Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 NORME METODOLOGICE din 12 aprilie 2019 de aplicare a art. 1-10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 12 aprilie 2019  de aplicare a art. 1-10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene    Twitter Facebook
Cautare document

 NORME METODOLOGICE din 12 aprilie 2019 de aplicare a art. 1-10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 294 din 16 aprilie 2019
──────────
    Aprobate prin ORDINUL nr. 2.023/172/2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 294 din 16 aprilie 2019.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezentele norme metodologice reglementează mecanismul de acordare a finanţărilor prin Fondul de Dezvoltare şi Investiţii, denumit în continuare Fond, astfel:
    a) modul de acordare a finanţărilor proiectelor de dezvoltare ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale şi ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară în domeniile prioritare, aşa cum acestea sunt definite la art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţa de urgenţă, calcularea dobânzilor şi penalităţilor de întârziere, precum şi modalitatea de rambursare;
    b) modul de acordare a finanţărilor proiectelor de investiţii ale universităţilor în domeniile prioritare, aşa cum acestea sunt definite la art. 1 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă, calcularea dobânzilor şi penalităţilor de întârziere, precum şi modalitatea de rambursare;
    c) condiţiile de eligibilitate ale proiectelor finanţate.

    (2) Fondul are următoarele caracteristici:
    a) caracter naţional, determinat de aplicabilitatea acestuia pe întregul teritoriu al ţării;
    b) caracter social, reprezentat de intervenţia statului în procesul de finanţare a proiectelor de dezvoltare.


    ART. 2
    (1) În vederea acordării granturilor din Fond, unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, respectiv universităţile depun o solicitare de finanţare către Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză, denumită în continuare CNSP, în care menţionează următoarele:
    a) denumirea proiectului şi încadrarea acestuia în domeniile prevăzute la art. 1 alin. (2) sau (3) din ordonanţa de urgenţă;
    b) valoarea estimată a proiectului, cu eşalonarea pe ani a acesteia;
    c) respectarea încadrării în condiţiile prevăzute la art. 3 din ordonanţa de urgenţă;
    d) menţiune cu privire la solicitarea avansului de 5% din valoarea finanţării, dar nu mai mult decât valoarea ce urmează a fi finanţată în anul în care se face solicitarea;
    e) în cazul unei solicitări pentru domeniul prioritar secundar, solicitantul va anexa la cererea de grant o declaraţie pe propria răspundere prin care îşi asumă faptul că a finalizat integral toate proiectele din domeniul prioritar principal.

    (2) Unităţile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, respectiv universităţile pot să se adreseze CNSP în scris, anterior depunerii solicitării de finanţare, în vederea verificării eligibilităţii. CNSP va verifica încadrarea în domeniile prioritare şi va comunica dacă proiectul poate fi finanţat din Fond.
    (3) Între CNSP şi beneficiar se încheie un contract de finanţare care cuprinde cel puţin clauze privind:
    a) preambul;
    b) interpretare;
    c) obiectul contractului şi denumirea proiectului finanţat;
    d) structura şi documentele contractului de finanţare;
    e) valoarea proiectului;
    f) valoarea finanţării acordate prin contractul de finanţare;
    g) perioada de implementare a proiectului;
    h) perioada de valabilitate a contractului de finanţare;
    i) eligibilitatea cheltuielilor;
    j) rambursarea/plata cheltuielilor;
    k) obligaţiile părţilor;
    l) nereguli şi restituirea finanţării;
    m) monitorizarea contractului de finanţare;
    n) modificarea contractului de finanţare;
    o) notificări şi corespondenţă în contractul de finanţare;
    p) încetarea contractului de finanţare;
    q) litigii;
    r) legea aplicabilă contractului de finanţare;
    s) dispoziţii finale;
    t) clauze specifice.


    CAP. II
    Definiţii
    ART. 3
    (1) În sensul prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) beneficiar - unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, precum şi universităţile care îndeplinesc condiţiile prevăzute în ordonanţa de urgenţă, precum şi în prezentele norme metodologice şi care utilizează Fondul de Dezvoltare şi Investiţii pentru finanţarea proiectelor de dezvoltare în domeniile prioritare, aşa cum acestea sunt definite în ordonanţa de urgenţă;
    b) Fond - Fondul de Dezvoltare şi Investiţii, fără personalitate juridică, gestionat de CNSP, prin contul de disponibil 50.28.01 „Disponibil al Fondului de Dezvoltare şi Investiţii“ deschis pe numele CNSP la Trezoreria Statului Sector 1;
    c) grant - sume acordate de către CNSP beneficiarilor în mai multe tranşe, în funcţie de graficul de execuţie şi graficul de lucrări, întocmit potrivit prevederilor legale incidente în materie, de facturile prezentate la decontare sau plata directă a furnizorului pe baza facturii proforme;
    d) finanţator - CNSP, în condiţiile ordonanţei de urgenţă;
    e) facturi - categorii de documente justificative emise în conformitate cu prevederile legale în vigoare: facturi, bonuri fiscale emise conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, factură proformă şi contracte.

    (2) Granturile acordate din Fond sunt monitorizate de CNSP. Monitorizarea reprezintă ansamblul de acţiuni constând în urmărirea periodică a stadiului derulării finanţării acordate, pe baza situaţiilor furnizate de către beneficiari, conform prevederilor contractului de finanţare.

    CAP. III
    Bugetul Fondului
    ART. 4
    (1) Valoarea totală a împrumuturilor acordate Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză pe un interval de 20 de ani este în limita sumei de 10.000 milioane euro echivalent lei calculat la cursul de schimb al Băncii Naţionale a României la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă.
    (2) Încadrarea în domeniile prioritare se stabileşte de către CNSP prin ordin al preşedintelui acesteia.

    ART. 5
    (1) CNSP centralizează solicitările transmise întocmite conform anexei la prezentele norme metodologice. În baza condiţiilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă, precum şi de prezentele norme metodologice şi a analizei proprii de specialitate, CNSP întocmeşte lista de proiecte propuse spre finanţare, listă care se aprobă prin ordin al preşedintelui CNSP. După aprobare, lista cu proiectele care se finanţează se publică pe site-ul CNSP.
    (2) Condiţiile prevăzute la alin. (1) se aplică unitar tuturor proiectelor de dezvoltare propuse la finanţare prin solicitările prevăzute la alin. (1).
    (3) Pentru proiectele de dezvoltare şi de investiţii cuprinse în lista prevăzută la alin. (1), în vederea încheierii contractelor de finanţare multianuale, beneficiarii transmit CNSP autorizaţia de construire valabilă sau devizele de lucrări şi memoriile tehnice, după caz, necesare demarării execuţiei lucrărilor.

    ART. 6
    (1) În vederea constituirii sumelor necesare funcţionării Fondului, la solicitarea scrisă a CNSP, Ministerul Finanţelor Publice acordă împrumuturi din disponibilităţile înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului.
    (2) Împrumuturile se acordă prin hotărâre a Guvernului pe bază de convenţie de împrumut încheiată între Ministerul Finanţelor Publice şi CNSP, în condiţiile art. 2 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă.
    (3) Eventualele sume rămase din împrumut, care nu mai pot fi utilizate pentru destinaţia pentru care au fost alocate, se restituie de CNSP în primele 30 de zile calendaristice ale anului următor acordării. De la data înregistrării sumelor restituite ca neutilizate, valoarea împrumutului acordat se modifică prin act adiţional la convenţia de împrumut, cu actualizarea scadenţarului de plată al împrumutului.

    CAP. IV
    Descrierea grantului
    ART. 7
    (1) Valoarea grantului se stabileşte de către CNSP în conformitate cu normele şi procedurile sale interne de acordare, în baza solicitării beneficiarului - unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale sau asociaţii de dezvoltare intercomunitară, cu încadrarea în condiţiile prevăzute în ordonanţa de urgenţă şi în prezentele norme metodologice.
    (2) Beneficiarii prevăzuţi la alin. (1) pot să deţină concomitent cel mult două proiecte finanţate din Fond, iar solicitarea de finanţare pentru un proiect se face numai în ordinea domeniilor prevăzute la art. 1 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă şi să solicite finanţare pentru un proiect din domeniul prioritar secundar numai după finalizarea integrală a proiectelor din domeniul prioritar principal.
    (3) Pentru universităţi, valoarea grantului se stabileşte de către CNSP în conformitate cu normele şi procedurile sale interne de acordare, în baza solicitării beneficiarului, cu încadrarea în condiţiile prevăzute în ordonanţa de urgenţă şi în prezentele norme metodologice.

    ART. 8
    Grantul acordat din Fond nu poate fi utilizat în alte scopuri decât pentru acela pentru care a fost acordat.

    ART. 9
    Categoriile de lucrări pentru proiectele de dezvoltare care cuprind investiţii noi şi extinderea/finalizarea investiţiilor existente, constând în construcţii, modernizări şi dotări, precum şi lucrări de întreţinere şi reparaţii curente din domeniile prioritare prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din ordonanţa de urgenţă, care se finanţează din Fond, sunt:
    1. pentru domeniul prioritar principal:
    a) lucrări de construire, reparaţii capitale, transformări, consolidări, modificări, extinderi, reabilitări, modernizări şi reabilitare termică a construcţiilor aferente pentru dispensare medicale rurale, centre medicale de permanenţă, spitale judeţene, municipale şi orăşeneşti;
    b) dotarea, ca activitate independentă, a unităţilor sanitare, şi anume achiziţia de echipamente medicale şi mobilier specific medical, alte categorii de echipamente şi dotări independente;
    c) lucrări de construire, reparaţii capitale, transformări, consolidări, modificări, extinderi, reabilitări, modernizări şi reabilitarea termică a construcţiilor aferente pentru şcoli, grădiniţe, creşe, campusuri şcolare;
    d) dotarea, ca activitate independentă, a unităţilor de învăţământ preuniversitar/universitar, precum şi a creşelor, şi anume achiziţia de echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator, alte categorii de echipamente şi dotări independente;
    e) realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi staţiilor de tratare a apei, lucrări pentru realizarea componentelor sistemului centralizat de alimentare cu apă, constând în: frontul de captare a apei, inclusiv instalaţiile de pompare până la staţia de clorinare, conductele de aducţiune, staţia de clorinare şi/sau tratare a apei, rezervorul de înmagazinare a apei potabile, staţiile de pompare şi repompare între componentele tehnologice şi de la acestea în reţelele de distribuţie, reţelele de distribuţie, anexele administrative şi împrejmuirile, branşamente până la limita de proprietate;
    f) lucrări pentru extinderea şi reabilitarea/modernizarea componentelor sistemelor centralizate de alimentare cu apă existente prevăzute la lit. e);
    g) categorii de lucrări pentru realizarea/extinderea/ reabilitarea/modernizarea sistemelor de canalizare şi staţiilor de epurare a apelor uzate cum sunt:
    - lucrări pentru realizarea componentelor sistemelor de canalizare şi staţiilor de epurare a apelor uzate, constând în: colectarea, transportul şi evacuarea apelor uzate de la utilizator la staţiile de epurare, epurarea apelor uzate şi evacuarea apei epurate în emisar, evacuarea, tratarea şi depozitarea nămolului rezultat în activitatea de epurare, anexele administrative şi împrejmuirile;
    – lucrări pentru extinderea şi reabilitarea/modernizarea componentelor sistemelor de canalizare şi staţiilor de epurare a apelor uzate existente;

    h) lucrări pentru construirea, înfiinţarea unor reţele noi de gaze, inclusiv racordarea la conducta de transport gaze naturale, precum şi dezvoltarea, reabilitarea, extinderea şi modernizarea reţelelor de gaze existente. Se finanţează inclusiv conductele de racord la reţelele de distribuţie în regim de medie/înaltă presiune şi staţia de reglare-măsurare;
    i) lucrări pentru construirea, înfiinţarea unor reţele noi de energie electrică, precum şi dezvoltarea, reabilitarea, extinderea şi modernizarea reţelelor de energie electrică existente. Se finanţează inclusiv racordarea la reţeaua de medie/înaltă tensiune şi realizarea de posturi de transformare;
    j) lucrări pentru construirea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice clasificate şi încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cum sunt:
    - aducerea structurii rutiere la parametrii tehnici corespunzători categoriei drumului;
    – investiţii noi în infrastructura rutieră;
    – lucrări de întreţinere şi reparaţii curente a infrastructurii rutiere;
    – corecţia şi îmbunătăţirea elementelor geometrice ale drumurilor de interes judeţean şi de interes local - profiluri transversale şi longitudinale, curbe, supraînălţări;
    – amenajarea acostamentelor, inclusiv căi de acces pietonale şi trotuare în interiorul localităţilor;
    – amenajarea intersecţiilor cu alte drumuri laterale şi amenajarea acestora pe o lungime de maximum 25 metri;
    – execuţia de sisteme colectoare şi de dirijare a apelor pluviale;
    – refacerea şi construcţia de podeţe şi poduri, ziduri de sprijin, consolidări de taluzuri, atunci când acestea sunt necesare pentru siguranţa circulaţiei şi pentru realizarea în siguranţă a lucrărilor de drum propuse;
    – realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea de poduri, podeţe, pasaje sau punţi pietonale care sunt lucrări privind infrastructura, suprastructura, calea de circulaţie şi asigurarea secţiunii optime de scurgere a apelor în limita a două lungimi ale lucrării de artă în albia majoră în amonte şi în limita unei lungimi a lucrării de artă în albia minoră în aval;

    k) realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea platformelor de gunoi care sunt lucrări specifice pentru asigurarea condiţiilor de protecţie a mediului;
    l) dotarea, ca activitate independentă, cu autovehicule specifice salubrităţii, precum şi echipamente specifice activităţii de salubritate;
    m) lucrări pentru construirea, înfiinţarea unor sisteme de iluminat public stradal-rutier şi/sau stradal-pietonal noi, precum şi dezvoltarea, reabilitarea, extinderea şi modernizarea sistemelor de iluminat public stradal-rutier şi/sau stradal-pietonal existente;

    2. pentru domeniul prioritar secundar:
    a) lucrări de construire, reparaţii capitale, transformări, consolidări, modificări, extinderi, reabilitări, modernizări şi reabilitarea termică a construcţiilor aferente căminelor culturale;
    b) lucrări de reabilitare a lăcaşurilor de cult;
    c) lucrări pentru realizarea, extinderea, reabilitarea şi modernizarea bazelor sportive pentru sport de masă şi performanţă;
    d) lucrări de construire, reparaţii capitale, transformări, consolidări, modificări, extinderi, reabilitări, modernizări şi reabilitare termică a construcţiilor cu destinaţia de locuinţă socială, locuinţă pentru tineri, locuinţe de serviciu pentru specialişti, reabilitarea clădirilor cu risc seismic;
    e) investiţii sau lucrări de întreţinere şi reparaţii curente pentru sediile administrative ale instituţiilor publice din mediul rural;

    3. pentru universităţi, se finanţează proiecte de investiţii în domenii prioritare după cum urmează:
    a) construcţia/modernizarea infrastructurii didactice, respectiv amfiteatre, laboratoare, săli de cursuri şi săli de sport;
    b) construcţia/modernizarea infrastructurii de cercetare;
    c) construcţia/modernizarea infrastructurii unor spaţii de cazare şi masă pentru studenţi;
    d) construcţia/modernizarea infrastructurii unor centre de conferinţă, pentru diseminarea informaţiilor ştiinţifice.


    CAP. V
    Condiţii şi criterii de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească beneficiarii de granturi
    ART. 10
    (1) Beneficiarii granturilor pot solicita finanţare din Fond în următoarele condiţii:
    1. pentru unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale şi asociaţii de dezvoltare intercomunitară:
    a) să deţină autorizaţia de construire sau devizele de lucrări şi memoriile tehnice, după caz, necesare demarării execuţiei lucrărilor;
    b) beneficiarii pot să deţină concomitent cel mult două proiecte finanţate din Fond, iar solicitarea de finanţare pentru un proiect se face numai în ordinea domeniilor prevăzute la art. 1 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă;
    c) să solicite finanţare pentru un proiect din domeniul prioritar secundar numai după finalizarea integrală a proiectelor din domeniul prioritar principal;
    d) suma solicitată la finanţare să nu fie mai mare decât diferenţa dintre valoarea proiectului şi excedentul bugetului local neutilizat la data solicitării finanţării. La stabilirea excedentului bugetului local nu se iau în calcul sumele a căror destinaţie a fost stabilită prin acte normative sau prin acorduri/contracte de finanţare;
    e) pentru sumele solicitate a fi acordate din Fond să nu existe o altă cerere de finanţare din fonduri externe nerambursabile aprobată sau în curs de analiză;
    f) să nu existe finanţare dublă concomitentă pentru aceleaşi lucrări aferente proiectelor de dezvoltare solicitate a fi finanţate din Fond, provenite inclusiv din contracte de împrumut semnate cu instituţii de credit sau instituţii financiare interne sau internaţionale;
    2. pentru universităţi:

    a) să deţină autorizaţia de construire;
    b) beneficiarii să deţină concomitent cel mult două proiecte finanţate din Fond în acelaşi timp, iar solicitarea de finanţare pentru un proiect se face numai cu respectarea domeniilor prioritare stabilite conform art. 1 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă;
    c) suma solicitată la finanţare să nu fie mai mare decât diferenţa dintre valoarea proiectului şi excedentul neutilizat la data solicitării finanţării. La stabilirea excedentului bugetar nu se iau în calcul sumele a căror destinaţie a fost stabilită prin acte normative sau prin acorduri/contracte de finanţare;
    d) pentru sumele solicitate a fi acordate din Fond să nu existe o altă cerere de finanţare din fonduri externe nerambursabile sau de la bugetul de stat sau alte bugete, aprobată sau în curs de analiză.


    (2) Categoriile de investiţii eligibile a fi finanţate din Fond sunt investiţiile noi şi extinderea/finalizarea investiţiilor existente, constând în construcţii, modernizări şi dotări, precum şi lucrări de întreţinere şi reparaţii curente pentru unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară.

    CAP. VI
    Cheltuielile eligibile în cadrul proiectelor de dezvoltare finanţate din Fond
    ART. 11
    (1) Beneficiarul grantului accesează finanţarea în una sau mai multe tranşe, în urma unei/unor solicitări scrise adresate finanţatorului, care poate include avans de 5% din valoarea finanţării, dar nu mai mult decât valoarea ce urmează a fi finanţată în anul în care se face solicitarea.
    (2) Categoriile de cheltuieli, definite în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, sunt:
    a) cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparţinând proiectului;
    b) cheltuieli pentru realizarea investiţiei de bază, respectiv: construcţii şi instalaţii, montaj utilaje tehnologice, utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu/fără montaj şi/sau dotare;
    c) cheltuieli pentru lucrările de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier;
    d) cheltuieli diverse şi neprevăzute.

    (3) Categoriile de cheltuieli care nu se finanţează prin Fond sunt: cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice şi/sau audit energetic, asistenţa tehnică, consultanţa, taxe pentru obţinerea de avize/acorduri/autorizaţii, organizarea procedurilor de achiziţii, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de şantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar.

    CAP. VII
    Contractarea granturilor acordate din Fond
    ART. 12
    (1) În vederea obţinerii unui grant, potenţialul beneficiar va transmite CNSP o solicitare de finanţare, întocmită conform anexei la prezentele norme metodologice, însoţită de documentaţia aferentă proiectului pentru care solicită finanţare. După aprobarea finanţării de către structurile competente ale CNSP, beneficiarul încheie cu finanţatorul un Contract de finanţare, solicitarea de finanţare aprobată devenind anexă la Contractul de finanţare.
    (2) Finanţatorul verifică documentaţia primită de la aplicant, având dreptul să îi solicite acestuia informaţii suplimentare atunci când elementele cuprinse în solicitarea de finanţare şi în documentaţia furnizată nu sunt suficiente pentru efectuarea analizei şi încadrării în domeniile prioritare.
    (3) CNSP analizează, în condiţiile legii, potrivit reglementărilor proprii şi prezentelor norme metodologice, solicitarea de finanţare. În cazul în care constată că aceasta îndeplineşte condiţiile de acordare, aprobă finanţarea, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la primirea solicitării corecte şi complete, afişând pe site-ul propriu rezultatul selecţiei.
    (4) În cazul aprobării grantului, beneficiarul redactează Contractul de finanţare, potrivit art. 2 alin. (3), în două exemplare originale, pe care le remite semnate finanţatorului, personal, prin curier sau prin poştă cu confirmare de primire, în vederea semnării acestora de către finanţator.
    (5) În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea acestora, finanţatorul CNSP semnează Contractul de finanţare şi remite beneficiarului, personal, prin curier sau prin poştă cu confirmare de primire, un exemplar original al Contractului de finanţare.

    ART. 13
    Finanţarea intră în vigoare la data semnării Contractului de finanţare şi este valabilă până la data finalizării execuţiei investiţiei.

    ART. 14
    Beneficiarii răspund de organizarea şi derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică de produse/servicii/lucrări, în conformitate cu prevederile legale în domeniu, precum şi de modul de utilizare a sumelor alocate din Fond potrivit destinaţiei pentru care au fost alocate.

    ART. 15
    (1) Contractul de finanţare poate fi modificat, în condiţiile legii, prin acte adiţionale, pe parcursul derulării grantului.
    (2) Proiectele realizate prin granturile acordate din Fond au o durată de implementare de maximum 4 ani şi se realizează în limita creditelor de angajament aprobate şi a creditelor bugetare aprobate şi/sau estimate cu această destinaţie, fără eşalonarea anuală a creditelor bugetare, care se înscriu cumulat pentru toată perioada de finanţare.
    (3) În funcţie de prevederile bugetare aprobate anual cu această destinaţie, durata de implementare a proiectelor prevăzută la alin. (2) poate fi prelungită până la maximum 2 ani.

    ART. 16
    (1) În termen de 10 zile lucrătoare de la data semnării Contractului de finanţare, CNSP virează unităţilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale în contul de disponibil 50.02.60 „Disponibil reprezentând granturi acordate unităţilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale din Fondul de Dezvoltare şi Investiţii“, asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară în contul de disponibil 50.65.04 „Disponibil reprezentând granturi acordate asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară din Fondul de Dezvoltare şi Investiţii“ şi universităţilor în contul de disponibil 50.01.60 „Disponibil reprezentând granturi acordate
    universităţilor din Fondul de Dezvoltare şi Investiţii“, deschise la unităţile Trezoreriei Statului, suma solicitată conform prevederilor art. 5 lit. d) din ordonanţa de urgenţă.
    În execuţie, în termen de 3 zile de la încasare, unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale transferă suma aflată în contul de disponibil în contul de venituri al bugetului local, cod indicator 41.02.14 - Sume alocate din Fondul de Dezvoltare şi Investiţii, respectiv universităţile în contul de venituri, cod indicator 41.10.14 - Sume alocate din Fondul de Dezvoltare şi Investiţii, în vederea utilizării acesteia. Avansul neutilizat până la data de 31 decembrie a fiecărui an se restituie în contul Fondului din care a fost virat.

    (2) Beneficiarii pot solicita alocarea unei sume suplimentare, virate în conturile de disponibil prevăzute la alin. (1), în limita a maximum 10% din valoarea finanţării, numai după justificarea integrală a sumelor virate anterior, cu încadrarea în limitele anuale aprobate în Contractul de finanţare, inclusiv pentru cazurile în care au restituit sumele neutilizate sau nu a fost solicitat avans în condiţiile art. 5 lit. d) din ordonanţa de urgenţă.
    (3) Finanţatorul aprobă fiecare operaţiune de decontare/plată a cheltuielilor beneficiarului, în condiţiile legii.

    CAP. VIII
    Derularea contractului - modalitatea de acordare a sumelor din grant
    ART. 17
    (1) După încheierea contractelor de finanţare multianuale, în execuţia investiţiei, beneficiarii transmit Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză o solicitare privind transferul sumelor necesare pentru decontarea produselor achiziţionate, serviciilor prestate, lucrărilor executate, corelat cu graficele de execuţie ale livrării de produse, prestării serviciilor, execuţiei lucrărilor, în limita serviciilor/achiziţiilor/lucrărilor efectiv executate în luna anterioară solicitării, în limita contractelor de finanţare multianuale încheiate.
    (2) Suma care se acordă din grant pentru finanţarea proiectelor prin Fond se transferă beneficiarilor în ordinea cronologică de înregistrare a solicitării de transfer al sumelor necesare pentru decontarea produselor achiziţionate/serviciilor prestate/lucrărilor executate.
    (3) În situaţia în care documentaţiile transmise de beneficiari şi înregistrate la CNSP în vederea decontării nu sunt complete şi conforme cu prevederile legale şi/sau necesită clarificări, se comunică beneficiarului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării, observaţiile şi/sau propunerile necesare modificării/ completării acestora, cu precizarea că solicitarea de transfer revizuită, cu modificările/completările ulterioare aduse documentaţiei iniţiale, va primi un nou număr de înregistrare, fiind considerată solicitare nouă.
    (4) În situaţia în care solicitările de transfer depăşesc 80% din disponibilităţile aflate în Fond în anul în curs, CNSP procedează astfel:
    a) notifică beneficiarii contractelor de finanţare prevăzute la alin. (1) cu privire la data-limită până la care aceştia mai pot depune solicitări de transferuri, data-limită fiind considerată data la care solicitarea de transfer s-a înregistrat la CNSP;
    b) efectuează transferurile către beneficiari în ordinea cronologică a depunerii solicitărilor;
    c) în situaţia în care, după solicitările depuse conform termenului prevăzut la lit. a), se constată că mai sunt sume disponibile pentru realizarea transferurilor, CNSP prelungeşte termenul de depunere a solicitărilor până la utilizarea integrală a acestora;
    d) în cazul în care solicitările de transfer, depuse în termenele prevăzute la lit. a) şi c), depăşesc disponibilităţile aflate în Fond, acestea se restituie beneficiarilor.

    (5) După primirea notificării prevăzute la alin. (4) lit. a), beneficiarii dispun măsurile necesare evitării înregistrării de arierate, respectiv sistarea livrării de produse, prestarea de servicii, execuţia de lucrări sau continuarea acestora din surse proprii sau alte surse legal constituite.
    (6) În situaţia suplimentării fondurilor, CNSP notifică beneficiarii cu privire la reluarea transferurilor de sume în condiţiile alin. (1)-(4).

    CAP. IX
    Restituire anuală, rambursare, dobânzi şi penalităţi
    ART. 18
    (1) Unităţile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale, precum şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, prin unităţile administrativ-teritoriale componente, au obligaţia de a restitui anual, pe o perioadă fixă de 20 de ani, o sumă reprezentând contribuţia proprie la proiect, calculată ca diferenţă între nivelul maxim al datoriei publice locale, calculat potrivit prevederilor art. 63 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi serviciul datoriei publice locale anuale, dar nu mai mult decât valoarea finanţată. Sumele rambursate de beneficiari aferente fiecărui an se virează la bugetul de stat, subdiviziunea bugetară la care se virează sumele rambursate de beneficiari, respectiv contul de venituri, cod indicator 41.01.15 - Sume rambursate aferente alocărilor din Fondul de Dezvoltare şi Investiţii, până la finele primului trimestru al anului următor. Calculul sumei datorate se efectuează de către beneficiar şi se verifică de către structuri din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sau Ministerului Finanţelor Publice, desemnate prin ordin al ministrului finanţelor publice.
    (2) Universităţile au obligaţia de a restitui anual 2,5% din valoarea finanţării, pe o perioadă fixă de 20 de ani, reprezentând contribuţia proprie la proiect. Sumele rambursate de beneficiari aferente fiecărui an se virează la bugetul de stat, subdiviziunea bugetară la care se virează sumele rambursate de beneficiari, respectiv contul de venituri, cod indicator 41.01.15 - Sume rambursate aferente alocărilor din Fondul de Dezvoltare şi Investiţii, până la finele primului trimestru al anului următor. Calculul sumei datorate se efectuează de către beneficiar şi se verifică de către structuri din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sau Ministerului Finanţelor Publice, desemnate prin ordin al ministrului finanţelor publice.
    (3) Pentru neachitarea la termen a sumelor prevăzute la alin. (1) şi (2), beneficiarii datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere la nivelul celor stabilite de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Executarea silită a sumelor neachitate se efectuează de către organele fiscale centrale.
    (4) Diferenţa rezultată dintre valoarea grantului şi sumele achitate conform alin. (1), la finalul perioadei de 20 de ani, reprezintă cheltuiala definitivă a bugetului de stat şi nu se mai datorează de către beneficiar.

    CAP. X
    Dispoziţii finale
    ART. 19
    (1) CNSP afişează pe site-ul propriu calendarul sesiunilor de depunere a solicitărilor de către cei interesaţi în accesarea finanţărilor din Fond.
    (2) Pentru fiecare sesiune de depunere a solicitărilor de finanţare anunţată pe site-ul CNSP, se publică, cel puţin, criteriile minime pentru acordarea finanţării, încadrarea în domeniile prioritare, precum şi valoarea alocată sesiunii.
    (3) În aplicarea prezentelor norme metodologice, CNSP stabileşte modelul Contractului de finanţare, conform prevederilor art. 2 alin. (3).

    ART. 20
    Anexa face parte integrantă din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1

    la normele metodologice
    FONDUL DE DEZVOLTARE ŞI INVESTIŢII
    FORMULARUL
    solicitării de finanţare

┌──────────────────────────────────────┐
│ÎNREGISTRAREA SOLICITĂRII DE FINANŢARE│
├──────────────────────────────────────┤
│COMISIA NAŢIONALĂ DE STRATEGIE ŞI │
│PROGNOZĂ - CNSP │
├────────────┬─────────────────────────┤
│Nr. │Înregistrate de: │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Cod program/│Semnătura │
│proiect: │ │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Data │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │[Completaţi cu litere de │
│ │tipar, maximum 100 de │
│Denumirea │caractere. │
│proiectului:│Titlul trebuie să fie │
│ │sugestiv pentru │
│ │solicitarea de │
│ │finanţare.] │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │[Completaţi cu litere de │
│ │tipar. Domeniul trebuie │
│ │să se încadreze la art. 1│
│ │alin. (2) din Ordonanţa │
│ │de urgenţă a Guvernului │
│Domeniul │nr. 114/2018, cu │
│prioritar: │modificările şi │
│ │completările ulterioare, │
│ │pentru UAT/ADI sau art. 1│
│ │alin. (3) din acelaşi act│
│ │normativ pentru │
│ │universităţi.] │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │
└────────────┴─────────────────────────┘


    1. Informaţii privind grantul
    Fondul de Dezvoltare şi Investiţii (Fond)
    [Această informaţie este predefinită. Vă rugăm să nu ştergeţi, să nu modificaţi, să nu completaţi!]

    2. Informaţii privind solicitantul
    2.1. Solicitantul

┌──────────────┬─────────────────────────┐
│ │[Completaţi cu denumirea │
│ │completă a solicitantului│
│Denumirea │- UAT/SUBDIVIZIUNE UAT/ │
│solicitantului│ADI/UNIVERSITATE, aşa cum│
│ │apare în actele │
│ │constitutive.] │
├──────────────┼─────────────────────────┤
│Codul de │[Se va completa codul de │
│înregistrare │înregistrare fiscală al │
│fiscală │solicitantului.] │
├──────────────┼─────────────────────────┤
│Adresa │[Completaţi cu adresa │
│sediului │poştală a sediului │
│solicitantului│solicitantului.] │
├──────────────┼─────────────────────────┤
│ │[Completaţi cu adresa de │
│ │poştă electronică │
│ │generală a organizaţiei │
│E-mail │sau a reprezentantului │
│ │legal sau a persoanei de │
│ │contact. Această │
│ │informaţie nu este │
│ │obligatorie!] │
├──────────────┼─────────────────────────┤
│ │\u-3985? unitate/subdiviziune │
│ │administrativ-teritorială│
│ │(autoritate a │
│Tipul │administraţiei publice │
│solicitantului│locale) │
│ │\u-3985? asociaţie de dezvoltare│
│ │intercomunitară (ADI) │
│ │\u-3985? universitate │
├──────────────┼─────────────────────────┤
│ │Completaţi cu prenumele │
│Reprezentantul│şi numele complete ale │
│legal al │reprezentantului legal, │
│solicitantului│inclusiv iniţiala │
│ │tatălui, aşa cum apare în│
│ │cartea de identitate. │
└──────────────┴─────────────────────────┘    2.2. Sprijin primit în prezent sau anterior din fonduri publice şi/sau împrumuturi din partea instituţiilor financiare internaţionale (IFI)

    3. Solicitarea de finanţare pentru proiectul ...
    Prin prezenta solicitare de finanţare se solicită finanţarea proiectului propus mai jos, în cadrul Fondului de Dezvoltare şi Investiţii, gestionat de Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză.
    3.1. Resursele materiale implicate în realizarea proiectului
    [Precizaţi pe scurt amplasamentul/sediul/sediile aferent(e) activităţilor prevăzute prin proiect, dotările, echipamentele deţinute şi utilizate de UAT/ADI/universitate pentru implementarea proiectului.]
    Prezenta solicitare de finanţare include următoarele obiecte/obiective de investiţii/dotări:
    1. [obiect/obiectiv/dotare - adresa exactă, precum şi descrierea amplasamentului]
    2. etc. [Se vor enumera toate obiectele/obiectivele care sunt parte din solicitarea de finanţare, cu adresa exactă.]


    3.2 Localizarea proiectului

┌──────────┬───────────────────────────┐
│Judeţul: │[Se va completa cu │
│ │denumirea judeţului.] │
├──────────┼───────────────────────────┤
│Comună/ │[Se va completa cu │
│Oraş/ │denumirea localităţii unde │
│Municipiu/│se va implementa │
│Sector: │proiectul.] │
└──────────┴───────────────────────────┘    3.3 Descrierea proiectului
    3.3.1. Obiectivele proiectului
    [Se vor menţiona obiectivul general şi obiectivele specifice ale proiectului, precum şi modul în care proiectul se încadrează în domeniile prioritare, conform art. 1 alin. (2) sau (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018, cu modificările şi completările ulterioare.]
    Obiectivele trebuie să fie formulate clar, în strânsă corelare cu activităţile şi rezultatele prevăzute a se realiza/obţine. În general, obiectivele specifice sunt atinse ca urmare a realizării unei investiţii în construcţii, modernizări, extinderi şi dotări, în timp ce atingerea obiectivului general este o consecinţă a îndeplinirii obiectivelor specifice.
    Vă rugăm să citiţi cu atenţie secţiunea 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018, cu modificările şi completările ulterioare, şi normele metodologice de aplicare prevăzute la art. 11 din acelaşi act normativ. Orientativ: maximum 2 pagini]
    [Precizaţi durata de implementare a proiectului, în luni/ani.
    Durata de implementare a proiectului reprezintă perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanţare şi data finalizării ultimei activităţi prevăzute în cadrul proiectului. Se va avea în vedere faptul că activităţile deja efectuate până la data semnării contractului de finanţare pentru proiectul care face obiectul prezentei solicitări de finanţare nu vor fi luate în calcul la estimarea duratei de implementare. Se va avea în vedere faptul că modificarea duratei de implementare este subiectul unui act adiţional la contractul de finanţare. Astfel, beneficiarul trebuie să aprecieze cu realism durata de implementare a proiectului în corelare cu activităţile cu cea mai mare pondere în contractul de finanţare, cum ar fi contractul/contractele de lucrări, sezonul rece când nu se pot face lucrări exterioare, precum şi durata de atribuire a procedurilor de achiziţie lucrări şi dirigenţie de şantier. Este de preferat a avea o durată suficientă de implementare a proiectului în vederea evitării supraaglomerării cu solicitări de prelungire prin acte adiţionale cu perioade foarte mici.]
    Se va preciza valoarea estimată a investiţiei, cu eşalonarea pe ani a acesteia.

    3.3.2. Documente necesare a fi prezentate odată cu prezenta solicitare de finanţare
    Autorizaţia de construire valabilă sau devizele de lucrări şi memoriile tehnice, după caz, necesare demarării execuţiei lucrărilor    4. Finanţarea proiectului
    4.1. Bugetul solicitării de finanţare
    [Atenţie! Se va completa bugetul corespunzător, cu două zecimale, la nivelul solicitării de finanţare - respectiv adunând subcapitolele aferente din devizul general al proiectului.]


    5. Certificarea solicitării de finanţare
    Confirm că informaţiile incluse în această cerere şi detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte şi grantul pentru care am aplicat este necesar proiectului de mai sus pentru a se derula conform descrierii.
    De asemenea confirm că nu am cunoştinţă de niciun motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat.
    Înţeleg că dacă solicitarea de finanţare nu este completă cu privire la toate detaliile şi aspectele solicitate, inclusiv această secţiune, ar putea fi respinsă.
    Prezenta cerere a fost completată având cunoştinţă de prevederile Codului penal.

┌─────┬────────────────────────────────┐
├─────┼────────────────────────────────┤
│Data:│ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│[zz/ │ │
│ll/ │Prenumele şi numele │
│aaaa]│ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │[Completaţi cu prenumele, numele│
│ │complete şi funcţia │
│ │reprezentantului legal/persoanei│
│ │împuternicite, cu │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │litere mari de tipar.] │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Semnătura │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │[Semnătura reprezentantului │
│ │legal/persoanei împuternicite şi│
│ │ştampila] │
└─────┴────────────────────────────────┘


    [Formularul solicitării de finanţare poate fi descărcat şi în format electronic, la adresa: http://www.cnp.ro
    Vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile, recomandările şi explicaţiile incluse în acest formular, înainte de completare.
    Instrucţiuni privind completarea solicitării de finanţare:
    • La momentul completării solicitării de finanţare, explicaţia marcată între parantezele dreptunghiulare trebuie ştearsă.
    • Tabelul de pe coperta solicitării de finanţare se va completa numai de către Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză. Vă rugăm să nu completaţi, modificaţi sau ştergeţi tabelul.

    Împreună cu acest formular sunt prevăzute modele şi formulare standard pentru alte documente, conform prezentelor norme metodologice. Acestea trebuie completate şi ataşate solicitării de finanţare, formând anexele solicitate.

    Beneficiar
    Unitatea administrativ-teritorială/Asociaţia de dezvoltare intercomunitară/Universitate
    ……………………………
    Primar/Preşedintele consiliului judeţean/ Reprezentant ADI/Rector …………..........………
    Numele şi prenumele .........................................
    Semnătura ………………
    Reprezentant legal,
    Numele şi prenumele …………
    Semnătura ……….

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016