Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 10 decembrie 2001  privind condiţiile şi modul de acordare şi utilizare, precum şi controlul utilizării sumelor alocate de la bugetul de stat pentru suportarea unor categorii de cheltuieli în domeniul îmbunătăţirilor funciare ale asociaţiilor utilizatorilor de apa pentru irigaţii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME METODOLOGICE din 10 decembrie 2001 privind condiţiile şi modul de acordare şi utilizare, precum şi controlul utilizării sumelor alocate de la bugetul de stat pentru suportarea unor categorii de cheltuieli în domeniul îmbunătăţirilor funciare ale asociaţiilor utilizatorilor de apa pentru irigaţii

EMITENT: Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 66 din 30 ianuarie 2002
──────────
    Aprobate prin Ordinul nr. 481 din 10 decembrie 2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 30 ianuarie 2002.
──────────
    ART. 1
    Prezentele norme metodologice se aplică asociaţiilor utilizatorilor de apa pentru irigaţii înscrise în Registrul naţional al asociaţiilor utilizatorilor de apa pentru irigaţii, care au preluat infrastructura de irigaţii, pentru finanţarea activităţilor prevăzute la art. 8 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 23/2000 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. prin reorganizarea Regiei Naţionale a Imbunatatirilor Funciare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 440/2001.

    ART. 2
    Prin lucrări de irigaţii, conform prevederilor art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 23/2000, aprobată şi modificată prin Legea nr. 440/2001, se înţelege lucrările din amenajările de irigaţii şi din orezării, formate din staţii de pompare de punere sub presiune, reţele interioare de irigaţii formate din conducte şi canale, precum şi echipamentul mobil de udare.

    ART. 3
    Asociaţiile utilizatorilor de apa pentru irigaţii beneficiază de subvenţii de la bugetul de stat o perioadă de 5 ani de la preluarea prin protocol a infrastructurii de irigaţii, derulate prin direcţiile generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene şi a municipiului Bucureşti, pentru acoperirea cheltuielilor cu energia electrica necesară pomparii apei de la staţiile de pompare de punere sub presiune până la hidrant sau vaneta în orezării şi a cheltuielilor de întreţinere şi reparaţii, cu destinaţia prevăzută la art. 8 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 23/2000, aprobată şi modificată prin Legea nr. 440/2001, pentru:
    a) amenajări independente cu staţii de pompare pentru irigaţii;
    b) ploturi de irigaţii cu staţii de pompare de punere sub presiune, la care alimentarea cu apa este asigurata de staţii de pompare aflate în administrarea Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A.;
    c) amenajări sau ploturi de irigaţii cu staţii de punere sub presiune cu alimentare din alte surse de apă.


    ART. 4
    Staţiile de pompare ce deservesc amenajările preluate de către asociaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii şi consumurile specifice de energie electrica aferente se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor.

    ART. 5
    Întreţinerea şi repararea lucrărilor din amenajările preluate de către asociaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii constau în totalitatea activităţilor necesare menţinerii în stare de funcţionare, potrivit regulamentelor de exploatare, a staţiilor de pompare de punere sub presiune, reţele interioare formate din conducte şi canale, precum şi echipamentul mobil, care condiţionează funcţionarea amenajării preluate, aprobate prin documentaţiile tehnico-economice ale investiţiilor.

    ART. 6
    Necesarul de subvenţii anuale pentru energia electrică consumată, cu consumurile specifice aferente, pentru pomparea apei şi pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere şi reparaţii se stabileşte pe baza planurilor tehnice şi se aproba de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor în limita prevederilor bugetare.

    ART. 7
    Societatea Naţională "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. va acorda asistenţa tehnică necesară asociaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigaţii la întocmirea planurilor tehnice şi va verifica în teren situaţiile de lucrări, confirmând cantitatea şi calitatea acestora, precum şi încadrarea în normele de consum, normele de stoc şi în tarifele specifice exploatării amenajărilor de irigaţii.

    ART. 8
    Direcţiile generale pentru agricultură şi industrie alimentară judeţene şi a municipiului Bucureşti, în calitate de ordonatori secundari de credite, efectuează controlul asupra realităţii, legalităţii şi eficienţei utilizării subvenţiilor de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor cu energia electrică necesară pompării apei de la staţiile de punere sub presiune până la hidrant sau vaneta din orezării şi a cheltuielilor de întreţinere şi reparaţii, efectuate de asociaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii.

    ART. 9
    Cheltuielile anuale de întreţinere şi reparaţii se stabilesc de către asociaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii, pe baza planului tehnic de întreţinere şi reparaţii a lucrărilor preluate, aprobat de adunarea generală a acestora, vizat de organul de specialitate al sucursalei Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. şi verificat de către direcţia generală pentru agricultură şi industrie alimentară judeţeană şi, după caz, a municipiului Bucureşti.

    ART. 10
    Deconturile privind cheltuielile efective de întreţinere şi reparaţii se întocmesc de fiecare asociaţie a utilizatorilor de apă pentru irigaţii, pe baza datelor din evidenţa contabilă, corelate cu situaţiile de lucrări ce reflectă cantităţile fizice efectiv realizate şi recepţionate şi cu devizele pe categorii de lucrări (anexa nr. 4).
    Deconturile privind energia electrică se întocmesc pe baza facturilor reprezentând contravaloarea energiei electrice consumate, cu consumurile specifice aferente, pentru pomparea apei de la staţia de pompare de punere sub presiune până la hidrant (anexa nr. 2).
    Deconturile se verifică de către direcţiile generale pentru agricultură şi industrie alimentară judeţene şi, după caz, a municipiului Bucureşti, care efectuează controlul asupra realităţii, legalităţii şi eficienţei subvenţiilor de la bugetul de stat, se avizează de organele de control financiar de stat teritoriale şi se prezintă la Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, conform anexelor nr. 1-4.

    ART. 11
    Până la data de 15 a fiecărei luni asociaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii depun situaţia justificativă, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 2 şi nr. 4, la direcţiile generale pentru agricultura şi industrie alimentară judeţene şi a municipiului Bucureşti.

    ART. 12
    Până la data de 20 a fiecărei luni direcţiile generale pentru agricultură şi industrie alimentara judeţene şi a municipiului Bucureşti prezintă la Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor decontul justificativ, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 1-4.

    ART. 13
    Până la data de 29 a fiecărei luni Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor înaintează Ministerului Finanţelor Publice situaţia centralizată, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, pentru asociaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii privind subvenţiile de la bugetul de stat solicitate pentru perioada precedentă.

    ART. 14
    Creditele bugetare se deschid de Ministerul Finanţelor Publice de la cap. 67.01 "Agricultura şi silvicultura", subcapitolul "Îmbunătăţiri funciare, irigaţii, desecări şi combaterea eroziunii solului".

    ART. 15
    Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, în limita creditelor bugetare deschise, alimentează conturile direcţiilor generale pentru agricultură şi industrie alimentară judeţene şi a municipiului Bucureşti, care vor vira sumele respective în contul curent al asociaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigaţii.

    ART. 16
    Asociaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii îşi vor prevedea anual în bugetul de venituri şi cheltuieli propriu sumele comunicate de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, pentru acoperirea cheltuielilor cu energia electrică pentru pomparea apei de irigaţii şi a cheltuielilor de întreţinere şi reparaţii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 72/1996 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, în limita bugetului anual al Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor cu această destinaţie, cu obligaţia încadrării cheltuielilor efectuate în prevederile bugetului de stat, aprobate pentru activităţile respective.

    ART. 17
    Asociaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii care deţin în administrare amenajări de irigaţii în afară celor care au fost în patrimoniul Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A., înscrise în Registrul naţional al asociaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigaţii, beneficiază de subvenţii de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor cu energia electrică în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (3) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 23/2000, aprobată şi modificată prin Legea nr. 440/2001.

    ART. 18
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1

    la normele metodologice
    DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU AGRICULTURĂ ŞI INDUSTRIE ALIMENTARĂ
    Judeţul .......................
    DECONT JUSTIFICATIV
    privind eliberarea subvenţiilor de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor cu
    energia consumată cu pomparea apei de la priză până la hidrant în amenajările de irigaţii preluate de asociaţiile
    utilizatorilor de apă pentru irigaţii, în luna ...........

┌────┬──────────────┬─────────┬──────────┬───────┬───────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │Valoarea │
│ │ │Energia │ │ │Influenţele│consumului│
│ │Asociaţia │electrică│Valoarea │Volumul│valorice │energiei │
│Nr. │utilizatorilor│consumată│energiei │de apă │din │electrice,│
│crt.│de apă pentru │pentru │consummate│pompată│depăşirea │care se │
│ │irigaţii │pomparea │(mii lei) │(mii │consumului │acoperă de│
│ │ │apei │ │mc) │specific │la bugetul│
│ │ │(MWh) │ │ │(mii lei) │de stat │
│ │ │ │ │ │ │(mii lei) │
├────┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │2 = col. │3 = col. 5│4 = │ │ │
│0 │1 │3 anexa │anexa nr. │col. 7 │5 = col. 11│6 = 3-5 │
│ │ │nr. 1 │1 │anexa │anexa nr. 1│ │
│ │ │ │ │nr. 1 │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│1. │…….. │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│2. │…….. │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│3. │…….. │ │ │ │ │ │
├────┴──────────────┴─────────┴──────────┴───────┴───────────┴──────────┤
│Total fără T.V.A.: │
│Valoarea T.V.A.: │
│Total cu T.V.A.: │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


┌────────┬─────────┬───────────────────┐
│ │ │Verificat │
│Director│Director │Direcţia generală a│
│general,│economic,│finanţelor publice │
│ │ │Director, │
└────────┴─────────┴───────────────────┘


    ANEXA 2

    la normele metodologice
    ASOCIAŢIA UTILIZATORILOR DE APĂ PENTRU IRIGAŢII ................
    Judeţul .........................................
    SITUAŢIA
    consumurilor electrice şi a consumurilor specifice realizate cu pomparea apei de la priză până la
    hidrant în amenajările de irigaţii preluate, în luna .....

┌────┬───────┬──────────────────┬───────────────┬──────────┬──────┬───────┬────────────────────────┬──────────┐
│ │ │ │Energia │ │ │Volumul│Consumul specific │Influenţa │
│ │Staţia │Numărul facturii │electrică │Valoarea │Preţul│de apă │kWh/1.000 mc │valorică a│
│Nr. │de │(al │consumată │energiei │mediu │pompată│ │depăşirii │
│crt.│pompare│procesului-verbal)├──────┬────────┤consummate│(lei/ │(mii ├───────┬────────┬───────┤consumului│
│ │ │ │Activă│Reactivă│(mii lei) │kWh) │mc) │Aprobat│Realizat│Depăşit│specific │
│ │ │ │(MWh) │(Mvarh) │ │ │ │ │ │ │(mii lei) │
├────┼───────┼──────────────────┼──────┼────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 = │7 │8 │9=3:7 │10=9-8 │11=7x10x6 │
│ │ │ │ │ │ │5:3 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┴──────────────────┴──────┴────────┴──────────┴──────┴───────┴───────┴────────┴───────┴──────────┤
│1. │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2. │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3. │ │
├────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Total sucursală:fără T.V.A.: │
│valoarea T.V.A.: │
│cu T.V.A.: │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


┌───────────┬────────────┬───────────┬─────────┬──────────┐
│ │ │Direcţia │ │ │
│ │ │generală │ │Direcţia │
│ │ │pentru │ │generală │
│ │Întocmit │agricultură│ │a │
│Preşedinte,│Compartiment│şi │Verificat│finanţelor│
│ │economic │industrie │ │publice │
│ │ │alimentară │ │Director, │
│ │ │Director │ │ │
│ │ │general, │ │ │
└───────────┴────────────┴───────────┴─────────┴──────────┘


    ANEXA 3

    la normele metodologice
    DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU
    AGRICULTURĂ ŞI INDUSTRIE ALIMENTARĂ
    Judeţul ........................
    DECONT JUSTIFICATIV
    privind eliberarea subvenţiilor de la bugetul de stat
    pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere şi reparaţii la amenajările de irigaţii
    preluate de asociaţiile utilizatorilor de apa pentru irigaţii, pe perioada ..............

┌──────────────────────────────────────┐
│-mii lei- │
├────┬────────────────┬───────┬────────┤
│Nr. │Indicatori │Program│Realizat│
│crt.│ │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │Cheltuieli de │ │ │
│ │întreţinere şi │ │ │
│ │reparaţii, din │ │ │
│ │care: │ │ │
│ │-cheltuieli cu │ │ │
│ │materii prime şi│ │ │
│I. │materiale │ │ │
│ │-cheltuieli cu │ │ │
│ │lucrări şi │ │ │
│ │servicii │ │ │
│ │executate de │ │ │
│ │terţi │ │ │
│ │-cheltuieli cu │ │ │
│ │personalul │ │ │
└────┴────────────────┴───────┴────────┘


┌────────┬─────────┬───────────────────┐
│ │ │Verificat │
│Director│Director │Direcţia generală a│
│general,│economic,│finanţelor publice │
│ │ │Director, │
└────────┴─────────┴───────────────────┘


    ANEXA 4

    la normele metodologice
    ASOCIAŢIA UTILIZATORILOR DE APA PENTRU IRIGAŢII
    Judeţul ........................
    SITUAŢIA JUSTIFICATIVĂ
    privind eliberarea subvenţiilor de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere şi reparaţii la amenajările de irigaţii, pe perioada ...........

┌──────────────────────────────────────┐
│-mii lei- │
├────┬────────────────┬───────┬────────┤
│Nr. │Indicatori │Program│Realizat│
│crt.│ │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │Cheltuieli de │ │ │
│ │întreţinere şi │ │ │
│ │reparaţii, din │ │ │
│ │care: │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │Cheltuieli cu │ │ │
│1. │materii prime şi│ │ │
│ │materiale │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │Cheltuieli cu │ │ │
│ │lucrări şi │ │ │
│2. │servicii │ │ │
│ │executate de │ │ │
│ │terţi │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼────────┤
│3. │Cheltuieli cu │ │ │
│ │personalul │ │ │
├────┴────────────────┴───────┴────────┤
│TOTAL: │
└──────────────────────────────────────┘


┌───────────┬────────────┬─────────────┐
│ │ │Verificat │
│ │ │Direcţia │
│ │ │generală │
│ │ │pentru │
│ │ │agricultură │
│ │ │şi industrie │
│ │Compartiment│alimentară │
│Preşedinte,│economic │Director │
│ │ │general, │
│ │ │Verificat │
│ │ │Direcţia │
│ │ │generală a │
│ │ │finanţelor │
│ │ │publice │
│ │ │Director, │
└───────────┴────────────┴─────────────┘


    ANEXA 5

    la normele metodologice
    MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR
    Avizat
    Ordonator principal de credite
    SITUAŢIA
    subvenţiilor ce se solicită de la bugetul de stat pentru asociaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii, pe
    perioada ..............

┌──────────────────────────────────────┐
│-mii lei- │
├────┬────────────────┬───────┬────────┤
│Nr. │Specificaţii │Program│Realizat│
│crt.│ │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │Cheltuieli cu │ │ │
│ │energia │ │ │
│ │electrică │ │ │
│ │consumată pentru│ │ │
│1. │pomparea apei de│ │ │
│ │la sursă până la│ │ │
│ │hidrant în │ │ │
│ │amenajările de │ │ │
│ │irigaţii │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │Cheltuieli de │ │ │
│ │întreţinere şi │ │ │
│2. │reparaţii ale │ │ │
│ │amenajărilor de │ │ │
│ │irigaţii │ │ │
│ │preluate │ │ │
└────┴────────────────┴───────┴────────┘

    Direcţia îmbunătăţiri funciare Direcţia generală buget finanţe

    -------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016