Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
NORME din 21 septembrie 2011 de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME din 21 septembrie 2011  de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii    Twitter Facebook
Cautare document

NORME din 21 septembrie 2011 de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 23 septembrie 2011

    Ordonanţã de urgenţã:
    Art. 1. - (1) Se desemneazã Ministerul Finanţelor Publice ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru îndeplinirea funcţiei de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor care intrã sub incidenţa legislaţiei privind atribuirea contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii.
    Norme:
    1. Intrã sub incidenţa legislaţiei privind atribuirea contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii procedurile de atribuire iniţiate şi organizate de:
    a) autoritatea contractantã, astfel cum este definitã la art. 8 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 337/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    b) entitatea juridicã fãrã calitate de autoritate contractantã în condiţiile art. 9 lit. c) şi c^1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 337/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, denumitã în continuare entitate juridicã.

    Ordonanţã de urgenţã:
    (2) Verificarea priveşte etapele procesului de achiziţie publicã, dupã publicarea anunţului/invitaţiei de participare şi pânã la semnarea contractului. În situaţiile excepţionale reglementate de lege, în care este permisã încheierea contractului fãrã publicarea prealabilã a anunţului de participare, verificarea priveşte etapele procesului de achiziţie începând cu transmiterea invitaţiei de participare la negociere şi pânã la semnarea contractului.
    Norme:
    2. Etapele procesului de achiziţie publicã supuse verificãrii procedurale, derulate dupã publicarea anunţului/invitaţiei de participare şi pânã la semnarea contractului, în funcţie de tipul procedurii de atribuire sunt:
    a) etapa de dupã publicarea anunţului/invitaţiei de participare, respectiv de dupã transmiterea invitaţiei de participare la negociere, şi pânã la şedinţa de deschidere a ofertelor/candidaturilor, respectiv pânã la începerea negocierii;
    b) şedinţa de deschidere a ofertelor/candidaturilor, dupã caz;
    c) derularea evaluãrii ofertelor/selecţiei candidaturilor/ negocierii ofertelor;
    d) stabilirea ofertei câştigãtoare şi întocmirea Raportului procedurii de atribuire.
    3. În situaţia excepţionalã de negociere fãrã publicarea prealabilã a unui anunţ de participare, reglementatã prin art. 122 lit. i) şi art. 252 lit. j) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 337/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în vederea verificãrii etapelor procesului de achiziţie prevãzute la pct. 2, se au în vedere şi motivaţiile prevãzute în nota justificativã privind alegerea procedurii.

    Ordonanţã de urgenţã:
    Art. 2. - (1) Ministerul Finanţelor Publice, prin structurile sale specializate de la nivel central şi teritorial, efectueazã verificarea procesului de atribuire a contractelor, în mod selectiv, pe baza unor criterii de selecţie. Metodologia de selecţie va fi stabilitã prin normele de aplicare ale prezentei ordonanţe de urgenţã.
    Norme:
    4. Metodologia de selecţie are la bazã urmãtoarele criterii de selecţie:
    a) sursa de finanţare a contractului ce urmeazã a fi încheiat. Se selecteazã cu prioritate procedurile iniţiate de autoritãţile contractante pentru atribuirea contractelor finanţate din fonduri comunitare nerambursabile;
    b) tipul procedurii de atribuire. Se au în vedere tipurile prevãzute la art. 18 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 337/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    c) tipul contractului ce urmeazã a fi încheiat. Se selecteazã procedurile de atribuire în ordinea complexitãţii, astfel: contracte de lucrãri, contracte de servicii, contracte de furnizare;
    d) valoarea estimatã a contractului de achiziţie publicã. Se selecteazã procedurile de atribuire în ordinea descrescãtoare a valorii estimate a contractelor ce urmeazã a fi încheiate;
    e) istoricul şi experienţa autoritãţii contractante/entitãţii juridice în domeniul achiziţiilor publice. Se selecteazã în funcţie de rezultatul analizei asupra numãrului neconformitãţilor înregistrate în ultimii 3 ani în evidenţa Unitãţii pentru coordonarea şi verificarea achiziţiilor publice (UCVAP)/ compartimentelor de verificare a achiziţiilor publice (CVAP), precum şi a remedierii sau nu a acestora de cãtre autoritatea contractantã/entitatea juridicã.
    5. Criteriile de selecţie se aplicã zilnic, în ordinea prevãzutã la pct. 4, asupra:
    a) anunţurilor/invitaţiilor de participare publicate în ziua precedentã în Sistemul electronic al achiziţiilor publice - SEAP;
    b) înştiinţãrilor primite de la autoritãţile contractante/entitãţile juridice pentru iniţierea negocierilor fãrã publicarea prealabilã a unui anunţ de participare, înregistrate la UCVAP în ziua precedentã.
    6. Activitatea de verificare proceduralã în domeniul achiziţiilor publice se exercitã de UCVAP şi CVAP pe bazã de programe de verificare lunare întocmite de UCVAP şi aprobate de ministrul finanţelor publice.
    La întocmirea programelor de verificare se vor avea în vedere şi:
    a) personalul disponibil;
    b) numãrul de proceduri ce poate fi verificat de o echipã de observatori, conform normativului aprobat;
    c) recomandãrile autoritãţilor de management cu privire la procedurile de atribuire a contractelor finanţate din instrumente structurale.
    7. Metodologia de selecţie va fi cuprinsã în Manualul operaţional privind desfãşurarea activitãţii de verificare proceduralã şi va cuprinde paşii ce trebuie urmaţi pentru selectarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publicã care vor fi cuprinse în programul de verificare lunar.

    Ordonanţã de urgenţã:
    (2) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1), Ministerul Finanţelor Publice, prin structurile sale specializate de la nivel central şi teritorial, efectueazã verificarea procesului de atribuire a contractelor la toate procedurile de negociere fãrã publicarea prealabilã a unui anunţ de participare pentru care a fost înştiinţat de cãtre autoritatea contractantã în baza art. 5 alin. (2).
    Norme:
    8. Toate procedurile de negociere fãrã publicarea prealabilã a unui anunţ de participare iniţiate de autoritãţile contractante/entitãţile juridice în baza art. 122 lit. i) sau art. 252 lit. j) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 337/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, sunt cuprinse, prin excepţie, în mod obligatoriu, în programul de verificare lunarã.

    Ordonanţã de urgenţã:
    Art. 3. - Obiectivul funcţiei de verificare prevãzute la art. 1 alin. (1) este asigurarea conformitãţii cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice a procedurilor şi a documentelor întocmite în timpul derulãrii acestora în vederea atribuirii contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii.
    Norme:
    9. Asigurarea conformitãţii cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice a procedurilor de atribuire presupune:
    a) respectarea etapelor ce trebuie parcurse de autoritatea contractantã/entitatea juridicã în funcţie de tipul procedurii de atribuire (licitaţie deschisã, licitaţie restrânsã, dialog competitiv, negociere cu/fãrã publicare prealabilã a unui anunţ de participare, cerere de oferte, concurs de soluţii), dupã publicarea anunţului/invitaţiei de participare/transmiterea invitaţiei de participare şi pânã la semnarea contractului;
    b) exercitarea de cãtre Comisia de evaluare a atribuţiilor prevãzute de legislaţia specificã;
    c) aplicarea pe tot parcursul procedurii de atribuire a principiilor prevãzute la art. 2 alin. (2) lit. a)-e) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 337/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    10. Asigurarea conformitãţii documentelor întocmite de Comisia de evaluare în timpul derulãrii procedurii de atribuire presupune:
    a) completarea şi verificarea tuturor informaţiilor prevãzute a fi cuprinse în documentele întocmite pe parcursul derulãrii procedurii de atribuire;
    b) prezentarea modului de desfãşurare a deschiderii/evaluãrii/negocierii ofertelor şi a modului de aplicare a criteriului de atribuire ofertelor admisibile;
    c) evidenţierea îndeplinirii obligaţiei Comisiei de evaluare de a analiza şi a verifica îndeplinirea criteriilor de calificare de cãtre fiecare ofertant, de a analiza şi a verifica fiecare ofertã atât din punctul de vedere al elementelor tehnice propuse, cât şi din punctul de vedere al aspectelor financiare pe care le implicã, prin menţionarea succintã, dar precisã a modului concret de îndeplinire a cerinţelor, aşa cum au fost solicitate prin anunţul de participare şi prin documentaţia de atribuire.

    Ordonanţã de urgenţã:
    Art. 4. - (1) În îndeplinirea funcţiei de verificare, Ministerul Finanţelor Publice urmãreşte derularea etapelor procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii, pentru prevenirea şi corectarea neconformitãţilor în raport cu legislaţia din domeniu.
    (2) Activitatea Ministerului Finanţelor Publice prevãzutã la alin. (1) este exercitatã la nivel central printr-o structurã de specialitate, fãrã personalitate juridicã, respectiv Unitatea pentru coordonarea şi verificarea achiziţiilor publice, denumitã în continuare UCVAP, şi la nivel teritorial prin structuri specializate, coordonate direct de UCVAP, de la nivelul direcţiilor generale ale finanţelor publice, denumite compartimente de verificare a achiziţiilor publice "CVAP". Funcţionarii publici din cadrul acestor structuri au calitatea de observatori.
    Norme:
    11. UCVAP/CVAP verificã derularea etapelor procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii, precum şi documentele aferente, exercitând un rol preventiv şi proactiv prin detectarea neconformitãţilor cu legislaţia din domeniu şi recomandarea mãsurilor de remediere a acestora, în timpul derulãrii procedurii de atribuire.
    12. UCVAP este organizatã şi funcţioneazã la nivel de direcţie generalã în subordinea ministrului finanţelor publice.
    13. CVAP sunt organizate şi funcţioneazã la nivel de compartiment/birou/serviciu în coordonarea directã a UCVAP.
    14. Observatorii din cadrul CVAP au competenţã teritorialã pentru verificarea procedurilor de atribuire derulate de autoritãţile contractante/entitãţile juridice din judeţul respectiv şi care sunt cuprinse în programul de verificare transmis de UCVAP.
    15. Competenţa teritorialã a CVAP poate fi delegatã altei structuri de verificare de cãtre conducerea UCVAP.

    Ordonanţã de urgenţã:
    (3) În îndeplinirea funcţiei de verificare, Ministerul Finanţelor Publice, la nivel central/direcţiile generale ale finanţelor publice, la nivel teritorial, are/au urmãtoarele atribuţii:
    a) emite/emit decizia de verificare pentru fiecare procedurã de atribuire, înaintea desfãşurãrii activitãţii de observare, şi o comunicã autoritãţii contractante, în scris, în maximum douã zile lucrãtoare de la data publicãrii anunţului/invitaţiei de participare sau, în cazul negocierii fãrã publicarea prealabilã a unui anunţ de participare, în prima zi lucrãtoare de la data înregistrãrii înştiinţãrii la UCVAP;
    Norme:
    16. Decizia de verificare, prin care sunt desemnaţi observatorii, conform programelor de verificare aprobate, atât pentru nivel central, cât şi pentru nivel teritorial, este emisã de cãtre UCVAP. Decizia de verificare reprezintã documentul prin care UCVAP înştiinţeazã autoritatea contractantã/entitatea juridicã cu privire la selectarea pentru verificarea procedurii de achiziţie publicã iniţiatã de aceasta.
    17. Ordinul de serviciu se emite în baza deciziei de verificare. În cazul UCVAP ordinul de serviciu este semnat de cãtre directorul general al acesteia, iar în cazul CVAP este semnat de directorul executiv al direcţiei generale a finanţelor publice teritoriale.

    Ordonanţã de urgenţã:
    b) exprimã opinia privind derularea procedurii de atribuire în conformitate cu legislaţia din domeniu, în termen de 3 zile lucrãtoare de la primirea Raportului procedurii de atribuire, în condiţiile art. 4^1 lit. d);
    Norme:
    18. Opinia UCVAP/CVAP asupra derulãrii procedurii de atribuire poate fi "cu observaţii", situaţie în care sunt descrise observaţiile constând în neconformitãţi neremediate, sau "fãrã observaţii", atunci când procedura de atribuire s-a desfãşurat fãrã afectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publicã.
    19. Opinia UCVAP este înscrisã în Raportul procedurii de atribuire sub semnãtura directorului general şi ştampila UCVAP.
    20. Opinia CVAP este înscrisã în Raportul procedurii de atribuire sub semnãtura şefului de serviciu/birou/compartiment, dupã caz, şi ştampila CVAP.
    21. Metodologia de înscriere a opiniei UCVAP/CVAP în Raportul procedurii de atribuire va fi aprobatã prin Manualul operaţional privind desfãşurarea activitãţii de verificare proceduralã.

    Ordonanţã de urgenţã:
    c) elaboreazã un raport de activitate pentru fiecare procedurã de atribuire verificatã, în termen de 3 zile lucrãtoare de la finalizarea activitãţii de verificare.
    Norme:
    22. Finalizarea activitãţii de verificare este:
    a) data expirãrii termenului de contestare a comunicãrilor privind rezultatul procedurii, în situaţia în care nu au fost depuse contestaţii la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
    b) data expirãrii termenului de contestare a ultimelor comunicãri întocmite dupã punerea în executare a dispoziţiilor obligatorii cuprinse în deciziile Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor şi care nu au mai fost contestate;
    c) data comunicãrii deciziei Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, în cazul în care dispoziţia obligatorie cuprinsã în aceasta se referã la anularea/continuarea procedurii, continuare care constã în menţinerea comunicãrilor privind rezultatul procedurii, iar termenul legal pentru contestare este expirat.

    Ordonanţã de urgenţã:
    (4) Observatorii au obligaţia de a preciza, în cuprinsul documentelor întocmite de cãtre autoritatea contractantã în cadrul procesului de evaluare, observaţiile asupra derulãrii procedurii de atribuire privitoare la respectarea prevederilor legale din domeniu.
    Norme:
    23. Documentele întocmite de Comisia de evaluare desemnatã de autoritatea contractantã/entitatea juridicã pentru evaluarea ofertelor sunt:
    a) procesul-verbal al şedinţei de deschidere, dupã caz;
    b) înscrisuri prin care se formalizeazã deciziile adoptate în cadrul procesului de evaluare;
    c) raportul procedurii de atribuire.
    24. De îndatã ce observatorii constatã o neconformitate în derularea procedurii de atribuire, o vor aduce la cunoştinţã preşedintelui Comisiei de evaluare, mai întâi verbal, menţionând şi mãsurile necesare pentru remedierea acesteia. În cazul în care Comisia de evaluare nu remediazã neconformitatea constatatã, observatorii vor înscrie respectiva neconformitate în documentele întocmite de Comisia de evaluare, împreunã cu mãsurile de remediere, în prezenţa membrilor acesteia. Dupã înscrierea observaţiilor, Comisia de evaluare are din nou posibilitatea sã remedieze neconformitatea constatatã de observatori.
    25. Prin Manualul operaţional privind desfãşurarea activitãţii de verificare proceduralã se stabilesc cadrul unitar de aplicare a procedurilor, metodele utilizate pentru constatarea neconformitãţilor şi înscrierii observaţiilor şi recomandãrilor în documentele menţionate la pct. 23, cu scopul de a asigura calitatea activitãţii de verificare.

    Ordonanţã de urgenţã:
    (5) Raportul de activitate prevãzut la alin. (3) lit. c) cuprinde opiniile prevãzute la alin. (3) lit. b). Rapoartele de activitate se transmit Autoritãţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice în termen de maximum 3 zile de la data întocmirii acestora.
    Norme:
    26. Raportul de activitate se întocmeşte de observatorii desemnaţi pentru fiecare procedurã de achiziţie publicã verificatã în douã exemplare şi se înregistreazã la UCVAP/CVAP. Un exemplar se transmite Autoritãţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice. În condiţiile în care opinia UCVAP/CVAP este "cu observaţii", exemplarul transmis este însoţit de copia Raportului procedurii de atribuire, aprobat de conducãtorul autoritãţii contractante/entitãţii juridice, şi cu punctul de vedere al acesteia.

    Ordonanţã de urgenţã:
    (6) Pe parcursul derulãrii activitãţii de verificare, observatorii au dreptul sã consulte Autoritatea Naţionalã pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, prin intermediul UCVAP. Punctul de vedere emis de Autoritatea Naţionalã pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice reprezintã interpretarea oficialã a legislaţiei din domeniul achiziţiilor publice şi va fi pus în aplicare de cãtre observatori.
    Norme:
    27. Observatorii pot transmite Autoritãţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, pe parcursul derulãrii activitãţii de verificare, solicitãri de puncte de vedere cu privire la modul de interpretare a prevederilor legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice. Solicitãrile se transmit prin intermediul UCVAP, iar modalitatea de colaborare, precum şi termenele pentru primirea punctelor de vedere vor fi cuprinse în protocolul de colaborare ce se va încheia în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 228/2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    28. Solicitarea punctelor de vedere ale observatorilor nu poate depãşi termenul de 3 zile de la data identificãrii unei probleme. Acest demers se va comunica autoritãţii contractante sau Comisiei de evaluare, dupã caz, pentru a oferi acesteia posibilitatea de a pune la dispoziţie documentele relevante pe care le considerã necesare, în vederea formulãrii unui punct de vedere complet.

    Ordonanţã de urgenţã:
    (7) În exercitarea atribuţiilor sale, UCVAP colaboreazã cu Autoritatea Naţionalã pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, operatorul sistemului electronic de achiziţii publice, Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, autoritãţile de management, cu alte structuri de control şi instituţii publice. În acest scop, UCVAP încheie protocoale cu autoritãţile şi cu instituţiile implicate.
    Norme:
    29. Protocoalele ce vor fi încheiate cu autoritãţile şi instituţiile implicate în sistemul achiziţiilor publice vor cuprinde procedura de cooperare interinstituţionalã pentru îndeplinirea funcţiilor şi atribuţiilor specifice fiecãrei instituţii cu impact asupra creşterii gradului de încredere în sistemul de achiziţii publice naţional.

    Ordonanţã de urgenţã:
    Art. 4^1. - Autoritatea contractantã iniţiatoare a procedurii de atribuire, selectatã pentru verificare, are obligaţia de a îndeplini urmãtoarele:
    a) de a pune la dispoziţie documentaţia de atribuire/documentaţia descriptivã, în situaţia în care aceasta nu este disponibilã în sistemul electronic de achiziţii publice, în termen de o zi lucrãtoare de la înregistrarea deciziei de verificare la autoritatea contractantã;
    Norme:
    30. În situaţia în care ataşarea documentaţiei de atribuire în SEAP nu este posibilã din motive tehnice, autoritatea contractantã/entitatea juridicã are obligaţia de a pune la dispoziţia observatorilor un exemplar din documentaţia de atribuire, pe suport hârtie ori pe suport magnetic.
    Observatorii nu au dreptul de a solicita copii ale documentaţiilor de atribuire care au fost publicate prin mijloace electronice, iar autoritatea contractantã/entitatea juridicã a asigurat accesul direct, nerestricţionat şi deplin la acestea.

    Ordonanţã de urgenţã:
    b) de a pune la dispoziţie copii ale documentelor întocmite în timpul derulãrii procedurii de atribuire, în termen de o zi lucrãtoare de la întocmirea acestora;
    Norme:
    31. Documentele întocmite în timpul derulãrii sunt cele prezentate la pct. 23.

    Ordonanţã de urgenţã:
    c) de a informa asupra calendarului de derulare a procesului de evaluare a candidaturilor/ofertelor şi asupra oricãror modificãri aduse calendarului de derulare a procesului de evaluare, în termen de o zi lucrãtoare de la întocmirea/modificarea acestuia;
    Norme:
    32. Pentru procedura de atribuire cuprinsã în programul de verificare al UCVAP/CVAP şi pentru care autoritatea contractantã/entitatea juridicã a primit decizia de verificare, aceasta are obligaţia de a pune la dispoziţie calendarul estimativ de aplicare a procedurii de atribuire.
    33. Având în vedere dreptul membrilor Comisiei de evaluare de a analiza şi evalua documentele depuse de ofertanţi/candidaţi individual şi/sau în şedinţe comune, autoritatea contractantã/entitatea juridicã are obligaţia, în termenul prevãzut, de a comunica UCVAP/CVAP datele şi orele de desfãşurare a şedinţelor/întâlnirilor comisiei de evaluare în care se întocmesc înscrisuri prin care se formalizeazã deciziile adoptate în cadrul procesului de evaluare.

    Ordonanţã de urgenţã:
    d) de a pune la dispoziţie Raportul procedurii de atribuire, înainte de a fi aprobat de cãtre conducãtorul autoritãţii contractante, în vederea asigurãrii scopului preventiv al funcţiei de verificare, în termen de o zi lucrãtoare de la întocmirea acestuia;
    Norme:
    34. Raportul procedurii de atribuire este transmis, pentru operativitate, de regulã, prin observatori, înainte de a fi aprobat de cãtre conducãtorul autoritãţii contractante/entitãţii juridice, cu adresã de înaintare. Acest raport trebuie sã conţinã pe ultima filã observaţiile înscrise ale observatorilor desemnaţi, recomandãrile de remediere a acestora, semnãturile lor, precum şi semnãturile membrilor comisiei de evaluare.
    35. UCVAP/CVAP transmite autoritãţii contractante/entitãţii juridice Raportul procedurii de atribuire cuprinzând opinia exprimatã în conformitate cu pct. 18, cu adresã de înaintare.

    Ordonanţã de urgenţã:
    e) de a pune la dispoziţie Raportul procedurii de atribuire aprobat de cãtre conducãtorul autoritãţii contractante şi punctul de vedere al autoritãţii contractante cu privire la aspectele de neconformitate consemnate de cãtre observatorii desemnaţi care nu au fost remediate, în termen de o zi lucrãtoare de la aprobare.
    Norme:
    36. Autoritatea contractantã/entitatea juridicã are obligaţia de a transmite UCVAP/CVAP o copie a Raportului procedurii de atribuire aprobat, împreunã cu punctul de vedere al autoritãţii contractante/entitãţii juridice cu privire la aspectele de neconformitate consemnate de cãtre observatorii desemnaţi care nu au fost remediate. În cazul în care copia Raportului procedurii de atribuire aprobat nu este însoţitã de punctul de vedere cu privire la neconformitãţile constatate şi neremediate, dacã este cazul, se considerã netransmis Raportul procedurii de atribuire şi se aplicã prevederile art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 30/2006, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 228/2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

    Ordonanţã de urgenţã:
    Art. 5. - (1) Pentru procedura de atribuire care nu impune publicarea unui/unei anunţ/invitaţii de participare în sistemul electronic de achiziţii publice, autoritatea contractantã are obligaţia de a înştiinţa Ministerul Finanţelor Publice asupra procedurii ce urmeazã a fi derulatã, odatã cu transmiterea invitaţiilor de participare cãtre operatorii economici.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul aplicãrii procedurii de negociere fãrã publicarea prealabilã a unui anunţ de participare, prevãzutã la art. 122 lit. i) sau art. 252 lit. j) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 337/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, autoritatea contractantã are obligaţia de a transmite UCVAP invitaţia de participare şi nota justificativã din care sã reiasã îndeplinirea condiţiilor specifice aferente acestei proceduri, cu cel puţin 3 zile lucrãtoare înainte de data-limitã stabilitã pentru începerea negocierilor.
    Norme:
    37. Înştiinţarea Ministerului Finanţelor Publice constã în transmiterea cãtre UCVAP a unei adrese în care autoritatea contractantã/entitatea juridicã va menţiona data şi ora începerii negocierilor, valoarea estimatã a contractului/actului adiţional ce urmeazã a fi încheiat în urma derulãrii negocierii fãrã publicarea prealabilã a unui anunţ de participare, sursa de finanţare, precum şi copii ale invitaţiilor de participare transmise operatorilor economici.
    38. În cazul aplicãrii procedurii de negociere fãrã publicarea prealabilã a unui anunţ de participare, prevãzutã la art. 122 lit. i) sau art. 252 lit. j) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 337/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, autoritatea contractantã/entitatea juridicã are obligaţia de a transmite UCVAP şi nota justificativã din care sã reiasã îndeplinirea condiţiilor specifice aferente acestei proceduri, împreunã cu copiile documentelor ce au stat la baza întocmirii şi la care se face referire în aceasta, dupã caz.

    Ordonanţã de urgenţã:
    (3) În vederea îndeplinirii atribuţiilor prevãzute în prezenta ordonanţã de urgenţã, UCVAP desemneazã observatori care participã şi verificã etapele procedurii de atribuire selectate în conformitate cu prevederile art. 2. Observatorii nu fac parte din comisiile de evaluare a ofertelor.
    Norme:
    39. Observatorii au obligaţia sã observe şi sã verifice, în limitele competenţelor şi obiectiv, aspectele procedurale în timpul derulãrii lor, precum şi sã îndrume autoritãţile contractante/entitãţile juridice prin recomandãri, pentru corectarea neconformitãţilor şi neconcordanţelor constatate, ori de câte ori este cazul.
    40. Pentru verificarea unei proceduri de atribuire este desemnatã o echipã de verificare formatã, de regulã, din 2 observatori.
    41. Pe parcursul derulãrii procedurii de atribuire, un observator desemnat poate fi înlocuit atunci când se aflã în urmãtoarele situaţii:
    a) se aflã în concediu pentru incapacitate temporarã de muncã, are raportul de serviciu suspendat sau absenteazã din alte motive;
    b) se aflã în conflict de interese, astfel cum este prevãzut la pct. 52.
    În cazul unei înlocuiri în circumstanţele menţionate la lit. a) şi b), noul observator desemnat în acest sens va finaliza activitatea de verificare, nefiind posibilã revenirea celui înlocuit. La înlocuire se emite o nouã decizie de verificare.
    42. Pe parcursul derulãrii procedurii, în funcţie de complexitatea procedurii de atribuire sau pentru alte circumstanţe, printr-o nouã decizie se poate suplimenta numãrul de observatori existenţi la o procedurã de atribuire.
    43. Observatorii rãspund de observaţiile şi recomandãrile înscrise în documentele întocmite de Comisia de evaluare pe parcursul derulãrii procesului de evaluare pentru fiecare procedurã de achiziţie publicã verificatã, în condiţiile legii.
    44. Observatorii nu sunt rãspunzãtori pentru situaţia în care observaţiile înscrise în documente se dovedesc a fi eronate ca urmare a furnizãrii de cãtre autoritatea contractantã/entitatea juridicã a unor informaţii şi documente incorecte şi/sau incomplete.
    45. Observatorii sunt obligaţi sã îşi îndeplineascã atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţã, eficienţã şi corectitudine.
    46. Observatorii sunt obligaţi sã aibã o atitudine obiectivã, neutrã faţã de orice interes politic, economic, religios sau de altã naturã, în exercitarea funcţiei publice. Acestora le este interzis sã solicite sau sã accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alţii, vreun avantaj ori beneficiu în considerarea funcţiei publice pe care o deţin sau sã abuzeze în vreun fel de aceastã funcţie.

    Ordonanţã de urgenţã:
    Art. 6. - Responsabilitatea pentru deciziile adoptate pe parcursul procesului de atribuire a contractelor care intrã sub incidenţa legii privind atribuirea contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii revine autoritãţii contractante.
    Norme:
    47. Comisia de evaluare desemnatã de autoritatea contractantã/entitatea juridicã pentru evaluarea şi atribuirea contractului de achiziţie publicã, pe baza recomandãrilor de remediere a neconformitãţilor înscrise de observatori în documentele întocmite pe parcursul derulãrii procedurii de atribuire, poate sã remedieze sau nu neconformitãţile respective.
    48. Conducãtorul autoritãţii contractante, în situaţia în care opinia UCVAP/CVAP este "cu observaţii" cuprinzând descrierea neconformitãţilor constatate, poate:
    a) sã dispunã reluarea procesului de evaluare de cãtre Comisia de evaluare în vederea remedierii neconformitãţilor respective;
    b) sã aprobe Raportul procedurii de atribuire.
    49. Autoritatea contractantã/Entitatea juridicã este responsabilã pentru deciziile adoptate pe parcursul procesului de atribuire a contractului, cu respectarea tuturor dispoziţiilor legale aplicabile.
    50. Autoritatea contractantã/Entitatea juridicã va transmite UCVAP/CVAP împreunã cu Raportul procedurii de atribuire aprobat şi punctul de vedere faţã de decizia luatã în situaţia în care Raportul procedurii de atribuire a fost "cu observaţii" şi aprobat.

    Ordonanţã de urgenţã:
    Art. 7. - În cazul proiectelor finanţate din fonduri comunitare nerambursabile, rapoartele de activitate se transmit autoritãţilor de management competente.
    Norme:
    51. În cazul verificãrii unei proceduri pentru atribuirea unui contract de achiziţie publicã finanţat din fonduri comunitare nerambursabile, raportul de activitate se întocmeşte în 3 exemplare, unul transmiţându-se Autoritãţii de management corespunzãtoare.

    Ordonanţã de urgenţã:
    Art. 8. - Observatorii desemnaţi în procesul de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii se supun dispoziţiilor legale referitoare la situaţiile de incompatibilitate sau conflict de interese, aplicabile persoanelor implicate în procesul de verificare sau evaluare a candidaţilor sau ofertanţilor, prevãzute în cadrul legal privind atribuirea contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii.
    Norme:
    52. Observatorul din cadrul UCVAP/CVAP implicat într-o activitate de verificare a unei proceduri de atribuire se aflã în conflict de interese, dacã:
    a) în cadrul procedurii respective acesta este soţ/soţie al/a ofertantului, este rudã a ofertantului pânã la gradul al treilea inclusiv, este reprezentant sau împuternicit al ofertantului;
    b) în cadrul procedurii respective poate dobândi un avantaj ori poate suporta un dezavantaj direct;
    c) existã un conflict între el, soţul/soţia, rudele sale pânã la gradul al treilea inclusiv şi una dintre pãrţi sau soţul/soţia, rudele pãrţii pânã la gradul al treilea inclusiv;
    d) în alte cazuri prevãzute de lege.
    53. Observatorul care ştie cã se aflã în una dintre situaţiile prevãzute la pct. 52 este obligat sã solicite de îndatã conducerii UCVAP sã decidã înlocuirea sa cu o altã persoanã care va fi desemnatã în acest sens, conform prevederilor prevãzute la pct. 41. Pânã la înlocuirea sa, observatorul care a solicitat acest lucru, în circumstanţele anterior menţionate, se va abţine de la îndeplinirea activitãţii de verificare proceduralã. Respectivele situaţii în care existã conflict de interese pot fi sesizate conducerii UCVAP şi de cãtre terţi.
    În cazul în care sunt sesizate astfel de situaţii, conducerea UCVAP are obligaţia de a verifica cele semnalate şi, dacã este cazul, de a adopta mãsurile necesare pentru evitarea/remedierea oricãror aspecte care pot determina apariţia unor astfel de conflicte de interese.
    54. Observatorii au obligaţia sã pãstreze confidenţialitatea în legãturã cu faptele, informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţã în derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii în condiţiile legii, cu excepţia informaţiilor de interes public. Imediat dupã numirea lor ca observatori, aceştia au obligaţia de a semna declaraţia de imparţialitate şi confidenţialitate.

    Ordonanţã de urgenţã:
    Art. 10. - (1) Urmãtoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţioneazã dupã cum urmeazã:
    a) nerespectarea obligaţiilor prevãzute la art. 4^1, cu amendã de la 10.000 lei la 15.000 lei;
    b) încãlcarea prevederilor art. 5 alin. (1) şi (2), cu amendã de la 20.000 lei la 40.000 lei;
    c) netrimiterea în termen de 3 zile lucrãtoare a documentelor şi informaţiilor solicitate de observatorii desemnaţi, cu amendã de la 5.000 lei la 8.000 lei.
    (2) Constatarea şi aplicarea sancţiunilor sunt de competenţa observatorilor desemnaţi pentru verificarea aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor.
    (3) Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, dupã caz, de la data comunicãrii acestuia jumãtate din minimul amenzii prevãzute la alin. (1), agentul constatator fãcând menţiune despre aceastã posibilitate în procesul-verbal.
    Norme:
    55. Observatorii sunt îndreptãţiţi sã constate contravenţii şi sã aplice sancţiuni, urmãrind ca sancţiunea aplicatã sã fie proporţionalã cu gradul de pericol social al faptei sãvârşite de autoritatea contractantã/entitatea juridicã. În analiza efectuatã observatorii vor identifica şi vor avea în vedere toate circumstanţele edificatoare ale fiecãrui caz.
    56. În scopul aplicãrii prezentelor norme, UCVAP va elabora Manualul operaţional privind desfãşurarea activitãţii de verificare proceduralã a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii, care va fi aprobat prin ordin al ministrului finanţelor publice, în termen de 30 de zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentelor norme.
    57. UCVAP va prezenta ministrului finanţelor publice raportul anual asupra activitãţii de verificare desfãşurate de aparatul central şi teritorial, pânã la data de 31 martie a anului curent pentru anul precedent.

                                      ----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016