Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 17 noiembrie 2020  privind organizarea şi funcţionarea Sistemului informatic de centralizare a datelor din procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării, precum şi unele măsuri privind funcţionarea aplicaţiei informatice de repartizare şi atribuire a mandatelor, la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME METODOLOGICE din 17 noiembrie 2020 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului informatic de centralizare a datelor din procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării, precum şi unele măsuri privind funcţionarea aplicaţiei informatice de repartizare şi atribuire a mandatelor, la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1100 din 18 noiembrie 2020
──────────
    Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 25 din 17 noiembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1100 din 18 noiembrie 2020.
──────────
    ART. 1
    Prezentele norme metodologice reglementează următoarele:
    a) dezvoltarea, testarea, certificarea şi utilizarea aplicaţiilor din cadrul Sistemului informatic de centralizare a datelor din procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării, la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor, denumit în continuare SICPV;
    b) modalitatea de încărcare în SICPV;
    c) organizarea staţiilor de prelucrare şi centralizare a rezultatelor alegerilor, precum şi atribuţiile utilizatorilor SICPV;
    d) procedurile de urmat pentru cazul în care se impune implementarea de noi cerinţe operaţionale, modificarea celor implementate şi testate sau remedierea disfuncţionalităţilor SICPV;
    e) condiţiile de acces la infrastructura informatică prevăzută la art. 103^1 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) modalitatea de asigurare a publicităţii datelor privind numărul alegătorilor prezenţi la vot, a informaţiilor rezultate în urma verificării corelaţiilor din procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării, obţinute prin Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, denumit în continuare SIMPV, respectiv a informaţiilor din SICPV;
    g) unele măsuri privind testarea, certificarea şi transparenţa aplicaţiei informatice de repartizare şi atribuire a mandatelor de senator şi deputat.


    ART. 2
    (1) SICPV asigură totalizarea automată a datelor din procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării, verificate, validate şi certificate de oficiile electorale şi birourile electorale conform procedurii stabilite prin decizie a Biroului Electoral Central.
    (2) Structura totalizării datelor prevăzute la alin. (1) va urma structura anexelor nr. 7-12 la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 39/2016 pentru aprobarea modelelor proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi a anexelor nr. 1 şi 2 la prezentele norme metodologice.
    (3) SICPV este dezvoltat de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale până cel mai târziu cu 15 zile înaintea datei votării, conform cerinţelor operaţionale propuse de Departamentul informatizarea proceselor electorale din cadrul Autorităţii Electorale Permanente.
    (4) Cel mai târziu la data prevăzută la alin. (3), Serviciul de Telecomunicaţii Speciale pune SICPV la dispoziţia Autorităţii Electorale Permanente şi a Institutului Naţional de Statistică, în vederea testării acestuia.
    (5) Cu 5 zile înaintea datei votării, Departamentul informatizarea proceselor electorale din cadrul Autorităţii Electorale Permanente asigură certificarea SICPV, conform art. 103 alin. (1) lit. u) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale asigură punerea în funcţiune a SICPV în data votării.
    (7) În cazul în care se impune modificarea funcţionalităţilor implementate pe baza unor noi cerinţe operaţionale sau în caz de disfuncţionalitate, pe baza solicitării fundamentate formulate de Departamentul informatizarea proceselor electorale din cadrul Autorităţii Electorale Permanente, în cel mult 3 zile de la data votării, utilizarea SICPV este suspendată până la operaţionalizarea acestuia de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi, dacă este cazul, recertificarea SICPV, conform art. 103 alin. (1) lit. u) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (8) Suspendarea utilizării SICPV se constată prin proces-verbal întocmit de conducătorul Departamentului informatizarea proceselor electorale din cadrul Autorităţii Electorale Permanente şi coordonatorul statisticienilor din staţia de prelucrare şi centralizare a rezultatelor alegerilor constituită pe lângă Biroul Electoral Central, în care se indică data şi ora identificării cauzei care a impus suspendarea, precum şi descrierea acesteia.
    (9) Documentele prevăzute la alin. (7) şi (8) se publică pe site-ul Autorităţii Electorale Permanente şi se comunică, de îndată, Biroului Electoral Central, prin grija Departamentului informatizarea proceselor electorale din cadrul Autorităţii Electorale Permanente.

    ART. 3
    (1) Informaţiile provenite din verificarea corelării datelor înscrise în procesele-verbale originale privind consemnarea rezultatelor votării la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor şi fotografiile acestora, încărcate în SIMPV conform procedurii stabilite prin decizie a Biroului Electoral Central, sunt transmise automat către SICPV.
    (2) Informaţiile provenite din verificarea corelării datelor înscrise în procesele-verbale originale privind consemnarea rezultatelor votării la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor sunt afişate automat pe pagina de internet www.prezenta.roaep.ro, pentru fiecare secţie de votare în parte, respectiv pentru fiecare birou electoral pentru votul prin corespondenţă, sub titulatura de Informaţii provizorii, însoţite de fotografiile prevăzute la alin. (1).
    (3) Pe pagina de internet www.prezenta.roaep.ro, sunt afişate automat şi Informaţiile provizorii cumulate la nivel de circumscripţie electorală şi la nivel naţional.

    ART. 4
    (1) Pentru prelucrarea, verificarea şi validarea informaţiilor provizorii ce au fost încărcate în SICPV, conform art. 3 alin. (1), pentru totalizarea automată a datelor din procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării, precum şi pentru generarea proceselor-verbale privind rezultatele alegerilor se constituie staţii de prelucrare şi centralizare a rezultatelor alegerilor pe lângă oficiile electorale, birourile electorale de circumscripţie şi Biroul Electoral Central, în care îşi desfăşoară activitatea statisticienii asiguraţi de Institutul Naţional de Statistică şi direcţiile teritoriale de statistică.
    (2) Activitatea din staţiile de prelucrare şi centralizare a rezultatelor alegerilor se desfăşoară sub autoritatea oficiilor electorale, birourilor electorale de circumscripţie şi a Biroului Electoral Central.

    ART. 5
    (1) Informaţiile provizorii sunt validate/corectate şi validate în SICPV doar pe baza proceselor-verbale originale privind consemnarea rezultatelor votării la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor, verificate, validate şi certificate conform procedurii stabilite prin decizie a Biroului Electoral Central, respectiv a deciziilor adoptate de oficiile electorale şi birourile electorale conform aceleiaşi decizii.
    (2) Procesele-verbale originale privind consemnarea rezultatelor votării la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor, verificate, validate şi certificate conform procedurii stabilite prin decizie a Biroului Electoral Central, sunt scanate de către statisticienii din staţiile de prelucrare şi centralizare a rezultatelor alegerilor, fişierele rezultate fiind încărcate în SICPV.
    (3) După scanarea şi încărcarea unui proces-verbal conform alin. (2), SICPV generează un fişier în format .pdf care conţine versiunea procesului-verbal generat pe baza informaţiilor provizorii şi versiunea scanată a procesului-verbal scanat, ca martor al informaţiilor existente în SICPV la momentul respectiv.
    (4) Fişierul prevăzut la alin. (3) este listat, iar documentul pe suport hârtie este verificat şi semnat de statisticienii din staţiile de prelucrare şi centralizare a rezultatelor alegerilor.
    (5) După efectuarea operaţiunii prevăzute la alin. (4), fişierul prevăzut la alin. (3) este semnat electronic de către preşedintele oficiului electoral sau al biroului electoral de circumscripţie, după caz, moment de la care informaţiile provizorii sunt validate în SICPV.
    (6) Informaţiile provizorii validate în SICPV sunt afişate automat pe pagina de internet www.prezenta.roaep.ro, pentru fiecare secţie de votare în parte, respectiv pentru fiecare birou electoral pentru votul prin corespondenţă, precum şi cumulate la nivel de circumscripţie electorală şi la nivel naţional, sub titulatura Date parţiale, însoţite de copiile scanate ale proceselor-verbale prevăzute la alin. (2).
    (7) O copie certificată a fiecărui proces-verbal privind consemnarea rezultatelor votării pentru Senat, respectiv pentru Camera Deputaţilor, validat de către birourile electorale de circumscripţie, respectiv de către oficiile electorale, conform procedurii stabilite prin decizie a Biroului Electoral Central, va rămâne în staţia de prelucrare şi centralizare a rezultatelor alegerilor până la terminarea operaţiunilor de verificare şi validare a rezultatului votării la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor, iar ulterior va fi arhivată, în conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată, de către direcţia teritorială a Institutului Naţional de Statistică.

    ART. 6
    (1) În cazul secţiilor de votare din străinătate, deciziile biroului electoral de circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, adoptate conform procedurii stabilite prin decizie a Biroului Electoral Central, pot fi transmise birourilor electorale ale secţiilor de votare, prin intermediul SIMPV.
    (2) Procesele-verbale întocmite de birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate, precum şi procesele-verbale corectate în baza deciziilor biroului electoral de circumscripţie, conform procedurii stabilite prin decizie a Biroului Electoral Central, pot fi transmise biroului electoral de circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate prin intermediul SIMPV.
    (3) În cazul în care, în urma efectuării de corecţii ale informaţiilor provizorii, datele parţiale diferă de acestea, pe pagina de internet www.prezenta.roaep.ro, sub titulatura Date parţiale vor fi afişate automat, în mod obligatoriu, toate versiunile proceselor-verbale, dacă este cazul, precum şi deciziile oficiilor electorale şi ale birourilor electorale adoptate conform procedurii stabilite prin decizie a Biroului Electoral Central.

    ART. 7
    (1) Datele parţiale sunt totalizate automat în primă etapă, prin intermediul SICPV, la nivelul birourilor electorale de circumscripţie, conform anexelor nr. 7 şi 8 la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 39/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În cazul municipiului Bucureşti, prin derogare de la prevederile alin. (1), datele parţiale sunt totalizate automat în primă etapă, prin intermediul SICPV, la nivelul oficiilor electorale, conform anexelor nr. 9 şi 10 la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 39/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) În cazul circumscripţiei electorale pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării, prin derogare de la prevederile alin. (1), datele parţiale sunt totalizate automat în primă etapă, prin intermediul SICPV, la nivelul biroului electoral de circumscripţie, conform anexelor nr. 11 şi 12 la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 39/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Datele parţiale prevăzute la alin. (2) sunt totalizate automat în a doua etapă, prin intermediul SICPV la nivelul biroului electoral de circumscripţie a municipiului Bucureşti, conform anexelor nr. 7 şi 8 la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 39/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Datele parţiale prevăzute la alin. (1)-(4) sunt totalizate automat, prin intermediul SICPV, la nivelul Biroului Electoral Central, conform anexelor nr. 1 şi 2 la prezentele norme metodologice.
    (6) Datele parţiale totalizate conform alin. (1)-(5) sunt afişate pe pagina de internet www.prezenta.roaep.ro, precum şi pe pagina de internet a Biroului Electoral Central.

    ART. 8
    (1) La nivelul fiecărei staţii de prelucrare şi centralizare a rezultatelor alegerilor, reprezentanţii Institutului Naţional de Statistică vor organiza un sistem unitar de înregistrare a intrărilor, respectiv a ieşirilor de documente în cadrul desfăşurării operaţiunilor tehnice de centralizare a datelor.
    (2) Accesul altor persoane în afara personalului tehnic auxiliar şi a membrilor biroului electoral sau oficiului electoral, în incinta staţiilor de prelucrare şi centralizare a rezultatelor alegerilor, este permis numai pe baza aprobării biroului electoral sau al oficiului electoral, după caz.

    ART. 9
    (1) În cadrul staţiilor de prelucrare şi centralizare a rezultatelor alegerilor, statisticienii îndeplinesc următoarele atribuţii principale:
    a) procesează şi verifică procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării primite pe suport hârtie sau prin mijloace electronice, după caz, de la birourile electorale ale secţiilor de votare şi birourile electorale pentru votul prin corespondenţă; asigură scanarea proceselor-verbale validate;
    b) compară datele înscrise în procesele-verbale prevăzute la lit. a) cu informaţiile provizorii şi fotografiile din SICPV şi semnalează oficiului electoral sau biroului electoral de circumscripţie, după caz, eventualele neconcordanţe; în acest scop, SICPV generează formulare de verificare a corelaţiilor ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 3 şi 4;
    c) prelucrează, verifică, corectează şi validează, pe baza deciziilor adoptate de oficiul electoral sau biroul electoral de circumscripţie, după caz, conform procedurii stabilite prin decizie a Biroului Electoral Central, informaţiile provizorii ce au fost încărcate în SICPV;
    d) verifică respectarea corelaţiilor la totalizarea datelor parţiale, generează şi propun spre aprobare oficiului electoral sau biroului electoral, după caz, procesele-verbale ale căror modele sunt prevăzute de anexele nr. 7-12 la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 39/2016, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv procesele-verbale privind totalizarea voturilor la nivel naţional, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la prezentele norme metodologice;
    e) asigură preluarea corectă a datelor înscrise în procesele-verbale prevăzute la lit. d) în aplicaţia informatică de repartizare şi atribuire a mandatelor; generează şi propun spre aprobare oficiului electoral sau biroului electoral, după caz, procesele-verbale ale căror modele sunt prevăzute de anexele nr. 13-22 la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 39/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) asigură testarea aplicaţiilor informatice privind centralizarea rezultatelor votării, repartizarea şi atribuirea mandatelor de deputat şi senator, conform planului de testare stabilit de Departamentul informatizarea proceselor electorale din cadrul Autorităţii Electorale Permanente şi formulează propuneri de îmbunătăţire a acestora până cel mai târziu cu 5 zile înaintea datei alegerilor; în acest sens, statisticienii vor fi instruiţi prin grija Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi a Departamentului informatizarea proceselor electorale din cadrul Autorităţii Electorale Permanente până cel mai târziu cu 12 zile înaintea datei votării;
    g) utilizează SICPV şi aplicaţia informatică de repartizare şi atribuire a mandatelor conform instrucţiunilor de utilizare furnizate de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Departamentul informatizarea proceselor electorale din cadrul Autorităţii Electorale Permanente.

    (2) Câte un exemplar validat al fiecărui proces-verbal va rămâne în staţia de prelucrare şi centralizare până la finalizarea operaţiunilor de centralizare, fiind predat biroului electoral de circumscripţie sau oficiului electoral, după caz, pentru a fi transmis Biroului Electoral Central conform art. 95 alin. (3) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 10
    (1) SICPV asigură generarea proceselor-verbale ale căror modele sunt prevăzute de anexele nr. 7-12 la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 39/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi a proceselor-verbale ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la prezentele norme metodologice.
    (2) SICPV va conţine o secţiune în care procesele-verbale prevăzute la alin. (1) semnate de membrii oficiului electoral sau ai biroului electoral, după caz, se încarcă după scanare, acesta generând un fişier care conţine atât datele, cât şi imaginea scanată, ca martor al informaţiilor existente în SICPV la momentul respectiv.
    (3) Procesele-verbale şi fişierele prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt afişate automat pe pagina de internet www.prezenta.roaep.ro, precum şi pe pagina de internet a Biroului Electoral Central, în format .csv, la rubrica Date parţiale.

    ART. 11
    (1) Procesele-verbale ale căror modele sunt prevăzute de anexele nr. 13-22 la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 39/2016, cu modificările şi completările ulterioare, sunt generate din aplicaţia informatică privind repartizarea şi atribuirea mandatelor de deputat şi senator puse la dispoziţie de Autoritatea Electorală Permanentă, pe baza datelor înscrise în procesele-verbale prevăzute la art. 10.
    (2) După întocmirea şi semnarea în condiţiile legii a tuturor proceselor-verbale prevăzute la alin. (1), acestea se transmit atât în format pdf., cât şi în format csv. în staţia de prelucrare şi centralizare a rezultatelor alegerilor de pe lângă Biroul Electoral Central.
    (3) După validarea de către Biroul Electoral Central a datelor din procesele-verbale prevăzute la alin. (1), ultimele versiuni ale proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării întocmite de birourile electorale ale secţiilor de votare, respectiv de birourile electorale pentru votul prin corespondenţă vor fi afişate automat pe pagina de internet www.prezenta.roaep.ro, precum şi pe pagina de internet a Biroului Electoral Central, la rubrica Rezultate finale.
    (4) Datele din anexele nr. 13-22 la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 39/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi versiunile scanate ale proceselor-verbale vor fi afişate automat pe pagina de internet www.prezenta.roaep.ro, precum şi pe pagina de internet a Biroului Electoral Central, la rubrica Rezultate finale.

    ART. 12
    Membrii Biroului Electoral Central şi personalul tehnic auxiliar cu atribuţii în materia centralizării electronice a rezultatelor votării, desemnat de Institutul Naţional de Statistică şi Autoritatea Electorală Permanentă, au acces, spre vizualizare în timp real, la duplicatele bazelor de date ale SIMPV şi ale SICPV, precum şi la jurnalele maşinilor de pe care funcţionează acestea, pe staţiile de lucru care funcţionează la sediul Biroului Electoral Central în cadrul infrastructurii informatice prevăzute la art. 103^1 din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 13
    (1) Formaţiunile politice care au reprezentanţi în Biroul Electoral Central pot desemna câte un expert în tehnologia informaţiei cu drept de vizualizare şi de interogare a bazelor de date şi a jurnalelor prevăzute la art. 12.
    (2) Accesul se realizează, în prezenţa personalului tehnic auxiliar, pe staţii de lucru care funcţionează la sediul Biroului Electoral Central, asigurate de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, în baza datelor de autentificare furnizate în acest sens de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.
    (3) Experţii desemnaţi conform alin. (1) vor utiliza aplicaţiile informatice standard puse la dispoziţie de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, respectiv aplicaţia pentru interogarea bazei de date şi aplicaţia web de vizualizare a jurnalelor.
    (4) Experţii desemnaţi conform alin. (1) sunt obligaţi să semneze angajamente privind protecţia datelor cu caracter personal.

    ART. 14
    (1) Staţiile de lucru prevăzute de art. 13 alin. (2) vor fi configurate şi securizate astfel încât să împiedice accesul la internet şi inserarea de date informatice.
    (2) Pe staţiile de lucru prevăzute de art. 13 alin. (2) vor fi create conturi de utilizator cu drepturi limitate de operare, conform prezentelor norme metodologice.
    (3) Toate operaţiunile de instalare şi configurare a aplicaţiilor informatice pe staţiile de lucru prevăzute de art. 13 alin. (2) vor fi realizate numai de către personal desemnat din cadrul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.

    ART. 15
    Prin decizie a Autorităţii Electorale Permanente se poate aproba accesul, în condiţiile art. 13 şi 14, la duplicatele bazelor de date ale SIMPV şi ale SICPV, precum şi la jurnalele maşinilor de pe care funcţionează acestea, pe staţiile de lucru care funcţionează la sediul Biroului Electoral Central în cadrul infrastructurii informatice prevăzute la art. 103^1 din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, a 2 experţi în tehnologia informaţiei desemnaţi de organizaţii neguvernamentale acreditate să observe alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor.

    ART. 16
    (1) Departamentul informatizarea proceselor electorale din cadrul Autorităţii Electorale Permanente va asigura condiţiile necesare auditării securităţii aplicaţiilor informatice privind centralizarea rezultatelor votării, repartizarea şi atribuirea mandatelor de deputat şi senator, precum şi punerea acestora la dispoziţia partidelor politice şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, la cererea scrisă a acestora.
    (2) În cazul SICPV, Departamentul informatizarea proceselor electorale din cadrul Autorităţii Electorale Permanente asigură punerea la dispoziţia partidelor politice şi a organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri a următoarelor:
    a) migraţii şi seederi pentru crearea, respectiv iniţializarea bazei de date;
    b) cod sursă aplicaţie client java pentru conectarea perifericelor;
    c) cod sursă aplicaţie web.

    (3) În cazul aplicaţiei informatice pentru repartizarea şi atribuirea mandatelor de deputat şi senator, Departamentul informatizarea proceselor electorale din cadrul Autorităţii Electorale Permanente asigură punerea codului sursă al acesteia la dispoziţia partidelor politice şi a organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri.
    (4) La solicitarea scrisă a organizaţiilor neguvernamentale acreditate să observe alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor, Departamentul informatizarea proceselor electorale din cadrul Autorităţii Electorale Permanente asigură punerea la dispoziţia acestora a elementelor prevăzute la alin. (2) şi (3).

    ART. 17
    Serviciul de Telecomunicaţii Speciale asigură semnături electronice calificate prin autoritatea de certificare proprie, destinate exclusiv membrilor Biroului Electoral Central, preşedinţilor birourilor electorale de circumscripţie şi ai oficiilor electorale, precum şi locţiitorilor acestora, în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce le revin potrivit legii.

    ART. 18
    Lista cu personalul de specialitate care va participa la centralizarea, prelucrarea datelor şi constatarea rezultatelor alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor se aprobă prin decizie a Autorităţii Electorale Permanente, la propunerea Institutului Naţional de Statistică.

    ART. 19
    (1) Certificarea aplicaţiilor informatice privind centralizarea rezultatelor votării, repartizarea şi atribuirea mandatelor de deputat şi senator se realizează prin grija Departamentului informatizarea proceselor electorale din cadrul Autorităţii Electorale Permanente, conform art. 103 alin. (1) lit. u) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) La operaţiunile de certificare a aplicaţiilor informatice privind centralizarea rezultatelor votării, repartizarea şi atribuirea mandatelor de deputat şi senator participă reprezentanţi ai Institutului Naţional de Statistică şi ai Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.
    (3) În cazul în care se impune modificarea funcţionalităţilor implementate pe baza unor noi cerinţe operaţionale sau în caz de disfuncţionalitate, utilizarea aplicaţiilor informatice privind repartizarea şi atribuirea mandatelor de deputat şi senator este suspendată până la operaţionalizarea acestora prin grija Departamentului informatizarea proceselor electorale din cadrul Autorităţii Electorale Permanente şi, dacă este cazul, recertificarea acestora conform alin. (1) şi (2), cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 2 alin. (7)-(9).

    ART. 20
    Structura informaţiilor parţiale date publicităţii va urmări formatul prevăzut în anexele nr. 5-11 la prezentele norme metodologice.

    ART. 21
    (1) În 23 şi 26 noiembrie 2020 se organizează simulări naţionale ale utilizării şi funcţionării SICPV, în scopul testării acestuia, identificării şi remedierii eventualelor neconcordanţe.
    (2) La simulările prevăzute la alin. (1) pot participa, în cadrul staţiilor de prelucrare şi centralizare a rezultatelor alegerilor, în limita spaţiului disponibil şi în condiţiile tehnice stabilite de coordonatorii staţiilor de prelucrare şi centralizare a rezultatelor alegerilor, persoanele prevăzute la art. 13-15, precum şi membrii oficiilor electorale şi ai birourilor electorale.

    ART. 22
    La alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, prin grija Departamentului informatizarea proceselor electorale din cadrul Autorităţii Electorale Permanente, se organizează prezentări ale modalităţii de funcţionare a aplicaţiilor informatice privind centralizarea rezultatelor votării, repartizarea şi atribuirea mandatelor de deputat şi senator, la care pot participa persoanele prevăzute la art. 13-15.

    ART. 23
    Anexele nr. 1-11*) fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.
    *) Anexele nr. 1-11 sunt reproduse în facsimil.


    ANEXA 1

    la normele metodologice
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 2

    la normele metodologice
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 3

    la normele metodologice
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 4

    la normele metodologice
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 5

    la normele metodologice
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 6

    la normele metodologice
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 7

    la normele metodologice
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 8

    la normele metodologice
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 9

    la normele metodologice
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 10

    la normele metodologice
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 11

    la normele metodologice
 (a se vedea imaginea asociată)
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016