Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME din 14 februarie 2019  privind stabilirea condiţiilor de efectuare a evaluării psihologice a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere auto, adăugarea de noi categorii şi, în cazul obţinerii unui nou permis de conducere auto anulat, pentru autovehicule, tractoare agricole sau forestiere şi tramvaie, autorizarea şi aplicarea sancţiunilor administrative de suspendare sau retragere a certificatului de autorizare, în cazul constatării nerespectării criteriilor şi condiţiilor privind acordarea acestuia, precum şi tarifele pentru eliberarea autorizaţiei în vederea realizării evaluării psihologice specifice obţinerii permisului de conducere auto şi vizarea anuală a acesteia    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME din 14 februarie 2019 privind stabilirea condiţiilor de efectuare a evaluării psihologice a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere auto, adăugarea de noi categorii şi, în cazul obţinerii unui nou permis de conducere auto anulat, pentru autovehicule, tractoare agricole sau forestiere şi tramvaie, autorizarea şi aplicarea sancţiunilor administrative de suspendare sau retragere a certificatului de autorizare, în cazul constatării nerespectării criteriilor şi condiţiilor privind acordarea acestuia, precum şi tarifele pentru eliberarea autorizaţiei în vederea realizării evaluării psihologice specifice obţinerii permisului de conducere auto şi vizarea anuală a acesteia

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 222 din 21 martie 2019
──────────
    Aprobate prin Ordinul nr. 513 din 14 februarie 2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 222 din 21 martie 2019.
──────────
    CAP. I
    Stabilirea condiţiilor de efectuare a evaluării psihologice a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere auto pentru autovehicule, tractoare agricole sau forestiere şi tramvaie
    ART. 1
    (1) În contextul prezentelor norme, evaluarea psihologică specifică începerii pregătirii la şcoala de conducători auto pentru obţinerea permisului de conducere auto pentru autovehicule, tractoare agricole sau forestiere şi tramvaie, denumit în continuare permis de conducere auto, defineşte demersul de cunoaştere prin mijloace de investigare adecvate, realizat de către un psiholog cu drept de liberă practică în specialitatea psihologia transporturilor, denumit în continuare psiholog, cu scopul identificării factorilor psihologici specifici activităţii de conducere auto a autovehiculelor şi tramvaielor, relevanţi pentru obţinerea sau prelungirea permisului de conducere auto, inclusiv pentru intervenţiile psihologice.
    (2) Evaluarea psihologică prevăzută la alin. (1) se realizează de către psihologii care deţin în mod valabil dreptul de liberă practică, organizaţi prin una dintre formele de exercitare a profesiei prevăzute de Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare, înregistrate la Colegiul Psihologilor din România, precum şi psihologii cu drept de liberă practică angajaţi în reţeaua sanitară proprie a Ministerului Transporturilor sau în cadrul laboratoarelor psihologice organizate ca societăţi comerciale în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi agreate de Ministerul Transporturilor, pentru examinarea persoanelor care concură la siguranţa rutieră.

    ART. 2
    Evaluarea psihologică specifică, prevăzută la art. 1 alin. (1), precum şi stabilirea treptei de specializare aferentă atestatului de liberă practică în specialitate, necesar pentru fiecare activitate psihologică specifică desfăşurată de către psihologii cu drept de liberă practică, se desfăşoară potrivit procedurilor şi standardelor de calitate în serviciile psihologice.

    ART. 3
    Evaluarea psihologică prevăzută la art. 1 alin. (1) se efectuează obligatoriu înaintea începerii pregătirii practice la şcoala de conducători auto în vederea obţinerii permisului de conducere auto sau pentru obţinerea de noi categorii, şi în cazul obţinerii unui nou permis de conducere auto în cazul celor care au fost anulate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

    ART. 4
    (1) Evaluarea psihologică prevăzută la art. 1 alin. (1) se finalizează cu următoarele documente:
    a) aviz psihologic apt;
    b) aviz psihologic inapt.

    (2) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. a) face parte din dosarul de şcolarizare al candidatului şi este obligatoriu înaintea începerii pregătirii practice de conducători auto în vederea obţinerii permisului de conducere auto sau obţinerea de noi categorii.
    (3) Activităţile şi documentele prevăzute la alin. (1) sunt realizate în conformitate cu standardele de calitate în serviciile psihologice, menţionate la art. 2.
    (4) Modelul documentului profesional prevăzut la alin. (1) este prevăzut în anexa nr. 1.
    (5) Avizele psihologice eliberate de psihologul examinator vor avea aplicate ştampila unităţii, semnătura, precum şi ştampila cu timbru sec, în partea dreaptă sus a avizului. Conţinutul şi forma ştampilei cu timbru sec vor fi identice cu cele ale ştampilei cu tuş.
    (6) Seria avizelor va cuprinde indicativul judeţului în care se află unitatea psihologică, iar numărul avizului va avea două componente: prima componentă va fi identică cu numărul certificatului de autorizare, iar a doua va fi identică cu numărul curent al avizului.
    (7) În cazul avizelor de INAPT se vor menţiona posibilitatea de contestaţie, termenul de efectuare a acesteia, precum şi locul unde se va depune contestaţia.

    ART. 5
    Valabilitatea documentelor prevăzute la art. 4 alin. (1), în vederea începerii pregătirii practice la şcoala de conducători auto pentru obţinerea permisului de conducere auto sau pentru obţinerea de noi categorii, este de 6 luni de la data înregistrării în registrul de evidenţă a actelor profesionale ale psihologului cu drept de liberă practică.

    ART. 6
    Candidatul al cărui permis de conducere auto a fost anulat ca urmare a rămânerii definitive a unei hotărâri judecătoreşti de condamnare pentru una dintre faptele prevăzute la art. 114 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să facă dovada că este apt din punct de vedere medical pentru conducere auto a autovehiculelor din grupa din care face parte categoria solicitată, printr-un document eliberat de o unitate de asistenţă medicală autorizată, precum şi faptul că este apt din punct de vedere psihologic pentru a conduce autovehicule pe drumurile publice, printr-un document eliberat de un laborator de specialitate autorizat.

    CAP. II
    Stabilirea condiţiilor de autorizare de către Ministerul Transporturilor a activităţii de evaluare psihologică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere auto pentru autovehicule, tractoare agricole sau forestiere şi tramvaie
    ART. 7
    (1) În vederea autorizării, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) înregistrează la structura medicală din cadrul Ministerului Transporturilor o cerere de autorizare însoţită de documente doveditoare privind îndeplinirea condiţiilor necesare, care constituie dosarul de autorizare.
    (2) Dosarul de autorizare trebuie să conţină următoarele documente doveditoare:
    a) cerere de autorizare, prevăzută în anexa nr. 2;
    b) dovada plăţii tarifului de autorizare;
    c) dovezile privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 8 alin. (4), după cum urmează:
    1. în cazul titularului:
    - atestatul de liberă practică în specialitatea psihologia transporturilor în copie semnată pentru conformitate cu originalul;
    - actul constitutiv al persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (2), în copie semnată pentru conformitate cu originalul;
    – copia certificatului unic de înregistrare emis de registrul comerţului, însoţit de anexă, în copie semnată pentru conformitate cu originalul;
    – dovada dreptului de folosinţă privind îndeplinirea condiţiilor de spaţiu, copie certificată „Conform cu originalul“;
    – dovada deţinerii în proprietate a aparaturii şi instrumentelor necesare efectuării evaluării psihologice, care să indeplinească standardele de calitate în domeniu;


    2. în cazul psihologului salariat:
    - atestatul de liberă practică în specialitatea psihologia transporturilor în copie semnată pentru conformitate cu originalul;
    – contractul individual de muncă, însoţit de un raport per salariat din Registrul general de evidenţă a salariaţilor şi de confirmarea de transmitere Revisal, în copie semnată de angajatorul prevăzut la art. 1 alin. (2) pentru conformitate cu originalul;
    – dovada dreptului de folosinţă privind îndeplinirea condiţiilor de spaţiu, copie certificată „Conform cu originalul“;
    – dovada deţinerii în proprietate a aparaturii şi instrumentelor necesare efectuării evaluării psihologice, care să îndeplinească standardele de calitate în domeniu;


    d) programul de lucru săptămânal al psihologului cu drept de liberă practică.

    (3) Dosarul pentru avizare trebuie să conţină:
    a) solicitare-tip pentru avizare, prevăzută în anexa nr. 3;
    b) raport de activitate pentru anul precedent;
    c) copia filei din registrul prevăzut art. 8 alin. (4) pct. (vii), care să cuprindă ultimele trei luni de intrări/înregistrări;
    d) declaraţie pe propria răspundere privind menţinerea condiţiilor iniţiale la autorizare;
    e) dovada plăţii tarifului de avizare.

    (4) Dosarul pentru avizare se transmite structurii medicale din cadrul Ministerului Transporturilor cu minimum 30 de zile înainte de expirare, conform datei de eliberare a autorizaţiei.
    (5) În cazul schimbării sediului profesional/punctului de lucru autorizat, solicitantul este obligat să notifice structura medicală din cadrul Ministerului Transporturilor, în termen de maximum 3 zile. După notificare, solicitantul va depune la structura medicală din cadrul Ministerului Transporturilor un dosar care trebuie să cuprindă documentele prevăzute la alin. (2). Solicitarea va respecta procedura de autorizare.

    ART. 8
    (1) Autorizarea persoanelor prevăzute art. 1 alin. (2) se face în baza confirmării îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 7.
    (2) Autorizaţia se emite de către Ministerul Transporturilor în termen de maximum 45 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii de autorizare la Ministerul Transporturilor.
    (3) Certificatul de autorizare are o valabilitate de 5 ani şi se vizează anual de către Ministerul Transporturilor.
    (4) Psihologul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    (i) să deţină atestat de liberă practică în specialitatea psihologia transporturilor, potrivit Standardelor de calitate în serviciile psihologice;
    (ii) să îşi desfăşoare activitatea profesională într-o formă independentă de exercitare a profesiei, în calitate de titular sau salariat, într-un spaţiu de minimum 20 mp, adecvat condiţiilor specifice de evaluare psihologică (mobilat, iluminat, având confort termic şi fonic minim necesar, delimitat de alte activităţi, cu mijloace informatice);
    (iii) psihologii salariaţi în cadrul formelor independente de exercitare a profesiei să aibă încheiate contracte individuale de muncă, cu extras REGES/REVISAL cu o normă de lucru de minimum 20 de ore pe săptămână şi o durată de minimum 60 de minute/examinare;
    (iv) pentru unităţile din reţeaua sanitară proprie a Ministerului Transporturilor, psihologii salariaţi în cadrul formelor independente de exercitare a profesiei să aibă încheiate contracte individuale de muncă;
    (v) să utilizeze metode şi tehnici de evaluare psihologică corespunzătoare standardelor de calitate specifice;
    (vi) să aibă atestat de liberă practică în specialitatea psihologia transporturilor emis de către Colegiul Psihologilor din România;
    (vii) să deţină şi să completeze corespunzător registrul de evidenţă a examinărilor în vederea obţinerii permisului de conducere auto pentru autovehicule, tractoare agricole sau forestiere şi tramvaie, prevăzut în anexa nr. 6;
    (viii) să întocmească corect şi complet actele profesionale de evaluare psihologică, să organizeze evidenţa acestora şi să le păstreze în conformitate cu reglementările în vigoare;
    (ix) să aibă capacitatea informatică să înregistreze şi să raporteze lunar în format electronic structurii medicale din cadrul Ministerului Transporturilor situaţia evaluărilor efectuate. Raportarea avizelor de inaptitudine se efectuează zilnic;
    (x) să transmită, cu cel puţin 30 de zile înainte de data de expirare, solicitarea de avizare anuală structurii medicale din cadrul Ministerului Transporturilor;
    (xi) să afişeze la loc vizibil tarifele practicate, programul de lucru şi autorizaţia;
    (xii) să notifice structura medicală din cadrul Ministerului Transporturilor în cazul în care se modifică componenţa structurilor de psihologie şi formelor de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică.


    ART. 9
    (1) Personalul împuternicit de către structura medicală din Ministerul Transporturilor va verifica dosarele de autorizare cu privire la îndeplinirea condiţiilor necesare realizării activităţii de evaluare psihologică specifică obţinerii permisului de conducere auto şi va încheia un proces-verbal de verificare a concordanţei documentaţiei transmise cu ceea ce se regăseşte în teren, completat olograf, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7; copia procesului-verbal de autorizare se înmânează reprezentatului legal al unităţii psihologice.
    (2) În termen de maximum 45 de zile de la înregistrarea solicitării şi în baza verificării realizate, structura medicală din Ministerul Transporturilor va propune conducerii ministerului aprobarea eliberării unui certificat de autorizare pentru psihologul cu drept de liberă practică în vederea realizării de către acesta a evaluării psihologice specifice obţinerii permisului de conducere auto sau va propune respingerea solicitării de autorizare. Modelul certificatului de autorizare este prevăzut în anexa nr. 5.
    (3) Personalul împuternicit de către structura medicală din Ministerul Transporturilor va verifica dosarele pentru avizare cu privire la menţinerea condiţiilor care au stat la baza autorizării şi a respectării reglementărilor legale privind efectuarea examinărilor psihologice ale persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere auto pentru autovehicule, tractoare agricole sau forestiere şi tramvaie şi va încheia un proces-verbal de verificare a documentaţiei, conform anexei nr. 8.
    (4) În baza verificării realizate, structura medicală din Ministerul Transporturilor va propune conducerii ministerului acordarea sau respingerea autorizării, respectiv avizării.

    ART. 10
    (1) Controlul privind modul de respectare a condiţiilor de autorizare se va efectua conform planului lunar de control, precum şi la sesizare.
    (2) Controlul se efectuează de către o comisie formată din persoanele împuternicite de structura medicală din Ministerul Transporturilor.
    (3) În urma controlului se va încheia un proces-verbal completat olograf, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4; copia procesului-verbal se înmânează reprezentatului legal al unităţii psihologice.
    (4) Pe baza verificării/controlului structura medicală din Ministerul Transporturilor propune conducerii Ministerului Transporturilor următoarele:
    a) emiterea sau avizarea autorizaţiei, după caz;
    b) sancţionarea prin avertisment scris cu termen de remediere a neconformităţilor în maximum 30 de zile de la data comunicării pentru neafişarea la loc vizibil a tarifelor practicate, programului de lucru şi a autorizaţiei;
    c) sancţionarea prin suspendarea autorizaţiei pentru o perioadă de 90 de zile pentru neîndeplinirea următoarelor obligaţii:
    (i) completarea corectă şi completă a înregistrărilor privind avizele psihologice în registrul de evidenţă a examinărilor în vederea obţinerii permisului de conducere auto pentru autovehicule, tractoare agricole sau forestiere şi tramvaie;
    (ii) transmiterea solicitării de avizare structurii medicale din cadrul Ministerului Transporturilor, cu minimum 30 de zile înainte de expirare;
    (iii) păstrarea dosarului persoanei examinate cu toate documentele necesare;
    (iv) raportarea electronică trimestrială a numărului de examinări psihologice efectuate potrivit prezentului ordin, la structura medicală din cadrul Ministerului Transporturilor;
    (v) raportarea avizelor de inapt structurii medicale din Ministerul Transporturilor în termenul prevăzut la art. 8;
    (vi) lipsa remedierii în termen de maximum 15 zile a neregulilor constatate care au fost sancţionate conform lit. b);

    d) suspendarea autorizaţiei pentru o perioadă de 6 luni se aplică pentru refuzul de a pune la dispoziţia personalului din cadrul structurii medicale din cadrul Ministerul Transporturilor a documentelor solicitate cu ocazia controlului;
    e) suspendarea autorizaţiei pentru o perioadă de 1 an pentru nerespectarea următoarelor condiţii:
    (i) alocarea unui timp minim pentru evaluarea psihologică de 60 de minute, conform procedurii standard;
    (ii) eliberarea unui aviz psihologic neconform reglementărilor din prezentele norme;

    f) suspendarea autorizaţiei pentru o perioadă de 2 ani pentru nerespectarea următoarelor condiţii:
    (i) îndeplinirea condiţiilor prevăzute pentru obţinerea autorizaţiei pe toată durata valabilităţii autorizaţiei;
    (ii) utilizarea de metode şi tehnici de evaluare psihologică corespunzătoare standardelor de calitate specifice;
    (iii) remedierea în termen de maximum 15 zile a neregulilor constatate care au fost sancţionate conform lit. e);

    g) anularea autorizaţiei pentru neîndeplinirea următoarelor obligaţii:
    (i) întocmirea corectă şi completă a actelor profesionale de evaluare psihologică, organizarea evidenţei acestora şi păstrarea în conformitate cu reglementările în vigoare;
    (ii) eliberarea unui aviz psihologic fără ca persoanele să fie prezente la evaluarea psihologică;
    (iii) în cazul desfăşurării activităţii de examinare psihologică într-o altă locaţie decât cea pentru care s-a emis autorizaţia de către Ministerul Transporturilor;
    (iv) notificarea structurii medicale din cadrul Ministerului Transporturilor în cazul în care se modifică componenţa structurilor de psihologie şi formelor de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică;
    (v) funcţionarea fără viză anuală;
    (vi) neremedierea în termen de maximum 15 zile a neregulilor constatate care au fost sancţionate conform lit. f)


    (5) Pe perioada aplicării sancţiunii administrative, psihologul sancţionat nu poate solicita reautorizarea formei de exercitare a profesiei prevăzută de Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare.
    (6) Contestaţiile la sancţiunile aplicate se depun în termen de maximum 15 zile de la data comunicării, în conformitate cu normele legale în vigoare.

    ART. 11
    Structura medicală din Ministerul Transporturilor va întocmi, până la data de 25 a fiecărei luni, lista laboratoarelor de specialitate autorizate conform prevederilor prezentelor norme pentru evaluarea psihologică specifică obţinerii permisului de conducere auto, pe care o va publica pe pagina electronică a instituţiei.

    ART. 12
    (1) Perioada de autorizare pentru efectuarea evaluării psihologice a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere auto pentru autovehicule, tractoare agricole sau forestiere şi tramvaie este de 5 ani.
    (2) Unităţile agreate de legislaţia în vigoare în vederea examinării personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa transporturilor nu se supun unei noi autorizări, acestea având obligaţia respectării prevederilor prezentelor norme pentru evaluarea psihologică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere auto pentru autovehicule, tractoare agricole sau forestiere şi tramvaie.
    (3) Tariful prevăzut pentru eliberarea autorizaţiei este de 500 lei.
    (4) Tariful prevăzut pentru avizarea anuală a autorizaţiei este de 300 lei.
    (5) Tarif prevăzut pentru eliberarea unui duplicat al autorizaţiei în situaţii care o impun (de exemplu, pierdere, deteriorare) este de 300 lei.
    (6) Tarifele prevăzute la alin. (3), (4) şi (5) se plătesc în lei, în contul RO58TREZ7005032XXX001068, ATCP Municipiul Bucureşti, C.I.F. 13633330, deschis pentru titularul Ministerul Transporturilor, şi se actualizează, după caz, prin ordin al ministrului transporturilor.

    ART. 13
    Avizele psihologice emise de psihologul cu drept de liberă practică se pot contesta în termen de 30 zile, la Comisia centrală medicală şi psihologică în siguranţa transporturilor din cadrul Spitalului Clinic Căi Ferate nr. 1 Witting Bucureşti.

    ART. 14
    Avizele psihologice emise de psihologul cu drept de liberă practică, neautorizat în condiţiile prezentelor norme, atrage după sine răspunderea materială, civilă sau penală, după caz şi se sesizează Colegiul Psihologilor din România.

    ART. 15
    Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentele norme.

    ANEXA 1

    la norme*)
    *) Anexa nr. 1 la norme este reprodusă în facsimil.
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 2

    la norme
    CERERE DE AUTORIZARE
    Subsemnatul/Unitatea …………………, cu sediul în …………….., prin prezenta solicit autorizarea de către Ministerul Transporturilor, în vederea realizării evaluărilor psihologice pentru obţinerea permisului de conducere auto pentru autovehicule, tractoare agricole sau forestiere şi tramvaie.
    Semnătura şi ştampila
    Data

    ANEXA 3

    la norme
    SOLICITARE DE AVIZARE
    Subsemnatul/Unitatea ..............., cu sediul în ........., prin prezenta solicit avizarea pentru perioada .............. în vederea realizării evaluărilor psihologice pentru obţinerea permisului de conducere auto pentru autovehicule, tractoare agricole sau forestiere şi tramvaie în perioada sus-menţionată.
    Semnătura şi ştampila
    Data

    ANEXA 4

    la norme    PROCES VERBAL
    întocmit astăzi, .........................., pentru unitatea .................................................
    sediul/punctul de lucru din …………………….…, cu ocazia controlului menţinerii condiţiilor care au stat la baza autorizării şi a respectării reglementărilor legale privind efectuarea examinărilor psihologice pentru persoane în vederea obţinerii permisului de conducere auto pentru autovehicule, tractoare agricole sau forestiere şi tramvaie
    Subsemnaţii: 1. ................... 2. ........................... 3. ...................., reprezentanţi ai Ministerului Transporturilor, am procedat la verificarea în vederea menţinerii condiţiilor care au stat la baza autorizării şi am constatat următoarele:
    1. menţinerea condiţiilor de spaţiu
    [] Da [] Nu
    Observaţii: .............................................................................
    .........................................................................................
    .........................................................................................


    2. menţinerea resurselor umane
    [] Da [] Nu
    Observaţii: .........................................................................................
    .........................................................................................
    .........................................................................................


    3. menţinerea condiţiilor de dotare cu aparatură
    [] Da [] Nu
    Observaţii: .........................................................................................
    .........................................................................................
    ............................................................................................


    4. respectarea reglementărilor în vigoare în ceea ce priveşte condiţiile de desfăşurare a activităţii:
    a) Programul de lucru destinat activităţilor de examinare psihologică pentru persoane, în vederea obţinerii permisului de conducere auto pentru autovehicule, tractoare agricole sau forestiere şi tramvaie, este afişat la loc vizibil.
    \u-3928? Da \u-3928? Nu
    Observaţii: .........................................................................................
    .........................................................................................
    .........................................................................................

    b) Tarifele practicate şi certificatul de autorizare sunt afişate la loc vizibil.
    \u-3928? Da \u-3928? Nu
    Observaţii: .........................................................................................
    .........................................................................................
    .........................................................................................

    c) registru unic de evidenţă al examinărilor:
    \u-3928? Da \u-3928? Nu
    Observaţii: .........................................................................................
    .........................................................................................
    .........................................................................................

    d) respectă nr. de examinări/zi
    \u-3928? Da \u-3928? Nu
    Observaţii: .........................................................................................
    .........................................................................................
    .........................................................................................

    e) Caietele de examinare şi avizele eliberate sunt întocmite conform prevederilor legale în vigoare.
    \u-3928? Da \u-3928? Nu
    Observaţii: .........................................................................................
    .........................................................................................
    .........................................................................................

    f) Au solicitat persoanelor examinate o declaraţie pe propria răspundere, din care să reiasă faptul că nu au mai fost examinate psihologic la o altă unitate pentru funcţia pentru care solicită examinarea.
    \u-3928? Da \u-3928? Nu
    Observaţii: .........................................................................................
    .........................................................................................
    .........................................................................................

    g) Au raportat examinările psihologice efectuate, în vederea obţinerii permisului de conducere auto pentru autovehicule, tractoare agricole sau forestiere şi tramvaie, la structura medicală din cadrul Ministerului Transporturilor.
    \u-3928? Da \u-3928? Nu
    Observaţii: .........................................................................................
    .........................................................................................
    .........................................................................................
    Semnături
    Membrii comisiei Ministerului Transporturilor
    Numele Semnătura
    Reprezentantul legal al unităţii agreate
    Numele Semnătura    ANEXA 5

    la norme*)
    *) Anexa nr. 5 la norme este reprodusă în facsimil.

     - faţă - (a se vedea imaginea asociată)

     - verso - (a se vedea imaginea asociată)


    ANEXA 6

    la norme
    REGISTRUL DE EVIDENŢĂ
    a examinărilor în vederea obţinerii permisului de conducere auto pentru autovehicule,
    tractoare agricole sau forestiere şi tramvaie

┌───┬─────────┬───┬─────────┬──────────┬───────┬─────┬──────────┐
│ │ │ │ │Data │ │Seria│ │
│Nr.│Numele şi│CNP│Nr. dosar│eliberării│Avizul │şi │Observaţii│
│ │prenumele│ │examinare│avizului │obţinut│nr. │ │
│ │ │ │ │ │ │aviz │ │
├───┼─────────┼───┼─────────┼──────────┼───────┼─────┼──────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───┼─────────┼──────────┼───────┼─────┼──────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───┼─────────┼──────────┼───────┼─────┼──────────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴─────────┴───┴─────────┴──────────┴───────┴─────┴──────────┘    ANEXA 7

    la norme
    PROCES-VERBAL
    de verificare în vederea autorizării, întocmit astăzi, ..............., la unitatea ................................. la sediul/punctul de lucru din ..................
    Subsemnaţii:
    1. ......................... 2. ............................. 3. ..........................., reprezentanţi ai Ministerului Transporturilor, în prezenţa................................., reprezentant legal al unităţii, am procedat la verificarea concordanţei datelor transmise şi am constatat următoarele:

    1. condiţii de spaţiu:
    .........................................................................................
    .........................................................................................
    .........................................................................................

    2. atestatul de liberă practică:
    .........................................................................................
    .........................................................................................
    .........................................................................................

    3. resurse umane:
    .........................................................................................
    .........................................................................................
    .........................................................................................

    4. condiţii de dotare cu aparatură:
    .........................................................................................
    .........................................................................................
    .........................................................................................

    5. transmiterea datelor în format electronic:
    .........................................................................................
    .........................................................................................
    .........................................................................................

    Semnături
    Membrii comisiei Ministerului Transporturilor
    Numele Semnătura
    Reprezentantul legal al unităţii
    Numele Semnătura

    ANEXA 8

    la norme
    PROCES-VERBAL
    încheiat în vederea avizării, întocmit astăzi, ..........................
    Subsemnaţii
    1. ............................ 2. ............................... 3. ................., reprezentanţi ai Ministerului Transporturilor, am procedat la verificarea documentaţiei transmise şi am constatat următoarele:
    a) solicitare-tip de avizare
    [] Da [] Nu
    Observaţii: .............................................................................................
    .............................................................................................
    .............................................................................................


    b) raport de activitate pentru anul precedent
    [] Da [] Nu
    Observaţii:.............................................................................................
    .............................................................................................
    .............................................................................................

    c) copia filei din registrul prevăzut art. 8 alin. (4) lit. (vii), care să cuprindă ultimele trei luni intrări/înregistrări
    [] Da [] Nu
    Observaţii: .............................................................................................
    .............................................................................................
    .............................................................................................


    d) declaraţie pe propria răspundere privind menţinerea condiţiilor iniţiale la autorizare
    [] Da [] Nu
    Observaţii:..............................................................................................
    .............................................................................................
    .............................................................................................


    e) dovada plăţii tarifului de avizare
    [] Da [] Nu
    Observaţii: .............................................................................................
    .............................................................................................
    .............................................................................................

    Semnături
    Membrii comisiei Ministerului Transporturilor
    Numele Semnătura

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016