Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMA din 13 august 1999  de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pe anul 1999, aprobat prin   Hotararea Guvernului nr. 312/1999     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

NORMA din 13 august 1999 de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pe anul 1999, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 312/1999

EMITENT: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 7 septembrie 1999

CAP. 1
Dispozitii generale
1. Prezentele norme sunt elaborate in baza <>Hotararii Guvernului nr. 312/1999 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pe anul 1999.
2. Sumele destinate fiecarui domeniu al asistentei medicale se stabilesc pe baza unor cote procentuale, din bugetul alocat, dupa cum urmeaza:


. asistenta primara - 15,5%
. ambulatoriul de specialitate - 11,75%,
din care: -3,25% pentru investigatii paraclinice
-8,5% pentru consultatii si tratamente
(din care se aloca o cota distincta pentru
ambulatoriul de spital)
. servicii medicale spitalicesti - 40%
. dispozitive medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor
organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice - 3%
. medicamente - 20%
. servicii medicale de urgenta prespitalicesti - 4,5%
. asistenta stomatologica - 4,25%
. servicii medicale de reabilitare a sanatatii -1% .


Acestea pot fi modificate - in situatii exceptionale - prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, cu avizul Colegiului Medicilor din Romania. Aceste cote procentuale se raporteaza la nivel national, in termen de 25 de zile de la incheierea fiecarui trimestru. In cazul nerespectarii cotelor initiale, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si Colegiul Medicilor din Romania vor conveni de comun acord redistribuirea acestora.
3. Normele pot fi actualizate trimestrial, dupa caz.
4. Decontarea serviciilor si a cheltuielilor aferente ingrijirii sanatatii populatiei se face in baza contractelor incheiate intre casele de asigurari de sanatate si furnizorii de servicii medicale, farmaceutice si dispozitive medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice si din alte surse, conform legislatiei in vigoare. In sistemul de asigurari sociale de sanatate pot fi admisi sa lucreze numai medicii si personalul sanitar acreditat. Furnizorii de servicii medicale pot sa contracteze asigurari de raspundere civila, tinand seama de standardele oferite de sistemul de asigurare pentru raspunderea civila organizat de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, conform <>art. 41 din Legea nr. 145/1997 .
Casa Nationala de Asigurari de Sanatate poate stabili prioritati in functie de fondurile alocate in ordinea de plata a contractelor, respectandu-se strict termenii si termenele de plata prevazute in contract.
5. Valoarea de referinta a prestatiei medicale efectuate nemijlocit in toate segmentele asistentei medicale, pe baza raporturilor contractuale cu casele de asigurari de sanatate este cea a medicului primar. Medicul specialist va fi platit intr-o proportie de minimum 80%, iar medicul care nu a promovat un examen de specialitate va fi platit intr-o proportie de minimum 75% din valoarea prestatiei medicului primar. Decizia de suplimentare a venitului peste 80%, respectiv 75%, apartine caselor de asigurari de sanatate, cu aprobarea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.
6. Plata consultatiilor pentru supravegherea si urmarirea bolilor cronice (prevazute prin ordin al ministrului sanatatii) este acoperita din fondurile programelor de sanatate ale Ministerului Sanatatii.
7. Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si Colegiul Medicilor din Romania elaboreaza modele de contracte pentru furnizarea de servicii medicale, farmaceutice si dispozitive medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice (anexa nr. 1).
8. Nerespectarea obligatiilor contractuale de catre oricare dintre parti conduce la masuri mergand pana la rezilierea contractului. Neplata, in termen de maximum 30 de zile de la depunerea documentelor justificative, a sumelor datorate, prevazute in contractele de furnizare de servicii medicale, farmaceutice si dispozitive medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice, cu respectarea <>art. 14 pct. 1 lit. a) si d) din Legea nr. 145/1997 atrage penalitati egale cu majorarile aferente pentru intarzierea platii impozitelor catre stat, care vor fi stipulate in mod obligatoriu in contractele de furnizare de servicii.
9. Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si Colegiul Medicilor din Romania organizeaza un program de educatie medicala continua a furnizorilor de servicii de sanatate, individualizat pe tipuri de activitate.
10. Calitatea de asigurat se dovedeste cu carnetul de asigurari sociale pentru sanatate, iar pentru pensionari, cu talonul de pensie. Modelul carnetului este unic si este stabilit de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.
La intrarea in vigoare a prezentelor norme se modifica in mod corespunzator prevederile pct. 10 din Normele privind modul de incasare a contributiilor la asigurarile sociale de sanatate, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 114 din 19 martie 1999.
11. Persoanele care, potrivit <>Legii nr. 145/1997 , aveau obligatia sa se asigure si care nu dovedesc calitatea de asigurat si plata la termenele stabilite de lege a contributiei suporta integral contributia datorata la asigurarile de sanatate, inclusiv majorarile de intarziere.
CAP. 2
Asistenta medicala primara
1. Reprezentantul legal al cabinetului medical din asistenta medicala primara incheie contracte de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurari de sanatate. Reprezentantul legal al cabinetului medical este medicul titular, in cazul cabinetelor individuale, medicul delegat, in cazul cabinetelor asociate sau administratorul societatii civile medicale. In vederea incheierii contractelor reprezentantul legal al cabinetului medical trebuie sa prezinte urmatoarele documente pentru medicii de familie pe care ii reprezinta: codul fiscal, dovada de acreditare ca medic de familie, autorizatia sanitara pentru un spatiu privat, inchiriat sau concesionat, conform legii, si cont deschis la o banca.
Cabinetele organizate ca persoane juridice sau care functioneaza in structuri ale unor unitati cu personalitate juridica vor fi reprezentate la contractare de reprezentantul legal al persoanei juridice, cu documentele mentionate mai sus.
2. Medicul de familie are obligatia sa solicite asiguratilor, la inscrierea pe lista proprie, documentele justificative care atesta calitatea de asigurat.
3. Programul de activitate al fiecarui medic de familie este de 35 de ore pe saptamana, in cabinetul medical sau la domiciliul asiguratului, organizat in functie de conditiile specifice de zona. Accesul la asistenta medicala permanenta in afara orelor de program, in timpul noptii, sambata, duminica si in sarbatorile legale se organizeaza pe baza propunerilor medicilor de familie, cu avizul caselor de asigurari de sanatate si al colegiului judetean al medicilor, in centre de permanenta sau in alte forme de organizare, dupa caz.
Medicul de familie are obligatia sa isi stabileasca programul de activitate, inclusiv modul de organizare a permanentei, acolo unde este cazul, si sa il aduca la cunostinta asiguratilor, casei de asigurari de sanatate si directiei de sanatate publica.
4. Modalitatile de plata a furnizorilor de servicii medicale primare sunt plata per capita conform listei proprii cuprinzand asiguratii si tariful pe serviciu.
4.1. Plata per capita se realizeaza prin inmultirea numarului de puncte rezultat in raport cu numarul si cu structura pe grupe de varsta a asiguratilor inscrisi pe lista medicului de familie, modificat in functie de conditiile prevazute la pct. 4.1.2., cu valoarea stabilita pentru un punct.
4.1.1. Numarul de puncte acordat in raport cu numarul si cu structura pe grupe de varsta a asiguratilor se stabileste astfel:
- numarul de puncte acordat pentru o persoana inscrisa pe lista, in raport cu varsta asiguratului:


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa Sub 60 si peste
de varsta 1 an 1 - 59 ani 60 ani
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. puncte/
persoana/an 14,5 10 12,5
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


La stabilirea numarului de puncte in raport cu numarul si cu structura pe grupe de varsta a asiguratilor inscrisi pe lista proprie a medicului de familie, pentru persoanele care nu au implinit varsta de pensionare si care au fost pensionate din motive de boala, in locul punctajului aferent grupei de varsta in care acestea se incadreaza se acorda 12,5 puncte/persoana/an;
- in situatia in care numarul total de puncte rezultat in raport cu numarul de asigurati de pe lista fiecarui medic de familie si cu structura acestora pe grupe de varsta este mai mare de 22.000/an, punctele ce depasesc acest nivel se reduc cu 75%, daca numarul de asigurati inscrisi pe lista proprie este mai mare de 2.000. Aceasta corectie nu se aplica medicilor de familie care isi desfasoara activitatea in localitatile in care numarul medicilor de familie este sub numarul de posturi publicate conform deciziilor comisiilor paritare de acreditare a personalului medical si neocupate, considerate a fi necesare pentru localitatile respective. Aceste situatii speciale se analizeaza si se avizeaza de catre casele de asigurari de sanatate, impreuna cu colegiul judetean al medicilor.
4.1.2 Numarul total de puncte rezultat potrivit pct. 4.1.1. se ajusteaza in urmatoarele situatii:
a) in raport cu conditiile in care se desfasoara activitatea, conform Adresei Ministerului Sanatatii nr. L.V./1625/63970/21 ianuarie 1994
- pentru zone izolate, cu 20%;
- pentru conditii grele, cu 40%;
- pentru conditii foarte grele, cu 60% .
Cabinetele medicale de asistenta medicala primara la care se aplica majorarile prevazute la pct. a) se stabilesc de catre casele de asigurari de sanatate si de colegiul judetean al medicilor;
b) cu pana la 100% pentru medicii care isi desfasoara activitatea in localitati izolate, cu conditii grele sau foarte grele, cu un numar mic de locuitori, pentru care casele de asigurari de sanatate, impreuna cu colegiul judetean al medicilor au stabilit ca necesara mentinerea unui post de medic sau in cabinetele din localitatile deficitare din punct de vedere al prezentei medicului de familie, cauzata de nivelul socio-economic si educational al populatiei, pe baza unor criterii stabilite de casele de asigurari de sanatate, impreuna cu colegiul judetean al medicilor. Aceste situatii se reevalueaza permanent.
Pentru conditiile enumerate la lit. a) si b) medicii pot primi stimulente de la consiliile locale si din alte surse legale de venituri decat din fondul de asigurari de sanatate aferent asistentei medicale primare;
c) numarul de puncte calculat conform pct. 4.1.1. se diminueaza cu cel mult 20% si 25% in cazul medicilor specialisti, respectiv in cazul medicilor care nu au promovat un examen de specialitate.
4.2 Numarul de puncte acordat pentru serviciile medicale realizate de medicul de familie este:
Serviciul Numar de puncte/serviciu


- imunizari conform programului 4 puncte/
national de imunizari: inoculare
- antituberculoasa - vaccin BCG
- revaccinare BCG, inclusiv pentru
verificarea cicatricei post primo
vaccinare
- testarea PPD
- antihepatita B;
- antipoliomielitica - VPO;
- impotriva difteriei, tetanosului si
tusei convulsive - DTP (sau DT la
cazurile la care vaccinarea DTP este
contraindicata);
- antirujeolic;
- impotriva difteriei si tetanosului -
DT (revaccinare);
- impotriva difteriei si tetanosului -
dT (revaccinare);
- impotriva tetanosului - dT sau VTA;
- alte vaccinari in caz de necesitate, impuse de
Ministerul Sanatatii.
Acoperirea vaccinala va fi realizata conform
Programului national de imunizari.
- examen de bilant:
- copii - la externarea de
la maternitate 12 puncte
- la 1 luna 12 puncte
- la 2 luni 8 puncte
- la 4 luni 8 puncte
- la 6 luni 8 puncte
- la 9 luni 8 puncte
- la 12 luni 8 puncte
- de la 2 ani pana la 6 ani, anual 6 puncte
- de la 7 ani la 18 ani - o data pe an
un examen medical complet (inclusiv
cu depistare oncologica clinica) 6 puncte
plus 20 puncte/
caz oncologic tri-
mis la medicul
de specialitate si
confirmat de
acesta
- peste 18 ani - un examen
medical complet
(inclusiv cu depistare onco-
logica clinica) o data la 2 ani 6 puncte
plus 20 puncte/caz
oncologic trimis la
medicul de speciali-
tate si confirmat de
acesta
- control profilactic TBC si boli venerice
- bolnav TBC nou-descoperit 20 puncte/caz
TBC trimis la
medicul de
specialitate si
confirmat de
acesta
- urmarirea tratamentului
specific pana la scoaterea
din evidenta 4 puncte/luna
- bolnav sau contact bolnav
veneric descoperit 20 puncte/caz
trimis la medi-
cul de specia-
litate si
confirmat de
acesta
Supravegherea gravidei
- luarea in evidenta 10 puncte
- supravegherea, lunar, din luna
a 3-a pana in luna a 9-a 8 puncte
- urmarirea lehuzei la iesirea din
maternitate si la 4 saptamani 8 puncte.


Asistenta medicala la domiciliul pacientului pentru situatiile prevazute cu aceasta destinatie la pct. 20 (pct. 20.3 - liniuta 8), cu exceptia bolnavilor cu boli care beneficiaza de gratuitate:- intre orele 8,00-20,00 30 puncte/solicitare.
- intre orele 20,00-8,00 50 puncte/solicitare.

Continuitatea asistentei medicale
- in zilele lucratoare intre
orele 20,00-8,00 5 puncte/ora.
- in zilele de sambata, duminica
si sarbatori legale 10 puncte/ora.


5.1 La calculul numarului lunar de puncte, conform pct. 4, se iau in considerare asiguratii inscrisi pe lista medicului de familie, existenti in ultima zi a lunii precedente.
5.2 Miscarea asiguratilor dintr-o grupa de varsta in alta se face astfel: pentru asiguratii din grupa de varsta 0-1 an - trecerea in grupa de varsta urmatoare se face in luna urmatoare implinirii varstei de 1 an; pentru asiguratii din grupele de varsta 1-59 ani, 60 si peste 60 ani, inscrierea in grupele de varsta respective se face in functie de varsta implinita la data de 1 ianuarie 1999.
6. Pentru perioadele de absenta prevazute de normele legale in vigoare, medicul de familie organizeaza preluarea activitatii medicale de catre un alt medic de familie acreditat sau, in cazurile in care acest lucru nu este posibil, casele de asigurari de sanatate numesc un inlocuitor cu licenta de inlocuire. Licenta de inlocuire se acorda de catre colegiul judetean al medicilor, cu avizul caselor de asigurari de sanatate.
7. Reprezentantul legal al cabinetului medical incheie o conventie cu medicul inlocuitor, avizata de casele de asigurari de sanatate, prin care se stabilesc conditiile de inlocuire referitoare la drepturile si obligatiile medicului inlocuitor. Conventia de inlocuire devine anexa la contractul de furnizare de servicii medicale al reprezentantului legal al cabinetului.
Exceptie fac situatiile in care reprezentantul legal al cabinetului medical, inlocuit, se afla in imposibilitate de a participa la incheierea conventiei de inlocuire. In aceste situatii, conventia de inlocuire se incheie intre medicul inlocuitor si casele de asigurari de sanatate si cuprinde drepturile si obligatiile prevazute in contractul de furnizare de servicii medicale.
8. Medicii de familie nou-veniti intr-o localitate, in cabinetele medicale existente sau nou-infiintate, cu avizul colegiului judetean al medicilor, pentru o perioada de maximum 3 luni, perioada considerata necesara pentru inscrierea asiguratilor pe listele proprii, beneficiaza lunar de un venit echivalent cu un salariu din sistemul sanitar bugetar, corespunzator pregatirii si gradului profesional, si de un buget de practica medicala. Daca medicul de familie, in acest interval de 3 luni, inscrie un numar de minimum 500 de asigurati pe lista proprie, tinand seama si de conditiile specifice de zona, incheie contract de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurari de sanatate si este platit conform sistemului per capita si pe servicii.
9. Fondul aferent asistentei medicale primare are urmatoarea structura:
a) 50% pentru plata medicilor de familie, din care:
- 70% pentru plata per capita;
- 30% pentru plata pe serviciu;
b) 49% pentru bugetul de practica medicala aferent medicilor de familie, cu exceptia celor mentionate la lit. c);
c) 1% pentru medicii nou-veniti, in vederea exercitarii profesiei intr-o localitate, in cabinete medicale existente sau nou-infiintate.
10. Tehnica de calcul al valorii unui punct este:
10.1. Valoarea estimata a punctului per capita pentru anul 1999 este unica pe tara si este stabilita anterior incheierii contractelor. Aceasta valoare se obtine prin impartirea cotei procentuale de 90% din fondul aferent pentru plata per capita a medicilor de familie la numarul total de puncte per capita, estimat a se realiza in functie de populatia tarii si de structura pe grupe de varsta a acesteia.
10.2. Valoarea estimata a unui punct, obtinuta in conditiile pct. 10.1, se regularizeaza trimestrial, in functie de fondurile prevazute in buget, de procentul destinat pentru plata per capita a medicilor de familie si de numarul de puncte efectiv realizate, si reprezinta valoarea definitiva a unui punct, care nu poate fi mai mica decat valoarea estimata, in conditiile in care bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate nu este modificat, in sensul diminuarii, prin acte normative.
10.3. Valoarea definitiva a unui punct pentru plata pe serviciu a medicului de familie este unica pe tara si se calculeaza la finele fiecarui trimestru, astfel: fondul destinat pentru plata pe serviciu a medicilor de familie impartit la numarul total de puncte pe servicii realizate de medicii de familie care intra in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate. Valoarea unui punct astfel obtinuta este definitiva pentru trimestrul respectiv si estimativa pentru trimestrul urmator.
10.4. Pentru primele doua luni ale primului trimestru de aplicare a normelor, plata pe serviciu se face lunar, prin achitarea unei sume ce reprezinta 25% din venitul individual per capita. La finele trimestrului se va face regularizarea in functie de serviciile efective prestate si de valoarea calculata a punctului pe serviciu.
11. Pe baza valorii unui punct obtinut in conditiile pct. 10.1 si a numarului total de puncte realizat lunar, conform pct. 4.1, precum si in conditiile pct. 10.4 se calculeaza suma cuvenita lunar, pentru primele doua luni ale fiecarui trimestru. Pe baza valorii unui punct, obtinuta in conditiile pct. 10.2 si 10.3, se calculeaza sumele cuvenite medicilor de familie pe un trimestru. In situatiile in care valoarea definitiva a punctului pentru plata pe serviciu este mai mica decat cea estimata si sumele acordate sunt mai mari decat valoarea prestatiilor efectiv realizate, in luna urmatoare incheierii trimestrului se fac regularizarile intre fondul pentru plata per capita si fondul pentru plata pe serviciu.
12. Lunar, medicul de familie raporteaza casei de asigurari de sanatate activitatea medicala efectiv realizata conform pct. 4, care se verifica de catre un compartiment special de control al casei de asigurari de sanatate.
13.1. Formularele necesare raportarii activitatii medicilor de familie se elaboreaza de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si se procura contra cost de la casele de asigurari de sanatate. Data raportarii activitatii medicilor de familie este stabilita de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.
13.2. Asiguratii care doresc sa isi schimbe medicul de familie vor adresa o cerere medicului de familie la care doresc sa se inscrie, precizand numele medicului de la care pleaca. Medicul de familie primitor are obligatia sa anunte in scris, in maximum 15 zile, medicul de familie de la care a plecat asiguratul, precum si casa de asigurari de sanatate.
13.3. Reprezentantul legal al cabinetului medical este direct raspunzator de corectitudinea datelor raportate. In cazul in care se constata raportari eronate, reprezentantul legal al cabinetului medical raspunde material, civil si penal, potrivit dispozitiilor cuprinse in contractul de furnizare de servicii medicale, conform legislatiei in vigoare.
14.1. Erorile de calcul constatate in cadrul unui trimestru vor fi corectate la sfarsitul trimestrului, o data cu recalcularea drepturilor banesti cuvenite medicului de familie.
14.2. Erorile de calcul constatate dupa expirarea trimestrului vor fi corectate pana la sfarsitul anului 1999, astfel: numarul de puncte platit eronat unui medic de familie, in plus sau in minus, intr-un trimestru anterior, fata de cel realizat se recalculeaza in trimestrul in care s-a constatat eroarea, la valoarea definitiva a punctului per capita, pe serviciu si a punctului pentru bugetul de practica, stabilita pentru trimestrul in care s-a produs eroarea. In situatia in care, dupa incheierea anului financiar 1999, se constata erori de calcul aferente anului respectiv, sumele platite in plus sau in minus se recalculeaza conform legii.
15. Cabinetul medical beneficiaza de un buget de practica medicala.
15.1. Bugetul de practica medicala prevazut in contractul de furnizare de servicii medicale se stabileste prin inmultirea numarului de puncte per capita, calculat pe baza numarului si a structurii pe grupe de varsta a asiguratilor inscrisi pe lista medicului de familie, care este depusa la casa de asigurari de sanatate anterior incheierii contractului de furnizare de servicii medicale, cu bugetul de practica medicala estimat corespunzator unui punct per capita. Bugetul de practica medicala estimat corespunzator unui punct per capita se calculeaza raportand fondul destinat pentru bugetul de practica medicala la numarul de puncte per capita estimat a se realiza in anul 1999.
Bugetul de practica medicala estimat anual se imparte la 12 luni, obtinandu-se bugetul lunar care se acorda medicilor de familie pentru primele doua luni ale fiecarui trimestru.
Bugetul de practica medicala se recalculeaza trimestrial, in functie de:
a) numarul de puncte efectiv realizat, conform pct. 4.1;
b) fondul aprobat prin buget si suma alocata pentru bugetul de practica medicala.
15.2. Reprezentantul legal al cabinetului medical va prezenta caselor de asigurari de sanatate decontul pe categorii de cheltuieli; eventualele sume ramase necheltuite pana la sfarsitul anului vor fi alocate pentru bugetul de practica al aceluiasi cabinet in anul urmator, in conditiile reinnoirii contractului.
16. Bugetul de practica medicala pentru medicii nouveniti intr-o localitate, in cabinete medicale existente sau nou-infiintate, se stabileste pentru un numar de 500 de asigurati pe o structura de varsta echilibrata. Prin structura de varsta echilibrata se intelege ponderea fiecarei grupe de varsta in totalul populatiei tarii.
17. Reprezentantul legal al cabinetului medical care nu functioneaza in structura unei unitati cu personalitate juridica are obligatia de a angaja personal mediu sanitar si alte categorii de personal, in conditiile <>art. 11 din Ordonanta Guvernului nr. 124/1998 , cu obligatia de a achita lunar toate contributiile prevazute de lege pentru personalul angajat, precum si de a retine, prin stopaj la sursa, impozitele si contributiile datorate de personalul angajat, pe care le vireaza la termenele stabilite de lege. Medicul de familie are obligatia sa stabileasca programul de lucru si sarcinile de serviciu pentru personalul angajat.
18. Medicul de familie are obligatia de a asigura in cadrul serviciilor prevazute la pct. 20 toate activitatile care sunt cuprinse in baremul de activitati practice obligatorii din curriculumul de pregatire din specialitatea de medicina generala. De asemenea, medicul face si interpretarea investigatiilor necesare in afectiunile prevazute in tematica pe aparate si sisteme. Casele de asigurari de sanatate si colegiul judetean al medicilor, pe baza unor criterii stabilite la nivel national, initiaza un sistem de evaluare a trimiterilor catre asistenta medicala de specialitate a cazurilor ce se dovedesc nejustificate si stabilesc eventualele metode de penalizare a medicilor respectivi.
19. Personalul mediu sanitar poate acorda ingrijiri medicale la domiciliu, dupa un plan elaborat de catre medicul de familie sau de specialitate care are asiguratul in ingrijire.
20. Serviciile medicale care se acorda de catre medicul de familie persoanelor asigurate in cabinetul de consultatii sau, in cazuri justificate, la domiciliul bolnavului, sunt urmatoarele:
20.1. Servicii profilactice:

A. Imunizari conform programului national de imunizari:
- evidenta persoanelor pentru care exista obligatia imunizarii si colaborarea cu directia de sanatate publica pentru realizarea imunizarilor:
- antituberculoasa - vaccin BCG;
- revaccinare BCG, inclusiv pentru verificarea cicatricei post primo vaccinare;
- testarea PPD;
- antihepatita B;
- antipoliomielitica - VPO;
- impotriva difteriei, tetanosului si tusei convulsive - DTP (sau DT la cazurile la care vaccinarea DTP este contraindicata);
- antirujeolica;
- impotriva difteriei si tetanosului - DT (revaccinare);
- impotriva difteriei si tetanosului - dT (revaccinare);
- impotriva tetanosului - dT sau VTA;
- alte vaccinari in caz de necesitate, impuse de Ministerul Sanatatii.
Acoperirea vaccinala va fi realizata conform programului national de imunizari.

B. Profilaxia factorilor de risc

C. Controale profilactice TBC, boli venerice etc.

D. Examen de bilant:
- copii - la externarea de la maternitate, la o luna, la 2 luni, la 4 luni, la 6 luni, la 9 luni, la 12 luni;
- de la 2 ani la 6 ani - anual;
- de la 7 ani pana la 18 ani - o data pe an un examen medical complet (inclusiv cu depistare oncologica);
- peste 18 ani - o data la 2 ani un examen medical complet, inclusiv cu depistare oncologica clinica.

E. Depistarea, izolarea si raportarea cazurilor de boli transmisibile, conform Ordinului ministrului sanatatii nr.46/1986

F. Supravegherea gravidei:
- luarea in evidenta;
- supravegherea lunar, din luna a 3-a pana in luna a 9-a de sarcina;
- urmarirea lehuzei - la iesirea din maternitate si la 4 saptamani.

G. Planning familial, in conformitate cu prevederile ordinului ministrului sanatatii privind competenta in planificare familiala

H. Screening pentru depistarea cancerului genito-mamar
20.2. Servicii de urgenta:
- asistenta medicala in urgente medico-chirurgicale;
- trimitere pentru internare in spital sau catre medicul de specialitate.
20.3. Servicii medicale curative:
- anamneza, examen obiectiv, diagnostic prezumtiv;
- examene paraclinice minimale la nivelul dispensarului si completare prin trimitere (scrisoare medicala de trimitere, cu scurt rezumat al afectiunii si cu precizarea motivelor de trimitere);
- diagnostic medical definitiv;
- prescriere de tratament medical si igienico-dietetic;
- servicii de mica chirurgie (perfuzii intravenoase, infiltratii, sondaje vezicale, plagi etc.);
- trimitere catre alte specialitati, dupa caz (scrisoare medicala de trimitere);
- supravegherea asiguratilor inscrisi pe lista, pentru afectiunile care necesita dispensarizare, in colaborare cu medicul de specialitate;
- asistenta medicala la domiciliu (tratamente injectabile, pansamente, monitorizare):
- copiilor in varsta de pana la 3 ani;
- asiguratilor nedeplasabili de orice varsta: in urma interventiilor majore pana la vindecarea completa a plagii;
- pacientilor imobilizati ortopedic;
- pacientilor cu insuficienta motorie a trenului inferior;
- bolnavilor in faza terminala;
- in alte situatii, la recomandarea medicului de specialitate printr-o scrisoare medicala;
- servicii medicale de ingrijire si de recuperare, la indicatia medicului de specialitate;
- educatie medico-sanitara;
- eliberare de acte medicale (prescriptii medicale).
20.4. Servicii speciale:
- activitati in caz de epidemii;
- asigurarea organizarii accesului continuu la asistenta medicala;
- asigurarea asistentei medicale pentru persoanele asigurate si neinscrise pe lista proprie (numai in caz de urgenta medicala, conventie de reciprocitate sau in cazul asigurarii permanentei);
- consiliere pentru un stil de viata sanatos.
20.5. Activitati de suport:
- eliberare de acte medicale (certificate de concediu medical, certificat de deces, certificate medicale pentru ingrijirea copilului bolnav, conform prevederilor legale). Alte acte medicale legale, solicitate de asigurat, acte medicale solicitate de autoritati care, prin activitatea lor, au dreptul sa cunoasca starea de sanatate a asiguratilor nu se deconteaza de catre casele de asigurari;
- organizarea activitatii de evidenta, completarea la zi a fisei de consultatie, a registrelor medicale si raportarea statistica.
21. Medicul de familie poate oferi servicii medicale si altor persoane, in afara listei proprii de asigurati, atat in timpul programului de lucru, cat si in afara acestuia. Plata acestor servicii medicale se face direct de catre persoana care a solicitat medicul, pe baza unor tarife stabilite si afisate de catre cabinetul medical. Exceptie fac situatiile in care exista conventie de reciprocitate in functie de forma de exercitare a profesiei de medic sau conventie de asigurare a permanentei asistentei medicale primare, precum si cazurile de urgenta. Veniturile realizate din aceste activitati reprezinta venituri ale cabinetului, care se evidentiaza si se impoziteaza in conditiile legii.
CAP. 3
Asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu
1. Reprezentantul legal al cabinetului medical din asistenta medicala ambulatorie de specialitate incheie contract de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurari de sanatate. Reprezentantul legal al cabinetului medical este medicul titular - in cazul cabinetelor individuale, medicul delegat - in cazul cabinetelor asociate sau grupate si administratorul societatii civile medicale. In vederea incheierii contractelor, reprezentantul legal al cabinetului medical trebuie sa prezinte urmatoarele documente pentru medicii pe care ii reprezinta: codul fiscal, dovada de acreditare ca medic de specialitate, autorizatia sanitara pentru un spatiu privat, inchiriat sau concesionat, conform legii, si cont deschis la o banca.
Casele de asigurari de sanatate incheie contracte de furnizare de servicii medicale cu toate cabinetele medicale acreditate si/sau autorizate conform prevederilor legale.
Cabinetele medicale de specialitate organizate ca persoane juridice sau care functioneaza in structuri ale unor unitati cu personalitate juridica sunt reprezentate la contractare de reprezentantul legal al persoanei juridice, cu documentele mentionate mai sus.
2. Fondul aferent asistentei medicale ambulatorii de specialitate reprezinta o cota procentuala aferenta cheltuielilor materiale si prestarilor de servicii cu caracter medical din Fondul de asigurari sociale de sanatate, stabilit prin legea bugetului pe anul 1999.
3. Lista cuprinzand serviciile medicale din ambulatoriul de specialitate contine:
- consultatii:
- initiale;
- de control;
- investigatii paraclinice;
- tratamente.
4. Casele de asigurari de sanatate deconteaza numai investigatiile paraclinice efectuate in laboratoarele acreditate de catre casele de asigurari de sanatate si de colegiile judetene ale medicilor. Investigatiile paraclinice necesare pentru stabilirea diagnosticului in ambulatoriu sau in spital nu se deconteaza in cazul repetarii din motive tehnice sau nemedicale (inclusiv cele la cererea pacientului).
5. Casele de asigurari de sanatate deconteaza contravaloarea serviciilor medicale, (altele decat investigatiile paraclinice) care sunt prezentate in anexa nr. 2, luand in calcul numarul de puncte aferente fiecarui serviciu medical si valoarea unui punct, care este unica pe tara. Decontarea investigatiilor paraclinice se va face la nivelul tarifelor negociate de casele de asigurari de sanatate cu furnizorii de servicii medicale. Lista cuprinzand aceste servicii este prezentata in anexa nr. 3.
6. Casa Nationala de Asigurari de Sanatate calculeaza valoarea estimata a unui punct, in functie de:
a) fondul alocat pentru asistenta medicala din ambulatoriul de specialitate (exclusiv investigatiile paraclinice) la nivel national;
b) numarul de servicii medicale, pe tipuri de servicii medicale, estimat de catre medicii de specialitate a se realiza in anul 1999, si punctajul aferent. Numarul total de puncte estimat pe luna ia in calcul un numar de maximum 28 de consultatii si tratamente pe zi la un program de lucru de 7 ore, considerat ca fiind acceptabil din punct de vedere al asigurarii calitatii serviciului medical. Daca programul de activitate este mai mic de 7 ore pe zi, numarul de consultatii si tratamente pe zi se ajusteaza in functie de numarul de ore pe care medicul de specialitate le presteaza la cabinetul medical. Pentru medicii care lucreaza si in spital, numarul maxim de consultatii si de tratamente luat in calcul este cel corespunzator unui program de lucru de maximum 4 ore/zi. Acest numar de consultatii poate fi regularizat trimestrial sau anual;
c) medicii de specialitate care au contract de munca in spitale, altii decat medicii stomatologi si medicii de familie, pot lucra in ambulatoriul de specialitate, incheind contracte cu casele de asigurari de sanatate. Tariful fiecarei consultatii va fi 50% din tariful minimal al casei de asigurari la care medicul poate adauga un onorariu distinct;
d) medicii din ambulatoriul de specialitate (altii decat stomatologii sau medicii de familie), care incheie contract de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurari de sanatate, negociaza cu acestea, cu avizul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, dreptul de a prescrie retete cu contributie personala din partea pacientilor si pentru consultatiile oferite in afara contractului.
7. Valoarea unui punct, obtinuta in conditiile de mai sus, reprezinta valoarea estimata a unui punct, regularizarea facandu-se trimestrial.
8. Pentru primele doua luni ale fiecarui trimestru, casele de asigurari de sanatate platesc sume lunare, in functie de valoarea estimata a punctului si de numarul de puncte efectiv realizat in fiecare luna. Investigatiile paraclinice se deconteaza lunar pe baza serviciilor efectiv prestate si a tarifelor negociate.
9. La finele fiecarui trimestru se calculeaza valoarea definitiva a unui punct si se face recalcularea sumelor cuvenite, in functie de serviciile efectiv prestate si de punctele aferente acestora, luandu-se in calcul un numar maxim de 28 de consultatii si tratamente pe zi, precum si de fondurile aprobate prin buget si de procentul alocat pentru plata serviciilor medicale din ambulatoriul de specialitate.
10. Lunar, medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate raporteaza caselor de asigurari de sanatate activitatea efectiv realizata, care se verifica de catre un compartiment special de control al casei de asigurari de sanatate.
11. Cabinetul medical care nu functioneaza in structura unei unitati cu personalitate juridica are obligatia de a angaja personal mediu sanitar si alte categorii de personal, in conditiile <>art. 11 din Ordonanta Guvernului nr. 124/1998 , cu obligatia de a achita lunar toate contributiile prevazute de lege pentru personalul angajat, precum si de a retine, prin stopaj la sursa, impozitele si contributiile datorate de personalul angajat, pe care le vireaza la termenele stabilite de lege. Medicul are obligatia sa stabileasca programul de lucru si sarcinile de serviciu pentru personalul angajat.
12. Numarul total de puncte realizat se ajusteaza in raport cu:
a) conditiile in care se desfasoara activitatea conform Adresei Ministerului Sanatatii nr. LV/1.625/63.970 din 21 ianuarie 1994 pentru:
- zone izolate, cu 20%;
- conditii grele, cu 40%;
- conditii foarte grele, cu 60% .
Cabinetele medicale la care se aplica majorarile prevazute mai sus se stabilesc de catre casele de asigurari de sanatate si de colegiul judetean al medicilor;
b) se diminueaza cu maximum 20% in cazul medicilor specialisti care nu au promovat examenul de medic primar.
13. Formularele necesare si data raportarii activitatii medicilor din cabinetele medicale din ambulatoriul de specialitate se stabilesc de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si se pun la dispozitie cabinetelor ambulatorii de specialitate contra cost de catre casele de asigurari de sanatate.
14. Reprezentantul legal al cabinetului medical de specialitate este direct raspunzator de corectitudinea datelor raportate. In cazul in care se constata raportari eronate, reprezentantul legal al cabinetului medical de specialitate raspunde material, civil si penal, potrivit dispozitiilor cuprinse in contractul de furnizare de servicii medicale, conform legislatiei in vigoare.
15.1. Erorile de calcul constatate in cadrul unui trimestru vor fi corectate la sfarsitul trimestrului, o data cu recalcularea drepturilor banesti cuvenite.
15.2. Erorile de calcul constatate dupa expirarea trimestrului vor fi corectate pana la sfarsitul anului 1999, astfel: numarul de puncte platit eronat unui medic de specialitate, in plus sau in minus, intr-un trimestru anterior, fata de cel realizat se recalculeaza in trimestrul in care s-a constatat eroarea la valoarea definitiva a punctului, stabilita pentru trimestrul in care s-a produs eroarea. In situatia in care dupa incheierea anului financiar 1999 se constata erori de calcul aferente anului respectiv, sumele platite in plus sau in minus se recalculeaza conform legii.
16. Asiguratii se pot prezenta la medicul de specialiatate din ambulatoriul de specialitate numai pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie, cu exceptia situatiilor prevazute in <>Hotararea Guvernului nr. 312/1999 , precum si a urmatoarelor afectiuni confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate:
a) diabet zaharat insulino-dependent;
b) hemofilie;
c) leucoze;
d) limfoame hodgkiniene si nonhodgkiniene;
e) status post transplant de organe;
f) infarct miocardic, in primele 12 luni de la externarea din spital;
g) malformatii congenitale care urmeaza sa fie pregatite pentru corectie chirurgicala;
h) insuficienta renala cronica care necesita epurare extracorporala;
i) diverse forme de cancer, in primii 5 ani de la depistarea imbolnavirii;
j) psihoze;
k) bolnavi cu pacemaker, proteze valvulare, by-pass coronarian;
l) afectiuni postoperatorii si ortopedice, pana la vindecare;
m) alte situatii, la recomandarea comisiilor de specialitate ale Colegiului Medicilor din Romania, cu avizul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.
17. Trimiterea asiguratului de catre un medic de specialitate la un alt medic de o alta specialitate din ambulatoriul de specialitate se face pe baza biletului de trimitere interdisciplinar.
18. Fondul aferent asistentei medicale ambulatorii, destinat investigatiilor paraclinice, reprezinta o cota procentuala (3,25%) aferenta cheltuielilor materiale si prestarilor de servicii cu caracter medical din Fondul de asigurari sociale de sanatate, stabilit prin legea bugetului pe anul 1999. Din aceasta suma se utilizeaza pentru:
- investigatii paraclinice recomandate de medicii de familie - 30%;
- investigatii paraclinice recomandate de medicii stomatologi - 5%;
- investigatii paraclinice recomandate de medicii din ambulatoriul de specialitate - 65% .
19. Investigatiile paraclinice recomandate de medicii care lucreaza in spital sunt platite din bugetul global al spitalului.
20. Sumele alocate sunt repartizate de casele de asigurari de sanatate in functie de numarul de investigatii, de complexitatea si de utilitatea acestora, tinandu-se seama de oferta de servicii medicale a fiecarui furnizor.
21. Casele de asigurari de sanatate si colegiile judetene ale medicilor pot acredita, in functie de dotare, unele cabinete sa efectueze acele investigatii paraclinice corespunzatoare dotarii.
22. Formularele necesare raportarii activitatii medicilor si personalului de specialitate pentru investigatiile paraclinice se elaboreaza de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si se procura contra cost de la casele de asigurari de sanatate. Data raportarii activitatii medicilor si personalului de specialitate (biologi, chimisti) este stabilita de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.
CAP. 4
Servicii medicale spitalicesti
1. Furnizorii de servicii medicale spitalicesti incheie contracte de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurari de sanatate.
2. Fondul aferent asistentei medicale spitalicesti reprezinta o cota procentuala, aferenta cheltuielilor materiale si prestarilor de servicii cu caracter medical din Fondul de asigurari sociale de sanatate stabilit prin legea bugetului de stat pe anul 1999.
3. Spitalizarea se impune conform diagnosticului, atunci cand, in urma examinarii pacientului prezentat la spital, se constata o stare ce pune in pericol echilibrul normal al functiilor organismului, diagnosticul nu poate fi constatat in conditiile ambulatoriului de specialitate, necesita tratament sub supraveghere sau alte situatii justificate din punct de vedere medical. La 24 de ore de la internare seful de sectie va analiza oportunitatea necesitatii continuarii spitalizarii.
4. Durata optima de spitalizare este considerata durata medie de spitalizare la nivel national, constatata in anul precedent pe categorii de spitale si pe sectii, conform anexei nr. 4. Casele de asigurari de sanatate stabilesc un sistem riguros de control pentru spitalele ale caror sectii depasesc durata optima de spitalizare.
5. Internarea in spital se face pe baza trimiterii medicului de familie sau a medicului din ambulatoriul de specialitate, care a incheiat contract de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurari de sanatate. Exceptie fac urgentele si internarile facute cu aprobarea sefului de sectie. Acesta poate da aprobare de internare persoanelor asigurate pana la maximum 10% din totalul internarilor realizate. Pentru alte situatii, precum si pentru internarile la cerere, costurile serviciilor medicale se suporta de catre solicitant, pe baza tarifelor stabilite de catre fiecare unitate furnizoare de servicii medicale si se constituie in venituri proprii ale spitalelor.
6. Lista cuprinzand serviciile medicale spitalicesti de care beneficiaza asiguratii este prezentata in anexa nr. 5.
7. Tipurile de spitalizare sunt:
7.1 Discontinua:
a) spitalizare de o zi este forma de internare prin care se asigura asistenta medicala curativa si de recuperare care concentreaza intr-un numar maxim de 12 ore efectuarea de examinari, investigatii si acte terapeutice;
b) spitalizare saptamanala este forma de internare cu timp redus, care concentreaza in perioada respectiva examinarile, investigatiile si actele terapeutice necesare. In sectiile sau in compartimentele care asigura acest tip de spitalizare, sambata si duminica nu se desfasoara nici o activitate.
7.2. Continua:
a) totala - este forma de internare prin care se asigura asistenta medicala curativa si de recuperare neintrerupt;
b) partiala - este forma de internare folosita atunci cand starea pacientului ii permite sa doarma la domiciliu.
Spitalizarea continua este acceptata spre decontare numai daca spitalizarea saptamanala nu este posibila, deoarece afectiunea pacientului internat necesita supraveghere medicala permanenta in spital, nefiind posibila continuarea tratamentului in ambulatoriu sub supravegherea medicului de familie sau a medicului de specialitate.
8. Serviciile medicale de inalta performanta care se acopera integral de catre casele de asigurari de sanatate sunt:
a) rezonanta magnetica nucleara;
b) tomografie computerizata;
c) scintigrafie;
d) angiografie;
e) endoscopie.
Aceste servicii se acorda in urmatoarele conditii:
A) urgente medico-chirurgicale gradul 0 si 1;
B) pentru afectiuni in care au fost epuizate toate celelalte posibilitati de explorare, la recomandarea si pe raspunderea medicului sef de sectie unde a fost tratat asiguratul.
9. Serviciile medicale de inalta performanta si alte servicii a caror contravaloare nu este suportata de casele de asigurari de sanatate sunt prezentate in anexa 6.
10. Insotitorii copiilor bolnavi in varsta de pana la 3 ani beneficiaza de plata serviciilor hoteliere din partea caselor de asigurari de sanatate in urmatoarele conditii:
- la cererea expresa si pe raspunderea medicului care ingrijeste copilul internat;
- mama care alapteaza.
11. Asiguratii suporta contravaloarea serviciilor hoteliere care au un grad ridicat de confort peste cel considerat standard de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, conform tarifelor stabilite de unitatea furnizoare. Se considera confort standard salonul cu minimum 3 paturi, cu grup sanitar propriu si fara dotari care sa asigure confort suplimentar si cu respectarea normelor igienico-sanitare. Contributia personala a asiguratilor are la baza tarifele stabilite de fiecare unitate furnizoare si aceasta contravaloare reprezinta venit propriu al spitalului.
12. Bugetul global alocat fiecarui spital se negociaza anual si se aloca in transe lunare cuprinzand cheltuielile necesare furnizarii serviciilor medicale contractate. Bugetul global este stabilit in proportie de 70% pe criteriu istoric, raportat la anul trecut, si restul pe baza urmatorilor indicatori: numarul de internari contractate, numarul de zile de spitalizare, durata medie de spitalizare, numarul de personal, complexitatea prestatiilor (numar de interventii chirurgicale sau de medicina interventionala, numar de nasteri, transplant de organe, dializa, servicii acordate marilor arsi, numar investigatii de inalta performanta).
13. In sumele acordate spitalelor se vor aloca distinct si sumele aferente unitatilor ambulatorii de specialitate ale spitalelor.
14. Documentele financiar-contabile pe baza carora spitalele isi justifica activitatea contractata se stabilesc de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si se procura contra cost de la casele de asigurari de sanatate.
15. Spitalul, prin reprezentantul legal cu care a incheiat contract cu casa de asigurari de sanatate, este direct raspunzator de corectitudinea datelor raportate, in caz contrar aplicandu-se penalitatile stabilite in contractul de furnizare de servicii medicale.
16. Medicii care isi desfasoara activitatea in spital au obligatia ca, la externarea asiguratului, sa transmita medicului de familie sau, dupa caz, medicului de specialitate din ambulatoriu, prin scrisoare medicala, evaluarea starii de sanatate a asiguratului la momentul externarii si indicatiile de tratament si de supraveghere terapeutica pentru urmatoarea perioada (delimitata conform diagnosticului).

Masuri de ingrijire sau de recuperare efectuate in continuarea tratamentului spitalicesc in unitati ambulatorii de specialitate sau la domiciliu
Ingrijirea sau recuperarea se acorda de catre medicul de specialitate in cadrul ambulatoriului de specialitate ori de catre medicul de familie pe lista caruia figureaza asiguratul, in limitele competentelor acestuia si la recomandarea medicului de specialitate.
CAP. 5
Asistenta medicala ambulatorie stomatologica
1. Fondul aferent asistentei medicale stomatologice reprezinta o cota procentuala aferenta cheltuielilor materiale si prestarilor de servicii cu caracter medical din Fondul de asigurari sociale de sanatate, stabilit prin legea bugetului pe anul 1999.
2. Reprezentantul legal al cabinetului din asistenta medicala stomatologica ambulatorie incheie contract de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurari de sanatate.
Reprezentantul legal al cabinetului medical stomatologic este medicul titular - in cazul cabinetelor individuale, medicul delegat - in cazul cabinetelor asociate sau grupate si administratorul societatii civile medicale. In vederea incheierii contractelor, reprezentantul legal al cabinetului medical stomatologic trebuie sa prezinte urmatoarele documente pentru medicii stomatologi pe care ii reprezinta: codul fiscal, dovada de acreditare ca medic de specialitate, autorizatia sanitara pentru un spatiu privat, inchiriat sau concesionat, conform legii, si cont deschis la C.E.C.
Cabinetele de specialitate organizate ca persoane juridice sau care functioneaza in structuri ale unor unitati cu personalitate juridica vor fi reprezentate la contractare de reprezentantul legal al persoanei juridice, cu documentele mentionate mai sus.
Reprezentantul legal al cabinetului medical care nu functioneaza in structura unei unitati cu personalitate juridica angajeaza personal mediu sanitar si alte categorii de personal, in conditiile <>art. 11 din Ordonanta Guvernului nr. 124/1998 , cu obligatia de a achita lunar toate contributiile prevazute de lege pentru personalul angajat, precum si de a retine, prin stopaj la sursa, impozitele si contributiile datorate de personalul angajat, pe care le vireaza la termenele stabilite de lege. Medicul stomatolog are obligatia sa stabileasca programul de lucru si sarcinile de serviciu pentru personalul angajat.
3. Decontarea serviciilor medicale stomatologice preventive si a tratamentelor stomatologice se face pe baza tarifelor din lista cuprinzand serviciile stomatologice, in proportie de 100%, 60% si 40% . Diferenta dintre suma decontata de casele de asigurari de sanatate si tariful aferent serviciilor stomatologice cuprinse in lista cuprinzand serviciile stomatologice se suporta de catre asigurati. De asemenea, asiguratii suporta, la alegere, si diferenta dintre tarifele aferente serviciilor stomatologice cuprinse in lista de servicii si tarifele practicate in unitatea furnizoare.
4. Asiguratii au obligatia sa se inscrie pe lista unui medic stomatolog acreditat de casa de asigurari de sanatate, pentru a beneficia de servicii medicale stomatologice preventive. Medicul stomatolog are obligatia, ca la inscrierea pe lista, sa solicite asiguratilor documentele care atesta calitatea de asigurat.
Medicii stomatologi intocmesc liste cuprinzand asiguratii, pe grupe de varsta, conform prevederilor <>art. 17 din Legea nr. 145/1997 , pe baza carora acorda servicii medicale stomatologice preventive. Aceste liste se depun la casele de asigurari de sanatate cu care cabinetele stomatologice respective incheie contracte de furnizare de servicii stomatologice.
Trecerea asiguratilor dintr-o grupa de varsta in alta se face anual, iar la incadrarea in grupele de varsta se tine seama de varsta asiguratului de la 1 ianuarie 1999.
4.1. Asiguratii care doresc sa isi schimbe medicul stomatolog vor adresa o cerere medicului stomatolog la care doresc sa se inscrie, precizand numele medicului de la care pleaca. Medicul stomatolog primitor are obligatia sa anunte in scris medicul stomatolog de la care a plecat asiguratul, precum si casa de asigurari de sanatate
4.2. Ca urmare a efectuarii serviciului medical stomatologic de preventie, medicul stomatolog elibereaza asiguratilor un document in care sa se specifice: datele de identitate ale asiguratului, tipul serviciului prestat, conform listei cuprinzand serviciile stomatologice si data efectuarii serviciului respectiv. Acest document se pastreaza de catre asigurat si va fi prezentat medicului stomatolog pentru efectuarea tratamentelor stomatologice; totodata, documentul constituie o justificare a caselor de asigurari de sanatate in vederea decontarii tratamentelor stomatolgice.
5. Serviciile medicale stomatologice preventive:
5.1. Consultatia in cadrul dispensarizarii profilactice se suporta de catre casele de asigurari astfel:
a) pentru copiii pana la varsta de 16 ani, nelimitat;
b) pentru tinerii de la 16 la 20 ani, de doua ori pe an;
c) pentru adulti, o data pe an.
5.2. Serviciile medicale stomatologice preventive cuprinse in lista cuprinzand serviciile stomatologice, altele decat cele prevazute la pct. 5.1., se suporta de catre casele de asigurari de sanatate, nelimitat si numai pentru copiii pana la varsta de 16 ani.
6. Decontarea de catre casele de asigurari de sanatate a serviciilor medicale stomatologice preventive si a tratamentelor stomatologice se face pe baza cotelor stabilite in lista cuprinzand serviciile stomatologice si in limita unui plafon lunar pe medic. Acest plafon se stabileste de catre casele de asigurari de sanatate, in functie de:
a) numarul de asigurati inscrisi si structura pe grupe de varsta a acestora, pentru serviciile medicale stomatologice preventive;
b) tarifele serviciilor medicale stomatologice pentru tratamentele stomatologice, cu incadrarea in limita fondului repartizat asistentei medicale stomatologice, din fondul de asigurari sociale de sanatate aferent cheltuielilor materiale si prestarilor de servicii cu caracter medical. Neincadrarea in plafonul lunar atrage intocmirea unor liste lunare de asteptare. Exceptie fac urgentele stomatologice, care pot depasi plafonul lunar cu maximum 10% .
8. Formularele necesare raportarii activitatii si datele de raportare se stabilesc de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si se procura contra cost de la casele de asigurari de sanatate.
9. Reprezentantul legal al cabinetului medical are obligatia sa raporteze lunar activitatea medicala efectiv realizata si raspunde pentru corectitudinea datelor raportate. In cazul in care se constata raportari eronate, reprezentantul legal al cabinetului medical stomatologic raspunde material, civil si penal, potrivit dispozitiilor cuprinse in contractul de furnizare de servicii medicale conform legislatiei in vigoare. Recalcularea sumelor cuvenite medicilor in asistenta medicala stomatologica se face la finele fiecarui trimestru, in functie de serviciile efectiv prestate in conditiile mentionate la alin 4, 5 si 6 si raportate, tarifele pe servicii si fondurile aprobate prin buget si alocate pentru trimestrul respectiv.
10. In tarifele tratamentelor protetice sunt incluse si cheltuielile aferente activitatilor de tehnica dentara. Plata acestora se face direct de cabinetul stomatologic catre laboratorul de tehnica dentara autorizat conform legii.
11.1. Erorile de calcul constatate in cadrul unui trimestru vor fi corectate la sfarsitul trimestrului o data cu recalcularea plafonului lunar pe medic.
11.2. Erorile de calcul constatate dupa expirarea trimestrului vor fi corectate pana la sfarsitul anului 1999. In situatia in care dupa incheierea anului financiar 1999 se constata erori de calcul aferente anului respectiv, sumele platite in plus sau in minus se recalculeaza conform legii.
12. Lista cuprinzand serviciile stomatologice si tarifele acestora este prezentata in anexa nr. 7.
CAP. 6
Servicii medicale de urgenta prespitalicesti
1. Prezenta medicului de ambulanta este obligatorie in orice situatie de acordare de catre ambulanta a serviciilor medicale de urgenta majora. Tratamentul pe care medicul il acorda la locul accidentului sau al imbolnavirii ori in timpul transportului pana la cea mai apropiata unitate sanitara competenta se efectueaza folosind medicatia, materialele sanitare si aparatura medicala din dotarea mijlocului de transport al unitatii furnizoare de servicii medicale de urgenta prespitalicesti, autorizata conform legislatiei in vigoare. Medicul care acorda servicii medicale de urgenta prin serviciul de ambulanta nu prescrie retete medicale cu sau fara contributie personala.
2. Fondul aferent asistentei medicale de urgenta prespitalicesti reprezinta o cota procentuala aferenta cheltuielilor materiale si prestarilor de servicii cu caracter medical din Fondul de asigurari sociale de sanatate, stabilit prin legea bugetului pe anul 1999.
3. Plata serviciilor medicale de urgenta prespitalicesti si a unor tipuri de transport, conform prevederilor pct. 6, 7, 8, contractate de furnizorii de servicii medicale de urgenta prespitalicesti, se face pe baza urmatorilor indicatori: cost/kilometru parcurs, cost/solicitare rezultat in urma negocierilor, timp mediu de raspuns la solicitare, concordanta diagnosticului medicului din serviciul de urgenta cu diagnosticul de la camera de garda a spitalului.
4. Cazurile sociale conform <>art. 39 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 312/1999 sunt: persoane cu sau fara identitate, care sunt dependente de ingrijiri sociale.
5.1. Serviciile de ambulanta pot asigura servicii medicale si de transport, altele decat cele decontate de catre casele de asigurari de sanatate catre terti, pe baza de tarife proprii, platite direct de catre solicitanti si care se constituie in venituri proprii ale unitatii furnizoare de servicii medicale de urgenta prespitalicesti.
Pentru pacientii care necesita transport la externare, nefiind transportabilli cu mijloace de transport conventionale, se poate realiza transportul inclusiv in alt judet, cu avizul casei de asigurari de sanatate.
5.2. Nu se deconteaza din Fondul de asigurari sociale de sanatate transporturile efectuate pentru consulturi interdisciplinare sau interclinice; acestea se deconteaza de catre unitatea sanitara care a solicitat transportul respectiv.
6. Tipurile de transport decontate de catre casele de asigurari de sanatate sunt:
a) transportul urgentelor medico-chirurgicale;
b) transportul bolnavilor cu boli infecto-contagioase;
c) transportul urgentelor toxicologice voluntare sau involuntare;
d) transportul urgentelor aparute ca urmare a actiunii agentilor fizici, chimici, naturali (arsuri, inec, inghet), cu exceptia accidentelor de munca care sunt platite de catre angajator;
e) transportul urgentelor ginecologice si obstetricale;
f) transportul accidentelor de circulatie;
g) transportul victimelor care apar in urma dezastrelor;
h) transportul copiilor imaturi in conditii corespunzatoare de la locul de nastere la unitatile sanitare de specialitate si de la acestea la domiciliu;
i) transportul la spital si/sau la comisia de expertiza pentru internare ori investigatii al persoanelor nedeplasabile;
j) transportul la spital al nou-nascutului si al lauzei care a nascut la domiciliu ;
k) transportul nou-nascutului si al lauzei de la spital la domiciliu, la externare;
l) transportul de sange si derivate, de tesuturi si organe, in conditii de urgenta;
m) transportul personalului de specialitate pentru consulturi interdisciplinare in vederea rezolvarii exclusiv a cazurilor de urgenta medico-chirurgicale.
7. Lista cuprinzand urgentele medico-chirurgicale majore decontate de catre casele de asigurari de sanatate contine:
a) catastrofe (urgente "in masa");
b) urgente colective;
c) urgente individuale:
1) Stopul cardio-respirator (fibrilatie/tahicardie ventriculara fara puls, asistolia, disociatia electromecanica)
2) Accidente coronariene acute (angina instabila, infarct miocardic acut)
3) Politraumatismele (accidente auto, casnice, de munca, incendii)
4) Colaps-soc (traumatic, anafilactic, hipovolemic, cardiogen, toxicoseptic)
5) Monotraumatismele grave craniocerebrale, inclusiv traumatismele faciale cu interesarea globului ocular sau a cailor aeriene superioare, fractura de coloana vertebrala, inclusiv traumatismele gatului cu interesarea cailor aeriene superioare, traumatismele toracice cu pneumotorax cu presiune sau tamponada, traumatisme abdominale cu afectarea organelor abdominale, cu abdomen acut si/sau soc hipovolemic, traumatisme de bazin cu fractura de bazin sau ruptura de vezica urinara sau ureter, traumatisme de perineu si/sau organe genitale cu soc hipovolemic
6) Fracturi deschise ale membrelor cu afectarea pachetului vasculonervos
7) Plagi cu hemoragie masiva
8) Hemoragii interne exteriorizate, masive cu semne de soc hipovolemic (epistaxis, hematemeza, hemoptizie, hematurie, metroragie, melena, rectoragie)
9) Amputatii de diferite segmente
10) Arsuri termice de gradul 1 si 2 mai mari de 10% din suprafata corporala si arsuri termice de grad 3 si 4, indiferent de suprafata
11) Arsuri chimice
12) Arsuri electrice
13) Accident cerebrovascular acut (in primele 24 de ore)
14) Tulburari paroxistice de ritm
15) Bloc atrioventricular de gradul 3
16) Criza de hipertensiune arteriala cu complicatii (edem pulmonar acut, encefalopatia hipertensiva)
17) Insuficienta respiratorie acuta (hipoxia hipoxica, hipoxia respiratorie - corp strain in caile aeriene superioare, edem laringian, astmul acut grav, bronhopneumonia, pleurezii cu lichid masiv, hipoxia cardiaca, socul cardiogen, edem pulmonar acut, hipoxia anemica severa hemoglobina sub 7g/dL
18) Embolie pulmonara
19) Sincope
20) Come
21) Abdomen acut
22) Pancreatita acuta
23) Septicemie
24) Meningita la copii
25) Encefalita
26) Deshitratarea peste 15%
27) Socul hipotermic
28) Socul hipertermic
29) Tentative de suicid
30) Intoxicatii voluntare si involuntare
31) Supradozare droguri
32) Convulsii (crize de "grand mal", starea de rau convulsiv)
33) Inec
34) Electrocutare
35) Agresatii grav (vezi politraumatisme, monotraumatisme grave, impuscati, injunghiati)
36) Viol
37) Coagulopatii (trombocitopenii, hemofilii, epistaxis) cu hemoragii masive
38) Sindrom de coagulare intravasculara diseminata
39) Insuficienta renala acuta
40) Sarcina ectopica rupta
41) Avort complicat cu infectie sau cu soc hemoragic
42) Placenta praevia
43) Apoplexie uteroplacentara
44) Ruptura uterina
45) Eclampsie
46) II P - multipara, contractii uterine dureroase, membrane rupte
47) LVII contractii uterine dureroase
48) Criza de glaucom
49) Dezlipire de retina.
8. Lista cuprinzand urgentele medico-chirurgicale de grad 2 decontate de catre casele de asigurari de sanatate contine:
a) Angina pectorala (in afara de angina instabila)
b) Entorse
c) Luxatii
d) Fracturi inchise ale membrelor si fara leziuni ale pachetului vasculonervos
e) Reumatismul articular acut in criza
f) Discopatia lombara in criza (lumbago sau lombosciatica)
g) Artrite septice
h) Arsuri termice de grad 1 si 2 sub 10% din suprafata corpului cu localizari care fac imposibila deplasarea
i) Hemoragii interne exteriorizate, fara semne de soc hipovolemic
j) Ischemie cerebrala tranzitorie in criza
k) Criza de hipertensiune arteriala fara complicatii
l) Tromboflebita acuta
m) Arterita, fara sindromul de ischemie periferica acuta, cu confirmare oscilometrica
n) Corpi straini in nas, faringe, fara dispnee, la copii
o) Astm bronsic in criza
p) Insuficienta cardiaca decompensata
q) Colica biliara
r) Sindromul subocluziv
s) Herniile strangulate fara abdomen acut
t) Apendicita acuta fara abdomen acut
u) Colica renala
v) Retentia de urina
w) Meningita la adulti
x) Manifestari ale administrarii drogurilor si ale sevrajului (cu exceptia supradozarii)
y) Agitatii psihomotori sau catatonicii
z) Agresatii minori (contuzii, echimoza, hematoame, fracturi inchise simple)
) Avort necomplicat
bb) Pre-eclampsie
cc) Primipara contractii uterine dureroase.
CAP. 7
Servicii medicale de reabilitare a sanatatii
1. Fondul aferent asistentei medicale de reabilitare a sanatatii reprezinta o cota procentuala, aferenta cheltuielilor materiale si prestarilor de servicii cu caracter medical din Fondul de asigurari sociale de sanatate stabilit prin legea bugetului pe anul 1999.
Acest fond se determina numai de catre casele de asigurari de sanatate care au in judet sau in reteaua proprie, unitati speciale de recuperare-reabilitare cu personalitate juridica.
Cheltuielile sectiilor de recuperare si reabilitare din cadrul spitalelor se suporta din bugetul alocat spitalelor din structura carora fac parte aceste sectii.
2. Serviciile de recuperare-reabilitare, medicina fizica si balneologie, acordate in ambulatoriul de specialitate, periodicitatea si punctajul acestora, decontate de catre casele de asigurari de sanatate, fac parte din lista cuprinzand serviciile ambulatorii de specialitate.
3. Normele metodologice privind asistenta medicala ambulatorie de specialitate se aplica si pentru unitatile ambulatorii de recuperare si medicina fizica, precum si pentru cabinetele medicale de specialitate din statiunile balneoclimatice.
4. Normele metodologice privind asistenta medicala spitaliceasca se aplica si pentru unitati speciale de recuperare-reabilitare cu personalitate juridica. Contributia personala a asiguratului reprezinta 25-30% din costul unei zile de spitalizare, in functie de tipul de cura, la recomandarea medicului de specialitate conform tabelului de mai jos. Contributia personala se constituie in venit propriu al unitatii furnizoare. Sumele trecute in contractele de furnizare de servicii medicale incheiate intre casele de asigurari de sanatate si furnizorii de servicii medicale, sunt diminuate in functie de contributia personala a asiguratilor.


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Tipul de cura balneara Durata Contributia asiguratului
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Cura balneara de 21-30 25% din costul zilei
recuperare medicala de zile de spitalizare
(cu trimitere medicala)
2. Cura balneara tera- 18-21 30% din costul zilei
peutica (cu trimitere de zile de spitalizare
medicala)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


CAP. 8
Modul de prescriere, eliberare si decontare a medicamentelor, in tratamentul ambulatoriu, suportate din fondul asigurarilor sociale de sanatate
Pentru anul 1999 modul de prescriere, eliberare si decontare a medicamentelor cu sau fara contributie personala se face conform ordinului comun al Presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si ministrului sanatatii, emis conform <>art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 312/1999 .
CAP. 9
Dispozitive medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice

I. Procedura de inregistrare a cererilor si acordarea dispozitivelor medicale
1. Dispozitivele medicale, in intelesul <>Legii nr. 145/1997 privind asigurarile sociale de sanatate, sunt: materiale sanitare, proteze, orteze, dispozitive de mers si autoservire destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice.
2. Asiguratii au dreptul la procurarea dispozitivelor medicale, cu sau fara contributie personala, pe baza prescriptiei medicale eliberate de medici de specialitate acreditati in cabinete medicale autorizate si/sau acreditate.
3. Dispozitivele medicale se acorda pe baza cererii scrise intocmite de asigurat, de reprezentantul legal al acestuia sau de orice persoana imputernicita in acest sens, inregistrata la casa de asigurari de sanatate in raza careia isi are domiciliul sau resedinta persoana indreptatita.
4. Cererea va fi insotita de actul care atesta calitatea de asigurat (in original si in copie) si prescriptia medicala pentru dispozitivul medical, din care sa reiasa ca deficienta organica, functionala sau fizica nu a aparut in urma unei boli profesionale ori a unui accident de munca.
5. La cererea de acordare a dispozitivelor medicale destinate corectarii auzului se anexeaza si audiograma eliberata de clinica de specialitate sau de serviciile specializate autorizate de Ministerul Sanatatii.
6. Aprobarea acordarii dispozitivelor medicale se face prin decizie a directorului general al casei de asigurari de sanatate.
7. Raspunsul la cererea privind procurarea dispozitivelor medicale se comunica asiguratilor in termen de cel mult 3 zile de la data inregistrarii cererii.
8. Un exemplar al deciziei privind aprobarea procurarii dispozitivelor medicale, cererea si actele doveditoare se arhiveaza la emitent.

II. Procedura de procurare a dispozitivelor medicale si stabilirea contributiei
9. Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si Colegiul Medicilor din Romania elaboreaza anual Lista cuprinzand dispozitivele medicale decontate, integral sau cu contributie personala din partea asiguratului, de casele de asigurari de sanatate, la pretul de referinta stabilit de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate cu consultarea Colegiului Medicilor din Romania, prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.
Lista cuprinzand dispozitivele medicale decontate, integral sau cu contributie personala din partea asiguratului, de catre casele de asigurari de sanatate, este cuprinsa in anexa nr. 8.
In conformitate cu aceasta lista, medicii de specialitate vor specifica tipul dispozitivului medical in prescriptia medicala. Aceasta se va elibera in doua exemplare (pentru casa de asigurari de sanatate si pentru furnizor).
10. Comanda pentru procurarea dispozitivului medical se emite de beneficiar, care se adreseaza unuia dintre furnizorii avizati de Ministerul Sanatatii si acreditati de casele de asigurari de sanatate.
11. Diferenta dintre pretul de vanzare cu amanuntul al dispozitivului medical si pretul de referinta se suporta de catre beneficiar si se achita direct furnizorului. Daca pretul de vanzare cu amanuntul a dispozitivului medical este sub pretul de referinta, acesta este decontat integral de catre casele de asigurari de sanatate.
12. Modul de furnizare al dispozitivelor medicale se stabileste prin contracte directe incheiate intre casele de asigurari de sanatate si furnizori.

III. Categoriile de dispozitive medicale, termenul de garantie, repararea si inlocuirea acestora
13. Lista cuprinzand dispozitivele medicale cuprinde atat termenele de inlocuire ale acestora, cat si mentiunea daca dispozitivele medicale sunt reparabile.
14. Termenul de garantie este prevazut in instructiunile de folosire si intretinere conform normelor de fabricatie pentru fiecare produs. In cadrul acestui termen asiguratii pot reclama executarea necorespunzatoare, calitatea sau deteriorarea dispozitivului medical, daca aceasta nu s-a produs din vina utilizatorului.
Repararea sau inlocuirea dispozitivului respectiv cu altul corespunzator, in cadrul termenului de garantie, se asigura si se suporta de furnizor.
15. Repararea dispozitivului medical dupa expirarea termenului de garantie se asigura de catre furnizor.
16. Repararea dispozitivelor medicale dupa expirarea termenului de garantie se aproba pe baza urmatoarelor acte:
- cererea persoanei indreptatite;
- carnetul de asigurat sau alte acte care atesta calitatea de asigurat.
In cazul repararii dispozitivelor medicale, casele de asigurari de sanatate deconteaza pana la 50% din pretul de referinta al acestora, o singura data intre termenele de acordare a unui nou dispozitiv.
17. Pentru copiii si tinerii in varsta de pana la 18 ani, precum si pentru cei care sunt elevi sau studenti in institutiile de invatamant prevazute de lege, fara a depasi varsta de 26 ani, dispozitivele medicale vor fi inlocuite sau reinnoite ori de cate ori va fi necesar avand in vedere procesul de dezvoltare somatica a acestora.

IV. Gestionarea fondului aferent rambursarii cheltuielilor medicale
18. Fondul aferent cheltuielilor cu dispozitivele medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice reprezinta o cota distincta din Fondul de asigurari sociale de sanatate aferent cheltuielilor materiale si prestarilor de servicii cu caracter medical.
19. Decontarea la furnizor a dispozitivelor medicale se face de casele de asigurari de sanatate, pe baza documentelor de plata emise de furnizorii cu care au incheiat contracte de furnizare de dispozitive medicale, dupa confirmarea primirii de catre asigurat a dispozitivului medical.
Documentul de plata emis de furnizor este insotit de confirmarea primirii dispozitivului medical, sub semnatura beneficiarului, cu specificarea domiciliului, a actului de identitate si a carnetului de asigurat (alte acte care atesta calitatea de asigurat) sau a documentelor ce confirma expedierea si primirea la domiciliu.
In cazul protezarilor (protezare ORL, proteze pentru membrul superior si inferior) se va atasa un document prin care eficacitatea actului de protezare va fi validata de acelasi medic de specialitate care a eliberat prescriptia medicala.
In cazul depasirii fondului lunar alocat decontarii cheltuielilor cu dispozitivele medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice, se constituie liste de asteptare de catre casele de asigurari de sanatate.

V. Obligatiile furnizorilor si ale beneficiarilor de dispozitive medicale
20. Furnizorii dispozitivelor medicale au urmatoarele obligatii:
- sa livreze numai dispozitive medicale autorizate de Ministerul Sanatatii;
- sa confectioneze dispozitivul medical la parametrii tehnico-medicali corespunzatori deficientei pentru care a fost recomandat;
- sa livreze la termen dispozitivul medical comandat si sa asigure primirea acestuia de catre beneficiar;
- sa execute orice modificare necesara dispozitivului medical in cazul in care nu au fost respectate specificatiile din prescriptia medicului de specialitate;
- sa verifice la livrare adaptabilitatea si buna functionare a dispozitivului medical si sa predea beneficiarului certificatul de garantie si instructiunile de folosire si intretinere, cu specificarea termenului de garantie.
21. Beneficiarii dispozitivelor medicale au urmatoarele obligatii:
- sa respecte instructiunile de folosire si intretinere ale dispozitivelor medicale;
- sa nu modifice caracteristicile functionale ale dispozitivelor medicale;
- sa pastreze numarul si data stantate pe dispozitiv sau alt marcaj de identificare, dupa caz;
- sa ridice dispozitivul medical solicitat la data stabilita de furnizor;
- sa anunte furnizorul cu cel putin 7 zile inainte, daca din motive bine intemeiate nu se poate prezenta la data stabilita pentru ridicarea dispozitivului medical;
- sa nu instraineze dispozitivele medicale achizitionate.

VI. Acreditarea furnizorilor de dispozitive medicale
22. Acreditarea furnizorilor de dispozitive medicale se face pentru o perioada de un an pe baza de cerere-tip de acreditare, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 9, de catre casele de asigurari de sanatate in raza carora isi au sediul.
23. Criteriile de acreditare a furnizorilor de dispozitive medicale, care pot sa produca, sa depoziteze si sa comercializeze dispozitive medicale sunt:
- avizul Ministerului Sanatatii ca furnizor de dispozitive medicale;
- dispozitivele medicale trebuie sa fie autorizate de Ministerul Sanatatii, cu respectarea conditiilor de depozitare si garantie stabilite de producator.
24. Pe baza criteriilor de mai sus casele de asigurari de sanatate analizeaza si iau o decizie, in termen de 30 zile lucratoare de la inregistrarea cererii de acreditare, care se poate incadra in urmatoarele situatii:
- eliberarea acreditarii pe termen de un an;
- respingerea cererii de acreditare a furnizorului printr-un proces-verbal in care vor fi consemnate cauzele concrete ale respingerii acreditarii.
25. Casele de asigurari de sanatate vor emite acreditarea, conform modelului prezentat in anexa nr. 10, pe baza documentelor obligatorii solicitate. Actul de acreditare se va elibera in trei exemplare (pentru Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, furnizor si emitent). Pe baza acestora Casa Nationala de Asigurari de Sanatate va intocmi lista cuprinzand furnizorii acreditati pentru intreaga tara.
26. Cererea pentru reinnoirea acreditarii, insotita de documentele necesare, se depune cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea termenului pentru care a fost eliberata acreditarea.
27. Schimbarea siglei si adresei furnizorului, orice modificare de spatiu, declaratii false, reclamatii justificate din partea beneficiarilor si nerespectarea recomandarilor specificate de casele de asigurari de sanatate anuleaza acreditarea si impune reluarea procedurii de acreditare.
CAP. 10
Dispozitii finale
1. Furnizorii de servicii medicale, farmaceutice si dispozitive medicale pot incheia contracte cu casele de asigurari de sanatate care le asigura plata tuturor serviciilor efectuate, inclusiv pentru asiguratii care vireaza contributia la alte case de asigurari de sanatate. Sumele datorate vor fi recuperate de la casa de asigurari de sanatate unde asiguratul isi plateste contributia.
2. La alocarea sumelor colectate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate in anul 1999 din fondul de redistribuire se va tine seama si de serviciile medicale prestate de catre unii furnizori de servicii pentru asiguratii a caror contributie se vireaza la alta casa de asigurari de sanatate decat cea care deconteaza serviciile respective.
3. Furnizorii de servicii medicale sunt obligati sa acorde asistenta medicala tuturor asiguratilor indiferent de casa la care se vireaza contributia de asigurari de sanatate.
4. In cazul in care furnizorii de servicii medicale nu pot acorda asistenta medicala tuturor asiguratilor trimisi de medicul de familie sau de medicul de specialitate, intocmesc liste de asteptare in ordinea solicitarilor.

ANEXA 1

MODELE DE CONTRACT
pentru furnizarea de servicii medicale, farmaceutice si
dispozitive medicale destinate corectarii si recuperarii
deficientelor organice sau functionale ori corectarii
unor deficiente fizice

Anexa cuprinde modelele de contract pentru:
- asistenta medicala primara;
- asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu*);
-----------
*) Modelul de contract pentru asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu se utilizeaza si pentru unitatile ambulatorii de recuperare si medicina fizica, recuperare, precum si pentru cabinetele medicale de specialitate din statiunile balneoclimatice.

- servicii medicale spitalicesti**);
------
**) Modelul de contract pentru serviciile medicale spitalicesti se utilizeaza si pentru unitati speciale de recuperare-reabilitare cu personalitate juridica.

- asistenta medicala ambulatorie stomatologica;
- servicii medicale de urgenta prespitalicesti;
- asistenta cu medicamente in tratamentul ambulatoriu;
- dispozitive medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice.


MODEL
------
CONTRACT
de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala primara

I. Partile contractante

Casa de asigurari de sanatate ......, cu sediul in municipiul/orasul ......, str. ... nr. .., judetul/sectorul ....., telefon/fax ......, reprezentata prin presedinte/director general .......,
si
Cabinetul medical de asistenta medicala primara ............, organizat:
- cabinet individual ........, reprezentat prin medicul titular .........
- cabinet asociat sau grupat ...., reprezentat prin medicul delegat .....
- societate civila medicala ....., reprezentata prin administratorul ....
- cabinet organizat ca persoana juridica ........, reprezentant legal ....
- cabinet care functioneaza in structura unei unitati cu personalitate juridica ....., reprezentant legal ........;
cu autorizatia de infiintare nr. ..., autorizatia sanitara nr. ..., avand sediul in municipiul/orasul ....., str. ..... nr. .., bl. .., sc. .., et. .., ap. ...., judetul/sectorul ...., telefon ...., cont nr. .., deschis la ....., cod fiscal nr. ......... .

II. Obiectul contractului
ART. 1
Obiectul prezentului contract il constituie furnizarea de servicii medicale in asistenta medicala primara in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, conform prevederilor <>Hotararii Guvernului nr. 312/1999 privind aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in sistemul asigurarilor sociale de sanatate pe anul 1999 si a normelor metodologice de aplicare a acesteia.

III. Serviciile medicale furnizate
ART. 2
Serviciile medicale furnizate in asistenta medicala primara, detaliate in normele metodologice de aplicare a <>Hotararii Guvernului nr. 312/1999 , sunt urmatoarele:
a) servicii profilactice;
b) servicii de urgenta;
c) servicii medicale curative;
d) servicii speciale;
e) activitati de suport.
ART. 3
Furnizarea serviciilor medicale se face pentru asiguratii inscrisi pe lista proprie a medicului/ medicilor:

1. ......., acreditat de catre comisia de acreditare .... prin .... nr. ... din .... si avand un numar de .... asigurati inscrisi pe lista proprie;
2. ......., acreditat de catre comisia de acreditare .... prin .... nr. .., din .... si avand un numar de .... asigurati inscrisi pe lista proprie;
3. ......., acreditat de catre comisia de acreditare ..... prin .... nr. .. din .... si avand un numar de .... asigurati inscrisi pe lista proprie;
4. ................................
................................
................................


IV. Durata contractului
ART. 4
Prezentul contract este valabil de la data incheierii pana la 31 decembrie 1999.
ART. 5
Daca nu este denuntat unilateral de catre una dintre parti, prezentul contract se prelungeste in mod automat.

V. Obligatiile partilor
A. Obligatiile casei de asigurari de sanatate
ART. 6
Casa de asigurari de sanatate are urmatoarele obligatii:
a) sa plateasca drepturile banesti cuvenite medicului/medicilor de familie pentru serviciile medicale furnizate asiguratilor inscrisi pe lista/listele proprie/proprii;
b) sa plateasca sumele cuvenite pentru bugetul de practica medicala, acordate potrivit prezentului contract;
c) sa verifice autorizarea si/sau acreditarea furnizorului de servicii medicale.
B. Obligatiile furnizorului de servicii medicale
ART. 7
Furnizorul are urmatoarele obligatii:
a) sa acorde ingrijiri medicale asiguratilor, in caz de boala sau de accident;
b) sa respecte dreptul asiguratilor de a-si alege medicul de familie, medicul specialist din ambulatoriu si unitatea sanitara si de a-si schimba medicul de familie dupa expirarea a cel putin 3 luni de la data inscrierii pe lista;
c) sa ofere relatii asiguratilor despre serviciile oferite, modul in care vor fi furnizate acestea si sa ii consilieze in scopul prevenirii imbolnavirilor si al pastrarii sanatatii;
d) sa furnizeze tratamentul adecvat si sa respecte modul de prescriere a medicamentelor prevazute in nomenclatorul de medicamente, conform reglementarilor in vigoare;
e) sa utilizeze in conditii de eficienta fondurile primite pentru practica medicala si sa se incadreze in limitele sumelor repartizate, respectand destinatia acestora;
f) sa nu refuze acordarea asistentei medicale asiguratilor, in caz de urgenta;
g) sa solicite documentele care atesta calitatea de asigurat a persoanelor inscrise pe lista proprie;
h) sa actualizeze lista cu asigurati, inaintata casei de asigurari de sanatate, ori de cate ori apar modificari fata de situatia de fapt avuta in vedere in momentul intocmirii ei initiale;
i) sa informeze in timp util casa de asigurari de sanatate despre orice modificari survenite;
j) sa anunte in scris, in momentul inscrierii pe lista proprie a unui asigurat plecat de la un alt medic de familie, atat medicul de familie de la care a plecat asiguratul, cat si casa de asigurari de sanatate, in maximum 15 zile; medicul de familie de la care a plecat asiguratul transfera fisa medicala a asiguratului, in maximum 15 zile lucratoare de la solicitare, prin serviciul postal;
k) sa acorde servicii medicale tuturor asiguratilor inscrisi pe lista proprie, fara nici o discriminare, folosind totodata formele cele mai eficiente si economice de tratament;
l) sa trimita, daca este cazul, pacientul la medicul specialist si sa inregistreze in fisa acestuia informatiile furnizate de catre medicul specialist;
m) sa furnizeze servicii medicale la cabinet sau la domiciliul pacientului, timp de 35 de ore saptamanal;
n) sa tina la loc vizibil si accesibil asiguratilor un registru, numerotat si parafat de casa de asigurari de sanatate, al sesizarilor, propunerilor si reclamatiilor asiguratilor;
o) sa isi stabileasca programul de activitate, inclusiv modul de organizare a permanentei serviciilor medicale furnizate asiguratilor inscrisi pe lista proprie, acolo unde este cazul, si sa il aduca la cunostinta asiguratilor, casei de asigurari de sanatate si directiei de sanatate publica;
p) sa respecte confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare la asiguratii inscrisi pe lista proprie, precum si demnitatea si intimitatea acestora;
q) sa participe la cursurile de formare profesionala continua, organizate in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate;
r) sa transmita datele si informatiile solicitate de casa de asigurari de sanatate privind furnizarea serviciilor medicale si starea de sanatate a persoanelor inscrise pe lista proprie, fiind direct raspunzator de corectitudinea acestora si utilizand formularele impuse de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si respectand datele de raportare;
s) sa accepte controlul din partea casei de asigurari de sanatate si a Colegiului Medicilor din Romania privind modul de desfasurare a intregii sale activitati;
t) sa stabileasca programul de lucru si sarcinile de serviciu pentru personalul mediu si auxiliar;
u) sa nominalizeze medicul de familie acreditat care il inlocuieste pe perioada absentei si sa comunice casei de asigurari de sanatate durata absentei;
v) sa accepte inlocuirea cu un alt medic, numit de casa de asigurari de sanatate, in situatia in care nu si-a gasit un medic inlocuitor pe perioada absentei;
x) sa elibereze certificate de concediu medical, certificate medicale pentru ingrijirea copilului bolnav etc., conform prevederilor legale;
y) sa anunte casa de asigurari de sanatate atunci cand este suspendat din functie, cand i-a fost retrasa sau suspendata autorizatia de libera practica sau acreditarea;
z) sa informeze asiguratii despre drepturile pe care le au si care decurg din calitatea de asigurat;
w) sa participe la actiunile de profilaxie promovate de casa de asigurari de sanatate;
) sa sprijine personalul medical angajat sa participe la cursurile de perfectionare continua, organizate in sistemul asigurarilor sociale de sanatate;
bb) sa respecte criteriile medicale de calitate.

VI. Modalitati de plata
ART. 8
Modalitatile de plata in asistenta medicala primara sunt:
1. plata per capita;
2. tarif pe serviciu medical, cuantificat in puncte.
1. Plata per capita se face conform pct. 4.1 din normele metodologice de aplicare a <>Hotararii Guvernului nr. 312/1999 .
Valoarea estimata a unui punct pentru plata per capita este ... lei, unica pe tara si valabila pentru anul 1999.
Clauze speciale (se completeaza pentru fiecare cabinet medical si medic de familie din componenta cabinetului medical cu care s-a incheiat contractul):
a) Medic de familie:
Nume ............... Prenume .............
Grad profesional ............
Codul medicului .... Acreditare nr. ......
b) Medic de familie:
Nume ............... Prenume .............
Grad profesional ............
Codul medicului .... Acreditare nr. ......
...
...
...
c) Numarul de puncte, calculat conform pct. 4.1.1 din normele metodologice de aplicare a <>Hotararii Guvernului nr. 312/1999 , se diminueaza cu:
- medic de familie specialist ....%;
- medic de familie care nu a promovat examenul de specialitate ....% .
d) Conditiile in care isi desfasoara activitatea medicul de familie:


- zone izolate: DA/NU ...%;
- conditii grele: DA/NU ...%;
- conditii foarte grele: DA/NU ...%;


- localitati izolate cu conditii grele sau foarte grele, cu numar mic de locuitori DA/NU ...%;
- localitati deficitare din punct de vedere al prezentei medicului de familie, cauzata de nivelul social-economic si educational al populatiei DA/NU ...%;
- asigura continuitatea asistentei medicale in zilele lucratoare intre orele 20,00 - 8,00, sambata, duminica si sarbatori legale DA/NU;- centre de permanenta:
adresa: ..................
telefon: .................
numele medicilor asociati:
..........................
.........................;
- alta forma de organizare .....................
adresa: ..................
telefon: ................ .


2. Plata pe serviciu medical se face conform pct. 4.2 din normele metodologice de aplicare a prevederilor <>Hotararii Guvernului nr. 312/1999 .
Pentru primele doua luni ale primului trimestru de aplicare a normelor plata pe serviciu se face lunar, prin achitarea unei sume ce reprezinta 25% din venitul individual per capita. La finele fiecarui trimestru se va face regularizarea in functie de serviciile efectiv prestate si de valoarea calculata a punctului pe serviciu, conform pct. 10.3 din normele metodologice de aplicare a <>Hotararii Guvernului nr. 312/1999 .
ART. 9
(1) Bugetul de practica medicala
Bugetul de practica medicala se stabileste conform pct. 15 si 16 din normele metodologice de aplicare a <>Hotararii Guvernului nr. 312/1999 .
(2) In anul 1999 bugetul de practica medicala, stabilit conform pct. 15 din normele metodologice de aplicare a <>Hotararii Guvernului nr. 312/1999 este .... lei.
(3) Lunar, pana la data de .... a fiecarei luni, casa de asigurari de sanatate avanseaza suma aferenta bugetului de practica medicala, corespunzatoare lunii respective.
(4) Decontarea bugetului de practica medicala se face pe baza de documente justificative, conform normelor financiar-contabile si dispozitiilor Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.
(5) Bugetul de practica medicala pentru medicii nou-veniti intr-o localitate, in cabinete medicale existente sau nou-infiintate, se stabileste pentru un numar de 500 de asigurati pe o structura de varsta echilibrata, aferenta unui numar de ..... puncte per capita/an, stabilit de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.
ART. 10
Folosirea bugetului de practica medicala, decontarea, recalcularea lui se fac conform normelor de aplicare a contractului-cadru si reglementarilor Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.
ART. 11
Plata serviciilor medicale si a sumelor datorate pentru bugetul de practica medicala se face:
a) in contul nr. ..., deschis la ....;
b) .....
ART. 12
(1) Lunar plata sumelor aferente platii per capita si pe serviciu se face de catre casa de asigurari de sanatate pana la data de .. a fiecarei luni.
(2) Pana la data de 25 a lunii urmatoare trimestrului expirat se fac decontarea drepturilor banesti ale medicilor de familie si decontarea bugetului de practica medicala, ca urmare a regularizarilor, in functie de valoarea definitiva a punctului per capita, pe serviciu si a punctului pentru bugetul de practica medicala.
(3) Decontarea sumelor pentru plata per capita si pe serviciu se face pe baza documentelor justificative impuse de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.

VII. Calitatea serviciilor
ART. 13
Serviciile medicale furnizate in baza prezentului contract trebuie sa se incadreze, din punct de vedere al calitatii lor, in normele privind calitatea asistentei medicale, elaborate de catre comisiile de specialitate din cadrul Colegiului Medicilor din Romania si de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.

VIII. Raspunderea contractuala
ART. 14
Pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale partea in culpa datoreaza daune interese.
ART. 15
Neplata in termen de maximum 30 de zile de la depunerea documentelor justificative a sumelor datorate prevazute in contract atrage penalitati egale cu majorarile aferente pentru intarzierea platii impozitelor catre stat.
ART. 16
Furnizorul de servicii medicale garanteaza si raspunde de calitatea serviciilor medicale acordate asiguratilor.
ART. 17
Reprezentantul legal al cabinetului medical cu care casa de asigurari de sanatate a incheiat contract este direct raspunzator de corectitudinea datelor raportate. Acesta raspunde material, civil si penal, in cazul in care se constata raportari eronate, conform legislatiei in vigoare.
ART. 18
Clauza speciala:
Orice imprejurare independenta de vointa partilor, intervenita dupa data semnarii contractului si care impiedica executarea acestuia, este considerata ca forta majora si exonereaza de raspundere partea care o invoca. Sunt considerate ca forta majora, in sensul acestei clauze, imprejurari ca: razboi, revolutie, cutremur, marile inundatii, embargo, greva.
Partea care invoca forta majora trebuie sa anunte cealalta parte in termen de 5 zile de la data aparitiei respectivului caz de forta majora si, de asemenea, de la incetarea acestui caz.
Daca nu procedeaza la anuntarea in termenele prevazute mai sus a inceperii si incetarii cazului de forta majora, partea care il invoca suporta toate daunele provocate celeilalte parti prin neanuntarea in termen.
In cazul in care imprejurarile care obliga la suspendarea executarii prezentului contract se prelungesc pe o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezolutiunea contractului.

IX. Incetarea si rezilierea contractului
ART. 19
Prezentul contract poate fi denuntat in mod unilateral de catre furnizorul de servicii medicale, cu conditia notificarii intentiei de denuntare cu cel putin 45 de zile calendaristice anterior datei de la care se doreste incetarea contractului.
ART. 20
Contractul se reziliaza de plin drept printr-o notificare scrisa, in urmatoarele situatii:
a) daca medicul nu incepe activitatea in termen de cel mult 3 luni de la data semnarii prezentului contract;
b) daca din motive imputabile furnizorului acesta isi intrerupe activitatea pe o perioada mai mare de 3 luni;
c) daca medicul renunta sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din Romania;
d) incetare prin faliment, dizolvare, lichidare;
e) ridicarea de catre organele in drept a autorizatiei de functionare a furnizorului;
f) contravine prevederilor statutului casei de asigurari de sanatate.
ART. 21
In situatiile urmatoare:
a) se muta cabinetul medical din teritoriul de functionare;
b) a survenit decesul reprezentantului legal al cabinetului medical;
c) a scazut numarul de asigurati inscrisi pe lista proprie sub 500 si casa de asigurari de sanatate nu aproba continuarea raporturilor contractuale, contractul se considera desfiintat cu data la care a intervenit una din aceste situatii.
ART. 22
Situatiile prevazute la art. 20 si art. 21 lit. b) si c) se constata de catre casa de asigurari de sanatate, din oficiu, prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricarei persoane interesate.
Situatiile prevazute de art. 21 lit. a) se notifica casei de asigurari de sanatate cu cel putin 30 de zile inaintea datei de la care se doreste incetarea contractului.
ART. 23
Prezentul contract poate fi reziliat de catre partile contractante, pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale, sub conditia notificarii intentiei de reziliere cu cel putin 30 de zile calendaristice inaintea datei de la care se doreste rezilierea.

X. Corespondenta
ART. 24
Corespondenta legata de derularea prezentului contract se efectueaza in scris prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul partilor.
Fiecare parte contractanta este obligata ca in termen de 3 zile de la momentul in care intervin modificari ale adresei (inclusiv telefon, fax) sediului ce figureaza in prezentul contract sa notifice celeilalte parti contractante schimbarea survenita.

XI. Modificarea contractului
ART. 25
Prezentul contract se poate modifica, prin negociere si acord bilateral, la initiativa oricarei parti contractante sub rezerva notificarii scrise a intentiei de modificare si a propunerilor de modificare cu cel putin ........ zile inaintea datei de la care se doreste modificarea.
Modificarea se face printr-un act aditional, semnat de ambele parti si este anexa a acestui contract.
ART. 26
Modificarile referitoare la: valorile definitive ale punctului per capita, pe serviciu si valoarea punctului pentru bugetul de practica medicala, fata de valorile estimate nu se mai negociaza si intra in vigoare de la data comunicarii lor catre furnizorul de servicii medicale.
ART. 27
Clauza speciala: Daca o clauza a acestui contract ar fi declarata nula, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de aceasta nulitate. Partile convin ca orice clauza declarata nula sa fie inlocuita printr-o alta clauza care sa corespunda cat mai cu putinta spiritului contractului.

XII. Solutionarea litigiilor
ART. 28
Partile convin de comun acord ca orice litigiu ce decurge din prezentul contract sa fie solutionat de Comisia Centrala de Arbitraj.
ART. 29
Litigiile nascute in legatura cu incheierea, executarea, modificarea si incetarea, ori alte pretentii decurgand din prezentul contract vor fi supuse in prealabil unei proceduri amiabile de solutionare.
ART. 30
Litigiile nesolutionate pe cale amiabila sunt de competenta instantelor judecatoresti, potrivit legii, in cazul in care partile nu convin sa se adreseze Comisiei Centrale de Arbitraj.

XIII. Alte clauze
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate a fost incheiat azi ...., in doua exemplare a cate ........ pagini fiecare, cate unul pentru fiecare parte contractanta.CASA DE ASIGURARI DE SANATATE FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE
Presedinte/Director general, Reprezentantul legal,MODEL
-----
CONTRACT
de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu

I. Partile contractante
Casa de asigurari de sanatate ....., cu sediul in municipiul/orasul ......, str. ..... nr. .., judetul/sectorul ...., tel/fax ...., reprezentata prin presedinte/director general ............
si
Cabinetul medical ..........., organizat:
- cabinet individual ....., reprezentat prin medicul titular: ..........
- cabinet asociat sau grupat .., reprezentat prin medicul delegat: .....
- societate civila medicala ..., reprezentata prin administratorul: ....
- cabinet organizat ca persoana juridica ..............................,
reprezentant legal: ..............
- cabinet care functioneaza in structura unei unitati cu personalitate juridica ...., reprezentant legal: ......

cu autorizatie de infiintare nr. ..., autorizatie sanitara nr. ...., avand sediul in municipiul/ orasul ...., str. .... nr. ..., bl. .., sc. .., et. ..., ap. .., judetul/sectorul .., telefon ..., cont nr. ...., deschis la ........., cod fiscal nr. .........

II. Obiectul contractului
ART. 1
Obiectul prezentului contract il constituie furnizarea serviciilor medicale in asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, conform prevederilor cuprinse in <>Hotararea Guvernului nr. 312/1999 privind aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in sistemul asigurarilor sociale de sanatate pe anul 1999 si a normelor metodologice de aplicare a acesteia.

III. Serviciile medicale de specialitate furnizate
ART. 2
Furnizorul presteaza servicii medicale asiguratilor in urmatoarele specialitati:
a) ...........;
b) ...........;
c) ...........;
d) ...........;
e) ...........;
f) .......... .
ART. 3
Furnizarea serviciilor medicale din ambulatoriul de specialitate se v desfasoara la urmatoarele unitati ale furnizorului, altele decat sediul social:
1. ..... din ...., str. ... nr. .., bl. .., sc. .., sector/judet ......., tel/fax .... cu autorizatia de functionare nr. ...../..., eliberata de ....., si acreditare in sistemul asigurarilor sociale de sanatate nr. ...../.....
medic ........, acreditat de catre comisia de acreditare ....... prin ... nr. ... din ....;
2. ..... din ...., str. .., nr. .., bl. .., sc. .., sector/judet ......., tel/fax .... cu autorizatia de functionare nr. ...../....., eliberata de ..., si acreditare in sistemul asigurarilor sociale de sanatate nr. ...../........
medic ..., acreditat de catre comisia de acreditare ......... prin ...... nr. .... din .....;
3. ..... din ...., str. .., nr. .., bl. .., sc. .., sector/judet ......., tel/fax .... cu autorizatia de functionare nr. ...../....., eliberata de ..., si acreditare in sistemul asigurarilor sociale de sanatate nr. ...../........
medic ...., acreditat de catre comisia de acreditare .... prin ... nr. .. din ....;
4.
....................
....................
....................
ART. 4
Serviciile medicale din ambulatoriul de specialitate, furnizate in sistemul asigurarilor sociale de sanatate sunt:
a) consultatii:
- initiale;
- de control;
b) investigatii paraclinice;
c) tratamente,

detaliate in Normele de aplicare ale contractului-cadru pe anul 1999.

ART. 5
(1) Serviciile medicale de specialitate din ambulatoriu in sistemul asigurarilor de sanatate se acorda in baza trimiterii facute de catre medicul de familie al asiguratului, cu exceptia:
a) urgentelor;
b) tratamentului prespitalicesc, la recomandarea medicului specialist;
c) tratamentului postcura, daca acest lucru este mentionat in biletul de externare;
d) tratamentului si supravegherii medicale active la nivel de medic specialist pentru afectiunile stabilite in Normele de aplicare ale contractului-cadru pe anul 1999 - cap. III "Asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu" - pct. 16.
(2) Serviciile medicale de specialitate din ambulatoriu se acorda si pe baza biletului de trimitere interdisciplinar.
ART. 6
Furnizarea serviciilor medicale de specialitate din ambulatoriu catre asigurati se asigura de catre:
1. medic ..., acreditat de catre comisia de acreditare ... prin .... nr. .. din ........
codul medicului ...........;
2. medic ..., acreditat de catre comisia de acreditare ... prin .... nr. .. din .......
codul medicului .........;
..........................
........................ .

IV. Durata contractului
ART. 7
Prezentul contract este valabil de la data incheierii pana la 31 decembrie 1999.
ART. 8
Daca nu este denuntat unilateral de catre una dintre parti, prezentul contract se prelungeste in mod automat.

V. Obligatiile partilor
A) Obligatiile Casei de asigurari de sanatate
ART. 9
Casa de asigurari de sanatate are urmatoarele obligatii:
a) sa deconteze furnizorului contravaloarea serviciilor medicale acordate asiguratilor la termenele convenite;
b) sa verifice autorizarea si/sau acreditarea furnizorului de servicii medicale.
B) Obligatiile furnizorului de servicii medicale
ART. 10
Furnizorul are urmatoarele obligatii:
a) sa acorde ingrijiri medicale asiguratilor, in caz de boala sau accident;
b) sa respecte dreptul asiguratilor de a-si alege medicul si unitatea sanitara;
c) sa ofere relatii asiguratilor despre serviciile oferite si modul in care vor fi furnizate;
d) sa furnizeze tratamentul adecvat si sa prescrie medicamentele prevazute in nomenclatorul de medicamente, conform reglementarilor in vigoare;
e) sa utilizeze in conditii de eficienta fondurile contractate cu casa de asigurari de sanatate;
f) sa nu refuze acordarea asistentei medicale asiguratilor in caz de urgenta;
g) sa solicite documentele care atesta calitatea de asigurat a pacientilor;
h) sa acorde servicii medicale tuturor asiguratilor fara nici o discriminare folosind, totodata, formele cele mai eficiente si economice de tratament;
i) sa informeze medicul de familie al asiguratului despre diagnosticul stabilit, controalele, analizele, tratamentele efectuate, precum si despre rezultatele analizelor efectuate sau despre orice alte aspecte care tin de sanatatea asiguratului;
j) sa afiseze la cabinet, intr-un loc vizibil, programul de lucru al cabinetului medical, deplasarile pe teren si unde se poate adresa asiguratul in situatii de urgenta survenite in afara orelor de program - numele medicului, adresa, numarul de telefon;
k) sa respecte confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare la asigurati, precum si demnitatea si intimitatea acestora;
l) sa participe la cursurile de formare profesionala continua organizate in sistemul asigurarilor sociale de sanatate;
m) sa transmita lunar, datele si informatiile solicitate de casa de asigurari de sanatate, privind furnizarea serviciilor medicale si starea de sanatate a persoanelor pe care le-a consultat ori tratat, fiind direct raspunzator de corectitudinea acestora si utilizand formularele impuse de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate;
n) sa stabileasca programul de lucru si sarcinile de serviciu pentru personalul mediu si auxiliar;
o) sa elibereze certificate de concediu medical, certificate medicale pentru ingrijirea copilului bolnav etc., conform prevederilor legale;
p) sa anunte casa de asigurari de sanatate atunci cand este suspendat din functie, cand i-a fost retrasa sau suspendata autorizatia de libera practica sau acreditarea;
q) sa informeze asiguratii despre drepturile pe care le au si care decurg din calitatea de asigurat;
r) sa tina la loc vizibil si accesibil asiguratilor un registru, numerotat si parafat de casa de asigurari de sanatate, al sesizarilor, propunerilor si reclamatiilor asiguratilor;
s) sa sprijine personalul medical angajat sa participe la cursurile de perfectionare continua organizate in sistemul asigurarilor sociale de sanatate;
t) sa respecte criteriile medicale de calitate;
u) sa accepte controlul din partea casei de asigurari de sanatate si a colegiului medicilor privind modul de desfasurare a intregii activitati.

VI. Modalitati de plata
ART. 11
Modalitatile de plata in asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu sunt:
1) tarif pe serviciu cuantificat in puncte, exclusiv pentru investigatii paraclinice;
2) tarif negociat pentru investigatiile paraclinice cuprinse in anexa nr. 3 la normele metodologice de aplicare a <>Hotararii Guvernului nr. 312/1999 .
1) Decontarea serviciilor medicale in ambulatoriul de specialitate exclusiv pentru investigatiile paraclinice se face conform pct. 5, 6, 7, 8, 9 si 12 din normele metodologice de aplicare a <>Hotararii Guvernului nr. 312/1999 pe baza documentelor justificative elaborate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
Decontarea acestor servicii se face lunar, pana la data de 15 a fiecarei luni pentru primele 2 luni ale fiecarui trimestru. La finele fiecarui trimestru, dar nu mai tarziu de data de 25 a lunii urmatoare incheierii trimestrului, decontarea se face ca urmare a regularizarii sumelor cuvenite trimestrului respectiv.
Valoarea estimata a unui punct este unica pe tara si este de .... lei si este valabila pentru anul 1999.
Clauze speciale (se completeaza pentru fiecare cabinet medical si fiecare medic de specialitate din componenta cabinetului medical cu care s-a incheiat contractul):
a) Medic:
Nume .......... Prenume .........
Grad profesional ................
Specialitatea ...................
Codul medicului .................
Acreditare nr. ............
Programul zilnic de activitate ... ore/zi
Drept de a prescrie medicamente cu contributie personala pentru medicii
care au activitate in spital DA/NU
b) Medic:
Nume ......... Prenume ............
Grad profesional ..................
Specialitatea .....................
Codul medicului ...................
Acreditare nr. ............
Programul zilnic de activitate ...... ore/zi
Dreptul de a prescrie medicamente cu contributie personala pentru medicii
care au activitate in spital DA/NU
..................................
..................................
c) Numarul de puncte calculat conform pct. 5, 6, 7, 8, 9 si 12 din normele metodologice de aplicare a <>Hotararii Guvernului nr. 312/1999 se diminueaza cu:
- medic specialist: ...... %
d) Numarul de puncte calculat conform pct. 5, 6, 7, 8, 9 si 12 din normele metodologice de aplicare a <>Hotararii Guvernului nr. 312/1999 se majoreaza cu:
- zone izolate: DA/NU ... %;
- conditii grele: DA/NU ... %;
- conditii foarte grele: DA/NU ... % .
2) Decontarea investigatiilor paraclinice se face pe baza tarifelor negociate intre casa de asigurari de sanatate si furnizor. Pana la data de 15 a fiecarei luni casa de asigurari de sanatate deconteaza furnizorului de servicii medicale, sumele aferente.
Investigatiile paraclinice necesare stabilirii diagnosticului nu se deconteaza in cazul repetarii din motive tehnice sau nemedicale (inclusiv la cererea pacientului).
ART. 12
Decontarea serviciilor medicale se face pe baza de documente justificative, conform normelor financiarcontabile si dispozitiilor Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.
ART. 13
Plata serviciilor medicale in ambulatoriul de specialitate se face in:
a) Contul nr. ...., deschis la ......;
b) ............ .

VII. Calitatea serviciilor medicale
ART. 14
Serviciile medicale furnizate in baza prezentului contract trebuie sa se incadreze, din punct de vedere al calitatii lor, in normele privind calitatea asistentei medicale elaborate de catre comisiile de specialitate din cadrul Colegiului Medicilor din Romania si de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.

VIII. Raspunderea contractuala
ART. 15
Pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale partea in culpa datoreaza daune interese.
ART. 16
Neplata in termen de maximum 30 de zile de la depunerea documentelor justificative a sumelor datorate prevazute in contract atrage penalitati egale cu majorarile aferente pentru intarzierea platii impozitelor catre stat.
ART. 17
Furnizorul de servicii medicale garanteaza si raspunde de calitatea serviciilor medicale acordate asiguratilor.
ART. 18
Reprezentantul legal al cabinetului medical cu care casa de asigurari de sanatate a incheiat contract, este direct raspunzator de corectitudinea datelor raportate. Acesta raspunde material, civil si penal, in cazul in care se constata raportari eronate, conform legislatiei in vigoare.
ART. 19
Clauza speciala
Orice imprejurare independenta de vointa partilor, intervenita dupa data semnarii contractului si care impiedica executarea acestuia, este considerata ca forta majora si exonereaza de raspundere partea care o invoca. Sunt considerate ca forta majora, in sensul acestei clauze, imprejurari ca: razboi, revolutie, cutremur, marile inundatii, embargo, greva.
Partea care invoca forta majora trebuie sa anunte cealalta parte, in termen de 5 zile de la data aparitiei respectivului caz de forta majora, si de asemenea, de la incetarea acestui caz.
Daca nu procedeaza la anuntarea in termenele prevazute mai sus a inceperii si incetarii cazului de forta majora, partea care il invoca suporta toate daunele provocate celeilalte parti prin neanuntarea in termen.
In cazul cand imprejurarile care obliga la suspendarea executarii prezentului contract, se prelungesc pe o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezolutiunea contractului.

IX. Incetarea si rezilierea contractului
ART. 20
Prezentul contract poate fi denuntat in mod unilateral de catre furnizorul de servicii medicale, cu conditia notificarii intentiei de denuntare cu cel putin 45 de zile calendaristice anterior datei de la care se doreste incetarea contractului.
ART. 21
Contractul se reziliaza de plin drept printr-o notificare scrisa in urmatoarele situatii:
a) daca medicul nu incepe activitatea in termen de cel mult 3 luni de la data semnarii prezentului contract;
b) daca din motive imputabile furnizorului acesta isi intrerupe activitatea pe o perioada mai mare de 3 luni;
c) daca medicul renunta sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din Romania;
d) incetare prin faliment, dizolvare, lichidare;
e) ridicarea de catre organele in drept a autorizatiei de functionare a furnizorului;
f) contravine prevederilor statutului casei de asigurari de sanatate.
ART. 22
In situatiile urmatoare:
a) se muta cabinetul medical din teritoriul de functionare;
b) a survenit decesul titularului cabinetului medical, casa de asigurari de sanatate nu aproba continuarea raporturilor contractuale si contractul se considera desfiintat cu data la care a intervenit una din aceste situatii.
ART. 23
Situatiile prevazute la art. 21 si art. 22. lit. b) se constata de catre casa de asigurari de sanatate, din oficiu, prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricarei persoane interesate.
Situatiile prevazute de art. 22 lit. a) se notifica casei de asigurari de sanatate cu cel putin 30 de zile inaintea datei de la care se doreste incetarea contractului.
ART. 24
Prezentul contract poate fi reziliat de catre partile contractante pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale, sub conditia notificarii intentiei de reziliere cu cel putin 30 de zile calendaristice inaintea datei de la care se doreste rezilierea.

X. Corespondenta
ART. 25
Corespondenta legata de derularea prezentului contract se efectueaza in scris prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul partilor.
Fiecare parte contractanta este obilgata ca in termen de 3 zile de la momentul in care intervin modificari ale adresei (inclusiv telefon, fax) sediului ce figureaza in prezentul contract sa notifice celeilalte parti contractante schimbarea survenita.

XI. Modificarea contractului
ART. 26
Prezentul contract se poate modifica, prin negociere si acord bilateral, la initiativa oricarei parti contractante sub rezerva notificarii scrise a intentiei de modificare si a propunerilor de modificare cu cel putin ........ zile inaintea datei de la care se doreste modificarea.
Modificarea se face printr-un act aditional, semnat de ambele parti si este anexa a acestui contract.
ART. 27
Modificarile referitoare la valoarea definitiva a punctului pe serviciu, fata de valoarea estimata a punctului pe serviciu, nu se negociaza si intra in vigoare de la data comunicarii lor catre furnizorul de servicii medicale.
ART. 28
Clauza speciala: Daca o clauza a acestui contract ar fi declarata nula, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de aceasta nulitate. Partile convin ca orice clauza declarata nula sa fie inlocuita printr-o alta clauza care sa corespunda cat mai cu putinta spiritului contractului.

XII. Solutionarea litigiilor
ART. 29
Partile convin de comun acord ca orice litigiu ce decurge din prezentul contract sa fie solutionat de Comisia Centrala de Arbitraj.
ART. 30
Litigiile nascute in legatura cu incheierea, executarea, modificarea si incetarea ori alte pretentii decurgand din prezentul contract vor fi supuse in prealabil unei proceduri amiabile de solutionare.
ART. 31
Litigiile nesolutionate pe cale amiabila sunt de competenta instantelor judecatoresti, potrivit legii, in cazul in care partile nu convin sa se adreseze Comisiei Centrale de Arbitraj.

XIII. Alte clauze
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate a fost incheiat azi, ....., in doua exemplare a cate ...... pagini fiecare, cate unul pentru fiecare parte contractanta.


CASA DE ASIGURARI DE SANATATE FURNIZOR DE SERVICII
MEDICALE
Presedinte/Director general, Reprezentantul legal,MODEL
-----

CONTRACT
de furnizare de servicii medicale spitalicesti

I. Partile contractante
Casa de asigurari de sanatate .., cu sediul in municipiul/orasul ........, str. ... nr. ..., judetul/sectorul .., telefon/fax ......, reprezentata prin presedinte/director general .........,

si

Spitalul ..., cu sediul in ...., str. ... nr. .., telefon/fax ......, avand codul fiscal ... si contul nr. ..., deschis la C.E.C., reprezentat prin ..... .

II. Obiectul contractului
ART. 1
Obiectul prezentului contract il constituie furnizarea serviciilor medicale in asistenta medicala spitaliceasca in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, conform prevederilor cuprinse in <>Hotararea Guvernului nr. 312/1999 privind aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in sistemul asigurarilor sociale de sanatate pe anul 1999 si normelor metodologice de aplicare a <>Hotararii Guvernului nr. 312/1999 .

III. Serviciile medicale spitalicesti
ART. 2
Serviciile medicale spitalicesti furnizate in sistemul asigurarilor sociale de sanatate sunt prevazute in anexa nr. 5 la normele metodologice de aplicare a <>Hotararii Guvernului nr. 312/1999 si constau in:
a) consultatii initiale si de control;
b) investigatii;
c) stabilirea diagnosticului;
d) tratament medical, chirurgical si/sau fizic recuperator;
e) investigatii paraclinice;
f) ingrijire, medicamente si materiale sanitare, cazare si masa.
ART. 3
Serviciile medicale spitalicesti sunt furnizate asiguratilor in baza trimiterilor facute de catre medicul de familie sau de medicul specialist din ambulatoriul de specialitate, care au incheiat contracte de furnizare de servicii medicale. Exceptie fac urgentele si internarile facute cu aprobarea sefului de sectie, care poate da aprobare de internare persoanelor asigurate, pana la maximum 10% din totalul internarilor.
ART. 4
Serviciile medicale de specialitate din ambulatoriul spitalului se vor efectua in baza unui contract separat de furnizare de servicii medicale, conform modelului de contract de furnizare de servicii medicale din ambulatoriul de specialitate.

IV. Durata contractului
ART. 5
Prezentul contract este valabil de la data incheierii pana la 31 decembrie 1999.
ART. 6
Daca nu este denuntat unilateral de catre una dintre parti, prezentul contract se prelungeste in mod automat.

V. Obligatiile partilor
A) Obligatiile Casei de asigurari de sanatate
ART. 7
Casa de asigurari de sanatate are urmatoarele obligatii:
a) sa deconteze furnizorului contravaloarea serviciilor medicale acordate asiguratilor, la termenele convenite;
b) sa verifice autorizarea si/sau acreditarea furnizorului de servicii medicale.
B) Obligatiile furnizorului de servicii medicale
ART. 8
Furnizorul are urmatoarele obligatii contractuale:
a) sa acorde ingrijiri medicale asiguratilor;
b) sa respecte dreptul asiguratilor de a-si alege spitalul;
c) sa informeze medicul de familie al asiguratului sau, dupa caz, medicul de specialitate din ambulatoriu, prin scrisoare medicala, despre diagnosticul stabilit, controalele, analizele, tratamentele efectuate, precum si despre rezultatele analizelor efectuate sau despre orice alte aspecte care tin de sanatatea asiguratului;
d) sa ofere relatii asiguratilor despre serviciile oferite si despre modul in care vor fi furnizate;
e) sa furnizeze tratamentul adecvat si sa prescrie medicamentele prevazute in nomenclatorul de medicamente, conform reglementarilor in vigoare;
f) sa nu refuze acordarea asistentei medicale asiguratilor in caz de urgenta;
g) sa utilizeze in conditii de eficienta fondurile contractate cu casa de asigurari de sanatate si sa respecte destinatia acestor fonduri;
h) sa solicite documentele care atesta calitatea de asigurat a pacientilor;
i) sa acorde servicii medicale tuturor asiguratilor fara nici o discriminare, folosind totodata formele cele mai eficiente si economice de tratament;
j) sa respecte confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare la asigurati, precum si demnitatea si intimitatea acestora;
k) sa se ingrijeasca de asigurarea permanentei serviciilor medicale furnizate asiguratilor;
l) sa raporteze lunar casei de asigurari de sanatate activitatea efectiv realizata, folosind in acest scop formularele elaborate de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate;
m) sa sprijine personalul medical angajat sa participe la cursurile de formare profesionala continua in sistemul asigurarilor sociale de sanatate;
n) sa transmita datele si informatiile solicitate de casa de asigurari de sanatate privind furnizarea serviciilor medicale si starea de sanatate a persoanelor consultate ori tratate, fiind direct raspunzator de corectitudinea acestora si utilizand formularele elaborate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate;
o) sa accepte controlul din partea casei de asigurari de sanatate si a Colegiului Medicilor din Romania privind modul de desfasurare a intregii sale activitati;
p) sa stabileasca programul de lucru si sarcinile de serviciu pentru personalul angajat;
q) sa utilizeze in conditii de eficienta fondurile primite pentru practica medicala si sa se incadreze in sumele alocate;
r) sa elibereze certificate de concediu medical, certificate medicale pentru ingrijirea copilului bolnav etc., conform prevederilor legale;
s) sa informeze asiguratii in scopul prevenirii imbolnavirilor si al pastrarii sanatatii;
t) sa informeze asiguratii despre drepturile pe care le au si care decurg din calitatea de asigurat;
u) sa tina la loc vizibil si accesibil asiguratilor un registru, numerotat si parafat de casa de asigurari de sanatate, cuprinzand sesizarile, propunerile si reclamatiile asiguratilor;
v) sa participe la actiunile de profilaxie promovate de casa de asigurari de sanatate;
w) sa respecte criteriile medicale de calitate.

VI. Modalitati de plata
ART. 9
(1) Fondul aferent serviciilor medicale spitalicesti se negociaza anual si se aloca in transe lunare, cuprinzand cheltuielile necesare finantarii serviciilor medicale contractate.
Suma negociata anual ... lei/an; ... lei/luna
(2) Bugetul global este stabilit 70% pe criteriu istoric raportat la anul 1998 si restul pe baza urmatorilor indicatori:
a) numarul internarilor contractate (estimat); ...
b) durata medie de spitalizare ....
(conform anexei nr. 4 din normele metodologice de aplicare a <>Hotararii Guvernului nr. 312/1999 );
c) numarul zilelor de spitalizare ... (numarul internarilor contractate - conform art. 9 alin. (2) lit. a) inmultit cu durata medie de spitalizare - conform art. 9 alin. (2) lit. b);
d) numarul personalului, pe categorii (medici, personal sanitar cu studii superioare ... etc.) ...;
e) complexitatea interventiei.
ART.10
(1) Lunar, pana la data de ... a fiecarei luni, casa de asigurari de sanatate avanseaza sumele corespunzatoare lunii respective.
(2) Decontarea sumelor pentru plata serviciilor spitalicesti se face pe baza documentelor justificative conform normelor financiar-contabile si dispozitiilor Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.
ART. 11
Plata serviciilor medicale spitalicesti se face in:
a) cont nr. ...., deschis la ......;
b) ............................... .

VII. Calitatea serviciilor medicale
ART. 12
Serviciile medicale furnizate in baza prezentului contract trebuie sa se incadreze, din punct de vedere al calitatii lor, in normele privind calitatea asistentei medicale elaborate de catre comisiile de specialitate din cadrul Colegiului Medicilor din Romania si de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.

VIII. Raspunderea contractuala
ART. 13
Pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale partea in culpa datoreaza daune interese.
ART. 14
Neplata in termen de maximum 30 de zile de la depunerea documentelor justificative a sumelor datorate prevazute in contract atrage penalitati egale cu majorarile aferente pentru intarzierea platii impozitelor catre stat.
ART. 15
Furnizorul de servicii medicale garanteaza si raspunde de calitatea serviciilor medicale acordate asiguratilor.
ART. 16
Reprezentantul legal al spitalului cu care casa de asigurari de sanatate a incheiat contract este direct raspunzator de corectitudinea datelor raportate. In caz contrar se aplica urmatoarele penalitati:
.....................
.....................
ART. 17
Clauza speciala: Orice imprejurare independenta de vointa partilor, intervenita dupa data semnarii contractului si care impiedica executarea acestuia, este considerata ca forta majora si exonereaza de raspundere partea care o invoca. Sunt considerate ca forta majora, in sensul acestei clauze, imprejurari ca: razboi, revolutie, cutremur, marile inundatii, embargo, greva.
Partea care invoca forta majora trebuie sa anunte cealalta parte, in termen de 5 zile de la data aparitiei respectivului caz de forta majora, si, de asemenea, de la incetarea acestui caz.
Daca nu procedeaza la anuntarea in termenele prevazute mai sus a inceperii si incetarii cazului de forta majora, partea care il invoca suporta toate daunele provocate celeilalte parti prin neanuntarea in termen.
In cazul in care imprejurarile care obliga la suspendarea executarii prezentului contract se prelungesc pe o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezolutiunea contractului.

IX. Incetarea si rezilierea contractului
ART. 18
Prezentul contract poate fi denuntat in mod unilateral de catre furnizorul de servicii medicale, cu conditia notificarii intentiei de denuntare cu cel putin 45 de zile calendaristice anterior datei de la care se doreste incetarea contractului.
ART. 19
Contractul se reziliaza de plin drept printr-o notificare scrisa in urmatoarele situatii:
a) incetarea prin faliment, dizolvare, lichidare;
b) ridicarea de catre organele in drept a autorizatiei de functionare a furnizorului;
c) contravine prevederilor statutului casei de asigurari de sanatate.
ART. 20
In situatiile urmatoare:
a) se muta unitatea medicala din teritoriul de functionare;
b) a survenit decesul reprezentantului legal al spitalului, casa de asigurari de sanatate nu aproba continuarea raporturilor contractuale si contractul se considera desfiintat cu data la care a intervenit una dintre aceste situatii.
ART. 21
Situatiile prevazute la art.19 si art. 20 lit. b) se constata de catre casa de asigurari de sanatate, din oficiu, prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricarei persoane interesate. Situatiile prevazute la art. 20 lit. a) se notifica casei de asigurari de sanatate cu cel putin 30 de zile inaintea datei de la care se doreste incetarea contractului.
ART. 22
Prezentul contract poate fi reziliat de catre partile contractante, pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale, cu conditia notificarii intentiei de reziliere cu cel putin 30 de zile calendaristice inaintea datei de la care se doreste rezilierea.

X. Corespondenta
ART. 23
Corespondenta legata de derularea prezentului contract se efectueaza in scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau la sediul partilor.
Fiecare parte contractanta este obligata ca in termen de 3 zile de la momentul in care intervin modificari ale adresei (inclusiv telefon, fax) sediului ce figureaza in prezentul contract sa notifice celeilalte parti contractante schimbarea survenita.

XI. Modificarea contractului
ART. 24
Prezentul contract se poate modifica, prin negociere si acord bilateral, la initiativa oricarei parti contractante, sub rezerva notificarii scrise a intentiei de modificare si a propunerilor de modificare cu cel putin ........ zile inaintea datei de la care se doreste modificarea.
Modificarea se face printr-un act aditional, semnat de ambele parti, si este anexa a acestui contract.
ART. 25
Clauza speciala: Daca o clauza a acestui contract ar fi declarata nula, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de aceasta nulitate. Partile convin ca orice clauza declarata nula sa fie inlocuita printr-o alta clauza care sa corespunda cat mai mult cu putinta spiritului contractului.

XII. Solutionarea litigiilor
ART. 26
Partile convin de comun acord ca orice litigiu ce decurge din prezentul contract sa fie solutionat de Comisia Centrala de Arbitraj.
ART. 27
Litigiile nascute in legatura cu incheierea, executarea, modificarea si incetarea ori cu alte pretentii decurgand din prezentul contract sunt supuse in prealabil unei proceduri amiabile de solutionare.
ART. 28
Litigiile nesolutionate pe cale amiabila sunt de competenta instantelor judecatoresti, potrivit legii, in cazul in care partile nu convin sa se adreseze Comisiei Centrale de Arbitraj.

XIII. Alte clauze
.......................................................................................................................................................................................................................................................................
Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate a fost incheiat azi ...., in doua exemplare a cate .... pagini fiecare, cate unul pentru fiecare parte contractanta.CASA DE ASIGURARI DE SANATATE FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE
Presedinte/Director general Reprezentantul legalMODEL
-----
CONTRACT
de furnizare de servicii medicale stomatologice

I. Partile contractante
Casa de asigurari de sanatate ..., cu sediul in municipiul/orasul ......, str. .... nr. .., judetul/sectorul ...., telefon/fax ....., reprezentata prin presedinte/director general ......,

si

Cabinetul medical ......., organizat:
- cabinet individual ...., reprezentat prin medicul titular ........
- cabinet asociat sau grupat ...., reprezentat prin medicul delegat .....
- societate civila medicala ....., reprezentata prin administratorul ....
- cabinet organizat ca persoana juridica ..., reprezentant legal: .......
- cabinet care functioneaza in structura unei unitati cu personalitate juridica ..., reprezentant legal: .....,
cu autorizatia de infiintare nr. .., autorizatia sanitara nr. ..., avand sediul in municipiul/orasul ..., str. .. nr. .., bl. .., sc. .., et. ., ap. ., judetul/sectorul ..., telefon .., cont nr. .., deschis la ........, cod fiscal nr. ... .

II. Obiectul contractului
ART. 1
Obiectul prezentului contract il constituie furnizarea serviciilor medicale in asistenta medicala stomatologica, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, conform prevederilor cuprinse in <>Hotararea Guvernului nr. 312/1999 pentru aprobarea contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in sistemul asigurarilor sociale de sanatate pe anul 1999 si in normele metodologice de aplicare a <>Hotararii Guvernului nr. 312/1999 .

III. Serviciile medicale stomatologice furnizate
ART. 2
Serviciile medicale stomatologice ce fac obiectul prezentului contract sunt cele prevazute in Anexa nr. 7 "Lista serviciilor stomatologice si tarifele acestora" la normele metodologice de aplicare a <>H.G. nr. 312/1999 .
ART. 3
Furnizarea serviciilor medicale din ambulatoriul de specialitate se desfasoara la urmatoarele unitati ale furnizorului, altele decat sediul social:
1. .... din ......, str. .... nr. .., bl. .., sc. .., sectorul/judetul ...., telefon/fax .., cu autorizatia de functionare nr. .../.., eliberata de ......, si acreditare in sistemul asigurarilor sociale de sanatate nr. ../....
medic ..., acreditat de catre comisia de acreditare ..... prin ........., nr. ...... din ........;
2. ..... din ..., str. .. nr. .., bl. .., sc. .., sectorul/judetul ....., telefon/fax ..., cu autorizatia de functionare nr. ../.., eliberata de ....., si acreditare in sistemul asigurarilor sociale de sanatate nr. ....../........
medic ....., acreditat de catre comisia de acreditare ..... prin ......., nr. .... din .....;
3. .... din ......, str. .... nr. .., bl. .., sc .., sectorul/judetul ...., telefon/fax ..., cu autorizatia de functionare nr. ..../.., eliberata de ....., si acreditare in sistemul asigurarilor sociale de sanatate nr. ...../........
medic ..., acreditat de catre comisia de acreditare ..... prin ...... nr. .. din ..;
4.
.............
.............
.............
ART. 4
Furnizarea serviciilor medicale catre asigurati se va asigura prin:
1. medic ..., acreditat de catre comisia de acreditare ..... prin ........ nr. .... din ..., codul medicului .........;
2. medic ..., acreditat de catre comisia de acreditare ..... prin ........ nr. ..... din ... codul medicului ........
3. medic ..., acreditat de catre comisia de acreditare ..... prin ........ nr. ..... din ... codul medicului ........ .

IV. Durata contractului
ART. 5. - Prezentul contract este valabil de la data incheierii pana la 31 decembrie 1999.
ART. 6. - Daca nu este denuntat unilateral de catre una dintre parti, prezentul contract se prelungeste in mod automat.

V. Obligatiile partilor
A) Obligatiile casei de asigirari de sanatate
ART. 7
Casa de asigurari de sanatate are urmatoarele obligatii:
a) sa stabileasca plafonul lunar pe medic, in vederea decontarii serviciilor medicale stomatologice conform Listei de servicii stomatologice si tarifele acestora;
b) sa deconteze furnizorului contravaloarea serviciilor medicale stomatologice acordate asiguratilor, la termenele convenite;
c) sa verifice autorizarea si/sau acreditarea furnizorului de servicii medicale stomatologice.
B) Obligatiile furnizorului de servicii medicale stomatologice
ART. 8
Furnizorul are urmatoarele obligatii contractuale:
a) sa acorde asiguratilor ingrijirile medicale stomatologice contractate;
b) sa respecte dreptul asiguratilor de a-si alege medicul stomatolog;
c) sa informeze, daca este cazul, medicul de familie al asiguratului despre diagnosticul stabilit, controalele si tratamentele efectuate sau orice alte aspecte care tin de sanatatea asiguratului;
d) sa ofere relatii asiguratilor despre serviciile oferite si despre modul in care vor fi furnizate;
e) sa-si intocmeasca liste de asigurati, pe grupe de varsta, pe baza carora acorda servicii medicale stomatologice preventive si sa le depuna la casa de asigurari de sanatate cu care incheie contract;
f) sa anunte in scris, in momentul inscrierii pe lista proprie a unui asigurat plecat de la alt medic stomatolog, atat medicul stomatolog de la care a plecat asiguratul, cat si casa de asigurari de sanatate cu care a incheiat contract, in maximum ....... zile;
g) sa furnizeze tratamentul adecvat si sa prescrie medicamentele necesare, conform reglementarilor in vigoare;
h) sa utilizeze in conditii de eficienta fondurile contractate cu casa de asigurari de sanatate;
i) sa nu refuze acordarea asistentei medicale stomatologice asiguratilor, in caz de urgenta;
j) sa solicite documentele care atesta calitatea de asigurat a pacientilor;
k) sa acorde servicii medicale tuturor asiguratilor, fara nici o discriminare, folosind totodata formele cele mai eficiente si economice de tratament;
l) sa afiseze la cabinet, intr-un loc vizibil, programul de lucru al cabinetului medical si unde se poate adresa asiguratul in situatii de urgenta survenite in afara orelor de program - numele medicului, adresa, numarul de telefon;
m) sa respecte confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare la asigurati, precum si demnitatea si intimitatea acestora;
n) sa participe la cursurile de formare profesionala continua organizate in sistemul asigurarilor sociale de sanatate;
o) sa transmita datele si informatiile solicitate de casa de asigurari de sanatate, privind furnizarea serviciilor medicale si starea de sanatate a persoanelor pe care le-a consultat ori tratat, fiind direct raspunzator de corectitudinea acestora si utilizand formularele impuse de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate;
p) sa accepte controlul din partea casei de asigurari de sanatate si a Colegiului Medicilor din Romania privind modul de desfasurare a intregii sale activitati;
q) sa stabileasca programul de lucru si sarcinile de serviciu pentru personalul mediu si auxiliar;
r) sa anunte casa de asigurari de sanatate atunci cand este suspendat din functie, cand i-a fost retrasa sau suspendata autorizatia de libera practica sau acreditarea;
s) sa informeze asiguratii in scopul prevenirii imbolnavirilor si al pastrarii sanatatii;
t) sa informeze asiguratii despre drepturile pe care le au si care decurg din calitatea de asigurat;
u) sa participe la actiunile de profilaxie promovate de casa de asigurari de sanatate;
v) sa tina la loc vizibil si accesibil asiguratilor un registru, numerotat si parafat de casa de asigurari de sanatate al sesizarilor, propunerilor si reclamatiilor asiguratilor;
w) sa sprijine personalul medical angajat sa participe la cursuri de perfectionare continua organizate in sistemul asigurarilor sociale de sanatate;
x) sa respecte criteriile medicale de calitate.

VI. Modalitati de plata
ART. 9
(1) Decontarea serviciilor medicale stomatologice se face pe baza tarifelor acestora, prevazute in Anexa nr.6 "Lista serviciilor stomatologice si tarifele acestora" la normele metodologice de aplicare a <>Hotararii Guvernului nr. 312/1999 si in limita unui plafon lunar/medic, calculat conform cap. V pct. 6 din normele metodologice de aplicare a acesteia, cu incadrarea in fondurile alocate asistentei medicale stomatologice.
(2) Urgentele stomatologice pot depasi plafonul lunar/medic cu maximum 10% .
ART. 10
(1) Decontarea serviciilor medicale stomatologice se face lunar, pana la data de 15 a fiecarei luni pentru primele doua luni ale fiecarui trimestru. La finele fiecarui trimestru, dar nu mai tarziu de data de 25 a lunii urmatoare incheierii trimestrului, se face decontarea ca urmare a regularizarii sumelor cuvenite trimestrului respectiv.
(2) Decontarea sumelor pentru plata serviciilor medicale stomatologice se face pe baza documentelor justificative conform normelor financiar-contabile si dispozitiilor Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.
ART. 11
Plata serviciilor medicale stomatologice se face in contul nr. .........., deschis la C.E.C.

VII. Calitatea serviciilor medicale
ART. 12
Serviciile medicale furnizate in baza prezentului contract trebuie sa se incadreze, din punct de vedere al calitatii lor, in normele privind calitatea asistentei medicale elaborate de catre comisiile de specialitate din cadrul Colegiului Medicilor din Romania si de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.

VIII. Raspunderea contractuala
ART. 13
Pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale partea in culpa datoreaza daune interese.
ART. 14
Neplata in termen de maximum 30 de zile de la depunerea documentelor justificative a sumelor datorate prevazute in contract atrage penalitati egale cu majorarile aferente pentru intarzierea platii impozitelor catre stat.
ART. 15
Furnizorul de servicii medicale stomatologice garanteaza si raspunde de calitatea serviciilor medicale acordate asiguratilor.
ART. 16
Reprezentantul legal al cabinetului medical cu care casa de asigurari de sanatate a incheiat contract este direct raspunzator de corectitudinea datelor raportate. Acesta raspunde material, civil si penal, in cazul in care se constata raportari eronate, conform legislatiei in vigoare.
ART. 17
Clauza speciala:
Orice imprejurare, independenta de vointa partilor, intervenita dupa data semnarii contractului si care impiedica executarea acestuia este considerata ca forta majora si exonereaza de raspundere partea care o invoca. Sunt considerate ca forta majora, in sensul acestei clauze, imprejurari ca: razboi, revolutie, cutremur, marile inundatii, embargo, greva.
Partea care invoca forta majora trebuie sa anunte cealalta parte, in termen de 5 zile de la data aparitiei respectivului caz de forta majora, si, de asemenea, de la incetarea acestui caz.
Daca nu procedeaza la anuntarea in termenele prevazute mai sus a inceperii si incetarii cazului de forta majora, partea care il invoca suporta toate daunele provocate celeilalte parti prin neanuntarea in termen.
In cazul cand imprejurarile care obliga la suspendarea executarii prezentului contract se prelungesc pe o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezolutiunea contractului.

IX. Incetarea si rezilierea contractului
ART. 18
Prezentul contract poate fi denuntat in mod unilateral de catre furnizorul de servicii medicale, cu conditia notificarii intentiei de denuntare cu cel putin 45 de zile calendaristice anterior datei de la care se doreste incetarea contractului.
ART. 19
Contractul se reziliaza de plin drept, printr-o notificare scrisa, in urmatoarele situatii:
a) daca medicul nu incepe activitatea in termen de cel mult 3 luni de la data semnarii prezentului contract;
b) daca din motive imputabile furnizorului acesta isi intrerupe activitatea pe o perioada mai mare de 3 luni;
c) daca medicul renunta sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din Romania;
d) incetarea prin faliment, dizolvare, lichidare;
e) ridicarea de catre organele in drept a autorizatiei de functionare a furnizorului;
f) contravine prevederilor statutului casei de asigurari de sanatate.
ART. 20
In situatiile urmatoare:
a) se muta cabinetul medical din teritoriul de functionare;
b) a survenit decesul reprezentantului legal al cabinetului medical, casa de asigurari de sanatate nu aproba continuarea raporturilor contractuale si contractul se considera desfiintat cu data la care a intervenit una din aceste situatii.
ART. 21
Situatiile prevazute la art. 19 si art. 20. lit. b) se constata de catre casa de asigurari de sanatate, din oficiu, prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricarei persoane interesate.
Situatiile prevazute de art. 20 lit. a) se notifica casei de asigurari de sanatate cu cel putin 30 de zile inaintea datei de la care se doreste incetarea contractului.
ART. 22
Prezentul contract poate fi reziliat de catre partile contractante, pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale, sub conditia notificarii intentiei de reziliere cu cel putin 30 de zile calendaristice inaintea datei de la care se doreste rezilierea.

X. Corespondenta
ART. 23
Corespondenta legata de derularea prezentului contract se efectueaza in scris, prin scrisori recomandate, cu confirmare de primire, prin fax sau la sediul partilor.
Fiecare parte contractanta este obligata ca in termen de 3 zile de la momentul in care intervin modificari ale adresei (inclusiv telefon, fax) sediului ce figureaza in prezentul contract sa notifice celeilalte parti contractante schimbarea survenita.

XI. Modificarea contractului
ART. 24
Prezentul contract se poate modifica, prin negociere si acord bilateral, la initiativa oricarei parti contractante, sub rezerva notificarii scrise a intentiei de modificare si a propunerilor de modificare cu cel putin ..... zile inaintea datei de la care se doreste modificarea.
Modificarea se face printr-un act aditional semnat de ambele parti si este anexa a acestui contract.
ART. 25
Modificarile referitoare la plafonul lunar/medic ca urmare a recalcularii sumelor cuvenite medicului in asistenta medicala stomatologica nu se negociaza si intra in vigoare de la data comunicarii lor catre furnizorul de servicii medicale.
ART. 26
Clauza speciala: Daca o clauza a acestui contract ar fi declarata nula, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de aceasta nulitate. Partile convin ca orice clauza declarata nula sa fie inlocuita printr-o alta clauza care sa corespunda cat mai cu putinta spiritului contractului.

XII. Solutionarea litigiilor
ART. 27
Partile convin de comun acord ca orice litigiu ce decurge din prezentul contract sa fie solutionat de Comisia Centrala de Arbitraj.
ART. 28
Litigiile nascute in legatura cu incheierea, executarea, modificarea si incetarea ori cu alte pretentii decurgand din prezentul contract sunt supuse in prealabil unei proceduri amiabile de solutionare.
ART. 29
Litigiile nesolutionate pe cale amiabila sunt de competenta instantelor judecatoresti, potrivit legii, in cazul in care partile nu convin sa se adreseze Comisiei Centrale de Arbitraj.

XIII. Alte clauze
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate a fost incheiat azi ...., in doua exemplare a cate .... pagini fiecare, cate unul pentru fiecare parte contractanta.CASA DE ASIGURARI DE SANATATE FURNIZOR DE SERVICII
MEDICALE STOMATOLOGICE
Presedinte/Director general, Reprezentantul legal,MODEL
-----

CONTRACT
privind furnizarea de servicii medicale de urgenta prespitalicesti

I. Partile contractante
Casa de asigurari de sanatate ...., cu sediul in municipiul/orasul ......., str. ... nr. .., judetul/sectorul ..., telefon/fax ........., reprezentata prin presedinte/director general ............,

si
Unitatea sanitara ..., cu sediul in ...., str. ... nr. .., telefon/fax ..., avand codul fiscal ... si contul nr. .., deschis la .. , reprezentat prin .....

II. Obiectul contractului
ART. 1
Obiectul prezentului contract il constituie furnizarea de servicii medicale in asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca din cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, conform prevederilor cuprinse in <>Hotararea Guvernului nr. 312/1999 pentru aprobarea contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in sistemul asigurarilor sociale de sanatate pe anul 1999 si in normele metodologice de aplicare a acesteia.

III. Serviciile medicale furnizate
ART. 2
Serviciile medicale furnizate in asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca sunt:
a) asistenta medicala la locul accidentului sau al imbolnavirii;
b) asistenta medicala pe timpul transportului accidentatului sau bolnavului;
c) transportul asiguratului, in caz de urgenta;
ART. 3
Serviciile medicale in asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca se asigura pe o durata zilnica de 24 de ore.

IV. Durata contractului
ART. 4
Prezentul contract este valabil de la data incheierii pana la 31 decembrie 1999.
ART. 5
Daca nu este denuntat unilateral de catre una din parti, prezentul contract se prelungeste in mod automat.

V. Obligatiile partilor
A) Obligatiile casei de asigurari de sanatate
ART. 6
Casa de asigurari de sanatate are urmatoarele obligatii:
a) sa deconteze furnizorului contravaloarea serviciilor medicale acordate asiguratilor, la termenele convenite.
b) sa verifice autorizarea si/sau acreditarea furnizorului de servicii medicale.
B) Obligatiile furnizorului de servicii medicale
ART. 7
Furnizorul are urmatoarele obligatii:
a) sa acorde ingrijiri medicale asiguratilor, in caz de boala sau accident, de la momentul solicitarii sau de la data accidentului si pana la rezolvarea starii de urgenta;
b) sa foloseasca medicatia, materialele sanitare si aparatura medicala din dotarea mijlocului de transport la locul accidentului sau al imbolnavirii ori in timpul transportului;
c) sa informeze asiguratii despre serviciile oferite si despre modul in care vor fi furnizate;
d) sa furnizeze tratamentul adecvat asiguratilor;
e) sa utilizeze in conditii de eficienta fondurile contractate cu casa de asigurari de sanatate;
f) sa solicite documentele care atesta calitatea de asigurat a pacientilor;
g) sa acorde servicii medicale tuturor asiguratilor fara nici o discriminare, folosind, totodata, formele cele mai eficiente si economice de tratament;
h) sa informeze medicul de familie al asiguratului sau unitatea sanitara la care este transportat asiguratul despre diagnosticul stabilit, investigatiile efectuate, tratamentele efectuate precum si despre rezultatele investigatiilor efectuate sau orice alte aspecte care tin de sanatatea asiguratului;
i) sa respecte confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare la asigurati, precum si demnitatea si intimitatea acestora;
j) sa participe la cursurile de formare profesionala continua organizate in sistemul asigurarilor sociale de sanatate;
k) sa transmita lunar datele si informatiile solicitate de casa de asigurari de sanatate privind furnizarea serviciilor medicale si starea de sanatate a persoanelor pe care le-a consultat ori tratat, fiind direct raspunzator de corectitudinea acestora si utilizand formularele impuse de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate;
l) sa stabileasca programul de lucru si sarcinile de serviciu pentru angajatii sai;
m) sa elibereze adeverinta medicala de urgenta, conform prevederilor legale;
n) sa anunte casa de asigurari de sanatate atunci cand este suspendata sau anulata autorizatia sau acreditarea;
o) sa informeze asiguratii despre drepturile pe care le au si care decurg din calitatea de asigurat;
p) sa tina la loc vizibil si accesibil asiguratilor un registru, numerotat si parafat de casa de sanatate, al sesizarilor, propunerilor si reclamatiilor asiguratilor;
q) sa accepte controlul din partea casei de asigurari de sanatate si a Colegiului Medicilor privind modul de desfasurare a intregii sale activitati;
r) sa respecte criteriile medicale de calitate;
s) sa sprijine personalul medical angajat sa participe la cursurile de formare profesionala continua organizate in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate.

VI. Modalitati de plata
ART. 8
Fondul aferent serviciilor medicale de urgenta prespitalicesti se determina trimestrial de catre conducerea acestor unitati, prin negociere cu reprezentantul casei de asigurari de sanatate.
ART. 9
(1) Lunar, pana la data de ... a fiecarei luni, casa de asigurari de sanatate avanseaza sumele corespunzatoare lunii respective.
(2) Decontarea sumelor pentru plata serviciilor de urgenta prespitalicesti se face pe baza documentelor justificative conform normelor financiar-contabile si dispozitiilor Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.
ART. 10
Plata serviciilor medicale de urgenta prespitalicesti si a unor tipuri de transport se face pe baza urmatorilor indicatori:
a) cost/km parcurs ....... lei (suma negociata)
b) cost/solicitare ....... lei (suma negociata)
c) timp mediu de raspuns la solicitare, din care:


- urban zona A: ....... km ............. minute
zona B: ....... km ............. minute
zona C: ....... km ............. minute
...................
...................
- rural zona A: ....... km ............. minute
zona B: ....... km ............. minute
zona C: ....... km ............. minute
...................
...................


Depasirea negociata a timpului mediu de raspuns la solicitare (in cazuri nejustificate) atrage penalitati de ..../minut din sumele negociate si contractate.
d) concordanta diagnosticului medicului din serviciul de urgenta cu diagnosticul de la camera de garda a spitalului
Se penalizeaza cu ..% din sumele negociate si contractate, daca peste ...% din diagnosticele serviciilor medicale de urgenta prespitalicesti nu corespund diagnosticelor de la camera de garda a spitalului.
ART. 11
Plata serviciilor medicale de urgenta prespitalicesti se face prin:
a) cont nr. ...., deschis la ....;
b) ...............................

VII. Calitate serviciilor medicale
ART. 12
Serviciile medicale furnizate in baza prezentului contract trebuie sa se incadreze, din punct de vedere al calitatii lor, in normele privind calitatea asistentei medicale, elaborate de catre comisiile de specialitate din cadrul Colegiului Medicilor din Romania si de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.

VIII. Raspunderea contractuala
ART. 13
Pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale partea in culpa datoreaza daune interese.
ART. 14
Neplata in termen de maximum 30 de zile de la depunerea documentelor justificative a sumelor datorate prevazute in contract atrage penalitati egale cu majorarile aferente pentru intarzierea platii impozitelor catre stat.
ART. 15
Furnizorul de servicii medicale garanteaza si raspunde de calitatea serviciilor medicale acordate asiguratilor.
ART. 16
Reprezentantul legal al unitatii sanitare cu care casa de asigurari de sanatate a incheiat contract este direct raspunzator de corectitudinea datelor raportate. Acesta raspunde material, civil si penal, in cazul in care se constata raportari eronate, conform legislatiei in vigoare.
ART. 17
Clauza speciala: Orice imprejurare, independenta de vointa partilor, intervenita dupa data semnarii contractului si care impiedica executarea acestuia este considerata ca forta majora si exonereaza de raspundere partea care o invoca. Sunt considerate ca forta majora, in sensul acestei clauze, imprejurari ca: razboi, revolutie, cutremur, marile inundatii, embargo, greva.
Partea care invoca forta majora trebuie sa anunte cealalta parte, in termen de 5 zile de la data aparitiei respectivului caz de forta majora, si, de asemenea, de la incetarea acestui caz.
Daca nu procedeaza la anuntarea in termenele prevazute mai sus a inceperii si incetarii cazului de forta majora, partea care il invoca suporta toate daunele provocate celeilalte parti prin neanuntarea in termen.
In cazul cand imprejurarile care obliga la suspendarea executarii prezentului contract se prelungesc pe o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezolutiunea contractului.

IX. Incetarea si rezilierea contractului
ART. 18
Prezentul contract poate fi denuntat in mod unilateral de catre furnizorul de servicii medicale, cu conditia notificarii intentiei de denuntare cu cel putin 45 de zile calendaristice anterior datei de la care se doreste incetarea contractului.
ART. 19
Contractul se reziliaza de plin drept printr-o notificare scrisa in urmatoarele situatii:
a) incetarea prin faliment, dizolvare, lichidare;
b) ridicarea de catre organele in drept a autorizatiei de functionare a furnizorului;
c) contravine prevederilor statutului casei de asigurari de sanatate.
ART. 20
In situatiile urmatoare:
a) se muta unitatea medicala din teritoriul de functionare;
b) a survenit decesul reprezentantului legal al unitatii medicale, casa de asigurari de sanatate nu aproba continuarea raporturilor contractuale si contractul se considera desfiintat cu data la care a intervenit una din aceste situatii.
ART. 21
Situatiile prevazute la art. 19 si art. 20 lit. b) se constata de catre casa de asigurari de sanatate, din oficiu, prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricarei persoane interesate. Situatiile prevazute de art. 20 lit.a) se notifica casei de asigurari de sanatate cu cel putin 30 de zile inaintea datei de la care se doreste incetarea contractului.
ART. 22
Prezentul contract poate fi reziliat de catre partile contractante, pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale, sub conditia notificarii intentiei de reziliere cu cel putin 30 de zile calendaristice inaintea datei de la care se doreste rezilierea.

X. Corespondenta
ART. 23
Corespondenta legata de derularea prezentului contract se efectueaza in scris prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul partilor.
Fiecare parte contractanta este obligata ca in termen de 3 zile de la momentul in care intervin modificari ale adresei (inclusiv telefon, fax) sediului ce figureaza in prezentul contract sa notifice celeilalte parti contractante schimbarea survenita.

XI. Modificarea contractului
ART. 24
Prezentul contract se poate modifica, prin negociere si acord bilateral, la initiativa oricarei parti contractante, sub rezerva notificarii scrise a intentiei de modificare si a propunerilor de modificare cu cel putin ........ zile inaintea datei de la care se doreste modificarea.
Modificarea se face printr-un act aditional semnat de ambele parti si este anexa a acestui contract.
ART. 25
Clauza speciala: Daca o clauza a acestui contract ar fi declarata nula, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de aceasta nulitate. Partile convin ca orice clauza declarata nula sa fie inlocuita printr-o alta clauza care sa corespunda cat mai cu putinta spiritului contractului.

XII. Solutionare litigiilor
ART. 26
Partile convin de comun acord ca orice litigiu ce decurge din prezentul contract sa fie solutionat de Comisia Centrala de Arbitraj.
ART. 27
Litigiile nascute in legatura cu incheierea, executarea, modificarea si incetarea ori cu alte pretentii decurgand din prezentul contract sunt supuse in prealabil unei proceduri amiabile de solutionare.
ART. 28
Litigiile nesolutionate pe cale amiabila sunt de competenta instantelor judecatoresti, potrivit legii, in cazul in care partile nu convin sa se adreseze Comisiei Centrale de Arbitraj.

XIII. Alte clauze
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate a fost incheiat azi, ..., in doua exemplare a cate .... pagini fiecare, cate unul pentru fiecare parte contractanta.CASA DE ASIGURARI DE SANATATE FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE
Presedinte/Director general, Reprezentantul legal,MODEL
-------
CONTRACT
de furnizare de servicii farmaceutice

I. Partile contractante
Casa de asigurari de sanatate ......, cu sediul in municipiul/orasul ......, str ..., nr. ....judetul/sectorul ....., telefon/fax ........, reprezentata prin presedinte/director general .........,

si

Furnizorul de servicii farmaceutice ..., cu sediul in municipiul/orasul ..., str. .... nr. ..., bl. .., sc. ..., et....., ap. .., judetul/sectorul ........, telefon ...., inregistrat la Registrul comertului ..... sub nr. J..../...... si avand contul nr. ..., deschis la ...., si codul fiscal nr. ..., reprezentat prin .., cu autorizatia Ministerului Sanatatii nr. .......

II. Obiectul contractului
ART. 1
Obiectul prezentului contract il constituie furnizarea de servicii farmaceutice, conform Ordinului nr. ...., publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. ... din .....

III. Serviciile farmaceutice
ART. 2
Prezentul contract se aplica numai pentru eliberarea medicamentelor cu sau fara contributie personala conform Ordinului nr. .., publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. .. din .............. .
ART. 3
Furnizarea medicamentelor se va desfasura prin intermediul urmatoarelor unitati ale furnizorului, altele decat sediul social:
1. .... din ..., str. ... nr. ..., bl. ..., sc. ..., sectorul/judetul ...., telefon/fax .., cu autorizatia de functionare nr. .../..., eliberata de ......, si deacreditare in sistemul asigurarilor sociale de sanatate nr. ...../...., farmacist .........;
2. .... din ..., str. ... nr. ..., bl. ..., sc. ..., sectorul/judetul ...., telefon/fax .., cu autorizatia de functionare nr. .../..., eliberata de ......, si acreditare in sistemul asigurarilor sociale de sanatate nr. ......./......., farmacist .........;
3. .... din ..., str. ... nr. ..., bl. ..., sc. ..., sectorul/judetul ...., telefon/fax .., cu autorizatia de functionare nr. .../...., eliberata de ....., si acreditare in sistemul asigurarilor sociale de sanatate nr. ....../........, farmacist ......... .

IV. Durata contractului
ART. 4
Prezentul contract este valabil de la data incheierii pana la 31 decembrie 1999.
ART. 5
Daca nu este denuntat unilateral de catre una din parti, prezentul contract se prelungeste in mod automat.

V. Obligatiile partilor
A) Obligatiile casei de asigurari de sanatate
ART. 6
Casa de asigurari de sanatate are urmatoarele obligatii:
a) sa deconteze furnizorului contravaloarea serviciilor farmaceutice acordate asiguratilor, la termenele convenite in prezentul contract.
b) sa notifice furnizorului orice modificare a pretului de referinta;
c) sa verifice autorizarea si/sau acreditarea furnizorului de servicii farmaceutice.
B) Obligatiile furnizorului de servicii farmaceutice
ART. 7
Furnizorul are urmatoarele obligatii:
a) sa respecte modul de prescriere si eliberare a medicamentelor cu sau fara contributie personala;
b) sa se aprovizioneze permanent cu medicamente, conform listei cu denumirile comune internationale ale medicamentelor din Nomenclatorul de medicamente de care beneficiaza asiguratii pe baza de prescriptie medicala cu contributie personala;
c) sa practice o evidenta de gestiune cantitativ-valorica;
d) sa pastreze la loc vizibil condica de reclamatii a asiguratului; aceasta va avea paginile numerotate si va fi stampilata de casa de asigurari de sanatate;
e) sa intocmeasca si sa prezinte casei de sanatate documentele necesare decontarii medicamentelor eliberate (factura, borderoul centralizator si prescriptiile medicale);
f) sa angajeze numai personal farmaceutic care poseda autorizatie de libera practica;
g) sa informeze asiguratii despre drepturile si obligatiile care decurg din calitatea de asigurat;
h) sa respecte prevederile Codului deontologic al farmacistilor in relatiile cu asiguratii;
i) sa participe la sistemul organizat pentru asigurarea serviciilor farmaceutice in zilele de sambata, duminica si sarbatori legale;
j) sa elibereze medicamentul cu pretul cel mai mic din farmacie, daca medicul indica numai denumirea substantei active;
k) sa nu inlocuiasca medicamentele din prescriptia medicala cu alte medicamente similare in cadrul acelorasi denumiri comune internationale, in cazul absentei din farmacie a medicamentului prescris;
l) sa aduca la cunostinta asiguratilor, la loc vizibil in farmacie, conditiile de eliberare a medicamentelor cu sau fara contributie personala.

VI. Modalitati de plata
ART. 8
(1) Decontarea medicamentelor eliberate se face pe baza de factura, borderouri centralizatoare si prescriptii medicale, avandu-se in vedere pretul de referinta al medicamentelor la data achizitionarii lor de catre farmacie.
(2) Casa de asigurari de sanatate nu deconteaza sumele aferente prescriptiilor medicale cu sau fara contributie personala care nu corespund prevederilor referitoare la prescrierea, eliberarea si decontarea medicamentelor, din vina exclusiva a furnizorului de servicii farmaceutice.
ART. 9
Documentele in baza carora se face decontarea se depun la casa de asigurari de sanatate pana la data de .... a fiecarii luni urmatoare celei pentru care se face decontarea.
ART. 10
Suma totala este achitata de casa de asigurari de sanatate la data de ....., dar nu mai tarziu de 30 de zile de la data prezentarii decontului. In cazul unei intarzieri de peste 60 de zile de la data prezentarii decontului, furnizorul de servicii farmaceutice poate sista eliberarea medicamentelor cu sau fara contributie personala, pana la achitarea datoriilor de catre casa de asigurari de sanatate.
ART. 11
Plata se face in:
a) contul nr. ..., deschis la ......;
b) ................................ .

VII. Raspunderea contractuala
ART. 12
Pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale partea in culpa datoreaza daune interese.
ART. 13
Neplata in termen de maximum 30 de zile de la depunerea documentelor justificative a sumelor datorate prevazute in contract atrage penalitati egale cu majorarile aferente pentru intarzierea platii impozitelor catre stat.
ART. 14
Furnizorul de servicii farmaceutice garanteaza si raspunde de calitatea serviciilor farmaceutice acordate asiguratilor.
ART. 15
Reprezentantul legal al furnizorului de servicii farmaceutice cu care casa de asigurari de sanatate a incheiat contract este direct raspunzator de corectitudinea datelor raportate. Acesta raspunde material, civil si penal, in cazul in care se constata raportari eronate, conform legislatiei in vigoare.
Art.16
Clauza speciala
Orice imprejurare, independenta de vointa partilor, intervenita dupa data semnarii contractului si care impiedica executarea acestuia este considerata ca forta majora si exonereaza de raspundere partea care o invoca. Sunt considerate ca forta majora, in sensul acestei clauze, imprejurari ca: razboi, revolutie, cutremur, marile inundatii, embargo, greva.
Partea care invoca forta majora trebuie sa anunte cealalta parte, in termen de 5 zile de la data aparitiei respectivului caz de forta majora, si, de asemenea, de la incetarea acestui caz.
Daca nu procedeaza la anuntarea in termenele prevazute mai sus a inceperii si incetarii cazului de forta majora, partea care il invoca suporta toate daunele provocate celeilalte parti prin neanuntarea in termen.
In cazul cand imprejurarile care obliga la suspendarea executarii prezentului contract se prelungesc pe o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezolutiunea contractului.

VIII. Incetarea si rezilierea contractului
ART. 17
In cazul neindeplinirii obligatiilor contractuale, partile contractante pot cere rezilierea prezentului contract dupa un preaviz de 45 de zile.
ART. 18
Prezentul contract inceteaza de drept in urmatoarele situatii:
a) daca din motive imputabile furnizorului acesta isi intrerupe activitatea pe o perioada mai mare de 3 luni;
b) incetarea activitatii furnizorului prin faliment, dizolvare, lichidare;
c) ridicarea de catre organele in drept a autorizatiei de functionare a furnizorului;
d) contravine prevederilor statutului casei de asigurari de sanatate;
e) anularea acreditarii furnizorului de catre casa de asigurari de sanatate.
ART. 19
In situatiile urmatoare:
a) isi schimba sediul social, spatiul;
b) a survenit decesul reprezentantului legal al furnizorului, casa de asigurari de sanatate nu aproba continuarea raporturilor contractuale si contractul se considera desfiintat cu data la care a intervenit una din aceste situatii.
ART. 20
Situatiile prevazute la art. 18 si art. 19 lit. b) se constata de catre casa de asigurari de sanatate, din oficiu, prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricarei persoane interesate.
Situatiile prevazute de art. 19 lit. a) se notifica casei de asigurari de sanatate cu cel putin 30 de zile inaintea datei de la care se doreste incetarea contractului.
ART. 21
Prezentul contract poate fi reziliat de catre partile contractante, pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale, sub conditia notificarii intentiei de reziliere cu cel putin 30 de zile calendaristice inaintea datei de la care se doreste rezilierea.

IX. Corespondenta
ART. 22
Corespondenta legata de derularea prezentului contract se va efectua in scris prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau la sediul partilor.
Fiecare parte contractanta este obligata ca in termen de 3 zile de la momentul in care intervin modificari ale adresei (inclusiv telefon, fax) sediului ce figureaza in prezentul contract sa notifice celeilalte parti contractante schimbarea survenita.

X. Modificarea contractului
ART. 23
Prezentul contract se poate verifica prin negociere si acord bilateral, la initiativa oricarei parti contractante sub rezerva notificarii scrise a intentiei de modificare si a propunerilor de modificare cu cel putin 45 de zile inaintea datei de la care se doreste modificarea.
Modificarea se va face printr-un act aditional, semnat de ambele parti si va fi anexa a acestui contract.
ART. 24
Daca o clauza a acestui contract ar fi declarata nula, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de aceasta nulitate. Partile convin ca orice clauza declarata nula sa fie inlocuita printr-o alta clauza care sa corespunda cat mai mult cu putinta spiritului contractului.

XI. Solutionarea litigiilor
ART. 25
Partile convin de comun acord ca orice litigiu ce decurge din prezentul contract sa fie solutionat de Comisia Centrala de Arbitraj.
ART. 26
Litigiile nascute in legatura cu incheierea, executarea, modificarea si incetarea ori alte pretentii decurgand din prezentul contract vor fi supuse in prealabil unei proceduri amiabile de solutionare.
ART. 27
Litigiile nesolutionate pe cale amiabila sunt de competenta instantelor judecatoresti potrivit legii, in cazul in care nu convin sa se adreseze Comisiei Centrale de Arbitraj.

XII. Alte clauze
....................................................................................................................................................................................................................................................................
Przentul contract de furnizare de servicii farmaceutice in cadrul sistemului de asigurari de sanatate a fost incheiat azi .... in doua exemplare a cate ..... pagini fiecare, cate unul pentru fiecare parte contractanta.CASA DE ASIGURARI DE SANATATE FURNIZOR DE SERVICII FARMACEUTICE
Presedinte/Director general, Reprezentantul legal,MODEL
------
CONTRACT
de furnizare de dispozitive medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice

I. Partile contractante
Casa de asigurari de sanatate ..., cu sediul in municipiul ....., str. ... nr. .., judet/sectorul ... tel./fax ...., reprezentata prin presedinte/director general .............,

si

Furnizorul de dispozitive medicale ............, avizat de Ministerul Sanatatii si acreditat de Casa de Asigurari de Sanatate, prin reprezentantul legal ..., cu autorizatia de infiintare nr. ..., autorizatia sanitara nr. ...., avand sediul in localitatea ..., str. ..... .nr. ..., telefon ......., contul nr. ......., deschis la ......., si codul fiscal nr. ...., acreditat de ........ prin ........

II. Obiectul contractului
ART. 1
Obiectul prezentului contract il constituie furnizarea de dispozitive medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice, in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate, conform prevederilor cuprinse in <>Hotararea Guvernului nr. 312/1999 privind aprobarea contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in sistemul asigurarilor sociale de sanatate pe anul 1999 si in normele metodologice de aplicare a acesteia.

III. Dispozitive medicale furnizate
ART. 2
Dispozitivele medicale furnizate in sistemul asigurarilor sociale de sanatate sunt prevazute in anexa nr. 8 la normele metodologice de aplicare a <>Hotararii Guvernului nr. 312/1999 si constau in:
a) dispozitive pentru protezare O.R.L.;
b) dispozitive pentru protezare stomii;
c) dispozitive pentru incontinenta urinara;
d) proteze pentru membrul inferior;
e) proteze pentru membrul superior;
f) mijloace si dispozitive de mers;
g) orteze;
h) incaltaminte ortopedica;
i) dispozitive pentru deficiente vizuale.

IV. Durata contractului
ART. 3
Prezentul contract se incheie pe perioada ..... pana la data de 31 decembrie 1999.
ART. 4
Daca nu este denuntat unilateral de catre una dintre parti, prezentul contract se prelungeste automat.

V. Obligatiile partilor
A) Obligatiile Casei de Asigurari de Sanatate
ART. 5
Casa de Asigurari de Sanatate are urmatoarele obligatii:
a) sa verifice acreditarea furnizorului de dispozitive medicale;
b) sa asigure decontarea pe baza documentelor de plata emise de furnizor si insotite de confirmarea primirii sub semnatura beneficiarului a documentului care atesta eficacitatea actului de protezare validat de acelasi medic de specialitate care a eliberat prescriptia medicala.
B) Obligatiile furnizorului de dispozitive medicale
ART. 6
Furnizorul de dispozitive medicale are urmatoarele obligatii:
a) sa respecte dreptul asiguratului de a-si alege furnizorul de dispozitive medicale, din lista furnizorilor acreditati de casa de asigurari de sanatate;
b) sa solicite documentele care atesta calitatea de asigurat a solicitantilor si aprobarea acordarii dispozitivelor medicale prin decizia directorului general al casei de asigurari de sanatate, conform listei cuprinse in anexa nr. 8 la normele metodologice de aplicare a <>Hotararii Guvernului nr. 312/1999 ;
c) sa livreze numai dispozitive medicale autorizate de Ministerul Sanatatii;
d) sa confectioneze dispozitivul medical la parametrii tehnico-medicali corespunzatori deficientei pentru care a fost recomandat;
e) sa livreze la termen dispozitivul medical comandat si sa asigure primirea acestuia de catre beneficiar;
f) sa execute orice modificare necesara dispozitivului medical in cazul in care nu au fost respectate specificatiile din prescriptia medicului de specialitate;
g) sa verifice la livrare adaptabilitatea si buna functionare a dispozitivului medical si sa predea beneficiarului certificatul de garantie si instructiunile de folosire si intretinere, cu specificarea termenului de garantie;
h) sa asigure si sa suporte repararea si inlocuirea dispozitivului medical, pe timpul perioadei de garantie;
i) sa tina la loc vizibil si accesibil asiguratilor un registru, numerotat si parafat de casa de asigurari de sanatate, al sesizarilor, propunerilor si reclamatiilor asiguratilor;
j) sa accepte controlul din partea casei de asigurari de sanatate privind modul de desfasurare a intregii sale activitati contractate cu casa de asigurari de sanatate;
k) sa informeze asiguratii despre drepturile pe care le au si care decurg din calitatea de asigurat;
l) sa informeze casa de asigurari de sanatate despre orice modificari survenite;
m) sa respecte confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare la asigurati, precum si demnitatea si intimitatea acestora;
n) sa transmita datele si informatiile solicitate de casa de asigurari de sanatate privind furnizarea de dispozitive, fiind direct raspunzator de corectitudinea acestora;
o) sa respecte criteriile de calitate.

VI. Modalitati de plata
ART. 7
Decontarea dispozitivelor medicale se face intr-un cuantum din pretul de referinta stabilit prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pe baza documentelor de plata emise de furnizor.
ART. 8
Documentele in baza carora se face decontarea se depun la casa de asigurari de sanatate pana la data de ..... a fiecarei luni urmatoare celei pentru care se face decontarea.
ART. 9
Daca pretul de vanzare cu amanuntul a dispozitivelor medicale este sub pretul de referinta, acesta este decontat integral de catre casa de asigurari de sanatate.
ART. 10
Dupa expirarea termenului de garantie in cazul repararii dispozitivelor medicale, casa de asigurari de sanatate deconteaza pana la 50% din pretul de referinta al acestora o singura data intre termenele de acordare a unui nou dispozitiv.
ART. 11
(1) Decontarea la furnizor se face pe baza documentelor de plata emise de furnizor dupa confirmarea primirii de catre asigurat a dispozitivului medical. Documentul de plata emis de furnizor este insotit de confirmarea primirii dispozitivului medical, sub semnatura beneficiarului, cu specificarea domiciliului, actului de identitate si a carnetului de asigurat (alte acte care atesta calitatea de asigurat) sau a documentelor ce confirma expedierea si trimiterea la domiciliu.
(2) In cazul depasirii fondului lunar alocat decontarii cheltuielilor cu dispozitivele medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice, se constituie liste de asteptare de catre casele de asigurari de sanatate, conform cap. IV pct. 19 din normele metodologice de aplicare a <>Hotararii Guvernului nr. 312/1999 . In cazul protezarilor (protezare O.R.L., proteze pentru membrul superior si inferior) se anexeaza la documentul de plata un document prin care eficacitatea actului de protezare va fi validata de acelasi medic de specialitate care a eliberat prescriptia medicala.
ART. 12
Plata dispozitivelor medicale se face in:
a) contul nr. ...., deschis la ......;
b) ...............
ART. 13
Decontarea dispozitivelor medicale se face in termen de maximum 30 de zile de la depunerea documentelor justificative conform normelor financiar-contabile si dispozitiilor Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.

VII. Raspunderea contractuala
ART. 14
Pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale partea in culpa datoreaza daune interese.
ART. 15
Neplata in termen de maximum 30 de zile de la depunerea documentelor justificative a sumelor datorate prevazute in contract atrage penalitati egale cu majorarile aferente pentru intarzierea platii impozitelor catre stat.
ART. 16
Furnizorul de dispozitive medicale garanteaza si raspunde de calitatea dispozitivelor medicale acordate asiguratilor.
ART. 17
Reprezentantul legal al furnizorului de dispozitive medicale cu care casa de asigurari de sanatate a incheiat contract este direct raspunzator de corectitudinea datelor raportate. Acesta raspunde material, civil si penal, in cazul in care se constata raportari eronate, conform legislatiei in vigoare.
ART. 18
Clauza speciala
Orice imprejurare independenta de vointa partilor, intervenita dupa data semnarii contractului si care impiedica executarea acestuia, este considerata ca forta majora si exonereaza de raspundere partea care o invoca. Sunt considerate ca forta majora, in sensul acestei clauze, imprejurari ca: razboi, revolutie, cutremur, marile inundatii, embargo, greva.
Partea care invoca forta majora trebuie sa anunte cealalta parte, in termen de 5 zile de la data aparitiei respectivului caz de forta majora, si, de asemenea, de la incetarea acestui caz.
Daca nu procedeaza la anuntarea in termenele prevazute mai sus a inceperii si incetarii cazului de forta majora, partea care il invoca suporta toate daunele provocate celeilalte parti prin neanuntarea in termen.
In cazul cand imprejurarile care obliga la suspendarea executarii prezentului contract se prelungesc pe o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezolutiunea contractului.

VIII. Incetarea si rezilierea contractului
ART. 19
In cazul neindeplinirii obligatiilor contractuale, partile contractante pot cere rezilierea prezentului contract dupa un preaviz de 45 de zile.
ART. 20
Prezentul contract inceteaza de drept in urmatoarele situatii:
a) daca din motive imputabile furnizorului acesta isi intrerupe activitatea pe o perioada mai mare de 3 luni;
b) incetarea activitatii furnizorului prin faliment, dizolvare, lichidare;
c) ridicarea de catre organele in drept a autorizatiei de functionare a furnizorului;
d) contravine prevederilor statutului casei de asigurari de sanatate;
e) anularea acreditarii furnizorului de catre casa de asigurari de sanatate.
ART. 21
In situatiile urmatoare:
a) isi schimba sediul social, isi modifica sigla, spatiul;
b) a survenit decesul reprezentantului legal al furnizorului, casa de asigurari de sanatate nu aproba continuarea raporturilor contractuale si contractul se considera desfiintat cu data la care a intervenit una din aceste situatii.
ART. 22
Situatiile prevazute la art. 20 si art. 21 lit. b) se constata de catre casa de asigurari de sanatate, din oficiu, prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricarei persoane interesate.
Situatiile prevazute de art. 21 lit. a) se notifica casei de asigurari de sanatate cu cel putin 30 de zile inaintea datei de la care se doreste incetarea contractului.
ART. 23
Prezentul contract poate fi reziliat de catre partile contractante, pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale, sub conditia notificarii intentiei de reziliere cu cel putin 30 de zile calendaristice inaintea datei de la care se doreste rezilierea.

IX. Corespondenta
ART. 24
Corespondenta legata de derularea prezentului contract se va efectua in scris prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau la sediul partilor.
Fiecare parte contractanta este obligata ca in termen de 3 zile de la momentul in care intervin modificari ale adresei (inclusiv telefon, fax) sediului ce figureaza in prezentul contract sa notifice celeilalte parti contractante schimbarea survenita.

X. Modificarea contractului
ART. 25
Prezentul contract se poate verifica prin negociere si acord bilateral, la initiativa oricarei parti contractante, sub rezerva notificarii scrise a intentiei de modificare si a propunerilor de modificare cu cel putin 45 de zile inaintea datei de la care se doreste modificarea.
Modificarea se va face printr-un act aditional, semnat de ambele parti si va fi anexa a acestui contract.
ART. 26
Daca o clauza a acestui contract ar fi declarata nula, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de aceasta nulitate. Partile convin ca orice clauza declarata nula sa fie inlocuita printr-o alta clauza care sa corespunda cat mai cu putinta spiritului contractului.

XI. Solutionarea litigiilor
ART. 27
Partile convin de comun acord ca orice litigiu ce decurge din prezentul contract sa fie solutionat de Comisia Centrala de Arbitraj.
ART. 28
Litigiile nascute in legatura cu incheierea, executarea, modificarea si incetarea ori alte pretentii decurgand din prezentul contract vor fi supuse in prealabil unei proceduri amiabile de solutionare.
ART. 29
Litigiile nesolutionate pe cale amiabila sunt de competenta instantelor judecatoresti, potrivit legii, in cazul in care nu convin sa se adreseze Comisiei Centrale de Arbitraj.

XII. Alte clauze
....................................................................................................................................................................................................................................................................

Prezentul contract de furnizare de dispozitive medicale in cadrul sistemului de asigurari de sanatate a fost incheiat azi .........., in doua exemplare a cate ........ pagini fiecare, cate unul pentru fiecare parte contractanta.CASA DE ASIGURARI DE SANATATE FURNIZOR DE DISPOZITIVE MEDICALE
Presdinte/Director general, Reprezentantul legal,ANEXA 2
--------

AMBULATORUL DE SPECIALITATE
Lista serviciilor

Consultatia de specialitate la nivel de medic primar include anamneza, examenul clinic general, examenul clinic specific specialitatii respective, stabilirea protocolului de explorari si/sau interpretarea integrativa a explorarilor si analizelor de laborator disponibile, stabilirea diagnosticului si a conduitei terapeutice, instruirea in legatura cu masurile profilactice:
Caz nou = 15 puncte. Se considera "Caz nou" prima prezentare a unui pacient in ambulatorul de specialitate, la un anumit medic, inclusiv preluarea unui pacient externat din spital.
Control = 10 puncte. Se considera "Control":
- prezentarile ulterioare ale unui pacient la acelasi medic (in afara primei prezentari), pana la stabilirea diagnosticului si a tratamentului;
- controalele periodice ale unui pacient cunoscut;
- repreluarea unui pacient externat din spital;
- controalele dupa o interventie chirurgicala pana la vindecarea operatiei (inclusiv pansamentul plagii, scoaterea firelor si manevrele chirurgicale impuse de anumite complicatii minore);
Diferitele procedee diagnostice si terapeutice, specifice diferitelor specialitati, vor fi punctate separat, dupa cum urmeaza:1. Specialitatea Psihiatrie:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cod Serviciul medical Caz nou Control
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Efectuarea si/sau interpretarea unor investigatii
complementare (examen psihologic, QI, ancheta sociala,
teste, scale clinice) 15 -
Consiliere psihiatrica pacient 15 5
Psihoterapie individuala (pentru psihoze) 20 15
Psihoterapie de grup (pentru psihoze) 20 15
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

2. Specialitatea Pneumoftiziologie:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cod Serviciul medical Caz nou Control
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Exuflatia pneumotorax 15 -
Citirea fiecarei serii de 10 clisee MRF 5 -
Testul farmacodinamic bronhomotor 15 -
Punctie pleurala exploratorie (cu/fara injectarea
de substante intrapleural) 8 -
Toracocenteza cu evaluarea lichidului 15 -
Spalatura pleurala 15 -
Punctie biopsie pleurala 20 -
Instalarea de cateter intrapleural si gesturi
terapeutice ulterioare pe dren 15 8
Instituire de pneumotorax/pneumoperitoneu terapeutic 15 6
Punctie-biopsie pulmonara transtoracica 25 -
(Re)Instruirea bolnavului pentru tehnici de kineziterapie
respiratorie (drenaj, tapotaj, aerosoli, expectoranti,
instilatii endotraheale, aspirat gastric) 8 -
Spalatura bronsica 10 -
Lavaj bronhiolo-alveolar 25 -
Teste cutanate cu seturi de alergen 8 -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

3. Specialitatea Neurologie:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cod Serviciul medical Caz nou Control
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Punctia rahidiana 12 -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4. Specialitatea Neurochirurgie:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cod Serviciul medical Caz
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Terapia afectiunilor neurochirurgicale ale
tesuturilor epicraniene 20
Terapia chirurgicala a durerilor craniofaciale 20
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

5. Specialitatea Cardiologie:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cod Serviciul medical Caz nou Control
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Control pacemaker definitiv - 20
Punctie pericardica 15 -
Punctie-biopsie pericardica 25 -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

6. Specialitatea Oncologie:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cod Serviciul medical Caz
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Biopsia de organ 25
Punctie biopsie de organ 25
Punctie-biopsie de organ ghidata ecografic sau tomografic 30
Biopsie ganglionara 20
Biopsie cutanata 15
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

7. Specialitatea Chirurgie generala:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cod Serviciul medical Caz
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Terapia chirurgicala a:
Panaritiului eritematos 10
Panaritiului flictenular 10
Panaritiului periunghiunal si subunghiunal 12
Panaritiului antracoid 12
Panaritiului pulpar 12
Panaritiului osos, articular, tenosinoval 15
Flegmoanelor superficiale mana 12
Flegmoanelor loja tenara, hipotenara, comisurale,
tenosinovitelor 15
Abcesului de parti moi 15
Abcesului pilonidal 15
Furunculului 15
Furunculului antracoid, furunculozei 15
Hidrosadenitei 12
Adenitei acute 12
Flegmonului fesier ischiorectal, pelvirectal
superior urinos 15
Celulitei 15
Celulitei crepitante, gazoase 15
Fasceitei necrozante, ulcerului tunelizant,
gangrenei bacteriene 15
Seromului posttraumatic 12
Arsuri termice < 10% 20
Leziunilor externe prin agenti chimici 20
Hematomului 10
Edemului dur posttraumatic 12
Plagilor taiate superficiale 10
Degeraturilor (gr. I si gr. II) 12
Degeraturilor (gr. III si gr. IV) 15
Flebopatiilor varicoase superficiale, ruptura
pachet varicos 20
Varicelor hidrostatice (cronice, complicate) 20
Adenoflegmonului 15
Plagilor intepate superficial 10
Afectiunilor neinflamatorii ale partilor moi (lipoame,
chisturi sebacee, tumorete) 10
Afectiunile peretelui abdominal 25
Supuratiilor postoperatorii 12
Tratamentul si ingrijirea piciorului diabetic 12
Amputatie degete la mana, fiecare deget 12
Amputatie de police la nivelul metacarpului 12
Afectiunilor mamare superficiale 12
Supuratiilor mamare profunde 15
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

8. Specialitatile Medicina interna, Geriatrie, Boli metabolice si diabet
zaharat, Pediatrie, Endocrinologie: serviciile oferite de medicii cu
aceste specialitati vor fi punctate la fel ca serviciile similare oferite
de specialitatile Pneumoftiziologie, Cardiologie, Gastroenterologie,
Nefrologie, Reumatologie.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

9. Specialitatea Dermatovenerologie:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cod Serviciul medical Caz
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Excizia leziunii cutanate 15
Biopsie cutanata 15
Avulsia lamei unghiale 15
Acoperirea defectelor primare 30
Chiuretajul leziunilor cutanate 15
*Peeling chimic cu substante caustice 12
Electrochirurgia 25
*Dermabraziunea 25
*Crioterapia 25
Terapia intralezionala 10
*Terapia cu dermojet 10
Terapia topica cu agenti citoxici 8
*Tratamente cu laser 25
Testari cutanate intradermice 8
Fototeste, patch-teste, foto-patch-teste 5
Desensibilizari 8
Deschiderea si exprimarea chisturilor 15
*Tratamentul comedoanelor cu comedon extractor 8
*PUVA - terapia sistemica cu psoraleni 10
*PUVA - terapia locala cu psoraleni 15
Recoltarea unui produs patologic 5
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

10. Specialitatea O.R.L.: consultatia O.R.L. include: examen nas-sinusuri,
examen buco-faringoscopic, rinoscopie posterioara, examenul laringoscopic
si hipofaringoscopic, examenul otoscopic, probe de acumetrie fonica si
instrumentala, examen vestibular, examen nervi cranieni. Se puncteaza
similar cu orice alta consultatie.
Consultatia de logopedie se puncteaza similar cu orice alta consultatie.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cod Serviciul medical Caz
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Examen fibroscopic nas, cavum, laringe, trahee, bronhii 10
Examen stroboscopic 10
Polipectomie nazala, auriculara 15
Redresare piramida nazala 15
Tamponament posterior 10
Punctie sinusala 10
Tratament plaga superficiala 10
Infiltratii 5
Biopsie nas, cavum, laringe 15
Tratament chirurgical colectie: sept, flegmon,
periamigdalian, furuncul CAE 12
Tratament chirurgical al flegmonului cervial 15
Timpanotomie 5
Extractie corpi straini nazali, auriculari, orofaringieni 5
Tamponament anterior 5
Examen de cavum cu ancorare 5
Extractie, spalatura dop cerumen 2
Examen laringe dupa anestezie de contact si ancoraj
de epiglota 3
Cauterizare mucoasa nazala 3
Insuflatie tubara 3
Aspiratie secretie 3
Instilatie laringiana 3
Anemizarea mucoasei nazale 2
Badijonaj nazal, orofaringian 2
Recoltarea unui produs patologic 5
Adenoidectomie 15
Amigdalectomie 15
Cura chirurgicala a othematomului 10
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

11. Specialitatea Ortopedie si traumatologie : consultatia include si
tratamentul ortopedic specific, cu urmatoarele exceptii in care se adauga
un numar de puncte proportional cu complexitatea tratamentului respectiv
conform tabelului:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cod Serviciul medical Caz
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Tratamentul entorsei genunchiului 10
Tratamentul entorsei coloanei vertebrale cervicale 10
Tratamentul luxatiei perilunare 10
Tratamentul luxatiei soldului, genunchiului 10
Tratamentul luxatiei gleznei tarso-metarsiene 8
Tratamentul fracturii fara deplasare femur, gamba,
glezna, rotula 5
Tratamentul fracturii fara deplasare mana, picior 3
Tratamentul fracturii cu deplasare scapula, col
chirurgical humerus, diafiza humerala, cot 12
Tratamentul fracturii cu deplasare antebrat, pumn 12
Tratamentul fracturii oase carpiene, metacarpiene, falange 5
Tratamentul fracturii cu deplasare femur, rotula,
gamba, glezna 15
Tratamentul fracturii cu deplasare tars, metatars, falange 12
Tratamentul fracturii de bazin 12
Tratamentul fracturii stabile de coloana vertebrala 15
Tratamentul fracturii instabile de coloana vertebrala 18
Tratamentul unei rupturi tendinoase (tendon achilian,
bicipital, cvadricipital) 3
Tratamentul discopatiei cervicale sau lombare 5
Prim ajutor in fractura deschisa de membre 15
Tratamentul PSH 10
Tratamentul unei osteonecroze aseptice (osteocondroze)
la nivelul scafoidului tarsian, semilunar,
cap metatarsian II sau III etc. 5
Tratamentul unei necroze juvenile a capului femural
(maladia Legg Calve Perthes) 10
Tratamentul unei infectii osoase (osteomielita, osteita) 3
Tratamentul unei tuberculoze osteoarticulare 5
Tratamentul in scolioze, cifoze, spondilolistezis 12
Examen diagnostic si tratament in displazia luxanta
a soldului in primele 6 luni 15
Tratamentul in displazia luxanta a soldului la varsta
mersului si dupa 15
Tratamentul piciorului stramb congenital in primele 3 luni 5
Tratamentul la copii cu genu valgum, genu varum, picior
plat valg 3
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

12. Specialitatile Reumatologie si Medicina fizica si de recuperare:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cod Serviciul medical Caz
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Infiltratie (corticosteroid, xilina, boicil etc.)
in structuri ale tesutului moale 3
Infiltratie intrrticulara 5
Mezoterapie (o sedinta/ o zona) 3
Aplicarea unei contentii suple articulare 8
Confectionarea si/sau aplicarea unei artroze 20
Manipulare articulatii periferice 5
Manipulare coloana 8
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

N.B.: Costurile pentru fizioterapie (terapie fizicala) in asistenta
ambulatorie se suporta din fondurile caselor de asigurari de sanatate
in primele zece zile de tratament, dupa care bolnavul plateste integral
procedura. Ele se vor stabili prin tarifare.

13. Specialitatea Urologie:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cod Serviciul medical Caz
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Sectiunea meatului uretral stenozat 12
Dilatatia stricturii uretrale 8
Sectiunea optica a stricturii uretrale 12
Tratamentul chirurgical al flegmonului periuretral 10
Instilatiile endouretrale si endovezicale medicamentoase 5
Cateterismul uretrovezical "a demeure" pentru retentie
completa de urina 5
Uretroscopie ambulatorie 10
Extragerea endoscopica de corpi straini (din uretra,
vezica) 10
Rezectie endoscopica a unei tumori vezicale 25
Prostatectomie ambulatorie 25
Orhidectomie ambulatorie 20
Schimbare cateter nefrotomie, cistostomie percutana,
uretrovezical 10
Schimbare cateter ureteral Cook 12
Masurarea reziduului vezical 3
Epididimectomie ambulatorie 20
Drenaj scrotal (abces, hematom) 12
Operatie pentru hidrocel, spermatocel, chist
epididimar funicular etc. (ambulator) 20
Cistostomia minima suprapubiana 15
Nefrostomia percutanata ambulatorie 25
Drenaj intern cu sonda Cook (insertie) 25
Scos drenaj intern sonda Cook 15
Drenaj percutanat colectie lombara 15
Punctie-biopsie prostatica transrectala 15
Tratamentul chirurgical al rupturii de corpi cavernosi 12
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

14. Specialitatea Nefrologie:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cod Serviciul medical Caz nou Control
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Biopsia renala 25 -
Sedinta de dializa peritoneala 8 8
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

15. Specialitatea Alergologie si imunologie clinica:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cod Serviciul medical Caz nou Control
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Teste cutanate cu seturi de alergen 8 8
Teste de provocare nazala, oculara, bronsica 15 10
Teste de provocare medicamentoasa 15 10
Determinarea concentratiei acarienilor in mediu 15 -
Determinarea concentratiei polenurilor si mucegaiurilor
din mediu 20 -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

16. Specialitatea Chirurgie cardiaca si a vaselor mari:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cod Serviciul medical Caz nou Control
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Implantare pacemaker definitiv 25 -
Punctie pericardica cu/fara drenaj 15 -
Punctie-biopsie pericardica 25 -
Punctie pleurala exploratorie (cu/fara injectarea
de substante intrapleural) 8 -
Toracocenteza cu evacuarea lichidului 15 -
Sutura vasculara 15 -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

17. Specialitatea Chirurgie toracica:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cod Serviciul medical Caz nou Control
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Exuflaxia pneumotorax 15 -
Punctie pleurala exploratorie (cu/fara injectarea
de substante intrapleural) 8 -
Toracocenteza cu evacuarea lichidului 15 -
Splatura pleurala 15 -
Punctie biopsie pleurala 20 -
Instalarea de cateter intrapleural si gesturi
terapeutice ulterioare de dren 15 8
Instituire de pneumotorax/pneumoperitoneu 15 6
Punctie-biopsie pulmonara transtoracica 25 -
Recoltarea (provocata) de secretii ale aparatului
respirator (drenaj, tapotaj, aerosoli, expectoranti,
instilatii endotraheale, aspirat gastric) 8 -
Spalatura bronsica 10 -
Lavaj bronhiolo-alveolar 25 -
Punctie pericardica cu/fara drenaj 15 -
Punctie-biopsie pericardica 25 -
Sutura vasculara 15 -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

18. Specialitatea Oftalmologie: consultatia de oftalmologie include si:
explorarea functiei aparatului lacrimal, prescriptia corectiei optice si
tratamentul ambliopiei.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cod Serviciul medical Caz
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Determinarea acuitatii vizuale (biomicroscopia
polului anterior, ex. FO, tonometria) 10
Determinarea refractiei (skiascopie, refractometrie,
utilizare lentile keratometrie) 5
Explorarea campului vizual (cu spot alb si spot colorat) 5
Explorarea simtului cromatic cu tabele pseudoizocromatice 1
Explorarea functiei binoculare (test Worth, sinoptofor,
examen diplopie) 8
Biomicroscopia fundului de ochi 3
Gonioscopie 5
Oftalmodinamometria, inclusiv tonometria 5
Proba de provocare pentru stabilirea diagnosticului de
glaucom, minim 6 tonometrizari 10
Diafanoscopie; exoftalmometrie; determinarea
sensibilitatii corneene 2
Alegerea si fixarea unei proteze 2
Extractia corpilor straini conjuctivali 3
Extractia corpilor straini corneeni superficiali
inclusiv curatarea ruginei 5
Extractia corpilor straini corneeni profunzi 8
Extractia corpilor straini sclerali neperforanti 8
Tratamentul chirurgical al unor afectiuni ale anexelor
globului ocular (salazion, tumori benigne care nu
necesita plastii intinse, chist, flegmon, abces,
sutura unei plagi, interventii chirurgicale estetice) 12
Tratamentul chirurgical al deviatiilor palpebrale
(entropion, ectropion, puncte lacrimale eversate) 25
Tratamentul chirurgical al pterigionului 20
Abrazia corneei; termocauterizarea corneei; crioaplicatii 8
Tratament cu LASER la polul posterior 30
Sondajul complet al cailor lacrimale la un ochi, in scop
terapeutic 8
Tratament cu LASER la polul anterior 25
Aplicatii locale ale unor substante medicamentoase in
scop terapeutic sau de diagnostic 2
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

19. Specialitatea Chirurgie plastica si reparatorie:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cod Serviciul medical Caz
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Tratamentul chirurgical al tumorilor mici, chisturilor
dermoide sebacee, lipoamelor 10
Tratamentul chirurgical al unei tumori a scalpului, simpla 10
Tratamentul chirurgical al plagii taiate (contuza)
simple a fetei 10
Tratamentul chirurgical al tumorilor fetei, simple,
insotite de plastie 15
Cura chirurgicala a microstomiei 15
Tratamentul chirurgical al plagilor taiate, contuze
ale buzelor 10
Plastii ale buzelor cu lambouri locale triunghiulare 15
Tratamentul chirurgical al tumorilor simple ale buzei 10
Tratamentul chirurgical al retractiei cicatriceale
a comisurii gurii, transplant de piele 15
Aponevrectomie palmara pentru maladia Dupuytren simpla 25
Rezectie modelanta pentru microdactilie 15
Plastie cu lambou triunghiular in sechele cicatriceale
fata palmara degete, un deget 15
Tenorafie tendoane, flexoare degete, mana sau antebrat,
fiecare tendon 20
Amputatie traumatica cu lipsa de parti moi la nivelul
unui deget, plastie
Grossfinger timp I + II 25
Cura chirurgicala a sindromului canalului carpian 15
Reconstructie de pavilion cu lambou Filatov 25
Mamoplastie de reducere, ptoza simpla 30
Ablatia limitata a unor tumori benigne ale mamelei 20
Malformatie congenitala a pavilionului urechii, simpla 30
Xantelasma unilaterala, bilaterala 12
Operatie pentru ptoza palpebrala 30
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

20. Specialitatea Gastroenterologie:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cod Serviciul medical Caz
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Aspiratie gastrica (diagnostica si terapeutica) 5
Dilatatie esofagiana (balonas, bujii) 20
Polipectomie endoscopica gastrica 25
Polipectomie endoscopica rectosigmoidiana 25
Polipectomie endoscopica colonica - descendent,
transvers, ascendent, cec 30
Paracenteza 8
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

21. Specialitatea Radioterapie:

Consultatia initiala in vederea stabilirii indicatiei, eventualelor
contraindicatii, a protocolului de radioterapie, precum si informarea
pacientului se puncteaza cu 15 puncte. Controalele ulterioare se puncteaza
cu 10 puncte.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

22. Specialitatea Hematologie clinica:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cod Serviciul medical Caz nou Control
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Punctie-biopsie osoasa cu amprenta 20 -
Punctie aspirat de maduva osoasa 12 -
Cod Serviciul medical Caz nou Control
Punctie ganglionara 15 -
Punctie rahidiana 12 -
Punctie tumorete cutanate pentru diagnostic 5 -
Flebotomie terapeutica 5 -
Proba Rumpell-Leede 1 -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

23. Specialitatea Obstetrica-Ginecologie:
Consultatia obstetricala si/sau ginecologica include si: recoltarea
secretiei vaginale, recoltarea secretiei mamelonare.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cod Serviciul medical Caz nou Control
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Colposcopie 10 -
Histeroscopie diagnostica 20 -
Histeroscopie cu biopsie 30 -
Biopsie prin raclaj (chiuretaj biopsic fractionat) 15 -
Histerosalpingografie 15 -
Hidrotubatie - insuflatie utero-tubara 18 -
Testul Huhner 8 8
Punctie diagnostica a Douglasului 10 -
Aplicarea unui sterilet 8 -
Indepartarea unui sterilet 5 -
Intrerupere de sarcina 20 -
Biopsie de col fragmentara cu biotomul 15 -
Cauterizarea sau criocauterizarea colului 15 -
Biopsie exocol cu ansa diatermica 15 -
Ablatia unui polip sau fibrom cervical 15 -
Conizatia cu ansa diatermica sau cu bisturiul 25 -
Extirparea unui chist vaginal sau Bartholin, marsupializare 22 -
Incizia unui abces Bartholin 8 -
Punctie-biopsie a sanului 12 -
Examen cardio-tocografic cu NTS (test non stres) 15 -
Tratamente locale: badijonaj, lavaj 8 -
Excizii si/sau cauterizari (polipi, vegetatii vulva,
vagin, col) 10 -
Tamponament vaginal (sau al cavitatii uterine)
in caz de sangerare, ca prestatie de sine statatoare 12 -
Introducerea (schimbarea) unui pesar 5 -
Indepartarea unui pesar 3 -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

24. Specialitatile de Chirurgie pediatrica si Ortopedie pediatrica:
Se puncteaza la fel cu specialitatile similare ale adultului.

NB: Toate tratamentele chirurgicale sau interventionale includ:
- Pregatire locala si generala preoperatorie;
- Incizie si tratamentul chirurgical specific;
- Sutura si controlul hemostazei;
- Pansarea si ingrijirea postoperatorie imediata;

Anestezia este punctata separat, dupa cum urmeaza:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cod Serviciul medical Caz
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Anestezie locala de contact 2
Anestezie locala prin infiltratie 5
Anestezie generala (/ora) 20
Anestezie peridurala 25
Rahianestezie 20
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────ANEXA 3
-------

LISTA
cuprinzand investigatiile paraclinice recomandabile de catre medicii de familie si medicii din ambulatoriul de specialitate

A. Pentru medicina de familie
Analize de laborator:
Analize de sange:
----------------
1. Hemoleucograma completa (hemoglobina, hematocrit, numaratoare eritrocite, numaratoare reticulocite, numaratoare leucocite, formula leucocitara, numaratoare trombocite);
2. VSH;
3. Fibrinogenemie;
4. Uree;
5. Creatinina;
6. Acid uric;
7. Transaminaze (TGO, TGP);
8. Bilirubina (totala, directa si indirecta);
9. Fosfataza alcalina;
10. Timol sau alt test disproteinemie;
11. Glicemie;
12. Reactie de serologie a sifilisului (RBW, VDRL);
13. Colesterol;
14. Lipide totale;
15. Trigliceride;
16. Timp de sangerare;
17. Timp Quick, activitate de protrombina sau INR;
18. Ionograma (Na, K);
19. Calcemie;
20. Hormoni tiroidieni;
21. Testare HIV

Analize de urina:
----------------
1. Sumar de urina;
2. Urocultura (inclusiv cu antibiograma);
IDR la PPD.
---------
Probe paraclinice:
1. Electrocardiograma;
2. Ecografie generala;
3. Examen coproparazitologic;
4. Examen radiologic toracopulmonar (radioscopie, MRF sau radiografie fata ± profil);
5. Exudat faringian

B. Ambulatoriul de specialitate
Analize de sange:
-----------------
1. Hemoleucograma completa (hemoglobina, hematocrit, numaratoare eritrocite, numaratoare reticulocite, numaratoare leucocite, formula leucocitara, numaratoare trombocite);
2. Sideremie;
3. VSH;
4. Fibrinogenemie;
5. Proteina C reactiva;
6. Uree;
7. Creatinina;
8. Acid uric;
9. Transaminaze (TGO, TGP);
10. Bilirubina (totala, directa si indirecta);
11. Fosfataza alcalina;
12. LDH;
13. Timol sau alt test disproteinemie;
14. Electroforeza;
15. Imunograma;
16. Glicemie;
17. Reactie de serologie a sifilisului;
18. Colesterol;
19. Lipide totale;
20. Trigliceride;
21. LDL, HDL;
22. Timp Quick, activitate de protrombina sau INR;
23. APTT;
24. Factor antinuclear;
25. Celule lupice;
26. Factor reumatoid;
27. Ionograma (Na, K);
28. Calcemie;
29. Magneziemie;
30. Hormoni tiroidieni;
31. Gamma GT
32. Mioglobina
33. Proteina C si S
34. Complement seric
35. Amilazemie
36. Explorarea echilibrului acido-bazic.
Analize de urina:
----------------
1. Sumar de urina;
2. Addiss;
3. Dozare proteine urinare;
4. Dozare glucoza in urina;
5. Urocultura (inclusiv antibiograma);
Investigatii microbiologice, parazitologice, virusologice
---------------------------------------------------------
1. Examene microscopice pe frotiu;
2. Examene pe culturi bacteriene;
3. Antibiograma;
Examen suc gastric, duodenal
----------------------------
Examen materii fecale (inclusiv coprocultura) IDR la PPD
--------------------------------------------------------
Examene cito- si histopatologice:
---------------------------------
1. Pregatirea si evaluarea unui examen histopatologic uzual
2. Pregatirea si evaluarea unui examen histopatologic extemporaneu
3. Pregatirea si evaluarea unui examen citopatologic uzual
4. Pregatirea, efectuarea, prelucrarea si evaluarea citopatologica a materialului obtinut prin punctie cu ac fin
Probe paraclinice:
------------------
1. Electrocardiograma;
2. Examen radiologic craniu in mai multe incidente, inclusiv sinusuri anterioare ale fetei;
3. Examene radiologice schelet
4. Examen radiologic coloana vertebrala, pe segmente
5. Examen radiologic toracopulmonar (radioscopie, MRF sau radiografie fata ± profil);
6. Examen radiologic abdominal nativ intr-o singura incidenta;
7. Examen radiologic tract digestiv superior cu ajutorul substantei de contrast (inclusiv urmarirea tranzitului intestional la nivelul colonului - pasaj anterograd);
8. Examen radiologic vezica biliara si/sau canale biliare, cu ajutorul substantelor de contrast administrate oral/intravenos;
9. Mamografie;
10. Ecografie abdominala (inclusiv sfera genitala);
11. Probe respiratorii simple (CV, VEMS);
12. Peak-flowmetria.


ANEXA 4
-------

DURATA MEDIE DE SPITALIZARE IN ANUL 1998
considerata optima pentru anul 1999──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Tipul sectiei Tipuri de spital
crt. ──────────────────────────────────────────
Clinice Municipale si Comunale
orasenesti
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. A.T.I. 3,41 3,25 -
2. Balneofizioterapie 14,68 11,92 10,27
3. Boli infectioase 8,79 8,16 12,81
4. Cardiologie 8,45 9,35 -
5. Chirurgie generala 7,09 6,73 8,74
6. Chirurgie infantila 4,97 4,37 -
7. Chirurgie cardiovasculara 8,16 - -
8. Chirurgie toracopulmonara 12 17,41 -
9. Chirurgie B.M.F. 7,97 7,21 -
10. Chirurgie plastica si reparatorie 9,57 10,39 -
11. Cronici 12,16 14,48 18,91
12. Dermatovenerologie 13,82 13,08 15,98
13. Diabet, boli de nutritie 8,34 6,78 -
14. Distrofici 127,76 80,41 46,58
15. Endocrinologie 8,93 9,23 -
16. Ftiziologie 26,09 31,23 51,57
17. Gastroenterologie 8,42 10,17 -
18. Ginecologie 5,85 4,55 -
19. Hematologie 6,98 10,44 -
20. Medicina generala - 11,91 7,69
21. Medicina interna 8,65 9,2 10,1
22. Nefrologie 3,92 2,58 -
23. Neurochirurgie 7,79 5,79 -
24. Neurologie 11,17 10,42 20,77
25. Neuropsihiatrie 12,1 20,04 114,73
26. Nevroze 29,97 35,64 22,51
27. Nou-nascuti 6,54 6,66 6,41
28. Obstetrica 4,24 5,26 4,86
29. Obstetrica-ginecologie 4,48 5,21 5,85
30. Obstetrica pentru nasteri normale 2,06 4,75 5,6
31. Oftalmologie 8,33 8,39 -
32. Oncologie 8,76 7,5 -
33. O.R.L. 6,76 6,68 -
34. Ortopedie si traumatologie 11,68 9,64 -
35. Pediatrie 7,69 7,48 9,38
36. Pneumologie - 14,39 21,76
37. Prematuri 33,48 12,78 -
38. Psihiatrie 19,76 17,02 27,55
39. Psihiatrie bolnavi acuti 16,36 15,48 20,9
40. Psihiatrie bolnavi cronici - 67,18 72,28
41. Recuperare medicala 14,56 13 18,11
42. Reumatologie 10,99 11,81 34,72
43. T.B.C. osteoarticular - - 30,72
44. Urologie 8,11 8,64 -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────ANEXA 5
LISTA
cuprinzand serviciile medicale spitalicesti


1. Servicii cu spitalizare
Servicii cu spitalizare continua si/sau saptamanala
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Profil medical Profil chirurgical
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Medicina interna Chirurgie generala
Gastroenterologie*) Urologie*)
Cardiologie Ortopedie
Diabetologie*) O.R.L.
Endocrinologie*) Oftalmologie
Alergologie si Imunologie Ginecologie
Nefrologie Chirurgie plastica*)
Hematologie Chirurgie buco-maxilo-faciala*)
Pediatrie Anestezie si terapie intensiva
Dermatologie Chirurgie toracica
Neurologie
Oncologie*)
Radioterapie*)
Neonatologie
Reumatologie
Balneofizioterapie
Psihiatrie**)
Pneumoftiziologie**)
Boli infectioase**)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Servicii cu spitalizare de zi
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Profil medical Profil chirurgical
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Pediatrie Chirurgie generala-endoscopie
Dermatologie Urologie-endoscopie*)
Neurologie Ortopedie
Oncologie*) O.R.L.
Medicina interna Oftalmologie
Gastroenterologie*) Ginecologie
Cardiologie Chirurgie buco-maxilo-faciala*)
Diabetologie ATI
Endocrinologie*) Chirurgie toracica
Alergologie si Imunologie*)
Nefrologie-dializa
Reumatologie
Hematologie
Radioterapie*)
Neonatologie
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

2. Alte servicii
INVESTIGATII PARACLINICE
Hematologie
Biochimie
Microbiologie
Anatomie patologica
Citologie
Histologie
Radiologie
Proceduri de fiziokinetoterapie
Transfuzii
Ecografii
Electrocardiograma
Explorari functionale

3. Servicii speciale
Servicii de reabilitare a sanatatii
Tratament medical la domiciliu
Transport in situatii de urgenta
Ajutor de menaj---------------
*) Specialitate regionala.
**) Pot fi si servicii cu spitalizare de lunga durata.

ANEXA 6

LISTA
cuprinzand serviciile medicale de inalta performanta si
alte servicii care nu sunt decontate de casele de asigurari de sanatateObservatii:


1. Rezonanta magnetica nucleara la cerere
2. Tomografie computerizata la cerere
3. Scintigrafie la cerere
4. Angiografie la cerere
5. Endoscopie la cerere
6. Osteodensitometrie cu DEXA, DEPA
7. Plasmafereza
8. Complianta vasculara
9. Fertilizare "in vitro"
10. Imunohistochimie
11. Histoenzimologie
12. Hibridizare "in vitro"
13. Citometrie in flux
14. Polymerase chain reaction
15. Citogenetica
16. Diagnostic prenatal, analiza ADN, teste biochimice
si citogenetice, biopsie de vilozitati coriale,
amniocenteza, cordocenteza, celule fetale din sange
matern, diagnostic genetic preimplantatoriu
17. Tratamente chirurgicale plastice si reparatorii in
scop estetic, inclusiv transplantul de par
18. Chirurgie compartimentala si de reconstructie
19. PUVA terapia
20. Markeri tumorali imunologici
21. Imunofenotipare
22. Mediastinoscopie
23. Iradiere intraoperatorie
24. Uretrocistoscopie ambulatorie
25. Sectionarea-ligatura canalelor deferente
26. Electroretinografie
27. Electrooculografie
28. Epilare
29. Gimnastica medicala
30. Socioterapie
31. Acordarea de asistenta medicala de recuperare
si terapie fizicala:
- injectii, infiltratii (tesut moale, intrrticular,
epidural) pentru pacientii in asistenta de terapie
fizicala
- procedee de fiziokinetoterapie mai mult de doua saptamani
- orteze statice si dinamice sau contentii suple articulare
- manipulari, tractiuni, terapie manuala mai mult de doua saptamani
- pentru un numar mai mare de doua reconsulturi periodice pentru
evaluarea evolutiei bolii si a nivelului disfunctional, pentru
corectarea programului de recuperare
32. Kinetoteraprofilaxie - program pentru grup de 5 persoane
33. Kinetoterapie in boli metabolice, nevroze - grup 5-10 persoane
34. Kinetoterapie in debilitati fizice - grup 5-10 persoane
35. Hidrokinetoterapie - grup 5-10 persoane la piscina
36. Program relaxare generala in grup
37. Mecanoterapie
38. Interviu cu familia/apartinatori
39. Consiliere psihiatrica a familiei/apartinatorilor
40. Psihoterapia familiei copilului
41. Acoperirea defectelor primare (dermice)
42. Peeling chimic cu substante caustice
43. Dermabraziunea
44. Terapia cu dermojet
45. Tratamentul comedoanelor cu comedon-extractorNB 1. Lista poate fi modificata prin hotarare comuna a Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si a Colegiului Medicilor din Romania.
2. In situatii de exceptie, cu avizul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, se poate solicita plata de catre casele de asigurari de sanatate a unor proceduri terapeutice de ultima ora, a caror eficienta este demonstrata.


ANEXA 7

LISTA
cuprinzand serviciile stomatologice si tarifele acestora───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cod Acte terapeutice Tarife Plata C.A.S. (%)
─────────────────────────
Copii Adulti
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Consultatie
1.1. Consultatie primara, stabilirea
diagnosticului si elaborarea planului
de tratament 40.000 100% -
1.2. Consultatie secundara, diagnostic,
plan de tratament complex 50.000 100% -
1.3. Radiografii retroalveolare/radiografie 20.000 100% -
1.4. Model de studiu 40.000 100% -

2. Terapia cariei simple
2.1. Tratamentul cariilor pe o suprafata
prin obturatii cu amalgam 50.000 100% 40-60%
2.2. Tratamentul cariilor pe doua suprafete
prin obturatii cu amalgam 60.000 100% 40-60%
2.3. Tratamentul cariilor pe 3 suprafete
prin obturatii cu amalgam 70.000 100% 40-60%
2.4. Tratamentul cariilor pe o suprafata
prin obturatii cu materiale compozite 75.000 100% 40-60%
2.5. Tratamentul cariilor pe doua suprafete
prin obturatii cu materiale compozite 80.000 100% 40-60%
2.6. Tratamentul cariilor pe 3 suprafete
prin obturatii cu materiale compozite 85.000 100% -
2.7. Aplicarea sistemelor de retentie
extemporanee 20.000 100% -
2.8. Aplicarea sistemelor de retentie
prefabricate 40.000 100% -
2.9. Finisarea si lustruirea
obturatiilor/dinte 15.000 100% -
2.10. Tratamentul hiperesteziei
dentinare/dinte 15.000 100% -

3. Tratamentul afectiunilor pulpare
3.1. Pansament calmant 20.000 100% -
3.2. Coafaj indirect intr-un singur timp 30.000 100% -
3.3. Coafaj indirect sau coafaj direct
in 2 timpi 70.000 100% -
3.4. Pulpectomie vitala cu obturarea
canalului pe dinti monoradiculari 90.000 100% -
3.5. Pulpectomie vitala cu obturare pe
dinti pluriradiculari 100.000 100% -
3.6. Amputatie vitala 70.000 100% -
3.7. Amputatie devitala 70.000 100% -
3.8. Pulpectomie devitala cu obturarea
canalului pe dinti pluriradiculari 90.000 100% -
3.9. Tratamentul gangrenei pulpare cu
obturarea canalului pe dinti
monoradiculari 100.000 100% -
3.10. Tratamentul gangrenei pulpare cu
obturarea canalului pe dinti
pluriradiculari 120.000 100% -
3.11. Dezobturarea canalelor
radiculare/canal 35.000 100% -
3.12. Indepartarea corpilor straini
din canale 50.000 100% -

4. Tratamentul parodontitelor apicale
4.1. Tratamentul parodontitei apicale
acute prin drenaj endodontic 35.000 100% 100%
4.2. Tratamentul parodontitei apicale
acute prin drenaj endodontic, incizie
muco-periostala, osteotomie
transmaxilara 75.000 100% 100%
4.3. Tratamentul parodontitei apicale
cronice + obturarea canalului
la dinti monoradiculari 100.000 100% -
4.4. Tratamentul parodontitei apicale
cronice + obturarea canalului
la dinti pluriradiculari 125.000 100% -
4.5. Obturatie la dintii devitali
cu amalgam 100.000 100% -
4.6. Obturatie la dintii devitali cu
materiale compozite 100.000 100% -

5. Tratamentul afectiunilor parodontiului marginal
5.1. Tratamentul abcesului parodontal 30.000 100% -
5.2. Echilibrare ocluzala prin slefuire
selectiva/sedinta 40.000 100% -
5.3. Contentie provizorie prin ligaturi
de sarma 30.000 100% -
5.4. Chiuretaj in camp inchis/dinte 50.000 - -
5.5. Tratamentul aftelor bucale/sedinta 20.000 100% -
5.6. Tratamentul gingivo-stomatitelor/
sedinta 30.000 100% -

6. Tratamente chirurgicale buco-dentare
6.1. Anestezie locala de contact 10.000 100% 40-60%
6.2. Anestezie prin infiltratie 30.000 100% 40-60%
6.3. Extractie de dinti sau resturi
de dinti monoradiculari 45.000 100% 40-60%
6.4. Extractie de dinti sau resturi
de dinti pluriradiculari 60.000 100% 40-60%
6.5. Extractii alveoloplastice 80.000 100% 40-60%
6.6. Extractie prin alveolotomie 95.000 100% 40-60%
6.7. Extractie de dinti deciduali 40.000 100% -
6.8. Extractie de dinti la hemofilici
sau handicapati 100.000 100% 100%
6.9. Tratamentul hemoragiei/alveolitei
postextractionale 35.000 100% 100%
6.10. Tratamentul pericoronaritelor cu
decapusonare 50.000 100% 100%
6.11. Tratamentul de urgenta al plagilor
buco-maxilo-faciale 90.000 100% 100%
6.12. Imobilizarea de urgenta a luxatiilor
dentare 90.000 100% 100%
6.13. Imobilizarea de urgenta a fracturilor
maxilare 140.000 100% 100%
6.14. Reducerea luxatiilor temporo-
mandibulare 50.000 100% 100%
6.15. Controlul si tratamentul postoperator 25.000 100% -

7. Tratamente protetice
7.1. Ablatie coroana de invelis 25.000 100% -
7.2. Reconstituire corono-radiculara cu
pivot prefabricat 100.000 40% -
7.3. R.C.R. confectionata in laborator 145.000 100% -
7.4. Coroana metalica turnata 150.000 100% -
7.5. Coroana metalo-acrilica sau de
substitutie 180.000 100% -
7.6. Coroana de acrilat 140.000 100% -
7.7. Proteza partiala acrilica cu pana
la 7 dinti 600.000 100% -
7.8. Proteza partiala acrilica cu peste
7 dinti 700.000 100% -
7.9. Proteza totala acrilica 800.000 100% -
7.10. Captusire proteza acrilica in cabinet 100.000 100% -
7.11. Captusire sau rebazare proteza
acrilica in laborator 170.000 100% -
7.12. Reparatie simpla proteza acrilica 80.000 100% 100%
7.12.1. La fiecare croset se adauga 20.000 100% 100%
7.12.2. La fiecare dinte se adauga 25.000 100% 100%
7.13. Individualizarea protezelor acrilice/
sedinta 20.000 100% -

8. Tratamente ortodontice
8.1. Deconditionarea obiceiului vicios
de sugere a degetului, prin aparate
ortodontice 800.000 100% -
8.2 Deconditionarea deglutitiei infantile,
prin aparate ortodontice 900.000 100% -
8.3. Tratamentul angrenajului invers prin
exercitii cu spatula/sedinta 35.000 100% -
8.4. Tratamentul angrenajului invers prin
inel/gutiera + barbita si capelina 750.000 100% -
8.5. Slefuirea dintilor in scop ortodontic/
dinte 30.000 100% -
8.6. Mentinatoare de spatii fixe 200.000 100% -
8.7. Mentinatoare de spatii mobile 800.000 100% -

9. Activitati profilactice
9.1. Consultatie in cadrul dispensarizarii 45.000 100% 100%
9.2. Educatie pentru sanatatea buco-dentara/
sedinta 30.000 100% -
9.3. Determinarea indicelui de placa
bacteriana 30.000 100% -
9.4. Determinarea indicilor de inflamatie
parodontala 40.000 100% -
9.5. Educatie pentru individualizarea
tehnicilor de indepartare a placii
bacteriene/sedinta 40.000 100% -
9.5. Periaj dentar profesional/sedinta 50.000 100% -
9.6. Clatiri bucale cu solutii fluorurate/
sedinta 30.000 100% -
9.7. Fluorizari locale cu solutii/arcada 35.000 100% -
9.8. Fluorizari locale cu lacuri/arcada 45.000 100% -
9.9. Fluorizari locale cu geluri in
conformatoare/arcada 90.000 100% -
9.10. Sigilari ale santurilor si fosetelor
cu glassionomeri/dinte 50.000 100% -
9.11. Sigilari ale santurilor si fosetelor
cu materiale compozite/dinte 80.000 60% -
9.12. Educatie pentru deconditionarea
obiceiurilor vicioase 30.000 60% -
9.13. Exercitii de reeducare functionala/
sedinta 35.000 100% -
9.14. Exercitii de miogimnastica 35.000 100% -
9.15. Detartraj manual supra- si subgingival/
dinte 40.000 100% -
9.16. Detartraj mecanic supra- si
subgingival/dinte 50.000 100% -
9.17. Vibromasaj gingival/arcada 30.000 - -
9.18. Control oncologic preventiv confirmat 100.000 100% 100%ANEXA 8

LISTA
cuprinzand dispozitivele medicale destinate corectarii si
recuperarii deficientelor organice sau functionale ori
corectarii unor deficiente fizice

A. Dispozitive de protezare in domeniul O.R.L.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Denumirea Tipul Caracteristici Reparabil Termen
crt. dispozitivului tehnice DA/NU de
medical definitorii inlocuire
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C1 C2 C3 C4 C5 C6
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Proteza auditiva a) Retroauriculara amplificare: 0 ...50 dB DA *)
pentru hipoacuzii
usoare-medii b) Intruriculara nivel maxim: 110 +/- 5 dB DA *)
2. Proteza auditiva a) Retroauriculara amplificare: 0 ......60 dB DA *)
pentru hipoacuzii
medii-severe b) Intruriculara nivel maxim: 120 +/- 10 dB DA *)
3. Proteza auditiva Retroauriculara amplificare: 0 ......>60 dB DA *)
pentru hipoacuzii nivel maxim: >130 dB
severe si profunde

4. Proteza fonatorie Vibrator laringian nivel maxim: >90 dB DA *)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


*) Termenul de inlocuire este de 5 ani pentru adulti si ori de cate ori este nevoie pentru copii.

B. Dispozitive pentru protezare stomii


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Denumirea Tipul Caracteristici Reparabil Termen
crt. dispozitivului tehnice DA/NU de
medical definitorii inlocuire
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C1 C2 C3 C4 C5 C6
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. A. Sistem stomic a) pentru colostomie - cu adeziv NU 30/luna
unitar (sac stomic
de unica utilizare) b) pentru ileostomie - cu sau fara
dispozitiv de evacuare NU 30/luna
- cu sau fara
dispozitiv de
inchidere
- cu sau fara filtru
c) pentru urostomie - cu adeziv NU 15/luna
- cu sau fara
dispozitiv de evacuare
- cu sau fara dispozitiv
de inchidere
- cu sau fara valva
de retinere
B. Sistem stomic a) pentru colostomie cu flansa suport, adeziva si
cu doua sac colector: NU *)
componente b) pentru ileostomie - cu sau fara dispozitiv
de evacuare
- cu sau fara dispozitiv
de inchidere
- cu sau fara valva de
retinere
sau
centura stomica elastica
cu inel de NU **)
prindere si sac colector:
- cu sau fara dispozitiv
de evacuare
- cu sau fara dispozitiv
de inchidere
- cu sau fara valva de retinere
c) pentru urostomie cu flansa suport, adeziva
si sac colector: NU *)
- cu sau fara dispozitiv
de evacuare
- cu sau fara dispozitiv
de inchidere
- cu sau fara valva de
retinere
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
*) 4 flanse si 15 saci/ luna.
**) O centura si 30 saci/ luna.
Observatie: Se va prescrie doar unul din sisteme pentru fiecare tip.C. Dispozitive pentru incontinenta urinara


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Denumirea Tipul Caracteristici Reparabil Termen
crt. dispozitivului tehnice DA/NU de
medical definitorii inlocuire
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C1 C2 C3 C4 C5 C6
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Condom urinar - se executa din cauciuc natural NU 30/luna
- cu evacuare
2. Sac colector de urina pentru copii - 1.500 ml, 2.000 ml NU 6/luna
pentru adulti - cu tub de admisie
- cu sau fara tub de evacuare
- cu sau fara dispozitiv de drenaj
- cu adaptor
- cu sau fara valva de retinere
- cu sau fara dispozitiv de aerare
- cu gradatie
3. Sonda Foley - de diverse dimensiuni NU 2/luna
- cu 2 cai
- se executa din cauciuc natural
sau sintetic
- cu balonas gonflabil pentru fixare
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

D. Proteze pentru membrul inferior
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Nr. Denumirea Tipul Caracteristici Reparabil Termen de
crt. dispozitivului tehnice DA/NU inlocuire
medical definitorii
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C1 C2 C3 C4 C5 C6
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Proteza partiala a) CHOPART - picior cu sprijin pe gamba DA 2 ani
pentru picior - cu manson
- se recomanda pentru amputatia
la nivelul tarsienelor
b) PIROGOF - picior cu sprijin pe gamba DA 2 ani
- cu manson
- se recomanda pentru amputatia
astragalului
c) LISEFRANC - se recomanda pentru amputatia
metatarsienelor DA 2 ani
2. Proteza pentru - picior cu sprijin pe gamba DA 2 ani
dezarticulatia - cu manson
de glezna - articulatie fixa sau mobila
la glezna
- se recomanda pentru amputatia
piciorului la nivelul maleolelor
3. Proteza pentru a) conventionala,
gamba din material - se fixeaza prin intermediul
plastic, cu unei mansete sau bratari DA 2 ani
contact total
- articulatie fixa sau mobila
la glezna
- se recomanda pentru amputatia
gambei
b) conventionala, - se fixeaza cu siret sau curele DA 2 ani
din piele cu - articulatie fixa sau mobila la
sprijin glezna
pe ischion - se recomanda pentru bonturi
foarte scurte
c) modulara - manson elastic intern
supracondiliar DA 4 ani
acoperit de un manson
rigid din rasina
- laba picior cu articulatie
fixa de glezna
- se recomanda pentru amputatii
pana la nivelul treimii medii
superioare
4. Proteza modulara - manson elastic acoperit de un
pentru manson rigid din rasina DA 4 ani
dezarticulatia - articulatie de genunchi mobila
de genunchi - laba picior cu articulatie fixa
de glezna
5. Proteza a) pilon - nu are in componenta piciorul DA 2 ani
pentru si articulatia gleznei
coapsa - poate avea in componenta
articulatia genunchiului libera
sau blocata
b) combinata - manson din plastic/piele DA 2 ani
- articulatie fixa sau mobila
la glezna
- articulatie libera la genunchi
- prinderea se face cu siret sau
curele
- trohander din piele sau metalic
c) din plastic - se executa din material plastic DA 2 ani
- articulatie fixa sau mobila
la glezna
- articulatie de genunchi libera
sau blocata
- prinderea se face cu cordon din
piele
- trohander din piele sau metalic
d) cu vacuum - se executa din material plastic DA 2 ani
- articulatie fixa sau mobila
la glezna
- articulatie de genunchi libera
sau blocata
- fixare de sold prin curele pentru
bonturi foarte scurte
- manson cu contact vacuumatic ce
realizeaza prinderea pentru bonturi
obisnuite
e) modulara cu - manson rigid din rasina cu DA 4 ani
vacuum contact vacuumatic
- articulatie de genunchi mobila
- laba picior cu articulatie
fixa de glezna
- sistem de curele de fixare in
cazul unor bonturi scurte
6. Proteza a) conventionala - se executa din piele/plastic DA 2 ani
de sold - articulatie fixa sau mobila la
glezna
- articulatie de genunchi libera
sau blocata
- articulatie de sold
- prinderea de bazin se face cu
manson din piele
b) modulara - manson din rasina elastica DA 4 ani
- articulatie de sold cu blocare
- articulatie de genunchi mobila
- laba picior cu articulatie fixa
de glezna
- sistem de curele de fixare pe sold
7. Proteza a) conventionala - se recomanda pentru amputatia
pentru partiala a pelvisului DA 2 ani
hemipelvectomii
- partea care lipseste din pelvis
se reconstituie din plastic/rasina,
la care se fixeaza proteza de sold
b) modulara - manson din rasina elastica DA 4 ani
- articulatie de sold cu blocare
- articulatie de genunchi mobila
- laba picior cu articulatie fixa
de glezna
- sistem de curele de fixare
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E. Proteze pentru membrul superior


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Nr. Denumirea Tipul Caracteristici Reparabil Termen de
crt. dispozitivului tehnice DA/NU inlocuire
medical definitorii
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C1 C2 C3 C4 C5 C6
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Proteza nefunctionala - manusa cu fermoar si degete
de inlocuire rigide DA 2 ani
a mainii
functionala - sistem de apucare cu degete
rigide DA 2 ani
2. Proteza nefunctionala - manusa din P.V.C fixata pe un
pentru manson rigid DA 2 ani
dezarticulatie - cu degete fixe sau mobile
pumn functionala a) actionata prin cablu DA 2 ani
- mana mecanica cu tractiune
prin cablu/arc
- manson din rasina
- ham de actionare
- manusa estetica din P.V.C.
b) mioelectrica DA 8 ani
- mana electrica actionata
mioelectric
- articulatie de pumn fixa
- manson din rasina
- manusa estetica
3. Proteza nefunctionala - manusa estetica din P.V.C. DA 2 ani
pentru - manson din rasina /plastic
antebrat - degete fixe
functionala a) actionata prin cablu DA 2 ani
- mana mecanica cu tractiune
prin cablu
- ham de actionare
- manson din piele montat pe un
manson din plastic sau rasina
b) actionata prin cablu de lucru DA 2 ani
- mana mecanica HOOK cu tractiune
prin cablu/arc
- ham de actionare
- manson din rasina
c) mioelectrica cu supino-pronatie
pasiva DA 8ani
- mana electrica actionata
mioelectric
- articulatie de pumn pasiva
- manson rasina/manusa estetica
d) mioelectrica cu supino-pronatie
activa DA 8 ani
- mana electrica actionata
mioelectric
- articulatie de pumn activa,
mecanica
- manson rasina/manusa estetica
e) mioelectrica cu supino-pronatie
activa comandata electric DA 8 ani
- mana electrica actionata
mioelectric
- articulatie de pumn electrica
comandata prin microcontacte
- manson rasina/manusa estetica
f) mioelectrica cu supino-pronatie
activa comandata mioelectric DA 8 ani
- mana electrica actionata
mioelectric
- articulatie de pumn electrica
comandata mioelectric
- manson rasina/manusa estetica
4. Proteza nefunctionala - manusa estetica si degete
pentru rigide DA 2 ani
dezarticulatie - ham de purtare
cot - articulatie pasiva de cot
- manson rasina/plastic
functionala a) actionata prin cablu DA 2 ani
- mana mecanica cu tractiune
prin cablu/arc
- ham de actionare si purtare
- manson din rasina/plastic
- articulatie de cot mecanica
cu blocare
b) actionata prin cablu de lucru DA 2 ani
- mana mecanica HOOK cu tractiune
prin cablu/arc
- ham de actionare si purtare
- articulatie de cot mecanica
cu blocare
c) atipica electrica cu articulatie
de cot mecanica cu blocare DA 8 ani
- mana electrica actionata cu
microcontacte
d) mioelectrica cu articulatie DA 8 ani
de cot mecanica cu blocare
- articulatie de pumn pasiva
- mana electrica actionata
mioelectric
e) mioelectrica cu articulatie DA 8 ani
de cot cu blocare si
supino-pronatie activa
comandata mioelectric
- mana electrica actionata
mioelectric
- articulatie de pumn electrica
actionat mioelectric
5. Proteza nefunctionala - manusa estetica si degete
de brat rigide DA 2 ani
- ham de purtare
- articulatie pasiva de cot
- manson rasina/plastic
functionala a) actionata prin cablu DA 2 ani
- mana mecanica cu tractiune
prin cablu/arc
- ham de actionare si purtare
- manson de rasina/plastic
- articulatie de cot mecanica
cu blocare
- cu sau fara manusa, in functie
de mana mecanica
b) actionata prin cablu de lucru DA 2 ani
- mana mecanica HOOK cu tractiune
prin cablu/arc
- ham de actionare si purtare
- articulatie de cot mecanica
cu blocare
- manson de rasina
c) atipica electrica cu articulatie
de cot mecanica cu blocare
pasiva DA 8 ani
- mana electrica actionata cu
microcontacte
- articulatie de pumn pasiva
d) mioelectrica cu articulatie
de cot mecanica cu blocare
activa DA 8 ani
- articulatie de pumn pasiva
- mana electrica actionata
mioelectric
- ham de purtare
- articulatie de cot mecanica
cu blocare activa
- manson rasina/manusa estetica
e) mioelectrica cu articulatie
de cot cu blocare si
supino-pronatie activa
comandata mioelectric DA 8 ani
- mana electrica actionata
mioelectric
- articulatie de pumn electrica
actionata mioelectric
- ham de purtare
- articulatie de cot mecanica
cu blocare activa
- manson rasina/manusa estetica
6. Proteza nefunctionala - manusa estetica si degete
pentru rigide DA 2 ani
dezarticulatie - ham de purtare
de umar - articulatie pasiva de cot
- manson rasina/plastic
functionala a) actionata prin cablu DA 2 ani
- mana mecanica cu tractiune
prin cablu/arc
- ham de actionare si purtare
- manson de rasina/plastic
- articulatie de cot mecanica
cu blocare
- cu sau fara manusa, in functie
de mana mecanica
b) atipica electrica cu articulatie
de cot si supino-pronatie
pasiva DA 8 ani
- mana electrica actionata cu
microcontacte
- articulatie de cot mecanica
cu blocare
- manson rasina/manusa estetica
c) mioelectrica cu articulatie
de cot cu blocare si
supino-pronatie pasiva DA 8 ani
- mana electrica actionata
mioelectric
- articulatie de cot mecanica
cu blocare
- ham de purtare
- manson rasina / manusa estetica
d) mioelectrica cu articulatie
de cot cu blocare si
supino-pronatie activa comandata
mioelectric DA 8 ani
- mana electrica actionata
mioelectric
- articulatie de pumn electrica
actionata mioelectric
- ham de purtare
- articulatie de cot mecanica
cu blocare activa
- manson rasina/manusa estetica
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Observatii: Protezele mioelectrice se recomanda numai persoanelor cu ambele membre amputate.


F. Mijloace si dispozitive de mers


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Nr. Denumirea Tipul Caracteristici Reparabil Termen de
crt. dispozitivului tehnice DA/NU inlocuire
medical definitorii
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C1 C2 C3 C4 C5 C6
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

1. Baston - metalic NU 3 ani
- reglabil
2. Baston cu trei
picioare - metalic NU 3 ani
cu patru
picioare - fix sau reglabil
3. Carja de lemn cu sprijin
subaxial - fixa sau reglabila NU 1 an
4. Carja metalica cu sprijin
subaxial cu - fixa sau reglabila NU 3 ani
sprijin pe
antebrat
5. Cadru de mers - fix sau reglabil DA 3 ani
- rigid sau pliabil
- cu sau fara roti
6. Fotoliu asistat - de interior sau
rulant cu de exterior DA 5 ani
antrenare neasistat - rigid sau pliabil
manuala - demontabil sau nedemontabil
- actionare directa bimanuala
a rotilor din spate sau
din fata
- conducere, prin levier
sau volan, bimanuala
- conducere monolaterala
(cu mana stanga sau dreapta)
- propulsie cu piciorul
7. Fotoliu
rulant
triciclu
pentru
copii DA 5 ani
8. Fotoliu
rulant cu
antrenare
electrica de interior DA 5 ani
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────G. Orteze
G.1 Orteze pentru coloana vertebrala


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Nr. Denumirea Tipul Caracteristici Reparabil Termen de
crt. dispozitivului tehnice DA/NU inlocuire
medical definitorii
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C1 C2 C3 C4 C5 C6
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Orteze a) colar - se executa din material
cervicale plastic NU 12 luni
- pentru imobilizarea
coloanei cervicale
b) Philadelphia - se executa din material
plastic NU 12 luni
- pentru imobilizarea
coloanei cervicale
- se fixeaza cu banda velcro
c) Schanz - se executa din material
plastic NU 12 luni
- pentru imobilizarea
coloanei cervicale
- se fixeaza cu banda velcro
2. Orteze - se recomanda pentru cifoza NU 12 luni
cervicotoracice - material textil cu suport
elastic si intarituri
din material dur
3. Orteze
toraco-
lombosacrale a) corset
Cheneau - se recomanda pentru
scolioza, NU 12 luni
b) corset Boston discopatii lombare
c) corset - material textil cu suport
Euroboston elastic si NU 12 luni
intarituri din material dur NU 12 luni
d) corset
Milwaukee NU 12 luni
e) corset
Hessing NU 12 luni
f) de hiperextensie NU 12 luni
4. Orteze lombosacrale - se recomanda pentru lumbago NU 12 luni
- material textil cu suport
elastic si intarituri
din material dur
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────G.2 Orteze pentru membrul superior


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Nr. Denumirea Tipul Caracteristici Reparabil Termen de
crt. dispozitivului tehnice DA/NU inlocuire
medical definitorii
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C1 C2 C3 C4 C5 C6
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

1. Orteze cu mobilitatea/ - dimensiuni diferite pentru
pentru fixarea degetului mana stanga NU 12 luni
mana mare - material textil,
cu suport elastic,
cu insertii pentru
intarire
- se recomanda pentru
recuperare
2. Orteze
pentru
incheietura
mainii NU 12 luni
3. Orteze de cot cu atela - diverse modele NU 12 luni
fara atela - material textil
cu suport elastic
- unele prezinta intarituri
rigide
- se recomanda pentru
recuperare
4. Orteze de brat - cu dispozitive de reglare
a circumferintei NU 12 luni
- material textil cu suport
elastic
- se recomanda pentru
recuperare
5. Orteze de umar - dimensiuni diferite pentru
mana stanga sau dreapta NU 12 luni
- material textil cu suport
elastic
- se recomanda pentru recuperare
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────G.3 Orteze pentru membrul inferior


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Nr. Denumirea Tipul Caracteristici Reparabil Termen de
crt. dispozitivului tehnice DA/NU inlocuire
medical definitorii
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C1 C2 C3 C4 C5 C6
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Orteze
pentru
glezna fixa/mobila - cu sistem de inchidere
tip velcro NU 12 luni
- material textil cu suport
elastic
- se recomanda pentru
recuperare
2. Orteze
pentru
gamba - cu sistem de inchidere tip
velcro in partea superioara
fata NU 12 luni
- material textil cu suport
elastic
- se recomanda pentru recuperare
3. Orteza
pentru
paralizia Kramer Peroneal - doua tije metalice DA 2 ani
sciaticului Spring - fixarea se realizeaza
(orteza peroniera) pe picior, cu bratari din
piele, cu armaturi metalice
- se fixeaza pe incaltaminte
4. Orteze
pentru
genunchi cu/fara atela - diverse modele NU 12 luni
fixa/mobila - cu intarituri rigide,
fixe sau cu articulatie,
ce permit fixarea ortezei
la extensii de 10, 20, 30
de grade si flexii de 60,
75 de grade
- prezinta orificiu
policentric
- se recomanda pentru
recuperare
5. Orteza - se executa din piele si
genunchi sinarie metalica, DA 2 ani
BALANT cu articulatie la genunchi
- prinderea se realizeaza
cu curele sau siret
- blocarea genunchiului
6. Orteze a) ham Pavlik - se executa din curele
pentru luxatii din piele NU *)
de sold b) perna de - panza si buretele sunt
congenitale abductie fixate cu chinga NU *)
la copii textila

c) Dr. Fettwies - pentru copii de la 6
la 15 luni NU *)
- module pentru 4 marimi
- usor de asamblat
d) Dr.Behreus - hamul de purtare permite
reglarea flexiei
picioarelor in diferite
unghiuri NU *)
- pentru tratamentul luxatiei
de sold pana la tipul III
e) Becker NU *)
f) Dr. Barnau - pentru 6-12 luni NU *)
- combina tratamentul
luxatiei congenitale
de sold cu flexia soldului
mai mare de 90 de grade
7. Orteza - se executa din piele si
HESSING sinarie metalica,
(aparat) cu articulatie la
genunchi si sold DA 2 ani
- prinderea se realizeaza
cu curele sau siret
- afectiuni ale genunchiului
si gleznei
- articulatia poate fi libera
sau blocata la genunchi
si glezna
8. Orteza - se executa din piele si
Gambier sinarie metalica, cu
cu scurtare articulatie libera sau
blocata la glezna DA 2 ani
- se fixeaza de gheata
ortopedica
- pentru fracturi de tibie
si peroneu
9. Aparat - se executa din piele si
tip proteza pentru sinarie metalica DA 2 ani
scurtarea - articulatia genunchiului este
membrului pelvin libera sau blocata
- piciorul si glezna se executa
din lemn, cu talpa din
poliuretan
- fixarea se realizeaza cu
siret
- pentru malformatii congenitale
ale membrului inferior
10. Sustinatori pentru: - se executa din pluta sau duraluminiu
plantari copii - se folosesc pentru platfus
(talonete) adulti gradele I si II, NU *)
pinteni calcanieri si
scurtari foarte mici NU **)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

*) Ori de cate ori este nevoie.
**) 6 luni pentru talonete din pluta sau 12 luni pentru talonete din
duraluminiu.


H. Incaltaminte ortopedica


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Nr. Denumirea Tipul Caracteristici Reparabil Termen de
crt. dispozitivului tehnice DA/NU inlocuire
medical definitorii
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C1 C2 C3 C4 C5 C6
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

1. Incaltaminte ghete: pentru diformitati si DA *)
ortopedica copii amputatii de metatars
adulti si falange
2. Incaltaminte pantofi: pentru diformitati ale DA *)
ortopedica copii piciorului
adulti
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

*) 6 luni pentru adulti si ori de cate ori este nevoie, pentru copii.I. Dispozitive pentru deficiente vizuale


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Nr. Denumirea Tipul Caracteristici Reparabil Termen de
crt. dispozitivului tehnice DA/NU inlocuire
medical definitorii
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C1 C2 C3 C4 C5 C6
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Cristalin pentru camera anterioara NU *)
artificial pentru camera posterioara
2. Proteza pentru copii NU **)
oculara
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*) Intervalul dintre doua protezari ale aceluiasi asigurat va fi mai mare de un an.
**) Se acorda doar pentru copii, ori de cate ori este nevoie.


ANEXA 9

CASA DE ASIGURARI DE SANATATE .......................

CERERE
pentru acreditarea furnizorilor de dispozitive medicale

Catre,
Casa de asigurari de sanatate .......................
In baza <>Legii nr. 145/1997 privind asigurarile sociale de sanatate, subsemnatul (numele, prenumele, functia) .......... solicit acreditarea ca furnizor de dispozitive medicale (sigla si adresa) ........... cu sucursalele (adresa) ...................................... .

Obiectul de activitate ......................
Anexez urmatoarele documente:
- copie legalizata de pe actul constitutiv (statut si/sau contract de societate) al furnizorului;
- copie legalizata de pe dovada inmatricularii furnizorului-societate comerciala la oficiul registrului comertului, codul fiscal;
- dovada privind existenta sediului;
- numele, profesia si domiciliul reprezentantului legal al furnizorului;
- avizul Ministerului Sanatatii, ca furnizor de dispozitive medicale.


Data........ Semnatura


.................
ANEXA 10

CASA DE ASIGURARI DE SANATATE ..................

ACREDITARE
Nr........ din........

In conformitate cu <>Hotararea Guvernului nr. 312/1999 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pe anul 1999, in baza documentatiei inaintate si a criteriilor de acreditare, Casa de asigurari de sanatate ....... acrediteaza furnizorul de dispozitive medicale (sigla, adresa, telefon, fax) .. ............, reprezentat de (numele, prenumele, functia) ...............

Orice modificare a conditiilor stabilite prin normele metodologice de aplicare a contractului-cadru pe anul 1999 atrage anularea acreditarii.
Mentiuni: valabilitatea acreditarii - un an.
Recomandari:
- respectarea actelor normative referitoare la asigurarile sociale de sanatate din Romania;
- respectarea <>Hotararii Guvernului nr. 394/1995 ;
- cunoasterea Directivei CEE nr. 93/42/1993 referitoare la dispozitivele medicale.Data emiterii........
Director general,
....................


-------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016