Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMĂ TEHNICĂ din 14 septembrie 2022  privind modul de determinare a zonelor de protecţie şi zonelor de siguranţă pentru capacităţile termice din sistemele de alimentare centralizată cu energie termică    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORMĂ TEHNICĂ din 14 septembrie 2022 privind modul de determinare a zonelor de protecţie şi zonelor de siguranţă pentru capacităţile termice din sistemele de alimentare centralizată cu energie termică

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 928 din 22 septembrie 2022
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 114 din 14 septembrie 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 928 din 22 septembrie 2022.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    SECŢIUNEA 1
    Scop
    ART. 1
    (1) Prezenta normă tehnică are drept scop stabilirea regulilor şi principiilor necesare pentru:
    a) instituirea zonelor de protecţie şi zonelor de siguranţă ale capacităţilor termice din cadrul sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică;
    b) determinarea dimensiunilor/limitelor zonelor/distanţelor de protecţie, zonelor/distanţelor de siguranţă şi distanţelor minime de amplasare pentru fiecare tip de capacitate termică;
    c) coexistenţa capacităţilor termice cu elemente naturale, construcţii sau instalaţii din vecinătatea lor.

    (2) Distanţele de protecţie şi distanţele de siguranţă pentru construcţiile, instalaţiile şi amenajările aferente centralelor termice se stabilesc conform prevederilor din anexa nr. 1.
    (3) Regulile şi distanţele minime aferente amplasării reţelelor termice sunt prevăzute în anexa nr. 2.

    ART. 2
    Prin aplicarea prezentei norme tehnice în proiectarea, construirea, exploatarea şi mentenanţa capacităţilor termice se urmăreşte să se asigure:
    a) protecţia şi buna funcţionare a sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică;
    b) evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor şi mediului;
    c) minimizarea timpilor de intervenţie şi a costurilor aferente refacerii zonelor de domeniu public afectate de lucrări de întreţinere/reparaţii, remedierea avariilor sau realizarea unor proiecte de investiţii în sistemele de alimentare centralizată cu energie termică.


    SECŢIUNEA a 2-a
    Domeniu de aplicare
    ART. 3
    Norma tehnică se aplică la:
    a) proiectarea, construirea, verificarea, mentenanţa şi reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea capacităţilor termice instalate în regim definitiv sau temporar;
    b) emiterea de către operatorii serviciului public de alimentare cu energie termică a avizelor de amplasament pentru obiective (construcţii/instalaţii/amenajări peisagistice) care se realizează în vecinătatea capacităţilor termice;
    c) stabilirea de restricţii şi interdicţii pentru plantarea de arbori/pomi fructiferi şi realizarea de construcţii/instalaţii/ amenajări peisagistice în vecinătatea capacităţilor termice;
    d) urmărirea de către operatorii serviciului public de alimentare cu energie termică a îndeplinirii condiţiilor de coexistenţă a capacităţilor termice cu elementele naturale (arbori/pomi fructiferi) şi alte obiective (construcţii/instalaţii/ amenajări peisagistice) din vecinătate.


    ART. 4
    Prezenta normă tehnică nu se aplică centralelor electrice de cogenerare, pentru care determinarea zonelor de protecţie şi zonelor de siguranţă se realizează în conformitate cu prevederile Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protecţie şi zonelor de siguranţă aferente capacităţilor energetice, aprobată prin ordin al preşedintelui ANRE.

    ART. 5
    Adaptarea capacităţilor termice existente, aflate în fază de execuţie sau în funcţiune la data intrării în vigoare a prezentei norme tehnice, pentru conformarea la prevederile acesteia este obligatorie în situaţia în care se stabileşte că exploatarea respectivelor capacităţi termice prezintă probleme deosebite, precum pericole pentru oameni, pentru siguranţa construcţiilor sau pentru alimentarea cu energie termică a consumatorilor, astfel:
    a) cu ocazia lucrărilor de reabilitare, modernizare sau retehnologizare;
    b) prin aplicarea în cel mai scurt timp a unor soluţii tehnice cu caracter provizoriu sau, în măsura în care este posibil, cu caracter definitiv.


    ART. 6
    Aplicarea prezentei norme tehnice se face cu respectarea prevederilor tuturor actelor normative aplicabile în sectorul energiei termice şi în sectoarele adiacente. Cerinţele prezentei norme tehnice sunt minimale.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Definiţii şi abrevieri
    ART. 7
    În cuprinsul prezentei norme tehnice se utilizează următoarele abrevieri:

┌─────┬────────────────────────────────┐
│ │Autoritatea Naţională de │
│ANRE │Reglementare în Domeniul │
│ │Energiei │
├─────┼────────────────────────────────┤
│CET │centrală electrică de cogenerare│
├─────┼────────────────────────────────┤
│CT │centrală termică │
├─────┼────────────────────────────────┤
│MT │modul termic │
├─────┼────────────────────────────────┤
│PT/ST│punct termic/staţie termică │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │reţea termică (Poate fi reţea │
│RT │termică de transport sau reţea │
│ │termică de distribuţie.) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│SACET│sistem de alimentare │
│ │centralizată cu energie termică │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │serviciu public de alimentare cu│
│SPAET│energie termică în sistem │
│ │centralizat │
├─────┼────────────────────────────────┤
│SR │standard românesc │
└─────┴────────────────────────────────┘
    ART. 8
    (1) Termenii utilizaţi în prezenta normă tehnică au semnificaţiile prevăzute în:
    a) Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 239/2019 pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice, cu modificările şi completările ulterioare;
    h) Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    i) Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;
    j) Instrucţiunile ministrului afacerilor interne nr. 9/2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităţilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările ulterioare.

    (2) În înţelesul prezentei norme tehnice, termenii specifici utilizaţi au următoarele semnificaţii:

┌───────────┬──────────────────────────┐
│ │suprafaţa de teren ocupată│
│ │de elementele constructive│
│ │ale drumului: parte │
│ │carosabilă, trotuare, │
│ │piste pentru ciclişti, │
│ampriza │acostamente, şanţuri, │
│drumului │rigole, taluzuri, şanţuri │
│ │de gardă, ziduri de │
│ │sprijin şi lucrări de │
│ │artă, precum poduri, │
│ │viaducte, tuneluri, pasaje│
│ │etc. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │răspunsul scris al │
│ │operatorului SPAET la │
│ │cererea unui solicitant, │
│ │în care se precizează │
│ │punctul de vedere faţă de │
│ │propunerea de amplasare a │
│aviz de │unui obiectiv al │
│amplasament│solicitantului, din │
│ │punctul de vedere al │
│ │îndeplinirii condiţiilor │
│ │de coexistenţă a │
│ │obiectivului cu │
│ │capacităţile termice ale │
│ │SACET │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │construcţie subterană │
│ │pentru pozarea conductelor│
│canal │de agenţi termici, │
│termic │asigurând protecţia │
│ │mecanică şi hidrofugă a │
│ │acestora │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │centrală termică, reţea │
│ │termică, staţie/punct/ │
│ │modul termic şi/sau alte │
│ │echipamente, construcţii, │
│capacitate │instalaţii, amenajări │
│termică │aferente unor centrale/ │
│ │staţii/ puncte/module │
│ │termice, cuprinse în │
│ │incinta acestora sau în │
│ │exterior │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │ansamblu de echipamente, │
│ │instalaţii şi aparate │
│ │utilizate pentru │
│centrală │producerea centralizată a │
│termică │energiei termice, împreună│
│ │cu incinta şi amenajările │
│ │constructive care le │
│ │adăpostesc │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Legea serviciului public │
│legea │de alimentare cu energie │
│aplicabilă │termică nr. 325/2006, cu │
│ │modificările şi │
│ │completările ulterioare │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │ansamblul instalaţiilor │
│ │prin care se realizează │
│ │transformarea şi/sau │
│ │adaptarea parametrilor │
│modul │agentului termic, conform │
│termic │necesităţilor de consum │
│ │ale unui utilizator, │
│ │amplasate în imediata │
│ │apropiere a locului de │
│ │consum al acestuia │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │operator economic titular │
│ │al unei licenţe de │
│ │operator al serviciului │
│operator │public de alimentare cu │
│SPAET │energie termică în sistem │
│ │centralizat sau al unei │
│ │licenţe de transport, │
│ │distribuţie şi furnizare a│
│ │energiei termice │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │ansamblul instalaţiilor │
│ │prin care se realizează │
│staţie │transformarea şi/sau │
│termică/ │adaptarea parametrilor │
│punct │agentului termic, conform │
│termic │necesităţilor de consum │
│ │ale unuia sau mai multor │
│ │utilizatori │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │ansamblu de conducte │
│ │interconectate, │
│ │echipamente şi instalaţii │
│ │auxiliare cu ajutorul │
│reţea │cărora energia termică se │
│termică │transportă şi/sau │
│ │distribuie, în regim │
│ │continuu şi controlat, de │
│ │la sursa de producere │
│ │centralizată la │
│ │utilizatori │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │riscuri determinate de │
│ │manifestări extreme ale │
│ │unor fenomene naturale, │
│ │precum cutremure, furtuni,│
│riscuri │inundaţii, secetă etc., │
│naturale │care au o influenţă │
│ │directă asupra vieţii │
│ │persoanelor, asupra │
│ │bunurilor, societăţii şi a│
│ │mediului înconjurător, în │
│ │ansamblu │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │riscuri determinate de │
│ │interacţiunea între om şi │
│ │natură, declanşate sau │
│ │favorizate de activităţile│
│ │umane desfăşurate cu │
│riscuri │scopul de a utiliza │
│rezultate │elementele cadrului │
│ca urmare a│natural în interes │
│unor │propriu: activităţi │
│activităţi │agricole, miniere, │
│umane │industriale, de │
│ │construcţii sau de │
│ │transport, conflicte │
│ │militare etc. şi care au o│
│ │influenţă directă asupra │
│ │societăţii în ansamblu │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │riscuri determinate de │
│ │procesele industriale sau │
│ │agricole care prezintă │
│riscuri │pericol de incendii, │
│tehnologice│explozii, radiaţii, │
│ │surpări de teren ori de │
│ │poluare a aerului, apei │
│ │sau solului │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │zona adiacentă unei │
│ │capacităţi termice, │
│ │extinsă în spaţiu, în care│
│zonă de │se aplică interdicţii │
│protecţie a│privind accesul │
│capacităţii│persoanelor, regimul │
│termice │construcţiilor şi regimul │
│ │de exploatare a fondului │
│ │funciar, în scopul │
│ │protejării acesteia │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │zona adiacentă unei │
│ │capacităţi termice, │
│ │extinsă în spaţiu, în care│
│zonă de │se aplică restricţii şi/ │
│siguranţă a│sau interdicţii, în scopul│
│capacităţii│protejării şi asigurării │
│termice │bunei funcţionări a │
│ │acesteia, precum şi pentru│
│ │evitarea punerii în │
│ │pericol a persoanelor, │
│ │bunurilor şi mediului │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │zona unde pot coexista mai│
│ │multe capacităţi termice │
│ │care nu impietează una │
│zonă de │asupra celeilalte, nici în│
│siguranţă │ceea ce priveşte siguranţa│
│comună │în funcţionare şi nici din│
│ │punctul de vedere al │
│ │exploatării şi mentenanţei│
│ │acestora │
└───────────┴──────────────────────────┘
    SECŢIUNEA a 4-a
    Documente de referinţă
    ART. 9
    (1) Aplicarea prezentei norme tehnice se face cu respectarea dispoziţiilor următoarelor acte normative:
    1. Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    2. Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările şi completările ulterioare;
    3. Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    4. Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    5. Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare;
    6. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
    7. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    8. Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările ulterioare;
    9. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    10. Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
    11. Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
    12. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    13. Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    14. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    15. Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    16. Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    17. Legea nr. 163/2015 privind standardizarea naţională;
    18. Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
    19. Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    20. Hotărârea Guvernului nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
    21. Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare;
    22. Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică;
    23. Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    24. Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, cu modificările şi completările ulterioare;
    25. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    26. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    27. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
    28. Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    29. Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

    (2) Dispoziţiile prezentei norme se coroborează/completează cu prevederile următoarelor normative, standarde, prescripţii şi îndrumare de proiectare:
    1. I13-2015 Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de încălzire centrală (revizuire şi comasare normativele I 13-2002 şi I 13/1-2002), aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 845/2015;
    2. NP 058-02 Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică (reţele şi puncte termice), aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 931/2002*);
    *) Ordinele ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 931/2002, 926/2002 şi 940/2002 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    3. NP 059-02 Normativ privind exploatarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică - reţele şi puncte termice, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 926/2002*);
    4. NP 029-02 Normativ de proiectare, execuţie şi exploatare pentru reţele termice cu conducte preizolate, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 940/2002*);
    5. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 239/2019 pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice, cu modificările şi completările ulterioare;
    6. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2018 privind aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale;
    7. Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.294/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalaţii şi a pomilor în localităţile urbane şi rurale;
    8. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 118/2013 privind aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea şi execuţia conductelor de transport gaze naturale, cu modificările şi completările ulterioare;
    9. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 38/2008 pentru aprobarea Normativului pentru proiectarea şi executarea reţelelor de cabluri electrice;
    10. Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 27/1999**) pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor„ indicativ P118/99;
    **) Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 27/1999 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    11. Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.465/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice „Cod de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri“ - indicativ P 100-1/2013, cu modificările şi completările ulterioare;
    12. Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 663/2010 pentru aprobarea Prescripţiilor tehnice PT C 1-2010 „Cazane de abur, cazane de apă fierbinte, supraîncălzitoare şi economizoare independente“, PT C 4-2010 „Recipiente metalice stabile sub presiune“, PT C 6-2010 „Conducte metalice sub presiune pentru fluide“, PT C 7-2010 „Dispozitive de siguranţă“, PT C 8-2010 „Instalaţii de distribuţie gaze petroliere lichefiate“, PT C 9-2010 „Cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune“, PT C 10-2010 „Conducte de abur şi conducte de apă fierbinte sub presiune“, cu modificările ulterioare;
    13. Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 1.007/2010 pentru aprobarea prescripţiilor tehnice PT A1-2010 „Aparate de încălzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos cu puteri nominale ≤ 400 kW“, PT C2-2010 „Arzătoare cu combustibili gazoşi şi lichizi“ şi PT C11-2010 „Sisteme de automatizare aferente centralelor termice şi instalaţii de ardere aferente cazanelor“;
    14. Normativ privind fundarea construcţiilor pe pământuri sensibile la umezire, indicativ NP 125:2010, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2.688/2010;
    15. SR 4369:2012 Instalaţii de încălzire şi ventilare. Terminologie;
    16. SR 8591 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare;
    17. SR EN 253:2020 Conducte pentru sisteme de încălzire urbană. Sisteme legate de conducte pentru reţele de apă caldă îngropate direct în pământ. Ansamblu prefabricat de ţeavă de serviciu din oţel, izolaţie termică de poliuretan şi manta de polietilenă;
    18. STAS 3417-85 Coşuri şi canale de fum pentru instalaţii de încălzire centrală;
    19. STAS 7132-86 Instalaţii de încălzire centrală. Măsuri de siguranţă la instalaţiile de încălzire centrală cu apă având temperatura maximă de 115°C;
    20. SR ISO 3864-1:2016 - Simboluri grafice. Culori şi semne de securitate. Partea 1: Principii de proiectare pentru semne de securitate şi marcaje de securitate;
    21. SR ISO 3864-2:2017 - Simboluri grafice. Culori şi semne de securitate. Partea 2: Principii de proiectare pentru etichetarea de securitate a produselor;
    22. SR ISO 3864-3:2017 - Simboluri grafice. Culori şi semne de securitate. Partea 3: Principii de proiectare pentru simbolurile grafice utilizate în semnele de securitate;
    23. SR ISO 3864-4:2018 - Simboluri grafice. Culori şi semne de securitate. Partea 4: Caracteristici colorimetrice şi fotometrice ale materialelor semnelor de securitate;
    24. SR EN ISO 7010:2020 - Simboluri grafice. Culori de securitate şi semne de securitate. Semne de securitate înregistrate.


    CAP. II
    Modul de determinare a zonelor de protecţie şi zonelor de siguranţă ale capacităţilor termice
    SECŢIUNEA 1
    Reguli şi principii care stau la baza instituirii zonelor de protecţie şi zonelor de siguranţă ale capacităţilor termice
    ART. 10
    Pentru protecţia şi buna funcţionare a SACET, precum şi pentru evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor şi mediului se instituie zonele de protecţie şi zonele de siguranţă ale capacităţilor termice din cadrul SACET, în conformitate cu prevederile prezentei norme tehnice.

    ART. 11
    În vederea protejării şi bunei funcţionări a capacităţilor termice din SACET se instituie pentru terţi, persoane fizice sau juridice, interdicţiile prevăzute de legea aplicabilă.

    ART. 12
    Capacităţile termice pentru care se instituie zone de protecţie şi zone de siguranţă sunt:
    a) centralele termice;
    b) staţiile termice/punctele termice/modulele termice;
    c) reţelele termice de transport şi de distribuţie, subterane şi supraterane.


    ART. 13
    Prin delimitarea zonelor de protecţie ale capacităţilor termice se asigură:
    a) exploatarea corespunzătoare a capacităţilor termice;
    b) mentenanţa capacităţilor termice;
    c) minimizarea expunerii capacităţilor termice la riscuri tehnologice, la riscuri rezultate ca urmare a unor activităţi umane şi la riscuri naturale;
    d) minimizarea timpilor de intervenţie şi a costurilor aferente refacerii zonelor de domeniu public afectate de lucrări de întreţinere/reparaţii, remediere avarii sau realizare a unor proiecte de investiţii în SACET.


    ART. 14
    Prin delimitarea zonelor de siguranţă ale capacităţilor termice se urmăreşte evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor şi mediului în apropierea capacităţilor termice.

    ART. 15
    La delimitarea zonelor de protecţie şi zonelor de siguranţă ale capacităţilor termice se ţine seama inclusiv de cerinţele privind siguranţa unor obiective învecinate cu capacităţile termice, şi anume:
    a) cerinţe privind protecţia arborilor/pomilor fructiferi plantaţi pe domenii publice şi/sau private, în zona de trecere a reţelelor termice sau în proximitatea acestora;
    b) cerinţe privind regimul drumurilor şi al căilor ferate;
    c) reguli cu privire la siguranţa construcţiilor şi la apărarea interesului public;
    d) cerinţe privind stabilirea zonelor de protecţie şi zonelor de siguranţă aferente capacităţilor energetice;
    e) cerinţe privind stabilirea zonelor de protecţie şi zonelor de siguranţă pentru obiective din sectorul gazelor naturale.


    ART. 16
    În vederea minimizării expunerii capacităţilor termice, respectiv a vecinătăţilor acestora, la riscurile prevăzute la art. 13. lit. c), delimitarea zonelor de protecţie şi zonelor de siguranţă ale capacităţilor termice se face având în vedere:
    a) caracteristicile tehnice şi constructive specifice fiecărei capacităţi termice sau componentelor acesteia, stabilite prin proiecte, aprobări, acorduri şi avize;
    b) gradul de rezistenţă la foc a construcţiilor;
    c) categoria de pericol de incendiu a construcţiilor şi instalaţiilor;
    d) clasele de importanţă a construcţiilor;
    e) clasele de periculozitate a materialelor şi substanţelor depozitate;
    f) clasele de risc seismic ale construcţiilor;
    g) zonarea mediilor cu pericol de explozie;
    h) cerinţe de sănătate şi securitate a muncii;
    i) cerinţe de protecţie sanitară;
    j) asigurarea stabilităţii terenului pe care se amplasează capacităţile termice;
    k) asigurarea condiţiilor de coexistenţă cu vegetaţia (arbori/pomi fructiferi, perdele de protecţie a drumurilor etc., din domeniul public sau privat) situată în zona de trecere a reţelei termice.


    SECŢIUNEA a 2-a
    Delimitarea zonelor de protecţie şi zonelor de siguranţă ale capacităţilor termice
    ART. 17
    (1) Pentru partea unei centrale termice care cuprinde echipamente, construcţii, instalaţii şi amenajări din incinta împrejmuită a centralei, zona de protecţie este delimitată de împrejmuirea incintei centralei. Zona de siguranţă este aceeaşi cu zona de protecţie, cu excepţia căilor de acces unde se extinde cu 5 m pe lăţimea căii de acces.
    (2) Pentru construcţii, instalaţii şi amenajări aferente unei centrale termice şi situate în afara incintei împrejmuite a acesteia se stabilesc distanţe de protecţie şi distanţe de siguranţă conform prevederilor din anexa nr. 1.

    ART. 18
    (1) Pentru o staţie termică/un punct termic neîmprejmuit(ă), zona de protecţie este suprafaţa construită a staţiei termice/punctului termic. Zona de siguranţă se extinde cu 1 m faţă de zona de protecţie, cu excepţia căii de acces unde se extinde cu 5 m pe lăţimea căii de acces.
    (2) Pentru o staţie termică/un punct termic împrejmuită/ împrejmuit, zona de protecţie este delimitată de împrejmuirea staţiei termice/punctului termic. Zona de siguranţă este aceeaşi cu zona de protecţie, cu excepţia căii de acces unde se extinde cu 5 m pe lăţimea căii de acces.
    (3) Pentru un modul termic, zona de protecţie şi zona de siguranţă sunt delimitate de suprafaţa construită a modulului termic.

    ART. 19
    (1) Pentru reţelele termice subterane şi supraterane se stabilesc următoarele zone de protecţie şi zone de siguranţă:
    a) pentru conducte amplasate subteran:
    (i) zona de protecţie - suprafaţa totală a proiecţiei în plan orizontal a conductei/canalului termic, după caz;
    (ii) zona de siguranţă - în limita a 10 m în exteriorul zonei de protecţie;

    b) pentru conducte amplasate suprateran:
    (i) zona de protecţie - suprafaţa formată de proiecţia suporţilor şi a conductelor pe toată lungimea acestora;
    (ii) zona de siguranţă - în limita a 10 m în exteriorul zonei de protecţie.


    (2) Distanţele minime necesare amplasării reţelelor termice se stabilesc conform prevederilor din anexa nr. 2.
    (3) Este interzisă plantarea arborilor de-a lungul traseului reţelelor termice subterane ale SACET, în zona de protecţie şi zona de siguranţă a acestora.

    ART. 20
    (1) La stabilirea zonelor de siguranţă comune cu alte obiective se va respecta principiul priorităţii zonei de protecţie/zonei de siguranţă care are dimensiunea cea mai mare, respectiv se va păstra distanţa cea mai mare de protecţie/de siguranţă dintre cele reglementate pentru fiecare obiectiv.
    (2) Un teren situat în zona de siguranţă a unui obiectiv, care constituie şi zona de protecţie a altui obiectiv, se supune restricţiilor acesteia din urmă.
    (3) Accesul în zona de protecţie a unui obiectiv care se suprapune cu/este situat în zona de protecţie a altui obiectiv se face cu respectarea cerinţelor cumulate pentru cele două zone de protecţie.

    CAP. III
    Acţiuni specifice ale operatorilor SPAET în zonele de protecţie şi în zonele de siguranţă ale capacităţilor termice din cadrul SACET
    ART. 21
    Pe durata de valabilitate a licenţei acordate de către ANRE, operatorii SPAET beneficiază de drepturile conferite de legea aplicabilă asupra terenurilor şi a bunurilor proprietate publică sau proprietate privată a altor persoane fizice sau juridice aflate în vecinătatea capacităţilor termice din cadrul SACET şi asupra activităţilor desfăşurate de persoane fizice sau juridice în vecinătatea capacităţilor termice din cadrul SACET.

    ART. 22
    (1) În vederea exercitării drepturilor şi a respectării obligaţiilor care le revin prin lege în zonele de protecţie şi în zonele de siguranţă ale capacităţilor termice din cadrul SACET, operatorii SPAET vor prevedea, acolo unde este posibil, îngrădiri pentru restricţionarea accesului în aceste zone.
    (2) În zona de protecţie/zona de siguranţă a unor amenajări aferente capacităţilor termice care nu pot fi delimitate prin îngrădiri, operatorii SPAET vor instala în mod obligatoriu panouri, plăcuţe, borne de marcaj sau vor realiza inscripţionări de identificare şi de avertizare pentru restricţionarea accesului, în care se vor preciza dimensiunea zonei cu restricţii de acces şi riscurile care există în zonă (de explozie, de cădere, de surpare etc.).
    (3) Operatorii SPAET vor prevedea panouri avertizoare privind zona de protecţie/zona de siguranţă a centralelor termice, staţiilor/punctelor termice şi, dacă este cazul, modulelor termice.
    (4) În cazul unor şantiere temporare sau mobile pentru lucrări de remediere a avariilor sau alte reparaţii neplanificate, se utilizează marcaje temporare, pe toată durata menţinerii şantierului, pentru semnalizarea obstacolelor şi a locurilor periculoase.
    (5) În cazul executării de lucrări în zona de drum public, orice şantier sau alt obstacol temporar în calea circulaţiei trebuie să fie semnalizat în mod vizibil utilizatorilor drumului public, cu marcarea zonelor de siguranţă aferente.

    ART. 23
    (1) Operatorii SPAET au obligaţia să asigure informarea proprietarilor de terenuri cuprinse în zonele de protecţie şi/sau în zonele de siguranţă ale capacităţilor termice din cadrul SACET, precum şi, la cerere, a terţilor interesaţi, cu privire la dimensiunile acestor zone şi la interdicţiile/restricţiile stabilite în prezenta normă tehnică.
    (2) Informarea se poate face prin intermediul autorităţilor administraţiei publice locale şi/sau prin orice alte mijloace de comunicare stabilite de operatorul SPAET.

    ART. 24
    Operatorii SPAET au obligaţia de a solicita desfiinţarea construcţiilor şi a altor obiective amplasate ilegal în zonele de protecţie ale capacităţilor termice din cadrul SACET, precum şi a celor care nu respectă distanţele de siguranţă faţă de amenajările, construcţiile şi instalaţiile aferente capacităţilor termice din cadrul SACET.

    ART. 25
    (1) Operatorii SPAET au dreptul de a utiliza terenurile şi alte bunuri aflate în proprietatea unui terţ, cu respectarea prevederilor legale aplicabile, pentru a asigura buna funcţionare a capacităţilor termice din cadrul SACET.
    (2) În cazul unei avarii la reţelele subterane ale SACET, operatorul SPAET are dreptul să intervină în regim de urgenţă pentru eliberarea terenului în zona de protecţie şi în zona de siguranţă a acestora.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale
    ART. 26
    Dimensiunile/Limitele zonelor de protecţie şi zonelor de siguranţă reglementate prin prezenta normă tehnică sunt stabilite pe baza prevederilor legale şi a prescripţiilor tehnice aplicabile.

    ART. 27
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta normă tehnică.

    ANEXA 1

    la norma tehnică
    DISTANŢE DE PROTECŢIE ŞI DISTANŢE DE SIGURANŢĂ
    pentru construcţiile, instalaţiile şi amenajările aferente CT, care sunt situate în afara incintei împrejmuite a CT

┌─────────────┬───────────┬──────────┬──────────┬──────────────┐
│Denumirea │Distanţa de│Distanţa │ │ │
│construcţiei,│protecţie │de │De unde se│Observaţii │
│instalaţiei, │(m) │siguranţă │măsoară │ │
│amenajării │ │(m) │ │ │
├─────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │^1) În │
│ │ │ │ │condiţiile │
│ │ │ │ │prevăzute de │
│ │ │ │ │Norma tehnică │
│ │ │ │ │privind │
│Reţele │ │ │ │delimitarea │
│tehnologice │^1) │^1) │^1) │zonelor de │
│de energie │ │ │ │protecţie şi │
│electrică │ │ │ │de siguranţă │
│ │ │ │ │aferente │
│ │ │ │ │capacităţilor │
│ │ │ │ │energetice, │
│ │ │ │ │aprobată prin │
│ │ │ │ │ordin ANRE │
├─────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │În condiţiile │
│ │ │ │ │prevăzute de │
│ │ │ │ │Normele │
│ │ │ │ │tehnice pentru│
│ │ │ │ │proiectarea, │
│ │ │ │ │executarea şi │
│ │ │ │ │exploatarea │
│ │ │ │ │sistemelor de │
│Reţele │2 ÷ 6 m în │ │ │alimentare cu │
│tehnologice │funcţie de │ │de la axul│gaze naturale,│
│de alimentare│diametrul │200 m │conductei │aprobate prin │
│cu gaze │conductei │ │de gaze │Ordinul │
│naturale │de gaze │ │ │preşedintelui │
│ │ │ │ │Autorităţii │
│ │ │ │ │Naţionale de │
│ │ │ │ │Reglementare │
│ │ │ │ │în Domeniul │
│ │ │ │ │Energiei nr. │
│ │ │ │ │89/2018, │
│ │ │ │ │pentru │
│ │ │ │ │distanţa de │
│ │ │ │ │protecţie │
├─────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │a) pentru │ │ │ │
│ │conducte │ │ │ │
│ │amplasate │ │ │ │
│ │subteran: │ │ │ │
│ │suprafaţa │ │ │ │
│ │totală în │ │ │ │
│ │plan │ │ │ │
│ │orizontal a│ │ │ │
│ │conductei/ │ │ │ │
│ │canalului │în limita │ │ │
│Reţele │termic; │a 10 m în │ │ │
│tehnologice │b) pentru │exteriorul│ │ │
│de energie │conducte │zonei de │ │ │
│termică │amplasate │protecţie │ │ │
│ │suprateran:│ │ │ │
│ │suprafaţa │ │ │ │
│ │formată de │ │ │ │
│ │proiecţia │ │ │ │
│ │suporţilor │ │ │ │
│ │şi a │ │ │ │
│ │conductelor│ │ │ │
│ │pe toată │ │ │ │
│ │lungimea │ │ │ │
│ │acestora │ │ │ │
├─────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │- de la │ │
│ │ │ │limita │ │
│ │ │ │exterioară│ │
│ │ │ │a amprizei│ │
│ │ │ │drumului │În condiţiile │
│ │ │ │pentru │Ordonanţei │
│ │ │ │distanţa │Guvernului nr.│
│ │ │ │de │43/1997 │
│ │ │ │protecţie │privind │
│Drumuri │ │ │- de la │regimul │
│industriale │5 m │18 m │axa │drumurilor, │
│ │ │ │drumului │republicată, │
│ │ │ │până la │cu │
│ │ │ │marginea │modificările │
│ │ │ │exterioară│şi │
│ │ │ │a zonei │completările │
│ │ │ │drumului │ulterioare │
│ │ │ │pentru │ │
│ │ │ │distanţa │ │
│ │ │ │de │ │
│ │ │ │siguranţă │ │
├─────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │În condiţiile │
│ │ │ │ │Hotărârii │
│ │ │ │ │Guvernului nr.│
│ │ │ │ │525/1996 │
│ │ │ │ │pentru │
│ │ │ │ │aprobarea │
│ │ │ │ │Regulamentului│
│ │ │ │ │general de │
│ │ │ │ │urbanism, │
│ │ │ │ │republicat, cu│
│ │ │ │ │modificările │
│ │ │ │ │şi │
│ │ │ │ │completările │
│ │ │ │ │ulterioare, │
│ │ │ │ │ale Ordonanţei│
│Căi ferate │ │maximum │de la axa │de urgenţă a │
│industriale │20 m │100 m │căii │Guvernului nr.│
│ │ │ │ferate │12/1998 │
│ │ │ │ │privind │
│ │ │ │ │transportul pe│
│ │ │ │ │căile ferate │
│ │ │ │ │române şi │
│ │ │ │ │reorganizarea │
│ │ │ │ │Societăţii │
│ │ │ │ │Naţionale a │
│ │ │ │ │Căilor Ferate │
│ │ │ │ │Române, │
│ │ │ │ │republicată, │
│ │ │ │ │cu │
│ │ │ │ │modificările │
│ │ │ │ │şi │
│ │ │ │ │completările │
│ │ │ │ │ulterioare │
└─────────────┴───────────┴──────────┴──────────┴──────────────┘    ANEXA 2

    la norma tehnică
    REGULI ŞI DISTANŢE MINIME
    aferente amplasării reţelelor termice
    1. În zona drumului public (ampriza drumului, fâşiile de siguranţă şi fâşiile de protecţie) se poate autoriza, cu avizul conform al organelor de specialitate ale administraţiei publice, amplasarea reţelelor termice.
    2. Amplasarea reţelelor termice se poate face:
    a) subteran, direct în sol, în cazul conductelor din oţel preizolate termic şi în cazul conductelor din polietilenă reticulară preizolate;
    b) subteran, în canale necirculabile sau circulabile, în cazul conductelor din oţel izolate termic în soluţie clasică sau al conductelor preizolate montate pe trasee existente în situaţia lucrărilor de modernizare, reabilitare, înlocuire de reţele;
    c) suprateran.

    3. Reţelele termice din localităţi se pozează de preferinţă în spaţii verzi sau sub trotuare; pozarea lor în zona carosabilă se face numai când celelalte soluţii nu pot fi aplicate şi dacă se are în vedere necesitatea pozării pe acelaşi traseu şi a altor reţele subterane.
    4. În cazul pozării de-a lungul unei artere de circulaţie, traseul reţelelor termice se stabileşte, de regulă, pe partea cu cele mai multe puncte de utilizare (racorduri).
    5. La amplasarea subterană a reţelelor termice în apropierea fundaţiilor clădirilor şi construcţiilor, pilonilor, podurilor, viaductelor, tunelurilor, coşurilor de fum şi a altor construcţii trebuie să se prevadă, de la caz la caz, măsuri (hidroizolaţii, drenuri, instalaţii de golire etc.) care să protejeze aceste construcţii în caz de avarii la reţele.
    6. Pentru reţelele termice subterane montate în canal termic, distanţele minime de la feţele exterioare ale canalelor termice până la alte construcţii trebuie să respecte valorile din tabelul 1.
    Tabelul 1 - Distanţele minime de la feţele exterioare ale canalelor termice până la alte construcţii

┌──────────────────────────────────┬───┐
│1. Distanţe pe orizontală la │(m)│
│trasee paralele │ │
├──────────────────────────────────┼───┤
│a) până la şina de tramvai cea mai│2,0│
│apropiată │ │
├──────────────────────────────────┼───┤
│b) până la şina de cale ferată cea│ │
│mai apropiată: │ │
│- la o cale ferată de racord; │2,0│
│- la o cale ferată curentă, cu │4,0│
│luarea de măsuri speciale în │ │
│timpul lucrului (de reducere a │ │
│vitezei de circulaţie a trenului) │ │
├──────────────────────────────────┼───┤
│c) până la o conductă de apă: │ │
│- pentru conducte îngropate până │0,5│
│la maximum 1,5 m adâncime; │0,6│
│- pentru conducte îngropate peste │ │
│1,5 m adâncime │ │
├──────────────────────────────────┼───┤
│d) până la o conductă de │ │
│canalizare şi drenaj: │ │
│- pentru conducte îngropate până │0,5│
│la maximum 1,5 m adâncime; │0,6│
│- pentru conducte îngropate peste │ │
│1,5 m adâncime │ │
├──────────────────────────────────┼───┤
│e) până la o conductă de gaze │ │
│naturale, având: │1,5│
│- presiune joasă şi intermediară │1,5│
│(0,05-0,2 bar); │2,0│
│- presiune redusă (0,2-2 bar); │ │
│- presiune medie (2-6 bar) │ │
├──────────────────────────────────┼───┤
│f) până la un cablu electric, │0,5│
│subteran având tensiunea: │^1 │
│- între 1 şi 35 kV; │0,5│
│- între 35 şi 110 kV; │0,5│
│- peste 110 kV │ │
├──────────────────────────────────┼───┤
│g) până la marginea fundaţiei │0,6│
│clădirilor şi construcţiilor │^2 │
├──────────────────────────────────┼───┤
│h) până la stâlpii de iluminat │ │
│exterior sau de susţinere a │1,5│
│conductoarelor pentru liniile de │ │
│tramvai, troleibuz şi telefoane │ │
├──────────────────────────────────┼───┤
│i) până la blocul de canalizaţie │ │
│telefonic: │ │
│- pentru conducte îngropate până │0,5│
│la maximum 1,5 m adâncime; │0,6│
│- pentru conducte îngropate peste │ │
│1,5 m adâncime │ │
├──────────────────────────────────┼───┤
│j) până la axul şirului de arbori │1,5│
├──────────────────────────────────┼───┤
│k) până la căminele altor │0,5│
│instalaţii (apă, canalizare etc.) │ │
├──────────────────────────────────┼───┤
│2. Distanţe pe verticală │(m)│
├──────────────────────────────────┼───┤
│a) până la talpa şinei de tramvai,│ │
│cu prevederea de pod de sprijinire│ │
│pentru continuarea circulaţiei şi │0,5│
│cu luarea de măsuri de micşorare a│ │
│vitezei pe timpul execuţiei │ │
├──────────────────────────────────┼───┤
│b) până la talpa şinei de cale │ │
│ferată, cu prevederea de pod de │ │
│sprijinire pentru asigurarea │ │
│continuităţii circulaţiei şi cu │1,0│
│luarea de măsuri de micşorare a │ │
│vitezei de circulaţie a trenului │ │
│pe timpul execuţiei │ │
├──────────────────────────────────┼───┤
│c) până la o conductă de apă sau │ │
│canalizare (reţelele termice se │0,1│
│amplasează obligatoriu deasupra │0,3│
│conductelor de canalizare): │0,1│
│- fără sprijinirea instalaţiei; │ │
│- cu sprijinirea instalaţiei │ │
├──────────────────────────────────┼───┤
│d) până la blocul de canalizaţie │ │
│telefonică: │0,3│
│- fără sprijinirea instalaţiei; │0,1│
│- cu sprijinirea instalaţiei │ │
├──────────────────────────────────┼───┤
│e) până la cablurile electrice │ │
│subterane (Cablurile electrice se │ │
│amplasează deasupra la distanţa │ │
│minimă de 0,2 m.): │0,3│
│- cu tensiunea sub 35 kV, cu │0,3│
│luarea de măsuri de protecţie │0,5│
│termică; │ │
│- cu tensiunea între 35 şi 110 kV,│ │
│cu luarea de măsuri speciale de │ │
│protecţie termică │ │
├──────────────────────────────────┼───┤
│f) până la o conductă de gaze │ │
│naturale (Conducta de gaze │0,3│
│naturale se amplasează deasupra.):│0,1│
│- fără sprijinirea instalaţiei; │ │
│- cu sprijinirea instalaţiei │ │
├──────────────────────────────────┼───┤
│g) pe verticală nu se acceptă │ │
│construcţii de tip: stâlpi de │ │
│iluminat exterior sau de susţinere│ │
│a conductoarelor pentru liniile de│- │
│tramvai, troleibuz şi telefoane, │ │
│semafoare, panouri publicitare │ │
│etc. │ │
└──────────────────────────────────┴───┘


    ^1 Distanţa se poate reduce în cazul protejării termice a cablurilor.
    ^2 În terenuri sensibile la umezire, pentru reţele termice montate direct în sol, distanţa minimă faţă de fundaţiile clădirilor este de 3,0 m, iar pentru reţele termice montate în canale termice distanţa minimă este de 1,50 m.
    NOTĂ:
    Se admite reducerea distanţelor prevăzute în tabelul de mai sus în cazuri speciale, impuse de condiţiile din teren, cu luarea unor măsuri speciale de siguranţă şi stabilitate, puse în acord prin proiect cu factorii interesaţi.


    7. Pentru reţelele termice montate aerian, distanţele minime de la feţele exterioare ale conductelor reţelelor termice amplasate suprateran, inclusiv scări, platforme, împrejmuiri până la alte construcţii supraterane, trebuie să respecte valorile din tabelul 2.
    Tabelul 2 - Distanţele minime de la feţele exterioare ale conductelor reţelelor termice amplasate suprateran, inclusiv scări, platforme, împrejmuiri, până la alte construcţii supraterane

┌─────────────────────────┬────────────┐
│1. Distanţe pe orizontală│(m) │
│la trasee paralele │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│a) până la marginea │ │
│pietrei de bordare sau │ │
│până la marginea │1,0 │
│cablurilor la străzile │ │
│fără copaci │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│b) până la liniile de │2,0 │
│cale ferată │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│c) până la axul liniilor │variabile^1 │
│electrice aeriene │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│d) până la conductoarele │ │
│liniei electrice aeriene,│5,0 │
│în funcţie de tensiune: │6,0 │
│- între 1-110 kV; │7,0 │
│- 220 kV; │ │
│- 400 kV │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│e) până la clădiri, în │Conform │
│funcţie de fundaţia │tabelului 1 │
│stâlpilor │pct. 1 │
├─────────────────────────┼────────────┤
│2. Distanţe pe verticală │(m) │
├─────────────────────────┼────────────┤
│a) până la cel mai │ │
│apropiat conductor al │ │
│liniei electrice aeriene │3,5 │
│de 20 kV şi sub 20 kV, cu│ │
│luarea de măsuri de │ │
│siguranţă │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│b) până la cel mai │ │
│apropiat conductor al │ │
│liniei electrice aeriene │4,0 │
│de 25 kV-110 kV, cu │ │
│luarea de măsuri de │ │
│siguranţă │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│c) până la cel mai │ │
│apropiat conductor al │ │
│liniei electrice aeriene │5,0 │
│de 220 kV, cu luarea de │ │
│măsuri de siguranţă │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│d) până la cel mai │ │
│apropiat conductor al │ │
│liniei electrice aeriene │6,0 │
│de 400 kV, cu luarea de │ │
│măsuri de siguranţă │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│e) deasupra liniilor de │conform │
│cale ferată cu ecartament│normativelor│
│normal sau îngust │specifice │
├─────────────────────────┼────────────┤
│f) până la partea │ │
│superioară a │5,0 │
│îmbrăcămintei drumurilor │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│g) deasupra locurilor de │2,0 │
│trecere pentru pietoni │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│h) înălţimea de amplasare│ │
│a reţelelor aeriene în │0,3 │
│locurile fără circulaţie │ │
│(spaţiu liber minim) │ │
└─────────────────────────┴────────────┘


    ^1 Distanţa este egală cu lungimea celui mai înalt stâlp alimentator electric plus 3 m.

    8. Pentru reţelele termice cu conducte preizolate montate direct în sol, distanţele minime de la suprafaţa exterioară a mantalei conductei preizolate până la alte instalaţii sau construcţii trebuie să respecte valorile din tabelul 3.
    Tabelul 3 - Distanţele minime de la reţelele termice cu conducte preizolate montate direct în sol până la alte instalaţii sau construcţii

┌─────────────────┬────────────────────┐
│ │Distanţa minimă (m) │
│Elementul de ├──────────┬─────────┤
│referinţă │în plan │în plan │
│ │vertical │orizontal│
├─────────────────┼──────────┼─────────┤
│Şina de tramvai │- │1,20 │
├─────────────────┼──────────┼─────────┤
│Cabluri electrice│ │ │
│sau telefonice: │ │ │
│- H (adâncime de │0,2 │0,50 │
│pozare) < 1,50 m │ │0,60 │
│- H (adâncime de │ │ │
│pozare) > 1,50 m │ │ │
├─────────────────┼──────────┼─────────┤
│Conducte de gaze │ │ │
│naturale de joasă│ │ │
│presiune, │- │0,60 │
│intermediară sau │ │ │
│redusă, medie │ │ │
├─────────────────┼──────────┼─────────┤
│Fundaţie sau │ │ │
│priză de pământ a│ │ │
│unui stâlp │ │ │
│aferent liniei │- │2,0 │
│electrice aeriene│ │ │
│cu tensiunea │ │ │
│nominală mai mică│ │ │
│sau egală cu 1 kV│ │ │
├─────────────────┼──────────┼─────────┤
│Stâlpii de │ │ │
│iluminat exterior│ │ │
│sau de susţinere │ │ │
│a conductoarelor │ │ │
│pentru liniile de│ │ │
│tramvai, │- │2,0 │
│troleibuz şi │ │ │
│telefoane, │ │ │
│semafoare, │ │ │
│panouri │ │ │
│publicitare │ │ │
├─────────────────┼──────────┼─────────┤
│Fundaţie de │ │ │
│clădire: │ │ │
│- în teren │- │0,60^1 │
│normal; │- │3,0^2 │
│- în teren │ │ │
│sensibil la │ │ │
│umezire │ │ │
├─────────────────┼──────────┼─────────┤
│ │0,3 │ │
│Conducte de │sub │0,60 │
│canalizare │conductele│ │
│ │preizolate│ │
├─────────────────┼──────────┼─────────┤
│Conducte de gaze │- │1,00 │
│de polietilenă │ │ │
└─────────────────┴──────────┴─────────┘


    ^1 Adâncimea de pozare.
    ^2 Distanţele indicate se aplică cu condiţia asigurării stabilităţii construcţiei.
    – = Nu se acceptă.

    9. Este interzis ca în canalele reţelelor termice să se monteze:
    1. conducte sau canale prin care se transportă medii cu pericol de inflamabilitate, explozie sau alterare, din cauza temperaturii din canal;
    2. conducte, canale sau cabluri din materiale instabile în câmpul de variaţie a temperaturii aerului din canalele termice.
    10. Este interzisă amplasarea conductelor de apă fierbinte şi apă caldă în canale în care există conducte care transportă substanţe (praf, vapori, gaze) care prezintă pericol de incendiu sau explozie.
    11. Reţelele termice alcătuite din conducte preizolate se amplasează sub conductele de gaze naturale, luându-se măsuri de evacuare a eventualelor scăpări de gaze, ţinând seama de indicaţiile cuprinse în Normele tehnice pentru proiectarea şi execuţia conductelor de transport gaze naturale.
    12. Reţelele termice se amplasează obligatoriu deasupra reţelelor de canalizare sau apă şi sub reţelele de telecomunicaţii sau cabluri electrice.
    13. Când reţelele termice intersectează pachete de linii ferate, şosele naţionale sau străzi modernizate, trebuie să se aibă în vedere utilizarea tunelurilor sau a altor lucrări de artă din zonă; în absenţa acestora trebuie să se prevadă supratraversare, şi numai în cazul în care aceasta nu este posibilă, se va prevedea subtraversarea în canale circulabile nou-proiectate.
    14. Traversarea arterelor de circulaţie din ansambluri de clădiri civile şi industriale, cu nivel ridicat al apelor subterane, se face suprateran, cu lire de dilatare verticale, care să asigure circulaţia normală; fac excepţie cazurile în care traversarea subterană este mai economică sau este justificată de necesitatea respectării aspectului zonei respective.
    15. În terenuri normale, la traversările de artere pe care circulaţia nu poate fi întreruptă, reţelele termice se pozează în canale circulabile sau semicirculabile, prevăzute cu trape-plăci de beton care să permită desfacerea canalelor pentru înlocuirea conductelor.
    16. Încrucişările între reţelele subterane se fac, de regulă, la unghiuri de 75º-90º.
    17. Cablurile electrice se amplasează deasupra canalelor termice la o distanţă minimă de 0,2 m (în cazul conductelor de apă fierbinte) şi de 0,5 m (în cazul conductelor de abur). Distanţa se poate reduce cu 50%, aplicând măsuri de protecţie termică a cablului.
    18. Distanţele de siguranţă între canale şi cămine pentru reţele termice faţă de conductele subterane de gaze naturale învecinate sunt prezentate în tabelul 4.
    Tabelul 4 - Distanţele de siguranţă între canale şi cămine pentru reţele termice faţă de conductele subterane de gaze naturale

┌───────────┬───────────────┬───────────────┐
│ │Distanţa minimă│Distanţa minimă│
│Instalaţia,│de la conducta │de la conducta │
│construcţia│de gaze │de gaze │
│sau │naturale din │naturale din │
│obstacolul │polietilenă (m)│oţel (m) │
│ ├───┬───┬───┬───┼───┬───┬───┬───┤
│ │PJ │PR │PM │PI │PJ │PR │PM │PI │
├───────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│Canale │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru │0,5│0,5│1,0│2,0│1,5│1,5│2,0│2,0│
│reţele │ │ │ │ │ │ │ │ │
│termice │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│Cămine │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru │0,5│0,5│1,0│1,5│1,0│1,0│1,0│1,5│
│reţele │ │ │ │ │ │ │ │ │
│termice │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘


    Treptele de presiune din sistemul de alimentare cu gaze naturale:
    a) presiune joasă (PJ), sub 0,05·10^5 Pa (0,05 bar);
    b) presiune redusă (PR), între 2·10^5 Pa (2 bar) şi 0,05·10^5 Pa (0,05 bar);
    c) presiune medie (PM), între 6·10^5 Pa (6 bar) şi 2·10^5 Pa (2 bar);
    d) presiune înaltă (PI), în staţiile de comprimare din instalaţiile de utilizare cu presiunea nominală mai mare de 6·10^5 Pa (6 bar).    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016