Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 17 martie 2023  de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2023 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME METODOLOGICE din 17 martie 2023 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2023 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Şcoli sigure şi sănătoase"

EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 247 din 24 martie 2023
──────────
    Aprobate prin ORDINUL nr. 422 din 17 martie 2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 24 martie 2023.
──────────
    ART. 1
    (1) Programul naţional de investiţii „Şcoli sigure şi sănătoase“, denumit în continuare program, este un program multianual de interes şi utilitate publică, coordonat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, care are ca obiectiv general proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţii la clădirile unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat care prezintă niveluri insuficiente de protecţie la acţiuni seismice, degradări sau avarieri în urma unor acţiuni seismice, în scopul creşterii nivelului de siguranţă la acţiuni seismice, precum şi asigurarea funcţionalităţii acestora conform tuturor cerinţelor fundamentale şi a creşterii eficienţei energetice a acestora.
    (2) Potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/2023 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii „Şcoli sigure şi sănătoase“, denumită în continuare ordonanţa de urgenţă, programul se derulează în perioada 2023-2025, durata acestuia putând fi prelungită, potrivit prevederilor art. 12 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, cu maximum 2 ani, în funcţie de prevederile bugetare aprobate anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei.

    ART. 2
    (1) Clădirile care prezintă niveluri insuficiente de protecţie la acţiuni seismice, degradări sau avarieri în urma unor acţiuni seismice, menţionate la art. 1 alin. (1), care pot fi incluse în program, sunt cele în care se desfăşoară activitatea didactică de către unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, inclusiv de învăţământ special, precum şi cele care fac parte din baza materială a acestora, respectiv clădirile internatelor, cantinelor, spaţiilor pentru procesul de învăţământ, bibliotecilor şi atelierelor şcolare.
    (2) Pentru a fi incluse în program, clădirile prevăzute la alin. (1) trebuie să fie expertizate tehnic şi încadrate prin raport de expertiză în clasa de risc seismic RsI:
    a) la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă;
    b) ulterior datei prevăzute la lit. a), ca urmare a efectuării expertizării tehnice şi încadrării prin raport de expertiză în clasa de risc seismic RsI, prevăzută la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor, cu modificările ulterioare.


    ART. 3
    (1) Potrivit art. 2 din ordonanţa de urgenţă, beneficiarii programului sunt unităţile şi subunităţile administrativ-teritoriale, reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale, inclusiv autorităţile administraţiei publice locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.
    (2) În vederea includerii la finanţare prin program a clădirilor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. b), beneficiarii programului au obligaţia să comunice Ministerului Educaţiei, potrivit dispoziţiilor art. 7 din ordonanţa de urgenţă, lista clădirilor expertizate şi încadrarea acestora prin raport de expertiză tehnică în clasa de risc seismic, în termen de 5 zile de la data finalizării expertizării tehnice.

    ART. 4
    (1) Conform art. 6 din ordonanţa de urgenţă, în vederea derulării programului, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei pune la dispoziţia beneficiarilor platforma digitală „investitii.mdlpa.ro“.
    (2) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei creează conturi individuale pe platforma digitală prevăzută la alin. (1) pentru unităţile administrativ-teritoriale, pentru subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti şi pentru Ministerul Educaţiei, fiecare dintre aceste entităţi având obligaţia să desemneze o persoană de contact, care are atribuţia de a asigura derularea programului, şi să comunice Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei datele de contact ale persoanei.
    (3) În vederea asigurării bunei funcţionări a programului, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei va publica în platforma digitală datele de contact ale persoanei/ persoanelor care va/vor asigura comunicarea cu beneficiarii şi cu Ministerul Educaţiei.
    (4) Toate documentele aferente implementării programului, precum şi toate comunicările se transmit prin intermediul platformei digitale prevăzute la alin. (1).
    (5) Pe parcursul derulării programului, solicitările beneficiarilor, întocmite conform modelelor prevăzute în prezentele norme metodologice, se depun în format electronic, în platforma digitală, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice. Documentele emise de alte entităţi decât beneficiarii se încarcă în platforma digitală în format pdf, certificate pentru conformitatea cu originalul prin semnătura electronică a reprezentantului legal al beneficiarului sau a persoanei delegate în conformitate cu dispoziţiile art. 157 şi art. 191 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) Datele pe care Ministerul Educaţiei le încarcă în platforma digitală/le pune la dispoziţia Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei vor fi trimise atât în format tabelar, în vederea importării lor în platforma digitală, cât şi în format pdf, semnate electronic conform alin. (5).
    (7) În vederea asigurării liberului acces la informaţiile publice privind programul, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei va atribui fiecărui beneficiar un cod QR pentru fiecare obiectiv de investiţii, cod pe care beneficiarii au obligaţia de a-l aplica pe panoul de identificare a investiţiei, prevăzut la art. 76 alin. (1) lit. b) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Scanarea codului QR va da posibilitatea publicului de a accesa informaţiile specifice obiectivului de investiţii, respectiv: denumirea obiectivului de investiţii, valoarea alocată de la bugetul de stat, valoarea alocată de la bugetul local, valoarea totală a obiectivului de investiţii, precum şi alte informaţii relevante despre acesta.

    ART. 5
    (1) În aplicarea dispoziţiilor art. 8 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a acesteia, Ministerul Educaţiei încarcă în platforma digitală centralizatorul clădirilor, prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a), expertizate tehnic şi încadrate prin raport de expertiză în clasa de risc seismic RsI până la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă.
    (2) În aplicarea art. 7 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, periodic la un interval de maximum 6 luni, din listele transmise potrivit dispoziţiilor art. 3 alin. (2) de autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale pe raza cărora sunt amplasate clădirile expertizate tehnic potrivit dispoziţiilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 212/2022, cu modificările ulterioare, Ministerul Educaţiei extrage şi centralizează clădirile încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa de risc seismic RsI şi comunică centralizatorul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei.
    (3) Centralizatoarele prevăzute la alin. (1) şi (2) se întocmesc conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.

    ART. 6
    (1) După primirea centralizatorului prevăzut la art. 5 alin. (1), Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei întocmeşte lista obiectivelor de investiţii propuse spre finanţare prin program, listă care se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei şi se publică pe site-ul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei.
    (2) Lista prevăzută la alin. (1) se va completa cu clădirile incluse în centralizatorul prevăzut la art. 5 alin. (2), pe măsura comunicării acestuia, se va aproba prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei şi se va publica pe site-ul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei.
    (3) După aprobarea listei conform alin. (1) şi (2), Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei comunică lista unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale pe raza cărora sunt amplasate clădirile incluse în listă, potrivit art. 4 alin. (4), în termen de 5 zile de la data aprobării acesteia, solicitându-se acordul beneficiarilor pentru includerea în program.
    (4) În termen de 5 zile de la data primirii listei şi a solicitării prevăzute la alin. (3), beneficiarii clădirilor incluse în listă transmit Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei acordul privind introducerea în program. Potrivit art. 8 alin. (4) teza a II-a din ordonanţa de urgenţă, netransmiterea acordului în termenul prevăzut atrage eliminarea beneficiarului din program, acesta urmând a fi reintrodus la momentul transmiterii acestuia.

    ART. 7
    (1) După transmiterea acordului privind introducerea în program, în termenul prevăzut la art. 6 alin. (4), beneficiarii aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi fiecărui obiectiv de investiţii inclus în listă.
    (2) Valoarea totală a obiectivului de investiţii, care se aprobă potrivit alin. (1), se determină prin înmulţirea costului unitar/mp suprafaţă desfăşurată, aprobat prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei, conform dispoziţiilor art. 19 din ordonanţa de urgenţă, cu suprafaţa desfăşurată a clădirii menţionată în raportul de expertiză tehnică, la valoarea rezultată aplicând marja de buget de 25%, prevăzută la art. 11 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă.

    ART. 8
    (1) Pentru finanţarea prin program a lucrărilor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. d) din ordonanţa de urgenţă trebuie să fie îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii generale:
    a) clădirea să nu fie inclusă în Lista monumentelor istorice, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, şi a Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările ulterioare;
    b) expertul tehnic să recomande justificat, prin raportul de expertiză tehnică, demolarea clădirii existente.

    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. a), lucrările prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. d) din ordonanţa de urgenţă se pot finanţa prin program şi în situaţia în care clădirea este inclusă în Lista monumentelor istorice, dacă intervine declasarea acesteia de către Ministerul Culturii anterior emiterii avizului prevăzut la art. 23 alin. (1) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Pe lângă condiţiile generale prevăzute la alin. (1), inclusiv în situaţia de excepţie prevăzută la alin. (2), pentru finanţarea prin program a lucrărilor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. d) din ordonanţa de urgenţă trebuie să fie îndeplinită cel puţin una dintre următoarele condiţii specifice:
    a) clădirea este construită cu structura de rezistenţă din zidărie simplă, nearmată sau confinată, cu planşee realizate din elemente de lemn şi/sau oţel;
    b) clădirea este construită cu structura de rezistenţă realizată din materiale locale: lemn, argilă nearsă, chirpici şi alte asemenea materiale;
    c) clădirea este construită cu structura de rezistenţă din zidărie, indiferent de modul de realizare, fără planşee din beton realizate monolit, şi este situată în localităţi pentru care valoarea de vârf a acceleraţiei terenului pentru proiectare la cutremur a(g) este mai mare sau egală cu 0,20 g, potrivit hărţii de zonare a teritoriului României din Codul de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativ P100-1, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.465/2013, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) clădirea este construită înainte de anul 1978, iar prin raportul de expertiză tehnică se stabilesc lucrări de reparaţii capitale, renovare energetică şi consolidare structurală ale căror costuri depăşesc 60% din valoarea de impozitare a clădirii, exclusiv valoarea terenului pe care este situată clădirea;
    e) clădirea este construită înainte de anul 1978, iar prin raportul de expertiză tehnică se stabilesc lucrări de extindere în plan sau supraetajare care implică creşterea suprafeţei desfăşurate cu mai mult de 100% din suprafaţa desfăşurată a clădirii existente;
    f) clădirea este construită înainte de anul 1963, iar prin raportul de expertiză tehnică se stabilesc lucrări de reparaţii capitale, renovare energetică şi consolidare structurală fără ca, prin acestea, să se poată asigura respectarea prevederilor reglementării tehnice „Normativ privind proiectarea, realizarea şi exploatarea construcţiilor pentru şcoli şi licee, indicativ NP 010-2022“, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 1.203/2022.


    ART. 9
    (1) În vederea încheierii contractului de finanţare, beneficiarii încarcă în platforma digitală următoarele documente:
    a) hotărârea consiliului local/consiliului judeţean/consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti/Consiliului General al Municipiului Bucureşti privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici;
    b) raportul sintetic al evaluării seismice, întocmit conform modelului menţionat la pct. 8.2 alin. (17) din Codul de proiectare seismică P100-3/2019, însoţit de propunerile de intervenţie stabilite prin raportul de expertiză tehnică, în situaţia în care expertiza tehnică a fost elaborată sau actualizată după data de 13 decembrie 2019, data intrării în vigoare a Codului de proiectare seismică - Partea a III-a - Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P100-3/2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.834/2019;
    c) raportul de audit energetic, inclusiv certificatul de performanţă energetică;
    d) extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile de la data emiterii;
    e) solicitarea privind actualizarea studiilor de teren şi a expertizei tehnice, potrivit art. 10 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă, însoţită de raportul sintetic al evaluării seismice, în situaţia în care expertiza tehnică a fost elaborată înainte de data de 13 decembrie 2019, data intrării în vigoare a Codului de proiectare seismică - Partea a III-a - Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P100-3/2019;
    f) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al beneficiarului din care să rezulte că obiectivul de investiţii este eligibil prin program şi nu se încadrează în una sau mai multe dintre situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă;
    g) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al beneficiarului din care să rezulte că, pe perioada realizării lucrărilor de construcţii, va asigura spaţii pentru relocarea activităţii didactice sau alte modalităţi de desfăşurare a acesteia.

    (2) Pentru dovedirea îndeplinirii condiţiei specifice prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. d), pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), beneficiarii trebuie să încarce în platforma digitală o analiză cost-beneficiu, elaborată şi aprobată conform legii.
    (3) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei verifică administrativ şi centralizează documentele prevăzute la alin. (1) şi (2) transmise, în ordinea cronologică de înregistrare. Neconformităţile documentelor prevăzute la alin. (1) şi (2), constatate în urma analizei de conformitate administrativă, sunt comunicate beneficiarilor programului, motivat, cu menţiunea că documentaţiile revizuite vor primi un nou număr de înregistrare.
    (4) În temeiul art. 12 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, prin derogare de la prevederile art. 34 alin. (2) lit. e) şi h) şi alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, în baza ordinului prevăzut la art. 6 alin. (1) şi (2), se încheie contracte de finanţare multianuale între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei şi beneficiari, pe o perioadă de maximum 3 ani bugetari, cu posibilitatea de prelungire cu încă 2 ani în cazuri justificate, în limita creditelor de angajament aprobate şi a creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie, fără eşalonarea anuală a creditelor bugetare, care se înscriu cumulat pentru toată perioada de finanţare.
    (5) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei încheie contractele de finanţare, în ordinea cronologică a încărcării în platforma electronică a tuturor documentaţiilor necesare, complete şi corecte, în limita creditelor de angajament aprobate anual cu această destinaţie.
    (6) În situaţia în care în cursul unui an bugetar, în urma încheierii contractelor de finanţare sunt epuizate creditele de angajament aprobate anual cu această destinaţie, contractele de finanţare se încheie în anul următor, în ordinea cronologică a încărcării în platforma digitală, în anul anterior, a tuturor documentaţiilor necesare, complete şi corecte.

    ART. 10
    (1) Ulterior încheierii contractelor de finanţare şi anterior depunerii primei solicitări de transfer, beneficiarii sunt obligaţi să încarce în platforma digitală următoarele documente, sub sancţiunea neefectuării transferului sumelor solicitate de la bugetul de stat până la data completării documentaţiei:
    a) contractele de achiziţie publică pentru serviciile de proiectare în vederea elaborării documentaţiei tehnice pentru autorizarea lucrărilor de construcţii (DTAC) şi a proiectului tehnic de execuţie (Pth+DDE), precum şi contractele de achiziţie publică de lucrări sau contractul de proiectare şi execuţie, inclusiv actele adiţionale la acestea, dacă este cazul;
    b) certificatul de urbanism însoţit de avizele şi acordurile stabilite prin acesta;
    c) autorizaţia de construire.

    (2) După elaborarea şi recepţionarea proiectului tehnic de execuţie, beneficiarii trebuie să încarce în platforma digitală următoarele documente:
    a) procesul-verbal de predare-primire a proiectului tehnic, întocmit şi verificat conform legislaţiei în vigoare;
    b) devizul general elaborat şi aprobat conform legii, cu evidenţierea distinctă, în cadrul capitolului 4, a categoriilor de cheltuieli aferente lucrărilor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din ordonanţa de urgenţă, precum şi cu identificarea categoriilor de cheltuieli ce se finanţează de la bugetul de stat şi a celor suportate de beneficiar;
    c) hotărârea consiliului local de aprobare a devizului general al obiectivului de investiţii;
    d) hotărârea consiliului local de aprobare a categoriilor de cheltuieli finanţate de la bugetul local;
    e) ordinul de începere a lucrărilor;
    f) comunicarea către Inspectoratul de Stat în Construcţii privind începerea lucrărilor de execuţie.

    (3) În aplicarea art. 12 alin. (6) din ordonanţa de urgenţă, pe perioada de derulare a contractelor de finanţare multianuale, în situaţia în care valoarea totală aprobată a obiectivului de investiţii, potrivit dispoziţiilor art. 7 alin. (2), se modifică pe parcursul execuţiei lucrărilor, beneficiarii pot solicita Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei modificarea valorii creditelor de angajament alocate şi prevăzute în contractele de finanţare. În vederea aprobării modificării solicitate, beneficiarii trebuie să încarce în platforma digitală documentele prevăzute la alin. (2) actualizate corespunzător, precum şi alte documente necesare pentru susţinerea solicitării.
    (4) Neconformităţile constatate în urma analizei cu privire la documentaţiile şi documentele prevăzute la alin. (1)-(3) se comunică beneficiarilor programului, motivat, prin intermediul platformei digitale, aceştia având obligaţia corectării lor şi redepunerii în platforma digitală.

    ART. 11
    (1) În aplicarea art. 13 din ordonanţa de urgenţă, după încheierea contractelor de finanţare multianuale, beneficiarii transmit Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei solicitarea privind transferul sumelor necesare pentru decontarea bunurilor livrate, serviciilor prestate, lucrărilor executate, altor cheltuieli efectuate în funcţie de necesităţi, în limita contractelor de finanţare multianuale încheiate. Solicitarea de transfer, care se întocmeşte conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, are în vedere numai bunurile livrate, serviciile prestate, lucrările executate, alte cheltuieli efectuate după încheierea contractelor de finanţare.
    (2) În cazul achiziţionării materialelor în vederea efectuării lucrărilor de construcţii, precum şi a utilajelor, echipamentelor tehnologice şi funcţionale care necesită montaj, se transferă sume de la bugetul de stat doar după emiterea şi însuşirea de către persoanele abilitate a situaţiilor care certifică lucrările executate ca urmare a punerii în operă a materialelor, respectiv a montării utilajelor şi a echipamentelor tehnologice şi funcţionale.
    (3) Suma care se acordă de la bugetul de stat pentru finanţarea obiectivelor de investiţii prin program se transferă beneficiarilor în limita creditului bugetar anual al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei aprobat cu această destinaţie, în ordinea cronologică de înregistrare a solicitărilor de transfer al sumelor necesare pentru decontarea bunurilor livrate/serviciilor prestate/lucrărilor executate/altor cheltuieli efectuate.
    (4) În situaţia în care documentaţiile transmise de beneficiari şi înregistrate la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei în vederea decontării nu sunt complete şi conforme cu prevederile legale şi/sau necesită clarificări, se comunică beneficiarului, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data înregistrării, observaţiile şi/sau propunerile necesare modificării/completării acestora, cu precizarea că solicitarea de transfer revizuită cu modificările/completările ulterioare aduse documentaţiei iniţiale va primi un nou număr de înregistrare, fiind considerată solicitare nouă.
    (5) În situaţia epuizării creditelor bugetare disponibile în anul în curs, prevăzute în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei cu această destinaţie, ministerul înştiinţează beneficiarii contractelor de finanţare cu privire la aceasta.
    (6) După primirea înştiinţării prevăzute la alin. (5), beneficiarii dispun măsurile necesare în vederea evitării înregistrării de arierate sau continuă implementarea obiectivelor de investiţii din surse proprii sau alte surse legal constituite.
    (7) După înştiinţarea beneficiarilor în conformitate cu alin. (5), în situaţia suplimentării creditelor bugetare pentru anul în curs, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei anunţă beneficiarii cu privire la reluarea transferurilor de sume în condiţiile alin. (3) şi, după caz, cu privire la epuizarea creditelor bugetare suplimentare. Înştiinţarea beneficiarilor se face prin intermediul platformei digitale şi/sau prin e-mail.
    (8) În aplicarea prevederilor art. 13 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă, în perioada de valabilitate a contractelor de finanţare multianuale, în situaţia în care beneficiarii decontează sumele aferente contribuţiei de la bugetul de stat, pentru bunurile livrate/serviciile prestate/lucrările executate/alte cheltuieli efectuate, din surse proprii sau alte surse legal constituite, au dreptul să solicite recuperarea acestora la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în baza solicitărilor de transfer, întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, însoţite de ordinele de plată şi extrasul de cont aferent. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei transferă aceste sume în limita creditelor bugetare aprobate în buget cu această destinaţie, în condiţiile prevăzute la alin. (3)-(7).
    (9) Pe perioada de derulare a contractelor de finanţare, în situaţia în care suma totală aferentă solicitărilor de transfer depuse conform alin. (1) şi (8) depăşeşte nivelul creditelor bugetare aprobat prin legea bugetară anuală pentru anul în curs, acestea se centralizează la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, iar sumele aferente acestora se transferă cu prioritate, în anul bugetar următor, în condiţiile legii, în ordinea cronologică de înregistrare în anul anterior a solicitărilor de transfer al sumelor necesare pentru decontarea bunurilor livrate/serviciilor prestate/lucrărilor executate/altor cheltuieli efectuate.
    (10) În aplicarea prevederilor art. 13 alin. (7) din ordonanţa de urgenţă, în situaţia în care durata contractelor de finanţare încetează, iar solicitările de transfer depuse la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei în perioada de valabilitate a contractului de finanţare, conform alin. (1) şi (8), depăşesc nivelul creditelor bugetare aprobat prin legea bugetară anuală pentru anul în curs, plata acestora se realizează în condiţiile alin. (9) şi ale art. 28^1 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.
    (11) Pentru finanţarea cheltuielilor necesare realizării obiectivului de investiţii, beneficiarii deschid conturi la unităţi ale Trezoreriei Statului, în care vor fi transferate sumele aferente alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei.
    (12) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei transferă prin ordin de plată sumele alocate către beneficiari în conturile deschise la Trezoreria Statului, conform prevederilor alin. (1).
    (13) Beneficiarii asigură evidenţa alocării şi utilizării sumelor virate în conturile deschise la unităţile Trezoreriei Statului şi răspund, în condiţiile legii, de utilizarea sumelor primite pentru realizarea obiectivelor de investiţii.

    ART. 12
    (1) În termen de 20 de zile lucrătoare de la transferul/virarea sumelor prevăzute la art. 11, beneficiarii au obligaţia să le vireze prin ordin de plată către prestatorii de servicii/executanţii de lucrări/furnizorii de bunuri, după caz, şi să transmită, prin intermediul platformei digitale, justificarea utilizării sumelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, pentru monitorizarea utilizării sumelor transferate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, cu destinaţia finanţării cheltuielilor prevăzute în contractele de finanţare multianuale.
    (2) În situaţia în care beneficiarii nu virează sumele în termenul prevăzut la alin. (1), trebuie să justifice motivul neefectuării viramentului şi să le returneze în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului iniţial de 20 de zile. Fac excepţie situaţiile în care beneficiarii decontează din bugetul local sau alte surse legal constituite sumele aferente contribuţiei de la bugetul de stat şi solicită ulterior recuperarea acestora, conform prevederilor art. 12 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă.
    (3) Termenele prevăzute la alin. (1) şi (2) se reduc în luna decembrie a fiecărui an în funcţie de reglementările emise în temeiul art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 13
    (1) Beneficiarii sunt responsabili pentru derularea eficientă a procesului de implementare a obiectivelor de investiţii aprobate în cadrul programului.
    (2) Beneficiarii au obligaţia să pună la dispoziţia Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, la solicitarea acestuia, toate documentele justificative privind derularea investiţiei, răspunzând de realitatea, exactitatea şi legalitatea acestora, precum şi de sumele cheltuite în scopul pentru care au fost alocate.
    (3) Beneficiarii răspund, potrivit legii, de organizarea şi derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, conform art. 15 alin. (1) şi (2) din ordonanţa de urgenţă, de derularea contractelor încheiate, de respectarea obligaţiilor asumate prin contractele de finanţare, precum şi de modul de utilizare a sumelor alocate de la bugetul de stat prin program, potrivit destinaţiei pentru care au fost alocate.
    (4) Sumele acordate şi neutilizate până la finele anului în care au fost acordate urmează regimul juridic prevăzut de reglementările emise în temeiul art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) La finalizarea obiectivului de investiţii, beneficiarii efectuează recepţia la terminarea lucrărilor, în condiţiile legii, şi transmit Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în termen de 30 de zile de la data recepţiei, următoarele documente:
    a) proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, în copie conformă cu originalul, aprobat de beneficiar;
    b) certificat de performanţă energetică după efectuarea lucrărilor de intervenţii;
    c) raport de finalizare a obiectivului de investiţii, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.

    (6) Obligaţiile prevăzute la alin. (5) se menţin şi în situaţia în care obiectivele de investiţii nu sunt finalizate până la data încetării contractului de finanţare şi sunt finalizate în perioada de graţie prevăzută la art. 13 alin. (9) din ordonanţa de urgenţă sau ulterior expirării acesteia.

    ART. 14
    (1) În cazul în care beneficiarii utilizează sumele transferate cu nerespectarea prevederilor legale, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei notifică beneficiarii cu privire la prevederile încălcate şi solicită restituirea în termen de 30 de zile a acestor sume. Până la clarificarea situaţiei privind utilizarea de către beneficiar a sumelor transferate, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei suspendă transferurile pentru obiectivul de investiţii în realizarea căruia beneficiarul a încălcat prevederile legale. După clarificarea situaţiei, în cazul în care Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei demarează procedura de notificare a beneficiarilor în vederea restituirii sumelor, suspendarea transferurilor se menţine până la recuperarea integrală a prejudiciului cauzat bugetului de stat.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în situaţiile în care, ulterior efectuării transferului, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei constată că anexa nr. 2 a fost transmisă cu nerespectarea prevederilor legale ori, din eroare, au fost efectuate transferuri excedentare către beneficiari.
    (3) În situaţia în care beneficiarii nu restituie sumele prevăzute la alin. (1) şi (2) în termenul stabilit, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei solicită în scris direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/administraţiilor judeţene ale finanţelor publice în a căror rază teritorială se află unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale respective sistarea alimentării atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrare, cu excepţia plăţilor pentru achitarea drepturilor salariale şi a contribuţiilor aferente, inclusiv a drepturilor cuvenite asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, precum şi a indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav şi a plăţilor privind finanţarea sistemului de protecţie a copilului şi a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, după caz, atunci când nu pot fi asigurate din venituri proprii.
    (4) Pentru sumele prevăzute la alin. (1) şi (2) nerestituite în termenul stabilit, cuantumul dobânzii penalizatoare şi imputaţia plăţii se stabilesc prin contractele de finanţare.
    (5) După recuperarea debitului principal de la beneficiari, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei comunică în scris direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/administraţiilor judeţene ale finanţelor publice în a căror rază teritorială se află unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale respective, care dispun încetarea restricţiilor prevăzute la alin. (3).

    ART. 15
    Pentru aplicarea unitară a prevederilor prezentelor norme metodologice, informaţiile vor fi transmise respectându-se conţinutul-cadru prevăzut în anexele la prezentele norme metodologice.

    ART. 16
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1

    la normele metodologice
    Nr. Ministerul Educaţiei/data ...........
    CENTRALIZATORUL CLĂDIRILOR
    unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat expertizate tehnic
    şi încadrate prin raport de expertiză în clasa de risc seismic RsI

┌────┬─────┬───┬──────┬───────┬─────┬────────┬──────────┬──────┬───────┬───────────┬─────┬─────────────┬────────────┬────────┬───────┬────────┬──────────┬───────────┬───────────┬───────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Mod de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │funcţionare│ │Număr total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │unitate │ │de persoane, │ │ │ │ │ │ │Stadiu de │ │Expertiză │ │
│Nr. │ │ │ │Mediu^ │Cod │Denumire│Localitate│Statut│Tip │(program │Număr│incluzând │Anul │Monument│Regim │Regim de│Suprafaţă │Suprafaţă │realizare │Clasa │structură │Destinaţie│
│crt.│Judeţ│UAT│SIRUTA│1) │SIIIR│unitate │unitate │^3) │unitate│normal, │de │personal │construcţiei│istoric │juridic│înălţime│construită│desfăşurată│lucrări de │de risc│de │clădire^6)│
│ │ │ │ │unitate│^2) │ │ │ │^4) │prelungit, │copii│didactic şi │ │ │ │ │(mp) │(mp) │intervenţie│seismic│rezistenţă│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │săptămânal,│ │administrativ│ │ │ │ │ │ │^5) │ │(nr./dată)│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │zi, seral │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │etc.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼───┼──────┼───────┼─────┼────────┼──────────┼──────┼───────┼───────────┼─────┼─────────────┼────────────┼────────┼───────┼────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │14 │15 │16 │17 │18 │19 │20 │21 │22 │
├────┼─────┼───┼──────┼───────┼─────┼────────┼──────────┼──────┼───────┼───────────┼─────┼─────────────┼────────────┼────────┼───────┼────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼───┼──────┼───────┼─────┼────────┼──────────┼──────┼───────┼───────────┼─────┼─────────────┼────────────┼────────┼───────┼────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼───┼──────┼───────┼─────┼────────┼──────────┼──────┼───────┼───────────┼─────┼─────────────┼────────────┼────────┼───────┼────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼───┼──────┼───────┼─────┼────────┼──────────┼──────┼───────┼───────────┼─────┼─────────────┼────────────┼────────┼───────┼────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────┴───┴──────┴───────┴─────┴────────┴──────────┴──────┴───────┴───────────┴─────┴─────────────┴────────────┴────────┴───────┴────────┴──────────┴───────────┴───────────┴───────┴──────────┴──────────┘


    ^1) Urban/Rural.
    ^2) Codul de identificare atribuit în Sistemul informatic integrat din învăţământul din România.
    ^3) Persoană juridică (PJ) sau structură arondată (AR), conform legii.
    ^4) Creşă/Grădiniţă/Centru de zi/Şcoală/Liceu/Colegiu.
    ^5) În situaţia în care lucrările de consolidare au început anterior introducerii în program se va prezenta stadiul realizării lucrărilor.
    ^6) Activitate didactică/Internat/Cantină/Spaţiu pentru procesul de învăţământ/Bibliotecă/Atelier şcolar.
    Ministerul Educaţiei
    Reprezentant legal
    Numele şi prenumele
    .....................................
    Semnătura
    .....................................

    ANEXA 2

    la normele metodologice
    Autoritatea administraţiei publice
    Judeţul ......................................
    Nr. ...........................
    SITUAŢIE
    privind necesarul de la bugetul de stat pentru decontarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor
    şi a altor cheltuieli pentru obiectivul de investiţii „..................“
    în baza Contractului de finanţare nr. ..........................

┌────┬────────────┬──────────┬───────────┬──────────────────────┬───────────────────────┬────────────┐
│ │ │Valoarea │Valoarea │ │ │ │
│ │ │totală │totală │Situaţii de lucrări/ │ │ │
│ │ │decontată │nedecontată│Proces-verbal │ │ │
│ │ │din │din │predare-primire (DTAC/│ │Sume │
│ │Valoarea │contractul│contractul │proiect tehnic/ │Factură │solicitate │
│ │totală a │de │de │verificare proiect │ │de la │
│ │contractului│finanţare │finanţare │tehnic)/ Alte │ │bugetul de │
│Nr. │de finanţare│de la │de la │cheltuieli │ │stat, în │
│crt.│de la │bugetul de│bugetul de │ │ │limita │
│ │bugetul de │stat la │stat la │ │ │contractului│
│ │stat │data │data ├────────────┬─────────┼───────┬─────┬─────────┤de finanţare│
│ │(inclusiv │întocmirii│întocmirii │ │ │ │ │ │(inclusiv │
│ │TVA) │prezentei │prezentei │Nr. de │Valoare │ │ │Valoarea │TVA) │
│ │ │situaţii │situaţii │înregistrare│(inclusiv│Emitent│Număr│(inclusiv│ │
│ │ │(inclusiv │(inclusiv │/data │TVA) │ │/data│TVA) │ │
│ │ │TVA) │TVA) │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────┼─────┼─────────┼────────────┤
│0 │1 │2 │3 = 1 – 2 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │
├────┼────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────┼─────┼─────────┼────────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┤ │ │ ├────────────┼─────────┼───────┼─────┼─────────┼────────────┤
│....│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴────────────┴──────────┴───────────┴────────────┼─────────┼───────┼─────┼─────────┼────────────┤
│TOTAL │0,00 │ │ │0,00 │0,00 │
└─────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴───────┴─────┴─────────┴────────────┘


    Subsemnatul, ...................., în calitate de reprezentant al ...................., având funcţia de ................, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale, că bunurile/lucrările/serviciile/alte cheltuieli pentru care solicit transferul de la bugetul de stat al sumei solicitate de ...................... (lei cu TVA) sunt livrate/executate/prestate/efectuate/recepţionate şi se încadrează în cheltuielile care se pot finanţa de la bugetul de stat conform art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/2023 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii „Şcoli sigure şi sănătoase“, sunt responsabil pentru realitatea, exactitatea şi legalitatea datelor prezentate şi mă oblig să respect termenele prevăzute la art. 12 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2023 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii „Şcoli sigure şi sănătoase“, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 422/2023, cu excepţia sumelor aferente contribuţiei de la bugetul de stat decontate din bugetul local sau alte surse legal constituite, în condiţiile normelor metodologice.
    Reprezentant legal
    Numele şi prenumele
    ................................................
    Semnătura
    ................................................

    ANEXA 3

    la normele metodologice
    Autoritatea administraţiei publice
    Judeţul .....................
    Nr. ........../data ..............
    SITUAŢIE
    privind bunurile/lucrările/serviciile/alte cheltuieli realizate şi decontate
    pentru obiectivul de investiţii „..................“ în baza
    Contractului de finanţare nr. ............../data ................

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├────┬─────────────┬─────────────────────────────┬───────────────────────────┤
│ │Valoarea │Factură │Ordin de plată │
│ │contractului ├───────────┬────────┬────────┼─────────┬────────┬────────┤
│Nr. │de finanţare │ │ │ │ │ │Din care│
│crt.│de la bugetul│ │ │ │ │Valoarea│valoarea│
│ │de stat │Emitent │Nr./data│Valoarea│Nr./data │totală │de la │
│ │(inclusiv │ │ │ │ │ │bugetul │
│ │TVA) │ │ │ │ │ │de stat │
├────┼─────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │
├────┼─────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│1. │.............│...........│........│..... │.........│........│....... │
├────┴─────────────┴───────────┴────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│TOTAL │0,00 │ │0,00 │0,00 │
└───────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴────────┴────────┘


    Subsemnatul, ........................., în calitate de reprezentant al ................., având funcţia de ..............., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale, că bunurile/lucrările/serviciile/alte cheltuieli sunt livrate/executate/prestate/efectuate/recepţionate şi decontate în suma de ................. şi se încadrează în cheltuielile care se pot finanţa de la bugetul de stat conform art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/2023 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii „Şcoli sigure şi sănătoase“ şi am respectat termenul prevăzut la art. 12 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2023 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii „Şcoli sigure şi sănătoase“, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 422/2023, cu excepţia sumelor aferente contribuţiei de la bugetul de stat decontate din bugetul local sau alte surse legal constituite, în condiţiile normelor metodologice.
    Reprezentant legal
    Numele şi prenumele
    ................................................
    Semnătura
    ................................................

    ANEXA 4

    la normele metodologice
    RAPORT DE FINALIZARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII
    Programul naţional de investiţii „Şcoli sigure şi sănătoase“

┌──────────────────────────────────────┐
│1. Înregistrarea raportului: │
├──────────────────┬───────────────────┤
│ │Ministerul │
│ │Dezvoltării, │
│U.A.T./Judeţul │Lucrărilor Publice │
│ │şi Administraţiei │
│ │(MDLPA) │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Număr/data de │(Se completează │
│înregistrare: (Se │numărul de │
│completează │înregistrare de la │
│numărul de către │registratura │
│U.A.T.) │MDLPA.) │
└──────────────────┴───────────────────┘┌──────────────────────────────────────┐
│2. Datele de identificare ale │
│proiectului │
├────────────────────┬─────────────────┤
│Beneficiar (U.A.T.):│.............. │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Denumirea │ │
│obiectivului de │............... │
│investiţii: │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Număr contract de │ │
│finanţare MDLPA │............... │
│(număr/dată): │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Număr contract de │ │
│finanţare beneficiar│............... │
│(număr/dată): │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Proces-verbal de │ │
│recepţie la │ │
│terminarea │.................│
│lucrărilor (număr/ │ │
│dată): │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Valoarea totală a │(Se va prezenta │
│obiectivului de │valoarea în lei │
│investiţii: │cu TVA.) │
│ │............... │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Valoarea totală │(Se va prezenta │
│decontată de la │valoarea în lei │
│bugetul de stat prin│cu TVA.) │
│program: │................ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Valoarea totală │(Se va prezenta │
│decontată de la │valoarea în lei │
│bugetul local: │cu TVA.) │
│ │................ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Valoarea totală │ │
│nedecontată de la │(Se va prezenta │
│bugetul de stat ce │valoarea în lei │
│se poate │cu TVA.) │
│disponibiliza ca │................ │
│urmare a finalizării│ │
│lucrărilor: │ │
├────────────────────┴─────────────────┤
│Indicatori de performanţă │
├────────────────────┬─────────────────┤
│Clădirile unităţilor│ │
│de învăţământ │ │
│preuniversitar de │ │
│stat reziliente la │ │
│cutremure/Clădirile │ │
│unităţilor de │ │
│învăţământ │ │
│preuniversitar de │ │
│stat reziliente la │................ │
│cutremure şi │ │
│renovate energetic │ │
│(numărul de clădiri │ │
│şi arie desfăşurată │ │
│în mp de clădire │ │
│consolidată/ │ │
│consolidată şi │ │
│renovată energetic) │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Clădirile unităţilor│ │
│de învăţământ │ │
│preuniversitar de │ │
│stat de patrimoniu │ │
│cultural reziliente │ │
│la cutremure/ │ │
│Clădirile unităţilor│ │
│de învăţământ │ │
│preuniversitar de │ │
│stat de patrimoniu │............... │
│cultural reziliente │ │
│la cutremure şi │ │
│renovate energetic │ │
│(numărul de clădiri │ │
│şi arie desfăşurată │ │
│în mp de clădire │ │
│consolidată/ │ │
│consolidată şi │ │
│renovată energetic) │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Reducerea consumului│ │
│anual specific de │ │
│energie finală │................ │
│pentru încălzire │ │
│(kWh/mp/an) │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Reducerea consumului│ │
│total de energie │............... │
│primară (kWh/mp/an) │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Consumul de energie │ │
│primară utilizând │ │
│surse regenerabile │ │
│la finalul │............... │
│implementării │ │
│proiectului (kWh/mp/│ │
│an) │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Reducere anuală │ │
│estimată a gazelor │ │
│cu efect de seră │............... │
│(echivalent kg CO_2/│ │
│mp/an) │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Număr de persoane │ │
│(utilizatori) care │ │
│beneficiază de │ │
│clădirile unităţilor│ │
│de învăţământ │ │
│preuniversitar de │ │
│stat reziliente la │.............. │
│cutremure/Clădirile │ │
│unităţilor de │ │
│învăţământ │ │
│preuniversitar de │ │
│stat reziliente la │ │
│cutremure şi │ │
│renovate energetic │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Numărul de │ │
│comunicări axate pe │ │
│oportunităţi de │ │
│reducere a riscului │ │
│seismic diseminate │............ │
│în perioada de │ │
│referinţă │ │
│(implementarea │ │
│programului) │ │
└────────────────────┴─────────────────┘


    Subsemnatul, ......................, având funcţia de ............., în calitate de reprezentant legal al U.A.T. .............., judeţul .............., declar că informaţiile incluse în acest raport şi detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte.
    Primar/Preşedinte/Reprezentant legal
    Numele şi prenumele
    ............................................
    Semnătura
    ............................................

    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016