Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME din 27 iulie 2022  de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de bănci şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME din 27 iulie 2022 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de bănci şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 760 din 29 iulie 2022
──────────
    Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 953 din 27 iulie 2022, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 760 din 29 iulie 2022.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale şi definiţii
    ART. 1
    Prezentele norme se aplică facilităţilor acordate de creditorii definiţi conform prevederilor art. 1 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de bănci şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, denumită în continuare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022, debitorilor definiţi conform prevederilor art. 1 lit. b) din aceeaşi ordonanţă de urgenţă pentru suspendarea obligaţiilor de plată scadente, reprezentând rate de capital, dobânzi şi comisioane.

    ART. 2
    În înţelesul prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) capitalizare - majorarea soldului creditului existent la finele perioadei de suspendare cu dobânda datorată de debitor, calculată pe perioada suspendării la soldul creditului rămas de rambursat, cu excepţia creditelor ipotecare contractate de persoane fizice, în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „Noua casă“, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care dobânda aferentă perioadei de suspendare se calculează potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022, în conformitate cu prevederile contractului de credit, şi reprezintă o creanţă distinctă şi independentă în raport cu celelalte obligaţii izvorâte din contractul de credit;
    b) dobândă eşalonată pentru creditele acordate în cadrul programului „Prima casă“/„Noua casă“ - dobânda aferentă perioadei suspendării la plată datorată de debitori persoane fizice, aferentă creditelor contractate de persoane fizice până la data de 30 aprilie 2022 inclusiv, pe baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, care beneficiază de facilitatea de suspendare a plăţilor, calculată la soldul creditului rămas de rambursat pe perioada suspendării. Sunt exceptate cazurile în care soldul dobânzilor amânate la plată potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, cu modificările şi completările ulterioare, a fost amânat la plată pe o perioadă cuprinsă între o lună şi 9 luni în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022. Plata de către debitor a sumelor astfel amânate se efectuează fără perceperea de dobânzi, ulterior perioadei de suspendare acordate potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022, eşalonat numai pe durata rămasă de plată a creditului, determinată conform prevederilor dispoziţiilor art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) grafic de rambursare a dobânzilor eşalonate pentru creditele acordate în cadrul Programului „Prima casă“/„Noua casă“ - eşalonarea la plată a dobânzilor suspendate pentru creditele de tip „Prima casă“/„Noua casă“, aferente perioadei de suspendare la plată. Graficul de rambursare se întocmeşte pe termen de 60 de luni, iar rambursarea se efectuează eşalonat, în 60 de rate lunare egale, începând cu luna imediat următoare încheierii perioadei de suspendare. Sunt exceptate cazurile în care soldul dobânzilor amânate la plată potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările şi completările ulterioare, a fost amânat la plată pe o perioadă cuprinsă între o lună şi 9 luni în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022. Plata de către debitor a sumelor astfel amânate se efectuează fără perceperea de dobânzi, ulterior perioadei de suspendare acordate potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022, eşalonat numai pe durata rămasă de plată a creditului, determinată conform prevederilor dispoziţiilor art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) soldul dobânzilor eşalonate pentru creditele acordate în cadrul programului „Prima casă“/„Noua casă“ - valoarea actualizată a sumelor garantate de stat, rezultată în urma diminuării cu dobânzile rambursate de către beneficiar;
    e) valoarea de executare a garanţiei - suma aferentă soldului dobânzilor pentru creditele acordate în cadrul programului „Prima casă“/„Noua casă“, aferentă perioadei de suspendare la plată, ce urmează a fi plătită de către Ministerul Finanţelor (M.F.) ca urmare a producerii riscului de credit în perioada de eşalonare, în cazul în care debitorul nu a achitat integral un număr de cel puţin 3 rate consecutive, la scadenţele prevăzute în graficul de rambursare a dobânzilor eşalonate pentru creditele ipotecare. Valoarea de executare a garanţiei se solicită de către creditor după trecerea integrală la restanţă a soldului dobânzilor pentru creditele ipotecare eşalonate la plată.


    CAP. II
    Perioada de acordare a facilităţilor de suspendare la plată a ratelor aferente creditelor acordate în cadrul programului „Prima casă“/„Noua casă“
    ART. 3
    (1) Perioada pentru care se acordă facilităţile de suspendare la plată a ratelor scadente aferente creditelor acordate în cadrul programului „Prima casă“/„Noua casă“, reprezentând rate de capital, dobânzi şi comisioane, se stabileşte conform opţiunii debitorului şi este cuprinsă între minimum o lună şi nouă luni.
    (2) Perioada de rambursare a ratelor de dobândă eşalonate cu termene de plată suspendate este de 60 de luni şi se calculează începând cu prima zi calendaristică următoare perioadei de suspendare a obligaţiilor de plată a ratelor scadente acordate de creditor în condiţiile art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022.

    CAP. III
    Condiţii de acordare a facilităţii de suspendare la plată a ratelor scadente aferente creditelor acordate în cadrul programului „Prima casă“/„Noua casă“
    SECŢIUNEA 1
    Condiţii privind creditele acordate în cadrul programului „Prima casă“/„Noua casă“
    ART. 4
    Rambursarea ratelor, dobânzilor şi comisioanelor scadente poate fi suspendată o singură dată, numai pentru creditele acordate în cadrul programului „Prima casă“/„Noua casă“, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
    a) au fost acordate până la data de 30 aprilie 2022 inclusiv;
    b) data scadenţei finale a obligaţiilor de rambursare a ratelor, prevăzută în contractele de credit, este ulterioară datei aprobării de către creditor a solicitării suspendării obligaţiilor de plată;
    c) nu au înregistrat restanţe în ultimele 6 luni de la data solicitării suspendării obligaţiei de plată şi nu înregistrează restanţe nici la data solicitării de suspendare a obligaţiilor de plată.


    SECŢIUNEA a 2-a
    Criterii de eligibilitate a debitorilor persoane fizice din contractele de credite acordate în cadrul programului „Prima casă“/„Noua casă“ şi condiţii de aprobare a cererilor de suspendare la plată a ratelor scadente
    ART. 5
    (1) Beneficiarul programului „Prima casă“/„Noua casă“ afectat financiar de situaţia gravă generată de criza actuală determinată direct sau indirect de criza energetică şi de războiul dintre Rusia şi Ucraina poate beneficia de acordarea facilităţii de suspendare a obligaţiei de plată a ratelor, dobânzilor şi comisioanelor aferente creditului acordat în cadrul programului „Prima casă“/„Noua casă“, care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 4, cu condiţia transmiterii solicitării către creditor cel mai târziu în termen de 30 de zile calendaristice de la data publicării reglementărilor emise de către Banca Naţională a României (BNR), prevăzute la art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022.
    (2) Facilităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022 se pot acorda debitorilor cu respectarea limitei de vârstă prevăzute în normele proprii ale creditorilor la sfârşitul perioadei de creditare prelungite.
    (3) Perioada de valabilitate a garanţiilor prevăzută în reglementările creditorilor, precum şi în Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Noua casă“, cu modificările şi completările ulterioare, se prelungeşte prin notificarea garantului, fără încheierea de acte adiţionale, cu o perioadă egală cu durata suspendării obligaţiei de plată. Notificarea se transmite Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (F.N.G.C.I.M.M.) de către creditor în termen de 30 de zile de la data aprobării ultimei solicitări transmise de debitorii din portofoliul său.
    (4) Dobânda aferentă perioadei de suspendare se calculează potrivit prevederilor contractului de credit şi reprezintă o creanţă distinctă şi independentă în raport cu celelalte obligaţii izvorâte din contractul de credit. La această creanţă dobânda este 0% şi plata de către debitor a acestei creanţe se va face eşalonat, în 60 de rate lunare egale, începând cu luna imediat următoare încheierii perioadei de amânare.
    (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), în cazul în care soldul dobânzilor amânate la plată potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările şi completările ulterioare, a fost amânat la plată pe o perioadă cuprinsă între o lună şi 9 luni în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022, plata de către debitor a sumelor astfel amânate se efectuează fără perceperea de dobânzi, ulterior perioadei de suspendare acordate potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022, eşalonat numai pe durata rămasă de plată a creditului, determinată conform prevederilor dispoziţiilor art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) Acordarea facilităţilor conform prevederilor alin. (5) nu afectează termenii şi condiţiile în care a fost acordată garanţia statului potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 6
    (1) Debitorul transmite creditorului solicitarea de suspendare în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022.
    (2) Debitorul, prin una dintre căile de transmitere prevăzute la art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022, declară pe propria răspundere că a fost afectat financiar, direct sau indirect, de situaţia gravă generată de criza energetică şi de războiul dintre Rusia şi Ucraina şi îndeplineşte următoarele condiţii:
    a) prezintă declaraţia pe propria răspundere că nu se află în incapacitate de plată, în sensul în care debitorul nu este în măsură să îşi achite obligaţiile ajunse la scadenţă, la data solicitării suspendării rambursării creditului şi nu a fost începută o procedură de executare silită de către un alt creditor;
    b) prezintă declaraţia pe propria răspundere cu privire la creşterea cu minimum 25% a cheltuielilor medii lunare, ca urmare a creşterii preţurilor în contextul crizei actuale, în ultimele 3 luni anterioare solicitării suspendării obligaţiilor de plată, comparativ cu perioada similară a anului 2021;
    c) nu beneficiază, la data solicitării, de o soluţie/un plan de restructurare a datoriilor agreată/agreat, de comun acord cu creditorul, în ultimele 3 luni anterioare intrării în vigoare a prezentelor norme;
    d) prezintă acordul codebitorilor, garanţilor şi fideiusorilor, după caz. În cazul creditelor acordate cu garanţii guvernamentale, acordul statului este implicit.

    (3) Creditorul analizează solicitarea formulată de debitor, verifică încadrarea creditului în condiţiile prevăzute la art. 4 şi ale prezentului articol şi, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data primirii solicitării complete, comunică debitorului decizia sa de aprobare/respingere a cererii de suspendare a obligaţiilor de plată a ratelor.
    (4) Decizia de aprobare conţine numărul de rate pentru care a fost solicitată de debitor şi aprobată suspendarea la plată şi se comunică debitorului pe hârtie sau prin poştă electronică, la datele de contact precizate în contractul de credit sau declarate de către client creditorului ulterior încheierii contractului de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanţă oferit de creditor sau telefonic, cu respectarea obligaţiei creditorului de înregistrare a convorbirii, după caz, în funcţie de opţiunea exprimată de debitor.
    (5) Modificarea clauzelor contractuale ca efect al aprobării solicitării beneficiarului, în temeiul prevederilor art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022, se realizează prin efectul legii, fără încheierea de acte adiţionale, cu notificarea clauzelor contractuale modificate, inclusiv noul grafic de rambursare a creditului şi graficul de rambursare a dobânzilor eşalonate, transmisă de creditor debitorului în termen de 30 de zile calendaristice de la data aprobării solicitării. Notificarea debitorului se realizează pe hârtie sau prin poşta electronică, la datele de contact precizate în contractul de credit sau declarate de către client creditorului ulterior încheierii contractului de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanţă oferit de creditor, conform opţiunii exprimate de debitor. În graficul de rambursare a creditului, revizuit după acordarea facilităţii de suspendare a obligaţiei de plată, marja de dobândă se menţine la nivelul prevăzut în contractul de credit iniţial încheiat între debitor şi creditor.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Caracteristicile facilităţii de suspendare la plată a obligaţiilor de plată a ratelor aferente creditelor acordate în cadrul programului „Prima casă“/„Noua casă“
    ART. 7
    (1) Creditorul acordă debitorului facilitatea de suspendare a obligaţiei de plată a ratelor aferente creditului acordat în cadrul programului „Prima casă“/„Noua casă“ pentru toate componentele creditului ipotecar, respectiv rate de principal, dobânzi şi comisioane, pe perioada stabilită conform prevederilor art. 3, conform opţiunii debitorului.
    (2) În cazul în care creditorul a aprobat solicitarea debitorului, prelungirea duratei contractuale produce efecte de la data aprobării de către creditor a solicitării de suspendare, prima rată amânată la plată urmând a fi prima rată cu scadenţă ulterioară aprobării.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Prelungirea duratei de creditare aferente creditelor ipotecare contractate de debitorii persoane fizice
    ART. 8
    (1) Perioada de creditare stabilită iniţial în contractul de credit poate fi prelungită cu o perioadă egală cu durata suspendării obligaţiei de plată, cu respectarea de către creditori a reglementărilor interne privind încadrarea în limita de vârstă a debitorilor la încetarea contractului prelungit.
    (2) Pentru debitorii pentru care prelungirea maturităţii creditelor depăşeşte limita de vârstă prevăzută prin reglementările creditorilor de acordare a creditelor, creditorii procedează la restructurarea creditelor cu încadrarea în limita de vârstă.
    (3) Prin derogare de la prevederile art. 2 lit. f) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Noua casă“, cu modificările şi completările ulterioare, durata maximă a creditului de 30 de ani poate fi prelungită cu o perioadă egală cu durata suspendării la plata ratelor acordate în condiţiile prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022, cu respectarea de către creditori a reglementărilor interne privind încadrarea în limita de vârstă a debitorilor la încetarea contractului prelungit.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Rambursarea dobânzilor amânate la plată aferente creditelor acordate în cadrul programului „Prima casă“/„Noua casă“
    ART. 9
    (1) Pentru creditele acordate în cadrul programului „Prima casă“/„Noua casă“, dobânda aferentă perioadei de suspendare se calculează potrivit prevederilor contractului de credit şi reprezintă o creanţă distinctă şi independentă în raport cu celelalte obligaţii izvorâte din contractul de credit.
    (2) Plata de către debitor a creanţei reprezentând dobânda totală aferentă perioadei de suspendare la plată acordate conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022 se va face eşalonat, începând cu luna imediat următoare încheierii perioadei de suspendare, în 60 de rate lunare egale, fără perceperea de dobândă pentru această componentă a creditului ipotecar, iar graficul de rambursare a acestor plăţi se comunică debitorilor în termenul prevăzut la art. 6 alin. (3). În cazul soldului dobânzilor eşalonate la plată în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările şi completările ulterioare, care face obiectul facilităţilor acordate în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022, prevederile art. 5 alin. (5) se aplică în mod corespunzător.

    CAP. IV
    Procedura de emitere şi caracteristicile scrisorilor de garanţie pentru obligaţiile de plată a dobânzilor eşalonate pentru creditele acordate în cadrul programului „Prima casă“/„Noua casă“
    ART. 10
    (1) Statul român, prin Ministerul Finanţelor, garantează în procent de 100%, irevocabil şi necondiţionat, plata dobânzii calculate potrivit art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022, aferentă creditelor acordate în cadrul programului „Prima casă“/„Noua casă“ care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 4, acordate de către creditor în favoarea debitorilor eligibili.
    (2) F.N.G.C.I.M.M. este mandatat să acorde garanţii în numele şi în contul statului român, prin Ministerul Finanţelor, în baza unei convenţii de implementare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022 încheiate între Ministerul Finanţelor, în calitate de mandant, şi F.N.G.C.I.M.M., în calitate de mandatar al statului român. Modelul convenţiei de implementare este prevăzut în anexa nr. 1.
    (3) Acordarea şi derularea garanţiilor de stat în favoarea creditorilor se realizează pe baza unei convenţii de garantare încheiate între F.N.G.C.I.M.M. şi creditori. Modelul convenţiei de garantare este prevăzut în anexa nr. 2.
    (4) În scopul garantării obligaţiilor de rambursare a dobânzilor acumulate pe perioada suspendării la plată, prevăzută la art. 3, creditorul care a aprobat solicitările de suspendare formulate de debitorii săi în condiţiile prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022 solicită F.N.G.C.I.M.M. emiterea unei scrisori de garanţie în numele şi în contul statului. F.N.G.C.I.M.M. emite scrisoarea de garanţie în baza convenţiei de garantare încheiate cu creditorul. Valabilitatea scrisorii de garanţie este de 5 ani.
    (5) Creditorul transmite F.N.G.C.I.M.M. solicitarea de emitere a scrisorii de garanţie pentru toate solicitările de suspendare la plata obligaţiilor consolidate a facilităţilor din portofoliul său, însoţită de o situaţie centralizatoare întocmită de creditor pe propria răspundere, în care este evidenţiată valoarea totală a scrisorii de garantare, rezultată din cumularea sumelor de plată şi a soldurilor acestora, după caz, conform graficelor de rambursare a sumelor reprezentând dobânzi datorate de debitori, emise potrivit prevederilor art. 9 alin. (2), în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului prevăzut la art. 3 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022, respectiv de la data aprobării ultimei solicitări.
    (6) Forma şi elementele pe care trebuie să le conţină situaţia centralizatoare întocmită de creditor se vor detalia în convenţia de garantare. Situaţia centralizatoare va cuprinde obligatoriu următoarele elemente de identificare ale debitorilor persoane fizice: numele şi prenumele, codul numeric personal, numărul şi data încheierii contractului de credit şi contractului de garantare, valoarea iniţială a garanţiei prevăzută în contractul de garantare, valoarea totală a ratelor suspendate la plată.
    (7) Valoarea totală a angajamentului de garantare înscris în solicitarea de emitere a scrisorii de garanţie este exprimată în lei. În cazul în care creditul ipotecar este acordat în altă valută, valoarea cumulată a dobânzilor se stabileşte utilizând cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil în ultima zi a lunii anterioare celei în care creditorul a transmis F.N.G.C.I.M.M. solicitarea de emitere a scrisorii de garanţie.
    (8) În cazul în care în structura dobânzii aferente creditelor ipotecare sunt prevăzuţi indici variabili, valoarea scrisorii de garanţie este determinabilă pe baza estimărilor creditorilor privind evoluţia indicilor variabili. Pentru efectuarea corecţiei valorii scrisorii de garanţie, până la data de 30 iunie 2023 creditorii au obligaţia comunicării F.N.G.C.I.M.M. a situaţiei centralizatoare privind valoarea cumulată a dobânzilor de plată, determinată pe baza valorii indicilor care intră în structura de cost a dobânzii conform contractelor de credit încheiate cu debitorii.

    ART. 11
    (1) F.N.G.C.I.M.M. garantează expres, irevocabil şi necondiţionat în favoarea creditorilor plata dobânzii calculate potrivit art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022, aferentă creditelor acordate în cadrul programului „Prima casă“/„Noua casă“ care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 4 pe perioada de valabilitate a scrisorii de garanţie.
    (2) Scrisorile de garanţie sunt valabile pe perioada cuprinsă între data emiterii şi data încetării răspunderii F.N.G.C.I.M.M. în numele şi în contul statului.
    (3) Data la care încetează răspunderea F.N.G.C.I.M.M. în numele şi în contul statului este:
    a) data expirării perioadei de rambursare conform graficelor de rambursare întocmite în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2);
    b) data la care M.F. plăteşte valoarea de executare a garanţiei pentru ultimul debitor din situaţia centralizatoare transmisă de creditor pe propria răspundere;
    c) data înregistrării la F.N.G.C.I.M.M. a comunicării creditorului cu privire la renunţarea la scrisoarea de garanţie;
    d) data rambursării integrale de către debitor a dobânzii suspendate conform art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022, la termen sau anticipat, dar nu mai mult de 60 de luni.


    ART. 12
    (1) Monitorizarea scrisorilor de garantare reprezintă acţiunile derulate în perioada cuprinsă între acordarea garanţiei şi încetarea valabilităţii acesteia, constând în urmărirea lunară a stadiului derulării soldului garanţiei, pe baza situaţiilor furnizate de către creditor, conform prevederilor convenţiei de garantare. Informaţiile privind soldul dobânzilor suspendate incluse în scrisorile de garanţie emise vor fi colectate de F.N.G.C.I.M.M. detaliat, la nivelul fiecărui contract de credit, sub forma unui set de date standardizat, ale cărui structură şi termene de raportare vor fi stabilite prin convenţia de garantare încheiată de F.N.G.C.I.M.M. cu creditorul.
    (2) Valoarea garanţiei se va reduce în mod automat cu orice plată efectuată de debitor în perioada de rambursare a dobânzilor eşalonate la plată conform graficelor întocmite cu respectarea prevederilor art. 9 alin. (2), precum şi cu valoarea plăţilor de garanţii efectuate la cererea creditorului în temeiul obligaţiei de garantare asumate prin scrisorile de garanţie emise în numele şi în contul statului, după caz.

    CAP. V

    SECŢIUNEA 1
    Executarea scrisorilor de garanţie. Plăţile efectuate în temeiul scrisorilor de garanţie
    ART. 13
    (1) Prin emiterea scrisorilor de garanţie, statul român, reprezentat de Ministerul Finanţelor, prin mandatarul F.N.G.C.I.M.M., se angajează irevocabil să plătească la prima şi simpla cerere a creditorului, până la limita valorii scrisorii de garanţie, obligaţiile garantate şi stabilite conform prevederilor art. 10 alin. (5), (7) şi (8), după caz, în cazul în care debitorul/debitorii nu şi-a/au îndeplinit obligaţiile de rambursare stabilite conform graficului de rambursare prevăzut la art. 9 alin. (2).
    (2) Creditorul este îndreptăţit la executarea garanţiei numai dacă a transmis la F.N.G.C.I.M.M. cererea de executare a scrisorii de garanţie în cadrul perioadei de valabilitate a acesteia, pentru debitorii care înregistrează cel puţin un număr de 3 rate consecutive de dobândă eşalonată la plată, neachitate integral la scadenţa prevăzută în graficul de rambursare, după trecerea integrală la restanţă a soldului dobânzilor eşalonate la plată datorate de respectivii debitori.

    ART. 14
    (1) Cererea de executare a scrisorii de garanţie se transmite la F.N.G.C.I.M.M. până la data de 20 a fiecărei luni calendaristice, pentru unul sau mai mulţi debitori incluşi în situaţia centralizatoare, anexă la scrisoarea de garanţie, însoţită de următoarele documente în copie:
    a) documentele de identitate ale debitorilor pentru care se cere executarea garanţiei. Se vor transmite cele mai recente documente aflate în posesia creditorului;
    b) graficele de rambursare a dobânzilor datorate de debitori pentru perioada de suspendare la plata ratelor;
    c) contractele de credit aferente creditelor ipotecare pentru care debitorii au solicitat suspendarea la plata ratelor şi eşalonarea la plată a dobânzilor;
    d) extrasele conturilor de dobândă sau documente echivalente, din care să rezulte soldul dobânzilor suspendate restante pentru care se cere plata garanţiei.

    (2) În cazul în care creditul acordat în cadrul programului „Prima casă“/„Noua casă“ este acordat în altă valută decât moneda naţională, creditorul stabileşte valoarea cumulată a dobânzilor solicitate la plată pentru debitorul în cauză utilizând cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil în ultima zi a lunii anterioare celei în care acesta transmite către F.N.G.C.I.M.M. cererea de executare a scrisorii de garanţie, fără să depăşească valoarea cumulată a dobânzilor garantate prin scrisoarea de garanţie pentru debitorul respectiv.
    (3) Cererile de executare a garanţiei înregistrate la F.N.G.C.I.M.M. după data de 20 a fiecărei luni calendaristice, precum şi cele transmise fără respectarea prevederilor art. 13 alin. (2) vor fi returnate creditorilor, acestea putând fi reformulate şi transmise ulterior, cu respectarea termenului prevăzut la alin. (1).
    (4) În termen de maximum 30 de zile de la data primirii, F.N.G.C.I.M.M. analizează cererea de executare a garanţiei şi emite o decizie de plată consolidată pe creditor, pentru debitorii din portofoliu prevăzuţi la alin. (1).
    (5) Decizia consolidată de aprobare a cererii de executare a garanţiei se comunică creditorului şi M.F. cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, prin fax sau prin poştă electronică, urmând ca, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită şi documentul în original.
    (6) După încasarea oricărei sume în contul beneficiarului programului, ulterior transmiterii cererii de plată, instituţia de credit transmite F.N.G.C.I.M.M., pe hârtie, o solicitare de modificare a cererii de plată, în baza căreia F.N.G.C.I.M.M. va modifica valoarea de executare a garanţiei printr-un addendum la decizia de aprobare. Addendumul urmează regimul juridic al deciziei de aprobare a cererii de plată.
    (7) Addendumul se comunică instituţiei de credit şi M.F. în ziua lucrătoare următoare adoptării acestuia de către F.N.G.C.I.M.M., prin fax sau prin poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită şi documentul în original, cu respectarea unui termen de două zile lucrătoare necesare efectuării plăţii de către M.F.
    (8) F.N.G.C.I.M.M. poate solicita creditorului furnizarea de informaţii şi documente necesare pentru completarea/ clarificarea documentaţiei transmise odată cu cererea de executare a garanţiei, în vederea soluţionării cererii de executare a garanţiei.
    (9) Informaţiile şi documentele prevăzute la alin. (1), transmise de creditor, se vor ataşa de către F.N.G.C.I.M.M. la documentaţia depusă odată cu cererea de executare şi vor fi luate în considerare la soluţionarea acesteia.
    (10) Documentaţia care trebuie să însoţească cererea de executare se transmite/se depune la sediul social al F.N.G.C.I.M.M. distinct, pe fiecare debitor.
    (11) Plata valorii de executare a garanţiei, prevăzută în decizia consolidată/addendum, se face de către M.F. într-un cont unic al creditorului indicat de acesta, pe baza deciziei F.N.G.C.I.M.M. de aprobare a cererii de executare consolidate pe creditor, în termen de maximum 10 zile calendaristice de la primirea deciziei F.N.G.C.I.M.M.
    (12) Plata valorii de executare a garanţiei prevăzută în decizia consolidată/addendumul emis(ă) de F.N.G.C.I.M.M. se efectuează din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni generale, titlul „Alte transferuri“ cod 55, alin. „Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate din bugetul de stat“ cod 55.01.50.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Procedura de individualizare şi recuperare a creanţelor rezultate din executarea scrisorilor de garanţie
    ART. 15
    (1) Creanţele rezultate din plata garanţiilor de stat acordate, respectiv sumele plătite creditorilor în baza scrisorilor de garanţie, sunt creanţe bugetare şi se recuperează de la debitori de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de la debitor, în condiţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală.
    (2) În termen de 5 zile lucrătoare de la data plăţii valorii de executare a garanţiei, M.F. transmite F.N.G.C.I.M.M. dovada efectuării plăţii.
    (3) După primirea dovezii efectuării plăţii potrivit alin. (2), F.N.G.C.I.M.M. întocmeşte un înscris care reprezintă titlu de creanţă bugetară în sensul prevederilor art. 1 pct. 38 din Codul de procedură fiscală, prin care se individualizează creanţa bugetară rezultată prin plată, precum şi data scadenţei acesteia. Titlul de creanţă se comunică debitorului, prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plăţii prevăzute la alin. (2).
    (4) În cazul în care comunicarea titlului de creanţă potrivit alin. (3) nu a fost posibilă, aceasta se poate realiza prin publicitate, respectiv prin afişarea, concomitent, la sediul F.N.G.C.I.M.M. şi pe pagina de internet a acestuia, a unui anunţ în care se menţionează că a fost emis titlul de creanţă bugetară pe numele persoanei fizice.
    (5) Anunţul prevăzut la alin. (4) va fi afişat cel puţin 60 de zile de la data publicării acestuia şi conţine următoarele elemente:
    a) numele şi prenumele persoanei fizice;
    b) domiciliul persoanei fizice;
    c) numărul şi data emiterii titlului de creanţă bugetară.

    (6) În cazul în care titlul de creanţă bugetară se comunică prin publicitate, acesta se consideră transmis în termen de 15 zile de la data afişării anunţului.
    (7) Termenul de plată voluntară a obligaţiei rezultate din executarea scrisorii de garanţie este de 15 zile de la data comunicării titlului de creanţă bugetară.
    (8) La data expirării termenului de plată prevăzut la alin. (7), titlul de creanţă bugetară devine titlu executoriu în condiţiile legii.
    (9) Titlul executoriu, împreună cu dovada efectuării procedurii de comunicare către debitor/debitori şi copia documentului de identitate al debitorului/debitorilor, se înaintează, în termen de 5 zile lucrătoare de la data efectuării procedurii de comunicare, organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în vederea recuperării creanţei bugetare, în condiţiile Codului de procedură fiscală.
    (10) Accesoriile creanţelor rezultate din executarea scrisorilor de garanţie, prevăzute la art. 5 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022, se calculează de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, începând cu ziua următoare datei scadenţei acestora şi până la data stingerii acestor creanţe inclusiv, şi se recuperează de către acestea.

    CAP. VI

    SECŢIUNEA 1
    Condiţii de acordare a facilităţii de suspendare la plată a obligaţiilor aferente creditelor, altele decât creditele acordate în cadrul programului „Prima casă“/„Noua casă“
    ART. 16
    Facilitatea de suspendare la plată a ratelor se acordă cu respectarea următoarelor condiţii:
    1. perioada pentru care se acordă facilităţile de suspendare la plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi şi comisioane, se stabileşte pe baza opţiunii debitorului şi este cuprinsă între o lună şi nouă luni;
    2. perioada maximă de rambursare a obligaţiilor de plată aferente creditului poate fi extinsă cu perioada prevăzută la pct. 1;
    3. suspendarea se acordă pentru creditele care îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:
    a) au fost acordate până la data de 30 aprilie 2022 inclusiv;
    b) data scadenţei finale a obligaţiilor de rambursare a ratelor, prevăzută în contractele de credit, este ulterioară datei aprobării de către creditor a solicitării suspendării obligaţiilor de plată;
    c) nu au înregistrat restanţe în ultimele 6 luni înainte de data solicitării suspendării obligaţiei de plată şi nu înregistrează restanţe nici la data solicitării de suspendare a obligaţiilor de plată;
    d) nu se încadrează în categoria creditelor revolving, inclusiv cele de tipul cardurilor de credit, al descoperitului de cont şi al liniilor de credit acordate debitorilor;
    4. debitorii pot beneficia o singură dată de suspendarea obligaţiilor de plată pentru fiecare împrumut.    SECŢIUNEA a 2-a
    Criterii de eligibilitate a debitorilor şi condiţiile de aprobare a cererilor de suspendare la plată a ratelor scadente aferente creditelor, altele decât creditele acordate în cadrul programului „Prima casă“/„Noua casă“
    ART. 17
    (1) Poate beneficia de acordarea facilităţii de suspendare a obligaţiei de plată a ratelor de capital, dobânzilor, şi comisioanelor aferente creditului debitorul afectat financiar direct sau indirect de situaţia gravă generată de criza energetică şi de războiul dintre Rusia şi Ucraina, sub condiţia transmiterii solicitării către creditor cel mai târziu în termen de 30 de zile de la data publicării reglementărilor emise de către Banca Naţională a României, prevăzute la art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022.
    (2) Debitorul, persoană fizică, declară pe propria răspundere că a fost afectat financiar de situaţia gravă generată de criza actuală, determinată direct sau indirect de criza energetică şi de războiul dintre Rusia şi Ucraina, şi se află în imposibilitatea de a onora obligaţiile de plată aferente creditului. Debitorul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
    a) prezintă declaraţia pe propria răspundere că nu se află în incapacitate de plată, în sensul în care debitorul nu este în măsură să îşi achite obligaţiile ajunse la scadenţă, la data solicitării suspendării rambursării creditului şi nu a fost începută o procedură de executare silită de către un alt creditor;
    b) prezintă declaraţia pe propria răspundere cu privire la creşterea cu minimum 25% a cheltuielilor medii lunare, ca urmare a creşterii preţurilor în contextul crizei actuale, în ultimele 3 luni anterioare solicitării suspendării obligaţiilor de plată, comparativ cu perioada similară a anului 2021;
    c) nu beneficiază, la data solicitării, de o soluţie/un plan de restructurare a datoriilor agreată/agreat, de comun acord cu creditorul, în ultimele 3 luni anterioare intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022;
    d) prezintă acordul codebitorilor, garanţilor şi fideiusorilor, după caz. În cazul creditelor acordate cu garanţii guvernamentale, acordul statului este implicit.

    (3) În cazul debitorilor, cu excepţia persoanelor fizice, cererea se formulează de către reprezentantul legal al acestora, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) prezintă declaraţia pe propria răspundere cu privire la afectarea, în sensul scăderii, în contextul crizei actuale, cu minimum 25% a mediei (i) rezultatelor nete contabile lunare pentru persoanele juridice, respectiv (ii) diferenţei dintre încasări şi plăţi pentru persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale care funcţionează potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi profesiile liberale şi cele care se exercită în baza unor legi speciale, indiferent de forma de exercitare a profesiei, pe ultimele 3 luni anterioare solicitării suspendării obligaţiilor de plată, comparativ cu perioada similară a anului 2021. În situaţia debitorilor care nu au o perioadă similară de raportare în anul 2021, fiind înfiinţaţi cu mai puţin de 1 an în urmă, analiza se va realiza prin raportare la media rezultatelor de la înfiinţare;
    b) prezintă declaraţia pe propria răspundere că nu vor distribui şi nici nu vor plăti dividende pe perioada aplicării facilităţii de amânare la plată şi nu vor acorda sau rambursa credite către acţionari/asociaţi, după caz. Prin excepţie, întreprinderile publice, aşa cum sunt definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare, pot distribui şi plăti dividende pe perioada aplicării facilităţii de amânare la plată;
    c) nu au fost înregistrate incidente de plată la Centrala Incidentelor de Plăţi în legătură cu bilete la ordin sau cecuri, în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării;
    d) prezintă declaraţia pe propria răspundere că nu se află în insolvenţă la data solicitării suspendării rambursării creditului, conform informaţiilor disponibile pe pagina web a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, şi nu a fost începută o procedură de executare silită de către un alt creditor;
    e) prezintă declaraţia pe propria răspundere că nu înregistrează un nivel al activului net sub nivelul unei valori egale cu jumătate din capitalul social, potrivit situaţiilor financiare anuale la data de 31 decembrie 2021 depuse şi înregistrate la autorităţile fiscale, în cazul acelor entităţi care au obligaţia întocmirii acestora;
    f) nu beneficiază, la data solicitării, de o soluţie/un plan de restructurare a datoriilor agreată/agreat de comun acord cu
    creditorul, în ultimele 3 luni anterioare intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022;

    g) prezintă acordul codebitorilor, garanţilor şi fideiusorilor, după caz. În cazul creditelor acordate cu garanţii guvernamentale, acordul statului este implicit.

    (4) Creditorul analizează solicitarea formulată de debitor, verifică încadrarea creditului în condiţiile prezentului articol şi cele prevăzute la art. 16 şi, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data primirii solicitării complete, comunică debitorului decizia sa de aprobare/respingere a cererii de suspendare a obligaţiilor de plată a ratelor.
    (5) Decizia de aprobare conţine şi numărul de rate solicitate de debitor şi aprobarea suspendării la plată şi se comunică debitorului pe hârtie sau prin poşta electronică, la datele de contact precizate în contractul de credit sau declarate de către client creditorului ulterior încheierii contractului de credit, sau printr-un alt canal de comunicare la distanţă oferit de creditor sau telefonic, cu respectarea obligaţiei creditorului de înregistrare a convorbirii, după caz, în funcţie de opţiunea exprimată de debitor.
    (6) Modificarea clauzelor contractuale ca efect al aprobării solicitării debitorului, în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022, se realizează prin efectul legii, fără încheierea de acte adiţionale, cu notificarea clauzelor contractuale modificate, inclusiv noul grafic de rambursare a creditului, transmisă de creditor debitorului în termen de 30 de zile calendaristice de la data la care solicitarea a fost aprobată în baza documentaţiei complete transmise de debitor. Toate garanţiile aferente contactului de credit se menţin şi garantează întreaga creanţă rezultată ca urmare a capitalizării dobânzilor amânate la plată. Efectele modificării contractelor de credit potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022 se extind asupra oricăror codebitori, garanţi, inclusiv fideiusori, care au garantat obligaţia debitorului, precum şi a oricăror alte părţi ale contractului de credit astfel modificat.
    (7) Notificarea debitorului se realizează pe hârtie sau prin poşta electronică, la datele de contact precizate în contractul de credit sau declarate de către client creditorului ulterior încheierii contractului de credit, sau printr-un alt canal de comunicare la distanţă oferit de creditor, conform opţiunii exprimate de debitor.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Caracteristicile facilităţii de suspendare la plată a obligaţiilor de plată a ratelor aferente creditelor contractate de debitori, altele decât creditele acordate în cadrul programului „Prima casă“/„Noua casă“
    ART. 18
    (1) Creditorul acordă, la solicitarea debitorului, facilitatea de suspendare a obligaţiei de plată a ratelor de principal, dobânzi şi comisioane, pe perioada stabilită conform prevederilor art. 16, în măsura în care îndeplineşte condiţiile de la art. 16 şi 17, conform opţiunii debitorului.
    (2) În cazul în care creditorul a aprobat solicitarea debitorului, prelungirea duratei contractuale produce efecte de la data aprobării solicitării de suspendare de către creditor, prima rată amânată la plată urmând a fi prima rată cu scadenţă ulterioară aprobării.
    (3) În termen de 30 de zile calendaristice de la data la care solicitarea a fost aprobată în baza documentaţiei complete transmise de debitor, creditorul notifică debitorului clauzele contractului de credit modificate în vederea acordării facilităţii de suspendare a obligaţiilor conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Prelungirea duratei de creditare aferente creditelor contractate de debitori, altele decât creditele acordate în cadrul programului „Prima casă“/„Noua casă“
    ART. 19
    (1) Perioada de creditare stabilită iniţial în contractul de credit poate fi prelungită cu o perioadă egală cu durata suspendării obligaţiei de plată, cu respectarea de către creditori a limitei de vârstă a debitorilor persoane fizice la încetarea contractului prelungit, conform reglementărilor interne. Pentru debitorii persoane fizice pentru care prelungirea maturităţii creditelor depăşeşte limita de vârstă prevăzută prin reglementările creditorilor de acordare a creditelor, creditorii procedează la restructurarea creditelor cu încadrarea în limita de vârstă.
    (2) Perioada maximă de creditare prevăzută în reglementările creditorilor poate fi depăşită cu o perioadă maximă egală cu durata suspendării obligaţiei de plată, cu excepţia creditelor garantate de stat, prin instituţiile desemnate, în cadrul programelor guvernamentale destinate IMM-urilor, în cazul în care o astfel de prelungire încalcă deciziile de autorizare emise de Comisia Europeană ale schemelor de ajutor de stat aferente acestor programe şi/sau prevederile legislaţiei naţionale şi europene în domeniul ajutorului de stat.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Rambursarea obligaţiilor suspendate la plată aferente creditelor contractate de debitori, altele decât creditele acordate în cadrul programului „Prima casă“/„Noua casă“
    ART. 20
    (1) Dobânda datorată de debitori corespunzător perioadei de suspendare se capitalizează la soldul creditului existent la sfârşitul perioadei de suspendare, iar capitalul astfel majorat se plăteşte eşalonat până la noua maturitate a creditelor, ulterior perioadei de suspendare.
    (2) Comisioanele amânate la plată, în sold la finele perioadei de suspendare, se plătesc conform graficului revizuit, ulterior perioadei de suspendare.
    (3) În graficul de rambursare refăcut după acordarea facilităţii de suspendare a obligaţiei de plată se menţine rata de dobândă sau marja de dobândă, după caz, la nivelul prevăzut în contractul de credit iniţial încheiat între debitor şi creditor.

    ART. 21
    Soldul dobânzilor suspendate la plată în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările şi completările ulterioare, poate fi amânat la plată pe o perioadă cuprinsă între o lună şi 9 luni, fără percepere de dobânzi pentru această perioadă. Plata de către debitor a sumelor astfel amânate se efectuează, ulterior perioadei de suspendare acordate în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022, eşalonat numai pe durata rămasă, determinată conform prevederilor art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. VII
    Dispoziţii finale
    ART. 22
    În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme de aplicare, creditorii implicaţi în accesarea facilităţii de garantare prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022 notifică F.N.G.C.I.M.M. cu privire la încheierea convenţiei de garantare.

    ART. 23
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele norme.

    ANEXA 1

    la normele de aplicare
    Convenţie de implementare
     - model -
    FONDUL NAŢIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII - S.A. - IFN
    Nr. …………./………………….
    MINISTERUL FINANŢELOR
    Nr. ………/………………..
    CONVENŢIE
    privind implementarea facilităţii de garantare pentru creditele acordate
    de bănci şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori
    Încheiată în temeiul prevederilor art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de bănci şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori
    între:
    Ministerul Finanţelor, autoritate a administraţiei publice centrale, cu sediul în municipiul Bucureşti, Bulevardul Libertăţii nr. 16, sectorul 5, reprezentat de dl ..., în calitate de ministru al finanţelor, denumit în continuare M.F.,
    şi
    Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, cu sediul social în municipiul Bucureşti, str. Ştefan Iulian nr. 38, sectorul 1, înmatriculat în registrul comerţului cu nr. J40/10581/2001, cod unic de înregistrare 14367083, înregistrat în Registrul general al IFN cu nr. RG-PJR-41-110174 şi în Registrul special al IFN cu nr. RS-PJR-41-110030, reprezentat de dl ............., în calitate de director general, şi de dl ............, în calitate de director general adjunct, denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M.
    În scopul acordării unor facilităţi de garantare pentru dobânzile eşalonate aferente creditelor ipotecare acordate de bănci persoanelor fizice care au contractate credite acordate în cadrul programului „Prima casă“/„Noua casă“ afectate financiar de situaţia gravă generată de criza actuală determinată direct sau indirect de criza energetică şi de războiul dintre Rusia şi Ucraina, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de bănci şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, intrate în vigoare începând cu data de 29 iunie 2022, şi ale normelor de aplicare a acesteia, părţile convin încheierea prezentei convenţii de implementare, în condiţiile prevăzute în continuare.
    CAP. I
    Obiectul convenţiei
    SECŢIUNEA 1
    Acordarea şi derularea garanţiilor de stat în favoarea creditorilor
    ART. 1
    Prezenta convenţie reglementează termenii şi condiţiile mandatului acordat F.N.G.C.I.M.M. de către M.F., precum şi drepturile şi obligaţiile părţilor privind acordarea şi derularea garanţiilor de stat în favoarea creditorilor, monitorizarea, raportarea şi executarea garanţiilor rezultate din acordarea unor facilităţi de garantare pentru dobânzile eşalonate aferente creditelor acordate în cadrul programului „Prima casă“/„Noua casă“ acordate de bănci, denumită în continuare facilitatea de garantare.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Condiţii pentru facilitatea de suspendare la plată a ratelor
    ART. 2
    (1) Perioada pentru care se acordă facilităţile de suspendare la plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi şi comisioane, se stabileşte pe baza opţiunii debitorului şi este cuprinsă între minimum o lună şi maximum nouă luni.
    (2) Perioada maximă de rambursare a obligaţiilor de plată aferente creditului poate fi extinsă cu perioada prevăzută la alin. (1).
    (3) Suspendarea se acordă pentru creditele care îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:
    a) au fost acordate până la data de 30 aprilie 2022 inclusiv;
    b) data scadenţei finale a obligaţiilor de rambursare a ratelor, prevăzută în contractele de credit, este ulterioară datei solicitării suspendării obligaţiilor de plată;
    c) nu au înregistrat restanţe în ultimele 6 luni înainte de data solicitării suspendării obligaţiei de plată şi nu înregistrează restanţe nici la data solicitării de suspendare a obligaţiilor de plată.

    (4) Debitorii pot beneficia o singură dată de suspendarea obligaţiilor de plată pentru fiecare împrumut, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de bănci şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, denumită în continuare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022.
    (5) Beneficiarii programului „Prima casă“/„Noua casă“ trimit creditorilor o solicitare de acordare a facilităţii de suspendare la plata ratelor, pe hârtie sau prin mijloace electronice de comunicare, la datele de contact stipulate în contractul de credit, sau printr-un alt canal de comunicare la distanţă oferit de creditor, cel mai târziu în termen de 30 de zile de la data emiterii de către BNR a reglementărilor prevăzute la art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022. Solicitarea trebuie însoţită de declaraţiile pe propria răspundere prevăzute la art. 6 alin. (2) din norme şi de acordul codebitorilor, garanţilor şi fideiusorilor, după caz. În cazul creditelor acordate cu garanţii guvernamentale, creditorul notifică F.N.G.C.I.M.M. în termen de 30 zile de la data aprobării ultimei solicitări transmise de debitorii din portofoliul său, iar acordul statului este implicit.
    (6) Statul român, prin Ministerul Finanţelor, garantează în proporţie de 100% în favoarea creditorilor plata dobânzii calculate potrivit art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022 aferente creditelor contractate de beneficiarii programului „Prima casă“/„Noua casă“.
    (7) Facilitatea de garantare se acordă ca urmare a facilităţii acordate de către creditori de suspendare şi amânare a obligaţiilor de plată a ratelor scadente aferente creditelor contractate de beneficiarii programului „Prima casă“/„Noua casă“, reprezentând rate de capital, dobânzi şi comisioane, în contextul în care beneficiarii au fost afectaţi financiar de situaţia gravă generată de criza actuală determinată direct sau indirect de criza energetică şi de războiul dintre Rusia şi Ucraina.
    (8) Prin prezenta convenţie de implementare, conform prevederilor art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022, Ministerul Finanţelor mandatează F.N.G.C.I.M.M. în vederea emiterii de scrisori de garanţie în numele şi pe contul statului în favoarea creditorilor pentru acordarea facilităţilor în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022.
    (9) Garanţia prevăzută la alin. (5) se materializează sub forma unei/unor scrisori de garanţie emisă(e) de F.N.G.C.I.M.M. în numele şi în contul statului în favoarea unui creditor, pentru garantarea obligaţiilor de plată a dobânzilor suspendate şi amânate la plată aferente creditelor acordate în cadrul programului „Prima casă“/„Noua casă“, astfel:
    a) facilităţi de garantare pentru suspendarea şi amânarea la plată a sumelor scadente reprezentând dobânzi aferente creditelor acordate debitorilor de către un creditor în cadrul programului „Prima casă“/„Noua casă“, stabilite conform opţiunii debitorului, exprimată o singură dată în termenul legal, transmisă creditorului până cel mai târziu în termen de 30 de zile de la data emiterii de către BNR a reglementărilor prevăzute la art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022, pentru o singură perioadă de suspendare cuprinsă între o lună şi nouă luni, fără ca suspendarea să poată depăşi data de 30 iunie 2023;
    b) perioada de rambursare a ratelor cumulate de dobândă eşalonate cu termene de plată suspendate este de 60 de luni, calculată începând cu prima zi calendaristică următoare perioadei de suspendare a obligaţiilor de plată a ratelor scadente acordate de creditor în condiţiile art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022. Scadenţa ultimei rate de dobândă care poate fi inclusă în perioada de suspendare la plată este, cel mai târziu, data de 30 iunie 2023, iar scadenţa ultimei rate din graficul de rambursare a dobânzilor eşalonate la plată este, cel mai târziu, la data de 31 iulie 2028.

    (10) Valoarea unei scrisori de garanţie se determină prin însumarea valorii dobânzilor suspendate şi amânate la plată de către un creditor, pentru debitorii din portofoliul său pentru care a aprobat solicitările potrivit prevederilor art. 3 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022. Dobânda eşalonată pentru creditele acordate în cadrul programului „Prima casă“/„Noua casă“ este dobânda aferentă perioadei suspendării la plată datorată de debitori persoane fizice, aferentă creditelor contractate de persoane fizice până la data de 30 aprilie 2022 inclusiv, pe baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „Noua casă“, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, care beneficiază de facilitatea de suspendare, a plăţilor, calculată la soldul creditului rămas de rambursat pe perioada suspendării. La finalul perioadei de suspendare, acordată ca urmare a solicitării debitorului şi transmisă creditorului cel mai târziu în termen de 30 de zile de la data emiterii de către BNR a reglementărilor prevăzute la art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022, dobânda reprezintă o creanţă distinctă şi independentă în raport cu celelalte obligaţii izvorâte din contractul de credit, creanţă ce are un nivel de dobândă de 0%.

    ART. 3
    (1) Prin emiterea scrisorilor de garanţie, statul român, prin Ministerul Finanţelor, prin mandatarul F.N.G.C.I.M.M., se angajează irevocabil să plătească obligaţiile garantate la prima şi simpla cerere a creditorului, până la limita valorii scrisorii de garanţie stabilite conform prevederilor art. 2 alin. (9), în cazul în care debitorul/debitorii nu şi-a/au îndeplinit obligaţiile de rambursare stabilite conform graficului de rambursare transmis conform dispoziţiilor art. 9 alin. (2) din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de bănci şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 953/2022, denumite în continuare Normele de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022.
    (2) Creditorul este îndreptăţit la executarea garanţiei numai dacă a transmis la F.N.G.C.I.M.M. cererea de executare a scrisorii de garanţie în cadrul perioadei de valabilitate a acesteia, pentru debitorii care înregistrează cel puţin un număr de 3 rate consecutive de dobândă eşalonată la plată, neachitate integral la scadenţa prevăzută în graficul de rambursare, după trecerea integrală la restanţă a soldului dobânzilor eşalonate la plată datorate de respectivii debitori.
    (3) Scrisorile de garanţie sunt valabile pe o perioadă de maximum 60 de luni, cuprinsă între data emiterii şi data încetării răspunderii F.N.G.C.I.M.M. în numele şi în contul statului.
    (4) Data la care încetează răspunderea F.N.G.C.I.M.M. în numele şi în contul statului este:
    a) data expirării perioadei de rambursare conform graficelor de rambursare întocmite în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2);
    b) data la care Ministerul Finanţelor plăteşte valoarea de executare a garanţiei pentru ultimul debitor din situaţia centralizatoare transmisă de creditor pe propria răspundere;
    c) data înregistrării la F.N.G.C.I.M.M. a comunicării finanţatorului cu privire la renunţarea la scrisoarea de garanţie;
    d) data rambursării integrale de către debitor a dobânzii suspendate conform art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022, la termen sau anticipat, dar nu mai mult de 60 de luni.


    CAP. II
    Conţinutul mandatului
    ART. 4
    M.F., în calitate de reprezentant al statului, are următoarele obligaţii:
    a) în baza deciziei consolidate de aprobare a cererii de executare a garanţiei, transmisă de F.N.G.C.I.M.M., să efectueze plata valorii de executare a garanţiei din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni generale, titlul „Alte transferuri“ cod 55, alin. „Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate din bugetul de stat“, cod 55.01.50, în termen de maximum 10 zile calendaristice de la primirea deciziei F.N.G.C.I.M.M;
    b) să transmită F.N.G.C.I.M.M. dovada efectuării plăţii valorii de executare a garanţiei, în termen de 5 zile lucrătoare de la data plăţii;
    c) să transmită F.N.G.C.I.M.M. eventuale clarificări necesare pentru executarea operaţiunilor ce decurg din mandatul primit;
    d) să informeze F.N.G.C.I.M.M. despre orice modificare survenită a modului de raportare cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de data la care F.N.G.C.I.M.M. este obligat să transmită raportarea prevăzută la art. 7 alin. (1).


    ART. 5
    F.N.G.C.I.M.M., în calitate de mandatar, are următoarele obligaţii:
    a) să publice pe pagina oficială web a F.N.G.C.I.M.M. data până la care creditorii implicaţi în acordarea facilităţii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022 pot notifica F.N.G.C.I.M.M. cu privire la încheierea convenţiilor de garantare şi pot solicita emiterea de scrisori de garanţie în numele şi pe contul statului pentru obligaţiile de plată a dobânzilor suspendate şi amânate la plată aferente creditelor acordate în cadrul programului „Prima casă“/„Noua casă“ contractate de debitori persoane fizice, în condiţiile facilităţii de garantare;
    b) să transmită M.F. valoarea totală a scrisorilor de garanţie solicitate de creditori în cadrul facilităţii de garantare în termen de maximum 45 de zile de la data expirării termenului de 30 de zile prevăzut la art. 10 alin. (5) din Normele de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022;
    c) să încheie convenţii de garantare cu creditorii participanţi, conform modelului standard aprobat;
    d) să predea M.F. o copie certificată a convenţiei de garantare încheiate cu creditorii;
    e) să analizeze solicitarea creditorului de emitere a scrisorii de garanţie, însoţită de situaţia centralizatoare întocmită pe propria răspundere şi formulată după aprobarea internă a suspendării. În situaţia centralizatoare este evidenţiată valoarea totală a dobânzilor eşalonate la plată pentru creditele ipotecare, rezultată din cumularea sumelor de plată conform graficelor de eşalonare a plăţii sumelor reprezentând dobânzi datorate de debitori, grafice emise potrivit prevederilor art. 9 alin. (2) din Normele de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022;
    f) să notifice creditorul cu privire la aprobarea/respingerea solicitării de emitere a scrisorii de garanţie;
    g) să semneze şi să transmită creditorului exemplarul original al scrisorii de garanţie;
    h) să monitorizeze scrisorile de garanţie, urmărind lunar stadiul derulării soldului garanţiei, pe baza situaţiilor furnizate de către creditor, conform prevederilor convenţiei de garantare;
    i) să evidenţieze detaliat informaţiile privind soldul dobânzilor suspendate incluse în scrisorile de garanţie, la nivelul fiecărui contract de credit, sub forma unui set de date standardizat, conform structurii şi termenelor de raportare stabilite prin convenţia de garantare încheiată de F.N.G.C.I.M.M. cu creditorul;
    j) să aprobe cererea de executare a garanţiei numai în condiţiile expres prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022, în Normele de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022 şi în convenţiile de garantare încheiate cu creditorii;
    k) să comunice M.F. şi creditorului decizia consolidată/ addendumul de aprobare a cererilor de executare a garanţiilor consolidate pe creditor cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, prin fax sau prin poşta electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să transmită şi documentul în original;
    l) să întocmească un înscris al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1, care reprezintă titlul de creanţă bugetară prin care se individualizează creanţa bugetară rezultată prin plată, precum şi data scadenţei acesteia şi să îl transmită debitorului prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plăţii din partea M.F.;
    m) să asigure publicarea titlurilor de creanţă concomitent la sediul şi pe pagina de internet a F.N.G.C.I.M.M., în cadrul secţiunii dedicate facilităţii de garantare, în situaţia în care nu a fost posibilă comunicarea prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire;
    n) să înainteze organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de comunicare, în vederea recuperării creanţelor bugetare rezultate din plata valorii de executare a garanţiilor acordate în cadrul facilităţii de garantare, titlul executoriu, împreună cu dovada efectuării procedurii de comunicare către debitor/debitori şi copia documentului de identitate al debitorului/debitorilor, în vederea recuperării creanţei bugetare;
    o) să transmită M.F. cel mai târziu până în penultima zi lucrătoare a lunii curente pentru luna precedentă, prin intermediul poştei electronice, situaţia agregată rezultată din centralizarea datelor colectate conform lit. h), utilizând formularele din anexele nr. 2a-2c;
    p) să ţină o evidenţă a garanţiilor acordate în condiţiile facilităţii de garantare, distinctă de evidenţa garanţiilor acordate în nume propriu sau în cadrul altor programe;
    q) să îndeplinească orice alte atribuţii solicitate de M.F., care îi revin în calitate de mandatar, necesare bunei desfăşurări a facilităţii de garantare;
    r) să emită addendum la scrisoarea de garanţie iniţială ca urmare a solicitării de corecţie efectuate de creditor.


    CAP. III
    Raportări
    ART. 6
    (1) Pe parcursul derulării prezentei convenţii, F.N.G.C.I.M.M. transmite M.F. următoarele raportări:
    a) situaţia scrisorilor de garanţie acordate de către F.N.G.C.I.M.M. în baza angajamentelor de garantare la data de …....…., prevăzută în anexa nr. 2a;
    b) situaţia scadenţarului estimativ al rambursărilor de dobândă eşalonată aferente creditelor ipotecare contractate de persoane fizice, prevăzută în anexa nr. 2b;
    c) situaţia rambursărilor de rată de dobândă eşalonată aferentă creditelor acordate în cadrul programului „Prima casă“/„Noua casă“ contractate de persoane fizic, prevăzută în anexa nr. 2c.

    (2) Anexele nr. 2a şi 2b se vor transmite până în penultima zi lucrătoare a lunii curente pentru luna precedentă când s-a încheiat scrisoarea de garanţie. Anexa nr. 2c se va transmite lunar, până în penultima zi lucrătoare a lunii curente pentru luna precedentă.
    (3) În cazul corecţiilor scrisorilor de garanţie, anexele nr. 2a şi 2b se vor transmite până cel mai târziu la 30 iunie 2023.
    (4) La solicitarea M.F., F.N.G.C.I.M.M. va transmite informaţii referitoare la estimările privind plăţile reprezentând valoarea de executare a garanţiilor pe care M.F. urmează să le efectueze în contul creditorilor atât pentru anul în curs, cât şi proiecţiile pentru următorii 3 ani. În cazul în care, pentru monitorizarea şi raportarea datoriei publice, anexele de raportare către M.F. trebuie completate cu informaţii suplimentare, actualizarea formatului de raportare se face cu acordul direcţiei de specialitate din cadrul M.F.

    ART. 7
    (1) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală raportează direcţiilor de specialitate din cadrul M.F. situaţia stingerii creanţelor bugetare datorate de debitori rezultate din plata valorii de executare a garanţiilor în cadrul facilităţii de garantare.
    (2) Transmiterea raportării prevăzute la alin. (1) se efectuează trimestrial, până la data de 20 a lunii următoare încheierii trimestrului.

    CAP. IV
    Plata garanţiei
    ART. 8
    Cererea de executare a garanţiei, consolidată pe debitori/addendum, se aprobă de către F.N.G.C.I.M.M. conform prevederilor art. 14 din Normele de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 90/2022.

    ART. 9
    (1) F.N.G.C.I.M.M. transmite M.F. - Direcţiei generale de trezorerie şi datorie publică şi creditorului decizia consolidată/addendumul de aprobare a cererii de executare a garanţiei consolidate pe creditor cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, prin fax sau prin poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită şi documentul în original. Decizia consolidată de aprobare a cererii de executare a garanţiei va fi vizată cu menţiunea „BUN DE PLATĂ“.
    (2) Decizia consolidată/Addendumul menţionat(ă) la alin. (1) reprezintă documentul justificativ pe baza căruia M.F. efectuează plata valorii de executare a garanţiei într-un cont unic al creditorului, indicat de acesta, pe baza deciziei F.N.G.C.I.M.M. de aprobare a cererii de executare consolidate pe creditor, în termen de maximum 10 zile calendaristice de la primirea deciziei F.N.G.C.I.M.M.
    (3) Plata valorii de executare a garanţiei prevăzută în decizia consolidată/addendumul emis(ă) de F.N.G.C.I.M.M. se efectuează din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni generale, titlul „Alte transferuri“ cod 55, alin. „Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate din bugetul de stat“ cod 55.01.50.
    (4) Dacă ulterior transmiterii cererii de plată de către creditor către F.N.G.C.I.M.M. se diminuează valoarea finanţării garantate restante, F.N.G.C.I.M.M. va modifica, în baza solicitării instituţiei de credit, decizia consolidată de aprobare a cererii de plată a garanţiei printr-un addendum pe care îl va transmite M.F., în ziua aprobării, prin fax sau prin poşta electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită şi documentul în original, cu respectarea termenului de 2 zile lucrătoare necesare pentru efectuarea plăţii de către M.F.

    ART. 10
    (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data plăţii valorii de executare a garanţiei, M.F. transmite F.N.G.C.I.M.M. dovada efectuării plăţii, din care rezultă suma plătită şi data efectuării plăţii.
    (2) În termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plăţii din partea M.F., F.N.G.C.I.M.M. întocmeşte şi transmite un înscris, care reprezintă titlul de creanţă bugetară, debitorului beneficiar al obligaţiilor de plată garantate conform scrisorii de garanţie, prin poştă cu scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, utilizând formularul prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta convenţie.
    (3) În cazul în care comunicarea titlului de creanţă potrivit alin. (2) nu a fost posibilă, aceasta se poate realiza prin publicitate, respectiv prin afişarea, concomitent, la sediul F.N.G.C.I.M.M. şi pe pagina de internet a acestuia, a unui anunţ în care se menţionează că a fost emis titlul de creanţă bugetară pe numele persoanei fizice.
    (4) Anunţul prevăzut la alin. (3) se menţine afişat cel puţin 60 de zile de la data publicării acestuia şi conţine următoarele elemente:
    a) numele şi prenumele persoanei fizice;
    b) domiciliul persoanei fizice;
    c) numărul şi data emiterii titlului de creanţă bugetară.

    (5) În cazul în care titlul de creanţă bugetară se comunică prin publicitate, acesta se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afişării anunţului.
    (6) Termenul de plată voluntară a obligaţiei rezultate din executarea scrisorii de garanţie este de 15 zile de la data comunicării titlului de creanţă bugetară.
    (7) La data expirării termenului de plată prevăzut la alin. (6), titlul de creanţă bugetară devine titlu executoriu.
    (8) Titlul executoriu, împreună cu dovada efectuării procedurii de comunicare către debitor/debitori şi copia documentului de identitate al debitorului/debitorilor, se înaintează, în termen de 5 zile lucrătoare de la data efectuării procedurii de comunicare, organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în vederea recuperării creanţei bugetare, în condiţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Codul de procedură fiscală.
    (9) Creanţele rezultate din plata garanţiilor de stat acordate, respectiv sumele plătite creditorilor în baza scrisorilor de garanţie acordate de către F.N.G.C.I.M.M., sunt creanţe bugetare şi se recuperează de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de la debitor, în condiţiile Codului de procedură fiscală.
    (10) Accesoriile creanţelor rezultate din executarea scrisorilor de garanţie emise în temeiul prevederilor Codului de procedură fiscală se calculează de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, începând cu ziua următoare datei scadenţei acestora şi până la data stingerii inclusiv şi se recuperează de către acestea de la debitorii persoane fizice.

    CAP. V
    Confidenţialitate
    ART. 11
    (1) Părţile sunt obligate să păstreze confidenţialitatea asupra tuturor faptelor, datelor şi informaţiilor referitoare la activitatea desfăşurată, precum şi asupra oricărui fapt, oricărei date sau informaţii, aflate la dispoziţia lor, care privesc persoana, proprietatea, activitatea, afacerea, relaţiile personale sau de afaceri ale beneficiarilor facilităţilor garantate ori informaţii referitoare la contractele încheiate cu clienţii sau serviciile prestate pentru aceştia, cu asigurarea liberului acces la informaţiile de interes public conform prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Prin client, în sensul prezentului articol, se înţelege orice persoană juridică/fizică ce beneficiază sau a beneficiat de serviciile directe sau indirecte ale părţilor în contextul derulării facilităţii de garantare.

    ART. 12
    Persoanele care participă, sub orice formă, la administrarea, conducerea ori activitatea părţilor au obligaţia să păstreze confidenţialitatea asupra oricărui fapt, a oricăror date sau informaţii despre care au luat cunoştinţă în cursul exercitării atribuţiilor lor în cadrul derulării facilităţii de garantare şi al executării prezentei convenţii şi nu au dreptul de a le utiliza în folos personal sau în folosul altuia, direct ori indirect. Această obligaţie subzistă şi după încetarea activităţii în cadrul entităţilor semnatare ale prezentei convenţii.

    ART. 13
    Obligaţia de păstrare a confidenţialităţii, potrivit dispoziţiilor art. 11 şi 12, nu poate fi opusă unei autorităţi care, potrivit legii, are dreptul de a solicita accesul la astfel de informaţii.

    CAP. VI
    Răspundere contractuală. Jurisdicţie
    ART. 14
    Părţile răspund conform legii în cazul neîndeplinirii, îndeplinirii necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor ce le revin potrivit prezentei convenţii şi legislaţiei corespunzătoare aplicabile acesteia, cu excepţia cazurilor în care nerespectarea se datorează forţei majore, faptei celeilalte părţi ori îndeplinirii unei activităţi impuse de lege.

    ART. 15
    F.N.G.C.I.M.M. este direct răspunzător de acoperirea oricărui prejudiciu rezultat din neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a oricărei obligaţii din conţinutul mandatului acordat de M.F.

    ART. 16
    Orice neînţelegeri decurgând din interpretarea sau din aplicarea prevederilor prezentei convenţii vor fi soluţionate de părţi pe cale amiabilă. În cazul în care nu se va putea ajunge la un acord pe această cale, părţile convin ca neînţelegerile să fie soluţionate de instanţele judecătoreşti competente.

    CAP. VII
    Alte clauze
    ART. 17
    Comunicările referitoare la prezenta convenţie se vor face la adresele şi către persoanele menţionate în continuare:
    M.F. - Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică
    - director general; director general adjunct - back office
    telefon: 021/319.97.32; fax: 021/319.96.88
    F.N.G.C.I.M.M. - Departamentul risc şi strategii

    – director coordonator:
    telefon: 0213101937/int.120; fax: 0213101857
    ART. 18
    Orice modificare sau completare a prezentei convenţii se va face în scris, cu acordul părţilor şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.

    ART. 19
    Anexele nr. 1 şi 2a-2c fac parte integrantă din prezenta convenţie.

    ART. 20
    (1) Prevederile prezentei convenţii se completează cu dispoziţiile corespunzătoare din legislaţia în vigoare aplicabilă.
    (2) Modificările şi completările legislaţiei aplicabile facilităţii de garantare, intervenite după data intrării în vigoare a prezentei convenţii, se aplică în mod corespunzător.

    ART. 21
    (1) Prezenta convenţie intră în vigoare la data semnării, rămâne în vigoare pe toată perioada de valabilitate a scrisorilor de garanţie acordate în cadrul facilităţii de garantare şi îşi încetează valabilitatea odată cu încetarea valabilităţii scrisorilor de garanţie emise de F.N.G.C.I.M.M.
    (2) Prezenta convenţie a fost semnată de M.F. la data de ……. şi de F.N.G.C.I.M.M. la data de …………., în 3 exemplare, fiecare având valoare de original şi constituind împreună un singur act juridic, dintre care două exemplare pentru M.F. (unul dintre acestea se comunică ANAF) şi unul pentru F.N.G.C.I.M.M.

    M.F.
    Ministrul finanţelor,
    F.N.G.C.I.M.M.
    Director general,
    ANEXA 1

    la convenţia de implementare
    Fondul ................
    Str. ............ nr. ..........., localitatea ...............
    Persoană de contact ............., telefon
    ÎNSCRIS
    Către: .................................................................*),
    Spre ştiinţă: ..........................................................**)
    Întrucât la termenul din data de ................... nu aţi achitat ratele aferente facilităţii de suspendare a plăţilor, acordată în condiţiile prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de bănci şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori de creditorul ................***), cu sediul în localitatea .................., str. ............... nr. ...., bloc ...., etaj ...., sectorul/judeţul ..................., şi acesta a executat garanţia acordată prin Scrisoarea de garanţie, în numele şi pe contul statului, nr. ............. din data de ..................., s-a întocmit, în temeiul art. 15 alin. (3) din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de bănci şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 953/2022, prezentul înscris, prin care s-au stabilit următoarele sume de plată:

┌──────────┬─────────────┬───────────┬─────────┐
│ │ │Nr. │ │
│ │ │scrisorii │Cuantumul│
│Natura │Scadenţa │de garanţie│sumei │
│obligaţiei│obligaţiei │în cadrul │datorate │
│bugetare │bugetare****)│facilităţii│- lei - │
│ │ │de │ │
│ │ │garantare │ │
├──────────┼─────────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │
└──────────┴─────────────┴───────────┴─────────┘


    Sumele menţionate mai sus se achită în contul ........................
    Pe documentul de plată se indică în mod obligatoriu şi numărul scrisorii de garanţie a dobânzilor eşalonate la plată.
    Dacă în termen de 15 zile de la data comunicării prezentului titlu de creanţă nu achitaţi sau nu faceţi dovada stingerii obligaţiilor înscrise în acesta, în temeiul dispoziţiilor art. 15 alin. (8) din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de bănci şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 953/2022, prezentul înscris devine titlu executoriu, în baza căruia organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor proceda la recuperarea creanţelor bugetare, conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    Pentru suma rezultată din executarea garanţiei, datoraţi obligaţii fiscale accesorii conform dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de bănci şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, care se calculează de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, începând cu ziua următoare datei scadenţei acestora până la data stingerii inclusiv, şi se recuperează de către acestea în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    Pentru orice nelămuriri sau obiecţii în legătură cu acest înscris se poate contacta persoana al cărei nume figurează mai sus, la sediul nostru sau la numărul de telefon menţionat.
    Data emiterii ...........................
                        Director,
    Numele şi prenumele ...................
            Semnătura ...................
    L.S.
    ____________
       *) Se vor completa datele de identificare ale debitorului şi adresa acestuia.
      **) Organul fiscal competent al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
     ***) Se completează denumirea creditorului beneficiar al facilităţii de garantare.
    ****) Se completează data plăţii garanţiei de către Ministerul Finanţelor.

    ANEXA 2a

    la convenţia de implementare
    Situaţia scrisorilor de garanţie acordate de către F.N.G.C.I.M.M.
    în baza angajamentelor de garantare la data de …….
    - lei -

┌────┬────────────┬───────────┬──────────┬───────┬────┐
│ │ │Valoarea │Alte │ │ │
│Nr. │Denumirea │scrisorilor│intrări │Total │Obs.│
│crt.│creditorului│de garanţie│(addendum)│intrări│ │
│ │ │emise │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────┼────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────┼────┤
│ │Creditor 1 │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────┼────┤
│ │Creditor 2 │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────┼────┤
│ │.......... │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────┼────┤
│ │Total │ │ │ │ │
│ │general │ │ │ │ │
└────┴────────────┴───────────┴──────────┴───────┴────┘


    Persoană împuternicită de F.N.G.C.I.M.M.
    ...........................................
    Mod de completare
    Prin acest formular se raportează valoarea scrisorilor de garanţie emise în luna de raportare, inclusiv scrisorile de garanţie emise la care s-a renunţat până la sfârşitul lunii de raportare, precum şi alte intrări reprezentând diferenţele provenind din estimările creditorilor aferente indicilor variabili de dobândă.
    Informaţiile se raportează agregat la nivel de creditor.

    ANEXA 2b

    la convenţia de implementare
    Situaţia scadenţarului estimativ al rambursărilor de dobândă eşalonată
    aferente creditelor acordate în cadrul programului „Prima casă“/„Noua casă“
    - lei -

┌───────────┬───────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │Rambursări│Rambursări│Rambursări│Rambursări│Rambursări│ │
│ │ │de rate de│de rate de│de rate de│de rate de│de rate de│ │
│ │Valuta de │dobândă în│dobândă în│dobândă în│dobândă în│dobândă în│ │
│Denumirea │contract │primul an │al 2-lea │al 3-lea │al 4-lea │al 5-lea │ │
│instituţiei│a │al │an al │an al │an al │an al │Total │
│de credit │scrisorilor│scrisorii │scrisorii │scrisorii │scrisorii │scrisorii │rambursări│
│ │de garanţie│de │de │de │de │de │ │
│ │ │garanţie │garanţie │garanţie │garanţie │garanţie │ │
│ │ │(în valută│(în valută│(în valută│(în valută│(în valută│ │
│ │ │contract) │contract) │contract) │contract) │contract) │ │
├───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │8 = 3 + 4 │
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │+ │
│ │ │ │ │ │ │ │5 + 6 + 7 │
├───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Creditor 1 │Lei │ │ │ │ │ │- │
├───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Creditor 2 │Lei │ │ │ │ │ │- │
├───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Creditor 3 │Lei │ │ │ │ │ │- │
├───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Total │ │- │- │- │- │- │- │
│LEI │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴───────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘


    Mod de completare
    Pentru scrisorile de garanţie aflate în portofoliu în luna de raportare prin acest formular se raportează rambursările de dobândă eşalonate ce urmează a fi efectuate, agregate pe creditor, pe toată durata noului grafic de rambursare.


    ANEXA 2c

    la convenţia de implementare
    Situaţia rambursărilor de rată de dobândă eşalonată
     aferentă creditelor acordate în cadrul programului „Prima casă“/„Noua casă“

┌────┬─────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┐
│ │ │ │ │Valoarea │Valoarea │ │
│ │ │Rambursări de rate │Renunţări la │diminuărilor │executărilor de │ │
│ │ │de dobândă │scrisori de │aferente │garanţii plătite de│TOTAL IEŞIRI │
│ │ │ │garanţie │scrisorilor de │M.F. │ │
│Nr. │Denumirea │ │ │garanţie │ │ │
│crt.│creditorului ├─────────┬─────────┼─────────┬─────────┼─────────┬─────────┼─────────┬─────────┼─────────┬─────────┤
│ │ │în luna │cumulat │în luna │cumulat │în luna │cumulat │în luna │cumulat │în luna │cumulat │
│ │ │de │de la │de │de la │de │de la │de │de la │de │de la │
│ │ │raportare│începutul│raportare│începutul│raportare│începutul│raportare│începutul│raportare│începutul│
│ │ │ │anului │ │anului │ │anului │ │anului │ │anului │
├────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │11 = 3 + │12 = 4 + │
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │5 + 7 + 9│6 + 8 + │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │10 │
├────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Creditor 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Creditor 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │.............│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Total general│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘


    Persoană împuternicită de F.N.G.C.I.M.M.
    ...................................
    Mod de completare
    Prin acest formular se raportează rambursările de dobândă eşalonate efectuate de debitori, renunţările la scrisorile de garanţie, diminuările aferente valorii scrisorilor de garanţie, precum şi valoarea scrisorilor de garanţie cu cereri de plată soluţionate prin plată, reprezentând sumele plătite efectiv de Ministerul Finanţelor, în lei, după caz, atât în luna de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare.

    Informaţiile se raportează agregat la nivel de creditor.

    ANEXA 2

    la normele de aplicare
    Convenţie de garantare
    - model -
    CONVENŢIE DE GARANTARE
    a sumelor reprezentând dobânzile amânate la plată
    aferente creditelor acordate de instituţiile de credit în cadrul programului „Noua casă“/„Prima casă“
    Încheiată între următoarele părţi:
    Instituţia ........................................, cu sediul social în ......................................, str. ........................................ nr. ..............., telefon/fax ....................., cod unic de înregistrare ............................., înregistrat în registrul comerţului cu nr. .............................. şi în Registrul bancar/Registrul general al IFN/Registrul special al IFN cu nr. ........................, reprezentat de ................................., în calitate de ......................., şi de ............................, în calitate de ..........................., denumit în continuare creditor,
    şi
    Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, cu sediul social în Bucureşti, str. Ştefan Iulian nr. 38, sectorul 1, înregistrat în registrul comerţului cu nr. J40/10581/2001, cod unic de înregistrare 14367083, înregistrat în registrul general al IFN cu nr. RG-PJR-41-110174 şi în Registrul special al IFN cu nr. RS-PJR-41-110030, reprezentat de domnul ....…, în calitate de director general, şi de domnul .....…, în calitate de director general adjunct, denumit în continuare Fond/F.N.G.C.I.M.M.

    În scopul acordării unor facilităţi de garantare a sumelor reprezentând dobânzi amânate la plată, aferente beneficiarilor persoane fizice care au contractate credite ipotecare de la bănci prin programul „Noua casă“/„Prima casă“ pe baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „Noua casă“, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, părţile convin încheierea prezentei convenţii de garantare în condiţiile prevăzute în continuare.
    CAP. I
    Definiţii
    ART. 1.1
    Noţiunile utilizate în prezenta convenţie au următoarele semnificaţii:
    a) creditori - instituţii de credit definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi care au acordat credite în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) debitori - persoanele fizice, semnatare ale unui contract de credit acordat prin programul „Prima casă“/„Noua casă“, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) scrisoare de garanţie - angajamentul irevocabil şi necondiţionat prin care Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii, denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M., se obligă în numele şi pe contul statului să plătească creditorului sumele care reprezintă dobânzi amânate la plată aferente creditelor, contractate de debitorii care beneficiază de facilitatea de suspendare a plăţilor şi pentru care F.N.G.C.I.M.M., pe baza mandatului atribuit de Ministerul Finanţelor, acordă o garanţie în numele şi pe contul statului în baza convenţiei încheiate cu creditorul prevăzut la lit. a). Valabilitatea scrisorii de garanţie este de 5 ani;
    d) garant - statul, prin intermediul Ministerului Finanţelor, reprezentat prin F.N.G.C.I.M.M. pentru garanţiile acordate în numele şi pe contul statului;
    e) garanţie de stat - angajament expres, necondiţionat şi irevocabil asumat de F.N.G.C.I.M.M., în numele şi pe contul statului, care acoperă pierderea suportată de creditor, ca urmare a producerii riscului de credit conform scrisorii de garanţie prevăzute la lit. c);
    f) credit ipotecar - creditele acordate prin programul „Prima casă/Noua casă“, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „Noua casă“, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) riscul de credit - riscul actual sau viitor de afectare negativă a profiturilor şi capitalului ca urmare a neîndeplinirii de către debitori persoane fizice a obligaţiilor ce le revin de rambursare a dobânzilor suspendate la plată, aferente facilităţii garantate de stat;
    h) dobândă eşalonată pentru creditele acordate în cadrul programului „Prima casă/Noua casă“ - dobânda aferentă perioadei amânate la plată datorată de debitori persoane fizice, calculată potrivit prevederilor contractului de credit, şi reprezintă o creanţă distinctă şi independentă în raport cu celelalte obligaţii izvorâte din contractul de credit. La această creanţă nivelul de dobândă este 0%. Sunt exceptate cazurile în care soldul dobânzilor amânate la plată potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, cu modificările şi completările ulterioare, a fost amânat la plată pe o perioadă cuprinsă între o lună şi 9 luni în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de bănci şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori. Plata de către debitor a sumelor astfel amânate se efectuează fără perceperea de dobânzi, ulterior perioadei de suspendare acordate potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022, eşalonat numai pe durata rămasă de plată a creditului, determinată conform prevederilor dispoziţiilor art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
    i) perioada amânării la plată a ratelor de dobândă - perioada pentru care se acordă facilităţile de suspendare la plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi şi comisioane, acordate debitorilor de către creditori, se stabileşte conform opţiunii debitorului şi este cuprinsă între o lună şi nouă luni;
    j) grafic de rambursare a dobânzilor eşalonate - eşalonarea la plată a dobânzilor suspendate pentru creditele acordate în cadrul programului „Prima casă/Noua casă“, aferente perioadei de suspendare la plată. Graficul de rambursare se întocmeşte pe termen de 60 de luni, iar rambursarea se efectuează eşalonat, în 60 de rate lunare egale, începând cu luna imediat următoare încheierii perioadei de suspendare.
    Sunt exceptate cazurile în care dobânzile şi comisioanele amânate la plată, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările şi completările ulterioare, aflate în sold la finele perioadei de suspendare, se plătesc conform graficului revizuit, ulterior perioadei de suspendare;

    k) soldul dobânzilor eşalonate pentru creditele acordate în cadrul programului „Prima casă/Noua casă“ - valoarea actualizată a sumelor garantate de stat, rezultată în urma diminuării cu dobânzile rambursate de către beneficiar;
    l) valoarea de executare a garanţiei - suma aferentă soldului dobânzilor pentru creditele acordate în cadrul programului „Prima casă/Noua casă“, aferentă perioadei de suspendare la plată, ce urmează a fi plătită de către Ministerul Finanţelor ca urmare a producerii riscului de credit în perioada de eşalonare, în cazul în care debitorul nu a achitat integral un număr de cel puţin 3 rate consecutive, la scadenţele prevăzute în graficul de rambursare a dobânzilor eşalonate pentru creditele ipotecare. Valoarea de executare a garanţiei se solicită de către creditor după trecerea integrală la restanţă a soldului dobânzilor pentru creditele ipotecare eşalonate la plată.


    CAP. II
    Obiectul convenţiei
    ART. 2.1
    Obiectul prezentei convenţii de garantare îl constituie stabilirea mecanismului de lucru dintre F.N.G.C.I.M.M. şi creditor în scopul implementării facilităţii de suspendare la plată a ratelor pentru garantarea în numele şi pe contul statului de către F.N.G.C.I.M.M., în mod expres, irevocabil şi necondiţionat, a obligaţiilor de plată reprezentând dobânzi amânate la plată aferente creditelor acordate în cadrul programului „Prima casă/Noua casă“ contractate de la creditori de persoane fizice, care beneficiază de facilitatea de amânare a plăţilor în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de bănci şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori.

    ART. 2.2
    F.N.G.C.I.M.M., mandatat de statul român, prin Ministerul Finanţelor, emite scrisori de garanţie în numele şi pe contul statului, prin care se obligă să plătească sumele garantate, la prima şi simpla cerere a creditorului, până la limita valorii scrisorii de garanţie, stabilită conform prevederilor art. 10 alin. (5) din Normele de aplicare privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de bănci şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 953/2022, denumite în continuare Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022, în cazul în care debitorul/debitorii nu şi-a/au îndeplinit obligaţiile de rambursare stabilite conform graficului de rambursare a dobânzilor amânate.

    ART. 2.3
    Scrisoarea de garanţie garantează în procent de 100% plata dobânzilor amânate la plată pentru care creditorul a aprobat solicitările de suspendare formulate de debitorii persoane fizice care au contractate credite acordate în cadrul programului „Prima casă/Noua casă“.

    ART. 2.4
    (1) F.N.G.C.I.M.M. garantează facilităţi la creditele acordate în cadrul programului „Prima casă/Noua casă“ acordate de creditori următoarelor categorii de debitori:
    a) debitorii cărora creditorii le-au acordat amânarea obligaţiilor la plată;
    b) debitorii care au credite acordate în cadrul programului „Prima casă/Noua casă“ şi care au beneficiat de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) debitorii care beneficiază o singură dată de suspendarea obligaţiilor de plată pentru fiecare împrumut, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de bănci şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, denumită în continuare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022.

    (2) În toate cazurile, perioada maximă de suspendare a obligaţiilor de plată nu trebuie să depăşească nouă luni.

    CAP. III
    Condiţiile de acordare a scrisorilor de garanţie aferente creditelor acordate în cadrul programului „Prima casă/Noua casă“
    ART. 3.1
    Suspendarea se acordă pentru creditele care îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:
    a) au fost acordate până la data de 30 aprilie 2022 inclusiv;
    b) data scadenţei finale a obligaţiilor de rambursare a ratelor, prevăzută în contractele de credit, este ulterioară datei solicitării suspendării obligaţiilor de plată;
    c) nu înregistrează restanţe în ultimele 6 luni înainte de data solicitării suspendării obligaţiei de plată şi nu înregistrează restanţe nici la data solicitării suspendării obligaţiei de plată.


    ART. 3.2
    Criteriile de eligibilitate care trebuie îndeplinite de debitorul persoană fizică din contractele de credit acordate în cadrul programului „Prima casă/Noua Casă“ sunt următoarele:
    a) au fost afectaţi financiar de situaţia gravă generată de criza actuală determinată direct sau indirect de criza energetică şi de războiul dintre Rusia şi Ucraina;
    b) a transmis creditorului, în condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022, o solicitare cel mai târziu în termen de 30 de zile de la data publicării reglementărilor emise de BNR prevăzute la art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022.


    CAP. IV
    Drepturile şi obligaţiile creditorului şi ale F.N.G.C.I.M.M.
    ART. 3.3
    Drepturile şi obligaţiile creditorului sunt următoarele:
    a) să analizeze solicitarea formulată de debitor şi să emită decizia de aprobare/respingere a solicitării de suspendare, conform opţiunii acestuia, după verificarea încadrării creditului şi a debitorului în condiţiile şi criteriile de eligibilitate de la art. 3.1 şi 3.2;
    b) să aprobe suspendarea la plată a ratelor de dobândă pe o perioadă cuprinsă între minimum o lună şi maximum 9 luni;
    c) să comunice debitorului, conform opţiunii exprimate de acesta, decizia sa de aprobare/respingere a cererii de suspendare a obligaţiilor de plată a ratelor, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data primirii solicitării complete;
    d) să includă în decizia de aprobare şi numărul de rate pentru care a fost solicitată de debitor şi aprobată de creditor suspendarea la plată;
    e) să transmită debitorului, în termen de 30 de zile de la data la care solicitarea a fost aprobată, notificarea clauzelor contractuale modificate, inclusiv noul grafic de rambursare a creditului şi graficul de rambursare a dobânzilor eşalonate, fără a fi nevoie de încheierea de acte adiţionale;
    f) să menţină marja de dobândă în graficul de rambursare a creditului revizuit după acordarea facilităţii de suspendare a obligaţiei de plată, la nivelul prevăzut în contractul de credit iniţial încheiat între debitor şi creditor;


    ART. 3.4
    Drepturile şi obligaţiile F.N.G.C.I.M.M. sunt următoarele:
    a) să verifice încadrarea solicitării de emitere a scrisorii de garanţie, în termenii şi condiţiile prevăzute în Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022 şi în prezenta convenţie de garantare;
    b) să solicite creditorului informaţii suplimentare, atunci când elementele cuprinse în solicitarea de emitere a scrisorii de garanţie sau în cererea de executare a garanţiei şi în documentaţia furnizată nu sunt suficiente pentru efectuarea analizei în condiţiile legii;
    c) să urmărească periodic stadiul derulării facilităţii acordate de creditor, pe baza situaţiilor furnizate de acesta, în vederea raportării periodice a datelor agregate către M.F.;
    d) să verifice încadrarea cererii de executare a garanţiei în termenii şi condiţiile prevăzute în Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022 şi în prezenta convenţie de garantare;
    e) să comunice creditorului şi M.F. decizia cu privire la aprobarea cererii de executare a garanţiei şi/sau a addendumului la decizie cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau prin poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să transmită şi documentul în original.


    CAP. V
    Emiterea şi valabilitatea scrisorii de garanţie
    ART. 4.1
    (1) După aprobarea de către creditor a solicitărilor debitorilor de suspendare la plată a ratelor creditelor ipotecare şi a dobânzilor aferente acestora, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului prevăzut la art. 3 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022, creditorul va transmite F.N.G.C.I.M.M., în format electronic, solicitările de emitere a scrisorii de garanţie în numele şi pe contul statului, conform modelului din anexa nr. 1 la prezenta convenţie.
    (2) Creditorul transmite F.N.G.C.I.M.M. o solicitare de emitere a scrisorii de garanţie pentru toate solicitările de suspendare la plată a obligaţiilor consolidate ale debitorilor din portofoliul său, inclusiv ale celor care au beneficiat deja de aplicarea unui moratoriu nonlegislativ şi/sau de perioadele de suspendare potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările şi completările ulterioare, în noile condiţii şi cu noua valoare.

    ART. 4.2
    Solicitarea va fi însoţită de o situaţie centralizatoare întocmită de creditor pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta convenţie, în care va fi evidenţiată valoarea totală a contractului de garantare, rezultată din cumularea sumelor de plată şi a soldurilor acestora, după caz, conform graficelor de rambursare a sumelor reprezentând dobânzi, datorate de debitori, emise potrivit prevederilor art. 9 alin. (2) din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022.

    ART. 4.3
    În baza solicitării de emitere a garanţiei şi a situaţiei centralizate prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta convenţie, F.N.G.C.I.M.M. va emite în favoarea creditorului o scrisoare de garanţie nouă al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta convenţie, incluzând toţi debitorii prevăzuţi la art. 2.4 alin. (1). lit. a-c).

    ART. 4.4
    (1) Valoarea totală a angajamentului de garantare înscris în scrisoarea de garanţie este exprimată în echivalent lei.
    (2) În cazul în care creditul ipotecar este acordat în altă valută, valoarea cumulată a dobânzilor se stabileşte utilizând cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil în ultima zi a lunii anterioare celei în care creditorul a transmis către F.N.G.C.I.M.M. solicitarea de emitere a scrisorii de garanţie.

    ART. 4.5
    (1) Creditorul poate solicita Fondului efectuarea corecţiei valorii scrisorii de garanţie prin transmiterea solicitării de corecţie/modificare a valorii scrisorii de garanţie, conform anexei nr. 4 la prezenta convenţie, până la data de 30 iunie 2023.
    (2) Solicitarea de efectuare a corecţiei se poate face în cazul în care în structura dobânzii aferente creditelor ipotecare sunt prevăzuţi indici variabili, iar valoarea scrisorii de garanţie este determinabilă pe baza estimărilor creditorului privind evoluţia acestora.
    (3) Solicitarea de corecţie/modificare a valorii scrisorii de garanţie este însoţită de situaţia centralizatoare privind valoarea cumulată a dobânzilor de plată, determinată şi ajustată pe baza valorii indicilor care intră în structura de cost a dobânzii conform contractelor de credit încheiate cu debitorii, pentru poziţiile din scrisoarea de garanţie care comportă modificări ale valorii lor.
    (4) În baza solicitării de corecţie, F.N.G.C.I.M.M. emite un addendum la scrisoarea de garanţie iniţială corespunzătoare debitorilor pentru care s-a solicitat corecţia.

    ART. 4.6
    Scrisoarea de garanţie este valabilă pe perioada cuprinsă între data emiterii şi data încetării răspunderii F.N.G.C.I.M.M. în numele şi pe contul statului.

    ART. 4.7
    Data la care încetează răspunderea F.N.G.C.I.M.M. în numele şi pe contul statului este:
    a) data expirării perioadei de rambursare conform graficelor de rambursare întocmite în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022;
    b) data la care M.F. plăteşte valoarea de executare a garanţiei pentru ultimul debitor din situaţia centralizatoare transmisă de creditor pe propria răspundere;
    c) data înregistrării la F.N.G.C.I.M.M. a comunicării creditorului cu privire la renunţarea la scrisoarea de garanţie;
    d) data rambursării integrale de către debitor a dobânzii suspendate conform art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022, la termen sau anticipat, dar nu mai mult de 60 de luni de la suspendare.


    CAP. VI
    Monitorizarea scrisorilor de garanţie emise
    ART. 5.1
    Monitorizarea scrisorilor de garanţie emise reprezintă acţiunile derulate în perioada cuprinsă între acordarea garanţiei şi încetarea valabilităţii acesteia, constând în urmărirea lunară a stadiului derulării facilităţii de garantare, a soldului garanţiei, pe baza unui raport standard furnizat de fiecare creditor.

    ART. 5.2
    Lunar, până pe data de 7 a lunii curente pentru luna anterioară, fiecare creditor va transmite către F.N.G.C.I.M.M., prin mijloace electronice, la adresa ftps://92.114.86.160, un set de informaţii detaliate pentru fiecare persoană fizică beneficiară a facilităţii de suspendare a plăţilor, cuprinzând informaţii privind creditele şi dobânzile suspendate la plată incluse în scrisorile de garanţie emise, utilizând formatul prevăzut în anexa nr. 5 la prezenta convenţie. Aceste informaţii vor fi transmise pe toată durata de valabilitate a scrisorii de garanţie. În cazul în care, pentru raportarea şi înregistrarea datoriei publice, F.N.G.C.I.M.M. are nevoie de informaţii suplimentare de la instituţiile de credit, anexa de raportare poate fi actualizată, cu condiţia păstrării unui format standard în relaţia cu toţi partenerii.

    ART. 5.3
    Valoarea garanţiei se va reduce în mod automat cu orice plată efectuată de debitor în perioada de rambursare a dobânzilor eşalonate la plată conform graficelor întocmite cu respectarea prevederilor art. 9 alin. (2) din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022, precum şi cu valoarea plăţilor de garanţii efectuate la cererea creditorului în temeiul obligaţiei de garantare asumate prin scrisorile de garanţie emise în numele şi pe contul statului, după caz.

    CAP. VII
    Executarea scrisorilor de garanţie. Plăţile efectuate în temeiul scrisorilor de garanţie
    ART. 6.1
    (1) Creditorul poate transmite cereri de executare pentru acei debitori care nu şi-au îndeplinit obligaţiile de rambursare stabilite conform graficului de rambursare prevăzut la art. 9 alin. (2) din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022.
    (2) Creditorul este îndreptăţit la executarea garanţiei numai dacă a transmis la F.N.G.C.I.M.M. cererea de executare a scrisorii de garanţie în cadrul perioadei de valabilitate a acesteia, pentru debitorii care înregistrează cel puţin un număr de 3 rate consecutive de dobândă eşalonată la plată, neachitate integral la scadenţa prevăzută în graficul de rambursare, după trecerea integrală la restanţă a soldului dobânzilor eşalonate la plată datorate de respectivii debitori.

    ART. 6.2
    (1) Cererea de executare a scrisorii de garanţie, formulată conform modelului prevăzut în anexa nr. 6 la prezenta convenţie, pentru unul sau mai mulţi debitori incluşi în situaţia centralizatoare, anexă la solicitarea de garantare, se transmite la F.N.G.C.I.M.M. până la data de 20 a fiecărei luni calendaristice, pentru unul sau mai mulţi debitori incluşi în situaţia centralizatoare, anexă la scrisoarea de garanţie, însoţită de următoarele documente în copie:
    a) documentele de identitate ale debitorilor pentru care se cere executarea garanţiei. Se vor transmite cele mai recente documente aflate în posesia creditorului;
    b) graficele de rambursare a dobânzilor datorate de debitori pentru perioada de suspendare la plata ratelor;
    c) contractele de credit aferente creditelor contractate de persoane fizice pentru care debitorii au solicitat suspendarea la plata ratelor şi eşalonarea la plată a dobânzilor;
    d) extrasele conturilor de dobândă sau documente echivalente, din care să rezulte soldul dobânzilor suspendate restante pentru care se cere plata garanţiei.

    (2) Pe perioada de valabilitate a scrisorii de garanţie creditorul poate trimite mai multe cereri de executare a garanţiei, având în vedere că producerea riscului de credit în perioada de eşalonare va fi diferită de la debitor la debitor.
    (3) În cazul în care creditul acordat în cadrul programului „Prima casă/Noua casă“ este acordat în altă valută decât moneda naţională, creditorul stabileşte valoarea cumulată a dobânzilor solicitate la plată pentru debitorul în cauză, utilizând cursul de schimb comunicat de BNR, valabil în ultima zi a lunii anterioare celei în care acesta transmite către F.N.G.C.I.M.M. cererea de executare a scrisorii de garanţie, fără să depăşească valoarea cumulată a dobânzilor garantate prin scrisoarea de garanţie pentru debitorul respectiv.
    (4) Cererile de executare a garanţiei înregistrate la F.N.G.C.I.M.M. după data de 20 a fiecărei luni calendaristice, precum şi cele transmise fără respectarea prevederilor art. 13 alin. (2) din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022 vor fi returnate creditorului, acestea putând fi reformulate şi transmise ulterior, cu respectarea termenului prevăzut la alin. (1) din prezentul articol.

    ART. 6.3
    În termen de maximum 30 de zile de la data primirii, F.N.G.C.I.M.M. analizează cererea de executare a scrisorii de garanţie şi emite o decizie de plată consolidată pe creditor pentru debitorii prevăzuţi la art. 6.2 alin. (1).

    ART. 6.4
    În vederea soluţionării cererii de executare a garanţiei, Fondul poate solicita creditorului furnizarea de informaţii şi documente suplimentare necesare pentru completarea/clarificarea documentaţiei, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii cererii de executare a garanţiei.

    ART. 6.5
    Documentaţia care însoţeşte cererea de executare a scrisorii de garanţie se transmite/se depune la sediul social al F.N.G.C.I.M.M. separat pentru fiecare debitor în parte.

    ART. 6.6
    Informaţiile şi documentele transmise de creditor, conform art. 6.4, se vor ataşa de F.N.G.C.I.M.M. la documentaţia depusă odată cu cererea de executare a garanţiei şi vor fi luate în considerare la soluţionarea acesteia.

    ART. 6.7
    (1) Decizia consolidată de aprobare a cererii de executare a garanţiei se comunică creditorului şi M.F. cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau prin poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită şi documentul în original.
    (2) După încasarea oricărei sume în contul beneficiarului programului, ulterior transmiterii cererii de plată, instituţia de credit transmite F.N.G.C.I.M.M., pe hârtie, o solicitare de modificare a cererii de plată, în baza căreia F.N.G.C.I.M.M. va modifica valoarea de executare a garanţiei printr-un addendum la decizia de aprobare. Addendumul urmează regimul juridic al deciziei de aprobare a cererii de plată.
    (3) Addendumul se comunică instituţiei de credit şi M.F. în ziua lucrătoare următoare adoptării acestuia de către F.N.G.C.I.M.M., pe fax sau prin poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită şi documentul în original, cu respectarea unui termen de două zile lucrătoare necesare efectuării plăţii de către M.F.

    ART. 6.8
    (1) Plata valorii de executare a garanţiei, prevăzută în decizia consolidată/addendum, se face de către M.F. în contul unic al creditorului ..............................., pe baza deciziei F.N.G.C.I.M.M. de aprobare a cererii de executare consolidată pe creditor, în termen de maximum 10 zile calendaristice de la primirea deciziei F.N.G.C.I.M.M.
    (2) După fiecare plată de garanţie, scrisoarea de garanţie executată rămâne valabilă pentru suma rămasă neexecutată de creditor până la data la care încetează răspunderea F.N.G.C.I.M.M. în numele şi pe contul statului, prevăzută la art. 4.7.
    (3) În termen de 5 zile lucrătoare de la data plăţii valorii de executare a garanţiei, M.F. transmite F.N.G.C.I.M.M. dovada efectuării plăţii.

    ART. 6.9
    (1) În baza dovezii de efectuare a plăţii, F.N.G.C.I.M.M. întocmeşte un înscris, care reprezintă titlu de creanţă bugetară, prin care se individualizează creanţa bugetară rezultată prin plată, precum şi data scadenţei acesteia şi care devine titlu executoriu în condiţiile art. 26 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Titlul de creanţă se comunică debitorului, prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plăţii prevăzute la art. 6.8 alin. (3).
    (3) În cazul în care comunicarea titlului de creanţă potrivit alin. (2) nu a fost posibilă, aceasta se poate realiza prin publicitate, respectiv prin afişarea, concomitent, la sediul F.N.G.C.I.M.M. şi pe pagina de internet a acestuia a unui anunţ în care se menţionează că a fost emis titlul de creanţă bugetară pe numele persoanei fizice. Prevederile art. 47 alin. (7) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător. Termenul de plată voluntară de către debitor a obligaţiei rezultate din executarea scrisorii de garanţie este de 15 zile de la data comunicării titlului de creanţă bugetară.
    (4) La data expirării termenului de plată prevăzut la alin. (3), titlul de creanţă bugetară devine titlu executoriu, în condiţiile art. 26 alin. (6) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Titlul executoriu împreună cu dovada efectuării procedurii de comunicare către debitor/i şi copia documentului de identitate al debitorului/debitorilor se înaintează, în termen de 5 zile lucrătoare de la data efectuării procedurii de comunicare, organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, denumit în continuare ANAF, în vederea recuperării creanţei bugetare, în condiţiile Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) Accesoriile creanţelor rezultate din executarea scrisorilor de garanţie, prevăzute la art. 5 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022, se calculează şi se recuperează de către organele fiscale competente ale ANAF, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (7) Creanţele rezultate din plata garanţiilor de stat, respectiv sumele plătite creditorilor în baza scrisorilor de garanţie sunt creanţe bugetare şi se recuperează de la debitori de către organele fiscale competente ale ANAF, conform prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (8) Sumele încasate conform alin. (7) sunt venituri ale bugetului de stat.
    (9) Pentru neplata la scadenţă a obligaţiilor rezultate din executarea scrisorilor de garanţie, debitorul datorează obligaţii fiscale accesorii care se calculează şi se comunică debitorului de către organele fiscale competente ale ANAF potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. VIII
    Alte dispoziţii
    ART. 7.1
    Părţile recunosc că se află sub incidenţa prevederilor legislaţiei bancare referitoare la confidenţialitatea şi secretul bancar.

    ART. 7.2
    Forţa majoră - aşa cum este aceasta definită de art. 1.351 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare - apără de răspundere partea care o invocă, sub condiţia informării celeilalte părţi în termen de 10 zile lucrătoare de la apariţie şi a probării acestui eveniment cu documente justificative eliberate de Camera de Comerţ şi Industrie a României. Încetarea forţei majore va fi adusă la cunoştinţă celeilalte părţi în termen de 10 zile lucrătoare. Neîndeplinirea formalităţilor de informare a forţei majore atrage decăderea părţii în cauză din dreptul de a o invoca şi de a beneficia de prevederile prezentului punct.

    ART. 7.3
    Părţile garantează că persoanele care semnează prezenta convenţie sunt împuternicite în mod legal pentru aceasta, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare la data semnării convenţiei de garantare, actelor constitutive şi normelor şi regulamentelor interne.

    ART. 7.4
    Prezenta convenţie de garantare îşi produce efectele pe toată perioada de valabilitate a scrisorilor de garanţie acordate de F.N.G.C.I.M.M.

    ART. 7.5
    (1) Prevederile prezentei convenţii pot fi modificate prin acte adiţionale semnate de ambele părţi,.
    (2) Prevederile prezentei convenţii se completează cu dispoziţiile corespunzătoare din legislaţia în vigoare aplicabilă. Toate modificările şi completările ulterioare ale legislaţiei incidente se aplică în mod corespunzător.

    ART. 7.6
    Prezenta convenţie poate înceta la solicitarea uneia dintre părţi. Denunţarea convenţiei se face prin notificare scrisă, cu cel puţin 15 zile înainte de data la care se solicită încetarea valabilităţii acesteia.

    ART. 7.7
    Pentru cazul prevăzut la pct. 7.6, convenţia de garantare încetează numai pentru viitor, iar răspunderea părţilor încetează la data îndeplinirii tuturor obligaţiilor asumate de acestea în baza prezentei convenţii.

    ART. 7.8
    Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta convenţie de garantare.

    ART. 7.9
    Prezenta convenţie de garantare a fost încheiată în 3 exemplare originale, două exemplare pentru F.N.G.C.I.M.M., dintre care unul va fi comunicat M.F., şi unul pentru creditor, şi s-a semnat de către F.N.G.C.I.M.M. în data de ........... şi de către creditor în data de .......... şi intră în vigoare la data de ................ .

    Creditor,
    ....................................
    F.N.G.C.I.M.M.
    ....................................
    ANEXA 1

    la convenţia de garantare
    SOLICITARE
    de emitere a scrisorii de garanţie în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022 privind acordarea unor facilităţi
    pentru creditele acordate de bănci şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori
    Creditorul ........................., cu sediul central în localitatea ................, str. ..................... nr. ......, judeţul/sectorul ....................., înmatriculat la registrul comerţului cu nr. .................., cod unic de înregistrare ................., telefon ........................., fax ..............., e-mail ............................., reprezentat de ............................, în calitate de ......................., şi de ................., în calitate de ................, având cont bancar nr. ....................., deschis la .......................,
    solicită F.N.G.C.I.M.M. emiterea unei scrisori de garanţie în numele şi pe contul statului în sumă de .......................... lei, reprezentând 100% din plata obligaţiilor de rambursare a dobânzilor acumulate pe perioada amânării la plată în condiţiile prevăzute în Convenţia de garantare şi în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de bănci şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori.
    Solicitarea este însoţită de situaţia centralizatoare întocmită de creditor pe propria răspundere, în care sunt evidenţiate valorile individuale per debitor (sumele integrale sau soldurile acestora, după caz), precum şi valoarea totală a angajamentului de garantare, rezultată din cumularea sumelor de plată conform graficelor de eşalonare a plăţii sumelor reprezentând dobânzi datorate de debitori.
    Creditorul declară că a aprobat solicitările de suspendare formulate de debitorii persoane fizice care au contractate credite acordate în cadrul programului „Prima casă/Noua casă“ în condiţiile respectării prevederilor art. 4 şi art. 5 alin. (1)-(5) din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de bănci şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 953/2022.
                 Creditor,
    ............................
         Persoane autorizate,
    .............................

    ANEXA 2

    la convenţia de garantare
    SITUAŢIA CENTRALIZATOARE
    transmisă de creditor pe propria răspundere
    Banca ..........................
    Situaţie centralizatoare privind valoarea angajamentului de garantare la data ….............
    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
    A - numărul şi data contractului de credit
    B - numărul şi data contractului de garantare
    C - valoarea iniţială a garanţiei prevăzută în contractul de garantare
    D - valoarea totală a ratelor suspendate la plată
    E - data expirării suspendării
    F - valoare dobânzi suspendate
    G - data cursului valutar de referinţă


┌────┬────────┬──────────┬───┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─────────────────┐
│Nr. │Contract│Beneficiar│ │ │ │ │ │ │ │ │Grafic de │
│crt.│Id │credit │CNP│A│B│C│D│E│F│G│rambursare │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │60 rate lunare │
├────┼────────┼──────────┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼────┬─────┬──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Suma│Prima│Ultima│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │lună │lună │
├────┼────────┼──────────┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼────┼─────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼────┼─────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼────┼─────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼────┼─────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────┴──────────┴───┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴────┴─────┴──────┘


    Data ......................
                Creditor,
    ........................
      Persoane autorizate,
    ........................ .

    ANEXA 3

    la convenţia de garantare
    Ministerul Finanţelor
    Prin F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN
    Adresa: .........................................
    Elemente de identificare: ...................................
    Beneficiar-creditor (nume şi adresă): ........................................
    SCRISOARE DE GARANŢIE
    Nr. ............ din ................
    În temeiul art. 4.3 din Convenţia de garantare nr. ................................................. a sumelor reprezentând dobânzi suspendate la plată aferente creditelor contractate de persoane fizice în cadrul programului „Prima casă/Noua Casă“, care beneficiază de facilitatea de amânare a dobânzilor, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de bănci şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori (denumită în continuare Convenţia de garantare),
    ca urmare a Solicitării de emitere a Scrisorii de garanţie nr. ..............., prin care Banca ........................... (denumită în continuare Creditor) solicită F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN emiterea unei scrisori de garanţie în numele şi pe contul statului, în condiţiile prevăzute în Convenţia de garantare şi în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022, având în vedere situaţia centralizatoare întocmită pe propria răspundere de Creditor, în care sunt evidenţiate valorile individuale per debitor, sumele integrale sau soldurile acestora, după caz, precum şi valoarea totală a angajamentului de garantare, rezultate din cumularea sumelor de plată conform graficelor de eşalonare a dobânzilor datorate de debitorii eligibili cu datele sintetice prezentate în anexa la prezenta scrisoare, în baza contractelor de credit încheiate în cadrul programului „Prima casă/Noua casă“,
    subscrisa Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN (F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN), în numele şi pe contul statului român, prin Ministerul Finanţelor, cu sediul în Bucureşti, Str. Libertăţii nr. 16, sectorul 5, ne angajăm prin prezenta, în mod irevocabil, să efectuăm plata/plăţile imediat, la prima şi simpla cerere a Creditorului, a oricărei sume solicitate la plată care nu depăşeşte un total de .........(lei/suma maximă)....... ...........(în litere).......... , reprezentând 100% din valoarea totală a sumelor de plată conform graficelor de rambursare a dobânzilor eşalonate pentru credite acordate în cadrul programului „Prima casă/Noua casă“ contractate de persoane fizice şi datorate de debitorii eligibili, în cazul primirii unor cereri de executare consolidate pe Creditor, pentru fiecare dintre debitorii din portofoliu, formulată în condiţiile prevederilor art. 14 din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de bănci şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 953/2022.
    Cererea de executare transmisă de creditor trebuie să fie însoţită de următoarele documente:
    a) documentele de identitate ale debitorilor pentru care se cere executarea garanţiei. Se vor transmite cele mai recente documente aflate în posesia creditorului;
    b) graficele de rambursare a dobânzilor datorate de debitori pentru perioada de suspendare la plata ratelor;
    c) contractele de credit aferente creditelor ipotecare pentru care debitorii au solicitat suspendarea la plata ratelor şi eşalonarea la plată a dobânzilor;
    d) extrasele conturilor de dobândă sau documente echivalente din care să rezulte soldul dobânzilor suspendate restante pentru care se cere plata garanţiei.

    Prezenta garanţie de stat intră în vigoare la data emiterii scrisorii de garanţie şi este valabilă până la data încetării răspunderii F.N.G.C.I.M.M. în numele şi pe contul statului, potrivit art. 4.7 din Convenţia de garantare.
    În cazul în care data de expirare a valabilităţii scrisorii de garanţie este o zi nebancară, cererea de executare va fi luată în considerare dacă va fi primită cel mai târziu în următoarea zi bancară.
    Valoarea garanţiei de stat se poate modifica prin addendum, în condiţiile art. 4.5 alin. (1) din Convenţia de garantare, în urma transmiterii Solicitării de corecţie/modificare a valorii scrisorii de garanţie a corecţiei până la data de 31 mai 2023. Obligaţiile de plată se reduc corespunzător cu fiecare plată efectuată de debitori în cadrul acestei garanţii şi rămân valabil asumate până la data încetării răspunderii F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN în numele şi pe contul statului. Recuperarea creanţei bugetare rezultate din plata valorii/valorilor de executare a garanţiei se realizează în condiţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    Prezenta scrisoare de garanţie se supune legislaţiei speciale, respectiv prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022 şi legislaţiei subsecvente, legislaţiei bancare şi legislaţiei privind datoria publică din România, precum şi Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.
    F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN
    Semnături autorizate

    ANEXA 4

    la convenţia de garantare
    SOLICITARE
    de corecţie/modificare a valorii Scrisorii de garanţie
    nr. ........ din ....... din data .........
    1. Creditorul ..................., cu sediul central în localitatea ..............., str. .............. nr. ....., judeţul/sectorul .........., înmatriculat la registrul comerţului cu nr. ...................., cod unic de înregistrare .............., telefon ..........................., fax ............, e-mail ..............., reprezentat de .............., în calitate de ..............................., şi de ........................, în calitate de ...................., având cont bancar nr. ..................., deschis la ........................,
    solicită corecţia/modificarea Scrisorii de garanţie nr. …………..... din data ……………....... emisă de F.N.G.C.I.M.M. în numele şi pe contul statului în sumă de …………........... lei, în condiţiile prevăzute în Convenţia de garantare şi în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de bănci şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori.

    2. Solicitarea este însoţită de situaţia centralizatoare întocmită de creditor pe propria răspundere privind valoarea cumulată a dobânzilor de plată, determinată pe baza valorii indicilor care intră în structura de cost a dobânzii conform contractelor de credit încheiate cu debitorii.
                     Creditor,
    ...............................
            Persoane autorizate,
    ....................................

    ANEXA 5

    la convenţia de garantare
    SITUAŢIA
    creditelor şi garanţiilor de stat pentru persoane fizice care beneficiază de facilitatea de amânare a dobânzilor
    în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022 privind acordarea unor facilităţi
    pentru creditele acordate de bănci şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, la data de ................

┌────┬────────┬──────────┬───┬──────────┬────────┬────────┬────────┬────────────┬──────────┬────────────┬────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬──────────┬────────┬─────────┬───────────┬───────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Valoare │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │dobândă │Valoare │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │eşalonată │dobândă │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pentru │eşalonată │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Soldul │Soldul │ │ │ │ │creditele │pentru │
│ │ │ │ │ │ │ │Dată │ │ │Valoarea │Valoarea │creditului │creditului │ │ │ │Data │ipotecare │creditele │
│ │Tip │Beneficiar│ │Judeţ │Nr. │Dată │expirare│Tip activ │Valuta │iniţială a │iniţială a │la data │la data │Data │Număr luni│Număr │emiterii │(valoare │ipotecare │
│Nr. │credit │finanţare │CNP│domiciliu │contract│contract│contract│achiziţionat│creditului│contractului│contractului│suspendării│suspendării│suspendării│de │contract│scrisorii│dobândă │(valoare │
│crt.│ipotecar│(nume şi │ │beneficiar│de │credit │de │prin credit │(RON, EUR,│de credit │de credit │ratelor │ratelor │ratelor │suspendare│de │de │aferentă │dobândă │
│ │ │prenume) │ │ │credit │ │credit │ │USD, CHF) │(în valuta │(în lei) │(principal │(principal │ │a ratelor │garanţie│garanţie │perioadei │aferentă │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │creditului) │ │în valuta │în lei) │ │ │ │ │de │perioadei │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │creditului)│ │ │ │ │ │suspendare)│de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │la data │suspendare)│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │emiterii │la data de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │scrisorii │raportare │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de garanţie│ │
├────┼────────┼──────────┼───┼──────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │14 │15 │16 │17 │18 │19 │20 │
├────┼────────┼──────────┼───┼──────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────┼───┼──────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │Total │x │x │x │x │x │x │x │x │ │x │ │x │x │x │x │ │ │
│ │ │general │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────┴──────────┴───┴──────────┴────────┴────────┴────────┴────────────┴──────────┴────────────┴────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴──────────┴────────┴─────────┴───────────┴───────────┘


                     Creditor,
    ...............................
            Persoane autorizate,
    ................................

    ANEXA 6

    la convenţia de garantare
    CERERE
    de executare a Scrisorii de garanţie
    nr. ..... din data de .......................
    Creditorul ...................., prin Centrala ..............., cu sediul în localitatea ............, str. ............... nr. ......, judeţul/sectorul ..............., înmatriculat la registrul comerţului cu nr. ................, cod unic de înregistrare ......................................, telefon ................., fax ................., e-mail ............................, reprezentat de .................., în calitate de ....................., şi de .................., în calitate de .............................., având cont bancar nr. ......................, deschis la ...........................................,
    solicită F.N.G.C.I.M.M. executarea Scrisorii de garanţie nr. ............... din data de ........................ în valoare de ...................... pentru suma de ................ lei, ca urmare a neîndeplinirii de către un număr de ..................... debitori a obligaţiilor de rambursare stabilite conform graficului de rambursare prevăzut la art. 9 alin. (2) din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de bănci şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori.
    Anexăm prezentei cereri următoarele documente în copie:
    a) documentele de identitate ale debitorilor pentru care se cere executarea garanţiei. Se vor transmite cele mai recente documente aflate în posesia creditorului;
    b) graficele de rambursare a dobânzilor datorate de debitori pentru perioada de suspendare la plata ratelor;
    c) contractele de credit aferente creditelor ipotecare pentru care debitorii au solicitat suspendarea la plată a ratelor şi eşalonarea la plată a dobânzilor;
    d) extrasele conturilor de dobândă sau documente echivalente din care să rezulte soldul dobânzilor suspendate restante pentru care se cere plata garanţiei.
    Scrisoarea de garanţie nr. ........................................ din data de ………….................. rămâne valabilă pentru suma rămasă neexecutată, în temeiul art. 11 alin. (2) din Normele de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de bănci şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori.
                     Creditor,
    ...............................
            Persoane autorizate,
    ...............................


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016