Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
NORME din 30 septembrie 2011 privind modul de constituire, administrare si utilizare a fondului de risc pentru Programul Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii, precum si reflectarea acestuia in contabilitatea Trezoreriei Statului
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME din 30 septembrie 2011  privind modul de constituire, administrare si utilizare a fondului de risc pentru Programul Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii, precum si reflectarea acestuia in contabilitatea Trezoreriei Statului    Twitter Facebook
Cautare document

NORME din 30 septembrie 2011 privind modul de constituire, administrare si utilizare a fondului de risc pentru Programul Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii, precum si reflectarea acestuia in contabilitatea Trezoreriei Statului

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 10 octombrie 2011

    CAP. I
    Încasãri şi plãţi din fondul de risc pentru Programul Mihail Kogãlniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii

    Încasãri în fondul de risc pentru Programul Mihail Kogãlniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii
    1. Fondul de risc se constituie potrivit art. 8 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogãlniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, denumitã în continuare ordonanţã, din urmãtoarele surse:
    a) comisionul de risc încasat de la beneficiarii programului;
    b) sumele recuperate de Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã prin organele fiscale competente în contul valorii de executare a garanţiilor plãtite de cãtre Ministerul Finanţelor Publice;
    c) obligaţii fiscale accesorii calculate de cãtre Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã prin organele fiscale competente şi aplicate creanţelor rezultate din plata garanţiilor în cadrul programului;
    d) dobânzile bonificate la disponibilul fondului de risc în cadrul programului;
    e) în cazul în care disponibilul fondului de risc al programului nu acoperã valoarea de executare a garanţiilor, acesta se alimenteazã de la bugetul de stat prin alocaţiile bugetare anuale pe perioada 2011-2014.
    2. Beneficiarii programului au obligaţia de a plãti comisionul de risc în cuantumul şi pânã la termenul stipulat în contractul de garantare prevãzut de art. 2 lit. b) din ordonanţã în contul IBAN RO24TREZ999650101XXXXXXX deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Trezoreria Operativã Centralã, cod de identificare fiscalã 8609468.
    3. Titlul de creanţã, împreunã cu dovada efectuãrii procedurii de transmitere cãtre debitorul beneficiar al programului, însoţit de contractul de garantare şi documentele prevãzute în normele metodologice de aplicare a ordonanţei, se înainteazã de cãtre Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (F.N.G.C.I.M.M.) organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã, în vederea recuperãrii, în condiţiile legii.
    4. Dupã începerea procedurii de executare silitã de cãtre organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã, beneficiarii programului au obligaţia de a plãti creanţele aferente fondului de risc în contul de disponibil 50.86.04 "Disponibil din executarea silitã a sumelor fondului de risc" deschis la unitatea de trezorerie a organului fiscal competent, pe codul de identificare fiscalã al debitorilor.
    5. Unitatea de trezorerie a organului fiscal competent, în ziua imediat urmãtoare încasãrii sumelor, comunicã compartimentului cu atribuţii de executare din cadrul organului fiscal competent operaţiunile efectuate în contul de disponibil 50.86.04, împreunã cu "Borderoul însoţitor extras de cont".
    6. Pânã cel târziu în ziua imediat urmãtoare primirii operaţiunilor prevãzute la pct. 5, organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã sting obligaţiile care se încaseazã în contul de disponibil 50.86.04, aplicând în mod corespunzãtor prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    7. În termenul prevãzut la pct. 6, compartimentul cu atribuţii de executare silitã din cadrul organului fiscal competent întocmeşte şi transmite unitãţii trezoreriei statului un referat prin care sã dispunã transferul sumelor încasate în contul 50.86.04 în contul prevãzut la pct. 2. Pe baza acestui referat, unitãţile trezoreriei statului transferã sumele corespunzãtoare în contul indicat în referat.
    8. Pentru neachitarea creanţelor aferente fondului de risc se datoreazã dobânzi şi penalitãţi de întârziere începând cu ziua imediat urmãtoare datei plãţii sumei rezultate din executarea garanţiei pânã la data stingerii integrale a sumei datorate inclusiv, care se stabilesc prin decizii emise de organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã, potrivit legii.
    9. În situaţia achitãrii creanţelor aferente fondului de risc de cãtre beneficiarii programului în interiorul termenelor prevãzute la art. 25 din Hotãrârea Guvernului nr. 682/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogãlniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, denumite în continuare norme metodologice de aplicare a ordonanţei, Direcţia generalã de trezorerie şi datorie publicã va informa organele fiscale competente cu privire la aceasta, indicând obligaţia datoratã, suma achitatã de beneficiarii programului, data plãţii sumei rezultate din executarea garanţiei şi data încasãrii în contul menţionat la pct. 2. În baza acestei informãri, precum şi a documentelor transmise de F.N.G.C.I.M.M. potrivit pct. 3, organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã calculeazã obligaţii fiscale accesorii conform pct. 8.
    10. Obligaţiile fiscale accesorii prevãzute la pct. 8 şi 9 se plãtesc de cãtre beneficiarii programului în contul de disponibil prevãzut la pct. 4.
    Plãţi din fondul de risc pentru Programul Mihail Kogãlniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii
    Sumele aflate în fondul de risc sunt destinate achitãrii obligaţiilor de platã a valorii de executare a garanţiilor de stat în cadrul programului.
    În cazul în care disponibilul fondului de risc al programului nu acoperã valoarea de executare a garanţiilor, acesta se alimenteazã de la bugetul de stat în limita alocaţiilor bugetare anuale.
    La sfârşitul anului bugetar, Ministerul Finanţelor Publice regularizeazã cu bugetul de stat disponibilitãţile aflate în fondul de risc pentru Programul Mihail Kogãlniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii în limita sumelor alocate din acest buget. Disponibilitãţile rãmase în fondul de risc la sfârşitul anului dupã regularizarea cu bugetul de stat se reporteazã în anul urmãtor cu aceeaşi destinaţie, pe perioada derulãrii programului.

    CAP. II
    Proceduri de platã

    1. Ministrul finanţelor publice în calitate de ordonator principal de credite, în cazul administrãrii şi gestionãrii fondului de risc, îndeplineşte atribuţiile şi rãspunderile prevãzute în Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, referitoare la aprobarea angajãrii, lichidãrii şi ordonanţãrii cheltuielilor din fonduri publice.
    În situaţia în care instituţia de credit finanţatoare solicitã executarea garanţiei şi transmite F.N.G.C.I.M.M. o cerere de platã, ministrul finanţelor publice sau persoana cãreia i-au fost delegate aceste atribuţii, în calitate de garant, dispune efectuarea plãţii pe baza urmãtoarelor documente, dupã caz:
    a) decizia F.N.G.C.I.M.M. de aprobare a cererii de platã a garanţiei;
    b) nota de decontare a sumei în lei necesarã plãţii la scadenţã prevãzutã în anexa nr. 1, care face parte integrantã din prezentele norme, din disponibilul fondului de risc pentru Programul Mihail Kogãlniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, pentru decontarea valorii de executare a garanţiei aprobatã de ordonatorul principal de credite sau de persoana cãreia i-au fost delegate aceste atribuţii.
    În cazul în care disponibilul din fondul de risc pentru Programul Mihail Kogãlniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii nu acoperã valoarea de executare a garanţiei, Direcţia generalã de trezorerie şi datorie publicã va întocmi şi va transmite la Direcţia generalã trezorerie şi contabilitate publicã, pe lângã documentele menţionate mai sus, şi urmãtoarele documente:
    - notã de fundamentare, prevãzutã în anexa nr. 2, care face parte integrantã din prezentele norme, prin care se propune semnarea cererii pentru deschiderea de credite bugetare din capitolul 54.01 subcapitolul 50, titlul 51, articolul 02, alineatul 30 "Fondul de risc Programul Mihail Kogãlniceanu" aprobatã de ordonatorul principal de credite sau de persoana cãreia i-au fost delegate aceste atribuţii;
    - cererea pentru deschiderea de credite bugetare, semnatã de ordonatorul principal de credite sau de persoana cãreia i-au fost delegate aceste atribuţii, cu viza controlului financiar preventiv propriu şi delegat, dupã caz;
    - notã de lichidare, prevãzutã în anexa nr. 3, care face parte integrantã din prezentele norme, prin care se propune alimentarea contului "Disponibil fond de risc pentru Programul Mihail Kogãlniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii", de la capitolul 54.01 subcapitolul 50, titlul 51, articolul 02, alineatul 30 "Fondul de risc Programul Mihail Kogãlniceanu", aprobatã pentru bun de platã de ordonatorul principal de credite sau de persoana cãreia i-au fost delegate aceste atribuţii;
    - ordonanţare de platã, prevãzutã în anexa nr. 4, care face parte integrantã din prezentele norme, aprobatã de ordonatorul principal de credite sau de persoana cãreia i-au fost delegate aceste atribuţii, cu viza controlului financiar preventiv propriu şi delegat.
    2. În termen de 5 zile lucrãtoare de la data plãţii, Ministerul Finanţelor Publice prin Direcţia generalã de trezorerie şi datorie publicã informeazã F.N.G.C.I.M.M. cu privire la efectuarea plãţii şi data acesteia şi va transmite F.N.G.C.I.M.M. dovada efectuãrii plãţii.

    CAP. III
    Evidenţa, raportarea, modul de constituire, administrare şi utilizare a fondului de risc pentru Programul Mihail Kogãlniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii

    1. Direcţia generalã de trezorerie şi datorie publicã va prezenta, anual, conducerii ministerului, spre informare, un raport privind modul de constituire şi utilizare a fondului de risc pentru Programul Mihail Kogãlniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, pe baza datelor privind comisionul la fondul de risc din contractul de garantare prevãzut de art. 2 lit. b) din ordonanţã, a extraselor şi fişelor de cont întocmite de Direcţia generalã trezorerie şi contabilitate publicã, precum şi a informãrilor primite de la Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã prin Direcţia generalã de planificare strategicã şi monitorizare a realizãrii creanţelor bugetare privind sumele recuperate de la beneficiarii programului în contul valorii de executare a garanţiilor plãtite de cãtre Ministerul Finanţelor Publice, precum şi în contul obligaţiilor fiscale accesorii aferente.
    2. Direcţia generalã trezorerie şi contabilitate publicã transmite Direcţiei generale de trezorerie şi datorie publicã, pentru codificare, extrasele de cont conţinând sumele încasate în contul comisionului de risc de cãtre Ministerul Finanţelor Publice de la beneficiarii programului. Codificarea documentelor justificative se efectueazã în termen de 3 zile lucrãtoare de la primirea acestora.
    Odatã cu codificarea sumelor încasate în contul comisionului de risc, Direcţia generalã de trezorerie şi datorie publicã va comunica Direcţiei generale trezorerie şi contabilitate publicã şi valoarea comisionului de risc datorat în baza contractului de garantare, în vederea înregistrãrii acestuia în contabilitate.
    3. În baza plãţilor din fondul de risc pentru Programul Mihail Kogãlniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii evidenţiate în extrasele de cont şi a documentelor justificative aferente acestora, Direcţia generalã trezorerie şi contabilitate publicã înregistreazã beneficiarii programului, ca debitori la fondul de risc pentru obligaţiile de platã aferente executãrii garanţiilor.
    4. Direcţia generalã trezorerie şi contabilitate publicã transmite Direcţiei generale de trezorerie şi datorie publicã, pentru codificare, extrasele de cont conţinând sumele recuperate de Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã prin organele fiscale competente în contul valorii de executare a garanţiilor plãtite de cãtre Ministerul Finanţelor Publice, precum şi în contul obligaţiilor fiscale accesorii aferente. Codificarea documentelor justificative se efectueazã în termen de 3 zile lucrãtoare de la primirea acestora, pe baza informãrilor primite de la Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã prin organele fiscale competente.
    5. Începând cu prima platã efectuatã de Ministerul Finanţelor Publice din fondul de risc pentru Programul Mihail Kogãlniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii potrivit prevederilor ordonanţei, în urma notificãrii primite de la Direcţia generalã de trezorerie şi datorie publicã, Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã prin Direcţia generalã de planificare strategicã şi monitorizare a realizãrii creanţelor bugetare va transmite Direcţiei generale trezorerie şi contabilitate publicã, pânã la data de 20 a lunii urmãtoare trimestrului încheiat, în vederea înregistrãrii în contabilitatea publicã, urmãtoarele situaţii, întocmite distinct pentru fiecare debitor beneficiar al programului:
    a) situaţia sumelor recuperate la sfârşitul trimestrului încheiat în contul valorii de executare a garanţiilor plãtite de cãtre Ministerul Finanţelor Publice;
    b) situaţia obligaţiilor fiscale accesorii aferente valorii de executare a garanţiilor plãtite de cãtre Ministerul Finanţelor Publice, calculate pânã la sfârşitul trimestrului încheiat.
    Obligaţia întocmirii acestor situaţii şi transmiterii lor Direcţiei generale de planificare strategicã şi monitorizare a realizãrii creanţelor bugetare în vederea centralizãrii revine organelor fiscale competente din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã.
    Direcţia generalã de planificare strategicã şi monitorizare a realizãrii creanţelor bugetare din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã va transmite situaţiile de mai sus, spre informare şi Direcţiei generale de trezorerie şi datorie publicã.
    6. Direcţia generalã trezorerie şi contabilitate publicã transmite anual Direcţiei generale de planificare strategicã şi monitorizare a realizãrii creanţelor bugetare - Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã fişele de cont aferente debitelor de recuperat la fondul de risc pentru programul Mihail Kogãlniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii în vederea confirmãrii lor de cãtre organele fiscale competente şi spre informare Direcţiei generale de trezorerie şi datorie publicã.
    Direcţia generalã trezorerie şi contabilitate publicã transmite anual debitorilor beneficiari ai programului extrasele de cont aferente debitelor de recuperat la fondul de risc pentru Programul Mihail Kogãlniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii pentru a fi confirmate potrivit prevederilor Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009.
    7.1. Direcţia generalã trezorerie şi contabilitate publicã, pe baza situaţiilor primite de la Direcţia generalã de trezorerie şi datorie publicã, va scãdea din evidenţa contabilã a Ministerului Finanţelor Publice creanţele fiscale reprezentând valoarea de executare a garanţiilor plãtite de cãtre Ministerul Finanţelor Publice, precum şi obligaţiile fiscale accesorii aferente acestora datorate de beneficiarii programului care nu mai pot fi recuperate potrivit prevederilor legale în vigoare, datoritã faptului cã beneficiarii programului au fost radiaţi din registrul comerţului, nu existã nici succesori de drept ai acestora care sã preia drepturile şi obligaţiile şi nu a fost atrasã rãspunderea altor persoane pentru plata obligaţiilor conform legii.
    7.2. Direcţia generalã de trezorerie şi datorie publicã va întocmi situaţiile prevãzute la alin. (1) pe baza comunicãrilor primite de la organele fiscale competente din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã.

    CAP. IV
    Contabilitatea fondului de risc pentru Programul Mihail Kogãlniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii

    1. Evidenţa contabilã sinteticã şi analiticã a fondului de risc pentru Programul Mihail Kogãlniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii se organizeazã în cadrul Direcţiei generale trezorerie şi contabilitate publicã potrivit Legii contabilitãţii nr. 82/1991, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi reglementãrilor contabile aplicabile trezoreriei centrale aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilitãţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    2. Evidenţierea distinctã a operaţiunilor aferente fondului de risc pentru Programul Mihail Kogãlniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii se asigurã prin deschiderea de conturi analitice distincte în cadrul conturilor sintetice aferente fondului de risc din planul de conturi al trezoreriei centrale.


    ANEXA 1
    la norme    Se aprobã
    Ordonator principal de credite
    (sau persoana delegatã de acesta)

                                      NOTĂ
            de decontare a sumei în lei necesarã plãţii la scadenţã

                                    - model -

    Referitor la: Scadenţa din data de ...., aferentã împrumutului în valoare
de ... lei, contractat de operatorul economic .... de la ....... (instituţia de
credit finanţatoare) ............., garantat de stat prin Fondul Naţional de
Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii
(F.N.G.C.I.M.M.), potrivit Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 60/2011
privind aprobarea Programului Mihail Kogãlniceanu pentru întreprinderi mici
şi mijlocii

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
          Obligaţia de platã scadentã, în lei:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Soldul contului de disponibil al fondului de risc pentru Programul
Mihail Kogãlniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii
la data de ....... conform
adresei Direcţiei generale ..../data: ....... lei
2. Total plãţi angajate la data de ......: ....... lei
3. (1-2) Sume disponibile în fondul de risc
pentru Programul Mihail Kogãlniceanu pentru întreprinderi
mici şi mijlocii: ....... lei
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    Având în vedere cele menţionate mai sus, propunem urmãtoarele:
    1. aprobarea efectuãrii plãţii cãtre ...... (instituţia de credit
finanţatoare) .... de cãtre Ministerul Finanţelor Publice a sumei în lei
de ....., scadentã la data de ....., din disponibilul fondului de risc pentru
Programul Mihail Kogãlniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii;
    2. virarea sumei de ..... lei din contul IBAN RO24TREZ999650101XXXXXXX (cod
fiscal 8609468), deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la
Trezoreria Operativã Centralã, în contul IBAN ....... al ...... (finanţatorul)
....., deschis la ...., codul fiscal ...., şi transmiterea la Direcţia
generalã de trezorerie şi datorie publicã a unei copii a ordinului de platã
respectiv de cãtre Direcţia generalã trezorerie şi contabilitate publicã;
    3. evidenţierea în contabilitate a sumei în lei aferente acestei plãţi,
care reprezintã debit al operatorului economic ....... faţã de Ministerul
Finanţelor Publice.
    (Anexãm la prezenta decizia nr. ... a F.N.G.C.I.M.M. de aprobare a cererii
de platã transmise de instituţia de credit finanţatoare, înregistratã la
Ministerul Finanţelor Publice cu nr. ......./data.)*)
    Conform prevederilor pct. 3.4 din Normele metodologice generale referitoare
la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul
ministrului finanţelor publice nr. 522/2003, cu modificãrile şi completãrile
ulterioare, certificãm operaţiunea în privinţa realitãţii, regularitãţii şi
legalitãţii.

                                 Şef serviciu,
                                ...............----------
    *) Se completeazã în cazul în care nu se întocmeşte nota de lichidare.


    ANEXA 2
    la norme    De acord
    Ordonator principal de credite
    (sau persoana delegatã de acesta)

                              NOTĂ DE FUNDAMENTARE

                                   - model -

    Referitor la: Scadenţa din data de ....., aferentã împrumutului în valoare
de .... lei, contractat de operatorul economic ..... de la ....... (instituţia
de credit finanţatoare) ..., garantat de stat prin Fondul Naţional de Garantare
a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii, potrivit Ordonanţei de
urgenţã a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail
Kogãlniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Obligaţia de platã scadentã, în lei:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Soldul contului de disponibil al fondului de risc
pentru Programul Mihail Kogãlniceanu pentru
întreprinderi mici şi mijlocii la data de ...., conform
adresei Direcţiei generale ...../data: ....... lei
2. Total plãţi angajate la data de ........: ....... lei
3. (1-2) Sume disponibile în fondul de risc
pentru Programul Mihail Kogãlniceanu pentru întreprinderi
mici şi mijlocii: ....... lei
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Diferenţa de alimentat la fondul de risc: ....... lei
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Având în vedere cele menţionate mai sus, propunem semnarea cererii pentru
deschiderea de credite bugetare din capitolul 54.01, subcapitolul 50, titlul 51,
articolul 02, alineatul 30 "Fondul de risc Programul Mihail Kogãlniceanu" în
valoare de ..... lei, anexatã, în vederea alimentãrii contului "Disponibil fond
de risc pentru Programul Mihail Kogãlniceanu pentru întreprinderi mici şi
mijlocii" cu suma de ..... lei.
    Conform prevederilor pct. 3.4 din Normele metodologice generale referitoare
la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul
ministrului finanţelor publice nr. 522/2003, cu modificãrile şi completãrile
ulterioare, certificãm operaţiunea în privinţa realitãţii, regularitãţii şi
legalitãţii.

                                 Şef serviciu,
                             .....................
    ANEXA 3
    la norme    Bun de platã
    Ordonator principal de credite
    (sau persoana delegatã de acesta)

                               NOTĂ DE LICHIDARE

                                   - model -

    Referitor la: Scadenţa din data de ..., aferentã împrumutului în valoare
de .... lei, contractat de operatorul economic ..... de la ..... (instituţia
de credit finanţatoare) ..., garantat de stat prin Fondul Naţional de Garantare
a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (F.N.G.C.I.M.M.), potrivit
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului
Mihail Kogãlniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Obligaţia de platã scadentã, în lei:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Soldul contului de disponibil al fondului de risc
pentru Programul Mihail Kogãlniceanu pentru
întreprinderi mici şi mijlocii la data de .... conform
adresei Direcţiei generale ..../data: ....... lei
2. Total plãţi angajate la data de ...: ....... lei
3. (1-2) Sume disponibile în fondul de risc
pentru Programul Mihail Kogãlniceanu pentru
întreprinderi mici şi mijlocii: ....... lei
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Diferenţa de alimentat la fondul de risc pentru
Programul Mihail Kogãlniceanu pentru întreprinderi
mici şi mijlocii: ....... lei
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    În vederea asigurãrii sumelor necesare pentru lichidarea obligaţiilor de
platã faţã de instituţia de credit finanţatoare, propunem alimentarea contului
de disponibil fond de risc pentru Programul Mihail Kogãlniceanu pentru
întreprinderi mici şi mijlocii prin virarea sumei de ... lei din contul nr. ...,
CUI 8609468, în contul nr. RO24TREZ999650101XXXXXXX, CUI 8609468.
    Anexãm la prezenta decizia nr. ... a F.N.G.C.I.M.M. de aprobare a cererii
de platã transmise de instituţia de credit finanţatoare, înregistratã la
Ministerul Finanţelor Publice cu nr. ...../data.
    Conform prevederilor pct. 3.4 din Normele metodologice generale referitoare
la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul
ministrului finanţelor publice nr. 522/2003, cu modificãrile şi completãrile
ulterioare, certificãm operaţiunea în privinţa realitãţii, regularitãţii şi
legalitãţii.

                                 Şef serviciu,
                                 .............    ANEXA 4
    la norme

    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

                                                   Data emiterii .......................
                                                   Compartimentul de specialitate ......
                                                   Direcţia generalã ...................
                                                   Nr./data ..........


                              ORDONANŢARE DE PLATĂ

                                   - model -

    Natura cheltuielii - alimentarea contului "Disponibil fond de risc pentru Programul
Mihail Kogãlniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii" cu suma în lei necesarã
plãţii valorii de executare a garanţiei aferente scadenţei din data de ...., aferentã
împrumutului în valoare de ... lei, contractat de operatorul economic .... de
la ..... (instituţia de credit) ...., garantat de stat prin Fondul Naţional de Garantare
a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (F.N.G.C.I.M.M.), potrivit
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail
Kogãlniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii
    Lista documentelor justificative:
    - decizia nr. ... a F.N.G.C.I.M.M. de aprobare a cererii de platã transmise
    de instituţia de credit finanţatoare;
    - nota de lichidare nr. ...
    Nr./data angajamentului legal .....
    Modul de platã (virament/numerar):
    Lei/valutã: ....................
    Suma datoratã beneficiarului: ......... lei
    Avansuri acordate şi reţinute beneficiarului: .....
    Suma de platã: ........... lei

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Suma de platã (valutã) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ - felul valutei ............. │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ - suma în valutã ............ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ - cursul valutar ............ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ - suma în lei ............... │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare - lei -

┌──────────────────────────────────────┬───────────────────┬─────────────┬───────────────┐
│Subdiviziune a clasificaţiei bugetare,│Disponibil înaintea│ │Disponibil dupã│
│capitolul 54.01 subcapitolul 50 titlul│ efectuãrii plãţii │Suma de platã│ efectuarea │
│ 51 articolul 02 alineatul 30 │ │ │ plãţii │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 = col. 1-2 │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ ....... lei │ ....... lei│ ....... lei │
├──────────────────────────────────────┴─────┬─────────────┴─────────────┴───────────────┤
│Numele şi adresa beneficiarului │Nr. cont: RO24TREZ999650101XXXXXXX │
│Ministerul Finanţelor Publice │CUI 8609468 │
│Str. Apolodor nr.17, Bucureşti │ │
├─────────────────────────────┬──────────────┴───────────┬───────────────────────────────┤
│ Compartimentul de │ Compartimentul de │ Control financiar preventiv │
│ specialitate │ contabilitate │ │
├─────────────────────────────┴──────────────────────────┼────────────────┬──────────────┤
│ Data ... Data ... │ CFPD │ CFPD │
│ ├────────────────┼──────────────┤
│ │ Data ....... │ Data ...... │
│ ├────────────────┼──────────────┤
│ │ Vizat ...... │ Vizat ...... │
│ ├────────────────┼──────────────┤
│ Semnãtura ... Semnãtura ...*) │Semnãtura .... │Semnãtura ... │
└────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┴──────────────┘

                             Ordonator de credite,
                              Data ...............
                               Semnãtura ........----------
    *) Rãspunde de datele înscrise în col. 1.

                                      --------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016