Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 15 decembrie 2022  privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2022    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME METODOLOGICE din 15 decembrie 2022 privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2022

EMITENT: Ministerul Finanţelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1216 bis din 19 decembrie 2022
──────────
        Aprobate prin ORDINUL nr. 4.271 din 15 decembrie 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1216 din 19 decembrie 2022.
──────────
    CAP. I
    Încasarea veniturilor bugetare
    1.1. (1) Impozitele, taxele, contribuţiile şi alte obligaţii către bugetul general consolidat, cu termene de plată scadente până la finele anului 2022 se achită de către persoanele juridice şi fizice prin virament, potrivit programului stabilit de instituţiile de credit sau unităţile Trezoreriei Statului, după caz, la care au conturile deschise, astfel încât sumele respective să fie încasate în contul curent general al Trezoreriei Statului până la data de 30 decembrie 2022.
    (2) Impozitele, taxele, contribuţiile şi alte sume datorate bugetului general consolidat de către contribuabili, cu termene scadente până la finele anului 2022, pot fi achitate în numerar la casieriile unităţilor Trezoreriei Statului sau ale instituţiilor publice beneficiare, după caz, până la data de 30 decembrie 2022 inclusiv.

    1.2. Sumele încasate în numerar de către instituţiile publice, reprezentând venituri ale bugetelor componente ale bugetului general consolidat, vor fi depuse în conturile de venituri bugetare cărora acestea li se cuvin până la data de 30 decembrie 2022 inclusiv. Eventualele venituri încasate în numerar de către instituţiile publice în data de 30 decembrie 2022 se depun în conturile corespunzătoare de venituri bugetare deschise la unităţile Trezoreriei Statului în data de 3 ianuarie 2023 şi se înregistrează ca venituri ale anului 2022, cu data de 30 decembrie 2022.
    1.3. (1) Instituţiile publice care încasează venituri datorate bugetului de stat, bugetelor locale şi bugetului asigurărilor sociale de stat, după caz, în conturile 50.32 "Disponibil din sume colectate pentru bugetul de stat", 50.33 "Disponibil din sume colectate pentru bugetele locale", 50.34 "Disponibil din sume colectate pentru bugetul asigurărilor sociale de stat" şi 50.42 "Disponibil din sume colectate de unităţile administrativ-teritoriale pentru alte bugete" au obligaţia să vireze veniturile respective la subdiviziunile de venituri ale bugetelor cărora acestea se cuvin, până la data de 30 decembrie 2022 inclusiv.
    (2) Instituţiile publice pe numele cărora este deschis contul 50.26.01 "Disponibil din sume colectate conform art. 11^1, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 195/2002" au obligaţia să vireze sumele încasate, în contul corespunzător căruia se cuvin, până la data de 30 decembrie 2022 inclusiv.
    (3) Eventualele sume încasate în conturile prevăzute la alin. (1) şi (2) în data de 30 decembrie 2022 se virează în conturile corespunzătoare de venituri bugetare cărora li se cuvin pe data de 3 ianuarie 2023 şi reprezintă venituri ale bugetelor cărora se cuvin pe anul 2022. În ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la rubrica "Data emiterii" se va înscrie 30.12.2022.

    1.4. (1) Instituţiile publice care gestionează sume prin conturile de disponibilităţi prevăzute la art. 78 şi 78^1 din Normele metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să vireze sumele aflate în soldurile conturilor respective în conturile corespunzătoare de venituri bugetare deschise pe numele instituţiilor publice cu personalitate juridică ierarhic superioare, până la data de 29 decembrie 2022 inclusiv.
    (2) Eventualele sume încasate în conturile prevăzute la alin. (1) în perioada 29 - 30 decembrie 2022 se virează în conturile corespunzătoare de venituri bugetare deschise pe numele instituţiilor publice cu personalitate juridică ierarhic superioare pe data de 3 ianuarie 2023 şi reprezintă venituri ale bugetelor cărora se cuvin pe anul 2022. În ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la rubrica "Data emiterii" se va înscrie 30.12.2022.
    (3) Instituţiile publice înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care gestionează sumele aferente activităţilor economice prin conturile prevăzute la art. 77^2 din Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să vireze sumele aflate în soldurile conturilor respective în conturile corespunzătoare de venituri bugetare cărora sumele respective se cuvin, până la data de 30 decembrie 2022 inclusiv.
    (4) Eventualele sume încasate în conturile prevăzute la alin. (3) în data de 30 decembrie 2022 se virează în conturile corespunzătoare de venituri bugetare pe data de 3 ianuarie 2023 şi reprezintă venituri ale bugetelor cărora se cuvin pe anul 2022. În ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la rubrica "Data emiterii" se va înscrie 30.12.2022.
    (5) Instituţiile publice fără personalitate juridică care au gestionat sume prin conturile de disponibilităţi prevăzute la art. 79 din Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014, cu modificările şi completările ulterioare, virează eventualele sume aflate în soldurile conturilor respective în conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare din care au fost încasate, până la data de 29 decembrie 2022 inclusiv.
    (6) Eventualele sume încasate în conturile prevăzute la alin. (5) în perioada 29 - 30 decembrie 2022 se virează în conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare pe data de 3 ianuarie 2023 şi reprezintă cheltuieli bugetare ale anului 2022. În ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la rubrica "Data emiterii" se va înscrie 30.12.2022.
    (7) Conturile de disponibilităţi prevăzute la art. 78, 78^1 şi 79 din Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014, cu modificările şi completările ulterioare, nu pot prezenta sold la finele exerciţiului bugetar al anului 2022.

    1.5. (1) În cursul lunii decembrie 2022, organele fiscale centrale vor lua măsurile necesare pentru clarificarea şi distribuirea, până la finele anului, în conturile corespunzătoare de venituri bugetare, a tuturor sumelor încasate în contul unic de disponibil 55.03 "Sume încasate pentru bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în curs de distribuire" reprezentând obligaţii fiscale prevăzute prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.612/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligaţiilor fiscale care se plătesc în contul unic, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Sumele încasate în data de 30 decembrie 2022 în contul unic de disponibil 55.3 "Sume încasate pentru bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în curs de distribuire" se distribuie de către organele fiscale centrale în data de 3 ianuarie 2023 şi se transferă în aceeaşi zi de către unităţile Trezoreriei Statului în conturile corespunzătoare de venituri bugetare, ca operaţiuni ale anului 2022, cu data de 30 decembrie 2022.
    (3) Eventualele sume rămase nedistribuite la finele anului 2022, după efectuarea operaţiunilor de la alin. (2), în contul unic de disponibil 55.03 "Sume încasate pentru bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în curs de distribuire", se distribuie în data de 3 ianuarie 2023 potrivit prevederilor pct. 8.1 şi 9.3 din Metodologia de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.613/2018, cu modificările ulterioare, şi se transferă în aceeaşi zi de către unităţile Trezoreriei Statului în conturile corespunzătoare de venituri bugetare, ca operaţiuni ale anului 2022, cu data de 30 decembrie 2022. După efectuarea acestor operaţiuni, contul unic de disponibil 55.03 "Sume încasate pentru bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în curs de distribuire" nu va mai prezenta sold.
    (4) Operaţiunile prevăzute la pct. 10.1 din Metodologia de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.613/2018, cu modificările ulterioare, care vizează eventuale sume rămase nedistribuite în conturile prevăzute la pct. 8.1 din acelaşi act normativ se efectuează de către organele fiscale centrale până la data de 10 ianuarie 2023, cu data operaţiunii 30 decembrie 2022.
    (5) Pentru operaţiunile prevăzute la alin. (2) - (4) organele fiscale centrale vor transmite unităţilor Trezoreriei Statului fişiere distincte, purtând data de 30 decembrie 2022, care vor fi înregistrate de unităţile Trezoreriei Statului ca operaţiuni ale anului 2022.
    (6) La finele anului 2022, în conturile 20.A.47.01.00 "Sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire", 22.A.47.02.00 "Venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat, încasate în contul unic, în curs de distribuire" şi 26.A.47.05.00 "Venituri ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, încasate în contul unic, în curs de distribuire" pot rămâne numai sumele virate în cuantum mai mare decât suma obligaţiilor fiscale datorate, după efectuarea tuturor operaţiunilor de distribuire, inclusiv de compensare.

    1.6. (1) În cursul lunii decembrie 2022, organele fiscale centrale vor lua măsurile necesare pentru distribuirea, până la finele anului, în conturile aferente subdiviziunilor de venituri bugetare prevăzute în Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.936/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligaţiilor fiscale care se plătesc în contul unic de contribuabili persoane fizice, a sumelor existente în contul unic de disponibil 55.04 "Sume reprezentând impozit pe venit şi contribuţii sociale datorate de persoanele fizice, în curs de distribuire".
    (2) Sumele încasate în data de 30 decembrie 2022 în contul unic de disponibil 55.04 "Sume reprezentând impozit pe venit şi contribuţii sociale datorate de persoanele fizice, în curs de distribuire" se distribuie de către organele fiscale centrale în data de 3 ianuarie 2023 şi se transferă în aceeaşi zi de către unităţile Trezoreriei Statului în conturile corespunzătoare de venituri bugetare, ca operaţiuni ale anului 2022, cu data de 30 decembrie 2022.
    (3) Eventualele sume rămase nedistribuite la finele anului 2022, după efectuarea operaţiunilor de la alin. (2), în contul unic de disponibil 55.04 "Sume reprezentând impozit pe venit şi contribuţii sociale datorate de persoanele fizice, în curs de distribuire", se distribuie în data de 3 ianuarie 2023 potrivit prevederilor pct. 7.1 şi 8.3 din Metodologia de distribuire a sumelor plătite de contribuabili persoane fizice în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.937/2018, şi se transferă în aceeaşi zi de către unităţile Trezoreriei Statului în conturile corespunzătoare de venituri bugetare, ca operaţiuni ale anului 2022, cu data de 30 decembrie 2022. După efectuarea acestor operaţiuni, contul unic de disponibil 55.04 "Sume reprezentând impozit pe venit şi contribuţii sociale datorate de persoanele fizice, în curs de distribuire" nu va mai prezenta sold.
    (4) Pentru operaţiunile prevăzute la alin. (2) şi (3) organele fiscale centrale vor transmite unităţilor Trezoreriei Statului fişiere distincte, purtând data de 30 decembrie 2022, care vor fi înregistrate de unităţile Trezoreriei Statului ca operaţiuni ale anului 2022.

    1.7. (1) În data de 3 ianuarie 2023, după înregistrarea inclusiv a încasărilor aferente datei de 30 decembrie 2022, organele fiscale centrale procedează la distribuirea sumelor încasate în conturile de venituri ale bugetului de stat 20.A.47.03.00 "Sume din contribuţia asiguratorie pentru muncă în curs de distribuire" şi 20.A.47.06.00 "Sume din contribuţia asiguratorie pentru muncă în curs de distribuire datorată de angajatorii din sectorul construcţiilor, sectorul agricol şi industriei alimentare", potrivit Metodologiei de distribuire a sumelor reprezentând contribuţie asiguratorie pentru muncă plătite de contribuabili în contul distinct şi de stingere a acestora, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.281/2018, cu completările ulterioare. Unităţile Trezoreriei Statului transferă în aceeaşi zi sumele respective în conturile corespunzătoare de venituri bugetare prevăzute în Metodologia de distribuire a sumelor reprezentând contribuţie asiguratorie pentru muncă plătite de contribuabili în contul distinct şi de stingere a acestora, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.281/2018, cu completările ulterioare, ca operaţiuni ale anului 2022, cu data de 30 decembrie 2022.
    (2) Pentru operaţiunile prevăzute la alin. (1) organele fiscale centrale vor transmite unităţilor Trezoreriei Statului fişiere distincte, purtând data de 30 decembrie 2022, care vor fi înregistrate de unităţile Trezoreriei Statului ca operaţiuni ale anului 2022.

    1.8. Sumele aflate la data de 30 decembrie 2022 în soldul contului 55.05 "Taxe pentru jocurile de noroc pentru Comitetul Olimpic şi Sportiv Român" şi respectiv al contului 55.06 "Taxe pentru jocurile de noroc pentru Comitetul Naţional Paralimpic" se transferă de către unităţile teritoriale ale trezoreriei statului potrivit prevederilor Ordinului ministrului finanţelor şi al ministrului sportului nr. 1511/512/2022 în data de 3 ianuarie 2023 în contul 50.05.38 "Disponibil din taxe pentru jocurile de noroc al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român" deschis pe numele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român şi respectiv în contul 50.05.39 "Disponibil din taxe pentru jocurile de noroc al Comitetului Naţional Paralimpic" deschis pe numele Comitetului Naţional Paralimpic, ca operaţiuni ale anului 2022, cu data de 30 decembrie 2022.
    1.9. (1) Sumele reprezentând contravaloarea contribuţiei la Fondul de Tranziţie Energetică aflate la data de 30 decembrie 2022 în soldul contului 55.08 "Sume reprezentând contribuţia la Fondul de Tranziţie Energetică" deschis potrivit art. 15 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 - 31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei, cu modificările şi completările ulterioare, se virează de unităţile Trezoreriei Statului în contul de disponibil 50.08 "Fond pentru Tranziţie Energetică" deschis pe numele Ministerului Finanţelor la Activitatea de trezorerie şi contabilitate publică a municipiului Bucureşti, în data de 3 ianuarie 2023, ca operaţiune a anului 2022, cu data de 30 decembrie 2022.
    (2) Ministerul Energiei şi Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale virează până la data de 22 decembrie 2022 în contul 50.08 "Fond pentru Tranziţie Energetică", deschis pe numele Ministerului Finanţelor la Activitatea de trezorerie şi contabilitate publică a municipiului Bucureşti, sumele prevăzute la art. 15, alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 - 31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei, cu modificările şi completările ulterioare.

    1.10. (1) Sumele aflate la data de 30 decembrie 2022 în soldul contului 55.07 "Impozit asupra veniturilor suplimentare obţinute din vânzarea gazelor naturale din producţia interna proprie extrase din perimetrele petroliere offshore şi/sau perimetrele petroliere onshore de adâncime" se transferă de către unităţile teritoriale ale trezoreriei statului potrivit prevederilor Ordinului comun al ministrului finanţelor şi al ministrului energiei nr. 3954/1170/2022 privind aprobarea Instrucţiunilor privind colectarea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute din vânzarea gazelor naturale din producţia internă proprie extrase din perimetrele petroliere offshore şi/sau perimetrele petroliere onshore de adâncime, în data de 3 ianuarie 2023 în contul 50.04.01 "Disponibil din impozitul asupra veniturilor suplimentare achitat de titularii de acorduri petroliere din perimetrele offshore şi onshore de adâncime" ca operaţiuni ale anului 2022, cu data de 30 decembrie 2022.
    (2) În situaţia în care în anul 2022 există ordonatori principali de credite care au încasat sume în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (13) din Legea nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore şi onshore de adâncime, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aceştia virează sumele ramase neutilizate, determinate ca diferenţă dintre sumele încasate şi plăţile efectuate, până la data de 22 decembrie 2022, din contul corespunzător de venituri ale bugetului de stat în care au fost încasate în contul 50.01.66 "Disponibil din sume transferate pentru utilizarea în anul următor, conform art. 20 alin. (16) din Legea nr. 256/2018, republicată, cu modificările şi completările ulterioare", deschis pe numele acestora la Activitatea de trezorerie şi contabilitate publică a municipiului Bucureşti.

    1.11. (1) În data de 3 ianuarie 2023, cotele defalcate din impozitul pe venit sistate în condiţiile legii, aflate în soldul contului 20.A.04.02.00 "Veniturile bugetului de stat - Cote defalcate din impozitul pe venit în curs de distribuire", se transferă de unităţile Trezoreriei Statului, pe bază de notă contabilă, în contul 20.A.04.01.00 "Veniturile bugetului de stat - Cote defalcate din impozitul pe venit", deschis pe codul de identificare fiscală al unităţilor administrativ- teritoriale pentru care a fost sistată alimentarea bugetului local, ca operaţiune a anului 2022, efectuată cu data de 30 decembrie 2022.
    (2) Cotele defalcate din impozitul pe venit transferate la finele anului 2022 în condiţiile alin. (1) se repun la data de 3 ianuarie 2023 în contul 20.A.04.02.00 "Veniturile bugetului de stat - Cote defalcate din impozitul pe venit în curs de distribuire" din contul 20.A.04.01.00 "Veniturile bugetului de stat - Cote defalcate din impozitul pe venit", ambele conturi fiind deschise pe codul de identificare fiscală al unităţilor administrativ-teritoriale pentru care a fost sistată alimentarea bugetului local, ca operaţiuni ale anului 2023. Cotele defalcate din impozitul pe venit repuse în contul 20.A.04.02.00 "Veniturile bugetului de stat - Cote defalcate din impozitul pe venit în curs de distribuire" vor fi alocate bugetelor locale în condiţiile actelor normative care au stat la baza sistării acestora.

    1.12. Cotele defalcate din eventualele sume reprezentând impozit pe venitul distribuit de către organele fiscale centrale în conformitate cu prevederile pct. 1.5 alin. (4) se calculează şi se virează în conturile cărora se cuvin ca operaţiune a anului 2023.
    1.13. (1) Veniturile bugetare încasate în numerar de către unităţile vamale în perioada 30 decembrie 2022 - 2 ianuarie 2023 se depun la unităţile Trezoreriei Statului pe data de 3 ianuarie 2023, pe bază de chitanţe pentru încasarea veniturilor bugetare şi altor sume întocmite distinct pentru data de 30 decembrie 2022 şi, respectiv, pentru perioada 1 - 2 ianuarie 2023.
    (2) Sumele depuse în numerar pentru data de 30 decembrie 2022 se înregistrează ca venituri bugetare ale anului 2022, cu data de 30 decembrie 2022, iar sumele depuse pentru perioada 1 - 2 ianuarie 2023 se înregistrează ca venituri bugetare ale anului 2023, cu data de 3 ianuarie 2023.

    1.14. Garanţiile în valută depuse la unităţile vamale, aflate în conturi deschise la instituţii de credit, se reportează în anul următor pentru a fi utilizate în scopul pentru care au fost constituite.
    1.15. (1) Organele fiscale vor lua măsuri pentru analizarea şi distribuirea, potrivit legii, până la finele anului 2022, a sumelor încasate în conturile 50.59 "Disponibil din sume încasate din valorificarea bunurilor mobile şi imobile în procesul de executare silită de unităţile administrativ-teritoriale", 50.67 "Disponibil din sume încasate din valorificarea bunurilor mobile şi imobile în procesul de executare silită", 50.67.01 "Disponibil din sume încasate din valorificarea bunurilor în procesul de executare silită", 50.67.03 "Disponibil din sume încasate din valorificarea bunurilor în cadrul procedurii de executare silită cazuri speciale", 50.67.05 "Disponibil al persoanelor răspunzătoare (codebitorilor) din sume rezultate din executarea silită în cazul atragerii răspunderii", 50.67.06 "Disponibil al debitorilor din sume rezultate din executarea silită în cazul atragerii răspunderii", 50.86.01 "Disponibil din executarea silită a creanţelor stabilite în alte state", 50.86.02 "Disponibil din executarea silită a creanţelor stabilite în România şi recuperate în alte state", 50.86.3 "Disponibil din executarea silită a creanţelor aferente plăţilor efectuate din fonduri comunitare şi din fonduri de cofinanţare aferente acestora", 50.86.04 "Disponibil din executări/restituiri fond de risc", 50.86.07 "Disponibil din executarea silită a debitelor reprezentând prejudicii aduse pădurii, conform Legii nr. 46/2008", 50.86.09 "Disponibil din sume încasate reprezentând prejudiciul cauzat şi recuperat în condiţiile art. 10 din Legea nr. 241/2005", 50.86.14 "Disponibil din executarea silită a creanţelor stabilite de instanţele penale", 50.86.18 "Disponibil din executarea silită a creanţelor rezultate din activitatea vamală", 50.86.20 "Disponibil pentru stingerea creanţelor bugetare/fiscale conform art. 14 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 705/2019" şi 50.86.24 "Sume încasate pentru stingerea creanţelor fiscale conform art. 32 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2022".
    (2) Eventualele disponibilităţi rămase nedistribuite la finele anului 2022 în conturile prevăzute la alin. (1) se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.
    (3) Eventualele sume rămase nedistribuite în contul 50.86.23 "Sume încasate pentru stingerea creanţelor fiscale conform art. 20 alin. (4) din OUG nr. 97/2021 şi art. 21 alin. (4) din OUG nr. 122/2021" se restituie de unităţile trezoreriei statului la data de 28 decembrie 2022 în contul de venituri ale bugetului de stat 20.A.11.08.00 "Restituiri din sume defalcate din TVA acordate în anul precedent", codificat cu codul de identificare fiscală al unităţilor/subdiviziunilor administrative - teritoriale.

    CAP. II
    Precizări privind deschiderea creditelor bugetare
    A. Deschiderea de credite bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale şi bugetul trezoreriei statului
    2.1. (1) Ordonatorii principali de credite finanţaţi din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale pot transmite la Ministerul Finanţelor cereri pentru deschiderea de credite bugetare şi dispoziţii bugetare privind repartizarea de credite din bugetele aferente anului 2022 până cel târziu la data de 22 decembrie 2022 inclusiv, asigurându-se astfel timpul necesar efectuării cheltuielilor până la finele anului.
    (2) Retragerea creditelor bugetare deschise şi repartizate potrivit alin. (1) poate fi efectuată de către ordonatorii principali şi secundari de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetelor fondurilor speciale, până cel târziu la data de 23 decembrie 2022 inclusiv.
    (3) Din creditele bugetare retrase potrivit alin. (2), ordonatorii principali şi secundari de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetelor fondurilor speciale, pot deschide şi/sau repartiza, după caz, credite bugetare în data de 27 decembrie 2022.
    (4) În perioada 27-30 decembrie 2022, ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetelor fondurilor speciale pot transmite la Ministerul Finanţelor cereri pentru deschiderea de credite bugetare şi dispoziţii bugetare privind repartizarea de credite din bugetele aferente anului 2022 pentru operaţiuni privind serviciul datoriei publice, pentru plata de contribuţii la organizaţiile internaţionale sau ca urmare a angajamentelor internaţionale, pentru operaţiuni finanţate prin suplimentarea bugetului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului şi din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului pe bază de hotărâri ale Guvernului, pentru operaţiuni privind plăţile aferente Programului naţional de construcţii de interes public sau social - PNCIPS şi Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", pentru operaţiuni privind plăţile aferente măsurilor din Planul naţional de redresare şi rezilienţă precum şi pentru unele acţiuni urgente pentru care deschiderea de credite bugetare se va efectua pe bază de note aprobate de ministrul finanţelor.

    2.2. (1) Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetelor fondurilor speciale pot transmite Ministerului Finanţelor cererile pentru deschiderea de credite bugetare aferente lunii ianuarie 2023, începând cu data de 29 decembrie 2022 inclusiv. În cazul neaprobării Legii bugetului de stat pe anul 2023 şi, respectiv, a Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023 cu cel puţin 3 zile înainte de expirarea exerciţiului bugetar al anului 2022, deschiderea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale se efectuează în conformitate cu prevederile art. 37 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Pentru bugetul trezoreriei statului pe anul 2023, cererile pentru deschiderea de credite bugetare aferente trimestrului I al anului 2023, se transmit începând cu data de 19 decembrie 2022 inclusiv.

    2.3. (1) Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetelor fondurilor speciale vor lua măsurile necesare pentru aprobarea bugetelor proprii şi ale ordonatorilor de credite subordonaţi în termenul prevăzut la art. 16 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Prezentarea la unităţile Trezoreriei Statului a bugetelor prevăzute la alin. (1) se efectuează, în conformitate cu prevederile art. 70 alin. (3) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 10 zile de la aprobare.
    (3) În cazul nedepunerii bugetelor aprobate în termenul prevăzut la alin. (2) se aplică prevederile art. 70 alin. (4) - (6) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


    B. Deschiderea de credite bugetare din bugetele locale
    2.4. (1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale pot transmite unităţilor Trezoreriei Statului cererile pentru deschiderea creditelor bugetare şi dispoziţiile bugetare privind repartizarea de credite din bugetele aferente anului 2022 până la data de 22 decembrie 2022 inclusiv.
    (2) Retragerea creditelor bugetare deschise şi repartizate potrivit alin. (1) poate fi efectuată de către ordonatorii principali şi secundari de credite ai bugetelor locale, până cel târziu la data de 23 decembrie 2022 inclusiv.
    (3) Din creditele bugetare retrase potrivit alin. (2), ordonatorii principali şi secundari de credite ai bugetului local pot deschide şi repartiza credite bugetare în data de 27 decembrie 2022.
    (4) În perioada 27 - 30 decembrie 2022, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale pot transmite unităţilor Trezoreriei Statului cereri pentru deschiderea creditelor bugetare şi dispoziţii bugetare privind repartizarea de credite din bugetele aferente anului 2022 ca urmare a suplimentării bugetelor respective din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului şi din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului pe bază de hotărâri ale Guvernului, pentru operaţiuni privind plăţile aferente Programului Naţional de Dezvoltare Locală şi Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", pentru cele aferente măsurilor din Planul naţional de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru alte sume, pe bază de fundamentări justificate, semnate de ordonatorul principal de credite, cu aprobarea conducătorului unităţii Trezoreriei Statului la care sunt deschise conturile de venituri şi cheltuieli ale bugetului local şi a trezorierilor-şefi ai activităţilor de trezorerie şi contabilitate publică sau a persoanelor care exercită atribuţii de trezorier-şef.
    (5) Cererile pentru deschiderea creditelor bugetare din bugetul local aferente lunii ianuarie 2023 pot fi transmise unităţilor Trezoreriei Statului începând cu data de 29 decembrie 2022 inclusiv. În cazul neaprobării Legii bugetului de stat pe anul 2023 cu cel puţin 3 zile înainte de expirarea exerciţiului bugetar al anului 2022, deschiderea creditelor din bugetele locale se efectuează în conformitate cu prevederile art. 40 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) Până la expirarea perioadei de 45 de zile de la data publicării Legii bugetului de stat pe anul 2023 în Monitorul Oficial al României, Partea I, cererile privind deschiderea de credite bugetare din bugetele locale se întocmesc la nivelul necesităţilor de finanţare aferente perioadei pentru care se solicită creditele respective.
    (7) În cazul în care bugetele locale nu se aprobă în intervalul de 45 de zile de la data publicării Legii bugetului de stat pe anul 2023 în Monitorul Oficial al României, Partea I, după expirarea acestui interval, finanţarea cheltuielilor unităţilor administrativ-teritoriale şi unităţilor din subordinea acestora se efectuează în condiţiile prevederilor art. 39 alin. (7), (7^1) şi (7^2) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare.


    C. Deschiderea de credite din bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, cu excepţia Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, precum şi din bugetele creditelor interne, bugetele creditelor externe, bugetele fondurilor externe nerambursabile şi bugetele privind activitatea de privatizare gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora
    2.5. (1) Ordonatorii de credite ai bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, cu excepţia Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, inclusiv ai bugetelor activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă unele instituţii publice, bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile şi bugetelor privind activitatea de privatizare ale instituţiilor publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, pot transmite unităţilor Trezoreriei Statului cererile pentru deschiderea creditelor bugetare din bugetele aferente anului 2022 până la data de 22 decembrie 2022 inclusiv, asigurându-se astfel timpul necesar efectuării cheltuielilor până la finele anului.
    (2) În perioada 27-30 decembrie 2022, ordonatorii de credite ai bugetelor prevăzute la alin. (1) pot prezenta unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului cereri pentru deschiderea de credite bugetare din bugetele aferente anului 2022 pe bază de fundamentări justificate, semnate de ordonatorul de credite şi avizate de către ordonatorul de credite ierarhic superior, în cazul în care acesta există.
        Deschiderea creditelor bugetare se efectuează cu aprobarea conducătorului unităţii Trezoreriei Statului la care sunt deschise conturile de venituri şi cheltuieli ale bugetelor respective şi a trezorierilor-şefi ai activităţilor de trezorerie şi contabilitate publică sau a persoanelor care exercită atribuţii de trezorier-şef.

    (3) Cererile pentru deschiderea creditelor bugetare din bugetele prevăzute la alin. (1) aferente trimestrului I 2023 pot fi transmise unităţilor Trezoreriei Statului începând cu data de 29 decembrie 2022 inclusiv.
    (4) Instituţiile publice autonome, cu excepţia Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, ale căror bugete de venituri şi cheltuieli nu sunt aprobate până la finele anului 2022, pot efectua cheltuieli în anul 2023 până la aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, în cadrul limitelor lunare de cheltuieli care nu pot depăşi, de regulă, 1/12 din prevederile bugetului anului precedent, cu excepţia cazurilor deosebite, temeinic justificate de către ordonatorul de credite şi avizate de către ordonatorul de credite ierarhic superior, în cazul în care acesta există. În cazul în care creditele bugetare propuse în proiectele de buget pe anul 2023 sunt mai mici decât cele din anul precedent, limitele lunare de cheltuieli se stabilesc la nivelul a 1/12 din sumele propuse în proiectul de buget.
    (5) În cazul neaprobării Legii bugetului de stat pe anul 2023 cu cel puţin 3 zile înainte de expirarea exerciţiului bugetar al anului 2022, deschiderea creditelor bugetare din bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, bugetele creditelor interne, bugetele creditelor externe, bugetele fondurilor externe nerambursabile, după caz, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, se efectuează în conformitate cu prevederile art. 37 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale art. 40 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, în funcţie de subordonarea instituţiilor publice respective.
    (6) Depunerea la unităţile Trezoreriei Statului a bugetelor prevăzute la alin. (1) se efectuează la termenele prevăzute la art. 70 alin. (3) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau la art. 39 alin. (8) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, în funcţie de subordonarea instituţiilor publice respective.
    (7) În cazul nedepunerii bugetelor aprobate în termenul prevăzut la alin. (5) se aplică prevederile art. 70 alin. (4) - (6) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale art. 39 alin. (7) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, în funcţie de subordonarea instituţiilor publice respective.


    CAP. III
    Precizări cu caracter general aplicabile instituţiilor publice
    3.1. (1) Redistribuirile de sume potrivit prevederilor art. 18^1 alin. (1) - (4), art. 18^2 alin. (1) - (3), art. 42^1 alin. (1) - (4), art. 42^2 alin. (1) - (3), art. 56^1 alin. (1) - (4) şi art. 56^2 alin. (1) - (3) din Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi efectuate de instituţiile publice în luna decembrie 2022, până la data de 27 decembrie 2022 inclusiv, asigurându-se astfel timpul necesar efectuării cheltuielilor până la finele anului.
    (2) Operaţiunile prevăzute la art. 18^1 alin. (5), art. 18^2 alin. (4), art. 42^1 alin. (5), art. 42^2 alin. (4), art. 56^1 alin. (5) şi art. 56^2 alin. (4) din Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi efectuate de instituţiile publice în luna decembrie 2022 până la data de 28 decembrie 2022 inclusiv.

    3.2. Instituţiile publice care au acordat avansuri pentru realizarea unor acţiuni şi categorii de cheltuieli finanţate din fonduri publice vor lua măsuri pentru recuperarea sau justificarea acestora de către contractori ori alţi beneficiari de avansuri, în conformitate cu prevederile art. 52 alin. (8) - (12) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 26 din Legea bugetului de stat pe anul 2022, nr. 317/2021, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 54 alin. (8) - (11) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 35 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    3.3. Sumele de mandat primite de instituţiile publice de la alte instituţii publice sau de la operatori economici vor fi lichidate până cel mai târziu la data de 29 decembrie 2022 inclusiv, iar sumele rămase neutilizate vor fi restituite unităţilor de la care au fost primite. În conturile 50.05 "Disponibil pentru sume de mandat şi sume în depozit ale ministerelor şi instituţiilor subordonate" şi 50.06 "Disponibil pentru sume de mandat şi sume în depozit ale instituţiilor de subordonare locală" pot fi menţinute sume, la finele anului 2022, numai pentru cazurile prevăzute în anexa nr. 2 Lista cuprinzând operaţiunile pentru care unele instituţii publice pot păstra sume la finele anului 2022 în contul "Sume de mandat şi în depozit" deschis la Trezoreria Statului", care face parte integrantă din prezentele norme metodologice; menţinerea acestor sume nu este obligatorie.
    3.4. (1) La finele anului 2022, instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare, pot reţine sume numai în conturile de disponibilităţi pentru care legislaţia în vigoare prevede reportarea sumelor respective.
    (2) Instituţiile publice prevăzute la alin. (1) au obligaţia de a analiza dacă în soldurile conturilor de disponibilităţi respective sunt încasate sume necuvenite sau care trebuie restituite instituţiilor publice de la care au fost primite şi, în cazul în care constată astfel de situaţii, au obligaţia de a restitui sumele respective până la data de 29 decembrie 2022 în conturile din care acestea au fost încasate sau în conturile deschise în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.
    (3) Răspunderea pentru aplicarea prevederilor prezentului punct revine ordonatorilor de credite ai instituţiilor publice.

    3.5. Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii şi Serviciul de Informaţii Externe vor lua măsuri pentru restituirea la bugetul de stat, la termenele prevăzute la art. 8 alin. (4) şi (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008, cu modificările şi completările ulterioare, a sumelor aferente garanţiilor pentru contracte de închiriere privind spaţiile de lucru şi locuinţele de serviciu din străinătate, aflate la finele anului 2022 în conturile de disponibil deschise potrivit legii.
    3.6. Disponibilităţile din fondurile externe nerambursabile postaderare, precum şi din alte fonduri europene, fondurile publice destinate finanţării/cofinanţării/prefinanţării acestora, după caz, se reportează în anul următor în condiţiile în care legislaţia în vigoare în domeniu prevede astfel.
    3.7. Promotorii de proiecte/beneficiarii instituţii publice şi partenerii/liderii de proiect instituţii publice care au gestionat în anul 2022 fonduri potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014 - 2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014 - 2021, aprobată cu modificări prin Legea nr. 206/2017, restituie sumele reprezentând cofinanţarea publică rămasă neutilizată la sfârşitul anului 2022, potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) - (3) din actul normativ respectiv.
    3.8. Disponibilităţile din fonduri destinate proiectelor finanţate prin Programul NATO de investiţii în securitate rămase în contul 50.48 "Disponibil pentru proiecte NSIP" se reportează în anul următor şi se utilizează cu aceeaşi destinaţie, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind gestionarea acestora.
    3.9. (1) Instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare, care au primit în anul 2022 donaţiile şi sponsorizările în lei cu care au fost majorate, în cursul anului, bugetele de venituri şi cheltuieli şi în limita cărora nu au fost dispuse plăţi le transferă din conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare în contul 50.07 "Disponibil din donaţii şi sponsorizări rămase neutilizate la finele anului" până la data de 29 decembrie 2022. La ordinul de plată prin care se face transferul donaţiilor/sponsorizărilor în contul 50.07 "Disponibil din donaţii şi sponsorizări rămase neutilizate la finele anului", deschis la Trezoreria Statului, instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare, vor anexa contul de execuţie a donaţiilor/sponsorizărilor primite şi utilizate în anul 2022, întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Normele metodologice privind modul de încasare şi utilizare a fondurilor băneşti primite sub forma donaţiilor şi sponsorizărilor de către instituţiile publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.661 bis/2003.
    (2) Utilizarea în anul 2023 a donaţiilor/sponsorizărilor rămase neutilizate la finele anului 2022 se efectuează din contul 50.07 "Disponibil din donaţii şi sponsorizări rămase neutilizate la finele anului", cu respectarea prevederilor legale în vigoare, şi se evidenţiază la subdiviziunile de cheltuieli bugetare înscrise la nr. crt. 3 "Soldul donaţiilor şi/sau sponsorizărilor rămase neutilizate la finele anului" din anexa nr. 3 la Normele metodologice privind modul de încasare şi utilizare a fondurilor băneşti primite sub forma donaţiilor şi sponsorizărilor de către instituţiile publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.661 bis/2003, întocmită la transferarea soldului.
    (3) Donaţiile şi/sau sponsorizările primite în cursul lunii decembrie 2022 cu care nu mai pot fi majorate bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice şi, în consecinţă, nu mai pot fi utilizate până la finele anului bugetar, se încasează de către instituţiile publice beneficiare în contul 50.05 "Disponibil pentru sume de mandat şi sume în depozit ale ministerelor şi instituţiilor subordonate" sau 50.06 "Disponibil pentru sume de mandat şi sume în depozit ale instituţiilor de subordonare locală", după caz, deschis la unităţile Trezoreriei Statului sau în contul de valută deschis la bancă, urmând ca virarea sumelor respective în contul de venituri bugetare corespunzător şi majorarea creditelor bugetare, în scopul efectuării de cheltuieli, să se realizeze în primele 10 zile ale anului 2023.
    (4) Donaţiile şi sponsorizările rămase neutilizate la finele anului în conturile în valută sau în conturile prevăzute la alin. (1) şi (2) se reportează în anul următor şi se utilizează conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.661 bis/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare şi utilizare a fondurilor băneşti primite sub forma donaţiilor şi sponsorizărilor de către instituţiile publice.

    3.10. Soldurile conturilor 50.72 "Disponibil din Fondul naţional pentru dezvoltare regională" şi 50.73 "Disponibil din fonduri publice ale agenţiilor de dezvoltare regională şi birourilor regionale pentru cooperare transfrontalieră" rămase la finele anului 2022 se reportează în anul următor şi se utilizează în anul 2023, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind gestionarea acestora.
    3.11. (1) Instituţiile publice vor lua măsurile necesare pentru restituirea, până la data de 29 decembrie 2022, în conturile din care au fost acordate, a acreditivelor în lei deschise pentru achiziţii de bunuri, rămase neutilizate. Cu sumele restituite vor fi reconstituite plăţile de casă la subdiviziunile de cheltuieli bugetare de la care acestea au fost constituite.
    (2) Acreditivele în valută deschise de către instituţiile publice pentru decontarea achiziţiilor intracomunitare sau altor achiziţii externe de bunuri, în curs de derulare, şi comisioanele în valută aferente acestora se menţin în continuare până la lichidarea contractelor încheiate. Sumele în valută rămase nefolosite după terminarea contractelor se schimbă în lei prin instituţiile de credit de la care acestea au fost procurate, în termen de 5 zile de la încheierea achiziţiilor, iar contravaloarea în lei se restituie la bugetele din care acestea s-au constituit, în conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare, cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008, cu modificările şi completările ulterioare, sau în conturile de disponibilităţi, după caz, deschise la unităţile Trezoreriei Statului.
    (3) Prin excepţie de la alin. (1) şi (2), acreditivele în lei sau valută destinate achiziţiilor prevăzute la art. 34 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, constituite de ordonatorii de credite din cadrul ordonatorilor principali de credite înscrişi la acelaşi alineat, se menţin în continuare până la lichidarea acestora conform destinaţiei stabilite prin documentele de angajare.

    3.12. (1) Valuta achiziţionată de către instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare, pentru efectuarea de cheltuieli, rămasă neutilizată, se schimbă în lei până la data de 29 decembrie 2022, prin instituţiile de credit prin care aceasta a fost achiziţionată, iar cu contravaloarea în lei se reconstituie plăţile de casă, la subdiviziunile corespunzătoare de cheltuieli bugetare.
    (2) Până la acelaşi termen, instituţiile publice prevăzute la alin. (1) vor schimba în lei sumele reprezentând venituri bugetare încasate în valută, prin instituţiile de credit, dacă prevederile legale în vigoare sau acordurile de finanţare nu prevăd altfel, iar sumele în lei rezultate vor fi virate în conturile bugetelor cărora se cuvin, deschise la unităţile Trezoreriei Statului.
    (3) Instituţiile publice prevăzute la alin. (1) pot păstra, la finele anului 2022, în conturile deschise la instituţii de credit, numai valuta procurată pentru: rambursarea la extern a ratelor la împrumuturi externe guvernamentale care nu au fost preluate spre administrare de Ministerul Finanţelor, potrivit prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi plata dobânzilor sau comisioanelor aferente acestora, cu termene scadente până la data de 6 ianuarie 2023, şi avansurile cuvenite personalului pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, precum şi pentru personalul forţelor armate care participă la misiuni în afara teritoriului statului român, cu plecare până la data de 6 ianuarie 2023.

    3.13. Instituţiile publice pot păstra, la finele anului, în conturi deschise la instituţii de credit, donaţiile şi sponsorizările încasate în valută, care se schimbă în lei la termenele stabilite de ordonatorii de credite sau în acordurile de finanţare, după caz.

    3.14. (1) Disponibilităţile în valută procurate din credite bugetare rămase la finele anului 2022 în conturile reprezentanţelor diplomatice, militare şi comerciale ale României din străinătate, precum şi în conturile oficiale ale personalului militar încadrat în structurile comandamentelor, operaţiilor şi instituţiilor NATO sau ale UE ori alte organisme internaţionale la care România a aderat se reportează în anul următor şi se regularizează cu bugetul de stat de către Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării Naţionale şi de către celelalte ministere care finanţează cheltuieli de această natură, în termen de 45 de zile, atât pentru reprezentanţele din Europa, cât şi pentru reprezentanţele de pe celelalte continente. Contravaloarea în lei a sumelor în valută existente la data de 30 decembrie 2022, calculată la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României pentru data efectuării operaţiunii de regularizare, se virează de către Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării Naţionale şi de către celelalte ministere, din creditele bugetare aprobate pentru anul 2022, în contul corespunzător de cheltuieli bugetare, deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Taxele consulare încasate în valută pentru serviciile prestate în străinătate rămase, la finele anului 2022, în conturile misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare se virează, până la data de 20 ianuarie 2023, în contul de valută deschis pe seama Ministerului Afacerilor Externe la instituţii de credit. În termen de 5 zile lucrătoare de la încasarea sumelor în valută aferente taxelor consulare, Ministerul Afacerilor Externe virează echivalentul în lei al acestora la bugetul de stat, în contul "Venituri ale bugetului de stat - taxe consulare".

    3.15. Sumele primite în conformitate cu prevederile art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi rămase neutilizate la finele anului 2022 se restituie de către Asociaţia Nevăzătorilor din România, Asociaţia Invalizilor de Război Nevăzători din România, Asociaţia Naţională a Surzilor din România, Liga Naţională a Organizaţiilor cu Personal Handicapat din Cooperaţia Meşteşugărească şi Consiliul Naţional al Dizabilităţii din România în conturile din care au fost încasate, până la data de 29 decembrie 2022.
    3.16. (1) Spitalele publice reportează în anul următor excedentele rezultate din execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli, cu excepţia sumelor alocate de la bugetul de stat, precum şi din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii rămase neutilizate la finele anului 2022, care se regularizează cu bugetele din care acestea au fost încasate.
    (2) Instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, altele decât cele prevăzute la alin. (1), reportează în anul următor excedentele rezultate din execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli, cu excepţia sumelor pentru care prevederile legale în vigoare reglementează regularizarea acestora cu bugetele din care sumele respective au fost încasate.
    (3) Operaţiunile de regularizare prevăzute la alin. (1) şi (2) se efectuează pe bază de ordin de plată din contul de venituri bugetare în care sumele respective au fost încasate în contul de cheltuieli bugetare din care acestea au fost virate, până la data de 29 decembrie 2022.

    3.17. Autorităţile deliberative pot hotărî, în condiţiile art. 70 alin. (3) şi art. 71 alin. (4) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, preluarea ca venit la bugetul local, în contul 21.A.36.05.00 "Venituri ale bugetelor locale - Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor publice", a excedentelor rezultate din execuţia bugetelor instituţiilor publice subordonate, finanţate integral din venituri proprii, existente, la finele anului 2022, în soldul contului 82.F.98.00.00 "Excedent al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate integral din venituri proprii", precum şi a excedentelor rezultate din execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale activităţilor finanţate integral din venituri proprii, existente în soldul contului 82.E.98.00.00 "Excedent al bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţii publice din administraţia publică locală".
    3.18. (1) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei virează până la data de 22 decembrie 2022 în contul 50.01.61 "Disponibil din sume aferente finanţării Programului Termoficare, conform art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 53/2019" sumele prevăzute la art. I alin. (13) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor şi pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006.
    (2) Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene virează până la data de 22 decembrie 2022 în contul 50.01.62 "Disponibil din sume transferate pentru utilizarea în anul următor aferente Programului FAED" deschis pe numele acestuia la Activitatea de trezorerie şi contabilitate publică a municipiului Bucureşti, sumele prevăzute la art. 10 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2020 pentru aprobarea Programului de finanţare "Fondul de acţiune în domeniul managementului energiei durabile".
    (3) Ministerul Energiei virează până la data de 22 decembrie 2022 în contul 50.01.63 "Disponibil din sume transferate pentru utilizarea în anul următor conform art. XVII din OUG nr. 1/2020" deschis pe numele acestuia la Activitatea de trezorerie şi contabilitate publică a municipiului Bucureşti, sumele prevăzute la art. XVII alin. (1^3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare.

    3.19. (1) Beneficiarii instituţii publice finanţate integral din bugetul de stat care au primit finanţare prin Fondul pentru modernizare virează până la data de 22 decembrie 2022 în contul 50.01.67 "Disponibil din sume transferate pentru utilizarea în anul următor, conform art. 15 alin. (5) din OUG nr. 60/2022, cu modificările ulterioare" deschis pe numele acestora la unităţile trezoreriei statului la care acestea îşi au deschise conturile prin care îşi gestionează bugetul, sumele prevăzute la art. 15 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2022 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar de implementare şi gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare.
    (2) Eventualele sume neutilizate în cadrul proiectelor, rămase după finalizarea acestora, se restituie de către ordonatorii de credite beneficiari din contul de venituri în care au fost încasate, la Ministerul Energiei, în contul de cheltuieli din care au fost virate iniţial, dacă restituirea se efectuează în anul în care au fost alocate sumele, sau potrivit prevederilor art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care sumele se restituie în anul următor celui în care au fost alocate.

    3.20. (1) Ordonatorii de credite beneficiari care au încasat sume în contul de venituri bugetare 20.A.30.13.00 "Sume din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate proiectelor de investiţii" potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare, virează, până la data de 22 decembrie 2022, sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului bugetar, determinate ca diferenţă dintre veniturile bugetare încasate şi plăţile efectuate, din contul de venituri bugetare în care acestea au fost încasate în contul 50.05.21 "Disponibil din sume realizate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare, alocate pentru realizarea unor proiecte, reportate în condiţiile legii" deschis pe numele acestora la unităţile Trezoreriei Statului.
    (2) Ministerul Energiei virează, până la data de 22 decembrie 2022, sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului bugetar, determinate ca diferenţă dintre veniturile bugetare încasate şi plăţile efectuate, din contul de venituri bugetare în care acestea au fost încasate în contul 50.05.34 "Disponibil din sume realizate conform art. 10 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare, reportate în condiţiile legii" deschis pe numele acestuia la Activitatea de trezorerie şi contabilitate publică a municipiului Bucureşti, potrivit prevederilor art. 10^1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Ministerul Energiei virează, până la data de 22 decembrie 2022, sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului bugetar, determinate ca diferenţă dintre veniturile bugetare încasate şi plăţile efectuate, din contul de venituri bugetare în care acestea au fost încasate în contul 50.05.35 "Disponibil din sume realizate conform art. 10 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare, reportate în condiţiile legii" deschis pe numele acestuia la Activitatea de trezorerie şi contabilitate publică a municipiului Bucureşti, potrivit prevederilor art. 10^2 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

    3.21. Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului virează până la data de 22 decembrie 2022, sumele rămase neutilizate determinate ca diferenţă între veniturile încasate potrivit art. 1, alin. (1) din OUG nr. 9/2022 pentru stabilirea unor măsuri bugetare în vederea sprijinirii sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii şi plăţile efectuate, din contul de venituri ale bugetului de stat în care au fost încasate în contul 50.01.68 "Disponibil din sume transferate pentru utilizarea în anul următor, conform art. 1 alin. (6) din OUG nr. 9/2022", deschis pe numele acestuia la Activitatea de trezorerie şi contabilitate publică a municipiului Bucureşti.
    3.22. (1) Până la data de 12 ianuarie 2023, Ministerul Finanţelor transferă sumele corespunzatoare în conturile de venituri bugetare aferente, cu respectarea prevederilor art. 19 alin. (5) din OUG nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările şi completările ulterioare, ca operaţiuni ale anului 2022, cu data de 30 decembrie 2022.
    (2) Eventualele sume rămase nedistribuite, la finele anului 2022, ca urmare a efectuării operaţiunilor prevăzute la alin. (1), în contul de venituri al bugetului de stat prevăzut la art. 19 alin. (2) din OUG nr. 124/2021, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările şi completările ulterioare, se transferă de către Ministerul Finanţelor în contul 50.01.64 "Disponibil din sume aferente PNRR în curs de alocare, rămase nedistribuite la sfârşitul anului" în data de 13 ianuarie 2023, ca operaţiune a anului 2022, cu data de 30 decembrie 2022.

    3.23. Eventualele sume încasate în data de 30 decembrie 2022 în contul 50.07.3 "Disponibil din donaţii aferente ajutoarelor umanitare pentru Ucraina" codificat cu codul de identificare fiscală 8609468 se virează de către unităţile teritoriale ale trezoreriei statului în data de 3 ianuarie 2023 în contul 50.07.03 "Disponibil din donaţii aferente ajutoarelor umanitare pentru Ucraina" deschis pe numele Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă la Activitatea de trezorerie şi contabilitate publică a municipiului Bucureşti, ca operaţiuni ale anului 2022, cu data de 30 decembrie 2022.
    3.24. Sumele existente în soldul conturilor de disponibil 54.01.01.00 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale în cadrul obiectivului convergenţă", respectiv 57.07.01.60 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale pentru perioada de programare 2014 - 2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare" deschise la Trezoreria operativă Centrală, se restituie de Ministerul Finanţelor - Autoritatea de Certificare şi Plată, până la data de 29 decembrie 2022, astfel:
    a) sumele provenite din finanţarea bugetară a anului curent, rămase neutilizate, se restituie în contul din care acestea au fost încasate deschis la Trezoreria operativă Centrală, respectiv în contul de cheltuieli bugetare 23.A.51.04.00.56.41.00 al cărui cod IBAN este: RO35TREZ23A510400564100X;
    b) sumele provenite din finanţarea bugetară a anilor precedenţi, rămase neutilizate, se restituie în contul de cheltuieli bugetare 23.A.51.04.00.85.01.05, deschis la Trezoreria operativă Centrală, al cărui cod IBAN este: RO43TREZ23A510400850105X.

    3.25. Sumele rămase neutilizate la finele anului în contul 50.75.08 "Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru finanţarea instituţiilor publice de spectacole din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale", deschis pe numele Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, se virează la bugetul de stat pe data de 27 decembrie 2022 în contul 20. A.04.01.00 "Venituri ale bugetului de stat - Cote defalcate din impozitul pe venit", codificat cu codul de identificare fiscală al acestuia.
    3.26. (1) Ordonatorii de credite au obligaţia de a lua măsurile necesare pentru achitarea creanţelor stabilite prin titluri executorii în sarcina instituţiilor publice pe care le conduc din sumele aprobate prin bugetele acestora, de la titlurile de cheltuieli la care se încadrează obligaţia de plată respectivă, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii, aprobată cu completări prin Legea nr. 288/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În cazul în care unităţile Trezoreriei Statului, în calitate de terţ poprit, au efectuat plata sumelor aferente creanţelor stabilite prin titluri executorii de la alte subdiviziuni de cheltuieli bugetare decât cele la care se încadrează obligaţiile de plată respective, ordonatorii de credite bugetare vor dispune efectuarea regularizărilor corespunzătoare, pe bază de ordine de plată, până la data de 29 decembrie 2022.
    (3) Sumele indisponibilizate din creditele bugetare deschise conform Procedurii de punere în aplicare a titlurilor executorii în baza cărora se solicită înfiinţarea popririi conturilor autorităţilor şi instituţiilor publice deschise la nivelul unităţilor Trezoreriei Statului, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.336/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care perioada de indisponibilizare prevăzută de lege expiră în anul 2023, se transferă de unităţile Trezoreriei Statului la data de 30 decembrie 2022, astfel:
    - în contul 50.63.01 "Disponibil al instituţiilor publice de subordonare centrală finanţate integral de la bugetul de stat sau de la celelalte bugete, din sume indisponibilizate pe bază de titluri executorii", în cazul creditelor bugetare deschise de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului pentru mediu şi bugetul aferent activităţii de privatizare, inclusiv de la bugetul activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă unele instituţii publice;
    – în contul 50.63.02 "Disponibil al instituţiilor publice de subordonare centrală finanţate integral sau parţial din venituri proprii, din sume indisponibilizate pe bază de titluri executorii", în cazul creditelor bugetare deschise din bugetele instituţiilor publice de subordonare centrală, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, inclusiv din bugetele activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă unele instituţii publice;
    – în contul 50.64.01 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe bază de titluri executorii", în cazul creditelor bugetare deschise de la bugetul local, inclusiv de la bugetul activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale;
    – în contul 50.64.02 "Disponibil al instituţiilor publice de subordonare locală finanţate integral sau parţial din venituri proprii, din sume indisponibilizate pe bază de titluri executorii", în cazul creditelor bugetare deschise din bugetele instituţiilor publice de subordonare locală finanţate integral sau parţial din venituri proprii.

    (4) În scopul efectuării operaţiunii de transfer prevăzute la alin. (3), autorităţile şi instituţiile publice vor lua măsurile necesare pentru înregistrarea angajamentelor bugetare/legale şi, respectiv, a recepţiilor aferente acestora până la data de 30 decembrie 2022 în aplicaţia "Control Angajamente Bugetare (CAB)" din sistemul naţional de raportare - Forexebug.
    (5) În scopul efectuării operaţiunii de transfer prevăzute la alin. (3), sumele indisponibilizate în conturile de credite bugetare deschise indisponibilizate vor fi repuse de unităţile Trezoreriei Statului în conturile de credite bugetare deschise de la care a fost efectuată indisponibilizarea acestora. La expirarea perioadei de indisponibilizare, sumele se virează din conturile prevăzute la alin. (3) în contul indicat de executorul judecătoresc sau executorul fiscal, după caz.

    3.27. (1) Operaţiunile de încasări prin virament aferente datei de 30 decembrie 2022 se înregistrează în contabilitatea unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului cu data de 30 decembrie 2022.
    (2) Eventualele retururi la încasare aferente operaţiunilor înregistrate la nivelul unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului cu data de 30 decembrie 2022 se întocmesc de unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului cu data de 3 ianuarie 2023. Retururile la încasare efectuate în data de 3 ianuarie 2023 se înregistrează ca operaţiuni ale anului 2023.
    (3) Retururile la încasare prevăzute la alin. (2) se întocmesc în condiţiile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.433/2017 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind operaţiunile de decontare ale Trezoreriei Statului în sistemul electronic de plăţi, precum şi alte operaţiuni derulate prin Trezoreria Statului.

    3.28. Eventualele obligaţii de plată achitate de instituţiile publice, prin virament, la finele anului 2022 şi care sunt returnate şi încasate în conturile acestora după data de 29 decembrie 2022, ca urmare a unor erori de completare a ordinelor de plată se pot reiniţia la plată în data de 30 decembrie 2022, cu respectarea prevederilor de la pct. II din Anexa nr.1 la normele metodologice sau se vor plăti în contul bugetului pe anul următor, în conformitate cu prevederile art. 61 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 60 alin. (2) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Eventualele sume achitate eronat, returnate în anul 2023, se transferă de către instituţiile publice în conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare deschise în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
    CAP. IV
    Regularizări financiare cu bugetul de stat şi bugetele locale de către regiile autonome, societăţile sau companiile naţionale şi societăţi
    4.1. (1) Regiile autonome, societăţile sau companiile naţionale şi societăţile care au beneficiat în anul 2022 de subvenţii ori transferuri de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz, au obligaţia de a verifica, pe baza deconturilor anuale, dacă alocaţiile bugetare primite sunt justificate şi, în cazul în care se constată că s-au primit sume în plus, acestea vor fi restituite bugetului de stat sau bugetelor locale pe anul 2023, după caz, în conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare din care au fost primite, la titlul 85 "Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent", până la data de 31 ianuarie 2023, dacă legislaţia specifică acordării acestora nu prevede altfel. Ordonatorii de credite au obligaţia de a comunica operatorilor economici cărora le-au acordat subvenţii sau transferuri conturile de cheltuieli bugetare în care se restituie sumele alocate în plus.
    (2) Ordonatorii principali de credite din bugetele cărora s-au acordat, în anul 2022, subvenţii sau transferuri regiilor autonome, societăţilor sau companiilor naţionale şi societăţilor, după caz, au obligaţia să verifice până la data de 31 ianuarie 2023, pe baza deconturilor anuale, dacă subvenţiile sau transferurile acordate sunt justificate şi să dispună restituirea eventualelor sume încasate în plus, în conformitate cu legislaţia specifică acordării alocaţiilor bugetare respective.
    (3) Regiile autonome, societăţile sau companiile naţionale şi societăţile care au beneficiat în anul 2022 de subvenţii sau transferuri de la bugetul de stat şi nu restituie sumele primite în plus în termenul prevăzut la alin. (1) sau în termenul prevăzut de legislaţia specifică acordării acestora, după caz, au obligaţia de a declara la organul fiscal central subvenţiile sau transferurile primite de la bugetul de stat, neregularizate şi nerestituite în termenul legal, în conformitate cu prevederile art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

    4.2. (1) În aplicarea prevederilor art. 26 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările şi completările ulterioare, taxa pe valoarea adăugată dedusă potrivit legii pentru realizarea obiectivelor proprii de investiţii finanţate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale şi neutilizată până la data de 31 decembrie 2022 se virează de către operatorii economici la bugetul de stat sau la bugetele locale, după caz, în conturile de cheltuieli bugetare din care au fost încasate sumele pentru finanţarea obiectivelor respective, la titlul 85 "Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent", până la data de 31 ianuarie 2023.
    (2) Ordonatorii de credite au obligaţia de a comunica operatorilor economici cărora le-au acordat sume de la bugetul de stat sau bugetele locale aferente obiectivelor de investiţii proprii conturile de cheltuieli bugetare în care se restituie taxa pe valoarea adăugată.

    CAP. V
    Încheierea execuţiei bugetelor locale şi operaţiuni specifice unităţilor administrativ-teritoriale
    5.1. (1) În cursul lunii decembrie 2022, unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale vor lua măsurile necesare pentru distribuirea, până la finele anului, în contul/conturile corespunzătoare de venituri bugetare, a tuturor sumelor încasate în contul unic 21.A.47.04.00 "Sume încasate pentru bugetul local în contul unic, în curs de distribuire", cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene nr. 7.166/2017 privind stabilirea obligaţiilor fiscale locale care se plătesc în contul unic, cu modificările ulterioare.
    (2) Eventualele sume încasate în perioada 29-30 decembrie 2022 în contul unic 21. A.47.04.00 "Sume încasate pentru bugetul local în contul unic, în curs de distribuire" se distribuie de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale în contul/conturile corespunzătoare de venituri bugetare, în data de 3 ianuarie 2023, ca operaţiuni ale anului 2022, cu data de 30 decembrie 2022, pe bază de ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT); la rubrica "Data emiterii" se va înscrie 30.12.2022.

    5.2. (1) Sectoarele municipiului Bucureşti vor lua măsuri pentru virarea soldului contului 50.83 "Disponibil din venituri încasate pentru bugetul Capitalei", până la data de 29 decembrie 2022 inclusiv, în conturile corespunzătoare de venituri ale bugetului Municipiului Bucureşti deschise la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.
    (2) Veniturile bugetare încasate în contul 50.83 "Disponibil din venituri încasate pentru bugetul Capitalei" în perioada 29-30 decembrie 2022, după efectuarea operaţiunii prevăzute la alin. (1), se virează de sectoarele municipiului Bucureşti, cu ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), în contul bugetului Municipiului Bucureşti 21.A "Veniturile bugetului local", la subdiviziunile corespunzătoare de venituri bugetare, deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti pe data de 3 ianuarie 2023 şi se înregistrează în conturile bugetelor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi al Municipiului Bucureşti ca operaţiuni ale anului 2022, cu data de 30.12.2022.

    5.3. Unităţile de învăţământ special şi alte instituţii publice care au încasat în anul 2022 sume din bugetul propriu al judeţului sau al municipiului Bucureşti, după caz, potrivit prevederilor art. 75 din Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014, cu modificările şi completările ulterioare, vor solicita unităţilor Trezoreriei Statului la care au deschise conturile, pe bază de adresă scrisă, transferul în contul de excedent/deficit al bugetului propriu al judeţului sau al Municipiului Bucureşti, după caz, al sumelor încasate de la acestea şi al plăţilor de casă efectuate în limita sumelor respective. Operaţiunile de transfer se efectuează de către unităţile Trezoreriei Statului astfel:
    1. la unitatea Trezoreriei Statului la care sunt deschise conturile unităţilor de învăţământ special sau ale altor instituţii publice care au încasat în anul 2022 sume din bugetul propriu al judeţului şi al municipiului Bucureşti:
    a) închiderea, pe bază de notă contabilă, a conturilor de venituri şi cheltuieli bugetare:

┌─────────────────────────┬─┬─────────────┐
│ │ │24.A.99.99.96│
│ │ │/99.99.97 │
│ │ │"Cheltuielile│
│ │ │bugetelor │
│ │ │instituţiilor│
│ │ │publice din │
│ │ │administraţia│
│ │ │publică │
│61.99.80 │ │locală" │
│"Cont corespondent al │ │- secţiunea │
│Trezoreriei Statului - │ │de │
│transferuri de sume │ │funcţionare │
│efectuate de unităţile │=│sau de │
│Trezoreriei Statului │ │dezvoltare, │
│pentru entităţile │ │după caz - │
│publice" │ │CUI şcoala │
│ │ │specială/ │
│ │ │instituţia │
│ │ │publică care │
│ │ │a primit sume│
│ │ │de la judeţ │
│ │ │sau │
│ │ │Municipiul │
│ │ │Bucureşti, │
│ │ │după caz │
├─────────────────────────┼─┼─────────────┤
│21.A.41.05.XX │ │ │
│"Veniturile bugetelor │ │ │
│instituţiilor publice din│ │ │
│administraţia publică │ │61.99.80 │
│locală - Disponibilităţi │ │"Cont │
│rezervate pentru plăţi │ │corespondent │
│ale unităţilor de │ │al │
│învăţământ special şi ale│ │Trezoreriei │
│altor instituţii publice │ │Statului - │
│de pe raza altor unităţi │ │transferuri │
│administrativ-teritoriale│=│de sume │
│decât cea pe raza căreia │ │efectuate de │
│îşi desfăşoară │ │unităţile │
│activitatea judeţul/ │ │Trezoreriei │
│Municipiul Bucureşti" │ │Statului │
│(XX se completează cu │ │pentru │
│"01" - pentru secţiunea │ │entităţile │
│de funcţionare şi, │ │publice" │
│respectiv, │ │ │
│"02" - pentru secţiunea │ │ │
│de dezvoltare, după caz) │ │ │
└─────────────────────────┴─┴─────────────┘

        Nota contabilă se întocmeşte în două exemplare, dintre care exemplarul nr. 2 se transmite la unitatea Trezoreriei Statului la care au deschise conturile judeţele şi, respectiv, Municipiul Bucureşti;

    b) transferul soldului creditor al contului 61.99.80 "Cont corespondent al Trezoreriei Statului - transferuri de sume efectuate de unităţile Trezoreriei Statului pentru entităţile publice", rezultat ca urmare a operaţiunilor de la lit. a), pe bază de ordin de plată, în contul 61.99.80 "Cont corespondent al Trezoreriei Statului - transferuri de sume efectuate de unităţile Trezoreriei Statului pentru entităţile publice" deschis la unitatea Trezoreriei Statului la care au deschise conturile judeţele şi, respectiv, Municipiul Bucureşti;

    2. la unitatea Trezoreriei Statului la care sunt deschise conturile judeţelor şi, respectiv, ale Municipiului Bucureşti, pe baza exemplarului nr. 2 al notei contabile primite:
    a) preluarea în contul de venituri/cheltuieli al bugetului judeţului şi, respectiv, al Municipiului Bucureşti a veniturilor/cheltuielilor transferate de unitatea Trezoreriei Statului la care sunt deschise conturile unităţilor de învăţământ special sau altor instituţii publice:

┌─────────────┬─┬─────────────────────────┐
│ │ │21.A.41.05.XX │
│ │ │"Veniturile bugetelor │
│ │ │instituţiilor publice din│
│61.99.80 │ │administraţia publică │
│"Cont │ │locală - Disponibilităţi │
│corespondent │ │rezervate pentru plăţi │
│al │ │ale unităţilor de │
│Trezoreriei │ │învăţământ special şi ale│
│Statului - │ │altor instituţii publice │
│transferuri │ │de pe raza altor unităţi │
│de sume │=│administrativ-teritoriale│
│efectuate de │ │decât cea pe raza căreia │
│unităţile │ │îşi desfăşoară │
│Trezoreriei │ │activitatea judeţul/ │
│Statului │ │Municipiul Bucureşti" (XX│
│pentru │ │se completează cu "01" - │
│entităţile │ │pentru secţiunea de │
│publice" │ │funcţionare şi, │
│ │ │respectiv, "02" - pentru │
│ │ │secţiunea de dezvoltare, │
│ │ │după caz) │
├─────────────┼─┼─────────────────────────┤
│24.A.99.99.96│ │ │
│/99.99.97 │ │ │
│"Cheltuielile│ │ │
│bugetelor │ │ │
│instituţiilor│ │ │
│publice din │ │61.99.80 │
│administraţia│ │"Cont corespondent al │
│publică │ │Trezoreriei Statului - │
│locală" - │=│transferuri de sume │
│secţiunea de │ │efectuate de unităţile │
│funcţionare │ │Trezoreriei Statului │
│sau de │ │pentru entităţile │
│dezvoltare, │ │publice" │
│după caz - │ │ │
│CUI judeţ sau│ │ │
│Municipiul │ │ │
│Bucureşti, │ │ │
│după caz │ │ │
└─────────────┴─┴─────────────────────────┘


    b) preluarea în contul de excedent/deficit al bugetului judeţului şi, respectiv, al Municipiului Bucureşti a cheltuielilor efectuate la nivelul unităţilor de învăţământ special sau al altor instituţii publice se efectuează odată cu închiderea conturilor de cheltuieli bugetare ale judeţului şi, respectiv, al Municipiului Bucureşti, potrivit operaţiunilor prevăzute la pct. 5.16.


    5.4. Disponibilităţile rămase, după regularizarea cu bugetul local conform Legii nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, la finele anului 2022 în soldul contului 50.58 "Disponibil al fondului de risc" se reportează în anul următor şi se utilizează potrivit prevederilor legale în vigoare.
    5.5. (1) În contul 50.75.01 "Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale" deschis la unităţile Trezoreriei Statului pot rămâne la finele anului 2022 sumele aferente cotelor defalcate din impozitul pe venit cu care nu au fost alimentate bugetele unităţilor administrativ-teritoriale ca urmare a sistării temporare determinate de nerespectarea prevederilor legale în vigoare.
    (2) În contul 50.75.07 "Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit la dispoziţia Consiliului Judeţean" deschis pe numele direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/administraţiilor judeţene ale finanţelor publice la unităţile Trezoreriei Statului cu rol de municipiu reşedinţă de judeţ pot rămâne, la finele anului 2022, numai sumele aferente cotelor defalcate din impozitul pe venit cu care nu au fost alimentate bugetele unităţilor administrativ-teritoriale ca urmare a sistării temporare determinate de nerespectarea prevederilor legale în vigoare.
    (3) Sumele aflate în soldul contului 50.75.07 "Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit la dispoziţia Consiliului Judeţean", încasate şi nerepartizate unităţilor administrativ-teritoriale până la data de 16 decembrie 2022, ca urmare a nerespectării obligaţiei repartizării integrale a acestora, conform prevederilor art. 6 alin. (6) din Legea nr.317/2021, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor prevăzute la alin. (2), se restituie de către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice pe data de 19 decembrie 2022, în contul 20.A.04.01.00 "Veniturile bugetului de stat - Cote defalcate din impozitul pe venit" - deschis pe numele direcţiei generale regionale a finanţelor publice/administraţiei judeţene a finanţelor publice la aceeaşi unitate a Trezoreriei Statului cu rol de municipiu reşedinţă de judeţ la care este deschis şi contul de disponibil menţionat.
    (4) Sumele încasate în luna decembrie 2022, existente la data de 28 decembrie 2022 în soldul contului 50.75.08 "Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru finanţarea instituţiilor publice de spectacole din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale", se restituie de către direcţia generală regională a finanţelor publice/administraţia judeţeană a finanţelor publice pe data de 29 decembrie 2022, în contul 20.A.04.01.00 "Veniturile bugetului de stat - Cote defalcate din impozitul pe venit", codificat cu codul de identificare fiscală al direcţiei generale regionale a finanţelor publice/administraţiei judeţene a finanţelor publice deschis la aceeaşi unitate a Trezoreriei Statului cu rol de municipiu reşedinţă de judeţ la care este deschis şi contul de disponibil menţionat.
    (5) În contul 50.75.02 "Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale destinate pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală" deschis la unităţile Trezoreriei Statului pot rămâne, la finele anului 2022, sumele aferente cotelor defalcate din impozitul pe venit cu care nu au fost alimentate bugetele unităţilor administrativ-teritoriale ca urmare a sistării temporare determinate de nerespectarea prevederilor legale în vigoare.
    (6) Sumele sistate temporar, rămase la finele anului 2022 în soldul conturilor prevăzute la alin. (1), (2) şi (5) se reportează în anul următor şi vor fi alocate bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, în condiţiile stabilite prin actele normative care au stat la baza sistării cotelor respective.

    5.6. (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor încasate în bugetele locale, în anul 2022, peste nivelul plăţilor de casă efectuate potrivit legii din acestea se restituie la bugetul de stat, din contul 21.A.11.01.00 "Venituri ale bugetului local - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor" în contul 20.A. 11.01.00 "Venituri ale bugetului de stat - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor" din care aceste sume au fost încasate, pe bază de ordine de plată, până la data de 29 decembrie 2022. Sumele care se restituie la bugetul de stat se determină ca diferenţă dintre sumele încasate şi plăţile efectuate de unităţile administrativ-teritoriale în anul 2022.
    (2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti încasate în bugetele locale în anul 2022 peste nivelul plăţilor de casă efectuate potrivit legii din acestea se restituie la bugetul de stat, din contul 21.A.11.02.00 "Venituri ale bugetului local - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti" în contul 20.A.11.02.00 "Venituri ale bugetului de stat - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti" din care aceste sume au fost încasate, pe bază de ordine de plată, până la data de 29 decembrie 2022. Sumele care se restituie la bugetul de stat se determină ca diferenţă dintre sumele încasate şi plăţile efectuate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale în anul 2022.
    (3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor pentru drumuri judeţene şi comunale încasate în bugetele locale în anul 2022 peste nivelul plăţilor de casă efectuate potrivit legii din acestea se restituie la bugetul de stat, din contul 21.A.11.05.00 "Venituri ale bugetului local - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri" în contul 20.A.11.05.00 "Venituri ale bugetului de stat - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri" din care aceste sume au fost încasate, pe bază de ordine de plată, până la data de 29 decembrie 2022. Sumele care se restituie la bugetul de stat se determină ca diferenţă dintre sumele încasate şi plăţile efectuate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale în anul 2022.
    (4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor învăţământului particular şi cel confesional, acreditate, încasate în bugetele locale în anul 2022 peste nivelul plăţilor de casă efectuate potrivit legii, din acestea, se restituie la bugetul de stat, din contul 21.A.11.09.00 "Venituri ale bugetului local - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea învăţământului particular şi a celui confesional" în contul 20.A.11.09.00 "Venituri ale bugetului de stat - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea învăţământului particular sau confesional acreditat" din care aceste sume au fost încasate, pe bază de ordine de plată, până la data de 29 decembrie 2022. Sumele care se restituie la bugetul de stat se determină ca diferenţă dintre sumele încasate şi plăţile efectuate de unităţile administrativ-teritoriale în anul 2022. În vederea regularizării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor învăţământului particular şi cel confesional, acreditate, ordonatorii de credite ai bugetelor locale din care s-au acordat sumele solicită unităţilor de învăţământ particular şi confesional, acreditate, ca până la data de 28 decembrie 2022 să comunice situaţia justificativă a sumelor potrivit anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, pentru toţi preşcolarii şi elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi confesional acreditate, precum şi pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional, cu modificările şi completările ulterioare, însoţită, după caz, de o copie a ordinului de plată prin care restituie bugetului local sumele încasate, rămase neutilizate.

    5.7. Nu se supun operaţiunilor de regularizare, la finele anului, cu bugetul de stat următoarele categorii de sume:
    a) sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, alocate potrivit art. 4 lit. d) din Legea nr. 317/2021, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale suplimentate pe bază de hotărâri ale Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, dacă prin actele normative de alocare nu se prevede altfel;
    c) subvenţii primite la subdiviziunea de venituri bugetare 42.28.00 "Subvenţii primite din Fondul de intervenţie".

    5.8. Unităţile administrativ-teritoriale care nu se încadrează în numărul maxim de posturi conform prevederilor art. III alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 30 decembrie 2022, nu mai beneficiază de sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale care au fost sistate în condiţiile legii în cursul anului 2022.
    5.9. (1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale care au primit în cursul anului 2022 subvenţii de la bugetul de stat sau de la alte bugete restituie, până la data de 29 decembrie 2022 inclusiv, sumele rămase neutilizate, în conturile ordonatorilor principali de credite ai bugetelor din care acestea au fost încasate, dacă prin legislaţia specifică acordării subvenţiilor respective nu se prevăd termene de rambursare anterioare acestei date.
    (2) Sumele care se restituie potrivit prevederilor alin. (1) se determină ca diferenţă între subvenţiile primite, înregistrate la subdiviziunile de venituri:
    a) aferente secţiunii de funcţionare: 42.21.00 "Alte drepturi pentru dizabilitate şi adopţie" 42.32.00 "Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibili", 42.34.00 "Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei şi a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi şi/sau petrolieri", 42.35.00 "Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale", 42.41.00 "Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii", 42.66.00 "Subvenţii din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcţiile de sănătate publică", 42.73.00 "Subvenţii pentru realizarea activităţii de colectare, transport, depozitare şi neutralizare a deşeurilor de origine animală", 42.79.01 "Subvenţii pentru finanţarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pentru secţiunea de funcţionare", 42.80.00 "Subvenţii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantină", 42.82.00 "Sume alocate pentru stimulentul de risc", 42.86.00 " Subvenţii de la bugetul de stat către locale pentru decontarea serviciilor aferente măsurilor de prevenire şi combatere a atacurilor exemplarelor de urs brun", 43.01.00 "Subvenţii primite de la bugetele consiliilor judeţene pentru protecţia copilului", 43.04.00 "Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele locale, pentru finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a forţei de muncă şi subvenţionarea locurilor de muncă", 43.07.00 "Subvenţii primite de la alte bugete locale pentru instituţiile de asistenţă socială pentru persoanele cu handicap", 43.08.00 "Subvenţii primite de la bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru ajutoare în situaţii de extremă dificultate", 43.20.00 "Alte subvenţii primite de la administraţia centrală pentru finanţarea unor activităţi", 43.21.00 "Sume primite de la Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară" 43.34.00 "Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanţarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară", 43.41.00 "Sume alocate pentru cheltuielile cu alocaţia de hrană şi cu indemnizaţia de cazare pentru personalul din serviciile sociale publice aflat în izolare preventivă la locul de muncă"
    b) aferente secţiunii de dezvoltare: 42.01.01 "Sume alocate de la bugetul de stat pentru Programul Termoficare", 42.05.00 "Planuri şi regulamente de urbanism", 42.10.00 "Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de locuinţă", 42.12.00 "Subvenţii pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit", 42.13.00 "Subvenţii pentru finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor", 42.14.00 "Finanţarea unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar", 42.16.1 "Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate", 42.16.2 "Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate", 42.16.03 "Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate", 42.18.01 "Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate", 42.40.00 "Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiţii în turism", 42.52.00 "Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea investiţiilor pentru instituţii publice de asistenţă socială şi unităţi de asistenţă medico-sociale", 42.55.00 "Subvenţii pentru finanţarea locuinţelor sociale", 42.67.00 "'Subvenţii din sume obţinute în urma scoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanţarea proiectelor de investiţii", 42.79.02 "Subvenţii pentru finanţarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pentru secţiunea de dezvoltare", 42.87.00 "Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru Programul naţional de investiţii "Anghel Saligny" şi plăţile de casă efectuate în limita acestora.

    (3) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale care au primit în cursul anului 2022 subvenţii la subdiviziunea de venituri bugetare 42.65.00 "Finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală" restituie, până la data de 3 ianuarie 2023, ca operaţiune a anului 2022, sumele rămase neutilizate, determinate ca diferenţă dintre sumele încasate şi plăţile de casă efectuate în limita acestora, în conturile ordonatorilor principali de credite ai bugetelor din care aceste sume au fost încasate. În ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la rubrica "Data emiterii" se va înscrie 30.12.2022.
    (4) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale care au primit în cursul anului 2022 subvenţii la subdiviziunile de venituri bugetare 43.23.00 "Subvenţii primite din bugetul judeţului pentru clasele de învăţământ special organizate în cadrul unităţilor de învăţământ de masă", 43.24.00 "Subvenţii primite din bugetele locale pentru clasele de învăţământ de masă organizate în unităţile de învăţământ special" şi 43.30.00 "Sume primite de la bugetul judeţului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă" restituie, până la data de 29 decembrie 2022 inclusiv, sumele rămase neutilizate, determinate ca diferenţă dintre sumele încasate şi plăţile de casă efectuate în limita acestora, în conturile ordonatorilor principali de credite ai bugetelor din care aceste sume au fost încasate.
    (5) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale care au primit în cursul anului 2022 subvenţii la subdiviziunea de venituri bugetare 42.51.01 "Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea unor programe de interes naţional, destinate secţiunii de funcţionare a bugetului local" şi 42.51.02 "Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru pentru finanţarea unor programe de interes naţional, destinate secţiunii de dezvoltare a bugetului local" restituie, până la data de 29 decembrie 2022 inclusiv, sumele rămase neutilizate, dacă prin acte normative nu se prevede altfel.
    (6) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale care au primit în cursul anului 2022 subvenţii la subdiviziunile de venituri bugetare 43.39.01 "Subvenţii acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru secţiunea de funcţionare" şi 43.39.02 "Subvenţii acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru secţiunea de dezvoltare" regularizează sumele potrivit prevederilor contractuale.
    (7) Unităţile administrativ-teritoriale prezintă unităţilor Trezoreriei Statului la care au conturile deschise ordine de plată întocmite distinct pentru restituirea către bugetele respective a fiecărui tip de subvenţie primită, la care se anexează contul de execuţie al cheltuielilor efectuate din subvenţiile primite în anul 2022 pe baza căruia are loc operaţiunea de regularizare. Restituirea sumelor se efectuează din conturile corespunzătoare de venituri ale bugetului local în conturile din care subvenţiile respective au fost primite.

    5.10. Unităţile administrativ-teritoriale care au primit în cursul anului 2022 sume conform prevederilor art. 1 alin. (15) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor şi pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, la subdiviziunea de venituri bugetare 42.01.02 "Sume alocate pentru Programul Termoficare din sumele obţinute din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră", restituie sumele neutilizate până la sfârşitul anului în bugetul din care au fost alocate acestea până la data de 20 decembrie a anului bugetar.
    5.11. Subvenţiile de la bugetul de stat către bugetele locale, necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, evidenţiate la subcapitolele de venituri: 42.20.00 "Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", 42.42.00 "Sume primite de administraţiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA", 42.45.00 "Sume primite de administraţiile locale în cadrul programelor finanţate din Fondul Social European", 42.62.00 "Sume alocate din bugetul de stat aferente corecţiilor financiare", 42.69.00 "Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020", 42.84.00 "Sume aferente programului de finanţare Fondul de acţiune în domeniul managementului energiei durabile", 42.85.0 "Subvenţii pentru achitarea serviciilor prestate, bunurilor livrate sau lucrărilor executate precum şi plata altor cheltuieli eligibile aferente proiectelor finanţate din Fondul de Dezvoltare şi Investiţii" şi 43.31.00 "Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susţinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020", 42.88.1 "Alocări de sume din PNRR aferente asistenţei financiare nerambursabile - Fonduri europene nerambursabile", 42.88.03 "Alocări de sume din PNRR aferente asistenţei financiare nerambursabile- Sume aferente TVA", 42.89.1 "Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi - Fonduri din împrumut rambursabil" 42.89.03 "Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi - Sume aferente TVA", 42.90.01 "Sume alocate de către responsabilii de implementare a investiţiilor specifice locale din sume de la bugetul de stat aferente asistenţei financiare nerambursabile a PNRR - Fonduri europene nerambursabile", 42.90.03 " Sume alocate de către responsabilii de implementare a investiţiilor specifice locale din sume de la bugetul de stat aferente asistenţei financiare nerambursabile a PNRR -Sume aferente TVA", 42.92.01 "Subvenţii de la bugetul de stat pentru implementarea proiectelor de infrastructură de transport - Finanţarea naţională", 42.92.2 "'Subvenţii de la bugetul de stat pentru implementarea proiectelor de infrastructură de transport - Finanţare externă nerambursabilă", 42.92.03 "'Subvenţii de la bugetul de stat pentru implementarea proiectelor de infrastructură de transport - Cheltuieli neeligibile", rămase neutilizate la finele exerciţiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local şi se utilizează în anul 2023 cu aceeaşi destinaţie pentru care aceste fonduri au fost acordate, în cadrul secţiunii de dezvoltare, până la finalizarea proiectelor respective.
    5.12. Subvenţiile primite de la administraţia centrală de către bugetele locale, reprezentând sume primite din Fondul pentru mediu, evidenţiate la subcapitolele de venituri: 43.20.00 "Alte subvenţii primite de la administraţia centrală pentru finanţarea unor activităţi" şi 43.44.00 "Sume alocate din sumele obţinute în urma scoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanţarea proiectelor de investiţii", rămase neutilizate la finele exerciţiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.
    5.13. Unităţile administrativ-teritoriale au obligaţia de a dispune măsurile necesare pentru achitarea integrală până la finele anului a obligaţiilor restante, astfel încât acestea să nu influenţeze excedentul bugetului local, răspunderea pentru neachitarea acestor obligaţii revenind ordonatorilor de credite ai bugetului local.
    5.14. În cazul în care operaţiunile de regularizare prevăzute la pct. 5.6 şi 5.9 determină gol temporar de casă al bugetului local, unităţile Trezoreriei Statului, pe baza ordinelor de plată întocmite de către unităţile administrativ- teritoriale, vor transfera suma corespunzătoare golului de casă astfel creat, din contul 82.A.98.00.00 "Excedent al bugetului local" în contul de venituri ale bugetului local 21.A.40.11.00 "Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de funcţionare" sau 21.A.40.13.00 "Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de dezvoltare", după caz.
    5.15. Pe data de 29 decembrie 2022, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale reîntregesc excedentul anului precedent cu sumele repartizate din acesta în cursul anului 2022 pentru acoperirea golurilor temporare de casă, pe bază de ordine de plată, prin virarea sumelor corespunzătoare din conturile de venituri ale bugetului local 21.A.40.11.00 "Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de funcţionare", 21.A.40.18.00 "Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de funcţionare", 21.A.40.13.00 "Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de dezvoltare" şi 21.A.40.14.00 "Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare" în contul 82.A.98.00.00 "Excedent al bugetului local".
    5.16. Stabilirea rezultatului execuţiei bugetului local
    După efectuarea operaţiunilor de regularizare cu bugetul de stat şi cu celelalte bugete prevăzute de prezentele norme metodologice, precum şi a operaţiunilor de la pct. 5.14, autorităţile administraţiei publice locale şi unităţile Trezoreriei Statului vor proceda la stabilirea rezultatului execuţiei bugetelor locale la finele anului, pe secţiuni.
    5.16.1. Închiderea execuţiei secţiunii de funcţionare:
    5.16.1.1. Conturile de venituri şi de cheltuieli ale secţiunii de funcţionare se închid prin contul de excedent al secţiunii de funcţionare sau prin contul de deficit al secţiunii de funcţionare, după caz, astfel:
    - prin contul 82.A.98.96.00 "Excedent al secţiunii de funcţionare", în situaţia în care totalul veniturilor secţiunii de funcţionare este mai mare decât totalul cheltuielilor secţiunii de funcţionare;
    – prin contul 82.A.99.96.00 "Deficit al secţiunii de funcţionare", în situaţia în care totalul veniturilor secţiunii de funcţionare este mai mic decât totalul cheltuielilor secţiunii de funcţionare.

    5.16.1.2. Operaţiunile privind închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli ale secţiunii de funcţionare:
    a) închiderea de către unităţile Trezoreriei Statului a conturilor de cheltuieli ale secţiunii de funcţionare:

┌─────────────┬─┬──────────────────────┐
│ │ │24.A │
│82.A.98.96.00│ │"Cheltuielile │
│"Excedent al │ │bugetelor locale" │
│secţiunii de │=│(analitice │
│funcţionare" │ │corespunzătoare │
│ │ │secţiunii de │
│ │ │funcţionare) │
└─────────────┴─┴──────────────────────┘

        sau, după caz,

┌───────────────┬─┬────────────────────┐
│ │ │24.A │
│82.A.99.96.00 │ │"Cheltuielile │
│"Deficit al │ │bugetelor locale" │
│secţiunii de │=│(analitice │
│funcţionare" │ │corespunzătoare │
│ │ │secţiunii de │
│ │ │funcţionare) │
└───────────────┴─┴────────────────────┘


    b) închiderea de către unităţile Trezoreriei Statului a conturilor de venituri ale bugetelor locale:

┌────────────────────┬─┬───────────────┐
│21.A │ │ │
│"Veniturile │ │82.A.98.96.00 │
│bugetelor locale" │ │"Excedent al │
│(analitice │=│secţiunii de │
│corespunzătoare │ │funcţionare" │
│secţiunii de │ │ │
│funcţionare) │ │ │
└────────────────────┴─┴───────────────┘

        sau, după caz,

┌────────────────────┬─┬───────────────┐
│21.A │ │ │
│"Veniturile │ │82.A.99.96.00 │
│bugetelor locale" │ │"Deficit al │
│(analitice │=│secţiunii de │
│corespunzătoare │ │funcţionare" │
│secţiunii de │ │ │
│funcţionare) │ │ │
└────────────────────┴─┴───────────────┘


        NOTĂ:
     Operaţiunile de la lit. a) şi b) se efectuează cu semnul (+) în situaţia în care totalul veniturilor/cheltuielilor secţiunii de funcţionare este pozitiv sau cu semnul (-) în situaţia în care totalul veniturilor/cheltuielilor secţiunii de funcţionare este negativ.



    5.16.2. Închiderea execuţiei secţiunii de dezvoltare:
    5.16.2.1. Conturile de venituri şi de cheltuieli ale secţiunii de dezvoltare se închid prin contul de excedent al secţiunii de dezvoltare sau prin contul de deficit al secţiunii de dezvoltare, după caz, astfel:
    - prin contul 82.A.98.97.00 "Excedent al secţiunii de dezvoltare", în situaţia în care totalul veniturilor secţiunii de dezvoltare este mai mare decât totalul cheltuielilor secţiunii de dezvoltare;
    – prin contul 82.A.99.97.00 "Deficit al secţiunii de dezvoltare", în situaţia în care totalul veniturilor secţiunii de dezvoltare este mai mic decât totalul cheltuielilor secţiunii de dezvoltare.

    5.16.2.2. Operaţiunile privind închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli ale secţiunii de dezvoltare:
    a) închiderea de către unităţile Trezoreriei Statului a conturilor de cheltuieli ale secţiunii de dezvoltare:

┌───────────────────┬─┬────────────────┐
│ │ │24.A │
│ │ │"Cheltuielile │
│82.A.98.97.00 │ │bugetelor │
│"Excedent al │=│locale" │
│secţiunii de │ │(analitice │
│dezvoltare" │ │corespunzătoare │
│ │ │secţiunii de │
│ │ │dezvoltare) │
└───────────────────┴─┴────────────────┘

        sau, după caz,

┌───────────────────┬─┬────────────────┐
│ │ │24.A │
│ │ │"Cheltuielile │
│82.A.99.97.00 │ │bugetelor │
│"Deficit al │=│locale" │
│secţiunii de │ │(analitice │
│dezvoltare" │ │corespunzătoare │
│ │ │secţiunii de │
│ │ │dezvoltare) │
└───────────────────┴─┴────────────────┘


    b) închiderea de către unităţile Trezoreriei Statului a conturilor de venituri ale bugetelor locale:

┌────────────────────┬─┬───────────────┐
│21.A │ │ │
│"Veniturile │ │82.A.98.97.00 │
│bugetelor locale" │ │"Excedent al │
│(analitice │=│secţiunii de │
│corespunzătoare │ │dezvoltare" │
│secţiunii de │ │ │
│dezvoltare) │ │ │
└────────────────────┴─┴───────────────┘

        sau, după caz,

┌─────────────────────┬─┬──────────────┐
│21.A │ │ │
│"Veniturile bugetelor│ │82.A.99.97.00 │
│locale" │ │"Deficit al │
│(analitice │=│secţiunii de │
│corespunzătoare │ │dezvoltare" │
│secţiunii de │ │ │
│dezvoltare) │ │ │
└─────────────────────┴─┴──────────────┘


        NOTĂ:
     Operaţiunile de la lit. a) şi b) se efectuează cu semnul (+) în situaţia în care totalul veniturilor/cheltuielilor secţiunii de dezvoltare este pozitiv sau cu semnul (-) în situaţia în care totalul veniturilor/cheltuielilor secţiunii de dezvoltare este negativ.



    5.16.3. (1) Stabilirea excedentului/deficitului anual al bugetului local
    a) În situaţia în care secţiunea de funcţionare şi/sau secţiunea de dezvoltare înregistrează excedent, acesta se preia în contul de excedent al bugetului local, pe bază de notă contabilă, astfel:

┌────────────────────┬─┬───────────────┐
│% │ │ │
│82.A.98.96.00 │ │ │
│"Excedent al │ │ │
│secţiunii de │ │82.A.98.00.00 │
│funcţionare" │=│"Excedent al │
├────────────────────┤ │bugetului │
│82.A.98.97.00 │ │local" │
│"Excedent al │ │ │
│secţiunii de │ │ │
│dezvoltare" │ │ │
└────────────────────┴─┴───────────────┘


    b) În situaţia în care secţiunea de funcţionare şi/sau secţiunea de dezvoltare înregistrează deficit, acesta se acoperă definitiv din excedentul bugetului local al anilor precedenţi, până la data de 9 ianuarie 2023 inclusiv, potrivit prevederilor art. 58 alin. (1) lit. c) sau potrivit prevederilor art. 58 alin. (1^4), după caz, din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

    (2) Pe baza hotărârilor autorităţilor deliberative sau a dispoziţiei ordonatorului principal de credite sau persoanei căreia i s-au delegat aceste atribuţii, după caz, unităţile Trezoreriei Statului înregistrează operaţiunea de acoperire definitivă a deficitelor secţiunilor respective, pe bază de notă contabilă, astfel:

┌───────────────┬─┬────────────────────┐
│ │ │% │
│ │ │82.A.99.96.00 │
│ │ │"Deficit al │
│82.A.98.00.00 │ │secţiunii de │
│"Excedent al │=│funcţionare" │
│bugetului │ ├────────────────────┤
│local" │ │82.A.99.97.00 │
│ │ │"Deficit al │
│ │ │secţiunii de │
│ │ │dezvoltare" │
└───────────────┴─┴────────────────────┘




    5.17. Înregistrarea în sistem informatic a operaţiunilor prevăzute la pct. 5.16 se efectuează de către unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului care eliberează titularilor extrase de cont. Titularii conturilor au obligaţia de a verifica extrasele conturilor de excedent/deficit şi de a sesiza unităţile Trezoreriei Statului asupra eventualelor iregularităţi, în termen de o zi lucrătoare de la primirea acestora, în scopul efectuării corecţiilor care se impun.
    5.18. Operaţiunile de încheiere a execuţiei bugetelor locale prevăzute la pct. 5.16 se efectuează în primele 5 zile lucrătoare ale lunii ianuarie 2023, cu data de 30 decembrie 2022.
    CAP. VI
    Încheierea execuţiei bugetului asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii şi sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale
    6.1. Eventualele depozite constituite de Casa Naţională de Pensii Publice din disponibilităţile din anii precedenţi ale sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale a căror scadenţă este în luna decembrie 2022 se virează la scadenţă în contul 81.01.A.98.04.00 "Excedent al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale" din care acestea au fost constituite, scadenţa acestora neputând să depăşească data de 30 decembrie 2022.
    6.2. Închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli ale sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale
    6.2.1. (1) La data de 11 ianuarie 2023, unităţile Trezoreriei Statului închid conturile de venituri şi cheltuieli ale sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, operaţiune efectuată cu data de 30 decembrie 2022.
    (2) Conturile de venituri şi cheltuieli ale sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se închid prin debitul/creditul contului 81.1.A "Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale", după caz, care se codifică astfel: simbol cont 81.01.A; cod capitol 98.04.00 pentru excedent şi, respectiv, 99.04.00 pentru deficit.
    (3) În cazul Activităţii de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, conturile de venituri şi cheltuieli deschise pe numele Casei Naţionale de Pensii Publice se închid prin contul 81.01.A.00.00.00 "Excedent/Deficit curent al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale pe anul 2022".
    (4) Operaţiunile contabile ce se efectuează în contabilitatea unităţilor Trezoreriei Statului sunt următoarele:
    - pentru închiderea conturilor de venituri ale sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale:

┌─────────────────────┬─┬──────────────┐
│% │ │ │
│22.A.20.04.01 │ │ │
│"Contribuţii de │ │ │
│asigurare pentru │ │ │
│accidente de muncă şi│ │ │
│boli profesionale │ │ │
│datorate de │ │ │
│angajatori" │ │ │
├─────────────────────┤ │ │
│22.A.20.04.02 │ │ │
│"Contribuţii de │ │ │
│asigurare pentru │ │ │
│accidente de muncă şi│ │ │
│boli profesionale │ │ │
│pentru şomeri pe │ │ │
│durata practicii │ │ │
│profesionale" │ │ │
├─────────────────────┤ │ │
│22.A.20.09.00 │ │ │
│"Venituri din │ │ │
│contribuţia │ │ │
│asiguratorie pentru │ │ │
│muncă pentru │ │ │
│accidente de muncă şi│ │ │
│boli profesionale" │ │ │
├─────────────────────┤ │ │
│22.A.21.06.00 │ │81.01.A │
│"Contribuţii de │ │"Excedent/ │
│asigurare pentru │ │Deficit al │
│accidente de muncă şi│ │sistemului de │
│boli profesionale │=│asigurări │
│datorate de alte │ │pentru │
│persoane fizice care │ │accidente de │
│încheie asigurare" │ │muncă şi boli │
├─────────────────────┤ │profesionale" │
│22.A.31.06.00 │ │ │
│"Venituri din dobânzi│ │ │
│ale sistemului de │ │ │
│asigurări de │ │ │
│accidente de muncă şi│ │ │
│boli profesionale" │ │ │
├─────────────────────┤ │ │
│22.A.36.01.03 │ │ │
│"Venituri din │ │ │
│aplicarea │ │ │
│prescripţiei │ │ │
│extinctive aferente │ │ │
│sistemului de │ │ │
│asigurare pentru │ │ │
│accidente de muncă şi│ │ │
│boli profesionale" │ │ │
├─────────────────────┤ │ │
│22.A.36.03.03 │ │ │
│"Sume din recuperarea│ │ │
│debitelor provenite │ │ │
│din drepturile │ │ │
│necuvenite aferente │ │ │
│sistemului de │ │ │
│asigurare pentru │ │ │
│accidente de muncă şi│ │ │
│boli profesionale" │ │ │
└─────────────────────┴─┴──────────────┘


    – pentru închiderea conturilor de cheltuieli ale sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale:

┌──────────────┬─┬─────────────────────┐
│ │ │25.A.69 │
│81.01.A │ │"Cheltuielile │
│"Excedent/ │ │bugetului │
│Deficit al │ │asigurărilor sociale │
│sistemului de │ │de stat - asigurări │
│asigurare │=│şi asistenţă socială │
│pentru │ │pentru accidente de │
│accidente de │ │muncă şi boli │
│muncă şi boli │ │profesionale" │
│profesionale" │ │(analitice potrivit │
│ │ │clasificaţiei │
│ │ │bugetare) │
└──────────────┴─┴─────────────────────┘


        NOTE:
    - Operaţiunile de mai sus se efectuează pe bază de notă contabilă.
    – Contul 81.01.A "Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale" se deschide la nivelul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului.

        La Trezoreria Statului Sector 5, contul 81.01.A "Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale", codificat potrivit prevederilor alin. (2), se deschide atât pe numele Casei de Pensii a Municipiului Bucureşti, cât şi pe numele Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă.


    6.2.2. Pentru operaţiunile efectuate la pct. 6.2.1, în contul 81.01.A "Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale", unităţile Trezoreriei Statului eliberează titularilor extrase de cont.

    6.3. Închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli ale bugetului asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii
    6.3.1. (1) La data de 11 ianuarie 2023, unităţile operative ale Trezoreriei Statului, inclusiv Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti şi trezoreriile sectoarelor municipiului Bucureşti, încheie, în contabilitatea proprie, execuţia bugetului asigurărilor sociale de stat reflectată în conturile 25.A "Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat" şi conturile 22.A "Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat" şi care nu a făcut obiectul operaţiunilor de închidere prevăzute la pct. 6.2.1 şi 6.3.4.
    (2) Conturile de venituri şi cheltuieli ale bugetului asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii se închid prin debitul/creditul contului 81.02.A "Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor sociale de stat", după caz, care se deschide la nivelul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului pe numele caselor de pensii şi se codifică astfel: simbol cont 81.02.A; cod capitol 98.03.00 pentru excedent şi, respectiv, 99.03.00 pentru deficit.
    (3) La Trezoreria Statului Sector 5, contul 81.02.A "Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor sociale de stat" codificat potrivit prevederilor alin. (2) se deschide atât pe numele Casei de Pensii a Municipiului Bucureşti, cât şi pe numele Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă.

    6.3.2. Operaţiunile contabile ce se efectuează în contabilitatea unităţilor Trezoreriei Statului pentru închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli ale bugetului asigurărilor sociale de stat care nu au făcut obiectul operaţiunilor de închidere prevăzute la pct. 6.2.1 sunt următoarele:
    - pentru închiderea conturilor de venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat:

┌────────────────┬─┬───────────────────┐
│22.A │ │ │
│"Veniturile │ │ │
│bugetului │ │81.02.A │
│asigurărilor │ │"Excedent/Deficit │
│sociale de stat"│=│al sistemului │
│(analitice │ │asigurărilor │
│potrivit │ │sociale de stat" │
│clasificaţiei │ │ │
│bugetare) │ │ │
└────────────────┴─┴───────────────────┘


    – pentru închiderea conturilor de cheltuieli ale bugetului asigurărilor sociale de stat:

┌──────────────┬─┬─────────────────────┐
│81.02.A │ │25.A │
│"Excedent/ │ │"Cheltuielile │
│Deficit al │ │bugetului │
│sistemului │=│asigurărilor sociale │
│asigurărilor │ │de stat" (analitice │
│sociale de │ │potrivit │
│stat" │ │clasificaţiei │
│ │ │bugetare) │
└──────────────┴─┴─────────────────────┘



    6.3.3. Pentru operaţiunile înregistrate în contul 81.02.A "Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor sociale de stat", unităţile Trezoreriei Statului eliberează titularilor extrase de cont.
    6.3.4. În cazul Activităţii de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, conturile de venituri şi cheltuieli deschise pe numele Casei Naţionale de Pensii Publice se închid, la data de 16 ianuarie 2023, prin contul 81.02.A "Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor sociale de stat"

    6.4. Dispoziţii comune pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii
    6.4.1. (1) La data de 12 ianuarie 2023, unităţile operative ale Trezoreriei Statului virează/încasează soldul conturilor 81.01.A "Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale" şi, respectiv, 81.02.A "Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor sociale de stat" în/din contul 81.01.A "Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale" şi, respectiv, 81.02.A "Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor sociale de stat" deschise la unitatea Trezoreriei Statului cu rol de municipiu reşedinţă de judeţ, pe numele casei judeţene de pensii din subordinea Casei Naţionale de Pensii Publice. Această operaţiune se efectuează cu data de 30 decembrie 2022, iar la ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se virează/transferă excedentul sau deficitul, după caz, se anexează în copie extrasele contului 81.01.A.98.04.00 sau 81.01.A.99.04.00 şi, respectiv, 81.02.A.98.03.00 sau 81.02.A.99.03.00, deschise la nivelul trezoreriilor operative, care constituie document justificativ pentru închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli ale bugetului asigurărilor sociale de stat în contabilitatea proprie a caselor judeţene de pensii din subordinea Casei Naţionale de Pensii Publice.
    (2) Casele judeţene de pensii au obligaţia de a verifica extrasele conturilor 81.1.A.98.04.00, 81.01.A.99.04.00, 81.02.A.98.03.00 şi 81.02.A.99.03.00, deschise la nivelul trezoreriilor operative, şi de a sesiza activităţile de trezorerie şi contabilitate publică asupra eventualelor iregularităţi, până la data de 13 ianuarie 2023, în scopul efectuării regularizărilor care se impun.

    6.4.2. Până la data de 12 ianuarie 2023, Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti îşi transferă rezultatul execuţiei sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi bugetului asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii pe anul 2022 în contul propriu deschis la Trezoreria Statului Sector 3, prin virarea/încasarea în/din contul respectiv a tuturor soldurilor conturilor 81.01.A "Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale" şi 81.02.A "Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor sociale de stat", pe care le are deschise la sectoarele municipiului Bucureşti. În ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la rubrica "Data emiterii" se va înscrie 30.12.2022.
    6.4.3. Transferarea rezultatului execuţiei sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi bugetului asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii pe anul 2022 în contul Casei Naţionale de Pensii Publice
    6.4.3.1. La data de 16 ianuarie 2023 casele judeţene de pensii, Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti şi Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă transferă rezultatul execuţiei sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi bugetului asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii înregistrat la finele anului 2022 în contul 81.1.A.00.00.00 "Excedent/Deficit curent al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale pe anul 2022" şi respectiv, 81.2.A.00.00.00 "Excedent/Deficit curent al sistemului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022" deschis pe numele Casei Naţionale de Pensii Publice la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, astfel:
    - soldul creditor al contului 81.01.A "Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale" şi, respectiv, 81.02.A "Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor sociale de stat" se virează în contul Casei Naţionale de Pensii Publice, cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT);
    – soldul debitor al contului 81.01.A "Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale" şi respectiv, 81.02.A "Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor sociale de stat" se transferă, cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), din contul Casei Naţionale de Pensii Publice.
        În ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la rubrica "Data emiterii" se va înscrie 30.12.2022.



    6.5. (1) Casa Naţională de Pensii Publice centralizează până la data de 16 ianuarie 2023 soldul execuţiei de casă a bugetului asigurărilor sociale de stat, înregistrat la unităţile Trezoreriei Statului, iar în cazul în care se înregistrează excedent, acesta se regularizează cu bugetul de stat în limita subvenţiilor primite în anul 2022 de la bugetul de stat. Operaţiunea se efectuează de către Casa Naţională de Pensii Publice cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la data de 17 ianuarie 2023, ca operaţiune a anului 2022, prin virarea sumei corespunzătoare din contul 22.A.42.24.00 "Subvenţii primite de bugetul asigurărilor sociale de stat" în contul 23.A.56.02.00.51.01.07 "Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraţiei - Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat - Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat" deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.
    (2) În ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se efectuează operaţiunea prevăzută la alin. (1), la rubrica "Data emiterii" se va înscrie 30.12.2022.

    6.6. (1) Rezultatul execuţiei bugetului asigurărilor sociale de stat la finele anului 2022 se preia/se virează la data de 18 ianuarie 2023 de către Casa Naţională de Pensii Publice, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), în contul propriu 81.02.A.99.03.00 "Deficit al sistemului asigurărilor sociale de stat" în cazul în care acesta înregistrează deficit sau în contul 81.2.A.98.03.00 "Excedent al sistemului asigurărilor sociale de stat" în cazul în care acesta înregistrează excedent.
    (2) În situaţia în care la finele anului 2022 există sume înregistrate atât în contul 81.2.A.98.03.00 "Excedent al sistemului asigurărilor sociale de stat", cât şi în contul 81.02.A.99.03.00 "Deficit al sistemului asigurărilor sociale de stat", Casa Naţională de Pensii Publice virează sumele corespunzătoare necesare acoperirii deficitului din anii precedenţi, din contul 81.02.A.98.03.00 "Excedent al sistemului asigurărilor sociale de stat" în contul 81.02.A.99.03.00 "Deficit al sistemului asigurărilor sociale de stat", în data de 19 ianuarie 2023.
    (3) În ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se efectuează operaţiunile prevăzute la alin. (1) şi (2), la rubrica "Data emiterii" se va înscrie 30.12.2022.

    6.7. (1) Rezultatul execuţiei sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale la finele anului 2022 se preia/se virează la data de 18 ianuarie 2023 de către Casa Naţională de Pensii Publice, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), în contul propriu 81.01.A.99.04.00 "Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale" în cazul în care acesta înregistrează deficit sau în contul 81.1.A.98.04.00 "Excedent al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale" în cazul în care acesta înregistrează excedent.
    (2) În situaţia în care, la finele anului 2022, există sume înregistrate atât în contul 81.1.A.98.04.00 "Excedent al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale", cât şi în contul 81.01.A.99.04.00 "Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale", Casa Naţională de Pensii Publice virează sumele corespunzătoare necesare acoperirii deficitului din anii precedenţi, din contul 81.01.A.98.04.00 "Excedent al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale" în contul 81.01.A.99.04.00 "Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale", în data de 19 ianuarie 2023.
    (3) În ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la rubrica "Data emiterii" se va înscrie 30.12.2022.

    CAP. VII
    Încheierea execuţiei bugetului asigurărilor pentru şomaj, aferent sistemului asigurărilor pentru şomaj şi a Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale
    7.1. Eventualele depozite constituite de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă din disponibilităţile din anii precedenţi ale Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale a căror scadenţă este în luna decembrie 2022 se virează la scadenţă în contul 86.01.A.98.11.00 "Excedent al Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale" din care acestea au fost constituite, scadenţa acestora neputând să depăşească data de 30 decembrie 2022.
    7.2. (1) Până la data de 6 ianuarie 2023, subvenţia primită de bugetul Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale de la bugetul de stat, determinată ca diferenţă între sumele încasate în contul 28.A.42.83.00 "Sume alocate din bugetul de stat pentru Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale" şi plăţile efectuate pe destinaţiile pentru care acestea au fost aprobate în anul 2022, se restituie în contul de cheltuieli al bugetului de stat din care aceasta a fost încasată.
    (2) Restituirea se efectuează din contul 28.A.42.83.00 "Sume alocate din bugetul de stat pentru Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale" în contul de cheltuieli bugetare corespunzător din care sumele au fost încasate, deschis pe numele Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), în care la "Data emiterii" se va înscrie data de 30.12.2022.

    7.3. Închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli ale Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale
    7.3.1. (1) La data de 11 ianuarie 2023, unităţile Trezoreriei Statului închid conturile de venituri şi cheltuieli ale Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, operaţiune efectuată cu data de 30 decembrie 2022.
    (2) Conturile de venituri şi cheltuieli ale Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale se închid prin debitul/creditul contului 86.01.A "Excedent/Deficit al Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale", după caz, şi se codifică astfel: simbol cont 86.01.A; cod capitol 98.11.00 pentru excedent şi, respectiv, 99.11.00 pentru deficit.
    (3) În cazul Activităţii de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, conturile de venituri şi cheltuieli deschise pe numele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă se închid prin contul 86.1.A.00.00.00 "Excedent/Deficit curent al Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale pe anul 2022".
    (4) Operaţiunile contabile ce se efectuează în contabilitatea unităţilor Trezoreriei Statului sunt următoarele:
    - pentru închiderea conturilor de venituri ale Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale:

┌────────────────────┬─┬───────────────┐
│% │ │ │
│28.A.20.06.00 │ │ │
│"Contribuţia │ │ │
│angajatorilor la │ │ │
│Fondul de garantare │ │ │
│pentru plata │ │ │
│creanţelor │ │ │
│salariale" │ │ │
├────────────────────┤ │ │
│28.A.20.11.00 │ │ │
│"Venituri din │ │ │
│contribuţia │ │ │
│asiguratorie pentru │ │86.01.A │
│munca pentru Fondul │ │"Excedent/ │
│de garantare pentru │ │Deficit al │
│plata creanţelor │=│Fondului de │
│salariale" │ │garantare │
├────────────────────┤ │pentru plata │
│28.A.31.04.00 │ │creanţelor │
│"Venituri din │ │salariale" │
│dobânzi la Fondul de│ │ │
│garantare pentru │ │ │
│plata creanţelor │ │ │
│salariale" │ │ │
├────────────────────┤ │ │
│28.A.42.83.00 │ │ │
│”Sume alocate din │ │ │
│bugetul de stat │ │ │
│pentru Fondul de │ │ │
│garantare pentru │ │ │
│plata creanţelor │ │ │
│salariale” │ │ │
└────────────────────┴─┴───────────────┘


    – pentru închiderea conturilor de cheltuieli ale Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale:

┌───────────────┬─┬────────────────────┐
│86.01.A │ │29.A.64 │
│"Excedent/ │ │"Cheltuielile │
│Deficit al │ │Fondului de │
│Fondului de │ │garantare pentru │
│garantare │=│plata creanţelor │
│pentru plata │ │salariale" │
│creanţelor │ │(analitice potrivit │
│salariale" │ │clasificaţiei │
│ │ │bugetare) │
└───────────────┴─┴────────────────────┘



        NOTE:
    - Operaţiunile de mai sus se efectuează pe bază de notă contabilă.
    – Contul 86.01.A "Excedent/Deficit al Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale" se deschide la nivelul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului.


    7.3.2. Pentru operaţiunile efectuate la pct. 7.3.1 în contul 86.01.A "Excedent/Deficit al Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale", unităţile Trezoreriei Statului eliberează titularilor extrase de cont.

    7.4. Închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli ale bugetului asigurărilor pentru şomaj aferent sistemului asigurărilor pentru şomaj
    7.4.1. (1) La data de 11 ianuarie 2023, unităţile operative ale Trezoreriei Statului, inclusiv Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti şi trezoreriile sectoarelor municipiului Bucureşti, încheie în contabilitatea proprie execuţia sistemului asigurărilor pentru şomaj reflectată în conturile 29.A "Cheltuielile bugetului asigurărilor pentru şomaj" şi conturile 28.A "Veniturile bugetului asigurărilor pentru şomaj" şi care nu au făcut obiectul operaţiunilor de închidere prevăzute la pct. 7.3.1 şi 7.4.4.
    (2) Conturile de venituri şi cheltuieli ale sistemului asigurărilor pentru şomaj se închid prin debitul/creditul contului 86.02.A "Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor pentru şomaj", după caz, care se deschide la nivelul trezoreriilor operative, pe numele agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, şi se codifică astfel: simbol cont 86.02.A; cod capitol 98.10.00 pentru excedent şi, respectiv, 99.10.00 pentru deficit.

    7.4.2. Operaţiunile contabile care se efectuează în contabilitatea unităţilor Trezoreriei Statului pentru închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli ale sistemului asigurărilor pentru şomaj care nu au făcut obiectul operaţiunilor de închidere prevăzute la pct. 7.3.1 sunt următoarele:
    - pentru închiderea conturilor de venituri ale sistemului asigurărilor pentru şomaj:

┌────────────────┬─┬───────────────────┐
│28.A │ │ │
│"Veniturile │ │ │
│bugetului │ │86.02.A │
│asigurărilor │ │"Excedent/Deficit │
│pentru şomaj" │=│al sistemului │
│(analitice │ │asigurărilor pentru│
│potrivit │ │şomaj" │
│clasificaţiei │ │ │
│bugetare) │ │ │
└────────────────┴─┴───────────────────┘


    – pentru închiderea conturilor de cheltuieli ale sistemului asigurărilor pentru şomaj:

┌───────────────────┬─┬────────────────┐
│ │ │29.A │
│ │ │"Cheltuielile │
│86.02.A │ │bugetului │
│"Excedent/Deficit │ │asigurărilor │
│al sistemului │=│pentru şomaj" │
│asigurărilor pentru│ │(analitice │
│şomaj" │ │potrivit │
│ │ │clasificaţiei │
│ │ │bugetare) │
└───────────────────┴─┴────────────────┘



    7.4.3. Pentru operaţiunile înregistrate în contul 86.02.A "Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor pentru şomaj", unităţile Trezoreriei Statului eliberează titularilor extrase de cont.
    7.4.4. În cazul Activităţii de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, conturile de venituri şi cheltuieli deschise pe numele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă se închid, la data de 16 ianuarie 2023 prin contul 86.02.A.00.00.00 "Excedent/Deficit curent al sistemului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2022".

    7.5. Dispoziţii comune bugetului asigurărilor pentru şomaj aferent sistemului asigurărilor pentru şomaj şi Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale
    7.5.1. (1) La data de 12 ianuarie 2023, unităţile operative ale Trezoreriei Statului virează/încasează soldul conturilor 86.01.A "Excedent/Deficit al Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale" şi respectiv 86.02.A "Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor pentru şomaj", în/din contul 86.01.A "Excedent/Deficit al Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale" şi respectiv 86.02.A "Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor pentru şomaj", deschise la unităţile Trezoreriei Statului cu rol de municipiu reşedinţă de judeţ pe numele agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă. Această operaţiune se efectuează cu data de 30 decembrie 2022, iar la ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se virează/transferă excedentul sau deficitul, după caz, se anexează în copie extrasele contului 86.01.A.98.11.00 sau 86.1.A.99.11.00 şi respectiv, 86.02.A.98.10.00 sau 86.02.A.99.10.00, deschise la nivelul trezoreriilor operative, care constituie document justificativ pentru închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli ale bugetului asigurărilor pentru şomaj în contabilitatea proprie a agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă.
    (2) Agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă au obligaţia de a verifica extrasele conturilor 86.01.A.98.11.00, 86.01.A.99.11.00 şi respectiv, 86.2.A.98.10.00, 86.02.A.99.10.00, deschise la nivelul trezoreriilor operative, şi de a sesiza activităţile de trezorerie şi contabilitate publică judeţene asupra eventualelor iregularităţi, până la data de 13 ianuarie 2023, în scopul efectuării regularizărilor care se impun.

    7.5.2. Transferarea rezultatului execuţiei sistemului asigurărilor pentru şomaj şi a Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale pe anul 2022 în contul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă
    7.5.2.1. (1) Până la data de 12 ianuarie 2023, Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Municipiului Bucureşti îşi transferă rezultatul execuţiei sistemului asigurărilor pentru şomaj şi respectiv Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale pe anul 2022, în conturile proprii deschise la Trezoreria Statului Sector 5, prin virarea/încasarea în/din conturile 86.01.A "Excedent/Deficit al Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale" şi respectiv 86.02.A "Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor pentru şomaj", a tuturor soldurilor conturilor 86 pe care le are deschise la sectoarele municipiului Bucureşti şi respectiv la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.
    (2) În ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la rubrica "Data emiterii" se înscrie 30.12.2022.

    7.5.2.2. La data de 16 ianuarie 2023 agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă transferă rezultatul execuţiei sistemului asigurărilor pentru şomaj şi respectiv rezultatul execuţiei Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale înregistrate, la finele anului 2022, în conturile 86.01.A.00.00.00 "Excedent/Deficit al Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale pe anul 2022" şi respectiv, 86.02.A.00.00.00 "Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2022", deschise pe numele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, astfel:
    - soldul creditor al conturilor 86.01.A "Excedent/Deficit al Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale" şi/sau 86.02.A "Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor pentru şomaj" se virează în contul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT);
    – soldul debitor al conturilor 86.01.A "Excedent/Deficit al Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale" şi respectiv 86.02.A "Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor pentru şomaj" se transferă cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) din contul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.
        În ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la rubrica "Data emiterii" se înscrie 30.12.2022.



    7.6. (1) Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă centralizează până la data de 16 ianuarie 2023 soldul execuţiei de casă al sistemului asigurărilor pentru şomaj înregistrat la unităţile Trezoreriei Statului, iar în cazul în care se înregistrează excedent, acesta se regularizează cu bugetul de stat în limita subvenţiilor primite în anul 2022 de la bugetul de stat. Operaţiunea se efectuează de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la data de 17 ianuarie 2023, ca operaţiune a anului 2022, prin virarea sumei corespunzătoare din contul 28.A.42.25.00 "Subvenţii primite de bugetul asigurărilor pentru şomaj" în contul 23.A.56.03.00.51.01.08 "Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraţiei - Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor pentru şomaj - Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor pentru şomaj" deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.
    (2) Rezultatul execuţiei sistemului asigurărilor pentru şomaj la finele anului 2022 se preia/se virează la data de 18 ianuarie 2023 de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), în contul propriu 86.02.A.99.10.00 "Deficit al sistemului asigurărilor pentru şomaj" în cazul în care acesta înregistrează deficit sau în contul 86.2.A.98.10.00 "Excedent al sistemului asigurărilor pentru şomaj" în cazul în care acesta înregistrează excedent.
    (3) În situaţia în care la finele anului 2022 există sume înregistrate atât în contul 86.2.A.98.10.00 "Excedent al sistemului asigurărilor pentru şomaj" cât şi în contul 86.02.A.99.10.00 "Deficit al sistemului asigurărilor pentru şomaj", Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă virează sumele corespunzătoare necesare acoperirii deficitului pe anul 2022, din contul 86.2.A.98.10.00 "Excedent al sistemului asigurărilor pentru şomaj" în contul 86.2.A.99.10.00 "Deficit al sistemului asigurărilor pentru şomaj", în data de 19 ianuarie 2023.
    (4) În ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se efectuează operaţiunile prevăzute la alin. (1) - (3), la rubrica "Data emiterii" se va înscrie 30.12.2022.

    7.7. (1) Rezultatul execuţiei Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale la finele anului 2022 se preia/se virează la data de 18 ianuarie 2023 de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), în contul propriu 86.01.A.99.11.00 "Deficit al Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale" în cazul în care acesta înregistrează deficit sau în contul 86.01.A.98.11.00 "Excedent al Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale", în cazul în care acesta înregistrează excedent.
    (2) În situaţia în care la finele anului 2022 există sume înregistrate atât în contul 86.01.A.98.11.00 "Excedent al Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale", cât şi în contul 86.01.A.99.11.00 "Deficit al Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale", Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă virează sumele corespunzătoare necesare acoperirii deficitului pe anul 2022, din contul 86.01.A.98.11.00 "Excedent al Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale" în contul 86.01.A.99.11.00 "Deficit al Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale", în data de 19 ianuarie 2023.
    (3) În ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se efectuează operaţiunile prevăzute la alin. (1) şi (2), la rubrica "Data emiterii" se va înscrie 30.12.2022.

    CAP. VIII
    Încheierea execuţiei bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate
    8.1. (1) Până la data de 5 ianuarie 2023, casele de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti restituie Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, subvenţiile neutilizate, din contul 26.A.42.53.00 "Sume alocate din bugetul de stat, altele decât cele de echilibrare, prin bugetul Ministerului Sănătăţii", deschis pe numele acestora la unităţile Trezoreriei Statului, în contul de venituri al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate din care au fost încasate, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), în care la "Data emiterii" se va înscrie data de 30.12.2022.
    (2) Sumele de la alin. (1) care se restituie de casele de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti se determină ca diferenţă între subvenţiile primite în contul 26.A.42.53.00 "Sume alocate din bugetul de stat, altele decât cele de echilibrare, prin bugetul Ministerului Sănătăţii" şi plăţile efectuate pe destinaţiile pentru care acestea au fost aprobate.
    (3) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate restituie în data de 6 ianuarie 2023, sumele încasate potrivit alin. (1), din contul 26.A.42.53.00 "Sume alocate din bugetul de stat, altele decât cele de echilibrare, prin bugetul Ministerului Sănătăţii" în contul de cheltuieli bugetare corespunzător din care sumele au fost încasate, deschis pe numele Ministerului Sănătăţii la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), în care la "Data emiterii" se va înscrie data de 30.12.2022.

    8.2. În conformitate cu prevederile art. 265 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2022 nu se constituie fond de rezervă din veniturile Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
    8.3. (1) La data de 11 ianuarie 2023, casele de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti comunică Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate execuţia bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate reflectată în conturile 26.A "Veniturile bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" şi 27.A "Cheltuielile bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" în structura Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin O.M.F.P. nr. 1.954/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Până la 13 ianuarie 2023, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate centralizează soldul execuţiei de casă al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, înregistrat la unităţile Trezoreriei Statului, iar în cazul în care se înregistrează excedent, acesta urmează să se regularizeze cu bugetul de stat în limita subvenţiilor primite în anul 2022 de la acest buget, sens în care solicită caselor de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti şi Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti restituirea sumelor corespunzătoare în contul 26.A.42.26.00 "Subvenţii primite de bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru echilibrare" şi, respectiv, în contul 26.A.42.74.00 "Sume alocate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pentru acoperirea deficitului rezultat din aplicarea prevederilor legale referitoare la concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate".
    (3) Restituirea sumelor de către casele de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti potrivit alin. (2) se efectuează pe data de 16 ianuarie 2023, din contul 26.A.42.26.00 "Subvenţii primite de bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru echilibrare" şi, respectiv, din contul 26.A.42.74.00 "Sume alocate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pentru acoperirea deficitului rezultat din aplicarea prevederilor legale referitoare la concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate", pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), în care la "Data emiterii" se va înscrie data de 30.12.2022.

    8.4. (1) După efectuarea operaţiunilor de la pct. 8.1 şi 8.3, la data de 17 ianuarie 2023, unităţile Trezoreriei Statului încheie în contabilitatea proprie execuţia bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate reflectată în conturile 26.A "Veniturile bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" şi 27.A "Cheltuielile bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate".
    (2) Conturile de venituri şi de cheltuieli ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate se închid prin debitul/creditul contului 87.A "Excedent/Deficit al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate", după caz, care se deschide pe numele caselor de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti şi Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, după caz.
    (3) Contul 87.A "Excedent/Deficit al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" se codifică astfel: simbol cont sintetic 87.A; cod capitol 98.00.00 pentru excedent şi respectiv, 99.00.00 pentru deficit; codul fiscal al casei de asigurări de sănătate judeţene sau a municipiului Bucureşti şi Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, după caz.
    (4) Închiderea conturilor de venituri şi de cheltuieli ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate deschise pe numele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, se efectuează la data de 20 ianuarie 2023 prin debitul/creditul contului 87.A.00.00.00 "Excedent/Deficit curent al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2022" deschis pe numele acesteia.

    8.5. La data de 18 ianuarie 2023, unităţile operative ale Trezoreriei Statului virează/încasează soldul contului 87.A "Excedent/Deficit al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" în/din contul 87.A "Excedent/Deficit al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" deschis la unitatea Trezoreriei Statului cu rol de municipiu reşedinţă de judeţ, pe numele casei de asigurări de sănătate judeţene. Această operaţiune se efectuează cu data de 30 decembrie 2022, iar la ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se virează/transferă excedentul sau deficitul, după caz, se anexează, în copie, extrasele contului 87.A.98.00.00 sau 87.A.99.00.00, după caz, deschis la nivelul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului, care constituie document justificativ pentru închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate în contabilitatea proprie a caselor de asigurări de sănătate judeţene.
    8.6. (1) Conturile de venituri ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate deschise la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti şi, respectiv, al Activităţii de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti pentru marii contribuabili şi pentru contribuabilii mijlocii se închid prin creditul contului 87.A "Excedent/Deficit al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" deschis pe numele Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti. Fac excepţie de la aceste prevederi veniturile bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate colectate de către Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, care se închid prin creditul contului 87.A "Excedent/Deficit al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" deschis pe numele acesteia.
    (2) Până la data de 18 ianuarie 2023, Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti îşi transferă rezultatul execuţiei bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2022 în contul propriu deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, prin virarea/încasarea în/din contul respectiv a tuturor soldurilor conturilor 87.A "Excedent/Deficit al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" pe care le are deschise la sectoarele municipiului Bucureşti sau la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti. În ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la rubrica "Data emiterii" se va înscrie 30.12.2022.

    8.7. Operaţiunile contabile ce se efectuează în contabilitatea unităţilor Trezoreriei Statului pentru închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate sunt următoarele:
    - pentru închiderea conturilor de venituri ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate:

┌─────────────────┬─┬──────────────────┐
│26.A │ │ │
│"Veniturile │ │ │
│bugetului │ │87.A │
│Fondului naţional│ │"Excedent/Deficit │
│unic de asigurări│ │al bugetului │
│sociale de │=│Fondului naţional │
│sănătate" │ │unic de asigurări │
│(analitice │ │sociale de │
│potrivit │ │sănătate" │
│clasificaţiei │ │ │
│bugetare) │ │ │
└─────────────────┴─┴──────────────────┘


    – pentru închiderea conturilor de cheltuieli ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate:

┌──────────────────┬─┬─────────────────┐
│ │ │27.A │
│ │ │"Cheltuielile │
│87.A │ │bugetului │
│"Excedent/Deficit │ │Fondului naţional│
│al bugetului │ │unic de asigurări│
│Fondului naţional │=│sociale de │
│unic de asigurări │ │sănătate" │
│sociale de │ │(analitice │
│sănătate" │ │potrivit │
│ │ │clasificaţiei │
│ │ │bugetare) │
└──────────────────┴─┴─────────────────┘



    8.8. La data de 19 ianuarie 2023 casele de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti transferă rezultatul execuţiei bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate înregistrat, la finele anului 2022, în contul 87.A.00.00.00 "Excedent/Deficit curent al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2022" deschis pe numele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, astfel:
    - soldul creditor al contului 87.A "Excedent/Deficit al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" se virează în contul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului
    – soldul debitor al contului 87.A "Excedent/Deficit al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" se transferă cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) din contul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

    8.9. (1) În cazul în care Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a încasat sume de la casele de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti în contul 26.A.42.26.00 "Subvenţii primite de bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru echilibrare" şi, respectiv, în contul 26.A.42.74.00 "Sume alocate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pentru acoperirea deficitului rezultat din aplicarea prevederilor legale referitoare la concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate", în conformitate cu prevederile pct. 8.3 alin. (3), acestea se regularizează cu bugetul de stat. Operaţiunea se efectuează de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la data de 20 ianuarie 2023, ca operaţiune a anului 2022, prin virarea sumei corespunzătoare din contul 26.A.42.26.00 "Subvenţii primite de bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru echilibrare" şi, respectiv, din contul 26.A.42.74.00 "Sume alocate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pentru acoperirea deficitului rezultat din aplicarea prevederilor legale referitoare la concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate" în contul 23.A.56.04.00.51.01.11 "Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraţiei - Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate - Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" şi, respectiv, în contul 23.A.56.04.00.51.01.69 "Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraţiei - Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate - Transferuri de la bugetul de stat către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea deficitului rezultat din aplicarea prevederilor legale referitoare la concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate", deschise la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.
    (2) Rezultatul execuţiei bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate la finele anului 2022 se preia/se virează la data de 20 ianuarie 2023 de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), în contul propriu 87.A.99.00.00 "Deficit al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" în cazul în care acesta înregistrează deficit sau în contul 87.A.98.00.00 "Excedent al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" în cazul în care acesta înregistrează excedent.
    (3) În situaţia în care, la finele anului 2022, există sume înregistrate atât în contul 87.A.99.00.00 "Deficit al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate", cât şi în contul 87.A.98.00.00 "Excedent al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate", Casa Naţională de Asigurări de Sănătate virează sumele corespunzătoare necesare acoperirii deficitului din anii precedenţi, din contul 87.A.98.00.00 "Excedent al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" în contul 87.A.99.00.00 "Deficit al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate", în data de 20 ianuarie 2023.
    (4) În ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se efectuează operaţiunile prevăzute la alin. (1) - (3), la rubrica "Data emiterii" se va înscrie 30.12.2022.

    CAP. IX
    Încheierea execuţiei bugetului Fondului pentru mediu şi alte operaţiuni specifice bugetului Fondului pentru mediu
    9.1. Eventualele depozite constituite de Administraţia Fondului pentru Mediu din disponibilităţile din anii precedenţi ale bugetului Fondului pentru mediu a căror scadenţă este în luna decembrie 2022 se virează la scadenţă în contul 80.I.98.00.00 "Excedent al bugetului Fondului pentru mediu" din care acestea au fost constituite, scadenţa acestora neputând să depăşească data de 30 decembrie 2022.
    9.2. (1) Pe data de 28 decembrie 2022, sumele existente în contul 51.I.16.09.00 "Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule", codificat cu codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului (8609468), se virează de unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului către Administraţia Fondului pentru Mediu, în contul de venituri bugetare 20.I.16.09.00 "Timbrul de mediu pentru autovehicule", codificat cu codul de identificare fiscală al Administraţiei Fondului pentru Mediu, în limita soldului creditor al contului 51.I.16.09.00 "Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule".
    (2) La finele anului 2022, contul 51.I.16.09.00 "Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule" nu poate prezenta sold.

    9.3. Cota din veniturile Fondului pentru mediu prevăzută la art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele prevăzute la art. 15^6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare, aferente veniturilor Fondului pentru mediu încasate în luna decembrie, se transferă de Administraţia Fondului pentru Mediu din conturile corespunzătoare de venituri ale bugetului Fondului pentru mediu în conturile corespunzătoare de venituri ale bugetului propriu al Administraţiei Fondului pentru Mediu până la data de 5 ianuarie 2023. În ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se efectuează această operaţiune, la rubrica "Data emiterii" se va înscrie 30.12.2022.
    9.4. În situaţia în care în cursul anului 2022, prin decizie a ordonatorului de credite au fost transferate sume din contul 80.I.98.00.00 "Excedent al bugetului Fondului pentru mediu" în contul de venituri al Fondului pentru mediu 20.I.40.15.03 "Veniturile Fondului pentru mediu - Sume utilizate de alte instituţii din excedentul anului precedent", acestea se restituie la data de 29 decembrie 2022 în contul din care au fost transferate.
    9.5. Până la data de 5 ianuarie 2023, Trezoreria Statului a Sectorului 6 încheie în contabilitatea proprie execuţia bugetului Fondului pentru mediu pe anul 2022 reflectată în conturile 20.I "Venituri ale Fondului pentru mediu" şi 23.I "Cheltuieli ale Fondului pentru mediu" prin debitul/creditul contului 80.I.0. 00.00 "Excedent/Deficit al bugetului Fondului pentru mediu pe anul 2022", după caz, care se deschide pe numele Administraţiei Fondului pentru Mediu.
    9.6. Operaţiunile contabile ce se efectuează în contabilitatea Trezoreriei Statului a Sectorului 6 pentru închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli ale bugetului Fondului pentru mediu sunt următoarele:
    - pentru închiderea conturilor de cheltuieli ale bugetului Fondului pentru mediu:

┌───────────────────┬─┬────────────────┐
│80.I.00.00.00 │=│23.I │
├───────────────────┼─┼────────────────┤
│ │ │"Cheltuielile │
│ │ │bugetului │
│"Excedent/Deficit │ │Fondului pentru │
│al bugetului │ │mediu" │
│Fondului pentru │ │(analitice │
│mediu" │ │potrivit │
│ │ │clasificaţiei │
│ │ │bugetare) │
└───────────────────┴─┴────────────────┘


    – pentru închiderea conturilor de venituri ale bugetului Fondului pentru mediu:

┌────────────────┬─┬───────────────────┐
│20.I │=│80.I.00.00.00 │
├────────────────┼─┼───────────────────┤
│Veniturile │ │ │
│bugetului │ │ │
│Fondului pentru │ │"Excedent/Deficit │
│mediu" │ │al bugetului │
│(analitice │ │Fondului pentru │
│potrivit │ │mediu" │
│clasificaţiei │ │ │
│bugetare) │ │ │
└────────────────┴─┴───────────────────┘



    9.7. (1) Excedentul bugetului Fondului pentru mediu pe anul 2022 înregistrat în contul 80.I.00.00.00 "Excedent/Deficit al bugetului Fondului pentru Mediu pe anul 2022" se virează de Administraţia Fondului pentru Mediu cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) în contul 80.I.98.00.00 "Excedent al bugetului Fondului pentru mediu" deschis pe codul de identificare fiscală al Administraţiei Fondului pentru Mediu.
    (2) Operaţiunea de la alin. (1) se efectuează până la data de 9 ianuarie 2023, la rubrica "Data emiterii" din ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) înscriindu-se data de 30.12.2022.

    9.8. Eventualul deficit al bugetului Fondului pentru mediu pe anul 2022 rezultat ca urmare a operaţiunilor prevăzute la pct. 9.5 şi 9.6 se acoperă definitiv din excedentul anilor precedenţi, prin decizie a ordonatorului de credite, emisă în termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2022, potrivit următoarei operaţiuni contabile:

┌──────────────┬─┬─────────────────────┐
│80.I.98.00.00 │=│80.I.00.00.00 │
├──────────────┼─┼─────────────────────┤
│"Excedent al │ │"Excedent/Deficit al │
│bugetului │ │bugetului Fondului │
│Fondului │ │pentru mediu pe anul │
│pentru mediu" │ │2022" │
└──────────────┴─┴─────────────────────┘

        În ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se dispune acoperirea deficitului se va înscrie data de 30.12.2022.

    CAP. X
    Încheierea execuţiei bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, a bugetelor instituţiilor publice autonome, exclusiv al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, inclusiv a bugetelor privind activităţile finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţii publice şi a bugetelor privind activitatea de privatizare gestionate de instituţiile publice
    10.1. În situaţia în care până la data de 28 decembrie 2022 instituţiile publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii şi instituţiile publice autonome, exclusiv Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, precum şi instituţiile publice care gestionează bugetele activităţilor finanţate integral din venituri proprii, beneficiare nu au angajat în întregime sumele primite ca redistribuiri de disponibilităţi, vor proceda la restituirea acestora, cu diminuarea corespunzătoare a bugetului de venituri şi cheltuieli, pe bază de ordin de plată, din contul de venituri bugetare în care au fost încasate în contul de venituri bugetare al instituţiei publice ierarhic superioare de la care au fost primite.
    10.2. (1) Ordonatorii secundari şi/sau terţiari de credite ai bugetelor instituţiilor finanţate parţial din venituri proprii care au primit în cursul anului 2022 subvenţii din bugetele ordonatorilor de credite ierarhic superiori regularizează până la data de 28 decembrie 2022 excedentele rezultate din execuţia bugetelor respective, în limita sumelor primite de la aceştia, dacă legea nu prevede altfel.
    (2) Sumele care fac obiectul regularizării prevăzute la alin. (1) se restituie din contul de venituri bugetare în care acestea au fost încasate în contul ordonatorului de credite ierarhic superior din care au fost primite.
    (3) La stabilirea excedentelor care fac obiectul regularizării prevăzute la alin. (1) nu se iau în calcul sumele rezervate în conturile prevăzute în Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1661 bis/2003, aferente donaţiilor şi sponsorizărilor neutilizate la finele anului 2022, sumele reprezentând prefinanţări şi avansuri acordate pentru derularea proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare în anul 2022 rămase neutilizate la finele anului, sumele din excedentul anului precedent utilizate în anul 2022 pentru acoperirea golurilor temporare de casă şi/sau pentru efectuarea de cheltuieli, precum şi sumele primite ca redistribuiri de disponibilităţi ce se restituie în contul instituţiei publice ierarhic superioare.

    10.3. Pe data de 29 decembrie 2022, instituţiile publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi instituţiile publice autonome din sectorul administraţiei publice centrale, exclusiv Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, inclusiv cele care gestionează bugetele privind activitatea de privatizare şi bugetele privind activităţile finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţiile publice din sectorul administraţiei publice centrale reîntregesc excedentul anului precedent cu sumele repartizate din acesta în cursul anului 2022 pentru acoperirea golurilor temporare de casă, precum şi cu cele utilizate de alte instituţii, pe bază de ordine de plată, prin virarea sumelor corespunzătoare din conturile de venituri bugetare aferente subdiviziunilor de venituri bugetare 41.06.0 "Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă" şi 40.15.03 "Sume utilizate de alte instituţii din excedentul anului precedent" în conturile corespunzătoare de excedente bugetare.
    10.4. Stabilirea rezultatului execuţiei bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi a bugetelor instituţiilor publice autonome din sectorul administraţiei publice centrale, exclusiv al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, inclusiv a bugetelor privind activitatea de privatizare gestionate de instituţiile publice şi a bugetelor privind activităţile finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţiile publice din sectorul administraţiei publice centrale.
        După efectuarea operaţiunilor de regularizare prevăzute în prezentul capitol, inclusiv a transferului sumelor aferente donaţiilor şi sponsorizărilor rămase neutilizate în contul 50.07 "Disponibil din donaţii şi sponsorizări rămase neutilizate la finele anului", precum şi a operaţiunilor de la pct. 10.3, instituţiile publice şi unităţile Trezoreriei Statului vor proceda la stabilirea rezultatului execuţiei bugetelor instituţiilor publice respective la finele anului.
    10.4.1. Conturile de venituri şi de cheltuieli ale instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, ale instituţiilor publice autonome, exclusiv ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, inclusiv ale instituţiilor publice care gestionează bugetele privind activitatea de privatizare şi bugetele privind activităţile finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţiile publice din sectorul administraţiei publice centrale se închid prin următoarele conturi de excedente/deficite: 80.F.00.00.00 "Excedent/Deficit al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică centrală finanţate integral din venituri proprii pe anul 2022", 80.G.00.00.00 "Excedent/Deficit al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică centrală finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2022", 80.H.00.00.00 "Excedent/Deficit al bugetului privind activitatea de privatizare al instituţiilor publice din administraţia publică centrală pe anul 2022", 80.E.00.00.00 "Excedent/Deficit al bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţiile publice din administraţia publică centrală pe anul 2022" şi 86.02.G.00.00.00 "Excedent/Deficit al bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din sectorul bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2022".
    10.4.2. Operaţiunile privind închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli bugetare:
    a) închiderea de către unităţile Trezoreriei Statului a conturilor de cheltuieli

┌───────────────────┬─┬────────────────┐
│80.F.00.00.00 │=│23.F │
├───────────────────┼─┼────────────────┤
│ │ │"Cheltuieli ale │
│ │ │bugetului │
│"Excedent/Deficit │ │instituţiilor │
│al instituţiilor │ │publice din │
│publice din │ │administraţia │
│administraţia │ │publică centrală│
│publică centrală │ │finanţate │
│finanţate integral │ │integral din │
│din venituri │ │venituri │
│proprii pe anul │ │proprii" │
│2022" │ │(analitice │
│ │ │potrivit │
│ │ │clasificaţiei │
│ │ │bugetare) │
├───────────────────┼─┼────────────────┤
│80.G.00.00.00 │=│23.G │
├───────────────────┼─┼────────────────┤
│ │ │"Cheltuieli ale │
│ │ │bugetului │
│"Excedent/Deficit │ │instituţiilor │
│al instituţiilor │ │publice din │
│publice din │ │administraţia │
│administraţia │ │publică centrală│
│publică centrală │ │finanţate din │
│finanţate din │ │venituri proprii│
│venituri proprii şi│ │şi subvenţii" │
│subvenţii pe anul │ │(analitice │
│2022" │ │potrivit │
│ │ │clasificaţiei │
│ │ │bugetare) │
├───────────────────┼─┼────────────────┤
│86.02.G.00.00.00 │=│29.G │
├───────────────────┼─┼────────────────┤
│ │ │"Cheltuieli ale │
│ │ │bugetelor │
│"Excedent/Deficit │ │instituţiilor │
│al bugetului │ │publice din │
│instituţiilor │ │sectorul │
│publice finanţate │ │bugetului │
│din venituri │ │asigurărilor │
│proprii şi │ │pentru şomaj, │
│subvenţii din │ │finanţate din │
│sectorul bugetului │ │venituri proprii│
│asigurărilor pentru│ │şi subvenţii" │
│şomaj pe anul 2022"│ │(analitice │
│ │ │potrivit │
│ │ │clasificaţiei │
│ │ │bugetare) │
├───────────────────┼─┼────────────────┤
│80.H.00.00.00 │=│23.H │
├───────────────────┼─┼────────────────┤
│ │ │"Cheltuieli ale │
│ │ │bugetului │
│"Excedent/Deficit │ │instituţiilor │
│al bugetului │ │publice din │
│privind activitatea│ │administraţia │
│de privatizare al │ │publică centrală│
│instituţiilor │ │finanţate din │
│publice din │ │bugetul privind │
│administraţia │ │activitatea de │
│publică centrală pe│ │privatizare" │
│anul 2022" │ │(analitice │
│ │ │potrivit │
│ │ │clasificaţiei │
│ │ │bugetare) │
├───────────────────┼─┼────────────────┤
│80.E.00.00.00 │=│23.E │
├───────────────────┼─┼────────────────┤
│ │ │"Cheltuieli ale │
│ │ │bugetelor │
│"Excedent/Deficit │ │activităţilor │
│al bugetului │ │finanţate │
│activităţilor │ │integral din │
│finanţate integral │ │venituri proprii│
│din venituri │ │ale │
│proprii înfiinţate │ │instituţiilor │
│pe lângă │ │publice din │
│instituţiile │ │administraţia │
│publice din │ │publică │
│administraţia │ │centrală" │
│publică centrală pe│ │(analitice │
│anul 2022" │ │potrivit │
│ │ │clasificaţiei │
│ │ │bugetare) │
└───────────────────┴─┴────────────────┘


    b) închiderea de către unităţile Trezoreriei Statului a conturilor de venituri ale bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, ale bugetelor instituţiilor publice autonome, exclusiv al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, inclusiv ale instituţiilor care gestionează bugetele privind activitatea de privatizare sau care au înfiinţate activităţi finanţate integral din venituri proprii:

┌─────────────────┬─┬──────────────────┐
│20.F │=│80.F.00.00.00 │
├─────────────────┼─┼──────────────────┤
│"Veniturile │ │ │
│bugetelor │ │"Excedent/Deficit │
│instituţiilor │ │al bugetului │
│publice din │ │instituţiilor │
│administraţia │ │publice din │
│publică centrală,│ │administraţia │
│finanţate │ │publică centrală │
│integral din │ │finanţate integral│
│venituri proprii"│ │din venituri │
│(analitice │ │proprii pe anul │
│potrivit │ │2022" │
│clasificaţiei │ │ │
│bugetare) │ │ │
├─────────────────┼─┼──────────────────┤
│20.G │=│80.G.00.00.00 │
├─────────────────┼─┼──────────────────┤
│"Veniturile │ │ │
│bugetului │ │"Excedent/Deficit │
│instituţiilor │ │al bugetului │
│publice din │ │instituţiilor │
│administraţia │ │publice din │
│publică centrală,│ │administraţia │
│finanţate din │ │publică centrală │
│venituri proprii │ │finanţate din │
│şi subvenţii" │ │venituri proprii │
│(analitice │ │şi subvenţii pe │
│potrivit │ │anul 2022" │
│clasificaţiei │ │ │
│bugetare) │ │ │
├─────────────────┼─┼──────────────────┤
│28.G │=│86.02.G.00.00.00 │
├─────────────────┼─┼──────────────────┤
│"Veniturile │ │ │
│bugetelor │ │ │
│instituţiilor │ │"Excedent/Deficit │
│publice din │ │al bugetului │
│sectorul │ │instituţiilor │
│bugetului │ │publice finanţate │
│asigurărilor │ │din venituri │
│pentru şomaj, │ │proprii şi │
│finanţate din │ │subvenţii din │
│venituri proprii │ │sectorul bugetului│
│şi subvenţii" │ │asigurărilor │
│(analitice │ │pentru şomaj pe │
│potrivit │ │anul 2022" │
│clasificaţiei │ │ │
│bugetare) │ │ │
├─────────────────┼─┼──────────────────┤
│20.H │=│80.H.00.00.00 │
├─────────────────┼─┼──────────────────┤
│"Veniturile │ │ │
│bugetelor │ │ │
│instituţiilor │ │"Excedent/Deficit │
│publice din │ │al bugetului │
│administraţia │ │privind │
│publică centrală,│ │activitatea de │
│finanţate din │ │privatizare al │
│bugetul privind │ │instituţiilor │
│activitatea de │ │publice din │
│privatizare" │ │administraţia │
│(analitice │ │publică centrală │
│potrivit │ │pe anul 2022" │
│clasificaţiei │ │ │
│bugetare) │ │ │
├─────────────────┼─┼──────────────────┤
│20.E │=│80.E.00.00.00 │
├─────────────────┼─┼──────────────────┤
│"Veniturile │ │ │
│bugetelor │ │"Excedent/Deficit │
│activităţilor │ │al bugetului │
│finanţate │ │activităţilor │
│integral din │ │finanţate integral│
│venituri proprii │ │din venituri │
│ale instituţiilor│ │proprii înfiinţate│
│publice din │ │pe │
│administraţia │ │lângă instituţiile│
│publică centrală"│ │publice din │
│(analitice │ │administraţia │
│potrivit │ │publică centrală │
│clasificaţiei │ │pe anul 2022" │
│bugetare) │ │ │
└─────────────────┴─┴──────────────────┘

        NOTĂ:
        Operaţiunile de la lit. a) şi b) se efectuează cu semnul (+) în situaţia în care totalul veniturilor/cheltuielilor este pozitiv sau cu semnul (-) în situaţia în care totalul veniturilor/cheltuielilor este negativ.


    c) în situaţia în care, după efectuarea operaţiunilor de închidere, bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, bugetul instituţiilor publice autonome, exclusiv al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, bugetul privind activitatea de privatizare sau bugetul privind activităţile finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţii publice din sectorul administraţiei publice centrale pe anul 2022, înregistrat în conturile 80.F.00.00.00 "Excedent/Deficit al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică centrală finanţate integral din venituri proprii pe anul 2022", 80.G.00.00.00 "Excedent/Deficit al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică centrală finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2022", 86.02.G.00.00.00 "Excedent/Deficit al bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din sectorul bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2022", 80.H.00.00.00 "Excedent/Deficit al bugetului privind activitatea de privatizare al instituţiilor publice din administraţia publică centrală pe anul 2022" şi 80.E.00.00.00 "Excedent/Deficit al bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţiile publice din administraţia publică centrală pe anul 2022", prezintă excedent, acesta se transferă pe bază de notă contabilă de unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului în conturile 80.F.98.00.00 "Excedent al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică centrală finanţate integral din venituri proprii", 80.G.98.00.00 "Excedent al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică centrală finanţate din venituri proprii şi subvenţii", 80.H.98.00.00 "Excedent al bugetului privind activitatea de privatizare al instituţiilor publice din administraţia publică centrală", 80.E.98.00.00 "Excedent al bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţiile publice din administraţia publică centrală" şi 86.02.G.98.00.00 "Excedent al bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din sectorul bugetului asigurărilor pentru şomaj", după caz;
    d) în situaţia în care, după efectuarea operaţiunilor de închidere, bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, bugetul instituţiilor publice autonome, exclusiv al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, bugetul privind activitatea de privatizare sau bugetul privind activităţile finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţiile publice din sectorul administraţiei publice centrale, înregistrat în conturile 80.F.00.00.00 "Excedent/Deficit al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică centrală finanţate integral din venituri proprii pe anul 2022", 80.G.00.00.00 "Excedent/Deficit al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică centrală finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2022", 86.2. G.00.00.00 "Excedent/Deficit al bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din sectorul bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2022", 80.H.00.00.00 "Excedent/Deficit al bugetului privind activitatea de privatizare al instituţiilor publice din administraţia publică centrală pe anul 2022" şi 80.E.00.00.00 "Excedent/Deficit al bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţiile publice din administraţia publică centrală pe anul 2022", prezintă deficit, acesta se acoperă definitiv din excedentul anilor precedenţi, prin decizie a ordonatorului de credite, emisă până la data de 9 ianuarie 2023 inclusiv, la care va fi anexat ordinul de plată prin care se virează suma aprobată, astfel:
    - din contul 80.F.98.00.00 "Excedent al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică centrală finanţate integral din venituri proprii" în contul 80.F.00.00.00 "Excedent/Deficit al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică centrală finanţate integral din venituri proprii pe anul 2022" - în cazul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii din sectorul administraţiei publice centrale;
    – din contul 80.G.98.00.00 "Excedent al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică centrală finanţate din venituri proprii şi subvenţii" în contul 80.G.00.00.00 "Excedent/Deficit al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică centrală finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2022" - în cazul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii din sectorul administraţiei publice centrale;
    – din contul 86.02.G.98.00.00 "Excedent/Deficit al bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din sectorul bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2022" în contul 86.02.G.00.00.00 "Excedent/Deficit al bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din sectorul bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2022" - în cazul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii din sectorul bugetului asigurărilor pentru şomaj;
    – din contul 80.H.98.00.00 "Excedent al bugetului privind activitatea de privatizare a instituţiilor publice din administraţia publică centrală" în contul 80.H.00.00.00 "Excedent/Deficit al bugetului privind activitatea de privatizare a instituţiilor publice din administraţia publică centrală pe anul 2022", în cazul instituţiilor publice care gestionează bugetul privind activitatea de privatizare;
    – din contul 80.E.98.00.00 "Excedent al bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţiile publice din administraţia publică centrală" în contul 80.E.00.00.00 "Excedent/Deficit al bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţiile publice din administraţia publică centrală pe anul 2022", în cazul instituţiilor publice din sectorul administraţiei publice centrale care gestionează bugetul activităţilor finanţate integral din venituri proprii.


    10.4.3. Operaţiunile de încheiere a execuţiei bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi bugetelor instituţiilor publice autonome din sectorul administraţiei publice centrale, exclusiv al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, bugetului privind activitatea de privatizare sau bugetului privind activităţile finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţiile publice din sectorul administraţiei publice centrale se efectuează în primele 5 zile lucrătoare ale lunii ianuarie 2023, cu data de 30 decembrie 2022.
    10.4.4. Titularii conturilor au obligaţia de a verifica extrasele conturilor de excedent/deficit şi de a sesiza unităţile Trezoreriei Statului asupra eventualelor iregularităţi, în termen de o zi lucrătoare de la primirea acestora, în scopul efectuării corecţiilor care se impun.

    10.5. Pe data de 29 decembrie 2022, instituţiile publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii din sectorul administraţiei publice locale şi activităţile finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţiile publice din sectorul administraţiei publice locale reîntregesc excedentul anului precedent cu sumele repartizate din acesta în cursul anului 2022 pentru acoperirea golurilor temporare de casă, precum şi cu cele utilizate de administraţiile locale sau de alte instituţii, pe bază de ordine de plată, prin virarea sumelor corespunzătoare din conturile de venituri bugetare aferente subdiviziunilor de venituri bugetare 41.06.00 "Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă", 40.15.01 "Sume utilizate de administraţiile locale din excedentul anului precedent pentru secţiunea de funcţionare" şi 40.15.02 "Sume utilizate de administraţiile locale din excedentul anului precedent pentru secţiunea de dezvoltare" în conturile corespunzătoare de excedente bugetare.
    10.6. Stabilirea rezultatului execuţiei bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii din sectorul administraţiei publice locale şi a bugetelor activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţiile publice din sectorul administraţiei publice locale.
        După efectuarea operaţiunilor de regularizare prevăzute în prezentul capitol, inclusiv a transferului sumelor aferente donaţiilor şi sponsorizărilor rămase neutilizate în contul 50.07 "Disponibil din donaţii şi sponsorizări rămase neutilizate la finele anului", precum şi a operaţiunilor de la pct. 10.5, instituţiile publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi unităţile Trezoreriei Statului vor proceda la stabilirea rezultatului execuţiei bugetelor instituţiilor respective la finele anului.
    10.6.1. Închiderea execuţiei secţiunii de funcţionare:
    10.6.1.1. Conturile de venituri şi de cheltuieli se închid prin contul de excedent sau prin contul de deficit al secţiunii de funcţionare, după caz, astfel:
    - prin contul 82.E.98.96.00 "Excedent al bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţiile publice din administraţia publică locală - secţiunea de funcţionare", 82.F.98.96.00 "Excedent al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate integral din venituri proprii - secţiunea de funcţionare" şi 82.G.98.96.00 "Excedent al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate din venituri proprii şi subvenţii - secţiunea de funcţionare", după caz, în situaţia în care totalul veniturilor bugetare aferente secţiunii de funcţionare este mai mare decât totalul cheltuielilor bugetare ale secţiunii de funcţionare;
    – prin contul 82.E.99.96.00 "Deficit al bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţii publice din administraţia publică locală - secţiunea de funcţionare", 82.F.99.96.00 "Deficit al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate integral din venituri proprii - secţiunea de funcţionare" şi 82.G.99.96.00 "Deficit al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate din venituri proprii şi subvenţii
    – secţiunea de funcţionare", după caz, în situaţia în care totalul veniturilor bugetare aferente secţiunii de funcţionare este mai mic decât totalul cheltuielilor bugetare ale secţiunii de funcţionare.

    10.6.1.2. Operaţiunile privind închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli bugetare ale secţiunii de funcţionare:
    a) închiderea de către unităţile Trezoreriei Statului a conturilor de cheltuieli ale secţiunii de funcţionare:

┌───────────────────┬─┬────────────────┐
│82.E.98.96.00 │=│24.E │
├───────────────────┼─┼────────────────┤
│ │ │"Cheltuieli ale │
│"Excedent al │ │bugetelor │
│bugetului │ │activităţilor │
│activităţilor │ │finanţate │
│finanţate integral │ │integral din │
│din venituri │ │venituri proprii│
│proprii înfiinţate │ │ale │
│pe lângă instituţii│ │instituţiilor │
│publice din │ │publice din │
│administraţia │ │administraţia │
│publică locală - │ │publică locală" │
│secţiunea de │ │(analitice │
│funcţionare"/ │ │potrivit │
│ │ │clasificaţiei │
│ │ │bugetare) │
├───────────────────┼─┼────────────────┤
│2.E.99.96.00 │ │ │
├───────────────────┼─┼────────────────┤
│"Deficit al │ │ │
│bugetului │ │ │
│activităţilor │ │ │
│finanţate integral │ │ │
│din venituri │ │ │
│proprii înfiinţate │ │ │
│pe lângă instituţii│ │ │
│publice din │ │ │
│administraţia │ │ │
│publică locală - │ │ │
│secţiunea de │ │ │
│funcţionare" │ │ │
├───────────────────┼─┼────────────────┤
│82.F.98.96.00 │=│24.F │
├───────────────────┼─┼────────────────┤
│ │ │"Cheltuieli ale │
│ │ │bugetelor │
│"Excedent al │ │instituţiilor │
│bugetului │ │publice din │
│instituţiilor │ │administraţia │
│publice din │ │publică locală, │
│administraţia │ │finanţate │
│publică locală │ │integral din │
│finanţate integral │ │venituri │
│din venituri │ │proprii" │
│proprii - secţiunea│ │(analitice │
│de funcţionare"/ │ │potrivit │
│ │ │clasificaţiei │
│ │ │bugetare) │
├───────────────────┼─┼────────────────┤
│82.F.99.96.00 │ │ │
├───────────────────┼─┼────────────────┤
│"Deficit al │ │ │
│bugetului │ │ │
│instituţiilor │ │ │
│publice din │ │ │
│administraţia │ │ │
│publică locală │ │ │
│finanţate integral │ │ │
│din venituri │ │ │
│proprii - secţiunea│ │ │
│de funcţionare" │ │ │
├───────────────────┼─┼────────────────┤
│82.G.98.96.00 │ │24.G │
├───────────────────┼─┼────────────────┤
│ │ │"Cheltuieli ale │
│"Excedent la │ │bugetelor │
│bugetului │ │instituţiilor │
│instituţiilor │ │publice din │
│publice din │ │administraţia │
│administraţia │ │publică locală, │
│publică locală │ │finanţate │
│finanţate din │ │integral din │
│venituri proprii şi│ │venituri propria│
│subvenţii - │ │şi subvenţii" │
│secţiunea de │ │(analitice │
│funcţionare"/ │ │potrivit │
│ │ │clasificaţiei │
│ │ │bugetare) │
├───────────────────┼─┼────────────────┤
│82.G.99.96.00 │ │ │
├───────────────────┼─┼────────────────┤
│"Deficit al │ │ │
│bugetului │ │ │
│instituţiilor │ │ │
│publice din │ │ │
│administraţia │ │ │
│publică locală │ │ │
│finanţate din │ │ │
│venituri proprii şi│ │ │
│subvenţii - │ │ │
│secţiunea de │ │ │
│funcţionare" │ │ │
└───────────────────┴─┴────────────────┘


    b) închiderea de către unităţile Trezoreriei Statului a conturilor de venituri ale secţiunii de funcţionare:

┌──────────────────┬─┬─────────────────┐
│21.E │=│82.E.98.96.00 │
├──────────────────┼─┼─────────────────┤
│"Veniturile │ │"Excedent al │
│bugetelor │ │bugetului │
│activităţilor │ │activităţilor │
│finanţate integral│ │finanţate │
│din venituri │ │integral din │
│proprii ale │ │venituri proprii │
│instituţiilor │ │înfiinţate pe │
│publice din │ │lângă instituţii │
│administraţia │ │publice din │
│publică locală" │ │administraţia │
│(analitice │ │publică locală - │
│potrivit │ │secţiunea de │
│clasificaţiei │ │funcţionare/ │
│bugetare) │ │ │
├──────────────────┼─┼─────────────────┤
│ │ │82.E.99.96.00 │
├──────────────────┼─┼─────────────────┤
│ │ │"Deficit al │
│ │ │bugetului │
│ │ │activităţilor │
│ │ │finanţate │
│ │ │integral din │
│ │ │venituri proprii │
│ │ │înfiinţate pe │
│ │ │lângă instituţii │
│ │ │publice din │
│ │ │administraţia │
│ │ │publică locală - │
│ │ │secţiunea de │
│ │ │funcţionare" │
├──────────────────┼─┼─────────────────┤
│21.F │=│82.F.98.96.00 │
├──────────────────┼─┼─────────────────┤
│"Veniturile │ │ │
│bugetelor │ │"Excedent al │
│instituţiilor │ │bugetului │
│publice din │ │instituţiilor │
│administraţia │ │publice din │
│publică locală, │ │administraţia │
│finanţate integral│ │publică locală │
│din venituri │ │finanţate │
│proprii" │ │integral din │
│(analitice │ │venituri proprii │
│potrivit │ │- secţiunea de │
│clasificaţiei │ │funcţionare" │
│bugetare) │ │ │
├──────────────────┼─┼─────────────────┤
│ │ │82.F.99.96.00 │
├──────────────────┼─┼─────────────────┤
│ │ │"Deficit al │
│ │ │bugetului │
│ │ │instituţiilor │
│ │ │publice din │
│ │ │administraţia │
│ │ │publică locală │
│ │ │finanţate │
│ │ │integral din │
│ │ │venituri proprii │
│ │ │- secţiunea de │
│ │ │funcţionare" │
├──────────────────┼─┼─────────────────┤
│21.G │ │82.G.98.96.00 │
├──────────────────┼─┼─────────────────┤
│"Veniturile │ │ │
│bugetelor │ │"Excedent la │
│instituţiilor │ │bugetului │
│publice din │ │instituţiilor │
│administraţia │ │publice din │
│publică locală, │ │administraţia │
│finanţate din │ │publică locală │
│venituri proprii │ │finanţate din │
│şi subvenţii" │ │venituri proprii │
│(analitice │ │şi subvenţii - │
│potrivit │ │secţiunea de │
│clasificaţiei │ │funcţionare"/ │
│bugetare) │ │ │
├──────────────────┼─┼─────────────────┤
│ │ │82.G.99.96.00 │
├──────────────────┼─┼─────────────────┤
│ │ │"Deficit al │
│ │ │bugetului │
│ │ │instituţiilor │
│ │ │publice din │
│ │ │administraţia │
│ │ │publică locală │
│ │ │finanţate din │
│ │ │venituri proprii │
│ │ │şi subvenţii - │
│ │ │secţiunea de │
│ │ │funcţionare" │
└──────────────────┴─┴─────────────────┘


        NOTĂ:
     Operaţiunile de la lit. a) şi b) se efectuează cu semnul (+) în situaţia în care totalul veniturilor/cheltuielilor secţiunii de funcţionare este pozitiv sau cu semnul (-) în situaţia în care totalul veniturilor/cheltuielilor secţiunii de funcţionare este negativ.



    10.6.2. Închiderea execuţiei secţiunii de dezvoltare:
    10.6.2.1. Conturile de venituri şi de cheltuieli se închid prin contul de excedent sau prin contul de deficit al secţiunii de dezvoltare, după caz, astfel:
    - prin contul 82.E.98.97.00 "Excedent al bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţii publice din administraţia publică locală - secţiunea de dezvoltare", 82.F.98.97.00 "Excedent al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate integral din venituri proprii - secţiunea de dezvoltare" şi 82.G.98.97.00 "Excedent al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate din venituri proprii şi subvenţii - secţiunea de dezvoltare", după caz, în situaţia în care totalul veniturilor bugetare aferente secţiunii de dezvoltare este mai mare decât totalul cheltuielilor bugetare ale secţiunii de dezvoltare;
    – prin contul 82.E.99.97.00 "Deficit al bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţii publice din administraţia publică locală - secţiunea de dezvoltare", 82.F.99.97.00 "Deficit al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate integral din venituri proprii - secţiunea de dezvoltare" şi 82.G.99.97.00 "Deficit al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate din venituri proprii şi subvenţii - secţiunea de dezvoltare", după caz, în situaţia în care totalul veniturilor bugetare aferente secţiunii de dezvoltare este mai mic decât totalul cheltuielilor bugetare ale secţiunii de dezvoltare.

    10.6.2.2. Operaţiunile privind închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli ale secţiunii de dezvoltare:
    a) închiderea de către unităţile Trezoreriei Statului a conturilor de cheltuieli ale secţiunii de dezvoltare:

┌─────────────────┬─┬──────────────────┐
│82.E.98.97.00 │=│24.E │
├─────────────────┼─┼──────────────────┤
│"Excedent al │ │"Cheltuieli ale │
│bugetului │ │bugetelor │
│activităţilor │ │activităţilor │
│finanţate │ │finanţate integral│
│integral din │ │din venituri │
│venituri proprii │ │proprii ale │
│înfiinţate pe │ │instituţiilor │
│lângă instituţii │ │publice din │
│publice din │ │administraţia │
│administraţia │ │publică locală" │
│publică locală - │ │(analitice │
│secţiunea de │ │potrivit │
│dezvoltare"/ │ │clasificaţiei │
│ │ │bugetare) │
├─────────────────┼─┼──────────────────┤
│82.E.99.97.00 │ │ │
├─────────────────┼─┼──────────────────┤
│"Deficit al │ │ │
│bugetului │ │ │
│activităţilor │ │ │
│finanţate │ │ │
│integral din │ │ │
│venituri proprii │ │ │
│înfiinţate pe │ │ │
│lângă instituţii │ │ │
│publice din │ │ │
│administraţia │ │ │
│publică locală - │ │ │
│secţiunea de │ │ │
│dezvoltare" │ │ │
├─────────────────┼─┼──────────────────┤
│82.F.98.97.00 │=│24.F │
├─────────────────┼─┼──────────────────┤
│ │ │"Cheltuieli ale │
│"Excedent al │ │bugetelor │
│bugetului │ │instituţiilor │
│instituţiilor │ │publice din │
│publice din │ │administraţia │
│administraţia │ │publică locală, │
│publică locală │ │finanţate integral│
│finanţate │ │din venituri │
│integral din │ │proprii" │
│venituri proprii │ │(analitice │
│- secţiunea de │ │potrivit │
│dezvoltare"/ │ │clasificaţiei │
│ │ │bugetare) │
├─────────────────┼─┼──────────────────┤
│82.F.99.97.00 │ │ │
├─────────────────┼─┼──────────────────┤
│"Deficit al │ │ │
│bugetului │ │ │
│instituţiilor │ │ │
│publice din │ │ │
│administraţia │ │ │
│publică locală │ │ │
│finanţate │ │ │
│integral din │ │ │
│venituri proprii │ │ │
│- secţiunea de │ │ │
│dezvoltareŢ │ │ │
├─────────────────┼─┼──────────────────┤
│82.G.98.97.00 │=│24.G │
├─────────────────┼─┼──────────────────┤
│ │ │"Cheltuieli ale │
│"Excedent al │ │bugetelor │
│bugetului │ │instituţiilor │
│instituţiilor │ │publice din │
│publice din │ │administraţia │
│administraţia │ │publică locală, │
│publică locală │ │finanţate din │
│finanţate din │ │venituri proprii │
│venituri proprii │ │şi subvenţii" │
│şi subvenţii - │ │(analitice │
│secţiunea de │ │potrivit │
│dezvoltare"/ │ │clasificaţiei │
│ │ │bugetare) │
├─────────────────┼─┼──────────────────┤
│82.G.99.97.00 │ │ │
├─────────────────┼─┼──────────────────┤
│"Deficit al │ │ │
│bugetului │ │ │
│instituţiilor │ │ │
│publice din │ │ │
│administraţia │ │ │
│publică locală │ │ │
│finanţate din │ │ │
│venituri proprii │ │ │
│şi subvenţii - │ │ │
│secţiunea de │ │ │
│dezvoltare" │ │ │
└─────────────────┴─┴──────────────────┘


    b) închiderea de către unităţile Trezoreriei Statului a conturilor de venituri ale secţiunii de dezvoltare:

┌──────────────────┬─┬─────────────────┐
│21.E │=│82.E.98.97.00 │
├──────────────────┼─┼─────────────────┤
│"Veniturile │ │"Excedent al │
│bugetelor │ │bugetului │
│activităţilor │ │activităţilor │
│finanţate integral│ │finanţate │
│din venituri │ │integral din │
│proprii ale │ │venituri proprii │
│instituţiilor │ │înfiinţate pe │
│publice din │ │lângă instituţii │
│administraţia │ │publice din │
│publică locală" │ │administraţia │
│(analitice │ │publică locală - │
│potrivit │ │secţiunea de │
│clasificaţiei │ │dezvoltare/ │
│bugetare) │ │ │
├──────────────────┼─┼─────────────────┤
│ │ │82.E.99.97.00 │
├──────────────────┼─┼─────────────────┤
│ │ │"Deficit al │
│ │ │bugetului │
│ │ │activităţilor │
│ │ │finanţate │
│ │ │integral din │
│ │ │venituri proprii │
│ │ │înfiinţate pe │
│ │ │lângă instituţii │
│ │ │publice din │
│ │ │administraţia │
│ │ │publică locală - │
│ │ │secţiunea de │
│ │ │funcţionare" │
├──────────────────┼─┼─────────────────┤
│21.F │=│82.F.98.97.00 │
├──────────────────┼─┼─────────────────┤
│"Veniturile │ │ │
│bugetelor │ │"Excedent al │
│instituţiilor │ │bugetului │
│publice din │ │instituţiilor │
│administraţia │ │publice din │
│publică locală, │ │administraţia │
│finanţate integral│ │publică locală │
│din venituri │ │finanţate │
│proprii" │ │integral din │
│(analitice │ │venituri proprii │
│potrivit │ │- secţiunea de │
│clasificaţiei │ │dezvoltare" │
│bugetare) │ │ │
├──────────────────┼─┼─────────────────┤
│ │ │82.F.99.97.00 │
├──────────────────┼─┼─────────────────┤
│ │ │"Deficit al │
│ │ │bugetului │
│ │ │instituţiilor │
│ │ │publice din │
│ │ │administraţia │
│ │ │publică locală │
│ │ │finanţate │
│ │ │integral din │
│ │ │venituri proprii │
│ │ │- secţiunea de │
│ │ │dezvoltare " │
├──────────────────┼─┼─────────────────┤
│21.G │ │82.G.98.97.00 │
├──────────────────┼─┼─────────────────┤
│"Veniturile │ │ │
│bugetelor │ │"Excedent al │
│instituţiilor │ │bugetului │
│publice din │ │instituţiilor │
│administraţia │ │publice din │
│publică locală, │ │administraţia │
│finanţate din │ │publică locală │
│venituri proprii │ │finanţate din │
│şi subvenţii" │ │venituri proprii │
│(analitice │ │şi subvenţii - │
│potrivit │ │secţiunea de │
│clasificaţiei │ │dezvoltare "/ │
│bugetare) │ │ │
├──────────────────┼─┼─────────────────┤
│ │ │82.G.99.97.00 │
├──────────────────┼─┼─────────────────┤
│ │ │"Deficit al │
│ │ │bugetului │
│ │ │instituţiilor │
│ │ │publice din │
│ │ │administraţia │
│ │ │publică locală │
│ │ │finanţate din │
│ │ │venituri proprii │
│ │ │şi subvenţii - │
│ │ │secţiunea de │
│ │ │dezvoltare " │
└──────────────────┴─┴─────────────────┘


        NOTĂ:
     Operaţiunile de la lit. a) şi b) se efectuează cu semnul (+) în situaţia în care totalul veniturilor/cheltuielilor secţiunii de dezvoltare este pozitiv sau cu semnul (-) în situaţia în care totalul veniturilor/cheltuielilor secţiunii de dezvoltare este negativ.



    10.6.3. Stabilirea excedentului/deficitului anual al bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii de subordonare locală şi a bugetelor activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţii publice din sectorul administraţiei publice locale
    a) În situaţia în care secţiunea de funcţionare şi/sau secţiunea de dezvoltare înregistrează excedent, acesta se preia în contul de excedent al bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii/al bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţii publice din sectorul administraţiei publice locale pe bază de notă contabilă, astfel:

┌──────────────────┬─┬─────────────────┐
│82.E.98.96.00 │=│82.E.98.00.00 │
├──────────────────┼─┼─────────────────┤
│"Excedent al │ │"Excedent al │
│bugetului │ │bugetului │
│activităţilor │ │activităţilor │
│finanţate integral│ │finanţate │
│din venituri │ │integral din │
│proprii înfiinţate│ │venituri proprii │
│pe lângă │ │înfiinţate pe │
│instituţii publice│ │lângă instituţii │
│din administraţia │ │publice din │
│publică locală - │ │administraţia │
│secţiunea de │ │publică locală" │
│funcţionare"/ │ │ │
├──────────────────┼─┼─────────────────┤
│82.E.98.97.00 │ │ │
├──────────────────┼─┼─────────────────┤
│"Excedent al │ │ │
│bugetului │ │ │
│activităţilor │ │ │
│finanţate integral│ │ │
│din venituri │ │ │
│proprii înfiinţate│ │ │
│pe lângă │ │ │
│instituţii publice│ │ │
│din administraţia │ │ │
│publică locală - │ │ │
│secţiunea de │ │ │
│dezvoltare" │ │ │
├──────────────────┼─┼─────────────────┤
│82.F.98.96.00 │=│82.F.98.00.00 │
├──────────────────┼─┼─────────────────┤
│"Excedent al │ │ │
│bugetului │ │"Excedent al │
│instituţiilor │ │bugetului │
│publice din │ │instituţiilor │
│administraţia │ │publice din │
│publică locală │ │administraţia │
│finanţate integral│ │publică locală │
│din venituri │ │finanţate │
│proprii - │ │integral din │
│secţiunea de │ │venituri proprii"│
│funcţionare"/ │ │ │
├──────────────────┼─┼─────────────────┤
│82.F.98.97.00 │ │ │
├──────────────────┼─┼─────────────────┤
│"Excedent al │ │ │
│bugetului │ │ │
│instituţiilor │ │ │
│publice din │ │ │
│administraţia │ │ │
│publică │ │ │
│locală finanţate │ │ │
│integral din │ │ │
│venituri proprii -│ │ │
│secţiunea de │ │ │
│dezvoltare" │ │ │
├──────────────────┼─┼─────────────────┤
│82.G.98.96.00 │=│2.G.98.00.00 │
├──────────────────┼─┼─────────────────┤
│"Excedent al │ │"Excedent al │
│bugetului │ │bugetului │
│instituţiilor │ │instituţiilor │
│publice din │ │publice din │
│administraţia │ │administraţia │
│publică locală │ │publică locală │
│finanţate din │ │finanţate │
│venituri proprii │ │integral din │
│şi subvenţii - │ │venituri proprii │
│secţiunea de │ │şi subvenţii" │
│funcţionare"/ │ │ │
├──────────────────┼─┼─────────────────┤
│82.G.98.97.00 │ │ │
├──────────────────┼─┼─────────────────┤
│"Deficit al │ │ │
│bugetului │ │ │
│instituţiilor │ │ │
│publice din │ │ │
│administraţia │ │ │
│publică locală │ │ │
│finanţate din │ │ │
│venituri proprii │ │ │
│şi subvenţii - │ │ │
│secţiunea de │ │ │
│dezvoltare" │ │ │
└──────────────────┴─┴─────────────────┘


    b) în situaţia în care secţiunea de funcţionare şi/sau secţiunea de dezvoltare a bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi a bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţii publice din sectorul administraţiei publice locale înregistrează deficit, acesta se acoperă definitiv din excedentul anilor precedenţi prin decizie a ordonatorului de credite, emisă până la data de 9 ianuarie 2023 inclusiv, la care va fi anexat ordinul de plată prin care se virează suma aprobată, astfel:
    - din contul 82.E.98.00.00 "Excedent al bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţii publice din administraţia publică locală" în contul 82.E.99.96.00 "Deficit al bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţii publice din administraţia publică locală - secţiunea de funcţionare"/82.E.99.97.00 "Deficit al bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţii publice din administraţia publică locală - secţiunea de dezvoltare", în cazul instituţiilor publice din administraţia publică locală care au înfiinţate activităţi finanţate integral din venituri proprii;
    – din contul 82.F.98.00.00 "Excedent al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate integral din venituri proprii" în contul 82.F.99.96.00 "Deficit al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate integral din venituri proprii - secţiunea de funcţionare"/82.F.99.97.00 "Deficit al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate integral din venituri proprii - secţiunea de dezvoltare", în cazul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii din sectorul administraţiei publice locale;
    – din contul 82.G.98.00.00 "Excedent al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate din venituri proprii şi subvenţii" în contul 82.G.99.96.00 "Deficit al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate din venituri proprii şi subvenţii - secţiunea de funcţionare"/82.G.99.97.00 "Deficit al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate din venituri proprii şi subvenţii - secţiunea de dezvoltare", în cazul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii din sectorul administraţiei publice locale.


    10.6.4. Operaţiunile de încheiere a execuţiei bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii din sectorul administraţiei publice locale şi a bugetelor activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţii publice din sectorul administraţiei publice locale se efectuează în primele 5 zile lucrătoare ale lunii ianuarie 2023, cu data de 30 decembrie 2022.
    10.6.5. Titularii conturilor au obligaţia de a verifica extrasele conturilor de excedent/deficit şi de a sesiza unităţile Trezoreriei Statului asupra eventualelor iregularităţi, în termen de o zi lucrătoare de la primirea acestora, în scopul efectuării corecţiilor care se impun.

    10.7. Prevederile prezentului capitol se aplică şi de instituţiile publice ierarhic superioare/instituţiile publice care au preluat activitatea unor instituţii publice care s-au reorganizat în anul 2022 şi pentru care prevederile legale în vigoare reglementează în sarcina acestora astfel de atribuţii.
    CAP. XI
    Încheierea execuţiei bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor creditelor interne şi bugetelor creditelor externe ale instituţiilor publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora
    11.1. Stabilirea rezultatului execuţiei bugetelor fondurilor externe nerambursabile gestionate de instituţiile publice, altele decât cele din sectorul administraţiei publice locale
    11.1.1. Conturile de venituri şi de cheltuieli ale bugetului fondurilor externe nerambursabile se închid, în funcţie de modul de aprobare a bugetelor respective, astfel:
    a) prin contul de excedent/deficit, în situaţia în care bugetul fondurilor externe nerambursabile este aprobat cu venituri, potrivit prevederilor de la pct. 11.1.2;
    b) prin contul 50.71.04 "Disponibil al bugetului fondurilor externe nerambursabile din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor - sectorul administraţie publică centrală", în situaţia în care bugetul fondurilor externe nerambursabile nu este aprobat cu venituri, iar sursele de finanţare a cheltuielilor au fost evidenţiate în contul de venituri bugetare corespunzător subdiviziunii 41.04.00 "Sume aferente fondurilor externe nerambursabile";
    c) prin conturile prevăzute la lit. a) şi b), în situaţia în care în bugetul fondurilor externe nerambursabile sunt aprobate venituri bugetare numai pentru anumite fonduri externe nerambursabile.

    11.1.2. Pe data de 29 decembrie 2022, instituţiile publice din sectorul administraţiei publice centrale reîntregesc excedentul anului precedent cu sumele repartizate din acesta în cursul anului 2022 pe bază de ordine de plată, prin virarea sumelor corespunzătoare din contul de venituri bugetare aferente subdiviziunii de venituri bugetare 40.15.03 "Sume utilizate de alte instituţii din excedentul anului precedent" în conturile corespunzătoare de excedente bugetare.
    11.1.3. Conturile de venituri şi de cheltuieli se închid prin următoarele conturi de excedente/deficite 80.D.00.00.00 "Excedent/Deficit al bugetului fondurilor externe nerambursabile al instituţiilor publice din administraţia publică centrală pe anul 2022", 81.02.D.00.00.00 "Excedent/Deficit al bugetului fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022" şi 86.02.D.00.00.00 "Excedent/Deficit al bugetului fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2022"; 87.D.00.00.00 "Excedent/Deficit al bugetului fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din sectorul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2022".
    11.1.4. Operaţiunile privind închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli bugetare:
    a) Închiderea de către unităţile Trezoreriei Statului a conturilor de cheltuieli

┌─────────────────┬─┬──────────────────┐
│80.D.00.00.00 │=│23.D │
├─────────────────┼─┼──────────────────┤
│"Excedent/Deficit│ │"Cheltuieli din │
│al bugetului │ │fondurile externe │
│fondurilor │ │nerambursabile ale│
│externe │ │instituţiilor │
│nerambursabile │ │publice din │
│ale instituţiilor│ │administraţia │
│publice din │ │publică centrală" │
│administraţia │ │(analitice │
│publică centrală │ │potrivit │
│pe anul 2022" │ │clasificaţiei │
│ │ │bugetare) │
├─────────────────┼─┼──────────────────┤
│81.02.D.00.00.00 │=│25.D │
├─────────────────┼─┼──────────────────┤
│"Excedent/Deficit│ │"Cheltuieli din │
│al bugetului │ │fonduri externe │
│fondurilor │ │nerambursabile ale│
│externe │ │instituţiilor │
│nerambursabile │ │publice din │
│ale instituţiilor│ │sectorul bugetului│
│publice din │ │asigurărilor │
│sectorul │ │sociale de stat" │
│bugetului │ │(analitice │
│asigurărilor │ │potrivit │
│sociale de stat │ │clasificaţiei │
│pe anul 2022" │ │bugetare) │
├─────────────────┼─┼──────────────────┤
│86.02.D.00.00.00 │=│29.D │
├─────────────────┼─┼──────────────────┤
│"Excedent/Deficit│ │"Cheltuieli din │
│al bugetului │ │fonduri externe │
│fondurilor │ │nerambursabile ale│
│externe │ │instituţiilor │
│nerambursabile │ │publice din │
│ale instituţiilor│ │sectorul bugetului│
│publice din │ │asigurărilor │
│sectorul │ │pentru şomaj" │
│bugetului │ │(analitice │
│asigurărilor │ │potrivit │
│pentru şomaj pe │ │clasificaţiei │
│anul 2022" │ │bugetare) │
├─────────────────┼─┼──────────────────┤
│87.D.00.00.00 │=│27.D │
├─────────────────┼─┼──────────────────┤
│"Excedent/Deficit│ │"Cheltuieli din │
│al bugetului │ │fondurile externe │
│fondurilor │ │nerambursabile ale│
│externe │ │instituţiilor │
│nerambursabile │ │publice din │
│ale instituţiilor│ │sectorul Fondului │
│publice din │ │naţional unic de │
│sectorul Fondului│ │asigurări sociale │
│naţional unic de │ │sănătate" │
│asigurări sociale│ │(analitice │
│de sănătate pe de│ │potrivit │
│anul 2022" │ │clasificaţiei │
│ │ │bugetare) │
└─────────────────┴─┴──────────────────┘


    b) închiderea de către unităţile Trezoreriei Statului a conturilor de venituri ale bugetelor fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice

┌─────────────────┬─┬──────────────────┐
│20.D │=│80.D.00.00.00 │
├─────────────────┼─┼──────────────────┤
│"Veniturile │ │ │
│fondurilor │ │"Excedent/Deficit │
│externe │ │al bugetului │
│nerambursabile │ │fondurilor externe│
│ale instituţiilor│ │nerambursabile al │
│publice din │ │instituţiilor │
│administraţia │ │publice din │
│publică centrală"│ │administraţia │
│(analitice │ │publică centrală │
│potrivit │ │pe anul 2022" │
│clasificaţiei │ │ │
│bugetare) │ │ │
├─────────────────┼─┼──────────────────┤
│22.D │=│81.02.D.00.00.00 │
├─────────────────┼─┼──────────────────┤
│"Veniturile │ │ │
│fondurilor │ │ │
│externe │ │"Excedent/Deficit │
│nerambursabile │ │al bugetului │
│ale instituţiilor│ │fondurilor externe│
│publice din │ │nerambursabile ale│
│sectorul │ │instituţiilor │
│bugetului │ │publice din │
│asigurărilor │ │sectorul bugetului│
│sociale de stat" │ │asigurărilor │
│(analitice │ │sociale de stat pe│
│potrivit │ │anul 2022 " │
│clasificaţiei │ │ │
│bugetare) │ │ │
├─────────────────┼─┼──────────────────┤
│28.D │=│86.02.D.00.00.00 │
├─────────────────┼─┼──────────────────┤
│"Veniturile │ │ │
│fondurilor │ │ │
│externe │ │"Excedent/Deficit │
│nerambursabile │ │al bugetului │
│ale instituţiilor│ │fondurilor externe│
│publice din │ │nerambursabile ale│
│sectorul │ │instituţiilor │
│bugetului │ │publice din │
│asigurărilor │ │sectorul bugetului│
│pentru şomaj" │ │asigurărilor │
│(analitice │ │pentru şomaj pe │
│potrivit │ │anul 2022 " │
│clasificaţiei │ │ │
│bugetare) │ │ │
├─────────────────┼─┼──────────────────┤
│26.D │=│87.D.00.00.00 │
├─────────────────┼─┼──────────────────┤
│"Veniturile │ │ │
│fondurilor │ │"Excedent/Deficit │
│externe │ │al bugetului │
│nerambursabile │ │fondurilor externe│
│ale instituţiilor│ │nerambursabile ale│
│publice din │ │instituţiilor │
│sectorul │ │publice din │
│bugetului │ │sectorul fondului │
│asigurărilor │ │naţional unic de │
│pentru şomaj" │ │asigurări sociale │
│(analitice │ │de sănătate pe │
│potrivit │ │anul 2022 " │
│clasificaţiei │ │ │
│bugetare) │ │ │
└─────────────────┴─┴──────────────────┘

        NOTĂ:
        Operaţiunile de la lit. a) şi b) se efectuează cu semnul (+) în situaţia în care totalul veniturilor/cheltuielilor este pozitiv sau cu semnul (-) în situaţia în care totalul veniturilor/cheltuielilor este negative


    c) în situaţia în care după efectuarea operaţiunilor de închidere a bugetelor fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice pe anul 2022 înregistrate în conturile 80.D.00.00.00 "Excedent/Deficit al bugetului fondurilor externe nerambursabile al instituţiilor publice din administraţia publică centrală pe anul 2022", 81.02.D.00.00.00 "Excedent/Deficit al bugetului fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022" şi 86.02.D.00.00.00 "Excedent/Deficit al bugetului fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2022" şi 87.D.00.00.00 "Excedent/Deficit al bugetului fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din sectorul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2022" prezintă excedent, acesta se transferă pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) întocmit de titularii conturilor, în conturile 80.D.98.00.00 "Excedent al fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din administraţia publică centrală", 81.02.D.98.00.00 "Excedent al fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor sociale de stat", 86.02.D.98.00.00 "Excedent al fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor pentru şomaj" şi 87.D.98.00.00 "Excedent al fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din sectorul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate", după caz. În ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se efectuează aceste operaţiuni, la rubrica "Data emiterii" se va înscrie 30.12.2022.
    d) în situaţia în care după efectuarea operaţiunilor de închidere a bugetelor fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice pe anul 2022 înregistrate în conturile 80.D.00.00.00 "Excedent/Deficit al bugetului fondurilor externe nerambursabile al instituţiilor publice din administraţia publică centrală pe anul 2022", 81.02.D.00.00.00 "Excedent/Deficit al bugetului fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022", 86.02.D.00.00.00 "Excedent/Deficit al bugetului fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2022" şi 87.D.00.00.00 "Excedent/Deficit al bugetului fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din sectorul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2022" prezintă deficit, acesta se acoperă definitiv din excedentul anilor precedenţi, prin decizie a ordonatorului de credite, emisă până la data de 9 ianuarie 2023 inclusiv, la care va fi anexat ordinul de plată întocmit de titularul contului, prin care se virează astfel:
    - din contul 80.D.98.00.00 "Excedent al fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din administraţia publică centrală" în contul 80.D.00.00.00 "Excedent/Deficit al bugetului fondurilor externe nerambursabile al instituţiilor publice din administraţia publică centrală pe anul 2022", în cazul instituţiilor publice din sectorul administraţiei publice centrale;
    – din contul 81.02.D.98.00.00 "Excedent al fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor sociale de stat" în contul 81.02.D.00.00.00 "Excedent/Deficit al bugetului fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022", în cazul instituţiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor sociale de stat;
    – din contul 86.02.D.98.00.00 "Excedent al fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor pentru şomaj" în contul 86.2. D.00.00.00 "Excedent/Deficit al bugetului fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2022", în cazul instituţiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor pentru şomaj;
    – din contul 87.D.98.00.00 "Excedent al fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din sectorul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" în contul 87.D.00.00.00 "Excedent/Deficit al bugetului fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din sectorul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2022", în cazul instituţiilor publice din sectorul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

        În ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se efectuează aceste operaţiuni, la rubrica "Data emiterii" se va înscrie 30.12.2022.

    11.1.5. Operaţiunile de încheiere a execuţiei bugetelor fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice se efectuează pe baza ordinelor de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) întocmite de către titularii conturilor, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii ianuarie 2023, cu data de 30 decembrie 2022.
    11.1.6. Titularii conturilor au obligaţia de a verifica extrasele conturilor de excedent/deficit şi de a sesiza unităţile Trezoreriei Statului asupra eventualelor iregularităţi, în termen de o zi lucrătoare de la primirea acestora, în scopul efectuării corecţiilor care se impun.

    11.2. Stabilirea rezultatului execuţiei bugetelor fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din sectorul administraţiei publice locale
    11.2.1. Pe data de 29 decembrie 2022, instituţiile publice din sectorul administraţiei publice locale reîntregesc excedentul anului precedent cu sumele repartizate din acesta în cursul anului 2022, pe bază de ordin de plată, prin virarea sumei corespunzătoare din contul de venituri bugetare aferente subdiviziunii de venituri bugetare 40.15.02 "Sume utilizate de administraţiile locale din excedentul anului precedent pentru secţiunea de dezvoltare" în contul corespunzător de excedent bugetar.
    11.2.2. Conturile de venituri şi de cheltuieli ale bugetului fondurilor externe nerambursabile se închid prin contul de excedent sau prin contul de deficit, codificate astfel:
    - contul de excedent: 82.D.98.97.00 "Excedent al fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din administraţia publică locală - secţiunea de dezvoltare". Acest cont se utilizează în situaţia în care totalul veniturilor bugetare aferente acestei surse este mai mare decât totalul cheltuielilor aferente acestei surse;
    – contul de deficit: 82.D.99.97.00 "Deficit al fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din administraţia publică locală - secţiunea de dezvoltare". Acest cont se utilizează în situaţia în care totalul veniturilor bugetare aferente acestei surse este mai mic decât totalul cheltuielilor aferente acestei surse.

    11.2.3. Operaţiunile privind închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli ale secţiunii de dezvoltare:
    a) închiderea de către unităţile Trezoreriei Statului a conturilor de cheltuieli ale secţiunii de dezvoltare:

┌────────────────┬─┬───────────────────┐
│82.D.98.97.00 │=│24.D │
├────────────────┼─┼───────────────────┤
│"Excedent al │ │ │
│fondurilor │ │ │
│externe │ │ │
│nerambursabile │ │ │
│ale │ │ │
│instituţiilor │ │"Cheltuieli ale │
│publice din │ │fondurilor externe │
│administraţia │ │nerambursabile ale │
│publică locală -│ │instituţiilor │
│secţiunea de │ │publice din │
│dezvoltare"/ │ │administraţia │
│82.D.99.97.00 │ │publică locală │
│"Deficit al │ │secţiunea de │
│fondurilor │ │dezvoltare" │
│externe │ │(analitice potrivit│
│nerambursabile │ │clasificaţiei │
│ale │ │bugetare) │
│instituţiilor │ │ │
│publice din │ │ │
│administraţia │ │ │
│publică locală -│ │ │
│secţiunea de │ │ │
│dezvoltare" │ │ │
└────────────────┴─┴───────────────────┘


    b) închiderea de către unităţile Trezoreriei Statului a conturilor de venituri ale secţiunii de dezvoltare:

┌──────────────────┬─┬─────────────────┐
│21.D │=│82.D.98.97.00 │
├──────────────────┼─┼─────────────────┤
│"Veniturile │ │"Excedent al │
│fondurilor externe│ │fondurilor │
│nerambursabile ale│ │externe │
│instituţiilor │ │nerambursabile │
│publice din │ │ale instituţiilor│
│administraţia │ │publice din │
│publică locală" │ │administraţia │
│(analitice │ │publică locală - │
│potrivit │ │secţiunea de │
│clasificaţiei │ │dezvoltare"/ │
│bugetare) │ │ │
├──────────────────┼─┼─────────────────┤
│ │ │82.D.99.97.00 │
├──────────────────┼─┼─────────────────┤
│ │ │"Deficit al │
│ │ │fondurilor │
│ │ │externe │
│ │ │nerambursabile │
│ │ │ale instituţiilor│
│ │ │publice din │
│ │ │administraţia │
│ │ │publică locală - │
│ │ │secţiunea de │
│ │ │dezvoltare" │
└──────────────────┴─┴─────────────────┘


        NOTĂ:
     Operaţiunile de la lit. a) şi b) se efectuează cu semnul (+) în situaţia în care totalul veniturilor/cheltuielilor secţiunii de dezvoltare este pozitiv sau cu semnul (-) în situaţia în care totalul veniturilor/cheltuielilor secţiunii de dezvoltare este negativ.


    11.2.4. Stabilirea excedentului/deficitului anual al bugetului fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din administraţia publică locală
    a) în situaţia în care secţiunea de dezvoltare înregistrează excedent, acesta se preia în contul de excedent al bugetului fondurilor externe nerambursabile ale "Veniturile fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din administraţia publică locală" (analitice potrivit clasificaţiei bugetare) instituţiilor publice din administraţia publică locală pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) întocmit de către titularul contului, astfel:

┌───────────────────┬─┬────────────────┐
│82.D.98.97.00 │=│82.D.98.00.00 │
├───────────────────┼─┼────────────────┤
│"Excedent al │ │"Excedent al │
│fondurilor externe │ │fondurilor │
│nerambursabile ale │ │externe │
│instituţiilor │ │nerambursabile │
│publice din │ │ale │
│administraţia │ │instituţiilor │
│publică locală - │ │publice din │
│secţiunea de │ │administraţia │
│dezvoltare" │ │publică locală" │
└───────────────────┴─┴────────────────┘


    b) în situaţia în care secţiunea de dezvoltare înregistrează deficit, acesta se acoperă definitiv din excedentul anilor precedenţi, prin decizie a ordonatorului de credite emisă până la data de 9 ianuarie 2023 inclusiv, la care se anexează ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se virează suma aprobată astfel:
    - din contul 82.D.98.00.00 "Excedent al fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din administraţia publică locală" în contul 82.D.99.97.00 "Deficit al fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din administraţia publică locală - secţiunea de dezvoltare".


    11.2.5. Operaţiunile de încheiere a execuţiei bugetelor fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din administraţia publică locală se efectuează pe baza ordinelor de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) întocmite de titularii conturilor, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii ianuarie 2023, cu data de 30 decembrie 2022.
    11.2.6. Titularii conturilor au obligaţia de a verifica extrasele conturilor de excedent/deficit şi de a sesiza unităţile Trezoreriei Statului asupra eventualelor iregularităţi, în termen de o zi lucrătoare de la primirea acestora, în scopul efectuării corecţiilor care se impun.

    11.3. Instituţiile publice din sectorul administraţiei publice locale închid conturile de venituri şi de cheltuieli ale bugetului creditelor interne şi bugetului creditelor externe, astfel:
    - prin contul 50.71.02 "Disponibil al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor - sectorul administraţia publică locală";
    – prin contul 50.71.03 "Disponibil al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor - sectorul administraţia publică locală".
    11.3.1. Operaţiunile privind închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli bugetare:
    a) închiderea de către unităţile Trezoreriei Statului a conturilor de cheltuieli ale bugetului creditelor interne şi bugetului creditelor externe ale instituţiilor publice din sectorul administraţia publică locală:

┌──────────────────┬─┬─────────────────┐
│50.71.03 │=│24.B │
├──────────────────┼─┼─────────────────┤
│"Disponibil al │ │"Cheltuieli din │
│bugetului │ │credite externe │
│creditelor externe│ │ale instituţiilor│
│din sume │ │publice din │
│neutilizate în │ │administraţia │
│anul curent şi │ │publică locală" │
│reportate în anul │ │(analitice │
│următor - sectorul│ │potrivit │
│administraţia │ │clasificaţiei │
│publică locală" │ │bugetare) │
├──────────────────┼─┼─────────────────┤
│50.71.02 │=│24.C │
├──────────────────┼─┼─────────────────┤
│"Disponibil al │ │"Cheltuieli din │
│bugetului │ │credite interne │
│creditelor interne│ │ale instituţiilor│
│din sume │ │publice din │
│neutilizate în │ │administraţia │
│anul curent şi │ │publică locală" │
│reportate în anul │ │(analitice │
│următor - sectorul│ │potrivit │
│administraţia │ │clasificaţiei │
│publică locală" │ │bugetare) │
└──────────────────┴─┴─────────────────┘


    b) închiderea de către unităţile Trezoreriei Statului a conturilor de venituri ale bugetului creditelor interne şi bugetului creditelor externe ale instituţiilor publice din sectorul administraţia publică locală:

┌─────────────────┬─┬──────────────────┐
│21.B │=│50.71.03 │
├─────────────────┼─┼──────────────────┤
│"Veniturile │ │"Disponibil al │
│bugetelor │ │bugetului │
│instituţiilor │ │creditelor externe│
│publice din │ │din sume │
│administraţia │ │neutilizate în │
│publică locală - │ │anul curent şi │
│credite externe" │ │reportate în anul │
│(analitice │ │următor - sectorul│
│potrivit │ │administraţia │
│clasificaţiei │ │publică locală" │
│bugetare) │ │ │
├─────────────────┼─┼──────────────────┤
│21.C │=│50.71.02 │
├─────────────────┼─┼──────────────────┤
│"Veniturile │ │"Disponibil al │
│bugetelor │ │bugetului │
│instituţiilor │ │creditelor interne│
│publice din │ │din sume │
│administraţia │ │neutilizate în │
│publică locală - │ │anul curent şi │
│credite interne" │ │reportate în anul │
│(analitice │ │următor - sectorul│
│potrivit │ │administraţia │
│clasificaţiei │ │publică locală" │
│bugetare) │ │ │
└─────────────────┴─┴──────────────────┘



    11.3.2. Operaţiunile de încheiere a execuţiei bugetului creditelor interne şi bugetului creditelor externe ale instituţiilor publice din sectorul administraţia publică locală se efectuează pe baza ordinelor de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) întocmite de titularii conturilor, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii ianuarie 2023, cu data de 30 decembrie 2022.
    11.3.3. Titularii conturilor au obligaţia de a verifica extrasele conturilor de excedent/deficit şi de a sesiza unităţile Trezoreriei Statului asupra eventualelor iregularităţi, în termen de o zi lucrătoare de la primirea acestora, în scopul efectuării corecţiilor care se impun.

    CAP. XII
    Dispoziţii finale
    12.1. (1) În perioada 3-6 ianuarie 2023 instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare, au obligaţia de a verifica sumele din extrasele de cont cu operaţiunile efectuate până la data de 30 decembrie 2022 eliberate de unităţile Trezoreriei Statului, iar, în situaţia în care se constată că în acestea sunt reflectate corect toate operaţiunile, confirmă prin adresă scrisă concordanţa soldurilor conturilor de credite bugetare deschise şi repartizate, de cheltuieli bugetare şi de disponibilităţi, după caz, cu cele din evidenţa proprie, până la data de 13 ianuarie 2023. În cazul în care există eventuale diferenţe între soldurile conturilor din contabilitatea instituţiilor publice şi cea a unităţilor Trezoreriei Statului, acestea vor fi clarificate operativ, fiind interzisă încheierea execuţiei bugetare, la finele anului 2022, cu diferenţe.
    (2) În situaţia în care instituţiile publice, în urma verificărilor efectuate potrivit alin. (1), constată că, în vederea încadrării în prevederile legislaţiei specifice în vigoare şi în prevederile prezentelor norme metodologice, este necesară efectuarea anumitor operaţiuni intratrezorerii şi/sau intertrezorerii în anul 2023, ca operaţiuni ale anului 2022, acestea pot fi efectuate, pe bază de ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) depuse la unităţile Trezoreriei Statului, până în data de 11 ianuarie 2023 inclusiv, cu condiţia încadrării în angajamentele bugetare/legale şi, respectiv, a recepţiilor aferente acestora existente la 30 decembrie 2022 în aplicaţia "Control Angajamente Bugetare (CAB)" din sistemul naţional de raportare - Forexebug.
    (3) Categoriile de operaţiuni care pot fi efectuate în condiţiile alin. (2) sunt următoarele:
    a) virarea de către instituţiile publice ierarhic inferioare a sumelor reprezentând venituri bugetare/alte sume în conturile de venituri bugetare/de disponibilităţi ale instituţiilor publice ierarhic superioare, în măsura în care sumele respective sunt datorate acestora, inclusiv efectuarea unor regularizări permise de legislaţia în vigoare între conturile proprii de venituri bugetare proprii ale aceleiaşi instituţii publice;
    b) restituirea eventualelor sume aflate la finele anului 2022 în conturile instituţiilor publice, indiferent de subordonare, care determină modificarea cuantumului subvenţiilor care trebuie regularizate cu bugetele cărora acestea se cuvin potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare până la finele anului 2022;
    c) efectuarea de regularizări între conturile proprii de cheltuieli bugetare deschise pe numele instituţiilor publice din care au fost efectuate plăţi, cu excepţia regularizărilor la nivel de capitole şi titluri de cheltuieli;
    d) virări de sume din conturi deschise la unităţile Trezoreriei Statului reprezentând cofinanţare sau alte sume pentru care prevederile legale în vigoare reglementează restituirea acestora la finele exerciţiului bugetar în conturile autorităţilor de management/unităţilor de plată/operatorilor de programe/liderilor de proiect deschise la unităţile Trezoreriei Statului.
    e) virarea de către instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare, a eventualelor sume încasate eronat în conturile proprii de venituri bugetare, cheltuieli bugetare sau de disponibilităţi, după caz, în conturile corespunzătoare de venituri bugetare, cheltuieli bugetare sau în conturile de disponibilităţi, după caz, cărora acestea se cuvin.
        În ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) care se transmit de instituţiile publice la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului, la rubrica "Data emiterii" se va înscrie 30.12.2022.

    (4) În aplicaţia CAB, diminuarea angajamentelor bugetare şi implicit a angajamentelor legale aferente anului 2022 şi anilor anteriori, pentru care se vor mai efectua operaţiuni conform precizărilor din prezentele norme (în anul 2023 pentru data de 30.12.2022), se va realiza după efectuarea ultimei operaţiuni aferente zilei de 30.12.2022 prevăzută de prezentele norme metodologice. Angajamentele legale neplătite din anul curent şi anii anteriori, care se vor derula şi după data de 1 ianuarie 2023, nu se vor diminua.
    (5) Unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului, pe baza documentelor de plată prezentate de instituţiile publice potrivit alin. (3), procedează la procesarea documentelor de plată respective în ziua în care acestea sunt depuse de instituţiile publice, cu data de 30 decembrie 2022.
    (6) Răspunderea pentru încadrarea în prevederile legislaţiei specifice în vigoare a operaţiunilor dispuse potrivit prevederilor alin. (2), (3) şi (4), precum şi în prevederile prezentelor norme metodologice revine conducătorilor instituţiilor publice respective.
    (7) În situaţia în care operaţiunile de închidere a execuţiei bugetelor instituţiilor publice pe anul 2022 ca urmare a operaţiunilor efectuate în condiţiile alin. (2) şi (3) determină depăşirea termenelor prevăzute în prezentele norme metodologice, termenul-limită până la care se efectuează operaţiunile respective nu poate depăşi data de 11 ianuarie 2023, cu data de 30 decembrie 2022, cu excepţia situaţiei în care în prezentele norme metodologice sunt prevăzute termene-limită peste această dată.
    (8) În cazul în care până la data de 13 ianuarie 2023 instituţiile publice nu depun la unităţile Trezoreriei Statului adresa scrisă prevăzută la alin. (1), soldurile conturilor se consideră a fi acceptate tacit, cu excepţia situaţiilor în care în prezentele norme metodologice sunt stabilite termene după această dată, pentru care confirmarea soldurilor conturilor respective se efectuează în termen de o zi lucrătoare de la primirea extraselor de cont sau la termenele stabilite în prezentele norme metodologice.

    12.2. Este interzis instituţiilor publice să păstreze la finele anului sume în conturi deschise la instituţii de credit, cu excepţia sumelor prevăzute în prezentele norme metodologice sau a celor pentru care se prevede astfel prin acte normative în vigoare sau acorduri de finanţare în vigoare.
    12.3 Pentru operaţiunile prevăzute de prezentele norme metodologice a fi efectuate în anul 2023 cu data de 30.12.2022 instituţiile publice utilizează ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT).
    12.4. Nerespectarea prevederilor prezentelor norme metodologice, în cazul în care nu are caracter de infracţiune, se sancţionează cu amendă contravenţională, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, care se aplică de organele abilitate în acest scop.
    12.5. Programul calendaristic pentru efectuarea prin unităţile Trezoreriei Statului a principalelor operaţiuni de încheiere a exerciţiului bugetar al anului 2022 este prevăzut în anexa nr. 1 "Program calendaristic pentru efectuarea prin unităţile Trezoreriei Statului a principalelor operaţiuni de încheiere a exerciţiului bugetar al anului 2022", care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.
    ANEXA 1

    la normele metodologice
                 Program calendaristic pentru efectuarea prin unităţile
                    trezoreriei statului a principalelor operaţiuni
                   de încheiere a exerciţiului bugetar al anului 2022

┌────┬───────────────────┬─────────────┐
│ │ │Data limită │
│Nr. │Denumirea │pentru │
│crt.│operaţiunilor │efectuarea │
│ │ │operaţiunilor│
├────┴───────────────────┴─────────────┤
│I. Operaţiuni în numerar │
├────┬───────────────────┬─────────────┤
│ │Ridicarea sumelor │ │
│ │în numerar din │ │
│ │conturile │ │
│ │instituţiilor │ │
│ │publice deschise la│ │
│ │unităţile │ │
│ │Trezoreriei │ │
│ │Statului. Centrul │ │
│ │de Investigaţii şi │ │
│ │Analiză pentru │ │
│ │Siguranţa Aviaţiei │până la 29 │
│1 │Civile poate ridica│decembrie │
│ │sume în numerar şi │2022 │
│ │în data de 30 │ │
│ │decembrie 2022 pe │ │
│ │care în cazul │ │
│ │neutilizării le │ │
│ │depune la unitatea │ │
│ │Trezoreriei │ │
│ │Statului în data de│ │
│ │3 ianuarie 2023, cu│ │
│ │data de 30 │ │
│ │decembrie 2022 │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │Depunerea │ │
│ │încasărilor în │ │
│ │numerar ale │3 ianuarie │
│2 │unităţilor vamale -│2023 │
│ │din perioada 30 │ │
│ │decembrie 2022 - 2 │ │
│ │ianuarie 2023 │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │Depunerea la │ │
│ │casieriile │ │
│ │unităţilor │ │
│ │trezoreriei │până la 30 │
│3 │statului a sumelor │decembrie │
│ │în numerar aflate │2022, ora │
│ │în casieriile │10.00 │
│ │proprii ale │ │
│ │instituţiilor │ │
│ │publice │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │Achitarea la │ │
│ │casieriile │ │
│ │unităţilor │ │
│ │trezoreriei │până la 30 │
│4 │statului a │decembrie │
│ │impozitelor, │2022, ora │
│ │taxelor, │10.00 │
│ │contribuţiilor şi │ │
│ │altor venituri în │ │
│ │numerar │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │Restituiri de sume │până la 30 │
│5 │în numerar către │decembrie │
│ │contribuabili │2022, ora │
│ │ │10.00 │
├────┴───────────────────┴─────────────┤
│II. Operaţiuni de încasări şi plăţi │
│prin virament │
├────┬───────────────────┬─────────────┤
│ │Depunerea la │ │
│ │unităţile │ │
│ │trezoreriei │ │
│ │statului a │până la 29 │
│1 │documentelor prin │decembrie │
│ │care instituţiile │2022, ora │
│ │publice dispun │12.00 │
│ │plăţi în relaţia cu│ │
│ │sistemul bancar de │ │
│ │plăţi │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │Depunerea de către │ │
│ │instituţiile │ │
│ │publice la │ │
│ │unităţile │ │
│ │trezoreriei │ │
│ │statului a │ │
│ │documentelor de │până la 30 │
│ │plăţi potrivit │decembrie │
│2 │pct.3.28 din │2022, ora │
│ │normele │10.00 │
│ │metodologice, │ │
│ │precum şi a │ │
│ │documentelor de │ │
│ │plăţi prin care │ │
│ │dispun alte plăţi │ │
│ │decât cele de la │ │
│ │pct.1 │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │Depunerea la │ │
│ │unităţile │ │
│ │trezoreriei │până la 30 │
│3 │statului a │decembrie │
│ │documentelor prin │2022, ora │
│ │care operatorii │10.00 │
│ │economici dispun │ │
│ │plăţi │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │Depunerea la │ │
│ │Trezoreria │ │
│ │operativă centrală │ │
│ │a documentelor prin│pana la 30 │
│4 │care se dispun │decembrie │
│ │plăţi din conturi │2022, ora │
│ │de cheltuieli │10.00 │
│ │bugetare sau de │ │
│ │diponibilităţi, │ │
│ │după caz │ │
├────┴───────────────────┴─────────────┤
│III. Închiderea execuţiei bugetelor │
│locale │
├────┬───────────────────┬─────────────┤
│ │Regularizarea │ │
│ │diferenţei dintre │ │
│1 │subvenţiile primite│la termenele │
│l │e bugetele locale │prevăzute la │
│ │şi plăţile de casă │pct.5.9 │
│ │efectuate în imita │ │
│ │acestora │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │Stabilirea şi │ │
│ │repartizarea │în primele 5 │
│ │excedentelor │zile │
│2 │bugetelor ocale şi │lucrătoare │
│ │acoperirea │ale lunii │
│ │eventualelor │ianuarie 2023│
│ │deficite ale │ │
│ │acestora │ │
├────┴───────────────────┴─────────────┤
│IV. Închiderea execuţiei bugetului │
│asigurărilor sociale de stat aferent │
│sistemului public de pensii şi │
│sistemului de asigurare pentru │
│accidente de muncă şi boli │
│profesionale │
├────┬───────────────────┬─────────────┤
│ │Virarea/încasarea │ │
│ │de către unităţile │ │
│ │operative ale │ │
│ │trezoreriei │ │
│ │statului a soldului│ │
│ │contului 81.01.A. │ │
│ │"Excedent/deficit │ │
│ │al sistemului de │ │
│ │asigurare pentru │ │
│ │accidente de muncă │ │
│ │şi boli │ │
│ │profesionale" şi │ │
│ │81.02.A. "Excedent/│ │
│ │deficit al │ │
│ │sistemului │ │
│ │asigurărilor │12 ianuarie │
│1 │sociale de stat" în│2023 (ca │
│ │/din contul │operaţiune a │
│ │81.01.A. "Excedent/│anului 2022) │
│ │deficit al │ │
│ │sistemului de │ │
│ │asigurare pentru │ │
│ │accidente de muncă │ │
│ │şi boli │ │
│ │profesionale" şi, │ │
│ │respectiv, 81.02. │ │
│ │A. "Excedent/ │ │
│ │deficit al │ │
│ │sistemului │ │
│ │asigurărilor │ │
│ │sociale de stat" │ │
│ │deschis pe numele │ │
│ │caselor judeţene de│ │
│ │pensii │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │Virarea/încasarea │ │
│ │de către casele de │ │
│ │pensii judeţene/a │ │
│ │municipiului │ │
│ │Bucureşti a │ │
│ │rezultatului │ │
│ │execuţiei bugetului│ │
│ │asigurărilor │16 ianuarie │
│ │sociale de stat │2023 (ca │
│2 │aferent sistemului │operaţiune a │
│ │public de pensii şi│anului 2022) │
│ │sistemului de │ │
│ │asigurare pentru │ │
│ │accidente de muncă │ │
│ │şi boli │ │
│ │profesionale în │ │
│ │contul Casei │ │
│ │Naţionale de Pensii│ │
│ │Publice │ │
├────┴───────────────────┴─────────────┤
│V. Închiderea execuţiei sistemului │
│asigurărilor pentru şomaj şi a │
│Fondului de garantare pentru plata │
│creanţelor salariale │
├────┬───────────────────┬─────────────┤
│ │Virarea/încasarea │ │
│ │de către unităţile │ │
│ │operative ale │ │
│ │trezoreriei │ │
│ │statului a soldului│ │
│ │conturilor 86.01.A.│ │
│ │"Excedent/deficit │ │
│ │al Fondului de │ │
│ │garantare pentru │ │
│ │plata creanţelor │ │
│ │salariale" şi, │ │
│ │respectiv, 86.02.A.│ │
│ │’’Excedent/Deficit │ │
│ │al sistemului │12 ianuarie │
│ │asigurărilor pentru│2023 (ca │
│1 │şomaj” în/din │operaţiune a │
│ │conturile 86.01.A. │anului 2022) │
│ │’Excedent/deficit │ │
│ │al Fondului de │ │
│ │garantare pentru │ │
│ │plata creanţelor │ │
│ │salariale” şi, │ │
│ │respectiv, 86.02.A.│ │
│ │’Excedent/Deficit │ │
│ │al sistemului │ │
│ │asigurărilor pentru│ │
│ │şomaj” deschise pe │ │
│ │numele agenţiei │ │
│ │pentru ocuparea │ │
│ │forţei de muncă │ │
│ │judeţene │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │Virarea/încasarea │ │
│ │de către agenţiile │ │
│ │teritoriale pentru │ │
│ │ocuparea forţei de │ │
│ │muncă a │ │
│ │rezultatului │ │
│ │execuţiei bugetului│ │
│ │asigurărilor pentru│16 ianuarie │
│2 │şomaj şi, │2023 (ca │
│ │respectiv, a │operaţiune a │
│ │rezultatului │anului 2022) │
│ │execuţiei Fondului │ │
│ │de garantare pentru│ │
│ │plata creanţelor │ │
│ │salariale în contul│ │
│ │Agenţiei Naţionale │ │
│ │pentru Ocuparea │ │
│ │Forţei de Muncă │ │
├────┴───────────────────┴─────────────┤
│VI. Închiderea execuţiei bugetului │
│Fondului naţional unic de asigurări │
│sociale de sănătate │
├────┬───────────────────┬─────────────┤
│ │Virarea/încasarea │ │
│ │de către unităţile │ │
│ │operative ale │ │
│ │trezoreriei │ │
│ │statului a soldului│ │
│ │contului 87.A. │ │
│ │"Excedent/Deficit │ │
│ │al bugetului │ │
│ │Fondului naţional │ │
│ │unic de asigurări │18 ianuarie │
│1 │sociale de │2023 (ca │
│ │sănătate" în/din │operaţiune a │
│ │contul 87.A. │anului 2022) │
│ │“Excedent/Deficit │ │
│ │al bugetului │ │
│ │Fondului naţional │ │
│ │unic de asigurări │ │
│ │sociale de │ │
│ │sănătate" deschis │ │
│ │pe numele casei de │ │
│ │asigurări de │ │
│ │sănătate judeţene │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │Virarea/încasarea │ │
│ │de către casele de │ │
│ │asigurări de │ │
│ │sănătate judeţene │ │
│ │şi a municipiului │ │
│ │Bucureşti, Casa │ │
│ │Asigurărilor de │ │
│ │Sănătate a │ │
│ │Apărării, Ordinii │ │
│ │Publice, Siguranţei│19 ianuarie │
│2 │Naţionale şi │2023 (ca │
│ │Autorităţii │operaţiune a │
│ │Judecătoreşti a │anului 2022) │
│ │rezultatului │ │
│ │execuţiei bugetului│ │
│ │Fondului naţional │ │
│ │unic de asigurări │ │
│ │sociale de sănătate│ │
│ │în contul Casei │ │
│ │Naţionale de │ │
│ │Asigurări de │ │
│ │Sănătate │ │
└────┴───────────────────┴─────────────┘


    ANEXA 2

    la normele metodologice
                                         LISTA
                       cuprinzând operaţiunile pentru care unele
               instituţii publice pot păstra sume la finele anului 2022,
                        în contul "Sume de mandat şi în depozit"
                             deschis la Trezoreria Statului

┌───┬───────────────────┬──────────────┐
│ │ │Instituţiile │
│Nr.│Denumirea │care │
│crt│operaţiunilor │efectuează │
│ │ │operaţiunile │
├───┼───────────────────┼──────────────┤
│ │Cotizaţii pentru │unităţile din │
│ │sport reţinute de │sistemul de │
│ │la personal, │apărare │
│1 │contribuţii ale │naţională, │
│ │cadrelor pentru │ordine publică│
│ │hrană şi acţiuni │şi siguranţă │
│ │social-culturale │naţională │
├───┼───────────────────┼──────────────┤
│ │Drepturi băneşti │ │
│ │ale persoanelor │ │
│2 │lipsite de │penitenciare │
│ │libertate păstrate │ │
│ │de penitenciare │ │
├───┼───────────────────┼──────────────┤
│ │Drepturi de │ │
│ │personal, burse şi │ │
│ │pensii, beneficii │ │
│ │de asistenţă │ │
│ │socială, alocaţii │ │
│ │pentru şomaj, │ │
│ │ajutoare la │instituţii │
│3 │trecerea în │publice │
│ │rezervă, retragere │ │
│ │sau pensionare, │ │
│ │ordonanţate, dar │ │
│ │neridicate în │ │
│ │cursul anului de │ │
│ │către persoanele │ │
│ │beneficiare │ │
├───┼───────────────────┼──────────────┤
│ │Sume depuse în │ │
│ │numerar de angajaţi│ │
│ │reprezentând │ │
│ │contribuţia la │ │
│ │bugetul │ │
│ │asigurărilor │ordonatorii │
│4 │sociale de stat şi │principali de │
│ │bugetul │credite │
│ │asigurărilor pentru│ │
│ │şomaj, pentru │ │
│ │personalul aflat în│ │
│ │misiune permanentă │ │
│ │în străinătate │ │
├───┼───────────────────┼──────────────┤
│ │Garanţii depuse de │ │
│ │operatorii │ │
│ │economici la │ │
│ │instituţiile │ │
│ │publice pentru │ │
│ │participarea la │ │
│ │licitaţii, inclusiv│ │
│ │taxa de participare│ │
│ │şi contravaloarea │ │
│ │caietelor de │ │
│ │sarcini, garanţii │ │
│5 │de bună executie │instituţii │
│ │încasate în numerar│publice │
│ │de către │ │
│ │instituţiile │ │
│ │publice şi depuse │ │
│ │în contul deschis │ │
│ │la unităţile │ │
│ │trezoreriei │ │
│ │statului, alte │ │
│ │garanţii │ │
│ │constituite conform│ │
│ │prevederilor legale│ │
│ │în vigoare │ │
├───┼───────────────────┼──────────────┤
│ │Operaţiuni de │ │
│ │mandat efectuate │ │
│ │din sumele puse la │ │
│ │dispoziţie de către│instituţii │
│6 │operatorii │publice │
│ │economici care nu │ │
│ │pot fi restituite │ │
│ │până la finele │ │
│ │anului │ │
├───┼───────────────────┼──────────────┤
│ │Donaţii şi │ │
│ │sponsorizări │ │
│ │primite de │ │
│ │instituţiile │ │
│ │publice, în luna │ │
│ │decembrie 2022 cu │ │
│7 │care nu s-au mai │instituţii │
│ │putut majora │publice │
│ │bugetele de │ │
│ │venituri şi │ │
│ │cheltuieli şi nu au│ │
│ │mai putut fi │ │
│ │utilizate în anul │ │
│ │2022 │ │
├───┼───────────────────┼──────────────┤
│ │ │Oficiul │
│ │Tarif de publicare │Naţional al │
│8 │în Monitorul │Registrului │
│ │Oficial al României│Comerţului şi │
│ │ │unităţile │
│ │ │subordonate │
├───┼───────────────────┼──────────────┤
│ │Sume încasate de la│ │
│ │personal │instituţii │
│9 │reprezentând │publice │
│ │cotizaţii pentru │ │
│ │sindicat │ │
├───┼───────────────────┼──────────────┤
│ │Suma egală cu │ │
│ │amenda achitată de │ │
│ │cei cărora li s-a │Titularul │
│ │aplicat sancţiunea │contului 50.05│
│10 │contravenţională │"Sume de │
│ │pentru încălcarea │mandat şi în │
│ │prevederilor legale│depozit" │
│ │în domeniul │ │
│ │transporturilor │ │
│ │rutiere │ │
├───┼───────────────────┼──────────────┤
│ │Subvenţii reţinute │ │
│ │în condiţiile art. │ │
│ │24 alin. (5) din │ │
│ │Legea nr. 334/2006 │ │
│ │privind finanţarea │ │
│ │activităţii │Autoritatea │
│11 │partidelor politice│Electorală │
│ │şi a campaniilor │Permanentă │
│ │electorale, │ │
│ │republicată, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările │ │
│ │ulterioare │ │
├───┼───────────────────┼──────────────┤
│ │Sume reţinute de la│ │
│ │angajaţi │instituţii │
│12 │reprezentând │publice │
│ │popriri │ │
│ │asiguratorii │ │
├───┼───────────────────┼──────────────┤
│ │Sume alocate şi │ │
│ │rămase neutilizate │ │
│ │conform art.3 alin.│ │
│ │(5^4) din OUG nr. │ │
│ │11/2012 privind │ │
│ │stabilirea unor │ │
│ │măsuri pentru │ │
│ │eliberarea benzilor│Ministerul │
│13 │de frecvenţe radio │Apărării │
│ │830 - 862 MHz, │Naţionale │
│ │1747,5 - 1785 MHz, │ │
│ │1842,5 - 1880 MHz │ │
│ │şi 2500 - 2690 MHz,│ │
│ │aprobată prin Legea│ │
│ │nr. 165/2012, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările │ │
│ │ulterioare │ │
├───┼───────────────────┼──────────────┤
│ │Sumele aflate la │ │
│ │finele anului │ │
│ │bugetar în │ │
│ │soldurile │ │
│ │conturilor 50.05.24│ │
│ │şi 50.06.05 │ │
│ │reprezentând sume │ │
│14 │datorate de a treia│instituţii │
│ │persoană ori de cel│publice │
│ │păgubit │ │
│ │indisponibilizate │ │
│ │conform │ │
│ │prevederilor art. │ │
│ │249 şi 254 din │ │
│ │Codul de procedura │ │
│ │penală │ │
├───┼───────────────────┼──────────────┤
│ │Sumele aflate la │ │
│ │finele anului │ │
│ │bugetar în soldul │ │
│ │conturilor 50.06.03│ │
│ │”Sume de mandat şi │ │
│ │sume în depozit │ │
│ │aferente │ │
│ │despăgubirilor” şi │ │
│ │50.06.04 │ │
│ │"Disponibil din │ │
│ │sume de mandat şi │ │
│ │în depozit - sume │ │
│15 │colectate de judeţe│instituţii │
│ │conform OUG nr. 53/│publice locale│
│ │2006”, precum şi în│ │
│ │soldul contului │ │
│ │50.06 "Disponibil │ │
│ │pentru sume de │ │
│ │mandat şi sume în │ │
│ │depozit ale │ │
│ │instituţiilor de │ │
│ │subordonare locală”│ │
│ │în măsura în care │ │
│ │legislaţia în │ │
│ │vigoare prevede │ │
│ │astfel │ │
├───┼───────────────────┼──────────────┤
│ │Sumele reprezentând│ │
│ │contravaloarea │ │
│ │serviciilor │ │
│ │medicale acordate │ │
│ │asiguraţilor │ │
│ │străini pe │Casa Naţională│
│16 │teritoriul României│de Asigurări │
│ │în baza │de Sănătate │
│ │documentelor │ │
│ │internaţionale cu │ │
│ │prevederi în │ │
│ │domeniul sănătăţii │ │
│ │la care România │ │
│ │este parte │ │
├───┼───────────────────┼──────────────┤
│ │Sume reportate │ │
│ │conform Ordonanţei │ │
│ │de urgenţă a │ │
│ │Guvernului nr. 115/│ │
│ │2011 privind │ │
│ │stabilirea cadrului│ │
│ │instituţional şi │ │
│ │autorizarea │ │
│ │Guvernului, prin │ │
│ │Ministerul │ │
│ │Finanţelor Publice,│ │
│17 │de a scoate la │instituţii │
│ │licitaţie │publice │
│ │certificatele de │ │
│ │emisii de gaze cu │ │
│ │efect de seră │ │
│ │atribuite României │ │
│ │la nivelul Uniunii │ │
│ │Europene, aprobată │ │
│ │prin Legea nr. 163/│ │
│ │2012, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările │ │
│ │ulterioare │ │
├───┼───────────────────┼──────────────┤
│ │Sumele aflate la │ │
│ │finele anului │ │
│ │bugetar în soldul │ │
│ │conturilor 50.05.36│ │
│ │”Sume de mandat │ │
│ │aferente │ │
│ │Programului │ │
│ │naţional pilot de │ │
│ │tip "Şcoala după │ │
│ │şcoală", derulat de│ │
│ │unităţi de │ │
│18 │învăţământ │titularii │
│ │organizate ca │conturilor │
│ │instituţii publice”│ │
│ │şi 50.05.37 ”Sume │ │
│ │de mandat aferente │ │
│ │Programului │ │
│ │naţional pilot de │ │
│ │tip "Şcoala după │ │
│ │şcoală", derulat de│ │
│ │unităţi de │ │
│ │învăţământ, altele │ │
│ │decât instituţii │ │
│ │publice” │ │
├───┼───────────────────┼──────────────┤
│ │Sumele aflate la │ │
│ │finele anului │ │
│ │bugetar în soldul │ │
│ │conturilor 50.05.38│ │
│ │"Disponibil din │Comitetului │
│ │taxe pentru │Olimpic şi │
│ │jocurile de noroc │Sportiv Român │
│19 │al Comitetului │şi respectiv │
│ │Olimpic şi Sportiv │Comitetului │
│ │Român" şi 50.05.39 │Naţional │
│ │"Disponibil din │Paralimpic │
│ │taxe pentru │ │
│ │jocurile de noroc │ │
│ │al Comitetului │ │
│ │Naţional │ │
│ │Paralimpic" │ │
├───┼───────────────────┼──────────────┤
│ │Sume existente în │ │
│ │soldul contului │ │
│ │50.06.10 "Sume de │ │
│ │mandat cuvenite │ │
│ │beneficiarilor, │ │
│ │reprezentând │ │
│ │cheltuielile cu │ │
│ │hrana şi cazarea │ │
│ │prevăzute la art. 1│unităţi/ │
│20 │alin. (10) din │subdiviziuni │
│ │Ordonanţa de │administrativ-│
│ │urgenţă a │teritoriale │
│ │Guvernului nr. 15/ │ │
│ │2022, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările │ │
│ │ulterioare" │ │
│ │cuvenite │ │
│ │beneficiarilor şi │ │
│ │neachitate acestora│ │
└───┴───────────────────┴──────────────┘

        NOTĂ: Păstrarea de către titularii conturilor prevăzuţi în anexă de sume în contul "Sume de mandat şi în depozit" la finele anului nu este obligatorie.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016