Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 14 iunie 2021  privind realizarea supravegherii şi controlului vamal ulterior    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME METODOLOGICE din 14 iunie 2021 privind realizarea supravegherii şi controlului vamal ulterior

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 656 din 2 iulie 2021
──────────
    Aprobate prin ORDINUL nr. 922 din 14 iunie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 656 din 2 iulie 2021.
──────────

    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Activitatea de supraveghere şi control vamal ulterior se exercită de Direcţia generală a vămilor din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală prin Direcţia supraveghere şi control vamal şi prin structurile aflate în coordonarea acesteia pe linie de specialitate din cadrul direcţiilor regionale vamale, respectiv serviciile de supraveghere şi control vamal şi birourile vamale.

    ART. 2
    Direcţia supraveghere şi control vamal şi structurile desemnate din cadrul direcţiilor regionale vamale prin regulamentul de organizare şi funcţionare reprezintă aparatul de control specializat în prevenirea, constatarea şi sancţionarea fraudelor la reglementările vamale şi la alte dispoziţii legale, prin:
    a) acţiuni de supraveghere desfăşurate pentru asigurarea respectării reglementărilor vamale sau a altor dispoziţii aplicabile mărfurilor aflate sub supraveghere vamală;
    b) acte specifice de reverificare a declaraţiilor sau de control vamal ulterior, efectuate pentru aplicarea corectă a reglementărilor vamale şi a altor dispoziţii legale aflate în competenţa autorităţii vamale.


    ART. 3
    (1) Personalul Direcţiei supraveghere şi control vamal are competenţa de control pe întreg teritoriul vamal al României, iar structurile corespondente din cadrul direcţiilor regionale vamale efectuează supravegherea şi controlul vamal ulterior la persoanele aflate în zona de competenţă teritorială.
    (2) În cazul misiunilor sau acţiunilor de control, investigaţii, supraveghere sau însoţirea mijloacelor de transport, personalul serviciilor de supraveghere şi control vamal din cadrul direcţiilor regionale vamale poate acţiona şi în afara razei teritoriale de competenţă, pe baza unei cereri motivate aprobate de Direcţia supraveghere şi control vamal.

    ART. 4
    Supravegherea şi controlul vamal ulterior se efectuează la persoanele definite la art. 5 pct. 4-6 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii şi, în funcţie de constatări şi necesităţi, se poate extinde şi la birourile vamale.

    ART. 5
    În exercitarea atribuţiilor legale, personalul vamal din cadrul Direcţiei supraveghere şi control vamal, din serviciile de supraveghere şi control vamal sau din birourile vamale constată şi sancţionează potrivit legii abaterile de la reglementările vamale şi de la alte dispoziţii legale şi este învestit cu exerciţiul autorităţii publice.

    ART. 6
    Echipa de control vamal ulterior este formată de regulă din două persoane.

    ART. 7
    Controalele vamale ulterioare se iniţiază în baza ordinului de control/misiune, emis de Direcţia supraveghere şi control vamal, de direcţia regională vamală, respectiv de şeful biroului vamal, potrivit competenţelor. Modelul ordinului de control/misiune, cu instrucţiunile de utilizare şi completare, este prevăzut în anexa nr. 1.

    ART. 8
    (1) Înaintea desfăşurării unui control vamal ulterior programat la sediul operatorului economic, echipa de control are obligaţia să înştiinţeze, în scris, persoana supusă controlului în legătură cu acţiunea care urmează să se desfăşoare, prin transmiterea unui aviz de control.
    (2) Avizul de control se comunică persoanei controlate, înainte de începerea controlului vamal ulterior programat, astfel:
    a) cu 30 de zile pentru marii contribuabili sau persoanelor care deţin autorizaţii de operator economic autorizat (AEO);
    b) cu 15 zile pentru celelalte persoane.
    Modelul avizului de control cu instrucţiunile de utilizare şi completare este prevăzut în anexa nr. 2.


    (3) Avizul de control va cuprinde în mod obligatoriu, pe lângă elementele de identificare a persoanei controlate, temeiul juridic al controlului, data de începere a controlului vamal ulterior, perioada ce urmează să fie controlată şi posibilitatea de a solicita amânarea datei de începere a acţiunii de control vamal ulterior.
    (4) Persoana supusă controlului vamal ulterior poate renunţa la beneficiul perioadei de comunicare a avizului de control prevăzut la alin. (2).
    (5) Avizul de control se comunică la începerea controlului vamal ulterior în următoarele situaţii:
    a) în cazul efectuării unui control la o persoană aflată în procedură de insolvenţă;
    b) în cazul în care, ca urmare a unui control inopinat, se impune începerea imediată a unui control vamal ulterior general;
    c) pentru extinderea obiectului controlului vamal ulterior, a perioadei controlate sau a creanţelor vamale/fiscale, altele decât cele cuprinse în avizul de control iniţial;
    d) în cazul refacerii controlului vamal ulterior ca urmare a unei decizii de soluţionare a contestaţiei;
    e) în cazul unei cereri a operatorului economic pentru a cărei soluţionare, ca urmare a analizei de risc, este necesară efectuarea controlului vamal ulterior.


    ART. 9
    (1) Persoana supusă controlului vamal ulterior poate solicita, în scris, autorităţii vamale care a emis avizul de control amânarea datei de începere a controlului o singură dată, pentru motive justificate. Amânarea nu poate depăşi 30 de zile.
    (2) Amânarea se aprobă sau se respinge de către conducătorul activităţii de control vamal ulterior, care se comunică în scris persoanei controlate. În cazul în care cererea de amânare a fost admisă, în comunicarea către persoana în cauză se menţionează şi data la care a fost reprogramat controlul vamal ulterior.

    ART. 10
    În cazul controalelor vamale inopinate, controalelor care se desfăşoară pe baza documentelor de care dispune autoritatea vamală, controalelor periodice prevăzute prin reglementări vamale, când solicitarea de control este făcută de persoana respectivă sau în cazul unor acţiuni de realizat ca urmare a solicitării unor autorităţi, nu se întocmeşte aviz de control.


    Forme, proceduri şi metode de control
    ART. 11
    Acţiunile de control vamal ulterior se pot desfăşura în următoarele forme:
    a) control general, care reprezintă activitatea de verificare a tuturor operaţiunilor vamale pentru o perioadă determinată. Auditul vamal ulterior^1 poate fi asimilat controlului general. Controlul general este, de regulă, un control planificat;
    ^1 A se vedea anexa generală la Convenţia internaţională pentru simplificarea şi armonizarea regimurilor vamale, adoptată la Kyoto la 18 mai 1973, la care România a aderat prin Legea nr. 215/2010.

    b) control parţial, care reprezintă activitatea de verificare a uneia sau mai multor operaţiuni vamale pentru o perioadă determinată.
    În cazuri motivate, în scopul aplicării corecte şi unitare a reglementărilor vamale şi a altor dispoziţii legale, controlul se poate extinde asupra tuturor operaţiunilor vamale.    ART. 12
    (1) În realizarea atribuţiilor, structurile de supraveghere şi control vamal ulterior pot efectua un control fără înştiinţarea prealabilă a persoanei controlate, denumit în continuare control inopinat.
    (2) Controlul inopinat constă în:
    a) verificarea faptică şi documentară, în principal, ca urmare a unor informaţii cu privire la existenţa unor fapte de încălcare a legislaţiei vamale sau a altor dispoziţii aplicabile;
    b) verificarea documentelor şi operaţiunilor vamale ale unei persoane, în corelaţie cu cele deţinute de o altă persoană sau entitate supusă unui control vamal;
    c) constatarea, analizarea şi evaluarea unui risc vamal specific.

    (3) La finalizarea controlului inopinat se încheie un proces-verbal de control. Un exemplar al procesului-verbal de control se comunică persoanei controlate.

    ART. 13
    În realizarea acţiunilor de supraveghere şi control vamal ulterior se pot aplica următoarele metode de control:
    a) controlul prin sondaj, care constă în activitatea de verificare selectivă a documentelor şi operaţiunilor semnificative;
    b) controlul electronic, care constă în activitatea de verificare a contabilităţii şi a resurselor acesteia, prelucrate în mediu electronic, utilizându-se metodele de analiză, evaluare şi testare asistate de instrumente informatice specializate.


    ART. 14
    Utilizarea procedurilor şi metodelor de control se poate face individual sau combinat, în funcţie de scopul, obiectivele, complexitatea, dificultăţile, specificul activităţii desfăşurate şi de perioada controlului.

    ART. 15
    Selectarea documentelor şi a operaţiunilor semnificative se apreciază de organul de control şi va avea în vedere volumul, valoarea şi ponderea lor în activitatea persoanei controlate.


    Supravegherea, reverificarea declaraţiilor şi controlul vamal ulterior executate de birourile vamale
    ART. 16
    Activitatea de reverificare a declaraţiilor vamale se efectuează de către lucrătorii vamali din cadrul birourilor vamale, desemnaţi de şeful biroului vamal în acest sens, pe baza documentelor aflate în evidenţa acestora.

    ART. 17
    Supravegherea vamală se realizează de biroul vamal prin personal vamal desemnat în acest scop de şeful biroului vamal.

    ART. 18
    Birourile vamale pot desfăşura activităţi de control vamal ulterior şi de reverificare a declaraţiilor vamale în următoarele situaţii:
    a) controalele vamale ulterioare prevăzute în cazul utilizării procedurilor simplificate de vămuire pentru prezentarea şi declararea mărfurilor şi regimuri speciale;
    b) reverificarea declaraţiilor vamale pentru care s-a acordat liber de vamă fără efectuarea controlului vamal documentar şi fizic, precum şi a declaraţiilor vamale pentru care se apreciază că dispoziţiile legale au fost aplicate pe baza unor informaţii inexacte sau incomplete;
    c) realizarea de orice alte controale dispuse de structurile ierarhice superioare, conform competenţelor.    Realizarea activităţilor de supraveghere şi control vamal cu echipe mobile
    ART. 19
    Pentru realizarea activităţilor de supraveghere şi control vamal ulterior prin acţiuni inopinate de control, Direcţia supraveghere şi control vamal, precum şi serviciile supraveghere şi control vamal şi birourile vamale din cadrul direcţiilor regionale vamale pot utiliza echipe mobile.

    ART. 20
    Activitatea acestora se desfăşoară în scopul asigurării respectării reglementărilor vamale şi, când este cazul, a altor dispoziţii aplicabile mărfurilor aflate sub supraveghere vamală, precum şi în orice alte situaţii care impun prevenirea sau descoperirea unor fraude, potrivit competenţelor, prin mijloace operative de control.

    ART. 21
    Echipele mobile se dotează cu mijloace de transport şi cu mijloace tehnice necesare efectuării controalelor vamale, inclusiv controalelor fizice ale mărfurilor, în orice alte locaţii agreate de autoritatea vamală. În realizarea controalelor, echipele mobile pot utiliza câini dresaţi în descoperirea drogurilor sau a altor substanţe interzise.

    ART. 22
    Echipele mobile îşi desfăşoară activitatea la limitele exterioare ale perimetrelor zonelor libere şi porturilor, în zona specială de supraveghere vamală, pe căile de transport, precum şi în orice alte locuri unde pot fi identificate mărfuri aflate sub supraveghere vamală sau cărora trebuie ori li s-a acordat un regim vamal.

    ART. 23

    Echipele mobile sunt identificabile prin dotări şi însemne specifice.

    Realizarea controlului vamal ulterior
    ART. 24
    La începerea controlului vamal ulterior, membrii echipei de control vor prezenta persoanei controlate legitimaţia de serviciu şi ordinul de control/misiune. Începerea controlului trebuie consemnată în registrul unic de control, după caz, potrivit legii.

    ART. 25
    (1) Controalele vamale ulterioare se realizează, de regulă, la domiciliul sau reşedinţa persoanei fizice, cu acordul acesteia, la sediul social, sediul central sau sediul permanent din România ori la domiciliul fiscal declarat al persoanei juridice şi, în funcţie de necesităţi, se pot extinde şi la punctele de lucru, locurile ori spaţiile de depozitare a mărfurilor şi bunurilor.
    (2) Prin excepţie, controalele vamale ulterioare şi reverificările de declaraţii efectuate de către birourile vamale se pot desfăşura la sediul biroului vamal.

    ART. 26
    În cazul în care nu există un spaţiu adecvat pentru desfăşurarea controlului vamal ulterior, această activitate se poate desfăşura la sediul autorităţii vamale din care fac parte membrii echipei de control sau în locurile stabilite de echipa de control, conform reglementărilor vamale ori altor dispoziţii legale.

    ART. 27
    Acţiunile de control vamal ulterior se desfăşoară, de regulă, în timpul programului de lucru al persoanei controlate. Controlul se poate desfăşura şi în afara programului de lucru, cu acordul scris al acesteia şi cu aprobarea şefului echipei de control.

    ART. 28
    Acţiunile de control inopinat pentru realizarea supravegherii şi controlului vamal ulterior se pot desfăşura şi în afara programului de lucru al persoanei controlate, atunci când se apreciază că există indicii temeinice privind încercarea de sustragere sau sustragerea de la supravegherea vamală ori de la controlul vamal ulterior al mărfurilor ori de sustragere sau distrugere a documentelor necesare efectuării controlului vamal ulterior.

    ART. 29
    Membrii echipei de control pot solicita în scris prezenţa la sediul instituţiei din care fac parte, prin transmiterea unei invitaţii persoanei fizice ori a reprezentantului legal al persoanei juridice sau oricăror alte persoane care au legătură directă ori indirectă cu operaţiunile verificate, pentru a furniza documente, informaţii şi lămuriri necesare pe parcursul verificărilor. Modelul invitaţiei cu instrucţiunile de utilizare şi completare este prevăzut în anexa nr. 3.

    ART. 30
    În cazul în care persoana supusă controlului nu dă curs invitaţiei echipei de control de a se prezenta pentru efectuarea/continuarea controlului vamal ulterior sau refuză să pună la dispoziţia echipei de control documentele şi înscrisurile solicitate se transmite somaţie. Modelul somaţiei cu instrucţiunile de utilizare şi completare este prevăzut în anexa nr. 4.

    ART. 31
    Pe parcursul desfăşurării controlului vamal ulterior/supravegherii vamale, membrii echipei de control pot extinde controlul la sediul/punctele de lucru oricăror alte persoane care au legătură directă sau indirectă cu operaţiunile ce fac obiectul schimbului internaţional de mărfuri ori bunuri sau al/ale oricărei alte persoane care se află în posesia unor acte ori care deţine informaţii în legătură cu acestea. Acest control se va efectua prin extinderea sau completarea celui iniţial, prin emiterea unui nou ordin de control/misiune.

    ART. 32
    Durata efectuării controlului vamal ulterior este stabilită prin ordinul de control, aceasta putând fi extinsă în cazuri temeinic justificate, în funcţie de obiectivele controlului, fără a se depăşi termenul de prescriere a notificării datoriei vamale, prevăzut la art. 103 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii.

    ART. 33
    În timpul desfăşurării acţiunilor de control pentru realizarea supravegherii şi controlului vamal ulterior, membrii echipei de control pot încheia înainte de finalizarea controlului un proces-verbal intermediar.

    ART. 34
    Procesul-verbal intermediar este un act bilateral care se semnează conform procedurii prezentate la procesulverbal de control. Acesta se întocmeşte la unităţile subordonate persoanei controlate şi are structura procesuluiverbal de control.

    ART. 35
    În scopul determinării modului de aplicare a reglementărilor vamale sau a altor dispoziţii legale în cadrul acţiunilor de control, membrii echipei de control pot proceda la prelevarea de mostre în vederea efectuării expertizelor de laborator, cu respectarea normelor metodologice în materie aprobate de Direcţia generală a vămilor.

    ART. 36
    (1) În situaţiile în care acţiunea de control nu poate fi efectuată sau finalizată şi există indicii că în locurile de producţie, depozitare, comercializare sau în mijloacele de transport se găsesc mărfuri pentru care nu s-au respectat reglementările vamale ori alte dispoziţii aplicabile, mărfurile în cauză vor fi sigilate întocmindu-se „Procesul-verbal de sigilare/desigilare“, urmând ca verificările să se iniţieze sau să continue în ziua lucrătoare următoare. Modelul procesului-verbal de sigilare/desigilare cu instrucţiunile de utilizare şi completare este prevăzut în anexa nr. 5.
    (2) Acest document se poate utiliza şi în situaţia în care există posibilitatea ca documentele şi actele necesare controlului vamal ulterior să fie sustrase ori distruse sau în situaţia în care nu se poate face un inventar al documentelor în vederea reţinerii acestora.

    ART. 37
    Echipa de control are dreptul să reţină, în scopul protejării ori evitării distrugerii, documente, acte, înscrisuri, registre şi documente financiar-contabile sau orice element material care face dovada stabilirii, înregistrării şi achitării obligaţiilor rezultate din raporturile juridice cu autoritatea vamală de către persoanele ale căror declaraţii vamale sunt verificate sau în legătură cu mărfuri aflate sub supraveghere vamală, pe o perioadă de maximum 30 de zile.

    ART. 38
    Dovada reţinerii documentelor o constituie procesul-verbal de ridicare/restituire de înscrisuri, al cărui model cu instrucţiunile de utilizare şi completare este prevăzut în anexa nr. 6. În cadrul acestuia sunt specificate toate elementele necesare individualizării probei sau dovezii respective, precum
    şi menţiunea că acestea au fost reţinute, potrivit dispoziţiilor legale, de către echipa de control vamal. La restituirea acestor documente se va proceda în mod similar.

    ART. 39
    În cazul în care pentru stabilirea situaţiei vamale potrivit dispoziţiilor legale titularul declaraţiilor vamale sau reprezentantul legal al acestuia pune la dispoziţie echipei de control înscrisuri sau alte documente în original, acestea vor fi înapoiate persoanei în cauză, păstrându-se în copie la procesulverbal de control numai înscrisurile relevante.

    ART. 40
    (1) Pentru clarificarea aspectelor de natură vamală, membrii echipei de control pot solicita oricărei persoane care are legătură directă sau indirectă cu operaţiunile ce fac obiectul controlului sau care se află în posesia unor acte ori care deţine informaţii în legătură cu acestea notă explicativă sub formă de întrebări care să fie utilizată la finalizarea controlului vamal ulterior. Membrii echipei de control vor analiza răspunsurile primite, iar concluziile desprinse vor fi avute în vedere la fundamentarea constatărilor controlului vamal ulterior. Modelul notei explicative cu instrucţiunile de utilizare şi completare este prevăzut în anexa nr. 7.
    (2) Dacă cei în cauză refuză să dea notă explicativă sau să răspundă la unele întrebări, membrii echipei de control vor formula întrebările printr-o adresă scrisă, stabilind un termen de până la 5 zile lucrătoare de primire a răspunsului de la data luării la cunoştinţă.
    (3) În cazul în care nu se primeşte răspuns în termenul stabilit, membrii echipei de control consemnează refuzul în procesul-verbal de control, anexează o copie de pe adresă la acesta şi aplică sancţiunile prevăzute de lege.

    ART. 41
    (1) În cazuri temeinic justificate, determinate de necesitatea unor constatări la punctele de lucru sau la spaţiile de depozitare a mărfurilor ori bunurilor situate în raza de competenţă a altei direcţii regionale vamale, membrii echipei de control pot solicita realizarea acestora de către o altă echipă de control din raza de competenţă a acelei direcţii regionale vamale sau pot solicita delegarea de competenţă.
    (2) Două exemplare originale ale procesului-verbal intermediar încheiat şi anexele acestuia sau, după caz, ale notelor explicative sunt transmise în original direcţiei regionale vamale solicitante şi sunt folosite pentru fundamentarea constatărilor din procesul-verbal de control. Aceste constatări au aceeaşi semnificaţie ca şi propriile constatări.

    ART. 42
    (1) În cazurile temeinic justificate, în care pentru finalizarea controlului vamal ulterior sunt necesare date şi documente ce pot fi obţinute de la alte administraţii vamale, în baza acordurilor şi convenţiilor de cooperare vamală, membrii echipei de control pot propune iniţierea unei cereri de asistenţă mutuală prin Direcţia supraveghere şi control vamal.
    (2) Finalizarea controlului vamal ulterior se va efectua în cadrul termenului de prescriere a notificării datoriei vamale, pe baza documentelor aflate la dispoziţia echipei de control şi, după caz, obţinute în urma verificărilor efectuate conform alin. (1).

    ART. 43
    Documentele obţinute în baza acordurilor sau convenţiilor internaţionale trimise de administraţiile vamale ale altor state sau cele obţinute în baza recomandării Consiliului de Cooperare Vamală din cadrul Organizaţiei Mondiale a Vămilor pot constitui mijloace de probă pentru determinarea stării de fapt.

    ART. 44
    În cazul acţiunilor de supraveghere şi control vamal ulterior, în care se apreciază că există pericolul ca debitorul să se sustragă, să îşi ascundă ori să îşi risipească patrimoniul, periclitând în mod considerabil colectarea, se pot institui măsuri asigurătorii, cu respectarea normelor metodologice în materie aprobate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.


    Întocmirea actelor de control
    ART. 45
    Echipele de control ale Direcţiei supraveghere şi control vamal, respectiv ale serviciilor supraveghere şi control vamal şi ale birourilor vamale din cadrul direcţiilor regionale vamale întocmesc următoarele acte de control, după caz:
    a) proces-verbal de control;
    b) proces-verbal intermediar;
    c) proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor;
    d) decizie de regularizare a situaţiei.    Procesul-verbal de control
    ART. 46
    (1) Procesul-verbal de control este un act bilateral care se semnează de către echipa de control şi de persoana controlată sau de reprezentantul legal al acesteia, în cazul controlului vamal ulterior al mărfurilor ori bunurilor. Modelul procesului-verbal de control cu instrucţiunile de utilizare şi completare este prevăzut în anexa nr. 8.
    (2) Procesul-verbal de control trebuie să cuprindă motivele de fapt şi temeiul de drept în ceea ce priveşte constatările şi măsurile dispuse de echipa de control.
    (3) Constatările din procesul-verbal de control trebuie să fie proprii echipei de control, bazate pe date şi documente expuse clar şi precis, eliminându-se orice elemente şi descrieri personale neconcludente, care încarcă nejustificat conţinutul acestuia.
    (4) Neregulile constatate se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal de control, precizându-se în mod concret actele normative încălcate, respectiv articolul şi alineatul din acestea, cu determinarea exactă a influenţelor în situaţiile în care s-a constatat naşterea unei datorii vamale sau sume plătite în plus. Prin procesul-verbal de control se stabilesc, de asemenea, diferenţe în plus sau în minus privind alte taxe şi impozite datorate statului, în cadrul operaţiunilor vamale.
    (5) În procesul-verbal de control se vor înscrie, la fiecare neregulă constatată, măsurile luate operativ în timpul controlului, cu menţionarea documentelor întocmite, sau măsurile ce vor fi luate în continuare de persoanele controlate, cu indicarea termenelor de comunicare la Direcţia supraveghere şi control vamal, la serviciile supraveghere şi control vamal sau la birourile vamale, după caz.
    (6) Procesul-verbal de control, semnat de echipa de control şi de persoanele controlate sau de reprezentanţii legali ai acestora ori numai de echipa de control, se înregistrează la registratura organului de control, la încheierea controlului. Procesul-verbal de control în care sunt consemnate fapte ce atrag răspunderea materială sau penală, după caz, se semnează în mod obligatoriu şi de persoanele făcute răspunzătoare, când acestea pot fi identificate în timpul controlului.
    (7) În situaţiile în care controlul vamal ulterior nu se efectuează la sediul sau la domiciliul persoanei, când reverificarea declaraţiilor se efectuează pe bază de documente aflate la dispoziţia autorităţii vamale sau primite de la alte autorităţi ori persoane, potrivit dispoziţiilor legale, precum şi atunci când se refuză semnarea procesului-verbal de control, acesta se semnează înainte de comunicare numai de echipa de control. În aceste cazuri, procesul-verbal de control poate fi adus la cunoştinţa şi, respectiv, comunicat persoanei a cărei activitate a fost controlată, odată cu decizia pentru regularizarea situaţiei, după caz.
    (8) În timpul efectuării controlului vamal ulterior sau reverificării declaraţiilor de către reprezentanţii birourilor vamale, înainte de luarea unei decizii care ar avea consecinţe nefavorabile pentru persoana supusă controlului, echipa de control comunică acesteia motivele pe baza cărora intenţionează să ia decizia.
    (9) Comunicarea motivelor şi exercitarea dreptului de a fi ascultat se face în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii şi ale legislaţiei subsecvente, respectiv art. 8-9 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziţii din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii şi ale art. 8-10 din Regulamentul delegat nr. 2.446/2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele detaliate ale anumitor dispoziţii ale Codului vamal al Uniunii.
    (10) În cazul în care persoana supusă controlului vamal ulterior şi-a exercitat dreptul de a-şi exprima punctul de vedere, procesul-verbal de control va cuprinde şi opinia echipei de control cu privire la punctul de vedere exprimat de către persoana controlată.
    (11) În cazul în care mai multe persoane sunt responsabile pentru plata sumei reprezentând taxe la import sau la export corespunzătoare unei datorii vamale, în conformitate cu prevederile art. 26 alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, decizia pentru regularizarea situaţiei se emite pe numele fiecărei persoane cu menţionarea şi a celorlalte persoane care răspund solidar pentru creanţa respectivă.

    ART. 47
    (1) La procesul-verbal de control se vor anexa situaţii, tabele, acte, documente şi note explicative privind susţinerea constatărilor. Tabelele sau situaţiile se întocmesc în cazurile în care este necesară sintetizarea expunerii constatărilor în procesul-verbal de control. Tabelele şi situaţiile anexate la procesul-verbal de control vor fi semnate de organele de control şi de conducerea şi salariaţii persoanelor juridice controlate, după caz.
    (2) Documentele sau actele necesare pentru consemnarea ori fundamentarea constatărilor se anexează, după necesităţi, în copie certificată de organul de control şi de şeful compartimentului din care provin. Acestea se anexează în original când sunt considerate a fi falsificate sau nereale ori când există indicii că se va urmări sustragerea sau distrugerea lor. În acest caz se lasă persoanelor şi birourilor vamale copii certificate de persoanele în cauză şi de echipa de control.

    ART. 48
    (1) Pentru constatările privind săvârşirea unor fapte care pot întruni elementele constitutive ale unei infracţiuni, în condiţiile prevăzute de legea penală, procesul-verbal de control împreună cu mijloacele materiale de probă se va înainta de îndată organelor de urmărire penală cu o adresă de sesizare.
    (2) În cazul în care persoana supusă controlului refuză semnarea procesului-verbal de control, echipa de control va consemna acest lucru în cuprinsul acestuia.
    (3) Procesul-verbal de control întocmit potrivit alin. (1) reprezintă act de sesizare şi stă la baza documentaţiei de sesizare a organelor de urmărire penală.
    (4) După comunicarea ordonanţei/deciziei penale definitive se va proceda, după caz, la întocmirea deciziei de regularizare a situaţiei.

    ART. 49
    La finalizarea controlului vamal ulterior, persoana controlată are obligaţia să dea o declaraţie scrisă, pe propria răspundere, din care să rezulte că au fost puse la dispoziţia membrilor echipei de control toate documentele şi informaţiile solicitate, care au legătură cu obiectul controlului. În declaraţie se va menţiona şi faptul că au fost restituite toate documentele în original, solicitate şi puse la dispoziţie de persoana controlată, cu excepţia celor care au fost reţinute prin întocmirea procesuluiverbal de ridicare/restituire înscrisuri. Modelul declaraţiei cu instrucţiunile de utilizare şi completare este prevăzut în anexa nr. 9.

    ART. 50
    Membrii echipei de control semnează în partea stângă de la sfârşitul fiecărei pagini din procesul-verbal de control. Persoana controlată sau, când este cazul, reprezentantul său legal ia cunoştinţă despre conţinutul procesului-verbal de control, prin semnătură, la sfârşitul procesului-verbal de control. Procesul-verbal de control se încheie în 3 exemplare originale, dintre care două sunt luate de echipa de control şi unul se predă sub semnătură persoanei controlate. Comunicarea procesului-verbal de control se realizează, potrivit regulilor stabilite pentru comunicarea actului administrativ fiscal, prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, la data încheierii controlului.

    ART. 51
    Echipa de control poate îndrepta erorile materiale din cuprinsul procesului-verbal de control din oficiu sau la cererea persoanei fizice ori a reprezentantului legal al persoanei juridice controlate, astfel:
    a) dacă îndreptarea erorii materiale se face prin adăugări sau ştersături operate în cuprinsul procesului-verbal de control, acestea vor fi semnate de echipa de control, în caz contrar nefiind luate în considerare. Îndreptarea erorii materiale va fi operată pe toate exemplarele originale ale procesului-verbal de control. După efectuarea îndreptării erorii materiale, echipa de control are obligaţia de a comunica de îndată persoanei controlate operaţiunea efectuată;
    b) în cazul în care îndreptarea erorii materiale nu se poate efectua direct pe actul de control, se emite un nou proces-verbal de control, care îl înlocuieşte pe cel iniţial şi care va fi comunicat persoanei controlate.    Procesul-verbal intermediar
    ART. 52
    (1) Procesul-verbal intermediar este anexă la procesul-verbal de control care se întocmeşte la persoana juridică controlată.
    (2) Constatările din procesul-verbal intermediar se vor analiza şi se vor prelua în procesul-verbal de control, în funcţie de prevederile legale, de realitatea constatărilor şi de respectarea procedurilor specifice de control.
    Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor


    ART. 53
    În cazul în care în cadrul acţiunilor de supraveghere, control vamal ulterior sau reverificare a declaraţiilor vamale se constată săvârşirea unor fapte care întrunesc elementele constitutive ale unei contravenţii vamale se întocmeşte procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.
    Decizia de regularizare a situaţiei

    ART. 54
    (1) Pe baza procesului-verbal de control se emite documentul „Decizie de regularizare a situaţiei“, în conformitate cu prevederile art. 100 alin. (4) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare. Modelul „Deciziei de regularizare a situaţiei“ cu instrucţiunile de utilizare şi completare este prevăzut în anexa nr. 10.
    (2) Potrivit art. 100 alin. (8) din Legea nr. 86/2006, cu modificările şi completările ulterioare, acest document constituie titlu de creanţă.
    (3) Decizia de regularizare a situaţiei se întocmeşte şi pentru cazurile în care, în urma reverificării declaraţiilor sau a controlului vamal ulterior, regimurile vamale suspensive ori economice, sub care au fost plasate mărfurile, se încheie potrivit reglementărilor vamale, din iniţiativa autorităţii vamale.

    ART. 55
    Nu intră în atribuţiile supravegherii şi controlului vamal ulterior efectuarea de constatări tehnico-ştiinţifice sau orice alte verificări solicitate de organele de urmărire penală în vederea lămuririi unor fapte ori împrejurări ale cauzelor aflate în lucru la aceste instituţii.
    Soluţionarea contestaţiilor şi plângerilor

    ART. 56
    Decizia de regularizare a situaţiei poate fi contestată conform procedurii prevăzute în titlul VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 57
    Împotriva procesului-verbal de control care cuprinde măsuri ce nu se referă la o datorie vamală sau la diferenţe de alte impozite şi taxa datorate în cadrul operaţiunilor vamale, inclusiv accesorii, se poate formula plângere prealabilă în condiţiile art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 58
    Prezentul ordin se completează cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în măsura în care acestea pot fi aplicabile raporturilor dintre autoritatea vamală şi persoana supusă controlului vamal ulterior, fără a prevala în faţa legislaţiei unionale specifice.

    ART. 59
    Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1

    la normele metodologice
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    DIRECŢIA GENERALĂ A VĂMILOR/
    Direcţia^1) ..........................
    SIGLĂ
    ORDIN DE CONTROL/MISIUNE
    Nr. ................/zz.ll.aa
    Inspectorii^2):
    ...............................................................................................

    sunt autorizaţi să efectueze^3):
    ...............................................................................................

    la: .........................................................................................
    ..............................................................................................
                                                                                 (denumirea şi adresa)

    în perioada ...................................................................
    Echipa de control se deplasează cu:^4) .........................................
    .......................................................
    (semnătura şi ştampila autorizată)

    Instrucţiuni de utilizare şi completare a formularului „Ordin de control/misiune“
    Ordinul de control/misiune reprezintă documentul prin care:
    - se desemnează echipa de control care urmează să efectueze supravegherea;
    – se desemnează echipa de control vamal ulterior la sediul persoanei supuse controlului;
    – se menţionează persoana supusă controlului;
    – se stabileşte obiectul controlului vamal ulterior/supravegherii;
    – se stabileşte perioada în care se desfăşoară controlul vamal ulterior la sediu/supravegherea.

    Ordinul de control se prezintă persoanei supuse controlului, la începerea acţiunii, şi se înregistrează în registrul unic de control, după caz.
    ^1) Se înscrie, după caz, serviciul/biroul Direcţiei supraveghere şi control vamal sau al direcţiei regionale vamale.
    ^2) Se înscriu funcţia, numele, prenumele şi numărul legitimaţiei de serviciu/control sau seria şi numărul actului de identitate al persoanelor care urmează să efectueze supravegherea sau controlul vamal ulterior.
    ^3) Se înscriu obiectivele controlului, precum şi temeiul legal în baza căruia se efectuează supravegherea sau controlul vamal ulterior.
    ^4) În cazul în care pe timpul executării controlului se utilizează mijloace de transport, acestea vor fi menţionate în ordinul de control/misiune.

    ANEXA 2

    la normele metodologice
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    DIRECŢIA GENERALĂ A VĂMILOR/
    Direcţia^1) ..........................
    ^1) Se înscrie, după caz, serviciul/biroul Direcţiei supraveghere şi control vamal sau al direcţiei regionale vamale.

    SIGLĂ
    AVIZ DE CONTROL
    Denumirea persoanei controlate: ..................................................................................................... codul de identificare fiscală/CNP: ...............................,
    Domiciliul fiscal: localitatea ................................., bd./str. ............................... nr. ......., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ..., judeţul/sectorul .................................., codul poştal ....................
    Domnului/Doamnei administrator/director general,
    Prin prezentul aviz vă informăm că, în conformitate cu art. 23 alin. (5) şi art. 48 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, începând cu data de .....................veţi face obiectul unui control vamal ulterior, pentru activitatea derulată în perioada .................................., având ca obiective:
    - verificarea ansamblului declaraţiilor vamale şi/sau operaţiunilor relevante pentru controlul vamal ulterior;
    – asigurarea aplicării corecte a reglementărilor vamale şi a altor dispoziţii legale privind intrarea, ieşirea, tranzitul, transferul şi destinaţia finală a mărfurilor care circulă între teritoriul vamal al României şi alte ţări, inclusiv staţionarea mărfurilor care nu au statut de mărfuri unionale;
    – verificarea îndeplinirii condiţiilor şi criteriilor stabilite prin autorizare şi respectarea obligaţiilor care decurg din autorizaţia respectivă.

    Pentru buna desfăşurare a controlului, vă rugăm să pregătiţi, pentru a fi puse la dispoziţia echipei de control, toate documentele vamale, contabile şi alte documente justificative relevante pentru stabilirea situaţiei de fapt.
    În măsura în care contabilitatea dumneavoastră este informatizată, urmează să asiguraţi ansamblul informaţiilor, datelor şi documentelor arhivate în format electronic, precum şi aplicaţiile informatice cu ajutorul cărora s-au întocmit.
    Pe parcursul controlului aveţi dreptul de a beneficia de asistenţă de specialitate şi/sau juridică.
    Menţionăm că aveţi posibilitatea de a solicita o singură dată amânarea datei de începere a controlului pentru motive justificate.
    După data începerii controlului nu se mai pot depune cereri de modificare sau invalidare a declaraţiilor vamale, aferente perioadelor supuse controlului.
    ...................................................................
    (funcţia, numele, prenumele, semnătura şi ştampila)
    Persoana de contact: ....................................................................... Telefon: ....................................
    Instrucţiuni de utilizare şi completare a formularului „Aviz de control“
    Reprezintă documentul prin care echipa de control înştiinţează persoana supusă controlului vamal ulterior în legătură cu verificările care urmează să se efectueze la aceasta.
    Se transmite persoanei care urmează să facă obiectul unui control vamal ulterior planificat, de regulă, cu 15 zile înainte de începerea efectuării acestuia.
    Avizul de control se întocmeşte de echipa care va efectua controlul şi se semnează de către directorul executiv al Direcţiei regionale vamale sau de directorul Direcţiei supraveghere şi control vamal, după caz, în funcţie de apartenenţa echipei de control.
    Se întocmeşte în două exemplare originale, dintre care:
    - exemplarul nr. 1 se va trimite persoanei ce urmează a fi controlată;
    – exemplarul nr. 2 va fi reţinut de echipa de control, urmând a fi anexat la procesul-verbal de control.


    ANEXA 3

    la normele metodologice
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    DIRECŢIA GENERALĂ A VĂMILOR/
    Direcţia^1) ..........................
    ^1) Se înscrie, după caz, serviciul/biroul Direcţiei supraveghere şi control vamal sau al direcţiei regionale vamale.

    SIGLĂ
    INVITAŢIE
    întocmită în .........., ziua ....., luna ......, anul ..........
    Domnului/Doamnei .................. ..................., în calitate de ............. ................... al ........................... ....................
    În vederea clarificării unor aspecte din activitatea ............................................................................, subsemnaţii, ..............................................................., având funcţia de ..................................... în cadrul Ministerului Finanţelor - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia generală a vămilor - Direcţia .......................................................... - Serviciul/Biroul ........................................, în baza art. 15 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, vă invităm în data de ........................, ora .............., la sediul Direcţiei ............................ situat în .................................., în vederea efectuării controlului, ocazie cu care veţi prezenta următoarele documente:
    1. .............................................................................
    2. .............................................................................
    3. .............................................................................

    Neprezentarea în condiţiile de mai sus constituie contravenţie şi se sancţionează conform art. 652 lit. c) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    Echipa de control,
    .......................................
    Instrucţiuni de utilizare şi completare a formularului „Invitaţie“
    1. Reprezintă documentul prin care persoana supusă controlului vamal ulterior este invitată şi îi sunt solicitate lămuriri/înscrisuri de către echipa de control, la sediul acesteia, în situaţiile în care efectuarea/continuarea controlului nu este posibilă la sediul social, domiciliul fiscal sau sediul secundar al persoanei controlatei şi nici într-un alt loc stabilit de comun acord cu aceasta.
    Membrii echipei de control pot solicita în scris prezenţa la sediul echipei de control a persoanei supuse controlului ori a reprezentantului legal al acesteia sau a oricăror alte persoane care au legătură directă ori indirectă cu operaţiunile ce fac obiectul schimbului internaţional de mărfuri sau bunuri, pentru a furniza documente, informaţii şi lămuriri necesare pe parcursul controlului. Această solicitare va cuprinde în mod obligatoriu: baza legală, scopul, documentele solicitate, precum şi data, ora şi locul prezentării.

    2. Invitaţia se întocmeşte în două exemplare:
    - exemplarul nr. 1 se comunică persoanei controlate prin orice mijloace de comunicare, în conformitate cu prevederile legale;
    – exemplarul nr. 2 se păstrează de echipa de control şi se anexează la procesul-verbal de control.    ANEXA 4

    la normele metodologice
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    DIRECŢIA GENERALĂ A VĂMILOR/
    Direcţia^1) ..........................
    SIGLĂ
    Nr. .............../zz.ll.aa
    SOMAŢIE
    Domnului/Doamnei ................................................, în calitate/având funcţia de ................................... al/a .................................
    Prin prezenta vă înştiinţăm că în data de ..................... echipa de control din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - Direcţia generală a vămilor/Direcţia Regională Vamală .................................. s-a deplasat la sediul social/domiciliul fiscal/sucursala/filiala/ sediul secundar al ..........................................., situat(ă) în/la .............................................., în vederea .........................................^2)
    Deoarece .......................................^2) nu s-a putut efectua, pentru furnizarea de informaţii şi lămuriri necesare stabilirii situaţiei vamale şi fiscale de fapt, în baza prevederilor art. 23 alin. (5) şi art. 48 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii şi a prevederilor art. 4 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările şi completările ulterioare, aţi fost invitat/invitată să vă prezentaţi în data de .................., ora .............., la sediul Direcţiei generale a vămilor, Direcţia Regională Vamală ...................................., adresa ............................................, camera .........., telefon .................., în vederea efectuării/continuării ........................................^2)
    Întrucât la data de ...................... nu aţi dat curs solicitării/vi s-a solicitat prin adresa înregistrată cu nr. ................ prezentarea de documente/înscrisuri, vă somăm să vă prezentaţi în data de ...................... la sediul ............................................................ din adresa ............................................, în vederea efectuării/continuării acţiunii de control, cu următoarele documente:
    1) ........................................................................
    2) ........................................................................

    Dacă în termen de 15 zile de la primirea prezentei somaţii nu veţi da curs solicitării, în cauză sunt incidente prevederile art. 4 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările şi completările ulterioare.
    Director DSCV/Director Executiv DRV
    .............................................................
    (nume/prenume, semnătura şi ştampila)
    Instrucţiuni de utilizare şi completare a formularului „Somaţie“
    Somaţia reprezintă documentul prin care persoana supusă controlului vamal ulterior este somată să se prezinte la sediul echipei de control în vederea efectuării unei acţiuni în conformitate cu prevederile art. 14, 15 şi 100 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare.
    Se întocmeşte în cazurile când persoana supusă controlului vamal ulterior:
    a) nu a dat curs invitaţiei organului de control al autorităţii vamale pentru efectuarea unui control vamal ulterior; sau
    b) refuză să pună la dispoziţia organelor de control documentele şi înscrisurile necesare efectuării/continuării acţiunii de control şi există indicii rezonabile conform cărora aceasta refuză nejustificat să prezinte documentele legale şi bunurile din patrimoniu necesare pentru stabilirea situaţiei vamale şi fiscale de fapt, în scopul împiedicării efectuării controlului vamal ulterior.

    Se întocmeşte de către echipa desemnată pentru efectuarea controlului vamal ulterior în două exemplare:
    - exemplarul nr. 1 va fi remis persoanei supuse controlului vamal ulterior prin poştă cu confirmare de primire sau va fi înmânat personal reprezentantului persoanei controlate, cu menţiunea pe exemplarul nr. 2 a calităţii reprezentantului, datelor de identificare (BI/CI/paşaport serie, nr., domiciliu), datei şi semnăturii, sau prin publicitate, considerându-se comunicat în termenul de 15 zile de la data afişării anunţului;
    – exemplarul nr. 2 va fi reţinut de echipa de control şi va fi anexat la procesul-verbal de control.


    ^1) Se înscrie, după caz, serviciul/biroul Direcţiei supraveghere şi control vamal sau al direcţiei regionale vamale.
    ^2) Se înscrie obiectul acţiunii:
    - prezentarea de înscrisuri în conformitate cu prevederile art. 15 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii;
    – efectuarea unui control vamal ulterior conform art. 48 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii.


    ANEXA 5

    la normele metodologice
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    DIRECŢIA GENERALĂ A VĂMILOR/
    Direcţia^*) ..........................
    SIGLĂ
    PROCES-VERBAL DE SIGILARE/DESIGILARE
    [încheiat astăzi .........................^1) în .............................^2)]
    Subsemnaţii, ....................................................................., având funcţia de .................................... în cadrul Ministerului Finanţelor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia generală a vămilor - Direcţia ...................................... - Serviciul/ Biroul............................................., în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, a legitimaţiilor de serviciu nr. ................... şi a Ordinului de control/misiune nr. .........../................, astăzi .................... ora ........, în prezenţa .....................................................^3), având funcţia de ...................................... la .............................................^4) legitimat cu B.I./C.I./paşaport seria ....... nr. .................., eliberat de ........................ la data de ..................., cu domiciliul în localitatea .................................................., bd./str. .................................................. nr. ......, bl. ..., sc. ...., et. ...., ap. ..., judeţul/sectorul ......................................................., CNP ........................................... am procedat la sigilarea următoarelor:
    .............................................................................................................................................................................................^5)
    Cele sigilate aparţin .....................................................................^6)
    din ................................................................................................^7)
    Sigilarea a fost determinată de .......................................................................................^8)
    A fost aplicat sigiliul ...........................................^9)
    În conformitate cu prevederile art. 260 din Codul penal, înlăturarea sau distrugerea sigiliului constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii.
    Prezentul proces-verbal a fost întocmit în două exemplare, dintre care un exemplar a fost predat/înmânat ................................................^10), domiciliat/domiciliată în ...............................................^11), posesor/posesoare al/a B.I./CI./ paşaportului seria ....... nr. ...................., CNP ............................................. având calitatea de ................................................ la .................................................
    Echipa de control:
    ...................................
    (numele, prenumele, semnătura)
    Martori asistenţi:
    ............................
    (numele, prenumele şi adresa)
    B.I./CI/paşaportul seria ..... nr. ..............,
    CNP .....................................,
    eliberat de ................ la data de .............
    Reprezentantul persoanei controlate,
    ....................................................
    (numele, prenumele, CNP, funcţia şi semnătura)
    Subsemnaţii, ......................................................................., având funcţia de .................................. în cadrul Ministerului Finanţelor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia generală a vămilor - Direcţia ...................................... - Serviciul/ Biroul ......................................, în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, a legitimaţiilor de serviciu nr. ............ şi a Ordinului de control/misiune nr. ........., astăzi .........., ora ........, în prezenţa .....................................^3), având funcţia de ........................................ la .........................................^4), posesor al B.I./C.I./paşaport seria ...... nr. ............., eliberat(ă) de ............... la data de ................, cu domiciliul în localitatea ............................................, bd./str. .............................................. nr. ......, bl. ....., sc. ...., et. ...., ap. ....., judeţul/sectorul ......................................, CNP .............................., am procedat la desigilarea următoarelor: .....................................^5) după verificarea prealabilă a sigiliului aplicat, care a fost găsit intact (în orice altă situaţie se va preciza starea sigiliului).
    .......................................................................
    Echipa de control:
    ...................................
    (numele, prenumele, semnătura)
    Martori asistenţi:
    ............................
    (numele, prenumele şi adresa)
    B.I./CI/paşaportul seria ..... nr. ..............,
    CNP .....................................,
    eliberat de ................ la data de .............
    Reprezentantul persoanei controlate,
    ....................................................
    (numele, prenumele, CNP, funcţia şi semnătura)
    *) Se înscrie, după caz, serviciul/biroul Direcţiei supraveghere şi control vamal sau al direcţiei regionale vamale.
    ^1) Ziua, luna, anul, ora întocmirii procesului-verbal.
    ^2) Localitatea.
    ^3) Numele şi prenumele reprezentantului persoanei controlate.
    ^4) Denumirea persoanei controlate.
    ^5) Spaţiile, imobilele, bunurile, valorile, mărfurile, documentele etc.
    ^6) Denumirea persoanei controlate.
    ^7) Adresa completă.
    ^8) Se invocă motivul sigilării.
    ^9) Numărul şi caracteristicile sigiliului aplicat.
    ^10) Numele şi prenumele.
    ^11) Adresa completă.
    Instrucţiuni de utilizare şi completare a formularului „Proces-verbal de sigilare/desigilare“
    În situaţiile în care există indicii că în locurile de producţie, depozitare, comercializare sau în mijloacele de transport se găsesc mărfuri pentru care nu s-au respectat reglementările vamale sau alte dispoziţii aplicabile, iar acţiunea de control vamal ulterior nu poate fi finalizată, urmând a fi continuată în ziua lucrătoare următoare, mărfurile în cauză vor fi sigilate întocmindu-se „Procesul-verbal de sigilare/desigilare“.
    Acest document se poate utiliza şi în situaţia în care există posibilitatea ca documentele şi actele necesare controlului vamal ulterior să fie sustrase, distruse ori în care nu se poate face un inventar al documentelor în vederea reţinerii acestora.
    "Procesul-verbal de sigilare/desigilare“ se întocmeşte de echipa de control vamal ulterior sau supraveghere, în situaţiile prezentate mai sus.
    În cazul în care nu este prezent un reprezentant al persoanei controlate, sigilarea/desigilarea se efectuează în prezenţa unor martori asistenţi.
    "Procesul-verbal de sigilare/desigilare“ se întocmeşte în două exemplare, dintre care un exemplar se lasă reprezentantului legal al persoanei controlate sau deţinătorului spaţiului sigilat, iar celălalt exemplar se reţine de echipa de control şi se anexează la procesul-verbal de control.
    Desigilarea se consemnează în ambele exemplare, de regulă, de aceeaşi echipă de control care a aplicat sigiliul.


    ANEXA 6

    la normele metodologice
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    DIRECŢIA GENERALĂ A VĂMILOR/
    Direcţia^1) ..........................
    SIGLĂ
    PROCES-VERBAL
    de ridicare/restituire de înscrisuri [încheiat la data de ................./............/............... ]
    Subsemnaţii, .............................................................., având funcţia de ..................................... în cadrul Ministerului Finanţelor - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia generală a vămilor - Direcţia ................................... - Serviciul/ Biroul ...................................., în baza art. 14 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare, legitimaţiilor nr. .......... şi a Ordinului de control nr. .........../................., am ridicat/restituit de la/la ......................................^2), în prezenţa................................................^3), următoarele (documente, înscrisuri etc.): .......................................................................
    Menţionăm că pentru documentele în original ridicate s-au lăsat/nu s-au lăsat copii certificate de echipa de control şi un reprezentant legal al persoanei controlate.
    Prezentul proces-verbal, înregistrat la persoana supusă controlului cu nr. .... din ..........., s-a încheiat în două exemplare, dintre care unul a fost lăsat la aceasta, iar unul a fost luat de membrii echipei de control.
    Echipa de control:
    ..........................................
    (numele, prenumele, semnătura)
    Reprezentantul persoanei controlate,
    .......................................................
    (numele, prenumele, funcţia, semnătura)
    Instrucţiuni de utilizare şi completare a formularului „Proces-verbal de ridicare/restituire de înscrisuri“
    Dovada reţinerii documentelor în original o constituie Procesul-verbal de ridicare/restituire de înscrisuri, întocmit de echipa de control, în care sunt specificate toate elementele necesare individualizării probei sau dovezii respective, precum şi menţiunea că acestea au fost reţinute, potrivit dispoziţiilor legale, de către echipa de control. Acesta se întocmeşte în două exemplare şi se semnează de echipa de control şi de reprezentantul persoanei controlate, un exemplar comunicându-se acestuia. La restituirea acestor documente se procedează în mod similar.
    În cazul în care pentru stabilirea situaţiei vamale sau de altă natură, potrivit dispoziţiilor legale, persoana supusă controlului pune la dispoziţie echipei de control înscrisuri sau alte documente, în original, acestea vor fi înapoiate persoanei în cauză, păstrându-se în copie numai înscrisurile relevante.
    Se completează de echipa de control cu ocazia ridicării/restituirii de documente în original. Se înscriu numele şi prenumele membrilor echipei de control, funcţia şi numărul legitimaţiei.
    Documentele/înscrisurile în original ridicate/restituite se vor descrie pe scurt, prin prezentarea următoarelor date: tipul, seria, numărul, conţinutul, numărul de file, registrele, carnetele, bucăţi etc.
    Documentele sau înscrisurile se anexează în original la procesul-verbal de control în cazul în care există suspiciunea de a fi fictive sau falsificate, precum şi când există indicii că s-ar urmări sustragerea sau distrugerea lor de cei interesaţi. În acest caz se lasă persoanei controlate copii confirmate de un reprezentant legal al acestuia şi de echipa de control.
    Se completează în două exemplare, dintre care un exemplar pentru echipa de control şi un exemplar pentru persoana supusă controlului.
    ^1) Se înscrie, după caz, serviciul/biroul Direcţiei supraveghere şi control vamal sau al direcţiei regionale vamale.
    ^2) Denumirea persoanei controlate, domiciliul fiscal, codul unic de înregistrare sau codul de identificare fiscală, după caz.
    ^3) Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal al persoanei controlate.

    ANEXA 7

    la normele metodologice
    NOTĂ EXPLICATIVĂ
    Subsemnatul/Subsemnata, ......................................................., având calitatea de ............................. la ............................ de la data de ...../....../..........., domiciliat/domiciliată în .............................................., judeţul/sectorul ............................................, bd./str. ............................................ nr. .........., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ..., telefon ......................., legitimat/legitimată cu B.I./CI/paşaportul seria ...... nr. ................., eliberat(ă) de ......................la data de ....../....../.........., CNP....................................................,
    la întrebările puse de .................................................., având funcţia de .......................................... în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - Direcţia generală a vămilor - Direcţia supraveghere şi control vamal/Direcţia regională vamală ............................ - Serviciul ........................... în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, a art. 15 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare, şi a art. 58 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, dau următoarele explicaţii:
    1. Întrebare: .................................................................................
    1. Răspuns: .................................................................................
    2. Întrebare: .................................................................................
    2. Răspuns: ...................................................................................
    3. Dacă faţă de cele de mai sus mai aveţi ceva de declarat sau documente de prezentat?
    3. Răspuns: ...................................................
    Data şi semnătura
    ..................................
    Dată în faţa noastră,
    Echipa de control,
    ...............................................
    ...............................................
        (numele, prenumele, semnătura)
    Instrucţiuni de utilizare şi completare a formularului „Notă explicativă“
    Nota explicativă reprezintă documentul prin care echipa de control poate solicita explicaţii scrise reprezentantului sau oricărui angajat al persoanei controlate, care să contribuie la stabilirea unor elemente relevante din activitatea persoanei verificate, ce pot influenţa controlul. Solicitarea de explicaţii scrise se va face în timpul controlului vamal ulterior, ori de câte ori acestea sunt necesare pentru clarificarea şi definitivarea constatărilor privind situaţia de fapt a persoanei controlate.
    Întrebările vor fi formulate în mod clar, concis şi concret, pentru a da posibilitate unor răspunsuri la obiect.
    În cazul în care persoana respectivă refuză să răspundă la întrebări, echipa de control va transmite întrebările printr-o adresă scrisă, înregistrată la persoana supusă controlului vamal ulterior, stabilind un termen util de cel puţin 5 zile lucrătoare pentru formularea răspunsului.
    În cazul în care nu se primeşte răspuns în termenul stabilit, membrii echipei de control consemnează refuzul în procesul-verbal de control şi anexează la acesta o copie a adresei prin care s-au transmis întrebările. Se vor aplica, pe cale de consecinţă, sancţiunile prevăzute de lege.
    În toate cazurile, explicaţiile la întrebările puse de echipa de control se vor da în scris prin „notă explicativă“.
    Refuzul de a răspunde la întrebări va fi consemnat în procesul-verbal de control, anexându-se o copie după adresa de comunicare.
    Se semnează pe fiecare pagină de către echipa de control şi de persoana care a dat explicaţii.
    Nota explicativă se întocmeşte în două exemplare, dintre care:
    - exemplarul nr. 1 va fi anexat la procesul-verbal de control;
    – exemplarul nr. 2 va rămâne la persoana care a dat explicaţii.


    ANEXA 8

    la normele metodologice
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    DIRECŢIA GENERALĂ A VĂMILOR/
    Direcţia^1) ..........................
    SIGLĂ
    PROCES-VERBAL DE CONTROL
    încheiat ...................... în ziua ...... luna ..... anul .....
    Subsemnaţii, .......................................................................^2), având funcţia de ............................................. în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - Direcţia generală a vămilor/Direcţia Regională Vamală ................................/biroul vamal ............................., în baza prevederilor Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, a Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordinului de control nr. ....../......... şi a legitimaţiilor de control nr. ..................., am efectuat, în perioada .................., un control vamal ulterior la sediu/reverificarea declaraţiilor vamale la .........................................., având codul de înregistrare fiscală ........................., înmatriculată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. ..............., cu sediul social în localitatea ............................................, bd./str. ................................................ nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, judeţul/sectorul ..............................................., cu domiciliul fiscal în localitatea ........................................, bd./str. ......................................... nr. ......, bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., judeţul/sectorul ............................., având următoarele obiective: .......................................................................................................
    Persoana controlată are ca obiect principal de activitate declarat ...................................................^3) şi desfăşoară efectiv activitatea constând în ....................................................................
    Controlul vamal ulterior/reverificarea declaraţiilor s-a desfăşurat ..........................................^4), unde persoana sus-menţionată are ....................................................^5)
    În timpul controlului vamal ulterior/reverificării declaraţiilor vamale persoana verificată a fost reprezentată de .............................^6), având calitatea de..........................................
    CAP. I
    Constatări
    .......................................................................................
    CAP. II
    Prevederile legale încălcate
    .............................................................................................
    CAP. III
    Consecinţe şi măsuri dispuse în timpul controlului vamal ulterior/reverificării declaraţiilor vamale
    .......................................................................................
    La terminarea controlului au fost restituite toate actele şi documentele puse la dispoziţia echipei de control, cu excepţia celor reţinute pentru care s-a întocmit proces-verbal de ridicare de înscrisuri.
    Faţă de constatările înscrise în prezentul proces-verbal de control persoana controlată a formulat/nu a formulat punct de vedere
    ................................................................................^7)
    Observaţiile echipei de control cu privire la punctul de vedere al persoanei controlate .......................................................
    Împotriva procesului verbal de control care cuprinde măsuri ce nu se referă la o datorie vamală sau la diferenţe de alte impozite şi taxe datorate în cadrul operaţiunilor vamale, inclusiv accesorii, se poate formula plângere prealabilă în condiţiile art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    Prezentul proces-verbal de control s-a întocmit în ............ exemplare, din care un exemplar a fost înmânat persoanei controlate şi a fost înregistrat în Registrul unic de control la poziţia nr. .............. .
    Echipa de control:
    .....................................................
    .....................................................
    (numele, prenumele şi semnătura)
    Persoana controlată,
    ......................................................
    (denumirea)
    Reprezentant,
    .......................................................
    (numele, prenumele şi semnătura)
    ^1) Se înscrie, după caz, serviciul/biroul Direcţiei supraveghere şi control vamal sau al direcţiei regionale vamale.
    ^2) Numele şi prenumele membrilor echipei de control.
    ^3) Denumirea şi clasificarea cod CAEN a obiectului principal de activitate declarat.
    ^4) Adresa sediului secundar (punct de lucru, sucursală, subunitate) sau adresa locului în care se desfăşoară controlul, în situaţia în care nu este niciuna dintre locaţiile menţionate anterior.
    ^5) Menţionarea tipului de sediu secundar (punct de lucru, sucursală, subunitate). În situaţia în care nu este niciuna dintre locaţiile menţionate anterior se vor preciza toate informaţiile disponibile referitoare la această locaţie, respectiv cele referitoare la proprietar/deţinător şi motivele pentru care controlul se desfăşoară la adresa respectivă.
    ^6) Numele, prenumele, funcţia/calitatea, CNP, datele de identitate ale persoanei care a reprezentat persoana controlată.
    ^7) Se vor înscrie, după caz, numărul şi data documentului prin care persoana controlată îşi exprimă punctul de vedere.
    Instrucţiuni de utilizare şi completare a formularului „Proces-verbal de control“
    I. Reguli generale referitoare la întocmirea procesului-verbal de control
    • Procesul-verbal de control reprezintă actul de control bilateral care se întocmeşte de către echipa de control cu ocazia controlului vamal ulterior/reverificării declaraţiilor vamale, efectuat(e) în conformitate cu prevederile vamale şi fiscale, pentru constatarea unor situaţii faptice şi documentare existente la un moment dat, pentru stabilirea stării de fapt vamale, precum şi pentru constatarea unor împrejurări care pot fi considerate fapte prevăzute de legea penală în domeniul vamal.
    • Constatările din procesul-verbal de control trebuie să fie proprii echipei de control, bazate pe date şi documente expuse clar şi precis, eliminându-se orice elemente şi descrieri personale neconcludente care încarcă nejustificat conţinutul acestuia.
    • Constatările controlului vor fi prezentate clar, concis şi lizibil, fără detalieri inutile, astfel încât să rezulte motivul de fapt şi temeiul de drept care au stat la baza fundamentării fiecăreia, în funcţie de natura şi obiectivele controlului.
    • În cazul în care în timpul controlului au fost constatate împrejurări care pot fi considerate fapte prevăzute de legea penală în domeniul vamal, procesul-verbal de control va constitui act de sesizare penală, conform prevederilor legale în vigoare, şi nu poate fi supus controlului pe calea contenciosului administrativ.
    • În cuprinsul procesului-verbal de control prin care se constată implicaţii vamale ale faptelor care prezintă indiciile săvârşirii unor infracţiuni de natură vamală se vor descrie metodele de stabilire a elementelor de taxare şi a bazei de impunere suplimentare, detaliat pentru taxele vamale datorate bugetului Uniunii Europene şi pentru creanţele fiscale datorate bugetului general consolidat naţional. Procesul-verbal de control împreună cu mijloacele de probă se înaintează, de îndată, organelor de urmărire penală.
    • Constatările vor fi susţinute de înscrisuri, în copie certificată sau în original, după caz, precum şi de alte mijloace materiale de probă.
    • În cazul în care mai multe persoane sunt responsabile pentru plata sumei reprezentând taxe la import sau la export corespunzătoare unei datorii vamale, în conformitate cu prevederile art. 26 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi menţionate în cuprinsul procesului-verbal de control şi persoanele care pot răspunde în mod solidar pentru achitarea sumei respective.
    • Procesul-verbal de control, semnat de echipa de control şi de persoanele controlate sau de reprezentanţii legali ai acestora ori numai de echipa de control, se întocmeşte în 3 exemplare şi se înregistrează la registratura organului de control, la încheierea controlului.
    • Constatările echipei de control rezultate în urma unei acţiuni de control vamal ulterior/reverificări de declaraţii vamale se vor valorifica în funcţie de natura constatărilor şi obiectivul controlului.
    • Procesul-verbal de control se comunică persoanei, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    II. Modul de completare a procesului-verbal de control
    Partea introductivă a procesului-verbal de control
    Câmpurile libere din cadrul formularului se vor completa după cum urmează:
    • localitatea şi judeţul, data (zi, lună, an) la care s-a întocmit procesul-verbal;
    • numele şi prenumele complet ale persoanelor care efectuează controlul vamal ulterior/reverificarea declaraţiilor;
    • se vor preciza obiectivele controlului individualizate corespunzător şi perioada supusă verificării;
    • în situaţia în care adresa sediului social este diferită de adresa domiciliului fiscal, se va face referire la acest aspect, iar adresele se vor menţiona în mod corespunzător;
    • denumirea şi clasificarea cod CAEN a obiectului principal de activitate declarat şi descrierea activităţii efectiv desfăşurate;
    • se vor preciza adresa sediului secundar (punct de lucru, sucursală, subunitate) sau adresa locului în care s-a desfăşurat controlul, în situaţia în care nu este niciuna dintre locaţiile menţionate anterior, precum şi modul de deţinere a spaţiului unde se desfăşoară activitatea;
    • se va preciza tipul sediului secundar (punct de lucru, sucursală, subunitate). În situaţia în care nu este niciuna dintre locaţiile menţionate anterior se vor preciza toate informaţiile disponibile referitoare la această locaţie, respectiv cele referitoare la proprietar/deţinător şi motivele pentru care controlul se desfăşoară la adresa respectivă;
    • se vor înscrie numele şi prenumele, funcţia/calitatea, CNP, datele de identitate ale persoanelor care au reprezentat persoana controlată pe durata verificărilor. În procesul-verbal de control se menţionează expres, la partea generală referitoare la reprezentanţii persoanei care au asistat la efectuarea controlului, care este calitatea acestora şi din ce punct de vedere asigură reprezentarea persoanei (reprezentantul societăţii care asigură servicii de contabilitate, reprezentantul societăţii care asigură servicii juridice, împuternicit legal, asociat, acţionar, administrator etc.). În situaţia în care la momentul încheierii procesului-verbal de control la locul efectuării controlului nu se află niciun reprezentant al persoanei verificate, acest lucru se va menţiona în procesul-verbal de control.
    CAP. I
    Constatări
    1. În procesul-verbal de control, constatările vor fi descrise cu claritate, aspectele constatate fiind raportate la specificul şi obiectivele controlului. În cazul constatării unor aspecte care vor fi valorificate ulterior, inclusiv indicii privind săvârşirea unor fapte de natură penală în domeniul vamal, se va descrie clar şi concis fapta săvârşită, cu indicarea datei sau a perioadei şi a locului în care a fost săvârşită.
    2. Constatările echipei de control vor fi susţinute de înscrisuri şi alte mijloace materiale de probă analizate, identificate la persoana verificată sau obţinute de la terţi. Înscrisurile necesare susţinerii constatărilor vor fi ridicate în original sau copie certificată de organul de control, întocmindu-se în acest sens un proces-verbal de ridicare/restituire de înscrisuri, pentru cele ridicate în original. Înscrisurile de mai sus, inclusiv rezultatele expertizelor tehnice şi analizelor de laborator, se anexează procesului-verbal de control şi constituie mijloace de probă.
    3. De asemenea, vor fi menţionate notele explicative solicitate reprezentantului sau oricărui angajat al persoanei ori altor persoane fizice prezente la locul de desfăşurare a controlului, care contribuie la stabilirea unor elemente relevante din activitatea persoanei, ce pot influenţa constatările sau clarifica anumite cauze şi/sau împrejurări. Echipa de control va analiza răspunsurile primite şi în funcţie de concluzii va înscrie constatarea în procesul-verbal de control.
    CAP. II
    Prevederile legale încălcate
    1. Se vor înscrie prevederile legale încălcate, cu indicarea actului normativ încălcat, a articolului, alineatului, punctului, după caz.
    2. În cazul constatării unor împrejurări care pot fi considerate fapte prevăzute de legea penală în domeniul vamal, în procesul-verbal de control trebuie descrise faptele şi împrejurările de fapt, de care depinde aplicarea legii penale, fără a se face încadrarea penală a faptei.
    CAP. III
    Consecinţe şi măsuri dispuse în timpul controlului
    1. În procesul-verbal de control se vor menţiona consecinţele vamale şi fiscale, suma reprezentând taxele şi impozitele cu care a fost prejudiciat bugetul Uniunii şi/sau bugetul general consolidat al statului, evidenţiindu-se metodele de stabilire a elementelor de taxare şi a bazei de impunere suplimentare, metoda de estimare şi modalitatea de calcul al acestora.
    2. În procesul-verbal de control, echipa de control va menţiona măsurile operative dispuse persoanei controlate, cu precizarea dispoziţiilor din actele normative care trebuie să fie puse în aplicare şi a termenului de realizare, în condiţiile legii.
    Punctul de vedere al persoanei supuse controlului vamal ulterior
    1. Se va prezenta în sinteză punctul de vedere al reprezentantului persoanei faţă de constatările înscrise în procesul-verbal de control, numai atunci când acesta are o opinie contrară şi o prezintă în timpul controlului.
    2. Echipa de control îşi va exprima în cadrul procesului-verbal de control opinia cu privire la punctul de vedere al persoanei controlate.
    3. Semnarea procesului-verbal de control.
    Membrii echipei de control semnează în partea stângă de la sfârşitul fiecărei pagini din procesul-verbal de control. Persoana controlată sau, când este cazul, reprezentantul său legal ia cunoştinţă despre conţinutul procesului-verbal de control, prin semnătură, la sfârşitul procesului-verbal de control. În cazul în care se refuză semnarea acestuia, echipa de control va consemna acest lucru în cadrul procesului-verbal de control.

    ANEXA 9

    la normele metodologice
    DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
    Subsemnatul/Subsemnata, ................................................................., domiciliat/domiciliată în localitatea ......................................, bd./str. ........................................ nr. ....., bl. ....., sc. ...., et. ....., ap. ......, judeţul/sectorul ...................................., CNP .........................................., posesor/posesoare al/a C.I./B.I./ paşaportului seria ....... nr. ................., eliberată/eliberat de .................. la data de ................, în calitate de administrator/împuternicit legal al ............................, cu domiciliul fiscal în localitatea ................................., bd./str. ................................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ..............................., cod de identificare fiscală ............................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea faptei de fals în declaraţii, prevăzută de art. 326 din Codul penal, următoarele:
    1. am pus la dispoziţia echipei de control a autorităţii vamale toate documentele şi informaţiile solicitate pentru desfăşurarea controlului vamal ulterior şi răspund de exactitatea, realitatea şi legalitatea acestora;
    2. documentele puse la dispoziţia echipei de control a autorităţii vamale au fost restituite în totalitate la finalizarea controlului, cu excepţia celor pentru care s-a întocmit proces-verbal de ridicare/restituire de înscrisuri;
    3. alte aspecte de declarat ............................................................................................................... .

    Drept care am dat prezenta declaraţie, întocmită în două exemplare, din care un exemplar a rămas în posesia mea şi un exemplar a fost predat echipei de control.
    Data ........................
    ...........................................
    (numele, prenumele şi semnătura)
    Instrucţiuni de utilizare şi completare a formularului „Declaraţie pe propria răspundere“
    Se întocmeşte şi se semnează de către administratorul sau împuternicitul legal al persoanei controlate, la finalizarea acestuia, în baza art. 15 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii.
    Se întocmeşte în două exemplare, dintre care:
    - exemplarul nr. 1 va fi anexat la procesul-verbal de control;
    – exemplarul nr. 2 rămâne la persoana supusă controlului.


    ANEXA 10

    la normele metodologice
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    DIRECŢIA GENERALĂ A VĂMILOR/
    Direcţia^1) ..........................
    ^1) Se înscrie, după caz, serviciul/biroul Direcţiei supraveghere şi control vamal sau al direcţiei regionale vamale.

    SIGLĂ
    DECIZIE DE REGULARIZARE A SITUAŢIEI
    1. Datele de identificare ale persoanei controlate
    Denumirea ......................................................, codul de identificare fiscală/CNP .................................., nr. de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului ..........................................................
    Domiciliul fiscal: localitatea ................................................................, str. ........................................................... nr. ......, bl. ....., sc. ......, ap. ....., judeţul/sectorul ............................................

    2. Datele privind creanţa
    2.1. Obligaţiile de plată suplimentare

┌────┬───────────┬─────────────────┬───────────┬───────────┬────────┬───┐
│ │ │Perioada │ │Taxe la │ │ │
│ │ │verificată/ │ │import/ │ │ │
│ │ │Perioada pentru │ │export, │ │ │
│ │Denumirea │care s-au │Baza │taxe, │ │ │
│Nr. │taxei, │calculat │impozabilă │impozite │Codul │RN/│
│crt.│impozitului│obligaţii de │stabilită │stabilite │contului│RPT│
│ │/ Obligaţii│plată şi │suplimentar│suplimentar│bugetar │ │
│ │accesorii │accesorii │- lei - │de plată/ │ │ │
│ │ ├────────┬────────┤ │Obligaţii │ │ │
│ │ │De la │Până la │ │accesorii -│ │ │
│ │ │data │data │ │lei - │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────────┼───────────┼───────────┼────────┼───┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │
├────┼───────────┼────────┼────────┼───────────┼───────────┼────────┼───┤
│1. │Obligaţia │zz.ll.aa│zz.ll.aa│ │ │ │ │
│ │principală │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────────┼───────────┼───────────┼────────┼───┤
│2. │Obligaţii │zz.ll.aa│zz.ll.aa│ │ │ │ │
│ │accesorii │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────────┼───────────┼───────────┼────────┼───┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │
│ │GENERAL │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴────────┴────────┴───────────┴───────────┴────────┴───┘


    2.1.1. Motivul de fapt ............................................................................
    2.1.2. Temeiul de drept .............................................................
    Actul normativ .........................., articol ....., paragraf ...., punct ....., literă ......, alineat ..........


    2.2. Sume plătite în plus, ce pot face obiectul cererilor de rambursare sau de remitere a cuantumului taxelor la import sau la export şi a altor taxe şi impozite^2)
    ^2) Se completează numai când este cazul.
    Suma aprobată la rambursare urmează procedurile legale de restituire şi de rambursare a sumelor de la buget, precum şi de acordare a dobânzilor cuvenite persoanelor supuse controlului vamal ulterior pentru sumele restituite sau rambursate cu depăşirea termenului legal.

┌────┬────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │Suma │Suma │Suma │
│Nr. │Sumă constatată │solicitată│aprobată │respinsă │
│crt.│ca plătită în │pentru │la │la │
│ │plus │rambursare│rambursare│rambursare│
│ │ │/remitere │/remitere │/remitere │
├────┼────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │
├────┼────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │Sume plătite în │ │ │ │
│1. │plus │ │ │ │
│ │reprezentând │ │ │ │
│ │taxa vamală │ │ │ │
├────┼────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │Sume plătite în │ │ │ │
│ │plus │ │ │ │
│2. │reprezentând │ │ │ │
│ │alte taxe şi │ │ │ │
│ │impozite │ │ │ │
├────┼────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │Sume plătite în │ │ │ │
│ │plus │ │ │ │
│3. │reprezentând │ │ │ │
│ │obligaţii │ │ │ │
│ │fiscale │ │ │ │
│ │accesorii │ │ │ │
├────┼────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│4. │Dobânzi cuvenite│ │ │ │
│ │contribuabilului│ │ │ │
├────┼────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│5. │TOTAL GENERAL │ │ │ │
└────┴────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┘


    2.2.1. Motivul de fapt ..................................................................
    2.2.2. Temeiul de drept ...............................................................
    Actul normativ ......................................, articol ...., paragraf ..., punct ...., literă ...., alineat ..........    3. Comunicarea
    - În situaţia persoanei supuse controlului vamal ulterior/reverificării declaraţiilor vamale fără domiciliu fiscal în România, care şi-a desemnat împuternicit potrivit prevederilor fiscale legale, precum şi în situaţia numirii unui curator fiscal, decizia de regularizare a situaţiei se comunică persoanei supuse controlului, împuternicitului sau curatorului, după caz.
    – Decizia de regularizare a situaţiei se comunică persoanei controlate ori împuternicitului acesteia, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

    4. Termenul de plată
    Diferenţele de taxe la import sau la export, alte taxe sau impozite, constatate de echipa de control, precum şi obligaţiile accesorii se plătesc în funcţie de data comunicării prezentei decizii, astfel:
    a) taxe la import sau la export:
    - 10 zile de la data comunicării către debitor;

    b) alte taxe şi impozite datorate în vamă:
    - până la data de 5 a lunii următoare, când data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună;
    – până la data de 20 a lunii următoare, când data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună.    5. Dispoziţii finale
    La prezenta decizie se anexează procesul-verbal de control, care împreună cu anexele conţine ....... pagini.
    Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta decizie se poate face contestaţie, care se depune, în termen de 45 de zile de la comunicare, la autoritatea vamală emitentă, sub sancţiunea decăderii, conform titlului VIII capitolul I „Dreptul la contestaţie“ din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    Prezenta decizie reprezintă titlu de creanţă care devine executoriu în condiţiile legii.
    Aprobat
    Funcţia ..........................................
    Numele şi prenumele ......................................
    Semnătura şi ştampila ....................................
    Întocmit
    Numele şi prenumele ......................................
    Semnătura ..................................
    Avizat
    Numele şi prenumele
    ................................................
    Semnătura
    ..............................................
    Instrucţiuni de utilizare şi completare a formularului „Decizie de regularizare a situaţiei“
    a) Decizia de regularizare a situaţiei reprezintă actul administrativ unilateral emis de autoritatea vamală în aplicarea prevederilor legale când, după efectuarea controlului vamal ulterior/reverificării declaraţiilor vamale, rezultă că dispoziţiile care reglementează regimul vamal respectiv nu au fost respectate sau au fost aplicate pe baza unor informaţii inexacte ori incomplete, fiind necesară luarea de măsuri pentru regularizarea situaţiei, în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (5) şi art. 48 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii.
    b) Se completează la finalizarea unui control vamal ulterior/reverificării declaraţiilor vamale, ca urmare a constatării obligaţiilor suplimentare principale şi accesoriilor aferente acestora sau constatării de sume plătite în plus, înscrise în procesul-verbal de control. În baza procesului-verbal de control se emite documentul „Decizie de regularizare a situaţiei“.
    c) În cazul în care nu se constată diferenţe de impozite, taxe sau contribuţii suplimentare, nu se va întocmi Decizia de regularizare a situaţiei.
    d) Decizia de regularizare a situaţiei se avizează de şeful de compartiment şi se aprobă de şeful biroului vamal, directorul executiv al direcţiei regionale vamale sau de directorul Direcţiei supraveghere şi control vamal, după caz, în funcţie de apartenenţa echipei de control.
    e) Decizia de regularizare a situaţiei aprobată de către persoana competentă se comunică debitorului în conformitate cu prevederile art. 47 „Comunicarea actului administrativ fiscal“ din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    f) După comunicarea către debitor, Decizia de regularizare a situaţiei împreuna cu procesul-verbal de control şi anexele de calcul al debitelor stabilite se transmite, în termen de 2 zile, către biroul vamal prin care s-au derulat operaţiunile vamale pentru care au fost stabilite obligaţii suplimentare de plată, în vederea înscrierii în evidenţele contabile ale autorităţii vamale.
    g) Informaţiile din conţinutul Deciziei de regularizare a situaţiei se vor completa după cum urmează:
    1. Datele de identificare ale persoanei controlate vor cuprinde toate elementele în clar, fără abrevieri.
    În cazul în care se impune, atunci când mai multe persoane răspund în solidar pentru plata sumei reprezentând taxe la import sau la export corespunzătoare unei datorii vamale, vor fi menţionate denumirea şi datele de identificare ale celor care răspund în solidar, cu respectarea prevederilor art. 26 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

    2. La rubrica „Datele privind creanţa“ se va completa pentru fiecare obligaţie suplimentară de plată un tabel cu informaţii referitoare la:
    2.1. Obligaţiile de plată suplimentare
    - rd. 1 col. 1: denumirea obligaţiei principale, taxa sau impozitul care a făcut obiectul controlului;
    – rd. 2 col. 1: denumirea obligaţiei accesorii.
    Pentru fiecare dintre rândurile 1 şi 2 se vor înscrie următoarele:
    - rd. 1 col. 2: data la care începe perioada supusă controlului;
    – rd. 1 col. 3: data la care se sfârşeşte perioada supusă controlului;
    – rd. 1 col. 4: baza impozabilă - reprezintă valoarea totală a bazei impozabile asupra căreia se aplică cota de impozit pentru determinarea obligaţiei fiscale;
    – rd. 1 col. 5: taxa, impozitul stabilit suplimentar de plată de către echipa de control pentru toată perioada verificată;
    – rd. 1 col. 6: codul contului bugetar - reprezintă codul de cont bugetar unde acestea urmează a fi achitate;
    – rd. 1 col. 7: RN/RPT - se va înscrie categoria din care face parte suma înregistrată;
    – rd. 2 col. 2: data de la care încep să se calculeze accesoriile la/pentru obligaţiile principale de plată stabilite suplimentar;
    – rd. 2 col. 3: baza impozabilă stabilită suplimentar - reprezintă în acest caz obligaţia principală stabilită suplimentar;
    – rd. 2 col. 4: obligaţii de plată accesorii - reprezintă suma totală a accesoriilor calculate pentru neplata sumelor stabilite suplimentar de controlul vamal;
    – rd. 2 col. 5: obligaţii fiscale accesorii de plată - reprezintă suma totală a accesoriilor calculate pentru neplata sumelor stabilite suplimentar de controlul vamal;
    – rd. 2 col. 6: codul contului bugetar - reprezintă codul contului bugetar al dobânzilor, penalităţilor sau majorărilor aferente obligaţiei fiscale care a făcut obiectul controlului;
    – rd. 2 col. 7: RN/RPT - se va înscrie categoria din care face parte suma înregistrată.

    2.1.1. Motivul de fapt - se va înscrie în clar şi succint modul în care persoana controlată a efectuat operaţiunea vamală, modul cum a tratat din punct de vedere vamal/fiscal sau cu influenţă vamală/fiscală şi consecinţa acestora. Motivul de fapt se va înscrie atât pentru debitul principal, cât şi pentru accesoriile calculate pentru acesta.
    2.1.2. Temeiul de drept - se va înscrie încadrarea faptei constatate, cu precizarea actului normativ, a articolului, a celorlalte elemente prevăzute de lege, cu prezentarea concisă a textului de lege pentru cazul constatat. Temeiul de drept se va înscrie atât pentru debitul principal, cât şi pentru accesoriile calculate pentru acesta.
    Informaţiile prevăzute la pct. 2.1.1 şi 2.1.2 se vor completa pentru fiecare impozit, taxă sau contribuţie pentru care s-au constatat dobânzi, penalităţi sau majorări aferente acestora.


    2.2. Sumele plătite în plus - soluţionarea cererilor de rambursare sau de remitere a taxelor la import sau la export şi a altor taxe şi impozite se completează doar în cazul în care formularul este emis ca urmare a controlului vamal ulterior:
    - rd. 1 col. 1: denumirea obligaţiei principale, respectiv taxe sau impozite, care au făcut obiectul controlului;
    – rd. 2 col. 1: dobânzi, penalităţi sau majorări care se vor înscrie cumulat, potrivit legii.
    2.2.1. Motivul de fapt - se va înscrie în clar şi succint modul în care persoana controlată a efectuat operaţiunea vamală, cum a tratat din punct de vedere vamal operaţiunea vamală, influenţa vamală şi consecinţa acestora. Motivul de fapt se va înscrie atât pentru debitul principal, cât şi pentru accesoriile calculate pentru acesta.
    2.2.2. Temeiul de drept - se va înscrie încadrarea faptei constatate, cu precizarea actului normativ, a articolului, a alineatului şi a punctului, precum şi a celorlalte elemente prevăzute de lege, cu prezentarea concisă a textului de lege pentru cazul constatat. Temeiul de drept se va înscrie atât pentru debitul principal, cât şi pentru dobânzi, penalităţi sau majorări calculate pentru acesta.
    Informaţiile prevăzute la pct. 2.1.1 şi 2.1.2 se vor completa pentru fiecare impozit, taxă sau contribuţie pentru care s-au constatat diferenţe şi/sau dobânzi, penalităţi sau majorări ale acestora.    3. Comunicarea Deciziei de regularizare a situaţiei se va face în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    4. Termenul de plată. Diferenţele de taxe la import sau la export şi alte taxe şi impozite datorate în vamă, stabilite suplimentar de plată, precum şi obligaţiile accesorii aferente acestora se plătesc în funcţie de data comunicării prezentei decizii, astfel:
    a) 10 zile de la data comunicării în cazul taxelor la import sau la export;
    b) pentru alte taxe şi impozite datorate în vamă:
    - până la data de 5 a lunii următoare, când data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună;
    – până la data de 20 a lunii următoare, când data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună.


    5. La rubrica „Dispoziţii finale“ se va completa numărul total de pagini al procesului-verbal de control care se anexează la Decizia de regularizare a situaţiei. În cazul în care procesul-verbal de control a fost comunicat anterior emiterii deciziei, se va descrie modul de comunicare.


    Decizia de regularizare a situaţiei se va întocmi de către echipa de control în tot atâtea exemplare câte birouri vamale prin care s-au derulat operaţiunile vamale pentru care au fost stabilite obligaţii suplimentare de plată există, la care se adaugă 2 exemplare, toate în original.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016