Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME din 22 mai 2024  privind accesibilizarea învăţământului superior pentru persoanele cu dizabilităţi    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME din 22 mai 2024 privind accesibilizarea învăţământului superior pentru persoanele cu dizabilităţi

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 496 din 29 mai 2024
──────────
    Aprobate prin ORDINUL nr. 4.481 din 22 mai 2024, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 496 din 29 mai 2024.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezentele norme vizează operaţionalizarea prevederilor legislaţiei primare în vigoare, respectând principiul asigurării egalităţii de şanse privind dreptul la învăţătură pentru persoanele cu dizabilităţi, fără discriminare, prin furnizarea unor servicii educaţionale incluzive de calitate de către instituţiile de învăţământ superior.
    (2) Normele prevăzute la alin. (1) se aplică şi persoanelor cu nevoi educaţionale speciale.
    (3) Persoanele cu dizabilităţi/nevoi educaţionale speciale au acces liber la orice formă de educaţie, indiferent de tipul şi gradul dizabilităţii/nevoilor educaţionale ale acestora, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare.

    ART. 2
    În sensul prezentelor norme, expresiile folosite au următoarele semnificaţii:
    a) persoane cu dizabilităţi - acele persoane care au deficienţe fizice, mentale, intelectuale sau senzoriale de durată, deficienţe care în interacţiune cu diverse bariere pot îngrădi participarea deplină şi efectivă a acestora în societate, în condiţii de egalitate cu ceilalţi;
    b) nevoi educaţionale speciale - necesităţile suplimentare/ complementare obiectivelor generale ale educaţiei, adaptate particularităţilor individuale şi celor caracteristice unei anumite deficienţe sau tulburări/dificultăţi de învăţare, care includ şi asistenţă specializată;
    c) materiale adaptate - toate formele de materiale educaţionale şi suporturi de curs personalizate pentru a îndeplini nevoile specifice de învăţare ale studenţilor cu dizabilităţi/nevoi educaţionale speciale, incluzând, dar fără a se limita la: texte în format Braille, resurse audio, materiale digitale accesibilizate şi orice alte forme adaptate conform nevoilor educaţionale speciale ale beneficiarilor.


    CAP. II
    Măsuri instituţionale
    ART. 3
    (1) În baza autonomiei universitare, instituţiile de învăţământ superior pot înfiinţa structuri administrative pentru prestarea serviciilor de incluziune, în mediul academic, a persoanelor cu dizabilităţi/nevoi educaţionale speciale.
    (2) În cadrul structurii prevăzute la alin. (1) îşi desfăşoară activitatea minimum două persoane specializate, în funcţie de numărul studenţilor cu dizabilităţi/nevoi educaţionale speciale înmatriculaţi în instituţia de învăţământ superior. În desfăşurarea activităţilor acestei structuri pot fi implicaţi şi voluntari, în condiţiile legislaţiei în vigoare.
    (3) În cadrul structurii prevăzute la alin. (1) îşi desfăşoară activitatea, fără ca enumerarea să fie limitativă, următoarele categorii de personal specializat: psihologi, pedagogi, psihopedagogi, sociologi, asistenţi sociali, cadre didactice/personal specializat cu expertiză în domeniul accesibilităţii şi incluziunii persoanelor cu dizabilităţi etc.
    (4) Structura prevăzută la alin. (1) are rol de structură consultativă în privinţa tuturor aspectelor ce ţin de incluziunea studenţilor cu dizabilităţi/nevoi educaţionale speciale, cum ar fi: strategia de incluziune, evaluarea accesibilităţii mediului construit şi informaţional, adaptări educaţionale specifice, elaborarea regulamentelor interne şi orice alte situaţii specifice.

    ART. 4
    Principalele atribuţii ale structurii prevăzute la art. 3 sunt următoarele:
    a) centralizează date cu privire la candidaţii cu dizabilităţi/nevoi educaţionale speciale la concursurile de admitere la programele de studii universitare din structura instituţiei de învăţământ superior;
    b) oferă consiliere candidaţilor cu dizabilităţi/nevoi educaţionale speciale în vederea optimizării alegerii programului de studii universitare, realizării înscrierii şi participării la concursul de admitere;
    c) centralizează informaţiile cu privire la studenţii cu dizabilităţi/nevoi educaţionale speciale, înmatriculaţi în instituţia de învăţământ superior (ciclul de studii/facultatea/domeniul fundamental/specializarea/anul de studiu/situaţia şcolară/tipul şi gradul de dizabilitate etc.);
    d) informează studenţii cu dizabilităţi/nevoi educaţionale speciale cu privire la drepturile pe care le au şi obligaţiile care le revin, în raport cu regulamentele interne ale instituţiei de învăţământ superior şi cu legislaţia în vigoare;
    e) îndrumă studenţii cu dizabilităţi/nevoi educaţionale speciale către serviciile de sprijin disponibile în instituţia de învăţământ superior sau în comunitate, la cererea acestora;
    f) identifică nevoile studenţilor cu dizabilităţi/nevoi educaţionale speciale, precum şi tehnologiile asistive necesare în desfăşurarea activităţilor didactice şi propune structurilor de conducere ale instituţiei de învăţământ superior realizarea de investiţii în vederea facilitării accesului şi integrării acestora în comunitatea academică;
    g) elaborează planul de intervenţie specializată pentru fiecare student cu dizabilităţi/nevoi educaţionale speciale din instituţia de învăţământ superior, în funcţie de tipul şi gradul acestora şi de programul de studii la care este înmatriculat, la cererea studentului, la recomandarea unui specialist extern sau la cererea conducerii facultăţii/departamentului;
    h) informează conducerea facultăţii/departamentului şi cadrele didactice cu privire la adaptările suplimentare pentru tipul şi gradul de dizabilitate al studenţilor înmatriculaţi la programele de studii universitare din structura pe care o conduc/la care desfăşoară activităţi didactice;
    i) oferă sprijin cadrelor didactice în identificarea metodelor de predare şi evaluare adecvate dizabilităţii/nevoilor educaţionale speciale ale studenţilor;
    j) monitorizează parcursul educaţional al studenţilor cu dizabilităţi/nevoi educaţionale speciale, precum şi rata de promovabilitate/absolvire, gradul de angajabilitate etc.;
    k) participă la implementarea proiectelor care au ca obiectiv sustenabilitatea activităţilor structurii;
    l) oferă sprijin structurilor de conducere şi persoanelor care deţin funcţii de conducere din instituţiile de învăţământ superior, în vederea asigurării colaborării cu Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi şi celelalte autorităţi publice centrale şi locale care au atribuţii de asigurare a condiţiilor necesare, pentru incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi/nevoi educaţionale speciale;
    m) colaborează cu structurile specializate ale instituţiei de învăţământ superior (Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic etc.) în vederea asigurării instruirii cadrelor didactice prin programe/ stagii/sesiuni de formare, care au ca scop formarea/dezvoltarea competenţelor profesionale necesare creşterii gradului de incluziune a studenţilor cu dizabilităţi/nevoi educaţionale speciale;
    n) colaborează cu cadrele didactice şi cu structurile specializate ale instituţiei de învăţământ superior în vederea adaptării resurselor educaţionale/materialelor de studiu la nevoile studenţilor cu dizabilităţi/nevoi educaţionale speciale înmatriculaţi în cadrul programului de studiu, astfel încât acestea să fie accesibile şi să corespundă nevoilor specifice de învăţare ale fiecărui student;
    o) colaborează cu Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră pentru oferirea unor servicii specializate de consiliere şi asistenţă psihopedagogică/consiliere vocaţională/consiliere pentru carieră a studenţilor cu dizabilităţi/nevoi educaţionale speciale;
    p) colaborează cu consiliul de administraţie şi structuri/ departamente/compartimente ale instituţiei de învăţământ superior în vederea identificării resurselor materiale şi financiare necesare realizării unor investiţii în infrastructura instituţiei de învăţământ superior, în vederea accesibilizării şi adaptării acesteia la nevoile studenţilor cu dizabilităţi/nevoi educaţionale speciale;
    q) promovează activităţi specifice de conştientizare şi informare a necesităţii asigurării accesului studenţilor cu dizabilităţi/nevoi educaţionale speciale la materiale educaţionale, metode de predare-învăţare şi evaluare adaptate nevoilor lor specifice, la mobilităţi de studiu, în ţară sau în străinătate, la activităţile educaţionale nonformale sau extracurriculare din cadrul instituţiei de învăţământ superior;
    r) colaborează cu asociaţiile/organizaţiile studenţeşti legal constituite şi cu studenţii reprezentanţi din instituţia de învăţământ superior, precum şi cu experţi care lucrează cu persoane cu dizabilităţi/nevoi educaţionale specifice pentru:
    (i) facilitarea incluziunii persoanelor cu dizabilităţi/nevoi educaţionale speciale în comunitatea academică, prin activităţi specifice şi/sau alte pachete de sprijin dedicate;
    (ii) organizarea şi desfăşurarea activităţilor nonformale/ extracurriculare pentru studenţii cu dizabilităţi/nevoi educaţionale speciale;
    (iii) elaborarea de propuneri/recomandări/sugestii pentru creşterea gradului de incluziune a studenţilor cu dizabilităţi/nevoi educaţionale speciale în comunitatea academică, în vederea introducerii acestora în strategia de dezvoltare instituţională;
    (iv) organizarea şi desfăşurarea de activităţi de creştere a gradului de conştientizare în rândul comunităţii academice cu privire la nevoile caracteristice persoanelor cu dizabilităţi/nevoi educaţionale specifice, pentru a contribui la creşterea gradului de incluziune a acestor persoane în comunitate, precum şi pentru a preveni şi reduce numărul cazurilor de bullying şi violenţă la adresa acestor persoane din partea membrilor comunităţii academice;

    s) elaborează, anual, planul de activitate al structurii, precum şi raportul de activitate ce va conţine informaţii cantitative şi calitative cu privire la dotările şi serviciile oferite studenţilor cu dizabilităţi/nevoi educaţionale speciale. Ulterior aprobării de către senatul universitar, aceste documente sunt publicate pe pagina web a instituţiei de învăţământ superior.


    CAP. III
    Drepturile şi obligaţiile persoanelor cu dizabilităţi/nevoi educaţionale speciale
    ART. 5
    (1) Persoanele cu dizabilităţi/nevoi educaţionale speciale care au calitatea de student într-o instituţie de învăţământ superior, în baza documentelor medicale doveditoare, au dreptul la:
    a) locuri finanţate de la bugetul de stat atât la programele de studii universitare de licenţă, cât şi la programele de studii universitare de master, în cadrul cifrei de şcolarizare aprobate, conform art. 128 alin. (8) din Legea învăţământului superior nr. 199/2023, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) servicii de informare şi comunicare adaptate specific nevoilor acestora pentru facilitarea incluziunii în comunitatea academică;
    c) acces adaptat în spaţiile instituţiei de învăţământ superior (spaţii de învăţământ, spaţii administrative, spaţii de cazare şi masă, spaţii de lectură, săli pentru activităţile sportive etc.);
    d) acces la informaţiile şi resursele educaţionale într-un format adaptat nevoilor acestora;
    e) acces gratuit cu autoturismul personal în campusul universitar şi loc de parcare a acestuia, după caz;
    f) spaţii de cazare şi grupuri sanitare adaptate nevoilor acestora, precum şi prioritate la ocuparea locurilor de cazare în căminele studenţeşti, în special a locurilor de cazare situate la parter, în clădiri adaptate accesului persoanelor cu dizabilităţi;
    g) servicii specializate gratuite de consiliere şi asistenţă psihopedagogică/consiliere vocaţională/consiliere pentru carieră, prin Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră;
    h) servicii de asistenţă medicală, stomatologică şi psihologică gratuite în cabinetele medicale, cabinetele stomatologice din instituţia de învăţământ superior, în policlinici şi unităţi spitaliceşti, conform prevederilor legale în vigoare;
    i) acces la oportunităţi de învăţare, oferite de programe de mobilitate naţionale şi internaţionale, conform prevederilor legale în vigoare;
    j) servicii de asistenţă în desfăşurarea activităţilor didactice, adaptate nevoilor individuale;
    k) resurse educaţionale adaptate nevoilor individuale;
    l) acces gratuit la dispozitivele/echipamentele/software-urile asistive existente în instituţia de învăţământ superior pentru facilitarea desfăşurării procesului de predare-învăţare;
    m) acces la activităţile nonformale/extracurriculare organizate de instituţia de învăţământ superior;
    n) toate categoriile de burse, inclusiv burse sociale, conform prevederilor legale în vigoare;
    o) reducerea, la cerere, cu 50% a tarifelor pentru cazare şi masă la cantinele studenţeşti ale instituţiei de învăţământ superior la care sunt înmatriculate;
    p) reducere sau gratuitate, după caz, a costurilor de transport, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
    q) metode de admitere şi de evaluare adaptate nevoilor individuale;
    r) sprijin în desfăşurarea activităţilor din cadrul disciplinei Practică de specialitate;
    s) scutirea/motivarea absenţelor de la activităţile prevăzute în planul de învăţământ cu ocazia participării la controale medicale/terapii/tratamente specifice impuse de dizabilitatea proprie, cu opţiunea, în limita posibilităţii, a recuperării în regim gratuit a acestor absenţe;
    t) acces la serviciile unui interpret de limbaj mimico-gestual, dacă asistenţa sa este necesară şi solicitată de către acestea;
    u) locuri gratuite în tabere de odihnă, o dată pe an, indiferent de forma de învăţământ, împreună cu asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti, după caz;
    v) însoţitor în timpul activităţilor didactice sau în timpul susţinerii examenelor de evaluare a cunoştinţelor, la solicitarea acestora, după caz.

    (2) Educaţia studenţilor cu tulburări specifice de învăţare, respectiv dislexie, disgrafie, discalculie, este asigurată prin metode psihopedagogice consacrate şi prin abordare adecvată, potrivit prevederilor art. 129 alin. (2) din Legea învăţământului superior nr. 199/2023, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Instituţiile de învăţământ superior includ în regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor cu dizabilităţi/nevoi educaţionale speciale prevederi privind prezenţa la activităţile prevăzute în planurile de învăţământ, promovarea într-un an superior şi condiţiile pentru întreruperea şi reluarea studiilor.

    ART. 6
    Persoanele cu dizabilităţi/nevoi educaţionale speciale care au calitatea de student într-o instituţie de învăţământ superior respectă prevederile referitoare la obligaţiile studenţilor cuprinse în Codul drepturilor şi obligaţiilor studentului, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei, precum şi în regulamentele interne ale instituţiei.

    CAP. IV
    Alte măsuri organizatorice
    ART. 7
    (1) Instituţiile de învăţământ superior configurează pagina web, în raport cu situaţiile concrete, pentru facilitarea obţinerii informaţiilor şi de către persoanele cu dizabilităţi/nevoi educaţionale speciale. Pagina web a instituţiilor de învăţământ superior va include informaţii despre măsurile şi politicile de incluziune a studenţilor cu dizabilităţi/nevoi educaţionale speciale puse la dispoziţia acestor persoane de către instituţie.
    (2) Instituţiile de învăţământ superior sunt obligate să asigure accesul studenţilor cu dizabilităţi/nevoi educaţionale speciale în spaţiile campusului universitar (amfiteatre, săli de curs, săli de laborator/activităţi practice/seminare, biblioteci, săli de sport, spaţii de cazare, cantine etc.), conform prevederilor legale în vigoare.
    (3) Instituţiile de învăţământ superior asigură dotarea bibliotecilor cu materiale informative pe suport audio-video şi digital (bibliotecă virtuală) şi pot achiziţiona dispozitive/echipamente/ softuri asistive necesare facilitării desfăşurării procesului didactic pentru studenţii cu dizabilităţi/nevoi educaţionale speciale, în raport cu necesităţile studenţilor înmatriculaţi şi în limitele fondurilor bugetare disponibile. Accesul studenţilor la aceste dispozitive/ echipamente/softuri asistive se face gratuit.
    (4) Instituţia de învăţământ superior poate angaja pe perioadă determinată, în regim de plată cu ora, specialişti (interpreţi mimico-gestuali, interpreţi în limbajul semnelor şi psihopedagogi etc.) pentru desfăşurarea optimă a activităţilor didactice/nonformale/extracurriculare la care participă studenţii cu dizabilităţi/nevoi educaţionale speciale.
    (5) Instituţia de învăţământ superior poate întreprinde măsurile necesare pentru a se asigura de formarea continuă a cadrelor didactice, în vederea creşterii capacităţii acestora de a adapta metodele de predare şi evaluare a rezultatelor învăţării studenţilor cu dizabilităţi/nevoi educaţionale speciale la nevoile specifice ale acestor studenţi.
    (6) Instituţiile de învăţământ superior pot încheia parteneriate cu organizaţii nonguvernamentale, care reprezintă interesele persoanelor cu dizabilităţi/nevoi educaţionale speciale sau care desfăşoară activităţi cu şi pentru aceste persoane/în domeniul promovării şi apărării drepturilor omului.
    (7) Instituţiile de învăţământ superior includ în metodologiile/ regulamentele/procedurile proprii condiţii şi măsuri specifice pentru asigurarea educaţiei incluzive de calitate a persoanelor cu dizabilităţi/nevoi educaţionale speciale.
    (8) Instituţiile de învăţământ superior elaborează şi adoptă strategia proprie privind incluziunea şi accesibilizarea învăţământului superior pentru persoanele cu dizabilităţi/nevoi educaţionale speciale de la nivelul comunităţii academice. Strategia va ţine cont de drepturile, respectiv atribuţiile reglementate prin prezentul ordin.
    (9) În vederea înscrierii la concursul de admitere la toate ciclurile de studii universitare şi toate formele de învăţământ, candidaţii proveniţi din categoria persoanelor cu dizabilităţi vor depune la dosarul de candidatură şi formularul A5 eliberat de medicul de specialitate, în baza diagosticului/diagosticelor stabilit(e), sau certificatul de încadrare în grad de handicap, după caz.

    CAP. V
    Dispoziţii finale
    ART. 8
    Comunitatea academică va asigura un climat socioeducaţional constructiv şi stimulativ pentru integrarea persoanelor cu dizabilităţi/nevoi educaţionale speciale, prin cultivarea comunicării şi relaţionării optime şi nediscriminatoare cu acestea.

    ART. 9
    Prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor cu dizabilităţi/nevoi educaţionale speciale se realizează cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

    ART. 10
    Studenţii cu dizabilităţi/nevoi educaţionale speciale, beneficiari ai materialelor adaptate în scopuri educaţionale, au obligaţia să utilizeze aceste materiale doar în scopurile stabilite de instituţia de învăţământ superior. Distribuirea sau utilizarea în alt scop a acestor materiale se efectuează doar cu aprobarea scrisă a instituţiei de învăţământ superior.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016