Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME din 17 septembrie 1993  privind efectuarea operaţiunilor de schimb valutar pentru persoanele fizice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME din 17 septembrie 1993 privind efectuarea operaţiunilor de schimb valutar pentru persoanele fizice

EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 28 septembrie 1993

    I. Categoriile de persoane juridice autorizate să efectueze schimb valutar pentru persoane fizice
    1. Operaţiunile de schimb valutar pentru persoanele fizice pe teritoriul României se efectuează de către următoarele categorii de persoane juridice:
    a) băncile comerciale care, potrivit autorizaţiei de funcţionare eliberate de Banca Naţională a României, au dreptul să efectueze operaţiuni valutare;
    b) băncile comerciale, altele decât cele prevăzute la lit. a) de la acest punct, autorizate de Banca Naţională a României;
    c) casele de schimb valutar, organizate ca persoane juridice conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu obiect unic de activitate schimbul valutar, autorizate de Banca Naţională a României;
    d) societăţile comerciale de turism, expres autorizate de Banca Naţională a României să organizeze ghişee de schimb valutar în vederea încasării în lei a prestaţiilor turistice (cazare şi servicii suplimentare) efectuate turiştilor străini.
    2. Persoanele juridice prevăzute la lit. a), b) şi c) de la pct. 1 vor efectua operaţiunile de schimb valutar în condiţiile prevăzute la cap. III din prezentele norme, iar persoanele juridice prevăzute la lit. d) de la pct. 1 vor efectua aceste operaţiuni în conformitate cu normele emise special în acest scop de către Banca Naţională a României.

    II. Condiţii pentru acordarea autorizaţiilor şi funcţionarea caselor de schimb valutar
    3. Casele de schimb valutar, înregistrate ca persoane juridice conform Legii nr. 31/1990, vor solicita Băncii Naţionale a României acordarea de autorizaţii de funcţionare pentru casele de schimb valutar, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
    a) obiectul unic de activitate, conform contractului şi statutului înregistrate potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, să îl constituie schimbul valutar pentru persoanele fizice;
    b) solicitantul trebuie să aibă un spaţiu permanent de lucru, cu acces public, şi adresa identificabile;
    c) solicitantul trebuie să notifice numele şi adresa băncii (băncilor) unde are deschis contul;
    d) solicitantul, constituit conform Legii nr. 31/1990, trebuie să prezinte dovada capitalului social vărsat în totalitate în numele casei de schimb valutar ca persoana juridică independentă.
    Totodată, solicitantul va trebui să prezinte dovada existenţei unor disponibilităţi în cont, la data depunerii cererii de autorizare la Banca Naţională a României, echivalente cu 30 milioane lei, dar nu mai puţin de 1 milion lei pentru fiecare punct de schimb valutar. Aceste sume trebuie să se regăsească permanent, sub formă de disponibilităţi în valută sau lei, în conturile şi casieriile casei de schimb valutar;
    e) casa de schimb valutar trebuie să aibă personal fără cazier judiciar. Numai personalul angajat are dreptul să efectueze operaţiuni în numele casei de schimb valutar;
    f) casa de schimb valutar să aibă asigurată dotarea tehnică necesară pentru verificarea autenticităţii bancnotelor, precum şi pentru păstrarea şi manipularea în deplină securitate a valutei;
    g) fiecare solicitant îndeplinind condiţiile de autorizare pentru schimb valutar va plăti un comision de autorizare de 50.000 lei. Comisionul de autorizare se va plăti şi pentru autorizarea ulterioară a fiecărui punct de schimb valutar. Comisionul de autorizare este supus revederii periodice.
    Băncile comerciale menţionate la cap. I pct. 1 lit. a) vor notifica sucursalelor Băncii Naţionale a României deschiderea fiecărui punct de schimb valutar, cu îndeplinirea condiţiilor de la lit. b), e) şi f) de mai sus.
    Băncile comerciale menţionate la cap. I pct. 1 lit. b) vor solicita Băncii Naţionale a României acordarea autorizaţiei de funcţionare pentru fiecare punct de schimb valutar, cu îndeplinirea condiţiilor de la lit. b), e) şi f) de mai sus.
    4. Casa de schimb valutar este înregistrată ca persoană juridică şi poate avea în cadrul său un număr nelimitat de puncte de schimb, cu condiţia să fie îndeplinite cerinţele prevăzute la lit. b), e) şi f) de la acest capitol şi să obţină autorizarea Băncii Naţionale a României.
    5. Casele şi punctele de schimb valutar pot începe operaţiunile după primirea autorizaţiei de la Banca Naţională a României. Pentru autorizarea caselor de schimb valutar, solicitanţii vor depune la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul în care îşi au sediul social o cerere scrisă, însoţită de următoarele documente (în fotocopie în doua exemplare):
    a) certificatul de înmatriculare eliberat de Camera de Comerţ şi Industrie, însoţit de: statutul societăţii comerciale, contractul de societate şi hotărârea judecătorească;
    b) dovada posesiunii spaţiului;
    c) certificatele de cazier judiciar ale personalului;
    d) dovada existenţei în cont la o bancă comercială a disponibilităţilor în echivalentul a 30 milioane lei.
    În termen de 7 zile, sucursala judeţeană a Băncii Naţionale a României va analiza şi va verifica pe teren documentaţia prezentată, din care va remite apoi un exemplar Oficiului de Control al Devizelor din cadrul Băncii Naţionale a României, împreună cu avizul său. Toate documentele remise în copie vor purta semnătura autorizată şi ştampila sucursalei Băncii Naţionale a României pentru conformitate cu originalul, precum şi avizul consilierului juridic al sucursalei.
    Pe baza analizei efectuate, Oficiul de Control al Devizelor din cadrul Băncii Naţionale a României va transmite sucursalei Băncii Naţionale a României autorizaţia de funcţionare sau îi va comunica respingerea cererii şi motivul respingerii. Autorizaţia de funcţionare sau respingerea cererii va fi comunicată solicitantului de către sucursala Băncii Naţionale a României.

    III. Operaţiuni de schimb valutar
    6. Casa de schimb valutar poate cumpăra în mod liber, fără limitări, contra lei, valută sub formă de numerar (bancnote şi monede care nu sunt divizionare) şi cecuri de călătorie, în oricare din valutele cotate de Banca Naţională a României, de la rezidenţi şi nerezidenţi, persoane fizice. De asemenea, poate efectua schimbul valutar pentru încasarea unor servicii turistice specifice, care sunt prevăzute în mod expres în autorizaţia de funcţionare.
    7. Casa de schimb valutar poate vinde valută sub formă de numerar (bancnote şi monede), în valutele cotate de Banca Naţională a României, numai persoanelor fizice rezidente în România care solicită schimbul valutar în scopul efectuării de călătorii turistice în străinătate, până la echivalentul a 500.000 lei pe an de persoană.
    Vânzarea se poate face numai pe baza de paşaport individual. Suma în lei (în cifre şi litere) şi data efectuării schimbului (ziua, luna, anul) se înscriu în mod obligatoriu în paşaport, fiind confirmate cu ştampila punctului de schimb şi semnătura lucrătorului.
    În cazul persoanelor care efectuează cumpărări parţiale de valută în decursul anului, punctele de schimb valutar vor onora cererile solicitanţilor respectivi numai în limita sumelor în lei care, potrivit menţiunilor înscrise anterior în paşaport de alte puncte de schimb valutar, reprezintă diferenţa până la plafonul maxim anual de 500.000 lei.
    8. Casa de schimb valutar poate vinde nerezidenţilor, contra lei, valută sub formă de numerar (bancnote şi monede) în oricare din valutele cotate de Banca Naţională a României, dar numai până la concurenţa sumei evidenţiate ca fiind schimbată din valută în lei pe documentul emis de un punct de schimb valutar din România.
    Astfel de operaţiuni se pot efectua numai pentru documente de schimb emise în ultimele 30 de zile şi numai pentru sumele în lei pentru care nu au mai fost efectuate restituiri de valută în acest interval de timp de către un punct de schimb valutar.
    Pentru scopul acestei reglementări, punctele de schimb valutar vor menţiona pe documentele în cauză sumele în lei pentru care s-au efectuat restituiri de valută şi data, pe care le vor confirma cu semnătura lucrătorului şi ştampila punctului de schimb valutar. Punctul de schimb valutar care efectuează restituirea ultimului sold va reţine documentul respectiv.
    9. Fiecare casă de schimb valutar poate să-şi stabilească cursurile de schimb, atât cele de cumpărare cât şi cele de vânzare, în mod liber, cu condiţia ca nivelul cursului de vânzare să nu depăşească cu mai mult de 5% nivelul cursului de cumpărare.
    10. Atât cursurile de vânzare cât şi cele de cumpărare pentru toate valutele şi cecurile de călătorie negociate vor fi afişate zilnic, la loc vizibil, la începutul programului de lucru. Cursurile afişate nu mai pot fi modificate în timpul zilei respective de lucru. În cadrul unei localităţi, casa de schimb valutar va practica aceleaşi cursuri pentru toate punctele sale de schimb.
    Cursurile afişate vor fi înscrise în listele de cursuri zilnice, semnate de persoanele împuternicite de conducerea casei de schimb valutar şi cu aplicarea ştampilei punctului de schimb valutar. Listele de cursuri se vor păstra ca documente justificative la punctele de schimb valutar respective.
    Este interzisă efectuarea de operaţiuni unilaterale numai de cumpărare sau numai de vânzare de valută, cu excepţia cazurilor când acestea sunt determinate exclusiv de lipsa temporară de disponibilităţi în valută sau în lei.
    11. Pentru operaţiunile de schimb valutar se pot încasa comisioane numai în lei, în afara marjei între cursurile de cumpărare şi cele de vânzare. Comisioanele vor fi afişate zilnic, la începutul programului de lucru şi nu mai pot fi modificate în timpul zilei de lucru.

    IV. Conturile în valută şi în lei ale caselor de schimb valutar
    12. Casele de schimb valutar pot să-şi păstreze disponibilităţile în valută şi în lei în conturi deschise numai la bănci comerciale autorizate din România.
    Aceste disponibilităţi pot fi, de asemenea, păstrate integral în casieriile caselor (punctelor) de schimb valutar.
    13. Disponibilităţile în valută şi în lei ale unei case de schimb valutar vor fi utilizate numai pentru operaţiunile proprii curente.
    Disponibilităţile în valută şi în lei obţinute de băncile comerciale din activitatea proprie de schimb valutar pot fi utilizate şi pentru alte destinaţii specifice activităţii bancare.
    14. Casele de schimb valutar pot cumpăra şi vinde valută pe piaţa valutară, cu respectarea prevederilor referitoare la aceste tranzacţii cuprinse în anexa nr. 3 (modificată) la Regulamentul privind efectuarea operaţiunilor valutare, emis de Banca Naţională a României sub nr. V/3616/2 din 4 mai 1992.
    Vânzările de valută se efectuează în mod nelimitat, iar cumpărările de valută se pot efectua astfel:
    Cererile de cumpărare de valută trebuie să aibă la baza următoarele documente:
    a) situaţia privind disponibilul din contul (conturile) valutar(e), la data depunerii cererii la bancă, cu specificarea felului valutelor şi a sumelor;
    b) situaţia privind valutele aflate sub formă de numerar în casierii pe total casă de schimb valutar, cu specificarea felului valutelor şi a sumelor, la data depunerii cererii la bancă;
    c) situaţia vânzărilor de valută efectuate în ultimele 5 zile de activitate a casei de schimb valutar respective cu specificaţia felului valutelor şi a sumelor vândute.
    În funcţie de datele de mai sus, banca comercială va putea onora cererile de cumpărare ale caselor de schimb valutar până la cel mult diferenţa dintre volumul vânzărilor de valută din situaţia prevăzută la lit. c) şi disponibilităţile valutare proprii cumulate conform lit. a) şi b), de la acest punct, dar fără a se depăşi limita de 15% din volumul vânzărilor de valută efectuate către populaţie în ultimele 5 zile de activitate a casei de schimb valutar.

    V. Cerinţe de evidenţă şi raportare
    15. Pentru fiecare tranzacţie, punctele de schimb valutar vor întocmi buletine de schimb tipizate conform modelului alăturat.
    Asigurarea cu aceste formulare (tipărirea şi dotarea punctelor de schimb) intră în sarcina fiecărei case de schimb valutar.
    Buletinele de schimb valutar vor fi executate, înregistrate, evidenţiate şi utilizate ca documente cu regim special, în care scop vor purta în mod obligatoriu serie şi număr de ordine imprimate în procesul tipăririi lor.
    Buletinele de schimb valutar se întocmesc în două exemplare, fiind obligatorie completarea lor cu toate datele prevăzute în formular.
    Pe buletinul de schimb valutar nu se admit corecturi, eventualele imprimate completate eronat urmând a fi anulate prin barare sub semnătura lucrătorului şi ştampila punctului de schimb valutar. Buletinele de schimb valutar anulate rămân ataşate în carnetul respectiv.
    Originalul buletinului de schimb valutar, datat, semnat şi stampilat de punctul de schimb se înmânează clientului, iar exemplarul 2 se păstrează ca document justificativ de casă.
    În cazul caselor de schimb valutar care au organizat operaţiunile în sistem computerizat, întocmirea buletinelor de schimb valutar se poate face pe calculatorul electronic, cu condiţia însă de a se respecta întocmai modelul de formular alăturat, inclusiv regimul special al acestuia, prin înscrierea seriei şi a numărului de ordine.
    16. Se va ţine un registru zilnic al tranzacţiilor, indicând cumpărările şi vânzările de valută şi cecuri de călătorie, pe feluri de valute, precum şi sumele în lei plătite şi, respectiv, încasate în cadrul acestor operaţiuni.
    17. Casele de schimb valutar, precum şi băncile comerciale care efectuează operaţiuni de schimb valutar vor raporta Băncii Naţionale a României - Oficiul de Control al Devizelor, operaţiunile de schimb valutar, prin situaţii întocmite conform normelor emise în acest scop de Banca Naţională a României.
    În vederea asigurării supravegherii bancare asupra tranzacţiilor, casele de schimb valutar vor avea în dotare tehnica de calcul adecvată pentru preluarea pe suport magnetic (dischete) a operaţiunilor efectuate prin toate punctele de schimb valutar.
    Raportările către Banca Naţională a României se vor face în conformitate cu normele tehnice emise în acest scop.

    VI. Dispoziţii finale
    18. Personalul fiecărei case de schimb valutar este răspunzător de efectuarea operaţiunilor de schimb valutar în conformitate cu reglementările în vigoare.
    19. Sucursalele judeţene ale Băncii Naţionale a României vor desfăşura sistematic acţiuni de supraveghere şi control asupra caselor de schimb valutar, astfel:
    a) supravegherea modului de desfăşurare a activităţii prin observări şi verificări inopinate la punctele de schimb valutar, ori de câte ori se consideră necesar;
    b) controlul ulterior asupra întregii activităţi a punctelor de schimb valutar, cel puţin o dată pe trimestru.
    20. Autorizaţia de funcţionare a unei case de schimb valutar poate fi revocată temporar sau definitiv de către Banca Naţională a României dacă aceste reglementări nu sunt respectate sau dacă modul în care se desfăşoară activitatea este contrar reglementărilor valutare sau legislaţiei în vigoare.


                           MODEL
                 de buletin de schimb valutar

 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Unitatea autorizată.....................................Data..................
 Adresa..................................................

                        BULETIN DE SCHIMB VALUTAR
                        Seria...........Nr..........

  1. ..........................................................................
       (Numele şi prenumele) (Ţara) (Actul de identitate)
     ────────────────────────
  2. Suma încasată de la client Curs Comision Suma plătită clientului
                                      ──── ──────── ───────────────────────
 ..............................................................................
 ..............................................................................
 ..............................................................................

          L.S. Casier Semnătura clientului
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


    Explicaţii privind completarea buletinului de schimb valutar:
    1. Formularul se foloseşte atât pentru cumpărări cât şi pentru vânzări de valută.
    2. În cazul vânzărilor de valută către cetăţenii români se vor menţiona în rubrica "Actul de identitate" seria şi numărul paşaportului.
    3. În funcţie de natura operaţiunii, la pct. 2 în rubricile "Suma încasată de la client" şi, respectiv, "Suma plătită clientului", se trec sumele în valută sau în lei, după caz.

                             ----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016