Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMA SANITARĂ VETERINARA din 17 decembrie 2002  ce stabileşte modelul de certificat pentru comerţul României cu statele membre ale Uniunii Europene cu ovule şi embrioni provenind de la suine*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORMA SANITARĂ VETERINARA din 17 decembrie 2002 ce stabileşte modelul de certificat pentru comerţul României cu statele membre ale Uniunii Europene cu ovule şi embrioni provenind de la suine*)

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI SI PĂDURILOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 280 bis din 22 aprilie 2003
----------
    *) Aprobată de Ordinul nr. 615 din 17 decembrie 2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 280 din 22 aprilie 2003.
----------


    ART. 1
    Ovulele şi embrionii provenind de la suine vor fi însoţiţi în timpul transportului către un stat membru al Uniunii Europene de un certificat de sănătate conform modelului din anexa.
    ART. 2
    (1) Autoritatea veterinară centrala a României prin Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor poate adopta acte normative sau prevederi administrative suplimentare necesare prezentei norme sanitare veterinare, pentru a se asigura implementarea şi conformitatea cu prevederile acesteia.
    (2) Autoritatea veterinară centrala a României va lua, măsurile necesare şi va sancţiona potrivit legii orice încălcare a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.
    (3) Atunci când autoritatea veterinară centrala a României adopta cele menţionate anterior, trebuie să se facă o referire expresă, la prezenta norma sanitară veterinară.


    ANEXA
    -----
la norma sanitară veterinară
----------------------------

    MODEL
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ CERTIFICAT DE SĂNĂTATE PENTRU COMERŢUL ROMÂNIEI CU STATELE MEMBRE ALE │
│ UNIUNII EUROPENE CU OVULE/EMBRIONI(1) PROVENIND DE LA SUINE │
│ HEALTH CERTIFICATE FOR THE TRADE BETWEEN ROMÂNIA AND MEMBER STATES OF │
│ EUROPEAN UNION IN OVA/EMBRYOS(1) OF SWINE │
├─────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤
│1. Expeditor (numele şi adresa completa) │Nr. │
│1. Consignor (name and address în full) │ORIGINAL │
│ │No │
│ │ORIGINAL │
│ ├────────────────────────────────────┤
│ │2. Ţara de colectare │
│ │2. Country of collection │
│ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│3. Destinatar (numele şi adresa completa)│4. Autoritatea veterinară competenta│
│3. Consignee (name and address în full) │4. Competent veterinary authority │
│ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Note │5. Autoritatea veterinară locală │
│Notes │competenta │
│ │5. Competent veterinary local │
│ │authority │
│a) un certificat trebuie să fie elaborat │ │
│separat pentru fiecare transport de │ │
│ovule/embrioni(1) │ │
│a) a separate certificate must be drawn │ │
│up for each consignment of ova/embryos(1)│ │
│b) certificatul original trebuie să │ │
│însoţească transportul până la │ │
│destinaţie. │ │
│b) the original certificate must │ │
│accompany the consignment to its │ │
│destination. │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│6. Locul de încărcare │7. Numele şi adresa echipei │
│6. Place of loading │autorizate pentru colectarea(1) │
│ │ovulelor/embrionilor │
│ │7. Name and address of approved │
├─────────────────────────────────────────┤ova/embryos(1) collection team │
│8. Mijloace de transport │ │
│8. Means of transport │ │
│ │ │
├─────────────────────────────────────────┤ │
│9. Locul şi statul membru al UE de │ │
│destinaţie │ │
│9. Place and Member State of UE for │ │
│destination │ │
│ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│11. Numele şi codul mărcii recipientelor │10. Numărul de înregistrare al │
│ce conţin ovule/embrioni(1) │echipei autorizate pentru │
│11. Name and code mark of recipients │colectarea(1) ovulelor/embrionilor │
│containing ova/embryios(1) │10. Registration number of approved │
│ │ova/embryos(1) collection team │
│ │ │
├─────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤
│12. Identificarea lotului de ovule/embrioni(1) │
│12. Batch identification of ova/embryos(1) │
│ │
├──────────────────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────┤
│a) Numărul de ovule/embrioni(1) │b) data(le) colectării │c) Rasa │
│a) Number of ova/embryos(1) │b) Collection date(s) │c) Breed │
│ │ │ │
├──────────────────────────────────────┤ │ │
│d) Identificarea femelei donatoare │ │ │
│d) Identification of female donor │ │ │
│ │ │ │
├──────────────────────────────────────┤ │ │
│e) identificarea masculului donator(1)│ │ │
│e) Identification of male donor(1) │ │ │
│ │ │ │
├──────────────────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────┤
│ 13. Eu, subsemnatul medic veterinar oficial certific că: │
│ a) ovulele/embrionii(1) descrise anterior au fost colectate, prelucrate şi │
│depozitate în baza condiţiilor care întrunesc cerinţele "Normei sanitare │
│veterinare stabilind condiţiile de sănătate a animalelor ce reglementează │
│comerţul României cu statele membre ale Uniunii Europene şi importul din │
│ţările terţe de animale, material seminal, ovule şi embrioni de la specii ce │
│nu sunt reglementate prin legislaţie specifica" ce transpune prevederile │
│Directivei 92/65/CEE; │
│ b) ovulele/embrionii(1) provin(e) de la femele donatoare din specia suine │
│ce îndeplinesc cerinţele Anexei D, Capitolul IV, punctul B şi C al "Normei │
│sanitare veterinare stabilind condiţiile de sănătate a animalelor ce │
│reglementează comerţul României cu statele membre ale Uniunii Europene şi │
│importul din ţările terţe de animale, material seminal, ovule şi embrioni de │
│la specii ce nu sunt reglementate prin legislaţie specifica" ce transpune │
│prevederile Directivei 92/65/CEE; │
│ c) ovulele/embrionii(1) îndeplinesc cerinţele Capitolului III al Anexei D │
│din "Norma sanitară veterinară care stabileşte condiţiile de sănătate a │
│animalelor ce reglementează comerţul României cu statele membre ale Uniunii │
│Europene şi importul din ţările terţe de animale, material seminal, ovule şi │
│embrioni de la specii ce nu sunt reglementate prin legislaţie specifica" ce │
│transpune prevederile Directivei 92/65/CEE; │
│ d) în cazul embrionilor, materialul seminal utilizat pentru fertilizare │
│îndeplineşte cerinţele "Normei sanitare veterinare privind condiţiile de │
│sănătate ale animalelor şi certificare veterinară pentru comerţul României cu │
│statele membre ale Uniunii Europene şi importul din ţări terţe de material │
│seminal de la porcine domestice" ce transpune prevederile Directivei │
│90/429/CEE (JO Nr. 224, 18.8.1990, p. 62)(1); │
│ e) - pentru embrioni, aceştia au fost spalati cu tripsina(1)(2); │
│ - pentru ovule, ovulele provenite de la femele care îndeplinesc │
│condiţiile articolului 1 al "Normei sanitare veterinară privind garanţiile │
│suplimentare referitoare la boala lui Aujeszky pentru comerţul cu porcine al │
│României cu statele membre ale Uniunii Europene" ce transpune prevederile │
│Deciziei Comisiei 618/2001/CEE. │
│ 13. I, undersigned official veterinarian, certify that: │
│ a) the ova/embryos(1) described above were collected, processed and stored │
│under conditions which meet the requirements of "Sanitary veterinary norm │
│laying down animal health requirements governing trade în and imports between │
│România and the Member States of UE of animals, semen, ova and embryos not │
│subject to animal health requirements laid down în specific legislation" that │
│transposes Directive 92/65/EEC; │
│ b) the ova/embryos(1) come from female donors swine which meet the │
│requirements of Annex D, Chapter IV, points B and C to "Sanitary veterinary │
│norm laying down animat health requirements governing trade în and imports │
│between România and the Member States of UE of animals, semen, ova and embryos│
│not subject to animal health requirements laid down în specific legislation" │
│that transposes Directive 92/65/EEC; │
│ c) the ova/embryos(1) meet the requirements of Chapter III of Annex D to │
│"Sanitary veterinary norm laying down animal health requirements governing │
│trade în and imports between România and the Member States of UE of animals, │
│semen, ova and embryos not subject to animal health requirements laid down în │
│specific legislation" that transposes Directive 92/65/EEC; │
│ d) în the case of embryos the semen used for fertilization meets the │
│requirements of "Sanitary veterinary norm concerning the additional guarantees│
│relating to Aujeszky's disease for pigs destined for certain parts of the │
│territory of România" that transposes the requirements of Directive 90/429/EEC│
│(OJ No 224, 18.8.1990, p. 62)(1); │
│ e) - for embryos, it has been washed with trypsin(1)(2); │
│ - for ova, the ova comes from a female which meets the conditions of │
│Article 1 of "Sanitary veterinary norm concerning additional guarantees │
│relating to Aujeszky's disease for trade for trade with pigs between România │
│and the Member States of UE" that transposes the requirements of Commission │
│Decision 618/2001/EEC(1)(2). │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ (1) Stergeti după caz. │
│ (1) Delete as appropriate. │
│ (2) Aceste condiţii aplicate numai embrionilor şi ovulelor ce sunt │
│proveniţi de la animale dintr-o regiune ce nu este menţionată în Anexa I a │
│"Normei sanitare veterinare privind garanţiile suplimentare referitoare la │
│boala lui Aujeszky pentru comerţul cu porcine al României cu statele membre │
│ale Uniunii Europene" ce transpune prevederile lui deciziei 618/2001/CEE. │
│Trebuie de asemenea să se aplice mişcările din zonele menţionate la Anexa I a │
│"Normei sanitare veterinare privind garanţiile suplimentare referitoare la │
│boala lui Aujeszky pentru comerţul cu porcine al României cu statele membre │
│ale Uniunii Europene" ce transpune prevederile Deciziei 618/2001/CEE către │
│zonele menţionate la Anexa I a "Normei sanitare veterinare privind garanţiile │
│suplimentare referitoare la boala lui Aujeszky pentru comerţul cu porcine al │
│României cu Statele Membre ale Uniunii Europene" ce transpune prevederile │
│Deciziei 618/2001/CEE. │
│ (2) This conditions applies only embryos or ova which originate în a region│
│not mentioned în Annex I of "Sanitary veterinary norm concerning additional │
│guarantees relating to Aujeszky's disease for trade with pigs between România │
│and the Member States of UE" that transposes the requirements of Commission │
│Decision 618/2001/EEC. It shalll also apply to movements from areas listed în │
│Annex I of "Sanitary veterinary norm concerning additional guarantees relating│
│to Aujeszky's disease for trade with pigs between România and the Member │
│States of UE" that transposes the requirements of 618/2001/EEC to areas listed│
│în Annex I of "Sanitary veterinary norm concerning additional guarantees │
│relating to Aujeszky's disease for trade with pigs between România and the │
│Member States of UE" that transposes the requirements of Decision │
│618/2001/EEC. │
│ │
│ Întocmit la ................... │
│ │
│ ┌────────┐ Done at: .................... │
│ │Ştampila│ │
│ │ Stamp │ │
│ └────────┘ Semnătura medicului veterinar oficial: ..........................│
│ Signature of official veterinarian: .............................│
│ │
│ Numele cu majuscule, funcţia şi calificarea semnatarului: .......│
│ Name în block capitals, title and qualification of signatory: ...│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

                            --------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016