Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMĂ TEHNICĂ din 17 iulie 2019  pentru odorizarea gazelor naturale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORMĂ TEHNICĂ din 17 iulie 2019 pentru odorizarea gazelor naturale

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 620 din 26 iulie 2019
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 163 din 17 iulie 2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 620 din 26 iulie 2019.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    SECŢIUNEA 1
    Scopul, obiectul şi domeniul de aplicare
    ART. 1
    (1) Prezenta normă tehnică are drept scop stabilirea cerinţelor minime privind odorizarea gazelor naturale la ieşirea din conductele de alimentare din amonte, în punctele de predare-preluare comercială, la ieşirea din Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, în punctele de predare şi în sistemele de distribuţie a gazelor naturale/magistralele directe, în vederea asigurării siguranţei în alimentarea cu gaze naturale a clienţilor finali/consumatorilor.
    (2) Obiectul prezentei norme tehnice este de a stabili:
    a) odorizantul folosit pentru odorizarea gazelor naturale;
    b) cerinţele privind clasificarea, etichetarea, ambalarea, manipularea, transportul, depozitarea odorizantului şi umplerea rezervoarelor fixe cu odorizant;
    c) modalitatea de schimbare a odorizantului;
    d) concentraţia odorizantului din gazele naturale;
    e) controlul concentraţiei odorizantului din gazele naturale;
    f) documentele care fac dovada odorizării gazelor naturale;
    g) instalaţiile de odorizare folosite pentru odorizarea gazelor naturale;
    h) amplasarea, montajul, mentenanţa şi exploatarea punctelor de prelevare a probelor de gaze naturale pentru măsurarea concentraţiei odorizantului din gazele naturale.


    ART. 2
    (1) Prezenta normă tehnică se aplică de producătorii de gaze naturale, OTS şi OD.
    (2) Prezenta normă tehnică se aplică odorizării gazelor naturale:
    a) în punctele de predare-preluare comercială a gazelor naturale către:
    (i) clienţii finali/consumatorii racordaţi direct în CA, inclusiv cei alimentaţi cu gaze naturale prin intermediul MD;
    (ii) sistemul/sistemele de distribuţie a gazelor naturale racordat/racordate la CA;
    (iii) sistemul/sistemele de distribuţie închis/închise racordat/racordate la CA;

    b) la ieşirea din SNT, în punctele de predare din SNT care deservesc:
    (i) clienţii finali/consumatorii racordaţi direct la SNT, inclusiv cei alimentaţi cu gaze naturale prin intermediul MD;
    (ii) sistemul/sistemele de distribuţie a gazelor naturale racordat/racordate la SNT;
    (iii) sistemul/sistemele de distribuţie închis/închise racordat/racordate la SNT;

    c) în SD/MD prin asigurarea odorizării gazelor naturale în baza contractelor de prestări servicii şi, acolo unde este cazul, prin odorizare suplimentară.

    (3) Prezenta normă tehnică nu se aplică de:
    a) producătorul de gaze naturale în punctele de predare-preluare comercială a gazelor naturale către SNT;
    b) operatorul terminalului GNL pentru utilizarea gazelor naturale în procesele specifice de aducere a acestora în stare lichidă şi stocarea în recipiente speciale sau în procesele de descărcare şi regazeificare a GNL;
    c) operatorul terminalului GNL în punctele de predare în SNT;
    d) OTS în punctele de predare din SNT în instalaţiile de înmagazinare a gazelor naturale;
    e) OTS în punctele de predare din SNT în conductele de interconectare la sistemele de transport din ţările vecine;
    f) OTS în punctul de predare către un terminal GNL;
    g) operatorul de înmagazinare în punctele de predare în SNT.


    ART. 3
    Legislaţia, normele tehnice şi standardele la care se face referire în prezenta normă tehnică, relevante pentru odorizarea gazelor naturale, sunt prevăzute în anexa nr. 1.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Abrevieri, termeni şi expresii
    ART. 4
    În sensul prezentei norme tehnice sunt definite următoarele abrevieri:
    a) ADR - Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase;
    b) ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
    c) CA - conductă de alimentare din amonte;
    d) EM - etilmercaptan;
    e) IP - grad de protecţie;
    f) Lege - Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) MD - magistrală directă;
    h) NT - nod tehnologic;
    i) P - producătorul de gaze naturale;
    j) PTFE - politetrafluoretilenă;
    k) OTS - operatorul de transport şi de sistem;
    l) OD - operatorul de distribuţie a gazelor naturale sau operatorul sistemului de distribuţie închis;
    m) SD - sistemul de distribuţie a gazelor naturale sau sistemul de distribuţie închis;
    n) SNT - Sistemul naţional de transport al gazelor naturale;
    o) SRM - staţie de reglare-măsurare a gazelor naturale;
    p) SRMP - staţie de reglare-măsurare-predare a gazelor naturale.


    ART. 5
    (1) În sensul prezentei norme tehnice, termenii şi expresiile utilizate se definesc după cum urmează:
    a) concentraţia odorizantului din gazele naturale - cantitatea de odorizant care se regăseşte într-un metru cub de gaze naturale, în condiţii standard de presiune şi temperatură, [mg/mc] (T_S = 288,15 K şi p_S = 101325 Pa);
    b) gradul de odorizare a gazelor naturale - valoarea concentraţiei odorizantului din gazele naturale măsurată cu aparate specializate sau analizoare de gaze;
    c) instalaţia de odorizare - ansamblul compus din recipientele de depozitare/lucru, sistemele de dozare şi echipamentele care permit introducerea odorizantului în fluxul de gaze naturale;
    d) instalaţia de odorizare centralizată - instalaţia de odorizare care deserveşte mai multe puncte de predare din CA/SNT grupate într-o anumită zonă geografică;
    e) instalaţia de odorizare locală - instalaţia de odorizare care deserveşte un singur punct de predare din CA/SNT;
    f) miros de gaz - mirosul specific al gazelor naturale odorizate; miros puternic neplăcut, dar distinctiv, pentru a nu fi confundat cu alte mirosuri frecvent întâlnite, asociat, în mod incontestabil, unei pierderi/scurgeri de gaze naturale;
    g) odorizant - substanţa chimică organică sau combinaţie de substanţe chimice cu miros intens care, adăugate gazelor naturale într-o concentraţie mica sunt capabile să producă un miros de avertizare distinctiv şi caracteristic (dezagreabil/ neplăcut), astfel încât scurgerile/pierderile de gaze naturale să fie detectate/percepute la concentraţii ale acestuia în aer sub limita inferioară de inflamabilitate;
    h) odorizare - adăugarea de odorizant în gazele naturale care sunt inodore şi incolore, în scopul perceperii pierderilor/scurgerilor de gaze naturale după miros în concentraţii foarte mici înainte de acumularea unei concentraţii periculoase de gaze naturale în aer;
    i) odorizare normală a gazelor naturale - adăugarea unei cantităţi de odorizant în gazele naturale pentru asigurarea nivelului minim al concentraţiei odorizantului stabilit prin prezenta normă tehnică;
    j) odorizare suplimentară a gazelor naturale - adăugarea unei cantităţi mai mari de odorizant decât cea prevăzută pentru odorizarea normală, stabilită de comun acord cu beneficiarul - OD sau cu clienţii finali/consumatorii racordaţi direct la CA/SNT, inclusiv cei alimentaţi cu gaze naturale prin intermediul MD, în baza contractului de prestări servicii de odorizare suplimentară sau, acolo unde este cazul, prin adăugarea unei cantităţi de odorizant de către OD în SD/MD, pentru asigurarea odorizării;
    k) odorizare de şoc a gazelor naturale - adăugarea unei cantităţi mai mari de odorizant decât cea prevăzută pentru odorizarea normală pentru o perioadă determinată de timp de maximum 3 zile, stabilită de comun acord cu beneficiarul, în baza contractului de prestări servicii de odorizare şoc;
    l) odorizare diminuată a gazelor naturale - adăugarea unei cantităţi mai mici de odorizant decât cea prevăzută pentru odorizarea normală pentru o perioadă determinată de timp, stabilită de comun acord cu solicitantul, în baza unei solicitări scrise;
    m) punct de odorizare - punctul din CA/SNT/SD în care este amplasată o instalaţie de odorizare;
    n) punct de predare din CA/SNT - punctul fizic sau grupul de puncte fizice prin care gazele naturale sunt predate din CA/SNT către OD sau către clienţii finali/consumatorii racordaţi la CA/SNT;
    o) punct de prelevare - punctul care permite prelevarea unei probe de gaze naturale în vederea determinării gradului de odorizare al acestora sau care permite racordarea unui analizor de gaze utilizat pentru determinarea on-line a concentraţiei odorizantului;
    p) raţia de odorizare - cantitatea de odorizant prescrisă a fi introdusă într-un metru cub de gaze naturale pentru odorizarea normală sau cea care este stabilită prin contractele de odorizare;
    q) solicitant - OD sau clientul final/consumatorul racordat la CA/SNT care solicită P/OTS/OD diminuarea/suplimentarea concentraţiei odorizantului din gazele naturale.

    (2) Termenii şi expresiile prevăzute la alin. (1) se completează cu termenii şi expresiile definite în Lege şi în legislaţia aplicabilă în domeniul gazelor naturale.

    CAP. II
    Informaţii privind odorizarea gazelor naturale
    SECŢIUNEA 1
    Odorizantul folosit pentru odorizarea gazelor naturale
    ART. 6
    Gazele naturale sunt inodore şi incolore; de aceea pentru sesizarea prezenţei lor în aer este necesară odorizarea.

    ART. 7
    (1) Gazele naturale vehiculate din CA/SNT/SD şi comercializate către clienţi finali/consumatori trebuie să prezinte un miros specific de atenţionare.
    (2) Gazele naturale odorizate pierdute din SD şi din instalaţiile de utilizare a gazelor naturale trebuie să fie recunoscute prin mirosul de gaz.
    (3) Gazele naturale sunt odorizate permanent în punctele de odorizare centralizată sau locală, în punctele de predare-preluare comercială din CA sau în punctele de predare din SNT, după caz, şi, acolo unde este cazul, prin odorizare suplimentară în SD.
    (4) Excepţie de la prevederile alin. (3) fac gazele naturale neodorizate care sunt comercializate doar la cererea clientului pentru a fi utilizate în procesele tehnologice.
    (5) În situaţia prevăzută la alin. (4) este necesară adoptarea unor măsuri de securitate care să înlocuiască odorizarea, respectiv montarea detectoarelor automate de gaze naturale.

    ART. 8
    Pentru a fi utilizat, odorizantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) să prezinte un miros de gaz;
    b) să aibă o limită joasă de perceptibilitate olfactivă, respectiv să fie perceptibil la o concentraţie cât mai mică a gazelor naturale în aer;
    c) să prezinte o bună stabilitate chimică şi termică în timpul depozitării şi odorizării;
    d) să nu reacţioneze chimic cu componentele gazelor naturale;
    e) să nu producă depuneri pe conducta de gaze naturale;
    f) să prezinte o volatilitate suficient de ridicată pentru ca odorizantul să nu condenseze în mod apreciabil în condiţiile de temperatură şi presiune existente în sistemul de distribuţie a gazelor naturale;
    g) să prezinte o variaţie a punctului de fierbere într-un domeniu îngust de temperatură, iar evaporarea să fie completă;
    h) să fie stabil la variaţii de presiune şi temperatură;
    i) să fie cât mai puţin coroziv;
    j) să ardă complet odată cu gazele naturale, fără miros;
    k) să fie cât mai puţin absorbit de conducte, instalaţii sau sol;
    l) să nu gonfleze materialele de etanşare a conductelor, instalaţiilor şi armăturilor cu care intră în contact;
    m) să aibă o compoziţie constantă;
    n) să nu conţină apă şi să nu fie diluat cu apă pentru a nu produce coroziunea conductelor, instalaţiilor sau echipamentelor;
    o) să fie disponibil pe piaţă şi la un preţ accesibil.


    ART. 9
    În cazul schimbării odorizantului, selectarea mirosului de gaz implică, cel puţin:
    a) cunoaşterea caracteristicilor chimice şi fizice ale odorizantului;
    b) componentele gazelor naturale;
    c) materialele de construcţie ale conductelor de gaze naturale;
    d) proprietăţile solului;
    e) recunoaşterea mirosului noului odorizant de către populaţie.


    ART. 10
    Pentru utilizarea odorizantului se recomandă a se avea în vedere prevederile SR 13406:2014 şi ale SR ISO/ TS 16922:2014.

    ART. 11
    (1) Odorizantul lichid poate provoca gonflarea accentuată sau dizolvarea materialelor organice, cum ar fi materialele plastice, materialele de etanşare şi lubrifianţii.
    (2) Instalaţia de odorizare şi garniturile din imediata apropriere a locului în care se introduce odorizantul în conductă trebuie să fie construite din materiale de etanşare rezistente la odorizantul utilizat.
    (3) Concentraţiile de odorizant folosite pentru odorizarea gazelor naturale trebuie să nu compromită integritatea conductelor de gaze naturale din polietilenă, a garniturilor, a membranelor sau a diafragmelor din:
    a) punctele de predare-preluare comercială din CA;
    b) punctele de predare din SNT;
    c) SD şi MD;
    d) instalaţiile de utilizare a gazelor naturale;
    e) aparatele consumatoare de combustibili gazoşi.


    ART. 12
    (1) Odorizantul folosit pentru odorizarea gazelor naturale este etilmercaptanul.
    (2) Odorizantul este iritant, nociv şi inflamabil.
    (3) Odorizantul nefolosit este supus prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 13
    Descrierea generală, substanţele chimice componente, proprietăţile fizico-chimice şi evaluarea riscurilor etilmercaptanului sunt prezentate în fişa tehnică prevăzută în anexa nr. 2.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Cerinţele privind clasificarea, etichetarea, ambalarea, manipularea, transportul, depozitarea odorizantului şi umplerea rezervoarelor fixe cu odorizant
    ART. 14
    Odorizantul se clasifică, se etichetează şi se ambalează în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006.

    ART. 15
    (1) La manipularea odorizantului se iau toate măsurile de securitate corespunzătoare prevăzute în documentele precizate la art. 16 alin. (1).
    (2) Personalul angajat al P/OTS şi, acolo unde este cazul, conform art. 138 alin. (1) lit. b) din Lege, al OD este instruit periodic cu privire la manipularea odorizantului prevăzută la alin. (1).

    ART. 16
    (1) Înainte de manipularea odorizantului se citesc cu atenţie următoarele documente:
    a) fişa cu date de securitate a odorizantului;
    b) indicaţiile specificate de producătorul odorizantului pe eticheta odorizantului.

    (2) Toate măsurile de securitate, prevăzute în SR 13406:2014 şi SR ISO/TS 16922:2014, impuse de manipularea odorizantului se respectă cu stricteţe.

    ART. 17
    (1) Pentru manipularea odorizantului:
    a) se recomandă luarea în considerare a prevederilor din SR 13406:2014 şi SR ISO/TS 16922:2014;
    b) se respectă fişa cu date de securitate a odorizantului;
    c) se urmăresc indicaţiile date de producătorul odorizantului.

    (2) La manipularea odorizantului se iau următoarele măsuri de precauţie cu privire la:
    a) evitarea pericolelor datorate încărcării electrostatice;
    b) evitarea staţionării fără mască de protecţie împotriva gazelor când se lucrează într-o cameră cu odorizant; în acest caz persoanele care se află în camera în care se lucrează cu odorizant au obligaţia de a folosi mască de protecţie împotriva gazelor cu cartuş filtrant pentru substanţe organice; vaporii concentraţi de odorizant pot provoca probleme de sănătate acute pe termen scurt, respectiv stări de greaţă şi iritarea gâtului, a nasului şi a ochilor;
    c) purtarea în timpul lucrului a echipamentelor de protecţie prevăzute în SR 13406:2014 şi SR ISO/TS 16922:2014;
    d) respectarea instrucţiunilor de manipulare ale odorizantului date de producătorul de odorizant.

    (3) Pământul impregnat cu odorizant trebuie desprins şi neutralizat conform recomandărilor din fişa cu date de securitate, pentru evitarea pericolului de poluare a mediului, respectiv a apelor freatice.

    ART. 18
    (1) Transportul odorizantului se realizează:
    a) cu respectarea prevederilor:
    (i) fişei cu date de securitate a odorizantului;
    (ii) Legii nr. 31/1994 pentru aderarea României la Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, cu modificările şi completările ulterioare;

    b) în conformitate cu SR 13406:2014, SR EN ISO 13734:2014 şi SR ISO/TS 16922:2014;
    c) cu vehicule autorizate ADR.

    (2) Transportul odorizantului la punctele de odorizare se realizează în recipiente din materiale anticorozive însoţite de fişe cu date de securitate.
    (3) Umplerea rezervoarelor fixe se realizează în conformitate cu SR ISO TR16922/2014.

    ART. 19
    Recipientele de transport şi instalaţiile de odorizare sunt confecţionate din oţel inoxidabil.

    ART. 20
    (1) Depozitarea odorizantului se realizează conform prevederilor fişei cu date de securitate a odorizantului.
    (2) Depozitarea odorizantului se realizează în magazii sigure şi ecologice.
    (3) Fişa prevăzută la alin. (1) conţine informaţii cu privire la condiţiile pentru depozitarea în siguranţă a odorizantului, respectiv:
    a) proiectarea specială a incintelor de depozitare sau a recipientelor, inclusiv pereţii de reţinere şi ventilaţia;
    b) materialele incompatibile;
    c) condiţiile de depozitare, şi anume:
    (i) limitele sau intervalul de umiditate şi temperatură;
    (ii) expunerea la lumină;
    (iii) gaze inerte etc.;

    d) echipamentele electrice speciale;
    e) prevenirea încărcării electrostatice;
    f) limitele cantitative în condiţii de depozitare;
    g) cerinţe speciale, cum ar fi tipul de material utilizat la ambalajele/recipientele odorizantului.


    SECŢIUNEA a 3-a
    Modalitatea de schimbare a odorizantului
    ART. 21
    (1) Schimbarea odorizantului prevăzut la art. 12 alin. (1) presupune realizarea, de P, OTS şi/sau de unul sau mai mulţi OD care solicită schimbarea, a unui studiu de impact cu privire la:
    a) necesitatea şi justificarea alegerii unui alt odorizant;
    b) impactul social, economic şi de mediu;
    c) cine şi cum poate fi afectat de iniţiativă;
    d) totalitatea implicaţiilor schimbării odorizantului, atât la nivelul SNT, cât şi la nivelul SD;
    e) avantajele şi dezavantajele posibilei schimbări a odorizantului, precum şi prezentarea comparaţiei acestuia cu etilmercaptanul;
    f) asigurarea costurilor minime care oferă beneficii maxime clienţilor finali/consumatorilor;
    g) informarea populaţiei;
    h) concentraţia odorizantului din gazele naturale, raţia de odorizare, intensitatea mirosului;
    i) strategia de consultare şi de utilizare a rezultatelor obţinute.

    (2) Schimbarea odorizantului se realizează cu respectarea prevederilor art. 8.
    (3) Studiul prevăzut la alin. (1) poate fi realizat de către o persoană fizică/juridică română/străină cu experienţă în domeniul odorizării gazelor naturale.

    ART. 22
    (1) Studiul prevăzut la art. 21 alin. (1), redactat în limba română, este transmis la ANRE.
    (2) În funcţie de rezultatele studiului prevăzut la art. 21 alin. (1), ANRE poate elabora şi aproba modificări şi/sau completări ale prezentei norme tehnice, în vederea schimbării odorizantului.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Concentraţia odorizantului din gazele naturale
    ART. 23
    (1) Odorizarea gazelor naturale se realizează de:
    a) P, conform prevederilor art. 124 alin. (1) lit. f) din Lege; sau
    b) OTS, conform prevederilor art. 130 alin. (1) lit. k) din Lege;
    c) OD, acolo unde este cazul, conform prevederilor art. 138 alin. (1) lit. b) din Lege.

    (2) Odorizarea prevăzută la alin. (1), în funcţie de concentraţia odorizantului din gazele naturale, poate fi:
    a) normală, prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. i);
    b) suplimentară, prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. j);
    c) de şoc, prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. k);
    d) diminuată, prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. l).


    ART. 24
    (1) Odorizarea prevăzută la art. 23 alin. (2) lit. a) se realizează în vederea evitării pericolelor de intoxicare şi de explozie ca urmare a scurgerilor necontrolate/controlate de gaze naturale.
    (2) Nivelul minim al concentraţiei odorizantului din gazele naturale, în punctele de predare-preluare comercială din CA sau în punctele de predare din SNT, este de 8 mg de etilmercaptan într-un metru cub de gaze naturale, în condiţii standard de presiune şi temperatură.
    (3) La solicitarea scrisă a clientului final/consumatorului racordat la CA/SNT/SD/MD, concentraţia odorizantului din gazele naturale, într-un anumit punct de predare-preluare comercială din CA sau într-un anumit punct de predare din SNT sau într-un punct de predare din SD/MD, poate fi diminuată de comun acord cu acesta.
    (4) În situaţia prevăzută la alin. (3), clientul final/consumatorul are obligaţia să ia măsuri suplimentare de detecţie a pierderilor/scurgerilor de gaze naturale, respectiv montarea detectorului/detectoarelor automat/automate de gaze naturale.
    (5) Aprobarea de către P/OTS/OD a diminuării concentraţiei, prevăzute la alin. (3), depinde de condiţiile tehnice şi de calitate a gazelor naturale din amonte de respectivul punct de predare prevăzut la alin. (2).
    (6) P/OTS asigură gratuit şi în mod continuu odorizarea gazelor naturale, prevăzută la art. 23 alin. (2) lit. a), la ieşirea din CA în punctele de predare-preluare comercială din CA sau la ieşirea din SNT în punctele de predare din SNT.

    ART. 25
    (1) Odorizarea prevăzută la art. 23 alin. (2) lit. b) se realizează prin mărirea concentraţiei de odorizant în gazele naturale.
    (2) La solicitarea scrisă a unui OD sau client final/consumator racordat la CA/SNT, P/OTS poate realiza o odorizare suplimentară a gazelor naturale.
    (3) Odorizarea prevăzută la alin. (1) se realizează în baza unui contract de prestări servicii de odorizare suplimentară, întocmit conform modelului din anexa nr. 3.

    ART. 26
    (1) Odorizarea prevăzută la art. 23 alin. (2) lit. c) este o măsură alternativă, în scopul depistării celor mai mici neetanşeităţi în sistemele de alimentare cu gaze naturale, şi se realizează prin mărirea concentraţiei odorizantului din gazele naturale pentru o perioadă determinată de timp de maximum 3 zile.
    (2) La solicitarea scrisă a unui OD, P/OTS poate realiza o odorizare de şoc a gazelor naturale.
    (3) Concentraţia maximă a odorizantului din gazele naturale în cazul odorizării de şoc poate ajunge până la o valoare de trei ori mai mare decât raţia de odorizare cu care se odorizează în mod normal gazele naturale în acel punct de odorizare.
    (4) Mărirea concentraţiei odorizantului din gazele naturale prevăzută la alin. (3) se realizează treptat şi se stabileşte de comun acord între P/OTS şi OD.
    (5) Odorizarea prevăzută la alin. (1) se realizează în baza unui contract de prestări servicii de odorizare de şoc, întocmit conform modelului din anexa nr. 3.

    ART. 27
    (1) Solicitările prevăzute la art. 24 alin. (3), art. 25 alin. (2), art. 26 alin. (2) şi art. 37 alin. (2) se transmit la P/OTS prin poştă electronică, fax sau poştă.
    (2) P/OTS comunică în scris solicitantului, prin poştă electronică sau poştă, în maximum 2 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării prevăzute la alin. (1), acordul/dezacordul cu privire la diminuarea/suplimentarea concentraţiei odorizantului din gazele naturale, precum şi justificarea acestuia în caz de refuz.
    (3) Acordul P/OTS cu privire la suplimentarea concentraţiei odorizantului din gazele naturale într-un anumit punct de predare-preluare comercială din CA sau într-un anumit punct de predare din SNT depinde de condiţiile tehnice şi de calitate a gazelor naturale din amonte de respectivul punct de predare.
    (4) Condiţiile tehnice şi de calitate a gazelor naturale prevăzute la alin. (3), precum şi la art. 24 alin. (5) sunt precizate în SR 3317: 2015.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Controlul concentraţiei odorizantului din gazele naturale
    ART. 28
    (1) Controlul concentraţiei odorizantului din gazele naturale se realizează prin determinarea gradului de odorizare a gazelor naturale.
    (2) Determinarea prevăzută la alin. (1) se realizează cu:
    a) cromatografe; se recomandă a se avea în vedere prevederile din SR EN ISO 19739:2006 şi din SR EN ISO 19739:2006/AC:2009;
    b) analizoare de gaze;
    c) detectoare de gaze toxice etc.


    ART. 29
    La toate punctele de predare comercială din CA sau punctele de predare din SNT, indiferent dacă acestea sunt deservite de o instalaţie de odorizare locală sau centralizată, respectiv instalaţiile de odorizare din SD, determinarea prevăzută la art. 28 alin. (2) se realizează lunar de P/OTS/OD.

    ART. 30
    După efectuarea reglajelor instalaţiei de odorizare, concentraţia odorizantului din gazele naturale se controlează suplimentar.

    ART. 31
    La instalaţiile de odorizare prin evaporare cu fitil şi prin picurare, concentraţia odorizantului din gazele naturale se controlează suplimentar după fiecare încărcare a instalaţiei de odorizare cu odorizant.

    ART. 32
    Valorile înregistrate în urma controlului concentraţiei odorizantului din gazele naturale, atât cel lunar, cât şi cel suplimentar, se consemnează de P/OTS/OD în raportul privind gradul de odorizare al gazelor naturale, întocmit conform modelului din anexa nr. 4.

    ART. 33
    (1) Controlul concentraţiei odorizantului din gazele naturale la punctele finale ale SD/MD, precum şi în situaţia prevăzută la art. 45 alin. (3) se determină periodic de OD, la clienţii prevăzuţi la art. 2 alin. (2) lit. a) pct. (i) se determină de P, iar la clienţii prevăzuţi la art. 2 alin. (2) lit. b) pct. (i) se determină de OTS prin activitatea de monitorizare a gazelor naturale vehiculate.
    (2) Intensitatea mirosului de gaz este specificată în SRISO/TR 16922:2014, respectiv în SR 13406:2014.
    (3) Periodicitatea efectuării controlului concentraţiei de odorizant, prevăzută la alin. (1), este stabilită de P/OTS/OD în funcţie de rezultatele activităţii de monitorizare a gazelor naturale, cel puţin o data pe lună.
    (4) Personalul angajat al P/OTS/OD care are atribuţii de control al concentraţiei de odorizant prevăzut la alin. (1) este instruit periodic cu privire la:
    a) determinarea gradului de odorizare a gazelor naturale;
    b) stabilirea intensităţii mirosului de gaz.


    ART. 34
    (1) Intensitatea mirosului de gaz se estompează sau se diminuează atât în cazul conductelor noi, cât şi în cazul conductelor vechi, în principal, din cauza:
    a) formării de disulfuri în prezenţa oxidului de fier (rugina) şi a aerului;
    b) absorbţiei şi/sau adsorbţiei odorizantului pe pereţii conductei de gaze naturale;
    c) absorbţiei, mascării sau reacţiei odorizantului cu componentele gazelor naturale;
    d) lungimilor mari şi a diametrelor mari ale conductei de gaze naturale din oţel, precum şi a presiunii gazelor naturale din acestea.

    (2) Prezenţa oxidului de fier şi a aerului, prevăzute la alin. (1) lit. a), într-o conductă de gaze naturale în care sunt introduse gaze naturale odorizate conduce la o reacţie chimică cu odorizantul, iar acesta se transformă în disulfuri cu o intensitate a mirosului de gaz mult mai mică şi cu un miros diferit faţă de mirosul de gaz.
    (3) Estomparea sau diminuarea prevăzută la alin. (1) lit. b) se realizează diferit, în funcţie de materialul conductei de gaze naturale, respectiv:
    a) la o conductă nouă de polietilenă în care poate avea loc o reacţie fizică între gazele naturale odorizate vehiculate prin conductă şi pereţii acesteia, odorizantul este adsorbit şi/sau absorbit pe şi în conducta de polietilenă;
    b) la o conductă nouă de oţel în care poate avea loc şi o reacţie chimică între gazele naturale odorizate vehiculate prin conductă şi pereţii acesteia, prin formarea unui strat de sulfură de fier pe pereţii conductei.

    (4) La începutul vehiculării gazelor naturale odorizate prin conductele de gaze naturale noi sau la schimbarea odorizantului există o perioadă de timp în care intensitatea mirosului de gaz este atinsă în punctele finale ale SD.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Documentele care fac dovada odorizării gazelor naturale
    ART. 35
    Dovada odorizării gazelor naturale este materializată prin evidenţa parametrilor ţinută de:
    a) P/OTS;
    b) OD.


    ART. 36
    (1) Pentru fiecare punct de odorizare, P/OTS/OD ţine o evidenţă periodică a următorilor parametri:
    a) perioada monitorizată (data şi ora de început şi de sfârşit);
    b) debitul de gaze naturale măsurat [mii mc/perioada monitorizată] (T_S = 288,15 K şi p_S = 101325 Pa);
    c) cantitatea de odorizant consumată în perioada monitorizată [kg];
    d) concentraţia odorizantului din gazele naturale [mg/mc] (T_S = 288,15 K şi p_S = 101325 Pa);
    e) denumirea odorizantului utilizat;
    f) tipul şi numărul de identificare ale instalaţiei de odorizare.

    (2) Raportarea cantităţii de odorizant consumate într-un interval de timp, în funcţie de debitul de gaze naturale măsurat în acelaşi interval de timp, se consemnează de P/OTS/OD întrun raport lunar, întocmit conform modelului din anexa nr. 5, pentru fiecare instalaţie de odorizare.
    (3) În punctele de odorizare dotate cu instalaţii de odorizare automate care permit descărcarea datelor aferente parametrilor acestora, respectiv data, ora, debitul de gaze naturale şi cantitatea de odorizant consumată, raportarea cantităţii de odorizant consumată într-un interval de timp, în funcţie de debitul de gaze naturale măsurat în acelaşi interval de timp, se realizează pe baza datelor descărcate.

    ART. 37
    (1) Pentru punctele finale ale SD/MD, precum şi pentru clienţii prevăzuţi la art. 2 alin. (2) lit. a) pct. (i) sau pentru clienţii prevăzuţi la art. 2 alin. (2) lit. b) pct. (i), OD/P/OTS ţine o evidenţă periodică a următorilor parametri:
    a) data şi ora monitorizării prevăzute la art. 33 alin. (1);
    b) intensitatea mirosului, după caz;
    c) concentraţia odorizantului din gazele naturale [mg/mc] (T_S = 288,15 K şi p_S = 101325 Pa);
    d) denumirea odorizantului utilizat.

    (2) În baza rezultatului evidenţei prevăzute la alin. (1), OD poate solicita P/OTS, în scris, diminuarea sau suplimentarea concentraţiei odorizantului din gazele naturale în punctul de predare din CA/SNT aferent şi, acolo unde este cazul, poate realiza odorizarea suplimentară în SD/MD.

    ART. 38
    (1) P/OTS/OD are obligaţia să păstreze pentru o perioadă de un an, în format fizic, şi de minimum 5 ani, în format electronic, următoarele:
    a) evidenţa prevăzută la art. 36 alin. (1) şi art. 42 alin. (5);
    b) rapoartele prevăzute în anexele nr. 4 şi 5;
    c) datele descărcate prevăzute la art. 36 alin. (3).

    (2) OD are obligaţia să păstreze pentru o perioadă de minimum 5 ani, în format electronic, evidenţa prevăzută la art. 37 alin. (1).

    ART. 39
    P/OTS are obligaţia de a transmite OD şi clienţilor finali/consumatorilor racordaţi la SNT, în termen de 10 zile lucrătoare de la începutul lunii, raportul prevăzut la art. 36 alin. (2), aferent lunii anterioare, pentru instalaţia de odorizare care îl deserveşte.

    SECŢIUNEA a 7-a
    Instalaţiile de odorizare folosite pentru odorizarea gazelor naturale
    ART. 40
    (1) Odorizarea gazelor naturale se realizează cu:
    a) instalaţie de odorizare locală, amplasată în SRMP/SRM;
    b) instalaţie de odorizare centralizată, amplasată într-un NT.

    (2) Principalele componente ale instalaţiei de odorizare sunt:
    a) elementele dozatoare care, în funcţie de tipul instalaţiei de odorizare, pot fi:
    (i) pompe dozatoare;
    (ii) injectoare;
    (iii) electroventile;
    (iv) vase de evaporare;
    (v) fitile;

    b) vasele de lucru destinate asigurării concentraţiei de odorizant din gazele naturale;
    c) dispozitivele de supraveghere care sunt aparate de măsură indicatoare şi aparate de semnalizare pentru monitorizarea presiunii, temperaturii şi a debitelor de gaze naturale în instalaţia de odorizare;
    d) robinetele de manevră şi robinetele de siguranţă;
    e) racordurile, supapele de siguranţă, filtrele de aerisire etc.

    (3) Instalaţiile de odorizare folosite pentru odorizarea gazelor naturale sunt prevăzute în anexa nr. 6.
    (4) Instalaţiile prevăzute la alin. (1) trebuie să fie dimensionate astfel încât:
    a) să funcţioneze la presiunea nominală din punctele de odorizare în care sunt amplasate, respectiv să funcţioneze la presiunea gazelor naturale din punctele de odorizare, corespunzătoare debitelor maxime de gaze naturale vehiculate prin acestea;
    b) să asigure odorizarea gazelor naturale în punctele pe care le deservesc, la raţia de odorizare prescrisă în funcţie de debitul de gaze naturale vehiculat.


    ART. 41
    (1) Mentenanţa, inclusiv periodicitatea activităţilor de supraveghere-întreţinere, revizii tehnice şi reparaţii a instalaţiei de odorizare, se realizează, după caz, de:
    a) P, conform specificaţiilor producătorului instalaţiei de odorizare;
    b) OTS în punctele de predare din SNT, conform prevederilor Normei tehnice specifice SNT - Mentenanţa staţiilor de reglare măsurare, staţiilor de comandă vane şi a nodurilor tehnologice, aprobată prin Decizia preşedintelui ANRE nr. 2.453/2010, publicată pe pagina de internet la adresa www.transgaz.ro;
    c) OD, conform specificaţiilor producătorului instalaţiei de odorizare.

    (2) În cazul în care, cu ocazia activităţilor de revizie tehnică a SRMP, SRM sau NT, P/OTS/OD constată disfuncţionalităţi ale unor componente din cadrul instalaţiei de odorizare, acestea se consemnează într-un raport de revizie tehnică/reparaţie a SRMP/SRM, după caz.
    În cazul în care P/OTS/OD constată disfuncţionalităţi ale unor componente din cadrul instalaţiei de odorizare, inclusiv cu ocazia activităţilor de revizie tehnică a SRMP, SRM sau NT, acestea se consemnează într-un raport de revizie tehnică/reparaţie a SRMP/SRM, după caz.

    (3) Remedierea disfuncţionalităţilor prevăzute la alin. (2) se realizează:
    a) imediat, prin intermediul lucrărilor neplanificate;
    b) planificat, pentru lucrările de mentenanţă mai complexe.

    (4) Mentenanţa instalaţiei de odorizare se asigură cu luarea în considerare a:
    a) recomandărilor producătorului instalaţiei de odorizare;
    b) condiţiilor tehnice de operare a instalaţiei de odorizare.


    ART. 42
    (1) Pentru o perioadă scurtă de timp, în care are loc repararea/reglarea instalaţiei de odorizare prevăzute la art. 41 alin. (3), concentraţia odorizantului din gazele naturale poate depăşi concentraţia specifică odorizărilor prevăzute la art. 23 alin. (2).
    (2) În situaţia lucrărilor planificate din cadrul instalaţiilor de odorizare, prevăzute la art. 41 alin. (3) lit. b), anterior efectuării acestora, P/OTS are obligaţia de a notifica OD şi clienţii finali/consumatorii racordaţi la CA/SNT, prin poştă electronică sau fax, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de data planificată, în vederea înştiinţării acestora cu privire la faptul că este posibilă o depăşire a concentraţiei de odorizant.
    (3) În situaţia lucrărilor neplanificate din cadrul instalaţiilor de odorizare, prevăzute la art. 41 alin. (3) lit. a), în urma cărora sa depăşit concentraţia de odorizant, P/OTS are obligaţia de a notifica cu privire la acest fapt OD şi clienţii finali/consumatorii racordaţi la CA/SNT, telefonic sau prin poştă electronică, în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 6 ore de la momentul depăşirii concentraţiei.
    (4) Pentru situaţia prevăzută la alin. (1), P/OTS nu percepe costuri suplimentare.
    (5) Pentru lucrările planificate şi neplanificate din cadrul instalaţiilor de odorizare, prevăzute la art. 41 alin. (3), pentru fiecare instalaţie de odorizare, P/OTS/OD ţine o evidenţă cu privire la următorii parametri:
    a) data şi ora începerii reparării/reglării instalaţiei de odorizare;
    b) data şi ora finalizării reparării/reglării instalaţiei de odorizare;
    c) valoarea concentraţiei de odorizant din gaze naturale depăşită;
    d) durata perioadei de reparare/reglare a instalaţiei de odorizare;
    e) durata perioadei în care concentraţia odorizantului a fost depăşită.


    SECŢIUNEA a 8-a
    Amplasarea, montajul, mentenanţa şi exploatarea punctelor de prelevare a probelor de gaze naturale pentru măsurarea concentraţiei odorizantului din gazele naturale
    ART. 43
    Punctele de prelevare a probelor de gaze naturale pentru măsurarea concentraţiei odorizantului se stabilesc distinct în funcţie de instalaţia de odorizare, atât pentru cea locală, cât şi pentru cea centralizată.

    ART. 44
    Se recomandă a se avea în vedere prevederile din SR EN ISO 10715:2002 pentru liniile directoare de prelucrare a probelor de gaze naturale în vederea analizării compoziţiei şi a caracteristicilor fizico-chimice ale acestora.

    ART. 45
    (1) Pentru instalaţia de odorizare locală, punctul de prelevare a probei de gaze naturale pentru măsurarea concentraţiei odorizantului din gazele naturale se amplasează în aval de punctul de odorizare, acolo unde amestecul gaze naturale - odorizant este considerat uniform.
    (2) Distanţa dintre punctul de odorizare şi punctul de prevelare a probei de gaz se determină aplicând formula:
    L = 100 x DN unde,
    - L – distanţa [m];
    – DN – diametrul nominal al conductei [m].


    (3) În situaţia în care distanţa prevăzută la alin. (2) este atinsă în cadrul SD, montajul şi mentenanţa punctelor de prelevare a probelor de gaze naturale, pentru măsurarea concentraţiei odorizantului din gazele naturale, se realizează de OD.
    (4) Echipamentele punctelor de prelevare prevăzute la alin. (3) se montează într-o firidă/casetă individuală sigilată cu respectarea gradului de protecţie IP şi prevăzută cu sistem de securizare.
    (5) Accesul la datele din punctele de prelevare prevăzute la alin. (3), în vederea măsurării concentraţiei odorizantului din gazele naturale, se realizează de P/OTS în baza unor acorduri încheiate între P/OTS şi OD.
    (6) Se recomandă prevederile din SR EN 60529:1995 pentru informaţii referitoare la gradul de protecţie IP prevăzut la alin. (4).

    ART. 46
    (1) Pentru instalaţia de odorizare centralizată, punctul de prelevare a probei de gaz pentru măsurarea concentraţiei odorizantului din gazele naturale se amplasează în fiecare punct de predare-preluare comercială din CA sau în fiecare punct de predare din SNT.
    (2) Montajul, mentenanţa şi accesul la punctele de prelevare prevăzute la alin. (1), pentru măsurarea concentraţiei odorizantului din gazele naturale, se realizează de P/OTS.

    CAP. III
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 47
    În vederea îndeplinirii obligaţiilor P/OTS de a efectua notificări într-un termen cât mai scurt, OD şi clienţii finali/consumatorii racordaţi la CA/SNT au obligaţia transmiterii la adresa de poştă electronică a producătorului de gaze naturale, prevăzută pe pagina de internet a acestuia, sau a OTS, respectiv cabinet@transgaz.ro, a următoarelor date de contact, respectiv:
    a) adresa de poştă electronică;
    b) fax;
    c) telefon, în cazul clienţilor finali/consumatorilor racordaţi la CA/SNT;
    d) adresa poştală de contact;
    e) persoana de contact din cadrul OD, care se ocupă de controlul concentraţiei de odorizant: numele şi prenumele, numărul telefonului mobil.


    ART. 48
    Neîndeplinirea obligaţiei de transmitere a informaţiilor prevăzute la art. 47 nu atrage după sine neîndeplinirea obligaţiei P/OTS de a efectua notificările prevăzute în prezenta normă tehnică.

    ART. 49
    (1) Toate comunicările şi notificările prevăzute în prezenta normă tehnică se transmit şi prin poştă cu confirmare de primire.
    (2) În comunicările şi notificările prevăzute la alin. (1) se precizează următoarele informaţii referitoare la cele făcute telefonic şi prin poşta electronică, respectiv:
    a) data şi ora la care s-au efectuat;
    b) modul de comunicare/notificare: telefonic sau/şi poştă electronică.


    ART. 50
    (1) Schimbarea odorizantului în toate punctele de predare din CA/SNT se realizează treptat, pe măsură ce întreaga cantitate de odorizant achiziţionată de P/OTS pentru odorizarea gazelor naturale a fost consumată.
    (2) Schimbarea odorizantului se realizează numai după notificarea în prealabil a OD şi a clienţilor finali/consumatorilor racordaţi la CA/SNT.

    ART. 51
    Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta normă tehnică.

    ANEXA 1

    la norma tehnică
    Legislaţia, normele tehnice şi standardele aplicabile
    I. Legislaţie aplicabilă:
    1. Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 16 iulie 2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    2. Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006, cu modificările ulterioare;
    3. Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 12 martie 2014;
    4. Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 28 martie 2014, cu modificările şi completările ulterioare;
    5. Legea nr. 31/1994 pentru aderarea României la Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din 13 mai 1994, cu modificările şi completările ulterioare;
    6. Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 394 din 10 mai 2005, cu modificările şi completările ulterioare;
    7. Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 13 octombrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    8. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013 privind aprobarea Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 171 şi 171 bis din 29 martie 2013, cu modificările şi completările ulterioare;
    9. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2008 privind aprobarea Regulamentului de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 1 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare;
    10. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 161/2015 privind aprobarea Standardului de performanţă pentru serviciul de transport şi de sistem al gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 919 din 11 decembrie 2015;
    11. Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei;
    12. Regulamentul (UE) nr. 453/2010 al Comisiei din 20 mai 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH);
    13. Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006.

    II. Norme Tehnice aplicabile:
    - Decizia preşedintelui ANRE nr. 2.453/2010*) privind aprobarea Normelor tehnice specifice Sistemului Naţional de Transport al gazelor naturale - Mentenanţa staţiilor de reglare măsurare, staţiilor de comandă vane şi a nodurilor tehnologice.
    *) Decizia preşedintelui ANRE nr. 2.453/2010 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.


    III. Standardele aplicabile:
    1. SR EN ISO 14532:2017 - Gaz natural. Vocabular;
    2. SR EN ISO 19739:2006 - Gaz natural. Determinarea compuşilor cu sulf prin cromatografie;
    3. SR EN ISO 19739:2006/AC:2009 - Gaz natural. Determinarea compuşilor cu sulf prin cromatografie în fază gazoasă;
    4. SR 13406:2014 - Odorizarea gazelor naturale. Cerinţe tehnice generale;
    5. SR EN ISO 13734/2014 - Gaz natural - Compuşi organici utilizaţi ca odorizanţi - Cerinţe şi metode de încercare;
    6. SR 3317:2015 - Gaz natural. Condiţii tehnice de calitate;
    7. SR 3317:2015/C91:2016 - Gaz natural. Condiţii tehnice de calitate;
    8. SR ISO/TS 16922:2014 - Gaz natural. Ghid pentru odorizarea gazelor;
    9. SR EN ISO 10715:2002 - Gaz natural. Linii directoare pentru eşantionare;
    10. SR EN 60529:1995 - Grade de protecţie asigurate prin carcase (cod IP);
    11. SR EN 60529:1995/A1:2003 - Grade de protecţie asigurate prin carcase (cod IP);
    12. SR EN 60529:1995/A2:2015 - Grade de protecţie asigurate prin carcase (cod IP);
    13. SR EN 60529:1995/AC:2017 - Grade de protecţie asigurate prin carcase (cod IP).


    ANEXA 2

    la norma tehnică
    Fişă tehnică a etilmercaptanului
    I. Descrierea generală:
    a) simbol: EM;
    b) face parte din categoria tiolilor;
    c) are stabilitatea chimică relativ scăzută şi putere de odorizare mare;
    d) în contact cu oxizii metalici de pe suprafaţă interioară a conductelor intră în reacţie, rezultatul fiind mercaptida;
    e) este mai solubil în hidrocarburile aromatice decât în hidrocarburile parafinice;
    f) alţi solvenţi pot fi:
    (i) carbonat de propilenă;
    (ii) fosfat de butilenă;
    (iii) N-metil pirolidonă;
    (iv) dioxan;
    (v) dimetil-formamidă;
    (vi) soluţie apoasă de sulfolan 90%;
    (vii) etanol;
    (viii) propanol;
    (ix) butanol;

    g) solubilitatea EM în apă şi soluţii de sodă caustică (NaOH) şi hidroxid de potasiu (KOH) creşte odată cu creşterea concentraţiei ionilor OH-.

    II. Substanţele chimice componente:
    a) denumire: etilmercaptan (etantiol);
    b) formula chimică: C_2H_5SH;
    c) structura chimică: CH_3-CH_3-SH.

    III. Proprietăţile fizico-chimice:
    a) aspect şi miros: lichid fără culoare cu un miros pătrunzător;
    b) masa molară: 62,135 kg/kmol;
    c) densitatea la 15şC este 845 kg/mc, iar la 0şC este 862 kg/mc;
    d) punctul de fierbere: 34şC ÷ 37şC;
    e) punctul de îngheţ: (-148şC ) ÷ (-121şC);
    f) temperatura de autoaprindere: 295şC;
    g) punctul de inflamabilitate: (-48şC);
    h) conţinutul total de sulf (masic procentual): 51,61%;
    i) solubilitate în apă: 0,112 mol EM/litru apă;
    j) reactivitate relativă: 227,00;
    k) limita inferioară de inflamabilitate: 2,8% (v);
    l) limita superioară de explozie: 18% (v);
    m) rata de evaporare (acetat de butil = 1): 24,9;
    n) concentraţia saturaţiei în aer la 20ş C: 58,2%;
    o) agenţi de oxidare: oxigen, cloraţi, nitraţi, peroxizi;
    p) materiale rezistente la acţiunea anticorozivă: oţel inoxidabil, PTFE;
    q) este stabil chimic la presiunile şi temperaturile normale din mediul ambiant;
    r) produse de descompunere riscante: prin arderea acestuia pot fi eliberaţi vapori şi gaze toxice (bioxid de sulf şi monoxid de carbon).

    IV. Evaluarea riscurilor (0 = mic...4 = mare):
    a) sănătatea = 1 - expunerea poate cauza iritaţii minore ale pielii;
    b) inflamabilitatea = 4 - se vaporizează şi se dispersează rapid în atmosferă, putându-se aprinde cu uşurinţă;
    c) instabilitatea chimică = 0 - stabil, chiar în condiţiile expunerii la foc, nu se dizolvă în apă.


    ANEXA 3

    la norma tehnică
    Contract de prestări servicii de odorizare suplimentară/de şoc
    a gazelor naturale nr. …….. din anul …….. luna ……….. ziua ……
    - model -
    ........................................, cu sediul social în ............................., cod poştal ............., telefon ........................, fax ......................, adresa de poştă electronică ................................, cod unic de înregistrare ....................., nr. de ordine la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului .........................., având contul nr. ................, deschis la ................., reprezentată legal prin ........................, cu funcţia de ......................, conform Deciziei nr. ............., în calitate de prestator al serviciului de odorizare suplimentară/de şoc, denumită în continuare producătorul de gaze naturale (P) sau operatorul de transport şi de sistem (OTS), pe de o parte,
    şi
    ................................., cu sediul social în ..............., str. ........................... nr. ......, bl. ....., sc. ....., ap. ........, judeţul/sectorul .........................., telefon ........................, fax ..........................., adresa de poştă electronică ......................................., cod unic de înregistrare ...................., nr. de ordine la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului ...................., având contul nr. ........................ deschis la ............., reprezentată legal prin ........................., cu funcţia de .................., în calitate de beneficiar al serviciului de odorizare suplimentară/de şoc, denumită în continuare beneficiar, pe de altă parte,
    fiecare denumită în continuare separat parte şi împreună părţi,
    au convenit încheierea prezentului contract de prestări servicii de odorizare suplimentară/de şoc a gazelor naturale, denumit în continuare contract.
    CAP. I
    Terminologia şi legislaţia aplicabilă
    ART. 1
    Termenii utilizaţi în prezentul contract sunt definiţi în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi în legislaţia aplicabilă în domeniul gazelor naturale.

    ART. 2
    Legislaţia aplicabilă în prezentul contract cuprinde:
    a) Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) Condiţiile tehnice pentru exploatarea punctelor de măsurare a cantităţilor de gaze naturale la intrarea în/ieşirea din SNT - Anexa nr. 9 la Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 16/2013, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare Condiţii tehnice;
    c) Regulamentul de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 62/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) Normă tehnică pentru odorizarea gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 163/2019, denumită în continuare Normă tehnică;
    e) Convenţia-cadru privind stabilirea parametrilor tehnologici aferenţi punctelor fizice de intrare în/ieşire din Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 79/2013.


    CAP. II
    Obiectul contractului
    ART. 3
    Obiectul prezentului contract îl constituie prestarea serviciului de odorizare suplimentară/de şoc a gazelor naturale.

    ART. 4
    Serviciul de odorizare suplimentară/de şoc a gazelor naturale cuprinde ansamblul activităţilor şi operaţiunilor desfăşurate de P/OTS pentru sau în legătură cu odorizarea suplimentară/de şoc a gazelor naturale în punctele de predare- preluare comercială din CA sau în punctele de predare din SNT, în conformitate cu prevederile Normei tehnice.

    CAP. III
    Durata contractului
    ART. 5
    Contractul îşi produce efectele la data convenită de părţi sau, în cazul în care nu există prevăzută o dată, la data semnării de către ultima parte.

    ART. 6
    Prezentul contract se încheie pentru o perioadă de …………, în intervalul ………… - …………... .

    CAP. IV
    Gradul de odorizare al gazelor naturale
    ART. 7
    Gradul de odorizare al gazelor naturale în punctele de predare-preluare comercială din CA sau în punctele de predare din SNT se realizează în conformitate cu prevederile Normei tehnice.

    CAP. V
    Tarife, modalităţi şi condiţii de plată
    ART. 8
    (1) Beneficiarul plăteşte P/OTS contravaloarea serviciului prestat.
    (2) Componentele tarifului aferent serviciului prestat prevăzut la alin. (1) nu conţin TVA şi sunt valabile pentru perioada ………….. - …………… .
    (3) Contravaloarea serviciului prestat se determină cu formula:
    C_suplimentară/şoc = (O_S – O_N) x P x V, unde
    - C_suplimentară/şoc - contravaloarea serviciului prestat [lei];
    – O_s - cantitatea de odorizant introdusă într-un metru cub de gaze naturale pentru odorizarea suplimentară/de şoc [mg/mc] (TS = 288,15 K şi p_S = 101325 Pa);
    – O_N - cantitatea de odorizant introdusă într-un metru cub de gaze naturale pentru odorizarea normală [mg/mc] (T_S = 288,15 K şi p_S = 101325 Pa);
    – P - preţul unui miligram de odorizant [lei/mg];
    – V - cantitatea de gaze naturale măsurată şi odorizată suplimentar/de şoc [mc] (T_S = 288,15 K şi p_S = 101325 Pa).


    (4) La valoarea rezultată în urma aplicării formulei prevăzute la alin. (3) se adaugă TVA conform legislaţiei în vigoare.

    ART. 9
    (1) P/OTS transmite beneficiarului:
    a) o factură reprezentând contravaloarea serviciului prestat de odorizare suplimentară în luna anterioară, în termen de 10 zile lucrătoare de la începutul fiecărei luni;
    b) o factură reprezentând contravaloarea serviciului prestat, în termen de 10 zile lucrătoare de la finalizarea contractului de odorizare de şoc.

    (2) Plata contravalorii facturilor emise, prevăzute la alin. (1), se realizează în termen de 30 de zile de la data emiterii acestora.
    (3) În situaţia în care data scadenţei facturii, prevăzută la alin. (2), este zi nelucrătoare, termenul se consideră împlinit în următoarea zi lucrătoare.
    (4) Obligaţia de plată este considerată îndeplinită la data intrării întregii valori în contul P/OTS.
    (5) Facturile prevăzute la alin. (1) se transmit de P/OTS prin fax, la data emiterii, şi, în original, prin poştă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

    CAP. VI
    Drepturile şi obligaţiile P/OTS
    ART. 10
    P/OTS are următoarele drepturi:
    a) să factureze şi să încaseze contravaloarea serviciilor prestate;
    b) să perceapă penalităţi;
    c) să propună încheierea unui act adiţional la contract pentru situaţiile prevăzute în contract.


    ART. 11
    P/OTS are următoarele obligaţii:
    a) să respecte prevederile legale în vigoare în derularea prestării serviciului ce face obiectul contractului;
    b) să realizeze prestarea serviciului în punctul/punctele de predare-preluare comercială din CA …………….. sau de predare din SNT ……………..;
    c) să soluţioneze solicitările/sesizările/reclamaţiile beneficiarului referitoare la prestarea serviciilor de către OTS, în conformitate cu prevederile art. 45 din Standardul de performanţă pentru serviciul de transport şi de sistem al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 161/2015, în cazul OTS;
    d) să asigure o concentraţie de odorizant de ......... mg/mc (T_S = 288,15 K şi p_S = 101325 Pa) în punctul de predare-preluare comercială din CA …………….. sau în punctul de predare din SNT ……………..;
    e) să iniţieze modificarea şi/sau completarea prezentului contract, în cazul modificării circumstanţelor care au stat la baza încheierii acestuia, în termen de 2 zile lucrătoare de la apariţia circumstanţelor.


    CAP. VII
    Drepturile şi obligaţiile beneficiarului
    ART. 12
    Beneficiarul are următoarele drepturi:
    a) să solicite P/OTS modificarea contractului în cazul modificării circumstanţelor care au stat la baza încheierii acestuia;
    b) să solicite P/OTS documentele care fac dovada odorizării suplimentare/de şoc a gazelor naturale;
    c) să propună încheierea unui act adiţional la contract pentru situaţiile prevăzute în contract;
    d) să solicite P/OTS daune-interese în situaţia:
    (i) nerespectării de către acesta a obligaţiei de odorizare la parametrii asumaţi prin contract;
    (ii) în care concentraţia odorizantului măsurată în SD în perioada de supraodorizare depăşeşte concentraţia corespunzătoare odorizării suplimentare/de şoc aferente localităţii respective.    ART. 13
    Beneficiarul are următoarele obligaţii:
    a) să plătească integral şi la termen facturile emise de P/OTS;
    b) să iniţieze modificarea şi/sau completarea prezentului contract, în cazul modificării circumstanţelor care au stat la baza încheierii acestuia, în termen de 2 zile lucrătoare de la apariţia circumstanţelor.


    CAP. VIII
    Garanţii
    ART. 14
    (1) Beneficiarul are obligaţia ca, în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care contractul produce efecte juridice, să prezinte P/OTS o garanţie de plată în cuantum de minimum 5% din contravaloarea contractului, în cazul unei situaţii de neplată la termen, înregistrate în ultimele 12 luni anterioare datei de la care contractul produce efecte juridice.
    (2) Garanţia prevăzută la alin. (1) se constituie prin virament bancar într-un cont de garanţie deschis de beneficiar în favoarea P/OTS, la o bancă agreată de părţile contractante, prin scrisoare de garanţie bancară sau alt instrument de garantare emis de o societate de asigurări, instrument care va avea aceeaşi forţă juridică şi aplicabilitate ca scrisoarea de garanţie bancară, fiind necondiţionat, ferm, irevocabil şi reprezentând o garanţie autonomă şi independentă.

    ART. 15
    Garanţia prevăzută la art. 14 este valabilă pe întreaga durată a contractului şi expiră în 45 de zile de la expirarea contractului.

    CAP. IX
    Clauza de confidenţialitate
    ART. 16
    (1) Părţile sunt obligate să păstreze confidenţialitatea datelor, documentelor şi a informaţiilor obţinute din derularea contractului.
    (2) Excepţie de la prevederile alin. (1) fac următoarele date, documente şi informaţii:
    a) cele pentru a căror dezvăluire s-a primit acordul scris al celeilalte părţi;
    b) cele solicitate de organele abilitate ale statului în baza unei obligaţii legale de informare.


    ART. 17
    Prevederile art. 16 rămân în vigoare o perioadă de cinci ani de la încetarea contractului.

    CAP. X
    Răspundere contractuală
    ART. 18
    În situaţia în care beneficiarul nu îndeplineşte obligaţia de plată a facturilor în termenul prevăzut la art. 9 alin. (2), P/OTS percepe o penalitate calculată asupra valorii neachitate, egală cu 0,05% pentru fiecare zi de întârziere, calculată începând cu a 16-a zi de la data emiterii facturii până la achitarea integrală a acesteia, inclusiv ziua plăţii, în cazul neîndeplinirii obligaţiei de plată în termenul de 15 zile de la data scadenţei.

    ART. 19
    În situaţia în care P/OTS nu îndeplineşte obligaţiile prevăzute la art. 11 lit. a), b) şi d), beneficiarul este îndrituit să solicite şi să primească o sumă egală cu 0,05% din contravaloarea serviciului prestat, pentru fiecare zi în care concentraţia odorizantului în punctele de predare-preluare comercială din CA sau în punctele de predare din SNT nu este cea prevăzută în contract.

    CAP. XI
    Forţa majoră
    ART. 20
    (1) Forţa majoră exonerează de răspundere părţile în cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor asumate prin contract, în conformitate cu prevederile art. 1.351 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.
    (2) Forţa majoră este declarată în conformitate cu prevederile legale în domeniu.

    ART. 21
    (1) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să notifice celeilalte părţi, în termen de 48 de ore de la declanşarea evenimentului, producerea acesteia şi să remită documentele justificative în termen de 10 zile calendaristice de la încetarea evenimentului.
    (2) Partea prevăzută la alin. (1) are obligaţia să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor.
    (3) În cazul în care forţa majoră nu încetează în termen de 30 de zile, părţile au dreptul să solicite încetarea de plin drept a contractului, fără ca vreuna dintre părţi să aibă dreptul de a pretinde celeilalte daune-interese.
    (4) Niciuna dintre părţi nu răspunde de neexecutarea în termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător, total sau parţial, a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor respective a fost cauzată de forţa majoră.

    CAP. XII
    Încetarea contractului
    ART. 22
    (1) Prezentul contract încetează:
    a) la încheierea duratei prevăzute la art. 6;
    b) prin acordul părţilor;
    c) prin reziliere, în cazul neîndeplinirii de beneficiar a obligaţiei de plată sau de P/OTS a serviciilor la care s-a angajat, cu notificarea prealabilă transmisă celeilalte părţi;
    d) prin denunţare în caz de iniţiere a procedurilor de faliment, dizolvare, lichidare sau retragere a licenţei, după caz, a partenerului contractual, cu respectarea unui termen rezonabil de preaviz;
    e) în urma apariţiei unui caz de forţă majoră, conform art. 21 alin. (3).

    (2) Încetarea prezentului contract nu are niciun efect asupra obligaţiilor contractuale deja scadente între părţi până la încetarea acestuia.

    CAP. XIII
    Notificări
    ART. 23
    (1) Părţile sunt obligate ca pe parcursul derulării prezentului contract să îşi notifice reciproc, la sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract, orice modificare a circumstanţelor avute în vedere la data semnării acestuia.
    (2) Termenul de notificare este de maximum 5 zile calendaristice de la data producerii modificării de circumstanţe, dacă prin contract nu se prevede alt termen.
    (3) Modalităţile de notificare sunt stabilite de către părţi de comun acord, cu respectarea legislaţiei în domeniu.

    CAP. XIV
    Legislaţie aplicabilă şi soluţionarea litigiilor
    ART. 24
    Prevederile contractului se supun legislaţiei române în vigoare şi se interpretează în conformitate cu aceasta.

    ART. 25
    Părţile convin ca toate neînţelegerile apărute privind valabilitatea, interpretarea, executarea şi încetarea contractului să fie soluţionate pe cale amiabilă.

    ART. 26
    În cazul în care nu se reuşeşte soluţionarea pe cale amiabilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente.

    CAP. XV
    Cesionarea contractului
    ART. 27
    (1) Niciuna dintre părţi nu poate ceda unui terţ, în orice mod, în tot sau în parte, drepturile şi/sau obligaţiile sale decurgând din prezentul contract decât cu acordul scris al celeilalte părţi.
    (2) Notificarea intenţiei de cesionare se înaintează celeilalte părţi cu minimum 30 de zile înaintea datei de cesionare planificate.

    CAP. XVI
    Comunicări
    ART. 28
    Orice comunicare între părţi referitoare la îndeplinirea contractului trebuie să fie transmisă în scris.

    ART. 29
    Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

    CAP. XVII
    Alte clauze
    ART. 30
    Prezentul contract poate fi modificat sau completat cu acordul părţilor, cu condiţia respectării legislaţiei în vigoare.

    CAP. XVIII
    Dispoziţii finale
    ART. 31
    Fiecare persoană care semnează contractul declară şi garantează părţilor că este reprezentantul autorizat al părţii pentru care semnează.

    ART. 32
    Părţile pot negocia şi alte clauze specifice, cu condiţia ca acestea să nu contravină clauzelor obligatorii prevăzute în contract şi legislaţiei în vigoare.

    ART. 33
    Contractul se încheie astăzi ..............., în două exemplare originale în limba română, având aceeaşi valoare juridică, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă

    Reprezentant P/OTS
    Numele şi prenumele: .....................................
    Funcţia: ........................................
    Semnătura: .......................................
    Reprezentant beneficiar
    Numele şi prenumele: ..................................
    Funcţia: .................................................
    Semnătura: .......................................

    ANEXA 4

    la norma tehnică
    Raportul privind gradul de odorizare al gazelor naturale

┌────┬────┬─────────┬────────────────┬─────────┬─────────┬──────────┐
│ │Data│ │Instalaţia de │ │Gradul de│ │
│ │ │ │odorizare │ │odorizare│ │
│ ├────┤Denumirea├───┬────────────┤Locul de ├─────────┤ │
│Nr. │ │punctului│ │ │prelevare│[mg/mc] │ │
│crt.│zz/ │de │ │ │a probei │(T_s = │Observaţii│
│ │ll/ │odorizare│Tip│Nr. de │de gaze │288,15 K │ │
│ │aaaa│ │ │identificare│naturale │şi p_s = │ │
│ │ │ │ │ │ │101325 │ │
│ │ │ │ │ │ │Pa) │ │
├────┼────┼─────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │
├────┼────┼─────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│... │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼─────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│... │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼─────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│n │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────┴─────────┴───┴────────────┴─────────┴─────────┴──────────┘    ANEXA 5

    la norma tehnică
    Raportarea cantităţii de odorizant consumate în funcţie de debitul de gaze naturale măsurat

┌────┬─────────────────┬─────────┬────────────────┬─────────┬──────────┬────────┬─────────────┐
│ │Perioada │ │ │Raţia de │ │ │Debitul de │
│ │monitorizată │ │Instalaţia de │odorizare│Consumul │Consumul│gaze naturale│
│ ├────────┬────────┤ │odorizare │prescrisă│planificat│realizat│măsurat │
│ │Început │Sfârşit │Denumirea│ │ │ │ │ │
│Nr. ├────┬───┼────┬───┤punctului├───┬────────────┼─────────┼──────────┼────────┼─────────────┤
│crt.│ │ │ │ │de │ │ │[mg/mc] │ │ │[mii mc/ │
│ │ │ │ │ │odorizare│ │ │(T_s = │ │ │perioada │
│ │Data│Ora│Data│Ora│ │Tip│Nr. de │288,15 K │[kg] │[kg] │monitorizată]│
│ │ │ │ │ │ │ │identificare│şi p_s = │ │ │(T_s = 288,15│
│ │ │ │ │ │ │ │ │101325 │ │ │K şi p_s = │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Pa) │ │ │101325 Pa) │
├────┼────┼───┼────┼───┼─────────┼───┼────────────┼─────────┼──────────┼────────┼─────────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │
├────┼────┼───┼────┼───┼─────────┼───┼────────────┼─────────┼──────────┼────────┼─────────────┤
│... │ │ │ │ │... │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼───┼────┼───┼─────────┼───┼────────────┼─────────┼──────────┼────────┼─────────────┤
│... │ │ │ │ │... │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼───┼────┼───┼─────────┼───┼────────────┼─────────┼──────────┼────────┼─────────────┤
│n │ │ │ │ │n │ │ │ │ │ │ │
└────┴────┴───┴────┴───┴─────────┴───┴────────────┴─────────┴──────────┴────────┴─────────────┘    ANEXA 6

    la norma tehnică
    Instalaţii de odorizare folosite pentru odorizarea gazelor naturale
    CAP. I
    Instalaţia de odorizare prin evaporare
    ART. 1
    Instalaţia de odorizare prin evaporare funcţionează pe principiul volatilizării odorizantului şi antrenării vaporilor rezultaţi de un curent de gaze naturale, care în aval se amestecă cu gazele naturale din conductă.

    ART. 2
    Instalaţia de odorizare prin evaporare poate fi:
    a) locală;
    b) centralizată.


    ART. 3
    (1) Instalaţia de odorizare prin evaporare este:
    a) de tip by-pass;
    b) cu fitil.

    (2) În instalaţia prevăzută la alin. (1) lit. a) o cantitate parţială din debitul de gaze naturale este saturată cu odorizant şi apoi este amestecată cu debitul total de gaze naturale.
    (3) Instalaţia prevăzută la alin. (1) lit. b) funcţionează pe principiul evaporării odorizantului din vasul de lucru, prin intermediul unui fitil, şi amestecării vaporilor acestuia cu debitul de gaze naturale.
    (4) Principiul de funcţionare şi schema instalaţiei de odorizare prin evaporare sunt prezentate în SR 13406:2014 şi SR ISO/TS 16922:2014.

    CAP. II
    Instalaţia de odorizare prin picurare
    ART. 4
    (1) Instalaţia de odorizare prin picurare funcţionează pe principiul vaporizării picăturilor de odorizant introduse în vasul-tampon, prin intermediul unui robinet de reglare, şi amestecării vaporilor acestuia cu debitul de gaze naturale.
    (2) Instalaţia prevăzută la alin. (1) se utilizează pentru odorizarea unor cantităţi mici de gaze naturale.

    ART. 5
    Principiul de funcţionare şi schema instalaţiei de odorizare prin picurare sunt prezentate în SR 13406:2014.

    ART. 6
    Instalaţia de odorizare prin picurare este o instalaţie de odorizare locală.

    CAP. III
    Instalaţia de odorizare prin injecţie
    ART. 7
    (1) Instalaţia de odorizare prin injecţie funcţionează pe principiul alimentării continue a debitului de gaze naturale cu odorizant în funcţie de debitul gazelor naturale din conductă; alimentarea este realizată cu ajutorul unei pompe dozatoare.
    (2) Instalaţia de odorizare prin injecţie este destinată odorizării gazelor naturale din sistemele de transport.

    ART. 8
    Instalaţia de odorizare prin injecţie se compune din:
    a) instalaţia de odorizare propriu-zisă;
    b) staţia de reglare presiune gaze naturale comandă;
    c) sistemul de măsurare debit de gaze naturale;
    d) modul de automatizare.


    ART. 9
    Principiul de funcţionare şi schema instalaţiei de odorizare prin injecţie sunt prezentate în SR 13406:2014 şi SR ISO/TS 16922:2014.

    ART. 10
    Instalaţia de odorizare prin injecţie poate fi:
    a) locală;
    b) centralizată.


    ART. 11
    Funcţionarea instalaţiei de odorizare prin injecţie nu trebuie să fie influenţată de variaţia presiunii de aspiraţie la pompele dozatoare sau de variaţia presiunii din conducta de gaze naturale.

    CAP. IV
    Instalaţia de odorizare prin eşantionare
    ART. 12
    Instalaţia de odorizare prin eşantionarea debitului de gaz este destinată odorizării gazelor naturale, având ca principiu de bază eşantionarea debitului de gaze naturale şi dozarea eşantionului cu o cantitate de odorizant necesară atingerii raţiei de odorizare dorită.

    ART. 13
    Instalaţia de odorizare prin eşantionare poate fi:
    a) locală;
    b) centralizată.


    ART. 14
    Instalaţia de odorizare prin eşantionare este compusă din:
    a) instalaţia de odorizare propriu-zisă;
    b) modul de automatizare;
    c) sistemul de măsurare a debitului de gaze naturale.


    ART. 15
    Principiul de funcţionare constă în alimentarea debitului de gaze naturale cu odorizant, în funcţie de debitul de gaze naturale ce trece prin conductă.

    ART. 16
    Instalaţia de odorizare prin eşantionare este prezentată în figura*) de mai jos.
    *) Figura este reprodusă în facsimil.
 (a se vedea imaginea asociată)
    Legendă:
    - Fyg - filtru;
    – PC - regulator de presiune;
    – P1-01 - manometru gaz transvazare;
    – P1-02 - manometru gaz comandă;
    – PSH - supapă de siguranţă;
    – Fyc - filtru cărbune activ;
    – Fzo - filtru odorizant;
    – VL - vas de lucru;
    – VT - vas de transport;
    – SN - sticlă de nivel;
    – TCEA - tablou comandă electric;
    – IO - injector odorizant;
    – R - robinet manevră;
    – VEM 1, 2 - electrovalvă cu trei căi;
    – VD - vas dozare.    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016