Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 12 ianuarie 2023  de aplicare la nivelul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale a Hotărârii Guvernului nr. 1.198/2022 privind drepturile de transport, pe teritoriul naţional, ale personalului din instituţiile de apărare, ordine publică şi securitate naţională    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME METODOLOGICE din 12 ianuarie 2023 de aplicare la nivelul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale a Hotărârii Guvernului nr. 1.198/2022 privind drepturile de transport, pe teritoriul naţional, ale personalului din instituţiile de apărare, ordine publică şi securitate naţională

EMITENT: Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 106 din 7 februarie 2023
──────────
    Aprobate prin ORDINUL nr. 14 din 12 ianuarie 2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 106 din 7 februarie 2023.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezentele norme metodologice reglementează:
    a) modalitatea de acordare a contravalorii transportului sub forma sumelor forfetare lunare/săptămânale/bilunare la care personalul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, denumită în continuare Administraţia Naţională, are dreptul potrivit art. 9 alin. (1) lit. h)-j) din Hotărârea Guvernului nr. 1.198/2022 privind drepturile de transport, pe teritoriul naţional, ale personalului din instituţiile de apărare, ordine publică şi securitate naţională, cu completările ulterioare, denumită în continuare Hotărâre;
    b) modalitatea de decontare a cheltuielilor de transport la care personalul Administraţiei Naţionale are dreptul potrivit art. 9 alin. (1) lit. a)-g) din Hotărâre, precum şi în alte situaţii prevăzute de aceasta;
    c) modalitatea de utilizare gratuită a mijloacelor de transport din înzestrarea Administraţiei Naţionale şi a unităţilor teritoriale subordonate pentru transportul de la domiciliu sau reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă la domiciliu sau reşedinţă;
    d) modalitatea de utilizare a mijloacelor de transport din înzestrarea Administraţiei Naţionale şi a unităţilor teritoriale subordonate pentru transportul de la domiciliu sau reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă la domiciliu, cu plata unui tarif.


    ART. 2
    Determinarea distanţei pentru acordarea drepturilor de transport la care personalul Administraţiei Naţionale şi al unităţilor teritoriale subordonate are dreptul potrivit Hotărârii se efectuează prin intermediul calculatorului de rute disponibil pe site-ul Google Maps - https://www.google.com/maps/, de la punctul de plecare până la punctul de sosire, pe traseul cel mai scurt de deplasare.

    CAP. II
    Acordarea contravalorii transportului sub forma sumelor forfetare lunare/săptămânale/bilunare la care personalul Administraţiei Naţionale are dreptul potrivit art. 9 alin. (1) lit. h)-j) din Hotărâre
    ART. 3
    (1) Aplicarea art. 9 alin. (1) lit. h)-j) din Hotărâre vizează personalul Administraţiei Naţionale care se află, după caz, în una dintre următoarele situaţii:
    a) este personal civil încadrat în Administraţia Naţională - aparat propriu/într-o unitate teritorială subordonată/structură teritorială pentru probleme speciale care are sediul în altă localitate decât cea de domiciliu sau de reşedinţă;
    b) este cadru militar mutat în interes de serviciu pe funcţii militare pe statul Anexa „M“ al Ministerului Apărării Naţionale şi detaşat la Administraţia Naţională, cu sediul în altă localitate decât cea de domiciliu sau de reşedinţă;
    c) este personal civil detaşat să îndeplinească funcţii într-o altă structură organizatorică decât cea din care face parte, situată într-o altă localitate decât cea de domiciliu sau de reşedinţă, ori este promovat temporar într-o funcţie de conducere din altă structură organizatorică decât cea din care face parte, situată într-o altă localitate decât cea de domiciliu sau de reşedinţă;
    d) este personal civil transferat într-o altă localitate decât cea de domiciliu sau de reşedinţă;
    e) este personal civil detaşat în afara instituţiilor de apărare, ordine publică şi securitate naţională într-o altă localitate decât cea de domiciliu sau de reşedinţă.

    (2) În vederea acordării contravalorii transportului sub forma sumei forfetare lunare/săptămânale/bilunare, în situaţiile prevăzute la alin. (1), când intervin modificări succesive ale raportului de serviciu/muncă în localitatea în care se află locul de muncă, este relevantă prima modalitate de stabilire/modificare a raportului de serviciu/muncă în acea localitate.
    (3) În aplicarea art. 9 alin. (1) lit. h) şi alin. (5) din Hotărâre, în luarea deciziei, angajatorul verifică dacă, în considerarea situaţiei locative a solicitantului, este necesar ca acesta să se deplaseze de la domiciliu sau reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă la domiciliu sau reşedinţă şi aprobă decontarea contravalorii transportului sub forma sumei forfetare lunare aferente deplasării zilnice.
    (4) Necesitatea deplasării, potrivit alin. (3), se determină pe baza situaţiei locative a solicitantului în localitatea în care îşi are locul de muncă, luând în considerare posibilitatea acestuia de a folosi o locuinţă în localitatea respectivă, astfel cum rezultă din împrejurări precum:
    a) solicitantul sau, după caz, soţul/soţia are în proprietate o locuinţă în localitatea în care solicitantul îşi are locul de muncă;
    b) solicitantul sau, după caz, soţul/soţia beneficiază de compensaţia lunară pentru chirie, inclusiv în vederea achitării ratei lunare aferente unui credit ipotecar/imobiliar în localitatea în care solicitantul îşi are locul de muncă;
    c) solicitantul sau, după caz, soţul/soţia are atribuită, prin contract de închiriere cu plată subvenţionată a chiriei, o locuinţă din fondul locativ de stat în localitatea în care îşi are locul de muncă;
    d) solicitantului nu i se poate asigura locuinţă de serviciu sau locuinţă de intervenţie în localitatea în care îşi are locul de muncă.


    ART. 4
    Acordarea contravalorii transportului sub forma sumei forfetare lunare/săptămânale/bilunare parcurge două etape procedurale:
    1. în prima etapă se face alocarea personalului solicitant la suma forfetară lunară/săptămânală/bilunară, în funcţie de modul de efectuare a deplasării şi implicit de numărul de kilometri dintre domiciliu sau reşedinţă şi locul de muncă;
    2. în a doua etapă se face plata efectivă a sumelor forfetare aferente contravalorii transportului pentru deplasarea zilnică/săptămânală/bilunară de la domiciliu sau reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă la domiciliu sau reşedinţă.


    ART. 5
    (1) Pentru alocarea la suma forfetară lunară/săptămânală/bilunară, personalul îndreptăţit întocmeşte o cerere, ce se înregistrează la registratura instituţiei şi care trebuie să confirme în mod obligatoriu următoarele elemente:
    1. datele de identificare ale persoanei solicitante;
    2. traseul de deplasare, cu indicarea numărului de kilometri dintre domiciliu sau reşedinţă şi locul de muncă şi modul de efectuare a deplasării - zilnică/săptămânală/bilunară. În situaţia în care atât adresa de domiciliu, cât şi cea de reşedinţă se regăsesc în afara localităţii în care se află locul de muncă, solicitantul va specifica în cuprinsul cererii adresa de domiciliu sau de reşedinţă de la care se face deplasarea;
    3. angajamentul de a raporta în scris, în termen de 5 zile lucrătoare de la ivirea situaţiei, orice schimbare intervenită, de natură să modifice condiţiile care au stat la baza aprobării alocării la suma forfetară lunară/săptămânală/bilunară;
    4. declaraţie pe propria răspundere că datele prezentate în cerere sunt reale, precum şi angajamentul de a restitui în condiţiile legii sumele încasate fără temei legal.

    (2) Pentru deplasarea zilnică de la domiciliu sau reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă la domiciliu sau reşedinţă, în limita a 70 km, cererea prevăzută la alin. (1) se completează cu următoarele elemente:
    1. dacă solicitantul sau, după caz, soţia/soţul deţine locuinţă proprietate personală în localitatea în care îşi are locul de muncă;
    2. dacă solicitantul sau, după caz, soţia/soţul beneficiază de compensaţia lunară pentru chirie, inclusiv în vederea achitării ratei lunare aferente unui credit ipotecar/imobiliar în localitatea în care solicitantul îşi are locul de muncă;
    3. dacă solicitantul sau, după caz, soţia/soţul nu are atribuită, prin contract de închiriere cu plata subvenţionată a chiriei, o locuinţă din fondul locativ de stat în localitatea în care îşi are locul de muncă;
    4. dacă soţia/soţul beneficiază de prevederile art. 9 alin. (1) lit. h) din Hotărâre, în situaţia în care aceasta/acesta este angajată/angajat a/al Administraţiei Naţionale - aparat propriu sau aceeaşi unitate teritorială cu solicitantul şi dacă are acelaşi program de lucru.

    (3) Cererea prevăzută la alin. (1) este însoţită de copia actului de identitate.
    (4) Alocarea personalului solicitant la suma forfetară lunară/săptămânală/bilunară se face pe o perioadă de maximum 1 (un) an, de regulă, pentru intervalul 1 ianuarie - 31 decembrie, prin act administrativ aprobat de conducătorul instituţiei angajatoare care are calitatea de ordonator de credite. Pentru personalul care îndeplineşte condiţiile de acordare în cursul unui an calendaristic, alocarea la suma forfetară lunară/săptămânală/bilunară se face de la data înregistrării cererii la instituţie până la finele anului calendaristic.
    (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), alocarea personalului solicitant la suma forfetară lunară/săptămânală/ bilunară se aprobă de către:
    a) preşedintele Administraţiei Naţionale, pentru personalul propriu îndreptăţit ale cărui drepturi se asigură din bugetul propriu al ordonatorului secundar de credite, precum şi pentru directorii executivi ai unităţilor teritoriale subordonate ale căror drepturi se asigură din bugetul propriu al ordonatorului terţiar de credite;
    b) directorii executivi, pentru personalul propriu îndreptăţit ale cărui drepturi se asigură din bugetul propriu al ordonatorului terţiar de credite.

    (6) Pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor de acordare a contravalorii transportului sub forma sumei forfetare lunare/săptămânale/bilunare, la nivelul aparatului propriu/fiecărei unităţi teritoriale subordonate din bugetul căreia se asigură plata respectivelor sume forfetare, prin act administrativ, se constituie o comisie de analiză formată din:
    a) preşedintele comisiei - secretarul general/înlocuitorul legal al acestuia pentru aparatul propriu, respectiv directorul executiv adjunct/înlocuitorul legal al acestuia pentru fiecare unitate teritorială;
    b) membrii comisiei - câte o persoană din cadrul structurilor de resurse umane, financiar contabilitate sau persoane cu atribuţii în acest domeniu, juridic sau din alte structuri de specialitate din cadrul aparatului propriu, respectiv din cadrul fiecărei unităţi teritoriale şi, după caz, o persoană desemnată de grupa de sindicat;
    c) secretarul comisiei.

    (7) În termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii la registratura instituţiei, comisia de analiză verifică elementele înscrise în cuprinsul acesteia şi documentele justificative anexate şi, în urma analizei efectuate, întocmeşte şi prezintă preşedintelui Administraţiei Naţionale, respectiv directorului executiv un raport pentru ca acesta să dispună, după caz, astfel:
    a) aprobarea alocării la suma forfetară lunară/ săptămânală/bilunară, cu nominalizarea personalului care se deplasează la şi de la locul de muncă în actul administrativ, specificându-se în mod expres data de la care este alocat la drepturi;
    b) respingerea solicitărilor care nu îndeplinesc condiţiile legale de alocare la suma forfetară lunară/săptămânală/bilunară şi comunicarea în scris a motivelor care au stat la baza respingerii;
    c) determinarea procentelor din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată prevăzut la art. 18 alin. (1), (4) sau (5) din Hotărâre, cuvenite personalului pentru deplasarea zilnică/săptămânală/lunară.

    (8) De drepturile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. h) din Hotărâre beneficiază, în aceleaşi condiţii, şi personalul care are domiciliul sau reşedinţa la o distanţa mai mare de 70 km şi nu beneficiază de prevederile art. 9 alin. (1) lit. i) sau j) din Hotărâre şi nici de compensaţie lunară pentru chirie. În această situaţie se acordă contravaloarea transportului sub forma unei sume forfetare lunare stabilite prin aplicarea procentului maxim prevăzut la art. 18 alin. (1) din Hotărâre.
    (9) Prevederile alin. (1)-(7) se aplică şi personalului prevăzut la alin. (8).
    (10) Proiectul actului administrativ pentru alocarea personalului solicitant la suma forfetară lunară/săptămânală/ bilunară se vizează pentru control financiar preventiv propriu, potrivit actelor normative în vigoare.

    ART. 6
    (1) Pentru personalul căruia i s-a aprobat alocarea la suma forfetară lunară/săptămânală/bilunară, plata sumelor forfetare respective se face lunar de către structura financiar-contabilă responsabilă cu decontarea transportului, în baza unui raport pentru plata sumelor forfetare aferente deplasării dus-întors de la adresa de domiciliu sau reşedinţă la locul de muncă, întocmit de personalul beneficiar. La raportul respectiv se anexează foaia colectivă de prezenţă la serviciu din perioada ce face obiectul solicitării, semnată de şeful ierarhic superior, şi actul administrativ prevăzut la art. 5 alin. (4).
    (2) Raportul prevăzut la alin. (1) se întocmeşte lunar de către personalul căruia i s-a alocat dreptul la suma forfetară, pentru luna precedentă, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice, şi se predă structurii financiar-contabile până cel târziu la data de 3 a lunii în curs pentru luna precedentă. În cazul în care data de 3 a lunii este zi nelucrătoare, raportul se predă structurii financiar-contabile în prima zi lucrătoare după această dată.

    ART. 7
    (1) În aplicarea art. 18 alin. (3) din Hotărâre, numărul maxim de deplasări ce se pot efectua într-o lună se determină prin raportare la numărul de zile lucrătoare corespunzătoare fiecărei luni a anului. Sumele forfetare se acordă proporţional în situaţia în care deplasările aferente prezenţei efective la serviciu sunt mai puţine decât numărul maxim de deplasări.
    (2) În situaţia în care personalul îndeplineşte activităţi potrivit programului normal de lucru, desfăşurate neîntrerupt la sfârşitul unei luni şi începutul lunii următoare, deplasarea se consideră a fi efectuată la nivelul lunii în care a început activitatea.

    CAP. III
    Decontarea cheltuielilor de transport în situaţiile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a)-g) din Hotărâre, precum şi în alte situaţii prevăzute de Hotărâre
    ART. 8
    Atunci când nu sunt utilizate mijloace de transport din dotarea Administraţiei Naţionale, personalul beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport astfel:
    a) pentru deplasările în interes de serviciu cu mijloacele de transport prevăzute la art. 3 lit. a)-c) din Hotărâre se decontează sumele aferente legitimaţiilor de călătorie achiziţionate de la operatorii de transport feroviar, rutier, aerian sau naval sau de la agenţiile de voiaj, bonurilor fiscale ori altor documente care să ateste plata electronică a serviciului prestat de operatorul economic de transport;
    b) pentru deplasarea în interes de serviciu cu autovehicule deţinute legal, personalul va beneficia de contravaloarea a 7,5 litri de carburant la 100 km parcurşi, în funcţie de sistemul de propulsie al autovehiculului, pe baza preţului unitar/litru de carburant înscris pe bonul fiscal emis de staţia de alimentare.


    ART. 9
    Decontarea cheltuielilor de transport se realizează în baza aprobării prealabile a deplasării în interes de serviciu, prin ordin de deplasare (delegaţie), de către conducătorul instituţiei care are calitatea de ordonator de credite, cu excepţia ordonatorului de credite pentru care aprobarea prealabilă se realizează de către înlocuitorul legal al ordonatorului de credite.

    ART. 10
    (1) Pentru deplasarea personalului cu mijloace de transport feroviare, decontarea cheltuielilor de transport se realizează la clasa la care îi dă dreptul gradul militar deţinut sau, după caz, funcţia ocupată.
    (2) Pentru deplasările frecvente în interes de serviciu, în scopul realizării operative a sarcinilor, ordonatorii de credite pot aproba procurarea de abonamente lunare pe calea ferată sau pentru mijloace de transport în comun, dacă valoarea acestora este mai mică decât costul legitimaţiilor/tichetelor/biletelor de călătorie ce s-ar folosi pentru toate deplasările din cursul unei luni.

    ART. 11
    (1) Pentru deplasarea personalului cu un autovehicul deţinut legal, preţul unitar/litru de carburant în funcţie de care se calculează sumele decontate se stabileşte la preţul unitar/litru achitat de personalul îndreptăţit.
    (2) În cazul în care cu un autovehicul deţinut se deplasează mai multe persoane din cadrul aceleiaşi unităţi, pe aceeaşi rută de deplasare şi în acelaşi interval orar, decontarea cheltuielilor de transport se realizează pentru deţinătorul legal al mijlocului de transport stabilit la momentul aprobării deplasării în condiţiile art. 10 din Hotărâre.

    ART. 12
    (1) În cazul deplasării cu autovehicule cu sistem de propulsie electric, decontarea transportului se raportează la preţul unitar/litru mai favorabil al benzinei sau motorinei premium, după caz, conform Monitorului preţurilor administrat de Consiliul Concurenţei, valabil la data depunerii cererii/raportului de decontare. În situaţia în care, conform Monitorului preţurilor administrat de Consiliul Concurenţei, în localitatea în care solicitantul îşi are locul de muncă nu există staţii de carburant, la stabilirea preţului se au în vedere preţurile carburantului la cea mai apropiată staţie de carburant.
    (2) Pentru fiecare lună în care s-au efectuat deplasări în condiţiile alin. (1), personalul îndreptăţit depune o/un singură/singur cerere/raport de decontare în ultima zi lucrătoare a lunii respective, indiferent de numărul de deplasări efectuate, anexând documente listate/printate după Monitorul preţurilor, prin care se justifică atât preţul unitar/litru al benzinei premium, cât şi al motorinei premium.

    ART. 13
    (1) Decontarea cheltuielilor de transport în situaţiile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d), f) şi g) din Hotărâre urmează modalitatea de decontare pentru deplasările în interes de serviciu prevăzută la art. 8.
    (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), precum şi în orice alte situaţii în care se efectuează deplasări în interes de serviciu, decontarea cheltuielilor de transport se realizează în baza documentelor justificative prevăzute la art. 8, a ordinului de deplasare/delegaţiei vizat/vizate sau, după caz, a aprobării prealabile a conducătorului instituţiei.
    (3) Decontarea cheltuielilor de transport pentru deplasările prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. g) din Hotărâre se face pentru un singur drum dus-întors.
    (4) În cazul în care cursurile sau alte forme de pregătire sunt organizate în mai multe module şi necesită mai multe deplasări, decontarea cheltuielilor de transport se realizează pentru fiecare deplasare dus-întors efectuată.
    (5) În situaţia unei misiuni executate în mai multe localităţi, decontarea cheltuielilor de transport se efectuează avându-se în vedere distanţa dintre localităţile respective considerate fiecare separat.
    (6) În funcţie de caracterul misiunii şi numărul de persoane transportate se folosesc cu prioritate mijloace de transport din dotarea Administraţiei Naţionale şi a unităţilor teritoriale subordonate.

    ART. 14
    (1) Decontarea cheltuielilor de transport în situaţiile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. c) din Hotărâre urmează modalitatea de decontare pentru deplasările în interes de serviciu prevăzută la art. 8, după cum urmează:
    a) pentru deplasările dus-întors la şi de la locul de muncă până la domiciliu sau reşedinţă cu mijloacele de transport prevăzute la art. 3 lit. a)-c) din Hotărâre se decontează sumele aferente legitimaţiilor de călătorie achiziţionate de la operatorii de transport feroviar, rutier, aerian sau naval sau de la agenţiile de voiaj, bonurilor fiscale ori altor documente care să ateste plata electronică a serviciului prestat de operatorul economic de transport;
    b) pentru deplasările dus-întors la şi de la locul de muncă până la domiciliu sau reşedinţă cu mijloacele de transport prevăzute la art. 3 lit. e) din Hotărâre personalul beneficiază de sumele determinate conform art. 10 din Hotărâre.

    (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), decontarea cheltuielilor de transport se realizează în baza documentelor justificative prevăzute la art. 8 şi a aprobării prealabile a conducătorului instituţiei.

    ART. 15
    Pentru deplasarea dus-întors de la domiciliu sau reşedinţă la locul de muncă în afara orelor de program, în zilele nelucrătoare sau de sărbători legale, în vederea executării acţiunilor de intervenţie operativă, activităţilor specifice rezervei de stat şi de mobilizare sau pentru a executa controale sau alte misiuni specifice pregătirii economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, când aprobarea prealabilă a conducătorului instituţiei este verbală, decontarea cheltuielilor de transport se realizează în baza documentelor specifice întocmite ulterior realizării activităţii.

    ART. 16
    (1) În cazul deplasărilor dus-întors prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. c) din Hotărâre, sunt considerate unităţi izolate cele care îndeplinesc una dintre condiţiile prevăzute la art. 9 alin. (2) din Hotărâre, precum şi unităţile/structurile situate în localităţi sau în zone izolate care îndeplinesc criteriile prevăzute în normele metodologice pentru stabilirea condiţiilor de acordare a unor drepturi salariale şi a altor drepturi corelative pentru personalul plătit din fonduri publice din cadrul Administraţiei Naţionale, aprobate prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 1.443/2020*), cu completările ulterioare.
    *) Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 1.443/2020 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    (2) Pentru verificarea îndeplinirii condiţiei/condiţiilor, la nivelul unităţilor teritoriale subordonate se constituie o comisie de analiză formată din:
    a) preşedinte - director executiv adjunct/înlocuitor legal al directorului executiv;
    b) membrii comisiei - câte o persoană din cadrul structurilor financiar-contabilitate sau cu atribuţii în acest domeniu, juridic, resurse umane sau din alte structuri de specialitate din cadrul instituţiei;
    c) secretarul comisiei.

    (3) Comisia supune aprobării directorului executiv un raport însoţit de documente justificative, precum: distanţa de la unitate până la staţia/gara unui mijloc de transport public, folosind calculatorul de rate Maps - https://www.google.com/maps/; comunicările scrise ale instituţiilor abilitate cu reglementarea transportului rutier public de persoane, conform prevederilor Legii serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, documente care să dovedească numărul de concursuri organizate pentru ocuparea unui post, felul drumului de acces până la unitate.
    (4) Comisia de analiză se întruneşte, de regulă, în luna ianuarie a fiecărui an, iar decizia directorului executiv cu persoanele care au dreptul la decontarea cheltuielilor de transport se emite anual şi este valabilă pentru anul în curs.
    (5) În cazul în care pe parcursul anului există şi alte solicitări pentru decontarea cheltuielilor de transport, comisia are obligaţia de a se întruni în termen de cel mult o lună de la înregistrarea solicitării şi de a elabora raportul prevăzut la alin. (3).
    (6) Proiectul actului administrativ privind persoanele care au dreptul la decontarea cheltuielilor de transport conţine numele, prenumele şi funcţia persoanelor care au dreptul la decontarea cheltuielilor de transport, itinerarul de deplasare, orele în care se desfăşoară deplasarea şi se vizează pentru control financiar preventiv propriu, potrivit actelor normative în vigoare.

    ART. 17
    Pentru alocarea la decontarea cheltuielilor de transport, personalul îndreptăţit întocmeşte, de regulă, la începutul anului o cerere, ce se înregistrează la secretariatul unităţii teritoriale şi trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele elemente:
    a) datele de identificare ale persoanei solicitante;
    b) traseul de deplasare, cu indicarea numărului de kilometri dintre domiciliu sau reşedinţă şi locul de muncă. În situaţia în care atât adresa de domiciliu, cât şi cea de reşedinţă se regăsesc în afara localităţii în care se află locul de muncă, solicitantul specifică în cuprinsul cererii adresa de domiciliu sau de reşedinţă de la care se face deplasarea;
    c) mijlocul de transport utilizat, cu indicarea, după caz, a numărului de înmatriculare al autoturismului proprietate personală ori al mijlocului de transport deţinut legal, cu orice titlu, numele deţinătorului legal şi, după caz, al proprietarului;
    d) angajamentul de a raporta în scris, în termen de 5 zile lucrătoare de la ivirea situaţiei, orice schimbare intervenită, de natură să modifice condiţiile care au stat la baza aprobării alocării la decontare a cheltuielilor de transport;
    e) declaraţie pe propria răspundere că datele prezentate în cerere sunt reale, precum şi angajamentul de a restitui, în condiţiile legii, sumele încasate nelegal.


    ART. 18
    Acordarea contravalorii cheltuielilor de transport parcurge următoarele etape procedurale:
    a) în prima etapă se face alocarea personalului solicitant la decontarea cheltuielilor de transport, în funcţie de modul de efectuare a deplasării, de numărul de kilometri dintre domiciliu sau reşedinţa şi locul de muncă;
    b) în a doua etapă, pentru fiecare lună în care s-au efectuat deplasări de la domiciliu sau reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă la domiciliu sau reşedinţă, personalul îndreptăţit depune o singură cerere în ultima zi lucrătoare a lunii curente, pentru luna următoare, anexând documente prin care se justifică atât preţul unitar/litru al benzinei/motorinei standard, cum ar fi prin bon fiscal, cât şi numărul de deplasări din luna respectivă, inclusiv prin graficul de prezenţă la serviciu;
    c) în a treia etapă se face plata efectivă a sumelor aferente contravalorii transportului pentru deplasarea zilnică de la domiciliu sau reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă la domiciliu sau reşedinţă.


    ART. 19
    (1) Personalul detaşat în afara Administraţiei Naţionale beneficiază de drepturile de transport conform actelor normative specifice, aplicabile personalului instituţiei la care a fost detaşat, caz în care aceste drepturi sunt suportate de această instituţie.
    (2) Personalul prevăzut la alin. (1) care beneficiază de decontarea transportului dus-întors de la domiciliu sau reşedinţă la locul de muncă, suportată de instituţia la care este detaşat, nu are dreptul la acordarea contravalorii transportului sub forma unor sume forfetare conform art. 18 din Hotărâre.

    ART. 20
    (1) În aplicarea art. 19 din Hotărâre, angajatorul stabileşte nominal, prin act administrativ, personalul care execută misiuni specifice sau îndeplineşte sarcini care necesită deplasări frecvente în cadrul localităţii în care îşi desfăşoară activitatea, cu precizarea documentelor de transport care vor fi utilizate.
    (2) Aprobarea de a călători pe bază de abonamente se acordă personalului care este obligat să se deplaseze permanent în interes de serviciu în cadrul localităţii în care îşi desfăşoară activitatea în situaţia în care, datorită numărului deplasărilor ce trebuie efectuate, costul acestora este mai mic decât cel al legitimaţiilor/tichetelor/biletelor de călătorie necesare pentru o lună.

    CAP. IV
    Utilizarea gratuită a mijloacelor de transport din înzestrarea Administraţiei Naţionale şi a unităţilor teritoriale subordonate pentru transportul de la domiciliu sau reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă la domiciliu sau reşedinţă
    ART. 21
    (1) Personalul Administraţiei Naţionale şi al unităţilor teritoriale subordonate are dreptul la utilizarea gratuită a mijloacelor de transport din dotarea Administraţiei Naţionale şi a unităţilor teritoriale subordonate, în situaţiile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a), d), g) din Hotărâre, precum şi în alte situaţii prevăzute de Hotărâre, cu încadrarea în drepturile de rulaj sau, după caz, de combustibil şi cu încadrarea în creditele de angajament şi creditele bugetare aprobate.
    (2) Utilizarea gratuită a mijloacelor de transport din dotarea Administraţiei Naţionale şi a unităţilor teritoriale subordonate în situaţiile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. c) din Hotărâre şi în condiţiile alin. (1) se execută pe baza actului administrativ, aprobat de conducătorul instituţiei.
    (3) Pentru stabilirea unităţilor izolate se aplică prevederile art. 16 alin. (1) şi (2).
    (4) Actul administrativ prevăzut la alin. (2) cuprinde datele de identificare ale autovehiculelor utilizate, numele conducătorilor auto, numele personalului care utilizează autovehiculul, traseul de deplasare, locul de garare şi perioada/intervalul orar de deplasare.
    (5) În stabilirea traseelor se urmăreşte parcurgerea distanţelor pe traseul cel mai scurt între unitate şi borna kilometrică zero din localitatea de domiciliu sau reşedinţă a personalului transportat. În această situaţie, autovehiculul destinat transportului de la domiciliu sau reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă la domiciliu sau reşedinţă poate fi parcat în raza de reşedinţă/domiciliu a persoanei desemnate să conducă autovehiculul.

    CAP. V
    Utilizarea gratuită a mijloacelor de transport din înzestrarea Administraţiei Naţionale şi a unităţilor teritoriale subordonate pentru transportul de la domiciliu sau reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă la domiciliu, cu plata unui tarif
    ART. 22
    În aplicarea prevederilor art. 8 alin. (1) din Hotărâre, modalitatea de utilizare a mijloacelor de transport din înzestrarea Administraţiei Naţionale şi a unităţilor teritoriale subordonate pentru transportul de la domiciliu sau reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă la domiciliu, cu plata unui tarif, se stabileşte prin proceduri operaţionale, aprobate de către ordonatorii de credite.

    CAP. VI
    Alte dispoziţii
    ART. 23
    (1) Sumele reprezentând decontarea cheltuielilor de transport plătite necuvenit se recuperează conform prevederilor legale în vigoare.
    (2) Nu se decontează, în condiţiile prezentelor norme metodologice, cheltuielile de transport ale personalului care are asigurat de către unitate transportul la şi de la locul de muncă cu mijloacele de transport din dotare.
    (3) Documentele în baza cărora se realizează decontarea cheltuielilor de transport se păstrează într-un dosar separat la structura financiar-contabilă.

    ART. 24
    (1) Decontarea cheltuielilor de transport generate de aplicarea prezentelor norme metodologice se face in limita creditelor de angajament şi a creditelor bugetare aprobate.
    (2) Directorii executivi ai unităţilor teritoriale subordonate Administraţiei Naţionale care au şi calitatea de ordonatori terţiari de credite au obligaţia să ia toate măsurile organizatorice pentru utilizarea eficientă a creditelor bugetare destinate cheltuielilor de transport.

    ART. 25
    În aplicarea art. 26 din Hotărâre, prin misiuni operative se înţelege misiunile speciale prevăzute în normele metodologice pentru stabilirea condiţiilor de acordare a unor drepturi salariale şi a altor drepturi corelative pentru personalul plătit din fonduri publice din cadrul Administraţiei Naţionale, aprobate prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 1.443/2020, cu completările ulterioare.

    ANEXA 1

    la normele metodologice
    Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale/Unitatea Teritorială ........
    Nr. ................ din ................
    Aprob.
    Preşedinte/Director executiv,
    ...........................................
    De acord, rog aprobaţi,
        Secretar general,
    ...........................................
    RAPORT
    pentru plata sumelor forfetare aferente contravalorii transportului pentru
    deplasarea dus-întors de la adresa de domiciliu sau reşedinţă la locul de muncă^1
    ^1 Raportul se întocmeşte lunar, pentru luna precedentă, până la data de 3 a lunii următoare.
    Subsemnatul(a), .................................... (nume, prenume), având funcţia ............................ în cadrul .................................. (serviciu, birou, compartiment etc.), am onoarea să vă adresez rugămintea de a-mi aproba plata sumei forfetare aferente contravalorii transportului pentru deplasarea dus-întors de la adresa de domiciliu sau reşedinţă la locul de muncă potrivit art. 9 alin. (1) lit. [ ] h); [ ] i); [ ] j) din Hotărârea Guvernului nr. 1.198/2022 privind drepturile de transport, pe teritoriul naţional, ale personalului din instituţiile de apărare, ordine publică şi securitate naţională, cu completările ulterioare, pentru perioada ................................ .
    Forma de organizare a programului de lucru este ................................^2.
    ^2 Se completează în situaţia în care se solicită plata sumei forfetare aferente contravalorii transportului pentru deplasarea dus-întors de la adresa de domiciliu sau reşedinţă la locul de muncă potrivit art. 9 alin. (1) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 1.198/2022, cu completările ulterioare.

    Precizez că numărul deplasărilor efectuate în perioada menţionată mai sus este de .............................^3.
    ^3 Se completează în situaţia în care se solicită plata sumei forfetare aferente contravalorii transportului pentru deplasarea dus-întors de la adresa de domiciliu sau reşedinţă la locul de muncă potrivit art. 9 alin. (1) lit. i) sau j) din Hotărârea Guvernului nr. 1.198/2022, cu completările ulterioare.

    Menţionez că ruta pentru care solicit contravaloarea transportului este ....................................^4.
    ^4 Se vor menţiona adresa de domiciliu sau reşedinţă şi adresa locului de muncă.

    Precizez că nu a intervenit nicio schimbare de natură să modifice condiţiile care au stat la baza aprobării alocării la suma forfetară lunară/săptămânală/bilunară aferentă contravalorii transportului de la domiciliu sau reşedinţă la locul de muncă, cu menţiunea că documentele justificative anexate anterior la cererea depusă în acest sens rămân valabile.
    Declar pe propria răspundere că datele prezentate sunt reale şi mă angajez să restitui în condiţiile legii sumele încasate fără temei legal.
    Semnătura ...........................

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016