24. Boala von Willebrand
25. Coagulopatiile ereditare
26. Tumori mamare
27. Tumori maligne - pe durata tratamentului oncologic
28. Tumori cu potential malign pana la elucidarea diagnosticului
29. Diabet zaharat insulino-dependent
30. Cirozele hepatice decompensate
31. Tuberculoza
32. Psihoze
33. Hemofilie
34. Glaucom
35. Bolnavi cu revascularizatie percutanata, cu stimulatoare cardiace,
cu proteze valvulare, cu by-pass coronarian
36. Status posttransplant de organe
37. Afectiuni postoperatorii si ortopedice pana la vindecare
38. Consultatie planificare familiala
39. Gravide cu risc obstetrical crescut
40. Prematuritatea (in primul an de viata)
41. Malnutritie proteinenergetica (in primii 3 ani de viata)
42. Anemiile carentiale (pana la normalizarea hematologica si biochimica)
43. Rahitismul evolutiv, forma moderata si grava (pana la vindecarea
radiologica si biochimica)
44. Alte situatii la recomandarea comisiilor de specialitate ale Colegiului
Medicilor din Romania, cu avizul Casei Nationale de Asigurari de SanatateANEXA 5

LISTA
investigatiilor paraclinice si tarifele maximale decontate de casele
de asigurari de sanatate- lei -
ANALIZE DE LABORATOR
I. Analize de sange
Hematologie
1. Hemoleucograma completa - hemoglobina, hematocrit,
numaratoare eritrocite, numaratoare leucocite,
numaratoare trombocite, formula leucocitara, indici
eritrocitari 80.000
2. Hemoglobina 25.000
3. Hematocrit 14.000
4. Numaratoare eritrocite 10.000
5. Numaratoare reticulocite 18.000
6. Numaratoare leucocite 10.000
7. Numaratoare trombocite 10.000
8. Concentrat leucocitar 60.000
9. Examen citologic al frotiului sanguin*) 123.000
10. VSH 15.000
11. Celule lupice 53.000
12. Timp de coagulare 18.000
13. Timp de sangerare 18.000
14. Timp Quick, activitate de protrombina 41.000
15. INR (International Normalised Ratio) 50.000
16. APTT 73.000
17. Determinare grup sanguin ABO 44.000
18. Determinare grup sanguin Rh 46.000
19. Anticorpi specifici antiRh 46.000

Biochimie

20. Uree serica 33.000
21. Acid uric seric 33.000
22. Creatinina serica 33.000
23. Ionograma (Na, K) 90.000
24. Natriemie 45.000
25. Potasemie 45.000
26. Calciu ionic seric 45.000
27. Calciu seric total 33.000
28. Magneziemie 33.000
29. Fosfor 36.000
30. Sideremie 40.000
31. Glicemie 33.000
32. Hemoglobina glicozilata 130.000
33. Colesterol seric total 33.000
34. Trigliceride serice 40.000
35. HDL colesterol 53.000
36. LDL 45.000
37. Lipide totale serice 40.000
38. Proteine totale serice 40.000
39. TGO 33.000
40. TGP 33.000
41. Fosfataza alcalina 44.000
42. Fosfataza acida 45.000
43. Fibrinogenemie 80.000
44. Gama GT 45.000
45. LDH 50.000
46. Bilirubina totala, directa 33.000
47. ASLO 66.000
48. Amilazemie 45.000
49. Electroforeza proteinelor serice 93.000
50. Electroforeza lipidelor serice 115.000
51. Teste de disproteinemie 28.000
52. VDRL 31.000
53. RPR 31.000
54. Confirmare TPHA 60.000
55. Test Barr 61.000
56. Cariotip 1.300.000
57. Test Gutthrie 73.000
58. Determinare litiu 74.000

Imunologie

59. Anticorpi antinucleari 130.000
60. Test Coombs 49.000
61. Factor rheumatoid 53.000
62. Proteina C reactiva 60.000
63. Imunoelectroforeza 90.000
64. IgA, seric 85.000
65. IgE seric 85.000
66. IgM seric 85.000
67. IgG seric 85.000
68. Imunofixare 60.000
69. Crioglobuline 40.000
70. Complement seric 61.000
71. Depistare anticorpi antiparazitari 215.000
72. Depistare Chlamydii 110.000
73. Testare HIV 200.000
74. TSH 120.000
75. FT4 120.000

II. Exudat faringian

76. Examene microscopice pe frotiu 35.000
77. Cultura 55.000
78. Antibiograma 80.000
79. Cultura fungi 55.000
80. Fungigrama 100.000

III. Examene sputa

81. Examen microscopic nativ 30.000
82. Examen microscopic colorat - Ziehl Neelsen 85.000
83. Examen microscopic colorat Gram 40.000
84. Cultura 55.000
85. Antibiograma 80.000
86. Cultura fungi 55.000
87. Fungigrama 100.000

IV. Analize de urina

88. Examen complet de urina (sumar + sediment) 55.000
89. Examen microscopic colorat - Ziehl Neelsen 85.000
90. Urocultura 75.000
91. Antibiograma 80.000
92. Reactia Addis 28.000
93. Dozare glucoza 29.000
94. Dozare proteine urinare 37.000
95. Amilazurie 46.000

V. Examene materii fecale

96. Examen coproparazitologic (3 probe) 76.000
97. Amprenta anala (in parazitologie) 20.000
98. Coproantigene (in parazitologie) 225.000
99. Examen macroscopic al fragmentelor parazitare 25.000
100. Coprocultura 93.000
101. Antibiograma 80.000

VI. Examene din secretii vaginale

102. Examen microscopic nativ 30.000
103. Examen microscopic colorat 35.000
104. Examen Babes - Papanicolau 225.000
105. Cultura 75.000
106. Antibiograma 93.000
107. Cultura fungi 55.000
108. Fungigrama 100.000

VII. Examene secretie uretrala, otica, nazala, conjunctivala
si puroi

109. Examen microscopic colorat 35.000
110. Cultura 75.000
111. Cultura germeni anaerobi 90.000
112. Antibiograma 80.000
113. Antibiograma germeni anaerobi 124.000

VIII. Examene lichid de punctie

114. Examen microscopic pe frotiu 35.000
115. Cultura 75.000
116. Antibiograma 93.000
117. Citodiagnostic lichid punctie 185.000

IX. Examen sudoare

118. Ionoforeza pilocarpinica 95.000

X. Alte probe

119. IDR la PPD 27.000
120. Depistare Helicobacter Pylori 145.000

XI. Examinari histopatologice

121. Piesa prelucrata la parafina 177.500
122. Bloc inclus la parafina cu diagnostic histopatologic 227.500
123. Diagnostic histopatologic pe lama 109.000
124. Examen histopatologic cu coloratii speciale 740.000
125. Citodiagnostic sputa prin incluzii parafina 277.500
126. Citodiagnostic secretie si spalatura gastrica 185.000
127. Citodiagnostic secretie vaginala 185.000
128. Examen citohormonal 185.000
129. Citodiagnostic lichid de punctie 185.000

XII. Examinari radiologie

130. Radiografie craniana standard in 2 planuri 68.000
131. Radiografie craniana in proiectie speciala 104.500
132. Ex. radiologic parti ale scheletului in 2 planuri 88.000
133. Ex. radiologic torace osos sau parti ale lui in mai
multe planuri 113.000
134. Ex. radiologic centura scapulara sau pelvina fara substanta
de contrast 90.000
135. Ex. radiologic parti ale coloanei vertebrale, mai putin
coloana cervicala 105.000
136. Ex. radiologic alte articulatii fara substanta de contrast
sau functionale cu TV 83.000
137. Ex. radiologic coloana vertebrala completa, mai putin
coloana cervicala 198.500
138. Ex. radiologic coloana cervicala in cel putin 3 planuri 170.500
139. Mielografie cu substanta nonionica 1.228.000
140. Ex. radiologic torace ansamblu inclusiv ex. Rx scopic
(eventual cu bol opac) 150.000
141. Ex. radiologic organe ale gatului sau ale planseului bucal 122.500
142. Ex. radiologic torace si organe ale toracelui 144.000
143. Bronhografie cu substanta de contrast nonionica 1.234.000
144. Ex. radiologic de vizualizare generala a abdomenului nativ
in cel putin 2 planuri 88.000
145. Ex. radiologic cai biliare, pancreas cu substanta de
contrast nonionica 1.300.000
146. Ex. radiologic esofag ca serviciu independent, inclusiv
radioscopie 126.000
147. Ex. radiologic tract digestiv superior (inclusiv unghiul
duodenojejunal) cu substanta de contrast nonionica 268.000
148. Ex. radiologic tract digestiv cu intinderea examinarii
pana la regiunea ileo-cecala, inclusiv substanta 410.000
149. Ex. radiologic colon in dublu contrast sau intestin
subtire pe sonda duodenala 458.000
150. Ex. radiologic colon la copil, inclusiv dezinvaginare 221.000
151. Ex. radiologic tract urinar (urografie minutata) cu
substanta de contrast nonionica 1.360.000
152. Examen radiologic retrograd de uretra sau vezica
urinara cu substanta de contrast nonionica 1.146.500
153. Cistografie de reflux cu substanta de contrast nonionica 1.183.000
154. Ex. radiologic uretra, vezica urinara la copil cu
substanta de contrast nonionica 1.165.000
155. Pielografie 1.236.000
156. Ex. radiologic cu substanta de contrast nonionica a
uterului si oviductului 1.186.000
157. Mamografie in 2 planuri 148.000
158. Sialografie, galactografie, sinusuri cu contrast,
fistulografie cu substanta de contrast nonionica 1.176.000
159. Flebografie de extremitati 1.269.000
160. Tomografie plana 295.000
161. Angiografie carotidiana cu substanta de contrast nonionica 1.537.000
162. P.E.G. 100.000
163. Radiofotografie medicala (MRF) 20.000
164. CT craniu cu substanta de contrast nonionica 1.410.000
165. CT regiune gat cu substanta de contrast nonionica 1.410.000
166. CT regiune toracica cu substanta de contrast nonionica 1.512.000
167. CT abdomen cu substanta de contrast (nonionica) adm.
intravenos 1.512.000
168. CT pelvis cu substanta de contrast (nonionica) adm.
intravenos 1.410.000
169. CT coloana vertebrala cu substanta de contrast nonionica 1.410.000
170. CT membre cu substanta de contrast nonionica 1.410.000
171. Ecografie generala (abdomen+ pelvis) 184.000
172. Ecografie abdomen 98.000
173. Ecografie pelvis 86.000
174. Radioscopie cardiopulmonara 91.000
175. Radiografie retroalveolara 40.000
176. Radiografie panoramica 133.000
177. CT craniu fara substanta de contrast nonionica 307.000
178. CT regiune gat fara substanta de contrast nonionica 250.000
179. CT regiune toracica fara substanta de contrast nonionica 614.000
180. CT abdomen fara substanta de contrast (nonionica)
adm. intravenos 614.000
181. CT pelvis fara substanta de contrast (nonionica)
adm. intravenos 250.000
182. CT coloana vertebrala fara substanta de contrast nonionica 250.000
183. CT membre 250.000
184. Radiografie de membre 80.000
185. EKG 60.000
186. EKG continuu (24 de ore, Holter) 250.000
187. Holter TA 150.000
188. Spirometrie 61.000
189. Spirograma + test farmacodinamic bronhomotor 87.000
190. Oscilometrie 31.000
191. EEG 75.000
192. Electromiografie 100.000
193. Peak-flowmetrie 15.000
194. Endoscopie gastro-duodenala 135.000
195. Ecocardiografie M+2D 98.000
196. Ecografie + Doppler 135.000
197. Ecografie + Doppler color 221.000
198. Ecografie de vase periferice (vene) 100.000
199. Ecografie de vase periferice (artere) 120.000
200. Scintigrafie: osoasa, renala, hepatica, tiroidiana,
a cailor biliare, cardiaca 1.800.000
201. RMN cu substanta de contrast 2.500.000
202. RMN fara substanta de contrast 1.600.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*) Se deconteaza numai daca este efectuat de medicul de laborator.

NOTA 1. Filmele radiologice si substantele folosite sunt incluse in tarife.
NOTA 2. Investigatiile cu substanta de contrast se efectueaza in situatia in care au fost epuizate toate celelalte posibilitati de explorare, cu justificarea acestora, la recomandarea si pe raspunderea medicului de specialitate din ambulatoriu, care are bolnavul in observatie. Investigatiile cu substanta de contrast pentru cazurile care necesita internarea se efectueaza in conditiile de mai sus, solicitandu-se si acordul medicului sef de sectie in care urmeaza sa fie internat bolnavul.
NOTA 3. Lista cu urgentele medico-chirurgicale majore care beneficiaza de explorari imagistice de inalta performanta (CT, RMN, scintigrafie) decontate de casele de asigurari de sanatate:
Explorari computer-tomografice (CT):
1. politraumatisme cu afectare scheletala, de parti moi si/sau de organe interne
2. monotraumatisme:
- cranio-cerebrale
- coloana vertebrala
- torace
- abdomino-pelvine
- extremitati
3. fracturi deschise ale membrelor
4. hemoragii interne (dupa stabilizarea functiilor vitale)
5. hemoragii externe (hematemeza, hematurie, rectoragie)
6. accidente cerebro-vasculare acute, in primele 24 de ore
7. insuficienta respiratorie acuta prin:
- corp strain in caile aeriene
- edem pulmonar acut
- pleurezii masive
- pneumotorax
- afectiuni bronho-pneumonice
- embolie pulmonara
8. abdomen acut (de ex.: pancreatita acuta, perforatii de organe cavitare etc.)
9. meningo-encefalita acuta
10. stari comatoase
Explorari prin rezonanta magnetica nucleara (RMN):
1. traumatisme vertebrale, cu afectare radiculo-medulara
2. traumatisme ale extremitatilor cu afectare vasculo-nervoasa
3. accidente vasculare cerebrale ischemice in primele 24 de ore, nevizualizate CT
4. traumatisme orbitare si dezlipirea de retina
5. meningo-encefalita acuta
6. stari comatoase de cauza cerebrala fara vizualizare CT a leziunilor
7. leziuni disco-vertebrale cu afectare radiculo-medulara si impotenta functionala (sciatica heperalgica, tetrapareza, tulburari sfincteriene etc.)
Explorari scintigrafice:
1. trombo-embolismul pulmonar
2. accidente coronariene acute
3. accidentul vascular cerebral ischemic acut, in primele 24 de ore, cu aspect CT neconcludent.

ANEXA 6

LISTA
serviciilor medicale stomatologice preventive si a tratamentelor
stomatologice decontate de catre casele de asigurari de sanatate,
tarifele aferente, procentul in care acestea sunt decontate de catre
casele de asigurari de sanatate si conditiile acordarii acestor servicii┌────┬──────────────────────────────────────────────┬───────┬──────┬───────────┐
│ COD│ ACTE TERAPEUTICE │TARIFE │ PLATA│ CAS % │
│ │ ├───────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │COPII │peste 18ani│
│ │ │ │ 0-18 ├───────────┤
│ │ │ │ ani │ control │
│ │ │ │ │profilactiv│
│ │ │ │ │ efectuat │
│ │ │ │ ├─────┬─────┤
│ │ │ │ │ Da │ Nu │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│1 │Consultatie │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│ │Consultatie primara, stabilirea diagnosticului│ │ │ │ │
│1.1 │si elaborarea planului de tratament │ 80000│ 100%│- │- │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│ │Consultatie secundara, diagnostic si plan de │ │ │ │ │
│1.2 │tratament complex │ 100000│ 100%│- │- │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│1.3 │Model de studiu │ 80000│ 100%│- │- │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│ │Radiografie retroalveolara/radiografie │ │ │ │ │
│1.4 │inclusiv filmul │ 40000│ 100%│- │- │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│1.5 │Radiografie panoramica inclusiv filmul │ 133000│ 100%│- │- │
└────┴──────────────────────────────────────────────┴───────┴──────┴─────┴─────┘

┌────┬──────────────────────────────────────────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐
│2 │Terapia cariei simple │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│ │Tratamentul cariilor pe 1 suprafata prin │ │ │ │ │
│2.1 │obturatie cu amalgam*) │ 100000│ 100%│ 60%│ 40%│
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│ │Tratamentul cariilor pe 2 suprafete prin │ │ │ │ │
│2.2 │obturatii cu amalgam*) │ 120000│ 100%│ 60%│ 40%│
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│ │Tratamentul cariilor pe 3 suprafete prin │ │ │ │ │
│2.3 │obturatii cu amalgam*) │ 140000│ 100%│ 60%│ 40%│
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│ │Tratamentul cariilor pe 1 suprafata prin │ │ │ │ │
│2.4 │obturatie cu material compozit*) │ 146000│ 100%│ 60%│ 40%│
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│ │Tratamentul cariilor pe 2 suprafete prin │ │ │ │ │
│2.5 │obturatii cu material compozit*) │ 160000│ 100%│ 60%│ 40%│
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│ │Tratamentul cariilor pe trei suprafete prin │ │ │ │ │
│2.6 │obturatii cu material compozit*) │ 166000│ 100%│- │- │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│2.7 │Aplicarea sistemelor de retentie extemporanee │ 40000│ 100%│- │- │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│ │Aplicarea sistemelor de retentie prefabricate │ │ │ │ │
│2.8 │(per stift) │ 80000│ 100%│- │- │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│2.9 │Finisarea si lustruirea obturatiilor/per dinte│ 33000│ 100%│- │- │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│2.10│Tratamentul hiperesteziei dentinare/dinte │ 33000│ 100%│- │- │
└────┴──────────────────────────────────────────────┴───────┴──────┴─────┴─────┘
*) Garantia pentru obturatii este de 2 ani.

┌────┬──────────────────────────────────────────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐
│3 │Tratamentul afectiunilor pulpare │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│3.1 │Pansament calmant │ 40000│ 100%│ 100%│ 100%│
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│3.2 │Coafaj indirect │ 60000│ 100%│ 60%│ 40%│
│3.3 │Coafaj direct │ 140000│ 100%│ 60%│ 40%│
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│ │Pulpectomie vitala cu obturatie canal la │ │ │ │ │
│3.4 │monoradiculari (include anestezia) │ 180000│ 100%│ 60%│ 40%│
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│ │Pulpectomie vitala cu obturatie canal la │ │ │ │ │
│3.5 │pluriradiculari (include anestezia) │ 200000│ 100%│ 60%│ 40%│
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│3.6 │Amputatie vitala │ 140000│ 100%│- │- │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│ │Pulpectomie devitala cu obturatie canal la │ │ │ │ │
│3.7 │pluriradiculari │ 180000│ 100%│ 60%│ 40%│
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│ │Tratamentul gangrenei pulpare cu obturatie │ │ │ │ │
│3.8 │canal la monoradiculari │ 200000│ 100%│- │- │
│ │ │ │ │ │ │
│ │Tratamentul gangrenei pulpare cu obturatie │ │ │ │ │
│3.9 │canal la pluriradiculari │ 240000│ 100%│- │- │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│3.10│Dezobturarea canalelor radiculare - per canal │ 66000│ 100%│- │- │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│3.11│Indepartarea corpilor straini din canale │ 100000│ 100%│- │- │
└────┴──────────────────────────────────────────────┴───────┴──────┴─────┴─────┘

┌────┬──────────────────────────────────────────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐
│4 │Tratamentul paradontitelor apicale │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│ │Trat. Parodontitei apicale acute prin drenaj │ │ │ │ │
│4.1 │endodontic │ 66000│ 100%│ 100%│ 100%│
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│ │Trat. Parodontitei apicale acute prin drenaj │ │ │ │ │
│ │endodontic + incizie mucoperiostala + │ │ │ │ │
│4.2 │osteotomie transmaxilara │ 146000│ 100%│ 100%│ 100%│
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│ │Trat. Parodontitei apicale cronice + obturatie│ │ │ │ │
│4.3 │canal la monoradiculari │ 200000│ 100%│- │- │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│ │Trat. Parodontitei apicale cronice + obturatie│ │ │ │ │
│4.4 │canal la pluriradiculari │ 253000│ 100%│- │- │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│4.5 │Obturatie la dintii devitali cu amalgam │ 200000│ 100%│- │- │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│4.6 │Obturatie la dintii devitali cu compozitie │ 200000│ 100%│- │- │
└────┴──────────────────────────────────────────────┴───────┴──────┴─────┴─────┘

┌────┬──────────────────────────────────────────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐
│ │Tratamentul afectiunilor parodontiului │ │ │ │ │
│5 │marginal │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│5.1 │Tratamentul abcesului parodontal │ 60000│ 100%│ 100%│ 100%│
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│ │Echilibrare ocluzala prin slefuire selectiva/ │ │ │ │ │
│5.2 │sedinta │ 80000│ 100%│- │- │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│5.3 │Contentie provizorie prin ligaturi de sarma │ 60000│ 100%│- │- │
│5.4 │Chiuretaj in camp inchis/dinte │ 100000│ 100%│ 60%│ 40%│
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│5.5 │Tratamentul aftei bucale/sedinta │ 40000│ 100%│- │- │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│5.6 │Tratamentul gingivo-stomatitelor/sedinta │ 60000│ 100%│ 100%│ 100%│
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│ │Detartraj manual supra si subgingival pe │ │ │ │ │
│5.7 │dinte │ 40000│ 100%│ 60%│ 40%│
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│ │Detartraj mecanic supra si subgingival pe │ │ │ │ │
│5.8 │dinte │ 53000│ 100%│ 60%│ 40%│
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│ 6 │Tratamente chirurgicale buco-dentare │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│6.1 │Anestezie locala de contact │ 20000│ 100%│ 60%│ 40%│
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│6.2 │Anestezie cu infiltratie │ 60000│ 100%│ 60%│ 40%│
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│ │Extractie de dinti sau resturi de dinti │ │ │ │ │
│6.3 │monoradiculari (include anestezia) │ 146000│ 100%│ 60%│ 40%│
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│ │Extractie de dinti sau resturi de dinti │ │ │ │ │
│6.4 │pluriradiculari (include anestezia) │ 166000│ 100%│ 60%│ 40%│
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│6.5 │Extractie alveoloplastica (include anestezia) │ 220000│ 100%│ 60%│ 40%│
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│6.6 │Extractie cu alveolotomie (include anestezia) │ 246000│ 100%│ 60%│ 40%│
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│6.7 │Extractie dinti temporari (include anestezia) │ 100000│ 100%│- │- │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│ │Extractie la hemofilici, diabetici sau │ │ │ │ │
│6.8 │handicapati (include anestezia) │ 260000│ 100%│ 60%│ 40%│
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│6.9 │Chiuretaj alveolar │ 33000│ 100%│ 60%│ 40%│
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│6.10│Extractie dinti paradontotici (include │ │ │ │ │
│ │anestezia) │ 120000│- │ 60%│ 40%│
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│6.11│Trat. hemoragiei/alveolitei postextractionale │ 66000│ 100%│ 100%│ 100%│
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│6.12│Trat. pericoronaritelor cu decapusonare │ 100000│ 100%│ 100%│ 100%│
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│ │Trat. de urgenta al plagilor buco-maxilo- │ │ │ │ │
│6.13│faciale │ 180000│ 100%│ 100%│ 100%│
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│6.14│Imobilizarea de urgenta a luxatiilor dentare │ 180000│ 100%│ 100%│ 100%│
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│6.15│Imobilizarea de urgenta a fracturilor maxilare│ 279000│ 100%│ 100%│ 100%│
│6.16│Reducerea luxatiilor temporo-mandibulare │ 100000│ 100%│ 100%│ 100%│
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│6.17│Control postoperator │ 53000│ 100%│ 60%│ 40%│
└────┴──────────────────────────────────────────────┴───────┴──────┴─────┴─────┘

┌────┬──────────────────────────────────────────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐
│7 │Tratamente protetice │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│7.1 │Proteza acrilica partiala cu 1-7 dinti*) │1200000│- │ 60%│ 40%│
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│7.2 │Proteza acrilica partiala cu peste 7 dinti*) │1400000│ │ 60%│ 40%│
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│7.3 │Proteza acrilica totala*) │1600000│- │ 60%│ 40%│
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│7.4 │Reparatie simpla proteza acrilica │ 160000│- │ 100%│ 100%│
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│ │Reparatie + 1 croset (pentru fiecare croset │ │ │ │ │
│7.5 │suplimentar se adauga 30000 lei) │ 160000│ │ 100%│ 100%│
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│7.6 │Reparatie + 1 dinte (pentru fiecare dinte │ │ │ │ │
│ │suplimentar se adauga 40000 lei) │ 160000│ │ 100%│ 100%│
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│7.7 │Individualizarea protezelor acrilice/sedinta │ 40000│ │ 60%│ 40%│
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│7.8 │Reconstituire corono-radiculara │ 213000│ 100%│- │- │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│7.9 │Coroana acrilica │ 240000│ 100%│- │- │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│7.10│Coroana metalica │ 300000│ 100%│- │- │
└────┴──────────────────────────────────────────────┴───────┴──────┴─────┴─────┘
Nota:


*) termenul de inlocuire a unei proteze monomaxilare este de 3 ani.┌────┬──────────────────────────────────────────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐
│8 │Tratamente ortodontice │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│ │Deconditionarea obiceiurilor vicioase (sugerea│ │ │ │ │
│ │degetului, deglutitie infantila, respiratie │ │ │ │ │
│ │orala) prin placuta vestibulara, vestibulo- │ │ │ │ │
│8.1 │orala si scut lingual) │1197000│ 100%│- │- │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│ │Deconditionarea tulburarilor functionale prin │ │ │ │ │
│ │aparate ortodontice, inclusiv tratamentul │ │ │ │ │
│ │angrenajului invers prin inel/gutiere + │ │ │ │ │
│8.2*│barbita si capolina │1790000│ 100%│- │- │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│ │Trat. angrenajului invers prin exercitii cu │ │ │ │ │
│8.3 │spatula/sedinta │ 66000│ 100%│- │- │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│ │Aparate si dispozitive utilizate in │ │ │ │ │
│8.4*│tratamentul malformatiilor congenitale │1995000│ 100%│- │- │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│8.5 │Slefuirea dintilor in scop ortodontic/dinte │ 60000│ 100%│- │- │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│8.6*│Reparatie aparat ortodontic │ 160000│ 100%│ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│8.7 │Mentinatoare de spatiu mobile │1596000│ 100%│- │- │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│8.8 │Activare aparat ortodontic/sedinta │ 27000│ 100%│- │- │
└────┴──────────────────────────────────────────────┴───────┴──────┴─────┴─────┘
Nota: actele terapeutice notate cu (*) tin numai de competenta medicilor
de specialitate in ortodontie

┌────┬──────────────────────────────────────────────┬───────┬──────┬─────┬─────┐
│9 │Activitati profilactice │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│9.1 │Consultatie in cadrul dispensarizarii (include│ 93000│ 100%│ 100%│ 100%│
│ │si: │ │ │ │ │
│ │- educatia pentru sanatate bucodentara │ │ │ │ │
│ │- determinarea indicelui de placa bacteriana │ │ │ │ │
│ │- determinarea indicilor de inflamatie │ │ │ │ │
│ │parodontala) │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│ │Educatia pentru individualizarea tehnicilor │ │ │ │ │
│9.2 │de indepartare a placii bacteriene/sedinta │ 80000│ 100%│- │- │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│9.3 │Periaj dentar profesional/sedinta │ 100000│ 100%│- │- │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│9.4 │Clatiri bucale cu solutii fluorurate/sedinta │ 60000│ 100%│- │- │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│9.5 │Fluorizari locale cu solutii/arcada*) │ 66000│ 100%│- │- │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│9.6 │Fluorizari locale cu lacuri/arcada**) │ 93000│ 100%│- │- │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│ │Fluorizari locale cu geluri in conformatoare/ │ │ │ │ │
│9.7 │arcada**) │ 179000│ 100%│- │- │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│ │Sigilari ale santurilor si fosetelor cu │ │ │ │ │
│9.8 │glassionomeri/dinte***) │ 100000│ 100%│- │- │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│9.9 │Sigilari ale santurilor si fosetelor cu │ │ │ │ │
│ │materiale compozite/dinte │ 160000│ 100%│- │- │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│9.10│Educatie pentru deconditionarea obiceiurilor │ │ │ │ │
│ │vicioase/sedinta │ 60000│ 100%│- │- │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│9.11│Exercitii de reeducare functionala/sedinta │ 66000│ 100%│- │- │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│9.12│Exercitii de miogimnastica/sedinta │ 66000│ 100%│- │- │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│9.13│Tratament antiinflamator gingival fizioterapic│ 60000│ 100%│ 60%│ 40%│
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│9.14│Control oncologic preventiv confirmat │ 200000│ 100%│ 100%│ 100%│
└────┴──────────────────────────────────────────────┴───────┴──────┴─────┴─────┘
Nota:


*) o procedura decontata la 3 luni
**) o procedura decontata la 6 luni
***) o procedura decontata la 2 ani
┌─────────────────────────────────────────┐
│Nota 1: Competenta pentru │
│dentisti este pentru codurile: │
│1.1, 1.2, 1.3, │
│2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2 │
│4.5, 4.6, 5.7, 5.8 │
│9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, │
│9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13 │
└─────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────┐
│Nota 2: Codurile pentru urgenta │
│sunt urmatoarele: │
│3.1, 4.1, 4.2 │
│5.1, 5.6 │
│6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16 │
│7.4, 7.5, 7.6, 8.6 │
└─────────────────────────────────────────┘

Nota 3: Tarifele din anexa reprezinta tarifele pentru medicii specialisti.
Pentru medicii stomatologi fara specialitate, tarifele din anexa
se diminueaza cu 10%, iar pentru medicii primari aceste tarife se
majoreaza cu 20%.

Nota 4: Tarifele serviciilor stomatologice de care beneficiaza persoanele
ale caror drepturi sunt stabilite prin acte normative speciale,
nominalizate la art. 2 din O.U.G. nr. 170/1999 si care se acorda
numai in conditiile stipulate de ordonanta mai sus mentionata,
tarife care nu sunt cuprinse in prezenta anexa, sunt cele aprobate
de Ministerul Sanatatii si Familiei.ANEXA 7

LISTA
criteriilor de calitate pentru activitatea desfasurata la nivelul
ambulatoriului de specialitate

1. Semnalizarea in zona: firma
2. Autorizatia sanitara de functionare
3. Acreditarea personalului care ofera servicii medicale: medici si cadre medii
4. Programul de activitate afisat vizibil la fiecare cabinet in parte, la intrarea in ambulatoriu si respectarea acestuia
5. Lista cu tarifele serviciilor medicale furnizate de medicii specialisti din ambulatoriu care nu sunt decontate de casele de asigurari de sanatate, pe fiecare specialitate in parte, categoriile de pacienti carora li se adreseaza, precum si situatiile in care se percepe taxa - afisata la loc vizibil
6. Drepturile si obligatiile asiguratilor - afisate vizibil la fiecare cabinet in parte si la intrarea in ambulatoriu
7. Sala de asteptare dotata corespunzator (ambient adecvat, scaune/canapea, masuta, materiale informative)
8. Dotarea cabinetului cu aparatura si mobilier cel putin in conformitate cu ordinul ministrului sanatatii si familiei in vigoare. Se vor aprecia dotarile suplimentare cu aparatura si mobilier, care denota preocuparea pentru imbunatatirea calitatii actului medical si cresterea satisfactiei pacientilor
9. Dotarea aparatului de urgenta (medicatie) cel putin in conformitate cu baremurile in vigoare si in termen de valabilitate
10. Infiintarea si reactualizarea fisierului
11. Medicul in timpul programului:
- comportament si tinuta in conformitate cu normele Codului de etica si deontologie profesionala;
- consulta pacientul, stabileste diagnosticul, stabileste conduita (trimitere la investigatii paraclinice, trimitere spre internare, tratament);
- consemneaza diagnosticul, tratamentul, recomandarile in registrul de consultatii si fisa medicala;
- elibereaza retete parafate si semnate;
- elibereaza bilete de trimitere, concedii medicale, alte acte medicale parafate si semnate;
- comunica cu medicul de familie care a trimis pacientul prin scrisoare medicala;
- respecta confidentialitatea actelor medicale.
12. Cadrul mediu in timpul programului:
- comportament si tinuta in conformitate cu normele Codului de etica si deontologie medicala;
- solicita actele de identificare (carte de identitate, carnet de asigurat) si bilet de trimitere;
- noteaza datele de identificare in registrul de consultatii;
- identifica fisa de consultatie;
- efectueaza tratamente la indicatia medicului;
- poate completa formulare medicale, dar numai la indicatia si sub stricta supraveghere a medicului, care va parafa si semna;
- respecta confidentialitatea actelor medicale.
13. Criteriile de calitate pentru actul medical vor fi stabilite de Colegiul Medicilor din Romania.
14. Respectarea aplicarii criteriilor de calitate a serviciilor medicale va fi controlata de Serviciul Medical al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si de Colegiul Medicilor din Romania.

ANEXA 8

CONTRACT DE FURNIZARE
de servicii medicale in asistenta medicala de specialitate
din ambulatoriu pentru specialitatile clinice

I. Partile contractante
Casa de asigurari de sanatate ..........................., cu sediul in municipiul/orasul .................., str. .......................... nr. ......., judetul/sectorul .............., tel/fax .................., reprezentata prin director general .............................,
si
Cabinetul medical ................................, organizat astfel:
- cabinet individual ..................................., reprezentat prin medicul titular ................
- cabinet asociat sau grupat ......................................, reprezentat prin medicul delegat ..................
- societate civila medicala ......................................, reprezentata prin administratorul ...............
- unitate sanitara ambulatorie de specialitate apartinand ministerelor cu retea sanitara proprie............, reprezentata prin ................
- unitate medico-sanitara cu personalitate juridica ce se infiinteaza potrivit prevederilor <>Legii nr. 31/1990 ......., reprezentata prin ........
- ambulatoriu de specialitate integrat spitalului ......., apartinand ministerelor cu retea sanitara proprie ....................., reprezentat prin ............,
cu autorizatie de infiintare nr. ......., certificat de inregistrare nr. ......, autorizatie sanitara de functionare nr. .........., avand sediul in municipiul/orasul ....................., str. ................ nr. ......, bl. ......, sc. ....., et. ....., ap. ....., judetul/sectorul .................., telefon ........................, cont nr. .............., deschis la trezoreria statului, cod fiscal .........., cod numeric personal al reprezentantului legal ......................., copie dupa dovada asigurarii pentru malpraxis pentru fiecare medic pe care il reprezinta.

II. Obiectul contractului
ART. 1
Obiectul prezentului contract il constituie furnizarea serviciilor medicale in asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatile clinice, conform Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice in vigoare si normelor metodologice de aplicare a acestuia.

III. Serviciile medicale de specialitate furnizate
ART. 2
Furnizorul presteaza servicii medicale asiguratilor, conform anexei nr. 3 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice, in vigoare, in urmatoarele specialitati:
a) ..................................;
b) ..................................;
c) ..................................;
.....
.....
ART. 3
Furnizarea serviciilor medicale din ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile clinice se face de catre urmatorii medici :
1. ..............................., acreditat de catre comisia de acreditare .............................. prin .......... nr. ............. din ..........
2. ..............................., acreditat de catre comisia de acreditare .............................. prin .......... nr. ............. din ..........
3. ..............................., acreditat de catre comisia de acreditare .............................. prin .......... nr. ............. din ..........
4.
.........................
.........................

IV. Durata contractului
ART. 4
Prezentul contract este valabil de la data incheierii pana la 31 decembrie 2002.
ART. 5
Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul partilor pe toata durata de aplicabilitate a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice, in vigoare.

V. Obligatiile partilor
A. Obligatiile casei de asigurari de sanatate
ART. 6
Casa de asigurari de sanatate are urmatoarele obligatii:
a) sa verifice activitatea furnizorilor de servicii medicale in asistenta medicala ambulatorie de specialitate, conform contractelor incheiate cu acestia;
b) sa verifice recomandarile pentru investigatii paraclinice si prescrierea medicamentelor de catre furnizorii de servicii medicale in asistenta medicala ambulatorie de specialitate in conformitate cu reglementarile in vigoare;
c) sa verifice autorizarea si/sau acreditarea furnizorului de servicii medicale, precum si acreditarea personalului medical angajat;
d) sa deconteze furnizorilor de servicii medicale contravaloarea serviciilor contractate si prestate, pe baza facturii insotite de desfasuratoarele privind activitatea realizata, in urma verificarii acestora;
e) sa informeze permanent furnizorii de servicii medicale in asistenta medicala ambulatorie de specialitate asupra conditiilor de contractare.
B. Obligatiile furnizorului de servicii medicale
ART. 7
Furnizorul de servicii medicale are urmatoarele obligatii:
a) sa acorde servicii de asistenta medicala ambulatorie de specialitate asiguratilor numai pe baza biletului de trimitere, cu exceptia urgentelor si afectiunilor confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate;
b) sa presteze servicii medicale pentru cazurile cu consecinte negative asupra sanatatii publice, pentru persoanele prevazute in lista suplimentara a medicului de familie, pe baza biletului de trimitere a acestuia. Medicii care acorda aceste servicii sunt desemnati de catre directiile de sanatate publica si mentionati pe biletul de trimitere;
c) sa furnizeze tratamentul adecvat si sa respecte conditiile de prescriere a medicamentelor prevazute in Nomenclatorul de medicamente, conform reglementarilor in vigoare;
d) sa nu refuze acordarea asistentei medicale in caz de urgenta medicala ori de cate ori se solicita aceste servicii medicale;
e) sa respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale si criteriile de calitate pentru activitatea desfasurata la nivelul cabinetelor medicale de specialitate din ambulatoriul de specialitate;
f) sa ofere relatii asiguratilor despre drepturile pe care le au si care decurg din calitatea de asigurat precum si despre serviciile oferite, despre modul in care vor fi furnizate acestea si sa-i consilieze in scopul prevenirii imbolnavirilor si al pastrarii sanatatii;
g) sa respecte confidentialitatea prestatiei medicale;
h) sa factureze lunar, pana la data de 3 a lunii urmatoare, in vederea decontarii de catre casa de asigurari de sanatate, activitatea realizata conform reglementarilor legale in vigoare;
i) sa respecte normele de raportare a bolilor, conform prevederilor legale in vigoare;
j) sa respecte dreptul la libera alegere de catre asigurat a medicului de specialitate si a unitatii sanitare, in limitele de calitate impuse de activitatea medicala;
k) sa-si stabileasca programul de activitate, sa-l respecte si sa-l afiseze la loc vizibil la cabinetul medical, cu respectarea prevederilor normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice, in vigoare si sa stabileasca programul de activitate si sarcinile de serviciu pentru personalul angajat;
l) sa informeze medicul de familie, prin scrisoare medicala expediata direct, despre diagnosticul si tratamentele recomandate; sa transmita rezultatele investigatiilor paraclinice medicului care a solicitat aceste investigatii;
m) sa acorde servicii medicale de specialitate tuturor asiguratilor, fara nici o discriminare, folosind formele cele mai eficiente de tratament;
n) sa anunte casa de asigurari de sanatate despre orice modificare a datelor care au stat la baza incheierii contractului cu aceasta;
o) sa acorde asistenta medicala asiguratilor, indiferent de casa de asigurari de sanatate la care s-a virat contributia de asigurari sociale de sanatate pentru acestia;
p) sa nu incaseze de la asigurati contributie personala pentru serviciile medicale furnizate care se suporta integral de catre casele de asigurari de sanatate, conform listelor si conditiilor prevazute in norme;
q) sa afiseze la loc vizibil la cabinetul medical numele casei sau caselor de asigurari de sanatate cu care se afla in relatii contractuale;
r) sa solicite documentele care atesta calitatea de asigurat in cazul persoanelor care se adreseaza direct;
s) sa elibereze certificate de concediu medical, certificate medicale pentru ingrijirea copilului bolnav etc., conform prevederilor legale.
VI. Modalitati de plata
ART. 8
(1) Modalitatile de plata in asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu sunt:
1. tarif pe serviciu medical cuantificat in puncte;
2. tarif pe serviciu in lei pentru serviciile de terapie fizicala efectuate in bazele de tratament, cuprinse in anexa nr. 3 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice, in vigoare.
(2) Valoarea estimata a unui punct, unica pe tara, este de ......... lei. In cazul in care bugetul fondului asigurarilor sociale de sanatate se aproba in cursul anului curent, valoarea estimata a unui punct este de ....... lei, pentru perioada pana la finele trimestrului in care se aproba acest buget, si de ......... lei*), pentru perioada ramasa pana la finele anului.

---------
*) Se completeaza ulterior incheierii contractului.

ART. 9
(1) Decontarea acestor servicii se face lunar, la valoarea estimata a unui punct, pana la data de 20 a lunii urmatoare celei pentru care se face plata. La finele fiecarui trimestru, dar nu mai tarziu de data de 30 a lunii urmatoare incheierii trimestrului se face decontarea ca urmare a regularizarii sumelor cuvenite trimestrului respectiv, la valoarea definitiva a unui punct.
(2) Valoarea definitiva a unui punct se diminueaza cu cate 10% pentru trimestrul in care se constata abuzuri sau prescrieri nejustificate de medicamente cu sau fara contributie din partea asiguratului si/sau recomandari de investigatii paraclinice nejustificate, constatate in urma verificarilor efectuate de casele de asigurari de sanatate, de directiile de sanatate publica si de consiliile judetene ale Colegiului Medicilor, respectiv al municipiului Bucuresti.
Clauze speciale - se completeaza pentru fiecare cabinet medical si fiecare medic de specialitate din componenta cabinetului medical cu care s-a incheiat contractul:
a) Medic
Nume: .............. Prenume: ...................
Grad profesional: .................
Specialitatea: ..................................
Codul medicului: ................................
Acreditare nr. : ...................
Program zilnic de activitate ............. ore/zi
b) Medic
Nume: .............. Prenume: ...................
Grad profesional: .................
Specialitatea: ..................................
Codul medicului: ................................
Acreditare nr. : ...................
Program zilnic de activitate ............. ore/zi
c)
.................
.................
ART. 10
Numarul de puncte calculat conform anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice, in vigoare, se majoreaza:
a) in functie de gradul profesional:
- medic primar .........%;
b) in functie de conditiile in care se desfasoara activitatea:
- zone izolate: DA/NU .......%
- conditii grele: DA/NU .......%
- conditii foarte grele: DA/NU .......%.
VII. Calitatea serviciilor medicale
ART. 11
Serviciile medicale furnizate in baza prezentului contract trebuie sa se incadreze, din punct de vedere al calitatii lor, in normele privind calitatea asistentei medicale, elaborate de comisiile de specialitate din cadrul Colegiului Medicilor din Romania si de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.
VIII. Raspunderea contractuala
ART. 12
Pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale partea in culpa datoreaza daune-interese.
ART. 13
In cazul in care termenele de plata prevazute la art. 9 alin.(1) nu sunt respectate din vina caselor de asigurari de sanatate, acestea sunt obligate la plata unor majorari de intarziere egale cu majorarile ce se aplica pentru intarzierea platii impozitelor catre stat.
ART. 14
Furnizorul de servicii medicale garanteaza si raspunde de calitatea serviciilor medicale acordate asiguratilor.
ART. 15
Clauza speciala
(1) Orice imprejurare independenta de vointa partilor, intervenita dupa data semnarii contractului si care impiedica executarea acestuia, este considerata forta majora si exonereaza de raspundere partea care o invoca. Sunt considerate ca forta majora, in sensul acestei clauze, imprejurari ca: razboi, revolutie, cutremur, marile inundatii, embargo.
(2) Partea care invoca forta majora trebuie sa anunte cealalta parte in termen de 5 zile de la data aparitiei respectivului caz de forta majora si, de asemenea, de la incetarea acestui caz. Daca nu procedeaza la anuntarea in termenele prevazute mai sus a inceperii si incetarii cazului de forta majora, partea care il invoca suporta toate daunele provocate celeilalte parti prin neanuntarea in termen.
(3) In cazul in care imprejurarile care obliga la suspendarea executarii prezentului contract se prelungesc pe o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezolutiunea contractului.
IX. Contraventii
ART. 16
Refuzul furnizorilor de servicii medicale de a pune la dispozitie organelor de control actele de evidenta a serviciilor furnizate si documentele in baza carora se deconteaza serviciile realizate conduce la amanarea decontarii de catre casele de asigurari de sanatate a serviciilor medicale prestate, pana in momentul efectuarii urmatorului control.
X. Incetarea contractului
ART. 17
Contractul se reziliaza de plin drept printr-o notificare scrisa a caselor de asigurari de sanatate in termen de 10 zile de la data constatarii, in urmatoarele situatii:
a) daca medicul nu incepe activitatea in termen de cel mult 3 luni de la data semnarii contractului de furnizare de servicii medicale;
b) daca din motive imputabile furnizorului acesta isi intrerupe activitatea pe o perioada mai mare de 3 luni;
c) ridicarea de catre organele in drept a autorizatiei sanitare de functionare a furnizorului;
d) nerespectarea termenelor de raportare, in vederea decontarii de catre casele de asigurari de sanatate a activitatii realizate conform prezentului contract, pe baza documentelor de raportare, pentru o perioada de maximum doua luni consecutive in cadrul unui trimestru;
e) in situatia aplicarii de 3 ori a masurii de diminuare a valorii definitive a punctului, pentru abuzuri sau prescrieri nejustificate de medicamente cu sau fara contributie personala din partea asiguratului si/sau pentru recomandari nejustificate de investigatii paraclinice;
f) in cazul in care se constata incasarea de contributie personala de la asigurati pentru serviciile medicale care se suporta integral de catre casele de asigurari de sanatate, conform listelor si conditiilor prevazute in norme.
ART. 18
Contractul inceteaza cu data la care a intervenit una dintre situatiile urmatoare:
a) se muta cabinetul medical din teritoriul de functionare;
b) a survenit decesul reprezentantului legal al cabinetului medical;
c) daca medicul renunta sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din Romania;
d) incetarea activitatii prin faliment, dizolvare, lichidare, in cazul cabinetelor medicale organizate potrivit <>art. 14 din Ordonanta Guvernului nr. 124/1998 , aprobata si modificata prin <>Legea nr. 629/2001 ;
e) incetarea definitiva a activitatii casei de asigurari de sanatate;
f) acordul de vointa al partilor;
g) denuntarea unilaterala a contractului de catre reprezentantul legal al cabinetului medical printr-o notificare scrisa, cu 45 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreste incetarea contractului.
ART. 19
Situatiile prevazute la art. 17 si la art. 18 lit. b)-e) se constata de casa de asigurari de sanatate, din oficiu, prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricarei persoane interesate.
(2) Situatiile prevazute la art. 18 lit. a) se notifica casei de asigurari de sanatate cu cel putin 30 de zile inaintea datei de la care se doreste incetarea contractului.
ART. 20
Prezentul contract poate fi reziliat de catre partile contractante pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale, sub conditia notificarii intentiei de reziliere cu cel putin 30 de zile calendaristice inaintea datei de la care se doreste rezilierea.
XI. Corespondenta
ART. 21
(1) Corespondenta legata de derularea prezentului contract se efectueaza in scris prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul partilor.
(2) Fiecare parte contractanta este obligata ca, in termen de 3 zile din momentul in care intervin modificari ale adresei sediului (inclusiv telefon, fax) ce figureaza in prezentul contract, sa notifice celeilalte parti contractante schimbarea survenita.
XII. Modificarea contractului
ART. 22
In conditiile aparitiei unor noi acte normative in materie, care intra in vigoare pe durata derularii prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica si completa in mod corespunzator.
ART. 23
Valoarea definitiva a punctului este cea calculata de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si nu este element de negociere intre parti.
ART. 24
Clauza speciala
(1) Daca o clauza a acestui contract ar fi declarata nula, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de aceasta nulitate. Partile convin ca orice clauza declarata nula sa fie inlocuita printr-o alta clauza care sa corespunda cat mai mult cu putinta spiritului contractului.
(2) Daca expira termenul de valabilitate al autorizatiei sanitare de functionare pe durata prezentului contract, toate celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de nulitate, cu conditia reinnoirii autorizatiei sanitare de functionare pe toata durata de valabilitate a contractului.
XIII. Solutionarea litigiilor
ART. 25
(1) Litigiile nascute in legatura cu incheierea, executarea, modificarea si incetarea ori alte pretentii decurgand din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de solutionare pe cale amiabila.
(2) Litigiile nesolutionate conform alin. (1) sunt de competenta comisiei teritoriale de arbitraj, care va solutiona cauza in termen de maximum 60 de zile de la data inregistrarii cererii.
ART. 26
Hotararile comisiei teritoriale de arbitraj sau cauzele nesolutionate in termenul prevazut la art. 25 alin. (2) pot fi atacate la instantele judecatoresti competente.
XIV. Alte clauze
....................................................................
Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate a fost incheiat azi, ......., in doua exemplare a cate ....... pagini fiecare, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

CASA DE ASIGURARI DE SANATATE FURNIZOR DE SERVICII
MEDICALE

Director general, Reprezentant legal,
Director adjunct economic,
Director adjunct relatii contractuale,
Vizat
-----
Oficiul juridic


ANEXA 9

CONTRACT DE FURNIZARE
de servicii medicale in asistenta medicala de specialitate
din ambulatoriu pentru specialitatile paraclinice

I. Partile contractante
Casa de asigurari de sanatate .............., cu sediul in municipiul/orasul ........................., str. ................... nr. ......., judetul/sectorul ............., tel/fax ........., reprezentata prin director general .................................,
si
Laboratorul medical ................., organizat astfel:
- laborator individual ..........................................., reprezentat prin medicul titular ................;
- laborator asociat sau grupat ..................................., reprezentat prin medicul delegat ..................;
- societate civila medicala ..................................., reprezentata prin administratorul ...............;
- unitate sanitara ambulatorie de specialitate apartinand ministerelor cu retea sanitara proprie............................, reprezentata prin ..................;
- unitate medico-sanitara cu personalitate juridica ce se infiinteaza potrivit prevederilor <>Legii nr. 31/1990 ......, reprezentata prin .......;
- ambulatoriu de specialitate integrat spitalului ...... apartinand ministerelor cu retea sanitara proprie ...... reprezentat prin ........,
cu autorizatie de infiintare nr. ....., certificat de inregistrare nr. ...., autorizatie sanitara de functionare nr. ......, avand sediul in municipiul/orasul ....................., str. .................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judetul/sectorul ..............., telefon ............, cont nr. ..........., deschis la trezoreria statului, cod fiscal ........, cod numeric personal al reprezentantului legal ..............., copie dupa dovada asigurarii pentru malpraxis pentru fiecare medic pe care il reprezinta.
II. Obiectul contractului
ART. 1
Obiectul prezentului contract il constituie furnizarea serviciilor medicale in asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatile paraclinice, conform Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice, in vigoare si normelor metodologice de aplicare a acestuia.
III. Serviciile medicale de specialitate furnizate
ART. 2
Furnizorul presteaza servicii medicale asiguratilor conform anexei nr. 5 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice, in vigoare, in urmatoarele specialitati:
a) ..................................;
b) ..................................;
c) ..................................;
.............................
.............................
ART. 3
Furnizarea serviciilor medicale din ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile paraclinice se face de catre urmatorii medici:
1. ..............................., acreditat de catre comisia de acreditare .................... prin .......... nr. ............. din ..........;
2. ..........................., acreditat de catre comisia de acreditare ................ prin .......... nr. ............. din ..........;
3. ..............................., acreditat de catre comisia de acreditare ................. prin ........ nr. ............. din .........;
4.
.........................
.........................
IV. Durata contractului
ART. 4
Prezentul contract este valabil de la data incheierii pana la 31 decembrie 2002.
ART. 5
Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul partilor pe toata durata de aplicabilitate a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice, in vigoare.
V. Obligatiile partilor
A. Obligatiile casei de asigurari de sanatate
ART. 6
Casa de asigurari de sanatate are urmatoarele obligatii:
a) sa verifice activitatea furnizorilor de servicii medicale in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile paraclinice, conform contractelor incheiate cu acestia;
b) sa verifice autorizarea si/sau acreditarea furnizorului de servicii medicale paraclinice, precum si acreditarea personalului medical angajat;
c) sa deconteze furnizorilor de servicii medicale paraclinice contravaloarea serviciilor contractate si prestate, pe baza facturii insotite de desfasuratoarele privind activitatea realizata, in urma verificarii acestora.
d) sa informeze permanent furnizorii de servicii medicale paraclinice din asistenta medicala ambulatorie de specialitate asupra conditiilor de contractare;
B. Obligatiile furnizorului de servicii medicale paraclinice
ART. 7
Furnizorul de servicii medicale are urmatoarele obligatii:
a) sa acorde servicii medicale paraclinice asiguratilor numai pe baza biletului de trimitere;
b) sa presteze servicii medicale pentru cazurile cu consecinte negative asupra sanatatii publice, pentru persoanele prevazute in lista suplimentara a medicului de familie, pe baza biletului de trimitere a acestuia. Medicii care acorda aceste servicii sunt desemnati de catre directiile de sanatate publica si mentionati pe biletul de trimitere;
c) sa respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale paraclinice si criteriile de calitate pentru activitatea desfasurata la nivelul laboratoarelor medicale;
d) sa ofere relatii asiguratilor despre drepturile pe care le au si care decurg din calitatea de asigurat, precum si despre serviciile oferite si despre modul in care vor fi furnizate acestea;
e) sa respecte confidentialitatea prestatiei medicale;
f) sa factureze lunar, pana la data de 3 a lunii urmatoare, in vederea decontarii de catre casa de asigurari de sanatate, activitatea realizata conform reglementarilor legale in vigoare;
g) sa respecte dreptul la libera alegere de catre asigurat a medicului de specialitate si a unitatii sanitare, in limitele de calitate impuse de activitatea medicala;
h) sa-si stabileasca programul de activitate, sa-l respecte si sa-l afiseze la loc vizibil la laboratorul medical, cu respectarea normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice, in vigoare, si sa stabileasca programul de activitate si sarcinile de serviciu pentru personalul angajat;
i) sa informeze medicul de familie si medicul de specialitate, prin scrisoare medicala expediata direct, despre rezultatele investigatiilor prescrise;
j) sa acorde servicii medicale de specialitate paraclinice tuturor asiguratilor, fara nici o discriminare;
k) sa anunte casa de asigurari de sanatate despre orice modificare a datelor care au stat la baza incheierii contractului cu aceasta;
l) sa efectueze investigatii paraclinice asiguratilor, indiferent de casa de asigurari de sanatate la care s-a virat contributia de asigurari sociale de sanatate pentru acestia;
p) sa nu incaseze de la asigurati contributie personala pentru investigatiile paraclinice furnizate care se suporta integral de catre casele de asigurari de sanatate, conform listelor si conditiilor prevazute in norme;
q) sa afiseze la loc vizibil, la laboratorul medical, numele casei sau caselor de asigurari de sanatate cu care se afla in relatii contractuale.
VI. Modalitati de plata
ART. 8
Modalitatea de plata in asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru serviciile paraclinice este tarif pe serviciu medical cuantificat in lei.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Serviciul Tarif Numar de Total lei
crt. paraclinic negociat servicii negociat*) (col.2 x col.3)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2 3 4
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
...
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL X X
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-----------
*) Numarul negociat de servicii este orientativ, cu obligatia incadrarii in valoarea contractului.

Suma anuala contractata este ........ lei,
din care:
- trimestrul I ........ lei
- trimestrul II ....... lei
- trimestrul III ...... lei
- trimestrul IV ....... lei.

ART. 9
Decontarea acestor servicii se face lunar pana la data de 20 a lunii urmatoare celei pentru care se face plata.
VII. Calitatea serviciilor medicale
ART. 10
Serviciile medicale furnizate in baza prezentului contract trebuie sa se incadreze, din punct de vedere al calitatii lor, in normele privind calitatea asistentei medicale elaborate de comisiile de specialitate din cadrul Colegiului Medicilor din Romania si de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.
VIII. Raspunderea contractuala
ART. 11
Pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale, partea in culpa datoreaza daune-interese.
ART. 12
In cazul in care termenele de plata prevazute la art. 9 nu sunt respectate din vina caselor de asigurari de sanatate, acestea sunt obligate la plata unor majorari de intarziere egale cu majorarile ce se aplica pentru intarzierea platii impozitelor catre stat.
ART. 13
Furnizorul de servicii medicale garanteaza si raspunde de calitatea serviciilor medicale acordate asiguratilor.
ART. 14
Clauza speciala
(1) Orice imprejurare independenta de vointa partilor, intervenita dupa data semnarii contractului si care impiedica executarea acestuia, este considerata ca forta majora si exonereaza de raspundere partea care o invoca. Sunt considerate ca forta majora, in sensul acestei clauze, imprejurari ca: razboi, revolutie, cutremur, marile inundatii, embargo.
(2) Partea care invoca forta majora trebuie sa anunte cealalta parte in termen de 5 zile de la data aparitiei respectivului caz de forta majora si, de asemenea, de la incetarea acestui caz. Daca nu procedeaza la anuntarea in termenele prevazute mai sus a inceperii si incetarii cazului de forta majora, partea care il invoca suporta toate daunele provocate celeilalte parti prin neanuntarea in termen.
(3) In cazul in care imprejurarile care obliga la suspendarea executarii prezentului contract se prelungesc pe o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezolutiunea contractului.
IX. Contraventii
ART. 15
Refuzul furnizorilor de servicii medicale de a pune la dispozitie organelor de control actele de evidenta a serviciilor furnizate si documentele in baza carora se deconteaza serviciile realizate conduce la amanarea decontarii de catre casele de asigurari de sanatate a serviciilor medicale prestate, pana in momentul efectuarii urmatorului control.
X. Incetarea contractului
ART. 16
Contractul se reziliaza de plin drept printr-o notificare scrisa a casei de asigurari de sanatate in termen de 10 zile de la data constatarii, in urmatoarele situatii:
a) daca medicul nu incepe activitatea in termen de cel mult 3 luni de la data semnarii contractului de furnizare de servicii medicale;
b) daca, din motive imputabile furnizorului, acesta isi intrerupe activitatea pe o perioada mai mare de 3 luni;
c) ridicarea de catre organele in drept a autorizatiei sanitare de functionare a furnizorului;
d) nerespectarea termenelor de raportare, in vederea decontarii de catre casele de asigurari de sanatate a activitatii realizate conform prezentului contract, pe baza documentelor de raportare, pentru o perioada de maximum doua luni consecutive in cadrul unui trimestru;
e) in cazul in care se constata incasarea de contributie personala de la asigurati pentru serviciile medicale paraclinice care se suporta integral de catre casele de asigurari de sanatate, conform listelor si conditiilor prevazute in norme.
ART. 17
Contractul inceteaza cu data la care a intervenit una dintre situatiile urmatoare:
a) se muta laboratorul medical din teritoriul de functionare;
b) a survenit decesul reprezentantului legal al laboratorului medical;
c) daca medicul renunta sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din Romania;
d) incetarea activitatii prin faliment, dizolvare, lichidare, in cazul cabinetelor medicale organizate potrivit <>art. 14 din Ordonanta Guvernului nr. 124/1998 , aprobata si modificata prin <>Legea nr. 629/2001 ;
e) incetarea definitiva a activitatii casei de asigurari de sanatate;
f) acordul de vointa al partilor;
g) denuntarea unilaterala a contractului de catre reprezentantul legal al laboratorului medical printr-o notificare scrisa, cu 45 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreste incetarea contractului.
ART. 18
(1) Situatiile prevazute la art. 16 si la art. 17 lit. b)-e) se constata de casa de asigurari de sanatate, din oficiu, prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricarei persoane interesate.
(2) Situatiile prevazute la art. 17 lit. a) se notifica casei de asigurari de sanatate cu cel putin 30 de zile inaintea datei de la care se doreste incetarea contractului.
ART. 19
Prezentul contract poate fi reziliat de catre partile contractante, pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale, sub conditia notificarii intentiei de reziliere cu cel putin 30 de zile calendaristice inaintea datei de la care se doreste rezilierea.
XI. Corespondenta
ART. 20
(1) Corespondenta legata de derularea prezentului contract se efectueaza in scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire prin fax sau direct la sediul partilor.
(2) Fiecare parte contractanta este obligata ca in termen de 3 zile din momentul in care intervin modificari ale adresei sediului (inclusiv telefon, fax) ce figureaza in prezentul contract sa notifice celeilalte parti contractante schimbarea survenita.
XII. Modificarea contractului
ART. 21
In conditiile aparitiei unor noi acte normative in materie, care intra in vigoare pe durata derularii prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica si completa in mod corespunzator.
ART. 22
Clauza speciala
(1) Daca o clauza a acestui contract ar fi declarata nula, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de aceasta nulitate. Partile convin ca orice clauza declarata nula sa fie inlocuita printr-o alta clauza care sa corespunda cat mai cu putinta spiritului contractului.
(2) Daca expira termenul de valabilitate a autorizatiei sanitare de functionare pe durata prezentului contract, toate celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de nulitate, cu conditia reinnoirii autorizatiei sanitare de functionare pe toata durata de valabilitate a contractului.
XIII. Solutionarea litigiilor
ART. 23
(1) Litigiile nascute in legatura cu incheierea, executarea, modificarea si incetarea ori alte pretentii decurgand din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de solutionare pe cale amiabila.
(2) Litigiile nesolutionate conform alin.(1) sunt de competenta comisiei teritoriale de arbitraj, care va solutiona cauza in termen de maximum 60 de zile de la data inregistrarii cererii.
ART. 24
Hotararile comisiei teritoriale de arbitraj sau cauzele nesolutionate in termenul prevazut la art. 23 alin.(2) pot fi atacate la instantele judecatoresti competente.
XIV. Alte clauze
.............................................................
.............................................................
Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate a fost incheiat azi ......., in doua exemplare a cate ....... pagini fiecare, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

CASA DE ASIGURARI DE SANATATE FURNIZOR DE SERVICII
MEDICALE
Director general, Reprezentant legal,
Director adjunct economic,
Director adjunct relatii contractuale,
Vizat
-----
Oficiul juridic

ANEXA 10

CONTRACT DE FURNIZARE
de servicii medicale in asistenta medicala de specialitate
din ambulatoriu pentru specialitatile stomatologice

I. Partile contractante
Casa de asigurari de sanatate .............., cu sediul in municipiul/orasul ......................., str. ................. nr. ......, judetul/sectorul ............., tel/fax ........., reprezentata prin director general .........................,
si
Cabinetul medical ................., organizat astfel:
- cabinet individual ..........................................., reprezentat prin medicul/dentistul titular ................;
- cabinet asociat sau grupat ..................................., reprezentat prin medicul delegat ..................;
- societate civila medicala ..................................., reprezentata prin administratorul ...............;
- unitate sanitara ambulatorie de specialitate apartinand ministerelor cu retea sanitara proprie..................., reprezentata prin ..................;
- unitate medico-sanitara cu personalitate juridica ce se infiinteaza potrivit prevederilor <>Legii nr. 31/1990 ........., reprezentata prin .......;
- ambulatoriu de specialitate integrat spitalului ..........., apartinand ministerelor cu retea sanitara proprie ........., reprezentat prin ........,
cu autorizatie de infiintare nr. ....., certificat de inregistrare nr. ...., autorizatie sanitara de functionare nr. ......, avand sediul in municipiul/orasul ......................, str. .................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judetul/sectorul .................., telefon ............, cont nr. ..........., deschis la trezoreria statului, cod fiscal ...., cod numeric personal al reprezentantului legal ..............., copie dupa dovada asigurarii pentru malpraxis pentru fiecare medic/dentist pe care il reprezinta.
II. Obiectul contractului
ART. 1
Obiectul prezentului contract il constituie furnizarea serviciilor medicale in asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatile stomatologice, conform Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice, in vigoare si normelor metodologice de aplicare a acestuia.
III. Serviciile medicale de specialitate furnizate
ART. 2
Furnizorul presteaza servicii medicale asiguratilor, conform anexei nr. 6 la Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice, in vigoare, in urmatoarele specialitati:
a) ..................................;
b) ..................................;
c) ..................................;
.....
.....
ART. 3
Furnizarea serviciilor medicale din ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile stomatologice se face de catre urmatorii medici :
1. ........................., acreditat de catre comisia de acreditare ................. prin .......... nr. ............. din ..........
2. .........................., acreditat de catre comisia de acreditare .............. prin ........ nr. ........... din .........
3. ............................, acreditat de catre comisia de acreditare ............. prin ........ nr. ........... din ..........
4.
.........................
.........................
IV. Durata contractului
ART. 4
Prezentul contract este valabil de la data incheierii pana la 31 decembrie 2002.
ART. 5
Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul partilor pe toata durata de aplicabilitate a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice, in vigoare.
V. Obligatiile partilor
A. Obligatiile casei de asigurari de sanatate
ART. 6
Casa de asigurari de sanatate are urmatoarele obligatii:
a) sa verifice activitatea furnizorilor de servicii medicale in asistenta medicala ambulatorie stomatologica, conform contractelor incheiate cu acestia;
b) sa verifice prescrierea medicamentelor de catre furnizorii de servicii medicale in asistenta medicala ambulatorie stomatologica in conformitate cu reglementarile in vigoare;
c) sa verifice autorizarea si/sau acreditarea furnizorului de servicii medicale, precum si acreditarea personalului medical angajat;
d) sa deconteze furnizorilor de servicii medicale contravaloarea serviciilor contractate si prestate, pe baza facturii insotite de desfasuratoarele privind activitatea realizata, in urma verificarii acestora;
e) sa informeze permanent furnizorii de servicii medicale in asistenta medicala ambulatorie stomatologica asupra conditiilor de contractare.
B. Obligatiile furnizorului de servicii medicale stomatologice
ART. 7
Furnizorul de servicii medicale are urmatoarele obligatii:
a) sa acorde servicii medicale stomatologice si sa nu refuze acordarea asistentei medicale stomatologice in caz de urgenta medicala ori de cate ori se solicita aceste servicii medicale;
b) sa furnizeze tratamentul adecvat si sa respecte conditiile de prescriere a medicamentelor prevazute in Nomenclatorul de medicamente, conform reglementarilor in vigoare;
c) sa respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale si criteriile de calitate pentru activitatea desfasurata la nivelul cabinetelor medicale stomatologice din ambulatoriul de specialitate;
d) sa respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale si criteriile de calitate pentru activitatea desfasurata la nivelul cabinetelor medicale stomatologice;
e) sa ofere relatii asiguratilor despre drepturile pe care le au si care decurg din calitatea de asigurat, precum si despre serviciile oferite, despre modul in care vor fi furnizate acestea si sa-i consilieze in scopul prevenirii imbolnavirilor si al pastrarii sanatatii;
f) sa respecte confidentialitatea prestatiei medicale;
g) sa factureze lunar, pana la data de 3 a lunii urmatoare, in vederea decontarii de catre casa de asigurari de sanatate, activitatea realizata conform reglementarilor legale in vigoare;
h) sa respecte normele de raportare a bolilor, conform prevederilor legale in vigoare;
i) sa respecte dreptul la libera alegere de catre asigurat a medicului stomatolog si a unitatii sanitare;
j) sa-si stabileasca programul de lucru, sa-l respecte, sa-l afiseze la cabinetul medical, intr-un loc vizibil si unde se poate adresa asiguratul in situatii de urgenta survenite in afara orelor de program: nume medic stomatolog/dentist, adresa cabinetului, numar de telefon; de asemenea, are obligatia sa stabileasca programul de activitate si sarcinile de serviciu pentru personalul angajat;
k) sa acorde servicii medicale stomatologice tuturor asiguratilor, fara nici o discriminare, folosind formele cele mai eficiente de tratament;
l) sa anunte casa de asigurari de sanatate despre orice modificare a datelor care au stat la baza incheierii contractului cu aceasta;
m) sa acorde asistenta medicala stomatologica asiguratilor, indiferent de casa de asigurari de sanatate la care s-a virat contributia de asigurari sociale de sanatate pentru acestia;
n) sa nu incaseze de la asigurati contributie personala pentru serviciile medicale stomatologice furnizate care se suporta integral de catre casele de asigurari de sanatate, conform listelor si conditiilor prevazute in norme;
o) sa afiseze la loc vizibil la cabinetul medical numele casei sau caselor de asigurari de sanatate cu care se afla in relatii contractuale;
p) sa solicite documentele care atesta calitatea de asigurat;
q) sa participe la actiunile de profilaxie promovate de casa de asigurari de sanatate;
r) sa elibereze certificate de concediu medical, conform prevederilor legale.
VI. Modalitati de plata
ART. 8
Modalitatea de plata in asistenta medicala stomatologica din ambulatoriu este tarif pe serviciu medical cuantificat in lei.
ART. 9
Decontarea serviciilor medicale stomatologice se face pe baza tarifelor acestora si in conditiile prevazute in anexa nr. 6 la normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice in vigoare si in limita unui plafon trimestrial/cabinet stabilit conform art. 12 alin.(1) din anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice in vigoare, cu exceptia lit. a) si b) de la acelasi articol, care se deconteaza la nivelul realizarilor, cu incadrarea in fondurile trimestriale alocate asistentei medicale stomatologice.
ART. 10
(1) Decontarea serviciilor medicale stomatologice se face lunar pana la data de 20 a lunii urmatoare celei pentru care se face plata. La finele fiecarui trimestru, plafonul se regularizeaza conform art. 12 alin.(3) din anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice in vigoare.
(2) In cazul in care se inregistreaza abuzuri sau prescrieri nejustificate de medicamente cu sau fara contributie din partea asiguratului si/sau recomandari de investigatii paraclinice nejustificate, constatate in urma verificarilor efectuate de casele de asigurari de sanatate, de directiile de sanatate publica, impreuna cu consiliile judetene ale colegiului medicilor, respectiv al municipiului Bucuresti, contravaloarea serviciilor medicale stomatologice aferente trimestrului respectiv se diminueaza cu cate 10% pentru fiecare situatie.
(3) Clauze speciale - se completeaza pentru fiecare cabinet medical si fiecare medic stomatolog/dentist din componenta cabinetului medical cu care s-a incheiat contractul:
a) Medic/dentist
Nume: .............. Prenume: ...................
Grad profesional: .................
Specialitatea: ..................................
Codul medicului: ................................
Acreditare nr. : ...................
Program zilnic de activitate: ............. ore/zi
b) Medic/dentist:
Nume: .............. Prenume: ...................
Grad profesional: .................
Specialitatea: ..................................
Codul medicului: ................................
Acreditare nr. : ...................
Program zilnic de activitate: ............. ore/zi
c)
.................
.................
VII. Calitatea serviciilor medicale
ART. 11
Serviciile medicale stomatologice furnizate in baza prezentului contract trebuie sa se incadreze, din punct de vedere al calitatii lor, in normele privind calitatea asistentei medicale, elaborate de comisiile de specialitate din cadrul Colegiului Medicilor din Romania si de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.
VIII. Raspunderea contractuala
ART. 12
Pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale, partea in culpa datoreaza daune-interese.
ART. 13
In cazul in care termenele de plata prevazute la art. 10 alin. (1) nu sunt respectate din vina caselor de asigurari de sanatate, acestea sunt obligate la plata unor majorari de intarziere egale cu majorarile ce se aplica pentru intarzierea platii impozitelor catre stat.
ART. 14
Furnizorul de servicii medicale garanteaza si raspunde de calitatea serviciilor medicale acordate asiguratilor.
ART. 15
Clauza speciala
(1) Orice imprejurare independenta de vointa partilor, intervenita dupa data semnarii contractului si care impiedica executarea acestuia, este considerata ca forta majora si exonereaza de raspundere partea care o invoca. Sunt considerate ca forta majora, in sensul acestei clauze, imprejurari ca: razboi, revolutie, cutremur, marile inundatii, embargo.
(2) Partea care invoca forta majora trebuie sa anunte cealalta parte in termen de 5 zile de la data aparitiei respectivului caz de forta majora si, de asemenea, de la incetarea acestui caz. Daca nu procedeaza la anuntarea in termenele prevazute mai sus a inceperii si incetarii cazului de forta majora, partea care il invoca suporta toate daunele provocate celeilalte parti prin neanuntarea in termen.
(3) In cazul in care imprejurarile care obliga la suspendarea executarii prezentului contract se prelungesc pe o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezolutiunea contractului.
IX. Contraventii
ART. 16
Refuzul furnizorilor de servicii medicale de a pune la dispozitie organelor de control actele de evidenta a serviciilor furnizate si documentele in baza carora se deconteaza serviciile realizate conduce la amanarea decontarii de catre casele de asigurari de sanatate a serviciilor medicale prestate, pana in momentul efectuarii urmatorului control.
X. Incetarea contractului
ART. 17
Contractul se reziliaza de plin drept printr-o notificare scrisa a caselor de asigurari de sanatate in termen de 10 zile de la data constatarii, in urmatoarele situatii:
a) medicul nu incepe activitatea in termen de cel mult 3 luni de la data semnarii contractului de furnizare de servicii medicale;
b) din motive imputabile furnizorului, acesta isi intrerupe activitatea pe o perioada mai mare de 3 luni;
c) ridicarea de catre organele in drept a autorizatiei sanitare de functionare a furnizorului;
d) nerespectarea termenelor de raportare, in vederea decontarii de catre casele de asigurari de sanatate a activitatii realizate conform prezentului contract, pe baza documentelor de raportare, pentru o perioada de maximum doua luni consecutive in cadrul unui trimestru;
e) in situatia aplicarii de 3 ori a masurii de diminuare a contravalorii serviciilor stomatologice, pentru abuzuri sau prescrieri nejustificate de medicamente, cu sau fara contributie personala din partea asiguratului;
f) in cazul in care se constata incasarea de contributie personala de la asigurati pentru serviciile medicale care se suporta integral de catre casele de asigurari de sanatate, conform listelor si conditiilor prevazute in norme.
ART. 18
Contractul inceteaza cu data la care a intervenit una dintre situatiile urmatoare:
a) se muta cabinetul medical din teritoriul de functionare;
b) a survenit decesul reprezentantului legal al cabinetului medical;
c) daca medicul renunta sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din Romania;
d) incetarea activitatii prin faliment, dizolvare, lichidare, in cazul cabinetelor medicale organizate potrivit <>art. 14 din Ordonanta Guvernului nr. 124/1998 , aprobata si modificata prin <>Legea nr. 629/2001 ;
e) incetarea definitiva a activitatii casei de asigurari de sanatate;
f) acordul de vointa al partilor;
g) denuntarea unilaterala a contractului de catre reprezentantul legal al cabinetului medical printr-o notificare scrisa cu 45 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreste incetarea contractului.
ART. 19
(1) Situatiile prevazute la art. 17 si la art. 18 lit. b)-e) se constata de casa de asigurari de sanatate, din oficiu, prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricarei persoane interesate.
(2) Situatiile prevazute la art. 18 lit. a) se notifica casei de asigurari de sanatate cu cel putin 30 de zile inaintea datei de la care se doreste incetarea contractului.
ART. 20
Prezentul contract poate fi reziliat de catre partile contractante, pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale, sub conditia notificarii intentiei de reziliere cu cel putin 30 de zile calendaristice inaintea datei de la care se doreste rezilierea.
XI. Corespondenta
ART. 21
(1) Corespondenta legata de derularea prezentului contract se efectueaza in scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul partilor.
(2) Fiecare parte contractanta este obligata ca in termen de 3 zile din momentul in care intervin modificari ale adresei sediului (inclusiv telefon, fax) ce figureaza in prezentul contract sa notifice celeilalte parti contractante schimbarea survenita.
XII. Modificarea contractului
ART. 22
In conditiile aparitiei unor noi acte normative in materie, care intra in vigoare pe durata derularii prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica si completa in mod corespunzator.
ART. 23
Clauza speciala
(1) Daca o clauza a acestui contract ar fi declarata nula, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de aceasta nulitate. Partile convin ca orice clauza declarata nula sa fie inlocuita printr-o alta clauza care sa corespunda cat mai cu putinta spiritului contractului.
(2) Daca expira termenul de valabilitate al autorizatiei sanitare de functionare pe durata prezentului contract, toate celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de nulitate, cu conditia reinnoirii autorizatiei sanitare de functionare pe toata durata de valabilitate a contractului.
XIII. Solutionarea litigiilor
ART. 24
(1) Litigiile nascute in legatura cu incheierea, executarea, modificarea si incetarea ori alte pretentii decurgand din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de solutionare pe cale amiabila.
(2) Litigiile nesolutionate conform alin.(1) sunt de competenta comisiei teritoriale de arbitraj, care va solutiona cauza in termen de maximum 60 de zile de la data inregistrarii cererii.
ART. 25
Hotararile comisiei teritoriale de arbitraj sau cauzele nesolutionate in termenul prevazut la art. 24 alin. (2) pot fi atacate la instantele judecatoresti competente.
XIV. Alte clauze
..............................................................
..............................................................
Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate a fost incheiat azi, ......., in doua exemplare a cate ....... pagini fiecare, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

CASA DE ASIGURARI DE SANATATE FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE
Director general, Reprezentant legal,
Director adjunct economic,
Director adjunct relatii contractuale,
Vizat
-----
Oficiul juridic

ANEXA 11

CRITERII DE PRIORITATE
la defalcarea pe furnizorii de servicii medicale paraclinice - laboratoare
de analize medicale, a numarului de investigatii stabilit pe total judet
de furnizorii de servicii medicale paraclinice si de colegiul medicilor judetean

La stabilirea volumului de investigatii paraclinice ce se contracteaza cu furnizorii de servicii medicale paraclinice se au in vedere urmatoarele criterii de prioritate:
1. Tarifele proprii ale furnizorului de servicii medicale paraclinice propuse pentru contractare cu casa de asigurari de sanatate, insotite de o nota de fundamentare a tarifului propus. Tarifele propuse nu pot fi mai mari decat cele prevazute in anexa nr. 5 la prezentul ordin.
Criteriul se puncteaza de la 1 la 10, nota maxima fiind acordata celor care au cele mai mici tarife propuse.
Ponderea criteriului in punctajul total este de 50%.
2. Punctajul obtinut in urma evaluarii laboratorului in conformitate cu Ordinul comun al ministrului sanatatii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 599/470/2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 640/2001.
Criteriul se puncteaza de la 1 la 10, nota maxima fiind acordata celor care au realizat 116 puncte potrivit criteriilor de evaluare a laboratoarelor de analize medicale din ambulatoriul de specialitate, iar nota minima, pentru cei care au realizat numai 28 de puncte potrivit acestor criterii.
Ponderea criteriului in punctajul total este de 30%.
3. Modul de derulare a contractului de furnizare de servicii medicale paraclinice in anul precedent.
Criteriul se puncteaza de la 1 la 10, nota maxima fiind acordata furnizorilor care nu au inregistrat erori in raportarea serviciilor furnizate in anul precedent.
Ponderea criteriului in punctajul total este de 5%.
4. Amplasarea in teritoriu a furnizorului de servicii medicale paraclinice.
Criteriul se puncteaza de la 1 la 10, nota maxima fiind acordata furnizorilor care functioneaza in zone in care numarul de laboratoare este foarte redus fata de necesar.
Ponderea criteriului in punctajul total este de 10%.
5. Acreditarea activitatilor desfasurate de laboratoarele de analize, conform <>Ordonantei Guvernului nr. 38/1998 privind acreditarea si infrastructura pentru evaluarea conformitatii, de catre organisme de acreditare autorizate potrivit legii.
Criteriul se puncteaza de la 1 la 10, nota maxima fiind acordata furnizorilor care au acreditate toate activitatile de catre organismele autorizate.
Ponderea criteriului in punctajul total este de 5%.
Punctajul total reprezinta suma notelor acordate pentru fiecare criteriu, corectate cu ponderea prevazuta la criteriul respectiv. Punctajul total maxim este 10, iar cel minim este 1.
La repartizarea volumului de investigatii medicale paraclinice au prioritate furnizorii care au obtinut cel mai mare punctaj total. In situatia in care fondul asigurarilor sociale de sanatate aprobat cu aceasta destinatie nu acopera volumul investigatiilor paraclinice, casele de asigurari de sanatate contracteaza numai pana la nivelul fondului aprobat, nefiind obligatorie incheierea de contracte cu toti furnizorii.
In cazul in care, dupa contractarea intregului numar de investigatii paraclinice necesare pe total judet, determinat potrivit art. 8 alin. (1) din anexa nr. 1 la prezentul ordin, nu se utilizeaza intregul fond aprobat pentru astfel de investigatii, suma ramasa ca urmare a practicarii unor tarife sub cele maxime, prevazute in anexa nr. 5 la prezentul ordin, se constituie ca fond de rezerva in vederea acoperirii eventualelor liste de asteptare si a cazurilor de urgenta.

ANEXA 12

LISTA
serviciilor medicale pe care le poate efectua medicul de specialitate
si care nu se deconteaza de catre casele de asigurari de sanatate

1. Servicii medicale si acte medicale solicitate de autoritati care, prin activitatea lor, au dreptul sa cunoasca starea de sanatate a asiguratilor (pentru obtinerea permisului de portarma, pentru obtinerea permisului de conducere auto, pentru angajare, controale periodice pentru personalul care practica anumite meserii pentru care este necesara evaluarea periodica a starii de sanatate, certificate prenuptiale etc.). In biletul de trimitere, completat in 2 exemplare, pentru investigatiile paraclinice si serviciile medicale de specialitate necesare eliberarii acestor acte medicale, se va preciza scopul pentru care se face investigatia sau serviciul medical respectiv.
2. Servicii medicale la cerere, indiferent de statutul persoanei care solicita aceste servicii.
3. Veniturile realizate din activitatile mentionate la pct.1 si 2 reprezinta venituri ale cabinetului/laboratorului medical, care se evidentiaza si se impoziteaza in conditiile legii. Tarifele acestor servicii se stabilesc, potrivit legii, de catre medicii de specialitate si se afiseaza la cabinetul/laboratorul medical. Pentru aceste servicii se elibereaza chitanta fiscala cu precizarea serviciului furnizat.
4. Servicii medicale solicitate de:
- medicii de expertiza a capacitatii de munca
- medicii de medicina legala
- medicii de medicina sportiva
- medicii de medicina muncii.

---------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016