Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME din 16 decembrie 2021  de aplicare în sistemul administraţiei penitenciare a Legii nr. 168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME din 16 decembrie 2021 de aplicare în sistemul administraţiei penitenciare a Legii nr. 168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat

EMITENT: Administraţia Naţională a Penitenciarelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1218 din 22 decembrie 2021
──────────
    Aprobate prin DECIZIA nr. 1.100 din 16 decembrie 2021, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1218 din 22 decembrie 2021.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prin prezentele norme se stabileşte modul de aplicare în sistemul administraţiei penitenciare a prevederilor Legii nr. 168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat, denumită în continuare Lege.

    ART. 2
    (1) În sistemul administraţiei penitenciare, acţiunile militare, misiunile şi operaţiile sunt cele prevăzute la art. 2 lit. b) din Lege, desfăşurate de personalul desemnat de statul român, în teatrele de operaţii/zone de misiuni, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. k) din Lege.
    (2) Acţiunile militare, misiunile şi operaţiile desfăşurate în zonele de misiune cu grad de risc specific al ariei geografice respective, în sensul art. 2 lit. b) din Lege, sunt următoarele:
    a) Libia - Misiunea de sprijin a Organizaţiei Naţiunilor Unite în Libia - UNSMIL;
    b) Georgia - Misiunea UE de monitorizare din Georgia - EUMM.

    (3) Acţiunile militare, misiunile şi operaţiile prevăzute la alin. (2) se completează la propunerea unităţilor sistemului administraţiei penitenciare, prin grija Direcţiei management resurse umane din Administraţia Naţională a Penitenciarelor.

    CAP. II
    Conferirea calităţii de „Veteran din teatrele de operaţii“
    ART. 3
    (1) Personalul din sistemul administraţiei penitenciare participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii desfăşurate în teatre de operaţii/zone de misiuni, denumit în continuare personal participant, care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) sau (2) din Lege, are calitatea de „Veteran din teatrele de operaţii“.
    (2) Personalul participant la misiunile prevăzute la art. 2 lit. b) din Lege este reprezentat de poliţiştii de penitenciare sau personalul civil care a participat/participă la acţiuni militare, misiuni şi operaţii, în mod individual sau colectiv, prin personal civil înţelegându-se personalul contractual şi funcţionarii publici.
    (3) Calitatea de „Veteran din teatrele de operaţii“ se poate acorda şi personalului participant care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (4) din Lege.

    ART. 4
    (1) Calitatea de „Veteran din teatrele de operaţii“ se conferă prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) sau (2) din Lege.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru funcţiile de director general, director general adjunct, director de direcţie din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi director de unitate în sistemul administraţiei penitenciare, calitatea de "Veteran din teatrele de operaţii" se conferă prin ordin al ministrului justiţiei.
    (3) Pentru situaţia prevăzută la art. 3 alin. (3), calitatea de „Veteran din teatrele de operaţii“ se acordă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului justiţiei, în baza documentelor transmise de Administraţia Naţională a Penitenciarelor, personalului care, pe timpul participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii în teatre de operaţii/zone de misiuni, s-a remarcat prin acte exemplare de curaj şi devotament, indiferent de durata participării.
    (4) În sensul prezentelor norme, actele de curaj şi devotament reprezintă acţiunile/activităţile concrete realizate de personalul participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii desfăşurate în teatre de operaţii/zone de misiuni, care au fost consemnate în documentele oficiale ale unităţii/organizaţiei internaţionale care gestionează respectiva acţiune militară, misiune sau operaţie, în mod explicit, cu precizări şi detalii relevante din care să rezulte fără echivoc faptul că a acţionat cu devotament şi curaj.

    ART. 5
    Verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 4 alin. (1), (2) şi (4) din Lege se realizează de către structura de resurse umane din unitatea în care este/a fost încadrat personalul participant.

    ART. 6
    (1) Propunerile pentru conferirea calităţii de „Veteran din teatrele de operaţii“ se trimit de unitatea în care este/a fost încadrat personalul participant, în maximum 30 de zile de la data îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 4 alin. (1), (2) sau (4) din Lege, în baza documentelor justificative care atestă participarea la acţiuni militare, misiuni şi operaţii, Direcţiei management resurse umane, în vederea emiterii deciziei directorului general.
    (2) În situaţia în care competenţa de acordare a calităţii de „Veteran din teatrele de operaţii“ nu este a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, Direcţia management resurse umane transmite Ministerului Justiţiei proiectul de ordin privind conferirea acestei calităţi, în termen de 30 de zile de la data primirii propunerilor unităţilor.

    ART. 7
    (1) Pentru conferirea calităţii de „Veteran din teatrele de operaţii“ fac obiectul propunerilor şi persoanele a căror participare la acţiunea militară, misiunea sau operaţia desfăşurată în teatrele de operaţii/zone de misiuni s-a încheiat ulterior intrării în vigoare a Legii, precum şi cele cărora le-au încetat raporturile de serviciu/muncă sau care au fost trecute în rezervă/retragere, dacă îndeplinesc condiţiile legale.
    (2) La formularea propunerilor pentru conferirea calităţii de „Veteran din teatrele de operaţii“, în condiţiile alin. (1), vor fi avute în vedere inclusiv persoanele decedate care, anterior decesului, îndeplineau condiţiile legale pentru conferirea calităţii de „Veteran din teatrele de operaţii“.

    ART. 8
    (1) Propunerile pentru conferirea calităţii de „Veteran din teatrele de operaţii“, pentru situaţiile prevăzute la art. 7 din prezentele norme, se trimit Direcţiei management resurse umane în maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (1), (2) şi (4) din Lege.
    (2) Calitatea de „Veteran din teatrele de operaţii“ se conferă prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în maximum 30 de zile de la primirea propunerilor formulate în condiţiile alin. (1).
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), calitatea de „Veteran din teatrele de operaţii“ se conferă prin ordin al ministrului justiţiei pentru funcţiile de director general, director general adjunct, director în sistemul administraţiei penitenciare şi director de direcţie din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, în maximum 30 de zile de la primirea propunerilor formulate în condiţiile alin. (1).

    ART. 9
    (1) Evidenţa personalului care are calitatea de „Veteran din teatrele de operaţii“ se ţine, centralizat, de către Direcţia management resurse umane, respectiv de către structurile de resurse umane ale unităţilor în care este/a fost încadrat personalul în cauză.
    (2) Conferirea calităţii de „Veteran din teatrele de operaţii“ se operează în documentele de evidenţă ale poliţiştilor de penitenciare şi ale personalului civil, la rubrica decoraţii/distincţii conferite.

    ART. 10
    (1) Legitimaţia tip „Veteran din teatrele de operaţii“ se eliberează de către Direcţia management resurse umane şi se distribuie de către structurile de resurse umane din unităţile sistemului administraţiei penitenciare în care este/a fost încadrat personalul participant, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme.
    (2) Evidenţa legitimaţiilor se realizează de către unităţile în care personalul este/a fost încadrat, în registrul prevăzut la anexa nr. 2 la prezentele norme.
    (3) Emiterea unei noi legitimaţii de „Veteran din teatrele de operaţii“ se face în următoarele situaţii:
    a) în caz de pierdere, deteriorare sau furt;
    b) dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului;
    c) în situaţia în care fotografia din legitimaţie nu mai corespunde cu fizionomia titularului.

    (4) În situaţiile prevăzute la alin. (3) lit. b) şi c), legitimaţia se retrage titularului la emiterea unei noi legitimaţii.
    (5) În cazul decesului titularului, legitimaţia se păstrează de membrii familiei.

    CAP. III
    Menţinerea, încadrarea ori reîncadrarea/reintegrarea personalului participant rănit, invalid, precum şi a celui care a dobândit afecţiuni fizice şi/sau psihice
    ART. 11
    În sensul prezentului capitol, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) menţinerea şi încadrarea într-o funcţie de poliţist de penitenciare sau personal civil - menţinerea în activitate a personalului participant rănit, invalid, precum şi a celui care a dobândit afecţiuni fizice şi/sau psihice, în categoria de personal/categoria profesională căreia îi aparţine, la cerere, şi continuarea serviciului în funcţia în care este încadrat ori prin numirea într-o altă funcţie decât cea deţinută anterior producerii evenimentului în urma căruia a fost rănit, încadrat în grad de invaliditate sau a dobândit afecţiuni fizice şi/sau psihice, denumite în continuare menţinere în activitate;
    b) reîncadrarea/reintegrarea în funcţie - numirea într-o funcţie de poliţist de penitenciare/personal civil, corespunzătoare categoriei de personal/corpului/gradului căreia/căruia i-a aparţinut, la cerere, a personalului participant care a fost rănit, încadrat în grad de invaliditate sau a dobândit afecţiuni fizice şi/sau psihice, ca urmare a participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii, conform art. 2 lit. b) din Lege, şi care nu se mai află în raporturi de serviciu/de muncă cu sistemul administraţiei penitenciare, denumite în continuare reîncadrare în funcţie.


    ART. 12
    (1) Menţinerea în activitate şi reîncadrarea în funcţie a personalului participant rănit, invalid, precum şi a celui care a dobândit afecţiuni fizice şi/sau psihice se face în baza cererii persoanei interesate, la propunerea directorului unităţii în care este/a fost încadrată persoana în cauză, prin ordin al ministrului justiţiei, şi se fundamentează pe:
    a) concluziile comisiei prevăzute la art. 7 alin. (5) din Lege în vederea stabilirii dacă evenimentul în urma căruia personalul a fost rănit, încadrat în grad de invaliditate sau a dobândit afecţiuni fizice şi/sau psihice a avut loc pe timpul şi din cauza desfăşurării unor acţiuni militare, misiuni sau operaţii în sensul art. 2 lit. b) din Lege, concluzii materializate într-un proces-verbal;
    b) avizul comisiei de expertiză medico-militară sau al medicului de expertiză a capacităţii de muncă, după caz, acordat pe baza fişei de aptitudine întocmite de medicul de medicina muncii desemnat de unitate, în vederea constatării dacă atribuţiile din fişa postului, aferentă funcţiei pentru care optează, sunt compatibile cu incapacitatea dată de rănirea, invaliditatea sau afecţiunea fizică şi/sau psihică şi pot fi îndeplinite fără riscul de a o agrava, precum şi în baza avizului medicului psihiatru sau al psihologului, acolo unde este cazul.

    (2) La nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se constituie comisia prevăzută la art. 7 alin. (5) din Lege, denumită în continuare comisia, care are următoarea componenţă:
    a) preşedinte: un reprezentant din cadrul Direcţiei management resurse umane;
    b) membri: câte un reprezentant din cadrul Direcţiei siguranţa deţinerii şi regim penitenciar, Direcţiei de supraveghere medicală, Direcţiei economico-administrative, Compartimentului sănătate şi securitate în muncă şi protecţia mediului şi un reprezentant din cadrul Serviciului psihologia personalului, după caz.

    (3) Componenţa nominală şi atribuţiile comisiei se aprobă prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
    (4) Actele administrative subsecvente ordinului de menţinere în activitate sau reîncadrare în funcţie prevăzute la alin. (1) se emit potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane.

    ART. 13
    Menţinerea în activitate se face dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:
    a) personalul interesat a depus o cerere pentru menţinerea în activitate, în condiţiile prezentelor norme de aplicare, anterior încetării raporturilor de serviciu/muncă;
    b) rănirea, invaliditatea ori afecţiunile fizice şi/sau psihice au fost dobândite ca urmare a participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii;
    c) atribuţiile postului personalului interesat sunt compatibile cu incapacitatea dată de rănirea, invaliditatea sau afecţiunea fizică şi/sau psihică şi pot fi îndeplinite fără riscul de a o agrava;
    d) rănirea, invaliditatea, afecţiunile fizice şi/sau psihice dobândite de către poliţiştii de penitenciare, prin stabilirea legăturii de cauzalitate cu participarea la acţiuni militare, misiuni şi operaţii să permită personalului în cauză îndeplinirea atribuţiilor postului respectiv, fără riscul agravării afecţiunii, conform avizului comisiei de expertiză medico-militară, al medicului de medicina muncii şi al medicului psihiatru sau psihologului, acolo unde este cazul, în conformitate cu art. 134 din Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 9 alin. (1), art. 11 şi art. 12 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) rănirea, invaliditatea, afecţiunile fizice şi/sau psihice dobândite de către personalul civil, prin stabilirea legăturii de cauzalitate cu participarea la acţiuni militare, misiuni şi operaţii să permită personalului în cauză îndeplinirea atribuţiilor postului respectiv, fără riscul agravării afecţiunii, conform avizului medicului expert al asigurărilor sociale, al medicului de medicina muncii şi al medicului psihiatru sau psihologului, acolo unde este cazul, în conformitate cu prevederile art. 71 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 9 alin. (1), art. 11 şi art. 12 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare.


    ART. 14
    Reîncadrarea în funcţie se face fără examen sau concurs, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) personalul interesat a depus cerere pentru reîncadrarea în funcţie, în condiţiile prezentelor norme, ulterior încetării raporturilor de serviciu/muncă;
    b) există un post vacant;
    c) sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 13 lit. b)-e);
    d) sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 11 din Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, condiţiile generale legale prevăzute pentru funcţionarii publici ori de legislaţia muncii;
    e) personalul solicitant nu a mai beneficiat de reîncadrare în funcţie în condiţiile prezentelor norme de aplicare.


    ART. 15
    (1) Cererea de menţinere în activitate sau reîncadrare în funcţie se depune la secretariatul unităţii în care este/a fost încadrat, împreună cu documentele cerute pentru fiecare categorie de solicitant, urmând a fi soluţionată în termen de 45 de zile de la data înregistrării.
    (2) Cererea trebuie să cuprindă opţiunile cu privire la funcţiile vizate şi unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor în care solicitantul acceptă să fie menţinut sau reîncadrat în funcţie.
    (3) Cererea privind menţinerea în activitate trebuie însoţită de următoarele documente, în fotocopie:
    a) actul de identitate;
    b) decizia medicală avizată;
    c) după caz, formularul pentru înregistrarea accidentelor de muncă, denumit în continuare FIAM, procesul-verbal de cercetare a evenimentului sau, după caz, documentele pentru investigarea unui accident de muncă emise de organizaţia internaţională care gestionează acţiunea militară, misiunea sau operaţia;
    d) după caz, copia fişei de boală profesională BP2, emisă de structurile abilitate, conform legislaţiei securităţii şi sănătăţii în muncă.

    (4) Cererea privind reîncadrarea în funcţie trebuie însoţită de următoarele documente, în fotocopie:
    a) actul de identitate;
    b) ultima decizie medicală avizată sau, după caz, certificatul-decizie medicală;
    c) FIAM, procesul-verbal de cercetare a evenimentului sau, după caz, documentele pentru investigarea unui accident de muncă emise de organizaţia internaţională care gestionează acţiunea militară, misiunea sau operaţia;
    d) după caz, copia fişei de boală profesională BP2, emisă de structurile abilitate, conform legislaţiei securităţii şi sănătăţii în muncă;
    e) decizia de pensionare.


    ART. 16
    (1) Cererea, împreună cu un raport al directorului unităţii în care este/a fost încadrată persoana în cauză, în care sunt prezentate concluzii cu privire la condiţiile în care s-a produs evenimentul, se transmite, cu celeritate, Direcţiei management resurse umane, în vederea prezentării documentelor comisiei prevăzute la art. 12 alin. (2).
    (2) Comisia se întruneşte în termen de 7 zile lucrătoare de la primirea documentelor transmise în condiţiile alin. (1) şi, după desfăşurarea analizei, întocmeşte un proces-verbal cuprinzând concluziile cu privire la condiţiile în care s-a produs evenimentul, stabilind dacă acesta a avut loc pe timpul şi din cauza desfăşurării unor acţiuni militare, misiuni sau operaţii şi dacă se încadrează în prevederile art. 2 lit. b) din Lege.
    (3) Concluziile comisiei, împreună cu cererea, se înaintează, în termen de 7 zile lucrătoare, unităţii în care este/a fost încadrată persoana în cauză pentru continuarea procedurii privind menţinerea în activitate sau reîncadrarea în funcţie sau, după caz, pentru clasarea cererii.

    ART. 17
    (1) În situaţia continuării procedurii privind menţinerea în activitate sau reîncadrarea în funcţie, postul vacant se identifică de către structura de resurse umane din unitatea unde este/a fost încadrată persoana în cauză, care desfăşoară, succesiv, în funcţie de opţiunile exprimate în cerere, potrivit art. 15 alin. (2), următoarele activităţi:
    a) verificarea existenţei unui post vacant, în unitatea în care este/a fost încadrată persoana în cauză;
    b) consultarea, prin intermediul Direcţiei management resurse umane, a altor unităţi subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, pentru verificarea existenţei unui post vacant care să corespundă opţiunilor din cererea solicitantului.

    (2) În situaţia în care unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, consultate potrivit alin. (1) lit. b), identifică posturi vacante, acestea le comunică Direcţiei management resurse umane, transmiţând inclusiv fişele postului aferente.

    ART. 18
    (1) În situaţia în care au fost identificate posturi vacante care să corespundă opţiunilor din cererea solicitantului, Direcţia management resurse umane analizează şi întocmeşte lista posturilor vacante, pe care o transmite unităţii în care este/a fost încadrată persoana în cauză.
    (2) Unitatea analizează cererea din punctul de vedere al îndeplinirii cerinţelor de ocupare prevăzute în fişa postului şi prezintă directorului unităţii un referat, care cuprinde şi lista posturilor vacante compatibile, cu scopul de a evidenţia şi demara procedura de reîncadrare în funcţie.

    ART. 19
    (1) Lista posturilor vacante compatibile, precum şi fişele posturilor aferente se prezintă solicitantului de către structura de resurse umane din unitate, ocazie cu care se întocmeşte un proces-verbal de consemnare a activităţii.
    (2) În termen de două zile lucrătoare de la data prezentării listei posturilor vacante compatibile şi a fişei posturilor respective, solicitantul îşi exprimă, în scris, opţiunea privind ocuparea unui post vacant.
    (3) Structura de resurse umane din unitate aduce opţiunea exprimată potrivit alin. (2) la cunoştinţa Direcţiei management resurse umane, pentru informarea unităţilor care au comunicat existenţa unor posturi vacante, în termen de cel mult 10 zile.

    ART. 20
    Posturile vacante identificate şi comunicate de unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor consultate potrivit art. 17 alin. (1) lit. b) nu mai pot face obiectul unei alte proceduri de ocupare până la primirea informării prevăzute la art. 19 alin. (3).

    ART. 21
    După exprimarea opţiunii prevăzute la art. 19 alin. (2), la solicitarea structurii de resurse umane din unitate, au loc planificarea, respectiv evaluarea psihologică a solicitantului de către Serviciul psihologia personalului.

    ART. 22
    (1) Pentru solicitantul declarat „apt“ la evaluarea psihologică, structura de resurse umane din unitate transmite comisiei de expertiză medico-militară sau medicului de expertiză a capacităţii de muncă, după caz, cererea depusă de personalul interesat, împreună cu documentele prevăzute la art. 15 alin. (3) şi (4), precum şi fotocopii ale următoarelor documente:
    a) referatul prevăzut la 18 alin. (2);
    b) fişa postului vacant pentru care a optat solicitantul;
    c) fişa de identificare a factorilor de risc profesional pentru funcţia pe care urmează a fi menţinut/reîncadrat solicitantul, completată de persoana responsabilă cu securitatea şi sănătatea în muncă;
    d) rezultatul evaluării psihologice.

    (2) În situaţia în care avizul comisiei de expertiză medico-militară sau medicului de expertiză a capacităţii de muncă este favorabil menţinerii în activitate sau reîncadrării în funcţie, cererea şi întreaga documentaţie, precum şi propunerea directorului unităţii se înaintează de structura de resurse umane din unitate Direcţiei management resurse umane, care iniţiază demersurile necesare emiterii ordinului ministrului justiţiei potrivit normelor în vigoare, cu încadrarea pe cheltuieli conform clasificaţiei bugetare.

    ART. 23
    (1) Cererea prevăzută la art. 15 alin. (1) se clasează, printr-un proces-verbal motivat, în următoarele situaţii:
    a) rănirea, invaliditatea ori afecţiunile fizice şi/sau psihice care stau la baza solicitării nu au fost dobândite ca urmare a participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii sau misiunea, operaţia sau acţiunea militară nu se încadrează în prevederile art. 2 lit. b) din Lege;
    b) nu a fost identificat niciun post vacant;
    c) solicitantul nu îndeplineşte cerinţele de ocupare prevăzute în fişa postului;
    d) solicitantul nu îşi exprimă acordul cu privire la ocuparea unui post vacant dintre cele compatibile;
    e) după caz, personalul interesat a fost declarat „inapt“ la evaluarea psihologică;
    f) personalul interesat a primit un aviz nefavorabil de la comisia de expertiză medico-militară sau al medicului de expertiză a capacităţii de muncă, după caz.

    (2) Decizia privind clasarea cererii se aduce la cunoştinţa solicitantului, în scris, în termen de 5 zile lucrătoare, de către structura de resurse umane din unitate.

    ART. 24
     În situaţia prevăzută la art. 23 alin. (1) lit. b), cererea rămâne în evidenţa structurii de resurse umane din unitate, fiind reanalizată înaintea demarării procedurilor de ocupare a posturilor vacante compatibile cu starea de sănătate a solicitantului.

    ART. 25
    Personalul menţinut în activitate sau reîncadrat în funcţie, în condiţiile prezentelor norme, poate participa la forme de perfecţionare a pregătirii profesionale utile pentru desfăşurarea activităţii în funcţia îndeplinită, pentru care există avizul comisiei de expertiză medico-militară sau al medicului de expertiză a capacităţii de muncă, după caz, potrivit căruia activităţile specifice formei de perfecţionare a pregătirii sunt compatibile cu incapacitatea dată de afecţiunea fizică şi/sau psihică şi pot fi îndeplinite fără riscul de a o agrava.

    CAP. IV
    Drepturile personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii
    SECŢIUNEA 1
    Norme privind drepturile prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a), b), d), e), g), i), alin. (6) şi art. 12 alin. (1) lit. a) din Lege
    ART. 26
    Pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a), b) şi d) din Lege, personalului participant invalid, rănit sau care a dobândit afecţiuni fizice i se achită/decontează toate cheltuielile legate de:
    a) tratamente/recuperare de specialitate efectuate/efectuată în unităţi sanitare publice din ţară, inclusiv pentru cheltuielile legate de acordarea serviciilor de asistenţă psihologică conexe actului medical;
    b) medicamente, materiale sanitare, orteze, proteze, produse medicale ortopedice şi alte produse şi dispozitive medicale din ţară sau străinătate, precum şi repararea şi înlocuirea acestora, după caz, conform prevederilor hotărârii Guvernului prevăzute la art. 104 lit. d) şi n) din Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare, şi procedurii aprobate la nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor referitoare la decontarea asistenţei medicale, medicamentelor, protezelor şi dispozitivelor medicale;
    c) transport dus-întors până la/de la unitatea sanitară publică din ţară în care se efectuează tratamentele/recuperarea de specialitate, atât pentru personalul participant invalid, rănit sau care a dobândit afecţiuni fizice, cât şi pentru un însoţitor al acestuia.


    ART. 27
    (1) Cheltuielile legate de acordarea drepturilor prevăzute la art. 26 se asigură şi în cazul tratamentului de specialitate în unităţi sanitare private din ţară sau unităţi sanitare din străinătate, în situaţia în care s-au parcurs toate nivelurile de acordare a asistenţei medicale în unităţi sanitare publice din ţară, dar starea de sănătate nu a fost restabilită sau nu se poate asigura tratamentul în unităţi sanitare publice din ţară.
    (2) În aplicarea prevederilor alin. (1) este necesară întocmirea unui dosar medical cu privire la starea de sănătate a persoanei în cauză şi recomandarea privind necesitatea efectuării tratamentului în unităţi sanitare private din ţară sau unităţi sanitare din străinătate, de către medicul curant din reţeaua sanitară publică.

    ART. 28
    (1) În vederea trimiterii la tratament în străinătate, dosarul medical al personalului participant invalid, rănit sau care a dobândit afecţiuni fizice este înaintat, de către unitatea în care este/a fost încadrată persoana în cauză, în maximum 30 de zile de la data depunerii, Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
    (2) Ulterior primirii dosarului medical, Administraţia Naţională a Penitenciarelor, în termen de 15 zile, efectuează demersurile necesare către Comisia de specialitate a Ministerului Sănătăţii şi înaintează recomandarea de efectuare a tratamentului într-o unitate medicală din străinătate, în vederea identificării unităţilor sanitare din străinătate ce pot asigura tratament necesar.
    (3) În situaţia în care Ministerul Sănătăţii indică unitatea de profil din străinătate care poate să asigure tratamentul necesar, Administraţia Naţională a Penitenciarelor realizează corespondenţa cu unitatea medicală recomandată de către Ministerul Sănătăţii.
    (4) După stabilirea detaliilor privind documentele necesare şi cheltuielile estimate efectuării tratamentului/recuperării de specialitate şi transportului în străinătate, Administraţia Naţională a Penitenciarelor transmite la unitatea penitenciară unde este/a fost încadrată persoana în cauză solicitările unităţii medicale din străinătate, în vederea asigurării fondurilor necesare cu această destinaţie prin buget.
    (5) Personalul de specialitate medical care deserveşte unitatea unde este/a fost încadrată persoana în cauză verifică din punctul de vedere al realităţii prestării serviciilor medicale şi/sau serviciilor de asistenţă psihologică, conexe actului medical, după caz, şi avizează documentele justificative care atestă obligaţiile de plată.
    (6) Unitatea decontează persoanei în cauză cheltuielile achitate ca urmare a trimiterii la tratament/recuperare de specialitate şi/sau asistenţă psihologică la unitatea medicală din străinătate, pe baza documentelor justificative (facturi, bonuri fiscale, documente de călătorie, documente medicale etc.) care atestă obligaţiile de plată sau plăţile efectuate, în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie prin buget.
    (7) Cheltuielile prevăzute la art. 8 alin. (6) din Lege se suportă din bugetul instituţiei unde este/a fost încadrată persoana în cauză, pe bază de cerere întocmită pentru fiecare deplasare, în limita a 5 zile pentru fiecare lună de spitalizare, în condiţiile stabilite pentru personalul trimis în misiune temporară în străinătate.

    ART. 29
    Dispoziţiile prezentei secţiuni se aplică în mod corespunzător şi în cazul persoanelor care au dobândit afecţiuni psihice, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. i) din Lege.

    ART. 30
    Cererile de decontare a serviciilor prevăzute la art. 26-29 se depun în termen de maximum 3 ani de la data efectuării plăţii, însoţite de documente justificative, fiind avizate de către structurile de specialitate ale ordonatorului de credite.

    ART. 31
    (1) Pentru acordarea dreptului prevăzut la art. 8 alin. (1) lit. e) din Lege, poliţistul de penitenciare participant invalid, rănit sau care a dobândit afecţiuni fizice are dreptul de a primi şi a purta uniformă, după trecerea în rezervă sau în retragere, cu respectarea regulilor privind modul de purtare a articolelor de echipament din compunerea uniformelor, conform prevederilor Regulamentului pentru descrierea, compunerea şi modul de purtare a uniformelor şi echipamentului specific.
    (2) Personalul prevăzut la alin. (1) solicită în scris unităţii în care a fost încadrat articolele de ţinută necesare completării uniformei pe care are dreptul să o poarte după trecerea în rezervă sau în retragere.
    (3) Personalul prevăzut la art. 12 din Lege are dreptul de a purta uniformă după trecerea în rezervă sau în retragere.

    ART. 32
    (1) Pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. g) din Lege, personalul participant încadrat în grad de invaliditate, care este menţinut în activitate sau reîncadrat în funcţie şi care are atribuţiile postului compatibile cu incapacitatea dată de afecţiunea fizică şi/sau psihică şi pot fi îndeplinite fără riscul de a o agrava, beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport cu autoturismul de la/la domiciliu/reşedinţă la/de la locul de muncă, potrivit programului de activitate, în aceleaşi condiţii ca poliţistul de penitenciare, conform hotărârii Guvernului prevăzute la art. 105 alin. (1) din Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare, şi normelor metodologice privind drepturile de transport ale personalului din sistemul administraţiei penitenciare.
    (2) Nu se decontează, în condiţiile prezentelor norme de aplicare, cheltuielile de transport ale personalului care are asigurat de către unitate transportul la şi de la locul de muncă cu mijloacele de transport din dotare.

    ART. 33
    (1) Pentru a beneficia de suma forfetară lunară prevăzută la art. 8 alin. (1) lit. i) din Lege, personalul participant din sistemul administraţiei penitenciare care a dobândit afecţiuni fizice şi/sau psihice ca urmare a participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii depune un dosar personal la unitatea unde este/a fost încadrat.
    (2) Dosarul personal prevăzut la alin. (1) cuprinde următoarele documente:
    a) cerere scrisă;
    b) decizie medicală de clasare apt limitat sau inapt pentru serviciul militar, emisă de către comisiile de expertiză medico-militară pentru poliţiştii de penitenciare;
    c) decizie asupra capacităţii de muncă emisă de către medicul specialist în expertiza medicală a capacităţii de muncă, pentru personalul civil;
    d) copie după actul de identitate al solicitantului;
    e) procesul-verbal întocmit de comisia prevăzută la art. 7 alin. (5) din Lege din care rezultă concluziile prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. a) din prezentele norme;
    f) adeverinţă eliberată de Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţeană/de sector pentru invalizii încadraţi în gradul I sau II de invaliditate, din care să rezulte drepturile de care beneficiază în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    (3) Pe baza documentelor prevăzute la alin. (1), directorul unităţii în care este/ a fost încadrată persoana în cauză emite decizia de alocare a dreptului prevăzut la art. 8 alin. (1) lit. i) din Lege.
    (4) În situaţia în care personalului prevăzut la alin. (1) i-au încetat raporturile de serviciu, plata dreptului prevăzut la art. 8 alin. (1) lit. i) din Lege se realizează în baza dosarului depus, în condiţiile prezentului articol.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Norme privind drepturile prevăzute la art. 8 alin. (4) şi (7) din Lege
    ART. 34
    (1) Personalul participant invalid, rănit sau care a dobândit afecţiuni fizice sau psihice, membrii de familie ai acestuia şi/sau alte persoane care participă la îngrijirea acestuia beneficiază de transport gratuit dus-întors la instituţiile medicale de profil din ţară, la evenimentele la care sunt invitaţi de instituţiile din cadrul sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională sau de alte instituţii, precum şi la alte activităţi necesare pentru refacerea fizică şi psihică sau pentru rezolvarea unor probleme administrative care presupun prezenţa acestuia.
    (2) Decontarea transportului se asigură, în aceleaşi condiţii ca pentru poliţistul de penitenciare, de către unitatea la care personalul participant este/a fost încadrat, în baza unei solicitări adresate directorului unităţii, la care se anexează: programul de recuperare, recomandarea medicului specialist, invitaţia de participare sau alte documente justificative, după caz, din care să rezulte necesitatea prezenţei acestuia.

    ART. 35
    Personalul participant invalid, rănit sau care a dobândit afecţiuni fizice sau psihice, membrii de familie ai acestuia şi/sau alte persoane care participă la îngrijirea acestuia beneficiază de cazare gratuită în spaţiile destinate cazării personalului, aflate în administrarea unităţilor din sistemul administraţiei penitenciare.

    ART. 36
    Acordarea drepturilor prevăzute la art. 8 alin. (7) din Lege se face cu respectarea dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 46/2020 pentru stabilirea drepturilor de diurnă, cazare, hrană, facilitarea legăturii cu familia, recreere şi transport ale personalului militar şi civil participant la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Norme privind drepturile prevăzute la art. 9 alin. (1) şi (2) din Lege
    ART. 37
    (1) Cuantumul indemnizaţiilor lunare prevăzute la art. 9 alin. (1) şi (2) din Lege se stabileşte de către unitatea în care este/a fost încadrat personalul civil invalid, pe baza unui dosar care cuprinde următoarele documente:
    a) cerere scrisă;
    b) copie după actul de identitate al solicitantului;
    c) după caz, copiile actelor de cercetare şi înregistrare a evenimentului care a condus la rănirea persoanei, întocmite potrivit legislaţiei specifice în vigoare;
    d) decizie asupra capacităţii de muncă emisă de către medicul specialist în expertiza medicală a capacităţii de muncă;
    e) după caz, copia fişei de boală profesională BP2, emisă de structurile abilitate, conform legislaţiei securităţii şi sănătăţii în muncă;
    f) adeverinţă eliberată de Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţeană/de sector pentru invalizii încadraţi în gradul I sau II de invaliditate, din care să rezulte drepturile de care beneficiază în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) după caz, declaraţie pe propria răspundere a însoţitorului, însoţită de copia actului de identitate a acestuia, din care să rezulte faptul că acompaniază persoana invalidă.

    (2) Plata indemnizaţiei lunare pentru însoţitor se suspendă pe perioada în care persoana invalidă este internată într-o instituţie de asistenţă socială sau într-o unitate medicală specializată, în care se asigură supraveghere şi îngrijire permanentă.
    (3) Plata indemnizaţiei lunare pentru invaliditate şi, după caz, a indemnizaţiei lunare pentru însoţitor se asigură din bugetul unităţii din care face sau a făcut parte persoana în cauză, pe baza documentelor prevăzute la alin. (1), iar directorul unităţii în care este sau a fost încadrată aceasta emite decizia de alocare la dreptul în cauză.
    (4) În situaţia în care personalului prevăzut la alin. (1) i-au încetat raporturile de serviciu, plata drepturilor prevăzute la art. 9 alin. (1) şi (2) din Lege se realizează în baza dosarului depus, în condiţiile prezentului articol.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Norme privind drepturile prevăzute la art. 9 alin. (6) din Lege
    ART. 38
    (1) Programul de recuperare medicală prevăzut la art. 9 alin. (6) din Lege se întocmeşte anual, pentru fiecare caz în parte, la cererea personalului civil invalid încadrat în gradul I de invaliditate sau a reprezentantului legal al acestuia.
    (2) Programul de recuperare prevăzut la alin. (1) se întocmeşte în funcţie de afecţiunile medicale de către personalul medical de specialitate din reţeaua sanitară publică sau privată şi este trimis, pentru informare, cabinetului medical din unitate.

    ART. 39
    Asistenţa psihologică are la bază identificarea nevoilor specifice şi elaborarea unor programe care să îi asigure personalului vizat capacitatea de a face faţă/de a se integra mediului biopsihosocial, prin tehnici şi metode stabilite în conformitate cu normele procedurale în materie.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Norme privind drepturile prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. b), c) şi art. 14 alin. (3) din Lege
    ART. 40
    (1) Suma forfetară acordată personalului participant care a dobândit calitatea de „Veteran din teatrele de operaţii“ şi care nu este invalid, rănit ori nu a dobândit afecţiuni fizice şi/sau psihice ca urmare a participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii se asigură de către unitatea în care este/a fost încadrat personalul în cauză.
    (2) Acordarea drepturilor prevăzute la alin. (1) se efectuează pe baza deciziei de alocare emise de directorul unităţii în care este/a fost încadrată persoana în cauză şi a unui dosar personal constituit, după caz, din următoarele documente:
    a) cerere adresată directorului unităţii în care este/a fost încadrat personalul participant;
    b) copie după actul de identitate al solicitantului;
    c) copia documentului justificativ care atestă calitatea de „Veteran din teatrele de operaţii“.

    (3) Plata drepturilor prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. b) şi c) din Lege nu se cumulează şi încetează în caz de deces al persoanei beneficiare, începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care s-a produs decesul.

    ART. 41
    (1) Sumele necesare achiziţionării de echipamente sportive, dispozitive şi a altor materiale necesare desfăşurării antrenamentelor şi participării la activităţi complementare celor prevăzute la art. 14 alin. (1) din Lege se prevăd în bugetul aprobat al fiecărei unităţi din sistemul administraţiei penitenciare, pe baza unei note de fundamentare, cu încadrarea pe cheltuieli conform clasificaţiei bugetare.
    (2) Nota de fundamentare prevăzută la alin. (1) se întocmeşte de către structurile de resurse umane din cadrul fiecărei unităţi şi se aprobă de directorul unităţii.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Norme privind drepturile prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. a), b), c) şi d) din Lege
    ART. 42
    Transferul sau înscrierea copiilor personalului civil invalid ca urmare a participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii, fără examen, într-o instituţie de învăţământ a poliţiei penitenciare, precum şi încadrarea, fără examen sau concurs, a copiilor şi/sau a soţului în funcţii de poliţist de penitenciare sau personal civil în cadrul unităţilor din sistemul administraţiei penitenciare, conform art. 16 alin. (1) lit. a),c) şi d) din Lege, se realizează potrivit Ordinului ministrului justiţiei nr. 475/C/2021 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. 114 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare, privind măsurile de sprijin acordate copiilor, precum şi soţului/soţiei poliţistului de penitenciare decedat sau încadrat într-un grad de invaliditate ca urmare a rănirii acestuia în timpul ori în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, care se aplică în mod corespunzător.

    ART. 43
    (1) Dreptul la bursa de studii lunară prevăzută la art. 16 alin. (1) lit. b) din Lege se acordă, pentru fiecare din nivelurile şi ciclurile de studii, primar, secundar, terţiar sau universitar, urmate în cadrul instituţiilor civile de învăţământ, organizate conform legii, până la împlinirea de către beneficiar a vârstei de 26 de ani.
    (2) Pentru acordarea bursei de studii se depune o cerere de către personalul civil invalid, participant la misiuni şi operaţii din sistemul administraţiei penitenciare în numele şi pe seama copilului minor sau de către copilul major al acestuia, la unitatea la care este/a fost încadrat personalul în cauză, însoţită de următoarele documente:
    a) copia actului de identitate al beneficiarului şi, când este cazul, al solicitantului;
    b) copia certificatului de naştere al beneficiarului;
    c) copia deciziei medicale de încadrare a părintelui, conform legii, în grad de invaliditate şi, dacă este cazul, a actului care atestă legătura de cauzalitate a invalidităţii părintelui cu participarea la acţiuni militare, misiuni şi operaţii;
    d) copia carnetului de elev sau student, vizat pe anul şcolar/universitar în curs;
    e) adeverinţa eliberată de instituţia civilă de învăţământ, organizată conform legii, care atestă înscrierea copilului la instituţia respectivă, nivelul/ciclul şi anul de studii în care acesta este înscris pentru anul şcolar/universitar în curs.

    (3) Plata bursei de studii se face persoanei îndreptăţite, începând cu data încadrării în grad de invaliditate a părintelui beneficiarului.
    (4) Plata bursei de studii se suspendă:
    a) începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care era prevăzută revizuirea medicală, în cazul în care aceasta nu s-a efectuat din motive imputabile părintelui invalid;
    b) de la data începerii anului şcolar sau universitar, după caz, dacă în termen de 20 de zile de la data respectivă documentele prevăzute la alin. (2) lit. d) şi e) nu sunt depuse la unitatea la care este/a fost încadrat părintele invalid;
    c) de la data de 1 a lunii următoare celei în care a avut loc întreruperea studiilor la care beneficiarul era înscris.

    (5) Reluarea plăţii bursei de studii suspendate se face, la cerere, după cum urmează:
    a) de la data suspendării plăţii, în situaţia în care cauza suspendării a fost înlăturată, făcându-se dovada continuităţii încadrării în gradul de invaliditate sau a efectuării studiilor urmate, după caz;
    b) de la data de 1 a lunii următoare îndeplinirii condiţiilor de acordare a bursei de studii, în celelalte situaţii.

    (6) Plata bursei de studii încetează:
    a) la data la care părintele beneficiarului nu mai este încadrat în grad de invaliditate;
    b) la împlinirea vârstei de 18 ani, dacă beneficiarul nu face dovada continuării studiilor, într-o instituţie civilă de învăţământ organizată conform legii;
    c) la data de 1 a lunii următoare celei în care beneficiarul termină studiile, dacă aceasta are loc până la împlinirea vârstei de 26 de ani;
    d) la împlinirea vârstei de 26 de ani.

    (7) Plata bursei de studii se efectuează de către:
    a) unitatea la care este/a fost încadrat personalul civil invalid, pentru copiii înmatriculaţi la o instituţie civilă de învăţământ, în ţară sau în străinătate, sau la o instituţie de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională;
    b) instituţia de învăţământ din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, pentru copiii înmatriculaţi la aceasta.


    CAP. V
    Participarea la activităţi festive sau comemorative
    ART. 44
    (1) La acţiunile festive sau comemorative organizate de Administraţia Naţională a Penitenciarelor, unităţile subordonate acesteia sau de alte instituţii din cadrul sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională poate fi invitat să participe:
    a) personalul participant care, ca urmare a participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii a fost încadrat în grad de invaliditate;
    b) personalul participant care, ca urmare a participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii a fost rănit sau a dobândit afecţiuni fizice;
    c) soţul/soţia şi copiii personalului participant decedat ca urmare a participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii;
    d) părinţii personalului decedat din sistemul administraţiei penitenciare, ca urmare a participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii;
    e) însoţitorul personalului participant care, ca urmare a participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii a fost încadrat în gradul I de invaliditate.

    (2) În situaţia participării la acţiunile festive şi comemorative organizate de Administraţia Naţională a Penitenciarelor, unităţile subordonate acesteia sau de alte instituţii din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, personalul prevăzut la alin. (1) beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport dus-întors, la/de la domiciliu, cu aplicarea în mod corespunzător a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 105 alin. (1) din Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Normelor metodologice privind drepturile de transport ale personalului din sistemul administraţiei penitenciare.

    CAP. VI
    Drepturile urmaşilor celor decedaţi ca urmare a participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii
    ART. 45
    Transferul sau înscrierea copiilor personalului decedat ca urmare a participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii, fără examen, într-o instituţie de învăţământ a poliţiei penitenciare, precum şi încadrarea, fără examen sau concurs, a copiilor şi/sau a soţului în funcţii de poliţist de penitenciare sau personal civil, în cadrul unităţilor din sistemul administraţiei penitenciare, conform art. 18 alin. (1) lit. b),c) şi d) din Lege, se realizează potrivit procedurilor reglementate de ordinul ministrului justiţiei prevăzut la art. 42 din prezentele norme, care se aplică în mod corespunzător.

    ART. 46
    (1) Dreptul la bursa de studii lunară prevăzută la art. 18 alin. (1) lit. g) din Lege se acordă, pentru fiecare din nivelurile şi ciclurile de studii, primar, secundar, terţiar sau universitar, în cadrul instituţiilor civile de învăţământ, organizate conform legii, până la împlinirea de către beneficiar a vârstei de 26 de ani.
    (2) Pentru acordarea bursei de studii se depune o cerere la unitatea la care a fost angajat părintele decedat, de către reprezentantul legal, în numele şi pentru copilului minor sau de către copilul major, însoţită de documentele prevăzute la art. 43 alin. (2) lit. a), b), d) şi e), la care se adaugă:
    a) copia certificatului de deces al părintelui care are calitatea de personal participant;
    b) copia documentului justificativ care atestă calitatea de personal participant a părintelui decedat.

    (3) Plata bursei de studii se face persoanei îndreptăţite, începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care s-a produs decesul părintelui.
    (4) Plata bursei de studii se suspendă în condiţiile prevăzute la art. 43 alin. (4) lit. b) şi c), iar reluarea plăţii acesteia se face cu aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor art. 43 alin. (5) lit. b).
    (5) Plata bursei de studii încetează potrivit prevederilor art. 43 alin. (6) lit. b)-d).
    (6) Plata bursei de studii se efectuează de către:
    a) unitatea la care a fost încadrat personalul participant decedat, pentru copiii înmatriculaţi la o instituţie civilă de învăţământ, în ţară sau în străinătate, sau la o instituţie de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională;
    b) instituţia de învăţământ din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, pentru copiii înmatriculaţi la aceasta.


    ART. 47
    Urmaşii personalului decedat ca urmare a participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii beneficiază de o indemnizaţie lunară egală cu câştigul salarial mediu brut, în baza art. 18 alin. (1) lit. f) din Lege, care se asigură de către unitatea unde a fost încadrat personalul în cauză.

    ART. 48
    (1) Urmaşii personalului decedat ca urmare a participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii beneficiază, la cerere, de înlesniri în ceea ce priveşte folosirea centrelor de odihnă şi recuperare şi a altor amenajări recreative şi sportive din sistemul administraţiei penitenciare sau care aparţin ori se află în administrarea instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, pe bază de protocol încheiat între Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi instituţiile respective, în condiţiile stabilite pentru poliţiştii de penitenciare.
    (2) Urmaşii personalului decedat ca urmare a participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii beneficiază, la cerere, de continuarea dreptului de folosinţă a locuinţei de serviciu de care beneficia personalul participant la data decesului, cu scutire de la plata chiriei, în condiţiile stabilite pentru poliţiştii de penitenciare.

    CAP. VII
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 49
    Beneficiarii drepturilor prevăzute de Lege au obligaţia de a înştiinţa unitatea care acordă drepturile acestora cu privire la orice schimbare intervenită, de natură să producă modificări ale condiţiilor care au stat la baza acordării drepturilor.

    ART. 50
    (1) Alocarea la drepturile prevăzute de art. 12 din Lege se face după emiterea deciziei directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau, după caz, a ordinului ministrului justiţiei ori după adoptarea hotărârii Guvernului, prin care s-a conferit/acordat calitatea de „Veteran din teatrele de operaţii“.
    (2) Sumele prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. b) sau c) din Lege se acordă de la data intrării în vigoare a Legii.

    ART. 51
    Acordarea drepturilor personalului participant angajat al sistemului administraţiei penitenciare care, la momentul efectuării misiunii, era angajat al unei alte instituţii din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, revine instituţiei în care acesta a fost încadrat pe timpul participării, în conformitate cu prevederile art. 21 din Lege.

    ART. 52
    Pentru personalul participant, beneficiar al unei pensii militare de stat, plata drepturilor băneşti acordate în condiţiile Legii se asigură din bugetul Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Afacerilor Interne, astfel cum este prevăzut la art. 21 alin. (4) din Lege.

    ART. 53
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele norme.

    ANEXA 1

    la norme
    *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
    Legitimaţia de atestare a calităţii de „Veteran din teatrele de operaţii“
    pentru personalul din sistemul administraţiei penitenciare
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 2

    la norme
    Registrul de evidenţă a legitimaţilor personalului care a dobândit calitatea de „Veteran din teatrele de operaţii“

┌────┬──────────────┬──────────┬────────────┬────────────┬──────────┐
│ │ │Data şi │ │ │ │
│ │ │numărul │ │ │ │
│ │ │deciziei/ │Seria, │ │ │
│ │Gradul, numele│ordinului/│numărul şi │Semnătura de│ │
│Nr. │şi prenumele │hotărârii │data │primire a │Observaţii│
│crt.│beneficiarului│de Guvern │emiterii │legitimaţiei│ │
│ │ │prin care │legitimaţiei│ │ │
│ │ │s-a │ │ │ │
│ │ │acordat │ │ │ │
│ │ │distincţia│ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────────┴──────────┴────────────┴────────────┴──────────┘


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016