Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
NORME din 20 august 2008 de clasare a bunurilor culturale mobile
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME din 20 august 2008  de clasare a bunurilor culturale mobile    Twitter Facebook
Cautare document

NORME din 20 august 2008 de clasare a bunurilor culturale mobile

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 11 septembrie 2008

CAP. I
Categorii şi domenii de aplicare

ART. 1
Patrimoniul cultural naţional mobil este alcãtuit din bunuri cu valoare istoricã, arheologicã, documentarã, etnograficã, artisticã, ştiinţificã şi tehnicã, literarã, cinematograficã, numismaticã, filatelicã, heraldicã, bibliofilã, cartograficã şi epigraficã, reprezentând mãrturii materiale ale evoluţiei mediului natural şi ale relaţiilor omului cu acesta, ale potenţialului creator uman şi ale contribuţiei româneşti, precum şi a minoritãţilor naţionale la civilizaţia universalã.
ART. 2
Bunurile care alcãtuiesc patrimoniul cultural naţional mobil sunt cele prevãzute la <>art. 3 din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

CAP. II
Criteriile de clasare a bunurilor culturale mobile

ART. 3
Clasarea bunurilor culturale mobile se realizeazã potrivit dispoziţiilor <>Legii nr. 182/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi prezentelor norme elaborate de Ministerul Culturii şi Cultelor, cu avizul Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor.
ART. 4
(1) Prin clasare se înţelege procedura de stabilire a bunurilor culturale mobile care fac parte din categoriile juridice ale patrimoniului cultural naţional mobil, fond şi tezaur, potrivit legii.
(2) Clasarea se efectueazã pe baza unui raport de expertizã întocmit de experţi acreditaţi de Comisia Naţionalã a Muzeelor şi Colecţiilor, pentru domeniul din care face parte bunul cultural respectiv.
ART. 5
(1) Criteriul de clasare este un standard calitativ şi cantitativ pe baza cãruia se evalueazã semnificaţia sau importanţa culturalã a bunurilor mobile şi se determinã categoria juridicã a patrimoniului cultural naţional din care fac parte aceste bunuri.
(2) În vederea clasãrii în categoriile fond şi tezaur se vor lua în considerare cele douã tipuri de criterii de clasificare, generale şi specifice, prevãzute în prezentele norme.
ART. 6
(1) Criteriile generale de clasare sunt standarde pe baza cãrora se evalueazã semnificaţia sau importanţa culturalã a bunurilor mobile şi prin care se determinã dacã acestea sunt susceptibile de a fi clasate.
(2) Criteriile generale de clasare sunt:
a) vechimea - criteriul în baza cãruia se analizeazã dacã un bun cultural a fost realizat într-o perioadã mai îndepãrtatã, cel puţin cu 50 de ani înainte de data efectuãrii expertizei, şi se acordã puncte valorice într-un cuantum proporţional cu vechimea determinatã;
b) frecvenţa - criteriul în baza cãruia se analizeazã dacã bunul cultural aparţine unei serii de bunuri identice sau unui lot de bunuri din aceeaşi tipologie şi se determinã prezenţa bunurilor în cauzã pe teritoriul românesc; în raport cu semnificaţia artisticã se analizeazã dacã acestea se înscriu într-o tipologie determinatã care cuprinde opere cu tematicã şi manierã de realizare artisticã relativ similare şi dacã asemenea opere sunt prezente în colecţii publice sau private ori în circuitul civil;
c) starea de conservare - criteriul în baza cãruia se analizeazã gradul în care bunul cultural îşi pãstreazã integritatea şi caracteristicile iniţiale ori se aflã într-o stare care sã permitã reconstituirea sau restaurarea acestuia.
(3) Pentru fiecare dintre cele 3 criterii generale prevãzute la alin. (2), punctajul valoric maxim care se poate acorda este de 100 de puncte.
(4) Pentru bunurile reprezentând descoperiri arheologice terestre sau subacvatice se acordã punctajul maxim la criteriul vechime.
(5) Pentru bunurile provenind din dezmembrarea unor monumente istorice se acordã punctajul maxim la criteriul frecvenţã.
(6) Expertizarea potrivit criteriilor generale de clasare se realizeazã în scopul de a se stabili dacã bunurile culturale mobile sunt susceptibile de a fi clasate.
(7) Modalitatea de expertizare potrivit criteriilor generale este urmãtoarea:
a) punctajele valorice se acordã pentru fiecare criteriu general şi se însumeazã;
b) dacã suma realizatã este de pânã la 150 de puncte valorice, bunul cultural mobil expertizat nu este susceptibil de a fi clasat;
c) dacã suma realizatã este egalã cu sau mai mare de 150 de puncte valorice, bunul cultural mobil expertizat este susceptibil de a fi clasat şi se procedeazã la expertizarea acestuia de cãtre un expert acreditat de Comisia Naţionalã a Muzeelor şi Colecţiilor, în funcţie de domeniul din care face parte bunul cultural în cauzã;
d) expertul valideazã sau invalideazã punctajul acordat potrivit criteriilor generale şi expertizeazã bunul potrivit criteriilor de clasare specifice.
ART. 7
(1) Criteriile specifice de clasare sunt standarde specifice unui domeniu, pe baza cãrora se evalueazã semnificaţia sau importanţa arheologicã, istoric-documentarã, artisticã, etnograficã, ştiinţificã ori tehnicã a bunurilor culturale şi prin intermediul cãrora se determinã valoarea culturalã deosebitã sau excepţionalã, stabilindu-se categoria juridicã a patrimoniului cultural naţional din care acestea fac parte.
(2) Criteriile specifice de clasare sunt:
a) valoarea istoricã şi documentarã - criteriul în baza cãruia se analizeazã dacã bunul cultural serveşte la cunoaşterea unui fapt istoric de importanţã sau semnificaţie majorã, în sensul cã este o mãrturie istoricã din perioada în care acel fapt s-a petrecut;
b) valoarea memorialã - criteriul în baza cãruia se analizeazã dacã bunul cultural a aparţinut unei personalitãţi importante a istoriei, culturii şi civilizaţiei naţionale sau internaţionale ori constituie o mãrturie directã şi semnificativã privind viaţa şi activitatea acelei personalitãţi;
c) autenticitatea - criteriul în baza cãruia se analizeazã dacã bunul cultural este o operã realizatã în mod evident de un autor identificat sau este fabricat într-un atelier, într-o manufacturã ori într-o fabricã precis determinatã ca aparţinând unei epoci, unui anumit stil artistic, unei anumite culturi sau civilizaţii;
d) autorul, atelierul sau şcoala - criteriul în baza cãruia se analizeazã dacã bunul cultural aparţine unui autor important sau a fost realizat în ateliere, manufacturi ori fabrici importante pentru o epocã istoricã, un stil artistic, o culturã sau o civilizaţie;
e) calitatea formalã - criteriul în baza cãruia se analizeazã dacã un bun cultural este o realizare artisticã importantã, o piesã de o expresivitate plasticã deosebitã sau excepţionalã ori o piesã care se remarcã prin însuşirile ce decurg din tehnica de execuţie (inclusiv suportul material), din unicitatea sau raritatea concepţiei, precum şi din creativitatea acesteia.
(3) Punctajul valoric ce se poate acorda în urma expertizãrii potrivit criteriilor specifice de clasare este diferenţiat în funcţie de încadrarea bunului cultural mobil în unul dintre domeniile: arheologic şi istoric-documentar, artistic, etnografic, ştiinţific sau tehnic, dupã cum urmeazã:


┌────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐
│ │ Punctaj valoric maxim │
│ │ în baza criteriilor specifice │
│ Domeniul în care │ │
│ se încadreazã bunul ├───────────┬─────────┬────────┬──────────┬─────────┤
│ potrivit legii │Valoarea │Valoarea │Autenti-│Autorul, │Calitatea│
│ │istoricã şi│memorialã│citatea │atelierul │formalã │
│ │documentarã│ │ │sau şcoala│ │
├────────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┤
│1. Bunuri arheologice │ │ │ │ │ │
│şi istoric-documentare │ 100 │ 100 │ 100 │ 25 │ 25 │
├────────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┤
│2. Bunuri cu semnifi- │ │ │ │ │ │
│caţie artisticã │ 25 │ 25 │ 100 │ 100 │ 100 │
├────────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┤
│3. Bunuri cu semnifi- │ │ │ │ │ │
│caţie etnograficã │ 50 │ 50 │ 100 │ 100 │ 50 │
├────────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┤
│4. Bunuri de importanţã │ │ │ │ │ │
│ştiinţificã │ 100 │ 25 │ 100 │ 25 │ 100 │
├────────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┤
│5. Bunuri de importanţã │ │ │ │ │ │
│tehnicã │ 25 │ 25 │ 100 │ 100 │ 100 │
└────────────────────────┴───────────┴─────────┴────────┴──────────┴─────────┘(4) Modalitatea de expertizare potrivit criteriilor specifice este urmãtoarea:
a) punctele valorice se acordã pentru fiecare criteriu specific şi se însumeazã;
b) suma punctelor valorice acordate în urma expertizãrii pe baza criteriilor specifice se adunã cu suma punctelor valorice acordate în urma expertizãrii pe baza criteriilor generale şi se obţine astfel suma finalã a punctelor valorice;
c) dacã suma finalã a punctelor valorice este cuprinsã între 200 şi 350 de puncte valorice, bunul în cauzã se claseazã în categoria juridicã fond a patrimoniului cultural naţional;
d) dacã suma finalã este de peste 350 de puncte valorice, bunul în cauzã se claseazã în categoria juridicã tezaur a patrimoniului cultural naţional.
(5) Expertizarea potrivit criteriilor specifice de clasare se realizeazã în scopul stabilirii categoriei juridice a patrimoniului cultural naţional în care se propune clasarea bunului cultural mobil respectiv, potrivit legii.
(6) Contestarea raportului de expertizã se face la Comisia Naţionalã a Muzeelor şi Colecţiilor, în termen de 10 zile de la primirea înştiinţãrii expertului; soluţionarea contestaţiei se comunicã în termen de 20 de zile de la data depunerii.

CAP. III
Procedura de clasare a bunurilor culturale

ART. 8
(1) Declanşarea procedurii de clasare a bunurilor culturale mobile se face din oficiu sau la cerere.
(2) Declanşarea procedurii de clasare a bunurilor culturale mobile se face din oficiu în urmãtoarele situaţii:
a) pentru bunurile culturale mobile aflate în proprietatea statului sau a unitãţilor administrativ-teritoriale şi administrate de instituţii publice, regii autonome, companii naţionale, societãţi naţionale ori alte societãţi comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar;
b) pentru bunurile culturale mobile aflate în proprietatea cultelor religioase;
c) pentru bunurile culturale mobile care fac obiectul vânzãrii publice prin licitaţie sau prin intermediul unui agent autorizat;
d) pentru bunurile culturale mobile pentru care se solicitã exportul temporar sau definitiv;
e) pentru bunurile culturale mobile descoperite întâmplãtor ori în cadrul unor cercetãri arheologice, etnologice, paleontologice sau geologice;
f) pentru bunurile culturale mobile confiscate;
g) pentru bunurile culturale mobile care au fãcut obiectul unor tentative de export ilegal;
h) pentru bunurile culturale mobile care au pãrãsit ilegal teritoriul României;
i) pentru bunurile culturale mobile aflate în custodia instituţiilor publice, care urmeazã sã fie restituite;
j) pentru bunurile culturale mobile ce urmeazã a fi restaurate;
k) pentru bunurile culturale mobile ce fac obiectul declanşãrii unei cercetãri penale.
ART. 9
(1) Pentru bunurile culturale mobile prevãzute la art. 8 alin. (2) lit. c) - g) şi k), declanşarea procedurii de clasare se realizeazã de cãtre serviciile deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor, care trebuie înştiinţate de cãtre persoanele fizice şi juridice în mãsurã.
(2) Pentru bunurile culturale mobile prevãzute la art. 8 alin. (2) lit. a), declanşarea procedurii de clasare se realizeazã de cãtre instituţiile publice care le administreazã.
(3) Pentru bunurile culturale mobile prevãzute la art. 8 alin. (2) lit. b), declanşarea procedurii de clasare se realizeazã de cãtre cultele religioase care le deţin.
(4) Pentru bunurile culturale mobile prevãzute la art. 8 alin. (2) lit. h), declanşarea procedurii de clasare se realizeazã de cãtre direcţia de specialitate din Ministerul Culturii şi Cultelor, inclusiv în lipsa bunurilor culturale mobile respective.
(5) Pentru bunurile culturale mobile prevãzute la art. 8 alin. (2) lit. i), declanşarea procedurii de clasare se realizeazã de cãtre instituţiile publice care le au în custodie.
(6) Pentru bunurile culturale mobile prevãzute la art. 8 alin. (2) lit. j), declanşarea procedurii de clasare se realizeazã de cãtre proprietar, titularul altor drepturi reale sau al dreptului de administrare.
ART. 10
Pentru bunurile culturale mobile ce fac obiectul unei cercetãri penale, procurorul sau organul de poliţie judiciarã va comunica în scris serviciului deconcentrat al Ministerului Culturii şi Cultelor competent existenţa dosarului penal, menţionând bunurile culturale ce fac obiectul cercetãrii penale şi încadrarea juridicã a faptelor penale.
ART. 11
(1) Declanşarea procedurii de clasare a bunurilor culturale mobile, la cerere, se face la solicitarea persoanelor fizice şi a celorlalte persoane juridice de drept privat, proprietare ale bunului respectiv.
(2) Dreptul proprietarului de a solicita clasarea unui bun cultural mobil este imprescriptibil.
ART. 12
Clasarea unui bun trebuie finalizatã în cel mult 3 luni din momentul declanşãrii procedurii de clasare.
ART. 13
(1) Persoanele fizice sau juridice interesate în clasarea unui bun cultural mobil vor solicita unui expert acreditat sau unei instituţii specializate cu activitate în domeniu realizarea expertizei, conform criteriilor generale de clasare.
(2) Declanşarea procedurii de clasare, din oficiu sau la cerere, se realizeazã numai pentru bunurile culturale mobile care, în urma expertizãrii potrivit criteriilor generale de clasare, au fost stabilite ca fiind susceptibile de a fi clasate, conform raportului de expertizã prin care se propune clasarea.
(3) În cazul bunurilor culturale mobile care nu au fost propuse la clasare, concluziile raportului de expertizã cuprinzând datele de identificare a bunurilor se vor comunica de cãtre expert persoanelor fizice sau juridice respective în termen de 30 de zile de la data finalizãrii expertizei.
(4) Contestarea raportului de expertizã a bunurilor culturale mobile care nu au fost propuse la clasare se face la Comisia Naţionalã a Muzeelor şi Colecţiilor, în termen de 10 zile de la primirea înştiinţãrii expertului. Soluţionarea contestaţiei se comunicã în termen de 20 de zile de la depunerea acesteia.
(5) În cazul în care contestatarul este nemulţumit de rãspunsul primit, se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.
ART. 14
(1) În vederea declanşãrii procedurii de clasare în privinţa bunurilor prevãzute la art. 8 alin. (2) lit. a), b), i) şi j), instituţiile publice respective vor depune la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor urmãtoarele documente, dupã caz:
a) cererea de clasare, inventarul bunurilor culturale mobile deţinute, raportul de expertizã întocmit de experţi acreditaţi şi fotografia color a obiectului/obiectelor (9 x 12 cm), în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentelor norme, pentru bunurile prevãzute la art. 8 alin. (2) lit. a) şi b);
b) cererea de clasare a bunurilor aflate în custodie, inventarul bunurilor, raportul de expertizã întocmit de experţi acreditaţi şi fotografia color a obiectului/obiectelor (9 x 12 cm), în termen de 30 de zile de la data înregistrãrii cererii de restituire, depusã în formã autenticã, pentru bunurile prevãzute la art. 8 alin. (2) lit. i);
c) cererea de clasare, inventarul bunurilor, în cazul bunurilor deţinute de instituţii publice şi de cultele religioase, fişa standard a obiectului/obiectelor, raportul de expertizã întocmit de experţi acreditaţi, potrivit legii, fotografia color a obiectului/obiectelor (9 x 12 cm), propunerea privind restaurarea, documentaţia din care sã rezulte necesitatea restaurãrii, pentru bunurile prevãzute la art. 8 alin. (2) lit. j).
(2) În vederea declanşãrii procedurii de clasare în privinţa bunurilor prevãzute la art. 8 alin. (2) lit. c)-g) şi k), persoanele fizice sau juridice interesate vor depune la serviciile deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor un dosar care sã cuprindã urmãtoarele documente, dupã caz:
a) cererea de clasare;
b) raportul de expertizã întocmit de experţi acreditaţi, potrivit legii;
c) fişa standard a obiectului/obiectelor;
d) fotografia color a obiectului/obiectelor (9 x 12 cm);
e) înştiinţarea privind oferta de vânzare sau de intermediere a vânzãrii unui bun cultural mobil susceptibil de a fi clasat, întocmitã potrivit legii de cãtre operatorii economici autorizaţi sã comercializeze bunuri culturale, pentru bunurile prevãzute la art. 8 alin. (2) lit. c);
f) cererea de eliberare a certificatului de export temporar sau definitiv, întocmitã potrivit dispoziţiilor legale, pentru bunurile prevãzute la art. 8 alin. (2) lit. d);
g) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor culturale mobile descoperite întâmplãtor, întocmit de primarul localitãţii în a cãrei razã a fost fãcutã descoperirea, pentru bunurile prevãzute la art. 8 alin. (2) lit. e), teza I;
h) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor culturale mobile descoperite în cadrul unor cercetãri arheologice, etnologice, paleontologice sau geologice, pentru bunurile prevãzute la art. 8 alin. (2) lit. e) teza II;
i) copie legalizatã de pe actul prin care se face dovada confiscãrii, pentru bunurile prevãzute la art. 8 alin. (2) lit. f), g) şi k).
(3) În vederea declanşãrii procedurii de clasare în privinţa bunurilor prevãzute la art. 8 alin. (2) lit. h), Ministerul Culturii şi Cultelor, prin direcţia de specialitate, va transmite Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor cererea de clasare, rapoarte de expertizã întocmite de experţi acreditaţi de Ministerul Culturii şi Cultelor, însoţite de fotografii ale bunurilor sau de alte date existente care pot fi utilizate în vederea expertizãrii.
(4) Pentru bunurile culturale mobile ce fac obiectul declanşãrii unei cercetãri penale, dosarul de clasare va fi întocmit de cãtre specialişti din cadrul serviciului deconcentrat al Ministerului Culturii şi Cultelor din municipiul Bucureşti sau din judeţul în a cãrui razã teritorialã îşi are sediul organul de urmãrire penalã care a comunicat în scris despre existenţa dosarului penal privind bunurile culturale, sprijiniţi de experţi acreditaţi de Ministerul Culturii şi Cultelor.
(5) Termenul pentru depunerea dosarului este urmãtorul:
a) 5 zile de la data ofertei de licitaţie publicã, pentru bunurile prevãzute la art. 8 alin. (2) lit. c);
b) 5 zile de la data cererii de eliberare a certificatului de export temporar sau definitiv, pentru bunurile prevãzute la art. 8 alin. (2) lit. d);
c) 10 zile de la data descoperirii bunului respectiv, pentru bunurile prevãzute la art. 8 alin. (2) lit. e);
d) 15 zile de la data intrãrii în proprietatea statului a bunurilor respective, pentru bunurile prevãzute la art. 8 alin. (2) lit. f), g) şi k);
e) 10 zile de la data înregistrãrii cererii de restituire, pentru bunurile prevãzute la art. 8 alin. (2) lit. i).
(6) În vederea declanşãrii procedurii de clasare a bunurilor culturale mobile prevãzute la art. 10, persoanele interesate vor depune la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor urmãtoarele documente: cererea de clasare, inventarul bunurilor culturale mobile deţinute, fişa standard a obiectului/obiectelor, raportul de expertizã întocmit de experţi acreditaţi şi fotografia color a obiectului/obiectelor (9 x 12 cm).
(7) Cererea de clasare se întocmeşte conform modelului prevãzut în anexa nr. 1, cu excepţia cererii de clasare formulate de Ministerul Culturii şi Cultelor.
(8) Fişa standard a obiectului/obiectelor se întocmeşte conform modelului prevãzut în anexa nr. 2.
(9) Raportul de expertizã se întocmeşte conform modelului prevãzut în anexa nr. 3.
ART. 15
În situaţia în care, prin expertiza realizatã în legãturã cu un bun pentru care se solicitã exportul definitiv sau temporar, s-a stabilit cã acesta nu este un bun cultural susceptibil de a fi clasat, serviciile deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor vor emite certificatul de export potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
ART. 16
(1) În termen de 5 zile de la data depunerii documentelor în vederea declanşãrii procedurii de clasare, serviciile deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor transmit direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor documentele respective.
(2) În termen de 5 zile de la data transmiterii documentelor prevãzute la alin. (1), serviciile deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor comunicã proprietarului bunului respectiv înştiinţarea de declanşare a procedurii de clasare, întocmitã potrivit formularului prevãzut în anexa nr. 4.
(3) Pe perioada desfãşurãrii procedurii de clasare din oficiu a unui bun cultural mobil acesta se aflã sub regimul de protecţie prevãzut, potrivit dispoziţiilor legii, pentru bunurile clasate în tezaur.
(4) Proprietarii şi titularii de alte drepturi reale asupra bunurilor culturale mobile în privinţa cãrora s-a declanşat procedura de clasare au obligaţia de a permite examinarea bunurilor respective de cãtre experţi acreditaţi.
ART. 17
(1) Dosarul cuprinzând documentele în vederea clasãrii se supune analizei Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, în termen de 30 de zile de la data depunerii la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor.
(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) dosarele incomplete sau care conţin date eronate, acestea fiind returnate solicitantului de cãtre direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor, în termen de 30 de zile de la data depunerii, cu excepţia situaţiei în care bunurile culturale mobile urmeazã sã fie exportate, când termenul se reduce la 10 zile de la data depunerii. Solicitantul are obligaţia de a depune dosarul în forma cerutã de prezentele norme, în termen de 10 zile de la primirea acestuia.
ART. 18
(1) În situaţia în care, în vederea întocmirii raportului de expertizã, se impune executarea de analize de laborator, respectivele bunuri sunt preluate de cãtre serviciile deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor, cu acordul proprietarilor bunurilor respective, în baza unui proces-verbal întocmit conform modelului prevãzut în anexa nr. 5.
(2) Analizele de laborator efectuate potrivit alin. (1) se vor realiza în termen de 30 de zile de la data procesului-verbal şi se vor depune la Comisia Naţionalã a Muzeelor şi Colecţiilor.
ART. 19
(1) Organismul ştiinţific competent sã hotãrascã asupra propunerilor de clasare este Comisia Naţionalã a Muzeelor şi Colecţiilor.
(2) Comisia Naţionalã a Muzeelor şi Colecţiilor analizeazã dosarul cuprinzând documentele în vederea clasãrii şi hotãrãşte clasarea sau respingerea clasãrii bunului cultural mobil respectiv.
(3) Hotãrârile de clasare sau, dupã caz, de respingere a cererii de clasare se adoptã cu votul a jumãtate plus unu din numãrul membrilor prezenţi la şedinţã. În caz de balotaj votul preşedintelui este decisiv.
(4) Hotãrârile privind clasarea bunurilor culturale mobile se întocmesc de cãtre Secretariatul tehnic al Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, se semneazã de cãtre preşedintele acesteia şi se transmit ministrului culturii şi cultelor, împreunã cu proiectul ordinului de aprobare a hotãrârii de clasare, urmând ca acesta din urmã sã fie aprobat în interiorul termenului prevãzut la art. 12.
(5) În termen de 10 zile de la data emiterii ordinului de clasare, o copie de pe acesta, împreunã cu certificatul de clasare, fişa standard a obiectului/obiectelor şi un extras din concluziile raportului de expertizã, întocmite de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor, se transmite proprietarului, titularului altor drepturi reale sau al dreptului de administrare, precum şi serviciilor deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor competente; formularul certificatului de clasare este prevãzut în anexa nr. 6.
(6) Ordinul de clasare poate fi contestat în termen de 30 de zile de la comunicare; contestaţia se soluţioneazã de Ministerul Culturii şi Cultelor, în termen de 30 de zile de la data depunerii. În cazul în care contestatarul este nemulţumit de soluţionarea contestaţiei, acesta se poate adresa instanţei de contencios administrativ, potrivit legii.
(7) Instituţiile care primesc documentele prevãzute la alin. (5) vor proceda dupã cum urmeazã:
a) instituţiile publice specializate sunt obligate sã opereze modificãrile ce se impun în evidenţa analiticã şi sinopticã proprie;
b) serviciile deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor le vor transmite proprietarilor sau titularilor de drepturi reale ori ai dreptului de administrare îndreptãţiţi, în termen de maximum 3 zile de la data primirii, şi vor introduce informaţiile cuprinse în acestea în baza de date privind evidenţa bunurilor culturale mobile aflate în raza lor de competenţã teritorialã.
(8) Hotãrârile privind respingerea cererii de clasare a bunurilor culturale mobile se comunicã, prin Secretariatul tehnic al Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, persoanelor fizice sau juridice care au declanşat procedura de clasare, în termen de 30 de zile de la data adoptãrii hotãrârii.
(9) Persoanele fizice sau juridice care primesc comunicãrile prevãzute la alin. (8) vor proceda dupã cum urmeazã:
a) instituţiile publice specializate vor opera modificãrile ce se impun în evidenţele proprii;
b) serviciile deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor vor transmite comunicãrile proprietarilor sau titularilor altor drepturi reale ori ai dreptului de administrare, în termen de maximum 3 zile de la data primirii, vor consemna informaţiile privind procedura astfel finalizatã în evidenţele proprii şi vor emite certificatele de export, dupã caz.
ART. 20
(1) Hotãrârea prin care a fost respinsã cererea de clasare a bunului cultural mobil poate fi contestatã de cãtre proprietar sau de cãtre titularii de alte drepturi reale, în termen de 10 zile de la data comunicãrii respectivei hotãrâri; contestaţia se depune la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor.
(2) Soluţionarea contestaţiei se comunicã persoanei respective în termen de 20 de zile de la depunerea acesteia.
(3) În cazul în care contestatarul este nemulţumit de rãspunsul primit, se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.
ART. 21
Proprietarii sau titularii de alte drepturi reale asupra bunurilor culturale mobile în privinţa cãrora a fost respinsã cererea de clasare vor putea iniţia o nouã procedurã de clasare dupã curgerea unui termen de cel puţin 3 ani de la data adoptãrii hotãrârii de respingere a cererii de clasare; în cazul în care au apãrut elemente noi justificative, acest termen poate fi redus prin hotãrâre adoptatã de Comisia Naţionalã a Muzeelor şi Colecţiilor.
ART. 22
Clasarea are ca efect înscrierea bunurilor culturale mobile în cele douã inventare, fond sau tezaur, dupã caz.

CAP. IV
Procedura de declasare a bunurilor culturale mobile

ART. 23
(1) Prin declasare se înţelege procedura de scoatere din categoriile juridice ale patrimoniului cultural naţional a unui bun cultural mobil clasat şi de radiere a acestuia din inventarul fondului sau, dupã caz, al tezaurului patrimoniului cultural naţional.
(2) Declasarea unui bun trebuie finalizatã în cel mult 3 luni din momentul declanşãrii procedurii de declasare.
ART. 24
(1) Declasarea bunurilor culturale mobile are loc la cererea titularilor dreptului de proprietate sau din oficiu, în urmãtoarele cazuri:
a) invalidarea expertizei;
b) distrugere;
c) deteriorare gravã care nu poate fi remediatã prin operaţiuni de restaurare.
(2) Constatarea cazurilor prevãzute la alin. (1) se realizeazã numai în urma sesizãrii formulate de cãtre persoanele fizice sau juridice interesate, depusã la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor.
(3) Constatarea cazurilor prevãzute la alin. (1) lit. a) se realizeazã de cãtre experţi acreditaţi potrivit legii sau de cãtre specialişti recunoscuţi de organismele internaţionale cu activitate în domeniu, special desemnaţi în acest sens prin ordin al ministrului culturii şi cultelor.
(4) Constatarea cazurilor prevãzute la alin. (1) lit. b) şi c) se realizeazã de cãtre un expert acreditat şi de un conservator sau un restaurator acreditat potrivit legii, special desemnaţi în acest sens de Comisia Naţionalã a Muzeelor şi Colecţiilor.
(5) În vederea constatãrii cazurilor prevãzute la alin. (1) lit. a), expertul sau specialistul desemnat în acest sens întocmeşte un raport de expertizã pe care îl va comunica Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor în termen de 5 zile de la desemnarea sa; raportul de expertizã va fi întocmit în conformitate cu criteriile specifice de clasare prevãzute la art. 7 alin. (2).
(6) În vederea constatãrii cazurilor prevãzute la alin. (1) lit. b) şi c), conservatorul sau restauratorul desemnat în acest sens întocmeşte un act de constatare, iar expertul desemnat în acest sens întocmeşte un raport de expertizã, conform criteriilor specifice de clasare prevãzute la art. 7 alin. (2); actul de constatare şi raportul de expertizã se comunicã Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, în termen de 5 zile de la desemnare.
ART. 25
(1) Declanşarea din oficiu a procedurii de declasare se face de cãtre:
a) serviciile deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor, pentru bunurile culturale mobile aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice de drept privat sau pentru bunurile proprietate publicã aflate în administrarea instituţiilor publice nespecializate, dacã aceste bunuri se aflã în evidenţele serviciilor deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor şi dacã în cursul activitãţilor de monitorizare desfãşurate în condiţiile <>art. 22 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 182/2000 s-a constatat cã distrugerea sau deteriorarea lor gravã nu poate fi remediatã prin operaţiuni de restaurare;
b) instituţiile publice specializate, pentru bunurile culturale mobile pe care le administreazã, dacã este întrunitã una dintre condiţiile stabilite la <>art. 19 alin. (1) din Legea nr. 182/2000 ;
c) Ministerul Culturii şi Cultelor, prin direcţia de specialitate, conform legii.
(2) În vederea declanşãrii procedurii de declasare în cazurile prevãzute la alin. (1) lit. a), serviciile deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor vor depune la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor cererea de declasare şi fotocopia fişei standard a obiectului/obiectelor, în termen de 10 zile de la data la care au cunoscut sau trebuiau sã cunoascã cauza care conduce la declanşarea procedurii de declasare.
(3) În vederea declanşãrii procedurii de declasare în cazurile prevãzute la alin. (1) lit. b), instituţiile publice specializate vor depune la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor cererea de declasare şi fotocopia fişei standard a obiectului/obiectelor, în termen de 10 zile de la data la care au cunoscut sau trebuiau sã cunoascã cauza care conduce la declanşarea procedurii de declasare.
(4) În vederea declanşãrii procedurii de declasare în cazurile prevãzute la alin. (1) lit. c), direcţia de specialitate va înainta Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor cererea de declasare împreunã cu o fotocopie dupã fişa standard a bunului cultural respectiv.
ART. 26
(1) Declanşarea la cerere a procedurii de declasare se face la solicitarea persoanelor fizice şi a persoanelor juridice de drept privat, proprietare ale bunurilor culturale mobile respective.
(2) În vederea declanşãrii procedurii de declasare prevãzute la alin. (1), solicitanţii vor depune la serviciile deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor în a cãror evidenţã se aflã bunul cultural mobil clasat cererea de declasare şi fotocopia fişei standard a obiectului/obiectelor, în termen de 10 zile de la data la care au cunoscut sau trebuiau sã cunoascã cauza care conduce la declanşarea procedurii de declasare.
(3) Serviciile deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor vor transmite la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor documentele prevãzute la alin. (2), în termen de 5 zile de la depunere.
ART. 27
Cererea de declasare se întocmeşte conform modelului prevãzut în anexa nr. 1 la prezentele norme.
ART. 28
Documentele depuse la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor, care sunt incomplete sau conţin date eronate, se restituie persoanei fizice ori juridice care le-a depus, în termen de 10 de zile de la data depunerii.
ART. 29
(1) Documentele depuse la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor se supun analizei Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii.
(2) În termen de 5 zile de la data depunerii documentelor la Comisia Naţionalã a Muzeelor şi Colecţiilor vor fi desemnaţi experţii sau specialiştii şi conservatorii ori restauratorii, dupã caz, conform art. 24 alin. (3) şi (4).
ART. 30
(1) Comisia Naţionalã a Muzeelor şi Colecţiilor analizeazã, în vederea declasãrii, documentele prevãzute la art. 25 alin. (2)-(4 ) şi la art. 26 alin. (2), precum şi documentele care au fost luate în considerare la clasarea respectivului bun şi raportul de expertizã şi actul de constatare, dupã caz, al experţilor sau specialiştilor şi conservatorilor sau restauratorilor, prevãzute la art. 24 alin. (5) şi (6).
(2) Hotãrârile de declasare sau, dupã caz, de respingere a declasãrii se adoptã cu votul a jumãtate plus unu din numãrul membrilor prezenţi la şedinţã. În caz de balotaj votul preşedintelui este decisiv.
(3) Hotãrârile privind declasarea bunurilor culturale mobile se întocmesc de cãtre Secretariatul tehnic al Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, se semneazã de cãtre preşedintele acesteia şi se transmit ministrului culturii şi cultelor, împreunã cu proiectul ordinului de aprobare a hotãrârii de declasare, urmând ca acesta din urmã sã fie aprobat în interiorul termenului prevãzut la art. 23 alin. (2).
(4) Ordinul de declasare, împreunã cu documentele prevãzute la art. 25 alin. (2)-(4) şi la art. 26 alin. (2), se comunicã în scris proprietarului, titularului altor drepturi reale sau titularului dreptului de administrare, precum şi serviciilor deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor competente de cãtre direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor, în termen de 10 zile de la emitere.
(5) Ordinul de declasare poate fi contestat în termen de 30 de zile de la comunicare; soluţionarea contestaţiei se face de Ministerul Culturii şi Cultelor, în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia. În cazul în care contestatarul este nemulţumit de soluţionarea contestaţiei, acesta se poate adresa instanţei de contencios administrativ, potrivit legii.
(6) Ordinul de declasare este luat în evidenţa inventarului patrimoniului cultural naţional mobil în care figureazã bunul respectiv, procedându-se la radierea acestuia din fond sau, dupã caz, din tezaur.
(7) Hotãrârile privind respingerea declasãrii se întocmesc de cãtre Secretariatul tehnic al Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, se semneazã de cãtre preşedintele acesteia şi se transmit, în termen de 30 de zile de la adoptare, persoanei fizice sau juridice care a declanşat procedura de declasare.
(8) Instituţiile publice specializate care primesc ordinul de declasare sunt obligate sã opereze modificãrile ce se impun în evidenţa analiticã şi sinopticã proprie.
ART. 31
(1) Hotãrârea privind respingerea declasãrii poate fi contestatã în termen de 10 zile de la comunicare.
(2) Comisia Naţionalã a Muzeelor şi Colecţiilor va comunica rãspunsul la contestaţie în termen de 20 de zile de la înregistrare.
(3) În cazul în care contestatarul este nemulţumit de rãspunsul primit, se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.

CAP. V
Procedura trecerii unui bun cultural mobil dintr-o categorie juridicã în alta a patrimoniului cultural naţional

ART. 32
(1) Trecerea unui bun cultural mobil dintr-o categorie juridicã în alta a patrimoniului cultural naţional se realizeazã cu respectarea procedurii prevãzute pentru clasare.
(2) Trecerea unui bun cultural mobil dintr-o categorie juridicã în alta a patrimoniului cultural naţional se realizeazã din oficiu sau la cerere.
ART. 33
Declanşarea din oficiu a procedurii de trecere a unui bun cultural mobil dintr-o categorie juridicã în alta a patrimoniului cultural naţional se poate hotãrî de cãtre Comisia Naţionalã a Muzeelor şi Colecţiilor, dupã cum urmeazã:
a) în urma soluţionãrii contestaţiilor privind ordinele de clasare;
b) în urma soluţionãrii cererilor de declasare;
c) în urma soluţionãrii contestaţiilor privind ordinele de declasare.
ART. 34
(1) Declanşarea la cerere a procedurii de trecere a unui bun cultural mobil dintr-o categorie juridicã în alta a patrimoniului cultural naţional se realizeazã la solicitarea persoanelor fizice sau a persoanelor juridice de drept privat, proprietare ale unui bun cultural mobil clasat.
(2) În vederea declanşãrii procedurii de trecere prevãzute la alin. (1), solicitanţii vor depune la serviciul deconcentrat al Ministerului Culturii şi Cultelor în a cãrui evidenţã se aflã bunul cultural mobil clasat cererea de trecere, însoţitã de raportul de expertizã pe care se întemeiazã.
(3) Cererea de trecere se întocmeşte conform modelului prevãzut în anexa nr. 1.
(4) Procedura de trecere se declanşeazã, se deruleazã şi se finalizeazã potrivit procedurii de clasare reglementate prin prezentele norme.
ART. 35
În cazul în care un bun cultural mobil se declaseazã sau trece într-o altã categorie juridicã, proprietarul, titularul dreptului de administrare sau titularul de alte drepturi reale asupra bunului cultural este obligat sã depunã certificatul de clasare corespunzãtor, în original, la direcţia de specialitate a Ministerului Culturii şi Cultelor, în termen de 15 zile lucrãtoare de la data primirii înştiinţãrii referitoare la declasare sau, dupã caz, la trecerea în altã categorie juridicã.
ART. 36
(1) Ordinul de trecere dintr-o categorie juridicã în alta a patrimoniului cultural naţional a unui bun cultural mobil poate fi contestat de proprietarul sau de titularul dreptului de administrare la Ministerul Culturii şi Cultelor, în termen de 30 de zile de la comunicare.
(2) Ministerul Culturii şi Cultelor este obligat sã soluţioneze contestaţia în termen de 30 de zile de la înregistrarea acesteia.
(3) În cazul în care contestatarul este nemulţumit de rãspunsul la contestaţia adresatã Ministerului Culturii şi Cultelor, se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.
ART. 37
Anexele nr. 1-6 fac parte integrantã din prezentele norme.

ANEXA 1
-------
la norme
--------

CERERE

Secţiunea I: Date de identificare a solicitantului
1. Cod solicitant (CNP sau cod fiscal, dupã caz): |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
2. Numele............ Prenumele..................
sau
3. Denumirea ..............
4. Adresa/Sediul social, dupã caz: localitatea ..........., judeţul ........., str. ........... nr. ....., cod poştal ......, bl. ....., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul ...... .


5. Calitatea: |_| Proprietar |_| Mandatar |_| Administrator |_| Autoritate
al unui de bunuri publicã
proprietar proprietate
publicã


Secţiunea a II-a: Date privind procedura solicitatã
1.|_| Se solicitã clasarea.
(Indicaţi la rubrica "Observaţii" de la secţiunea a III-a pct. 1.6 sau din coloana 1.6 din fişa standard prevãzutã în anexa nr. 2 dacã anterior s-au mai formulat solicitãri privind clasarea bunului/bunurilor în cauzã.)
2.|_| Se solicitã declasarea.
(Indicaţi la rubrica "Observaţii" de la secţiunea a III-a pct. 1.6 sau din coloana 1.6 din fişa standard prevãzutã în anexa nr. 2 actele privind clasarea bunului/bunurilor, respectiv ordinul ministrului culturii şi cultelor şi certificatul de clasare, ataşându-le totodatã, în fotocopie, la cerere.)
3.|_| Se solicitã trecerea dintr-o categorie juridicã în alta a patrimoniului cultural naţional, respectiv:
3.1.|_| Din fond în tezaur
3.2.|_| Din tezaur în fond
(Indicaţi la rubrica "Observaţii" de la secţiunea a III-a pct. 1.6 sau din coloana 1.6 din fişa standard prevãzutã în anexa nr. 2 actele privind clasarea bunului/bunurilor, respectiv ordinul ministrului culturii şi cultelor şi certificatul de clasare, ataşându-le totodatã, în fotocopie, la cerere.)
Secţiunea a III-a: Date privind bunul/bunurile la care se referã cererea


1. Descrierea bunului cultural
1.1. Denumirea bunului cultural ...............
1.2. Autor(i), atelier, marcã, şcoalã, atribuire (dupã caz) ...............
1.3. Titlul sau tema (dacã este cazul) ...............
1.4. Material, tehnicã, dimensiuni
(eventual dimensiunile suportului)
şi alţi parametri de identificare (dupã caz) ...............
1.5. Datare, anul fabricaţiei (dupã caz) ...............
1.6. Observaţii (documente de referinţã, antecedente,
stare de conservare, cantitate, date speciale -
prezenţa semnãturilor, inscripţionãrilor, mãrcilor etc.) ...............
2. Descrierea colecţiei/lotului de bunuri diferite
(se completeazã fişa standard prevãzutã în anexa nr. 2) ...............Data:
Semnãtura, eventual ştampila solicitantului

ANEXA 2
-------
la norme
--------

FIŞĂ STANDARD
a obiectului/obiectelor

┌────┬────────┬──────────┬────────┬──────────────────────┬───────┬─────────────────────────┐
│Nr. │ Denu- │Autor(i), │ Titlul │ Material, tehnicã, │Datare,│Observaţii (documente de │
│crt.│ mirea │ atelier, │sau tema│ dimensiuni (eventual │ anul │ referinţã, antecedente, │
│ │bunului │ marcã, │ (dacã │dimensiunile suportu- │fabri- │ stare de conservare, │
│ │cultural│ şcoalã, │ este │lui) şi alţi parametri│caţiei │cantitate, date speciale │
│ │ │atribuire │ cazul) │ de identificare │ (dupã │- prezenţa semnãturilor, │
│ │ │(dupã caz)│ │ (dupã caz) │ caz) │ inscripţionãrilor, │
│ │ │ │ │ │ │ mãrcilor etc.) │
├────┼────────┼──────────┼────────┼──────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤
│(0) │ (1.1) │ (1.2) │ (1.3) │ (1.4) │ (1.5) │ (1.6) │
└────┴────────┴──────────┴────────┴──────────────────────┴───────┴─────────────────────────┘Data:
Semnãtura, eventual ştampila solicitantului

ANEXA 3
-------
la norme
--------

MINISTERUL CULTURII ŞL CULTELOR
DIRECŢIA PENTRU CULTURĂ, CULTE ŞI PATRIMONIUL CULTURAL NAŢIONAL A .........

RAPORT DE EXPERTIZĂ

A. Date despre expert*)
-----------
*) În situaţia în care expertiza se realizeazã de cãtre un alt expert decât cel din cadrul direcţiilor pentru culturã, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţene sau a municipiului Bucureşti, formularul va avea înscris antetul acestuia.

1. Numele şi prenumele
2. Numãrul, tipul şi data eliberãrii autorizaţiei de expert
3. Locul de muncã, forma de angajare
B. Date despre proprietarul bunului cultural expertizat
1. Numele şi prenumele sau denumirea societãţii comerciale/instituţiei
2. Adresa
3. Codul numeric personal sau codul fiscal
C. Date despre bunul cultural
1. Indicarea criteriilor utilizate în procedura de clasare
2. Argumentarea notelor acordate pentru fiecare criteriu
3. Stabilirea rezultatului expertizei, menţionându-se şi valoarea materialã şi ştiinţificã a bunului cultural expertizat
D. Concluzia
1. Propunerea de clasare în fond/tezaur
2. Propunerea de neclasare
Semnãtura şi ştampila expertului autorizat .............

ANEXA 4
-------
la norme
--------

ROMÂNIA
MINISTERUL CULTURII ŞL CULTELOR
DIRECŢIA PENTRU CULTURĂ, CULTE ŞI PATRIMONIUL CULTURAL NAŢIONAL A .........

ÎNŞTIINŢARE

Cãtre ........................................................
(numele şi prenumele/denumirea şi adresa solicitantului)

1. Referitor la Cererea dumneavoastrã nr. ........./.........., vã facem cunoscut cã în urma expertizei efectuate s-a declanşat procedura de clasare în patrimoniul cultural naţional a bunului cultural identificat prin datele urmãtoare:


1.1. Domeniul din care face parte
(în sensul <>art. 3 din Legea nr. 182/2000
privind protejarea patrimoniului cultural
naţional mobil, cu modificãrile şi
completãrile ulterioare) ....................
1.2. Denumirea bunului cultural ....................
1.3. Autor(i), atelier, marcã, şcoalã, atribuire ....................
1.4. Titlul sau tema ....................
1.5. Material, tehnicã, dimensiuni, suport
(dimensiuni) şi alţi parametri de identificare ....................
....................
1.6. Datare, anul fabricaţiei ....................
1.7. Observaţii ....................
....................


2. Potrivit dispoziţiilor <>art. 17 din Legea nr. 182/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în timpul desfãşurãrii procedurii de clasare bunul cultural mobil la care se referã prezenta înştiinţare se aflã sub regimul de protecţie prevãzut pentru bunurile clasate în tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil şi vã revin obligaţiile prevãzute de acest act normativ privind mãsurile de protejare a bunului respectiv.

Director, Întocmit,

ANEXA 5
-------
la norme
--------

ROMÂNIA
MINISTERUL CULTURII ŞL CULTELOR
DIRECŢIA PENTRU CULTURĂ, CULTE ŞI PATRIMONIUL CULTURAL NAŢIONAL A .........

PROCES-VERBAL

încheiat între*1) ..................., în calitate de*2) ................., şi*3) ................, în calitate de reprezentant al Direcţiei pentru Culturã, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a ..................., procedând primul la predarea şi al doilea la primirea*4) ................... .
------------
*1) Numele, prenumele şi codul numeric personal ale celui care predã.
*2) Calitatea celui care predã (proprietar, administrator, împuternicit).
*3) Numele, prenumele şi codul numeric personal ale reprezentantului direcţiei pentru culturã, culte şi patrimoniul cultural naţional.
*4) Denumirea bunului cultural mobil şi principalele caracteristici.

Pe timpul predãrii/primirii s-au constatat urmãtoarele:
*5) .......................................
...........................................
----------
*5) Constatãri privind starea de conservare, integritatea.

Bunul cultural mobil descris mai sus se predã de cãtre proprietar Direcţiei pentru Culturã, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a ................ pentru efectuarea probelor de laborator în vederea clasãrii.
Direcţia pentru Culturã, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a ............... se obligã sã înapoieze bunul cultural în starea în care se afla la luarea în primire, cel mai târziu la data de*6) ................ .
------------
*6) Cel mult 30 de zile de la data încheierii procesului-verbal.

Data ................

Am predat Am primit
Semnãtura proprietarului Semnãtura şi ştampila
reprezentantului Direcţiei
pentru Culturã, Culte şi
Patrimoniul Cultural
Naţional a ............

ANEXA 6
-------
la norme
--------

ROMÂNIA
MINISTERUL CULTURII ŞL CULTELOR
DIRECŢIA MUZEE, COLECŢII, GARANŢII GUVERNAMENTALE
Nr. ............ din .................

CERTIFICAT DE CLASARE

1. În temeiul prevederilor <>art. 14 alin. (2) din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se elibereazã prezentul certificat de clasare pentru bunul cultural care se identificã prin datele urmãtoare:


1.1. Domeniul din care face parte
(în sensul <>art. 3 din Legea nr. 182/2000 ,
cu modificãrile şi completãrile ulterioare) .....................
1.2. Denumirea bunului cultural .....................
1.3. Autor(i), atelier, marcã, şcoalã, atribuire .....................
1.4. Titlul sau tema .....................
1.5. Material, tehnicã, dimensiuni, suport
(dimensiuni) şi alţi parametri de identificare .....................
1.6. Datare, anul fabricaţiei .....................
1.7. Observaţii .....................


2. Prezentul certificat atestã cã bunul la care se referã face parte din patrimoniul cultural naţional al României, fiind clasat prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. ........./............ în categoria juridicã ................ .
3. Prezentul certificat nu garanteazã legalitatea titlului de proprietate al deţinãtorului sãu asupra bunului/bunurilor la care face referire.
4. Data eliberãrii ..............

Director, Întocmit,

-----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016