Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMA nr. N3.14 din 28 noiembrie 2022  privind finanţări EximBank în cadrul schemei de ajutor de stat Ucraina (NI-FIN-10-I/0)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORMA nr. N3.14 din 28 noiembrie 2022 privind finanţări EximBank în cadrul schemei de ajutor de stat Ucraina (NI-FIN-10-I/0)

EMITENT: Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1145 bis din 28 noiembrie 2022
──────────
        Aprobată prin HOTĂRÂREA nr. 437 din 28 noiembrie 2022, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1145 din 28 noiembrie 2022.
──────────
──────────

──────────
        Prezenta Normă a fost elaborată în conformitate cu:
    - Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EximBank - S.A., republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EximBank - S.A. în numele şi în contul statului, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Comunicarea Comisiei Europene referitoare la Cadrul temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, cu modificările ulterioare, subcapitolul 2.3. - "Sprijin de lichiditate sub formă de împrumuturi subvenţionate", denumit în continuare Comunicare;
    – Ordonanţă de urgenţă nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Decizia Comisiei Europene nr. C(2022) 8420 din 17.11.2022 privind schema cadru de ajutor de stat în contextul crizei economice generate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.

    CAP. I
    DISPOZIŢII GENERALE
    ART. 1
        În baza prevederilor Schemei cadru de ajutor de stat în contextul crizei economice generate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, prezenta Normă instituie o schemă de finanţare cu componentă de ajutor de stat (Schema), având ca obiectiv deblocarea accesului la finanţare al companiilor care se confruntă cu un deficit de lichidităţi, ca urmare a blocajelor financiare generate de conflictul din Ucraina, în vederea asigurării continuităţii în desfăşurarea activităţii acestora.

    ART. 2
        În cadrul Schemei, EximBank acordă ajutor de stat sub formă de credite cu dobândă subvenţionată, în lei, în numele şi în contul statului, pentru realizarea investiţiilor şi/sau pentru susţinerea activităţii curente.

    ART. 3.
        Acordarea creditelor în cadrul Schemei se face direct de către EximBank în numele şi în contul statului.

    ART. 4
        Acordarea ajutoarelor de stat sub formă de credite cu dobândă subvenţionată se face cu respectarea criteriilor de eligibilitate aplicabile beneficiarilor şi a condiţiilor de acordare a creditelor prevăzute în Schemă.

    CAP. II
    DEFINIŢII
    ART. 5
        În sensul prezentei Norme, următorii termeni se definesc astfel:
    a) Ajutor de stat sub formă de credite cu dobândă subvenţionată - ajutor de stat acordat în baza prevederilor Comunicării Comisiei Europene referitoare la Cadrul temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei;
    b) Întreprinderi mici şi mijlocii (IMM) - acele întreprinderi care au mai puţin de 250 de angajaţi şi care au fie o cifră de afaceri anuală netă care nu depăşeşte echivalentul în lei a 50 milioane euro, fie active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro;

        Calculul cifrei de afaceri şi al numărului de salariaţi se face ţinând cont de statutul întreprinderii, respectiv întreprindere autonomă, legată sau parteneră, astfel cum sunt acestea definite în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care a preluat prevederile Anexei la Recomandarea CE din 6 mai 2003 privind definiţia microîntreprinderilor, a întreprinderilor mici şi mijlocii, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L 124/20.05.2003;
    c) Întreprinderi mari - întreprinderi care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) Beneficiar - persoană juridică înfiinţată/organizată în baza Legii nr. 31/1990 Legea societăţilor republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi care îndeplineşte criteriile de eligibilitate prevăzute de Schemă;
    e) EximBank NCS - Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., în numele şi în contul statului;
    f) Credit - finanţare cash, non-revolving, acordată de EximBank NCS, în numele şi contul statului sub forma unui credit de investiţii sau de capital de lucru; în noţiunea de credit nu se includ plafoanele de facilităţi (plafon de scrisori de garanţie bancară, plafon multiprodus, alte tipuri de plafoane);
    g) Contract de credit - contractul încheiat între EximBank NCS şi Beneficiar, care stabileşte termenii şi condiţiile de acordare şi derulare a creditului acordat în baza Schemei de ajutor de stat;
    h) Dosar de finanţare - cererea de finanţare şi documentaţia necesară realizării analizei de către EximBank NCS;
    i) Rambursare de tip bullet - rambursare a creditului prin intermediul unei singure plăţi la finalul perioadei de creditare.


    CAP. III
    BUGETUL ŞI DURATA SCHEMEI
    ART. 6
        Sursa de finanţare a măsurilor instituite în baza Schemei este reprezentată de fondurile puse la dispoziţie de către Ministerul Finanţelor şi administrate de către EximBank NCS, în condiţiile legii.

    ART. 7
    (1) Bugetul Schemei este de 1.000 milioane lei (aprox. 200 milioane euro), destinat unui număr estimat de 100 de Beneficiari.
    (2) Bugetul Schemei este defalcat astfel:
    a) credite de investiţii - 500 milioane lei (aprox. 100 milioane euro);
    b) credite pentru capital de lucru - 500 milioane lei (aprox. 100 milioane euro).

    (3) În funcţie de evoluţia solicitărilor de credite, EximBank NCS va supune aprobării Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări (CIFGA) realizarea de redistribuiri de sume între bugetele alocate pe tipuri de credite (investiţii/capital de lucru), în limita bugetului total al Schemei, de 1.000 milioane lei.

    ART. 8
     Acordarea creditelor în cadrul Schemei se realizează în limita bugetului alocat, conform Cap. VII din Normă.

    ART. 9
        Semnarea Contractelor de credit se face până cel târziu la data de 31.12.2023.

    CAP. IV
    BENEFICIARI ŞI CRITERII DE ELIGIBILITATE
    ART. 10
    (1) În baza Schemei, pot accesa credite Beneficiarii care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, din toate sectoarele de activitate, cu următoarele excepţii:
    a) industria jocurilor de noroc şi a pariurilor;
    b) producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope;
    c) activităţi de investigare şi protecţie;
    d) tranzacţii imobiliare (construirea/achiziţionarea de bunuri imobile în scopul vânzării/închirierii);
    e) intermediere financiară şi asigurări;
    f) distribuţia şi comercializarea energiei electrice şi combustibililor, conform Listei activităţilor neeligibile pentru acordarea finanţărilor EximBank NCS în cadrul schemei de ajutor de stat Ucraina, prevăzută în Anexa 1 la prezenta Normă.

    (2) Nu sunt eligibili în cadrul Schemei, Beneficiarii care au ca activitate principală (cod CAEN principal) una dintre activităţile neeligibile menţionate în Anexa 1 la prezenta Normă, indiferent de activitatea finanţată (cod CAEN finanţat).

    ART. 11
    (1) În cadrul Schemei, creditele nu se acordă întreprinderilor care fac obiectul sancţiunilor adoptate de Uniunea Europeană şi nici:
    a) persoanelor, entităţilor sau organismelor desemnate în mod specific în actele juridice care impun sancţiunile respective;
    b) întreprinderilor deţinute sau controlate de persoane, entităţi sau organisme vizate de sancţiunile adoptate de Uniunea Europeană;
    c) întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în industrii vizate de sancţiunile adoptate de Uniunea Europeană, în măsura în care ajutoarele ar submina obiectivele aferente sancţiunilor relevante, nelimitându-se însă la acestea.

    (2) Creditele se acordă cu respectarea prevederilor Recomandării Comisiei nr. C(2020) 4885 F din 14 iulie 2020 privind condiţionarea acordării de sprijin financiar public pentru întreprinderi din Uniunea Europeană de lipsa unei legături cu jurisdicţiile necooperante.

    ART. 12
        Pentru acordarea creditelor în cadrul Schemei, Beneficiarul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
    a) sunt persoane juridice înfiinţate/organizate în baza Legii nr. 31/1990 Legea societăţilor republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) se încadrează în categoria IMM şi au o cifră de afaceri de peste 20 milioane lei, conform ultimei situaţii financiare anuale, depuse la Administraţia Financiară, sau se încadrează în categoria întreprinderilor mari;
    c) sunt înfiinţate de cel puţin trei ani, având cel puţin trei situaţii financiare anuale încheiate şi depuse la Administraţia Financiară;
    d) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
    e) nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, închidere operaţională, dizolvare, lichidare sau administrare specială şi nu fac obiectul nici unei cereri adresate instanţelor judecătoreşti competente de deschidere a procedurii de concordat preventiv sau de insolvenţă, la iniţiativa acestora, ori la solicitarea vreunui terţ creditor;
    f) nu înregistrează obligaţii fiscale/bugetare restante, conform certificatului de atestare fiscală; în situaţia existenţei unor sume restante, se poate accepta:
    (i) ca Beneficiarul să prezinte până cel târziu la data semnării Contractului de credit documente din care să reiasă că şi-a achitat sau a reglementat respectivele restanţe, prin reglementare înţelegându-se modalitatea rezultată din lege prin care s-a convenit asupra modului de plată a sumelor restante; sau
    (ii) achitarea sumelor restante din creditul pentru capital de lucru acordat în baza Schemei, cu ocazia primei trageri din credit;

    g) nu se află în litigiu cu Banca de Export-Import a României EXIMBANK -S.A.;
    h) nu se află în litigiu*1 cu Ministerul Finanţelor, inclusiv cu ANAF;
        *1 Criteriul de eligibilitate privind litigiile cu MF/ANAF are în vedere litigiile înregistrate pe rolul instanţelor de judecată şi se referă la entităţile împotriva cărora MF/ANAF a iniţiat în primă instanţă un litigiu de orice natură, indiferent de faza procesuală a litigiului la data depunerii Dosarului de finanţare.

    i) nu figurează cu incidente majore cu cecuri şi bilete la ordin în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi (CIP) în ultimele 12 luni calendaristice anterioare înregistrării Dosarului de finanţare; criteriul se consideră îndeplinit dacă incidentele au apărut după data de 01.03.2022 şi sunt determinate de dificultăţile generate de conflictul din Ucraina sau dacă sunt accidentale, conform declaraţiei pe proprie răspundere a Beneficiarului;
    j) prezintă serviciul datoriei de tip A sau B, conform consultării Centralei Riscurilor de Credit (CRC) începând cu data de 01.01.2021; în cazul în care serviciul datoriei este diferit de A sau B, criteriul se consideră îndeplinit dacă sumele restante au apărut după data de 01.03.2022 şi sunt determinate de dificultăţile generate de criza din Ucraina, conform declaraţiei pe proprie răspundere a Beneficiarului;
    k) suplimentar criteriilor prevăzute mai sus, pentru creditele pentru capital de lucru, gradul de îndatorare este de maximum 90%, conform ultimei situaţii financiare anuale sau semestriale depuse de Beneficiar la Administraţia Financiară. Pentru verificarea îndeplinirii acestui criteriu se vor lua în considerare următoarele:
    (i) gradul de îndatorare se calculează ca raport între datorii totale şi total pasiv. în gradul de îndatorare se va include şi creditul ce urmează a se acorda;
    (ii) în cazul în care între ultima situaţie financiară anuală/semestrială depusă şi ultima balanţă de verificare au trecut mai mult de 3 luni, interpretarea acestui indicator se va face în corelare cu ultima balanţă de verificare lunară încheiată, transpusă în formular de bilanţ (varianta extinsă); în cazul în care, conform ultimei balanţe de verificare lunare, gradul de îndatorare este mai mare de 90%, pentru îndeplinirea acestui criteriu se pot lua în considerare:
    a) nedistribuirea profitului şi/sau neplata dividendelor distribuite/în curs de distribuire;
    b) subordonarea datoriilor faţă de asociaţi/acţionari şi/sau intragrup/terţi,        în condiţiile stabilirii de către EximBank NCS în cadrul Contractului de credit a interdicţiei de plată parţială/integrală a datoriilor pe întreaga durată a creditului.

    ART. 13
    (1) Toate criteriile de eligibilitate menţionate la art. 12 trebuie îndeplinite la data înregistrării de către EximBank NCS în Registrul de Finanţare Subvenţionată (RFS) a Dosarului de Finanţare, cuprinzând Cererea de finanţare şi documentaţia completă necesară analizei solicitării.
    (2) În cazul în care criteriile de eligibilitate menţionate la art. 12, lit. e)- h) şi k), nu sunt îndeplinite la data înregistrării de către EximBank NCS în RFS a Dosarului de Finanţare, Beneficiarul va asigura îndeplinirea lor până la data semnării Contractului de credit, conform condiţiilor specifice de acordare/aprobare a Creditului.

    CAP. V
    CONDIŢII DE ACORDARE A CREDITELOR ÎN CADRUL SCHEMEI
    ART. 14
        În cadrul Schemei, EximBank NCS acordă credite pentru investiţii sau pentru capital de lucru.

    ART. 15
    (1) Creditele nu pot avea ca obiect:
    a) refinanţarea altor credite sau retrofinanţarea unor cheltuieli deja efectuate de Beneficiari',
    b) plata de dividende sau rambursări de împrumuturi acordate de asociaţi/acţionari.


    ART. 16
    (1) Valoarea maximă a unui credit nu poate depăşi:
    a) 15% din media cifrei de afaceri anuale pe ultimele trei exerciţii financiare încheiate; sau
    b) 50% din costurile cu energia ale Beneficiarului, înregistrate în cele 12 luni anterioare celei în care se transmite Dosarul de finanţare; sau
    c) necesarul de lichidităţi estimat de Beneficiar pe o perioadă de 12 luni (pentru IMM), respectiv 6 luni (pentru întreprinderi mari) de la data acordării creditului, în limita cifrei de afaceri înregistrate de Beneficiar în anul 2021, dar nu mai mult de 40 milioane lei.

    (2) Estimarea prevăzută la alin. (1) lit. c) are caracter de excepţie şi va fi utilizată doar pentru Beneficiarii care activează în sectoare care sunt deosebit de afectate, în mod direct sau indirect de criza actuală şi care demonstrează:
    (i) perturbări ale lanţurilor de aprovizionare sau creanţe restante din Rusia, Belarus sau Ucraina, şi/sau
    (ii) expunere la riscuri sporite de atacuri cibernetice şi/sau
    (iii) creşteri de preţuri la anumiţi factori de producţie sau anumite materii prime, determinate de criza actuală.
        Creditul se acordă doar dacă Beneficiarul va justifica că este afectat de criza actuală în sensul prevederilor prezentului alineat.

    (3) Estimarea prevăzută la alin. (1) lit. c) poate include costuri legate atât de investiţii, cât şi de capitalul de lucru, pe baza declaraţiei pe propria răspundere a Beneficiarului, referitoare la nevoile de lichiditate.

    ART. 17
        Sunt eligibile pentru finanţare:
    a) în cazul creditelor de investiţii - cheltuieli de investiţii, constând în:
    - achiziţia de echipamente şi lucrări de construcţii-montaj aferente acestora (noi capacităţi de producţie, precum şi dezvoltarea, modernizarea şi/sau retehnologizarea celor existente etc.);
    – achiziţia de terenuri şi construcţii destinate folosinţei împrumutatului (achiziţia şi construirea de clădiri, unităţi de producţie/servicii, dezvoltarea şi modernizarea construcţiilor existente, achiziţia de terenuri în scopul realizării proiectului de investiţii etc.);
    – imobilizări necorporale (licenţe, brevete, programe informatice, documentaţii etc.);
    – cheltuieli de consultanţă şi cheltuieli aferente întocmirii documentaţiilor;
    – alte cheltuieli legate de implementarea proiectului de investiţii, inclusiv TVA.

    b) în cazul creditelor pentru capital de lucru - cheltuieli aferente activităţii curente, constând în:
    - cheltuieli aferente unor contracte comerciale/comenzi (ex: achiziţionarea de materii prime, materiale, mărfuri, cheltuieli cu salarii şi asimilate, cheltuieli cu utilităţi/chirii etc.);
    – cheltuieli generale aferente activităţii curente (inclusiv plata datoriilor restante la bugetul de stat).    ART. 18
        Durata maximă a creditului (care include perioada de graţie la plata ratelor de credit, acolo unde este cazul) este de:
    a) 6 ani, în cazul creditelor de investiţii;
    b) 4 ani, în cazul creditelor pentru capital de lucru.


    ART. 19
    (1) Perioada de graţie la plata ratelor de credit poate fi de maximum 24 luni, dar nu va depăşi jumătate din perioada de creditare stabilită.
    (2) Pe durata perioadei de rambursare, creditele se rambursează în rate/anuităţi egale, lunare sau trimestriale, conform graficului de rambursare prevăzut în Contractul de credit. Nu sunt permise grafice care includ rambursări de tip bullet.

    ART. 20
    (1) Utilizările din credit se vor efectua numai cu respectarea destinaţiei aprobate a acestuia.
    (2) În cazul Beneficiarilor care desfăşoară şi activităţi neeligibile, cu pondere de peste 10% în cifra de afaceri, utilizările din credit se pot efectua numai în baza documentelor justificative prezentate la plată de către Beneficiar.
    (3) Pe durata perioadei de graţie aferentă creditului, Beneficiarul nu va distribui şi plăti dividende şi/sau nu va rambursa împrumuturi primite de la acţionari/asociaţi şi/sau nu va acorda împrumuturi către terţi (din cadrul sau din afara grupului). Ulterior expirării perioadei de graţie, dar nu mai devreme de finalul primului an de creditare, Beneficiarul poate efectua astfel de operaţiuni doar cu acordul prealabil al EximBank NCS.

    ART. 21
    (1) Creditul va fi acoperit în proporţie de minimum 100% cu garanţii colaterale (reale şi personale), la o valoare de admitere în garanţie stabilită conform normelor proprii ale EximBank NCS.
    (2) Mix-ul de garanţii colaterale constituite la credit trebuie să includă cel puţin următoarele tipuri de garanţii:
    a) ipotecă mobiliară pe toate conturile curente ale Beneficiarului deschise la EximBank (ipoteca poate fi constituită şi cu rang subsecvent);
    b) în cazul creditelor de investiţii - ipotecă mobiliară şi/sau imobiliară cu rang I asupra bunurilor achiziţionate din credit (ipoteca poate fi constituită cu sau fără valoare);
    c) în cazul creditelor pentru activitatea curentă (pentru capital de lucru):
    (i) ipotecă asupra bunurilor achiziţionate din credit (ipoteca poate fi constituită cu sau fără valoare); sau
    (ii) ipotecă asupra unor stocuri şi/sau creanţe la o valoare cel puţin egală cu cea a creditului; sau
    (iii) se va stabili obligaţia Beneficiarului de a nu acorda/constitui niciun drept de garanţie şi de a nu permite naşterea vreunei sarcini asupra bunurilor achiziţionate din credit.    ART. 22
    (1) În mix-ul de garanţii constituite la credit se acceptă cu valoare numai ipoteci de prim rang.
    (2) Ipotecile de rang subsecvent se pot accepta cu valoare numai dacă toate rangurile deja înscrise sunt constituite pentru credite acordate/garantate de EximBank NCS.
    (3) Ipotecile de rang subsecvent tranzitoriu se pot accepta în cazul creditelor care au ca destinaţie achiziţia de active care poartă sarcini asupra lor la momentul utilizării creditului, cu condiţia ca în baza primei utilizări să se asigure stingerea integrală a obligaţiilor aferente sarcinilor respective şi, corelativ, să fie radiate ulterior utilizării creditului toate sarcinile prioritare constituite în favoarea terţilor.

    ART. 23
        Beneficiarul are obligaţia asigurării pentru toate riscurile, a tuturor bunurilor mobile şi imobile ipotecate sau gajate în favoarea EximBank NCS pentru creditul acordat, precum şi cesionarea drepturilor ce decurg din contractele de asigurare încheiate, în favoarea EximBank NCS.

    ART. 24
    (1) În cazul creditelor de investiţii, contribuţia proprie a Beneficiarului şi creditul acordat vor acoperi integral valoarea proiectului de investiţii.
    (2) Sunt asimilate contribuţiei proprii:
    a) resursele financiare proprii ale Beneficiarului;
    b) activele fixe deja achiziţionate de Beneficiar în cadrul proiectului de investiţii, avansuri sau alte plăţi efectuate de companie în cadrul proiectului.

    (3) Contribuţia proprie a Beneficiarului nu poate fi mai mică de 10% din valoarea totală a proiectului de investiţii şi va fi utilizată integral înainte de prima tragere din credit.

    ART. 25
    (1) Pentru creditele acordate în cadrul Schemei, Beneficiarii datorează EximBank NCS o dobândă alcătuită din:
    a) rata de bază fixă pe toată perioada de creditare, reprezentată de rata IBOR corespunzătoare scadenţei de 1 an comunicată de Comisia Europeană pentru România, valabilă la data de 01.10.2022, respectiv 6,58%;
    b) marja riscului de credit, stabilită în funcţie de tipul Beneficiarului şi durata creditului, după cum urmează:

┌─────────────┬───────┬───────┬───────┐
│ │Anul 1 │Anul │Anul │
│Tip │(puncte│2şi3 │4,5,6 │
│Beneficiar │de │(puncte│(puncte│
│ │bază) │de │de │
│ │ │bază) │bază) │
├─────────────┼───────┼───────┼───────┤
│IMM │25 │50 │100 │
├─────────────┼───────┼───────┼───────┤
│Întreprindere│50 │100 │200 │
│mare │ │ │ │
└─────────────┴───────┴───────┴───────┘    (2) Pentru neîndeplinirea la termen şi/sau îndeplinirea defectuoasă a unor obligaţii prevăzute de Contractul de credit, Beneficiarul datorează EximBank NCS sancţiuni pecuniare în condiţiile prevăzute în Contract.
    (3) Nivelul dobânzii, al comisioanelor şi al sancţiunilor pecuniare nu este negociabil.

    CAP. VI
    REGULI DE CUMUL PRIVIND CREDITELE ACORDATE ÎN CADRUL SCHEMEI
    ART. 26
        Un Beneficiar poate accesa, în paralel, mai multe credite acordate de către EximBank NCS sau de alţi furnizori de ajutor de stat în baza prevederilor subcapitolului 2.3. din Comunicarea Comisiei Europene referitoare la Cadrul temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, cu condiţia ca valoarea totală a creditelor acordate să nu depăşească pragurile menţionate la art. 16 alin. (1).

    ART. 27
        Creditele acordate în baza Schemei nu pot fi garantate cu garanţii de stat emise de EximBank NCS sau de alte instituţii.

    ART. 28
     În cazul în care valoarea creditului este determinată în baza estimării necesarului de lichidităţi conform art. 16 alin. (1) lit. c) din Normă, finanţarea nu poate avea ca destinaţie acoperirea unor cheltuieli deja finanţate printr-un credit acordat/garantat în baza Cadrului temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19, a cărui valoare a fost determinată în acelaşi mod (prin estimarea necesarului de lichidităţi).

    ART. 29
        Ajutorul de stat acordat în baza Schemei poate fi cumulat cu:
    a) ajutorul de stat acordat în baza prevederilor subcapitolelor 3.2 şi 3.3 din Comunicarea Comisiei Europene referitoare la Cadrul temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul pandemiei de COVID19, pentru credite distincte, cu condiţia respectării regulilor de cumul prevăzute de fiecare Comunicare în parte;
    b) alte măsuri de ajutor de stat aprobate de Comisia Europeană, conform altor subcapitole ale Comunicării, cu condiţia respectării prevederilor din aceste subcapitole;
    c) ajutorul acordat în baza Regulamentelor de minimis sau a Regulamentelor privind exceptările în bloc, cu condiţia ca prevederile şi regulile de cumul din aceste regulamente să fie respectate;
    d) alte forme de finanţare comunitare, cu condiţia respectării intensităţilor maxime admise prevăzute în reglementările aplicabile relevante;
    e) cu ajutorul acordat în baza art. 107 alin. (2) lit. (b) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu condiţia evitării supracompensării pierderilor suferite de Beneficiar.


    CAP. VII
    DOCUMENTAŢIA, ANALIZA ŞI APROBAREA CREDITELOR
    SECŢIUNEA 1
    Documentaţia şi înregistrarea Dosarelor de finanţare
    ART. 30
        Accesarea unui credit în cadrul Schemei se face prin transmiterea de către Beneficiar pe adresa de e-mail suport.companii@eximbank.ro, menţionată pe site-ul www.eximbank.ro, a unui mesaj privind intenţia de accesare a creditului. Ca urmare a acestei solicitări, EximBank NCS pune la dispoziţia potenţialilor Beneficiari documentaţia aferentă unei solicitări de finanţare (Dosarul de finanţare), prin intermediul unei platforme online dedicate.

    ART. 31
    (1) Dosarul de finanţare complet poate fi transmis EximBank NCS de către Beneficiar în oricare dintre variantele de mai jos:
    a) scanat, prin intermediul platformei online dedicate. Data şi ora depunerii vor fi cele la care a fost finalizată încărcarea completă a Dosarului de finanţare pe platforma EximBank NCS;
    b) în original, prin poştă, la adresa Strada Barbu Delavrancea, nr. 6A, Sector 1, Bucureşti, CP 011355, în atenţia Direcţiei Analiză NCS. Data depunerii va fi cea la care corespondenţa a fost înregistrată la registratura EximBank, iar ora primirii se consideră a fi 8:00 a zilei respective.

    (2) Dosarul de finanţare complet implică existenţa tuturor documentelor indicate prin Lista de documente, în funcţie de tipul creditului, având forma şi conţinutul solicitat, conform Listei de documente.

    ART. 32
        EximBank NCS va înregistra solicitările de finanţare în RFS, în ordinea depunerii Dosarelor de finanţare complete de către Beneficiari.

    ART. 33
    (1) Dosarele de finanţare pot fi transmise de către Beneficiari către EximBank NCS începând cu data deschiderii sesiunilor de depunere a documentaţiilor, după cum urmează:
    a) în cazul creditelor de investiţii, Dosarele de finanţare - doar în cadrul sesiunilor de depunere a documentaţiilor;
    b) în cazul creditelor pentru capital de lucru - oricând, pe tot parcursul perioadei de implementare a schemei, până la data limită de primire a documentaţiilor.

    (2) Detaliile privind data deschiderii sesiunilor de depunere documentaţii, perioadele aferente sesiunilor de depunere, precum şi data limită de primire a documentaţiilor, vor fi stabilite ulterior publicării Normei în Monitorul Oficial al României, Partea I şi comunicate pe site-ul www.eximbank.ro.
    (3) În cazul creditelor de investiţii, primirea Dosarelor de finanţare se suspendă la data expirării sesiunii de depunere sau la data epuizării bugetului alocat Schemei (dacă aceasta intervine anterior expirării sesiunii de depunere). în cazul creditelor pentru capital de lucru, primirea dosarelor de finanţare se suspendă la data epuizării bugetului alocat Schemei.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Analiza Dosarelor de finanţare
    ART. 34
        Ulterior înregistrării Dosarelor de finanţare primite, EximBank NCS:
    a) verifică dacă dosarul este complet, respectiv dacă forma şi conţinutul documentaţiei din Dosarul de finanţare respectă prevederile Listei de documente şi ale instrucţiunilor specifice referitoare la alcătuirea dosarului, postate pe site-ul băncii la adresa www.eximbank.ro;
    b) verifică dacă dosarul este eligibil, respectiv dacă solicitarea îndeplineşte criteriile de eligibilitate şi condiţiile de acordare a creditelor în cadrul Schemei, în raport cu prevederile prezentei Norme; îndeplinirea criteriilor de eligibilitate şi a condiţiilor de acordare a creditelor prevăzute în Schemă permite iniţierea procesului de analiză a dosarului.


    ART. 35
    (1) în cazul în care, în urma verificărilor prevăzute la art. 34 dosarul nu este complet şi/sau eligibil, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării, EximBank NCS comunică Beneficiarului:
    (i) necesitatea completării Dosarului de finanţare, în condiţiile reluării procedurii de depunere şi înregistrare a documentaţiei prevăzută la cap. VI secţiunea 1; sau
    (ii) faptul că solicitarea nu este eligibilă, împreună cu motivaţia aferentă.

    (2) Dosarele de finanţare care nu sunt complete şi/sau eligibile se elimină din RFS.

    ART. 36
     În cazul Dosarelor de finanţare pentru credite de investiţii, înainte de demararea procesului de analiză, EximBank NCS acordă fiecărui dosar un punctaj, stabilit conform matricei prezentate în Anexa 2 la prezenta Normă.

    ART. 37
    (1) EximBank NCS analizează Dosarele de finanţare complete şi eligibile, în raport cu prevederile reglementărilor interne specifice aplicabile, în vederea formulării propunerii de aprobare/respingere a solicitării.
    (2) în funcţie de caracteristicile fiecărei solicitări de finanţare şi în urma analizei riscurilor asociate tranzacţiei, EximBank NCS poate stabili condiţii specifice.

    ART. 38
    (1) Pe parcursul procesului de analiză, EximBank NCS poate solicita informaţii suplimentare în situaţia în care elementele cuprinse în Dosarul de finanţare nu sunt suficiente pentru evaluarea solicitării.
    (2) Perioada de completare a documentaţiei menţionate la alin. (1) de mai sus suspendă perioada de analiză.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Aprobarea Dosarelor de finanţare
    ART. 39
    (1) Operaţiunile de finanţare realizate în baza prezentei Norme se vor aproba după cum urmează:
    a) până la echivalentul a 50 milioane euro, aprobarea operaţiunii se va face de către CIFGA;
    b) peste plafonul prevăzut la lit. a), CIFGA va supune operaţiunea spre aprobare Guvernului.

    (2) În cazul în care operaţiunea de finanţare realizată în baza prezentei Normei conduce la o expunere cumulată*2, pe acelaşi client sau grup de clienţi, peste echivalentul a 50 milioane euro, CIFGA va supune operaţiunea spre aprobare Guvernului.
        *2 În sensul prezentei Norme, prin expunere cumulată se înţelege suma dintre expunerea rezultată din acordarea creditului în baza Normei şi expunerea existentă rezultată din alte operaţiuni în derulare, desfăşurate de EximBank NCS.
    A. Credite de investiţii
    ART. 40
    (1) EximBank NCS selectează Dosarele de finanţare în limita bugetului prevăzut la art. 7, alin. (2), pct. a), în ordinea descrescătoare a punctajului aferent fiecărui dosar, stabilit conform art. 36.
    (2) În cazul dosarelor cu acelaşi punctaj, selecţia se face în ordinea înregistrării la EximBank NCS a dosarelor complete.

    ART. 41
    (1) EximBank NCS propune CIFGA/Guvernului României aprobarea/respingerea solicitărilor de finanţare.
    (2) EximBank NCS comunică Beneficiarului aprobarea /respingerea solicitării de finanţare în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data primirii hotărârii.

    ART. 42
    (1) EximBank NCS va urmări permanent încadrarea solicitărilor de finanţare în bugetul Schemei.
    (2) Solicitările de finanţare care, la finalul sesiunii de depunere, nu se încadrează în bugetul prevăzut la art. 7, alin. (2), pct. a), vor fi supuse aprobării în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, doar în situaţia în care evoluţia ulterioară a soldului disponibil al bugetului Schemei o va permite.
    (3) EximBank NCS va comunica public, prin afişarea corespunzătoare pe site-ul www.eximbank.ro, atât epuizarea bugetului Schemei, cât şi datele aferente noilor sesiuni de depunere a solicitărilor, în cazul eventualei suplimentări a acestuia.


    B. Credite pentru capital de lucru
    ART. 43
    EximBank NCS înregistrează fiecare Dosar de finanţare în RFS, asigurând astfel rezervarea resurselor aferente bugetului prevăzut la art. 7, alin. (2), pct. b).

    ART. 44
    (1) EximBank NCS propune CIFGA/Guvernului României aprobarea/respingerea solicitării de finanţare.
    (2) EximBank NCS comunică Beneficiarului aprobarea/respingerea solicitării de finanţare în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data primirii hotărârii.

    ART. 45
    (1) EximBank NCS va urmări permanent încadrarea solicitărilor de finanţare în bugetul Schemei.
    (2) În cazul epuizării bugetului prevăzut la art. 7, alin. (2), pct. b), solicitările de finanţare vor fi înregistrate şi procesate doar în situaţia în care evoluţia ulterioară a soldului disponibil al bugetului Schemei o va permite.
    (3) EximBank NCS va comunica public, prin afişarea corespunzătoare pe site-ul www.eximbank.ro, atât epuizarea bugetului Schemei, cât şi data de reluare a depunerii documentaţiilor, în cazul eventualei suplimentări a acestuia.

    ART. 46
     EximBank NCS va menţine rezervarea resurselor aferente din bugetul Schemei prevăzut la art. 7, alin. (2), pct. b), pentru toate solicitările de credite de capital de lucru înregistrate în ordine cronologică în RFS, până la soluţionarea acestora în oricare dintre modalităţile descrise în prezenta secţiune sau până la data limită de depunere a documentaţiei.

    CAP. VIII
    DERULAREA CREDITELOR ACORDATE ÎN CADRUL SCHEMEI
    ART. 47
    (1) În vederea acordării creditului, EximBank NCS încheie cu Beneficiarul un Contract de credit şi contracte accesorii aferente garanţiilor colaterale ce se vor constitui. Contractul de credit reflectă condiţiile de aprobare a finanţării, precum şi drepturile şi obligaţiile părţilor.
    (2) Pentru utilizarea Creditului, la data depunerii Dosarului de finanţare, Beneficiarii vor deschide un cont curent la EximBank.

    ART. 48
        Pe parcursul perioadei de creditare, graficul de rambursare aferent creditelor acordate în baza Schemei nu poate fi modificat, cu excepţia situaţiei în care modificarea intervine ca urmare a diminuării valorii creditului, caz în care:
    a. toate ratele de credit se diminuează cu o sumă egală, fără modificarea perioadei de creditare sau
    b. ratele de credit de la finalul perioadei de creditare se rambursează, cu reducerea corespunzătoare a perioadei de creditare şi menţinerea la acelaşi nivel a ratelor de credit rămase de rambursat.


    ART. 49
    (1) EximBank NCS monitorizează creditele acordate pe întreaga perioadă de derulare a acestora, în conformitate cu prevederile prezentei Norme şi reglementările interne specifice.
    (2) În cazul în care Beneficiarul nu a respectat condiţiile de acordare a creditului, prevăzute în contractul de credit, EximBank NCS are dreptul să recupereze ajutorul de stat acordat, la care se adaugă dobânda aferentă, stabilită conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 50
        Beneficiarul are obligaţia de a accepta şi facilita controlul asupra utilizării ajutorului de stat acordat în cadrul Schemei.

    ART. 51
        EximBank NCS va lua măsurile necesare pentru recuperarea sumelor datorate atât împotriva Beneficiarului/'terţilor garanţi, cât şi împotriva oricăror succesori ai Beneficiarului/'terţilor garanţi (rezultaţi ca urmare a oricărei operaţiuni convenţionale, judecătoreşti şi/sau prin efectul legii).

    ART. 52
        Recuperarea prin executare silită se efectuează prin corpul executorilor fiscali al EximBank, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare privind Codul de procedură fiscală şi cadrului intern de reglementare privind recuperarea creanţelor administrate de EximBank NCS.

    CAP. IX
    MONITORIZAREA SCHEMEI. RAPORTĂRI
    ART. 53
        EximBank NCS va păstra evidenţe detaliate referitoare la toate creditele acordate în cadrul Schemei, timp de 10 ani de la data acordării creditului. Aceste evidenţe conţin toate informaţiile necesare pentru a stabili dacă au fost respectate condiţiile de acordare a creditelor în cadrul Schemei şi vor fi furnizate, la cerere, Comisiei Europene.

    ART. 54
        Beneficiarii creditelor acordate în baza Schemei trebuie să păstreze timp de 10 ani toate documentele aferente acestora, inclusiv documentele justificative aferente utilizării creditelor, şi sunt obligaţi să le pună la dispoziţia EximBank NCS sau a Consiliului Concurenţei ori de câte ori le sunt solicitate.

    ART. 55
        EximBank NCS, în calitate de furnizor de ajutor de stat, va transmite Consiliului Concurenţei toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr.175/2007, precum şi datele şi informaţiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat şi a rapoartelor şi informărilor necesare îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.

    ART. 56
        EximBank NCS va înregistra în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) prezenta Schemă, contractele de credit şi eventualele recuperări, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind Registrul ajutoarelor de stat.

    CAP. X
    DISPOZIŢII FINALE
    ART. 57
        În scopul aplicării prezentei Norme, EximBank NCS elaborează proceduri care se supun aprobării CIFGA.

    ART. 58
        Ori de câte ori actele normative la care se face referire în Normă vor fi modificate, completate sau abrogate, trimiterile respective se vor înţelege ca fiind făcute la forma modificată sau completată a actului normativ respectiv sau la actul normativ care a înlocuit actul abrogat.

    ANEXA 1


        la Normă
                    Lista activităţilor neeligibile pentru acordarea
                 creditelor în cadrul Schemei de ajutor de stat Ucraina

┌──────────────────────────┬───────────┐
│Sector de activitate │Clasificare│
│ │CAEN │
├──────────────────────────┴───────────┤
│Activităţi de jocuri de noroc si │
│pariuri │
├──────────────────────────┬───────────┤
│Activităţi dejocuri de │920 │
│noroc şi pariuri │ │
├──────────────────────────┴───────────┤
│Producţie sau comercializare de │
│armament, muniţii, explozibili, tutun,│
│alcool cu referire, în principal, la │
│următoarele coduri CAEN*: │
├──────────────────────────┬───────────┤
│Distilarea, rafinarea şi │ │
│mixarea băuturilor │1101 │
│alcoolice │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Fabricarea produselor din │1200 │
│tutun │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Fabricarea armamentului şi│2540 │
│muniţiei │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Fabricarea explozivilor │2051 │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Comerţ cu ridicata al │4635 │
│produselor din tutun │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Comerţ cu amănuntul al │ │
│produselor din tutun, în │4726 │
│magazine specializate │ │
├──────────────────────────┴───────────┤
│Activităţi de investigare si protecţie│
├──────────────────────────┬───────────┤
│Activităţi de protecţie şi│801 │
│gardă │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Activităţi de servicii │ │
│privind sistemele de │802 │
│securizare │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Activităţi de investigaţii│803 │
├──────────────────────────┴───────────┤
│Tranzacţii imobiliare │
├──────────────────────────┬───────────┤
│Cumpărarea şi vânzarea de │681 │
│bunuri imobiliare proprii │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Închirierea şi │ │
│subînchirierea bunurilor │682 │
│imobiliare proprii sau în │ │
│leasing │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Activităţi imobiliare pe │ │
│baza de comision sau │683 │
│contract │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Dezvoltare (promovare) │411 │
│imobiliară │ │
├──────────────────────────┴───────────┤
│Intermediere financiară si asigurări │
├──────────────────────────┬───────────┤
│Intermediere monetară │641 │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Activităţi ale │642 │
│holdingurilor │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Fonduri mutuale şi alte │ │
│entităţi financiare │643 │
│similare │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Alte activităţi de │ │
│intermedieri financiare, │ │
│exclusiv activităţi de │649 │
│asigurări şi fonduri de │ │
│pensii │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Activităţi de asigurări │651 │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Activităţi de reasigurare │652 │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Activităţi ale fondurilor │ │
│de pensii (cu excepţia │653 │
│celor din sistemul public │ │
│de asigurări sociale) │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Activităţi auxiliare │ │
│intermedierilor │ │
│financiare, cu excepţia │661 │
│activităţilor de asigurări│ │
│şi fonduri de pensii │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Activităţi auxiliare de │ │
│asigurări şi fonduri de │662 │
│pensii │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Activităţi de administrare│663 │
│a fondurilor │ │
├──────────────────────────┴───────────┤
│Distribuţie de energie si combustibili│
├──────────────────────────┬───────────┤
│Distribuţia energiei │3513 │
│electrice │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Comercializarea energiei │3514 │
│electrice │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Distribuţia │ │
│combustibililor gazoşi, │3522 │
│prin conducte │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Comercializarea │ │
│combustibililor gazoşi, │3523 │
│prin conducte │ │
├──────────────────────────┴───────────┤
│Producţie sau comercializare de │
│substanţe aflate sub control naţional,│
│plante, substanţe si preparate │
│stupefiante si psihotrope, aşa cum │
│sunt acestea definite/reglementate de │
│prevederile următoarelor acte │
│normative: │
├──────────────────────────────────────┤
│Legea nr. 49/2018 privind precursorii │
│de explozivi, precum şi pentru │
│modificarea şi completarea unor acte │
│normative, cu modificările si │
│completările ulterioare │
│Legea nr. 339/2005 privind regimul │
│juridic al plantelor, substanţelor şi │
│preparatelor stupefiante │
│şi psihotrope, cu modificările si │
│completările ulterioare │
├──────────────────────────────────────┤
│*Notă: Activităţile neeligibile │
│menţionate la art. 9 alin. (1) din │
│Normă nu vor face obiectul creditului,│
│inclusiv dacă sunt identificate în │
│cadrul altor activităţi decât cele │
│având coduri CAEN din lista de mai │
│sus. │
└──────────────────────────────────────┘


    ANEXA 2


        la Normă
           Criterii de selecţie a Beneficiarilor pentru credite de investiţii

┌──┬───────────────────────────┬───────┐
│ │Descriere criteriu │Punctaj│
├──┼───────────────────────────┴───────┤
│ │Prezinta declaraţie pe proprie │
│ │răspundere privind angajamentul de │
│1.│menţinere a numărului de angajaţi │
│ │şi/sau crearea de noi locuri de │
│ │muncă. │
├──┼───────────────────────────┬───────┤
│ │- se angajează să creeze │ │
│ │noi locuri de muncă în │ │
│ │primul an de rambursare, │2 │
│ │conform contractului de │ │
│ │credit │ │
├──┼───────────────────────────┼───────┤
│ │- se angajează să menţină │ │
│ │locurile de muncă existente│ │
│ │la data acordării │1 │
│ │creditului, cel puţin pe │ │
│ │durata contractului de │ │
│ │credit │ │
├──┼───────────────────────────┼───────┤
│ │- nu îsi asumă angajamente │ │
│ │privind menţinerea/crearea │0 │
│ │de locuri de muncă │ │
├──┼───────────────────────────┴───────┤
│ │Investiţia este realizată pe codul │
│ │CAEN aferent soldului negativ al │
│ │balanţei comerciale, respectiv │
│2.│importurile sunt mai mari decât │
│ │exporturile, potrivit datelor │
│ │furnizate de Institutul Naţional de│
│ │Statistică (INS) │
├──┼───────────────────────────┬───────┤
│ │- Sold negativ │2 │
├──┼───────────────────────────┼───────┤
│ │- Sold pozitiv │0 │
├──┼───────────────────────────┴───────┤
│ │Grad de îndatorare a Beneficiarului│
│ │(datorii totale/total pasiv, │
│3.│calculat în baza ultimei situaţii │
│ │financiare anuale sau semestriale │
│ │depuse la Administraţia Financiară)│
├──┼───────────────────────────┬───────┤
│ │- Grad de îndatorare mai │2 │
│ │mic sau egal cu 75% │ │
├──┼───────────────────────────┼───────┤
│ │- Grad de îndatorare │ │
│ │cuprins între 75% si 90% │1 │
│ │(inclusiv) │ │
├──┼───────────────────────────┼───────┤
│ │- Grad de îndatorare mai │0 │
│ │mare de 90% │ │
├──┼───────────────────────────┴───────┤
│4.│Proiectul finanţat se încadrează │
│ │la: │
├──┼───────────────────────────┬───────┤
│ │- Producţie │2 │
├──┼───────────────────────────┼───────┤
│ │- Servicii │1 │
├──┼───────────────────────────┼───────┤
│ │- Comerţ │0 │
└──┴───────────────────────────┴───────┘


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016