Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME din 6 decembrie 2022  de monitorizare a conformităţii site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile cu cerinţele privind accesibilitatea    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME din 6 decembrie 2022 de monitorizare a conformităţii site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile cu cerinţele privind accesibilitatea

EMITENT: Autoritatea pentru Digitalizarea României
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1257 din 28 decembrie 2022
──────────
    Aprobate prin DECIZIA nr. 815 din 6 decembrie 2022, publictă în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1257 din 28 decembrie 2022.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezentele norme stabilesc procedurile de monitorizare a conformităţii site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile cu cerinţele privind accesibilitatea şi procedura de control al respectării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2018 privind accesibilitatea site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile ale organismelor din sectorul public, aprobată prin Legea nr. 90/2019, denumită în continuare OUG nr. 112/2018.

    ART. 2
    În înţelesul prezentelor norme, termenii, expresiile şi abrevierile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) agent utilizator - o aplicaţie instalată pe computerul utilizatorului care se conectează la un proces server. Exemple de agenţi utilizatori sunt browserele web, playerele media şi programele client, cunoscute sub denumirea de agenţii de utilizator de poştă, cum ar fi Outlook, Eudora, Thunderbird, Pine şi Elm. În plus faţă de browsere, agenţii utilizatorilor web pot fi telefoanele mobile, cititoarele de ecran şi browserele braille utilizate de persoanele nevăzătoare;
    b) format accesibil - document electronic care respectă cerinţele de accesibilitate prevăzute la art. 4 din Directiva (UE) 2016/2.102 a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 octombrie 2016 privind accesibilitatea site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile ale organismelor din sectorul public şi la art. 3 din OUG nr. 112/2018;
    c) perioadă de monitorizare - perioada de timp în care statele membre desfăşoară activităţi de monitorizare pentru verificarea conformităţii sau a neconformităţii cu cerinţele de accesibilitate a site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile din eşantion. Perioada de monitorizare poate include, de asemenea, definirea eşantioanelor, analiza rezultatelor monitorizării şi raportarea către Comisie;
    d) raportul de inspecţie - raport întocmit de către un organism de inspecţie de tip A, acreditat de Asociaţia de Acreditare din România, denumită în continuare RENAR, în condiţiile stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93;
    e) organism de inspecţie de tip A - organism care efectuează inspecţia, în conformitate cu prevederile pct. 3.5 din ISO 17020, şi îndeplineşte cerinţele pct. A.1 din anexa A la ISO 17020. Acest organism de inspecţie de tip A trebuie să fie acreditat de Asociaţia de Acreditare din România, în condiţiile stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93;
    f) test de utilizabilitate - măsurarea uşurinţei de utilizare a unui produs sau a unei componente software. Testarea utilizabilităţii unui/unei site web/aplicaţii mobile are ca obiectiv verificarea acestuia/acesteia, analizând punctele tari şi punctele slabe în materie de conţinut, navigare şi structură. Poate fi analizat orice tip de conţinut din orice domeniu, precum comerţ electronic, corporate, servicii online;
    g) ADR - Autoritatea pentru Digitalizarea României.


    ART. 3
    Prezentele norme se aplică împreună cu următoarele documente de referinţă:
    a) Standardul european armonizat EN 301 549 V3.2.1 - „Cerinţe de accesibilitate pentru produsele şi serviciile TIC“ elaborat de Comitetul European de Standardizare (CEN) sau o altă versiune de standard aprobată prin modificarea Deciziei de punere în aplicare 2018/2.048;
    b) Ghidul WCAG 2.0 şi versiunile ulterioare;
    c) Ghidul tehnic privind accesibilitatea şi utilizarea resurselor internet, denumit în continuare Ghidul ADR;
    d) alte documente de referinţă din domeniul accesibilităţii site-urilor web şi aplicaţiilor mobile publicate pe site-ul ADR.


    CAP. II
    Accesibilitatea site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile
    SECŢIUNEA 1
    Structură site
    ART. 4
    (1) În vederea creării unui conţinut accesibil pentru persoanele cu diferite tipuri de dizabilităţi, dezvoltatorii de site-uri web sau aplicaţii mobile trebuie să respecte cele patru principii care stau la baza accesibilităţii, respectiv perceptibilitatea, operabilitatea, inteligibilitatea, robusteţea, precum şi anumite reguli, tehnici şi criterii de succes, în conformitate cu liniile directoare din Ghidul WCAG 2.0 sau versiuni ulterioare.
    (2) ADR va elabora şi publica Ghidul ADR, care va detalia interconexiunea dintre principiile/regulile/cerinţele de accesibilitate care trebuie respectate pentru crearea de conţinut web accesibil, în funcţie de nivelul de conformitate la care se încadrează, inclusiv regulile care stau la baza fiecărui principiu.
    (3) Pentru site-urile/aplicaţiile mobile livrate ca urmare a derulării şi/sau implementării proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă, aflate în perioada de durabilitate, se pot face modificări ale soluţiilor, dar fără a modifica indicatorii asumaţi prin proiect şi doar cu notificarea prealabilă a autorităţii de management/organismului de implementare cu privire la modificările ce urmează să aibă loc.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Niveluri de conformitate cu cerinţele de accesibilitate
    ART. 5
    Nivelurile de conformitate cu cerinţele de accesibilitate sunt următoarele:
    - nivel de conformitate A - defineşte nivelul de bază, minim, cel mai scăzut pe care un site web trebuie să îl îndeplinească pentru a putea fi considerat accesibil persoanelor cu dizabilităţi;
    – nivel de conformitate AA - defineşte nivelul de conformare medie; la nivelul de conformitate AA, site-ul web îndeplineşte toate criteriile de succes de nivel A şi nivel AA;
    – nivel de conformitate AAA - defineşte cel mai înalt şi cel mai dificil nivel de accesibilitate, nivelul de conformare completă; la nivelul de conformitate AAA, site-ul web îndeplineşte toate criteriile de succes de nivel A, nivel AA şi nivel AAA sau un nivel de asigurare ulterior nivelului AAA.


    SECŢIUNEA a 3-a
    Neconformitate
    ART. 6
    (1) Constituie caz de neconformitate existenţa unor interferenţe care ar împiedica utilizarea parţială sau totală a site-ului şi/sau a aplicaţiei mobile, ca urmare a nerespectării cerinţelor privind accesibilitatea.
    (2) În cazul prevăzut la alin. (1) organismul din sectorul public trebuie să indice modalitatea prin care permite utilizatorului potenţial al site-ului web şi/sau al aplicaţiei mobile să acceseze conţinutul acestuia/acesteia.

    CAP. III
    Secţiune dedicată accesibilităţii
    SUBSECŢIUNEA III.1
    Secţiune dedicată accesibilităţii create pe site-ul web/aplicaţia mobilă al/a organismului din sectorul public
    ART. 7
    (1) Pentru asigurarea conformităţii cu cerinţele de accesibilitate, reprezentantul legal al organismului din sectorul public care are în administrare site-uri web şi/sau aplicaţii mobile numeşte prin act administrativ un responsabil cu accesibilitatea site-ului web/aplicaţiei mobile.
    (2) Administratorul site-ului web sau aplicaţiei mobile creează pe prima pagină a site-ului web şi/sau a aplicaţiei mobile o secţiune cu denumirea „Accesibilitate“, unde publică datele de contact ale responsabilului cu accesibilitatea şi declaraţia privind accesibilitatea.
    (3) Reprezentantul legal al organismului din sectorul public numeşte prin act administrativ o echipă responsabilă cu realizarea şi actualizarea site-ului web şi/sau aplicaţiei mobile.

    ART. 8
    (1) Persoana delegată conform art. 7 alin. (1), împreună cu echipa responsabilă conform art. 7 alin. (3), întocmeşte o analiză/diagramă privind implementarea cerinţelor tehnice de accesibilitate prevăzute la art. 3-6 din OUG nr. 112/2018.
    (2) Analiza întocmită conform alin. (1) trebuie să conţină următoarele elemente, dar fără a se limita la acestea:
    a) secţiunile site-ului, tipul de date din fiecare secţiune, corespondenţa cu OUG nr. 112/2018;
    b) modalitatea de accesibilitate, instrumentele utilizate, standardul utilizat;
    c) termene de realizare;
    d) resurse necesare: umane, tehnice, financiare;
    e) elemente privind sarcina disproporţionată, dacă este cazul.

    (3) Analiza menţionată la alin. (1) este asumată de reprezentantul legal al organismului din sectorul public şi reprezintă fundamentarea pentru completarea declaraţiei privind accesibilitatea.

    SUBSECŢIUNEA III.2
    Declaraţia privind accesibilitatea
    ART. 9
    În vederea publicării declaraţiei privind accesibilitatea, organismul din sectorul public are două opţiuni:
    a) emite şi publică, în secţiunea dedicată accesibilităţii de pe site-ul web şi/sau aplicaţia mobilă, o declaraţie individuală pentru fiecare site web şi/sau aplicaţie mobilă pe care îl/o administrează;
    b) emite şi publică o singură declaraţie privind accesibilitatea site-ului web şi/sau aplicaţiei mobile, care se va aplica tuturor site-urilor web şi/sau aplicaţiilor mobile pe care le administrează. Declaraţia va fi publicată ulterior pe unul dintre site-urile web şi/sau aplicaţiile mobile administrate de organismul din sectorul public şi va constitui linkul de legătură către celelalte site-uri web şi/sau aplicaţii mobile.


    ART. 10
    Declaraţia privind accesibilitatea site-ului web conţine:
    a) asumarea măsurii în care site-ul web îndeplineşte cerinţele de accesibilitate în conformitate cu prevederile art. 5 din OUG nr. 112/2018 sau motivul pentru care site-ul web nu îndeplineşte cerinţele de accesibilitate în conformitate cu prevederile art. 5 din OUG nr. 112/2018, după caz;
    b) informaţii despre procedură, inclusiv posibilitatea de a formula o plângere la autorităţile competente ale statului, în cazul în care utilizatorul are o suspiciune rezonabilă că:
    (i) site-ul web nu îndeplineşte cerinţele de accesibilitate;
    (ii) motivul pentru care site-ul web nu îndeplineşte cerinţele de accesibilitate în conformitate cu prevederile art. 5 din OUG nr. 112/2018 este nefondat.    ART. 11
    Declaraţia privind accesibilitatea aplicaţiei mobile conţine:
    a) lista de aplicaţii mobile;
    b) asumarea măsurii în care aplicaţiile mobile îndeplinesc cerinţele de accesibilitate ale art. 5 din OUG nr. 112/2018;
    c) motivul pentru care aplicaţia mobilă nu îndeplineşte cerinţele de accesibilitate în conformitate cu prevederile art. 5 din OUG nr. 112/2018, după caz;
    d) o descriere şi un link către procedura de asigurare a aplicării în cazul în care există o suspiciune rezonabilă că aplicaţia mobilă nu îndeplineşte cerinţele de accesibilitate sau că motivul de la lit. c) este nefondat.


    ART. 12
    Modelul declaraţiei privind accesibilitatea este prezentat în anexa nr. 1 la prezentele norme.

    CAP. IV
    Monitorizarea accesibilităţii
    SUBSECŢIUNEA IV.1
    Metode de monitorizare a accesibilităţii site-urilor web şi/sau a aplicaţiilor mobile
    ART. 13
    (1) Conform art. 5 lit. f) pct. 19 din Hotărârea Guvernului nr. 89/2020 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Digitalizarea României, cu modificările ulterioare, denumită în continuare HG nr. 89/2020, ADR este autoritatea de reglementare şi supraveghere în domeniul accesibilităţii site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile.
    (2) Conform art. 5 lit. b) pct. 3 din HG nr. 89/2020, ADR înaintează Comisiei Europene un raport privind rezultatele monitorizării, inclusiv datele privind măsurătorile o dată la 3 ani.
    (3) ADR publică anual pe site-ul instituţiei conţinutul raportului privind rezultatele monitorizării.

    ART. 14
    (1) Monitorizarea conformităţii site-urilor web şi/sau a aplicaţiilor mobile ale organismelor din sectorul public cu cerinţele de accesibilitate prevăzute în art. 5 din OUG nr. 112/2018 se face atât prin analiza rapoartelor de inspecţie, cât şi prin verificări directe sau activităţi de control la sediul organismului din sectorul public.
    (2) Pentru monitorizarea conformităţii sunt utilizate următoarele metode:
    a) monitorizare aprofundată pentru verificarea conformităţii, aplicată în conformitate cu cerinţele stabilite la pct. 1.2 din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1.524 a Comisiei din 11 octombrie 2018 de stabilire a unei metodologii de monitorizare şi a dispoziţiilor privind raportarea de către statele membre în conformitate cu Directiva (UE) 2016/2.102 a Parlamentului European şi a Consiliului privind accesibilitatea site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile ale organismelor din sectorul public;
    b) monitorizare simplificată pentru detectarea neconformităţii, aplicată în conformitate cu cerinţele stabilite la pct. 1.3 din anexa I la Decizia (UE) 2018/1.524.


    SECŢIUNEA 1
    Metoda de monitorizare aprofundată
    ART. 15
    (1) Metoda de monitorizare aprofundată verifică dacă un site web sau o aplicaţie mobilă îndeplineşte toate cerinţele prevăzute în standardele şi specificaţiile tehnice menţionate la art. 5 din OUG nr. 112/2018.
    (2) Metoda de monitorizare aprofundată verifică toate etapele proceselor din eşantion, urmând cel puţin secvenţa implicită pentru finalizarea procesului.
    (3) Metoda de monitorizare aprofundată evaluează, cel puţin, interacţiunea cu formularele, controalele interfeţei şi casetele de dialog, confirmările după introducerea datelor, mesajele de eroare şi alte forme de feedback care rezultă din interacţiunea cu utilizatorul, atunci când este posibil, precum şi comportamentul site-ului web sau al aplicaţiei mobile atunci când se aplică diferite setări sau preferinţe.
    (4) Metoda de monitorizare aprofundată include, după caz, teste de utilizabilitate, respectiv observarea şi analizarea modului în care utilizatorii cu handicap percep conţinutul siteului web sau al aplicaţiei mobile şi a măsurii în care utilizarea componentelor interfeţei, meniurilor de navigare sau a formularelor se dovedeşte a fi complexă pentru aceştia.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Metoda de monitorizare simplificată
    ART. 16
    (1) Metoda de monitorizare simplificată detectează cazurile de neconformitate cu un subset al cerinţelor prevăzute în standardele şi specificaţiile tehnice menţionate la art. 5 din OUG nr. 112/2018.
    (2) Metoda de monitorizare simplificată cuprinde teste pentru fiecare dintre cerinţele de perceptibilitate, operabilitate, inteligibilitate şi robusteţe menţionate la art. 3 din OUG nr. 112/2018. Cu ajutorul testelor se inspectează site-urile web pentru a detecta neconformităţi.
    (3) Metoda de monitorizare simplificată urmăreşte să acopere, în mod rezonabil, cu ajutorul testelor automate, următoarele nevoi de accesibilitate ale utilizatorilor:
    a) utilizare fără vedere;
    b) utilizare cu deficienţe de vedere;
    c) utilizare fără percepţia culorilor;
    d) utilizare fără auz;
    e) utilizare cu deficienţe de auz;
    f) utilizare fără capacitate vocală;
    g) utilizare cu capacitate de manipulare limitată sau forţă limitată;
    h) necesitatea de a reduce la minimum factorii declanşatori ai crizelor în caz de fotosensibilitate;
    i) utilizare cu deficienţe cognitive.

    (4) ADR poate utiliza pentru monitorizarea simplificată şi alte teste decât cele automate, după caz.

    SUBSECŢIUNEA IV.2
    Organismele de inspecţie de tip A
    ART. 17
    Verificarea conformităţii site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile ale organismelor din sectorul public cu cerinţele de accesibilitate prevăzute în art. 5 din OUG nr. 112/2018 se realizează prin inspecţii desfăşurate potrivit dispoziţiilor art. 7 din OUG 112/2018, în concordanţă cu standardul EN 301 549 v 3.2.1 sau versiunile ulterioare şi cu ghidurile WCAG.

    ART. 18
    (1) Inspecţia pentru evaluarea conformităţii site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile cu cerinţele de accesibilitate este realizată de către un organism de inspecţie de tip A prevăzut la art. 7 alin. (2) din OUG nr. 112/2018.
    (2) Înscrierea în Lista organismelor de inspecţie de tip A care verifică conformitatea site-urilor web/aplicaţiilor mobile cu cerinţele privind accesibilitatea site-urilor web/aplicaţiilor mobile, denumită în continuare Lista, se face conform procedurii de înscriere prezentate în anexa nr. 2 la prezentele norme.
    (3) ADR publică şi gestionează pe pagina sa de internet Lista.

    SUBSECŢIUNEA IV.3
    Raportul de inspecţie
    ART. 19
    (1) În vederea întocmirii raportului de inspecţie şi ulterior a completării declaraţiei privind accesibilitatea de către persoana responsabilă cu accesibilitatea site-ului/aplicaţiei mobile, organismul din sectorul public iniţiază procedura de achiziţie, conform legislaţiei în vigoare, pentru servicii de inspecţie site-uri web şi aplicaţii mobile.
    (2) La încheierea inspecţiei, organismul de inspecţie de tip A întocmeşte un raport de inspecţie conform modelului prezentat în anexa nr. 3 la prezentele norme, pe care îl aduce la cunoştinţa reprezentantului legal al organismului din sectorul public.
    (3) Raportul de inspecţie poate fi întocmit doar de către organismele de inspecţie de tip A publicate în Listă şi are valabilitate 3 ani, doar dacă în perioada respectivă nu au fost efectuate modificări şi declaraţia privind accesibilitatea a fost actualizată corespunzător.
    (4) Organismul din sectorul public are obligaţia de a notifica organismul de inspecţie de tip A care a întocmit raportul de inspecţie cu privire la orice modificare a site-ului web şi a aplicaţiei mobile.
    (5) La primirea notificării prevăzute la alin. (4), organismul de inspecţie de tip A are obligaţia de a analiza impactul modificărilor asupra accesibilităţii site-ului web şi aplicaţiei mobile şi de a decide necesitatea întocmirii unui raport de inspecţie suplimentar.
    (6) Organismul de inspecţie de tip A are obligaţia de a transmite trimestrial către ADR situaţia notificărilor cu privire la modificările prevăzute la alin. (4).
    (7) În timpul inspecţiei, organismul de inspecţie de tip A are obligaţia de a analiza situaţia neconformităţilor identificate, întocmită cu ocazia inspecţiei precedente, precum şi măsurile întreprinse de către organismul din sectorul public pentru rezolvarea acestora.
    (8) La solicitarea autorităţilor cu atribuţii în domeniu, organismul de inspecţie de tip A, după caz, va pune la dispoziţia acestora toate informaţiile cerute pe care le deţine în legătură cu activitatea de inspecţie a unui/unei site web/aplicaţii mobile. Punerea la dispoziţie a acestor informaţii se realizează în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.
    (9) Respectarea prevederilor alin. (8) nu contravine conduitei etice şi profesionale, nu constituie o încălcare a secretului profesional impus prin clauze contractuale sau prin prevederi legale şi nu atrage niciun fel de răspundere asupra persoanei fizice şi/sau juridice în cauză.

    ART. 20
    (1) În termen de 6 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentelor norme, fiecare organism din sectorul public are obligaţia să notifice ADR cu privire la stadiul procesului de accesibilizare a site-urilor web şi aplicaţiilor mobile deţinute.
    (2) În termen de 18 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentelor norme, fiecare organism din sectorul public are obligaţia să deţină un raport de inspecţie pentru fiecare site web/aplicaţie mobilă din administrarea sa, pe care îl va reînnoi în funcţie de valabilitatea acestuia.

    ART. 21
    (1) În termen de 15 zile calendaristice de la întocmirea raportului, dar nu mai târziu de 60 de zile de la finalizarea inspecţiei, organismul de inspecţie de tip A transmite către ADR un exemplar al acestuia, semnat atât de către reprezentantul legal al organismului de inspecţie de tip A, cât şi de către reprezentantul legal al organismului din sectorul public, lista neconformităţilor şi termenele de rezolvare. Raportul de inspecţie se înregistrează la registratura entităţilor semnatare.
    (2) Fiecare organism din sectorul public are obligaţia arhivării raportului de inspecţie, în format fizic sau în format electronic.
    (3) În termen de 15 zile calendaristice de la finalizarea inspecţiei, organismul din sectorul public trimite la ADR o notificare privind accesibilitatea site-ului web/aplicaţiei mobile conform modelului din anexa nr. 4 la prezentele norme, împreună cu declaraţia privind accesibilitatea.

    ART. 22
    (1) În cazul în care se constată neconformităţi privind îndeplinirea cerinţelor de accesibilitate prevăzute în OUG nr. 112/2018 şi standardele utilizate, raportul de inspecţie va cuprinde şi lista detaliată a acestora, semnat atât de către reprezentantul legal al organismului de inspecţie de tip A, cât şi de către reprezentantul legal al organismului din sectorul public.
    (2) În situaţia în care există neconformităţi se consemnează în raportul de inspecţie perioada de supraveghere, dar nu mai târziu de 6 luni, pentru verificarea rezolvării acestora.

    ART. 23
    (1) Organismele de inspecţie de tip A au obligaţia să transmită o notificare către ADR cu cel puţin 10 zile înainte de începerea unei inspecţii pentru fiecare organism din sectorul public.
    (2) ADR poate verifica derularea procesului de inspecţie atât prin participarea la activitatea de inspecţie, cât şi prin analiza raportului de inspecţie, respectiv a documentelor suplimentare solicitate.

    CAP. V
    Dispoziţii finale
    ART. 24
    (1) Măsurile tehnice şi organizatorice întreprinse de către organismele din sectorul public pentru îndeplinirea cerinţelor de accesibilitate a site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile trebuie să fie în concordanţă cu tehnologia utilizată şi cu riscurile potenţiale.
    (2) Organismele din sectorul public au obligaţia de a implementa măsuri de securitate informatică, de a monitoriza continuu şi de a evalua anual riscurile operaţionale generate de utilizarea sistemelor informatice, aplicaţiilor software şi dispozitivelor aferente prin intermediul cărora se realizează accesibilitatea site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile, cu respectarea legislaţiei naţionale şi a reglementărilor comunitare.

    ART. 25
    (1) Monitorizarea şi controlul aplicării dispoziţiilor prezentelor norme revin ADR.
    (2) Documentele prevăzute la art. 21, transmise de organismele din sectorul public şi de organismele de inspecţie de tip A către ADR în vederea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute la alin. (1), trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
    a) să fie redactate în limba română;
    b) să fie semnate de către reprezentantul legal al organismului din sectorul public/organismului de inspecţie de tip A, după caz;
    c) copiile depuse să fie certificate pentru conformitate cu originalul;
    d) să fie numerotate şi opisate.

    (3) Documentele prevăzute la alin. (2) pot fi transmise în format fizic, semnate olograf şi depuse la registratura ADR, sau în format electronic, semnate cu semnătură electronică calificată, pe adresa monitorizare.accesibilitateweb@adr.gov.ro.

    ART. 26
    În termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentelor norme, ADR publică pe site-ul propriu Ghidul ADR.

    ART. 27
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme.

    ANEXA 1

    la norme
    Model de declaraţie privind accesibilitatea
    DECLARAŢIE PRIVIND ACCESIBILITATEA
    SECŢIUNEA 1
    Conţinutul obligatoriu
    (denumirea organismului din sectorul public) .................................................... se angajează să asigure accesibilitatea site(-ului/-urilor) său/sale web şi/sau a aplicaţiei(ilor) sale mobile în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 112/2018 privind accesibilitatea site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile ale organismelor din sectorul public, aprobată prin Legea nr. 90/2019 (OUG nr. 112/2018).
    Prezenta declaraţie privind accesibilitatea este valabilă pentru ......................................................^1
    Situaţia conformităţii^2
    a)^3 Acest/Această/Aceste site(-uri) web/aplicaţie(ii) mobilă(e) este (sunt) pe deplin conform/conformă/conforme cu OUG nr. 112/2018.
    b)^4 Acest/Această/Aceste site(-uri) web/aplicaţie(ii) mobilă(e) ........................................... este (sunt) parţial conform/conformă/conforme^5 cu OUG nr. 112/2018, ca urmare a neconformităţii (lor) şi/sau exceptărilor menţionate mai jos.
    Neconformităţile şi/sau exceptările sunt .........................................
    ..............................................................................................


    c)^6 Acest/Această/Aceste site(-uri) web/aplicaţie(ii) mobilă(e) ......................................... nu este (sunt) conformă/conforme cu OUG nr. 112/2018.

    (Neconformităţile şi/sau exceptările sunt indicate aici: ................................)
    Conţinutul inaccesibil^7
    Conţinutul indicat mai jos nu este accesibil din următoarele motive:
    a) neconformitate cu OUG nr. 112/2018    ...........................................................................................(^8).

    b) sarcină disproporţionată
    ........................................................................................... ^9

    c) conţinutul nu intră sub incidenţa legislaţiei aplicabile
    .......................................................................................... ^10    Elaborarea prezentei declaraţii privind accesibilitatea
    Prezenta declaraţie a fost elaborată la data .................................^11
    Declaraţia a fost revizuită ultima dată la ......................................^12

    Feedback şi date de contact^13
    Procedura de asigurare a aplicării^14
    Date de contact ale autorităţii competente de aplicare a legii:
    Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR), Bd. Libertăţii nr. 14, Bucureşti, sector 5
    e-mail: monitorizare.accesibilitateweb@adr.gov.ro

    _________________
    ^1 Se introduc(e) site-ul(-rile) web/aplicaţia mobilă la care se referă declaraţia, după caz.
    Pentru aplicaţiile mobile se includ informaţii privind versiunea şi data prevăzute de anexa la Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1.523 a Comisiei din 11 octombrie 2018 de stabilire a unui model de declaraţie privind accesibilitatea în conformitate cu Directiva (UE) 2016/2.102 a Parlamentului European şi a Consiliului privind accesibilitatea site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile ale organismelor din sectorul public.
    ^2 Selectaţi una dintre opţiunile de mai jos, de exemplu lit. a), b) sau c) şi ştergeţi-le pe cele care nu se aplică.
    ^3 Selectaţi lit. a) numai dacă toate cerinţele standardului sau ale specificaţiei tehnice sunt îndeplinite integral, fără excepţii.
    ^4 Selectaţi lit. b) dacă majoritatea cerinţelor standardului sau ale specificaţiei tehnice sunt îndeplinite, cu unele excepţii.
    ^5 Acest lucru înseamnă că site-ul web/aplicaţia mobilă nu este încă pe deplin conform(ă) şi că trebuie luate măsurile necesare pentru a se ajunge la conformitatea deplină.
    ^6 Selectaţi lit. c) dacă majoritatea cerinţelor standardului sau specificaţiei tehnice nu sunt îndeplinite.
    ^7 Se poate elimina dacă nu se aplică.
    ^8 Indicaţi neconformitatea site-ului web/aplicaţiei mobile şi/sau precizaţi care secţiune/conţinut/funcţie nu este conform(ă) încă. Explicaţi în termeni fără caracter tehnic, pe cât posibil, de ce conţinutul nu este accesibil, incluzând referinţe la cerinţele aplicabile ale standardelor relevante şi/sau ale specificaţiilor tehnice care nu sunt îndeplinite; de exemplu: „Formularul de autentificare pentru aplicaţia de partajare a documentelor nu poate fi utilizat numai cu ajutorul tastaturii [cerinţa nr. XXX (dacă este cazul)]“.
    ^9 Indicaţi secţiunea/conţinutul/funcţia pentru care se invocă temporar derogarea în caz de sarcină disproporţionată, în conformitate cu art. 5 din Directiva (UE) 2016/2.102 a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 octombrie 2016 privind accesibilitatea site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile ale organismelor din sectorul public.
    ^10 Indicaţi secţiunea/conţinutul/funcţia neaccesibil(ă) care nu intră sub incidenţa legislaţiei aplicabile. Indicaţi alternative accesibile, dacă este cazul.
    ^11 Introduceţi data primei redactări sau o actualizare ulterioară a declaraţiei privind accesibilitatea în urma unei evaluări a site-urilor web/aplicaţiilor mobile pentru care este valabilă. Se recomandă să se efectueze o evaluare şi să se actualizeze declaraţia după o revizuire substanţială a site-ului web/aplicaţiei mobile.
    ^12 Se introduce data ultimei revizuiri.
    ^13 Furnizaţi o descriere şi un link către mecanismul de feedback utilizat pentru a notifica organismul din sectorul public cu privire la orice neconformităţi şi pentru a solicita informaţiile şi conţinutul excluse din domeniul de aplicare al Directivei (UE) 2016/2.102. Furnizaţi datele de contact ale entităţii (entităţilor)/unităţii (unităţilor)/persoanei (persoanelor) relevante (după caz), responsabile pentru accesibilitatea şi procesarea cererilor transmise prin mecanismul de feedback.
    ^14 Furnizaţi o descriere şi un link către procedura de asigurare a aplicării, care se utilizează dacă se primesc răspunsuri nesatisfăcătoare la notificările sau cererile trimise în conformitate cu art. 7 alin. (1) lit. (b) din Directiva (UE) 2016/2.102.
    SECŢIUNEA a 2-a
    Conţinutul opţional
    Următorul conţinut opţional poate fi inclus în declaraţia privind accesibilitatea, dacă se consideră necesar:
    1. o explicaţie a angajamentului organismului din sectorul public de a asigura accesibilitatea digitală, de exemplu:
    • intenţia sa de a atinge un nivel de accesibilitate mai ridicat decât prevede legea;
    • măsurile de remediere care vor fi luate în legătură cu conţinutul neaccesibil al site-urilor web şi al aplicaţiilor mobile, inclusiv un calendar pentru punerea în aplicare a măsurilor respective;

    2. aprobarea oficială (la nivel administrativ sau politic) a declaraţiei privind accesibilitatea;
    3. data publicării site-ului web şi/sau a aplicaţiei mobile;
    4. data ultimei actualizări a site-ului web şi/sau a aplicaţiei mobile în urma unei reexaminări substanţiale a conţinutului;
    5. un link către un raport de evaluare, dacă este disponibil, în special în ceea ce priveşte situaţia conformităţii site-ului web sau a aplicaţiei mobile. Se indică „(a) pe deplin conformă“;
    6. un număr de telefon suplimentar de asistenţă pentru persoanele cu handicap şi sprijin pentru utilizatorii tehnologiilor de asistare;
    7. orice alt tip de conţinut considerat adecvat.


    ANEXA 2

    la norme
    PROCEDURĂ
    privind înscrierea organismelor de inspecţie de tip A în Lista organismelor de inspecţie de tip A
    care verifică îndeplinirea cerinţelor de accesibilitate a site-urilor web/aplicaţiilor mobile
    ART. 1
    (1) Organismelor de inspecţie de tip A care intenţionează să presteze servicii de inspecţie a îndeplinirii cerinţelor de accesibilitate a site-urilor web/aplicaţiilor mobile în conformitate cu art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 112/2018 privind accesibilitatea site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile ale organismelor din sectorul public, aprobată prin Legea nr. 90/2019 (OUG nr. 112/2018) le sunt incidente prevederile prezentei proceduri şi acestea au obligaţia înscrierii în Lista organismelor de inspecţie de tip A (Lista) publicată şi actualizată de Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR).
    (2) Organismele de inspecţie de tip A sunt menţinute în Listă pe o perioadă de 4 ani de la înscriere, cu posibilitatea de reînscriere în Listă, cu respectarea prezentei proceduri.
    (3) Organismul de inspecţie de tip A are obligaţia de a notifica ADR în termen de 15 zile cu privire la orice modificare referitoare la statutul său sau la autorizarea Asociaţiei de Acreditare din România (RENAR).
    (4) În situaţia în care organismul de inspecţie de tip A nu respectă prevederile alin. (3), ADR va proceda la radierea din Listă a acestuia, cu o notificare prealabilă.

    ART. 2
    Organismul de inspecţie de tip A poate fi persoană juridică de drept public sau privat.
    A. Înscrierea în Lista organismelor de inspecţie de tip A pentru verificarea accesibilităţii site-urilor web/aplicaţiilor mobile
    ART. 3
    (1) În vederea înscrierii în Listă organismele de inspecţie de tip A acreditate în domeniul accesibilităţii site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile, persoane juridice române sau persoane juridice stabilite în alte state membre ale UE, trebuie să depună la ADR:
    a) cerere de înscriere conform modelului de la lit. B;
    b) certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului sau orice act juridic echivalent privind înfiinţarea, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
    c) certificat constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sau orice act juridic echivalent, cu starea la zi a persoanei juridice, în original, nu mai vechi de 30 de zile;
    d) certificatul de acreditare în legătură cu obiectul înscrierii, emis de către organismul naţional de acreditare, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
    e) certificatul de cazier fiscal sau orice act juridic echivalent, în original, aflat în termenul de valabilitate;
    f) consimţământul expres, exprimat în scris, al reprezentantului legal al persoanei juridice române, cu privire la solicitarea de către ADR a extrasului de pe cazierul judiciar, sau certificatul de cazier judiciar al reprezentantului legal al persoanei juridice străine, după caz;
    g) declaraţie scrisă prin care organismul de inspecţie de tip A este de acord ca organismul naţional de acreditare să pună la dispoziţia ADR, la cerere, documente şi informaţii în legătură cu acreditarea sa;
    h) declaraţie notarială a reprezentantului legal al persoanei juridice străine privind respectarea legislaţiei române în vigoare.

    (2) Documentele prevăzute la alin. (1) vor fi depuse în limba română.

    ART. 4
    Lista este gestionată de către ADR şi publicată pe site-ul acesteia.

    ART. 5
    Înscrierea organismului de inspecţie de tip A în Listă sau transmiterea refuzului motivat al înscrierii se efectuează de ADR în termen de maximum 30 de zile de la primirea dosarului complet al solicitantului.

    ART. 6
    Orice modificare a documentaţiei prevăzute la art. 3 trebuie transmisă către ADR în termen de maximum 30 de zile de la data efectuării modificării.

    ART. 7
    Numai un organism de inspecţie de tip A înscris în Listă poate întocmi raportul de inspecţie prevăzut în norme.

    ART. 8
    Radierea organismelor de inspecţie de tip A din Listă se va efectua în oricare dintre următoarele situaţii:
    a) la cererea acestora;
    b) în cazul lichidării sau la declanşarea insolvenţei;
    c) în cazul nerespectării prevederilor normelor;
    d) în cazul în care raportul de inspecţie nu este întocmit conform anexei nr. 3 la norme;
    e) la expirarea/retragerea certificatului de acreditare.


    ART. 9
    ADR va transmite organismului de inspecţie de tip A o notificare prealabilă prin care i se aduc la cunoştinţă motivele pentru care se va proceda la iniţierea demersurilor pentru radierea din Listă.

    ART. 10
    (1) Activitatea de inspecţie se va efectua în baza unui contract încheiat între organismul din sectorul public care a solicitat inspecţia şi un organism de inspecţie de tip A înscris în Listă.
    (2) Organismul de inspecţie de tip A verifică îndeplinirea cerinţelor de accesibilitate a site-urilor web/aplicaţiilor mobile în conformitate cu art. 5 din OUG nr. 112/2018 şi întocmeşte la final raportul de inspecţie în conformitate cu prevederile normelor.
    (3) Activitatea de inspecţie trebuie să respecte conduita etică şi profesională, nu presupune încălcarea secretului profesional impus prin clauze contractuale sau prin prevederi legale şi nu atrage niciun fel de răspundere asupra persoanei fizice şi/sau juridice în cauză ca urmare a transmiterii către ADR, la solicitarea ADR, a informaţiilor, datelor sau documentelor care au stat la baza întocmirii raportului de inspecţie.


    B. Cerere de înscriere în Lista organismelor de inspecţie de tip A
    ........................ (denumirea organismului de inspecţie de tip A) ................................, având sediul în ........................ (adresa completă, inclusiv telefon şi fax, adresa de e-mail, adresa paginii de internet) ...................., înmatriculat(ă)/înregistrat(ă) la oficiul registrului comerţului cu nr. .................... (numărul de înregistrare/codul unic de înregistrare) ..................................., reprezentat(ă) legal prin dl/dna ..........................., identificat(ă) prin ................................ (actul de identitate: seria, numărul şi emitentul) .................,
    intenţionez să prestez servicii de inspecţie pentru organismele din sectorul public care au în administrare site-uri web/aplicaţii mobile cărora le sunt incidente prevederile normelor şi vă solicit înscrierea în Lista organismelor de inspecţie de tip A publicată pe site-ul instituţiei dumneavoastră.    Anexez prezentei cereri următoarele documente: ...........................…
    Semnătura reprezentantului legal
    ................................................

    ANEXA 3

    la norme
    RAPORT DE INSPECŢIE
    Nr. ......... din data de ................…
    Organismul din sectorul public: .......................
    Organismul de inspecţie de tip A emitent: ..................................
    Autoritatea de monitorizare: Autoritatea pentru Digitalizarea României
    SECŢIUNEA I
    Raport

┌────┬──────────────────┬─────────────────┐
│Nr. │Capitol │Observaţii │
│crt.│ │ │
├────┼──────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Raport de │
│ │ │inspecţie privind│
│ │ │modul de │
│ │ │îndeplinire a │
│ │ │cerinţelor de │
│ │ │accesibilitate a │
│ │ │site-ului web/ │
│ │ │aplicaţiei mobile│
│ │ │în raport cu │
│ │ │Ordonanţa de │
│ │ │urgenţă a │
│ │ │Guvernului nr. │
│ │ │112/2018 privind │
│ │ │accesibilitatea │
│ │ │site-urilor web │
│ │ │şi a aplicaţiilor│
│ │ │mobile ale │
│ │ │organismelor din │
│ │ │sectorul public, │
│1. │Titlul raportului │aprobată prin │
│ │ │Legea nr. 90/2019│
│ │ │(OUG nr. 112/ │
│ │ │2018), şi Normele│
│ │ │de monitorizare a│
│ │ │conformităţii │
│ │ │site-urilor web │
│ │ │şi a aplicaţiilor│
│ │ │mobile cu │
│ │ │cerinţele privind│
│ │ │accesibilitatea, │
│ │ │aprobate prin │
│ │ │Decizia │
│ │ │preşedintelui │
│ │ │Autorităţii │
│ │ │pentru │
│ │ │Digitalizarea │
│ │ │României nr. 815/│
│ │ │2022 (denumite în│
│ │ │continuare │
│ │ │Normele) │
├────┼──────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Reprezentantul │
│ │ │legal al │
│ │ │organismului din │
│ │Destinatarii │sectorul public │
│ │raportului şi │Responsabilul cu │
│ │orice restricţii │accesibilitatea │
│2. │privind conţinutul│din organismul │
│ │şi circulaţia │din sectorul │
│ │raportului │public │
│ │ │Autoritatea │
│ │ │pentru │
│ │ │Digitalizarea │
│ │ │României │
├────┼──────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Identificarea │
│ │ │organismului din │
│ │ │sectorul public │
│ │ │(denumire//CUI/ │
│ │ │adresă) │
│ │ │Identificarea │
│ │ │site-ului web/ │
│ │ │aplicaţiei mobile│
│ │ │(menţionarea │
│ │ │adresei web) │
│ │ │supus(e) │
│ │ │activităţii de │
│ │ │inspecţie │
│ │ │Includerea │
│ │ │afirmaţiei că │
│ │ │inspecţia a avut │
│ │Paragraf │în vedere │
│3. │introductiv │verificarea │
│ │ │îndeplinirii │
│ │ │cerinţelor de │
│ │ │accesibilitate │
│ │ │prevăzute la art.│
│ │ │3 din OUG nr. 112│
│ │ │/2018 │
│ │ │Includerea │
│ │ │afirmaţiei că │
│ │ │declaraţia de │
│ │ │accesibilitate │
│ │ │este în │
│ │ │concordanţă cu │
│ │ │măsurile de │
│ │ │accesibilitate │
│ │ │luate pentru │
│ │ │site-ul web/ │
│ │ │aplicaţia mobilă │
├────┼──────────────────┼─────────────────┤
│ │Responsabil cu │ │
│ │accesibilitatea │Nume şi prenume │
│ │din cadrul │Date de contact: │
│ │organismului din │e-mail şi telefon│
│ │sectorul public │ │
├────┼──────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Menţiuni │
│ │ │referitoare la │
│ │ │declaraţia │
│ │ │privind │
│ │ │accesibilitatea: │
│ │ │verificare, │
│ │ │corespondenţa cu │
│ │Declaraţia privind│modelul prezentat│
│ │accesibilitatea │în normele de │
│ │versiune ..... din│monitorizare, │
│ │data ...... │corespondenţa cu │
│ │ │măsurile luate │
│ │ │pentru │
│ │ │accesibilitatea │
│ │ │site-ului, │
│ │ │publicare la │
│ │ │secţiunea │
│ │ │„Accesibilitate“ │
├────┼──────────────────┼─────────────────┤
│ │Asumarea │ │
│ │responsabilităţii │ │
│4. │conducerii │Conform Normelor │
│ │entităţii privind │ │
│ │inspecţia │ │
│ │efectuată │ │
├────┼──────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Raportul de │
│ │ │inspecţie va │
│ │ │include cel puţin│
│ │ │afirmaţiile: │
│ │ │- că „este │
│ │ │responsabilitatea│
│ │ │organismului de │
│ │ │inspecţie de tip │
│ │ │A să exprime o │
│ │ │opinie cu privire│
│ │ │la conformitatea │
│ │ │sistemelor │
│ │ │informatice cu │
│ │ │prevederile │
│ │ │Normelor“; │
│ │Responsabilitatea │- că „raportul de│
│5. │organismului de │inspecţie a fost │
│ │inspecţie de tip A│elaborat în │
│ │ │conformitate cu │
│ │ │standardul de │
│ │ │accesibilitate │
│ │ │utilizat, │
│ │ │respectiv │
│ │ │.................│
│ │ │(menţionarea │
│ │ │acestuia)“. │
│ │ │Identificarea │
│ │ │metodelor şi │
│ │ │procedurilor │
│ │ │utilizate │
│ │ │(documentelor de │
│ │ │referinţă │
│ │ │menţionate la │
│ │ │art. 3 din Norme)│
├────┼──────────────────┼─────────────────┤
│ │Datele de │Numele, │
│ │identificare ale │prenumele, │
│ │coordonatorului │telefon, adresa │
│6. │echipei de │de e-mail şi │
│ │inspecţie/ │adresa unde îşi │
│ │inspectorului │desfăşoară │
│ │persoană fizică │activitatea │
│ │certificată │ │
├────┼──────────────────┼─────────────────┤
│ │Semnătura │ │
│ │coordonatorului │ │
│ │echipei de │Semnătura │
│ │inspecţie şi │coordonatorului │
│ │semnătura │certificat al │
│ │reprezentantului │echipei de │
│7. │legal al │inspecţie/ │
│ │organismului de │inspectorului │
│ │inspecţie de tip A│persoană fizică │
│ │/semnătura │certificată │
│ │inspectorului │ │
│ │persoană fizică │ │
│ │certificată │ │
├────┼──────────────────┼─────────────────┤
│ │Obiectivele │ │
│ │activităţii de │ │
│8. │inspecţie, │ │
│ │perioada │ │
│ │desfăşurării │ │
│ │inspecţiei │ │
├────┼──────────────────┼─────────────────┤
│ │Sediul │Adresa sediului │
│ │desfăşurării │unde a avut loc │
│ │activităţii de │activitatea de │
│9. │inspecţie, data │inspecţie, data │
│ │întocmirii │întocmirii │
│ │raportului de │raportului de │
│ │inspecţie │inspecţie │
├────┼──────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Metode şi │
│ │ │proceduri de │
│ │ │inspecţie │
│ │ │Verificarea dacă │
│ │ │site-ul web/ │
│ │ │aplicaţia mobilă │
│ │ │satisface toate │
│ │ │cerinţele │
│ │ │prevăzute de │
│ │ │standardul SR EN │
│ │ │301 549 v3.2.1/ │
│ │ │2021 │
│ │ │Verificarea │
│ │ │respectării │
│ │ │condiţiilor │
│ │ │minime necesare │
│ │ │pentru │
│ │ │monitorizarea │
│ │ │aprofundată │
│ │ │stabilită de │
│ │ │Comisia Europeană│
│ │ │în Decizia de │
│ │ │punere în │
│ │ │aplicare (UE) │
│ │ │2018/1.524 a │
│ │ │Comisiei din 11 │
│ │ │octombrie 2018 de│
│ │ │stabilire a unei │
│ │ │metodologii de │
│ │ │monitorizare şi a│
│ │ │dispoziţiilor │
│ │ │privind │
│ │ │raportarea de │
│ │ │către statele │
│ │ │membre în │
│ │ │conformitate cu │
│ │ │Directiva (UE) │
│ │ │2016/2.102 a │
│ │ │Parlamentului │
│ │ │European şi a │
│ │ │Consiliului │
│ │ │privind │
│ │ │accesibilitatea │
│ │ │site-urilor web │
│ │ │şi a aplicaţiilor│
│ │ │mobile ale │
│ │ │organismelor din │
│ │ │sectorul public -│
│ │ │se verifică cel │
│ │ │puţin următoarele│
│ │ │pagini şi │
│ │ │documente, în │
│ │ │măsura în care │
│ │ │acestea există: │
│ │ │a) pagina │
│ │ │principală, │
│ │ │pagina de │
│ │ │autentificare a │
│ │ │utilizatorului, │
│ │ │pagina care │
│ │ │conţine harta │
│ │ │site-ului, pagina│
│ │ │de contact, │
│ │ │pagina de ajutor │
│ │ │şi pagina cu │
│ │ │informaţii │
│ │ │juridice; │
│ │ │b) cel puţin o │
│ │ │pagină relevantă │
│ │ │pentru fiecare │
│ │ │tip de serviciu │
│ │ │furnizat de │
│ │Descrierea │site-ul web sau │
│10. │activităţii de │de aplicaţia │
│ │inspecţie │mobilă şi pentru │
│ │ │orice alte │
│ │ │utilizări primare│
│ │ │prevăzute ale │
│ │ │acestora, │
│ │ │inclusiv pentru │
│ │ │funcţia de │
│ │ │căutare; │
│ │ │c) paginile care │
│ │ │conţin declaraţia│
│ │ │sau politica de │
│ │ │accesibilitate şi│
│ │ │paginile care │
│ │ │conţin mecanismul│
│ │ │de feedback; │
│ │ │d) paginile cu │
│ │ │aspect │
│ │ │substanţial │
│ │ │distinct sau care│
│ │ │prezintă un alt │
│ │ │tip de conţinut; │
│ │ │e) cel puţin un │
│ │ │document relevant│
│ │ │care poate fi │
│ │ │descărcat, după │
│ │ │caz, pentru │
│ │ │fiecare tip de │
│ │ │serviciu furnizat│
│ │ │de site-ul web │
│ │ │sau de aplicaţia │
│ │ │mobilă şi pentru │
│ │ │orice alte │
│ │ │utilizări primare│
│ │ │prevăzute ale │
│ │ │acestora; │
│ │ │f) orice altă │
│ │ │pagină │
│ │ │considerată │
│ │ │relevantă de │
│ │ │către organismul │
│ │ │de inspecţie de │
│ │ │tip A; │
│ │ │g) capturi de │
│ │ │ecran şi/sau │
│ │ │linkuri ale │
│ │ │paginilor │
│ │ │selectate │
│ │ │aleatoriu, care │
│ │ │reprezintă cel │
│ │ │puţin 10% din │
│ │ │eşantionul │
│ │ │stabilit la lit. │
│ │ │a)-f). │
│ │ │Dacă una dintre │
│ │ │paginile din │
│ │ │eşantionul │
│ │ │selectat anterior│
│ │ │include o etapă a│
│ │ │unui proces, se │
│ │ │verifică toate │
│ │ │etapele │
│ │ │procesului, │
│ │ │urmând cel puţin │
│ │ │secvenţa │
│ │ │implicită pentru │
│ │ │finalizarea │
│ │ │procesului. O │
│ │ │pagină a unui │
│ │ │proces nu poate │
│ │ │fi inclusă în │
│ │ │eşantion fără ca │
│ │ │toate celelalte │
│ │ │să fie incluse. │
├────┼──────────────────┼─────────────────┤
│ │ │- Completarea │
│ │ │anexei care face │
│ │ │parte integrantă │
│ │ │din prezentul │
│ │ │raport de │
│ │ │inspecţie din │
│ │ │care să reiasă │
│ │ │conformitatea cu │
│ │ │cerinţele OUG nr.│
│ │ │112/2018, │
│ │ │Normelor şi ale │
│ │ │standardului │
│ │ │armonizat │
│ │ │- Detaliile │
│ │ │instrumentelor │
│ │ │utilizate şi ale │
│ │Determinarea │verificărilor │
│11. │conformităţii │efectuate pentru │
│ │ │stabilirea │
│ │ │conformităţii cu │
│ │ │cerinţele OUG nr.│
│ │ │112/2018, │
│ │ │Normelor şi ale │
│ │ │standardului │
│ │ │armonizat │
│ │ │- Precizarea │
│ │ │faptului dacă s-a│
│ │ │recurs sau nu la │
│ │ │teste de │
│ │ │utilizabilitate │
│ │ │- O declaraţie de│
│ │ │conformitate a │
│ │ │site-ului web sau│
│ │ │a aplicaţiei │
│ │ │mobile │
├────┼──────────────────┼─────────────────┤
│ │Nivel de │ │
│ │conformitate │ │
│ │stabilit (nivel A,│ │
│ │nivel AA, nivel │ │
│ │AAA) în │ │
│ │conformitate cu │ │
│ │precizările din │ │
│ │standardul │ │
│ │armonizat şi din │ │
│ │WCAG 2.0, WCAG │ │
│ │2.1. │ │
│ │NOTĂ: │ │
│ │PENTRU │ │
│ │CONFORMITATEA │ │
│ │NIVELULUI A │ │
│ │(NIVELUL MINIM DE │ │
│ │CONFORMITATE), │ │
│ │SITE-UL WEB/ │ │
│ │APLICAŢIA MOBILĂ │ │
│ │SATISFACE TOATE │ │
│ │CRITERIILE DE │Stabilirea │
│ │SUCCES DE NIVEL A │nivelului de │
│ │SAU ESTE FURNIZATĂ│conformitate │
│ │O VERSIUNE │Site-ul web/ │
│12. │ALTERNATIVĂ │Aplicaţia mobilă │
│ │CONFORMĂ. PENTRU │.......... are │
│ │CONFORMITATEA CU │nivel de │
│ │NIVELUL AA, PAGINA│conformitate (A, │
│ │WEB ÎNDEPLINEŞTE │AA, AAA) │
│ │TOATE CRITERIILE │.......... . │
│ │DE SUCCES DE NIVEL│ │
│ │A ŞI NIVEL AA SAU │ │
│ │ESTE FURNIZATĂ O │ │
│ │VERSIUNE │ │
│ │ALTERNATIVĂ │ │
│ │CONFORMĂ CU │ │
│ │NIVELUL AA. PENTRU│ │
│ │CONFORMITATEA CU │ │
│ │NIVELUL AAA, │ │
│ │PAGINA WEB │ │
│ │ÎNDEPLINEŞTE TOATE│ │
│ │CRITERIILE DE │ │
│ │SUCCES DE NIVEL A,│ │
│ │NIVEL AA ŞI NIVEL │ │
│ │AAA SAU ESTE │ │
│ │FURNIZATĂ O │ │
│ │VERSIUNE │ │
│ │ALTERNATIVĂ │ │
│ │CONFORMĂ CU │ │
│ │NIVELUL AAA. │ │
├────┼──────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Verificarea │
│ │ │modului de │
│ │Referiri cu │implementare a │
│ │privire la │măsurilor şi │
│13. │implementarea │respectării │
│ │planului de │termenelor │
│ │acţiune, după caz │asumate prin │
│ │ │raportul de │
│ │ │inspecţie │
│ │ │anterior │
├────┼──────────────────┼─────────────────┤
│ │ │La raportul de │
│ │ │inspecţie se │
│ │Lista │anexează lista │
│ │neconformităţilor,│neconformităţilor│
│ │termenele de │cu privire la │
│14. │rezolvarea a │îndeplinirea │
│ │acestora, precum │cerinţelor de │
│ │şi planul de │accesibilitate şi│
│ │acţiune │termenele de │
│ │ │rezolvare a │
│ │ │acestora. │
├────┼──────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se specifică data│
│ │Verificarea │/perioada la care│
│ │modului de │se va verifica │
│15. │rezolvare a │modul de │
│ │neconformităţilor │rezolvare a │
│ │constatate │neconformităţilor│
│ │ │constatate. │
├────┼──────────────────┼─────────────────┤
│16. │Rezultatele │Constatări şi │
│ │inspecţiei │concluzii │
├────┼──────────────────┼─────────────────┤
│ │Referiri cu │Opinie cu privire│
│ │privire la modul │la │
│ │de efectuare a │plauzibilitatea │
│ │inspecţiei privind│metodologiei/ │
│ │accesibilitatea │tehnicilor │
│ │site-ului web/ │utilizate, precum│
│ │aplicaţiei mobile │şi asupra │
│17. │şi riscurile │măsurilor de │
│ │operaţionale │control │
│ │generate de │implementate în │
│ │utilizarea │vederea │
│ │sistemelor │gestionării │
│ │informatice │riscurilor │
│ │importante │operaţionale │
│ │ │identificate. │
└────┴──────────────────┴─────────────────┘


    Întocmit
    Organism de Inspecţie de tip A
    .............................
    Semnătura
    reprezentantului legal al organismului din sectorul public
    ..............................
    ANEXA

    la raportul de inspecţie
    Criterii minimale de verificat - site-uri web

┌───┬───────────────────────────────────┬───────┬─────────┐
│Nr.│Criteriu │Conform│Neconform│
├───┼─────────────────┬─────────────────┼───────┼─────────┤
│1 │1. │ │ │ │
│ │Perceptibilitatea│ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼───────┼─────────┤
│ │Ghid 1.1 │ │ │ │
│2 │Alternative la │ │ │ │
│ │text │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼───────┼─────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │
│3 │ │succes 1.1.1 │ │ │
│ │ │Conţinut non-text│ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼───────┼─────────┤
│ │Ghid 1.2 Conţinut│ │ │ │
│4 │media cu │ │ │ │
│ │dimensiune │ │ │ │
│ │temporală │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼───────┼─────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │
│ │ │succes 1.2.1 Doar│ │ │
│5 │ │audio şi doar │ │ │
│ │ │video │ │ │
│ │ │(preînregistrat) │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼───────┼─────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │
│6 │ │succes 1.2.2 │ │ │
│ │ │Subtitrări │ │ │
│ │ │(preînregistrate)│ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼───────┼─────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │
│ │ │succes 1.2.3 │ │ │
│7 │ │Descriere audio │ │ │
│ │ │sau alternativă │ │ │
│ │ │media │ │ │
│ │ │(preînregistrată)│ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼───────┼─────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │
│8 │ │succes 1.2.4 │ │ │
│ │ │Subtitrări (în │ │ │
│ │ │timp real) │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼───────┼─────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │
│9 │ │succes 1.2.5 │ │ │
│ │ │Descriere audio │ │ │
│ │ │(preînregistrată)│ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼───────┼─────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │
│10 │ │succes 1.2.6 │ │ │
│ │ │Limba semnelor │ │ │
│ │ │(preînregistrat) │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼───────┼─────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │
│ │ │succes 1.2.7 │ │ │
│11 │ │Descriere audio │ │ │
│ │ │extinsă │ │ │
│ │ │(preînregistrată)│ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼───────┼─────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │
│12 │ │succes 1.2.8 │ │ │
│ │ │Alternativ media │ │ │
│ │ │(preînregistrat) │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼───────┼─────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │
│13 │ │succes 1.2.9 │ │ │
│ │ │Numai audio (în │ │ │
│ │ │direct) │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼───────┼─────────┤
│14 │Ghid 1.3 Adaptare│ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼───────┼─────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │
│15 │ │succes 1.3.1 │ │ │
│ │ │Informaţii şi │ │ │
│ │ │relaţii │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼───────┼─────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │
│16 │ │succes 1.3.2 │ │ │
│ │ │Secvenţă │ │ │
│ │ │semnificativă │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼───────┼─────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │
│17 │ │succes 1.3.3 │ │ │
│ │ │Caracteristici │ │ │
│ │ │senzoriale │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼───────┼─────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │
│18 │ │succes 1.3.4 │ │ │
│ │ │Orientare │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼───────┼─────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │
│19 │ │succes 1.3.5 │ │ │
│ │ │Identificarea │ │ │
│ │ │scopului intrării│ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼───────┼─────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │
│20 │ │succes 1.3.6 │ │ │
│ │ │Identificarea │ │ │
│ │ │scopului │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼───────┼─────────┤
│21 │Ghid 1.4 │ │ │ │
│ │Distingere │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼───────┼─────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │
│22 │ │succes 1.4.1 │ │ │
│ │ │Utilizarea │ │ │
│ │ │culorii │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼───────┼─────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │
│23 │ │succes 1.4.2 │ │ │
│ │ │Controlul audio │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼───────┼─────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │
│24 │ │succes 1.4.3 │ │ │
│ │ │Contrast (minim) │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼───────┼─────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │
│25 │ │succes 1.4.4 │ │ │
│ │ │Redimensionarea │ │ │
│ │ │textului │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼───────┼─────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │
│26 │ │succes 1.4.5 │ │ │
│ │ │Imagini cu text │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼───────┼─────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │
│27 │ │succes 1.4.6 │ │ │
│ │ │Contrast │ │ │
│ │ │(îmbunătăţit) │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼───────┼─────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │
│28 │ │succes 1.4.7 │ │ │
│ │ │Audio de fundal │ │ │
│ │ │scăzut sau lipsă │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼───────┼─────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │
│29 │ │succes 1.4.8 │ │ │
│ │ │Prezentare │ │ │
│ │ │vizuală │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼───────┼─────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │
│30 │ │succes 1.4.9 │ │ │
│ │ │Imagini de text │ │ │
│ │ │(fără excepţie) │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼───────┼─────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │
│31 │ │succes 1.4.10 │ │ │
│ │ │Reformatare │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼───────┼─────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │
│ │ │succes 1.4.11 │ │ │
│32 │ │Contrastul dintre│ │ │
│ │ │elementele │ │ │
│ │ │non-text │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼───────┼─────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │
│33 │ │succes 1.4.12 │ │ │
│ │ │Spaţierea │ │ │
│ │ │textului │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼───────┼─────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │
│34 │ │succes 1.4.13 │ │ │
│ │ │Focalizarea │ │ │
│ │ │conţinutului │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼───────┼─────────┤
│35 │2. Operabilitatea│ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼───────┼─────────┤
│ │Ghid 2.1 │ │ │ │
│36 │Accesibil la │ │ │ │
│ │tastatură │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼───────┼─────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │
│37 │ │succes 2.1.1 │ │ │
│ │ │Tastatură │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼───────┼─────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │
│38 │ │succes 2.1.2 Fără│ │ │
│ │ │capcană pentru │ │ │
│ │ │tastatură │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼───────┼─────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │
│39 │ │succes 2.1.3 │ │ │
│ │ │Tastatură (fără │ │ │
│ │ │excepţie) │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼───────┼─────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │
│ │ │succes 2.1.4 │ │ │
│40 │ │Comenzi rapide de│ │ │
│ │ │la cheile de │ │ │
│ │ │caractere │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼───────┼─────────┤
│ │Linia directoare │ │ │ │
│41 │2.2 Suficient │ │ │ │
│ │timp │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼───────┼─────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │
│42 │ │succes 2.2.1 │ │ │
│ │ │Temporizare │ │ │
│ │ │ajustabilă │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼───────┼─────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │
│43 │ │succes 2.2.2 │ │ │
│ │ │Pauză, oprire, │ │ │
│ │ │ascundere │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼───────┼─────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │
│44 │ │succes 2.2.3 Fără│ │ │
│ │ │sincronizare │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼───────┼─────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │
│45 │ │succes 2.2.4 │ │ │
│ │ │Întreruperi │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼───────┼─────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │
│46 │ │succes 2.2.5 │ │ │
│ │ │Reautentificare │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼───────┼─────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │
│47 │ │succes 2.2.6 │ │ │
│ │ │Limita de timp │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼───────┼─────────┤
│ │Ghid 2.3 │ │ │ │
│48 │Convulsii şi │ │ │ │
│ │reacţii fizice │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼───────┼─────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │
│49 │ │succes 2.3.1 Trei│ │ │
│ │ │clipiri sau sub │ │ │
│ │ │prag │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼───────┼─────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │
│50 │ │succes 2.3.2 Trei│ │ │
│ │ │clipiri │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼───────┼─────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │
│51 │ │succes 2.3.3 │ │ │
│ │ │Animaţie din │ │ │
│ │ │interacţiuni │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼───────┼─────────┤
│52 │Ghid 2.4 │ │ │ │
│ │Navigabil │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼───────┼─────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │
│ │ │succes 2.4.1 │ │ │
│53 │ │Ocolirea │ │ │
│ │ │blocurilor de │ │ │
│ │ │conţinut │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼───────┼─────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │
│54 │ │succes 2.4.2 │ │ │
│ │ │Pagina intitulată│ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼───────┼─────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │
│55 │ │succes 2.4.3 │ │ │
│ │ │Ordinea │ │ │
│ │ │focalizării │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼───────┼─────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │
│56 │ │succes 2.4.4 │ │ │
│ │ │Scopul legăturii │ │ │
│ │ │(în context) │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼───────┼─────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │
│57 │ │succes 2.4.5 Mai │ │ │
│ │ │multe moduri │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼───────┼─────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │
│58 │ │succes 2.4.6 │ │ │
│ │ │Titluri şi │ │ │
│ │ │etichete │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼───────┼─────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │
│59 │ │succes 2.4.7 │ │ │
│ │ │Focus vizibil │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼───────┼─────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │
│60 │ │succes 2.4.8 │ │ │
│ │ │Locaţia │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼───────┼─────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │
│61 │ │succes 2.4.9 │ │ │
│ │ │Scopul legăturii │ │ │
│ │ │(numai legătura) │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼───────┼─────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │
│62 │ │succes 2.4.10 │ │ │
│ │ │Titluri secţiuni │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼───────┼─────────┤
│ │Ghid 2.5 │ │ │ │
│63 │Modalităţi de │ │ │ │
│ │intrare │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼───────┼─────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │
│64 │ │succes 2.5.1 │ │ │
│ │ │Gesturi cu cursor│ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼───────┼─────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │
│65 │ │succes 2.5.2 │ │ │
│ │ │Anularea │ │ │
│ │ │indicatorului │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼───────┼─────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │
│66 │ │succes 2.5.3 │ │ │
│ │ │Etichetă în nume │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼───────┼─────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │
│67 │ │succes 2.5.4 │ │ │
│ │ │Acţionarea │ │ │
│ │ │mişcării │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼───────┼─────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │
│68 │ │succes 2.5.5 │ │ │
│ │ │Dimensiunea │ │ │
│ │ │ţintei │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼───────┼─────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │
│ │ │succes 2.5.6 │ │ │
│69 │ │Mecanisme de │ │ │
│ │ │intrare │ │ │
│ │ │concurente │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼───────┼─────────┤
│70 │3. │ │ │ │
│ │Inteligibilitatea│ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼───────┼─────────┤
│71 │Ghid 3.1 Lizibil │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼───────┼─────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │
│72 │ │succes 3.1.1 │ │ │
│ │ │Limbajul │ │ │
│ │ │software-ului │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼───────┼─────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │
│ │ │succes 3.1.1.2 │ │ │
│73 │ │Limba │ │ │
│ │ │software-ului │ │ │
│ │ │(funcţionalitate │ │ │
│ │ │închisă) │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼───────┼─────────┤
│74 │Ghid 3.2 │ │ │ │
│ │Previzibil │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼───────┼─────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │
│75 │ │succes 3.2.1 │ │ │
│ │ │Focalizare │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼───────┼─────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │
│76 │ │succes 3.2.2 │ │ │
│ │ │Intrare │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼───────┼─────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │
│77 │ │succes 3.2.3 │ │ │
│ │ │Navigare │ │ │
│ │ │consecventă │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼───────┼─────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │
│78 │ │succes 3.2.4 │ │ │
│ │ │Identificare │ │ │
│ │ │consecventă │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼───────┼─────────┤
│ │Ghid 3.3 │ │ │ │
│79 │Asistenţă la │ │ │ │
│ │intrare │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼───────┼─────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │
│80 │ │succes 3.3.1 │ │ │
│ │ │Identificarea │ │ │
│ │ │erorilor │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼───────┼─────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │
│81 │ │succes 3.3.2 │ │ │
│ │ │Etichete sau │ │ │
│ │ │instrucţiuni │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼───────┼─────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │
│82 │ │succes 3.3.3 │ │ │
│ │ │Sugestie de │ │ │
│ │ │eroare │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼───────┼─────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │
│ │ │succes 3.3.4 │ │ │
│ │ │Prevenirea │ │ │
│83 │ │erorilor │ │ │
│ │ │(juridice, │ │ │
│ │ │financiare, de │ │ │
│ │ │date) │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼───────┼─────────┤
│84 │4. Robusteţea │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼───────┼─────────┤
│85 │Ghid 4.1 │ │ │ │
│ │Compatibil │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼───────┼─────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │
│86 │ │succes 4.1.1 │ │ │
│ │ │Analizare │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼───────┼─────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │
│87 │ │succes 4.1.2 │ │ │
│ │ │Nume, rol, │ │ │
│ │ │valoare │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼───────┼─────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │
│88 │ │succes 4.1.3 │ │ │
│ │ │Mesaje de stare │ │ │
└───┴─────────────────┴─────────────────┴───────┴─────────┘


    Criterii minimale de verificat - aplicaţii mobile

┌───┬─────────────────┬─────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┐
│ │ │ │ │Termen şi│ │ │
│Nr.│Criteriu │Conform │Neconform│metoda de│Detaliere│Observaţii│
│ │ │ │ │remediere│ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│1 │1. │ │ │ │ │ │
│ │Perceptibilitatea│ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Ghid 1.1 │ │ │ │ │ │
│2 │Alternative la │ │ │ │ │ │
│ │text │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │ │ │
│3 │ │succes 1.1.1 │ │ │ │ │
│ │ │Conţinut non-text│ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Ghid 1.2 Conţinut│ │ │ │ │ │
│4 │media cu │ │ │ │ │ │
│ │dimensiune │ │ │ │ │ │
│ │temporală │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │ │ │
│ │ │succes 1.2.1 Doar│ │ │ │ │
│5 │ │audio şi doar │ │ │ │ │
│ │ │video │ │ │ │ │
│ │ │(preînregistrat) │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │ │ │
│6 │ │succes 1.2.2 │ │ │ │ │
│ │ │Subtitrări │ │ │ │ │
│ │ │(preînregistrate)│ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │ │ │
│ │ │succes 1.2.3 │ │ │ │ │
│7 │ │Descriere audio │ │ │ │ │
│ │ │sau alternativă │ │ │ │ │
│ │ │media │ │ │ │ │
│ │ │(preînregistrată)│ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │ │ │
│8 │ │succes 1.2.4 │ │ │ │ │
│ │ │Subtitrări (în │ │ │ │ │
│ │ │timp real) │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │ │ │
│9 │ │succes 1.2.5 │ │ │ │ │
│ │ │Descriere audio │ │ │ │ │
│ │ │(preînregistrată)│ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│10 │Ghid 1.3 Adaptare│ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │ │ │
│11 │ │succes 1.3.1 │ │ │ │ │
│ │ │Informaţii şi │ │ │ │ │
│ │ │relaţii │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │ │ │
│12 │ │succes 1.3.2 │ │ │ │ │
│ │ │Secvenţă │ │ │ │ │
│ │ │semnificativă │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │ │ │
│13 │ │succes 1.3.3 │ │ │ │ │
│ │ │Caracteristici │ │ │ │ │
│ │ │senzoriale │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │ │ │
│14 │ │succes 1.3.4 │ │ │ │ │
│ │ │Orientare │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │ │ │
│15 │ │succes 1.3.5 │ │ │ │ │
│ │ │Identificarea │ │ │ │ │
│ │ │scopului intrării│ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│16 │Ghid 1.4 │ │ │ │ │ │
│ │Distingere │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │ │ │
│17 │ │succes 1.4.1 │ │ │ │ │
│ │ │Utilizarea │ │ │ │ │
│ │ │culorii │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │ │ │
│18 │ │succes 1.4.2 │ │ │ │ │
│ │ │Controlul audio │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │ │ │
│19 │ │succes 1.4.3 │ │ │ │ │
│ │ │Contrast (minim) │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │ │ │
│20 │ │succes 1.4.4 │ │ │ │ │
│ │ │Redimensionarea │ │ │ │ │
│ │ │textului │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │ │ │
│21 │ │succes 1.4.5 │ │ │ │ │
│ │ │Imagini cu text │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │ │ │
│22 │ │succes 1.4.10 │ │ │ │ │
│ │ │Reformatare │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │ │ │
│ │ │succes 1.4.11 │ │ │ │ │
│23 │ │Contrastul dintre│ │ │ │ │
│ │ │elementele │ │ │ │ │
│ │ │non-text │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │ │ │
│24 │ │succes 1.4.12 │ │ │ │ │
│ │ │Spaţierea │ │ │ │ │
│ │ │textului │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │ │ │
│25 │ │succes 1.4.13 │ │ │ │ │
│ │ │Focalizarea │ │ │ │ │
│ │ │conţinutului │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│26 │2. Operabilitatea│ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Ghid 2.1 │ │ │ │ │ │
│27 │Accesibil la │ │ │ │ │ │
│ │tastatură │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │ │ │
│28 │ │succes 2.1.1 │ │ │ │ │
│ │ │Tastatură │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │ │ │
│29 │ │succes 2.1.2 Fără│ │ │ │ │
│ │ │capcană pentru │ │ │ │ │
│ │ │tastatură │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │ │ │
│30 │ │succes 2.1.3 │ │ │ │ │
│ │ │Tastatură (fără │ │ │ │ │
│ │ │excepţie) │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │ │ │
│ │ │succes 2.1.4 │ │ │ │ │
│31 │ │Comenzi rapide de│ │ │ │ │
│ │ │la cheile de │ │ │ │ │
│ │ │caractere │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│32 │Ghid 2.2 │ │ │ │ │ │
│ │Suficient timp │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │ │ │
│33 │ │succes 2.2.1 Timp│ │ │ │ │
│ │ │ajustabil │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │ │ │
│34 │ │succes 2.2.2 │ │ │ │ │
│ │ │Pauză, oprire, │ │ │ │ │
│ │ │ascundere │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │ │ │
│35 │ │succes 2.2.3 Fără│ │ │ │ │
│ │ │sincronizare │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │ │ │
│36 │ │succes 2.2.4 │ │ │ │ │
│ │ │Întreruperi │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │ │ │
│37 │ │succes 2.2.5 │ │ │ │ │
│ │ │Reautentificare │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │ │ │
│38 │ │succes 2.2.6 │ │ │ │ │
│ │ │Limita de timp │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Ghid 2.3 │ │ │ │ │ │
│39 │Convulsii şi │ │ │ │ │ │
│ │reacţii fizice │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │ │ │
│40 │ │succes 2.3.1 Trei│ │ │ │ │
│ │ │clipiri sau sub │ │ │ │ │
│ │ │prag │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │ │ │
│41 │ │succes 2.3.2 Trei│ │ │ │ │
│ │ │clipiri │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │ │ │
│42 │ │succes 2.3.3 │ │ │ │ │
│ │ │Animaţie din │ │ │ │ │
│ │ │interacţiuni │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│43 │Ghid 2.4 │ │ │ │ │ │
│ │Navigabil │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │ │ │
│ │ │succes 2.4.1 │ │ │ │ │
│44 │ │Ocolirea │ │ │ │ │
│ │ │blocurilor de │ │ │ │ │
│ │ │conţinut │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │ │ │
│45 │ │succes 2.4.2 │ │ │ │ │
│ │ │Pagina intitulată│ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │ │ │
│46 │ │succes 2.4.3 │ │ │ │ │
│ │ │Ordinea │ │ │ │ │
│ │ │focalizării │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │ │ │
│47 │ │succes 2.4.4 │ │ │ │ │
│ │ │Scopul legăturii │ │ │ │ │
│ │ │(în context) │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │ │ │
│48 │ │succes 2.4.5 Mai │ │ │ │ │
│ │ │multe moduri │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │ │ │
│49 │ │succes 2.4.6 │ │ │ │ │
│ │ │Titluri şi │ │ │ │ │
│ │ │etichete │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │ │ │
│50 │ │succes 2.4.7 │ │ │ │ │
│ │ │Focus vizibil │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │ │ │
│51 │ │succes 2.4.8 │ │ │ │ │
│ │ │Locaţia │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │ │ │
│52 │ │succes 2.4.9 │ │ │ │ │
│ │ │Scopul legăturii │ │ │ │ │
│ │ │(numai legătura) │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │ │ │
│53 │ │succes 2.4.10 │ │ │ │ │
│ │ │Titluri secţiuni │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Ghid 2.5 │ │ │ │ │ │
│54 │Modalităţi de │ │ │ │ │ │
│ │intrare │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │ │ │
│55 │ │succes 2.5.1 │ │ │ │ │
│ │ │Gesturi cu cursor│ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │ │ │
│56 │ │succes 2.5.2 │ │ │ │ │
│ │ │Anularea │ │ │ │ │
│ │ │indicatorului │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │ │ │
│57 │ │succes 2.5.3 │ │ │ │ │
│ │ │Etichetă în nume │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │ │ │
│58 │ │succes 2.5.4 │ │ │ │ │
│ │ │Acţionarea │ │ │ │ │
│ │ │mişcării │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │ │ │
│59 │ │succes 2.5.5 │ │ │ │ │
│ │ │Dimensiunea │ │ │ │ │
│ │ │ţintei │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │ │ │
│ │ │succes 2.5.6 │ │ │ │ │
│60 │ │Mecanisme de │ │ │ │ │
│ │ │intrare │ │ │ │ │
│ │ │concurente │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│61 │3. │ │ │ │ │ │
│ │Inteligibilitatea│ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│62 │Ghid 3.1 Lizibil │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │ │ │
│63 │ │succes 3.1.1 │ │ │ │ │
│ │ │Limbajul │ │ │ │ │
│ │ │software-ului │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │ │ │
│ │ │succes 3.1.1.1 │ │ │ │ │
│64 │ │Limba │ │ │ │ │
│ │ │software-ului │ │ │ │ │
│ │ │(funcţionalitate │ │ │ │ │
│ │ │deschisă) │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │Tabelul 11.10 EN │ │ │ │ │
│ │ │301 549 V3.2.1: │ │ │ │ │
│ │ │Criteriul de │ │ │ │ │
│65 │ │succes al │ │ │ │ │
│ │ │software-ului: │ │ │ │ │
│ │ │Limba │ │ │ │ │
│ │ │software-ului │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │ │ │
│ │ │succes 3.1.1.2 │ │ │ │ │
│66 │ │Limba │ │ │ │ │
│ │ │software-ului │ │ │ │ │
│ │ │(funcţionalitate │ │ │ │ │
│ │ │închisă) │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│67 │Ghid 3.2 │ │ │ │ │ │
│ │Previzibil │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │ │ │
│68 │ │succes 3.2.1 │ │ │ │ │
│ │ │Focalizare │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │ │ │
│69 │ │succes 3.2.2 │ │ │ │ │
│ │ │Intrare │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Ghid 3.3 │ │ │ │ │ │
│70 │Asistenţă la │ │ │ │ │ │
│ │intrare │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │ │ │
│71 │ │succes 3.3.1 │ │ │ │ │
│ │ │Identificarea │ │ │ │ │
│ │ │erorilor │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │ │ │
│ │ │succes 3.3.1.1 │ │ │ │ │
│72 │ │Identificarea │ │ │ │ │
│ │ │erorilor │ │ │ │ │
│ │ │(funcţionalitate │ │ │ │ │
│ │ │deschisă) │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │ │ │
│ │ │succes 3.3.1.2 │ │ │ │ │
│73 │ │Identificarea │ │ │ │ │
│ │ │erorilor │ │ │ │ │
│ │ │(funcţionalitate │ │ │ │ │
│ │ │închisă) │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │ │ │
│74 │ │succes 3.3.2 │ │ │ │ │
│ │ │Etichete sau │ │ │ │ │
│ │ │instrucţiuni │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │ │ │
│75 │ │succes 3.3.3 │ │ │ │ │
│ │ │Sugestie de │ │ │ │ │
│ │ │eroare │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │ │ │
│ │ │succes 3.3.4 │ │ │ │ │
│ │ │Prevenirea │ │ │ │ │
│76 │ │erorilor │ │ │ │ │
│ │ │(juridice, │ │ │ │ │
│ │ │financiare, de │ │ │ │ │
│ │ │date) │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │Tabel 11.11 EN │ │ │ │ │
│ │ │301 549 V3.2.1: │ │ │ │ │
│ │ │Criteriul de │ │ │ │ │
│ │ │succes al │ │ │ │ │
│77 │ │software-ului: │ │ │ │ │
│ │ │prevenirea │ │ │ │ │
│ │ │erorilor │ │ │ │ │
│ │ │(juridice, │ │ │ │ │
│ │ │financiare, date)│ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│78 │4. Robusteţea │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│79 │Ghid 4.1 │ │ │ │ │ │
│ │Compatibil │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │ │ │
│80 │ │succes 4.1.1 │ │ │ │ │
│ │ │Analizare │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │ │ │
│ │ │succes 4.1.1.1 │ │ │ │ │
│81 │ │Analizare │ │ │ │ │
│ │ │(funcţionalitate │ │ │ │ │
│ │ │deschisă) │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │ │ │
│82 │ │succes 4.1.2 │ │ │ │ │
│ │ │Nume, rol, │ │ │ │ │
│ │ │valoare │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │ │ │
│ │ │succes 4.1.2.1 │ │ │ │ │
│83 │ │Nume, rol, │ │ │ │ │
│ │ │valoare │ │ │ │ │
│ │ │(funcţionalitate │ │ │ │ │
│ │ │deschisă) │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │ │ │
│ │ │succes 4.1.2.2 │ │ │ │ │
│84 │ │Nume, rol, │ │ │ │ │
│ │ │valoare │ │ │ │ │
│ │ │(funcţionalitate │ │ │ │ │
│ │ │închisă) │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │ │ │
│85 │ │succes 4.1.3 │ │ │ │ │
│ │ │Mesaje de stare │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │ │ │
│ │ │succes 4.1.3.1 │ │ │ │ │
│86 │ │Mesaje de stare │ │ │ │ │
│ │ │(funcţionalitate │ │ │ │ │
│ │ │deschisă) │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │Criteriul de │ │ │ │ │
│ │ │succes 4.1.3.2 │ │ │ │ │
│87 │ │Mesaje de stare │ │ │ │ │
│ │ │(funcţionalitate │ │ │ │ │
│ │ │închisă) │ │ │ │ │
└───┴─────────────────┴─────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┘    ANEXA 4

    la norme
    model
    NOTIFICARE
    privind îndeplinirea cerinţelor de accesibilitate
    Stimată/Stimate doamnă/domnule preşedinte,
    având în vedere prevederile art. 21 alin. (3) din Normele de monitorizare a conformităţii site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile cu cerinţele privind accesibilitatea, aprobate prin Decizia preşedintelui Autorităţii pentru Digitalizarea României nr. 815/2022,
    ...........................(denumirea organismului din sectorul public).........................,
    cu sediul în ...........................(adresa completă, inclusiv telefon).....................,
    cod de identificare fiscală ......................, reprezentat(ă) legal prin ..............(numele şi prenumele)............,
    vă informăm că în data de ...................... a fost finalizată inspecţia şi a fost întocmit raportul de inspecţie numărul ...........(numărul de înregistrare al organismului din sectorul public)..........
    de către organismul de inspecţie de tip A .................(denumirea organismului de inspecţie de tip A) ....................,
    cu sediul în ...............(adresa completă, inclusiv telefon).............., cod de identificare fiscală ......................,
    reprezentat(ă) legal prin ...............(numele şi prenumele)................., conform Normelor de monitorizare a conformităţii site-urilor web şi a aplicaţiilor
    mobile cu cerinţele privind accesibilitatea, aprobate prin Decizia preşedintelui Autorităţii pentru Digitalizarea României nr. 815/2022.
    Anexăm la prezenta notificare următoarele documente: ........................................
    Semnătura reprezentantului legal
    ..................................................

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016