Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
NORMA din 28 noiembrie 2007 financiare pentru activitatea sportiva
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMA din 28 noiembrie 2007  financiare pentru activitatea sportiva    Twitter Facebook
Cautare document

NORMA din 28 noiembrie 2007 financiare pentru activitatea sportiva

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 3 decembrie 2007

CAP. I
Obiectul şi domeniul de aplicare

ART. 1
Prezentele norme reglementeazã categoriile de cheltuieli specifice şi, dupã caz, cuantumurile acestora, ce se pot efectua pentru realizarea activitãţii sportive, participanţii la acţiunile sportive, precum şi alte aspecte financiare ale activitãţii sportive.
ART. 2
(1) Prezentele norme se aplicã de cãtre autoritãţile şi instituţiile administraţiei publice centrale, inclusiv instituţiile din subordinea acestora, care gestioneazã fonduri publice pentru activitatea sportivã, precum şi de cãtre Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, de structurile sportive şi alte entitãţi sportive de drept privat care beneficiazã de sume de la bugetul de stat pentru finanţarea programelor/proiectelor sportive ale acestora.
(2) Entitãţile prevãzute la alin. (1) se definesc împreunã organizaţii sportive.

CAP. II
Definiţii

ART. 3
În înţelesul prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos au urmãtoarele semnificaţii:
1. activitate sportivã - complex de acţiuni care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective cu caracter sportiv. Categoriile de acţiuni care constituie activitatea sportivã sunt: acţiunile de pregãtire sportivã, competiţiile sportive şi alte acţiuni sportive, denumite împreunã acţiuni sportive;
2. acţiune de pregãtire sportivã - acţiune sportivã desfãşuratã în ţarã sau în strãinãtate, realizatã în baza unui program stabilit, sub supravegherea uneia sau mai multor persoane calificate, având ca scop dezvoltarea psihomotricã a individului şi participarea la competiţii sportive;
3. competiţie sportivã - acţiune sportivã organizatã de structuri sportive şi/sau de alte entitãţi competente, în baza unui regulament, care are ca obiective ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri şi/sau obţinerea victoriei;
4. competiţie sportivã internã - competiţie sportivã la care, conform regulamentului de desfãşurare, pot participa numai sportivi din cadrul structurilor sportive din România;
a) competiţie sportivã internã de nivel naţional - competiţie sportivã internã care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câştigãtor la nivel naţional;
b) competiţie sportivã internã de nivel zonal sau interjudeţean-competiţie sportivã internã care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câştigãtor la nivel zonal ori interjudeţean sau promovarea în eşalonul valoric superior;
c) competiţie sportivã internã de nivel judeţean - competiţie sportivã internã care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câştigãtor la nivel judeţean sau promovarea în eşalonul valoric superior;
d) competiţie sportivã internã de nivel comunal, orãşenesc sau municipal - competiţie sportivã internã care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câştigãtor la nivel comunal, orãşenesc sau municipal;
5. competiţie sportivã internaţionalã - competiţie sportivã la care, conform regulamentelor de desfãşurare, pot participa sportivi din cadrul unor organizaţii sportive din mai multe ţãri;
6. alte acţiuni sportive - acţiuni care prezintã interes pentru activitatea sportivã, altele decât competiţiile sportive şi cele de pregãtire sportivã, desfãşurate în ţarã sau în strãinãtate, cum ar fi: congrese, conferinţe, simpozioane, seminarii, colocvii ori alte reuniuni, întâlniri de lucru, schimburi de experienţã, gale, expoziţii, cursuri şi stagii de practicã şi specializare sau perfecţionare şi altele asemenea, precum şi acţiuni de cercetare, documentare, informare, promovare, consultanţã şi altele asemenea;
7. alimentaţie de efort - tip de alimentaţie specialã, necesarã compensãrii pierderilor de nutrienţi în urma efortului depus de sportivi în programele de pregãtire şi de participare în competiţii;
8. susţinãtoare de efort - substanţe sintetice sau naturale cu efecte ergo- sau profotrope utilizate în vederea reechilibrãrii biologice a sportivilor. Acestea au scop profilactic, curativ şi accelereazã refacerea dupã efort, contribuind indirect la susţinerea biologicã a efortului urmãtor; substanţe care nu sunt incluse pe lista substanţelor interzise întocmitã de Agenţia Mondialã Antidoping (WADA);
9. antrenor sau profesor care a selecţionat şi promovat - persoanã calificatã care se ocupã de selecţia şi pregãtirea de bazã a sportivilor dintr-o ramurã sportivã, asigurând promovarea acestora în cadrul sistemului ierarhic de evaluare sportivã, de la un nivel scãzut al aptitudinilor şi abilitãţilor sportive spre înalta performanţã sportivã. Activitatea acestora trebuie evidenţiatã de cluburile sportive şi confirmatã de federaţia sportivã naţionalã de specialitate;
10. profesor care a depistat - persoanã calificatã, încadratã într-o unitate sau instituţie de învãţãmânt, care în cadrul activitãţii didactice a identificat o persoanã tânãrã cu potenţial pentru înalta performanţã sportivã şi a recomandat-o unui club sportiv în vederea legitimãrii. Activitatea sa trebuie evidenţiatã de cluburile sportive şi confirmatã de federaţia sportivã naţionalã de specialitate;
11. personal din cadrul federaţiilor - orice persoanã care îndeplineşte o funcţie oficialã în cadrul unei federaţii sportive, confirmatã de organul abilitat;
12. organizaţii sportive - persoane juridice de drept public ori privat care, potrivit actului de înfiinţare sau statutului, pot organiza, participa şi/sau finanţa, dupã caz, acţiuni sportive.

CAP. III
Participanţii la acţiunile sportive

A. La acţiunile de pregãtire sportivã interne şi internaţionale
ART. 4
(1) Acţiunile de pregãtire sportivã se aprobã de conducerea organizaţiilor sportive care le organizeazã.
(2) La acţiunile prevãzute la alin. (1) pot participa:
a) sportivi;
b) antrenori;
c) medici, asistenţi medicali, maseuri, fizioterapeuţi, cercetãtori, operatori video, alţi specialişti care contribuie la realizarea pregãtirii.
(3) Persoanele prevãzute la alin. (2) lit. b) şi c) pot beneficia pe perioada acţiunilor de pregãtire sportivã de aceleaşi drepturi ca şi sportivii, cu excepţia cazurilor în care acţiunile sunt organizate în localitãţile în care îşi au domiciliul aceste persoane şi organizatorii au stabilit sã nu locuiascã cu sportivii cantonaţi, situaţie în care vor beneficia de una sau douã mese pe zi, dupã caz.
(4) Numãrul, structura şi componenţa nominalã ale participanţilor la acţiunile de pregãtire sportivã se stabilesc de organizaţiile sportive organizatoare, în funcţie de ramura de sport, de scopul şi importanţa acţiunii şi de resursele financiare prevãzute în buget.
ART. 5
Pe durata acţiunilor de pregãtire sportivã desfãşurate în altã localitate decât în cea de domiciliu, la care participã sportivi elevi, pentru asigurarea pregãtirii şcolare a acestora pot participa şi cadre didactice, într-un program stabilit în comun de federaţia sportivã naţionalã şi conducerea unitãţii de învãţãmânt; cadrele didactice beneficiazã de aceleaşi drepturi ca şi sportivii.
B. La competiţiile sportive şi la alte acţiuni sportive interne şi internaţionale
ART. 6
(1) La competiţiile sportive interne şi internaţionale, în afarã de sportivi, pot participa antrenori, medici, asistenţi medicali, fizioterapeuţi, operatori video, alţi specialişti, precum şi alte persoane din cadrul autoritãţii, instituţiei sau structurii sportive participante ori din afara acesteia, care contribuie la asigurarea condiţiilor tehnice şi administrative necesare efectuãrii deplasãrii, participãrii sportivilor în competiţie şi realizãrii obiectivelor propuse.
(2) Sportivii şi celelalte persoane care participã la competiţiile sportive alcãtuiesc delegaţia sportivã a organizaţiei sportive pe care o reprezintã.
(3) Numãrul, structura şi componenţa nominalã ale delegaţiei sportive care participã la competiţii sportive şi perioada de deplasare a acesteia se stabilesc de organizaţia sportivã pe care o reprezintã, în raport cu regulamentul competiţiei, necesitãţile concrete de îndeplinire a obiectivelor stabilite şi cu încadrarea în fondurile prevãzute în buget.
ART. 7
La celelalte acţiuni sportive interne şi internaţionale prevãzute de prezentele norme, numãrul, structura şi componenţa nominalã ale participanţilor se stabilesc, dupã caz, de organizaţia sportivã organizatoare sau participantã la acţiune, în raport cu regulamentele ori condiţiile de participare comunicate de organizatori, scopul şi obiectivele acţiunii şi prevederile bugetare aprobate cu aceastã destinaţie.
ART. 8
Numãrul arbitrilor la competiţiile sportive interne şi internaţionale se stabileşte de federaţiile sportive naţionale, respectiv de federaţiile sportive internaţionale, conform regulamentelor proprii.

CAP. IV
Categoriile de cheltuieli ce pot fi efectuate pentru realizarea acţiunilor sportive

SECŢIUNEA 1
Cheltuieli de transport

ART. 9
(1) Transportul participanţilor la acţiunile sportive organizate în ţarã, în altã localitate decât cea în care îşi au domiciliul aceştia, se poate efectua, dupã caz:
a) cu orice fel de tren, clasa a II-a pe distanţe de pânã la 300 km şi clasa I pe distanţe mai mari de 300 km; utilizarea vagonului de dormit este permisã şi se pot deconta cheltuielile aferente numai în cazul cãlãtoriilor efectuate pe distanţe mai mari de 300 km şi pe timp de noapte;
b) cu mijloace de transport auto ale entitãţilor organizatoare sau participante;
c) cu mijloace de transport în comun;
d) cu mijloace de transport auto închiriate, respectiv microbuze, autocare şi altele asemenea;
e) cu avionul, clasa economicã;
f) cu navele de cãlãtori, dupã tariful clasei I;
g) cu autoturismul proprietate personalã, în condiţiile legii.
(2) La acţiunile de pregãtire sportivã care se desfãşoarã în localitatea în care îşi au domiciliul, sportivii pot beneficia de decontarea cheltuielilor de transport efectuat cu mijloacele de transport în comun de la locul de domiciliu la locul de desfãşurare a acţiunii de pregãtire, pe baza legitimaţiilor de cãlãtorie sau a abonamentului.
(3) Transportul participanţilor de la locul de cazare la locul de desfãşurare a acţiunii se poate face cu mijloace de transport auto proprii, închiriate, cu autoturisme proprietate personalã sau cu mijloace de transport în comun, în condiţiile legii.
ART. 10
Pentru deplasarea participanţilor la acţiunile sportive organizate în strãinãtate, entitãţile trimiţãtoare pot efectua cheltuieli privind transportul acestora, astfel:
a) cu avionul, la clasa economicã;
b) cu trenul, inclusiv cu vagonul de dormit;
c) cu mijloace de transport auto închiriate sau proprii ale entitãţilor trimiţãtoare;
d) cu autoturismul proprietate personalã, în condiţiile legii;
e) cu navele de cãlãtori, dupã tariful clasei I.
ART. 11
(1) La acţiunile sportive organizate în ţarã şi în strãinãtate se pot deconta drept cheltuieli de transport şi:
a) taxele pentru trecerea podurilor;
b) taxele de traversare cu bacul;
c) taxele de aeroport, garã, aerogarã sau port;
d) alte taxe privind circulaţia pe drumurile publice, prevãzute de dispoziţiile legale în vigoare;
e) costul tichetelor pentru rezervarea locurilor, costul suplimentelor de vitezã, precum şi comisioanele percepute de agenţiile de voiaj;
f) taxele percepute suplimentar pentru bagajele constând din materiale şi echipament sportiv, aparaturã medicalã şi altele asemenea.
(2) La acţiunile sportive interne şi internaţionale se mai pot efectua cheltuieli privind:
a) transportul materialelor şi echipamentelor sportive, al medicamentelor şi aparaturii medicale necesare sportivilor şi personalului tehnic pentru efectuarea pregãtirii şi/sau participãrii la competiţia sportivã;
b) transportul documentaţiilor, al altor materiale necesare îndeplinirii acţiunii;
c) transportul pe destinaţia dus-întors dintre aeroport sau garã şi locul de cazare.

SECŢIUNEA a 2-a
Cheltuieli de cazare

ART. 12
(1) Cazarea participanţilor la acţiunile de pregãtire sportivã organizate în ţarã şi la competiţiile sportive interne se poate face, dupã caz:
a) în unitãţile de cazare pentru sportivi;
b) în cãmine şcolare sau studenţeşti;
c) în locuinţe închiriate, în condiţiile legii;
d) în moteluri, campinguri sau în hoteluri pânã la categoria 3 stele inclusiv.
(2) Cazarea participanţilor la competiţiile sportive şi la alte acţiuni sportive internaţionale organizate în ţarã se poate face în hoteluri pânã la categoria 5 stele inclusiv, în funcţie de nivelul, importanţa şi/sau regulamentul competiţiei, dupã caz.
(3) La acţiunile sportive organizate în strãinãtate cazarea participanţilor se face, dupã caz:
a) în hotelurile în care au loc acţiunile sportive, la tarifele practicate de acestea, pe baza comunicãrii primite din partea organizatorilor;
b) în alte hoteluri sau spaţii de cazare, cu încadrarea în plafoanele de cazare stabilite prin dispoziţiile legale în vigoare privind deplasarea personalului român în strãinãtate.
(4) În cazuri temeinic justificate, conducãtorul entitãţii trimiţãtoare poate aproba, pe baza documentelor justificative, plata cheltuielilor de cazare peste plafoanele prevãzute de normele legale specifice în vigoare, în limita prevederilor bugetare aprobate.
(5) În cheltuielile de cazare se includ, pe lângã tarif sau chirie, eventualele taxe obligatorii pe plan local, precum şi costul micului dejun, atunci când acesta este inclus în tarif.

SECŢIUNEA a 3-a
Cheltuieli de masã

ART. 13
(1) Cheltuielile zilnice de masã pentru acţiunile sportive organizate în ţarã se diferenţiazã pe categorii de acţiuni, dupã cum urmeazã:


- lei/zi -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Acţiunea Limite
maxime/persoanã
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a) Competiţii sportive interne:
- de nivel comunal, orãşenesc sau municipal pânã la 35
- de nivel judeţean pânã la 40
- de nivel zonal sau interjudeţean pânã la 50
- de nivel naţional pânã la 55
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
b) Acţiuni de pregãtire sportivã desfãşurate în ţarã,
organizate şi/sau finanţate, dupã caz, de:
- cluburile sportive, asociaţiile judeţene şi a municipiului
Bucureşti pe ramurã de sport, direcţiile pentru sport judeţene
şi a municipiului Bucureşti pânã la 55
- federaţiile sportive naţionale, alte organizaţii sportive
naţionale, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, instituţii
publice de nivel naţional pânã la 70
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
c) Competiţii sportive şi alte acţiuni sportive internaţionale
desfãşurate în ţarã, organizate şi/sau finanţate de:
- cluburile sportive, asociaţiile judeţene şi a municipiului
Bucureşti pe ramurã de sport, direcţiile pentru sport judeţene
şi a municipiului Bucureşti pânã la 60
- federaţiile sportive naţionale şi alte organizaţii sportive
naţionale pânã la 70
- Agenţia Naţionalã pentru Sport, Comitetul Olimpic şi Sportiv
Român, ministerele şi alte instituţii publice de nivel naţional pânã la 80
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────(2) La încheierea competiţiilor sportive şi a altor acţiuni sportive internaţionale desfãşurate în ţarã se poate organiza şi finanţa o masã oficialã cu sportivii, antrenorii, arbitrii şi oficialii participanţi, precum şi cu alte persoane care au contribuit la organizarea acţiunii, în limita sumei de 90 lei de persoanã. În aceastã situaţie, suma prevãzutã pentru masa de searã sau de prânz, dupã caz, nu se mai foloseşte. În cadrul meselor oficiale se pot deconta şi bãuturi alcoolice.
(3) La competiţiile sportive organizate în ţarã organizatorii pot asigura sportivilor bãuturi rãcoritoare în sumã de pânã la 5 lei/persoanã/joc sau reuniune.
(4) La acţiunile de pregãtire sportivã şi la competiţiile sportive sunt interzise includerea şi decontarea în cadrul cheltuielilor de masã a bãuturilor alcoolice.
(5) La acţiunile sportive organizate în strãinãtate se pot efectua cheltuieli zilnice de masã pentru participanţi pânã la nivelul diurnei în valutã prevãzute de dispoziţiile legale în materie pentru fiecare ţarã în care are loc deplasarea.
(6) Perioada pentru care se acordã diurna în valutã se determinã în condiţiile legii.
(7) În situaţia în care cheltuielile de masã la acţiunile sportive desfãşurate în strãinãtate se asigurã de cãtre partenerii externi, participanţii la aceste acţiuni pot beneficia de pânã la 50% din diurna stabilitã pentru ţara în care are loc deplasarea.
(8) Prevederile alin. (7) se aplicã şi în situaţia în care cheltuielile de întreţinere şi cazare a participanţilor în strãinãtate se asigurã din sumele plãtite organizatorilor de cãtre entitãţile participante, la nivelul comunicat de aceştia.
(9) În cazul deplasãrii în strãinãtate cu trenul sau cu mijloace de transport auto delegaţiile sportive române beneficiazã de masã la nivelul limitelor prevãzute la alin. (1), numai pe durata cãlãtoriei pe teritoriul României.
(10) Cheltuielile zilnice de masã prevãzute în prezentul articol reprezintã limite maxime. Cuantumul efectiv al acestora se aprobã de conducerea organizaţiei sportive, în funcţie de specificul ramurii de sport, de valoarea sportivilor, de unitatea la care li se asigurã masa, în limita prevederilor bugetare aprobate.

SECŢIUNEA a 4-a
Cheltuieli privind alimentaţia de efort

ART. 14
(1) Pentru asigurarea unei alimentaţii corespunzãtoare efortului depus în pregãtire, sportivii pot beneficia de alimentaţie de efort - în alimente -, acordatã dupã cum urmeazã:
a) de cãtre federaţiile sportive naţionale sau cluburile sportive, pentru sportivii din loturile olimpice şi naţionale, la toate categoriile de vârstã - pânã la 700 lei lunar/persoanã;
b) de cãtre direcţiile pentru sport judeţene şi a municipiului Bucureşti sau cluburile sportive, pentru ceilalţi sportivi legitimaţi din secţiile cluburilor, la toate categoriile de vârstã - pânã la 450 lei lunar/persoanã.
(2) Criteriile de acordare se stabilesc, dupã caz, de federaţiile sportive naţionale, de direcţiile pentru sport judeţene şi a municipiului Bucureşti şi de cluburile sportive, în raport cu performanţele realizate de sportiv şi cu obiectivele asumate de acesta.
(3) Alimentaţia de efort se acordã, pentru aceeaşi perioadã, de cãtre o singurã structurã sportivã sau de cãtre direcţiile pentru sport judeţene şi a municipiului Bucureşti.
ART. 15
Pe perioada acţiunilor de pregãtire sportivã la care se alocã cheltuieli de masã pentru minimum douã mese pe zi, structurile sportive şi direcţiile pentru sport judeţene şi a municipiului Bucureşti nu pot acorda alimentaţie de efort.
ART. 16
Cluburile sportive care au echipe sau grupe de copii şi juniori pot acorda acestora în ziua antrenamentului, pentru compensarea efortului depus, alimente constând în produse lactate, fructe, miere sau alte produse cu efect nutritiv similar, în limita sumei de pânã la 7 lei/sportiv.

SECŢIUNEA a 5-a
Cheltuieli privind plata arbitrilor, medicilor şi a altor persoane

ART. 17
(1) Organizaţiile sportive care organizeazã competiţii sportive interne şi internaţionale pot finanţa, pentru arbitrii şi oficialii delegaţi la acestea, cheltuieli privind indemnizaţia de arbitraj în limitele urmãtoare:


- lei -
──────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐
Competiţii sportive │ │
internaţionale │ Competiţii sportive interne: │
organizate de: │ │
─────────┬────────────┼─────────────────┬─────────┬──────────────────┬────────┤
federaţii│ alte │de nivel comunal,│de nivel │ de nivel zonal │de nivel│
sportive │organizaţii │orãşenesc sau │judeţean │sau interjudeţean │naţional│
naţionale│ sportive │municipal │ │ │ │
─────────┼────────────┼─────────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┤
210 │ 140 │ 30 │ 60 │ 100 │ 140 │
─────────┴────────────┴─────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────┘(2) Indemnizaţia de arbitraj se poate acorda pe meci sau reuniune, dupã caz, nivelul acesteia fiind:
a) pentru arbitrul principal, 100% din sumele prevãzute la alin. (1);
b) pentru arbitrul secund, 75% din indemnizaţia arbitrului principal.
(3) Pentru activitatea de secretariat desfãşuratã înainte, în timpul sau dupã derularea competiţiei, la ramurile de sport la care se justificã, pot fi plãtite 2-4 indemnizaţii la nivelul unui arbitru secund, în funcţie de nivelul competiţiei.
(4) Medicii pot primi 100% din indemnizaţia de arbitraj prevãzutã pentru arbitrii principali, iar asistenţii medicali 75% din indemnizaţia medicilor.
(5) În cazul în care arbitrii participanţi la o competiţie sportivã nu se pot deplasa la locul de servire a mesei din cauza programului de desfãşurare a acesteia, ei pot beneficia de acordarea alocaţiei de masã în numerar, cu încadrarea în limitele prevãzute de prezentele norme, impozitatã în conformitate cu prevederile legale.

SECŢIUNEA a 6-a
Cheltuieli privind asigurarea persoanelor, a materialelor şi a echipamentului sportiv şi a altor bunuri

ART. 18
Cheltuielile privind asigurãrile pentru accidente ale persoanelor, precum şi pentru asigurarea materialelor şi echipamentelor sportive, a mijloacelor de transport şi a altor bunuri necesare realizãrii acţiunilor sportive pot fi efectuate astfel:


┌────┬─────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────────────┐
│Nr. │ │ Finanţarea │ │
│crt.│ Categoria de asiguraţi │cheltuielilor│ Perioada │
├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────┤
│ 1. │Sportivi, antrenori şi alţi specialişti │Cluburile │ anual │
│ │ai clubului │sportive │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────┤
│ 2. │Sportivi, antrenori şi alţi specialişti │Federaţiile │pe perioada │
│ │din cadrul loturilor naţionale şi │sportive │acţiunilor de │
│ │olimpice, precum şi cei aflaţi în │naţionale │pregãtire şi a │
│ │pregãtire la centrele naţionale │ │competiţiilor │
│ │olimpice de pregãtire a juniorilor │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────┤
│ 3. │Membrii delegaţiilor sportive │Comitetul │pe perioada │
│ │participante la: │Olimpic şi │acţiunii │
│ │- jocurile olimpice; │Sportiv Român│ │
│ │- festivalul olimpic al tineretului │ │ │
│ │ european │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────┤
│ 4. │Membrii delegaţiilor sportive │Titularul │pe perioada │
│ │participante la competiţiile prevãzute │acţiunii │acţiunii │
│ │la lit. b), c), d), f), g), h) şi i) │ │ │
│ │ale art. 25 alin. (1) │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────┤
│ 5. │Materiale, echipament, mijloace de │Titularul │pe perioada │
│ │transport şi alte bunuri │acţiunii │acţiunii │
└────┴─────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────────────┘SECŢIUNEA a 7-a
Cheltuieli pentru achiziţionarea de materiale şi echipament sportiv

ART. 19
Pentru realizarea acţiunilor sportive se pot efectua cheltuieli pentru achiziţionarea de instalaţii şi materiale sportive, echipament sportiv de pregãtire şi competiţie, ţinuta de reprezentare, dupã caz, în limita fondurilor prevãzute în buget.

SECŢIUNEA a 8-a
Cheltuieli medicale şi pentru controlul doping

ART. 20
(1) Comitetul Olimpic şi Sportiv Român şi federaţiile sportive naţionale pot sã procure pentru sportivii din loturile olimpice şi naţionale vitamine, susţinãtoare de efort şi medicamente, în baza prescripţiei medicale, pentru perioada acţiunilor de pregãtire sportivã a acestora şi a competiţiilor sportive ale cãror cheltuieli de participare sunt finanţate de acestea, în limita bugetului aprobat în acest scop, astfel:
a) vitamine şi susţinãtoare de efort, în sumã de pânã la 30 lei/zi pentru fiecare sportiv;
b) medicamente şi materiale sanitare, unguente şi produse pentru masaj utilizate în procesul de refacere şi recuperare, în sumã de pânã la 10 lei/zi pentru fiecare sportiv.
(2) Celelalte structuri sportive, precum şi direcţiile pentru sport judeţene şi a municipiului Bucureşti pot sã procure, în baza prescripţiei medicale:
a) vitamine şi susţinãtoare de efort, în sumã de pânã la 14 lei/zi pentru fiecare sportiv;
b) medicamente, materiale sanitare, unguente şi produse pentru masaj utilizate în procesul de refacere şi recuperare, în sumã de pânã la 6 lei/zi pentru fiecare sportiv, în cadrul prevederilor bugetare aprobate în acest scop.
ART. 21
(1) Structurile sportive şi Comitetul Olimpic şi Sportiv Român pot efectua cheltuieli pentru asistenţã şi investigaţii medicale, respectiv rezonanţã magneticã, tomografie computerizatã, coronarografie, scintigrame cu raze, izotopi şi altele asemenea, privind starea de sãnãtate a sportivilor de performanţã, precum şi pentru realizarea intervenţiilor chirurgicale şi a tratamentelor postoperatorii ale acestora, astfel:
a) Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, pentru sportivii loturilor olimpice;
b) federaţiile sportive naţionale, pentru sportivii loturilor naţionale;
c) celelalte structuri sportive, pentru sportivii legitimaţi.
(2) Organizaţiile sportive care au în administrare sau folosinţã baze sportive pot efectua cheltuieli pentru dotarea cabinetelor medicale cu medicamente, materiale şi aparaturã sanitarã şi de refacere dupã efort, pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţã, şi a staţiilor doping cu echipamente de specialitate, în limita prevederilor bugetare aprobate în acest scop.
(3) Pentru realizarea controalelor doping, organizaţiile sportive pot efectua cheltuieli în lei, pentru testele efectuate în ţarã, sau în valutã, pentru cele impuse de reglementãrile internaţionale a fi efectuate în strãinãtate.

SECŢIUNEA a 9-a
Alte categorii de cheltuieli

ART. 22
(1) Pentru organizarea, respectiv desfãşurarea acţiunilor sportive reglementate de prezentele norme, organizaţiile sportive pot efectua, dupã caz, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate, cheltuieli şi pentru:
a) servicii de închiriere de baze sportive, sãli de conferinţã, spaţii, aparaturã biroticã şi alte bunuri necesare organizãrii acţiunilor;
b) refacere dupã efort, recuperare şi igienã personalã, cum ar fi saunã, masaj şi altele asemenea;
c) asigurarea serviciilor medicale, a ordinii publice şi a respectãrii normelor de pazã şi protecţie contra incendiilor, la locul de desfãşurare a acţiunilor sportive;
d) achiziţionarea de panouri şi materiale publicitare, materiale pentru pavoazare, rechizite şi alte materiale consumabile, aranjamente florale;
e) taxe de înscriere şi/sau de participare la acţiunile sportive, taxe de organizare a acţiunilor, în condiţiile stabilite de organizatori;
f) obţinerea vizelor de intrare în ţãrile în care au loc acţiunile;
g) cheltuieli medicale pentru vaccinuri şi medicamente specifice unor ţãri sau localitãţi, cheltuieli pentru asigurarea medicalã a persoanelor;
h) activitãţi culturale;
i) plata lectorilor şi a translatorilor;
j) gustãri, bãuturi rãcoritoare, cafea şi altele asemenea, în limita sumei de 13 lei/zi/persoanã, în cazul acţiunilor sportive, altele decât cele de pregãtire;
k) taxe de parcare şi servicii de protocol la acţiunile sportive internaţionale;
l) comisioane şi taxe bancare pentru obţinerea valutei.
(2) Pentru realizarea acţiunilor de cercetare, documentare, informare, promovare, consultanţã în domeniul sportului, pentru formarea şi perfecţionarea personalului de specialitate, precum şi a celorlalte acţiuni sportive, organizaţiile sportive, în limita prevederilor bugetare aprobate, mai pot efectua:
a) cheltuieli pentru studii de cercetare şi documentare în domeniul educaţiei fizice şi sportului;
b) cheltuieli pentru procurarea de cãrţi şi alte publicaţii cu profil sportiv;
c) cheltuieli pentru traducerea, tipãrirea, multiplicarea şi altele asemenea a materialelor de specialitate din domeniu;
d) cheltuieli pentru realizarea materialelor audiovideo metodice şi de promovare a activitãţii sportive;
e) cheltuieli pentru servicii de consultanţã în domeniul sportului;
f) achiziţii de licenţe pentru software de bazã şi upgrade, servicii de programare şi de întreţinere pentru aplicaţii software în domeniul sportului;
g) cursuri de formare şi perfecţionare a specialiştilor.
(3) Agenţia Naţionalã pentru Sport, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român şi federaţiile sportive naţionale pot efectua cheltuieli privind contribuţiile şi cotizaţiile anuale la organismele internaţionale cu profil sportiv la care sunt afiliate, conform normelor legale, respectiv regulamentelor acestora.
(4) Cluburile sportive deţinãtoare de cai pot prevedea în buget cheltuieli pentru asigurarea hranei acestora, pentru medicamente, vitamine şi susţinãtoare de efort.
(5) Pentru ramurile de sport individuale de luptã prin contact, structurile sportive pot efectua cheltuieli cu plata indemnizaţiei pentru parteneri, în limita sumei de 300 lei/meci.
ART. 23
(1) La acţiunile sportive internaţionale, delegaţiilor sportive strãine li se pot oferi cadouri, dupã cum urmeazã:
a) pentru cele organizate în ţarã:


───────────────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────────────
Acţiunea │ Finanţatorul │ Valoarea
───────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────
Campionate mondiale şi europene│Organizatorul acţiunii│pânã la 230 lei/delegaţie
│ │sportivã
───────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────
Alte competiţii sportive │Organizatorul acţiunii│pânã la 200 lei/delegaţie
internaţionale │ │sportivã
───────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────
Alte acţiuni sportive │Organizatorul acţiunii│pânã la 175 lei/delegaţie
internaţionale │ │sportivã
───────────────────────────────┴──────────────────────┴─────────────────────────b) la acţiunile sportive internaţionale organizate în strãinãtate:


───────────────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────────────
Acţiunea │ Finanţatorul │ Valoarea
───────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────
Jocurile olimpice │Comitetul Olimpic şi │pânã la 3.000 lei/ramurã
│Sportiv Român │de sport
───────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────
Campionate mondiale şi europene│Organizaţia sportivã │pânã la 2.000 lei/acţiune
│ participantã │
───────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────
Alte competiţii sportive │Organizaţia sportivã │pânã la 1.500 lei/acţiune
internaţionale │participantã │
───────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────
Alte acţiuni sportive │Organizaţia sportivã │pânã la 1.200 lei/acţiune
internaţionale │participantã │
───────────────────────────────┴──────────────────────┴─────────────────────────(2) Costul materialelor de promovare a activitãţii sportive, cum ar fi: tricouri, cravate, eşarfe, diplome, medalii, cupe, plachete, fanioane, insigne, brelocuri, afişe şi pliante şi altele asemenea nu se include în sumele prevãzute la alin. (1).
ART. 24
(1) Cluburile sportive pot efectua încasãri din transferul sportivilor proprii la alte cluburi sportive, în conformitate cu grilele sau normele de transfer ale federaţiilor sportive naţionale de specialitate.
(2) Cluburile sportive pot efectua plãţi pentru transferul de la alte cluburi al sportivilor, din veniturile proprii ale acestora, cu respectarea grilelor sau normelor de transfer prevãzute la alin. (1).

CAP. V
Premii, indemnizaţii, prime şi alte drepturi

A. Premii pentru sportivi

ART. 25
(1) Pentru performanţele deosebite obţinute în competiţii sportive, Agenţia Naţionalã pentru Sport, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, federaţiile sportive naţionale, ministerele şi alte instituţii centrale care au în subordine structuri sportive pot acorda sportivilor, în funcţie de valoarea performanţei, de importanţa şi amploarea competiţiei, de contribuţia personalã şi în limita bugetului aprobat, premii în lei şi/sau în obiecte, pânã la valoarea sumelor prevãzute în tabelul urmãtor:


- lei -
───────────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬───────────┐
Competiţia│ Locul │ Locul │ Locul │ Locul │ Locul │ Locul │Cine acordã│
│ I │ II │ III │ IV │ V │ VI │ premiile │
───────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┤
a) Jocuri │ 35.000 │ 28.000│ 21.000│ 14.000│ 10.500│ 7.000│Comitetul │
olimpice │ EURO │ EURO │ EURO │ EURO │ EURO │ EURO│Olimpic │
- echiva- │ │ │ │ │ │ │şi Sportiv │
lentul │ │ │ │ │ │ │Român │
în lei │ │ │ │ │ │ │ │
───────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┤
b) Jocuri │ 35.000 │ 20.000│ 15.000│ 10.000│ 7.500│ 5.000│Agenţia │
paralim- │ │ │ │ │ │ │Naţionalã │
pice │ │ │ │ │ │ │pentru │
│ │ │ │ │ │ │Sport │
───────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┤
c) Campio- │ │ │ │ │ │ │ Agenţia │
nate │ │ │ │ │ │ │Naţionalã │
mondiale: │ │ │ │ │ │ │ pentru │
- seniori │ 21.000│ 14.000│ 11.000│ 7.000│ 4.900│ 3.500│ Sport │
│ │ │ │ │ │ │ │
- tineret,│ │ │ │ │ │ │ │
juniori I│ 7.000│ 4.200│ 3.000│ 1.700│ 1.500│ 1.000│ │
- juniori │ │ │ │ │ │ │ │
II-cadeţi│ 4.200│ 2.800│ 2.100│ 1.300│ 1.000│ 800│ │
- persoane│ │ │ │ │ │ │ │
cu │ │ │ │ │ │ │ │
handicap:│ │ │ │ │ │ │ │
-seniori│ 10.000│ 8.000│ 6.000│ 4.000│ 3.000│ 2.000│ │
-juniori│ 5.000│ 4.000│ 3.000│ 2.000│ 1.500│ 1.000│ │
───────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┤
d) Campio- │ │ │ │ │ │ │ Agenţia │
nate │ │ │ │ │ │ │Naţionalã │
europene: │ │ │ │ │ │ │ pentru │
- seniori │ 14.000│ 8.400│ 5.600│ 3.500│ 2.800│ 2.100│ Sport │
│ │ │ │ │ │ │ │
- tineret,│ │ │ │ │ │ │ │
juniori I│ 4.200│ 2.800│ 2.100│ 1.400│ 1.100│ 900│ │
- juniori │ │ │ │ │ │ │ │
II-cadeţi│ 2.200│ 1.400│ 1.000│ 800│ 700│ 600│ │
- persoane│ │ │ │ │ │ │ │
cu │ │ │ │ │ │ │ │
handicap:│ │ │ │ │ │ │ │
-seniori│ 7.000│ 5.000│ 4.000│ 2.500│ 2.000│ 1.500│ │
-juniori│ 3.500│ 2.500│ 2.000│ 1.500│ 1.000│ 750│ │
───────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┤
e) Festi- │ 2.200 │ 1.400│ 1.000│ 800│ 700│ 600│Comitetul │
valul │ │ │ │ │ │ │Olimpic │
olimpic al│ │ │ │ │ │ │şi Sportiv │
tineretulu │ │ │ │ │ │ │Român │
european │ │ │ │ │ │ │ │
───────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┤
f) Jocuri │ 3.500│ 2.800│ 2.100│ 1.400│ 1.000│ 600│ Ministerul│
mondiale │ │ │ │ │ │ │ de resort │
universi- │ │ │ │ │ │ │ │
tare, │ │ │ │ │ │ │ │
campionate │ │ │ │ │ │ │ │
mondiale │ │ │ │ │ │ │ │
şcolare şi │ │ │ │ │ │ │ │
universi- │ │ │ │ │ │ │ │
tare, │ │ │ │ │ │ │ │
militare │ │ │ │ │ │ │ │
ale poli- │ │ │ │ │ │ │ │
ţiilor, │ │ │ │ │ │ │ │
feroviare │ │ │ │ │ │ │ │
si altele │ │ │ │ │ │ │ │
asemenea │ │ │ │ │ │ │ │
───────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┤
g) Jocurile│ │ │ │ │ │ │Agenţia │
franco- │ 3.000│ 2.000│ 1.200│ │ │ │Naţionalã │
foniei │ │ │ │ │ │ │ pentru │
│ │ │ │ │ │ │ Sport │
───────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┤
h) Jocurile│ │ │ │ │ │ │Agenţia │
Mãrii │ 2.000│ 1.500│ 1.000│ │ │ │Naţionalã │
Negre │ │ │ │ │ │ │ pentru │
│ │ │ │ │ │ │ Sport │
───────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┤
i) Jocurile│ │ │ │ │ │ │Agenţia │
Europei │ 2.000│ 1.500│ 1.000│ │ │ │Naţionalã │
de Sud-Est│ │ │ │ │ │ │ pentru │
│ │ │ │ │ │ │ Sport │
───────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┤
j) Cupe │ │ │ │ │ │ │ │
mondiale │ │ │ │ │ │ │Federaţiile│
interţãri,│ │ │ │ │ │ │sportive │
seniori │ 3.000│ 2.000│ 1.500│ │ │ │naţionale │
───────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┤
k) Cupe │ │ │ │ │ │ │ │
europene │ │ │ │ │ │ │Federaţiile│
interţãri,│ │ │ │ │ │ │sportive │
seniori │ 2.500│ 1.700│ 1.200│ │ │ │naţionale │
───────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┤
l) Cupe │ │ │ │ │ │ │ │
europene │ │ │ │ │ │ │Cluburile │
inter- │ │ │ │ │ │ │sportive │
cluburi │ 2.100│ 1.500│ 1.000│ │ │ │ │
───────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┤
m) Campio- │ │ │ │ │ │ │ │
nate naţi-│ │ │ │ │ │ │ │
onale: │ │ │ │ │ │ │ │
* sporturi │ │ │ │ │ │ │Cluburile │
indivi- │ │ │ │ │ │ │sportive │
duale: │ │ │ │ │ │ │ │
- seniori │ 1.400│ 1.100│ 900│ │ │ │ │
- tineret │ │ │ │ │ │ │ │
si juniori │ │ │ │ │ │ │ │
I │ 900│ 600│ 400│ │ │ │ │
- juniori │ │ │ │ │ │ │ │
II - cadeti│ 700│ 500│ 300│ │ │ │ │
* jocuri │ │ │ │ │ │ │ │
sportive: │ │ │ │ │ │ │ │
- seniori │ 2.800│ 2.100│ 1.400│ │ │ │ │
- tineret │ │ │ │ │ │ │ │
si juniori │ │ │ │ │ │ │ │
I │ 2.100│ 1.400│ 1.000│ │ │ │ │
- juniori │ │ │ │ │ │ │ │
II - cadeti│ 1.400│ 1.000│ 700│ │ │ │ │
* persoane ├─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┤
cu │ │ │ │ │ │ │Federaţa │
handicap,│ │ │ │ │ │ │Românã a │
seniori │ 1.000│ 800│ 600│ │ │ │Sportului │
│ │ │ │ │ │ │ pentru │
│ │ │ │ │ │ │Persoane │
│ │ │ │ │ │ │cu Handicap│
───────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┤
n) Cupa │ │ │ │ │ │ │Cluburile │
României: │ │ │ │ │ │ │sportive │
-discipline│ │ │ │ │ │ │ │
sportive │ │ │ │ │ │ │ │
indivi- │ │ │ │ │ │ │ │
duale │ 1.000│ 800│ 600│ │ │ │ │
- jocuri │ │ │ │ │ │ │ │
sportive │ 2.100│ 1.400│ 1.100│ │ │ │ │
───────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴───────────┘Premiile prevãzute la alin. (1) se acordã dupã cum urmeazã:


┌───────────────────────────────────┬────────────────────────────┬─────────────┐
│ Disciplina/Proba │ Cuantumul │ Cuantumul │
│ │ lit. a)-i) │ lit. j), k) │
├───────────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┤
│A. Discipline sportive olimpice, │ pânã la 100% │pânã la 100% │
│ probe olimpice │ │ │
│ Persoane cu handicap - │ │ │
│ seniori │ │ │
├───────────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┤
│B. Probe neolimpice din cadrul │ pânã la 50% │pânã la 75% │
│ disciplinelor sportive olimpice│ │ │
├───────────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┤
│C. Discipline sportive neolimpice │ pânã la 40% │ pânã la 50% │
│ │Pentru aceastã categorie │ │
│ │condiţiile, criteriile şi │ │
│ │cuantumul premiilor se │ │
│ │stabilesc prin ordin al │ │
│ │preşedintelui Agenţiei │ │
│ │Naţionale pentru Sport │ │
└───────────────────────────────────┴────────────────────────────┴─────────────┘


(2) Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Sport, respectiv preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, poate aproba, pentru câştigarea titlului mondial sau european de seniori la probe olimpice, respectiv a locurilor I, II şi III la jocurile olimpice şi la jocurile paralimpice, suplimentarea cu 100% a premiului prevãzut la alin. (1).
(3) În cazul disciplinelor sportive individuale cu probe pe echipe, echipaje sau ştafete, precum şi la jocurile sportive, valoarea premiului prevãzut în prezentele norme este individualã.
ART. 26
(1) Sportivii premiaţi de Agenţia Naţionalã pentru Sport sau de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, clasaţi pe primele 6 locuri la jocurile olimpice, jocurile paralimpice, campionatele mondiale şi europene, pot primi premii şi din partea:
a) cluburilor sportive de care aparţin, în limita prevederilor bugetare aprobate;
b) ministerelor şi a celorlalte instituţii centrale în a cãror subordine se aflã cluburile de care aparţin sportivii premiaţi, în limita prevederilor bugetare aprobate.
(2) Premiile cumulate acordate sportivilor potrivit alin. (1) nu pot depãşi 50% din valoarea premiilor acordate de Agenţia Naţionalã pentru Sport sau de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român.
ART. 27
La disciplinele sportive la care, pe baza rezultatelor obţinute de sportivi la probele individuale, se întocmesc, potrivit regulamentului de concurs, şi clasamente pe echipe, premierea sportivilor se face pentru fiecare performanţã obţinutã.
ART. 28
La disciplinele sportive la care, în conformitate cu regulamentul de concurs, sunt prevãzute probe pe echipe, separat de probele individuale, premierea sportivilor se face atât pentru performanţele obţinute la probele individuale, cât şi pentru cele obţinute în cadrul concursului pe echipe.
ART. 29
(1) La jocurile sportive, în cadrul etapelor competiţiilor sportive interne de nivel naţional de seniori, cluburile sportive pot acorda premii astfel:
a) un premiu de pânã la 700 lei/sportiv pentru meciurile câştigate în primul eşalon valoric al competiţiei;
b) un premiu de pânã la 500 lei/sportiv pentru meciurile câştigate în al doilea eşalon valoric al competiţiei.
Premiile se acordã diferenţiat, în funcţie de valoarea meciurilor şi de contribuţia fiecãrui sportiv.
(2) Sportivii clasaţi pe locurile I, II şi III în competiţiile interne neprevãzute la art. 25 pot primi din partea organizatorilor un premiu în bani sau în obiecte, în valoare de pânã la 300 lei, 220 lei şi, respectiv, 150 lei/persoanã.
ART. 30
(1) Pentru realizarea unor recorduri omologate de forurile sportive abilitate se pot acorda premii în lei pânã la valoarea sumelor din tabelul urmãtor:


- lei -
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a) Olimpic 24.000
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- lei -
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
b) Paralimpic 10.000
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- lei -
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
c) Mondial
- seniori probe olimpice 24.000
probe neolimpice 10.000

- tineret probe olimpice 14.000
probe neolimpice 7.000

- juniori probe olimpice 10.000
probe neolimpice 5.600

- seniori- probe olimpice 10.000
persoane cu
handicap
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- lei -
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
d) European
- seniori probe olimpice 17.500
probe neolimpice 7.000

- tineret probe olimpice 10.500
probe neolimpice 5.600

- juniori probe olimpice 7.000
probe neolimpice 4.200

- seniori- probe olimpice 7.500
persoane cu
handicap
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

- lei -
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
e) Naţional
- seniori probe olimpice 2.800
probe neolimpice 1.100

- tineret probe olimpice 1.700
probe neolimpice 850

- juniori I probe olimpice 1.400
probe neolimpice 700

- juniori II probe olimpice 1.100
(cadeţi) probe neolimpice 560

- seniori- probe olimpice 1.000
persoane cu
handicap

- juniori- probe olimpice 500
persoane cu
handicap
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────(2) Premiile pentru recordurile olimpice se finanţeazã din bugetul Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, cele pentru recordurile mondiale şi europene, din bugetul Agenţiei Naţionale pentru Sport, iar cele pentru recordurile naţionale, din bugetul federaţiilor sportive naţionale.
(3) Cluburile sportive pot acorda sportivilor premii pentru realizarea de recorduri în limita a 50% din valoarea premiului acordat potrivit alin. (1), în limita prevederilor bugetare aprobate.
(4) Premiile pentru recorduri pot fi acordate numai dupã omologarea recordurilor de cãtre forurile sportive abilitate.
ART. 31
Premiile pentru locurile I-III la campionatele naţionale se pot acorda numai în baza criteriilor stabilite de clubul sportiv, în funcţie de valoarea performanţei.

B. Premii pentru antrenori, tehnicieni şi alţi specialişti
ART. 32
(1) Antrenorii care au contribuit la realizarea performanţelor de cãtre sportivi la jocurile olimpice, campionatele mondiale şi europene şi la alte competiţii prevãzute la art. 25, precum şi la realizarea recordurilor omologate prevãzute la art. 30 alin. (1) pot fi premiaţi, la propunerea federaţiilor sportive naţionale, în funcţie de:
a) valoarea performanţei obţinute de sportivi;
b) gradul de realizare a obiectivelor planificate;
c) durata participãrii acestora la pregãtirea sportivului/ sportivilor;
d) responsabilitatea avutã în pregãtirea sportivului, respectiv a sportivilor premiaţi, dupã caz.
(2) Nivelul maxim al premiului ce se poate acorda antrenorilor pentru performanţele obţinute de sportivi, inclusiv pentru recordurile realizate de aceştia, la una dintre competiţiile sportive prevãzute la art. 25, se stabileşte dupã cum urmeazã:

A. La disciplinele sportive individuale:
a) antrenorul care a pregãtit un singur sportiv premiat poate primi un premiu al cãrui cuantum este cel mult egal cu valoarea celui acordat sportivului premiat;
b) antrenorul care a pregãtit mai mulţi sportivi premiaţi poate primi un premiu al cãrui cuantum este cel mult egal cu valoarea cumulatã a premiilor unitare ale sportivilor pregãtiţi.
La disciplinele sportive individuale olimpice, la care pregãtirea este asiguratã de mai mulţi antrenori, iar competiţia se desfãşoarã pe mai multe probe la care se întocmesc clasamente oficiale separate, premierea persoanelor respective se face astfel:
a) antrenorul principal - un premiu compus din valoarea cea mai mare a unui premiu, cumulat cu valoarea fiecãruia dintre celelalte premii obţinute de cãtre sportivii pregãtiţi;
b) antrenorii secunzi - câte un premiu de pânã la 75% din valoarea premiului acordat antrenorului principal, în raport cu contribuţia adusã la obţinerea rezultatelor.
La disciplinele sportive individuale neolimpice la care pregãtirea este asiguratã de mai mulţi antrenori, iar competiţia se desfãşoarã pe mai multe probe la care se întocmesc clasamente oficiale separate, premierea persoanelor respective se face în limita sumei totale a premiilor unitare acordate pentru fiecare probã. Cuantumul premiului ce se acordã fiecãrui antrenor se stabileşte în funcţie de contribuţia acestuia la obţinerea rezultatelor.
La probele pe echipe, echipaje sau ştafete din cadrul disciplinelor sportive individuale olimpice antrenorul poate primi, pentru fiecare probã pe echipe, echipaje sau ştafete un premiu al cãrui cuantum este cel mult egal cu valoarea premiului individual acordat unui sportiv la proba respectivã. În cazul în care pregãtirea a fost asiguratã de mai mulţi antrenori, premierea persoanelor respective se face astfel:
a) antrenorul principal - un premiu compus din valoarea premiului individual cel mai mare acordat unui sportiv, cumulat cu 50% din valoarea fiecãruia dintre celelalte premii unitare acordate pentru probele respective.
b) antrenorii secunzi - câte un premiu de pânã la 75% din valoarea premiului acordat antrenorului principal, în raport cu contribuţia la obţinerea rezultatelor.
La probele pe echipe, echipaje sau ştafete din cadrul disciplinelor sportive individuale neolimpice, antrenorul poate primi, pentru fiecare probã pe echipe, echipaje sau ştafete, un premiu al cãrui cuantum este cel mult egal cu valoarea premiului individual acordat unui sportiv la proba respectivã. În cazul în care pregãtirea a fost asiguratã de mai mulţi antrenori, premiul respectiv se împarte între aceştia, în raport cu contribuţia fiecãruia la obţinerea performanţelor.

B. La jocurile sportive:
a) antrenorul principal poate primi un premiu echivalent cu cel mult dublul celui mai mare premiu acordat unuia dintre sportivi;
b) antrenorii secunzi pot primi un premiu de pânã la 80% din premiul acordat antrenorului principal.
(3) Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Sport, respectiv preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, poate aproba antrenorilor care au contribuit la câştigarea titlului mondial sau european de seniori la probele olimpice, respectiv a locurilor I, II şi III la jocurile olimpice şi la jocurile paralimpice, suplimentarea cu pânã la 100% a premiului acordat conform prevederilor art. 25 coroborat cu alin. (1) din prezentul articol.
(4) Cluburile sportive, respectiv instituţiile şi/sau autoritãţile prevãzute la art. 26, în condiţiile stipulate la articolul respectiv, pot acorda premii antrenorilor premiaţi de Agenţia Naţionalã pentru Sport sau de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român pentru performanţele obţinute de sportivii acestora, inclusiv pentru obţinerea de recorduri omologate.
ART. 33
(1) Ceilalţi specialişti şi tehnicieni din cadrul colectivelor tehnice aprobate de structurile sportive conform normelor proprii pot primi un premiu unitar de pânã la 35% din valoarea premiului acordat antrenorului cu premiul cel mai mare.
(2) Valoarea totalã a premiilor acordate acestor specialişti nu poate depãşi nivelul premiului acordat antrenorului cu premiul cel mai mare.
(3) În situaţiile prevãzute la alin. (1) şi (2) nu se aplicã dispoziţiile art. 25 alin. (2) şi ale art. 32 alin. (3).
ART. 34
(1) Personalul din cadrul federaţiilor sportive naţionale, care a contribuit la clasarea sportivilor pe locurile I-VI la jocurile olimpice, jocurile paralimpice, campionatele mondiale şi europene, poate beneficia de premii la încheierea fiecãreia dintre aceste competiţii, astfel:
a) pentru disciplinele sportive individuale, valoarea totalã a acestui premiu va fi de pânã la 40% din suma valorii unitare a premiilor corespunzãtoare fiecãrui loc ocupat şi se acordã de Agenţia Naţionalã pentru Sport sau de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, dupã caz;
b) pentru jocurile sportive, valoarea premiului va fi de pânã la 100% din valoarea unitarã a premiului corespunzãtor locului ocupat şi se acordã de Agenţia Naţionalã pentru Sport sau de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, dupã caz.
(2) Pentru prevederile alin. (1) lit. a) şi b) nu se aplicã dispoziţiile art. 25 alin. (2).
ART. 35
Personalul salariat din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Sport şi al direcţiilor pentru sport judeţene şi a municipiului Bucureşti - servicii publice descentralizate - poate beneficia trimestrial de premii în limita a 20% din valoarea totalã a premiilor acordate sportivilor, antrenorilor şi celorlalţi specialişti pentru clasarea pe locurile 1-6 la campionatele mondiale şi europene. Premiile individuale nu pot depãşi suma veniturilor salariale brute lunare din trimestrul respectiv ale persoanelor cãrora li se acordã premierea. Criteriile de acordare a premiilor se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport. Finanţarea acestor premii se efectueazã exclusiv din veniturile proprii ale Agenţiei Naţionale pentru Sport, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.
ART. 36
(1) Personalul salariat din cadrul complexurilor sportive naţionale şi al unitãţilor de administrare a bazelor sportive poate beneficia de premii pentru contribuţia acestuia la asigurarea condiţiilor optime necesare realizãrii acţiunilor de pregãtire sportivã şi a competiţiilor sportive interne şi internaţionale.
(2) Valoarea totalã a acestor premii, în cursul unui exerciţiu financiar, este de pânã la 5% din veniturile proprii încasate efectiv de instituţie şi se finanţeazã integral din veniturile proprii ale acesteia. Acordarea premiilor se poate efectua numai în condiţiile asigurãrii fondurilor necesare plãţii cheltuielilor de personal şi a celorlalte cheltuieli necesare pentru întreţinerea şi funcţionarea bazelor sportive.
(3) Premiile individuale se aprobã de ordonatorul de credite al instituţiei publice respective şi se stabilesc în funcţie de contribuţia fiecãruia la asigurarea condiţiilor necesare desfãşurãrii acţiunilor sportive.
(4) Cuantumul premiilor individuale pentru conducãtorii instituţiilor menţionate în prezentul articol se aprobã de Agenţia Naţionalã pentru Sport.
ART. 37
Personalul salariat al cluburilor sportive de drept public, care a contribuit la obţinerea de cãtre sportivii clubului a unor clasãri pe locurile I-VI la jocurile olimpice, jocurile paralimpice, campionatele mondiale şi europene sau a unor medalii la celelalte competiţii prevãzute la art. 25, poate primi premii, dupã cum urmeazã:
a) pentru competiţiile premiate de Agenţia Naţionalã pentru Sport, respectiv Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, valoarea totalã a premiilor ce se pot acorda este de maximum 40% din suma valorii unitare a premiilor acordate sportivilor clubului de cãtre Agenţia Naţionalã pentru Sport, respectiv Comitetul Olimpic şi Sportiv Român. Finanţarea acestor premii se efectueazã din bugetul clubului în limita prevederilor bugetare aprobate;
b) pentru competiţiile premiate de cluburile sportive, respectiv campionatele naţionale şi Cupa României, valoarea totalã a premiilor ce se pot acorda personalului salariat este de maximum 40% din suma valorii unitare a premiilor plãtite efectiv sportivilor de cãtre club. Conducãtorul clubului poate primi un premiu de pânã la 25% din suma astfel calculatã. Pentru ceilalţi salariaţi nivelul premiului se stabileşte de conducãtorul clubului. Finanţarea acestor premii se efectueazã din bugetul clubului, în limita prevederilor bugetare aprobate.
ART. 38
Cu ocazia jocurilor olimpice, membrii comisiilor şi cei ai colectivelor multidisciplinare ale Comitetului Olimpic şi Sportiv Român şi ale Agenţiei Naţionale pentru Sport, care au contribuit la obţinerea performanţelor, precum şi salariaţii acestora pot fi premiaţi cu un premiu individual de pânã la 15.000 lei. Suma acestor premii nu poate depãşi 25% din valoarea totalã a premiilor acordate.
ART. 39
(1) Antrenorii sau profesorii care au depistat, selecţionat şi/sau pregãtit sportivi care, ulterior, sub îndrumarea altor specialişti s-au clasat pe locurile I-VI la jocurile olimpice şi la jocurile paralimpice, respectiv I-III la campionatele mondiale ori europene, pot fi premiaţi de Agenţia Naţionalã pentru Sport sau de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, dupã caz, pentru fiecare dintre aceste performanţe cu un premiu de pânã la 20% din valoarea celui acordat sportivului ori sportivilor depistaţi, selecţionaţi şi/sau pregãtiţi.
(2) În cazul în care un sportiv a fost depistat, selecţionat şi/sau pregãtit de mai mulţi antrenori ori profesori, premiul stabilit potrivit dispoziţiilor alin. (1) se împarte între aceştia, în raport cu contribuţia fiecãruia.
(3) Propunerile privind premierea antrenorilor sau profesorilor care au depistat, selecţionat şi/sau pregãtit sportivi conform alin. (1) şi (2) se fac de cãtre federaţiile sportive naţionale, în baza criteriilor stabilite de acestea.
ART. 40
În afara premiilor prevãzute în prezentul capitol, la competiţiile sportive interne, începând cu etapa pe localitate, organizatorii pot acorda medalii, echipament sportiv, diplome, cupe, conform regulamentelor competiţiilor respective, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.
ART. 41
Pentru performanţele obţinute la competiţiile sportive care nu au fost autorizate în condiţiile legii, nu se acordã premii.

C. Alte premii
ART. 42
(1) Sportivii care, în baza ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport, sunt distinşi cu titlul de "Maestru emerit al sportului" pot primi un premiu în valoare de pânã la 1.100 lei. Premiul se acordã de federaţiile sportive naţionale şi se finanţeazã din bugetul acestora.
(2) Titlul de "Antrenor emerit" se acordã, la propunerea federaţiilor sportive naţionale, prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport. Cuantumul premiului acordat pentru acest titlu este de pânã la 1.400 lei şi se finanţeazã din bugetul federaţiilor sportive naţionale.
ART. 43
(1) Agenţia Naţionalã pentru Sport, cu consultarea Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, poate acorda anual "Premiul naţional pentru sport" pentru rezultate de excepţie obţinute în anul respectiv, prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Agenţia Naţionalã pentru Sport şi Comitetul Olimpic şi Sportiv Român stabilesc anual laureaţii sportului românesc, cãrora li se pot acorda trofee, diplome şi altele asemenea.
(3) Anual, direcţiile pentru sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi structurile sportive stabilesc, fiecare, laureaţii sportului la nivelul judeţului, respectiv la nivelul structurii sportive, în baza performanţelor obţinute. Sportivii desemnaţi pot primi premii în bani şi/sau în obiecte în valoare totalã de pânã la 10.000 lei.
ART. 44
Direcţiile pentru sport judeţene şi a municipiului Bucureşti şi cluburile sportive pot acorda anual premii individuale de pânã la 350 lei pentru voluntari. Valoarea totalã a acestor premii este de maximum 8.400 lei/an, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.
ART. 45
Comitetul Olimpic şi Sportiv Român poate acorda anual premii individuale de pânã la 350 lei pentru voluntari, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate cu aceastã destinaţie.
ART. 46
Cu prilejul unor aniversãri jubiliare, al retragerii din activitate a unor sportivi, antrenori sau a altor personalitãţi din domeniul sportului, precum şi al unor acţiuni speciale, organizaţiile sportive pot acorda trofee sportive, precum şi premii în bani şi/sau în obiecte, în limita prevederilor bugetare aprobate, în valoare de pânã la 2.500 lei/persoanã.

D. Indemnizaţii, prime şi burse
ART. 47
(1) Sportivii componenţi ai loturilor naţionale, antrenorii acestora, precum şi alţi membri ai colectivelor tehnice aprobate de federaţiile sportive naţionale, conform normelor proprii, pot primi pe perioada acţiunii de pregãtire sportivã organizatã de federaţia sportivã naţionalã şi a competiţiei sportive la care participã în numele federaţiei o indemnizaţie de lot naţional, care se acordã din bugetul federaţiilor sportive naţionale respective. Valoarea lunarã a acestei indemnizaţii se acordã dupã cum urmeazã:


────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────
Beneficiarul │ Suma
────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────
1. Sportivi componenţi ai │ pânã la 700 lei/persoanã/lunã
loturilor naţionale de seniori │
────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────
2. Sportivi componenţi ai │pânã la 500 lei/persoanã/lunã
loturilor naţionale de juniori │
────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────
3. Tehnicieni: │
-antrenor principal │100% din indemnizaţia sportivului antrenat
-antrenor secund │85% din indemnizaţia sportivului antrenat
-medic │80% din indemnizaţia sportivului antrenat
-asistent, consultant ştiinţific,│
metodist, cercetãtor ştiinţific,│
psiholog │75% din indemnizaţia antrenorului principal
-coregraf, corepetitor │70% din indemnizaţia antrenorului principal
-asistent medical - maseur, │
biochimist, kinetoterapeut │60% din indemnizaţia antrenorului principal
-asistent medical │55% din indemnizaţia antrenorului principal
-maseur │50% din indemnizaţia antrenorului principal
-alţi specialişti │40% din indemnizaţia antrenorului principal
────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────(2) Criteriile de acordare a indemnizaţiilor de lot naţional se stabilesc de cãtre federaţiile sportive naţionale.
(3) Sportivii de performanţã, legitimaţi în cadrul unui club sportiv, antrenorii acestora şi alţi membri ai colectivului tehnic pot primi pe perioada acţiunii de pregãtire sportivã organizatã de clubul respectiv şi pe perioada competiţiei sportive la care participã în numele clubului o indemnizaţie în sumã de pânã la 80% din nivelul indemnizaţiei de lot naţional, prevãzut la alin. (1), în baza criteriilor stabilite de clubul sportiv respectiv.
ART. 48
(1) Comitetul Olimpic şi Sportiv Român poate acorda lunar prima de lot olimpic sportivilor, antrenorilor, medicilor şi altor membri ai colectivelor tehnice din cadrul loturilor olimpice, pe perioada acţiunilor de pregãtire sportivã şi a competiţiilor sportive.
(2) Valoarea acestor prime este de pânã la 1.000 lei şi se acordã din fondurile prevãzute cu aceastã destinaţie în bugetul Comitetului Olimpic şi Sportiv Român.
(3) Criteriile de acordare se stabilesc de Comisia tehnicã olimpicã şi se aprobã de Comitetul executiv al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român. Cuantumul primei de lot olimpic se acordã astfel:


───────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┬──────
- sportivului │pânã la 1.000 lei = │ 100%
───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────
- antrenorului principal │ │ 100%
───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────
- antrenorului secund │ │ 80%
───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────
- medicului de lot, consultantului ştiinţific, │ │
metodistului, cercetãtorului ştiinţific, │ │
psihologului │ │ 75%
───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────
- coregrafului, corepetitorului │ │ 70%
───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────
- asistentului medical-masor, biochimistului, │ │
kinetoterapeutului │ │ 60%
───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────
- asistentului medical │ │ 55%
───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────
- masorului │ │ 50%
───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────
- celorlalţi specialişti: armurieri, marangozi, │ │
mecanici, electronişti, operatori video, │ │
operatori calculator │ │ 40%
───────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┴──────(4) Pentru aceeaşi perioadã, sportivilor, antrenorilor, medicilor şi celorlalţi membri ai colectivelor tehnice li se poate acorda fie indemnizaţia de lot naţional, fie prima de lot olimpic.
(5) Comitetul Olimpic şi Sportiv Român poate acorda lunar o indemnizaţie de centru olimpic antrenorilor, medicilor şi celorlalţi specialişti din centrele naţionale olimpice de pregãtire a juniorilor.
(6) Nivelul indemnizaţiei prevãzute la alin. (5) este de pânã la 500 lei/lunã şi se acordã pe perioada acţiunilor de pregãtire sportivã şi a competiţiilor sportive, la propunerea federaţiilor sportive naţionale de specialitate.
(7) Comitetul Olimpic şi Sportiv Român poate acorda lunar burse olimpice sportivilor din categoria tineret şi juniori, cu calitãţi deosebite şi care participã la acţiuni de pregãtire sportivã. Bursa olimpicã cuprinde costurile de asigurare a mesei în cuantumul stabilit pentru sportivii componenţi ai centrelor olimpice naţionale de pregãtire a juniorilor.
(8) Comitetul Olimpic şi Sportiv Român poate acorda lunar o indemnizaţie antrenorilor care asigurã pregãtirea sportivilor beneficiari ai bursei olimpice. Nivelul acestei indemnizaţii este în sumã de pânã la 300 lei/persoanã şi se acordã pe perioada acţiunilor de pregãtire sportivã şi a competiţiilor sportive, la propunerea federaţiilor sportive naţionale de specialitate.

CAP. VI
Dispoziţii finale

ART. 49
Instituţiile publice din subordinea Agenţiei Naţionale pentru Sport care au în administrare unitãţi de alimentaţie publicã percep adaosuri pentru serviciile de masã oferite în cadrul acţiunilor sportive, în cuantumurile prevãzute prin ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport.
ART. 50
(1) Pentru bazele sportive aflate în administrarea instituţiilor publice din subordinea Agenţiei Naţionale pentru Sport, tarifele de folosire a acestora, inclusiv pentru unitãţile de cazare, se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport.
(2) La folosirea bazelor sportive din domeniul public şi privat al statului au prioritate sportivii din loturile olimpice şi naţionale.
(3) Spaţiile din unitãţile de cazare pentru sportivi se folosesc cu prioritate pentru acţiuni sportive şi, în limita locurilor disponibile, pentru acţiuni cu alt caracter.
(4) În bazele sportive menţionate la alin. (1), care pot asigura condiţii necesare organizãrii de spectacole, concerte, adunãri şi alte manifestãri asemãnãtoare şi care nu împiedicã buna desfãşurare a acţiunilor sportive, titularii dreptului de administrare sau folosinţã percep tarife negociate.
ART. 51
Premiile, primele şi alte drepturi acordate în baza prezentelor norme se impoziteazã potrivit legii.
ART. 52
Cheltuielile pentru realizarea competiţiilor sportive interne se efectueazã astfel:
a) cheltuielile de organizare a competiţiei, de cãtre organizatorul competiţiei, potrivit regulamentului acesteia;
b) cheltuielile de participare, cum ar fi cheltuielile de cazare, masã, transport, taxã de participare şi altele asemenea, de cãtre cluburile sportive sau asociaţiile sportive fãrã personalitate juridicã, dupã caz, pentru sportivii proprii înscrişi la competiţia respectivã, precum şi pentru ceilalţi membri ai delegaţiei sportive.
ART. 53
(1) Efectuarea cheltuielilor reglementate prin prezentele norme se realizeazã potrivit normelor privind finanţele publice.
(2) Pentru realizarea acţiunilor şi activitãţilor sportive prevãzute de prezentele norme se pot efectua plãţi în avans, în condiţiile existenţei unor contracte ferme, în cuantum de pânã la 30% din valoarea contractului, în condiţiile legii.
ART. 54
Organizaţiile sportive pot aloca fonduri peste limitele prevãzute în prezentele norme pe seama sumelor obţinute din sponsorizãri, în condiţiile legii.
ART. 55
Pentru personalul salariat al Complexului Sportiv Naţional "Piatra Arsã", care îşi desfãşoarã nemijlocit activitatea la altitudine, la solicitarea conducãtorului acestei instituţii, preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Sport poate aproba cazarea gratuitã a acestora.
ART. 56
Sumele prevãzute în prezentele norme includ şi taxa pe valoarea adãugatã.
---------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016