Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
NORME din 4 mai 2001 de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME din 4 mai 2001  de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare    Twitter Facebook
Cautare document

NORME din 4 mai 2001 de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare

EMITENT: MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 10 mai 2001

    În aplicarea prevederilor art. 190 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, denumita în continuare lege, se emit următoarele norme:

    A. Contribuţia de asigurări sociale
    I. Dispoziţii generale (capitolul I din lege)
    Declaraţia privind evidenta nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plata către bugetul asigurărilor sociale de stat
    1. Asigurarea evidentei nominale a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plata către bugetul asigurărilor sociale de stat se realizează pe baza Declaraţiei privind evidenta nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plata către bugetul asigurărilor sociale de stat, denumita în continuare Declaraţia nominală, conform modelului prezentat în anexele nr. 1.1-1.4.
    Obligaţia de plata către bugetul asigurărilor sociale de stat este reprezentată de contribuţia de asigurări sociale, denumita în continuare contribuţie.
    Obligativitatea depunerii de către angajator a declaraţiei prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 193/1997 încetează o data cu depunerea acesteia pentru luna martie 2001.
    2. Potrivit legii, Declaraţia nominală se depune lunar, la data stabilită de casa teritorială de pensii în a carei raza îşi are sediul angajatorul, dar nu mai târziu de data de 20 a lunii următoare celei pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale.
    Declaraţia nominală se depune la casa teritorială de pensii pe a carei raza se afla sediul angajatorului persoana juridică sau domiciliul angajatorului persoana fizica, pe suport de hârtie.
    Angajatorii care au un număr mediu lunar de asiguraţi mai mare de 20 depun în mod obligatoriu Declaraţia nominală şi pe suport magnetic sau electronic, în formatul prevăzut în "Modalităţi de transmitere pe cale electronica a Declaraţiei privind evidenta nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plata către bugetul asigurărilor sociale de stat", prezentate în anexa nr. 1.4.
    3. Prima Declaraţie nominală depusa la casa teritorială de pensii reprezintă înregistrarea în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale a asiguraţilor pentru care angajatorii au obligaţia prevăzută de lege de a calcula, retine şi vira contribuţia individuală de asigurări sociale.
    4. Înregistrarea şi evidenta angajatorilor - agenţi economici - în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale se realizează pe baza datelor furnizate de oficiul registrului comerţului.
    5. Modul de completare a Declaraţiei nominale
    Declaraţia nominală se compune din anexele nr. 1.1, 1.2, 1.3 şi 1.4:
    Anexa nr. 1.1 cuprinde lista nominală a asiguraţilor şi obligaţiile de plata ale acestora.
    La rubrica Denumire angajator se înscrie denumirea completa a angajatorului asa cum este înregistrat la oficiul registrului comerţului.
    La rubrica Cod fiscal se înscrie numai partea numerică a acestuia.
    Rubricile Contract de munca, Convenţie civilă, Pensionar se completează de către angajator şi se bifează, după caz, în funcţie de categoria în care se regăsesc persoanele aflate în relaţii de munca cu angajatorul care depune Declaraţia nominală, astfel:
    - asigurat care desfăşoară activitate în baza unui contract individual de munca, precum şi funcţionarul public;
    - asigurat care realizează venituri exclusiv pe baza de convenţie civilă de prestări de servicii;
    - pensionar care lucrează cu contract individual de munca.
    Rubrica Somer se bifează de către Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Munca, asimilată potrivit legii angajatorului, prin agenţiile teritoriale de ocupare a forţei de munca.
    Pana la atribuirea de către Casa Naţionala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale a codului personal de asigurări sociale rubrica Cod asigurat se completează cu codul numeric personal.
    Rubrica Total zile reprezintă suma zilelor lucrate şi a zilelor în care asiguratul a beneficiat de prestaţii de asigurări sociale, inclusiv zilele nelucrate plătite din fondul de salarii şi pentru care se achită contribuţie de asigurări sociale, şi se defalchează astfel:
    - Zile în condiţii normale reprezintă numărul zilelor lucrate în condiţii normale de munca;
    - Zile în condiţii deosebite reprezintă numărul zilelor lucrate în condiţii deosebite de munca;
    - Zile în condiţii speciale reprezintă numărul zilelor lucrate în condiţii speciale de munca;
    - Zile prestaţii reprezintă numărul zilelor în care asiguratul a beneficiat de prestaţii de asigurări sociale. Se înscrie numărul de zile lucrătoare aferent prestaţiei acordate.
    In rubrica TOTAL, din care: se înscrie după caz:
    - salariul individual brut realizat, inclusiv sporurile şi adaosurile în cazul asiguraţilor cu contract individual de munca;
    - venitul brut realizat de funcţionarul public;
    - venitul brut realizat de asiguratul cu convenţie civilă de prestări de servicii;
    - venitul de natura drepturilor salariale realizat de persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului;
    - venitul de natura drepturilor salariale realizat de membrul cooperator dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti;
    - drepturile băneşti ce se suporta din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj.
    Aceasta rubrica fundamentează baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale pentru asigurat şi se defalcheza corespunzător venitului obţinut prin desfăşurarea activităţii în condiţii de munca.
    Rubrica CAS datorată de asigurat se completează cu cuantumul obligaţiei individuale de plata. Contribuţia se determina aplicând asupra cuantumului corespunzător rubricii TOTAL, din care: o treime din cota de contribuţie corespunzătoare condiţiilor normale de lucru.
    In cazul în care salariul/venitul realizat de asigurat este mai mare decât valoarea a 3 salarii medii brute lunare pe economie, venitul realizat luat în calcul este egal cu valoarea a 3 salarii medii brute pe economie.
    Salariul mediu brut pe economie este cel prevăzut la art. 5 alin. (3) din lege.
    La rubrica Total prestaţii de asigurări sociale se înregistrează cuantumul prestaţiilor suportate atât din fondurile proprii ale angajatorului, cat şi cele suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat.
    La rubrica Din care, suportate din BASS se înscrie totalul cuantumului prestaţiilor suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat.
    Anexa nr. 1.2 reprezintă recapitulatia obligaţiilor totale de plata către bugetul asigurărilor sociale de stat în luna pentru care se depune Declaraţia nominală.
    Rubrica CNP reprezintă codul numeric personal al angajatorului care nu are cod fiscal sau nu este înregistrat la oficiul registrului comerţului (deci rubrica nu se completează în cazul în care angajatorul are cod fiscal sau este înregistrat la oficiul registrului comerţului).
    Rubrica D. Nr. mediu asiguraţi reprezintă media aritmetica simpla rezultată din suma efectivelor zilnice de salariaţi din luna respectiva, exclusiv zilele de repaus săptămânal şi de sarbatori legale, raportată la numărul total de zile lucrătoare din luna, stabilit conform Legii nr. 75/1996 pentru stabilirea zilelor de sărbătoare legală în care nu se lucrează.
    Rubrica E. Total fond salarii brute realizate se completează, respectându-se prevederile art. 24 din lege, cu totalul salariilor individuale brute/veniturile realizate de asiguraţii înscrişi în anexa nr. 1.1, defalcat pe condiţii de munca.
    Baza lunară de calcul la care angajatorul datorează contribuţia nu poate fi mai mare decât produsul dintre numărul mediu al asiguraţilor din luna pentru care se calculează contribuţia şi valoarea corespunzătoare a 3 salarii medii brute lunare pe economie. Salariul mediu brut lunar pe economie este stabilit conform art. 5 alin. (3) din lege.
    Rubrica I. Total CAS datorată de asiguraţi reprezintă total coloana CAS datorată de asigurat din anexa nr. 1.1.
    Rubrica J. Total CAS datorată de angajator reprezintă contribuţia datorată de angajator.
    In următorul exemplu de calcul al contribuţiei de asigurări sociale se folosesc următoarele simboluri:
    N = cota de contribuţie pentru condiţii normale de munca (35%);
    D = cota de contribuţie pentru condiţii deosebite de munca (40%);
    S = cota de contribuţie pentru condiţii speciale de munca (45%);
    BCA = baza de calcul al contribuţiei asiguratului (total venit realizat de asigurat, dar nu mai mult de 3 salarii medii brute pe economie);
    TV = total venit realizat (total fond salarii brute realizate);
    TVN = total venit realizat în condiţii normale de munca (total fond salarii brute realizate în condiţii normale de munca);
    TVD = total venit realizat în condiţii deosebite de munca (total fond salarii brute realizate în condiţii deosebite de munca);
    TVS = total venit realizat în condiţii speciale de munca (total fond salarii brute realizate în condiţii speciale de munca);
    NA = 23,33% care reprezintă cota de contribuţie datorată de angajator pentru condiţii normale de munca (35% - 11,67% = 23,33%);
    DA = 28,33% care reprezintă cota de contribuţie datorată de angajator pentru condiţii deosebite de munca (40% - 11,67% = 28,33%);
    SA = 33,33% care reprezintă cota de contribuţie datorată de angajator pentru condiţii speciale de munca (45% - 11,67% = 33,33%);
    BCP = baza de calcul plafonata pentru calculul contribuţiei datorate de angajator (numărul mediu de asiguraţi x 3 salarii medii brute pe economie).
    CAS datorată de asigurat = BCA x 1/3 x N,
    în care, 1/3 x N = 11,67%
    CAS datorată de angajator
    Varianta I. - Dacă total venit realizat (total fond salarii brute realizate conform art. 24 din lege) nu depăşeşte BCP:
    CAS datorată de angajator = TVN x NA + TVD x DA + TVS x SA
    Varianta II. - Dacă total venit realizat (total fond salarii brute realizate conform art. 24 din lege) depăşeşte BCP:
    CAS datorată de angajator = (TVN x NA + TVD x DA + TVS x SA) x BCP/TV
    Salariul mediu brut luat în calcul = 4.000.000 lei
    BCP este 4 x 12.000.000 = 48.000.000 lei

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nume Total Total Total Total CAS datorată
asiguraţi venituri venituri venituri venituri pentru
              brute brute brute brute asigurat
            realizate realizate realizate realizate
                            în condiţii în condiţii în condiţii
                              normale deosebite speciale
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1 1.000.000 1.000.000 0 0 116.700
  2 1.500.000 750.000 525.000 225.000 175.050
  3 25.000.000 13.750.000 11.250.000 0 1.400.400
  4. 28.000.000 0 0 28.000.000 1.400.400
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL: 55.500.000 15.500.000 11.775.000 28.225.000 3.092.550
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


    CAS datorată de angajator:
    (15.500.000 x 23,33/100 + 11.775.000 x 28,33/100 + 28.225.000 x 33,33/100) x 48.000.000/55.500.000 = 14.148.670 lei

    Rubrica K. Total cuantum prestaţii de asigurări sociale suportate din BASS reprezintă total coloana "Din care, suportate din BASS" din anexa nr. 1.1.
    Rubrica M. Total CAS de virat se completează astfel: pct. I "Total CAS datorată de asiguraţi" + pct. J "Total CAS datorată de angajator" - pct. K "Total cuantum prestaţii de asigurări sociale suportate din BASS" - pct. L "Contribuţia de asigurări de sănătate aferentă concediilor medicale, conform art. 55 alin. (2) din Legea nr. 145/1997 (M = I + J - K - L)
    Pct. N se completează cu toate conturile bancare, în lei sau valuta, pe care le are angajatorul.
    La calcularea partii din cota de contribuţie datorată de angajat, respectiv de angajator, se utilizează doua zecimale. Cuantumul contribuţiei datorate este valoare întreaga.
    Menţiune: Salariile asiguraţilor şi salariul mediu brut utilizate mai sus sunt exemplificative.
    In Declaraţia nominală Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Munca, asimilată potrivit legii angajatorului, prin agenţiile teritoriale de ocupare a forţei de munca, completează:
    - în anexa nr. 1.1: rubricile: Somer, Cod asigurat, TOTAL ZILE, ZILE PRESTAŢII, TOTAL, din care, CAS datorată de asigurat, TOTAL prestaţii de asigurări sociale, Din care, suportate din BASS;
    - în anexa nr. 1.2 rubricile la care se regaseste, iar la rubrica D se înscrie numărul de persoane pentru care se plătesc drepturi băneşti în luna pentru care se depune Declaraţia nominală.

    Declaraţia pe propria răspundere a persoanelor care desfăşoară activităţi pe baza de convenţii civile de prestări de servicii
    6. Persoanele care la data intrării în vigoare a legii desfăşoară activităţi pe baza de convenţii civile de prestări de servicii au obligaţia ca în termen de 15 zile de la publicarea prezentelor norme în Monitorul Oficial al României, Partea I, sa declare angajatorului dacă sunt încadrate cu contract individual de munca la alt angajator. Modelul declaraţiei este prezentat în anexa nr. 2.
    Persoanele care după data de 1 aprilie 2001 desfăşoară activităţi pe baza de convenţii civile de prestări de servicii fac aceasta declaraţie o data cu încheierea convenţiei.

    Contractul de asigurare şi declaraţia de asigurare
    7. In sistemul public de asigurări sociale se pot asigura pe baza de contract de asigurare, în condiţiile legii, şi alte persoane care nu se regăsesc în situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) din lege, inclusiv persoane care nu realizează venituri din activităţi profesionale.
    De asemenea, se pot asigura pe baza de contract de asigurare şi persoanele care, asigurate în temeiul art. 5 alin. (1) din lege, doresc sa îşi completeze venitul asigurat pana la plafonul prevăzut de lege.
    8. La data de 31 martie 2001 contractele de asigurare şi declaraţiile de asigurare încheiate în baza actelor normative anterioare încetează de drept, în consecinţa incetand de drept şi calitatea de asigurat la sistemul public de asigurări sociale.
    Persoanele care au încheiat contract de asigurare sau au depus declaraţie de asigurare în baza actelor normative anterioare sunt obligate sa se asigure în condiţiile legii; aceste persoane îşi menţin calitatea de asigurat fără întrerupere, dacă în termen de 30 de zile de la publicarea prezentelor norme în Monitorul Oficial al României, Partea I, încheie sau depun un nou contract/o noua declaraţie de asigurare.
    Perioadele pentru care s-a achitat contribuţia de asigurări sociale conform contractelor de asigurare sau declaraţiilor de asigurare încheiate în baza actelor normative anterioare datei de 1 aprilie 2001, constituie stagiu de cotizare.
    9. Prima declaraţie de asigurare sau primul contract de asigurare depus la casa teritorială de pensii reprezintă înregistrarea în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.
    Modelul contractului de asigurare este prevăzut în anexa nr. 3, iar cel al declaraţiei de asigurare este prevăzut în anexa nr. 4.
    10. Declaraţiile de asigurare pot fi depuse personal sau pot fi transmise prin posta, cu confirmare de primire.
    In cazul în care se constata ca declaraţia de asigurare transmisă prin posta este incompleta sau eronat întocmită, aceasta nu va fi luată în considerare decât dacă este rectificata în termen de 30 de zile de la primirea înştiinţării de rectificare transmise de casa teritorială de pensii.
    Nedepunerea la termen a declaraţiei de asigurare constituie, conform prevederilor art. 148 lit. a) din lege, contravenţie şi se sancţionează conform legii.
    Ori de câte ori intervin modificări asupra elementelor care au stat la baza declaraţiei de asigurare este obligatorie depunerea unei comunicări de modificare, conform anexei nr. 5.
    In cazul în care intervin modificări asupra elementelor din contractul de asigurare este obligatorie încheierea unui act adiţional la contract, conform anexei nr. 6.
    11. Asiguraţii care fac dovada ca nu se mai regăsesc în situaţiile pentru care asigurarea este obligatorie, potrivit art. 5 alin. (1) pct. IV şi V din lege, trebuie sa depună la casele teritoriale de pensii în termen de 30 de zile de la modificarea situaţiei formularul-tip de retragere a declaraţiei de asigurare, conform anexei nr. 7.
    Nedepunerea formularului-tip de retragere nu exonerează asiguratul de obligaţiile asumate prin declaraţia de asigurare.
    12. Casa teritorială de pensii are obligaţia ca în termen de 10 zile de la modificarea cadrului legal privind declaraţia sau contractul de asigurare sa comunice în scris asiguraţilor natura şi data de la care survin modificările.
    13. Casele teritoriale de pensii, o data cu certificarea anuala a stagiului de cotizare, notifica persoanelor asigurate pe baza de declaraţie sau contract de asigurare care nu au achitat contribuţia obligaţia ca în termen de 30 de zile sa se prezinte pentru reglementarea obligaţiilor ce decurg din calitatea de asigurat.
    In caz de neprezentare persoanelor asigurate pe baza de declaraţie de asigurare li se aplica prevederile art. 30 alin. (2) din lege, iar asiguraţilor cu contract de asigurare li se reziliază contractul cu data de întâi a lunii următoare celei pentru care s-a plătit contribuţia.
    14. Rezilierea (încetarea) contractului de asigurare din initiativa asiguratului poate interveni oricând pe parcursul derulării acestuia, la data solicitării. Contribuţia de asigurări sociale neachitata, precum şi majorările de întârziere aferente se urmăresc conform legislaţiei privind recuperarea creanţelor bugetare.

    II. Contribuţia de asigurări sociale (capitolul III din lege)
    Contribuabilii la sistemul public de pensii
    15. Contribuabilii la sistemul public de pensii sunt cei prevăzuţi la art. 18 alin. (1) din lege.
    Sunt asimilate angajatorilor: organizaţiile profesionale, sindicale, patronale, partidele politice, organizaţiile de pensionari şi alte organizaţii şi asociaţii, cu sau fără personalitate juridică, în condiţiile în care au personal care desfăşoară activităţi pe baza de contract individual de munca sau de convenţie civilă de prestări de servicii.
    Sunt contribuabili la sistemul public de asigurări sociale şi persoanele juridice cu care funcţionarii publici au raporturi de serviciu.
    Sunt angajatori şi persoanele fizice care au personal angajat cu contract individual de munca.

    Încadrarea locurilor de munca în condiţii deosebite
    16. Nominalizarea persoanelor care lucrează în locuri de munca în condiţii deosebite, cu respectarea criteriilor prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile şi metodologia de încadrare a locurilor de munca în condiţii deosebite, se face de către angajator în baza avizului acordat de inspectoratul teritorial de munca. Angajatorul este obligat sa depună la casa teritorială de pensii, la definitivarea contractului colectiv de munca, avizul inspectoratului teritorial de munca prin care se dovedeşte încadrarea locurilor de munca în condiţii deosebite.
    Persoanele asigurate pe baza de declaraţie sau de contract de asigurare, care lucrează în locuri de munca în condiţii deosebite, solicita inspectoratului teritorial de munca avizul pentru încadrarea locului de munca în condiţii deosebite, cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 261/2001.
    17. Angajatorii care efectuează reevaluarea locurilor de munca în termen de 90 de zile, conform art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 261/2001, stabilesc încadrarea acestora în condiţii deosebite de munca începând cu data de 1 aprilie 2001. După depăşirea acestui termen încadrarea în condiţii deosebite de munca se face de la data depunerii documentaţiei la casa teritorială de pensii.
    Atunci când încadrarea în condiţii deosebite de munca se realizează în termenul de 90 de zile, pentru a beneficia de aceasta încadrare angajatorul are obligaţia de a achită diferenţa de cota de contribuţie de la data de 1 aprilie 2001, fără a se calcula majorări de întârziere.

    Baza lunară de calcul al contribuţiei individuale de asigurări sociale a asiguraţilor prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. I, II şi VI din lege
    18. Baza lunară de calcul al contribuţiei individuale de asigurări sociale o constituie salariile individuale brute, realizate lunar, inclusiv sporurile şi adaosurile, reglementate prin lege sau prin contractul colectiv de munca, în cazul persoanelor care desfăşoară activităţi pe baza de contract individual de munca şi al funcţionarilor publici.
    In cazul persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, al membrilor cooperatori, precum şi în cazul persoanelor care desfăşoară activităţi exclusiv pe baza de convenţii civile de prestări de servicii, baza lunară de calcul al contribuţiei individuale de asigurări sociale o constituie veniturile de natura drepturilor salariale realizate lunar de aceşti asiguraţi.
    19. Prin sintagma salariile individuale brute realizate lunar, inclusiv sporurile şi adaosurile, reglementate prin lege sau prin contractul colectiv de munca se înţelege:
    a) salariile de baza brute corespunzătoare timpului efectiv lucrat în program normal şi suplimentar (inclusiv indexari, compensaţii - numai cele incluse în salariul de baza conform legii - , indemnizaţii de conducere, salarii de merit şi alte drepturi care, potrivit actelor normative, fac parte din salariul de baza);
    b) sporurile, indemnizaţiile şi sumele acordate sub forma de procent din salariul de baza brut sau sume fixe, indiferent dacă au caracter permanent sau nu;
    c) sumele plătite din fondul de salarii pentru timpul nelucrat (concedii de odihna, indiferent de perioada efectuării, concedii de studii, zile de sarbatori, evenimente familiale deosebite, întreruperi ale lucrului din motive neimputabile salariaţilor);
    d) sumele acordate cu ocazia iesirii la pensie, plătite din fondul de salarii;
    e) premiile anuale şi cele din cursul anului sub diferite forme, altele decât cele reprezentând participarea salariaţilor la profit;
    f) drepturile în natura acordate salariaţilor sub forma de remuneraţie;
    g) sumele plătite din fondul de salarii conform legii sau contractelor colective de munca (al 13-lea salariu, prime de vacanta, aprovizionare de iarna, prime acordate cu ocazia sarbatorilor naţionale sau religioase etc.);
    h) alte adaosuri la salarii, aprobate prin lege sau stabilite prin contractele individuale ori colective de munca, plătite din fondul de salarii.

    Sumele pentru care nu se datorează contribuţia de asigurări sociale
    20. Potrivit art. 26 din lege, contribuţia de asigurări sociale nu se datorează pentru sumele reprezentând:
    a) prestaţii de asigurări sociale care se suporta din fondurile asigurărilor sociale sau din fondurile angajatorului şi care se plătesc direct de acesta, potrivit legii. Exceptarea de la plata contribuţiei pentru prestaţiile de asigurări sociale acţionează pana la nivelul cuantumului rezultat prin aplicarea prevederilor legii;
    b) drepturile plătite potrivit dispoziţiilor legale, în cazul desfacerii contractelor individuale de munca, încetării raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici sau al încetării calităţii de membru cooperator. Contribuţia de asigurări sociale nu se calculează şi nu se datorează pentru drepturile plătite în perioada de preaviz, conform prevederilor din Codul muncii, ca urmare a încetării raporturilor de munca sau de serviciu;
    c) diurnele de deplasare şi de delegare, indemnizaţiile de delegare, detaşare şi transfer, plătite în limita dispoziţiilor legale, precum şi drepturile de autor;
    d) sumele obţinute în baza unei convenţii civile de prestări de servicii sau executări de lucrări de către persoanele care au încheiate contracte individuale de munca şi de către beneficiarii unei pensii pentru limita de vârsta;
    e) sumele reprezentând participarea salariaţilor la profit;
    f) premii şi alte drepturi exceptate prin legi speciale. Prin premii şi alte drepturi exceptate prin legi speciale se înţelege sumele care se acorda din fondul de salarii şi pentru care se prevede expres prin acte normative cu caracter special ca pentru acestea nu se datorează contribuţie de asigurări sociale.
    Plata contribuţiei de asigurări sociale
    21. Plata contribuţiei de asigurări sociale datorate de angajator şi de asiguraţi se efectuează cu ordin de plata sau dispoziţie de plata/încasare tip CAS la trezoreriile judeţene, respectiv trezoreriile sectoarelor municipiului Bucureşti, în conturile deschise pe seama caselor judeţene de pensii, respectiv, a Casei de pensii a municipiului Bucureşti, care sunt:
    - 22090.402 "Contribuţie de asigurări sociale de stat datorată de angajatori", conform art. 5 alin. (1) pct. I, II şi VI din lege;
    - 22090.403 "Contribuţie de asigurări sociale datorată de salariaţi şi persoane asimilate salariaţilor", conform art. 5 alin. (1) pct. I, II şi VI din lege;
    - 22090.407 "Contribuţie de asigurări sociale datorată de alte persoane asigurate", conform art. 5 alin. (1) pct. IV şi V şi alin. (2) din lege;
    - 22090.408 "Contribuţie de asigurări sociale datorată de someri", conform art. 5 alin. (1) pct. III din lege.
    22. Pana la emiterea de către Casa Naţionala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale a unui instrument de plata specific se utilizează mijloacele de plata aprobate de Banca Naţionala a României.
    Indiferent de mijlocul de plata utilizat, numerar sau virament, angajatorul sau, după caz, persoana asigurata pe baza de contract ori declaraţie de asigurare va specifica suma, destinaţia şi perioada pentru care se face plata.
    23. In cazul în care contribuţia lunară de asigurări sociale achitată de contribuabili este mai mare decât contribuţia datorată, anual, casa teritorială de pensii procedează la regularizare prin restituirea în numerar a sumei achitate în plus sau prin compensare cu obligaţii de plata viitoare. Forma de regularizare se stabileşte prin acordul contribuabilului cu casa teritorială de pensii.
    Asiguraţii care desfăşoară activităţi exclusiv pe baza de convenţii civile de prestări de servicii la 2 sau la mai mulţi angajatori şi care realizează, cumulat, în cursul unui an, venituri mai mari decât nivelul a 3 salarii medii brute pe economie, pentru sumele ce depăşesc acest plafon, anual, o data cu confirmarea stagiului de cotizare, casa teritorială de pensii procedează la regularizare prin restituirea în numerar a sumei achitate în plus sau prin compensare cu obligaţii de plata viitoare. Forma de regularizare se stabileşte prin acordul contribuabilului cu casa teritorială de pensii.

    Termenele de plata a contribuţiei de asigurări sociale pentru angajatori
    24. Termenele de plata a contribuţiei de asigurări sociale sunt:
    a) data stabilită pentru plata drepturilor salariale pe luna în curs, în cazul angajatorilor care efectuează plata drepturilor salariale lunar, dar nu mai târziu de data de 20 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata;
    b) data stabilită pentru plata chenzinei a 2-a, în cazul angajatorilor care efectuează plata drepturilor salariale chenzinal, dar nu mai târziu de data de 20 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata;
    c) în situaţia în care plata drepturilor salariale se face după data de 20 a lunii următoare celei pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale, termenul scadent pentru plata contribuţiei este data de 20 a lunii următoare celei pentru care se datorează contribuţia;
    d) atunci când data de 20 a lunii este zi nelucrătoare termenul scadent este prima zi lucrătoare după data de 20 a lunii.
    25. Prin data stabilită pentru plata drepturilor salariale se înţelege data lichidării drepturilor salariale prevăzută în contractul colectiv de munca sau în contractul individual de munca.
    26. In cazul plăţii în numerar a contribuţiei de asigurări sociale obligaţia bugetară se considera achitată la data înscrisă pe documentul care atesta plata. In cazul contribuabililor care au cont bancar data plăţii se considera data la care băncile debitează contul plătitorului pe baza instrumentelor de decontare, confirmată prin ştampila şi semnătura autorizata a acestora, cu condiţia creditării contului bugetar corespunzător.

    Majorările de întârziere datorate pentru neplata la termen a contribuţiei de asigurări sociale
    27. Neplata contribuţiei de asigurări sociale la termenele prevăzute la art. 29 din lege generează plata unor majorări de întârziere calculate pentru fiecare zi de întârziere pana la data achitării sumei datorate inclusiv. Cota majorărilor de întârziere se stabileşte conform art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările şi completările ulterioare.
    Prin sintagma fiecare zi de întârziere se înţelege fiecare zi calendaristică.
    Majorările de întârziere se calculează şi se datorează începând cu ziua următoare celei la care plata contribuţiei de asigurări sociale devine scadenta.
    28. Calculul majorărilor de întârziere pentru asiguraţii cu declaraţie sau contract de asigurare se face de către aceştia cu ocazia efectuării plăţilor la termenul prevăzut în declaraţia sau contractul de asigurare şi de către casa teritorială de pensii cu ocazia înregistrării documentelor de asigurare şi a modificărilor la acestea, precum şi cu ocazia controalelor efectuate de personalul specializat din cadrul casei teritoriale de pensii.
    29. In situaţia în care în declaraţia sau în contractul de asigurare se stabilesc termene de plata cuprinse între 1 şi 6 luni, asiguraţii care achită contribuţia de asigurări sociale la termenul prevăzut în documentul de asigurare nu datorează majorări de întârziere.
    30. Debitele provenite din contribuţie restanta şi majorările de întârziere aferente se urmăresc pe cel mult 5 ani în urma de la data constatării. Actele de executare silită întrerup cursul prescripţiei.
    31. Potrivit art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările şi completările ulterioare, băncile sunt obligate sa vireze sumele reprezentând venituri bugetare în termenul prevăzut de lege. In caz contrar, majorările de întârziere datorate pentru neplata la termen a contribuţiei de asigurări sociale sunt suportate de bănci.
    Colectarea şi evidenta contribuţiei de asigurări sociale
    32. De la data de 1 aprilie 2001 contribuţiile de asigurări sociale achitate se aloca lunii pentru care se efectuează plata. Angajatorul are obligaţia de a specifica pe instrumentul de plata luna pentru care se efectuează plata, totalul contribuţiilor individuale achitate pentru angajaţi şi cuantumul contribuţiei angajatorului.
    In cazul în care suma achitată de angajator nu indestuleaza cuantumul contribuţiei lunare datorate, pentru diferenţa de contribuţie neachitata şi pentru majorările de întârziere aferente angajatorul va completa un ordin de plata distinct, specificând luna pentru care achită contribuţia restanta, precum şi eventualele majorări de întârziere calculate şi achitate.
    33. Stingerea debitelor existente la data de 31 martie 2001 se efectuează astfel: în cazul achitării din proprie initiativa angajatorul va completa un ordin de plata distinct, specificând natura debitului. Plata sumelor reprezentând debite existente la data de 31 martie 2001 se virează cu ordin de plata la trezoreriile judeţene, respectiv la trezoreriile sectoarelor municipiului Bucureşti, în contul 22220.430 "Alte venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat" deschis pe seama caselor judeţene de pensii, respectiv a casei de pensii a municipiului Bucureşti.
    In cazul executării silite se introduce titlu executoriu specificându-se contribuţia restanta şi majorările de întârziere aferente.
    34. Pentru debitele din contribuţia de asigurări sociale şi majorările de întârziere constituite după data de 1 aprilie 2001, dacă pe instrumentul de plata nu se specifica luna pentru care se face plata şi natura plăţii, stingerea acestora se efectuează, în ordinea vechimii, astfel:
    a) total debit provenit din contribuţia restanta;
    b) debitul provenit din majorări de întârziere aferente debitelor stinse conform lit. a).
    Declaraţia prezentată în anexa nr. 1.3 se depune o singura data, o data cu Declaraţia nominală pentru luna aprilie 2001.
    35. Acţiunile de control efectuate de organele abilitate ale Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi ale caselor teritoriale de pensii se vor finaliza prin acte de control în care vor fi evidenţiate distinct, pe de o parte, debitele din contribuţii, majorări de întârziere şi penalităţi pana la data de 31 martie 2001 si, pe de alta parte, cele constituite după data de 1 aprilie 2001.
    36. Pentru evidenta asiguraţilor prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. VI din lege inspectoratul teritorial de munca va înainta lunar casei teritoriale de pensii, pana în ultima zi lucrătoare din luna, pentru luna anterioară, situaţia nominală cuprinzând persoanele care desfăşoară activităţi pe baza de convenţii civile de prestări de servicii. Modalităţile de transmitere şi conţinutul situaţiei nominale vor fi convenite între Casa Naţionala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi Inspecţia Muncii, pe baza de protocol.
    Stagiul de cotizare
    37. Potrivit art. 37 din lege, în sistemul public stagiul de cotizare se constituie din însumarea perioadelor în care s-a plătit contribuţia la bugetul asigurărilor sociale de stat atât de asigurat, cat şi de angajator sau, după caz, numai de asigurat, în situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. IV şi V şi alin. (2) din lege.
    38. Realizarea completa a stagiului de cotizare se face numai în condiţiile achitării integrale a contribuţiei de asigurări sociale datorate atât de asigurat, cat şi de angajator.
    In luna în care asiguratului i s-a reţinut contribuţia de asigurări sociale, iar angajatorul nu a achitat integral contribuţia datorată în calitatea sa de contribuabil, stagiul de cotizare ce se ia în calcul reprezintă o treime din luna respectiva.
    39. In situaţia în care contribuţia de asigurări sociale datorată de angajator se prescrie, pentru perioada respectiva stagiul de cotizare al angajaţilor rămâne la o treime din timpul lucrat. Casa Naţionala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, prin casele teritoriale de pensii, va lua toate măsurile prevăzute de lege pentru a nu se ajunge la prescrierea datoriei.
    40. Pentru asiguraţii cu mai multe convenţii civile de prestări de servicii, la determinarea stagiului de cotizare se ia în calcul timpul cumulat lucrat exclusiv pe baza acestor convenţii civile, dar nu mai mult de numărul mediu de zile lucrătoare din luna.

    Perioadele necontributive asimilate stagiului de cotizare
    41. Conform prevederilor art. 38 din lege, se asimilează stagiului de cotizare:
    a) perioadele în care o persoana a beneficiat de drepturi de asigurări sociale (indemnizaţie pentru incapacitate temporară de munca cauzată de boli obişnuite sau de accidente în afară muncii, de boli profesionale şi accidente de munca; prestaţie pentru prevenirea imbolnavirilor şi recuperarea capacităţii de munca; indemnizaţie pentru maternitate; indemnizaţie pentru creşterea copilului sau îngrijirea copilului bolnav) sau de pensie de invaliditate. Primele 3 zile de incapacitate temporară de munca pentru care nu se acorda indemnizaţie, dar pentru care asiguratul beneficiază de concediu medical potrivit art. 101 alin. (2) din lege, se iau în considerare la stabilirea stagiului de cotizare. Perioadele asimilate stagiului de cotizare se evidenţiază distinct în "Certificatul privind stagiul de cotizare şi punctajul realizat în sistemul asigurărilor sociale de stat", precum şi în evidentele casei teritoriale de pensii;
    b) perioadele în care o persoana a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora. Dovada absolvirii cursurilor de zi ale învăţământului universitar se face cu diplomele eliberate de instituţiile autorizate, în condiţiile legii. Dovada duratei normale a studiilor respective se face cu diploma de absolvire, fişa matricola sau cu adeverinţa eliberata de Ministerul Educaţiei şi Cercetării;
    c) perioadele în care o persoana a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau ca militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat. Dovada încadrării în astfel de situaţii se face cu livretul militar sau cu adeverinţe ori certificate eliberate de instituţiile militare competente, în care sunt precizate cu exactitate perioadele şi natura situaţiei respective.
    42. Perioadele asimilate se comunica casei teritoriale de pensii, pe baza documentelor doveditoare, astfel:
    a) asiguraţii cu contract de asigurare sau cu declaraţie de asigurare comunica personal, cu prilejul încheierii contractului sau depunerii declaraţiei de asigurare;
    b) de către angajatori, pentru persoanele care se regăsesc în categoriile prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. I, II, III şi VI din lege şi care se angajează după data de 1 aprilie 2001, o data cu prima Declaraţie nominală de după momentul angajării, conform modelului prezentat în anexa nr. 8.

    Certificarea privind stagiul de cotizare şi punctajul realizat în sistemul asigurărilor sociale de stat
    43. Stagiul de cotizare se comunica asiguraţilor prin Certificatul privind stagiul de cotizare şi punctajul realizat în sistemul asigurărilor sociale de stat, denumit în continuare certificat.
    Anual, pana la data de 31 martie, casa teritorială de pensii eliberează fiecărui asigurat certificatul pentru anul calendaristic precedent.
    44. Certificatul se eliberează o data pe an fără plata. In situaţia în care asiguratul solicita certificatul în perioada 1 ianuarie - 31 martie pentru soluţionarea unor litigii privind obligaţiile şi drepturile de asigurări sociale, acesta se eliberează fără plata. In aceste cazuri casa teritorială de pensii nu mai are obligaţia eliberării certificatului anual, potrivit legii, pana la 31 martie.
    Ori de câte ori în cursul anului asiguratul solicita un alt certificat, acesta se eliberează contra cost.
    Certificatul se eliberează numai după ce asiguratul face dovada plăţii tarifului.
    45. Certificatul cuprinde:
    a) stagiul de cotizare al asiguratului pentru anul precedent, defalcat pe luni, respectiv numărul de zile lucrătoare şi numărul de zile asimilate, potrivit legii, stagiului de cotizare;
    b) situaţia defalcată privind plăţile efectuate în contul bugetului asigurărilor sociale de stat, datorată atât de angajat, cat şi de angajator;
    c) punctajul asiguratului pentru anul precedent, defalcat pe luni, respectiv salariul mediu brut lunar pe economie şi veniturile realizate care au constituit baza de calcul al contribuţiei individuale de asigurări sociale;
    d) stagiul de cotizare al asiguratului, corespunzător perioadelor de asigurare realizate după 1 aprilie 2001;
    e) punctajul asiguratului, corespunzător perioadelor de asigurare realizate după 1 aprilie 2001.
    Pentru perioadele de asigurare realizate anterior datei de 1 aprilie 2001 certificarea stagiului de cotizare şi a punctajului asiguratului se va face treptat, pe măsura preluării şi prelucrării datelor privind evidenta asiguraţilor.
    Depunerea si/sau transmiterea formularelor prevăzute în anexele nr. 1-8
    46. Formularele prevăzute în anexele la prezentele norme se depun si/sau se transmit la casele judeţene de pensii, respectiv la casa de pensii a municipiului Bucureşti, în a căror raza teritorială îşi are sediul angajatorul. Excepţie de la aceasta regula o reprezintă anexele nr. 1.1, 1.2, 1.3, 5, 6, 7 şi 8, care pot fi depuse şi la casa locală de pensii în a carei raza îşi are sediul angajatorul.

    B. Pensii
    I. Dispoziţii generale
    1. In sistemul public de pensii au dreptul la pensie, în situaţia îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege, următoarele categorii de persoane:
    a) asiguraţii prevăzuţi la art. 5 din lege;
    b) asiguraţii care satisfac obligaţii militare - art. 53 alin. (2) din lege;
    c) elevii, ucenicii şi studenţii care si-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de munca datorită bolilor profesionale sau accidentelor de munca survenite în timpul şi din cauza practicii profesionale [art. 53 alin. (3) din lege];
    d) persoanele care si-au pierdut total sau parţial capacitatea de munca şi marii mutilati, ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluţiei sau în legătura cu evenimentele revoluţionare din decembrie 1989, dacă erau cuprinşi într-un sistem de asigurări sociale anterior datei ivirii invaliditatii din aceasta cauza [art. 53 alin. (4) din lege];
    e) persoanele care la data solicitării drepturilor de pensie nu mai au calitatea de asigurat;
    f) urmaşii celor prevăzuţi mai sus (copiii şi soţul supravieţuitor) [art. 65 din lege].

    II. Referitor la pensia pentru limita de vârsta (Secţiunea 1 capitolul IV din lege)
    2. In vederea deschiderii dreptului la pensie stagiul minim si/sau complet de cotizare prevăzut la art. 41 alin. (3) şi (4) din lege cuprinde si:
    a) sporul acordat în baza legislaţiei anterioare pentru activităţi desfăşurate în grupele I şi II de munca, pana la data de 1 aprilie 2001 [art. 160 alin. (1) din lege];
    b) vechimea în munca sau, după caz, vechimea în serviciu realizată în celelalte sisteme de asigurări sociale neintegrate în sistemul public de pensii pana la data intrării în vigoare a legii.
    Vechimea realizată în sistemele de pensii neintegrate în sistemul public se are în vedere numai pentru deschiderea dreptului la pensie, urmând sa fie valorificată în sistemul respectiv (art. 194 din lege).
    Perioada stagiului militar se ia optional în calcul în unul dintre sisteme.
    Punctajul mediu anual se determina pentru stagiul de cotizare realizat în sistemul public de pensii, în funcţie de opţiunea persoanei în cauza, referitoare la stagiul militar.
    3. Vârstele standard de pensionare şi stagiile minime sau complete de cotizare pentru femei şi bărbaţi sunt prevăzute în anexa nr. 3 la lege, detaliată în funcţie de data naşterii în anexa nr. 9 la prezentele norme.
    4. Reducerea vârstelor standard de pensionare conform tabelului nr. 1 de la art. 42 din lege operează numai în condiţiile realizării stagiului complet de cotizare.
    5. Dispoziţiile art. 43 alin. (2) din lege se referă la asiguraţii care desfăşoară activităţi în locuri de munca încadrate în condiţii speciale prevăzute la art. 20 lit. c) şi d) din aceeaşi lege.
    6. Reducerea vârstelor standard de pensionare prevăzute de legile cu caracter special (Legea nr. 42/1990, Legea nr. 128/1997 etc.), precum şi de art. 48 din lege se cumulează cu reducerea vârstei standard de pensionare prevăzută pentru activităţi desfăşurate în condiţii deosebite si/sau speciale fără ca aceasta sa opereze sub vârstele prevăzute la art. 42, 43 şi la 47 alin. (1) sau peste reducerile maxime prevăzute la art. 46 ori în anexele nr. 4 şi 5 la lege, după caz.
    Pentru persoanele prevăzute la art. 47 din lege dovada calităţii de persoana cu handicap/nevazator se face prin certificat emis de comisiile de expertiza medicală a persoanelor cu handicap ce funcţionează în cadrul inspectoratelor teritoriale de stat pentru persoanele cu handicap.
    7. Asiguraţii care au realizat stagii de cotizare în condiţii normale de munca, precum şi în condiţiile prevăzute de legi speciale sau, după caz, în condiţiile prevăzute la art. 48, beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare pana la 50 de ani pentru femei, respectiv pana la 55 de ani pentru bărbaţi.

    III. Referitor la pensia anticipata şi pensia anticipata parţială (Secţiunea a 2-a şi a 3-a capitolul IV din lege)
    8. Prin stagiu standard complet de cotizare, la care se face referire în tabelul nr. 2 de la art. 50 din lege, se înţelege stagiul complet de cotizare din anexa nr. 3 la lege.
    La stabilirea stagiului de cotizare pentru deschiderea dreptului la pensie anticipata şi pensie anticipata parţială nu se au în vedere perioadele asimilate prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. b) şi c), şi nici perioadele în care asiguratul a beneficiat de pensie de invaliditate. Acestea nu se folosesc nici la determinarea punctajului mediu anual utilizat la calculul pensiei anticipate şi al pensiei anticipate parţiale (art. 49 şi 52 din lege).
    9. In condiţiile în care beneficiarul unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate parţiale, având plata pensiei suspendată, contribuie o anumită perioada la sistemul public de pensii, stagiul de cotizare realizat în aceasta perioada va putea fi valorificat numai la stabilirea pensiei pentru limita de vârsta.
    10. Pentru asiguraţii care au desfăşurat activităţi în condiţii deosebite si/sau speciale de munca şi care solicita pensie anticipata parţială, diminuarea prevăzută la art. 50 alin. (2) nu se aplica pentru numărul de luni cu care s-a redus vârsta standard de pensionare datorită condiţiilor respective.
    Aceeaşi reglementare se aplica şi în situaţia persoanelor care beneficiază de reducerea vârstelor standard de pensionare conform art. 48 din lege şi Legii nr. 128/1997 şi care solicita pensia anticipata parţială.
    11. Pensia anticipata sau pensia anticipata parţială devine pensie pentru limita de vârsta la împlinirea vârstelor standard de pensionare prevăzute în anexa nr. 3 la lege.

    IV. Referitor la pensia de invaliditate (Secţiunea a 4-a capitolul IV din lege)
    12. Încadrarea sau neincadrarea într-un grad de invaliditate se face prin decizie emisă de medicul expert al asigurărilor sociale. Propunerea pentru încadrarea în grad de invaliditate se face de către medicul specialist care asigura asistenta medicală.
    13. Potrivit art. 57 alin. (3) din lege stagiul de cotizare necesar prevăzut în tabelul nr. 3 de la art. 57 alin. (1) din aceeaşi lege se raportează la vârsta avută la data expertizării medicale.
    14. In situaţiile prevăzute la art. 58 din lege pensia de invaliditate se acorda indiferent de stagiul de cotizare realizat de asigurat.
    15. Stagiul complet de cotizare în funcţie de care se determina stagiul potenţial prevăzut la art. 59 din lege este stagiul complet de cotizare prevăzut în anexa nr. 3 la lege:
    a) pentru situaţiile menţionate la art. 59 alin. (1) din lege stagiul potenţial acordat reprezintă diferenţa dintre stagiul complet de cotizare şi stagiul de cotizare realizat efectiv pana la data încadrării în grad de invaliditate;
    b) pentru situaţiile menţionate la art. 59 alin. (2) din lege stagiul potenţial acordat reprezintă diferenţa dintre stagiul complet de cotizare şi stagiul de cotizare necesar, prevăzut în tabelul nr. 3 de la art. 57 alin. (1) din lege;
    c) stagiul potenţial acordat nu poate fi mai mare decât stagiul de cotizare pe care asiguratul ar fi putut sa îl realizeze de la data ivirii invaliditatii pana la împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzute în anexa nr. 3 la lege.
    16. Stagiul potenţial acordat asiguraţilor care au realizat un stagiu de cotizare în condiţii de handicap preexistent calităţii de asigurat se determina ca diferenţa între stagiile de cotizare menţionate la art. 47 din lege şi stagiile de cotizare realizate efectiv, astfel:
    a) o treime din stagiul complet de cotizare pentru cei cu handicap grav şi pentru nevăzători;
    b) doua treimi din stagiul complet de cotizare pentru cei cu handicap accentuat;
    c) stagiul complet de cotizare pentru cei cu handicap mediu.

    Stagiul potenţial se determina în ani, luni şi zile.
    17. Stagiul complet de cotizare la care se face referire la art. 60 alin. (2) din lege este cel prevăzut în anexa nr. 3 la lege.
    18. In cazul încadrării în alt grad de invaliditate [art. 62 alin. (2) lit. b) din lege] pensia de invaliditate se stabileşte cu respectarea condiţiilor existente la data deciziei iniţiale, în cuantumul aferent noului grad, conform prevederilor legii.
    19. Beneficiarii pensiei de invaliditate, la împlinirea vârstei standard prevăzute în anexa nr. 3 la lege, devin pensionari pentru limita de vârsta, putând opta pentru cea mai avantajoasă dintre pensii.
    In aceasta situaţie indemnizaţia de insotitor prevăzută la art. 61 din lege se menţine indiferent de pensia pentru care se optează.

    V. Referitor la pensia de urmaş (Secţiunea a 5-a capitolul IV din lege)
    20. Pensia de urmaş reglementată la art. 66 lit. b) din lege se acorda copiilor care urmează cursurile unei singure instituţii de învăţământ universitar, pana la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani.
    In cazul copiilor care urmează cursurile a doua sau mai multe instituţii de învăţământ universitar, pensia de urmaş se acorda pana la terminarea cursurilor primei instituţii, fără a depăşi vârsta de 26 de ani.
    21. Vârsta de pensionare la care se face referire la art. 67 alin. (1) din lege este vârsta standard de pensionare prevăzută în anexa nr. 3 la lege.
    22. Acordarea pensiei de urmaş prevăzute la art. 68 alin. (1) din lege nu este condiţionată de data ivirii invaliditatii soţului supravieţuitor.
    Încadrarea într-un grad de invaliditate a soţului supravieţuitor în vederea obţinerii pensiei de urmaş se face indiferent de vârsta acestuia.
    23. Referitor la art. 71 alin. (1) lit. a) din lege se disting doua situaţii:
    a) sustinatorul decedat avea pensie pentru limita de vârsta stabilită în condiţiile legislaţiei anterioare, situaţie în care pensia de urmaş se calculează din aceasta pensie, determinata conform art. 180 din lege;
    b) sustinatorul decedat avea pensie pentru limita de vârsta stabilită în condiţiile legii, situaţie în care pensia de urmaş se calculează din pensia pentru limita de vârsta în plata sau la care ar fi avut dreptul în condiţiile acestei legi.
    24. La art. 71 alin. (1) lit. b) din lege se disting doua situaţii:
    a) sustinatorul decedat avea pensie de invaliditate gradul I, stabilită în condiţiile legislaţiei anterioare, situaţie în care pensia de urmaş se calculează din pensia determinata conform art. 180 din lege;
    b) sustinatorul decedat se afla în plata pensiei sau îndeplinea la data decesului condiţiile pentru obţinerea unei pensii de invaliditate gradul II sau III, a unei pensii anticipate, a unei pensii anticipate parţiale, inclusiv pensia anticipata conform Legii nr. 2/1995, situaţie în care pensia de urmaş se stabileşte din pensia de invaliditate gradul I, calculată conform legii.

    VI. Referitor la calculul pensiilor (Secţiunea a 6-a capitolul IV din lege)
    25. Stagiul complet de cotizare reglementat la art. 77 din lege este cel prevăzut în anexa nr. 3 la lege sau, după caz, stagiile de cotizare prevăzute la art. 43, 47 ori în anexele nr. 4 şi 5 la lege.
    In cazul persoanelor care au desfăşurat activităţi în condiţii speciale de munca, precum şi în cazul persoanelor cu handicap şi al nevazatorilor, la determinarea punctajului mediu anual se utilizează stagiile de cotizare prevăzute la art. 43, 47 sau, după caz, stagiile din anexele nr. 4 şi 5 la lege.
    26. Beneficiază de majorarea punctajului prevăzută la art. 78 alin. (8) din lege persoanele care, după îndeplinirea cumulativă a condiţiilor de pensionare pentru limita de vârsta reglementate prin art. 41 alin. (1) din lege, contribuie o anumită perioada la sistemul public de pensii.
    Aceasta majorare se aplica numai punctajului realizat în perioada de contribuţie suplimentară la sistemul public de pensii (după îndeplinirea cumulativă a condiţiilor de pensionare pentru limita de vârsta).
    Majorarea punctajului se acorda şi în cazul recalcularii pensiilor, reglementată la art. 95 din lege, folosindu-se aceeaşi procedura.
    27. In situaţia în care asiguratului i s-a reţinut contribuţia de asigurări sociale, iar angajatorul nu si-a achitat contribuţia datorată în calitatea sa de contribuabil, numărul de puncte realizat în fiecare luna se diminuează la o treime.
    Diferenţa de doua treimi din cota de contribuţii de asigurări sociale pe care angajatorul era obligat sa o vireze lunar casei teritoriale de pensii în a carei raza îşi are sediul va fi urmărită prin organele de executare silită, conform dispoziţiilor legale privind executarea creanţelor bugetare. După încasarea întregului debit reprezentând contribuţia restanta a angajatorului stagiul de cotizare şi punctajul se vor recalcula.

    VII. Referitor la stabilirea şi plata pensiilor (Secţiunea a 7-a capitolul IV din lege)
    28. Actele la care se face referire la art. 82 alin. (2) din lege sunt:
    a) pentru pensia pentru limita de vârsta, anticipata şi anticipata parţială:
    - cerere pentru înscrierea la pensie pentru limita de vârsta/anticipata/anticipata parţială (anexa nr. 12 la prezentele norme);
    - carnetul de munca (original şi copie);
    - carnetul de asigurări sociale (original şi copie);
    - alte acte prevăzute de lege privind vechimea în munca sau vechimea în serviciu realizată în alte sectoare de activitate;
    - livretul militar (original şi copie);
    - diploma de studii (original şi copie) sau adeverinţa din care sa rezulte durata normală şi perioada studiilor, precum şi certificarea absolvirii acestora;
    - pentru persoanele care au urmat cursurile unor instituţii de învăţământ universitar în străinătate este necesară dovada recunoaşterii acestora de către statul roman;
    - adeverinţa privind sporurile şi adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de munca;
    - adeverinţa privind condiţiile de munca speciale si/sau deosebite;
    - dovada certificării stagiului de cotizare;
    - procura specială pentru mandatar;
    - adeverinţa din care sa rezulte data încetării calităţii de asigurat;
    - acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, Legii nr. 42/1990 etc.;
    b) pentru pensia de invaliditate:
    - cerere pentru înscrierea la pensie de invaliditate (anexa nr. 13 la prezentele norme);
    - actele menţionate la pct. 28 lit. a);
    - decizia emisă de medicul expert al asigurărilor sociale;
    - adeverinţa din care sa rezulte încetarea plăţii indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de munca şi cuantumul acesteia;
    c) pentru pensia de urmaş:
    - cerere pentru înscrierea la pensie de urmaş (anexa nr. 14 la prezentele norme);
    - actele menţionate la pct. 28 lit. a) (pentru cazurile în care sustinatorul decedat nu avea calitatea de pensionar);
    - actele de stare civilă ale solicitanţilor;
    - decizia de pensie/talon de pensie (pentru cazurile în care sustinatorul decedat avea calitatea de pensionar);
    - adeverinţa de studii (elev sau student);
    - cauza decesului (cu excepţia situaţiilor în care sustinatorul decedat avea calitatea de pensionar);
    - declaraţie pe propria răspundere, din care sa rezulte ca urmasul nu a fost condamnat prin sentinta rămasă definitiva pentru infracţiunea de omor sau tentativa de omor comisă asupra susţinătorului decedat (conform anexei nr. 14 la prezentele norme).
    29. Procura specială la care se face referire la art. 82 alin. (1) din lege, autentificată de către notarii publici de pe teritoriul României, de către misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, trebuie sa conţină următoarele elemente:
    - numele, prenumele, cetăţenia, data şi locul naşterii, domiciliul şi actul de identitate ale titularului dreptului de pensie (valabil la data eliberării procurii);
    - numele, prenumele, datele de identificare (actul de identitate, domiciliul, data şi locul naşterii) ale mandatarului;
    - obiectul mandatului (întocmirea dosarului de pensie, deschiderea contului curent, încasarea pensiei pentru plati curente şi restante, semnarea extrasului de cont);
    - precizarea ca mandatarul are obligaţiile ce revin titularului, inclusiv pe cea de a anunţa în termen casei teritoriale de pensii orice schimbare intervenita în situaţia titularului de natura sa modifice sau sa înceteze dreptul la pensie.
    Procura specială este valabilă 6 luni.
    30. Termenul de 30 de zile reglementat la art. 86 alin. (1) din lege curge de la data înregistrării cererii cu toate actele care dovedesc îndeplinirea condiţiilor de pensionare.
    31. Prin reprezentantul legal prevăzut la art. 90 alin. (2) din lege se înţelege părintele natural şi adoptiv, tutorele sau curatorul beneficiarului de pensie.
    32. Plata pensiei de invaliditate gradul I sau II încetează atunci când beneficiarii acestor categorii de pensii se regăsesc în una dintre situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. I, II, III şi VI din lege.
    33. Plata pensiei se suspenda începând cu luna următoare celei în care beneficiarul unei pensii de urmaş realizează dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie venituri brute lunare mai mari decât o pătrime din salariul mediu brut pe economie.
    34. Plata pensiei se suspenda începând cu luna următoare celei în care copilul urmaş nu face dovada continuării studiilor într-o forma de învăţământ organizat potrivit legii [art. 92 alin. (1) lit. e) din lege].
    Dovada continuării acestor studii trebuie prezentată casei teritoriale de pensii în termen de 15 zile de la data începerii anului şcolar.
    Reluarea în plata a pensiei de urmaş suspendate se face conform prevederilor art. 93 alin. (3) din lege.
    35. Instituţia de asistenta socială sau unitatea medicală specializată care interneaza pensionării de invaliditate gradul I are obligaţia sa comunice caselor teritoriale de pensii perioada în care aceştia se afla sub supraveghere şi îngrijire permanenta, în termen de 15 zile de la internare, cu excepţia nevazatorilor, pentru care nu este necesară comunicarea [art. 92 alin. (2) din lege].
    36. De recalcularea prevăzută la art. 95 alin. (1) din lege beneficiază şi persoanele pensionate în baza legislaţiei anterioare, dacă au realizat un stagiu de cotizare de minimum 12 luni după pensionare.
    37. Sumele rămase neîncasate de către pensionarul decedat se acorda:
    a) soţului supravieţuitor;
    b) copiilor;
    c) părinţilor sau, în lipsa acestora, moştenitorilor legali si/sau, după caz, celorlalţi testamentari, în condiţiile dreptului comun.
    Actele necesare în vederea acordării acestor sume sunt:
    - cerere-tip (anexa nr. 15 la prezentele norme);
    - certificatul de deces (original şi copie);
    - actul de identitate al solicitantului;
    - acte de stare civilă ale solicitantului, din care sa rezulte gradul de rudenie cu decedatul sau, după caz, actul care atesta calitatea de moştenitor;
    - talonul de pensie al persoanei decedate.

    VIII. Dispoziţii tranzitorii privind pensiile
    38. Constituie stagiu de cotizare conform art. 160 alin. (2) lit. a) din lege şi perioadele în care asiguratul s-a aflat în una, doua sau mai multe situaţii prevăzute la art. 38 alin. (1) din lege, după caz.
    39. Prin timp util la pensie realizat de agricultori, prevăzut la art. 160 alin. (3) din lege, se înţelege perioada în care foştii cooperatori au realizat un volum de munca în fostele unităţi agricole sau au achitat contribuţia minima prevăzută de Legea nr. 5/1977, calculat potrivit metodologiei utilizate la aplicarea Legii nr. 80/1992, republicată, şi anume:
    Timpul util la pensie realizat de agricultori se stabileşte în ani, prin raportarea volumului de munca exprimat în norme, insumat pe întreaga perioada în care persoana asigurata a lucrat în fosta unitate agricolă cooperatistă la cel mai mic volum anual de norme stabilit de adunarea generală în perioada respectiva; timpul util la pensie realizat de agricultori nu poate depăşi numărul de ani calendaristici în care volumul de munca a fost prestat.
    Pentru agricultorii din zonele necooperativizate timpul util la pensie (stagiul de cotizare) se determina pe baza carnetului de asigurat şi reprezintă anii în care s-a achitat contribuţia minima prevăzută de Legea nr. 5/1977, respectiv 40 lei/luna x 12 luni = 480 lei/an.
    Punctajul anual pentru fiecare an util, realizat în cadrul fostelor unităţi agricole cooperatiste, precum şi pentru fiecare an de contribuţie, realizat de ţăranii cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate, pana la data intrării în vigoare a Legii nr. 80/1992, modificată şi completată, reprezintă 0,25 puncte.
    Pentru perioada ulterioara apariţiei Legii nr. 80/1992 punctajul lunar se determina prin raportarea venitului asigurat la salariul mediu brut din anexa nr. 10 la prezentele norme.
    40. In situaţia prezentării şi a altor acte de vechime în munca prevăzute de lege, menţionate la art. 160 alin. (5) din lege, acestea trebuie sa fie emise cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (2) din Decretul nr. 92/1976.
    Actele de vechime în munca privind activitatea desfăşurata vor cuprinde:
    - denumirea unităţii;
    - perioada în care s-a lucrat, cu indicarea datei de începere şi de încetare a raportului de munca, precum şi precizarea modului de încadrare - pe durata nedeterminată sau determinata, prin transfer în interesul serviciului sau la cerere;
    - menţionarea temeiurilor legale pe baza cărora a avut loc încadrarea, modificarea sau încetarea contractului de munca;
    - funcţia, meseria sau specialitatea exercitată;
    - salariul tarifar de încadrare, precum şi alte drepturi ce se includ în acesta.
    Actele vor purta număr, data eliberării, ştampila unităţii, precum şi semnătura celui care angajează unitatea sau a persoanei delegate în acest sens de conducerea unităţii.
    41. Perioadele asimilate stagiului de cotizare, prevăzute de lege, sunt:
    a) perioadele asimilate menţionate la art. 38 alin. (1) din lege;
    b) perioadele necontributive care au constituit vechime în munca utila la pensie în baza legislaţiei anterioare intrării în vigoare a legii:
    - perioadele menţionate la art. 20 din Legea nr. 3/1977, cu modificările şi completările ulterioare;
    - perioadele recunoscute în baza Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările ulterioare;
    - perioadele recunoscute în baza Decretului-lege nr. 51/1990;
    - perioadele în care s-a beneficiat de plati compensatorii în baza Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 98/1999;
    - perioadele în care s-a beneficiat de ajutor de şomaj si/sau de ajutor de integrare profesională, prevăzute de Legea nr. 1/1991, republicată, cu modificările ulterioare;
    - perioada în care s-a beneficiat de şomaj tehnic conform prevederilor legale;
    - alte perioade recunoscute prin legi speciale.
    42. Salariile medii anuale, brute sau nete, la care se referă art. 164 alin. (2) din lege sunt asimilate cu câştigul salarial mediu anual, brut sau net, din anexa nr. 6 la lege actualizată potrivit anexei nr. 10 la prezentele norme.
    43. Asiguraţii prevăzuţi la art. 165 alin. (2) din lege, care au contribuit cu 4% la Fondul pentru pensia suplimentară, vor prezenta adeverinţe emise conform prevederilor Decretului nr. 92/1976.
    44. Reducerea vârstelor de pensionare pentru persoanele care au desfăşurat activităţi încadrate prin lege în condiţii deosebite, se face corespunzător timpului efectiv lucrat în aceste condiţii, din vârstele standard de pensionare prevăzute în anexa nr. 3 la lege, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 42 din lege.
    45. Reducerea vârstelor de pensionare pentru asiguraţii care au realizat în condiţii speciale un stagiu de cotizare mai mic de 25 de ani, respectiv mai mic de 20 de ani se face din vârstele standard de pensionare prevăzute în anexa nr. 3 la lege, cu respectarea condiţiilor de stagiu prevăzute în anexele nr. 4 şi 5 la aceeaşi lege.
    Stagiul de cotizare realizat în condiţii speciale, prevăzut în anexele nr. 4 şi 5 la lege, nu cuprinde sporul acordat în baza legislaţiei anterioare.
    46. Persoanele înscrise la pensie în baza legislaţiei anterioare pot solicita recalcularea pensiei prin adăugarea stagiilor de cotizare nevalorificate iniţial şi a perioadelor asimilate prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. c) din lege.
    In aceste situaţii la determinarea punctajului mediu anual corespunzător perioadei adăugate se are în vedere stagiul complet de cotizare din anul intrării în vigoare a legii, respectiv 30 de ani pentru bărbaţi şi 25 de ani pentru femei.
    47. La stabilirea punctajului potrivit art. 170 alin. (1) din lege se ia în calcul venitul cel mai avantajos din perioadele respective.
    48. In cazul modificării numărului de urmaşi prevăzut la art. 171 alin. (1) din lege, după intrarea în vigoare a legii, pentru soţul supravieţuitor pensia se recalculează conform prevederilor art. 73 din lege, cu păstrarea condiţiilor avute la data înscrierii iniţiale.
    49. In cazul încadrării în alt grad de invaliditate pentru o pensie stabilită pe baza legislaţiei anterioare, pensia aferentă noului grad de invaliditate se stabileşte conform prevederilor legii, cu îndeplinirea condiţiilor existente la data deciziei iniţiale.
    50. Recalcularea pensiilor stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 2/1995 privind pensionarea anticipata se face la împlinirea vârstelor de 57 de ani pentru femei şi 62 de ani pentru bărbaţi [art. 184 alin. (2) din lege].
    51. In activitatea de acordare a pensiilor se vor utiliza formularele prevăzute în anexele nr. 12-20 la prezentele norme.

    C. Procedura de încadrare în grade de invaliditate, revizuirea medicală, recuperarea capacităţii de munca şi contestarea deciziei medicale

    I. Referitor la încadrarea în grade de invaliditate şi circuitul documentaţiei medicale
    1. In vederea pensionării de invaliditate medicul primar si, în lipsa acestuia, medicul specialist, pentru afecţiunea principal invalidanta, care asigura asistenta medicală a bolnavului, atunci când apreciază ca starea de sănătate a acestuia nu ii permite reluarea activităţii profesionale, în limitele maxime de concediu medical prevăzut de lege, cu toate tratamentele medicale recuperatorii aplicate, propune pensionarea de invaliditate, cerând în acest sens avizul cabinetului de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de munca.
    Propunerea la pensionare poate fi solicitată încă din primele zile de boala, în cazul afecţiunilor fără potenţial recuperator.
    2. Medicul expert al asigurărilor sociale de la cabinetele de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de munca avizează pensionarea de invaliditate numai dacă constata pierderea totală sau a cel puţin jumătate din capacitatea de munca, aproband totodată şi concediul medical pentru întocmirea formelor de pensionare pana la finele lunii următoare aceleia în care s-a dat avizul.
    Concediul medical se include în durata indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de munca, prevăzută pentru persoanele asigurate.
    3. Medicii care au făcut propunerea de pensionare eliberează certificatul (certificatele) de concediu medical şi completează formularul de examinare medicală pentru pensie de invaliditate, îndruma bolnavul sau însoţitorul acestuia la angajator unde îşi desfăşoară activitatea, pentru întocmirea formelor de pensionare. In formular se va menţiona dacă solicitantul este netransportabil.
    4. Angajatorul la care îşi desfăşoară activitatea persoana în cauza întocmeşte dosarul însoţit de un extras de pe carnetul de munca, ce cuprinde date privitoare la starea civilă, pregătirea generală şi profesională, ruta profesională (cu zi, luna şi ani), durata perioadei de cotizare, perioadele de şomaj, concediul medical din ultimele 12 luni, precum şi documentaţia necesară stabilirii cauzei invaliditatii, în vederea emiterii deciziei medicale. Dosarul medical se înaintează la cabinetul teritorial de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de munca.
    5. Formularul de examinare medicală pentru pensionare, întocmit de medicul curant pentru persoana care solicita pensie de invaliditate în condiţiile legii şi care nu este incadrata în munca, se trimite la casele de pensii de pe teritoriul cărora se afla domiciliul bolnavului. Casa de pensii trimite dosarul medical la cabinetul de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de munca în raza căruia îşi are domiciliul bolnavul, cu un extras administrativ (de pe carnetul de munca) ce cuprinde:
    a) categoria de pensie la care are acces solicitantul (pensie proprie pentru perioada de cotizare, urmaş, militar în termen, invalid de război etc.);
    b) date privind starea civilă;
    c) ruta profesională, stagiul de cotizare (dacă bolnavul a fost încadrat în munca şi îndeplineşte condiţiile pentru obţinerea pensiei de invaliditate în funcţie de cauza).
    6. La primirea dosarului medical medicul expert al asigurărilor sociale de la cabinetul de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de munca verifica dacă acesta conţine:
    a) elementele necesare sustinerii diagnosticului clinic şi funcţional (forma clinica şi stadiul evolutiv al bolii);
    b) diagnosticul afecţiunilor asociate;
    c) informaţii suficiente privind ruta profesională, dreptul la pensie în cazul bolilor obişnuite sau al accidentelor care nu au legătura cu munca;
    d) documentul prevăzut de lege, în caz de:
    - boala profesională (adeverinţa de luare în evidenta de la inspectoratul de sănătate publica);
    - accident de munca (formularul-tip sau procesul-verbal de înregistrare a accidentului, eliberat de inspectoratul teritorial de munca);
    - accident asimilat cu accidentul de munca (procesul-verbal de asimilare confirmat de angajator);
    - tuberculoza (adeverinţa de la dispensarul antituberculos privind grupa de dispensarizare);
    - accident sau boala contractată în timpul sau din cauza îndeplinirii serviciului militar (certificatul emis de comisia de expertiza medico-militară);
    e) documentul necesar privind data ivirii invaliditatii.
    Pentru completarea investigatiilor necesare în cazurile neconcludente, medicul expert al asigurărilor sociale îndruma bolnavul sau însoţitorul la forul abilitat de lege sau la unităţile sanitare de specialitate, indicând investigaţiile ce urmează sa fie efectuate. Acestea sunt obligate sa le execute cu prioritate.
    Pentru bolnavii psihici sau pentru alte cazuri cu afecţiuni grave ori cu o problematica deosebita, lucrătorul social efectuează cercetări de teren (la domiciliu, locul de munca, unitatea sanitară), particularizate la caz, conform obiectivelor stabilite de medicul expert al asigurărilor sociale.
    7. Documentaţia care sta la baza stabilirii capacităţii de munca, a cauzei invaliditatii şi a datei ivirii invaliditatii, devine componenta definitiva a dosarului medical.
    8. După completarea documentaţiei medicale se convoacă bolnavul în vederea expertizării.
    Bolnavii care urmează sa fie expertizati vor fi impartiti pe grupe de afecţiuni, iar cabinetul de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de munca va incunostinta bolnavul asupra datei şi locului unde se face examinarea, cu 10 zile înainte, prin citaţie.
    9. Bolnavii netransportabili (cazuri noi) sunt expertizati pe baza documentaţiei medicale primite de la unităţile sanitare (spital, policlinica) din localitatea unde se afla bolnavul în acel moment.
    Pentru cazurile neconcludente (documentaţie insuficienta) bolnavii vor fi transportaţi pentru examinare la sediul cabinetului de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de munca sau vor fi expertizati la domiciliu.
    10. Medicul expert al asigurărilor sociale de la cabinetul de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de munca, după examinarea bolnavului şi analizarea dosarului medical, redactează concluziile expertizei pe care le înscrie în documentarul medical.
    După stabilirea concluziilor expertizei, medicul expert al asigurărilor sociale se pronunţa asupra invaliditatii printr-o decizie întocmită în 4 exemplare (pentru cei care nu provin din munca, în 3 exemplare), care trebuie sa cuprindă:
    a) diagnosticul clinic complet şi ordinea afecţiunilor reflectand importanta lor în afectarea capacităţii de munca;
    b) diagnosticul funcţional;
    c) diagnosticul capacităţii de munca şi încadrarea (sau neincadrarea) bolnavului într-un grad de invaliditate;
    d) cauza invaliditatii: boala obişnuită sau accident de munca (accident asimilat cu accidentul de munca), boala profesională, după caz, accident care nu are legătura cu munca; pentru tuberculoza se va specifica în decizie "TBC" - în toate situaţiile se va specifica documentul justificativ;
    e) data ivirii invaliditatii (cu zi, luna, an);
    f) termenul de revizuire şi valabilitatea deciziei (6-12 luni) sau menţiunea "Nerevizuibil prin afecţiune", după caz;
    g) planul de recuperare eşalonat pe acţiuni şi perioada de timp pana la data revizuirii medicale;
    h) formele şi condiţiile de munca indicate pentru pensionării cu gradul III de invaliditate şi cazurile respinse.
    Programul de recuperare este obligatoriu pentru persoana în cauza şi persoanele competente sa îl aplice.
    Invalidul poate refuza aplicarea unor măsuri recuperatorii numai dacă acestea i-ar putea periclita viaţa, făcându-se şi dovada în acest sens.
    11. Atât documentarul de expertiza cat şi decizia medicală vor fi semnate şi parafate de medicul expert al asigurărilor sociale, numerotate, datate şi stampilate de cabinetul de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de munca.
    12. Un exemplar din decizia medicală rămâne în dosarul medical care se păstrează în evidenta cabinetului de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de munca, 2 exemplare se trimit în termen de 3 zile la angajator sau la casa de pensii, după caz, dintre care unul rămâne în dosarul administrativ al pensionarului, iar cel de al 4-lea exemplar se preda, sub semnătura, persoanei expertizate sau, după caz, mandatarului, tutorelui sau curatorului.
    13. In cazul invalizilor prin accident de munca sau boala profesională decizia de încadrare în grad de invaliditate se întocmeşte în 5 exemplare, al 5-lea exemplar înaintându-se inspectoratului teritorial de munca sau, respectiv, inspectoratului de sănătate publica.
    14. Angajatorul, în baza deciziei medicale, întocmeşte dosarul administrativ de pensionare şi apoi îl trimite în termen de 10 zile la casa de pensii teritorială.
    15. Plata pensiei se face de către casa de pensii în a carei raza teritorială are domiciliul pensionarul.
    In aceasta situaţie, pentru pensionării de invaliditate care locuiesc în alte judeţe sau sectoare ale municipiului Bucureşti, altele decât cele în care a avut loc expertiza medicală, dosarul medical împreună cu cel administrativ de pensionare se transfera prin casele de pensii respective.
    16. Etapele stabilite pentru pensionarea de invaliditate se încadrează în perioada de concediu medical aprobat în prealabil, în vederea întocmirii formelor de pensionare.
    17. Decizia de stabilire a dreptului de pensie are aceeaşi valabilitate ca şi decizia medicală de încadrare în grade de invaliditate.
    18. Pentru persoanele care si-au stabilit domiciliul pe teritoriul altor tari pensia de invaliditate se stabileşte în aceleaşi condiţii ca şi în cazul persoanelor care au domiciliul în România, cu respectarea dispoziţiilor privind expertizarea şi revizuirea medicală. Neprezentarea la revizuirea medicală atrage suspendarea plăţii pensiei de invaliditate începând cu luna următoare. In cazul în care pensionarului de invaliditate i s-a agravat starea de sănătate şi nu se poate prezenta la termenul de revizuire, acesta este obligat sa trimită, în timp util, cabinetului de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de munca, în evidenta căruia se afla, documente medicale oficiale pe baza cărora i se fixează un nou termen de revizuire.
    19. Persoanele care la data solicitării pensiei beneficiază de drepturi băneşti lunare ce se suporta din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, în perioada respectiva fiind asigurate potrivit legii, sunt expertizate de medicul expert al asigurărilor sociale de la cabinetul de expertiza medicală în raza căruia îşi au domiciliul. La aceasta categorie angajatorul este reprezentat de agenţia pentru ocupare şi formare profesională.
    20. Pentru urmaşii invalizi pensia este condiţionată de data ivirii invaliditatii acestora, expertiza medicală făcându-se la solicitarea casei teritoriale de pensii; în dosarul medical, pe lângă documentaţia medicală şi socială particularizata pentru diagnosticul clinic, funcţional şi capacitatea de munca, este obligatoriu sa existe documentul pe baza căruia s-a stabilit data ivirii invaliditatii. Data ivirii invaliditatii trebuie sa fie situata înainte de împlinirea vârstei de 16 ani sau, dacă persoana în cauza continua studiile, pana la 26 de ani. Data se înscrie în decizia medicală cu zi, luna, an.
    21. Beneficiarii de pensie de urmaş invalizi sunt expertizati, supuşi revizuirii medicale şi au obligaţia de a urma programele de recuperare conform aceloraşi reglementări prevăzute pentru pensionării de invaliditate.

    II. Referitor la revizuirea medicală
    22. Revizuirea medicală a pensionarilor încadraţi în grade de invaliditate se efectuează la termenul stabilit de medicii experţi ai asigurărilor sociale de la cabinetul de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de munca, care au în evidenta pensionarul.
    23. Medicul expert al asigurărilor sociale, după examinarea persoanei în cauza şi a documentaţiei medicale întocmite de unitatea sanitară care asigura asistenta medicală de specialitate şi de recuperare a invalidului, emite decizia medicală în 3 exemplare, în raport de starea de sănătate (un exemplar se înmânează persoanei sub semnătura, al doilea casei teritoriale de pensii şi cel de-al treilea exemplar se păstrează în dosarul medical), şi stabileşte termenul de revizuire în funcţie de recuperabilitatea afecţiunilor (6-12 luni).
    Data la care bolnavul urmează sa se prezinte la revizuirea medicală va fi fixată cu 10 zile înainte de data expirării valabilităţii deciziei.
    24. Documentaţia medicală întocmită de unitatea sanitară care asigura asistenta medicală de specialitate a invalidului poate fi, după caz:
    a) referat medical cu consemnarea stării prezente;
    b) bilet de ieşire din spital sau copie de pe foaia de observatie clinica (pentru spitalizarile recente);
    c) examene complementare de laborator;
    d) explorări functionale recente;
    e) date din fişa de evidenta a bolnavului.
    25. Revizuirea medicală se efectuează după aceleaşi criterii care au stat la baza primei expertize medicale.
    26. După fiecare revizuire medicul expert al asigurărilor sociale emite o noua decizie medicală prin care se stabileşte, după caz:
    a) menţinerea în acelaşi grad de invaliditate;
    b) încadrarea în alt grad de invaliditate;
    c) încetarea calităţii de pensionar de invaliditate ca urmare a redobandirii capacităţii de munca.
    27. La revizuirea medicală medicul expert al asigurărilor sociale va avea în vedere eficienta şi modul în care s-a aplicat programul de recuperare a capacităţii de munca a bolnavului, în perioada de valabilitate a deciziei, şi îl stabileşte pentru perioada ce urmează.
    28. Revizuirea medicală se poate efectua şi înaintea termenului stabilit, indiferent de gradul de invaliditate, la solicitarea pensionarului, dar numai pana la împlinirea vârstelor standard pentru pensionare pentru limita de vârsta şi dacă unităţile sanitare care asigura asistenta medicală apreciază agravarea sau ameliorarea stării de invaliditate. Cererile de revizuire pentru agravare sau ameliorare se depun la cabinetul de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de munca care are în evidenta persoana în cauza şi devin componente ale dosarului medical.
    29. La termenul de revizuire pensionarul de invaliditate are obligaţia sa se prezinte fără a fi citat la cabinetul de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de munca care îl are în evidenta, în vederea revizuirii medicale.
    30. Cabinetele de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de munca au obligaţia ca în primele 5 zile ale fiecărei luni sa comunice casei teritoriale de pensii invalizii pensionari neprezentati la revizuirea medicală periodică în cursul lunii precedente, pentru suspendarea pensiei conform legii.
    31. Dacă pensionarul de invaliditate este netransportabil şi justifica acest fapt prin acte oficiale, el este obligat sa anunţe din timp cabinetul de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de munca. Expertizarea se va face pe baza documentelor medicale oficiale recente pe care acesta le va trimite în timp util cabinetului de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de munca în evidenta căruia se afla. Medicul expert al asigurărilor sociale poate dispune efectuarea anchetei sociale.
    32. Revizuirea medicală a persoanelor internate pe lungă durata în spitale sau sanatorii se va face pe baza foii de observatie, întocmită de medicul curant şi contrasemnata de şeful sectiei şi de directorul unităţii sanitare, care conţine elementele necesare revizuirii medicale.
    33. Dacă pensionarul invalid se prezintă cu întârziere la revizuirea medicală şi fără motive justificate, decizia de expertiza medicală se aplica din prima zi a lunii următoare aceleia în care a fost emisă.
    34. Pentru cazurile cu o problematica medico-socială deosebita şi pentru invalizii prin boli psihice, în ultimele 10 zile de valabilitate a deciziei lucrătorul social va efectua investigaţii sociale la domiciliu sau va proceda la convocarea bolnavului pe baza de citaţie, preintampinandu-se astfel măsurile administrative legale de suspendare a pensiei.
    35. In situaţia în care apar dificultăţi în aprecierea capacităţii de munca, în stabilirea cauzei şi a datei ivirii invaliditatii se poate solicita avizul de specialitate al Institutului Naţional de Expertiza Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Munca (I.N.E.M.R.C.M.).

    III. Referitor la contestarea deciziei medicale
    36. Deciziile medicale emise pentru cazurile noi sau cele revizuite de către medicii experţi ai asigurărilor sociale de la cabinetele de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de munca teritoriale pot fi contestate, în termen de 30 de zile de la comunicare, la oficiile de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de munca judeţene sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti.
    Pot face obiectul contestaţiei gradul de invaliditate acordat, cauza invaliditatii, data ivirii invaliditatii şi valabilitatea deciziei emise de cabinetul de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de munca.
    Contestaţia se depune la cabinetul de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de munca, care a făcut expertizarea sau revizuirea medicală; acestea au obligaţia de a înainta cererea în termen de 10 zile de la data înregistrării, împreună cu dosarul medical oficiului de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de munca judeţean/al sectoarelor municipiului Bucureşti.
    Medicii experţi ai asigurărilor sociale de la oficiile de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de munca judeţene/ale sectoarelor municipiului Bucureşti rezolva contestaţia în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia.
    37. Medicul expert de la oficiul de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de munca, după convocarea bolnavului prin citaţie, examinarea lui şi a documentaţiei din dosarul medical, emite decizia medicală corespunzătoare.
    Pentru soluţionarea contestaţiei medicii experţi ai asigurărilor sociale de la oficiile de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de munca pot consulta Institutul Naţional de Expertiza Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Munca (INEMRCM).
    Reexpertizarea se face după aceleaşi criterii ca şi expertizarea medicală.
    Dacă prin decizia emisă se rezolva favorabil contestaţia, bolnavul fiind încadrat într-un grad superior de invaliditate, noua decizie înlocuieşte pe cea care face obiectul contestaţiei, cu valabilitate de la aceeaşi data; în situaţia în care se respinge contestaţia, iar bolnavul este încadrat într-un grad inferior de invaliditate, decizia de expertiza medicală se aplica începând cu luna următoare aceleia în care a fost emisă; când se menţine acelaşi grad de invaliditate se păstrează elementele şi valabilitatea deciziei anterioare.
    38. Medicul expert de la oficiul de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de munca emite decizia în acelaşi număr de exemplare prevăzut la pct. 23, din care un exemplar se înmânează, sub semnătura, persoanei reexpertizate sau reprezentantului acesteia, iar restul, împreună cu dosarul medical, se returnează în termen de 10 zile cabinetului de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de munca, care are în evidenta pensionarul, care va proceda în consecinţa.
    39. Oficiile de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de munca judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti au obligaţia de a efectua reexpertizarea cazurilor stabilite, prin control propriu sau la solicitarea organelor de control ale CNPAS, precum şi la sesizarea partii interesate.
    In cadrul activităţii de control aceste oficii pot solicita avizul de specialitate al I.N.E.M.R.C.M.
    Decizia emisă de oficiul de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de munca, ca urmare a acţiunii de control, se aplica de la data emiterii, indiferent de modul de rezolvare. Despre modul de soluţionare va fi informat organul de control al CNPAS sau partea interesată, după caz.
    In caz de neprezentare a pensionarului la reexpertizare, pentru evitarea achitării unor drepturi băneşti necuvenite, după ce s-au cercetat motivele neprezentarii, oficiul de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de munca va anunţa casa teritorială de pensii pentru luarea măsurilor legale.
    40. Decizia emisă de medicul expert al asigurărilor sociale de soluţionare a contestaţiei cu privire la gradul de invaliditate poate fi contestată la instanta judecătorească competenta, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia.
    41. Deciziile rămase definitive pot fi revizuite în caz de erori de către unitatea de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de munca care le-a emis, la sesizarea partii interesate sau a organelor de control ale CNPAS.
    IV. Referitor la recuperarea capacităţii de munca
    42. Programul medical de recuperare se integreaza în ansamblul ingrijirilor necesare în vederea refacerii stării de sănătate şi restabilirii capacităţii de munca, iar sarcina realizării lui revine tuturor unităţilor de asistenta medicală ambulatorie şi spitaliceasca.
    43. Recuperarea vizează în primul rând persoanele care sunt în incapacitate temporară de munca şi care prezintă suficiente resurse functionale restante şi prognosticul favorabil de evoluţie pentru a le permite readaptarea şi reincadrarea în munca.
    44. Acţiunile medicale de recuperare trebuie instituite cat mai curând şi aplicate pana la refacerea capacităţii de munca de către medicul de familie sau de cel de specialitate din unităţile de asistenta medicală în colaborare cu medicii experţi ai asigurărilor sociale.
    45. In funcţie de natura, stadiul de evoluţie şi prognosticul bolii, programul de recuperare este individualizat, cuprinzând toate măsurile medicale, precum şi unele măsuri cu caracter social şi profesional, eşalonate pe etape, necesare restabilirii functionale sau achiziţionării abilităţilor necesare.
    Pentru a se asigura o conduita unitară fiecare plan de recuperare va cuprinde, în raport de natura deficienţelor functionale, următoarele indicaţii:
    a) recomandări medicale terapeutice şi unităţile sanitare care le efectuează;
    b) măsuri ortopedico-chirurgicale reparatorii, cu precizarea unităţii medicale ce le va efectua şi durata de aplicare;
    c) proceduri fiziokinetobalneoergoterapeutice şi de gimnastica medicală, cu indicarea etapelor, duratei şi a unităţilor unde se aplica tratamentele respective;
    d) protezare (unităţile indicate pentru confecţionarea protezelor, ortezelor etc.);
    e) recomandări socioprofesionale şi modul de rezolvare.
    46. Responsabilitatea realizării planului de recuperare revine în egala măsura medicului expert al asigurărilor sociale şi medicului curant care a îngrijit bolnavul şi care are obligaţia de a colabora cu celelalte cabinete (secţii) de specialitate care participa la actul recuperator complex aplicat bolnavului.
    47. Pentru persoanele la care se propune prelungirea concediului medical peste 90 de zile, planul de recuperare se include în documentarul medical respectiv. Medicul expert de la cabinetul de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de munca si, respectiv, după caz, cel de la oficiul de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de munca, care urmează sa aprobe prelungirea concediului medical, verifica modul de întocmire a planului de recuperare, după caz, îl imbunatateste sau îl completează în vederea stabilirii celor mai adecvate metode şi mijloace recuperatorii.
    48. Pentru persoanele care sunt propuse în vederea încadrării într-un grad de invaliditate, planul de recuperare va face parte integrantă din documentarul de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de munca. Si în acest caz medicul expert de la unitatea de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de munca analizează şi completează planul, dacă este necesar.
    49. Pentru persoanele la care s-a recomandat schimbarea locului de munca se vor stabili indicaţii de recuperare în cadrul dispensarizării efectuate de medicul de la dispensarul medical de la locul de munca sau de medicul de familie.
    50. La ieşirea din spital a bolnavilor în convalescenta prelungită, prin boli cronice ale aparatului respirator, boli cardiovasculare, boli psihice, ale aparatului locomotor, traumatisme etc. medicul curant are responsabilitatea recomandarii acţiunilor pe care bolnavul le va continua, măsuri pe care le va consemna detaliat în biletul de ieşire din spital şi care devin parte componenta a planului de recuperare.
    Măsuri de recuperare se vor stabili la toate cazurile dispensarizate, de către medicul de specialitate care a avut bolnavul în tratament, în colaborare cu medicul de familie, urmărindu-se eficienta acţiunilor aplicate.
    51. Indicaţiile cu caracter socioprofesional se stabilesc de către medicii experţi ai asigurărilor sociale de la cabinetele de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de munca teritoriale.
    52. In scopul prevenirii agravarilor şi al recuperării capacităţii de munca, în sistemul public asiguraţii pot beneficia de:
    a) indemnizaţii pentru trecerea temporară în alta munca (cel mult 90 de zile);
    b) indemnizaţii pentru reducerea timpului de munca (cel mult 90 de zile);
    c) ajutoare pentru procurarea de proteze, orteze şi alte produse ortopedice, care nu sunt suportate, potrivit legii, de la asigurările sociale de sănătate;
    d) tratament balnear care nu este suportat, potrivit legii, de la asigurările sociale de sănătate;
    e) reabilitare profesională.
    53. Asiguraţii aflaţi în incapacitate temporară de munca pe o perioada mai mare de 90 de zile, precum şi pentru pensionării de invaliditate pot beneficia de tratament balnear şi reabilitare profesională în conformitate cu prevederile programului individual de recuperare.
    Modalităţile de stabilire şi acordare a ajutoarelor şi indemnizaţiilor pentru procurarea de proteze, orteze şi alte produse ortopedice se stabilesc prin lege.
    54. Pentru asiguraţii aflaţi în incapacitate temporară de munca pe o perioada mai mare de 90 de zile şi pentru pensionării de invaliditate, medicul expert al asigurărilor sociale are responsabilitatea principala pentru întocmirea programului individual de recuperare în funcţie de natura, stadiul, prognosticul bolii, structurat pe etape.
    Programul individual de recuperare este obligatoriu şi se realizează de către organele competente.
    După fiecare etapa prevăzută în programul individual de recuperare asiguraţii sunt supuşi reexaminarii medicale. In funcţie de rezultatele acesteia medicul expert al asigurărilor sociale, după caz, actualizează programul individual de recuperare, recomanda reluarea activităţii profesionale sau propune pensionarea de invaliditate.
    Asiguraţii care si-au redobândit capacitatea de munca total sau parţial se pot reincadra în munca potrivit recomandărilor medicului expert al asigurărilor sociale cu sprijinul caselor teritoriale de pensii şi al agenţiilor pentru ocupare şi formare profesională.
    55. Durata tratamentului balnear este de 15-21 de zile şi se va stabili de medicul expert al asigurărilor sociale în funcţie de afecţiune, stadiul ei şi de natura tratamentului. La recomandarea tratamentului balnear se vor avea în vedere contraindicatiile generale şi speciale.
    Pentru asiguraţii aflaţi în incapacitate temporară de munca pe o perioada mai mare de 90 de zile şi pentru pensionării de invaliditate contravaloarea biletelor de tratament balnear se suporta integral din bugetul de asigurări sociale.
    Pot beneficia de tratament balnear şi alte categorii de asiguraţi, în limitele fondului alocat pentru tratament balnear, cu suportarea de către beneficiar a unei părţi din costul biletului.
    Criteriile pe baza cărora se acorda biletele pentru tratament balnear, precum şi nivelul cotei de participare individuală a asiguraţilor se aproba anual de CNPAS.
    56. Pensionării de invaliditate sunt obligaţi sa urmeze programele recuperatorii indicate de medicul expert al asigurărilor sociale, în vederea reintegrarii socioprofesionale.
    Neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la alin. (1), din culpa proprie, atrage suspendarea plăţii pensiei începând cu luna următoare constatării.
    Suspendarea plăţii pensiei încetează în momentul reluarii programului de recuperare.
    57. In activitatea de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de munca se vor utiliza formularele prevăzute în anexele nr. 21-38 la prezentele norme.

    D. Alte drepturi de asigurări sociale
    I. Dispoziţii generale
    1. In afară pensiilor asiguraţii din sistemul public au următoarele drepturi de asigurări sociale:
    a) indemnizaţie pentru incapacitate temporară de munca cauzată de boli obişnuite sau de accidente în afară muncii, boli profesionale şi accidente de munca;
    b) indemnizaţie pentru reducerea timpului de munca cu o pătrime din durata normală, indemnizaţie pentru trecerea temporară în alta munca, indemnizaţie pentru carantina;
    c) tratament balnear care nu este suportat, potrivit legii, de la asigurările sociale de sănătate;
    d) reabilitare profesională;
    e) indemnizaţie de maternitate;
    f) indemnizaţie pentru creşterea copilului sau îngrijirea copilului bolnav;
    g) ajutor de deces.
    2. In cazul în care, la data solicitării prestaţiei, stagiul de cotizare prevăzut de lege nu este constituit integral, dreptul se deschide la termenele prevăzute de lege, se calculează şi se plăteşte în luna următoare achitării integrale a obligaţiilor restante şi a majorărilor de întârziere aferente, de către angajator (partea angajatorului şi a angajatului) sau de către persoana asigurata individual, după caz.
    3. Indemnizaţiile pe care plătitorii de drepturi de asigurări sociale le achită fără îndeplinirea stagiului minim de cotizare şi pe care aceştia le decontează cu bugetul asigurărilor sociale de stat reprezintă sume încasate necuvenit, care constituie debite ce urmează sa fie recuperate potrivit legii.
    4. Plătitori de drepturi de asigurări sociale, în sensul dispoziţiilor prezentei legi, sunt, după cum urmează:
    a) persoanele juridice sau fizice la care îşi desfăşoară activitatea personalul angajat pe baza de contract individual de munca, indiferent de durata acestuia, precum şi persoanele juridice la care îşi desfăşoară activitatea funcţionarii publici au şi calitatea de angajator;
    b) persoanele juridice sau fizice la care îşi desfăşoară activitatea personalul încadrat în munca pe baza de convenţii civile de prestări de servicii au şi calitatea de angajator;
    c) autoritatea electiva, executivă, legislativă sau judecătorească în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau sunt numite persoane, pe durata mandatului au şi calitatea de angajator;
    d) organizaţiile cooperaţiei meşteşugăreşti unde îşi desfăşoară activitatea membrii cooperatori au şi calitatea de angajator;
    e) persoanele juridice sau fizice prestatoare ale cursurilor de calificare, recalificare, perfecţionare sau ale altor forme de pregătire profesională pentru somerii care, din cauza accidentelor de munca sau a bolilor profesionale produse din vina prestatorului, suporta o incapacitate temporară de munca mai mare de 3 zile au şi calitatea de angajator;
    f) instituţia care administrează Fondul pentru plata ajutorului de şomaj;
    g) casele teritoriale de pensii.
    5. a) Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de munca cauzată de boala profesională şi accident de munca se plăteşte din prima zi lucrătoare din concediul medical pentru incapacitate temporară de munca acordat asiguraţilor prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. I - angajaţilor cu contract individual de munca pe durata nedeterminată şi funcţionarilor publici -, pct. II, III şi alin. (2) din lege;
    b) Indemnizaţia pentru incapacitate temporata de munca cauzată de boala profesională, accident de munca, urgenta medico-chirurgicală, stabilite prin lege (include şi unele forme de cancer), tuberculoza sau boala infectocontagioasa din grupa A, stabilită prin lege (include şi infectia HIV), se plăteşte din prima zi lucrătoare din concediul medical pentru incapacitate temporară de munca acordat asiguraţilor prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. I - angajaţilor cu contract individual de munca pe durata determinata -, pct. IV, V şi VI din lege;
    c) Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de munca se suporta potrivit art. 101 alin. (1) şi art. 102 de către angajator sau de bugetul asigurărilor sociale de stat pentru zilele lucrătoare din duratele exprimate în zile calendaristice de incapacitate temporară de munca, socotite din prima zi de incapacitate;
    d) Prin primele 3 zile de incapacitate temporară de munca pentru care, potrivit art. 101 alin. (2) din lege, nu se acorda indemnizaţia de asigurări sociale, se înţelege primele 3 zile lucrătoare, socotite de la data ivirii incapacităţii;
    e) Duratele de acordare a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de munca prevăzute la art. 103 şi 104 din lege se exprima în zile calendaristice, socotite din prima zi de incapacitate.
    6. Indemnizaţiile de asigurări sociale şi ajutorul de deces se plătesc pe baza cererii-tip privind solicitarea drepturilor de asigurări sociale şi a celorlalte acte prevăzute de lege.
    7. Modelul cererii-tip privind solicitarea drepturilor de asigurări sociale este cel cuprins în anexa nr. 39 la prezentele norme.
    8. Cererea-tip privind solicitarea drepturilor de asigurări sociale se depune la casele teritoriale de pensii:
    a) de către angajatori şi instituţia care administrează bugetul pentru plata ajutorului de şomaj, o data cu "Declaraţia privind evidenta nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plata către bugetul asigurărilor sociale de stat";
    b) de către celelalte categorii de asiguraţi, la data solicitării prestaţiei.
    9. Pentru drepturile de asigurări sociale aflate în plata la data intrării în vigoare a prezentei legi cererea-tip va conţine menţiuni privind calitatea beneficiarului, natura şi data deschiderii dreptului aflat în plata.
    10. Plătitorii de drepturi de asigurări sociale au obligaţia sa elibereze asiguratului adeverinţe din care sa rezulte numărul de zile de concediu medical avute în ultimele 12/24 de luni, precum şi durata contractului de munca, în cazul asiguraţilor salariaţi, în vederea acordării certificatelor de concediu medical.
    11. Beneficiază concomitent de prestaţii pentru acelaşi risc asigurat numai pensionării de invaliditate şi asiguraţii aflaţi în incapacitate temporară de munca pe o durata mai mare de 90 de zile, care urmează tratament balnear şi programul de reabilitare profesională.
    12. Indemnizaţiile de asigurări sociale, cu excepţia celor acordate pentru creşterea copilului, se calculează şi se plătesc în baza certificatelor de concediu medical, care constituie ordin de plata şi care se eliberează pe durate exprimate în zile calendaristice.
    Competenta emiterii certificatelor de concediu medical se stabileşte de Ministerul Sănătăţii şi Familiei.
    13. Pentru întocmirea corecta a evidentelor privind obligaţiile de asigurări sociale pe luna respectiva si, după caz, a statelor de plata a salariilor ori a documentelor de plata a drepturilor băneşti ce se suporta din Fondul pentru plata ajutorului de şomaj, asiguraţii au obligaţia de a înştiinţa plătitorii de drepturi asupra acordării concediilor medicale.

    II. Referitor la indemnizaţia pentru incapacitate temporară de munca (Secţiunea 1 capitolul V din lege)
    14. Concediile medicale pentru incapacitate temporară de munca se acorda pe o durata de cel mult 180 de zile în interval de un an, socotite de la prima zi de imbolnavire. Începând cu a 91-a zi concediul medical se poate prelungi pana la 180 de zile, cu avizul medicului expert al asigurărilor sociale.
    15. Durata de acordare a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de munca este mai mare în cazul unor boli speciale şi se diferenţiază astfel:
    a) un an, în intervalul ultimilor 2 ani pentru tuberculoza pulmonara şi unele boli cardiovasculare, stabilite conform art. 103 alin. (3) lit. a) din lege;
    b) un an, cu drept de prelungire pana la un an şi jumătate, de către medicul expert al asigurărilor sociale, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza meningeala, peritoneala şi urogenitala, inclusiv a glandelor suprarenale, precum şi pentru SIDA şi cancer de orice tip, în funcţie de stadiul bolii;
    c) un an şi jumătate, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza pulmonara operata şi osteoarticulara;
    d) 6 luni, cu posibilitatea de prelungire pana la maximum un an, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru alte forme de tuberculoza extrapulmonara, cu avizul medicului expert al asigurărilor sociale.
    16. Asiguraţii bolnavi care prezintă unele boli cardiovasculare, stabilite conform art. 103 alin. (3) lit. a) din lege, precum şi SIDA sau cancer de orice tip, în funcţie de stadiul bolii, stabilite conform art. 103 alin. (3) lit. b) din lege, au dreptul la un concediu medical de pana la 12 luni, respectiv un an şi jumătate, fără avizul medicului expert al asigurărilor sociale.

    III. Referitor la prestaţiile pentru prevenirea imbolnavirilor şi recuperarea capacităţii de munca (Secţiunea a 2-a capitolul V din lege)
    17. Concediul medical privind reducerea timpului de munca cu o pătrime din durata normală de lucru sau indemnizaţia pentru trecerea temporară în alta munca, din cauza bolii sau accidentului, se acorda pe o durata de cel mult 90 de zile calendaristice într-un an calendaristic, în una sau mai multe etape.
    18. Indemnizaţia pentru reducerea timpului de munca cu o pătrime din durata normală de lucru se acorda următoarelor categorii de asiguraţi:
    a) persoane care desfăşoară activităţi pe baza de contract individual de munca şi funcţionari publici;
    b) persoane care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative sau judecătoreşti, pe durata mandatului;
    c) membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti.
    19. Indemnizaţia pentru carantina se acorda asiguraţilor cărora li se interzice continuarea activităţii din cauza unor boli contagioase, pe durata stabilită în certificatul eliberat de inspectoratul teritorial de sănătate publica.
    20. Asiguraţii care au beneficiat de concediu medical mai mare de 90 de zile şi pensionării de invaliditate pot beneficia de tratament balnear şi reabilitare profesională, pe baza programului individual de recuperare stabilit de medicul expert al asigurărilor sociale. Programul individual de recuperare este obligatoriu, iar dreptul la aceste prestaţii se suspenda în cazul în care asiguraţii nu urmează sau nu respecta programul stabilit.

    IV. Referitor la indemnizaţia de maternitate (Secţiunea a 3-a capitolul V din lege)
    21. Concediile medicale pentru maternitate se acorda pe o perioada de 126 de zile calendaristice, dintre care 63 de zile înainte de naştere (concediu de sarcina) şi 63 de zile după naştere (concediu de lehuzie), care se pot compensa între ele, în funcţie de recomandarea medicului şi de opţiunea persoanei beneficiare.
    22. In cazul în care copilul se naşte mort sau moare după naştere, în perioada de lehuzie indemnizaţia de maternitate cuvenită se acorda pe toată durata concediului de maternitate.
    23. Femeile cu handicap asigurate beneficiază de concediu pentru sarcina începând cu luna a 6-a de sarcina, dacă prezintă certificatul de persoana cu handicap. Concediul medical pentru maternitate se plăteşte în baza cererii-tip privind solicitarea drepturilor de asigurări sociale si, după caz, a certificatului de persoana cu handicap emis în condiţiile legii.

    V. Referitor la concediul şi indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav (Secţiunea a 4-a capitolul V din lege)
    24. Concediul medical pentru îngrijirea copilului bolnav în vârsta de pana la 7 ani şi a copilului cu handicap în vârsta de pana la 18 ani pentru afecţiuni intercurente se acorda pentru perioadele şi afecţiunile prevăzute de lege.
    25. Părintele sau sustinatorul legal care beneficiază de indemnizaţie are obligaţia sa depună lunar plătitorului de drepturi declaraţie pe propria răspundere, care sa ateste ca celălalt părinte nu exercita concomitent acelaşi drept.
    26. Indemnizaţia se plăteşte pe baza cererii-tip privind solicitarea dreptului de asigurări sociale, a livretului de familie sau a certificatului de naştere al copilului si, după caz, a certificatului de persoana cu handicap, emis în condiţiile legii.

    VI. Referitor la concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului (Secţiunea a 4-a capitolul V din lege)
    27. Beneficiază, la cerere, de indemnizaţia pentru creşterea copilului, optional, unul dintre părinţi sau sustinatorul legal, dacă solicitantul îndeplineşte condiţiile de stagiu de cotizare prevăzute de lege.
    28. Concediul pentru creşterea copilului pana la împlinirea vârstei de 2 ani se acorda, la cerere, pe baza livretului de familie sau a certificatului de naştere al copilului.
    29. Concediul pentru creşterea copilului cu handicap pana la împlinirea vârstei de 3 ani se acorda, la cerere, pe baza livretului de familie sau a certificatului de naştere al copilului şi a certificatului de persoana cu handicap, emis în condiţiile legii.
    30. Tatăl sau sustinatorul legal, care solicita indemnizaţia pentru creşterea copilului, în decurs de 126 de zile, calculate de la data naşterii copilului, are obligaţia sa depună plătitorului de drepturi o declaraţie pe propria răspundere, din care sa rezulte ca mama copilului nu beneficiază de concediu de maternitate.
    31. Părintele sau sustinatorul legal, care beneficiază de indemnizaţie pentru creşterea copilului, are obligaţia sa depună lunar plătitorului de drepturi:
    a) declaraţie pe propria răspundere, care sa ateste ca celălalt părinte nu exercita concomitent acelaşi drept;
    b) declaraţie pe propria răspundere ca nu desfăşoară activităţi din care sa obţină venituri.
    32. Indemnizaţia se plăteşte pe baza cererii-tip privind solicitarea dreptului de asigurări sociale, a livretului de familie sau a certificatului de naştere al copilului si, după caz, a certificatului de persoana cu handicap.

    VII. Referitor la ajutorul de deces (Secţiunea a 5-a capitolul V din lege)
    33. Ajutorul de deces se acorda în cazul decesului asiguratului, al pensionarului sau al unui membru de familie care nu are un drept propriu de asigurări sociale şi se afla în întreţinerea titularului la data decesului.
    34. In cazul decesului asiguratului sau al pensionarului ajutorul de deces se achită unei singure persoane care poate fi, după caz:
    a) soţul supravieţuitor;
    b) copilul;
    c) părintele;
    d) tutorele;
    e) curatorul;
    f) moştenitorul.
    35. In lipsa solicitării din partea persoanelor menţionate mai sus ajutorul de deces se achită celui care dovedeşte cu acte ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces.
    36. In sensul legii, membru de familie aflat în întreţinerea titularului poate fi:
    a) soţul/sotia;
    b) copiii proprii, copiii adoptati, copiii aflaţi în plasament familial sau cei încredinţaţi spre creştere şi educare familiei, în vârsta de pana la 18 ani sau, dacă îşi continua studiile, pana la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, copiii indiferent de vârsta, aflaţi în întreţinere, dacă au devenit inapti pentru munca din cauza stării de sănătate înainte de împlinirea vârstei de 18 ani, respectiv 26 de ani;
    c) părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi.
    37. Dovada ca membrul de familie s-a aflat în întreţinerea asiguratului sau a pensionarului se face prin declaraţie pe propria răspundere.
    38. In cazul decesului copilului inapt pentru munca, indiferent de vârsta, prestaţia se acorda cu condiţia prezentării certificatului de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap sau, în lipsa acestuia, a actului medical vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atesta boala care l-a făcut inapt pentru munca şi data ivirii acesteia.
    39. Ajutorul de deces se acorda pe baza următoarelor acte:
    a) cerere-tip privind solicitarea drepturilor de asigurări sociale;
    b) certificat de deces - în original şi copie;
    c) actul de identitate al solicitantului;
    d) acte de stare civilă ale solicitantului, din care sa rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atesta calitatea de moştenitor, tutore, curator;
    e) acte din care sa rezulte ca s-au suportat cheltuieli ocazionate de deces;
    f) certificatul de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap sau actul medical prin care se atesta boala care l-a făcut inapt pentru munca pe copil şi data ivirii acesteia.
    40. După efectuarea plăţii ajutorului de deces plătitorul de drepturi de asigurări sociale are obligaţia de a înscrie pe versoul certificatului de deces original menţiunea "ACHITAT", data, semnătura şi ştampila.

    VIII. Referitor la alte dispoziţii privind drepturile de asigurări sociale (Secţiunea a 6-a capitolul V din lege)
    Calculul şi plata indemnizaţiilor de asigurări sociale
    41. Media zilnica a bazei de calcul al indemnizaţiilor de asigurări sociale de stat se determina ca raport între media veniturilor lunare din ultimele 6 luni, pentru care s-a achitat contribuţia individuală de asigurări sociale în lunile respective, potrivit prevederilor art. 23 din lege şi numărul de zile lucrătoare din luna producerii riscului, stabilit în funcţie de confesiunea religioasă a asiguratului.
    42. Cuantumul indemnizaţiilor de asigurări sociale este egal cu produsul dintre media zilnica şi procentele prevăzute de lege, multiplicat cu numărul de zile lucrătoare din concediul medical sau concediul pentru creşterea copilului, astfel:

      suma veniturilor din ultimele 6 luni
          pentru care s-a achitat C.A.S.
    ───────────────────────────────────────────
                    6

    ─────────────────────────────────────────── x procent x numărul de zile
      numărul de zile lucrătoare din luna lucrătoare din concediul
          în care se acorda concediul medical


    43. Cuantumul indemnizaţiei pentru trecerea temporară în alta munca este de cel mult 25% din baza de calcul al indemnizaţiilor de asigurări sociale.
    44. Baza de calcul al indemnizaţiilor de asigurări sociale cuvenite asiguraţilor care realizează venituri exprimate în valuta se constituie din media din ultimele 6 luni anterioare producerii riscului, a acestor venituri, transformate în lei la cursul de schimb valutar oficial din ziua achitării contribuţiei individuale de asigurări sociale din lunile respective, potrivit art. 17 alin. (2) din lege.
    45. In cazul în care baza de calcul al indemnizaţiilor de asigurări sociale cuprinde şi perioade anterioare datei intrării în vigoare a legii, la calculul indemnizaţiilor se iau în considerare, pentru aceste perioade, veniturile lunare care, potrivit legislaţiei anterioare, ar fi constituit baza de calcul al drepturilor respective, astfel:
    a) Baza de calcul al indemnizaţiei pentru concediul de maternitate cuvenită femeilor care nasc în intervalul de 9 luni de la data încetării plăţii contribuţiei de asigurări sociale se determina asupra veniturilor pentru care s-a achitat contribuţia individuală de asigurări sociale în ultimele 6 luni anterioare pierderii calităţii de asigurat, cu condiţia îndeplinirii stagiului minim de cotizare prevăzut de lege pentru deschiderea dreptului, sau asupra veniturilor care potrivit legislaţiei anterioare ar fi constituit baza de calcul al dreptului.
    b) In cazul în care baza de calcul al indemnizaţiilor de asigurări sociale se constituie şi din perioade anterioare intrării în vigoare a legii, la calculul drepturilor de asigurări sociale se iau în considerare veniturile lunare care potrivit legislaţiei anterioare ar fi constituit baza de calcul al drepturilor şi se cumulează cu veniturile lunare pentru care s-a achitat contribuţia individuală de asigurări sociale în lunile respective, potrivit legii.
    c) Baza de calcul al indemnizaţiilor de asigurări sociale cuvenite şomerilor, în situaţia prevăzută la lit. b) se constituie din salariul de baza şi sporurile cu caracter permanent prevăzute în contractele individuale de munca si/sau din sumele cu titlu de drepturi băneşti, ce se suporta din Fondul pentru plata ajutorului de şomaj, de care au beneficiat anterior intrării în vigoare a legii, precum şi din cuantumul lunar al acestor drepturi, pentru care s-a achitat contribuţia de asigurări sociale după data sus-menţionată.
    d) In cazul în care veniturile asigurate, respectiv salariul de baza din perioadele anterioare intrării în vigoare a legii, care constituie baza de calcul al indemnizaţiilor de asigurări sociale potrivit lit. b), au fost majorate în ultimele 6 luni, se vor lua în considerare în cuantumul avut în luna anterioară majorării. Fac excepţie de la aceasta prevedere situaţiile în care creşterea salariului de baza a fost efect al majorării salariului minim pe ţara, al renegocierilor potrivit contractelor colective de munca, valabil reprezentate şi înregistrate, sau al aplicării unor legi speciale de salarizare.
    46. Baza de calcul al indemnizaţiilor se stabileşte, potrivit legii, la data producerii riscului sau la data solicitării dreptului, după caz.
    Prin data producerii riscului se înţelege:
    a) prima zi de concediu medical înscrisă în certificatul medical pentru incapacitate temporară de munca, reducerea cu o pătrime a programului normal de lucru, trecerea temporară în alta munca, carantina sau îngrijirea copilului bolnav pana la 7 ani, respectiv pana la 18 ani, în cazul copilului cu handicap;
    b) prima zi de concediu medical pentru sarcina sau, după caz, data producerii naşterii, pentru concediul de maternitate;
    c) data naşterii copilului sau, după caz, data solicitării dreptului pentru creşterea copilului în vârsta de pana la 2 ani si, respectiv, 3 ani.
    d) data decesului, în cazul ajutorului de deces, iar acesta se acorda în cuantumul comunicat de CNPAS, valabil la data decesului.
    47. Indemnizaţiile de asigurări sociale cuvenite asiguraţilor care se regăsesc în doua sau mai multe situaţii prevăzute la art. 5 din lege şi care desfăşoară activitate în mai multe unităţi, fiind asiguraţi în fiecare conform legii, se calculează şi se plătesc, după caz, de fiecare angajator sau de casa teritorială de pensii.
    In aceste cazuri se vor depune certificatul medical în original şi celelalte acte necesare în vederea calculării şi achitării dreptului de asigurări sociale aferent venitului asigurat cel mai mare şi copiile legalizate, pentru restul situaţiilor.
    48. Ajutorul de deces se achită de un singur plătitor de drepturi de asigurări sociale.
    49. Drepturile de asigurări sociale aflate în plata la data intrării în vigoare a legii se achită pe duratele şi în procentele prevăzute de lege, aplicate la baza de calcul prevăzută de lege la data deschiderii dreptului, dacă acestea îl avantajeaza pe beneficiar, astfel:
    a) în cazul concediului de maternitate indemnizaţia cuvenită se acorda pe o durata de 126 de zile;
    b) în cazul concediului medical pentru incapacitate temporară de munca cauzată de unele boli cardiovasculare prevăzute la art. 103 alin. (3) lit. a) din lege sau de SIDA şi cancer de orice tip, prevăzute la art. 103 alin. (3) lit. b) din lege, indemnizaţia cuvenită se acorda pe duratele prevăzute de aceleaşi texte de lege;
    c) cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de munca sau accident în afară muncii, precum şi indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav, acordate asiguraţilor care aveau la data deschiderii dreptului o vechime în munca mai mica de 5 ani, devine 75%, respectiv 85%, din baza de calcul prevăzută de lege la data deschiderii dreptului;
    d) cuantumul indemnizaţiilor pentru maternitate acordate asiguratelor cu o vechime în munca sub 12 luni devine 85% din baza de calcul constituită potrivit legislaţiei în vigoare la data deschiderii dreptului;
    e) cuantumul indemnizaţiilor pentru îngrijirea copiilor în vârsta de pana la 2 ani sau a copilului cu handicap pana la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, acordate persoanelor asigurate din sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, devine 85% din baza de calcul constituită potrivit legislaţiei în vigoare la data deschiderii dreptului;
    f) cuantumul indemnizaţiilor pentru SIDA şi cancer de orice tip este de 100% din baza de calcul constituită potrivit legislaţiei în vigoare la data deschiderii dreptului;
    g) în restul situaţiilor cuantumul drepturilor de asigurări sociale aflate în plata la data intrării în vigoare a legii nu se modifica;
    h) cuantumul indemnizaţiilor de asigurări sociale, stabilite anterior intrării în vigoare a legii asupra veniturilor exprimate în valuta, se menţine la nivelul contravalorii în lei a indemnizaţiilor respective, rezultată din aplicarea cursului de schimb valutar oficial din data achitării drepturilor cuvenite pentru luna anterioară intrării în vigoare a legii.
    50. O data cu actualizarea pensiilor potrivit art. 81 din lege se indexează şi următoarele indemnizaţii de asigurări sociale:
    a) indemnizaţia pentru incapacitate temporară de munca, din a 91-a zi de concediu medical;
    b) indemnizaţia de maternitate, din a 91-a zi de concediu de maternitate;
    c) indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav, precum şi cea pentru creşterea copilului pana la împlinirea vârstei de 2 ani sau a copilului cu handicap, pana la împlinirea vârstei de 3 ani, din a 91-a zi de plata.
    51. Drepturile de asigurări sociale care s-au născut anterior situaţiei de încetare a activităţii angajatorului sau înainte de expirarea termenului pentru care a fost încheiat contractul individual de munca se achită din bugetul asigurărilor sociale de stat.
    52. In vederea preluării în plata din fondurile de asigurări sociale de stat a drepturilor care s-au născut anterior situaţiilor sus-menţionate angajatorii sau, după caz, persoanele interesate depun următoarele acte la casele teritoriale de pensii:
    a) lista angajaţilor aflaţi în plata de indemnizaţii de asigurări sociale;
    b) situaţia plăţii lunare a drepturilor pana la data depunerii documentaţiei;
    c) carnetele de munca ale angajaţilor respectivi, în care s-a înscris temeiul legal al încetării raportului de munca;
    d) actele medicale şi alte acte prevăzute de lege pentru acordarea drepturilor;
    e) în cazul expirării termenului pentru care a fost încheiat contractul individual de munca se mai depune şi copia de pe contractul individual de munca, cu viza inspectoratului teritorial al muncii;
    f) în cazul încetării activităţii angajatorului se mai depune şi unul dintre următoarele acte:
    - actul oficial care atesta începerea procedurii de încetare a activităţii angajatorului (încheierea judecătorului-sindic, hotărârea adunării generale a acţionarilor, rămasă definitiva, privind lichidarea administrativă);
    - copie legalizată de pe certificatul de încheiere privind radierea din registrul comerţului (pentru angajatori, agenţi economici);
    - confirmarea scrisă a expirării valabilităţii sau a anulării autorizaţiei de funcţionare sau a autorizaţiei de libera practica (pentru angajatori, persoane fizice);
    - procesul-verbal de insolvabilitate încheiat de casa teritorială de pensii în baza art. 93 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996, cu modificările ulterioare;
    - copie legalizată de pe actul de desfiinţare a organizaţiei cooperaţiei meşteşugăreşti;
    - confirmarea scrisă a expirării mandatului exercitat în cadrul autorităţii elective, executive, legislative sau judecătoreşti;
    - orice alte acte prevăzute de legislaţia în materie în vigoare la data încetării activităţii angajatorului.
    53. In cazul persoanelor care, înainte de a ocupa funcţii elective sau de a fi numite în cadrul autorităţii executive, legislative sau judecătoreşti, au fost angajate cu contract individual de munca a cărui executare se suspenda, pe durata exercitării mandatului, potrivit unei legi speciale, indemnizaţiile de asigurări sociale cuvenite la data expirării mandatului se plătesc de către angajatori, în condiţiile legii (dacă aceştia nu si-au încetat activitatea), în cuantumurile stabilite la data deschiderii dreptului.
    54. Casele teritoriale de pensii, după verificarea legalităţii acordării dreptului, vor efectua plata direct asiguraţilor, potrivit legii.
    55. Drepturile preluate la încetarea activităţii angajatorilor sau la expirarea termenului pentru care a fost încheiat contractul individual de munca şi achitate din fondurile asigurărilor sociale de stat şi care, potrivit legii, trebuiau sa fie suportate din fondurile angajatorilor se recuperează ulterior de către casele teritoriale de pensii, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.
    56. Perioadele în care casele teritoriale de pensii achită drepturile de asigurări sociale care au început sa curgă anterior încetării activităţii angajatorului sau concediului de maternitate cuvenit, în condiţiile legii, femeilor care nasc în intervalul de 9 luni de la data pierderii calităţii de asigurat se asimilează stagiului de cotizare util la stabilirea dreptului la pensie pentru limita de vârsta, invaliditate şi de urmaş.
    57. In cazul în care sumele cu titlu de contribuţie de asigurări sociale datorate lunar fondurilor de asigurări sociale de stat sunt mai mici decât sumele cu titlu de drepturi de asigurări sociale, pe care, potrivit legii, angajatorii le achită direct asiguraţilor, plătitorii de drepturi depun la casele teritoriale de pensii dispoziţii de încasare împreună cu documentaţia necesară.
    Casele teritoriale de pensii pe raza cărora se afla sediul plătitorului verifica documentaţia şi dispun plata sumelor datorate din bugetul asigurărilor sociale de stat.
    58. In cazul în care termenul de plata a indemnizaţiei de asigurări sociale sau a ajutorului de deces expira într-o zi nelucrătoare, plata se considera în termen dacă este efectuată în ziua lucrătoare imediat următoare.

    E. Dispoziţii finale
    1. Sumele încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale se recuperează, conform legii, pe baza deciziei emise de casele teritoriale de pensii, ce constituie titlu executoriu.
    2. Operaţiunile care fac obiectul art. 193 din lege, precum şi modalităţile de încasare a sumelor rezultate ca urmare a aplicării comisionului de 3% prevăzut de lege vor fi stabilite prin decizie a preşedintelui Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale.
    3. Plătitorii de drepturi de asigurări sociale şi pensii calculează, reţin şi virează impozitul, contribuţia de asigurări de sănătate şi orice alte obligaţii către alte fonduri, stabilite de legislaţia în vigoare la data efectuării plăţii.
    4. Anexele 1.1-39*) fac parte integrantă din prezentele norme.
--------------
    *) Anexele nr. 1.1 - 1.3, 2-8 şi 10-39 sunt reproduse în facsimil.


    ANEXA 1.1


    Nr. [][][][][][] din ziua [][], luna [][], anul [][][][]


                                    DECLARAŢIE
        privind evidenta nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plata
                    către bugetul asigurărilor sociale de stat
                           pentru luna ____ anul _____


             DENUMIRE ANGAJATOR COD FISCAL NR.INREG.REG.COMERTULUII
 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] [][][][][][][][][][] [][][]/[][][][][]/[][][][]

        Nr. Crt. NUME SI PRENUME ASIGURAT COD ASIGURAT

Contract de mucă TOTAL Total VENIT REALIZAT VENIT REALIZAT VENIT REALIZAT
                     ZILE din care: DE ASIGURAT IN DE ASIGURAT IN DE ASIGURAT IN
Convenţie civilă CONDIŢII CONDIŢII CONDIŢII
                                                                 NORMALE DEOSEBITE SPECIALE
Pensionar
                    ZILE ZILE ZILE ZILE CAS DATORATĂ TOTAL PRESTAŢII DIN CARE SUPOR-
Somer IN IN IN PRES- DE ASIGURAT DE ASIGURĂRI TATE DIN BASS
                    CON- CON- CON- TATII SOCIALE
                    DITII DI- DI-
                    NOR- TII TII
                    MALE DE- SPE-
                          OSE- CI-
                          BITE ALE

[][][][][] [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] [][][][][][][][][][][][][][][][]
Contract de munca []
Convenţie civilă [] [][] [][][][][][][][][] [][][][][][][][][] [][][][][][][][][] [][][][][][][][][]
Pensionar []
Somer [] [][] [][] [][] [][] [][][][][][][][][] [][][][][][][][][] [][][][][][][][][] [][][][][][][][][]

[][][][][] [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] [][][][][][][][][][][][][][][][]
Contract de munca []
Convenţie civilă [] [][] [][][][][][][][][] [][][][][][][][][] [][][][][][][][][] [][][][][][][][][]
Pensionar []
Somer [] [][] [][] [][] [][] [][][][][][][][][] [][][][][][][][][] [][][][][][][][][] [][][][][][][][][]

[][][][][] [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] [][][][][][][][][][][][][][][][]
Contract de munca []
Convenţie civilă [] [][] [][][][][][][][][] [][][][][][][][][] [][][][][][][][][] [][][][][][][][][]
Pensionar []
Somer [] [][] [][] [][] [][] [][][][][][][][][] [][][][][][][][][] [][][][][][][][][] [][][][][][][][][]

[][][][][] [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] [][][][][][][][][][][][][][][][]
Contract de munca []
Convenţie civilă [] [][] [][][][][][][][][] [][][][][][][][][] [][][][][][][][][] [][][][][][][][][]
Pensionar []
Somer [] [][] [][] [][] [][] [][][][][][][][][] [][][][][][][][][] [][][][][][][][][] [][][][][][][][][]

[][][][][] [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] [][][][][][][][][][][][][][][][]
Contract de munca []
Convenţie civilă [] [][] [][][][][][][][][] [][][][][][][][][] [][][][][][][][][] [][][][][][][][][]
Pensionar []
Somer [] [][] [][] [][] [][] [][][][][][][][][] [][][][][][][][][] [][][][][][][][][] [][][][][][][][][]


   Nr. fila: [][][] Semnătura,   VERSO
   ─────

    Nr. Crt. NUME SI PRENUME ASIGURAT COD ASIGURAT


Contract de mucă TOTAL Total VENIT REALIZAT VENIT REALIZAT VENIT REALIZAT
                     ZILE din care: DE ASIGURAT IN DE ASIGURAT IN DE ASIGURAT IN
Convenţie civilă CONDIŢII CONDIŢII CONDIŢII
                                                                 NORMALE DEOSEBITE SPECIALE
Pensionar
                    ZILE ZILE ZILE ZILE CAS DATORATĂ TOTAL PRESTAŢII DIN CARE SUPOR-
Somer IN IN IN PRES- DE ASIGURAT DE ASIGURĂRI TATE DIN BASS
                    CON- CON- CON- TATII SOCIALE
                    DITII DI- DI-
                    NOR- TII TII
                    MALE DE- SPE-
                          OSE- CI-
                          BITE ALE

[][][][][] [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] [][][][][][][][][][][][][][][][]
Contract de munca []
Convenţie civilă [] [][] [][][][][][][][][] [][][][][][][][][] [][][][][][][][][] [][][][][][][][][]
Pensionar []
Somer [] [][] [][] [][] [][] [][][][][][][][][] [][][][][][][][][] [][][][][][][][][] [][][][][][][][][]

[][][][][] [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] [][][][][][][][][][][][][][][][]
Contract de munca []
Convenţie civilă [] [][] [][][][][][][][][] [][][][][][][][][] [][][][][][][][][] [][][][][][][][][]
Pensionar []
Somer [] [][] [][] [][] [][] [][][][][][][][][] [][][][][][][][][] [][][][][][][][][] [][][][][][][][][]

[][][][][] [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] [][][][][][][][][][][][][][][][]
Contract de munca []
Convenţie civilă [] [][] [][][][][][][][][] [][][][][][][][][] [][][][][][][][][] [][][][][][][][][]
Pensionar []
Somer [] [][] [][] [][] [][] [][][][][][][][][] [][][][][][][][][] [][][][][][][][][] [][][][][][][][][]

[][][][][] [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] [][][][][][][][][][][][][][][][]
Contract de munca []
Convenţie civilă [] [][] [][][][][][][][][] [][][][][][][][][] [][][][][][][][][] [][][][][][][][][]
Pensionar []
Somer [] [][] [][] [][] [][] [][][][][][][][][] [][][][][][][][][] [][][][][][][][][] [][][][][][][][][]

[][][][][] [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] [][][][][][][][][][][][][][][][]
Contract de munca []
Convenţie civilă [] [][] [][][][][][][][][] [][][][][][][][][] [][][][][][][][][] [][][][][][][][][]
Pensionar []
Somer [] [][] [][] [][] [][] [][][][][][][][][] [][][][][][][][][] [][][][][][][][][] [][][][][][][][][]    ANEXA 1.2    Nr. ______ din ziua ___, luna ___, anul ___


                                  DECLARAŢIE
    privind evidenta nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plata către
    bugetul asigurărilor sociale de stat pentru lun ____ anul ____

           Data lichidării drepturilor salariale: zi __, Luna ___, an ____


    A. Denumire angajator: [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] CNP: [][][][][][][][][][][][][]

    B. Cod fiscal: [][][][][][][] C. Nr. inreg.Reg.Com.[][][]/[][][]/[][][] D. Nr.mediu asig.[][][][][]

    E. Total fond salarii brute
       realizate:[][][][][][] din care: F.In condiţii normale de munca: [][][][][][][][][][][][]

                                              G.In condiţii deosebite de munca:[][][][][][][][][][][][]

                                              H.In condiţii speciale de munca: [][][][][][][][][][][][]

    I. Total CAS reţinut de la asiguraţi: [][][][][][][][][][][][]

    J. Total CAS datorată de angajator: [][][][][][][][][][][][]

    K. Total cuantum prestaţii de asigurări
       sociale suportate din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat: [][][][][][][][][][][][]

    L. Contribuţia de sănătate aferentă concediilor
       medicale conform art.55(2) din Legea nr. 145/1997: [][][][][][][][][][][][]

    M. Total CAS de virat: [][][][][][][][][][][][]

    N. Conturi bancare: Banca: [][][][][][][][][][][][][][][][][] Filiala [][][][][][][][][][][]

                              Cont: [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]

                              Banca: [][][][][][][][][][][][][][][][][] Filiala [][][][][][][][][][][]

                              Cont: [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]

                              Banca: [][][][][][][][][][][][][][][][][] Filiala [][][][][][][][][][][]

                              Cont: [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]

                              Banca: [][][][][][][][][][][][][][][][][] Filiala [][][][][][][][][][][]

    Nr. total de file Cont: [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
    ANEXA 1.1: [][][]

    Sub sancţiunile aplicate falsului în acte publice, declar ca am examinat aceasta declaraţie şi în
    conformitate cu informaţiile furnizate, o declar corecta şi completa

    Numele ______________ Prenumele _____________ Data ___________

    Funcţia*) ___________________________________

    Prezentul titlu de creanţa devine titlu executoriu la data la care creanţa bugetară este scadenta
    conform art. 25 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996

    *) Director General sau alta persoana autorizata Semnătura şi ştampila
                                                       _____________________

    Declaraţie nominală pe suport magnetic [] Nr.dischete/CD-ROM: [][]
    Declaraţie nominală transmisă pe cale electronica [] Nume:_____________ Semnătura ___________
    Verificat corectitudinea fisierelor:    ANEXA 1.3.


                               DECLARAŢIA
                 debitelor existente la data de 31.03.2001

              Nr. ____________ din ziua ____, luna ___, anul ____

 I. Date de identificare angajator

┌───────────────────┬──────────────┬───────────┬──────────────────────┬────────┐
│Denumire angajator │CNP angajator │Cod fiscal │Nr. inreg. Oficiul │Cod CAEN│
│ │ │ │Registrului Comerţului│ │
├───────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │
└───────────────────┴──────────────┴───────────┴──────────────────────┴────────┘

 II. Debite existente la 31.03.2001

┌───────────────────┬──────────────┬───────────┬──────────────┬────────────────┐
│ Fondul │ Contribuţii │ Majorări │ Penalităţi │ TOTAL │
├───────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5=2+3+4 │
├───────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤
│CAS │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤
│Fond agricultori │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤
│Pensie suplimentară│ │ │ │ │
├───────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤
│ TOTAL │ │ │ │ │
└───────────────────┴──────────────┴───────────┴──────────────┴────────────────┘

  Rândul "TOTAL" se completează pentru coloanele 2, 3, 4, 5
  Sub sancţiunile aplicate falsului în acte publice, declar ca am examinat
  aceasta declaraţie şi în conformitate cu informaţiile furnizate, o declar
  corecta şi completa.

      Numele _____________ Prenumele ____________ Data ____________________

      Funcţia*) ___________________ Semnătura şi ştampila _________________

  Prezentul titlu de creanţa devine titlu executoriu la data la care creanţa
  bugetară este scadenta conform art. 25 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996.

---------
    *) Director general sau alta persoana autorizata    ANEXA 1.4


                              MODALITĂŢI
    de transmitere pe cale electronica a declaraţiilor privind evidenta
        nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plata către bugetul
                        asigurărilor sociale de stat

    Condiţii generale
    Declaraţiile privind evidenta nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plata către bugetul asigurărilor sociale de stat se vor face obligatoriu pe suport magnetic pentru angajatorii care au un număr mediu lunar de angajaţi mai mare de 20.
    Declaraţiile în format electronic se depun, o data cu declaraţiile nominale pe suport de hârtie (anexa nr. 1.1, anexa nr. 1.2, listate la calculator, semnate şi stampilate), la casa teritorială de pensii în a carei raza se afla sediul sau domiciliul angajatorului.
    Condiţii tehnice standard pentru formatul electronic
    Declaraţiile în format electronic vor fi transmise numai pe suport tip: discheta FD 3,5" Microsoft DOS sau CD-ROM, în dublu exemplar.
    Suporturile vor fi etichetate cu informaţiile următoare:
    - denumirea fisierului;
    - codul fiscal al angajatorului;
    - numărul suportului magnetic în cadrul setului de suporturi, de exemplu: 1/3, 2/3, 3/3, dacă setul are 3 suporturi.
    Suportul magnetic va conţine doua fisiere tip DBF sau TXT (înregistrări de lungime fixa) pentru fiecare tip de declaraţie, care va avea în mod obligatoriu următoarele denumiri şi conţinut:
    A11.DBF sau A11.TXT -(anexa nr. 1.1) conţine datele aferente asiguraţilor;
    A12.DBF sau A12.TXT -(anexa nr. 1.2) conţine datele totalizatoare ale fisierului;
    A11.DBF sau A11.TXT.
    Ordinea câmpurilor din structura fisierelor este obligatorie, indiferent dacă acestea se completează sau nu, acestea având o lungime fixa.
    In descrierea de mai jos "Tipul câmpului" are următoarea semnificaţie:
    N - numeric, aliniat la dreapta;
    C - caracter (alfanumeric), aliniat la stânga, fără :,:,,,.. (semne diacritice).
    In situaţia transmiterii fisierelor tip DBF se va respecta obligatoriu denumirea câmpurilor date în structurile de fisier.
    Descrierea organizării înregistrărilor din fisiere:
    Fisierul A11.DBF sau A11.TXT (anexa nr. 1.1) conţine câte o înregistrare pentru fiecare asigurat şi are următoarea structura:

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                    Denumirea Tipul Lun- Explicaţii
                     câmpului câmpului gimea
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Anul AN N 4 Se completează cu anul pentru
                                             care se întocmeşte declaraţia.
Luna LN N 2 Se completează cu luna anului
                                             pentru care se întocmeşte
                                             declaraţia.
Codul fiscal CF N 10 Se completează partea numerică
                                             a codului fiscal al angajatorului.
Codul judeţului din RJ C 3 Conţine primele trei caractere
numărul de inmatri- din numărul de înmatriculare în
culare în registrul registrul comerţului al angaja-
comerţului torului.

Numărul de inregis- RN N 5 Conţine caracterele 4-8 din
trare din registrul numărul de înmatriculare în
comerţului registrul comerţului al
                                             angajatorului (nr. în RC).
Anul din numărul de RA N 4 Conţine ultimele patru caractere
înmatriculare în din numărul de înmatriculare
registrul comerţului în registrul comerţului al
                                             angajatorului.
Numele şi prenumele NUME C 29 Conţine numele şi prenumele
asiguratului asiguratului.
Codul asiguratului CNP N 13 Conţine codul numeric personal
                                             al asiguratului.
Contract de munca CM N 1 Se completează cu 1 pentru
                                             asiguraţii cu contract de munca,
                                             0 în rest.
Convenţie civilă CV N 1 Se completează cu 1 pentru
                                             asiguraţii care realizează
                                             venituri exclusiv pe baza de
                                             convenţie civilă, 0 în rest.
Pensionar PE N 1 Se completează cu 1 pentru
                                             asiguraţii pensionari care au şi
                                             contract de munca, 0 în rest.
Somer SOM N 1 Se completează numai de ANOFM/
                                             AJOFM cu 1 pentru beneficiarii
                                             de ajutor de şomaj, 2 pentru
                                             beneficiarii de alocaţie de
                                             sprijin, 3 pentru beneficiarii
                                             de plati compensatorii, 4 pentru
                                             alte beneficii suportate din
                                             Fondul pentru plata ajutorului
                                             de şomaj, potrivit legii,
                                             0 în rest.
Total zile lucrate TT N 2 Conţine numărul de zile lucrate
                                             de asigurat.
Zile lucrate în NN N 2 Conţine numărul de zile lucrate
condiţii normale de asigurat în condiţii normale
                                             de munca.
Zile lucrate în DD N 2 Conţine numărul de zile lucrate
condiţii deosebite de asigurat în condiţii deosebite
                                             de munca.
Zile lucrate în SS N 2 Conţine numărul de zile lucrate
condiţii speciale de asigurat în condiţii speciale
                                             de munca.
Zile prestaţii PP N 2 Conţine numărul de zile în care
                                             asiguratul a beneficiat de
                                             prestaţii de asigurări sociale
                                             (numărul de zile lucrătoare
                                             aferente prestaţiei acordate).
Total venit realizat TV N 9 Conţine venitul total realizat
de asigurat de asigurat.

Venit realizat TVN N 9 Conţine venitul realizat de
de asigurat asigurat în condiţii
în condiţii normale de munca.
normale

Venit realizat TVD N 9 Conţine venitul realizat de
de asigurat asigurat în condiţii
în condiţii deosebite deosebite de munca.

Venit realizat TVS N 9 Conţine venitul realizat de
de asigurat asigurat în condiţii
în condiţii speciale speciale de munca.

CAS datorat pentru CASAT N 9 Conţine contribuţia de
asigurat asigurări sociale reţinută de
                                             la asigurat.
Total prestaţii de CASTOT N 9 Conţine cuantumul aferent
asigurări sociale prestaţiilor de asigurări sociale.

Prestaţii suportate BASS N 9 Conţine cuantumul aferent
din BASS prestaţiilor de asigurări
                                             sociale suportate din bugetul
                                             asigurărilor sociale de stat.
Cod angajator CNPA N 13 Conţine codul numeric personal al
                                             angajatorului care nu are cod
                                             fiscal sau număr de înmatriculare
                                             la registrul comerţului. Acest
                                             camp nu se completează în cazul
                                             în care angajatorul are cod fiscal
                                             sau este înregistrat la registrul
                                             comerţului.


    Fisierul A12.DBF sau A12.TXT (anexa nr. 1.2) conţine o singura înregistrare cu date centralizatoare referitoare la obligaţiile de plata ale angajatorului şi are următoarea structura:

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                    Denumirea Tipul Lun- Explicaţii
                     câmpului câmpului gimea
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Anul AN N 4 Se completează cu anul pentru
                                             care se întocmeşte declaraţia.
Luna LN N 2 Se completează cu luna anului
                                             pentru care se întocmeşte
                                             declaraţia.
Ziua lichidării DCZZ N 2 Se completează cu ziua lichidării
                                             drepturilor salariale.
Luna lichidării DCLL N 2 Se completează cu luna lichidării
drepturilor salariale drepturilor salariale.
Anul lichidării DCAA N 4 Se completează cu anul lichidării
drepturilor salariale drepturilor salariale.
Denumirea DEN C 29 Conţine denumirea angajatorului.
angajatorului
Codul fiscal CF N 10 Se completează partea numerică a
                                             codului fiscal al angajatorului.
Codul judeţului RJ C 3 Conţine primele trei caractere
din numărul de din numărul de înmatriculare in
înmatriculare în registrul comerţului al angaja-
registrul comerţului torului.
Numărul de inregis- RN N 5 Conţine caracterele 4-8 din
trare din registrul numărul de înmatriculare în
comerţului registrul comerţului al
                                             angajatorului (nr. în RC).
Anul din numărul RA N 4 Conţine ultimele patru caractere
de înmatriculare din numărul de înmatriculare în
în registrul registrul comerţului al
comerţului angajatorului.
Numărul mediu NRM N 5 Conţine numărul mediu al
de personal personalului angajat.
Total fond de salarii FS N 13 Conţine total fond de salarii
brute realizate brute realizate pe unitate.
Total salarii FSN N 13 Conţine total salarii brute
în condiţii realizate în condiţii
brute realizate normale de munca.
normale munca
Total salarii FSD N 13 Conţine total salarii brute
brute realizate realizate în condiţii deosebite
în condiţii deosebite de munca.
de munca
Total salarii FSS N 13 Conţine total salarii brute
brute realizate realizate în condiţii speciale
în condiţii speciale de munca.
de munca
Total CAS reţinut CASS N 13 Conţine totalul contribuţiei
de la asiguraţi de asigurări sociale reţinute
                                             de la asiguraţi.
Total CAS datorat CASAN N 13 Conţine totalul contribuţiei de
de angajator asigurări sociale datorate de
                                             angajator.
Total cuantum BASS N 13 Conţine totalul cuantumului
prestaţii prestaţiilor de asigurări sociale
de asigurări sociale suportate din bugetul asigurărilor
suportate din BASS sociale de stat.
CASS conform art. 55 CASS145 N 13 Conţine contribuţia de asigurări
din Legea de sănătate aferentă concediilor
nr. 145/1997 medicale conform art. 55
                                             alin. 2 din Legea nr. 145/1997.
Total CAS de virat CASVIR N 13 Conţine totalul contribuţiei de
                                             asigurări sociale de virat.
Număr total de file NRF N 3 Conţine numărul de file din anexa
din anexa nr. 1.1 nr. 1.1.

Banca*) B1 C 16
Filiala*) F1 C 16
Cont*) C1 C 35
Banca*) B2 C 16
Filiala*) F2 C 16
Cont*) C2 C 35
Banca*) B3 C 16
Filiala*) F3 C 16
Cont*) C3 C 35
Banca*) B4 C 16
Filiala*) F4 C 16
Cont*) C4 C 35
Codul angajatorului CNPA N 13 Conţine codul numeric personal
                                             al angajatorului care nu are cod
                                             fiscal sau număr de inmatricu-
                                             lare la registrul comerţului.
                                             Acest camp nu se completează
                                             în cazul în care angajatorul
                                             are cod fiscal sau este
                                             înregistrat la registrul
                                             comerţului.

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


-----------
    *) Se completează toate conturile bancare pe care le are angajatorul.    ANEXA 2


                                 DECLARAŢIE
                 conform Legii nr. 19/2000 art. 6, alin (4)

            Nr. ___________ din ziua ____, luna ____, anul _____,


  1. Numele şi prenumele asiguratului: _____________________________________

  2. Cod personal de asigurări sociale: ____________________________________

  3. Adresa:

  Domiciliat în Localitatea: ____________________________________

  Strada: ____________________________________

  Nr. ____ Bloc ___ Scara ___ Etaj ___ Apart. ___

  Of. poştal: _________________

  Judeţ: __________________ Sector: _______________

  Telefon: __________________________

  4. Actul de identitate: Seria: _______ Nr. ________________

  5. Declar pe proprie răspundere ca sunt încadrat cu contractul individual
     de munca nr. ______________ din data de _________ la ___________, in
     funcţia de ________________ în localitatea/judeţul ___________________
     înregistrat la ITM ________ sub nr. __________ din ___________________

  6. Ma oblig sa aduc la cunoştinţa în termen de 3 zile orice modificări
     intervenite în datele declarate mai sus.


                                           Semnătura asiguratului,

  NOTA:
  ───── Aceasta declaraţie se completează numai de către persoanele care
        desfăşoară activitate pe baza de convenţie civilă de prestări de
        servicii şi au contract de munca la alt angajator.    ANEXA 3


    CASA NAŢIONALA DE PENSII
    SI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE

    CASA DE PENSII A JUDEŢULUI _______________________________


                      CONTRACT DE ASIGURARE SOCIALĂ

                Nr. _____________ din ziua __, luna ___, anul _____

     Încheiat între Casa de pensii a judeţului________ denumita în continuare
 "CASA", reprezentată prin directorul general, în calitate de asigurator cu
 sediul în

 Localitatea: _______________________________________

 Strada: ___________________ Nr. ________
 şi în calitate de asigurat _________________________________

 posesor al codului personal de asigurări sociale ______________________

 Actul de identitate: Seria ______ Nr. ____________

 Adresa:

 Localitatea: _____________________________

 Strada: _____________________________

 Nr. _____ Bloc ___ Scara ___ Etaj ____ Apart. _______

 Of. posat: ________________

 Judeţ: ________________ Sector: __________

 Telefon: ___________________________________

 1. Obiectul contractului este asigurarea în sistemul public de pensii şi alte
    drepturi de asigurări sociale, reglementat prin Legea nr. 19/2000, cu
    modificările şi completările ulterioare.

 2. Prezentul contract intra în vigoare la data înregistrării la Casa.

 3. Condiţii de asigurare:

 3.1 Venitul asigurat este de: __________________________ lei (în cifre)

 3.2 Cota de contribuţie este de: ___ %(corespunzătoare condiţiilor de munca)

 3.3 Cuantum contribuţie de asigurări sociale: __________________

 3.4 Contul în care se plăteşte contribuţia de asigurări sociale, deschis la
     Trezorerie pe seama Casei este: _______________________________________

 3.5 Plata se poate face în numerar, la Casieria Casei sau prin orice alte
     mijloace de plata prevăzute de lege.

 3.6 Termenul de achitare a contribuţiei este:

             [] lunar [] la 4 luni
             [] la 2 luni [] la 5 luni
             [] la 3 luni [] la 6 luni
     dar nu mai tîrziu de ultima zi lucrătoare a termenului asumat prin
     prezentul contract.
     Neplata contribuţiei de asigurări sociale la termenul prevăzut in
     contract generează plata de majorări de întârziere pentru fiecare zi
     calendaristică, a căror cota se stabileşte prin lege.

 VERSO
 ─────

 4. Obligaţiile Casei:

 4.1 Plata prestaţiilor de asigurări sociale, în condiţiile legii, pentru
     riscurile asigurate.

 4.2 Certificarea stagiului de cotizare, a punctajului anual şi a punctajului
     cumulat pentru perioada

 4.3 de cotizare.

 5. Obligaţiile asiguratului:

 5.1 Achitarea contribuţiei de asigurări sociale în cuantumul şi la termenul
     stabilit la pct. 3 din prezentul contract.

 5.2 Înştiinţarea Casei asupra modificărilor survenite în termenii prezentului
     contract.

 5.3 Sa prezinte Casei documentele necesare pentru stabilirea şi plata
     prestaţiilor de asigurări sociale (ex. certificat medical, certificat
     naştere copil, etc)

 5.4 Sa se prezinte la sediul Casei atunci când este solicitat, respectând
     termenul prevăzut în invitaţie.

 6. Clauze:

 6.1 Neplata contribuţiei de asigurări sociale de către asigurat, atrage după
     sine neacordarea dreptului la prestaţii, pana la achitarea contribuţiei
     datorate şi a majorărilor de întârziere aferente.

 6.2 In cazul rezilierii contractului, contribuţia de asigurări sociale
     achitată nu se restituie; stagiul de cotizare realizat pana la data
     rezilierii contractului, se valorifica la stabilirea dreptului la pensie.

 6.3 Calitatea de asigurat se redobândeşte după încheierea unui contract de
     asigurare; dreptul la prestaţiile de asigurări sociale, altele decât
     pensiile, se reia după realizarea în condiţiile legii, a unui nou stagiu
     de cotizare.

 6.4 Stagiul de cotizare se constituie din însumarea lunilor pentru care s-a
     achitat contribuţia de asigurări sociale.

 6.5 Contribuţia de asigurări sociale nu este impozabilă.

 6.6 Contestaţiile referitoare la stabilirea prestaţiilor de asigurări sociale
     se adresează, în termen de 45 de zile de la comunicare, Casei, sau
     instanţei judecătoreşti competente, după caz; contestaţiile sunt scutite
     de orice fel de taxa de timbru.

 6.7 Acordarea prestaţiilor de asigurări sociale de orice fel se face la
     cerere.

 6.8 Indemnizaţiile de asigurări sociale se achită beneficiarului,
     reprezentantului legal sau mandatarului desemnat prin procura specială
     de către acesta.

 6.9 Prestaţiile de asigurări sociale pot fi solicitate pe baza actelor
     justificative în termenul general de prescripţie, calculat de la data
     la care beneficiarul era îndreptăţit sa le solicite; cuantumul acestor
     drepturi se achită la nivelul cuvenit la data când beneficiarul era in
     drept sa le solicite.

 6.10 Neplata contribuţiei de asigurări sociale la termenul prevăzut de lege
      constituie motiv de reziliere a prezentului contract. In acest caz,
      rezilierea se face începând cu luna următoare celei pentru care s-a
      achitat contribuţia.

 6.11 In caz de forta majoră, părţile contractante sunt exonerate de
      răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare ori
      cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul contract. Cazul
      de forta majoră se dovedeşte de partea care o invoca.

 6.12 Modificarea oricăror prevederi din prezentul contract se poate face
      numai cu acordul scris al ambelor părţi, prin act adiţional. Când una
      din părţi nu este de acord cu modificarea solicitată de cealaltă
      parte, contractul se derulează în condiţiile anterioare, cu excepţia
      situaţiei în care se solicita rezilierea lui.

 7. Litigiile în legătura cu executarea prezentului contract nesolutionate
    între părţi pe cale amiabilă, sunt de competenta secţiilor de asigurări
    sociale, completelor specializate pentru asigurări sociale de la nivelul
    tribunalelor şi curţilor de apel, sau după caz, se soluţionează de
    instanţele competente potrivit legii.


             Asigurator, Asigurat,    ANEXA 4


    CASA NAŢIONALA DE PENSII
    SI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE

    CASA DE PENSII A JUDEŢULUI _______________________________


                            DECLARAŢIE DE ASIGURARE
                             conform Legii nr. 19/2000

                Nr. _____________ din ziua __, luna ___, anul _____


  1. Numele şi prenumele asiguratului: _____________________________________

  2. Cod personal de asigurări sociale: ____________________________________

  3. Adresa:

  Domiciliat în Localitatea: ____________________________________

  Strada: ____________________________________

  Nr. ____ Bloc ___ Scara ___ Etaj ___ Apart. ___

  Of. poştal: ______________

  Judeţ: ________________ Sector: _____________

  Telefon: ___________________________

  4. Actul de identitate: Seria: ________ Nr. ________________

  5. Declaraţie cu privire la încadrarea în prevederile Legii nr. 19/2000:

     Începând cu data de zi ___, luna _____, an ____;

     Asiguratul declara ca se încadrează în categoria/categoriile*):

  5.1 [] asociat unic; [] comanditari; [] acţionari; []

  5.2 [] administratori sau manageri care au încheiat contract de administrare
         sau de management;

  5.3 [] membru al asociaţiei familiale;

  5.4 [] persoana autorizata sa desfăşoare activităţi independente;

  5.5 [] persoane angajate în instituţii internaţionale;

  5.6 [] proprietari si/sau arendaşi de suprafeţe agricole şi forestiere;

  5.7 [] persoane care desfăşoară activităţi agricole în cadrul gospodariilor
         individuale sau activităţi private în domeniul forestier;

  5.8 [] membri ai societăţilor agricole sau ai altor forme de asociere
         în agricultura;

  5.9 [] persoane care desfăşoară activităţi în unităţile de cult recunoscute
         potrivit legii.


VERSO
─────

 6. Venitul asigurat**) este de ___________________________ lei (în cifre)
    _____________________________ (în litere)

 7. Cota de contribuţie de asigurări sociale este de ____ %(corespunzătoare
    condiţiilor de munca)

 8. Cuantumul contribuţiei de asigurări sociale: ______________________ lei

 9. Termenul***) de plata pentru contribuţia de asigurări sociale este:_______

10. Contribuţia de asigurări sociale de stat se plăteşte în contul nr.:
    _________________________________________________________________________
    deschis la trezorerie pe seama Casei de pensii a judeţului:______________

    Achitarea contribuţiei se poate face în numerar la Casieria Casei de
    pensii, prin mandat poştal sau prin alte mijloace de plata, in
    condiţiile legii.

11. Declaraţia asiguratului:

        - declar pe proprie răspundere ca datele de mai sus corespund
    realităţii; ma oblig sa instiintez Casa despre orice modificări survenite
    în termenii declaraţiei;

        - posed carnetul de munca saria ______ nr. ________, pe care ma oblig
    sa îl depun la Casa teritorială de pensii, judeţul _______________, în
    termen de 30 de zile de la data prezentei declaraţii;

        - am luat cunoştinţa ca perioadele de cotizare constituie stagiu de
    cotizare, fiind luate în considerare la stabilirea pensiei
    corespunzătoare condiţiilor de munca respective şi a celorlalte
    drepturi de asigurări sociale, cu excepţia drepturilor de şomaj şi a
    celor privind asigurările sociale de sănătate;

        - voi depune declaraţia de retragere, în termen de 30 de zile de la
    data de la care nu mai regăsesc în situaţia/situaţiile prevăzute la pct. 5
    din prezenta declaraţie;

        - am luat la cunoastinta ca pot beneficia de prestaţiile de asigurări
    sociale prevăzute la art. 98 din Legea nr. 19/2000 după realizarea
    stagiului de cotizare;

        - cunosc obligativitatea virarii contribuţiilor la bugetul
    asigurărilor sociale de stat la termenul stabilit prin prezenta
    declaraţie, în caz contrar urmând sa achit majorări de întârziere;


                               Semnătura asiguratului,
                             ____________________________


          Directorul casei teritoriale de pensii,
                       (ştampila)
          _______________________________________

----------
    *) In cazul în care persoanele se regăsesc în doua sau mai multe din
       situaţiile menţionate se va bifa în căsuţa corespunzătoare activităţii
       cu cea mai mare pondere.
    **) Care nu poate fi mai mic de o pătrime din salariul mediu brut pe
        economie şi nici mai mare de trei ori acelaşi salariu.
    ***) Lunar, pentru asiguraţii prevăzuţi la 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, si
         5.9; lunar sau pana la 6 luni pentru asiguraţii prevăzuţi la
         5.6, 5.7 şi 5.8, dar nu mai târziu de ultima zi lucrătoare a
         termenului asumat prin prezenta declaraţie.    ANEXA 5


    CASA NAŢIONALA DE PENSII
    SI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE

    CASA DE PENSII A JUDEŢULUI _____________________                          COMUNICARE DE MODIFICARE

                 Nr. ________ din ziua ___, luna ___, anul ________


       Pentru asiguratul:

  Nume şi prenume: _________________________________________________

  Codul personal de asigurări sociale: _____________________________

  Începând cu data de: zi _____, luna ____, an _____

  în Declaraţia de asigurare Nr. ______ din ziua ____, luna ____, anul ____


  au survenit următoarele modificări:

     _________________________________________
     _________________________________________
     _________________________________________
     _________________________________________

     Aceasta comunicare de modificare a fost completată în 2 exemplare in
     prezenta mea _________________ având funcţia de ____________________
     în cadrul Casei teritoriale de pensii ______________________________


             Semnătura asigurat, Semnătura asigurator,    ANEXA 6


    CASA NAŢIONALA DE PENSII
    SI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE

    CASA DE PENSII A JUDEŢULUI _____________________                               ACT ADIŢIONAL

                 Nr. ________ din ziua ___, luna ___, anul ________


       Pentru asiguratul:

  Nume şi prenume: _________________________________________________

  Codul personal de asigurări sociale: __________________________

  Începând cu data de: zi _____, luna ____, an _____

  în Contractul de asigurare socială

                                Nr. ______ din ziua ____, luna ____, anul ____


  au survenit următoarele modificări:

     _________________________________________
     _________________________________________
     _________________________________________
     _________________________________________

     Prezentul Act adiţional a fost întocmit în 2 exemplare câte unul pentru
     fiecare parte


               Semnătura asigurat, Semnătura asigurator,    ANEXA 7

    CASA NAŢIONALA DE PENSII
    SI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE

    CASA DE PENSII A JUDEŢULUI _____________________                  SOLICITARE DE RETRAGERE A DECLARAŢIEI
                             DE ASIGURARE

                 Nr. ________ din ziua ___, luna ___, anul ________  Subsemnatul: __________________________________________________________

  Codul personal de asigurări sociale: _____________________

  Act de identitate: Seria _______ Nr. ________

  Domiciliat în Localitatea: __________________________________

  Strada: __________________________________

  Nr. _____ Bloc ______ Scara _____ Etaj _____ Apart. ______

  Judeţ: _________________________________

  Sector: ________

  Telefon: _________________________________

  Asigurat cu declaraţia de asigurare nr.: _________________

                                din ziua _____, luna _____, anul ________

       Declar pe propria răspundere, sub sancţiunile prevăzute de art. 292
       Cod penal ca, incapand cu data de: ZI ____ LUNA ____ AN _____ , nu
       ma mai incadrez în categoriile de persoane care au obligaţia legală
       de a depune declaraţia de asigurare.
       Dovada neincadrarii în aceste categorii o fac cu următoarele
       documente*):

       _________________________________________
       _________________________________________
       _________________________________________
       _________________________________________

               Data ___________ Semnătura asigurat____________

----------
    *) Exemplu documente justificative:
    - radiere din Registrul Oficiului Comerţului;
    - contract de administrare sau management expirat;
    - încetarea calităţii de membru al asociaţiei familiale sau membru
      cooperator
    - acte emise de Administraţia financiară sau Primărie;
    - act vânzare-cumpărare a gospodăriei individuale agricole;
    - act vânzare-cumpărare a suprafeţei agricole sau forestiere;
    - expirarea autorizaţiei de desfăşurare a unei activităţi independente;
    - faliment.    ANEXA 8                               SITUAŢIA
                 debitelor existente la data de 31.03.2001

              Nr. ____________ din ziua ____, luna ___, anul ____

 I. Date de identificare angajator

┌───────────────────┬───────────┬────────────────────────┬────────┐
│ Denumire angajator│Cod fiscal │Nr. înregistrare Oficiul│Cod CAEN│
│ │ │Registrului Comerţului │ │
├───────────────────┼───────────┼────────────────────────┼────────┤
│ │ │ │ │
└───────────────────┴───────────┴────────────────────────┴────────┘

 II. Debite existente la 31.03.2001

┌───────────────────┬──────────────┬───────────┬──────────────┬────────────────┐
│ Fondul │ Contribuţii │ Majorări │ Penalităţi │ TOTAL │
├───────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5=2+3+4 │
├───────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤
│CAS │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤
│Fond agricultori │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤
│Pensie suplimentară│ │ │ │ │
├───────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤
│ TOTAL │ │ │ │ │
└───────────────────┴──────────────┴───────────┴──────────────┴────────────────┘

  Rândul "TOTAL" se completează pentru coloanele 2,3,4,5

  Numele _____________ Prenumele ____________ Data ____________________

  Funcţia*) ___________________ Semnătura şi ştampila _________________

----------
    *) Director general sau alta persoana autorizata    ANEXA 9


                               VÂRSTELE STANDARD
            de pensionare şi stagiile minime şi complete de cotizare
                          în funcţie de data naşterii

    Femei
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Luna şi anul Luna şi anul Vârsta Stagiul complet Stagiul minim
  naşterii pensionării asiguratului de cotizare de cotizare
                                  la ieşirea la (ani/luni) (ani/luni)
                                     pensie
                                   (ani/luni)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Aprilie 1944 Aprilie 2001 57/0 25/0 10/0
Mai 1944 Mai 2001 57/0 25/0 10/0
Iunie 1944 Iunie 2001 57/0 25/0 10/0
Iulie 1944 Iulie 2001 57/0 25/0 10/0
August 1944 August 2001 57/0 25/0 10/0
Septembrie 1944 Septembrie 2001 57/0 25/0 10/0
Octombrie 1944 Octombrie 2001 57/0 25/0 10/0
Noiembrie 1944 Noiembrie 2001 57/0 25/0 10/0
Decembrie 1944 Decembrie 2001 57/0 25/0 10/0
Ianuarie 1945 Ianuarie 2002 57/0 25/0 10/0
Februarie 1945 Februarie 2002 57/0 25/0 10/0
Martie 1945 Martie 2002 57/0 25/0 10/0
Aprilie 1945 Mai 2002 57/1 25/1 10/1
Mai 1945 Iunie 2002 57/1 25/1 10/1
Iunie 1945 Iulie 2002 57/1 25/1 10/1
Iulie 1945 August 2002 57/1 25/1 10/1
August 1945 Septembrie 2002 57/1 25/1 10/1
Septembrie 1945 Noiembrie 2002 57/2 25/2 10/2
Octombrie 1945 Decembrie 2002 57/2 25/2 10/2
Noiembrie 1945 Ianuarie 2003 57/2 25/2 10/2
Decembrie 1945 Februarie 2003 57/2 25/2 10/2
Ianuarie 1946 Martie 2003 57/2 25/2 10/2
Februarie 1946 Mai 2003 57/3 25/3 10/3
Martie 1946 Iunie 2003 57/3 25/3 10/3
Aprilie 1946 Iulie 2003 57/3 25/3 10/3
Mai 1946 August 2003 57/3 25/3 10/3
Iunie 1946 Septembrie 2003 57/3 25/3 10/3
Iulie 1946 Noiembrie 2003 57/4 25/4 10/4
August 1946 Decembrie 2003 57/4 25/4 10/4
Septembrie 1946 Ianuarie 2004 57/4 25/4 10/4
Octombrie 1946 Februarie 2004 57/4 25/4 10/4
Noiembrie 1946 Martie 2004 57/4 25/4 10/4
Decembrie 1946 Mai 2004 57/5 25/5 10/5
Ianuarie 1947 Iunie 2004 57/5 25/5 10/5
Februarie 1947 Iulie 2004 57/5 25/5 10/5
Martie 1947 August 2004 57/5 25/5 10/5
Aprilie 1947 Septembrie 2004 57/5 25/5 10/5
Mai 1947 Noiembrie 2004 57/6 25/6 10/6
Iunie 1947 Decembrie 2004 57/6 25/6 10/6
Iulie 1947 Ianuarie 2005 57/6 25/6 10/6
August 1947 Februarie 2005 57/6 25/6 10/6
Septembrie 1947 Martie 2005 57/6 25/6 10/6
Octombrie 1947 Mai 2005 57/7 25/7 10/7
Noiembrie 1947 Iunie 2005 57/7 25/7 10/7
Decembrie 1947 Iulie 2005 57/7 25/7 10/7
Ianuarie 1948 Septembrie 2005 57/8 25/8 10/8
Februarie 1948 Octombrie 2005 57/8 25/8 10/8
Martie 1948 Noiembrie 2005 57/8 25/8 10/8
Aprilie 1948 Ianuarie 2006 57/9 25/9 10/9
Mai 1948 Februarie 2006 57/9 25/9 10/9
Iunie 1948 Martie 2006 57/9 25/9 10/9
Iulie 1948 Mai 2006 57/10 25/10 10/10
August 1948 Iunie 2006 57/10 25/10 10/10
Septembrie 1948 Iulie 2006 57/10 25/10 10/10
Octombrie 1948 Septembrie 2006 57/11 25/11 10/11
Noiembrie 1948 Octombrie 2006 57/11 25/11 10/11
Decembrie 1948 Noiembrie 2006 57/11 25/11 10/11
Ianuarie 1949 Ianuarie 2007 58/0 26/0 11/0
Februarie 1949 Februarie 2007 58/0 26/0 11/0
Martie 1949 Martie 2007 58/0 26/0 11/0
Aprilie 1949 Mai 2007 58/1 26/2 11/2
Mai 1949 Iunie 2007 58/1 26/2 11/2
Iunie 1949 Iulie 2007 58/1 26/2 11/2
Iulie 1949 Septembrie 2007 58/2 26/4 11/4
August 1949 Octombrie 2007 58/2 26/4 11/4
Septembrie 1949 Noiembrie 2007 58/2 26/4 11/4
Octombrie 1949 Ianuarie 2008 58/3 26/6 11/6
Noiembrie 1949 Februarie 2008 58/3 26/6 11/6
Decembrie 1949 Martie 2008 58/3 26/6 11/6
Ianuarie 1950 Mai 2008 58/4 26/8 11/8
Februarie 1950 Iunie 2008 58/4 26/8 11/8
Martie 1950 Iulie 2008 58/4 26/8 11/8
Aprilie 1950 Septembrie 2008 58/5 26/10 11/10
Mai 1950 Octombrie 2008 58/5 26/10 11/10
Iunie 1950 Noiembrie 2008 58/5 26/10 11/10
Iulie 1950 Ianuarie 2009 58/6 27/0 12/0
August 1950 Februarie 2009 58/6 27/0 12/0
Septembrie 1950 Martie 2009 58/6 27/0 12/0
Octombrie 1950 Mai 2009 58/7 27/2 12/2
Noiembrie 1950 Iunie 2009 58/7 27/2 12/2
Decembrie 1950 Iulie 2009 58/7 27/2 12/2
Ianuarie 1951 Septembrie 2009 58/8 27/4 12/4
Februarie 1951 Octombrie 2009 58/8 27/4 12/4
Martie 1951 Noiembrie 2009 58/8 27/4 12/4
Aprilie 1951 Ianuarie 2010 58/9 27/6 12/6
Mai 1951 Februarie 2010 58/9 27/6 12/6
Iunie 1951 Martie 2010 58/9 27/6 12/6
Iulie 1951 Mai 2010 58/10 27/8 12/8
August 1951 Iunie 2010 58/10 27/8 12/8
Septembrie 1951 Iulie 2010 58/10 27/8 12/8
Octombrie 1951 Septembrie 2010 58/11 27/10 12/10
Noiembrie 1951 Octombrie 2010 58/11 27/10 12/10
Decembrie 1951 Noiembrie 2010 58/11 27/10 12/10
Ianuarie 1952 Ianuarie 2011 59/0 28/0 13/0
Februarie 1952 Februarie 2011 59/0 28/0 13/0
Martie 1952 Martie 2011 59/0 28/0 13/0
Aprilie 1952 Mai 2011 59/1 28/2 13/2
Mai 1952 Iunie 2011 59/1 28/2 13/2
Iunie 1952 Iulie 2011 59/1 28/2 13/2
Iulie 1952 Septembrie 2011 59/2 28/4 13/4
August 1952 Octombrie 2011 59/2 28/4 13/4
Septembrie 1952 Noiembrie 2011 59/2 28/4 13/4
Octombrie 1952 Ianuarie 2012 59/3 28/6 13/6
Noiembrie 1952 Februarie 2012 59/3 28/6 13/6
Decembrie 1952 Martie 2012 59/3 28/6 13/6
Ianuarie 1953 Mai 2012 59/4 28/8 13/8
Februarie 1953 Iunie 2012 59/4 28/8 13/8
Martie 1953 Iulie 2012 59/4 28/8 13/8
Aprilie 1953 Septembrie 2012 59/5 28/10 13/10
Mai 1953 Octombrie 2012 59/5 28/10 13/10
Iunie 1953 Noiembrie 2012 59/5 28/10 13/10
Iulie 1953 Ianuarie 2013 59/6 29/0 14/0
August 1953 Februarie 2013 59/6 29/0 14/0
Septembrie 1953 Martie 2013 59/6 29/0 14/0
Octombrie 1953 Mai 2013 59/7 29/2 14/2
Noiembrie 1953 Iunie 2013 59/7 29/2 14/2
Decembrie 1953 Iulie 2013 59/7 29/2 14/2
Ianuarie 1954 Septembrie 2013 59/8 29/4 14/4
Februarie 1954 Octombrie 2013 59/8 29/4 14/4
Martie 1954 Noiembrie 2013 59/8 29/4 14/4
Aprilie 1954 Ianuarie 2014 59/9 29/6 14/6
Mai 1954 Februarie 2014 59/9 29/6 14/6
Iunie 1954 Martie 2014 59/9 29/6 14/6
Iulie 1954 Mai 2014 59/10 29/8 14/8
August 1954 Iunie 2014 59/10 29/8 14/8
Septembrie 1954 Iulie 2014 59/10 29/8 14/8
Octombrie 1954 Septembrie 2014 59/11 29/10 14/10
Noiembrie 1954 Octombrie 2014 59/11 29/10 14/10
Decembrie 1954 Noiembrie 2014 59/11 29/10 14/10
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


   Bărbaţi
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Luna şi anul Luna şi anul Vârsta Stagiul complet Stagiul minim
  naşterii pensionării asiguratului de cotizare de cotizare
                                  la ieşirea la (ani/luni) (ani/luni)
                                     pensie
                                   (ani/luni)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Ianuarie 1939 Ianuarie 2001 62/0 30/0 10/0
Februarie 1939 Februarie 2001 62/0 30/0 10/0
Martie 1939 Martie 2001 62/0 30/0 10/0
Aprilie 1939 Aprilie 2001 62/0 30/0 10/0
Mai 1939 Mai 2001 62/0 30/0 10/0
Iunie 1939 Iunie 2001 62/0 30/0 10/0
Iulie 1939 Iulie 2001 62/0 30/0 10/0
August 1939 August 2001 62/0 30/0 10/0
Septembrie 1939 Septembrie 2001 62/0 30/0 10/0
Octombrie 1939 Octombrie 2001 62/0 30/0 10/0
Noiembrie 1939 Noiembrie 2001 62/0 30/0 10/0
Decembrie 1939 Decembrie 2001 62/0 30/0 10/0
Ianuarie 1940 Ianuarie 2002 62/0 30/0 10/0
Februarie 1940 Februarie 2002 62/0 30/0 10/0
Martie 1940 Martie 2002 62/0 30/0 10/0
Aprilie 1940 Mai 2002 62/1 30/1 10/1
Mai 1940 Iunie 2002 62/1 30/1 10/1
Iunie 1940 Iulie 2002 62/1 30/1 10/1
Iulie 1940 August 2002 62/1 30/1 10/1
August 1940 Septembrie 2002 62/1 30/1 10/1
Septembrie 1940 Noiembrie 2002 62/2 30/2 10/2
Octombrie 1940 Decembrie 2002 62/2 30/2 10/2
Noiembrie 1940 Ianuarie 2003 62/2 30/2 10/2
Decembrie 1940 Februarie 2003 62/2 30/2 10/2
Ianuarie 1941 Martie 2003 62/2 30/2 10/2
Februarie 1941 Mai 2003 62/3 30/3 10/3
Martie 1941 Iunie 2003 62/3 30/3 10/3
Aprilie 1941 Iulie 2003 62/3 30/3 10/3
Mai 1941 August 2003 62/3 30/3 10/3
Iunie 1941 Septembrie 2003 62/3 30/3 10/3
Iulie 1941 Noiembrie 2003 62/4 30/4 10/4
August 1941 Decembrie 2003 62/4 30/4 10/4
Septembrie 1941 Ianuarie 2004 62/4 30/4 10/4
Octombrie 1941 Februarie 2004 62/4 30/4 10/4
Noiembrie 1941 Martie 2004 62/4 30/4 10/4
Decembrie 1941 Mai 2004 62/5 30/5 10/5
Ianuarie 1942 Iunie 2004 62/5 30/5 10/5
Februarie 1942 Iulie 2004 62/5 30/5 10/5
Martie 1942 August 2004 62/5 30/5 10/5
Aprilie 1942 Septembrie 2004 62/5 30/5 10/5
Mai 1942 Noiembrie 2004 62/6 30/6 10/6
Iunie 1942 Decembrie 2004 62/6 30/6 10/6
Iulie 1942 Ianuarie 2005 62/6 30/6 10/6
August 1942 Februarie 2005 62/6 30/6 10/6
Septembrie 1942 Martie 2005 62/6 30/6 10/6
Octombrie 1942 Mai 2005 62/7 30/7 10/7
Noiembrie 1942 Iunie 2005 62/7 20/7 10/7
Decembrie 1942 Iulie 2005 62/7 30/7 10/7
Ianuarie 1943 Septembrie 2005 62/8 30/8 10/8
Februarie 1943 Octombrie 2005 62/8 30/8 10/8
Martie 1943 Noiembrie 2005 62/8 30/8 10/8
Aprilie 1943 Ianuarie 2006 62/9 30/9 10/9
Mai 1943 Februarie 2006 62/9 30/9 10/9
Iunie 1943 Martie 2006 62/9 30/9 10/9
Iulie 1943 Mai 2006 62/10 30/10 10/10
August 1943 Iunie 2006 62/10 30/10 10/10
Septembrie 1943 Iulie 2006 62/10 30/10 10/10
Octombrie 1943 Septembrie 2006 62/11 30/11 10/11
Noiembrie 1943 Octombrie 2006 62/11 30/11 10/11
Decembrie 1943 Noiembrie 2006 62/11 30/11 10/11
Ianuarie 1944 Ianuarie 2007 63/0 31/0 11/0
Februarie 1944 Februarie 2007 63/0 31/0 11/0
Martie 1944 Martie 2007 63/0 31/0 11/0
Aprilie 1944 Mai 2007 63/1 31/2 11/2
Mai 1944 Iunie 2007 63/1 31/2 11/2
Iunie 1944 Iulie 2007 63/1 31/2 11/2
Iulie 1944 Septembrie 2007 63/2 31/4 11/4
August 1944 Octombrie 2007 63/2 31/4 11/4
Septembrie 1944 Noiembrie 2007 63/2 31/4 11/4
Octombrie 1944 Ianuarie 2008 63/3 31/6 11/6
Noiembrie 1944 Februarie 2008 63/3 31/6 11/6
Decembrie 1944 Martie 2008 63/3 31/6 11/6
lanuarie 1945 Mai 2008 63/4 31/8 11/8
Februarie 1945 Iunie 2008 63/4 31/8 11/8
Martie 1945 Iulie 2008 63/4 31/8 11/8
Aprilie 1945 Septembrie 2008 63/5 31/10 11/10
Mai 1945 Octombrie 2008 63/5 31/10 11/10
Iunie 1945 Noiembrie 2008 63/5 31/10 11/10
Iulie 1945 Ianuarie 2009 63/6 32/0 12/0
August 1945 Februarie 2009 63/6 32/0 12/0
Septembrie 1945 Martie 2009 63/6 32/0 12/0
Octombrie 1945 Mai 2009 63/7 32/2 12/2
Noiembrie 1945 Iunie 2009 63/7 32/2 12/2
Decembrie 1945 Iulie 2009 63/7 32/2 12/2
Ianuarie 1946 Septembrie 2009 63/8 32/4 12/4
Februarie 1946 Octombrie 2009 63/8 32/4 12/4
Martie 1946 Noiembrie 2009 63/8 32/4 12/4
Aprilie 1946 Ianuarie 2010 63/9 32/6 12/6
Mai 1946 Februarie 2010 63/9 32/6 12/6
Iunie 1946 Martie 2010 63/9 32/6 12/6
Iulie 1946 Mai 2010 63/10 32/8 12/8
August 1946 Iunie 2010 63/10 32/8 12/8
Septembrie 1946 Iulie 2010 63/10 32/8 12/8
Octombrie 1946 Septembrie 2010 63/11 32/10 12/10
Noiembrie 1946 Octombrie 2010 63/11 32/10 12/10
Decembrie 1946 Noiembrie 2010 63/11 32/10 12/10
Ianuarie 1947 Ianuarie 2011 64/0 33/0 13/0
Februarie 1947 Februarie 2011 64/0 33/0 13/0
Martie 1947 Martie 2011 64/0 33/0 13/0
Aprilie 1947 Mai 2011 64/1 33/2 13/2
Mai 1947 Iunie 2011 64/1 33/2 13/2
Iunie 1947 Iulie 2011 64/1 33/2 13/2
Iulie 1947 Septembrie 2011 64/2 33/4 13/4
August 1947 Octombrie 2011 64/2 33/4 13/4
Septembrie 1947 Noiembrie 2011 64/2 33/4 13/4
Octombrie 1947 Ianuarie 2012 64/3 33/6 13/6
Noiembrie 1947 Februarie 2012 64/3 33/6 13/6
Decembrie 1947 Martie 2012 64/3 33/6 13/6
Ianuarie 1948 Mai 2012 64/4 33/8 13/8
Februarie 1948 Iunie 2012 64/4 33/8 13/8
Martie 1948 Iulie 2012 64/4 33/8 13/8
Aprilie 1948 Septembrie 2012 64/5 33/10 13/10
Mai 1948 Octombrie 2012 64/5 33/10 13/10
Iunie 1948 Noiembrie 2012 64/5 33/10 13/10
Iulie 1948 Ianuarie 2013 64/6 34/0 14/0
August 1948 Februarie 2013 64/6 34/0 14/0
Septembrie 1948 Martie 2013 64/6 34/0 14/0
Octombrie 1948 Mai 2013 64/7 34/2 14/2
Noiembrie 1948 Iunie 2013 64/7 34/2 14/2
Decembrie 1948 Iulie 2013 64/7 34/2 14/2
Ianuarie 1949 Septembrie 2013 64/8 34/4 14/4
Februarie 1949 Octombrie 2013 64/8 34/4 14/4
Martie 1949 Noiembrie 2013 64/8 34/4 14/4
Aprilie 1949 Ianuarie 2014 64/9 34/6 14/6
Mai 1949 Februarie 2014 64/9 34/6 14/6
Iunie 1949 Martie 2014 64/9 34/6 14/6
Iulie 1949 Mai 2014 64/10 34/8 14/8
August 1949 Iunie 2014 64/10 34/8 14/8
Septembrie 1949 Iulie 2014 64/10 34/8 14/8
Octombrie 1949 Septembrie 2014 64/11 34/10 14/10
Noiembrie 1949 Octombrie 2014 64/11 34/10 14/10
Decembrie 1949 Noiembrie 2014 64/11 34/10 14/10
Ianuarie 1950 Ianuarie 2015 65/0 35/0 15/0
Februarie 1950 Februarie 2015 65/0 35/0 15/0
Martie 1950 Martie 2015 65/0 35/0 15/0
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    ANEXA 10

       CÂŞTIGUL SALARIAL MEDIU NET IN PERIOADA IANUARIE 1991-MARTIE 2001


                                                          - lei/salariat
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
IANUARIE 4.038 13.005 27.763 101.795 170.885 256.563 396.892 884.424 1.240.941 1.725.994 2.738.029
FEBRUARIE 3.978 12.717 29.162 106.378 173.758 248.880 456.305 878.620 1.294.259 1.748.052 2.596.213
MARTIE 4.110 15.287 37.146 112.603 182.803 262.237 507.026 954.305 1.411.363 1.906.989 2.819.240
APRILIE 6.213 15.677 38.319 126.194 199.030 301.558 591.867 1.045.498 1.479.672 2.135.867
MAI 7.550 17.709 51.034 126.464 199.702 293.508 567.647 999.233 1.460.453 2.029.622
IUNIE 7.787 19.426 58.917 131.134 205.080 294.148 580.978 1.040.621 1.513.514 2.103.644
IULIE 8.263 19.989 67.047 142.657 218.535 333.797 621.728 1.098.549 1.603.869 2.171.977
AUGUST 8.239 19.804 75.032 153.883 230.338 343.090 650.641 1.122.880 1.624.183 2.220.361
SEPTEMBRIE 9.174 23.306 74.723 153.486 229.543 341.361 710.242 1.139.952 1.629.938 2.272.967
OCTOMBRIE 9.824 24.080 79.732 160.483 242.612 374.633 797.194 1.170.924 1.656.981 2.357.201
NOIEMBRIE 10.773 28.456 93.020 167.745 252.217 380.375 820.842 1.191.510 1.751.585 2.497.493
DECEMBRIE 11.824 32.612 101.331 198.530 282.995 433.692 940.495 1.360.261 1.990.080 2.911.570
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


      CÂŞTIGUL SALARIAL MEDIU BRUT IN PERIOADA IANUARIE 1991 - MARTIE 2001


                                                      - lei/salariat
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
IANUARIE 4.769 16.241 35.241 131.763 221.542 332.480 531.226 1.102.461 1.569.563 2.263.212 3.621.665
FEBRUARIE 4.686 15.897 36.993 135.944 225.337 322.808 596.267 1.087.824 1.583.518 2.276.621 3.411.998
MARTIE 5.286 19.373 47.139 144.802 237.595 341.708 668.518 1.197.075 1.768.944 2.488.562 3.717.275
APRILIE 7.605 19.704 48.749 163.283 261.530 397.781 795.296 1.334.427 1.864.722 2.838.364
MAI 9.331 22.258 65.136 162.842 260.567 384.590 754.570 1.263.956 1.835.505 2.676.061
IUNIE 9.739 24.462 75.493 169.322 268.096 386.425 774.559 1.322.476 1.910.834 2.789.047
IULIE 10.247 25.223 85.791 185.453 286.008 442.991 835.061 1.402.909 2.020.178 2.848.694
AUGUST 10.218 25.026 95.936 201.440 301.451 456.841 871.591 1.402.317 2.035.698 2.908.669
SEPTEMBRIE 11.421 29.415 95.730 200.572 297.092 453.856 933.952 1.433.103 2.040.725 2.989.839
OCTOMBRIE 12.215 30.479 102.550 206.849 314.003 500.012 1.046.691 1.476.637 2.080.923 3.115.128
NOIEMBRIE 13.423 36.152 119.666 216.546 328.034 509.114 1.083.994 1.506.330 2.222.369 3.349.611
DECEMBRIE 14.771 41.430 131.742 261.516 374.183 590.717 1.265.671 1.756.071 2.559.796 3.975.929
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    ANEXA 11

                             SALARIUL MINIM PE ŢARA
                      (completare la anexa nr. 7 la lege)

┌─────┬────────────────┬─────────────────┬───────────────────────────────────┐
│ │ Începând cu │ Salariul minim │ Actul normativ │
│Anul │Ziua... luna... │ -lei- │ prin care s-a stabilit │
├─────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────┤
│2000 │ │ 450.000 │ │
│ │1 februarie │ 700.000 │Hotărîrea Guvernului nr. 101 din │
│ │ │ │9 februarie 2000 │
│ │1 decembrie │ 1.000.000 │Hotărîrea Guvernului nr. 1.166 │
│ │ │ │din 28 noiembrie 2000 │
├─────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────┤
│2001 │ │ 1.000.000 │ │
│ │1 martie │ 1.400.000 │Hotărîrea Guvernului nr. 231 din │
│ │ │ │8 februarie 2001 │
└─────┴────────────────┴─────────────────┴───────────────────────────────────┘    ANEXA 12

     CERERE PENTRU ACORDAREA
 PENSIEI PENTRU LIMITA DE VÂRSTA Nr. ______ din ________
       PENSIE ANTICIPATA
    PENSIE ANTICIPATA PARŢIALĂ


    Către
                CASA JUDEŢEANA DE PENSII _______________


    Subsemnatul(a) ________________________________ cu codul personal de
asigurare socială _____________________________________ domiciliat(a) in
localitatea ___________________________ str. ____________ nr. __________
bl. ____ sc. ___ et.___ ap.______ judeţul _______ posesor act identitate
seria ______ nr._________ eliberat de ______________________ la data de
________________________ născut la data de _________________________ in
localitatea/judeţul _______________ fiul(fiica) _______________________
lui____________ şi al _____________ solicita înscrierea la pensie pentru
limita de vârsta/pensionare anticipata/pensie anticipata parţială cu data
de__________________
    In acest scop depun următoarele acte:

    - Carnetul de munca seria_____ nr.______ original şi copie
    - Carnet de asigurări sociale seria_____ nr.______ original şi copie
    - Livret militar seria_______ nr.________ original/copie
    - Adeverinţa certificare perioada de studii învăţământ superior
nr._________ din___________
    - Adeverinţa privind sporurile la salariu__________________
    - Adeverinţa condiţii de munca__________________
    - Dovada certificare stagiu de cotizare____________________
    - Data încetării calităţii de asigurat____________________
    - Adeverinţa din care sa rezulte achitarea contribuţiei de asigurări
sociale pana la data solicitării drepturilor__________________
__________________________________________________________________
    Declar pe proprie răspundere sub sancţiunile prevăzute de Codul
Penal pentru declaraţii neadevărate ca:
    - sunt/nu sunt asigurat(a)
    - primesc/nu primesc o alta pensie sau ajutor social
    - primesc/nu primesc indemnizaţie
    - primesc/nu primesc indemnizaţie de şomaj, alocaţia de sprijin
    - primesc/nu primesc indemnizaţie de handicapat
    - primesc/nu primesc indemnizaţie DL 118/1990 CEC nr._______
    - primesc/nu primesc indemnizaţie L.189/2000 CEC nr._________
    Ma oblig a anunţa, în termen de 15 zile, Casa judeţeana de pensii orice
schimbare ce va surveni în cele declarate mai sus.
    In cazul în care nu-mi voi respecta declaraţia asumată prin prezenta,
ma oblig sa restitui integral sumele încasate nelegal, suportand rigorile
legii.
    Am completat şi am citit cu atenţie conţinutul declaraţiei de mai sus,
după care am semnat.

        DATA ______________ SEMNĂTURA,    ANEXA 13

    CERERE PENTRU ACORDAREA
    PENSIEI DE INVALIDITATE Nr.________ din________

    Către

               CASA JUDEŢEANA DE PENSII______________

    Subsemnatul(a) ________________________________ cu codul personal de
asigurări sociale _____________________________________ domiciliat(a) in
localitatea ___________________________ str. ____________ nr. __________
bl. ____ sc. ___ et.___ ap.______ judeţul _______ posesor act identitate
seria ______ nr._________ eliberat de ______________________ la data de
________________________ născut la data de _________________________ in
localitatea/judeţul _______________ fiul(fiica) lui___________________
si al ________________ solicit înscrierea la pensie de invaliditate.
    In acest scop depun următoarele acte:
    - Carnetul de munca seria_____ nr.______ original şi copie
    - Carnet de asigurări sociale seria_____ nr.______ original şi copie
    - Livret militar seria_______ nr.________ original/copie
    - Adeverinţa certificare perioada de studii învăţământ superior
nr._________ din___________
    - Adeverinţa privind sporurile la salariu__________________
    - Adeverinţa condiţii de munca__________________
    - Dovada certificare stagiu de cotizare____________________
    - Dovada încetării plăţii indemnizaţiei pentru incapacitate temporară
de munca şi cuantumul acesteia_______________
    - Decizia de încadrare în grad de invaliditate.
    Declar pe proprie răspundere, sub sancţiunile prevăzute de Codul
Penal pentru declaraţii neadevărate ca:
    - sunt/nu sunt asigurat(a)
    - primesc/nu primesc o alta pensie sau ajutor social
    - primesc/nu primesc indemnizaţie
    - primesc/nu primesc indemnizaţie de şomaj, alocaţie de sprijin
    - primesc/nu primesc indemnizaţie de handicapat
    - primesc/nu primesc indemnizaţie DL 118/1990 CEC nr._______
    - primesc/nu primesc indemnizaţie L.189/2000 CEC nr._________
    Ma oblig a anunţa, în termen de 15 zile, la Casa judeţeana de pensii orice
schimbare ce va surveni în cele declarate mai sus.
    In cazul în care nu-mi voi respecta declaraţia asumată prin prezenta,
ma oblig sa restitui integral sumele încasate nelegal, suportand rigorile
legii.
    Am completat şi am citit cu atenţie conţinutul declaraţiei de mai sus,
după care am semnat.

        DATA ______________ SEMNĂTURA,    ANEXA 14

    CERERE PENTRU ACORDAREA
    PENSIEI DE URMAŞ Nr._________ din_________

     Către

                      CASA JUDEŢEANA DE PENSII______________


    Subsemnatul(a) ________________________________ în calitate de soţ
supravieţuitor/fiu/fiica/tutore cu codul personal de asigurări
sociale _____________________________________ domiciliat(a) in
localitatea ___________________________ str. ____________ nr. __________
bl. ____ sc. ___ et.___ ap.______ judeţul _______ posesor act identitate
seria ______ nr._________ eliberat de ______________________ la data de
________________________ născut la data de _________________________ in
localitatea/judeţul _______________ fiul(fiica) lui____________ si
al _____________ solicita înscrierea la pensie de urmaş după____________
decedat(a) la data de______________ în calitate
de asigurat/pensionar având codul personal de asigurări sociale__________/
talon pensie nr.____________ pentru:
    1. _________________________
    2. _________________________
    3. _________________________
    4. _________________________
    5. _________________________
    In acest scop depun următoarele acte:
    - Carnetul de munca seria_____ nr.______ original şi copie
    - Carnet de asigurări sociale seria_____ nr.______ original şi copie
    - Livret militar seria_______ nr.________ original/copie
    - Adeverinţa certificare perioada de studii învăţământ superior
nr._________ din___________
    - Adeverinţa privind sporurile la salariu__________________
    - Adeverinţa condiţii de munca__________________
    - Dovada certificare stagiu de cotizare____________________
    - Cauza decesului (excepţie: situaţia în care sustinatorul decedat
avea calitatea de pensionar)
    - Certificatul de deces
    - Actele de stare civilă
    - Adeverinţa de studii (elev sau student)


                                   DECLARAŢIE

    Declar pe proprie răspundere sub sancţiunile prevăzute de Codul
Penal pentru declaraţii neadevărate ca:
    - nu am săvârşit infracţiunea de omor sau tentativa de omor asupra
susţinătorului decedat;
    - nu sunt asigurat;
    - nu realizez venituri lunare mai mari de 1/4 din salariu1 mediu brut pe
economie;
    - primesc/nu primesc indemnizaţie DL 118/1990 şi L 42/1990;
    - primesc/nu primesc o alta pensie sau ajutor social
    - primesc/nu primesc indemnizaţie de şomaj sau alocaţie de sprijin
    - primesc/nu primesc indemnizaţie de veteran de război/văduva de
război/văduva de veteran de război;
    - nu s-a desfăcut căsătoria cu sustinatorul decedat;
    - după decesul susţinătorului nu m-am recăsătorit.
    Ma oblig ca la împlinirea vârstei de 16 ani, şi la începerea fiecărui an
şcolar sau universitar sa prezint în termen de 15 zile, la Casa judeţeana de
pensii, dovada continuării studiilor (în cazul copiilor urmaşi).
    Ma oblig a anunţa, în termen de 15 zile, la Casa judeţeana de pensii,
orice schimbare ce va surveni în cele declarate mai sus.
    In cazul în care nu-mi voi respecta declaraţia asumată prin prezenta,
ma oblig sa restitui integral sumele încasate nelegal, suportand rigorile
legii.
    Am completat şi am citit cu atenţie conţinutul declaraţiei de mai sus,
după care am semnat.


        DATA ______________ SEMNĂTURA,    ANEXA 15


    Cerere pentru plata sumelor rămase neîncasate de către pensionarul decedat

        SE APROBA

                                   Înregistrat sub numărul_____________
                                    Din ________________ 200_____
                                   Viza pentru controlul financiar
                                   preventiv
__________________
   (semnătura)

                                                 __________________
                                                (semnătura şi data)


    Către
         _________________________


    Subsemnatul(a) ________________________________ cu cod personal de
asigurări sociale _____________________________________ domiciliat(a) in
str. ____________ nr. __________ blocul ____ scara ___ etaj___ ap.______
judeţul (sectorul) _______ posesor act identitate seria ______ nr._________
eliberat de __________________________ la data de ________________________
în calitate de _______________ va rog ca în baza dosarului de pensie nr.
_______________ şi a celorlalte acte sa aprobaţi plata.

    - pensie pe luna_______________ anul_________________

    In susţinerea cererii mele, declar pe propria răspundere următoarele:

    Defunctul are (nu are) urmaşi cu drept la pensie şi ca la data decesului
se afla (nu se afla) în îngrijirea subsemnatului(ei).

    Odată cu prezenta depun şi următoarele acte:

    - certificat de deces (copie şi original)
    - talon de pensie al decedatului
    - acte de stare civilă (solicitant)

    Data__________________________________
                     (semnătura)    ANEXA 16

    Casa judeţeana de pensii

                   DECIZIA Nr.___________ din____________
                   privind acordarea pensiei pentru limita
                   de vârsta
                        (cod pensie )

                                                  Înscriere noua
                                                  Modificare

A. Urmare a examinării actelor din dosarul de pensionare înregistrat la
   numărul___________ din ___________, în baza Legii nr. 19/2000 se admite
   cererea de pensionare a solicitantului_________________ cod personal de
   asigurări sociale_________________ de sex______, născut(a) la data_____
   şi se stabilesc următoarele drepturi:
B. - o pensie de asigurări sociale de lei
   - contribuţia de asigurări sociale de sănătate lei
   - indemnizaţie D.L. 118/1990 şi L.42/1990 lei
--------------------------------------------------------
                  Drepturi: lei
   Drepturile au fost stabilite începând cu data:
C. Drepturi restante:
┌──────────┬──────────┬──────────┬────────┬──────────┬───────────┬─────────┐
│ Pensie │Suma fixa │Buget stat│ LASS │ Impozit │Total retro│Nr. luni │
├──────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
└──────────┴──────────┴──────────┴────────┴──────────┴───────────┴─────────┘

D. Plata drepturilor se va face începând cu data_________ la adresa:
Loc. Str.
Nr. Bloc Scara Etaj Ap. Of.poştal
E. Date care au condus la stabilirea drepturilor de pensie:
------------------------------------------------------------
   Vârsta ani luni
   Vârsta standard de pensionare ani luni
   Reducerea vârstei standard de pensionare
    - datorită condiţiilor speciale si/sau deosebite de munca ani luni
    - datorită Decretului Lege nr.118/1990 ani luni
F. Stagiul complet de cotizare
    - Stagiul complet de cotizare ani luni
    - Total stagiu de cotizare ani luni
         din care: - sector de stat
                       din care: - condiţii speciale ani luni
                                 - condiţii deosebite ani luni
                                 - condiţii normale ani luni
                   - sector agricol ani luni
                   - D.L.nr.118/1990 ani luni
                   - Stagiu asimilat ani luni
                   - Stagiu suplimentar ani luni
                   - Alte sectoare neintegrate ani luni
G. PUNCTE REALIZATE
1. Număr puncte realizate ___________
2. Punctajul mediu anual ___________
   Valoarea punctului de pensie ___________
Cuantumul pensiei: lei
   Motivare ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
    Conform art. 87 din Legea nr. 19/2000, decizia de pensie poate
fi contestată în termen de 45 de zile de la comunicare, la instanta
competenta.
    Conform art. 88 din Legea nr. 19/2000, decizia de pensionare
necontestata în termen este definitiva.

                                                    Verificat,

        Director, Întocmit,    ANEXA 17

    Casa judeţeana de pensii

                   DECIZIA Nr.___________ din____________
                   privind acordarea pensiei anticipate
                        (cod pensie )

                                                  Înscriere noua
                                                  Modificare

A. Urmare a examinării actelor din dosarul de pensionare înregistrat la
   numărul___________ din ___________, în baza Legii nr. 19/2000 se admite
   cererea de pensionare a solicitantului_________________ cod personal de
   asigurări sociale_________________ de sex______, născut(a) la data_____
   şi se stabilesc următoarele drepturi:
B. - o pensie de asigurări sociale de lei
   - contribuţia de asigurări sociale de sănătate lei
   - indemnizaţie D.L. 118/1990 şi L.42/1990 lei
--------------------------------------------------------
                  Drepturi: lei
   Drepturile au fost stabilite începând cu data:
C. Drepturi restante:
┌──────────┬──────────┬──────────┬────────┬──────────┬───────────┬─────────┐
│ Pensie │Suma fixa │Buget stat│ LASS │ Impozit │Total retro│Nr. luni │
├──────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
└──────────┴──────────┴──────────┴────────┴──────────┴───────────┴─────────┘

D. Plata drepturilor se va face începând cu data încetării calităţii de
   asigurat,_________ la adresa:
Loc. Str.
Nr. Bloc Scara Etaj Ap. Of.poştal
E. Date care au condus la stabilirea drepturilor de pensie:
------------------------------------------------------------
   Vârsta ani luni
   Vârsta standard de pensionare ani luni
   Reducerea vârstei standard datorită condiţiilor deosebite
   si/sau speciale ani luni
   Numărul lunilor de anticipare ani luni
F. Stagiul complet de cotizare
    - Stagiul complet de cotizare ani luni
    - Total stagiu de cotizare ani luni
         din care: - sector de stat
                       din care: - condiţii speciale ani luni
                                 - condiţii deosebite ani luni
                                 - condiţii normale ani luni
                   - sector agricol ani luni
                   - D.L.nr.118/1990 ani luni
                   - Stagiu asimilat ani luni
                   - Alte sectoare neintegrate ani luni
    - Stagiul realizat peste stagiul complet ani luni
G. Puncte realizate
   Număr puncte realizate
   Punctajul mediu anual realizat
   Valoarea punctului de pensie:
   Cuantumul pensiei:
   Motivare ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
    Conform art. 87 din Legea nr. 19/2000, decizia de pensie poate
fi contestată în termen de 45 de zile de la comunicare, la instanta
competenta.
    Conform art. 88 din Legea nr. 19/2000, decizia de pensionare
necontestata în termen este definitiva.

                                                    Verificat,
        Director, Întocmit,    ANEXA 18

    Casa judeţeana de pensii

                   DECIZIA Nr.___________ din___________________
                   privind acordarea pensiei anticipate parţiale
                        (cod pensie )

                                                  Înscriere noua
                                                  Modificare

A. Urmare a examinării actelor din dosarul de pensionare înregistrat la
   numărul___________ din ___________, în baza Legii nr. 19/2000 se admite
   cererea de pensionare a solicitantului_________________ cod personal de
   asigurări sociale_________________ de sex______, născut(a) la data_____
   şi se stabilesc următoarele drepturi:
B. - o pensie de asigurări sociale de lei
   - contribuţia de asigurări sociale de sănătate lei
   - indemnizaţie D.L. 118/1990 şi L.42/1990
--------------------------------------------------------
                  Drepturi: lei
   Drepturile au fost stabilite începând cu data:
C. Drepturi restante:
┌──────────┬──────────┬──────────┬────────┬──────────┬───────────┬─────────┐
│ Pensie │Suma fixa │Buget stat│ LASS │ Impozit │Total retro│Nr. luni │
├──────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
└──────────┴──────────┴──────────┴────────┴──────────┴───────────┴─────────┘

D. Plata drepturilor se va face începând cu data încetării calităţii de
   asigurat,_________ la adresa:
Loc. Str.
Nr. Bloc Scara Etaj Ap. Of.poştal
E. Date care au condus la stabilirea drepturilor de pensie:
------------------------------------------------------------
   Vârsta ani luni
   Vârsta standard de pensionare ani luni
   Reducerea vârstei standard datorită condiţiilor deosebite
   si/sau speciale ani luni
   Numărul lunilor de anticipare ani luni
F. Calcul stagiu de cotizare
    - Stagiul complet de cotizare ani luni
    - Total stagiu de cotizare ani luni
         din care: - sector de stat
                       din care: - condiţii speciale ani luni
                                 - condiţii deosebite ani luni
                                 - condiţii normale ani luni
                   - sector agricol ani luni
                   - D.L.nr.118/1990 ani luni
                   - Stagiu asimilat ani luni
                   - Alte sectoare neintegrate ani luni
    - Stagiul realizat peste stagiul complet ani luni
G. Puncte realizate
   Total puncte
   Punctajul mediu anual realizat
   Valoarea punctului de pensie
   Procentul de diminuare (luna de anticipare)
   Cuantumul pensiei nediminuate lei
   Valoarea diminuării lei
                   -------------------------
   Cuantumul pensiei diminuate
   Motivare ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
    Conform art. 87 din Legea nr. 19/2000, decizia de pensie poate
fi contestată în termen de 45 de zile de la comunicare, la instanta
competenta.
    Conform art. 88 din Legea nr. 19/2000, decizia de pensionare
necontestata în termen este definitiva.

                                                    Verificat,

        Director, Întocmit,    ANEXA 19

    Casa judeţeana de pensii

                   DECIZIA Nr.___________ din____________
                   privind acordarea pensiei de invaliditate
                        (cod pensie )

                                                  Înscriere noua
                                                  Modificare

A. Urmare a examinării actelor din dosarul de pensionare înregistrat la
   numărul___________ din ___________, în baza Legii nr. 19/2000 se admite
   cererea de pensionare a solicitantului_________________ cod personal de
   asigurări sociale_________________ de sex______, născut(a) la data_____
   şi se stabilesc următoarele drepturi:
B. - o pensie de asigurări sociale de lei
   - contribuţia de asigurări sociale de sănătate lei
   - indemnizaţie D.L. 118/1990 şi L.42/1990
--------------------------------------------------------
                  Drepturi: lei
   Drepturile au fost stabilite începând cu data:_____________
C. Drepturi restante:
┌──────────┬──────────┬──────────┬────────┬──────────┬───────────┬─────────┐
│ Pensie │Suma fixa │Buget stat│ LASS │ Impozit │Total retro│Nr. luni │
├──────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
└──────────┴──────────┴──────────┴────────┴──────────┴───────────┴─────────┘

D. Plata drepturilor se va face începând cu data încetării calităţii de
   asigurat,_________ la adresa:
Loc. Str.
Nr. Bloc Scara Etaj Ap. Of.poştal
E. Date care au condus la stabilirea drepturilor de pensie:
------------------------------------------------------------
   Vârsta la data înscrierii la pensie ani luni
   Data ivirii invaliditatii
   Vârsta la data ivirii invaliditatii ani luni
   Vârsta standard de pensionare ani luni
   Reducerea vârstei standard de pensionare ani luni
     - datorită condiţiilor speciale şi deosebite de munca ani luni
     - datorită Decretului-Lege 118/1990 ani luni
F. Calcul stagiu de cotizare
    - Stagiul complet de cotizare ani luni
    - Total stagiu de cotizare ani luni
         din care: - sector de stat
                       din care: - condiţii speciale ani luni
                                 - condiţii deosebite ani luni
                                 - condiţii normale ani luni
                   - sector agricol ani luni
                   - D.L.nr.118/1990 ani luni
                   - Stagiu asimilat ani luni
                   - Alte sectoare neintegrate ani luni
    - Stagiul de cotizare necesar ani luni
    - Stagiul potenţial ani luni
G. Puncte realizate
   Număr puncte realizate
   Punctajul mediu anual
   Valoarea punctului de pensie:
   Cuantumul pensiei lei
   Motivare ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
    Conform art. 87 din Legea nr. 19/2000, decizia de pensie poate
fi contestată în termen de 45 de zile de la comunicare, la instanta
competenta.
    Conform art. 88 din Legea nr. 19/2000, decizia de pensionare
necontestata în termen este definitiva.

                                                    Verificat,

        Director, Întocmit,    ANEXA 20

    Casa judeţeana de pensii

                   DECIZIA Nr.___________ din____________
                   privind acordarea pensiei de urmaş
                        (cod pensie )

                                                  Înscriere noua
                                                  Modificare

A. Urmare a examinării actelor din dosarul de pensionare înregistrat la
   numărul___________ din ___________, în baza Legii nr. 19/2000 se admite
   cererea de pensionare a solicitantului_________________ cod personal de
   asigurări sociale_________________ de sex______, născut(a) la data_____
   şi se stabilesc următoarele drepturi:
B. - o pensie de asigurări sociale de lei
   - contribuţia de asigurări sociale de sănătate lei
   - indemnizaţie D.L. 118/1990 şi L.42/1990
--------------------------------------------------------
                  Drepturi: lei
   Drepturile au fost stabilite începând cu data:____________
   Cu un procent de ......... din drepturile susţinătorului.
C. Drepturi restante:
┌──────────┬──────────┬──────────┬────────┬──────────┬───────────┬─────────┐
│ Pensie │Suma fixa │Buget stat│ LASS │ Impozit │Total retro│Nr. luni │
├──────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
└──────────┴──────────┴──────────┴────────┴──────────┴───────────┴─────────┘
D. Plata drepturilor se va face începând cu data_____________, la adresa:
Loc. Str.
Nr. Bloc Scara Etaj Ap. Of.poştal
E. SUSŢINĂTOR:
   Numele şi prenumele asiguratului
   Data decesului
   Cauza decesului
   Durata căsătoriei
   Pensia susţinătorului (la data înscrierii la pensie de urmaş)
           _________lei Punctajul___________
   valoarea punctului de pensie (la data înscrierii la pensie de urmaş)
F. URMAŞII

┌──────────┬─────────────┬────────┬──────────┬─────────┬─────────────┬─────────┐
│Numele şi │Cod personal │Punctaj │Calitatea │ Data │ Grad de │ Data │
│prenumele │de asigurări │ │ │naşterii │invaliditate │ scadenta│
│ │ sociale │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────────┼─────────┤
└──────────┴─────────────┴────────┴──────────┴─────────┴─────────────┴─────────┘
   Motivare ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
    Conform art. 87 din Legea nr. 19/2000, decizia de pensie poate
fi contestată în termen de 45 de zile de la comunicare, la instanta
competenta.
    Conform art. 88 din Legea nr. 19/2000, decizia de pensionare
necontestata în termen este definitiva.

                                                    Verificat,

        Director, Întocmit,

    In atenţia pensionarilor urmaşi!
    Pensionării urmaşi nu au dreptul, cu excepţia văduvelor de război, sa li
se plătească pensia pe timpul cat realizează venituri mai mari de 1/4 din
salariul mediu brut pe economie dintr-o activitate profesională.
    In cazul copiilor urmaşi, care au depăşit vârsta de 16 ani, dar continua
studiile, trebue sa se depună în termen de 15 zile de la data începerii anului
şcolar, dovada ca sunt în continuare de studii. Nedepunerea dovezii atrage
suspendarea plăţii pensiei conform art. 92 lit. e).    ANEXA 21

        M.M.S.S./C.N.P.A.S. ┌──────────┐
Oficiul/Cabinetul de expertiza medicală Cod ├──────────┤
si recuperare a capacităţii de munca Dosar nr. ├──────────┤
..................................... Grad inv. └──────────┘
                                                                   ┌─────────┐
                                                     Prognostic │ │
                                                     de recuperare │ │
                                                                   │ │
                                PLAN DE RECUPERARE └─────────┘

    Numele şi prenumele........................... vârsta.....................
domiciliul....................................................................
Diagnostic clinic:............................................................
..............................................................................


   Recomandări medicale
┌─────────────┬─────────────┬───────────────┬────────────┬─────────┬───────────┐
│Data intrării│ Acţiuni │Serviciul unde │ Observaţii │ Durata │Rezultatele│
│în evidenta │recuperatorii│a fost trimis │în legătura │tratamen-│ medicale │
│ şi a │medicale, chi│bolnavul pentru│cu modul cum│tului │ obţinute │
│controlului │rurgicale, or│efectuarea re- │se efectu- │zile/luni│ │
│ │topedice, bal│comandarilor │eaza recoman│ │ │
│ │neo-fiziotera│recuperatorii │dările │ │ │
│ │pice, prote- │ │ │ │ │
│ │zare etc. │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤
├─────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤
├─────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤
├─────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤
├─────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤
├─────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤
├─────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤
├─────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤
├─────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤
└─────────────┴─────────────┴───────────────┴────────────┴─────────┴───────────┘


    ANEXA 21


        M.M.S.S./C.N.P.A.S. ┌──────────┐
Oficiul/Cabinetul de expertiza medicală Cod ├──────────┤
si recuperare a capacităţii de munca Dosar nr. ├──────────┤
..................................... Grad inv. └──────────┘
                                                                   ┌─────────┐
                                                     Prognostic │ │
                                                     de recuperare │ │
                                                                   │ │
                                PLAN DE RECUPERARE └─────────┘

    Numele şi prenumele........................... vârsta.....................
domiciliul....................................................................
Diagnostic clinic:............................................................
..............................................................................

   Recomandări medicale
┌─────────────┬─────────────┬───────────────┬────────────┬─────────┬───────────┐
│Data intrării│ Acţiuni │Serviciul unde │ Observaţii │ Durata │Rezultatele│
│în evidenta │recuperatorii│a fost trimis │în legătura │tratamen-│ medicale │
│ şi a │medicale, chi│bolnavul pentru│cu modul cum│tului │ obţinute │
│controlului │rurgicale, or│efectuarea re- │se efectu- │zile/luni│ │
│ │topedice, bal│comandarilor │eaza recoman│ │ │
│ │neo-fiziotera│recuperatorii │dările │ │ │
│ │pice, prote- │ │ │ │ │
│ │zare etc. │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤
├─────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤
├─────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤
├─────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤
├─────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤
├─────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤
├─────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤
├─────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤
├─────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤
└─────────────┴─────────────┴───────────────┴────────────┴─────────┴───────────┘

    verso
    -----

   Recomandări socio-profesionale
┌──────────────────┬─────────────┬─────────────┬──────────┬──────────┬─────────┐
│Schimbarea locului│ Reorientarea│Nr. şi data │ Data │ Modul de │Observa- │
│ de munca sau │profesională/│adresei către│încadrării│adaptare: │tiile │
│ program redus │recalificare │ Oficiul │în munca │controlul │medicului│
│ │ │ forţelor de │ │asistenţei│ expert │
│ │ │ munca, ptr. │ │ sociale │ │
│ │ │ repartizare │ │ │ │
├──────────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
├──────────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
├──────────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
├──────────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
├──────────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
├──────────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
├──────────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
├──────────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
├──────────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
└──────────────────┴─────────────┴─────────────┴──────────┴──────────┴─────────┘

┌─────────────┬──────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────┐
│ RECUPERAT │ Data │ Timpul necesar │ Menţiuni │
│medico-social├──────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
└─────────────┴──────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────┘

┌─────────────┬────────────────────────────────────┬───────────────────────────┐
│ NERECUPERAT │ Cauze: obiective-subiective │ Menţiuni-propuneri │
│medico-social├────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
└─────────────┴────────────────────────────────────┴───────────────────────────┘
                                                 SEMNĂTURA MEDIC EXPERT AL
                                                  ASIGURĂRILOR SOCIALE


    verso
    -----

   Recomandări socio-profesionale
┌──────────────────┬─────────────┬─────────────┬──────────┬──────────┬─────────┐
│Schimbarea locului│ Reorientarea│Nr. şi data │ Data │ Modul de │Observa- │
│ de munca sau │profesională/│adresei către│încadrării│adaptare: │tiile │
│ program redus │recalificare │ Oficiul │în munca │controlul │medicului│
│ │ │ forţelor de │ │asistenţei│ expert │
│ │ │ munca, ptr. │ │ sociale │ │
│ │ │ repartizare │ │ │ │
├──────────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
├──────────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
├──────────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
├──────────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
├──────────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
├──────────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
├──────────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
├──────────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
├──────────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
└──────────────────┴─────────────┴─────────────┴──────────┴──────────┴─────────┘

┌─────────────┬──────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────┐
│ RECUPERAT │ Data │ Timpul necesar │ Menţiuni │
│medico-social├──────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
└─────────────┴──────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────┘

┌─────────────┬────────────────────────────────────┬───────────────────────────┐
│ NERECUPERAT │ Cauze: obiective-subiective │ Menţiuni-propuneri │
└─────────────┴────────────────────────────────────┴───────────────────────────┘
 medico-social
                                                 SEMNĂTURA MEDIC EXPERT AL
                                                  ASIGURĂRILOR SOCIALE    ANEXA 22

CASA NAŢIONALA DE PENSII SI ALTE
DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE
Oficiul/Cabinetul de expertiza
   medicală şi recuperare a
     capacităţii de munca
................................. Nr....... din.......200....                   SPITALUL/POLICLINICA...............

    Se trimite Dl/Dna.................................. pentru a i se face cu
precădere, următoarele examene:
1. ..........................................................................
2. ..........................................................................
3. ..........................................................................
4. ..........................................................................

     Rezultatul examinării va fi înscris pe contrapagina.

                             MEDIC EXPERT
                       AL ASIGURĂRILOR SOCIALE

NOTA: Examenul medical se face numai după identificarea persoanei; rezultatul
      va fi trimis oficiului/cabinetului de expertiza medicală şi recuperare
      a capacităţii de munca, în plic închis.


    ANEXA 22


CASA NAŢIONALA DE PENSII SI ALTE
DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE
Oficiul/Cabinetul de expertiza
   medicală şi recuperare a
     capacităţii de munca
................................. Nr....... din.......200....                   SPITALUL/POLICLINICA...............

    Se trimite Dl/Dna.................................. pentru a i se face cu
precădere, următoarele examene:
1. ..........................................................................
2. ..........................................................................
3. ..........................................................................
4. ..........................................................................

     Rezultatul examinării va fi înscris pe contrapagina.

                             MEDIC EXPERT
                       AL ASIGURĂRILOR SOCIALE

NOTA: Examenul medical se face numai după identificarea persoanei; rezultatul
      va fi trimis oficiului/cabinetului de expertiza medicală şi recuperare
      a capacităţii de munca, în plic închis.


    verso
    -----

UNITATEA MEDICALĂ.................... UNITATEA MEDICALĂ..................

Rezultatele examenelor medicale şi Rezultatul examenelor medicale si
diagnosticul*) diagnosticul*)

Nr.........data...................... Nr...........data..................
..................................... ...................................
..................................... ...................................
..................................... ...................................
..................................... ...................................
..................................... ...................................

   Semnătura şi parafa medicilor, Semnătura şi parafa medicilor,
             ştampila ştampila

*) Se vor anexa buletinele solicitate *) Se vor anexa buletinele solicitate
   de medicul expert de medicul expert


    verso
    -----

UNITATEA MEDICALĂ.................... UNITATEA MEDICALĂ..................

Rezultatele examenelor medicale şi Rezultatul examenelor medicale si
diagnosticul*) diagnosticul*)

Nr.........data...................... Nr...........data..................
..................................... ...................................
..................................... ...................................
..................................... ...................................
..................................... ...................................
..................................... ...................................

   Semnătura şi parafa medicilor, Semnătura şi parafa medicilor,
             ştampila ştampila

*) Se vor anexa buletinele solicitate *) Se vor anexa buletinele solicitate
   de medicul expert de medicul expert    ANEXA 23

CASA NAŢIONALA DE PENSII SI ALTE
DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE
Oficiul/Cabinetul de expertiza
   medicală şi recuperare a Nr.........din........ 200......
     capacităţii de munca Dl/Dna...........................
                                             .................................
                                             .................................
                                             .................................


    Va facem cunoscut ca în urma revizuirii medicale din data de..............
vi s-a menţinut...............................................................
    . încadrarea în gradul de invaliditate....................................
    . schimbarea locului de munca.
    La revizuirea medicală din data de ............. veţi prezenta următoarele
investigaţii..................................................................
..............................................................................
..............................................................................

    NOTA: Numărul comunicării este cel înscris în registrul unic de activitate
al cabinetului de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de munca iar
data cea în care a fost expediată comunicarea.


    ANEXA 23


CASA NAŢIONALA DE PENSII SI ALTE
DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE
Oficiul/Cabinetul de expertiza
   medicală şi recuperare a Nr.........din........ 200......
     capacităţii de munca Dl/Dna...........................
                                             .................................
                                             .................................
                                             .................................


    Va facem cunoscut ca în urma revizuirii medicale din data de..............
vi s-a menţinut...............................................................
    . încadrarea în gradul de invaliditate....................................
    . schimbarea locului de munca.
    La revizuirea medicală din data de ............. veţi prezenta următoarele
investigaţii..................................................................
..............................................................................
..............................................................................

    NOTA: Numărul comunicării este cel înscris în registrul unic de activitate
al cabinetului de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de munca iar
data cea în care a fost expediată comunicarea.

    verso
    -----

.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

RECOMANDĂRI MEDICALE SI PROFESIONALE

.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

                          MEDIC EXPERT
                    AL ASIGURĂRILOR SOCIALE,

    verso
    -----

.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

RECOMANDĂRI MEDICALE SI PROFESIONALE

.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

                          MEDIC EXPERT
                    AL ASIGURĂRILOR SOCIALE,    ANEXA 24

CASA NAŢIONALA DE PENSII SI ALTE
DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE
Oficiul/Cabinetul de expertiza
   medicală şi recuperare a Nr....... din.......200....
     capacităţii de munca
................................. CASA DE PENSII
                                                   .....................

                                   BORDEROU*)
      cu pensionării de invaliditate care nu s-au prezentat la revizuirea
                    medicală periodică la termenul stabilit
                   în luna...................200............

┌────┬───────────────────┬────────────────┬───────┬───────────────────┬────────┐
│Nr. │Numele şi prenumele│Nr. dosar pensie│Nr.crt.│Numele şi prenumele│Nr.dosar│
│crt.│ │ │ │ │ pensie │
├────┼───────────────────┼────────────────┼───────┼───────────────────┼────────┤
│ 1. │ 2. │ 3. │ 1. │ 2. │ 3. │
├────┼───────────────────┼────────────────┼───────┼───────────────────┼────────┤
├────┼───────────────────┼────────────────┼───────┼───────────────────┼────────┤
├────┼───────────────────┼────────────────┼───────┼───────────────────┼────────┤
├────┼───────────────────┼────────────────┼───────┼───────────────────┼────────┤
├────┼───────────────────┼────────────────┼───────┼───────────────────┼────────┤
├────┼───────────────────┼────────────────┼───────┼───────────────────┼────────┤
├────┼───────────────────┼────────────────┼───────┼───────────────────┼────────┤
├────┼───────────────────┼────────────────┼───────┼───────────────────┼────────┤
└────┴───────────────────┴────────────────┴───────┴───────────────────┴────────┘

    *) Se înaintează de cabinetul de expertiza medicală şi recuperare a
       capacităţii de munca în primele 5 zile de la expirarea lunii
       în care a fost stabilit termenul de revizuire.


    ANEXA 24

CASA NAŢIONALA DE PENSII SI ALTE
DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE
Oficiul/Cabinetul de expertiza
   medicală şi recuperare a Nr....... din.......200....
     capacităţii de munca
................................. CASA DE PENSII
                                                   .....................

                                   BORDEROU*)
      cu pensionării de invaliditate care nu s-au prezentat la revizuirea
                    medicală periodică la termenul stabilit
                   în luna...................200............

┌────┬───────────────────┬────────────────┬───────┬───────────────────┬────────┐
│Nr. │Numele şi prenumele│Nr. dosar pensie│Nr.crt.│Numele şi prenumele│Nr.dosar│
│crt.│ │ │ │ │ pensie │
├────┼───────────────────┼────────────────┼───────┼───────────────────┼────────┤
│ 1. │ 2. │ 3. │ 1. │ 2. │ 3. │
├────┼───────────────────┼────────────────┼───────┼───────────────────┼────────┤
├────┼───────────────────┼────────────────┼───────┼───────────────────┼────────┤
├────┼───────────────────┼────────────────┼───────┼───────────────────┼────────┤
├────┼───────────────────┼────────────────┼───────┼───────────────────┼────────┤
├────┼───────────────────┼────────────────┼───────┼───────────────────┼────────┤
├────┼───────────────────┼────────────────┼───────┼───────────────────┼────────┤
├────┼───────────────────┼────────────────┼───────┼───────────────────┼────────┤
├────┼───────────────────┼────────────────┼───────┼───────────────────┼────────┤
└────┴───────────────────┴────────────────┴───────┴───────────────────┴────────┘

    *) Se înaintează de cabinetul de expertiza medicală şi recuperare a
       capacităţii de munca în primele 5 zile de la expirarea lunii
       în care a fost stabilit termenul de revizuire.


    verso
    -----
 ┌────┬─────────┬─────────┬────┬─────────┬─────────┐
 │Nr. │Numele si│Nr. dosar│Nr. │Numele si│Nr. dosar│
 │crt.│prenumele│ pensie │crt.│prenumele│ pensie │
 ├────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼─────────┤
 │ 1. │ 2. │ 3. │ 1. │ 2. │ 3. │
 ├────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼─────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼─────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼─────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼─────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼─────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼─────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼─────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼─────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼─────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼─────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 └────┴─────────┴─────────┴────┴─────────┴─────────┘


         MEDIC EXPERT AL ÎNTOCMIT,
      ASIGURĂRILOR SOCIALE,


    verso
    -----

 ┌────┬─────────┬─────────┬────┬─────────┬─────────┐
 │Nr. │Numele si│Nr. dosar│Nr. │Numele si│Nr. dosar│
 │crt.│prenumele│ pensie │crt.│prenumele│ pensie │
 ├────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼─────────┤
 │ 1. │ 2. │ 3. │ 1. │ 2. │ 3. │
 ├────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼─────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼─────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼─────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼─────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼─────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼─────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼─────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼─────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼─────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼─────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 └────┴─────────┴─────────┴────┴─────────┴─────────┘

         MEDIC EXPERT AL ÎNTOCMIT,
      ASIGURĂRILOR SOCIALE,    ANEXA 25


    CASA NAŢIONALA DE PENSII SI ALTE Dl/Dna ....................
    DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE Localitatea ...............
    Oficiul/Cabinetul de expertiza Str. ....... Nr. ..........
    medicală şi recuperare a capacităţii Judeţul/Sectorul ..........
    de munca ........................... Nr. ... din ...... 200.....                           INVITAŢIE

    Va facem cunoscut ca sunteţi invitat sa va prezentaţi în ziua de ......... luna ....... anul ........ ora ........ la Cabinetul/Oficiul de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de munca, ce funcţionează în localitatea ............... Judeţul/Sectorul .................. Spitalul/Policlinica din str. ..... nr. ..... camera ......... pentru examinare medicală.
    Veţi prezenta actele (dovezile) medicale, pe care le aveţi din trecut, cat şi cele recente, în legătura cu boala de care suferiti.
    Veţi aduce următoarele:
    1. ........................................................................
    2. ........................................................................
    3. ........................................................................
    4. ........................................................................
    In caz de neprezentare vi se sisteaza pensia.
    NOTA:
    Dacă sunteţi netransportabil comunicaţi în scris comisiei, anexând avizul medicului de circumscripţie sau de spital, care confirma motivul neprezentarii.


         MEDIC EXPERT AL SECRETAR OFICIU/CABINET,
      ASIGURĂRILOR SOCIALE, .......................
      ..................... (semnătura)
        (semnătura)    ANEXA 25


    CASA NAŢIONALA DE PENSII SI ALTE Dl/Dna ....................
    DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE Localitatea ...............
    Oficiul/Cabinetul de expertiza Str. ....... Nr. ..........
    medicală şi recuperare a capacităţii Judeţul/Sectorul ..........
    de munca ........................... Nr. ... din ...... 200.....                           INVITAŢIE

    Va facem cunoscut ca sunteţi invitat sa va prezentaţi în ziua de .... luna ....... anul ........ ora ........ la Cabinetul/Oficiul de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de munca, ce funcţionează în localitatea ............... Judeţul/Sectorul .................. Spitalul/Policlinica din str. ..... nr. ..... camera ......... pentru examinare medicală.
    Veţi prezenta actele (dovezile) medicale, pe care le aveţi din trecut, cat şi cele recente, în legătura cu boala de care suferiti.
    Veţi aduce următoarele:
    1. ........................................................................
    2. ........................................................................
    3. ........................................................................
    4. ........................................................................
    In caz de neprezentare vi se sisteaza pensia.
    NOTA:
    Dacă sunteţi netransportabil comunicaţi în scris comisiei, anexând avizul medicului de circumscripţie sau de spital, care confirma motivul neprezentarii.


         MEDIC EXPERT AL SECRETAR OFICIU/CABINET,
      ASIGURĂRILOR SOCIALE, .......................
      ..................... (semnătura)
        (semnătura)


         MEDIC EXPERT AL ÎNTOCMIT,
      ASIGURĂRILOR SOCIALE,


    ANEXA 26


    CASA NAŢIONALA DE PENSII SI ALTE
    DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE
    Oficiul/Cabinetul de expertiza Nr. ..... din ..... 200....
    medicală şi recuperare a capacităţii
    de munca ...........................


                   Către, ......................
                          ......................

    Va trimitem alăturat dosarul medical al Dnei/Dlui. ..................... în vârsta de ................. ani, de profesie ...................... domiciliat(a) în ........................... str. .............. nr. .............. judeţul/sectorul ................ care prezintă următoarele dificultăţi de rezolvare:

    I. Justificarea solicitării examinării cazului:
    ........................................................................
    ........................................................................
    ........................................................................
    ........................................................................


    verso
    -----
    ........................................................................
    ........................................................................
    ........................................................................
    ........................................................................
    ........................................................................

    II. Va rugăm a dispune efectuarea verificării expertizei, consultatiei de investigatie; consultaţie metodologică privind:

    ........................................................................
    ........................................................................
    ........................................................................
    ........................................................................
    ........................................................................
    ........................................................................


                      MEDIC EXPERT AL
                   ASIGURĂRILOR SOCIALE,
               L.S. .....................
                    (semnătura, parafa)
    ANEXA 26


    CASA NAŢIONALA DE PENSII SI ALTE
    DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE
    Oficiul/Cabinetul de expertiza Nr. ..... din ..... 200....
    medicală şi recuperare a capacităţii
    de munca ...........................                   Către, ......................
                          ......................

    Va trimitem alăturat dosarul medical al Dnei/Dlui. ..................... în vârsta de ................. ani, de profesie ...................... domiciliat(a) în ........................... str. .............. nr. .............. judeţul/sectorul ................ care prezintă următoarele dificultăţi de rezolvare:

    I. Justificarea solicitării examinării cazului:
    ........................................................................
    ........................................................................
    ........................................................................
    ........................................................................


    verso
    -----
    ........................................................................
    ........................................................................
    ........................................................................
    ........................................................................
    ........................................................................

    II. Va rugăm a dispune efectuarea verificării expertizei, consultatiei de investigatie; consultaţie metodologică privind:

    ........................................................................
    ........................................................................
    ........................................................................
    ........................................................................
    ........................................................................
    ........................................................................


                      MEDIC EXPERT AL
                   ASIGURĂRILOR SOCIALE,
               L.S. .....................
                    (semnătura, parafa)    ANEXA 27


  CASA NAŢIONALA ┌────────────────────┐ ┌──────────────────────┐
  DE PENSII SI ALTE ├────────────────────┤ ├──────────────────────┤
  DREPTURI DE │ Dosar medical │ │Observaţiile organului│
  ASIGURĂRI SOCIALE │ Nr. ............. │ │de control tehnic │
  Oficiul/Cabinetul │┌───┐ ┌──────┐ │ │ ................... │
  de expertiza ││Nou│ │Reviz.│ │ │ ................... │
  medicală şi │└───┘ └──────┘ │ │ ................... │
  recuperare a │ Nr. de ordine al │ │ │
  capacităţii │ dosarului de │ │ Semnătura .......... │
  de munca ........ │ pensie ........... │ │ │
                               └────────────────────┘ └──────────────────────┘


    DECIZIE ASUPRA CAPACITĂŢII DE MUNCA Nr. ... din ...... 200....., privind pe
Dl/Dna .............. în vârsta de ani, domiciliat în comuna/oraşul ............
str. ................... nr. .......... judeţul/sectorul ............ încadrat
în munca la ...................................

    Oficiul/Cabinetul de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de
munca al judeţului/sectorului .......... în baza actelor din dosarul medical
(a examenelor medicale efectuate) a constatat:


    1. Diagnostic clinic ....................
       ...................................... ┌───────────────┐
    2. Diagnostic funcţional ................ │ Cod afecţiune │
       ...................................... └───────────────┘
    3. Capacitate de munca:

   ┌──────────┐ ┌─────────────┐
   │ pierdută │ │ pierdută în │ ┌────────────┐
   │ total - │ │ totalitate -│ │ redusă cel │ ┌──────────┐
a) │ necesita │ b) │ nu necesita │ c)│ puţin la │ d) │ pastrata │
   │ insotitor│ │ insotitor │ │ jumătate │ └──────────┘
   │ permanent│ │ permanent │ └────────────┘
   └──────────┘ └─────────────┘
┌────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────┬────────────┬──────────┐
│Gradul de │Se încadrează│Cauza │Data con- │Data ivirii │Termen de │
│invaliditate│în gradul de │invaliditatii│tractării │invalidita- │revizuire │
│avut la data│invaliditate │ ........... │bolii │tii │ ........ │
│revizuirii │ ........... │ ........... │invalidante│ .......... │ │
│ .......... │ ........... │ Document │ Document │ Document │ │
│ │ │ ........... │ ......... │ ......... │ │
│ │ │ │ │ │ │
└────────────┴─────────────┴─────────────┴───────────┴────────────┴──────────┘


    verso
    -----

    4. La revizuirea medicală periodică se vor prezenta următoarele investigaţii:
       .....................................................................
       .....................................................................
       .....................................................................
       .....................................................................
       .....................................................................
       .....................................................................


                      MEDIC EXPERT AL
                   ASIGURĂRILOR SOCIALE,    ANEXA 27


  CASA NAŢIONALA ┌────────────────────┐ ┌──────────────────────┐
  DE PENSII SI ALTE ├────────────────────┤ ├──────────────────────┤
  DREPTURI DE │ Dosar medical │ │Observaţiile organului│
  ASIGURĂRI SOCIALE │ Nr. ............. │ │de control tehnic │
  Oficiul/Cabinetul │┌───┐ ┌──────┐ │ │ ................... │
  de expertiza ││Nou│ │Reviz.│ │ │ ................... │
  medicală şi │└───┘ └──────┘ │ │ ................... │
  recuperare a │ Nr. de ordine al │ │ │
  capacităţii │ dosarului de │ │ Semnătura .......... │
  de munca ........ │ pensie ........... │ │ │
                               └────────────────────┘ └──────────────────────┘


    DECIZIE ASUPRA CAPACITĂŢII DE MUNCA Nr. ... din ...... 200....., privind pe
Dl/Dna .............. în vârsta de ani, domiciliat în comuna/oraşul ............
str. ................... nr. .......... judeţul/sectorul ............ încadrat
în munca la ...................................

    Oficiul/Cabinetul de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de
munca al judeţului/sectorului .......... în baza actelor din dosarul medical
(a examenelor medicale efectuate) a constatat:

    1. Diagnostic clinic ....................
       ...................................... ┌───────────────┐
    2. Diagnostic funcţional ................ │ Cod afecţiune │
       ...................................... └───────────────┘
    3. Capacitate de munca:

   ┌──────────┐ ┌─────────────┐
   │ pierdută │ │ pierdută în │ ┌────────────┐
   │ total - │ │ totalitate -│ │ redusă cel │ ┌──────────┐
a) │ necesita │ b) │ nu necesita │ c)│ puţin la │ d) │ pastrata │
   │ insotitor│ │ insotitor │ │ jumătate │ └──────────┘
   │ permanent│ │ permanent │ └────────────┘
   └──────────┘ └─────────────┘
┌────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────┬────────────┬──────────┐
│Gradul de │Se încadrează│Cauza │Data con- │Data ivirii │Termen de │
│invaliditate│în gradul de │invaliditatii│tractării │invalidita- │revizuire │
│avut la data│invaliditate │ ........... │bolii │tii │ ........ │
│revizuirii │ ........... │ ........... │invalidante│ .......... │ │
│ .......... │ ........... │ Document │ Document │ Document │ │
│ │ │ ........... │ ......... │ ......... │ │
└────────────┴─────────────┴─────────────┴───────────┴────────────┴──────────┘


    verso
    -----

    4. La revizuirea medicală periodică se vor prezenta următoarele investigaţii:
       .....................................................................
       .....................................................................
       .....................................................................
       .....................................................................
       .....................................................................
       .....................................................................                      MEDIC EXPERT AL
                   ASIGURĂRILOR SOCIALE,


    ANEXA 28

    Judeţul ...................
    Localitatea ...............
    Unitatea sanitară .........
    Nr. ..... din .............

                               ┌────────────────────┐ ┌──────────────────────┐
                               │┌───┬───┬───┐ │ │ │
                               ││Sex│ M │ F │ │ │ Dosar medical │
                               │└───┴───┴───┘ │ │ nr. ............... │
                               │Anul naşterii .... │ │ ................... │
                               │Cod boala ........ │ │ .................... │
                               │Cod ramura ........ │ │ │
                               └────────────────────┘ └──────────────────────┘


                               I. DOCUMENTAR
              de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de munca*)


    Numele şi prenumele ..................... domiciliat în ..............
judeţul/sectorul ......... întreprinderea/instituţia ..............
profesia ......... funcţia ...................

    1. Antecedente privind boala principal invalidanta şi bolile asociate:
       ...................................................................
       ...................................................................
       ...................................................................
       ...................................................................

    2. Debutul şi evoluţia bolii**) ......................................
       ...................................................................
       ...................................................................
       ...................................................................
       ...................................................................

------------------
    *) Se întocmeşte la prelungirea concediului medical peste 30 zile, în cazul
bolilor cu potenţial invalidant şi la propunerea la pensionare de invaliditate.
    **) Se referă la bolile cu potenţial invalidant.

    3. Concediile medicale totalizate pana la data întocmirii documentului, în
ultimele 12 luni.
       ...................................................................

    4. Internarea în spital:
    de la ........... pana la ............ spitalul ......... dg. ........
    de la ........... pana la ............ spitalul ......... dg. ........
    de la ........... pana la ............ spitalul ......... dg. ........
    de la ........... pana la ............ spitalul ......... dg. ........

    5. Examen clinic (subiectiv, obiectiv, probe functionale)
       ...................................................................
       ...................................................................
       ...................................................................
       ...................................................................
       ...................................................................
       ...................................................................
       ...................................................................
       ...................................................................
       ...................................................................
       ...................................................................
    Diagnostic clinic
       ...................................................................
       ...................................................................
       ...................................................................
       ...................................................................
       ...................................................................
       ...................................................................
       ...................................................................
       ...................................................................
       ...................................................................

    6. Se propune:
    a) Prelungirea concediului medical cu .... zile, de la ... pana la ....
    b) Pensionarea de invaliditate*)

---------------
    *) Se vor efectua examinările clinice şi de laborator, conform criteriilor
medicale de diagnostic clinic, funcţional şi al capacităţii de munca, în
funcţie de boala care determina capacitatea de munca (se vor specifica - data
completării, numărul fisei de consultaţii sau numărul foii de observatie,
semnătura şi parafa medicului).

    Plan de recuperare ....................................................
       ...................................................................
       ...................................................................
       ...................................................................
       ...................................................................
       ...................................................................
       ...................................................................
       ...................................................................
       ...................................................................
       ...................................................................
       ...................................................................
       ...................................................................
       ...................................................................
       ...................................................................
       ...................................................................
       ...................................................................
       ...................................................................
       ...................................................................
       ...................................................................
       ...................................................................
       ...................................................................
       ...................................................................
    Indicaţii profesionale ...............................................
       ...................................................................
       ...................................................................
       ...................................................................
       ...................................................................
       ...................................................................
       ...................................................................
       ...................................................................


          MEDIC ŞEF SECŢIE, MEDIC DE SPECIALITATE,
          ................. .....................


    7. Concluziile expertizei medicale

    a) Diagnosticul clinic: ..............................................
       ...................................................................
       ...................................................................
       ...................................................................

    b) Diagnostic funcţional: ...........................................
       ...................................................................
       ...................................................................
       ...................................................................

    c) Diagnosticul capacităţii de munca*)

 ┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┐
 │ Capacitatea de munca │ Capacitatea de munca │ Capacitatea de munca │
 │total pierdută şi are │total pierdută fără sa │redusă la jumătate şi │
 │nevoie de îngrijire şi │necesitate supraveghere │poate lucra cu jumătate │
 │supraveghere permanenta │permanenta din partea │din durata normală a │
 │din partea altei persoane│altei persoane │programului de munca │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ Capacitatea de munca │ Prelungirea concediului │ Schimbarea locului de │
 │ pastrata │medical cu ....... zile, │munca cu program normal │
 │ │de la ................. │ │
 │ │pana la ............... │ │
 └─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘

    8. Concediul medical, în vederea întocmirii formelor de pensionare de
invaliditate, s-a acordat pana la data de ..................... conform
avizului nr. ........... din ...... 200......


                                 MEDIC EXPERT
                            AL ASIGURĂRILOR SOCIALE**),
                            ..........................

    9. Relaţii cu privire la locul de munca ..............................
       ...................................................................
       ...................................................................
    - solicitări profesionale ............................................
       ...................................................................
       ...................................................................
    - locuri de munca în care solicitarile sunt compatibile cu starea de
sănătate
       ..................................................................
       ...................................................................
    - starea de sănătate la încadrarea agentului economic ................
       ...................................................................


                        MEDIC DE ÎNTREPRINDERE***),
                        ...........................


------------
    *) Se anulează spaţiile care nu corespund.
    **) Cabinetul de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de munca în teritoriul căruia se găseşte spitalul teritorial.
    ***) Se semnează de medicul de medicina generală sau de întreprindere care asigura asistenta medicală la locul de munca.


    ANEXA 29


                 MEDICUL EXPERT AL ASIGURĂRILOR SOCIALE
       având în vedere datele clinice, paraclinice şi planul de recuperare


    1. Stabileşte:

    Starea prezenta ........................................................
    ........................................................................

    Diagnostic clinic ......................................................
    ........................................................................
    ........................................................................

    Diagnostic funcţional ..................................................
    ........................................................................
    ........................................................................

    2. Hotărăşte:

    - Gradul de invaliditate ..............................................
    - Cauza invaliditatii .................................................
    - Data ivirii invaliditatii*) .........................................
    - Termen de revizuire .................................................
    - Prelungirea concediului medical cu ..... zile.
    - Schimbarea locului de munca .........................................

-----------------
    *) Se completează numai în cazul când bolnavul nu este încadrat în munca sau invaliditatea a apărut înainte de împlinirea vârstei de 16 ani.


                       MEDIC EXPERT
                  AL ASIGURĂRILOR SOCIALE
                  .......................


    ANEXA 30


    Judeţul ...................
    Localitatea ...............
    Unitatea sanitară .........
    Nr. ..... din .............
                               ┌────────────────────────────┐
                               │ Intrare C.E.M.R.C.M. │
                               │ │
                               │ Nr. ... din ... 200 ..... │
                               │ │
                               │ Avizul medicului expert al │
                               │ asigurărilor sociale │
                               │ .......................... │
                               └────────────────────────────┘


        Către,
                  CABINETUL/OFICIUL DE EXPERTIZA MEDICALĂ
                   SI RECUPERARE A CAPACITĂŢII DE MUNCA


    Va rugăm a aviza prelungirea concediului medical (peste 90 zile) Dlui/Dnei ............................ în vârsta de ....... ani, domiciliat(a) în .......... str. ............ nr. .......... judeţul/sectorul ............. B.I. seria ...... nr. ........... de profesie .............. prestand pe ultimul loc de munca funcţia de ..................... la Întreprinderea/Societatea ................
    Este în concediu neîntrerupt de la .............. şi a totalizat în ultimele 12 luni .......................... zile de concediu, la data de ..............

    Diagnostic clinic ......................................................
    ........................................................................
    ........................................................................

    1. Date subiective .....................................................
    ........................................................................


    verso
    -----

    2. Date obiective ......................................................
    ........................................................................
    3. Examen de laborator şi explorări functionale efectuate (se vor anexa buletinele de laborator, filmele radiografice şi alte documente grafice) ...
    ........................................................................
    4. Tratamente urmate ...................................................
    ........................................................................
    5. Plan de recuperare ..................................................
    ........................................................................

    Menţionăm ca un aceasta perioada a fost/nu a fost internat în spital ............. şi anexăm biletul de ieşire.
    Propunem prelungirea concediului medical cu ..... zile, de la .......... pana la .............. considerând ca bolnavul este recuperabil/nu este recuperabil/propunem pensionarea.

                             PRIMAR
            MEDIC --------------------------
                    PRINCIPAL IN SPECIALITATE
              ..................................
                     (semnătura şi parafa)


    ANEXA 30


    Judeţul ...................
    Localitatea ...............
    Unitatea sanitară .........
    Nr. ..... din .............
                               ┌────────────────────────────┐
                               │ Intrare C.E.M.R.C.M. │
                               │ │
                               │ Nr. ... din ... 200 ..... │
                               │ │
                               │ Avizul medicului expert al │
                               │ asigurărilor sociale │
                               │ .......................... │
                               └────────────────────────────┘


        Către,
                  CABINETUL/OFICIUL DE EXPERTIZA MEDICALĂ
                   SI RECUPERARE A CAPACITĂŢII DE MUNCA


    Va rugăm a aviza prelungirea concediului medical (peste 90 zile) Dlui/Dnei ............................ în vârsta de ....... ani, domiciliat(a) în .......... str. ............ nr. .......... judeţul/sectorul ............. B.I. seria ...... nr. ........... de profesie .............. prestand pe ultimul loc de munca funcţia de ..................... la Întreprinderea/Societatea ................
    Este în concediu neîntrerupt de la .............. şi a totalizat în ultimele 12 luni .......................... zile de concediu, la data de ..............

    Diagnostic clinic ......................................................
    ........................................................................
    ........................................................................

    1. Date subiective .....................................................
    ........................................................................


    verso
    -----

    2. Date obiective ......................................................
    ........................................................................
    3. Examen de laborator şi explorări functionale efectuate (se vor anexa buletinele de laborator, filmele radiografice şi alte documente grafice) ...
    ........................................................................
    4. Tratamente urmate ...................................................
    ........................................................................
    5. Plan de recuperare ..................................................
    ........................................................................

    Menţionăm ca un aceasta perioada a fost/nu a fost internat în spital ............. şi anexăm biletul de ieşire.
    Propunem prelungirea concediului medical cu ..... zile, de la .......... pana la .............. considerând ca bolnavul este recuperabil/nu este recuperabil/propunem pensionarea.

                         PRIMAR
         MEDIC --------------------------
                 PRINCIPAL IN SPECIALITATE
            ..................................
                   (semnătura şi parafa)    ANEXA 31


    M.M.S.S./C.N.P.A.S

    Oficiul/Cabinetul de expertiza
    medicală şi recuperare a
    capacităţii de munca
    ............................
    Nr. ..... din ..... 200.....


              Către,
                     ...........................
                     ...........................


    La adresa dvs. nr. .......... din ...... va facem cunoscut ca examinând pe Dl/Dna ....... domiciliat(a) în .................. str. .......... nr. ....... judeţul/sectorul .................. s-a constatat ca prezintă următorul diagnostic clinic: .....................................................................
    ........................................................................
    ........................................................................
    ........................................................................
    ........................................................................

    Avînd în vedere potenţialul biologic al numitului, pregătirea sa profesională şi solicitarile morfo-functionale ale locului de munca, s-a avizat:

    1. Prelungirea concediului medical cu ............ zile, de la ........... pana la ..................


    verso
    -----

    2. Pensionare de invaliditate .....................................

    3. Schimbarea locului de munca ....................................

    4. Schimbarea temporară a locului de munca sau reducerea cu 1/4 a programului normal de lucru .......................................................

    5. Reluarea activităţii începând cu data de ........................

    6. Pensionarea ....................................................

    Se recomanda continuarea planului recuperator ......................
    ........................................................................

    Se recomanda internarea în spital ......................................
    ........................................................................


                        MEDIC EXPERT
                  AL ASIGURĂRILOR SOCIALE
                  ........................

    NOTA:
    Dacă bolnavul este trimis a doua oara pentru avizarea prelungirii concediului medical aceasta adresa se va anexa la noua propunere.    ANEXA 31


    M.M.S.S./C.N.P.A.S

    Oficiul/Cabinetul de expertiza
    medicală şi recuperare a
    capacităţii de munca
    ............................
    Nr. ..... din ..... 200.....


              Către,
                     ...........................
                     ...........................


    La adresa dvs. nr. .......... din ...... va facem cunoscut ca examinând pe Dl/Dna ....... domiciliat(a) în .................. str. .......... nr. ....... judeţul/sectorul .................. s-a constatat ca prezintă următorul diagnostic clinic: .....................................................................
    ........................................................................
    ........................................................................
    ........................................................................
    ........................................................................

    Avînd în vedere potenţialul biologic al numitului, pregătirea sa profesională şi solicitarile morfo-functionale ale locului de munca, s-a avizat:

    1. Prelungirea concediului medical cu ............ zile, de la ........... pana la ..................

    verso
    -----

    2. Pensionare de invaliditate .....................................

    3. Schimbarea locului de munca ....................................

    4. Schimbarea temporară a locului de munca sau reducerea cu 1/4 a programului normal de lucru .......................................................

    5. Reluarea activităţii începând cu data de ........................

    6. Pensionarea ....................................................

    Se recomanda continuarea planului recuperator ......................
    ........................................................................

    Se recomanda internarea în spital ......................................
    ........................................................................


                        MEDIC EXPERT
                  AL ASIGURĂRILOR SOCIALE
                  ........................

    NOTA:
    Dacă bolnavul este trimis a doua oara pentru avizarea prelungirii concediului medical aceasta adresa se va anexa la noua propunere.    ANEXA 32


    CASA NAŢIONALA DE PENSII SI ALTE
    DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE

    OFICIUL/CABINETUL DE EXPERTIZA
    MEDICALĂ SI RECUPERARE A
    CAPACITĂŢII DE MUNCA
    ............................
    Nr. ...... din .... 200.....


                              BORDEROU*)
      pentru trimiterea concluziilor expertizei medicale la revizuire
      şi a dosarelor - în cazul - propunerii schimbării gradului de
                        invaliditate

 ┌────┬───────────┬───────────────┬───────────┬──────────────┬─────────┐
 │Nr. │ Numele şi │ Nr. dosarului │ Diagnostic│ Gradul de │Termen de│
 │crt.│ prenumele │ medical │ │ invaliditate │revizuire│
 │ │ │ │ │ la revizuire │ │
 ├────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────┬──────┼─────────┤
 │ 1. │ 2. │ 3. │ 4. │ 5. │ 6. │ 7. │
 ├────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────┼──────┼─────────┤
 ├────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────┼──────┼─────────│
 ├────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────┼──────┼─────────┤
 ├────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────┼──────┼─────────│
 ├────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────┼──────┼─────────┤
 ├────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────┼──────┼─────────┤
 ├────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────┼──────┼─────────┤
 ├────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────┼──────┼─────────┤
 ├────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────┼──────┼─────────┤
 ├────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────┼──────┼─────────┤
 ├────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────┼──────┼─────────┤
 └────┴───────────┴───────────────┴───────────┴───────┴──────┴─────────┘


-----------------
    *) Se înaintează săptămânal de către cabinetul de expertiza medicală la cabinet/oficiu de expertiza medicală; se vor trece în borderou mai întâi cei mentinuti în acelaşi grad de invaliditate, iar în continuare cei cărora li se propune schimbarea gradului.

    verso
    -----


 ┌────┬───────────┬───────────────┬───────────┬───────┬──────┬─────────┐
 │ 1. │ 2. │ 3. │ 4. │ 5. │ 6. │ 7. │
 ├────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────┼──────┼─────────┤
 ├────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────┼──────┼─────────│
 ├────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────┼──────┼─────────┤
 ├────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────┼──────┼─────────│
 ├────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────┼──────┼─────────┤
 ├────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────┼──────┼─────────┤
 ├────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────┼──────┼─────────┤
 ├────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────┼──────┼─────────┤
 ├────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────┼──────┼─────────┤
 ├────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────┼──────┼─────────┤
 ├────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────┼──────┼─────────┤
 └────┴───────────┴───────────────┴───────────┴───────┴──────┴─────────┘

          MEDIC EXPERT ÎNTOCMIT,
     AL ASIGURĂRILOR SOCIALE ...........
    .........................    ANEXA 33


    ÎNTREPRINDEREA ..................
    CASA NAŢIONALA DE PENSII SI ALTE
    DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE
    ................................
    Localitatea ....................
    Strada .........................
    Profilul întreprinderii .........
    Nr. ... din ......... 200.......                            EXTRAS
             de pe carnetul de munca nr. ..........................
            de pe dosarul administrativ de pensie nr. ............


    Dl/Dna ............. în vârsta de ........... ani, născut(a) în anul ........ luna ............ ziua ............., în localitatea ............ str. ......... judeţul/sectorul ................... domiciliat(a) în localitatea .............. strada .............. nr. ............. judeţul/sectorul ........... având pregătirea generală ..........................., pregătirea profesională .............. în funcţia de ........... cu locul de munca ............... şi vechimea în câmpul muncii de ............... ani.

   ┌────┬────────────────┬─────────┬────────────────┬─────────────┐
   │Nr. │ de la - pana la│ Funcţia │ Întreprinderea │ Localitatea │
   │crt.│ │ │ │ │
   ├────┼────────────────┼─────────┼────────────────┼─────────────┤
   │ 0. │ 1. │ 2. │ 3. │ 4. │
   ├────┼────────────────┼─────────┼────────────────┼─────────────┤
   ├────┼────────────────┼─────────┼────────────────┼─────────────┤
   ├────┼────────────────┼─────────┼────────────────┼─────────────┤
   ├────┼────────────────┼─────────┼────────────────┼─────────────┤
   ├────┼────────────────┼─────────┼────────────────┼─────────────┤
   ├────┼────────────────┼─────────┼────────────────┼─────────────┤
   ├────┼────────────────┼─────────┼────────────────┼─────────────┤
   ├────┼────────────────┼─────────┼────────────────┼─────────────┤
   ├────┼────────────────┼─────────┼────────────────┼─────────────┤
   ├────┼────────────────┼─────────┼────────────────┼─────────────┤
   ├────┼────────────────┼─────────┼────────────────┼─────────────┤
   ├────┼────────────────┼─────────┼────────────────┼─────────────┤
   ├────┼────────────────┼─────────┼────────────────┼─────────────┤
   ├────┼────────────────┼─────────┼────────────────┼─────────────┤
   ├────┼────────────────┼─────────┼────────────────┼─────────────┤
   ├────┼────────────────┼─────────┼────────────────┼─────────────┤
   ├────┼────────────────┼─────────┼────────────────┼─────────────┤
   └────┴────────────────┴─────────┴────────────────┴─────────────┘


    Data încetării activităţii ....................... data încetării plăţii indemnizaţiei de boala ................ număr de zile de incapacitate temporară de munca în ultimele 12 luni (24 luni) .....................


     CONDUCĂTORUL UNITĂŢII ŞEF SERVICIU PERSONAL
     --------------------- ---------------------
     ŞEFUL CASEI DE PENSII ŞEFUL BIROULUI STABILIRI PENSII


        L.S. ............ ......................    ANEXA 34


    Policlinica ................ nr. ...............
    Oficiul/Cabinetul de expertiza (dosar medical)
    medicală şi recuperare a
    capacităţii de munca


          Către,
                 Spitalul/Policlinica .................................
                 Serviciul ............................................
                 Oraşul ...............................................

    Se trimite Dl./Dna .................................. pentru a i se face cu precădere următoarele examene:

    1. .................................................................
    2. .................................................................
    3. .................................................................


    Rezultatul examinărilor va fi înscris pe contrapagina.


          ŞEFUL CABINETULUI/OFICIULUI SECRETAR
          ........................... ...........
            L.S. parafa, semnătura

    NOTA:
    Persoana examinata va fi identificata (buletin de identitate). Răspunsul va fi trimis cabinetului/oficiului, în plic închis.


    verso
    -----


    Unitatea medicală ...........................

    Rezultatul examenelor medicale cerute:

    1. .................................................................
    ....................................................................
    ....................................................................
    ....................................................................
    2. .................................................................
    ....................................................................
    ....................................................................
    ....................................................................
    3. .................................................................
    ....................................................................
    ....................................................................
    ....................................................................


            SEMNĂTURA MEDICULUI
         ........................ data .............
            (parafa, ştampila)    ANEXA 34


    Policlinica ................ nr. ...............
    Oficiul/Cabinetul de expertiza (dosar medical)
    medicală şi recuperare a
    capacităţii de munca


          Către,
                 Spitalul/Policlinica .................................
                 Serviciul ............................................
                 Oraşul ...............................................


    Se trimite Dl./Dna .................................. pentru a i se face cu precădere următoarele examene:

    1. .................................................................
    2. .................................................................
    3. .................................................................


    Rezultatul examinărilor va fi înscris pe contrapagina.


          ŞEFUL CABINETULUI/OFICIULUI SECRETAR
          ........................... ...........
            L.S. parafa, semnătura

    NOTA:
    Persoana examinata va fi identificata (buletin de identitate). Răspunsul va fi trimis cabinetului/oficiului, în plic închis.


    verso
    -----


    Unitatea medicală ...........................

    Rezultatul examenelor medicale cerute:

    1. .................................................................
    ....................................................................
    ....................................................................
    ....................................................................
    2. .................................................................
    ....................................................................
    ....................................................................
    ....................................................................
    3. .................................................................
    ....................................................................
    ....................................................................
    ....................................................................


            SEMNĂTURA MEDICULUI
         ........................ data .............
            (parafa, ştampila)    ANEXA 35


                 CONCLUZIILE EXPERTIZEI MEDICALE LA REVIZUIRE


    A. Cabinetul de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de munca .................. revizuind pe Dl/Dna ............. în vârsta de .......... ani, pe baza examinărilor medicale ............... a constatat următoarele:

    1. Date subiective: ......................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................

    2. Date obiective: .......................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................

    3. Diagnostic clinic: ....................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................

    4. Diagnostic funcţional: ................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................

    5. Se menţine: ...........................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................

    B. Se propune trecerea din gradul ..... în gradul ......... de invaliditate.

    6. Termen de revizuire ...................................................

    7. Investigaţii medicale ce urmează a fi prezentate la revizuire .........
    ..........................................................................

    8. Plan de recuperare ....................................................


                       MEDIC EXPERT
                 AL ASIGURĂRILOR SOCIALE    Nr. ...... din ...... 200...    ANEXA 35


                 CONCLUZIILE EXPERTIZEI MEDICALE LA REVIZUIRE


    A. Cabinetul de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de munca .................. revizuind pe Dl/Dna ............. în vârsta de ...... ani, pe baza examinărilor medicale ............... a constatat următoarele:

    1. Date subiective: ......................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................

    2. Date obiective: .......................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................

    3. Diagnostic clinic: ....................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................

    4. Diagnostic funcţional: ................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................

    5. Se menţine: ...........................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................

    B. Se propune trecerea din gradul ..... în gradul ......... de invaliditate.

    6. Termen de revizuire ...................................................

    7. Investigaţii medicale ce urmează a fi prezentate la revizuire .........
    ..........................................................................

    8. Plan de recuperare ....................................................                       MEDIC EXPERT
                  AL ASIGURĂRILOR SOCIALE    Nr. ...... din ...... 200...
    ANEXA 36

    Judeţul ...................
    Localitatea ...............
    Oficiul/Cabinetul de expertiza
    medicală şi recuperare a
    capacităţii de munca
    Nr. ....../....... 200......               Către,
                     .................................
                    (unitatea unde lucrează persoana)


         RECOMANDARE MEDICALĂ CU PRIVIRE LA SCHIMBAREA LOCULUI DE MUNCA    Dl./Dna ........... în vârsta de ......... ani, domiciliat(a) în ......... prestand pe ultimul loc de munca funcţia de ................ la întreprinderea/instituţia ................ a fost examinat(a) la data de ........... şi s-a stabilit:

    Diagnostic clinic: ......................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................

    Se recomanda schimbarea locului de munca .................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................

    Activităţi sau condiţii de munca contraindicate: .........................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................


                 SEMNĂTURA MEDICULUI EXPERT
                  AL ASIGURĂRILOR SOCIALE
                      ...............    ANEXA 37


    CASA NAŢIONALA DE PENSII SI ALTE
    DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE

    INSTITUTUL NAŢIONAL DE EXPERTIZA
    MEDICALĂ SI RECUPERARE A CAPACITĂŢII
    DE MUNCA
    Nr. ......./............. 200.......                Către,

                        OFICIUL DE EXPERTIZA MEDICALĂ SI RECUPERARE A
                         CAPACITĂŢII DE MUNCA AL JUDEŢUL/SECTORULUI
                        .............................................

    Va facem cunoscut ca în urma analizării documentaţiei medicale trimisa de Dvs. cu adresa nr. ......, Comisia avizează favorabil eliberarea certificatului de concediu medical de ................. zile, pe perioada ............. pentru bolnavul ....................

    Duap expirarea concediului medical prelungit, ne veţi comunica starea bolnavului (dacă si-a reluat activitatea).


                      DIRECTOR,
    ANEXA 37


    CASA NAŢIONALA DE PENSII SI ALTE
    DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE

    INSTITUTUL NAŢIONAL DE EXPERTIZA
    MEDICALĂ SI RECUPERARE A CAPACITĂŢII
    DE MUNCA
    Nr. ......./............. 200.......                Către,

                        OFICIUL DE EXPERTIZA MEDICALĂ SI RECUPERARE A
                         CAPACITĂŢII DE MUNCA AL JUDEŢUL/SECTORULUI
                        .............................................

    Va facem cunoscut ca în urma analizării documentaţiei medicale trimisa de Dvs. cu adresa nr. ......, Comisia avizează favorabil eliberarea certificatului de concediu medical de ................. zile, pe perioada ............. pentru bolnavul ....................

    După expirarea concediului medical prelungit, ne veţi comunica starea bolnavului (dacă si-a reluat activitatea).


                      DIRECTOR,    ANEXA 38

    Policlinica ........... Oraş ......... Nr. ..............
    Cabinetul/Oficiul de expertiza medicală Dosar medical
    şi recuperare a capacităţii de munca Data .............


               Către,

                      SPITALUL ...........................
                      ORAŞUL .............................
                             In atenţia Domnului director,    In conformitate cu dispoziţiile legale, va rugăm a dispune internarea de urgenta a Dlui/Dnei .................................. în vârsta de .......... ani, domiciliat(a) în oraşul .............. str. .........., judeţul ............ în serviciul de ............. în vederea:

    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................

    Bolnavul, urmează a fi expertizat/revizuit de cabinetul de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de munca din oraşul ............si datele cerute sunt absolut necesare.
    La externarea bolnavului, va rugăm sa binevoiti a dispune sa se trimită copia de pe foaia de observatie a bolnavului.             MEDIC ŞEF AL CABINETULUI/OFICIULUI DE EXPERTIZA
              MEDICALĂ SI RECUPERARE A CAPACITĂŢII DE MUNCA

                 ......................................

                     L.S. - Semnătura, parafa                                               SECRETAR,
                                               .........
                                              (semnătura)    ANEXA 39


    CASA JUDEŢEANA DE PENSII Cod judeţ:
    [][][][][][][][][][][][][][][] [][]


               CERERE TIP PRIVIND SOLICITAREA DREPTURILOR DE
                ASIGURĂRI SOCIALE, ALTELE DECÎT PENSIILE

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    I. Date privind solicitantul şi natura prestaţiei solicitate
      (se completează de către solicitant)

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 A. Numele şi prenumele: [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]

  Codul numeric personal: [][][][][][][][][][][][][] Valabil pana
                                                            la data de:
  Document de identitate: Seria[][][] Nr.[][][][][][][] zi[][] luna[][]
                                                             an [][][][]
  Domiciliat în Localitatea: [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]

  Strada: [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] Nr. [][][][][][][]

  Bloc [][][][][][][] Scara [][][][] Etaj [][] Apart. [][][][] Sector: [][]

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 B. Calitatea solicitantului:
  [] angajat; [] membru al cooperaţiei meşteşugăreşti;
  [] funcţionar public; [] persoana asigurata cu contract de asigurări
                            sociale
                         [] persoane alese sau numite în cadrul autorităţii
  [] somer; elective, judecătoreşti, executive sau legislative;
  [] pensionar, nr. [] alte persoane;
     dosar:[][][][][][]
  [] membru de familie; [] persoana asigurata cu declaraţie de asigurare

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 II. Date privind angajatorul:

  Denumire angajator:
  [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]

    Cod fiscal: Nr.inreg. Reg.Comerţului: CNP angajator:
  [][][][][][][][][][] [][][]/[][][][][]/[][][][] [][][][][][][][][][][][][]

 Durata contractului individual de munca: nedeterminată [] /determinata []

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 III. Date privind achitarea obligaţiilor de asigurări sociale
      (se completează de către plătitorii de drepturi)

 A. Stagiul de cotizare (perioada de contribuţie) realizat:
                                                               media
    - în 6 luni din ultimele 12 luni: veniturilor lunare:
 de la [][]/[][]/[][][][] la [][]/[][]/[][][][] [][][][][][][][][]lei

                                                               media
    - în 12 luni din ultimele 24 luni: veniturilor lunare:
 de la [][]/[][]/[][][][] la [][]/[][]/[][][][] [][][][][][][][][]lei


 B. Veniturile pentru care s-a achitat contribuţia
    individuală de asigurări sociale în ultimele
    6 luni anterioare solicitării dreptului : [][][][][][][][][] lei


 C. Numărul de zile de concediu medical pentru incapacitate temporară
 de munca din ultimele 12 luni (cu excepţia concediului medical acordat
 pentru tuberculoza, maternitate, şi îngrijirea copilului bolnav) sau
 din ultimii 2 ani, pentru tuberculoza: [][][] zile.

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    verso
    -----

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    C. Plata solicitată: Acte necesare:

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

                                       Certificat medical:
 I. Concediu medical pentru: Seria [][] Nr. [][][][][][][]
                                       Data [][]/[][]/[][][][]

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  1a) [] boala obişnuită;
  1b) [] accident de munca; - cu viza Inspectoratului Teritorial
                                        al Muncii
  1c) [] boala profesională; - cu viza Inspectoratului de Sănătate
                                        Publica
  1d) [] urgenta medico-chirurgicală - stabilită prin listele aprobate prin
                                        lege
  1e) [] boala infectocontagioasa - stabilită prin listele aprobate prin
         de tip A; lege
  1f) [] afecţiune cardio-vasculara; - stabilită prin listele aprobate prin
                                        lege
  1g) [] tuberculoza;
  1h) [] cancer;
  1i) [] SIDA;

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  2a) [] trecerea temporară în alta
         munca
  2b) [] reducerea timpului de munca
         cu 1/4 din durata normală
  2c) [] carantina Certificarea duratei de către
                                         Inspectoratul de Sănătate Publica

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  3. maternitate:

 a) [] concediu de sarcina de pana b) [] concediu de lehuzie pentru numărul
       la 63 de zile calendaristice de zile pana la 126 zile
       înainte de data estimativă a calendaristice
       naşterii

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 4. [] îngrijirea copilului bolnav pana - livretul de familie si/sau
      la împlinirea vârstei de 7 ani, certificatul de naştere al copilului;
      sau pentru îngrijirea copilului - certificatul de persoana cu handicap;
      cu handicap pentru afecţiuni - declaraţie pe propria răspundere,
      intercurente pana la împlinirea care atesta ca celălalt părinte sau
      vârstei de 18 ani sustinatorul legal nu exercita
    Cod numeric personal copil: concomitent dreptul.
    [][][][][][][][][][][][][]

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

II. [] Concediu şi indemnizaţie pentru - livretul de familie si/sau
       creşterea copilului pana la certificatul de naştere al copilului;
       împlinirea vârstei de 2 ani sau - certificatul de persoana cu handicap;
       pentru creşterea copilului cu - declaraţie pe propria răspundere,
       handicap pana la împlinirea care atesta ca celălalt părinte sau
       vârstei de 3 ani sustinatorul legal nu exercita
    Cod numeric personal copil: concomitent dreptul;
    [][][][][][][][][][][][][] - declaraţie lunară pe propria
                                          răspundere care sa ateste ca nu obţine
                                          venituri din alte activităţi.

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

                                       Certificat de deces:
 III. Ajutorul de deces: Seria [][] Nr. [][][][][][][]
                                       Data [][]/[][]/[][][][]
                                       (original şi copie)

 - acte doveditoare privind efectuarea
   cheltuielilor ocazionate de deces;
 - acte privind gradul de rudenie sau
   după caz calitatea de moştenitor,
   tutore, curator;
 - declaraţie data pe propria răspundere
   care atesta calitatea de membru de
   familie aflat în întreţinerea asiguratului
   sau pensionarului; pentru copilul inapt
   de munca - certificat de persoana cu handicap
   şi actul medical ce atesta boala şi data
   ivirii acesteia;
 - declaraţie pe propria răspundere din care sa
   rezulte ca ajutorul de deces nu a fost solicitat
   de/pentru pensionarul asigurat.

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

                                       Certificat de deces:
 IV. Indemnizaţie de asigurări Seria [][] Nr. [][][][][][][]
    sociale cuvenită pentru luna Data [][]/[][]/[][][][]
    în curs şi neachitata (original şi copie legalizată)
    asiguratului decedat

 - actul de stare civilă care atesta calitatea
   de soţ, copil, părinte sau, în lipsa acestora,
   de persoana care dovedeşte ca l-a îngrijit pe
   asigurat pana la data decesului.

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


        Data Semnătura solicitantului
       ...... ...........................


    D. Răspunderea privind corectitudinea datelor referitoare la stagiul de cotizare şi venitul asigurat luat în considerare la stabilirea bazei de calcul al dreptului solicitat revine angajatorului sau instituţiei care administrează bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj. Înscrierea eronată a datelor se sancţionează potrivit legii.


        Data Semnătura şi ştampila Angajatorului
       ...... .....................................
                           Instituţia care administrează bugetul Fondului pentru
                                 plata ajutorului de şomaj


                             -----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016