Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME din 24 iunie 2016  privind autorizarea pentru simplificarea determinării sumelor care fac parte din valoarea în vamă a mărfurilor*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME din 24 iunie 2016 privind autorizarea pentru simplificarea determinării sumelor care fac parte din valoarea în vamă a mărfurilor*)

EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 502 din 5 iulie 2016 ──────────     *) Aprobate de Ordinul nr. 1890/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 502 din 5 iulie 2016. ──────────

    ART. 1
    Prezentele norme stabilesc, în aplicarea dispoziţiilor art. 73 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (denumit în continuare Cod) şi ale art. 71 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele detaliate ale anumitor dispoziţii ale Codului vamal al Uniunii, modul de autorizare pentru simplificarea determinării sumelor care fac parte din valoarea în vamă a mărfurilor.
    ART. 2
    Autorizaţiile pentru simplificarea determinării sumelor care fac parte din valoarea în vamă a mărfurilor se emit de Direcţia Generală a Vămilor, la solicitarea scrisă a persoanelor interesate, numai pentru plasarea mărfurilor, în mod repetat şi în baza aceloraşi condiţii contractuale, sub regim vamal de punere în liberă circulaţie.
    ART. 3
    (1) Cererea de autorizare se adresează, în scris, Direcţiei Generale a Vămilor.
    (2) Cererea trebuie să fie însoţită de documente şi informaţii privind:
    a) solicitantul/titularul autorizaţiei: denumire, adresă, cod unic de identificare, număr EORI, număr telefon/fax;
    b) numele şi datele de contact ale persoanei de contact responsabile pentru cerere, precum şi cazierul judiciar al acesteia;
    c) numele şi datele de contact ale persoanei responsabile cu problemele vamale şi ale persoanei responsabile de solicitant sau care exercită controlul asupra managementului acesteia (aceste informaţii nu sunt necesare dacă solicitantul este operator economic autorizat), precum şi cazierul judiciar al acesteia;
    d) reprezentantul vamal, în cazul în care solicitantul/titularul autorizaţiei este reprezentat în relaţia cu autoritatea vamală: denumire, adresă, cod unic de identificare, număr telefon/fax, înscrisuri din care rezultă calitatea de reprezentant;
    e) cazierul fiscal şi certificatul de atestare fiscală al solicitantului/titularului autorizaţiei, eliberate de autoritatea fiscală competentă;
    f) obiectul şi natura simplificării, respectiv elementele care fac parte din preţul real de plătit sau de plătit în conformitate cu art. 70 alin. (2) din Cod sau elementele de adăugat sau de dedus din valoarea în vamă în conformitate cu art. 71 şi 72 din Cod;
    g) încadrarea tarifară (codul de 8 cifre din Nomenclatura combinată) şi descrierea comercială a mărfurilor cărora li se aplică simplificarea, ţara de origine, ţara de expediţie, vânzătorul/expeditorul mărfurilor.
    (3) Pentru emiterea autorizaţiei pentru simplificarea determinării sumelor care fac parte din valoarea în vamă a mărfurilor, Direcţia Generală a Vămilor verifică dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
    a) cele prevăzute la art. 71 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446.
    Structurile cu atribuţii de verificare în domeniul operatorilor economici autorizaţi din cadrul autorităţii vamale verifică îndeplinirea condiţiilor de autorizare prevăzute la art. 71 alin. (2) din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446 în conformitate cu prevederile aplicabile în cazul cererilor privind acordarea statutului de operator economic autorizat;
    b) solicitantul/titularul autorizaţiei nu înregistrează debite faţă de autoritatea vamală.
    ART. 4
    În vederea determinării sumelor menţionate la art. 73 din Cod, Direcţia Generală a Vămilor poate solicita documente şi informaţii, în plus faţă de cele menţionate la art. 3 alin. (2), după cum urmează:
    a) pentru sumele care trebuie incluse în valoarea în vamă în conformitate cu art. 70 alin. (2) din Cod:
    - contractul sau orice document relevant care stă la baza stabilirii obligaţiei de plată a anumitor sume drept condiţie a vânzării mărfurilor importate;
    - modul de determinare a sumelor;
    - orice alte documente sau informaţii relevante, în funcţie de circumstanţele tranzacţiei;
    b) pentru elementele prevăzute la art. 71 alin. (1) lit. (a) paragraful (i) şi art. 72 lit. (e) din Cod, respectiv comisioane şi cheltuieli de brokeraj, precum şi comisioane de cumpărare:
    - contractul comercial încheiat cu vânzătorul mărfurilor sau orice document sau informaţii care au stat la baza încheierii tranzacţiei;
    - modul de determinare a comisionului sau a cheltuielilor de brokeraj;
    - angajamente de cheltuieli privind comisioane şi cheltuieli de brokeraj referitoare la tranzacţia în cauză;
    - orice alte documente sau informaţii relevante, în funcţie de circumstanţele tranzacţiei;
    c) pentru elementele prevăzute la art. 71 alin. (1) lit. (b) din Cod, respectiv mărfuri şi servicii furnizate direct sau indirect de către cumpărător gratuit sau la un cost redus pentru utilizare în legătură cu fabricarea sau vânzarea la export a mărfurilor importate:
    - contractul de producţie sau de prestare de servicii încheiat cu partenerul extern sau orice document sau informaţie care a stat la baza încheierii tranzacţiei;
    - documente şi/sau informaţii relevante pentru materiale şi servicii referitoare la valoarea acestora, costul sau preţul de achiziţie a serviciilor;
    - date privind furnizorul materialelor sau al serviciilor;
    - orice alte documente sau informaţii relevante, în funcţie de circumstanţele tranzacţiei;
    d) pentru elementele prevăzute la art. 71 alin. (1) lit. (c) din Cod, respectiv redevenţe şi drepturi de licenţă:
    - contractul comercial încheiat cu vânzătorul mărfurilor sau orice document sau informaţie care a stat la baza încheierii tranzacţiei;
    - contracte, documente sau informaţii referitoare la obligaţia de plată a redevenţelor sau drepturilor de licenţă;
    - elemente de identificare a vânzătorului mărfurilor, a persoanei afiliate cu acesta, respectiv a licenţiatorului;
    - orice alte documente sau informaţii relevante, în funcţie de circumstanţele tranzacţiei.
    e) Pentru elementele prevăzute la art. 71 alin. (1) lit. (d) din Cod, respectiv valoarea oricărei părţi din profitul oricărei revânzări, dispuneri sau utilizări ulterioare a mărfurilor importate care îi revine vânzătorului, direct sau indirect:
    - contractul comercial încheiat cu vânzătorul mărfurilor sau orice document sau informaţie care a stat la baza încheierii tranzacţiei;
    - contractul prin care sunt stabilite obligaţiile de plată;
    - modul de stabilire a plăţilor respective;
    - orice alte documente sau informaţii relevante, în funcţie de circumstanţele tranzacţiei;
    f) pentru elementele prevăzute la art. 71 alin. (1) lit. (e) din Cod, respectiv cheltuielile de transport şi costul asigurării mărfurilor importate, precum şi costurile de încărcare şi manipulare legate de transportul mărfurilor importate până la locul în care mărfurile sunt introduse pe teritoriul vamal al Uniunii:
    - contractul comercial încheiat cu vânzătorul mărfurilor sau orice document sau informaţie care a stat la baza încheierii tranzacţiei;
    - contractul de transport pe parcurs extern sau orice document sau informaţie relevantă care a stat la baza angajării transportului;
    - contractul şi poliţa de asigurare a mărfurilor transportate pe parcurs extern;
    - orice alte documente sau informaţii relevante, în funcţie de circumstanţele tranzacţiei;
    g) pentru elementele prevăzute la art. 72 lit. (a), (b) şi (f) din Cod, respectiv costul pentru transportul mărfurilor după intrarea lor pe teritoriul vamal al Uniunii, cheltuielile pentru construcţie, montare, asamblare, întreţinere sau asistenţă tehnică, întreprinse după intrarea pe teritoriul vamal al Uniunii, cum ar fi instalaţii, utilaje sau echipamente industriale, precum şi taxe la import sau alte taxe de plătit în Uniune pentru importul sau vânzarea mărfurilor:
    - contractul comercial încheiat cu vânzătorul mărfurilor sau orice document sau informaţie care a stat la baza încheierii tranzacţiei;
    - contractul de transport sau orice document sau informaţie care a stat la baza angajării transportului;
    - orice alte documente sau informaţii relevante, în funcţie de circumstanţele tranzacţiei;
    h) pentru elementele prevăzute la art. 72 lit. (c) din Cod, respectiv dobânzile stabilite în temeiul unui acord de finanţare încheiat de cumpărător şi referitor la achiziţionarea mărfurilor importate:
    - contractul comercial încheiat cu vânzătorul mărfurilor sau orice document care a stat la baza încheierii tranzacţiei;
    - contractul sau acordul de finanţare, încheiat în scris, din care să rezulte că mărfurile sunt vândute la preţul declarat ca preţ efectiv plătit sau de plătit şi că rata dobânzii pretinsă nu depăşeşte nivelul predominant pentru astfel de tranzacţii în ţara şi la momentul în care s-a acordat finanţarea;
    - orice alte documente sau informaţii relevante, în funcţie de circumstanţele tranzacţiei;
    i) pentru elementele prevăzute la art. 72 lit. (d) din Cod, respectiv cheltuielile pentru dreptul de reproducere a mărfurilor importate în Uniune:
    - contractul comercial încheiat cu vânzătorul mărfurilor sau orice document care a stat la baza încheierii tranzacţiei;
    - descrierea operaţiunii şi locul de realizare a acesteia;
    - documente sau informaţii relevante privind modalitatea de determinare a plăţilor respective şi cuantumul acestora;
    - orice alte documente sau informaţii relevante, în funcţie de circumstanţele tranzacţiei.
    ART. 5
    (1) Acceptarea cererii şi comunicarea deciziei luate în urma depunerii cererii se efectuează în conformitate cu prevederile art. 22 din Cod.
    (2) Înainte de luarea unei decizii nefavorabile privind cererea de autorizare, Direcţia Generală a Vămilor comunică solicitantului motivele care au stat la baza acesteia conform prevederilor art. 22 alin. (6) din Cod şi ale art. 8 şi 9 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziţii din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii.
    (3) Solicitantului i se acordă posibilitatea să îşi exprime punctul de vedere înaintea luării unei decizii care i-ar fi nefavorabilă în termenul prevăzut la art. 8 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446.
    ART. 6
    Autorizaţia se emite conform modelului prevăzut în anexa la prezentele norme.
    ART. 7
    Anularea, revocarea, modificarea sau suspendarea autorizaţiei se realizează în conformitate cu prevederile art. 27 şi 28 din Cod, respectiv ale art. 16 din Regulamentul Delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446.
    ART. 8
    În aplicarea prevederilor art. 23 din Cod, titularul autorizaţiei este obligat să informeze, în scris, Direcţia Generală a Vămilor, asupra tuturor modificărilor intervenite asupra elementelor care sunt de natură să afecteze menţinerea şi conţinutul autorizaţiei.
    ART. 9
    Anexa face parte integrantă din prezentele norme.

    ANEXĂ
    la norme

    MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    DIRECŢIA GENERALĂ A VĂMILOR

                                  AUTORIZAŢIE
                   pentru simplificarea determinării sumelor
                care fac parte din valoarea în vamă a mărfurilor

                nr. CVA .........../dată .......................

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Titularul autorizaţiei: │
│Denumire: │
│Adresă: │
│Cod unic de identificare: │
│Nr. EORI: │
│Nr. telefon: │
│Nr. fax: │
│E-mail: │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Reprezentantul vamal: │
│Denumire: │
│Adresă: │
│Cod unic de identificare: │
│Nr. telefon: │
│Nr. fax: │
│E-mail: │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1.│1.1. Se autorizează: │
│ ├─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │Utilizarea sumei fixe sau procentului indicat în rubrica 1.2 în │
│ │ │vederea includerii în valoarea în vamă în cazul în care elementul │
│ │ │indicat în aceeaşi rubrică nu este cuantificabil la data acceptării │
│ │ │declaraţiei vamale │
│ ├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │Utilizarea sumei fixe sau procentului indicat în rubrica 1.2 în │
│ │ │vederea deducerii din valoarea în vamă în cazul în care elementul │
│ │ │indicat în aceeaşi rubrică nu este cuantificabil la data acceptării │
│ │ │declaraţiei vamale │
│ ├─────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.2. Obiectul şi natura simplificării │
│ ├─────┬──────────────────────────────────┬───────────┬─────────────────────┤
│ │ │ Baza legală │Descrierea │Determinarea sumelor │
│ │ │ │elementului│(sumă fixă/procent %)│
│ ├─────┼──────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │1.2.1│Art. 70 alin. (2) din Regulamentul│ │ │
│ │ │(UE) nr. 952/2013 al Parlamentului│ │ │
│ │ │European şi al Consiliului din │ │ │
│ │ │9 octombrie 2013 de stabilire a │ │ │
│ │ │Codului vamal al Uniunii │ │ │
│ ├─────┼──────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │1.2.2│Art. 71 alin. (1) lit. [...] │ │ │
│ │ │paragraful [...] din Regulamentul │ │ │
│ │ │(UE) nr. 952/2013 al Parlamentului│ │ │
│ │ │European şi al Consiliului din │ │ │
│ │ │9 octombrie 2013 de stabilire a │ │ │
│ │ │Codului vamal al Uniunii │ │ │
│ ├─────┼──────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │1.2.3│Art. 72 lit. [...] din │ │ │
│ │ │Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al │ │ │
│ │ │Parlamentului European şi al │ │ │
│ │ │Consiliului din 9 octombrie 2013 │ │ │
│ │ │de stabilire a Codului vamal al │ │ │
│ │ │Uniunii │ │ │
│ ├─────┴──────────────────────────────────┴───────────┴─────────────────────┤
│ │1.3. Metoda de calcul utilizată pentru determinarea sumelor: │
├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.│Date privind mărfurile - clasificarea tarifară (codul de 8 cifre din │
│ │Nomenclatura combinată) şi descrierea comercială │
├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.│Observaţii generale: │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Potrivit dispoziţiilor art. 23 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al │
│ │Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire│
│ │a Codului vamal al Uniunii, aveţi obligaţia să informaţi, fără întârziere,│
│ │Direcţia Generală a Vămilor cu privire la orice factor intervenit în │
│ │datele şi condiţiile aflate la baza emiterii prezentei autorizaţii care îi│
│ │pot influenţa menţinerea sau conţinutul. │
│ │Conform prevederilor art. 44 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al │
│ │Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire│
│ │a Codului vamal al Uniunii, aveţi dreptul de a exercita o cale de atac │
│ │împotriva prezentei autorizaţii, cu respectarea condiţiilor şi termenelor │
│ │prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu │
│ │modificările şi completările ulterioare. │
├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.│Documente ataşate autorizaţiei: │
├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5.│Data de începere a valabilităţii autorizaţiei: │
└──┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

                   .........................................
                   (conducătorul unităţii emitente/semnătura)


                                   ---------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016