Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME din 21 decembrie 2023  privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice în cadrul cărora sunt stabilite funcţiile publice prevăzute la art. 385 alin. (1) şi (2) din prezentul cod, cu excepţia celor care beneficiază de statute speciale în condiţiile legii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME din 21 decembrie 2023 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice în cadrul cărora sunt stabilite funcţiile publice prevăzute la art. 385 alin. (1) şi (2) din prezentul cod, cu excepţia celor care beneficiază de statute speciale în condiţiile legii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1184 din 28 decembrie 2023
──────────
    Conţinute de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 21 decembrie 2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.184 din 28 decembrie 2023.
──────────
    TITLUL I
    Dispoziţii generale privind cariera în funcţia publică
    ART. 1
    Cariera în funcţia publică cuprinde ansamblul situaţiilor juridice şi efectele produse, care intervin de la data naşterii raportului de serviciu al funcţionarului public până la momentul încetării acestui raport, în condiţiile legii.

    ART. 2
    Principiile care stau la baza organizării şi dezvoltării carierei funcţionarului public sunt:
    a) competenţa, principiu potrivit căruia persoanele care doresc să acceadă sau să promoveze într-o funcţie publică trebuie să deţină şi să confirme un set de trăsături personale demonstrabile şi măsurabile prin indicatori observabili, ce cuprinde: cunoştinţe, atitudini, aptitudini şi abilităţi, care fac posibilă îndeplinirea eficace şi eficientă a unei activităţi;
    b) competiţia, principiu potrivit căruia confirmarea cunoştinţelor şi competenţelor necesare exercitării unei funcţii publice se face prin concurs sau examen;
    c) egalitatea de şanse, principiu potrivit căruia este recunoscută vocaţia la carieră în funcţia publică a oricărei persoane care îndeplineşte condiţiile stabilite potrivit legii;
    d) profesionalismul, principiu potrivit căruia exercitarea funcţiei publice se face prin îndeplinirea în mod eficient a atribuţiilor care implică exercitarea prerogativelor de putere publică, în limitele prevăzute de dispoziţiile legale care reglementează atribuţiile respective;
    e) motivarea, principiu potrivit căruia, în vederea dezvoltării carierei funcţionarilor publici, autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să identifice şi să aplice, în condiţiile legii, instrumente de motivare financiară şi nonfinanciară a funcţionarilor publici, precum şi să sprijine iniţiativele privind dezvoltarea profesională individuală a acestora;
    f) transparenţa, principiu potrivit căruia autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a pune la dispoziţia tuturor celor interesaţi informaţiile de interes public referitoare la cariera în funcţia publică.


    ART. 3
    În sensul prezentei anexe, termenii şi noţiunile folosite au următoarele semnificaţii:
    a) analiză comportamentală - metodă principală folosită în evaluarea competenţelor generale, ce constă în crearea unei situaţii practice în care un candidat trebuie să efectueze mai multe sarcini, demonstrând comportamental pe parcursul întregului proces de verificare că deţine aceste competenţe;
    b) analiza datelor - instrument de realizare a previzionării necesarului de resurse umane din funcţia publică, care presupune identificarea domeniilor-cheie în care ar trebui să fie recrutate resurse umane noi în cadrul instituţiei sau autorităţii publice şi implică colectarea de date privind resursele umane necesare din perspectiva datelor interne: competenţe necesare pentru realizarea obiectivelor strategice instituţionale; schimbări organizaţionale preconizate, date privind fluctuaţia personalului şi date externe, precum: obiective strategice naţionale şi sectoriale, date demografice ale pieţei muncii, disponibilitatea competenţelor;
    c) analiza deficitului de personal - instrument de realizare a previzionării necesarului de resurse umane din funcţia publică pe baza căruia o instituţie sau autoritate publică poate identifica dacă are numărul necesar de resurse umane cu competenţe adecvate în posturile corespunzătoare, astfel încât să îşi poată îndeplini obiectivele şi misiunea instituţionale;
    d) analiza postului - proces realizat pe baza colectării informaţiilor despre responsabilităţile şi rezultatele aşteptate ale fiecărui post aferent unei funcţii publice din structura organizatorică, în vederea identificării scopului, obiectivelor, sarcinilor principale ale acestuia, precum şi a competenţelor specifice necesare;
    e) barem de corectare - instrument de repartizare a punctajului maxim care se acordă pentru fiecare subiect rezolvat corect şi complet, respectiv pentru fiecare criteriu de evaluare, pe baza căruia se evaluează probele etapei de recrutare, ale etapei de selecţie şi ale concursului pe post, precum şi răspunsurile corecte;
    f) centru de evaluare - persoana juridică de drept public sau privat, acreditată în condiţiile legii să organizeze procese de verificare şi atestare ale competenţelor generale, definite prin indicatori comportamentali observabili, prin parcurgerea unui şir de exerciţii menite să evidenţieze nivelul fiecărei competenţe generale evaluate;
    g) centru de testare - locaţia de desfăşurare a testării preliminare pentru funcţiile publice, precum şi locaţia de desfăşurare a testării avansate pentru funcţiile publice de execuţie şi pentru funcţiile publice de conducere de director, director adjunct, director executiv şi director executiv adjunct care nu au calitatea de conducători ai instituţiilor publice, precum şi şef-serviciu, din cadrul etapei de recrutare a concursului prevăzut la art. 467 alin. (3) lit. a) din prezentul cod, precum şi din cadrul concursului de promovare în funcţii publice de conducere, care poate fi sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici sau un alt spaţiu care să asigure condiţii optime de desfăşurare a acestor probe;
    h) comisie de concurs - organ colegial special constituit în vederea luării unor decizii, conform legii, asupra rezultatelor desfăşurării etapei de selecţie a concursului prevăzut la art. 467 alin. (3) lit. b) şi art. 483 din prezentul cod, precum şi ale concursului de promovare în funcţii publice de conducere;
    i) comisie de organizare şi desfăşurare a concursului - organ colegial special constituit în vederea luării unor decizii, conform legii, cu privire la îndeplinirea condiţiilor logistice, administrative şi tehnice necesare pentru organizarea şi desfăşurarea probelor de testare preliminară şi testare avansată din cadrul etapei de recrutare a concursului prevăzut la art. 467 alin. (3) lit. a) din prezentul cod;
    j) comisie de soluţionare a contestaţiilor - organ colegial special constituit în vederea luării unor decizii, conform legii, în urma solicitării primite din partea unuia sau mai multor candidaţi la ocuparea unei funcţii publice, asupra menţinerii sau, după caz, modificării rezultatelor stabilite de comisia de concurs sau de către comisia de organizare şi desfăşurare a concursului;
    k) comisie de soluţionare a contestaţiilor privind verificarea eligibilităţii - organ colegial special constituit în vederea luării unor decizii, conform legii, în urma solicitării primite din partea unuia sau mai multor candidaţi, asupra menţinerii sau, după caz, modificării rezultatelor stabilite de comisia de verificare a eligibilităţii;
    l) comisie de verificare a eligibilităţii - organ colegial special constituit în vederea luării unor decizii, conform legii, asupra rezultatelor verificării îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor de eligibilitate privind participarea la etapa de recrutare, respectiv la etapa de selecţie ale concursului prevăzut la art. 467 alin. (3) din prezentul cod, precum şi la concursul de promovare în funcţii publice de conducere;
    m) concurs pentru ocuparea funcţiilor publice - procedură care reglementează modalitatea de ocupare a funcţiilor publice vacante prevăzute la art. 385 alin. (1) şi (2) din prezentul cod, cu excepţia celor care beneficiază de statute speciale în condiţiile legii, cuprinzând etapele prevăzute la art. 467 alin. (3) din prezentul cod;
    n) concurs naţional - modalitatea de realizare a etapei de recrutare a concursului prevăzut la art. 467 alin. (3) din prezentul cod, organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, pentru funcţiile publice prevăzute la art. 385 alin. (1) şi (2) din prezentul cod, cu excepţia celor care beneficiază de statute speciale în condiţiile legii, prevăzute în planul de recrutare a funcţionarilor publici, prin care candidaţii sunt testaţi cu privire la cunoştinţele generale şi competenţele generale deţinute, iar pe baza rezultatului obţinut dobândesc, după caz, dreptul de participare la etapa de selecţie pentru o perioadă de maximum 3 ani de la data promovării concursului naţional;
    o) cunoştinţe generale - cunoştinţe care atestă cunoaşterea sau înţelegerea teoretică în domeniul respectării demnităţii umane, protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare, egalităţii de şanse şi de tratament, în domeniul administraţiei publice, teoretice în domeniul tehnologiei informaţiei, precum şi cu privire la deţinerea de competenţe lingvistice de comunicare într-o limbă străină pentru funcţiile publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici;
    p) cunoştinţe specifice - parte componentă a unei competenţe specifice care se referă la cunoaşterea sau înţelegerea teoretică şi/sau practică a unui subiect dat, prin raportare la specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice pentru care se organizează concurs, dobândită prin educaţie sau prin experienţă;
    q) cunoştinţe de specialitate - cunoaşterea sau înţelegerea teoretică şi/sau faptică a unui subiect dat cu relevanţă pentru funcţia publică pentru care se organizează concurs;
    r) concurs pe post - modalitatea de realizare a etapei de selecţie a concursului prevăzut la art. 467 alin. (3) din prezentul cod, organizată de fiecare instituţie şi autoritate publică pentru funcţiile publice vacante prevăzute la art. 385 alin. (1) şi (2) din prezentul cod, cu excepţia celor care beneficiază de statute speciale în condiţiile legii, sau de comisia de concurs special constituită pentru ocuparea funcţiilor publice din categoria înalţilor funcţionari publici, în cadrul căreia se verifică competenţele specifice şi cunoştinţele de specialitate necesare ocupării unei funcţii publice vacante;
    s) dezvoltarea carierei funcţionarului public - evoluţia ansamblului situaţiilor juridice şi efectelor produse, prin concurs, mobilitate şi/sau promovare într-o funcţie publică superioară, care intervin de la data naşterii raportului de serviciu al funcţionarului public şi până în momentul încetării acestui raport;
    ş) evaluarea decalajului de competenţe - instrument utilizat în realizarea previzionării necesarului de resurse umane din funcţia publică cu scopul de a analiza diferenţa dintre competenţele de care are nevoie autoritatea sau instituţia publică şi cele pe care le are personalul la un moment dat;
    t) expert - persoana care are pregătire de specialitate atestată, potrivit legii, în domeniul în care se testează competenţele specifice ale candidatului prin proba suplimentară desfăşurată în cadrul concursului pe post şi care poate fi funcţionar public desemnat de comisia de concurs pentru înalţii funcţionari publici ori de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului din cadrul acesteia sau din cadrul autorităţii sau instituţiei publice în al cărei stat de funcţii se află funcţia publică vacantă pentru care se organizează concursul ori persoana cu care autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului a contractat servicii de consultanţă;
    ţ) funcţie publică vacantă - orice funcţie publică în care nu a fost numit prin act administrativ un funcţionar public, pe perioadă nedeterminată, inclusiv funcţia publică temporar ocupată, în condiţiile legii;
    u) funcţie publică previzionată pentru vacantare - orice funcţie publică, generală sau specifică, prevăzută la art. 385 alin. (1) şi (2) din prezentul cod, cu excepţia celor care beneficiază de statute speciale în condiţiile legii, ocupată de un funcţionar public pentru care se poate previziona încetarea raportului de serviciu prin una dintre modalităţile prevăzute de lege sau modificarea definitivă a raportului de serviciu;
    v) locul de desfăşurare a etapelor concursului - spaţiul precis determinat de desfăşurare a probelor de concurs, care poate fi sediul instituţiei sau autorităţii publice care are competenţa de a organiza etapa respectivă sau un alt spaţiu care să asigure condiţii optime de desfăşurare a probelor de concurs;
    w) necesar de resurse umane din funcţia publică - funcţiile publice identificate prin categorie, clasă şi grad profesional, după caz, prevăzute la art. 385 alin. (1) şi (2) din prezentul cod, cu excepţia celor care beneficiază de statute speciale în condiţiile legii, care, la data informării Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, sunt funcţii publice vacante sau previzionate pentru vacantare în condiţiile legii, pentru o perioadă de doi ani;
    x) necesar de funcţii publice de conducere - numărul funcţiilor publice de conducere pentru care autorităţile şi instituţiile publice optează pentru modalitatea ocupării prin concurs de promovare în funcţie publică de conducere organizat în condiţiile prezentei anexe;
    y) platformă informatică de concurs - soluţie IT care cuprinde funcţionalităţi necesare organizării şi desfăşurării concursului de ocupare a unei funcţii publice vacante şi la care accesul este permis numai pe baza unui cont de utilizator creat individual;
    z) plan de recrutare a funcţionarilor publici - plan care se elaborează de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici pe baza datelor transmise de către autorităţile şi instituţiile publice şi prin care se previzionează, pentru o perioadă de 2 ani, necesarul de resurse umane din funcţia publică de la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice în cadrul cărora sunt stabilite funcţiile publice prevăzute la art. 385 alin. (1) şi (2) din prezentul cod, cu excepţia celor care beneficiază de statute speciale în condiţiile legii;
    aa) plan de promovare în funcţii publice de conducere - plan care se elaborează de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici pe baza datelor transmise de către autorităţile şi instituţiile publice şi prin care se previzionează, pentru o perioadă de 2 ani, necesarul de funcţii publice de conducere pentru care se optează pentru modalitatea ocupării prin concurs de promovare în funcţie publică de conducere;
    bb) promovare - modalitatea de dezvoltare a carierei funcţionarilor publici prin ocuparea unei funcţii publice de execuţie de grad imediat superior celui deţinut, a unei funcţii publice de execuţie dintr-o clasă superioară sau a unei funcţii publice de conducere vacante, ca urmare a îndeplinirii condiţiilor prevăzute de prezentul cod şi a promovării concursului sau examenului organizat în vederea promovării;
    cc) stagiu - etapa din cariera funcţionarului public cuprinsă între data numirii ca funcţionar public debutant, în urma promovării concursului de ocupare a unei funcţii publice de execuţie de grad profesional debutant, şi data numirii ca funcţionar public definitiv;
    dd) standardele de testare şi de competenţe - niveluri de evaluare a cunoştinţelor privind competenţele lingvistice de comunicare într-o limbă străină, conform Cadrului european comun de referinţă pentru limbi străine, respectiv niveluri de evaluare a cunoştinţelor teoretice în domeniul tehnologiei informaţiei, similare nivelurilor de certificare de tip ECDL/ICDL;
    ee) testare preliminară - probă eliminatorie în cadrul etapei de recrutare a concursului prevăzut la art. 467 alin. (3) din prezentul cod, care constă în: verificarea cunoştinţelor generale privind competenţele generale lingvistice de comunicare într-o limbă străină pentru funcţiile publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, verificarea cunoştinţelor teoretice în domeniul tehnologiei informaţiei, teste de aptitudini cognitive şi verificarea cunoştinţelor generale în domeniul respectării demnităţii umane, protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare, egalităţii de şanse şi de tratament, precum şi a cunoştinţelor generale despre administraţia publică;
    ff) testare avansată - probă eliminatorie în cadrul etapei de recrutare a concursului prevăzut la art. 467 alin. (3) din prezentul cod, precum şi în cadrul concursului de promovare în funcţii publice de conducere, prin care se testează competenţele generale necesare ocupării unei funcţii publice prevăzute la art. 385 alin. (1) şi (2) din prezentul cod, cu excepţia celor care beneficiază de statute speciale în condiţiile legii;
    gg) verificarea eligibilităţii candidaţilor - probă eliminatorie în cadrul etapei de recrutare, respectiv în cadrul etapei de selecţie, a concursului prevăzut la art. 467 alin. (3) din prezentul cod, precum şi în cadrul concursului de promovare în funcţii publice de conducere, care vizează verificarea de către comisia de verificare a eligibilităţii prevăzută la lit. h) şi l), respectiv de către comisia de soluţionare a contestaţiilor privind verificarea eligibilităţii prevăzută la lit. j) şi k), după caz, a îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs de către candidaţii înscrişi.


    ART. 4
    Managementul carierei în funcţia publică se asigură de către:
    a) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, prin elaborarea cadrului legal, a politicilor şi a instrumentelor necesare planificării, organizării şi dezvoltării carierei în funcţia publică, prin monitorizarea şi controlul implementării acestora, în condiţiile legii, precum şi prin organizarea şi desfăşurarea etapei de recrutare a concursului pentru ocuparea unei funcţii publice, prevăzută la art. 467 alin. (3) lit. a), şi a testării avansate în cadrul concursului de promovare, prevăzută la art. 482 alin. (4) lit. a) din prezentul cod;
    b) autorităţile şi instituţiile publice, prin elaborarea politicilor şi instrumentelor interne de gestiune şi planificare a resurselor umane, aplicarea principiilor egalităţii de şanse, motivării şi transparenţei, precum şi prin organizarea şi desfăşurarea etapei de selecţie a concursului pentru ocuparea unei funcţii publice vacante, prevăzută la art. 467 alin. (3) lit. b) din prezentul cod, şi a etapei concursului de promovare, prevăzută la art. 483 alin. (2) lit. b) din prezentul cod;
    c) funcţionarul public, prin îmbunătăţirea performanţelor profesionale şi a perfecţionării continue în vederea dezvoltării profesionale individuale.


    ART. 5
    Instrumentele de planificare privind organizarea şi dezvoltarea carierei în funcţia publică sunt:
    a) planul de recrutare a funcţionarilor publici, pentru organizarea şi desfăşurarea concursului prevăzut la art. 467 alin. (3) din prezentul cod;
    b) planul de promovare în funcţii publice de conducere, pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare în funcţii publice de conducere prevăzut la art. 482 alin. (4) şi art. 483 alin. (2) din prezentul cod;
    c) instrumentele interne de gestiune şi planificare a resurselor umane din cadrul fiecărei autorităţi sau instituţii publice;
    d) planul de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici.


    ART. 6
    Funcţiile publice care se vacantează în cursul anului şi nu au fost prevăzute în planul de recrutare a funcţionarilor publici sau în planul de promovare în funcţii publice de conducere, pentru organizarea şi desfăşurarea concursului prevăzut la art. 467 alin. (3) şi art. 482 alin. (4) din prezentul cod, pot fi ocupate prin modalităţile prevăzute la art. 466 alin. (2) lit. b) - d) din prezentul cod.

    ART. 7
    (1) Postul aferent unei funcţii publice reprezintă suma atribuţiilor stabilite unei poziţii din structura unei autorităţi sau instituţii publice.
    (2) Posturile aferente funcţiilor publice şi repartizarea lor pe compartimente se stabilesc pe baza:
    a) atribuţiilor şi funcţiilor stabilite prin acte normative pentru autoritatea sau instituţia publică respectivă;
    b) structurii organizatorice aprobate;
    c) activităţilor care implică exercitarea prerogativelor de putere publică.


    ART. 8
    (1) Fişa postului aferentă unei funcţii publice defineşte şi delimitează, în principal, următoarele elemente:
    a) contribuţia la realizarea scopurilor, funcţiilor, atribuţiilor şi obiectivelor structurii funcţionale şi ale instituţiei;
    b) conţinutul şi rezultatele preconizate ale muncii care va fi prestată;
    c) limitele de autoritate aferente exercitării funcţiei publice;
    d) cerinţele şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească o persoană pentru a ocupa postul respectiv;
    e) competenţele generale şi competenţele specifice aferente postului.

    (2) Principalele elemente care trebuie avute în vedere la întocmirea fişei postului sunt cuprinse în modelul prevăzut la art. 31 alin. (2) din anexa nr. 8 la prezentul cod.
    (3) Concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante se organizează în vederea ocupării acestora pe perioadă nedeterminată.
    (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), ocuparea funcţiilor publice de execuţie temporar vacante pe o perioadă mai mare de o lună se face prin concurs pe post. Persoana care are competenţa de numire în funcţia publică poate transforma funcţia publică temporar vacantă pe o perioadă de cel puţin o lună, în condiţiile prevăzute la art. 375 alin. (2) din prezentul cod.
    (5) În situaţia în care concursul pe post se organizează în vederea ocupării, pe o perioadă determinată, a unei funcţii publice de execuţie cu grad profesional debutant temporar vacantă, candidatului declarat admis îi va fi aplicabil regimul funcţionarilor publici debutanţi pe durata perioadei de stagiu prevăzută de lege. La finalizarea perioadei de stagiu se aplică dispoziţiile legale, pe baza rezultatului evaluării activităţii. În situaţia numirii ca funcţionar public de execuţie definitiv a funcţionarului public care ocupă o funcţie publică temporar vacantă, postul aferent funcţiei publice de grad profesional debutant se transformă până la data încetării raporturilor de serviciu ale funcţionarului public numit pe perioadă determinată.

    TITLUL II
    Norme privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice prevăzute la art. 385 alin. (1) şi (2) din prezentul cod, cu excepţia celor care beneficiază de statute speciale în condiţiile legii
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 9
    (1) Prezentul titlu reglementează normele privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice generale şi specifice, prevăzute la art. 385 alin. (1) şi (2) din prezentul cod, pe baza planului de recrutare a funcţionarilor publici elaborat şi aprobat în condiţiile prevăzute la art. 467 alin. (5) din acelaşi act normativ.
    (2) Prin prezentul titlu se stabilesc şi modalitatea de previzionare a necesarului de resurse umane din funcţia publică de la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice în cadrul cărora sunt stabilite funcţiile publice prevăzute la alin. (1), precum şi procedura de înştiinţare a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în vederea elaborării planului de recrutare a funcţionarilor publici.
    (3) Prevederile alin. (1) şi (2) nu se aplică funcţiilor publice care beneficiază de statute speciale în condiţiile legii.

    ART. 10
    Principiile care stau la baza organizării şi desfăşurării concursului pentru ocuparea funcţiilor publice prevăzute la art. 385 alin. (1) şi (2) din prezentul cod, cu excepţia celor care beneficiază de statute speciale în condiţiile legii, sunt:
    a) competiţia, principiu potrivit căruia verificarea competenţelor necesare exercitării unei funcţii publice se face prin concurs;
    b) transparenţa, principiu potrivit căruia autorităţile şi instituţiile publice organizatoare ale etapelor concursului au obligaţia de a pune la dispoziţia tuturor celor interesaţi informaţiile de interes public referitoare la modalitatea de organizare şi desfăşurare a concursului, precum şi la rezultatele etapelor din cadrul concursului, cu respectarea prevederilor legale privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
    c) competenţa, principiu conform căruia persoanele care doresc să acceadă la o funcţie publică trebuie să demonstreze deţinerea competenţelor generale şi a competenţelor specifice necesare exercitării funcţiei publice respective;
    d) egalitatea accesului la funcţiile publice pentru fiecare cetăţean, principiu conform căruia are dreptul să se înscrie la concurs orice persoană care îndeplineşte condiţiile legale de ocupare a unei funcţii publice, indiferent de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată, opinii politice sau de orice altă natură.


    ART. 11
    (1) Funcţiile publice vacante prevăzute la art. 385 alin. (1) şi (2) din prezentul cod, cu excepţia celor care beneficiază de statute speciale, respectiv funcţiile publice de execuţie, funcţiile publice de conducere, precum şi funcţiile publice din categoria înalţilor funcţionari publici, se ocupă prin concurs organizat în condiţiile prezentului titlu.
    (2) Concursul prevăzut la alin. (1) se organizează de cel puţin două ori pe an şi cuprinde etapele prevăzute la art. 467 alin. (3) din prezentul cod.
    (3) Etapa de recrutare se realizează prin concurs naţional organizat de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, conform prevederilor art. 467 alin. (3) lit. a) din prezentul cod, pe baza planului de recrutare a funcţionarilor publici aprobat prin hotărâre a Guvernului.
    (4) Etapa de selecţie se realizează de către fiecare autoritate sau instituţie publică în cadrul căreia se află funcţiile publice vacante, pe baza planului de recrutare a funcţionarilor publici prevăzut la alin. (3), şi ai cărei conducători au competenţa de numire în funcţiile publice pentru care se organizează concursul pe post.
    (5) Etapa de selecţie pentru funcţiile publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici se realizează de către comisia de concurs pentru înalţii funcţionari publici, pe baza planului de recrutare a funcţionarilor publici prevăzut la alin. (3), conform prevederilor art. 396 alin. (1) din prezentul cod.

    ART. 12
    Funcţiile publice incluse în planul de recrutare a funcţionarilor publici, aprobat potrivit art. 17 alin. (2), nu pot fi, după caz:
    a) transformate din funcţii publice în funcţii în regim contractual;
    b) transformate în funcţii publice din altă clasă sau grad profesional ori prin modificarea în proporţie de peste 50% a atribuţiilor aferente funcţiei publice;
    c) reduse, cu excepţia reorganizării prin reducerea posturilor din compartimentul în cadrul căruia este prevăzută funcţia publică respectivă;
    d) ocupate prin transfer sau mutare definitivă, în condiţiile legii;
    e) ocupate prin aplicarea mobilităţii în cadrul categoriei înalţilor funcţionari publici.


    CAP. II
    Planul de recrutare a funcţionarilor publici
    ART. 13
    (1) În vederea elaborării planului de recrutare a funcţionarilor publici, la un interval de doi ani, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici solicită autorităţilor şi instituţiilor publice în cadrul cărora se află funcţiile publice prevăzute la art. 11 alin. (1) să stabilească necesarul de resurse umane din funcţia publică ce urmează să fie ocupate prin concurs organizat în condiţiile prezentului titlu.
    (2) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici transmite solicitarea prevăzută la alin. (1) până la data de 31 ianuarie a primului an din intervalul pentru care se aprobă planul de recrutare a funcţionarilor publici.

    ART. 14
    (1) În vederea comunicării către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a necesarului de resurse umane din funcţia publică, autorităţile şi instituţiile publice în cadrul cărora se află funcţiile publice prevăzute la art. 11 alin. (1) au obligaţia de a stabili numărul funcţiilor publice vacante, precum şi numărul funcţiilor publice previzionate pentru vacantare în condiţiile legii.
    (2) Autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la alin. (1) au obligaţia de a stabili un minimum de 10% din numărul total al funcţiilor publice de execuţie vacante, pentru funcţiile publice de execuţie vacante de grad profesional debutant şi asistent, în condiţiile prevăzute la art. 409 alin. (3) lit. b) şi, după caz, lit. c) din prezentul cod.

    ART. 15
    Previzionarea necesarului de resurse umane din funcţia publică se realizează pentru o perioadă de doi ani, în baza raportului analizei posturilor prevăzut la art. 27 alin. (1) lit. b) şi art. 29 din anexa nr. 8 la prezentul cod, precum şi în baza analizei datelor şi a deficitului de personal instituţional.

    ART. 16
    (1) În termen de 10 zile calendaristice de la primirea solicitării prevăzute la art. 13, autoritatea sau instituţia publică, prin conducătorul acesteia, transmite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici o informare privind necesarul de resurse umane din funcţia publică, stabilit potrivit prevederilor art. 14 şi 15, pentru aparatul propriu, pe care îl alocă ocupării prin concurs organizat în condiţiile prezentului titlu. Informarea se comunică în format electronic, prin intermediul platformei informatice de concurs.
    (2) Informarea prevăzută la alin. (1) se transmite însoţită de adresă de înaintare a necesarului de resurse umane din funcţia publică, asumată de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, şi cuprinde următoarele informaţii:
    a) denumirea instituţiei publice sau autorităţii;
    b) coordonate de contact ale persoanei responsabile din cadrul compartimentului de resurse umane al autorităţii sau instituţiei publice, cuprinzând numele şi prenumele acesteia, funcţia, precum şi numărul de telefon şi adresa de e-mail ale compartimentului de resurse umane;
    c) cod fiscal/CIF;
    d) denumirea completă a funcţiilor publice vacante şi a celor previzionate pentru vacantare pentru următorii doi ani, alocate concursului naţional şi concursului pe post, cu precizarea elementelor de identificare a funcţiei publice, respectiv categorie, clasă şi grad profesional, după caz, a unui cod unic de identificare pentru fiecare post, precum şi a semestrului din anul în care se vacantează funcţia publică;
    e) compartimentul funcţional sau compartimentele funcţionale, după caz, în cadrul căruia sau cărora se regăsesc funcţiile publice prevăzute la lit. d).

    (3) Transmiterea necesarului de resurse umane din funcţia publică cu depăşirea termenului prevăzut la alin. (1) sau netransmiterea unei astfel de informări în format electronic, prin intermediul platformei informatice de concurs, echivalează cu neincluderea autorităţii sau instituţiei publice în planul de recrutare a funcţionarilor publici elaborat de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici pentru ocuparea funcţiilor publice prevăzute la art. 11 alin. (1).

    ART. 17
    (1) În baza necesarului de resurse umane din funcţia publică comunicat de către autorităţile şi instituţiile publice potrivit art. 16 şi a evidenţei funcţiei publice şi a funcţionarilor publici gestionate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici potrivit art. 401 alin. (1) lit. d) din prezentul cod, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici elaborează planul de recrutare a funcţionarilor publici pentru ocuparea funcţiilor publice prevăzute la art. 11 alin. (1), vacante sau previzionate pentru vacantare, pentru o perioadă de doi ani.
    (2) Planul de recrutare a funcţionarilor publici elaborat cu respectarea prevederilor art. 15 cuprinde informaţiile prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. a), c)-e) şi se aprobă de către Guvern prin hotărâre.
    (3) Planul de recrutare a funcţionarilor publici poate fi revizuit de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, dar nu mai devreme de un an de la data aprobării prin hotărâre a Guvernului, la solicitarea autorităţilor şi instituţiilor publice, pentru următoarele situaţii:
    a) înfiinţarea de noi autorităţi sau instituţii publice, al căror necesar de resurse umane nu a fost prevăzut în planul de recrutare a funcţionarilor publici prevăzut la art. 16 alin. (1);
    b) reorganizarea unei autorităţi sau instituţii publice şi aprobarea înfiinţării de noi funcţii publice în cadrul structurii organizatorice a acestei entităţi;
    c) neocuparea unei funcţii publice incluse în planul de recrutare a funcţionarilor publici, după derularea succesivă a cel puţin două runde ale etapei de selecţie;
    d) vacantarea de funcţii publice, care nu a putut fi previzionată la data comunicării necesarului de resurse umane din funcţia publică, în condiţiile prevăzute la art. 14 şi 15.


    CAP. III
    Organizarea şi publicitatea etapei de recrutare
    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii generale
    ART. 18
    (1) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează etapa de recrutare de cel puţin două ori pe an, pe baza analizei informaţiilor cuprinse în planul de recrutare a funcţionarilor publici aprobat de către Guvern potrivit art. 17 alin. (2) sau (3), după caz.
    (2) Organizarea etapei de recrutare se derulează de la momentul comunicării către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici de către autorităţile şi instituţiile publice a necesarului de resurse umane din funcţia publică, conform procedurii reglementate la art. 16 alin. (1), şi până la publicarea anunţului prevăzut la art. 19 alin. (2).
    (3) Analiza informaţiilor prevăzute la alin. (1) are în vedere următoarele criterii de oportunitate:
    a) numărul total al funcţiilor publice vacante sau previzionate pentru vacantare pentru semestrul următor;
    b) ponderea funcţiilor publice de conducere din numărul total al funcţiilor publice prevăzute la lit. a);
    c) ponderea funcţiilor publice de execuţie de grad profesional debutant şi asistent din numărul total al funcţiilor publice prevăzute la lit. a).


    SECŢIUNEA a 2-a
    Publicitatea etapei de recrutare
    ART. 19
    (1) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici are obligaţia să asigure publicitatea etapei de recrutare, în condiţiile legii.
    (2) Anunţul privind organizarea etapei de recrutare se publică de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, precum şi pe pagina de internet a acesteia, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data stabilită pentru desfăşurarea probei de testare preliminară.
    (3) Anunţul prevăzut la alin. (2) cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele informaţii:
    a) numărul funcţiilor publice pentru care se organizează etapa de recrutare, identificate prin categorie, clasă şi grad profesional, după caz;
    b) perioada şi modalitatea de înscriere la etapa de recrutare;
    c) condiţiile de participare pentru fiecare categorie, clasă şi grad profesional, după caz, de funcţii publice;
    d) perioadele estimate pentru desfăşurarea probelor din etapa de recrutare;
    e) coordonate de contact pentru înscrierea la etapa de recrutare, cuprinzând adresa de corespondenţă, telefon, e-mail, persoana de contact şi funcţia publică deţinută din cadrul compartimentului de specialitate al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
    f) locul de desfăşurare a probelor din etapa de recrutare;
    g) durata maximă alocată pentru rezolvarea fiecărui test-grilă din cadrul testării preliminare prevăzute la art. 45.

    (4) Anunţul prevăzut la alin. (2) care se publică pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici cuprinde, în mod obligatoriu, pe lângă informaţiile prevăzute la alin. (3), următoarele informaţii:
    a) denumirile complete ale funcţiilor publice vacante;
    b) compartimentele funcţionale din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice în cadrul cărora se regăsesc funcţiile publice vacante;
    c) bibliografia de concurs pentru testele-grilă prevăzute la art. 45 alin. (1) lit. a) şi b), precum şi tematica şi/sau standardele de testare şi de competenţe pentru testele-grilă prevăzute la art. 45 alin. (1) lit. c) şi e).

    (5) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici asigură publicarea anunţului şi prin publicitate în mediul online, inclusiv pe platforma informatică de concurs, precum şi, după caz, în mediul audiovizual sau prin alte forme de publicitate suplimentare, inclusiv prin contractare de servicii de publicitate, în condiţiile prevăzute de legislaţia privind achiziţiile publice.

    CAP. IV
    Constituirea şi atribuţiile comisiilor de verificare a eligibilităţii, comisiilor de soluţionare a contestaţiilor privind verificarea eligibilităţii, comisiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursului şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor
    SECŢIUNEA 1
    Constituirea comisiilor de verificare a eligibilităţii şi de soluţionare a contestaţiilor privind verificarea eligibilităţii
    ART. 20
    (1) În vederea organizării şi desfăşurării etapei de recrutare, de la momentul publicării anunţului privind organizarea etapei de recrutare în condiţiile prevăzute la art. 19 alin. (2), dar nu mai târziu de data începerii perioadei de verificare a eligibilităţii candidaţilor, se constituie comisii de verificare a eligibilităţii, respectiv comisii de soluţionare a contestaţiilor privind verificarea eligibilităţii, prin act administrativ al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
    (2) Preşedinţii comisiilor de verificare a eligibilităţii, respectiv ai comisiilor de soluţionare a contestaţiilor privind verificarea eligibilităţii se desemnează din rândul membrilor acestora, prin actul administrativ de constituire a comisiilor.
    (3) Fiecare comisie de verificare a eligibilităţii, respectiv fiecare comisie de soluţionare a contestaţiilor privind verificarea eligibilităţii are un secretar numit prin actul administrativ prevăzut la alin. (1).
    (4) Numărul comisiilor de verificare a eligibilităţii, respectiv al comisiilor de soluţionare a contestaţiilor se stabileşte de preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în funcţie de numărul candidaţilor înscrişi pentru participare la etapa de recrutare.

    ART. 21
    (1) Comisia de verificare a eligibilităţii şi comisia de soluţionare a contestaţiilor privind verificarea eligibilităţii sunt compuse fiecare din câte trei membri, din care doi membri sunt funcţionari publici desemnaţi de către preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi un membru este funcţionar public desemnat de către ministrul cu atribuţii în domeniul administraţiei publice sau de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice care are prevăzut cel mai mare număr de funcţii publice în planul de recrutare a funcţionarilor publici pentru care se organizează etapa de recrutare, potrivit art. 18.
    (2) Pentru fiecare dintre comisiile prevăzute la alin. (1) se desemnează trei membri supleanţi, doi membri sunt funcţionari publici desemnaţi de către preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi un membru este funcţionar public desemnat de către ministrul cu atribuţii în domeniul administraţiei publice ori de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, potrivit prevederilor alin. (1), care îi înlocuiesc de drept pe acei membri care, din motive întemeiate, nu îşi pot exercita atribuţiile. Membrii supleanţi sunt desemnaţi prin actul administrativ de constituire a comisiei, cu nominalizarea supleantului pentru preşedintele comisiei şi pentru fiecare dintre membri.
    (3) Dispoziţiile alin. (2) se aplică în mod corespunzător secretarilor comisiilor de verificare a eligibilităţii şi secretarilor comisiilor de soluţionare a contestaţiilor privind verificarea eligibilităţii.

    ART. 22
    (1) Pot fi desemnaţi ca membri şi membri supleanţi în comisiile de verificare a eligibilităţii şi în comisiile de soluţionare a contestaţiilor privind verificarea eligibilităţii funcţionari publici definitivi din cadrul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, din cadrul ministerului cu atribuţii în domeniul administraţiei publice sau din cadrul autorităţii sau instituţiei publice care are prevăzut cel mai mare număr de funcţii publice în planul de recrutare a funcţionarilor publici pentru care se organizează etapa de recrutare, potrivit art. 18.
    (2) Pentru a fi desemnat în comisia de verificare a eligibilităţii sau în comisia de soluţionare a contestaţiilor privind verificarea eligibilităţii, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
    a) să aibă cunoştinţe în domeniul administraţiei publice;
    b) să aibă pregătire şi/sau experienţă în managementul resurselor umane sau în administraţia publică de cel puţin 3 ani;
    c) să aibă o probitate morală recunoscută;
    d) să nu se afle în cazurile de incompatibilitate sau conflict de interese prevăzute la art. 23 şi 24.


    ART. 23
    (1) Nu poate fi desemnat membru sau membru supleant în comisia de verificare a eligibilităţii sau în comisia de soluţionare a contestaţiilor privind verificarea eligibilităţii funcţionarul public care a fost sancţionat disciplinar, iar sancţiunea aplicată nu a fost radiată, conform legii.
    (2) Calitatea de membru sau membru supleant în comisia de verificare a eligibilităţii este incompatibilă cu calitatea de membru sau membru supleant în comisia de soluţionare a contestaţiilor privind verificarea eligibilităţii.

    ART. 24
    Nu poate fi desemnat membru sau membru supleant în comisia de verificare a eligibilităţii sau în comisia de soluţionare a contestaţiilor privind verificarea eligibilităţii funcţionarul public care se află în următoarele cazuri de conflict de interese:
    a) are relaţii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidaţi sau interesele patrimoniale ale sale ori ale soţului sau soţiei pot afecta imparţialitatea şi obiectivitatea evaluării;
    b) are un interes politic, economic sau oricare alt interes personal direct sau indirect care îi pot afecta integritatea, imparţialitatea şi obiectivitatea evaluării;
    c) este soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidaţi ori cu un alt membru al comisiei de verificare a eligibilităţii sau al comisiei de soluţionare a contestaţiilor privind verificarea eligibilităţii din care face parte;
    d) se află în relaţii de prietenie sau duşmănie cu oricare dintre candidaţi.


    ART. 25
    (1) Situaţiile de incompatibilitate prevăzute la art. 23, precum şi situaţiile de conflict de interese prevăzute la art. 24 se sesizează de persoana în cauză, de oricare dintre candidaţi, de preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici sau de orice altă persoană interesată, în orice moment al organizării şi desfăşurării etapei de recrutare.
    (2) Membrii comisiei de verificare a eligibilităţii sau ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor privind verificarea eligibilităţii au obligaţia să informeze, în scris, cu celeritate, preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici despre orice conflict de interese care a intervenit sau ar putea interveni. În aceste cazuri, membrii comisiei de verificare a eligibilităţii sau ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor privind verificarea eligibilităţii au obligaţia să se abţină de la participarea ori luarea vreunei decizii cu privire la concursul în cadrul căruia a intervenit conflictul de interese. Membrii comisiilor au obligaţia de a semna pe propria răspundere o declaraţie prin care confirmă că nu se află în cazuri de incompatibilitate sau conflict de interese prevăzute la art. 23 şi 24, la data la care au luat cunoştinţă despre identitatea candidaţilor.
    (3) În cazul constatării existenţei unei situaţii de incompatibilitate sau a unui conflict de interese, actul administrativ de constituire a comisiei se modifică în mod corespunzător, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data constatării, prin înlocuirea persoanei aflate în respectiva situaţie.
    (4) În cazul în care situaţia de incompatibilitate sau conflictul de interese se constată ulterior desfăşurării uneia dintre probele etapei de recrutare, rezultatul probei ori probelor desfăşurate se recalculează prin eliminarea evaluării membrului aflat în situaţie de incompatibilitate sau conflict de interese, sub rezerva asigurării validităţii evaluării a cel puţin două treimi din numărul membrilor comisiei de verificare a eligibilităţii.
    (5) În situaţia în care nu este asigurată validitatea evaluării a cel puţin două treimi din numărul membrilor comisiei de verificare a eligibilităţii, preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici numeşte o nouă comisie de verificare a eligibilităţii pentru reevaluarea probei din etapa de recrutare în ceea ce priveşte candidatul care a fost vizat de situaţia de incompatibilitate sau conflict de interese.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Constituirea comisiilor de organizare şi desfăşurare a concursului şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor
    ART. 26
    (1) În vederea organizării şi desfăşurării probelor privind testarea preliminară şi testarea avansată din centrele de testare din cadrul etapei de recrutare se constituie comisii de organizare şi desfăşurare a concursului, respectiv comisii de soluţionare a contestaţiilor prin act administrativ al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, până cel târziu la data începerii testării preliminare.
    (2) Prevederile art. 20-25 se aplică în mod corespunzător.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Atribuţiile comisiilor de verificare a eligibilităţii, ale comisiilor de soluţionare a contestaţiilor privind verificarea eligibilităţii şi ale secretarilor acestor comisii
    ART. 27
    (1) Comisiile de verificare a eligibilităţii au următoarele atribuţii:
    a) verifică eligibilitatea candidaţilor pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la etapa de recrutare;
    b) înscriu în platforma informatică de concurs rezultatul verificării eligibilităţii;
    c) redactează şi semnează, după caz, documentaţia specifică concursului care intră în atribuţiile acestora.

    (2) Comisiile de soluţionare a contestaţiilor privind verificarea eligibilităţii au următoarele atribuţii:
    a) soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la rezultatul probei de verificare a eligibilităţii;
    b) redactează şi semnează, după caz, documentaţia specifică concursului care intră în atribuţiile acestora;
    c) înscriu în platforma informatică de concurs rezultatul soluţionării contestaţiilor depuse de candidaţi, în vederea publicării acestora.

    (3) Exercitarea atribuţiilor comisiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se realizează în cadrul platformei informatice de concurs.
    (4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute de prezenta anexă, fiecare membru al comisiei de verificare a eligibilităţii, respectiv fiecare membru al comisiei de soluţionare a contestaţiilor privind verificarea eligibilităţii are obligaţia de a completa în secţiunea individuală disponibilă în platforma informatică de concurs, după caz.

    ART. 28
    (1) Principalele atribuţii ale secretarilor comisiilor de verificare a eligibilităţii sunt următoarele:
    a) notifică membrii comisiilor de verificare a eligibilităţii cu privire la începerea probei de verificare a eligibilităţii candidaţilor;
    b) redactează şi semnează, după caz, documentaţia specifică concursului, care intră în atribuţiile acestora;
    c) asigură publicarea rezultatelor verificării eligibilităţii;
    d) îndeplinesc orice alte sarcini specifice necesare desfăşurării etapei de verificare a eligibilităţii, stabilite de comisia de verificare a eligibilităţii.

    (2) Principalele atribuţii ale secretarilor comisiilor de soluţionare a contestaţiilor privind verificarea eligibilităţii sunt următoarele:
    a) notifică membrii comisiilor de soluţionare a contestaţiilor privind verificarea eligibilităţii, în cazul depunerii de către candidaţi a unor contestaţii;
    b) redactează şi semnează, după caz, alături de comisia de soluţionare a contestaţiilor privind verificarea eligibilităţii, întreaga documentaţie privind activitatea specifică a acesteia;
    c) asigură publicarea rezultatelor contestaţiilor depuse;
    d) îndeplinesc orice alte sarcini specifice necesare desfăşurării etapei de verificare a eligibilităţii, stabilite de comisia de soluţionare a contestaţiilor privind verificarea eligibilităţii.


    ART. 29
    (1) Pentru activitatea desfăşurată în cadrul comisiei de verificare a eligibilităţii, precum şi pentru cea desfăşurată în cadrul comisiei de soluţionare a contestaţiilor privind verificarea eligibilităţii, membrii, membrii supleanţi, după caz, şi secretarii acestor comisii au dreptul la o indemnizaţie reprezentând 10% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată.
    (2) Indemnizaţia prevăzută la alin. (1) se plăteşte de către autoritatea sau instituţia publică în al cărei stat de funcţii este prevăzută funcţia publică ocupată de către membrul în comisia de verificare a eligibilităţii sau de soluţionare a contestaţiilor, respectiv de către secretarul acesteia.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Atribuţiile comisiilor de organizare şi desfăşurare a concursului, ale comisiilor de soluţionare a contestaţiilor şi ale secretarilor acestor comisii
    ART. 30
    (1) Comisiile de organizare şi desfăşurare a concursului au următoarele atribuţii:
    a) verifică îndeplinirea condiţiilor logistice, administrative şi tehnice prevăzute de lege pentru organizarea şi desfăşurarea probelor de testare preliminară şi testare avansată, în centrele de testare, din cadrul etapei de recrutare;
    b) validează în platforma informatică de concurs verificarea identităţii candidaţilor prezenţi la proba testării preliminare şi testării avansate desfăşurate în centrele de testare;
    c) redactează şi semnează, după caz, documentaţia specifică concursului care intră în atribuţiile acestora;
    d) înscriu menţiunea „anulat“ în cazul eliminării unui candidat din proba de concurs;
    e) validează prezenţa/absenţa candidaţilor la proba testării preliminare şi a testării avansate desfăşurate în centrele de testare;
    f) acordă sprijin logistic, administrativ sau tehnic candidaţilor pe perioada derulării testării, pentru buna desfăşurare a probelor.

    (2) Comisiile de soluţionare a contestaţiilor au următoarele atribuţii:
    a) soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la rezultatul obţinut la rezolvarea testelor-grilă, prin care sunt verificate cunoştinţele generale în domeniul respectării demnităţii umane, protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare, egalitate de şanse şi de tratament, respectiv cunoştinţele generale în domeniul administraţiei publice;
    b) înscriu în platforma informatică de concurs rezultatul soluţionării contestaţiilor depuse de candidaţi, în vederea publicării acestora;
    c) redactează şi semnează, după caz, documentaţia specifică concursului care intră în atribuţiile acestora.

    (3) Exercitarea atribuţiilor comisiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se realizează în cadrul platformei informatice de concurs.
    (4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute de prezenta anexă, fiecare membru al comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului, precum şi al comisiei de soluţionare a contestaţiilor are obligaţia de a completa în secţiunea individuală disponibilă în platforma informatică de concurs, după caz.

    ART. 31
    (1) Principalele atribuţii ale secretarilor comisiilor de organizare şi desfăşurare a concursului sunt următoarele:
    a) verifică identitatea candidaţilor prezenţi la proba testării preliminare şi le transmite spre asumare prin semnătură olografă formularul de înscriere prevăzut la art. 137 lit. a), precum şi un cod unic de test;
    b) redactează şi semnează, după caz, documentaţia specifică concursului, care intră în atribuţiile acestora;
    c) asigură publicarea rezultatelor probei, respectiv probelor;
    d) îndeplinesc orice alte sarcini specifice necesare desfăşurării etapei de recrutare, stabilite de comisia de organizare şi desfăşurare a concursului.

    (2) Principalele atribuţii ale secretarilor comisiilor de soluţionare a contestaţiilor sunt următoarele:
    a) notifică membrii comisiilor de soluţionare a contestaţiilor în cazul depunerii de către candidaţi a unor contestaţii;
    b) redactează şi semnează, după caz, alături de comisia de soluţionare a contestaţiilor, întreaga documentaţie privind activitatea specifică a acesteia;
    c) asigură publicarea rezultatelor contestaţiilor depuse;
    d) îndeplinesc orice alte sarcini specifice necesare desfăşurării probei testării preliminare şi testării avansate desfăşurate în centrele de testare, stabilite de comisia de soluţionare a contestaţiilor.


    ART. 32
    (1) Pentru activitatea desfăşurată în cadrul comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului, precum şi pentru cea desfăşurată în cadrul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, membrii, membrii supleanţi, după caz, precum şi secretarii comisiilor au dreptul la o indemnizaţie reprezentând 10% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată.
    (2) De indemnizaţia prevăzută la alin. (1) beneficiază şi persoanele responsabile cu monitorizarea şi supravegherea audio-video în sălile de concurs.
    (3) Indemnizaţia prevăzută la alin. (1) şi (2) se plăteşte de către autoritatea sau instituţia publică în al cărei stat de funcţii este prevăzută funcţia publică ocupată de către membrul în comisia de organizare şi desfăşurare a concursului, de către membrul în comisia de soluţionare a contestaţiilor, de către secretarii acestor comisii, respectiv de către persoana responsabilă cu monitorizarea audio-video.

    CAP. V
    Desfăşurarea etapei de recrutare
    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii generale privind desfăşurarea etapei de recrutare
    ART. 33
    Etapa de recrutare se realizează prin concurs naţional organizat de cel puţin două ori pe an de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi constă în verificarea cunoştinţelor generale şi a competenţelor generale, necesare ocupării unei funcţii publice.

    ART. 34
    (1) Desfăşurarea etapei de recrutare se realizează între prima zi de constituire a dosarului de concurs şi comunicarea raportului final, în condiţiile prevăzute la art. 62 alin. (2).
    (2) Etapa de recrutare constă în 3 probe succesive, după cum urmează:
    a) verificarea eligibilităţii candidaţilor;
    b) testarea preliminară;
    c) testarea avansată.

    (3) Pot promova etapa de recrutare candidaţii declaraţi admişi la toate probele prevăzute la alin. (2).

    ART. 35
    (1) Proba prevăzută la art. 34 alin. (2) lit. a) se desfăşoară online, pe platforma informatică de concurs, dezvoltată şi implementată de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.
    (2) Proba prevăzută la art. 34 alin. (2) lit. b) se desfăşoară online, pe platforma informatică de concurs, în centrele de testare.
    (3) Pentru candidaţii înscrişi la etapa de recrutare pentru funcţiile publice de execuţie, funcţiile publice de conducere de director, director adjunct, director executiv şi director executiv adjunct care nu au calitatea de conducători ai instituţiilor publice, precum şi şef serviciu din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la art. 369 lit. a), c) şi e) din prezentul cod, proba prevăzută la art. 34 alin. (2) lit. c) se desfăşoară online, pe platforma informatică de concurs, în centrele de testare.
    (4) Pentru candidaţii înscrişi la etapa de recrutare pentru funcţiile publice din categoria înalţilor funcţionari publici, pentru funcţiile publice de conducere de director general şi director general adjunct şi pentru funcţiile publice de conducere de director executiv şi director executiv adjunct care au calitatea de conducători ai instituţiilor publice, proba prevăzută la art. 34 alin. (2) lit. c) se desfăşoară cu prezenţa fizică a acestora la centrul/centrele de evaluare.

    ART. 36
    Pentru a avea acces la platforma informatică de concurs, persoana interesată de participarea la etapa de recrutare trebuie să se înregistreze în condiţiile prevăzute la art. 37.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Înregistrarea persoanelor interesate de participarea la etapa de recrutare
    ART. 37
    (1) Persoanele interesate de participarea la etapa de recrutare se înregistrează în platforma informatică de concurs, ca utilizatori noi, prin accesarea paginii web a acesteia. Persoana interesată va primi pe adresa de e-mail furnizată datele necesare pentru validare. Accesul la funcţionalităţile platformei informatice de concurs se acordă doar după validarea contului.
    (2) Ulterior creării contului de utilizator se completează formularul de înregistrare. Completarea formularului de înregistrare este o condiţie obligatorie pentru participarea la etapa de recrutare.
    (3) Formularul de înregistrare prevăzut la alin. (1) conţine următoarele informaţii: numele, prenumele, codul numeric personal, tipul, seria şi numărul cărţii de identitate, judeţul şi localitatea de reşedinţă, adresa de e-mail, numărul de telefon mobil.
    (4) Prin completarea formularului de înregistrare, persoana interesată îşi exprimă acordul în ceea ce priveşte acceptarea termenilor şi condiţiilor de organizare a concursului naţional, acordul explicit şi neechivoc în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal prevăzute la alin. (2) şi utilizate în procedura de concurs, respectiv îşi exprimă acordul de a primi notificări transmise prin platforma informatică de concurs.
    (5) Ulterior validării, persoana interesată poate să îşi creeze profilul individual de concurs prin încărcarea documentelor necesare pentru înscrierea la etapa de recrutare. Crearea profilului individual de concurs nu echivalează cu înscrierea propriu-zisă la etapa de recrutare, respectiv la etapa de selecţie.
    (6) Fiecare profil înregistrat în platforma informatică de concurs are asociat un identificator unic, vizibil în profilul individual, care este utilizat pentru toate comunicările care privesc candidatul, inclusiv în comunicarea şi afişarea rezultatelor probelor din etapa de recrutare.
    (7) Persoana interesată îşi poate actualiza permanent profilul individual, prin completarea de informaţii şi ataşarea de documente suplimentare sau prin modificarea acestora, după caz. Completarea ulterioară a profilului individual nu echivalează cu completarea dosarului de concurs propriu-zis, aceasta realizându-se la secţiunea special creată pentru un concurs naţional anume, respectiv pentru un concurs pe post. Modificările sau completările făcute asupra profilului individual nu schimbă şi informaţiile încărcate în dosarul de concurs.
    (8) În vederea validării datelor privind numele, prenumele şi codul numeric personal ale candidaţilor, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor - Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne stabilesc condiţiile tehnice privind operaţionalizarea accesului la Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor şi modalităţile concrete de colaborare, încheind în acest sens protocol de colaborare.
    (9) Datele cu caracter personal furnizate din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor în scopul prevăzut la alin. (8) nu pot fi prelucrate ulterior în alt scop, cu excepţia prelucrărilor efectuate în temeiul unei dispoziţii legale exprese.
    (10) Utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici se face cu respectarea prevederilor legale privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Persoanele care au acces la datele personale ale candidaţilor au obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor cu caracter personal, în condiţiile legii.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Dosarul de concurs
    ART. 38
    (1) În vederea participării la etapa de recrutare, în termen de 20 de zile calendaristice de la data publicării anunţului în condiţiile prevăzute la art. 19 alin. (2), candidaţii se înscriu la concurs prin constituirea dosarului de concurs, exclusiv în format electronic, prin intermediul platformei informatice de concurs.
    (2) Dosarul de concurs conţine, în mod obligatoriu:
    a) formularul de înscriere prevăzut la art. 137 lit. a);
    b) copia cărţii de identitate valabile;
    c) copia actului doveditor emis de autorităţile competente, în cazul în care a intervenit schimbarea numelui consemnat în certificatul de naştere;
    d) copii ale diplomelor de studii sau echivalente;
    e) copia carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, potrivit prevederilor din prezentul cod, după caz;

    (3) Pentru funcţiile publice de conducere, dosarul de concurs prevăzut la alin. (2) include şi copia diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau a diplomei echivalente în condiţiile art. 57 alin. (2) din Legea învăţământului superior nr. 199/2023, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Pentru funcţiile publice din categoria înalţilor funcţionari publici, dosarul de concurs prevăzut la alin. (2) include şi următoarele documente:
    a) copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice sau a diplomei echivalente în condiţiile art. 57 alin. (2) din Legea nr. 199/2023, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) copia certificatului sau documentului care atestă îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 394 alin. (4) lit. d) din prezentul cod;

    (5) Prin formularul de înscriere prevăzut la alin. (2) lit. a), candidaţii la ocuparea funcţiilor publice din categoria înalţilor funcţionari publici optează pentru una dintre limbile străine stabilite în vederea susţinerii testului-grilă din cadrul probei de testare preliminară.
    (6) Formularul de înscriere prevăzut la alin. (2) lit. a) se pune la dispoziţia candidaţilor prin platforma informatică de concurs, la momentul demarării procedurii de înscriere la concurs şi se completează online.
    (7) Modelul orientativ al adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată care atestă vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor este prevăzut la art. 137 lit. e).

    ART. 39
    (1) Prin intermediul platformei informatice de concurs, persoanele interesate care şi-au creat profil individual de candidat sunt notificate automat, atât cu privire la începerea perioadei de înscriere la concurs, cât şi cu privire la finalizarea acesteia.
    (2) La momentul începerii perioadei de înscriere, candidaţii îşi pot constitui dosarul de concurs.

    ART. 40
    (1) Constituirea dosarului de concurs se face prin încărcarea documentelor aflate în profilul individual al candidatului din platforma informatică de concurs.
    (2) Candidatul poate completa sau modifica conţinutul dosarului de concurs oricând până la expirarea termenului-limită pentru finalizarea perioadei de înscriere, moment de la care platforma informatică de concurs nu mai permite completarea sau modificarea conţinutului dosarului de concurs.
    (3) Constituirea dosarului de concurs este considerată finalizată după completarea tuturor secţiunilor predefinite de platforma informatică de concurs şi finalizarea procesului prin aplicarea efectivă la concursul vizat, în platforma informatică de concurs.

    ART. 41
    La finalul perioadei de înscriere, fiecărui candidat i se atribuie un număr de înregistrare a dosarului de concurs care se utilizează pentru comunicarea rezultatelor probelor din etapa de recrutare, alături de identificatorul unic prevăzut la art. 37 alin. (6).

    SECŢIUNEA a 4-a
    Verificarea eligibilităţii candidaţilor
    ART. 42
    (1) Verificarea eligibilităţii candidaţilor este proba etapei de recrutare care constă în verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare prevăzute la art. 465 alin. (1) lit. a), c), f, h) - k) şi alin. (3), respectiv la art. 394 alin. (4) din prezentul cod, după caz, pe baza documentelor din dosarele de concurs constituite de către candidaţi.
    (2) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data expirării termenului de înscriere la concurs, comisia de verificare a eligibilităţii verifică îndeplinirea condiţiilor de participare de către candidaţi.

    ART. 43
    (1) Rezultatele verificării eligibilităţii candidaţilor, cu menţiunea „admis“ sau „respins“, însoţită, după caz, de motivul respingerii candidatului, se comunică prin intermediul platformei informatice de concurs, în contul candidatului, acesta primind o notificare prin e-mail, precum şi pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, la secţiunea special creată în acest scop, în condiţiile prevăzute la art. 41.
    (2) În situaţia în care între membrii comisiei de verificare a eligibilităţii există diferenţe de opinie care nu au putut fi soluţionate de comun acord, candidatul este declarat „admis“ sau „respins“ în funcţie de opinia majoritară, consemnată conform menţiunilor din secţiunea individuală din platforma informatică de concurs. Membrul comisiei de verificare a eligibilităţii care nu este de acord cu opinia majoritară formulează opinie separată, motivată, şi o consemnează în secţiunea individuală.

    ART. 44
    (1) La momentul comunicării rezultatelor privind soluţionarea contestaţiilor la proba de verificare a eligibilităţii dosarelor, candidaţii declaraţi „admis“ în condiţiile prevăzute la art. 43 alin. (1) sau art. 57 sunt notificaţi automat, prin intermediul platformei informatice de concurs, cu privire la posibilitatea de a opta, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea notificării, pentru oricare dintre centrele de testare puse la dispoziţie de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, precum şi pentru data şi intervalul de participare la testări, potrivit perioadelor prestabilite de către organizator în platforma informatică de concurs.
    (2) Opţiunea formulată potrivit prevederilor alin. (1) nu poate fi modificată după expirarea termenului de 3 zile lucrătoare. Candidaţii care nu şi-au manifestat opţiunea în termenul prevăzut la alin. (1) sunt alocaţi unui centru de testare astfel încât să se asigure un număr minim de 10 candidaţi pentru fiecare centru.
    (3) Pentru asigurarea unui număr minim de 10 candidaţi pentru fiecare sesiune sau centru de testare, după caz, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici poate redistribui candidaţii care şi-au manifestat opţiunea în condiţiile prevăzute la alin. (1) către alt centru de testare, precum şi pentru altă dată şi interval de participare la testări, în măsura în care numărul de candidaţi înscrişi nu justifică alocarea de resurse pentru desfăşurarea probelor în acel centru sau, după caz, intervine orice altă dificultate în susţinerea testărilor.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Testarea preliminară
    ART. 45
    (1) Testarea preliminară este proba etapei de recrutare care constă în rezolvarea unor teste-grilă, prin care sunt verificate următoarele:
    a) cunoştinţe generale în domeniul respectării demnităţii umane, protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare, egalitate de şanse şi de tratament;
    b) cunoştinţe generale în domeniul administraţiei publice;
    c) cunoştinţe teoretice în domeniul tehnologiei informaţiei;
    d) aptitudinile cognitive ale candidaţilor;
    e) cunoştinţe generale privind competenţele lingvistice de comunicare scrisă într-o limbă străină de circulaţie utilizată în cadrul instituţiilor europene, respectiv limba engleză, limba franceză, limba spaniolă sau limba germană, pentru funcţiile publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici.

    (2) Testarea preliminară are loc conform perioadelor menţionate în anunţul de concurs prevăzut la art. 19 alin. (2).
    (3) Testarea preliminară se desfăşoară pe o durată maximă de 3 ore, prin parcurgerea testelor-grilă prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) şi, după caz, lit. e), perioadă care poate fi diminuată, în funcţie de complexitatea şi numărul întrebărilor din testele-grilă.
    (4) Testarea preliminară se realizează integral şi exclusiv pe calculator, prin platforma informatică de concurs.

    ART. 46
    (1) Pentru testarea cunoştinţelor generale în domeniul respectării demnităţii umane, protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare, egalitate de şanse şi de tratament şi în domeniul administraţiei publice, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi ministerul cu atribuţii în domeniul administraţiei publice încheie protocoale de colaborare cu reprezentanţi ai universităţilor care au facultăţi în domeniul administraţiei publice, precum şi contracte cu prestatori, pentru constituirea unei baze de date cu subiecte şi rezolvarea acestora.
    (2) Pentru îndeplinirea prevederilor alin. (1), prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici se constituie comisii de elaborare a subiectelor şi comisii de validare a subiectelor, din care fac parte reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, ai ministerului cu atribuţii în domeniul administraţiei publice, precum şi reprezentanţi ai universităţilor care au facultăţi în domeniul administraţiei publice. Prin ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici se desemnează şi secretarii comisiilor de elaborare a subiectelor şi ai comisiilor de validare a subiectelor.
    (3) Baza de date cuprinde subiectele stabilite pe baza bibliografiei de concurs pentru fiecare categorie de funcţii publice dintre cele prevăzute la art. 387 alin. (1) din prezentul cod. Din baza de date se extrag automat, în mod aleatoriu, subiectele pentru fiecare candidat, potrivit categoriei funcţiei publice pentru care candidează.
    (4) Bibliografia conţine, în mod obligatoriu, Constituţia României, republicată, partea I, partea a II-a, titlul I şi titlul II, partea a IV-a, titlul I şi partea a VI-a, titlul I şi titlul II din prezentul cod, Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Prevederile art. 29 se aplică în mod corespunzător şi membrilor comisiilor de elaborare a subiectelor şi ai comisiilor de validare a subiectelor şi secretarilor acestora.

    ART. 47
    (1) Pentru testarea cunoştinţelor teoretice în domeniul tehnologiei informaţiei, a aptitudinilor cognitive ale candidaţilor, precum şi pentru testarea cunoştinţelor generale privind competenţele lingvistice de comunicare scrisă într-o limbă străină de circulaţie utilizată în cadrul instituţiilor europene, respectiv limba engleză, limba franceză, limba spaniolă sau limba germană, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici achiziţionează baterii de teste avizate de către o autoritate publică sau privată română sau internaţională în domeniu, ori de către o unitate de învăţământ preuniversitar sau universitar cu catedră de profil, în condiţiile prevăzute de legislaţia privind achiziţiile publice.
    (2) Nivelul de cunoaştere a limbii străine evaluat pentru funcţiile publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici este echivalent nivelului A2 al Cadrului european comun de referinţă pentru limbi străine.
    (3) Cunoştinţele teoretice în domeniul tehnologiei informaţiei sunt evaluate pentru nivelul „utilizator începător“ similar nivelurilor de certificare de tip ECDL sau ICDL.
    (4) Evaluarea aptitudinilor cognitive se realizează cu instrumente avizate de Colegiul Psihologilor din România, în concordanţă cu nivelul funcţiilor publice pentru care se organizează concursul.

    ART. 48
    (1) Testarea preliminară se desfăşoară în cadrul centrelor de testare, care asigură condiţii optime de desfăşurare a acestei probe, puse la dispoziţie de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.
    (2) În cazurile prevăzute la art. 44 alin. (1) şi (2), candidaţii sunt înştiinţaţi atât în profilul individual din platforma informatică de concurs, cât şi printr-o notificare transmisă pe e-mail, cu privire la data susţinerii testării, ora, centrul la care susţin testarea, precum şi condiţiile privind accesul la testare.

    ART. 49
    (1) Înainte de începerea testării preliminare se face prezenţa candidaţilor pe baza cărţii de identitate a fiecărui candidat, în vederea îndeplinirii formalităţilor prealabile, respectiv verificarea identităţii şi înmânarea, spre asumare prin semnătură olografă, a formularului de înscriere prevăzut la art. 137 lit. a). Verificarea identităţii candidaţilor se face numai pe baza cărţii de identitate valabile, potrivit legii. Candidaţii care nu sunt prezenţi la ora menţionată la art. 48 alin. (2) la verificarea prezenţei, cei care nu pot face dovada identităţii prin prezentarea cărţii de identitate, candidaţii care nu îşi asumă, prin semnătură olografă, formularul de înscriere ori cei care nu îşi cunosc numele de utilizator şi parola stabilite în platforma informatică de concurs, sunt consideraţi absenţi.
    (2) După verificarea identităţii candidaţilor şi validarea de către comisia de organizare şi desfăşurare a concursului, candidaţii accesează platforma informatică de concurs cu nume de utilizator şi parolă. Platforma informatică de concurs generează automat şi în mod aleatoriu, pentru fiecare candidat, testele-grilă prevăzute la art. 45 alin. (1). Testele-grilă se accesează cu cod unic de test pus la dispoziţie de secretarul comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului.
    (3) După verificarea identităţii candidaţilor, ieşirea din centrul de testare a acestora, anterior finalizării probei, atrage eliminarea din concurs, cu excepţia situaţiilor de urgenţă în care aceştia pot fi însoţiţi de unul dintre membrii comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului sau de către secretarul acesteia.
    (4) După începerea probei este interzis accesul candidaţilor care întârzie sau al oricărei persoane, cu excepţia membrilor comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului, al persoanelor care asigură secretariatul comisiei şi a persoanei/persoanelor responsabile cu monitorizarea şi supravegherea audio-video în sălile de concurs.
    (5) În centrul de testare, pe toată perioada desfăşurării probei, inclusiv a formalităţilor prealabile şi a celor ulterioare finalizării acesteia, candidaţilor nu le este permisă deţinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanţă.
    (6) Nerespectarea dispoziţiilor alin. (5) atrage eliminarea candidatului din proba de concurs. Comisia de organizare şi desfăşurare a concursului, constatând încălcarea acestor dispoziţii, elimină candidatul din sală, înscrie menţiunea „anulat“ în platforma informatică de concurs.
    (7) La expirarea termenului alocat testării preliminare prevăzut la art. 45 alin. (3), precum şi în cazul în care candidatul finalizează testarea înainte de expirarea termenului alocat, acesta poate închide modulul de testare.
    (8) După finalizarea probei de testare preliminară, candidaţii primesc în profilul individual din platforma informatică de concurs un raport care conţine răspunsurile acestuia la testele-grilă.
    (9) În cazul unei întreruperi a conexiunii sau defecţiuni a platformei informatice de concurs, există posibilitatea reluării testării, cu păstrarea rezultatelor pentru întrebările deja soluţionate şi a intervalului de timp disponibil până la expirarea duratei maxime alocate testării preliminare, prevăzut la art. 45 alin. (3). În acest caz, membrii comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului gestionează evenimentul şi completează în acest sens un proces-verbal care se semnează şi se încarcă în platforma informatică de concurs.
    (10) În situaţia prevăzută la alin. (9) în care reluarea testării nu se mai poate realiza în aceeaşi zi, comisia de organizare şi desfăşurare a concursului stabileşte ziua şi ora reluării sesiunii de testare, prin consemnarea acestora în procesul-verbal şi înştiinţarea candidaţilor, în condiţiile prevăzute la art. 471 din prezentul cod.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Testarea avansată
    ART. 50
    (1) Testarea avansată este proba etapei de recrutare care constă în verificarea competenţelor generale prevăzute la art. 17 lit. a) din anexa nr. 8 la prezentul cod, corespunzătoare categoriei de funcţii publice dintre cele prevăzute la art. 387 alin. (1) din prezentul cod, potrivit nivelurilor de complexitate prevăzute la art. 17 lit. b) din anexa nr. 8.
    (2) Pentru funcţiile publice de execuţie, precum şi pentru funcţiile publice de conducere de director, director adjunct, director executiv şi director executiv adjunct care nu au calitatea de conducători ai instituţiilor publice, precum şi şef serviciu din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la art. 369 lit. a), c) şi e) din prezentul cod, în condiţiile art. 9 alin. (1), testarea avansată se desfăşoară în centrele de testare prevăzute la art. 48.
    (3) Pentru funcţiile publice din categoria înalţilor funcţionari publici, precum şi pentru funcţiile publice de conducere de director general, director general adjunct, director executiv şi director executiv adjunct care au calitatea de conducători ai instituţiilor publice, din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la art. 369 lit. a), c) şi e) din prezentul cod, în condiţiile art. 9 alin. (1), testarea avansată se desfăşoară în centre de evaluare, selectate în urma unei proceduri de achiziţie publică competitivă, organizată de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici. Centrele de evaluare asigură resursele logistice necesare pentru derularea întregii probe, respectiv resurse materiale, locaţie, experţi certificaţi în domeniul evaluării de competenţe.

    ART. 51
    (1) Testarea avansată prevăzută la art. 50 alin. (2) se desfăşoară după finalizarea şi în continuarea testării preliminare prevăzute la art. 45, pe o durată maximă de 2 ore, care poate fi diminuată, în funcţie de complexitatea şi numărul întrebărilor din testele-grilă.
    (2) La testarea avansată prevăzută la art. 50 alin. (3) participă doar candidaţii declaraţi „admis“ la proba de testare preliminară.
    (3) În situaţia prevăzută la art. 50 alin. (3), candidaţii sunt notificaţi pe e-mail, prin intermediul platformei informatice de concurs în contul acestora, cu privire la data şi ora susţinerii testării avansate, centrul de evaluare, precum şi condiţiile privind accesul în centru, pe baza planificării participării candidaţilor în sălile de testare avansată, realizată de către centrul de evaluare.

    ART. 52
    (1) Testarea avansată prevăzută la art. 50 alin. (2) se realizează exclusiv pe calculator, prin platforma informatică de concurs, şi constă în rezolvarea unui chestionar prin care se verifică competenţele generale prevăzute la art. 17 lit. a) din anexa nr. 8 la prezentul cod, corespunzătoare categoriei de funcţii publice dintre cele prevăzute la art. 387 alin. (1) din prezentul cod, potrivit nivelurilor de complexitate prevăzute la art. 17 lit. b) din anexa nr. 8. Chestionarul se achiziţionează în prealabil de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, în condiţiile prevăzute de legislaţia privind achiziţiile publice.
    (2) Testarea avansată prevăzută la art. 50 alin. (3) se realizează prin observarea directă a indicatorilor comportamentali ai candidatului, care definesc competenţele generale la nivelul de complexitate solicitat. Observarea directă a indicatorilor comportamentali se realizează prin aplicarea de metode specifice, precum şi fără a se limita la: studiu de caz, prezentare, joc de rol, interviu comportamental, exerciţiu de grup, care sunt selectate de centrul de evaluare şi aduse la cunoştinţa candidaţilor anterior susţinerii testării avansate.
    (3) Modalitatea de notare a testării avansate se realizează conform art. 20 din anexa nr. 8 la prezentul cod.
    (4) Metodologia proprie a centrului de evaluare se aduce la cunoştinţa candidaţilor, prin publicare pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data începerii testării avansate.

    ART. 53
    (1) Pe baza evaluării realizate prin testarea avansată, se generează un raport individual pentru fiecare candidat care conţine informaţii cu privire la competenţele generale ale candidatului şi nivelul de complexitate al acestora.
    (2) Raportul individual pentru fiecare candidat care participă la testarea avansată:
    a) se generează automat prin intermediul platformei informatice de concurs, pentru funcţiile publice prevăzute la art. 50 alin. (2);
    b) se încarcă în platforma informatică de concurs de către centrul de evaluare, pentru funcţiile publice prevăzute la art. 50 alin. (3).


    SECŢIUNEA a 7-a
    Notarea probelor şi comunicarea rezultatelor etapei de recrutare
    ART. 54
    (1) Promovarea probei de testare preliminară se realizează prin obţinerea de către candidaţi a unui punctaj general de minimum 60%, cu condiţia obţinerii pentru fiecare test-grilă a unui punctaj minim de 50%.
    (2) Rezultatele probei de testare preliminară se comunică cu menţiunea sintagmei „admis“ sau „respins“, împreună cu punctajul obţinut la fiecare test-grilă, precum şi cu punctajul general obţinut, ori, după caz, cu menţiunea sintagmei „absent“ sau „anulat“, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la finalizarea susţinerii testelor-grilă prevăzute la art. 45 alin. (1) de către toţi candidaţii care participă la etapa de recrutare organizată pentru aceeaşi categorie de funcţii publice.
    (3) Comunicarea rezultatelor la proba de testare preliminară se realizează în contul candidatului din platforma informatică de concurs, acesta primind o notificare prin e-mail, precum şi pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, la secţiunea special creată în acest scop, în condiţiile prevăzute la art. 41.
    (4) La comunicarea rezultatului, în contul candidatului din platforma informatică de concurs se regăseşte baremul de corectare aferent testelor-grilă susţinute, precum şi răspunsurile candidatului.

    ART. 55
    (1) Notarea probei de testare avansată se realizează conform prevederilor art. 52 alin. (3).
    (2) Sunt declaraţi „admis“ la proba de testare avansată candidaţii ale căror rapoarte individuale atestă deţinerea fiecărei competenţe generale prevăzute de normele privind cadrele de competenţe generale şi specifice, prevăzute la art. 17 lit. a) din anexa nr. 8 la prezentul cod.
    (3) Comunicarea rezultatelor la proba de testare avansată se realizează în contul candidatului din platforma informatică de concurs, acesta primind o notificare prin e-mail, precum şi prin publicarea pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, la secţiunea special creată în acest scop, în condiţiile prevăzute la art. 41, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la finalizarea susţinerii acestei probe de către toţi candidaţii care participă la etapa de recrutare organizată pentru aceeaşi categorie de funcţii publice.
    (4) Pentru funcţiile publice de execuţie şi pentru funcţiile publice de conducere de director, director adjunct, director executiv şi director executiv adjunct care nu au calitatea de conducători ai instituţiilor publice, precum şi şef serviciu din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la art. 369 lit. a), c) şi e) din prezentul cod, comunicarea rezultatelor la testarea preliminară şi la testarea avansată se face în acelaşi timp, în contul candidatului din platforma informatică de concurs, acesta primind o notificare prin e-mail, precum şi pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, la secţiunea special creată în acest scop, în condiţiile prevăzute la art. 41.
    (5) Promovarea de către candidat a tuturor probelor este necesară pentru a fi declarat „admis“ la etapa de recrutare.

    SECŢIUNEA a 8-a
    Soluţionarea contestaţiilor
    ART. 56
    În termen de cel mult 24 de ore de la data publicării rezultatelor obţinute la verificarea eligibilităţii candidaţilor, la testarea preliminară sau la testarea avansată pentru funcţiile publice prevăzute la art. 50 alin. (3), candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie prin intermediul platformei informatice de concurs, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

    ART. 57
    (1) În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul individual obţinut la verificarea eligibilităţii candidaţilor, comisia de soluţionare a contestaţiilor privind verificarea eligibilităţii verifică îndeplinirea de către candidatul contestatar a condiţiilor pentru participare la etapa de recrutare, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor.
    (2) În situaţia în care între membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor privind verificarea eligibilităţii există diferenţe de opinie care nu au putut fi soluţionate de comun acord, candidatul este declarat „admis“ ori „respins“ în funcţie de opinia majoritară, consemnată conform secţiunilor individuale alocate fiecărui membru din platforma informatică de concurs. Membrul comisiei de soluţionare a contestaţiilor privind verificarea eligibilităţii care nu este de acord cu opinia majoritară formulează opinie separată, motivată, şi o consemnează în secţiunea individuală disponibilă în platforma informatică de concurs.
    (3) Comisia de soluţionare a contestaţiilor privind verificarea eligibilităţii procedează după cum urmează:
    a) admite contestaţia, modificând rezultatul la verificarea eligibilităţii candidaţilor, în situaţia în care candidatul face dovada îndeplinirii condiţiilor pentru a participa la etapa de recrutare, prin documentele care au constituit dosarul de concurs;
    b) respinge contestaţia, în situaţia în care candidatul nu face dovada îndeplinirii condiţiilor pentru a participa la etapa de recrutare, prin documentele care au constituit dosarul de concurs.


    ART. 58
    (1) În situaţia contestaţiilor formulate de candidaţi faţă de rezultatul individual obţinut la proba de testare preliminară, contestaţiile pot privi rezultatul obţinut la rezolvarea testelor-grilă, prin care sunt verificate cunoştinţele generale în domeniul respectării demnităţii umane, protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare, egalitate de şanse şi de tratament, respectiv cunoştinţele generale în domeniul administraţiei publice.
    (2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor analizează baremul de corectare şi răspunsurile înregistrate, respectiv încadrarea subiectului contestat în bibliografia stabilită potrivit prevederilor art. 46 alin. (4), după caz, doar pentru candidatul contestatar, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. Fiecare membru al comisiei de soluţionare a contestaţiilor acordă punctaje pe care le consemnează în secţiunea individuală disponibilă în platforma informatică de concurs.
    (3) În situaţia în care între membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor care procedează în condiţiile alin. (2) există diferenţe de opinie care nu au putut fi soluţionate de comun acord sau diferenţă de punctaj mai mare de 10% din punctajul total alocat pentru testele grilă prevăzute la alin. (1), candidatul este declarat „admis“ ori „respins“ în funcţie de opinia majoritară, consemnată în secţiunile individuale alocate fiecărui membru din platforma informatică de concurs. Membrul comisiei de soluţionare a contestaţiilor care nu este de acord cu opinia majoritară formulează opinie separată, motivată, şi o consemnează în secţiunea individuală disponibilă în platforma informatică de concurs.
    (4) Comisia de soluţionare a contestaţiilor admite contestaţia modificând rezultatul candidatului la proba de testare preliminară, în situaţia în care constată că punctajul rezultat potrivit prevederilor alin. (3) este mai mare decât punctajul contestat.
    (5) Comisia de soluţionare a contestaţiilor respinge contestaţia în situaţia în care constată că punctajul rezultat potrivit prevederilor alin. (3) este mai mic sau egal cu punctajul contestat.

    ART. 59
    (1) În situaţia contestaţiilor formulate de candidaţi cu privire la proba de testare avansată pentru funcţiile publice din categoria funcţiilor publice prevăzute la art. 50 alin. (3), centrul de evaluare analizează raportul individual prevăzut la art. 53 alin. (2) al candidatului contestatar, în termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, în conformitate cu prevederile art. 20 din anexa nr. 8 la prezentul cod, precum şi cu metodologia proprie centrului de evaluare, prevăzută la art. 52 alin. (4), şi încarcă în platforma informatică de concurs rezultatul contestaţiilor.
    (2) Prevederile art. 23 şi 24 se aplică în mod corespunzător şi pentru testarea avansată realizată în condiţiile art. 50 alin. (3), în cadrul centrelor de evaluare.

    ART. 60
    Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin intermediul platformei informatice de concurs, în contul candidatului acesta primind o notificare prin e-mail, în termenul prevăzut la art. 57 alin. (1), precum şi pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, la secţiunea special creată în acest scop, în condiţiile prevăzute la art. 41.

    ART. 61
    (1) În cazul respingerii contestaţiei privind verificarea eligibilităţii, respectiv testarea preliminară, candidatul se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.
    (2) În situaţia în care candidatul este nemulţumit de organizarea şi desfăşurarea concursului, respectiv de rezultatul privind testarea avansată, acesta se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.

    ART. 62
    (1) La finalizarea etapei de recrutare, ulterior comunicării rezultatelor potrivit prevederilor art. 54 alin. (2), art. 57 alin. (1) şi art. 58 alin. (2), prin platforma informatică de concurs se generează toate rezultatele şi punctajele obţinute de candidaţi în cadrul etapei de recrutare, pentru funcţia publică pentru care au candidat, acestea reprezentând parte integrantă a raportului final.
    (2) Raportul final prevăzut la alin. (1) se afişează pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, la secţiunea dedicată acestei etape, şi se încarcă în platforma informatică de concurs la secţiunea special creată în acest sens.

    CAP. VI
    Gestionarea grupului de candidaţi promovaţi la etapa de recrutare
    ART. 63
    (1) Gestionarea grupului de candidaţi care au promovat etapa de recrutare se realizează de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, prin intermediul platformei informatice de concurs, pe o perioadă de maximum 3 ani de la data promovării acestei etape pentru fiecare candidat, respectiv la data publicării raportului final în condiţiile art. 62 alin. (2).
    (2) În perioada prevăzută la alin. (1), candidaţii sunt notificaţi automat, prin intermediul platformei informatice de concurs, în contul candidatului, acesta primind o notificare prin e-mail, cu privire la organizarea concursurilor pe post pentru funcţia publică pentru care au candidat şi au promovat etapa de recrutare, precum şi pentru alte funcţii publice din aceeaşi categorie, clasă şi, după caz, grad profesional, caracterizate prin competenţe generale prevăzute cu acelaşi nivel de complexitate.
    (3) La expirarea perioadei prevăzute la alin. (1), candidaţii sunt notificaţi automat, prin intermediul platformei informatice de concurs, în contul candidatului, acesta primind o notificare prin e-mail, cu privire la eliminarea din grupul de candidaţi.

    ART. 64
    (1) Candidaţii care au promovat etapa de recrutare îşi pot gestiona profilul individual din platforma informatică de concurs, în mod permanent, prin actualizarea cu documente relevante, obţinute după finalizarea etapei de recrutare.
    (2) În termenul prevăzut la art. 63 alin. (1), platforma informatică de concurs oferă posibilitatea candidaţilor de a opta pentru notificări individualizate cu privire la concursurile pe post.
    (3) Candidaţii care au promovat etapa de recrutare nu pot şterge documentele încărcate în platforma informatică de concurs, la secţiunea dosarului de concurs, pe baza cărora au fost declaraţi „admis“ la această etapă.
    (4) Informaţiile şi documentele din profilul individual de candidat pot fi utilizate de către candidat şi pentru participarea la alte etape de recrutare, precum şi la concursurile pe post, organizate în condiţiile legii.
    (5) După expirarea perioadei prevăzute la art. 63 alin. (1), platforma informatică de concurs blochează automat dreptul candidatului de a se înscrie la etapa de selecţie pentru funcţia publică pentru care a promovat etapa de recrutare sau pentru alte funcţii publice, caracterizate prin competenţe generale prevăzute cu acelaşi nivel de complexitate, potrivit prevederilor art. 17 lit. b) din anexa nr. 8.

    CAP. VII
    Organizarea etapei de selecţie
    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii generale privind organizarea etapei de selecţie
    ART. 65
    Competenţa de organizare a etapei de selecţie aparţine comisiei de concurs şi, după caz, comisiei de soluţionare a contestaţiilor, potrivit atribuţiilor ce revin acestor comisii, pentru ocuparea funcţiilor publice din categoria înalţilor funcţionari publici vacante şi autorităţilor şi instituţiilor publice în cadrul cărora sunt stabilite funcţiile publice pentru care se organizează concursul prevăzut la art. 467 alin. (3) din prezentul cod, ai căror conducători au competenţa de numire în funcţiile publice pentru care se organizează concursul pe post, pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante şi a funcţiilor publice de execuţie vacante sau temporar vacante.

    ART. 66
    Etapa de selecţie se realizează prin concurs pe post prin care sunt verificate competenţele specifice şi cunoştinţele de specialitate necesare ocupării unei funcţii publice.

    ART. 67
    (1) La etapa de selecţie pentru ocuparea unei funcţii publice pot participa persoanele care au promovat etapa de recrutare desfăşurată în condiţiile prezentei anexe, pentru funcţia publică pentru care au candidat, precum şi pentru alte funcţii publice din aceeaşi categorie, clasă şi, după caz, grad profesional, caracterizate prin competenţe generale cu acelaşi nivel de complexitate, pentru o perioadă de maximum 3 ani de la data promovării acesteia. Potrivit prevederilor art. 17 lit. b) din anexa nr. 8 la prezentul cod, prin acelaşi nivel de complexitate se înţeleg următoarele:
    a) competenţele generale aferente funcţiei publice de execuţie, grad profesional debutant au acelaşi nivel de complexitate cu competenţele generale aferente funcţiei publice de execuţie, grad profesional asistent;
    b) competenţele generale aferente funcţiei publice de execuţie, grad profesional principal au acelaşi nivel de complexitate cu competenţele generale aferente funcţiei publice de execuţie, grad profesional superior;
    c) competenţele generale aferente funcţiei publice de conducere de director general, director general adjunct, director executiv, director executiv adjunct, director, director adjunct au acelaşi nivel de complexitate.

    (2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător persoanelor care au promovat etapa de recrutare în cadrul concursului-pilot, desfăşurată în conformitate cu prevederile art. 619 din prezentul cod şi ale anexei nr. 9 la prezentul cod, pentru o perioadă de maximum 3 ani de la data promovării acesteia.
    (3) La etapa de selecţie pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie sau a unei funcţii publice de conducere pot participa şi persoane care au deja calitatea de funcţionar public, conform prevederilor art. 467 alin. (9) din prezentul cod.

    ART. 68
    (1) Organizarea etapei de selecţie constă în derularea etapelor cuprinse între înştiinţarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici cu privire la concursul pe post, potrivit art. 470 din prezentul cod, şi asigurarea publicităţii etapei de selecţie.
    (2) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a demara procedura de organizare a etapei de selecţie în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la data afişării raportului final al etapei de recrutare, în condiţiile prevăzute la art. 62.
    (3) Pe perioada de valabilitate a planului de recrutare a funcţionarilor publici din care face parte funcţia publică, procedura de organizare a etapei de selecţie se poate relua fără să mai fie necesară parcurgerea procedurii prevăzute la capitolele II-VI din prezentul titlu, dacă funcţia publică nu a fost ocupată în urma desfăşurării etapei iniţiale de selecţie, precum şi în situaţia în care, ulterior ocupării în condiţiile prezentului titlu, funcţia publică devine vacantă, iar conducătorul autorităţii sau instituţiei publice decide să nu aplice o altă modalitate de ocupare a acesteia, dintre cele prevăzute la art. 466 alin. (2) lit. b)-d) din prezentul cod.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Înştiinţarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici
    ART. 69
    Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a înştiinţa Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici cu privire la organizarea şi desfăşurarea acestei etape cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data publicării anunţului de concurs sau, după caz, de a solicita Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici organizarea acesteia.

    ART. 70
    (1) Înştiinţarea cu privire la organizarea etapei de selecţie se transmite prin intermediul platformei informatice de concurs şi cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele informaţii:
    a) denumirea autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a etapei de selecţie sau, după caz, denumirea autorităţii sau instituţiei publice în cadrul căreia se găsesc funcţiile publice pentru care se organizează concursul;
    b) funcţia publică pentru care se organizează concursul, identificată, după caz, prin denumire, categorie, clasă şi grad profesional, precum şi compartimentul din care face parte, conform planului de recrutare a funcţionarilor publici prevăzut la art. 17 alin. (2);
    c) precizarea expresă a duratei timpului de muncă, respectiv durată normală a timpului de muncă sau durată redusă a timpului de muncă la jumătate de normă;
    d) data, ora şi locul sau locaţia desfăşurării probei suplimentare, dacă este cazul, pentru testarea prin probă suplimentară a competenţelor specifice;
    e) data, ora şi locul sau locaţia desfăşurării probei scrise;
    f) condiţiile de participare cuprinzând condiţiile prevăzute la art. 465 din prezentul cod, alte condiţii prevăzute de legislaţia specifică, precum şi competenţele specifice, după caz;
    g) perioada şi modalitatea de înscriere la etapa de selecţie;
    h) bibliografia de specialitate şi tematica de specialitate;
    i) atribuţiile postului prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării etapei de selecţie;
    j) coordonate de contact pentru înscrierea la etapa de selecţie, cuprinzând adresa de corespondenţă, telefon, e-mail, persoana de contact şi funcţia publică deţinută;
    k) coordonate de contact ale persoanei din cadrul compartimentului de resurse umane, responsabilă pentru gestionarea concursului, precum şi a platformei informatice de concurs pentru autoritatea sau instituţia publică organizatoare; datele de contact, cuprinzând numele şi prenumele acesteia, funcţia, numărul de telefon şi adresa de e-mail;
    l) conţinutul dosarului de concurs.

    (2) Autoritatea sau instituţia publică organizatoare poate solicita Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici desemnarea unui reprezentant pentru a face parte din comisia de concurs, respectiv din comisia de soluţionare a contestaţiilor, odată cu transmiterea înştiinţării.
    (3) Pentru concursurile pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere, comisia de concurs, respectiv din comisia de soluţionare a contestaţiilor, cuprinde, în mod obligatoriu, un reprezentant desemnat de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.
    (4) În situaţiile prevăzute la alin. (2) şi (3), reprezentantul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici poate fi desemnat din cadrul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici sau, după caz, din cadrul instituţiei prefectului pentru concursurile organizate pentru ocuparea funcţiilor publice prevăzute la art. 385 alin. (2) din prezentul cod, la propunerea prefectului judeţului respectiv.
    (5) Pentru funcţiile publice din categoria înalţilor funcţionari publici, solicitarea comunicată Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici în condiţiile prevăzute la alin. (1) se aduce la cunoştinţa comisiei de concurs pentru înalţi funcţionari publici, prin grija secretariatului acesteia.
    (6) Comisia de concurs prevăzută la alin. (5) se întruneşte în şedinţă şi stabileşte următoarele:
    a) condiţiile de participare la etapa de selecţie, potrivit legii;
    b) organizarea probei suplimentare, dacă este cazul, şi desemnarea expertului care gestionează proba suplimentară;
    c) perioada de desfăşurare a etapei de selecţie şi data desfăşurării probei scrise;
    d) bibliografia şi tematica de specialitate pentru etapa de selecţie.

    (7) Cu cel puţin 45 de zile calendaristice înainte de data stabilită pentru desfăşurarea probei scrise a etapei de selecţie, comisia de concurs pentru înalţii funcţionari publici transmite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici datele prevăzute la alin. (6).

    ART. 71
    (1) Bibliografia de specialitate pentru etapa de selecţie cuprinde acte normative, altele decât cele prevăzute la art. 46 alin. (4), prevederi ale prezentului cod cu excluderea celor prevăzute la art. 46 alin. (4), precum şi lucrări, articole de specialitate sau surse de informare şi documentare expres indicate, cu relevanţă pentru funcţia publică pentru care se organizează această etapă. Tematica de specialitate este obligatorie şi se stabileşte pe baza bibliografiei. Tematica de specialitate reprezintă totalitatea temelor esenţiale şi relevante pentru funcţia publică pentru care se organizează concursul, sintetizate din bibliografia de specialitate.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru stabilirea bibliografiei de specialitate pentru etapa de selecţie pot fi avute în vedere actele normative prevăzute la art. 46 alin. (4), în situaţia în care pentru ocuparea funcţiei publice sunt necesare cunoştinţe aprofundate în domeniul respectării demnităţii umane, protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare, egalitate de şanse şi de tratament sau în domeniul administraţiei publice.
    (3) Bibliografia şi tematica de specialitate pentru funcţiile publice de conducere vacante şi pentru funcţiile publice de execuţie vacante sau temporar vacante se aprobă de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, la propunerea compartimentelor de specialitate.
    (4) Bibliografia şi tematica de specialitate pentru funcţiile publice din categoria înalţilor funcţionari publici se stabilesc de către comisia de concurs pentru înalţii funcţionari publici.

    ART. 72
    Pentru competenţele specifice prevăzute în fişa postului standardizată, corespunzătoare funcţiei publice respective, autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului stabileşte modalitatea prin care competenţele specifice se dovedesc, potrivit prevederilor art. 21 din anexa nr. 8 la prezentul cod.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Constituirea comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor
    ART. 73
    (1) În vederea organizării şi desfăşurării etapei de selecţie pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere şi de execuţie, de la momentul înştiinţării Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, dar nu mai târziu de data publicării anunţului privind această etapă în condiţiile prevăzute la art. 89 alin. (2), se constituie comisii de concurs, respectiv comisii de soluţionare a contestaţiilor, prin act administrativ al conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în condiţiile prezentei anexe.
    (2) În vederea organizării şi desfăşurării etapei de selecţie pentru ocuparea funcţiilor publice din categoria înalţilor funcţionari publici, comisia de concurs, respectiv comisia de soluţionare a contestaţiilor, prevăzute la art. 396 alin. (1) din prezentul cod, îşi exercită atribuţiile ce le revin în acest sens, în condiţiile prezentei anexe.
    (3) În cazul în care se decide testarea competenţelor specifice prin organizarea de probe suplimentare, prin actul administrativ prevăzut la alin. (1), conducătorul autorităţii sau instituţiei publice numeşte experţi în domeniu, care gestionează aceste probe.
    (4) În cazul în care se decide testarea competenţelor specifice prin organizarea de probe suplimentare, comisia de concurs pentru înalţii funcţionari publici comunică Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici numele şi prenumele expertului desemnat, în condiţiile prevăzute la art. 70 alin. (6) lit. b) şi alin. (7).

    ART. 74
    (1) Prin actul administrativ prevăzut la art. 73 alin. (1) se desemnează preşedintele comisiei de concurs, respectiv al comisiei de soluţionare a contestaţiilor din rândul membrilor acestora, precum şi un secretar, de regulă, din cadrul compartimentului de resurse umane, astfel încât să poată fi asigurată desfăşurarea în condiţii optime a probelor de concurs.
    (2) Preşedintele comisiei de concurs, respectiv al comisiei de soluţionare a contestaţiilor, prevăzute la art. 73 alin. (2), se desemnează prin decizia prim-ministrului de constituire a comisiilor din rândul membrilor acestora. Secretariatul comisiei de concurs şi al comisiei de soluţionare a contestaţiilor se asigură de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici. Desemnarea persoanelor care asigură secretariatul se face prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

    ART. 75
    (1) Pentru concursurile organizate în vederea ocupării funcţiilor publice de execuţie, comisia de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor sunt compuse din câte trei membri, reprezentanţi ai autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, desemnaţi din cadrul acesteia, prin act administrativ al conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, precum şi, după caz, un reprezentant al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, cu excepţia cazului în care se face aplicarea art. 469 alin. (6) - (8) din prezentul cod, situaţie în care unul dintre reprezentanţi este desemnat de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici ori de instituţia prefectului.
    (2) Pentru concursurile organizate în vederea ocupării funcţiilor publice de conducere, comisia de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor sunt compuse fiecare din câte 5 membri, desemnaţi după cum urmează:
    a) 4 membri sunt reprezentanţi ai autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului desemnaţi din cadrul acesteia sau/şi din cadrul autorităţii sau instituţiei publice ierarhic superioare;
    b) un membru este reprezentant al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici desemnat din cadrul acesteia sau, după caz, din cadrul instituţiei prefectului, în condiţiile prevăzute la art. 469 alin. (6) şi (7) din prezentul cod.

    (3) În situaţia concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere de director executiv şi director executiv adjunct sau a funcţiilor publice specifice asimilate acestora din cadrul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, precum şi din cadrul instituţiilor publice din teritoriu, aflate în subordinea/coordonarea/sub autoritatea Guvernului, a ministerelor şi a celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, comisia de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor se constituie după cum urmează:
    a) 3 membri sunt desemnaţi din cadrul autorităţii sau instituţiei publice care coordonează activitatea serviciului public deconcentrat;
    b) un membru este reprezentant al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, desemnat din cadrul acesteia sau, după caz, din cadrul instituţiei prefectului, în condiţiile prevăzute la art. 469 alin. (7) din prezentul cod;
    c) un membru este reprezentantul instituţiei prefectului din judeţul în care îşi are sediul serviciul public deconcentrat, desemnat prin ordin al prefectului.

    (4) Reprezentantul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici sau, după caz, reprezentantul instituţiei prefectului, desemnat în cadrul comisiei de concurs potrivit prevederilor prezentului articol, are exclusiv atribuţii cu privire la evaluarea probelor etapei de selecţie, prevăzute la art. 92 alin. (1) lit. a), c) şi d).
    (5) În situaţia în care prin acte normative cu caracter special aplicabile unor domenii de activitate este prevăzută obligaţia participării unor reprezentanţi ai altor autorităţi şi instituţii publice decât cele prevăzute de prezenta anexă la concursul pe post, reprezentantul autorităţii sau instituţiei publice respective îl înlocuieşte pe unul dintre reprezentanţii autorităţii ori instituţiei publice organizatoare a concursului în cadrul comisiei de concurs, respectiv al comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
    (6) Concursurile organizate în vederea ocupării funcţiilor publice din categoria înalţilor funcţionari publici sunt gestionate de către o comisie de concurs, respectiv o comisie de soluţionare a contestaţiilor, formate din 7 membri, numiţi prin decizie a prim-ministrului, conform art. 396 alin. (1) din prezentul cod.
    (7) Răspunderea privind respectarea prevederilor legale privind organizarea şi desfăşurarea etapei de selecţie aparţine autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a etapei de selecţie sau, după caz, comisiei de concurs prevăzute la alin. (6).

    ART. 76
    (1) La solicitarea organizaţiilor sindicale reprezentative ale funcţionarilor publici, adresată autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, un membru al comisiei de concurs, respectiv al comisiei de soluţionare a contestaţiilor este desemnat din partea acestora.
    (2) Solicitarea organizaţiilor sindicale reprezentative ale funcţionarilor publici se depune până cel târziu în ultima zi prevăzută pentru depunerea dosarelor de către candidaţii la ocuparea funcţiei publice de conducere vacante şi a funcţiei publice de execuţie vacante sau temporar vacante pentru care se organizează concursul.
    (3) Membrul comisiei de concurs sau al comisiei de soluţionare a contestaţiilor desemnat potrivit alin. (1) îl înlocuieşte pe unul dintre reprezentanţii autorităţii ori instituţiei publice în al cărei stat de funcţii se află funcţia publică vacantă pentru care se organizează concursul.
    (4) Persoanele desemnate de organizaţiile sindicale reprezentative ale funcţionarilor publici trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 78 alin. (1) şi art. 79 şi 80.

    ART. 77
    (1) Comisia de concurs, respectiv comisia de soluţionare a contestaţiilor pot avea în componenţă funcţionari publici din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice, în următoarele cazuri:
    a) număr insuficient de funcţionari publici din cadrul autorităţii ori instituţiei publice organizatoare;
    b) funcţionarii publici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 78 pentru a fi desemnaţi în comisia de concurs, respectiv în comisia de soluţionare a contestaţiilor;
    c) funcţionarii publici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice s-ar putea afla sau se află în conflict de interese şi/sau incompatibilitate prevăzute la art. 79 şi 80.

    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), conducătorul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului se adresează conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea funcţionari publici care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a fi desemnaţi membri în comisia de concurs, respectiv în comisia de soluţionare a contestaţiilor şi solicită nominalizarea unor funcţionari publici pentru a fi desemnaţi ca membri în cadrul comisiei de concurs, respectiv în cadrul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

    ART. 78
    (1) Pot fi desemnaţi ca membri în comisiile de concurs sau de soluţionare a contestaţiilor prevăzute la art. 73 alin. (1) funcţionarii publici definitivi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
    a) au cunoştinţe aprofundate în unul dintre domeniile funcţiilor publice pentru care se organizează etapa de selecţie;
    b) au pregătire şi/sau experienţă în unul dintre domeniile funcţiilor publice pentru care se organizează concursul, managementul resurselor umane sau în administraţia publică;
    c) au o probitate morală recunoscută;
    d) deţin o funcţie publică cel puţin din aceeaşi clasă cu funcţia publică de execuţie vacantă sau temporar vacantă pentru ocuparea căreia se organizează etapa de selecţie;
    e) nu se află în cazurile de incompatibilitate sau conflict de interese prevăzute la art. 79 şi 80.

    (2) Poate fi desemnată membru în comisia de concurs şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor, pentru etapa de selecţie organizată în vederea ocupării funcţiilor publice din categoria înalţilor funcţionari publici, persoana care îndeplineşte cumulativ condiţiile prevăzute la art. 396 alin. (5) din prezentul cod.
    (3) Dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 396 alin. (5) din prezentul cod se face cu următoarele documente justificative:
    a) cartea de identitate, pentru condiţiile prevăzute la art. 396 alin. (5) lit. a) şi b) din prezentul cod;
    b) adeverinţă care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie, cu cel mult 6 luni anterior desemnării ca membru, precum şi aviz psihologic emis de către un organism specializat în condiţiile legii, pentru condiţia prevăzută la art. 396 alin. (5) lit. c) din prezentul cod;
    c) diploma de licenţă sau echivalentă, pentru condiţia prevăzută la art. 396 alin. (5) lit. d) din prezentul cod;
    d) declaraţie pe propria răspundere, pentru condiţiile prevăzute la art. 396 alin. (5) lit. e) şi f) din prezentul cod;
    e) cazierul judiciar, pentru condiţia prevăzută la art. 396 alin. (5) lit. g) din prezentul cod;
    f) fişa postului sau alte acte care să dovedească deţinerea unor funcţii sau calităţi, diplome, atestate sau lucrări de specialitate elaborate, precum şi alte documente justificative relevante, pentru condiţiile prevăzute la art. 396 alin. (5) lit. h) şi i) din prezentul cod.


    ART. 79
    (1) Nu poate fi desemnat membru în comisia de concurs sau în comisia de soluţionare a contestaţiilor funcţionarul public care a fost sancţionat disciplinar, iar sancţiunea aplicată nu a fost radiată, conform legii.
    (2) Membrilor comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor constituite pentru etapa de selecţie organizată în vederea ocupării funcţiilor publice din categoria înalţilor funcţionari publici li se aplică următoarele cazuri de incompatibilitate:
    a) nu pot fi desemnaţi ca membri în aceeaşi comisie, respectiv în ambele comisii persoane care au între ele calitatea de soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea;
    b) aceeaşi persoană nu poate fi desemnată şi în comisia de concurs şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor;
    c) nu pot fi desemnaţi ca membri în comisia de evaluare sau în comisia de disciplină, constituite pentru categoria înalţilor funcţionari publici;
    d) niciunul dintre membri nu este numit sau ales într-o funcţie de demnitate publică ori nu este candidat pentru o astfel de funcţie.

    (3) Prevederile art. 23 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

    ART. 80
    Nu poate fi membru în comisia de concurs sau în comisia de soluţionare a contestaţiilor funcţionarul public sau persoana care se află în unul dintre cazurile de conflict de interese prevăzute la art. 24.

    ART. 81
    (1) Situaţiile de incompatibilitate prevăzute la art. 79, precum şi situaţiile de conflict de interese prevăzute la art. 80 se sesizează de persoana în cauză, de oricare dintre candidaţi, de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului ori de orice altă persoană interesată, în orice moment al organizării şi desfăşurării etapei de selecţie.
    (2) Membrii comisiei de concurs sau ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor au obligaţia să informeze, în scris, cu celeritate, persoanele care i-au desemnat despre orice conflict de interese care a intervenit sau ar putea interveni şi să se abţină de la participarea ori luarea vreunei decizii cu privire la concursul în cadrul căruia a intervenit conflictul de interese.
    (3) Membrii comisiei de concurs sau ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru etapa de selecţie organizată în vederea ocupării funcţiilor publice din categoria înalţilor funcţionari publici, în cazul existenţei unui conflict de interese, au obligaţia să îl informeze de îndată pe preşedintele comisiei şi să se abţină de la participarea în comisie. În cazul în care preşedintele comisiei de concurs sau al comisiei de soluţionare a contestaţiilor se află în această situaţie, este obligat să se abţină de la participarea în comisie. Pentru şedinţa respectivă, preşedintele supleant este ales cu votul majorităţii membrilor prezenţi.
    (4) În vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la alin. (3), anterior derulării probei de verificare a eligibilităţii candidaţilor, pe baza analizei listei candidaţilor înscrişi la concurs, membrii comisiei de concurs au obligaţia de a depune o declaraţie pe propria răspundere că nu se află în niciunul dintre cazurile prevăzute la art. 79. Declaraţiile se păstrează la secretariatul comisiei de concurs. Aceeaşi obligaţie revine şi membrilor comisiei de soluţionare a contestaţiilor, în situaţia în care sunt convocaţi, potrivit legii, pentru soluţionarea unei contestaţii.
    (5) În cazul constatării existenţei unei situaţii de incompatibilitate sau conflict de interese, pentru membrii comisiei de concurs sau ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru etapa de selecţie organizată în vederea ocupării funcţiilor publice de conducere sau de execuţie, prevederile art. 25 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.
    (6) În cazul în care situaţia de incompatibilitate sau conflictul de interese pentru membrii comisiei de concurs sau ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor la etapa de selecţie organizată în vederea ocupării funcţiilor publice din categoria înalţilor funcţionari publici se constată ulterior desfăşurării uneia dintre probele din etapa de selecţie, rezultatul probei ori probelor desfăşurate se recalculează prin eliminarea evaluării membrului aflat în situaţie de incompatibilitate sau conflict de interese, sub rezerva asigurării validităţii evaluării a cel puţin două treimi din numărul membrilor comisiei de concurs.
    (7) În situaţia în care nu este asigurată validitatea evaluării a cel puţin două treimi din numărul membrilor comisiei de concurs, procedura de organizare şi desfăşurare a etapei de selecţie se reia.

    ART. 82
    (1) Neîndeplinirea de către membrii comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor a obligaţiei prevăzute la art. 81 alin. (2) constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit legii.
    (2) Încălcarea dispoziţiilor art. 81 alin. (3) poate atrage, după caz, răspunderea civilă ori penală, potrivit legii.

    ART. 83
    (1) Pentru comisiile prevăzute la art. 75 alin. (1), prin act administrativ al conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, respectiv prin act administrativ al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, se numesc membri supleanţi care îi înlocuiesc de drept pe acei membri care, din motive întemeiate, nu îşi pot exercita atribuţiile.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplică, în mod corespunzător, reprezentanţilor desemnaţi în comisii potrivit prevederilor art. 75 alin. (2), precum şi secretarilor acestor comisii.
    (3) Prevederile art. 78-82 se aplică, în mod corespunzător, şi membrilor supleanţi.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Atribuţiile comisiilor de concurs, ale comisiilor de soluţionare a contestaţiilor şi ale secretarului/secretariatului acestor comisii
    ART. 84
    (1) Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere şi de execuţie are următoarele atribuţii principale:
    a) verifică eligibilitatea candidaţilor pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la etapa de selecţie şi selectează dosarele de concurs;
    b) înscrie menţiuni în platforma informatică de concurs în vederea solicitării de clarificare a documentaţiei depuse de candidaţi;
    c) verifică informaţiile care trebuie comunicate de către secretar candidaţilor, în vederea solicitării de clarificare a documentaţiei depuse;
    d) stabileşte subiectele pentru proba scrisă;
    e) stabileşte planul interviului şi realizează interviul;
    f) notează pentru fiecare candidat proba scrisă şi interviul;
    g) transmite secretarului comisiei rezultatele probelor, pentru a fi comunicate candidaţilor;
    h) transmite secretarului comisiei rezultatul final al etapei de selecţie, pentru a fi încărcat în platforma informatică de concurs;
    i) formulează propunerea de numire în funcţia publică a candidatului declarat admis.

    (2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere şi de execuţie are următoarele atribuţii principale:
    a) soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la rezultatul probei de verificare a eligibilităţii candidaţilor pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la etapa de selecţie, precum şi contestaţiile depuse cu privire la rezultatul probei scrise şi al interviului;
    b) transmite secretarului comisiei rezultatele contestaţiilor, pentru a fi comunicate candidaţilor.

    (3) Comisia de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea funcţiilor publice din categoria înalţilor funcţionari publici au, în principal, atribuţiile prevăzute la art. 396 alin. (3) şi (4) din prezentul cod.

    ART. 85
    (1) Principalele atribuţii ale secretarilor comisiilor de concurs sunt cele prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. a), d) şi e), care se aplică în mod corespunzător şi pentru etapa de selecţie, precum şi următoarele:
    a) verifică identitatea candidaţilor prezenţi la probele etapei de selecţie;
    b) la solicitarea membrilor comisiei de concurs, iau legătura cu candidaţii, în vederea completării dosarului de concurs constituit cu alte documente relevante;
    c) asigură comunicarea către candidaţi a rezultatelor fiecărei probe a etapei de selecţie, precum şi a rezultatului final al etapei de selecţie.

    (2) Principalele atribuţii ale secretarilor comisiilor de soluţionare a contestaţiilor sunt cele prevăzute la art. 28 alin. (2) lit. a), c) şi d), care se aplică în mod corespunzător şi pentru etapa de selecţie. Secretarii redactează şi semnează, după caz, alături de comisia de soluţionare a contestaţiilor, întreaga documentaţie privind activitatea specifică a acesteia.

    ART. 86
    În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 84 şi 85, membrii comisiei de concurs, ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor, precum şi persoanele care asigură secretariatul acestor comisii au obligaţia de a respecta confidenţialitatea datelor cu caracter personal, potrivit legii.

    ART. 87
    (1) Pentru activitatea desfăşurată în cadrul comisiei de concurs, precum şi pentru cea desfăşurată în cadrul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, membrii şi secretarii acestora, precum şi experţii prevăzuţi la art. 92 alin. (4) au dreptul la o indemnizaţie reprezentând 10% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată. Pentru participarea la lucrările comisiilor de concurs pentru ocuparea funcţiilor publice din categoria înalţilor funcţionari publici şi de soluţionare a contestaţiilor, membrii şi secretariatul acestora au dreptul la o indemnizaţie reprezentând 10% din salariul de bază prevăzut de lege pentru funcţia publică de secretar general din cadrul ministerelor.
    (2) Indemnizaţia prevăzută la alin. (1) se plăteşte de către autoritatea sau instituţia publică în al cărei stat de funcţii este prevăzută funcţia publică pentru care se organizează concursul, respectiv de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, pentru participarea la lucrările comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiilor publice din categoria înalţilor funcţionari publici.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Publicitatea etapei de selecţie
    ART. 88
    (1) Autorităţile şi instituţiile publice care au competenţa de organizare a etapei de selecţie au obligaţia asigurării publicităţii acestei etape, în condiţiile legii.
    (2) Anunţul privind organizarea etapei de selecţie pentru funcţiile publice de conducere şi de execuţie se publică pe pagina de internet a instituţiei organizatoare şi pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data desfăşurării probei scrise a concursului.
    (3) Anunţul privind organizarea etapei de selecţie pentru funcţiile publice din categoria înalţilor funcţionari publici se publică pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data desfăşurării probei scrise a concursului.
    (4) Publicarea anunţului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici se realizează potrivit instrucţiunilor elaborate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi aprobate prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. 89
    (1) Anunţul prevăzut la art. 88 alin. (2) şi (3) cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele informaţii:
    a) denumirea autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a etapei de selecţie sau, după caz, denumirea autorităţii sau instituţiei publice în cadrul căreia se găsesc funcţiile publice din categoria înalţilor funcţionari publici vacante;
    b) funcţia publică pentru care se organizează concursul, identificată, după caz, prin denumire, categorie, clasă şi grad profesional, precum şi compartimentul din care face parte, conform planului de recrutare a funcţionarilor publici prevăzut la art. 17 alin. (2);
    c) precizarea expresă a duratei timpului de muncă, respectiv durată normală a timpului de muncă sau durată redusă a timpului de muncă la jumătate de normă;
    d) data, ora şi locul sau locaţia desfăşurării probei suplimentare, dacă este cazul, pentru testarea competenţelor specifice;
    e) data, ora şi locul sau locaţia desfăşurării probei scrise;
    f) condiţiile de participare cuprinzând condiţiile prevăzute la art. 465 din prezentul cod şi competenţele specifice;
    g) perioada şi modalitatea de înscriere la etapa de selecţie;
    h) bibliografia şi tematica de specialitate;
    i) atribuţiile postului prevăzute în fişa postului standardizată, precum şi alte date necesare desfăşurării etapei de selecţie;
    j) coordonate de contact pentru înscrierea la etapa de selecţie, cuprinzând adresa de corespondenţă, telefon, e-mail, persoana de contact şi funcţia publică deţinută;
    k) conţinutul dosarului de concurs.

    (2) Informaţiile se menţin la locul de publicare până la finalizarea concursului.

    ART. 90
    Odată cu publicarea anunţului prevăzut la art. 88 alin. (2) şi (3), candidaţii eligibili după etapa de recrutare sunt notificaţi în condiţiile art. 63 alin. (2), prin intermediul platformei informatice de concurs, cu privire la organizarea unei etape de selecţie.

    CAP. VIII
    Desfăşurarea etapei de selecţie
    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii generale privind desfăşurarea etapei de selecţie
    ART. 91
    Desfăşurarea etapei de selecţie se realizează între prima zi a termenului prevăzut la art. 88 alin. (2) şi formularea propunerilor de numire în funcţiile publice de conducere vacante şi în funcţiile publice de execuţie vacante sau temporar vacante pentru care s-a organizat această etapă, în condiţiile prevăzute la art. 129 alin. (3).

    ART. 92
    (1) Etapa de selecţie constă în 3 sau, după caz, 4 probe succesive, după caz, după cum urmează:
    a) verificarea eligibilităţii candidaţilor;
    b) proba suplimentară, după caz, în condiţiile prevăzute la art. 21 din anexa nr. 8 din prezentul cod;
    c) proba scrisă;
    d) proba interviului.

    (2) Se pot prezenta la următoarea probă numai candidaţii declaraţi „admis“ la proba precedentă.
    (3) Autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului sau, după caz, comisia de concurs pentru înalţii funcţionari publici stabileşte modalitatea prin care se dovedesc competenţele specifice, cu respectarea prevederilor art. 21 din anexa nr. 8 la prezentul cod.
    (4) În cazul în care verificarea îndeplinirii competenţelor specifice se realizează prin documente, aceasta se desfăşoară în cadrul probei de verificare a eligibilităţii. În acest caz nu se organizează probă suplimentară.
    (5) În cazul în care testarea competenţelor specifice se realizează prin organizarea unei probe suplimentare, aceasta se desfăşoară ulterior afişării rezultatelor la proba de verificare a eligibilităţii candidaţilor, dar nu mai târziu de data prevăzută în anunţul de concurs pentru proba scrisă, şi se gestionează de către unul sau mai mulţi experţi în domeniu, la solicitarea şi prin grija autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului. Expertul nu este membru al comisiei de concurs sau, după caz, al comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
    (6) Pot participa la proba scrisă a etapei de selecţie numai candidaţii declaraţi „admis“ la proba de verificare a eligibilităţii candidaţilor sau, în cazul în care concursul pe post presupune şi organizarea unei probe suplimentare, numai candidaţii declaraţi „admis“ la proba suplimentară.
    (7) În exercitarea atribuţiilor prevăzute pentru etapa de selecţie, fiecare membru al comisiei de concurs, respectiv al comisiei de soluţionare a contestaţiilor, precum şi expertul au obligaţia de a completa secţiunea individuală alocată în acest sens în platforma informatică de concurs.

    ART. 93
    (1) Condiţiile de participare la etapa de selecţie se stabilesc pe baza condiţiilor de ocupare a funcţiei publice şi a competenţelor specifice din fişa postului corespunzătoare funcţiei publice de conducere vacante, respectiv funcţiei publice de execuţie vacante sau temporar vacante.
    (2) Condiţiile referitoare la studiile necesare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante sau temporar vacante din clasele I şi a II-a se stabilesc în conformitate cu nomenclatoarele domeniilor şi specializărilor din învăţământul universitar de lungă durată şi scurtă durată, respectiv nomenclatoarele domeniilor de studii universitare de licenţă şi specializărilor şi programelor de studii din cadrul acestora, având în vedere domeniul de activitate al autorităţii sau instituţiei publice, scopul principal al postului, precum şi atribuţiile postului corespunzătoare funcţiei publice respective.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Dosarul de concurs
    ART. 94
    (1) În vederea participării la etapa de selecţie, în termen de 20 de zile calendaristice de la data publicării anunţului, în condiţiile prevăzute la art. 88 alin. (2) şi (3), candidaţii constituie dosarul de concurs exclusiv în format electronic, prin intermediul platformei informatice de concurs.
    (2) Dosarul de concurs conţine, în mod obligatoriu:
    a) formularul de înscriere prevăzut la art. 137 lit. b);
    b) copia cărţii de identitate;
    c) copia actului doveditor emis de autorităţile competente, în cazul în care a intervenit schimbarea numelui consemnat în certificatul de naştere;
    d) copia carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea postului deţinut, potrivit prevederilor din prezentul cod, după caz;
    e) copii ale diplomelor de studii sau echivalente, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări sau deţinerea unor competenţe specifice, după caz;
    f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior demarării etapei de selecţie de către medicul de familie al candidatului, şi a avizului psihologic eliberat pe baza unei evaluări psihologice organizate prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii, valabil potrivit prevederilor legale;
    g) cazierul judiciar;
    h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică;
    i) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, privind faptul că, în ultimii 3 ani, persoana nu a fost destituită sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare.

    (3) Pentru funcţiile publice de conducere, dosarul de concurs include şi copia diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau a diplomei echivalente conform prevederilor art. 57 alin. (2) din Legea nr. 199/2023, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Pentru funcţiile publice din categoria înalţilor funcţionari publici, dosarul de concurs include şi următoarele documente:
    a) copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice sau a diplomei echivalente conform prevederilor art. 57 alin. (2) din Legea nr. 199/2023, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) copii ale certificatelor sau documentelor care atestă îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 394 alin. (4) lit. d) din prezentul cod.

    (5) Prevederile art. 38 alin. (5) şi (7) se aplică, în mod corespunzător, şi pentru etapa de selecţie.
    (6) Documentul prevăzut la alin. (2) lit. g) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere. În acest caz, candidatul declarat admis la proba de verificare a eligibilităţii şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia să completeze dosarul de concurs pe tot parcursul desfăşurării etapei de selecţie, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire în funcţia publică. În situaţia în care, la înscrierea la concurs, candidatul solicită expres preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

    ART. 95
    Prevederile art. 39 şi 40 se aplică, în mod corespunzător, şi pentru etapa de selecţie.

    ART. 96
    La finalul procesului de constituire a dosarului de concurs, fiecărui candidat i se atribuie un număr de înregistrare a dosarului de concurs care se utilizează în comunicarea rezultatelor probelor din etapa de selecţie, alături de identificatorul unic prevăzut la art. 37 alin. (6).

    SECŢIUNEA a 3-a
    Verificarea eligibilităţii candidaţilor
    ART. 97
    (1) Verificarea eligibilităţii candidaţilor este proba etapei de selecţie care constă în verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare prevăzute, după caz, la art. 394 alin. (4), respectiv la art. 465 alin. (1) - (3) din prezentul cod, inclusiv a competenţelor specifice, după caz, pe baza documentelor din dosarele de concurs constituite de către candidaţi.
    (2) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului prevăzut la art. 94 alin. (1), comisia de concurs verifică eligibilitatea candidaţilor.
    (3) În termenul prevăzut la alin. (2), rezultatele verificării eligibilităţii candidaţilor, cu menţiunea „admis“ sau „respins“, însoţită, după caz, de motivul respingerii candidatului, se comunică prin intermediul platformei informatice de concurs, în contul candidatului, acesta primind o notificare prin e-mail, precum şi pe site-ul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a etapei de selecţie, la secţiunea special creată în acest scop, în condiţiile prevăzute la art. 96.
    (4) În situaţia în care între membrii comisiei de concurs există diferenţe de opinie care nu au putut fi soluţionate de comun acord, dosarul va fi declarat admis sau respins în funcţie de opinia majoritară, consemnată conform menţiunilor individuale din secţiunea corespunzătoare din platforma informatică de concurs. Membrul comisiei de concurs care nu este de acord cu opinia majoritară formulează opinie separată, motivată, şi o consemnează în secţiunea individuală.
    (5) În termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului prevăzut la art. 94 alin. (1), membrii comisiei de concurs pot solicita candidaţilor alte documente relevante, din categoria celor prevăzute la art. 94 alin. (2)-(4). Documentele solicitate se încarcă de către candidaţi în platforma informatică de concurs în termen de maximum o zi lucrătoare de la data solicitării.
    (6) Solicitarea către candidaţi prevăzută la alin. (5) se comunică prin intermediul platformei informatice de concurs, în contul candidatului, aceştia primind o notificare prin e-mail, cu menţionarea termenului-limită până la care se permite completarea de către candidat a dosarului de concurs cu clarificările solicitate.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Proba scrisă a etapei de selecţie
    ART. 98
    (1) Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări scrise de sinteză, în rezolvarea unor teste-grilă, teste cu întrebări deschise şi/sau exerciţii care constau în rezolvarea unor situaţii practice, conform deciziei comisiei de concurs.
    (2) Prin proba scrisă se verifică cunoştinţele de specialitate teoretice, precum şi abilităţile specifice, practice, ca parte componentă a competenţelor specifice prevăzute la art. 11 alin. (2) lit. d) din anexa nr. 8 la prezentul cod, necesare ocupării funcţiei publice pentru care se organizează etapa de selecţie, prin raportare la bibliografia şi tematica de specialitate prevăzute la art. 71 alin. (1).

    ART. 99
    (1) Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei de specialitate şi a tematicii de specialitate, astfel încât să reflecte capacitatea de analiză şi sinteză a candidaţilor şi de înţelegere a tematicii de specialitate, în concordanţă cu nivelul şi specificul funcţiilor publice pentru care se organizează concursul.
    (2) Pentru candidaţii la ocuparea aceleiaşi funcţii publice, subiectele sunt identice în cadrul aceleiaşi etape, cu excepţia cazului în care concursul se desfăşoară în mai multe serii.
    (3) Comisiile de concurs prevăzute la art. 84 alin. (1) şi (3) stabilesc subiectele şi alcătuiesc seturile de subiecte pentru proba scrisă, precum şi baremul de corectare aferent, în ziua în care se desfăşoară această probă.
    (4) Comisia de concurs stabileşte punctajul maxim pentru fiecare subiect, care se comunică odată cu subiectele. Punctajul maxim stabilit pentru subiectele de sinteză nu poate depăşi 30% din punctajul probei scrise, diferenţa de punctaj fiind alocată celorlalte tipuri de subiecte prevăzute la art. 98 alin. (1).
    (5) În vederea desfăşurării probei scrise, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici pune la dispoziţia autorităţilor şi instituţiilor publice organizatoare a etapelor de selecţie, respectiv comisiei de concurs pentru înalţii funcţionari publici instrumente informatice de extragere automată a subiectelor. Instrucţiunile privind utilizarea instrumentelor informatice de către membrii comisiei de concurs se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (6) Fiecare membru al comisiei de concurs propune cel puţin 5 subiecte pentru fiecare element cuprins în bibliografia şi tematica de specialitate, stabilite în condiţiile art. 71, precum şi baremul de corectare aferent, care se încarcă în instrumentul informatic de extragere automată a subiectelor în ziua probei scrise a concursului. Pe baza propunerilor membrilor comisiei de concurs, aplicaţia informatică extrage aleatoriu două seturi de subiecte însoţite de baremul de corectare aferent, cu cel mult două ore înaintea desfăşurării probei scrise, prin intermediul preşedintelui comisiei de concurs, care vor fi prezentate candidaţilor, în condiţiile prevăzute la alin. (7).
    (7) Seturile de subiecte extrase din aplicaţia informatică se semnează de toţi membrii comisiei de concurs şi se închid în plicuri sigilate purtând ştampila autorităţii sau a instituţiei publice organizatoare.
    (8) Membrii comisiei de concurs răspund individual pentru asigurarea confidenţialităţii subiectelor propuse. Lista subiectelor propuse de fiecare membru al comisiei de concurs se anexează la raportul final al etapei de selecţie, cu menţionarea membrului comisiei de concurs care a propus subiectul.
    (9) La terminarea probei scrise, secretarul/secretariatul comisiei de concurs are obligaţia de a afişa baremul detaliat de corectare a subiectelor, la locul desfăşurării etapei de selecţie şi pe pagina de internet a instituţiei organizatoare.

    ART. 100
    (1) Înainte de începerea probei scrise, la locul desfăşurării acesteia, dacă este cazul, se afişează repartizarea pe săli a candidaţilor.
    (2) Înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal al candidaţilor, în vederea îndeplinirii formalităţilor prealabile, respectiv verificarea identităţii, şi se înmânează, spre asumare prin semnătură olografă, formularul de înscriere prevăzut la art. 94 alin. (2) lit. a). Verificarea identităţii candidaţilor se face numai pe baza cărţii de identitate valabile, potrivit legii. Candidaţii care nu sunt prezenţi la efectuarea apelului nominal, care nu pot face dovada identităţii prin prezentarea cărţii de identitate ori care nu îşi asumă, prin semnătură olografă, formularul de înscriere sunt consideraţi absenţi.
    (3) Înainte de începerea probei scrise candidaţii sunt informaţi cu privire la regulile de redactare a lucrărilor în cadrul probei scrise, precum şi la cazurile de anulare a lucrărilor, iar aceştia semnează pentru luare la cunoştinţă.
    (4) Un candidat poate elabora lucrarea în cadrul probei scrise pentru o singură funcţie publică. În situaţia în care un candidat a fost admis la verificarea eligibilităţii candidaţilor în cadrul etapei de selecţie pentru două sau mai multe funcţii publice, pentru care proba scrisă este programată a se desfăşura în aceeaşi zi şi la aceeaşi oră, candidatul are obligaţia de a opta pentru funcţia publică pentru care doreşte să susţină proba scrisă la apelul nominal al candidaţilor prevăzut la alin. (2).
    (5) După verificarea identităţii candidaţilor, ieşirea din sală a acestora, anterior finalizării probei scrise, atrage eliminarea din concurs, cu excepţia situaţiilor de urgenţă, în care aceştia pot fi însoţiţi de unul dintre membrii comisiei de concurs sau de persoanele care asigură secretariatul.
    (6) Durata probei scrise se stabileşte de comisia de concurs în funcţie de gradul de dificultate şi complexitate a subiectelor, dar nu poate depăşi 3 ore.
    (7) La ora stabilită pentru începerea probei scrise, comisia de concurs prezintă candidaţilor seturile de subiecte şi invită un candidat să extragă un plic cu subiectele de concurs. În cazul în care, din cauza numărului mare al candidaţilor sau a prezenţei unor candidaţi cu dizabilităţi, proba scrisă se susţine în mai multe săli, extragerea plicului cu subiecte se face într-o singură sală, în prezenţa a cel puţin câte unui candidat din celelalte săli. În măsura în care candidatul cu dizabilităţi nu doreşte să fie prezent la extragerea plicului cu subiecte într-o altă sală, prezenţa sa nu este obligatorie.
    (8) După începerea comunicării subiectelor este interzis accesul candidaţilor care întârzie sau al oricărei persoane, cu excepţia membrilor comisiei de concurs, a persoanelor care asigură secretariatul comisiei de concurs, precum şi a persoanei/persoanelor responsabile cu monitorizarea şi supravegherea audio-video în sălile de concurs.
    (9) În încăperea în care are loc concursul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalităţilor prealabile şi a celor ulterioare finalizării probei, candidaţilor nu le este permisă deţinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanţă.
    (10) Nerespectarea prevederilor alin. (9) atrage eliminarea candidatului din proba de concurs. Comisia de concurs, constatând încălcarea acestor dispoziţii, elimină candidatul din sală, înscrie menţiunea „anulat“ pe lucrare şi consemnează cele întâmplate în fişa individuală, al cărei model este prevăzut la art. 137 lit. c) .
    (11) Lucrările se redactează, sub sancţiunea anulării, doar pe seturile de hârtie asigurate de autoritatea sau instituţia publică organizatoare, purtând ştampila acesteia pe fiecare filă. Prima filă, după înscrierea numelui şi a prenumelui în colţul din dreapta sus, se lipeşte astfel încât datele înscrise să nu poată fi identificate şi se aplică ştampila autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, cu excepţia situaţiei când există un singur candidat pentru funcţia publică vacantă, caz în care nu mai există obligaţia sigilării lucrării.
    (12) Candidatul are obligaţia de a preda lucrarea scrisă secretarului/secretariatului comisiei de concurs, la finalizarea acesteia ori la expirarea timpului alocat probei scrise, semnând borderoul special întocmit în acest sens potrivit modelului prevăzut la art. 137 lit. f) . Borderoul de predare a lucrărilor se păstrează de către secretarul comisiei de concurs până la notarea probei scrise şi se arhivează la dosarul de concurs.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Proba interviului
    ART. 101
    În cadrul probei interviului se verifică îndeplinirea competenţelor specifice necesare exercitării funcţiei publice, care nu au fost verificate prin alte probe, precum şi motivaţia candidaţilor.

    ART. 102
    (1) Proba interviului poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi „admis“ la proba scrisă.
    (2) Proba interviului se realizează conform planului de interviu întocmit de către comisia de concurs în ziua desfăşurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea planului de interviu sunt:
    a) capacitatea de analiză şi sinteză;
    b) abilităţi de comunicare orală specifică domeniului de specialitate;
    c) motivaţia candidatului;
    d) comportamentul în situaţiile de criză, relevant pentru domeniul de specialitate;
    e) orice alte atitudini, aptitudini şi abilităţi care dovedesc îndeplinirea competenţei specifice necesare exercitării funcţiei publice.

    (3) Pentru funcţiile publice de conducere şi pentru funcţiile publice din categoria înalţilor funcţionari publici, planul de interviu include şi următoarele criterii de evaluare:
    a) exercitarea controlului decizional;
    b) experienţa profesională şi managerială a candidaţilor relevantă pentru domeniul de specialitate.


    ART. 103
    (1) Proba interviului se susţine de regulă, într-un termen de maximum 8 zile lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise.
    (2) Data, ora şi locul susţinerii probei interviului se afişează odată cu rezultatele la proba scrisă.
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în situaţia în care pentru proba scrisă a fost admis sau s-a prezentat un singur candidat, care ulterior promovează această probă, la cererea scrisă a candidatului şi cu acordul membrilor comisiei de concurs, preşedintele comisiei de concurs poate aproba reducerea termenului prevăzut pentru susţinerea interviului, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:
    a) candidatul a luat cunoştinţă despre rezultatul probei scrise;
    b) candidatul nu intenţionează contestarea rezultatului obţinut la proba scrisă.


    ART. 104
    Fiecare membru al comisiei de concurs adresează cel puţin o întrebare candidatului. Nu se pot adresa întrebări referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicală, religie, etnie, starea materială, originea socială sau care pot constitui discriminare în condiţiile legii.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Notarea probelor şi comunicarea rezultatelor
    ART. 105
    (1) Pentru probele etapei de selecţie, punctajele se stabilesc după cum urmează:
    a) pentru proba scrisă punctajul este de maximum 100 de puncte;
    b) pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte.

    (2) Sunt declaraţi admişi la proba scrisă, respectiv la interviu, candidaţii care au obţinut:
    a) minimum 60 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie;
    b) minimum 70 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere şi a funcţiilor publice din categoria înalţilor funcţionari publici.


    ART. 106
    (1) Anterior începerii corectării lucrărilor la proba scrisă, fiecare lucrare va fi numerotată, cu excepţia cazului în care există un singur candidat pentru ocuparea funcţiei publice vacante sau temporar vacante, după caz.
    (2) Notarea probei scrise sau a interviului se face în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe.
    (3) Lucrările de la proba scrisă, cu excepţia cazului în care există un singur candidat pentru ocuparea funcţiei publice vacante sau temporar vacante, se corectează sigilate.
    (4) Punctajele se acordă de către fiecare membru al comisiei de concurs, pentru fiecare lucrare scrisă, şi se notează în fişa individuală. Acordarea punctajului pentru proba scrisă se face pe baza mediei aritmetice a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs.
    (5) Lucrările care prezintă însemnări în scopul identificării candidaţilor se anulează şi nu se mai corectează. Menţiunea „anulat“ se înscrie atât pe lucrare, cât şi pe fişa individuală, consemnându-se aceasta în raportul final al etapei de selecţie.
    (6) În situaţia în care pentru o lucrare se înregistrează diferenţe mai mari de 10 puncte între punctajele acordate de membrii comisiei de concurs, lucrarea se recorectează de către toţi membrii acesteia. Procedura recorectării se efectuează o singură dată, iar, în cazul menţinerii acestei diferenţe şi după recorectare, punctajul final va fi calculat ca medie aritmetică a punctajelor acordate de membrii comisiei de concurs. Membrul comisiei de concurs care a acordat cel mai mic, respectiv cel mai mare punctaj îşi motivează punctajul acordat, detaliat pe baremul de corectare, în fişa individuală.
    (7) Se interzice desigilarea lucrărilor anterior recorectării în condiţiile prevăzute la alin. (6).

    ART. 107
    (1) Lucrările scrise se desigilează numai după acordarea punctajelor finale, cu respectarea prevederilor art. 106.
    (2) Punctajele obţinute de fiecare dintre candidaţi şi menţiunea „admis“ ori „respins“ se comunică prin intermediul platformei informatice de concurs, în contul candidatului, acesta primind o notificare prin e-mail, precum şi pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, la secţiunea special creată în acest scop, în termenul prevăzut la art. 106 alin. (2), în condiţiile prevăzute la art. 96.
    (3) Prevederile art. 105 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

    ART. 108
    (1) Interviul se notează pe baza criteriilor de evaluare prevăzute la art. 102 alin. (2) şi, după caz, alin. (3) şi a punctajelor maxime stabilite de comisia de concurs pentru aceste criterii prin planul de interviu.
    (2) Membrii comisiei de concurs acordă punctaje pentru fiecare dintre criteriile de evaluare prevăzute la art. 102 alin. (2) şi, după caz, alin. (3). Punctajele se acordă de către fiecare membru al comisiei de concurs pentru fiecare candidat şi se notează în fişa individuală.
    (3) Punctajul final la interviu al fiecărui candidat se stabileşte cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 106 alin. (4) şi (6).
    (4) Punctajele obţinute de fiecare dintre candidaţi şi menţiunea „admis“ ori „respins“ se comunică prin intermediul platformei informatice de concurs, în contul candidatului, acesta primind o notificare prin e-mail, precum şi pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, la secţiunea special creată în acest scop, în termenul prevăzut la art. 106 alin. (2), în condiţiile prevăzute la art. 96.
    (5) Prevederile art. 105 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

    ART. 109
    (1) Punctajul final al etapei de selecţie se calculează prin însumarea punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu.
    (2) Comunicarea rezultatelor finale ale concursului se face prin menţionarea punctajului final al fiecărui candidat şi a sintagmei „admis“ sau „respins“, prin intermediul platformei informatice de concurs, în contul candidatului, acesta primind o notificare prin e-mail, precum şi pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, la secţiunea special creată în acest scop, în condiţiile prevăzute la art. 96. Comunicarea rezultatelor finale ale concursului se face în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor ultimei probe.
    (3) Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacante, respectiv unei funcţiei publice de execuţie vacante sau temporar vacante, candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru aceeaşi funcţie publică, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar, potrivit prevederilor prezentei anexe.
    (4) La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menţine, se consideră admis candidatul cu punctajul cel mai mare obţinut la etapa de recrutare. În baza acestui criteriu, comisia de concurs stabileşte candidatul câştigător, cu respectarea termenului prevăzut la alin. (2).

    SECŢIUNEA a 7-a
    Gestionarea contestaţiilor
    ART. 110
    În termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului verificării eligibilităţii candidaţilor, probei scrise ori a interviului, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie prin intermediul platformei informatice de concurs, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

    ART. 111
    (1) În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul verificării eligibilităţii candidaţilor, comisia de soluţionare a contestaţiilor verifică, prin intermediul platformei informatice de concurs, îndeplinirea de către candidatul contestatar a condiţiilor pentru participare la etapa de selecţie, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.
    (2) În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise sau al interviului, comisia de soluţionare a contestaţiilor analizează lucrarea sau înregistrările răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. Fiecare membru al comisiei de soluţionare a contestaţiilor acordă punctaje şi le notează în fişa individuală.
    (3) În situaţia în care între membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor există diferenţe de opinie care nu au putut fi soluţionate de comun acord sau diferenţă de punctaj mai mare de 10 puncte, candidatul va fi declarat „admis“ ori „respins“ în funcţie de opinia majoritară, consemnată conform secţiunilor individuale alocate fiecărui membru din platforma informatică de concurs sau, după caz, în fişa individuală. Membrul comisiei de soluţionare a contestaţiilor care nu este de acord cu opinia majoritară formulează opinie separată, motivată, şi o consemnează în secţiunea individuală disponibilă în platforma informatică de concurs sau, după caz, în fişa individuală.

    ART. 112
    (1) Comisia de soluţionare a contestaţiilor admite contestaţia modificând rezultatul verificării eligibilităţii candidaţilor, respectiv punctajul acordat de comisia de concurs, după caz, în situaţia în care:
    a) candidatul îndeplineşte condiţiile pentru a participa la etapa de selecţie, în situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul verificării eligibilităţii candidaţilor;
    b) constată că punctajul acordat de comisia de soluţionare a contestaţiilor la proba scrisă, respectiv la interviu este mai mare decât cel acordat de comisia de concurs.

    (2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor respinge contestaţia în următoarele situaţii:
    a) candidatul nu îndeplineşte condiţiile pentru a participa la concurs, în situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul verificării eligibilităţii candidaţilor;
    b) constată că punctajul acordat de comisia de soluţionare a contestaţiilor la proba scrisă, respectiv la interviu este mai mic sau egal cu cel acordat de comisia de concurs.


    ART. 113
    Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin intermediul platformei informatice de concurs, în contul candidatului, acesta primind o notificare prin e-mail, precum şi pe site-ul autorităţii sau instituţiei organizatoare, la secţiunea special creată în acest scop, imediat după soluţionarea contestaţiilor, în condiţiile prevăzute la art. 96.

    ART. 114
    Afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele etapei de selecţie, precum şi afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor şi a rezultatelor finale se realizează în platforma informatică de concurs, utilizându-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de concurs pentru fiecare candidat prevăzut la art. 96, precum şi identificatorul unic prevăzut la art. 37 alin. (6).

    ART. 115
    În cazul respingerii contestaţiei, candidatul se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.

    ART. 116
    (1) La finalizarea concursului se întocmeşte un raport final al etapei de selecţie, potrivit modelului prevăzut la art. 137 lit. d), care conţine informaţii privind modul de desfăşurare a concursului pe post şi rezultatele obţinute de candidaţi, semnat de membrii comisiei de concurs, membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor, expertul desemnat, după caz, şi de secretarul acesteia, la care se anexează fişele individuale ale tuturor membrilor comisiei.
    (2) Rezultatele finale ale concursului şi raportul final al etapei de selecţie se încarcă în platforma informatică de concurs de către secretarul comisiei de concurs.
    (3) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, în exercitarea atribuţiilor sale legale, poate realiza verificarea respectării normelor legale privind organizarea şi desfăşurarea etapei de selecţie.

    ART. 117
    (1) Autoritatea sau instituţia publică organizatoare a etapei de selecţie pune la dispoziţie candidaţilor interesaţi, la solicitarea scrisă a acestora, documentele elaborate de comisia de concurs, respectiv de comisia de soluţionare a contestaţiilor, care sunt informaţii de interes public, cu respectarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal, potrivit legii.
    (2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) documentele elaborate de comisia de concurs, respectiv de comisia de soluţionare a contestaţiilor care conţin date cu caracter personal ale candidaţilor, potrivit legii.
    (3) Orice candidat îşi poate consulta, la solicitarea sa, lucrarea scrisă individuală redactată în cadrul probei scrise a concursului, după afişarea rezultatelor la proba scrisă.

    CAP. IX
    Dispoziţii speciale privind desfăşurarea etapelor concursului pentru ocuparea funcţiilor publice prevăzute la art. 385 alin. (1) şi (2) din prezentul cod, cu excepţia celor care beneficiază de statute speciale în condiţiile legii, la care se înscriu persoane cu dizabilităţi
    ART. 118
    Persoanelor cu dizabilităţi le sunt asigurate accesul neîngrădit, precum şi accesibilitatea la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice de stat şi teritoriale, pentru care îndeplinesc condiţiile de ocupare a funcţiei publice, precum şi de participare la concurs.

    ART. 119
    (1) În situaţia în care la concurs se înscrie o persoană cu dizabilităţi, în etapa de recrutare, preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici sau, după caz, în etapa de selecţie, conducătorul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, precum şi comisia de concurs pentru înalţii funcţionari publici au obligaţia de a asigura, potrivit competenţelor prevăzute în prezenta anexă, accesul neîngrădit, precum şi accesibilitatea la concursul pentru ocuparea unei funcţii publice în condiţiile prevăzute de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin identificarea şi aplicarea unor instrumente de asigurare a accesibilităţii şi a unor măsuri de adaptare.
    (2) Instrumentele de asigurare a accesibilităţii şi măsurile de adaptare au rol în egalizarea şanselor persoanelor cu dizabilităţi în susţinerea etapei de recrutare sau, după caz, a etapei de selecţie, precum şi asigurarea condiţiilor optime pentru testarea competenţelor generale şi a cunoştinţelor generale, precum şi pentru testarea competenţelor specifice şi cunoştinţelor de specialitate necesare ocupării funcţiilor publice pentru care se organizează concurs.
    (3) Măsurile de adaptare sunt aplicabile, de la caz la caz, în funcţie de tipul de dizabilitate, nevoile individuale şi de proba concursului pe care urmează să o susţină.

    ART. 120
    (1) În cazul în care la etapa de selecţie se înscriu şi sunt admise la proba de verificare a eligibilităţii candidaţilor persoane cu dizabilităţi vizuale, iar autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului nu dispune de echipamentul necesar pentru verificarea competenţelor specifice şi cunoştinţelor de specialitate necesare exercitării funcţiei publice, pe baza unei solicitări scrise, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici pune la dispoziţia acesteia echipamente de accesibilizare, după cum urmează:
    a) pentru concursurile pentru ocuparea funcţiilor publice organizate de autorităţile sau instituţiile publice cu sediul în municipiul Bucureşti, utilizarea echipamentelor de accesibilizare se poate realiza la sediul acestora sau, după caz, la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
    b) pentru concursurile organizate de autorităţile sau instituţiile publice care au sediul în altă localitate decât municipiul Bucureşti, utilizarea echipamentelor de accesibilizare se realizează la sediul acestora.

    (2) În aplicarea prevederilor alin. (1), autorităţile sau instituţiile publice organizatoare ale etapei de selecţie transmit Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, la data afişării rezultatelor la verificarea eligibilităţii candidaţilor, solicitarea de a pune la dispoziţie echipamentele de accesibilizare.
    (3) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici analizează solicitarea şi comunică autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în termen de 3 zile lucrătoare, condiţiile de punere la dispoziţie a echipamentelor de accesibilizare. În situaţia în care sunt mai multe solicitări pentru aceeaşi dată, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici îi solicită autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului amânarea acestuia, în condiţiile art. 471 din prezentul cod, până la o dată la care echipamentele de accesibilizare pot fi puse la dispoziţie.
    (4) Utilizarea echipamentelor de accesibilizare se face în prezenţa unui reprezentant al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. În măsura în care acest lucru implică deplasarea reprezentantului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, sumele necesare pentru asigurarea cheltuielilor de transport, cazare şi masă, în condiţiile legislaţiei specifice, se suportă din bugetul acestora.

    ART. 121
    (1) În procesul de constituire a dosarelor de concurs, atât în etapa de recrutare, cât şi în cea de selecţie, persoanele cu dizabilităţi solicită adaptarea rezonabilă a condiţiilor de desfăşurare a concursului, prin completarea secţiunii corespunzătoare din formularul de înscriere. Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru constituirea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.
    (2) Comisia de concurs verifică dacă, din documentele depuse de candidaţi la dosarele de concurs, rezultă înscrierea unor persoane cu dizabilităţi.
    (3) În situaţia în care persoana cu dizabilităţi este declarată admisă la verificarea eligibilităţii candidaţilor, comisia de concurs are următoarele obligaţii:
    a) de a informa conducătorul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a etapei de concurs despre acest fapt, cu identificarea instrumentelor necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs pentru candidatul în cauză, respectiv interpret în limbaj mimico-gestual, suplimentarea numărului de persoane care asigură secretariatul comisiei de concurs, suplimentarea numărului de săli de concurs ori alte instrumente sau măsuri de adaptare pe care le consideră necesare;
    b) de a menţiona în cuprinsul documentului privind rezultatele verificării eligibilităţii candidaţilor despre aplicarea prevederilor prezentului capitol.


    ART. 122
    Conducătorul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a etapei de concurs are obligaţia de a pune la dispoziţia comisiei de concurs instrumentele necesare asigurării accesibilităţii probelor de concurs pentru candidatul în cauză, într-un termen care să asigure desfăşurarea probelor de concurs.

    ART. 123
    (1) Regulile generale aplicabile desfăşurării probelor din fiecare etapă de concurs, în funcţie de tipul de dizabilitate şi nevoile individuale ale candidatului, pot include:
    a) prelungirea duratei probelor cu încă jumătate din timpul maxim prevăzut de prezenta anexă pentru fiecare dintre acestea;
    b) posibilitatea de a susţine probele în altă sală de concurs faţă de ceilalţi candidaţi;
    c) alocarea, la cerere, pe parcursul fiecărei probe a concursului cu durata prevăzută la lit. a), a cel mult două pauze de maximum 10 minute.

    (2) Candidaţii cu dizabilităţi au dreptul de a fi însoţiţi pe durata probelor din etapele de concurs de către un însoţitor sau de către asistentul personal.

    ART. 124
    (1) Regulile specifice aplicabile desfăşurării probelor din etapele de concurs, prin raportare la tipul de dizabilitate şi nevoile individuale ale candidatului, sunt următoarele:
    a) pentru candidaţii cu dizabilităţi vizuale care au dificultăţi sau se află în imposibilitatea citirii subiectelor la probele care implică acest lucru, se acordă asistenţă în citirea subiectelor şi înregistrarea răspunsurilor sau consemnarea acestora de către secretarul comisiei de concurs într-un document semnat şi datat, posibilitatea utilizării limbajului Braille ori a unui computer cu cititor de ecran sau a unei tablete, în funcţie de opţiunea candidatului. În măsura în care candidatul cu dizabilităţi vizuale poate să citească subiectele şi să redacteze/rezolve răspunsurile/testele-grilă, se asigură, la cererea acestuia, materialele de examen printate într-un format cu caractere mărite;
    b) pentru candidaţii cu dizabilităţi auditive se asigură un interpret al limbajului mimico-gestual;
    c) pentru candidaţii cu dizabilităţi locomotorii se asigură facilităţile de acces în instituţie şi în sala de testare, precum şi, la cerere, o masă de scris ajustabilă, adaptată la nevoile individuale ale acestora. Pentru candidaţii cu dizabilităţi locomotorii care au dificultăţi sau se află în imposibilitatea redactării/rezolvării răspunsurilor/testelor-grilă, înregistrarea răspunsurilor şi consemnarea acestora se fac de către secretarul comisiei de concurs într-un document semnat şi datat.

    (2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi pentru proba suplimentară din etapa de selecţie, dacă este cazul.

    CAP. X
    Dispoziţii privind nulitatea etapelor concursului
    ART. 125
    Etapa de recrutare şi etapa de selecţie, organizate cu nerespectarea prevederilor prezentei anexe, sunt nule de drept. Nulitatea se constată de instanţa de contencios administrativ.

    CAP. XI
    Înregistrarea audio-video a probelor de concurs
    ART. 126
    (1) Toate probele de concurs din etapa de recrutare, cu excepţia probei de verificare a eligibilităţii candidaţilor, se înregistrează audio-video.
    (2) Autoritatea sau instituţia publică organizatoare a etapei de selecţie înregistrează desfăşurarea probelor de concurs, cu excepţia probei de verificare a eligibilităţii candidaţilor, fiind obligată să asigure dotarea sălii de concurs cu sisteme tehnice de monitorizare audio-video.
    (3) În situaţia în care autoritatea sau instituţia publică nu dispune de o sală dotată cu sisteme tehnice de monitorizare audio-video, aceasta contractează, în condiţiile legii, servicii pentru desfăşurarea concursului într-o altă locaţie.
    (4) Înregistrarea probelor de concurs, în condiţiile prevăzute la alin. (2) şi (3), se realizează pe parcursul tuturor probelor de concurs, inclusiv al probelor suplimentare din cadrul etapei de selecţie.
    (5) Pentru punerea în aplicare a prevederilor alin. (1) şi (2), preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, respectiv conducătorul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului desemnează o persoană din cadrul acesteia responsabilă cu derularea şi monitorizarea procesului de supraveghere audio-video în sala/sălile de concurs.
    (6) Înregistrarea probelor de concurs se realizează cu respectarea reglementărilor în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal.
    (7) Pentru verificarea unei suspiciuni de fraudă pe durata derulării testării preliminare din cadrul etapei de recrutare, respectiv a probelor suplimentare şi a probei scrise din etapa de selecţie, membrii comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului desemnaţi de preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru etapa de recrutare, expertul/experţii desemnat/desemnaţi în cadrul comisiei de concurs sau membrii comisiei de concurs pentru etapa de selecţie au acces la înregistrarea probei/probelor respective.
    (8) Pentru notarea testării avansate din cadrul etapei de recrutare, precum şi a probei de interviu din etapa de selecţie, reprezentanţii centrului de testare, centrului de evaluare, membrii comisiei de concurs sau, după caz, membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor au acces la înregistrarea acestor probe ale concursului.
    (9) Accesul membrilor comisiei de concurs, ai comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, ai reprezentanţilor centrului de testare, ai centrului de evaluare şi ai experţilor desemnaţi pentru probele suplimentare la înregistrarea probelor de concurs se realizează în condiţiile stabilite prin ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici prevăzut la art. 127.
    (10) Înregistrarea probelor de concurs se păstrează, în condiţiile legii, timp de doi ani de la data afişării rezultatelor finale ale etapei de recrutare, respectiv ale etapei de selecţie, de către instituţia sau autoritatea publică organizatoare.

    ART. 127
    Procedura şi condiţiile tehnice pentru înregistrarea probelor de concurs, accesul la înregistrarea probelor de concurs şi stocarea înregistrării se stabilesc cu respectarea reglementărilor în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal şi se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    CAP. XII
    Amânarea organizării etapei de selecţie la iniţiativa autorităţilor şi instituţiilor publice
    ART. 128
    Autoritatea sau instituţia publică organizatoare a etapei de selecţie poate dispune amânarea desfăşurării concursului, în condiţiile prevăzute la art. 471 din prezentul cod.

    CAP. XIII
    Numirea funcţionarilor publici
    ART. 129
    (1) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor finale ale etapei de selecţie potrivit prevederilor art. 116 alin. (2), candidatul declarat „admis“ are obligaţia de a prezenta, în original, toate documentele încărcate în dosarul de concurs, prin platforma informatică de concurs, în vederea certificării pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire în funcţia publică.
    (2) În cazul în care candidatul declarat „admis“ nu prezintă documentele în original în termenul prevăzut la alin. (1), este declarat „admis“ următorul candidat din lista cuprinzând punctajele finale ale etapei de selecţie, dacă acesta există.
    (3) În termen de 15 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor finale ale etapei de selecţie potrivit prevederilor art. 116 alin. (2), comisia de concurs are obligaţia de a comunica propunerea de numire a candidatului declarat „admis“ persoanei care are competenţa de numire în funcţia publică. Propunerea de numire se comunică în copie, în mod corespunzător, candidatului declarat „admis“, prin una dintre următoarele modalităţi:
    a) personal, pe bază de semnătură;
    b) prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire;
    c) prin poşta electronică, cu solicitarea confirmării primirii.


    ART. 130
    (1) Emiterea actului administrativ de numire în funcţia publică se face în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data comunicării propunerii de numire în condiţiile prevăzute la art. 129 alin. (3).
    (2) Fişa postului standardizată aferentă funcţiei publice se anexează la actul administrativ de numire în funcţia publică, iar o copie a acesteia se înmânează funcţionarului public.

    ART. 131
    Prin excepţie de la prevederile art. 130, la solicitarea scrisă şi motivată a candidatului declarat „admis“, depusă în termenul prevăzut la art. 129 alin. (1), conducătorul autorităţii sau instituţiei publice poate prelungi termenul stabilit pentru emiterea actului administrativ de numire în funcţia publică la cel mult 31 de zile lucrătoare de la data comunicării propunerii de numire în condiţiile prevăzute la art. 129 alin. (3).

    ART. 132
    Neprezentarea candidatului declarat „admis“ la data prevăzută în actul administrativ de numire pentru începerea activităţii, cu excepţia situaţiilor cauzate de forţă majoră sau de caz fortuit, definite conform Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, atrage revocarea actului administrativ de numire în funcţia publică. Autoritatea sau instituţia publică organizatoare a etapei de selecţie notifică următorul candidat din lista cuprinzând punctajele finale ale concursului, pentru a se prezenta în vederea numirii în funcţia publică. Neprezentarea în vederea numirii determină reluarea procedurii până la notificarea ultimului candidat care a obţinut punctajul minim necesar potrivit prevederilor prezentei anexe, iar, dacă nici ultimul candidat care a obţinut punctajul minim necesar nu se prezintă în vederea numirii, postul rămâne vacant, urmând să se organizeze o nouă etapă de selecţie, în condiţiile legii.

    CAP. XIV
    Dispoziţii speciale
    ART. 133
    Funcţiile publice vacante nou-înfiinţate ca urmare a modificării structurii organizatorice pentru fiecare autoritate sau instituţie publică, în condiţiile legii, pe baza activităţilor prevăzute la art. 370 alin. (1) - (3) din prezentul cod, precum şi ca urmare a reorganizării activităţii autorităţii sau instituţiei publice în condiţiile prevăzute la art. 408 din prezentul cod, se ocupă în condiţiile prezentului titlu, doar în cazul în care conducătorul autorităţii sau instituţiei publice decide să nu aplice o altă modalitate de ocupare a funcţiei publice, dintre cele prevăzute la art. 466 alin. (2) lit. b) - d) din prezentul cod.

    ART. 134
    (1) În vederea implementării dispoziţiilor prezentei anexe referitoare la organizarea şi desfăşurarea etapei de recrutare, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici elaborează un ghid al candidatului, care se publică pe pagina de internet a instituţiei şi care oferă detalii potenţialilor candidaţi despre procedura de participare la concurs.
    (2) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici asigură disponibilitatea online, pe platforma informatică de concurs, cu titlu exemplificativ, a unor simulări de teste, respectiv teste de antrenament pentru potenţialii candidaţi, pentru familiarizarea acestora cu modalitatea de susţinere a probelor.
    (3) Pentru etapa de recrutare, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici asigură disponibilitatea online, pe platforma informatică de concurs, cu titlu exemplificativ, a bateriilor de teste, cu rezolvările aferente, relevante pentru proba de verificare a cunoştinţelor generale de administraţie publică şi a cunoştinţelor generale din domeniul respectării demnităţii umane, protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare, egalităţii de şanse şi de tratament, din cadrul probei de testare preliminară, la data publicării anunţului prevăzut la art. 19 alin. (2).

    ART. 135
    (1) În aplicarea prevederilor prezentei anexe, autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a respecta Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) şi celelalte reglementări privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, inclusiv în ceea ce priveşte confidenţialitatea şi securitatea prelucrărilor.
    (2) Orice activitate care implică prelucrarea datelor cu caracter personal, realizată în aplicarea dispoziţiilor referitoare la conţinutul şi modalitatea de gestionare a dosarului de concurs, la comunicarea rezultatelor obţinute de candidaţi la concursurile organizate în condiţiile prezentei anexe, precum şi în legătură cu celelalte activităţi ale autorităţilor şi instituţiilor publice desfăşurate în scopul asigurării organizării şi dezvoltării carierei funcţionarilor publici din cadrul acestora se realizează cu respectarea prevederilor legislaţiei prevăzute la alin. (1).
    (3) Operatorii de date cu caracter personal iau măsuri tehnice şi organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător al datelor cu caracter personal, respectând prevederile legislaţiei privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
    (4) Persoanele responsabile cu gestionarea adresei de e-mail prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. b) respectă măsurile tehnice şi organizatorice implementate la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice pentru asigurarea protecţiei, securităţii şi confidenţialităţii datelor şi informaţiilor referitoare la datele cu caracter personal pe care le gestionează împotriva accesului neautorizat şi incidentelor de pierdere sau distrugere a acestora, cu respectarea legislaţiei privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
    (5) În cazul în care are loc o încălcare a securităţii datelor cu caracter personal, operatorul de date cu caracter personal notifică acest fapt Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu respectarea prevederilor legale în materie.

    ART. 136
    (1) Termenele stabilite pe zile calendaristice prevăzute în prezenta anexă se calculează potrivit prevederilor art. 599 din prezentul cod.
    (2) Termenele care se calculează pe zile lucrătoare încep în ziua imediat următoare celei în care a survenit cauza termenului.
    (3) Termenul care începe într-o zi nelucrătoare sau de sărbătoare legală se consideră că începe în prima zi lucrătoare următoare.
    (4) Termenul care se sfârşeşte într-o zi nelucrătoare sau de sărbătoare legală se va prelungi până la sfârşitul primei zile de lucru următoare.

    ART. 137
    Formularele standard utilizate în cadrul procedurilor de organizare şi desfăşurare a etapei de recrutare şi a celei de selecţie sunt următoarele:
    a) formular de înscriere la etapa de recrutare, conform pct. I;
    b) formular de înscriere la etapa de selecţie, conform pct. II;
    c) fişă individuală pentru membrii comisiei de concurs sau ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru etapa de selecţie, conform pct. III;
    d) raport final al etapei de selecţie, conform pct. IV;
    e) adeverinţa de vechime, conform pct. V;
    f) borderou cu lucrările predate la proba scrisă, conform pct. VI.
    I. Formular de înscriere la etapa de recrutare FORMULAR DE ÎNSCRIERE LA ETAPA DE RECRUTARE*)
    *) Formularul este reprodus în facsimil.
    Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

┌──────────────────────────────────────┐
│Funcţia publică pentru care se │
│organizează etapa de recrutare: │
│Data organizării testării preliminare:│
├──────────────────────────────────────┤
│Numele şi prenumele candidatului: │
│Datele de contact ale candidatului (se│
│utilizează pentru comunicarea cu │
│privire la concurs): │
│Adresa: │
│E-mail: │
│Telefon: │
│Identificator unic al candidatului: │
├──────────────────────────────────────┤
│Studii generale şi de specialitate: │
│Studii medii liceale sau postliceale: │
├──────────┬───────────┬───────────────┤
│Instituţia│Perioada │Diploma │
│ │ │obţinută │
├──────────┼───────────┼───────────────┤
│ │ │ │
├──────────┼───────────┼───────────────┤
│ │ │ │
├──────────┼───────────┼───────────────┤
│ │ │ │
├──────────┴───────────┴───────────────┤
│Studii superioare de scurtă durată: │
├──────────┬───────────┬───────────────┤
│Instituţia│Perioada │Diploma │
│ │ │obţinută │
├──────────┼───────────┼───────────────┤
│ │ │ │
├──────────┼───────────┼───────────────┤
│ │ │ │
├──────────┼───────────┼───────────────┤
│ │ │ │
├──────────┴───────────┴───────────────┤
│Studii superioare de lungă durată: │
├──────────┬───────────┬───────────────┤
│Instituţia│Perioada │Diploma │
│ │ │obţinută │
├──────────┼───────────┼───────────────┤
│ │ │ │
├──────────┼───────────┼───────────────┤
│ │ │ │
├──────────┼───────────┼───────────────┤
│ │ │ │
├──────────┴───────────┴───────────────┤
│Studii universitare de masterat, │
│doctorat sau studii postuniversitare: │
├──────────┬───────────┬───────────────┤
│Instituţia│Perioada │Diploma │
│ │ │obţinută │
├──────────┼───────────┼───────────────┤
│ │ │ │
├──────────┼───────────┼───────────────┤
│ │ │ │
├──────────┼───────────┼───────────────┤
│ │ │ │
├──────────┴───────────┴───────────────┤
│Alte tipuri de studii: │
├──────────┬───────────┬───────────────┤
│Instituţia│Perioada │Diploma │
│ │ │obţinută │
├──────────┼───────────┼───────────────┤
│ │ │ │
├──────────┼───────────┼───────────────┤
│ │ │ │
├──────────┼───────────┼───────────────┤
│ │ │ │
├──────────┴───────────┴───────────────┤
│Limbi străine*1): │
├──────────┬───────────┬───────┬───────┤
│Limba │Înţelegere │Vorbire│Scriere│
├──────────┼───────────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │
├──────────┼───────────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │
├──────────┼───────────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │
├──────────┴───────────┴───────┴───────┤
│Cunoştinţe operare calculator*2): │
├──────────────────────────────────────┤
│Cariera profesională, după caz*3): │
├──────────┬───────────┬───────────────┤
│Perioada │Instituţia/│Funcţia │
│ │Firma │ │
├──────────┼───────────┼───────────────┤
│ │ │ │
├──────────┼───────────┼───────────────┤
│ │ │ │
├──────────┼───────────┼───────────────┤
│ │ │ │
├──────────┴───────────┴───────────────┤
│Declaraţii pe proprie răspundere*4) │
│Subsemnatul/a ..............., │
│legitimat/ă cu CI/BI, seria ...., │
│numărul ..........., eliberat/ă de │
│........... la data de │
│....................., │
│Cunoscând prevederile art. 465 alin. │
│(1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a│
│Guvernului nr. 57/2019 privind Codul │
│administrativ, cu modificările şi │
│completările ulterioare, declar pe │
│proprie răspundere că: │
│- sunt [ ] │
│- nu sunt [ ] │
│apt din punct de vedere medical şi │
│psihologic să exercit o funcţie │
│publică. │
│Cunoscând prevederile art. 465 alin. │
│(1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a│
│Guvernului nr. 57/2019, cu │
│modificările şi completările │
│ulterioare, declar pe proprie │
│răspundere că: │
│- am săvârşit [ ] │
│- nu am săvârşit [ ] │
│fapte de natura celor înscrise în │
│cazierul judiciar şi pentru care nu a │
│intervenit reabilitarea, amnistia │
│post-condamnatorie sau dezincriminarea│
│faptei, în condiţiile legii. │
│Cunoscând prevederile art. 465 alin. │
│(1) lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a│
│Guvernului nr. 57/2019 privind Codul │
│administrativ, cu modificările şi │
│completările ulterioare, declar pe │
│proprie răspundere că: │
│- mi-a fost [ ] │
│- nu mi-a fost [ ] │
│interzis dreptul de a ocupa o funcţie │
│publică sau de a exercita profesia ori│
│activitatea, prin hotărâre │
│judecătorească definitivă, în │
│condiţiile legii. │
├──────────────────────────────────────┤
│Cunoscând prevederile art. 465 alin. │
│(1) lit. j) din Ordonanţa de urgenţă a│
│Guvernului nr. 57/2019, cu │
│modificările şi completările │
│ulterioare, declar pe proprie │
│răspundere că în ultimii 3 ani: │
├────────────────┬─────────────────────┤
│- am fost [ ] │destituit/ă dintr-o │
│- nu am fost [ ]│funcţie publică, │
├────────────────┴─────────────────────┤
│şi/sau │
├────────────────┬─────────────────────┤
│- mi-a încetat [│ │
│] │ │
│- nu mi-a │contractul individual│
│încetat [ ] │de muncă │
│pentru motive │ │
│disciplinare. │ │
├────────────────┴─────────────────────┤
│Cunoscând prevederile art. 465 alin. │
│(1) lit. k) din Ordonanţa de urgenţă a│
│Guvernului nr. 57/2019, cu │
│modificările şi completările │
│ulterioare, declar pe proprie │
│răspundere că: │
│- am fost [ ] │
│- nu am fost [ ] │
│lucrător al Securităţii sau │
│colaborator al acesteia, în condiţiile│
│prevăzute de legislaţia specifică. │
│În cadrul testării preliminare, optez │
│pentru următoarea limbă străină: │
│- engleză [ ] │
│- franceză [ ] │
│- germană [ ] │
│- spaniolă [ ] │
│În baza prevederilor art. 87 alin. (4)│
│şi art. 89 alin. (3) din Legea nr. 448│
│/2006 privind protecţia şi promovarea │
│drepturilor persoanelor cu handicap, │
│republicată, cu modificările şi │
│completările ulterioare, ca persoană │
│cu dizabilităţi: │
│- solicit [ ] │
│- nu solicit [ ] │
│adaptarea rezonabilă a condiţiilor de │
│desfăşurare a concursului. │
│De asemenea, formulez următoarele │
│propuneri privind instrumentele │
│necesare pentru asigurarea │
│accesibilităţii probelor de concurs: │
│Cunoscând prevederile art. 4 pct. 2 şi│
│11, art. 6 alin. (1) lit. a) şi art. 7│
│din Regulamentul (UE) 2016/679 al │
│Parlamentului European şi al │
│Consiliului din 27 aprilie 2016 │
│privind protecţia persoanelor fizice │
│în ceea ce priveşte prelucrarea │
│datelor cu caracter personal şi │
│privind libera circulaţie a acestor │
│date şi de abrogare a Directivei 95/46│
│/CE (Regulamentul general privind │
│protecţia datelor), în ceea ce │
│priveşte consimţământul cu privire la │
│prelucrarea datelor cu caracter │
│personal*6), declar următoarele: │
│- îmi exprim consimţământul [ ] │
│- nu îmi exprim consimţământul [ ] │
│cu privire la termenii şi condiţiile │
│de organizare a concursului naţional, │
│prelucrarea datelor cu caracter │
│personal cuprinse în prezentul │
│formular, respectiv cu privire la │
│acordul de a primi notificări │
│transmise prin platforma informatică │
│de concurs. │
│Cunoscând prevederile art. 4 pct. 2 şi│
│11 şi art. 6 alin. (1) lit. a) din │
│Regulamentul (UE) 2016/679 al │
│Parlamentului European şi al │
│Consiliului din 27 aprilie 2016 │
│privind protecţia persoanelor fizice │
│în ceea ce priveşte prelucrarea │
│datelor cu caracter personal şi │
│privind libera circulaţie a acestor │
│date şi de abrogare a Directivei 95/46│
│/CE (Regulamentul general privind │
│protecţia datelor), în ceea ce │
│priveşte consimţământul cu privire la │
│prelucrarea datelor cu caracter │
│personal8, declar următoarele: │
│- îmi exprim consimţământul [ ] │
│- nu îmi exprim consimţământul [ ] │
│cu privire la prelucrarea ulterioară a│
│datelor cu caracter personal în │
│scopuri statistice şi de cercetare. │
└──────────────────────────────────────┘

    *1) Se menţionează nivelul prin raportare la Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine.
    *2) Se va completa cu indicarea sistemelor de operare, editare sau orice alte categorii de programe IT pentru care există competenţe de utilizare, precum şi, dacă este cazul, cu informaţii despre diplomele, certificatele sau alte documente relevante care atestă deţinerea respectivelor competenţe.
    *3) Se vor menţiona în ordine invers cronologică informaţiile despre activitatea profesională actuală şi anterioară.
    *4) Se va bifa cu „X” varianta de răspuns pentru care candidatul îşi asumă răspunderea declarării.
    Cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că datele furnizate în acest formular sunt adevărate.
    Data .........
    Semnătura ...........

    II. Formular de înscriere la etapa de selecţie FORMULAR DE ÎNSCRIERE LA ETAPA DE SELECŢIE*)
    *) Formularul este reprodus în facsimil.
    Autoritatea sau instituţia publică în cadrul căreia se află funcţia publică vacantă: .............

┌──────────────────────────────────────┐
│Funcţia publică solicitată: │
│Data organizării etapei de selecţie │
│(proba scrisă): │
├──────────────────────────────────────┤
│Numele şi prenumele candidatului: │
│Datele de contact ale candidatului (se│
│utilizează pentru comunicarea cu │
│privire la concurs): Adresa: │
│E-mail: │
│Telefon: │
│Identificator unic al candidatului: │
│Nr. dosar de înscriere la etapa de │
│selecţie: │
├──────────────────────────────────────┤
│Studii generale şi de specialitate: │
│Studii medii liceale sau postliceale: │
├──────────┬───────────┬───────────────┤
│Instituţia│Perioada │Diploma │
│ │ │obţinută │
├──────────┼───────────┼───────────────┤
│ │ │ │
├──────────┼───────────┼───────────────┤
│ │ │ │
├──────────┼───────────┼───────────────┤
│ │ │ │
├──────────┴───────────┴───────────────┤
│Studii superioare de scurtă durată: │
├──────────┬───────────┬───────────────┤
│Instituţia│Perioada │Diploma │
│ │ │obţinută │
├──────────┼───────────┼───────────────┤
│ │ │ │
├──────────┼───────────┼───────────────┤
│ │ │ │
├──────────┼───────────┼───────────────┤
│ │ │ │
├──────────┴───────────┴───────────────┤
│Studii superioare de lungă durată: │
├──────────┬───────────┬───────────────┤
│Instituţia│Perioada │Diploma │
│ │ │obţinută │
├──────────┼───────────┼───────────────┤
│ │ │ │
├──────────┼───────────┼───────────────┤
│ │ │ │
├──────────┼───────────┼───────────────┤
│ │ │ │
├──────────┴───────────┴───────────────┤
│Studii universitare de masterat, │
│doctorat sau studii postuniversitare: │
├──────────┬───────────┬───────────────┤
│Instituţia│Perioada │Diploma │
│ │ │obţinută │
├──────────┼───────────┼───────────────┤
│ │ │ │
├──────────┼───────────┼───────────────┤
│ │ │ │
├──────────┼───────────┼───────────────┤
│ │ │ │
├──────────┴───────────┴───────────────┤
│Alte tipuri de studii: │
├──────────┬───────────┬───────────────┤
│Instituţia│Perioada │Diploma │
│ │ │obţinută │
├──────────┼───────────┼───────────────┤
│ │ │ │
├──────────┼───────────┼───────────────┤
│ │ │ │
├──────────┼───────────┼───────────────┤
│ │ │ │
├──────────┴───────────┴───────────────┤
│Limbi străine*1): │
├──────────┬───────────┬───────┬───────┤
│Limba │Înţelegere │Vorbire│Scriere│
├──────────┼───────────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │
├──────────┼───────────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │
├──────────┼───────────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │
├──────────┴───────────┴───────┴───────┤
│Cunoştinţe operare calculator*2): │
├──────────────────────────────────────┤
│Cariera profesională*3): │
├──────────┬───────────┬───────────────┤
│Perioada │Instituţia/│Funcţia │
│ │Firma │ │
├──────────┼───────────┼───────────────┤
│ │ │ │
├──────────┼───────────┼───────────────┤
│ │ │ │
├──────────┼───────────┼───────────────┤
│ │ │ │
├──────────┴───────────┴───────────────┤
│Declaraţii pe proprie răspundere*4) │
│Subsemnatul/a ................, │
│legitimat/ă cu CI/BI, seria ......, │
│numărul ..........., eliberat/ă de la │
│data de ............, │
│Cunoscând prevederile art.465 alin. │
│(1) lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a│
│Guvernului nr. 57/2019 privind Codul │
│administrativ, cu modificările şi │
│completările ulterioare, declar pe │
│proprie răspundere că: │
│- mi-a fost [ ] │
│- nu mi-a fost [ ] │
│interzis dreptul de a ocupa o funcţie │
│publică sau de a exercita profesia ori│
│activitatea, prin hotărâre │
│judecătorească definitivă, în │
│condiţiile legii. │
│Cunoscând prevederile art. 465 alin. │
│(1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a│
│Guvernului nr. 57/2019, cu │
│modificările şi completările │
│ulterioare, declar pe proprie │
│răspundere că: │
│- am săvârşit [ ] │
│- nu am săvârşit [ ] │
│fapte de natura celor înscrise în │
│cazierul judiciar şi pentru care nu a │
│intervenit reabilitarea, amnistia │
│post-condamnatorie sau dezincriminarea│
│faptei, în condiţiile legii. │
├──────────────────────────────────────┤
│Cunoscând prevederile art. 465 alin. │
│(1) lit. j) din Ordonanţa de urgenţă a│
│Guvernului nr.57/2019, cu modificările│
│şi completările ulterioare, declar pe │
│proprie răspundere că în ultimii 3 │
│ani: │
├────────────────┬─────────────────────┤
│- am fost [ ] │destituit/ă dintr-o │
│- nu am fost [ ]│funcţie publică, │
├────────────────┴─────────────────────┤
│şi/sau │
├────────────────┬─────────────────────┤
│- mi-a încetat [│ │
│] │ │
│- nu mi-a │contractul individual│
│încetat [ ] │de muncă │
│pentru motive │ │
│disciplinare. │ │
├────────────────┴─────────────────────┤
│Cunoscând prevederile art. 465 alin. │
│(1) lit. k) din Ordonanţa de urgenţă a│
│Guvernului nr. 57/2019, cu │
│modificările şi completările │
│ulterioare, declar pe proprie │
│răspundere că: │
│- am fost [ ] │
│- nu am fost [ ] │
│lucrător al Securităţii sau │
│colaborator al acesteia, în condiţiile│
│prevăzute de legislaţia specifică.*5) │
│Cunoscând prevederile art. 4 pct. 2 şi│
│11, art. 6 alin. (1) lit. a) şi art. 7│
│din Regulamentul (UE) 2016/679 al │
│Parlamentului European şi al │
│Consiliului din 27 aprilie 2016 │
│privind protecţia persoanelor fizice │
│în ceea ce priveşte prelucrarea │
│datelor cu caracter personal şi │
│privind libera circulaţie a acestor │
│date şi de abrogare a Directivei 95/46│
│/CE (Regulamentul general privind │
│protecţia datelor), în ceea ce │
│priveşte consimţământul cu privire la │
│prelucrarea datelor cu caracter │
│personal*6), declar următoarele: │
│- îmi exprim consimţământul [ ] │
│- nu îmi exprim consimţământul [ ] │
│cu privire la termenii şi condiţiile │
│de organizare a etapei de selecţie, │
│prelucrarea datelor cu caracter │
│personal cuprinse în prezentul │
│formular, respectiv cu privire la │
│acordul de a primi notificări │
│transmise prin platforma informatică │
│de concurs, după caz. │
│- îmi exprim consimţământul [ ] │
│- nu îmi exprim consimţământul [ ] │
│ca instituţia organizatoare a │
│concursului să solicite organelor │
│abilitate în condiţiile legii, │
│extrasul de pe cazierul judiciar cu │
│scopul angajării, cunoscând că pot │
│reveni oricând asupra consimţământului│
│acordat prin prezenta. │
│În baza prevederilor art. 87 alin. (4)│
│şi art. 89 alin. (3) din Legea nr. 448│
│/2006 privind protecţia şi promovarea │
│drepturilor persoanelor cu handicap, │
│republicată, cu modificările şi │
│completările ulterioare, ca persoană │
│cu dizabilităţi: │
│- solicit [ ] │
│- nu solicit [ ] │
│adaptarea rezonabilă a condiţiilor de │
│desfăşurare a concursului. │
│De asemenea, formulez următoarele │
│propuneri privind instrumentele │
│necesare pentru asigurarea │
│accesibilităţii probelor de concurs: │
│- îmi exprim consimţământul [ ] │
│- nu îmi exprim consimţământul [ ] │
│cu privire la prelucrarea ulterioară a│
│datelor cu caracter personal în │
│scopuri statistice şi de cercetare. │
└──────────────────────────────────────┘

    *1) Se menţionează nivelul prin raportare la Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine.
    *2) Se va completa cu indicarea sistemelor de operare, editare sau orice alte categorii de programe IT pentru care există competenţe de utilizare, precum şi, dacă este cazul, cu informaţii despre diplomele, certificatele sau alte documente relevante care atestă deţinerea respectivelor competenţe.
    *3) Se vor menţiona în ordine invers cronologică informaţiile despre activitatea profesională actuală şi anterioară.
    *4) Se va bifa cu „X” varianta de răspuns pentru care candidatul îşi asumă răspunderea declarării.
    *5) Se va completa numai în cazul în care la dosar nu se depune adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, emisă în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică sau în situaţia în care candidatul nu solicită expres preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă.
    *6) Se va bifa cu „X” varianta de răspuns pentru care candidatul optează; pentru comunicarea electronică va fi folosită adresa de e-mail indicată de candidat în prezentul formular.
    Cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că datele furnizate în acest formular sunt adevărate.
    Data ..........
    Semnătura ..............

    III. Fişă individuală pentru membrii comisiei de concurs/comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru etapa de selecţie FIŞĂ INDIVIDUALĂ*)
    pentru membrii comisiei de concurs sau ai comisiei
    de soluţionare a contestaţiilor pentru etapa de selecţie
    *) Fişa este reprodusă în facsimil.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Funcţia publică sau funcţiile publice pentru care se organizează etapa de │
│selecţie*1): │
│1. ............................... │
│2. ............................... │
│3. ............................... │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Numele şi prenumele membrului în comisia de concurs sau comisia de │
│soluţionare a contestaţiilor: │
│.................................... │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Informaţii privind verificarea eligibilităţii candidaţilor*2) │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Data verificării eligibilităţii candidaţilor: │
├───────────────────────────────┬────────────────────────────────┬────────────┤
│Numele şi prenumele │Rezultatul verificării │Motivul │
│candidatului │eligibilităţii candidaţilor*3) │respingerii │
│ │ │dosarului*4)│
├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┤
│1. │ │ │
│...............................│ │ │
├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┤
│2. │ │ │
│...............................│ │ │
├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┤
│3. │ │ │
│...............................│ │ │
├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┤
│4. │ │ │
│...............................│ │ │
├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┤
│5. │ │ │
│...............................│ │ │
├───────────────────────────────┴────────────────────────────────┴────────────┤
│Semnătura membrului comisiei: │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Informaţii privind proba scrisă*5) │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Data desfăşurării probei scrise: │
├───────────┬─────────────┬─────────┬────────────┬─────────┬─────────┬────────┤
│ │Punctaj la │Punctaj │Punctaj la │Punctaj │Punctaj │ │
│Numărul │subiectul nr.│la │subiectul │la │la │Total │
│lucrării │1 │subiectul│nr. 3 │subiectul│subiectul│ │
│ │ │nr. 2 │ │nr. 4 │nr. 5 │ │
├───────────┼─────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├───────────┴─────────────┴─────────┴────────────┴─────────┴─────────┴────────┤
│Numele şi prenumele candidatului*): ................................ │
├───────────┬─────────────┬─────────┬────────────┬─────────┬─────────┬────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │
├───────────┴─────────────┴─────────┴────────────┴─────────┴─────────┴────────┤
│Numele şi prenumele candidatului*): ................................ │
├───────────┬─────────────┬─────────┬────────────┬─────────┬─────────┬────────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │
├───────────┴─────────────┴─────────┴────────────┴─────────┴─────────┴────────┤
│Numele şi prenumele candidatului*): ................................ │
├───────────┬─────────────┬─────────┬────────────┬─────────┬─────────┬────────┤
│4. │ │ │ │ │ │ │
├───────────┴─────────────┴─────────┴────────────┴─────────┴─────────┴────────┤
│Numele şi prenumele candidatului*): ................................ │
├───────────┬─────────────┬─────────┬────────────┬─────────┬─────────┬────────┤
│5. │ │ │ │ │ │ │
├───────────┴─────────────┴─────────┴────────────┴─────────┴─────────┴────────┤
│Numele şi prenumele candidatului*): ................................ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Semnătura membrului comisiei: │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Informaţii privind interviul*6) │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Data desfăşurării interviului: │
├──────────────────┬──────────────┬───────────────┬───────────┬───────────────┤
│ │Planul de │Punctaj maxim │Punctaj │ │
│ │interviu**) │ │acordat │ │
│ ├──────────────┼───────────────┼───────────┤ │
│ │1. │ │ │ │
│ ├──────────────┼───────────────┼───────────┤ │
│Numele şi │2. │ │ │ │
│prenumele ├──────────────┼───────────────┼───────────┤Total: │
│candidatului: │3. │ │ │ │
│ ├──────────────┼───────────────┼───────────┤ │
│ │4. │ │ │ │
│ ├──────────────┼───────────────┼───────────┤ │
│ │5. │ │ │ │
│ ├──────────────┼───────────────┼───────────┤ │
│ │6. │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤
│ │Planul de │Punctaj maxim │Punctaj │ │
│ │interviu**) │ │acordat │ │
│ ├──────────────┼───────────────┼───────────┤ │
│ │1. │ │ │ │
│ ├──────────────┼───────────────┼───────────┤ │
│Numele şi │2. │ │ │ │
│prenumele ├──────────────┼───────────────┼───────────┤Total: │
│candidatului: │3. │ │ │ │
│ ├──────────────┼───────────────┼───────────┤ │
│ │4. │ │ │ │
│ ├──────────────┼───────────────┼───────────┤ │
│ │5. │ │ │ │
│ ├──────────────┼───────────────┼───────────┤ │
│ │6. │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤
│ │Planul de │Punctaj maxim │Punctaj │ │
│ │interviu**) │ │acordat │ │
│ ├──────────────┼───────────────┼───────────┤ │
│ │1. │ │ │ │
│ ├──────────────┼───────────────┼───────────┤ │
│Numele şi │2. │ │ │ │
│prenumele ├──────────────┼───────────────┼───────────┤Total: │
│candidatului: │3. │ │ │ │
│ ├──────────────┼───────────────┼───────────┤ │
│ │4. │ │ │ │
│ ├──────────────┼───────────────┼───────────┤ │
│ │5. │ │ │ │
│ ├──────────────┼───────────────┼───────────┤ │
│ │6. │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤
│ │Planul de │Punctaj maxim │Punctaj │ │
│ │interviu**) │ │acordat │ │
│ ├──────────────┼───────────────┼───────────┤ │
│ │1. │ │ │ │
│ ├──────────────┼───────────────┼───────────┤ │
│Numele şi │2. │ │ │ │
│prenumele ├──────────────┼───────────────┼───────────┤Total: │
│candidatului: │3. │ │ │ │
│ ├──────────────┼───────────────┼───────────┤ │
│ │4. │ │ │ │
│ ├──────────────┼───────────────┼───────────┤ │
│ │5. │ │ │ │
│ ├──────────────┼───────────────┼───────────┤ │
│ │6. │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤
│ │Planul de │Punctaj maxim │Punctaj │ │
│ │interviu**) │ │acordat │ │
│ ├──────────────┼───────────────┼───────────┤ │
│ │1. │ │ │ │
│ ├──────────────┼───────────────┼───────────┤ │
│Numele şi │2. │ │ │ │
│prenumele ├──────────────┼───────────────┼───────────┤Total: │
│candidatului: │3. │ │ │ │
│ ├──────────────┼───────────────┼───────────┤ │
│ │4. │ │ │ │
│ ├──────────────┼───────────────┼───────────┤ │
│ │5. │ │ │ │
│ ├──────────────┼───────────────┼───────────┤ │
│ │6. │ │ │ │
├──────────────────┴──────────────┴───────────────┴───────────┴───────────────┤
│Semnătura membrului comisiei: │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Informaţii privind opinia separată/motivarea membrului comisiei*7) │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Verificarea eligibilităţii candidaţilor: │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Proba scrisă: │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Interviu: │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Semnătura membrului comisiei: │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    *1) Se menţionează denumirea funcţiei publice, gradul profesional şi compartimentul din cadrul autorităţii sau instituţiei publice în care este prevăzut postul.
    *2) Se completează la data prevăzută conform legii pentru realizarea verificării eligibilităţii candidaţilor.
    *3) Se completează cu “admis”, respectiv “respins”.
    *4) Se completează, dacă este cazul, pentru fiecare candidat în parte, cu indicarea expresă a articolului din lege pe baza căruia se respinge dosarul, precum şi a unor informaţii referitoare la documentele lipsă din dosarul de concurs constituit pe platforma informatică de concurs, documentele întocmite necorespunzător, documentele care şi-au pierdut valabilitatea, condiţiile a căror îndeplinire nu rezultă clar din documentele depuse, precum şi orice alte informaţii similare relevante.
    *5) Se completează la data desfăşurării probei scrise, respectiv la data corectării lucrărilor.
    *6) Se completează la data desfăşurării interviului.
    (*) Se completează după desigilarea lucrărilor, după ce toţi membrii comisiei de concurs/comisiei de soluţionare a contestaţiilor au acordat note.
    (**) Este acelaşi pentru toţi candidaţii la ocuparea aceleiaşi funcţii publice, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie sau din categoria înalţilor funcţionari publici, după caz.
    *7) Se completează, dacă este cazul, pentru fiecare probă a concursului în parte (verificarea eligibilităţii candidaţilor, proba scrisă, interviu, contestaţie).

    IV. Raport final al etapei de selecţie*) RAPORTUL FINAL AL ETAPEI DE SELECŢIE*1)
    *) Raportul este reprodus în facsimil.

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Funcţia publică sau funcţiile publice pentru care se organizează │
│concursul pe post*2): │
│1. ............................... │
│2. ............................... │
│3. ............................... │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Informaţii privind verificarea eligibilităţii candidaţilor: │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Data verificării eligibilităţii candidaţilor: │
├───────────────────────────────┬────────────────┬───────────────────┤
│ │Rezultatul │Motivul respingerii│
│Identificatorul unic al │verificării │dosarului de │
│candidatului │eligibilităţii │concurs │
│ │candidaţilor*1) │ │
├───────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│1. │ │ │
│...............................│ │ │
├───────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│2. │ │ │
│...............................│ │ │
├───────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│3. │ │ │
│...............................│ │ │
├───────────────────────────────┴────────────────┴───────────────────┤
│Observaţii formulate de către membrii comisiei: │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Informaţii privind contestaţiile depuse la proba de verificare a │
│eligibilităţii candidaţilor: │
├──────────────────────────────────────┬────────────────┬────────────┤
│ │Rezultatul │ │
│ │contestaţiei la │Motivul │
│Identificatorul unic al candidatului │proba de │respingerii │
│ │verificare a │contestaţiei│
│ │eligibilităţii │ │
│ │candidaţilor │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────┤
│1. ............................... │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────┤
│2. ............................... │ │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────┤
│3. ............................... │ │ │
├──────────────────────────────────────┴────────────────┴────────────┤
│Observaţii formulate de către membrii comisiei: │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Informaţii privind proba suplimentară pentru verificarea │
│îndeplinirii competenţelor specifice: │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Data şi ora desfăşurării probei suplimentare: │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Probleme intervenite pe durata desfăşurării probei suplimentare: │
├───────────────────────────────────────────────────┬────────────────┤
│Identificatorul unic al candidatului │Rezultat │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│1. ............................... │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│2. ............................... │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│3. ............................... │ │
├───────────────────────────────────────────────────┴────────────────┤
│Informaţii privind contestaţiile depuse la proba suplimentară pentru│
│verificarea îndeplinirii competenţelor specifice: │
├─────────────────────────────────┬────────────────────┬─────────────┤
│ │Rezultatul │ │
│ │contestaţiei la │ │
│Identificatorul unic al │proba suplimentară │Motivul │
│candidatului │pentru verificarea │respingerii │
│ │îndeplinirii │contestaţiei │
│ │competenţelor │ │
│ │specifice │ │
├─────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│1. │ │ │
│............................... │ │ │
├─────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│2. │ │ │
│............................... │ │ │
├─────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│3. │ │ │
│............................... │ │ │
├─────────────────────────────────┴────────────────────┴─────────────┤
│Observaţii formulate de către expertul desemnat │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Informaţii privind proba scrisă │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Data şi ora desfăşurării probei scrise: │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Probleme intervenite pe durata desfăşurării probei scrise: │
├─────────────────────────────────┬────────────────────┬─────────────┤
│Identificatorul unic al │Punctajul final al │Rezultatul*3)│
│candidatului │probei scrise │ │
├─────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│1. │ │ │
│............................... │ │ │
├─────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│2. │ │ │
│............................... │ │ │
├─────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│3. │ │ │
│............................... │ │ │
├─────────────────────────────────┴────────────────────┴─────────────┤
│Informaţii privind contestaţiile depuse la proba scrisă │
├─────────────────────────────────┬────────────────────┬─────────────┤
│Identificatorul unic al │Rezultatul │Motivul │
│candidatului │contestaţiei la │respingerii │
│ │proba scrisă │contestaţiei │
├─────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│1. │ │ │
│............................... │ │ │
├─────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│2 . │ │ │
│............................... │ │ │
├─────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│3. │ │ │
│............................... │ │ │
├─────────────────────────────────┴────────────────────┴─────────────┤
│Observaţii formulate de către membrii comisiei │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Informaţii privind interviul │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Data şi ora desfăşurării interviului: │
├─────────────────────────────────┬────────────────────┬─────────────┤
│Identificatorul unic al │Punctajul final al │Rezultatul │
│candidatului │interviului │ │
├─────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│1. │ │ │
│............................... │ │ │
├─────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│2. │ │ │
│............................... │ │ │
├─────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│3. │ │ │
│............................... │ │ │
├─────────────────────────────────┴────────────────────┴─────────────┤
│Informaţii privind contestaţiile depuse la proba interviu │
├─────────────────────────────────┬────────────────────┬─────────────┤
│Identificatorul unic al │Punctajul final al │Rezultatul │
│candidatului │probei interviu │ │
├─────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│1. │ │ │
│............................... │ │ │
├─────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│2. │ │ │
│............................... │ │ │
├─────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│3. │ │ │
│............................... │ │ │
├─────────────────────────────────┴────────────────────┴─────────────┤
│Observaţii formulate de către membrii comisiei │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Rezultatul final al concursului: │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Funcţia publică: │
├─────────────────────────────────┬────────────────────┬─────────────┤
│Identificatorul unic al │Punctajul final al │Rezultatul │
│candidatului │concursului │ │
├─────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│1. │ │ │
│............................... │ │ │
├─────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│2. │ │ │
│............................... │ │ │
├─────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│3. │ │ │
│............................... │ │ │
├─────────────────────────────────┴─────────┬──────────┴─────────────┤
│Comisia de concurs │Semnătura │
├───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│1. ............................... │ │
├───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│2. ............................... │ │
├───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│3. ............................... │ │
├───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│Expert proba suplimentară │Semnătura │
├───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ │ │
├───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│Comisia de soluţionare a contestaţiilor │Semnătura │
├───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│1. ............................... │ │
├───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│2. ............................... │ │
├───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│3. ............................... │ │
├───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│Secretarul comisiei │Semnătura │
├───────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ │ │
└───────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘

    *1) Se completează de către secretarul/secretariatul comisiei de concurs.
    *2) Se menţionează: denumirea funcţiei publice, gradul profesional şi compartimentul din cadrul autorităţii sau instituţiei publice în care este prevăzut postul.
    *3) Se completează cu menţiunea „admis”, respectiv „respins”.

    V. Adeverinţă de vechime
    Denumire angajator
    Date de identificare ale angajatorului (adresă completă, CUI)
    Date de contact ale angajatorului (telefon, fax)
    Nr. de înregistrare
    Data înregistrării
    ADEVERINŢĂ
    Prin prezenta se atestă faptul că dl/dna ...................., posesor/posesoare al/a C.I. .... seria ...... nr. ........., CNP .........., a fost/este angajatul ......................, în baza actului administrativ de numire nr. ........../contractului individual de muncă, cu normă întreagă/cu timp parţial de ....... ore/zi, încheiat pe durată determinată/nedeterminată, înregistrat în registrul general de evidenţă a salariaţilor cu nr. ......../....., în funcţia/meseria/ocupaţia de*1) ............... .
    *1) Prin raportare la Clasificarea ocupaţiilor din România şi la actele normative care stabilesc funcţii

    Pentru exercitarea atribuţiilor stabilite în fişa postului aferentă contractului individual de muncă/actului administrativ de numire au fost solicitate studii de nivel*2) ........, în specialitatea ................. .
    *2) Se va indica nivelul de studii (mediu/superior).

    Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu, dl/dna .............. a dobândit:
    - vechime în muncă: ....... ani ....... luni ....... zile;
    – vechime în specialitatea studiilor: ...... ani .......... luni ...... zile.

    Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu au intervenit următoarele mutaţii (modificarea, suspendarea, încetarea contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu):

┌────┬───────────┬────┬────────────┬──────────┐
│ │ │ │ │Nr. şi │
│ │ │ │Meseria/ │data │
│ │ │ │Funcţia/ │actului pe│
│Nr. │Mutaţia │ │Ocupaţia cu │baza │
│crt.│intervenită│Data│indicarea │căruia se │
│ │ │ │clasei/ │face │
│ │ │ │gradaţiei │înscrierea│
│ │ │ │profesionale│şi temeiul│
│ │ │ │ │legal │
├────┼───────────┼────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴────┴────────────┴──────────┘


    În perioada lucrată a avut ......... zile de concediu medical şi ...... concediu fără plată.
    În perioada lucrată, dlui/dnei .................. nu i s-a aplicat nicio sancţiune disciplinară/i s-a aplicat sancţiunea disciplinară .............. .
    Cunoscând normele penale incidente în materia falsului în declaraţii, certificăm că datele cuprinse în prezenta adeverinţă sunt reale, exacte şi complete.
    Data .............
    Numele şi prenumele reprezentantului legal al angajatorului*3),
    ..................................

    Semnătura reprezentantului legal al angajatorului
    ..................................

    *3) Persoana care, potrivit legii/actelor juridice constitutive/altor tipuri de acte legale, reprezintă angajatorul în relaţiile cu terţii.

    VI. Borderou cu lucrările predate la proba scrisă BORDEROU
    cu lucrările predate la proba scrisă
    a concursului organizat în data de ...(data).....
    pentru ocuparea funcţiei/funcţiilor publice
    de ....(numele funcţiei/funcţiilor publice)......
    din cadrul ..... (numele instituţiei publice).....

┌────┬───────┬─────────┬───────────────┐
│ │ │ │Semnătură │
│ │Predat │Nr. │olografă │
│Nr. │lucrare│pagini │candidat │
│crt.│Da/Nu │scrise │(fără nume şi │
│ │ │ │prenume │
│ │ │ │candidat) │
├────┼───────┼─────────┼───────────────┤
├────┼───────┼─────────┼───────────────┤
├────┼───────┼─────────┼───────────────┤
└────┴───────┴─────────┴───────────────┘
    TITLUL III
    Dezvoltarea carierei funcţionarilor publici
    CAP. I
    Perioada de stagiu a funcţionarilor publici debutanţi
    ART. 138
    (1) Funcţionarii publici care intră în corpul funcţionarilor publici pe o funcţie publică de execuţie cu grad profesional debutant efectuează o perioadă de stagiu, în condiţiile legii, în scopul cunoaşterii activităţii şi a obiectivelor autorităţii sau instituţiei publice, precum şi în scopul deprinderii abilităţilor specifice exercitării funcţiei publice.
    (2) Parcurgerea perioadei de stagiu este obligatorie, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege.

    ART. 139
    Perioada de stagiu se întrerupe în situaţia suspendării raportului de serviciu al funcţionarului public debutant, în condiţiile legii.

    ART. 140
    (1) Perioada de stagiu se desfăşoară pe baza unui program aprobat de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, la propunerea conducătorului compartimentului în care urmează să îşi desfăşoare activitatea funcţionarul public debutant şi al compartimentului de resurse umane.
    (2) Prin programul de desfăşurare a perioadei de stagiu se stabilesc următoarele:
    a) alocarea a două ore zilnic din timpul normal de lucru studiului individual sau programelor de formare la care trebuie să participe funcţionarul public debutant, în condiţiile legii;
    b) planificarea activităţilor ce urmează să fie desfăşurate, în funcţie de nivelul cunoştinţelor teoretice şi al deprinderilor practice dobândite pe parcursul perioadei de stagiu.

    (3) În scopul cunoaşterii specificului activităţii autorităţii sau instituţiei publice, funcţionarului public debutant i se asigură posibilitatea de a asista la îndeplinirea atribuţiilor de serviciu de către funcţionarii publici definitivi din cadrul altor compartimente. Această activitate se desfăşoară în coordonarea funcţionarului public sub a cărui îndrumare îşi desfăşoară activitatea şi nu poate depăşi un sfert din durata perioadei de stagiu.

    ART. 141
    (1) Pe parcursul perioadei de stagiu, activitatea funcţionarului public debutant se desfăşoară sub îndrumarea unui funcţionar public definitiv, de regulă din cadrul aceluiaşi compartiment, denumit în continuare îndrumător.
    (2) Persoana desemnată ca îndrumător, în condiţiile legii, trebuie să cunoască legislaţia potrivit căreia îşi desfăşoară activitatea autoritatea sau instituţia publică respectivă, precum şi activităţile desfăşurate în cadrul compartimentului în care este numit funcţionarul public debutant.
    (3) Îndrumătorul este numit de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, de regulă, la propunerea conducătorului compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public debutant.

    ART. 142
    Îndrumătorul are următoarele atribuţii:
    a) coordonează activitatea funcţionarului public debutant pe parcursul perioadei de stagiu;
    b) sprijină funcţionarul public debutant în identificarea celor mai bune modalităţi de rezolvare a lucrărilor repartizate acestuia;
    c) supraveghează modul de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu de către funcţionarul public debutant;
    d) propune conducătorului compartimentului cursurile de perfecţionare profesională la care trebuie să participe funcţionarul public debutant;
    e) întocmeşte un referat în vederea evaluării funcţionarului public debutant, la finalizarea perioadei de stagiu.


    ART. 143
    Funcţionarul public debutant are următoarele drepturi specifice:
    a) să fie sprijinit şi îndrumat în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu pe parcursul perioadei de stagiu;
    b) să i se stabilească atribuţii de serviciu al căror nivel de dificultate şi complexitate să crească gradual pe parcursul perioadei de stagiu;
    c) să i se asigure timpul necesar pregătirii individuale, în scopul dobândirii cunoştinţelor teoretice şi a deprinderilor practice necesare exercitării unei funcţii publice, şi să participe la formele de pregătire profesională organizate pentru funcţionarii publici debutanţi;
    d) să i se asigure, prin grija autorităţii sau instituţiei publice, accesul la sursele de informare utile perfecţionării sale;
    e) să participe la formele de pregătire organizate pentru funcţionarii publici debutanţi.


    ART. 144
    Funcţionarul public debutant are următoarele îndatoriri specifice:
    a) să îşi perfecţioneze pregătirea profesională teoretică şi să îşi însuşească deprinderile practice necesare exercitării unei funcţii publice;
    b) să îl consulte pe îndrumător pentru realizarea lucrărilor repartizate de conducătorul compartimentului;
    c) să participe la manifestări ştiinţifice şi profesionale, în vederea completării pregătirii profesionale;
    d) să participe la formele de pregătire organizate pentru funcţionarii publici debutanţi;
    e) să îşi organizeze o evidenţă proprie a pregătirii profesionale pe care o efectuează, potrivit prevederilor prezentei anexe.


    CAP. II
    Promovarea funcţionarilor publici
    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii generale
    ART. 145
    (1) Promovarea reprezintă modalitatea de dezvoltare a carierei funcţionarilor publici prin ocuparea, în condiţiile legii, ca urmare a promovării concursului sau a examenului organizat în acest sens, a:
    a) unei funcţii publice cu grad profesional imediat superior celui deţinut anterior promovării;
    b) unei funcţii publice dintr-o clasă superioară;
    c) unei funcţii publice de conducere.

    (2) Promovarea în grad profesional şi promovarea în clasă nu sunt condiţionate de existenţa unui post vacant.
    (3) Promovarea într-o funcţie publică de conducere este condiţionată de existenţa unui post vacant.

    ART. 146
    Pentru concursurile de promovare prevăzute la art. 145 alin. (1) lit. a) şi c) se aplică, în mod corespunzător, prevederile art. 483 alin. (3) şi art. 597 alin. (1) lit. h) din prezentul cod.

    ART. 147
    (1) Pentru promovarea în grad profesional şi promovarea în clasă, anterior derulării concursului sau a examenului care se organizează în acest sens, autoritatea sau instituţia publică în care se află respectivul post efectuează analiza postului, conform prevederilor art. 22 din anexa nr. 8 la prezentul cod, pentru identificarea competenţelor generale şi specifice aferente postului preconizat a fi transformat.
    (2) Pentru promovarea în grad profesional şi promovarea în clasă, se verifică competenţele specifice stabilite conform prevederilor alin. (1), după caz, în condiţiile prevăzute la art. 21 din anexa nr. 8 la prezentul cod. În cazul în care se organizează probă/probe suplimentară/suplimentare pentru verificarea îndeplinirii competenţei/competenţelor specifice, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 92 alin. (5)-(7).

    ART. 148
    (1) În termen de 10 zile de la data afişării rezultatelor finale, autoritatea sau instituţia publică în cadrul căreia este numit funcţionarul public care a promovat concursul sau examenul de promovare emite actul administrativ de numire a acestuia în funcţia publică de nivel superior.
    (2) La actul administrativ de numire în funcţia publică se anexează, în mod obligatoriu, fişa postului standardizată, întocmită potrivit art. 149 alin. (1).
    (3) Neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (2) de către autoritatea sau instituţia publică poate fi atacată în contencios administrativ de către funcţionarul public sau de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, conform legii.

    ART. 149
    (1) Ca urmare a promovării în grad profesional şi a promovării în clasă, fişa postului standardizată a funcţionarului public se completează cu noi atribuţii şi responsabilităţi sau, după caz, prin creşterea gradului de complexitate a atribuţiilor exercitate, în raport cu nivelul funcţiei publice. Obligaţia de a întocmi fişa postului standardizată aparţine superiorului ierarhic al funcţionarului public promovat.
    (2) Persoanele cu atribuţii în domeniul managementului resurselor umane din cadrul autorităţii sau instituţiei publice au obligaţia de a acorda asistenţă funcţionarilor publici de conducere în vederea îndeplinirii obligaţiei prevăzute la alin. (1) şi de a monitoriza respectarea acestor prevederi.

    ART. 150
    Funcţiile publice ajunse la gradul profesional superior ca urmare a promovării funcţionarilor publici şi care devin vacante se pot transforma, în condiţiile legii, în funcţii publice cu grad profesional inferior, în funcţie de necesităţile identificate în cadrul autorităţii sau instituţiei publice.

    ART. 151
    Funcţionarii publici au dreptul de a fi informaţi în legătură cu acţiunile întreprinse de autorităţile şi instituţiile publice în vederea asigurării dreptului la promovare a acestora.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Promovarea în grad profesional
    ART. 152
    Funcţionarul public care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 479 alin. (1) din prezentul cod se poate înscrie la concursul sau examenul de promovare în grad profesional, prin completarea unui formular de înscriere al cărui model este prevăzut la art. 137 lit. b), la autoritatea sau instituţia în cadrul căreia este numit.

    ART. 153
    (1) Pentru concursul sau examenul de promovare în grad profesional, comisia de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor sunt compuse din câte 3 membri, funcţionari publici desemnaţi din cadrul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului sau examenului.
    (2) Prevederile art. 73, 74 alin. (1) şi art. 78-83 se aplică în mod corespunzător pentru constituirea şi componenţa comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

    ART. 154
    (1) Comisia de concurs pentru promovarea în grad profesional imediat superior are următoarele atribuţii principale:
    a) verifică eligibilitatea candidatului pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare;
    b) verifică informaţiile care trebuie comunicate de către secretar candidatului în vederea solicitării de clarificare a documentaţiei depuse;
    c) stabileşte subiectele pentru proba scrisă;
    d) stabileşte planul de interviu şi realizează interviul;
    e) notează pentru fiecare candidat proba scrisă şi interviul;
    f) transmite secretarului comisiei rezultatele probelor pentru a fi comunicate candidatului;
    g) transmite secretarului comisiei rezultatul final pentru a fi comunicat candidatului;
    h) formulează propunerea de numire în funcţia publică a candidatului declarat „admis“.

    (2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru promovarea în grad profesional imediat superior are următoarele atribuţii principale:
    a) soluţionează contestaţia depusă de candidat cu privire la rezultatul probei de verificare a eligibilităţii pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare, precum şi contestaţia depusă cu privire la rezultatul probei scrise şi al interviului;
    b) transmite secretarului comisiei rezultatul contestaţiei pentru a fi comunicat candidatului.


    ART. 155
    Prevederile art. 85-87 se aplică în mod corespunzător.

    ART. 156
    (1) Autorităţile şi instituţiile publice care au competenţa de organizare a concursului de promovare în grad profesional au obligaţia asigurării publicităţii acestuia, în condiţiile legii.
    (2) Anunţul privind organizarea concursului se publică pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei organizatoare, la secţiunea special creată în acest scop şi la locul desfăşurării concursului, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data desfăşurării probei scrise a concursului.
    (3) Anunţul prevăzut la alin. (2) cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele informaţii:
    a) denumirea autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului;
    b) funcţia publică pentru care se organizează concursul, identificată, după caz, prin denumire, categorie, clasă şi grad profesional, precum şi compartimentul din care face parte;
    c) data, ora şi locul sau locaţia desfăşurării probei suplimentare, dacă este cazul, pentru testarea competenţelor specifice;
    d) data, ora şi locul sau locaţia desfăşurării probei scrise;
    e) condiţiile de participare la concursul de promovare în grad profesional, prevăzute la art. 479 alin. (1) din prezentul cod;
    f) perioada şi modalitatea de înscriere la concurs;
    g) bibliografia şi tematica de specialitate;
    h) coordonate de contact pentru înscrierea la concursul de promovare în grad profesional, cuprinzând adresa de corespondenţă, telefon, e-mail, persoana de contact şi funcţia publică deţinută;
    i) conţinutul dosarului de concurs.

    (4) Informaţiile se menţin la locul de publicare până la finalizarea concursului.
    (5) Dosarul de concurs se depune de către candidat în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului potrivit alin. (2) şi conţine în mod obligatoriu următoarele documente:
    a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
    b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;
    c) adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;
    d) dovada obţinerii numărului minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecţionare, seminare, conferinţe, schimburi de experienţă sau vizite de studiu, în condiţiile legii, sau a urmării unei forme de perfecţionare profesională cu durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate.
    e) formularul de înscriere prevăzut la art. 137 lit. b).

    (6) Condiţia prevăzută la alin. (5) lit. d) se aplică pentru candidaţii la concursurile şi examenele de promovare în grad profesional a căror organizare este demarată după intrarea în vigoare a art. 479 alin. (1) lit. b) din prezentul cod.

    ART. 157
    (1) Concursul de promovare prevăzut la art. 156 alin. (1) constă în desfăşurarea succesivă a următoarelor probe:
    a) verificarea eligibilităţii candidaţilor, în urma depunerii dosarelor de concurs;
    b) proba suplimentară, după caz;
    c) proba scrisă, care constă în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste-grilă.
    d) interviul, în cadrul căruia se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.

    (2) Se pot prezenta la următoarea probă numai candidaţii declaraţi admişi la proba precedentă.
    (3) În cazul în care pentru exercitarea funcţiei publice având gradul profesional în care se promovează este necesară deţinerea unor competenţe specifice noi, autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului stabileşte modalitatea prin care acestea se dovedesc, potrivit art. 21 alin. (1) - (7) din anexa nr. 8 la prezentul cod. În cazul în care pentru funcţia publică având gradul profesional în care se promovează nu au fost identificate competenţe specifice noi în condiţiile art. 147 alin. (1), nu se organizează probă suplimentară pentru verificarea îndeplinirii acestora.
    (4) Pentru probele concursului de promovare punctajele se stabilesc după cum urmează:
    a) pentru proba scrisă punctajul este de maximum 100 de puncte;
    b) pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte.

    (5) Este declarat „admis“ la proba scrisă, respectiv la interviu, candidatul care a obţinut minimum 50 de puncte.
    (6) Punctajul final se calculează prin însumarea punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu.
    (7) După afişarea rezultatelor obţinute la verificarea eligibilităţii candidaţilor, proba scrisă sau interviu, pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei organizatoare, la secţiunea special creată în acest scop şi la locul desfăşurării concursului, candidatul nemulţumit poate face contestaţie.
    (8) Comisia de soluţionare a contestaţiilor admite contestaţia modificând rezultatul verificării eligibilităţii candidaţilor, respectiv punctajul acordat de comisia de concurs, după caz, în situaţia în care:
    a) candidatul îndeplineşte condiţiile pentru a participa la concurs, în situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor;
    b) constată că punctajul acordat de comisia de soluţionare a contestaţiilor la proba scrisă, respectiv la interviu, este mai mare decât cel acordat de comisia de concurs.

    (9) Comisia de soluţionare a contestaţiilor respinge contestaţia în următoarele situaţii:
    a) candidatul nu îndeplineşte condiţiile pentru a participa la concurs în situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei de verificare a eligibilităţii candidaţilor;
    b) constată că punctajul acordat de comisia de soluţionare a contestaţiilor la proba scrisă, respectiv la interviu, este mai mic sau egal cu cel acordat de comisia de concurs.

    (10) Se consideră admis la concursul de promovare în grad profesional candidatul care a obţinut un punctaj final de minim 50 de puncte. Candidatul declarat „admis“ la concursul de promovare în grad profesional este numit, potrivit legii, în funcţia publică de grad profesional imediat superior pentru care a candidat.
    (11) Prevederile art. 97 alin. (2)-(5), art. 98-104, art. 106 alin. (2), (4) şi (6), art. 108, art. 109 alin. (1), art. 110, art. 111, art. 116, art. 125 şi art. 129 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Promovarea în clasă
    ART. 158
    Funcţionarii publici pot promova în clasă prin examen, care se organizează de către autorităţile şi instituţiile publice cu încadrarea în fondurile bugetare alocate, în măsura în care apreciază că transformarea postului ocupat de funcţionarul public într-un post cu atribuţii corespunzătoare studiilor de nivel superior este utilă autorităţii sau instituţiei publice.

    ART. 159
    (1) Cu cel puţin 15 zile înainte de data organizării examenului de promovare în clasă, conducătorul autorităţii sau instituţiei publice are obligaţia de a emite un act administrativ prin care stabileşte:
    a) componenţa comisiei de examen;
    b) data susţinerii examenului;
    c) bibliografia, pe baza propunerilor compartimentelor în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarii publici care participă la examen.

    (2) Anunţul privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în clasă se publică la locul de desfăşurare a examenului şi pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, la secţiunea special creată în acest scop, cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită pentru proba scrisă.
    (3) Anunţul prevăzut la alin. (2) cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele informaţii:
    a) denumirea autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului;
    b) funcţia publică pentru care se organizează concursul, identificată, după caz, prin denumire, categorie, clasă şi grad profesional, precum şi compartimentul din care face parte;
    c) data, ora şi locul sau locaţia desfăşurării probei suplimentare, dacă este cazul, pentru testarea competenţelor specifice;
    d) data, ora şi locul sau locaţia desfăşurării probei scrise;
    e) condiţiile de participare la concursul de promovare în clasă prevăzute la art. 481 alin. (1) din prezentul cod;
    f) perioada şi modalitatea de înscriere la concurs;
    g) bibliografia şi tematica de specialitate;
    h) coordonate de contact pentru înscrierea la concursul de promovare în clasă, cuprinzând adresa de corespondenţă, telefon, e-mail, persoana de contact şi funcţia publică deţinută;
    i) conţinutul dosarului de concurs.

    (4) Informaţiile se menţin la locul de publicare până la finalizarea concursului.

    ART. 160
    Dosarul de examen se depune de către candidaţi în termen de 5 zile de la data publicării anunţului privind organizarea examenului de promovare în clasă în condiţiile art. 159 alin. (2) şi conţine în mod obligatoriu următoarele documente:
    a) cerere de înscriere la examenul de promovare în clasă;
    b) diplomă de studii de nivel superior în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfăşurarea activităţii de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice;
    c) adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată, în condiţiile legii.


    ART. 161
    (1) Pentru examenul de promovare în clasă, comisia de examen şi comisia de soluţionare a contestaţiilor sunt compuse din câte 3 membri, funcţionari publici desemnaţi din cadrul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a examenului.
    (2) Prevederile art. 73, art. 74 alin. (1) şi art. 78-83 se aplică în mod corespunzător pentru constituirea şi componenţa comisiei de examen şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

    ART. 162
    (1) Comisia de examen pentru promovarea în clasă are următoarele atribuţii principale:
    a) verifică eligibilitatea candidatului pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare;
    b) verifică informaţiile care trebuie comunicate de către secretar candidatului în vederea solicitării de clarificare a documentaţiei depuse;
    c) stabileşte subiectele pentru proba scrisă;
    d) stabileşte planul de interviu şi realizează interviul;
    e) notează pentru fiecare candidat proba scrisă şi interviul;
    f) transmite secretarului comisiei rezultatele probelor pentru a fi comunicate candidatului;
    g) transmite secretarului comisiei rezultatul final pentru a fi comunicat candidatului;
    h) formulează propunerea de numire în funcţia publică a candidatului declarat „admis“.

    (2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru examenul de promovare în clasă are următoarele atribuţii principale:
    a) soluţionează contestaţia depusă de candidat cu privire la rezultatul probei de verificare a eligibilităţii pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare, precum şi contestaţia depusă cu privire la rezultatul probei scrise şi al interviului;
    b) transmite secretarului comisiei rezultatul contestaţiei pentru a fi comunicat candidatului.


    ART. 163
    Prevederile art. 84-86 şi ale art. 157 alin. (3), (5)-(11) se aplică în mod corespunzător.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Promovarea în funcţii publice de conducere
    ART. 164
    Funcţionarii publici pot promova într-o funcţie publică de conducere vacantă pe bază de concurs.

    ART. 165
    Concursul de promovare în funcţiile publice de conducere se organizează cu încadrarea în fondurile bugetare alocate de către autoritatea sau instituţia publică competentă, potrivit legii.

    ART. 166
    (1) În aplicarea prevederilor art. 482 alin. (3) din prezentul cod, pentru elaborarea planului de promovare în funcţii publice de conducere, la un interval de doi ani, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici solicită autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la art. 369 lit. a), c) şi e) din prezentul cod şi care optează pentru ocuparea funcţiilor publice prin modalitatea organizării unui concurs de promovare să comunice necesarul de funcţii publice de conducere alocate ocupării prin această modalitate.
    (2) În vederea comunicării către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a necesarului prevăzut la alin. (1), autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a stabili numărul funcţiilor publice de conducere vacante, precum şi numărul funcţiilor publice de conducere previzionate pentru vacantare în condiţiile legii.
    (3) Previzionarea necesarului prevăzut la alin. (1) şi (2) se realizează pentru o perioadă de doi ani, în baza raportului analizei posturilor, elaborat în condiţiile art. 27 alin. (1) lit. b) şi art. 29 din anexa nr. 8 la prezentul cod, precum şi în baza analizei datelor de personal.
    (4) În termen de 10 zile calendaristice de la primirea solicitării prevăzute la alin. (1), autoritatea sau instituţia publică, prin conducătorul acesteia, transmite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici o informare privind necesarul stabilit potrivit prevederilor alin. (3), pentru aparatul propriu.
    (5) Informarea prevăzută la alin. (4) se comunică în format electronic, prin intermediul platformei informatice de concurs, şi cuprinde următoarele informaţii:
    a) denumirea instituţiei publice sau autorităţii;
    b) coordonate de contact ale persoanei responsabile din cadrul compartimentului de resurse umane al autorităţii sau instituţiei publice, cuprinzând numele şi prenumele acesteia, funcţia, numărul de telefon şi adresa de e-mail;
    c) cod fiscal/CIF;
    d) denumirea funcţiilor publice de conducere vacante şi a celor previzionate pentru vacantare pentru următorii doi ani, cu precizarea unui cod unic de identificare pentru fiecare post, precum şi a semestrului din anul în care se vacantează funcţia publică;
    e) compartimentul funcţional sau compartimentele funcţionale, după caz, în cadrul căruia sau cărora se regăsesc funcţiile publice prevăzute la lit. d).

    (6) Transmiterea necesarului prevăzut la alin. (4) cu depăşirea termenului sau netransmiterea unei astfel de informări în format electronic, prin intermediul platformei informatice de concurs, echivalează cu neincluderea instituţiei sau autorităţii publice în planul de promovare în funcţii publice de conducere elaborat de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere prin concurs de promovare organizat în condiţiile prezentului cod.
    (7) În baza necesarului şi a evidenţei funcţiei publice şi a funcţionarilor publici gestionate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici potrivit art. 401 alin. (1) lit. d) din prezentul cod, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici elaborează planul de promovare în funcţii publice de conducere, pentru o perioadă de doi ani.
    (8) Planul prevăzut la alin. (7) cuprinde informaţiile prevăzute la alin. (5) lit. a), c)-e) şi se aprobă prin hotărârea Guvernului prevăzută la art. 467 alin. (5) din prezentul cod.
    (9) Planul de promovare în funcţii publice de conducere poate fi revizuit de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, dar nu mai devreme de un an de la data aprobării prin hotărâre a Guvernului, la solicitarea autorităţilor şi instituţiilor publice, pentru situaţiile prevăzute la art. 17 alin. (3).

    ART. 167
    (1) În aplicarea prevederilor art. 482 alin. (4) lit. a) din prezentul cod, pentru verificarea competenţelor generale necesare ocupării unei funcţii publice de conducere prin promovare, în baza planului de promovare în funcţii publice de conducere prevăzut la alin. (2) al aceluiaşi articol din prezentul cod, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează, de cel puţin două ori pe an, proba de testare avansată a candidaţilor, potrivit prevederilor art. 50-53.
    (2) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici are obligaţia să asigure publicitatea probei de testare avansată prevăzute la alin. (1), în condiţiile prezentului cod.
    (3) Anunţul privind organizarea probei de testare avansată se publică de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, precum şi pe pagina de internet a acesteia, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data stabilită pentru desfăşurarea acesteia.
    (4) Anunţul prevăzut la alin. (3) cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele informaţii:
    a) denumirea instituţiei publice sau autorităţii;
    b) funcţiile publice de conducere pentru care se organizează proba de testare avansată;
    c) perioada şi modalitatea de înscriere;
    d) condiţiile de participare prevăzute la art. 483 alin. (3) din prezentul cod şi competenţele specifice;
    e) perioada estimată pentru desfăşurarea probei de testare avansată;
    f) coordonate de contact pentru înscrierea la proba de testare avansată, cuprinzând adresa de corespondenţă, telefon, e-mail, persoana de contact şi funcţia publică deţinută;
    g) locul de desfăşurare a probei de testare avansată.

    (5) Anunţul prevăzut la alin. (3) se publică pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi cuprinde, în mod obligatoriu, pe lângă informaţiile prevăzute la alin. (4), următoarele informaţii:
    a) denumirea funcţiilor publice de conducere;
    b) compartimentele funcţionale în cadrul cărora se regăsesc funcţiile publice de conducere.

    (6) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici asigură publicarea anunţului şi prin publicitate în mediul online, inclusiv pe platforma informatică de concurs, precum şi, după caz, în mediul audiovizual sau prin alte forme de publicitate suplimentare, inclusiv prin contractare de servicii de publicitate, în condiţiile prevăzute de legislaţia privind achiziţiile publice.

    ART. 168
    (1) În vederea organizării şi desfăşurării probei de testare avansată, de la momentul publicării anunţului prevăzut la art. 167 alin. (3), dar nu mai târziu de data începerii perioadei de verificare a eligibilităţii candidaţilor, se constituie comisii de verificare a eligibilităţii, respectiv comisii de soluţionare a contestaţiilor privind verificarea eligibilităţii, precum şi comisii privind organizarea şi desfăşurarea probei de testare avansată în centre de testare şi în centre de evaluare, prin act administrativ al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
    (2) Prevederile art. 20-25 şi art. 27-29 se aplică în mod corespunzător pentru constituirea, componenţa şi atribuţiile comisiilor de verificare a eligibilităţii, respectiv ale comisiilor de soluţionare a contestaţiilor privind verificarea eligibilităţii.
    (3) Prevederile art. 26 şi art. 30-32 se aplică în mod corespunzător pentru constituirea, componenţa şi atribuţiile comisiilor privind organizarea şi desfăşurarea probei de testare avansată în centre de testare şi în centre de evaluare.

    ART. 169
    Funcţionarii publici interesaţi de participarea la concursul de promovare se înregistrează în platforma informatică de concurs. Prevederile art. 37 se aplică în mod corespunzător.

    ART. 170
    (1) În vederea participării la proba de testare avansată, în termen de 20 de zile calendaristice de la data publicării anunţului în condiţiile prevăzute la art. 167 alin. (3), candidaţii se înscriu prin constituirea dosarului de concurs, exclusiv în format electronic, prin intermediul platformei informatice de concurs.
    (2) Dosarul de concurs conţine, în mod obligatoriu:
    a) formularul de înscriere prevăzut la art. 137 lit. a);
    b) copia cărţii de identitate;
    c) copia actului doveditor emis de autorităţile competente, în cazul în care a intervenit schimbarea numelui consemnat în certificatul de naştere;
    d) copii ale diplomelor de studii sau echivalente;
    e) copia carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, potrivit prevederilor prezentului cod, după caz;
    f) copia diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau a diplomei echivalente în condiţiile art. 57 alin. (2) din Legea nr. 199/2023, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) adeverinţă emisă de autoritatea sau instituţia publică în cadrul căreia este numit funcţionarul public candidat, din care rezultă calitatea acestuia de funcţionar public clasa I;
    h) cazierul administrativ.

    (3) Formularul de înscriere prevăzut la alin. (2) lit. a) se pune la dispoziţia candidaţilor prin platforma informatică de concurs la momentul demarării procedurii de înscriere la concurs şi se completează online.
    (4) Modelul orientativ al adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată care atestă vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor este prevăzut la art. 137 lit. e).
    (5) La cererea candidatului, formulată la data înscrierii la proba de testare avansată, dar nu mai târziu de data finalizării perioadei de depunere a dosarelor potrivit alin. (1), documentul prevăzut la alin. (2) lit. h) se eliberează de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, potrivit prevederilor art. 496 alin. (2) şi alin. (3) lit. a) din prezentul cod.
    (6) Prevederile art. 39-41 se aplică în mod corespunzător.

    ART. 171
    (1) Verificarea eligibilităţii candidaţilor este etapă prealabilă probei de testare avansată şi constă în verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare prevăzute la art. 483 alin. (2) din prezentul cod, pe baza documentelor din dosarele de concurs constituite de către candidaţi.
    (2) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data expirării termenului de înscriere la concurs, comisia de verificare a eligibilităţii verifică îndeplinirea condiţiilor de participare de către candidaţi.
    (3) Prevederile art. 43 şi 44 se aplică în mod corespunzător.
    (4) În termen de o zi lucrătoare de la data publicării rezultatelor obţinute la verificarea eligibilităţii candidaţilor, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie prin intermediul platformei informatice de concurs, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Prevederile art. 57 se aplică în mod corespunzător.

    ART. 172
    (1) Proba de testare avansată se organizează şi se desfăşoară potrivit prevederilor art. 50-53. Prevederile art. 59-61 se aplică în mod corespunzător.
    (2) La finalizarea testării avansate, platforma informatică de concurs generează un raport care cuprinde rezultatele şi punctajele obţinute de candidaţi.
    (3) Raportul se comunică prin intermediul platformei electronice în contul candidatului, acesta primind o notificare prin e-mail, precum şi pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, la secţiunea special creată în acest scop, în condiţiile prevăzute la art. 41, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la finalizarea susţinerii acestei probe de către toţi candidaţii care participă la etapa de testare avansată.

    ART. 173
    (1) Gestionarea grupului de candidaţi care au promovat proba de testare avansată pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere prin promovare se realizează de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, prin intermediul platformei informatice de concurs, pe o perioadă maximă de 3 ani de la data promovării probei.
    (2) Prevederile art. 63 alin. (2) şi (3) şi art. 64 se aplică în mod corespunzător.

    ART. 174
    La concursul pe post pot participa funcţionarii publici care au obţinut calificativul „admis“ la proba de testare avansată, organizată şi desfăşurată în condiţiile art. 168-172, pentru o perioadă de maximum 3 ani de la data promovării acesteia, precum şi funcţionarii publici interesaţi pentru ocuparea prin concurs de promovare a unei funcţii publice de conducere din categoria funcţiilor publice prevăzute la art. 385 alin. (3) din prezentul cod.

    ART. 175
    (1) Organizarea concursului de promovare într-o funcţie publică de conducere vacantă constă în derularea etapelor cuprinse între înştiinţarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici cu privire la concursul pe post, potrivit art. 470 din prezentul cod, şi asigurarea publicităţii concursului de promovare.
    (2) În vederea organizării şi desfăşurării concursului de promovare, autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a înştiinţa Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici cu privire la organizarea acestei etape cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data publicării anunţului de concurs. Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a crea o adresă de e-mail pe care o pun la dispoziţia candidaţilor în vederea comunicării în format electronic a dosarelor de concurs.
    (3) Înştiinţarea cu privire la organizarea concursului de promovare se transmite prin intermediul instrumentelor informatice puse la dispoziţie de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele informaţii:
    a) denumirea autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului de promovare;
    b) funcţia publică pentru care se organizează concursul, identificată prin denumire, precum şi compartimentul din care face parte;
    c) precizarea expresă a duratei timpului de muncă, respectiv durată normală a timpului de muncă sau durată redusă a timpului de muncă, pentru raportul de serviciu cu timp parţial;
    d) data, ora şi locul sau locaţia desfăşurării probei suplimentare, pentru testarea competenţelor specifice, după caz;
    e) data, ora şi locul sau locaţia desfăşurării probei scrise;
    f) condiţiile de participare cuprinzând condiţiile prevăzute la art. 483 din prezentul cod şi competenţele specifice;
    g) perioada şi modalitatea de înscriere la concursul de promovare;
    h) bibliografia şi tematica de specialitate;
    i) atribuţiile postului stabilite în fişa postului standardizată, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului de promovare;
    j) coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs, cuprinzând adresa de corespondenţă, telefon, e-mail, persoana de contact şi funcţia publică deţinută, precum şi adresa de e-mail prevăzută la alin. (2);
    k) conţinutul dosarului de concurs.

    (4) Autoritatea sau instituţia publică organizatoare solicită Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici desemnarea unui reprezentant pentru a face parte din comisia de concurs, respectiv din comisia de soluţionare a contestaţiilor, odată cu transmiterea înştiinţării.

    ART. 176
    (1) Bibliografia de specialitate pentru concursul de promovare cuprinde acte normative, altele decât cele prevăzute la art. 46 alin. (4), lucrări, articole de specialitate sau surse de informare şi documentare expres indicate, cu relevanţă pentru funcţia publică pentru care se organizează concursul. Tematica de specialitate este obligatorie şi se stabileşte pe baza bibliografiei. Tematica de specialitate reprezintă totalitatea temelor esenţiale şi relevante pentru funcţia publică pentru care se organizează concursul, sintetizate din bibliografia de specialitate.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru stabilirea bibliografiei de specialitate pot fi avute în vedere actele normative prevăzute la art. 46 alin. (4), în situaţia în care, pentru ocuparea funcţiei publice sunt necesare cunoştinţe aprofundate în domeniul respectării demnităţii umane, protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare, egalităţii de şanse şi de tratament sau în domeniul administraţiei publice.
    (3) Bibliografia şi tematica de specialitate pentru funcţiile publice de conducere pentru care se organizează concursul de promovare se aprobă de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, la propunerea compartimentelor de specialitate.

    ART. 177
    Pentru competenţele specifice necesare exercitării funcţiei publice şi prevăzute în fişa postului standardizată, autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului stabileşte modalitatea prin care acestea se dovedesc, potrivit prevederilor art. 21 din anexa nr. 8 la prezentul cod.

    ART. 178
    (1) În vederea organizării şi desfăşurării concursului de promovare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere, de la momentul înştiinţării Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, dar nu mai târziu de data publicării anunţului privind concursul în condiţiile prevăzute la art. 183 alin. (2), se constituie comisii de concurs, respectiv comisii de soluţionare a contestaţiilor, prin act administrativ al conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în condiţiile prezentei anexe.
    (2) Pentru testarea competenţelor specifice prin organizarea de probe suplimentare, prin actul administrativ prevăzut la alin. (1), conducătorul autorităţii sau instituţiei publice numeşte experţi în domeniu, care gestionează aceste probe.
    (3) Prin actul administrativ prevăzut la alin. (1) se desemnează preşedintele comisiei de concurs, respectiv al comisiei de soluţionare a contestaţiilor din rândul membrilor acestora, precum şi un secretar, de regulă, din cadrul compartimentului de resurse umane, astfel încât să poată fi asigurată desfăşurarea în condiţii optime a probelor de concurs.

    ART. 179
    (1) Comisia de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor sunt compuse din câte 3 membri, respectiv 2 membri, reprezentanţi ai autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, desemnaţi din cadrul acesteia, precum şi un reprezentant al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
    (2) În situaţia în care, prin acte normative cu caracter special aplicabile unor domenii de activitate, este prevăzută obligaţia participării unor reprezentanţi ai altor autorităţi şi instituţii publice decât cele prevăzute de prezenta anexă la concursul pe post, reprezentantul autorităţii sau instituţiei publice respective îl înlocuieşte pe unul dintre reprezentanţii autorităţii ori instituţiei publice organizatoare a concursului în cadrul comisiei de concurs, respectiv al comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
    (3) Prevederile art. 75 alin. (4) şi (7) se aplică în mod corespunzător.

    ART. 180
    Prevederile art. 73, art. 74 alin. (1) şi art. 76-83 se aplică în mod corespunzător pentru constituirea şi componenţa comisiei de concurs pentru concursul de promovare în funcţia publică de conducere şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

    ART. 181
    (1) Comisia de concurs pentru concursul de promovare în funcţia publică de conducere are următoarele atribuţii principale:
    a) verifică eligibilitatea candidatului pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare;
    b) verifică informaţiile care trebuie comunicate de către secretar candidatului în vederea solicitării de clarificare a documentaţiei depuse;
    c) stabileşte subiectele pentru proba scrisă;
    d) stabileşte planul de interviu şi realizează interviul;
    e) notează pentru fiecare candidat proba scrisă şi interviul;
    f) transmite secretarului comisiei rezultatele probelor de concurs pentru a fi comunicate candidatului;
    g) transmite secretarului comisiei rezultatul final al concursului pentru a fi comunicat candidatului;
    h) formulează propunerea de numire în funcţia publică a candidatului declarat „admis“.

    (2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de promovare în funcţia publică de conducere are următoarele atribuţii principale:
    a) soluţionează contestaţia depusă de candidat cu privire la rezultatul probei de verificare a eligibilităţii pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare, precum şi contestaţia depusă cu privire la rezultatul probei scrise şi al interviului;
    b) transmite secretarului comisiei rezultatul contestaţiei pentru a fi comunicat candidatului.


    ART. 182
    Prevederile art. 85-87 se aplică în mod corespunzător.

    ART. 183
    (1) Autorităţile şi instituţiile publice care au competenţa de organizare a concursului de promovare în funcţia publică de conducere au obligaţia asigurării publicităţii acestuia, în condiţiile legii.
    (2) Anunţul privind organizarea concursului de promovare în funcţia publică de conducere se publică pe pagina de internet a instituţiei organizatoare şi pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data desfăşurării primei probe a concursului.

    ART. 184
    (1) Anunţul prevăzut la art. 183 alin. (2) cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele informaţii:
    a) denumirea autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului de promovare;
    b) funcţia publică pentru care se organizează concursul, identificată prin denumire, clasă, precum şi compartimentul din care face parte;
    c) precizarea expresă a duratei timpului de muncă, respectiv durată normală a timpului de muncă sau durată redusă a timpului de muncă, pentru raportul de serviciu cu timp parţial;
    d) data, ora şi locul sau locaţia desfăşurării probei pentru verificarea competenţelor generale şi probei suplimentare, dacă este cazul, pentru testarea competenţelor specifice;
    e) data, ora şi locul sau locaţia desfăşurării probei scrise;
    f) condiţiile de participare cuprinzând condiţiile prevăzute la art. 483 alin. (2) din prezentul cod şi competenţele specifice;
    g) perioada şi modalitatea de înscriere la concursul de promovare;
    h) bibliografia şi tematica de specialitate;
    i) atribuţiile postului prevăzute în fişa postului standardizată, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului de promovare;
    j) coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs, cuprinzând adresa de corespondenţă, telefon, e-mail, persoana de contact şi funcţia publică deţinută, precum şi adresa de e-mail prevăzută la art. 175 alin. (2);
    k) conţinutul dosarului de concurs.

    (2) Informaţiile se menţin la locul de publicare până la finalizarea concursului.

    ART. 185
    Desfăşurarea concursului de promovare constă în derularea etapelor cuprinse între asigurarea publicităţii concursului de promovare şi formularea propunerilor de numire în funcţiile publice de conducere vacante pentru care s-a organizat concursul, în condiţiile prevăzute la art. 129 alin. (3).

    ART. 186
    (1) Probele concursului de promovare se derulează succesiv şi sunt următoarele:
    a) verificarea eligibilităţii candidaţilor;
    b) proba suplimentară, după caz, în condiţiile prevăzute la art. 21 din anexa nr. 8 la prezentul cod;
    c) proba scrisă;
    d) proba interviului.

    (2) Se pot prezenta la următoarea probă numai candidaţii declaraţi „admis“ la proba precedentă.
    (3) Autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului sau, după caz, comisia de concurs pentru înalţii funcţionari publici stabileşte modalitatea prin care se dovedesc competenţele specifice, cu respectarea prevederilor art. 21 din anexa nr. 8 la prezentul cod.
    (4) În cazul în care verificarea îndeplinirii competenţelor specifice se realizează prin documente, aceasta se desfăşoară în cadrul probei de verificare a eligibilităţii. În acest caz nu se organizează probă suplimentară.
    (5) În cazul în care testarea competenţelor specifice se realizează prin organizarea unei probe suplimentare, aceasta se desfăşoară ulterior afişării rezultatelor la proba de verificare a eligibilităţii candidaţilor, dar nu mai târziu de data prevăzută în anunţul de concurs pentru proba scrisă şi se gestionează de către unul sau mai mulţi experţi în domeniu, la solicitarea şi prin grija autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului. Expertul nu este membru al comisiei de concurs sau, după caz, al comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
    (6) Pot participa la proba scrisă a etapei de selecţie numai candidaţii declaraţi „admis“ la proba de verificare a eligibilităţii candidaţilor sau, în cazul în care concursul pe post presupune şi organizarea unei probe suplimentare, numai candidaţii declaraţi „admis“ la proba suplimentară.
    (7) În exercitarea atribuţiilor prevăzute pentru etapa de selecţie, fiecare membru al comisiei de concurs, respectiv al comisiei de soluţionare a contestaţiilor, precum şi expertul au obligaţia de a completa secţiunea individuală alocată în acest sens în platforma informatică de concurs.

    ART. 187
    (1) Condiţiile de participare la concursul de promovare se stabilesc pe baza condiţiilor de ocupare a funcţiei publice de conducere şi a competenţelor specifice prevăzute în fişa postului standardizată corespunzătoare funcţiei publice de conducere vacante.
    (2) Condiţiile referitoare la studiile necesare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante din clasa I se stabilesc în conformitate cu nomenclatoarele domeniilor şi specializărilor din învăţământul universitar de lungă durată şi scurtă durată, respectiv nomenclatoarele domeniilor de studii universitare de licenţă şi specializărilor şi programelor de studii din cadrul acestora, având în vedere domeniul de activitate al autorităţii sau instituţiei publice, scopul principal al postului, precum şi atribuţiile postului corespunzătoare funcţiei publice respective.

    ART. 188
    Funcţionarii publici care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 483 alin. (2) din prezentul cod pot participa la concursul de promovare într-o funcţie publică de conducere.

    ART. 189
    (1) În vederea participării la concursul de promovare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, candidaţii depun dosarul de concurs sau îl comunică în format electronic pe adresa de e-mail prevăzută la art. 175 alin. (2), care conţine în mod obligatoriu:
    a) formularul de înscriere prevăzut la art. 137 pct. I;
    b) curriculum vitae, modelul comun european;
    c) copia cărţii de identitate;
    d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări, după caz;
    e) copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 57 alin. (2) din Legea nr. 199/2023, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;
    g) cazierul administrativ;
    h) dovada obţinerii numărului minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecţionare, seminare, conferinţe, schimburi de experienţă sau vizite de studiu, în condiţiile legii, sau a urmării unei forme de perfecţionare profesională cu durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate.

    (2) Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la alin. (1) lit. f) este prevăzut la art. 137 lit. e). Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut la art. 137 lit. e) trebuie să cuprindă elemente similare acestuia din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.
    (3) La cererea candidatului, formulată la data înscrierii la concurs, dar nu mai târziu de data finalizării perioadei de depunere a dosarelor potrivit alin. (1), documentul prevăzut la alin. (1) lit. g) se solicită Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici de către instituţia organizatoare a concursului de promovare, potrivit prevederilor art. 496 alin. (2) şi (3) lit. c) din prezentul cod.
    (4) Prevederile art. 146 se aplică în mod corespunzător.

    ART. 190
    La finalul procesului de constituire a dosarului de concurs, fiecărui candidat i se atribuie un număr de înregistrare a dosarului de concurs care se utilizează în comunicarea rezultatelor probelor din concursul de promovare.

    ART. 191
    (1) Verificarea eligibilităţii candidaţilor este proba concursului de promovare care constă în verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare prevăzute la art. 483 alin. (2) din prezentul cod, pe baza documentelor din dosarele de concurs constituite de către candidaţi.
    (2) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului prevăzut la art. 170 alin. (1), comisia de concurs verifică eligibilitatea candidaţilor.
    (3) În termenul prevăzut la alin. (2), rezultatele verificării eligibilităţii candidaţilor, cu menţiunea „admis“ sau „respins“, însoţită, după caz, de motivul respingerii dosarului, se comunică prin e-mail şi pe site-ul autorităţii sau instituţiei organizatoare a etapei de selecţie, la secţiunea special creată în acest scop, în condiţiile prevăzute la art. 190.
    (4) În situaţia în care între membrii comisiei de concurs există diferenţe de opinie care nu au putut fi soluţionate de comun acord, candidatul va fi declarat „admis“ sau „respins“ în funcţie de opinia majoritară, consemnată conform menţiunilor individuale din secţiunea corespunzătoare din platforma informatică de concurs. Membrul comisiei de concurs care nu este de acord cu opinia majoritară formulează opinie separată, motivată, şi o consemnează în secţiunea individuală.
    (5) În termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului prevăzut la art. 170 alin. (1), membrii comisiei de concurs pot solicita candidaţilor alte documente relevante, din categoria celor prevăzute la art. 170 alin. (2) . Documentele solicitate se comunică în termen de maximum o zi lucrătoare de la data solicitării.
    (6) Solicitarea către candidaţi prevăzută la alin. (5) se realizează prin e-mail, cu menţionarea termenului-limită până la care se permite completarea de către candidat a dosarului de concurs cu clarificările solicitate.

    ART. 192
    (1) Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări scrise de sinteză, în rezolvarea unor teste-grilă, teste cu întrebări deschise şi/sau exerciţii care constau în rezolvarea unor situaţii practice, conform deciziei comisiei de concurs.
    (2) Prin proba scrisă se verifică cunoştinţele de specialitate, parte componentă a competenţelor specifice prevăzute la art. 11 alin. (2) lit. d) din anexa nr. 8 la prezentul cod, după caz, necesare ocupării funcţiei publice pentru care se organizează concursul de promovare, raportat la bibliografia şi tematica de specialitate.

    ART. 193
    (1) Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei de specialitate şi a tematicii de concurs, astfel încât să reflecte capacitatea de analiză şi sinteză a candidaţilor şi de înţelegere a tematicii de specialitate, în concordanţă cu nivelul şi specificul funcţiilor publice pentru care se organizează concursul.
    (2) Pentru candidaţii la ocuparea aceleiaşi funcţii publice, subiectele sunt identice în cadrul aceleiaşi etape, cu excepţia cazului în care concursul se desfăşoară în mai multe serii.
    (3) Comisia de concurs prevăzută la art. 181 alin. (1) stabileşte subiectele şi alcătuieşte seturile de subiecte pentru proba scrisă, precum şi baremul de corectare aferent, în ziua în care se desfăşoară această probă.
    (4) Comisia de concurs stabileşte punctajul maxim pentru fiecare subiect, care se comunică odată cu subiectele. Punctajul maxim stabilit pentru subiectele de sinteză nu poate depăşi 30% din punctajul probei scrise, diferenţa de punctaj fiind alocată celorlalte tipuri de subiecte prevăzute la art. 192 alin. (1).
    (5) În vederea desfăşurării probei scrise, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici pune la dispoziţia autorităţilor şi instituţiilor publice organizatoare a concursului de promovare instrumente informatice de extragere automată a subiectelor. Instrucţiunile privind utilizarea instrumentelor informatice de către membrii comisiei de concurs se aprobă prin ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, prevăzut la art. 99 alin. (5).
    (6) Fiecare membru al comisiei de concurs propune cel puţin 5 subiecte pentru fiecare element cuprins în bibliografia şi tematica de specialitate, stabilite în condiţiile art. 176, precum şi baremul de corectare aferent, care se încarcă în instrumentul informatic de extragere automată a subiectelor în ziua probei scrise a concursului. Pe baza propunerilor membrilor comisiei de concurs, aplicaţia informatică extrage aleatoriu două seturi de subiecte însoţite de baremul de corectare aferent, cu cel mult două ore înaintea desfăşurării probei scrise, prin intermediul preşedintelui comisiei de concurs, care vor fi prezentate candidaţilor, în condiţiile prevăzute la alin. (7).
    (7) Seturile de subiecte extrase din aplicaţia informatică se semnează de toţi membrii comisiei de concurs şi se închid în plicuri sigilate purtând ştampila autorităţii sau a instituţiei publice organizatoare.
    (8) Membrii comisiei de concurs răspund individual pentru asigurarea confidenţialităţii subiectelor propuse. Lista subiectelor propuse de fiecare membru al comisiei de concurs se anexează la raportul final al concursului de promovare, cu menţionarea membrului comisiei de concurs care a propus subiectul.
    (9) La terminarea probei scrise, secretarul/secretariatul comisiei de concurs are obligaţia de a afişa baremul detaliat de corectare a subiectelor, la locul desfăşurării concursului pe post şi pe pagina de internet a instituţiei organizatoare.

    ART. 194
    (1) Înainte de începerea probei scrise, la locul desfăşurării acesteia, dacă este cazul, se afişează repartizarea pe săli a candidaţilor.
    (2) Înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal al candidaţilor, în vederea îndeplinirii formalităţilor prealabile, respectiv verificarea identităţii. Verificarea identităţii candidaţilor se face numai pe baza cărţii de identitate, potrivit legii. Candidaţii care nu sunt prezenţi la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identităţii prin prezentarea cărţii de identitate sunt consideraţi absenţi.
    (3) Un candidat poate elabora lucrarea în cadrul probei scrise pentru o singură funcţie publică. În situaţia în care un candidat a fost admis la verificarea eligibilităţii candidaţilor pentru două sau mai multe funcţii publice, pentru care proba scrisă este programată a se desfăşura în aceeaşi zi şi la aceeaşi oră, candidatul are obligaţia de a opta pentru funcţia publică pentru care doreşte să susţină proba scrisă la apelul nominal al candidaţilor prevăzut la alin. (2).
    (4) După verificarea identităţii candidaţilor, ieşirea din sală a acestora, anterior finalizării probei scrise, atrage eliminarea din concurs, cu excepţia situaţiilor de urgenţă, în care aceştia pot fi însoţiţi de unul dintre membrii comisiei de concurs sau de persoanele care asigură secretariatul.
    (5) Durata probei scrise se stabileşte de comisia de concurs în funcţie de gradul de dificultate şi complexitate al subiectelor, dar nu poate depăşi 3 ore.
    (6) La ora stabilită pentru începerea probei scrise, comisia de concurs prezintă candidaţilor seturile de subiecte şi invită un candidat să extragă un plic cu subiectele de concurs. În cazul în care, din cauza numărului mare al candidaţilor sau a prezenţei unor candidaţi cu dizabilităţi, proba scrisă se susţine în mai multe săli, extragerea plicului cu subiecte se face într-o singură sală, în prezenţa a cel puţin câte unui candidat din celelalte săli. În măsura în care candidatul cu dizabilităţi nu doreşte să fie prezent la extragerea plicului cu subiecte într-o altă sală, prezenţa sa nu este obligatorie.
    (7) După începerea comunicării subiectelor este interzis accesul candidaţilor care întârzie sau al oricărei persoane, cu excepţia membrilor comisiei de concurs, a persoanelor care asigură secretariatul comisiei de concurs, precum şi a persoanei/persoanelor responsabile cu monitorizarea şi supravegherea audio-video în sălile de concurs.
    (8) În încăperea în care are loc concursul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalităţilor prealabile şi a celor ulterioare finalizării probei, candidaţilor nu le este permisă deţinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanţă.
    (9) Nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (8) atrage eliminarea candidatului din proba de concurs. Comisia de concurs, constatând încălcarea acestor dispoziţii, elimină candidatul din sală, înscrie menţiunea „anulat“ pe lucrare şi consemnează cele întâmplate în fişa individuală al cărei model este prevăzut la art. 137 lit. c).
    (10) Lucrările se redactează, sub sancţiunea anulării, doar pe seturile de hârtie asigurate de autoritatea sau instituţia publică organizatoare, purtând ştampila acesteia pe fiecare filă. Prima filă, după înscrierea numelui şi a prenumelui în colţul din dreapta, se lipeşte astfel încât datele înscrise să nu poată fi identificate şi se aplică ştampila autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, cu excepţia situaţiei când există un singur candidat pentru funcţia publică vacantă, caz în care nu mai există obligaţia sigilării lucrării.
    (11) Candidatul are obligaţia de a preda lucrarea secretarului comisiei de concurs, la finalizarea acesteia ori la expirarea timpului alocat probei scrise, semnând borderoul special întocmit în acest sens potrivit modelului prevăzut la art. 137 lit. f). Borderoul de predare a lucrărilor se păstrează de către secretarul comisiei de concurs până la notarea probei scrise şi se arhivează la dosarul de concurs al candidatului.

    ART. 195
    În cadrul probei interviului se verifică îndeplinirea competenţelor specifice necesare exercitării funcţiei publice, care nu au fost verificate prin alte probe, precum şi motivaţia candidaţilor.

    ART. 196
    (1) Proba interviului poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba scrisă.
    (2) Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfăşurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea planului de interviu sunt:
    a) capacitatea de analiză şi sinteză;
    b) comunicarea orală specifică domeniului de specialitate;
    c) motivaţia candidatului;
    d) comportamentul în situaţiile de criză, relevant pentru domeniul de specialitate.
    e) exercitarea controlului decizional;
    f) experienţa profesională şi managerială a candidaţilor relevantă pentru domeniul de specialitate;
    g) orice alte atitudini, aptitudini şi abilităţi care dovedesc îndeplinirea competenţei specifice necesare ocupării funcţiei publice.


    ART. 197
    (1) Interviul se susţine într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise.
    (2) Data, ora şi locul susţinerii interviului se afişează odată cu rezultatele la proba scrisă.
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în situaţia în care pentru proba scrisă a fost admis sau s-a prezentat un singur candidat, care ulterior promovează această probă, la cererea scrisă a candidatului şi cu acordul membrilor comisiei de concurs, preşedintele comisiei de concurs poate aproba reducerea termenului prevăzut pentru susţinerea interviului, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:
    a) candidatul a luat cunoştinţă despre rezultatul probei scrise;
    b) candidatul nu intenţionează contestarea rezultatului obţinut la proba scrisă.


    ART. 198
    Fiecare membru al comisiei de concurs adresează cel puţin o întrebare candidatului. Nu se pot adresa întrebări referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicală, religie, etnie, starea materială, originea socială sau care pot constitui discriminare în condiţiile legii.

    ART. 199
    (1) Pentru probele concursului de promovare punctajele se stabilesc după cum urmează:
    a) pentru proba scrisă punctajul este de maximum 100 de puncte;
    b) pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte.

    (2) Sunt declaraţi „admis“ la proba scrisă, respectiv la interviu candidaţii care au obţinut minimum 70 de puncte, în cazul concursurilor de promovare organizate pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere.

    ART. 200
    (1) Anterior începerii corectării lucrărilor la proba scrisă, fiecare lucrare va fi numerotată, cu excepţia cazului în care există un singur candidat pentru ocuparea funcţiei publice vacante.
    (2) Notarea probei scrise sau a interviului se face în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe.
    (3) Lucrările de la proba scrisă, cu excepţia cazului în care există un singur candidat pentru ocuparea funcţiei publice vacante, se corectează sigilate.
    (4) Punctajele se acordă de către fiecare membru al comisiei de concurs, pentru fiecare lucrare scrisă, şi se notează în fişa individuală. Acordarea punctajului pentru proba scrisă se face pe baza mediei aritmetice a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs.
    (5) Lucrările care prezintă însemnări în scopul identificării candidaţilor se anulează şi nu se mai corectează. Menţiunea „anulat“ se înscrie atât pe lucrare, cât şi pe fişa individuală, consemnându-se aceasta în raportul final al concursului de promovare.
    (6) În situaţia în care pentru o lucrare se înregistrează diferenţe mai mari de 10 puncte între punctajele acordate de membrii comisiei de concurs, lucrarea se recorectează de către toţi membrii acesteia. Procedura recorectării se efectuează o singură dată, iar, în cazul menţinerii acestei diferenţe şi după recorectare, punctajul final va fi calculat ca medie aritmetică a punctajelor acordate de membrii comisiei de concurs. Membrul comisiei de concurs care a acordat cel mai mic, respectiv cel mai mare punctaj îşi motivează punctajul acordat, detaliat pe baremul de corectare, în fişa individuală.
    (7) Se interzice desigilarea lucrărilor anterior recorectării în condiţiile prevăzute la alin. (6).

    ART. 201
    (1) Lucrările scrise se desigilează numai după acordarea punctajului final, cu respectarea prevederilor art. 106.
    (2) Punctajele obţinute de fiecare dintre candidaţi şi menţiunea „admis“ ori „respins“ se comunică prin e-mail, precum şi pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, la secţiunea special creată în acest scop, în termenul prevăzut la art. 106 alin. (2), în condiţiile prevăzute la art. 190, astfel încât să se asigure cel puţin 2 zile lucrătoare până la susţinerea următoarei probe, pentru depunerea şi soluţionarea unor eventuale contestaţii.

    ART. 202
    (1) Interviul se notează pe baza criteriilor de evaluare prevăzute la art. 196 alin. (2) şi a punctajelor maxime stabilite de comisia de concurs pentru aceste criterii prin planul de interviu.
    (2) Membrii comisiei de concurs acordă punctaje pentru fiecare dintre criteriile de evaluare prevăzute la art. 196 alin. (2). Punctajele se acordă de către fiecare membru al comisiei de concurs pentru fiecare candidat şi se notează în fişa individuală.
    (3) Punctajul final la interviu al fiecărui candidat se stabileşte cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 106 alin. (4) şi (6).
    (4) Punctajele obţinute de fiecare dintre candidaţi şi menţiunea „admis“ ori „respins“ se comunică prin e-mail, precum şi pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, la secţiunea special creată în acest scop, în termenul prevăzut la art. 106 alin. (2), în condiţiile prevăzute la art. 190.
    (5) Prevederile art. 105 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

    ART. 203
    (1) Punctajul final se calculează prin însumarea punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu.
    (2) Comunicarea rezultatelor finale ale concursului se face prin menţionarea punctajului final al fiecărui candidat şi a sintagmei „admis“ sau „respins“, prin e-mail, precum şi pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, la secţiunea special creată în acest scop, în condiţiile prevăzute la art. 96. Comunicarea rezultatelor finale ale concursului se face în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor ultimei probe.
    (3) Se consideră „admis“ la concursul de promovare candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru aceeaşi funcţie publică de conducere, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar, potrivit prevederilor prezentei anexe.
    (4) La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă. În baza acestui criteriu, comisia de concurs stabileşte candidatul câştigător, cu respectarea termenului prevăzut la alin. (2).

    ART. 204
    În termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului verificării eligibilităţii candidaţilor, probei scrise, a interviului ori a probei suplimentare, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

    ART. 205
    (1) În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul verificării eligibilităţii candidaţilor, comisia de soluţionare a contestaţiilor verifică îndeplinirea de către candidatul contestatar a condiţiilor pentru participare la concursul de promovare, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.
    (2) În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise sau al interviului, comisia de soluţionare a contestaţiilor analizează lucrarea sau înregistrările răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. Fiecare membru al comisiei de soluţionare a contestaţiilor acordă punctaje şi le notează în fişa individuală.
    (3) În situaţia în care între membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor există diferenţe de opinie care nu au putut fi soluţionate de comun acord sau diferenţă de punctaj mai mare de 10 puncte, candidatul va fi declarat „admis“ ori „respins“ în funcţie de opinia majoritară, consemnată conform secţiunilor individuale alocate fiecărui membru în fişa individuală. Membrul comisiei de soluţionare a contestaţiilor care nu este de acord cu opinia majoritară formulează opinie separată, motivată, şi o consemnează în secţiunea individuală în fişa individuală.

    ART. 206
    (1) Comisia de soluţionare a contestaţiilor admite contestaţia modificând rezultatul verificării eligibilităţii candidaţilor, respectiv punctajul acordat de comisia de concurs, după caz, în situaţia în care:
    a) candidatul îndeplineşte condiţiile pentru a participa la concursul de promovare, în situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul verificării eligibilităţii candidaţilor;
    b) constată că punctajul acordat de comisia de soluţionare a contestaţiilor la proba scrisă, respectiv la interviu este mai mare decât cel acordat de comisia de concurs.

    (2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor respinge contestaţia în următoarele situaţii:
    a) candidatul nu îndeplineşte condiţiile pentru a participa la concurs, în situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul verificării eligibilităţii candidaţilor;
    b) constată că punctajul acordat de comisia de soluţionare a contestaţiilor la proba scrisă, respectiv la interviu este mai mic sau egal cu cel acordat de comisia de concurs.


    ART. 207
    Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin e-mail şi pe site-ul autorităţii sau instituţiei organizatoare, la secţiunea special creată în acest scop, imediat după soluţionarea contestaţiilor.

    ART. 208
    Afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului de promovare, precum şi afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor şi a rezultatelor finale se realizează utilizându-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de concurs pentru fiecare candidat.

    ART. 209
    În cazul respingerii contestaţiei, candidatul se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.

    ART. 210
    (1) La finalizarea concursului se întocmeşte un raport final al concursului de promovare, potrivit modelului prevăzut la art. 137 lit. d), care conţine informaţii privind modul de desfăşurare a concursului de promovare şi rezultatele obţinute de candidaţi, semnat de membrii comisiei de concurs şi de secretarul acesteia, la care se anexează fişele individuale ale tuturor membrilor comisiei.
    (2) Rezultatele finale ale concursului de promovare se publică pe site-ul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a acestuia.
    (3) Prevederile art. 116 se aplică în mod corespunzător.

    ART. 211
    (1) Autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului de promovare pune la dispoziţie candidaţilor interesaţi, la solicitarea scrisă a acestora, documentele elaborate de comisia de concurs, respectiv de comisia de soluţionare a contestaţiilor, care sunt informaţii de interes public, cu respectarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal, potrivit legii.
    (2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) documentele elaborate de comisia de concurs, respectiv de comisia de soluţionare a contestaţiilor care conţin date cu caracter personal ale candidaţilor, potrivit legii.
    (3) Orice candidat îşi poate consulta, la solicitarea sa, lucrarea scrisă individuală redactată în cadrul probei scrise a concursului, după afişarea rezultatelor la proba scrisă, în condiţiile prevăzute la art. 107 alin. (2).

    ART. 212
    (1) Prevederile art. 118-137 se aplică în mod corespunzător.

    CAP. III
    Dispoziţii speciale privind dezvoltarea carierei înaltului funcţionar public
    SECŢIUNEA 1
    Mobilitatea în categoria înalţilor funcţionari publici
    ART. 213
    (1) Mobilitatea înalţilor funcţionari publici se realizează prin modificarea raporturilor de serviciu, astfel:
    a) pentru desfăşurarea activităţii autorităţilor şi instituţiilor publice;
    b) în interes public;
    c) pentru dezvoltarea profesională a înalţilor funcţionari publici.

    (2) Mobilitatea înalţilor funcţionari publici se realizează în condiţiile prevăzute la art. 503 din prezentul cod.
    (3) Verificarea îndeplinirii condiţiilor de realizare a mobilităţii este în sarcina conducătorului autorităţii sau instituţiei publice la care se realizează mobilitatea înaltului funcţionar public.

    ART. 214
    Actul administrativ referitor la realizarea mobilităţii unui înalt funcţionar public, emis cu nerespectarea dispoziţiilor prezentului cod, poate fi atacat la instanţa de contencios administrativ competentă, în condiţiile legii.

    ART. 215
    (1) Mobilitatea pentru desfăşurarea activităţii autorităţilor şi instituţiilor publice se dispune în una dintre următoarele situaţii:
    a) atunci când există o funcţie publică corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici vacantă sau temporar vacantă;
    b) în cazuri excepţionale, care necesită coordonarea unor situaţii complexe de natura celor care intră în atribuţiile înalţilor funcţionari publici;
    c) atunci când este necesară coordonarea unor activităţi de către un înalt funcţionar public cu o anumită calificare, specializare şi experienţă.

    (2) Mobilitatea pentru desfăşurarea activităţii autorităţilor şi instituţiilor publice se dispune:
    a) prin decizie a prim-ministrului, la solicitarea motivată a conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în al cărei stat de funcţii se regăseşte funcţia publică respectivă, pentru funcţiile publice de secretar general, secretar general adjunct şi secretar general al instituţiei prefectului;
    b) prin decizie a primului-ministru, pentru funcţiile publice de inspector guvernamental.

    (3) Dispoziţiile alin. (1) lit. b) se aplică numai inspectorilor guvernamentali.
    (4) Pentru situaţia prevăzută la alin. (1) lit. c) este necesară existenţa unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, vacantă sau temporar vacantă.

    ART. 216
    (1) Mobilitatea în interes public se dispune în una dintre următoarele situaţii:
    a) pentru realizarea unui interes care vizează satisfacerea nevoilor comunitare sau realizarea competenţei autorităţilor şi instituţiilor publice;
    b) atunci când este necesară coordonarea la nivel central, regional, teritorial sau local a unor proiecte, programe sau activităţi.

    (2) Mobilitatea în interes public nu necesită existenţa unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, vacantă sau temporar vacantă, şi se realizează în interiorul categoriei înalţilor funcţionari publici.
    (3) Mobilitatea în interes public se poate dispune în mod individual, prin act administrativ al persoanei care are competenţa de numire sau pe baza unui plan de mobilitate aprobat prin hotărâre a Guvernului.
    (4) Mobilitatea în interes public pe baza unui plan de mobilitate poate fi dispusă în cazul exercitării aceleiaşi funcţii publice, în cadrul aceleiaşi autorităţi sau instituţii publice, pe o durată de maximum 5 ani consecutivi.
    (5) Mobilitatea prevăzută la alin. (1) lit. b) se aplică numai inspectorilor guvernamentali.

    ART. 217
    Mobilitatea pentru dezvoltarea profesională a înaltului funcţionar public poate fi aprobată de persoana care are competenţa numirii în funcţia publică, la cererea înaltului funcţionar public, formulată în scris şi motivat, pentru dezvoltarea carierei în funcţia publică.

    ART. 218
    Înalţii funcţionari publici au dreptul de a fi informaţi, anterior dispunerii măsurilor privind mobilitatea prevăzută la art. 503 din prezentul cod, precum şi a celor privind modificarea raporturilor de serviciu în condiţiile art. 506 alin. (11) şi art. 507 alin. (5) din acelaşi act normativ.

    ART. 219
    Înalţii funcţionari publici au dreptul de a solicita, în condiţiile prezentului cod şi ale prezentei anexe, modificarea raporturilor de serviciu.

    ART. 220
    (1) În cazul realizării mobilităţii în altă localitate decât cea de domiciliu, înaltul funcţionar public are dreptul la următoarele:
    a) locuinţă de serviciu corespunzătoare sau o sumă forfetară, pe bază de documente justificative, stabilită prin ordin al ordonatorului de credite, fără a se depăşi 1.200 lei pe lună, cu încadrarea în bugetul autorităţii sau instituţiei publice respective;
    b) două deplasări dus-întors, lunar, între localitatea în care îşi are sediul autoritatea sau instituţia la care este încadrat şi localitatea în care acesta îşi are domiciliul, cu mijloacele de transport rutier şi feroviar, ale căror cheltuieli se decontează în condiţiile legii;
    c) decontarea cheltuielilor ocazionate de mobilitate, altele decât cele prevăzute la lit. a) şi b).

    (2) Autoritatea sau instituţia publică în care este numit înaltul funcţionar public are obligaţia de a asigura respectarea drepturilor prevăzute la alin. (1).

    ART. 221
    Înaltul funcţionar public poate refuza mobilitatea în condiţiile art. 503 alin. (7) din prezentul cod.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Dispoziţii privind funcţia de inspector guvernamental
    ART. 222
    (1) În realizarea prerogativelor de putere publică corespunzătoare funcţiei publice ocupate, inspectorii guvernamentali coordonează activităţi, proiecte sau programe complexe în legătură cu statutul României de stat membru al Uniunii Europene, precum şi cu priorităţile strategice de dezvoltare a capacităţii administrative şi instituţionale.
    (2) În îndeplinirea activităţilor desfăşurate, inspectorii guvernamentali vor asigura continuitatea în dezvoltarea şi implementarea unei viziuni strategice la nivel central, regional, teritorial sau local, prin coordonarea şi, după caz, evaluarea implementării legislaţiei naţionale şi europene relevante, prin identificarea şi promovarea mecanismelor necesare respectării principiilor subsidiarităţii şi descentralizării, a bunei gestiuni a fondurilor publice şi a bunei guvernări.
    (3) Atribuţiile inspectorilor guvernamentali se stabilesc individual, pe baza activităţilor generale prevăzute la alin. (1) şi (2), prin decizie a prim-ministrului, la propunerea secretarului general al Guvernului sau a miniştrilor.
    (4) Inspectorii guvernamentali care coordonează activităţi, proiecte sau programe la nivel regional, teritorial sau local informează prefectul, respectiv prefecţii, despre stadiul desfăşurării activităţii din judeţ, în situaţia în care rezultatele activităţilor, proiectelor sau programelor prezintă relevanţă pentru dezvoltarea judeţului.


    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016