Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME DE IMPLEMENTARE din 21 ianuarie 2021  a prevederilor Deciziei Comisiei 2010/346/UE din 18 iunie 2010 referitoare la măsurile de protecţie cu privire la anemia infecţioasă ecvină în România    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME DE IMPLEMENTARE din 21 ianuarie 2021 a prevederilor Deciziei Comisiei 2010/346/UE din 18 iunie 2010 referitoare la măsurile de protecţie cu privire la anemia infecţioasă ecvină în România

EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 137 din 10 februarie 2021
──────────
    Aprobate prin ORDINUL nr. 16 din 21 ianuarie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 137 din 10 februarie 2021.
──────────
    CAP. I
    Măsuri de protecţie aplicabile ecvideelor, materialului seminal, ovulelor şi embrionilor animalelor din specia ecvină şi produselor din sânge provenite de la ecvidee
    1. România poate expedia către celelalte state membre ale Uniunii Europene, numai în condiţiile prezentului capitol, următoarele:
    a) ecvidee din judeţele enumerate în anexa nr. 1 la prezentele norme;
    b) material seminal de la ecvideele de pe întreg teritoriul ţării;
    c) ovule şi embrioni de la ecvideele de pe întreg teritoriul ţării;
    d) produse din sânge provenite de la ecvidee de pe întreg teritoriul ţării.

    2. Prevederile pct. 1 lit. a) nu se aplică ecvideelor din judeţele care nu se regăsesc în anexa nr. 1 la prezentele norme şi ecvideelor din exploataţii situate în afara României care:
    a) fie se află în tranzit pe teritoriul judeţelor enumerate în anexa nr. 1 la prezentele norme pe rute principale sau autostrăzi;
    b) fie sunt transportate prin judeţele enumerate în anexa nr. 1 la prezentele norme direct şi fără întrerupere a călătoriei către un abator în vederea sacrificării imediate şi sunt însoţite de un certificat de sănătate completat în conformitate cu modelul stabilit în anexa III la Directiva 2009/156/CE a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind condiţiile de sănătate animală care reglementează circulaţia şi importul de ecvidee provenind din ţări terţe, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. II
    Aprobarea exploataţiilor de ecvidee în conformitate cu prevederile Deciziei Comisiei 2010/346/UE, cu modificările şi completările ulterioare
    1. Condiţii generale
    1.1. Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti aprobă exploataţiile din care se expediază ecvidee din judeţele enumerate în anexa nr. 1 la prezentele norme şi material seminal, ovule, embrioni şi produse din sânge provenite de la ecvidee de pe întreg teritoriul ţării, în conformitate cu prevederile Deciziei Comisiei 2010/346/UE, cu modificările şi completările ulterioare.
    1.2. Mişcarea ecvideelor din judeţele enumerate în anexa nr. 1 la prezentele norme către alte state membre ale Uniunii Europene sau către judeţele care nu se regăsesc în anexa nr. 1 la prezentele norme se efectuează din exploataţii aprobate, recunoscute ca fiind indemne de anemie infecţioasă ecvină, denumită în continuare AIE, cu respectarea condiţiilor specifice prevăzute în Decizia Comisiei 2010/346/UE, cu modificările şi completările ulterioare.
    1.3. Pentru a fi recunoscute ca fiind indemne de AIE, exploataţiile trebuie să fie sub supraveghere sanitară veterinară în conformitate cu prevederile Programului pentru supravegherea, controlul şi eradicarea anemiei infecţioase ecvine pe teritoriul României, aprobat prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, cu condiţia ca ultimul test pentru depistarea anemiei infecţioase ecvine cu rezultat negativ să fie efectuat în ultimele 3 luni.
    1.4. În vederea obţinerii aprobării, deţinătorul ecvideelor depune la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor din judeţele enumerate în anexa nr. 1 la prezentele norme o cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme. În cerere se precizează profilul activităţii corespunzătoare prevederilor Deciziei Comisiei 2010/346/UE, cu modificările şi completările ulterioare. Cererea trebuie depusă cu cel puţin 100 de zile înainte de derularea transportului intenţionat.
    1.5. Personalul de specialitate din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din judeţele enumerate în anexa nr. 1 la prezentele norme întocmeşte, în decurs de 7 zile de la primirea cererii, o notă de constatare conform modelului din anexa nr. 3 la prezentele norme prin care exploataţia este recunoscută ca fiind indemnă de anemie infecţioasă ecvină şi îndeplineşte condiţiile pentru aprobarea în conformitate cu prevederile Deciziei Comisiei 2010/346/UE, cu modificările şi completările ulterioare; exploataţia este considerată ca fiind indemnă de anemie infecţioasă ecvină dacă toate ecvideele din exploataţie au un test Coggins cu rezultat negativ efectuat în ultimele 3 luni.
    1.6. Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană emite, în decurs de 10 zile de la primirea cererii, formularul de aprobare a exploataţiei, în conformitate cu prevederile Deciziei Comisiei 2010/346/UE, cu modificările şi completările ulterioare, în funcţie de activitatea desfăşurată, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la prezentele norme.
    1.7. Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor din judeţele enumerate în anexa nr. 1 la prezentele norme anulează formularul de aprobare a exploataţiei în conformitate cu prevederile Deciziei Comisiei 2010/346/UE, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul suspendării statusului de indemn de AIE, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 la prezentele norme; în cazul anulării aprobării din alte motive, precizarea referitoare la prevederile art. 4 din Decizia Comisiei 2010/346/UE, cu modificările şi completările ulterioare, poate fi înlocuită în formularul de anulare a aprobării.
    1.8. Numărul formularului de aprobare/formularului de anulare a aprobării se acordă de către direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene din judeţele enumerate în anexa nr. 1 la prezentele norme, din Registrul de evidenţă a exploataţiilor aprobate în conformitate cu prevederile Deciziei Comisiei 2010/346/UE, cu modificările şi completările ulterioare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6 la prezentele norme.
    1.9. Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană transmite la Direcţia generală sănătatea şi bunăstarea animalelor din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor lista exploataţiilor aprobate în baza Deciziei Comisiei 2010/346/UE, cu modificările şi completările ulterioare, şi detalii despre acestea, în conformitate cu prevederile art. 6 lit. a) din Decizia Comisiei 2010/346/UE, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea comunicării acestora Comisiei Europene şi statelor membre ale Uniunii Europene.
    1.10. În vederea certificării transporturilor de ecvidee, deţinătorii exploataţiilor de ecvidee aprobate în baza prevederilor Deciziei Comisiei 2010/346/UE, cu modificările şi completările ulterioare, anunţă în scris intenţia de mişcare a ecvideelor direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cu cel puţin 48 de ore înaintea efectuării transportului.
    1.11. Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din judeţele enumerate în anexa nr. 1 la prezentele norme anunţă deplasarea la locul de destinaţie, prin intermediul TRACES sau notă scrisă către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, care nu se regăseşte în anexa nr. 1 la prezentele norme, cu cel puţin 36 de ore înaintea sosirii.

    2. Condiţii specifice
    2.1. Comerţul cu ecvidee vii din judeţele enumerate în anexa nr. 1 la prezentele norme se desfăşoară numai din exploataţii autorizate în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare din domeniul autorizării şi aprobate de autoritatea competentă în conformitate cu prevederile pct. 1.
    2.2. Este interzisă comercializarea ecvideelor vii din centre de colectare din judeţele enumerate în anexa nr. 1 la prezentele norme către alte state membre ale Uniunii Europene sau către judeţele care nu se regăsesc în anexa nr. 1 la prezentele norme.
    2.3. Mişcarea ecvideelor înregistrate din judeţele enumerate în anexa nr. 1 la prezentele norme care participă la anumite competiţii şi evenimente se efectuează din exploataţii înregistrate/autorizate sanitar-veterinar în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare privind înregistrarea/autorizarea exploataţiilor şi aprobate de autoritatea competentă în conformitate cu prevederile pct. 1.
    2.4. Mişcarea ecvideelor din judeţele enumerate în anexa nr. 1 la prezentele norme către teritoriul altui stat membru sau judeţ care nu se regăseşte în anexa nr. 1 la prezentele norme, în alte scopuri decât cele prevăzute la pct. 2.1 şi 2.3, cum ar fi antrenamente, probleme medicale, schimbarea domiciliului proprietarului, montă sau alte destinaţii, se efectuează din exploataţii care se află sub supraveghere sanitară veterinară şi sunt aprobate de autoritatea competentă în conformitate cu prevederile pct. 1; transporturile de ecvidee sunt însoţite de declaraţia pe propria răspundere a proprietarului ecvideelor în care este precizat scopul deplasării şi obligaţia de a nu schimba destinaţia iniţială a ecvideului în timpul transportului.
    2.5. După emiterea formularului de aprobare a exploataţiei în conformitate cu prevederile Deciziei Comisiei 2010/346/UE, cu modificările şi completările ulterioare, animalele pot fi expediate numai după îndeplinirea condiţiilor de izolare şi testare pentru anemia infecţioasă ecvină prevăzute în cap. III, în funcţie de destinaţia animalelor.
    2.6. Expedierea către alte state membre a materialului seminal, ovulelor şi embrionilor congelaţi ai speciilor ecvine şi produselor din sânge provenite de la ecvideele de pe întreg teritoriul ţării se efectuează din exploataţii autorizate sanitar-veterinar în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare privind autorizarea. În formularul de autorizare se menţionează activitatea pentru care este autorizată exploataţia, respectiv pentru expedierea de material seminal, ovule şi embrioni congelaţi ai speciilor ecvine sau produsele din sânge provenite de la ecvidee, precum şi articolul din decizia Comisiei în baza căruia este autorizată, respectiv art. 5 din Decizia Comisiei 2010/346/UE, cu modificările şi completările ulterioare.
    2.7. Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti transmite la Direcţia generală sănătatea şi bunăstarea animalelor din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor lista exploataţiilor autorizate în baza Deciziei Comisiei 2010/346/UE, cu modificările şi completările ulterioare, pentru expedierea de material seminal, ovule şi embrioni congelaţi ai speciilor ecvine sau produsele din sânge provenite de la ecvidee şi detalii despre acestea, în conformitate cu prevederile art. 6 lit. a) din Decizia Comisiei 2010/346/UE, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea comunicării acestora Comisiei Europene şi statelor membre ale Uniunii Europene.

    CAP. III
    Reguli privind mişcarea ecvideelor din judeţele enumerate în anexa nr. 1 la prezentele norme către alte state membre ale Uniunii Europene sau către judeţele care nu se regăsesc în anexa nr. 1 la prezentele norme, în conformitate cu prevederile Deciziei Comisiei 2010/346/UE, cu modificările şi completările ulterioare
    1. Reguli privind mişcarea ecvideelor din judeţele enumerate în anexa nr. 1 la prezentele norme către alte state membre ale Uniunii Europene sau către judeţele care nu se regăsesc în anexa nr. 1 la prezentele norme, în scop comercial, în conformitate cu prevederile art. 2 din Decizia Comisiei 2010/346/UE, cu modificările şi completările ulterioare
    1.1. Ecvideele care constituie transportul trebuie să fie izolate sub supraveghere oficială într-o exploataţie indemnă de anemie infecţioasă ecvină, aprobată în conformitate cu prevederile cap. II.
    1.2. Exploataţiile cu ecvidee existente într-un perimetru de 200 metri de jur-împrejurul exploataţiei sunt supuse supravegherii sanitare veterinare în cadrul programului naţional de supraveghere pentru anemie infecţioasă ecvină; introducerea de noi ecvidee în aceste exploataţii în timpul perioadei de izolare de 90 de zile a ecvideelor care constituie transportul se realizează în conformitate cu legislaţia privind mişcarea ecvideelor - paşaport, certificat sanitar-veterinar de sănătate pentru circulaţia ecvideelor pe teritoriul României, în care sunt înscrise data efectuării testelor pentru anemie infecţioasă ecvină şi rezultatele acestora. Rezultatele testelor pentru anemie infecţioasă ecvină trebuie să fie negative.
    1.3. Ecvideele din exploataţia aprobată provin din exploataţii în care nu evoluează anemia infecţioasă ecvină, trebuie testate în conformitate cu programul naţional de supraveghere şi introduse în exploataţia aprobată însoţite de certificat sanitar veterinar de sănătate şi paşaport în care sunt înscrise data efectuării testelor pentru anemie infecţioasă ecvină şi rezultatele acestora. Rezultatele testelor pentru anemie infecţioasă ecvină trebuie să fie negative.
    1.4. Toate ecvideele care constituie transportul trebuie să fie marcate prin implantarea unui transponder electronic al cărui număr corespunde cu cel înscris în paşaport, iar data şi rezultatele testelor Coggins sunt înscrise în secţiunea corespunzătoare din paşaport.
    1.5. Ecvideele care constituie transportul trebuie ţinute izolat în exploataţia aprobată timp de 90 de zile.
    1.6. În timpul perioadei de izolare, toate ecvideele care constituie transportul trebuie testate prin testul Coggins, în acelaşi timp, de două ori la interval de 90 de zile, a doua probă trebuie să fi fost prelevată în cele 10 zile premergătoare datei expedierii transportului. Rezultatele testelor trebuie să fie negative.
    1.7. Introducerea de ecvidee noi în exploataţia aprobată, în timpul perioadei de izolare de 90 de zile a lotului care urmează a fi expediat, se realizează într-un adăpost separat. Ecvideele nou-achiziţionate au fost testate în conformitate cu prevederile Programului pentru supravegherea, controlul şi eradicarea anemiei infecţioase ecvine pe teritoriul României şi însoţite de certificat sanitar-veterinar de sănătate şi de paşaport în care sunt înscrise data efectuării testelor pentru anemie infecţioasă ecvină şi rezultatele acestora. Rezultatele testelor pentru anemie infecţioasă ecvină trebuie să fie negative. Acestea sunt ţinute separat până la îndeplinirea condiţiilor de izolare de 90 de zile şi de testare de două ori la interval de 90 zile, iar a doua probă trebuie să fi fost prelevată în cele 10 zile premergătoare datei expedierii transportului.
    1.8. La ecvideele destinate tăierii într-un alt stat membru al Uniunii Europene se aplică o marcă specială cu înălţimea de 10 cm, de forma literei S, pe copita membrului anterior stâng.
    1.9. Transportatorul trebuie să furnizeze documente justificative referitoare la măsurile luate pentru a garanta faptul că ecvideele care constituie transportul sunt expediate din exploataţia aprobată direct la locul de destinaţie fără a fi trecut printr-o piaţă sau un centru de colectare.
    1.10. În cazul în care transportul conţine ecvidee înregistrate destinate reproducţiei sau producţiei, toate celelalte ecvidee prezente în exploataţia aprobată sunt supuse unui test Coggins efectuat în perioada de izolare de 90 de zile sau în cele 10 zile premergătoare datei de expediere a transportului. Rezultatele testelor trebuie să fie negative.
    1.11. Respectarea condiţiilor de izolare şi testare este verificată prin controale periodice efectuate de medicul veterinar oficial. Intervalul dintre controale nu trebuie să fie mai mare de o lună.
    1.12. Controalele privind jurnalul de călătorie se efectuează în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. f) din Decizia Comisiei 2010/346/UE, cu modificările şi completările ulterioare.
    1.13. Ecvideele care fac parte din transport trebuie să fie însoţite, în funcţie de destinaţie, de un certificat de sănătate completat în conformitate cu modelul stabilit în anexa III la Directiva 2009/156/CE a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind condiţiile de sănătate animală care reglementează circulaţia şi importul de ecvidee provenind din ţări terţe, cu modificările şi completările ulterioare, sau cu modelul stabilit prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 37/2010 privind circulaţia ecvideelor pe teritoriul României, cu modificările şi completările ulterioare, care trebuie să indice locul de destinaţie şi să conţină următoarea menţiune suplimentară:
    "Ecvidee expediate în conformitate cu Decizia Comisiei 2010/346/UE"

    1.14. Ecvideele destinate tăierii trebuie să fie însoţite, pe lângă certificatul de sănătate, şi de documentul pentru informaţiile referitoare la lanţul alimentar.
    1.15. Primul test Coggins, care trebuie efectuat pe probe prelevate cu cel puţin 90 de zile înainte de expediere, nu este obligatoriu în următoarele situaţii:
    (i) statul membru de destinaţie a acordat o asemenea derogare în conformitate cu măsurile prevăzute la art. 7 alin. (2) din Directiva 2009/156/CE a Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare; sau
    (ii) ecvideele sunt destinate transportării direct la abator şi au fost aduse la exploataţia aprobată din exploataţii supuse prevederilor Programului pentru supravegherea, controlul şi eradicarea anemiei infecţioase ecvine pe teritoriul României.


    2. Reguli privind mişcarea ecvideelor din judeţele enumerate în anexa nr. 1 la prezentele norme către alte state membre ale Uniunii Europene sau către judeţele care nu se regăsesc în anexa nr. 1 la prezentele norme în conformitate cu prevederile art. 2 din Decizia Comisiei 2010/346/UE, cu modificările şi completările ulterioare, în alte scopuri decât cel comercial sau participarea la anumite competiţii şi evenimente în conformitate cu prevederile art. 3 din Decizia Comisiei 2010/346/UE, cu modificările şi completările ulterioare
    2.1. În această categorie intră ecvideele care sunt transportate la locul desfăşurării unor antrenamente, pentru rezolvarea unor probleme medicale, pentru montă, la noul domiciliu al proprietarului sau în alte scopuri decât cel comercial sau cele prevăzute la art. 3 din Decizia Comisiei 2010/346/UE, cu modificările şi completările ulterioare.
    2.2. Ecvideele care constituie transportul trebuie să fie izolate sub supraveghere oficială într-o exploataţie indemnă de anemie infecţioasă ecvină, aprobată în conformitate cu prevederile cap. II.
    2.3. Exploataţiile cu ecvidee existente într-un perimetru de 200 metri de jur-împrejurul exploataţiei sunt supuse supravegherii sanitare veterinare în cadrul programului naţional de supraveghere pentru AIE; introducerea de noi ecvidee în aceste exploataţii în timpul perioadei de izolare de 90 de zile a ecvideelor care constituie transportul se realizează în conformitate cu legislaţia privind mişcarea ecvideelor - paşaport, certificat sanitar-veterinar de sănătate pentru circulaţia ecvinelor pe teritoriul României, în care sunt înscrise data efectuării testelor pentru anemie infecţioasă ecvină şi rezultatele acestora. Rezultatele testelor pentru anemie infecţioasă ecvină trebuie să fie negative.
    2.4. Toate ecvideele care constituie transportul trebuie să fie microcipate, să deţină paşaport completat la secţiunea I cu numărul microcipului, iar la secţiunea corespunzătoare cu testele Coggins efectuate şi rezultatele acestora.
    2.5. Ecvideele care constituie transportul trebuie ţinute izolat în exploataţia aprobată timp de 90 de zile. În cazul exploataţiilor care deţin ecvidee înregistrate care participă la anumite competiţii şi evenimente în conformitate cu prevederile art. 3 din Decizia Comisiei 2010/346/UE, cu modificările şi completările ulterioare, ecvideele care urmează a fi transportate în alte scopuri decât cele prevăzute la art. 3 din Decizia Comisiei 2010/346/UE, cu modificările şi completările ulterioare, sunt ţinute izolat, într-un adăpost separat de celelalte ecvidee din exploataţie, pentru o perioadă de 90 de zile. Acestea vor fi ţinute separat până la îndeplinirea condiţiilor de izolare de 90 de zile şi de testare.
    2.6. În timpul perioadei de izolare, toate ecvideele care constituie transportul trebuie testate prin testul Coggins, în acelaşi timp, de două ori la interval de 90 de zile, iar a doua probă trebuie să fi fost prelevată în cele 10 zile premergătoare datei expedierii transportului. Rezultatele testelor trebuie să fie negative.
    2.7. Transportatorul trebuie să furnizeze documente justificative referitoare la măsurile luate pentru a garanta faptul că ecvideele care fac parte din transport sunt expediate din exploataţia aprobată direct la locul de destinaţie fără a fi trecut printr-o piaţă sau un centru de colectare.
    2.8. Toate celelalte ecvidee prezente în exploataţia aprobată sunt supuse unui test Coggins efectuat în perioada de izolare a transportului intenţionat sau în cele 10 zile premergătoare datei de expediere a transportului. Rezultatele testelor trebuie să fie negative.
    2.9. Respectarea condiţiilor de izolare şi testare este verificată prin controale periodice efectuate de medicul veterinar oficial. Intervalul dintre controale nu trebuie să fie mai mare de o lună.
    2.10. Controalele privind jurnalul de călătorie se efectuează în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. f) din Decizia Comisiei 2010/346/UE, cu modificările şi completările ulterioare.
    2.11. Ecvideele care constituie transportul trebuie să fie însoţite, în funcţie de destinaţie, de un certificat de sănătate completat în conformitate cu modelul stabilit în anexa III la Directiva 2009/156/CE a Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, sau cu modelul stabilit prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 37/2010, cu modificările şi completările ulterioare, care trebuie să indice locul de destinaţie şi să conţină următoarea menţiune suplimentară: „Ecvidee expediate în conformitate cu Decizia Comisiei 2010/346/UE“.
    2.12. Ecvideele care constituie transportul trebuie să fie însoţite, pe lângă certificatul de sănătate, şi de declaraţia pe propria răspundere a proprietarului ecvideelor în care este precizat scopul deplasării şi obligaţia de a nu schimba destinaţia iniţială a ecvideului în timpul transportului. O copie a acestei declaraţii este depusă la medicul veterinar oficial responsabil cu certificarea.

    3. Reguli privind mişcarea ecvideelor înregistrate care participă la anumite competiţii şi evenimente în conformitate cu prevederile art. 3 din Decizia Comisiei 2010/346/UE, cu modificările şi completările ulterioare
    Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor din judeţele enumerate în anexa nr. 1 la prezentele norme autorizează expedierea către alte state membre sau către judeţele care nu se regăsesc în anexa nr. 1 la prezentele norme a transporturilor de cai înregistraţi pentru participarea la competiţii organizate sub auspiciile Federaţiei Ecvestre Internaţionale (FEI) sau la curse de cai internaţionale importante, sub rezerva respectării următoarelor condiţii:
    a) ecvideele care constituie transportul trebuie să provină dintr-o exploataţie indemnă de anemie infecţioasă ecvină, aprobată în conformitate cu prevederile cap. II;
    b) ecvideele care fac parte din transport au fost supuse unui test Coggins cu rezultat negativ efectuat în cele 10 zile premergătoare expedierii din exploataţia aprobată;
    c) toate ecvideele din exploataţia aprobată şi cele aflate întrun perimetru de 200 m de jur-împrejurul acesteia au fost supuse unui test Coggins cu rezultat negativ şi efectuat pe o probă de sânge prelevată într-un interval cuprins între 90 şi 180 de zile înainte de data deplasării respective;
    d) toate ecvideele care constituie transportul trebuie să fie microcipate, să deţină paşaport completat la secţiunea I cu nr. de microcip, iar la secţiunea corespunzătoare cu testele Coggins efectuate şi rezultatele acestora;
    e) ecvideele care constituie transportul trebuie să fie însoţite, în funcţie de destinaţie, de un certificat de sănătate completat în conformitate cu modelul stabilit în anexa III la Directiva 2009/156/CE a Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, sau cu modelul stabilit prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 37/2010, cu modificările şi completările ulterioare, care trebuie să indice locul de destinaţie şi să conţină următoarea menţiune suplimentară: „Ecvidee expediate în conformitate cu Decizia Comisiei 2010/346/UE“.


    4. Restricţii în cazul obţinerii unor rezultate pozitive la testul Coggins
    În cazul unui rezultat pozitiv la testul Coggins, întreaga exploataţie este pusă sub restricţie privind circulaţia până la data la care, după ce animalele infectate au fost eliminate, animalele rămase au o reacţie negativă la două teste Coggins efectuate la un interval de trei luni.

    5. Condiţii de circulaţie a materialului seminal, ovulelor, embrionilor congelaţi ai speciilor ecvine şi produselor din sânge provenite de la ecvidee
    Expedierea materialului seminal, ovulelor, embrionilor congelaţi ai speciilor ecvine se efectuează din exploataţii aprobate în conformitate cu prevederile cap. II şi cu respectarea următoarelor condiţii:
    a) cerinţele din anexa D cap. II pct. I subpct. 1.6 lit. (c) şi subpct. 1.7 şi 1.8 din Directiva 92/65/CEE a Consiliului din 13 iulie 1992 de definire a cerinţelor de sănătate animală care reglementează schimburile şi importurile în Comunitate de animale, material seminal, ovule şi embrioni care nu se supun, în ceea ce priveşte cerinţele de sănătate animală, reglementărilor comunitare speciale prevăzute la pct. I din anexa A la Directiva 90/425/CEE, cu modificările şi completările ulterioare, pentru expedierea către alte state membre a materialului seminal congelat provenit de la ecvidee;
    b) embrionii congelaţi recoltaţi de la iepe donatoare care au fost supuse unui test Coggins cu rezultat negativ şi efectuat pe probe de sânge prelevate la un interval de 90 de zile; a doua probă trebuie să fi fost prelevată într-un interval cuprins între 30 şi 45 de zile de la data recoltării embrionilor;
    c) transporturile de material seminal congelat sau embrioni congelaţi prevăzuţi la lit. a) şi b) sunt însoţite de un certificat de sănătate stabilit pentru transportul respectiv în conformitate cu art. 11 alin. (5) din Directiva 92/65/CEE a Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, care include următoarea menţiune suplimentară:
    "Material seminal/Embrioni provenit/proveniţi (se şterge menţiunea neaplicabilă) de la specii ecvine expediate în conformitate cu Decizia Comisiei 2010/346/UE“;"

    d) cerinţele din anexa XIII cap. IV din Regulamentul (UE) nr. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce priveşte anumite probe şi produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menţionată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru expedierea către alte state membre de ser provenit de la ecvidee.


    6. Obligaţii suplimentare ale României
    Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor efectuează demersurile necesare pentru a se asigura că:
    a) numele şi localizarea geografică ale exploataţiilor autorizate, precum şi numele şi capacitatea profesională ale medicului veterinar oficial responsabil cu exploataţia autorizată şi care semnează certificatul de sănătate menţionat la pct. 1-3 şi 5 sunt comunicate Comisiei Europene şi celorlalte state membre ale Uniunii Europene;
    b) laboratorul oficial care efectuează testele Coggins menţionate în prezentul capitol:
    (i) respectă cerinţele prevăzute la art. 37 şi la art. 38 din Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale şi alte activităţi oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislaţiei privind alimentele şi furajele, a normelor privind sănătatea şi bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor şi produsele de protecţie a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009, (UE) nr. 1.151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 şi (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 şi (CE) nr. 1.099/2009 ale Consiliului şi a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE şi 2008/120/CE ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 şi (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, precum şi a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE şi 97/78/CE ale Consiliului şi a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale);
    (ii) este supus până la 31 decembrie 2010 şi în fiecare an după aceea unei testări de competenţă în colaborare cu laboratorul de referinţă al Uniunii Europene pentru boli ecvine, altele decât pesta africană a calului;

    c) probele duble de sânge sunt depozitate în laboratorul oficial menţionat la lit. b) pentru fiecare test Coggins efectuat în cele 10 zile premergătoare datei expedierii transportului în conformitate cu prezentul capitol timp de cel puţin 90 de zile, cu excepţia cazului în care:
    (i) a fost notificată moartea animalului respectiv în conformitate cu art. 34 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/262 al Comisiei din 17 februarie 2015 de stabilire, în temeiul Directivelor 90/427/CEE şi 2009/156/CE ale Consiliului, a unor norme privind metodele de identificare a ecvideelor (Regulamentul privind paşapoartele ecvideelor); sau
    (ii) a fost semnalat un rezultat negativ la testul Coggins menţionat la pct. 7.1 subpct. (ii) înainte de încheierea perioadei de 90 de zile;

    d) deplasarea este anunţată în prealabil la locul de destinaţie prin intermediul TRACES în cazul altui stat membru sau notă scrisă către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti cu cel puţin 36 de ore înainte de ora sosirii.


    7. Obligaţiile direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti de destinaţie care nu se regăsesc în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice
    7.1. Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti de destinaţie care nu se regăsesc în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice efectuează demersurile necesare pentru a se asigura că, atunci când circulaţia ecvideelor menţionată în prezentul capitol la pct. 1 şi 2 este notificată în prealabil în conformitate cu pct. 6 lit. d), ecvideele, la sosirea la locul de destinaţie, sunt fie:
    (i) sacrificate în termen de cel mult 72 de ore de la sosirea la abatorul notificat autorităţilor competente prin notă scrisă către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor; 10% din transporturile care ajung la abator în conformitate cu prezentele norme metodologice trebuie să fie supuse unei testări Coggins după sosire; fie
    (ii) izolate sub supraveghere veterinară oficială în exploataţia de destinaţie indicată în certificatul de sănătate timp de cel puţin 30 de zile şi la o distanţă de cel puţin 200 m de alte ecvidee sau în condiţii de protecţie împotriva vectorilor şi sunt supuse unui test Coggins cu rezultate negative efectuat pe o probă de sânge prelevată nu mai devreme de 28 de zile după începerea perioadei de izolare.

    7.2. Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti de destinaţie care nu se regăsesc în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice efectuează demersurile necesare pentru a se asigura că timp de 90 de zile de la data sosirii ecvideelor menţionate în prezentul capitol la pct. 1 şi 2 în exploataţia de destinaţie menţionată la pct. 7.1 subpct. (ii) ecvideele pot fi expediate din exploataţia respectivă către alt stat membru/judeţ, respectiv municipiul Bucureşti, care nu se regăsesc în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice, numai dacă:
    (i) au fost supuse unui test Coggins soldat cu rezultate negative şi efectuat pe o probă de sânge prelevată în cele 10 zile premergătoare datei expedierii; şi
    (ii) sunt însoţite de un certificat de sănătate completat în conformitate cu modelul stabilit în anexa III la Directiva 2009/156/CE a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind condiţiile de sănătate animală care reglementează circulaţia şi importul de ecvidee provenind din ţări terţe, cu modificările şi completările ulterioare, sau cu modelul stabilit prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 37/2010, cu modificările şi completările ulterioare, în funcţie de destinaţie.


    CAP. IV
    Anexe
    Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentele norme.
    ANEXA 1

    la norme
    LISTA
    judeţelor menţionate la pct. 1 lit. a) din capitolul I din norme
    1. Bihor
    2. Satu Mare
    3. Maramureş
    4. Bistriţa-Năsăud
    5. Sălaj
    6. Cluj
    7. Mureş
    8. Harghita
    9. Alba
    10. Sibiu
    11. Braşov
    12. Hunedoara
    13. Caraş-Severin
    14. Gorj
    15. Vâlcea
    16. Tulcea

    ANEXA 2

    la norme
    Nr. de înregistrare ......... din data .......
    CERERE
    Subsemnatul, ......................., posesor al BI/CI seria ....... nr. ...., CNP …........, eliberat(ă) de ........ la data ............., proprietar/deţinător al exploataţiei de ecvidee cu codul RO [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] din localitatea ………, judeţul ......, .............
    Prin prezenta solicit aprobarea pentru activitatea de ......................................
    La prezenta cerere anexez următoarele documente:
    .............................................................................................

    Data ...............
    Numele şi prenumele ............................
    Semnătura, ştampila .............................

    ANEXA 3

    la norme
    AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
    DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR ……………..
    NOTĂ DE CONSTATARE
    Nr. .............. data ……………..
    Ca urmare a:
    a) îndeplinirii condiţiilor prevăzute de Programul pentru supravegherea, controlul şi eradicarea anemiei infecţioase ecvine pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/2021;
    b) testării serologice cu rezultat negativ din data de* ………..;
    c) rezultatului buletinului de analiză nr.* ........../data ..............,
    * Se înscriu numărul buletinului de analiză şi data ultimului test de depistare a anemiei infecţioase ecvine efectuat în cadrul programului de supraveghere pentru anul în curs sau, în cazul evoluţiei anemiei infecţioase ecvine, numărul buletinelor de analiză şi data celor două teste cu rezultate negative efectuate la interval de 90 de zile, după eliminarea ecvideelor pozitive la testul de confirmare; în vederea recunoaşterii ca exploataţie indemnă, toate ecvideele din exploataţie trebuie să aibă un test Coggins cu rezultat negativ efectuat în ultimele 3 luni.

    exploataţia de ecvine cu codul RO [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] din localitatea ………, judeţul ………., deţinută de ………….., CNP/CUI ………………., este recunoscută ca fiind indemnă de anemie infecţioasă ecvină şi îndeplineşte condiţiile pentru aprobarea activităţii de** ................................................... .
    ** Se înscrie articolul din Decizia Comisiei 2010/346/UE din 18 iunie 2010 referitoare la măsurile de protecţie cu privire la anemia infecţioasă ecvină în România, cu modificările şi completările ulterioare, corespunzător activităţii pentru care se acordă aprobarea, după cum urmează:
    - desfăşurarea activităţii de comerţ intracomunitar cu ecvidee vii, în conformitate cu prevederile art. 2 din Decizia Comisiei 2010/346/UE, cu modificările şi completările ulterioare;
    – derularea de transporturi de ecvidee care participă la anumite competiţii şi evenimente în conformitate cu prevederile art. 3 din Decizia Comisiei 2010/346/UE, cu modificările şi completările ulterioare;
    – mişcarea ecvideelor în conformitate cu prevederile art. 2 din Decizia Comisiei 2010/346/UE, cu modificările şi completările ulterioare, în alte scopuri decât cel comercial sau pentru participarea la anumite competiţii şi evenimente în conformitate cu prevederile art. 3 din Decizia Comisiei 2010/346/UE, cu modificările şi completările ulterioare.    Director executiv
    Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor,
    ...........................................................................................
    (numele, prenumele, semnătura şi ştampila oficială)
    Şef birou/serviciu de sănătate şi bunăstare animală,
    ...........................................................................................
    (numele, prenumele, semnătura şi ştampila oficială)
    Medic veterinar oficial,
    ...........................................................................................
    (numele, prenumele, semnătura şi ştampila oficială)

    ANEXA 4

    la norme
    AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
    DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR ……………..
    FORMULAR DE APROBARE
a exploataţiei de ecvidee, în conformitate cu prevederile Deciziei Comisiei 2010/346/UE din 18 iunie 2010
    referitoare la măsurile de protecţie cu privire la anemia infecţioasă ecvină în România
    Nr. .............. /Data ……………..
    În baza Notei de constatare nr. ..................., a Certificatului de înregistrare sanitar-veterinar/Autorizaţiei sanitar-veterinare nr. .............................., în temeiul prevederilor Deciziei Comisiei 2010/346/UE, cu modificările şi completările ulterioare, exploataţia cu codul ………………… din localitatea ……….........., judeţul ………., deţinută de ......................................, este recunoscută ca fiind indemnă de anemie infecţioasă ecvină şi se aprobă pentru* ....................................... .
    * Se înscrie articolul din Decizia Comisiei 2010/346/UE, cu modificările şi completările ulterioare, corespunzător activităţii pentru care se acordă aprobarea, după cum urmează:
    - desfăşurarea activităţii de comerţ intracomunitar cu ecvidee vii, în conformitate cu prevederile art. 2 din Decizia Comisiei 2010/346/UE, cu modificările şi completările ulterioare;
    – derularea de transporturi de ecvidee care participă la anumite competiţii şi evenimente în conformitate cu prevederile art. 3 din Decizia Comisiei 2010/346/UE, cu modificările şi completările ulterioare;
    – mişcarea ecvideelor în conformitate cu prevederile art. 2 din Decizia Comisiei 2010/346/UE, cu modificările şi completările ulterioare, în alte scopuri decât cel comercial sau pentru participarea la anumite competiţii şi evenimente în conformitate cu prevederile art. 3 din Decizia Comisiei 2010/346/UE, cu modificările şi completările ulterioare.


    Prezenta aprobare se eliberează de către medicul veterinar oficial în două exemplare originale, unul pentru proprietarul exploataţiei şi unul pentru medic.
    Prezentul formular de aprobare se anulează în cazul suspendării statusului de sănătate al exploataţiei.
    Director executiv
    Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor,
    .....................................................................
    (numele, prenumele, semnătura şi ştampila oficială)

    ANEXA 5

    la norme
    AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
    DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR ……………..
    FORMULAR DE ANULARE
a aprobării exploataţiei de ecvidee, în conformitate cu prevederile Deciziei Comisiei 2010/346/UE din 18 iunie 2010
    referitoare la măsurile de protecţie cu privire la anemia infecţioasă ecvină în România
    Nr. .............. /Data ……………..
    În temeiul prevederilor art. 4 al Deciziei Comisiei 2010/346/UE, cu modificările şi completările ulterioare*, exploataţiei de ecvine cu codul ......... din localitatea ............, judeţul ………., deţinută de ........................., i se anulează Aprobarea nr. ................./data ..................... .
    * A se înlocui cu motivul anulării, după caz.

    Prezentul formular de anulare se eliberează de către medicul veterinar oficial în două exemplare originale, unul pentru proprietarul exploataţiei şi unul pentru medic.
    Director executiv
    Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor,
    .......................................
    (numele, prenumele, semnătura şi ştampila oficială)

    ANEXA 6

    la norme
    REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A EXPLOATAŢIILOR
aprobate în conformitate cu prevederile Deciziei Comisiei 2010/346/UE din 18 iunie 2010
    referitoare la măsurile de protecţie cu privire la anemia infecţioasă ecvină în România*
    * Registrul conţine ........... pagini numerotate, este legat cu şnur şi se ştampilează pe ultima pagină.

┌────┬───────┬───────────┬───────────┬────────────┬─────────┐
│ │ │ │ │ │Formular │
│ │ │ │ │Certificat │de │
│ │ │ │ │de │aprobare/│
│Nr. │ │Exploataţia│Cod │înregistrare│Formular │
│crt.│Judeţul│ │exploataţie│/ │de │
│ │ │ │ │Autorizaţie │anulare a│
│ │ │ │ │ │aprobării│
│ │ ├────┬──────┤ ├─────┬──────┼───┬─────┤
│ │ │Nume│Adresă│ │Nr. │Data │Nr.│Data │
├────┼───────┼────┼──────┼───────────┼─────┼──────┼───┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────┼──────┼───────────┼─────┼──────┼───┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────┴────┴──────┴───────────┴─────┴──────┴───┴─────┘


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016