Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 NORMATIV din 20 octombrie 2008 privind asigurarea tehnică de marină a structurilor deţinătoare de nave din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative*)
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMATIV din 20 octombrie 2008  privind asigurarea tehnică de marină a structurilor deţinătoare de nave din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative*)    Twitter Facebook
Cautare document

 NORMATIV din 20 octombrie 2008 privind asigurarea tehnică de marină a structurilor deţinătoare de nave din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative*)

EMITENT: Ministerul Internelor şi Reformei Administrative
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 804 bis din 2 decembrie 2008
──────────
    Aprobat de Ordinul nr. 636 din 20 octombrie 2008, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 804 din 2 decembrie 2008.
──────────
    CAP. I
    ASIGURAREA TEHNICĂ DE MARINĂ
    SECŢIUNEA I
    PRINCIPII GENERALE
    ART. 1
    (1) Sunt nave, în sensul prezentului normativ, navele maritime şi fluviale de orice tip, aflate în dotarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, propulsate sau nepropulsate, care navighează la suprafaţă, destinate executării misiunilor operative, transportului de bunuri şi/sau persoane, remorcajului sau împingerii, precum şi instalaţiile plutitoare care în mod normal nu sunt destinate deplasării sau efectuării de lucrări speciale cum ar fi: ateliere plutitoare, docuri plutitoare, debarcadere plutitoare, pontoane, hangare plutitoare pentru nave şi altele asemenea, ambarcaţiunile mici şi cele destinate activităţilor de pregătire şi întreţinere.

    ART. 2
    (1) Navele Ministerului Internelor şi Reformei Administrative sunt nave guvernamentale folosite în scop necomercial, având statut special, pe acestea aplicându-se normele interne specifice domeniului naval. Prevederile legislaţiei civile referitoare la construcţia, evidenţa, înmatricularea şi scoaterea din evidenţă a navelor sub pavilion românesc, pregătirea şi atestarea personalului se aplică numai în baza protocoalelor încheiate cu Ministerul Transporturilor.
    (2) Navele Ministerului Internelor şi Reformei Administrative pentru care se aplică prevederile prezentului normativ sunt nave militare, nave din dotarea Poliţiei de Frontieră Române şi Poliţiei Române şi alte nave utilizate în zonele în care se desfăşoară în exclusivitate activităţi militare, de ordine publică şi securitate naţională.

    ART. 3
    Totalitatea forţelor umane şi materiale din inspectoratele generale şi alte unităţi necuprinse în structura acestora, destinate activităţilor cu specific naval pe apă formează componenta navală a Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. Totodată, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative reprezintă armatorul navelor din înzestrarea unităţilor din structură, ca urmare a calităţii sale de administrator şi factor determinant de decizie privind construcţia, armarea şi exploatarea acestor mijloace tehnice.

    ART. 4
    (1) Navele care prin proiectare, construcţie şi dotare sunt destinate să îndeplinească un anumit gen de misiuni, alcătuiesc o clasă de nave.
    (2) Navele din aceeaşi clasă care au caracteristici tehnico-tactice identice şi aceleaşi dotări, constituie un tip de navă.

    ART. 5
    Navele se organizează pe structuri compacte, în corespondenţă cu prevederile statelor de organizare.

    ART. 6
    În funcţie de categoriile misiunilor pe care le îndeplinesc, navele se împart în două grupe:
    a) operative, care participă efectiv la efectuarea misiunilor considerate operative conform reglementărilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative;
    b) logistice, care participă la alte misiuni decât cele considerate operative.


    ART. 7
    (1) Pentru optimizarea conducerii navei, utilizării, întreţinerii şi reparării tehnicii de la bord, echipajul navei se repartizează pe componente de specialitate în funcţie de categoria/clasa navei.
    (2) Componentele de specialitate sunt următoarele:
    a) componenta de specialitate navigaţie - CSN;
    b) componenta de specialitate armament - CSA;
    c) componenta de specialitate comunicaţii şi observare - CSC;
    d) componenta de specialitate electromecanică - CSE;
    e) alte componente stabilite în funcţie de particularităţile constructive ale navei şi misiunile specifice care pot fi îndeplinite.


    ART. 8
    Asigurarea tehnică de marină cuprinde ansamblul măsurilor şi activităţilor ce se planifică, organizează şi se execută într-o concepţie unitară, în scopul menţinerii navelor, din punct de vedere tehnic, în stare operaţională.

    ART. 9
    Asigurarea tehnică de marină are următoarele componente: conducerea asigurării tehnice, înzestrarea cu nave, exploatarea şi repararea acestora, aprovizionarea cu materiale tehnice specifice de marină.
    a) Conducerea asigurării tehnice de marină constă în planificarea, organizarea, coordonarea şi controlul activităţilor specifice organelor tehnice de resort, precum şi realizarea colaborării acestora cu celelalte compartimente.
    b) Înzestrarea cu nave cuprinde totalitatea activităţilor de întocmire a programelor de dotare, derulare a procedurilor de achiziţii, contractare, recepţie, repartizare, primire, introducere şi scoatere din serviciu a navelor, precum şi modernizare, în scopul asigurării necesarului unităţilor conform prevederilor tabelelor de înzestrare.
    c) Exploatarea navelor cuprinde totalitatea activităţilor ce privesc planificarea şi organizarea folosirii în mod legal, corect şi economicos a acestora, în conformitate cu caracteristicile tehnico-operaţionale, executarea la timp şi în volum complet a lucrărilor de întreţinere tehnică, în scopul menţinerii acestora în stare de eficienţă tehnică şi prevenirii producerii accidentelor de navigaţie şi evenimentelor tehnice.
    d) Repararea navelor cuprinde totalitatea lucrărilor ce se efectuează pentru restabilirea parametrilor constructivi şi de funcţionare prescrişi, în vederea menţinerii calităţilor nautice şi a caracteristicilor tehnico-operaţionale.
    e) Aprovizionarea cuprinde totalitatea activităţilor privind întocmirea programelor de asigurare materială, derularea procedurilor de achiziţii, contractarea, recepţia, primirea, depozitarea, evidenţa şi distribuirea materialelor tehnice specifice de marină pentru asigurarea permanentă şi la timp a cantităţilor necesare exploatării navelor, executarea lucrărilor de întreţinere tehnică şi de reparaţii ale acestora.


    SECŢIUNEA a II-a
    CONDUCEREA ASIGURĂRII TEHNICE DE MARINĂ
    1. Atribuţii generale
    ART. 10
    Conducerea asigurării tehnice de marină revine structurilor tehnice de specialitate centrale, celor cu atribuţii de înzestrare, precum şi comandanţilor de la toate eşaloanele ce au în subordine unităţi, subunităţi sau compartimente dotate cu nave, astfel încât în orice situaţie să poată fi îndeplinite misiunile specifice.
    Conducerea trebuie să fie unitară, continuă, fermă, oportună şi să se desfăşoare în perspectivă, în baza prevederilor prezentului normativ, a legilor, instrucţiunilor şi dispoziţiunilor tehnice ale eşaloanelor superioare.

    ART. 11
    Şefii de la toate eşaloanele răspund de organizarea şi realizarea permanentă a tuturor măsurilor şi activităţilor de asigurare tehnică de marină, astfel încât, în orice situaţie să poată fi îndeplinite misiunile ce revin unităţilor.

    ART. 12
    Adjuncţii conducătorilor de unităţi pentru logistică/similarii, în calitate de organe de specialitate, organizează şi conduc nemijlocit asigurarea tehnică de marină şi răspund de realizarea integrală a acesteia.

    ART. 13
    Şefii compartimentelor de la toate eşaloanele cu atribuţii specifice componentelor de specialitate răspund de asigurarea, utilizarea şi menţinerea în stare de funcţionare a bunurilor de resort din dotarea navelor.


    2. Atribuţiile unităţilor centrale de logistică
    2.1. Atribuţiile structurilor tehnice de specialitate centrale
    ART. 14
    (1) Serviciul Autovehicule, Nave şi Aeronave din cadrul Direcţiei Generale Management Logistic şi Administrativ este structura tehnică de specialitate centrală care conduce, organizează şi controlează întreaga activitate de asigurare tehnică de marină din unităţile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.
    (2) Principiile care stau la baza stabilirii atribuţiilor structurii tehnice de specialitate centrală sunt:
    a) necesitatea unei structuri unice de sinteză pentru elaborarea şi prezentarea conducerii ministerului a problematicii de profil existentă în Ministerul Internelor şi Reformei Administrative;
    b) conducerea, organizarea şi coordonarea unitară a activităţilor de asigurare tehnică de marină;
    c) necesitatea dotării inspectoratelor generale şi a altor unităţi necuprinse în structura acestora, în mod echilibrat;
    d) elaborarea ordinelor, instrucţiunilor şi normelor cu caracter tehnic în mod unitar pentru toate unităţile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative;
    e) efectuarea în mod profesional şi obiectiv, de pe o poziţie neutră, a controlului asupra modului de desfăşurare a activităţilor tehnice şi de folosire a navelor conform caracteristicilor tehnic-operaţionale.


    ART. 15
    Atribuţiile principale ale structurii tehnice de specialitate sunt următoarele:
    a) elaborează şi actualizează, în colaborare cu inspectoratele generale şi alte unităţi necuprinse în structura acestora, concepţia unitară a asigurării tehnice de marină a Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, pentru realizarea unui grad de înzestrare echilibrat şi a compatibilităţii tuturor activităţilor în domeniu;
    b) desfăşoară activităţi de analiză şi sinteză, pe baza datelor din banca proprie de date, actualizate permanent sau celor solicitate de la inspectoratele generale şi alte unităţi necuprinse în structura acestora, pentru informarea conducerii şi Consiliului de Supraveghere a Înzestrării ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, Consiliului Suprem de Apărare a Ţării etc.;
    c) elaborează şi promovează spre aprobare proiectele de ordine, instrucţiuni, dispoziţii tehnice şi alte reglementări care stabilesc norme, principii şi condiţii tehnologice pentru desfăşurarea corespunzătoare a proceselor de întreţinere, exploatare, reparare şi depozitare, specifice sectorului marină;
    d) analizează, la ordin, ofertele de bunuri şi servicii specifice transmise de furnizori, şi le pune la dispoziţia structurilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi participă cu cadre tehnice de specialitate în comisiile de evaluare, la solicitarea organizatorului procedurii, pentru achiziţiile descentralizate;
    e) organizează şi/sau participă, la ordin, în cadrul comisiilor de evaluare şi/sau recepţie cantitativă şi calitativă a mijloacelor de mare complexitate contractate;
    f) urmăreşte respectarea proceselor tehnologice şi a parametrilor tehnici şi funcţionali prevăzuţi în documentaţia de atribuire şi contracte economice;
    g) avizează din punct de vedere tehnic documentaţiile de scoatere din funcţiune şi casare precum şi de dare la scădere a valorii pagubelor produse la nave, potrivit competenţelor stabilite prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative;
    h) participă la întocmirea sau avizarea proiectelor convenţiilor şi protocoalelor cu instituţii din afara Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, referitoare la asigurarea tehnică de marină;
    i) verifică şi avizează normele de consum carburanţi-lubrifianţi, de materiale de întreţinere şi mici reparaţii şi de materiale de vitalitate pentru tehnica de marină nou introdusă în înzestrare sau modernizată, în vederea aprobării.
    j) asigură redistribuirea în cadrul ministerului şi transmiterea fără plată la alte instituţii publice sau preluarea de către Ministerul Internelor şi Reformei Administrative a mijloacelor tehnice de marină, în conformitate cu prevederile legale;
    k) analizează, avizează şi prezintă propuneri de modernizare a flotei de nave, de introducere în înzestrare a unor noi tipuri de mijloace cu performanţe îmbunătăţite, în baza proiectelor de execuţie existente sau a unor teme de cercetare proprii şi coordonează activitatea de urmărire a comportării în exploatare a acestora;
    l) organizează şi execută activităţi de control şi îndrumare în unităţi, participă la inspecţiile ordonate de conducerea ministerului şi urmăreşte modul de îndeplinire a măsurilor stabilite în urma constatărilor efectuate;
    m) acordă şi, după caz, radiază numerele de înregistrare pentru navele din înzestrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative;
    n) elaborează tematici de pregătire profesională, pe care le prezintă în cadrul cursurilor şi convocărilor organizate cu personalul tehnic de specialitate;
    o) sprijină demersurile unităţilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative în vederea desfăşurării pregătirii de specialitate a personalului la autorităţile de profil abilitate din afara ministerului, din ţară sau străinătate;
    p) organizează şi coordonează participarea cadrelor de specialitate la expoziţii, târguri, simpozioane şi alte manifestări tehnico-ştiinţifice interne sau internaţionale.    2.2. Atribuţiile organelor tehnice cu competenţă pentru înzestrare
    ART. 16
    (1) În cadrul inspectoratelor generale şi a unor unităţi necuprinse în structura acestora, activitatea de asigurare tehnică de marină este condusă de organele cu atribuţii de înzestrare constituite în acest sens.
    (2) Acţiunile care depăşesc competenţele de aprobare ale şefilor unităţilor menţionate la alin. (1) se raportează de către organele tehnice cu atribuţii de înzestrare la Direcţia Generală Management Logistic şi Administrativ, în vederea obţinerii aprobărilor necesare.

    ART. 17
    Atribuţiile principale ale organelor tehnice cu competenţă de înzestrare sunt următoarele:
    a) participă la elaborarea şi actualizarea concepţiei unitare a asigurării tehnice de marină a unităţilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, pentru realizarea unui grad de înzestrare echilibrat şi a compatibilităţii tuturor activităţilor în domeniu;
    b) desfăşoară activităţi de analiză şi sinteză, pe baza datelor actualizate permanent din banca proprie de date sau celor solicitate de la unităţile subordonate, pentru informarea conducerii Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, etc.;
    c) participă la elaborarea proiectelor de ordine, instrucţiuni, dispoziţii tehnice şi alte reglementări care stabilesc norme, principii şi condiţii tehnologice pentru desfăşurarea corespunzătoare a proceselor de întreţinere, exploatare, reparare şi depozitare, specifice sectorului marină;
    d) întocmeşte propuneri pentru proiectele programelor de înzestrare, din ţară şi din import, anuale şi de perspectivă cu nave, modificările succesive efectuate în funcţie de indicatorii bugetari aprobaţi şi urmăreşte realizarea acestora;
    e) analizează, avizează şi prezintă propuneri de modernizare a flotei de nave, de introducere în înzestrare a unor noi tipuri de mijloace cu performanţe îmbunătăţite, în baza proiectelor de execuţie existente sau a unor teme de cercetare proprii şi organizează activitatea de urmărire a comportării în exploatare a acestora;
    f) analizează tehnico-economic diferite oferte transmise de furnizori, întocmeşte caietele de sarcini sau specificaţiile tehnice pentru achiziţia mijloacelor tehnice şi participă cu cadre tehnice de specialitate în comisiile de evaluare;
    g) organizează şi participă la execuţia recepţiilor cantitative şi calitative a mijloacelor tehnice sau serviciilor contractate;
    h) verifică, avizează şi, după caz, promovează documentaţiile de disponibilizare, scoatere din funcţiune, casare, de dare la scădere a valorii pagubelor produse, potrivit competenţelor stabilite prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative;
    i) participă la întocmirea sau avizarea proiectelor convenţiilor şi protocoalelor cu instituţii din afara Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, referitoare la asigurarea tehnică de marină;
    j) analizează şi aprobă normele medii de timp şi consumurile specifice de materiale pentru executarea operaţiunilor de reparaţii, fabricaţie sau recondiţionări, pentru unităţile subordonate;
    k) organizează/participă, după caz, la determinarea normelor de consum pentru tehnica de marină nou introdusă în înzestrare sau modernizată;
    l) asigură redistribuirea între unităţile subordonate şi transmiterea fără plată la alte instituţii publice sau preluarea de la acestea a unor mijloace tehnice de marină, în conformitate cu prevederile legale;
    m) ţine evidenţa accidentelor de navigaţie produse cu navele din înzestrarea unităţilor din subordine, analizează cauzele producerii acestora, ia sau propune măsurile ce se impun;
    n) organizează şi execută activităţi de control şi îndrumare în unităţi şi urmăreşte modul de îndeplinire a măsurilor stabilite în urma constatărilor efectuate;
    o) organizează, prin dispoziţii proprii, în baza propunerilor făcute de unităţile din subordine, activitatea de avizare a proiectelor programelor de reparaţii nave ce se efectuează la agenţi economici sau baze de reparaţii proprii, şi urmăreşte realizarea acestora;
    p) elaborează tematici de pregătire profesională, pe care le prezintă în cadrul cursurilor şi convocărilor organizate pentru personalul tehnic de specialitate;
    q) organizează şi coordonează pregătirea de specialitate a personalului din unităţile subordonate;
    r) organizează şi coordonează participarea cadrelor de specialitate din subordine la expoziţii, târguri, simpozioane şi alte manifestări tehnico-ştiinţifice interne sau internaţionale.
    3. Atribuţiile personalului cu diferite funcţii pe linia asigurării tehnice de marină:
    ART. 18
    Şeful unităţii răspunde de gradul de pregătire a personalului, de existentul şi starea tehnică a navelor, a armamentului de la bord, a muniţiei şi a tehnicii aferente şi a celorlalte bunuri din dotare, de depozitarea şi conservarea materialelor unităţii, de organizarea evidenţei acestora, de activitatea financiară şi este obligat:
    a) să urmărească încadrarea echipajelor cu personal pregătit corespunzător precum şi folosirea legală, corectă şi eficientă a navelor;
    b) să dispună verificări şi să analizeze lunar, starea tehnică şi de întreţinere a navelor din dotare şi să ia măsuri pentru menţinerea acestora în permanentă stare de eficienţă;
    c) să analizeze periodic modul de desfăşurare a activităţilor de planificare a aprovizionării, contractare, primire, depozitare, distribuire şi evidenţă a materialelor tehnice specifice de marină;
    d) să analizeze şi să înainteze propuneri cu privire la introducerea sau scoaterea din înzestrare a bunurilor materiale specifice de marină în funcţie de natura şi specificul misiunilor ce revin unităţii;
    e) să numească comisiile tehnice, conform art. 39, să organizeze şi să urmărească desfăşurarea tuturor activităţilor de asigurare tehnică, să dispună măsurile ce se impun ca urmare a constatărilor acestor comisii;
    f) să urmărească remedierea la timp a neregulilor constatate cu ocazia inspecţiilor şi controalelor pe linia asigurării tehnice de marină;
    g) să dispună organizarea de antrenamente pentru creşterea capacităţii de intervenţie a navelor, cunoaşterea zonei de navigaţie, colaborarea cu instituţiile cu atribuţii de control şi jurisdicţie privind navigaţia.


    ART. 19
    Adjunctul şefului unităţii pentru organizare misiuni şi pregătire/similar este obligat:
    a) să urmărească întocmirea planurilor de activităţi cu respectarea prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de asigurare tehnică de marină;
    b) să coordoneze întocmirea rolurilor echipajelor navelor;
    c) să ia toate măsurile ce se impun pentru asigurarea prezenţei întregului personal la activităţile tehnice şi de pregătire precum şi pentru buna desfăşurare a acestora;
    d) să organizeze şi să coordoneze activitatea de pregătire a grupei de vitalitate la nivelul unităţii de nave, să verifice periodic prin exerciţii, gradul de pregătire al grupelor de vitalitate de la nave;
    e) să organizeze activitatea de asigurare a vitalităţii navelor în afara orelor de program precum şi pentru navele fără echipaj.


    ART. 20
    Adjunctul comandantului pentru logistică/similar este obligat:
    a) să cunoască prevederile tabelelor şi normelor de înzestrare;
    b) să cunoască şi să aplice prevederile legislaţiei care reglementează activitatea de asigurare tehnică de marină;
    c) să cunoască în permanenţă existentul şi starea tehnică a navelor, armamentului, muniţiei, mijloacelor tehnice şi materialelor de pe nave şi din depozitele unităţii, precum şi caracteristicile tehnic-operaţionale ale navelor şi tehnicii din înzestrarea unităţii;
    d) să organizeze întocmirea programelor logistice pentru aprovizionările locale, să înainteze, la ordin, propuneri pentru programele logistice la nivel centralizat şi teritorial, conform prevederilor actelor normative care reglementează această activitate;
    e) să verifice şi să avizeze propunerile pentru planurile de andocări şi de reparaţii ale navelor şi tehnicii din dotare, să urmărească respectarea acestora;
    f) să verifice, să avizeze şi să supună aprobării şefului/comandantului planificarea reviziilor lunare, de trecere la exploatarea de sezon, de reparaţii curente şi medii la nivel unitate, să urmărească desfăşurarea acestor activităţi la nivelul grupurilor/compartimentelor de nave sau la nivel navă, după caz, conform prevederilor prezentului normativ;
    g) să organizeze desfăşurarea activităţii de verificare a funcţionării tehnicii navale, să ia măsurile necesare eliminării în cel mai scurt timp a deficienţelor constatate şi raportării la eşalonul superior în cel mult 48 de ore de la constatare, a celor ce nu pot fi remediate cu mijloacele unităţii;
    h) să verifice planificarea şi desfăşurarea întreţinerilor zilnice şi săptămânale;
    i) să ia toate măsurile ce se impun pentru asigurarea materialelor de vitalitate şi a celor necesare desfăşurării corespunzătoare a activităţilor de exploatare, de întreţinere zilnică şi săptămânală, de revizii lunare, de trecere la exploatarea de sezon, de andocare şi de reparare a navelor şi tehnicii de la bordul acestora precum şi pentru utilizarea acestora în conformitate cu prevederile actelor normative ce reglementează evidenţa contabilă a bunurilor materiale;
    j) să urmărească raportarea evenimentelor tehnice şi de navigaţie conform prevederilor prezentului normativ şi să ia măsuri, pentru întocmirea la termen a documentelor de cercetare administrativă în cazul producerii unor pagube materiale;
    k) să organizeze şi să urmărească desfăşurarea activităţii de inventariere a materialelor tehnice specifice de marină în conformitate cu prevederile actelor normative care reglementează această activitate;
    l) să coordoneze şi, după caz, să participe la activităţile de disponibilizare, scoatere din funcţiune, valorificare, transmitere fără plată şi casare a bunurilor materiale din dotarea unităţii;
    m) să verifice şi să avizeze propunerile de norme de materiale de întreţinere şi materiale ce se distribuie pentru efectuarea de reparaţii cu mijloacele bordului;
    n) să solicite participarea delegaţilor de la eşaloanele superioare şi să organizeze activităţile de determinare a consumurilor de carburanţi-lubrifianţi ori de câte ori este cazul;
    o) să verifice şi să asigure locurile de bazare a navelor.


    ART. 21
    Şeful structurii cu atribuţii pe linia asigurării tehnice de marină/similar are următoarele atribuţii:
    a) să organizeze activitatea de achiziţii de bunuri materiale specifice de marină la nivel local, în conformitate cu prevederile legale;
    b) să coordoneze şi să verifice la locul de dislocare al navelor, modul de păstrare, conservare şi exploatare a navelor, materialelor de salvare şi vitalitate;
    c) să repartizeze bunurile materiale achiziţionate la nivel local şi să înainteze spre aprobare propunerile pentru redistribuirea bunurilor materiale între structurile subordonate;
    d) să participe în comisii de inventariere şi să verifice întocmirea documentelor de inventariere pentru materialele specifice de marină;
    e) să asigure prevenirea stocurilor zero sau a stocurilor supranormative la structurile subordonate;
    f) să analizeze consumurile periodice de materiale şi să asigure ritmicitatea desfăşurării aprovizionării de bunuri materiale la structurile subordonate;
    g) să întocmească sinteza stării tehnice a navelor, ambarcaţiunilor şi mijloacelor plutitoare şi să o înainteze la eşalonul superior după aprobare;
    h) să planifice consumul de motoare la nave;
    i) să analizeze consumurile lunare de carburanţi - lubrifianţi la nave şi să propună măsuri pentru reglementarea situaţiilor constatate;
    j) să ţină evidenţa accidentelor de navigaţie produse cu navele proprii;
    k) să întocmească documentaţia cu propuneri de disponibilizare, scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe şi să le înainteze spre aprobare celor în drept conform legislaţiei în vigoare;
    l) să organizeze şi să verifice modul de trecere a tehnicii de marină la exploatarea de sezon;
    m) să participe la activităţile de recepţionare a lucrărilor de reparaţii executate la mijloacele tehnice de marină din dotarea unităţii;
    n) să verifice planificarea la bordul navelor şi modul de îndeplinire a reviziilor lunare;
    o) să solicite efectuarea verificărilor la produse petroliere achiziţionate pentru nave.


    ART. 22
    Comandantul navei răspunde de siguranţă navei, de menţinerea la bord a condiţiilor pentru navigaţia navei şi de protecţie a mediului, menţinerea condiţiilor de muncă şi viaţă a echipajului, de pregătirea echipajului.
    Comandantul navei este obligat:
    a) să cunoască în permanenţă existentul şi starea tehnică a armamentului, muniţiei, mijloacelor tehnice, materialelor şi plinurilor navei, precum şi caracteristicile tehnico-tactice ale navei şi tehnicii din dotarea acesteia;
    b) să organizeze activităţile tehnice la navă în conformitate cu prevederile prezentului normativ şi cu recomandările constructorului navei, instalaţiilor, tehnicii şi aparaturii existente la bord;
    c) să actualizeze în permanenţă formularul tehnic-operaţional al navei, să ia măsuri pentru completarea corectă şi la timp a celorlalte documente ale navei;
    d) să controleze nava în fiecare zi lucrătoare şi să asigure controlul permanent al compartimentelor acesteia;
    e) să organizeze şi să desfăşoare cu echipajul navei exerciţii de menţinere a vitalităţii;
    f) să organizeze săptămânal verificarea funcţionării tehnicii şi să raporteze defecţiunile tehnice apărute, nevoile de reparaţii şi de completare a plinurilor;
    g) să execute lunar controale, prin sondaj, a gestiunilor navei.


    ART. 23
    (1) Ofiţerul secund coordonează desfăşurarea activităţilor tehnice la bordul navei şi este obligat:
    a) să întocmească rolurile navei în conformitate cu prevederile prezentului normativ, a Regulamentului Serviciului la Bordul Navelor aparţinând Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi al altor dispoziţii emise de eşaloanele superioare;
    b) să desfăşoare activităţile de pregătire cu echipajul pentru însuşirea de către acesta a rolurilor, normelor tehnice de protecţie a muncii şi împotriva incendiilor, modului de intervenţie în diferite situaţii de urgenţă şi pentru misiuni navale;
    c) să ia măsurile ce se impun pentru refacerea plinurilor navei;
    d) să întocmească planurile activităţilor tehnice ce se desfăşoară la navă în conformitate cu prevederile prezentului normativ.

    (2) În cazul în care la navă nu este prevăzută funcţia de ofiţer secund, atribuţiile acestuia vor fi îndeplinite de către comandantul navei.

    ART. 24
    Pentru şefii componentelor de specialitate navigaţie, armament şi comunicaţii şi observare, şefii unităţilor deţinătoare de nave care au în organica echipajelor aceste funcţii, dispun elaborarea atribuţiilor specifice cu includerea şi a următoarelor îndatoriri generale:
    a) se subordonează comandantului navei, iar pe linie de ordine interioară ofiţerului secund, acolo unde este prevăzută această funcţie;
    b) este şef al întregului efectiv al componentei pe care o comandă şi răspunde de starea de pregătire pentru misiune a acesteia;
    c) conduce activitatea de verificare a funcţionării şi exploatării aparaturii şi tehnicii pe care o are în primire;
    d) urmăreşte existenţa şi starea de funcţionare corectă a mijloacelor din dotare, de salvare individuală şi colectivă, a materialelor de vitalitate din dotare;


    ART. 25
    Şeful componentei de specialitate electromecanică răspunde de starea tehnicii din dotare, de pregătirea personalului din subordine a cărui activitate o conduce nemijlocit şi este obligat:
    a) să cunoască caracteristicile şi instrucţiunile de exploatare ale tehnicii din dotare, prevederile prezentului normativ precum şi ale celorlalte acte normative care reglementează activităţile tehnice ce se desfăşoară la navă;
    b) să ia toate măsurile pentru respectarea întocmai a instrucţiunilor de exploatare a tehnicii, a normelor tehnice de protecţie a muncii şi împotriva incendiilor;
    c) să întocmească propunerile pentru listele de lucrări ce se vor executa în cadrul activităţilor tehnice de la navă;
    d) să completeze corect şi la timp documentele de exploatare a tehnicii pe care o are în primire;
    e) să ia în primire toate bunurile de resortul componentei de specialitate electromecanică.


    ART. 26
    Atribuţiile generale şi specifice ale şefilor şi personalului tehnic de la toate eşaloanele din cuprinsul prezentului normativ, se completează cu cele prevăzute în regulamentele de organizare şi funcţionare, regulamentele de ordine interioară şi în Regulamentul Serviciului la Bordul Navelor aparţinând Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, în funcţie de particularităţile fiecărei structuri şi vor fi incluse în "Atribuţiile compartimentului, serviciului, biroului, ofiţerului cu responsabilităţi pe linie de asigurare tehnică de marină".
    Aceste atribuţii specifice vor fi repartizate personalului din subordine şi după caz completate de şefi, în funcţie de specificul fiecărei structuri în parte, în fişele posturilor.


    SECŢIUNEA a III-a
    ÎNZESTRAREA ŞI COMPLETAREA CU NAVE
    1. Clasificarea navelor din înzestrare
    ART. 27
    Navele din înzestrarea unităţilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative se clasifică în funcţie de caracteristicile de concepţie sau tehnice, cât şi în funcţie de felul misiunilor cărora le sunt destinate. Definirea mijloacelor navale face obiectul standardului profesional în domeniul naval aplicabil în Ministerul Internelor şi Reformei Administrative.


    2. Predarea-primirea, introducerea în serviciu, retragerea din exploatare a navelor
    ART. 28
    Asigurarea cu nave şi mijloace plutitoare şi repartizarea acestora pe unităţi se execută de către organele tehnice cu atribuţii de înzestrare, conform programelor logistice întocmite pe baza solicitărilor primite de la unităţile subordonate.

    ART. 29
    (1) Introducerea în înzestrarea unităţilor de noi tipuri de nave şi mijloace plutitoare se face cu aprobarea Consiliului de Supraveghere a Înzestrării al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, conform reglementărilor interne în domeniu.
    (2) Scoaterea din înzestrare a navelor şi mijloacelor plutitoare se aprobă de Consiliul de Supraveghere a Înzestrării, în baza propunerilor înaintate de inspectoratele generale şi structurile necuprinse în organica acestora. Se poate solicita scoaterea din înzestrare numai a acelor tipuri de nave care îndeplinesc una dintre următoarele condiţii: au devenit atipice, pentru ele nu se mai fabrică piese de schimb, exploatarea lor nu este economicoasă sau performanţele nu mai corespund îndeplinirii în condiţii de siguranţă a misiunilor care revin structurilor.

    ART. 30
    (1) Sursele de asigurare a unităţilor cu nave sunt: operatorii economici interni şi externi, redistribuirile între unităţile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi prin preluare cu titlu gratuit de la alte instituţii publice.
    (2) Donaţiile din partea agenţilor economici, persoanelor fizice sau juridice din ţară sau străinătate sunt acceptate numai în condiţiile respectării reglementărilor în vigoare.

    ART. 31
    Din noile tipuri de nave ce se introduc în înzestrare, se repartizează în funcţie de nevoile operative, necesităţile didactice şi de pregătire a personalului ambarcat din cadrul unităţilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi Şcolii de Formare Iniţială şi Continuă a Personalului de Marină din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, în limita prevederilor tabelei de înzestrare, pentru a fi utilizate în procesul de formare şi perfecţionare a deprinderilor cursanţilor, asigurându-se totodată şi documentaţia tehnică privind folosirea, exploatarea şi repararea acestora. De asemenea, în funcţie de necesităţile de reparaţie, un set de documentaţie tehnică se transmite şi Bazei de Reparaţii Nave.

    ART. 32
    (1) Primirea navelor se execută prin unităţile cu atribuţii de înzestrare. Pentru primirea navelor, unităţile beneficiare asigură delegaţi şi specialişti competenţi, care trebuie să aibă asupra lor documentele, materialele şi mijloacele de transport specializate necesare deplasării acestora la unitate.
    (2) Navele intrate în înzestrare se deplasează la unităţile unde au fost repartizate de regulă pe apă, în cadrul normei de rodaj, sau în cazul navelor mici, cu ajutorul mijloacelor de transport auto specializate sau pregătite pentru efectuarea deplasării în condiţii de siguranţă.

    ART. 33
    (1) La recepţia navelor noi, delegaţii verifică corespondenţa acestora cu cerinţele prevăzute în caietele de sarcini şi condiţiile stipulate în contractul încheiat cu furnizorul, inventarele de complet, precum şi seriile de identificare ale motoarelor şi ale altor agregate, funcţionarea corectă şi în parametri prescrişi de cărţile tehnice ale agregatelor, instalaţiilor şi mecanismelor, starea de completare cu piese de schimb, scule şi accesorii, carburanţi, lubrifianţi şi lichide speciale. În cazul constatării unor lipsuri sau defecţiuni, recepţia se finalizează numai după completarea sau remedierea acestora.
    (2) În situaţia când se constată lipsuri sau defecţiuni la navele achiziţionate din import, cumpărătorul întocmeşte actul de reclamaţie şi-l înaintează furnizorului.

    ART. 34
    Predarea-primirea navelor noi şi redistribuirea celor existente, între unităţi, se face pe baza ordinului de distribuţie emis de unităţile cu atribuţii de înzestrare, iar redistribuirea între inspectoratele generale şi celelalte unităţi necuprinse în structura acestora, se face pe baza ordinului de distribuţie emis de către organul tehnic central. În cazul preluării sau predării prin transmitere fără plată de la alte instituţii publice sau prin donaţii de la agenţi economici, acestea se vor efectua cu aprobarea ordonatorilor de credite, conform reglementărilor în vigoare.

    ART. 35
    În cazul redistribuirii între unităţile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative sau transmitere fără plată către alte instituţii publice, navele trebuie să aibă o stare tehnică şi de întreţinere corespunzătoare, iar documentele de evidenţa să fie completate la zi. Cu această ocazie se verifică corespondenţa dintre seriile motoarelor şi a celorlalte agregate şi cele înscrise în documentele de evidenţă.

    ART. 36
    În cazul în care navele nu corespund şi delegatul primitor refuză justificat primirea acestora, comandantul/şeful unităţii predătoare ia măsuri împotriva persoanelor vinovate, inclusiv stabilirea răspunderii materiale pentru cheltuielile efectuate cu diurna de delegare, cazare şi transport.
    În astfel de situaţii, la unitatea/structura predătoare se întocmeşte un proces-verbal în care se menţionează: motivul refuzului, măsurile luate împotriva vinovaţilor şi un nou termen de predare-primire.
    Când şeful unităţii predătoare consideră că refuzul primirii nu este întemeiat, înaintează ierarhic procesul-verbal şi documentaţia care justifică netemeinicia refuzului, pentru soluţionarea la unitatea/structura care a emis ordinul de distribuţie.

    ART. 37
    Repartizarea navelor de la structurile cu atribuţii de înzestrare la structurile locale sau redistribuirea acestora între subunităţi se execută în baza dispoziţiei de zi pe unitate. Numirea comandantului şi a echipajului navei se efectuează în baza ordinului şefului structurii. În dispoziţia de zi pe unitate se specifică: structura/subunitatea la care se repartizează, grupa de destinaţie, numărul de înregistrare şi numele comandantului navei.
    Predarea - primirea navei se efectuează în baza procesului-verbal de predare-primire, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 şi în conformitate cu reglementările în vigoare privind mişcarea mijloacelor fixe între unităţile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.

    ART. 38
    Retragerea navelor din exploatare în vederea redistribuirii sau scoaterii din funcţiune pentru valorificare sau casare, se efectuează în conformitate cu ordinele şi instrucţiunile ministrului internelor şi reformei administrative.

    ART. 39
    La începutul fiecărui an se emite dispoziţie de zi pe unitate pentru reglementarea activităţii de asigurare tehnică de nave care cuprinde:
    a) denumirile, proiectele şi tipurile navelor;
    b) numerele de înregistrare;
    c) grupele de destinaţie, conform tabelei de înzestrare, şi repartizarea pe secţii;
    d) norma maximă anuală de motoare;
    e) componenţa comenzii şi echipajelor navelor;
    f) alte categorii de personal atestat în specialităţi din domeniul naval care desfăşoară misiuni la bordul navelor din dotare;
    g) personalul care execută controlul tehnic la plecarea şi înapoierea din misiune.
    h) componenţa comisiilor pentru verificarea navei la plecare/întoarcere din misiune, pentru cercetarea accidentelor navale sau a evenimentelor tehnice, pentru efectuarea constatărilor tehnice pe linie de nave, pentru efectuarea cercetărilor administrative, pentru analiză a propunerilor de scoatere din funcţiune, disponibilizare, declasare şi casare, pentru verificarea activităţilor de exploatare, întreţinere şi reparare şi pentru verificarea santinelor şi corpului navelor.


    ART. 40
    Evidenţa statistică a navelor din înzestrarea unităţilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative se ţine de către structura tehnică de specialitate centrală. Unităţile cu atribuţii de înzestrare ţin evidenţa statistică şi nominală a navelor din unităţile subordonate.
    Evidenţa nominală şi statistică a navelor şi mijloacelor plutitoare se ţine pe formulare conform modelelor prevăzute în anexa nr. 2, respectiv anexa nr. 3, care se înaintează la unităţile cu atribuţii de înzestrare până la 15 decembrie a fiecărui an cu soldul de la 01 decembrie.
    Inspectoratele generale şi celelalte unităţi necuprinse în structura acestora, înaintează la structura tehnică de specialitate centrală, evidenţa nominală şi statistică a navelor, până la 25 decembrie a fiecărui an. Modificările survenite la cele două evidenţe se comunică până la 25 iunie a fiecărui an.


    3. Acordarea şi radierea numerelor de înregistrare
    ART. 41
    Toate navele din înzestrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative vor fi înregistrate şi vor purta numere de înregistrare. Acestea se acordă în conformitate cu normele metodologice privind înregistrarea şi radierea navelor aparţinând MIRA, prevăzute în anexa nr. 4.


    4. Transferul temporar al navelor
    ART. 42
    Transferul temporar al navelor la alte unităţi se poate efectua, atunci când situaţia o impune, cu sau fără comandant sau echipaj:
    a) între inspectorate generale sau unităţi necuprinse în structura acestora, în baza ordinelor Direcţiei Generală Management Logistic şi Administrativ;
    b) între unităţile subordonate, în baza dispoziţiilor interne ale inspectoratelor generale.


    ART. 43
    Ordinul de transfer temporar se comunică din timp unităţilor interesate, astfel încât navele să poată fi pregătite în vederea predării şi cuprinde: denumirea, proiectul şi/sau tipul navei, numărul de înregistrare, cu sau fără comandant şi echipaj, specificul şi durata misiunii, precum şi motoarele alocate. Structurile cărora le sunt transferate temporar nave solicită eşalonului superior cu cel puţin 15 zile înainte de expirarea perioadei de transfer temporar, prelungirea transferului temporar, în cazul în care decid necesitatea folosirii în continuare a acestor nave, informând imediat şi structura deţinătoare despre prelungirea sau încetarea transferului temporar.

    ART. 44
    Unităţile emit dispoziţia de zi pe unitate pentru scoaterea sau alocarea la drepturi a navelor transferate temporar. La începerea şi terminarea transferului temporar se întocmesc note de constatare. Navele trebuie să aibă o stare tehnică şi de întreţinere bună, însoţite de toate documentele de bord completate la zi şi plinurile complete. La terminarea transferului temporar se predau unităţii deţinătoare, cu documentele întocmite la zi.

    ART. 45
    (1) Unităţile care primesc nave prin transfer temporar, răspund de siguranţă acestora, asigurându-le condiţii de acostare, legare la cheu, întreţinere şi reparare.
    (2) Accidentele de navigaţie sau evenimentele tehnice produse pe timpul transferului temporar se raportează de către unitatea/structura căreia i s-au transferat temporar navele. Aceasta se înregistrează cu accidentele navale sau evenimentele tehnice produse, luând măsuri de stabilire a răspunderii materiale şi recuperarea pagubelor.

    ART. 46
    Unităţile cărora li se transferă temporar nave, asigură acestora carburanţi, lubrifianţi şi piese de schimb necesare executării misiunilor şi reparaţiilor, precum şi materialele de întreţinere conform normelor anuale, răspunzând de scăderea cu documente legale a acestora în procesul exploatării.


    SECŢIUNEA a IV-a
    PLANIFICAREA, ORGANIZAREA ŞI REALIZAREA EXPLOATĂRII NAVELOR
    1. Utilizarea navelor
    ART. 47
    (1) Navele din dotarea unităţilor se folosesc numai în scopul pentru care sunt destinate prin tabelele de înzestrare, conform prezentului normativ.
    (2) Executarea misiunilor specifice cu navele din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative se face în baza ordinului de misiune, înscris în jurnalul de bord şi aprobat de şeful/comandantul unităţii.

    ART. 48
    Navele operative sunt utilizate pentru executarea misiunilor considerate operative în conformitate cu reglementările în vigoare, pentru îndeplinirea atribuţiunilor stabilite prin lege unităţilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.

    ART. 49
    Navele logistice sunt utilizate pentru executarea misiunilor cu scop logistic, pentru asigurarea tehnică a unităţilor de nave. Astfel, din punct de vedere al destinaţiei, navele logistice sunt utilizate pentru:
    a) cazarea şi transportul efectivelor;
    b) asigurarea logistică a subunităţilor izolate şi a navelor;
    c) asigurarea procesului de formare şi perfecţionare a personalului de marină;
    d) remorcarea şi salvarea navelor aflate în situaţii critice;
    e) repararea şi andocarea navelor;
    f) depozitarea de bunuri materiale necesare în desfăşurarea activităţilor de întreţinere, revizii şi reparaţii;
    g) acostarea în condiţii de siguranţă la maluri amenajate sau nu;
    h) întreţinerea bordului liber al navelor;
    i) recuperare şi odihnă.


    ART. 50
    Utilizarea navelor în cadrul procesului de formare şi perfecţionare a cadrelor de marină trebuie să se încadreze strict în prevederile programelor de pregătire aprobate.

    ART. 51
    Pentru a se asigura, în permanenţă, o stare tehnică şi de întreţinere corespunzătoare, navele sunt folosite la îndeplinirea misiunilor în limita normelor anuale de funcţionare, avându-se în vedere o utilizare eficientă şi optimizarea activităţii.

    ART. 52
    Navele din înzestrarea unităţilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative se utilizează, potrivit legii, în cadrul zonei de responsabilitate a unităţii, conform programelor de pregătire specifică, pentru executarea misiunilor operative şi de asigurare tehnico-materială care revin unităţii.

    ART. 53
    Pentru executarea unor misiuni în afara zonei de responsabilitate a unităţii, este necesară aprobarea prealabilă a eşalonului superior, consemnată în dispoziţia de zi pe unitate.
    Intervenţia pentru misiuni operative sau situaţii de urgenţă se face în limitele asigurării siguranţei echipajului şi navei proprii, fără depăşirea unor riscuri raţionale.

    ART. 54
    (1) În caz de forţă majoră pentru transportul de persoane din zone izolate afectate de calamităţi naturale sau pentru transportul urgent al bolnavilor din cadrul zonei de responsabilitate, aprobările se obţin ulterior de la şeful structurii.
    Navele care execută asemenea activităţi se înscriu în registrul cu dispoziţii de zi, în care se menţionează şeful care a dat aprobarea, felul şi numărul documentului prin care se solicită intervenţia, beneficiarul, scopul şi durata deplasării, itinerarul, numele comandantului navei.

    (2) Navele care execută misiuni în folosul unor instituţii de stat sau private, în baza unor planuri de cooperare, contracte sau la solicitarea acestora, se înscriu în ordinul de zi, precizându-se comandantul care a aprobat misiunea, felul şi numărul documentului prin care se solicită intervenţia, beneficiarul, scopul şi durata deplasării, itinerarul şi numele comandantului navei.
    Datele privind executarea acestor misiuni se consemnează şi în jurnalul de bord, menţionându-se la rubrica observaţii numărul dispoziţiei de zi pe unitate în baza căreia se aprobă ieşirea în misiunea navei respective.


    ART. 55
    Deplasarea în afara apelor naţionale a navelor se face cu aprobarea secretarului de stat care coordonează activitatea structurii deţinătoare, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

    ART. 56
    (1) Locurile de staţionare ale navelor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative sunt asigurate de regulă în incinta unităţilor, pe apă cât şi pe uscat în locuri special amenajate. Locurile de staţionare permanentă vor fi asigurate în mod obligatoriu cu utilităţile necesare desfăşurării în condiţii de siguranţă a activităţilor, şi anume: cheiuri amenajate, surse de energie electrică şi apă potabilă, căi de acces.
    În cazul staţionării în alte locuri amenajate sau nu, se impune asigurarea permanentă a pazei şi siguranţei navigaţiei a navelor.

    (2) Staţionarea altor nave, cu excepţia celor legal confiscate sau intrate potrivit legii, în proprietatea privată a statului, în cadrul structurilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative sau ale amenajărilor acestora se execută numai din motive bine întemeiate, cu aprobarea şefului structurii şi se consemnează în dispoziţia de zi pe unitate.

    ART. 57
    (1) Navele şi motoarele ataşabile, legal confiscate sau intrate potrivit legii în proprietatea privată a statului, sunt depozitate în cadrul unităţilor care au efectuat confiscarea, asigurate cu pază la mal, în depozite, iar până în momentul clarificării situaţiei juridice vitalitatea navei este asigurată de proprietarii acesteia.
    (2) Unitatea care efectuează confiscări pune la dispoziţia Ministerului Economiei şi Finanţelor lista cu navele şi motoarele ataşabile, legal confiscate.


    2. Planificarea, organizarea şi evidenţa exploatării navelor
    ART. 58
    Exploatarea navelor se planifică, organizează şi desfăşoară în funcţie de destinaţia lor, de misiunile specifice unităţilor, în limita normelor maxime anuale de motoare prevăzute în anexa nr. 5 cu respectarea strictă a planului de revizii şi reparaţii.
    Calitatea exploatării navelor depinde în principal de:
    a) nivelul pregătirii întregului echipaj şi de competenţa comandantului;
    b) executarea la timp, în volum complet şi de calitate a reparaţiilor, reviziilor, verificărilor şi întreţinerilor tehnice;
    c) respectarea cu stricteţe a regulilor de navigaţie şi instrucţiunilor tehnice de utilizare a instalaţiilor, agregatelor, motoarelor, aparaturii şi instrumentelor de navigaţie;
    d) executarea de controale asupra stării tehnice şi de întreţinere a navelor;
    e) asigurarea condiţiilor corespunzătoare de acostare şi legare la cheu a navelor.


    ART. 59
    Planificarea şi evidenţa exploatării au ca scop realizarea corespondenţei dintre misiunile specifice fiecărei unităţi, normele maxime anuale de motoare şi cantităţile de carburanţi-lubrifianţi repartizate, în vederea optimizării utilizării navelor şi stabilirii necesarului de resurse pentru îndeplinirea misiunilor.
    Acestea constau în:
    a) stabilirea necesarului de resurse şi, în baza acestuia, a cantităţilor de carburanţi lubrifianţi şi lichide speciale, piese de schimb şi subansambluri, pe baza numărului de nave prevăzute în tabelele de înzestrare şi normelor maxime anuale de motoare;
    b) analizarea permanentă a consumului de motoare pentru întrebuinţarea tehnicii din dotare, în conformitate cu destinaţia şi în limita resurselor alocate, stabilirea necesarului de resurse pentru îndeplinirea misiunilor specifice şi cunoaşterea situaţiei consumului de resursă;
    c) stabilirea anuală, pe bază de grafic, a navelor la care urmează să se execute reparaţiile şi reviziile tehnice;
    d) înscrierea în cărţile de exploatare ale motoarelor a numărului de ore la care urmează să se execute reparaţiile, reviziile tehnice şi schimburile de ulei şi filtre;
    e) stabilirea navelor care se vor păstra în conservare, în funcţie de numărul de echipaje complete existente;
    f) cunoaşterea stării tehnice şi de întreţinere a navelor.


    ART. 60
    Necesarul anual de carburanţi-lubrifianţi, materiale de întreţinere şi lichide speciale se întocmeşte cu ocazia elaborării programelor logistice de unităţi.

    ART. 61
    (1) Pentru executarea unor misiuni neprevăzute, structurile deţinătoare de nave constituie în plus o rezervă de carburanţi de 0,5% din necesarul anual şi comunică eşaloanelor superioare, cantităţile realizate şi locul de depozitare.
    (2) Evidenţa constituirii rezervei de carburanţi, precum şi a consumului acesteia se ţine de fiecare structură conform modelului prevăzut în anexa 6.
    (3) În acelaşi scop, unităţile cu atribuţii de înzestrare constituie în plus şi dispun de o rezervă de carburanţi de 0,1% din necesarul maxim anual. Rezerva de carburanţi se poate folosi cu aprobarea adjunctului pentru logistică/similari ai inspectoratelor generale.

    ART. 62
    (1) Norma maximă anuală de motoare se repartizează pentru fiecare categorie de navă operativă sau logistică, în funcţie de misiunile pe care le execută. Evidenţa consumului de motoare se ţine în documentele de bord şi ale compartimentului asigurare tehnică de marină/similar.
    (2) În cadrul aceleiaşi unităţi de nave, cu aprobarea comandantului, orele de funcţionare repartizate fiecărei nave se pot redistribui între nave din cadrul aceleiaşi clase.

    ART. 63
    Conducătorii unităţilor analizează permanent, consumul de motoare, luând măsuri pentru respectarea cotelor repartizate sau de redistribuire a acestora între nave, în funcţie de situaţiile operative.

    ART. 64
    Anual, responsabilii cu asigurarea tehnică de marină din unităţile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative planifică reviziile tehnice şi reparaţiile la navele din dotare şi urmăresc realizarea acestora.

    ART. 65
    Jurnalul de bord al navei, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 7.1, este documentul juridic de evidenţă şi control al activităţilor şi evenimentelor ce se desfăşoară la bordul unei nave. La ambarcaţiuni, jurnalul de bord se completează conform modelului prevăzut în anexa nr. 7.2 de către comandantul navei. La producerea unei coliziuni, puneri pe uscat sau avarii grave, acesta se sigilează şi se introduce în funcţiune jurnalul de bord de rezervă.
    În activitatea de asigurare tehnică, jurnalul de bord este un document de bază, în acesta regăsindu-se şi date privind situaţia plinurilor de carburanţi, lubrifianţi sau apă ale navei, consumurilor acestora, accidente, avarii, degradări, primirea de materiale la bord şi alte activităţi logistice.

    ART. 66
    Jurnalul de verificare a funcţionării tehnicii navale al cărui model este prevăzut în anexa nr. 8 constituie documentul care oglindeşte activitatea de menţinere în stare de eficienţă a întregii tehnici de la bordul navei. Acesta prevede toate operaţiunile zilnice şi periodice necesare îndeplinirii acestei activităţi. Pentru ambarcaţiunile mici, acostate permanent în aceeaşi locaţie, se ţine un singur jurnal de verificare a funcţionării tehnicii navale pe subunitate/sector, grup, post.

    ART. 67
    Jurnalul de maşini al navei al cărui model este prevăzut în anexa nr. 9, constituie documentul de bază pentru funcţionarea motoarelor şi pentru justificarea consumului de motoare, carburanţi şi lubrifianţi. În acesta se înscriu cu exactitate parametrii de funcţionare ai motoarelor şi consumul de carburanţi, lubrifianţi, precum şi alte date sau informaţii despre activităţile desfăşurate cadrul în componentei de specialitate electromecanică.

    ART. 68
    (1) Cartea de exploatare ale motoarelor şi agregatelor al cărei model este prevăzut în anexa nr. 10, constituie documentul de evidenţă a folosirii, întreţinerii, reparării şi conservării acestora, de la introducerea până la scoaterea din funcţiune, constituind şi documentul de evidenţă a reviziilor şi reparaţiilor pe întreaga durată de exploatare.
    (2) Cărţile de exploatare ale motoarelor şi agregatelor se eliberează de unităţile cu atribuţii de înzestrare şi se completează cu datele iniţiale de identificare, numărul facturii cu care au fost achiziţionate în cazul în care acestea au fost achiziţionate separat de navă.
    (3) Cărţile de exploatare ale motoarelor şi agregatelor se păstrează la navă, se completează de şeful componentei de specialitate electromecanică/similar, respectiv de către comandanţii de nave acolo unde nu există componente de specialitate şi se verifică lunar de către persoanele care au această obligaţie prin atribuţiile de serviciu. Cărţile de exploatare însoţesc în permanenţă motoarele atât la distribuire sau redistribuire, cât şi în cazul introducerii acestora în reparaţii.

    ART. 69
    (1) Pentru fiecare navă se constituie Formularul tactic-operaţional, care se păstrează de către comandantul navei şi se completează conform instrucţiunilor prevăzute în anexa nr. 11.
    (2) Pentru ambarcaţiuni şi mijloace plutitoare nu se constituie Formularul tactico-operaţional, iar dosarul tehnic constituit conform art. 70, va conţine şi datele tehnico - tactice ale acestora.

    ART. 70
    Pentru fiecare navă se constituie dosarul tehnic care conţine: inventarele navei, procese-verbale de predare-primire, actele de gestiune, actele de constatare tehnică, precum şi orice alte documente care prezintă interes pentru cunoaşterea permanentă a stării tehnice a navei.
    a) Inventarele navei se avizează, în cazul în care acestea sunt întocmite de către constructor, de către unităţile cu atribuţii de înzestrare. În cazul în care acestea nu există, se întocmesc de către unitatea/structura deţinătoare a navei. În acestea se înscriu toate bunurile materiale, sculele şi dispozitivele cu care este echipată nava de către constructor, iar unităţile beneficiare vor completa inventarele cu alte materiale care echipează suplimentar nava, în conformitate cu prevederile actelor normative care reglementează evidenţa contabilă cantitativ-valorică a bunurilor materiale în unităţile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.
    b) Prin "actele de gestiune" se înţelege totalitatea documentelor folosite pentru distribuirea pieselor şi materialelor necesare executării lucrărilor de întreţinere şi reparaţii la nava respectivă.
    c) Actul de constatare tehnică se întocmeşte conform modelului prevăzut în anexa nr. 12 de comisia pentru constatări tehnice în toate situaţiile când se impune înlocuirea la navă a agregatelor şi pieselor de schimb înainte de îndeplinirea duratei normale de utilizare.


    ART. 71
    În cazul redistribuirii între unităţi ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative se predau următoarele documente: formularul tactico-operaţional, dosarul tehnic şi cărţile de exploatare ale motoarelor, menţionându-se despre aceasta în actul de primire.

    ART. 72
    (1) Documentele navei au fost epuizate, pierdute, deteriorate sau distruse sunt înlocuite cu altele noi, numai după reconstituirea celor pierdute, deteriorate sau distruse.
    (2) Imprimatele necesare întocmirii documentelor duplicat se asigură de unităţile care au emis documentele respective în original. Formularele noi se completează în unitate şi se certifică pentru conformitate de şeful unităţii.
    (3) Reconstituirea documentelor navei se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare de la constatarea pierderii, deteriorării sau distrugerii acestora.


    3. Personalul admis la conducerea şi în componenţa echipajelor navelor
    ART. 73
    În scopul organizării activităţilor la bordul navei, a încadrării acesteia cu personal de marină şi a stabilirii exacte a rolurilor de echipaj, când în dotarea unităţii urmează să între o navă, şeful unităţii este obligat:
    a) să ia măsuri pentru întocmirea documentaţiei privind organizarea navei;
    b) să repartizeze echipajul destinat conform statului de organizare;
    c) să organizeze pregătirea echipajului navei pentru cunoaşterea temeinică a tehnicii şi a instalaţiilor de bord pe baza datelor reieşite din documentaţia tehnică a navei;


    ART. 74
    În baza ordinelor ministrului internelor şi reformei administrative, numirea în funcţii a personalului navigant la bordul navelor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative se face numai după susţinerea examenului de atestare pe funcţie la locul de muncă, a personalului care a absolvit cursuri de specialitate recunoscute de statul român şi a fost atestat, în conformitate cu prevederile prezentului normativ.


    4. Rodajul motoarelor navale
    ART. 75
    Rodajul motoarelor se execută în funcţie de tipul acestora şi destinaţia navelor pe care le echipează şi vizează funcţionarea în parametrii stabiliţi de unitatea producătoare sau reparatoare, în vederea exploatării la capacitatea nominală şi obţinerea performanţelor şi fiabilităţii prevăzute prin documentaţia tehnică.

    ART. 76
    Asigurarea calităţii rodajului implică respectarea următoarelor condiţii:
    a) funcţionarea în regim constant, fără opriri dese, cu respectarea restricţiilor limită, indicate de fabricant sau reparator;
    b) evitarea acceleraţiilor şi turaţiilor excesive, mai ales la pornire;
    c) încărcarea progresivă, până la capacitatea nominală prevăzută în caracteristicile tehnice ale navei;
    d) supravegherea în permanenţă a funcţionării tuturor agregatelor şi instalaţiilor de bord.


    ART. 77
    În perioada rodajului se efectuează unele lucrări de revizii şi întreţinere, în mod deosebit schimbarea uleiului din motor şi din sistemul de transmisie şi a elementului filtrant, verificarea strângerilor şuruburilor de fixare a agregatelor, verificarea etanşeităţii diferitelor îmbinări, în conformitate cu instrucţiunile fabricantului sau ale unităţii reparatoare.

    ART. 78
    Rodajul pe banc al agregatelor reparate se execută în baza normelor interne ale unităţii reparatoare şi a dispoziţiilor tehnice în vigoare. În cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, instrucţiunile tehnice de rodaj pentru motoarele navale sunt elaborate de către Baza de Reparaţii Nave Brăila din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră şi aprobate, după caz, de şeful ierarhic al acestei structuri, conform dispoziţiei inspectorului general al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră.

    ART. 79
    După efectuarea reparaţiei şi a rodajului pe banc, unităţile reparatoare înscriu în jurnalul de bord sau în cel de maşini, precizări privind etapele şi durata rodajului în exploatare care trebuie respectate cu stricteţe de beneficiar.

    ART. 80
    În perioada de rodaj în exploatare, unitatea/structura deţinătoare asigură instruirea comandanţilor de navă privind regulile de rodaj şi lucrările de întreţinere ce trebuie executate, materialele, piesele, altele decât cele care fac obiectul garanţiei şi utilajele necesare executării reviziilor tehnice, calitatea carburanţilor şi lubrifianţilor folosiţi pentru executarea rodajului; modul de remediere operativă a defecţiunilor apărute la nave.

    ART. 81
    Pe timpul rodajului executat la navele noi de unităţile beneficiare, în cazul producerii unor defecţiuni, evenimente tehnice sau de navigaţie, răspunderea revine unităţii deţinătoare care înregistrează, raportează, cercetează şi ia măsuri pentru înlăturarea şi remedierea eventualelor avarii.
    Se interzice efectuarea rodajului la cheu pentru motoarele de propulsie.

    ART. 82
    După finalizarea rodajului şi până la expirarea termenului de garanţie, se urmăreşte ca navele noi sau modernizate să fie folosite mai frecvent în muncă, astfel încât eventualele defecţiuni apărute, să poată fi remediate de către producător sau reparator.


    5. Conservarea/deconservarea navelor şi motoarelor cu ardere internă
    ART. 83
    (1) Conservarea reprezintă ansamblul activităţilor ce se execută la nave atunci când acestea nu se utilizează pentru o perioadă de timp mai îndelungată de 30 de zile şi are drept scop protejarea navelor şi a instalaţiilor componente împotriva acţiunii distructive a factorilor de mediu.
    (2) Deconservarea reprezintă ansamblul activităţilor care execută pentru repunerea în funcţiune a navelor din starea de conservare.
    (3) Conservarea/deconservarea se execută în baza unui plan, întocmit de compartimentul ce coordonează activitatea de asigurare tehnică de marină în unităţi, în care vor fi specificate activităţile ce se desfăşoară, cine execută aceste activităţi şi semnătura de finalizare a lucrării. În dispoziţia zilnică a unităţii vor fi consemnate perioadele de efectuare a operaţiunilor.
    (4) Desfăşurarea activităţilor se înscrie în jurnalul de bord şi documentele de exploatare a tehnicii de la bord, registrul verificare a funcţionării tehnicii şi în cărţile de exploatare a motoarelor şi agregatelor.

    ART. 84
    Conservarea navelor se execută în următoarele situaţii:
    a) pe timpul sezonului rece, în cazul în care situaţia operativă sau condiţiile hidrometeorologice nefavorabile fac neeconomică sau improprie utilizarea navelor;
    b) pentru navele cu echipajul asigurat în proporţie mai mică de 50%;
    c) în alte situaţii, la ordinul eşalonului superior;


    ART. 85
    O navă poate fi menţinută în conservare pentru o perioadă de cel mult de 6 luni. În situaţia în care este necesară prelungirea perioadei de conservare, după expirarea perioadei de 6 luni, se procedează astfel:
    a) la nava conservată la apă se efectuează lucrările de deconservare, verificarea funcţionării tehnicii navale, un marş cu durata de cel puţin 1/2 h şi o nouă conservare;
    b) la nava conservată la uscat se realizează o nouă conservare.    5.1. Conservarea motoarelor cu ardere internă
    ART. 86
    Conservarea motoarelor reprezintă ansamblul activităţilor ce se execută pentru protejarea acestora împotriva acţiunii nefavorabile a factorilor de mediu, atunci când nu se află în funcţiune pentru o perioadă mai mare de timp.
    Activitatea de conservare se execută cu respectarea strictă a prevederilor documentaţiei tehnice. În principiu, activităţile care se execută la această operaţiune se realizează potrivit regulilor prevăzute în anexa nr. 13.

    ART. 87
    (1) Conservarea motoarelor se execută în următoarele situaţii:
    a) în cazul în care nava pe care se află montate motoarele se conservă;
    b) în cazul în care motoarele sunt demontate de la navă în vederea reparării;
    c) în cazul în care motoarele au fost reparate şi urmează a fi transportate şi depozitate la unitatea/structura beneficiară;
    d) în cazul în care motoarele se află în depozitare;

    (2) În situaţiile de la lit. a) şi b) lucrările de conservare se execută de către echipaj.
    (3) În situaţia de la lit. c) conservarea este executată de către reparator.
    (4) În situaţia de la lit. d) conservarea este executată de către gestionar.


    SECŢIUNEA a V-a
    ORGANIZAREA ŞI REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARARE LA NAVE
    1. Principii generale
    ART. 88
    Menţinerea în permanentă stare operaţională a navelor şi a tehnicii din dotarea acestora constituie o sarcină de primă importanţă a echipajelor, şefilor structurilor navale şi a celor cu atribuţii logistice pe linie de marină din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative.

    ART. 89
    Activităţile de întreţinere tehnică şi de reparaţii desfăşurate la nave au drept scop menţinerea în perfectă stare de funcţionare a acestora, prevenirea apariţiei uzurilor premature şi avariilor şi se organizează şi efectuează în conformitate cu normele stabilite de către constructori sau de către organele tehnice cu competenţă pentru înzestrare sau reparaţii, cu dispoziţiile tehnice emise de acestea din urmă, cu respectarea prevederilor prezentului normativ, ale Regulamentul Serviciului la Bordul Navelor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi ale altor acte normative care reglementează activitatea în acest domeniu.


    2. Planificarea, organizarea şi realizarea operaţiunilor de întreţinere şi reparaţii la nave.
    ART. 90
    (1) Planificarea reparaţiilor are la bază:
    a) normele de funcţionare între reparaţii, stabilite pentru fiecare tip de tehnică;
    b) drepturile de resurse alocate pe timp de un an;
    c) rezerva de resursă a tehnicii până la următoarea reparaţie;
    d) costul reparaţiilor executate;
    e) datele de testare/diagnosticare care stabilesc punctul critic pentru lucrările de mentenanţă care necesită a fi executate.

    (2) Activităţile de întreţinere tehnică şi de reparaţii ce se desfăşoară la nave în sensul prezentului normativ, sunt:
    a) întreţinerea zilnică;
    b) întreţinerea săptămânală;
    c) verificarea funcţionării tehnicii;
    d) revizia lunară;
    e) lucrările de trecere la exploatarea de sezon;
    f) andocarea;
    g) reparaţia curentă;
    h) reparaţia medie;
    i) reparaţia capitală.

    (3) Utilizarea în alte scopuri a timpului alocat pentru lucrările de întreţinere este interzisă.

    ART. 91
    Întreţinerea zilnică reprezintă ansamblul lucrărilor menţionate orientativ în anexa nr. 14 ce se execută, de regulă zilnic, de către echipaje pentru menţinerea navelor în stare de eficienţă, într-o perfectă stare de curăţenie precum şi pentru protejarea acestora împotriva acţiunii nefavorabile a factorilor de mediu. Aceste activităţi sunt organizate de comandanţii navelor, ofiţerii secunzi, şefi compartimente nave în funcţie de necesităţile concrete ale navelor, sunt conduse nemijlocit de şefii compartimentelor de specialitate şi se înscriu, după caz, în jurnalele de bord şi de maşini ale navelor.
    (2) La navele aflate în staţionare, pentru întreţinerea zilnică se alocă prin programul orar săptămânal câte două ore zilnic, timp de patru zile pe săptămână.
    (3) La navele aflate în marş pentru o perioadă mai mare de 12 ore, timpul alocat activităţilor de întreţinere se replanifică de comandantul navei/marşului. Indiferent de durata marşului, la terminarea acestuia, după punerea tuturor mecanismelor în stare de repaus, se execută lucrări de întreţinere în volumul necesar pregătirii pentru o nouă punere în funcţiune.
    (4) La efectuarea lucrărilor de întreţinere se interzice scoaterea sau deteriorarea sigiliilor aplicate de constructor sau de unităţile reparatoare la agregatele, instalaţiile sau mecanismele aflate în termen de garanţie. În cazul deteriorării unui sigiliu, adjunctul pentru logistică/similar dispune stabilirea cauzelor care au determinat desigilarea, măsuri pentru resigilare şi consemnarea evenimentului jurnalul de bord şi cartea de exploatare.

    ART. 92
    Întreţinerea săptămânală se execută o dată pe săptămână, după aceleaşi reguli ca şi întreţinerea zilnică, cu diferenţa că pentru efectuarea lucrărilor se alocă şase ore şi se abordează lucrările ce nu pot fi terminate în cadrul întreţinerilor zilnice.

    ART. 93
    (1) Verificarea funcţionării tehnicii reprezintă punerea în funcţiune, săptămânal, dacă nu se prevede altfel în instrucţiunile de exploatare, a tuturor agregatelor şi instalaţiilor de bord pentru cel mult 1/2 h în vederea verificării parametrilor de funcţionare ai acestora şi se execută de către echipaje. Aceste activităţi sunt organizate de comandanţii navelor, ofiţerii secunzi, şefii compartimentelor nave în funcţie de necesităţile concrete ale navelor, conduse nemijlocit de şefii componentelor de specialitate şi se înscriu în jurnalele de verificare a funcţionării tehnicii navale, în jurnalele de bord şi de maşini ale navelor sau după caz, în jurnalele de bord ale ambarcaţiunilor.
    (2) Verificarea funcţionării tehnicii navale nu se efectuează la navele care se înapoiază din marş în cursul săptămânii respective, la navele aflate în plină desfăşurare a lucrărilor de revizii sau de trecere la exploatarea de sezon, în conservare, pe doc, în reparaţii curente, medii sau capitale.
    (3) În cazul în care se constată agregate şi instalaţii a căror funcţionare este necorespunzătoare, acest lucru se înscrie în documentele menţionate la alin. (2) şi se aduce, în termen de 24 h la cunoştinţa adjunctului pentru logistică/similar care are obligaţia de a lua în cel mai scurt timp posibil, măsuri de remediere a deficienţelor. Problemele care nu pot fi rezolvate cu mijloacele unităţii, se raportează eşalonului superior în termen de cel mult 48 de ore de la constatare.

    ART. 94
    (1) Revizia lunară reprezintă ansamblul lucrărilor ce se execută o dată pe lună, de regulă de către echipaje, pentru înlăturarea uzurilor normale ce s-au produs pe timpul exploatării, readucându-se fiecare agregat sau instalaţie la parametrii optimi de funcţionare. Pe timpul desfăşurării acestor lucrări, nava se află în stare de ineficienţă.
    (2) Activităţi prevăzute la alin. (1) sunt organizate de comandanţii navelor, ofiţerii secunzi sau şefii compartimentelor nave, după caz, în funcţie de necesităţile concrete ale navelor şi conduse nemijlocit de şefii compartimentelor de specialitate, care, după o analiză temeinică a datelor obţinute în timpul exploatării instalaţiilor şi agregatelor şi a celor înscrise în cărţile de exploatare, au obligaţia de a întocmi, în registrele de verificare a funcţionării tehnicii navale, în jurnalele de bord şi de maşini ale navelor sau după caz, în jurnalele de bord ale ambarcaţiunilor, planurile de revizii şi a le supune aprobării comandanţilor navelor, cu cel puţin 7 zile înainte de data începerii activităţilor.
    (3) Timpul alocat reviziilor lunare pentru fiecare tip de navă este menţionat în anexa nr. 5 iar perioada în care aceste lucrări se execută, se planifică şi se menţionează în dispoziţia de zi de către unitatea/structura care are în dotare navele. Efectuarea reviziilor se va efectua cu respectarea regulilor menţionate în anexa nr. 15.

    ART. 95
    (1) Lucrările de trecere la exploatarea de sezon reprezintă ansamblul lucrărilor ce se execută de două ori pe an, primăvara între 15 martie şi 15 aprilie şi toamna între 15 octombrie şi 15 noiembrie, de regulă de către echipaje, pentru menţinerea navelor din punct de vedere tehnic în stare de eficienţă la parametri maximi sau pentru conservarea de scurtă durată a acestora. În cadrul lucrărilor de trecere la exploatarea de sezon, se execută şi lucrările de revizii aferente lunii respective.
    (2) În situaţia în care nava este obiectul unui contract de service în garanţie ce include parţial sau total operaţiunile de trecere la exploatarea de sezon, lucrările în cauză se efectuează de către reprezentanţii firmei ce asigură service-ul, în prezenţa echipajelor.
    (3) Pentru desfăşurarea în bune condiţii a lucrărilor, fiecare structură ce are în dotare nave, menţionează în dispoziţia de zi, principalele informaţii despre aceste activităţi, cum ar fi perioada în care se execută pregătirea personalului, lucrările practice care se execută la tehnică şi comisia pentru controlul operaţiunilor şi întocmeşte din proprie iniţiativă şi/sau în baza precizărilor eşaloanelor superioare, un plan de trecere la exploatarea de sezon care cuprinde în principiu:
    a) nominalizarea navelor şi a tehnicii de la bord care se conservă şi care rămân în eficienţă;
    b) numirea comisiei de supraveghere a lucrărilor şi a comisiei care execută controlul calităţii lucrărilor;
    c) controlul prealabil al tehnicii;
    d) organizarea convocării de pregătire şi instructaj;
    e) termenele de execuţie, participanţii, problemele teoretice şi practice care se vor prezenta;
    f) perioada executării operaţiunilor de trecere la exploatarea de sezon, pe categorii de tehnică;
    g) asigurarea materială;
    h) executarea controlului calităţii lucrărilor executate;
    i) rezolvarea problemelor apărute în urma controlului;
    j) întocmirea raportului privind stadiul conservării.

    (4) Convocarea de pregătire şi instructajul pentru trecerea la exploatarea de sezon se organizează şi execută cu întregul personal care are în primire, răspunde şi foloseşte tehnica şi este condusă de adjunctul pentru logistică/similar.
    (5) Întocmirea planului şi desfăşurarea lucrărilor se face cu respectarea regulilor menţionate în anexa nr. 13.
    (6) La finalizarea lucrărilor, poziţia navelor poate fi:
    a) în eficienţă;
    b) în conservare de scurtă durată la apă;
    c) în conservare de scurtă durată la uscat.
    Trecerea/ieşirea în/din poziţiile b) şi c) se aprobă ierarhic de către eşaloanele superioare după caz, la propunerea structurilor deţinătoare de nave. La încheierea lucrărilor de trecere la exploatarea de sezon, comisia tehnică a unităţii execută verificarea calităţii lucrărilor. În timpul controlului se verifică şi modul de completare a documentelor de exploatare.

    (7) Comisia tehnică este formată din personalul tehnic al structurii logistice şi specialişti din compunerea unităţii şi este condusă de adjunctul pentru logistică/similar. Executarea întreţinerii tehnice de sezon se consemnează în cartea tehnică/cartea de exploatare/jurnalul de maşini/jurnalul de bord, sub semnătura adjunctului pentru logistică/similar.
    (8) Încheierea lucrărilor de trecere a tehnicii la exploatarea de sezon şi rezultatele controlului se consemnează în dispoziţia de zi pe unitate şi se înaintează, în scris, eşalonului superior.

    ART. 96
    (1) Andocarea reprezintă operaţiunea de scoatere voluntară a navei din apă într-un doc uscat sau pe un doc plutitor, cală, sincrolift, cheu şi se execută la intervalele de timp prevăzute în anexa nr. 5, pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere necesare la opera vie, liniile de axe, elice, cârme, prize de fund, etc., atât de către echipaje cât şi de către personal specializat. De regulă, andocarea navei implică şi efectuarea de reparaţii curente, medii, după caz.
    (2) Propunerile pentru efectuarea andocărilor se întocmesc de către structurile deţinătoare de nave şi se înaintează ierarhic la inspectoratele generale până la data de 1 noiembrie a fiecărui an, în vederea întocmirii şi aprobării la nivelul acestora a planului de andocări pentru anul următor. După aprobare, planul de andocări se transmite structurilor deţinătoare de nave până cel târziu la data de 15 februarie. Data certă de începere a lucrărilor pentru fiecare navă, se stabileşte telefonic cu cel puţin 7 zile înainte, de către unitatea/structura deţinătoare a docului, de comun acord cu unitatea/structura deţinătoare a navei. Eventualele divergenţe referitoare la data de începere a lucrărilor, se soluţionează de către eşalonul superior.
    (3) Pe timpul desfăşurării andocării, navele au echipajul complet, desfăşurarea lucrărilor se face cu respectarea regulilor menţionate în anexa 16.

    ART. 97
    (1) Reparaţia curentă reprezintă ansamblul lucrărilor efectuate pentru remedierea defecţiunilor şi uzurilor la corp, agregate şi instalaţii care s-au produs pe timpul exploatării navelor şi care nu pot fi efectuate în cadrul lucrărilor de revizii lunare. Aceasta se realizează prin înlocuirea sau repararea/recondiţionarea unor agregate, ansambluri şi piese uzate sau deteriorate, a porţiunilor din învelişul corpului corodate/uzate şi efectuarea de reglaje pentru restabilirea condiţiilor iniţiale de asamblare şi funcţionare. Reparaţia curentă are un caracter de necesitate şi se execută ori de câte ori este nevoie inclusiv în cazul avariilor, când reparaţiile se execută cu prioritate, cu aprobarea structurilor specializate din inspectoratele generale.
    În funcţie de volum şi complexitate, aceste reparaţii se pot efectua cu aprobarea şefului unităţii de către grupa de reparaţii din subordine, sau în baza unui plan aprobat de inspectoratul general ce are în subordine structurile deţinătoare de nave, de către unităţi specializate aparţinând Ministerului Internelor şi Reformei Administrative sau de către agenţi economici.

    (2) Dacă sunt necesare modificări la corpul navei, instalaţii sau amenajări, acestea se realizează numai cu aprobarea structurilor cu atribuţii de înzestrare, după obţinerea avizului de specialitate din partea compartimentului cu atribuţii pe linia inspecţiilor tehnice şi supravegherilor la navele din dotare, prevăzute la art. 110-112.
    (3) Reparaţia curentă poate sau nu să implice andocarea navei.

    ART. 98
    (1) Reparaţia medie reprezintă ansamblul lucrărilor periodice ce se execută la corp, instalaţii şi agregate şi constau în înlocuirea sau repararea unor ansambluri principale, care impun demontarea parţială a tehnicii. La această reparaţie, se execută în mod obligatoriu controlul amănunţit al stării tehnice a tuturor subansamblurilor, înlocuirea sau repararea/recondiţionarea pieselor defecte, precum şi reglajele necesare restabilirii parametrilor funcţionali, în conformitate cu condiţiile tehnice de reparaţii.
    (2) Dacă sunt necesare modificări la corpul navei, instalaţii sau amenajări, acestea se realizează numai cu aprobarea structurilor cu atribuţii de înzestrare, după obţinerea avizului de specialitate din partea compartimentului cu atribuţii pe linia inspecţiilor tehnice şi supravegherilor la navele din dotare, prevăzute la art. 110-112.
    (3) Propunerile pentru efectuarea reparaţiilor medii de către unităţi specializate aparţinând Ministerul Internelor şi Reformei Administrative sau de către agenţi economici, se întocmesc de către unităţile deţinătoare de nave şi se înaintează ierarhic, însoţite de listele de lucrări, întocmite de comandantul navei şi avizate de adjunctul pentru logistică, la inspectoratele generale până la data de 1 noiembrie a fiecărui an, în vederea întocmirii şi aprobării la nivelul celor din urmă a planului de reparaţii pentru anul următor.
    (4) Pe timpul desfăşurării reparaţiilor medii, navele au echipajele complete. Echipajele participă nemijlocit la efectuarea anumitor operaţiuni, stabilite anterior prin listele de lucrări.
    (5) Dacă situaţia impune, după 30 de zile de la începerea lucrărilor de reparaţii, echipajul navei poate fi redus cu cel mult 50%. Comandantul navei şi/sau ofiţerul secund şi şeful componentei de specialitate electromecanică sunt prezenţi la navă pe toată perioada de desfăşurare a lucrărilor.
    (6) Desfăşurarea lucrărilor de reparaţii se face cu respectarea regulilor menţionate în anexa nr. 17.
    (7) Reparaţia medie poate sau nu să implice andocarea navei.

    ART. 99
    (1) Reparaţia capitală reprezintă ansamblul lucrărilor ce se execută la corp, instalaţii şi agregate atunci când starea generală a navei impune efectuarea unor reparaţii de amploare, cel puţin după perioada de timp stabilită pentru fiecare tip de navă în anexa nr. 5, de către unităţi specializate aparţinând Ministerului Internelor şi Reformei Administrative sau de către agenţi economici. Reparaţia capitală presupune demontarea completă a tehnicii, controlul amănunţit al stării tuturor subansamblurilor/pieselor, înlocuirea sau repararea/recondiţionarea celor defecte, precum şi efectuarea reglajelor necesare restabilirii parametrilor funcţionali, în conformitate cu condiţiile tehnice de reparaţie sau cu instrucţiunile de deservire şi exploatare. Reparaţia capitală implică andocarea navei.
    (2) În cadrul lucrărilor de reparaţii capitale se poate efectua înlocuirea agregatelor şi instalaţiilor uzate moral sau fizic, cu unele noi care au caracteristici superioare în scopul îmbunătăţirii performanţelor.
    (3) Dacă sunt necesare modernizări, modificări la corp, instalaţii, echipamente sau aparate de bord şi amenajări, acestea se realizează numai cu aprobarea structurilor cu atribuţii de înzestrare, după obţinerea avizului de specialitate din partea compartimentului cu atribuţii pe linia inspecţiilor tehnice şi supravegherilor la navele din dotare, prevăzute la art. 110-112 pe baza unui proiect întocmit de către unitatea(structura) care efectuează aceste operaţiuni.
    (4) Propunerile pentru efectuarea reparaţiilor capitale de către unităţi specializate aparţinând Ministerului Internelor şi Reformei Administrative sau de către operatori economici, se întocmesc de către unităţile deţinătoare de nave şi se înaintează ierarhic, însoţite de listele de lucrări, la inspectoratele generale până la data de 1 noiembrie a fiecărui an, în vederea întocmirii şi aprobării la nivelul celor din urmă a planului de reparaţii pentru anul următor.
    (5) Pe timpul desfăşurării reparaţiei capitale, navele vor avea echipajul redus. Comandantul navei sau ofiţerul secund şi şeful componentei de specialitate electromecanică sunt prezenţi la navă pe toată perioada de desfăşurare a lucrărilor.
    (6) Desfăşurarea lucrărilor se face cu respectarea regulilor menţionate în anexa nr. 17.

    ART. 100
    (1) Pentru planificarea executării lucrărilor de andocare, reparaţii curente, reparaţii medii şi reparaţii capitale în condiţiile art.96-99, la Baza de Reparaţii Nave, inspectoratele generale/similar şi unităţile necuprinse în structura acestora transmit la Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, până la 10 noiembrie, centralizarea solicitărilor structurilor subordonate.
    (2) Până la înfiinţarea, în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, a structurilor tehnice cu atribuţii pe linia inspecţiilor şi supravegherilor tehnice la nave, efectuarea modificărilor la corpul navei, instalaţiilor sau amenajări se realizează cu aprobarea Direcţiei Generale Management Logistic şi Administrativ.

    ART. 101
    Anexa nr. 5a referitoare la tipul, periodicitatea reparaţiilor şi motoresursa totală pentru motoarele navale din dotarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, se completează la propunerea Direcţiei Generale Management Logistic şi Administrativ, pentru tehnica nou intrată în dotare.


    3. Recepţia lucrărilor de reparaţii
    ART. 102
    (1) În scopul coordonării eficiente a reparaţiilor efectuate, ordonatorul de credite care efectuează plata lucrărilor de reparaţii ale navei numeşte prin dispoziţie de zi o comisie de supraveghere şi recepţie a lucrărilor.
    (2) În situaţia în care reparaţiile se execută într-o unitate a Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, comisia se numeşte de comandantul unităţii deţinătoare a navei.

    ART. 103
    Activitatea comisiei de supraveghere şi recepţie începe o dată cu demararea lucrărilor de reparaţii, fiecare membru al comisiei fiind obligat să studieze şi să-şi însuşească documentaţia tehnică de reparaţie pentru lucrările ce i-au fost repartizate de către preşedintele comisiei.

    ART. 104
    Preşedintele comisiei de supraveghere şi recepţie solicită unităţii reparatoare, numirea unui reprezentant prin care să fie soluţionate toate problemele apărute pe timpul desfăşurării reparaţiilor.

    ART. 105
    (1) Recepţia unei lucrări din listă, se face de către membrii comisiei numiţi de către preşedintele acesteia. La recepţia fiecărui agregat sau instalaţie reparată, se urmăreşte atât execuţia fizică cât şi funcţionarea în parametrii a acestora.
    (2) În cazul în care se constată că parametrii de funcţionare sunt necorespunzători, se consemnează despre acest lucru în caietul de comunicări, recepţia urmând a se relua după remedierea deficienţelor. La terminarea recepţiei, se întocmeşte şi semnează un proces verbal de recepţie.

    ART. 106
    Se interzice cu desăvârşire recepţionarea unor lucrări care nu au fost executate în conformitate cu documentaţia tehnică sau cu parametri de funcţionare necorespunzători.

    ART. 107
    După recepţia tuturor lucrărilor din listă şi după finalizarea programului de probe, se întocmeşte procesul verbal de recepţie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 18.

    ART. 108
    Reglementarea desfăşurării lucrărilor de reparaţii, atât în unităţile proprii cât şi la operatorii economici se face prin dispoziţii emise la nivelul inspectoratelor generale, pentru structurile subordonate acestora, în baza prevederilor prezentului normativ.


    SECŢIUNEA a VI-a
    EFECTUAREA INSPECŢIILOR ŞI SUPRAVEGHERILOR TEHNICE
    ART. 109
    (1) Pentru certificarea conformităţii navelor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative precum şi a maşinilor, instalaţiilor, echipamentelor şi materialelor pentru acestea cu normele tehnice naţionale şi cu prevederile convenţiilor internaţionale în domeniu, se instituie sistemul de inspecţii şi supravegheri tehnice.
    (2) Normele de aplicare a sistemului de inspecţii şi supravegheri tehnice, specifice navelor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, se emit prin dispoziţie a inspectorului general al Poliţiei de Frontieră şi se aplică navelor Poliţiei de Frontieră, precum şi celorlalte structuri care au încheiate protocoale cu acest inspectorat general.

    ART. 110
    Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră organizează, prin structurile tehnice proprii, activitatea de inspecţii tehnice şi supravegheri la navele din dotare.

    ART. 111
    Specialiştii desemnaţi pentru efectuarea activităţilor sus menţionate, vor fi cooptaţi şi pentru desfăşurarea altor activităţi din domeniul asigurării tehnice de marină, în baza ordinelor eşaloanelor superioare şi atribuţiunilor specifice.

    ART. 112
    Celelalte structuri deţinătoare de nave organizează activitatea de inspecţii tehnice şi supravegheri la navele din dotare, în baza dispoziţiilor proprii sau prin protocoale încheiate cu Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, pe această linie.

    SECŢIUNEA a VII-a
    CLASIFICAREA, RAPORTAREA ŞI CERCETAREA ACCIDENTELOR NAVALE
    ART. 113
    Prin accident naval, se înţelege orice eveniment întâmplător, imprevizibil şi nedorit, apărut la bordul navei.

    ART. 114
    Accidentele navale se clasifică în:
    a) abordaje - lovirea unei nave cu altă navă sau cu un obstacol;
    b) eşuări - punerea pe uscat fortuită, fără intenţie, din cauza furtunii, a unei greşeli de navigaţie sau de pilotaj precum şi punerea pe uscat voluntară pentru evitarea scufundării sau a unui abordaj;
    c) incendii la bord, explozii;
    d) găuri de apă - spărtură prin care apa pătrunde în corpul navei.


    ART. 115
    Raportarea accidentelor navale se face conform prevederilor legale în vigoare privind raportarea evenimentelor, datelor şi informaţiilor obţinute precum şi a rezultatelor unor misiuni şi activităţi executate de către unităţile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.

    ART. 116
    Unităţile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative informează, pe cale ierarhică, inspectoratele generale/similar, asupra tuturor accidentelor navale în care au fost angajate nave din înzestrare, indiferent de apartenenţa vinovăţiei, conform notei al cărei model este prevăzut în anexa nr. 19. În acest sens, eşaloanele menţionate elaborează dispoziţii proprii pentru reglementarea modului de raportare. Unităţile necuprinse în structura acestora îşi stabilesc prin ordine proprii modalitatea de raportare a accidentelor navale.

    ART. 117
    (1) În cazul accidentelor navale, comandantul navei este obligat să raporteze imediat eşalonului superior despre cele întâmplate, precum şi măsurile luate pentru salvarea navei, a echipajului şi despre înlăturarea avariilor. Comandantul navei şi personalul participant la desfăşurarea evenimentului trebuie să prezinte note explicative asupra împrejurărilor în care s-a produs accidentul. Notele explicative cuprind numai acele date care au fost observate personal de către cei care le întocmesc.
    (2) Rapoartele comandantului şi a celorlalte persoane aflate la bord trebuie să conţină următoarele date:
    a) tipul accidentului naval;
    b) data, ora şi locul accidentului;
    c) direcţia şi forţa vântului, presiunea atmosferică, starea mării, direcţia şi viteza curenţilor marini, condiţii de vizibilitate în momentul producerii accidentului;
    d) punctul de plecare al navei proprii, destinaţia, drumul, viteza, luminile de navigaţie, starea mijloacelor de observare, poziţia cârmei şi alte date asupra navei proprii premergătoare accidentului;
    e) măsurile luate după producerea accidentului;
    f) jurnalul de bord şi de maşini în original şi extrase din aceste documente, cuprinzând datele înscrise în momentul avariei;
    g) harta de lucru, schiţa manevrei navei;
    h) alte date apreciate ca necesare.

    (3) În caz de abordaj mai sunt necesare următoarele date:
    a) denumirea celeilalte nave implicate în abordaj, pavilionul, numele comandantului/căpitanului şi armatorului;
    b) momentul descoperirii celeilalte nave şi mijloacele de descoperire, poziţia reciprocă, distanţa, lumini observate;
    c) drumul şi viteza probabilă a navei întâlnite, semnalele folosite şi alte date despre situaţia dinaintea abordajului;
    d) avariile survenite la ambele nave în cazul unui abordaj.


    ART. 118
    În cazul unui abordaj cu o navă, dacă siguranţa echipajului şi a navei proprii nu sunt puse în pericol comandantul navei nu are dreptul să plece de lângă nava avariată, până nu s-a încredinţat în prealabil că aceasta poate să navigheze mai departe în siguranţă. Cu această ocazie, comandantul navei trebuie să întocmească împreună cu comandantul navei avariate un act de constatare cu conţinut asemănător raportului de descriere a accidentului naval.

    ART. 119
    Celelalte amănunte privind definitivarea cauzelor, stabilirea exactă a vinovăţiei, a pagubelor şi a modului de recuperare/reparare, timpul de imobilizare, măsurile luate împotriva celor vinovaţi, etc., se raportează în scris în termen de 15 zile de la data soluţionării cazului.
    Totodată, se raportează şi măsurile luate pentru dezeşuarea navei, remorcarea până la punerea în siguranţă, informare a căpităniilor zonale, luarea măsurilor de prevenire a poluării, semnalizarea locului accidentului, etc.

    ART. 120
    După producerea unui accident naval, şeful unităţii este obligat să numească prin dispoziţia de zi pe unitate, o comisie tehnică competentă care să cerceteze cauzele producerii accidentului, iar în cazul când acesta s-a soldat cu victime omeneşti, răniri grave sau distrugeri materiale, pentru care urmărirea penală se efectuează în mod obligatoriu, să anunţe imediat organele competente. Totodată, şeful structurii de nave dispune începerea cercetării administrative, pentru stabilirea cauzelor şi a valorii pagubei produse, indiferent de apartenenţa vinovăţiei, în conformitate cu instrucţiunile privind răspunderea materială a personalului din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative.
    Pentru buna desfăşurare a activităţilor comisiilor tehnice, pot fi cooptaţi specialişti autorizaţi de către Autoritatea Navală Română.

    ART. 121
    (1) Cercetarea accidentelor de navigaţie este obligatorie în toate cazurile şi se efectuează conform prevederilor prezentului ordin şi actelor normative în vigoare, care reglementează navigaţia fluvială şi maritimă.
    (2) În situaţia în care evenimentul de navigaţie face obiectul unei cauze penale, în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală şi ale legii privind infracţiunile la regimul transportului naval, structura în evidenţa căreia se află nava, ia măsuri operative de soluţionare tehnică a cazului şi pune la dispoziţia organelor de cercetare penală actele şi datele solicitate, devizul final de lucrări, raportul de expertiză tehnică atunci când este cazul şi alte date solicitate cu privire la accidentul produs.

    ART. 122
    Evidenţa accidentelor de navigaţie în care sunt implicate navele din dotare, se ţine la nivelul unităţilor deţinătoare şi inspectoratelor generale/similare, pentru accidentele produse cu navele din dotarea acestora, în registrul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 20.

    ART. 123
    Pentru prevenirea şi înlăturarea cauzelor care duc la producerea accidentelor navale, şefii unităţilor care au în dotare nave, vor lua măsuri de:
    a) respectare a ordinelor, dispoziţiilor şi metodologiilor specifice componentei navale a Ministerului Internelor şi Reformei Administrative;
    b) menţinere a unei stări tehnice şi de întreţinere bune a navelor;
    c) folosire legală a navelor;
    d) cunoaştere detaliată a zonei de navigaţie şi ridicare permanentă a nivelului pregătirii de specialitate a personalului cu atribuţii în conducerea navelor, inclusiv pe linia asigurării tehnice de marină din cadrul structurii;
    e) pregătire a comandanţilor de nave pentru exploatarea acestora în condiţii grele de navigaţie şi de stare a vremii;
    f) încadrare în termen şi pe rute precise a misiunilor ce se execută cu navele;
    g) instruire a comandanţilor de nave şi a şefilor de convoaie înainte de plecarea în misiune.


    ART. 124
    În cadrul analizelor periodice privind prevenirea accidentelor se analizează şi modul de îndeplinire al măsurilor pentru prevenirea accidentelor navale.

    SECŢIUNEA a VIII-a
    APROVIZIONAREA MATERIALELOR TEHNICE DE MARINĂ
    ART. 125
    (1) Materialele tehnice specifice de marină sunt mijloacele fixe, obiectele de inventar şi materialele care se aprovizionează şi se utilizează pentru nave. În această categorie de materiale intră piesele de schimb, aparatele de măsură şi control, materialele de întreţinere, de vitalitate, de punte, pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, pentru protecţia muncii, etc.
    (2) Aparatura electronică de navigaţie, materialele specifice componentelor de specialitate armament şi comunicaţii şi observare nu intră în această categorie de materiale.

    ART. 126
    Aprovizionarea materialelor tehnice specifice de marină se face cu respectarea reglementărilor în vigoare privind achiziţiile de bunuri.

    ART. 127
    Evidenţa materialelor tehnice specifice de marină se ţine cu respectarea prevederilor actelor normative în vigoare referitoare la evidenţa contabilă cantitativ valorică a bunurilor materiale în unităţile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. De regulă, materialele tehnice specifice de marină se constituie într-o gestiune separată.

    ART. 128
    Materialele pentru întreţinere şi piesele de schimb pentru mici reparaţii la nave şi mijloace tehnice specifice de marină se distribuie potrivit normelor tehnice prevăzute în anexa nr. 21, iar materialele de vitalitate se distribuie potrivit anexei nr. 22.

    CAP. II
    NORME DE CONSUM MATERIALE TEHNICE
    SECŢIUNEA I
    NORME DE CONSUM CARBURANŢI ŞI LUBRIFIANŢI
    ART. 129
    Consumurile normate de carburanţi şi lubrifianţi se aplică în toate unităţile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative deţinătoare de tehnică de marină şi servesc la întocmirea programelor logistice, a cererilor de materiale, la fundamentarea cererilor de deschidere de credite şi la justificarea consumurilor.

    ART. 130
    Consumul normat de carburanţi sau lubrifianţi reprezintă cantitatea maximă admisă a fi consumată de un motor în funcţionare, într-o perioadă de timp şi se stabileşte experimental, prin determinări practice, ţinându-se seamă de precizările din cărţile tehnice, precum şi de influenţa tuturor factorilor posibili.

    ART. 131
    Consumurile normate de carburanţi şi lubrifianţi pentru funcţionarea, întreţinerea, repararea şi conservarea tehnicii de marină din înzestrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, stabilesc cantităţile efective consumate într-o oră de funcţionare şi activităţi de întreţinere, reparare şi conservare şi reprezintă cantităţi maxime admise a fi consumate pe timpul de funcţionare. Normele de consum carburanţi şi lubrifianţi pentru navele din înzestrarea MIRA sunt prevăzute în anexa nr. 23.

    ART. 132
    Pentru tehnica şi mijloacele tehnice navale nou intrate în înzestrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative la care nu sunt stabilite normele de consum, precum şi pentru cele existente care suferă transformări esenţiale, în măsură să modifice consumurile prevăzute, se determină norme noi de consum. Structura deţinătoare solicită inspectoratelor generale din care face parte stabilirea normelor de consum de carburanţi şi lubrifianţi pentru nave. Unităţile necuprinse în structura inspectoratelor generale solicită efectuarea acestei activităţi către Direcţia Generală Management Logistic şi Administrativ. Până la aprobarea acestor norme se respectă consumul de control al motorului, prevăzut de constructor.

    ART. 133
    Pentru stabilirea consumurilor normate, structura deţinătoare a navei numeşte prin dispoziţie de zi o comisie tehnică formată din specialişti ai Direcţiei Generale Management Logistic şi Administrativ, inspectoratelor generale şi ai unităţii deţinătoare, după caz.

    ART. 134
    Pentru determinarea consumurilor normate de carburanţi şi lubrifianţi se execută probe cu mai multe nave de acelaşi tip, dacă există, în condiţii hidrometeorologice şi turaţii ale motorului diferite, în funcţie de specificul misiunilor pe care le execută. Rezultatele obţinute în urma probelor de determinare a consumurilor de carburanţi şi lubrifianţi se consemnează într-un proces verbal, conform modelului prevăzut în anexa nr. 24, avizat de către şeful unităţii.

    ART. 135
    Consumul normat de carburanţi şi lubrifianţi pentru fiecare tip de navă se bazează pe determinările consemnate în procesele verbale şi se aprobă de directorul general al Direcţiei Generale Management Logistic şi Administrativ.

    ART. 136
    Pentru motoarele principale consumul de carburanţi şi lubrifianţi pentru o oră de funcţionare în staţionare sau la pregătirea navei pentru marş, acolo unde nu a fost determinat în condiţiile art. 131-135, este de 1/3 din norma de consum a navei în marş.

    ART. 137
    Acordarea consumului de carburanţi şi lubrifianţi pe timpul funcţionării motorului în staţionare este posibilă în următoarele situaţii:
    a) cu ocazia recepţionării şi preluării de la agenţii economici producători sau reparatori;
    b) pentru executarea reviziilor tehnice;
    c) când se execută verificarea şi întreţinerea tehnicii navale, inspecţii sau reviste de bord;
    d) în cazul staţionării pe timpul îndeplinirii misiunilor sau apariţiei unor avarii la reţeaua de curent electric când se impune funcţionarea grupurilor generatoare şi a altor consumatori;
    e) pentru navele aflate în alarmă sau care participă la exerciţii de alarmare a structurilor;
    f) pe timpul controalelor sau inspecţiilor tehnice efectuate de eşaloanele superioare, o singură dată la navele verificate.


    ART. 138
    (1) Pentru efectuarea rodajului, omologărilor sau probelor funcţionale ale mijloacelor tehnice noi sau reparate, consumul normat de carburanţi şi lubrifianţi se va încadra în limitele prevăzute de instrucţiunile de rodaj sau probe şi de documentaţia tehnică de reparaţii. În cadrul Bazei de Reparaţii Nave Brăila, consumurile normate de carburanţi şi lubrifianţi pentru verificarea şi rodajul motoarelor pe banc, după reparaţie se stabilesc prin instrucţiuni tehnice de rodaj cu caracter intern, aprobate de şeful acestei structuri.
    (2) Pentru probele de marş sau de cheu, după reparaţii se folosesc normele stabilite prin ordin la tipul de navă respectiv.

    ART. 139
    Urmărirea încadrării consumurilor normate de carburanţi şi lubrifianţi, în limitele stabilite în prezentul ordin, pentru fiecare navă în parte, este obligatorie la toate structurilor deţinătoare de nave. La navă, evidenţa carburanţilor şi lubrifianţilor se ţine în jurnalul de maşini de şeful mecanic şi se verifică de către comandantul navei. Pentru navele mici, la care nu se ţine jurnalul de maşini, evidenţa carburanţilor şi lubrifianţilor se ţine de către comandantul navei în jurnalul de bord.

    ART. 140
    Carburanţii şi lubrifianţii folosiţi pentru motoare, transmisii, acţionări hidraulice sau pentru gresare, precum şi aditivii folosiţi pentru aceştia, trebuie să respecte prescripţiile tehnice ale constructorilor atât din punct de vedere calitativ cât şi din acela al periodicităţilor pentru schimb şi completare.

    ART. 141
    (1) Înlocuirea lubrifianţilor uzaţi se execută cu respectarea prevederilor producătorilor.
    (2) Consumurile determinate de ardere în motoare trebuie să se încadreze în prevederile producătorilor.
    (3) Schimbarea lubrifianţilor se poate efectua şi la agregatele care trec de la conservarea de lungă durată direct în exploatare sau după expirarea termenului de păstrare prevăzut în documentaţia tehnică a motorului, obţinându-se în prealabil aprobarea şefului structurii.

    ART. 142
    Înlocuirea lubrifianţilor din agregate înainte de realizarea normelor de utilizare se poate executa în cazul unor defecţiuni tehnice, care au produs contaminarea acestora cu alte produse. În acest caz se impune întocmirea actului de constatare tehnică.

    ART. 143
    Se admite aprovizionarea şi consumul unor sortimente de carburanţi şi uleiuri corespondente, de alte tipuri nenominalizate în normele de consum carburanţi şi lubrifianţi, astfel:
    a) dacă acestea sunt indicate în documentaţia tehnică de întreţinere şi exploatare a motoarelor, reductoarelor sau agregatelor;
    b) dacă sunt produse similare omologate.


    ART. 144
    După sosirea navei din marş, comandantul navei are obligaţia principală de a dispune urgent măsurile de completare a plinurilor de carburanţi şi lubrifianţi, în vederea restabilirii stării de operativitate. În acest sens, comandantul navei cere din timp, prin sisteme de comunicaţii, organului de asigurare tehnică, bunurile necesare efectuării plinurilor de carburanţi şi lubrifianţi. Operaţiunile tehnice desfăşurate în scopul completării plinurilor navei sunt aprobate de adjunctul pentru logistică al structurii/similar.

    ART. 145
    Şefii şi organele tehnice de la toate eşaloanele urmăresc în permanenţă respectarea cu stricteţe a normelor de consum carburanţi şi lubrifianţi.

    ART. 146
    Se interzice funcţionarea mijloacelor tehnice care consumă carburanţi şi lubrifianţi peste norme. La navele care depăşesc consumul normat, şefii şi organele tehnice responsabile stabilesc cauzele producerii unor astfel de depăşiri şi iau măsurile ce se impun pentru încadrarea în norme.

    SECŢIUNEA a II-a
    NORME DE EXPLOATARE A BATERIILOR DE ACUMULATOARE
    ART. 147
    Norma de exploatare a bateriilor de acumulatoare utilizate la bordul navelor, este de un an peste termenul de garanţie acordat de furnizor, dar nu mai mică de 2 ani.

    ART. 148
    Norma de exploatare pentru bateriile de acumulatoare este minimă, acestea se propun pentru înlocuire numai după îndeplinirea normei sau atunci când nu mai pot fi utilizate, întocmindu-se în acest ultim caz act de constatare tehnică conform modelului prevăzut în anexa nr. 12.

    ART. 149
    Norma de exploatare a bateriilor de acumulatoare în ani se consideră de la data montării acestora pe navă sau la motorul independent.
    Înlocuirea bateriilor de acumulatoare se consemnează în jurnalul de maşini sau cel de bord pentru navele care nu dispun de jurnale de maşini.

    ART. 150
    (1) La navele intrate în conservare sau aprobate pentru disponibilizare, bateriile de acumulatoare se retrag în depozit şi se supun operaţiunilor de întreţinere şi conservare, urmând ca după repunerea în funcţiune, respectiv predarea navei prin transmitere fără plată în condiţiile legii, acestea să fie repuse pe poziţii.
    (2) La navele ce urmează a fi predate prin transmitere fără plată, bateriile de acumulatoare din dotare trebuie să aibă durata în exploatare îndeplinită.

    ART. 151
    Materialele ce se folosesc la întreţinerea bateriilor de acumulatoare sunt prevăzute în normele tehnice anuale de materiale pentru întreţinere şi mici reparaţii la nave şi mijloace tehnice specifice de marină în vigoare, prevăzute în anexa nr. 21.

    ART. 152
    Exploatarea, întreţinerea şi conservarea bateriilor de acumulatoare în procesul exploatării, precum şi pe timpul depozitării şi conservării lor, se execută conform anexei nr. 25.

    CAP. III
    EXPLOATAREA ŞI REPARAREA APARATURII DE NAVIGAŢIE ŞI DE TRANSMISIUNI
    SECŢIUNEA I
    PRINCIPII GENERALE
    ART. 153
    Prin tehnica componentei de specialitate navigaţie - CSN se înţelege aparatura şi instrumentele de navigaţie şi radionavigaţie iar prin tehnica componentei de specialitate comunicaţii şi observare - CSC se înţelege tehnica de transmisiuni, aparatura de calcul aflată în complet şi aparaturii de observare radioelectronică la bordul navelor.

    ART. 154
    Tehnica CSN şi tehnica CSC de la bordul navelor din înzestrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative trebuie menţinută în perfectă stare de eficienţă. Acestea se consideră în stare de eficienţă, când caracteristicile tehnice corespund integral celor din documentaţia tehnică şi anume:
    a) se încadrează în parametri nominali de funcţionare;
    b) lucrează în toate modurile şi regimurile de lucru prevăzute;
    c) subansamblurile, blocurile/panourile şi circuitele exterioare nu prezintă defecţiuni mecanice.


    ART. 155
    Tehnica CSN şi CSC se consideră că este în stare operaţională dacă:
    a) este în stare de funcţionare, cu stare tehnică bună;
    b) are inventarul complet, cu toate accesoriile, antenele, cablurile indispensabile funcţionării în toate modurile şi regimurile de lucru prevăzute;
    c) lotul de piese de schimb şi accesorii este complet.


    ART. 156
    Starea de eficienţă a tehnicii CSN şi CSC pe întreaga perioadă de serviciu se obţine prin:
    a) cunoaşterea perfectă a tehnicii de către personalul care o deserveşte, precum şi de către personalul cu atribuţii în asigurarea tehnică a acesteia;
    b) cunoaşterea şi respectarea regulilor de exploatare şi întreţinere;
    c) executarea întreţinerilor periodice a tehnicii CSN şi CSC;
    d) păstrarea tehnicii în loturi, conform inventarelor de complet;
    e) utilizarea raţională a materialelor din normele de consum pentru întreţinere;
    f) asigurarea materialelor necesare în procesul de întreţinere şi mici reparaţii;
    g) planificarea reparaţiilor profilactice, în conformitate cu prevederile documentaţiilor tehnice;
    h) admiterea la exploatarea tehnicii numai a personalului instruit.


    ART. 157
    După destinaţie, tehnica CSN şi CSC se împarte în tehnică operativă şi tehnică pentru învăţământ.

    ART. 158
    Tehnica CSN şi CSC operativă este tehnica de la bordul navelor destinată îndeplinirii misiunilor specifice şi asigurării procesului de pregătire.
    Se interzice întrebuinţarea tehnicii operative pentru instruirea personalului asupra procedeelor de reparare, montare şi demontare.

    ART. 159
    Tehnica CSN şi CSC pentru învăţământ este tehnica prevăzută în tabelele de înzestrare ale structurilor cu profil de învăţământ, special destinată pentru instruirea personalului.
    În celelalte unităţi, tehnica pentru învăţământ este special prevăzută în tabelele de înzestrare.

    ART. 160
    După starea tehnică şi durata de utilizare, tehnica CSN şi CSC are stările calitative stabilite de actele normative în vigoare referitoare la evidenţa contabilă a bunurilor materiale.

    SECŢIUNEA a II-a
    ORGANIZAREA EXPLOATĂRII TEHNICII CSN ŞI CSC
    1. Date generale
    ART. 161
    Tehnica operativă şi pentru învăţământ trebuie menţinută în permanentă stare de eficienţă.

    ART. 162
    Activităţile de întreţinere tehnică periodică pentru tehnica CSN şi CSC se execută potrivit tabelului prevăzut în anexa nr. 26, întocmindu-se fişele tehnologice de întreţinere al căror model este prevăzut în anexa nr. 27. Tehnica aflată în păstrare de lungă durată se conservă, iar periodic se verifică şi reconservă, conform documentaţiei specifice.

    ART. 163
    Şefii structurilor deţinătoare de nave, personalul cu atribuţii în domeniu, comandanţii de nave, precum şi cadrele care deservesc tehnica CSN şi CSC răspund de starea tehnică şi de întreţinere şi de exploatarea corectă a acesteia.

    ART. 164
    Prin exploatarea tehnicii CSN şi CSC se înţelege totalitatea activităţilor legate de:
    a) primirea din depozit şi luarea în evidenţa structurii;
    b) instalarea şi punerea în funcţiune la parametrii nominali conform documentaţiei tehnice;
    c) utilizarea tehnicii CSN şi CSC conform destinaţiei; se interzice orice modificare sau improvizaţie asupra tehnicii;
    d) luarea măsurilor de protecţie a personalului şi a tehnicii;
    e) ţinerea la zi a evidenţei orelor de funcţionare în jurnalele şi cărţile de exploatare;
    f) asigurarea materialelor consumabile necesare în procesul de exploatare.


    ART. 165
    Se interzice întrebuinţarea la nave a tehnicii CSN şi CSC pentru care nu sunt întocmite formele legale de predare-primire.

    ART. 166
    Comandanţii de nave şi personalul cu atribuţii de exploatare răspund de ţinerea corectă a evidenţei funcţionării tehnicii CSN şi CSC.

    ART. 167
    În cazul avarierii sau degradării tehnicii CSN şi CSC datorită unei exploatări incorecte sau neglijente, se vor respecta prevederile actelor normative referitoare la răspunderea materială a militarilor.

    ART. 168
    Pentru evitarea descompletării tehnicii aflate în exploatare sau în conservare, toate obiectele care formează un complet se întrebuinţează întrunit, iar la nave se păstrează în locuri special destinate. Se permite scoaterea pentru un timp limitat a unor obiecte din complet când:
    a) la locul de exploatare nu se pot aşeza lăzile de ambalaj, lotul piese de schimb şi accesorii complet;
    b) se trimit la reparat aparate, blocuri, ansambluri din complet;
    c) unele aparate, blocuri, ansambluri necesită condiţii de păstrare deosebite.    2. Introducerea în exploatare a tehnicii CSN şi CSC
    ART. 169
    (1) Tehnica CSN şi CSC se introduce în exploatare în următoarele situaţii:
    a) la primirea în unitate pe baza ordinului de distribuţie întocmit de organul de înzestrare;
    b) la trecerea din depozitare îndelungată pe baza ordinului şefului unităţii;
    c) la înapoierea de la reparaţiile efectuate în afara unităţii;

    (2) În toate ocaziile, introducerea în exploatare se face pe baza ordinului de zi pe unitate în care se precizează:
    a) tipul şi seria tehnicii CSN şi CSC;
    b) seria cărţii tehnice a aparatului;
    c) nava care va exploata tehnica CSN şi CSC;
    d) ordinul de bază pentru introducerea în exploatare.

    (3) Introducerea în exploatare se înscrie în cartea tehnică indicându-se data, structura, numărul actului de primire, numărul dispoziţiei de zi pe unitate în care se prevede trecerea în exploatare, semnătura persoanei cu atribuţii de exploatare.


    3. Reguli de primire a tehnicii CSN şi CSC de către structuri
    ART. 170
    Predarea sau primirea tehnicii CSN şi CSC se face în baza ordinelor de distribuţie, programelor de reparaţii sau a ordinelor de lucru.

    ART. 171
    În vederea primirii tehnicii CSN şi CSC, unitatea/structura numeşte delegaţi competenţi. Numărul delegaţilor desemnaţi pentru a executa luarea în primire se stabileşte astfel încât să asigure verificarea cantitativă şi calitativă a tehnicii cât şi a documentelor necesare.

    ART. 172
    La primire, tehnica CSN şi CSC se verifică obligatoriu prin punerea în funcţiune şi prin măsurarea parametrilor conform documentaţiei de exploatare. În cazul în care condiţiile prevăzute nu corespund, predătorul sau primitorul nu procedează la efectuarea predării-primirii.

    ART. 173
    După introducerea tehnicii în dotarea structurilor, se numeşte prin dispoziţie de zi pe unitate o comisie de verificare tehnică care va efectua activităţile conform fişei tehnologice de întreţinere săptămânală şi de verificare a stării de funcţionare.


    4. Reguli de exploatare a tehnicii CSN şi CSC
    ART. 174
    La nave, tehnica CSN şi CSC se dă în primire persoanelor cu responsabilităţi în deservirea şi exploatarea acesteia.

    ART. 175
    Personalul care are în primire tehnică CSN şi CSC este obligat să o întreţină şi să o exploateze corect în conformitate cu documentaţia de exploatare, fişele tehnologice de întreţinere periodică şi cu prevederile prezentului normativ. Pentru aceasta, persoanele respective sunt obligate:
    a) să cunoască temeinic caracteristicile tehnico-tactice ale tehnicii pe care o au în primire;
    b) să ia toate măsurile ce se impun pentru prelungirea duratei de serviciu a tehnicii;
    c) să execute cu regularitate şi la volum complet toate întreţinerile periodice conform fişelor tehnologice;
    d) să raporteze imediat şefului direct defecţiunile şi lipsurile constatate şi să ia măsuri, conform responsabilităţilor, pentru remedierea lor;
    e) să pregătească şi să prezinte pentru reparare, la termenele planificate tehnica din dotare, conform programelor de reparaţii aprobate;
    f) să verifice modul de executare a reparaţiilor, prin probe de funcţionare;
    g) să efectueze corect şi la timp înscrierile necesare în documentele de exploatare şi evidenţă;
    h) să respecte regulile de lucru în secret şi confidenţialitate informaţiilor clasificate, la aparatura componentei de specialitate CSC.    5. Retragerea din exploatare a tehnicii CSN sau CSC
    ART. 176
    Retragerea din exploatare a tehnicii CSN şi CSC se execută în următoarele situaţii:
    a) introducerea în depozit pentru conservare;
    b) trimiterea la reparaţii în afara structurilor;
    c) redistribuire către alte structuri.

    Trimiterea în reparaţie se face în baza programului de reparaţii aprobat sau după emiterea ordinului de reparaţii sau a comenzii de lucru.
    Predarea către alte unităţi se face pe baza ordinului de distribuţie emis de eşalonul superior.

    ART. 177
    În toate ocaziile, retragerea din exploatare a tehnicii se face pe baza dispoziţiei de zi pe unitate în care se precizează:
    a) tipul şi seria aparatului;
    b) starea calitativă;
    c) ordinul de bază pentru retragerea din exploatare;
    d) scopul retragerii din exploatare;
    e) categoria reparaţiei care urmează să se execute;
    f) comisia de verificare tehnică.


    ART. 178
    Comisia de verificare tehnică efectuează activităţile conform fişei tehnologice de întreţinere săptămânală şi de verificare a stării de funcţionare şi consemnează rezultatele în cartea tehnică.

    ART. 179
    În documentele de evidenţă şi exploatare se menţionează poziţia tehnicii în orice situaţie certificată cu semnătura şi ştampila şefului unităţii.


    6. Evidenţa exploatării tehnicii CSN şi CSC
    ART. 180
    Planificarea şi evidenţa exploatării are ca scop întrebuinţarea raţională şi economică a tehnicii.
    Prin evidenţa exploatării tehnicii CSN şi CSC se realizează:
    a) stabilirea numărului de ore de funcţionare anual pe fiecare aparat, staţie, dispozitiv care au durata de funcţionare exprimată în ore, în vederea planificării reparaţiilor;
    b) întrebuinţarea tehnicii conform destinaţiei;
    c) stabilirea datei de execuţie a activităţilor de întreţinere, precum şi planificarea reparaţiilor;
    d) stabilirea cantităţilor de materiale consumabile şi piese de schimb care trebuie aprovizionate pentru asigurarea exploatării şi întreţinerii corecte;
    e) cunoaşterea stării tehnice de întreţinere.


    ART. 181
    Documentele de evidenţă a exploatării tehnicii CSN şi CSC sunt:
    a) jurnalul de evidenţă a verificării şi balansării mecanismelor;
    b) programul de reparaţii al structurii;
    c) cărţile tehnice de exploatare;
    d) jurnalele de staţie pentru tehnica CSC sau registrele de evidenţă a funcţionării pentru tehnica CSN.    7. Stabilirea activităţilor de întreţinere şi elaborarea programului de reparaţii a tehnicii CSN şi CSC
    ART. 182
    Totalitatea activităţilor de control tehnic şi a măsurilor luate pentru înlăturarea neajunsurilor constituie întreţinerea tehnică. Deoarece întreţinerile tehnice sunt obligatorii într-un anumit volum de activităţi şi la anumite perioade de timp, ele se numesc întreţineri tehnice periodice.

    ART. 183
    Pentru tehnica aflată în conservare se elaborează de către personalul cu atribuţii de exploatare de la nivel unitate un plan de întreţinere, conform perioadelor şi activităţilor prevăzute de manualele de exploatare, în care se prevăd: aparatura supusă activităţilor de întreţinere, activităţile care se execută, perioadele de executare, cine execută activităţile.

    ART. 184
    (1) În procesul de exploatare sau pe timpul întreţinerilor tehnice periodice se pot constata defecţiuni mici care se pot înlătura de către personalul de deservire sau prin asistenţă tehnică din partea specialiştilor de la nivel unitate.
    Înlăturarea unor astfel de defecţiuni se numeşte remediere.
    În principiu acestea constau din:
    a) matisarea unor cordoane la îmbinarea cu terminalele;
    b) reglarea unor dispozitive simple;
    c) înlocuirea unor piese constatate defecte prin vizualizare;
    d) restabilirea unor contacte în elementele de contactare.


    (2) Nu se vor executa activităţi de remediere care implică violarea sigiliilor de garanţie a producătorului sau reparatorului.
    (3) Remedierile se execută conform documentaţiei de exploatare sau de întreţinere ale aparatului şi se consemnează în cartea tehnică a aparatului respectiv.

    ART. 185
    Anual, până la data de 01 noiembrie, personalul cu atribuţii de exploatare a tehnicii CSN şi CSC pe unitate întocmeşte proiectele programelor de reparaţii a tehnicii din responsabilitate pentru anul următor. În aceste proiecte se menţionează:
    a) tipul tehnicii;
    b) categoria de reparaţii;
    c) luna în care se va executa.


    ART. 186
    Proiectele programelor de reparaţii se întocmesc în 3 exemplare, din care un exemplar se înaintează eşalonului superior, al doilea se trimite la Baza de Reparaţii Nave în situaţia în care reparaţiile se vor efectua la această unitate. Reparaţiile capitale se planifică să se execute la operatorii economici specializaţi.

    ART. 187
    Personalul cu atribuţii de reparaţii a tehnicii CSN şi CSC centralizează proiectele şi în funcţie de resursele şi posibilităţile avute la dispoziţie întocmeşte proiectul programului de reparaţii defalcat pe perioade de timp şi pe structurile unde se vor efectua reparaţiile.


    SECŢIUNEA a III-a
    REPARAREA TEHNICII CSN şi CSC
    ART. 188
    Repararea tehnicii CSN şi CSC are drept scop menţinerea şi restabilirea în timp scurt a stării de funcţionare a acesteia prin readucerea ei în parametri nominali de funcţionare conform documentaţiei de descriere sau exploatare precum şi prin asigurarea funcţionării în toate regimurile şi modurile de lucru prevăzute prin construcţie.
    Repararea tehnicii CSN şi CSC are un caracter profilactic, în sensul că se execută la anumite intervale de timp, după plan, pentru a preveni defectarea sau funcţionarea sub parametrii nominali. Nu trebuie să se aştepte defectarea pentru a introduce tehnica în reparaţii.

    ART. 189
    Timpul normat de funcţionare între reparaţii este prezentat în Normele tehnice de reparaţii şi durata normală de utilizare la tehnica CSN şi aparatura specifică de semnalizare şi avertizare acustică şi optică prevăzute în anexa nr. 28. Tehnica neinclusă în tabel trebuie să respecte prevederile producătorului, cuprinse în documentaţia de întreţinere şi exploatare.

    ART. 190
    În cazul neîndeplinirii criteriului de timp pentru executarea reparaţiilor, defectarea tehnicii CSN şi CSC se consideră pagubă, pentru care se execută cercetare administrativă conform instrucţiunilor în vigoare, de către o comisie numită prin dispoziţie de zi pe unitate.

    ART. 191
    În funcţie de activităţile ce se execută, de complexitate, precum şi de gradul de extindere asupra părţilor, blocurilor, elementelor componente ale tipurilor de tehnică, reparaţiile tehnicii CSN şi CSC sunt de patru categorii: curente, medii, capitale şi de avarii.

    ART. 192
    Reparaţia curentă este ansamblul operaţiilor de înlăturare a deranjamentelor apărute pe timpul exploatării, prin înlocuirea pieselor defecte, prin înlocuirea sau repararea numai a unui bloc, plăci de montaj şi prin înlăturarea defectelor mecanice exterioare, precum şi a operaţiilor de aducerea a tehnicii la parametrii nominali de funcţionare.

    ART. 193
    Reparaţia medie este ansamblul operaţiilor de înlocuire sau reparare a unuia sau mai multor blocuri, plăci de montaj, care au îndeplinit perioada de exploatare conform documentaţiei de exploatare şi întreţinere şi de înlăturare a defectelor mecanice exterioare, precum şi a operaţiilor de aducerea a tehnicii la parametrii nominali de funcţionare.

    ART. 194
    Reparaţia capitală este ansamblul operaţiunilor de înlocuire şi reparare a tuturor blocurilor, plăcilor de montaj şi pieselor defecte sau uzate din întregul lot al aparatului şi de înlăturare a defectelor mecanice exterioare, precum şi a operaţiilor de aducerea a tehnicii la parametrii nominali de funcţionare.

    ART. 195
    Reparaţiile curente, medii şi capitale se execută în scopul prevenirii apariţiei defectelor considerate de producător ca fiind probabile conform normei de timp de exploatare definită de acesta, precum şi pentru schimbarea elementelor constatate defecte şi care au îndeplinit perioada de exploatare.

    ART. 196
    Reparaţia de avarii poate îngloba volumul de operaţii al oricărei categorii de reparaţii descrise la art. 192, 193 şi 194 şi se execută asupra tehnicii CSN şi CSC care nu a îndeplinit norma de timp de exploatare. Executarea reparaţiilor de avarii se va face numai după satisfacerea condiţiilor de la art. 190.

    ART. 197
    Tehnica CSN şi CSC care are sigiliile de garanţie violate este considerată tehnică avariată şi poate fi supusă numai reparaţiilor de avarii după satisfacerea condiţiilor art. 190.

    ART. 198
    Predarea tehnicii pentru reparare se face astfel:
    a) se scoate tehnica din exploatare conform cap. III secţiunea a II-a punctul 5 din prezentul normativ.
    b) se întocmesc formele necesare pentru emiterea ordinului de reparaţii de către organele abilitate dacă tehnica nu a fost inclusă în programul de reparaţii;
    c) se predă tehnica la structura reparatoare unde se va întocmi un act de constatare asupra defectelor şi integrităţii sigiliilor de către o comisie de specialişti din care va face parte şi un delegat competent din partea structurii predătoare. În cazul constatării violării sigiliilor de garanţie, tehnica va fi primită de structura reparatoare numai dacă aceasta este însoţită de o copie a constatărilor cercetării administrative.


    ART. 199
    (1) Reparaţiile tehnicii CSN şi CSC se execută în unitatea reparatoare după întocmirea fişei procesului tehnologic de reparaţie care are la bază actul de constatare întocmit la primirea în reparaţie sau activităţile descrise de producător ca fiind necesare după expirarea timpului de exploatare conform documentaţiei producătorului.
    (2) Tehnica ce nu poate fi reparată în unităţi aparţinând Ministerului Internelor şi Reformei Administrative se repară la agenţi economici specializaţi, cu respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice şi luarea măsurilor de securitate asupra datelor şi informaţiilor clasificate memorate, în cazul aparaturii de calcul şi de comunicaţii.

    ART. 200
    Fişa procesului tehnologic de reparaţie este întocmită de personalul specializat din unitatea reparatoare cu atribuţii în acest sens şi va cuprinde activităţi legate de:
    a) aspectarea componentelor tehnicii;
    b) determinarea parametrilor de funcţionare a blocurilor supuse reparaţiei;
    c) restabilirea parametrilor nominali de funcţionare;
    d) executarea activităţilor de întreţinere lunară şi de verificare a stării de funcţionare;
    e) personalul care va executa reparaţia.


    ART. 201
    După executarea reparaţiei tehnica reparată se sigilează cu sigiliu de garanţie şi se pregăteşte pentru predare. Unitatea care execută reparaţia întocmeşte un act de garanţie în care se va înscrie structura reparatoare, tipul şi seria tehnicii, starea de funcţionare a tehnicii, categoria de stare a tehnicii, aparatele sigilate şi numărul de identificare a sigiliilor. Actul de garanţie va fi avizat de şeful structurii reparatoare.

    ART. 202
    La terminarea reparaţiei, în cartea tehnică a aparatului se înscrie tipul de reparaţie care a fost executată, numărul de înregistrare a fişei procesului tehnologic de reparaţie şi categoria de stare a tehnicii după reparaţie. În vederea confirmării acestor date, în cartea tehnică a aparatului semnează personalul cu atribuţii de confirmarea calităţii reparaţiilor din unitatea reparatoare.

    ART. 203
    Tehnica reparată se predă numai delegatului structurii beneficiare. La recepţia tehnicii, delegatul este obligat să urmărească:
    a) funcţionarea în parametrii nominali a tehnicii;
    b) existenţa sigiliilor şi a integrităţii acestora;
    c) existenţa şi respectarea prevederilor actului de garanţie;
    d) existenţa consemnării din cartea tehnică.

    Delegatul primitor semnează pentru executarea acestor activităţi în actul de garanţie a tehnicii.

    ART. 204
    Reparaţiile care nu necesită transportul aparaturii la structura reparatoare, pot fi efectuate şi în cadrul structurii care are tehnica în primire, dar numai de către personal specializat şi atestat, respectându-se principiile din acest capitol referitoare la:
    a) existenţa şi integritatea sigiliilor;
    b) îndeplinirea numărului de ore de exploatare necesare executării unei categorii de reparaţie;
    c) elaborarea documentelor de scoatere din exploatare;
    d) elaborarea documentelor de executare a reparaţiilor;
    e) predarea tehnicii şi a documentelor însoţitoare după reparaţii.


    CAP. IV
    DISPOZIŢII FINALE
    ART. 205
    Pentru mijloacele tehnice care intră în dotarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative ulterior prezentului normativ, normele de exploatare, de consum carburanţi şi lubrifianţi, materiale de întreţinere, vitalitate şi reparare pot fi completate, la propunerea Direcţiei Generale Management Logistic şi Administrativ.

    ART. 206
    Normele de exploatare, de consum carburanţi şi lubrifianţi, materiale de întreţinere, vitalitate şi reparare a navelor, cuprinse în prezentul normativ, pot fi îmbunătăţite la propunerea Direcţiei Generale Management Logistic şi Administrativ, când condiţiile tehnice sau de exploatare impun aceasta.

    ART. 207
    Anexele nr. 1-28 fac parte integrantă din prezentul Normativ.

    ANEXA 1

        MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
    Structura .........................
                                                            APROB
                                                       ŞEFUL Structurii
                                                          predătoare
                           PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE
                           Nr. ________ din _______________
        În baza _________________________________________
    Noi ____________________ din partea Structurii ____________ şi _____________ din partea ____________ am procedat la predarea-primirea navei _________ proiect de construcţie _______ serie motor ______ nr. înregistrare _________ cu un număr de ore de funcţionare de _____, se predă la starea ______________, conform inventarului de complet*), anexat în copie, ______________________________;
    baterii de acumulatori montate la data ______________; cantitatea de carburanţi şi lubrifianţi din tancul de combustibil, respectiv lubrifiant, truse de scule şi accesorii,
        Starea tehnică a navei sau alte observaţii:
        ___________________________________________________________________________
        ___________________________________________________________________________

        Prezentul proces-verbal s-a încheiat în două exemplare, din care unul rămâne la structura predătoare şi unul la structura primitoare.

┌─────────────────┬────────────────────┐
│AM PREDAT, │AM PRIMIT,** │
└─────────────────┴────────────────────┘

    *) Se trec toate bunurile existente la bord.
    **) În cazul în care nu este posibilă aplicarea ştampilei unităţii, preluarea bunului se va face în baza delegaţiei emise de către unitatea primitoare pe numele delegatului.

    ANEXA 2


┌──────────────────────────────────────┐
│MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI │
│ADMINISTRATIVE │
├───────────────────────────┬──────────┤
│Structura/Unitatea │VĂZUT │
│_________________ │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Nr. ________ din │Şeful │
│___________________ │Unităţii │
└───────────────────────────┴──────────┘

    SITUAŢIA
    nominală a navelor şi mijloacelor plutitoare în dotare
    la data de 01 decembrie .........

┌────┬───────────┬────────────┬──────────┬────────────────────────────┬────────────────────┬─────────────┬──────────────────┬───────────────────┬─────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │MOTOR Nr. │ │Nr. Reparaţiilor │ │ │
│ │Grupa de │ │ │MOTOR │Nr. orelor de │orelor de │CORP Anul când s-a│efectuate │ │ │
│ │destinaţie │ │ │ │funcţionare │funcţionare │executat ultima ├─────────┬─────────┤ │ │
│ │ │ │ │ │ │de la ultima │ │MOTOR │CORP │ │ │
│Nr. ├───────────┤Nr. │Anul de ├───┬───────┬─────┬──────────┼───────────┬────────┼────────┬────┼────┬────┬────────┼────┬────┼────┬────┤Locul│ │
│crt.│Denumirea │înregistrare│fabricaţie│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de │Observaţii│
│ │navei sau a│ │ │ │ │ │ │De la │În │ │ │ │ │ │ │ │ │ │muncă│ │
│ │mijlocului │ │ │Tip│Puterea│Seria│Anul de │începutul │ultimele│R.M. │R.K.│R.M.│R.K.│ANDOCARE│R.M.│R.K.│R.M.│R.K.│ │ │
│ │plutitor │ │ │ │(CP) │ │fabricaţie│exploatării│12 luni │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(proiectul,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tipul) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────┼──────────┼───┼───────┼─────┼──────────┼───────────┼────────┼────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │14 │15 │16 │17 │18 │19 │20 │
├────┼───────────┼────────────┼──────────┼───┼───────┼─────┼──────────┼───────────┼────────┼────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────────┤
├────┼───────────┼────────────┼──────────┼───┼───────┼─────┼──────────┼───────────┼────────┼────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────────┤
└────┴───────────┴────────────┴──────────┴───┴───────┴─────┴──────────┴───────────┴────────┴────────┴────┴────┴────┴────────┴────┴────┴────┴────┴─────┴──────────┘


┌─────────────────────┬────────────────┐
│VERIFICAT │ÎNTOCMIT │
│Adjunctul şefului │Şef compartiment│
│structurii pentru │asigurare │
│logistică/similar │tehnică/similar │
└─────────────────────┴────────────────┘

    NOTĂ:
    a) În prezenta situaţie se înscriu toate navele inclusiv cele disponibile, precum şi cele în plus faţă de prevederile tabelelor de înzestrare, pentru acestea din urma făcându-se referiri detaliate asupra stării tehnice în coloana "20".
    b) În coloana "19" se indică locul unde se găseşte efectiv nava, menţionându-se localitatea de bazare.


    ANEXA 3


┌──────────────────────────────────────┐
│MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI │
│ADMINISTRATIVE │
├─────────────────────────┬────────────┤
│Structura │VĂZUT │
│.........................│ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Nr. ....... din │Şeful │
│................... │structurii │
└─────────────────────────┴────────────┘

    SITUAŢIA
    gradului de înzestrare cu nave şi mijloace plutitoare
    la data de 01.12. ...............

┌────┬──────────────────────────┬───────┬────────┬───────┬──────┬───────────────┬─────────────────────┐
│ │Grupa de destinaţie a │ │ │ │ │Vechimea în │Nr. de ore misiune │
│ │navelor sau a mijloacelor │ │ │ │ │exploatare │efectuate │
│ │plutitoare │ │ │ │ │ │ │
│Nr. ├──────────┬─────────┬─────┤ │ │ │Plus ├───┬─────┬─────┼──────────┬──────────┤
│crt.│Denumirea │ │ │Necesar│Existent│Deficit│dotare│ │Între│ │De la │ │
│ │navei sau │ │ │ │ │ │ │Sub│10 şi│Peste│intrarea │în ultimul│
│ │a │Proiectul│Tipul│ │ │ │ │10 │20 │20 │În │an de │
│ │mijlocului│ │ │ │ │ │ │ani│ani │ani │înzestrare│exploatare│
│ │plutitor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼──────┼───┼─────┼─────┼──────────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │
└────┴──────────┴─────────┴─────┴───────┴────────┴───────┴──────┴───┴─────┴─────┴──────────┴──────────┘

    Exemplu de completare a situaţiei

┌─┬─────────────────┬──────┬──┬──┬──┬─┬──┬──┬──┬─────┬───┐
│ │NAVE OPERATIVE │ │68│60│10│2│19│10│31│42800│150│
│ │(TOTAL) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──────┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼─────┼───┤
│ │NAVE MARITIME DE │ │30│20│10│ │17│2 │1 │2800 │100│
│1│INTERVENŢIE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┬─────┼──────┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼─────┼───┤
│ │Nava │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │maritimă de│0111C│ │ │10│ │ │7 │2 │1 │2000 │30 │
│ │intervenţie│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼─────┼──────┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼─────┼───┤
│ │NAVA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │FLUVIALĂ DE│ │ │38│40│ │2│2 │8 │30│40000│50 │
│ │PAZĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────┼──────┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼─────┼───┤
│2│Navă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fluvială de│822 M│ │ │18│ │ │2 │6 │10│18000│10 │
│ │pază │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┴─────┼──────┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼─────┼───┤
│ │NAVE LOGISTICE │ │95│35│60│ │20│10│5 │ │ │
│ │(TOTAL) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────────────┼──────┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼─────┼───┤
│ │BĂRCI │ │95│35│60│ │20│10│5 │ │ │
│ ├───────────┬─────┼──────┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼─────┼───┤
│ │Bărci din │10+1 │ │ │10│ │ │7 │3 │ │ │ │
│1│lemn │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────┼──────┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼─────┼───┤
│ │Bărci din │ │DELFIN│ │25│ │ │13│7 │5 │ │ │
│ │PAFS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴───────────┴─────┴──────┴──┴──┴──┴─┴──┴──┴──┴─────┴───┘


┌───────────────┬──────────────────────┐
│VERIFICAT │ÎNTOCMIT │
│Adjunctului │Şef compartiment │
│pentru │asigurare tehnică de │
│logistică/ │marină/similar │
│similari │ │
└───────────────┴──────────────────────┘

    NOTĂ:
    a) Navele şi mijloacele plutitoare se grupează în cadrul fiecărei poziţii de la numărul curent, în funcţie de denumire, proiect şi tip.
    b) După completarea situaţiei cu navele şi mijloacele plutitoare din dotarea proprie, se înscriu cele ce aparţin altor unităţi dar care sunt detaşate şi asigurate de unitate din punct de vedere tehnic, respectându-se prevederile punctului "a".


    ANEXA 4

    NORME METODOLOGICE
    privind înregistrarea şi radierea navelor aparţinând Ministerului
    Internelor şi Reformei Administrative
    I. ÎNREGISTRAREA NAVELOR ŞI MIJLOACELOR PLUTITOARE
    1. Navele şi mijloacele plutitoare aparţinând structurilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative se înregistrează la acest minister de Direcţia Generală Management Logistic şi Administrativ, prin Serviciul Autovehicule, Nave şi Aeronave.
    Nu se înregistrează, în condiţiile prezentelor norme, ambarcaţiunile pneumatice şi alte mijloace navale, de resortul tehnicii de geniu. Pentru acestea evidenţa se ţine conform numerelor de inventar de către compartimentele de specialitate.
    Mijloacele navale, cum sunt bărci, ambarcaţiuni pneumatice, etc., prevăzute în completul altor nave au înscrise pe corp, numărul/numele navei căreia le aparţin în conformitate cu regulile SOLAS.

    2. Navele se înregistrează pe baza următoarelor documente justificative:
    a) cererea structurii deţinătoare, care cuprinde precizări cu privire la modul de intrare în evidenţă a navei sau a mijlocului plutitor, numărul de identificare/seria de fabricaţie, proiectul de construcţie;
    b) date de identificare ale navei, conform anexei nr. 4.1;
    c) copia facturii/actului care atestă modul de obţinere a mijlocului naval, după caz;
    d) copia certificatului statutar şi/sau certificatului de clasă, după caz;
    e) două fotografii ale navei tip 10/15, din lateral tribord şi din pupa.
    Documentele menţionate la alin. (1) se înaintează pe cale ierarhică de către unităţile deţinătoare* care solicită înregistrarea la Direcţia Generală Management Logistic şi Administrativ, în termen de 30 zile de la intrarea în evidenţa acestora a navelor.
    * Prin "unitate deţinătoare" se înţelege unitatea în a cărei evidenţă de gestiune se află mijlocul de transport înregistrat.    3. La înregistrare, Serviciul Autovehicule, Nave şi Aeronave atribuie fiecărui mijloc naval un număr de înregistrare şi eliberează un "certificat de înregistrare", model anexa nr. 4.2.
    4. Evidenţa numerelor de înregistrare se ţine de către Direcţia Generală şi Management Logistic şi Administrativ pe baza "Registrului de evidenţă a certificatelor şi numerelor de înregistrare ale navelor şi mijloacelor plutitoare" aparţinând Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, model anexa nr. 4.3.
    Atribuirea numerelor de înregistrare se efectuează în ordine strict crescătoare.
    Navele înregistrate în baza prezentelor norme, îşi păstrează numerele atribuite, care rămân valabile până la ieşirea definitivă a acestora din patrimoniul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, conform prevederilor legale în vigoare, indiferent de redistribuirile efectuate între unităţile din structură.

    5. Inspectoratele generale şi unităţile deţinătoare îşi constituie evidenţă proprie a numerelor de înregistrare pentru navele şi mijloacele plutitoare din dotare, pe acelaşi tip de registru de evidenţă model anexa nr. 4.3.
    6. Numerele de înregistrare se înscriu la loc vizibil, pe borduri în zona prova şi după caz, pe suprastructura navei.
    Inscripţionarea numerelor de înregistrare se efectuează cu materiale, de genul vopsea, folie autocolantă etc., rezistente la factori marini. Forma şi dimensiunile literelor şi cifrelor sunt proporţionale şi se adaptează astfel încât înălţimea acestora să fie de o treime din înălţimea bordului liber, însă nu mai mici de 100 milimetri.

    7. Numerele de înregistrare sunt formate din grupul de litere "MAI" urmat de un grup format din patru cifre, din care: prima este diferită de cifra "zero" şi reprezintă clasa navei din care face parte, a doua cifră reprezintă subclasa din care face parte nava, iar cifrele a treia şi a patra reprezintă numerele de ordine de la 01 până la 99 atribuite în ordine crescătoare.
    Excepţie fac şalupele şi ambarcaţiunile, clasele 3,4 şi 9, pentru care cifrele a doua, a treia şi a patra reprezintă numerele de ordine, care se repartizează de la 001 până la 999.
    Clasificarea navelor se regăseşte în anexa nr. 4.4.
    Încadrarea noilor tipuri de nave ce vor fi introduse ulterior în înzestrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, în prevederile anexei nr. 4.4 se realizează prin dispoziţia directorului Direcţiei Generale Management Logistic şi Administrativ, în baza solicitărilor şi propunerilor de încadrare a inspectoratelor generale sau unităţilor necuprinse în structura acestora.

    8. Formularele certificatului de înregistrare se emit, la solicitarea Serviciului Autovehicule, Nave şi Aeronave, de către Serviciul Tipografic al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, pe hârtie specială şi cu elemente de securizare.
    9. Fiecărui formular de certificat de înregistrare i se atribuie o serie formată dintr-o literă, exclusiv literele Ă, Â, Î, Ş şi Ţ, urmată de un număr format din trei cifre, din care prima este diferită de "0". Seria se atribuie în ordine strict alfabetică, iar numărul în ordine strict crescătoare.
    10. Direcţia Generală Management Logistic şi Administrativ completează certificatele de înregistrare la rubricile ce cuprind datele de identificare şi caracteristicile tehnice ale mijlocului naval, aplicându-se ştampila pentru autentificare.
    În cazul modificărilor aduse navelor, care au ca rezultat modificarea caracteristicilor tehnice, înscrise pe certificatul de înregistrare, unitatea deţinătoare înaintează Direcţiei Generale Management Logistic şi Administrativ documentele aferente conform prevederilor pct. 2 pentru modificarea corespunzătoare a certificatului de înregistrare la rubrica "Observaţii", cu aplicarea ştampilei pentru autentificare.
    Copia documentelor justificative pe baza cărora se face modificarea certificatului de înregistrare, se anexează la dosarul tehnic la mijlocului naval.

    11. Inscripţionarea propriu-zisă a numerelor de înregistrare pe bordul navelor se execută cel mai târziu o dată cu realizarea primelor operaţiuni de trecere la exploatarea de sezon, ulterioare înregistrării prin grija unităţilor deţinătoare.
    12. La cererea inspectoratelor generale sau a unităţilor necuprinse în structura acestora, pot fi atribuite numere de înregistrare provizorii, pentru mijloacele tehnice navale care fac obiectul unor contracte de achiziţie, în scopul inscripţionării acestora în şantierele navale constructoare, înainte de recepţionarea acestora. Acţiunea de înregistrare definitivă se finalizează în momentul intrării în înzestrarea unităţilor deţinătoare, în conformitate cu prevederile prezentelor norme.

    II. RADIEREA DIN EVIDENŢĂ A NUMERELOR DE ÎNREGISTRARE ALE NAVELOR ÎNREGISTRATE
    13. Radierea din evidenţă a numerelor de înregistrare ale navelor şi mijloacelor din dotarea unităţilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative se execută de către Direcţia Generală Management Logistic şi Administrativ, în cazul în care sunt scoase definitiv din patrimoniul ministerului, conform prevederilor legale în vigoare.
    14. Radierea din evidenţă se execută la solicitarea scrisă a ordonatorului de credite deţinătoare al navei sau a mijlocului plutitor, prin care se precizează datele de identificare şi motivul scoaterii din evidenţă a mijlocului naval respectiv, la care se anexează certificatul de înregistrare, în original, şi după caz, următoarele documente:
    a) copia procesului verbal de predare-preluare semnat de cei în drept, pentru navele sau mijloacele plutitoare transmise fără plată, în condiţiile legii;
    b) copia contractului de vânzare-cumpărare semnat de cei în drept şi a documentului de plată eliberat, pentru navele sau mijloacele plutitoare valorificate, conform legislaţiei în vigoare;
    c) copia procesului-verbal de casare, aprobat conform reglementărilor în vigoare.

    15. Structura deţinătoare înaintează ierarhic la Direcţia Generală Management Logistic şi Administrativ în vederea radierii din evidenţă a numărului de înregistrare atribuit mijlocului naval, documentele corespunzătoare menţionate la pct. 14, în termen de maxim 30 zile de la aprobarea documentelor de transmitere fără plată/vânzare/casare a navei.
    16. Anexele nr. 4.1, 4.2, 4.3 şi 4.4 fac parte integrantă din prezentele normele metodologice.

    ANEXA 4.1

    DATELE DE IDENTIFICARE ALE NAVEI

┌─────────────────────────────────┬┬┬┬┬┐
│Anul construcţiei ││││││
├─────────────────────────────────┼┼┼┼┼┤
│Firma producătoare/şantier naval ││││││
├─────────────────────────────────┼┼┼┼┼┤
│Contractul de construcţie al ││││││
│navei, în copie ││││││
├─────────────────────────────────┼┼┼┼┼┤
│Documentaţie tehnică generală: ││││││
│- descrierea tehnică a navei; ││││││
│- planurile generale, în copie; ││││││
├─────────────────────────────────┼┼┼┼┼┤
│Principalele caracteristici ││││││
│tehnice ale navei: ││││││
├─────────────────────────────────┼┼┼┼┼┤
│Categoria navei: ││││││
├─────────────────────────────────┼┼┼┼┼┤
│Denumirea proiectului navei - ││││││
│tip, model: ││││││
├─────────────────────────────────┼┼┼┼┼┤
│Lungime maximă, în metri: ││││││
├─────────────────────────────────┼┼┼┼┼┤
│Lăţime maximă, în metri: ││││││
├─────────────────────────────────┼┼┼┼┼┤
│Înălţimea de construcţie în ││││││
│metri: ││││││
├─────────────────────────────────┼┼┼┼┼┤
│Pescaj maxim în metri: ││││││
├─────────────────────────────────┼┼┼┼┼┤
│Deplasament, în tone: ││││││
├─────────────────────────────────┼┼┼┼┼┤
│Motorizare: ││││││
├─────────────────────────────────┼┼┼┼┼┤
│Numărul şi tipul motoarelor ││││││
│principale şi auxiliare: ││││││
├─────────────────────────────────┼┼┼┼┼┤
│Puterea motoarelor principale şi ││││││
│auxiliare ││││││
├─────────────────────────────────┼┼┼┼┼┤
│Cererea ││││││
├─────────────────────────────────┼┼┼┼┼┤
│Modul de intrare în evidenţă ││││││
├─────────────────────────────────┼┼┼┼┼┤
│Numărul de identificare - seria ││││││
│de fabricaţie ││││││
├─────────────────────────────────┼┼┼┼┼┤
│Proiectul de construcţie ││││││
└─────────────────────────────────┴┴┴┴┴┘


    ANEXA 4.2

    MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE

┌───┬─────────────────────────────────┬┐
│1. │Numărul de înregistrare ││
├───┼─────────────────────────────────┼┤
│2. │Categoria navei ││
├───┼─────────────────────────────────┼┤
│3. │Proiectul de construcţie al navei││
│ │- modelul ││
├───┼─────────────────────────────────┼┤
│4. │Anul şi locul construcţiei ││
├───┼─────────────────────────────────┼┤
│5. │Şantierul naval constructor ││
├───┼─────────────────────────────────┼┤
│6. │Lungime maximă, în metri ││
├───┼─────────────────────────────────┼┤
│7. │Lăţimea maximă, în metri ││
├───┼─────────────────────────────────┼┤
│8. │Înălţimea de construcţie, în ││
│ │metri ││
├───┼─────────────────────────────────┼┤
│9. │Pescajul maxim, în metri ││
├───┼─────────────────────────────────┼┤
│10.│Deplasament maxim, în tone ││
├───┼─────────────────────────────────┼┤
│11.│Capacitate de transport ││
├───┼─────────────────────────────────┼┤
│12.│Numărul, marca şi tipul ││
│ │motoarelor principale ││
├───┼─────────────────────────────────┼┤
│13.│Puterea totală instalată ││
├───┼─────────────────────────────────┼┤
│14.│Materialul de construcţie al ││
│ │corpului navei ││
├───┼─────────────────────────────────┴┤
│15.│OBSERVAŢII │
├───┴──────────────────────────────────┤
│Certificat eliberat de │
├──────────────────────────────────────┤
│La data de │
├──────────────────────────────────────┤
│Semnătura şi ştampila │
├──────────────────────────────────────┤
│Seria şi nr. certificatului │
└──────────────────────────────────────┘

    Notă:
    În formular se înscrie capacitatea de transport numai pentru navele destinate în acest scop - şlepuri, bacuri fluviale, tancuri petroliere, etc.
    Pentru navele care transportă personal, capacitatea de transport este cea înscrisă în certificatele de clasă, formularele tactico-operaţionale, etc.

        DEŢINĂTOR
 (a se vedea imaginea asociată)

┌────┬───────────┬─────────────────────┐
│Nr. │Structura │Semnătura şefului │
│crt.│deţinătoare│structurii şi │
│ │ │ştampila │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │ │ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │ │ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │ │ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │ │ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │ │ │
├────┴───────────┴─────────────────────┤
│Seria şi nr. certificatului │
└──────────────────────────────────────┘


    ANEXA 4.3

    ROMÂNIA
    MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
 (a se vedea imaginea asociată)
    Structura ______________________________________
    REGISTRU DE EVIDENŢĂ
    A CERTIFICATELOR ŞI NUMERELOR DE ÎNREGISTRARE ALE NAVELOR APARŢINÂND
    MINISTERULUI INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE

┌────┬───────────┬───────────┬──────────┬──────────┬──────────────┬────────────┬──────────────┬─────────────┬───────────────────────────┬────────────┬───────────┬───────────────────┬────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Persoana care a efectuat │ │ │Persoana care a │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │înregistrarea │ │ │efectuat radierea │ │
│ │ │ │ │ │Seria şi │ │Data emiterii │ ├─────────────┬─────────────┤ │ ├─────────┬─────────┤ │
│ │Clasa │ │ │Seria de │numărul │Număr de │certificatului│Unitatea │Gradul, │ │Data │Unitatea │ │ │ │
│Nr. │mijlocului │Proiect de │Producător│fabricaţie│certificatului│înregistrare│de │deţinătoare │numele şi │Semnătura │radierii │deţinătoare│ │ │OBS.│
│crt.│naval │construcţie│ │a │de │atribuit │înregistrare │la data │prenumele │persoanei │numărului de│la data │Gradul, │ │ │
│ │înregistrat│ │ │produsului│înregistrare │ │sau a │înregistrării│persoanei │care a │înregistrare│radierii │numele şi│Semnătura│ │
│ │ │ │ │ │ │ │duplicatului │ │care a │efectuat │ │ │prenumele│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │efectuat │înregistrarea│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │înregistrarea│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │14 │15 │16 │
├────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────┤
│4. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────┤
│5. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────┤
│6. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────┤
│7. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────┤
│8. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────┤
│9. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────┤
│10. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────┤
│11. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────┤
│12. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────┤
│13. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────┤
│14. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────┤
│15. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────┤
│16. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────┤
│17. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────┤
│18. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────┤
│19. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────┤
│20. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴───────────┴──────────┴──────────┴──────────────┴────────────┴──────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴────────────┴───────────┴─────────┴─────────┴────┘


    ANEXA 4.4

    CLASIFICAREA NAVELOR DIN ÎNZESTRAREA MINISTERULUI INTERNELOR ŞI
    REFORMEI ADMINISTRATIVE

    NAVE OPERATIVE
    – Clasa 1 - NAVE DE SUPRAVEGHERE
    Subclasa 1: Nave maritime de supraveghere
    - nave maritime de supraveghere, ex.: proiect P 157 etc.

    Subclasa 2: Nave de comandament
    - nave fluviale de comandament


    – Clasa 2 - NAVE DE PATRULARE ŞI INTERVENŢIE
    Subclasa 1: Nave maritime de patrulare şi intervenţie
    - nave maritime de patrulare, ex.: proiect 0111 C etc.
    – nave maritime de intervenţie, ex.: proiect 834 M etc.

    Subclasa 2: Nave fluviale de patrulare şi intervenţie
    - nave fluviale de patrulare, ex.: proiect C119, proiect 822M, proiect 383 etc.


    – Clasa 3 - ŞALUPE DE PATRULARE, CONTROL ŞI/SAU INTERVENŢIE
    - şalupe de intervenţie, ex.: proiect Maren, proiect Freeway etc.
    – şalupă fluvială de intervenţie proiect 360
    – şalupe fluviale de patrulare, ex.: proiect Wolla 150, proiect BM, proiect Wolla 300, proiect U 371, proiect KS 100 A, proiect 106, proiect 410, proiect 500 CLASS, proiect POL 150 şi proiect GAMA
    – şalupe de supraveghere şi control portuar, ex.: proiect R-1120 etc.

    – Clasa 4 - AMBARCAŢIUNE DE PATRULARE, INTERVENŢIE, CONTROL ŞI/SAU SALVARE
    - ambarcaţiuni rapide de intervenţie
    – ambarcaţiuni cu motor ataşabil
    – ambarcaţiuni de abordaj, control şi salvare
    – ambarcaţiuni pe pernă de aer etc.
    De exemplu: proiect Drussila, proiect Harpoon 550 Open, proiect F50, proiect RR 4.2, proiect SLP 5400 etc..

    – Clasa 5 - NAVE CU MISIUNI SPECIALE
    Subclasa 1 - Nave de remorcaj şi salvare
    - nave de remorcaj şi salvare, ex.: proiect 136, 405 şi 406
    – remorchere fluviale, ex.: proiect RG etc.

    Subclasa 2 - Nave pentru stingerea incendiilor
    - şalupe fluviale PSI, ex.: proiect Maren 34, BM, KS 100 A etc.

    Subclasa 3 - Nave sanitare
    - nave sanitare, ex.: proiect 383 S etc.    NAVE LOGISTICE
    – Clasa 6 - NAVE DE TRANSPORT ŞI APROVIZIONARE
    Subclasa 1 - Tancuri pentru transport produse petroliere
    - tancuri maritime propulsate, ex.: tanc maritim 1000 To proiect 1407
    – tancuri fluviale nepropulsate

    Subclasa 2 - Nave de transport materiale
    - gabare fluviale propulsate sau nepropulsate;
    – şlepuri fluviale nepropulsate, ex. proiect 200 t etc.
    – bacuri fluviale, ex.: proiect BF 15 t. etc.


    – Clasa 7 - NAVE CU DESTINAŢIE SPECIALĂ
    Subclasa 1
    Ateliere plutitoare
    - ateliere plutitoare proiect 126 M
    – atelier plutitor proiect 1735 M etc.


    Subclasa 2
    Nave bază
    - cazarma plutitoare, ex.: proiect 420 etc.


    Subclasa 3 - Docuri plutitoare
    - docuri plutitoare, ex.: proiect 200 To, proiect 80 To etc.    MIJLOACE PLUTITOARE
    – Clasa 8 - PONTOANE
    Subclasa 1. Pontoane dormitor
    - pontoane dormitor, ex.: proiect 50 locuri, proiect 40 locuri etc.

    Subclasa 2 Pontoane de acostare
    - pontoane de acostare cu cabine, ex.: proiect PA 1, proiect PA 2, proiect Siaj, proiect PAC, proiect Severnav, proiect PTN, etc.
    – pontoane de acostare cu platformă, ex.: proiect 494 etc.


    – Clasa 9 - BĂRCI ANTRENAMENT ŞI ÎNTREŢINERE NAVE
    - bărci din p.f.a.s, ex.: proiect 6+1 rame, proiect 2+1 rame
    – bărci metalice, ex.: proiect KRÂM etc.
    – bărci din lemn, ex.: proiect Bega etc.


    ANEXA 5

    TIMPUL ALOCAT REVIZIILOR LUNARE, PERIODICITATEA ANDOCĂRILOR,
    TIPUL REPARAŢIILOR ŞI PERIODICITATEA ACESTORA, DURATA NORMALĂ
    DE UTILIZARE ŞI NUMĂRUL MAXIM DE MOTOARE CARE POT FI ALOCATE

┌────┬────────────┬──────────┬──────────────┬───────────────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │Numărul │
│ │ │ │ │Tipul şi │maxim de │
│ │ │ │ │periodicitatea │motoare │
│ │ │Timpul │ │reparaţiilor │pentru │
│Nr. │ │alocat │Periodicitatea│ │motoarele │
│crt.│Tipul navei │reviziilor│andocărilor ├─────────┬─────────┤principale│
│ │ │lunare │(ani) │ │ │care pot │
│ │ │(zile) │ │Reparaţie│Reparaţie│fi alocate│
│ │ │ │ │medie │capitală │anual │
│ │ │ │ │(ani) │(ani) │(ore) │
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Nava │ │ │ │ │ │
│1. │fluvială de │4 │1 │5 │10 │500 │
│ │comandament │ │ │ │ │ │
│ │pr. 2916 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Navă │ │ │ │ │ │
│ │maritimă de │ │ │ │ │ │
│2. │patrulare şi│3 │1 │5 │10 │350 │
│ │supraveghere│ │ │ │ │ │
│ │pr. P157 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Navă │ │ │ │ │ │
│ │maritimă de │ │ │ │ │ │
│3. │patrulare şi│3 │1 │5 │10 │350 │
│ │intervenţie │ │ │ │ │ │
│ │pr. 0111 C │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Navă │ │ │ │ │ │
│4. │fluvială de │3 │2 │6 │12 │500 │
│ │patrulare │ │ │ │ │ │
│ │pr. 822 M │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Navă │ │ │ │ │ │
│ │maritimă de │ │ │ │ │ │
│5. │patrulare şi│3 │1/12 │4 │8 │350 │
│ │intervenţie │ │ │ │ │ │
│ │pr. 834 M │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Şalupă │ │ │ │ │ │
│6. │maritimă de │2 │1/4 │3 │6 │500 │
│ │intervenţie │ │ │ │ │ │
│ │pr. Freeway │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Navă │ │ │ │ │ │
│7. │fluvială de │2 │2 │5 │10 │500 │
│ │patrulare │ │ │ │ │ │
│ │pr. C 119 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Navă │ │ │ │ │ │
│8. │fluvială de │2 │2 │5 │10 │500 │
│ │patrulare │ │ │ │ │ │
│ │pr. 383 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Şalupă │ │ │ │ │ │
│9. │fluvială de │2 │1 │5 │10 │600 │
│ │patrulare │ │ │ │ │ │
│ │pr. Wola 300│ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Şalupă │ │ │ │ │ │
│10. │fluvială pr.│2 │1/4 │3 │6 │600 │
│ │500 CLASS │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Şalupă │ │ │ │ │ │
│ │fluvială de │ │ │ │ │ │
│ │intervenţie │ │ │ │ │ │
│11. │pentru │2 │1/4 │5 │10 │600 │
│ │stingerea │ │ │ │ │ │
│ │incendiilor │ │ │ │ │ │
│ │pr. Maren 34│ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Şalupă de │ │ │ │ │ │
│ │supraveghere│ │ │ │ │ │
│12. │şi control │2 │1/4 │3 │6 │600 │
│ │portuar pr. │ │ │ │ │ │
│ │R1120 şi │ │ │ │ │ │
│ │R1250 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Şalupă │ │ │ │ │ │
│13. │fluvială de │2 │1 │10 │10 │500 │
│ │patrulare │ │ │ │ │ │
│ │pr. U 371 PR│ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Şalupă │ │ │ │ │ │
│14. │fluvială de │2 │1 │5 │10 │500 │
│ │patrulare │ │ │ │ │ │
│ │pr. KS 100 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Şalupă │ │ │ │ │ │
│15. │fluvială de │2 │1 │5 │10 │600 │
│ │patrulare │ │ │ │ │ │
│ │pr. Wola 150│ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Şalupă │ │ │ │ │ │
│16. │fluvială de │2 │1 │5 │10 │600 │
│ │intervenţie │ │ │ │ │ │
│ │pr. SF 360 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Şalupă │ │ │ │ │ │
│ │fluvială de │ │ │ │ │ │
│ │intervenţie │ │ │ │ │ │
│17. │pentru │2 │2 │5 │10 │600 │
│ │stingerea │ │ │ │ │ │
│ │incendiilor │ │ │ │ │ │
│ │pr. BM │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Şalupă │ │ │ │ │ │
│18. │fluvială de │2 │2 │5 │10 │600 │
│ │patrulare │ │ │ │ │ │
│ │pr. BM │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Şalupă │ │ │ │ │ │
│19. │fluvială de │2 │1/4 │3 │6 │600 │
│ │patrulare │ │ │ │ │ │
│ │pr. POL 150 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Şalupă │ │ │ │ │ │
│20. │fluvială pr.│2 │1 │5 │10 │600 │
│ │186 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Şalupă │ │ │ │ │ │
│21. │fluvială pr.│2 │1 │5 │10 │600 │
│ │189 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Şalupă │ │ │ │ │ │
│22. │fluvială pr.│2 │1 │5 │10 │600 │
│ │106 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Şalupă │ │ │ │ │ │
│23. │fluvială pr.│2 │1 │5 │10 │600 │
│ │410 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Şalupă │ │ │ │ │ │
│24. │fluvială de │2 │1 │5 │10 │600 │
│ │patrulare │ │ │ │ │ │
│ │pr. 1396 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Şalupă │ │ │ │ │ │
│25. │fluvială de │2 │1/4 │3 │6 │600 │
│ │patrulare │ │ │ │ │ │
│ │pr. Maren 34│ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Şalupă │ │ │ │ │ │
│26. │fluvială de │2 │1/4 │3 │6 │600 │
│ │patrulare │ │ │ │ │ │
│ │pr. Gamma │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Ambarcaţiune│ │ │ │ │ │
│27. │cu motor │2 │1/4 │3 │6 │800 │
│ │ataşabil pr.│ │ │ │ │ │
│ │Drussila │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Ambarcaţiune│ │ │ │ │ │
│28. │cu motor │2 │1/4 │3 │6 │800 │
│ │ataşabil pr.│ │ │ │ │ │
│ │F50 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Ambarcaţiune│ │ │ │ │ │
│ │de │ │ │ │ │ │
│29. │intervenţie │2 │1/4 │3 │6 │800 │
│ │pr. Harpoon │ │ │ │ │ │
│ │550 OPEN │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Ambarcaţiune│ │ │ │ │ │
│30. │de patrulare│2 │1/4 │3 │6 │800 │
│ │pr. RR-4.2 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Ambarcaţiune│ │ │ │ │ │
│ │de abordaj, │ │ │ │ │ │
│31. │control şi │1 │1/8 │3 │6 │800 │
│ │salvare pr. │ │ │ │ │ │
│ │SLP 5400 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Ambarcaţiune│ │ │ │ │ │
│32. │pe pernă de │2 │- │3 │5 │600 │
│ │aer pr. │ │ │ │ │ │
│ │HTI-425 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Ambarcaţiune│ │ │ │ │ │
│33. │de patrulare│2 │1/4 │3 │6 │800 │
│ │pr. Forward │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Ambarcaţiune│ │ │ │ │ │
│34. │de patrulare│2 │1/4 │3 │6 │800 │
│ │pr. Delfin │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Ambarcaţiune│ │ │ │ │ │
│ │de patrulare│ │ │ │ │ │
│35. │şi control │2 │1/4 │3 │6 │800 │
│ │Boston │ │ │ │ │ │
│ │Whaler 180 │ │ │ │ │ │
│ │Dauntless │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Ambarcaţiune│ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │
│36. │intervenţii │2 │1/4 │3 │6 │800 │
│ │speciale │ │ │ │ │ │
│ │Merry Fisher│ │ │ │ │ │
│ │625 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Ambarcaţiune│ │ │ │ │ │
│ │de │ │ │ │ │ │
│37. │intervenţie │2 │1/4 │3 │6 │800 │
│ │şi control │ │ │ │ │ │
│ │Bayliner 160│ │ │ │ │ │
│ │Runaboat │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Ambarcaţiune│ │ │ │ │ │
│38. │de patrulare│2 │1/4 │3 │6 │800 │
│ │Quicksilver │ │ │ │ │ │
│ │470 Sport │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Ambarcaţiune│ │ │ │ │ │
│ │de │ │ │ │ │ │
│39. │intervenţie │2 │1/4 │3 │6 │800 │
│ │pr. Jeanneau│ │ │ │ │ │
│ │MF 580 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Ambarcaţiune│ │ │ │ │ │
│40. │pneumatică │2 │- │3 │6 │800 │
│ │Zodiac pr FC│ │ │ │ │ │
│ │420 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Ambarcaţiune│ │ │ │ │ │
│41. │pneumatică │2 │- │3 │6 │800 │
│ │Quicksilver │ │ │ │ │ │
│ │pr FC 420 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│42. │Barcă │2 │1/4 │3 │6 │800 │
│ │proiect U5 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Nava │ │ │ │ │ │
│ │remorcher │ │ │ │ │ │
│43. │salvator │3 │2 │6 │12 │800 │
│ │fluvial pr. │ │ │ │ │ │
│ │RG │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Bac fluvial │ │ │ │ │ │
│44. │propulsat │2 │2 │5 │10 │600 │
│ │pr. BF 15 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Şalupă │ │ │ │ │ │
│ │maritimă de │ │ │ │ │ │
│45. │remorcaj şi │3 │1 │5 │10 │500 │
│ │salvare pr. │ │ │ │ │ │
│ │405 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Şalupă │ │ │ │ │ │
│ │fluvială de │ │ │ │ │ │
│46. │remorcaj şi │2 │2 │5 │10 │600 │
│ │salvare pr. │ │ │ │ │ │
│ │1367 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Navă │ │ │ │ │ │
│47. │fluvială │2 │2 │5 │10 │1000 │
│ │sanitară pr.│ │ │ │ │ │
│ │383 S │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Tanc maritim│ │ │ │ │ │
│48. │propulsat de│4 │3 │5 │10 │300 │
│ │carburanţi │ │ │ │ │ │
│ │pr. 1407 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Gabară │ │ │ │ │ │
│49. │fluvială │2 │2 │5 │10 │800 │
│ │propulsată │ │ │ │ │ │
│ │pr. 50 T │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│50. │Navă bază │4 │3 │5 │10 │- │
│ │pr. 0420 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Nava atelier│ │ │ │ │ │
│51. │plutitor pr.│3 │4 │5 │10 │- │
│ │126 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Nava atelier│ │ │ │ │ │
│52. │plutitor pr.│3 │4 │5 │10 │- │
│ │1735 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Doc plutitor│ │ │ │ │ │
│53. │200 T. pr. │5 │5 │8 │15 │- │
│ │1431 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│54. │Doc plutitor│5 │5 │8 │15 │- │
│ │80 T. │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Tanc fluvial│ │ │ │ │ │
│55. │pentru CL │2 │2 │5 │10 │- │
│ │600 T pr. TC│ │ │ │ │ │
│ │600 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Tanc fluvial│ │ │ │ │ │
│56. │pentru CL │2 │2 │5 │10 │- │
│ │200 T pr. TC│ │ │ │ │ │
│ │200 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Tanc fluvial│ │ │ │ │ │
│57. │pentru CL 55│2 │2 │5 │10 │- │
│ │T pr. TC 55 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Ponton │ │ │ │ │ │
│58. │dormitor 50 │2 │2 │5 │10 │- │
│ │loc. pr. PD.│ │ │ │ │ │
│ │50 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Ponton │ │ │ │ │ │
│59. │dormitor 40 │2 │2 │5 │10 │- │
│ │loc. pr. PD.│ │ │ │ │ │
│ │40 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Ponton │ │ │ │ │ │
│ │dormitor 40 │ │ │ │ │ │
│60. │loc. │2 │2 │5 │10 │- │
│ │modernizat │ │ │ │ │ │
│ │(20 locuri) │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Ponton de │ │ │ │ │ │
│61. │acostare cu │2 │2 │5 │10 │- │
│ │cabine pr. │ │ │ │ │ │
│ │PA 1 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Ponton de │ │ │ │ │ │
│62. │acostare cu │2 │2 │5 │10 │- │
│ │cabine pr. │ │ │ │ │ │
│ │Severnav PA2│ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Ponton de │ │ │ │ │ │
│63. │acostare cu │2 │2 │5 │10 │- │
│ │cabine pr. │ │ │ │ │ │
│ │PAC 12 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Ponton de │ │ │ │ │ │
│64. │acostare cu │2 │2 │5 │10 │ │
│ │cabine pr. │ │ │ │ │ │
│ │PAC 14 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Ponton de │ │ │ │ │ │
│65. │acostare cu │2 │2 │5 │10 │- │
│ │cabine pr. │ │ │ │ │ │
│ │SIAJ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Ponton de │ │ │ │ │ │
│66. │acostare cu │2 │2 │5 │10 │- │
│ │platformă │ │ │ │ │ │
│ │pr. 494 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Ponton de │ │ │ │ │ │
│67. │acces la mal│2 │2 │5 │10 │- │
│ │pr. PR 60 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Ponton de │ │ │ │ │ │
│68. │acces la mal│2 │2 │5 │10 │- │
│ │pr. PR 70 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Barca din │ │ │ │ │ │
│69. │pafs cu rame│2 │1/4 │3 │6 │- │
│ │pr. 6+1 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Barca din │ │ │ │ │ │
│70. │pafs cu rame│2 │1/4 │3 │6 │- │
│ │pr. 2+1 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│71. │Barca din │2 │1/4 │3 │6 │- │
│ │lemn │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴──────────┴──────────────┴─────────┴─────────┴──────────┘

    ALTE MIJLOACE NAVALE

┌────┬──────────┬──────────┬──────────────┬───────────────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │Numărul │
│ │ │ │ │Tipul şi │maxim de │
│ │ │ │ │periodicitatea │motoare │
│ │ │Timpul │ │reparaţiilor │pentru │
│Nr. │Tipul │alocat │Periodicitatea│ │motoarele │
│crt.│navei │reviziilor│andocărilor ├─────────┬─────────┤principale│
│ │ │lunare │(ani) │ │ │care pot │
│ │ │(zile) │ │Reparaţie│Reparaţie│fi alocate│
│ │ │ │ │medie │capitală │anual │
│ │ │ │ │(ani) │(ani) │(ore) │
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Barcă │ │ │ │ │ │
│ │pneumatică│ │ │ │ │ │
│1 │cu motor │1 │- │3 │6 │800 │
│ │ataşabil │ │ │ │ │ │
│ │(cu 2, 6, │ │ │ │ │ │
│ │10 locuri)│ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴──────────┴──────────────┴─────────┴─────────┴──────────┘


    ANEXA 5.a

    TIPUL, PERIODICITATEA REPARAŢIILOR ŞI MOTORESURSA TOTALĂ
    PENTRU MOTOARELE NAVALE DIN DOTAREA NAVELOR MINISTERULUI
    INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE

┌────┬───────────────┬──────┬─────────────────┬───────────┐
│ │ │ │TIPUL ŞI │MOTORESURSA│
│ │ │ │PERIODICITATEA │TOTALĂ │
│Nr. │TIPUL MOTORULUI│PUTERE│REPARAŢIILOR │ │
│crt.│ │(CP) ├─────┬─────┬─────┼───┬───────┤
│ │ │ │RK │RM │RC │ANI│ORE │
│ │ │ │(ORE)│(ORE)│(ORE)│ │ │
├────┼───────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼───┼───────┤
│ │Motor diesel │ │ │ │ │ │ │
│1. │naval ALCO 8R │1640 │3000 │1500 │1000 │15 │8000 │
│ │251 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼───┼───────┤
│ │Motor diesel │ │ │ │ │ │ │
│2. │naval 8 V 396 │1200 │2000 │1000 │500 │12 │5500 │
│ │TC8Z │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼───┼───────┤
│3. │Motor diesel │1100 │1000 │500 │300 │12 │2500 │
│ │naval M 400 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼───┼───────┤
│ │Motor diesel │ │ │ │ │ │ │
│4. │naval VOLVO │490 │1200 │600 │200 │10 │2400 │
│ │PENTA tip │ │ │ │ │ │ │
│ │TAMD-75PDC │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼───┼───────┤
│ │Motor diesel │ │ │ │ │ │ │
│5. │naval 6 LNS 165│450 │1500 │800 │500 │12 │4000 │
│ │RIN 250 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼───┼───────┤
│6. │Motor diesel │420 │2000 │1 │600 │15 │5500 │
│ │naval MB 836 Db│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼───┼───────┤
│ │Motor diesel │ │ │ │ │ │ │
│7. │naval BW R6 DV │400 │3000 │1.5 │1 │15 │8000 │
│ │148 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼───┼───────┤
│ │Motor diesel │ │ │ │ │ │ │
│8. │naval VOLVO │310 │1200 │600 │200 │10 │2400 │
│ │PENTA tip D6 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼───┼───────┤
│ │Motor diesel │ │ │ │ │ │ │
│9. │naval │300 │800 │400 │200 │10 │2200 │
│ │CATERPILLAR │ │ │ │ │ │ │
│ │DITA 3116 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼───┼───────┤
│10. │Motor diesel │300 │1500 │1 │500 │10 │4000 │
│ │naval WOLA 300 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼───┼───────┤
│11. │Motor diesel │300 │1500 │1 │500 │10 │4000 │
│ │naval 3 D12 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼───┼───────┤
│ │Motor diesel │ │ │ │ │ │ │
│12. │naval VOLVO │285 │1200 │600 │200 │10 │2400 │
│ │PENTA tip KAD │ │ │ │ │ │ │
│ │300 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼───┼───────┤
│ │Motor diesel │ │ │ │ │ │ │
│13. │naval │270 │800 │400 │200 │10 │2200 │
│ │MERCRUISER D │ │ │ │ │ │ │
│ │7,3 L │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼───┼───────┤
│14. │Motor diesel │256 │500 │250 │100 │12 │1500 │
│ │naval D2156HMT8│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼───┼───────┤
│15. │Motor diesel │250 │2000 │1 │600 │15 │5500 │
│ │naval MB 836 Bb│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼───┼───────┤
│16. │Motor diesel │215 │500 │250 │100 │12 │1500 │
│ │naval D2156HMN8│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼───┼───────┤
│17. │Motor diesel │180 │500 │250 │100 │12 │1500 │
│ │naval D2156HMV8│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼───┼───────┤
│ │Motor diesel │ │ │ │ │ │ │
│18. │naval │180 │800 │400 │200 │10 │2200 │
│ │MERCRUISER D │ │ │ │ │ │ │
│ │3,6 L │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼───┼───────┤
│19. │Motor diesel │170 │800 │400 │200 │12 │2200 │
│ │naval IAMZ238G │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼───┼───────┤
│20. │Motor diesel │156 │800 │400 │200 │12 │2200 │
│ │naval 798-05 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼───┼───────┤
│ │Motor outboard │ │ │ │ │ │ │
│21. │în 2 timpi cu │150 │400 │200 │100 │10 │1000 │
│ │benzina Johnson│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼───┼───────┤
│22. │Motor diesel │150 │2000 │1 │500 │12 │5500 │
│ │naval WOLA 150 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼───┼───────┤
│23. │Motor diesel │150 │2000 │1 │500 │12 │5500 │
│ │naval 3 D 6 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼───┼───────┤
│24. │Motor diesel │135 │800 │400 │200 │12 │2200 │
│ │naval 797-05 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼───┼───────┤
│25. │Motor diesel │110 │4000 │2 │500 │15 │9000 │
│ │naval D 120 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼───┼───────┤
│26. │Motor diesel │65 │3500 │2000 │500 │15 │8000 │
│ │naval D 107 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼───┼───────┤
│ │Motor outboard │ │ │ │ │ │ │
│27. │în 2 timpi cu │60 │400 │200 │100 │10 │1000 │
│ │benzina │ │ │ │ │ │ │
│ │MERCURY-MARINER│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼───┼───────┤
│ │Motor outboard │ │ │ │ │ │ │
│28. │în 2 timpi cu │60 │400 │200 │100 │10 │1000 │
│ │benzina Johnson│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼───┼───────┤
│ │Motor outboard │ │ │ │ │ │ │
│29. │în 2 timpi cu │40 │400 │200 │100 │10 │1000 │
│ │benzina │ │ │ │ │ │ │
│ │MERCURY-MARINER│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼───┼───────┤
│30. │Motor desel │40 │3500 │2000 │500 │15 │8000 │
│ │naval D115 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼───┼───────┤
│ │Motor diesel │ │ │ │ │ │ │
│31. │naval │37 │3000 │1500 │800 │15 │8000 │
│ │CATERPILLAR │ │ │ │ │ │ │
│ │CEL-17,5 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼───┼───────┤
│32. │Motor diesel │35 │3500 │2000 │500 │15 │8000 │
│ │naval D30 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼───┼───────┤
│ │Motor outboard │ │ │ │ │ │ │
│33. │în 2 timpi cu │23 │300 │150 │75 │10 │900 │
│ │benzina NEPTUN │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼───┼───────┤
│ │Motor în 4 │ │ │ │ │ │ │
│34. │timpi cu │11 │4000 │2000 │1 │15 │10000 │
│ │benzina BRIGGS&│ │ │ │ │ │ │
│ │STRATTON │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼───┼───────┤
│35. │Motor diesel │11 │2500 │1500 │500 │15 │6000 │
│ │naval 2 CI │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼───┼───────┤
│ │Motor outboard │ │ │ │ │ │ │
│36. │în 2 timpi cu │10.5 │300 │150 │75 │10 │900 │
│ │benzina VETEROK│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼───┼───────┤
│ │Motor outboard │ │ │ │ │ │ │
│37. │în 2 timpi cu │10.5 │300 │150 │75 │10 │900 │
│ │benzina MOSKVA │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼───┼───────┤
│ │Motor în 4 │ │ │ │ │ │ │
│38. │timpi cu │10 │4000 │2000 │1 │15 │10000 │
│ │benzina HONDA │ │ │ │ │ │ │
│ │ECT-6500 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼───┼───────┤
│39. │Motor diesel │6.5 │3000 │1500 │1 │15 │8000 │
│ │naval STAMEGNIA│ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴───┴───────┘

     NOTĂ: Pentru tehnica nou intrată în dotare reviziile şi reparaţiile se efectuează la Baza de Reparaţii Nave sau la agenţii economici din România acreditaţi de firmele constructoare, conform specificaţiilor fabricanţilor.

    ANEXA 6

    MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
    Structura/Unitatea ..............................
    EVIDENŢA
    constituirii şi consumului rezervei de carburanţi şi motoare

┌───────────┬─┬───────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┐
│Rezerva de │ │Cantitatea │Trimestrul I │Trimestrul II │Trimestrul III│Trimestrul IV │
│carburanţi │U│constituită│ │ │ │ │
│şi │/│la nivelul ├────────┬─────┼────────┬─────┼────────┬─────┼────────┬─────┤
│lubrifianţi│M│unităţii │consumat│rămas│consumat│rămas│consumat│rămas│consumat│rămas│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼─┼───────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼────────┼─────┼────────┼─────┤
│BENZINĂ │t│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼─┼───────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼────────┼─────┼────────┼─────┤
│MOTORINĂ │t│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼─┼───────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼────────┼─────┼────────┼─────┤
│MOTOARE │h│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴─┴───────────┴────────┴─────┴────────┴─────┴────────┴─────┴────────┴─────┘

     NOTĂ:
    Completarea rezervelor de carburanţi se efectuează lunar, astfel încât la începutul fiecărui trimestru să existe cantităţile constituite la începutul anului.


    ANEXA 7.1

    ROMÂNIA
    MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
    INSPECTORATUL GENERAL ..........................
    ................................................
    JURNAL DE BORD
    AL NAVEI ..........................
    Început la ...................
    Terminat la ..................
    Conţine ............. file
    Termen de păstrare ...... ani
    INSTRUCŢIUNI PENTRU COMPLETAREA JURNALULUI DE BORD

    Generalităţi
    1. Jurnalul de bord este documentul juridic de evidenţă şi control al activităţilor importante ce se desfăşoară la bordul navei.
    2. Completarea jurnalului de bord începe odată cu intrarea navei în dotarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. Fiecare zi începe pe o pagină nouă, iar înscrierea observaţiilor şi evenimentelor pe un rând nou.
    3. Activităţile/evenimentele se înscriu în ordinea succesiunii lor, de comandantul navei sau înlocuitorul legal al acestuia.
    4. Înscrierea datelor se face cu cerneală sau pastă albastră într-o formă îngrijită, succintă şi clară astfel încât să fie eliminate echivocurile.
    1. Se interzice a se lăsa locuri libere pentru a fi completate ulterior. Părţile din pagini sau paginile rămase necompletate se anulează cu litera "z" trasată pe tot spaţiul liber.
    2. Se interzic ştersăturile sau scrierile printre rânduri. Textul eronat se taie cu o linie subţire şi se închide între paranteze, fiind certificat prin semnătura comandantului navei.
    5. În caz de evenimente grave, jurnalul de bord împreună cu harta de navigaţie sau alte documente, care pot evidenţia elemente de interes pentru elucidarea cauzelor producerii lor, se păstrează sub sigiliu până la efectuarea cercetărilor de către eşaloanelor superioare. Înregistrările ulterioare se fac în alt jurnal de bord.
    6. Schimbarea orei oficiale se înregistrează în jurnalul de bord.
    7. Jurnalul de bord se înregistrează la compartimentul documente clasificate.

    TITLURILE
    Pe prima filă a jurnalului se înscriu categoria/clasa şi numele navei, data începerii şi data terminării jurnalului.
    Dacă nava staţionează la ancoră/cheu pe rândul de sus al titlului se înscrie numele portului sau locul de staţionare; dacă nava este în marş atunci se înscriu denumirea locului din care a plecat şi următorul loc de staţionare.
    Pe rândul al doilea al titlului se înscriu ziua din săptămâna şi luna.
    Exemplu:
    Mangalia/Km 176 mal stâng Dunăre
    Luni, 23 mai.
    De la Midia la Sulina/De la Km 176 la Km 289 Dunăre
    Vineri, 30 septembrie.


    Ţinerea la zi a jurnalului
    8. În jurnalul de bord se înscriu toate activităţile şi evenimentele petrecute în ordinea succesiunii lor, precum şi evenimentele din afară, care interesează nava, în timpul staţionării sau în marş cu scopul de a se putea urmări navigaţia şi alte activităţi importante desfăşurate la bord, în orice împrejurare.
    9. La ora 00.00 din ziua de 1 ianuarie a fiecărui an în jurnalul de bord se înscriu:
    - denumirea inspectoratului general/similar din care face parte nava;
    – gradul, numele şi prenumele comandantului navei.

    10. În jurnalul de bord se trec:
    - ordinul de misiune, semnat de către şeful unităţii sau înlocuitorul legal al acestuia, începerea şi terminarea activităţilor;
    – semnalele primite şi transmise;
    – evenimentele petrecute la cheu, la ancoră, dacă este cazul;
    – numele persoanelor sosite la bord în vizită, în control, persoane reţinute etc.;
    – primirea/debarcarea diferitelor materiale. Se arăta ora începerii şi terminării operaţiunii precum şi cantitatea ambarcată;
    – accidentele, avariile, degradările sau pierderile de materiale;
    În cazul în care se produce o avarie, aceasta se descrie amănunţit. Avariile suferite de ambarcaţiunile navei, indiferent de locul unde s-au produs, orice alte avarii şi evenimente grave care au loc în vederea navei se înscriu în jurnalul de bord, arătând toate împrejurările aşa cum au fost ele observate de la bord. Se înscrie în mod obligatoriu când şi cine a dat ajutorul. De asemenea, se înscriu inundarea şi golirea unui compartiment precum şi apariţia apei în compartimentele navei.
    - starea tehnică a navei la plecarea/sosirea navei în/din misiune;
    – situaţia plinurilor la muniţie, combustibil-lubrifianţi şi numărul de ore de funcţionare a motoarelor principale şi auxiliare;
    – schimbări în asieta navei;
    – activităţi din program care nu s-au executat şi cauzele care au dus la neexecutarea lor;    ÎNSCRIERI REFERITOARE LA ECHIPAJ
    Se înscriu în jurnal:
    - cazurile de rănire sau de accidentare a membrilor echipajului şi în ce împrejurări au avut loc astfel de cazuri;
    – cazurile de om la apă, menţionându-se în ce condiţii a avut loc accidentul, precum şi cine, cum şi când a dat ajutorul;
    – cazurile de deces la bord, indicându-se ora când s-a petrecut evenimentul şi împrejurările în care s-a produs;

    Alte date ce se trec:
    - itinerarul navei - drumurile adevărate şi compas urmate de navă, dacă există aparatura necesară determinărilor la bord;
    – poziţia navei calculată prin estimă, mijloace astronomice sau cu mijloace tehnice;
    – schimbări de drum;
    – ordinea în care se navighează în formaţie şi schimbările poziţiilor în formaţie;
    – incidente de navigaţie;
    – situaţia hidrometeorologică şi perturbaţiile intervenite;
    – comenzile ordonate la timonă şi maşini;
    – drumurile şi vitezele probabile ale navelor întâlnite, relevmentele la acestea precum şi alte date referitoare la acestea;
    – alte indicii considerate necesare îndeplinirii scopului misiunii ordonate;
    – schimbările în echipajul navei, precizându-se baza legală.

    La sfârşitul fiecărui cart, atunci când se execută acest serviciu, pe timpul marşului, se înscriu următoarele date în jurnalul de bord:
    - formaţia de marş şi locul navei în formaţie;
    – punctul navei estimat sau observat;
    – câte motoare sunt în marş;
    – unghiurile maxime de ruliu şi tangaj;
    – numărul hărţilor după care se navighează.

    11. Staţionarea la ancoră sau la cheu
    După fundarisirea ancorei sau acostarea la cheu, se înscriu în jurnal denumirea portului, a radei sau locului unde a ancorat/acostat nava, adâncimea şi natura fundului, ce ancoră s-a fundarisit şi ce parâme s-au dat, starea hidrometeorologică.
    Orice modificări a acestor date se consemnează în jurnal.

    12. Numele navelor se înscriu cu litere de tipar.
    13. Drumul se înscrie după compasul de drum, la fluviu - amonte sau aval, după caz.
    14. Numărul rotaţiilor la motoare, se înscrie în jurnalul de bord din oră în oră, în marş continuu, precum şi atunci când se produc modificări. Dacă motoarele nu au acelaşi număr de rotaţii, atunci înscrierea se face începând cu motorul din babord.
    Când nava manevrează în radă, vine la acostare, îşi ocupă locul în formaţie sau alte cazuri asemănătoare când drumul şi numărul de rotaţii variază, în coloanele respective se înscrie prescurtat "var.", ceea ce înseamnă variabil.

    15. Observaţiile hidrometeorologice se înregistrează la orele sinoptice 02.00, 05.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00 atât în marş, în staţionare, la ancoră sau atunci când se ordonă. Acestea sunt:
    - vântul: direcţia, viteza (m/s) - vântul se mai înscrie la plecarea în marş, la ancorare şi la creşteri însemnate ale vitezei lui;
    – presiunea atmosferică (mm col. Hg);
    – nebulozitatea se dă în cifre folosind scara 0-8 (0 = cerul senin, 8 = cerul complet acoperit);
    – starea mării, în grade după scara 0-9;
    – vizibilitatea (Mm sau km la fluviu);
    – fenomenele hidrometeorologice se trec precizând ora apariţiei şi dispariţiei acestora.
    Aceste date se completează în funcţie de existenţa aparaturii de la bord şi de observaţiile proprii. La navele mici, la şalupe şi ambarcaţiuni, se completează numai rubricile pentru care se pot obţine date.

    16. În jurnalul de bord trebuie să semneze următoarele persoane:
    - ofiţerul de gardă/cart la sfârşitul serviciului;
    – comandantul navei - zilnic;
    – şefii ierarhici comandantului navei, cu ocazia diferitelor controale.
    Jurnalul de bord se completează până la epuizare.

    17. Inspectoratele generale/similar pot completa prezentele instrucţiuni prin dispoziţiuni proprii specifice.
                                                                          ANEXA 7.1

┌───┬─────┬───────────┬───┬─────┬────┬───────┐
│ │ │ │ │ │ │Număr │
│ │ │Activitate │ │ │Dr. │de │
│Oră│Minut│desfăşurată│Oră│Minut│Navă│rotaţii│
│ │ │ │ │ │ ├─┬─┬─┬─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────┼───────────┼───┼─────┼────┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────┼───────────┼───┼─────┼────┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────┼───────────┼───┼─────┼────┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────┼───────────┼───┼─────┼────┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────┼───────────┼───┼─────┼────┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────┼───────────┼───┼─────┼────┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────┼───────────┼───┼─────┼────┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────┼───────────┼───┼─────┼────┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────┼───────────┼───┼─────┼────┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────┼───────────┼───┼─────┼────┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────┼───────────┼───┼─────┼────┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────┼───────────┼───┼─────┼────┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────┼───────────┼───┼─────┼────┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────┼───────────┼───┼─────┼────┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────┼───────────┼───┼─────┼────┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────┼───────────┼───┼─────┼────┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────┼───────────┼───┼─────┼────┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────┼───────────┼───┼─────┼────┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────┼───────────┼───┼─────┼────┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────┼───────────┼───┼─────┼────┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────┼───────────┼───┼─────┼────┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────┼───────────┼───┼─────┼────┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────┼───────────┼───┼─────┼────┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴─────┴───────────┴───┴─────┴────┴─┴─┴─┴─┘


    SITUAŢIA LA ORA 8

┌────────┬───────┬───────┬───────────────────────────────┐
│ │ │ │Răspândiri │
│ │ │ ├─────────┬──────┬────────┬─────┤
│Efective│Control│Prezent│Concediu,│ │ │ │
│ │ │ │Permisii,│Spital│Detaşări│Arest│
│ │ │ │Înv. │ │ │ │
├────────┼───────┼───────┼─────────┼──────┼────────┼─────┤
│Ofiţeri │ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────┼───────┼─────────┼──────┼────────┼─────┤
│Agenţi │ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────┼───────┼─────────┼──────┼────────┼─────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │
└────────┴───────┴───────┴─────────┴──────┴────────┴─────┘


┌───┬───────────────┬──────┬─────────┬───────────┬────────────┬────────────┬────────┐
│ │Vântul │Starea│Presiunea│Temperatura│Vizibilitate│ │ │
│Ora├────────┬──────┤mării │atm. ├────┬──────┼────────────┤Nebulozitate│Fenomene│
│ │Direcţia│Viteza│(0-9) │(mm Hg) │aer │apă │Mm/km. │(0-8) │meteo │
│ │ │(m/s) │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼──────┼──────┼─────────┼────┼──────┼────────────┼────────────┼────────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼──────┼──────┼─────────┼────┼──────┼────────────┼────────────┼────────┤
│5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼──────┼──────┼─────────┼────┼──────┼────────────┼────────────┼────────┤
│8 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼──────┼──────┼─────────┼────┼──────┼────────────┼────────────┼────────┤
│11 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼──────┼──────┼─────────┼────┼──────┼────────────┼────────────┼────────┤
│14 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼──────┼──────┼─────────┼────┼──────┼────────────┼────────────┼────────┤
│17 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼──────┼──────┼─────────┼────┼──────┼────────────┼────────────┼────────┤
│20 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼──────┼──────┼─────────┼────┼──────┼────────────┼────────────┼────────┤
│23 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴────────┴──────┴──────┴─────────┴────┴──────┴────────────┴────────────┴────────┘


    OFIŢER SECUND

┌───┬─────┬───────────┬───┬─────┬────┬───────┐
│ │ │ │ │ │ │Număr │
│Oră│Minut│Activitate │Oră│Minut│Dr. │de │
│ │ │desfăşurată│ │ │Navă│rotaţii│
│ │ │ │ │ │ ├─┬─┬─┬─┤
├───┼─────┼───────────┼───┼─────┼────┼─┼─┼─┼─┤
├───┼─────┼───────────┼───┼─────┼────┼─┼─┼─┼─┤
├───┼─────┼───────────┼───┼─────┼────┼─┼─┼─┼─┤
├───┼─────┼───────────┼───┼─────┼────┼─┼─┼─┼─┤
├───┼─────┼───────────┼───┼─────┼────┼─┼─┼─┼─┤
├───┼─────┼───────────┼───┼─────┼────┼─┼─┼─┼─┤
├───┼─────┼───────────┼───┼─────┼────┼─┼─┼─┼─┤
├───┼─────┼───────────┼───┼─────┼────┼─┼─┼─┼─┤
├───┼─────┼───────────┼───┼─────┼────┼─┼─┼─┼─┤
├───┼─────┼───────────┼───┼─────┼────┼─┼─┼─┼─┤
├───┼─────┼───────────┼───┼─────┼────┼─┼─┼─┼─┤
├───┴─────┴───────────┴───┴─────┴────┴─┴─┴─┴─┤
│Observaţiile şi ordinele comandantului │
├────────────────────────────────────────────┤
├────────────────────────────────────────────┤
├────────────────────────────────────────────┤
├────────────────────────────────────────────┤
├────────────────────────────────────────────┤
│COMANDANTUL NAVEI │
└────────────────────────────────────────────┘


┌──────────────────────────────┬───────┐
│Staţionare port │Data │
├──────────────────────────────┴───────┤
│Staţionare şantier (Bază de reparaţii)│
├──────────────────────────────────────┤
│Staţionare rad │
└──────────────────────────────────────┘


    CAP. I

    1. Evidenţa FUNCŢIONĂRII

┌───────────┬────────────────────────────────────────┬──────────┬────────────┐
│ │ │ │Observaţii │
│ │Ore de funcţionare │ │asupra │
│ │ │ │funcţionării│
│ ├────┬──────────┬────────┬─────────┬─────┤Rezistenţa│valoarea │
│Denumire │ │ │ │ │ │la │tensiunii şi│
│agregat │din │după │după │de la │ │izolaţie │intensităţii│
│ │ziua│schimbarea│montarea│ultima │Total│(MΩ) │pentru │
│ │în │uleiului │la bord │reparaţie│ │ │agregatele │
│ │curs│ │ │ │ │ │electrice) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────┼──────────┼────────┼─┬───────┼─────┼─┬────────┼────────────┤
│Motor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│principal │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Tb. (pv) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────┼──────────┼────────┼─┼───────┼─────┼─┼────────┼────────────┤
│Motor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│principal │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Bb. (pv) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────┼──────────┼────────┼─┼───────┼─────┼─┼────────┼────────────┤
│Motor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│principal │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Tb. (Pp) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────┼──────────┼────────┼─┼───────┼─────┼─┼────────┼────────────┤
│Motor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│principal │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Bb. (Pp) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────┼──────────┼────────┼─┼───────┼─────┼─┼────────┼────────────┤
│Diesel │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│generator │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│nr. 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────┼──────────┼────────┼─┼───────┼─────┼─┼────────┼────────────┤
│Diesel │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│generator │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│nr. 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────┼──────────┼────────┼─┼───────┼─────┼─┼────────┼────────────┤
│Diesel │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│generator │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│nr. 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────┼──────────┼────────┼─┼───────┼─────┼─┼────────┼────────────┤
│Diesel │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│generator │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│nr. 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────┼──────────┼────────┼─┼───────┼─────┼─┼────────┼────────────┤
│Compresor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│nr. 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────┼──────────┼────────┼─┼───────┼─────┼─┼────────┼────────────┤
│Compresor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│nr. 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────┼──────────┼────────┼─┼───────┼─────┼─┼────────┼────────────┤
│Caldarină │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────┼──────────┼────────┼─┼───────┼─────┼─┼────────┼────────────┤
│Instalaţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│P.A.M. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────┼──────────┼────────┼─┼───────┼─────┼─┼────────┼────────────┤
│Instalaţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│frigorifică│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│P.A.M. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────┼──────────┼────────┼─┼───────┼─────┼─┼────────┼────────────┤
│Motor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│şalupă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────┼──────────┼────────┼─┼───────┼─────┼─┼────────┼────────────┤
│Motor barcă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│nr. 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────┼──────────┼────────┼─┼───────┼─────┼─┼────────┼────────────┤
│Motor barcă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│nr. 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────┼──────────┼────────┼─┼───────┼─────┼─┼────────┼────────────┤
│Motopompă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴────┴──────────┴────────┴─┴───────┴─────┴─┴────────┴────────────┘


    2. PORNIRI ŞI OPRIRI VALOAREA REZISTENŢEI DE IZOLAŢIE

┌─────────┬─────────────┬───────────┬─────────┬─────────┬─────────────┬───────────┬─────────┐
│Ora │ │Ora opririi│ │Ora │ │Ora opririi│ │
│pornirii │Denumirea │sau │ │pornirii │Denumirea │sau │ │
│sau │mecanismului │valoarea │Semnătura│sau │mecanismului │valoarea │Semnătura│
│măsurării│(instalaţiei)│rezistenţei│ │măsurării│(instalaţiei)│rezistenţei│ │
│ │ │de izolaţie│ │ │ │de izolaţie│ │
├─────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────┤
├─────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────┤
├─────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────┤
├─────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────┤
├─────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────┤
├─────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────┤
├─────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────┤
├─────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────┤
└─────────┴─────────────┴───────────┴─────────┴─────────┴─────────────┴───────────┴─────────┘


    3. SITUAŢIA PLINURILOR DE COMBUSTIBIL ULEI ŞI APĂ

┌────────────┬────────┬───────┬────────┬─────────────────┬┬┐
│ │ │ │Uleiuri,│Apă │││
│Specificaţia│Motorină│Benzină│unsori ├─────────┬───────┼┼┤
│ │ │ │ │Potabilă │Tehnică│││
├────────────┼────────┼───────┼─┬─┬─┬──┼────┬────┼───────┼┼┤
│Rămas din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │││
│ziua │ │ │ │ │ │ │ │ │ │││
│precedentă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │││
├────────────┼────────┼───────┼─┼─┼─┼──┼────┼────┼───────┼┼┤
│Primit în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │││
│cursul zilei│ │ │ │ │ │ │ │ │ │││
├────────────┼────────┼───────┼─┼─┼─┼──┼────┼────┼───────┼┼┤
│Predat altor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │││
│unităţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │││
├────────────┼────────┼───────┼─┼─┼─┼──┼────┼────┼───────┼┼┤
│Consum în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │││
│timpul zilei│ │ │ │ │ │ │ │ │ │││
├────────────┼────────┼───────┼─┼─┼─┼──┼────┼────┼───────┼┼┤
│Rămas la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │││
│bord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │││
└────────────┴────────┴───────┴─┴─┴─┴──┴────┴────┴───────┴┴┘


    4. EXPLOATAREA BATERIILOR DE ACUMULATOARE

┌────────┬─────────────────┬───────────┬─────────────────────────┐
│Nr. │Densitatea │Tensiunea │Timpul de încărcare şi │
│bateriei│electrolitului în│la bornele │intensitatea │
│ │element │elementului│ │
├────────┼──┬──┬──┬──┬──┬──┼─┬─┬─┬─┬─┬─┼───────┬───────┬─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Treapta│ │ │
│ │1 │2 │3 │4 │5 │6 │1│2│3│4│5│6├───┬───┤Început│Terminat │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │I/ │II/│la ora │la ora │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │20A│10A│ │ │
├────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼───┼───┼───┬───┼────┬────┤
├────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼───┼───┼───┼───┼────┼────┤
├────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼───┼───┼───┼───┼────┼────┤
├────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼───┼───┼───┼───┼────┼────┤
├────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼───┼───┼───┼───┼────┼────┤
├────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼───┼───┼───┼───┼────┼────┤
├────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼───┼───┼───┼───┼────┼────┤
└────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴───┴───┴───┴───┴────┴────┘


    5. LUCRĂRI EXECUTATE ÎN TIMPUL ZILEI

┌────┬──────────┬──────────┬───────────┐
│Nr. │Denumirea │Cine le-a │Materiale │
│crt.│lucrării │executat │consumate │
├────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │
└────┴──────────┴──────────┴───────────┘    ANEXA 7.2

        ROMÂNIA
        MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
        INSPECTORATUL GENERAL ..........................
                              ..........................
                                      JURNAL DE BORD
                                     AL AMBARCAŢIUNII
                                  ....................
                                        Început la .....................
                                        Terminat la ....................
                                        Conţine .............. file
                                        Termen de păstrare .......... ani
    INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE A JURNALULUI DE BORD
    ART. 1
    Jurnalul de bord este documentul juridic de evidenţă şi control al activităţilor şi evenimentelor ce se desfăşoară la bordul mijloacelor de mobilitate navală.

    ART. 2
    Jurnalul de bord se completează zilnic, de către comandantul navei sau înlocuitorul legal al acestuia, iar activităţile/evenimentele, se înscriu în ordinea succesiunii lor.

    ART. 3
    Completarea jurnalului de bord începe odată cu intrarea navei, ambarcaţiunii sau mijlocului plutitor, în dotarea structurii.

    ART. 4
    Începutul/terminarea activităţilor sau evenimentelor se vor înscrie cronologic de la un nou capăt de rând.

    ART. 5
    Înscrierea datelor se face cu cerneală sau pastă albastră, într-o formă îngrijită, succintă şi clară astfel încât să fie eliminate echivocurile.

    ART. 6
    Se interzice a se lăsa locurile libere pentru a fi completate ulterior. Părţile din pagini sau paginile rămase necompletate se anulează cu litera "Z", trasată pe tot spaţiul liber.

    ART. 7
    Se interzic ştersăturile sau scrierile printre rânduri. Textul eronat se taie cu o linie subţire şi se închide între paranteze, fiind certificat prin semnătura comandantului navei sau înlocuitorul acestuia.

    ART. 8
    Jurnalul de bord se înregistrează la compartimentul Secretariat, având caracter "Secret de serviciu".

    ART. 9
    În caz de evenimente grave - coliziuni, puneri pe uscat sau avarii grave - jurnalul de bord, împreună cu alte documente de navigaţie - jurnalul de navigaţie, harta de navigaţie - se păstrează sub sigiliu de către comandantul navei, până la efectuarea cercetărilor de către eşaloanele superioare. Înregistrările ulterioare se fac în alt jurnal de bord înregistrat în prealabil, având caracter "Secret de serviciu".

    ART. 10
    În jurnalul de bord se trec:
    - misiunile primite, începerea şi terminarea activităţilor la bord;
    – semnalele primite şi transmise de la/la alte nave şi de la/la uscat, mod de recepţionare/transmitere;
    – evenimentele petrecute la ancoră sau la cheu;
    – turele de serviciu, serviciile de cart, orele de executare a serviciilor, în marş şi la cheu;
    – numele membrilor echipajului, precum şi numele persoanelor sosite la bord - dacă persoanele sunt reţinute legal sau sunt conduse în port pentru cercetări se vor înscrie toate datele necesare identificării acestora:
    – ambarcarea/debarcarea combustibililor, lubrifianţilor, armamentului şi a diferitelor materiale - dacă materialele şi înscrisurile ambarcate la bord pot constitui mijloace de probă într-o cauză penală, acestea se vor descrie amănunţit cu lux de amănunte;
    – accidentele, avariile, degradările sau pierderile de materiale;
    – situaţia plinurilor la combustibil, lubrifianţi, apă şi muniţie;
    – consumurile de combustibili - lubrifianţi şi numărul orelor de funcţionare a motoarelor principale şi auxiliare.
    – poziţia navei, inclusiv a ambarcaţiunii de control şi abordaj, ambarcaţiunii sau a mijlocului plutitor propriu;
    – drumurile urmate de acestea, precum şi schimbările de drum;
    – incidentele de navigaţie;
    – situaţia hidrometeorologică şi perturbaţiile intervenite;
    – drumurile şi vitezele probabile, poziţia relativă, modul de determinare a acestora şi denumirea mijloacelor plutitoare întâlnite;
    – alte indicii necesare pentru identificarea activităţilor desfăşurate de navele, ambarcaţiunile sau mijloacele plutitoare întâlnite pe timpul marşului;
    – ordinea în care se navigă în formaţie.


    ART. 11
    Comandantul navei, ambarcaţiunii, mijlocului plutitor sau înlocuitorul legal al acestuia, semnează zilnic în jurnalul de bord.

    ART. 12
    Ordinul de misiune va fi semnat de către şeful structurii, iar peste semnătură se va aplica ştampila.

    ART. 13
    La plecarea/sosirea navei, ambarcaţiunii în/din misiune, în jurnalul de bord se va consemna starea tehnică a acesteia.

┌───────────────────────────────────────┐
│ATRIBUŢIUNILE COMANDANTULUI DE │
│AMBARCAŢIUNE │
├───────────────────┬───────────────────┤
└───────────────────┴───────────────────┘


┌──────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│DATA │La.................................│
│......................│ │
└──────────────────────┴───────────────────────────────────┘


┌───────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐
│SITUAŢIA COMBUSTIBILULUI │Ore funcţionare motor │
├────────────┬────┬───────┬─────┬─────────┬─────┼───────────────┬───────┬───────┤
│Specificaţie│Sold│Primiri│TOTAL│Consumat │Rămas│În 24 ore │Lunar │Anual │
├────────────┼────┼───────┼─────┼─────────┼─────┼───────────────┼───────┼───────┤
│MOTORINĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────┼───────┼─────┼─────────┼─────┼───────────────┴───────┴───────┤
│BENZINĂ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────┼───────┼─────┼─────────┼─────┤Verificat pregătirea │
│ULEI │ │ │ │ │ │ambarcaţiunii pentru misiune, │
├────────────┼────┼───────┼─────┼─────────┼─────┤...............................│
│UNSOARE │ │ │ │ │ │ │
├────────────┴────┴───────┴─────┴────┬────┴─────┴───────────────────────────────┤
│ORDINUL DE MISIUNE │ │
├────────────────────────────────────┴─────┬────────────────────────────────────┤
│ │Şeful subunităţii │
│ │............................. │
└──────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘


┌───────────┬──────────────────────────┐
│ORE/MINUTE │ACTIVITATEA AMBARCAŢIUNII │
├───────────┼──────────────────────────┤
├───────────┼──────────────────────────┤
├───────────┼──────────────────────────┤
├───────────┼──────────────────────────┤
├───────────┼──────────────────────────┤
├───────────┼──────────────────────────┤
├───────────┼──────────────────────────┤
├───────────┼──────────────────────────┤
├───────────┼──────────────────────────┤
├───────────┼──────────────────────────┤
├───────────┼──────────────────────────┤
├───────────┼──────────────────────────┤
└───────────┴──────────────────────────┘


┌────────────────────────────┬─────────┐
│Comandantul ambarcaţiunii, │Motorist │
└────────────────────────────┴─────────┘    ANEXA 8

        ROMÂNIA
        ...........................
        ...........................
                                    JURNALUL DE VERIFICARE
                                A FUNCŢIONĂRII TEHNICII NAVALE
    INSTRUCŢIUNI PRIVIND COMPLETAREA
    JURNALULUI DE VERIFICARE A
    FUNCŢIONĂRII TEHNICII NAVALE
     GENERALITĂŢI
    1. Registrul se numerotează, semnează şi sigilează conform instrucţiunilor.
    2. Registrul este documentul care oglindeşte activitatea de menţinere în stare de eficienţă a întregii tehnici de la bordul navei.
    3. Înlocuirea cu un nou registru se face după completarea celui vechi.
    4. După completare, registrul se predă şi păstrează la serviciul/compartimentul documente clasificate timp de un an, apoi se predă la arhiva unităţii.
    CAP. I

    5. Înlocuirea planului controalelor tehnice periodice ale instalaţiilor şi agregatelor de la bordul navei, se face la începutul noului an de instrucţie.
    6. Planul cuprinde întreaga tehnică de la bord, defalcată pe instalaţii şi agregate în ordinea unităţilor de luptă.
    7. Planul se întocmeşte de ofiţerul secund al navei pe baza elementelor date de şefii componentelor de specialitate, după ce acestea au fost verificate de către compartimentul de specialitate din unitate, în conformitate cu prevederile instrucţiunilor de exploatare şi întreţinere specifice fiecărei categorii de tehnică.
    8. După întocmire, planul este aprobat de comandantul navei.
    9. După executarea controalelor, planul se completează de către ofiţerul secund al navei.
    10. Trimestrial, îndeplinirea controalelor tehnice planificate, se raportează ierarhic, procentual, odată cu raportul stării tehnice a navelor.
    11. Funcţii neîndeplinite din plan nejustificate în parte.
    CAP. II

    12. Planurile reviziilor şi controalelor tehnice lunare, se întocmesc pe componente de specialitate.
    13. În prima parte se întocmesc planurile lucrărilor ce vor fi executate cu mijloacele bordului, iar în partea a doua, listele cu lucrările solicitate pentru a fi executate de atelier.
    14. Planurile se întocmesc de ofiţerul secund al navei, pa baza datelor ce reies din planul controalelor tehnice periodice, constatărilor făcute la verificarea şi balansarea tehnicii/mecanismelor cât şi a altor elemente raportate de şefii compartimentelor de specialitate şi a ordinelor primite de la comandantul navei.
    15. Planul reviziilor şi controalelor tehnice ce se execută cu mijloacele bordului se aprobă de comandantul navei, iar listele de lucrări ce se solicită a fi executate de Baza Reparaţii Nave Brăila, se prezintă pe cale ierarhică la Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră. pentru a se emite ordin/comandă de lucru, după caz.
    16. Acestea se prezintă cu cel puţin două zile înainte de intrarea navei în revizie.
    17. În cazul când listele nu pot fi prezentate deoarece navele fiind dislocate în alte garnizoane, propunerile pentru executarea lucrărilor la atelier se obţin telefonic.
    18. La sfârşitul fiecărei zile de revizie, ofiţerul secund al navei centralizează raportările şefilor componentelor de specialitate, îndeplinirea activităţilor planificate şi se raportează comandantului navei constatările făcute.
    CAP. III

    19. Graficul verificării şi balansării tehnicii/mecanismelor prevăzute în partea I-a cap. II se întocmesc de ofiţerul secund al navei pe baza elementelor prezentate de şefii compartimentelor de specialitate, verificate în prealabil de compartimentul de specialitate al unităţii şi se aprobă de către comandantul navei.
    20. Acest grafic se întocmeşte la începutul noului an de instrucţie.
    21. În grafic se înscriu toate instalaţiile şi agregatele de la bordul navei astfel încât să se asigure verificarea şi balansarea acestora în conformitate cu instrucţiunile de exploatare ale fiecărei categorii de tehnică.
    22. La tehnica pentru care instrucţiunile prevăd verificări şi balansări la perioade de timp mai îndelungate se face menţiunea la rubrica observaţii (exemplul: se verifică şi balansează la o lună).
    23. Graficul întocmit pentru prima săptămână a anului de instrucţie, serveşte pentru întreaga activitate de verificare şi balansarea tehnicii.
    24. În cazul când, în cursul unei săptămâni, sunt sărbători legale sau alte activităţi care nu permit verificarea şi balansarea tehnicii zilnice se iau măsuri de replanificare a acesteia în celelalte zile disponibile ale săptămânii.
    25. Rezultatele constatate la verificarea şi balansarea tehnicii/mecanismelor, se înscriu zilnic în registru, în partea a 2-a a cap. III, de către ofiţerul secund al navei, după care va fi prezentat comandantului navei.
    NOTĂ:
    Zilnic ofiţerul secund al navei va aduce la cunoştinţa şefii compartimentelor de specialitate, activităţile ce urmează a fi executate, în scopul asigurării tuturor operaţiunilor ce concură la menţinerea eficienţei tehnicii de la bordul navei

    CAP. IV

    26. În acest capitol se înscriu rezultatele controalelor săptămânale şi lunare asupra stării corpului navei, cum sunt starea de întreţinere, etanşeitatea compartimentelor, suprastructură, punţi, pereţi, uşi, tambuchiuri, treceri cabluri, tubulaturi, existenţa sau nu a infiltraţiilor de apă, fisuri, coroziuni, precum şi asupra stării tehnice, existenţei la posturi şi asigurării conform normelor a mijloacelor şi materialelor de vitalitate.

    Capitolul I
                                                                            APROB
                                                                Comandantul ............
                                       PLANUL
                          Controalelor tehnice periodice ale
                     instalaţiilor şi agregatelor de la bordul navei ..........
                             pe anul de instrucţie 2..... - 2.....

┌────┬─────────────┬─────────┬───────────┬───────────┬──────────┬─────────────────────────────────────┬──────────┐
│ │ │Nr. de │ │ │ │ │ │
│ │ │ore │ │ │ │PERIOADA ÎN CARE SE EXECUTĂ │ │
│ │DENUMIREA │prevăzute│Nr. de ore │Nr. de ore │ │ │ │
│Nr. │INSTALATIILOR│până la │funcţionare│funcţionare│Planificat│ │ │
│crt.│ŞI │controlul│de la │de la │──────────├─┬──┬───┬──┬─┬──┬───┬────┬──┬─┬──┬───┤Observaţii│
│ │AGREGATELOR │periodic │începutul │ultima │Realizat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │(sau │exploatării│reparaţie │ │I│II│III│IV│V│VI│VII│VIII│IX│X│XI│XII│ │
│ │ │timpul) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼────┼──┼─┼──┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │ │P │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├──────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼────┼──┼─┼──┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │ │R │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼────┼──┼─┼──┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │ │P │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├──────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼────┼──┼─┼──┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │ │R │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼────┼──┼─┼──┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │ │P │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├──────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼────┼──┼─┼──┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │ │R │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼────┼──┼─┼──┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │ │P │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├──────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼────┼──┼─┼──┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │ │R │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼────┼──┼─┼──┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │ │P │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├──────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼────┼──┼─┼──┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │ │R │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼────┼──┼─┼──┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │ │P │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├──────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼────┼──┼─┼──┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │ │R │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼────┼──┼─┼──┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │ │P │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├──────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼────┼──┼─┼──┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │ │R │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼────┼──┼─┼──┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │ │P │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├──────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼────┼──┼─┼──┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │ │R │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────┴─────────┴───────────┴───────────┴──────────┴─┴──┴───┴──┴─┴──┴───┴────┴──┴─┴──┴───┴──────────┘

                        ÎNTOCMIT
                     ...............

    Capitolul II
                                                            APROB
                                                       Comandantul ........
                                     PLANUL
                      Reviziilor şi controalelor tehnice
                   ce se execută în luna ......... cu mijloacele

┌────┬─────────┬───────┬───────┬───────┬──────────┐
│ │ │Timp │ │ │ │
│Nr. │DENUMIREA│afectat│Cine │Cine │Observaţii│
│crt.│LUCRĂRII ├───┬───┤conduce│execută│ │
│ │ │P │P │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼───┼───────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼───┼───────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼───┼───────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼───┼───────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼───┼───────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼───┼───────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼───┼───────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼───┼───────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼───┼───────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼───┼───────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼───┼───────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼───┼───────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼───┼───────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼───┼───────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼───┼───────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼───┼───────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼───┼───────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼───┼───────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼───┼───────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼───┼───────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼───┼───────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴───┴───┴───────┴───────┴──────────┘

                  ÎNTOCMIT
                ............
                                                       APROB
                                                  Comandantul ..........
                                  LISTA
                cu lucrările ce urmează a fi executate de ateliere
                 în cadrul reviziilor lunare ................

┌────┬─────────┬─┬──────────┬──────────┐
│Nr. │DENUMIREA│U│ │ │
│crt.│LUCRĂRII │/│Cantitatea│Observaţii│
│ │ │M│ │ │
├────┼─────────┼─┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴─┴──────────┴──────────┘

                   ÎNTOCMIT
                 ............

    Capitolul III
                                                     APROB
                                               Comandantul .........
                             GRAFICUL
              Verificării şi balansării tehnicii (mecanismelor)

┌────┬─────────────┬─────────────┬──────────┐
│ │DENUMIREA │PLANIFICAREA │ │
│Nr. │INSTALAŢIILOR│ │ │
│crt.│SAU ├─┬──┬──┬─┬─┬─┤Observaţii│
│ │AGREGATULUI │L│Ma│Mi│J│V│S│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─┼──┼──┼─┼─┼─┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─┼──┼──┼─┼─┼─┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─┼──┼──┼─┼─┼─┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─┼──┼──┼─┼─┼─┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─┼──┼──┼─┼─┼─┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─┼──┼──┼─┼─┼─┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─┼──┼──┼─┼─┼─┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─┼──┼──┼─┼─┼─┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─┼──┼──┼─┼─┼─┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─┼──┼──┼─┼─┼─┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─┼──┼──┼─┼─┼─┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─┼──┼──┼─┼─┼─┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─┼──┼──┼─┼─┼─┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─┼──┼──┼─┼─┼─┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─┼──┼──┼─┼─┼─┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─┼──┼──┼─┼─┼─┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─┼──┼──┼─┼─┼─┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─┼──┼──┼─┼─┼─┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─┼──┼──┼─┼─┼─┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─┼──┼──┼─┼─┼─┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─┼──┼──┼─┼─┼─┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─┼──┼──┼─┼─┼─┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─┼──┼──┼─┼─┼─┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─┼──┼──┼─┼─┼─┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─┼──┼──┼─┼─┼─┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─┼──┼──┼─┼─┼─┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────┴─┴──┴──┴─┴─┴─┴──────────┘

                ÎNTOCMIT
              .............

┌───────────┬───────────┬────────────┬─────────────┐
│ │Rezultatele│ │ │
│ │constatate │ │ │
│Data │la │Componenta │Hotărârea │
│verificării│verificarea│de │comandantului│
│ │şi │specialitate│navei │
│ │balansarea │ │ │
│ │tehnicii │ │ │
├───────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │
└───────────┴───────────┴────────────┴─────────────┘


    Capitolul IV
    Controale la corpul navei de către comisia bordului şi scafandri

┌────┬───────────────────┬─────────────┐
│ │Rezultatele │ │
│ │controlului │Hotărârea │
│Data│comisiei bordului │comandantului│
│ │asupra corpului │ │
│ │navei │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │
└────┴───────────────────┴─────────────┘


┌────┬───────────────────┬─────────────┐
│ │Rezultatele │ │
│Data│controlului │Hotărârea │
│ │corpului navei cu │comandantului│
│ │scafandri │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │
└────┴───────────────────┴─────────────┘


    Capitolul V
    Controale privind existenţa şi starea tehnică a instalaţiilor,
    mijloacelor şi materialelor de vitalitate

┌────┬───────────────────┬─────────────┐
│ │Rezultatele │ │
│ │verificării stării │ │
│ │tehnice, existenţei│Hotărârea │
│Data│la posturi şi │comandantului│
│ │dotării cu mijloace│ │
│ │şi materiale de │ │
│ │vitalitate a navei │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │
└────┴───────────────────┴─────────────┘


    ANEXA 9

                                        ROMÂNIA
                       MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
                       INSPECTORATUL GENERAL ..........................
                                          ..............................
                                      JURNAL DE MAŞINI
                            AL NAVEI .......................
                                                     Început la .............
                                                     Terminat la ..............
                                                     Conţine ............. file
                                                     Termen de păstrare ....... ani
    Staţionare port .........................
    Staţionare şantier (atelier) ............ Data ........
    CAP. I

    1. EVIDENŢA FUNCŢIONĂRII

┌──────────────────────────┬──────────────────────────────────────┬─────────────────┬────────────┬┐
│ │Ore de funcţionare │ │Observaţii ││
│ │ │Rezistenţa de │asupra ││
│ ├────┬────────┬────────┬─────────┬─────┤izolaţie (MOhm) │funcţionării├┤
│ │ │ │ │ │ │ │(valoarea ││
│Denumire │din │după │după │de la │ ├───────┬─────────┤tensiunii şi├┤
│ │ziua│sch. │montarea│ultima │Total│înainte│ │intensităţii││
│ │în │uleiului│la bord │reparaţie│ │de │în │pt. ││
│ │curs│ │ │ │ │pornire│funcţiune│agregatele ││
│ │ │ │ │ │ │ │ │electrice) ││
├──────────────────────────┼────┼────────┼────────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┼────────────┼┤
│Motor principal │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│.................... │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├──────────────────────────┼────┼────────┼────────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┼────────────┼┤
│Motor principal │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│.................... │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├──────────────────────────┼────┼────────┼────────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┼────────────┼┤
│Motor principal │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│.................... │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├──────────────────────────┼────┼────────┼────────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┼────────────┼┤
│Motor principal │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│.................... │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├──────────────────────────┼────┼────────┼────────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┼────────────┼┤
│Generator │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│..........................│ │ │ │ │ │ │ │ ││
├──────────────────────────┼────┼────────┼────────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┼────────────┼┤
│Generator │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│..........................│ │ │ │ │ │ │ │ ││
├──────────────────────────┼────┼────────┼────────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┼────────────┼┤
│Generator │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│..........................│ │ │ │ │ │ │ │ ││
├──────────────────────────┼────┼────────┼────────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┼────────────┼┤
│Generator │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│..........................│ │ │ │ │ │ │ │ ││
├──────────────────────────┼────┼────────┼────────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┼────────────┼┤
│Compresor nr. 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├──────────────────────────┼────┼────────┼────────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┼────────────┼┤
│Compresor nr. 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├──────────────────────────┼────┼────────┼────────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┼────────────┼┤
│Caldarină │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├──────────────────────────┼────┼────────┼────────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┼────────────┼┤
│Inst. P.A.M. │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├──────────────────────────┼────┼────────┼────────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┼────────────┼┤
│Inst. frigorifică │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├──────────────────────────┼────┼────────┼────────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┼────────────┼┤
│Motor barcă │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├──────────────────────────┼────┼────────┼────────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┼────────────┼┤
│Motopompă │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├──────────────────────────┼────┼────────┼────────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┼────────────┼┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├──────────────────────────┼────┼────────┼────────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┼────────────┼┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
└──────────────────────────┴────┴────────┴────────┴─────────┴─────┴───────┴─────────┴────────────┴┘


    2. PARAMETRII DE FUNCŢIONARE AI M.P.

┌─────────┬────┬───────┬───────────────────────┬─────────────────┬─────────┬────┬───────┬───────────────────────┬─────────────────┐
│Ora │ │ │Presiunea │Temperatura │Ora │ │ │Presiunea │Temperatura │
│pornirii,│ │ │ │ │pornirii,│ │ │ │ │
│opririi │Marş│Turaţia├─────┬─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┤opririi │Marş│Turaţia├─────┬─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┤
│şi │ │ │.....│.....│.....│.....│.....│.....│.....│şi │ │ │.....│.....│.....│.....│.....│.....│.....│
│măsurării│ │ │ │ │ │ │ │ │ │măsurării│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┴────┴───────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┼─────────┴────┴───────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
│Motor ................. │Motor ................. │
├─────────┬────┬───────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┼─────────┬────┬───────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
├─────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
├─────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
├─────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
├─────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
├─────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
├─────────┴────┴───────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┼─────────┴────┴───────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
│Motor ................. │Motor ................. │
├─────────┬────┬───────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┼─────────┬────┬───────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
├─────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
├─────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
├─────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
├─────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
├─────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
├─────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
├─────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
├─────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
└─────────┴────┴───────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────────┴────┴───────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘


    3. PORNIRI ŞI OPRIRI - VALOAREA REZISTENŢEI DE IZOLAŢIE

┌─────────┬─────────────┬────────┬─────────┬┬─────────┬─────────────┬────────┬─────────┐
│ │ │Ora │ ││ │ │Ora │ │
│Ora │Denumirea │opririi │ ││Ora │Denumirea │opririi │ │
│pornirii │mecanismului │sau │Semnătura││pornirii │mecanismului │sau │Semnătura│
│sau │(instalaţiei)│valoarea│ ││sau │(instalaţiei)│valoarea│ │
│măsurării│ │rez. │ ││măsurării│ │rez. │ │
│ │ │izol. │ ││ │ │izol. │ │
├─────────┼─────────────┼────────┼─────────┤├─────────┼─────────────┼────────┼─────────┤
├─────────┼─────────────┼────────┼─────────┤├─────────┼─────────────┼────────┼─────────┤
├─────────┼─────────────┼────────┼─────────┤├─────────┼─────────────┼────────┼─────────┤
├─────────┼─────────────┼────────┼─────────┤├─────────┼─────────────┼────────┼─────────┤
├─────────┼─────────────┼────────┼─────────┤├─────────┼─────────────┼────────┼─────────┤
├─────────┼─────────────┼────────┼─────────┤├─────────┼─────────────┼────────┼─────────┤
└─────────┴─────────────┴────────┴─────────┴┴─────────┴─────────────┴────────┴─────────┘


    4. SITUAŢIA PLINURILOR DE COMBUSTIBIL, ULEI ŞI APĂ

┌────────────┬────────┬───────┬────────┬────────────────┐
│ │ │ │Uleiuri,│Apă │
│SPECIFICAŢIA│Motorină│Benzină│unsori │ │
│ │ │ ├──┬──┬──┼────────┬───────┤
│ │ │ │ │ │ │Potabilă│Tehnică│
├────────────┼────────┼───────┼──┼──┼──┼────────┼───────┤
│Rămas din │ │ │ │ │ │ │ │
│ziua │ │ │ │ │ │ │ │
│precedentă │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────────┼───────┼──┼──┼──┼────────┼───────┤
│Primit în │ │ │ │ │ │ │ │
│cursul zilei│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────────┼───────┼──┼──┼──┼────────┼───────┤
│Predat altor│ │ │ │ │ │ │ │
│unităţi │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────────┼───────┼──┼──┼──┼────────┼───────┤
│Consum în │ │ │ │ │ │ │ │
│timpul zilei│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────────┼───────┼──┼──┼──┼────────┼───────┤
│Rămas la │ │ │ │ │ │ │ │
│bord │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────────┴───────┴──┴──┴──┴────────┴───────┘


    5. EXPLOATAREA BATERIILOR DE ACUMULATOARE

┌────────┬────────────────┬───────────┬────────────────────────┐
│ │Densitatea │Tensiunea │Timpul de încărcare şi │
│ │electrolitului │la bornele │intensitatea │
│ │în element │elementului│ │
│Nr. ├─┬──┬──┬──┬──┬──┼─┬─┬─┬─┬─┬─┼───────┬───────┬────────┤
│bateriei│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Treapta│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┬───┤Început│Terminat│
│ │1│2 │3 │4 │5 │6 │1│2│3│4│5│6│I │II │la ora │la ora │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │20 │10 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │A │A │ │ │
├────────┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼───┼───┼───────┼────────┤
├────────┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼───┼───┼───────┼────────┤
├────────┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼───┼───┼───────┼────────┤
├────────┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼───┼───┼───────┼────────┤
├────────┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼───┼───┼───────┼────────┤
├────────┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼───┼───┼───────┼────────┤
├────────┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼───┼───┼───────┼────────┤
├────────┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼───┼───┼───────┼────────┤
└────────┴─┴──┴──┴──┴──┴──┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴───┴───┴───────┴────────┘


    6. LUCRĂRI EXECUTATE ÎN TIMPUL ZILEI

┌────┬──────────┬──────────┬───────────┐
│Nr. │Denumirea │Cine le-a │Materiale │
│crt.│lucrării │executat │consumate │
├────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │
└────┴──────────┴──────────┴───────────┘┌─────────────────┬────────────────────┐
│COMANDANT, │ŞEF MECANIC, │
└─────────────────┴────────────────────┘

    CAP. II

    DAREA DE SEAMĂ PE LUNA ................ 20.......
    1. Ambarcări/debarcări de combustibili/lubrifianţi/unsori, consumuri

┌─────────┬────────┬──────┬──────┬────────────────────────────┬─────┐
│ │ │ │ │CONSUMAT │Rămas│
│Denumirea│Existent│Primit│Predat├────┬──────┬──────────┬─────┤la │
│ │la 01. │ │ │În │La │În │Total│31. │
│ │ │ │ │marş│V.B.M.│staţionare│ │ │
├─────────┼────────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────────┼─────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼────────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────────┼─────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼────────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────────┼─────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼────────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────────┼─────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼────────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────────┼─────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼────────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────────┼─────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼────────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────────┼─────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼────────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────────┼─────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼────────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────────┼─────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼────────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────────┼─────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼────────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────────┼─────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼────────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────────┼─────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴────────┴──────┴──────┴────┴──────┴──────────┴─────┴─────┘


    2. Ore de funcţionare ale motoarelor principale, generatoarelor şi agregatelor

┌────────────┬───────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │Motor │Generatoare şi agregate │
│Ore ├─────┬─────┬─────┬─────┼─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┤
│funcţionare │Bb. │Ctr. │Td. │(Pp.)│.........│.........│.........│.........│.........│........│
│ │(Pv.)│(Pv.)│(Pp.)│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│Pe luna │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│............│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│De la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│montare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│După │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│reparaţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│După sch. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ulei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┘


    3. Observaţii privind lucrările ce trebuie executate la andocare sau reparaţii

┌──────────────────────────────────────┐
├──────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────┤
├─────────────────────────┬────────────┤
│Comandant navă, │Şef CSE │
└─────────────────────────┴────────────┘


    CAP. III

    Constatările şi observaţiile eşaloanelor superioare,
    ale specialiştilor tehnici, ordinele comandantului navei etc.

┌──────────────────────────────────────┐
└──────────────────────────────────────┘

    INDICAŢII PRIVIND MODUL DE COMPLETARE A JURNALULUI DE MAŞINI
    În vederea asigurării unei evidenţe stricte asupra funcţionării şi exploatării motoare1or, a lucrărilor executate în timpul zilei precum şi a constatări1or făcute cu ocazia verificării şi întreţinerilor 1a instalaţii, jurnalul de motoare se completează astfel:
    - La capitolul 1:
    1. Evidenţa funcţionării, se înscriu orele şi minutele de funcţionare, în ziua în curs, pentru tehnica ce aparţine componentei de specialitate electromecanică de la navă, date care se vor regăsi şi în cărţile de exploatare pentru tipul de motor/agregat respectiv.
    2. Parametri de funcţionare
    3. Porniri şi opriri - valoarea rezistenţei de izolaţie - se completează la navele care deţin aparatura de măsurare specifică sau au posibilitatea determinării acestui parametru tehnic. Personalul care determină aceste date semnează în tabelul prevăzut.
    În cazul completării se menţionează:
    - Ora şi minutul pornirii;
    – Denumirea agregatului care s-a pornit căruia i se măsoară rezistenţa de izolaţie înainte de pornire, la rece;
    – Semnătura celui care a efectuat pornirea sau măsurarea;
    – Ora şi minutul opririi sau valoarea rezistenţei de izolaţie după oprire, la cald în MΩ.


    4. Situaţia plinurilor de combustibil, ulei şi apă - tabelul cuprinzând aceste date se completează de şeful mecanic/similar sau comandantul navei, unde este cazul, pe baza documentelor justificative întocmite de compartimentul de specialitate, referitoare la operaţiunile de primire/scoatere în/din gestiune. Se completează zilnic în urma măsurărilor şi efectuării calculelor consumurilor.
    5. Exploatarea bateriilor de acumulatoare - se completează în baza determinărilor efectuate în conformitate cu instrucţiunile de exploatare ale bateriilor. Se completează zilnic pentru minimum patru baterii.
    6. Lucrări executate în timpul zilei
    - şeful mecanic întocmeşte lista cu lucrările executate cu mijloacele şi personalul bordului, precum şi materialele ce au fost utilizate pe timpul activităţilor de întreţinere şi certifică prin semnătură. Ofiţerul secund/comandantul navei verifică datele înscrise şi semnează pentru conformitate.
    Se completează cu următoarele:
    a) observaţiile asupra funcţionării şi exploatării D.G., agregatelor şi instalaţiilor ce aparţin componentei de specialitate electromecanică:
    - defecţiuni semnalate în timpul verificării zilnice şi controlului săptămânal al tehnicii şi aparaturii;
    – defecţiuni ivite în timpul funcţionării şi staţionării;
    – defecţiuni semnalate cu ocazia recepţiei tehnicii şi aparaturii;
    Principalele defecţiuni ale motoarelor sau altor agregate se înscriu şi în formularele/cărţile de exploatare ale acestora, la sfârşitul fiecărui an.


    b) constatări cu ocazia avariilor şi controalelor executate la elice şi corpul navei;
    c) ordine, semnale şi alte observaţii privitoare la activitatea CSE;    – La capitolul 2 În darea de seamă lunară se înscriu:
    - La punctul 1 - consumurile şi mişcările (primiri - predări) de combustibil şi lubrifianţi pe timpul unei luni, conform textului din tabel;
    – La punctul 2 - totalul orelor de funcţionare ale motoarelor principale în luna respectivă pe regimuri de lucru;
    – La punctul 3 - lucrările necesare a se executa cu ocazia andocării şi repartiţiei constatate în timpul exploatării şi care nu au putut fi executate cu mijloacele bordului necesitând mijloace şi timp mai îndelungat;
    – consumul de carburanţi şi lubrifianţi;
    – totalul orelor de funcţionare a motoarelor principale, generatoarelor şi agregatelor în luna respectivă.

    – La capitolul 3 Constatări se înscriu:
    - constatări şi observaţii ale eşaloanelor superioare, ale specialiştilor unităţilor precum şi a altor specialişti care au desfăşurat activităţi de reparaţii şi întreţinere la bord, ordinele comandantului navei, alte indicaţii de specialitate.


    Jurnalul se completează de către personalul cu atribuţii la pornirea-oprirea agregatelor şi instalaţiilor.
    Jurnalul se numerotează, se şnuruieşte, se sigilează şi se păstrează conform instrucţiunilor în vigoare.
    Toate însemnările se fac cu cerneală. Ştersăturile şi corecturile trebuiesc certificate, iar ţinerea jurnalului în ciornă este interzisă.
    Întocmirea unui nou jurnal se poate face numai după epuizarea celui vechi.
    Jurnalul se completează de şeful compartimentului de specialitate electromecanic de la navă/similar şi se semnează zilnic de către comandantul navei, iar de două ori pe lună de specialistul cu asigurarea tehnică de nave a structurii/similari.

    ANEXA 10

    MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
    STRUCTURA
    CARTEA DE EXPLOATARE
    a motorului/agregatului .....(TIPUL)..... seria ..........
    ANUL DE FABRICAŢIE ..........
    CAP. I

    Poziţia motorului (grupului)

┌───────────────────────────────────────┬┬─────────────────────────────────────────┬┬───────────────────────────────────────┬┬────────────────────────────────────────┐
│Poziţia ││Poziţia ││Poziţia ││Poziţia │
├───────────────────────────────────────┤├─────────────────────────────────────────┤├───────────────────────────────────────┤├────────────────────────────────────────┤
│.......................................││.........................................││.......................................││........................................│
│...................................... ││.........................................││.......................................││........................................│
├───────────────────────────────────────┤├─────────────────────────────────────────┤├───────────────────────────────────────┤├────────────────────────────────────────┤
│De la data: ││De la data: ││De la data: ││De la data: │
│..................................... ││....................................... ││...................................... ││....................................... │
└───────────────────────────────────────┴┴─────────────────────────────────────────┴┴───────────────────────────────────────┴┴────────────────────────────────────────┘


┌───────────────────────────────────────┬┬───────────────────────────────────────┬┬─────────────────────────────────────────┬┬─────────────────────────────────────────┐
│Poziţia ││Poziţia ││Poziţia ││Poziţia │
├───────────────────────────────────────┤├───────────────────────────────────────┤├─────────────────────────────────────────┤├─────────────────────────────────────────┤
│.......................................││.......................................││........................................ ││........................................ │
│.......................................││.......................................││.........................................││.........................................│
├───────────────────────────────────────┤├───────────────────────────────────────┤├─────────────────────────────────────────┤├─────────────────────────────────────────┤
│De la data: ││De la data: ││De la data: ││De la data: │
│.......................................││.......................................││.........................................││.........................................│
└───────────────────────────────────────┴┴───────────────────────────────────────┴┴─────────────────────────────────────────┴┴─────────────────────────────────────────┘

    Notă: Motorul (grupul) poate ocupa următoarele poziţii în funcţiune la ............., în reparaţii la ................, în depozitul ........... în conservare la .............. .
    CAP. II

    a) Date generale despre motor

┌───────────────┬┬───────────────────────────────────────────────────┐
│Marca (tipul ││Ore de funcţionare până la prima demontare │
│motorului) ││...................................................│
├───────────────┼┼───────────────────────────────────────────────────┤
│Codul de ││Ore de funcţionare până la prima reparaţie capitală│
│clasificare ││...................................................│
├───────────────┼┼───────────────────────────────────────────────────┤
│Puterea maximă ││Norma de durată ...................................│
├───────────────┼┼───────────────────────────────────────────────────┤
│Puterea ││Greutatea motorului ...............................│
│nominală ││ │
├───────────────┼┼───────────────────────────────────────────────────┤
│Turaţia maximă ││Dimensiunile de gabarit (L, B, H) .................│
├───────────────┼┼───────────────────────────────────────────────────┤
│Turaţia ││ │
│nominală ││ │
├───────────────┼┼───────────────────────────────────────────────────┤
│Turaţia maximă ││ │
│la marş înapoi ││ │
├───────────────┼┼───────────────────────────────────────────────────┤
│Turaţia minimă ││ │
│la mers în gol ││ │
├───────────────┼┼───────────────────────────────────────────────────┤
│Numărul ││ │
│cilindrilor ││ │
├───────────────┼┼───────────────────────────────────────────────────┤
│Dispunerea ││ │
│cilindrilor ││ │
├───────────────┼┼───────────────────────────────────────────────────┤
│Diametrul/cursa││ │
│cilindrilor ││ │
├───────────────┼┼───────────────────────────────────────────────────┤
│Cilindreea ││Pentru conformitate │
│totală ││ │
├───────────────┼┼───────────────────────────────────────────────────┤
│Sensul de ││Adjunctul pentru logistică (similari) │
│rotaţie ││ │
├───────────────┼┼───────────────────────────────────────────────────┤
│Gradul de ││ │
│compresiune ││ │
├───────────────┼┼───────────────────────────────────────────────────┤
│Presiunea de ││(gradul, semnătură) │
│supraalimentare││ │
├───────────────┼┼───────────────────────────────────────────────────┤
│Presiunea medie││ │
│indicată ││ │
└───────────────┴┴───────────────────────────────────────────────────┘


    b) Tabel de control pentru exploatarea motorului

┌───────────┬───────┬──────────────┬──────────────┬─────────┬───────────┬───────────┐
│ │ │Temperatura │Temperatură │ │ │Durata │
│ │ │apei │ulei │ │ │maximă │
│Regimul de │ │ │ │Presiunea│Presiunea │admisă de │
│funcţionare│Turaţia├───────┬──────┼───────┬──────┤uleiului │combustibil│funcţionare│
│ │ │La │La │La │La │ │ │continuă la│
│ │ │intrare│ieşire│intrare│ieşire│ │ │regimul │
│ │ │ │ │ │ │ │ │respectiv │
├───────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼───────────┼───────────┤
├───────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼───────────┼───────────┤
├───────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼───────────┼───────────┤
├───────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼───────────┼───────────┤
└───────────┴───────┴───────┴──────┴───────┴──────┴─────────┴───────────┴───────────┘

                    Pentru conformitate: Adjunctul pentru
    logistică (specialistul) ......(gradul şi semnătura)...

    c) Date generale despre generator
    d) Date generale despre inversor-reductor

┌─────────────────────┬┬─────────────────────┬┐
│Marca (tipul ││Tipul ││
│generatorului) ││inversorului-reductor││
├─────────────────────┼┼─────────────────────┼┤
│Codul de clasificare ││Codul de clasificare ││
├─────────────────────┼┼─────────────────────┼┤
│Seria şi anul de ││Seria şi anul de ││
│fabricaţie ││fabricaţie ││
├─────────────────────┼┼─────────────────────┼┤
│Puterea ││Sensul de rotaţie ││
├─────────────────────┼┼─────────────────────┼┤
│Presiunea ││Raportul de ││
│ ││transmisie ││
├─────────────────────┼┼─────────────────────┼┤
│Felul curentului ││- pentru marş înainte││
├─────────────────────┼┼─────────────────────┼┤
│Frecvenţa ││- pentru marş înapoi ││
├─────────────────────┼┼─────────────────────┼┤
│Factor de putere ││Greutatea ││
├─────────────────────┼┼─────────────────────┼┤
│Greutatea ││Dimensiunile de ││
│ ││gabarit ││
├─────────────────────┼┼─────────────────────┼┤
│Dimensiunile de ││ ││
│gabarit (L x B x H) ││ ││
├─────────────────────┴┴─────────────────────┴┤
│Pentru conformitate │
│Adjunctul pentru logistică (similari) │
│.............................................│
│(gradul, semnătură) │
└─────────────────────────────────────────────┘


    II.e) Alte date caracteristice
    3. Pornire electrică
    Tipul bateriei de acumulatoare ...........................
    Numărul bateriilor .......................................
    Tensiunea de pornire .....................................
    Capacitatea bateriei (totală) ............................

    4. Pornire cu aer comprimat
    Numărul buteliilor .......................................
    Capacitatea totală .......................................
    Presiunea maximă admisă ..................................
    Presiunea minimă pentru pornire ..........................
    Pentru conformitate

    Adjunctul pentru logistică(similari)
    ......................................
    (gradul, semnătură)
    CAP. III

    Pe motor (grup) sunt montate

┌────┬─────────────┬───────────────────┐
│Nr. │Denumirea │Tipul, seria şi │
│crt.│accesoriilor │data înlocuirii │
├────┼─────────────┼───┬───┬───┬───┬───┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────┴───┴───┴───┴───┴───┘

    CAP. IV

    Indicaţii

┌────┬─────────┬────┬───────────────┬──────────┐
│ │ │ │Particularităţi│ │
│Nr. │DENUMIREA│Baza│de │Observaţii│
│crt.│ │ │exploatare a │ │
│ │ │ │motorului │ │
├────┼─────────┼────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴────┴───────────────┴──────────┘

    CAP. V

    a) Date generale despre conservarea, prelucrarea anticorozivă şi deconservarea motorului (grupului)

┌──────────────┬────────┬─────────┬──────────┬─────────┐
│ │Ce │ │ │ │
│DATA │lucrări │ │ │Semnătura│
│ │s-au │Unde s-au│Termenele │celui │
├────┬────┬────┤executat│executat │şi │care a │
│ │ │ │la motor│lucrările│conţinutul│executat │
│Anul│Luna│Ziua│(grup) │ │ │lucrarea │
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
├────┼────┼────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
├────┼────┼────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
├────┼────┼────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
├────┼────┼────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
├────┼────┼────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
├────┼────┼────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
├────┼────┼────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
└────┴────┴────┴────────┴─────────┴──────────┴─────────┘


    b) Date despre curăţirea filtrelor de aer

┌──────────────┬───────────┬──────────┬──────────────┬───────────┬─────────┬──────────────┬───────────┬──────────┐
│ │Nr. de ore │ │ │Nr. de ore │ │ │Nr. de ore │ │
│Data │de │Cine a │Data │de │Cine a │Data │de │Cine a │
│ │funcţionare│executat │ │funcţionare│executat │ │funcţionare│executat │
│ │de la │curăţirea │ │de la │curăţirea│ │de la │curăţirea │
├────┬────┬────┤ultima │(gradul, ├────┬────┬────┤ultima │(gradul, ├────┬────┬────┤ultima │(gradul, │
│ │ │ │curăţire │numele, │ │ │ │curăţire │numele, │ │ │ │curăţire │numele, │
│Anul│Luna│Ziua│până la │prenumele,│Anul│Luna│Ziua│până la │prenumele│Anul│Luna│Ziua│până la │prenumele,│
│ │ │ │curăţirea │funcţia) │ │ │ │curăţirea │funcţia) │ │ │ │curăţirea │funcţia) │
│ │ │ │efectuată │ │ │ │ │efectuată │ │ │ │ │efectuată │ │
├────┼────┼────┼───────────┼──────────┼────┼────┼────┼───────────┼─────────┼────┼────┼────┼───────────┼──────────┤
├────┼────┼────┼───────────┼──────────┼────┼────┼────┼───────────┼─────────┼────┼────┼────┼───────────┼──────────┤
├────┼────┼────┼───────────┼──────────┼────┼────┼────┼───────────┼─────────┼────┼────┼────┼───────────┼──────────┤
├────┼────┼────┼───────────┼──────────┼────┼────┼────┼───────────┼─────────┼────┼────┼────┼───────────┼──────────┤
├────┼────┼────┼───────────┼──────────┼────┼────┼────┼───────────┼─────────┼────┼────┼────┼───────────┼──────────┤
└────┴────┴────┴───────────┴──────────┴────┴────┴────┴───────────┴─────────┴────┴────┴────┴───────────┴──────────┘


    c) Date despre curăţirea filtrelor de ulei

┌──────────────┬───────────┬─────────┬──────────────┬───────────┬─────────┬──────────────┬───────────┬──────────┐
│ │Nr. de ore │ │ │Nr. de ore │ │ │Nr. de ore │ │
│Data │de │Cine a │Data │de │Cine a │Data │de │Cine a │
│ │funcţionare│executat │ │funcţionare│executat │ │funcţionare│executat │
│ │de la │curăţirea│ │de la │curăţirea│ │de la │curăţirea │
├────┬────┬────┤ultima │(gradul, ├────┬────┬────┤ultima │(gradul, ├────┬────┬────┤ultima │(gradul, │
│ │ │ │curăţire │(gradul, │ │ │ │curăţire │numele, │ │ │ │curăţire │numele, │
│Anul│Luna│Ziua│până la │numele, │Anul│Luna│Ziua│până la │prenumele│Anul│Luna│Ziua│până la │prenumele,│
│ │ │ │curăţirea │funcţia) │ │ │ │curăţirea │funcţia) │ │ │ │curăţirea │funcţia) │
│ │ │ │efectuată │ │ │ │ │efectuată │ │ │ │ │efectuată │ │
├────┼────┼────┼───────────┼─────────┼────┼────┼────┼───────────┼─────────┼────┼────┼────┼───────────┼──────────┤
├────┼────┼────┼───────────┼─────────┼────┼────┼────┼───────────┼─────────┼────┼────┼────┼───────────┼──────────┤
├────┼────┼────┼───────────┼─────────┼────┼────┼────┼───────────┼─────────┼────┼────┼────┼───────────┼──────────┤
├────┼────┼────┼───────────┼─────────┼────┼────┼────┼───────────┼─────────┼────┼────┼────┼───────────┼──────────┤
├────┼────┼────┼───────────┼─────────┼────┼────┼────┼───────────┼─────────┼────┼────┼────┼───────────┼──────────┤
└────┴────┴────┴───────────┴─────────┴────┴────┴────┴───────────┴─────────┴────┴────┴────┴───────────┴──────────┘


    d) Date despre schimbarea uleiului

┌──────────────┬───────────┬─────────────┬───────────┬──────────────┬───────────┬─────────────┬───────────┐
│ │ │Descrierea │ │ │ │Descrierea │ │
│ │ │operaţiunilor│ │ │ │operaţiunilor│ │
│Data │Nr. de ore │referitoare │Cine a │Data │Nr. de ore │referitoare │Cine a │
│ │de │la schimbarea│efectuat │ │de │la schimbarea│efectuat │
│ │funcţionare│uleiului, │operaţiunea│ │funcţionare│uleiului, │operaţiunea│
├────┬────┬────┤de la │spălarea │(gradul, ├────┬────┬────┤de la │spălarea │(gradul, │
│ │ │ │ultima │rezervoarelor│numele, │ │ │ │ultima │rezervoarelor│numele, │
│ │ │ │schimbare │şi a │prenumele, │ │ │ │schimbare │şi a │prenumele, │
│Anul│Luna│Ziua│ │sistemului de│funcţia) │Anul│Luna│Ziua│ │sistemului de│funcţia) │
│ │ │ │ │ungere │ │ │ │ │ │ungere │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────┼───────────┼─────────────┼───────────┼────┼────┼────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
├────┼────┼────┼───────────┼─────────────┼───────────┼────┼────┼────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
├────┼────┼────┼───────────┼─────────────┼───────────┼────┼────┼────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
├────┼────┼────┼───────────┼─────────────┼───────────┼────┼────┼────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
├────┼────┼────┼───────────┼─────────────┼───────────┼────┼────┼────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
└────┴────┴────┴───────────┴─────────────┴───────────┴────┴────┴────┴───────────┴─────────────┴───────────┘


    e) Date despre curăţirea filtrului de motorină

┌──────────────┬───────────┬─────────┬──────────────┬───────────┬─────────┬──────────────┬───────────┬──────────┐
│ │Nr. de ore │ │ │Nr. de ore │ │ │Nr. de ore │ │
│Data │de │Cine a │Data │de │Cine a │Data │de │Cine a │
│ │funcţionare│executat │ │funcţionare│executat │ │funcţionare│executat │
│ │de la │curăţirea│ │de la │curăţirea│ │de la │curăţirea │
├────┬────┬────┤ultima │(gradul, ├────┬────┬────┤ultima │(gradul, ├────┬────┬────┤ultima │(gradul, │
│ │ │ │curăţire │(gradul, │ │ │ │curăţire │numele, │ │ │ │curăţire │numele, │
│Anul│Luna│Ziua│până la │numele, │Anul│Luna│Ziua│până la │prenumele│Anul│Luna│Ziua│până la │prenumele,│
│ │ │ │curăţirea │funcţia) │ │ │ │curăţirea │funcţia) │ │ │ │curăţirea │funcţia) │
│ │ │ │efectuată │ │ │ │ │efectuată │ │ │ │ │efectuată │ │
├────┼────┼────┼───────────┼─────────┼────┼────┼────┼───────────┼─────────┼────┼────┼────┼───────────┼──────────┤
├────┼────┼────┼───────────┼─────────┼────┼────┼────┼───────────┼─────────┼────┼────┼────┼───────────┼──────────┤
├────┼────┼────┼───────────┼─────────┼────┼────┼────┼───────────┼─────────┼────┼────┼────┼───────────┼──────────┤
├────┼────┼────┼───────────┼─────────┼────┼────┼────┼───────────┼─────────┼────┼────┼────┼───────────┼──────────┤
├────┼────┼────┼───────────┼─────────┼────┼────┼────┼───────────┼─────────┼────┼────┼────┼───────────┼──────────┤
└────┴────┴────┴───────────┴─────────┴────┴────┴────┴───────────┴─────────┴────┴────┴────┴───────────┴──────────┘


    CAP. VI

    Extras din cartea tehnică a motorului (grupului)
    cu datele privind reparaţiile şi controalele tehnice prevăzute a se executa

┌───────────┬────────────┬─────────────┐
│Denumirea │Nr. de ore │Denumirea │
│controlului│la care se │operaţiunilor│
│ │execută │ │
├───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │
├───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │
├───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │
├───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │
├───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │
└───────────┴────────────┴─────────────┘

    CAP. VII

    Notări despre lucrări executate cu mijloacele bordului (structurii)

┌──────────┬───────────┬─────────┬─────────────┐
│ │Reparaţia │ │ │
│ │sub │ │ │
│ │controlul │ │ │
│Data │tehnic │Piese de │Semnătura │
│executării│executat; │schimb │executantului│
│ │defecţiunea│înlocuite│ │
│ │sau avaria;│ │ │
│ │măsuri de │ │ │
│ │remediere │ │ │
├──────────┼───────────┼─────────┼─────────────┤
├──────────┼───────────┼─────────┼─────────────┤
├──────────┼───────────┼─────────┼─────────────┤
├──────────┼───────────┼─────────┼─────────────┤
└──────────┴───────────┴─────────┴─────────────┘

    CAP. VIII

    Notări despre lucrările de reparaţii sau controale tehnice executate
    cu mijloacele atelierelor sau operatori economici specializaţi

┌────┬─────────┬────────────┬─────────┬───────────────┐
│ │ │Scurtă │ │ │
│ │ │descriere a │ │ │
│ │ │lucrărilor │ │ │
│ │ │efectuate, │ │ │
│ │Unde are │concluziile,│Piese de │Semnătura │
│Data│loc │verificările│schimb │responsabilului│
│ │reparaţia│şi │înlocuite│lucrărilor │
│ │ │rezultatele │ │ │
│ │ │obţinute şi │ │ │
│ │ │a orelor de │ │ │
│ │ │funcţionare │ │ │
│ │ │în uzină │ │ │
├────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │
├────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────────────┤
├────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────────────┤
├────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────────────┤
├────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────────────┤
└────┴─────────┴────────────┴─────────┴───────────────┘

    CAP. IX

    Centralizarea evidenţei de funcţionare a motorului (grupului) pe anul 20........
    Până la 1 ianuarie 20........ motorul a funcţionat:
    - de la începutul exploatării .......... ore
    – de la ultima reparaţie capitală ...... ore


┌──────────┬────────┬────────────────────────────┬─────────┐
│ │ │Numărul orelor de │ │
│ │Unde se │funcţionare │ │
│Datele │găseşte ├──────┬─────────┬───────────┤Semnătura│
│Lunile │motorul │În │Total de │Total de la│şefului │
│ │(grupul)│cursul│la ultima│începutul │mecanic │
│ │ │lunii │reparaţie│exploatării│ │
│ │ │ │capitală │ │ │
├──────────┼────────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Ianuarie │ │ │ │ │ │
├──────────┼────────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Februarie │ │ │ │ │ │
├──────────┼────────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Martie │ │ │ │ │ │
├──────────┼────────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Aprilie │ │ │ │ │ │
├──────────┼────────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Mai │ │ │ │ │ │
├──────────┼────────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Iunie │ │ │ │ │ │
├──────────┼────────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Iulie │ │ │ │ │ │
├──────────┼────────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│August │ │ │ │ │ │
├──────────┼────────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Septembrie│ │ │ │ │ │
├──────────┼────────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Octombrie │ │ │ │ │ │
├──────────┼────────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Noiembrie │ │ │ │ │ │
├──────────┼────────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Decembrie │ │ │ │ │ │
└──────────┴────────┴──────┴─────────┴───────────┴─────────┘

                      Adjunctul pentru logistică (similar)
                     ......................................
                           (gradul şi semnătura)
    CAP. X

    Notări despre predarea motorului (grupului)

┌──────────────┬─────────┬─────────────────────┬───────────────────────┐
│ │Starea │ │Semnătura │
│Data predării │motorului│Ore de funcţionare │reprezentantului │
│ │sau a │ │ │
├────┬────┬────┤grupului ├─────────┬───────────┼───────────┬───────────┤
│ │ │ │(complet,│ │ │ │Atelierului│
│ │ │ │cu piese │De la │De la │Unităţii │sau │
│Anul│Luna│Ziua│lipsă, │ultima │începutul │sau │unităţii │
│ │ │ │ambalat, │reparaţie│exploatării│atelierului│care │
│ │ │ │cu capotă│ │ │care predă │primeşte │
│ │ │ │etc.) │ │ │ │ │
├────┼────┼────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
├────┼────┼────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
├────┼────┼────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
├────┼────┼────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
├────┼────┼────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
├────┼────┼────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
├────┼────┼────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
└────┴────┴────┴─────────┴─────────┴───────────┴───────────┴───────────┘

     OBSERVAŢII
    făcute de eşaloanele superioare în legătură cu exploatarea
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    ANEXA 11

    INSTRUCŢIUNI PENTRU COMPLETAREA
    FORMULARULUI TACTIC-OPERAŢIONAL AL NAVEI
    A. GENERALITĂŢI
    1. Formularul tactic-operaţional cuprinde toate datele de bază ale navei şi ale instalaţiilor existente la bord, de la construcţie până la ieşirea din dotarea structurilor de nave ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.
    2. Formularul tactic-operaţional, prin ţinerea datelor la zi, reprezintă documentul de bază al navei.
    3. Datele şi evenimentele petrecute la navă se completează de către comandantul acesteia. Formularul se completează citeţ, cu tuş şi fără ştersături.
    4. Formularul tactic-operaţional este un document cu caracter SECRET DE SERVICIU şi se mânuieşte conform instrucţiunilor în vigoare şi dispoziţiunilor proprii. În timpul marşului formularul tactic-operaţional se păstrează la comandantul navei. În caz de abandonare a navei se va proceda conform Regulamentului Serviciului la Bordul Navelor aparţinând Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, funcţie de situaţie.

    B. COMPLETAREA FORMULARULUI
    1. Formularul tactic-operaţional cuprinde cinci capitole:
    - Capitolul I - Date generale ale navei;
    – Capitolul al II-lea - Elemente de construcţie ale navei;
    – Capitolul al III-lea - Elemente de manevră ale navei;
    – Capitolul al IV-lea - Dotările navei cu armament, instalaţii şi aparatură;
    – Capitolul al V-lea - Date privind exploatarea navei.

    2. Organele tehnice cu atribuţii de înzestrare completează:
    - caracteristicile generale ale navei la terminarea construcţiei;
    – elemente de construcţie;
    – caracteristicile tactico-tehnice de bază prevăzute în proiect şi obţinute la omologare/recepţie;
    – dotarea navei şi caracteristicile de bază ale armamentului, instalaţiilor şi aparaturii.

    3. Comandantul navei completează:
    - schimbările la comanda navei;
    – date privind exploatarea, reparaţiile navei, ridicarea pe cală şi evenimente deosebite;
    – date funcţie de situaţiile noi create.    ANEXA 12

    MINISTERULUI INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
    Structura ___________
    APROB,
    ───────
    ŞEFUL STRUCTURII
     ACT DE CONSTATARE TEHNICĂ
    Nr. ___ din ______
    În baza dispoziţiunii/ordinului de zi pe unitate/structura nr. ______________ din ____________, comisia compusă din ______________ în calitate de preşedinte, _____________________ şi _______________________ membri, am constatat defectarea motorului/echipamentului/instalaţiei/aparatului (tip, serie, ore de funcţionare) la nava _________ cu numărul de înregistrare ______________. Nava a fost introdusă în atelier pentru reparaţie, dacă este cazul, cu comanda nr. _________ din ____________, se impune înlocuirea ____________/(se înscrie agregatul, piesa, bateria de acumulatori sau ulei)/__________
    Cauza defectării s-a datorat ___________/(uzura normală, eveniment tehnic reparaţie anterioară necorespunzătoare, exploatare necorespunzătoare accident de navigaţie)/____________
    Propuneri faţă de cauza defectării:
    1. ................................................................
    Efectuarea reparaţiei, cu înlocuirea pieselor defecte/în caz de uzură normală, executarea recondiţionării, acolo unde este cazul
    Se înscriu agregatele, piesele, bateriile de acumulatori, cantităţile de carburanţi, lubrifianţi şi lichide speciale.

    2. ...............................................................
    Efectuarea cercetării administrative şi evaluarea pagubei în situaţia unui eveniment tehnic, exploatare sau reparaţie anterioară necorespunzătoare, accident de navigaţie.


    Prezentul act de constatare a fost întocmit în două exemplare din care exemplarul 1 se ataşează la documentele de scădere din evidenţă a agregatelor, pieselor şi materialelor înlocuite, iar exemplarul 2 se introduce în dosarul tehnic al navei.

┌─────────────────────┬────────────────┐
│PREŞEDINTE │MEMBRI │
│……………. │……………….. │
└─────────────────────┴────────────────┘

    NOTĂ:
    1. Se vor anexa, după caz, note explicative, buletine de analiza metalografică, chimică etc., de expertiză tehnică, alte acte pentru a susţine afirmaţiile privind cauzele uzurii, înlocuirii şi propunerile făcute.
    2. Atunci când în timpul reparaţiei, se impune înlocuirea mai multor agregate sau piese, acestea se vor înscrie în acelaşi act de constatare tehnică, menţionându-se la fiecare în parte cauzele uzurii şi propunerile.
    3. Conţinutul actului de constatare tehnică este orientativ, se adaptează tuturor situaţiilor concrete şi trebuie să cuprindă toate elementele şi informaţiile necesare pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor care au dus la producerea evenimentului.


    ANEXA 13

    Reguli ce se vor respecta la efectuarea
    lucrărilor de trecere la exploatarea de sezon
    Planul de trecere la exploatarea de sezon întocmit la nivelul structurii deţinătoare trebuie să conţină cel puţin următoarele date:
    - personalul care conduce, execută şi verifică operaţiunile;
    – perioada, timpul acordat fiecărei nave şi locul în care se execută operaţiunile;
    – poziţia fiecărei nave după efectuarea operaţiunilor;
    – mijloacele tehnice, materialele necesare precum şi modul de asigurare a acestora;
    – data efectuării instructajului pentru trecerea la exploatarea de sezon inclusiv N.T.S.M. şi P.S.I. specifice;
    – modul de organizare a serviciului de zi la navele sau la grupul de nave conservate.

    La fiecare navă, în jurnalul de bord, carnetul de bord sau în Jurnalul de verificare a funcţionării tehnicii navale se întocmesc planuri de lucrări, după aceleaşi reguli ca şi cele pentru reviziile lunare.
    La instalaţiile şi aparatura de navigaţie, radiolocaţie, arme sub apă, artileristică şi de transmisiuni se execută lucrările precizate în instrucţiunile de exploatare ale acestora.

    Operaţiuni ce se execută pentru trecerea la exploatarea în sezonul rece.
    I. Operaţiuni ce se execută la navele ce se menţin în eficienţă:
    ● Lucrări la instalaţiile de punte.
    - se verifică funcţionarea tuturor instalaţiilor de punte, se remediază defecţiunile;
    – se curăţă şi se gresează angrenajele instalaţiei de ancorare-acostare şi ale bigilor, parâmele metalice, troţele, balamalele, dispozitivele de închidere ale uşilor, tambuchiurilor, gurilor de ventilaţie, hublourilor şi geamurilor, sondele, raiurile, fluturii, etc.;
    – se furbişează elementele din bronz şi alamă, se lustruiesc cele nichelate sau din inox;
    – se marţagonesc şi se piturează suprastructurile şi greementul, punţile, ancorele şi lanţurile, instalaţiile de legare-acostare, scările, balustrăzile, controlerele, lăzile, panourile P.S.I. etc.;
    – se verifică închiderea etanşă a uşilor, chesoanelor, tambuchiurilor, hublourilor, controlerelor şi gurilor de ventilaţie, se înlocuiesc garniturile uzate, se pudrează garniturile cu talc sau cu praf de cretă;
    – se demontează, se curăţă sau se spală şi se depozitează plasele împotriva ţânţarilor.

    ● Lucrări la instalaţiile electromecanice.
    - se verifică funcţionarea tuturor instalaţiilor, se remediază defecţiunile constatate;
    – se curăţă răcitoarele;
    – se verifică izolaţiile, etanşeitatea şi se elimină scurgerile de la instalaţiile electromecanice de răcire, încălzire, aer comprimat, aer condiţionat, incendiu, santină, drenaj, apă potabilă, apă sanitară, stropire, combustibil, ungere şi guvernare;
    – se verifică calitatea şi se completează lichidul de răcire din instalaţii, se reface duritatea apei sau punctul de congelare al antigelului conform instrucţiunilor de exploatare ale instalaţiilor;
    – se curăţă filtrele cu site de combustibil şi ulei;
    – se completează uleiul în instalaţiile de ungere, pompele de injecţie, turbosuflante, reductor-inversoare, vinciuri şi cabestane;
    – se gresează lagărele liniilor axiale, ale cârmelor, precum şi toate punctele de gresare ale agregatelor;
  &nb