Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME din 20 februarie 2004  privind autorizarea laboratoarelor şi a atelierelor de conservare şi restaurare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME din 20 februarie 2004 privind autorizarea laboratoarelor şi a atelierelor de conservare şi restaurare

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 196 din 5 martie 2004
──────────
    Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 216 din 20 februarie 2004, publicată în Monitorul Oficial nr. 196 din 5 martie 2004.
──────────
──────────
    *) Notă CTCE:
    Forma consolidată a NORMELOR din 20 februarie 2004, publicate în Monitorul Oficial nr. 196 din 5 martie 2004, la data de 13 septembrie 2005 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: HOTĂRÂREA nr. 1.023 din 8 septembrie 2005.
    Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezentele norme reglementează procedura de eliberare a autorizaţiei de funcţionare de către Ministerul Culturii şi Cultelor în vederea funcţionării laboratoarelor şi a atelierelor de conservare şi restaurare, modalitatea de reînnoire a acesteia, precum şi reguli privind efectuarea lucrărilor de conservare şi restaurare în laboratoarele şi atelierele de restaurare, în conformitate cu prevederile art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil.

    CAP. II
    Eliberarea autorizaţiei de funcţionare pentru laboratoarele şi atelierele de conservare şi restaurare
    ART. 2
    Laboratoarele şi atelierele de conservare şi restaurare, denumite în continuare laboratoare şi ateliere, pot funcţiona numai în baza autorizaţiei de funcţionare, denumită în continuare autorizaţie, eliberată de Ministerul Culturii şi Cultelor, cu avizul Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor.

    ART. 3
    În vederea eliberării autorizaţiei de funcţionare a laboratoarelor şi atelierelor, persoana juridică interesată depune la Direcţia monumente istorice şi muzee din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor următoarea documentaţie:
    a) cererea de eliberare a autorizaţiei de funcţionare, întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. 1;
    b) declaraţia pe propria răspundere, întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. 2;
    c) copia certificatului de înregistrare a comerciantului, cu codul unic de înregistrare, pentru persoanele juridice de drept privat;
    d) copia încheierii privind înregistrarea comerciantului, pentru persoanele juridice de drept privat, pronunţată de judecătorul delegat de registrul comerţului;
    e) copia actului constitutiv din care să rezulte obiectul de activitate, pentru persoanele juridice de drept privat;
    f) copia actului normativ care prevede atribuţia instituţiei publice de a executa lucrări de conservare şi restaurare, pentru instituţiile publice;
    g) copia actului de deţinere a spaţiului;
    h) copiile actelor de studii ale conservatorilor şi restauratorilor acreditaţi conform legii în domeniile pentru care se solicită autorizaţia;
    i) copiile contractelor individuale de muncă ale conservatorilor şi restauratorilor acreditaţi conform legii, înregistrate la inspectoratele teritoriale de muncă, numai dacă aceştia sunt alte persoane decât asociaţii societăţii comerciale, pentru persoanele juridice de drept privat;
    j) documentar sintetic privind activitatea laboratorului sau atelierului, întocmit conform modelului prezentat în anexa nr. 1A;
    k) cazierul judiciar pentru conducătorul laboratorului sau atelierului, pentru persoanele juridice de drept privat.


    ART. 4
    În termen de 30 de zile de la depunerea documentaţiei prevăzute la art. 3, Ministerul Culturii şi Cultelor, prin Direcţia monumente istorice şi muzee, comunică persoanei juridice interesate autorizaţia de funcţionare, conform modelului din anexa nr. 3, sau, după caz, refuzul de eliberare a autorizaţiei de funcţionare, însoţit de motivarea acestui refuz.

    ART. 5
    (1) Contestarea refuzului de eliberare a autorizaţiei de funcţionare se face la Direcţia monumente istorice şi muzee din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor, în termen de 10 zile de la comunicare. Soluţionarea contestaţiei se comunică în termen de 15 zile de la depunerea acesteia.
    (2) În cazul în care contestatarul este nemulţumit de răspunsul primit, se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.

    ART. 6
    În cazul schimbării sediului laboratorului sau al atelierului, persoana juridică de drept public sau privat va prezenta următoarea documentaţie:
    a) cererea de eliberare a autorizaţiei de funcţionare, întocmită conform modelului din anexa nr. 1;
    b) copia actului de deţinere a spaţiului;
    c) declaraţia pe propria răspundere, întocmită conform anexei nr. 2, actualizată;
    d) autorizaţia de funcţionare eliberată anterior, pentru a se menţiona pe aceasta noua adresă şi pentru a se aplică ştampila Ministerului Culturii şi Cultelor.


    ART. 7
    Autorizaţia de funcţionare se afişează la loc vizibil în incinta laboratorului sau a atelierului.

    ART. 8
    (1) Autorizaţia de funcţionare poate fi suspendată de către personalul de specialitate al Ministerului Culturii şi Cultelor şi al direcţiilor judeţene pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional, respectiv a municipiului Bucureşti, împuternicit în acest sens, în cazul în care conducătorul laboratorului sau, după caz, al atelierului, este condamnat definitiv pentru una sau mai multe dintre următoarele infracţiuni: furtul, tâlhăria, abuzul de încredere, înşelăciunea, gestiunea frauduloasă, distrugerea, delapidarea, falsul şi uzul de fals, abuzul în serviciu, tăinuirea şi favorizarea în legătură cu infracţiuni contra patrimoniului, mărturie mincinoasă, dare şi luare de mită. Măsura suspendării încetează în momentul înlocuirii conducătorului laboratorului sau, după caz, al atelierului.
    (2) Autorizaţia de funcţionare poate fi revocată de către personalul de specialitate al Ministerului Culturii şi Cultelor şi al direcţiilor judeţene pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional, respectiv a municipiului Bucureşti, împuternicit în acest sens, în următoarele situaţii:
    a) abateri grave de la deontologia profesională şi încălcări ale Normelor de restaurare şi conservare a bunurilor culturale mobile emise potrivit legii;
    b) erori profesionale care au determinat distrugeri sau deteriorări de bunuri culturale.


    ART. 9
    Direcţia monumente istorice şi muzee din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor organizează evidenţa autorizaţiilor de funcţionare eliberate şi a celor suspendate sau revocate.

    CAP. III
    Reguli privind efectuarea lucrărilor de conservare şi restaurare în laboratoarele şi atelierele de restaurare
    ART. 10
    Lucrările de conservare şi restaurare se pot efectua în laboratoare şi ateliere autorizate, pe baza unui contract încheiat potrivit dispoziţiilor de drept comun, numai de către conservatori şi restauratori acreditaţi potrivit legii.

    ART. 11
    Laboratoarele de conservare şi restaurare care funcţionează în cadrul instituţiilor publice muzeale pot efectua lucrări, contra cost, pentru:
    a) alte instituţii publice muzeale;
    b) persoane fizice sau juridice de drept public şi privat.


    ART. 12
    Restaurarea bunurilor clasate care sunt priorităţi de restaurare se face numai cu avizul prealabil al Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor şi numai de restauratori acreditaţi potrivit legii, în cadrul laboratoarelor şi atelierelor autorizate.

    ART. 13
    Protecţia şi securitatea bunurilor culturale pe toată durata restaurării revine în sarcina laboratorului sau a atelierului.

    ART. 14
    Este interzisă scoaterea bunurilor culturale din laborator sau atelier fără acordul scris al proprietarului.

    CAP. IV
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 15
    Laboratoarele şi atelierele existente la data intrării în vigoare a prezentelor norme au obligaţia de a solicita eliberarea autorizaţiei de funcţionare, în termen de 60 de zile de la data publicării prezentei hotărâri.

    ART. 16
    Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentele norme.

    ANEXA 1

    la norme
    CERERE
    de eliberare a autorizaţiei de funcţionare
    pentru laborator/atelier de conservare şi restaurare
    Domnule ministru,
    ...........(denumirea agentului economic)........., cu sediul în localitatea .................., str. ...................... nr....., judeţul(sectorul)...................., reprezentat prin .............., în calitate de (administrator, preşedinte, director) .........,
    vă rog să aprobaţi eliberarea autorizaţiei de funcţionare pentru laboratorul amplasat în localitatea ..............., str. ................... nr. ...., judeţul(sectorul) ......., în vederea desfăşurării activităţii de conservare şi restaurare de bunuri culturale mobile în următoarele domenii (se vor menţiona domeniile pentru care se solicită autorizaţia: pictură, sculptură, mobilier etc.):
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    Anexăm următoarele documente:
    1. copia certificatului de înregistrare a comerciantului, cu codul unic de înregistrare, pentru persoanele juridice de drept privat;
    2. copia încheierii pronunţate de judecătorul delegat de registrul comerţului privind înregistrarea comerciantului, pentru persoanele juridice de drept privat;
    3. copia actului constitutiv din care să rezulte obiectul de activitate, pentru persoanele juridice de drept privat;
    4. copia actului normativ care prevede atribuţia instituţiei publice de a executa lucrări de conservare şi restaurare, pentru instituţiile publice;
    5. copia actului de deţinere a spaţiului;
    6. copiile actelor de studii ale conservatorilor şi restauratorilor acreditaţi conform legii în domeniile pentru care se solicită autorizaţia;
    7. copiile contractelor individuale de muncă ale conservatorilor şi restauratorilor acreditaţi conform legii, înregistrate la inspectoratul teritorial de muncă, numai dacă aceştia sunt alte persoane decât asociaţii societăţii comerciale, pentru persoanele juridice de drept privat;
    8. documentar sintetic privind activitatea laboratorului sau atelierului, după caz;
    9. cazierul judiciar pentru directorul (administratorul, conducătorul) laboratorului sau atelierului, pentru persoanele juridice de drept privat.

    Semnătura autorizată şi ştampila

    ANEXA 1A

    la norme
    Denumirea instituţiei/societăţii
    .................................
    DOCUMENTAR SINTETIC
    1. Obiectul activităţii:
    .........................................................................

    2. În ce regim funcţionează: fără asociaţi ........... cu asociaţi ........... nr. asociaţilor........

    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Nr. Numele şi prenumele Locul de muncă, funcţia,
    crt. titularului,inclusiv Studiile în cazul persoanelor Observaţii
         ale asociaţilor angajate în alte unităţi
    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


    3. Numărul salariaţilor ......, din care angajaţi şi ai altor unităţi de stat sau private .................... .
    4. Dacă titularul este specialist în domeniu ...............................
    Studiile....................................................................
    Dacă mai desfăşoară alte activităţi profesionale în unităţi de stat (denumirea unităţii/unităţilor)........................................................
    Funcţia/funcţiile...........................................................
    Sau activitate în regim privat (denumirea unităţii/unităţilor)............., calitatea ..............., dacă este pensionar..............................

    5. Persoana/persoanele care va/vor răspunde de activitatea unităţii sub aspectul probităţii profesionale (titularul este obligat să comunice Ministerului Culturii şi Cultelor schimbările persoanelor cu responsabilităţi în asigurarea probităţii profesionale a activităţii unităţii):

    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Nr. Numele şi prenumele Calitatea Studiile Locul de muncă şi funcţia,
    crt. răspunderii în cazul că este salariat
    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


    6. Dacă a luat cunoştinţă de legislaţia care reglementează funcţionarea unităţilor private .............., inclusiv de reglementările legale cu referinţă directă la domeniul de activitate al unităţii.....................
    7. Date privind sediul în care funcţionează:
    a) este proprietatea titularului (asociaţilor)..............................
    b) este proprietate de stat.................................................
    c) este închiriat de la o persoană particulară..............................
    d) adresa: localitatea ......................., codul poştal .............., str. ..................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul ...., judeţul ........., telefon ........, fax .......... .

    8. Numărul autorizaţiei de funcţionare .......... data eliberării...........
    Data completării ................ Semnătura titularului

    ANEXA 2

    la norme
    DECLARAŢIE
    pe propria răspundere privind respectarea legislaţiei de protejare
    a patrimoniului cultural naţional mobil
    Subsemnatul................................................, în calitate de proprietar (administrator,director) al.............(denumirea persoanei juridice)........, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, declar pe propria răspundere că activitatea de conservare-restaurare a bunurilor culturale mobile din punctul de lucru situat în........(adresa persoanei juridice).......... se va desfăşura în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, cu modificările şi completările ulterioare, a normelor de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile şi a altor reglementări în vigoare, specifice activităţii desfăşurate.
    În susţinerea celor de mai sus declarăm că:
    1. Numărul de persoane care desfăşoară activităţi în laborator este de ................................. .
    2. Laboratorul are următoarea structură funcţională (se enumeră destinaţia spaţiilor/încăperilor, menţionându-se suprafaţa acestora; pentru spaţiile mai mari de 100 m 2 se anexează un plan la scara 1/1.000 semnat de declarant):
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................

    3. Posed următoarele dotări şi echipamente specifice (se poate anexa o listă cu dotările şi echipamentele specifice, semnată de declarant):
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................

    4. Laboratorul este prevăzut cu sistem de alarmă şi are contract de prestări de servicii cu o societate de pază şi securitate/este asigurat permanent cu personal de pază.
    5. Laboratorul are mijloace de realizare a siguranţei bunurilor de valoare foarte mare (încăpere securizată, casă de bani etc.).
    6. Laboratorul este asigurat împotriva furturilor, incendiilor, calamităţilor de orice fel, la o societate de asigurări autorizată............(denumirea societăţii de asigurare).......
    7. Directorul (administratorul, conducătorul) şi angajaţii laboratorului nu au cazier.
    8. Specialiştii în domeniile pentru care s-a solicitat autorizaţia laboratorului deţin documente care le atestă calificarea.

    Data ................. Semnătura persoanei autorizate şi ştampila

    ANEXA 3


   la norme

   ROMÂNIA

   MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR

   AUTORIZAŢIE DE FUNCŢIONARE

   Nr. ...........

   Data ........................

   Laboratorul..........................................., situat în localitatea ..................., str.............................. nr. ....., bl. .....,sc. ....., et. ....., ap. ...., sectorul ....., judeţul ..............., cod .........., telefon/fax .................., aparţinând de..................(denumirea societăţii)..................., cod unic de înregistrare .........................., are condiţii materiale şi capacitate profesională de a desfăşura activităţi de conservare-restaurare în următoarele domenii:


    ............................................................................

   ............................................................................

   ............................................................................

   ............................................................................


   Prezenta autorizaţie a fost eliberată conform prevederilor Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, cu modificările şi completările ulterioare, şi a documentaţiei înregistrate la Ministerul Culturii şi Cultelor cu nr. .............. .

   Ministerul Culturii şi Cultelor

   Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor Titularul autorizaţiei,

   Preşedinte, .......................


    ANEXA 3

    ROMÂNIA
    MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR
    AUTORIZAŢIE DE FUNCŢIONARE
    Nr. ......
    Data ....................
    Laboratorul ............................., situat în localitatea ......................, str. ....................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., sectorul ...., judeţul ............., cod ....................., telefon/fax ..........................., aparţinând de ....(denumirea societăţii)...., cod unic de înregistrare ............................., are condiţii materiale şi capacitate profesională de a desfăşura activităţi de conservare-restaurare în următoarele domenii:
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ........................................................................... .

    Prezenta autorizaţie a fost eliberată conform prevederilor Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, cu modificările şi completările ulterioare, şi documentaţiei înregistrate la Ministerul Culturii şi Cultelor cu nr. ............ .

┌─────────────────────────────────┬──────────────────────┐
│Ministrul culturii şi cultelor, │Avizat C.N.M.C. │
│.................................│Secretar, │
│(se va completa numele │......................│
│ministrului) │(se va completa │
│ │numele secretarului) │
└─────────────────────────────────┴──────────────────────┘


(la 13-09-2005 Anexa nr. 3 a fost modificată de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.023 din 8 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 825 din 13 septembrie 2005)
   ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016