Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
NORMA TEHNICA din 12 mai 2011 privind stabilirea cerintelor pentru executarea lucrarilor sub tensiune in instalatii electrice, cod NTE 010/11/00
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMA TEHNICA din 12 mai 2011  privind stabilirea cerintelor pentru executarea lucrarilor sub tensiune in instalatii electrice, cod NTE 010/11/00    Twitter Facebook
Cautare document

NORMA TEHNICA din 12 mai 2011 privind stabilirea cerintelor pentru executarea lucrarilor sub tensiune in instalatii electrice, cod NTE 010/11/00

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 5 iulie 2011

    CAP. I
    Scop

    ART. 1
    Prezenta normã tehnicã, denumitã în continuare Normã, stabileşte cerinţele pentru executarea lucrãrilor sub tensiune în instalaţii electrice de înaltã tensiune şi de joasã tensiune.
    ART. 2
    Norma respectã prevederile legislaţiei în vigoare din domeniul securitãţii şi sãnãtãţii muncii.

    CAP. II
    Domeniul de aplicare

    ART. 3
    Prevederile Normei se aplicã la executarea lucrãrilor sub tensiune de cãtre executanţii de lucrãri specializaţi şi autorizaţi din punctul de vedere al securitãţii muncii pentru lucrãri în instalaţiile electrice ale operatorilor economici din sectorul energiei electrice, conform legislaţiei în vigoare în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii muncii.
    ART. 4
    Lucrãrile sub tensiune se executã asupra echipamentelor electrice utilizate pentru producerea, transportul, distribuţia şi utilizarea energiei electrice.
    ART. 5
    Prevederile Normei se aplicã la elaborarea instrucţiunilor specifice de securitate a muncii pentru lucrãri sub tensiune, a instrucţiunilor (procedurilor) tehnologice de lucru sub tensiune, precum şi la completarea unor instrucţiuni existente cu un capitol referitor la lucrul sub tensiune.
    ART. 6
    (1) Lucrare sub tensiune este orice lucrare în cursul cãreia operatorul uman intrã deliberat în atingere cu componentele aflate sub tensiune ale instalaţiei electrice sau pãtrunde deliberat în zona de lucru sub tensiune, fie cu o parte a corpului sãu, fie cu unelte, echipamente sau dispozitive pe care le manevreazã.
    (2) La tensiune joasã, lucrul sub tensiune este realizat atunci când operatorul uman este în atingere cu componentele neizolate, aflate sub tensiune, ale instalaţiei electrice.
    (3) La tensiune înaltã, lucrul sub tensiune se realizeazã atunci când operatorul uman pãtrunde în zona de lucru sub tensiune şi este sau nu în contact cu componentele neizolate, aflate sub tensiune, ale instalaţiei electrice.
    ART. 7
    Lucrare în vecinãtatea componentelor sub tensiune este orice lucrare în cursul cãreia operatorul uman pãtrunde în zona învecinatã fie cu pãrţi ale corpului sãu, fie cu o unealtã sau cu orice obiect pe care îl manevreazã, fãrã a pãtrunde în zona de lucru sub tensiune.
    ART. 8
    Lucrãrile la instalaţii scoase de sub tensiune, dar aflate sub influenţa unor tensiuni induse, pot fi asimilate lucrului sub tensiune.
    ART. 9
    Nu sunt considerate lucrãri sub tensiune, în sensul Normei, urmãtoarele lucrãri executate pe circuite sau aparate aflate sub tensiune:
    a) manevrarea aparatelor de separare, de comutare sau reglare, executatã în condiţiile prevãzute în instrucţiunile fabricantului sau în instrucţiunile de exploatare;
    b) folosirea prãjinilor de manevrã, a dispozitivelor prevãzute pentru verificãri şi mãsurãri sub tensiune şi a dispozitivelor de verificare a prezenţei sau absenţei tensiunii, în condiţiile prevãzute în instrucţiunile specifice de securitate a muncii.

    CAP. III
    Definiţii

    ART. 10
    (1) În Normã se folosesc urmãtoarele moduri de indicare a gradului de obligativitate a prevederilor conţinute:
    a) "trebuie, este necesar" indicã obligativitatea strictã a respectãrii prevederilor în cauzã;
    b) "de regulã" indicã faptul cã prevederea respectivã trebuie sã fie aplicatã în majoritatea cazurilor; nerespectarea unei astfel de prevederi trebuie sã fie temeinic justificatã;
    c) "se recomandã" indicã o rezolvare preferabilã, care trebuie sã fie avutã în vedere la soluţionarea problemei; nerespectarea unei astfel de prevederi nu trebuie justificatã;
    d) "se admite" indicã o soluţie satisfãcãtoare, care poate fi aplicatã în cazuri particulare, fiind obligatorie justificarea ei.
    - autorizaţie de lucru sub tensiune
       - document scris cu durata de valabilitate de 24 de ore, prin care o persoanã autorizatã din cadrul unitãţii prestatoare dispune unui şef de lucrare sub tensiune din unitatea proprie sã execute o lucrare bine definitã ca duratã şi loc;
    - cerere de lucru sub tensiune
       - document scris prin care gestionarul de reţea teritorial solicitã unitãţii cu autoritate de conducere operativã aprobarea realizãrii regimului special de exploatare;
    - dispoziţie de lucru sub tensiune
       - document scris prin care un gestionar de reţea electricã dispune executantului efectuarea lucrãrii sub tensiune;
    - distanţã minimã de apropiere (D)
       - distanţã minimã în aer care trebuie respectatã între orice parte a corpului unui operator şi oricare componentã a instalaţiei electrice al cãrei potenţial electric este diferit de cel al operatorului uman; aceasta este suma urmãtoarelor distanţe:
       - distanţa funcţie de tensiune: d(t) [m];
       - distanţa de siguranţã: d(s) [m];
    - distanţã funcţie de tensiune (dt)
       - distanţã care asigurã izolaţia electricã în aer dintre componente sub tensiune sau dintre componente sub tensiune şi componente legate la pãmânt; se calculeazã cu relaţia:
       d(t) = 0,005 ● Un [m],
       în care Un reprezintã tensiunea nominalã, [kV,], de linie a reţelei;
    - distanţã de siguranţã (ds)
       - distanţã care protejeazã operatorul uman de consecinţele producerii unor gesturi involuntare sau unor erori de estimare a distanţei, suplimentarã distanţei funcţie de tensiune;
    - ecran
       - orice dispozitiv, izolant sau nu, utilizat pentru a preveni apropierea de orice echipament ori parte a unei instalaţii electrice care prezintã un pericol electric;
    - fişa tehnicã
       - documentul scris pentru fiecare tip de echipament de muncã, respectiv sculã sau dispozitiv de lucru sub tensiune, în care sunt cuprinse caracteristicile tehnice, condiţiile de verificare şi încercare, control, întreţinere, pãstrare şi transport, precum şi indicaţiile pentru utilizare;
    - formaţie de lucru
       - formaţie (stabilã) compusã din lucrãtori organizaţi, eventual pe schimburi sau pe faze de operaţie, în vederea îndeplinirii unor sarcini de lucru;
    - instrucţiune specificã de securitate a muncii (ISSM)
       - documentul scris, codificat, propriu unitãţii executante, întocmit pentru executarea lucrãrilor sub tensiune, în condiţii de securitate;
    - instrucţiune tehnologicã
       - documentul scris, codificat, propriu unitãţii executante, în care sunt cuprinse metodele de lucru, echipamentele de muncã, sculele şi dispozitivele utilizate, succesiunea operaţiilor şi indicaţiile tehnologice pentru executarea unei anumite lucrãri sub tensiune;
    - mentenanţã
       - ansamblul tuturor acţiunilor tehnice şi organizatorice care se executã asupra instalaţiilor şi componentelor acestora pentru menţinerea sau restabilirea capacitãţii de a-şi îndeplini funcţia pentru care au fost proiectate;
    - poziţie (loc) de lucru
       - spaţiul în care un operator uman poate executa o lucrare respectând condiţiile de acces şi de protecţie corespunzãtoare zonelor interzise;
    - protector electroizolant
       - dispozitiv rigid sau flexibil realizat din material electroizolant, care serveşte la acoperirea elementelor care sunt ori nu sunt sub tensiune şi/sau a pãrţilor adiacente pentru prevenirea unei atingeri întâmplãtoare;
    - şef de lucrare (pentru lucrul sub tensiune)
       - persoana autorizatã pentru executarea unei lucrãri sub tensiune, care asigurã conducerea efectivã a unei lucrãri sub tensiune, rãspunzând în aceastã calitate de buna execuţie a acesteia şi de mãsurile de securitate a muncii;
    - tensiune joasã
       - tensiune în mod normal mai micã sau egalã cu 1.000 V în curent alternativ sau cu 1.500 V în curent continuu;
    - tensiune înaltã
       - tensiune în mod normal mai mare de 1.000 V în curent alternativ sau de 1.500 V în curent continuu;
    - zonã de lucru sub tensiune
       - spaţiu în jurul pieselor sub tensiune la care nivelul izolaţiei pentru prevenirea pericolului electric nu este asigurat când se pãtrunde acolo fãrã mãsuri de protecţie (figurile 1 şi 2); limita exterioarã a zonei de lucru sub tensiune se mãsoarã plecând de la piesa sub tensiune; distanţa D(L)*) corespunde limitei exterioare a zonei de lucru sub tensiune;
------------
    *) D diferã de D(L) şi de D(V).

    - zonã învecinatã
       - spaţiu delimitat care înconjoarã zona de lucru sub tensiune; limita exterioarã a zonei învecinate se mãsoarã plecând de la piesa sub tensiune; distanţa D(v)*) corespunde limitei exterioare a acestei zone (figurile 1 şi 2);
-----------
    *) D diferã de D(L) şi de D(V).

    - zonã interzisã
       - mulţimea punctelor situate la o distanţã inferioarã distanţei minime de apropiere dintre un operator şi componentele instalaţiei electrice.


    Figura 1*) - Distanţa în aer şi zona pentru proceduri de lucru

--------------
    NOTĂ(CTCE)
    Figura 1 se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 472 din 5 iulie 2011, la pagina 5 (a se vedea imaginea asociatã).

    D(L) - distanţã care defineşte limita exterioarã a zonei de lucru sub tensiune.
    D(V) - distanţã care defineşte limita exterioarã a zonei învecinate.


    Figura 2*) - Limitarea zonei de lucru sub tensiune prin utilizarea unui protector electroizolant

--------------
    NOTĂ(CTCE)
    Figura 2 se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 472 din 5 iulie 2011, la pagina 5 (a se vedea imaginea asociatã).

    D(L) - distanţã care defineşte limita exterioarã a zonei de lucru sub tensiune.
    D(V) - distanţã care defineşte limita exterioarã a zonei învecinate.


    (2) Termenii şi expresiile utilizate în cuprinsul Normei se definesc dupã cum urmeazã:
    (3) Abrevieri:
    ALST - autorizaţie de lucru sub tensiune;
    A-LST-R - Asociaţia Românã de Lucru sub Tensiune;
    ANRE - Autoritatea Naţionalã de Reglementare în Domeniul Energiei;
    CLST - cerere de lucru sub tensiune;
    DLST - dispoziţie de lucru sub tensiune;
    FT - fişã tehnicã;
    ISSM LST - instrucţiune specificã de securitate a muncii pentru lucrul sub tensiune;
    IPSM IEE - instrucţiune proprie de securitate a muncii în instalaţii electrice de exploatare;
    IT - instrucţiune tehnologicã;
    ITI-PM - instrucţiune tehnicã internã pentru lucrul sub tensiune la joasã tensiune;
    LEA - linie electricã aerianã;
    PE - prescripţie energeticã;
    SEN - Sistemul Electroenergetic Naţional.

    CAP. IV
    Documente de referinţã

    ART. 11
    Documente de referinţã în sensul prezentei norme sunt urmãtoarele:
    a) Legea securitãţii şi sãnãtãţii în muncã nr. 319/2006;
    b) Hotãrârea Guvernului nr. 1.146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sãnãtate pentru utilizarea în muncã de cãtre lucrãtori a echipamentelor de muncã;
    c) Hotãrârea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sãnãtãţii lucrãtorilor, cu modificãrile ulterioare;
    d) Hotãrârea Guvernului nr. 1.425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitãţii şi sãnãtãţii în muncã nr. 319/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    e) Codul tehnic al reţelei electrice de transport, Revizia I, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 20/2004;
    f) Regulament general de manevre în instalaţiile electrice de medie şi înaltã tensiune cod NTE 009/10/00, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2010;
    g) SR EN 60743: 2003 - Lucrãri sub tensiune. Terminologie pentru scule, echipamente şi dispozitive;
    h) SR EN 50110-1: 2005 - Exploatarea instalaţiilor electrice;
    i) SR EN 50341-1: 2003 - Linii electrice aeriene mai mari de 45 kV, curent alternativ. Partea 1: Prescripţii generale. Specificaţii comune;
    SR EN 50341-2: 2003 - Linii electrice aeriene mai mari de 45 kV, curent alternativ. Partea 2: Lista normativelor naţionale.

    CAP. V
    Metode de lucru sub tensiune la instalaţiile electrice de înaltã tensiune

    ART. 12
    (1) Dupã poziţia operatorului uman în raport cu componentele aflate sub tensiune şi dupã mijloacele pe care acesta le foloseşte pentru a se proteja împotriva riscurilor de şocuri electrice şi de producere de scurtcircuite, se disting urmãtoarele metode de lucru sub tensiune:
    a) metoda de lucru în contact (atingere) - se caracterizeazã prin aceea cã operatorul uman pãtrunde în zona de lucru sub tensiune şi lucreazã în atingere mecanicã directã cu componentele aflate sub tensiune ale instalaţiei electrice, având mâinile protejate corespunzãtor din punct de vedere electric; protecţia mâinilor trebuie completatã prin utilizarea sculelor şi mijloacelor de protecţie specifice, având izolaţie corespunzãtoare faţã de pãmânt;
    b) metoda de lucru la potenţial - se caracterizeazã prin aceea cã operatorul uman pãtrunde în zona de lucru sub tensiune şi se aflã în atingere directã cu componentele aflate sub tensiune ale instalaţiei electrice, dupã ce a fost adus la potenţialul electric al echipamentului la care lucreazã; operatorul uman se menţine în afara zonelor interzise în raport cu elementele conductoare care se aflã la un potenţial diferit de al sãu;
    c) metoda de lucru la distanţã - se caracterizeazã prin aceea cã operatorul uman rãmâne la o distanţã specificatã (distanţa minimã de apropiere) faţã de componentele aflate sub tensiune ale instalaţiei electrice şi lucreazã cu ajutorul prãjinilor electroizolante.
    (2) Metodele prevãzute la alin. (1) pot fi aplicate separat sau în combinaţie.
    (3) Lucrul în vecinãtatea pieselor sub tensiune se realizeazã atunci când operatorul uman acţioneazã în interiorul zonei din vecinãtatea zonei de lucru sub tensiune (zona învecinatã) fie cu corpul, fie cu scule sau dispozitive pe care le manevreazã, fãrã a pãtrunde în zona de lucru sub tensiune (figurile 1 şi 2).
    ART. 13
    Fiecare dintre metodele de lucru indicate la art. 11 alin. (1) are în vedere faptul cã operatorul uman riscã sã fie supus la o diferenţã de potenţial între fazã şi pãmânt.
    ART. 14
    Când operatorul uman riscã sã fie supus unei diferenţe de potenţial între faze, este indicat sã fie protejat prin adãugarea unei distanţe suplimentare sau cu ajutorul unor scule şi echipamente conforme cu reglementãrile aplicabile.
    ART. 15
    Operatorul uman trebuie sã respecte distanţa minimã de apropiere în raport cu acele componente ale instalaţiei electrice aflate la un potenţial diferit de al sãu şi faţã de care nu este protejat corespunzãtor; mulţimea punctelor situate la o distanţã inferioarã distanţei minime de apropiere în raport cu componentele instalaţiei electrice constituie zona interzisã pentru operator.
    ART. 16
    Domeniile reglementate pentru aplicarea lucrului sub tensiune sunt urmãtoarele:
    a) elaborarea IT;
    b) elaborarea ISSM LST;
    c) formarea şi autorizarea personalului;
    d) instruirea periodicã a personalului;
    e) condiţii atmosferice;
    f) materiale, echipamente, scule, dispozitive de lucru specifice;
    g) conducerea lucrãrilor sub tensiune.
    Elaborarea IT
    ART. 17
    (1) IT se întocmesc pentru fiecare tip de lucrare sub tensiune şi trebuie sã aibã urmãtorul conţinut:
    a) condiţiile generale care trebuie respectate;
    b) distanţele minime de apropiere ce trebuie respectate;
    c) scule, dispozitive şi materiale de lucru utilizate;
    d) succesiunea operaţiilor de executat (pregãtirea lucrãrilor, desfãşurarea lucrãrilor, terminarea lucrãrilor).
    (2) IT se avizeazã de cãtre A-LST-R şi se vizeazã de cãtre beneficiarul lucrãrii.
    (3) IT se însuşesc şi se aprobã de cãtre conducerea unitãţii executante.
    Elaborarea ISSM LST
    ART. 18
    (1) ISSM LST se elaboreazã, se însuşesc şi se aprobã de cãtre unitatea executantã, se avizeazã de A-LST-R şi se vizeazã de beneficiarul lucrãrilor.
    (2) La elaborarea ISSM LST, pentru fiecare tip de lucrare, se va preciza distanţa minimã de apropiere, funcţie de tensiune, care nu poate fi în niciun caz mai micã decât valorile prevãzute în tabelul 1.

    Tabelul 1


┌───────────┬────────────┬──────────────┬─────────────┐
│ Tensiune │ Distanţa │ Distanţa │ Distanţa │
│ nominalã, │ funcţie de │ de siguranţã,│ minimã de │
│ U(n) [kV] │ tensiune, │ d(s) [m] │ apropiere, │
│ │ dt [m] │ │ D [m] │
├───────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ 0,4-1 │ 0 │ 0,30 │ 0,30 │
├───────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ 10 │ 0,10 │ 0,50 │ 0,60 │
├───────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ 15 │ 0,10 │ 0,50 │ 0,60 │
├───────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ 20 │ 0,10 │ 0,50 │ 0,60 │
├───────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ 110 │ 0,60 │ 0,50 │ 1,10 │
├───────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ 220 │ 1,10 │ 0,50 │ 1,60 │
├───────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ 400 │ 2,00 │ 0,50 │ 2,50 │
├───────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ 750 │ 3,75 │ 0,50 │ 4,25 │
└───────────┴────────────┴──────────────┴─────────────┘    NOTĂ:
    d(t), d(s), şi D sunt definite la art. 10 alin. (2).

    Selecţia, formarea profesionalã continuã şi autorizarea personalului
    ART. 19
    Selecţia personalului pentru lucrul sub tensiune se face din cadrul personalului autorizat din punctul de vedere al securitãţii muncii pentru lucrãri în instalaţii electrice conform legislaţiei în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii muncii în vigoare.
    ART. 20
    (1) Poate fi autorizat/reautorizat pentru lucrul sub tensiune numai personalul autorizat din punctul de vedere al securitãţii muncii pentru lucrãri în instalaţii electrice conform legislaţiei în vigoare privind supravegherea sãnãtãţii lucrãtorilor.
    (2) Personalul care lucreazã sub tensiune trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiţii:
    a) sã aibã o vechime în instalaţiile de înaltã tensiune de minimum un an;
    b) sã fie declarat apt de un medic de medicina muncii, în urma unei examinãri medicale, pe baza unei fişe de examinare medicalã specificã;
    c) sã fie declarat apt în urma unui examen psihologic, pe baza unei fişe de examinare psihologicã;
    d) sã fie format într-un centru de instruire pentru lucrul sub tensiune;
    e) sã treacã un examen de verificare a cunoştinţelor şi aptitudinilor în domeniul lucrului sub tensiune;
    f) sã fie autorizat sã execute lucrãri sub tensiune.
    (3) Formarea personalului cuprinde urmãtoarele etape:
    a) formarea personalului se efectueazã într-un centru de instruire pentru lucrul sub tensiune, dupã un program aprobat de A-LST-R;
    b) la încheierea stagiului de formare, participanţii la curs primesc o adeverinţã de absolvire a cursului;
    c) instructorii întocmesc pentru fiecare absolvent o fişã de apreciere cu privire la cunoştinţele şi aptitudinile de a executa lucrãri sub tensiune; fişa conţine nivelul de autorizare şi tehnologiile pentru care poate fi autorizat absolventul şi va însoţi adeverinţa de absolvire a cursului.
    (4) Aspecte privind autorizarea personalului:
    a) Pentru instalaţiile de înaltã tensiune existã 3 niveluri de autorizare:
      (i) I.1.T - permite titularului sã execute lucrãri sub tensiune în instalaţiile de înaltã tensiune, sub conducerea unui şef de lucrare; titularul acestui talon rãspunde de securitatea proprie în timpul lucrului;
      (ii) I.2.T - titularul talonului este numit şef de lucrare pentru lucrãri sub tensiune în instalaţiile de înaltã tensiune la care participã unu sau 2 executanţi pentru nivelul I.1.T. şi un operator neautorizat pentru lucrul sub tensiune; totodatã, rãspunde de securitatea proprie şi de securitatea personalului din subordine în timpul lucrului;
      (iii) I.3.T - titularul talonului poate emite autorizaţie de lucru sub tensiune şi poate fi numit şef de lucrare pentru lucrãri sub tensiune în instalaţiile de înaltã tensiune la care participã mai mult de 2 executanţi autorizaţi pentru nivelul I.1.T. şi unu sau mai mulţi operatori neautorizaţi pentru lucrul sub tensiune; rãspunde de securitatea proprie şi de securitatea personalului din subordine în timpul lucrului.
    b) Nivelul de autorizare este valabil timp de 2 ani calendaristici.
    c) Confirmarea, modificarea sau retragerea nivelului de autorizare se decide odatã cu reautorizarea, precum şi în urmãtoarele cazuri:
      (i) schimbarea locului de muncã;
      (ii) schimbarea funcţiei;
      (iii) întreruperea practicãrii lucrãrilor sub tensiune pentru o duratã mai mare de un an;
      (iv) restricţie medicalã;
      (v) restricţie psihologicã;
      (vi) nerespectarea regulilor privind lucrul sub tensiune;
      (vii) modificarea reglementãrilor aplicabile şi a regulilor privind lucrul sub tensiune.
    d) Conducãtorul unitãţii, pe baza fişei de apreciere, a avizelor medical şi psihologic, poate sã îi elibereze operatorului uman un talon de autorizare pentru lucru sub tensiune.
    (5) Reautorizarea personalului:
    a) Pentru reautorizarea personalului trebuie parcurse urmãtoarele etape:
      (i) examen de verificare a cunoştinţelor şi a aptitudinilor privind lucrul sub tensiune;
      (ii) examen de verificare a stãrii de sãnãtate;
      (iii) examen psihologic (o datã la 2 ani).
    b) Instruirea pentru reautorizare se face în cadrul unui centru de instruire pentru lucrul sub tensiune.
    c) În cazul creşterii nivelului de autorizare sau însuşirii altor tehnologii decât cele pentru care a fost autorizat, personalul va parcurge aceleaşi etape ca şi la autorizare.
    d) Pentru lucrãrile care se executã la distanţã faţã de instalaţiile aflate sub tensiune (manipulãri de scule, materiale, pregãtirea materialelor la baza stâlpilor etc.) şi pentru manevrarea frânghiilor de serviciu, personalul autorizat pentru lucrul sub tensiune poate fi ajutat de personal neautorizat pentru lucrul sub tensiune, care este autorizat pentru lucrãri în instalaţiile respective scoase de sub tensiune.
    e) Membrii formaţiilor de lucru care fac parte din personalul neautorizat pentru lucrul sub tensiune vor avea acelaşi regim de instruire la locul de muncã ca şi ceilalţi membri ai formaţiei, autorizaţi pentru lucrul sub tensiune.
    ART. 21
    În cadrul procesului de formare profesionalã continuã, personalul autorizat pentru lucrul sub tensiune este inclus într-un program anual de întreţinere profesionalã şi de securitate şi sãnãtate a muncii, propus de centrul de instruire pentru lucrul sub tensiune, ţinându-se seama de urmãtoarele aspecte:
    a) programul de instruire profesionalã se desfãşoarã conform tematicii pentru fiecare dintre tehnologiile pentru care a fost autorizat personalul respectiv;
    b) pentru tehnologii noi, formarea şi autorizarea personalului se asigurã de cãtre firma care a livrat tehnologia (inclusiv sculele şi dispozitivele de lucru) sau de cãtre un centru de instruire pentru lucrul sub tensiune;
    c) reautorizarea se asigurã de cãtre aceeaşi firmã sau de cãtre un centru de instruire pentru lucrul sub tensiune care dispune de tematici de instruire pentru tehnologii avizate A-LST-R.
    Condiţii atmosferice
    ART. 22
    (1) Condiţiile atmosferice la care se referã Norma sunt urmãtoarele:
    a) precipitaţiile atmosferice - se considerã cã existã precipitaţii atmosferice dacã plouã, ninge, cade grindina, în caz de burniţã, chiciurã sau umiditate de peste 80%;
    b) ceaţa densã - se considerã ceaţã densã ceaţa care produce o umiditate atmosfericã mai mare de 80% sau reduce vizibilitatea în mod periculos pentru securitatea la locul de muncã (şeful de lucrare sub tensiune nu poate distinge clar elementele din instalaţie asupra cãrora trebuie sã acţioneze operatorii sãi);
    c) vizibilitatea redusã - situaţia în care şeful de lucrare sub tensiune nu poate distinge în mod clar operatorii din echipa sa ori piesele sub tensiune asupra cãrora echipa trebuie sã lucreze;
    d) descãrcãrile atmosferice - se considerã descãrcãri atmosferice fulgerele sau tunetele percepute la locul de muncã;
    e) vântul puternic - se considerã vânt puternic vântul a cãrui vitezã în zona de lucru depãşeşte 9,5 m/s.
    (2) Pentru instalaţiile exterioare, lucrul sub tensiune nu trebuie sã fie nici început, nici terminat (în cazul în care lucrarea a fost începutã când existau condiţii atmosferice prielnice) în caz de precipitaţii atmosferice, ceaţã densã, vânt puternic sau descãrcãri atmosferice.
    (3) Pentru instalaţiile interioare, lucrul sub tensiune poate sã fie început şi terminat indiferent de condiţiile atmosferice; excepţie face cazul descãrcãrilor atmosferice pentru instalaţiile racordate la LEA.
    (4) Fac excepţie de la situaţiile prevãzute la alin. (2) şi (3) acele lucrãri pentru care furnizorul de scule, dispozitive sau echipamente garanteazã funcţionarea în alte condiţii atmosferice decât cele reglementate.
    (5) Când condiţiile atmosferice obligã întreruperea lucrului, personalul trebuie sã pãrãseascã locul de lucru, însã poate lãsa la locul de lucru dispozitivele electroizolante, asigurând securitatea zonei de lucru sub tensiune împotriva pãtrunderii accidentale a persoanelor strãine.
    Echipamente speciale pentru executarea lucrãrilor sub tensiune
    ART. 23
    (1) Echipamentul sau utilajul special conceput pentru efectuarea de lucrãri sub tensiune trebuie sã fie însoţit de certificat de conformitate din punctul de vedere al securitãţii muncii, de declaraţia de conformitate din punctul de vedere al securitãţii şi sãnãtãţii în muncã, de certificat de garanţie, de documentaţia tehnicã şi rapoartele de încercare de tip şi de FT emisã de producãtor.
    (2) În FT a echipamentului, asiguratã de cãtre producãtor, sunt precizate caracteristicile tehnice, condiţiile de mediu, condiţiile de verificare, încercare, control, întreţinere, pãstrare şi transport, precum şi condiţiile şi modul de montare, punere în funcţiune şi utilizare.
    (3) Echipamentele şi mijloacele de protecţie, respectiv sculele şi dispozitivele electroizolante trebuie sã fie supuse la încercãri sau verificãri periodice, conform reglementãrilor legislative şi tehnice şi instrucţiunilor producãtorului ori furnizorului precizate în FT.
    (4) Electricienii autorizaţi pentru lucrul sub tensiune trebuie sã îşi controleze singuri buna stare a dotãrii lor individuale şi sã semnaleze şefului de lucrare sub tensiune anomaliile constatate.
    (5) Şeful de lucrare sub tensiune trebuie sã se asigure înainte de începerea oricãrei lucrãri sau la reluarea lucrului de buna stare a echipamentului şi utilajului.
    (6) Orice deteriorare constatatã privind echipamentul şi utilajul pentru lucru sub tensiune trebuie sã conducã la aplicarea prevederilor FT.
    (7) Sculele, dispozitivele şi echipamentele speciale pentru lucrul sub tensiune trebuie supuse verificãrilor periodice, care se fac numai în laboratoare specializate autorizate.
    (8) Şeful de lucrare sub tensiune trebuie sã controleze dacã pentru sculele, dispozitivele şi echipamentele din dotarea echipei periodicitatea prescrisã pentru efectuarea încercãrilor şi verificãrilor a fost respectatã.
    (9) Data ultimei încercãri trebuie sã fie evidenţiatã pe fiecare sculã, dispozitiv sau echipament de lucru sub tensiune, astfel încât sã poatã fi controlatã uşor.
    (10) În cazul unor deteriorãri constatate cu ocazia încercãrilor şi a verificãrilor, sculele, dispozitivele sau echipamentele respective trebuie retrase din exploatare pentru a fi recondiţionate ori casate.
    (11) Pãstrarea şi transportul sculelor, dispozitivelor şi echipamentelor speciale pentru lucrul sub tensiune se fac conform condiţiilor prevãzute în documentaţia tehnicã, respectiv FT, sau reglementãrilor aplicabile.
    (12) Înainte de începerea sau reluarea unei lucrãri sub tensiune, şeful de lucrare sub tensiune trebuie sã se asigure, prin examinare vizualã, de starea tehnicã bunã a sculelor, dispozitivelor şi echipamentelor care urmeazã a fi utilizate. El trebuie sã urmãreascã, de asemenea, ca toţi operatorii din echipã sã îşi verifice dotarea individualã. Orice defecţiune constatatã cu aceastã ocazie determinã retragerea din exploatare a sculei, dispozitivului sau a echipamentului respectiv şi marcarea lui vizibilã cu însemnul "defect".
    (13) Se interzice recondiţionarea la locul de muncã a sculelor, dispozitivelor sau echipamentelor defecte. Recondiţionarea se poate face numai în ateliere specializate, dupã care acestea vor fi încercate conform prevederilor documentaţiei tehnice, respectiv FT, sau reglementãrilor aplicabile.
    (14) Curãţarea şi uscarea pãrţilor izolante ale sculelor şi dispozitivelor pentru lucrul sub tensiune se fac folosind cârpe din bumbac îmbibate cu ulei siliconic sau conform recomandãrilor producãtorului. Aceastã operaţie se efectueazã înainte de începerea sau reluarea lucrãrilor, conform instrucţiunilor documentaţiei tehnice, respectiv FT, sau reglementãrilor aplicabile.
    (15) Manipularea sculelor şi a dispozitivelor izolante (prãjini, tiranţi, frânghii, scãri etc.) se va face cu grijã, pentru a se evita orice deteriorare. La locul de utilizare acestea vor fi aşezate pe rastele sau pe foi de cort, special prevãzute în acest scop.
    (16) Frânghiile izolante care se folosesc pentru lucrul sub tensiune trebuie sã fie curãţate, pãstrate şi controlate conform prevederilor FT.
    ART. 24
    Dotarea cu echipament individual de protecţie
    (1) Personalul autorizat pentru lucrul sub tensiune în instalaţiile de înaltã tensiune, în funcţie de locul de muncã, de tensiunea instalaţiei şi de factorii de risc la care este supus, trebuie sã fie dotat cu echipament individual de protecţie conform prevederilor ISSM LST.
    (2) Fiecare operator asigurã întreţinerea dotãrii sale individuale.
    (3) Pentru anumite lucrãri, personalul autorizat primeşte în dotare echipamente şi dispozitive de protecţie prevãzute în IT corespunzãtoare.
    Conducerea lucrãrilor sub tensiune. Mãsuri organizatorice şi tehnice de securitate a muncii pentru executarea de lucrãri sub tensiune
    ART. 25
    (1) Pentru realizarea lucrãrilor sub tensiune trebuie luate mãsuri organizatorice şi tehnice de securitate a muncii.
    (2) Mãsurile organizatorice de securitate a muncii pentru lucrãrile sub tensiune sunt urmãtoarele:
    a) emiterea ALST;
    b) verificarea funcţionãrii legãturilor de comunicare;
    c) confirmarea prin mesaj de cãtre centrul de dispecer cu autoritate de conducere operativã a acceptului de începere a lucrãrii;
    d) identificarea instalaţiei la care se va lucra;
    e) stabilirea sarcinilor de muncã pentru fiecare membru al formaţiei la locul de muncã;
    f) instruirea personalului privind riscurile de accidentare şi sarcinile pe care le are de îndeplinit;
    g) verificarea de cãtre şeful de lucrare sub tensiune a faptului cã fiecare membru al formaţiei a înţeles sarcinile şi responsabilitãţile pe care le are;
    h) semnarea ALST;
    i) începerea lucrãrii;
    j) supravegherea de cãtre şeful de lucrare sub tensiune a fiecãrui membru al formaţiei de lucru;
    k) încheierea lucrãrilor;
    l) strângerea sculelor şi dispozitivelor de lucru şi retragerea membrilor formaţiei de lucru sub tensiune din zona de lucru;
    m) confirmarea la centrul de dispecer cu autoritate de conducere operativã a terminãrii lucrãrii;
    n) predarea ALST la emitent.
    (3) Mãsurile tehnice de securitate a muncii pentru executarea lucrãrilor sub tensiune sunt urmãtoarele:
    a) aducerea instalaţiei în regim special de exploatare (dacã este cazul);
    b) constatarea condiţiilor atmosferice;
    c) pregãtirea echipamentelor de muncã, a sculelor şi dispozitivelor pentru lucrare;
    d) echiparea operatorilor cu echipament individual de protecţie, corespunzãtor riscurilor la care pot fi expuşi la executarea lucrãrii în conformitate cu sarcinile de muncã primite;
    e) controlul mijloacelor de lucru, echipamentului individual de protecţie şi al stãrii fizice a operatorilor;
    f) organizarea zonei de lucru pentru efectuarea lucrãrii sub tensiune;
    g) luarea mãsurilor pentru evitarea accidentelor de naturã neelectricã;
    h) verificarea respectãrii distanţei minime de apropiere;
    i) realizarea lucrãrii cu respectarea prevederilor ISSM LST, IT şi FT.
    ART. 26
    Pregãtirea lucrãrilor
    (1) Lucrãrile sub tensiune se desfãşoarã în baza convenţiilor de lucrãri încheiate între gestionarii instalaţiilor electrice şi executanţii de lucrãri.
    (2) CLST este adresatã de cãtre gestionarul de instalaţie electricã centrului de dispecer cu autoritate de conducere operativã, conform ordinului de investire a instalaţiilor respective.
    (3) Dupã aprobarea CLST, gestionarul instalaţiei transmite DLST unitãţii executante.
    (4) Conducãtorul unitãţii executante dispune emiterea ALST şi executarea lucrãrii.
    (5) ALST precizeazã, în principal:
    a) şeful de lucrare sub tensiune;
    b) instalaţia electricã la care se va lucra;
    c) lucrãrile de executat, precizând codul IT;
    d) regimul de exploatare al instalaţiei electrice;
    e) treapta de conducere operativã implicatã în executarea lucrãrii;
    f) modul de comunicare;
    g) membrii formaţiei de lucru;
    h) confirmarea de terminare a lucrãrilor.
    (6) ALST se emite pentru o singurã zi, consemnându-se în cadrul acesteia ziua în care se executã lucrarea.
    (7) Şeful de lucrare sub tensiune ia mãsuri pentru stabilirea unei legãturi de comunicare de la locul de muncã (prin radio sau telefon), prin care sã se poatã solicita efectuarea oricãrei manevre de urgenţã. Înainte de începerea lucrãrii, şeful de lucrare sub tensiune solicitã centrului de dispecer cu autoritate de conducere operativã confirmarea, prin mesaj, cã instalaţia a fost pusã în regim special de exploatare, potrivit solicitãrii din CLST, şi consemneazã acest lucru în ALST.
    ART. 27
    Desfãşurarea lucrãrilor
    (1) Şeful de lucrare sub tensiune asigurã realizarea mãsurilor tehnice şi organizatorice de securitate a muncii care îi revin.
    (2) Şeful de lucrare sub tensiune trebuie sã asigure conducerea efectivã şi supravegherea globalã a zonei de lucru sub tensiune şi sã ia toate mãsurile necesare privind securitatea muncii. Aceastã supraveghere trebuie sã fie permanentã în timpul lucrului sub tensiune.
    (3) Dacã lucrãrile trebuie sã fie întrerupte, şeful de lucrare sub tensiune asigurã securitatea zonei de lucru faţã de terţi. Dacã o întrerupere a lucrului ar putea sã compromitã prin durata sa probabilã data terminãrii lucrãrilor, şeful de lucrare sub tensiune informeazã gestionarul instalaţiei (persoana stabilitã prin convenţia de lucrãri).
    (4) Orice schimbare a sarcinii de muncã trasate anterior se poate face doar respectând condiţiile de autorizare şi dupã o instruire corespunzãtoare noii sarcini de muncã, efectuatã de cãtre şeful de lucrare sub tensiune.
    (5) La terminarea lucrãrilor, şeful de lucrare sub tensiune retrage operatorii din instalaţie, verificã buna execuţie a lucrãrii, asigurã strângerea sculelor şi dispozitivelor de lucru şi încheie ALST.
    (6) Dupã încheierea ALST, şeful de lucrare sub tensiune comunicã centrului de dispecer cu autoritate de conducere operativã, nominalizatã în ALST, prin mesaj, precum şi gestionarului instalaţiei terminarea lucrãrii.
    (7) Şeful de lucrare sub tensiune predã ALST emitentului.

    CAP. VI
    Metoda de lucru sub tensiune la instalaţiile electrice de joasã tensiune

    ART. 28
    Metoda de lucru sub tensiune la instalaţiile electrice de joasã tensiune este metoda de lucru în contact (atingere).
    ART. 29
    Domeniile reglementate pentru aplicarea lucrului sub tensiune sunt urmãtoarele:
    a) elaborarea IT;
    b) formarea şi autorizarea personalului;
    c) instruirea periodicã a personalului;
    d) condiţii atmosferice;
    e) materiale, echipamente, scule, dispozitive de lucru specifice;
    f) conducerea lucrãrilor sub tensiune.
    Elaborarea IT
    ART. 30
    ITI-PM se elaboreazã, se însuşesc şi se aprobã de cãtre unitatea executantã şi se avizeazã de unitatea de exploatare.
    ART. 31
    Selecţia personalului pentru lucrul sub tensiune se face din cadrul personalului autorizat din punctul de vedere al securitãţii muncii pentru lucrãri în instalaţii electrice, conform legislaţiei în domeniul sãnãtãţii şi securitãţii muncii în vigoare.
    Formarea profesionalã continuã şi autorizarea personalului
    ART. 32
    (1) Poate fi autorizat pentru lucrul sub tensiune în instalaţiile electrice de joasã tensiune numai personalul autorizat din punctul de vedere al securitãţii muncii pentru lucrãri în instalaţii electrice, conform legislaţiei în vigoare.
    (2) Pentru executarea lucrãrilor sub tensiune în instalaţiile electrice de joasã tensiune, personalul trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiţii:
    a) sã fie declarat apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic, în urma unui examen medical efectuat conform prevederilor legislaţiei privind supravegherea sãnãtãţii lucrãtorilor;
    b) sã posede calificarea profesionalã pentru lucrãrile ce i se încredinţeazã corespunzãtoare funcţiei deţinute;
    c) sã fie instruit şi verificat din punctul de vedere al reglementãrilor securitãţii şi sãnãtãţii în muncã, al reglementãrilor privind lucrul sub tensiune la joasã tensiune şi al cunoştinţelor şi deprinderilor profesionale; instruirea se face direct de cãtre operatorul economic sau într-un centru specializat, iar verificarea cunoştinţelor se face anual, rezultatele examinãrii fiind consemnate într-un proces-verbal de verificare a cunoştinţelor, precum şi în fişa de instructaj individualã;
    d) sã cunoascã procedeele de scoatere de sub tensiune a persoanelor electrocutate şi de acordare a mãsurilor de prim ajutor;
    e) sã fie autorizat pentru executarea lucrãrilor sub tensiune, în conformitate cu reglementãrile în vigoare privind aceastã problemã.
    (3) Autorizarea pentru lucrul sub tensiune la joasã tensiune se evidenţiazã în talonul de autorizare, care se elibereazã individual şi care trebuie sã se afle în permanenţã asupra persoanei autorizate în timpul programului de lucru.
    (4) Autorizarea personalului şi emiterea taloanelor se fac conform prevederilor legale în vigoare.
    (5) Eliberarea taloanelor de autorizare se face ţinând seama de condiţiile de studii şi de vechime în activitatea de exploatare-întreţinere sau de construcţii-montaj în instalaţiile electrice; talonul de autorizare se vizeazã anual, cu ocazia verificãrii cunoştinţelor personalului.
    ART. 33
    În cadrul procesului de formare profesionalã continuã, personalul autorizat pentru lucrul sub tensiune este inclus într-un program anual de întreţinere profesionalã, fiind instruit în mod special şi pentru lucrul sub tensiune, direct de cãtre operatorul economic sau într-un centru specializat.
    Condiţii atmosferice
    ART. 34
    (1) Se va evita executarea lucrãrilor sub tensiune în instalaţiile electrice exterioare de joasã tensiune, în condiţii meteo nefavorabile (precipitaţii atmosferice, ceaţã, descãrcãri atmosferice, vânt puternic). În mod excepţional, lucrãrile începute vor putea fi continuate în cazul în care şeful de lucrare sub tensiune apreciazã cã acestea se executã în condiţii de securitate.
    (2) Se considerã, în condiţiile Normei:
    a) precipitaţii atmosferice - cãderile de ploaie, zãpadã, grindinã, burniţã sau chiciurã;
    b) ceaţã densã - ceaţa care reduce vizibilitatea, astfel încât personalul executant nu poate distinge clar elementele instalaţiei asupra cãrora efectueazã lucrãri sub tensiune;
    c) descãrcãri atmosferice - fulgerele sau tunetele percepute la locul de muncã;
    d) vânt puternic - vântul a cãrui forţã în zona de lucru poate provoca deplasarea elementelor instalaţiei la care se lucreazã.
    (3) Pentru instalaţiile interioare, lucrul sub tensiune poate sã fie început şi terminat indiferent de condiţiile atmosferice; face excepţie cazul descãrcãrilor atmosferice, pentru instalaţii racordate la LEA.
    Echipamente şi mijloace de protecţie speciale pentru executarea lucrãrilor sub tensiune la joasã tensiune
    ART. 35
    (1) Echipamentul sau mijlocul de protecţie special conceput pentru efectuarea de lucrãri sub tensiune trebuie sã fie certificat din punctul de vedere al securitãţii muncii şi sã fie însoţit de certificatul de conformitate din punctul de vedere al securitãţii muncii, de certificatul de garanţie şi de FT emisã de producãtor.
    (2) În FT a echipamentului sau mijlocului de protecţie, asiguratã de cãtre producãtor, sunt precizate caracteristicile tehnice, condiţiile de verificare, încercare, control, întreţinere, pãstrare şi transport, precum şi condiţiile şi modul de utilizare.
    (3) Mijloacele de protecţie pentru lucru sub tensiune sunt:
    a) mijloace de protecţie electroizolante;
    b) mijloace de protecţie contra acţiunii arcului electric şi a traumatismelor;
    c) mijloace de protecţie cu rol de a delimita zonele de lucru.
    (4) Mijloacele de protecţie electroizolante cuprind: mãnuşi electroizolante, încãlţãminte electroizolantã, covoare electroizolante mobile, platforme şi podeţe electroizolante, protectoare electroizolante; aceste mijloace de protecţie se supun unor încercãri, dupã caz, la omologare, la certificarea de securitate, la asimilarea în producţie, înaintea dãrii lor în folosinţã, dupã fiecare reparaţie sau înlocuire a unor pãrţi, ori de câte ori existã îndoieli asupra stãrii lor tehnice sau apar semne de deteriorare şi periodic la termene precizate. Astfel:
    a) încercãrile periodice ale mijloacelor de protecţie se confirmã prin buletine de încercãri, care se pãstreazã la sediul formaţiei de lucru care le are în dotare;
    b) mijloacele de protecţie electroizolante având termenele de încercare depãşite sau cele ce urmeazã a se recondiţiona se vor pãstra separat de celelalte mijloace de protecţie;
    c) mijloacele de protecţie care nu corespund la verificãri şi nu pot fi recondiţionate trebuie scoase din uz şi marcate vizibil înainte de a se utiliza în alte scopuri;
    d) prezentarea la încercãri a mijloacelor de protecţie electroizolante aflate în dotare individualã sau colectivã se face prin grija persoanei care le are în inventar;
    e) înainte de fiecare utilizare a unui mijloc de protecţie, personalul executant este obligat sã facã o verificare a acestuia privind:
      (i) concordanţa cu domeniului de utilizare declarat de producãtor;
      (ii) starea tehnicã generalã (lipsa defectelor exterioare, starea de curãţenie, lipsa de umiditate etc.);
      (iii) termenul de valabilitate a încercãrii periodice;
    f) dupã utilizare, mijloacele de protecţie trebuie curãţate şi depozitate corespunzãtor;
    g) ambalarea, pãstrarea, transportul şi manipularea mijloacelor de protecţie trebuie fãcute în conformitate cu reglementãrile tehnice, standardele naţionale şi europene aplicabile, prescripţiile precizate de producãtori în cãrţile tehnice sau în instrucţiunile de utilizare.
    (5) Mijloacele de protecţie contra acţiunii arcului electric şi a traumatismelor cuprind: salopeta termorezistentã, casca de protecţie cu vizierã, sistemul de asigurare împotriva cãderii de la înãlţime, mâner pentru siguranţe cu mare putere de rupere cu manşon de protecţie a braţului.
    (6) Mijloacele de protecţie cu rol de a delimita zonele de lucru cuprind: împrejmuirile mobile, bandã avertizoare, panourile şi paravanele mobile, indicatoarele de securitate.
    (7) Şeful de lucrare trebuie sã se asigure înainte de începerea oricãrei lucrãri sau la reluarea lucrului de buna stare a echipamentelor de muncã. Orice deteriorare constatatã privind echipamentul de muncã pentru lucru sub tensiune trebuie sã conducã la aplicarea prevederilor FT.
    (8) Şeful de lucrare trebuie sã controleze dacã pentru sculele, dispozitivele şi echipamentele din dotarea echipei periodicitatea prescrisã pentru efectuarea încercãrilor şi verificãrilor a fost respectatã. Data ultimei încercãri trebuie sã fie evidenţiatã pe fiecare sculã, dispozitiv sau echipament de lucru sub tensiune, astfel încât sã poatã fi controlatã uşor.
    (9) În cazul unor deteriorãri constatate cu ocazia încercãrilor şi a verificãrilor, sculele, dispozitivele sau echipamentele respective vor fi retrase din exploatare pentru a fi recondiţionate sau casate.
    (10) Pãstrarea şi transportul sculelor, dispozitivelor şi echipamentelor speciale pentru lucrul sub tensiune se vor face conform condiţiilor prevãzute în FT.
    (11) Înainte de începerea sau reluarea unei lucrãri sub tensiune, şeful de lucrare trebuie sã se asigure, prin examinare vizualã, de starea tehnicã bunã a sculelor, dispozitivelor şi echipamentelor care urmeazã a fi utilizate. El trebuie sã urmãreascã, de asemenea, ca toţi operatorii din echipã sã îşi verifice dotarea individualã. Orice defecţiune constatatã cu aceastã ocazie determinã retragerea din exploatare a sculei, dispozitivului sau echipamentului respectiv şi marcarea lui vizibilã cu însemnul "defect".
    (12) Se interzice recondiţionarea la locul de muncã a sculelor, dispozitivelor sau echipamentelor defecte.
    Conducerea lucrãrilor sub tensiune. Mãsuri organizatorice de securitate a muncii pentru executarea de lucrãri sub tensiune
    ART. 36
    (1) Lucrãrile sub tensiune în instalaţiile electrice de joasã tensiune se pot executa pe baza ITI-PM elaborate de unitatea executantã şi vizate de unitatea gestionarã a instalaţiei.
    (2) Pentru executarea lucrãrilor sub tensiune în instalaţiile electrice de joasã tensiune, mãsurile organizatorice necesare constau în îndeplinirea formelor de lucru sau dispunerea de lucrãri, prin consemnarea lucrãrilor în evidenţele destinate acestui scop, conform reglementãrilor unitãţii gestionare.
    (3) Şeful de lucrare rãspunde de:
    a) luarea tuturor mãsurilor tehnice necesare pentru executarea lucrãrilor fãrã pericol, conform prevederilor ITI-PM, corectitudinea şi justeţea acestora;
    b) componenţa formaţiei de lucru, din punct de vedere numeric şi calitativ (privind grupa de autorizare);
    c) instructajul formaţiei de lucru privind mãsurile de protecţie a muncii specifice lucrãrilor încredinţate;
    d) controlul activitãţii formaţiei de lucru şi supravegherea în timpul lucrului;
    e) strângerea sculelor şi dispozitivelor de lucru şi retragerea membrilor formaţiei de lucru sub tensiune din zona de lucru.
    (4) Începerea lucrãrilor sub tensiune se poate face numai dupã delimitarea materialã a zonei de lucru şi dupã luarea mãsurilor tehnice şi organizatorice de asigurare împotriva accidentelor de naturã neelectricã. Pentru ca personalul sã cunoascã exact limitele zonei de lucru, şeful de lucrare sub tensiune trebuie sã prezinte delimitarea materialã a acesteia, instruind formaţia de lucru asupra urmãtoarelor:
    a) conţinutul lucrãrii şi modul de realizare, cu precizarea sarcinilor pentru fiecare membru al formaţiei de lucru;
    b) mãsurile de securitate a muncii specifice fiecãrei lucrãri;
    c) modul de lucru la înãlţime cu diverse echipamente de lucru/protecţie;
    d) asigurarea cã în spate şi în pãrţile laterale nu sunt în apropiere elemente ale instalaţiei aflate sub tensiune neîngrãdite, astfel încât sã existe suficient spaţiu care sã permitã personalului efectuarea mişcãrilor necesare în timpul lucrãrilor în condiţii de securitate.
    (5) În timpul executãrii lucrãrilor sub tensiune, şeful de lucrare sub tensiune trebuie sã se afle în permanenţã în zona de lucru, asigurând controlul activitãţii formaţiei de lucru şi supravegherea personalului în timpul lucrului.
    (6) Şeful de lucrare sub tensiune participã la lucrãrile încredinţate formaţiei de lucru prin:
    a) executarea unor operaţii care impun o calificare superioarã faţã de a celorlalţi membri ai formaţiei de lucru;
    b) controlul calitãţii operaţiilor executate de membrii formaţiei de lucru;
    c) executarea unor operaţii care impun, din punct de vedere tehnologic, participarea sa.
    (7) Mutarea în altã zonã de lucru se face prin grija şefului de lucrare sub tensiune; la noul loc de muncã trebuie sã se ia mãsuri pentru delimitarea materialã a zonei de lucru şi de asigurare împotriva accidentelor de naturã neelectricã şi a riscurilor specifice zonei de lucru, iar şeful de lucrare sub tensiune va reinstrui formaţia de lucru privind condiţiile de lucru din aceastã zonã.
    (8) Întreruperea lucrãrilor se poate face la dispoziţia şefului de lucrare sub tensiune sau a personalului de control, dupã caz, în funcţie de natura întreruperilor, şi anume:
    a) întreruperi normale pentru masã şi odihnã;
    b) întreruperi ca urmare a imposibilitãţii de continuare a lucrãrii.
    (9) Întreruperile ca urmare a imposibilitãţii de continuare a lucrãrii se fac prin grija şi pe rãspunderea şefului de lucrare sub tensiune, la iniţiativa sa ori la iniţiativa unui membru al formaţiei de lucru, însuşitã de şeful de lucrare, la apariţia oricãrui fenomen sau a oricãrei situaţii care poate conduce la accidentarea personalului, şi anume:
    a) apariţia furtunilor;
    b) apariţia descãrcãrilor atmosferice în zonã;
    c) constatarea unei situaţii în instalaţie, neprevãzutã în IPSM IEE sau în ISSM LST;
    d) apariţia unei situaţii tehnologice prezentând potenţial de accidentare;
    e) nerespectarea disciplinei sau a reglementãrilor securitãţii şi sãnãtãţii în muncã de cãtre membrii formaţiei de lucru.
    (10) La terminarea lucrãrii, şeful de lucrare sub tensiune asigurã mãsuri organizatorice (strângerea tuturor materialelor, a echipamentelor de muncã, executarea curãţeniei la locul de muncã) şi dispune retragerea membrilor formaţiei de lucru sub tensiune din zona de lucru.

    CAP. VII
    Dispoziţii finale

    ART. 37
    Norma înlocuieşte Regulamentul pentru executarea lucrãrilor sub tensiune la liniile electrice aeriene de 110-750 kV - PE 141/79.
    ART. 38
    Norma stabileşte prevederi minime, care, dacã sunt aplicate şi respectate, constituie mãsuri preventive de evitare a riscurilor de accidentare a personalului implicat în executarea lucrãrilor sub tensiune în instalaţiile electrice de înaltã tensiune.
    ART. 39
    Respectarea prevederilor Normei nu absolvã persoanele juridice şi fizice de rãspundere pentru lipsa de prevedere şi asigurare a oricãror altor mãsuri de securitate a muncii adecvate condiţiilor concrete de desfãşurare a activitãţilor respective.
    ART. 40
    În vederea generalizãrii lucrului sub tensiune în toate instalaţiile SEN, operatorii economici din sectorul energiei electrice vor lua mãsuri pentru ca, în cadrul lucrãrilor de investiţii sau modernizãri, noile instalaţii sã fie proiectate şi realizate astfel încât sã faciliteze aplicarea lucrului sub tensiune.

                                  ----------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016