Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 10 noiembrie 2000  de autorizare şi declarare a instalaţiilor şi/sau laboratoarelor pentru producerea de substanţe chimice înscrise în lista nr. 1 din anexa nr. 1 la Legea nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenţiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora, precum şi de declarare a acestor substanţe, în conformitate cu prevederile acestei legi    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME METODOLOGICE din 10 noiembrie 2000 de autorizare şi declarare a instalaţiilor şi/sau laboratoarelor pentru producerea de substanţe chimice înscrise în lista nr. 1 din anexa nr. 1 la Legea nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenţiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora, precum şi de declarare a acestor substanţe, în conformitate cu prevederile acestei legi

EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CONTROL AL EXPORTURILOR STRATEGICE ŞI AL INTERZICERII ARMELOR CHIMICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 22 decembrie 2000

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    1. Prezentele norme metodologice se elaborează în aplicarea dispoziţiilor art. 4 alin. (5) lit. a) şi b) şi ale art. 7, 8, 15-18, 22 şi 57 din Legea nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenţiei privind interzicerea dezvoltării, producerii şi stocării armelor chimice şi distrugerea acestora, denumite în continuare lege şi convenţie.
    De asemenea, normele reglementează la nivel naţional deciziile în materie ale Conferinţei Statelor Părţi, adoptate după intrarea în vigoare a convenţiei.
    2. Prin producerea unei substanţe chimice înscrise în lista nr. 1, conform convenţiei şi legii se înţelege formarea acesteia printr-o reacţie chimica (alin. 1 din anexa nr. 2 la lege), inclusiv reacţie chimica mediata biologic sau biotehnologic (Decizia C-II/DEC.6/1997).
    De asemenea, se încadrează în aceasta definiţie şi următoarele situaţii (Decizia C-I/DEC.43/1997):
    a) extracţia substanţei chimice înscrise în lista nr. 1 din surse naturale;
    b) izolarea substanţei chimice înscrise în lista nr. 1 prin procesare, de exemplu extracţie.
    3. Obţinerea substanţelor chimice înscrise în lista nr. 1 prin sinteza chimica, extracţie sau izolare se va desfăşura numai în instalaţii de lista nr. 1, declarate conform legii şi prevederilor prezentelor norme metodologice.
    4. Prin persoane, în accepţiunea art. 3 alin. (2) din lege, se înţelege orice persoana fizica sau juridică aflată pe teritoriul României, inclusiv autorităţile publice.

    CAP. II
    Autorizarea instalaţiilor şi/sau laboratoarelor

    5. Autorizarea instalaţiilor şi/sau laboratoarelor, aşa cum acestea sunt prevăzute la art. 16-18 din lege, se efectuează de către Agenţia Naţională de Control al Exporturilor Strategice şi al Interzicerii Armelor Chimice, denumita în continuare Agenţie, la solicitarea persoanelor fizice şi juridice, inclusiv a autorităţilor publice, care deţin şi urmează să opereze astfel de instalaţii şi/sau laboratoare, pe baza dosarului de autorizare întocmit de acestea.
    6. Dosarul de autorizare se transmite Agenţiei cu cel puţin 210 zile înainte de data punerii în funcţiune a instalaţiei sau de orice modificare adusă acesteia.
    7. Dosarul de autorizare trebuie să cuprindă:
    a) un exemplar al declaraţiilor iniţiale;
    b) cererea de autorizare a instalaţiei şi/sau laboratorului;
    c) normele specifice privind evidenta operaţiunilor cu substanţe chimice înscrise în lista nr. 1, elaborate în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) lit. a) din lege.
    8. Cererea de autorizare prevăzută la pct. 6 lit. b) trebuie să precizeze:
    a) cantitatea din fiecare substanţă chimica înscrisă în lista nr. 1, prevăzută a fi produsă în anul punerii în funcţiune a instalaţiei şi/sau laboratorului;
    b) detalii privind scopul producerii şi destinaţia substanţelor care se produc;
    c) cantităţile de substanţe prevăzute a fi deţinute la sfârşitul anului calendaristic;
    d) perioada de timp pentru care se solicita autorizarea (cel mult sfârşitul anului calendaristic);
    e) intervalele de timp în care instalaţia şi/sau laboratorul funcţionează.
    9. În termen de 30 de zile de la primirea dosarului de autorizare, Agenţia verifica la faţa locului instalaţia şi/sau laboratorul, în vederea autorizării funcţionarii acestora.
    Verificarea va urmări în principal:
    a) conformitatea datelor din teren cu cele înscrise în declaraţiile cuprinse în dosarul de autorizare;
    b) dacă instalaţia şi/sau laboratorul corespunde prevederilor legii în privinţa tipului respectiv de instalaţie şi/sau de laborator;
    c) dacă aplicarea normelor specifice privind evidenta operaţiunilor cu substanţe chimice înscrise în lista nr. 1, elaborate în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) lit. a) din lege, asigura excluderea oricăror posibilităţi de sustragere şi de folosire în scopuri interzise a substanţelor chimice înscrise în lista nr. 1.
    10. În urma verificării şi constatării îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege, Agenţia eliberează autorizaţia de funcţionare a fiecărei instalaţii şi/sau a fiecărui laborator.
    Cu aceasta ocazie Agenţia aproba normele specifice privind evidenta operaţiunilor cu substanţe chimice înscrise în lista nr. 1 şi păstrarea în deplina siguranţa a acestor substanţe, conform art. 15 alin. (2) lit. a) din lege.
    11. În autorizaţia de funcţionare se vor specifica:
    a) denumirea şi codul instalaţiei/laboratorului;
    b) proprietarul instalaţiei/laboratorului;
    c) operatorul instalaţiei/laboratorului;
    d) numerele de identificare a clădirilor (încăperilor);
    e) adresa completa;
    f) coordonatele geografice (latitudinea, longitudinea);
    g) tipul instalaţiei: instalaţie unica la scara redusă; instalaţie pentru producerea substanţelor chimice înscrise în lista nr. 1 în scopuri de protecţie; instalaţie/laborator pentru producerea substanţelor chimice înscrise în lista nr. 1 în scopuri de cercetare, medicale sau farmaceutice;
    h) nivelul maxim al producţiei anuale;
    i) cantitatea maxima de substanţe chimice înscrise în lista nr. 1 ce poate fi deţinuta în orice moment al anului;
    j) termenul de valabilitate al autorizaţiei (nu mai mult de sfârşitul anului calendaristic);
    k) data emiterii.
    12. Pentru instalaţia unica la scara redusă, cantităţile maxime prevăzute la pct. 10 lit. h) şi i) vor fi aprobate de către Agenţie, astfel încât să se respecte cantitatea globală prevăzută la art. 15 alin. (1) lit. c) şi d) din lege.
    13. Reînnoirea autorizaţiei pentru anul calendaristic următor se face pe baza cererii de autorizare transmise Agenţiei până la data de 1 septembrie a fiecărui an, împreună cu declaraţiile anuale privind activităţile prevăzute pentru anul calendaristic următor, în conformitate cu art. 7 alin. (3) lit. b) şi cu art. 13 alin. (1) lit. c) din lege, precum şi cu precizările din prezentele norme metodologice.
    14. În situaţia în care Agenţia constata nerespectarea condiţiilor impuse prin autorizaţia de funcţionare, stabileşte suspendarea sau, după caz, anularea acesteia.

    CAP. III
    Declaraţii

    15. În conformitate cu prevederile art. 7 din lege, următoarele persoane, fizice şi juridice, inclusiv autorităţile publice, sunt obligate să întocmească şi să transmită Agenţiei declaraţii iniţiale:
    a) persoana care deţine şi urmează să pună în funcţiune instalaţia unica la scara redusă pentru producerea de substanţe chimice înscrise în lista nr. 1 în scopuri de cercetare, medicale, farmaceutice sau de protecţie. Instalaţia unica la scara redusă trebuie să fie autorizata de Agenţie, în conformitate cu prevederile legii şi ale prezentelor norme metodologice şi să conţină vase de reacţie montate într-o configuraţie tehnologică care să nu permită funcţionarea continua. Volumul unui astfel de vas de reacţie nu poate depăşi 100 litri, iar volumul total al vaselor de reacţie cu volume mai mici de 5 litri nu poate depăşi 500 litri;
    b) persoanele care deţin şi urmează să pună în funcţiune instalaţii pentru producerea substanţelor chimice înscrise în lista nr. 1 pentru scopuri de protecţie, autorizate în conformitate cu prevederile legii şi ale prezentelor norme metodologice;
    c) persoanele care deţin şi urmează să pună în funcţiune instalaţii pentru producerea substanţelor chimice înscrise în lista nr. 1 pentru scopuri de cercetare, medicale sau farmaceutice, autorizate în conformitate cu prevederile legii şi ale prezentelor norme metodologice.
    16. În conformitate cu prevederile art. 7 şi 8 din lege, următoarele persoane fizice şi juridice, inclusiv autorităţile publice, sunt obligate să întocmească şi să transmită Agenţiei declaraţii anuale privind activităţile desfăşurate în anul calendaristic precedent:
    a) persoana care deţine instalaţia unica la scara redusă, prevăzută la pct. 15 lit. a);
    b) persoanele care deţin instalaţii prevăzute la pct. 15 lit. b);
    c) persoanele care deţin instalaţii prevăzute la pct. 15 lit. c);
    d) persoanele care efectuează operaţiuni de import/export cu substanţe chimice înscrise în lista nr. 1;
    e) persoanele care deţin şi utilizează substanţe chimice înscrise în lista nr. 1, achiziţionate de la producători şi/sau importatori din ţara, sau direct din import.
    17. În conformitate cu prevederile art. 7 din lege, următoarele persoane fizice şi juridice, inclusiv autorităţile publice, sunt obligate să întocmească şi să transmită Agenţiei declaraţii anuale privind activităţile prevăzute pentru anul calendaristic următor:
    a) persoana care deţine instalaţia unica la scara redusă, prevăzută la pct. 15 lit. a);
    b) persoanele care deţin instalaţii prevăzute la pct. 15 lit. b);
    c) persoanele care deţin instalaţii prevăzute la pct. 15 lit. c).
    18. Persoanele care efectuează operaţiuni de import-export cu substanţe chimice înscrise în lista nr. 1, în conformitate cu prevederile cap. IV din lege, sunt obligate să declare Agenţiei despre fiecare operaţiune cu cel puţin 60 de zile înainte de efectuarea acesteia.
    19. În cazul saxitoxinei, substanţa chimica înscrisă în lista nr. 1, pentru cantităţi de 5 mg sau mai mici, importate/exportate în scopuri medicale, declaraţia prevăzută la pct. 18 se face în perioada efectuării operaţiunii de transfer.
    20. Persoanele care în condiţiile prevăzute de lege produc, deţin, folosesc sau dobândesc substanţe chimice înscrise în lista nr. 1 sunt obligate:
    a) să întocmească şi să supună aprobării Agenţiei norme specifice privind evidenta operaţiunilor efectuate cu asemenea substanţe şi păstrarea în deplina siguranţa a acestora;
    b) să asigure respectarea normelor specifice prevăzute la lit. a), în vederea excluderii oricăror posibilităţi de sustragere ori de folosire a substanţelor chimice înscrise în lista nr. 1, în scopuri interzise de lege.
    21. Declaraţiile se prezintă sub forma unor seturi de formulare, cuprinzând toate informaţiile ce trebuie transmise în conformitate cu prevederile legii.
    22. Termenele de transmitere a declaraţiilor şi formularele care se completează:
    a) Persoana prevăzută la pct. 15 lit. a) este obligată să transmită declaraţia iniţială cu cel puţin 120 de zile înainte de punerea în funcţiune a instalaţiei.
    Se completează formularele: A-1, C-2, C-2.1.
    b) Pentru orice modificare adusă instalaţiei unice la scara redusă, cu cel puţin 120 de zile înainte de operarea modificării, persoana care deţine o astfel de instalaţie este obligată să transmită declaraţia privind modificările în raport cu declaraţia iniţială.
    Se completează formularele: A-1, CN-1, C-2.1.
    c) Persoanele prevăzute la pct. 15 lit. b) şi c) sunt obligate să transmită declaraţiile iniţiale cu cel puţin 120 de zile înainte de punerea în funcţiune a instalaţiilor.
    Se completează formularele: A-1, C-2, C-2.2.
    d) Pentru orice modificare adusă instalaţiilor care produc substanţe chimice înscrise în lista nr. 1 pentru scopuri de cercetare, medicale sau farmaceutice, precum şi instalaţiilor care produc astfel de substanţe pentru scopuri de protecţie, cu cel puţin 120 de zile înainte de operarea modificării, persoana care deţine o astfel de instalaţie este obligată să întocmească şi să transmită declaraţia privind modificările în raport cu declaraţia iniţială.
    Se completează formularele: A-1, CN-1, C-2.2.
    e) Persoana prevăzută la pct. 16 lit. a) este obligată să transmită declaraţii anuale privind activităţile desfăşurate în anul calendaristic precedent până la 1 martie.
    Se completează formularele: A-1, C-3, C-2.1, 1.1, 1.1.1 şi 1.1.2.
    f) Persoanele prevăzute la pct. 16 lit. b) şi c) sunt obligate să transmită declaraţii anuale privind activităţile desfăşurate în anul calendaristic precedent până la 1 martie.
    Se completează formularele: A-1, C-3, C-2.2, 1.1, 1.1.1 şi 1.1.2.
    g) Persoanele prevăzute la pct. 16 lit. d) sunt obligate să transmită declaraţii anuale privind activităţile desfăşurate în anul calendaristic precedent până la 1 martie.
    Se completează formularele: A-1, C-3, 1.2, 1.2.1 şi 1.5.
    h) Persoanele prevăzute la pct. 16 lit. e) sunt obligate să transmită declaraţii anuale privind activităţile desfăşurate în anul calendaristic precedent până la 1 martie.
    Se completează formularele: A-1, C-3 şi 1.5.
    i) Persoanele prevăzute la pct. 17 lit. a) sunt obligate să transmită declaraţii anuale privind activităţile prevăzute pentru anul calendaristic următor până la 1 septembrie.
    Se completează formularele: A-1, C-4, C-2.1 şi 1.3.
    j) Persoanele prevăzute la pct. 17 lit. b) şi c) sunt obligate să transmită declaraţii anuale privind activităţile prevăzute pentru anul calendaristic următor până la 1 septembrie.
    Se completează formularele: A-1, C-4, C-2.1 şi 1.4.
    k) Persoanele prevăzute la pct. 18 sunt obligate să transmită declaraţii prealabile efectuării operaţiunii de import/export cu substanţe chimice înscrise în lista nr. 1, cuprinzând formularele: A-1, CN-2 şi CN-2.1. Persoanele prevăzute la pct. 19 vor completa şi vor transmite aceleaşi formulare.
    23. Modelele formularelor de declaraţii sunt prezentate în anexa nr. 1.
    24. Substanţele chimice înscrise în lista nr. 1 fac obiectul declaraţiilor şi al activităţilor de verificare şi control la faţa locului, indiferent de cantitate sau de concentraţia acestora în amestecuri, care trebuie menţionate în formularele de declaraţie.
    25. În legătura cu ricina, substanţa chimica înscrisă în lista nr. 1, se fac următoarele precizări (conform Deciziei C-V/DEC.17/2000):
    Ricina face obiectul declaraţiei când este extrasă din material vegetal (extract brut). Ea rămâne declarabilă atâta timp cât legătura A-S-S-B nu este ruptă, indiferent de forma izomeră. De asemenea, sunt declarabile substanţele chimice toxice, mutanţi ai ricinei.
    Instalaţiile de procesare (prelucrare) a uleiului de ricin nu reprezintă instalaţii de producere a substanţelor chimice înscrise în lista nr. 1.
    26. Dispoziţiile legii şi ale prezentelor norme metodologice se aplica şi pentru toate sărurile protonate şi alchilate corespunzătoare substanţelor chimice înscrise în lista nr. 1, precum şi pentru izomerii acestora.
    27. Fiecare formular de declaraţie se redactează pe o pagina A4. Dacă pentru completarea formularului nu este suficienta o pagina, se va continua pe numărul necesar de pagini.
    Paginile fiecărei declaraţii se numerotează în continuare, începând cu formularul A-1, care este pagina 1.
    Pe fiecare pagina a declaraţiei se înscrie în partea din dreapta sus o formula de identificare a paginii, având următorul conţinut:
    <Cod> Pagina <nr.> din <nr. total> pagini; Data <ZZLL-AAAA>
    Exemplu:
    SLL Pagina 2 din 10 pagini;
    Data 10-02-2001
    Codul instalaţiei, al laboratorului sau al societăţii este stabilit de către Agenţie şi înscris în autorizaţie.
    Anexele cu date şi informaţii suplimentare (descrieri, scheme de instalaţii, inventarul echipamentului etc.) se numerotează separat şi se indica prin numere de anexe.
    28. Formularul A-1 va fi semnat de conducătorul instituţiei (laboratorului/societăţii), care îşi asuma întreaga responsabilitate pentru corectitudinea informaţiilor furnizate în formularele de declaraţie, şi ştampilat. Toate celelalte pagini ale declaraţiei vor fi semnate de persoana de contact cu Agenţia sau de înlocuitorul acesteia.
    29. La întrebările prin care se solicita un răspuns prin DA sau NU, răspunsul DA se da prin marcarea căsuţei. Nemarcarea căsuţei are semnificaţia răspunsului NU. În cazul întrebărilor la care se solicita un răspuns explicit, acestea se termina cu ":", iar răspunsul se scrie în continuare.
    30. Dacă declaraţiile conţin informaţii cu caracter secret, înaintea fiecărei rubrici, precedate de semnul "/", se marchează codificat nivelul de clasificare a informaţiei respective, astfel:
    (SSv) secret serviciu;
    (S) secret;
    (SS) strict secret.
    Întreaga declaraţie va purta cel mai înalt nivel de clasificare folosit, care se înscrie pe formularul C-1, C-2 sau C-3, după caz.
    Persoana de contact va analiza cu toată grija atribuirea corecta a caracterului secret, evitându-se orice exagerare în acest sens.
    31. Declaraţiile se transmit Agenţiei prin curier sau prin organele specializate, cu respectarea normelor în vigoare privind manipularea şi transportul documentelor conţinând informaţii cu caracter secret.
    Declaraţiile vor fi însoţite de o adresa în care se va specifica numărul total de pagini.
    32. Corectitudinea declaraţiilor se verifica de către Agenţie, făcând şi obiectul inspecţiilor sistematice la faţa locului desfăşurate de Organizaţia pentru Interzicerea Armelor Chimice, în conformitate cu prevederile convenţiei şi ale cap. VI din lege.
    33. Cu ocazia inspecţiei iniţiale efectuate de una dintre echipele de inspecţie ale Organizaţiei pentru Interzicerea Armelor Chimice la instalaţiile/laboratoarele care produc substanţe chimice înscrise în lista nr. 1, se încheie cu organizaţia un "acord de instalaţie" care stabileşte în detaliu procedurile de verificare aplicabile inspecţiilor ulterioare la instalaţiile/laboratoarele respective.
    Modelul de acord de instalaţie este aprobat de Conferinţa Statelor Părţi (Decizia C-III/DEC.14).
    Proiectul acordului de instalaţie se elaborează de reprezentanţii instalaţiei/laboratorului, împreună cu reprezentanţii Agenţiei şi se negociază cu echipa de inspecţie cu ocazia inspecţiei iniţiale.


    ANEXA 1

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Cod Pagina...din...pagini. Data.... │
 │ -------------------------------------- │
 │ ┌───────────────┐ │
 │ │Formularul A-1 │ Date generale de identificare a societăţii, instalaţiei │
 │ └───────────────┘ sau laboratorului │
 │ Denumirea: │
 │ Numele proprietarului care exploatează instalaţia/laboratorul │
 │ sau societăţii: │
 │ Adresa completa: │
 │ Coordonatele geografice (latitudinea, longitudinea): │
 │ Numărul de telefon: │
 │ Numărul de fax: │
 │ Numele şi prenumele conducătorului instituţiei: │
 │ Numărul de telefon: │
 │ Numărul de fax: │
 │ Numele şi prenumele persoanei de contact: │
 │ Funcţia: │
 │ Numărul de telefon: │
 │ Numărul de fax: │
 │ Numele şi prenumele înlocuitorului persoanei de contact: │
 │ Funcţia: │
 │ Numărul de telefon: │
 │ Numărul de fax: │
 │ │
 │ Declar pe proprie răspundere ca datele cuprinse în formularele de │
 │ declaraţie anexate au fost verificate, acestea fiind corecte şi │
 │ complete. │
 │ │
 │ Se anexează următoarele formulare de declaraţie: │
 │ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ │
 │ C-2 ├─┤ C-3├─┤ C-4├─┤ C-2.1├─┤ C-2.2├─┤ CN-1 ├─┤ CN-2├─┤ │
 │ CN-2.1 ├─┤ 1.1├─┤1.1.1└─┘ 1.1.2└─┘ 1.1└─┘ 1.2.1└─┘ 1.3└─┘ │
 │ 1.4 └─┘ 1.5└─┘ │
 │ │
 │ Conducătorul instituţiei │
 │ (numele, semnătura şi ştampila) │
 │ │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Cod Pagina...din...pagini. Data.... │
 │ --------------------------------------- │
 │ │
 │ ┌───────────────┐ │
 │ │Formularul C-2 │ Declaraţie iniţială pentru o instalaţie noua destinată │
 │ └───────────────┘ producerii de substanţe chimice înscrise în lista nr. 1 │
 │ │
 │ Tipul instalaţiei de lista nr. 1 la care se referă prezenta │
 │ declaraţie: │
 │ Instalaţie unica la scara redusă ┌─┐ │
 │ Instalaţie pentru scopuri de protecţie ├─┤ │
 │ Instalaţie sau laborator pentru scopuri de cercetare, ├─┤ │
 │ medicale sau farmaceutice └─┘ │
 │ Pentru declararea instalaţiei unice la scara redusă se mai completează │
 │ formularul C-2.1, iar pentru celelalte tipuri de instalaţii de lista │
 │ nr. 1 formularul C-2.2. │
 │ Confidenţialitatea informaţiilor │
 │ Declaraţia conţine informaţii cu caracter secret? ┌─┐ │
 │ └─┘ │
 │ Dacă da, se indica cel mai înalt nivel de clasificare: │
 │ SSv, S, SS ─── │
 │ În formularele următoare se indica acele linii, precedate de │
 │ semnul "/.", marcandu-se cu iniţialele de mai sus nivelul de │
 │ clasificare prevăzut │
 │ │
 │ Persoana de contact cu Agenţia │
 │ (numele şi semnătura) │
 │ │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Cod Pagina...din...pagini. Data.... │
 │ -------------------------------------│
 │ ┌───────────────┐ │
 │ │Formularul C-3 │ Declaraţie anuala privind instalaţiile de lista nr. 1 │
 │ └───────────────┘ şi activităţile cu substanţe chimice înscrise în lista │
 │ nr. 1, desfăşurate în anul calendaristic precedent │
 │ │
 │ Tipul activităţii sau instalaţiei de lista nr. 1 la care se referă │
 │ prezenta declaraţie: │
 │ │
 │ Import, export, transfer sau achiziţionare de substanţe chimice ┌─┐ │
 │ înscrise în lista nr.1 ├─┤ │
 │ Consum de substanţe chimice înscrise în lista nr. 1 ├─┤ │
 │ Deţinere de substanţe chimice inscirse în lista nr. 1 ├─┤ │
 │ Instalaţie unica la scara redusă ├─┤ │
 │ Instalaţie pentru scopuri de protecţie ├─┤ │
 │ Instalaţie sau laborator pentru scopuri de cercetare, medicale └─┘ │
 │ sau farmaceutice │
 │ │
 │ Pentru declararea oricărei modificări referitoare la instalaţia │
 │ unica la scara redusă se mai completează formularul C-2.1, iar │
 │ pentru celelalte tipuri de instalaţii de lista nr. 1 formularul │
 │ C-2.2. │
 │ │
 │ Confidenţialitatea informaţiilor │
 │ │
 │ Declaraţia conţine informaţii cu caracter secret? ┌─┐ │
 │ └─┘ │
 │ Dacă da, se indica cel mai înalt nivel de clasificare: │
 │ SSv, S, SS ─── │
 │ │
 │ În formularele următoare se indica acele linii, precedate de │
 │ semnul "/.", marcandu-se cu iniţialele de mai sus nivelul de │
 │ clasificare prevăzut. │
 │ │
 │ Persoana de contact cu Agenţia │
 │ (numele şi semnătura) │
 │ │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Cod Pagina...din...pagini. Data.... │
 │ --------------------------------------- │
 │ │
 │ ┌───────────────┐ │
 │ │Formularul C-4 │ Declaraţie anuala privind activităţile anticipate la │
 │ └───────────────┘ instalaţiile de lista nr. 1 prevăzute pentru anul │
 │ calendaristic următor │
 │ │
 │ Tipul instalaţiei de lista nr. 1 la care se referă prezenta │
 │ declaraţie: │
 │ Instalaţie unica la scara redusă ┌─┐ │
 │ Instalaţie pentru scopuri de protecţie ├─┤ │
 │ Instalaţie sau laborator pentru scopuri de cercetare, ├─┤ │
 │ medicale sau farmaceutice └─┘ │
 │ Pentru declararea oricărei modificări prevăzute pentru instalaţia │
 │ unica la scara redusă se mai completează formularul C-2.1, iar pentru │
 │ celelalte tipuri de instalaţii formularul C-2.2. │
 │ Confidenţialitatea informaţiilor │
 │ Declaraţia conţine informaţii cu caracter secret? ┌─┐ │
 │ └─┘ │
 │ Dacă da, se indica cel mai înalt nivel de clasificare: │
 │ SSv, S, SS ─── │
 │ În formularele următoare se indica acele linii, precedate de │
 │ semnul "/.", marcandu-se cu iniţialele de mai sus nivelul de │
 │ clasificare prevăzut. │
 │ │
 │ Persoana de contact cu Agenţia │
 │ (numele şi semnătura) │
 │ │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Cod Pagina...din...pagini. Data.... │
 │ ------------------------------------ │
 │ ┌────────────────┐ │
 │ │Formularul C-2.1│ Declaraţie privind instalaţia unica la scara redusă │
 │ └────────────────┘ │
 │ Denumirea instalaţiei: │
 │ Numele proprietarului sau operatorului care exploatează instalaţia: │
 │ Numărul clădirii sau structurii (dacă acesta exista): │
 │ Adresa: │
 │ Coordonatele geografice (latitudinea, longitudinea): │
 │ Următoarele documente se transmit, ca anexe, pentru descrierea │
 │ tehnica detaliată a instalaţiei şi identificarea documentelor │
 │ anexate: │
 │ I. Descrierea tehnica ┌─┐ Anexa nr. ..... │
 │ II. Scheme detaliate ├─┤ Anexa nr. ..... │
 │ III. Inventarul echipamentului ├─┤ Anexa nr. ..... │
 │ └─┘ │
 │ IV. Volumul în litri al celui mai mare vas de reacţie: │
 │ V. Volumul total, în litri, al tuturor vaselor de reacţie care │
 │ au volumul mai mare de 5 litri: │
 │ │
 │ Persoana de contact cu Agenţia │
 │ (numele şi semnătura) │
 │ │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Cod Pagina...din...pagini. Data.... │
 │ ------------------------------------ │
 │ ┌────────────────┐ │
 │ │Formularul C-2.2│ Declaraţie privind instalaţia sau laboratorul de │
 │ └────────────────┘ producere a substanţelor chimice înscrise în lista │
 │ nr. 1 pentru scopuri de protecţie sau pentru scopuri │
 │ de cercetare, medicale sau farmaceutice │
 │ │
 │ (Se completează câte un formular pentru fiecare instalaţie ce se │
 │ declara) │
 │ │
 │ Instalaţie pentru scopuri de protecţie ┌─┐ │
 │ Instalaţie sau laborator pentru scopuri de cercetare, ├─┤ │
 │ medicale sau farmaceutice └─┘ │
 │ │
 │ Denumirea instalaţiei/laboratorului: │
 │ Numele proprietarului sau operatorului care exploatează instalaţia/ │
 │ laboratorul: │
 │ Numărul clădirii sau structurii (dacă acesta exista): │
 │ Adresa: │
 │ Coordonatele geografice (latitudinea, longitudinea): │
 │ Următoarele documente se transmit, ca anexe, pentru descrierea │
 │ tehnica detaliată a instalaţiei/laboratorului şi identificarea │
 │ documentelor anexate: │
 │ I. Descrierea tehnica ┌─┐ Anexa nr. ..... │
 │ II. Scheme detaliate ├─┤ Anexa nr. ..... │
 │ III. Inventarul echipamentului ├─┤ Anexa nr. ..... │
 │ └─┘ │
 │ IV. Volumul în litri al celui mai mare vas de reacţie: │
 │ V. Volumul total, în litri, al tuturor vaselor de reacţie care │
 │ au volumul mai mare de 5 litri: │
 │ │
 │ Persoana de contact cu Agenţia │
 │ (numele şi semnătura) │
 │ │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Cod Pagina...din...pagini. Data.... │
 │ --------------------------------------- │
 │ │
 │ ┌───────────────┐ │
 │ │Formularul CN-1│ Declaraţie prealabilă privind modificările planificate │
 │ └───────────────┘ în raport cu declaraţia iniţială │
 │ │
 │ Tipul instalaţiei de lista nr. 1 la care se referă prezenta │
 │ declaraţie: │
 │ Instalaţie unica la scara redusă ┌─┐ │
 │ Instalaţie pentru scopuri de protecţie ├─┤ │
 │ Instalaţie sau laborator pentru scopuri de cercetare, ├─┤ │
 │ medicale sau farmaceutice └─┘ │
 │ Pentru declararea oricărei modificări planificate pentru instalaţia │
 │ unica la scara redusă se mai completează formularul C-2.1, iar pentru │
 │ celelalte tipuri de instalaţii formularul C-2.2. │
 │ │
 │ Confidenţialitatea informaţiilor │
 │ Declaraţia conţine informaţii cu caracter secret? ┌─┐ │
 │ └─┘ │
 │ Dacă da, se indica cel mai înalt nivel de clasificare: │
 │ SSv, S, SS ─── │
 │ În formularele următoare se indica acele linii, precedate de │
 │ semnul "/.", marcandu-se cu iniţialele de mai sus nivelul de │
 │ clasificare prevăzut. │
 │ │
 │ Persoana de contact cu Agenţia │
 │ (numele şi semnătura) │
 │ │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Cod Pagina...din...pagini. Data.... │
 │ --------------------------------------- │
 │ │
 │ ┌───────────────┐ │
 │ │Formularul CN-2│ Declaraţie prealabilă privind operaţiunile de │
 │ └───────────────┘ import/export cu substanţe chimice înscrise în lista │
 │ nr. 1, planificate │
 │ │
 │ Tipul operaţiunii cu substanţe chimice înscrise în lista nr. 1 │
 │ │
 │ Import ┌─┐ │
 │ Export ├─┤ │
 │ └─┘ │
 │ │
 │ Pentru detalii privind operaţiunea se completează formularul CN-2.1 │
 │ │
 │ Confidenţialitatea informaţiilor │
 │ Declaraţia conţine informaţii cu caracter secret? ┌─┐ │
 │ └─┘ │
 │ Dacă da, se indica cel mai înalt nivel de clasificare: │
 │ SSv, S, SS ─── │
 │ În formularele următoare se indica acele linii, precedate de │
 │ semnul "/.", marcandu-se cu iniţialele de mai sus nivelul de │
 │ clasificare prevăzut. │
 │ │
 │ Persoana de contact cu Agenţia │
 │ (numele şi semnătura) │
 │ │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Cod Pagina...din...pagini. Data.... │
 │ --------------------------------------- │
 │ │
 │ ┌─────────────────┐ │
 │ │Formularul CN-2.1│ Declaraţie prealabilă, detaliată privind operaţiunile │
 │ └─────────────────┘ de import/export cu substanţe chimice înscrise în │
 │ lista nr. 1, planificate │
 │ │
 │ (Se completează câte un formular pentru fiecare operaţiune planificata)│
 │ │
 │ Denumirea chimica IUPAC: │
 │ Formula structurală: │
 │ Numărul CAS: │
 │ Cantitatea: │
 │ Data planificata pentru efectuarea operaţiunii: │
 │ Scopul operaţiunii (se folosesc codurile din anexa nr. 2 sau se │
 │ precizează alte scopuri): │
 │ Ţara de origine (exportatoare): │
 │ Denumirea şi adresa societăţii exportatoare: │
 │ Denumirea şi adresa destinatarului final: │
 │ Ţara importatoare: │
 │ Denumirea şi adresa societăţii importatoare: │
 │ Denumirea şi adresa destinatarului final: │
 │ │
 │ │
 │ Persoana de contact cu Agenţia │
 │ (numele şi semnătura) │
 │ │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Cod Pagina...din...pagini. Data.... │
 │ --------------------------------------- │
 │ │
 │ ┌───────────────┐ │
 │ │Formularul 1.1 │ Declaraţie anuala privind substanţele chimice │
 │ └───────────────┘ înscrise în lista nr. 1: informaţii privind activităţile│
 │ desfăşurate cu astfel de substanţe în cadrul │
 │ instalaţiilor de lista nr. 1, în anul calendaristic │
 │ precedent │
 │ │
 │ (Se completează câte un formular pentru fiecare substanţa chimica │
 │ înscrisă în lista nr. 1 care a fost produsă, consumată sau stocata în │
 │ instalaţia unica la scara redusă, sau în alta instalaţie de lista nr.1) │
 │ │
 │ Denumirea instalaţiei/laboratorului: │
 │ Denumirea chimica IUPAC: │
 │ Formula structurală: │
 │ Numărul CAS: │
 │ Cantităţile totale de substanţă chimica înscrisă în lista nr. 1, │
 │ produse, consumate sau stocate în instalaţie: │
 │ Cantitatea produsă: │
 │ Metode de producţie folosite (numai pentru instalaţia unica la scara │
 │ redusă şi pentru instalaţia de producere a substanţelor chimice │
 │ înscrise în lista nr. 1 în scopuri de protecţie): │
 │ Cantitatea consumată: │
 │ Scopul consumului (se folosesc codurile din Anexa nr. 2 sau se │
 │ specifica alte scopuri): │
 │ Cantitatea totală de substanţă chimica înscrisă în lista nr. 1, │
 │ achiziţionata de instalaţia unica la scara redusă de la alte │
 │ instalaţii/laboratoare/societăţi din ţara: │
 │ Cantitatea totală de substanţă chimica înscrisă în lista nr. 1, │
 │ livrata către alte instalaţii/laboratoare/societăţi din ţara: │
 │ Cantitatea maxima de substanţă chimica înscrisă în lista nr. 1 │
 │ stocata (deţinuta) în orice moment, în decursul anului calendaristic │
 │ precedent: │
 │ Cantitatea de substanţă chimica înscrisă în lista nr. 1 stocata la │
 │ sfârşitul anului calendaristic precedent: │
 │ │
 │ │
 │ Persoana de contact cu Agenţia │
 │ (numele şi semnătura) │
 │ │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Cod Pagina...din...pagini. Data.... │
 │ --------------------------------------- │
 │ │
 │ ┌────────────────┐ │
 │ │Formularul 1.1.1│Declaraţie anuala privind substanţele chimice │
 │ └────────────────┘înscrise în lista nr. 1 din instalaţiile aferente: │
 │ denimirile şi cantităţile precursorilor înscrişi în │
 │ listele nr. 1, 2 şi/sau 3 utilizaţi pentru producerea │
 │ substanţelor chimice înscrise în lista nr. 1 │
 │ │
 │ (Se completează câte un formular pentru fiecare substanţă chimica │
 │ înscrisă în lista nr. 1 care a fost produsă, în instalaţia unica la │
 │ scara redusă, sau în alta instalaţie de lista nr.1) │
 │ │
 │ Denumirea instalaţiei/laboratorului: │
 │ Denumirea chimica IUPAC a substanţei chimice înscrise în lista nr. 1, │
 │ produsă: │
 │ Formula structurală: │
 │ Numărul CAS: │
 │ │
 │ (Următorul grup de rubrici se repeta de câte ori este necesar pentru a │
 │ declara toţi precursorii înscrişi în liste folosiţi pentru producerea │
 │ fiecărei substanţe chimice înscrise în lista nr. 1) │
 │ Denumirea chimica IUPAC a precursorului înscris în lista: │
 │ Formula structurală: │
 │ Numărul CAS: │
 │ Cantitatea de precursor folosită: │
 │ │
 │ │
 │ Persoana de contact cu Agenţia │
 │ (numele şi semnătura) │
 │ │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Cod Pagina...din...pagini. Data.... │
 │ --------------------------------------- │
 │ │
 │ ┌────────────────┐ │
 │ │Formularul 1.1.2│Declaraţie anuala privind substanţele chimice │
 │ └────────────────┘înscrise în lista nr. 1 din cadrul instalaţiilor │
 │ aferente: operaţiuni de livrare/achiziţionare de astfel │
 │ de substanţe către/de la alte instalaţii/societăţi de │
 │ pe teritoriul tarii │
 │ │
 │ (Următorul grup de rubrici se repeta de câte ori este necesar pentru a │
 │ declara toate livrările/achiziţionările de substanţe chimice înscrise │
 │ în lista nr. 1) │
 │ │
 │ Denumirea instalaţiei: │
 │ Denumirea chimica IUPAC: │
 │ Formula structurală: │
 │ Numărul CAS: │
 │ │
 │ Substanţa chimica a fost: livrata ┌─┐ │
 │ achiziţionata ├─┤ │
 │ └─┘ │
 │ Cantitatea: │
 │ Denumirea instalaţiei/societăţii la/de la care s-a efectuat │
 │ transferul: │
 │ Adresa: │
 │ Scopul operaţiunii (se folosesc codurile din anexa nr. 2 sau se │
 │ specfica alte scopuri): │
 │ │
 │ │
 │ Persoana de contact cu Agenţia │
 │ (numele şi semnătura) │
 │ │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Cod Pagina...din...pagini. Data.... │
 │ --------------------------------------- │
 │ │
 │ ┌───────────────┐ │
 │ │Formularul 1.2 │ Declaraţie anuala privind operaţiunile de import/ │
 │ └───────────────┘ export cu sbstante chimice înscrise în lista nr. 1, │
 │ efectuate în cursul anului calendaristic precedent │
 │ │
 │ (Se completează câte un formular pentru fiecare substanţă chimica │
 │ înscrisă în lista nr. 1 care a făcut obiectul operaţiunii de import/ │
 │ export) │
 │ │
 │ Denumirea chimica IUPAC: │
 │ Formula structurală: │
 │ Numărul CAS: │
 │ │
 │ (Următorul grup de rubrici se repeta de câte ori este necesar pentru │
 │ a declara toate importurile/exporturile de substanţe chimice înscrise │
 │ în lista nr. 1) │
 │ │
 │ Ţara importatoare: │
 │ Cantitatea totală importata: │
 │ │
 │ Ţara exportatoare: │
 │ Cantitatea totală exportată: │
 │ │
 │ │
 │ Persoana de contact cu Agenţia │
 │ (numele şi semnătura) │
 │ │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Cod Pagina...din...pagini. Data.... │
 │ --------------------------------------- │
 │ │
 │ ┌─────────────────┐ │
 │ │Formularul 1.2.1 │ Declaraţie anuala detaliată privind operaţiunile de │
 │ └─────────────────┘ import/export cu substanţe chimice înscrise în │
 │ lista nr. 1, efectuate în cursul anului calendaristic │
 │ precedent │
 │ │
 │ (Se completează câte un formular pentru fiecare operaţiune de import/ │
 │ export a substanţelor chimice înscrise în lista nr. 1) │
 │ │
 │ Substanţa chimica a fost: importata ┌─┐ │
 │ exportată ├─┤ │
 │ └─┘ │
 │ Denumirea chimica IUPAC: │
 │ Formula structurală: │
 │ Numărul CAS: │
 │ │
 │ Ţara importatoare: │
 │ Denumirea societăţii importatoare: │
 │ Adresa: │
 │ Denumirea destinatarului final: │
 │ Adresa: │
 │ Scopul exportului (se folosesc codurile din Anexa nr. 2 sau se │
 │ specifica alte scopuri): │
 │ Cantitatea exportată: │
 │ │
 │ Denumirea chimica IUPAC: │
 │ Formula structurală: │
 │ Numărul CAS │
 │ Ţara de origine (exportatoare): │
 │ Denumirea societăţii exportatoare: │
 │ Adresa: │
 │ Denumirea destinatarului final: │
 │ Adresa: │
 │ Scopul importului (se folosesc codurile din Anexa nr. 2 sau se │
 │ specifica alte scopuri): │
 │ Cantitatea importata: │
 │ │
 │ │
 │ Persoana de contact cu Agenţia │
 │ (numele şi semnătura) │
 │ │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Cod Pagina...din...pagini. Data.... │
 │ --------------------------------------- │
 │ │
 │ ┌───────────────┐ │
 │ │Formularul 1.3 │ Declaraţie privind activităţile prevăzute şi producţia │
 │ └───────────────┘ anticipata de substanţe chimice înscrise în lista nr. 1 │
 │ în cadrul instalaţiei unice la scara redusă │
 │ │
 │ (Următorul grup de rubrici se repeta de câte ori este necesar pentru │
 │ a declara toate substanţele chimice înscrise în lista nr. 1 anticipate a │
 │ fi produse, consumate sau stocate în instalaţia unica la scara redusă) │
 │ │
 │ Denumirea instalaţiei: │
 │ Denumirea chimica IUPAC: │
 │ Formula structurală: │
 │ Numărul CAS: │
 │ │
 │ Se anticipeaza ca substanţa chimica înscrisă în lista nr. 1 │
 │ să fie: │
 │ │
 │ Produsă ┌─┐ │
 │ Consumată ├─┤ │
 │ Stocata ├─┤ │
 │ └─┘ │
 │ Cantitatea care se anticipeaza a fi produsă: │
 │ Scopul producţiei anticipate (se folosesc codurile din Anexa nr. 2 │
 │ sau se specifica alte scopuri): │
 │ │
 │ Persoana de contact cu Agenţia │
 │ (numele şi semnătura) │
 │ │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Cod Pagina...din...pagini. Data.... │
 │ --------------------------------------- │
 │ │
 │ ┌───────────────┐ │
 │ │Formularul 1.4 │ Declaraţie privind activităţile prevăzute şi producţia │
 │ └───────────────┘ anticipata de substanţe chimice înscrise în lista nr. 1 │
 │ în cadrul instalaţiei sau laboratorului de producere │
 │ a unor astfel de substanţe pentru scopuri de │
 │ protecţie sau pentru │
 │ scopuri de cercetare, medicale sau farmaceutice │
 │ │
 │ (Următorul grup de rubrici se repeta de câte ori este necesar pentru │
 │ a declara toate substanţele chimice înscrise în lista nr. 1 anticipate a │
 │ fi produse în cadrul instalaţiei sau laboratorului de producere a unor │
 │ astfel de substanţe pentru scopuri de protecţie sau pentru scopuri │
 │ de cercetare, medicale sau farmaceutice) │
 │ │
 │ │
 │ Denumirea instalaţiei/laboratorului: │
 │ Denumirea chimica IUPAC: │
 │ Formula structurală: │
 │ Numărul CAS: │
 │ │
 │ Cantitatea care se anticipeaza a fi produsă: │
 │ Perioadele de producţie anticipate: │
 │ Scopul producţiei anticipate (se folosesc codurile din Anexa nr. 2 sau │
 │ se specifica alte scopuri): │
 │ │
 │ │
 │ Persoana de contact cu Agenţia │
 │ (numele şi semnătura) │
 │ │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Cod Pagina...din...pagini. Data.... │
 │ --------------------------------------- │
 │ │
 │ ┌───────────────┐ │
 │ │Formularul 1.5 │ Declaraţie privind substanţele chimice înscrise în │
 │ └───────────────┘ lista nr. 1 deţinute/consumate în anul calendaristic │
 │ precedent │
 │ │
 │ (Se completează câte un formular pentru fiecare substanţă chimica │
 │ înscrisă în lista nr. 1 deţinuta/consumată) │
 │ │
 │ Denumirea societăţii, instalaţiei sau laboratorului: │
 │ Denumirea chimica IUPAC: │
 │ Formula structurală: │
 │ Numărul CAS: │
 │ │
 │ Cantitatea totală de substanţă chimica înscrisă în lista nr. 1, │
 │ deţinuta/consumată │
 │ │
 │ Cantitatea consumată: │
 │ Scopul consumului (se folosesc codurile din Anexa nr. 2 sau se │
 │ specifica alte scopuri): │
 │ │
 │ Cantitatea totală achiziţionata de la alte instalaţii/laboratoare/ │
 │ societăţi din ţara: │
 │ │
 │ (Următorul grup de rubrici se repeta de câte ori este necesar pentru │
 │ a declara toate instalaţiile/laboratoarele/societăţile din ţara │
 │ implicate) │
 │ │
 │ Cantitatea achiziţionata: │
 │ Scopul achiziţionării se folosesc codurile C01 - C06 din anexa nr. 2 │
 │ sau se precizează alte scopuri): │
 │ Data achiziţionării: │
 │ Denumirea instalaţiei/laboratorului/societăţii: │
 │ Adresa: │
 │ │
 │ Cantitatea totală livrata altor instalaţii/laboratoare/societăţi din │
 │ ţara: │
 │ │
 │ (Următorul grup de rubrici se repeta de câte ori este necesar pentru │
 │ a declara toate instalaţiile/laboratoarele/societăţile din ţara │
 │ implicate) │
 │ │
 │ Cantitatea livrata: │
 │ Scopul livrării (se folosesc codurile din Anexa nr. 2 sau se │
 │ specifica alte scopuri): │
 │ Data livrării: │
 │ Denumirea instalaţiei/laboratorului/societăţii: │
 │ Adresa: │
 │ │
 │ Cantitatea maxima stocata (deţinuta) în orice moment în decursul │
 │ anului calendaristic precedent: │
 │ Cantitatea de substanţă chimica înscrisă în lista nr. 1 stocata la │
 │ sfârşitul anului calendaristic precedent: │
 │ │
 │ Informaţii suplimentare (scopul deţinerii, starea substanţei, │
 │ descrierea modului de păstrare): │
 │ │
 │ Persoana de contact cu Agenţia │
 │ (numele şi semnătura) │
 │ │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    ANEXA 2


                                     CODURI
             pentru declararea scopului producţiei, consumului sau
           transferului substanţelor chimice înscrise în lista nr. 1

 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Cod Scop
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  C01 Cercetare
  C02 Medical
  C03 Farmaceutic
  C04 Protecţie
  C05 Eliminarea deşeurilor
  C06 Producerea altor substanţe înscrise în lista nr. 1
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

                                     -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016