Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMĂ TEHNICĂ din 3 august 2022  pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor de stocare şi regazeificare GNL pentru alimentarea cu gaze naturale a clienţilor casnici/industriali    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORMĂ TEHNICĂ din 3 august 2022 pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor de stocare şi regazeificare GNL pentru alimentarea cu gaze naturale a clienţilor casnici/industriali

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 784 bis din 8 august 2022
──────────
        Aprobată prin ORDINUL nr. 102 din 3 august 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 784 din 8 august 2022.
──────────
    CAP. I
    Scopul şi domeniul de aplicare
    ART. 1
        Activităţile prevăzute în prezenta Normă tehnică pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor de stocare şi regazeificare a GNL pentru alimentarea cu gaze naturale a clienţilor casnici/industriali, denumită în continuare NTGNL, sunt proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor de stocare şi regazeificare a GNL în vederea alimentării clienţilor casnici/industriali, prevenirea accidentelor şi definirea cerinţelor de securitate privind protecţia persoanelor şi a bunurilor.

    ART. 2
    (1) GNL sunt gazele naturale care au fost transformate în fază lichidă prin răcire avansată (-162°C*1)) la presiune atmosferică, ceea ce reduce la maximum spaţiul de stocare sau maximizează transportul acestora, raportul fiind aproximativ 1 volum de GNL faza lichidă la 600 volume de gaze naturale fază gazoasă.
        *1) În Sistem Internaţional unitatea de măsură pentru temperatură este gradul Celsius - "°C".

    (2) Temperatura extrem de scăzută a GNL îl încadrează ca lichid criogenic.
    (3) Proprietăţile şi caracteristicile GNL sunt prezentate în anexa nr. 1.

    ART. 3
        Instalaţiile de stocare şi regazeificare GNL sunt realizate, echipate, dimensionate şi gestionate astfel încât:
    a) să asigure debitele şi presiunile de alimentare cu gaze naturale solicitate de clienţii casnici/industriali;
    b) să minimizeze cauzele scăpărilor accidentale de GNL, izbucnirii de incendii sau producerii de explozii;
    c) să limiteze, în cazul unui eventual accident, daunele aduse persoanelor şi pagubele materiale pentru clădirile şi instalaţiile din vecinătate şi poluarea mediului;
    d) să reducă, pe cât posibil, frecvenţa operaţiunilor de reîncărcare a rezervoarelor fixe de la autocisternele/semiremorcile de transport GNL;
    e) să faciliteze efectuarea intervenţiilor de urgenţă a echipelor specializate şi a pompierilor în toate tipurile de activitate.


    ART. 4
        Obiectul NTGNL este stabilirea concepţiei, dimensionarea şi alegerea echipamentelor la proiectarea şi executarea instalaţiilor de stocare şi regazeificare a GNL pentru alimentarea clienţilor casnici/industriali şi a cerinţelor de exploatare în siguranţă, de prevenire a apariţiei de evenimente şi de intervenţie în cazul producerii acestora.

    ART. 5
        Domeniul de aplicare al NTGNL îl constituie utilizarea instalaţiilor de stocare GNL, în sistem mic şi mediu vrac, cu capacitate de stocare în rezervoare criogenice între 5000 litri şi 120.000 litri, şi regazeificarea GNL în vederea asigurării alimentării cu gaze naturale a clienţilor casnici/industriali care nu se pot racorda la un sistem de distribuţie sau transport a/al gazelor naturale sau la conductele de alimentare din amonte.

    ART. 6
        Nu fac obiectul NTGNL proiectarea, executarea, repararea şi verificarea:
    a) sistemelor de distribuţie GNL la autovehicule;
    b) autocisternelor sau semiremorcilor pentru transport GNL;
    c) instalaţiilor din terminale GNL.


    ART. 7
        Prevederile din NTGNL trebuie însuşite şi aplicate de proiectanţi autorizaţi de Autoritatea de Reglementare în Domeniul Energiei, tip autorizaţie PGNL*2), responsabilii cu execuţia, deţinătorii instalaţiilor şi utilizatorii acestora, organele administraţiei publice centrale şi locale cu atribuţii şi competenţe legale privind siguranţa în exploatare şi securitatea la proiectarea, executarea, operarea, întreţinerea, repararea instalaţiilor de stocare şi de regazeificarea GNL pentru alimentarea cu gaze naturale a clienţilor casnici/industriali.
        *2) PGNL - tip de autorizaţie pentru proiectare instalaţiilor GNL emisă de ANRE în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 132/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul gazelor naturale.


    ART. 8
        Proiectarea şi execuţia depozitului unde se stochează GNL şi a instalaţiei de regazeificare GNL trebuie realizate în conformitate cu cerinţele specifice din standardele SR EN 13645 şi SR EN ISO 16903.

    ART. 9
     Proiectarea şi executarea instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale aferente clienţilor casnici/industriali, după regazeificarea GNL, se realizează conform prevederilor art. 91.

    ART. 10
        Aprovizionarea cu GNL se asigură numai cu mijloace de transport auto speciale respectiv autocisterne sau semiremorci echipate cu recipiente criogenice sau cu vagoane cisternă CF*3), a căror dotare respectă condiţiile impuse prin Acordul european referitor la transportul internaţional rutier al mărfurilor periculoase, din care se descarcă GNL în rezervoare criogenice cilindrice orizontale sau verticale direct prin diferenţa de presiune sau cu pompe de transvazare, după caz.
        *3) CF - substanţe corosive, inflamabile.


    ART. 11
        La realizarea investiţiilor în instalaţiile de alimentare cu GNL a clienţilor casnici/industriali este obligatorie realizarea cerinţelor de calitate în construcţii, de siguranţă în operare, cu respectarea cerinţelor de sănătate şi securitate în muncă, normelor şi dispoziţiilor din domeniul apărării împotriva incendiilor, de protecţie a mediului, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi standardele aplicabile.

    ART. 12
        Proiectarea şi executarea instalaţiilor de stocare şi regazeificare GNL în vederea alimentării cu gaze naturale a clienţilor casnici/industriali se realizează astfel încât să corespundă cerinţelor fundamentale aplicabile prevăzute în Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
    a) rezistenţă mecanică şi stabilitate;
    b) securitate la incendiu;
    c) igienă, sănătate şi mediu înconjurător;
    d) siguranţă şi accesibilitate în exploatare;
    e) protecţie împotriva zgomotului;
    f) economie de energie şi izolare termică;
    g) utilizare sustenabilă a resurselor naturale.


    ART. 13
    (1) În sensul NTGNL, se definesc următoarele abrevieri şi termeni:
    a) ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
    b) API - American Petroleum Institute;
    c) ASME - Asociaţia profesională a inginerilor mecanici în Statele Unite;
    d) aviz obligatoriu de instalare ISCIR - actul administrativ emis de ISCIR pentru deţinătorii/utilizatorii de instalaţii/echipamente, ca urmare a verificării condiţiilor de montare/instalare conform prescripţiilor tehnice, pe baza căruia pot începe lucrările de montare/instalare, în cazul instalării recipientelor care se încadrează în prevederile Anexei nr. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) autorizaţie ISCIR - actul administrativ care atestă dreptul de exercitare al activităţii autorizate în cazul instalării recipientelor care se încadrează în prevederile Anexei 12 din Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) autorizarea funcţionării - acordul emis de ISCIR pentru deţinătorii/utilizatorii de instalaţii/echipamente, după caz, stabilit prin hotărâre a guvernului conform prevederilor art. 4 alin. (4) din Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul atestării faptului că o instalaţie/un echipament îndeplineşte toate condiţiile şi cerinţele pentru a fi pusă/pus în funcţiune în condiţii de siguranţă;
    g) atestat - documentul emis de INCD INSEMEX în urma verificării documentaţiei tehnice şi a examinării în situ pentru instalaţiile care funcţionează în atmosfere potenţial explozive;
    h) BRML - Biroul Român de Metrologie Legală;
    i) cuva de retenţie - structură impermeabilă ridicată cu pereţi din beton armat, capabilă să reziste la presiunea statică şi temperatura lichidului vărsat, în care se amplasează rezervorul de stocare GNL şi, după caz, instalaţia de regazeificare GNL şi care respectă cerinţele Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;
    j) DE - detaliile de execuţie;
    k) documentaţie tehnică - totalitatea documentelor şi instrucţiunilor întocmite pentru construirea, montarea, instalarea, punerea în funcţiune, realizarea reviziilor, reparaţiilor şi/sau pentru întreţinerea instalaţiilor/echipamentelor;
    l) DTAC - documentaţia tehnică pentru obţinerea autorizaţiei de construire;
    m) eveniment accidental - evenimentul/scurgerea/degajarea care apare dintr-o situaţie necontrolată sau neplanificată, cu consecinţe de siguranţă şi sau de mediu;
    n) instalare - activitatea de fixare/amplasare a unei/unui instalaţii/echipament la locul utilizării şi/sau de conectare a acesteia/acestuia la alte instalaţii sau echipamente, în vederea asigurării condiţiilor de funcţionare;
    o) instalaţie de alimentare cu GNL - ansamblul compus din instalaţia de stocare şi regazeificare GNL şi instalaţia de utilizare a gazelor naturale aferentă clientului casnic/industrial;
    p) instalaţie de stocare şi regazeificare GNL - ansamblu compus din rezervor criogenic de stocare GNL la temperatura de (-162°C), vaporizatoare ambientale şi schimbătoare de căldură pentru regazeificare (trecerea GNL în faza gazoasă), cu armături de siguranţă, aparatură de indicare, măsură şi control a parametrilor, trasee de conducte şi reductor de presiune, ce se conectează la o instalaţie de utilizare pentru alimentarea cu gaze naturale;
    q) instrucţiuni de utilizare/exploatare - instrucţiunile tehnice care cuprind informaţii privind montarea, instalarea, punerea în funcţiune, exploatarea, întreţinerea instalaţiilor/echipamentelor, elaborate de producător şi care sunt puse la dispoziţia deţinătorului instalaţiilor/echipamentelor de GNL;
    r) incintă - suprafaţa de teren delimitată în care sunt amplasate utilaje, echipamente şi instalaţii pentru stocarea şi regazeificarea GNL, împrejmuită cu gard de protecţie, cu poartă de acces;
    s) ISCIR - Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, care este organul de specialitate al administraţiei centrale, cu personalitate juridică, responsabil în numele statului pentru asigurarea măsurilor de funcţionare în condiţii de siguranţă a instalaţiilor şi echipamentelor prevăzute în anexele nr. 2 - 4 la Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    t) INCD INSEMEX - Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă - INSEMEX Petroşani, care este un organism notificat pentru evaluarea conformităţii cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 245/2016 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor şi sistemelor de protecţie destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive, prin care au fost transpuse cerinţele Directivei 2014/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislaţiilor statelor membre referitoare la echipamentele şi sistemele de protecţie destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive (reformare), denumită în continuare Directiva ATEX, şi este recunoscut pentru evaluarea în situ a instalaţiilor privind conformitatea cu cerinţele NEx 01-06*4);
        *4) Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 392/2007 privind aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind prevenirea exploziilor pentru proiectarea, montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi întreţinerea instalaţiilor tehnice care funcţionează în atmosfere potenţial explozive," indicativ NEx 01-06.

    u) întreţinere - totalitatea operaţiunilor prin care se asigură menţinerea instalaţiei/echipamentului, în parametrii de funcţionare în condiţii de siguranţă;
    v) Lege - Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    w) montare - activitatea de îmbinare a componentelor unei instalaţii/sistem conform documentaţiei tehnice, în vederea funcţionării acesteia/acestuia;
    x) marcaj CE - marcajul prin care producătorul indică faptul că produsul este în conformitate cu cerinţele aplicabile stabilite în legislaţia comunitară de armonizare care prevede aplicarea sa pe produs;
    y) NTPEE - Normele tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2018;
    z) operator GNL - operatorul instalaţiilor GNL care realizează activitatea de stocare şi regazeificare a GNL, conform prevederilor art. 156^1 alin. (1) din Lege, şi care se ocupă de exploatarea instalaţiei de stocare şi regazeificare GNL, în baza autorizaţiei emise de ANRE, tip EGNL*5) prin instalatorii autorizaţi ANRE pentru execuţia/exploatarea instalaţiilor GNL;
        *5) EGNL - tip de autorizaţie pentru execuţia instalaţiilor GNL emisă de ANRE în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 132/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul gazelor naturale.

    aa) pericol - proprietatea unei substanţe periculoase sau a unei situaţii fizice cu potenţial de a crea daune sănătăţii umane şi/sau mediului;
    bb) presiunea de vapori - presiunea exercitată de vaporii care rezultă prin evaporare dintr-un lichid; pe măsură ce temperatura lichidului creşte, presiunea vaporilor acestuia creşte; în cele din urmă, depăşeşte presiunea limită şi lichidul fierbe;
    cc) procesul sistemului de management al siguranţei - definirea şi monitorizarea structurii organizaţionale, responsabilităţile, procedurile, procesele şi resursele pentru determinarea şi implementarea politicii majore de prevenire a accidentelor;
    dd) producător - persoana fizică sau juridică, responsabilă pentru proiectarea şi/sau realizarea unei/unui instalaţii/echipament în scopul introducerii pe piaţă şi/sau al punerii în funcţiune, în numele său, precum şi orice persoană fizică sau juridică, care construieşte, montează, instalează, ambalează sau etichetează o instalaţie/un echipament în vederea introducerii pe piaţă şi/sau punerii în funcţiune sub nume propriu;
    ee) proiect pentru o instalaţie de stocare şi regazeificare GNL în vederea alimentării cu gaze naturale a clienţilor casnici/industriali - documentaţia tehnică ce trebuie întocmită de un proiectant autorizat ANRE, tip autorizaţie PGNL, în vederea obţinerii avizelor şi autorizaţiilor emise de organismele abilitate, conform cerinţelor prevăzute în certificatul de urbanism;
    ff) PTh - proiect tehnic;
    gg) punere în funcţiune - acţiunea care are loc în momentul primei utilizări a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale alimentată cu gaze naturale provenite din instalaţia de stocare şi regazeificare GNL;
    hh) racord de transvazare - dispozitivul de la autocisterne/semiremorci pentru transport GNL care permite conectarea şi deconectarea rapidă a furtunului flexibil de alimentare cu GNL a rezervorului criogenic;
    ii) rezervor criogenic - rezervorul în care sunt stocate gazele naturale în stare lichidă la o temperatură de (-162°C), fiind cu înveliş dublu, cu vid între pereţi, funcţionând pe principiul integrităţii superioare a vidului şi a izolaţiei termice complete; este realizat conform cerinţelor Hotărârii Guvernului nr. 123/2015 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor sub presiune, cu modificările ulterioare, a standardelor AD 2000M, SREN 13458-1,2; SR EN ISO 21009-2; SR EN ISO 21009-2;
    jj) risc - combinaţia dintre consecinţă şi frecvenţa a unui pericol specific, care apare într-o perioadă specificată, în circumstanţe specificate;
    kk) risc de rostogolire - existenţa în interiorul unui rezervor criogenic de stocare GNL a mai multor straturi de GNL, de presiune şi temperaturi diferite, care pot conduce la o instabilitate termodinamică şi ca urmare a acestei instabilităţi, se produce rostogolirea unor cantităţi de GNL în interiorul rezervorului criogenic, rezultând suprapresiuni importante printr-o evaporare rapidă;
    ll) semiremorcă/cisternă cu recipient criogenic pentru transport GNL - saşiul pe care este fixat un rezervor în care este stocat GNL, la o temperatură de (-162°C), realizat conform prevederilor Directivei 2010/35 UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 iunie 2010 privind echipamentele sub presiune transportabile şi de abrogare a Directivelor 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE şi 1999/36/CE ale Consiliului, transpusă prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 126/2011 privind echipamentele sub presiune transportabile;
    mm) sistem ESD*6) - sistemul de securitate care opreşte în siguranţă şi eficienţă întreaga instalaţie de GNL sau anumite componente pentru a minimiza escaladarea incidentelor;
        *6) ESD - Emergency Shut Down

    nn) sistem PSD*7) - sistemul care opreşte în siguranţă şi eficienţă unităţile individuale din motive de proces la sesizarea scăpărilor de GNL sau izbucnirea unui incendiu la instalaţia de stocare şi regazeificare GNL, fiind conceput pentru a reduce la minimum consecinţele situaţiilor de urgenţă;
        *7) PSD - Process Shut Down

    oo) skid de regazeificare GNL - instalaţia monobloc cu utilaje (vaporizator, încălzitor) şi echipamente (regulator de presiune, armături de siguranţă), precum şi cu aparate de automatizare măsură şi control (AMC), trasee de conducte şi armături, care asigură regazeificarea GNL şi obţinerea de gaze naturale la parametrii solicitaţi pentru a fi utilizaţi la clienţii casnici/industriali;
    pp) temperatura de fierbere - temperatura la care tranziţia de la starea de agregare lichidă la cea gazoasă se petrece în volumul lichidului şi nu doar la suprafaţa acestuia;
    qq) UE - Uniunea Europeană;
    rr) vapori - amestecul de gaze naturale şi vapori rezultat din procesul fizic de evaporare a GNL în rezervorul criogenic de stocare GNL sau în restul componentelor instalaţiei, eşapat de dispozitivele de siguranţă la suprapresiune sau returnat prin liniile de degazare;
    ss) vaporizator ambiental - schimbătorul de căldură în care aerul atmosferic furnizează cantitatea de căldură necesară regazeificării GNL pentru asigurarea parametrilor de temperatură şi de presiune în vederea alimentării cu gaze naturale a clienţilor;
    tt) verificare tehnică în vederea autorizării funcţionarii - ansamblul examinărilor şi încercărilor efectuate în vederea autorizării funcţionării instalaţiilor/echipamentelor;
    uu) zona de retenţie a deversărilor - perimetrul delimitat care nu permite împrăştierea GNL în cazul unor scurgeri sau accidente;
    vv) zona punctului de transvazare - locul în care staţionează cisterna/semiremorca pentru aprovizionare cu GNL a rezervorului de stocare criogenic, pe durata alimentării, marcat corespunzător;
    ww) zona Ex - spaţiul în care există sau ar putea să fie prezentă o atmosferă explozivă gazoasă în asemenea cantitate încât să necesite precauţii speciale pentru construcţia, instalarea şi utilizarea echipamentelor.

    (2) Termenii prevăzuţi la alin. (1) se completează cu termenii şi expresiile definiţi/definite în Lege şi în legislaţia aplicabilă în sectorul gazelor naturale.
    (3) Legislaţia aplicabilă în domeniul GNL este prevăzută în anexa nr. 2.
    (4) Lista standardelor aplicabile în domeniul GNL este prevăzută în anexa nr. 3.
    (5) Schema de principiu a instalaţiei de stocare şi regazeificare GNL pentru alimentarea cu gaze naturale a clienţilor casnici/industriali este prezentată în anexa nr. 4.

    CAP. II
    Instalaţia de stocare şi regazeificare GNL pentru alimentarea cu gaze naturale a clienţilor casnici/industriali - Structură şi descriere
    ART. 14
    (1) Proiectarea, fabricarea şi evaluarea conformităţii echipamentelor sub presiune se realizează cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 123/2015 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor sub presiune, cu modificările ulterioare, prevederile legislative naţionale neputând să contravină legislaţiei comunitare armonizate.
    (2) Utilizarea standardelor armonizate nu constituie o obligaţie pentru producător, acesta având posibilitatea să utilizeze şi alte standarde aplicabile cu condiţia respectării cerinţelor esenţiale de securitate prevăzute în directivele europene aplicabile.
    (3) Instalaţiile de stocare şi regazeificare GNL pentru asigurarea alimentării cu gaze naturale a clienţilor casnici/industriali au în componenţă unul sau mai multe rezervoare criogenice cu pereţi dubli, cu capacitate cuprinsă între 5.000 litri şi 120.000 litri pentru stocarea GNL la temperaturi negative, la aproximativ (-162°C), proiectate şi realizate conform prescripţiilor standardului SR EN ISO 21009-2, care trebuie să fie realizate astfel încât structurile să reziste cel puţin la combinaţia de acţiuni definite în colecţia de standarde SR EN 14620, astfel:
    a) să îşi menţină caracteristicile în condiţii normale, în ceea ce priveşte degradarea, deplasarea şi vibraţiile;
    b) să aibă o marjă de siguranţă adecvată cu privire la rezistenţa la oboseală;
    c) să aibă proprietăţi ductile adecvate şi sensibilitate redusă la deteriorarea locală;
    d) să fie adecvat pentru monitorizare, întreţinere şi reparare;
    e) să asigure stocarea în siguranţă a gazelor naturale la temperatură criogenică;
    f) să permită umplerea şi golirea în siguranţă a GNL;
    g) să permită eliminarea în siguranţă a suprapresiunii vaporilor de GNL;
    h) să prevină pătrunderea aerului şi a umidităţii, atât în rezervorul criogenic cât şi în spaţiul cu izolaţie şi vid;
    i) să reducă viteza de evaporare şi să prevină apariţia îngheţului;
    j) să funcţioneze în siguranţă între presiunile maxime şi cele minime (în vid) de proiectare;
    k) să reziste la numărul de cicluri de umplere şi de golire şi la numărul de operaţii de răcire şi încălzire care sunt planificate pe perioada de viaţă dată de producător.


    ART. 15
        Stocarea GNL se realizează numai în rezervoare criogenice, proiectate şi realizate conform Hotărârii Guvernului nr. 123/2015 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor sub presiune, cu modificările ulterioare - cu marcaj CE şi ale următoarelor standarde:
    a) SR EN 13458-1.2;
    b) SR EN ISO 21009-2;
    c) SR EN 13645;
    d) ASME VIII div.1 (marcaje ASME) ori API 620 sau standarde AD 2000M, în funcţie de producător.


    ART. 16
    (1) Rezervoarele criogenice de stocare GNL sunt recipiente criogenice staţionare, cilindrice, verticale sau orizontale, care lucrează la o temperatura foarte scăzută (-162°C) şi o presiune variabilă cuprinsă în intervalul 5-18 bar*8).
        *8) În Sistem Internaţional unitatea de măsură pentru presiune este Pascal - "Pa", iar în unităţi tehnice este bar - "bar".

    (2) Rezervoarele criogenice de stocare GNL sunt protejate termic astfel încât orice aport de căldură din vecinătate este prevenit pe cât posibil.
    (3) Rezervorul criogenic de stocare GNL este montat suprateran pe suporturi din oţel, care se fixează pe o fundaţie/placă de beton executată în interiorul unei cuve de retenţie.
    (4) Rezervorul criogenic de stocare GNL nu se montează subteran sau semi îngropat.

    ART. 17
    (1) Rezervorul criogenic de stocare GNL funcţionează în condiţii de siguranţă, în condiţiile climatice din zonă: vânt, ninsori etc.
    (2) Rezervorul criogenic de stocare GNL este proiectat pentru a rezista la seismele posibile în zonă, conform prevederilor Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 2.465/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice "Cod de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri", indicativ P100-1/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 18
    (1) Rezervorul criogenic de stocare GNL este realizat din două recipiente/rezervoare concentrice, unul interior din oţel austenitic inox şi unul exterior din oţel carbon.
    (2) Spaţiul dintre cele 2 rezervoare este umplut cu materiale izolatoare, de exemplu cu perlita care este o pulbere absorbantă a temperaturii, şi sub vid.
    (3) Materialele izolatoare au şi rolul de a menţine vidul în spaţiul între cele 2 recipiente.
    (4) Presiunea de lucru în interiorul vasului criogenic este cuprinsă în intervalul 5-18 bar pentru temperaturi de proiectare pentru vasul interior cuprinse în intervalul (-162°C) - (-196°C).
    (5) Capacitatea maximă de umplere a rezervorului criogenic de stocare GNL este de 95%.
    (6) Pentru rezervoarele criogenice de stocare GNL orizontale, trebuie să se ţină cont de faptul că capacitatea de umplere a rezervorului nu este aceeaşi cu înălţimea de umplere.

    ART. 19
    (1) Izolaţia termică este asigurată prin umplerea spaţiului dintre cele două rezervoare cu material izolant absorbant şi un vid ridicat.
    (2) Materialul izolant absorbant asigură o stabilitate mai mare a vidului.
    (3) În condiţiile în care izolaţia termică este eficientă se minimizează pierderile de căldură fiind posibilă stocarea îndelungată a GNL la o temperatură joasă, corespunzătoare temperaturilor criogenice, rezervorul criogenic de stocare GNL fiind realizat şi testat conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 123/2015 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor sub presiune, cu modificările ulterioare.

    ART. 20
        Fiecare rezervor criogenic de stocare GNL este identificat printr-o plăcuţă de identificare, poziţionată astfel încât să fie vizibilă şi pe care, pe lângă marcajul CE*9), sunt furnizate informaţii conform prevederilor pct. 3.3 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 123/2015 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor sub presiune, cu modificările ulterioare.
        *9) CE - Conformitate Europeană


    ART. 21
    (1) Echiparea rezervorului criogenic de stocare GNL presupune o dotare suficientă pentru a permite punerea în funcţiune, operarea şi dezafectarea rezervorului în condiţii de siguranţă.
    (2) AMC*10) include cel puţin indicatoare de nivel de lichid, de presiune şi de temperatură.
        *10) AMC - aparate de automatizare măsură şi control

    (3) Fiabilitatea acestor indicatoare de măsură trebuie să fie asigurată şi menţinută pe toată perioada funcţionării normale a rezervorului criogenic de stocare GNL.
    (4) Indicaţiile şi alarmele trebuie să fie conectate la un sistem de vizualizare pe monitor şi la un sistem de semnalizare.

    ART. 22
    (1) Măsurarea nivelului se asigură cu dispozitive de înaltă precizie, independente, care previn deversarea de GNL prin conductele de preaplin şi care permit monitorizarea permanentă a nivelului de GNL şi luarea de măsuri.
    (2) Fiecare indicator de măsurare a nivelului include alarme de nivel maxim (95%) şi de nivel minim (5%).
    (3) Detectarea nivelului maxim sau minim pe durata alimentării cu GNL iniţiază funcţia ESD pentru pompele de alimentare ale autocisternei/semiremorcii (dacă există) şi ventilele automate de pe traseele de alimentare şi recirculare ale rezervorului criogenic de stocare GNL şi vaporizatorului de înaltă presiune; detaliile despre concepţia şi funcţionarea sistemului de interblocare la nivel maxim sau minim se regăsesc în procedura scrisă de furnizorul instalaţiei GNL.

    ART. 23
    (1) Rezervorul criogenic de stocare GNL trebuie să fie echipat cu instrumente locale de măsurare a presiunii, respectiv manometre, amplasate corespunzător pentru a fi vizualizate uşor din exterior şi cu senzori de presiune diferenţiali cu transmisie a valorilor la distanţă, fiind asigurată şi monitorizarea permanentă a presiunii.
    (2) Rezervorul criogenic de stocare GNL se echipează cu sisteme de detectare cu instrumente independente de măsurarea continuă a presiunii, care opresc pompele, compresorul şi, dacă este necesar, pun vidul sub control automat la apariţia unor presiuni prea mari respectiv prea mici (vid).
    (3) În spaţiul dintre cele 2 rezervoare unde este vid trebuie să existe senzori de presiune diferenţiali între spaţiul de izolaţie şi recipientul intern sau senzori de presiune separaţi în spaţiul de izolare.
    (4) Pentru o conformitate garantată, presiunea maximă de lucru a rezervorului criogenic de stocare GNL trebuie să fie cu cel puţin 3 bar mai mare decât presiunea maximă de lucru a recipientului de pe autocisternă/semiremorcă.
    (5) Menţinerea sau creşterea presiunii în rezervorul criogenic de stocare GNL se asigură cu un vaporizator sub presiune care asigură transformarea lichidul în faza gazoasă şi îl returnează în rezervor, în vederea creşterii presiunii în interiorul rezervorului.
    (6) Un ventil regulator de presiune controlat de un presostat sau de o supapă reglează presiunea în rezervorul criogenic de stocare GNL.

    ART. 24
        Rezervorul criogenic de stocare GNL trebuie să fie echipat cu instrumente locale pentru măsurarea temperaturii amplasate în aşa fel încât să fie uşor vizualizate din exterior, dotate cu termocuplu care să permită monitorizarea:
    a) temperaturii lichidului la diferite cote/înălţimi la rezervoarele vertical; distanţa între doi senzori consecutivi nu trebuie să depăşească 2 m;
    b) temperaturii fazei gazoase;
    c) temperaturii peretelui şi temperaturii inferioare a rezervorului primar;
    d) temperaturii peretelui şi temperaturii inferioare a rezervorului secundar.


    ART. 25
    (1) Rezervorul criogenic de stocare GNL trebuie să fie echipat cu cel puţin două supape de siguranţă, primare, montate la partea de sus, dimensionate şi realizate conform prevederilor standardului SR EN ISO 21013-3; fiecare supapă de descărcare a presiunii eşapează în atmosferă.
    (2) Presiunea de deschidere setată a supapei de evacuare primară trebuie să fie mai mică sau egală cu presiunea maximă admisibilă a rezervorului criogenic de stocare GNL care este mai mare de 1,1 ori decât presiunea maximă de lucru admisă la debitul maxim de eşapare a supapei de presiune.

    ART. 26
        În cazul în care din studiul de risc rezultă că descărcarea de gaze naturale în atmosferă este considerată nesigură linia de evacuare a supapei trebuie să fie îndreptată către un coş de dispersie sau sistem de faclă cu aprindere automată.

    ART. 27
        Nu este recomandată echiparea rezervorului criogenic de stocare GNL cu discuri de rupere cu rolul de a reducere presiunea, datorită riscului creat de emisiile de gaze ce pot fi disipate în atmosferă.

    ART. 28
    (1) Rezervorul exterior este proiectat în conformitate cu practicile recunoscute de inginerie structurală, ţinând cont de încărcările de transport, sarcinile de montaj, încărcăturile din vânt şi sarcinile termice şi pentru a avea o rezistenţă la foc la radiaţii de 15 kW/mp cel puţin o oră.
    (2) Izolaţia exterioară a rezervorului trebuie să reziste la radiaţie exterioară de 15 kW/mp cel puţin o oră şi trebuie să fie rezistentă şi la contactul cu GNL rece la descărcare.

    ART. 29
        Rezervoarele criogenice de stocare GNL sunt amplasate într-o cuvă de retenţie din beton armat care are rolul să limiteze suprafaţa pe care lichidul scurs din recipient se vaporizează şi să asigure că vaporii rezultaţi prin evaporare se ridică/dispersează numai în zona din jurul rezervorului.

    ART. 30
    (1) Dacă vaporii de GNL nu sunt eliberaţi, presiunea şi temperatura din rezervorul criogenic de stocare GNL continuă să crească şi trebuie prevăzute măsuri compensatorii, astfel:
    a) faza gazoasă poate fi aspirată cu exhaustoare, apoi răcită, vaporii condensaţi fiind reintroduşi cu pompa în rezervorul criogenic de stocare GNL;
    b) faza gazoasă evaporată poate fi colectată şi utilizată pentru egalizarea presiunii în cisternă/semiremorcă pe timpul alimentării rezervorului criogenic de stocare GNL.

    (2) Vaporii pot fi preluaţi şi printr-un sistem de contorizare şi reglare a presiunii.

    ART. 31
        Spaţiul dintre cele 2 rezervoare trebuie protejat împotriva suprapresiunii care ar putea apărea prin echiparea cu disc de rupere, care se rupe la o diferenţă de presiune de la 0,345 bar la 0,482 bar peste valoare maximă de protecţie cu posibilitatea să împiedice flambajul rezervorului interior în cazul în care în spaţiul dintre cele 2 rezervoare se creează presiune.

    ART. 32
        Pentru a detecta scăpările de GNL care se pot acumula în cuva de retenţie este necesar să se amplaseze senzori de temperatură cu alarmă care să indice scăderea bruscă a temperaturii.

    ART. 33
        În cuva rezervorului criogenic de stocare GNL trebuie instalaţi senzori pentru detectarea scăpărilor de gaze naturale cu semnalizare în 2 praguri:
    a) 30% din limita inferioară de inflamabilitate când se activează o alarmă şi
    b) 50% când se produce oprirea întregii instalaţii, prin întreruperea tensiunii şi închiderea ventilelor acţionate automat.


    ART. 34
        Interdicţia accesului în zona de stocare şi vehiculare GNL trebuie semnalizată cu panouri şi afişe amplasate în apropierea porţii de acces în incinta îngrădită.

    ART. 35
        Pentru trecerea GNL în faza gazoasă, se utilizează echipamente sub presiune de mai multe tipuri:
    a) vaporizatoare tip schimbătoare de căldură ţeavă în ţeavă cu agent de încălzire apă caldă cu adaos de glicol, conform recomandărilor din instrucţiunile de utilizare ale produsului, pentru a asigura debite mici şi medii de gaze naturale;
    b) vaporizatoare electrice în construcţie protejată la explozie conform prevederilor Directivei ATEX pentru a asigura debite mici şi medii de gaze naturale;
    c) schimbătoare de căldură cu abur pentru a asigura debite mari de gaze naturale;
    d) vaporizatoare ambientale sub presiune cu aer indiferent de cerinţele privind debitul de gaze naturale.


    ART. 36
        Alegerea tipului optim de vaporizator depinde de:
    a) clima locală;
    b) sursa de încălzire disponibilă: apă caldă, abur sau energie electrică;
    c) preferinţele beneficiarului;
    d) preţ şi/sau de reglementările existente în amplasament.


    ART. 37
    (1) Vaporizatoarele ambientale pot fi montate vertical sau orizontal într-o zonă bine ventilată natural, în care aerul poate circula liber.
    (2) Vaporizatoarele cu aer ambiental natural şi/sau forţat, sunt recomandate pentru instalaţii de stocare şi vehiculare GNL la presiunea maximă proiectare de 40 bar şi sunt realizate din aluminiu.
    (3) Pentru presiuni mari de peste 40 bar vaporizatoarele sunt din oţel inoxidabil.
    (4) Vaporizatoarele ambientale sunt proiectate şi fabricate conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 123/2015 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor sub presiune, cu modificările ulterioare, cerinţelor standardului SR EN 13645, codurilor AD2000 şi ASME.
    (5) Vaporizatoarele trebuie să aibă marcaj CE.

    ART. 38
        Se permite ca vaporizatoarele să fie amplasate şi în aceeaşi cuvă cu rezervorul criogenic de stocare GNL cu condiţia existenţei a cel puţin 2 senzori de temperatură şi a 2 detectoare de sesizare a eventualelor scăpări de GNL, unul în zona rezervorului şi unul în zona vaporizatorului.

    ART. 39
    (1) Vaporizatoarele ambientale încălzesc GNL care circulă în contracurent cu aerul înconjurător care are temperatura mai ridicată inclusiv iarna, fiind realizate sub forma de stea, concepute pentru un serviciu continuu la temperatura mediului măsurată la nivelul mării de (+4°C), umiditate relativă de 79% şi viteză minimă a vântului de 1 m/s.
    (2) Pentru vaporizarea mai rapidă, pe racordul de ieşire al gazelor naturale din vaporizator, se poate monta şi un schimbător de căldură cu apă caldă sau electric care să respecte cerinţele Directivei ATEX.

    ART. 40
        Dimensionarea, capacitatea nominală, presiunea şi suprafaţa de încălzire a vaporizatorului sunt în funcţie de necesarul de gaze naturale pentru alimentarea clienţilor casnic/industriali.

    ART. 41
    (1) Pe măsură ce aerul se răceşte la contactul cu conductele cu lichidul extrem de rece, în procesul de încălzire GNL, când se ajunge la punctul de saturaţie, umiditatea din aer începe să condenseze formând straturi de gheaţă care se depun pe suprafeţele exterioare ale vaporizatorului.
    (2) În procedura de operare se prevăd atât măsuri de curăţare a gheţii, dacă se consideră necesar, cât şi măsurile adecvate de semnalizare şi siguranţă.

    ART. 42
        Conectarea între rezervorul criogenic de stocare GNL şi echipamentele de pe skid-ul de regazeificare se asigură prin trasee de conducte şi armături.

    ART. 43
        Instalaţiile de utilizare a gazelor naturale aferente clienţilor casnici/industriali se realizează conform prevederilor NTPEE.

    CAP. III
    Organizarea incintei pentru stocarea şi regazeificarea GNL pe baza determinării riscurilor
    ART. 44
        La amplasarea rezervorului criogenic de stocare GNL şi a skid-ului de regazeificare GNL pentru alimentarea cu gaze naturale a clienţilor casnici/industriali, proiectantul trebuie să evalueze riscurile de incendiu şi explozie pe baza:
    a) pericolelor potenţiale din incintă şi faţă de obiectivele ori infrastructura externă;
    b) stabilirii unor riscuri credibile în cazul unor scăpări de GNL în exterior;
    c) determinării consecinţelor unor evenimente în care sunt implicate GNL;
    d) măsurilor de îmbunătăţire a siguranţei necesare pentru a limita consecinţele în cazul producerii unui eveniment;
    e) evenimentelor naturale posibile, specifice zonei (descărcări electrice, inundaţii, cutremure).


    ART. 45
    (1) Proiectantul este obligat ca pentru fiecare locaţie unde se intenţionează amplasarea de instalaţii de stocare şi regazeificare GNL să identifice riscurile, sursele de pericol şi să determine nivelul riscului acceptat prin metode de evaluare riscuri consacrate HAZOP*11)/MOSAR*12)/FHA*13)/LOPA*14) în baza diagramelor P&ID întocmite, pe care le pune la dispoziţia autorităţilor.
        *11) HAZOP - Hazard and Operability Study - examinare structurată şi sistematică a unei operaţiuni sau planificate complexe în scopul identificării şi evaluării problemelor care pot reprezenta riscuri pentru personal sau echipament
        *12) MOSAR - Method Organized Systematic Analysis of Risk - metodă de analiză sistematică organizată a riscului
        *13) FHA - Funcţional Hazard Assessment - evaluarea pericolelor funcţionale
        *14) LOPA - Layer of Protection Analysis - analiza stratului de protecţie

    (2) P&ID*15) a unui rezervor criogenic de stocare GNL este prezentată în anexa nr. 5.
        *15) P&ID - Piping and Instrumentation Diagram


    ART. 46
        Din punct de vedere al riscului la explozie, la evaluarea instalaţiilor de stocare şi regazeificare GNL, trebuie să se ţină seama de următoarele:
    a) condiţiile normale de exploatare;
    b) măsuri pe timpul lucrărilor de mentenanţă;
    c) la pornirea şi oprirea instalaţiei;
    d) accidentele posibile pe timpul exploatării;
    e) evenimentele ce pot apărea în cazul întreruperii alimentării cu utilităţi, respectiv alimentarea cu energie electrică, alimentarea cu aer instrumental, răcirea etc.;
    f) utilizarea incorectă a echipamentelor sau instalaţiei.


    ART. 47
     Riscurile de incendiu şi explozie, prevăzute la art. 44, trebuie evaluate în ansamblu, fiind necesar să se ţină seama de:
    a) echipamentele din structura instalaţiei de stocare şi regazeificare GNL;
    b) montajul şi etanşeitatea instalaţiei de stocare şi regazeificare GNL;
    c) caracteristicile GNL;
    d) interacţiunile posibile între diferiţi factori externi precum şi cu mediul în care este amplasată instalaţia de stocare şi regazeificare GNL.


    ART. 48
        Pentru ca o explozie să se producă, trebuie să fie îndeplinite următoarele 3 condiţii:
    a) un grad de dispersie ridicat al GNL ieşit din instalaţia de stocare şi regazeificare GNL (vaporizare instantanee deoarece este stocat la temperaturi extrem de joase);
    b) concentraţia de vapori de GNL în aer să se încadreze în limitele de explozie specifice gazelor naturale, respectiv în intervalul 4,4% - 17% v/v;
    c) existenţa unei surse de aprindere active în zonă corelată cu posibile scăpări de vapori de GNL.


    ART. 49
    (1) În cazul în care se poate forma o atmosferă explozivă, este necesar să se determine în care punct al instalaţiei de stocare şi regazeificare GNL poate apărea, pentru a putea evalua riscul; în acest scop, trebuie să se ţină seama de proprietăţile substanţelor şi de caracteristicile instalaţiei, de procesul tehnologic şi de factorii de mediu.
    (2) Principalele proprietăţi care trebuie avute în vedere sunt:
    a) densitatea vaporilor de GNL în raport cu aerul;
    i. GNL în faza lichidă ieşit în exterior este mai greu decât aerul până la vaporizare în masă având tendinţa de a se acumula la nivelul solului şi migra în rigole şi canalizări sau în alte construcţii existente sub cota terenului;
    ii. gazele naturale rezultate prin evaporarea în masă a GNL ieşit în exterior sunt mult mai uşoare decât aerul şi au tendinţa de a se disipa în atmosferă, neacumulându-se în zonă, cu excepţia cazurilor când s-ar acumula într-un spaţiu închis;

    b) indicele de evaporare a GNL determină cantitatea de mediu exploziv care se formează la o temperatură exterioară;
    c) dimensiunea suprafeţei pe care se evaporă GNL stocat criogenic la temperaturi scăzute;
    d) presiunea la care vaporii GNL sunt eliberaţi din sistem în exterior şi formează nori explozivi.


    ART. 50
        Pericole specifice GNL:
    a) vaporii de GNL ieşiţi în exterior în cantităţi mici formează amestecuri explozive în aer liber, dispersându-se rapid şi ridicându-se, fiind mai uşoare ca aerul;
    b) vaporii de GNL sunt inflamabili la o concentraţie cuprinsă în intervalul 4,4 - 17% v/v în amestec cu aerul; la o concentraţie sub 4,4% v/v amestecul de gaze naturale în aer este prea sărac pentru a se aprinde şi produce explozia, iar la peste 17% v/v amestecul este prea bogat în vapori pentru a se produce explozia;
    c) GNL este criogenic, răcit la (-162°C) şi poate provoca arsuri reci pe piele.


    ART. 51
        Sursele de risc sunt asociate surselor de degajare şi surselor de aprindere astfel:
    a) sursele de degajare trebuie să conţină următoarele informaţii:
    i. descrierea, amplasarea şi gradul de degajare;
    ii. fluidul inflamabil degajat: tipul, temperatura şi presiunea de lucru, starea/faza lichidă sau gazoasă;
    iii. aria periculoasă: tipul zonei EX, întinderea zonei pe verticală şi orizontală;
    iv. alte informaţii relevante şi observaţii;

    b) sursele de aprindere care pot iniţia incendii sau explozii se clasifică, după natura lor, în următoarele grupe:
    i. surse de aprindere de natură electrică: arcuri electrice, scântei electrice, scurtcircuit, electricitate statică;
    ii. surse de aprindere cu flacără: flacără de chibrit sau de brichetă, lumânare, torţă, făclie, bec de sudură (oxiacetilenică), bec de lampă de lipit sau de laborator (spirtieră), foc în aer liber, flacără la maşina de gătit (aragaz), flacără de lampă de iluminat sau de gătit ori de felinar (cu combustibil lichid) etc.;
    iii. surse de aprindere de natură termică: obiecte solide incandescente, ţigară aprinsă, căldură degajată de aparate termice, motoare termice, conducte (canale) cu fluide calde, efectul termic al curentului electric, metale topite, jar şi cenuşă nestinsă de lemn, cărbune, mase plastice sau alte materiale combustibile etc.;
    iv. surse termice tip scântei sau particule arzând (suspensii de particule ori picături în aer) de materiale combustibile: lemn, paie, stuf, cetină de răşinoase, frunze şi vegetaţie uscată, cărbuni, mase plastice etc., ori de combustibili lichizi la tobele de eşapament ale motoarelor cu ardere internă;
    v. surse de aprindere de natură mecanică: scântei mecanice, frecare şi alte asemenea;
    vi. surse de aprindere naturale: căldură solară, trăsnet;
    vii. surse de autoaprindere: de natură chimică (reacţii exoterme), fizico-chimică şi biologică;
    viii. surse de aprindere datorate altor explozii şi aprinderii materialelor inflamabile;
    ix. surse de aprindere indirecte: radiaţia termică a unui focar de incendiu;

    c) suplimentare faţă de cele de mai sus, în evaluarea riscului de incendiu şi explozie, se ia în considerare şi riscul Arson, conform prevederilor Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 234/2010 pentru aprobarea Procedurii de determinare a riscului de arson.


    ART. 52
    (1) Metodologia de evaluare a riscului a instalaţiilor de stocare şi regazeificare GNL are în vedere următoarele:
    a) sistemului analizat;
    b) ce riscuri pot fi identificate la proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor de stocare şi regazeificare GNL;
    c) care este cel mai periculos eveniment;
    d) care sunt consecinţele posibile în cazul producerii unui eveniment;
    e) dacă există evenimente care se aştepta să apară;
    f) care este probabilitatea de producere a evenimentului;
    g) care este lanţul de evenimente care ar produce consecinţe deosebite;
    h) cum pot fi tolerate consecinţele potenţiale estimate ca fiind probabile.

    (2) Evaluarea riscului trebuie să ia în considerare următoarele principii:
    a) identificarea pericolelor, situaţiilor şi evenimentelor periculoase;
    b) evaluarea consecinţelor/probabilităţii riscului;
    c) estimarea riscului rezidual;
    d) evaluarea riscului;
    e) analiza opţiunilor de reducere a riscului.


    ART. 53
        Încadrarea instalaţiei de stocare şi regazeificare GNL în grupele de risc este următoarea:
    a) grupa X atunci când unul dintre domeniile şi nivelele de risc sunt considerate a fi înalte;
    b) grupa Y atunci când unul sau mai multe dintre domeniile şi nivelele de risc sunt considerate a fi medii sau înalte;
    c) grupa Z atunci când unul dintre domeniile şi nivelele de risc sunt considerate a fi scăzute sau medii.


    ART. 54
        De regulă, domeniul şi nivelul riscului pentru instalaţii de stocare şi regazeificare GNL sunt cele prezentate în tabelul nr. 1.
        Tabelul nr. 1

┌─────────────────────────────┬──────────────────────────┐
│Domeniul şi nivelul riscului │ │
│la instalaţiile de stocare şi│Grupa de risc │
│regazeificare GNL │ │
├──────────────────┬──────────┴───────┬──────────────────┤
│Populaţie │Mediu │Proprietate │
├─────┬─────┬──────┼─────┬─────┬──────┼─────┬─────┬──────┤
│Înalt│Mediu│Scăzut│Înalt│Mediu│Scăzut│Înalt│Mediu│Scăzut│
├─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤
│- │- │x │- │- │x │- │x │- │
└─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴──────┘
    ART. 55
    (1) Criteriile de evaluare a riscului sunt definite de următoarele elemente:
    a) elemente statice: calea de acces, încrucişări în structura de transport, şosele şi căi ferate, semnalizări, unităţi de transmitere a semnalelor şi detectoare de avarie, poduri, tunele, ziduri de protecţie, linii şi stâlpi de înaltă tensiune, elemente de construcţie necesare accesului la sistem şi ale infrastructurii - clădiri de gări, cabine, depouri etc.;
    b) elemente dinamice: întreţinere, nivel de pregătire a personalului, module de instruire, planificarea procesului de transport, logistica, procese provizionate şi proceduri de control;
    c) elemente externe: densitatea populaţiei de-a lungul locaţiei, prezenţa zonelor industriale de depozitare şi potenţialul risc al substanţelor periculoase depozitate, poziţia instalaţiilor de putere, încrucişări ale traseelor de conducte (de apă, gaze naturale etc.), zone de conflict între două sisteme de transport (sisteme paralele de cale ferată şi şosea, încrucişări şi treceri de nivel, poduri, tunele), influenţa vremii (zone cu ceaţă, intensitatea ploii, condiţiile de zăpadă, polei, durata perioadei cu lumină naturală, direcţia şi intensitatea vântului etc.).

    (2) Luând în considerare prevederile alin. (1) au fost determinate riscurile ce sunt prezentate în tabelul nr. 2.
        Tabelul nr. 2

┌──────┬───────────┬───────┬──────────┬──────────┐
│Risc │Risc │Risc │Risc │Risc │
│foarte│substanţial│posibil│acceptabil│îndoielnic│
│înalt │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│R ≥ │R = 6,0 ...│R = 4,0│R = 2,0 │ │
│8,0 │7,99 │... │... 3,99 │R < 2,0 │
│ │ │5,99 │ │ │
└──────┴───────────┴───────┴──────────┴──────────┘
    ART. 56
    (1) Metodele şi tehnicile recomandate de evaluare a riscului sunt prevăzute în standardul SR EN IEC 31010.
    (2) În tabelul nr. 3 sunt prezentate unele metode şi tehnici de evaluare a riscului.
        Tabelul nr. 3

┌────┬─────────────┬───────────────────┐
│Nr. │Denumirea │Scopul metodei sau │
│crt.│ │tehnici │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │Hazard and │Metodă de │
│1 │Operability │identificare a │
│ │Study- HAZOP │pericolelor │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │Metodă de │
│ │ │identificare a │
│ │ │evenimentelor │
│ │Fault Tree │individuale şi │
│2 │Analysis-FTA │ordonarea după │
│ │ │logica de apariţie │
│ │ │a pericolului │
│ │ │(evenimentul de │
│ │ │vârf) │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │Tehnică de │
│ │ │prezicere a │
│3 │What if │erorilor umane │
│ │Analysis │bazată pe o listă │
│ │ │de evenimente │
│ │ │estimate │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │Tehnică sistemică │
│ │Failure Mode │şi cuprinzătoare de│
│4 │and Effect │identificare a │
│ │Analysis-FMEA│pericolului şi │
│ │ │prezicerea │
│ │ │consecinţelor │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │Method │Metodă de abordare │
│ │Organised │sistemică de │
│5 │Systematic │analiză a riscului │
│ │Analysis of │utilizând treptele │
│ │Risk-MOSAR │de siguranţă ale │
│ │ │sistemului │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │Tehnică prin care │
│ │ │se stabileşte o │
│ │ │listă a pericolelor│
│6 │Check-List │posibile ce trebuie│
│ │ │analizate pentru │
│ │ │predicţia │
│ │ │pericolului de vârf│
│ │ │(top) │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │Standard │Tehnică de │
│ │(comparison │utilizare a │
│7 │of design │standardelor │
│ │with known │referitoare la │
│ │safety │evaluarea │
│ │standards) │pericolelor │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │Metodă de │
│ │ │identificare a │
│ │Hazardous │pericolului asociat│
│8 │Human Error │interacţiunii │
│ │Analysis-HHEA│erorilor umane │
│ │ │asupra │
│ │ │echipamentului │
└────┴─────────────┴───────────────────┘
    ART. 57
        Criteriile de acceptare pentru materialele utilizate la echipamente criogenice trebuie:
    a) să fie compatibile cu temperaturile negative specifice GNL, respectiv să fie rezilienţa adecvată;
    b) să aibă caracteristici compatibile condiţiilor de operare şi să fie previzibile pentru toate condiţiile de încercare;
    c) să fie suficient de ductile şi dure;
    d) să prevină fisurarea sub sarcină;
    e) să nu fie afectate semnificativ de îmbătrânire;
    f) să reziste la coroziune fiind aplicate grunduri şi vopsele corespunzătoare;
    g) să corespundă variaţiilor de presiune şi temperatură;
    h) să nu producă încărcări electrostatice periculoase în timpul operării.


    ART. 58
        Pentru a preveni scurgerile şi riscul de explozie se asigură:
    a) respectarea codurilor şi standardelor pentru proiectarea şi amplasarea sistemelor;
    b) amplasarea la o distanţă sigură de zone rezidenţiale pe baza evaluărilor riscurilor;
    c) respectarea cerinţelor pentru materiale utilizate în fabricaţie şi includerea de sisteme concepute pentru izolarea şi stocarea în siguranţă a GNL la temperaturi de (-162°C);
    d) respectarea prescripţiilor tehnice ISCIR şi a prevederilor legislaţiei europene armonizate, după caz, a standardelor pentru întreţinerea şi inspecţia echipamentelor GNL;
    e) protecţia la suprapresiune, prin utilizarea de regulatoare de presiune şi supape de siguranţă;
    f) echiparea incintelor cu detectoare de GNL şi controlul scurgerilor de GNL prin sondele de temperatură;
    g) ţinerea sub control a surselor de aprindere;
    h) zonarea Ex a amplasamentului;
    i) depresurizare de urgenţă;
    j) protecţie pasivă împotriva incendiilor, bariere, pereţi rezistenţi la foc şi cuve de retenţie;
    k) protecţie activă împotriva incendiilor prin echiparea cu instalaţii şi dotarea cu mijloace de stingere, instalaţie de hidranţi exteriori cu ţevi cu apă pulverizată şi două stingătoare de incendiu cu performanţa de stingere 21A şi 113B*16) şi un stingător transportabil cu performanţa 34A şi IIB*17).
        *16) SR EN 3-7+A1 stingătoare de incendiu portative. Partea 7: caracteristici, performanţe şi metode de încercare.
        *17) SR EN 1866-1 Stingătoare mobile de incendiu. Partea 1: Caracteristici, performanţe şi metode de încercare.    ART. 59
        Proiectantul instalaţiei de stocare şi regazeificare GNL trebuie să elaboreze o analiză a riscurilor posibile printr-o metodă utilizând schema de principiu a instalaţiei de stocare şi regazeificare GNL.

    ART. 60
        Analiza pentru evaluarea riscului la instalaţiile de stocare şi regazeificare GNL este întocmită în funcţie de scenariile posibile care pot conduce la incidente, avarii sau chiar accidente majore.

    ART. 61
        Metodologia de evaluare a riscului trebuie să se bazeze pe criterii de evaluare determinate:
    a) condiţiile statice: căi de acces, drumuri şi căi ferate, unităţi de transmitere a semnalelor şi detectoare de avarie, linii şi stâlpi de înaltă şi medie tensiune;
    b) condiţii dinamice: întreţinere, nivel de pregătire a personalului, module de instruire, planificarea procesului de transport, logistica şi procedura de control;
    c) condiţii externe: existenţa de zone rezidenţiale, prezenţa în zonele industriale de instalaţii şi depozite cu substanţele periculoase, poziţia posturilor de transformare şi staţiilor electrice de putere, încrucişări ale traseelor de conducte (de apă, gaze naturale, energie), influenţa vremii (zone cu ceaţă, intensitatea ploii, condiţiile de zăpadă, polei, durata perioadei cu lumină naturală, direcţia şi intensitatea vântului etc.).


    ART. 62
        Evaluarea riscului se realizează prin încadrarea probabilităţii de producere a evenimentelor şi a severităţii sau consecinţelor evenimentului în matricea asociată riscului referitor la activitatea desfăşurată în cadrul instalaţiei de stocare şi regazeificare GNL.

    ART. 63
    (1) Estimarea posibilităţilor de producere a evenimentelor şi a severităţii consecinţelor este cea recomandată în tabelul nr. 4.
        Tabelul nr. 4

┌─┬────────────────────────────────────┐
│ │Probabilitate │
│ │(P) │
├─┼────────────────────────────────────┤
│A│Probabil să se întâmple imediat P > │
│ │10^(-1) │
├─┼────────────────────────────────────┤
│B│Probabil să se întâmple în timp 10^ │
│ │(-1) > P > 10^(-2) │
├─┼────────────────────────────────────┤
│C│Probabil să se întâmple în timp 10^ │
│ │(-2) > P > 10^(-3) │
├─┼────────────────────────────────────┤
│D│Probabil să se întâmple vreodată 10^│
│ │(-3) > P > 10^(-6) │
├─┼────────────────────────────────────┤
│E│Improbabil să se întâmple P < 10^ │
│ │(-6) │
└─┴────────────────────────────────────┘    (2) Încadrarea în clase de risc este detaliată în tabelul nr. 5.
        Tabelul nr. 5

┌─────┬────────────┬───────────────────┐
│Clasa│Severitatea │Consecinţele │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │Evenimente care pot│
│ │ │provoca moartea sau│
│ │ │rănirea │
│ │ ├───────────────────┤
│ │ │Rănirea cu │
│Clasa│ │rămânerea cu │
│I │Catastrofică│dizabilităţi │
│ │ │permanente │
│ │ ├───────────────────┤
│ │ │Distrugeri majore │
│ │ │ale sistemelor care│
│ │ │conduc la pagube > │
│ │ │1 milion euro │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │Evenimente care pot│
│ │ │provoca răniri │
│ │ │severe sau │
│ │ │îmbolnăviri │
│Clasa│Critică │profesionale │
│II │ ├───────────────────┤
│ │ │Distrugeri majore │
│ │ │cu pagube de │
│ │ │200.000 - 1.000.000│
│ │ │euro │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │Evenimente care pot│
│ │ │provoca răniri │
│ │ │uşoare sau │
│ │ │îmbolnăviri │
│ │ │profesionale │
│Clasa│Moderată ├───────────────────┤
│III │ │Distrugeri │
│ │ │importante ale │
│ │ │proprietăţii │
│ │ │cuprinse între │
│ │ │10.000 - 200.000 │
│ │ │euro │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │Evenimente care pot│
│ │ │necesita primul │
│ │ │ajutor │
│ │ ├───────────────────┤
│Clasa│ │Distrugeri │
│IV │Neglijabilă │neesenţiale ale │
│ │ │proprietăţii, care │
│ │ │pot fi remediate │
│ │ │repede cu pagube │
│ │ │cuprinse între │
│ │ │2.000 -10.000 euro │
└─────┴────────────┴───────────────────┘    (3) Matricea de evaluare a riscului, respectiv clasa de severitate/consecinţe faţă de probabilitatea estimată este detaliată în tabelul nr. 6.
        Tabelul nr. 6

┌──────────┬──────────────────────────────────┐
│Clasa de │ │
│severitate│Probabilitate estimată │
│/ │ │
│consecinţe│ │
├──────────┼──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤
│ │A │B │C │D │E │
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│I │Foarte│Foarte│Foarte│Foarte│Foarte│
│ │înalt │înalt │înalt │înalt │înalt │
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│II │Înalt │Înalt │Înalt │Înalt │Înalt │
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│III │Mediu │Mediu │Mediu │Mediu │Mediu │
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│IV │Scăzut│Scăzut│Scăzut│Scăzut│Scăzut│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘    (4) Încadrarea scurgerilor de GNL versus criteriile de acţionare sunt detaliate în tabelul nr. 7.
        Tabelul nr. 7

┌───────────────────┬──────────────────┐
│Gradul de scurgere │Criterii de │
│ │acţionare │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │Implementarea │
│ │planului de │
│ │urgenţă al │
│ │sistemului │
│ ├──────────────────┤
│ │Evacuarea de │
│ │persoane │
│ ├──────────────────┤
│ │Interzicerea │
│ │accesului în zona │
│ │limitată │
│ ├──────────────────┤
│GRAD 1: │Evacuarea │
│Scurgere care pune │vehiculelor │
│în pericol persoane├──────────────────┤
│sau proprietăţi şi │Eliminarea │
│care necesită │surselor de │
│remediere imediată │aprindere │
│ ├──────────────────┤
│ │Izolarea │
│ │scurgerilor prin │
│ │închiderea │
│ │armăturilor sau a │
│ │altor dispozitive │
│ ├──────────────────┤
│ │Telefonarea la 112│
│ │pentru alarmarea │
│ │forţelor şi │
│ │mijloacelor de │
│ │intervenţie │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │Existenţa unei │
│ │surse de apă │
│ │pulverizată pentru│
│ │dispersia şi │
│ │limitarea migrării│
│GRAD 2: │vaporilor spre │
│Scurgere │surse de aprindere│
│considerată ├──────────────────┤
│nepericuloasă, dar │Posibilităţi de │
│care necesită un │izolare a │
│program de │traseului/ │
│remediere pentru │echipamentului la │
│evitarea apariţiei │care s-a constat │
│unui pericol în │scurgerea │
│viitor ├──────────────────┤
│ │Existenţa │
│ │pavajului/ │
│ │pavimentului │
│ │betonat/cuvei/ │
│ │asfaltului │
├───────────────────┼──────────────────┤
│GRAD 3: │Aceste pierderi │
│Scurgere care este │trebuie să fie │
│nepericuloasă la │reevaluate │
│momentul detecţiei │periodic până la │
│şi poate fi │prima intervenţie │
│rezonabil presupusă│sau până când │
│să rămână │gradul de scurgere│
│nepericuloasă │este reevaluat │
└───────────────────┴──────────────────┘
    CAP. IV
    Cerinţele de prevenire şi protecţie la explozii. Zonarea Ex într-o incintă cu rezervor de stocare GNL şi instalaţie de regazeificare GNL
    ART. 64
    (1) Zonarea Ex sau clasificarea ariilor periculoase este o metodă de analiză şi de clasificare a mediului în care pot apărea atmosfere explozive gazoase, în funcţie de frecvenţa apariţiei şi durata prezenţei unei atmosfere explozive gazoase, astfel încât să faciliteze alegerea şi instalarea corectă a echipamentelor utilizabile fără pericol în acest mediu ţinând cont de caracteristicele de aprindere ale gazelor naturale sau vaporilor, cum ar fi energia de aprindere, respectiv grupa de gaz, şi temperatura de autoaprindere, respectiv clasa de temperatură.
    (2) Zonarea Ex se realizează în conformitate cu prescripţiile standardului SR EN 60079-10-1, de către persoane autorizate/organizaţii a căror competenţă a fost evaluată de către INCD-INSEMEX în conformitate cu prevederile:
    a) NEx 01-06;
    b) Hotărârea Guvernului nr. 1.058/2006 privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive;
    c) standardele aplicabile.


    ART. 65
        Aria periculoasă apărută datorită unei atmosfere explozive cu gaz este aria în care există sau ar putea să fie prezentă o atmosferă explozivă gazoasă în asemenea cantităţi încât să necesite precauţii speciale pentru construcţia, instalarea şi utilizarea echipamentelor.

    ART. 66
        Atmosferă explozivă gazoasă este amestecul cu aerul, în condiţii atmosferice normale, a substanţelor inflamabile sub formă de gaz sau vapori, în care, după aprindere, arderea se propagă în tot ansamblul amestecului neconsumat.

    ART. 67
        O atmosferă explozivă în cazul unei instalaţii GNL este desemnată atunci când apar concentraţii de gaze naturale sau vapori de GNL în aer în intervalul 4,4% - 17%.

    ART. 68
        Atmosferele potenţial explozive de gaze, vapori sau ceţuri inflamabile/aer se clasifică în trei zone, astfel:
    a) Zona 0: aria în care este prezentă în permanenţă, sau pe perioade lungi de timp o atmosferă explozivă gazoasă. În interiorul rezervoarelor criogenice unde GNL este stocat la (-162°C) şi rămâne în stare lichidă fără a se evapora şi rezervorul este perfect închis nefiind deschideri spre atmosferă, nu se consideră că în interior poate fi zona 0;
    b) Zona 1: aria în care este probabilă apariţia unei atmosfere explozive gazoase în timpul funcţionării normale;
    c) Zona 2: aria în care nu este probabilă apariţia unei atmosfere explozive gazoase la funcţionarea normală şi dacă totuşi apare, este probabil ca aceasta să se întâmple numai rareori şi doar pentru o perioadă scurtă de timp.


    ART. 69
        Amplasamentele din apropierea conductelor etanşe prin care se transportă substanţe inflamabile, nu sunt considerate ca fiind amplasamente periculoase.

    ART. 70
        De regulă, în cazul scăpărilor de GNL care se evaporă sau scăpărilor de gaze naturale din instalaţia de stocare şi regazeificare GNL, se consideră ca fiind zona 1 pe o rază de 1 m şi zona 2 pe o rază de 2 m, ambele măsurate din zona defectului.

    ART. 71
    (1) Se stabileşte zona 1 pe o raza de 1,5 m urmată de zona 2 cu o rază de 3 m, în zona punctului de transvazare, în punctul cuplării furtunului flexibil de la cisternă/semiremorcă la conducta de intrare GNL în rezervorul criogenic de stocare.
    (2) Există riscul să apară neetanşeităţi la îmbinarea prin flanşe şi astfel să se producă scurgeri de GNL, care se vaporizează.
    (3) În acest fel se poate realiza o concentraţie în aer a gazelor naturale evaporate, respectiv în faza gazoasă, care fiind mai uşor decât aerul are tendinţa de a se disipa în atmosferă.

    ART. 72
        La autocisterna/semiremorca din partea recipientului în zona armăturilor şi a furtunului de alimentare cu GNL se considera zonă 2 cu extindere pe verticală până la 4 m începând cu cota armăturilor.

    ART. 73
        La supapele de pe rezervorul criogenic de stocare GNL se consideră zonă 2 pe verticală pe o înălţime de la 4,00 m sub formă de con, gazele naturale vaporizate urcă în aer, neacumulându-se la nivelul solului.

    ART. 74
        La echipamentele şi armăturile îmbinate prin flanşe de la skid-ul de regazeificare GNL, se consideră zonă 2 pe o distanţă măsurată pe orizontală de 2 m fiind posibile scăpări ascendente, pe verticală până la 4 m începând cu cota armăturilor/flanşelor.

    ART. 75
        Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.058/2006 privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive, în ariile în care pot apărea concentraţii periculoase de gaze sau vapori inflamabili şi/sau explozivi se aplică măsuri de protecţie pentru a reduce riscul de explozie.

    ART. 76
     Măsurile de protecţie prevăzute la art. 75 sunt:
    a) prevenirea formării atmosferei explozive;
    b) prevenirea surselor de aprindere eficiente;
    c) limitarea efectelor exploziei.


    ART. 77
    (1) În practică, în majoritatea cazurilor în care se stochează, se vehiculează sau se procesează materiale inflamabile şi/sau explozive este dificil să se garanteze că nu apare niciodată o atmosferă explozivă gazoasă; de asemenea, este dificil să se garanteze că aparatura electrică nu generează niciodată o sursă de aprindere.
    (2) Când prezenţa unei atmosfere explozive gazoase este foarte probabilă, se recurge la utilizarea unei aparaturi electrice cu o probabilitate scăzută de a genera o sursă de aprindere.
    (3) În situaţia în care probabilitatea prezenţei unei atmosfere gazoase explozive este scăzută, se poate utiliza o aparatură electrică construită după standarde mai puţin riguroase.

    ART. 78
    (1) În instalaţiile care funcţionează în zone clasificate Ex trebuie utilizate numai echipamente eligibile care respectă cerinţele de prevenire şi protecţie la explozie din Directiva ATEX.
    (2) La realizarea instalaţiilor din zonele clasificate Ex trebuie respectate şi cerinţele aplicabile din reglementările şi standardele specifice, respectiv:
    a) Hotărârea Guvernului nr. 1.058/2006 privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive;
    b) NEx 01-06;
    c) NP 099-04*18);
        *18) Ordinul ministerului transportului şi turismului nr. 176/2005 privind aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru proiectarea, executarea, verificarea şi exploatarea instalaţiilor electrice în zone cu pericol de explozie", indicativ NP 099-04, cu modificările şi completările ulterioare.

    d) Normativ I7-2011;
    e) SR EN 1127-1;
    f) seria de standarde SR EN 60079;
    g) SR EN ISO 80079-36;
    h) SR EN ISO 80079-37;
    i) IEC*19) 60079-32-1 TS*20).
        *19) IEC - Comisia Electrotehnică Internaţională
        *20) TS - Specificaţii Tehnice    ART. 79
    (1) Operatorul GNL trebuie să evalueze riscul de explozii conform cerinţelor din Hotărârea Guvernului nr. 1.058/2006 privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive.
    (2) Evaluarea riscului de explozie se realizează, de către proiectanţi autorizaţi/organizaţii a căror competenţă a fost evaluată de către INCD INSEMEX, în conformitate cu prevederile:
    a) NEx 01-06;
    b) Hotărârea Guvernului nr. 1.058/2006 privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive;
    c) standardele aplicabile care pot fi: SR EN 1127-1; SR EN 15198; IEC 60079-32-1 TS; SR EN 60079-10-1; SR EN 60079-14; se are în vedere şi Ghidul de bune practici pentru implementarea Directivei 1999/92/EC "ATEX" (atmosfere explozive).

    (3) Analiza de risc cuprinde şi alte surse de aprindere decât cele de la echipamentele tehnice, de exemplu cele de la echipamente individuale, descărcările atmosferice, alte surse externe, conform prescripţiilor CEN*21)/CLC*22)/TR*23) 16832.
        *21) CEN - Comitetul european de standardizare
        *22) CLC - Comitetul european de standardizarea electrotehnică
        *23) TR - Raport tehnic

    (4) Evaluarea riscului de explozie prevăzută la alin. (2) este integrată în "documentul privind protecţia la explozie".

    ART. 80
    (1) Pentru alegerea echipamentului corespunzător zonelor periculoase, sunt necesare următoarele informaţii:
    a) clasificarea zonelor periculoase, inclusiv cerinţele privind nivelul de protecţie la explozie al echipamentului (dacă este aplicabil);
    b) clasificarea gazelor naturale, vaporilor, în raport cu grupa sau subgrupa echipamentului;
    c) clasa de temperatură sau temperatura de aprindere a gazelor naturale sau vaporilor implicaţi;
    d) aplicaţia pentru care este destinat echipamentul;
    e) influenţele externe şi temperatura ambiantă.

    (2) Se recomandă ca cerinţele privind nivelurile de protecţie ale echipamentului (EPL) să fie înregistrate pe planşa cu clasificarea zonelor; acest lucru ar trebui realizat chiar şi în cazul în care consecinţele unei aprinderi nu au fost supuse unei evaluări de risc.
    (3) GNL se încadrează în funcţie de caracteristici astfel cum este prezentat în tabelul nr. 8.
        Tabelul nr. 8

┌─────────┬────────┬───────────┬──────────┐
│ │ │ │Densitatea│
│Denumire │Subgrupa│Clasa de │relativă a│
│substanţă│de gaze │temperatură│vaporilor │
│ │ │ │GNL faţă │
│ │ │ │de aer │
├─────────┼────────┼───────────┼──────────┤
│GNL │IIA │T1 │0,6 - 0,7 │
└─────────┴────────┴───────────┴──────────┘    (4) În cazul atmosferelor explozive generate de GNL pot fi utilizate echipamente din subgrupele IIA, IIB, sau IIC şi clasele de temperatură T1 la T6. Echipamentele cu categoriile ATEx 1G şi 2G sunt admise pentru zona 1 şi 1G, 2G şi 3G sunt admise pentru zona 2.
    (5) Alegerea şi instalarea echipamentelor electrice trebuie să respecte SR EN 60079-14, inspecţia şi întreţinerea lor trebuie să se facă conform SR EN 60079-17, iar reparaţiile conform SR EN 60079-19.
    (6) Echipamentele amplasate în zona Ex 1 şi 2 sau aparatura asociată trebuie însoţită de următoarele documente:
    a) o declaraţie de conformitate UE care să facă referire la Directiva ATEX şi standardele aplicabile referitor la protecţia la explozie;
    b) marcaj ATEX şi CE;
    c) instrucţiunile de utilizarea ale echipamentului, în limba română;
    d) un certificat, după caz, care demonstrează conformitatea cu cerinţele Directivei ATEX.

    (7) Se permite instalarea de echipamente în construcţie normală cu condiţia să fie situate în afara zonelor periculoase considerate zone Ex.
    (8) La punerea în funcţiune, INCD INSEMEX, la solicitarea utilizatorului, efectuează o verificare a documentaţiei tehnice şi o examinare "in situ" a instalaţiei de stocare şi regazeificare GNL privind conformitatea cu cerinţele NEx 01-06 şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.058/2006 privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive, şi eliberează un Atestat GANEx şi Raportul privind protecţia la explozie.
    (9) Beneficiarul este obligat să deţină "Documentul de protecţie la explozie" specific GNL, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.058/2006 privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor exploziv, aferent locului de muncă din care să rezulte că:
    a) au fost determinate şi evaluate riscurile de explozie;
    b) au fost stabilite zonele cu pericol de explozie;
    c) s-au stabilit locurile care necesită cerinţe minime de protecţie;
    d) că locul de muncă, echipamentele de protecţie şi dispozitivele de avertizare sunt conforme cu cerinţele Directivei Consiliului din 21 decembrie 1989 privind coordonarea actelor cu putere de lege şi actelor administrative privind aplicarea procedurilor privind căile de atac faţă de atribuirea contractelor de achiziţii publice de produse şi a contractelor publice de lucrări (89/665/CEE).


    CAP. V
    Distanţele de siguranţă într-o incintă cu rezervor criogenic de stocare GNL şi instalaţia de regazeificare GNL pentru alimentarea cu gaze naturale a clienţilor casnici/industriali
    ART. 81
        În interiorul zonei stabilite de amplasare a instalaţiei de stocare şi regazeificare GNL se stabilesc distanţe minime de siguranţă interne între echipamentele instalaţiei conform tabelului nr. 9:
    a) zona punctului de transvazare a GNL din autocisternă/semiremorcă pentru transport GNL şi rezervorul criogenic de stocare GNL;
    b) între rezervorul criogenic de stocare GNL, vaporizator şi skid-ul de regazeificare GNL cu respectarea precizărilor din anexa B la standardul SR EN ISO 16924.
        Tabelul nr. 9

┌────────────┬─────────┬────────────┬───────────┬──────────┐
│ │Rezervor │Punct de │ │ │
│ │criogenic│transvazare │Vaporizator│Schimbător│
│ │de │din │de înaltă │de căldură│
│Utilaj/ │stocare │autocisternă│presiune │electric │
│echipament │GNL │/ │ │ │
│ │ │autoremorcă │ │ │
│ ├─────────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ │[m] │[m] │[m] │[m] │
├────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│Rezervor │ │ │ │ │
│criogenic de│x │2 │3 │3 │
│stocare GNL │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│Punct de │ │ │ │ │
│transvazare │ │ │ │ │
│GNL din │2 │x │5 │5 │
│autocisternă│ │ │ │ │
│/ │ │ │ │ │
│semiremorcă │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│Vaporizator │ │ │ │ │
│de înaltă │3 │5 │x │x │
│presiune │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│Schimbător │ │ │ │ │
│de căldură │3 │5 │x │x │
│electric │ │ │ │ │
└────────────┴─────────┴────────────┴───────────┴──────────┘
    ART. 82
        La amplasarea unui rezervor criogenic de stocare GNL şi a unei instalaţii de regazeificare GNL se ţine cont şi de distanţele de siguranţă faţă de clădirile şi instalaţiile din incintă şi faţă de vecinătăţile, aflate în afara limitei de incintă, aşa cum sunt prevăzute în:
    a) anexa B a standardului SR EN ISO 16924;
    b) tabelul nr. 10 - distanţele minime de siguranţă între rezervorul criogenie de stocare GNL/instalaţiei de regazeificare GNL pentru alimentarea cu gaze naturale a clienţilor casnici/industriali şi clădirile civile, clădirile de producţie şi depozitare, clădirile civile subterane, construcţiile sau instalaţiile de distribuţie produse petroliere şi construcţiile civile şi de producţie din vecinătăţi, construcţiile sau amenajările temporare în aer liber;
    c) tabelul nr. 11 - distanţele minime de siguranţă între rezervorul criogenic de stocare GNL/instalaţiei de regazeificare GNL pentru alimentarea cu gaze naturale a clienţilor casnici/industriali şi infrastructura din vecinătate.


    ART. 83
        Distanţele de siguranţă între părţile/echipamentele componente ale instalaţiei de stocare şi regazeificare GNL şi echipamentele/părţile existente în incintă, trebuie să asigure o separare minimă, care să diminueze efectul oricărui eveniment probabil şi să împiedice escaladarea acestui eveniment într-un incident de mai mare amploare.

    ART. 84
        Distanţele de siguranţă trebuie să asigure şi protecţia echipamentelor din instalaţia de stocare şi regazeificare GNL sau cu gaze naturale îndeosebi împotriva impactului din exterior previzibil sau al activităţilor din obiectivele aflate în vecinătate.

    ART. 85
        Distanţele de siguranţă sunt stabilite în funcţie de următoarele criterii:
    a) natura pericolului (de exemplu: degajări de gaze naturale inflamabile cu pericol de explozie, etc.);
    b) proprietăţile fizice ale GNL în aceste condiţii de utilizare;
    c) proiectarea echipamentelor şi sistemelor de siguranţă individuale;
    d) parametrii de funcţionare (de exemplu presiune, temperatură);
    e) măsuri suplimentare externe de protecţie ce pot fi luate pentru limitarea sau atenuarea pericolelor (de exemplu, ziduri/pereţi plini rezistenţi la foc, cuve de retenţie) cu rolul de a reduce escaladarea incidentului;
    f) părţile care trebuie protejate prin distanţa de siguranţă cu referire la potenţialul de vătămare (pentru oameni, clădiri, instalaţii, mediu);
    g) evaluarea riscului pentru a determina frecvenţa evenimentului şi a consecinţelor potenţiale pentru a înţelege cum pot fi diminuate în mod rezonabil de o distanţă de siguranţă.


    ART. 86
    (1) Rezervorul criogenic de stocare GNL şi skid-ul de regazeificare GNL din componenţa instalaţiei de stocare şi regazeificare GNEL pentru alimentarea cu gaze naturale a clienţilor casnici/industriali nu se amplasează în zone de parcuri sau alte zone de agrement amenajate sau neamenajate dar frecventate.
    (2) Dacă este necesar să se asigure alimentare cu gaze naturale a unor zone rezidenţiale/cartiere, între incinta instalaţiei cu rezervor criogenic de stocare GNL şi skid-ul de regazeificare GNL şi primele clădiri se respectă distanţele minime de siguranţă prevăzute în tabelul nr. 10.
        Tabelul nr. 10

┌────┬──────────────┬─────────┬─────────────┬────────────┐
│ │ │Rezervor │SKID de │Punct de │
│ │ │criogenic│regazeificare│transvazare │
│ │Clădiri/ │de │(vaporizator;│din │
│Nr. │instalaţii/ │stocare │schimbător de│autocisternă│
│Crt.│infrastructură│GNL │căldură) │/ │
│ │ │ │ │autoremorcă │
│ │ ├─────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │[m] │[m] │[m] │
├────┴──────────────┴─────────┴─────────────┴────────────┤
│Clădiri civile │
├────┬──────────────┬─────────┬─────────────┬────────────┤
│ │Clădiri - │ │ │ │
│1 │locuinţe │20 │10 │20 │
│ │individuale │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Clădiri înalte│ │ │ │
│2 │şi foarte │40 │20 │40 │
│ │înalte │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Clădiri cu │ │ │ │
│3 │săli │40 │20 │40 │
│ │aglomerate │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Clădiri │ │ │ │
│4 │rezidenţiale │20 │15 │20 │
│ │colective │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Turism │ │ │ │
│ │(moteluri, │ │ │ │
│ │hoteluri, │ │ │ │
│5 │vile, │20 │10 │20 │
│ │pensiuni) cu │ │ │ │
│ │mai puţin de 8│ │ │ │
│ │camere (maxim │ │ │ │
│ │16 locuri) │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Turism │ │ │ │
│ │(hoteluri, │ │ │ │
│ │complexe, │ │ │ │
│6 │resorturi) cu │40 │20 │40 │
│ │mai mult de 8 │ │ │ │
│ │camere (maxim │ │ │ │
│ │16 locuri) │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Birouri, │ │ │ │
│7 │financiar │25 │10 │25 │
│ │bancară, de │ │ │ │
│ │asigurări │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Centru de │ │ │ │
│ │agrement, săli│ │ │ │
│ │de aerobic şi │ │ │ │
│8 │fitness, │40 │20 │40 │
│ │terenuri de │ │ │ │
│ │tenis, │ │ │ │
│ │mini-fotbal │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Construcţii şi│ │ │ │
│ │amenajări │ │ │ │
│ │sportive în │ │ │ │
│9 │clădiri sau │40 │20 │40 │
│ │stadioane cu │ │ │ │
│ │mai mult de │ │ │ │
│ │200 locuri pe │ │ │ │
│ │scaune │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│10 │Gară, autogară│40 │20 │40 │
│ │şi aerogară │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Alimentaţie │ │ │ │
│11 │publică cu │20 │10 │20 │
│ │suprafaţă sub │ │ │ │
│ │200 mp │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Alimentaţie │ │ │ │
│12 │publică cu │40 │20 │40 │
│ │suprafaţa │ │ │ │
│ │peste 200 mp │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Clădiri/spaţii│ │ │ │
│13 │comerciale cu │20 │10 │20 │
│ │suprafaţa sub │ │ │ │
│ │200 mp │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Clădiri de │ │ │ │
│14 │comerţ peste │30 │15 │30 │
│ │200 mp │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│15 │Hypermarket, │40 │20 │40 │
│ │Mall, │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Clădiri de │ │ │ │
│ │îngrijire, │ │ │ │
│16 │spitale , │40 │20 │40 │
│ │dispensare, │ │ │ │
│ │policlinici │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Clădiri de │ │ │ │
│ │cultură - │ │ │ │
│ │teatre, săli │ │ │ │
│17 │de spectacol, │40 │20 │40 │
│ │cinematografe,│ │ │ │
│ │muzee, │ │ │ │
│ │expoziţii │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Unităţi de │ │ │ │
│ │învăţământ - │ │ │ │
│ │grădiniţe, │ │ │ │
│18 │şcoli │40 │20 │40 │
│ │generale, │ │ │ │
│ │licee, │ │ │ │
│ │universităţi │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Vile │ │ │ │
│ │turistice, │ │ │ │
│ │bungalouri, │ │ │ │
│ │cabane │ │ │ │
│ │turistice, de │ │ │ │
│ │vânătoare, de │ │ │ │
│ │pescuit, sate │ │ │ │
│19 │de vacanţă, │20 │10 │20 │
│ │popasuri │ │ │ │
│ │turistice, │ │ │ │
│ │căsuţe tip │ │ │ │
│ │camping, │ │ │ │
│ │pensiuni │ │ │ │
│ │turistice │ │ │ │
│ │urbane │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Unităţi de │ │ │ │
│ │supraveghere, │ │ │ │
│ │îngrijire sau │ │ │ │
│ │cazare/ │ │ │ │
│ │adăpostire a │ │ │ │
│ │copiilor │ │ │ │
│20 │preşcolari, │40 │20 │40 │
│ │elevilor, │ │ │ │
│ │studenţilor, │ │ │ │
│ │bătrânilor, │ │ │ │
│ │persoanelor cu│ │ │ │
│ │dizabilităţi │ │ │ │
│ │sau lipsite de│ │ │ │
│ │adăpost │ │ │ │
├────┴──────────────┴─────────┴─────────────┴────────────┤
│Clădiri de producţie │
├────┬──────────────┬─────────┬─────────────┬────────────┤
│ │Categoria A şi│ │ │ │
│1 │B pericol de │100 │50 │100 │
│ │incendiu şi │ │ │ │
│ │explozie │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Categoria C │ │ │ │
│2 │pericol de │20 │10 │20 │
│ │incendiu │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Categoria D şi│ │ │ │
│3 │E pericol de │10 │5 │10 │
│ │incendiu │ │ │ │
├────┴──────────────┴─────────┴─────────────┴────────────┤
│Depozite │
├────┬──────────────┬─────────┬─────────────┬────────────┤
│ │Categoria A şi│ │ │ │
│1 │B pericol de │100 │50 │100 │
│ │incendiu şi │ │ │ │
│ │explozie │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Categoria C │ │ │ │
│2 │pericol de │20 │10 │20 │
│ │incendiu │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Categoria D şi│ │ │ │
│3 │E pericol de │10 │5 │10 │
│ │incendiu │ │ │ │
├────┴──────────────┴─────────┴─────────────┴────────────┤
│Clădiri civile subterane │
├────┬──────────────┬─────────┬─────────────┬────────────┤
│ │Spaţii │ │ │ │
│1 │comerciale în │50 │25 │50 │
│ │pasaje │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│2 │Staţii de │50 │25 │50 │
│ │metrou │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│3 │Parcări │50 │25 │50 │
│ │autoturisme │ │ │ │
├────┴──────────────┴─────────┴─────────────┴────────────┤
│Construcţii sau sisteme cu instalaţii │
├────┬──────────────┬─────────┬─────────────┬────────────┤
│ │Staţii de │ │ │ │
│1 │distribuţie │20 │10 │20 │
│ │carburanţi │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Staţii de │ │ │ │
│2 │depozitare şi │20 │10 │20 │
│ │distribuţie │ │ │ │
│ │GNCV │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Staţii de │ │ │ │
│3 │distribuţie │30 │15 │30 │
│ │GPL │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Staţii │ │ │ │
│4 │transportabile│25 │15 │25 │
│ │de distribuţie│ │ │ │
│ │carburanţi │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Punct de │ │ │ │
│5 │desfacere │20 │10 │20 │
│ │butelii max │ │ │ │
│ │1250 kg │ │ │ │
├────┴──────────────┴─────────┴─────────────┴────────────┤
│Construcţii sau amenajări temporare în aer liber │
├────┬──────────────┬─────────┬─────────────┬────────────┤
│ │Concerte, │ │ │ │
│ │proiecţii │ │ │ │
│ │filme, │ │ │ │
│ │întruniri │ │ │ │
│1 │organizate, │40 │20 │40 │
│ │procesiuni, │ │ │ │
│ │corturi pentru│ │ │ │
│ │evenimente sub│ │ │ │
│ │200 locuri pe │ │ │ │
│ │scaune │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Concerte, │ │ │ │
│ │proiecţii │ │ │ │
│ │filme, │ │ │ │
│ │întruniri │ │ │ │
│ │organizate, │ │ │ │
│2 │procesiuni, │50 │25 │50 │
│ │corturi pentru│ │ │ │
│ │evenimente cu │ │ │ │
│ │maximum 200 │ │ │ │
│ │locuri pe │ │ │ │
│ │scaune │ │ │ │
└────┴──────────────┴─────────┴─────────────┴────────────┘
    ART. 87
    (1) Distanţele din tabelul nr. 10, între rezervorul criogenie şi celelalte echipamente ale instalaţiei de stocare şi regazeificare GNL pot fi reduse cu până la 50% prin amplasarea unui zid plin, fără goluri rezistent la foc timp de 60 de minute, confecţionat din zidărie sau beton armat.
    (2) Lungimea maximă a zidului se stabileşte conform figurii de mai jos. (a se vedea imaginea asociată)
        Legendă:
        1 - Rezervorul criogenie la distanţă normată - D normat;
        2 - Rezervorul criogenie la distanţă redusă - D redus;
        3 - Zid rezistent la foc;
        4 - Obiective învecinate prevăzute în tabelul nr. 10.

        Notă:
        D normat = a+b
        D redus ≤ D normat


    (3) Lungimea zidului se dimensionează după stabilirea sumei a+b care trebuie să fie cel puţin egală cu distanţa prevăzută în tabelul nr. 10.

    ART. 88
        Nu pot fi reduse distanţele de siguranţă prin realizarea de ziduri pline faţă de liniile electrice de înaltă şi medie tensiune, faţă de conductele magistrale de produse petroliere la mare presiune, faţă de clădiri de producţie încadrate la categoria A, B pericol de incendiu (risc foarte mare).
        Tabelul nr. 11.

┌────┬───────────────┬─────────┬─────────────┬────────────┐
│ │ │Rezervor │SKID de │Punct de │
│ │ │criogenic│regazeificare│transvazare │
│Nr. │ │de │(vaporizator;│din │
│Crt.│Infrastructură │stocare │schimbător de│autocisternă│
│ │ │GNL │căldură) │/autoremorcă│
│ │ ├─────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │[m] │[m] │[m] │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│1 │Drum în │10 │5 │10 │
│ │localitate │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│2 │Drum naţional │15 │10 │15 │
│ │şi judeţean │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│3 │Cale ferată │20 │10 │20 │
│ │neelectrificată│ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│4 │Cale ferata │30 │15 │30 │
│ │electrificată │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Conducte │ │ │ │
│5 │magistrale de │20 │10 │20 │
│ │fluide │ │ │ │
│ │inflamabile │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│6 │Păduri │10 │8 │10 │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Limita de │ │ │ │
│7 │incintă spre │5 │3 │5 │
│ │terenuri fără │ │ │ │
│ │construcţii │ │ │ │
└────┴───────────────┴─────────┴─────────────┴────────────┘
    ART. 89
    (1) Zona de protecţie a unei instalaţii de stocare şi regazeificare GNL se întinde la suprafaţa solului, de jur împrejurul zonei de amplasare a acesteia, pe o distanţă de 0,5 m.
    (2) Zona de protecţie prevăzută la alin. (1) este zona adiacentă instalaţiei de stocare şi regazeificare GNL în care se instituie interdicţii privind accesul persoanelor, regimul activităţilor şi al construcţiilor, conform prevederilor art. 100 pct. 91 din Lege, cu scopul asigurării accesului permanent în vederea operării/exploatării, inspectării, verificării instalaţiei de stocare şi regazeificare GNL şi evitării intervenţiilor externe care ar putea determina funcţionarea necorespunzătoare sau deteriorarea acesteia.
    (3) În zona de protecţie se interzice executarea lucrărilor de orice natură.
    (4) Zona de siguranţă este zona adiacentă instalaţiei de stocare şi regazeificare GNL în care sunt instituite restricţii şi interdicţii în scopul asigurării funcţionării normale şi pentru evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor şi mediului, conform prevederilor art. 100 pct. 92 din Lege, cu scopul de a se asigura funcţionarea în condiţii de securitate a acesteia şi de a se evita punerea în pericol a persoanelor, bunurilor şi mediului înconjurător.
    (5) Zona de siguranţă cuprinde şi zona de protecţie, în conformitate cu prevederile art. 100 pct. 92 din Lege.
    (6) Zona de siguranţă se întinde la suprafaţa solului, de jur împrejurul zonei de amplasare a instalaţiei de stocare şi regazeificare GNL, în funcţie de distanţa de siguranţă.
    (7) Distanţele de securitate între instalaţiile de utilizare a gazelor naturale aferente clienţilor casnici/industriali, montate subteran, şi diferite construcţii sau instalaţii învecinate sunt prevăzute în NTPEE.

    CAP. VI
    Proiectarea instalaţiilor de stocare şi regazeificare GNL
    ART. 90
        Proiectarea instalaţiei de stocare şi regazeificare a GNL trebuie să fie elaborată în conformitate cu prevederile standardelor SR EN 13645, SR EN-1473, SR EN ISO 16903 şi orice alte standarde aplicabile în condiţiile respectării cerinţelor esenţiale de securitate prevăzute în directivele europene aplicabile.

    ART. 91
        Proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale aferente clienţilor casnici/industriali se realizează în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:
    a) NTPEE şi a
    b) Procedurii privind proiectarea, verificarea proiectului tehnic, execuţia, recepţia tehnică şi punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 156/2020 sau a
    c) Regulamentului de stabilire a cerinţelor minime de realizare şi exploatare a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 157/2020.


    ART. 92
        Echipamentele, componentele, conductele, armăturile şi materialele trebuie asamblate într-o manieră potrivită pentru utilizarea lor, pentru întreaga gamă de condiţii de proces, respectiv presiuni, tipuri fluide, temperaturi şi condiţii meteorologice: temperatură ambientală maximă şi minimă, vânt, precipitaţii maxime, ninsori maxime etc., precum şi pentru încărcări care pot apărea în condiţii normale şi extreme, cum ar fi în caz de cutremur.

    ART. 93
    (1) Echipamentele instalaţiei de stocare şi regazeificare GNL trebuie instalate şi montate pe fundaţii adecvate care trebuie să respecte standardele aplicabile în condiţiile respectării cerinţelor esenţiale de securitate prevăzute în directivele europene aplicabile, ţinând cont de condiţiile geologice locale, eoliene, seismice şi de precipitaţii.
    (2) Echipamentele instalaţiei de stocare şi regazeificare GNL se utilizează în conformitate cu instrucţiunile date de producătorul acestora.

    ART. 94
        Echipamentele care conţin sau vehiculează GNL trebuie amplasate în aer liber şi într-un spaţiu bine ventilat natural.

    ART. 95
    (1) Skidul de regazeificare GNL poate fi amplasat sub o copertină din materiale incombustibile fără închideri perimetrale, pentru asigurarea ventilaţiei naturale.
    (2) Zona prevăzută la alin. (1) este echipată cu senzori pentru detectarea gazelor naturale şi cu senzori de temperatură.

    ART. 96
        Vaporizatoarele ambientale trebuie amplasate astfel încât circulaţia aerului în jurul vaporizatorului să nu fie restricţionată.

    ART. 97
        Vaporizatoarele de înaltă presiune trebuie separate de zonele de trafic astfel încât ceaţa generată de răcirea aerului din jurul vaporizatorului să nu afecteze siguranţa vehiculelor şi a persoanelor.

    ART. 98
        Rezervorul criogenic de stocare GNL trebuie să fie amplasat într-o cuvă de retenţie din beton armat pentru a prelua eventualele deversări de GNL şi pentru a reduce consecinţele unei migrări a GNL pe suprafeţe mari având în vedere că un gaz lichefiat la temperaturi sub (- 100 °C) este mai greu decât aerul şi rămâne la sol în primele momente până la evaporare, existând pericolul de a migra spre rigole, canalizări şi alte construcţii subterane.

    ART. 99
    (1) Vaporizatoarele de înaltă presiune şi componentele instalaţiei de regazeificare GNL pot fi amplasate şi în aceeaşi cuvă de retenţie din beton armat cu condiţia asigurării depistării scăpărilor de GNL în faza incipientă, cuva fiind echipată suplimentar şi cu senzori de gaze naturale pentru determinarea temperaturii negative, alţii decât cei aferenţi rezervorului criogenic de stocare.
    (2) Numărul şi tipul senzorilor precum şi raza de acoperire se stabilesc prin proiectul de specialitate.

    ART. 100
        În cazul în care deversările de GNL sunt sesizate de detectoare de gaze naturale şi/sau de temperatură şi s-au realizat sisteme de siguranţă care asigură închiderea automată a ventilelor de vehiculare GNL dinspre rezervor spre instalaţia de regazeificare GNL asigurând izolarea rezervorului criogenic de stocare GNL, declanşarea automată prin sistemul ESD, volumul de retenţie al cuvei acceptat de autoritatea competentă poate fi limitat la volumul de lichid care ar putea să fie evacuat pe o perioadă de 10 minute din orice sursă accidentală de scurgere; volumul de retenţie se stabileşte la faza de proiectare.

    ART. 101
        Instalaţiile de stocare şi regazeificare GNL pentru alimentarea cu gaze naturale a clienţilor casnici/industriali se amplasează cu respectarea cerinţelor privind siguranţa şi securitatea în exploatare şi fără a pune în pericol celelalte activităţi din incintă sau din vecini, fiind asigurate şi delimitate astfel:
    a) zona punctului de transvazare GNL din cisterna/semiremorca de transport;
    b) zona de amplasare a rezervorului criogenic de stocare GNL şi a instalaţiei de regazeificare GNL închise perimetral.


    ART. 102
        La amplasarea utilajelor şi echipamentelor de stocare şi regazeificare GNL trebuie respectate distanţele de siguranţa prevăzute în tabelele nr. 9 - 11.

    ART. 103
        Se asigură acces din/în drumurile publice şi trasee în incintă fără obstacole, compatibile cu gabaritele pentru autocisternele/semiremorcile pentru transport GNL.

    ART. 104
        Zonele amplasării rezervorului criogenic de stocare GNL şi skid-ului de regazeificare GNL trebuie să permită accesul facil al mijloacelor de intervenţie şi salvare ale pompierilor, cu respectarea următoarele cerinţe minime:
    a) lăţime: 3,50 m;
    b) înălţime liberă: 4 m;
    c) raza de întoarcere: 13 m;
    d) înclinaţie de maximum 10%;
    e) rezistenţă la încărcare de cel puţin 20 tone (8 tone pe axa anterioară şi 12 tone pe axa posterioară).


    ART. 105
        Staţionarea autocisternei/semiremorcii pentru transport GNL pe timpul transvazării GNL în rezervorul criogenic de stocare GNL trebuie să fie securizată, iar zona punctului de transvazare trebuie să fie marcată corespunzător cu indicatoare de securitate.

    CAP. VII
    Utilajele, echipamentele şi sistemele utilizate la transvazarea GNL - Zona punctului de transvazare GNL din autocisternă/semiremorcă
    ART. 106
        Zona punctului de transvazare se amenajează cât mai aproape de zona în care este amplasat rezervorul criogenic de stocare GNL, dar astfel încât vehiculul cisternă sau semiremorcă să poată fi evacuat în siguranţa din incintă, deplasându-se înainte.

    ART. 107
        Oprirea vehiculelor cu GNL se realizează numai în zona punctului de transvazare, marcată pe paviment.

    ART. 108
        Zona punctului de transvazare se amenajează în aer liber, în zone cât mai bine ventilate natural.

    ART. 109
        Pavimentul din zona punctului de transvazare trebuie să fie cu rezistenţă mecanică şi inerţie chimică rezistentă la temperaturile negative ale GNL şi fără goluri sub cota terenului sau cu rigole pentru a se evita migrarea scăpărilor de GNL spre sistemul de canalizare.

    ART. 110
        Punctul de transvazare trebuie să fie protejat împotriva lovirii de către vehiculul cisternă sau semiremorcă prin materiale sau sisteme care asigură o protecţie eficientă la impact.

    ART. 111
        Zona punctului de transvazare trebuie să fie echipată cu un senzor de gaze naturale şi unul pentru temperatură pentru a detecta scăpări de GNL în decursul desfăşurării procesului de descărcare din autocisternă/semiremorcă pentru transport GNL.

    ART. 112
        Senzorul de gaze naturale activează semnalizări şi/sau alarme la atingerea a 2 praguri:
    a) 30% din limita inferioară de inflamabilitate;
    b) 50% din limita inferioară când suplimentar se închide automat ventilul pe conducta de alimentare a rezervorului criogenic de stocare GNL.


    ART. 113
        Furtunurile de alimentare cu GNL ale rezervorului criogenic şi racordul său de transvazare trebuie să fie realizate în conformitate cu prevederile standardului SR EN ISO 21012.

    ART. 114
        Transvazarea GNL din autocisternă/semiremorcă pentru transport GNL în rezervorul criogenic de stocare GNL se asigură cu pompa din echiparea cisternei/semiremorcii de transport sau prin diferenţă de presiune fără pompă.

    ART. 115
    (1) GNL descărcat din autocisternă/semiremorcă este adesea mai rece decât zestrea de GNL rămasă în rezervorul criogenic de stocare GNL (nivelul minim admis de GNL este 5%).
    (2) În momentul alimentării, presiunea în rezervorul criogenic de stocare GNL scade şi pentru a nu mări viteza de umplere este necesar ca anterior alimentării să se asigure egalizarea presiunii între recipientul de pe autocisternă/semiremorcă pentru transport GNL şi rezervorul criogenic de stocare GNL, prin cuplarea unui furtun cu retur de vapori.

    ART. 116
    (1) În zona punctului de transvazare din autocisterna/semiremorca pentru transport GNL trebuie prevăzut un buton care trebuie rearmat de conducătorul auto pe timpul alimentării cel puţin o dată la fiecare 3 minute.
    (2) În caz contrar prevederilor alin. (1), pompa se opreşte automat şi se închide ventilul automat pe traseul de alimentare (intră în funcţiune sistemul ESD).

    ART. 117
        Înainte de începerea alimentării rezervorului criogenic cu GNL se verifică poziţionarea corectă a racordului de transvazare şi se conectează instalaţia de împământare a autocisternei.

    ART. 118
        Ventilul automat de pe traseul de alimentare a rezervorului criogenic cu GNL de la autocisternă/semiremorcă pentru transport GNL este realizat astfel încât să se închidă automat atunci când volumul GNL atinge 95% din volumul util al rezervorului criogenic de stocare GNL.

    CAP. VIII
    Sistemele de siguranţă din instalaţie de stocare şi regazeificare GNL
    ART. 119
        Instalaţiile de stocare şi regazeificare GNL trebuie să fie echipate cu armături şi accesorii, aparate de indicare, măsură şi control, sisteme de comandă şi reglare care:
    a) să împiedice depăşirea nepermisă a parametrilor (presiune, temperatură de operare);
    b) să limiteze scurgerile şi să nu permită migrarea GNL spre alte obiective din incintă şi/sau acumularea în spaţii închise;
    c) să asigure protecţia intrinsecă a rezervorului criogenic de stocare GNL şi a vaporizatoarelor;
    d) să limiteze umplerea rezervorului criogenic de stocare GNL peste capacitatea maximă admisă.


    ART. 120
        Instalaţiile de stocare şi regazeificare GNL sunt echipate cu sisteme de automatizare şi de securitate - ESD care să asigure închiderea de urgenţă a vehiculării GNL atât în punctul de transvazare din autocisternă/semiremorcă pentru transport GNL, cât şi a fazei gazoase spre clienţii casnici/industriali, în cazul unui incident, indiferent de mărime.

    ART. 121
        Echipamentul ESD trebuie să asigure:
    a) închiderea traseelor în amonte şi aval de rezervorul criogenic de stocare GNL şi de vaporizatorul de înaltă presiune;
    b) întreruperea alimentării cu energie, cu excepţia sistemelor de siguranţă.


    ART. 122
        Oprirea de urgenţă ESD este iniţiată prin:
    a) activarea butoanelor de oprire manuală de urgenţă amplasate în zona punctului de transvazare GNL din autocisternă/semiremorcă pentru transport GNL;
    b) senzorii de detectare a concentraţiei de gaze naturale în aer din cuvă şi din zona punctului de transvazare;
    c) senzorii de temperatură din cuvă;
    d) interblocări la depăşirea parametrilor (presiune, temperatură).


    ART. 123
        Senzorii pentru depistarea scăpărilor de gaze naturale sunt calibraţi:
    a) să alarmeze vizual cu lumină roşie şi sonor la atingerea a 30% din limita inferioară de inflamabilitate - LFL;
    b) să declanşeze întreruperea alimentării cu energie electrică a instalaţiei de stocare şi regazeificare GNL la atingerea a 50 % LFL.


    ART. 124
        Senzorii de gaze naturale trebuie să fie setaţi cu un timp de răspuns de maximum 20 sec şi un timp de revenire după semnalizare de minimum 30 sec.

    ART. 125
    (1) În cazul depăşirii unor parametri, trebuie prevăzute sisteme de alarmare care să intre în funcţiune optic şi acustic la scăderea şi/sau creşterea temperaturii şi/sau presiunii în rezervorul criogenic de stocare GNL, depăşirea nivelului minim şi/sau maxim, mişcării straturilor de lichid în interior.
    (2) Măsurile de siguranţă care se aplică se stabilesc prin proiect.

    ART. 126
        Se asigură menţinerea în perfectă stare de funcţionare a supapelor de siguranţă fiind obligatorie verificarea anuală a acestora de către persoane juridice în conformitate cu Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 127
        Se menţine în permanenţă o suprapresiune de 100-200 mbar în rezervorul criogenic de stocare GNL pentru a împiedica pătrunderea aerului.

    CAP. IX
    Sistemele de control, semnalizare şi detectare a scăpărilor de GNL la rezervorul criogenic de stocare GNL şi la instalaţia de regazeificare GNL
    ART. 128
        În situaţia în care rezervorul criogenic de stocare GNL este montat într-o cuva betonată se are în vedere instalarea de senzori de detectare a scurgerilor în cuva de retenţie pentru a identifica eventualele scurgeri provocate de apariţia unor fenomene.

    ART. 129
    (1) Scurgerea accidentală de GNL trebuie sesizată prin detectarea temperaturilor scăzute care apar în cuva betonată.
    (2) Senzorii pentru temperatură trebuie să fie instalaţi pe suprafaţa fundaţiei în zonele cu cea mai probabila apariţie de GNL.

    ART. 130
        Este necesar să se echipeze cuva şi cu senzori pentru depistarea vaporilor de GNL pentru a depista din timp concentraţia cu pericol de explozie şi neatingerea pragului limitei inferioare de inflamabilitate - LFL de 5% vapori de GNL în aer.

    ART. 131
        În cazul în care include şi vaporizatorul, cuva poate fi împărţită în 2 compartimente pentru a limita vaporizarea GNL şi, prin urmare, emisia de gaz în atmosferă, în fiecare compartiment fiind necesar câte un detector de temperatură şi senzori de depistare a scăpărilor de gaze naturale.

    ART. 132
        În cazul în care evaluarea pericolului demonstrează că valorile de prag sunt depăşite sau arată că nivelul de risc necesită îmbunătăţiri se iau măsuri, ca de exemplu:
    a) crearea unui sistem de siguranţă care să permită detectarea mai timpurie a scurgerii şi limitarea astfel a consecinţelor aprinderilor;
    b) creşterea diluţiei norului inflamabil;
    c) eliminarea surselor potenţiale de aprindere din interiorul norului inflamabil;
    d) reducerea ratelor de evaporare prin minimizarea transferului de căldură;
    e) reducerea radiaţiilor termice prin perdele de apă, sisteme de scurgere, spumă sau izolare;
    f) reducerea distanţei de dispersie a vaporilor prin încălzirea norului prin utilizarea de spumă sau pulverizare;
    g) distanţarea mai mare între echipamente;
    h) protecţia instalaţiei împotriva exploziilor;
    i) sisteme de alarmă, cum ar fi telefoane, televiziune cu circuit închis şi sirene.


    CAP. X
    Trasee de conducte cu GNL
    ART. 133
        În instalaţia de alimentare cu gaze naturale a clienţilor casnici/industriali provenite din rezervoare criogenice de stocare GNL şi regazeificare GNL sunt 2 zone distincte:
    a) zona cu trasee, armături de închidere şi de siguranţă cu GNL care să corespundă cerinţelor de rezistenţă pentru materiale la temperaturi negative;
    b) zona cu trasee, armături de închidere şi de siguranţă pentru conducte pentru vehicularea gazelor naturale la presiune de lucru şi la temperatură ambientală până la clienţii casnici/industriali.


    ART. 134
    (1) Conductele din instalaţia de stocare şi regazeificare GNL trebuie realizate astfel:
    a) conductele de la recipientul criogenic de stocare GNL până la regulatorul de presiune montat înaintea instalaţiei de utilizare a gazelor naturale aferente clienţilor casnici/industriali trebuie să respecte prevederile Hotărârii Guvernului nr. 123/2015 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor sub presiune, cu modificările ulterioare;
    b) în cazul în care conductele se încadrează în prevederile prescripţiei tehnice PT C 6 - 2010*24), se respectă prevederile acestei reglementări;
        *24) Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 663/2010 pentru aprobarea Prescripţiilor tehnice PT C 42010 "Recipiente metalice stabile sub presiune", PT C 6-2010 "Conducte metalice sub presiune pentru fluide", PT C 7-2010 "Dispozitive de siguranţă"

    c) în cazul conductelor ale căror caracteristici sunt mai mici sau egale cu limitele prevăzute pentru categoria I conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 123/2015 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor sub presiune, cu modificările ulterioare şi sunt proiectate şi fabricate în conformitate cu practicile inginereşti; prin documentaţia tehnică de proiectare a instalaţia de stocare şi regazeificare GNL se stabileşte modul de verificare a rezistenţei la presiune şi etanşeitate.


    ART. 135
        Materialul cel mai des utilizat este oţel inox austenitic astfel ales încât să reziste la temperaturile de vehiculare extrem de joase cum este GNL, marca 1.4301-304, respectiv marca 1.4306-430.

    ART. 136
        Conductele de vehiculare a GNL trebuie să fie dimensionate astfel încât să se asigure o viteză de curgere de maximum 1,5 m/s în scopul evitării unui regim turbulent de curgere, care ar determina o încărcare electrostatică mai mare.

    ART. 137
        Racordarea prin conducte între rezervorul criogenic de stocare GNL şi vaporizator trebuie să fie realizată din oţel inox şi să fie prevăzută cu o armătură de securitate, respectiv un ventil automat cu rol de închidere rapidă, dublat de un ventil cu acţionare manuală, după caz, conform prescripţiilor standardului SR EN ISO 16924.

    ART. 138
        Este interzis a se utiliza ţevi din mase plastice (polietilenă, polipropilenă, poliamidă,), ţevi galvanizate, ţevi din aluminiu, ţevi din aliaje din cupru cu un conţinut care depăşeşte 70% Cu.

    ART. 139
    (1) Conductele prin care se vehiculează GNL trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) să aibă cât mai puţine îmbinări prin flanşe fiind recomandată îmbinarea prin sudură;
    b) să fie protejate anticoroziv prin acoperire cu grund şi vopsea rezistente la acţiunea factorilor de mediu;
    c) să fie asigurate cu protecţie catodică dacă sunt montate îngropat.

    (2) Ţevile şi toate echipamentele de pe traseul de conducta (fitingurile, armăturile, piesele speciale de conexiune, armăturile de exces de debit, supapele de securitate) trebuie să fie marcate corespunzător clasei de presiune de lucru şi să îndeplinească cerinţele esenţiale de securitate specifice echipamentelor sub presiune.

    ART. 140
        Treptele de presiune pentru instalaţiile de utilizare a gazelor naturale la ieşirea din instalaţiile de stocare şi regazeificare GNL se aleg în funcţie de:
    a) soluţia propusă pentru alimentarea, dimensionarea şi realizarea instalaţiilor de stocare şi regazeificare GNL, astfel încât acestea să asigure necesarul de gaze naturale, al clienţilor casnici/industriali şi cerinţele de presiune ale aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi;
    b) distanţa între skid-ul de regazeificare GNL şi punctul de consum.


    ART. 141
        Măsurarea cantităţii de gaze naturale consumate/utilizate pentru alimentarea clienţilor casnici/industriali, rezultate din regazeificarea GNL se realizează cu:
    a) dispozitivul de măsurare din instalaţia de stocare GNL şi regazeificare GNL, în cazul instalaţiilor de alimentare cu GNL cu un singur client;
    b) cu contoare amplasate înainte de intrarea în clădirile clienţilor casnici/industriali, în cazul instalaţiilor de alimentare cu GNL cu mai mulţi clienţi.


    CAP. XI
    Cerinţele privind echiparea cu instalaţii şi echipamente de limitare şi stingere a incendiilor
    ART. 142
        În conformitate cu cerinţele Normativului de securitate la incendiu Partea a II-a - instalaţii de stingere - indicativ P118/2-2013, cu modificările şi completările ulterioare, apa nu este recomandată la stingerea incendiilor de GNL.

    ART. 143
        În cazul deversărilor de GNL se recomandă, pentru grăbirea dispersiei, utilizarea apei pulverizate, iar pentru limitarea migrării vaporilor utilizarea de perdele de apă care pot fi realizate atât de forţele de intervenţie de la autopompe, cât şi cu mijloace de la locul de muncă.

    ART. 144
        Este necesar ca în zona amplasamentului să existe sursa de apă din reţele publice, respectiv hidranţi exteriori sau hidranţi exteriori proprii, fiind necesar a se asigura continuitate în alimentare şi debitele şi presiunile specifice sau o sursă permanentă de apă cu rampe amenajate pentru accesul autospecialelor, conform prevederilor Normativului de securitate la incendiu Partea a II-a - instalaţii de stingere - indicativ P118/2-2013, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 145
    (1) Zona punctului de transvazare unde staţionează autocisterna/semiremorca pentru transport GNL se dotează cu un stingător transportabil cu performanţa 34A şi IIB*25) şi două stingătoare de incendiu cu performanţa de stingere 21A şi 113B*26).
        *25) SR EN 1866-1 Stingătoare mobile de incendiu. Partea 1: Caracteristici, performanţe şi metode de încercare
        *26) SR EN 3-7+A1 Stingătoare de incendiu portative. Partea 7: Caracteristici, performanţe şi metode de încercare

    (2) Zona de amplasare a rezervorului criogenic de stocare GNL şi a instalaţiei de regazeificare GNL se dotează cu un stingător transportabil cu performanţa 34A şi IIB şi două stingătoare de incendiu cu performanţa de stingere 21A şi 113B.
    (3) Pe durata exploatării zonelor punctului de transvazare, stingătoarele de incendiu precizate la alin. (1) şi (2) se utilizează, verifică, reîncarcă, repară şi se scot din uz, în conformitate cu prevederile Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea şi scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 138/2015, de către persoanele autorizate potrivit legislaţiei specifice.

    CAP. XII
    Măsurile de exploatare în siguranţă a instalaţiilor de stocare GNL şi regazeificare GNL pentru alimentarea cu gaze naturale a clienţilor casnici/industriali
    ART. 146
        Perimetrul aferent zonei de stocare şi regazeificare GNL se asigură prin închidere perimetrală, cu gard prevăzut cu o uşă de acces cu sistem cu încuietoare, pentru a limita pătrunderea în zonă a persoanelor străine.

    ART. 147
        În zona de stocare şi regazeificare GNL precum şi în zona punctului de transvazare sunt obligatoriu a fi prevăzute marcaje, avertizări şi indicatoare de securitate potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securtate şi/sau de sănătate la locul de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 148
        Punctul de transvazare trebuie stabilit astfel încât şoferul autocisternei/semiremorcii pentru transport GNL să aibă o vedere bună a nivelului de umplere (marcat în volum - %) şi a evoluţiei presiunii în rezervorul criogenic de stocare GNL în timpul umplerii şi să aibă suficient timp pentru a interveni pentru închiderea alimentării înainte de atingerea nivelului maxim de umplere.

    ART. 149
        Pe perioada transvazării GNL din recipientul de pe autocisternă/semiremorcă pentru transport GNL în rezervorul criogenic de stocare GNL, şoferul trebuie să fie în permanenţă prezent pe timpul procesului.

    ART. 150
    (1) În punctul de transvazare trebuie asigurat un sistem de egalizare potenţială a autocisternei/semiremorcii pentru transport GNL, cu scopul de a elimina orice diferenţă de încărcare electrostatică între autocisternă/semiremorcă pentru transport GNL şi rezervorul criogenic de stocare GNL.
    (2) În situaţia în care cablul de alimentare nu este conectat la partea metalică a recipientului, sistemul ESD nu permite începerea transvazării.
    (3) În aplicarea prevederilor alin. (1) şi (2) sunt respectate Dispoziţii generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de încărcări electrostatice - D.G.P.S.I. - 004, aprobate prin Ordinul ministrului de interne nr. 108/2001, cu modificările ulterioare.

    ART. 151
        Punctul de transvazare trebuie ales astfel încât în cazul unor scăpări de GNL pe timpul alimentării rezervorului criogenic de stocare GNL, gazele naturale să nu poată migra spre:
    a) drumul public (stradă);
    b) o altă instalaţie sau clădire din incintă;
    c) căile de acces şi de circulaţie interioară din incintă;
    d) construcţii sub nivelul solului, rigole sau cămine de canalizare unde s-ar putea acumula.


    ART. 152
        Toate robinetele de închidere de siguranţă trebuie să fie prevăzute cu un indicator de poziţie deschis/închis.

    ART. 153
    (1) În zona amplasării rezervorului criogenic de stocare GNL, punctului de transvazare şi skid- ului de regazeificare GNL trebuie asigurat iluminat de securitate pentru continuarea lucrului, alimentat din două surse, dacă la întreruperea alimentării cu GNL este absolut necesară funcţionarea continuă a instalaţiei de alimentare şi nu poate fi întreruptă.
    (2) Structura sistemului de iluminare de siguranţă se stabileşte prin PTh.

    ART. 154
        Este strict interzisă utilizarea echipamentelor portabile neprotejate corespunzător pentru zona cu pericol de explozie.

    ART. 155
    (1) Lucrările cu flacără deschisă, de sudură la utilaje, echipamente sau conducte se execută numai după oprirea, golirea şi depresurizarea instalaţiei, suflarea cu gaz inert, luarea probelor pentru determinarea concentraţiei de gaze naturale, fiind obligatorie dotarea zonei cu stingătoare de incendiu, aşa cum este stipulat în permisul de lucru cu foc.
    (2) Permisul de lucru cu foc se întocmeşte, emite şi se păstrează conform prevederilor Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007.

    ART. 156
        În zonele Ex se interzice folosirea sculelor şi dispozitivelor care pot produce scântei prin frecare sau lovire fiind permisă numai folosirea sculelor şi dispozitivelor Ex special concepute, marcate în acest scop de producător.

    ART. 157
        Săpăturile şi alte lucrări în zona echipamentelor din structura sistemului de alimentare cu GNL*27), a rezervorului criogenic de stocare GNL, a punctului de transvazare şi/sau a skid-ului de regazeificare GNL se execută numai pe baza unui permis de lucru de săpături, eliberat conform procedurii speciale întocmită în acest scop de către operatorul GNL.
        *27) sistem de alimentare cu GNL - instalaţia compusă din rezervor criogenic de stocare GNL, cu armături de siguranţa, aparatura de indicare, măsură şi control a parametrilor, pompă criogenică de vehiculare GNL, trasee de conducte şi distribuitor la autovehicule


    ART. 158
    (1) Atunci când instalaţia de alimentare cu GNL este oprită, sistemul de control şi protecţie electronică trebuie să fie în "stand by" astfel încât alimentarea cu GNL să nu fie posibilă.
    (2) Echipamentul de siguranţă şi de alarmă trebuie să fie funcţional pentru utilizare imediată.

    CAP. XIII
    Regulile privind transvazarea în siguranţă a GNL din autocisternă /semiremorcă pentru transport GNL în rezervorul criogenic de stocare GNL
    ART. 159
        Staţionarea autocisternei/semiremorcii pentru transport GNL se realizează în sensul de ieşire din incintă şi cât mai aproape de punctul de transvazare în rezervorul criogenic de stocare GNL.

    ART. 160
        După poziţionarea vehiculului în zona punctului de transvazare special desemnată, conducătorul auto opreşte motorul, trage frâna de mână şi montează saboţii de blocare la roţi.

    ART. 161
        Conducătorul auto şi operatorul GNL verifică să nu existe surse cu foc deschis sau alte pericole pe o distanţă de circa 25 m de la punctul de transvazare, stabilind că transvazarea GNL poate avea loc în siguranţă.

    ART. 162
        Operatorul GNL trebuie să fie prezent la punctul de transvazare permanent pe timpul alimentării rezervorului criogenic de stocare GNL şi să fie îmbrăcat cu echipament de protecţie individuală complet.

    ART. 163
        Anterior transvazării se verifică valoarea în volum corespunzător (%) de la indicatorul de nivel şi prin diferenţă se determină cantitatea maximă admisă care trebuie completată conform cerinţei beneficiarului sau la solicitarea umplerii complete, respectiv 95%.

    ART. 164
    (1) Se verifică presiunea în rezervorul criogenic de stocare GNL.
    (2) Valoarea presiunii GNL din rezervor nu poate depăşi presiunea maximă de transvazare din autocisternă/semiremorcă pentru transport GNL.

    ART. 165
        Dacă presiunea din rezervorul criogenic este mai mare decât presiunea de descărcare din autocisterna, se poate monta un furtun flexibil suplimentar, care conectează autocisterna cu rezervorul criogenic pe faza gazoasă pentru egalizarea presiunii.

    ART. 166
    (1) Conducătorul auto deschide uşile compartimentului unde sunt ventilele şi aparatura de măsură şi control a autocisternei/semiremorcii pentru transport GNL, derulează furtunul flexibil şi îl cuplează la gura de descărcare aferentă rezervorului criogenic de stocare GNL.
    (2) Nu se recomandă ca lungimea furtunului să depăşească 15 m.

    ART. 167
        Se verifică funcţionarea pompei prin pornirea pe traseul de recirculare GNL cu ventilele de pe refulare spre rezervorul criogenic de stocare GNL închise.

    ART. 168
        Se cuplează cablul pentru realizarea conexiunii de echipotenţializare între autocisternă/semiremorcă pentru transport GNL şi rezervorul criogenic de stocare GNL.

    ART. 169
        Se scot flanşele/cuplajele oarbe aferente ventilelor de pe refularea pompei de pe autocisternă/semiremorcă pentru transport GNL şi de la conectorul de pe conducta de transvazare în rezervorul de stocare GNL.

    ART. 170
        Se cuplează furtunul între ventilul de pe recipientul autocisternei/semiremorcii pentru transport GNL şi conectorul de pe traseul de umplere a rezervorului criogenic de stocare GNL prin flanşele sau cuplajele speciale utilizând pentru strângere numai unelte.

    ART. 171
    (1) Conducătorul auto deschide robinetele de la autocisterna/semiremorca pentru transport GNL şi de pe conducta de umplere şi verifică etanşeitatea conexiunilor.
    (2) Verificarea şi/sau reverificarea etanşeităţii conexiunilor sunt obligatorii şi absolut necesare, deoarece în urma contracţiei apărute din cauza temperaturii scăzute este necesară o strângere suplimentară a şuruburilor.

    ART. 172
        Se începe descărcarea şi se supraveghează permanent operaţiunea în special pentru a nu se depăşi capacitatea de umplere a rezervorului criogenic de stocare GNL.

    ART. 173
        La atingerea capacităţii maxime admise de umplere a rezervorului criogenic de stocare GNL se opreşte transvazarea GNL.

    ART. 174
        Se închid ventilele manuale de la autocisterna/semiremorca pentru transport GNL şi de pe traseul conductei de umplere.

    ART. 175
        Se degazează furtunul de descărcare şi se deconectează de la punctul de transvazare.

    ART. 176
        Conectarea furtunurilor pentru transvazare şi deconectarea acestora şi transvazarea GNL nu trebuie efectuate în timpul furtunii.

    ART. 177
        Se deconectează furtunul şi se montează flanşă oarbă/cuplaj orb la ventilul de închidere a furtunului.

    ART. 178
        Se deconectează împământarea şi se închide compartimentul ventilelor şi aparaturii de la autocisterna/semiremorca de transport GNL.

    ART. 179
        Se verifică atât rezervorul criogenic de stocare GNL cât şi cisterna/semiremorca pentru transport GNL dacă au apărut nereguli sau scurgeri.

    ART. 180
    Conducătorul auto eliberează frâna de mână, porneşte motorul şi părăseşte locul de staţionare.

    ART. 181
    Măsurile recomandate pentru prevenirea şi intervenţia la scurgerile de GNL presupun:
    a) evaluarea riscului de deversare a instalaţiilor de stocare/furnizare, pe baza modelelor recunoscute la nivel internaţional;
    b) întocmirea unor proceduri de prevenire şi control al scurgerilor care abordează scenarii semnificative şi amploarea eliberărilor de GNL în exterior;
    c) stabilirea echipamentelor de intervenţie care să răspundă la scurgerile mici şi care sunt de natură operaţională şi trebuie să fie disponibile la instalaţie;
    d) să existe contracte pentru mobilizarea resurselor externe pentru a răspunde la evenimente;
    e) elaborarea de proceduri care să cuprindă cerinţe privind forţele şi mijloacele ce trebuie să asigure intervenţia şi timpul de răspuns;
    f) dezvoltarea planurilor de răspuns în cazul deversării masive în coordonare cu autorităţile locale;
    g) existenţa şi menţinerea în funcţiune a sistemului pentru detectarea emisiilor de gaze/vapori, astfel încât sistemul de închidere de urgenţă (ESD) să poată fi activat;
    h) existenţa şi menţinerea integrităţii cuvei de retenţie astfel dimensionată încât să reţină o cantitate de GNL care ar putea fi eliberată brusc timp de 10 min;
    i) sistemul de drenare din instalaţie trebuie să asigure colectarea degajărilor accidentale de substanţe periculoase pentru a reduce riscul de incendiu şi explozie şi afectarea mediului.


    CAP. XIV
    Activităţile de întreţinere şi verificare
    ART. 182
    (1) Verificările tehnice în utilizare (VTU) ale echipamentelor sub presiune din componenţa instalaţiei de stocare şi regazeificare GNL se realizează de către Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune conform prescripţiilor tehnice ISCIR care prevăd tipurile de verificări (interioare, exterioare, de etanşeitate şi de presiune) şi periodicitatea acestora.
    (2) Celelalte inspecţii periodice şi lucrări de întreţinere preventivă ale echipamentelor componente ale instalaţiei de stocare şi regazeificare GNL se realizează în conformitate cu manualele de operare şi întreţinere/instrucţiunilor de utilizare (exploatare) puse la dispoziţie de către producătorii de echipamente, la achiziţionarea acestora.
    (3) Prescripţiile tehnice ISCIR prevăzute la alin. (1) sunt PT C 4-2010 "Recipiente metalice stabile sub presiune"; PT C 6-2010 "Conducte metalice sub presiune pentru fluide" PT C 7-2010 "Dispozitive de siguranţă" aprobate prin Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 663/2010, cu modificările ulterioare.

    ART. 183
        Lucrările de inspecţie, întreţinere, verificare şi de înlocuire a echipamentelor tehnice, a aparatelor, cablurilor şi corpurilor de iluminat amplasate în zone Ex, se execută numai de către personal autorizat INCD INSEMEX în conformitate cu prevederile SR EN 60079-17.

    ART. 184
        Verificarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor electrice pentru medii normale se realizează de personal de specialitate potrivit prevederilor Normativului pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor - indicativ I7/2011, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2741/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 185
        Verificarea, întreţinerea şi repararea instalaţiei de protecţie împotriva descărcărilor electrice şi cele de punere la pământ (PRAM) se realizează numai de personal autorizat potrivit prevederilor Normativului pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor - indicativ I7/2011, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2741/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 186
        Verificarea, întreţinerea şi repararea instalaţiei de detectare gaze naturale se realizează în conformitate cu specificaţiile furnizorului de echipamente şi cu prevederile standardelor metrologice, cu personal specializat desemnat de furnizorul de echipamente care este acreditat RENAR*28) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93.
        *28) RENAR - Asociaţia de Acreditare din România


    ART. 187
        Verificarea, întreţinerea şi reparaţiile la instalaţiile de detectare, semnalizare şi alarmare în caz de incendiu şi a instalaţiilor de stingere se execută numai de personal autorizat de Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă - CNSIPC şi în conformitate cu prevederile Normativului privind securitatea la incendiu a construcţiilor, Partea a II-a - Instalaţii de stingere - indicativ P118/2-2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Normativului privind securitatea la incendiu a construcţiilor, Partea a III-a - Instalaţii de detectare, semnalizare şi avertizare - indicativ P118/3-2015.

    ART. 188
        Mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor (stingătoare) trebuie să fie certificate conform legii, menţinute în perfectă stare de funcţionare, verificate şi în termen scadent, de către persoane atestate care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor.

    ART. 189
        Personalul care asigură intervenţii tehnice trebuie să cunoască foarte bine utilajele şi echipamentele din componenţa instalaţiilor de stocare şi regazeificare GNL pentru alimentarea cu gaze naturale a clienţilor casnici/industriali pentru a asigura intervenţia cu maximă eficienţă şi siguranţă.

    ART. 190
        Echipele care asigură întreţinerea şi reparaţiile trebuie să efectueze periodic controlul în vederea depistării eventualelor pierderi de gaze naturale conform graficului stabilit în baza precizărilor producătorului şi a prevederilor normativelor, standardelor în vigoare sau de câte ori sunt sesizaţi că există miros de gaze naturale, utilizând soluţie de apă şi săpun şi/sau detectoare electronice portabile.

    ART. 191
    (1) Dispozitivele de securitate, respectiv supapele montate pe rezervor trebuie reglate să deschidă la o suprapresiune cu 10% mai mare decât presiunea normală de operare şi trebuie verificate.
    (2) Condiţiile în care dispozitivele prevăzute la alin. (1) se verifică, se stabilesc de către producătorul recipientului, în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice aplicabile, respectiv a instrucţiunilor de utilizare/exploatare emise de producător.

    ART. 192
        Întreţinerea, verificarea utilajelor, conductelor şi armăturilor se realizează astfel:
    a) de operatori economici autorizaţi ANRE, tip autorizaţie EGNL*29), în condiţiile prevăzute de furnizorul echipamentului şi de prescripţiile tehnice ISCIR pentru instalaţia de stocare şi regazeificare GNL;
        *29) EGNL - tip de autorizaţie pentru execuţie instalaţii GNL emisă de ANRE în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 132/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul gazelor naturale

    b) de operatori economici autorizaţi ANRE, tip autorizaţie ET/EDIB*30), în condiţiile NTPEE pentru instalaţia de utilizare a gazelor naturale aferentă clienţilor casnici/industriali.
        *30) ET/EDIB - tip de autorizaţie pentru execuţia instalaţiei de utilizare a gazelor naturale ce funcţionează într-unul din regimurile de înaltă, medie, redusă sau joasă presiune, emisă de ANRE în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 132/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul gazelor naturale    ART. 193
        Verificarea aparatelor de reglare, măsură şi control se realizează de către personal autorizat BRML, în conformitate cu prevederile reglementărilor metrologice.

    CAP. XV
    Documentele obligatorii solicitate de autorităţi şi furnizorii de utilităţi pentru realizarea unei instalaţii de stocare şi regazeificare GNL pentru alimentarea cu gaze naturale a clienţilor casnici/industriali
    ART. 194
        Proiectarea şi executarea instalaţiilor de stocare şi regazeificare GNL pentru alimentarea cu gaze naturale a clienţilor casnici/industriali se realizează numai de către operatori economici autorizaţi în acest scop de ANRE, ISCIR şi INCD INSEMEX, având la bază respectarea prevederilor legislaţiei europene armonizate şi cu respectarea prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile.

    ART. 195
        Verificarea documentaţiilor tehnice/proiectelor tehnice aferente instalaţiilor de alimentare cu GNL se realizează astfel:
    a) cele aferente instalaţiilor de stocare şi de reagazeificare se realizează de către verificatori de proiecte atestaţi ANRE, tip atestat VGg*31);
        *31) VGg - tip atestat emis de ANRE pentru verificarea documentaţiilor tehnice/proiectelor tehnice aferente instalaţiilor GNL, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 133/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale

    b) cele aferente instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale pentru clienţii casnici/industriali de către verificatori atestaţi de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei conform prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, tip atestat Ig.


    ART. 196
        Proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor se realizează de:
    a) instalatori atutorizaţi ANRE pentru proiectarea şi/sau execuţia/exploatarea instalaţiilor GNL, angajaţi ai operatorilor economici autorizaţi ANRE, tip autorizaţie PGNL şi/sau EGNL, după caz, pentru instalaţia de stocare şi de regazeificare GNL, cu respectarea prevederilor prezentelor norme tehnice;
    b) instalatori autorizaţi ANRE tip autorizaţie PGT/PGIU şi/sau EGT/EGIU*32), angajaţi ai operatorilor economici autorizaţi ANRE, tip autorizaţie PT/PDIB şi/sau ET/EDIB*33), după caz, pentru instalaţia de utilizare a gazelor naturale aferentă clienţilor casnici/industriali, cu respectarea prevederilor NTPEE.
        *32) PGT/PGIU/EGT/EGIU - tipuri de autorizaţii emise de ANRE pentru proiectarea sau execuţia instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale ce funcţionează într-unul din regimurile de înaltă, medie, redusă sau joasă presiune, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 182/2020 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi în sectorul gazelor naturale
        *33) PT/PDIB/ET/EDIB - tipuri de autorizaţii emise de ANRE pentru proiectarea sau execuţia instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale ce funcţionează într-unul din regimurile de înaltă, medie, redusă sau joasă presiune, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 132/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul gazelor naturale    ART. 197
    (1) Documentaţia pentru solicitarea de autorizaţie de funcţionare a echipamentelor din domeniul ISCIR este cea prevăzută în prescripţiile tehnice aplicabile şi cuprinde:
    a) lista cu piese scrise şi desenate;
    b) contractul de livrare a GNL;
    c) tema de proiectare;
    d) memoriu tehnic, soluţia de alimentare cu GNL, condiţiile de amplasare, executare şi verificare a sistemului de transvazare;
    e) breviar de calcul, necesarul de GNL şi alegerea diametrelor conductelor;
    f) plan de încadrare în zonă, scara 1:2000 şi plan de situaţie scara 1:500;
    g) planurile lucrărilor proiectate cu toate detaliile necesare execuţiei;
    h) schema izometrică;
    i) lista de echipamente, cu caracteristici tehnice însoţite, după caz, de agrement sau avize;
    j) caiet de sarcini pentru executarea lucrărilor;
    k) instrucţiuni de utilizare (exploatare);
    l) măsuri de protecţia muncii şi PSI;
    m) măsuri organizatorice pentru executarea lucrărilor de înlocuire a conductelor în funcţiune sau de extindere a instalaţiilor de stocare în funcţiune, după caz;
    n) certificat de urbanism cu avizele şi acordurile cerute de acesta.
    o) datele de identificare ale proiectantului şi instalatorului său autorizat.

    (2) Pentru planurile prevăzute la alin. (1) lit. f) şi g) se indică, după caz, şi:
    a) diametrul şi lungimea conductelor;
    b) diametrul şi lungimea tuburilor de protecţie;
    c) armăturile;
    d) debitul şi presiunea;
    e) aparatele consumatoare de combustibili gazoşi şi arzătoarele;
    f) aparatele de măsură, control şi siguranţă.


    ART. 198
    (1) Pentru proiectarea unei instalaţii de stocare şi regazeificarea GNL pentru alimentarea cu gaze naturale a clienţilor casnici/industriali operatorul economic autorizat ANRE trebuie să solicite şi să obţină certificatul de urbanism.
    (2) Pentru comercializarea GNL este necesară obţinerea de la ANRE a licenţei pentru desfăşurarea activităţii de furnizare de GNL.

    ART. 199
        Proiectanţii trebuie să întocmească documentaţii pe specialităţi în faza DTAC pentru solicitarea de avize, acorduri şi puncte de vedere.

    ART. 200
        După ce s-au obţinut toate avizele şi aprobările conform certificatului de urbanism se solicită autorizaţia de construcţie în baza proiectelor pe specialităţi în faza PTh şi DE.

    ART. 201
        După realizarea montajului se întocmeşte proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

    ART. 202
        După recepţie se întocmesc documentaţii tehnice în faza PTh pentru solicitarea şi obţinerea autorizaţiilor de la:
    a) ISCIR - autorizarea funcţionării echipamentelor;
    b) Agenţia de Protecţie a Mediului - autorizaţia de mediu;
    c) Inspectoratul Pentru Situaţii de Urgenţă judeţean - autorizaţia de securitate la incendiu;
    d) Inspectoratul Teritorial de Muncă - autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă;
    e) INCD INSEMEX - atestatul GANEx şi raportul privind protecţia la explozie.


    ART. 203
    Anexele nr. 1 - 5 fac parte integrantă din prezenta normă tehnică.

    ANEXA 1

    la Norma tehnică
                         PROPRIETĂŢILE ŞI CARACTERISTICILE GNL
    1. Proprietăţi fizico-chimice ale GNL sunt, în principal, următoarele:
    a) când gazele naturale la presiune ambientală sunt răcite la aproximativ (-162°C), acestea devin "lichefiate" şi îşi reduc volumul la aproximativ 1/600 din dimensiunea sa iniţială, ceea ce face mai uşor transportul acestora;
    b) se păstrează la presiune ambientală, iar atunci când este expus la o sursă de căldură, GNL începe să se vaporizeze trecând înapoi în faza gazoasă;
    c) dacă GNL este vărsat pe pământ sau pe apă, vaporizează intens şi nu lasă reziduuri în urmă;
    d) GNL este inodor (nu este odorizat), incolor, netoxic şi non-coroziv.

    2. Printre riscurile specifice GNL se enumără:
    a) inflamabilitatea, dar numai după vaporizare şi trecere în stare gazoasă;
    b) îngheţul instantaneu la ieşirea din sistem;
    c) asfixierea persoanelor intrate în norul de gaze naturale.

    3. Gazele naturale în cantităţi mici nu sunt explozive în aer liber dispersând-se rapid şi ridicându-se, fiind mai uşoare ca aerul.
    4. Gazele naturale sunt inflamabile în intervalul de concentraţie aer-combustibil de 5-15%; sub 5% amestecul de gaze naturale în aer este prea sărac pentru a arde şi peste 15% amestecul este prea bogat pentru a arde.
    5. Temperatura de autoaprindere a gazelor naturale (preponderent metan) este de 540°C.
    6. Totuşi, GNL este periculos şi dacă este vărsat, acesta fierbe rapid (este extrem de rece) creând un nor de vapori care în prezenţa unei surse de aprindere se poate aprinde şi arde înapoi spre sursă.
    7. Iniţial, vaporii de GNL ieşiţi din sistem fiind extrem de reci condensează vaporii de apă din aer, apărând un nor vizibil care rămâne o perioadă la nivelul solului până se încălzeşte şi se transformă în gaze naturale, ridicându-se în aer unde se disipează.
    8. GNL este un fluid criogenic, răcit la (-162°C) şi la contactul cu pielea poate provoca arsuri criogenice (arsuri reci) destul de severe, fiind obligatoriu ca personalul de operare să poarte echipament complet de protecţie a feţei, mâinilor şi picioarelor.
    9. În funcţie de cantităţile de GNL stocate în rezervorul criogenic, acestea se încadrează în Anexa nr. 1 Partea a 2-a Denumirea substanţelor periculoase din Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, cu completările ulterioare, respectiv la pct. 18 Gaze lichefiate inflamabile de categoria 1 sau 2.
    10. Conversia GNL în unităţi de măsură este prevăzută în tabelul nr. 1.
    Tabelul nr. 1

┌─────────────┬───────────┬──────┬─────┐
│Unite de │Tone │mc │Nmc │
│măsura │ │ │ │
├─────────────┼───────────┼──────┼─────┤
│tone │x │2,222 │1,300│
├─────────────┼───────────┼──────┼─────┤
│mc │0,450 │- │585 │
├─────────────┼───────────┼──────┼─────┤
│Nmc │7,692 x 10^│0,0017│- │
│ │-4 │ │ │
└─────────────┴───────────┴──────┴─────┘    11. Alte pericole potenţiale ale unei deversări de GNL includ:
    a) BLEVE (explozie de vapori în expansiune a lichidului în fierbere) rezultă din vaporizarea rapidă din cauza unor defecţiunii (spargere) ale rezervorului criogenic de stocare GNL, dar acestea sunt foarte puţin probabile datorită standardelor moderne care impun obligativitatea ca rezervoarele să fie realizate cu pereţi dubli şi izolare durabilă;
    b) RPT (tranziţia rapidă în fază) este un fenomen extrem de neobişnuit şi curios, în care cantităţi mari de GNL aruncat în apă pot exploda fizic, dar nu ard. Nu există iniţiere de incendiu, dar există potenţial de deteriorare a echipamentelor din apropiere. Este nevoie de mai mult de 10.000 de galoane (37850 litri) de GNL într-un scenariu RPT pentru a provoca daune semnificative şi, ca atare, sunt considerate a fi extrem de puţin probabil. Pericolul cel mai mare şi cel mai probabil poate apare în situaţia în care se deversează GNL într-o zona închisă în care vaporii nu se pot disipa, în acest scenariu există pericol mare de incendiu dacă sunt prezente surse de aprindere;
    c) rupturile extreme ale rezervoarelor criogenice de stocare GNL, un accident rutier al unui camion de transport GNL sau un atac armat, ar putea provoca un incendiu existând suficiente surse de aprindere.


    ANEXA 2

    la Norma tehnică
                                 LEGISLAŢIE APLICABILĂ

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Denumirea actului normativ │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Legea nr. 50/1991 privind │
│ │autorizarea executării lucrărilor│
│1. │de construcţii, republicată, cu │
│ │modificările şi completările │
│ │ulterioare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Legea nr. 10/1995 privind │
│2. │calitatea în construcţii, │
│ │republicată, cu modificările şi │
│ │completările ulterioare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Legii nr. 59/2016 privind │
│ │controlul asupra pericolelor de │
│3. │accident major în care sunt │
│ │implicate substanţe periculoase, │
│ │cu completările ulterioare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Legea nr. 307/2006 privind │
│4. │apărarea împotriva incendiilor │
│ │republicată, cu modificările şi │
│ │completările ulterioare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Legea nr. 64/2008 privind │
│ │funcţionarea în condiţii de │
│ │siguranţă a instalaţiilor sub │
│5. │presiune, instalaţiilor de │
│ │ridicat şi a aparatelor │
│ │consumatoare de combustibil, │
│ │republicată, cu modificările şi │
│ │completările ulterioare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Legea energiei electrice şi a │
│6. │gazelor naturale nr. 123/2012, cu│
│ │modificările şi completările │
│ │ulterioare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Legea securităţii şi sănătăţii în│
│7. │muncă nr. 319/2006, cu │
│ │modificările şi completările │
│ │ulterioare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│8. │Legea nr. 163/2015 privind │
│ │standardizarea naţională │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. 1326/ │
│ │2009 privind transportul │
│9. │mărfurilor periculoase în │
│ │Romania, cu modificările │
│ │ulterioare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Acordul european referitor la │
│ │transportul rutier internaţional │
│ │al mărfurilor periculoase │
│ │(A.D.R), încheiat la Geneva la 30│
│ │septembrie 1957, la care România │
│ │a aderat prin Legea nr. 31/1994 │
│10. │şi care se aplică transporturilor│
│ │interne în baza Ordonanţei │
│ │Guvernului nr. 48/1999 privind │
│ │transportul rutier al mărfurilor │
│ │periculoase, aprobată cu │
│ │modificări prin Legea nr. 122/ │
│ │2002 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. 123/2015│
│ │privind stabilirea condiţiilor │
│11. │pentru punerea pe piaţă a │
│ │echipamentelor sub presiune, cu │
│ │modificările ulterioare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. 2139/ │
│ │2004 pentru aprobarea Catalogului│
│12. │privind clasificarea şi duratele │
│ │normale de funcţionare a │
│ │mijloacelor fixe, cu modificările│
│ │ulterioare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. 522/2003│
│ │pentru aprobarea Normelor │
│ │metodologice de aplicare a │
│13. │prevederilor Ordonanţei │
│ │Guvernului nr. 129/2000 privind │
│ │formarea profesională a │
│ │adulţilor, cu modificările şi │
│ │completările ulterioare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. 2176/ │
│ │2004 pentru modificarea unor │
│ │hotărâri ale Guvernului în scopul│
│14. │eliminării unor dispoziţii │
│ │privind obligativitatea aplicării│
│ │standardelor şi actualizării │
│ │referirilor la standarde │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. 245/2016│
│ │privind stabilirea condiţiilor │
│ │pentru punerea la dispoziţie pe │
│ │piaţă a echipamentelor şi │
│ │sistemelor de protecţie destinate│
│ │utilizării în atmosfere potenţial│
│ │explozive (transpunerea │
│15. │Directivei 2014/34/UE a │
│ │Parlamentului European şi a │
│ │Consiliului din 26 februarie 2014│
│ │privind armonizarea legislaţiilor│
│ │statelor membre referitoare la │
│ │echipamentele şi sistemele de │
│ │protecţie destinate utilizării în│
│ │atmosfere potenţial explozive) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Ordonanţa de urgenţă a Guvernului│
│ │nr. 126/2011 privind │
│16. │echipamentele sub presiune │
│ │transportabile, aprobată prin │
│ │Legea nr. 90/2012 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 │
│ │privind regimul juridic al │
│ │contravenţiilor, aprobată cu │
│17. │modificări şi completări prin │
│ │Legea nr. 180/2002, cu │
│ │modificările şi completările │
│ │ulterioare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000│
│ │privind formarea profesională a │
│18. │adulţilor, republicată, cu │
│ │modificările şi completările │
│ │ulterioare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Ordinul ministrului economiei şi │
│ │comerţului nr. 1610/2007 pentru │
│ │aprobarea Regulamentului privind │
│19. │depozitarea buteliilor în │
│ │recipiente transportabile pentru │
│ │gaze comprimate, lichefiate sau │
│ │dizolvate sub presiune, exclusiv │
│ │GPL │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Ordinul inspectorului de stat şef│
│ │al Inspecţiei de Stat pentru │
│ │Controlul Cazanelor, │
│ │Recipientelor sub Presiune şi │
│ │Instalaţiilor de Ridicat nr. 130/│
│ │2011 pentru aprobarea │
│20. │Metodologiei privind autorizarea │
│ │operatorului responsabil cu │
│ │supravegherea tehnică a │
│ │instalaţiilor/echipamentelor din │
│ │domeniul ISCIR - operator RSVTI, │
│ │cu modificările şi completările │
│ │ulterioare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Ordinul inspectorului de stat şef│
│ │al Inspecţiei de Stat pentru │
│ │Controlul Cazanelor, │
│ │Recipientelor sub Presiune şi │
│ │Instalaţiilor de Ridicat nr. 401/│
│ │2005 privind aprobarea aplicării │
│ │sigiliilor de către inspectorii │
│ │de specialitate din cadrul │
│21. │Inspecţiei de Stat pentru │
│ │Controlul Cazanelor, │
│ │Recipientelor sub Presiune şi │
│ │Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR) │
│ │la instalaţiile şi echipamentele │
│ │neautorizate sau care nu prezintă│
│ │siguranţă în funcţionare, conform│
│ │Prescripţiilor tehnice - Colecţia│
│ │ISCIR │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Ordinul ministrului │
│ │administraţiei şi internelor nr. │
│22. │163/2007 privind aprobarea │
│ │Normelor generale de apărare │
│ │împotriva incendiilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Ordinul ministrului lucrărilor │
│ │publice şi amenajării │
│ │teritoriului nr. 27/N/1999 │
│23. │privind aprobarea reglementării │
│ │tehnice „Normativ de siguranţă la│
│ │foc a construcţiilor” - indicativ│
│ │P 118-1999 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Ordinul ministrului dezvoltării │
│ │regionale şi turismului nr. 2741/│
│ │2011 privind aprobarea │
│ │reglementării tehnice „Normativ │
│24. │pentru proiectarea, execuţia şi │
│ │exploatarea instalaţiilor │
│ │electrice aferente clădirilor” │
│ │indicativ I7/2011, cu │
│ │modificările şi completările │
│ │ulterioare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Ordinul viceprim-ministrului, │
│ │ministrul dezvoltării regionale │
│ │şi administraţiei publice, nr. │
│ │2463/2013 pentru aprobarea │
│25. │Normativului privind securitatea │
│ │la incendiu a construcţiilor, │
│ │Partea a II-a - Instalaţii de │
│ │stingere - indicativ P118/2-2013 │
│ │, cu modificările şi completările│
│ │ulterioare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Ordinul ministrului dezvoltării │
│ │regionale şi administraţiei │
│ │publice nr. 364/2015 pentru │
│ │aprobarea Normativului privind │
│26. │securitatea la incendiu a │
│ │construcţiilor, Partea a III-a - │
│ │Instalaţii de detectare, │
│ │semnalizare şi avertizare - │
│ │indicativ P118/3-2015, cu │
│ │modificările ulterioare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Ordinul preşedintelui Autorităţii│
│ │Naţionale de Reglementare în │
│27. │Domeniul Energiei nr. 109/2013 │
│ │pentru aprobarea Codului tehnic │
│ │al gazelor naturale lichefiate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Ordinul preşedintelui Autorităţii│
│ │Naţionale de Reglementare în │
│ │Domeniul Energiei nr. 89/2018 │
│28. │privind aprobarea Normelor │
│ │tehnice pentru proiectarea, │
│ │executarea şi exploatarea │
│ │sistemelor de alimentare cu gaze │
│ │naturale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. 1029/ │
│ │2008 privind condiţiile │
│29. │introducerii pe piaţă a │
│ │maşinilor, cu modificările şi │
│ │completările ulterioare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. 487/2016│
│30. │privind compatibilitatea │
│ │electromagnetică, cu modificările│
│ │şi completările ulterioare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Ordinul ministrului economiei, │
│ │comerţului şi mediului de afaceri│
│ │nr. 663/2010 pentru aprobarea │
│ │Prescripţiilor tehnice PT C │
│31. │4-2010 „Recipiente metalice │
│ │stabile sub presiune”, PT C │
│ │6-2010 „Conducte metalice sub │
│ │presiune pentru fluide”, PT C │
│ │7-2010 „Dispozitive de siguranţă,│
│ │cu modificările ulterioare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. 1058/ │
│ │2006 privind cerinţele minime │
│ │pentru îmbunătăţirea securităţii │
│ │şi protecţia sănătăţii │
│ │lucrătorilor care pot fi expuşi │
│ │unui potenţial risc datorat │
│ │atmosferelor explozive │
│ │(transpunerea Directivei 1999/92/│
│ │CE a Parlamentului European şi a │
│32. │Consiliului din 16 decembrie 1999│
│ │privind cerinţele minime pentru │
│ │îmbunătăţirea protecţiei │
│ │sănătăţii şi securităţii │
│ │lucrătorilor expuşi unui │
│ │potenţial risc în medii explozive│
│ │[a cincisprezecea directivă │
│ │specială în sensul articolului 16│
│ │alineatul (1) din Directiva 89/ │
│ │391/CEE]) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Ordinul ministrului muncii, │
│ │familiei şi egalităţii de şanse │
│ │nr. 392/2007 privind aprobarea │
│ │reglementării tehnice „Normativ │
│ │privind prevenirea exploziilor │
│33. │pentru proiectarea, montarea, │
│ │punerea în funcţiune, utilizarea,│
│ │repararea şi întreţinerea │
│ │instalaţiilor tehnice care │
│ │funcţionează în atmosfere │
│ │potenţial explozive,” indicativ │
│ │NEx 01-06 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Ordinul ministerului │
│ │transportului, construcţiilor şi │
│ │turismului nr. 176/2005 privind │
│ │aprobarea reglementării tehnice │
│ │„Normativ pentru proiectarea , │
│34. │executarea, verificarea şi │
│ │exploatarea instalaţiilor │
│ │electrice în zone cu pericol de │
│ │explozie”, indicativ NP 099-04, │
│ │cu modificările şi completările │
│ │ulterioare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Ordinul ministrului afacerilor │
│ │interne nr. 138/2015 pentru │
│ │aprobarea Normelor tehnice │
│35. │privind utilizarea, verificarea, │
│ │reîncărcarea, repararea şi │
│ │scoaterea din uz a stingătoarelor│
│ │de incendiu │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Ordinul ministrului de interne │
│ │nr. 108/2001 pentru aprobarea │
│ │Dispoziţiilor generale privind │
│36. │reducerea riscurilor de incendiu │
│ │generate de încărcări │
│ │electrostatice - D.G.P.S.I. - │
│ │004, cu modificările ulterioare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Ordinul ministrului economiei, │
│ │comerţului şi mediului de afaceri│
│ │nr. 663/2010 pentru aprobarea │
│ │Prescripţiilor Tehnice PT C │
│ │4-2010 „Recipiente metalice │
│37. │stabile sub presiune”; PT C │
│ │6-2010 „Conducte metalice sub │
│ │presiune pentru fluide” PT C │
│ │7-2010 „Dispozitive de │
│ │siguranţă”, cu modificările │
│ │ulterioare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. 971/2006│
│ │privind cerinţele minime pentru │
│38. │semnalizarea de securitate şi/sau│
│ │de sănătate la locul de muncă, cu│
│ │modificările şi completările │
│ │ulterioare │
└────┴─────────────────────────────────┘


    ANEXA 3

    la Norma tehnică
                     LISTA STANDARDELOR APLICABILE ÎN DOMENIUL GNL

┌────┬──────────┬──────────────────────┐
│Nr. │Referinţa │Titlul │
│crt.│ │ │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │ │Industriile petrolului│
│ │SR*34) │şi gazelor naturale. │
│. │EN*35) │Caracteristici ale GNL│
│ │ISO*36) │care influenţează │
│ │16903 │proiectarea şi │
│ │ │alegerea materialelor │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │ │Instalaţii şi │
│ │ │echipamente de gaz │
│. │SR EN 1473│natural lichefiat. │
│ │ │Proiectarea │
│ │ │instalaţiilor terestre│
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │ │Instalaţii şi │
│ │ │echipamente de gaz │
│ │ │natural lichefiat. │
│ │ │Proiectarea şi │
│. │SR EN │testarea │
│ │1474-2 │echipamentelor de │
│ │ │transfer marin. Partea│
│ │ │2: Proiectarea şi │
│ │ │testarea conductelor │
│ │ │de transfer │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │ │Instalaţii şi │
│ │ │echipamente pentru gaz│
│ │ │natural lichefiat. │
│. │SR EN │Proiectarea şi │
│ │1474-3 │testarea sistemelor de│
│ │ │transfer marin. Partea│
│ │ │3: Sisteme de transfer│
│ │ │offshore │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │ │Instalaţii şi │
│ │ │echipamente de gaz │
│ │ │natural lichefiat. │
│. │SR EN │Proiectarea │
│ │13645 │instalaţiilor terestre│
│ │ │cu capacitate de │
│ │ │depozitare cuprinsă │
│ │ │între 5 şi 200 tone │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │ │Proiectarea şi │
│ │ │fabricarea │
│ │ │rezervoarelor de oţel │
│ │ │cu fund plat, │
│ │ │verticale cilindrice, │
│ │SR EN │construite in situ │
│. │14620-1 │destinate depozitării │
│ │ │gazelor lichefiate │
│ │ │pentru temperaturi de │
│ │ │utilizare cuprinse │
│ │ │între 0 grade C şi │
│ │ │-165 grade C. Partea │
│ │ │1: Generalităţi. │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │ │Proiectarea şi │
│ │ │fabricarea │
│ │ │rezervoarelor de oţel │
│ │ │cu fund plat, │
│ │ │verticale cilindrice, │
│ │ │construite in situ │
│. │SR EN │destinate depozitării │
│ │14620-2 │gazelor lichefiate │
│ │ │pentru temperaturi de │
│ │ │utilizare cuprinse │
│ │ │între 0 grade C şi │
│ │ │-165 grade C. Partea │
│ │ │2: Componente │
│ │ │metalice. │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │ │Proiectarea şi │
│ │ │fabricarea │
│ │ │rezervoarelor de oţel │
│ │ │cu fund plat, │
│ │ │verticale cilindrice, │
│ │ │construite in situ │
│. │SR EN │destinate depozitării │
│ │14620-3 │gazelor lichefiate │
│ │ │pentru temperaturi de │
│ │ │utilizare cuprinse │
│ │ │între 0 grade C şi │
│ │ │-165 grade C. Partea │
│ │ │3: Componente de │
│ │ │beton. │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │ │Proiectarea şi │
│ │ │fabricarea │
│ │ │rezervoarelor de oţel │
│ │ │cu fund plat, │
│ │ │verticale cilindrice, │
│ │ │construite in situ │
│. │SR EN │destinate depozitării │
│ │14620-4 │gazelor lichefiate │
│ │ │pentru temperaturi de │
│ │ │utilizare cuprinse │
│ │ │între 0 grade C şi │
│ │ │-165 grade C. Partea │
│ │ │4: Componente de │
│ │ │izolaţie. │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │ │Proiectarea şi │
│ │ │fabricarea │
│ │ │rezervoarelor de oţel │
│ │ │cu fund plat, │
│ │ │verticale cilindrice, │
│ │ │construite in situ │
│. │SR EN │destinate depozitării │
│ │14620-5 │gazelor lichefiate │
│ │ │pentru temperaturi de │
│ │ │utilizare cuprinse │
│ │ │între 0 grade C şi │
│ │ │-165 grade C. Partea │
│ │ │5: Încercare, uscare, │
│ │ │purjare şi răcire. │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │ │Recipiente criogenice.│
│. │SR EN 1626│Robinete pentru uz │
│ │ │criogenic │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │ │Recipiente criogenice.│
│. │SR EN 1797│Compatibilitatea între│
│ │ │gaz şi materiale │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │ │Recipiente criogenice.│
│. │SR EN │Metode pentru │
│ │12213 │evaluarea performanţei│
│ │ │izolaţiei termice │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│. │SR EN ISO │Recipiente criogenice.│
│ │2012 │Racorduri flexibile │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │SR EN ISO │Recipiente criogenice.│
│. │24490 │Pompe pentru serviciu │
│ │ │criogenic │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │ │Recipiente criogenice.│
│ │SR EN │Recipiente fixe, │
│. │13458-1 │izolate sub vid. │
│ │ │Partea 1: Condiţii de │
│ │ │bază │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │ │Recipiente criogenice.│
│ │ │Recipiente fixe, │
│. │SR EN │izolate sub vid. │
│ │13458-2 │Partea 2: Proiectare, │
│ │ │execuţie, inspecţie şi│
│ │ │încercări │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │ │Recipiente criogenice.│
│ │SR EN ISO │Recipiente fixe │
│. │21009-2 │izolate sub vid. │
│ │ │Partea 2: Condiţii de │
│ │ │exploatare │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │ │Recipiente criogenice.│
│ │ │Dispozitive de │
│. │SR EN │protecţie împotriva │
│ │13648-1 │suprapresiunii. Partea│
│ │ │1: Supape de siguranţă│
│ │ │pentru uz criogenic │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │ │Recipiente criogenice.│
│ │ │Dispozitive de │
│ │SR EN │protecţie împotriva │
│. │13648-2 │suprapresiunii. Partea│
│ │ │2: Dispozitive cu │
│ │ │discuri de rupere │
│ │ │pentru uz criogenic │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │ │Recipiente criogenice.│
│ │ │Dispozitive de │
│ │ │reducere a presiunii │
│. │SR EN ISO │pentru uz criogenic. │
│ │21013-3 │Partea 3: │
│ │ │Dimensionarea şi │
│ │ │determinarea │
│ │ │capacităţii │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │ │Gaz natural. Calculul │
│ │SR EN ISO │puterii calorifice, │
│. │6976 │densităţii, densităţii│
│ │ │relative şi indicelui │
│ │ │Wobbe din compoziţie │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │ │Gaz natural. Calculul │
│ │SR EN ISO │factorului de │
│. │12213-1 │compresibilitate. │
│ │ │Partea 1: Introducere │
│ │ │şi linii directoare │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │ │Gaz natural. Calculul │
│ │ │factorului de │
│. │SR EN ISO │compresibilitate. │
│ │12213-2 │Partea 2: Calcul pe │
│ │ │baza analizei │
│ │ │compoziţiei molare │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │ │Gaz natural. Calculul │
│ │ │factorului de │
│. │SR EN ISO │compresibilitate. │
│ │12213-3 │Partea 3: Calcul pe │
│ │ │baza proprietăţilor │
│ │ │fizice │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │ │Instalaţii şi │
│ │ │echipamente pentru gaz│
│ │ │natural lichefiat. │
│ │ │Testarea emulsiilor │
│ │ │destinate producerii │
│. │SR EN │spumei cu expansiune │
│ │12065 │mare şi medie şi a │
│ │ │pudrelor extinctoare │
│ │ │utilizate în cazul │
│ │ │focului produs de │
│ │ │gazul natural │
│ │ │lichefiat │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │ │Instalaţii şi │
│ │ │echipamente pentru gaz│
│. │SR EN │natural lichefiat. │
│ │12838 │Testarea capacităţii │
│ │ │sistemelor de │
│ │ │eşantionare a GNL │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │ │Atmosfere explozive. │
│ │ │Prevenirea şi │
│. │SR EN │protecţia la explozii.│
│ │1127-1 │Partea 1: Concepte │
│ │ │fundamentale şi │
│ │ │metodologie │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │ │Atmosfere explozive. │
│ │SR EN │Partea 10-1: │
│. │60079-10-1│Clasificarea ariilor. │
│ │ │Atmosfere explozive │
│ │ │gazoase │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │SR EN │Atmosfere explozive. │
│. │60079-0 │Partea 0: Echipamente.│
│ │ │Cerinţe generale │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │ │Atmosfere explozive. │
│ │ │Partea 36: Echipamente│
│. │SR EN ISO │neelectrice pentru │
│ │80079-36 │atmosfere explozive. │
│ │ │Metodă şi cerinţe de │
│ │ │bază │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │ │Atmosfere explozive. │
│ │ │Partea 37: Echipamente│
│ │ │neelectrice pentru │
│ │ │atmosfere explozive. │
│ │ │Tip de protecţie │
│. │SR EN ISO │neelectrică prin │
│ │80079-37 │securitate │
│ │ │constructivă "c", prin│
│ │ │controlul surselor de │
│ │ │aprindere "b", prin │
│ │ │imersie într-un lichid│
│ │ │"k" │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │ │Atmosfere explozive. │
│ │ │Partea 14: │
│. │SR EN │Proiectarea, alegerea │
│ │60079-14 │şi construcţia │
│ │ │instalaţiilor │
│ │ │electrice │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │ │Metodologie de │
│ │ │evaluare a riscului │
│ │SR EN │pentru echipamente şi │
│. │15198 │componente neelectrice│
│ │ │destinate utilizării │
│ │ │în atmosfere potenţial│
│ │ │explozive │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │ │Staţii de alimentare │
│ │SR EN ISO │cu gaze naturale. │
│. │16924 │Staţii GNL pentru │
│ │ │alimentarea │
│ │ │vehiculelor │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │SR EN │Managementul │
│. │IEC*37) │riscurilor. Tehnici de│
│ │31010 │evaluare a riscurilor │
└────┴──────────┴──────────────────────┘

        *34) SR - Standard românesc;
        *35) EN - Normă europeană;
        *36) ISO - Organizaţia Internaţională de Standardizare
        *37) IEC - Comisia Electrotehnică Internaţională

    ANEXA 4

    la Norma tehnică
                                  SCHEMA DE PRINCIPIU
                  a instalaţiei de stocare şi regazeificare GNL pentru
                       alimentare cu gaze naturale a clienţilor
                                  casnici/industriali
    1. Instalaţie de stocare şi regazeificare GNL cu vaporizator ambiental cu aer (a se vedea imaginea asociată)

┌─┬────────────────────────────────────┐
│1│Semiremorcă/autocisternă │
├─┼────────────────────────────────────┤
│2│Rezervor criogenic de stocare GNL │
├─┼────────────────────────────────────┤
│3│Vaporizator de înaltă presiune │
├─┼────────────────────────────────────┤
│4│Schimbător de căldură electric │
├─┼────────────────────────────────────┤
│ │SKID cu armătură de siguranţă, │
│5│echipamente de urmărire şi control │
│ │parametri │
├─┼────────────────────────────────────┤
│6│Odorizator │
├─┼────────────────────────────────────┤
│7│Client casnic/industrial │
└─┴────────────────────────────────────┘

        Semne convenţionale (a se vedea imaginea asociată)


    2. Instalaţie de stocare şi regazeificare GNL cu vaporizator cu apă caldă (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)


    ANEXA 5

    la Norma tehnică
                     P&ID A UNUI REZERVOR CRIOGENIC DE STOCARE GNL
 (a se vedea imaginea asociată)
    Cod culori:
    Roşu - faza vapori de GNL
    Albastru - lichid (gaz natural criogenic)
    Verde - vacuum

        Legenda

┌────┬─────────────────────────────────┐
│1 │Conector la autocisterna/ │
│ │semiremorca pentru transport GNL │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Ventil de umplere cu GNL pe la │
│2-L │partea inferioară a rezervorului │
│ │criogenic de stocare GNL │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Ventil de umplere pe faza gazoasă│
│3-G │de la partea superioară a │
│ │rezervorului criogenic de stocare│
│ │GNL │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4 │Ventil de preaplin │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Ventil de izolare pe faza gazoasă│
│5-G │pe la partea superioară a │
│ │rezervorului criogenic de stocare│
│ │GNL │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Ventil de izolare pe lichid la │
│6-L │partea inferioară a rezervorului │
│ │criogenic de stocare GNL │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Alimentare pe faza lichidă direct│
│10 │fără a trece prin rezervorul │
│ │criogenic de stocare GNL │
├────┼─────────────────────────────────┤
│13 │Ventil economizor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│13-2│Robinet economizor manual │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Combinaţii supapă (filtru, │
│14 │regulator, economizator, supapă │
│ │non-retur) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│20-L│Supapă de extragere a lichidului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│30 │Ventil cu 3 căi schimbare supape │
│ │de presiune │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Supapă de siguranţă a │
│31/A│rezervorului interior criogenic │
│ │de stocare GNL │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Supapă de siguranţă a │
│31/B│rezervorului interior de stocare │
│ │GNL │
├────┼─────────────────────────────────┤
│34 │Ventil manual pe faza gazoasă │
├────┼─────────────────────────────────┤
│35 │Supapă termică cu eşapare în │
│ │atmosferă │
├────┼─────────────────────────────────┤
│40 │Indicator de nivel │
├────┼─────────────────────────────────┤
│41 │Ventil egalizare by pass │
├────┼─────────────────────────────────┤
│42-G│Supapă de închidere rapidă la │
│ │presiune joasă pe faza gazoasă │
├────┼─────────────────────────────────┤
│43-L│Supapă de închidere rapidă la │
│ │presiune înalta pe faza lichid │
├────┼─────────────────────────────────┤
│44 │Indicator de presiune │
├────┼─────────────────────────────────┤
│51 │Conector evacuare vacuum din │
│ │spaţiul intermediar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│52 │Dispozitiv de siguranţă pe vacuum│
└────┴─────────────────────────────────┘


        Opţiuni
    1. Egalizare traseu de vapori

┌──┬───────────────────────────────────┐
│22│Conexiunea de egalizare a vaporilor│
├──┼───────────────────────────────────┤
│23│Supapă de egalizare a vaporilor │
└──┴───────────────────────────────────┘


    2. Sistem de oprire de urgenţă

┌──┬───────────────────────────────────┐
│18│Ventil automat acţionat de la │
│ │distanţă de oprire de urgenţă │
├──┼───────────────────────────────────┤
│35│Supapă termică cu eşapare în │
│ │atmosferă │
└──┴───────────────────────────────────┘


    3. Linie de purjare

┌───┬──────────────────────────────────┐
│19 │Ventil manual de purjare │
└───┴──────────────────────────────────┘


    4. Sistem de emergenţă cu oprire rapidă de la distanţă

┌────┬─────────────────────────────────┐
│21-1│Ventil automat acţionat de la │
│ │distanţă de oprire de urgenţă │
├────┼─────────────────────────────────┤
│35 │Supapă termică cu eşapare în │
│ │atmosferă │
└────┴─────────────────────────────────┘


    5. Supapă de izolare PBC (consumatori)

┌──┬───────────────────────────────────┐
│11│Ventil de intrare a lichidului │
│ │pentru PBC │
├──┴┬──────────────────────────────────┤
│35 │Supapă termică cu eşapare în │
│ │atmosferă │
└───┴──────────────────────────────────┘


    6. Supapă de evacuare din PBC (consumatori)

┌──┬───────────────────────────────────┐
│12│Ventil de evacuare a lichidului │
└──┴───────────────────────────────────┘                                   ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016