Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME din 15 martie 2022  privind efectuarea verificării aprofundate a antecedentelor persoanelor, conform prevederilor art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/2022 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1.998 din 5 noiembrie 2015 de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune în domeniul securităţii aviaţiei, aşa cum a fost modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/103 al Comisiei din 23 ianuarie 2019    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME din 15 martie 2022 privind efectuarea verificării aprofundate a antecedentelor persoanelor, conform prevederilor art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/2022 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1.998 din 5 noiembrie 2015 de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune în domeniul securităţii aviaţiei, aşa cum a fost modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/103 al Comisiei din 23 ianuarie 2019

EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 109 din 8 februarie 2023
──────────
    Aprobate prin ORDINUL nr. 272/9.508/172/2022/M.23/2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 8 februarie 2023.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1.998 al Comisiei din 5 noiembrie 2015 de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune în domeniul securităţii aviaţiei, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2015/1.998, stabileşte obligativitatea, pentru anumite persoane care îşi desfăşoară activitatea în aviaţia civilă, de a trece cu succes o verificare aprofundată a antecedentelor.
    (2) În aplicarea Regulamentului (UE) 2015/1.998, persoanele care se încadrează la prevederile art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/2022, aprobată cu modificări prin Legea nr. 245/2022, sunt supuse unei verificări aprofundate a antecedentelor, conform procesului descris de prezentele norme.
    (3) Verificarea antecedentelor este un standard de securitate prevăzut de Regulamentul nr. 300/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2008 privind norme comune în domeniul securităţii aviaţiei civile şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.320/2002, denumit în continuare Regulamentul nr. 300/2008, iar entităţile care, conform Programului naţional de securitate aeronautică, aplică standarde de securitate aeronautică trebuie să elaboreze, aplice şi menţină un program de securitate.
    (4) Verificarea aprofundată a antecedentelor se efectuează de către Serviciul Român de Informaţii, Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Apărării Naţionale, conform atribuţiilor ce le revin, la solicitarea Autorităţii Aeronautice Civile Române, după ce persoana a trecut cu succes o verificare standard a antecedentelor.
    (5) În cadrul procesului de verificare aprofundată a antecedentelor persoanelor, Autoritatea Aeronautică Civilă Română:
    a) emite avizul pozitiv după obţinerea avizului favorabil rezultat ca urmare a efectuării verificărilor aprofundate de către instituţiile menţionate la alin. (4);
    b) emite avizul negativ după obţinerea unui aviz nefavorabil rezultat ca urmare a efectuării verificărilor aprofundate din partea cel puţin a uneia dintre instituţiile menţionate la alin. (4);
    c) retrage avizul pozitiv în situaţiile în care, ulterior comunicării unui aviz favorabil, cel puţin una dintre instituţiile menţionate la alin. (4) obţine date şi informaţii care conduc la schimbarea acestui aviz într-unul nefavorabil.


    CAP. II
    Autorizarea entităţilor care transmit solicitarea de verificare aprofundată a antecedentelor
    ART. 2
    În vederea derulării procesului de verificare aprofundată a antecedentelor, entităţile care solicită, pentru personalul propriu sau pentru personalul altor entităţi, o verificare aprofundată trebuie să fie autorizate de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română.

    ART. 3
    Pentru obţinerea autorizării ca entitate ce poate efectua verificarea standard a antecedentelor, respectiv ce poate solicita verificarea aprofundată a antecedentelor, entităţile prevăzute la art. 2 transmit Autorităţii Aeronautice Civile Române o solicitare la care se anexează:
    a) programul de securitate care descrie metodele şi procedurile care sunt urmate de entitate pentru a se conforma cerinţelor Programului naţional de securitate aeronautică şi cerinţelor prezentelor norme. Programul trebuie să descrie inclusiv modul în care entitatea urmează să monitorizeze respectarea acestor metode şi proceduri;
    b) lista persoanelor autorizate din cadrul entităţii, care confirmă trecerea cu succes a verificării standard a antecedentelor şi care pot solicita verificarea aprofundată a antecedentelor în numele entităţii;
    c) dovada pregătirii de bază în domeniul securităţii aviaţiei civile, conform cerinţelor pct. 11.2.2 din anexa la Regulamentul (UE) 2015/1.998, pentru persoanele prevăzute la lit. b);
    d) informaţiile şi declaraţia semnată prevăzute în anexa la prezentele norme, pentru persoanele prevăzute la lit. b).


    ART. 4
    Programul de securitate al unui operator aeroportuar, transportator aerian, agent abilitat, expeditor cunoscut sau furnizor de provizii de bord care descrie metodele şi procedurile de urmat pentru a se conforma cerinţelor din Regulamentul (CE) nr. 300/2008 şi din actele de punere în aplicare a acestuia, cerinţelor Programului naţional de securitate aeronautică şi cerinţelor prezentelor norme se consideră a îndeplini cerinţa privind programul de securitate al unei entităţi prevăzute la art. 3 lit. a).

    ART. 5
    Persoanele prevăzute la art. 3 lit. b) trebuie să treacă cu succes o verificare aprofundată a antecedentelor, cu excepţia persoanelor pentru care verificarea antecedentelor este încă valabilă, în sensul prevederilor pct. 11.1.12 din anexa la Regulamentul (UE) 2015/1.998.

    ART. 6
    (1) Autoritatea Aeronautică Civilă Română analizează documentaţia transmisă conform art. 3 şi solicită Serviciului Român de Informaţii, Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Apărării Naţionale efectuarea unei verificări aprofundate a antecedentelor pentru persoanele prevăzute la art. 3 lit. b).
    (2) Solicitarea este însoţită de informaţiile prevăzute în anexa la prezentele norme, pentru fiecare persoană în parte.

    ART. 7
    (1) După emiterea avizului pozitiv care atestă că persoanele prevăzute la art. 3 lit. b) au trecut cu succes o verificare aprofundată a antecedentelor şi, în cazul în care Autoritatea Aeronautică Civilă Română constată că celelalte condiţii prevăzute la art. 3 sunt îndeplinite, aceasta emite o dispoziţie a directorului general de autorizare ca entitate ce poate solicita verificarea aprofundată a antecedentelor.
    (2) Entităţile autorizate să solicite verificarea aprofundată a antecedentelor sunt entităţi care aplică măsuri de securitate a aviaţiei civile, aşa cum sunt stabilite de art. 3 alin. (3) lit. h) din Programul naţional de control al calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile - PNCC-SECA, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.613/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi sunt supuse controlului calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile.
    (3) În cazul în care constată că entitatea autorizată să solicite verificarea aprofundată a antecedentelor nu mai respectă cerinţele Regulamentului (UE) 2015/1.998 şi ale prezentelor norme, Autoritatea Aeronautică Civilă Română retrage, prin dispoziţie a directorului general, autorizarea acordată.

    ART. 8
    În situaţia necesităţii modificării listei persoanelor autorizate din cadrul entităţii, prevăzute la art. 3 lit. b), entitatea solicită Autorităţii Aeronautice Civile Române modificarea în mod corespunzător a acesteia, care se face prin parcurgerea procesului prevăzut la art. 5-7.

    ART. 9
    Autoritatea Aeronautică Civilă Română, Serviciul Român de Informaţii, Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Apărării Naţionale sunt exceptate de la procedura de autorizare ca entitate ce poate solicita verificarea aprofundată.

    ART. 10
    Autoritatea Aeronautică Civilă Română gestionează o evidenţă a entităţilor autorizate ce pot solicita verificarea aprofundată a antecedentelor şi a persoanelor autorizate din cadrul fiecăreia dintre aceste entităţi, precum şi a persoanelor fizice pentru care a emis aviz pozitiv în conformitate cu prezentele norme, iar aceasta nu are un caracter public.

    ART. 11
    (1) Entităţile care au personal ce necesită o verificare aprofundată a antecedentelor pot subcontracta procesul de verificare standard a antecedentelor şi procesul de solicitare a verificării aprofundate a antecedentelor unei entităţi autorizate de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română, cu respectarea prevederilor art. 3.
    (2) Persoanele fizice care trebuie supuse unei verificări aprofundate a antecedentelor conform prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/2022, aprobată cu modificări prin Legea nr. 245/2022, pot contracta procesul de verificare standard a antecedentelor şi procesul de solicitare a verificării aprofundate a antecedentelor unei entităţi autorizate de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română.

    CAP. III
    Transmiterea solicitării de verificare aprofundată a antecedentelor
    ART. 12
    Entităţile autorizate de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română, conform prevederilor art. 7, realizează verificarea standard a antecedentelor pentru fiecare persoană pentru care se solicită o verificare aprofundată a antecedentelor.

    ART. 13
    După confirmarea că o persoană a trecut cu succes verificarea standard a antecedentelor, entitatea transmite către Autoritatea Aeronautică Civilă Română solicitarea de verificare aprofundată a antecedentelor, însoţită de toate informaţiile şi declaraţia semnată prevăzute în anexa la prezentele norme, pentru fiecare persoană în parte.

    ART. 14
    Solicitările către Autoritatea Aeronautică Civilă Română sunt transmise de către persoanele din cadrul entităţii respective, incluse în lista prevăzută la art. 3 lit. b).

    ART. 15
    În situaţia în care documentaţia transmisă de către entităţile solicitante şi înregistrată la Autoritatea Aeronautică Civilă Română în vederea efectuării unei verificări aprofundate a antecedentelor nu este completă şi conformă cu prevederile legale şi/sau necesită clarificări, se comunică solicitantului, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării, observaţiile şi/sau propunerile necesare modificării/completării acesteia, cu menţiunea că solicitarea de verificare completată şi retransmisă este considerată ca fiind solicitare iniţială.

    CAP. IV
    Efectuarea verificării aprofundate a antecedentelor de către Serviciul Român de Informaţii, Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Apărării Naţionale
    ART. 16
    (1) După finalizarea procesului de verificare a informaţiilor transmise de către entitate potrivit procedurilor prevăzute la art. 12-15, Autoritatea Aeronautică Civilă Română solicită Serviciului Român de Informaţii, Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Apărării Naţionale efectuarea verificării aprofundate a antecedentelor.
    (2) Solicitarea este însoţită de informaţiile prevăzute în anexa la prezentele norme, pentru fiecare persoană în parte.

    ART. 17
    După primirea solicitării transmise de Autoritatea Aeronautică Civilă Română, Serviciul Român de Informaţii, Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Apărării Naţionale analizează solicitarea, potrivit competenţelor ce le revin, şi comunică Autorităţii Aeronautice Civile Române rezultatul verificărilor aprofundate, sub forma unui aviz favorabil sau, după caz, nefavorabil.

    ART. 18
    Autoritatea Aeronautică Civilă Română asigură evidenţa centralizată a avizelor primite din partea Serviciului Român de Informaţii, Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Apărării Naţionale, evidenţă care va avea caracter nepublic sau clasificat, după caz.

    ART. 19
    (1) În aplicarea prevederilor prezentelor norme, Autoritatea Aeronautică Civilă Română, Serviciul Român de Informaţii şi Ministerul Apărării Naţionale stabilesc metodele concrete de relaţionare interinstituţională, utilizând sisteme informatice securizate, dedicate de comunicare, pentru transmiterea şi recepţionarea solicitărilor, respectiv pentru transmiterea şi recepţionarea avizelor, asigurând confidenţialitatea, autenticitatea, integritatea, disponibilitatea şi prevenirea accesului neautorizat la aceste schimburi de date.
    (2) În relaţia cu Ministerul Afacerilor Interne, Autoritatea Aeronautică Civilă Română utilizează un sistem informatic dedicat de comunicare a solicitărilor şi a avizelor prin intermediul portalului electronic cu acces securizat implementat la nivelul Autorităţii Aeronautice Civile Române.

    CAP. V
    Transmiterea avizului cu privire la verificarea aprofundată a antecedentelor către solicitant
    ART. 20
    În cazul în care, în urma efectuării verificărilor aprofundate de către Serviciul Român de Informaţii, Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Apărării Naţionale, avizele prevăzute la art. 4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/2022, aprobată cu modificări prin Legea nr. 245/2022, sunt favorabile, Autoritatea Aeronautică Civilă Română emite avizul pozitiv pentru persoana verificată şi îl comunică entităţii solicitante.

    ART. 21
    În cazul în care, în urma verificării situaţiilor prevăzute la art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/2022, aprobată cu modificări prin Legea nr. 245/2022, Serviciul Român de Informaţii, Ministerul Afacerilor Interne sau Ministerul Apărării Naţionale comunică Autorităţii Aeronautice Civile Române avizul nefavorabil cu privire la persoana verificată, Autoritatea Aeronautică Civilă Română emite şi comunică entităţii solicitante avizul negativ.

    ART. 22
    (1) Transmiterea avizului din partea Serviciului Român de Informaţii, Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Apărării Naţionale se realizează în termen de maximum 40 de zile de la primirea solicitării din partea Autorităţii Aeronautice Civile Române.
    (2) Termenul de 40 de zile poate fi extins cu maximum 10 zile în cazul persoanelor ce au avut rezidenţă în ultimii 5 ani în alte state.
    (3) Avizul Autorităţii Aeronautice Civile Române este transmis către entitatea solicitantă, în formă neclasificată, în termen de 5 zile lucrătoare după primirea avizelor din partea Serviciului Român de Informaţii, Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Apărării Naţionale, fără a indica în cuprinsul acestuia forma avizului primit din partea acestor instituţii.

    CAP. VI
    Valabilitatea verificării aprofundate a antecedentelor
    ART. 23
    În situaţiile în care, ulterior comunicării unui aviz favorabil, Serviciul Român de Informaţii, Ministerul Afacerilor Interne sau Ministerul Apărării Naţionale obţin date şi informaţii care conduc la schimbarea rezultatului prevăzut la art. 20, acestea comunică Autorităţii Aeronautice Civile Române un aviz nefavorabil, în vederea retragerii avizului pozitiv.

    ART. 24
    (1) Avizul pozitiv emis de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română este valabil maximum 12 luni de la data emiterii, cu posibilitatea de prelungire pentru perioade de câte 12 luni, fără a depăşi 5 ani de la data emiterii iniţiale, în condiţiile prevăzute la alin. (2) şi (3).
    (2) Avizul pozitiv emis de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română este supus unui mecanism de revizuire permanentă, astfel:
    a) entităţile solicitante prevăzute la art. 2 transmit anual către Autoritatea Aeronautică Civilă Română o situaţie a avizelor pentru care doresc menţinerea acestora în mecanismul de revizuire permanentă;
    b) Autoritatea Aeronautică Civilă Română centralizează anual situaţia avizelor supuse mecanismului de revizuire permanentă şi transmite această situaţie către Serviciul Român de Informaţii, Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Apărării Naţionale;
    c) odată cu situaţia anuală a avizelor supuse mecanismului de revizuire permanentă, Autoritatea Aeronautică Civilă Română transmite o solicitare către Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Apărării Naţionale, pentru a confirma sau, respectiv, infirma îndeplinirea în continuare a condiţiilor în baza cărora au emis avizul favorabil pentru respectivele persoane;
    d) Serviciul Român de Informaţii notifică, în cel mai scurt timp posibil, Autoritatea Aeronautică Civilă Română în situaţia în care consideră că o persoană pentru care a emis anterior un aviz favorabil nu mai îndeplineşte condiţiile necesare emiterii unui astfel de aviz;
    e) în baza confirmării primite conform lit. c), Autoritatea Aeronautică Civilă Română emite un aviz de prelungire a valabilităţii avizului iniţial;
    f) Autoritatea Aeronautică Civilă Română emite un aviz negativ în cazul în care în urma solicitărilor de la lit. c) se infirmă îndeplinirea în continuare a condiţiilor în baza cărora au emis avizul favorabil sau a primirii unei notificări conform lit. d), cu informarea corespunzătoare a Serviciului Român de Informaţii, Ministerului Afacerilor Interne şi a Ministerului Apărării Naţionale.

    (3) Autoritatea Aeronautică Civilă Română poate prelungi valabilitatea avizelor emise cu o perioadă de maximum 3 luni faţă de termenul prevăzut la alin. (1), în cazul în care nu se poate finaliza în timp procesul descris la alin. (2), cu informarea în consecinţă a Serviciului Român de Informaţii, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naţionale şi a entităţilor solicitante prevăzute la art. 2.

    ART. 25
    Entitatea solicitantă trebuie să informeze de îndată Autoritatea Aeronautică Civilă Română în situaţia în care, în perioada de valabilitate a avizului pozitiv pentru una dintre persoanele pentru care a făcut solicitare, intervine una din următoarele situaţii:
    a) expirarea, retragerea sau returnarea legitimaţiei, aşa cum este aceasta definită la pct. 1.2 din anexa la Regulamentul (UE) 2015/1.998, cu modificările şi completările ulterioare, care îi acordă acces neînsoţit în zona de securitate cu acces restricţionat dintr-un aeroport; sau
    b) încetarea contractului de muncă al persoanei verificate; sau
    c) schimbarea angajatorului persoanei verificate; sau
    d) încetarea necesităţii de a avea acces în zonele de securitate cu acces restricţionat.


    CAP. VII
    Dispoziţii finale
    ART. 26
    Autoritatea Aeronautică Civilă Română, prin intermediul Direcţiei securitate aeronautică, asigură menţinerea condiţiilor optime, din punct de vedere tehnic şi logistic, de primire, respectiv transmitere a documentaţiei prevăzute la art. 3 şi 13, precum şi de primire a avizelor din partea instituţiilor abilitate.

    ART. 27
    Anexa face parte integrantă din prezentele norme.

    ANEXA 1

    la norme
    DATE NECESARE
    a fi transmise pentru persoanele care fac obiectul verificării aprofundate a antecedentelor
    1. Date despre entitatea angajatoare
    a) numele entităţii la care este sau urmează să fie angajată persoana;
    b) CUI entitate angajatoare;
    c) funcţia/postul pe care este sau urmează să fie angajată persoana.

    2. Date despre persoană
    a) nume;
    b) nume anterioare (în ultimii cinci ani);
    c) prenume;
    d) prenume anterioare (în ultimii cinci ani);
    e) numele şi prenumele mamei;
    f) numele şi prenumele tatălui;
    g) data naşterii;
    h) ţară naştere, locul naşterii: localitate, judeţ;
    i) CNP;
    j) cetăţenie;
    k) naţionalitate;
    l) carte/buletin de identitate: seria, numărul;
    m) pentru cetăţenii străini (dacă deţin) se completează şi paşaport şi permis de şedere: seria, numărul.

    3. Date despre locuinţa persoanei
    a) adresa unde locuieşte efectiv: localitatea, judeţul, strada, numărul, blocul, scara, etajul, apartamentul;
    b) data de la care locuieşte efectiv la adresa menţionată;
    c) domiciliul din cartea/buletinul de identitate;
    d) adrese unde a locuit anterior, în ultimii 5 ani, în ţară şi/sau în străinătate, perioada/intervalul aferent fiecărei perioade.

    4. Date de contact şi conturi de socializare ale persoanei
    a) telefon personal 1, telefon personal 2, telefon de serviciu, e-mail;
    b) conturi de socializare: platforma (de exemplu, Facebook, Instagram, Twitter etc.) 1, 2 ...: denumirea contului 1, denumirea contului 2 şi ID cont.

    5. Date despre studiile persoanei (începând cu cele mai recente studii până la cele mai vechi)
    a) studii: liceu, facultate, ...: denumirea instituţiei unde au fost urmate studiile, forma de studii (zi, seral, ÎD, ÎFR), perioada;
    b) cursuri efectuate în ultimii 5 ani: denumirea entităţii care a organizat cursul, denumirea cursului, perioada cursului.

    6. Date despre situaţia profesională (începând cu cele mai recente locuri de muncă până la cele mai vechi)
    a) situaţia profesională prezentă: denumirea angajatorului, CUI entitate angajatoare, data de la care este angajat, funcţia pe care este angajat, alte funcţii deţinute la acest angajator de la încadrare, adresa locului de desfăşurare efectivă a activităţii profesionale;
    b) situaţia profesională în ultimii 5 ani, pentru fiecare perioadă descrisă prin zi/lună/an: denumirea angajatorului, CUI entitate angajatoare, funcţia pe care este angajat, alte funcţii deţinute la acest angajator de la încadrare, adresa locului de desfăşurare efectivă a activităţii profesionale, date de contact ale angajatorului respectiv (telefon, e-mail).

    7. Date cu privire la lacunele (perioadele de timp) mai mari de 28 de zile din ultimii 5 ani în care nu a fost angajat sau nu a urmat studii de lungă durată: pentru fiecare perioadă definită prin zi/lună/an trebuie explicată activitatea desfăşurată şi aduse dovezi care să demonstreze veridicitatea celor declarate.
    8. Persoana/Persoanele care a/au verificat corectitudinea prevederilor de la punctele 1-7
    9. Date despre antecedente şi cazier
    9.1. Aţi fost vreodată reţinut, arestat preventiv, anchetat, pus sub acuzare, judecat, condamnat (inclusiv la amenda penală sau interzicerea unor drepturi), graţiat, amnistiat, eliberat pe cauţiune, eliberat condiţionat?
    În caz afirmativ, detaliaţi: ...

    9.2. Aţi fost vreodată anchetat administrativ, sancţionat administrativ, amendat de către politie sau autorităţi civile? Dacă da, pentru ce fapte? În ce an (dacă vă amintiţi)?
    În caz afirmativ, detaliaţi: ...

    9.3. Aţi fost vreodată implicat în acţiuni teroriste?
    În caz afirmativ, detaliaţi: ...

    9.4. Aţi fost vreodată membru sau simpatizant al unei grupări implicate în acţiuni teroriste?
    În caz afirmativ, detaliaţi: ...

    9.5. Aţi fost vreodată în relaţii apropiate cu o persoană care a activat sau a simpatizat cu astfel de grupări?
    În caz afirmativ, detaliaţi: ...

    9.6. Aveţi antecedente penale în alte state de rezidenţă, în cursul ultimilor cinci ani?
    În caz afirmativ, detaliaţi: ...

    9.7. Aveţi antecedente penale în alte state de rezidenţă, înainte de ultimii cinci ani?
    În caz afirmativ, detaliaţi: ...


    10. Declaraţie
    Subsemnata/Subsemnatul, ............................
    Declar că toate datele furnizate mai sus sunt reale.
    Declar că am luat cunoştinţă de faptul că verificările efectuate potrivit prevederilor legale pot duce la un aviz pozitiv sau negativ emis de autoritatea competentă.
    Consimt ca toate datele furnizate mai sus sau alte date a căror furnizare va fi necesară să facă obiectul verificărilor legale, conştient fiind de consecinţele legale ale declaraţiilor false sau omisiunilor cu bună-ştiinţă.
    Mă angajez să furnizez orice date suplimentare care îmi vor fi solicitate în eventualitatea unor neclarităţi, precum şi să informez, din proprie iniţiativă, asupra oricărei modificări apărute în cele declarate mai sus.
    Îmi exprim acordul cu privire la utilizarea datelor mele personale de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română şi instituţiile abilitate, în scopul îndeplinirii activităţilor specifice, cu respectarea prevederilor legale.
    Data
    Semnătura

    11. Persoana care confirmă trecerea cu succes a verificării standard a antecedentelor: funcţia, numele şi prenumele, data, semnătura acesteia

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016