Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMĂ TEHNICĂ din 20 decembrie 2019  privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORMĂ TEHNICĂ din 20 decembrie 2019 privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 36 bis din 20 ianuarie 2020
──────────
        Aprobată prin ORDINUL nr. 239/2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 36 din 20 ianuarie 2020.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    SECŢIUNEA 1
    Scop
    ART. 1
        Prezenta normă tehnică, denumită în continuare normă, are drept scop stabilirea:
    a) principiilor care stau la baza delimitării zonelor de protecţie şi de siguranţă ale capacităţilor energetice;
    b) dimensiunilor zonelor de protecţie şi de siguranţă pentru fiecare tip de capacitate energetică;
    c) culoarelor de trecere (de funcţionare), respectiv a zonelor de protecţie şi de siguranţă ale liniilor electrice aeriene (LEA);
    d) condiţiilor tehnice, restricţiilor şi interdicţiilor care se impun pentru coexistenţa LEA cu elemente naturale, construcţii sau instalaţii din vecinătatea lor;
    e) suprafeţelor de teren necesare construirii, exploatării şi mentenanţei LEA; stabilirea acestor suprafeţe se face conform precizărilor prevăzute în Anexa nr. 6.


    ART. 2
        Prin aplicarea prezentei norme se urmăreşte ca prin proiectare, executare, exploatare şi mentenanţă să se asigure:
    a) protecţia şi funcţionarea normală a capacităţilor energetice şi a anexelor acestora;
    b) evitarea punerii în pericol a persoanelor, a bunurilor şi a mediului.


    SECŢIUNEA a 2-a
    Domeniu de aplicare
    ART. 3
        Norma se aplică la:
    a) proiectarea, construirea, verificarea, modernizarea, modificarea, reabilitarea, reparaţia şi consolidarea, de către operatorii economici atestaţi în condiţiile legii, a capacităţilor energetice, instalate în regim definitiv sau temporar;
    b) emiterea de către operatorii de reţea electrică a avizelor de amplasament pentru obiective (construcţii sau instalaţii) care se realizează în vecinătatea capacităţilor energetice;
    c) urmărirea de către operatorii de reţea a îndeplinirii condiţiilor de coexistenţă a capacităţilor energetice cu elementele naturale (arbori/pomi fructiferi), obiective (construcţii şi instalaţii) din vecinătate, precum şi la stabilirea de restricţii şi interdicţii pentru realizarea acestora;
    d) întreţinerea culoarelor de trecere a LEA, de către operatorii de reţea, prin efectuarea lucrărilor periodice de toaletare/tăiere a vegetaţiei pentru crearea şi menţinerea distanţei de apropiere a acesteia faţă de reţelele electrice, respectând prevederile legale în vigoare.


    ART. 4
        Norma nu se aplică la:
    a) centrale nuclearelectrice, pentru care zonarea se realizează în conformitate cu normele şi ghidurile de securitate nucleară aprobate de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare;
    b) construcţia capacităţilor energetice a căror construcţie este reglementată prin prescripţii tehnice speciale, ca de exemplu: linii de contact pentru căi ferate electrificate, pentru tramvaie şi troleibuze, pentru maşini de ridicat şi transport etc.
    c) acumulatoare electrice, grupuri electrogene mobile, instalaţii electrice amplasate pe vehicule de orice fel;
    d) surse staţionare de energie electrică în curent continuu, care nu sunt racordate prin invertoare la sistemul electroenergetic naţional;
    e) instalaţii energetice amplasate în marea teritorială care nu sunt racordate la reţeaua electrică;
    f) instalaţii electrice cu caracter special destinate tracţiunii electrice, industriei miniere, electrochimiei etc., supuse unor norme specifice.


    ART. 5
        Adaptarea capacităţilor energetice existente, aflate în fază de execuţie sau puse în funcţiune, la prevederile prezentei norme se realizează în situaţia în care prin analiză de risc se stabileşte că exploatarea acestora prezintă inconveniente deosebite, precum pericole pentru oameni, pentru siguranţa construcţiilor sau pentru alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, astfel:
    a) cu ocazia lucrărilor de modernizare sau de retehnologizare;
    b) prin aplicarea în cel mai scurt timp a unor soluţii tehnice cu caracter provizoriu sau, în măsura în care este posibil, cu caracter definitiv.


    ART. 6
        Aplicarea prezentei norme se face cu respectarea prevederilor tuturor normelor din sectorul energiei electrice şi/sau din legislaţia sectoarelor adiacente. Cerinţele prezentei norme sunt minimale.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Definiţii şi abrevieri
    ART. 7
    (1) În înţelesul prezentei norme, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:
    1. Aliniament - porţiune de LEA compusă dintr-una sau mai multe deschideri, în care linia îşi menţine direcţia (figura 1);
    2. Ampriza drumului - suprafaţa de teren ocupată de elementele constructive ale drumului: parte carosabilă, trotuare, piste pentru ciclişti, acostamente, şanţuri, rigole, taluzuri, şanţuri de gardă, ziduri de sprijin şi alte lucrări de artă;
    3. Analiză de risc - documentaţie tehnico-economică de analiză a impactului nerespectării condiţiilor de coexistenţă reglementate. Se elaborează de către un expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, care deţine legitimaţie/adeverinţă emisă de ANRE, sau de un expert calificat în prevenirea-reducerea riscurilor tehnologice, în scopul determinării factorilor de risc şi a riscului de expunere la orice accidente potenţiale, respectiv la poluare a persoanelor, bunurilor şi echipamentelor, precum şi pentru stabilirea costurilor necesare pentru îndepărtarea consecinţelor cauzate de un anumit factor de risc potenţial, a gradului de răspundere materială a fiecărei părţi, respectiv pentru identificarea măsurilor de diminuare a costurilor aferente consecinţelor cauzate de un anumit factor de risc;
    4. Apropierea LEA de un obiect oarecare - situaţie de vecinătate în care LEA nu încrucişează obiectul respectiv;
    5. Armături (Accesorii) - dispozitive cu ajutorul cărora se asamblează şi se montează conductoare, izolatoare şi alte accesorii ale LEA;
    6. Armături de protecţie - dispozitive cu rol de protejare a conductoarelor şi a suprafeţelor izolatoarelor contra atingerii directe cu arcul electric ce poate apărea datorită unor supratensiuni, precum şi de reducere a perturbaţiilor electromagnetice şi de uniformizare a câmpului electric în lungul lanţului de izolatoare;
    7. Cablu purtător - cablu care susţine firul de contact la o suspensie catenară;
    8. Canal de derivaţie - canal prin care se abate parţial sau integral un debit de apă;
    9. Capacitate energetică - instalaţiile de producere a energiei electrice şi/sau energiei termice în cogenerare, reţele electrice şi alte echipamente electroenergetice, inclusiv construcţiile, instalaţiile, amenajările aferente unor capacităţi energetice, cuprinse în incinta acesteia sau exterioare ei;
    10. Categorie de pericol de incendiu aferente unei construcţii de producţie şi depozitare - noţiune prin care se caracterizează riscul de incendiu al unei încăperi, compartiment sau construcţie de producţie şi/sau depozitare, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice ale materialelor prelucrate sau depozitate; conform Normativului de siguranţă la foc a construcţiilor, indicativ P 118/99, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 27/1999 se definesc cinci categorii de pericol de incendiu, după caracteristicile substanţelor şi ale materialelor utilizate, prelucrate sau manipulate care determină încadrarea:
    a) Categoria A: substanţe a căror aprindere sau explozie poate să aibă loc în urma contactului cu oxigenul din aer, cu apa ori cu alte substanţe sau materiale; lichide cu temperatura de inflamabilitate a vaporilor până la 28°C, gaze sau vapori cu limita inferioară de explozie până la 10%, atunci când acestea pot forma cu aerul amestecuri explozive de la A şi B (risc foarte mare de incendiu) până la E (risc mic de incendiu);
    b) Categoria B: lichide cu temperatura de inflamabilitate a vaporilor cuprinsă între 28°C - 100°C, gaze sau vapori cu limita inferioară de explozie mai mare de 10%, atunci când acestea pot forma cu aerul amestecuri explozive;
    c) Categoria C: substanţe şi materiale combustibile solide; lichide cu temperatura de inflamabilitate a vaporilor mai mare de 100°C;
    d) Categoria D: substanţe sau materiale incombustibile în stare fierbinte, topite sau incandescente, cu degajări de căldură radiantă, flăcări sau scântei; substanţe solide, lichide sau gazoase ce se ard în calitate de combustibil;
    e) Categoria E: substanţe sau materiale incombustibile, în stare rece sau materiale combustibile în stare de umiditate înaintată (peste 80%) astfel încât posibilitatea aprinderii lor este exclusă.

    11. Cazuri excepţionale sau obligate - cazuri în care, din considerente tehnico-economice, nu se pot aplica prevederile normei; pentru aceste cazuri stabilirea distanţelor de siguranţă şi a măsurilor de siguranţă şi protecţie se va face pe baza unei analize de risc;
    12. Centrală eoliană - centrală electrică cuprinzând una sau mai multe instalaţii de producere a energiei electrice prin conversia energiei primare a vântului;
    13. Centrală fotovoltaică - centrală electrică cuprinzând una sau mai multe instalaţii de producere a energiei electrice prin conversia directă a energiei solare, prin intermediul dispozitivelor statice pentru transformarea radiaţiei solare în energie electrică sau prin conversia indirectă a acesteia, respectiv prin conversia în energie termică a undelor solare sau prin reflectarea şi focalizarea căldurii cu ajutorul colectoarelor solare;
    14. Circuit al unei LEA - ansamblu de conductoare active, care constituie o cale independentă de vehiculare a energiei electrice şi poate fi trifazat, bifazat sau monofazat;
    15. Clasă de risc seismic - noţiune ce caracterizează o construcţie aflată pe un amplasament, din punct de vedere al efectelor probabile ale unor cutremure caracteristice acelui amplasament; din punct de vedere al efectelor probabile ale unor cutremure caracteristice acelui amplasament, se definesc 4 clase de risc seismic:
    a) Clasa Rs I corespunde construcţiilor cu risc ridicat de prăbuşire la cutremure, având intensitatea corespunzătoare zonelor seismice de calcul (cutremurului de proiectare);
    b) Clasa Rs II corespunde construcţiilor la care probabilitatea de prăbuşire este redusă, dar la care sunt aşteptate degradări structurale majore la incidenţa cutremurului de proiectare;
    c) Clasa Rs III corespunde construcţiilor la care sunt aşteptate degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranţa structurală, dar la care degradările elementelor nestructurale pot fi importante;
    d) Clasa Rs IV corespunde construcţiilor la care răspunsul seismic aşteptat este similar celui corespunzător construcţiilor noi, proiectate pe baza prescripţiilor în vigoare;

    16. Clasă de periculozitate a materialelor şi a substanţelor depozitate - noţiune ce caracterizează aportul materialelor depozitate într-o încăpere la apariţia şi dezvoltarea unui incendiu, precum şi sensibilitatea acestora la efectul unui incendiu; se definesc 5 clase de periculozitate:
    a) Clasa P1, fără periculozitate; cuprinde, de exemplu, materiale incombustibile care nu pot da naştere la reacţii periculoase (produse fără ambalaje - minereuri, produse şi piese metalice, fructe, legume, carne);
    b) Clasa P2, cu periculozitate redusă; cuprinde, de exemplu materiale şi obiecte care se aprind greu, au o viteză redusă de ardere, sau materiale incombustibile în ambalaje combustibile;
    c) Clasa P3, cu periculozitate medie; cuprinde, de exemplu, materiale din clasele P1 şi P2 ambalate în cutii de carton, materiale cu combustibilitate medie, lichide combustibile cu temperatura de inflamabilitate mai mare de 100°C, în ambalaje incombustibile care pot fi introduse în cutii de carton, etc;
    d) Clasa P4, cu periculozitate mare; cuprinde, de exemplu, materiale din clasele P1 - P3 în ambalaje din material plastic spongios, materiale combustibile cu viteză mare de ardere, materiale şi produse care sub efectul temperaturii degajă calităţi importante de gaze corozive, lichide combustibile din clasa P3 în ambalaje combustibile etc;
    e) Clasa P5, cu periculozitate deosebit de mare; cuprinde, de exemplu, materiale instabile care se pot descompune exploziv la temperatura normală, materiale care la contactul cu alte materiale pot da naştere la reacţii explozive, materiale susceptibile să se autoaprindă, materiale care sub efectul căldurii degajă cantităţi mari de gaze combustibile sau toxice, recipiente cu gaze comprimate, etc.;

    17. Cleme - dispozitive care se află în contact direct cu calea de curent şi permit executarea legăturilor electrice;
    18. Conductoare ale LEA - funii metalice întinse liber între punctele de prindere la stâlpi sau alte construcţii speciale aparţinând LEA, indiferent dacă sunt sau nu sub tensiune;
    19. Conductoare active - conductoare care servesc drept căi de curent pentru transportul sau distribuţia energiei electrice, putând fi unice pe fază sau ansambluri de două sau mai multe pe fază, caz în care se numesc fasciculare; Conductoarele active pot fi neizolate, preizolate, izolate sau torsadate;
    20. Conductoare preizolate - conductoare înconjurate de un înveliş de polietilenă reticulată utilizat pentru reţele electrice de medie tensiune, acolo unde este necesară reducerea distanţei dintre faze şi acolo unde se doreşte eliminarea defectelor datorate căderii accidentale a vegetaţiei pe reţele;
    21. Conductoare de protecţie - conductoare destinate a proteja LEA împotriva loviturilor directe de trăsnet;
    22. Conductoare izolate - conductoare înconjurate de un înveliş de material izolant pentru protecţia contactelor permanente cu alte conductoare izolate şi/sau părţi legate la pământ;
    23. Conductoare torsadate - conductoare izolate răsucite împreună (fascicule de conductoare izolate);
    24. Conductor auxiliar - conductor prin intermediul căruia se realizează prinderea conductorului de fază de gâtul sau în canalul izolatorului suport cu cap rotund, funcţie de varianta sa constructivă. Prinderea acestui conductor de conductorul de fază, de o parte şi de alta a izolatorului suport, se realizează prin intermediul clemelor;
    25. Coordonare a izolaţiei - alegere a rigidităţii dielectrice a echipamentului în raport cu tensiunile care pot apărea în reţeaua pentru care este destinat echipamentul, luând în considerare caracteristicile mijloacelor de protecţie disponibile cu scopul reducerii la nivel acceptabil, din punct de vedere economic şi al exploatării, al posibilităţii ca solicitările dielectrice rezultate, aplicate echipamentului, să provoace deteriorarea izolaţiei acestuia sau să afecteze continuitatea de funcţionare;
    26. Culoar de trecere (de funcţionare) a liniei electrice aeriene - suprafaţă terestră situată de-a lungul LEA şi spaţiul aerian de deasupra sa, în care se impun restricţii şi interdicţii din punctul de vedere al coexistenţei liniei cu elementele naturale, obiecte, construcţii, instalaţii; culoarul de trecere include zona de protecţie şi zona de siguranţă a liniei;
    27. Culoar de exploatare al LEA - fâşie de teren neamenajată, situată în lungul traseului liniei, între drumurile de acces permanente existente în zonă, permiţând accesul pedestru al personalului de exploatare;
    28. Culoar de lucru al LEA - fâşie de teren care poate fi ocupată temporar, situată de regulă de-a lungul axului liniei, cuprinsă între platformele de montaj, necesară montării conductoarelor, accesului utilajelor şi transportului materialelor de montaj;
    29. Denivelare, h(i) - distanţă măsurată pe verticală între punctele de prindere ale conductorului la doi stâlpi consecutivi (Figura nr. 1);
    30. Deschidere, a(i) - distanţă măsurată pe orizontală între axele a doi stâlpi consecutivi (Figura 1);
    31. Deschidere nominală, a(n) - deschidere convenţională, la care punctele de prindere a conductoarelor se găsesc în acelaşi plan orizontal, terenul este plan, iar la săgeata maximă, gabaritul la sol al liniei este cel minim admisibil, rezultată ca o valoare optimă din calculele tehnico-economice;
        Deschiderii nominale îi corespunde înălţimea normală (nominală) a stâlpilor (Figura nr. 1).

    32. Deschidere virtuală, a(h), a unei deschideri denivelate - distanţă la locul în care orizontala dusă printr-unul din punctele de prindere a conductorului intersectează curba reală a conductorului sau prelungirea ei, după cum punctul considerat este inferior sau superior punctului de prindere al conductorului la stâlpul adiacent (Figura nr. 1);
    33. Deschidere la încărcări din vânt, a(v) - semisumă a deschiderilor reale adiacente unui stâlp, de care depind încărcările orizontale care acţionează asupra stâlpului, provenite din presiunea vântului pe conductoare (Figura nr. 1);
    34. Deschidere la încărcări verticale, semisumă a deschiderilor virtuale adiacente unui stâlp, de care depind încărcările verticale care acţionează asupra stâlpului, provenite din greutatea conductoarelor (Figura nr. 1);
    35. Deschideri de dimensionare a stâlpilor - deschideri la încărcări din vânt, a(v), şi la încărcări verticale, a(g), adaptate la dimensionarea stâlpilor;
    36. Deschidere la distanţa între faze, a(f) - deschidere reală între doi stâlpi consecutivi în care se realizează o săgeata a conductorului maxim permisă de distanţa minimă existentă pe stâlp între conductoarele diferitelor faze sau între acestea şi conductoarele de protecţie. De regulă, a(f) = (1,2 ... 1,3) . a(n);
    37. Distanţă de protecţie - distanţa minimă care delimitează zona de protecţie a capacităţii energetice, măsurată, în proiecţie orizontală şi/sau verticală, de la limita sa exterioară, de o parte şi de alta sau împrejurul acesteia;
    38. Distanţă de siguranţă - distanţa minimă care delimitează zona de siguranţă a capacităţii energetice, măsurată în proiecţie orizontală şi/sau verticală între limita exterioară a acesteia, de o parte şi de alta sau împrejurul acesteia şi punctul cel mai apropiat al unei instalaţii sau construcţii; distanţa de siguranţă cuprinde şi distanţa de protecţie;
    39. Drum de acces - fâşie de teren cu lăţimea de 4 m care se ocupă temporar pentru accesul mijloacelor de transport la culoarul de lucru al LEA;
    40. Echipament al LEA - ansamblu de conductoare, izolatoare, cleme şi armături, montat pe stâlpii LEA;
    41. Front de retenţie - parte a nodului hidrotehnic a cărei construcţie realizează acumularea;
    42. Fundaţii ale stâlpilor - elemente de construcţie cu ajutorul cărora se fixează în sol stâlpii, inclusiv ancorele acestora;
    43. Grad de rezistenţă la foc a unei construcţii - capacitate globală a construcţiei sau a compartimentului de incendiu de a răspunde la acţiunea unui incendiu standard, indiferent de destinaţia sau funcţiunea acestuia; condiţiile minime pentru încadrarea construcţiilor în grade de rezistenţă la foc sunt prevăzute în Normativul de siguranţă la foc a construcţiilor, indicativ P 118/99;
    44. Instalaţii de legare la pământ ale LEA - instalaţii care stabilesc în mod voit legătura cu pământul a elementelor bune conductoare de curent electric, care nu fac parte din căile de curent, dar care pot ajunge accidental sub tensiune;
    45. Instalaţii de legare la pământ ale obiectivelor - instalaţii care realizează legarea la pământ a elementelor bune conductoare de curent electric, care nu fac parte din căile de curent, precum şi a obiectivelor din culoarul LEA, în scopul asigurării protecţiei persoanelor şi bunurilor;
    46. Izolatoare - elemente componente ale LEA cu ajutorul cărora se realizează izolarea părţilor aflate sub tensiune între ele şi faţă de părţile legate la pământ;
    47. Înaltă tensiune - tensiune a cărei valoare efectivă nominală este cuprinsă între 36 kV < U(n) ≤ 150 kV (în România, 110 kV);
    48. Încărcări normate - valori extreme ale încărcărilor (maxime sau minime probabile), definite statistic, realizabile cu o anumită probabilitate (95 % ÷ 97,5 %);
    49. Încrucişare a LEA cu un obiect oarecare - situaţie în care, în proiecţie orizontală, cel puţin unul dintre conductoarele LEA, în poziţie normală sau deviată, se intersectează cu obiectul respectiv;
    50. Joasă tensiune - tensiune care are valoarea efectivă nominală U(n) ≤ 1 kv( în România, 400 V);
    51. Legătură dublă de susţinere - legătură a conductorului de fază la stâlpii de susţinere sau de întindere ai unei LEA cu izolatoare suport, realizată cu ajutorul a două izolatoare, pe unul dintre izolatoare executându-se legătura principală a conductorului, care preia efortul din conductor în regimul normal de funcţionare a liniei, iar pe celălalt izolator efectuându-se legătura care este pregătită să intervină în cazul deteriorării legăturii principale (legătura de rezervă);
    52. Legătură principală - parte componentă a unei legături duble de susţinere realizată pe conductorul de fază, utilizând un izolator suport; la izolatoarele suport cu cap rotund, prinderea conductorului de fază de gâtul sau în canalul din partea superioară a izolatorului se realizează prin intermediul unui conductor auxiliar; la izolatoarele suport cu clemă, prinderea conductorului de fază de izolator se realizează prin intermediul clemei;
    53. Legătură de rezervă - parte componentă a unei legături duble de susţinere, realizată în paralel cu legătura principală, utilizând un izolator suport cu cap rotund, cu scopul dublării legăturii principale şi reţinerii conductorului de fază, în cazul deteriorării legăturii principale;
    54. Legătură simplă de susţinere - legătură a conductorului de fază la stâlpii de susţinere sau de întindere ai unei LEA executată cu ajutorul unui izolator suport; la izolatoarele suport cu cap rotund, prinderea conductorului de fază de gâtul sau în canalul din partea superioară a izolatorului se realizează prin intermediul unui conductor auxiliar; la izolatoarele suport cu clemă, prinderea conductorului de fază de izolator se realizează prin intermediul clemei;
    55. Legătură de siguranţă - legătură auxiliară a conductorului de fază la un stâlp de susţinere cu izolatoare suport, executată cu ajutorul unei bucăţi de conductor dispusă la nivelul gâtului izolatorului, pe partea dinspre stâlp şi fixat mecanic de conductor, de o parte şi de alta a izolatorului de susţinere, pentru împiedicarea căderii conductorului pe sol în cazul ruperii legăturii de susţinere;
    56. Linie electrică aeriană (LEA) - instalaţie montată în aer liber care serveşte la transportul şi distribuţia energiei electrice fiind alcătuită din conductoare, izolatoare, cleme, armături, stâlpi, fundaţii şi instalaţii de legare la pământ; din punct de vedere constructiv, LEA pot fi: simplu circuit, dublu circuit sau multiplu circuit;
    57. Medie tensiune - tensiune care are valoarea efectivă nominală cuprinsă între 1 kV < U(n) ≤ 35 kV (în România, 6 kV, 10 kV şi 20 kV);
    58. Măsuri de protecţie - toate măsurile care se iau la LEA pentru funcţionarea, atât în regim normal, cât şi în regim de avarie, în condiţiile impuse de prezenta normă;
    59. Măsuri de siguranţă - măsurile care se iau atât la LEA, cât şi la elementele învecinate, pentru protejarea, pe de o parte, a liniei împotriva factorilor perturbatori (acţiunea agenţilor chimici, căderi de copaci, alunecări de teren, schimbări de cursuri de apă etc.), iar pe de altă parte protejarea instalaţiilor, construcţiilor etc., situate în vecinătatea liniei, precum şi a oamenilor şi animalelor care pot veni în contact cu părţile puse în mod accidental sub tensiune;
    60. Mediu cu pericol de explozie - spaţiu în care se manipulează sau se vehiculează produse explozive, definit conform Normativului pentru proiectarea, executarea, verificarea şi exploatarea instalaţiilor electrice în zone cu pericol de explozie, indicativ NP 099-04, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 176/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
    61. Nivel de izolaţie mărit - creşterea nivelului de izolaţie a liniei faţă de nivelul normal de izolaţie;
    62. Panou de întindere - porţiune de LEA compusă din una sau mai multe deschideri, cuprinsă între doi stâlpi de întindere consecutivi (Figura nr. 1);
    63. Părţi ale construcţiei LEA - elemente care susţin deasupra solului echipamentele LEA şi cuprind: stâlpi, fundaţii şi alte construcţii speciale;
    64. Perimetrul construibil al localităţilor - delimitare a teritoriului localităţii pe criterii de sistematizare, cuprinzând suprafeţele de teren necesare pentru construcţii de locuinţe, clădiri social-culturale, obiective industriale, construcţii agrozootehnice, străzi, spaţii plantate şi de odihnă şi pentru construcţii şi amenajări tehnico-edilitare necesare asigurării funcţiilor economice şi sociale ale localităţilor;
    65. Platformă de lucru a LEA - suprafaţă de teren în jurul stâlpilor necesară pentru execuţia de lucrări noi, de modernizare, de retehnologizare sau de mentenanţă a LEA;
    66. Porţiuni speciale de traseu - acele porţiuni din traseul liniei, în care apare coexistenţa LEA cu elementele naturale, obiectele, obiectivele, instalaţiile, construcţiile etc., situate în imediata apropiere a liniei sau cu care linia se încrucişează; faţă de acestea, linia trebuie realizată, astfel încât să se asigure, pe de o parte, buna funcţionare a liniei, iar pe de altă parte, condiţiile necesare existenţei şi funcţionării în bune condiţii a elementelor afectate de prezenţa liniei;
    67. Priză naturală de pământ a LEA - priză de pământ constituită din elemente conductoare ale unor construcţii sau instalaţii destinate diferitelor scopuri, aflate în contact permanent cu solul, şi care pot fi folosite în acelaşi timp pentru trecerea curentului de defect, dacă elementele conductoare sunt legate electric direct între şi la părţile metalice ale LEA;
    68. Priză artificială de pământ - priză de pământ ale cărei elemente componente sunt constituite special pentru trecerea curentului de defect spre sol;
    69. Priză artificială de pământ pentru dirijarea distribuţiei potenţialelor - priză artificială de pământ suplimentară, destinată micşorării valorilor Ua şi Upas, având cel puţin un electrod orizontal sub formă de contur închis în jurul stâlpului. Această priză contribuie şi la micşorarea rezistenţei de dispersie a prizei de pământ rezultante (priza naturală + priza artificială);
    70. Protecţie mărită - adoptarea unor măsuri suplimentare de protecţie la LEA, în vederea creşterii gradului de siguranţă mecanică în funcţionare în porţiunile speciale de traseu;
    71. Regim normal de funcţionare a unei LEA - regim în care LEA şi elementele sale componente se găsesc în stare de funcţionare, fără a fi afectate prin ruperi, deformări etc.;
    72. Regim de avarie a unei LEA - regim în care apar deformări ale elementelor componente, ruperi sau topiri ale conductoarelor, ruperi de izolatoare, cleme şi armături, ruperea sau pierderea stabilităţii stâlpilor sau a fundaţiilor etc., urmate în general de întreruperea funcţionării liniei; Regimul de avarie a unei LEA, considerat ca ipoteză de calcul, este regimul în care izolatoarele şi lanţurile de izolatoare, stâlpii şi fundaţiile LEA sunt solicitate în mod diferit faţă de regimul normal de funcţionare în urma ruperii conductoarelor sau izolatoarelor;
    73. Reţea electrică - ansamblul de linii, inclusiv elementele de susţinere şi de protecţie a acestora, staţiile electrice şi alte echipamente electroenergetice conectate între ele prin care se transmite energie electrică de la o capacitate energetică de producere a energiei electrice la un utilizator; reţeaua electrică poate fi reţea de transport sau reţea de distribuţie;
    74. Risc - termenul care exprimă posibilitatea de a se întâmpla un eveniment specific nedorit cu consecinţe severe;
    75. Riscuri rezultate ca urmare a unor activităţi umane - posibila periclitare a unei capacităţi energetice ca urmare a unor activităţi umane, cum ar fi: producerea de alunecări de teren din cauza unor defrişări, producerea de surpări din cauza unor escavări, etc.;
    76. Riscuri naturale - posibila periclitare a unei capacităţi energetice ca urmare a producerii unor fenomene naturale: dislocări de stânci, torente, avalanşe de zăpadă sau datorită unor particularităţi ale terenului pe care aceasta este construită: terenuri instabile, zonă mlăştinoasă, zonă cu ape subterane, etc.;
    77. Riscuri pentru siguranţa persoanelor şi a bunurilor din apropierea capacităţii energetice - posibila periclitare a persoanelor şi a bunurilor din apropierea unei capacităţi energetice, ca urmare a producerii unor accidente funcţionale, de tipul: explozii/incendii ale componentelor acesteia, emisii nocive de gaze, lichide, vapori, pulberi, aerosoli, radiaţii, electricitate statică, ruperea unor căi de curent care poate conduce la electrocutare, răspândirea de reziduuri nocive (cenuşă, ape poluante, gaze de ardere), ruperea şi/sau proiectarea la distanţă a unor părţi de construcţii sau instalaţii, zgomot peste limitele admise, accidente sau avarii la construcţii hidrotehnice;
    78. Riscuri tehnologice - posibila periclitare a unei capacităţi energetice determinată de procese industriale sau agricole care prezintă pericol de incendiu, explozie, radiaţii sau poluare peste limitele admise;
    79. Ruperea conductoarelor într-o deschidere vecină - cazuri în care ruperile de conductoare afectează distanţele electrice în deschiderile vecine;
    80. Săgeata a unui conductor într-un anumit punct - distanţă măsurată pe verticală între punctul respectiv de pe curba conductorului şi dreapta care uneşte cele două puncte de suspensie ale conductorului; când suspensia se realizează prin intermediul unor lanţuri de întindere, punctele de suspensie se consideră la prinderea lanţurilor de elementele stâlpilor. În funcţie de condiţiile climato-meteorologice existente la un moment dat, săgeata conductorului într-un anumit punct poate avea diferite valori (de exemplu: maximă, minimă, medie). Cea mai mare săgeata a conductorului poate fi considerată practic la mijlocul deschiderii în cazul în care terenul este plat şi punctele de prindere ale izolatoarelor sunt la aceeaşi înălţime. În cazul terenului denivelat când punctele de prindere sunt la altitudini diferite săgeata care dă gabaritul liniei faţă de sol se deplasează spre stâlpul de la altitudinea mai mică;
    81. Stâlp LEA - construcţie din metal, beton armat, lemn sau alte materiale, care susţine echipamentul LEA deasupra solului;
    82. Suprafaţă a fundaţiei stâlpului LEA - suprafaţă de teren determinată de figura geometrică rezultată din perimetrarea fundaţiei stâlpului deasupra solului, inclusiv a ancorelor;
    83. Tensiune nominală a unei linii, U(n) - valoare efectivă a tensiunii între faze, prin care este definită linia şi la care se referă unele caracteristici de funcţionare ale acesteia;
    84. Terenuri accidentate - terenurile accesibile numai circulaţiei pedestre sau total inaccesibile (stânci abrupte, faleze);
    85. Terenuri normale - terenurile în afara zonelor locuite, accesibile fie transporturilor şi maşinilor agricole (exceptând drumurile), fie numai circulaţiei pedestre;
    86. Tracţiune în conductor, T - forţa care ia naştere în conductor în diferite stări de funcţionare;
    87. Traversarea unei LEA peste un obiectiv - situaţia în care conductorul LEA, în poziţie normală sau la deviaţia maximă, se găseşte deasupra perimetrului obiectivului. Toate celelalte cazuri de vecinătate a unei LEA cu un obiectiv sunt considerate apropieri;
    88. Traversare şi subtraversare - încrucişări în care linia electrică trece pe deasupra, respectiv pe sub obiectul încrucişat;
    89. Zonă a drumului - porţiune a amprizei drumului, plus câte două fâşii laterale, de fiecare parte a ei, denumite zone de siguranţă, respectiv de protecţie (figura 4 din anexa nr. 6). Lăţimea zonei drumului se stabileşte prin planurile de situaţie sau proiectele de construcţie, modernizare şi modificare a drumurilor, întocmite potrivit normelor stabilite prin lege;
    90. Zonă de protecţie aferentă capacităţii energetice - zona adiacentă capacităţii energetice, extinsă în spaţiu, în care se introduc interdicţii privind accesul persoanelor şi regimul construcţiilor;
    91. Zonă de siguranţă aferentă capacităţii energetice - zona adiacentă capacităţii energetice, extinsă în spaţiu, în care se instituie restricţii şi interdicţii, în scopul asigurării funcţionării normale şi pentru evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor şi mediului; zona de siguranţă cuprinde şi zona de protecţie;
    92. Zonă de siguranţă comună - zona unde pot coexista mai multe obiective care nu impietează unul asupra celuilalt nici în ceea ce priveşte siguranţa în funcţionare şi nici privitor la exploatarea şi mentenanţa acestora;
    93. Zone cu circulaţie frecventă - zone situate:
    - în interiorul perimetrului construibil ai localităţilor;
    – în curţile locuinţelor din afara perimetrului construibil al localităţilor;
    – în unităţile industriale, agricole, de transporturi, militare etc., situate în afara localităţilor, inclusiv o porţiune de 15 m de la gardul unităţii, mai puţin obiectivele energetice (staţii, centrale);
    – în afara localităţilor unde pot apărea frecvent aglomerări de persoane, cum sunt: locurile amenajate pentru agrement şi turism, popasuri, campinguri, staţii ale unităţilor de transport în comun etc.
        Nu se consideră zone cu circulaţie frecventă incintele îngrădite unde are acces numai personalul de serviciu special instruit, precum şi zonele din apropierea drumurilor şi şoselelor din afara localităţilor;

    94. Zone cu circulaţie redusă - zone care nu se încadrează în categoriile celor cu circulaţie frecventă.

    (2) În cuprinsul prezentei norme se utilizează următoarele abrevieri: ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
        LT(c) - Linie de Telecomunicaţii;
        LEA - Linie electrică aeriană;
        LEC - Linie electrică în cablu
        SR - Standard român;
        U(n) - Tensiune nominală;
        Ua - Tensiunea de atingere
        Upas - Tensiunea de pas
        CEI - Comisia Electrotehnică Internaţională,
        OPGW- Conductor de protecţie cu fibră optică înglobată;
        PE - Prescripţie Tehnică;
 (a se vedea imaginea asociată)
        Legendă:
        ● Porţiunile de traseu între stâlpii 1 şi 3 sau 3 şi 9 constituie aliniamente;
        ● Porţiunile de linie între stâlpii 1 şi 3, 3 şi 6, 6 şi 9 constituie panouri; stâlpii 1, 3, 6 şi 9 sunt stâlpi de întindere;
        ● a(n) este deschiderea nominală;

 (a se vedea imaginea asociată)
        ● a(i)(i=1...n) - deschiderile reale;
        ● a(v)- deschiderea la încărcări din vânt;
        ● a(g)- deschiderea la încărcări verticale;
        ● a(i), - deschiderea virtuală;
        ● h(i)(i=1...n) - denivelări;
        ● f(n) - săgeata conductorului corespunzătoare deschiderii nominale;
        ● h(c) - înălţimea de prindere a conductorului;
        ● h(g) - gabaritul minim la sol;
        ● 2α - unghiul dintre două aliniamente consecutive ale liniei.
    Figura 1. Explicitarea grafică a noţiunilor aliniament, panou, deschideri, denivelări


    SECŢIUNEA a 4-a
    Acte normative de referinţă
    ART. 8
    (1) Dispoziţiile prezentei norme se coroborează cu dispoziţiile următoarelor acte normative:
    1. Legea energiei electrice şi gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    2. Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările ulterioare;
    3. Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare;
    4. Legea nr. 46/2008 - Codul Silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    5. Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare;
    6. Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu modificările ulterioare;
    7. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată;
    8. Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările ulterioare;
    9. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    10. Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
    11. Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
    12. Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    13. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    14. Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    15. Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
    16. Hotărârea Guvernului nr. 520/2016 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice;
    17. Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    18. Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare;
    19. Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică;
    20. Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
    21. Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    22. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    23. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    24. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005;
    25. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    26. Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    27. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2018 privind aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale;
    28. Ordinul ministrului transporturilor nr. 1294/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalaţii şi a pomilor în localităţile urbane şi rurale;
    29. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2016 privind aprobarea Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de reţea, cu modificările şi completările ulterioare;
    30. Ordinul ministrului transporturilor nr. 735/2015 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind stabilirea zonelor cu servituţi aeronautice civile şi a condiţiilor de avizare a documentaţiilor tehnice aferente obiectivelor din aceste zone sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană şi/sau pot afecta siguranţa zborului pe teritoriul şi în spaţiul aerian al României RACR-ZSAC, ediţia 1/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    31. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 118/2013 privind aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea şi execuţia conductelor de transport gaze naturale, cu modificările şi completările ulterioare;
    32. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 7/2012 pentru aprobarea Normei tehnice privind proiectarea, execuţia, operarea, întreţinerea şi repararea staţiilor de depozitare şi distribuţie a gazelor naturale comprimate utilizate drept combustibil pentru vehicule;
    33. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 38/2008 pentru aprobarea Normativului pentru proiectarea şi executarea reţelelor de cabluri electrice, denumit în continuare NTE 007/08/00;
    34. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 196/2006 privind aprobarea Normelor şi prescripţiilor tehnice actualizate, specifice zonelor de protecţie şi zonelor de siguranţă aferente Sistemului naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului;
    35. Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populaţiei generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz;
    36. Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 176/2005 privind aprobarea Reglementării tehnice "Normativ pentru proiectarea, executarea, verificarea şi exploatarea instalaţiilor electrice în zone cu pericol de explozie" indicativ NP 099-04, cu modificările ulterioare;
    37. Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 174/2005 pentru aprobarea Reglementării tehnice "Normativ pentru proiectarea, executarea, exploatarea, dezafectarea şi postutilizarea staţiilor de distribuţie a carburanţilor la autovehicule" indicativ NP 004-03, cu modificările ulterioare;
    38. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 2/2003 pentru aprobarea Normativului privind alegerea izolaţiei, coordonarea izolaţiei şi protecţia instalaţiilor electroenergetice împotriva supratensiunilor - NTE 001/03/00;
    39. Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 27/1999 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor" indicativ P118/99;
    40. Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului şi al ministrului industriei şi comerţului nr. 73/1161/1999 privind aprobarea "Normativului de proiectare, execuţie şi exploatare a sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL) pentru autovehicule", indicativ NP 037/99;
    41. Ordinul ministrului transporturilor nr. 859/2013 pentru aprobarea "Regulamentului de navigaţie pe Dunăre în sectorul românesc" - ediţia 2013, cu modificările ulterioare;
    42. Ordinul viceprim-ministrului, ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 2.465/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice "Cod proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri" - indicativ P 100-1/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

    (2) Dispoziţiile prezentei norme se coroborează cu următoarele standarde, prescripţii şi îndrumare de proiectare:
    1. SR EN 50341-1:2013 - "Linii electrice aeriene de tensiune alternativă mai mare de 1 kV. Partea 1: Reguli Generale Specificaţii comune";
    2. SR EN 50341-2-24:2019 - "Linii electrice aeriene de tensiune alternativă mai mare de 1 kV. Partea 2-24: Aspectele normativelor naţionale (NNA) pentru România (pe baza EN 50341-1:2012)";
    3. SR ISO 3864-1:2016 - Simboluri grafice. Culori şi semne de securitate. Partea 1: Principii de proiectare pentru semne de securitate şi marcaje de securitate;
    4. SR ISO 3864-2:2017 - Simboluri grafice. Culori şi semne de securitate. Partea 2: Principii de proiectare pentru etichetarea de securitate a produselor;
    5. SR ISO 3864-3:2017 - Simboluri grafice. Culori şi semne de securitate. Partea 3: Principii de proiectare pentru simbolurile grafice utilizate în semnele de securitate;
    6. SR ISO 3864-4:2018 - Simboluri grafice. Culori şi semne de securitate. Partea 4: Caracteristici colorimetrice şi fotometrice ale materialelor semnelor de securitate;
    7. SR 832:2008 - Influenţe ale instalaţiilor electrice de înaltă tensiune asupra liniilor de telecomunicaţii. Prescripţii;
    8. SR 6290:2004 - Încrucişări între liniile de energie electrică şi liniile de telecomunicaţii;
    9. SR 831:2002 - Utilizarea în comun a stâlpilor pentru linii de energie electrică, linii de tracţiune electrică urbană, instalaţii de telecomunicaţii inclusiv reţele de televiziune prin cablu şi alte utilităţi;
    10. SR EN 61140:2016 - Protecţie împotriva şocurilor electrice. Aspecte comune în instalaţii şi echipamente electrice;
    11. SR EN 61232:2002 - Sârme de oţel acoperite cu aluminiu pentru utilizare electrică;
    12. SR EN 61232:2002/A11:2002, amendament al standardului de bază SR EN 61232;
    13. SR CEI 60888:1994 - Sârme de oţel zincate pentru conductoare cablate;
    14. STAS 10128-86 - Protecţia contra coroziunii a construcţiilor supraterane din oţel. Clasificarea mediilor agresive;
    15. STAS 4068/2-87 - Debite şi volume maxime de apă. Probabilităţile anuale ale debitelor şi volumelor maxime în condiţii normale şi speciale de exploatare;
    16. STAS 4273-83 - Construcţii hidrotehnice. Încadrarea în clase de importanţă;
    17. STAS 10702/1-83 - Protecţia contra coroziunii a construcţiile din oţel supraterane. Acoperiri protectoare. Condiţii tehnice generale;
    18. STAS 4068/1-82 - Debite şi volume maxime de apă. Determinarea debitelor şi volumelor maxime ale cursurilor de apă;
    19. STAS 10166/1-77 - Protecţia contra coroziunii a construcţiilor din oţel supraterane. Pregătirea mecanică a suprafeţelor;
    20. STAS 8074-76 - Încrucişări între liniile de contact pentru tramvaie şi troleibuze şi linii electrice aeriene sau linii aeriene de telecomunicaţii. Prescripţii;
    21. 1LI-Ip4/l 7-2012 - Îndrumar de proiectare şi execuţie pentru linii electrice aeriene de medie tensiune cu cabluri torsadate cu sau fără fir purtător;
    22. PE 103/92 - Instrucţiuni pentru dimensionarea şi verificarea instalaţiilor electroenergetice la solicitări mecanice şi termice, în condiţiile curenţilor de scurtcircuit;
    23. PE 125/89 - Instrucţiuni privind coordonarea coexistenţei instalaţiilor electrice de 1 ...750 kV cu liniile de telecomunicaţii;
    24. PE 101/85 - Normativ pentru construcţia instalaţiilor electrice de conexiuni şi transformare cu tensiuni peste 1 kV, cu modificările ulterioare;
    25. PE 127/83 - Regulament de exploatare tehnică a liniilor electrice aeriene, cu modificările ulterioare.


    CAP. II
    Delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă ale capacităţilor energetice
    ART. 9
        La delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă ale capacităţilor energetice se va lua în considerare complexul de factori naturali, economici şi sociali ai zonei şi caracteristicile acestora, astfel încât coexistenţa ansamblului să asigure funcţionarea normală a capacităţilor energetice, evitarea punerii în pericol a persoanelor, a bunurilor şi a mediului.

    ART. 10
        Prin delimitarea zonelor de protecţie ale capacităţilor energetice se asigură:
    a) exploatarea corespunzătoare a capacităţilor energetice;
    b) mentenanţa capacităţilor energetice;
    c) minimizarea expunerii capacităţilor energetice la riscuri tehnologice, riscuri rezultate ca urmare a unor activităţi umane, riscuri naturale.


    ART. 11
    (1) Prin delimitarea zonelor de siguranţă ale capacităţilor energetice se urmăreşte minimizarea riscurilor pentru siguranţa persoanelor şi a bunurilor din apropierea capacităţii energetice.
    (2) Delimitarea zonelor de siguranţă ale capacităţilor energetice se face ţinând seama de cerinţele privind siguranţa unor obiective învecinate cu capacităţile energetice şi anume:
    a) cerinţe privind protecţia fondului forestier, a livezilor, precum şi a altor arbori/pomi fructiferi plantaţi pe domenii publice şi/sau private în culoarul de trecere a LEA sau în proximitatea acestuia;
    b) cerinţe privind siguranţa şi protecţia infrastructurii feroviare;
    c) cerinţe privind regimul drumurilor;
    d) cerinţe privind protecţia albiilor, a malurilor şi a lucrărilor de gospodărire a apelor, altele decât cele aferente amenajărilor hidroenergetice;
    e) reguli cu privire la siguranţa construcţiilor şi la apărarea interesului public;
    f) cerinţe privind stabilirea zonelor de protecţie şi zonelor de siguranţă pentru instalaţiile tehnologice componente ale Sistemului naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului;
    g) cerinţe privind stabilirea zonelor de protecţie şi de siguranţă pentru obiective din sectorul gazelor naturale;
    h) cerinţe privind stabilirea zonelor de siguranţă ale terenurilor aeronautice.


    ART. 12
     În vederea minimizării expunerii capacităţilor energetice, respectiv a vecinătăţilor acestora, la riscurile prevăzute la art. 10 lit. c) şi la art. 11 alin. (1), delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă ale capacităţilor energetice se face având în vedere:
    a) caracteristicile tehnice şi constructive specifice fiecărei capacităţi energetice sau componentelor acesteia, stabilite prin proiecte, aprobări, acorduri şi avize;
    b) gradul de rezistenţă la foc a construcţiilor;
    c) categoria de pericol de incendiu a construcţiilor şi instalaţiilor;
    d) clasele de importanţă a construcţiilor;
    e) clasele de periculozitate a materialelor şi substanţelor depozitate;
    f) clasele de risc seismic ale construcţiilor;
    g) zonarea mediilor cu pericol de explozie;
    h) cerinţe de sănătate şi securitate a muncii;
    i) cerinţe de protecţie sanitară;
    j) asigurarea stabilităţii terenului pe care se amplasează capacitatea energetică;
    k) asigurarea condiţiilor de coexistenţă cu vegetaţia (arbori/pomi fructiferi din livezi, zăvoaie, fond forestier, perdele de protecţie a drumurilor etc., din domeniul public sau privat) situată în culoarul de trecere.


    ART. 13
        Principalele capacităţi energetice pentru care se stabilesc zone de protecţie şi zone de siguranţă sunt:
    a) centrale termoelectrice, inclusiv centrale electrice în cogenerare (de termoficare);
    b) centrale hidroelectrice;
    c) centrale nuclearelectrice, parte clasică (obiecte pentru care zonele de protecţie şi de siguranţă depăşesc limita zonei de excludere stabilită în jurul fiecărui reactor nuclear, conform cu normele de securitate nucleară);
    d) centrale eoliene;
    e) centrale fotovoltaice;
    f) staţii electrice de conexiune / transformare;
    g) posturi electrice de transformare;
    h) LEC;
    i) LEA;
    j) instalaţii de stocare a energiei electrice.


    ART. 14
    (1) Pentru o centrală termoelectrică/ centrală electrică de termoficare, partea care cuprinde construcţii, instalaţii şi amenajări în incinta împrejmuită a centralei, zona de protecţie şi zona de siguranţă sunt incluse în incinta centralei şi sunt delimitate de împrejmuirea acesteia.
    (2) Zona de protecţie şi zona de siguranţă pentru staţia electrică de transformare aferentă centralei se stabilesc conform prevederilor art. 19.
    (3) Pentru construcţii, instalaţii şi amenajări aferente centralei şi situate în afara incintei împrejmuite a acesteia, zonele de protecţie şi zonele de siguranţă sunt cuprinse în anexa nr. 1.

    ART. 15
    (1) Pentru o centrală hidroelectrică, pentru lucrări care nu fac parte din frontul de retenţie, precum centrale pe derivaţie, clădiri anexe, depozite, ateliere, sedii dispecer, zona de protecţie coincide cu zona de siguranţă şi se delimitează prin împrejmuirea incintei; zona de protecţie şi zona de siguranţă pentru staţia electrică de transformare aferentă centralei se stabilesc conform prevederilor art. 19.
    (2) Suplimentar faţă de cele prevăzute la alin. (1), pentru lucrări care fac parte din frontul de retenţie, zonele de protecţie şi zonele de siguranţă se stabilesc conform prevederilor anexei nr. 2.

    ART. 16
     Pentru centrala nuclearelectrică, zonarea se face în conformitate cu normele de securitate nucleară aprobate de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare; zona de protecţie şi zona de siguranţă pentru staţia electrică de transformare aferentă centralei se stabilesc conform prevederilor art. 19.

    ART. 17
    (1) Pentru o centrală eoliană, zona de protecţie este delimitată pe teren de conturul fundaţiei pilonului de susţinere, la care se adaugă 0,2 m de jur împrejur.
    (2) Zona de siguranţă pentru o centrală eoliană este prezentată în anexa nr. 3.
    (3) Se va acorda o atenţie specială amplasării centralelor eoliene faţă de zone cu destinaţie specială (rezervaţii naturale, conservare istorică).
    (4) Stabilirea amplasării centralelor eoliene în apropierea unor areale de locuit nu trebuie să afecteze prin zgomot, efect de umbrire, dominare vizuală.

    ART. 18
    (1) Pentru o centrală fotovoltaică, zona de protecţie şi zona de siguranţă sunt delimitate pe teren de conturul împrejmuirii panourilor fotovoltaice, la care se adaugă 0,2 m de jur împrejur.
    (2) Zona de protecţie şi zona de siguranţă pentru postul de transformare aferent centralei se stabilesc conform prevederilor art. 20.

    ART. 19
        Pentru o staţie electrică de conexiune/ transformare zonele de protecţie şi de siguranţă se stabilesc după cum urmează:
    a) Zona de protecţie este delimitată de împrejmuirea instalaţiilor, echipamentelor şi a anexelor tehnologice ale acestora;
    b) Zona de siguranţă a staţiei electrice, ţinând seama de tensiunea nominală cea mai înaltă a acesteia, se stabileşte astfel:
    (i) pentru o staţie electrică cu tensiunea nominală superioară de 110 kV:
    1. când staţia este de tip exterior, este zona extinsă în spaţiu delimitată la distanţa de 20 m de împrejmuirea staţiei, pe fiecare latură a acesteia;
    2. când staţia este de tip interior, este delimitată de suprafaţa construită a staţiei.

    (ii) pentru o staţie electrică cu tensiunea nominală superioară de 220 kV, respectiv de 400 kV este zona extinsă în spaţiu delimitată la distanţa de 35 m de împrejmuirea staţiei, pe fiecare latură a acesteia.
        Notă: pentru staţii electrice de tip exterior, cu tensiunea nominală superioară de 110 kV zona de siguranţă stabilită mai sus, se poate diminua în cazul vecinătăţii cu clădiri nelocuite sau depozite având categoria de pericol de incendiu D sau E şi având gradul de rezistenţă la foc I sau II, cu acordul titularului de licenţă/proprietarului staţiei electrice, la distanţă minimă de 10 m de împrejmuirea staţiei.    ART. 20
        Pentru un post de transformare, punct de alimentare/conexiune/secţionare, cabine de secţionare, echipamente de comutaţie cu mare putere de rupere montate pe stâlpii LEA cu ruperea arcului în camere de stingere capsulate (separatoare de sarcină întreruptoare), instalaţii de stocare a energiei electrice, zonele de protecţie şi de siguranţă se stabilesc după cum urmează:
    1. Zona de protecţie, ţinând seama de tipul constructiv al postului, se stabileşte astfel:
    a) pentru posturi aeriene pe stâlpi, echipamente de comutaţie cu mare putere de rupere montate în LEA cu ruperea arcului în camere de stingere capsulate (separatoare de sarcină, întreruptoare), este delimitată de conturul fundaţiei stâlpilor şi de proiecţia pe sol a platformei suspendate şi a echipamentului de comutaţie propriu-zis;
    b) pentru posturi de transformare, puncte de alimentare, cabine de secţionare îngrădite, este delimitată de îngrădire;
    c) pentru posturi de transformare, puncte de alimentare, cabine de secţionare în construcţie zidită sau realizate din alte materiale (cabine metalice, prefabricate), respectiv pentru instalaţii de stocare realizate în construcţie metalică, supraterane, zona de protecţie este delimitată astfel:
    (i) de suprafaţa construită, respectiv de suprafaţa fundaţiei (atunci când aceasta depăşeşte conturul cabinei metalice), pe laturile fără uşi de acces şi fără ferestre de ventilaţie;
    (ii) la distanţă de 3 m faţă de latura cu acces în post/instalaţia de stocare pentru transformator;
    (iii) la distanţă de 1,5 m faţă de alte laturi cu uşi, respectiv cu ferestre de ventilaţie, acolo unde este cazul;

    d) pentru posturi de transformare subterane, este egală cu proiecţia pe sol a perimetrului încăperii postului.

    2. Zona de siguranţă, ţinând seama de tipul constructiv al postului, respectiv al echipamentului cu care acesta este echipat, se stabileşte astfel:
    a) pentru posturi de transformare dotate cu transformatoare cu ulei, de tip aerian, respectiv pentru posturi de transformare, puncte de alimentare/conexiuni/cabine de secţionare supraterane îngrădite realizate cu echipament primar de exterior, montat în aer, necapsulat şi pentru echipamentele de comutaţie cu mare putere de rupere montate pe stâlpii LEA cu ruperea arcului în camere de stingere capsulate (separatoare de sarcină, întreruptoare), este zona extinsă în spaţiu delimitată la distanţa de 20 m de la limita zonei de protecţie;
    b) pentru orice tip de post de transformare, punct de alimentare, cabină de secţionare, prevăzută cu transformator uscat, coincide cu zona de protecţie;
    c) pentru posturi de transformare, puncte de alimentare/conexiune/cabine de secţionare supraterane, realizate în construcţie zidită/în anvelopă de beton/cabină metalică sau înglobate în clădiri, pentru instalaţii de stocare realizate în construcţie metalică supraterană, precum şi pentru posturi subterane, prevăzute cu echipament cu ulei sau uscat, coincide cu zona de protecţie.
     Notă: distanţa de siguranţă stabilită în condiţiile prevăzute la lit. a) se poate modifica, în baza unui acord încheiat între operatorul de reţea şi proprietarul construcţiei, în cazul vecinătăţii cu construcţii având gradul de rezistenţă la foc, respectiv cu categoria de pericol de incendiu din Tabelul nr. 1:
    Tabelul nr. 1

┌──────────────┬───────────────────────┐
│ │Distanţa de siguranţă │
│Grad de │(m) în raport cu │
│rezistenţă la │construcţii vecine │
│foc al │având categoria de │
│construcţiilor│pericol de incendiu │
│vecine ├─────────┬──────┬──────┤
│ │A B │C │DE │
├──────────────┼─────────┼──────┼──────┤
│I,II │20 │12 │10 │
├──────────────┼─────────┼──────┼──────┤
│III │^1) │14 │12 │
├──────────────┼─────────┼──────┼──────┤
│IV, V │^1) │16 │14 │
└──────────────┴─────────┴──────┴──────┘

    ^1) Se stabilesc pe baza unei analize de risc
    ART. 21
        Pentru linii electrice în cablu zona de protecţie şi zona de siguranţă se stabilesc astfel:
    1. În cazul instalării aeriene, în interiorul sau în exteriorul unei clădiri, zonele de protecţie şi de siguranţă se stabilesc după cum urmează:
    a) în interiorul clădirilor:
    (i) zona de protecţie şi zona de siguranţă coincid şi sunt delimitate la distanţele minime tehnologice normale pentru canalele de cabluri şi pentru culoare de acces;
    (ii) zona de siguranţă comună cu instalaţii tehnologice învecinate se stabileşte prin respectarea distanţelor minime prevăzute în anexa nr. 4 a.

    b) în exteriorul clădirilor:
    (i) zona de protecţie şi zona de siguranţă coincid cu suprafaţa exterioară a cablului;
    (ii) zona de siguranţă comună cu instalaţii tehnologice sau cu căi de transport sau de acces se stabileşte prin instalarea cablurilor fie pe construcţii special amenajate fie pe elemente de construcţie cu altă destinaţie decât montarea cablurilor; se respectă, acolo unde este cazul, distanţele minime prevăzute în anexa nr. 4 a.


    2. În cazul instalării în pământ a cablurilor de medie şi/sau de joasă tensiune:
    a) zona de protecţie a traseului de cabluri coincide cu zona de siguranţă, este simetrică faţă de axul traseului şi are lăţimea de 0,8 m; în plan vertical zonele de protecţie şi de siguranţă ale traseului de cabluri se delimitează prin distanţa (adâncimea) de pozare în valoare de cel puţin 0,8 m;
    b) zona de siguranţă comună cu instalaţii tehnologice învecinate se stabileşte prin respectarea distanţelor minime prevăzute în anexa nr. 4 b.

    3. În cazul instalării în elemente prefabricate din beton:
    a) zona de protecţie a traseului de cabluri, în funcţie de tensiunile nominale, are valorile următoare:
    (i) pentru cabluri de medie tensiune are lăţimea cel puţin 1 m şi adâncimea de cel puţin 1 m;
    (ii) pentru cabluri de 110 kV are lăţimea de cel puţin 1 m şi adâncimea de cel puţin 1,3 m.

    b) zona de siguranţă a traseului de cabluri are lăţimea de 0,5 m de la limita zonei de protecţie, în plan orizontal şi în adâncime.

    4. În cazul instalării libere a cablurilor sub apă (subtraversări de râuri, canale navigabile, lacuri) zona de protecţie şi de siguranţă coincid şi sunt simetrice, în plan orizontal, cu cablul, având o lăţime (culoar) de 200 m (câte 100 m de fiecare parte a cablului).


    ART. 22
    (1) Pentru LEA cu tensiunea nominală mai mică sau egală cu 1 kV zona de protecţie şi zona de siguranţă coincid cu culoarul de trecere al liniei, sunt simetrice faţă de axul liniei şi se delimitează la 1 m în exteriorul conductoarelor extreme ale liniei, în plan orizontal şi vertical.
    (2) Zonele de siguranţă comune pentru LEA cu tensiunea nominală mai mică sau egală cu 1 kV şi obiective învecinate cu acestea sunt stabilite prin respectarea distanţelor de siguranţă prevăzute în anexa nr. 5.

    ART. 23
     Pentru LEA cu tensiunea nominală mai mare de 1 kV în anexa nr. 6 sunt prevăzute măsurile de siguranţă şi de protecţie aplicate, culoarele de trecere (de funcţionare), zonele de protecţie şi de siguranţă şi condiţiile de coexistenţă a LEA echipate cu conductoare neizolate, cu elemente naturale precum arbori/pomi fructiferi etc., obiecte, construcţii, instalaţii etc. din vecinătate.

    CAP. III
    Acţiuni specifice ale titularilor de autorizaţie/licenţă din sectorul energiei electrice în zonele de protecţie şi de siguranţă
    ART. 24
        Asupra terenurilor şi a bunurilor proprietate publică sau privată a altor persoane fizice sau juridice şi asupra activităţilor desfăşurate de persoane fizice sau juridice în vecinătatea capacităţilor energetice, titularii autorizaţiilor de înfiinţare şi titularii licenţelor beneficiază, în condiţiile legii, pe durata de valabilitate a autorizaţiei/licenţei, de drepturile conferite în condiţiile Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 25
    (1) În vederea exercitării drepturilor şi a respectării obligaţiilor care le revin prin lege în zonele de protecţie şi de siguranţă, titularii de autorizaţie de înfiinţare/licenţă pentru exploatare a capacităţilor energetice vor prevedea, acolo unde este posibil, îngrădiri pentru restricţionarea accesului în aceste zone.
    (2) În zona de protecţie aferentă unor amenajări ale capacităţilor energetice care nu pot fi delimitate prin îngrădiri, titularii de autorizaţii/licenţe vor instala în mod obligatoriu panouri, plăcuţe, borne de marcaj sau vor realiza inscripţionări de identificare şi de avertizare pentru restricţionarea accesului, în care se vor preciza dimensiunea zonei cu restricţii de acces şi riscurile care există în zonă (risc de electrocutare, de explozie, de înec, etc.).
    (3) Titularii de autorizaţii/ licenţe vor prevedea panouri avertizoare privind zona de siguranţă a staţiilor electrice.

    ART. 26
    (1) Titularii de autorizaţii/licenţe au obligaţia să asigure informarea proprietarilor de terenuri cuprinse în zonele de protecţie şi de siguranţă ale capacităţilor energetice, precum şi, la cerere, a terţilor interesaţi, cu privire la dimensiunile acestor zone şi la interdicţiile corespunzătoare stipulate în Legea nr. 113/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Informarea se poate face prin intermediul autorităţilor administraţiilor publice locale şi prin orice alte mijloace de comunicare stabilite de operatorul de reţea.

    ART. 27
        Pentru respectarea servituţilor aeronautice civile, titularii de licenţe de transport, respectiv de distribuţie a energiei electrice vor lua măsuri pentru balizarea LEA cu înălţime de peste 25 m care traversează drumurile publice de interes naţional, căi ferate sau cursuri principale de apă. Balizajul se execută prin:
    a) balizaj de zi (cu balize) pentru conductoarele superioare din deschiderea de traversare, iar în cazurile stabilite pc baza unei analize de specialitate şi cu balizaj de noapte (cu lumini specifice);
    b) balizaj de zi (vopsire), pentru stâlpii de traversare, iar când înălţimea lor depăşeşte 45 m şi cu balizaj de noapte.


    ART. 28
    (1) Pentru respectarea servituţilor aeronautice civile, titularii de licenţe de producere a energiei din surse eoliene vor lua măsurile prevăzute la art. 27 lit. b) pentru balizarea grupurilor de producere a energiei eoliene.
    (2) Măsurile de balizare se aplică şi în cazul centralelor eoliene amplasate pe platforme maritime.

    ART. 29
    (1) Titularii de licenţe de transport, respectiv de distribuţie a energiei electrice vor lua măsuri pentru marcare cu semne speciale, conform prescripţiilor navigaţiei civile, a locurilor de traversare de către LEA a cursurilor de ape navigabile.
    (2) Titularii de licenţe de transport al energiei electrice vor lua măsuri pentru balizarea LEA cu înălţime de peste 25 m care traversează cursurile principale de apă, conform prevederilor art. 27.
    (3) La traversarea căilor de navigaţie fluviale, cablurile vor fi semnalizate pe ambele maluri prin plăci indicatoare vizibile pentru navigatori.

    ART. 30
    (1) În cazul în care apar suprapuneri ale zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente a două sau mai multor capacităţi energetice, în care îşi desfăşoară activitatea titulari de licenţă diferiţi, la stabilirea zonei de siguranţă comune se va respecta principiul priorităţii zonei de protecţie/ siguranţă care are dimensiunea cea mai mare, respectiv se va păstra distanţa cea mai mare de protecţie/de siguranţă dintre cele reglementate pentru fiecare capacitate; un teren situat în zona de siguranţă a unei capacităţi energetice, care constituie şi zona de protecţie pentru o altă capacitate energetică, se supune restricţiilor acesteia din urmă. Accesul în zona de protecţie a unei capacităţi energetice care se suprapune nu este situată în zona de protecţie a altei capacităţi energetice se face cu respectarea cerinţelor cumulate pentru cele două zone de protecţie.
    (2) La stabilirea zonelor de siguranţă comune cu alte obiective se vor respecta principiile prevăzute la alin. (1).

    ART. 31
        În zona de siguranţă a capacităţii energetice se interzice amplasarea unor obiective care au ca obiect de activitate producerea, şi/sau manipularea, pentru realizarea unui produs finit, a substanţelor uşor inflamabile sau explozive (având clasa de periculozitate P4 sau P5).

    ART. 32
        Titularul de licenţă este responsabil pentru integritatea şi funcţionarea în siguranţă a capacităţii energetice.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale
    ART. 33
    (1) Dimensiunile zonelor de protecţie şi de siguranţă reglementate prin prezenta normă sunt stabilite pe baza prevederilor legale şi a prescripţiilor tehnice aplicabile.
    (2) Amplasarea unor obiective faţă de o capacitate energetică la o distanţă mai mică decât distanţa de siguranţă sau în alte condiţii de siguranţă şi de protecţie decât cele reglementate în prezenta normă, respectiv amplasarea unor capacităţi energetice care urmează a se construi faţă de alte obiective la o distanţă mai mică decât distanţa de siguranţă sau în alte condiţii de siguranţă şi de protecţie decât cele reglementate în prezenta normă, se poate realiza în baza unei analize de risc, cu acordul tuturor părţilor implicate.
    (3) Costul analizei de risc se suportă după cum urmează:
    a) când o capacitate energetică existentă este afectată de obiective noi, de către operatorul economic/persoana fizică, beneficiar al noului obiectiv, ce afectează capacitatea energetică existentă;
    b) când un obiectiv existent este afectat de o capacitate energetică nouă, de către operatorul economic, beneficiar al noii capacităţi energetice, care afectează obiectivul existent.

    (4) Eventualele neînţelegeri legate de analiza de risc prevăzută la alin. (2) se soluţionează de către ANRE conform reglementărilor în vigoare.

    ART. 34
        Analiza de risc trebuie să conţină cel puţin:
    a) determinarea riscului de expunere la accidente potenţiale (explozii, incendii, intoxicaţie cu fum) respectiv la poluare (sonoră, vizuală) a persoanelor;
    b) stabilirea costurilor necesare pentru îndepărtarea consecinţelor cauzate de un anumit factor de risc potenţial;
    c) gradul de răspundere materială a fiecărei părţi;
    d) identificarea măsurilor de diminuare a costurilor aferente consecinţelor cauzate de un anumit factor de risc.


    ART. 35
    Anexele nr. 1-6 fac parte din prezenta normă.

    ANEXA 1

    la normă
    Distanţe de siguranţă aferente construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor
    situate în afara incintei împrejmuite a CTE/CET

┌─────────────┬───────────┬──────────┬──────────────┬──────────────┐
│Denumirea │Distanţa de│Distanţa │ │ │
│construcţiei,│protecţie │de │De unde se │Observaţii │
│instalaţiei, │[m] │siguranţă │măsoară │ │
│amenajării │ │[m] │ │ │
├─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤
│Amenajări │ │ │ │în condiţiile │
│hidrotehnice,│ │coincide │ │Legii apelor │
│staţii de │20 m în │cu │de la limita │nr. 107/96, cu│
│captare, │jurul │distanţa │zonei de │modificările │
│inclusiv │acestora │de │construcţie │şi │
│reţelele │ │protecţie │ │completările │
│aferente │ │ │ │ulterioare │
├─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │- de la limita│ │
│ │ │ │zonei de │ │
│ │ │ │construcţie │în condiţiile │
│Depozit de │ │ │pentru │Legii apelor │
│zgură şi │ │2000 m la │distanţa de │nr. 107/96, cu│
│cenuşă cu │ │depunere │protecţie. │modificările │
│depunere │20 m în │hidraulică│- în jurul │şi │
│hidraulică │jurul │1000 m la │depozitului de│completările │
│sau în │acestora │depunere │şes şi în │ulterioare, │
│soluţie şlam │ │în soluţie│lungul văii la│pentru │
│dens │ │şlam dens │depozitul tip │distanţa de │
│ │ │ │vale barată │protecţie │
│ │ │ │pentru │ │
│ │ │ │distanţa de │ │
│ │ │ │siguranţă │ │
├─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │de la limita │ │
│ │ │ │zonei de │ │
│ │ │Coincide │construcţie, │ │
│Instalaţii de│ │cu │corelat cu │ │
│cântărire/ │10÷15 m │distanţa │categoria de │ │
│dezgheţare │ │de │pericol de │ │
│ │ │protecţie │incendiu a │ │
│ │ │ │construcţiilor│ │
│ │ │ │învecinate │ │
├─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤
│Reţele │ │ │ │^1) În │
│tehnologice │^1) │^1) │^1) │condiţiile │
│electrice │ │ │ │prevăzute în │
│ │ │ │ │prezenta normă│
├─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │în condiţiile │
│ │ │ │ │prevăzute în │
│ │ │ │ │Normele │
│ │ │ │ │tehnice pentru│
│ │ │ │ │proiectarea, │
│ │ │ │ │executarea şi │
│ │ │ │ │exploatarea │
│ │ │ │ │sistemelor de │
│ │ │ │ │alimentare cu │
│Reţele │2÷6 m în │ │ │gaze naturale │
│tehnologice │funcţie de │200 m │de la axul │aprobate prin │
│de alimentare│diametrul │ │conductei │Ordinul │
│cu gaze │conductei │ │ │preşedintelui │
│ │ │ │ │Autorităţii │
│ │ │ │ │Naţionale de │
│ │ │ │ │Reglementare │
│ │ │ │ │în Domeniul │
│ │ │ │ │Energiei nr. │
│ │ │ │ │89/2018, │
│ │ │ │ │pentru │
│ │ │ │ │distanţa de │
│ │ │ │ │protecţie │
├─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │a) pentru │ │ │ │
│ │conducte │ │ │pentru │
│ │amplasate │ │ │reţelele │
│ │subteran: │ │ │tehnologice de│
│ │suprafaţa │ │ │transport şi │
│ │totală în │ │ │distribuţie │
│Reţele │plan │ │ │energie │
│tehnologice │orizontal a│ │ │termică care │
│de transport │canalului │ │ │nu sunt în │
│şi │termic; │în limita │ │imediata │
│distribuţie │b)pentru │a 10 m în │ │apropiere a │
│energie │conducte │exteriorul│ │incintei │
│termică în │amplasate │zonei de │ │împrejmuite se│
│imediata │suprateran:│protecţie │ │va vedea Legea│
│apropiere a │suprafaţa │ │ │serviciului │
│incintei │formată de │ │ │public de │
│împrejmuite │proiecţia │ │ │alimentare cu │
│ │suporţilor │ │ │energie │
│ │şi a │ │ │termică nr. │
│ │conductelor│ │ │325/2006, cu │
│ │pe toată │ │ │modificările │
│ │lungimea │ │ │ulterioare │
│ │acestora │ │ │ │
├─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │- de la limita│ │
│ │ │ │exterioară a │în condiţiile │
│ │ │ │amprizei │Ordonanţei │
│ │ │ │drumului │Guvernului nr.│
│ │ │ │pentru │43/1997 │
│ │ │ │distanţa de │privind │
│Drumuri │ │ │protecţie │regimul │
│industriale │5 m │18 m │- de la axa │drumurilor, │
│ │ │ │drumului până │republicată, │
│ │ │ │la marginea │cu │
│ │ │ │exterioară a │modificările │
│ │ │ │zonei drumului│şi │
│ │ │ │pentru │completările │
│ │ │ │distanţa de │ulterioare │
│ │ │ │siguranţă │ │
├─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │în condiţiile │
│ │ │ │ │Hotărârii │
│ │ │ │ │Guvernului nr.│
│ │ │ │ │525/1996 │
│ │ │ │ │pentru │
│ │ │ │ │aprobarea │
│ │ │ │ │Regulamentului│
│ │ │ │ │general de │
│ │ │ │ │urbanism, │
│ │ │ │ │republicat, cu│
│ │ │ │ │modificările │
│ │ │ │ │şi │
│ │ │ │ │completările │
│ │ │ │ │ulterioare, │
│ │ │ │ │Ordonanţei de │
│Căi ferate │ │ │De la axa căii│Urgenţă a │
│industriale │20 m │max. 100 m│ferate │Guvernului nr.│
│ │ │ │ │12/1998 │
│ │ │ │ │privind │
│ │ │ │ │transportul pe│
│ │ │ │ │căile ferate │
│ │ │ │ │române şi │
│ │ │ │ │reorganizarea │
│ │ │ │ │Societăţii │
│ │ │ │ │Naţionale a │
│ │ │ │ │Căilor Ferate │
│ │ │ │ │Române, │
│ │ │ │ │republicată, │
│ │ │ │ │cu │
│ │ │ │ │modificările │
│ │ │ │ │şi │
│ │ │ │ │completările │
│ │ │ │ │ulterioare │
└─────────────┴───────────┴──────────┴──────────────┴──────────────┘


    ANEXA 2

    la normă
    Distanţe de siguranţă aferente lucrărilor
    care fac parte din frontul de retenţie al CHE

┌──────────────────┬──────────────┬─────────┬────────────┬──────────────┐
│Denumirea │Distanţa de │Distanţa │ │ │
│construcţiei, │protecţie │de │De unde se │Observaţii │
│instalaţiei, │[m] │siguranţă│măsoară │ │
│amenajării │ │[m] │ │ │
├──────────────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Între nivelul │ │ │ │
│ │normal de │ │ │Se stabilesc │
│Lac de acumulare │retenţie şi │ │ │conform │
│ │cota │ │ │prevederilor │
│ │coronamentului│ │ │din Legea │
│ │ │ │ │apelor nr. 107│
├──────────────────┼──────────────┤ │ │/1996, cu │
│Canale de │ │ │ │modificările │
│derivaţie de │ │ │ │şi │
│debite (inclusiv │3 m │ │ │completările │
│contracanalele) │ │zona de │ │ulterioare. │
│ │ │protecţie│ │Titularii de │
├──────────────────┼──────────────┤şi zona │limita │licenţă/ │
│Baraje de pământ, │ │de │construcţiei│autorizaţie în│
│anrocamente, beton│ │siguranţă│ │domeniul │
│sau alte materiale│ │coincid │ │hidroenergetic│
│(se includ atât │ │ │ │vor notifica │
│barajele │ │ │ │ANRE │
│deversoare cât şi │20 m │ │ │necesitatea │
│barajele │în jurul │ │ │adoptării unor│
│nedeversoare │acestora │ │ │zone de │
│inclusiv barajele │ │ │ │protecţie/ │
│de contur ale │ │ │ │siguranţă │
│amenajărilor │ │ │ │diferite de │
│obţinute prin │ │ │ │cele stabilite│
│îndiguire) │ │ │ │prin licenţă/ │
│ │ │ │ │autorizaţie ca│
├──────────────────┼──────────────┼─────────┼────────────┤urmare a │
│Borne de │ │ │ │modificărilor │
│microtriangulaţie,│ │ │ │intervenite în│
│foraje de drenaj, │ │ │ │legislaţia din│
│foraje │1 m │ │ │domeniul │
│hidrogeologice, │în jurul │ │ │apelor şi │
│aparate de │acestora │ │ │protecţiei │
│măsurarea │ │ │ │mediului. │
│debitelor │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │Se stabilesc │
│ │ │ │ │conform │
│ │ │ │ │prevederilor │
│ │ │ │ │din Ordonanţa │
│ │ │ │ │Guvernului nr.│
│ │ │ │ │43/1997 │
│ │ │ │ │privind │
│Drum de acces │1,5 m │20 m │rigola │regimul │
│ │ │ │ │drumurilor, │
│ │ │ │ │republicată, │
│ │ │ │ │cu │
│ │ │ │ │modificările │
│ │ │ │ │şi │
│ │ │ │ │completările │
│ │ │ │ │ulterioare │
└──────────────────┴──────────────┴─────────┴────────────┴──────────────┘


    ANEXA 3

    la normă
        Distanţe de siguranţă aferente centralelor eoliene

┌───────────────┬──────────────────────┐
│Denumirea │ │
│obiectivului │Distanţa de siguranţă │
│învecinat cu │[m] │
│centrala │ │
│eoliană │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Drumuri publice│H + 3 m, unde H = │
│de interes │înălţimea pilonului │
│naţional sau de│plus lungimea palei │
│interes │Distanţa până la axul │
│judeţean │drumului nu va fi mai │
│ │mică de 50 m │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Drumuri publice│Egală cu o lungime de │
│comunale, │pală, dar nu mai puţin│
│drumuri publice│de 30 m │
│vicinale │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Drumuri de │Distanţa centralei │
│utilitate │eoliene faţă de drumul│
│privată │de utilitate privată │
│ │nu se normează │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │H + 3 m, unde H = │
│ │înălţimea pilonului │
│Căi ferate │plus lungimea palei │
│ │Distanţa până la axul │
│ │căii ferate nu va fi │
│ │mai mică de 100 m │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │H + 3 m, unde H = │
│LEA │înălţimea pilonului │
│ │plus lungimea palei │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │7 x diametrul │
│ │rotorului celui mai │
│ │mare agregat, atunci │
│ │când acestea sunt │
│ │dispuse pe direcţia │
│ │vântului predominant, │
│Centrale │respectiv │
│eoliene │4 x diametrul │
│ │rotorului celui mai │
│ │mare agregat, atunci │
│ │când acestea sunt │
│ │dispuse perpendicular │
│ │pe direcţia vântului │
│ │predominant │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Linii aeriene │H + 3 m, unde H = │
│de │înălţimea pilonului │
│telecomunicaţii│plus lungimea palei │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │H + 3 m, unde H = │
│ │înălţimea pilonului x │
│Conducte │1,5 plus lungimea │
│supraterane de │palei │
│fluide │Dacă obiectivul este │
│inflamabile │îngrădit, distanţa de │
│ │siguranţă se măsoară │
│ │până la îngrădire. │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Instalaţii de │ │
│extracţie │ │
│petrol şi gaze │H + 3 m, unde H= │
│naturale, de │înălţimea pilonului x │
│pompare petrol,│1,5 plus lungimea │
│staţii de │palei │
│reglare │ │
│măsurare gaze │ │
│naturale │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │H + 3 m, unde H = │
│ │înălţimea pilonului │
│ │plus lungimea palei │
│ │După caz se stabileşte│
│ │distanţa egală cu H + │
│ │3 m dacă peste pod │
│ │trece un drum │
│ │naţional, un drum │
│ │judeţean, sau o cale │
│ │ferată, ţinând seama │
│Poduri │de condiţiile impuse │
│ │mai sus pentru drumuri│
│ │şi căi ferate, │
│ │respectiv o distanţă │
│ │egală cu o lungime de │
│ │pală, dar nu mai puţin│
│ │de 30 m, dacă peste │
│ │pod trece un drum │
│ │comunal, un drum │
│ │vicinal sau un drum de│
│ │utilitate privată │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │H + 3 m, unde H = │
│Baraje, diguri │înălţimea pilonului │
│ │plus lungimea palei │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │H = înălţimea │
│ │pilonului x 3; │
│ │Această distanţă se │
│ │poate reduce, faţă de │
│ │zona de locuinţe, cu │
│ │acordul comunităţii │
│ │locale, până la o │
│ │valoare minimă egală │
│ │cu înălţimea pilonului│
│ │plus lungimea palei + │
│ │3 m; │
│Clădiri locuite│- Distanţa instalaţiei│
│ │eoliene destinată │
│ │satisfacerii │
│ │consumului propriu al │
│ │unei zone de locuinţe │
│ │va fi cel puţin egală │
│ │cu înălţimea pilonului│
│ │plus lungimea palei + │
│ │3 m; │
│ │- Distanţa instalaţiei│
│ │eoliene proprii a unei│
│ │locuinţe nu se │
│ │normează. │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Construcţii de │ │
│producţie şi/ │ │
│sau depozitare │H + 3 m, unde H = │
│încadrate în │înălţimea pilonului │
│categoria A, B │plus lungimea palei │
│sau C pericol │ │
│de incendiu │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Aeroporturi │ │
├───────────────┤ │
│Instalaţii de │ │
│emisie recepţie│Se stabileşte cu │
│telecomunicaţii│avizul autorităţilor │
├───────────────┤competente, care sunt │
│Locuri şi │menţionate în │
│clădiri │certificatul de │
│istorice │urbanism │
├───────────────┤ │
│Zone cu floră │ │
│sau/şi faună │ │
│protejate │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Terenuri de │H + 3 m, unde H = │
│sport omologate│înălţimea pilonului │
│ │plus lungimea palei │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Parcaje auto pe│H + 3 m, unde H = │
│platforme în │înălţimea pilonului │
│aer liber │plus lungimea palei │
└───────────────┴──────────────────────┘

    NOTĂ:
    Distanţa de siguranţă se măsoară de la marginea construcţiei supraterane; pentru o amenajare cu mai multe agregate se consideră distranţa de la agregatul cel mai apropiat de obiectivul învecinat.


    ANEXA 4 a

    la normă
    Distanţe de siguranţă dintre LEC pozate în aer
    în interiorul clădirilor şi instalaţii tehnologice învecinate

┌──────────────┬──────────────────────────────────┐
│Instalaţia │Distanţa de siguranţă [cm] │
│tehnologică ├──────────┬─────────┬─────────────┤
│ │Traversare│Apropiere│Note │
├──────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│Conducte sau │ │ │Pentru │
│rezervoare cu │ │ │cabluri │
│fluide reci │3 │5 │armate sau │
│(temp ≤ 40° C)│ │ │protejate în │
│incombustibile│ │ │ţeavă │
│ │ │ │metalică, │
├──────────────┼──────────┼─────────┤distanţa se │
│Conducte sau │ │ │poate reduce │
│rezervoare cu │ │ │până la │
│fluide reci │50 │100 │montare pe │
│(temp ≤ 40° C)│ │ │conductă sau │
│combustibile │ │ │rezervor │
│ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │Pentru │
│ │ │ │cabluri │
│ │ │ │rezistente la│
│Conducte sau │ │ │temperatură │
│instalaţii cu │ │ │sau protejate│
│suprafeţe │50 │100 │termic se │
│calde │ │ │poate reduce │
│(temp > 40°C) │ │ │distanţa, │
│ │ │ │conform │
│ │ │ │standardului │
│ │ │ │fabricantului│
├──────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │Pentru │
│ │ │ │conducte cu │
│ │ │ │presiunea │
│ │ │ │aerului sub │
│Conducte de │ │ │12 daN/cmp │
│aer comprimat │20 │20 │care │
│ │ │ │deservesc │
│ │ │ │instalaţii │
│ │ │ │electrice, │
│ │ │ │distanţa nu │
│ │ │ │se normează │
├──────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │Distanţa se │
│ │ │ │majorează │
│Instalaţii │ │ │pentru medii │
│care │ │ │cu cerinţe │
│prelucrează │ │ │speciale, │
│materiale │ │ │conform │
│combustibile │100 │100 │normelor │
│solide, │ │ │specifice │
│inclusiv │ │ │Distanţa nu │
│depozitarea │ │ │se aplica │
│acestora │ │ │porţiunea de │
│ │ │ │intrare a │
│ │ │ │cablurilor │
└──────────────┴──────────┴─────────┴─────────────┘


    ANEXA 4 b

    la normă
    Distanţe de siguranţă [m] dintre LEC
    pozate în pământ şi în obiective învecinate

┌────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┐
│Obiectivul învecinat │În plan │În plan │Note │
│ │vertical│orizontal│ │
├───────────────┬────────────┼────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │*1) La │
│ │ │ │ │adâncimi │
│ │Apă şi │0,25 │0,5*1) │peste 1,5 m │
│ │canalizare │ │ │distanţa │
│ │ │ │ │minimă este │
│ │ │ │ │de 0,6 m │
│ ├────────────┼────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Distanţa se │
│ │Termice, cu │ │ │măsoară până │
│ │abur │0,5 │1,5 │la marginea │
│ │ │ │ │canalului │
│ │ │ │ │termic; ea se│
│ ├────────────┼────────┼─────────┤poate reduce │
│ │ │ │ │cu 50% cu │
│ │Termice, cu │ │ │măsuri de │
│ │apă │0,2 │0,5 │protecţie │
│ │fierbinte │ │ │termică a │
│ │ │ │ │cablului │
│ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │2) Distanţa │
│ │ │ │ │poate fi │
│ │ │ │ │redusă până │
│ │Lichide │ │ │la 0,25 m în │
│ │combustibile│0.5*2) │1 │cazul │
│Conducte, │ │ │ │protejării │
│canale │ │ │ │cablului în │
│ │ │ │ │tub, conform │
│ │ │ │ │NTE 007/08/00│
│ ├────────────┼────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │*3) De │
│ │ │ │ │regulă, │
│ │ │ │ │conducta de │
│ │ │ │ │gaze se │
│ │ │ │ │pozeză │
│ │ │ │ │deasupra │
│ │ │ │ │*4) În cazul │
│ │ │ │ │protejării │
│ │ │ │ │cablului în │
│ │ │ │ │tub, distanţa│
│ │ │ │ │se măreşte la│
│ │Gaze │0,25*3) │0,6*4) │1,5 m pentru │
│ │ │ │ │conducte de │
│ │ │ │ │gaze de │
│ │ │ │ │presiune │
│ │ │ │ │joasă sau │
│ │ │ │ │medie, │
│ │ │ │ │respectiv la │
│ │ │ │ │2 m, pentru │
│ │ │ │ │conducte de │
│ │ │ │ │gaze la │
│ │ │ │ │presiune │
│ │ │ │ │înaltă │
├───────────────┴────────────┼────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │*5) Cu │
│ │ │ │condiţia │
│Fundaţii de clădiri │- │0,6*5) │verificării │
│ │ │ │stabilităţii │
│ │ │ │construcţiei │
├────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │*6) Se admite│
│ │ │ │reducerea │
│ │ │ │distanţei cu │
│Arbori (axul acestora) │- │1*6) │condiţia │
│ │ │ │protejării │
│ │ │ │cablului în │
│ │ │ │tub │
├───────────────┬────────────┼────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │*7) Distanţa │
│ │ │ │ │se măsoară de│
│ │0,4 kV │- │0,5*7) │la marginea │
│ │ │ │ │stâlpului sau│
│ │ │ │ │fundaţiei │
│ ├────────────┼────────┼─────────┼─────────────┤
│ │(1 - 20) kV │ │ │ │
│LEA │cu neutru │- │1*8) │ │
│ │izolat sau │ │ │*8) Distanţa │
│ │tratat │ │ │se măsoară de│
│ ├────────────┼────────┼─────────┤la │
│ │(110 - 400) │ │ │conductorul │
│ │kV cu neutru│- │5*8) │extrem al LEA│
│ │legat la │ │ │ │
│ │pământ │ │ │ │
├───────────────┴────────────┼────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │*9) Cablurile│
│ │ │ │se montează │
│ │ │ │în tuburi de │
│ │ │ │protecţie, │
│ │ │ │unghi minim │
│ │ │ │de traversare│
│ │ │ │60° │
│ │ │ │(recomandat │
│ │ │ │75° - 90°), │
│Şină de tramvai (cea mai │1*9) │2*10) │conform NTE │
│apropiată) │ │ │007/08/00 │
│ │ │ │*10) Se amite│
│ │ │ │reducerea │
│ │ │ │până la 1 m │
│ │ │ │în cazul │
│ │ │ │cablurilor cu│
│ │ │ │înveliş din │
│ │ │ │PVC sau │
│ │ │ │pozate în │
│ │ │ │tuburi │
├───────────────┬────────────┼────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │*11) În │
│ │ │ │ │condiţiile │
│ │ │ │ │precizate în │
│ │Uzinale │1*11) │1 │NTE 007/08/00│
│ │ │ │ │(unghi minim │
│ │ │ │ │de traversare│
│ │ │ │ │75°. │
│Căi ferate │ │ │ │Cablurile vor│
│neelectrificate├────────────┼────────┼─────────┤fi protejate │
│ │ │ │ │în tuburi │
│ │ │ │ │până la │
│ │ │ │ │limita zonei │
│ │SNCFR │2*11) │3 │de │
│ │ │ │ │expropriere, │
│ │ │ │ │dar minimum 2│
│ │ │ │ │m de la şina │
│ │ │ │ │externă) │
├───────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │*12) Cablu │
│ │ │ │ │montat în tub│
│ │ │ │ │izolat (PVC, │
│ │ │1,4*12) │ │beton) │
│ │Uzinale │3*13) │1,5 │*13) Cablu │
│ │ │ │ │montat în tub│
│ │ │ │ │metalic │
│ │ │ │ │*14) Se │
│Căi ferate │ │ │ │admite │
│electrificate ├────────────┼────────┼─────────┤reducerea │
│ │ │ │ │distanţei │
│ │ │ │ │până la 3 m │
│ │ │ │ │cu măsuri de │
│ │SNCFR │ │10*14) │protecţie │
│ │ │ │ │pentru cablu │
│ │ │ │ │şi cu │
│ │ │ │ │aprobarea │
│ │ │ │ │SNCFR │
├───────────────┴────────────┼────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │*15) Măsurată│
│ │ │ │în axul │
│ │ │ │drumului; │
│ │ │ │tubul de │
│ │ │ │protecţie va │
│ │ │ │depăşi │
│ │ │ │bordura, │
│ │ │ │respectiv │
│ │ │ │ampriza, cu │
│ │ │ │cca. 0,5 m, │
│ │ │ │unghiul minim│
│ │ │ │de traversare│
│Drumuri │1*15) │0,5*16) │60° │
│ │ │ │(recomandat │
│ │ │ │75° - 90°) │
│ │ │ │*16) Măsurată│
│ │ │ │de la bordură│
│ │ │ │spre trotuar │
│ │ │ │în │
│ │ │ │localităţi, │
│ │ │ │respectiv de │
│ │ │ │la ampriză │
│ │ │ │spre zona de │
│ │ │ │protecţie, în│
│ │ │ │afara │
│ │ │ │localităţilor│
├───────────────┬────────────┼────────┼─────────┼─────────────┤
│ │Comandă │ │ │ │
│ │control │0,5*17) │0,1 │*17) Se │
│ │ │ │ │admite │
│ ├────────────┼────────┼─────────┤reducerea │
│ │LES (1-20) │ │ │distanţei │
│Cabluri │kV │0,5*17) │0,07 │până la 0,25 │
│ │ │ │ │m cu condiţia│
│ ├────────────┼────────┼─────────┤protejării │
│ │Tc, │ │ │cablului │
│ │tracţiune │0,5*17) │0,5 │conform NTE │
│ │urbană, etc.│ │ │007/08/00 │
│ │ │ │ │ │
└───────────────┴────────────┴────────┴─────────┴─────────────┘

    Se vor respecta specificaţiile normativului NTE 007/08/00- Normativ pentru proiectarea şi executarea reţelelor de cabluri electrice

    ANEXA 5

    la normă
    Distanţe de siguranţă aferente liniilor electrice aeriene
    cu tensiunea nominală mai mică sau egală cu 1 kV

    CĂI FERATE

┌───────────────┬───────────┬───────────┐
│Obiective │Traversare │Apropiere │
│învecinate │ │ │
├───────────────┼───────────┼───────────┤
│Căi ferate │Nu se admit│ │
│electrificate │traversări.│ │
├───────────────┼───────────┤ │
│ │- Distanţa │ │
│ │minimă pe │ │
│ │verticală │Distanţa pe│
│ │între │orizontală │
│ │conductorul│între │
│ │inferior al│conductorul│
│ │LEA şi şină│extrem al │
│ │este 7 m. │LEA la │
│ │- Distanţa │deviaţia │
│Căi ferate │minimă pe │maximă şi │
│neelectrificate│orizontală │cea mai │
│ │între cel │apropiată │
│ │mai │şină este │
│ │apropiat │de minimum │
│ │stâlp LEA │7,5 m │
│ │şi şină │ │
│ │este Hst │ │
│ │(înălţimea │ │
│ │stâlpului │ │
│ │LEA). │ │
└───────────────┴───────────┴───────────┘


    DRUMURI

┌──────────┬─────────────────┬─────────┐
│Obiective │Traversare │Apropiere│
│învecinate│ │ │
├──────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │Nu se admit │ │
│ │traversări ale │ │
│Drumuri de│autostrăzilor. │ │
│interes │Distanţa pe │ │
│naţional, │verticală între │ │
│judeţean, │conductorul │ │
│comunale │inferior al LEA │ │
│şi │şi partea │ │
│vicinale │carosabilă a │ │
│ │drumului este de │Stâlpii │
│ │7 m. │se dispun│
├──────────┼─────────────────┤în afara │
│ │Distanţa pe │zonei de │
│ │verticală între │protecţie│
│ │conductorul │a │
│ │inferior al LEA │drumului │
│Străzi şi │şi partea │ │
│drumuri de│carosabilă a │ │
│utilitate │drumului este de │ │
│privată │6 m. │ │
│ │Stâlpii liniilor │ │
│ │se vor amplasa în│ │
│ │afara zonei de │ │
│ │siguranţă a │ │
│ │drumului. │ │
└──────────┴─────────────────┴─────────┘


    LTc

┌───────────────┬───────────┬──────────┐
│Obiective │Traversare │Apropiere │
│învecinate │ │ │
├───────────────┼───────────┴──────────┤
│ │- Distanţa pe │
│ │verticală între │
│ │conductorul inferior │
│ │şi linia de │
│Linii de │telecomunicaţii este │
│telecomunicaţii│stabilită conform SR │
│aeriene │831:2002. │
│ │- Distanţa pe │
│ │orizontală între │
│ │stâlpul LEA şi linia │
│ │de telecomunicaţii │
│ │este de minimum 2 m. │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Linii de │ │
│telecomunicaţii│Nu se normează │
│subterane │ │
└───────────────┴──────────────────────┘


    TRAMVAI/TROLEIBUZ

┌────────────┬─────────────┬───────────┐
│Obiective │Traversare │Apropiere │
│învecinate │ │ │
├────────────┼─────────────┴───────────┤
│Linii de │Distanţa pe verticală │
│tramvai şi │între conductorul │
│de troleibuz│inferior al LEA şi linia │
│(traversare)│de contact sau cablul │
│ │purtător este de 2 m. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Linie │Distanţa pe orizontală şi│
│contact │verticală: 4 m │
│tramvai │ │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Linie │Distanţa pe orizontală şi│
│contact │verticală: 2 m │
│troleibuz │ │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Cablu │Distanţa pe orizontală şi│
│purtător │verticală: 2 m │
│tramvai │ │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Cablu │Distanţa pe orizontală şi│
│purtător │verticală: 4 m │
│troleibuz │ │
└────────────┴─────────────────────────┘


    TELEFERICE/FUNICULARE

┌──────────┬─────────────┬─────────────┐
│Obiective │Traversare │Apropiere │
│învecinate│ │ │
├──────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │Distanţa │
│ │ │minimă de │
│Transport │Se interzic │apropiere │
│pe cablu │traversările.│este egală cu│
│suspendai │ │înălţimea │
│ │ │stâlpului │
│ │ │LEA. │
└──────────┴─────────────┴─────────────┘


    CONDUCTE SUPRATERANE

┌─────────────┬───────────┬────────────┐
│Obiective │Traversare │Apropiere │
│învecinate │ │ │
├─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │- Distanţa │ │
│ │pe │ │
│ │verticală │ │
│ │între │ │
│ │conductorul│ │
│ │inferior al│Distanţa pe │
│ │LEA şi │orizontală │
│ │partea │între │
│ │superioară │conductorul │
│ │a conductei│extrem al │
│Conducte │este de │LEA la │
│supraterane │minimum 2 │deviaţie │
│cu fluide │m. │maximă şi │
│neinflamabile│- Distanţa │peretele │
│ │minimă pe │conductei │
│ │orizontală │este egală │
│ │între │cu înălţimea│
│ │marginea │stâlpului │
│ │stâlpului │LEA. │
│ │şi conductă│ │
│ │este de │ │
│ │minimum │ │
│ │înălţimea │ │
│ │stâlpului │ │
│ │LEA + 3 m. │ │
├─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Distanţa pe │
│ │ │orizontală │
│ │ │între │
│ │ │conductorul │
│Conducte │Se │extrem al │
│supraterane │interzice │LEA la │
│cu fluide │traversarea│deviaţie │
│inflamabile │ │maximă şi │
│ │ │peretele │
│ │ │conductei │
│ │ │este de │
│ │ │minimum 5 m.│
├─────────────┴───────────┴────────────┤
│Armăturile metalice supraterane ale │
│conductelor (robinete, refulatoare, │
│vane) vor fi tratate ca elemente ale │
│conductelor. │
└──────────────────────────────────────┘


    CONDUCTE SUBTERANE

┌──────────┬─────────────┬─────────────┐
│Obiective │Traversare │Apropiere │
│învecinate│ │ │
├──────────┼─────────────┴─────────────┤
│ │Pentru conducte de fluide │
│ │inflamabile (gaze, ţiţei, │
│ │produse petroliere) │
│ │distanţa minimă de la cea │
│ │mai apropiată fundaţie sau │
│ │priză de pământ a unui │
│ │stâlp la conductă este de 5│
│ │m. Distanţa poate fi redusă│
│ │în cazuri obligate până la │
│ │2 m. cu acordul │
│ │beneficiarului conductei. │
│ │Pentru conducte de │
│ │transport de gaze │
│Conducte │inflamabile, pe porţiunile │
│subterane │unde acestea sunt │
│ │considerate de categoria a │
│ │II-a din punct de vedere al│
│ │siguranţei, se respectă o │
│ │distanţă egală cu înălţimea│
│ │stâlpului deasupra solului;│
│ │ea poate fi redusă, în │
│ │cazuri obligate, cu acordul│
│ │beneficiarului conductei. │
│ │În celelalte situaţii │
│ │distanţa minimă de la cea │
│ │mai apropiată fundaţie sau │
│ │priză de pământ a unui │
│ │stâlp la conductă este de 2│
│ │m. │
└──────────┴───────────────────────────┘


    INSTALAŢII PETROLIERE

┌──────────┬────────────┬──────────────┐
│Obiective │Traversare │Apropiere │
│învecinate│ │ │
├──────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Se interzice │
│ │ │apropierea │
│ │ │axului LEA de │
│ │ │orice parte a │
│Instalaţii│ │unei │
│de │ │instalaţii de │
│extracţie │Se interzic │foraj şi │
│petrol şi │traversările│extracţie la o│
│gaze │LEA peste │distanţă mai │
│naturale, │instalaţii │mică decât 1,5│
│de pompare│de foraj şi │x înălţimea │
│petrol, │extracţie de│deasupra │
│staţii de │petrol şi │solului a │
│reglare, │gaze │celui mai │
│măsurare │naturale │înalt stâlp │
│gaze │ │din apropiere │
│naturale │ │faţă de limita│
│ │ │zonei în care │
│ │ │există mediu │
│ │ │cu pericol de │
│ │ │explozie. │
└──────────┴────────────┴──────────────┘


    APE

┌────────────┬────────────┬────────────┐
│Obiective │Traversare │Apropiere │
│învecinate │ │ │
├────────────┼────────────┴────────────┤
│ │Se interzice traversarea │
│ │apelor curgătoare, │
│ │lacurilor sau canalelor │
│ │nenavigabile. │
│ │Construirea acestora │
│ │peste ape sau în zona de │
│ │protecţie a acestora se │
│ │face, în cazuri obligate,│
│ │numai cu acordul │
│ │organelor de gospodărire │
│ │a apelor, respectând │
│Cursuri de │distanţa minimă pe │
│ape │verticală între │
│nenavigabile│conductorul inferior al │
│ │LEA la săgeata maximă şi │
│ │nivelul maxim al apei de │
│ │7 m pentru traversări în │
│ │zonele localităţilor şi │
│ │în zonele din amonte ale │
│ │lucrărilor hidrotehnice, │
│ │dispuse transversal pe │
│ │albie, respectiv de │
│ │maximum 5 m pentru │
│ │traversări în celelalte │
│ │zone. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Se interzice traversarea │
│ │apelor curgătoare, │
│ │lacurilor sau canalelor │
│ │navigabile. │
│ │Construirea acestora │
│ │peste ape sau în zona de │
│ │protecţie a acestora se │
│ │face, în cazuri obligate,│
│Cursuri de │numai cu acordul │
│ape │organelor de gospodăreşti│
│navigabile │a apelor, respectând │
│ │distanţa minimă la poarta│
│ │de gabarit a navelor de │
│ │G+1 unde G = gabaritul de│
│ │liberă trecere al │
│ │navelor, stabilit în │
│ │funcţie de specificul │
│ │navigaţiei, de comun │
│ │acord cu autorităţile │
│ │competente. │
└────────────┴─────────────────────────┘


    PODURI/DIGURI/BARAJE

┌───────────────┬───────────┬──────────┐
│Obiective │Traversare │Apropiere │
│învecinate │ │ │
├───────────────┼───────────┴──────────┤
│Poduri │ │
│Diguri, baraje │Distanţa pe verticală │
│accesibile │între conductorul LEA │
│circulaţiei │în orice poziţie şi │
│autovehiculelor│orice parte a │
│Diguri, baraje │construcţiei este de │
│accesibile doar│minimum 2 m │
│circulaţiei │ │
│pedestre │ │
└───────────────┴──────────────────────┘


    CLĂDIRI

┌──────────┬─┬───────────┬─────────────┐
│Obiective │ │Traversare │Apropiere │
│învecinate│ │ │ │
├──────────┼─┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │Distanţa pe │
│ │ │ │orizontală │
│ │ │ │între un │
│ │ │ │stâlp al LEA │
│ │ │ │şi orice │
│ │ │ │parte a │
│ │ │ │clădirii este│
│ │ │ │de 1 m; │
│ │ │ │Liniile │
│ │ │ │(fascicolele)│
│ │ │ │cu │
│ │ │ │conductoare │
│ │ │ │izolate │
│ │ │ │torsadate se │
│ │ │ │pot monta pe │
│ │ │Numai LEA │faţadele │
│Clădiri │ │cu │clădirilor de│
│locuite/ │ │conductoare│categorie de │
│nelocuite │ │izolate │pericol de │
│ │ │torsadate │incendiu │
│ │ │ │medie sau │
│ │ │ │mică (C. D, │
│ │ │ │E) la │
│ │ │ │distanţa │
│ │ │ │minimă de 10 │
│ │ │ │cm de │
│ │ │ │peretele │
│ │ │ │clădirii, în │
│ │ │ │cazul │
│ │ │ │fascicolului │
│ │ │ │întins, │
│ │ │ │respectiv 3 │
│ │ │ │cm în cazul │
│ │ │ │fascicolului │
│ │ │ │pozat. │
└──────────┴─┴───────────┴─────────────┘


    CLĂDIRI CU PERICOL DE EXPLOZIE/INCENDIU

┌───────────┬────────────┬─────────────┐
│Obiective │Traversare │Apropiere │
│învecinate │ │ │
├───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │În cazul │
│ │ │apropierii │
│ │ │LEA de │
│ │ │depozite cu │
│ │ │substanţe │
│ │ │combustibile │
│ │ │sau cu │
│ │ │pericol de │
│ │ │explozie sau │
│ │ │de incendiu, │
│ │ │distanţa │
│ │ │minimă pe │
│ │ │orizontală │
│ │ │între axul │
│ │ │LEA şi orice │
│ │ │parte a │
│ │ │depozitului │
│ │ │este: │
│ │ │- pentru │
│ │ │depozite │
│Construcţii│Se interzic │deschise cu │
│de │traversările│substanţe │
│producţie │LEA peste │combustibile │
│şi/sau │construcţii │solide, │
│depozitare │de producţie│înălţimea │
│încadrate │şi/sau │deasupra │
│în │depozitare │solului a │
│categoria │încadrate în│celui mai │
│A, B sau C │categoria A,│înalt stâlp │
│pericol de │B sau C │din │
│incendiu │pericol de │apropiere. │
│ │incendiu. │- pentru │
│ │ │depozite de │
│ │ │lichide sau │
│ │ │gaze │
│ │ │combustibile,│
│ │ │pentru │
│ │ │depozite cu │
│ │ │pericol de │
│ │ │incendiu şi │
│ │ │explozie şi │
│ │ │pentru │
│ │ │depozite de │
│ │ │muniţie: 1,5 │
│ │ │x Hst │
│ │ │(înălţimea │
│ │ │deasupra │
│ │ │solului a │
│ │ │celui mai │
│ │ │înalt stâlp │
│ │ │din │
│ │ │apropiere). │
└───────────┴────────────┴─────────────┘


    ALTELE

┌────────────┬────────────┬────────────┐
│Obiective │Traversare │Apropiere │
│învecinate │ │ │
├────────────┼────────────┴────────────┤
│ │Distanţa minimă pe │
│Zone cu │verticală dintre │
│circulaţie │conductorul inferior al │
│frecventă │LEA la săgeata maximă şi │
│ │sol este egală cu 7 m. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Distanţa pe verticală │
│Culturi pe │între conductorul │
│spaliere │inferior al liniei la │
│metalice şi │săgeata maximă şi partea │
│îngrădiri │superioară a spalierului/│
│metalice │îngrădirii metalice să │
│ │fie de minimum 1,5 m. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │- Distanţa pe verticală │
│ │este de minimum 3,5 m, la│
│ │săgeata maximă a │
│ │conductorului, de la cota│
│ │terenului, la canale în │
│ │debleu, respectiv de la │
│ │cota coronamentului, la │
│ │canale în rambleu, pentru│
│ │canale accesibile numai │
│ │circulaţiei pedestre. │
│ │- Distanţa pe verticală │
│Instalaţii │este de minimum 4 m, la │
│de │săgeata maximă a │
│îmbunătăţiri│conductorului, de la cota│
│funciare │terenului, la canale în │
│(conducte, │debleu, respectiv de la │
│canale şi │cota coronamentului la │
│jgheaburi) │canale în rambleu, pentru│
│ │canale accesibile │
│ │circulaţiei cu │
│ │autovehicule, fără a fi │
│ │drumuri publice. │
│ │- Distanţa pe verticală │
│ │este de minimum 3,5 m, la│
│ │săgeata maximă a │
│ │conductorului, până la │
│ │peretele superior al │
│ │jgheabului sau conductei │
│ │supraterane fixe sau │
│ │mobile. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Se interzice traversarea │
│ │LEA peste aeroporturi, │
│Aeroporturi │iar apropierile se │
│ │tratează conform │
│ │legislaţiei de │
│ │specialitate. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Instalaţii │ │
│de emisie │Se interzice traversarea │
│recepţie de │LEA peste acestea. │
│Tc de înaltă│ │
│frecvenţă: │ │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Se evită traversarea │
│ │acestora; │
│ │În cazuri obligate, │
│ │traversarea LEA noi peste│
│ │parcajele auto existente │
│ │sau amplasarea de parcaje│
│ │auto noi în culoarul de │
│Parcaje auto│trecere al LEA existente │
│pe platforme│se poate realiza cu │
│în aer │respectarea tuturor │
│liber: │distanţelor şi măsurilor │
│ │de siguranţă rezultate în│
│ │urma analizelor de risc, │
│ │de comun acord cu toate │
│ │părţile implicate; aceste│
│ │situaţii se trasează ca │
│ │traversări ale │
│ │drumurilor. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Terenuri de │Traversarea LEA peste │
│sport şi │terenurile de sport şi │
│zone de │peste zonele de agrement │
│agrement │este interzisă. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Sunt tratate toate │
│ │situaţiile de coexistenţă│
│ │care vizează arbori/pomi │
│ │fructiferi din livezi, │
│ │zăvoaie, fond forestier, │
│ │etc., situaţi în domeniul│
│ │public sau privat. │
│ │În raport cu vegetaţia, │
│ │se consideră traversare a│
│ │LEA situaţia în care │
│ │protecţia orizontală a │
│ │conductorului extrem la │
│ │devierea maximă produsă │
│ │de vânt se intersectează │
│ │cu proiecţia orizontală a│
│ │coroanei arborilor la │
│ │devierea maximă produsă │
│ │de vânt şi/sau de │
│ │greutatea zăpezii. │
│ │În raport cu vegetaţia, │
│ │se consideră apropiere │
│ │situaţia în care arborii │
│ │plantaţi/crescuţi în │
│ │lateralul LEA, sub │
│ │acţiunea factorilor │
│ │hidrometeorologici (vânt │
│ │şi/sau zăpadă în asociere│
│Vegetaţia │cu umezeala excesivă │
│din │acumulată în sol) pot fi │
│vecinătatea │îndoiţi, aplecaţi, │
│LEA │răsturnaţi (smulşi din │
│ │rădăcină) peste │
│ │conductoarele şi/sau │
│ │stâlpii LEA, respectiv │
│ │arborii slab ancoraţi în │
│ │sol şi/sau care au părţi │
│ │uscate şi care sub │
│ │acţiunea vântului/zăpezii│
│ │pot afecta conductoarele/│
│ │stâlpii LEA. │
│ │În aceeaşi categorie se │
│ │încadrează şi arborii │
│ │care, datorită │
│ │dimensiunilor lor, prin │
│ │tăiere pot cădea peste │
│ │conductoarele/stâlpii │
│ │LEA. │
│ │În situaţii de traversare│
│ │/apropiere, distanţa │
│ │între conductorul extrem │
│ │al liniei şi coronamentul│
│ │arborilor este de minimum│
│ │1 m. │
│ │Profilul LEA cu tensiunea│
│ │nominală < 1 kV, raportat│
│ │la vegetaţia din │
│ │vecinătatea acesteia, │
│ │este prezentat în Figura │
│ │1 din prezenta anexă. │
└────────────┴─────────────────────────┘

 (a se vedea imaginea asociată)
        Figura 1. Traversări şi apropieri LEA JT faţă de arbori/pomi fructiferi
        Legendă: (a se vedea imaginea asociată)


    ANEXA 6

    la normă
    Măsuri de siguranţă şi de protecţie, culoare de trecere şi condiţii de coexistenţă
    între LEA cu tensiune nominală peste 1 kV şi obiective învecinate
    CAP. I
    Măsuri de siguranţă şi de protecţie pentru LEA cu tensiuni nominale peste 1 kV
    1.1. La proiectarea şi construirea LEA, se vor prevedea cerinţe specifice pentru asigurarea securităţii şi protecţiei fizice a LEA în conformitate cu prevederile prezentei norme.
    1.2. La amplasarea unor obiective noi în culoarul de funcţionare a unei LEA existente se aplică măsurile de siguranţă şi protecţie prevăzute în normă.
    1.3. În porţiunile speciale de traseu se aplică măsurile de protecţie mărită din tabelul nr. 1 din prezenta anexă.
    1.4. De la caz la caz, în afara măsurilor de protecţie mărită prevăzute la pct 1.3. se iau şi măsuri de siguranţă suplimentară, constând fie în dublarea lanţului de izolatoare (respectiv a legăturilor izolatoarelor suport), fie în mărirea nivelului de izolaţie, conform tabelului nr. 2 din prezenta anexă.
    1.5. Creşterea nivelului de izolaţie se poate realiza, fie prin utilizarea de izolatoare cu caracteristici electrice superioare, fie prin utilizarea de izolatoare cu aceleaşi caracteristici electrice şi prin mărirea numărului acestora pe ramură, conform tabelului nr. 2 din prezenta anexă.
    1.6. În cazuri deosebite (pentru evitarea unor intervenţii costisitoare şi dificil de realizat în exploatare), se pot aplica simultan măsurile de protecţie mărită şi măsurile de creştere a nivelului de izolaţie.
    1.7. (1) LEA se protejează împotriva loviturilor de trăsnet şi a supratensiunilor atmosferice, conform prevederilor normativului NTE 001/03/00.
    (2) Pentru protecţia liniei împotriva supratensiunilor atmosferice şi pentru protecţia oamenilor împotriva Ua şi Upas, care apar în cazul punerilor la pământ, stâlpii LEA se leagă la pământ respectând cel puţin prevederile din SR EN 61140:2016.
    (3) Armăturile fundaţiilor de beton armat ale stâlpilor LEA şi ale părţii subterane a stâlpilor din beton armat, în cazul fundaţiilor burate, se consideră ca prize naturale de pământ, cu condiţia ca armăturile să fie conectate electric (sudate) unele de altele şi să fie legate electric la conductorul de protecţie (în cazul în care LEA este prevăzută cu conductor de protecţie) sau la stâlpul metalic sau la armătura stâlpului de beton.
    (4) Stâlpii trebuie să fie prevăzuţi cu prize artificiale de pământ, în cazul în care priza naturală de pământ nu satisface condiţia de rezistenţă de dispersie impusă.
    (5) Toţi stâlpii LEA din zonele cu circulaţie frecventă, precum şi stâlpii cu aparataj din zonele cu circulaţie redusă trebuie să fie prevăzuţi cu prize artificiale de pământ pentru dirijarea distribuţiei potenţialelor.
    (6) Cerinţele privind Ua şi Upas şi valorile maxime ale acestora trebuie să respecte prevederile SR EN 50341-2-24:2019.
    (7) Se recomandă ca părţile metalice ale obiectivelor amplasate în interiorul zonei de siguranţă şi protecţie să fie legate la pământ. Valorile necesare pentru rezistenţele de dispersie ale prizelor de pământ ale obiectivelor se stabilesc de la caz la caz, în cadrul analizelor de risc, astfel încât să asigure protecţia persoanelor şi bunurilor.
    (8) Verificarea valorilor rezistenţelor de dispersie ale prizelor de pământ ale stâlpilor LEA şi ale părţilor metalice ale obiectivelor din culoarul de trecere al LEA se face periodic prin măsurători. Se recomandă ca măsurătorile să se efectueze conform SR EN 61140:2016.

    1.8. (1) Conform prevederilor Ordinului ministrului transporturilor nr. 735/2015 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind stabilirea zonelor cu servituţi aeronautice civile şi a condiţiilor de avizare a documentaţiilor tehnice aferente obiectivelor din aceste zone sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană şi/sau pot afecta siguranţa zborului pe teritoriul şi în spaţiul aerian al României RACR-ZSAC, ediţia 1/2015, cu modificările şi completările ulterioare, LEA cu înălţimea stâlpilor de peste 25 m şi care traversează drumuri naţionale, autostrăzi, căi ferate sau cursuri principale de apă (râuri cu lungimi mai mari de 200 km) trebuie semnalizate după cum urmează:
    - conductoarele superioare din deschiderea de traversare, prin marcare pentru zi (cu balize);
    – stâlpii de traversare, prin marcare pentru zi (vopsire).

    (2) Stâlpii de traversare cu înălţimi de 45 m şi mai mari trebuie să fie balizaţi pentru zi (vopsire) şi pentru noapte (lumini).
    (3) În cazurile stabilite pe baza unei analize de specialitate, conductoarele din deschiderea de traversare trebuie să fie marcate pentru zi (cu balize) şi pentru noapte (cu lumini specifice).
    (4) Balizele prevăzute la alin. (3) se montează pe conductorul sau conductoarele superioare ale LEA, respectiv pe conductorul de protecţie sau, în lipsa acestuia, pe conductorul de fază.
    (5) Balizele se montează pe conductorul sau conductoarele extreme ale LEA din planul superior şi se amplasează astfel încât alternanţa acestora să nu conducă la o spaţiere mai mică de 50 m între două balize succesive.

    1.9. Pentru proiectarea şi construirea liniilor electrice aeriene noi cu tensiuni nominale peste 1 kV, cerinţele SR EN 50341-1:2013 "Linii electrice aeriene de tensiune alternativă mai mare de 1 kV. Partea 1: Reguli Generale Specificaţii comune" şi SR EN 50341-2-24:2019 "Linii electrice aeriene de tensiune alternativă mai mare de 1 kV. Partea 2-24: Aspectele normativelor naţionale (NNA) pentru România (pe baza EN 50341-1:2012)" sunt minimale.
    Tabelul 1. Măsuri de protecţie mărită

┌────┬───────────┬────────────────────────────┐
│ │Elementul │Echiparea LEA │
│ │la care se ├─────────────┬──────────────┤
│Nr. │referă │Cu izolatoare│Cu lanţuri de │
│crt.│măsura de │suport │izolatoare │
│ │protecţie ├─────────────┴──────────────┤
│ │mărită │Măsuri de protecţie mărită │
├────┼───────────┼─────────────┬──────────────┤
│ │ │ │Stâlpi de │
│ │ │Stâlpi de │susţinere cu │
│1 │Stâlpi │întindere │cleme cu │
│ │ │ │reţinerea │
│ │ │ │conductorului │
├────┼───────────┼─────────────┴──────────────┤
│ │ │- Secţiunea conductorului de│
│ │ │minimum 35 mmp pentru funie │
│ │ │Al-Ol, Aliaj de │
│ │ │aluminiu-oţel şi Aliaj de │
│2 │Conductoare│aluminiu şi de 50 mmp pentru│
│ │ │funie de Ol. │
│ │ │- Se interzice înnădirea │
│ │ │conductoarelor în │
│ │ │deschidere. │
├────┼───────────┼─────────────┬──────────────┤
│ │ │ │- Cleme de │
│ │ │ │susţinere cu │
│ │ │ │reţinerea │
│ │ │ │conductorului;│
│ │ │Legături de │- Armături de │
│ │ │susţinere cu │protecţie │
│3 │Cleme şi │reţinerea │împotriva │
│ │armături │conductorului│arcului, la │
│ │ │(legături de │lanţurile de │
│ │ │siguranţă) │izolatoare ale│
│ │ │ │LEA cu │
│ │ │ │tensiunea │
│ │ │ │nominală U(n) │
│ │ │ │> 110 kV. │
├────┼───────────┼─────────────┴──────────────┤
│ │ │Deschiderile reale la │
│ │ │încărcări din vânt şi la │
│4 │Deschideri │încărcări verticale nu vor │
│ │ │depăşi 90% din cele de │
│ │ │dimensionare a stâlpilor. │
├────┼───────────┼────────────────────────────┤
│ │ │- Lanţurile multiple │
│ │ │(susţinere şi întindere) se │
│ │ │verifică în regim de avarie,│
│ │ │la ruperea unei ramuri; │
│ │ │- Lanţurile simple cu │
│ │ │izolatoare capă şi tijă se │
│ │ │verifică la capacitatea │
│ │ │reziduală în urma spargerii │
│ │Lanţuri de │unei pălării izolante │
│5 │izolatoare │(coeficient parţial de │
│ │ │siguranţă egal cu 1); │
│ │ │- Izolaţia suport din │
│ │ │materiale compozite şi │
│ │ │izolaţia compozită din │
│ │ │lanţurile de izolatoare │
│ │ │simple trebuie încercate │
│ │ │bucată cu bucată la 75% din │
│ │ │sarcina de rupere garantată │
│ │ │la procurare. │
└────┴───────────┴────────────────────────────┘


    Tabelul 2. Măsuri pentru realizarea creşterii nivelului de izolaţie a LEA

┌─────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │Tipul izolatoarelor │
│ ├────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────────┤
│ │Izolatoare │Izolatoare tip capă-tijă │Izolatoare tip tijă │
│Tensiunea│suport │ │ │
│nominală ├────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│(kV) │Nivelul de │Nivelul de izolaţie │Nivelul de izolaţie │
│ │izolaţie │ │ │
│ ├──────┬─────┼────────────────┬──────────┼────────────────┬────────────┤
│ │Normal│Mărit│Normal │Mărit │Normal │Mărit │
├─────────┼──────┼─────┼────────────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤
│6 │6 kV │10 kV│- │- │6 kV │10 kV │
├─────────┼──────┼─────┼────────────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤
│ │ │15 │ │ │ │ │
│10 │10 kV │... │- │- │10 kV │15 ... 20 kV│
│ │ │20 kV│ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼────────────────┴──────────┼────────────────┼────────────┤
│ │ │30 │Numărul de izolatoare se │ │ │
│20 │20 kV │... │alege conform prevederilor │20 kV │30 ... 35 kV│
│ │ │35 kV│capitolului II din prezenta│ │ │
│ │ │ │anexă. │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼────────────────┬──────────┼────────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Se măreşte│ │ │
│ │ │ │ │numărul de│ │Se adăugă un│
│110 │- │- │ │izolatoare│ │izolator tip│
│ │ │ │ │cu o │ │capă-tijă*1)│
│ │ │ │ │bucată. │ │ │
├─────────┼──────┼─────┤ ├──────────┤ ├────────────┤
│ │ │ │Numărul de │Se măreşte│Numărul de │Se adăugă │
│ │ │ │izolatoare │numărul de│izolatoare │două │
│220 │- │- │conform NTE 001/│izolatoare│conform NTE 001/│izolatoare │
│ │ │ │03/00 şi SR-EN │cu două │03/00 şi SR-EN │tip │
│ │ │ │50341-2-24:2019.│bucăţi. │50341-2-24:2019.│capă-tijă*1)│
├─────────┼──────┼─────┤ ├──────────┤ ├────────────┤
│ │ │ │ │Se măreşte│ │Se adăugă │
│ │ │ │ │numărul de│ │trei │
│400 │- │- │ │izolatoare│ │izolatoare │
│ │ │ │ │cu trei │ │tip │
│ │ │ │ │bucăţi. │ │capă-tijă*1)│
└─────────┴──────┴─────┴────────────────┴──────────┴────────────────┴────────────┘

        Notă:
    *1) Izolatoarele capă-tijă se montează la partea superioară a lanţului de izolatoare.
        Măsura de adăugare de izolatoare suplimentare este valabilă numai în cazul izolaţiei clasice (sticlă sau porţelan).
        În cazul izolaţiei compozite, mărirea nivelului de izolaţie se realizează prin utilizarea de izolatoare cu nivel de izolaţie mărit cu 25% faţă de cel definit în prezenta normă.


    CAP. II
    Culoare de trecere (de funcţionare), zone de protecţie şi siguranţă pentru LEA cu tensiuni nominale peste 1 kV
    2.1. Instituirea de către operatorii de reţea, conform prevederilor legale, de restricţii şi interdicţii în culoarele de trecere (de funcţionare), în zonele de protecţie şi în zonele de siguranţă ale LEA noi se face cu respectarea prevederilor prezentei norme. De asemenea, la amplasarea de noi obiective în culoarul de trecere (de funcţionare) a LEA existente, este obligatorie respectarea prevederilor prezentei norme.
    2.2. În culoarul de trecere (funcţionare) al LEA, având lăţimea stabilită conform pct. 2.5., 2.6., 2.7. şi/sau 2.10. este obligatorie respectarea prevederilor prezentei norme.
    2.3. Dimensiunea zonei de siguranţă Z(sig) pentru LEA cu tensiuni nominale peste 1 kV (figura 1.a) este simetrică faţă de axul liniei şi se calculează cu relaţia:
        Z(sig) = L(LEA) + 2 [l(iz) + f(c.max)] sin a(c) + 2 . d(s), în care:
        ● Z(sig) - dimensiunea zonei de siguranţă;
        ● L(LEA) - lăţimea maximă a stâlpilor (distanţa cea mai mare pe orizontală, transversal pe linie), [m];
        ● l(iz) - lungimea maximă a unui lanţ de susţinere utilizat pe linie [m];
        ● f(c.max) - săgeata maximă a conductorului, calculată în condiţiile de apariţie a vântului maxim, în cea mai mare deschidere existentă pe LEA [m];
        ● a(c) - unghiul maxim de înclinare a planului conductorului activ extrem sub acţiunea presiunii vântului maxim [°];.
        ● d(s) - distanţa minimă de siguranţă considerată pe orizontală, faţă de conductorul activ extrem la deviaţia sa maximă [m].

 (a se vedea imaginea asociată)
        Figura 1.a Dimensiunea zonei de siguranţă

    2.4. Distanţa minimă de siguranţă, d(s), este de:
        ● 3 m, în cazul LEA cu tensiunea nominală ≤110 kV;
        ● 4 m, în cazul LEA cu tensiunea nominală de 220 kV;
        ● 5 m, în cazul LEA cu tensiunea nominală de 400 kV;
        ● 8 m, în cazul LEA cu tensiunea nominală de 750 kV.

    2.5. Lăţimile normate ale culoarelor de trecere pentru LEA simplu/dublu circuit, sunt următoarele:
        ● 24 m, pentru LEA cu tensiuni între 1 şi 36 kV;
        ● 37 m, pentru LEA cu tensiuni de 110 kV;
        ● 55 m, pentru LEA cu tensiuni de 220 kV;
        ● 75 m, pentru LEA cu tensiuni de 400 kV;
        ● 81 m, pentru LEA cu tensiuni de 750 kV.

    2.6. În cazul LEA construite pe terenuri silvice sau pe terenuri din domeniul public sau privat, precum grădini, curţi, livezi, zăvoaie, marginea drumurilor etc., unde există arbori/pomi fructiferi, lăţimile culoarelor de trecere pentru LEA simplu/dublu circuit sunt următoarele:
        ● 24 m, pentru LEA cu tensiuni între 1 şi 36 KV;
        ● 32 m, pentru LEA cu tensiunea de 110 kV;
        ● 44 m, pentru LEA cu tensiunea de 220 kV;
        ● 54 m, pentru LEA cu tensiunea de 400 kV;
        ● 81 m, pentru LEA cu tensiunea de 750 kV.

    2.7. Dimensiunile culoarului de trecere (funcţionare) pot fi mai mari decât cele prevăzute la pct. 2.5. şi 2.6. în cazurile şi în panourile LEA în care acestea:
    a) se realizează cu stâlpi echipaţi cu mai mult de două circuite;
    b) necesită deschideri mari, impuse de configuraţia terenului (traversarea unor elemente naturale etc.);
    c) au în vecinătate obiective, construcţii, depozite cu materiale explozive, instalaţii etc. pentru care condiţiile de coexistenţă cu acestea impun măsuri speciale sau distanţe de siguranţă mai mari decât cele prevăzute la pct. 2.4.;
    d) traversează zone în care configuraţia terenului favorizează căderea de arbori pe echipamentele LEA.

    2.8. Dimensiunile culoarului de trecere (funcţionare) pot fi reduse numai în cazul în care se proiectează şi se execută o LEA nouă. Reducerea dimensiunilor culoarului de trecere se justifică pe baza unei analize de risc şi trebuie acceptată de toate părţile implicate.
    2.9. Pentru porţiunile speciale ale LEA care se găsesc în una dintre situaţiile prevăzute la pct. 2.7., dimensiunile zonelor de protecţie şi a zonelor de siguranţă se calculează corespunzător dimensiunilor elementelor LEA şi/sau condiţiilor şi distanţelor de siguranţă specifice acestor porţiuni.
    2.10. (1) Distanţa măsurată pe verticală între conductorul cel mai apropiat de arbori şi coronamentul arborilor (inclusiv o creştere previzibilă până la următoarea operaţiune de defrişare/toaletare a arborilor), la deviaţia maximă a conductorului şi a coroanei arborilor sub acţiunea vântului şi/sau sub greutatea zăpezii şi în condiţii de săgeata maximă, nu trebuie să fie mai mică decât:
        ● 1 m, pentru LEA cu tensiunea de 20 kV;
        ● 4 m, pentru LEA cu tensiunea de 110 kV;
        ● 5 m, pentru LEA cu tensiunea de 220 kV;
        ● 6 m, pentru LEA cu tensiunea de 400 kV;
        ● 9 m, pentru LEA cu tensiunea de 750 kV.

    (2) Culoarul de trecere (de funcţionare) prin păduri, în cazul LEA nou construite şi LEA existente, se defrişează, conform prevederilor legale, numai în cazurile în care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1) sau în cazul în care se realizează exproprierea terenurilor din culoarul de trecere şi scoaterea definitivă a acestora din fondul forestier.

    2.11. În cazul în care, în condiţiile prevăzute la pct. 2.10., culoarul de trecere (de funcţionare) nu se defrişează, pentru proprietarul sau administratorul fondului forestier respectiv şi/sau proprietarul arborilor/pomilor fructiferi se instituie ca interdicţie obligaţia de a nu schimba arborii/pomii fructiferi existenţi cu alte specii, al căror regim de creştere să conducă la micşorarea sau anularea distanţelor minime prevăzute la pct. 2.10.
    2.12. La intersecţia LEA nou construite cu autostrăzi, drumuri naţionale şi judeţene sau cu drumuri care deservesc obiective turistice de interes deosebit, precum şi cu căile ferate cu trafic normal, culoarul de trecere (de funcţionare) defrişat prin pădure se întrerupe de o parte şi de alta a acestora, pe o distanţă de (30÷40) m, măsurată din axul obiectivului traversat, folosindu-se în acest scop stâlpi de înălţimi corespunzătoare care să permită trecerea conductoarelor pe deasupra arborilor.
    2.13. La trecerea LEA cu tensiunea nominală de 110 kV şi mai mare, nou construite prin fâşii înguste de păduri cu lăţimea până la 100 m, nu se defrişează de regulă culoarul de trecere (de funcţionare) prin pădure, conductoarele liniilor montându-se pe stâlpi înalţi care să asigure cel puţin distanţele prevăzute la pct. 2.10.
    2.14. Terenurile care au fost defrişate sau se defrişează pentru crearea culoarului de trecere (de funcţionare) pot fi plantate cu specii de arbori de înălţimi potrivite sau arbuşti, astfel încât să fie păstrate distanţele minime de la coroana acestora la conductoarele electrice, prevăzute la pct. 2.10., precum şi lăţimea culoarului de trecere (de funcţionare) determinată conform prevederilor de la pct. 2.5., 2.6. şi 2.9., pe toată durata de exploatare a liniilor electrice.
    2.15. (1) Operatorii de reţea, singuri sau împreună cu proprietarii de drept sau cu administratorul fondului silvic, efectuează cel puţin o dată pe an controale pe traseele LEA realizate pe terenuri silvice, identifică arborii uscaţi, slab ancoraţi în teren sau situaţi în terenuri fugitive, predispuşi căderii la vânt, din vecinătatea culoarului de trecere (funcţionare) şi iau măsuri pentru tăierea acestora conform prevederilor legale.
    (2) Vegetaţia forestieră din culoarul de trecere (funcţionare) se taie, dacă înălţimea acesteia, determinată în urma inspecţiei culoarului prevăzută la alin. (1), nu asigură distanţele prevăzute la pct. 2.10.

    2.16. LEA noi cu conductoare izolate şi neizolate, cu tensiunea nominală până la 20 kV inclusiv, amplasate în zonele silvice şi forestiere, se construiesc pe marginea drumurilor, inclusiv a celor forestiere, în culoare amplasate în zonele de protecţie a drumurilor publice, la limita zonei de siguranţă. Se evită defrişările, efectuându-se numai acele lucrări de curăţire şi tăiere a arborilor şi crengilor care asigură funcţionarea liniilor prin respectarea distanţei minime de siguranţă prevăzute la pct. 2.4., între conductoarele deviate de vânt şi coroana arborelui, respectiv a distanţei prevăzute la pct. 2.10., măsurată pe verticală între conductorul cel mai apropiat de arbori şi vârful arborilor.
    2.17. LEA cu conductoare izolate torsadate, cu tensiunea nominală până la 20 kV inclusiv, se construiesc în condiţiile pct. 2.16., suprapuse peste drumurile parcelare deschise existente în pădure sau direct prin pădure, fără a se defrişa culoare de lucru sau culoare de trecere (funcţionare).
    2.18. Construcţia sau reparaţia LEA care intersectează arii naturale protejate sau trec prin apropierea acestora, se realizează cu respectarea prevederilor Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    2.19. Profilul culoarului de trecere a LEA de 20 kV, respectiv 110 kV, stabilit conform prevederilor prezentului capitol, este exemplificat în figurile 1.b şi 1.c. (a se vedea imaginea asociată)
    Figura 1.b Profil culoar de trecere LEA 20 kV
        Legendă: (a se vedea imaginea asociată)

 (a se vedea imaginea asociată)
    Figura 1.c Profil culoar de trecere LEA 110 kV
        Legendă: (a se vedea imaginea asociată)


    CAP. III
    Condiţiile de coexistenţă a LEA cu tensiuni nominale peste 1 kV echipate cu conductoare neizolate
    3.1. Analiza de risc
    3.1.1. Amplasarea unor obiective de tipul celor prevăzute în prezentul capitol la o distanţă mai mică decât distanţa de siguranţă sau în alte condiţii de siguranţă şi de protecţie decât cele reglementate în prezenta normă faţă de LEA, respectiv amplasarea LEA care urmează a se construi la o distanţă mai mică decât distanţa de siguranţă sau în alte condiţii de siguranţă şi de protecţie decât cele reglementate faţă de obiective de tipul menţionat, se poate realiza numai pe baza unei analize de risc şi cu acordul tuturor părţilor implicate.
    3.1.2. (1) Riscurile generate de eventuala diminuare a distanţelor de siguranţă reglementate, măsurile prevăzute în analiza de risc pentru reducerea riscurilor şi aplicarea acestor măsuri trebuie acceptate de comun acord de toate părţile implicate.
    (2) Neacceptarea de către oricare parte implicată a rezultatelor analizei de risc implică asigurarea distanţelor de siguranţă şi a măsurilor de siguranţă şi protecţie prevăzute în prezenta normă.

    3.1.3. Costul analizei de risc şi a lucrărilor pentru reducerea riscurilor, precum şi realizarea condiţiilor de coexistenţă sunt în sarcina solicitantului.
    3.1.4. Condiţiile de coexistenţă a LEA echipate cu conductoare izolate, cu elemente naturale, obiecte, construcţii, instalaţii etc. din vecinătate se tratează în conformitate cu prevederile îndrumarului de proiectare 1LI-Ip4/17-2012.

    3.2. Traversări şi apropieri faţă de căi ferate
    3.2.1. Căile ferate se împart în următoarele categorii, ţinându-se seama de conţinutul prezentei norme:
    a) Căi ferate electrificate sau electrificabile, categorie care cuprinde toate căile ferate unde s-a introdus sau urmează să fie introdusă tracţiunea electrică;
    b) Căi ferate neelectrificabile cu trafic permanent, categorie care cuprinde toate căile ferate care nu urmează a fi electrificate şi pe care se desfăşoară un trafic regulat, pe baza unui orar prestabilit pe perioade mari de timp;
    c) Căi ferate neelectrificabile cu trafic intermitent, categorie care cuprinde toate căile ferate care nu urmează a fi electrificate şi la care traficul, în general, este numai trafic de mărfuri şi care nu se desfăşoară pe baza unui orar prestabilit pe perioade mari de timp (căi ferate uzinale, căi ferate de triaj, căi ferate forestiere etc.).

    3.2.2. Traversările cu LEA peste căi ferate, în zona staţiilor căilor ferate, a depourilor de locomotive şi a atelierelor de material rulant, nu se admit decât în cazuri excepţionale şi numai cu acordul organelor competente.
    3.2.3. La traversările LEA peste căi ferate, în locurile marcate prin porţi de gabarit, se respectă distanţele minime, măsurate între conductorul LEA, la săgeata sau deviaţia maximă şi poarta de gabarit, respectiv: 3 m pentru 1 kV < U(n) ≤ 110 kV, 4 m pentru U(n) = 220 kV, 5 m pentru U(n) = 400 kV.
    3.2.4. Traversările şi apropierile faţă de căi ferate se tratează conform tabelului nr. 6 şi figurilor 3.a şi 3.b din prezenta anexă.
    3.2.5. Stâlpii LEA de traversare a căilor ferate se balizează de zi şi de noapte, conform prevederilor Capitolului I, pct. 1.8. din prezenta anexă.

    3.3. Traversări şi apropieri faţă de drumuri
    3.3.1. Drumurile, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (OG nr. 43/1997), se clasifică astfel:
    (i) Din punctul de vedere al destinaţiei:
    a) drumuri publice - obiective de utilitate publică destinate transportului rutier în scopul satisfacerii cerinţelor economiei naţionale, ale populaţiei şi de apărare a ţării;
    b) drumuri de utilitate privată - servesc activităţilor economice (forestiere, petroliere, miniere, agricole, energetice etc., de acces în incinte, din incinte, organizare de şantier).

    (ii) Din punctul de vedere al circulaţiei:
    a) drumuri deschise circulaţiei publice - cuprind toate drumurile publice şi acele drumuri de utilitate privată care asigură, de regulă, accesul nediscriminatoriu a vehiculelor şi pietonilor;
    b) drumuri închise circulaţiei publice - cuprind acele drumuri de utilitate privată care servesc obiectivelor la care publicul nu are acces, precum şi acele drumuri de utilitate publică închise temporar circulaţiei publice.

    (iii) Din punctul de vedere funcţional şi administrativ teritorial:
    a) drumuri de interes naţional (aparţin proprietăţii publice şi asigură legătura capitalei cu reşedinţele de judeţe, legăturile între acestea, precum şi cu ţările vecine) pot fi:
    1. autostrăzi;
    2. drumuri expres;
    3. drumuri naţionale europene (E);
    4. drumuri naţionale principale;
    5. drumuri naţionale secundare.

    b) drumuri de interes judeţean (aparţin proprietăţii publice a judeţului şi asigură legăturile între reşedinţele de judeţ şi reşedinţele de comune, municipii, oraşe, porturi, aeroporturi, obiective legate de apărare, turistice etc., precum şi între oraşe şi municipii);
    c) drumuri de interes local (aparţin proprietăţii publice a unităţii administrative pe teritoriul căreia se află) pot fi:
    1. drumuri comunale (leagă reşedinţa de comună şi satele componente, oraşele şi satele componente);
    2. drumuri vicinale (deservesc proprietăţi, fiind situate la limita acestora);
    3. străzi (drumurile naţionale, judeţene şi comunale îşi păstrează categoria funcţională din care fac parte, fiind considerate continue în traversarea localităţilor, servind totodată şi ca străzi).    3.3.2. La traversările LEA peste drumuri, în locurile în care există porţi de gabarit, porţi purtând indicatoare de circulaţie etc., se respectă următoarele distanţe minime, măsurate între conductorul LEA, la săgeata sau deviaţia maximă şi structura porţii: 2 m pentru 1 kV < U(n) ≤ 20 kV, 3 m pentru 20 kV < U(n) ≤ 110 kV, 4 m pentru U(n)= 220 kV, 5 m pentru U(n)= 400 kV.
    3.3.3. Traversările şi apropierile faţă de drumuri situate în afara localităţilor trebuie să respecte prevederile tabelului 7.a (figura 5.a), iar cele faţă de drumurile situate în interiorul localităţilor trebuie să respecte prevederile tabelului 7.b (figura 5.b) din prezenta anexă. Acolo unde acest criteriu de sectorizare a drumurilor nu este aplicabil (de exemplu, în cazul drumurilor de interes local, vicinale, etc.), aplicarea prevederilor din tabelele 7.a şi 7.b se realizează prin sectorizarea drumurilor pe baza criteriului "drumuri situate în intravilanul localităţilor"/"drumuri situate în extravilanul localităţilor".
    3.3.4. (1) Construcţia de LEA şi lucrările programate pentru întreţinerea LEA existente amplasate în zona drumului, se realizează numai cu acordul şi în condiţiile impuse de administratorul drumului.
    (2) Construcţia de LEA sau de tronsoane de LEA se realizează cu respectarea prevederilor OG nr. 43/1997 şi ale anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

    3.3.5. Stâlpii LEA de traversare a drumurilor de interes naţional se balizează de zi şi de noapte conform prevederilor art. 27 din normă.
    3.3.6. Elementele de gabarit ale drumurilor sunt prezentate în figura 4 din prezenta anexă.
    3.3.7. Conform OG nr. 43/1997, zonele de siguranţă ale drumurilor (Zs), măsurate de la limita exterioară a amprizei drumului, au următoarele valori:
    Tabelul 3. Zonele de siguranţă a drumurilor

┌───────────────────┬──────────────────┐
│Nivel drum │Zs (m) │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │1,5 m de la │
│Drum situat la │marginea │
│nivelul terenului │exterioară a │
│ │şanţurilor │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Drum în rambleu │2 m de la piciorul│
│ │taluzului │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Drum în debleu cu │3 m de la marginea│
│înălţimea până la 5│de sus a taluzului│
│m inclusiv │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Drum în debleu cu │5 m de la marginea│
│înălţimea mai mare │de sus a taluzului│
│de 5 m │ │
└───────────────────┴──────────────────┘


    3.3.8. Conform OG nr. 43/1997, zonele de protecţie ale drumurilor (Zp) au următoarele valori:
    Tabelul 4. Zonele de protecţie ale drumurilor

┌──────────────────────────────────┬───┐
│Categorie de drum │Zp │
│ │(m)│
├───────────┬──────────────────────┼───┤
│ │autostrăzi, drumuri │50 │
│Drumuri de │expres │ │
│interes ├──────────────────────┼───┤
│naţional │drumuri naţionale │ │
│ │(europene, principale,│22 │
│ │secundare) │ │
├───────────┴──────────────────────┼───┤
│Drum de interes judeţean │20 │
├──────────────────────────────────┼───┤
│Drum de interes local (drumuri │ │
│comunale, drumuri vicinale şi │18 │
│străzi) │ │
└──────────────────────────────────┴───┘    3.4. Încrucişări şi apropieri faţă de LEA
    3.4.1. Traversările şi apropierile faţă de LEA trebuie să respecte prevederile tabelelor 8.a, 8.b şi 8.c (figurile 6.a şi 6.b), din prezenta anexă.
    3.4.2. Construirea LEA cu tensiuni nominale sub 1000 V, montate pe stâlpi comuni cu alte LEA, se admite cu respectarea prevederilor tabelului 8.c din prezenta anexă.
    3.4.3. Se admite construirea LEA cu mai multe circuite de tensiuni nominale diferite, peste 1000 V fiecare, astfel:
        ● distanţele dintre circuite trebuie să fie corespunzătoare tensiunii celei mai mari;
        ● distanţele dintre conductoarele aceluiaşi circuit, precum şi între acestea şi părţile puse la pământ trebuie să fie corespunzătoare tensiunii nominale a circuitului respectiv.


    3.5. Încrucişări şi apropieri faţă de linii de telecomunicaţii, linii subterane de energie electrică, linii de tramvai sau troleibuz şi mijloace de transport pe cablu suspendat.
    3.5.1. (1) Condiţiile de realizare a încrucişărilor şi apropierilor faţă de liniile de telecomunicaţii trebuie să respecte atât prevederile prezentei norme, cât şi cele indicate în SR 6290:2004, SR 832:2008 şi în PE 125/89.
    (2) Distanţele de siguranţă la încrucişările LEA cu liniile de telecomunicaţii (inclusiv reţele de televiziune prin cablu, internet şi alte utilităţi) sunt indicate în tabelul 9.a. Distanţele de apropiere şi măsurile de protecţie adoptate pentru linia care supratraversează se stabilesc similar celor din tabelul 9.b.

    3.5.2. (1) Traversările şi apropierile faţă de linii de tramvai sau troleibuz se tratează prin asimilare cu prevederile coroborate ale pct. 3.2. şi 3.3., atât din punct de vedere al măsurilor de siguranţă, cât şi al distanţelor minime, mai puţin distanţele pe verticală între conductorul inferior al LEA şi linia de contact sau cablul purtător, care sunt indicate în tabelul 9.a.
    (2) Condiţiile de realizare a încrucişărilor şi apropierilor faţă de liniile de tramvai şi troleibuze trebuie să respecte prevederile din STAS 8074-76.

    3.5.3. (1) Traversările şi apropierile faţă de linii subterane de energie electrică trebuie să respecte prevederile NTE 007/08/00.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplică la liniile electrice în cablu cu tensiuni nominale până la 400 kV inclusiv, aparţinând operatorilor economici din sectorul energiei electrice.

    3.5.4. (1) Încrucişările şi apropierile LEA noi faţă de mijloacele de transport pe cablu suspendat trebuie să respecte prevederile tabelului 9.b. (figura 7).
    (2) Mijloacele de transport pe cablu suspendat se împart în:
    a) teleferice, în cazul în care sunt destinate transportului de persoane;
    b) funiculare, în cazul în care sunt destinate transportului de materiale.

    (3) În cazul telefericelor, decizia privind amplasarea unei LEA noi trebuie să aibă la bază o analiză de risc.
    (4) Amplasarea de mijloace noi de transport pe cablu suspendat în zona de siguranţă şi protecţie a LEA existente este interzisă.


    3.6. Traversări şi apropieri faţă de conducte supraterane
    3.6.1. Conductele supraterane reprezintă conducte metalice, din beton armat, polietilenă de înaltă densitate, beton nearmat etc., închise sau deschise, situate la o cotă mai ridicată sau cel puţin egală cu cota solului.
    3.6.2. (1) Conductele supraterane se împart în:
    a) Conducte supraterane de fluide neinflamabile; traversările şi apropierile faţă de aceste conducte trebuie să respecte prevederile tabelului 10.a (figura 8), cu excepţia conductelor destinate irigaţiilor, care trebuie să respecte prevederile pct. 3.21.;
    b) Conducte supraterane de lichide inflamabile; traversările şi apropierile faţă de aceste conducte trebuie să respecte prevederile tabelului 10.b (figura 8);
    c) Conducte supraterane de gaze inflamabile; traversările şi apropierile faţă de aceste conducte trebuie să respecte prevederile tabelului 10.c (figura 8).

    (2) La proiectarea de noi conducte de transport a gazelor naturale în zona LEA sau pentru proiectarea de LEA noi în zona conductelor existente de transport a gazelor naturale se aplică prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 118/2013, cu modificările şi completările ulterioare (tabelul 10.d).


    3.7. Trecerea LEA prin zone cu circulaţie frecventă
    3.7.1. Trecerea LEA prin zone cu circulaţie frecventă trebuie să respecte prevederile tabelului 11 din prezenta anexă.
    3.7.2. La proiectarea şi construcţia LEA noi, inclusiv a tronsoanelor noi ale LEA existente, amplasate în zone cu circulaţie frecventă, se va avea în vedere asigurarea unui nivel maxim al valorilor câmpurilor electric şi magnetic în conformitate cu prevederile Normelor privind limitarea expunerii populaţiei generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1193/2006.
    3.7.3. Stâlpii LEA din zonele cu circulaţie frecventă trebuie să fie prevăzuţi cu prize artificiale de pământ pentru dirijarea distribuţiei potenţialelor.

    3.8. Trecerea LEA prin zone de culturi pe spaliere metalice şi peste îngrădiri metalice
    Trecerea LEA prin zone cu culturi pe spaliere metalice şi peste îngrădiri metalice cu caracter permanent (aferente locuinţelor, cimitirelor etc.) trebuie să respecte prevederile tabelului 12 (figura 9) din prezenta anexă.

    3.9. Traversări şi apropieri faţă de clădiri
    3.9.1. (1) Clădirile se clasifică în:
    a) clădiri locuite, categorie în care sunt cuprinse clădirile industriale, clădirile de locuit şi clădirile anexe ale gospodăriilor situate în perimetrul circulat al curţilor.
    b) clădiri nelocuite, categorie în care sunt cuprinse clădirile izolate de importanţă secundară, situate în afara perimetrului circulat al curţilor (garaje, hambare, magazii, gheţării etc.) şi care nu sunt destinate adăpostirii de oameni şi animale.

    (2) Prin traversarea unei LEA peste o clădire se înţelege situaţia în care conductorul LEA, în poziţie normală sau la deviaţia maximă, se găseşte deasupra perimetrului clădirii. Toate celelalte cazuri de vecinătate a unei LEA cu o clădire sunt considerate apropieri.
    (3) Se evită, pe cât posibil, traversările LEA cu tensiuni nominale peste 1000 V peste clădiri.
    (4) Traversarea LEA existente peste clădirile locuite prevăzute la alin. (1) se poate admite numai în cazuri obligate, de comun acord cu părţile implicate şi cu respectarea următoarelor condiţii:
    a) tensiunea nominală a LEA trebuie să fie mai mare sau egală cu 110 kV;
    b) învelitoarea acoperişului clădirii trebuie să fie incombustibilă, clasă de reacţie la foc Al;
    c) în cazul învelitorilor metalice este obligatorie legarea lor la o priză de pământ cu valoarea recomandată a rezistenţei de dispersie de maximum 4 Ω. Valorile necesare pentru rezistenţele de dispersie ale prizelor de pământ se stabilesc de la caz la caz, în cadrul analizelor de risc, astfel încât să asigure protecţia persoanelor şi bunurilor.

    (5) Traversările menţionate la alin. (4), precum şi apropierile LEA existente faţă de clădirile existente, trebuie să respecte prevederile tabelului nr. 13 şi figura nr. 10. Excepţie fac clădirile destinate instalaţiilor electrice care trebuie să respecte prevederile normativului PE 101/85.

    3.9.2. (1) Se interzice traversarea LEA noi peste construcţiile/clădirile existente, respectiv amplasarea de construcţii/clădiri noi în culoarul de funcţionare a LEA existente, iar în cazul apropierilor între acestea se respectă o distanţă minimă pe orizontală între axul LEA şi orice parte a construcţiei/clădirii de 1,5 x înălţimea celui mai înalt stâlp din apropiere sau înălţimea construcţiei/clădirii, oricare dintre acestea este mai mare.
    (2) În cadrul documentaţiilor tehnice solicitate pentru construcţia LEA noi în zone cu construcţii civile, de producţie şi/sau depozitare ori cu funcţiuni mixte, clasificate astfel în conformitate cu prevederile Normativului P118/99, tratarea riscului de incendiu se realizează conform prevederilor aceluiaşi normativ.
    (3) Se evită amplasarea stâlpilor LEA cu tensiuni nominale de minimum 110 kV în interiorul perimetrului circulat al curţilor. În cazuri obligate aceste amplasări sunt admise cu acordul proprietarului, în condiţiile legii.
    (4) Traversările şi apropierile LEA existente faţă de construcţii de producţie şi/sau depozitare existente, încadrate în categoria A, B sau C de pericol de incendiu, care au acordul operatorului de reţea, trebuie să respecte prevederile pct. 3.15.


    3.10. Traversări, treceri şi apropieri faţă de poduri, baraje, diguri
        Traversările, trecerile şi apropierile LEA faţă de poduri, baraje şi diguri trebuie să respecte prevederile tabelului 14 (figurile 11.a, 11.b şi 11.c).

    3.11. Traversări şi apropieri faţă de ape şi cursuri de apă
    3.11.1. (1) Traversările şi apropierile faţă de ape şi cursuri de apă trebuie să respecte prevederile tabelului 15 (figura 12) şi prevederile Legii apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În cazul traversărilor Dunării se aplică prevederile Ordinului ministrului transporturilor nr. 859/2013 pentru aprobarea "Regulamentului de navigaţie pe Dunăre în sectorul românesc", ediţia 2013, cu modificările ulterioare şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    3.11.2. (1) Stâlpii LEA de traversare a cursurilor principale de apă se balizează de zi şi de noapte conform prevederilor art. 29 din normă.
    (2) La construcţia LEA noi, deschiderile de traversare a apelor şi cursurilor de apă principale se echipează cu lanţuri de izolatoare cu cel puţin două coloane (lanţuri duble sau multiple) sau cu legături duble în cazul izolatoarelor suport. Decizia privind deschiderile în care se aplică această măsură este în sarcina proiectantului de specialitate LEA.


    3.12. Traversări şi apropieri faţă de conducte subterane
    3.12.1. În cazul traversărilor şi apropierilor LEA faţă de conducte subterane (inclusiv cele de apă potabilă, canalizare, etc.), distanţa de la conductă la cea mai apropiată fundaţie, respectiv priză de pământ a unui stâlp LEA, trebuie să fie de minimum 4 m, respectiv de minimum 2 m, cu următoarele excepţii:
    a) pentru conductele subterane de fluide inflamabile (gaze, ţiţei, produse petroliere), distanţa minimă este de 5 m faţă de cea mai apropiată priză de pământ a unui stâlp LEA;
    b) pentru conductele subterane de transport gaze inflamabile, se respectă prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 118/2013, cu modificările şi completările ulterioare:
    (i) Conductele subterane trebuie să respecte faţă de cea mai apropiată fundaţie sau priză de pământ a unui stâlp LEA o distanţă egală cu înălţimea stâlpului deasupra solului. Această distanţă poate fi redusă până la 5 m cu respectarea următoarelor:
    1. încadrarea conductei într-o clasă superioară de locaţie;
    2. izolarea exterioară suplimentară a conductei;
    3. drenarea curenţilor de dispersie.

    (ii) Cu acordul operatorului LEA, această distanţă poate fi redusă în cazuri de excepţie până la 2 m cu respectarea următoarelor:
    1. încadrarea conductei într-o clasă de locaţie superioară cu 2 clase;
    2. izolarea exterioară suplimentară a conductei;
    3. drenarea curenţilor de dispersie.


    c) pentru conductele de irigaţii, conform pct. 3.21.;
    d) pentru alte categorii de conducte întâlnite pe traseele liniilor, aparţinând diferiţilor beneficiari, distanţa se va stabili de comun acord cu autorităţile competente.

    3.12.2. Armăturile metalice supraterane ale conductelor subterane (regulatoare, refulatoare, vane etc.) se tratează ca elemente de conducte supraterane.

    3.13. Traversări şi apropieri faţă de instalaţii de extracţie de petrol şi gaze naturale, de pompare petrol, staţii de reglare/măsurare gaze naturale
    3.13.1. Se interzic traversările LEA peste instalaţiile de foraj şi extracţie de petrol şi gaze naturale, instalaţiile de pompare petrol, staţiile de reglare/măsurare gaze naturale.
    3.13.2. Se interzice apropierea axului LEA de orice parte a unei instalaţii de foraj şi extracţie, la o distanţă mai mică decât 1,5 x înălţimea deasupra solului a celui mai înalt stâlp din apropiere faţă de limita zonei în care există mediu cu pericol de explozie.
    3.13.3. Cazurile obligate, în care această distanţă nu se poate respecta, se vor trata de comun acord cu toate părţile implicate, pe baza unei analize de risc.

    3.14. Traversări şi apropieri faţă de benzi transportoare
        Traversările şi apropierile faţă de benzile transportoare se tratează prin asimilare cu prevederile tabelului 10.a, respectiv cu figura 8, atât din punct de vedere al măsurilor de siguranţă, cât şi al distanţelor minime.

    3.15. Traversări şi apropieri faţă de construcţii de producţie şi/sau depozitare încadrate în categoria A, B sau C de pericol de incendiu
    3.15.1. Se interzic traversările LEA existente peste construcţii de producţie şi/sau depozitare existente încadrate în categoria A, B sau C pericol de incendiu.
    3.15.2. În cazul apropierilor LEA existente faţă de construcţii de producţie şi/sau depozitare existente, încadrate în categoria A, B sau C pericol de incendiu, care au acordul operatorului de reţea, trebuie să se respecte o distanţă minimă pe orizontală între axul LEA şi orice parte a depozitului/instalaţiei egală cu:
        ● înălţimea deasupra solului a celui mai înalt stâlp din apropiere, plus 3 m pentru depozite deschise cu substanţe combustibile solide;
        ● 1,5 x înălţimea deasupra solului a celui mai înalt stâlp din apropiere pentru depozite de lichide sau gaze combustibile;
        ● 1,5 x înălţimea deasupra solului a celui mai înalt stâlp din apropiere pentru depozite şi instalaţii cu pericol de explozie sau incendiu, precum şi depozitele de muniţii.

    3.15.3. În cazul LEA noi sau la amplasarea de noi construcţii de producţie şi/sau depozitare încadrate în categoria A, B sau C pericol de incendiu în culoarul de funcţionare a unei LEA existente, se aplică prevederile pct. 3.9.2. alin. (1), (2) şi (3).

    3.16. Traversări şi apropieri faţă de aeroporturi
    3.16.1. Se interzice traversarea cu LEA peste aeroporturi.
    3.16.2. La apropierea LEA de aeroporturi se iau măsurile prevăzute în legislaţia specifică în vigoare şi se respectă condiţiile impuse prin avizele autorităţilor de specialitate.

    3.17. Traversări şi apropieri faţă de instalaţiile de emisie şi recepţie de telecomunicaţii prin înaltă frecvenţă
    3.17.1. Se interzice traversarea cu LEA peste instalaţiile de telecomunicaţii prin înaltă frecvenţă (radio, televiziune etc.).
    3.17.2. Apropierile LEA faţă de instalaţiile de telecomunicaţii prin înaltă frecvenţă se tratează de comun acord cu părţile interesate şi trebuie să fie de minimum H (antena) + 3m faţă de orice parte a LEA.

    3.18. Traversări şi apropieri faţă de terenurile de sport şi zonele de agrement
    3.18.1. Se interzice traversarea cu LEA noi peste terenurile de sport şi zonele de agrement.
    3.18.2. Se interzice amplasarea de terenuri de sport sau zone de agrement în zona de siguranţă şi protecţie a LEA existente.
    3.18.3. În cazuri obligate, traversarea LEA noi peste terenurile de sport şi zonele de agrement existente sau amplasarea de terenuri de sport şi zone de agrement noi în culoarul de trecere al LEA existente, se poate realiza cu respectarea tuturor distanţelor şi măsurilor de siguranţă rezultate în urma analizelor de risc şi de comun acord cu părţile implicate.

    3.19. Traversări şi apropieri faţă de parcaje auto construite pe platforme în aer liber
    3.19.1. (1) Traversările peste parcaje auto construite pe platforme în aer liber se evită.
    (2) În cazuri obligate, traversarea LEA noi peste parcajele auto existente sau amplasarea de parcaje auto noi în culoarul de trecere al LEA existente, se poate realiza cu respectarea tuturor distanţelor şi măsurilor de siguranţă rezultate în urma analizelor de risc şi de comun acord cu toate părţile implicate.

    3.19.2. Apropierile de parcaje auto construite pe platforme în aer liber se tratează ca apropieri faţă de drumurile din care se face accesul.

    3.20. Traversări şi apropieri faţă de terenuri normale şi terenuri accidentate
    3.20.1. (1) Distanţele minime între conductoarele LEA şi suprafaţa terenurilor normale sunt cele prevăzute în tabelul 5.
    (2) La proiectarea, reabilitarea, repararea, consolidarea şi construcţia LEA amplasate în terenuri normale şi terenuri accidentate, se asigură un nivel maxim al valorilor câmpului electric şi magnetic în conformitate cu prevederile NTE 001/03/00.

    3.20.2. Distanţele minime în teren accidentat, de la conductoarele în poziţie deviată sub acţiunea vântului, la pantele terenului, la povârnişurile stâncilor etc. sunt cele indicate în tabelul 5.
    Tabelul 5. Traversări şi apropieri faţă de terenuri normale şi terenuri accidentate

┌──────────────────┬───────────────────┐
│ │Tensiunea nominală │
│ │a liniei, U(n) (kV)│
│Caracteristicile ├────┬────┬────┬────┤
│zonei traversate │1 < │ │ │ │
│de linii │U(n)│110 │220 │400 │
│ │≤ 20│ │ │ │
│ ├────┴────┴────┴────┤
│ │Distanţa minimă (m)│
├──────────────────┼────┬────┬────┬────┤
│Terenuri din afara│ │ │ │ │
│zonelor locuite, │ │ │ │ │
│accesibile │ │ │ │ │
│transporturilor şi│6,00│6,00│7,00│8,00│
│maşinilor │ │ │ │ │
│agricole, drumuri │ │ │ │ │
│de utilitate │ │ │ │ │
│privată. │ │ │ │ │
├──────────────────┼────┼────┼────┼────┤
│Zone accesibile │ │ │ │ │
│numai circulaţiei │4,50│5,00│6,00│7,00│
│pedestre │ │ │ │ │
├──────────────────┼────┼────┼────┼────┤
│Zone neaccesibile │ │ │ │ │
│circulaţiei │2,50│3,00│4,00│5,00│
│pedestre (stânci │ │ │ │ │
│abrupte, faleze) │ │ │ │ │
└──────────────────┴────┴────┴────┴────┘    3.21. Încrucişarea cu lucrări şi instalaţii de îmbunătăţiri funciare
    3.21.1. Încrucişarea LEA cu tensiuni nominale peste 1 kV cu lucrările şi instalaţiile sistemelor de îmbunătăţiri funciare se realizează prin trecerea liniilor electrice peste acestea (traversare).
    3.21.2. La traversarea LEA peste conducte supraterane fixe şi mobile, canale sau jgheaburi se respectă măsurile prevăzute în tabelul 16.
    3.21.3. La traversarea LEA peste conducte îngropate de orice fel pentru transportul apei pentru instalaţiile de îmbunătăţiri funciare se respectă următoarele:
    a) Distanţa minimă pe orizontală între marginea fundaţiei stâlpului cel mai apropiat şi marginea conductei metalice sau din beton armat este de minimum 10 m pentru LEA cu tensiuni nominale de până la 110 kV exclusiv şi 40 m pentru LEA cu tensiuni nominale de (110 ÷ 400) kV inclusiv.
    b) Distanţa minimă pe orizontală între marginea fundaţiei stâlpului LEA cel mai apropiat şi marginea cea mai apropiată a conductelor din azbociment, p.v.c. sau PE este de 6 m.
    c) În incinta staţiilor de pompare, în condiţiile existenţei construcţiilor metalice îmbinate prin sudură (între tronsoane), distanţa minimă între marginea fundaţiei stâlpului LEA şi conducta metalică îngropată poate fi redusă la minimum 3 m pentru LEA cu tensiune nominală până la 20 kV inclusiv.
    d) În zonele aflate sub LEA plus 10 m de o parte şi de alta faţă de fazele extreme nu se admit instalaţii supraterane pe conducte (hidranţi, dispozitive antişoc, vane, supape de dezaerisire, gură de vizitare etc.).

    3.21.4. Nu este admisă utilizarea sub LEA cu tensiune nominală peste 1 kV a instalaţiilor de udare mobilă cu gabarite faţă de sol de peste 3 m.
    3.21.5. (1) Nu se recomandă încrucişări ale LEA cu tensiune nominală peste 1 kV cu conducte de udare sau cu instalaţii de udare mobile, cu gabarite faţă de sol până la 3 m.
    (2) În situaţii bine justificate, când evitarea încrucişărilor conduce la cheltuieli exagerate pentru sistemul de irigaţii sau pentru construcţia şi exploatarea LEA, măsurile care se iau sunt cele prevăzute în tabelul 16.


    3.22. Paralelismul LEA cu lucrările şi instalaţiile de îmbunătăţiri funciare
    3.22.1. Amplasarea LEA cu tensiunea nominală până la 20 kV în zonele cu lucrări de îmbunătăţiri funciare se realizează, de regulă, de-a lungul şi în imediata apropiere a căilor de comunicaţii, a digurilor şi a canalelor de irigaţii şi desecări.
    3.22.2. Zona de protecţie a canalelor de irigaţie şi desecări se denumeşte zona delimitată de stâlpii LEA şi piciorul taluzului canalului, necesară pentru asigurarea stabilităţii LEA şi a protecţiei persoanelor şi animalelor împotriva tensiunilor accidentale care se pot transmite de la LEA.
    3.22.3. Atunci când, pentru asigurarea accesului de-a lungul canalului sau asigurarea execuţiei lucrărilor de întreţinere sau intervenţie, la canal, sunt necesare drumuri sau platforme de lucru, acestea se amplasează de regulă în zona de protecţie. În aceste situaţii, lăţimea zonei de protecţie a canalului se stabileşte ţinând cont de gabaritele autovehiculelor sau de asigurarea execuţiei lucrărilor la canal cu utilaje de construcţii mobile în condiţii de securitate deplină.
    3.22.4. Zona de protecţie a canalului se stabileşte prin proiect pentru fiecare obiectiv în parte, ţinând seama de tipul canalului, zona de lucru necesară pentru execuţia lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, natura terenului şi tensiunea nominală a LEA.
    3.22.5. În funcţie de tipul de canal şi de utilajul prevăzut, lăţimea zonei de protecţie a canalului poate fi de cel mult 20 m.
    3.22.6. În cazul paralelismului între LEA cu tensiune nominală peste 1 kV şi canale deschise, lăţimea minimă a zonei de protecţie a canalului pentru asigurarea stabilităţii LEA şi evitarea transmiterii tensiunilor accidentale la instalaţiile de îmbunătăţiri funciare este de 6 m pentru LEA cu U(n) = 1 kV< U(n) ≤ 20 kV, 10 m pentru LEA cu U(n) = 20 kV< U(n) ≤ 110 kV şi 20 m pentru LEA cu U(n) = 110 kV< U(n) ≤ 400 kV.
    3.22.7. În cazul terenurilor sensibile la înmuiere, lăţimea zonei de protecţie a canalului se stabileşte pe baza referatului geologic-geotehnic şi nu poate fi mai mică de 6 m. Lungimea paralelismului nu este limitată.
    3.22.8. În cazul paralelismului între LEA cu tensiune nominală peste 1 kV şi conducte îngropate sau supraterane de orice fel, distanţa între marginea conductei şi fundaţia stâlpilor trebuie să fie de 15 m. În cazul conductelor supraterane metalice, atunci când distanţa de 15 m faţă de LEA cu tensiuni nominale de (110 ÷ 400) kV nu asigură cel puţin condiţiile prevăzute în STAS 2612-87 privind tensiunile induse, soluţiile de reducere a influenţelor în conductă prin cuplaj cu LEA se justifică tehnico-economic.
    3.22.9. (1) În cazul conductelor îngropate de orice fel, nu se limitează lungimea de paralelism a acestora cu LEA cu tensiune nominală peste 1 kV.
    (2) În cazul paralelismului între LEA cu tensiune nominală peste 1 kV cu conducte metalice supraterane fixe sau de udare, amplasate în zona de 50 m de o parte şi de alta a LEA, se verifică suplimentar faţă de prevederile pct. 3.22.6. ca lungimea paralelismului să nu depăşească 300 m în cazul LEA cu tensiuni nominale până la 110 kV şi 175 m la LEA cu tensiuni nominale peste 110 kV, inclusiv.
    (3) În situaţiile în care nu este posibil din considerente constructive limitarea paralelismului la 300 m respectiv 175 m, se prevede legarea conductei cel puţin la capetele lungimii de paralelism la o priză artificială de pământ cu rezistenţă de dispersie de maximum 10 Ω.

    3.22.10. În situaţiile în care conductele metalice supraterane fixe sau de udare sunt în afara zonei de 50 m de o parte şi de alta a unei LEA (măsurată faţă de proiecţia pe orizontală a conductorului cel mai apropiat şi marginea conductei), nu este necesar a se lua măsuri speciale indiferent de lungimea paralelismului între ele.

    3.23. Irigarea zonelor apropiate de LEA cu tensiuni nominale peste 1 kV
    3.23.1. La construcţia unei LEA, pentru asigurarea coexistenţei cu sistemul de îmbunătăţiri funciare existent sau în cazul de construire a sistemelor de îmbunătăţiri funciare în zona culoarului de trecere a LEA existente, se respectă următoarele prevederi:
    1. Se consideră zonă apropiată de LEA, zona cuprinsă în porţiunea de 50 m, măsurată faţă de proiecţia pe orizontală a conductoarelor fazelor extreme de o parte şi de alta, de-a lungul liniei electrice.
    2. În zonele amenajate pentru irigaţii prin scurgere la suprafaţă (brazde, fâşii sau submersiune) nu se iau de regulă măsuri speciale în cazul traversărilor sau apropierilor cu LEA cu tensiune nominală peste 1 kV, cu excepţia amenajărilor cu conducte de udare din aluminiu (tip EUBA), caz în care traversările şi apropierile acestora cu LEA cu tensiune nominală peste 1 kV se tratează conform subpct. 3.
    3. În zonele cu amenajări pentru irigaţii prin aspersiune, în zona de apropiere LEA se iau următoarele măsuri:
    a) nu se amplasează aspersoare în zona de protecţie a LEA;
    b) distanţele minime de amplasare între cel mai apropiat aspersor şi elementele LEA definite prin distanţele d(1) şi d(2) (conform figurii 2) sunt alese în conformitate cu prevederile din tabelul 17 din prezenta anexă. (a se vedea imaginea asociată)
    Figura 2. Distanţe minime de amplasare a unui aspersor


    4. Distanţele minime de amplasare a unui aspersor d(1) şi d(2) se definesc după cum urmează:
    a) d(1) - distanţa pe orizontală între aspersor şi proiecţia pe orizontală a izolatorului extrem al LEA;
    b) d(2) - distanţa pe orizontală între aspersor şi proiecţia pe orizontală a conductorului extrem al LEA.

    5. În cazul unor aspersoare de tip nou, cu alte caracteristici decât cele prevăzute în tabelul 17, distanţele d(1) şi d(2) se determină astfel:
    a) distanţa d(1) se determină având în vedere ca jetul aspersorului să nu ajungă la izolaţia LEA în nicio situaţie, cu o distanţă de siguranţă de (3 ÷ 4) m;
    b) distanţa d(2) se alege din tabelul 17 corespunzător tensiunii nominale a LEA şi balisticii jetului aspersorului.

    6. La utilizarea instalaţiilor de udare mobile se ţine cont de următoarele:
    a) la amplasarea acestor instalaţii în zona apropiată de LEA prevăzută la subpct. 1 se evită ca paralelismul între acestea şi LEA să depăşească 175 m în cazul LEA cu tensiunea nominală de 110 kV sau mai mare, respectiv 300 m în cazul LEA cu tensiuni nominale până la 110 kV, inclusiv;
    b) distanţele minime de amplasare ale aspersoarelor montate pe instalaţia de udare mobilă, în poziţia de maximă apropiere a instalaţiei cu LEA, sunt cele prevăzute în tabelul 17;
    c) se interzice deplasarea instalaţiilor de udare mobile în culoarul de trecere (funcţionare) a LEA.

    7. Manipularea şi manevrarea conductelor de udare, a tronsoanelor sau a aspersoarelor la operaţiunile de montare-demontare în zona apropiată de LEA se execută numai cu personal special instruit pentru aceste operaţii.
        La executarea acestor lucrări se respectă în mod obligatoriu următoarele măsuri:
    a) înainte de începerea operaţiilor deservantul se asigură de existenţa tuturor conductoarelor LEA din zona de lucru în poziţia suspendată normală;
    b) în cazul în care un conductor este căzut la pământ sau are săgeţi evident mărite, este interzisă intrarea în zona de apropiere cu LEA, precum şi executarea oricăror lucrări;
    c) se iau măsuri de anunţare imediată a gestionarului LEA şi numai cu acordul şi sub supravegherea personalului de exploatare al LEA se pot face manipulări sau manevre în instalaţiile de irigaţie din zona apropiată de LEA.

        Notă:
    1. Se instruiesc deservanţii asupra pericolului de apropiere la o distanţă mai mică de 20 m faţă de un conductor al LEA căzut la pământ din cauza Upas periculoase care apar în astfel de situaţii.
    2. În zona de protecţie a LEA cu tensiune nominală peste 1 kV, plus 10 m de o parte şi alta, se interzice ridicarea de la sol a conductelor, tronsoanelor sau aspersoarelor la o înălţime mai mare de 1 m, sau încărcarea acestora în autovehicule. Manipularea conductelor, tronsoanelor sau a aspersoarelor se face menţinând în mod obligatoriu contactul acestora cu solul în cel puţin un punct (prin târâre).
    3. În cazul LEA cu tensiunea nominală de 400 kV se interzice manipularea conductelor, tronsoanelor sau a aspersoarelor în interiorul culoarului de trecere (funcţionare).
    3.24. Traversări şi apropieri între LEA şi turbinele eoliene
    3.24.1. Este interzisă traversarea turbinelor eoliene la construcţia unei LEA sau amplasarea de turbine eoliene în zona culoarului de trecere al LEA existente.
    3.24.2. În cazuri obligate, prezenţa de turbine eoliene în culoarul de trecere a LEA noi poate fi acceptată cu realizarea tuturor măsurilor de protecţie rezultate în urma analizelor de risc şi de comun acord cu toate părţile implicate.
    3.24.3. Între axul turbinei eoliene şi cel mai apropiat conductor al LEA aflat în poziţie nedeviată (fără vânt), se respectă o distanţă de apropiere minimă (Dae) considerată ca valoarea maximă calculată conform uneia din formulele de mai jos.
    a) Dae = Hp + 0,5x De + 3m, sau
    b) Dae = 3x De,
        în care:
        Hp reprezintă înălţimea de la sol la rotorul turbinei eoliene
        De reprezintă diametrul elicei rotorului turbinei    3.24.4. Suplimentar, elicea turbinei eoliene aliată în poziţia cea mai defavorabilă nu trebuie să intersecteze culoarul de trecere (de funcţionare) a LEA.
    3.24.5. Distanţele prevăzute la pct. 3.24.3. pot fi micşorate în condiţiile realizării tuturor măsurilor de protecţie rezultate în urma analizelor de risc şi de comun acord cu toate părţile implicate.

    3.25. Traversări şi apropieri faţă de panouri fotovoltaice
    3.25.1. Prezenţa panourilor fotovoltaice în culoarul de trecere a LEA este permisă cu acordul tuturor părţilor implicate şi cu asumarea şi aplicarea măsurilor rezultate în urma unei analize de risc.
    3.25.2. Distanţa de apropiere minimă (Daf), măsurată de la limita cea mai apropiată a fundaţiei stâlpului LEA, se va calcula conform următoarei formule:
        Daf = 1,5 x Hst,
        în care:
        Hst reprezintă înălţimea de la sol a stâlpului LEA cel mai apropiat


    3.25.3. Celelalte măsuri necesare pentru asigurarea coexistenţei LEA cu panourile fotovoltaice se realizează prin respectarea prevederilor din tabelul 18 şi cu condiţia asigurării accesului personalului de exploatare/mentenanţă a LEA la amplasamentele stâlpilor LEA şi a amplasării panourilor astfel încât să se menţină liber un culoar continuu de trecere în lungul axului LEA cu o lăţime de minimum 4 m.
    3.25.4. În cazuri obligate, amplasarea de panouri fotovoltaice în culoarul de trecere al LEA existente sau traversarea LEA noi peste panouri fotovoltaice existente, se poate realiza şi în condiţii diferite de cele de la pct. 3.25.1. - 3.25.3., condiţionat de realizarea tuturor măsurilor de protecţie rezultate în urma analizelor de risc şi de comun acord cu toate părţile implicate, dar fără micşorarea distanţei.

    3.26. Traversări şi apropieri faţă de staţii de carburanţi
    3.26.1. La construcţia unei LEA pentru asigurarea coexistenţei cu staţiile de carburanţi se respectă următoarele:
    a) instalaţiile subterane sau supraterane din cadrul staţiilor de carburanţi destinate transportului sau stocării lichidelor sau gazelor inflamabile, se tratează prin asimilare cu prevederile coroborate ale pct. 3.6., 3.7., 3.9., 3.12., 3.13., 3.15. şi 3.19., atât din punct de vedere al măsurilor de siguranţă, cât şi al distanţelor minime;
    b) amplasarea de LEA noi în zona staţiilor de carburanţi se poate efectua numai condiţionat de realizarea tuturor măsurilor de protecţie rezultate în urma analizelor de risc şi de comun acord cu toate părţile implicate;
    c) la stabilirea distanţelor de siguranţă faţă de elementele staţiilor de distribuţie carburanţi se vor avea în vedere şi prevederile Normei tehnice privind proiectarea, execuţia, operarea, întreţinerea şi repararea staţiilor de depozitare şi distribuţie a gazelor naturale comprimate utilizate drept combustibil pentru vehicule, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 7/2012 ale Normativului pentru proiectarea, executarea, exploatarea, dezafectarea şi postutilizarea staţiilor de distribuţie a carburanţilor la autovehicule, indicativ NP 004-03, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 174/2005, cu modificările ulterioare (NP 004-03), precum şi ale Normativului de proiectare, execuţie şi exploatare a sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL) pentru autovehicule, indicativ NP 037/99,, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului şi al ministrului industriilor şi comerţului nr. 73/1161/1999 (NP 037/1999).

    3.26.2. Construcţia de staţii de carburanţi în zona de siguranţă şi protecţie a LEA existente este interzisă.

    3.27. Traversări şi apropieri faţă de lucrări de exploatare la suprafaţă a agregatelor minerale şi depozite de materiale
    3.27.1. Se permite exploatarea la suprafaţă a agregatelor minerale şi depozitarea de materiale în culoarul de trecere a LEA în următoarele condiţii:
    1. exploatarea la suprafaţă de agregate minerale (balast, nisip, etc.) sau depozitarea de materiale nu se realizează la o distanţă mai mică faţă de cea mai apropiată fundaţie de:
    - 5 m, pentru Un < 110 kV
    – 7 m, pentru Un = 110 kV
    – 10 m, pentru Un = 220 kV
    – 15 m, pentru Un = 400 kV

    2. distanţele pe verticală rezultate în urma modificării configuraţiei terenului în timpul şi la finalul lucrărilor nu trebuie să fie mai mici decât cele prevăzute pentru terenurile normale (tabelul 5).
    3. exploatarea sau depozitarea materialelor se realizează astfel încât, la încheierea şi pe durata lucrărilor, să se asigure accesul personalului de exploatare/mentenanţă în aceleaşi condiţii ca cele iniţiale (înaintea începerii exploatării).
    4. la încheierea lucrărilor de exploatare se iau toate măsurile stabilite în legislaţia în vigoare privind refacerea terenurilor afectate, inclusiv asigurarea accesului în aceleaşi condiţii ca cele iniţiale (înaintea începerii exploatării).


    3.27.2. Prevederile pct. 3.27.1. nu se aplică în cazul depozitării de materiale radioactive, cu pericol de explozie, toxice, cu efecte de orice fel asupra sănătăţii populaţiei sau cu impact negativ asupra mediului. Pentru aceste materiale se aplică prevederile legale specifice pentru fiecare categorie.
    Tabelul 6. Traversări şi apropieri faţă de căi ferate

┌─────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┬─┐
│ │Traversări │ │ │
│ ├──────────────┬───────────────────────────────────────────────────┬────────────┤ ├─┤
│ │ │Distanţe minime [m] │ │ │ │
│ │ ├───────────┬──────┬────────────────────────────────┤ │ ├─┤
│ │ │ │ │Distanţa pe verticală între │Distanţa pe │Apropieri*2) │ │
│ │ │ │ │conductorul inferior al LEA şi: │orizontală │ │ │
│ │ │ │ ├──────────────┬─────────────────┤între │ ├─┤
│Tipul căii ferate│Măsuri de │Condiţii de│ │Cablul │ │marginea │ │ │
│ │siguranţă şi │calcul ale │ │purtător al │Ciuperca şinei │stâlpului şi│ │ │
│ │protecţie │distanţei │Simbol│liniei de │ │cea mai │ │ │
│ │ │pe │ │contact │ │apropiată │ │ │
│ │ │verticală │ ├────┬────┬────┼─────┬─────┬─────┤şină*2) │ ├─┤
│ │ │ │ │U(n)│U(n)│U(n)│U(n) │U(n) │U(n) │D(1) [m] │ │ │
│ │ │ │ │≤ │= │= │≤ 110│= 220│= 400│ │ │ │
│ │ │ │ │110 │220 │400 │kV │kV │kV │ │ │ │
│ │ │ │ │kV │kV │kV │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────────────┼───────────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼───────────┬────────────┼─┤
│ │ │Săgeata │H(1) │3,00│4,00│5,00│- │- │- │ │ │Măsuri de │ │
│ │ │maximă │ │ │ │ │ │ │ │ │Distanţe │siguranţă │ │
│ │ ├───────────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┤ │ │ ├─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Ruperea │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┬──────┼────────────┼─┤
│Cale ferată │- protecţie │unui │ │ │ │ │ │ │ │ │ │D ≥ D │- │ │
│electrificată │mărită, │conductor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(a) │ │ │
│ │conform │în │H(2) │1,00│2,00│3,00│- │- │- │ │ ├──────┼────────────┼─┤
│ │tabelului 1 │deschiderea│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Deschiderile│ │
│ │din prezenta │vecină*4) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │reale ale │ │
│ │anexă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │stâlpilor la│ │
│ │- lanţuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │vânt şi la │ │
├─────────────────┤duble de ├───────────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┤ │d ≥ │ │sarcini ├─┤
│ │izolatoare*1),│ │ │ │ │ │ │ │ │ │D │ │verticale nu│ │
│ │respectiv │Săgeata │ │ │ │ │ │ │ │ │(ma)│D < D │vor depăşi │ │
│ │legături duble│maximă │H(1) │- │- │- │11,50│12,50│13,50│ │ │(a)*3)│90% din cele│ │
│ │de susţinere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de │ │
│ │în cazul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │dimensionare│ │
│ │izolatoarelor ├───────────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┤ │ │ │ale ├─┤
│Cale ferată │suport. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │stâlpilor. │ │
│electrificabilă │- unghi de │Ruperea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │traversare │unui │ │ │ │ │ │ │ │Înălţimea │ │ │ │ │
│ │minim, α = 30°│conductor │ │ │ │ │ │ │ │stâlpului │ │ │ │ │
│ │ │în │H(2) │- │- │- │9,50 │10,50│11,50│deasupra ├────┴──────┼────────────┼─┤
│ │ │deschiderea│ │ │ │ │ │ │ │solului plus│ │Aceste │ │
│ │ │vecină*4) │ │ │ │ │ │ │ │3 m. │d < D(ma) │apropieri se│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │În cazuri │ │interzic. │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │obligate, │ │ │ │
├─────────────────┼──────────────┼───────────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┤această ├───────────┼────────────┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │distanţă │D - │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │poate fi │distanţa de│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │redusă până │la axul LEA│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │la 6,00 m │la cea mai │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │dar numai cu│apropiată │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │acordul │şină. │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │operatorului│D(a) - │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de reţea. În│distanţa de│ │ │
│ │ │Săgeata │ │ │ │ │ │ │ │acest caz, │apropiere =│ │ │
│ │ │maximă │H(1) │- │- │- │7,50 │8.50 │9,50 │la LEA cu U │înălţimea │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(n) < 110 kV│deasupra │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │şi │solului a │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │izolatoare │celui mai │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │suport, │înalt stâlp│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │stâlpii de │din zona de│ │ │
│ │- protecţie │ │ │ │ │ │ │ │ │traversare │apropiere, │ │ │
│ │mărită conform│ │ │ │ │ │ │ │ │vor fi de │plus 3 m. │ │ │
│ │tabelului 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │tip │d - │ │ │
│ │din prezenta │ │ │ │ │ │ │ │ │întindere │distanţa pe│ │ │
│Cale ferată │anexă. ├───────────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┤sau │orizontală │ ├─┤
│neelectrificabilă│- nivel de │ │ │ │ │ │ │ │ │terminal. │între │ │ │
│cu trafic │izolaţie mărit│ │ │ │ │ │ │ │ │ │conductorul│ │ │
│permanent sau │conform │ │ │ │ │ │ │ │ │ │extrem al │ │ │
│intermitent │tabelului 2*1)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │LEA la │ │ │
│ │- unghi de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │deviaţie │ │ │
│ │traversare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │maximă şi │ │ │
│ │minim, α = 15°│ │ │ │ │ │ │ │ │ │cea mai │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │apropiată │ │ │
│ │ │Ruperea │ │ │ │ │ │ │ │ │şină.*5) │ │ │
│ │ │unui │ │ │ │ │ │ │ │ │D(ma) - │ │ │
│ │ │conductor │ │ │ │ │ │ │ │ │distanţa │ │ │
│ │ │în │H(2) │- │- │ │6,00 │7,00 │8,00 │ │minimă de │ │ │
│ │ │deschiderea│ │ │ │ │ │ │ │ │apropiere │ │ │
│ │ │vecină*4) │ │ │ │ │ │ │ │ │egală cu: │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │• 7,50 m =>│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 kV < U(n)│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │≤ 110 kV │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │• 8,50 m =>│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │U(n) = 220 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │kV │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │• 9,50 m =>│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │U(n) = 400 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │kV │ │ │
└─────────────────┴──────────────┴───────────┴──────┴────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┴────────────┴───────────┴────────────┴─┘

    *1) Exceptând cazurile în care sunt prevăzute lanţuri multiple, din considerente mecanice.
    *2) La căile ferate simple, se ţine seama de posibilităţile de dublare.
    *3) Apropiere permisă numai în cazuri obligate, cu acordul organelor în administrarea cărora se găseşte calea ferată.
    *4) Nu se referă la LEA cu izolatoare suport.
    *5) Distanţă considerată în condiţii de temperatură medie, viteză maximă a vântului, în lipsa chiciurei.
        Figura 3.a. Traversări şi apropieri faţă de căi ferate electrificate
 (a se vedea imaginea asociată)
        Figura 3.b. Traversări şi apropieri faţă de căi ferate neelectrificate
 (a se vedea imaginea asociată)

    Tabelul 7.a. Traversări şi apropieri faţă de drumuri situate în afara localităţilor (extravilan)

┌───────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┬─┐
│ │Traversări*5) │Apropieri*4), *5) │ │
│ ├──────────────┬─────────────────────────────────┬──────────┼────────┬──────────────┼─┤
│ │ │Distanţă pe verticală [m] │Distanţa │ │ │ │
│ │ ├───────────┬──────┬──────────────┤minimă*4) │ │ ├─┤
│ │ │ │ │Distanţa │pe │ │ │ │
│ │ │ │ │minimă între │orizontală│ │ │ │
│ │ │ │ │conductorul │între │ │ │ │
│Categoria drumului │Măsuri de │Condiţii de│ │inferior al │marginea │ │Măsuri de │ │
│ │siguranţă şi │calcul ale │ │LEA şi partea │celui mai │Distanţe│siguranţă şi │ │
│ │protecţie │distanţei │Simbol│carosabilă │apropiat │ │protecţie │ │
│ │ │pe │ ├────┬────┬────┤stâlp şi │ │ ├─┤
│ │ │verticală │ │U(n)│U(n)│U(n)│axul │ │ │ │
│ │ │ │ │≤ │= │= │drumului: │ │ │ │
│ │ │ │ │110 │220 │400 │D(1) [m] │ │ │ │
│ │ │ │ │kv │kV │kV │ │ │ │ │
├─────────┬─────────────┼──────────────┼───────────┼──────┼────┼────┼────┼──────────┼────┬───┼──────────────┼─┤
│ │ │ │Săgeata │ │ │ │ │ │ │D ≥│ │ │
│ │ │ │maximă │H(1) │7,00│8.00│9,00│ │ │D │- │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(a)│ │ │
│ │ │Protecţie ├───────────┼──────┼────┼────┼────┤ │ ├───┼──────────────┼─┤
│ │ │mărită conform│ │ │ │ │ │ │ │ │Pentru drumuri│ │
│ │ │tabelului 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │publice de │ │
│ │ │din prezenta │ │ │ │ │ │ │ │ │interes │ │
│ │ │anexă. │ │ │ │ │ │ │ │ │naţional şi │ │
│ │Drumuri de │- Lanţuri │ │ │ │ │ │ │ │ │judeţean, │ │
│ │interes │duble de │ │ │ │ │ │ │ │ │protecţie │ │
│ │naţional: │izolatoare*1),│ │ │ │ │ │50 m │ │ │mărită conform│ │
│ │autostrăzi; │respectiv │ │ │ │ │ │pentru │d ≥ │ │tabelului 1 │ │
│ │- drumuri │legături duble│ │ │ │ │ │autostrăzi│D │ │din prezenta │ │
│ │expres; │de susţinere, │Ruperea │ │ │ │ │sau │(ma)│D <│anexă, │ │
│ │- drumuri │în cazul │unui │ │ │ │ │drumuri │ │D │excluzând │ │
│ │naţionale: │izolatoarelor │conductor │ │ │ │ │expres, 22│ │(a)│măsura │ │
│ │- europene │suport. │în │H(2) │5,50│6,50│7,50│m pentru │ │*5)│privitoare la │ │
│ │(E); │- Unghi de │deschiderea│ │ │ │ │drumuri │ │ │tipul │ │
│ │- principale;│traversare │vecină*3) │ │ │ │ │naţionale │ │ │stâlpului şi │ │
│ │- secundare. │minim 30°*2), │ │ │ │ │ │ │ │ │al clemelor │ │
│ │ │*6) │ │ │ │ │ │ │ │ │pentru LEA cu │ │
│ │ │- Panouri de │ │ │ │ │ │ │ │ │izolatoare │ │
│ │ │întindere │ │ │ │ │ │ │ │ │suport şi cea │ │
│ │ │scurte │ │ │ │ │ │ │ │ │privitoare la │ │
│ │ │(maximum 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │înnădirea │ │
│ │ │deschideri). │ │ │ │ │ │ │ │ │conductoarelor│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┴───┼──────────────┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Aceste │ │
│ ├─────────────┼──────────────┼───────────┼──────┼────┼────┼────┼──────────┤ │apropieri se ├─┤
│Drumuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │vor evita. În │ │
│publice │ │Protecţie │ │ │ │ │ │ │ │cazuri │ │
│ │ │mărită, │Săgeata │ │ │ │ │ │ │obligate, cu │ │
│ │ │conform │maximă │H(1) │7,00│8,00│9.00│ │ │acordul │ │
│ │ │tabelului 1 │ │ │ │ │ │ │ │organelor │ │
│ │ │din prezenta │ │ │ │ │ │ │ │competente, se│ │
│ │ │anexă. │ │ │ │ │ │ │ │vor trata ca │ │
│ │Drumuri de │- Nivel de ├───────────┼──────┼────┼────┼────┤ │d < D │traversare, ├─┤
│ │interes │izolaţie │ │ │ │ │ │ │(ma) │exceptând │ │
│ │judeţean: │mărit*1), │ │ │ │ │ │20 │ │măsura pentru │ │
│ │- drumuri │conform │Ruperea │ │ │ │ │ │ │tipul │ │
│ │judeţene │tabelului 2 │unui │ │ │ │ │ │ │stâlpilor LEA │ │
│ │ │din prezenta │conductor │ │ │ │ │ │ │cu izolatoare │ │
│ │ │anexă. │în │H(2) │5,50│6,50│7,50│ │ │suport şi cea │ │
│ │ │- Unghi de │deschiderea│ │ │ │ │ │ │privitoare la │ │
│ │ │traversare │vecină*3) │ │ │ │ │ │ │interzicerea │ │
│ │ │minim 15°*6) │ │ │ │ │ │ │ │înnădirii │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │conductoarelor│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────┼──────────────┼───────────┼──────┼────┼────┼────┼──────────┼────────┴──────────────┼─┤
│ │ │- Nivel de │ │ │ │ │ │ │D - distanţa de la axul│ │
│ │Drumuri de │izolaţie mărit│Săgeata │H(1) │7,00│8,00│9,00│ │LEA la limita amprizei │ │
│ │interes │conform │maximă │ │ │ │ │ │drumului │ │
│ │local: │tabelului 2 │ │ │ │ │ │ │D(a) - distanţa de │ │
│ │- drumuri │din prezenta ├───────────┼──────┼────┴────┴────┤ │apropiere egală cu ├─┤
│ │comunale; │anexă. │ │ │ │ │înălţimea celui mai │ │
│ │- drumuri │- Interzicerea│Ruperea │ │ │18 │înalt stâlp din zona de│ │
│ │vicinale │înnădirilor în│unui │ │ │ │apropiere, plus 3 m. │ │
│ │- străzi: │deschiderea de│conductor │H(2) │Nu se impune │ │d - distanţa pe │ │
│ │- urbane; │traversare. │în │ │ │ │orizontală între │ │
│ │- rurale │- Unghi de │deschiderea│ │ │ │conductorul extrem al │ │
│ │ │traversare │vecină*3) │ │ │ │LEA la deviaţie maximă │ │
│ │ │minim 15°*6) │ │ │ │ │şi limita „a” a │ │
├─────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼──────┼────┬────┬────┼──────────┤amprizei drumului ├─┤
│ │ │ │Săgeata │H(1) │7,00│8,00│9,00│ │D(ma) - distanţa minimă│ │
│ │ │ │maximă │ │ │ │ │ │de apropiere egală cu: │ │
│Drumuri │Drumuri care │- Interzicerea├───────────┼──────┼────┴────┴────┤ │• 1,00 m => 1 kV < U(n)├─┤
│de │servesc │înnădirilor în│Ruperea │ │ │ │≤ 110 kV │ │
│utilitate│activităţilor│deschiderea de│unui │ │ │4 │• 2,00 m => U(n) = 220 │ │
│privată │economice │traversare. │conductor │H(2) │Nu se impune │ │kV │ │
│ │ │ │în │ │ │ │• 3,00 m => U(n) = 400 │ │
│ │ │ │deschiderea│ │ │ │kV │ │
│ │ │ │vecină*3) │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────────────┴──────────────┴───────────┴──────┴──────────────┴──────────┴───────────────────────┴─┘

    *1) Exceptând cazurile în care sunt prevăzute lanţuri multiple, din considerente mecanice.
    *2) În cazurile excepţionale, se admit unghiuri mai mici, cu acordul organelor în administrarea cărora se găseşte drumul.
    *3) Nu se aplică liniilor cu izolatoare suport.
    *4) În cazuri obligate, aceste distanţe pot fi micşorate cu acordul organelor care administrează drumul.
    *5) La construcţia de LEA noi sau de tronsoane de LEA noi se interzice amplasarea stâlpilor în zona de siguranţă a drumului (Zs), iar amplasarea stâlpilor în zona de protecţie a drumului (Zp) se va face numai cu acordul administratorului drumului.
    *6) Proiectarea LEA noi cu Un < 110 kV se va face cu realizarea unui unghi minim de încrucişare de 60°.

    Tabelul 7.b. Traversări şi apropieri faţă de drumuri situate în interiorul localităţilor (intravilan)

┌───────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐
│ │Traversări*3), *5) │Apropieri*3) │
│ ├──────────────┬─────────────────────────────────┼──────────┬─────────┤
│ │ │Distanţa pe verticală [m] │ │ │
│ │ ├───────────┬──────┬──────────────┤ │ │
│ │ │ │ │Distanţa │ │ │
│ │ │ │ │minimă între │ │ │
│Categoria │ │ │ │conductorul │Măsuri de │ │
│drumului │Măsuri de │Condiţii de│ │inferior al │siguranţă │Distanţe │
│ │siguranţă şi │calcul ale │ │LEA şi partea │şi │minime │
│ │protecţie │distanţei │Simbol│carosabilă │protecţie │D [m] │
│ │ │pe │ ├────┬────┬────┤ │ │
│ │ │verticală │ │U(n)│U(n)│U(n)│ │ │
│ │ │ │ │≤ │= │= │ │ │
│ │ │ │ │110 │220 │400 │ │ │
│ │ │ │ │kv │kV │kV │ │ │
├─────────┬─────────────┼──────────────┼───────────┼──────┼────┼────┼────┼──────────┼─────────┤
│ │ │Protecţie │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │mărită conform│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │tabelului 1 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │din prezenta │Săgeata │ │ │ │ │ │ │
│ │ │anexă. │maximă │H(1) │7,00│8,00│9,00│ │ │
│ │Drumuri de │- Lanţuri │ │ │ │ │ │ │ │
│ │interes │duble de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │naţional*6) │izolatoare*1) │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- autostrăzi;│respectiv │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- drumuri │legături duble├───────────┼──────┼────┼────┼────┤ │ │
│ │expres; │de susţinere, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- drumuri │în cazul │ │ │ │ │ │ │ │
│ │naţionale: │izolatoarelor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- europene │suport. │Ruperea │ │ │ │ │ │ │
│ │(E); │- Unghi de │unui │ │ │ │ │ │ │
│ │- principale;│traversare │conductor │ │ │ │ │ │ │
│ │- secundare. │minim 30°*2), │în │H(2) │5,50│6,50│7,50│ │ │
│ │ │*6) │deschiderea│ │ │ │ │ │ │
│ │ │Panouri de │vecină*4) │ │ │ │ │ │ │
│ │ │întindere │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │scurte │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │(maximum 5 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │deschideri). │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────┼──────────────┼───────────┼──────┼────┼────┼────┤ │ │
│ │ │- Protecţie │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │mărită conform│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │tabelului 1 │Săgeata │H(1) │7,00│8,00│9,00│ │ │
│ │ │din prezenta │maximă │ │ │ │ │ │ │
│ │ │anexă. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │- Lanţuri │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Drumuri de │duble de ├───────────┼──────┼────┼────┼────┤ │ │
│ │interes │izolatoare*1),│ │ │ │ │ │ │ │
│Drumuri │judeţean: │respectiv │ │ │ │ │ │ │ │
│publice │- drumuri │legături duble│Ruperea │ │ │ │ │ │ │
│ │judeţene │de susţinere │unui │ │ │ │ │ │ │
│ │ │în cazul │conductor │H(2) │5,50│6,50│7,50│ │ │
│ │ │izolatoarelor │în │ │ │ │ │ │ │
│ │ │suport. │deschiderea│ │ │ │ │ │Stâlpii │
│ │ │- Unghi de │vecină*4) │ │ │ │ │ │vor fi │
│ │ │traversare │ │ │ │ │ │Se vor │amplasaţi│
│ │ │minim 15°*6) │ │ │ │ │ │respecta │în afara │
│ ├─────────────┼──────────────┼───────────┼──────┼────┼────┼────┤măsurile │zonei de │
│ │ │- Protecţie │ │ │ │ │ │de │siguranţă│
│ │ │mărită conform│ │ │ │ │ │siguranţă │a │
│ │ │tabelului 1, │ │ │ │ │ │prevăzute │drumului,│
│ │ │din prezenta │ │ │ │ │ │pentru │Z(5), │
│ │ │anexă, │Săgeata │H(1) │7,00│8,00│9,00│zone cu │măsurată │
│ │ │exceptând │maximă │ │ │ │ │circulaţie│de o │
│ │ │prevederea │ │ │ │ │ │frecventă │parte şi │
│ │Drumuri de │referitoare la│ │ │ │ │ │conform │de alta a│
│ │interes │tipul │ │ │ │ │ │tabelului │drumului,│
│ │local: │stâlpului în │ │ │ │ │ │11 din │de la │
│ │- drumuri │cazul liniilor├───────────┼──────┼────┴────┴────┤prezenta │ampriza │
│ │comunale; │cu izolatoare │ │ │ │anexă. │acestuia,│
│ │- drumuri │suport │ │ │ │ │a. │
│ │vicinale; │- Lanţuri │ │ │ │ │ │
│ │- străzi: │duble de │ │ │ │ │ │
│ │- urbane; │izolatoare*1),│Ruperea │ │ │ │ │
│ │- rurale. │respectiv │unui │ │ │ │ │
│ │ │legături duble│conductor │H(2) │Nu se impune. │ │ │
│ │ │de susţinere │în │ │ │ │ │
│ │ │în cazul │deschiderea│ │ │ │ │
│ │ │izolatoarelor │vecină*4) │ │ │ │ │
│ │ │suport │ │ │ │ │ │
│ │ │- Unghi de │ │ │ │ │ │
│ │ │traversare │ │ │ │ │ │
│ │ │minim 15°*6) │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼──────┼────┬────┬────┤ │ │
│ │ │- Protecţie │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │mărită conform│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │tabelului 1 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │din prezenta │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │anexă │Săgeata │H(1) │7,00│8,00│9,00│ │ │
│ │ │exceptând │maximă │ │ │ │ │ │ │
│ │ │prevederea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │referitoare la│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │tipul │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │stâlpului în │ │ │ │ │ │ │ │
│Drumuri │Drumuri care │cazul liniilor├───────────┼──────┼────┴────┴────┤ │ │
│de │servesc │cu izolatoare │ │ │ │ │ │
│utilitate│activităţilor│suport │ │ │ │ │ │
│privată │economice. │- Lanţuri │ │ │ │ │ │
│ │ │duble de │ │ │ │ │ │
│ │ │izolatoare*1),│Ruperea │ │ │ │ │
│ │ │respectiv │unui │ │ │ │ │
│ │ │legături duble│conductor │H(2) │Nu se impune. │ │ │
│ │ │de susţinere │în │ │ │ │ │
│ │ │în cazul │deschiderea│ │ │ │ │
│ │ │izolatoarelor │vecină*4) │ │ │ │ │
│ │ │suport. │ │ │ │ │ │
│ │ │- Unghi de │ │ │ │ │ │
│ │ │traversare │ │ │ │ │ │
│ │ │minim 13°*6) │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────────────┴──────────────┴───────────┴──────┴──────────────┴──────────┴─────────┘

    *1) Exceptând cazurile în care sunt prevăzute lanţuri multiple, din considerente mecanice.
    *2) În cazuri excepţionale, se admit unghiuri mai mici, cu acordul organelor în administrarea cărora se găseşte drumul.
    *3) Se interzice amplasarea stâlpilor în zona de siguranţă a drumului. La construcţia de LEA noi sau de tronsoane de LEA noi, amplasarea stâlpilor în zona de protecţie a drumului (Zp) se va face numai cu acordul administratorului drumului.
    *4) Nu se aplică liniilor cu izolatoare suport.
    *5) Se exceptează LEA cu tensiunea nominală până la 20 kV care constituie reţele de distribuţie în localitate, a căror amplasare poate fi făcută în zona de siguranţă a drumului, cu acordul organizaţiilor în administrarea cărora se găseşte drumul.
    *6) Proiectarea LEA noi cu Un < 110 kV se va face cu realizarea unui unghi minim de încrucişare de 60°.
        Figura 4. Elemente de gabarit ale drumurilor
 (a se vedea imaginea asociată)
        (în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu Anexa 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare)
        Figura 5.a. Traversări şi apropieri faţă de drumuri situate în afara localităţilor (extravilan)
 (a se vedea imaginea asociată)
        Figura 5.b. Traversări şi apropieri faţă de drumuri situate în interiorul localităţilor (intravilan)
 (a se vedea imaginea asociată)

    Tabelul 8.a. Încrucişări şi apropieri faţă de LEA cu tensiunea nominală peste 1000 V

┌─────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┬─┐
│ │Încrucişări │ │ │
│ ├───────────────┬─────────────────────────────┬───────────┤ ├─┤
│ │ │Distanţe minime [m] │ │ │ │
│Caracteristicile LEA │ ├─────────────────────────────┤Distanţa │ ├─┤
│care traversează │ │Distanţa pe verticală: H(1) │minimă pe │ │ │
│ │ │*1), *2) între conductorul │orizontală,│ │ │
│ │ │inferior al liniei care │d, între │ │ │
│ │ │traversează şi conductorul │cel mai │ │ │
│ │ │superior al liniei │apropiat │ │ │
├─────────┬───────────┤Măsuri de │traversate, când distanţa l │conductor │Apropieri ├─┤
│ │ │siguranţă şi │(m) de la locul de │al liniei │ │ │
│ │ │protecţie │încrucişare la axul celui mai│traversate,│ │ │
│ │ │ │apropiat stâlp al liniei care│la deviaţia│ │ │
│Tensiunea│Lungimea │ │traversează este: │lui maximă │ │ │
│nominală │deschiderii│ │ │şi orice │ │ │
│a liniei │a (m) │ ├────┬────┬────┬────┬────┬────┤element al │ ├─┤
│Un │ │ │ │30 <│50 <│70 <│100 │ │stâlpului │ │ │
│ │ │ │l ≤ │l ≤ │l ≤ │l ≤ │< l │l > │liniei care│ │ │
│ │ │ │30 │50 │70 │100 │≤ │120 │traversează│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │120 │ │ │ │ │
├─────────┼───────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────────┼────────────────┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │a ≤ 100 │ │2,00│2,00│- │- │- │- │ │- Se recomandă │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ca distanţa │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │între axele │ │
│1 kV < U │ │ │ │ │ │ │ │ │ │liniilor, D, să │ │
│(n) ≤ 20 ├───────────┤ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤2,50 │fie cel puţin ├─┤
│kV │ │ │ │ │ │ │ │ │ │egală cu │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │înălţimea │ │
│ │a > 100 │ │2,00│2,50│2,50│- │- │- │ │deasupra solului│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │a celui mai │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │înalt stâlp din │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │zona de │ │
├─────────┼───────────┤Generale: ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────────┤apropiere, plus ├─┤
│ │ │- Trecerea LEA │ │ │ │ │ │ │ │3 m, respectiv │ │
│ │ │cu tensiunea │ │ │ │ │ │ │ │100 m când una │ │
│ │a ≤ 200 │nominală mai │3,00│3,00│3,00│4,00│- │- │ │din LEA are U(n)│ │
│ │ │mare peste LEA │ │ │ │ │ │ │ │= 400 kV. │ │
│ │ │cu tensiunea │ │ │ │ │ │ │ │- În cazuri │ │
│20 kV < U│ │nominală mai │ │ │ │ │ │ │ │obligate, pe │ │
│(n) < ├───────────┤mică (cu ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤3,00 │porţiuni scurte ├─┤
│110 kV │ │excepţia CF │ │ │ │ │ │ │ │de traseu, │ │
│ │ │electrificate).│ │ │ │ │ │ │ │această distanţă│ │
│ │a > 200 │La LEA care │3,00│3,00│4,00│4,50│5,00│- │ │poate fi redusă,│ │
│ │ │traversează: │ │ │ │ │ │ │ │astfel încât │ │
│ │ │- Mărirea │ │ │ │ │ │ │ │distanţa între │ │
│ │ │nivelului de │ │ │ │ │ │ │ │conductoarele │ │
├─────────┼───────────┤izolaţie ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────────┤extreme ale ├─┤
│ │ │conform │ │ │ │ │ │ │ │liniilor în │ │
│ │ │tabelului 2 din│ │ │ │ │ │ │ │poziţie normală,│ │
│ │a ≤ 200 │prezenta anexă,│4,00│4,00│4,00│4,00│- │- │ │L, să fie cel │ │
│ │ │exceptând │ │ │ │ │ │ │ │puţin: │ │
│ │ │cazurile în │ │ │ │ │ │ │ │3,00 m => 1 kV <│ │
│ │ │care sunt │ │ │ │ │ │ │ │U(n) ≤ 20 kV │ │
│ ├───────────┤prevăzute ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │5,00 m => 20 kV ├─┤
│ │ │lanţuri │ │ │ │ │ │ │ │< U(n) ≤ 110 kV │ │
│ │ │multiple, din │ │ │ │ │ │ │ │10,00 m => U(n) │ │
│U(n) = │200 < a ≤ │considerente │ │ │ │ │ │ │ │= 220 kV │ │
│220 kV │300 │mecanice. │4,00│4,00│4,00│4,50│5,00│5,50│4,00 │15,00 m => U(n) │ │
│ │ │- Interzicerea │ │ │ │ │ │ │ │= 400 kV │ │
│ │ │înnădirilor în │ │ │ │ │ │ │ │- În astfel de │ │
│ │ │deschiderea de │ │ │ │ │ │ │ │cazuri │ │
│ ├───────────┤traversare, ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │deschiderile ├─┤
│ │ │- Lanţurile │ │ │ │ │ │ │ │reale la │ │
│ │ │simple de │ │ │ │ │ │ │ │încărcări din │ │
│ │a > 300 │izolatoare cu │4,00│4,00│5,00│6.00│6,50│7,00│ │vânt şi la │ │
│ │ │elemente capă- │ │ │ │ │ │ │ │încărcări │ │
│ │ │tijă se vor │ │ │ │ │ │ │ │verticale nu vor│ │
│ │ │verifica la │ │ │ │ │ │ │ │depăşi 90% din │ │
├─────────┼───────────┤capacitatea ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────────┤cele de ├─┤
│ │ │reziduală, │ │ │ │ │ │ │ │dimensionare ale│ │
│ │ │în cazul │ │ │ │ │ │ │ │stâlpilor, fiind│ │
│ │a ≤ 200 │spargerii unei │5,00│5,00│5,00│5,50│- │- │ │necesară │ │
│ │ │pălării │ │ │ │ │ │ │ │totodată │ │
│ │ │(coeficient │ │ │ │ │ │ │ │verificarea │ │
│ │ │parţial de │ │ │ │ │ │ │ │distanţei la │ │
│ ├───────────┤siguranţă egal ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │înclinarea ├─┤
│ │ │cu 1). │ │ │ │ │ │ │ │conductorului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │unei linii faţă │ │
│U(n) = │200 < a ≤ │ │ │ │ │ │ │ │ │de stâlpul │ │
│400 kV │300 │ │5,00│5,00│5,50│6,00│6,50│7,00│5,00 │celeilalte │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │linii; se vor │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │calcula de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │asemenea │ │
│ ├───────────┤ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │influenţele ├─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │electromagnetice│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │şi prin cuplaj │ │
│ │a > 300 │ │5,00│5,50│6,00│7,00│7,50│8,00│ │rezistiv. │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴───────────┴───────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴───────────┴────────────────┴─┘

    *1) În cazul liniilor pe stâlpi de lemn fără conductor de protecţie, atât pentru cele care traversează, cât şi pentru cele traversate, aceste distanţe rămân valabile, doar dacă se montează pe stâlpii adiacenţi traversării descărcătoare (dacă deschiderea / <40 m, se vor monta descărcătoare numai pe stâlpul cel mai apropiat); în caz contrar, distanţele se majorează cu 2 m.
    *2) Aceste distanţe trebuie respectate, când ambele conductoare se află la t = +15°C.
    Figura 6.a. Încrucişări şi apropieri faţă de LEA cu tensiunea nominală peste 1000 V
 (a se vedea imaginea asociată)

    Tabelul 8.b. Încrucişări şi apropieri faţă de LEA cu tensiunea nominală sub 1000 V

┌───────────┬───────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐
│ │Încrucişări │ │
│ ├──────────────┬────────────────────────────────────────┤ │
│ │ │Distanţe minime [m] │ │
│ │ ├──────────┬──────┬───────────┬──────────┤ │
│ │ │ │ │Distanţa pe│ │ │
│ │ │ │ │verticală, │Distanţa │ │
│ │ │ │ │H, între │pe │ │
│ │ │ │ │conductorul│orizontală│ │
│ │ │ │ │inferior al│de la │ │
│ │ │ │ │liniei cu │orice │ │
│Tensiunea │ │ │ │tensiune │element al│ │
│nominală a │ │Condiţii │ │nominală │stâlpului │ │
│liniei care│Măsuri de │de calcul │ │peste 1000 │LEA cu │Apropieri*5) │
│traversează│siguranţă*1) │ale │ │V şi │tensiune │ │
│ │şi protecţie │distanţei │Simbol│conductorul│nominală │ │
│ │ │pe │ │superior al│peste 1000│ │
│ │ │verticală │ │liniei cu │V, la cel │ │
│ │ │ │ │tensiune │mai │ │
│ │ │ │ │nominală │apropiat │ │
│ │ │ │ │sub 1000 │conductor │ │
│ │ │ │ │V*3) │al LEA sub│ │
│ │ │ │ ├─────┬─────┤1000 V*5):│ │
│ │ │ │ │l ≤ │l > │d │ │
│ │ │ │ │40 │40 │ │ │
│ │ │ │ │m*4) │m*4) │ │ │
├───────────┼──────────────┼──────────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Regim │H(1) │2,00 │2,50 │ │ │
│ │ │normal │ │ │ │ │- Se recomandă │
│ │ │ │ │ │ │ │ca distanţa │
│ │ ├──────────┼──────┼─────┼─────┤ │între axele │
│1 kV < U(n)│ │ │ │ │ │ │liniilor, D, să │
│≤ 20 kV │ │Ruperea │ │ │ │3,00 │fie cel puţin │
│ │ │unui │ │ │ │ │egală cu │
│ │ │conductor │H(2) │1,00 │1,00 │ │înălţimea │
│ │ │într-o │ │ │ │ │deasupra solului│
│ │ │deschidere│ │ │ │ │a celui │
│ │ │vecină*6) │ │ │ │ │mai înalt stâlp │
│ │ │ │ │ │ │ │din zona de │
├───────────┤ ├──────────┼──────┼─────┼─────┼──────────┤apropiere Hst, │
│ │Generale: │ │ │ │ │ │plus 3 m. │
│ │Linia cu │Regim │H(1) │3,00 │4,00 │ │- În cazuri │
│ │tensiune │normal │ │ │ │ │obligate, │
│ │nominală mai │ │ │ │ │ │această distanţă│
│ │mare trebuie ├──────────┼──────┼─────┼─────┤ │poate fi redusă,│
│20 kV < U │să traverseze │ │ │ │ │ │astfel încât │
│(n) ≤ 110 │linia cu │Ruperea │ │ │ │5,00 │distanţa │
│kV │tensiune │unui │ │ │ │ │orizontală, L, │
│ │nominală mai │conductor │H(2) │1,00 │1,00 │ │între orice │
│ │mică. │într-o │ │ │ │ │element al LEA │
│ │La linia care │deschidere│ │ │ │ │cu tensiune │
│ │traversează: │vecină*6) │ │ │ │ │nominală sub │
│ │- Protecţie │ │ │ │ │ │1000 V şi cel │
├───────────┤mărită conform├──────────┼──────┼─────┼─────┼──────────┤mai apropiat │
│ │tabelului 1 │ │ │ │ │ │conductor al LEA│
│ │din prezenta │Regim │H(1) │4,00 │5,00 │ │cu tensiune │
│ │anexa. │normal │ │ │ │ │nominală peste │
│ │- Lanţuri │ │ │ │ │ │1000 V, la │
│ │duble de ├──────────┼──────┼─────┼─────┤ │deviaţia maximă,│
│U(n) = 220 │izolatoare*2),│ │ │ │ │ │să fie minimum: │
│kV │respectiv │Ruperea │ │ │ │7,00 │2,00 m => 1 kV <│
│ │legături duble│unui │ │ │ │ │U(n) ≤ 20 kV; │
│ │de susţinere │conductor │H(2) │2,00 │2,00 │ │3,00 m => 20 kV │
│ │în cazul │într-o │ │ │ │ │< U(n) ≤ 110 kV;│
│ │izolatoarelor │deschidere│ │ │ │ │5,00 m => U(n) =│
│ │suport. │vecină*6) │ │ │ │ │220 kV; │
│ │ │ │ │ │ │ │7,00 m => U(n) =│
├───────────┤ ├──────────┼──────┼─────┼─────┼──────────┤400 kV. │
│ │ │ │ │ │ │ │- În toate │
│ │ │Regim │H(1) │5,00 │6,00 │ │cazurile se vor │
│ │ │normal │ │ │ │ │lua măsuri │
│ │ │ │ │ │ │ │pentru evitarea │
│ │ ├──────────┼──────┼─────┼─────┤ │influenţei │
│U(n) = 400 │ │ │ │ │ │ │electromagnetice│
│kV │ │Ruperea │ │ │ │10,00 │şi prin cuplaj │
│ │ │unui │ │ │ │ │rezistiv asupra │
│ │ │conductor │H(2) │3,00 │3,00 │ │LEA cu tensiune │
│ │ │într-o │ │ │ │ │nominală sub │
│ │ │deschidere│ │ │ │ │1000 V. │
│ │ │vecină*6) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴──────────────┴──────────┴──────┴─────┴─────┴──────────┴────────────────┘

    *1) Pentru LEA cu U(n) <110 kV prevăzute cu izolatoare suport, situate în interiorul localităţilor, se vor adopta măsurile de siguranţă prevăzute la trecerea LEA prin zone cu circulaţie frecventă (tabelul 11).
    *2) Exceptând cazurile în care sunt prevăzute lanţuri multiple, din considerente mecanice.
    *3) Distanţa pe verticală se verifică în condiţiile:
    - conductorul LEA cu tensiune nominală peste 1000 V se află la t = -5°C cu chiciură, iar cel al LEA cu tensiune nominală sub 1000 V la t = -5°C fără chiciură:
    – ambele conductoare se află la t = +40°C.

    *4) l este distanţa de la axul stâlpului liniei care traversează, până la punctul de încrucişare în axul liniei traversate.
    *5) Se ţine seama de echipamentul prezent şi viitor pe care îl permite linia, inclusiv circuitele de telecomunicaţii, dacă este cazul.
    *6) Verificarea distanţei se face numai în cazul stâlpilor prevăzuţi cu lanţuri de izolatoare.
    Figura 6.b. Încrucişări şi apropieri faţă de LEA cu tensiunea nominală sub 1000 V
 (a se vedea imaginea asociată)

    Tabelul 8.c. Linii cu tensiuni nominale sub 1000 V, montate pe stâlpi comuni cu alte LEA

┌─────────┬──────────────┬─────────────────────┬─┐
│ │ │Distanţa minimă pe │ │
│ │ │verticală între ├─┤
│ │ │conductorul inferior │ │
│ │ │al liniei cu tensiune├─┤
│ │ │nominală peste 1000 V│ │
│ │ │şi conductorul ├─┤
│Tensiunea│ │superior al liniei cu│ │
│nominală │Măsuri de │tensiune nominală sub├─┤
│a liniei │siguranţă şi │1000 V, │ │
│peste │protecţie │H(1) [m]*2) ├─┤
│1000 V │ │ │ │
│ │ ├──────────┬──────────┼─┤
│ │ │Deschidere│ │ │
│ │ │mai mică │Deschidere├─┤
│ │ │sau egală │mai mare │ │
│ │ │cu 40 m │de 40 m ├─┤
│ │ │ │ │ │
├─────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─┤
│ │ │ │ │ │
│ │- Linia cu │ │ │ │
│ │tensiune │ │ │ │
│ │nominală mai │ │ ├─┤
│ │mare se va │ │ │ │
│ │monta deasupra│ │ │ │
│ │celei cu │ │ │ │
│ │tensiune │ │ ├─┤
│ │nominală mai │ │ │ │
│ │mică; │ │ │ │
│ │- Utilizarea │ │ │ │
│ │de legături │ │ ├─┤
│ │duble de │ │ │ │
│ │susţinere în │ │ │ │
│ │cazul │ │ │ │
│ │izolatoarelor │ │ ├─┤
│ │suport, sau de│ │ │ │
│ │lanţuri duble │ │ │ │
│ │de │ │ │ │
│ │izolatoare*1),│ │ ├─┤
│ │*3), de tip │ │ │ │
│ │nestrăpungibil│ │ │ │
│ │la LEA cu │ │ │ │
│ │tensiunea │ │ ├─┤
│ │nominală peste│ │ │ │
│ │1000 V; │ │ │ │
│ │- │ │ │ │
│ │Conductoarele │ │ ├─┤
│1 kV < U │liniei cu │ │ │ │
│(n) ≤ 20 │tensiunea │1,50 │2,00 │ │
│kV │nominală peste│ │ │ │
│ │1000 V se vor │ │ ├─┤
│ │întinde, │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │
│ │încărcări │ │ │ │
│ │normale, cu o │ │ ├─┤
│ │tracţiune de │ │ │ │
│ │maxim 40% din │ │ │ │
│ │rezistenţa de │ │ │ │
│ │rupere a │ │ ├─┤
│ │conductorului;│ │ │ │
│ │- Se va │ │ │ │
│ │prevedea │ │ │ │
│ │deconectarea │ │ ├─┤
│ │automată la │ │ │ │
│ │puneri simple │ │ │ │
│ │la pământ a │ │ │ │
│ │liniei cu │ │ ├─┤
│ │tensiunea │ │ │ │
│ │nominală peste│ │ │ │
│ │1000 V; │ │ │ │
│ │- Armătura │ │ ├─┤
│ │metalică a │ │ │ │
│ │tuturor │ │ │ │
│ │stâlpilor se │ │ │ │
│ │va lega la │ │ ├─┤
│ │conductorul de│ │ │ │
│ │nul │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
├─────────┼──────────────┴──────────┴──────────┼─┤
│U(n) > 20│Nu se admite montarea pe stâlpi │ │
│kV │comuni cu linii cu tensiunea │ │
│ │nominală sub 1000 V │ │
└─────────┴────────────────────────────────────┴─┘

    *1) Exceptând cazurile în care sunt prevăzute lanţuri multiple, din considerente mecanice.
    *2) Această distanţă se va verifica în condiţiile:
    - conductorul LEA cu tensiunea nominală peste 1000 V se află la t = -5°C cu chiciură, iar cel al LEA cu tensiune nominală sub 1000 V la t = -5°C fără chiciură;
    – ambele conductoare se află la t = +40°C.

    *3) Exceptând lanţurile de izolatoare compozite fără piese din fontă turnată

    Tabelul 9.a. Încrucişări cu linii de telecomunicaţii şi linii de tramvai şi troleibuz

┌──────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │Distanţa de siguranţă [m] │
│ ├────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤
│ │LEA 20 kV │LEA 110 kV │LEA 220 kV │LEA 400 kV │
├──────────┼────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┤
│ │Linii de Telecomunicaţii │
├──────────┼─────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┬──────────┤
│ │Distanţa │Distanţa │Distanţa │Distanţa │Distanţa │Distanţa │Distanţa │Distanţa │
│ │pe │pe │pe │pe │pe │pe │pe │pe │
│ │verticală│orizontală│verticală│orizontală│verticală│orizontală│verticală│orizontală│
├──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│Linie de │3,5*1) │3,5*2) │5*1) │5*2) │6*1) │6*2) │7*1) │7*1) │
│Tc aeriană│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│Linie de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Tc │- │5*3) │- │30*1) │- │30*3) │- │30*3) │
│subterana │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┴──────────┤
│ │Linii de tramvai şi de troleibuz │
│ │Distanţe pe verticală între conductorul inferior al LEA şi linia de contact sau │
│ │cablul purtător │
├──────────┼────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤
│Linie │ │ │ │ │
│contact │4,5 │5 │6 │7 │
│tramvai │ │ │ │ │
├──────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│Linie │ │ │ │ │
│contact │3 │3 │4 │5 │
│troleibuz │ │ │ │ │
├──────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│Cablu │ │ │ │ │
│purtător │3 │3 │4 │5 │
│tramvai │ │ │ │ │
├──────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│Cablu │ │ │ │ │
│purtător │4 │4 │4 │5 │
│troleibuz │ │ │ │ │
└──────────┴────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┘

    *1) Distanţa pe verticală între conductorul inferior al LEA şi linia de telecomunicaţii.
    *2) Distanţa pe orizontală între stâlpul LEA şi linia de telecomunicaţii.
    *3) Distanţa pe orizontală între fundaţia stâlpului LEA sau priza sa de pământ şi linia de telecomunicaţii.

    Tabelul 9.b. Încrucişări şi apropieri faţă de mijloacele de transport pe cablu suspendat

┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┬─┐
│ │Încrucişări │ │ │
│ ├─────────┬──────────────┬─────────────────────────────────────────────┤ ├─┤
│Tipul │ │ │Distanţe minime [m] │ │ │
│mijlocului│ │ ├───────────┬──────┬───────────┬──────────────┤ ├─┤
│de │ │ │ │ │ │Distanţa pe │ │ │
│transport │ │ │ │ │Distanţa pe│orizontală │ │ │
│ │Tensiunea│Măsuri de │Condiţii de│ │verticală │între orice │Apropieri │ │
│ │nominală │siguranţă şi │calcul ale │ │între │parte a │ │ │
│ │a liniei │protecţie │distanţei │Simbol│conductorul│funicularului │ │ │
│ │ │ │pe │ │inferior al│şi marginea │ │ │
│ │ │ │verticală │ │LEA şi │celui mai │ │ │
│ │ │ │ │ │cablu │apropiat │ │ │
│ │ │ │ │ │ │stâlp: D(1) │ │ │
├──────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────────────┼────────┬───────────────┼─┤
│ │ │ │Săgeata │ │ │ │ │Măsuri de │ │
│ │ │ │maximă │H(1) │3,00 │ │Distanţe│siguranţă şi │ │
│ │ │Se vor evita │ │ │ │ │ │protecţie │ │
│ │ │încrucişările ├───────────┼──────┼───────────┤ ├────┬───┼───────────────┼─┤
│ │ │între LEA şi │ │ │ │ │ │D ≥│- │ │
│ │ │funiculare. În│ │ │ │ │ │Da │ │ │
│ │1 kV < U │situaţii │ │ │ │ │ ├───┼───────────────┼─┤
│ │(n) ≤ 20 │obligate, │Ruperea │ │ │ │ │ │Deschiderile │ │
│ │kV │astfel de │unui │ │ │ │d ≥ │ │reale la │ │
│ │ │încrucişări se│conductor │H(2) │1,00 │ │D │ │încărcări vânt │ │
│ │ │admit cu │în │ │ │ │(ma)│D <│şi la încărcări│ │
│ │ │recomandarea │deschiderea│ │ │ │ │D │verticale nu │ │
│ │ │ca LEA să │vecină*2) │ │ │ │ │(a)│vor depăşi 90% │ │
│ │ │traverseze │ │ │ │ │ │ │din cele de │ │
│ │ │funicularul. │ │ │ │Înălţimea │ │ │dimensionare │ │
│ │ │În acest caz │ │ │ │stâlpului │ │ │ale stâlpilor. │ │
│ ├─────────┤se iau ├───────────┼──────┼───────────┤deasupra ├────┴───┼───────────────┼─┤
│ │ │următoarele │ │ │ │solului plus 3│ │ │ │
│ │ │măsuri de │Săgeata │H(1) │4,00 │m. │ │La funiculare │ │
│ │ │siguranţă: │maximă │ │ │Această │ │aceste │ │
│ │ │- Protecţie │ │ │ │distanţă poate│ │apropieri se │ │
│ │ │mărită conform├───────────┼──────┼───────────┤fi redusă cu │ │vor evita. În ├─┤
│ │20 kV < U│tabelului 1 │ │ │ │acordul │ │cazuri │ │
│ │(n) ≤ 110│din prezenta │Ruperea │ │ │autorităţilor │ │obligate, cu │ │
│ │kV │anexă. │unui │ │ │în │ │acordul │ │
│ │ │- Lanţuri │conductor │H(2) │1,00 │administraţia │ │organelor │ │
│Funiculare│ │duble de │în │ │ │cărora se │ │competente se │ │
│(vezi pct.│ │izolatoare*1) │deschiderea│ │ │găseşte │ │vor trata ca │ │
│3.5.4. din│ │respectiv │vecină*2) │ │ │funicularul. │ │încrucişare, │ │
│prezenta │ │legături duble│ │ │ │În toate │d < D │exceptând │ │
│anexă) ├─────────┤în cazul ├───────────┼──────┼───────────┤cazurile, │(ma) │măsura pentru ├─┤
│ │ │izolatoarelor │ │ │ │distanţa între│ │tipul stâlpului│ │
│ │ │suport │Săgeata │H(1) │5,00 │cea mai │ │LEA cu │ │
│ │ │- Elementele │maximă │ │ │apropiată │ │izolatoare │ │
│ │ │funicularului │ │ │ │fundaţie sau │ │suport şi cea │ │
│ │ │se vor lega la├───────────┼──────┼───────────┤priză de │ │privitoare la ├─┤
│ │ │pământ. │ │ │ │pământ a unui │ │interzicerea │ │
│ │ │În cazurile în│Ruperea │ │ │stâlp LEA şi │ │înnădirii │ │
│ │U(n) = │care LEA │unui │ │ │priza de │ │conductoarelor.│ │
│ │220 kV │subtraversează│conductor │H(2) │2,00 │pământ a │ │La teleferice │ │
│ │ │funicularul, │în │ │ │funicularului,│ │aceste │ │
│ │ │măsurile de │deschiderea│ │ │D(2), va fi de│ │apropieri se │ │
│ │ │siguranţă │vecină*2) │ │ │minimum 20 m. │ │interzic. │ │
│ │ │(plase de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │protecţie, ├───────────┼──────┼───────────┤ ├────────┴───────────────┼─┤
│ │ │poduri │ │ │ │ │ │ │
│ │ │protectoare │Săgeata │ │ │ │D - distanţa pe │ │
│ ├─────────┤etc.) se iau │maximă │H(1) │6,00 │ │orizontală de la axul ├─┤
│ │ │în comun acord│ │ │ │ │LEA până la cablul │ │
│ │ │cu │ │ │ │ │purtător. │ │
│ │ │autorităţile ├───────────┼──────┼───────────┤ │D(a) - distanţa de ├─┤
│ │ │în │Ruperea │ │ │ │apropiere - înălţimea │ │
│ │U(n) = │administraţia │unui │ │ │ │deasupra solului a celui│ │
│ │400 kV │cărora se │conductor │ │ │ │mai înalt stâlp din zona│ │
│ │ │găseşte │în │H(2) │3,00 │ │de apropiere, plus 10 m.│ │
│ │ │acesta. │deschiderea│ │ │ │d - distanţa pe │ │
│ │ │ │vecină*2) │ │ │ │orizontală între │ │
│ │ │ │ │ │ │ │conductorul extrem al │ │
├──────────┼─────────┼──────────────┴───────────┴──────┴───────────┴──────────────┤LEA la deviaţia maximă ├─┤
│ │ │Se vor evita încrucişările între LEA şi teleferice. │şi cablul purtător. │ │
│ │ │În cazuri excepţionale, cu acceptul proprietarului │D(ma) - distanţa minimă │ │
│Teleferice│ │instalaţiei pe cablu suspendat este admisă supratraversarea │de apropiere egală cu: │ │
│(vezi pct.│1 kV < U │acesteia numai cu LEA cu tensiuni nominale peste 110 kV şi │12,00 m => 1 kV < U(n) ≤│ │
│3.5.4. din│(n) ≤ 400│se vor aplica măsurile de siguranţă şi protecţie │110 kV; │ │
│prezenta │kV │corespunzătoare tensiunii de 400 kV, cu dublarea distanţelor│13,00 m => U(n) = 220 │ │
│anexă) │ │minime pe verticală şi obligativitatea condiţiei D ≥ D(a) în│kV; │ │
│ │ │cazul apropierilor şi cu obligativitatea aplicării tuturor │14,00 m => U(n) = 400 │ │
│ │ │măsurilor rezultate din analiza de risc. │kV. │ │
│ │ │ │ │ │
└──────────┴─────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┴─┘

    *1) Exceptând cazurile în care sunt prevăzute lanţuri multiple, din considerente mecanice.
    *2) Nu se aplică liniilor cu izolatoare suport.
    Figura 7. Încrucişări şi apropieri faţă mijloace de transport pe cablu suspendat
 (a se vedea imaginea asociată)

    Tabelul 10.a. Traversări şi apropieri faţă de conducte supraterane de fluide neinflamabile.

┌─────────┬─────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐
│ │Traversări │ │
│ ├─────────────┬───────────────────────────────────────┤ │
│ │ │Distanţe minime [m] │ │
│ │ ├───────────┬──────────────┬────────────┤ │
│ │ │ │Distanţa pe │Distanţa pe │ │
│Tensiunea│ │ │verticală │orizontală, │ │
│nominală │Măsuri de │Condiţii de│între │D(1), între │Apropieri │
│a liniei │siguranţă şi │calcul ale │conductorul │baza celui │ │
│ │protecţie │distanţei │inferior al │mai apropiat│ │
│ │ │pe │LEA şi │stâlp şi │ │
│ │ │verticală │conductă │peretele │ │
│ │ │ ├──────┬───────┤conductei │ │
│ │ │ │Simbol│Valoare│ │ │
├─────────┼─────────────┼───────────┼──────┼───────┼────────────┼────────┬────────────┤
│ │ │Săgeata │ │ │ │ │Măsuri de │
│ │ │maximă │H(1) │3,50 │ │Distanţe│siguranţă şi│
│ │ │ │ │ │ │ │protecţie │
│ │ ├───────────┼──────┼───────┤ ├────┬───┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │D ≥│- │
│ │ │ │ │ │ │ │Da │ │
│ │La LEA: │ │ │ │ │ ├───┼────────────┤
│ │- Protecţie │ │ │ │ │ │ │Deschiderile│
│1 kV < U │mărită │Ruperea │ │ │Trebuie ca │ │ │reale la │
│(n) ≤ 20 │conform │unui │ │ │distanţa să │ │ │încărcări │
│kV │tabelului 1 │conductor │ │ │fie mai mare│d ≥ │ │din vânt şi │
│ │din prezenta │în │H(2) │1,00 │decât │D │D <│la încărcări│
│ │anexă*4). │deschiderea│ │ │înălţimea │(ma)│D │verticale nu│
│ │- Lanţuri │vecină*3) │ │ │stâlpului, │ │(a)│vor depăşi │
│ │duble de │ │ │ │deasupra │ │ │90% din cele│
│ │izolatoare*1)│ │ │ │solului, │ │ │de │
│ │respectiv │ │ │ │plus 3 m. │ │ │dimensionare│
│ │legături │ │ │ │Această │ │ │ale │
│ │duble de │ │ │ │distanţă │ │ │stâlpilor. │
├─────────┤susţinere în ├───────────┼──────┼───────┤poate fi ├────┴───┼────────────┤
│ │cazul │ │ │ │redusă în │ │Aceste │
│ │izolatoarelor│Săgeata │H(1) │4,00 │cazuri │ │apropieri se│
│ │suport. │maximă │ │ │obligate, │ │vor evita. │
│ │La conductă: │ │ │ │până la 5 m,│ │În cazuri │
│ │- Conducta se├───────────┼──────┼───────┤cu │ │obligate, se│
│20 kV < U│va lega la │ │ │ │precizarea │d < D │vor trata ca│
│(n) ≤ 110│pământ pe │Ruperea │ │ │că, în cazul│(ma) │o traversare│
│kV │toată │unui │ │ │liniilor │ │exceptând │
│ │lungimea │conductor │H(2) │1,00 │noi, │ │măsura │
│ │traversării, │în │ │ │deschiderile│ │pentru tipul│
│ │plus câte 3 m│deschiderea│ │ │reale la │ │stâlpilor │
│ │de o parte şi│vecină*2) │ │ │încărcări │ │LEA. │
│ │de alta, prin│ │ │ │din vânt şi │ │ │
├─────────┤intermediul ├───────────┼──────┼───────┤la încărcări├────────┴────────────┤
│ │unei │ │ │ │verticale nu│ │
│ │platbande de │Săgeata │ │ │vor depăşi │D - distanţa între │
│ │legare la │maximă │H(1) │5,00 │90% din cele│axul LEA şi peretele │
│ │pământ, │ │ │ │de │conductei. │
│ │montată la │ │ │ │dimensionate│D(a) - distanţa de │
│ │partea ├───────────┼──────┼───────┤ale │apropiere - înălţimea│
│U(n) = │superioară a │ │ │ │stâlpilor. │deasupra solului a │
│220 kV │conductei, │Ruperea │ │ │În toate │celui mai înalt stâlp│
│ │prevăzută la │unui │ │ │cazurile │din zona de │
│ │capete cu │conductor │ │ │distanţa │apropiere, plus 3 m. │
│ │două prize cu│în │H(2) │2,00 │între cea │d - distanţa pe │
│ │R(p) ≤ 10 │deschiderea│ │ │mai │orizontală între │
│ │Ω*2). │vecină*2) │ │ │apropiată │conductorul extrem al│
│ │- Instalaţia │ │ │ │fundaţie sau│LEA la deviaţia lui │
│ │de legare la │ │ │ │priza de │maximă şi peretele │
├─────────┤pământ a ├───────────┼──────┼───────┤pământ a │conductei. │
│ │conductei se │ │ │ │unui stâlp │D(ma) - distanţa │
│ │va verifica │Săgeata │ │ │LEA şi priza│minimă de apropiere │
│ │la │maximă │H(1) │6,00 │de pământ a │egală cu: │
│ │stabilitate │ │ │ │conductei, D│• 5,00 m => 1 kV < U │
│ │termică, │ │ │ │(2), va fi │(n) ≤ 110 kV; │
│ │conform ├───────────┼──────┼───────┤de minimum │• 6,00 m =>U(n) = 220│
│U(n) = │prevederilor │ │ │ │20 m. │kV; │
│400 kV │SR EN │Ruperea │ │ │ │• 7,00 m => U(n) = │
│ │61140:2016. │unui │ │ │ │400 kV. │
│ │ │conductor │ │ │ │Se vor lua măsuri │
│ │ │în │H(2) │3,00 │ │pentru evitarea │
│ │ │deschiderea│ │ │ │influenţelor │
│ │ │vecină*2) │ │ │ │electromagnetice în │
│ │ │ │ │ │ │conductă. │
│ │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────────────┴───────────┴──────┴───────┴────────────┴─────────────────────┘

    *1) Exceptând cazurile în care sunt prevăzute lanţuri multiple, din considerente mecanice.
    *2) În cazurile în care conducta este protejată catodic sau există alte motive ale proiectantului sau beneficiarului, pentru care conducta nu poate fi legată la pământ, se va monta un dispozitiv de gardă. Realizarea acestuia se recomandă să se efectueze după SR 6290:2004.
    *3) Nu se referă la LEA cu izolatoare suport.
    *4) Se exceptează liniile existente la care nu se realizează condiţia ca deschiderile reale la încărcări din vânt şi la încărcări verticale să fie mai mici de 90% din cele de dimensionare ale stâlpilor; în aceste cazuri, protecţia se realizează prin montarea unui dispozitiv de gardă. Realizarea acestuia se recomandă să se efectueze după SR 6290:2004.

    Tabelul 10.b. Traversări şi apropieri faţă de conducte supraterane de lichide inflamabile

┌───────────────┬────────────────────────┐
│ │Apropieri │
│ ├─────────┬──────────────┤
│Traversări │ │Măsuri de │
│ │Distanţe │siguranţă şi │
│ │ │protecţie │
├───────────────┼─────────┼──────────────┤
│ │D ≥ D(a) │- │
│ ├───┬─────┼──────────────┤
│ │ │ │Deschiderile │
│ │ │ │reale la │
│ │ │ │încărcări din │
│ │ │ │vânt şi la │
│ │ │D ≥ D│încărcări │
│ │ │(ma1)│verticale nu │
│ │ │ │vor depăşi 90%│
│ │ │ │din cele de │
│ │ │ │dimensionare │
│ │ │ │ale stâlpilor.│
│ │ ├─────┼──────────────┤
│ │ │ │- Protecţie │
│ │ │ │mărită conform│
│ │ │ │tabelului 1 │
│ │ │ │din prezenta │
│ │ │ │anexă, │
│Tipul conductei│D <│ │exceptând │
│Conducte de │D │ │măsura │
│transport şi │(a)│ │prevăzută │
│conducte între │ │D │pentru stâlpii│
│schele şi │ │(ma2)│LEA cu │
│rafinării, sau │ │≤ d <│izolatoare │
│puncte de │ │D │suport. │
│încărcare. │ │(ma1)│- Lanţuri │
│Se interzice │ │ │duble de │
│traversarea. │ │ │izolatoare*1),│
│In cazuri │ │ │respectiv │
│excepţionale, │ │ │legături duble│
│se admit astfel│ │ │de susţinere │
│de traversări, │ │ │în cazul │
│cu acordul │ │ │izolatoarelor │
│autorităţilor │ │ │suport. │
│în │ ├─────┼──────────────┤
│administraţia │ │d < D│Aceste │
│cărora se │ │(ma2)│apropieri se │
│găseşte │ │ │interzic. │
│conducta, ├───┴─────┴──────────────┤
│luându-se │D - distanţa între axul │
│măsurile de │LEA şi peretele │
│siguranţă │conductei. │
│corespunzătoare│D(a) - distanţa din │
│rezultate în │apropiere - înălţimea │
│urma analizei │deasupra solului a celui│
│de risc. │mai înalt stâlp din zona│
│Alte conducte │de apropiere, plus 3 m. │
│Se vor evita │d - distanţa pe │
│traversările │orizontală între │
│LEA peste │conductorul extern al │
│aceste │LEA la deviaţia lui │
│conducte. │maximă şi peretele │
│Ele se admit în│conductei. │
│condiţiile │D(ma1), D(ma2) - │
│indicate în │distanţe minime de │
│tabelul 10.a., │apropiere având valorile│
│categoria │din tabelul de mai jos: │
│Traversări. ├──────────┬──────┬──────┤
│ │Tensiunea │ │ │
│ │nominală a│D(ma1)│D(ma2)│
│ │liniei │[m] │[m] │
│ │[kV] │ │ │
│ ├──────────┼──────┼──────┤
│ │1 kV < U │ │ │
│ │(n) ≤ 110 │15,00 │5,00 │
│ │kV │ │ │
│ ├──────────┼──────┼──────┤
│ │U(n) = 220│16,00 │6,00 │
│ │kV │ │ │
│ ├──────────┼──────┼──────┤
│ │U(n) = 400│17,00 │7,00 │
│ │kV │ │ │
│ ├──────────┴──────┴──────┤
│ │Se vor lua măsuri pentru│
│ │evitarea influenţelor │
│ │electromagnetice în │
│ │conductă. │
└───────────────┴────────────────────────┘

    *1) Exceptând cazurile când sunt prevăzute lanţuri multiple, din considerente mecanice.

    Tabelul 10.c. Traversări şi apropieri faţă de conducte supraterane de gaze inflamabile (situaţii existente)

┌─────────────────┬──────────────────────────┐
│ │Apropieri │
│ ├─────────┬──────────────┬─┤
│Traversări │ │Măsuri de │ │
│ │Distanţe │siguranţă şi │ │
│ │ │protecţie │ │
├─────────────────┼─────────┼──────────────┼─┤
│ │D ≥ D(a) │- │ │
│ ├───┬─────┼──────────────┼─┤
│ │ │ │Deschiderile │ │
│ │ │ │reale la │ │
│ │ │ │încărcări din │ │
│ │ │ │vânt şi la │ │
│ │ │D ≥ D│încărcări │ │
│ │ │(ma1)│verticale nu │ │
│ │ │ │vor depăşi 90%│ │
│ │ │ │din cele de │ │
│ │ │ │dimensionare │ │
│ │ │ │ale stâlpilor.│ │
│ │ ├─────┼──────────────┼─┤
│ │ │ │- Protecţie │ │
│ │ │ │mărită conform│ │
│ │ │ │tabelului 1 │ │
│ │D <│ │din prezenta │ │
│ │D │ │anexă pentru │ │
│Tipul conductei │(a)│ │stâlpii LEA cu│ │
│Conducte de │ │D │izolatoare │ │
│transport │ │(ma2)│suport. │ │
│Se interzice │ │≤ d <│- Lanţuri │ │
│traversarea. │ │D │duble de │ │
│în cazuri │ │(ma1)│izolatoare*1),│ │
│excepţionale, se │ │ │respectiv │ │
│admit astfel de │ │ │legături duble│ │
│traversări, cu │ │ │de susţinere │ │
│acordul │ │ │în cazul │ │
│autorităţilor în │ │ │izolatoarelor │ │
│administraţia │ │ │suport. │ │
│cărora se găseşte│ ├─────┼──────────────┼─┤
│conducta, │ │d < D│Aceste │ │
│luându-se │ │(ma2)│apropieri se │ │
│măsurile de │ │ │interzic. │ │
│siguranţă ├───┴─────┴──────────────┴─┤
│corespunzătoare │D - distanţa între axul │
│rezultate în urma│LEA şi peretele conductei.│
│analizei de risc.│D(a) - distanţa din │
│Conducte de │apropiere - înălţimea │
│distribuţie │deasupra solului a celui │
│uzinale │mai înalt stâlp din zona │
│tehnologice │de apropiere, plus 3 m. │
│Se vor evita │d - distanţa pe orizontală│
│traversările LEA │între conductorul extern │
│peste aceste │al LEA la deviaţia lui │
│conducte. │maximă şi peretele │
│Ele se admit în │conductei. │
│condiţiile │D(ma1), D(ma2) - distanţe │
│indicate în │minime de apropiere având │
│tabelul 10.a., │valorile din tabelul de │
│categoria │mai jos: │
│Traversări. ├──────────┬─────────┬─────┤
│ │Tensiunea │ │D │
│ │nominală a│D(ma1) │(ma2)│
│ │liniei │[m] │[m] │
│ │[kV] │ │ │
│ ├──────────┼─────────┼─────┤
│ │1 kV < U │ │ │
│ │(n) ≤ 110 │15,00 │5,00 │
│ │kV │ │ │
│ ├──────────┼─────────┼─────┤
│ │U(n) = 220│16,00 │6,00 │
│ │kV │ │ │
│ ├──────────┼─────────┼─────┤
│ │U(n) = 400│17,00 │7,00 │
│ │kV │ │ │
│ ├──────────┴─────────┴─────┤
│ │Se vor lua măsuri pentru │
│ │evitarea influenţelor │
│ │electromagnetice în │
│ │conductă. │
└─────────────────┴──────────────────────────┘

    *1) Exceptând cazurile când sunt prevăzute lanţuri multiple, din considerente mecanice.

    Tabelul 10.d. Traversări şi apropieri faţă de conducte supraterane de gaze inflamabile (situaţii proiectate)

┌───────────────┬───────────────────────────────────┐
│ │APROPRIERI │
│ ├──────────┬────────────────────────┤
│ │ │MĂSURI DE SIGURANŢĂ │
│TRAVERSĂRI │ ├───────────┬────────────┤
│ │DISTANŢE │CONDUCTĂ │LEA │
│ │ │PROIECTATĂ │PROIECTATĂ │
│ │ │ŞI LEA │ŞI CONDUCTĂ │
│ │ │EXISTENTĂ │EXISTENTĂ │
├───────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │- Drenarea │- Drenarea │
│ │ │curenţilor │curenţilor │
│ │ │de │de dispersie│
│ │D ≥ D(a) │dispersie │pentru │
│ │ │pentru │conductă │
│ │ │conductă │dacă este │
│ │ │dacă este │cazul │
│ │ │cazul │ │
│ ├────┬─────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │- │
│ │ │ │ │Deschiderile│
│ │ │ │ │reale ale │
│ │ │ │- Punerea │stâlpilor la│
│ │ │ │la pământ │încărcări │
│ │ │ │la un │din vânt şi │
│ │ │ │singur │încărcări │
│ │ │ │capăt al │verticale nu│
│ │ │ │conductei │vor depăşi │
│ │ │ │cu sisteme │80% din cele│
│ │ │ │de │de calcul │
│ │ │d ≥ D│protecţie │- Punerea la│
│ │ │(ma1)│compatibile│pământ la un│
│ │ │ │cu │singur capăt│
│ │ │ │protecţia │al conductei│
│ │ │ │catodică │cu sisteme │
│ │ │ │- Drenarea │de protecţie│
│Se evită │ │ │curenţilor │compatibile │
│traversarea. │ │ │de │cu protecţia│
│În cazuri │ │ │dispersie │catodică │
│excepţionale, │ │ │pentru │- Drenarea │
│cu acordul │ │ │conductă │curenţilor │
│părţilor │ │ │ │de dispersie│
│implicate, se │ │ │ │pentru │
│admit astfel de│ │ │ │conductă │
│traversări │D < ├─────┼───────────┼────────────┤
│luându-se toate│D(a)│ │ │- Siguranţă │
│măsurile de │ │ │ │mărită, │
│siguranţă │ │ │- Punerea │exceptând │
│impuse de │ │ │la pământ │măsura │
│normativele în │ │ │la un │prevăzută │
│vigoare şi de │ │ │singur │pentru │
│analiza de risc│ │ │capăt al │stâlpii LEA │
│aferentă. În │ │ │conductei │cu │
│aceste cazuri, │ │ │cu sisteme │izolatoare │
│porţiunea de │ │D │de │suport │
│conductă nu │ │(ma2)│protecţie │- Punerea la│
│trebuie să │ │≤ d <│compatibile│pământ la un│
│conţină alte │ │D │cu │singur capăt│
│clemente │ │(ma1)│protecţie │al conductei│
│(robinete, │ │ │catodică │cu sisteme │
│refulatoare, │ │ │- Drenarea │de protecţie│
│etc.) la o │ │ │curenţilor │compatibile │
│distanţă faţă │ │ │de │cu protecţia│
│de axul LEA mai│ │ │dispersie │catodică │
│mică decât 1,5 │ │ │pentru │- Drenarea │
│ori înălţimea │ │ │conductă │curenţilor │
│de deasupra │ │ │ │de dispersie│
│solului a celui│ │ │ │pentru │
│mai înalt stâlp│ │ │ │conductă │
│din apropiere. │ ├─────┼───────────┴────────────┤
│ │ │d < D│Aceste apropieri se │
│ │ │(ma2)│interzic │
│ ├────┴─────┴────────────────────────┤
│ │- D - distanţa între axul LEA şi │
│ │peretele conductei │
│ │- D(a) - distanţa de apropiere = │
│ │înălţimea deasupra solului a celui │
│ │mai înalt stâlp din zona de │
│ │apropiere, plus 3 m │
│ │- d - distanţa pe orizontală între │
│ │conductorul extrem al LEA, la │
│ │deviaţia lui maximă şi peretele │
│ │conductei │
│ │- D(ma1), D(ma2) - distanţe minime │
│ │de apropiere, având valorile din │
│ │tabelul de mai jos: │
│ ├─────────┬─────┬─────┬─────────────┤
│ │Tensiunea│D │D │ │
│ │[kV] │(ma1)│(ma2)│ │
│ │ │[m] │[m] │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┤ │
│ │1 < U(n) │ │ │ │
│ │≤ 110 │15,00│5,00 │ │
│ │U(n) = │16,00│6,00 │ │
│ │220 │17,00│7,00 │ │
│ │U(n) = │ │ │ │
│ │400 │ │ │ │
└───────────────┴─────────┴─────┴─────┴─────────────┘

        Figura 8. Traversări şi apropieri faţă de conducte supraterane
 (a se vedea imaginea asociată)

    Tabelul 11. Trecerea LEA prin zone cu circulaţie frecventă *1)
    *1) În situaţia în care conductorul la deviaţia maximă se află deasupra clădirii, trecerea se va trata ca traversare conform tabelului 13.

┌────────────────┬─────────────┬───────────┐
│ │ │Distanţa │
│ │ │minimă pe │
│ │ │verticală │
│ │ │între │
│Tensiunea │Măsuri de │conductorul│
│nominală a │siguranţă şi │inferior al│
│liniei │protecţie │LEA la │
│ │ │săgeata │
│ │ │maximă şi │
│ │ │sol │
│ │ ├───────────┤
│ │ │h [m] │
├─────┬──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │- │ │
│ │ │Deschiderile │ │
│ │ │reale ale │ │
│ │ │stâlpilor la │ │
│ │ │încărcări din│ │
│ │ │vânt şi la │ │
│ │ │încărcări │ │
│ │ │verticale nu │ │
│ │ │vor depăşi │ │
│ │ │90% din cele │ │
│ │ │de │ │
│ │Linii │dimensionare │ │
│ │echipate │ale │ │
│ │cu │stâlpilor. │ │
│ │izolatoare│- Secţiuni │ │
│ │suport │minime de │ │
│ │ │conductoare │ │
│ │ │conform │ │
│ │ │tabelului 1 │ │
│1 kV │ │din prezenta │ │
│< U │ │anexă (tabel │ │
│(n) ≤│ │1 din │7,00 │
│110 │ │prezenta │ │
│kV*2)│ │anexă). │ │
│ │ │- Legături │ │
│ │ │duble de │ │
│ │ │susţinere. │ │
│ ├──────────┼─────────────┤ │
│ │ │ │ │
│ │ │- Protecţie │ │
│ │ │mărită │ │
│ │ │conform │ │
│ │ │tabelului 1 │ │
│ │Linii │din prezenta │ │
│ │echipate │anexă, │ │
│ │cu lanţuri│excluzându-se│ │
│ │de │măsura │ │
│ │izolatoare│interzicerii │ │
│ │ │înnădirilor. │ │
│ │ │- Lanţuri │ │
│ │ │duble de │ │
│ │ │izolatoare │ │
│ │ │exceptând: │ │
├─────┴──────────┤- cazurile ├───────────┤
│ │când sunt │ │
│ │prevăzute │ │
│ │lanţuri │ │
│ │multiple, din│ │
│ │considerente │ │
│U(n) = 220 kV │mecanice; │8,00 │
│ │- │ │
│ │deschiderile │ │
│ │dintre │ │
│ │stâlpii │ │
│ │terminali ai │ │
├────────────────┤LEA şi ├───────────┤
│ │cadrele │ │
│ │(clădirile) │ │
│ │staţiilor │ │
│ │electrice. │ │
│ │- lanţurile │ │
│U(n) = 400 kV │cu izolatoare│9,00 │
│ │compozite │ │
│ │fără piese │ │
│ │din fontă │ │
│ │turnată. │ │
│ │ │ │
└────────────────┴─────────────┴───────────┘

    *2) Pentru linii cu tensiunea nominală mai mică de 110 kV care au neutrul tratat prin bobină se va prevedea deconectarea automată la puneri simple la pământ.

    Tabelul 12. Trecerea LEA peste culturi pe spaliere metalice şi peste îngrădiri metalice

┌──────────────┬───────────────┬────────────────┬─┐
│ │ │Distanţa minimă │ │
│ │ │pe verticală │ │
│ │ │între ├─┤
│ │ │conductorul │ │
│ │ │inferior al LEA │ │
│ │ │la săgeata ├─┤
│ │ │maximă şi: │ │
│Tensiunea │Măsuri de │ │ │
│nominală a │siguranţă şi ├────┬───────────┼─┤
│liniei │protecţie │ │partea │ │
│ │ │ │superioară │ │
│ │ │sol │a │ │
│ │ │ │spalierului│ │
│ │ │ │sau │ │
│ │ │ │îngrădirii │ │
│ │ ├────┼───────────┼─┤
│ │ │h │H [m] │ │
│ │ │[m] │ │ │
├───┬──────────┼───────────────┼────┼───────────┼─┤
│ │ │- Deschiderile │ │ │ │
│ │ │reale ale │ │ │ │
│ │ │stâlpilor la │ │ │ │
│ │ │încărcări din │ │ │ │
│ │ │vânt şi la │ │ │ │
│ │ │încărcări │ │ │ │
│ │ │verticale nu │ │ │ │
│ │ │vor depăşi 90% │ │ │ │
│ │ │din cele de │ │ │ │
│ │ │dimensionare │ │ │ │
│ │ │ale stâlpilor. │ │ │ │
│ │ │- Nivelul de │ │ │ │
│ │Linii │izolaţie se va │ │ │ │
│ │echipate │mări conform │ │ │ │
│ │cu │tabelului 2 din│ │ │ │
│1 │izolatoare│prezenta │ │ │ │
│kV │suport │anexă*1), iar │ │ │ │
│< U│ │izolatoarele │ │ │ │
│(n)│ │vor fi de tip │6,00│3,00 │ │
│≤ │ │nestrăpungibil.│ │ │ │
│110│ │- Secţiuni │ │ │ │
│kV │ │minime de │ │ │ │
│ │ │conductoare │ │ │ │
│ │ │conform │ │ │ │
│ │ │tabelului 1 din│ │ │ │
│ │ │prezenta anexă │ │ │ │
│ │ │- Legături │ │ │ │
│ │ │duble de │ │ │ │
│ │ │susţinere. │ │ │ │
│ ├──────────┼───────────────┤ │ ├─┤
│ │ │- Protecţie │ │ │ │
│ │Linii │mărită conform │ │ │ │
│ │echipate │tabelului 1 din│ │ │ │
│ │cu lanţuri│prezenta anexă,│ │ │ │
│ │de │excluzându-se │ │ │ │
│ │izolatoare│măsura │ │ │ │
│ │ │interzicerii │ │ │ │
├───┴──────────┤înnădirilor. ├────┼───────────┼─┤
│ │- Nivelul de │ │ │ │
│U(n) = 220 kV │izolaţie mărit,│7,00│4,00 │ │
│ │conform │ │ │ │
├──────────────┤tabelului 2 din├────┼───────────┼─┤
│ │prezenta │ │ │ │
│U(n) = 400 kV │anexă*2) │8,00│5,00 │ │
│ │ │ │ │ │
└──────────────┴───────────────┴────┴───────────┴─┘

    *1) În cazul în care nu se poate mări nivelul de izolaţie, stâlpii se leagă la pământ. Condiţiile de legare la pământ trebuie să fie cel puţin cele indicate în SR EN 61140:2016.
        Nu se aplică această prevedere, dacă se îndeplineşte una din următoarele condiţii: reţeaua funcţionează cu nulul legat la pământ sau stâlpul se află la cei puţin 2 m faţă de spaliere.

    *2) Exceptând cazul în care sunt prevăzute lanţuri multiple, din considerente mecanice.
    Figura 9. Trecerea LEA peste culturi pe spaliere metalice şi peste îngrădiri metalice
 (a se vedea imaginea asociată)

    Tabelul 13. Traversările şi apropierile LEA faţă de construcţii (clădiri)

┌─────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐
│ │Traversări │Apropieri │
│ ├─────────┬──────────────┬─────────────────────────────────────────┬───────┴────────────────────┬─┤
│ │ │ │Distanţa între conductorul LEA în orice │ │ │
│ │ │ │poziţie şi orice parte a clădirii [m] │ │ │
│Tipul │Tensiunea│Măsuri de ├───────────┬─────────────────────────────┤ ├─┤
│clădirii │nominală │siguranţă şi │ │Distanţa până la: │ │ │
│ │a liniei │protecţie │Condiţii de├──────┬────────┬──────┬──────┤ ├─┤
│ │ │ │calcul │ │Orice │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Simbol│parte a │Simbol│Antena│ │ │
│ │ │ │ │ │clădirii│ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼──────────────┴───────────┴──────┴────────┴──────┴──────┴───────┬────────┬───────────┴─┤
│ │1 kV < U │Se interzice trecerea LEA cu 1 kV < U(n) < 110 kV peste clădiri │ │Măsuri de │
│ │(n) < 110│locuite │Distanţe│siguranţă şi │
│ │kV │ │ │protecţie*2) │
│ ├─────────┼──────────────┬───────────┬──────┬────────┬──────┬──────┬───────┴─┬──────┴───────────┬─┤
│ │ │ │Săgeata │H(1) │4,00 │H(2) │3,00 │ │ │ │
│ │ │ │maximă │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼─────────┼──────────────────┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Aceste apropieri │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │se vor trata ca │ │
│ │U(n) = │ │Ruperea │ │ │ │ │d > D(ma)│traversări dacă │ │
│ │110 kV │La LEA: │unui │ │ │ │ │ │clădirea este în │ │
│ │ │- Protecţie │conductor │H(1) │3,00 │H(2) │2,00 │ │culoarul normat al│ │
│ │ │mărită conform│în │ │ │ │ │ │LEA. │ │
│ │ │tabelului 1 │deschiderea│ │ │ │ ├─────────┼──────────────────┼─┤
│ │ │din prezenta │vecină │ │ │ │ │ │Aceste apropieri │ │
│ │ │anexă. │ │ │ │ │ │d < D(ma)│se vor trata ca │ │
│ │ │- Lanţuri │ │ │ │ │ │ │traversări │ │
│Clădiri ├─────────┤duble de ├───────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼─────────┴──────────────────┼─┤
│locuite │ │izolatoare.*1)│Săgeata │H(1) │5,00 │H(2) │4,00 │d - distanţa între │ │
│ │ │La clădiri: │maximă │ │ │ │ │conductorul extrem al LEA, │ │
│ │ │- ├───────────┼──────┼────────┼──────┼──────┤la deviaţia lui maximă şi ├─┤
│ │U(n) = │Acoperişurile │Ruperea │ │ │ │ │cea mai apropiată parte a │ │
│ │220 kV │metalice se │unui │ │ │ │ │clădirii tară să constituie │ │
│ │ │vor lega la │conductor │H(1) │4,00 │H(2) │3,00 │traversare. │ │
│ │ │pământ conform│în │ │ │ │ │D(ma) - distanţa minimă de │ │
│ │ │prevederilor │deschiderea│ │ │ │ │apropiere conform tabelului │ │
│ │ │cap. III, pct.│vecină │ │ │ │ │de mai jos: │ │
│ ├─────────┤3.9.1 alin. ├───────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼─────────┬──────────────────┼─┤
│ │ │(4) din │Săgeata │H(1) │7,00 │H(2) │5,00 │ │D(ma) │ │
│ │ │prezenta │maximă │ │ │ │ │ │[m] │ │
│ │ │anexă. ├───────────┼──────┼────────┼──────┼──────┤ ├───────┬──────────┼─┤
│ │U(n) = │ │Ruperea │ │ │ │ │Tensiunea│ │ │ │
│ │400 kV │ │unui │ │ │ │ │nominală │ │ │ │
│ │ │ │conductor │H(1) │5,00 │H(2) │4,00 │a liniei │Clădiri│Clădiri │ │
│ │ │ │într-o │ │ │ │ │ │locuite│nelocuite │ │
│ │ │ │deschidere │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │vecină │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────┼────────┼──────┴──────┼─────────┼───────┼──────────┼─┤
│ │1 kV < U │ │Săgeata │ │ │ │1 kV < U │ │ │ │
│ │(n) < 110│La LEA: │maximă │H(1) │3,00 │- │(n) ≤ 20 │3,00 │3,00 │ │
│ │kV │- Nivel de │ │ │ │ │kV │ │ │ │
│ ├─────────┤izolaţie mărit├───────────┼──────┼────────┼─────────────┼─────────┼───────┼──────────┼─┤
│ │U(n) = │conform │Săgeata │ │ │ │20 kV < U│ │ │ │
│Clădiri │110 kV │cap. I, pct. │maximă │H(1) │3,00 │- │(n) ≤ 110│4,00 │3,00 │ │
│nelocuite│ │1.5. din │ │ │ │ │kV │ │ │ │
│ ├─────────┤prezenta ├───────────┼──────┼────────┼─────────────┼─────────┼───────┼──────────┼─┤
│ │U(n) = │anexă.*1) │Săgeata │H(1) │4,00 │- │U(n) = │5,00 │4,00 │ │
│ │220 kV │- Interzicerea│maximă │ │ │ │220 kV │ │ │ │
│ ├─────────┤înnădirilor. ├───────────┼──────┼────────┼─────────────┼─────────┼───────┼──────────┼─┤
│ │U(n) = │ │Săgeata │H(1) │6,00 │- │U(n) = │7,00 │6,00 │ │
│ │400 kV │ │maximă │ │ │ │400 kV │ │ │ │
└─────────┴─────────┴──────────────┴───────────┴──────┴────────┴─────────────┴─────────┴───────┴──────────┴─┘

    *1) Exceptând cazurile în care sunt prevăzute lanţuri multiple, din considerente mecanice.
    *2) Conform Tabel 1 din prezenta anexă.
    Figura 10. Traversări şi apropieri faţă de clădiri
 (a se vedea imaginea asociată)

    Tabelul 14. Traversări, treceri şi apropieri faţă de poduri, baraje şi diguri

┌───────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐
│ │Traversări şi treceri │ │
│ ├─────────┬───────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤ │
│ │ │Traversări │Treceri*1) │ │
│ │ ├──────────┬────────────────────────┼─────────────┬────────────────────────┤ │
│ │ │ │Distante minime pe │ │Distanţe minime pe │ │
│ │ │ │verticală [m] │ │verticală [m] │ │
│ │ │ ├───────────┬────────────┤ ├───────────┬────────────┤ │
│ │ │ │Distanţa h │ │ │Distanţa h │ │ │
│Tipul construcţiei │Tensiunea│ │între │Distanţa H │ │între │Distanţa H │Apropieri │
│ │nominală │Măsuri de │conductorul│între │Măsuri de │conductorul│între │ │
│ │a liniei │siguranţă │LEA la │conductorul │siguranţă şi │LEA la │conductorul │ │
│ │ │şi │săgeată │LEA în orice│protecţie │săgeata │LEA în │ │
│ │ │protecţie │maximă şi │poziţie şi │ │maximă şi │orice │ │
│ │ │ │partea │orice parte │ │partea │poziţie şi │ │
│ │ │ │circulată a│a │ │circulată a│orice parte │ │
│ │ │ │podului, │construcţiei│ │podului, │a │ │
│ │ │ │digului sau│ │ │digului sau│construcţiei│ │
│ │ │ │barajului │ │ │barajului │ │ │
├───────────────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┼────────┬─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │- LEA se vor │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │monta în │ │ │ │Măsuri de│
│ │U(n) ≤ │ │ │ │afara │ │ │ │siguranţă│
│ │110 kV │ │7,00*2) │3,00 │limitelor de │7,00*2) │3,00 │Distanţe│şi │
│ │ │ │ │ │gabarit ale │ │ │ │protecţie│
│ │ │ │ │ │CF şi în │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │afara zonelor│ │ │ │ │
│ │ │Funcţie de│ │ │carosabile │ │ │ │ │
│ ├─────────┤destinaţia├───────────┼────────────┤sau cu ├───────────┼────────────┼────────┼─────────┤
│ │ │podului │ │ │pietoni. │ │ │ │ │
│ │ │(trafic │ │ │- Protecţie │ │ │ │ │
│ │ │feroviar, │ │ │mărită │ │ │d ≥ D │ │
│ │ │rutier sau│ │ │conform │ │ │(ma) │- │
│ │ │circulaţie│ │ │tabelului 1 │ │ │ │ │
│ │ │pedestră, │ │ │din prezenta │ │ │ │ │
│Poduri │ │etc.) se │ │ │anexă. │ │ │ │ │
│ │U(n) = │vor lua │8,00*2) │4,00 │- Lanţuri │8,00*2) │4,00 ├────────┼─────────┤
│ │220 kV │măsuri │ │ │duble de │ │ │ │ │
│ │ │conform │ │ │izolatoare, │ │ │ │ │
│ │ │tabelelor │ │ │respectiv │ │ │ │Se vor │
│ │ │7, 8 │ │ │legături │ │ │d < D │trata ca │
│ │ │respectiv │ │ │duble de │ │ │(ma) │treceri │
│ │ │11 din │ │ │suspendare în│ │ │ │ │
│ │ │prezenta │ │ │cazul │ │ │ │ │
│ │ │anexă. │ │ │izolatoarelor│ │ │ │ │
│ ├─────────┤ ├───────────┼────────────┤suport. ├───────────┼────────────┼────────┴─────────┤
│ │ │ │ │ │- Stâlpii de │ │ │ │
│ │ │ │ │ │trecere de pe│ │ │ │
│ │U(n) = │ │ │ │mal pe pod │ │ │ │
│ │400 kV │ │9,00*2) │5,00 │vor fi de tip│9,00*2) │5,00 │ │
│ │ │ │ │ │întindere. │ │ │d - distanţa reală│
│ │ │ │ │ │ │ │ │între conductorul │
│ │ │ │ │ │ │ │ │extrem al LEA în │
├──────┬────────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┤orice poziţie şi │
│ │Accesibile │U(n) ≤ │ │6,00*4) │3,00 │ │6,00*4) │3,00 │orice parte a │
│ │circulaţiei │110 kV │ │ │ │ │ │ │construcţiei. │
│ │autovehiculelor,├─────────┤ ├───────────┼────────────┤ ├───────────┼────────────┤D(ma) - distanţa │
│ │fără a fi │U(n) = │4) │7,00*4) │4,00 │4) │7,00*4) │4,00 │minimă de │
│ │prevăzute cu │220 kV │ │ │ │ │ │ │apropiere egală │
│ │drumuri deschise├─────────┤ ├───────────┼────────────┤ ├───────────┼────────────┤cu: │
│ │circulaţiei │U(n) = │ │8,00*4) │5,00 │ │8,00*4) │5,00 │• 5,00 m => U(n) ≤│
│Diguri│publice*4) │400 kV │ │ │ │ │ │ │110 kV; │
│şi ├────────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┤• 6,00 m => U(n) =│
│baraje│ │U(n) ≤ │ │5,00 │3,00 │ │5,00 │3,00 │220 kV; │
│ │ │110 kV │ │ │ │ │ │ │• 7,00 m => U(n) =│
│ │Accesibile numai├─────────┤ ├───────────┼────────────┤ ├───────────┼────────────┤400 kV. │
│ │circulaţiei │U(n) = │- │6,00 │4,00 │- │6,00 │4,00 │ │
│ │pedestre │220 kV │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┤ ├───────────┼────────────┤ ├───────────┼────────────┤ │
│ │ │U(n) = │ │7,00 │5,00 │ │7,00 │5,00 │ │
│ │ │400 kV │ │ │ │ │ │ │ │
└──────┴────────────────┴─────────┴──────────┴───────────┴────────────┴─────────────┴───────────┴────────────┴──────────────────┘

    *1) Prin trecere se înţelege, în sensul prezentului tabel, amplasarea LEA de-a lungul podurilor, digurilor sau barajelor. Ele sunt permise numai cu acordul autorităţilor competente.
    *2) Distanţa pe verticală până la calea ferată sau partea carosabilă a podului se ia conform tabelelor 7 şi 8, când conductorul în poziţie normală sau deviată, se situează deasupra perimetrului părţii circulate.
    *3) Exceptând cazurile când sunt prevăzute lanţuri multiple, din considerente mecanice.
    *4) Traversările sau trecerile LEA peste sau pe diguri sau baraje, pe care se desfăşoară o circulaţie permanentă de vehicule se tratează analog cu traversarea sau trecerea LEA peste sau pe poduri, atât din punctul de vedere al măsurilor de siguranţă, cât şi al distanţelor minime.
        Figura 11.a. Traversări, treceri şi apropieri faţă de poduri
 (a se vedea imaginea asociată)
        Figura 11.b. Traversări, treceri şi apropieri faţă de baraje
 (a se vedea imaginea asociată)
        Figura 11.c. Traversări, treceri şi apropieri faţă de diguri
 (a se vedea imaginea asociată)

    Tabelul 15. Traversări şi apropieri faţă de ape şi cursuri de apă

┌──────────────────────────┬──────────────────────────────────────┬───────────┐
│ │Traversări │ │
│ ├──────────────┬───────────────────────┤Apropieri │
│ │ │Distanţe minime │ │
│ │ │[m] │ │
│ │ ├───────────────────────┼───────────┤
│ │ │Distanţa pe verticală, │ │
│Specificul cursurilor sau │Măsuri de │H, între conductorul │Distanţa pe│
│acumulărilor de apă │siguranţă şi │inferior al LEA la │orizontală,│
│ │protecţie*1) │săgeata maximă şi │D, între │
│ │ │nivelul maxim al apei │axul LEA şi│
│ │ │cu asigurare 1% [m] │mal │
│ │ ├───────┬───────┬───────┤[m] │
│ │ │U(n) ≤ │U(n) = │U(n) = │ │
│ │ │110 kV │220 kV │400 kV │ │
├────────────┬─────────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤
│ │- În zonele │ │ │ │ │ │
│ │localităţilor│ │ │ │ │ │
│ │şi în zonele │ │ │ │ │ │
│ │amonte ale │ │ │ │ │ │
│ │lucrărilor │ │7,00 │8,00 │9,00 │ │
│ │hidrotehnice,│ │ │ │ │Nu se │
│Nenavigabile│dispuse │- │ │ │ │impune │
│ │transversal │ │ │ │ │ │
│ │pe albie. │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────┤ ├───────┼───────┼───────┤ │
│ │- În │ │ │ │ │ │
│ │celelalte │ │5,00 │6,00 │7,00 │ │
│ │zone. │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤
│ │- Care │ │ │ │ │ │
│ │permite │ │ │ │ │ │
│ │navigaţia │- Protecţie │ │ │ │ │
│ │maritimă. │mărită conform│ │ │ │ │
│ │ │tabelului 1 │ │ │ │ │
│ ├─────────────┤din prezenta │ │ │ │Se aplică │
│ │- Cu │anexă. │ │ │ │prevederile│
│ │navigaţie │- Lanţuri │ │ │ │coloanei │
│ │fluvială │duble de │ │ │ │“Apropieri”│
│ │ │izolatoare, │ │ │ │din tabelul│
│ ├─────────────┤respectiv │ │ │ │7.a, │
│ │- Râuri şi │legături duble│ │ │ │utilizând │
│ │canale │de susţinere, │G + │G + │G + │în locul │
│Navigabile │navigabile cu│în cazul │1,00*3)│2,00*3)│4,00*3)│noţiunii de│
│ │trafic │izolatoarelor │ │ │ │“limita │
│ │intens. │suport.*2) │ │ │ │amprizei │
│ │ │- Locurile de │ │ │ │drumului” │
│ ├─────────────┤traversare se │ │ │ │noţiunea de│
│ │- Râuri şi │vor marca cu │ │ │ │“plan │
│ │canale │semne │ │ │ │vertical la│
│ │navigabile cu│speciale, │ │ │ │malul │
│ │trafic redus.│conform │ │ │ │apei”. │
│ │ │prescripţiilor│ │ │ │ │
│ ├─────────────┤navigaţiilor │ │ │ │ │
│ │- Lacuri de │civile. │ │ │ │ │
│ │acumulare. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴─────────────┴──────────────┴───────┴───────┴───────┴───────────┘

    *1) Marile traversări se tratează de la caz la caz, luându-se măsuri de siguranţă şi creşterea nivelului de izolaţie, fiind aplicabile prevederile menţionate la cap. I, pct. 1.6 din prezenta anexă.
    *2) Exceptând cazurile când sunt prevăzute lanţuri multiple, din considerente mecanice.
    *3) G este gabaritul de liberă trecere al navelor; se stabileşte în funcţie de specificul navigaţiei, de comun acord cu autorităţile competente.
        Observaţie:
        În anumite situaţii, autorităţile competente pot să impună gabarite minime în dreptul canalului navigabil şi nu în dreptul punctului de săgeata maximă.

        Figura 12. Traversări şi apropieri faţă de ape şi cursuri de apă
 (a se vedea imaginea asociată)

    Tabelul 16. Traversarea LEA peste conducte supraterane fixe şi mobile, canale şi jgheaburi

┌────┬─────────────┬────────────────────────────────────┐
│Nr. │Denumirea │ │
│crt.│elementelor │Condiţii impuse │
│ │liniei │ │
├────┼─────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │Conductoare │a) Conductoarele funie vor avea │
│1. │active şi de │secţiunea minimă de 25 mmp │
│ │protecţie │b) Tracţiunea în conductoare: │
│ │ │normală │
├────┼─────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │Izolatoare, │ │
│2. │cleme, │Nu se prevăd condiţii speciale │
│ │armături │ │
├────┼─────────────┼────────────────────────────────────┤
│3. │Stâlpi │Nu se prevăd condiţii speciale │
├────┼─────────────┼────────────────────────────────────┤
│4. │Unghiul de │Nu se normează │
│ │încrucişare │ │
├────┼─────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │Distanţe │CANALE │
│ │minime: ├───────────┬────────────┬───────────┤
│ │a) pe │ │ │conducte │
│ │verticală la │ │accesibile │supraterane│
│ │săgeata │accesibile │circulaţia │fixe şi │
│ │maximă a │numai │autovehicule│mobile, │
│ │conductorului│circulaţiei│fără a fi │instalaţii │
│ │(în metri) │pedestre │drumuri │mobile de │
│ │ │ │publice │udare şi │
│ │ │ │ │jgheaburi │
│ ├─────────────┼───────────┼────────────┼───────────┤
│ │1 kV < U(n) ≤│ │ │ │
│ │20 kV │5,00 │6,00 │3,50 │
│ │20 kV ≤ U(n) │5,00 │6,00 │4,00 │
│ │< 110 kV │6,00 │7,00 │5,00 │
│ │U(n) = 220 kV│7,00 │8,00 │6,00 │
│ │U(n) = 400 kV│ │ │ │
│ ├─────────────┼───────────┴────────────┴───────────┤
│ │ │Distanţa minimă între marginea │
│ │ │fundaţiei stâlpului cel mai apropiat│
│ │ │al LEA şi marginea taluzului │
│5. │ │canalului din pământ sau căptuşite │
│ │ │cu beton nearmat este: │
│ │ │• 6 m pentru LEA cu Un = 1 kV < Un ≤│
│ │ │20 kV; │
│ │ │• 10 m pentru LEA cu Un = 20 kV < Un│
│ │ │≤ 110 kV; │
│ │ │• 15 m pentru LEA cu Un = 110 kV < │
│ │ │Un ≤ 400 kV. │
│ │b) pe │Pentru jgheaburi sau conducte │
│ │orizontală │supraterane din beton armat sau │
│ │ │metalice traversate de LEA cu │
│ │ │tensiuni nominale peste 1 kV punctul│
│ │ │de traversare va fi în prima treime │
│ │ │a deschiderii dintre stâlpi, dar nu │
│ │ │la distanţe mai mici faţă de stâlp, │
│ │ │decât: │
│ │ │• 6 m pentru LEA cu Un = 1 kV < Un ≤│
│ │ │20 kV; │
│ │ │• 10 m pentru LEA cu Un = 20 kV < Un│
│ │ │≤ 110 kV; │
│ │ │• 15 m pentru LEA cu Un = 110 kV < │
│ │ │Un ≤ 400 kV. │
└────┴─────────────┴────────────────────────────────────┘

        Notă:
    1. Distanţa pe verticală de la pct. 5.a se măsoară de la următoarele cote:
        ● la canale în debleu, de la cota terenului;
        ● la canale în rambleu, de la cota coronamentului;
        ● la jgheaburi şi conducte de la peretele superior;
        ● la instalaţiile de udare mobile de la punctul cel mai înalt al instalaţiei.

    2. În cazul canalelor navigabile se respectă valorile din tabelul 15.
    3. Traversările sau trecerile LEA peste canale pe care se desfăşoară o circulaţie permanentă de vehicule se tratează analog cu traversarea sau trecerea LEA peste sau pe poduri, atât din punct de vedere al măsurilor de siguranţă, cât şi al distanţelor minime (tabelul 14).
    4. Pentru cazurile în care se adoptă gabarite corespunzătoare numai circulaţiei pedestre se introduc prin proiect bariere pentru oprirea circulaţiei autovehiculelor pe coronamentul canalului cu dig.


    Tabelul 17. Distanţe minime de amplasare între aspersor şi LEA cu tensiuni nominale peste 1 kV

┌────┬────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │Tipul │Caracteristica aspersorului d(1)/d(2) │
│crt.│aspersorului│ │
├────┼────────────┼────────────┬─────────┬────────┬──────┬─────────┬──┬──┬───┬───┬───┤
│ │ │Înălţimea │ │ │Raza │Înălţimea│ │ │ │ │ │
│ │ │maximă a │Diametrul│Presiune│de │maximă a │ │33│ │ │ │
│ │ │aspersorului│duzei │de lucru│lucru │jetului │20│÷ │110│220│400│
│ │ │faţă de sol │[mm] │[bari] │maximă│faţă de │kV│60│kV │kV │kV │
│ │ │[m] │ │ │[m] │sol │ │kV│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │[m] │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────┼─────────┼──┼──┼───┼───┼───┤
│ │ASJ-1; │ │ │2,5 ÷ │ │ │6 │8 │20 │20 │20 │
│1. │ASJ-1 M │2 │5 ÷ 8 │4,5 │20 │7 ├──┼──┼───┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │6 │8 │10 │12 │14 │
├────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────┼─────────┼──┼──┼───┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │6 │8 │25 │25 │25 │
│ │ │2 │ │ │22,5 │8 ├──┼──┼───┼───┼───┤
│ │ │ │8,5 ÷ │2,5 ÷ │ │ │6 │8 │10 │12 │14 │
│2. │ASM-1 ├────────────┤11,5 │4,5 ├──────┼─────────┼──┼──┼───┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │20│20│25 │25 │25 │
│ │ │3 │ │ │24,5 │9 ├──┼──┼───┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │6 │8 │10 │12 │14 │
├────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────┼─────────┼──┼──┼───┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │30│30│30 │30 │30 │
│ │ │2 │ │ │32,5 │14,5 ├──┼──┼───┼───┼───┤
│ │ │ │6,3 ÷ │ │ │ │7 │9 │11 │13 │15 │
│3. │ASM-2 ├────────────┤14,5 │4 ÷ 5 ├──────┼─────────┼──┼──┼───┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │35│35│35 │35 │35 │
│ │ │3 │ │ │34,5 │15,5 ├──┼──┼───┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │7 │9 │11 │13 │15 │
├────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────┼─────────┼──┼──┼───┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │40│40│40 │40 │40 │
│ │ │2 │ │ │42 │10,5 ├──┼──┼───┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │8 │10│12 │14 │16 │
│4. │ASM-4 ├────────────┤4 ÷ 20 │5 ÷ 8 ├──────┼─────────┼──┼──┼───┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │45│45│45 │45 │45 │
│ │ │3 │ │ │44 │11,5 ├──┼──┼───┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │8 │10│12 │14 │16 │
├────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────┼─────────┼──┼──┼───┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │50│50│50 │50 │50 │
│ │ │2 │ │ │57,5 │14,5 ├──┼──┼───┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │10│12│14 │16 │18 │
│5. │ASM-5 ├────────────┤5 ÷ 32 │5 ÷ 8 ├──────┼─────────┼──┼──┼───┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │55│55│55 │55 │5 │
│ │ │3 │ │ │59,5 │15,5 ├──┼──┼───┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │10│12│14 │16 │18 │
└────┴────────────┴────────────┴─────────┴────────┴──────┴─────────┴──┴──┴───┴───┴───┘


    Tabelul 18. Măsuri pentru realizarea coexistenţei LEA cu panourile fotovoltaice

┌──────────────┬───────────────┬────────────────┐
│ │ │Distanţa minimă │
│ │ │pe verticală │
│ │ │între │
│ │ │conductorul │
│ │ │inferior al LEA │
│ │ │la săgeata │
│Tensiunea │Măsuri de │maximă si: │
│nominală a │siguranţă şi ├────┬───────────┤
│liniei │protecţie │ │partea │
│ │ │sol │superioară │
│ │ │ │a panoului │
│ │ │ │fotovoltaic│
│ │ ├────┼───────────┤
│ │ │h │H (m) │
│ │ │(m) │ │
├───┬──────────┼───────────────┼────┼───────────┤
│ │ │- Deschiderile │ │ │
│ │ │reale ale │ │ │
│ │ │stâlpilor la │ │ │
│ │ │încărcări din │ │ │
│ │ │vânt şi la │ │ │
│ │ │încărcări │ │ │
│ │ │verticale nu │ │ │
│ │ │vor depăşi 90% │ │ │
│ │ │din cele de │ │ │
│ │ │dimensionare │ │ │
│ │ │ale stâlpilor. │ │ │
│ │ │- Nivelul de │ │ │
│ │Linii │izolaţie se va │ │ │
│ │echipate │mări conform │ │ │
│ │cu │tabelului 2 din│6,00│3,50 │
│ │izolatoare│prezenta │ │ │
│ │suport │anexă*1), iar │ │ │
│1 │ │izolatoarele │ │ │
│kV │ │vor fi de tip │ │ │
│< U│ │nestrăpungibil.│ │ │
│(n)│ │- Secţiuni │ │ │
│≤ │ │minime de │ │ │
│110│ │conductoare │ │ │
│kV │ │conform cap. I │ │ │
│> │ │pct. 1.3 şi │ │ │
│ │ │tabel 1 din │ │ │
│ │ │prezenta anexă.│ │ │
│ │ │- Legături │ │ │
│ │ │duble de │ │ │
│ │ │susţinere. │ │ │
│ ├──────────┼───────────────┼────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │
│ │ │- Protecţie │ │ │
│ │ │mărită conform │ │ │
│ │Linii │tabelului 1 din│ │ │
│ │echipate │prezenta anexă,│ │ │
│ │cu lanţuri│excluzându-se │ │ │
│ │de │măsura │ │ │
│ │izolatoare│interzicerii │ │ │
│ │ │înnădirilor şi │ │ │
│ │ │măsurile │ │ │
│ │ │referitoare la │ │ │
├───┴──────────┤stâlpi şi cleme├────┼───────────┤
│ │cu blocarea │ │ │
│ │conductorului. │ │ │
│ │- Nivelul de │ │ │
│U(n) = 220 kV │izolaţie mărit,│7,00│4,50 │
│ │conform │ │ │
│ │tabelului 2 din│ │ │
│ │prezenta │ │ │
├──────────────┤anexă*2). ├────┼───────────┤
│ │- legarea la │ │ │
│ │pământ a │ │ │
│ │părţilor │ │ │
│U(n) = 400 kV │metalice ale │8,00│5,50 │
│ │panourilor │ │ │
│ │fotovoltaice │ │ │
│ │ │ │ │
└──────────────┴───────────────┴────┴───────────┘

    *1) În cazul în care nu se poate mări nivelul de izolaţie, stâlpii se leagă la pământ. Condiţiile de legare la pământ trebuie să fie cel puţin cele indicate în SR EN 61140:2016.
        Nu se aplică această prevedere, dacă se îndeplinesc una din următoarele condiţii: reţeaua funcţionează cu nulul legat la pământ sau stâlpul se află la cel puţin 2 m faţă de spaliere.

    *2) Exceptând cazul în care sunt prevăzute lanţuri multiple, din considerente mecanice.

    CAP. IV
    Suprafeţe de teren necesare pentru construirea, retehnologizarea şi mentenanţa LEA
    4.1. (1) Pentru construirea, retehnologizarea şi mentenanţa LEA este necesară ocuparea definitivă pe durata existenţei liniei a suprafeţelor de teren pentru fundaţiile stâlpilor şi ocuparea temporară pe perioada construirii, retehnologizării sau mentenanţei liniei a suprafeţelor de teren aferente culoarului de lucru, platformelor de lucru şi eventual a drumurilor de acces.
    (2) Principiile de calcul care se aplică pentru stabilirea formei, dimensiunilor şi modului de calcul al suprafeţelor de teren din prezentul capitol au caracter general şi se aplică pentru orice tip de stâlp, fiind de competenţa proiectanţilor de specialitate să efectueze prin similitudine calculul suprafeţelor pentru alte tipuri de stâlpi sau configuraţii LEA, neincluse în normă.

    4.2. Forma, dimensiunile şi modul de calcul al suprafeţelor de teren ocupate de fundaţiile stâlpilor LEA sunt prezentate în tabelul 19.a.
    4.3. Forma, dimensiunile şi modul de calcul al suprafeţelor de teren ocupate de platformele de lucru pentru montarea stâlpilor LEA sunt prezentate în tabelul 19.b.
    4.4. Forma, dimensiunile şi modul de calcul al suprafeţelor de teren ocupate de platformele stâlpilor pentru întinderea conductoarelor LEA sunt prezentate în tabelul 19.c.
    4.5. Forma, dimensiunile şi modul de calcul al suprafeţelor de teren ocupate de platformele stâlpilor pentru lucrări de mentenanţă a LEA sunt prezentate în tabelul 19.d.
    4.6. Culoarul de lucru ocupat temporar, definit conform prezentei norme, are o lăţime de 3 m.
    4.7. Pentru controlul LEA, culoarul de exploatare, definit conform prezentei norme şi amplasat, de regulă, în zona de protecţie sau în zona de siguranţă a LEA, are o lăţime de 0,5 m.
    Tabelul 19.a
 (a se vedea imaginea asociată)
    NOTĂ: Pentru tipuri speciale de stâlpi, suprafeţele de teren vor fi determinate prin asimilare

    Tabelul 19.b
 (a se vedea imaginea asociată)
    NOTĂ:
    ● Poziţia stâlpului în interiorul platformei de montaj va fi dictată de condiţiile locale
    ● Conturul platformei de montaj poate fi dictat de condiţiile locale
    ● Suprafeţele de teren se calculează scăzând din suprafaţa medie, suprafaţa ocupată de fundaţia stâlpului (Sm - Sd)
    ● Pentru tipuri speciale de stâlpi, suprafeţele de teren vor fi determinate prin asimilare


    Tabelul 19.c
 (a se vedea imaginea asociată)
    NOTĂ:
    ● Suprafaţa de teren se calculează scăzând din suprafaţa medie, suprafaţa ocupată de fundaţia stâlpului (Sm - Sd)
    ● Pentru tipuri speciale de stâlpi, suprafeţele de teren vor fi determinate prin asimilare
    ● Suprafaţa Sd este definită în tabelul nr. 19.a


    Tabelul 19.d
 (a se vedea imaginea asociată)
    NOTĂ:
    ● Suprafeţele de teren se calculează scăzând din suprafaţa medie, suprafaţa ocupată de fundaţia stâlpului (Sm - Sd)
    ● Pentru tipuri speciale de stâlpi, suprafeţele de teren vor fi determinate prin asimilare    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Grigore Mircea
21 Iunie 2022
din domeniul energetic
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016