Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 NORME din 30 mai 2019 privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activităţii de audit financiar
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME din 30 mai 2019  privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activităţii de audit financiar    Twitter Facebook
Cautare document

 NORME din 30 mai 2019 privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activităţii de audit financiar

EMITENT: Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 520 din 26 iunie 2019
──────────
    Aprobate prin ORDINUL nr. 383 din 30 mai 2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 520 din 20 iunie 2019.
──────────
    ART. 1
    (1) Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar, denumită în continuare ASPAAS, este autoritatea competentă în domeniul supravegherii în interes public a auditului statutar, potrivit prevederilor art. 2 pct. 6 din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative, şi autoritatea competentă responsabilă pentru autorizarea auditorilor financiari şi a firmelor de audit, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din actul normativ menţionat.
    (2) ASPAAS este autoritatea competentă responsabilă cu întocmirea, actualizarea şi publicarea Registrului public electronic al auditorilor financiari şi firmelor de audit, denumit în continuare Registrul public electronic sau RPE, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) din Legea nr. 162/2017.
    (3) Înregistrarea în RPE conferă auditorilor financiari şi firmelor de audit dreptul de a exercita activitatea de audit financiar.

    ART. 2
    (1) Exercitarea activităţii de audit financiar este condiţionată de obţinerea vizei anuale eliberate de către autoritatea competentă ASPAAS, fiind interzisă exercitarea activităţii de audit financiar fără a deţine această viză sau în baza unei alte vize decât a celei reglementate de către autoritatea competentă ASPAAS.
    (2) Exercitarea activităţii de audit financiar fără viza anuală emisă de ASPAAS atrage răspunderea contravenţională în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 162/2017 şi se sancţionează în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 162/2017.
    (3) Viza anuală se eliberează, la cerere (anexa nr. 1a), în condiţiile prezentelor norme, pentru auditorii financiari înregistraţi în RPE ca auditori activi.
    (4) Viza anuală se eliberează, la cerere (anexa nr. 1b), în condiţiile prezentelor norme, pentru firmele de audit înregistrate în RPE.
    (5) ASPAAS acordă viza anuală auditorului financiar activ, respectiv firmei de audit înregistrat/e în RPE sub condiţie rezolutorie, astfel:
    a) viza anuală eliberată de ASPAAS este valabilă şi produce efecte în situaţia îndeplinirii de către auditorul financiar, respectiv de către firma de audit a cerinţelor privind obţinerea vizei prevăzute de prezentele norme, condiţii asumate de către auditorul financiar, respectiv firma de audit prin auditorul financiar, reprezentantul legal al acesteia, la momentul acordării vizei, precum şi pe parcursul perioadei de valabilitate a vizei;
    b) auditorul financiar, respectiv firma de audit prin auditorul financiar, reprezentantul legal al acesteia, îşi asumă faptul că neîndeplinirea condiţiilor de la lit. a) atrage, prin îndeplinirea condiţiei rezolutorii, desfiinţarea retroactivă a vizei anuale de la momentul emiterii/constatării, după caz, auditorul financiar, respectiv firma de audit prin auditorul financiar, reprezentantul legal al acesteia, asumându-şi consecinţele legale ale desfăşurării activităţii de audit financiar fără viză.

    (6) Viza anuală eliberată de ASPAAS este valabilă şi produce efecte doar pe perioada îndeplinirii condiţiilor de acordare a acesteia.

    ART. 3
    Viza anuală obţinută în anul curent este valabilă până la data de 30 iunie a anului următor sau până la anularea acesteia de către ASPAAS.

    ART. 4
    (1) Viza anuală se eliberează sub formă de viză electronică, denumită în continuare e-viză anuală.
    (2) Auditorul financiar, respectiv firma de audit poate descărca e-viza anuală (anexa nr. 2a, respectiv anexa nr. 2b) de pe platforma online de raportare anuală (platforma online), pusă la dispoziţie de către ASPAAS la adresa: www.raportare.aspaas.gov.ro.

    ART. 5
    E-viza anuală se identifică printr-o serie de identificare unică ce poate fi verificată în RPE disponibil pe site-ul ASPAAS.

    ART. 6
    În vederea eliberării e-vizei anuale auditorii financiari vor pune la dispoziţia ASPAAS, prin intermediul platformei, în format electronic, o fotografie actuală de tip carte de identitate (3 cm/4 cm).

    ART. 7
    (1) E-viza anuală este utilizată de către auditorii financiari pentru a se legitima pe perioada de valabilitate a acesteia şi constituie dovada înregistrării în RPE şi confirmarea faptului că aceştia pot exercita activitatea de audit financiar.
    (2) E-viza anuală este utilizată de către firmele de audit ca dovadă a înregistrării în RPE şi confirmării faptului că acestea pot exercita activitatea de audit financiar.

    ART. 8
    (1) E-viza anuală acordă auditorilor financiari, respectiv firmelor de audit dreptul de a utiliza parafa profesională în formatul stabilit de ASPAAS, prevăzut în anexa nr. 3.
    (2) Parafa profesională prevăzută la alin. (1) se aplică pe rapoartele de audit financiar emise după data intrării în vigoare a prezentelor norme, iar pe rapoartele de audit statutar se aplică exclusiv această parafă.
    (3) Parafa profesională a firmei de audit se aplică întotdeauna împreună cu parafa auditorului financiar care efectuează auditul în numele firmei de audit şi care a fost declarat la ASPAAS ca partener-cheie.

    ART. 9
    Parafa profesională prevăzută la art. 8 alin. (1) nu se înstrăinează, nu se împrumută altor membri ai profesiei sau altor colaboratori şi se foloseşte doar în scopul exercitării dreptului de semnătură.

    ART. 10
    (1) E-viza anuală pentru exercitarea activităţii de audit financiar poate fi solicitată de către auditorii financiari numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) respectarea de către auditorii financiari atât a condiţiilor de autorizare în vigoare la momentul obţinerii autorizării, cât şi a celor de înregistrare în Registrul public electronic al auditorilor financiari şi firmelor de audit, la momentul înregistrării;
    b) respectarea criteriilor de bună reputaţie şi depunerea pe platformă a declaraţiei privind respectarea criteriilor de bună reputaţie, semnată olograf sau cu semnătura electronică calificată, conform modelului din anexa la Normele privind buna reputaţie a stagiarilor în activitatea de audit financiar, a auditorilor financiari şi a firmelor de audit, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 89/2018;
    c) efectuarea formării profesionale conform reglementărilor ASPAAS şi depunerea pe platforma online a declaraţiei anuale privind îndeplinirea obligaţiei de formare profesională continuă, semnată olograf sau cu semnătura electronică calificată, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la Normele privind formarea profesională continuă a auditorilor financiari, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 90/2018;
    d) raportarea activităţii desfăşurate pe parcursul anului calendaristic anterior celui în care se depune raportarea către ASPAAS, respectiv depunerea pe platforma online a raportului anual de activitate, completat la toate rubricile obligatorii. Formatul şi conţinutul raportului de activitate se aprobă de preşedintele ASPAAS, acesta putând fi actualizat ori de câte ori se consideră necesar;
    e) depunerea pe platforma online a declaraţiei pe propria răspundere, semnată olograf sau cu semnătura electronică calificată, prin care se asumă cunoaşterea şi îndeplinirea condiţiilor de obţinere a e-vizei conform prezentelor norme (anexa nr. 4);
    f) îndeplinirea tuturor obligaţiilor faţă de autoritatea competentă ASPAAS.

    (2) Auditorul financiar are obligaţia notificării ASPAAS în cazul neîndeplinirii condiţiilor de la alin. (1), în termen de 30 de zile de la neîndeplinirea unei condiţii.
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), auditorii financiari înregistraţi în RPE ca auditori activi pe parcursul anului curent pot solicita e-viza anuală pentru exercitarea activităţii de audit financiar numai dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi e).

    ART. 11
    (1) E-viza anuală pentru exercitarea activităţii de audit financiar poate fi solicitată de către firmele de audit numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) respectarea de către firmele de audit a condiţiilor legale de autorizare şi depunerea pe platformă a declaraţiei pe propria răspundere a reprezentantului legal, auditor financiar, semnată olograf sau cu semnătura electronică calificată, prin care se asumă cunoaşterea şi îndeplinirea condiţiilor de obţinere a e-vizei stabilite prin prezentele norme, inclusiv îndeplinirea de către firma de audit a condiţiilor de autorizare impuse la art. 3 alin. (5) lit. b)-d) din Legea nr. 162/2017 (anexa nr. 5);
    b) prin excepţie de la prevederile lit. a), în cazul în care firma de audit nu mai îndeplineşte condiţiile de autorizare impuse la art. 3 alin. (5) lit. b)-d) din Legea nr. 162/2017, reprezentantul legal/auditorul financiar depune, în cel mult 3 luni de la data încetării îndeplinirii condiţiei, declaraţia pe propria răspundere, semnată olograf sau cu semnătura electronică calificată, din care rezultă condiţia/condiţiile care nu mai este/sunt îndeplinită/ îndeplinite, precum şi angajamentul remedierii situaţiei în termenul stabilit de art. 6 alin. (4) din Legea nr. 162/2017 (anexa nr. 6);
    c) respectarea criteriilor de bună reputaţie şi depunerea pe platforma online a declaraţiei privind respectarea criteriilor de bună reputaţie, semnată olograf sau cu semnătura electronică calificată, conform modelului prevăzut în anexa la Normele privind buna reputaţie a stagiarilor în activitatea de audit financiar, a auditorilor financiari şi a firmelor de audit, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 89/2018;
    d) raportarea activităţii desfăşurate pe parcursul anului calendaristic anterior celui în care se depune raportarea către ASPAAS, respectiv depunerea pe platformă a raportului anual de activitate completat la toate rubricile obligatorii. Formatul şi conţinutul raportului de activitate se aprobă de preşedintele ASPAAS, acesta putând fi actualizat ori de câte ori se consideră necesar;
    e) îndeplinirea tuturor obligaţiilor faţă de autoritatea competentă ASPAAS;
    f) cel puţin un auditor financiar dintre cei care efectuează auditul în numele firmei de audit, declarat la ASPAAS ca partener-cheie, trebuie să fie autorizat ca auditor financiar în România şi să deţină e-viza aferentă anului pentru care firma de audit solicită e-viza.

    (2) Firma de audit prin auditorul financiar, reprezentantul legal al acesteia, are obligaţia notificării ASPAAS în cazul neîndeplinirii condiţiilor de la alin. (1).
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), firma de audit înregistrată în RPE pe parcursul anului curent poate solicita, prin auditorul financiar, reprezentantul legal, e-viza anuală pentru exercitarea activităţii de audit financiar numai dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), c) şi f).

    ART. 12
    (1) Toţi auditorii financiari care în anul anterior celui în care se face raportarea au avut statutul de auditor activ, respectiv toate firmele de audit au obligaţia depunerii documentaţiei pe platformă în vederea obţinerii e-vizei anuale până la data de 15 mai a fiecărui an.
    (2) Prin excepţie de la termenul instituit la alin. (1), declaraţia privind îndeplinirea obligaţiilor privind formarea profesională, respectiv declaraţia privind respectarea criteriilor de bună reputaţie se depun în termenele prevăzute de Normele privind formarea profesională continuă a auditorilor financiari, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 90/2018, respectiv în Normele privind buna reputaţie a stagiarilor în activitatea de audit financiar, a auditorilor financiari şi a firmelor de audit, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 89/2018.
    (3) Prin excepţie de la termenul instituit la alin. (1), auditorii financiari înregistraţi în RPE ca auditori activi pe parcursul anului curent au obligaţia depunerii documentaţiei pe platforma online în vederea obţinerii e-vizei anuale, în termen de 30 de zile de la data înregistrării în RPE.
    (4) Prin excepţie de la termenul instituit la alin. (1), firmele de audit înregistrate în Registrul public electronic pe parcursul anului curent au obligaţia depunerii documentaţiei pe platforma online în vederea obţinerii e-vizei anuale, în termen de 30 de zile de la data înregistrării în RPE.

    ART. 13
    (1) Personalul Biroului de reglementare, autorizare, înregistrare şi formare continuă, denumit în continuare BRAIFC, verifică documentaţia depusă pe platforma online de către auditorii financiari, respectiv firmele de audit în vederea justificării de către aceştia a îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 10, respectiv art. 11, în scopul obţinerii e-vizei anuale. Verificarea documentaţiei vizează completitudinea şi conformitatea documentelor, a datelor şi informaţiilor raportate la cerinţele privind obligaţiile de raportare stabilite prin reglementările ASPAAS, asumarea de către auditorii financiari şi firmele de audit a îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 10, respectiv art. 11, precum şi încadrarea în termenele stabilite prin prezentele norme.
    (2) Verificarea prevăzută la alin. (1) poate fi efectuată şi de către persoane din alte structuri funcţionale ale ASPAAS, desemnate prin decizie a preşedintelui ASPAAS.
    (3) Personalul ASPAAS prevăzut la alin. (1) şi (2), în urma verificării efectuate, în conformitate cu prevederile alin. (1), validează documentaţia completă şi conformă depusă pe platforma online şi procedează la acordarea e-vizei anuale pentru auditorul financiar, respectiv firma de audit.
    (4) Personalul ASPAAS prevăzut la alin. (1) şi (2), în urma verificării efectuate, în conformitate cu prevederile alin. (1), invalidează documentaţia incompletă şi/sau neconformă depusă pe platforma online şi informează titularul documentaţiei în acest sens, motivând neacordarea e-vizei anuale pentru auditorul financiar, respectiv firma de audit.
    (5) Acordarea vizei anuale de exercitare a activităţii de audit financiar se concretizează prin emiterea e-vizei care va avea o serie de identificare unică.
    (6) ASPAAS emite e-viza anuală, de regulă, în termen de 45 de zile de la depunerea documentaţiei complete şi conforme pe platforma online.
    (7) ASPAAS poate emite e-viza anuală pentru o firmă de audit numai după emiterea e-vizei pentru cel puţin un auditor financiar dintre cei care efectuează auditul în numele firmei de audit, declarat la ASPAAS ca partener-cheie.
    (8) E-viza anuală a firmei de audit este valabilă doar dacă este însoţită de e-viza partenerului-cheie declarat la ASPAAS.
    (9) Verificarea prevăzută la alin. (1) nu exclude dreptul ASPAAS de a efectua verificări privind corectitudinea documentelor, datelor şi informaţiilor raportate în conformitate cu situaţia reală, precum şi de a utiliza rezultatele acestei verificări în decizia de acordare/neacordare a e-vizei anuale, de către personalul prevăzut la alin. (1) şi (2).

    ART. 14
    Activitatea de audit financiar se poate desfăşura de către auditorii financiari, respectiv firmele de audit, doar în perioada de valabilitate a e-vizei anuale emise de către autoritatea competentă, ASPAAS, în conformitate cu prezentele norme.

    ART. 15
    În desfăşurarea activităţii de acordare a e-vizei pentru exercitarea activităţii de audit financiar, personalul BRAIFC are obligaţia:
    a) să facă demersurile pentru acordarea online a e-vizei în termenul prevăzut la art. 13 alin. (6);
    b) să motiveze refuzul acordării e-vizei anuale şi să îl comunice cu celeritate auditorului financiar sau firmei de audit care a solicitat e-viza, la adresa de e-mail de corespondenţă declarată de aceştia la ASPAAS;
    c) să actualizeze RPE, indicând seria de identificare unică a e-vizei;
    d) să înainteze preşedintelui ASPAAS, până la data de 30 iulie, un raport cuprinzând principalele aspecte constatate, erori, neconcordanţe, dificultăţi şi propuneri privind activitatea de eliberare a e-vizei, la care se anexează următoarele documente:
    1. lista auditorilor financiari aflaţi în evidenţa ASPAAS cărora li s-a acordat viza anuală;
    2. o statistică privind procentul auditorilor financiari activi care au obţinut viza anuală din numărul total al auditorilor financiari activi, procentul firmelor de audit care au obţinut viza anuală din numărul total al firmelor de audit, evoluţia numărului de auditori financiari şi a firmelor de audit, precum şi alte statistici relevante.    ART. 16
    Auditorii financiari/Firmele de audit nu sunt exoneraţi/exonerate de îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de lege şi reglementările ASPAAS pentru perioada în care aceştia/acestea nu au obţinut e-viza anuală.

    ART. 17
    (1) Prin excepţie de la prevederile art. 16, pentru anul 2019, până la emiterea e-vizei prin intermediul platformei online de raportare, complet funcţională, pusă la dispoziţie de ASPAAS, auditorii financiari/firmele de audit exercită activitatea de audit financiar în baza vizei anuale cu caracter temporar emise de ASPAAS.
    (2) Viza anuală cu caracter temporar conferă auditorilor financiari, respectiv firmelor de audit aceleaşi drepturi ca e-viza anuală, inclusiv dreptul de a utiliza parafa profesională, al cărei format este prevăzut în anexa nr. 3.
    (3) Auditorii financiari/Firmele de audit nu sunt exoneraţi/exonerate de îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de lege şi reglementările ASPAAS pentru perioada în care aceştia/acestea nu au obţinut viza anuală cu caracter temporar, ca urmare a nesolicitării sau a neîndeplinirii condiţiilor de acordare a acesteia.
    (4) Auditorii financiari, respectiv firmele de audit care au solicitat şi au obţinut viza anuală cu caracter temporar pentru anul 2019 au obligaţia depunerii pe platforma online a documentaţiei stabilite prin prezentele norme în vederea obţinerii e-vizei anuale, inclusiv a raportului anual de activitate aferent anului calendaristic 2018, completat la toate rubricile obligatorii, în termen de 30 de zile (informaţiile sintetice), respectiv de 60 de zile (informaţiile detaliate) de la data punerii la dispoziţie de către ASPAAS a platformei online. Lansarea platformei va fi anunţată pe site-ul ASPAAS.
    (5) Prin excepţie de la termenul prevăzut la art. 12 alin. (1), pentru anul 2019, depunerea documentaţiei pe platforma online în vederea obţinerii e-vizei anuale de către toţi auditorii financiari activi, respectiv toate firmele de audit se realizează în termen de 30 de zile (informaţiile sintetice), respectiv de 60 de zile (informaţiile detaliate) de la data punerii la dispoziţie de către ASPAAS a platformei online. Lansarea platformei va fi anunţată pe site-ul ASPAAS.
    (6) Valabilitatea vizei anuale cu caracter temporar emise de ASPAAS în anul 2019 se prelungeşte până la data emiterii de către ASPAAS a e-vizei, dar nu mai târziu de 30 septembrie 2019. Conform condiţiilor asumate la momentul acordării, auditorul financiar/firma de audit îşi asumă faptul că neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la alin. (4) atrage desfiinţarea retroactivă, prin îndeplinirea condiţiei rezolutorii sub care a fost eliberată de către ASPAAS, a vizei anuale cu caracter temporar de la momentul emiterii, auditorul financiar asumându-şi consecinţele legale a desfăşurării activităţii de audit financiar fără viză.
    (7) Prin excepţie de la prevederile art. 15 lit. d), pentru anul 2019, personalul BRAIFC va elabora şi va înainta preşedintelui ASPAAS raportul până la data de 30 octombrie 2019.
    (8) Începând cu lansarea platformei online, eliberarea vizelor anuale cu caracter temporar încetează.

    ART. 18
    Nerespectarea prevederilor prezentelor norme atrage răspunderea administrativă, respectiv contravenţională, după caz.

    ART. 19
    Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentele norme.

    ANEXA 1a

    la norme
    CERERE
    de eliberare a vizei anuale electronice pentru exercitarea
    activităţii de audit financiar de către auditorul financiar
    Subsemnatul/Subsemnata, ....................., cu domiciliul în localitatea ....................., str. ............. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ................., născut(ă) la data de .................. în localitatea .............., judeţul/sectorul ............., legitimat(ă) cu buletinul/cartea de identitate/paşaportul seria ..... nr. ..........., eliberat(ă) de ............. la data de .............., cod numeric personal (CNP) ....................., în calitate de auditor financiar autorizat în .............., Autorizaţia nr. .............., îndeplinind cumulativ condiţiile prevăzute la art. 10 din Normele privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activităţii de audit financiar, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 383/2019, solicit eliberarea de către Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar (ASPAAS) a vizei anuale electronice (e-viza) necesare pentru exercitarea activităţii de audit financiar.
    Declar că am luat cunoştinţă şi îmi asum prin semnătură respectarea condiţiilor privind acordarea vizei anuale electronice pentru exercitarea activităţii de audit financiar după cum urmează:
    1. ASPAAS acordă viza anuală auditorului financiar activ înregistrat în Registrul public electronic (RPE) sub condiţie rezolutorie, astfel:
    a) viza anuală eliberată de ASPAAS este valabilă şi produce efecte în situaţia îndeplinirii de către auditorul financiar a cerinţelor privind obţinerea vizei prevăzute de Normele privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activităţii de audit financiar, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 383/2019, condiţii asumate de către auditorul financiar la momentul formulării cererii pentru acordarea vizei anuale, precum şi pe parcursul perioadei de valabilitate a vizei anuale;
    b) auditorul financiar îşi asumă faptul că neîndeplinirea condiţiilor de la lit. a) atrage prin îndeplinirea condiţiei rezolutorii desfiinţarea retroactivă a vizei anuale de la momentul emiterii/constatării, după caz, auditorul financiar asumându-şi consecinţele legale ale desfăşurării activităţii de audit financiar fără viză anuală. Viza anuală eliberată de ASPAAS este valabilă şi produce efecte doar pe perioada îndeplinirii condiţiilor de acordare a acesteia.

    2. Viza anuală se acordă în baza cererii, conform Normelor privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activităţii de audit financiar, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 383/2019.
    3. Exercitarea activităţii de audit financiar fără viza anuală emisă de autoritatea competentă - ASPAAS atrage răspunderea contravenţională a auditorului financiar în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative.

    Adresă de e-mail .....................
    Telefon .......................
    Subsemnatul, ........................., declar pe propria răspundere şi cunoscând sancţiunile prevăzute de legea penală pentru falsul în declaraţii că informaţiile furnizate sunt corecte şi complete şi că sunt de acord cu stocarea, utilizarea şi prelucrarea de către ASPAAS a datelor cu caracter personal, în condiţiile prevăzute de Regulamentul general privind protecţia datelor, în exercitarea atribuţiilor legale.
    Data
    .................

    Auditor financiar ....................
    Nr. din RPE ........................
    Semnătură ...................

    ANEXA 1b

    la norme
    CERERE
    de eliberare a vizei anuale electronice pentru exercitarea activităţii
    de audit financiar de către firma de audit
    Subsemnatul/Subsemnata, ..................., cu sediul profesional în localitatea .................., str. .............. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul .............., legitimat(ă) cu buletinul/cartea de identitate/paşaportul seria ........ nr. .........., eliberat(ă) de ................ la data de ................., cod numeric personal (CNP) ..................................., auditor financiar autorizat, înregistrat în Registrul public electronic (RPE) cu numărul .............................., reprezentant legal ............................. (administrator, acţionar unic, acţionar majoritar, persoană împuternicită) al firmei de audit .........................., înregistrată
    în Registrul public electronic cu numărul ..................., CUI ...................., având în vedere îndeplinirea de către firma de audit a condiţiilor cumulative prevăzute la art. 11 din Normele privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activităţii de audit financiar, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 383/2019, solicit eliberarea de către Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar (ASPAAS) a vizei anuale electronice (e-viza) pentru exercitarea activităţii de audit financiar.
    Auditorii financiari care efectuează auditul în numele firmei de audit, declaraţi la ASPAAS ca parteneri-cheie (numele, prenumele şi nr. de înregistrare în RPE): ..............................
    Declar că am luat cunoştinţă şi îmi asum prin semnătură respectarea condiţiilor privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activităţii de audit financiar de către firma de audit după cum urmează:
    1. ASPAAS acordă viza anuală firmei de audit înregistrată în RPE sub condiţie rezolutorie, astfel:
    a) viza anuală eliberată de ASPAAS este valabilă şi produce efecte în situaţia îndeplinirii de către firma de audit a cerinţelor privind obţinerea vizei prevăzute de Normele privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activităţii de audit financiar, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 383/2019, condiţii asumate de către firma de audit prin auditorul financiar, reprezentant legal al acesteia, la momentul formulării cererii pentru acordarea vizei anuale, precum şi pe parcursul perioadei de valabilitate a vizei anuale;
    b) firma de audit prin auditorul financiar, reprezentant legal al acesteia, îşi asumă faptul că neîndeplinirea condiţiilor de la lit. a) atrage prin îndeplinirea condiţiei rezolutorii desfiinţarea retroactivă a vizei anuale de la momentul emiterii/constatării, după caz, firma de audit prin auditorul financiar, reprezentant legal al acesteia, asumându-şi consecinţele legale ale desfăşurării activităţii de audit financiar fără viză anuală. Viza anuală eliberată de ASPAAS este valabilă şi produce efecte doar pe perioada îndeplinirii condiţiilor de acordare a acesteia.

    2. Viza anuală se acordă în baza cererii, conform Normelor privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activităţii de audit financiar, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 383/2019.
    3. Exercitarea activităţii de audit financiar fără viza anuală emisă de autoritatea competentă - ASPAAS atrage răspunderea contravenţională a firmei de audit în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative.

    Adresă de e-mail ...................
    Telefon ........................
    Subsemnatul, .............................., declar pe propria răspundere şi cunoscând sancţiunile prevăzute de legea penală pentru falsul în declaraţii că informaţiile furnizate sunt corecte şi complete şi că sunt de acord cu stocarea, utilizarea şi prelucrarea de către ASPAAS a datelor cu caracter personal, în condiţiile prevăzute de Regulamentul general privind protecţia datelor, în exercitarea atribuţiilor legale.
    Firma de audit ........................
    Nr. din Registrul public electronic ........................
    Reprezentant legal, auditor financiar ....................
    Nr. din Registrul public electronic .....................
    Semnătură .......................
    Data .....................

    ANEXA 2a

    la norme
    *) Anexa nr. 2a este reprodusă în facsimil.
    Viza anuală electronică pentru auditorii financiari
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 2b

    la norme
    *) Anexa nr. 2b este reprodusă în facsimil.
    Viza anuală electronică pentru firmele de audit
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 3

    la norme
    *) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.
    Parafa profesională
 (a se vedea imaginea asociată)
    Specificaţii: Dimensiune casetă: 57 x 21 mm
    Font: Calibri 8.5 pt, bold

    ANEXA 4

    la norme
    DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
    privind cunoaşterea şi îndeplinirea condiţiilor pentru obţinerea vizei anuale
    pentru exercitarea activităţii de audit financiar de către auditorul financiar
    Subsemnatul/Subsemnata, ........................., cu sediul profesional în localitatea ................., str. .................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ......................, legitimat(ă) cu buletinul/cartea de identitate/paşaportul seria ....... nr. ..........., eliberat(ă) de ................. la data de ................., cod numeric personal (CNP) ..................., auditor financiar autorizat, înregistrat în Registrul public electronic (RPE) cu numărul ......................., în scopul acordării de către Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar - ASPAAS a e-vizei anuale pentru exercitarea activităţii de audit financiar, declar pe propria răspundere, cunoscând sancţiunile prevăzute de legea penală pentru falsul în declaraţii, că am cunoştinţă de condiţiile de obţinere a vizei prevăzute de Normele privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activităţii de audit financiar, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 383/2019, condiţii pe care le îndeplinesc şi pot să desfăşor activitatea de audit financiar în condiţii de legalitate.
    Subsemnatul, ........................., declar pe propria răspundere şi cunoscând sancţiunile prevăzute de legea penală pentru falsul în declaraţii că informaţiile furnizate sunt corecte şi complete şi că sunt de acord cu stocarea, utilizarea şi prelucrarea de către ASPAAS a datelor cu caracter personal, în condiţiile prevăzute de Regulamentul general privind protecţia datelor, în exercitarea atribuţiilor legale.
    Auditor financiar .....................
    Nr. din RPE .....................
    Semnătura ......................
    Data .....................

    ANEXA 5

    la norme
    DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
    privind cunoaşterea şi îndeplinirea condiţiilor pentru obţinerea vizei anuale pentru
    exercitarea activităţii de audit financiar de către firma de audit, inclusiv îndeplinirea condiţiilor de autorizare
    prevăzute de Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi
    al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative
    Subsemnatul/Subsemnata, ......................., cu sediul profesional în localitatea ....................., str. ................ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ..................., legitimat(ă) cu buletinul/cartea de identitate/paşaportul seria ...... nr. ............, eliberat(ă) de ............... la data de .................., cod numeric personal (CNP) ............................., auditor financiar autorizat şi înregistrat în Registrul public electronic (RPE) cu numărul ..........................., reprezentant legal ......................... (administrator, acţionar unic, acţionar majoritar, persoană împuternicită) al firmei de audit ......................., înregistrată
    în Registrul public electronic cu numărul ...................., CUI ........................, în scopul acordării de către Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar - ASPAAS a vizei anuale pentru exercitarea activităţii de audit financiar, declar pe propria răspundere, cunoscând sancţiunile prevăzute de legea penală pentru falsul în declaraţii, că am cunoştinţă de condiţiile de obţinere a vizei prevăzute de Normele privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activităţii de audit financiar, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 383/2019, inclusiv cele prevăzute de art. 3 alin. (5) lit. b)-d) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative, condiţii pe care firma de audit ............................. le îndeplineşte şi poate să desfăşoare activitatea de audit financiar în condiţii de legalitate.
    Subsemnatul, ....................., declar pe propria răspundere şi cunoscând sancţiunile prevăzute de legea penală pentru falsul în declaraţii că informaţiile furnizate sunt corecte şi complete şi că sunt de acord cu stocarea, utilizarea şi prelucrarea de către ASPAAS a datelor cu caracter personal, în condiţiile prevăzute de Regulamentul general privind protecţia datelor, în exercitarea atribuţiilor legale.
    Datele de contact ale firmei de audit pe care o reprezint sunt următoarele: telefon fix/mobil: .............., fax: ..............., adresă de e-mail: ...................., adresa de website (dacă este cazul): ................................, adresa de corespondenţă (alta decât sediul social, dacă este cazul): localitatea ..................., str. ........................ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ..............., persoană de contact: ...............................
    Firma de audit ............................
    Nr. din RPE
    Reprezentant legal, auditor financiar ........................
    Nr. din RPE
    Semnătură .........................
    Data ....................

    ANEXA 6

    la norme
    DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
    privind remedierea situaţiei care a condus la neîndeplinirea condiţiilor de autorizare
    prevăzute de Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi
    al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative
    Subsemnatul/Subsemnata, ...................., cu sediul profesional în localitatea .................., str. .................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ................., legitimat(ă) cu buletinul/cartea de identitate/paşaportul seria ....... nr. ..........., eliberat(ă) de ...................... la data de ...................., cod numeric personal (CNP) ........................., auditor financiar autorizat, înregistrat în Registrul public electronic (RPE) cu numărul ............................, reprezentant legal ............................. (administrator, acţionar unic, acţionar majoritar, persoană împuternicită) al firmei de audit ........................, înregistrată
    în Registrul public electronic cu numărul ..................., CUI ......................, declar pe propria răspundere, cunoscând sancţiunile prevăzute de legea penală pentru falsul în declaraţii, că începând cu data de .............. nu mai îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 3 alin. (5) lit. b)-d) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative, respectiv ................................
    ..............................................................................................
    ..............................................................................................

    Având în vedere cele declarate, mă angajez să remediez situaţia care a condus la neîndeplinirea condiţiilor legale de autorizare, cu respectarea termenului prevăzut de art. 6 alin. (4) din Legea nr. 162/2017, şi să informez Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar - ASPAAS cu privire la rezultate.
    Subsemnatul, .........................., declar pe propria răspundere şi cunoscând sancţiunile prevăzute de legea penală pentru falsul în declaraţii că informaţiile furnizate sunt corecte şi complete şi că sunt de acord cu stocarea, utilizarea şi prelucrarea de către ASPAAS a datelor cu caracter personal, în condiţiile prevăzute de Regulamentul general privind protecţia datelor, în exercitarea atribuţiilor legale.
    Datele de contact ale firmei de audit pe care o reprezint sunt următoarele: telefon fix/mobil: ..................., fax: ................, adresă de e-mail: ......................., adresă de website (dacă este cazul): ..........................., adresă de corespondenţă (alta decât sediul social, dacă este cazul): localitatea ................., str. ................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ........., persoană de contact: .......................
    Firma de audit ....................
    Nr. din RPE ......................
    Reprezentant legal, auditor financiar ....................
    Semnătură .....................
    Data ......................

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016