Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME din 8 februarie 2019  de organizare şi desfăşurare a programului de studii complementare în asistenţa medicală de urgenţă pentru asistenţii medicali    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME din 8 februarie 2019 de organizare şi desfăşurare a programului de studii complementare în asistenţa medicală de urgenţă pentru asistenţii medicali

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 233 din 27 martie 2019
──────────
    Aprobate prin Ordinul nr. 158 din 8 februarie 2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 27 martie 2019.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Programul de studii complementare în asistenţa medicală de urgenţă pentru asistenţii medicali, denumit în continuare programul, se organizează la nivel naţional de către Ministerul Sănătăţii, prin Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB), şi se desfăşoară numai în centrele acreditate, de către formatori acreditaţi.
    (2) Programul se finalizează printr-un examen pentru obţinerea atestatului de studii complementare în asistenţa medicală de urgenţă pentru asistenţii medicali, organizat de către Ministerul Sănătăţii prin SNSPMPDSB, în sesiuni semestriale.
    (3) Programele de atestare sunt creditate de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR), în conformitate cu prevederile legale.

    ART. 2
    Documentele care certifică absolvirea programului de pregătire şi promovarea examenului pentru obţinerea atestatului sunt:
    a) atestatul de studii complementare, eliberat absolvenţilor care au promovat examenul pentru obţinerea atestatului de către Ministerul Sănătăţii, prin SNSPMPDSB, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme;
    b) adeverinţe prin care se confirmă promovarea examenului pentru obţinerea atestatului, până la eliberarea acestuia. Atestatul de studii complementare se eliberează în termen de maximum 3 luni de la data finalizării examenului pentru obţinerea atestatului.


    ART. 3
    (1) Programul are durata de 13 săptămâni, dintre care în ultima săptămână se desfăşoară evaluarea finală.
    (2) Programul de pregătire are următoarea structură:
    a) 8 ore/săptămână cursuri teoretice;
    b) 4 ore/săptămână lucrări practice;
    c) 3 ture/săptămână de câte 12 ore în unitatea de primiri urgenţe şi/sau într-un serviciu de urgenţă prespitalicească, respectiv un serviciu mobil de urgenţă, reanimare şi descarcerare (SMURD), serviciu de ambulanţă judeţean sau Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov.

    (3) Manoperele stabilite ca fiind obligatorii în curriculumul de pregătire vor fi consemnate de către cursanţi în caietul de practică, iar efectuarea lor va fi confirmată prin semnătură de către îndrumătorii de stagiu. Îndrumătorul de stagiu este acel cadru medical sub supravegherea căruia asistentul medical, aflat în pregătire, îşi desfăşoară activitatea în tura respectivă.

    CAP. II
    Organizarea şi desfăşurarea programului de atestare
    ART. 4
    (1) Programul reprezintă o modalitate de pregătire a asistenţilor medicali în domeniul asistenţei medicale de urgenţă, cu scopul de a asigura obţinerea cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţelor necesare activităţii în cadrul serviciilor medicale de urgenţă.
    (2) În ultima săptămână a Programului se desfăşoară examenul de evaluare finală, care este organizat în Centrul de pregătire unde s-a desfăşurat acesta.
    (3) Comisia de examinare pentru examenul de evaluare finală este formată din lectorii Centrului de pregătire respectiv. Preşedintele comisiei de examinare este responsabilul centrului.
    (4) Examenul de evaluare finală constă din două probe practice. Subiectele pentru cele două probe sunt stabilite de către preşedintele comisiei, împreună cu lectorii care fac parte din aceasta.
    (5) Nota minimă de promovare a examenului de evaluare finală este 7. Promovarea examenului de evaluare finală confirmă absolvirea programului de pregătire şi conferă candidatului posibilitatea înscrierii la examenul pentru obţinerea atestatului.

    ART. 5
    Programul se organizează şi se desfăşoară în baza unui curriculum de pregătire şi a planului de învăţământ, care sunt unitare la nivel naţional.

    ART. 6
    (1) Curriculumul de pregătire cuprinde obligatoriu următoarele elemente:
    a) denumirea programului;
    b) rezumatul programului;
    c) durata programului;
    d) centrele unde se desfăşoară pregătirea, pe parcursul primului an, până la obţinerea acreditării;
    e) responsabilii naţionali;
    f) lista formatorilor acreditaţi, din fiecare centru de pregătire, dintre care unul este numit responsabil al programului pentru centrul respectiv;
    g) metodologia de desfăşurare a examenului de obţinere a atestatului de studii complementare în asistenţa medicală de urgenţă pentru asistenţii medicali.

    (2) Planul de învăţământ va cuprinde obligatoriu cel puţin următoarele elemente:
    a) obiectivele didactice;
    b) repartiţia şi calculul orelor din perioada de pregătire, în conformitate cu prevederile art. 3 din prezentele norme;
    c) precizări organizatorice şi metodice.


    ART. 7
    (1) Participanţii înscrişi vor fi repartizaţi pe centre de pregătire şi serii de pregătire.
    (2) Fiecare centru va organiza pregătirea pentru o singură serie.
    (3) Numărul participanţilor din fiecare serie dintr-un anumit centru va fi stabilit prin regula de 5 participanţi pentru fiecare formator acreditat din centrul respectiv, dar nu mai mult de 20 de participanţi într-o serie.
    (4) Înscrierea candidaţilor pentru participarea la program se realizează individual sau prin nominalizări efectuate din partea instituţiilor angajatoare, de către SNSPMPDSB.
    (5) Înscrierea se realizează pentru acele serii de pregătire care vor începe perioada de pregătire la cel puţin 3 luni de la data încheierii sesiunii de înscriere.
    (6) În vederea înscrierii, candidatul sau instituţia angajatoare va depune documentele prevăzute în anexa nr. 2 la prezentele norme.
    (7) La încheierea sesiunii de înscriere, SNSPMPDSB va transmite responsabililor naţionali lista centralizatoare a candidaţilor. În termen de 5 zile de la data primirii listei, responsabilii naţionali vor efectua repartiţia pe centre de pregătire şi serii de pregătire a candidaţilor şi vor transmite această repartiţie SNSPMPDSB şi responsabililor de centre.
    (8) SNSPMPDSB anunţă candidaţii de perioada şi centrul în care se va realiza programul de pregătire.

    ART. 8
    Valoarea taxei de instruire se stabileşte, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, de către SNSPMPDSB.

    ART. 9
    (1) Programul se desfăşoară în baza unei convenţii încheiate între SNSPMPDSB şi responsabilul de program din centrul de pregătire. Modelul convenţiei se elaborează de SNSPMPDSB şi se aprobă de către Ministerul Sănătăţii.
    (2) Bugetul aferent programului se elaborează de SNSPMPDSB, pe baza propunerilor responsabililor centrelor de pregătire, avizate de responsabilii naţionali, şi este parte integrantă a convenţiei.
    (3) Taxa de instruire corespunzătoare personalului nominalizat să participe la program poate fi suportată de instituţia angajatoare.

    ART. 10
    Personalul care desfăşoară activitate didactică în cadrul programului încheie cu SNSPMPDSB un contract individual de muncă pe durată determinată sau o convenţie civilă, după caz.

    ART. 11
    (1) După finalizarea programului de pregătire, în termen de 15 zile lucrătoare, Ministerul Sănătăţii, prin SNSPMPDSB, eliberează participanţilor care au promovat examenul de evaluare finală o adeverinţă de absolvire a programului de pregătire, conform modelului prezentat în anexa nr. 3 la prezentele norme.
    (2) Adeverinţa se eliberează în baza catalogului de examen întocmit de către comisia de examinare şi certifică promovarea examenului de evaluare finală.

    ART. 12
    (1) SNSPMPDSB va anunţa organizarea examenului pentru obţinerea atestatului cu cel puţin 30 de zile înainte de data susţinerii primei probe.
    (2) Anunţul examenului pentru obţinerea atestatului cuprinde:
    a) locul şi perioada de desfăşurare;
    b) criteriile de selecţie;
    c) locul şi perioada de înscriere;
    d) conţinutul dosarului de înscriere;
    e) cuantumul taxei de participare la examen.

    (3) Cuantumul taxei de participare la examen se stabileşte de către SNSPMPDSB, conform prevederilor legale.

    ART. 13
    (1) La examenul pentru obţinerea atestatului se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
    a) au absolvit programul de studii complementare în asistenţa medicală de urgenţă pentru asistenţii medicali, organizat de Ministerul Sănătăţii, şi se află în interiorul termenului de 2 ani de la absolvire;
    b) deţin un Certificat de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;
    c) au achitat taxa de participare la examen.

    (2) Taxa de înscriere la examenul pentru obţinerea atestatului, pentru personalul nominalizat să participe la program de către instituţiile angajatoare, poate fi suportată de către acestea o singură dată.

    CAP. III
    Dispoziţii finale
    ART. 14
    (1) Atestatul de studii complementare este eliberat de către SNSPMPDSB.
    (2) Întocmirea, eliberarea, evidenţa şi gestiunea atestatelor de studii complementare se realizează în conformitate cu prevederile metodologiei SNSPMPDSB.

    ART. 15
    Modelul aplicaţiei pentru înscriere şi conţinutul dosarului de înscriere la programele de studii complementare în vederea obţinerii atestării sunt prezentate în anexa nr. 4 la prezentele norme.

    ART. 16
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme.

    ANEXA 1

    la norme
    - faţă -
    Seria .......... nr. ..........
    Avizat
    Ministerul Sănătăţii
    ATESTAT DE STUDII COMPLEMENTARE
    Domnul/Doamna .........................................., asistent medical generalist/asistent medical/moaşă, născut(ă) în anul ............... luna ............. ziua ....... în localitatea ........................., judeţul ..........................., CNP ......................................, a urmat Programul de studii complementare în asistenţa medicală de urgenţă pentru asistenţii medicali, cu durata de 13 săptămâni, şi a promovat examenul de obţinere a atestatului în sesiunea ............................. .
    Director general,
    ................................
                                      L.S. ....................................................
    Nr. ^(1) .........................
    Data eliberării: ..........................
    ^(1) Se completează numărul curent din registrul de evidenţă a formularelor actelor de studii.
    - verso -
    SITUAŢIA LA EXAMENUL DE ATESTARE
    Sesiunea ...........................................................................
    Centrul de pregătire .................................. seria ...........................................

┌─────────────────────────────────┬────┐
│PROBELE DE EXAMEN │NOTA│
├─────────────────────────────────┼────┤
│Proba scrisă │ │
├─────────────────────────────────┼────┤
│Proba practică │ │
├─────────────────────────────────┼────┤
│Media examenului de obţinere a │ │
│atestatului │ │
└─────────────────────────────────┴────┘


    Observaţii:
    ...............................................................
    ....................................................................

    ANEXA 2

    la norme
    DOSAR DE ÎNSCRIERE
    la programele de studii complementare în vederea obţinerii de atestate
    Pentru înscrierea la program participanţii vor depune la sediul SNSPMPDSB următoarele documente:
    1. cerere în care se precizează programul de studii complementare pentru care se solicită înscrierea, instituţia organizatoare şi perioada de desfăşurare, însoţită de angajamentul de plată a taxei de instruire;
    2. copie de pe diploma de asistent medical, asistent medical generalist sau moaşă;
    3. acordul angajatorului privind participarea la program, cu menţionarea existenţei sau inexistenţei unui act adiţional la contractul de muncă, potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
    4. documente din care rezultă modificarea numelui sau a statutului profesional;
    5. copie a autorizaţiei de liberă practică;
    6. dovada achitării taxei de instruire.

    În cazul în care solicitantul nu accede la programul de pregătire, dosarul de înscriere se restituie.

    ANEXA 3

    la norme
    ROMÂNIA
    MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
    CENTRUL NAŢIONAL DE PERFECŢIONARE ÎN DOMENIUL SANITAR BUCUREŞTI
    Seria ............ nr. ............/............
    ADEVERINŢĂ
    Domnul/Doamna ........................, asistent medical în specialitatea .................., născut/născută la data de ........... în localitatea .................., judeţul ..............., a absolvit programul de pregătire teoretică şi practică în vederea obţinerii atestatului de studii complementare în asistenţa medicală de urgenţă desfăşurat la ....................... în perioada ...................., sub coordonarea .................... .
    Se eliberează prezenta, în conformitate cu prevederile legale, pentru a servi celor în drept.
    Director general,
    ............................
    Şef serviciu,
    ............................
    Data eliberării ...................

    ANEXA 4

    la norme
    Modelul aplicaţiei pentru înscriere şi conţinutul dosarului de înscriere la programele de studii complementare în vederea obţinerii atestării
    Modelul aplicaţiei pentru înscriere
    Domnule Director general,
    Subsemnatul/Subsemnata, ......................, născut/născută în anul ........ luna ......... ziua ......, în localitatea ......................., judeţul .................., asistent medical/asistent medical generalist/moaşă cu drept de liberă practică în specialitatea ................, angajat al ................................................................., vă rog să îmi aprobaţi înscrierea la Programul de studii complementare pentru obţinerea atestatului în asistenţa medicală de urgenţă pentru asistenţii medicali ce se va desfăşura în Centrul de pregătire ............................ (opţiunea 1) sau .................................................... (opţiunea 2), în perioada ............................ .
    Anexez următoarele documente:
    [] diploma de absolvire a ..........................................- în copie;
    [] autorizaţie validă de liberă practică - în copie;
    [] copie a cărţii de identitate;
    [] acordul angajatorului privind participarea la programul de pregătire;
    [] dovada achitării taxei de instruire în contul RO72TREZ7025025XXXOOO266 - în copie.

    Număr de telefon:
    E-mail:
    Data
    .......................
    Semnătura
    ..........................
    Domnului Director general al Şcolii Naţionale de Sănătate Publică,
    Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016