Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME din 29 august 2022  de funcţionare şi autorizare a serviciilor de îngrijiri la domiciliu    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME din 29 august 2022 de funcţionare şi autorizare a serviciilor de îngrijiri la domiciliu

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 852 din 31 august 2022
──────────
    Aprobate prin ORDINUL nr. 2.520 din 29 august 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 852 din 31 august 2022.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prin îngrijire la domiciliu se înţelege orice activitate de îngrijire medicală sau conexă actului medical prestată de personal specializat, la domiciliul pacientului, care contribuie la îmbunătăţirea stării de bine a acestuia din punct de vedere fizic şi psihic.

    ART. 2
    Îngrijirea medicală şi conexă actului medical la domiciliu se efectuează numai la indicaţia medicului.

    ART. 3
    Modalitatea de plată a furnizorilor de îngrijiri la domiciliu se stabileşte prin contract între părţi, pe baza tarifelor stabilite şi negociate.

    ART. 4
    Beneficiarii îngrijirilor la domiciliu sunt persoane cu afecţiuni acute şi/sau cronice, care prezintă un anumit nivel de dependenţă şi o capacitate limitată de a se deplasa la o unitate sanitară în vederea asigurării îngrijirilor ambulatorii recomandate de medic.

    CAP. II
    Furnizarea serviciilor de îngrijiri la domiciliu
    ART. 5
    Pot fi furnizori de îngrijiri la domiciliu persoane juridice sau fizice autorizate de direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru a presta aceste servicii, în baza declaraţiei pe propria răspundere.

    ART. 6
    (1) Se pot autoriza ca persoane juridice şi fizice pentru prestarea serviciilor de îngrijiri la domiciliu: medici, asistenţi medicali, fizioterapeuţi, psihologi şi logopezi care au autorizată exercitarea profesiei în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    (2) Personalul prevăzut la alin. (1), în funcţie de organizare, în condiţiile legii, poate angaja personal medical, precum şi alt personal, în funcţie de serviciile prestate.

    ART. 7
    Asigurarea îngrijirii la domiciliul pacientului este efectuată în conformitate cu nivelul de pregătire profesională a furnizorilor acestor servicii.

    ART. 8
    Serviciile de îngrijiri la domiciliu, care pot fi asigurate de persoane juridice şi fizice, sunt următoarele:
    1. evaluarea iniţială: preluarea pacientului în maximum 48 de ore de la solicitare, stabilirea planului detaliat de îngrijiri la domiciliu, împreună cu medicul care le-a recomandat, consilierea şi instruirea pacientului şi a familiei;
    2. evaluarea de etapă, la o lună pentru cazurile acute, la 6 luni pentru cazurile cronice şi ori de câte ori este necesar, dacă planul de îngrijiri la domiciliu cuprinde precizări în acest sens;
    3. monitorizarea parametrilor fiziologici: temperatură, respiraţie, puls, tensiune arterială, diureză, scaun;
    4. toaleta pacientului cu probleme medicale şi/sau imobilizat:
    a) toaletă parţială;
    b) toaletă totală, la pat;
    c) toaletă totală, la baie, cu ajutorul dispozitivelor de susţinere;

    5. manevre terapeutice:
    a) administrarea medicamentelor;
    b) măsurarea glicemiei;
    c) recoltarea produselor biologice, cu respectarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.
    d) clismă cu scop evacuator;
    e) clismă cu scop terapeutic;
    f) alimentarea artificială pe sondă gastrică sau nazogastrică şi pe gastrostomă;
    g) alimentarea pasivă a bolnavilor cu tulburări de deglutiţie;
    h) spălătură vaginală;
    i) masajul limfedemului;
    j) efectuarea de mobilizare, masaj, aplicaţii medicamentoase, utilizarea colacilor de cauciuc şi a rulourilor pentru evitarea escarelor de decubit*);
    *) Se aplică pentru bolnavii imobilizaţi la pat; implică şi instruirea pacientului sau a familiei.

    k) schimbarea poziţiei, tapotaj, gimnastică respiratorie pentru evitarea complicaţiilor pulmonare*);
    *) Se aplică pentru bolnavii imobilizaţi la pat; implică şi instruirea pacientului sau a familiei.

    l) montarea/schimbarea sondei vezicale;
    m) efectuarea de mobilizare, masaj, bandaj compresiv, aplicaţii medicamentoase pentru evitarea complicaţiilor vasculare la membrele inferioare*);
    *) Se aplică pentru bolnavii imobilizaţi la pat; implică şi instruirea pacientului sau a familiei.


    6. tehnici de îngrijire chirurgicală:
    a) îngrijirea plăgilor simple şi suprainfectate;
    b) îngrijirea escarelor multiple;
    c) îngrijirea tubului de dren;
    d) îngrijirea canulei traheale;
    e) suprimarea firelor;
    f) îngrijirea stomelor şi fistulelor;
    g) evaluarea manuală a fecaloamelor;
    h) sondajul vezical**) cu sondă permanentă şi cu scop evacuator;
    **) Implică obligatoriu toaleta locală genitală şi schimbarea sondei fixe la 6 zile.

    i) aplicarea condomului urinar;

    7. monitorizarea dializei peritoneale;
    8. fizioterapia (doar procedurile care se pot efectua la domiciliu);
    9. logopedia individuală;
    10. examinare şi evaluare psihologică;
    11. alte servicii recomandate de medicul specialist sau de medicul de familie, aflate în competenţa furnizorului de îngrijiri la domiciliu.


    ART. 9
    Furnizorii de îngrijiri la domiciliu prevăzuţi la art. 5 sunt obligaţi să comunice medicului care a recomandat aceste servicii situaţia evoluţiei stării de sănătate a pacientului îngrijit.

    CAP. III
    Autorizarea furnizorilor de îngrijiri la domiciliu
    ART. 10
    Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti autorizează furnizorii de îngrijiri la domiciliu, în baza declaraţiei pe propria răspundere, care se încadrează în următoarele criterii:
    a) existenţa în actul/documentul de înfiinţare a menţiunilor exprese privind furnizarea de îngrijiri la domiciliu ca obiect de activitate;
    b) existenţa personalului de specialitate conform prevederilor art. 6;
    c) existenţa fişei postului pentru fiecare persoană angajată, cu precizarea nivelului de pregătire profesională, a competenţelor şi a atribuţiilor;
    d) existenţa sediului pentru dispecerat de îngrijiri la domiciliu;
    e) existenţa dotărilor pentru păstrarea şi accesarea documentelor medicale şi de comunicare, specifice domeniului de activitate.


    ART. 11
    Documentele necesare în vederea autorizării în baza declaraţiei pe propria răspundere a persoanelor juridice sau fizice care asigură îngrijirile la domiciliu sunt următoarele:
    a) cerere pentru emiterea autorizaţiei de funcţionare pentru serviciile de îngrijiri la domiciliu, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
    b) declaraţia pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin;
    c) statutul unităţii, alte documente constitutive, certificat constatator cu menţionarea punctului de lucru, după caz;
    d) documente care atestă dobândirea personalităţii juridice, pentru asociaţii şi fundaţii, după caz;
    e) dovada înregistrării în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, după caz;
    f) documente privind deţinerea legală a sediului dispeceratului pentru îngrijiri la domiciliu (situaţie juridică, schiţă, plan de amplasare în zonă);
    g) regulamentul de organizare şi funcţionare;
    h) organigrama serviciului de îngrijiri la domiciliu;
    i) documente privind codul fiscal, certificat de înregistrare fiscală;
    j) lista personalului angajat în serviciul de îngrijiri la domiciliu (+ copie REVISAL sau copie contracte de muncă/prestări servicii);
    k) dovada pregătirii profesionale/documente de liberă practică (avize anuale) pentru personalul care asigură îngrijirile la domiciliu (copie);
    l) lista dotărilor existente;
    m) alte documente, după caz, solicitate în mod oficial.


    ART. 12
    Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti emit autorizaţia de funcţionare pentru furnizorii de îngrijiri la domiciliu, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei prevăzute la art. 11.

    ART. 13
    În cazul furnizorilor persoane juridice care asigură furnizarea de îngrijiri la domiciliu prin două sau mai multe puncte de lucru, direcţia de sănătate publică emite câte o autorizaţie de funcţionare distinctă pentru fiecare punct de lucru.

    ART. 14
    (1) Autorizaţia de funcţionare în domeniul îngrijirilor la domiciliu se vizează la interval de 3 ani, în baza următoarelor documente:
    a) cerere pentru avizarea la interval de 3 ani a autorizaţiei sanitare pentru serviciile de îngrijiri la domiciliu, conform modelului prevăzut la anexa nr. 3 la ordin;
    b) declaraţia pe propria răspundere, conform modelului prevăzut la anexa nr. 4 la ordin;
    c) statutul unităţii, alte documente constitutive, certificat constatator cu menţionarea punctului de lucru (în cazul în care au intervenit modificări faţă de cele care au stat la baza emiterii autorizaţiei iniţiale);
    d) documente care atestă dobândirea personalităţii juridice, după caz (în cazul în care au intervenit modificări faţă de cele care au stat la baza emiterii autorizaţiei iniţiale);
    e) dovada înregistrării în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor (în cazul în care au intervenit modificări faţă de cea care a stat la baza emiterii autorizaţiei iniţiale);
    f) documente privind deţinerea legală a sediului dispeceratului pentru îngrijiri la domiciliu (situaţie juridică, schiţă, plan de amplasare în zonă);
    g) regulamentul de organizare şi funcţionare (în cazul în care au intervenit modificări faţă de cel depus pentru autorizarea iniţială);
    h) organigrama serviciului de îngrijiri la domiciliu (în cazul în care au intervenit modificări faţă de cea depusă pentru autorizarea iniţială);
    i) documente privind codul fiscal, certificat de înregistrare fiscală (în cazul în care au intervenit modificări faţă de cel depus pentru autorizarea iniţială);
    j) lista personalului angajat în serviciul de îngrijiri la domiciliu (+ copie REVISAL sau copie contracte de muncă/prestări servicii) - în cazul în care au intervenit modificări în structura personalului de la autorizarea iniţială;
    k) dovada pregătirii profesionale/documente de liberă practică (avize anuale de liberă practică emise de către organizaţia profesională competentă) pentru personalul care asigură îngrijirile la domiciliu (copie);
    l) lista dotărilor existente;
    m) alte documente, după caz, solicitate în mod oficial.

    (2) În cazul autorizaţiei eliberate pentru fizioterapeuţi pentru îngrijiri la domiciliu, aceasta se eliberează cu obligaţia acestora de a prezenta direcţiei de sănătate publică emitente, anual, copia conform cu originalul privind avizul de liberă practică, emis de către organizaţia profesională.
    (3) În cazul nerespectării de către fizioterapeuţi a prevederilor alin. (2), autorizaţia de funcţionare pentru îngrijiri la domiciliu se suspendă.

    ART. 15
    Controlul privind respectarea de către furnizorii de îngrijiri la domiciliu a prevederilor prezentelor norme se exercită de către personalul împuternicit de Ministerul Sănătăţii din cadrul Inspecţiei sanitare de stat şi al direcţiilor de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016