Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME din 25 august 2023  privind recunoaşterea organizaţiilor de producători şi a altor forme asociative din sectorul fructelor şi legumelor şi modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea, din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME din 25 august 2023 privind recunoaşterea organizaţiilor de producători şi a altor forme asociative din sectorul fructelor şi legumelor şi modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea, din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 807 din 7 septembrie 2023
──────────
    Aprobate prin ORDINUL nr. 350 din 25 august 2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 807 din 7 septembrie 2023.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezentele norme creează cadrul juridic şi organizatoric pentru punerea în aplicare a prevederilor de la capitolul X - Intervenţiile în sectorul fructe-legume din Hotărârea Guvernului nr. 1.571/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervenţiilor aferente sectoarelor vegetal şi zootehnic din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, finanţate din Fondul european de garantare agricolă şi de la bugetul de stat, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Hotărârea Guvernului nr. 1.571/2022, prevăzute în cadrul secţiunii 5.2 „Intervenţii sectoriale“, tabelul 6.2.2 Sectorial, Sectorul fructe-legume, anexa V din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, în vederea unui sprijin din partea Uniunii finanţat de Fondul european de garantare agricolă şi de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C (2022) 8.783 din 7 decembrie 2022.
    (2) Totodată, prezentele norme stabilesc cadrul general de implementare a următoarelor regulamente europene în ceea ce priveşte sectorul fructe-legume:
    1. Regulamentul (UE) nr. 2.115/2021 al Parlamentului European şi al Consiliului din 2 decembrie 2021 de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) şi finanţate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1.305/2013 şi (UE) nr. 1.307/2013 denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 2.115/2021;
    2. Regulamentul (UE) 2021/2.116 al Parlamentului European şi al Consiliului din 2 decembrie 2021 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 2.116/2021;
    3. Regulamentul delegat (UE) 2022/126 al Comisiei din 7 decembrie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2021/2.115 al Parlamentului European şi al Consiliului cu cerinţe suplimentare referitoare la anumite tipuri de intervenţii specificate de statele membre în planurile lor strategice PAC pentru perioada 2023-2027, în temeiul regulamentului respectiv, precum şi cu norme privind raportul pentru standardul GAEC 1 (bune condiţii agricole şi de mediu);
    4. Regulamentul delegat (UE) 2022/127 al Comisiei din 7 decembrie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2021/2.116 al Parlamentului European şi al Consiliului cu norme privind agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea conturilor, garanţiile şi utilizarea monedei euro;
    5. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2.289 al Comisiei din 21 decembrie 2021 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2021/2.115 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte prezentarea conţinutului planurilor strategice PAC şi sistemul electronic pentru schimbul securizat de informaţii;
    6. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2.290 al Comisiei din 21 decembrie 2021 de stabilire a normelor referitoare la metodele de calculare a indicatorilor de realizare şi de rezultat comuni stabiliţi în anexa I la Regulamentul (UE) 2021/2.115 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) şi finanţate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1.305/2013 şi (UE) nr. 1.307/2013;
    7. Regulamentul delegat (UE) 2022/1.408 al Comisiei din 16 iunie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) 2021/2.116 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte plata avansurilor pentru anumite intervenţii şi măsuri de sprijin prevăzute în Regulamentele (UE) 2021/2.115 şi (UE) nr. 1.308/2013 ale Parlamentului European şi ale Consiliului;
    8. Regulamentul delegat (UE) 2023/57 al Comisiei din 31 octombrie 2022 de modificare şi de rectificare a Regulamentului delegat (UE) 2022/127 de completare a Regulamentului (UE) 2021/2.116 al Parlamentului European şi al Consiliului;
    9. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/130 al Comisiei din 18 ianuarie 2023 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2021/2.115 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte prezentarea conţinutului raportului anual privind performanţa;
    10. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1.475 al Comisiei din 6 septembrie 2022 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2021/2.115 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte evaluarea planurilor strategice PAC şi furnizarea de informaţii pentru monitorizare şi evaluare;
    11. Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013;
    12. Regulamentul delegat (UE) nr. 891/2017 al Comisiei din 13 martie 2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sectorul fructelor şi legumelor şi sectorul fructelor şi legumelor prelucrate, de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sancţiunile care trebuie aplicate în sectoarele menţionate şi de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei;
    13. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 892/2017 al Comisiei din 13 martie 2017 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sectorul fructelor şi legumelor şi sectorul fructelor şi legumelor prelucrate, denumit în continuare Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/892.


    ART. 2
    Prezentele norme stabilesc modalitatea de calcul al valorii producţiei comercializate, denumită în continuare VPC, condiţiile de recunoaştere a organizaţiilor de producători, procedura de acordare a sprijinului financiar, aprobarea şi finanţarea programelor operaţionale, tipurile de sancţiuni, modalităţile de aplicare a acestora şi aspecte privind recuperarea sprijinului acordat în mod nejustificat, în conformitate cu Planul strategic PAC 2023-2027.

    ART. 3
    În sensul prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) producător - un fermier, în sensul art. 3 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 2.115/2021, care produce fructele şi legumele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. (i) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 şi produse de acest fel destinate comercializării;
    b) membru în cadrul unei organizaţii de producători - un producător sau o entitate juridică constituită de producători, care este membru/membră al/a unei organizaţii de producători sau al/a unei asociaţii de organizaţii de producători;
    c) organizaţie de producători - orice persoană juridică sau parte clar definită a unei persoane juridice, constituită la iniţiativa producătorilor şi care este recunoscută de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
    d) filială - o societate în cadrul căreia deţin participaţii sau capital una sau mai multe organizaţii de producători sau asociaţii de organizaţii de producători şi care contribuie la îndeplinirea obiectivelor respectivelor organizaţii sau asociaţii, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. (c) din Regulamentul delegat (UE) nr. 891/2017;
    e) alte forme asociative pentru comercializare - asociaţii de organizaţii de producători, organizaţii de producători transnaţionale şi asociaţii transnaţionale de organizaţii de producători;
    f) asociaţie de organizaţii de producători - orice persoană juridică sau parte clar definită a unei persoane juridice, constituită la iniţiativa organizaţiilor de producători şi recunoscută de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
    g) asociaţie transnaţională de organizaţii de producători - orice asociaţie de organizaţii de producători în cadrul căreia cel puţin una dintre organizaţiile asociate se află într-un alt stat membru al Uniunii Europene;
    h) organizaţie de producători transnaţională - orice organizaţie în cadrul căreia cel puţin una dintre exploataţiile producătorilor se află într-un alt stat membru al Uniunii Europene;
    i) obiectivele sectoriale ale programelor operaţionale - obiectivele prevăzute la art. 46 din Regulamentul (UE) nr. 2.115/2021;
    j) obiective specifice ale programelor operaţionale - obiective prevăzute la art. 6 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 2.115/2021;
    k) obiectiv transversal al programelor operaţionale - obiectiv prevăzut la art. 6 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 2.115/2021;
    l) valoarea producţiei comercializate - valoarea obţinută în urma comercializării producţiei membrilor prin intermediul organizaţiei de producători, luându-se în calcul doar produsul/produsele pentru care organizaţia de producători deţine recunoaşterea;
    m) fond operaţional - sursa de finanţare a programelor operaţionale aprobate care se compune din: contribuţiile financiare ale membrilor organizaţiei de producători sau ale organizaţiei de producători înseşi ori ale ambelor sau ale asociaţiei de organizaţii de producători prin intermediul membrilor respectivei asociaţii şi asistenţa financiară din partea Uniunii Europene, care poate fi acordată organizaţiilor de producători sau asociaţiilor acestora, în cazul în care organizaţiile sau asociaţiile respective prezintă un program operaţional;
    n) intervenţie - un instrument de sprijin însoţit de un set de condiţii de eligibilitate specificate în PS 2023-2027 pe baza unui tip de intervenţie din Fondul european de garantare agricolă, denumit în continuare FEGA, prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 2.115/2021;
    o) investiţie - achiziţia de bunuri care sunt necesare pentru atingerea obiectivelor menţionate la articolul 46 din Regulamentul (UE) nr. 2.115/2021 şi din fişele de intervenţii PS 2023-2027, cap. 5.2. Intervenţii sectoriale;
    p) acţiune - o activitate care implică factorul uman şi vizează realizarea unuia sau mai multor obiective menţionate la articolul 46 din Regulamentul (UE) nr. 2.115/2021 şi din fişele de intervenţii PS 2023-2027, cap. 5.2. Intervenţii sectoriale;
    q) program operaţional - ansamblu de intervenţii pe care organizaţia de producători sau orice formă asociativă pentru comercializare din sectorul fructelor şi legumelor le implementează şi care urmăresc cel puţin obiectivele menţionate la art. 46 lit. (b), (e) şi (f) din Regulamentul (UE) nr. 2.115/2021, cu scopul de a accesa fondurile Uniunii Europene cu această destinaţie;
    r) cheltuieli eligibile - acele cheltuieli aprobate prin program operaţional şi care îndeplinesc limita pragului valoric menţionat la art. 52 şi 53 din Regulamentul (UE) nr. 2.115/2021 şi sunt enumerate în anexa III din Regulamentul delegat (UE) 2022/126, inclusiv toate condiţiile de conformitate, rezonabilitate, regularitate, legalitate precizate în ghiduri, proceduri operaţionale ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), sau alte prevederi legislative naţionale şi comunitare din sectorul fructe şi legume;
    s) cheltuieli neeligibile - acele cheltuieli suportate integral din fondurile proprii ale beneficiarului care sunt necesare realizării intervenţiilor, dar nu sunt aprobate prin program operaţional sau nu îndeplinesc pragurile valorice menţionate la art. 52 şi 53 din Regulamentul (UE) nr. 2.115/2021 şi sunt enumerate în anexa II din Regulamentul delegat (UE) 2022/126 sau nu îndeplinesc alte condiţii de eligibilitate menţionate în ghiduri, proceduri operaţionale ale APIA, prevederi legislative naţionale şi comunitare din sectorul fructe şi legume;
    ş) ajutor financiar comunitar FEGA - ajutorul financiar acordat organizaţiilor de producători recunoscute, suportat din fondurile FEGA şi egal cu valoarea contribuţiilor financiare ale membrilor sau ale organizaţiei de producători plătite efectiv, dar limitate în funcţie de pragul valoric menţionat la art. 52 din Regulamentul (UE) nr. 2.115/2021, respectiv art. 25 din Hotărârea Guvernului nr. 1.571/2022, din valoarea reală a cheltuielilor realizate, ţinându-se cont de limita impusă de cuantumul VPC;
    t) ajutor financiar naţional - ajutor financiar acordat organizaţiilor de producători recunoscute şi egal cu valoarea reală a cheltuielilor plătite, dar limitată în funcţie de pragul valoric menţionat la art. 53 din Regulamentul (UE) nr. 2.115/2021, respectiv art. 26 din Hotărârea Guvernului nr. 1.571/2022, în funcţie de gradul de organizare în sector;
    ţ) aviz de recunoaştere - documentul eliberat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR, care certifică îndeplinirea de către persoana juridică în cauză a condiţiilor de recunoaştere ca organizaţie de producători şi care asigură titularului toate drepturile conferite de lege;
    u) decizie de retragere a recunoaşterii - documentul eliberat de MADR, care are ca scop revocarea avizului de recunoaştere;
    v) produs - unul dintre produsele care fac obiectul organizării comune de piaţă în sectorul fructe şi legume, conform legislaţiei în vigoare;
    w) subprodus - un produs care rezultă din pregătirea unui produs din fructe sau legume şi care are o valoare economică pozitivă, dar nu constituie principalul produs vizat, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. (i) din Regulamentul delegat (UE) nr. 891/2017;
    x) condiţiile artificiale - acele condiţii create în mod voluntar de către solicitant, în scopul obţinerii unui avantaj iniţial necuvenit;
    y) dubla finanţare - cheltuielile finanţate din FEGA care nu fac obiectul niciunui alt tip de finanţare din cadrul bugetului Uniunii, potrivit prevederilor art. 36 din Regulamentul (UE) nr. 2.116/2021;
    z) pregătire - activităţi pregătitoare, precum curăţarea, tăierea, descojirea, fasonarea şi deshidratarea fructelor şi legumelor, fără transformarea acestora în fructe şi legume prelucrate, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. j) din Regulamentul delegat (UE) nr. 891/2017;
    aa) prelucrarea produselor agricole, conform definiţiei din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 - înseamnă orice operaţiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepţia activităţilor desfăşurate în exploataţiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare.


    ART. 4
    (1) Tipurile de intervenţii definite la art. 2 lit. p) din Hotărârea Guvernului nr. 1.571/2022, care se pot aplica în cadrul programelor operaţionale ale organizaţiilor de producători din sectorul fructelor şi legumelor, sunt prevăzute în cadrul secţiunii 5.2 „Intervenţii sectoriale“ din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, intervenţii enumerate la art. 1 alin. (6) din hotărârea mai sus menţionată.
    (2) Tipurile de intervenţii menţionate la art. 1 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.571/2022, aferente sectorului fructe-legume, pot avea drept obiective cele prevăzute la art. 46 din Regulamentul (UE) nr. 2.115/2021 şi detaliate pentru fiecare intervenţie în parte la pct. 2 - Obiective sectoriale PAC al fişelor din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027.

    ART. 5
    Anul de comercializare pentru produsele care fac obiectul organizării comune de piaţă în sectorul fructe şi legume se desfăşoară în perioada 1 ianuarie-31 decembrie.

    CAP. II
    Organizaţii de producători
    SECŢIUNEA 1
    Acordarea recunoaşterii
    ART. 6
     Persoana juridică sau partea clar definită a unei persoane juridice, constituită din producători, care respectă prevederile prezentelor norme poate obţine, la cerere, recunoaşterea ca organizaţie de producători pentru produsele care fac obiectul organizării comune de piaţă în sectorul fructelor şi legumelor, conform legislaţiei în vigoare.

    ART. 7
    (1) În vederea obţinerii recunoaşterii, persoana juridică sau partea clar definită a unei persoane juridice trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) să fie constituită din minimum 5 membri;
    b) să respecte toate criteriile prevăzute în anexa nr. 1;
    c) să dovedească o valoare a producţiei comercializate de minimum 1.000.000 lei.

    (2) Valoarea producţiei comercializate prevăzută la alin. (1) este cea realizată într-o perioadă de maximum 12 luni aparţinând anului calendaristic precedent celui în care se solicită recunoaşterea sau aparţinând anului calendaristic în care se solicită recunoaşterea.
    (3) În situaţia în care organizaţia de producători nu dispune de date istorice suficiente privind valoarea producţiei comercializate prevăzută la alin. (1) se va lua în calcul valoarea medie a producţiei comercializate, în ultimii 3 ani, de toţi producătorii care sunt membri ai organizaţiei de producători la momentul depunerii cererii de recunoaştere.
    (4) Organizaţiile de producători acţionează în numele şi în interesul membrilor în toate problemele de natură economică.
    (5) Perioada minimă de apartenenţă a unui producător la organizaţia de producători este de un an.
    (6) Condiţiile în care un membru poate părăsi organizaţia de producători sunt stabilite de adunarea generală a membrilor organizaţiei de producători.
    (7) Renunţarea la calitatea de membru se comunică în scris organizaţiei de producători şi devine efectivă după o perioadă de 15 zile din momentul primirii comunicării, aceasta reprezentând perioada de preaviz.
    (8) MADR şi APIA sunt informate de organizaţiile de producători asupra oricărei decizii privind componenţa şi numărul de membri, în termen de 30 de zile de la adoptarea acesteia de către adunarea generală a membrilor organizaţiei de producători.

    ART. 8
    Pentru obţinerea recunoaşterii ca organizaţie de producători, persoana juridică sau partea clar definită a unei persoane juridice va înainta MADR, prin direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, o cerere prin care solicită recunoaşterea ca organizaţie de producători şi următoarele documente:
    a) copie a statutului organizaţiei şi al membrilor acesteia, persoane juridice;
    b) copie a deciziei adunării generale în care se menţionează acordul acesteia pentru efectuarea demersurilor legale în vederea obţinerii statutului de organizaţie de producători;
    c) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;
    d) un centralizator pentru fiecare produs şi fiecare membru privind VPC înregistrată în perioada prevăzută la art. 7 alin. (2) şi (3), semnat de administrator şi contabil;
    e) un centralizator privind suprafaţa/ele de teren şi a/ale spaţiilor de producţie climatizate şi/sau neclimatizate aflate în exploatarea membrilor, întocmit şi semnat de administrator pe baza actelor doveditoare;
    f) un centralizator privind valoarea obţinută din activităţi economice, conform art. 17, semnat de administrator şi de contabil;
    g) situaţia centralizată privind cotizaţia financiară a membrilor, semnată de administrator şi de contabil;
    h) declaraţie privind programele de finanţare accesate de organizaţia de producători şi stadiul de realizare a acestora, semnată de administrator şi de contabil;
    i) situaţia organizaţiei privind mijloacele tehnice de colectare, stocare, ambalare şi comercializare a producţiei membrilor, semnată de administrator şi de contabil;
    j) organigrama, statul de funcţii şi lista personalului angajat, semnate de administrator şi de contabil;
    k) angajamentul administratorului persoanei juridice privind respectarea legislaţiei specifice sectorului de fructe şi legume;
    l) dovada achitării datoriilor la bugetul de stat şi local.


    ART. 9
    (1) Înainte de acordarea recunoaşterii, MADR verifică documentele menţionate la art. 8 şi se asigură, prin inspecţii la faţa locului, de respectarea condiţiilor de recunoaştere prevăzute la art. 7 alin. (1) şi de exactitatea informaţiilor furnizate.
    (2) În urma acestor verificări, MADR poate:
    a) decide acordarea sau refuzul recunoaşterii ca organizaţie de producători;
    b) solicita documentele lipsă şi/sau completarea celor existente.

    (3) Termenul maxim pentru depunerea documentelor lipsă şi/sau completarea celor existente nu poate depăşi 40 de zile de la momentul solicitării, în caz contrar cererea fiind respinsă.
    (4) Avizul de recunoaştere ca organizaţie de producători se emite în maximum 120 de zile de la depunerea documentaţiei complete şi se notifică în scris solicitantului în termen de 10 zile.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Fuziuni ale organizaţiilor de producători
    ART. 10
    (1) La iniţiativa acestora, organizaţiile de producători recunoscute în condiţiile prezentelor norme pot fuziona.
    (2) Organizaţia de producători care rezultă în urma fuziunii se supune regulilor privind recunoaşterea şi aprobarea programelor operaţionale prevăzute în prezentele norme.
    (3) În cazul în care organizaţiile de producători care au fuzionat desfăşurau anterior fuziunii programe operaţionale distincte, acestea continuă programele în paralel şi separat până la data de 1 ianuarie a anului următor fuziunii.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Asociaţii de organizaţii de producători
    ART. 11
    (1) La iniţiativa acestora, organizaţiile de producători recunoscute pot constitui asociaţii de organizaţii de producători, în temeiul art. 156 din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013, care pot desfăşura oricare dintre activităţile unei organizaţii de producători, chiar şi în cazul în care comercializarea produselor în cauză continuă să fie desfăşurată de membrii acesteia.
    (2) Recunoaşterea unei asociaţii de organizaţii de producători se acordă la solicitarea scrisă a acesteia, pentru produsul sau produsele specificate în cererea de recunoaştere. Recunoaşterea poate fi obţinută numai dacă asociaţia în cauză demonstrează că este capabilă să desfăşoare în mod eficient activitatea pentru care a fost creată şi că nu deţine o poziţie dominantă pe o piaţă determinată.
    (3) Asociaţiile de organizaţii de producători acţionează în numele şi în interesul membrilor în toate problemele de natură economică.
    (4) Nu pot fi membre ale asociaţiilor de organizaţii de producători persoanele juridice care nu deţin recunoaşterea ca organizaţie de producători.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Organizaţii transnaţionale de producători
    ART. 12
    (1) Sediul social al organizaţiei transnaţionale de producători se stabileşte în România, dacă aceasta realizează aici cea mai mare parte a VPC.
    (2) În condiţiile alin. (1), MADR este răspunzător de:
    a) recunoaşterea organizaţiei transnaţionale de producători;
    b) stabilirea colaborării administrative necesare cu celelalte state membre în care sunt situaţi ceilalţi membri cu privire la respectarea condiţiilor de recunoaştere, precum şi la regimul de control şi sancţiuni.

    (3) În condiţiile alin. (1), APIA este răspunzătoare de aprobarea programului operaţional al organizaţiei transnaţionale de producători.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Asociaţia transnaţională de organizaţii de producători
    ART. 13
    (1) Sediul social al asociaţiei transnaţionale de organizaţii de producători se stabileşte în România dacă asociaţia dispune în România de un număr majoritar de organizaţii asociate şi/sau dacă organizaţiile asociate realizează în România cea mai mare parte din valoarea producţiei comercializate.
    (2) În condiţiile alin. (1), MADR este răspunzător de:
    a) recunoaşterea asociaţiei;
    b) stabilirea colaborării administrative necesare cu celelalte state membre în care sunt situate organizaţiile membre cu privire la respectarea condiţiilor de recunoaştere, precum şi la regimul de control şi sancţiuni;
    c) punerea la dispoziţia celorlalte state membre, la solicitarea acestora, a documentaţiei necesare, inclusiv a legislaţiei în vigoare în România, tradusă în una dintre limbile oficiale ale statelor membre solicitante.

    (3) În condiţiile alin. (1), APIA este răspunzătoare de aprobarea programului operaţional al asociaţiei transnaţionale de organizaţii de producători.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Externalizarea activităţilor
    ART. 14
    (1) Organizaţia de producători poate externaliza oricare dintre activităţile sale către un terţ, un membru sau o filială.
    (2) Organizaţia de producători adoptă această decizie pe baza unor analize din care să rezulte că externalizarea reprezintă o modalitate corespunzătoare de realizare a obiectivelor sau de reducere a costurilor.
    (3) În cazul organizaţiilor de producători care nu derulează programe operaţionale, MADR verifică condiţiile în care externalizarea este realizată şi derularea efectivă a activităţilor externalizate şi aplică, după caz, sancţiunile conform prevederilor legale.
    (4) În cazul organizaţiilor de producători care derulează programe operaţionale, APIA verifică condiţiile în care externalizarea este realizată şi derularea efectivă a activităţilor externalizate şi, după caz, notifică MADR, care dispune măsurile ce se impun, conform prevederilor legale.
    (5) Externalizarea unei activităţi implică faptul că organizaţia de producători sau asociaţia de organizaţii de producători încheie un contract comercial cu o altă entitate, inclusiv cu unul dintre membrii acesteia sau cu o filială, în vederea desfăşurării activităţii în cauză.
    (6) Cu toate acestea, organizaţiei de producători sau asociaţiei de organizaţii de producători îi revine responsabilitatea de a asigura desfăşurarea activităţii respective, precum şi gestionarea, controlul şi monitorizarea globale ale acordului comercial pentru exercitarea activităţii în cauză.

    SECŢIUNEA a 7-a
    Calculul valorii producţiei comercializate (VPC)
    ART. 15
    (1) În sensul prezentelor norme, valoarea producţiei comercializate reprezintă valoarea obţinută în urma comercializării producţiei membrilor prin intermediul organizaţiei de producători, luându-se în calcul doar produsul/produsele pentru care organizaţia de producători deţine recunoaşterea.
    (2) Valoarea producţiei comercializate se calculează pe baza producţiei membrilor organizaţiei de producători predate de către aceştia în vederea comercializării, numai în perioada în care deţin calitatea de membri ai organizaţiei.
    (3) Valoarea producţiei comercializate poate include produse care nu sunt conforme cu standardele de comercializare, în cazul în care standardele respective nu se aplică conform prevederilor art. 31 alin. (1) ultima teză din Regulamentul delegat (UE) 2022/126.
    (4) Valoarea subproduselor rezultate din pregătirea produselor membrilor organizaţiei de producători poate fi inclusă în calculul valorii producţiei comercializate.
    (5) Valoarea producţiei comercializate de fructe şi legume destinate prelucrării, care au fost transformate într-unul dintre produsele din fructe şi legume prelucrate enumerate în partea X a anexei I la Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 de o organizaţie de producători, de o asociaţie de organizaţii de producători, de membrii producători ai acestora sau de filialele acestora care respectă dispoziţia de la alineatul (9) din prezentul articol, fie în mod direct, fie prin externalizare, se calculează ca o rată forfetară procentuală aplicată valorii facturate a respectivelor produse prelucrate. Rata forfetară este de:
    a) 53% pentru sucurile de fructe;
    b) 73% pentru sucurile concentrate;
    c) 77% pentru concentratul de tomate;
    d) 62% pentru fructele şi legumele congelate;
    e) 48% pentru conservele de fructe şi legume;
    f) 70% pentru conservele de ciuperci din genul Agaricus;
    g) 81% pentru fructele conservate provizoriu în saramură;
    h) 81% pentru fructele deshidratate;
    i) 27% pentru alte fructe şi legume prelucrate;
    j) 12% pentru plantele aromatice prelucrate;
    k) 41% pentru boiaua de ardei.

    (6) Valoarea producţiei comercializate poate include şi valoarea retragerilor de pe piaţă în vederea distribuirii gratuite. Valoarea retragerilor în vederea distribuirii gratuite se calculează pe baza preţului mediu al produselor respective comercializate de organizaţia de producători, de asociaţia de organizaţii de producători, de organizaţia de producători transnaţională, de asociaţia transnaţională de organizaţii de producători sau de grupul de producători în perioada în cauză.
    (7) Valoarea producţiei comercializate a producţiei organizaţiei şi a membrilor săi nu poate fi mai mică decât valoarea altei producţii comercializate pe care aceasta o pune în vânzare. Calculul are la bază exclusiv produsele pentru care organizaţia de producători este recunoscută.
    (8) Producţia comercializată este facturată în faza de ieşire din organizaţia de producători, dacă este cazul, ca produs ambalat sau care a fost supus pregătirii, fără TVA şi fără costuri de transport intern, pentru cazurile în care distanţa dintre punctele centralizate de colectare sau de ambalare ale organizaţiei de producători şi punctul de distribuţie al organizaţiei de producători depăşeşte 300 km. Reducerile acordate de organizaţia de producători care diminuează cantitatea sau valoarea facturată în faza de ieşire din organizaţia de producători se iau în calcul la stabilirea valorii producţiei comercializate. Valoarea producţiei comercializate nu se diminuează dacă reducerile comerciale sunt discounturi procentuale acordate ulterior facturării clienţilor ca bonusuri pentru cantităţile vândute conform contractelor încheiate.
    (9) Valoarea producţiei comercializate poate fi calculată şi în stadiul de ieşire din filială, pe aceeaşi bază prevăzută la alin. (8), cu condiţia ca cel puţin 90% din capitalul filialei să aparţină:
    a) organizaţiei de producători sau asociaţiei de organizaţii de producători; sau
    b) membrilor organizaţiei de producători ori ai asociaţiei de organizaţii de producători, caz în care contribuie la realizarea obiectivelor enumerate la pct. 2 din anexa nr. 1.

    (10) Valoarea producţiei comercializate aferente producţiei membrilor, precum şi valoarea obţinută din comercializarea producţiei nemembrilor pentru care organizaţia de producători deţine recunoaştere vor fi contabilizate în conturi analitice distincte.
    (11) În cazul în care producţia se confruntă cu o diminuare provocată de fenomene meteorologice, dezastre naturale şi/sau organisme dăunătoare, orice despăgubire acordată în acest sens în temeiul măsurilor de asigurare a recoltei prevăzute la art. 44 sau al măsurilor echivalente gestionate de organizaţia de producători ca urmare a acestor cauze este inclusă în valoarea producţiei comercializate în perioada de referinţă de 12 luni în care este efectiv plătită.
    (12) În cazul externalizării, valoarea producţiei comercializate se calculează în etapa de „ieşire din organizaţia de producători, asociaţia de organizaţii de producători, organizaţia de producători transnaţională, asociaţia transnaţională de organizaţii de producători sau grupul de producători“ şi include valoarea economică adăugată a activităţii care a fost externalizată de organizaţia de producători, asociaţia de organizaţii de producători, organizaţia de producători transnaţională, asociaţia transnaţională de organizaţii de producători către membrii săi, către părţi terţe sau către o altă filială decât cea menţionată la alin. (8).

    ART. 16
    (1) Valoarea producţiei comercializate a unei asociaţii de organizaţii de producători sau a unei asociaţii transnaţionale de organizaţii de producători se calculează pe baza producţiei comercializate de însăşi asociaţia de organizaţii de producători sau asociaţia transnaţională de organizaţii de producători şi de organizaţiile de producători membre ale acesteia şi include doar producţia acelor produse pentru care este recunoscută asociaţia de organizaţii de producători sau asociaţia transnaţională de organizaţii de producători.
    (2) În cazul în care programele operaţionale sunt aprobate pentru o asociaţie de organizaţii de producători sau o asociaţie transnaţională de organizaţii de producători şi separat pentru organizaţiile de producători membre ale asociaţiei, valoarea producţiei comercializate luată în calcul în scopul programelor operaţionale ale membrilor nu se ia în considerare la calcularea valorii producţiei comercializate a asociaţiei.

    ART. 17
    Următoarele activităţi se exclud de la calculul valorii producţiei comercializate:
    a) comercializarea produselor pentru care organizaţia de producători deţine sau solicită recunoaşterea, cumpărate direct de la o altă persoană fizică sau juridică, indiferent dacă aceasta din urmă deţine sau nu recunoaştere;
    b) activităţile legate de producţia altor produse agricole, precum şi ambalarea sau prelucrarea acestora;
    c) furnizarea de servicii;
    d) alte activităţi fără caracter agricol desfăşurate de organizaţia de producători.


    SECŢIUNEA a 8-a
    Constituirea fondurilor operaţionale
    ART. 18
    (1) Pentru a beneficia de sprijin financiar, organizaţiile de producători şi/sau asociaţiile acestora pot constitui fonduri operaţionale din care vor finanţa implementarea programelor operaţionale.
    (2) În vederea identificării şi controlului cheltuielilor realizate, organizaţiile de producători şi/sau asociaţiile acestora deschid un cont distinct în care se vor efectua numai operaţiuni aferente programului operaţional aprobat de APIA în conformitate cu prevederile prezentelor norme.
    (3) Contul bancar în care se constituie fondul operaţional trebuie deschis în ţara în care organizaţia de producători îşi are sediul social.

    ART. 19
    (1) Fondul operaţional este finanţat prin:
    a) contribuţiile financiare ale membrilor şi/sau ale organizaţiei de producători;
    b) sprijin financiar european care poate fi acordat organizaţiilor de producători.

    (2) Fondurile operaţionale se folosesc doar pentru finanţarea programelor operaţionale aprobate de APIA în conformitate cu prezentele norme.
    (3) Pentru aplicarea prevederilor art. 18 alin. (1) este necesar să fie respectate următoarele condiţii:
    a) toţi membrii să contribuie la fondul operaţional;
    b) toţi membrii să poată beneficia de fondul operaţional;
    c) toţi membrii să poată participa în mod democratic la luarea deciziilor referitoare la utilizarea fondurilor organizaţiei de producători sau ale asociaţiei de organizaţii de producători şi a contribuţiilor financiare la fondul operaţional.

    (4) Statutul unei organizaţii de producători sau actul constitutiv al unei asociaţii de organizaţii de producători obligă membrii sau organizaţiile membre la plata contribuţiilor financiare în conformitate cu statutul sau cu actul constitutiv pentru constituirea şi refinanţarea fondului operaţional prevăzut la art. 51 din Regulamentul (UE) nr. 2.115/2021.

    SECŢIUNEA a 9-a
    Aprobarea programelor operaţionale
    ART. 20
    (1) Programele operaţionale se derulează în perioade anuale, cuprinse între 1 ianuarie şi 31 decembrie, şi conţin informaţii privind:
    a) descrierea situaţiei iniţiale a organizaţiei de producători, dacă este cazul, printr-o analiză a situaţiei existente la începutul perioadei de programare, utilizând date disponibile din ultimi trei ani, iar acolo unde nu sunt date disponibile, se pot utiliza date referitoare la un singur an;
    b) obiectivele programului respectă cerinţele obligatorii prevăzute la art. 24 alin. (4) şi (5) lit. a), b), c) şi cerinţele de la lit. d), după caz, din Hotărârea Guvernului nr. 1.571/2022. Obiectivele programelor operaţionale trebuie să respecte cel puţin obiectivele menţionate la art. 46 lit. b), e) şi f) din Regulamentul (UE) nr. 2.115/2021 şi să fie cuantificabile, în scopul monitorizării progresului înregistrat pe durata de implementare a programului;
    c) descrierea detaliată a intervenţiilor, inclusiv a intervenţiilor privind măsurile de prevenire şi de gestionare a situaţiilor de criză, prevăzute cu acţiuni distincte, care urmează a fi puse în aplicare şi a mijloacelor care urmează a fi utilizate în vederea atingerii obiectivelor pentru fiecare an de implementare a programului. Descrierea trebuie să indice gradul în care diferitele intervenţii propuse:
    1. completează şi sunt conforme cu alte intervenţii, inclusiv cu intervenţii finanţate sau eligibile pentru sprijin din alte fonduri ale Comunităţii Europene, în special sprijinul financiar pentru dezvoltare rurală. În acest sens, este necesară o referire specifică, dacă este cazul, la măsurile/intervenţiile puse în aplicare în cadrul programelor operaţionale anterioare;
    2. nu implică niciun risc de dublă finanţare din fondurile Comunităţii Europene;

    d) durata programului.
    e) aspectele financiare, respectiv:
    1. modul de calculare şi cuantumul contribuţiilor financiare;
    2. procedura de finanţare a fondului operaţional;
    3. informaţiile care justifică nivelul diferit al cuantumului contribuţiilor;
    4. bugetul şi calendarul de execuţie a intervenţiilor pentru fiecare an de implementare a programului.


    (2) Pentru a putea finanţa intervenţiile de prevenire şi gestionare a crizelor, organizaţiile de producători pot contracta credite în condiţii comerciale. În acest caz, rambursarea creditelor şi a dobânzilor aferente poate fi considerată parte a programului operaţional, fiind eligibilă pentru sprijin financiar. În cazul în care termenul de rambursare a creditelor depăşeşte durata programului operaţional, acestea pot fi transferate, atunci când se justifică din punct de vedere economic, către un nou program operaţional. Organizaţia de producători sau asociaţia de organizaţii de producători este responsabilă pentru asigurarea derulării contractelor de credit.
    (3) Cheltuielile aferente intervenţiilor de prevenire şi gestionare a crizelor, inclusiv rambursările de credite şi dobânzi nu trebuie să reprezinte mai mult de o treime din cheltuielile efectuate în cadrul programului operaţional.
    (4) Orice acţiune specifică intervenţiilor de prevenire şi de gestionare a crizelor se finanţează fie prin credite, fie direct, fiind însă permisă doar una dintre aceste variante.
    (5) Cheltuielile eligibile din cadrul programelor operaţionale sunt menţionate în anexa III din Regulamentul delegat (UE) 2022/126 şi în fişele de intervenţii ale PS 2023-2027, precum şi în anexa nr. 2 la prezentele norme. Se pot lua în considerare şi alte tipuri de cheltuieli eligibile, cu condiţia să nu fie enumerate în anexa II din Regulamentul delegat (UE) 2022/126.
    (6) Programele operaţionale urmăresc cel puţin obiectivele menţionate la art. 46 lit. b), e) şi f) din Regulamentul (UE) nr. 2.115/2021.
    (7) Obiectivele programelor operaţionale menţionate la alin. (1) lit. b) sunt detaliate pe intervenţii în anexa nr. 3 la prezentele norme.

    ART. 21
    (1) Cheltuielile neeligibile în cadrul programelor operaţionale sunt menţionate în anexa II din Regulamentul delegat (UE) 2022/126.
    (2) În vederea evitării dublei finanţări nu sunt eligibile acele cheltuieli similare care au făcut obiectul unor alte proiecte, cereri de finanţare, programe finanţate din alte fonduri europene.
    (3) Investiţiile, inclusiv cele realizate în cadrul contractelor de leasing, al căror termen de amortizare depăşeşte durata programului operaţional pot fi continuate în cadrul unui program operaţional ulterior din motive economice justificate, în special în cazul în care perioada de amortizare fiscală este mai mare de 5 ani.
    (4) În cazul în care investiţiile sunt înlocuite, valoarea reziduală a investiţiilor înlocuite:
    a) se adaugă la fondul operaţional al organizaţiei de producători; sau
    b) se scade din costul de înlocuire.

    (5) Investiţiile sau acţiunile pot fi realizate în exploataţii individuale ale membrilor organizaţiei de producători, cu acordul adunării generale a membrilor şi cu condiţia ca acestea să contribuie la realizarea obiectivelor programului operaţional. În cazul în care un membru părăseşte organizaţia de producători, investiţia sau valoarea reziduală a acesteia va fi recuperată de la membrul în cauză.
    (6) Investiţiile realizate rămân atât în proprietatea, cât şi în posesia beneficiarului fie până la sfârşitul perioadei de amortizare fiscală a activului fizic, fie timp de cel puţin 5 ani, fiind aleasă perioada care se dovedeşte mai scurtă.

    ART. 22
    (1) Cheltuielile efectuate în cadrul programelor operaţionale eligibile pentru ajutoare sunt limitate la costurile reale suportate.
    (2) Pentru ca o intervenţie să fie considerată eligibilă, mai mult de 50% din valoarea produselor vizate de aceasta trebuie să corespundă produselor pentru care organizaţia de producători este recunoscută.
    (3) În valoarea respectivă se includ produsele care provin de la membrii organizaţiei de producători şi de la membrii unei alte organizaţii de producători sau asociaţii de organizaţii de producători.
    (4) Pentru stabilirea intervenţiilor eligibile se aplică prevederile art. 15, 16, 17, 20 şi 21.

    ART. 23
    Dosarul privind aprobarea programului operaţional se depune la centrele judeţene ale APIA şi conţine următoarele documente:
    a) dovada constituirii fondului operaţional;
    b) angajamentul scris al administratorului organizaţiei de producători privind respectarea dispoziţiilor Regulamentului (UE) nr. 2.115/2021, ale Regulamentului delegat (UE) 2022/126, precum şi ale prezentelor norme;
    c) angajamentul scris al administratorului organizaţiei de producători din care să rezulte că solicitantul nu a beneficiat şi nu va beneficia, direct ori indirect, de dublă finanţare comunitară sau naţională pentru intervenţii şi/sau acţiuni care dau dreptul la sprijin financiar, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.571/2022 şi cu dispoziţiile prezentelor norme;
    d) copie a statutului sau a actului constitutiv al organizaţiei de producători;
    e) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;
    f) copie a hotărârii adunării generale a membrilor organizaţiei de producători, în care se menţionează acordul acestora pentru realizarea intervenţiilor din programul operaţional;
    g) plan de finanţare a intervenţiilor;
    h) estimări ale producţiei de fructe şi legume;
    i) grafic de realizare a intervenţiilor;
    j) un centralizator pentru fiecare produs şi fiecare membru privind VPC înregistrată în perioada prevăzută la art. 7 alin. (2) şi (3), semnat de administrator şi contabil;
    k) un centralizator privind suprafaţa/ele de teren şi a/ale spaţiilor de producţie climatizate şi/sau neclimatizate aflate în exploatarea membrilor, întocmit şi semnat de administrator pe baza actelor doveditoare;
    l) un centralizator privind valoarea obţinută din activităţi economice, conform art. 17, semnat de administrator şi de contabil;
    m) declaraţie privind programele de finanţare accesate de organizaţia de producători şi stadiul de realizare a acestora, semnată de administrator şi de contabil;
    n) situaţia organizaţiei privind mijloacele tehnice de colectare, stocare, ambalare şi comercializare a producţiei membrilor, semnată de administrator şi de contabil;
    o) dovada achitării datoriilor la bugetul de stat şi local;
    p) proiectul programului operaţional însoţit de ofertele tehnico-economice pentru intervenţiile propuse.


    ART. 24
    (1) O asociaţie de organizaţii de producători, constituită conform dispoziţiilor prezentelor norme, poate prezenta spre aprobare în nume propriu un program operaţional parţial, constituit din intervenţii identificate, dar neimplementate de două sau mai multe organizaţii de producători participante, în cadrul programelor lor operaţionale.
    (2) Programele operaţionale parţiale fac obiectul aceloraşi reglementări ca şi celelalte programe operaţionale şi sunt examinate împreună cu programele operaţionale ale organizaţiilor de producători participante.
    (3) Programul operaţional al fiecărei organizaţii de producători participante va cuprinde lista intervenţiilor şi participarea financiară corespunzătoare.
    (4) Intervenţiile vor fi finanţate în totalitate prin contribuţiile organizaţiilor de producători participante, alocate din fondurile operaţionale ale organizaţiilor respective.

    ART. 25
    Termenul maxim de prezentare a programelor operaţionale în vederea aprobării este data de 25 septembrie a anului care precedă punerea în aplicare a programului operaţional.

    ART. 26
    (1) În vederea aprobării programului operaţional, APIA verifică documentele menţionate la art. 23 şi se asigură, inclusiv prin controale la faţa locului, de:
    a) exactitatea informaţiilor furnizate în programul operaţional;
    b) conformitatea obiectivelor programului cu obiectivele din cadrul art. 46, precum şi respectarea prevederilor art. 50 alin. (7) lit. a), b) şi c) din Regulamentul (UE) nr. 2.115/2021;
    c) respectarea prevederilor art. 50 alin. (7) lit. d) din Regulamentul (UE) nr. 2.115/2021, doar în cazul intervenţiilor: retragerea de pe piaţă în vederea distribuirii gratuite, recoltarea înainte de coacere şi nerecoltarea;
    d) consecvenţa şi calitatea tehnică a programului, corectitudinea estimărilor, a planului de finanţare şi a calendarului de execuţie a programului. Se verifică, de asemenea, dacă au fost stabilite obiective măsurabile şi indicatori corespunzători, astfel încât să poată fi monitorizată îndeplinirea acestora, şi dacă obiectivele stabilite pot fi atinse prin intervenţiile propuse;
    e) eligibilitatea cheltuielilor propuse.

    (2) În cazul în care se constată că dosarul este incomplet, APIA va transmite o notă de completare organizaţiei de producători, aceasta având obligaţia transmiterii documentelor solicitate în maximum 15 zile lucrătoare de la data primirii notificării, în caz contrar dosarul urmând să fie respins.

    ART. 27
    (1) În urma verificărilor prevăzute la art. 26, APIA se pronunţă asupra programelor operaţionale, astfel:
    a) aprobă cuantumul fondurilor operaţionale şi programele operaţionale;
    b) aprobă programele operaţionale în urma unor clarificări sau adaptări efectuate de organizaţia de producători;
    c) respinge programele operaţionale sau părţi ale acestora.

    (2) Termenul maxim de pronunţare asupra tuturor programelor operaţionale este 15 decembrie a anului care precede implementarea acestora.
    (3) APIA informează organizaţiile de producători în legătură cu hotărârea adoptată până cel târziu la data de 15 decembrie a anului care precedă implementarea programului operaţional.

    ART. 28
    Cu toate acestea, din motive justificate, APIA poate lua o hotărâre cu privire la aprobarea programelor operaţionale până cel târziu la data de 20 ianuarie a anului următor depunerii programelor. Hotărârea privind aprobarea poate prevedea eligibilitatea cheltuielilor începând cu data de 1 ianuarie a anului următor depunerii programelor.

    SECŢIUNEA a 10-a
    Modificarea programelor operaţionale
    ART. 29
    Pe parcursul implementării programelor operaţionale, organizaţiile de producători pot solicita APIA modificări ale programelor operaţionale pentru fiecare perioadă anuală de implementare sau pentru anii următori.

    ART. 30
    (1) Pentru fiecare perioadă anuală de implementare a programelor operaţionale, organizaţiile de producători pot solicita modificarea programelor operaţionale aprobate, astfel:
    a) să implementeze numai parţial programele lor operaţionale cu condiţia ca obiectivele generale ale programului să fie menţinute;
    b) să modifice conţinutul programului operaţional;
    c) să mărească sau să reducă cuantumul fondurilor operaţionale cu maximum 25% din cuantumul aprobat iniţial pentru anul respectiv, cu condiţia ca obiectivele generale ale programului să fie menţinute;
    d) să adauge asistenţă financiară naţională la fondul operaţional.

    (2) În cazul în care modificarea programului operaţional presupune nerealizarea unei măsuri, organizaţia de producători solicită modificarea programului înainte cu minimum 30 de zile de data estimată de începere a implementării respectivei măsuri, conform programului operaţional aprobat.
    (3) Orice cerere de modificare este însoţită de acte doveditoare care precizează motivul, natura şi implicaţiile modificărilor propuse.

    ART. 31
    (1) Organizaţiile de producători pot solicita anual, până cel târziu la data de 15 septembrie, modificări ale programelor operaţionale pentru anii următori, inclusiv, dacă este cazul, o prelungire a duratei iniţiale a acestora până la o durată totală de maximum 7 ani în vederea implementării modificărilor începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.
    (2) Orice cerere de modificare este însoţită de acte doveditoare care precizează motivul, natura şi implicaţiile modificărilor propuse.
    (3) APIA aprobă/respinge cererile de modificare a programelor operaţionale până cel târziu la data de 15 decembrie.
    (4) Cu toate acestea, din motive justificate în mod adecvat, APIA poate lua o hotărâre cu privire la cererile de modificare a programelor operaţionale până cel târziu la data de 20 ianuarie a anului următor depunerii cererii. Hotărârea privind aprobarea poate prevedea eligibilitatea cheltuielilor începând cu data de 1 ianuarie a anului următor depunerii cererii.

    SECŢIUNEA a 11-a
    Finanţarea programelor operaţionale
    ART. 32
    (1) Sprijinul prevăzut la art. 19 alin. (1) lit. b) din prezentele norme, respectiv art. 25 din Hotărârea Guvernului nr. 1.571/2022 se calculează anual, pe baza valorii producţiei comercializate în cursul perioadei de referinţă şi a cheltuielilor eligibile efectuate sau, după caz, programate în cursul perioadei de implementare, şi se acordă sub formă de plăţi în avans, plăţi parţiale sau plăţi anuale.
    (2) Perioada de referinţă pentru anul de implementare „n“ este perioada de 12 luni cuprinsă între datele de 1 ianuarie şi 31 decembrie ale anului „n–2“.
    (3) Până cel târziu la 15 septembrie, organizaţiile de producători şi asociaţiile de organizaţii de producători care implementează un program operaţional notifică APIA cuantumurile estimate ale asistenţei financiare din partea Uniunii Europene şi contribuţia membrilor săi şi a organizaţiei sau asociaţiei de producători înseşi la fondurile operaţionale pentru anul următor, împreună cu programele operaţionale sau cu eventualele cereri de aprobare a modificărilor aduse programelor operaţionale existente.

    ART. 33
    (1) APIA informează Comisia cu privire la datele privind Asistenţa Financiară Naţională - ANF, sprijin financiar menţionat la art. 53 din Regulamentul (UE) nr. 2.115/2021, respectiv art. 26 din Hotărârea Guvernului nr. 1.571/2022.
    (2) Organizaţiile de producători solicită sprijinul financiar şi APIA efectuează plata acestuia în conformitate cu prevederile art. 34-40.
    (3) O organizaţie de producători care intenţionează să depună o cerere pentru sprijinul financiar prevăzut la alin. (1) va solicita modificarea programului său operaţional, dacă este necesar, în conformitate cu prevederile art. 30.
    (4) În condiţiile alin. (2) şi (3), procentul prevăzut la art. 30 alin. (1) lit. c) poate fi majorat.

    SECŢIUNEA a 12-a
    Depunerea şi verificarea cererilor de plată
    ART. 34
    (1) Până la data de 15 februarie a anului următor celui pentru care este solicitat sprijinul financiar, organizaţia de producători depune la centrele judeţene ale APIA dosarul de sprijin care conţine o cerere de plată anuală/finală însoţită de copii ale documentelor justificative.
    (2) Sprijinul financiar va fi calculat luându-se în considerare sumele deja plătite ca plăţi în avans sau plăţi parţiale şi totalul sprijinului plătibil pentru cheltuielile eligibile.
    (3) Documentele justificative menţionate la alin. (1) vor prezenta informaţii privind:
    a) sprijinul solicitat;
    b) valoarea producţiei comercializate;
    c) cuantumul contribuţiilor financiare ale membrilor la fondul operaţional şi, dacă este cazul, ale organizaţiei de producători;
    d) cheltuielile efectuate în conformitate cu programul operaţional aprobat în condiţiile prezentului ordin, inclusiv cheltuielile privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de criză, defalcate pe acţiuni;
    e) partea din fondul operaţional utilizată pentru finanţarea măsurilor de prevenire şi gestionare a crizelor, defalcată pe acţiuni;
    f) conformitatea cu art. 47 alin. (2) lit. f), g), h), i) şi l) din Regulamentul (UE) nr. 2.115/2021, respectiv intervenţiile de la art. 1 alin. (6) lit. h), i), j), k) şi l) din Hotărârea Guvernului nr. 1.571/2022, cu paragraful de la alin. (7) al art. 50 din Regulamentul (UE) nr. 2.115/2021 şi cu art. 52 şi 53 din Regulamentul (UE) nr. 2.115/2021;
    g) un angajament scris că nu a beneficiat de nicio dublă finanţare naţională sau din partea Uniunii pentru măsuri sau operaţiuni eligibile pentru ajutor în temeiul Regulamentului (UE) nr. 2.115/2021 în sectorul fructelor şi legumelor.

    (4) Cererile pot lua în calcul cheltuielile programate, dar încă neefectuate, în cazul în care se dovedeşte că:
    a) intervenţiile în cauză nu au putut fi realizate până cel târziu la data de 31 decembrie a anului de implementare a programului operaţional, din motive independente de voinţa organizaţiei de producători în cauză;
    b) intervenţiile respective se pot realiza până cel târziu la data de 30 aprilie a anului următor;
    c) în fondul operaţional se menţine o contribuţie echivalentă a organizaţiei de producători.

    (5) În cazul în care cererile sunt prezentate după data de 15 februarie, sprijinul financiar este redus cu 1% pentru fiecare zi de întârziere.

    ART. 35
    (1) Cererile de plată sunt însoţite de rapoarte anuale privind implementarea programelor operaţionale.
    (2) Rapoartele anuale se referă la următoarele elemente:
    a) analiza îndeplinirii obiectivelor propuse prin urmărirea eficacităţii, eficienţei, relevanţei, coerenţei rezultatelor obţinute din aplicarea intervenţiilor;
    b) principalele modificări ale programului operaţional;
    c) diferenţele dintre sprijinul financiar estimat şi sprijinul financiar solicitat;
    d) problemele majore întâmpinate pe parcursul implementării anuale a programului şi acţiunile şi măsurile întreprinse pentru asigurarea calităţii şi eficienţei implementării programului.

    (3) Pentru ultimul an de implementare a programului operaţional, raportul prevăzut la alin. (1) se înlocuieşte cu un raport final.
    (4) Raportul final cuprinde o evaluare a programului operaţional, care poate fi realizată cu asistenţă din partea unui birou specializat. Raportul prezintă gradul de realizare a obiectivelor programului. De asemenea, raportul explică modificările intervenţiilor/acţiunilor şi/sau ale mijloacelor care au fost luate în considerare la modificarea programului operaţional în curs de derulare sau care vor fi luate în considerare la elaborarea următorului program operaţional.

    ART. 36
    APIA plăteşte sprijinul financiar solicitat până cel târziu la data de 15 octombrie a anului care urmează implementării programului operaţional.

    ART. 37
    (1) Organizaţiile de producători pot solicita la APIA un avans din sprijinul financiar corespunzător cheltuielilor estimate care rezultă din programul operaţional pentru o perioadă de 4 luni, începând din luna în care se depune cererea de avans.
    (2) Cererile de avans, însoţite de descrierea activităţilor care urmează a fi realizate, se depun în lunile ianuarie, mai şi septembrie, până cel târziu la data de 15 a fiecărei luni de depunere.
    (3) Totalul avansurilor plătite în cadrul unui anume exerciţiu financiar nu trebuie să depăşească 80% din cuantumul sprijinului financiar aprobat iniţial pentru programul operaţional în cauză.
    (4) Acordarea unui avans este condiţionată de constituirea unei garanţii bancare egale cu 110% din cuantumul acestuia.
    (5) Suma minimă care poate fi solicitată ca plată în avans este de 80.000 lei.

    ART. 38
    (1) Cererile de eliberare a garanţiei bancare se pot depune în cursul anului de implementare, însoţite de documentele justificative privind implementarea activităţilor pentru care a fost plătit avansul. Garanţia se eliberează proporţional până la concurenţa a maximum 80% faţă de cuantumul avansurilor plătite.
    (2) Restul garanţiei se eliberează imediat ce este aprobată cererea de plată anuală.
    (3) După constituirea unei garanţii iniţiale pentru o perioadă de 4 luni, aceasta se majorează pentru următoarele perioade în funcţie de sumele plătite în avans şi cheltuielile reale înregistrate.
    (4) Cerinţa principală constă în realizarea măsurilor din programul operaţional, respectându-se angajamentele organizaţiei de producători prevăzute la art. 23 lit. b) şi c).
    (5) În cazul nerespectării programului operaţional sau al încălcării grave a angajamentelor menţionate la alin. (4), garanţia bancară se reţine, fără a aduce atingere altor sancţiuni care urmează a fi stabilite în conformitate cu dispoziţiile art. 48-58.
    (6) În cazul nerespectării altor cerinţe, garanţia bancară se reţine proporţional cu gravitatea neregulii.

    ART. 39
    (1) Organizaţiile de producători pot solicita plata unei părţi a sprijinului financiar corespunzătoare cheltuielilor rezultate din programul operaţional şi efectuate în cursul precedentelor 4 luni.
    (2) Cererile se depun în lunile mai şi septembrie şi sunt însoţite de documentele justificative necesare.
    (3) Cererile de plată trebuie înaintate în prima lună care urmează perioadei pentru care plata este solicitată, dar nu mai mult de două ori în cursul unui an dat.
    (4) Perioadele pentru care se poate solicita plata sunt ianuarie-aprilie şi mai-august.
    (5) Totalul plăţilor efectuate pentru cererile parţiale de plată nu trebuie să depăşească 80% din cuantumul sprijinului financiar aprobat iniţial pentru programul operaţional sau al cheltuielilor reale, dacă acestea sunt mai mici decât cuantumul respectiv, pentru anul în cauză.
    (6) Valoarea minimă a sprijinului financiar care poate fi solicitat printr-o cerere de plată parţială este de 50.000 lei.

    ART. 40
    Pe parcursul unui an, organizaţiile de producători pot opta doar pentru una dintre modalităţile de plată prevăzute la art. 37 şi 39.

    SECŢIUNEA a 13-a
    Tipurile de intervenţii care au ca obiectiv prevenirea situaţiilor de criză şi gestionarea riscurilor
    ART. 41
    Tipurile de intervenţii care au ca obiectiv prevenirea situaţiilor de criză şi gestionarea riscurilor corespund prevederilor lit. j) a art. 46 din Regulamentul (UE) nr. 2.115/2021, respectiv art. 1 alin. (6) lit. h), i), j), k) şi l) din Hotărârea Guvernului nr. 1.571/2022 şi sunt următoarele:
    a) măsuri de prevenire şi gestionare a crizelor pe piaţa fructelor şi legumelor, intervenţia IS-LF-08, prevăzută în PS 2023-2027;
    b) recoltarea înainte de coacere, care constă în recoltarea totală, pe o anumită suprafaţă, a produselor necoapte şi necomercializabile care nu au suferit nicio alterare înainte de recoltarea înainte de coacere, intervenţia IS-LF-09, prevăzută în PS 2023-2027;
    c) nerecoltarea, care constă în încetarea actualului ciclu de producţie de pe suprafaţa în cauză când produsul este bine dezvoltat, distrugerea produselor din cauza unui fenomen climatic, intervenţia IS-LF-10, prevăzută în PS 2023-2027;
    d) asigurarea producţiei şi a recoltelor, care contribuie la protejarea veniturilor producătorilor, intervenţia IS-LF-11, prevăzută în PS 2023-2027;
    e) acţiuni de comunicare menite să sensibilizeze şi să informeze consumatorii, intervenţia IS-LF-12, prevăzută în PS 2023-2027.


    ART. 42
    (1) Organizaţiile de producători pot obţine sprijin financiar pentru implementarea de activităţi de promovare şi comunicare care să faciliteze gestionarea eficientă a situaţiilor de criză.
    (2) Nivelul sprijinului acordat nu poate depăşi 50% din valoarea cheltuielilor efectuate.
    (3) Acţiunile realizate în cadrul măsurii de promovare şi comunicare completează orice acţiune de promovare şi comunicare în curs de desfăşurare, aplicată de organizaţia de producători în cauză.
    (4) Organizaţiile de producători solicită plata acestui sprijin financiar odată cu cererea anuală de plată. Cererea de plată este însoţită de un raport descriptiv, împreună cu copiile documentelor justificative.

    ART. 43
    (1) Organizaţiile de producători pot solicita sprijin financiar pentru finanţarea costurilor de instruire şi perfecţionare a personalului în scopul prevenirii, gestionării şi lichidării situaţiilor de criză.
    (2) Nivelul sprijinului public acordat nu poate depăşi 50% din costurile necesare punerii în aplicare a acestei măsuri.
    (3) Organizaţiile de producători solicită plata acestui sprijin financiar odată cu cererea anuală de plată. În acest sens, la cererea de plată va fi anexat un raport privind necesitatea activităţilor realizate şi rezultatele acestora însoţite de copiile documentelor justificative.

    ART. 44
    (1) Organizaţiile de producători pot gestiona acţiuni de asigurare a recoltei în scopul protejării veniturilor producătorilor şi acoperirii pierderilor de pe piaţă suportate de organizaţia de producători şi/sau de membrii acesteia, în cazul în care sunt afectaţi de dezastre naturale, fenomene meteorologice sau de organisme dăunătoare.
    (2) Sprijinul public total alocat pentru asigurarea recoltei nu poate să depăşească:
    a) 80% din costul primelor de asigurare plătite de organizaţia de producători pentru a se asigura împotriva pierderilor cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale;
    b) 50% din costul primelor de asigurare plătite de organizaţia de producători pentru a se asigura împotriva:
    (i) pierderilor menţionate la lit. a) şi împotriva altor pierderi cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile; şi
    (ii) pierderilor cauzate de boli animale sau vegetale ori de infestări cu paraziţi.


    (3) Limitele stabilite la alin. (2) lit. b) se aplică şi în cazul ANF.
    (4) Intervenţiile privind asigurarea recoltei nu acoperă plata primelor de asigurare care îi despăgubesc pe producători pentru mai mult de 100% din pierderile de venit suferite, luându-se în calcul orice alte despăgubiri pe care aceştia le obţin în cadrul altor scheme de sprijin sau asigurare legate de riscul asigurat.
    (5) Organizaţiile de producători vor realiza inventarul culturilor care vor fi asigurate şi vor încheia poliţe de asigurare pentru fiecare membru şi cultură.
    (6) Organizaţiile de producători vor solicita rambursarea procentului corespunzător din primele de asigurare plătite în momentul depunerii cererii anuale de plată.
    (7) În sensul prezentului articol, prin fenomen meteorologic nefavorabil care poate fi asimilat unui dezastru natural se înţelege condiţii meteorologice precum îngheţul, grindina, poleiul, inundaţiile sau seceta, unde s-a înregistrat o reducere a cel puţin 35% a valorii producţiei comercializate pentru un anumit an în raport cu media celor trei perioade de referinţă de 12 luni anterioare, şi se aplică următoarele:
    a) dacă motivele reducerii nu ţin de responsabilitatea şi controlul organizaţiei de producători, se consideră că valoarea producţiei comercializate a produsului respectiv reprezintă 65% din valoarea medie din cele trei perioade de referinţă de 12 luni anterioare;
    b) dacă reducerea a fost cauzată de dezastre naturale, de fenomene climatice, de boli ale plantelor sau de infestări cu dăunători, factori care nu ţin de responsabilitatea şi controlul organizaţiei de producători, se consideră că valoarea producţiei comercializate a produsului respectiv reprezintă 85% din valoarea medie din cele trei perioade de referinţă de 12 luni anterioare;
    c) în ambele cazuri, organizaţia de producători dovedeşte că motivele respective nu ţin de responsabilitatea sa şi de controlul său;
    d) dacă organizaţia de producători dovedeşte că motivele respective nu ţin de responsabilitatea sa şi de controlul său şi că a luat măsurile preventive necesare, se consideră că valoarea producţiei comercializate a produsului respectiv reprezintă 100% din valoarea sa medie în cele trei perioade de referinţă de 12 luni anterioare.


    ART. 45
    (1) Gestionarea măsurii de retragere de pe piaţă se face în conformitate cu art. 52 alin. (6) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 2.115/2021 şi cu art. 19, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 35 din Regulamentul delegat (UE) 2022/126.
    (2) APIA elaborează procedurile necesare aplicării măsurii.
    (3) Cantităţile de produse retrase sunt distribuite gratuit:
    a) către organizaţii şi fundaţii care furnizează servicii sociale pentru diverse categorii de persoane al căror drept la asistenţă publică este recunoscut de dreptul intern, în special deoarece le lipsesc mijloacele adecvate de subzistenţă şi sunt aflate în risc de excluziune socială, şi asigură masa beneficiarilor şi/sau derulează activităţi de preparare şi distribuire de hrană şi ajutoare alimentare;
    b) către unităţi penitenciare, şcoli, creşe, grădiniţe, instituţii publice de învăţământ şi tabere de vacanţă pentru copii, precum şi către instituţii/unităţi/centre publice de asistenţă socială, care beneficiază de aceste cantităţi suplimentar faţă de cantităţile pe care le achiziţionează în mod obişnuit din aceste produse.

    (4) În conformitate cu prevederile art. 52 alin. (6) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 2.115/2021, cuantumul maxim aferent sprijinului pentru retragerile de pe piaţă, care cuprinde atât asistenţa financiară din partea Uniunii Europene, cât şi contribuţia organizaţiei de producători, este prevăzut în anexa nr. 4.
    (5) Destinaţiile permise pentru produsele retrase sunt distribuţia gratuită, distrugerea, utilizarea sub formă de hrană proaspătă sau procesată pentru animale, compostare, în conformitate cu prevederile art. 27 din Regulamentul delegat (UE) 2022/126.

    ART. 46
    (1) Organizaţiile de producători notifică APIA cu privire la fiecare măsură de recoltare înainte de coacere şi de nerecoltare.
    (2) Notificarea cuprinde o listă a produselor care vor fi recoltate înainte de coacere sau nerecoltate, o estimare a suprafeţei care face obiectul măsurii pentru fiecare produs, locul unde produsele pot fi supuse controalelor fizice, precum şi analiza menţionată la art. 17 din Regulamentul delegat (UE) 2022/126.
    (3) APIA elaborează procedurile necesare aplicării măsurii.

    SECŢIUNEA a 14-a
    Monitorizarea şi evaluarea procedurilor legate de programele operaţionale
    ART. 47
    (1) Programele operaţionale fac obiectul monitorizării şi evaluării în vederea măsurării progreselor realizate în ceea ce priveşte îndeplinirea obiectivelor stabilite pentru programele operaţionale, precum şi a eficienţei şi eficacităţii legate de respectivele obiective.
    (2) Progresul, eficienţa şi eficacitatea se evaluează cu ajutorul unor indicatori de performanţă prevăzuţi în cadrul anexei I a Regulamentului (UE) nr. 2.115/2021, atât în raport cu situaţia de referinţă, cât şi în raport cu resursele (execuţia financiară), realizările, rezultatele şi impactul programelor operaţionale puse în aplicare.
    (3) Organizaţiile de producători şi asociaţiile de organizaţii de producători instituie un sistem de colectare, înregistrare şi păstrare a informaţiilor pentru compilarea indicatorilor aplicabili pentru monitorizarea şi evaluarea programelor operaţionale.
    (4) Exerciţiul de monitorizare se desfăşoară în aşa fel încât rezultatele sale:
    a) servesc la controlul calităţii aplicării programului;
    b) identifică eventuala necesitate de ajustare sau de revizuire a programului operaţional;
    c) furnizează informaţii în scopul îndeplinirii cerinţelor privind raportarea.

    (5) Evaluarea ia forma unui raport în penultimul an de implementare a programului operaţional.
    (6) Exerciţiul de evaluare examinează progresul realizat în raport cu obiectivele generale ale programului. În acest scop se utilizează indicatorii de performanţă comuni raportaţi la situaţia de referinţă, la realizări şi la rezultate.
    (7) Dacă este cazul, exerciţiul de evaluare include o evaluare calitativă a rezultatelor şi impactului acţiunilor de protecţie a mediului care vizează:
    a) prevenirea eroziunii solului;
    b) reducerea utilizării sau o mai bună gestionare a produselor de protecţie a plantelor;
    c) protejarea habitatelor şi a biodiversităţii; şi
    d) conservarea peisajelor.

    (8) Rezultatele exerciţiului se utilizează:
    a) la îmbunătăţirea calităţii programului operaţional;
    b) la identificarea oricărei necesităţi de modificare substanţială a programului operaţional; şi
    c) în scopul desprinderii de învăţăminte pentru îmbunătăţirea programelor operaţionale viitoare.

    (9) Raportul de evaluare se ataşează la raportul anual.

    CAP. III
    Controale, sancţiuni, recuperări
    SECŢIUNEA 1
    Controale
    ART. 48
    (1) MADR, prin direcţia de specialitate şi prin direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, efectuează controale administrative pentru toate cererile de recunoaştere însoţite de documentele solicitate prevăzute la art. 8.
    (2) APIA, prin centrele judeţene, efectuează controale administrative pentru aprobarea programelor operaţionale, a modificărilor acestora, precum şi pentru cererile de plată aferente.

    ART. 49
    (1) Controlul administrativ al cererilor de plată realizat de APIA cuprinde, în special, în măsura în care acest lucru este necesar pentru cererea în cauză, o verificare a:
    a) raportului anual privind execuţia programului operaţional transmis împreună cu cererea de ajutor;
    b) valorii producţiei comercializate, a cheltuielilor efectuate şi a contribuţiilor la fondul operaţional;
    c) corelării exacte dintre cheltuielile declarate şi produsele şi serviciile livrate;
    d) conformităţii cheltuielilor cu cele incluse în programul operaţional aprobat;
    e) respectării limitelor şi pragurilor financiare sau de altă natură impuse.

    (2) Cheltuielile efectuate sunt justificate prin facturi şi documente care dovedesc efectuarea plăţii.
    (3) Facturile trebuie întocmite în numele organizaţiei de producători, asociaţiei de organizaţii de producători sau al filialelor.

    ART. 50
    (1) MADR, prin direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, efectuează controale la faţa locului:
    a) înaintea aprobării cererilor de recunoaştere ca organizaţie de producători;
    b) după acordarea recunoaşterii, pentru verificarea menţinerii condiţiilor de recunoaştere, cel puţin o dată la 5 ani, pe toată durata funcţionării organizaţiei;
    c) la solicitarea APIA, cu privire la menţinerea condiţiilor de recunoaştere prevăzute la art. 8.

    (2) APIA poate efectua controale la faţa locului:
    a) înaintea aprobării programelor operaţionale în conformitate cu prevederile prezentelor norme;
    b) înainte de aprobarea modificărilor programelor operaţionale;
    c) înainte de aprobarea cererii de plată a ajutoarelor destinate organizaţiilor de producători;
    d) pe parcursul implementării programelor operaţionale.

    (3) Fiecare control efectuat la faţa locului face obiectul unui raport de control în vederea revizuirii aspectelor controlului efectuat. Raportul trebuie să indice în special:
    a) tipul de ajutoare şi cererile verificate;
    b) persoanele prezente;
    c) acţiunile, măsurile şi documentele verificate;
    d) rezultatele verificărilor.

    (4) Reprezentantul organizaţiei de producători semnează raportul pentru a atesta prezenţa sa la control, poate adăuga observaţii şi primeşte un exemplar din acesta.
    (5) MADR şi, respectiv, APIA pot notifica organizaţia de producători cu privire la un control la faţa locului, cu maximum 10 zile înaintea efectuării acestuia.

    ART. 51
    Prevederile art. 26 se aplică şi pentru verificarea modificărilor programelor operaţionale.

    ART. 52
    (1) Prin controale la faţa locului pentru cererea de plată, APIA verifică:
    a) îndeplinirea criteriilor de recunoaştere pentru anul în cauză;
    b) realizarea cheltuielilor şi coerenţa lor cu programul operaţional aprobat;
    c) conformitatea cheltuielilor cu dreptul Uniunii şi respectarea termenelor-limită prevăzute în acesta;
    d) utilizarea fondului operaţional, inclusiv cheltuielile declarate în cererile de plăţi în avans sau de plăţi parţiale, valoarea producţiei comercializate, contribuţiile la fondul operaţional şi cheltuielile declarate, susţinute de documente contabile sau echivalente;
    e) livrarea în întregime a produselor de către membri, furnizarea serviciilor şi autenticitatea cheltuielilor declarate şi
    f) cheltuielile efectuate şi înregistrarea acestora în documente contabile;
    g) valoarea producţiei comercializate.

    (2) Valoarea producţiei comercializate se verifică pe baza datelor din sistemul de contabilitate financiară auditat şi certificat în conformitate cu prevederile legale. Declararea valorii producţiei comercializate se certifică la fel ca datele contabile financiare.
    (3) Controlul la faţa locului trebuie să cuprindă, cu excepţia situaţiilor excepţionale, un control la locul acţiunii sau, dacă acţiunea este intangibilă, la promotorul acţiunii.
    (4) Controlul la faţa locului trebuie să acopere toate angajamentele şi obligaţiile organizaţiei de producători sau ale membrilor acesteia care pot fi verificate la momentul dat.
    (5) Dacă organizaţia de producători, un membru sau un reprezentant al acesteia împiedică efectuarea controlului la faţa locului, cererea de plată se respinge.

    ART. 53
    (1) APIA examinează cererea de plată primită de la beneficiar şi stabileşte sumele eligibile pentru sprijin astfel:
    a) suma care ar fi cuvenită beneficiarului exclusiv pe baza cererii;
    b) suma cuvenită beneficiarului după examinarea eligibilităţii cererii.

    (2) Dacă suma stabilită conform alin. (1) lit. a) depăşeşte suma stabilită conform alin. (1) lit. b) cu peste 3%, se aplică o reducere la suma cuvenită solicitantului. Cuantumul reducerii reprezintă diferenţa dintre sumele calculate la alin. (1) lit. a) şi b).
    (3) Cu toate acestea, nu se aplică nicio reducere dacă se poate demonstra că solicitantul nu este responsabil pentru introducerea sumei neeligibile.
    (4) Dacă se constată că un solicitant a făcut intenţionat o declaraţie falsă, operaţiunea în cauză este exclusă de la sprijinul pentru programul operaţional, iar sumele deja plătite pentru acea operaţiune se recuperează, în plus, solicitantul este exclus, pentru acea operaţiune, de la sprijinul pentru anul următor.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Sancţiuni
    ART. 54
    Sancţiunile pentru nerespectarea criteriilor de recunoaştere se aplică conform art. 59 din Regulamentul delegat (UE) nr. 891/2017 al Comisiei, iar decizia de sancţionare se comunică organizaţiei de producători şi APIA în termen de maximum 7 zile.

    ART. 55
    În situaţia în care o organizaţie de producători nu înaintează nicio cerere de plată până la data de 31 mai a anului calendaristic care urmează unei perioade anuale de implementare a programului operaţional, acesta este considerat respins. APIA notifică organizaţia de producători şi MADR în termen de 7 zile.

    ART. 56
    În situaţia în care o organizaţie de producători nu se conformează dispoziţiilor art. 35 sau în cazul în care raportul prevăzut la acelaşi articol este incomplet, APIA suspendă aprobarea programului operaţional relevant pentru anul următor, până la momentul completării raportului.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Recuperări
    ART. 57
    Aplicarea sancţiunilor administrative şi recuperarea sumelor plătite în mod nejustificat se fac în conformitate cu prevederile art. 59 din Regulamentul (UE) nr. 2.116/2021 şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale
    ART. 58
    În cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti va fi nominalizată cel puţin o persoană responsabilă de primirea şi gestionarea dosarelor prin care se solicită obţinerea statutului de organizaţie de producători.

    ART. 59
    (1) Niciun membru al unei organizaţii de producători nu poate dispune de peste 49% din drepturile de vot, proporţional cu capitalul social subscris.
    (2) În vederea determinării nivelului maxim al drepturilor de vot şi participării la capitalul social al organizaţiei de producători se iau în considerare identităţile persoanelor fizice şi/sau juridice care participă la capitalul social al membrilor organizaţiei de producători care la rândul lor sunt persoane juridice.
    (3) Hotărârile adunărilor generale ale organizaţiilor de producători care privesc organizarea, funcţionarea şi/sau activităţile organizaţiilor se adoptă cu votul a minimum trei pătrimi din numărul total al membrilor.
    (4) Organizaţiile de producători solicită centrelor judeţene ale APIA, în termen de 30 de zile de la primirea înştiinţării privind aprobarea primului program operaţional, înscrierea în Registrul fermierilor, în vederea obţinerii numărului unic de identificare.
    (5) Organizaţiile de producători care beneficiază de recunoaştere pentru un produs sau mai multe produse pot solicita recunoaşterea şi pentru alt produs ori produse, printr-o cerere însoţită de documente justificative, modificând în consecinţă programul operaţional.
    (6) Direcţia tehnică de specialitate din cadrul MADR este responsabilă de eliberarea documentelor prevăzute la art. 3 lit. t) şi ţ). Modelul avizului de recunoaştere dat în baza prezentelor norme este prevăzut în anexa nr. 5, iar modelul deciziei de retragere a recunoaşterii, în anexa nr. 6.
    (7) Deciziile MADR de retragere a recunoaşterii organizaţiilor de producători pot fi contestate potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    (8) Soluţionarea contestaţiilor presupune reanalizarea dosarelor contestatarilor de către o comisie de soluţionare a contestaţiilor, organizată în cadrul MADR, ai cărei membri sunt nominalizaţi de conducerea MADR.
    (9) Termenul de rezolvare a unei contestaţii este de 30 de zile de la înregistrarea la MADR.
    (10) Comisia de soluţionare a contestaţiilor prevăzute la alin. (8), în urma soluţionării contestaţiilor, va comunica organizaţiilor de producători şi direcţiei tehnice de specialitate din MADR decizia de aprobare/respingere a contestaţiei, decizie semnată de conducerea MADR.
    (11) La nivelul direcţiei tehnice de specialitate din cadrul MADR, evidenţa organizaţiilor de producători se ţine într-un registru special intitulat „Registrul organizaţiilor de producători din sectorul fructelor şi legumelor“.

    ART. 60
    MADR şi APIA pot solicita organizaţiilor de producători orice informaţii suplimentare necesare gestionării corespunzătoare a fondurilor europene.

    ART. 61
    (1) Nu se acordă niciun avantaj solicitanţilor în privinţa cărora s-a stabilit că au creat, în mod artificial, condiţii în vederea obţinerii de avantaje necuvenite, conform prevederilor art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013.
    (2) Sunt considerate condiţii artificiale, fără a se limita la acestea, următoarele situaţii:
    a) divizarea unei exploataţii agricole în scopul creării de membri;
    b) creşterea valorii producţiei comercializate a organizaţiei prin includerea unor produse care provin de la membri, dar nu sunt produse de aceştia.


    ART. 62
    (1) Organizaţiile de producători comunică MADR în fiecare an, până la data de 15 septembrie, informaţiile solicitate aferente activităţii desfăşurate pentru anul contabil anterior.
    (2) Orice modificare a statutului organizaţiei de producători privind structura membrilor şi/sau dreptul de vot se comunică MADR şi APIA în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării acesteia la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.

    ART. 63
    Avizele de recunoaştere pentru organizaţiile de producători în sectorul fructe şi legume emise până la data intrării în vigoare a prezentelor norme îşi păstrează valabilitatea pe toată durata funcţionării acestora în baza prevederilor legale în vigoare la data când au primit recunoaşterea.

    ART. 64
    În termen de 30 de zile de la publicarea prezentelor norme în Monitorul Oficial al României, Partea I, MADR şi APIA vor elabora proceduri operaţionale şi ghidul solicitantului.

    ART. 65
    Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentele norme.

    ANEXA 1

    la norme
    LISTA
    criteriilor de recunoaştere ca organizaţie de producători
    1. Persoana juridică este constituită la iniţiativa producătorilor, cultivatori ai unuia sau mai multor produse prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. i) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013, şi are ca obiect principal de activitate comercializarea producţiei membrilor. Producătorii care nu au istoric în ceea ce priveşte producţia şi comercializarea vor face dovada înfiinţării culturilor la momentul depunerii cererii de recunoaştere. Recunoaşterea se poate obţine pentru produsul sau grupa de produse specificată în cererea de recunoaştere.
    2. Persoana juridică în cadrul programului operaţional are dintre obiectivele specifice prevăzute la art. 46 şi art. 50 alin. (7) din Regulamentul (UE) nr. 2.115/2022, respectiv dispoziţiile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.571/2022.
    3. Prin actul constitutiv al persoanei juridice se solicită membrilor ca, în mod special:
    a) să aplice reglementările adoptate de organizaţia de producători cu privire la raportarea producţiei, producţie, comercializare şi protecţia mediului înconjurător;
    b) să facă parte doar dintr-o singură organizaţie de producători pentru comercializarea unuia sau mai multor produse care fac obiectul organizării comune de piaţă în sectorul fructe şi legume, conform legislaţiei în vigoare;
    c) să comercializeze prin intermediul organizaţiei de producători întreaga producţie pentru care aceasta deţine recunoaşterea.
    Prin excepţie, în cazul în care organizaţia de producători îşi dă avizul şi cu respectarea termenilor şi condiţiilor pe care aceasta le stabileşte, membrii:
    (i) pot vinde direct de pe exploataţia lor şi/sau din afara exploataţiei lor direct consumatorilor, în folosul lor personal, între 10% şi 25% din producţia fiecărui produs pentru care deţin recunoaştere;
    (ii) pot comercializa ei înşişi sau prin intermediul altor grupuri sau organizaţii de producători desemnate de propria lor organizaţie cantităţi de produse care reprezintă maximum 5% în raport cu volumul de producţie comercializabil de către organizaţia lor;
    (iii) pot comercializa prin intermediul altui grup de producători sau al altei organizaţii de producători desemnate de propria lor organizaţie produsele care, din cauza caracteristicilor pe care acestea le prezintă, nu sunt în mod normal acoperite de activităţile comerciale ale organizaţiei respective;
    (iv) pot comercializa până la 40% din volumul producţiei proprii, în cazul produselor vizate de Regulamentul (UE) nr. 848/2018 sau în cazul în care membrii producători îşi comercializează producţia prin intermediul unei alte organizaţii de producători desemnate de propria lor organizaţie de producători;

    d) să pună la dispoziţie informaţiile solicitate de organizaţia de producători referitoare la suprafeţele cultivate, producţia obţinută şi vânzările directe, în vederea întocmirii statisticilor.

    4. Prin actul constitutiv al persoanei juridice se prevăd următoarele:
    a) procedurile de stabilire, adoptare şi modificare ale regulilor prevăzute la pct. 3;
    b) obligativitatea achitării de către membri a contribuţiilor financiare necesare pentru finanţarea organizaţiilor de producători;
    c) reguli care să permită membrilor să urmărească şi să participe în mod democratic la adoptarea deciziilor în cadrul organizaţiei de producători.
    În cazul în care soţul şi soţia sunt membri în cadrul aceleiaşi organizaţii de producători, se consideră un singur membru, iar dreptul de vot al acestora se cumulează şi nu poate depăşi pragul prevăzut la art. 59 alin. (1) din norme;

    d) penalităţi pentru nerespectarea obligaţiilor ce revin membrilor conform actului constitutiv, în special neplata contribuţiilor financiare, nerespectarea normelor stabilite de organizaţia de producători sau pentru nerespectarea obligaţiilor de comercializare prin organizaţia de producători;
    e) reguli de admitere a noilor membri, respectiv durata minimă a calităţii de membru, care nu poate fi mai mică de un an;
    f) reglementări contabile şi bugetare necesare pentru funcţionarea organizaţiei.

    5. Persoana juridică prezintă suficiente dovezi care să ateste că:
    a) îşi poate desfăşura activitatea în mod adecvat şi cu eficienţă;
    b) permite membrilor să beneficieze de asistenţă tehnică privind respectarea bunelor condiţii agricole şi de mediu;
    c) pune efectiv la dispoziţia membrilor, atunci când este cazul, prin intermediul filialelor sau prin externalizare, mijloace tehnice de recoltare, colectare, sortare, ambalare, stocare şi comercializare;
    d) asigură managementul comercial şi bugetar adecvat pentru activităţile acestora;


    ANEXA 2

    la norme
    LISTA
    principalelor cheltuieli eligibile din cadrul intervenţiilor aferente programelor operaţionale

┌────┬──────────────────┬───────────┬──────────────────┐
│ │Denumire │ │ │
│Nr. │intervenţie │Cod │Cheltuieli │
│crt.│conform PS │intervenţie│eligibile │
│ │2023-2027 │ │ │
├────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┤
│ │ │ │Principalele │
│ │ │ │investiţii conform│
│ │ │ │obiectivelor │
│ │ │ │menţionate la art.│
│ │ │ │46 lit. a), b), c)│
│ │ │ │din Regulamentul │
│ │ │ │(UE) nr. 2.115/ │
│ │ │ │2021: │
│ │ │ │pentru orice fel │
│ │ │ │de producţie │
│ │ │ │- maşini şi │
│ │ │ │echipamente pentru│
│ │ │ │administrarea │
│ │ │ │pesticidelor şi │
│ │ │ │fertilizanţilor │
│ │ │ │specifici │
│ │ │ │producţiei de │
│ │ │ │fructe şi legume │
│ │ │ │care fac obiectul │
│ │ │ │OCP şi pentru care│
│ │ │ │organizaţia de │
│ │ │ │producători este │
│ │ │ │recunoscută │
│ │ │ │pentru producţia │
│ │ │ │legumicolă: │
│ │ │ │- echipamente de │
│ │ │ │pregătire a │
│ │ │ │solului şi de │
│ │ │ │înfiinţare a │
│ │ │ │culturilor (maşini│
│ │ │ │de plantat, │
│ │ │ │semănat, maşini de│
│ │ │ │montat şi demontat│
│ │ │ │tunele), │
│ │ │ │echipamente pentru│
│ │ │ │recoltat │
│ │ │ │pentru producţia │
│ │ │ │pomicolă: │
│ │ │ │- echipamente de │
│ │ │ │pregătire a │
│ │ │ │solului şi │
│ │ │ │echipamente de │
│ │ │ │tăiat şi de │
│ │ │ │recoltat pentru │
│ │ │ │producţia │
│ │ │ │biologică: │
│ │ │ │motocultoare, │
│ │ │ │echipamente pentru│
│ │ │ │distrugerea │
│ │ │ │termică a │
│ │ │ │buruienilor (cu │
│ │ │ │excepţia │
│ │ │ │mijloacelor de │
│ │ │ │tracţiune) │
│ │ │ │- construcţia şi │
│ │ │ │amenajarea serelor│
│ │ │ │şi solarelor, │
│ │ │ │inclusiv │
│ │ │ │amenajarea aleilor│
│ │ │ │de acces din │
│ │ │ │incinta acestora, │
│ │ │ │acoperirea │
│ │ │ │solarelor cu folie│
│ │ │ │de plastic │
│ │ │ │- echipamente │
│ │ │ │tehnice conexe │
│ │ │ │(mijloace de │
│ │ │ │tăiere şi de │
│ │ │ │manipulare a │
│ │ │ │recoltei, │
│ │ │ │instalaţii pentru │
│ │ │ │îmbogăţire cu │
│ │ │ │CO_2, modernizări │
│ │ │ │ale mijloacelor de│
│ │ │ │încălzire, ecran │
│ │ │ │termic, sistem de │
│ │ │ │susţinere a │
│ │ │ │plantelor, │
│ │ │ │atomizor cu ceaţă,│
│ │ │ │echipamente pentru│
│ │ │ │administrarea │
│ │ │ │tratamentelor │
│ │ │ │fitosanitare etc.)│
│ │ │ │irigare: │
│ │ │ │- investiţii în │
│ │ │ │sisteme proprii de│
│ │ │ │irigare, │
│ │ │ │fertirigare şi de │
│ │ │ │colectare şi │
│ │ │ │reutilizare a apei│
│ │ │ │de drenaj (foraje,│
│ │ │ │crearea de rezerve│
│ │ │ │de apă, staţie de │
│ │ │ │pompare, filtrare,│
│ │ │ │dozare, │
│ │ │ │automatizare, pe │
│ │ │ │parcelele din câmp│
│ │ │ │deschis, în spaţii│
│ │ │ │protejate sau cu │
│ │ │ │ocazia înfiinţării│
│ │ │ │de plantaţii │
│ │ │ │pomicole, irigare │
│ │ │ │prin picurare │
│ │ │ │etc.), precum şi │
│ │ │ │în utilaje şi │
│ │ │ │echipamente │
│ │ │ │necesare pentru │
│ │ │ │întreţinerea │
│ │ │ │acestora │
│ │ │ │- echipamente │
│ │ │ │pentru recepţie, │
│ │ │ │depozitare, │
│ │ │ │condiţionare, │
│ │ │ │transport intern, │
│ │ │ │echipamente pentru│
│ │ │ │transformare │
│ │ │ │primară │
│ │ │ │- mijloace de │
│ │ │ │transport cu │
│ │ │ │temperatură │
│ │ │ │controlată sau │
│ │ │ │echipamente │
│ │ │ │frigorifice │
│ │ │ │suplimentare, │
│ │ │ │instrumente de │
│ │ │ │măsură şi │
│ │ │ │securitate, │
│ │ │ │echipamente pentru│
│ │ │ │răcire, platforme │
│ │ │ │frigorifice │
│ │ │ │- echipamente de │
│ │ │ │control al │
│ │ │ │temperaturii │
│ │ │ │- mijloace de │
│ │ │ │transport │
│ │ │ │frigorifice ce │
│ │ │ │folosesc energie │
│ │ │ │regenerabilă │
│ │ │ │- construcţie │
│ │ │ │staţie de │
│ │ │ │recepţie, lotizare│
│ │ │ │şi/sau depozitare,│
│ │ │ │inclusiv │
│ │ │ │amenajarea │
│ │ │ │spaţiilor pentru │
│ │ │ │congelarea │
│ │ │ │produselor │
│ │ │ │- echipamente │
│ │ │ │pentru │
│ │ │ │condiţionare │
│ │ │ │(curăţare, │
│ │ │ │spălare, sortare, │
│ │ │ │depelare, │
│ │ │ │ambalare), bazine │
│ │ │ │de decantare, │
│ │ │ │păstrarea │
│ │ │ │fermităţii │
│ │ │ │produselor │
│ │ │ │- echipamente │
│ │ │ │pentru igienizarea│
│ │ │ │maşinilor şi │
│ │ │ │echipamentelor │
│ │ │ │- echipamente de │
│ │ │ │manipulare │
│ │ │ │(motostivuitoare │
│ │ │ │etc.) │
│ │ │ │- sisteme de │
│ │ │ │susţinere şi de │
│ │ │ │tăiere │
│ │ │ │- echipamente │
│ │ │ │pentru control │
│ │ │ │intern privind │
│ │ │ │respectarea │
│ │ │ │normelor │
│ │ │ │fitosanitare şi a │
│ │ │ │limitei maxime │
│ │ │ │admise de │
│ │ │ │reziduuri de │
│ │ │ │pesticide │
│ │ │ │- investiţie │
│ │ │ │într-o locaţie de │
│ │ │ │depozitare │
│ │ │ │suplimentară în │
│ │ │ │raport cu │
│ │ │ │disponibilităţile │
│ │ │ │deţinute pentru │
│ │ │ │ordonarea şi │
│ │ │ │fluidizarea │
│ │ │ │vânzărilor, │
│ │ │ │inclusiv pentru │
│ │ │ │alei, platforme şi│
│ │ │ │căi de acces care │
│ │ │ │deservesc │
│ │ │ │depozitele din │
│ │ │ │incinta fermei │
│ │ │ │- investiţii, │
│ │ │ │softuri pentru │
│ │ │ │informatizarea şi │
│ │ │ │gestionarea │
│ │ │ │stocurilor │
│ │ │ │- înfiinţarea sau │
│ │ │ │îmbunătăţirea unei│
│ │ │ │construcţii care │
│ │ │ │deserveşte ca │
│ │ │ │departament │
│ │ │ │comercial sau │
│ │ │ │birou vânzări. │
│ │ │ │Principalele │
│ │ │ │investiţii conform│
│ │ │ │obiectivelor │
│ │ │ │menţionate la art.│
│ │ │ │46 lit. e) pct. │
│ │ │ │(i)-(v), lit. f) │
│ │ │ │din Regulamentul │
│ │ │ │(UE) nr. 2.115/ │
│ │ │ │2021: │
│ │ │ │- echipamente şi │
│ │ │ │utilaje accesorii │
│ │ │ │procesului de │
│ │ │ │plantare │
│ │ │ │- modernizarea/ │
│ │ │ │înlocuirea │
│ │ │ │sistemelor de │
│ │ │ │irigaţii, fie │
│ │ │ │gestionarea apelor│
│ │ │ │uzate, ca de │
│ │ │ │exemplu: │
│ │ │ │a) investiţii │
│ │ │ │într-o nouă │
│ │ │ │instalaţie de │
│ │ │ │irigat (inclusiv │
│ │ │ │echipamente de │
│ │ │ │punere în │
│ │ │ │funcţiune, de │
│ │ │ │exemplu, │
│ │ │ │echipamente de │
│ │ │ │urmărire a │
│ │ │ │volumelor │
│ │ │ │folosite), prin │
│ │ │ │înlocuirea │
│ │ │ │instalaţiei de │
│ │ │ │irigat existente, │
│ │ │ │care să permită │
│ │ │ │reducerea │
│ │ │ │consumului de apă;│
│ │ │ │b) investiţii │
│ │Investiţii în │ │(inclusiv │
│ │active corporale │ │echipamente de │
│ │şi necorporale, │ │punere în │
│1. │cercetare şi │IS-LF-01 │funcţiune, de │
│ │producţie │ │exemplu, │
│ │experimentală şi │ │pluviometre şi │
│ │inovatoare, metode│ │alte instrumente │
│ │şi alte acţiuni │ │de măsură) care să│
│ │ │ │permită reducerea │
│ │ │ │consumului de apă │
│ │ │ │printr-o │
│ │ │ │îmbunătăţire a │
│ │ │ │utilizării/ │
│ │ │ │gestionării │
│ │ │ │instalaţiilor │
│ │ │ │existente la care │
│ │ │ │se adaugă şi │
│ │ │ │cheltuielile de │
│ │ │ │întreţinere; │
│ │ │ │c) instalarea unui│
│ │ │ │sistem de │
│ │ │ │colectare şi de │
│ │ │ │tratare (dacă este│
│ │ │ │cazul) a apelor │
│ │ │ │uzate cu ocazia │
│ │ │ │pregătirii │
│ │ │ │produselor pentru │
│ │ │ │comercializare şi │
│ │ │ │reutilizarea │
│ │ │ │apelor tratate în │
│ │ │ │alte scopuri la │
│ │ │ │nivelul OP sau al │
│ │ │ │exploataţiilor │
│ │ │ │membrilor săi; │
│ │ │ │d) construcţia de │
│ │ │ │bazine şi/sau │
│ │ │ │sisteme de │
│ │ │ │colectare şi │
│ │ │ │tratare (după caz)│
│ │ │ │a apelor uzate │
│ │ │ │rezultate în urma │
│ │ │ │igienizării │
│ │ │ │echipamentelor de │
│ │ │ │administrare a │
│ │ │ │produselor │
│ │ │ │fitosanitare şi a │
│ │ │ │îngrăşămintelor │
│ │ │ │- echipamente de │
│ │ │ │avertizare │
│ │ │ │agricolă │
│ │ │ │(climatică şi a │
│ │ │ │stării │
│ │ │ │fitosanitare): │
│ │ │ │staţii meteo, │
│ │ │ │echipamente │
│ │ │ │informatice şi │
│ │ │ │softuri, │
│ │ │ │echipamente/ │
│ │ │ │instrumente pentru│
│ │ │ │estimarea gradului│
│ │ │ │de infestare cu │
│ │ │ │boli şi dăunători │
│ │ │ │etc. │
│ │ │ │- instalarea de │
│ │ │ │dispozitive/ │
│ │ │ │echipamente pe │
│ │ │ │bază de energii │
│ │ │ │regenerabile (mici│
│ │ │ │centrale eoliene, │
│ │ │ │pe bază de biomasă│
│ │ │ │sau peleţi, │
│ │ │ │instalaţii pentru │
│ │ │ │producerea │
│ │ │ │peleţilor, energie│
│ │ │ │geotermală, │
│ │ │ │fotovoltaică │
│ │ │ │etc.), cu │
│ │ │ │respectarea │
│ │ │ │dispoziţiilor art.│
│ │ │ │11 alin. (3) din │
│ │ │ │Regulamentul │
│ │ │ │delegat (UE) 2022/│
│ │ │ │126 │
│ │ │ │- înlocuirea │
│ │ │ │echipamentelor │
│ │ │ │existente │
│ │ │ │printr-un sistem │
│ │ │ │nou care să │
│ │ │ │permită o reducere│
│ │ │ │a consumului de │
│ │ │ │energie cu │
│ │ │ │respectarea │
│ │ │ │dispoziţiilor art.│
│ │ │ │11 alin. (3) din │
│ │ │ │Regulamentul │
│ │ │ │delegat (UE) 2022/│
│ │ │ │126 │
│ │ │ │- echipamente │
│ │ │ │specifice punerii │
│ │ │ │în aplicare a unor│
│ │ │ │acţiuni de mediu, │
│ │ │ │printre care │
│ │ │ │echipamente │
│ │ │ │specifice pentru │
│ │ │ │înfiinţarea şi │
│ │ │ │întreţinerea │
│ │ │ │stratului vegetal,│
│ │ │ │pentru plantarea │
│ │ │ │de material │
│ │ │ │săditor pentru │
│ │ │ │acoperirea solului│
│ │ │ │cu un strat │
│ │ │ │vegetal într-o │
│ │ │ │plantaţie │
│ │ │ │existentă │
│ │ │ │- echipamente │
│ │ │ │specifice pentru │
│ │ │ │întreţinerea │
│ │ │ │mecanică a │
│ │ │ │intervalelor │
│ │ │ │înierbate şi a │
│ │ │ │împrejurimii │
│ │ │ │livezii şi/sau a │
│ │ │ │plantaţiei de │
│ │ │ │struguri de masă │
│ │ │ │- investiţii în │
│ │ │ │utilaje/ │
│ │ │ │echipamente │
│ │ │ │speciale pentru │
│ │ │ │executarea de │
│ │ │ │drenuri şi şanţuri│
│ │ │ │pentru eliminarea │
│ │ │ │apei în exces, ca │
│ │ │ │de exemplu: │
│ │ │ │montarea în sol de│
│ │ │ │conducte de drenaj│
│ │ │ │pentru eliminarea │
│ │ │ │excesului de apă │
│ │ │ │din sol care poate│
│ │ │ │implica şi │
│ │ │ │asigurarea │
│ │ │ │întreţinerii şi │
│ │ │ │utilizării │
│ │ │ │instalaţiilor/ │
│ │ │ │echipamentelor │
│ │ │ │achiziţionate │
│ │ │ │- instalarea unui │
│ │ │ │sistem de │
│ │ │ │compostare pentru │
│ │ │ │producerea de │
│ │ │ │compost din │
│ │ │ │reziduuri de │
│ │ │ │recoltă şi/sau │
│ │ │ │subproduse │
│ │ │ │organice ale OP şi│
│ │ │ │/sau ale membrilor│
│ │ │ │săi │
│ │ │ │- achiziţia de │
│ │ │ │dispozitive │
│ │ │ │antidispersie │
│ │ │ │pentru prevenirea │
│ │ │ │migrării │
│ │ │ │substanţelor │
│ │ │ │fitosanitare spre │
│ │ │ │şi dinspre │
│ │ │ │suprafeţele │
│ │ │ │învecinate │
│ │ │ │- achiziţia de │
│ │ │ │recipiente pentru │
│ │ │ │depozitarea │
│ │ │ │uleiurilor şi a │
│ │ │ │combustibililor │
│ │ │ │uzaţi, construcţia│
│ │ │ │de spaţii pentru │
│ │ │ │depozitarea │
│ │ │ │acestora, bazine, │
│ │ │ │inclusiv de │
│ │ │ │platforme betonate│
│ │ │ │- instalaţii de │
│ │ │ │aspersie │
│ │ │ │- dotarea cu │
│ │ │ │echipamente de │
│ │ │ │avertizare meteo │
│ │ │ │prin │
│ │ │ │achiziţionarea şi │
│ │ │ │punerea în │
│ │ │ │funcţiune de │
│ │ │ │sisteme, │
│ │ │ │echipamente/ │
│ │ │ │abonamente de │
│ │ │ │avertizare meteo. │
│ │ │ │Principalele │
│ │ │ │investiţii în │
│ │ │ │cercetare conform │
│ │ │ │obiectivelor │
│ │ │ │menţionate la art.│
│ │ │ │46 lit. d) şi g) │
│ │ │ │din Regulamentul │
│ │ │ │(UE) nr. 2.115/ │
│ │ │ │2021: │
│ │ │ │- achiziţionarea │
│ │ │ │de echipamente │
│ │ │ │experimentale, │
│ │ │ │echipamente pentru│
│ │ │ │efectuarea de │
│ │ │ │teste în teren şi │
│ │ │ │sau de laborator │
│ │ │ │- investiţii IT, │
│ │ │ │de dezvoltare şi │
│ │ │ │adaptare care să │
│ │ │ │permită, de │
│ │ │ │exemplu, schimbul │
│ │ │ │de informaţii │
│ │ │ │între membrii OP │
│ │ │ │şi managerii OP şi│
│ │ │ │marketing. │
│ │ │ │Principalele │
│ │ │ │tipuri de acţiuni:│
│ │ │ │- testarea de noi │
│ │ │ │soiuri, hibrizi │
│ │ │ │- tehnici noi de │
│ │ │ │cultivare │
│ │ │ │(utilizarea │
│ │ │ │raţională de │
│ │ │ │pesticide, │
│ │ │ │reducerea │
│ │ │ │inputurilor, │
│ │ │ │dezvoltarea de │
│ │ │ │acţiuni favorabile│
│ │ │ │mediului) │
│ │ │ │- acţiuni de │
│ │ │ │inovare │
│ │ │ │(îmbunătăţirea │
│ │ │ │prezentării │
│ │ │ │produselor în │
│ │ │ │vederea creşterii │
│ │ │ │atractivităţii │
│ │ │ │pentru │
│ │ │ │consumatori) │
│ │ │ │- acţiuni de │
│ │ │ │prevenire a │
│ │ │ │daunelor provocate│
│ │ │ │de fenomene │
│ │ │ │climatice │
│ │ │ │nefavorabile prin │
│ │ │ │promovarea şi │
│ │ │ │utilizarea unor │
│ │ │ │soiuri/hibrizi │
│ │ │ │rezistenţi, precum│
│ │ │ │şi tehnologii │
│ │ │ │adaptate la │
│ │ │ │condiţiile │
│ │ │ │climatice aflate │
│ │ │ │în schimbare. │
├────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┤
│ │ │ │Principalele │
│ │ │ │tipuri de acţiuni:│
│ │ │ │- servicii de │
│ │ │ │consultanţă în │
│ │ │ │calitatea │
│ │ │ │produsului │
│ │ │ │- servicii în │
│ │ │ │asistenţă tehnică │
│ │ │ │în tehnici │
│ │ │ │durabile de │
│ │ │ │combatere a │
│ │ │ │dăunătorilor │
│ │ │ │- servicii în │
│ │ │ │asistenţă tehnică │
│ │ │ │în tehnici de │
│ │ │ │utilizare durabilă│
│ │ │ │a produselor │
│ │ │ │fitosanitare │
│ │ │ │- servicii în │
│ │ │ │asistenţă tehnică │
│ │ │ │în tehnici de │
│ │ │ │adaptare la │
│ │ │ │schimbarea climei │
│ │ │ │şi atenuarea │
│ │Servicii de │ │acesteia │
│ │consiliere şi │ │- servicii în │
│ │asistenţă tehnică,│ │asistenţă tehnică │
│ │în special în ceea│ │despre condiţii de│
│2. │ce priveşte │IS-LF-02 │muncă, obligaţiile│
│ │tehnicile durabile│ │angajatorilor şi │
│ │de combatere a │ │în probleme de │
│ │dăunătorilor şi a │ │sănătate şi │
│ │bolilor │ │securitate la │
│ │ │ │locul de muncă │
│ │ │ │- servicii şi │
│ │ │ │consiliere privind│
│ │ │ │aspecte de mediu, │
│ │ │ │precum şi cele │
│ │ │ │privind │
│ │ │ │certificările │
│ │ │ │- consiliere şi │
│ │ │ │asistenţă tehnică │
│ │ │ │în acţiuni de │
│ │ │ │audit, evaluarea │
│ │ │ │riscurilor │
│ │ │ │- asistenţă │
│ │ │ │tehnică, │
│ │ │ │instruire, │
│ │ │ │consiliere - │
│ │ │ │condiţii de muncă,│
│ │ │ │securitate şi │
│ │ │ │sănătate la locul │
│ │ │ │de muncă │
│ │ │ │- alte servicii şi│
│ │ │ │alte activităţi │
│ │ │ │privind │
│ │ │ │consilierea şi │
│ │ │ │asistenţa tehnică │
├────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┤
│ │ │ │Principalele │
│ │ │ │tipuri de acţiuni:│
│ │ │ │- instruire, │
│ │ │ │incluzând │
│ │ │ │orientarea şi │
│ │ │ │schimb de practici│
│ │ │ │mai bune în │
│ │ │ │tehnici durabile │
│ │ │ │pentru combaterea │
│ │ │ │dăunătorilor şi │
│ │ │ │bolilor │
│ │ │ │- instruire, │
│ │ │ │incluzând │
│ │ │ │orientarea şi │
│ │ │ │schimb de practici│
│ │ │ │mai bune în │
│ │ │ │tehnici de │
│ │ │ │utilizare durabilă│
│ │ │ │a produselor │
│ │ │ │fitosanitare │
│ │ │ │- instruire, │
│ │ │ │incluzând │
│ │ │ │orientarea şi │
│ │ │ │schimb de practici│
│ │ │ │mai bune în │
│ │ │ │adaptare la │
│ │ │ │schimbarea climei │
│ │ │ │şi atenuarea │
│ │ │ │acesteia │
│ │ │ │- instruire, │
│ │ │ │incluzând │
│ │ │ │orientarea şi │
│ │ │ │schimbul de │
│ │ │ │practică pentru │
│ │ │ │utilizarea de │
│ │ │ │platforme │
│ │ │ │organizate de │
│ │ │ │negociere de │
│ │ │ │tranzacţionare, │
│ │ │ │burse de mărfuri │
│ │ │ │- instruire │
│ │ │ │privind utilizarea│
│ │ │ │de softuri │
│ │ │ │achiziţionate în │
│ │ │ │cadrul programului│
│ │ │ │operaţional │
│ │ │ │- formare şi │
│ │ │ │instruire tehnică │
│ │ │ │cu privire la │
│ │ │ │punerea în │
│ │ │ │practică a uneia │
│ │ │ │sau mai multor │
│ │Formare, inclusiv │ │acţiuni din cadrul│
│ │îndrumarea şi │ │programului │
│ │schimbul de bune │ │operaţional: în │
│ │practici, tehnici │ │funcţie de domenii│
│ │durabile de │ │- producţia │
│ │combatere a │ │ecologică, │
│ │dăunătorilor şi a │ │producţia │
│3. │bolilor, │IS-LF-03 │integrată şi │
│ │utilizarea │ │gestionarea │
│ │durabilă a │ │integrată a │
│ │produselor │ │bolilor şi │
│ │fitosanitare şi │ │dăunătorilor, alte│
│ │atenuarea │ │aspecte de mediu, │
│ │schimbărilor │ │calitatea │
│ │climatice │ │produselor, │
│ │ │ │inclusiv │
│ │ │ │reziduurile de │
│ │ │ │pesticide şi alte │
│ │ │ │domenii. Formarea │
│ │ │ │şi instruirea │
│ │ │ │trebuie atribuite │
│ │ │ │unui personal │
│ │ │ │calificat (intern │
│ │ │ │sau extern) în │
│ │ │ │sensul punerii în │
│ │ │ │aplicare a │
│ │ │ │măsurilor. │
│ │ │ │- instruire pentru│
│ │ │ │sprijinirea │
│ │ │ │dezvoltării │
│ │ │ │sistemelor de │
│ │ │ │calitate naţionale│
│ │ │ │şi europene în │
│ │ │ │vederea │
│ │ │ │dezvoltării │
│ │ │ │modelelor de │
│ │ │ │producţie bazate │
│ │ │ │pe valoarea │
│ │ │ │adăugată mare │
│ │ │ │- servicii de │
│ │ │ │formare │
│ │ │ │profesională │
│ │ │ │pentru │
│ │ │ │implementarea │
│ │ │ │acţiunilor de │
│ │ │ │protecţie a │
│ │ │ │mediului şi/sau │
│ │ │ │pentru asigurarea │
│ │ │ │eficienţei │
│ │ │ │acestora prin │
│ │ │ │cheltuielile │
│ │ │ │suplimentare cu │
│ │ │ │personalul │
│ │ │ │calificat intern │
│ │ │ │sau extern │
│ │ │ │- pregătirea de │
│ │ │ │studii, planuri, │
│ │ │ │rapoarte şi/sau │
│ │ │ │analize (o parte │
│ │ │ │din măsurile de │
│ │ │ │protecţie a │
│ │ │ │mediului necesită │
│ │ │ │întocmirea de │
│ │ │ │studii, rapoarte, │
│ │ │ │planuri sau │
│ │ │ │analize înainte de│
│ │ │ │a fi implementate │
│ │ │ │propriu-zis). │
├────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┤
│ │ │ │Principalele │
│ │ │ │tipuri de acţiuni:│
│ │ │ │- trasabilitatea │
│ │ │ │produselor: prin │
│ │ │ │metode necesare │
│ │ │ │identificării │
│ │ │ │parcelelor, │
│ │ │ │codului de bare, │
│ │ │ │monitorizarea │
│ │ │ │orelor de lucru │
│ │ │ │din cadrul OP şi │
│ │ │ │ale producătorilor│
│ │ │ │etc. │
│ │ │ │- îmbunătăţirea │
│ │Acţiuni pentru │ │eficienţei şi │
│ │îmbunătăţirea │ │durabilităţii │
│ │sustenabilităţii │ │transportului şi │
│4. │şi a eficienţei │IS-LF-04 │depozitarea │
│ │transportării şi │ │produselor │
│ │depozitării │ │(optimizarea │
│ │produselor │ │stocării în ceea │
│ │ │ │ce priveşte │
│ │ │ │spaţiul, │
│ │ │ │optimizarea │
│ │ │ │logisticii şi a │
│ │ │ │transportului de │
│ │ │ │la fermă la locul │
│ │ │ │de ambalare, │
│ │ │ │procesare, precum │
│ │ │ │şi a transportului│
│ │ │ │de la locul de │
│ │ │ │ambalare până la │
│ │ │ │locul de vânzare) │
│ │ │ │- costuri │
│ │ │ │suplimentare │
│ │ │ │transport │
├────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┤
│ │ │ │Principalele │
│ │ │ │tipuri de acţiuni,│
│ │ │ │activităţi │
│ │ │ │eligibile: │
│ │ │ │- studii şi │
│ │ │ │prospectări de │
│ │ │ │piaţă, studii │
│ │ │ │privind │
│ │ │ │preferinţele │
│ │ │ │consumatorilor, │
│ │ │ │participări la │
│ │ │ │târguri şi │
│ │ │ │expoziţii: studii │
│ │ │ │de piaţă în orice │
│ │ │ │ţară; prospectarea│
│ │ │ │pieţei (numai │
│ │ │ │costurile │
│ │ │ │salariale legate │
│ │ │ │de deplasări şi │
│ │ │ │personalul │
│ │ │ │implicat în │
│ │ │ │comercializare); │
│ │ │ │târguri şi │
│ │ │ │expoziţii; studii │
│ │ │ │privind │
│ │ │ │preferinţele │
│ │ │ │consumatorilor │
│ │ │ │(costurile │
│ │ │ │studiilor, │
│ │ │ │prestări de │
│ │ │ │servicii, costuri │
│ │ │ │interne); │
│ │ │ │- publicitate, │
│ │ │ │promovarea │
│ │ │ │mărcilor │
│ │ │ │comerciale ale │
│ │ │ │organizaţiilor: │
│ │ │ │campanii de │
│ │ │ │publicitate/ │
│ │ │ │promovare; spoturi│
│ │ │ │publicitare; │
│ │ │ │- costuri privind │
│ │ │ │etichetarea cu │
│ │ │ │marca │
│ │ │ │organizaţiei; │
│ │ │ │costuri cu │
│ │ │ │înregistrarea │
│ │ │ │mărcilor; costul │
│ │ │ │privind crearea │
│ │ │ │mărcii comerciale;│
│ │ │ │materiale │
│ │ │ │publicitare; │
│ │ │ │- publicitate şi │
│ │ │ │promovare │
│ │ │ │generică: campanii│
│ │ │ │de publicitate/ │
│ │ │ │promovare; spoturi│
│ │ │ │publicitare; │
│ │ │ │costuri privind │
│ │ │ │etichetarea; │
│ │ │ │materiale │
│ │ │ │publicitare; │
│ │ │ │- publicitate, │
│ │ │ │promovarea │
│ │ │ │mărcilor sub │
│ │ │ │însemne de │
│ │ │ │calitate: campanii│
│ │ │ │de publicitate/ │
│ │ │ │promovare; │
│ │Promovare, │ │- spoturi │
│5. │comunicare şi │IS-LF-05 │publicitare; │
│ │comercializare │ │costuri privind │
│ │ │ │etichetarea sub │
│ │ │ │însemnele de │
│ │ │ │calitate; costuri │
│ │ │ │cu înregistrarea │
│ │ │ │mărcilor sub │
│ │ │ │însemne de │
│ │ │ │calitate; costul │
│ │ │ │privind crearea │
│ │ │ │mărcii comerciale;│
│ │ │ │materiale │
│ │ │ │publicitare; │
│ │ │ │- crearea de noi │
│ │ │ │produse: logo, │
│ │ │ │inovare de │
│ │ │ │ambalaje, studii │
│ │ │ │de marketing; │
│ │ │ │- crearea unui │
│ │ │ │site internet/ │
│ │ │ │intranet: │
│ │ │ │achiziţia de │
│ │ │ │materiale, crearea│
│ │ │ │site-ului, │
│ │ │ │softuri, prestări │
│ │ │ │de servicii, │
│ │ │ │costuri interne; │
│ │ │ │- politica de │
│ │ │ │planificare a │
│ │ │ │culturilor şi │
│ │ │ │calendare de │
│ │ │ │producţie: studii │
│ │ │ │prealabile; │
│ │ │ │- determinări ale │
│ │ │ │suprafeţelor şi │
│ │ │ │previziuni ale │
│ │ │ │recoltei, │
│ │ │ │colectarea şi │
│ │ │ │sinteza │
│ │ │ │informaţiilor; │
│ │ │ │- costuri cu │
│ │ │ │comercializarea │
│ │ │ │subproduselor; │
│ │ │ │- publicitate pe │
│ │ │ │panouri │
│ │ │ │publicitare, │
│ │ │ │postere, │
│ │ │ │copertine, │
│ │ │ │iniţiative │
│ │ │ │pedagogice │
│ │ │ │destinate copiilor│
│ │ │ │şi adolescenţilor │
│ │ │ │în centre de │
│ │ │ │predare, │
│ │ │ │iniţiative de │
│ │ │ │informare a │
│ │ │ │consumatorilor din│
│ │ │ │locurile de │
│ │ │ │vânzare, broşuri │
│ │ │ │cu informaţii │
│ │ │ │despre produse şi │
│ │ │ │reţete, material │
│ │ │ │de concurs │
│ │ │ │(premii, broşuri) │
│ │ │ │care promovează │
│ │ │ │consumul de fructe│
│ │ │ │şi legume, │
│ │ │ │participarea la │
│ │ │ │târguri cu │
│ │ │ │activităţi │
│ │ │ │referitoare la │
│ │ │ │fructe şi legume │
├────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┤
│ │ │ │Această │
│ │ │ │intervenţie poate │
│ │ │ │include │
│ │ │ │următoarele tipuri│
│ │ │ │de costuri: │
│ │ │ │costuri care au ca│
│ │ │ │obiectiv protecţia│
│ │ │ │solului: │
│ │ │ │- înierbarea cu │
│ │ │ │efect antieroziv │
│ │ │ │în livezi şi în │
│ │ │ │plantaţiile de │
│ │ │ │struguri de masă; │
│ │ │ │- drenarea apei de│
│ │ │ │pe suprafeţele de │
│ │ │ │cultură; │
│ │ │ │costuri care au ca│
│ │ │ │obiectiv │
│ │ │ │gestionarea │
│ │ │ │durabilă a │
│ │ │ │resurselor de apă:│
│ │ │ │- gestionarea şi │
│ │ │ │reutilizarea │
│ │ │ │apelor uzate; │
│ │ │ │costuri care au ca│
│ │ │ │obiectiv reducerea│
│ │ │ │consumului de │
│ │ │ │energie/utilizarea│
│ │ │ │de energii │
│ │ │ │alternative │
│ │ │ │costuri care au ca│
│ │ │ │obiectiv │
│ │ │ │conservarea │
│ │ │ │biodiversităţii şi│
│ │ │ │crearea/ │
│ │ │ │conservarea │
│ │ │ │habitatului în │
│ │ │ │scopul asigurării │
│ │ │ │biodiversităţii, │
│ │ │ │prin: │
│ │ │ │- costuri cu │
│ │ │ │polenizarea │
│ │ │ │biologică; │
│ │ │ │- achiziţia sau │
│ │ │ │închirierea şi │
│ │ │ │utilizarea │
│ │ │ │bondarilor pentru │
│ │ │ │polenizarea │
│ │ │ │biologică a │
│ │ │ │livezilor şi/sau │
│ │ │ │culturilor │
│ │ │ │legumicole; │
│ │ │ │- achiziţia de │
│ │ │ │materiale │
│ │ │ │fitosanitare │
│ │ │ │biologice │
│ │ │ │(feromonii, │
│ │ │ │fitofagii, │
│ │ │ │capcane), în │
│ │Acţiuni de │ │scopul reducerii │
│ │atenuare a │ │utilizării │
│6. │schimbărilor │IS-LF-06 │produselor │
│ │climatice şi de │ │fitosanitare de │
│ │adaptare la │ │sinteză; │
│ │acestea │ │- costuri cu │
│ │ │ │combaterea │
│ │ │ │biologică a │
│ │ │ │dăunătorilor; │
│ │ │ │costuri care au ca│
│ │ │ │obiectiv │
│ │ │ │gestionarea │
│ │ │ │deşeurilor │
│ │ │ │organice şi a │
│ │ │ │subproduselor │
│ │ │ │vegetale, în │
│ │ │ │scopul protecţiei │
│ │ │ │mediului: │
│ │ │ │- acţiunea │
│ │ │ │producerii de │
│ │ │ │compost în scopul │
│ │ │ │folosirii ca │
│ │ │ │îngrăşământ. │
│ │ │ │Alte costuri care │
│ │ │ │au ca obiectiv │
│ │ │ │îmbunătăţirea │
│ │ │ │mediului, cum ar │
│ │ │ │fi: │
│ │ │ │- instalarea de │
│ │ │ │dispozitive │
│ │ │ │antidispersie │
│ │ │ │pentru prevenirea │
│ │ │ │migrării │
│ │ │ │substanţelor │
│ │ │ │fitosanitare spre │
│ │ │ │şi dinspre │
│ │ │ │suprafeţele │
│ │ │ │învecinate; │
│ │ │ │- menţinerea în │
│ │ │ │condiţii sigure │
│ │ │ │pentru mediu a │
│ │ │ │spaţiilor de │
│ │ │ │depozitare a │
│ │ │ │uleiurilor şi a │
│ │ │ │combustibililor │
│ │ │ │din fermă; │
│ │ │ │- abonamente la │
│ │ │ │serviciile de │
│ │ │ │alertă meteo │
│ │ │ │(grindină, îngheţ,│
│ │ │ │furtuni etc.); │
│ │ │ │- prestări │
│ │ │ │servicii pentru │
│ │ │ │protecţia │
│ │ │ │plantelor │
│ │ │ │respective: │
│ │ │ │combaterea │
│ │ │ │dăunătorilor, │
│ │ │ │combaterea │
│ │ │ │rozătoarelor din │
│ │ │ │culturi, plase │
│ │ │ │împotriva atacului│
│ │ │ │de dăunători etc. │
│ │ │ │Costuri de │
│ │ │ │personal │
├────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┤
│ │ │ │Principalele │
│ │ │ │tipuri de costuri:│
│ │ │ │- certificare şi │
│ │ │ │menţinerea │
│ │ │ │certificării, │
│ │ │ │asigurarea │
│ │Implementarea unor│ │trasabilităţii; │
│ │sisteme de │ │- certificarea şi │
│ │trasabilitate şi │ │menţinerea │
│ │certificare, în │ │certificării │
│ │special │ │pentru spaţiile de│
│7. │monitorizarea │IS-LF-07 │depozitare şi │
│ │calităţii │ │pentru exploataţii│
│ │produselor vândute│ │- audit, │
│ │consumatorilor │ │diagnostic, │
│ │finali │ │consiliere etc.; │
│ │ │ │- acţiuni care │
│ │ │ │vizează │
│ │ │ │îmbunătăţirea │
│ │ │ │calităţii │
│ │ │ │produselor cum ar │
│ │ │ │fi: controlul │
│ │ │ │calităţii. │
├────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┤
│ │Măsuri de │ │ │
│ │prevenire şi │ │ │
│ │gestionare a │ │Tipuri de │
│ │crizelor pe piaţa │ │cheltuieli │
│ │fructelor şi │ │eligibile: │
│ │legumelor │ │retragerile de pe │
│ │(retragerea de pe │ │piaţă de fructe şi│
│8. │piaţă în vederea │IS-LF-08 │legume, fie în │
│ │distribuirii │ │vederea │
│ │gratuite sau cu │ │distribuţiei │
│ │alte destinaţii, │ │gratuite, fie cu │
│ │inclusiv, acolo │ │alte destinaţii │
│ │unde este necesar,│ │decât distribuţia │
│ │prelucrarea pentru│ │gratuită. │
│ │a facilita │ │ │
│ │retragerea) │ │ │
├────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┤
│ │ │ │Recoltarea înainte│
│ │ │ │de coacere constă │
│ │ │ │în recoltarea │
│ │ │ │totală, pe o │
│ │ │ │anumită suprafaţă,│
│ │ │ │a produselor │
│ │ │ │necoapte şi │
│ │ │ │necomercializabile│
│ │ │ │care nu au suferit│
│ │ │ │nicio alterare │
│ │ │ │înainte de │
│ │ │ │recoltarea înainte│
│ │Recoltarea înainte│ │de coacere. │
│ │de coacere, care │ │Această │
│ │constă în │ │intervenţie │
│ │recoltarea totală,│ │trebuie să nu aibă│
│ │pe o anumită │ │niciun impact │
│ │suprafaţă, a │ │fitosanitar şi │
│ │produselor │ │vine în │
│9. │necoapte şi │IS-LF-09 │completarea unor │
│ │necomercializabile│ │practici normale │
│ │care nu au suferit│ │de cultivare │
│ │nicio alterare │ │diferite de │
│ │înainte de │ │acestea. │
│ │recoltare înainte │ │Tipuri de │
│ │de coacere │ │cheltuieli │
│ │ │ │eligibile: │
│ │ │ │Recoltarea înainte│
│ │ │ │de coacere: │
│ │ │ │- compensaţie │
│ │ │ │financiară sub │
│ │ │ │forma unei sume/ha│
│ │ │ │pentru totalitatea│
│ │ │ │produselor │
│ │ │ │recoltate de pe o │
│ │ │ │suprafaţă dată │
│ │ │ │înainte ca acestea│
│ │ │ │sa ajungă la │
│ │ │ │maturitate. │
├────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┤
│ │ │ │Nerecoltarea │
│ │ │ │înseamnă lăsarea │
│ │ │ │producţiei │
│ │ │ │comerciale în zona│
│ │ │ │cultivată în │
│ │ │ │timpul ciclului │
│ │ │ │normal de │
│ │Nerecoltarea, care│ │producţie. Ea nu │
│ │constă în │ │include │
│ │încetarea │ │distrugerea │
│ │actualului ciclu │ │produselor ca │
│ │de producţie de pe│ │urmare a unui │
│ │suprafaţa în cauză│ │fenomen │
│ │când produsul este│ │meteorologic sau a│
│ │bine dezvoltat şi │ │unei boli. Această│
│10. │este intact, de o │IS-LF-10 │intervenţie │
│ │calitate bună, │ │trebuie să nu aibă│
│ │corectă şi │ │niciun impact │
│ │vandabilă, fiind │ │fitosanitar şi │
│ │exclusă │ │vine în │
│ │distrugerea │ │completarea unor │
│ │produselor din │ │practici normale │
│ │cauza unui fenomen│ │de cultivare │
│ │climatic sau a │ │diferite de │
│ │unei boli │ │acestea. │
│ │ │ │Cheltuieli │
│ │ │ │eligibile - │
│ │ │ │nerecoltarea │
│ │ │ │- Cuantumurile │
│ │ │ │compensaţiilor │
│ │ │ │sunt stabilite per│
│ │ │ │hectar. │
├────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┤
│ │ │ │Tipuri de │
│ │ │ │cheltuieli │
│ │ │ │eligibile: │
│ │ │ │asigurarea │
│ │ │ │recoltei: │
│ │ │ │costurile primelor│
│ │ │ │de asigurare │
│ │Asigurarea │ │plătite de │
│ │producţiei şi a │ │producători pentru│
│ │recoltelor care │ │asigurarea │
│11. │contribuie la │IS-LF-11 │împotriva │
│ │protejarea │ │pierderilor │
│ │veniturilor │ │cauzate de │
│ │producătorilor │ │fenomene │
│ │ │ │meteorologice │
│ │ │ │nefavorabile şi/ │
│ │ │ │sau a pierderilor │
│ │ │ │cauzate de bolile │
│ │ │ │vegetale sau de │
│ │ │ │pagubele cauzate │
│ │ │ │de animale sau │
│ │ │ │dăunători │
├────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┤
│ │ │ │Tipuri de acţiuni │
│ │ │ │de comunicare în │
│ │ │ │situaţii de criză:│
│ │ │ │- acţiuni de │
│ │Acţiuni de │ │informare şi │
│ │comunicare menite │ │promovare în │
│12. │să sensibilizeze │IS-LF-12 │situaţii de criză;│
│ │şi să informeze │ │- acţiuni de │
│ │consumatorii │ │comunicare a │
│ │ │ │preţurilor în │
│ │ │ │situaţii de criză │
│ │ │ │care pot funcţiona│
│ │ │ │ca un observator │
│ │ │ │al preţurilor │
└────┴──────────────────┴───────────┴──────────────────┘


    Se pot lua în considerare şi alte tipuri de cheltuieli eligibile, cu condiţia să nu fie enumerate în anexa II din Regulamentul delegat (UE) 2022/126.

    ANEXA 3

    la norme
    LISTA
    obiectivelor din cadrul programelor operaţionale

┌──────────────────┬──────────────────┬───────────┬────────────────┬────────────────┬───────────────┐
│ │Denumire │ │ │ │ │
│Nr. crt. │intervenţie │Cod │Obiective │Obiective │Obiective │
│ │conform PS │intervenţie│sectoriale │specifice │transversale │
│ │2023-2027 │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │CLIMA(46(f)) │ │ │
│ │ │ │contribuirea la │ │ │
│ │ │ │atenuarea │ │ │
│ │ │ │schimbărilor │ │ │
│ │ │ │climatice şi la │ │ │
│ │ │ │adaptarea la │ │ │
│ │ │ │acestea │ │ │
│ │ │ │COMP(46(c)) │ │ │
│ │ │ │îmbunătăţirea │ │ │
│ │ │ │competitivităţii│ │ │
│ │ │ │pe termen mediu │ │ │
│ │ │ │şi lung, în │ │ │
│ │ │ │special prin │ │ │
│ │ │ │modernizare │ │ │
│ │ │ │CONC(46(b)) │ │ │
│ │ │ │concentrarea │ │ │
│ │ │ │ofertei şi │ │ │
│ │ │ │introducerea pe │ │ │
│ │ │ │piaţă a │ │ │
│ │ │ │produselor, │ │ │
│ │ │ │inclusiv prin │ │ │
│ │ │ │marketing direct│ │ │
│ │ │ │PROD(46(a)) │ │ │
│ │ │ │planificarea şi │ │ │
│ │ │ │organizarea │ │ │
│ │ │ │producţiei, │ │ │
│ │ │ │ajustarea │ │ │
│ │ │ │producţiei în │ │ │
│ │ │ │funcţie de │ │ │
│ │ │ │cerere, în │ │ │
│ │ │ │special din │ │ │
│ │ │ │punct de vedere │ │ │
│ │ │ │calitativ şi │ │ │
│ │ │ │cantitativ, │ │ │
│ │ │ │optimizarea │ │ │
│ │ │ │costurilor de │ │ │
│ │ │ │producţie şi a │ │ │
│ │ │ │rentabilităţii │ │ │
│ │ │ │investiţiilor şi│ │ │
│ │ │ │stabilizarea │ │ │
│ │ │ │preţurilor la │ │ │
│ │ │ │producător │ │ │
│ │ │ │PROMO(46(e)) │ │ │
│ │ │ │promovarea, │ │ │
│ │ │ │dezvoltarea şi │ │ │
│ │ │ │implementarea: │ │ │
│ │ │ │(i) metodelor şi│ │ │
│ │ │ │tehnicilor de │ │ │
│ │ │ │producţie care │ │Obiectiv │
│ │ │ │respectă mediul;│ │transversal al │
│ │ │ │(ii) practicilor│ │modernizării │
│INVRE(47(1)(a)) - │ │ │de producţie │ │sectorului prin│
│Investiţii în │Investiţii în │ │rezistente la │ │stimularea şi │
│active corporale │active corporale │ │dăunători şi │SO3 │împărtăşirea │
│şi necorporale, │şi necorporale, │ │boli; (iii) │Îmbunătăţirea │cunoştinţelor, │
│cercetare şi │cercetare şi │IS-LF-01 │standardelor de │poziţiei │prin promovarea│
│metode │producţie │ │sănătate şi │fermierului în │inovării şi a │
│experimentale şi │experimentală şi │ │bunăstare a │lanţul valoric │digitalizării │
│inovatoare de │inovatoare, metode│ │animalelor care │ │în agricultură │
│producţie, precum │şi alte acţiuni │ │depăşesc │ │şi în zonele │
│şi alte acţiuni │ │ │cerinţele minime│ │rurale şi prin │
│ │ │ │stabilite în │ │încurajarea │
│ │ │ │temeiul │ │adoptării │
│ │ │ │dreptului │ │acestor măsuri │
│ │ │ │Uniunii şi al │ │ │
│ │ │ │dreptului │ │ │
│ │ │ │intern; (iv) │ │ │
│ │ │ │reducerea │ │ │
│ │ │ │deşeurilor şi a │ │ │
│ │ │ │utilizării şi │ │ │
│ │ │ │gestionării │ │ │
│ │ │ │ecologice a │ │ │
│ │ │ │subproduselor, │ │ │
│ │ │ │inclusiv │ │ │
│ │ │ │reutilizarea şi │ │ │
│ │ │ │valorificarea │ │ │
│ │ │ │acestora; (v) │ │ │
│ │ │ │protejarea şi │ │ │
│ │ │ │îmbunătăţirea │ │ │
│ │ │ │biodiversităţii │ │ │
│ │ │ │şi utilizarea │ │ │
│ │ │ │sustenabilă a │ │ │
│ │ │ │resurselor │ │ │
│ │ │ │naturale, în │ │ │
│ │ │ │special │ │ │
│ │ │ │protejarea apei,│ │ │
│ │ │ │solului şi │ │ │
│ │ │ │aerului │ │ │
│ │ │ │REDE(46(d)) │ │ │
│ │ │ │cercetarea şi │ │ │
│ │ │ │dezvoltarea unor│ │ │
│ │ │ │metode de │ │ │
│ │ │ │producţie │ │ │
│ │ │ │sustenabile, │ │ │
│ │ │ │inclusiv a │ │ │
│ │ │ │rezistenţei la │ │ │
│ │ │ │dăunători, a │ │ │
│ │ │ │rezistenţei la │ │ │
│ │ │ │boli ale │ │ │
│ │ │ │animalelor şi a │ │ │
│ │ │ │rezistenţei şi │ │ │
│ │ │ │atenuării │ │ │
│ │ │ │schimbărilor │ │ │
│ │ │ │climatice şi a │ │ │
│ │ │ │unor practici │ │ │
│ │ │ │inovatoare de │ │ │
│ │ │ │stimulare a │ │ │
│ │ │ │competitivităţii│ │ │
│ │ │ │economice şi de │ │ │
│ │ │ │consolidare a │ │ │
│ │ │ │evoluţiilor │ │ │
│ │ │ │pieţei │ │ │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │PROMO(46(e)) │ │ │
│ │ │ │promovarea, │ │ │
│ │ │ │dezvoltarea şi │ │ │
│ │ │ │implementarea: │ │ │
│ │ │ │(i) metodelor şi│ │ │
│ │ │ │tehnicilor de │ │ │
│ │ │ │producţie care │ │ │
│ │ │ │respectă mediul;│ │ │
│ │ │ │(ii) practicilor│ │ │
│ │ │ │de producţie │ │ │
│ │ │ │rezistente la │ │ │
│ │ │ │dăunători şi │ │ │
│ │ │ │boli; (iii) │ │ │
│ │ │ │standardelor de │ │ │
│ │ │ │sănătate şi │ │ │
│ │ │ │bunăstare a │ │ │
│ │ │ │animalelor care │ │ │
│ │ │ │depăşesc │ │ │
│ │ │ │cerinţele minime│ │ │
│ │ │ │stabilite în │ │ │
│ │ │ │temeiul │ │ │
│ADVI1(47(1)(b)) - │ │ │dreptului │ │ │
│servicii de │ │ │Uniunii şi al │ │ │
│consiliere şi │ │ │dreptului │ │ │
│asistenţă tehnică,│ │ │intern; (iv) │ │ │
│în special în ceea│ │ │reducerea │ │ │
│ce priveşte │ │ │deşeurilor şi a │ │ │
│tehnicile │ │ │utilizării şi │ │Obiectiv │
│sustenabile de │ │ │gestionării │ │transversal al │
│combatere a │ │ │ecologice a │ │modernizării │
│dăunătorilor, │Servicii de │ │subproduselor, │ │sectorului prin│
│utilizarea │consiliere şi │ │inclusiv │ │stimularea şi │
│sustenabilă a │asistenţă tehnică,│ │reutilizarea şi │SO3 │împărtăşirea │
│produselor de │în special în ceea│ │valorificarea │Îmbunătăţirea │cunoştinţelor, │
│protecţie a │ce priveşte │IS-LF-02 │acestora; (v) │poziţiei │prin promovarea│
│plantelor şi a │tehnicile durabile│ │protejarea şi │fermierului în │inovării şi a │
│produselor pentru │de combatere a │ │îmbunătăţirea │lanţul valoric │digitalizării │
│sănătatea │dăunătorilor şi a │ │biodiversităţii │ │în agricultură │
│animalelor, │bolilor │ │şi utilizarea │ │şi în zonele │
│atenuarea │ │ │sustenabilă a │ │rurale şi prin │
│schimbărilor │ │ │resurselor │ │încurajarea │
│climatice şi │ │ │naturale, în │ │adoptării │
│adaptarea la │ │ │special │ │acestor măsuri │
│acestea, │ │ │protejarea apei,│ │ │
│obligaţiile │ │ │solului şi │ │ │
│angajatorilor şi │ │ │aerului. │ │ │
│securitatea şi │ │ │REDE(46(d)) │ │ │
│sănătatea în muncă│ │ │cercetarea şi │ │ │
│ │ │ │dezvoltarea unor│ │ │
│ │ │ │metode de │ │ │
│ │ │ │producţie │ │ │
│ │ │ │sustenabile, │ │ │
│ │ │ │inclusiv a │ │ │
│ │ │ │rezistenţei la │ │ │
│ │ │ │dăunători, a │ │ │
│ │ │ │rezistenţei la │ │ │
│ │ │ │boli ale │ │ │
│ │ │ │animalelor şi a │ │ │
│ │ │ │rezistenţei şi │ │ │
│ │ │ │atenuării │ │ │
│ │ │ │schimbărilor │ │ │
│ │ │ │climatice şi a │ │ │
│ │ │ │unor practici │ │ │
│ │ │ │inovatoare de │ │ │
│ │ │ │stimulare a │ │ │
│ │ │ │competitivităţii│ │ │
│ │ │ │economice şi de │ │ │
│ │ │ │consolidare a │ │ │
│ │ │ │evoluţiilor │ │ │
│ │ │ │pieţei │ │ │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │CONC(46(b)) │ │ │
│ │ │ │concentrarea │ │ │
│ │ │ │ofertei şi │ │ │
│ │ │ │introducerea pe │ │ │
│ │ │ │piaţă a │ │ │
│ │ │ │produselor, │ │ │
│ │ │ │inclusiv prin │ │ │
│ │ │ │marketing direct│ │ │
│ │ │ │EMPL(46(k)) │ │ │
│ │ │ │îmbunătăţirea │ │ │
│ │ │ │condiţiilor de │ │ │
│ │ │ │încadrare în │ │ │
│ │ │ │muncă şi │ │ │
│ │ │ │asigurarea │ │ │
│ │ │ │respectării │ │ │
│ │ │ │obligaţiilor │ │ │
│ │ │ │angajatorilor, │ │ │
│ │ │ │precum şi a │ │ │
│ │ │ │cerinţelor │ │ │
│ │ │ │privind │ │ │
│ │ │ │securitatea şi │ │ │
│ │ │ │sănătatea în │ │ │
│ │ │ │muncă, în │ │ │
│ │ │ │conformitate cu │ │ │
│ │ │ │Directivele 89/ │ │ │
│ │ │ │391/CEE, 2009/ │ │ │
│ │ │ │104/CE şi (UE) │ │ │
│ │ │ │2019/1.152 │ │ │
│ │ │ │PROD(46(a)) │ │ │
│ │ │ │planificarea şi │ │ │
│ │ │ │organizarea │ │ │
│ │ │ │producţiei, │ │ │
│ │ │ │ajustarea │ │ │
│ │ │ │producţiei în │ │ │
│TRAINCO(47(1)(c)) │ │ │funcţie de │ │ │
│- formare, │ │ │cerere, în │ │ │
│inclusiv îndrumare│ │ │special din │ │ │
│profesională şi │ │ │punct de vedere │ │ │
│schimb de bune │ │ │calitativ şi │ │ │
│practici, în │ │ │cantitativ, │ │Obiectiv │
│special în ceea ce│Formare, inclusiv │ │optimizarea │ │transversal al │
│priveşte tehnicile│îndrumarea şi │ │costurilor de │ │modernizării │
│sustenabile de │schimbul de bune │ │producţie şi a │ │sectorului prin│
│control al │practici, tehnici │ │rentabilităţii │ │stimularea şi │
│dăunătorilor şi al│durabile de │ │investiţiilor şi│ │împărtăşirea │
│bolilor, │combatere a │ │stabilizarea │SO3 │cunoştinţelor, │
│utilizarea │dăunătorilor şi a │ │preţurilor la │Îmbunătăţirea │prin promovarea│
│sustenabilă a │bolilor, │IS-LF-03 │producător │poziţiei │inovării şi a │
│produselor de │utilizarea │ │PROMO(46(e)) │fermierului în │digitalizării │
│protecţie a │durabilă a │ │promovarea, │lanţul valoric │în agricultură │
│plantelor şi │produselor │ │dezvoltarea şi │ │şi în zonele │
│pentru sănătatea │fitosanitare şi │ │implementarea: │ │rurale şi prin │
│animalelor, precum│atenuarea │ │(i) metodelor şi│ │încurajarea │
│şi utilizarea │schimbărilor │ │tehnicilor de │ │adoptării │
│platformelor de │climatice │ │producţie care │ │acestor măsuri │
│tranzacţionare │ │ │respectă mediul;│ │ │
│organizate şi a │ │ │(ii) practicilor│ │ │
│schimburilor de │ │ │de producţie │ │ │
│mărfuri pe piaţa │ │ │rezistente la │ │ │
│la vedere şi la │ │ │dăunători şi │ │ │
│termen │ │ │boli; │ │ │
│ │ │ │(iii) │ │ │
│ │ │ │standardelor de │ │ │
│ │ │ │sănătate şi │ │ │
│ │ │ │bunăstare a │ │ │
│ │ │ │animalelor care │ │ │
│ │ │ │depăşesc │ │ │
│ │ │ │cerinţele minime│ │ │
│ │ │ │stabilite în │ │ │
│ │ │ │temeiul │ │ │
│ │ │ │dreptului │ │ │
│ │ │ │Uniunii şi al │ │ │
│ │ │ │dreptului │ │ │
│ │ │ │intern; │ │ │
│ │ │ │(iv) reducerea │ │ │
│ │ │ │deşeurilor, │ │ │
│ │ │ │utilizarea şi │ │ │
│ │ │ │gestionarea │ │ │
│ │ │ │ecologică a │ │ │
│ │ │ │subproduselor, │ │ │
│ │ │ │inclusiv │ │ │
│ │ │ │reutilizarea şi │ │ │
│ │ │ │valorificarea │ │ │
│ │ │ │acestora; │ │ │
│ │ │ │(v) protejarea │ │ │
│ │ │ │şi îmbunătăţirea│ │ │
│ │ │ │biodiversităţii │ │ │
│ │ │ │şi utilizarea │ │ │
│ │ │ │sustenabilă a │ │ │
│ │ │ │resurselor │ │ │
│ │ │ │naturale, în │ │ │
│ │ │ │special │ │ │
│ │ │ │protejarea apei,│ │ │
│ │ │ │solului şi │ │ │
│ │ │ │aerului │ │ │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │CLIMA(46(f)) │ │ │
│ │ │ │contribuirea la │ │ │
│ │ │ │atenuarea │ │ │
│ │ │ │schimbărilor │ │ │
│ │ │ │climatice şi la │ │ │
│ │ │ │adaptarea la │ │ │
│ │ │ │acestea │ │ │
│ │ │ │COMP(46(c)) │ │ │
│ │ │ │îmbunătăţirea │ │ │
│ │ │ │competitivităţii│ │ │
│ │ │ │pe termen mediu │ │ │
│ │ │ │şi lung, în │ │ │
│ │ │ │special prin │ │ │
│ │ │ │modernizare │ │ │
│ │ │ │CONC(46(b)) │ │ │
│ │ │ │concentrarea │ │ │
│ │ │ │ofertei şi │ │ │
│ │ │ │introducerea pe │ │ │
│ │ │ │piaţă a │SO3 │ │
│ │ │ │produselor, │Îmbunătăţirea │ │
│ │ │ │inclusiv prin │poziţiei │Obiectiv │
│ │ │ │marketing direct│fermierului în │transversal al │
│ │ │ │CONS(46(i)) │lanţul valoric │modernizării │
│ │ │ │sporirea │SO2 │sectorului prin│
│TRANS(47(1)(e)) - │ │ │consumului de │Consolidarea │stimularea şi │
│acţiuni pentru │Acţiuni pentru │ │produse din │orientării către│împărtăşirea │
│îmbunătăţirea │îmbunătăţirea │ │sectorul │piaţă şi │cunoştinţelor, │
│sustenabilităţii │sustenabilităţii │ │fructelor şi │sporirea │prin promovarea│
│şi a eficienţei │şi a eficienţei │IS-LF-04 │legumelor, │competitivităţii│inovării şi a │
│transportării şi │transportării şi │ │deopotrivă al │fermelor │digitalizării │
│depozitării │depozitării │ │celor proaspete │agricole, atât │în agricultură │
│produselor │produselor │ │şi al celor │pe termen scurt,│şi în zonele │
│ │ │ │prelucrate │cât şi pe termen│rurale şi prin │
│ │ │ │MARKET(46(h)) │lung, inclusiv │încurajarea │
│ │ │ │promovarea şi │creşterea │adoptării │
│ │ │ │comercializarea │concentrării pe │acestor măsuri │
│ │ │ │produselor │cercetare, │ │
│ │ │ │PROD(46(a)) │tehnologie şi │ │
│ │ │ │planificarea şi │digitalizare │ │
│ │ │ │organizarea │ │ │
│ │ │ │producţiei, │ │ │
│ │ │ │ajustarea │ │ │
│ │ │ │producţiei în │ │ │
│ │ │ │funcţie de │ │ │
│ │ │ │cerere, în │ │ │
│ │ │ │special din │ │ │
│ │ │ │punct de vedere │ │ │
│ │ │ │calitativ şi │ │ │
│ │ │ │cantitativ, │ │ │
│ │ │ │optimizarea │ │ │
│ │ │ │costurilor de │ │ │
│ │ │ │producţie şi a │ │ │
│ │ │ │rentabilităţii │ │ │
│ │ │ │investiţiilor şi│ │ │
│ │ │ │stabilizarea │ │ │
│ │ │ │preţurilor la │ │ │
│ │ │ │producător │ │ │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │CONC(46(b)) │ │ │
│ │ │ │concentrarea │ │ │
│ │ │ │ofertei şi │ │ │
│ │ │ │introducerea pe │ │ │
│ │ │ │piaţă a │ │ │
│ │ │ │produselor, │ │ │
│ │ │ │inclusiv prin │ │ │
│ │ │ │marketing direct│ │ │
│ │ │ │CONS(46(i)) │ │ │
│ │ │ │sporirea │ │ │
│ │ │ │consumului de │ │ │
│ │ │ │produse din │ │ │
│ │ │ │sectorul │ │ │
│ │ │ │fructelor şi │ │ │
│ │ │ │legumelor, │ │ │
│ │ │ │deopotrivă al │ │ │
│ │ │ │celor proaspete │ │ │
│ │ │ │şi al celor │ │ │
│ │ │ │prelucrate │ │ │
│ │ │ │MARKET(46(h)) │ │ │
│ │ │ │promovarea şi │ │ │
│ │ │ │comercializarea │ │ │
│ │ │ │produselor │ │ │
│ │ │ │PROD(46(a)) │ │ │
│ │ │ │planificarea şi │ │ │
│ │ │ │organizarea │ │ │
│ │ │ │producţiei, │ │ │
│ │ │ │ajustarea │ │ │
│ │ │ │producţiei în │ │ │
│ │ │ │funcţie de │ │ │
│ │ │ │cerere, în │ │ │
│ │ │ │special din │ │ │
│ │ │ │punct de vedere │ │ │
│ │ │ │calitativ şi │ │ │
│ │ │ │cantitativ, │ │ │
│PROMO(47(1)(f)) - │ │ │optimizarea │ │ │
│promovare, │ │ │costurilor de │ │ │
│comunicare şi │ │ │producţie şi a │ │Obiectiv │
│marketing, │ │ │rentabilităţii │ │transversal al │
│inclusiv acţiuni │ │ │investiţiilor şi│ │modernizării │
│şi activităţi care│ │ │stabilizarea │ │sectorului prin│
│vizează în special│ │ │preţurilor la │ │stimularea şi │
│sensibilizarea │ │ │producător │SO3 │împărtăşirea │
│consumatorilor în │Promovare, │ │PROMO(46(e)) │Îmbunătăţirea │cunoştinţelor, │
│privinţa │comunicare şi │IS-LF-05 │promovarea, │poziţiei │prin promovarea│
│sistemelor de │comercializare │ │dezvoltarea şi │fermierului în │inovării şi a │
│calitate ale │ │ │implementarea: │lanţul valoric │digitalizării │
│Uniunii şi a │ │ │(i) metodelor şi│ │în agricultură │
│importanţei │ │ │tehnicilor de │ │şi în zonele │
│alimentaţiei │ │ │producţie care │ │rurale şi prin │
│sănătoase, precum │ │ │respectă mediul;│ │încurajarea │
│şi diversificarea │ │ │(ii) practicilor│ │adoptării │
│şi consolidarea │ │ │de producţie │ │acestor măsuri │
│pieţelor │ │ │rezistente la │ │ │
│ │ │ │dăunători şi │ │ │
│ │ │ │boli; │ │ │
│ │ │ │(iii) │ │ │
│ │ │ │standardelor de │ │ │
│ │ │ │sănătate şi │ │ │
│ │ │ │bunăstare a │ │ │
│ │ │ │animalelor care │ │ │
│ │ │ │depăşesc │ │ │
│ │ │ │cerinţele minime│ │ │
│ │ │ │stabilite în │ │ │
│ │ │ │temeiul │ │ │
│ │ │ │dreptului │ │ │
│ │ │ │Uniunii şi al │ │ │
│ │ │ │dreptului │ │ │
│ │ │ │intern; │ │ │
│ │ │ │(iv) reducerea │ │ │
│ │ │ │deşeurilor, │ │ │
│ │ │ │utilizarea şi │ │ │
│ │ │ │gestionarea │ │ │
│ │ │ │ecologică a │ │ │
│ │ │ │subproduselor, │ │ │
│ │ │ │inclusiv │ │ │
│ │ │ │reutilizarea şi │ │ │
│ │ │ │valorificarea │ │ │
│ │ │ │acestora; │ │ │
│ │ │ │(v) protejarea │ │ │
│ │ │ │şi îmbunătăţirea│ │ │
│ │ │ │biodiversităţii │ │ │
│ │ │ │şi utilizarea │ │ │
│ │ │ │sustenabilă a │ │ │
│ │ │ │resurselor │ │ │
│ │ │ │naturale, în │ │ │
│ │ │ │special │ │ │
│ │ │ │protejarea apei,│ │ │
│ │ │ │solului şi │ │ │
│ │ │ │aerului │ │ │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────┼────────────────┴┬──────────────┤
│ │ │ │CLIMA(46(f)) │ │ │
│ │ │ │contribuirea la │ │ │
│ │ │ │atenuarea │ │ │
│ │ │ │schimbărilor │ │ │
│ │ │ │climatice şi la │ │ │
│ │ │ │adaptarea la │ │ │
│ │ │ │acestea │ │ │
│ │ │ │CONC(46(b)) │ │ │
│ │ │ │concentrarea │ │ │
│ │ │ │ofertei şi │ │ │
│ │ │ │introducerea pe │ │ │
│ │ │ │piaţă a │ │ │
│ │ │ │produselor, │ │ │
│ │ │ │inclusiv prin │ │ │
│ │ │ │marketing direct│ │ │
│ │ │ │PROMO(46(e)) │ │ │
│ │ │ │promovarea, │ │ │
│ │ │ │dezvoltarea şi │ │ │
│ │ │ │implementarea: │ │ │
│ │ │ │(i) metodelor şi│ │ │
│ │ │ │tehnicilor de │ │ │
│ │ │ │producţie care │ │ │
│ │ │ │respectă mediul;│ │ │
│ │ │ │(ii) practicilor│ │ │
│ │ │ │de producţie │ │ │
│ │ │ │rezistente la │ │ │
│ │ │ │dăunători şi │ │ │
│ │ │ │boli; │ │ │
│ │ │ │(iii) │ │ │
│ │ │ │standardelor de │ │ │
│ │ │ │sănătate şi │ │ │
│ │ │ │bunăstare a │SO3 │ │
│ │ │ │animalelor care │Îmbunătăţirea │ │
│ │ │ │depăşesc │poziţiei │ │
│ │ │ │cerinţele minime│fermierului în │Obiectiv │
│ │ │ │stabilite în │lanţul valoric │transversal al│
│ │ │ │temeiul │SO4 │modernizării │
│ │ │ │dreptului │Contribuirea la │sectorului │
│ │ │ │Uniunii şi al │atenuarea │prin │
│CLIMA(47(1)(i)) - │ │ │dreptului │schimbărilor │stimularea şi │
│acţiuni de │Acţiuni de │ │intern; │climatice şi la │împărtăşirea │
│atenuare a │atenuare a │ │(iv) reducerea │adaptarea la │cunoştinţelor,│
│schimbărilor │schimbărilor │IS-LF-06 │deşeurilor, │acestea, inclusiv│prin │
│climatice şi de │climatice şi de │ │utilizarea şi │prin reducerea │promovarea │
│adaptare la │adaptare la │ │gestionarea │emisiilor de gaze│inovării şi a │
│acestea │acestea │ │ecologică a │cu efect de seră │digitalizării │
│ │ │ │subproduselor, │şi prin │în agricultură│
│ │ │ │inclusiv │îmbunătăţirea │şi în zonele │
│ │ │ │reutilizarea şi │sechestrării │rurale şi prin│
│ │ │ │valorificarea │carbonului, │încurajarea │
│ │ │ │acestora; │precum şi prin │adoptării │
│ │ │ │(v) protejarea │promovarea │acestor măsuri│
│ │ │ │şi îmbunătăţirea│energiei │ │
│ │ │ │biodiversităţii │sustenabile │ │
│ │ │ │şi utilizarea │ │ │
│ │ │ │sustenabilă a │ │ │
│ │ │ │resurselor │ │ │
│ │ │ │naturale, în │ │ │
│ │ │ │special │ │ │
│ │ │ │protejarea apei,│ │ │
│ │ │ │solului şi │ │ │
│ │ │ │aerului │ │ │
│ │ │ │REDE(46(d)) │ │ │
│ │ │ │cercetarea şi │ │ │
│ │ │ │dezvoltarea unor│ │ │
│ │ │ │metode de │ │ │
│ │ │ │producţie │ │ │
│ │ │ │sustenabile, │ │ │
│ │ │ │inclusiv a │ │ │
│ │ │ │rezistenţei la │ │ │
│ │ │ │dăunători, a │ │ │
│ │ │ │rezistenţei la │ │ │
│ │ │ │boli ale │ │ │
│ │ │ │animalelor şi a │ │ │
│ │ │ │rezistenţei şi │ │ │
│ │ │ │atenuării │ │ │
│ │ │ │schimbărilor │ │ │
│ │ │ │climatice şi a │ │ │
│ │ │ │unor practici │ │ │
│ │ │ │inovatoare de │ │ │
│ │ │ │stimulare a │ │ │
│ │ │ │competitivităţii│ │ │
│ │ │ │economice şi de │ │ │
│ │ │ │consolidare a │ │ │
│ │ │ │evoluţiilor │ │ │
│ │ │ │pieţei │ │ │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │BOOST(46(g)) │ │ │
│ │ │ │sporirea │ │ │
│ │ │ │calităţii şi a │ │ │
│ │ │ │valorii │ │ │
│ │ │ │comerciale ale │ │ │
│ │ │ │produselor, │ │ │
│ │ │ │inclusiv │ │ │
│ │ │ │îmbunătăţirea │ │Obiectiv │
│ │ │ │calităţii │ │transversal al│
│ │ │ │produselor şi │ │modernizării │
│TRACE(47(1)(h)) - │ │ │dezvoltarea de │ │sectorului │
│implementarea unor│Implementarea unor│ │produse cu │ │prin │
│sisteme de │sisteme de │ │denumire de │ │stimularea şi │
│trasabilitate şi │trasabilitate şi │ │origine │SO3 │împărtăşirea │
│certificare, în │certificare, în │ │protejată, cu │Îmbunătăţirea │cunoştinţelor,│
│special │special │IS-LF-07 │indicaţie │poziţiei │prin │
│monitorizarea │monitorizarea │ │geografică │fermierului în │promovarea │
│calităţii │calităţii │ │protejată sau │lanţul valoric │inovării şi a │
│produselor vândute│produselor vândute│ │incluse în │ │digitalizării │
│consumatorilor │consumatorilor │ │sistemele de │ │în agricultură│
│finali │finali │ │calitate ale │ │şi în zonele │
│ │ │ │Uniunii sau │ │rurale şi prin│
│ │ │ │naţionale │ │încurajarea │
│ │ │ │recunoscute de │ │adoptării │
│ │ │ │statele membre │ │acestor măsuri│
│ │ │ │COMP(46(c)) │ │ │
│ │ │ │îmbunătăţirea │ │ │
│ │ │ │competitivităţii│ │ │
│ │ │ │pe termen mediu │ │ │
│ │ │ │şi lung, în │ │ │
│ │ │ │special prin │ │ │
│ │ │ │modernizare │ │ │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────┬┴─────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │CONC(46(b)) │ │ │
│ │ │ │concentrarea │ │ │
│ │ │ │ofertei şi │ │ │
│ │ │ │introducerea pe│ │ │
│ │ │ │piaţă a │ │ │
│ │ │ │produselor, │ │ │
│ │ │ │inclusiv prin │ │ │
│ │ │ │marketing │ │ │
│ │ │ │direct │ │ │
│ │ │ │CONS(46(i)) │ │ │
│ │ │ │sporirea │ │ │
│ │ │ │consumului de │ │ │
│ │ │ │produse din │ │ │
│ │ │ │sectorul │ │ │
│ │ │ │fructelor şi │ │ │
│ │ │ │legumelor, │ │ │
│ │ │ │deopotrivă al │ │ │
│ │ │ │celor proaspete│ │ │
│ │ │ │şi al celor │ │ │
│ │ │ │prelucrate │ │ │
│ │ │ │MARKET(46(h)) │ │ │
│ │ │ │promovarea şi │ │ │
│ │ │ │comercializarea│ │ │
│ │ │ │produselor │ │ │
│ │ │ │PROD(46(a)) │ │ │
│ │ │ │planificarea şi│ │ │
│ │ │ │organizarea │ │ │
│ │ │ │producţiei, │ │ │
│ │ │ │ajustarea │ │ │
│ │ │ │producţiei în │ │ │
│ │ │ │funcţie de │ │ │
│ │ │ │cerere, în │ │ │
│ │ │ │special din │ │ │
│ │ │ │punct de vedere│ │ │
│ │ │ │calitativ şi │ │ │
│ │ │ │cantitativ, │ │ │
│ │ │ │optimizarea │ │ │
│ │ │ │costurilor de │ │ │
│ │ │ │producţie şi a │ │ │
│ │ │ │rentabilităţii │ │ │
│ │ │ │investiţiilor │ │ │
│ │ │ │şi stabilizarea│ │ │
│ │ │ │preţurilor la │ │ │
│ │ │ │producător │ │ │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │SO3 │ │
│ │ │ │ │Îmbunătăţirea │ │
│ │ │ │ │poziţiei │ │
│ │ │ │ │fermierului în │Obiectiv │
│ │Măsuri de │ │ │lanţul valoric │transversal al│
│ │prevenire şi │ │ │SO1 │modernizării │
│ │gestionare a │ │RISK(46(j)) │Sprijinirea unor │sectorului │
│WITHD(47(2)(f)) - │crizelor pe piaţa │ │prevenirea │venituri fiabile │prin │
│retragerea de pe │fructelor şi │ │situaţiilor de │ale fermelor şi a │stimularea şi │
│piaţă în vederea │legumelor │ │criză şi │rezilienţei │împărtăşirea │
│distribuirii │(retragerea de pe │ │gestionarea │sectorului agricol│cunoştinţelor,│
│gratuite sau cu │piaţă în vederea │ │riscurilor, │pe întregul │prin │
│alte destinaţii, │distribuirii │IS-LF-08 │pentru a evita │teritoriu al │promovarea │
│inclusiv, acolo │gratuite sau cu │ │şi a face faţă │Uniunii pentru a │inovării şi a │
│unde este necesar,│alte destinaţii, │ │crizelor de pe │spori securitatea │digitalizării │
│prelucrarea pentru│inclusiv, acolo │ │pieţele │alimentară pe │în agricultură│
│a facilita │unde este necesar,│ │sectorului │termen lung şi │şi în zonele │
│retragerea │prelucrarea pentru│ │relevant │diversitatea │rurale şi prin│
│ │a facilita │ │ │agricolă, precum │încurajarea │
│ │retragerea) │ │ │şi pentru a │adoptării │
│ │ │ │ │asigura │acestor măsuri│
│ │ │ │ │sustenabilitatea │ │
│ │ │ │ │economică a │ │
│ │ │ │ │producţiei │ │
│ │ │ │ │agricole în Uniune│ │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │SO3 │ │
│ │ │ │ │Îmbunătăţirea │ │
│ │ │ │ │poziţiei │ │
│GREEN(47(2)(g)) - │ │ │ │fermierului în │Obiectiv │
│recoltarea înainte│ │ │ │lanţul valoric │transversal al│
│de coacere, care │Recoltarea înainte│ │ │SO1 │modernizării │
│constă în │de coacere, care │ │RISK(46(j)) │Sprijinirea unor │sectorului │
│recoltarea totală,│constă în │ │prevenirea │venituri fiabile │prin │
│pe o anumită │recoltarea totală,│ │situaţiilor de │ale fermelor şi a │stimularea şi │
│suprafaţă, a │pe o anumită │ │criză şi │rezilienţei │împărtăşirea │
│produselor │suprafaţă, a │ │gestionarea │sectorului agricol│cunoştinţelor,│
│necoapte şi │produselor │ │riscurilor, │pe întregul │prin │
│necomercializabile│necoapte şi │IS-LF-09 │pentru a evita │teritoriu al │promovarea │
│care nu au suferit│necomercializabile│ │şi a face faţă │Uniunii pentru a │inovării şi a │
│nicio alterare │care nu au suferit│ │crizelor de pe │spori securitatea │digitalizării │
│înainte de │nicio alterare │ │pieţele │alimentară pe │în agricultură│
│recoltarea înainte│înainte de │ │sectorului │termen lung şi │şi în zonele │
│de coacere, din │recoltarea înainte│ │relevant │diversitatea │rurale şi prin│
│cauza unor motive │de coacere │ │ │agricolă, precum │încurajarea │
│climatice, a │ │ │ │şi pentru a │adoptării │
│bolilor sau din │ │ │ │asigura │acestor măsuri│
│alte motive │ │ │ │sustenabilitatea │ │
│ │ │ │ │economică a │ │
│ │ │ │ │producţiei │ │
│ │ │ │ │agricole în Uniune│ │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────┬┴──────────────┤
│ │ │ │ │SO3 │ │
│ │ │ │ │Îmbunătăţirea │ │
│ │ │ │ │poziţiei │ │
│ │ │ │ │fermierului în │ │
│NOHAR(47(2)(h)) - │Nerecoltarea, care│ │ │lanţul valoric │ │
│nerecoltarea, care│constă în │ │ │SO1 │Obiectiv │
│constă în │încetarea │ │ │Sprijinirea unor │transversal al │
│încetarea │actualului ciclu │ │RISK(46(j)) │venituri fiabile │modernizării │
│actualului ciclu │de producţie de pe│ │prevenirea │ale fermelor şi a│sectorului prin│
│de producţie de pe│suprafaţa în cauză│ │situaţiilor de │rezilienţei │stimularea şi │
│suprafaţa în cauză│când produsul este│ │criză şi │sectorului │împărtăşirea │
│când produsul este│bine dezvoltat şi │ │gestionarea │agricol pe │cunoştinţelor, │
│bine dezvoltat şi │este intact, de o │ │riscurilor, │întregul │prin promovarea│
│este intact, de o │calitate bună, │IS-LF-10 │pentru a evita │teritoriu al │inovării şi a │
│calitate bună, │corectă şi │ │şi a face faţă │Uniunii pentru a │digitalizării │
│corectă şi │vandabilă, fiind │ │crizelor de pe │spori securitatea│în agricultură │
│vandabilă, fiind │exclusă │ │pieţele │alimentară pe │şi în zonele │
│exclusă │distrugerea │ │sectorului │termen lung şi │rurale şi prin │
│distrugerea │produselor din │ │relevant │diversitatea │încurajarea │
│produselor din │cauza unui fenomen│ │ │agricolă, precum │adoptării │
│cauza unui fenomen│climatic sau a │ │ │şi pentru a │acestor măsuri │
│climatic sau a │unei boli │ │ │asigura │ │
│unei boli │ │ │ │sustenabilitatea │ │
│ │ │ │ │economică a │ │
│ │ │ │ │producţiei │ │
│ │ │ │ │agricole în │ │
│ │ │ │ │Uniune │ │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │SO3 │ │
│HARIN(47(2)(i)) - │ │ │ │Îmbunătăţirea │ │
│asigurarea │ │ │ │poziţiei │ │
│recoltelor şi a │ │ │ │fermierului în │ │
│producţiei, care │ │ │ │lanţul valoric │ │
│contribuie la │ │ │ │SO1 │Obiectiv │
│salvgardarea │ │ │ │Sprijinirea unor │transversal al │
│veniturilor │ │ │RISK(46(j)) │venituri fiabile │modernizării │
│producătorilor în │ │ │prevenirea │ale fermelor şi a│sectorului prin│
│cazul unor │ │ │situaţiilor de │rezilienţei │stimularea şi │
│pierderi provocate│Asigurarea │ │criză şi │sectorului │împărtăşirea │
│de dezastre │producţiei şi a │ │gestionarea │agricol pe │cunoştinţelor, │
│naturale, de │recoltelor, care │ │riscurilor, │întregul │prin promovarea│
│fenomene climatice│contribuie la │IS-LF-11 │pentru a evita │teritoriu al │inovării şi a │
│nefavorabile, de │protejarea │ │şi a face faţă │Uniunii pentru a │digitalizării │
│boli sau de │veniturilor │ │crizelor de pe │spori securitatea│în agricultură │
│infestări cu │producătorilor │ │pieţele │alimentară pe │şi în zonele │
│dăunători, │ │ │sectorului │termen lung şi │rurale şi prin │
│asigurându-se │ │ │relevant │diversitatea │încurajarea │
│totodată adoptarea│ │ │ │agricolă, precum │adoptării │
│de către │ │ │ │şi pentru a │acestor măsuri │
│beneficiari a │ │ │ │asigura │ │
│măsurilor necesare│ │ │ │sustenabilitatea │ │
│pentru prevenirea │ │ │ │economică a │ │
│riscurilor │ │ │ │producţiei │ │
│ │ │ │ │agricole în │ │
│ │ │ │ │Uniune │ │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │SO3 │ │
│ │ │ │ │Îmbunătăţirea │ │
│ │ │ │ │poziţiei │ │
│ │ │ │ │fermierului în │ │
│ │ │ │ │lanţul valoric │ │
│ │ │ │ │SO1 │Obiectiv │
│ │ │ │ │Sprijinirea unor │transversal al │
│ │ │ │RISK(46(j)) │venituri fiabile │modernizării │
│ │ │ │prevenirea │ale fermelor şi a│sectorului prin│
│ │ │ │situaţiilor de │rezilienţei │stimularea şi │
│COMM(47(2)(l)) - │ │ │criză şi │sectorului │împărtăşirea │
│acţiuni de │Acţiuni de │ │gestionarea │agricol pe │cunoştinţelor, │
│comunicare care │comunicare menite │ │riscurilor, │întregul │prin promovarea│
│vizează │să sensibilizeze │IS-LF-12 │pentru a evita │teritoriu al │inovării şi a │
│sensibilizarea şi │şi să informeze │ │şi a face faţă │Uniunii pentru a │digitalizării │
│informarea │consumatorii │ │crizelor de pe │spori securitatea│în agricultură │
│consumatorilor │ │ │pieţele │alimentară pe │şi în zonele │
│ │ │ │sectorului │termen lung şi │rurale şi prin │
│ │ │ │relevant │diversitatea │încurajarea │
│ │ │ │ │agricolă, precum │adoptării │
│ │ │ │ │şi pentru a │acestor măsuri │
│ │ │ │ │asigura │ │
│ │ │ │ │sustenabilitatea │ │
│ │ │ │ │economică a │ │
│ │ │ │ │producţiei │ │
│ │ │ │ │agricole în │ │
│ │ │ │ │Uniune │ │
└──────────────────┴──────────────────┴───────────┴───────────────┴─────────────────┴───────────────┘    ANEXA 4

    la norme
    CUANTUMUL MAXIM
    aferent sprijinului pentru retragerile de pe piaţă

┌───────────────┬──────────────────────┐
│ │Cuantum maxim aferent │
│Produs │sprijinului │
│ │(lei/100 kg) │
├───────────────┼───────────┬──────────┤
│ │Distribuţie│Alte │
│ │gratuită │destinaţii│
├───────────────┼───────────┼──────────┤
│Castraveţi │91,60 │68,70 │
├───────────────┼───────────┼──────────┤
│Varză albă │ │ │
│timpurie şi de │60,56 │45,42 │
│vară │ │ │
├───────────────┼───────────┼──────────┤
│Varză de toamnă│56,00 │42,00 │
├───────────────┼───────────┼──────────┤
│Cireşe │284,40 │213,30 │
└───────────────┴───────────┴──────────┘    ANEXA 5

    la norme
    AVIZ DE RECUNOAŞTERE
    Nr. ......../...........
    Eliberat în temeiul prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, ale Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 350/2023 pentru aprobarea Normelor privind recunoaşterea organizaţiilor de producători şi a altor forme asociative din sectorul fructelor şi legumelor şi modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea, din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027 şi ale Procesului-verbal nr. ................ din ..................... .
    Prezentul aviz de recunoaştere^1 conferă statutul de organizaţie de producători, conform art. 7 alin. (1) lit. a), b) şi c) pentru^2 ..................
    ^1 Exemplarul 2 al avizului de recunoaştere va fi contrasemnat pe verso de: secretarul de stat, directorul general al direcţiei de specialitate, director, personalul din cadrul serviciului de specialitate care a participat la luarea deciziei şi mandatatul beneficiarului.
    ^2 Denumirea persoanei juridice care solicită recunoaşterea ca organizaţie de producători.
    .........................................................

    Avizul a fost înregistrat cu nr. ............. din data de ........................ în Registrul organizaţiilor de producători din sectorul fructelor şi legumelor şi asigură titularului toate drepturile conferite de lege pentru următoarele produse:
    ............................................................
    ............................................................

    Avizul de recunoaştere îşi păstrează valabilitatea pe durata cât titularul îndeplineşte criteriile de recunoaştere pentru care a primit prezentul aviz de recunoaştere.
    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
    .....................................

    ANEXA 6

    la norme
    DECIZIE DE RETRAGERE A RECUNOAŞTERII
    Nr. ........../.................
    Eliberată în temeiul prevederilor ......................................
    ............................................................
    ............................................................

    Către:
    Organizaţia de producători ..............., cu sediul social în ............., judeţul ......., recunoscută ca organizaţie de producători prin Avizul de recunoaştere nr. ....../...... .
    Ca urmare a neîndeplinirii condiţiilor de recunoaştere, se emite prezenta
    DECIZIE,
    prin care se anulează titularului toate drepturile conferite de reglementările în vigoare, pentru următoarele produse:
    ............................................................
    ............................................................

    Motivele retragerii recunoaşterii organizaţiei de producători sunt următoarele (Se enumeră condiţiile nerespectate.):
    ............................................................
    ............................................................

    Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    Prezenta decizie de retragere a avizului de recunoaştere a fost înregistrată cu nr. ……..… din data de ………. în Registrul organizaţiilor de producători din sectorul fructelor şi legumelor.
    Prezenta decizie a fost editată în 2 (două) exemplare^1), din care un exemplar se depune la dosarul de decizii, iar un exemplar se comunică organizaţiei de producători.
    ^1) Exemplarul 2 al deciziei de retragere a recunoaşterii va fi contrasemnat pe verso de: secretarul de stat, directorul general al direcţiei de specialitate, director şi personalul din cadrul serviciului de specialitate care a participat la luarea deciziei.

    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
    .....................................

    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016