Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMĂ SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR din 8 iunie 2023  privind fabricarea produselor lactate în unităţile de prelucrare a laptelui cu volum mic de producţie, care îşi desfăşoară activitatea în regiuni supuse unor constrângeri geografice specifice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORMĂ SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR din 8 iunie 2023 privind fabricarea produselor lactate în unităţile de prelucrare a laptelui cu volum mic de producţie, care îşi desfăşoară activitatea în regiuni supuse unor constrângeri geografice specifice

EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 597 din 30 iunie 2023
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 74 din 8 iunie 2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 597 din 30 iunie 2023.
──────────
    CAP. I
    Domeniu de aplicare
    ART. 1
    Prezenta normă sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor stabileşte măsuri care vizează facilitarea funcţionării unităţilor de prelucrare a laptelui cu un volum mic de producţie în regiuni care fac obiectul constrângerilor geografice specifice.

    ART. 2
    În înţelesul prezentei norme sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, următoarele expresii se definesc astfel:
    a) unităţi de prelucrare lapte cu un volum mic de producţie - unităţi a căror capacitate nu depăşeşte următoarele limite:
    1. 180.000 l lapte/an, în cazul unităţilor de procesare a laptelui autorizate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;
    2. 60.000 l lapte/an, în cazul centrelor de prelucrare lapte integrate/aparţinând exploataţiei şi atelierelor locale de prelucrare a laptelui care funcţionează în baza înregistrării sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor;

    b) regiuni supuse unor constrângeri geografice specifice - localităţile din Delta Dunării, localităţile prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 97/1.332/2019 privind aprobarea criteriilor de încadrare şi a listei localităţilor din zona montană, precum şi localităţile din zonele defavorizate, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, care au dezvoltat creşterea animalelor ca o parte importantă a economiei locale, au un interes turistic deosebit asociat consumului de produse locale, au un teren accidentat şi alte caracteristici geografice speciale, o reţea rutieră într-o stare precară, un număr insuficient de mijloace adecvate de transport pe distanţe lungi şi condiţii meteorologice adesea nefavorabile.


    CAP. II
    Cerinţe privind amplasarea, construirea, echipamentul unităţilor de prelucrare a laptelui cu volum mic de producţie, care îşi desfăşoară activitatea în regiuni supuse unor constrângeri geografice specifice
    ART. 3
    (1) Amplasarea unităţilor de prelucrare a laptelui cu volum mic de producţie, care îşi desfăşoară activitatea în regiuni supuse unor constrângeri geografice specifice, nu trebuie să urmeze o abordare de producţie liniară şi nu trebuie să prevadă o intrare separată pentru materiile prime directe, o ieşire separată pentru produsele finite, respectiv o intrare separată pentru materiile prime indirecte, materialele de ambalare sau chiar pentru personal.
    (2) Fabricarea de produse lactate la o fermă de animale trebuie să aibă loc într-o zonă separată, distinctă de restul fermei, unde au fost luate toate măsurile necesare pentru a evita riscul de contaminare încrucişată a laptelui cu zona înconjurătoare.
    (3) Se poate utiliza acelaşi spaţiu al unităţii pentru mai multe faze de lucru, cu condiţia ca acestea să fie succesive şi separate în timp, iar între diferitele faze să se efectueze curăţenia şi dezinfecţia, după caz.
    (4) Se poate utiliza o singură chiuvetă pentru spălatul mâinilor şi spălatul produselor din lapte, cu condiţia să se ia măsurile necesare pentru a se evita contaminarea încrucişată.
    (5) Toaletele nu trebuie să comunice direct cu spaţiile în care se manipulează laptele şi produsele din lapte; toaletele se pot găsi şi într-o clădire anexă, precum casa producătorului.
    (6) Se poate amenaja o zonă specială pentru schimbarea îmbrăcăminţii şi protejarea cu halate de protecţie înainte de începerea activităţii cu alimente; nu este obligatoriu ca această zonă să fie într-o cameră separată.
    (7) Produsele de salubrizare şi substanţele dezinfectante trebuie depozitate într-un spaţiu separat sau, dacă acest fapt nu este posibil, într-un dulap prevăzut cu cheie.
    (8) Dacă spaţiul este insuficient, ustensilele pot fi curăţate, dezinfectate şi depozitate în zona de producţie, cu condiţia ca aceste activităţi să aibă loc după ce este încheiată producţia şi să fie descrise în procedurile de sanitaţie, elaborate şi păstrate de operatori.
    (9) Materiile prime şi produsele finite pot fi depozitate în aceeaşi cameră de răcire, cu condiţia ca toate măsurile necesare să fie luate în vederea evitării contaminării încrucişate.
    (10) Suprafeţele şi echipamentele din zonele în care se manipulează produsele alimentare trebuie să fie făcute din materiale inoxidabile, netede, lavabile, rezistente la coroziune şi netoxice, cu excepţia cazului în care operatorii din sectorul alimentar pot dovedi autorităţii competente cu atribuţii de control în domeniul sanitar-veterinar şi al siguranţei alimentelor că alte materiale utilizate sunt corespunzătoare, inclusiv din lemn, când această condiţie este impusă de către metoda de producţie tradiţională utilizată.
    (11) În funcţie de procesul de producţie şi de tipul de produse obţinute, trebuie să existe o zonă pentru maturarea brânzei şi un depozit pentru conservarea prin refrigerare a produselor finite.

    ART. 4
    Unitatea trebuie să fie racordată la o sursă adecvată cu apă potabilă, care trebuie utilizată ori de câte ori este necesar, pentru a se evita contaminarea produselor din lapte; apa potabilă, în cantitate suficientă, poate fi asigurată din reţeaua publică sau din sursă proprie, dar trebuie să fie verificată de către operatorii din sectorul alimentar în conformitate cu legislaţia în vigoare, respectiv prin buletine de analiză, când apa este din sursă proprie.

    CAP. III
    Cerinţe care se aplică laptelui crud pentru fabricarea produselor lactate în unităţi de prelucrare a laptelui cu un volum mic de producţie, care îşi desfăşoară activitatea în regiuni supuse unor constrângeri geografice specifice
    ART. 5
    (1) Operatorii din sectorul alimentar trebuie să elaboreze şi să implementeze proceduri adecvate privind asigurarea trasabilităţii, începând de la materia primă şi până la obţinerea produselor finite.
    (2) Operatorii din sectorul alimentar trebuie să elaboreze proceduri privind recoltarea probelor de laborator în cadrul programelor de autocontrol, adaptate la capacitatea unităţii şi la tipul de produse obţinute.
    (3) Operatorii din sectorul alimentar pot aplica programele preliminare de igienă şi bunele practici de igienă, prevăzute în Comunicarea 2022/C355/01 a Comisiei privind punerea în aplicare a sistemelor de management al siguranţei alimentare cuprinzând bunele practici de igienă şi procedurile bazate pe principiile HACCP, inclusiv facilitatea/flexibilitatea punerii în aplicare în anumite întreprinderi cu profil alimentar, în locul planului privind analiza riscurilor şi punctele critice de control - Hazard Analysis and Critical Control Point - HACCP, după efectuarea analizei de risc şi elaborarea de proceduri eficiente de combatere a riscurilor.

    ART. 6
    (1) Unităţile de prelucrare a laptelui cu un volum mic de producţie, care îşi desfăşoară activitatea în regiuni supuse unor constrângeri geografice specifice, sunt scutite de la aplicarea criteriilor care privesc conţinutul de germeni la 30ºC prevăzute în secţiunea IX din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică produselor de origine animală, cu amendamentele ulterioare, numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii cumulative:
    a) laptele provine de la exploataţii care produc până la 200 de litri de lapte pe zi;
    b) exploataţiile de origine aparţin aceluiaşi sistem de siguranţă, respectiv deţinerea de animale identificate şi înregistrate conform legislaţiei în vigoare, efectivele de animale deţinute indemne de tuberculoză şi bruceloză şi deţinerea buletinelor de analiză a laptelui;
    c) laptele este prelucrat în termen de două ore de la mulgere sau în ziua următoare, dacă operatorul are un sistem de refrigerare.

    (2) Pentru a permite utilizarea estivală a păşunilor de munte înalte pentru creşterea ovinelor şi caprinelor pentru producţia de brânzeturi, destinaţia laptelui obţinut la păşune se decide pe baza rezultatului ultimului eşantion prelevat înainte de migrarea către păşunile de vară, pe perioada transhumanţei nefiind prelevate probe pentru determinarea conţinutului de germeni la 30ºC (NTG).
    (3) Centrele de colectare a laptelui care aparţin asociaţiilor profesionale ale fermierilor deţinători de vaci de lapte sau unităţilor de procesare a laptelui, situate în regiuni supuse unor constrângeri geografice specifice, pot preleva probe de lapte din cisterna/rezervorul din transportul colectiv, pentru stabilirea mediei geometrice a conţinutului de germeni la 30ºC şi a numărului de celule somatice, dacă laptele provine doar de la producători care produc mai puţin de 200 de litri de lapte pe zi, cu condiţia ca grupul de producători să fie stabilit şi menţinut ca o unitate, pentru a face posibilă evaluarea calităţii laptelui, conform Regulamentului (CE) nr. 853/2004, cu amendamentele ulterioare; în cazul rezultatelor care depăşesc mediile geometrice, trebuie să fie luate măsurile necesare pentru depistarea fermei de origine a laptelui care are rezultate necorespunzătoare şi să se corecteze situaţia.
    (4) Producătorii de lapte situaţi în regiuni supuse unor constrângeri geografice specifice se pot asocia, prin înfiinţarea unor ateliere locale de prelucrare a laptelui, care să proceseze până la 60.000 l lapte/an în brânzeturi care să fie comercializate direct consumatorului final sau prin intermediul unităţilor de desfacere cu amănuntul de pe piaţa locală ori aflate la o distanţă de până la 100 km, cu condiţia ca grupul de producători să fie stabilit şi menţinut ca o unitate, pentru a face posibilă evaluarea calităţii laptelui, conform Regulamentului (CE) nr. 853/2004, cu amendamentele ulterioare.
    (5) Înregistrarea atelierelor locale de prelucrare a laptelui trebuie să se facă în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, cu modificările şi completările ulterioare, utilizând aceeaşi procedură de înregistrare ca în cazul centrelor de prelucrare a laptelui integrate/aparţinând exploataţiei.
    (6) În cazul producătorilor de lapte prevăzuţi la alin. (4), eticheta produselor lactate trebuie să conţină menţiunea că aceste produse lactate provin din aceste regiuni, respectiv „produs obţinut într-o regiune supusă unor constrângeri geografice specifice“.
    (7) În autorizaţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor/documentul de înregistrare sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor trebuie să fie înscrisă menţiunea că unitatea beneficiază de flexibilitate, unitatea fiind situată într-o regiune supusă unor constrângeri geografice specifice.

    CAP. IV
    Reducerea numărului de unităţi de prelevare de probe pentru analiza microbiologică în unităţi de prelucrare a laptelui cu un volum mic de producţie, care îşi desfăşoară activitatea în regiuni supuse unor constrângeri geografice specifice
    ART. 7
    Numărul de unităţi de prelevare de probe pentru analiza microbiologică în unităţi de prelucrare a laptelui cu un volum mic de producţie, care îşi desfăşoară activitatea în regiuni supuse unor constrângeri geografice specifice, prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005 al Comisiei din 15 noiembrie 2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare, cu amendamentele ulterioare, poate fi redus în conformitate cu tabelele 1 şi 2 din anexa care face parte integrantă din prezenta normă sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, dacă operatorul din sectorul alimentar poate demonstra, pe baza unei documentaţii istorice, că dispune de măsuri eficiente în cazul unor rezultate nesatisfăcătoare, ca parte a procedurilor bazate pe principiile HACCP; aceste reduceri pot fi menţinute atât timp cât rezultatele obţinute sunt în conformitate cu limitele corespunzătoare stabilite în Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare.

    ART. 8
    Frecvenţa analizelor este stabilită de fiecare producător, în baza unor factori ca istoricul sau sensibilitatea produsului; producătorii începători trebuie să facă mai multe analize pe produse până când se adună suficiente date în istoric, reflectând, astfel, modul de instaurare a eficienţei procedurilor bazate pe principiile HACCP şi pe buna practică de igienă.

    ANEXA 1

    la norma sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor
    Numărul de unităţi de prelevare de probe pentru
    analiza microbiologică în unităţi de prelucrare a
    laptelui cu un volum mic de producţie
    Tabelul 1 - Criterii de igienă a procesului de producţie

┌─────────────┬──────────────────┬─────────────┬─────────┬─────────┐
│ │ │ │Schema de│ │
│Tipul │ │ │prelevare│Limite │
│produsului │Microorganisme │Scopul │de probe │ │
│finit │ │ ├──┬──────┼───┬─────┤
│ │ │ │n │c │m │M │
├─────────────┼──────────────────┼─────────────┼──┼──────┼───┼─────┤
│ │ │În scopul │ │ │100│1.000│
│Brânzeturi │ │validării │5 │2 │ufc│ufc/g│
│din lapte sau│ │procesului │ │ │/g │ │
│zer care a │ ├─────────────┼──┼──────┼───┴─────┤
│fost supus │E. coli │Pentru │ │ │ │
│unui │ │monitorizare │ │ │ │
│tratament │ │în timp ce │1 │0 │100 ufc/g│
│termic │ │rezultatele │ │ │ │
│ │ │respectă │ │ │ │
│ │ │conformitatea│ │ │ │
├─────────────┼──────────────────┼─────────────┼──┼──────┼───┬─────┤
│ │ │În scopul │ │ │10^│ │
│ │ │validării │5 │2 │4 │10^5 │
│ │ │procesului │ │ │ufc│ufc/g│
│ │ │ │ │ │/g │ │
│Brânzeturi │Stafilococi ├─────────────┼──┼──────┼───┴─────┤
│din lapte │coagulazo-pozitivi│Pentru │ │ │ │
│crud │ │monitorizare │ │ │ │
│ │ │în timp ce │1 │0 │10^4 ufc/│
│ │ │rezultatele │ │ │g │
│ │ │respectă │ │ │ │
│ │ │conformitatea│ │ │ │
├─────────────┼──────────────────┼─────────────┼──┼──────┼───┬─────┤
│Brânzeturi │ │ │ │ │ │ │
│din lapte │ │ │ │ │ │ │
│care a fost │ │În scopul │ │ │100│ │
│supus unui │ │validării │5 │2 │ufc│1.000│
│tratament │ │procesului │ │ │/g │ufc/g│
│termic mai │ │ │ │ │ │ │
│slab decât │ │ │ │ │ │ │
│pasteurizarea│ │ │ │ │ │ │
│şi brânzeturi│ ├─────────────┼──┼──────┼───┴─────┤
│maturate din │Stafilococi │ │ │ │ │
│lapte sau zer│coagulazo-pozitivi│ │ │ │ │
│care a fost │ │Pentru │ │ │ │
│supus │ │monitorizare │ │ │ │
│pasteurizării│ │în timp ce │ │ │ │
│sau unui │ │rezultatele │1 │0 │100 ufc/g│
│tratament │ │respectă │ │ │ │
│termic mai │ │conformitatea│ │ │ │
│puternic │ │ │ │ │ │
│decât │ │ │ │ │ │
│pasteurizarea│ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────────────┼─────────────┼──┼──────┼───┬─────┤
│Brânzeturi │ │ │ │ │ │ │
│nematurate │ │În scopul │ │ │10 │ │
│sub formă de │ │validării │5 │2 │ufc│100 │
│pastă moale │ │procesului │ │ │/g │ufc/g│
│(brânzeturi │ │ │ │ │ │ │
│proaspete) │ │ │ │ │ │ │
│din lapte sau│ ├─────────────┼──┼──────┼───┴─────┤
│zer care a │Stafilococi │ │ │ │ │
│fost supus │coagulazo-pozitivi│Pentru │ │ │ │
│pasteurizării│ │monitorizare │ │ │ │
│sau unui │ │în timp ce │ │ │ │
│tratament │ │rezultatele │1 │0 │10 ufc/g │
│termic mai │ │respectă │ │ │ │
│puternic │ │conformitatea│ │ │ │
│decât │ │ │ │ │ │
│pasteurizarea│ │ │ │ │ │
└─────────────┴──────────────────┴─────────────┴──┴──────┴─────────┘    Tabelul 2 - Criterii de siguranţă a produselor alimentare

┌──────────────────┬──────────────┬─────────────┬─────────┐
│ │ │ │Schema de│
│Tipul produsului │ │ │prelevare│
│finit │Microorganisme│Scopul │de probe │
│ │ │ ├────┬────┤
│ │ │ │n │c │
├──────────────────┼──────────────┼─────────────┼────┼────┤
│ │ │În scopul │ │ │
│Diferite tipuri de│ │validării │5 │0 │
│brânzeturi care │ │procesului │ │ │
│pot sau nu să │ ├─────────────┼────┼────┤
│susţină │Listeria │Pentru │ │ │
│dezvoltarea │monocytogenes │monitorizare │ │ │
│Listeria │ │în timp ce │1 │0 │
│monocytogenes │ │rezultatele │ │ │
│ │ │respectă │ │ │
│ │ │conformitatea│ │ │
├──────────────────┼──────────────┼─────────────┼────┼────┤
│ │ │În scopul │ │ │
│Brânzeturi │ │validării │5 │0 │
│fabricate din │ │procesului │ │ │
│lapte crud sau din│ ├─────────────┼────┼────┤
│lapte care a fost │Salmonella │Pentru │ │ │
│supus unui │ │monitorizare │ │ │
│tratament termic │ │în timp ce │1 │0 │
│inferior celui de │ │rezultatele │ │ │
│pasteurizare │ │respectă │ │ │
│ │ │conformitatea│ │ │
├──────────────────┼──────────────┼─────────────┼────┼────┤
│ │ │În scopul │ │ │
│ │ │validării │5 │0 │
│Brânzeturi │ │procesului │ │ │
│menţionate în │ ├─────────────┼────┼────┤
│criteriile pentru │Enterotoxine │Pentru │ │ │
│stafilococii │stafilococice │monitorizare │ │ │
│coagulazo-pozitivi│ │în timp ce │1 │0 │
│ │ │rezultatele │ │ │
│ │ │respectă │ │ │
│ │ │conformitatea│ │ │
└──────────────────┴──────────────┴─────────────┴────┴────┘


    n = numărul de unităţi care constituie proba; c = numărul de unităţi de probă care dau valori între m şi M.

    Se aplică limitele prevăzute în capitolul 1 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016