Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ din 18 ianuarie 2024  privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor, centrelor de colectare, transportatorilor şi mijloacelor de transport rutier din domeniul sănătăţii şi protecţiei animalelor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ din 18 ianuarie 2024 privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor, centrelor de colectare, transportatorilor şi mijloacelor de transport rutier din domeniul sănătăţii şi protecţiei animalelor

EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 109 bis din 7 februarie 2024
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 10 din 18 ianuarie 2024, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 109 din 7 februarie 2024.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezenta normă sanitară veterinară stabileşte procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor de creştere/îngrăşare/reproducţie a animalelor, a staţiilor de spălare şi dezinfecţie a mijloacelor de transport animale vii, a centrelor de colectare, transportatorilor şi a mijloacelor de transport rutier din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, prevăzută în anexele nr. 2 şi 3.
    (2) Exploataţiile nonprofesionale, unităţile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă medical-veterinară, mijloacele de transport aparţinând fermierilor care îşi transportă propriile animale, cu excepţia porcinelor, pe distanţe mai mici de 50 de kilometri faţă de propria gospodărie, atunci când condiţiile geografice impun transportul anumitor categorii de animale în vederea transhumanţei sezoniere, precum şi unităţile exceptate prin alte acte normative, nu sunt supuse procedurii de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară stabilite prin prezenta normă.

    ART. 2
        În sensul prezentei norme sanitare veterinare, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) autorizaţie sanitar-veterinară = documentul emis de direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, conform modelelor prevăzute în anexa nr. 7, în baza căruia este permisă desfăşurarea activităţii unităţilor, a mijloacelor de transport animale vii de scurtă durată şi a transportatorilor de scurtă şi de lungă durată descrise în anexa nr. 3; în cadrul unităţilor care deţin animale autorizaţia se emite pentru o singură specie;
    b) certificat de autorizare sanitar-veterinară = documentul emis de către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7 G în baza căruia este permisă funcţionarea mijlocului de transport de lungă durată, supus controlului sanitar-veterinar, menţionat în anexa nr. 3;
    c) certificat de înregistrare sanitar-veterinară = documentul emis de direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, conform modelelor prevăzute în anexa nr. 8 A, în baza căruia este permisă desfăşurarea activităţii unităţilor şi a mijloacelor de transport care efectuează transporturi de animale vii pe o distanţă de până la 65 de km, descrise în anexa nr. 2;
    d) operator = orice persoană fizică, persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială sau persoană juridică cu caracter patrimonial sau nepatrimonial care desfăşoară activităţi supuse controlului sanitar-veterinar;
    e) activităţi supuse controlului sanitar-veterinar = activităţile desfăşurate în cadrul unităţilor supuse controlului sanitar-veterinar care sunt prevăzute în anexa nr. 1;
    f) unităţi = obiective amenajate şi dotate corespunzător în care se desfăşoară activităţi supuse controlului sanitar-veterinar, prevăzute/definite în anexa nr. 1;
    g) animale terestre = păsări, mamifere terestre, albine şi bondari;
    h) animale acvatice = animale din următoarele specii, în toate etapele de dezvoltare, inclusiv ouăle, spermatozoizii sau gameţii: i) orice peşte din supraclasa Agnatha şi din clasele Chondrichthyes, Sarcopterygii şi Actinopterygii; ii) orice moluscă acvatică din încrengătura Mollusca; iii) orice crustaceu acvatic din subîncrengătura Crustacea;
    i) acvacultură = înseamnă deţinerea de animale acvatice într-un cadru în care acestea rămân proprietatea uneia sau a mai multor persoane fizice sau juridice pe întreaga perioadă a creşterii sau cultivării lor, până la data încheierii recoltării, cu excluderea recoltării sau capturii, în scopul consumului uman, de animale acvatice sălbatice care sunt apoi deţinute până la sacrificare fără a fi hrănite;
    j) călătorie de scurtă durată = transportul animalelor vii, în scopuri comerciale, într-o călătorie de până la 8 ore, începând cu momentul în care este încărcat primul animal şi până la descărcarea ultimului animal;
    k) călătorie de lungă durată = transportul animalelor vii, în scopuri comerciale, într-o călătorie care depăşeşte 8 ore, începând cu momentul în care este încărcat primul animal şi până la descărcarea ultimului animal;
    l) interzicerea activităţii = măsura de interzicere a activităţii, prin retragerea în vederea anulării a autorizaţiei sanitar-veterinare, în urma emiterii actului privind interzicerea activităţii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10 A;
    m) încetarea activităţii în urma solicitării operatorului = măsura de încetare a activităţii, prin predarea, în vederea anulării, a autorizaţiei sanitar-veterinare/certificatului de înregistrare sanitar-veterinară, în urma emiterii actului privind încetarea activităţii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10 B, survenită în urma cererii depuse de către operator la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană respectiv a municipiului Bucureşti;
    n) suspendarea activităţii = măsura de suspendare a activităţii prin emiterea unui act al cărui model este prevăzut în anexa nr. lit. 11 A, cu menţinerea autorizaţiei sanitar-veterinare;
    o) suspendarea activităţii în urma solicitării operatorului = măsura de suspendare a activităţii pentru o perioadă maximă de 3 luni, în urma emiterii actului privind suspendarea activităţii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11 lit. B, survenită în urma cererii depuse de către operator la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană respectiv a municipiului Bucureşti;
    p) reluarea activităţii = măsura dispusă de către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană respectiv a municipiului Bucureşti, în urma emiterii actului privind reluarea activităţii, conform modelului redat în anexa nr. 12, în baza căreia operatorul a cărui activitate a fost suspendată îşi reia activitatea;
    q) aviz de principiu = documentul emis de către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană respectiv a municipiului Bucureşti, care atestă conformitatea proiectului depus spre analiză cu legislaţia aplicabilă în domeniu la data emiterii, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 15.


    CAP. II
    Înregistrarea sanitar-veterinară a unităţilor care desfăşoară activităţi supuse controlului sanitar-veterinar şi a mijloacelor de transport animale vii pentru distanţe de până la 65 km
    ART. 3
     Se supun înregistrării sanitar-veterinare de către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti unităţile şi mijloacele de transport prevăzute în anexa nr. 2.
    (1) În vederea înregistrării sanitar-veterinare a unităţilor prevăzute în anexa nr. 2, cu excepţia exploataţiilor comerciale de tip A, obştilor, composesoratelor, a exploataţiilor apicole familiale şi a mijloacelor de transport, reprezentatul legal al operatorului depune la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, următoarele documente:
    a) cererea, în original, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6;
    b) certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului şi certificatul de înregistrare, pentru persoanele juridice care funcţionează în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele juridice/forme asociative care funcţionează în baza altor acte normative vor depune documentele echivalente în baza cărora s-au constituit şi îşi desfăşoară activitatea, documente din care să reiasă denumirea, sediul social, punctul de lucru, tipul de activitate desfăşurată, precum şi copia documentului de înregistrare la administraţia fiscală, care cuprinde codul de identificare fiscală - CIF;
    c) actul doveditor al dreptului de proprietate/folosinţă asupra spaţiului în care îşi desfăşoară activitatea, deţinut în condiţiile legislaţiei în vigoare, cu menţionarea coordonatelor GPS sau, în cazul mijlocitorilor de afaceri cu animale vii, documentul care atestă că deţine în proprietate sau prin contract de închiriere un mijloc de transport înregistrat/autorizat de direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru transportul animalelor vii, potrivit legii şi copia certificatului de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară emis de către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru mijlocul de transport;
    d) memoriu tehnic din care să reiasă categoriile, speciile, numărul de animale deţinute sau pe care intenţionează să le deţină în unitate şi capacitatea unităţii;
    e) declaraţia pe proprie răspundere că îndeplineşte şi respectă condiţiile sanitar-veterinare prevăzute de legislaţia în vigoare pentru desfăşurarea activităţii solicitate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 14 A;
    f) planul de încadrare în zonă, planul de amplasare, şi după caz, schiţa de detaliu a unităţii cu descrierea fluxului tehnologic unde este cazul, sau descrierea condiţiilor minime de sănătate şi bunăstare a animalelor;
    g) actul de identitate al administratorului, după caz al persoanei împuternicite, precum şi împuternicirea în situaţia în care persoana care face solicitarea nu este aceeaşi cu administratorul unităţii;
    h) dovada achitării taxei, conform Ordinului preşedintelui Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;
    i) contract de servicii încheiat cu un medic veterinar de liberă practică organizat în condiţiile legii şi împuternicit de Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti;
    j) contract cu o unitate de neutralizare a subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, autorizată sanitar-veterinar.
    k) dovada înregistrării exploataţiei în Sistemul Naţional de Identificare şi Înregistrare a Animalelor, denumit în continuare SNIIA, pentru unităţile în care sunt deţinute animale supuse identificării şi înregistrării, cu excepţia animalelor de companie;

    (2) În vederea înregistrării sanitar-veterinare a exploataţiilor comerciale de tip A, obştilor, composesoratelor, reprezentatul legal al operatorului acestora depune la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, pe lângă documentele solicitate la alin. (1) lit. a) - k) şi următoarele documente:
    a) programul de biosecuritate în cazul exploataţiilor de porcine şi păsări, care se verifică şi se aprobă de către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti;
    b) declaraţia pe propria răspundere că în exploataţie se vor respecta normele de protecţie a animalelor.
    c) exploataţiile comerciale de tip A/obştile/composesoratele se înregistrează pentru una sau mai multe specii de animale care sunt listate pentru aceleaşi boli listate conform legislaţiei în vigoare; excepţie fac cele pentru specia porcină.

    (3) În vederea înregistrării sanitar-veterinare a exploataţiilor apicole familiale, proprietarul/deţinătorul legal al familiilor de albine depune la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, următoarele documente:
    a) cererea, în original, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6;
    b) actul doveditor al dreptului de proprietate/folosinţă asupra spaţiului în care îşi desfăşoară activitatea, deţinut în condiţiile legislaţiei în vigoare;
    c) actul doveditor al înregistrării familiilor de albine în registrul agricol;
    d) declaraţia pe propria răspundere, prevăzută în anexa nr. 14, modelul E, din care să rezulte că:
    i) îndeplineşte condiţiile sanitar-veterinare prevăzute de legislaţia în vigoare pentru desfăşurarea activităţii;
    ii) exploataţia/stupina este inclusă în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor.


    (4) Pentru înregistrarea sanitar-veterinară a mijloacelor de transport animale vii pentru distanţe de până la 65 km, precum şi a mijloacelor de transport câini aparţinând adăposturilor pentru animale, după caz ale serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân prevăzute în anexa nr. 2, proprietarul/utilizatorul mijlocului de transport depune la sediul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti următoarele acte:
    a) cererea, în original, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6;
    b) certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului şi certificatul de înregistrare;
    c) cartea de identitate şi certificatul de înmatriculare a autovehiculului din care să reiasă că mijlocul de transport este omologat pentru transportul animalelor vii/acvatice;
    d) actul de identitate al administratorului sau al solicitantului pentru persoanele fizice.

    (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), persoanele fizice, deţinători şi crescători de animale care solicită înregistrarea sanitară-veterinară a mijloacelor de transport proprii destinate transportului propriilor animale, depun următoarele acte:
    a) cererea, în original, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6;
    b) cartea de identitate şi certificatul de înmatriculare a autovehiculului, din care să reiasă faptul că mijlocul de transport este omologat pentru transportul animalelor vii;
    c) atestatul de producător;
    d) extras din SNIIA,
    e) declaraţia pe proprie răspundere că mijlocul de transport nu este/nu a fost înregistrat sanitar-veterinar în alt judeţ conform anexei nr. 14 lit. F,
    f) declaraţia pe proprie răspundere că mijlocul de transport nu este utilizat în călătorii de lungă durată.

    (6) Pentru înregistrarea sanitar-veterinară a mijloacelor de transport ale adăposturilor pentru animale aparţinând consiliilor judeţene, consiliilor locale sau ale asociaţiilor şi fundaţiilor, inclusiv a celor ce aparţin serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân din subordinea consiliilor locale, certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comerţului şi certificatul de înregistrare vor fi înlocuite cu copia documentului de înregistrare la administraţia fiscală, care conţine codul de identificare fiscală.
    (7) Cu excepţia cererii şi a declaraţiilor pe propria răspundere, celelalte documente aferente dosarului depus în vederea înregistrării sanitar-veterinare, se prezintă în fotocopie, însoţite de original, în vederea verificării.
    (8) Magazinele pentru comercializarea hranei pentru animale de companie, accesoriilor şi produselor cosmetice destinate acestora desfăşoară activitatea de comerţ cu amănuntul a hranei pentru animale de companie, accesoriilor şi produselor cosmetice destinate acestora numai după ce au fost înregistrate sanitar-veterinar, în conformitate cu prezenta normă sanitară veterinară, de direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.
    (9) În vederea înregistrării sanitar-veterinare a magazinului pentru comercializarea hranei pentru animale de companie, accesoriilor şi produselor cosmetice destinate acestora, reprezentantul legal al unităţii depune la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea, câte un dosar pentru fiecare punct de lucru care trebuie să cuprindă următoarele documente:
    a) cererea, în original, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 lit.T;
    b) copie a certificatului unic de înregistrare şi a certificatului constatator emis de oficiul registrului comerţului pentru activitatea specifică pentru care solicită înregistrarea;
    c) copie a actului doveditor al dreptului de proprietate/folosinţă asupra spaţiului în care îşi desfăşoară activitatea, deţinut în condiţiile legislaţiei în vigoare;
    d) dovada achitării în contul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în a cărei rază teritorială urmează să îşi desfăşoare activitatea unitatea respectivă, a tarifului de înregistrare prevăzut în legislaţia sanitar-veterinară în vigoare;
    e) declaraţia pe propria răspundere conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 lit. U.

    (10) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti înregistrează cererea scrisă din partea reprezentantului legal al unităţii şi verifică documentele prevăzute la alin. (9) lit. b) - e) anexate cererii scrise.
    (11) În cazul depunerii unei cereri şi/sau documentaţiei incomplete, solicitantul este informat în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii şi documentaţiei aferente, cu privire la necesitatea transmiterii de documente suplimentare.
    (12) În maximum 10 zile lucrătoare de la data depunerii de către reprezentantul legal al unităţii a documentaţiei complete, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti emite certificatul de înregistrare sanitar-veterinară, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8 lit. C.
    (13) Prin excepţie de la prevederile alin. (9), unităţile care solicită o autorizaţie/înregistrare sanitar-veterinară în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru activităţi din domeniul farmaceutic veterinar şi desfăşoară şi activităţi de comerţ a hranei pentru animale de companie, accesoriilor şi produselor cosmetice destinate acestora depun, odată cu documentaţia de autorizare/înregistrare prevăzută de legislaţia specifică, doar notificarea activităţii de comerţ a hranei pentru animale de companie, accesoriilor şi produselor cosmetice destinate acestora, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 lit. V şi declaraţia pe propria răspundere conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 lit. U, fiind scutite de depunerea celorlalte documente şi de achitarea tarifului prevăzut la alin. (9) lit. d).
    (14) Prin excepţie de la prevederile alin. (9), unităţile care solicită o autorizaţie/înregistrare sanitar-veterinară în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru activităţi în domeniul produselor alimentare şi desfăşoară şi activităţi de comerţ a hranei pentru animale de companie, accesoriilor şi produselor cosmetice destinate acestora depun, odată cu documentaţia de autorizare/înregistrare prevăzută de legislaţia specifică, doar notificarea activităţii de comerţ a hranei pentru animale de companie, accesoriilor şi produselor cosmetice destinate acestora, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 lit. V şi declaraţia pe propria răspundere conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 lit. U, fiind scutite de depunerea celorlalte documente şi de achitarea tarifului prevăzut la alin. (9) lit. d).
    (15) Prin excepţie de la prevederile alin. (9), unităţile care solicită o autorizaţie/înregistrare sanitar-veterinară în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru activităţi în domeniul hranei pentru animale şi desfăşoară şi activităţi de comerţ a hranei pentru animale de companie, accesoriilor şi produselor cosmetice destinate acestora depun, odată cu documentaţia de autorizare/înregistrare prevăzută de legislaţia specifică, doar notificarea activităţii de comerţ a hranei pentru animale de companie, accesoriilor şi produselor cosmetice destinate acestora, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 lit. V şi declaraţia pe propria răspundere conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 lit. U, fiind scutite de depunerea celorlalte documente şi de achitarea tarifului prevăzut la alin. (9) lit. d).
    (16) După primirea notificării şi a declaraţiei pe propria răspundere, pentru situaţiile prevăzute la alin. (13) - (15), direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti emite certificatul de înregistrare sanitar-veterinară, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8 lit. C, în maxim 10 zile lucrătoare.
    (17) Unităţile prevăzute la alin. (8), (13), (14), (15) care doresc să desfăşoare şi activităţi de comerţ online a hranei pentru animale de companie, accesoriilor şi produselor cosmetice destinate acestora sau doresc să desfăşoare doar activităţi de comerţ online a hranei pentru animale de companie, accesoriilor şi produselor cosmetice destinate acestora depun la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, notificarea activităţii de comerţ a hranei pentru animale de companie, accesoriilor şi produselor cosmetice destinate acestora, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 lit. V şi declaraţia pe propria răspundere conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 lit. U.
    (18) În cadrul unităţilor prevăzute la alin. (13) - (15) este interzisă comercializarea produselor în vrac.
    (19) Orice modificare a fluxului tehnologic, datorată modernizărilor şi/sau extinderilor, se notifică direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi impune reluarea procedurii de înregistrare sanitar-veterinară cu perceperea taxei prevăzute de legislaţia în vigoare.
    (20) Pentru modificări administrative care nu necesită întocmirea referatului de evaluare, se emite un nou certificat de înregistrare fără a fi percepută taxa pentru eliberarea acestuia.

    CAP. III
    Autorizarea sanitar-veterinară a unităţilor care desfăşoară activităţi supuse controlului sanitar-veterinar
    ART. 4
    (1) Se supun autorizării sanitar-veterinare de către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, unităţile prevăzute în anexa nr. 3.
    (2) În vederea autorizării sanitar-veterinare a unităţilor prevăzute în anexa nr. 3, reprezentatul legal al operatorului depune la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, următoarele documente:
    a) cererea, în original, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6;
    b) certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului şi certificatul de înregistrare, pentru persoanele juridice care funcţionează în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele juridice care funcţionează în baza altor acte normative vor depune documentele echivalente în baza cărora s-au constituit şi îşi desfăşoară activitatea, documente din care să reiasă denumirea, sediul social, punctul de lucru, tipul de activitate desfăşurată, precum şi copia documentului de înregistrare la administraţia fiscală, care cuprinde codul de identificare fiscală - CIF;
    c) actul doveditor al dreptului de proprietate/folosinţă asupra spaţiului în care îşi desfăşoară activitatea, deţinut în condiţiile legislaţiei în vigoare, cu menţionarea coordonatelor GIS;
    d) programul de biosecuritate şi planul de urgenţă în cazul exploataţiilor de animale prevăzute în anexa nr. 3, lit. A, care va fi verificat şi aprobat de către direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti;
    e) planul de încadrare în zonă, planul de amplasare, şi după caz, schiţa de detaliu a unităţii cu descrierea fluxului tehnologic unde este cazul;
    f) memoriul tehnic justificativ cuprinzând descrierea activităţilor ce urmează a se desfăşura şi a obiectivului, inclusiv categoria, specia, numărul de animale deţinute sau de material germinativ pe care intenţionează să le deţină în unitate şi capacitatea unităţii; prin excepţie, în cazul exploataţiilor de acvacultură acesta va respecta modelul prevăzut la anexa nr. 6 lit. B;
    g) contract de servicii încheiat cu un medic veterinar de liberă practică organizat în condiţiile legii, împuternicit de direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, conform atribuţiilor prevăzute în Ordonanţa Guvernului României nr. 42/2004 privind organizarea activităţii veterinare, cu modificările şi completările ulterioare, care să efectueze acţiunile cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, caprinelor şi ecvideelor şi alte acţiuni prevăzute în programe naţionale, pe care autoritatea trebuie să le pună în aplicare, precum şi a oricăror activităţi specifice profesiei de medic veterinar pentru obiectivele prevăzute în anexa nr. 3 lit. A - G, lit. I şi lit. T;
    h) contract cu o unitate de neutralizare a subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, autorizată sanitar-veterinar pentru obiectivele prevăzute în anexa nr. 3 lit. A - G, lit. I şi lit. T;
    i) dovada înregistrării exploataţiei în Sistemul Naţional de Identificare şi Înregistrare a Animalelor, denumit în continuare SNIIA, pentru unităţile în care sunt deţinute animale supuse identificării şi înregistrării, cu excepţia animalelor de companie;
    j) actul de identitate al administratorului, după caz al persoanei împuternicite, precum şi împuternicirea în situaţia în care persoana care face solicitarea nu este aceeaşi cu administratorul firmei;
    k) în cazul adăposturilor pentru animale aparţinând consiliilor judeţene, consiliilor locale sau asociaţiilor şi fundaţiilor se va depune şi declaraţia pe propria răspundere că unitatea dispune de personal suficient, care este instruit astfel încât să deţină aptitudinile şi capacităţile adecvate asigurării activităţilor de preluare a animalelor care fac obiectul ordinului de plasare în adăpost şi cunoştinţele necesare îngrijirii speciilor de animale domestice care urmează a fi plasate în adăpost, precum şi copia contractului încheiat cu unul sau mai multe adăposturi publice/private pentru câini, în vederea preluării acestora atunci când sunt emise ordine de plasare în adăpost, în cazurile în care nu există facilităţi de cazare pentru canide;
    l) dovada achitării taxei, conform Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;
    m) documentul emis de autoritatea locală competentă pe domeniul protecţiei mediului, din care rezultă că unitatea este autorizată sau se află în curs de autorizare numai pentru unităţile de tip staţie de spălare şi dezinfecţie mijloace de transport animale vii.

    (3) Cu excepţia cererii, celelalte documente aferente dosarului depus în vederea autorizării sanitar-veterinare, se prezintă în fotocopie, însoţite de original, în vederea verificării.
    (4) Orice modificare a fluxului tehnologic, datorată modernizărilor şi/sau extinderilor, se notifică direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cu cel puţin 45 de zile înainte şi impune reluarea procedurii de autorizare sanitar-veterinară cu perceperea taxelor aferente.
    (5) Pentru modificări administrative care nu necesită întocmirea referatului de evaluare şi pentru care se emite o nouă autorizaţie sanitar-veterinară nu vor fi percepute taxe pentru eliberarea acestora.

    CAP. IV
    Procesarea documentelor/actelor de înregistrare/autorizare
    ART. 5
    (1) În vederea înregistrării/autorizării sanitar-veterinare a obiectivelor prevăzute în anexele nr. 2 şi nr. 3 (cu excepţia obiectivului prevăzut în anexa 2 lit. F pct. 2 - magazin pentru comercializarea hranei pentru animale de companie, accesoriilor şi produselor cosmetice destinate acestora), direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti înregistrează cererea şi verifică, în termen de 20 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, prin personalul de specialitate, îndeplinirea cerinţelor de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică pentru unităţile cu privire la care se solicită înregistrarea/autorizarea, inclusiv aspectele privind programul de biosecuritate, în cazul exploataţiilor comerciale de porcine şi păsări.
    (2) Personalul de specialitate din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti se deplasează la faţa locului şi întocmeşte un referat de evaluare pentru unitatea respectivă, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 2 lit. A - lit. S şi 3 lit. A - lit. W, în funcţie de obiectivul supus înregistrării/autorizării.

    ART. 6
        Cu ocazia întocmirii referatului de evaluare la faţa locului, medicul veterinar oficial responsabil din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, va prelua imagini edificatoare ale unităţii/mijlocului de transport supus înregistrării/autorizării sanitar- veterinare, care vor fi arhivate electronic pentru o perioadă de 3 ani de la momentul preluării.

    ART. 7
    (1) Pentru unităţile în care sunt îndeplinite cerinţele sanitar-veterinare, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti emite, în termen de 5 zile lucrătoare de la data întocmirii referatului de evaluare, certificatul de înregistrare/autorizaţia sanitar-veterinară, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 7 lit. A şi nr. 8.
    (2) Numărul de înregistrare unic atribuit unităţii, înscris în certificatul de înregistrare/autorizaţia sanitar- veterinară include codul ISO 3166-1 alpha-2 al României;
    (3) Pentru obiectivele care, conform prevederilor anexei nr. 1 sunt considerate unităţi izolate, în certificatul de înregistrare/autorizaţia sanitar-veterinară, la rubrica unitate se înscrie sintagma "unitate izolată" urmată de tipul de unitate.
    (4) În cazul în care, în urma verificării de către personalul de specialitate responsabil din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, se constată neîndeplinirea condiţiilor sanitar-veterinare, în referatul de evaluare a unităţii sunt înscrise, sub semnătura reprezentantului legal al operatorului, toate constatările şi măsurile dispuse.
    (5) După remedierea deficienţelor înscrise în referatul de evaluare, operatorul solicită, în scris, direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, reverificarea unităţii/mijlocului de transport.
    (6) Dacă în termen de 30 de zile lucrătoare de la data comunicării referatului de evaluare operatorul nu remediază deficienţele constatate şi nu solicită reevaluarea unităţii, documentaţia se clasează şi se reia procedura de înregistrare/autorizare.

    CAP. V
    Autorizarea sanitar-veterinară a transportatorilor rutieri/aerieni, a mijloacelor de transport animale vii destinate călătoriilor de scurtă şi de lungă durată, a punctelor de control şi a punctelor de ieşire a animalelor vii
    ART. 8
    (1) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti emite autorizaţia sanitar-veterinară, conform modelelor prevăzute în anexa nr. 7, pentru operatorii care desfăşoară activităţi comerciale de transport de animale vii.
    (2) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti emite autorizaţia sanitar-veterinară de transport animale vii, pentru călătorii rutiere de scurtă durată, de până la 8 ore, conform modelului de la lit. D prevăzut în anexa nr. 7, pe baza depunerii de către operator a următoarei documentaţii:
    a. cererea, în original, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6;
    b. certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului şi certificatul de înregistrare, pentru persoanele juridice care funcţionează în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele juridice care funcţionează în baza altor acte normative vor depune documentele echivalente în baza cărora s-au constituit şi îşi desfăşoară activitatea, documente din care să reiasă denumirea, sediul social, punctul de lucru, tipul de activitate desfăşurată, precum şi copia documentului de înregistrare la administraţia fiscală, care cuprinde codul de identificare fiscală - CIF, în cazul operatorilor dintr-o ţară terţă dovada scrisă că sunt reprezentaţi în România, conform prevederilor legale în vigoare;
    c. declaraţie scrisă pe proprie răspundere că dispune de personal, echipamente şi proceduri operaţionale suficiente şi corespunzătoare, care permit respectarea legislaţiei în vigoare, conform modelului prevăzut la anexa nr. 14 lit. D;
    d. declaraţia scrisă pe propria răspundere că operatorul sau reprezentanţii legali ai acestuia nu au fost înregistraţi pentru încălcări grave ale legislaţiei comunitare şi/sau ale legislaţiei naţionale privind protecţia animalelor în ultimii 3 ani anteriori datei la care se solicită autorizaţia sanitar-veterinară, conform modelului prevăzut la anexa nr. 14 lit. D.
    e. copia actului de identitate al administratorului sau al solicitantului pentru persoanele fizice;
    f. dovada achitării taxei, conform Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru sigurana alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare,
    g. în cazul punctelor de ieşire maritime, la dosar va fi depusă şi copia autorizaţiei punctului de control situat în apropiere sau copia contractului încheiat cu un punct de control situat la cel mult 120 de km distanţă faţă de punctul de ieşire maritim.

    (3) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti verifică în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (2) şi emite autorizaţia sanitar-veterinară de transportator animale vii pentru călătorii rutiere de scurtă durată, de până la 8 ore, conform modelului de la lit. D din anexa nr. 7.
    (4) Autorizaţia sanitar-veterinară de transportator animale vii pentru călătorii rutiere de lungă durată, peste 8 ore, este emisă, conform modelului de la lit. E din anexa nr. 7, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
    1. documentele solicitate la alin. (2) lit. a) - f);
    2. depunerea suplimentară a următoarelor documente:
    (i) procedurile care permit transportatorilor să urmărească şi să înregistreze circulaţia mijloacelor de transport animale vii aflate sub responsabilitatea lor şi să contacteze conducătorii respectivi în orice moment în timpul călătoriilor de lungă durată;
    (ii) planurile pentru situaţii de urgenţă,
    (iii) copia valabilă a certificatului de competenţă profesională pentru conducătorii şi însoţitorii de pe vehiculele rutiere care transportă animale vii, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (2) din Regulamentul Consiliului nr. 1/2005/CE privind protecţia animalelor în timpul transportului şi al operaţiunilor conexe şi de modificare a Directivelor 64/432/CEE şi 93/119/CE şi a Regulamentului nr. 1.255/97/CE, pentru toţi conducătorii şi însoţitorii care efectuează călătorii de lungă durată.


    (5) Autorizaţia emisă pentru transportatori de lungă durată este valabilă pentru toate tipurile de călătorii.
    (6) Operatorul îşi menţine acelaşi cod de autorizare în situaţia în care depune documentaţia de prelungire a autorizaţiei anterior datei de expirare a acesteia.
    (7) Autorizaţia sanitar-veterinară de transportator aerian animale vii este emisă, conform modelului E din anexa nr. 7, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
    1. documentele solicitate la alin. (2) lit. a) - f);
    2. proceduri operaţionale care permit transportatorilor să poată comunica cu echipajul pe durata călătoriilor aeriene;
    3. planurile pentru situaţii de urgenţă.

    (8) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti verifică, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii depuse de operatorul, îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (4) şi emite autorizaţia sanitar-veterinară de transportatori animale vii pentru toate călătoriile, inclusiv pentru cele de lungă durată care are valabilitate de 5 ani, în cazul în care aceste condiţii sunt îndeplinite.

    ART. 9
    (1) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti emite autorizaţia sanitar-veterinară pentru mijloace de transport animale vii, utilizate pentru călătorii rutiere de scurtă durată, conform modelului de la lit. F din anexa nr. 7, pe baza depunerii de către operator a următoarelor documente:
    a) cererea, în original, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6;
    b) autorizaţia transportatorului;
    c) actul de identitate al administratorului sau/şi împuternicire pentru persoana care depune documentaţia dacă este alta decât administratorul firmei;
    d) declaraţia pe propria răspundere că mijlocul de transport animale vii nu face obiectul vreunei cereri sau vreunei autorizări emise de altă autoritate competentă în România sau în alt stat membru al Uniunii Europene conform modelului prevăzut la anexa nr. 14 lit. B;
    e) memoriul tehnic justificativ al mijlocului de transport;
    f) cartea de identitate şi certificatul de înmatriculare al autovehiculului din care să reiasă că mijlocul de transport este omologat pentru transportul animalelor vii;
    g) imagini fotografice reprezentative ale facilităţilor mijlocului de transport;
    h) copia autorizaţiei de transportator însoţit de original în vederea verificării;
    i) fişa de evaluare a mijlocului de transport, efectuată de medicul veterinar oficial, conform modelului prevăzut la anexa nr. 3 lit. P;
    j) dovada achitării taxei, conform Ordinului preşedintelui ANSVSA nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru sigurana alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare.

    (2) Prin excepţie, persoanele fizice deţinători şi crescătorii de animale, care solicită autorizarea mijloacelor de transport pentru animale proprii, pentru călătorii rutiere de scurtă durată vor depune următoarele documente:
    a) cererea, în original, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6;
    b) actul de identitate al solicitantului pentru persoanele fizice;
    c) atestatul de producător;
    d) extras din SNIIA din care să rezulte că deţine animale;
    e) cartea de identitate şi certificatul de înmatriculare al autovehiculului din care să reiasă că mijlocul de transport este omologat pentru transportul animalelor vii;
    f) copia autorizaţiei de transportator însoţit de original în vederea verificării;
    g) dovada achitării taxei, conform Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru sigurana alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare.

    (3) Mijlocul de transport trebuie să îndeplinească condiţiile generale pentru transportul de animale conform prevederilor art. 3 din Regulamentul Consiliului nr. 1/2005/CE, cu amendamentele ulterioare.
    (4) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti verifică, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii depuse de operator, îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2), utilizând referatul de evaluare specific prevăzut în anexa nr. 3 lit. P şi în cazul în care sunt îndeplinite condiţiile din referat, emite autorizaţia sanitar-veterinară pentru mijloacele de transport animale vii utilizate pentru călătorii rutiere de scurtă durată, conform modelului de la lit. F din anexa nr. 7.

    ART. 10
    (1) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti emite certificatul de autorizare sanitar-veterinară pentru mijloace de transport utilizate pentru călătorii rutiere de lungă durată, pe baza depunerii de către operator a următoarei documentaţii:
    a) cererea, în original, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6;
    b) actul de identitate al administratorului sau al solicitantului, pentru persoanele fizice;
    c) declaraţie pe proprie răspundere conform modelului B din anexa nr. 14 că, mijlocul de transport nu face obiectul vreunei cereri sau vreunei autorizări emise de altă autoritate competentă în România sau în alt stat membru al Uniunii Europene;
    d) dovada utilizării pentru transportul ecvideelor domestice, altele decât ecvideele înregistrate, şi pentru animalele domestice din speciile bovine, ovine, caprine şi porcine a unui sistem de navigaţie prevăzut la art. 6 alin. (9) din Regulamentul Consiliului nr. 1/2005/CE;
    e) certificatul privind atestarea competenţei profesionale pentru conducători şi însoţitori, în conformitate cu art. 17 alin. (2) din Regulamentul Consiliului nr. 1/2005/CE;
    f) memoriul tehnic justificativ al mijlocului de transport;
    g) cartea de identitate şi certificatul de înmatriculare a autovehiculului din care să reiasă că mijlocul de transport este omologat pentru transportul animalelor vii;
    h) dovada achitării taxei, conform Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare.

    (2) Mijlocul de transport trebuie să respecte cerinţele prevăzute la capitolele II şi VI din anexa nr. I la Regulamentul Consiliului nr. 1/2005/CE.
    (3) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti verifică în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii depuse de către operator, documentaţia prevăzută la alin. (1), precum şi îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (2) şi în cazul în care sunt îndeplinite condiţiile din referat, emite certificatul de autorizare sanitar-veterinară pentru mijloacele de transport animale vii, utilizate pentru călătorii rutiere de lungă durată, conform modelului de la lit. G din anexa nr. 7.
    (4) Sunt exceptate de la prevederile prezentului articol mijloacele pentru transportul ecvideelor înregistrate conform prevederilor art. 2 pct. 5 al Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/963 al Comisiei din 10 iunie 2021 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (UE) 2016/429,(UE) 2016/1012 şi (UE) 2019/6 ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte identificarea şi înregistrarea ecvinelor şi de stabilire a unor modele de documente de identificare pentru aceste animale.

    ART. 11
     Autorizaţiile sanitar-veterinare prevăzute la art. 8 alin. (2) şi (4), art. 9 alin. (1) şi (2), precum şi certificatele de autorizare sanitar-veterinară pentru mijloace de transport animale vii, utilizate pentru călătorii rutiere de lungă durată, primesc un cod unic, de la direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, codul unic acordat este înscris în registrul de transportatori, descris la capitolul VIII.

    ART. 12
    (1) Autorizaţiile sanitar-veterinare şi certificatele de autorizare sanitar-veterinare pentru operatorii care desfăşoară activităţi de transport animale vii sunt valabile 5 ani.
    (2) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti înregistrează în formă electronică autorizaţiile sanitar-veterinare şi certificatele de autorizare sanitar-veterinară privind activitatea de transport animale vii.
    (3) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor publică pe site-ul propriu situaţia privind autorizaţiile sanitar-veterinare şi certificatele de autorizare sanitar-veterinară pentru activitatea de transport animale vii.

    ART. 13
    (1) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti emite certificatul de autorizare sanitar-veterinară pentru mijloace de transport animale acvatice, conform modelului de la lit. C din anexa nr. 7, pentru călătoriile de scurtă durată sau conform modelului din anexa nr. 2 lit. L, pentru călătoriile de lungă durată, pe baza depunerii de către operator a următoarei documentaţii:
    a) cererea, în original, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6;
    b) actul de identitate al administratorului sau al solicitantului, pentru persoanele fizice;
    c) declaraţie pe proprie răspundere conform modelului B din anexa nr. 14, că mijlocul de transport nu face obiectul vreunei cereri sau vreunei autorizări emise de altă autoritate competentă în România sau în alt stat membru al Uniunii Europene;
    d) memoriul tehnic justificativ al mijlocului de transport;
    e) cartea de identitate şi certificatul de înmatriculare a autovehiculului din care să reiasă că mijlocul de transport este omologat pentru transportul animalelor acvatice;
    f) dovada achitării taxei, conform Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;

    (2) Pentru autorizaţia sanitar-veterinară emisă pentru mijloacele de transport animale acvatice vii, se întocmeşte referatul de evaluare specific, prevăzut în anexa nr. 3 lit. S.

    ART. 14
    (1) Fiecare transportator de animale vii deţine, pentru fiecare vehicul utilizat pentru transportul de animale, un registru de evidenţă a transportului de animale vii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9 lit. A şi nr. 9 lit. B.
    (2) Registrul de evidenţă prevăzut la alin. (1) se păstrează minim 3 ani de la expirarea autorizaţiei emise pentru respectivul vehicul.

    ART. 15
    (1) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti emite autorizaţia sanitar-veterinară pentru funcţionarea punctului de control, conform modelului B din anexa nr. 7, care poate fi limitată pentru o anumită specie sau pentru anumite categorii de animale ori statusuri de sănătate.
    (2) În vederea obţinerii autorizaţiei pentru punctul de control, operatorul depune la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti documentaţia prevăzută la art. 4 alin. (2) dacă punctul de control îndeplineşte în prealabil toate cerinţele prevăzute în anexa nr. 1 la Regulamentul (CE) nr. 1.255/97 al Consiliului din 25 iunie 1997 privind criteriile comunitare prevăzute pentru punctele de aşteptare şi de modificare a planului de itinerar prevăzut în anexa la Directiva 91/628/CEE, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 174 din 2 iulie 1997, cu amendamentele ulterioare.
    (3) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti înregistrează documentaţia şi verifică, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, prin personalul de specialitate, îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (2).
    (4) Personalul de specialitate din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti întocmeşte la unitate un referat de evaluare, conform modelului specific prevăzut în anexa nr. 3 lit. H.
    (5) Pentru unităţile în care sunt îndeplinite cerinţele sanitare veterinare, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti emite în termen de 5 zile lucrătoare de la data întocmirii referatului de evaluare, autorizaţia sanitar-veterinară pentru punctul de control, conform modelului B din anexa nr. 7.
    (6) În cazul în care, în urma verificării se constată neîndeplinirea condiţiilor sanitare veterinare, în referatul de evaluare a punctului de control sunt înscrise, sub semnătura reprezentantului legal al operatorului, toate constatările şi măsurile dispuse.
    (7) După remedierea deficienţelor înscrise în referatul de evaluare, operatorul solicită în scris la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, reverificarea unităţii.
    (8) Dacă în termen de 30 de zile lucrătoare de la data comunicării referatului de evaluare operatorul nu remediază deficienţele constatate şi nu solicită reevaluarea unităţii, documentaţia se clasează şi se reia procedura de autorizare.
    (9) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti suspendă sau interzice activităţile în cazul în care la punctul de control nu sunt respectate prevederile legale în vigoare sau în cazul modificării statusului de sănătate a zonei în care este localizat.
    (10) Autorizaţia sanitar-veterinară poate fi emisă numai atunci când direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti s-a asigurat că la punctul de control sunt respectate condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.
    (11) Autorizaţiile sanitar-veterinare pentru punctele de control au un cod unic, care este acordat de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.
    (12) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor înregistrează în Nomenclatorul Naţional al Unităţilor Autorizate pentru activităţi de import/export şi comerţ intracomunitar punctele de control autorizate sanitar-veterinar.
    (13) În vederea acordării numărului unic de înregistrare/codului, care va fi înregistrat în Nomenclatorul Naţional al Unităţilor Autorizate pentru activităţi de import/export şi comerţ intracomunitar, direcţia sanitar- veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană respectiv a municipiului Bucureşti, ulterior autorizării transmite Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor copia autorizaţiei sanitar- veterinare emise împreună cu o copie a referatului de evaluare întocmite în cadrul procedurii de autorizare.
    (14) Direcţia de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite un număr unic de înregistrare/cod pentru punctul de control în Nomenclatorul Naţional al Unităţilor Autorizate pentru activităţi de export şi comerţ intracomunitar şi comunică în scris direcţiei sanitar- veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, numărul unic de înregistrare/codul atribuit unităţii, în termen de 5 de zile lucrătoare de la primirea dosarului.
    (15) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor înaintează Comisiei Europene lista punctelor de control autorizate, prin direcţia de reglementare.

    CAP. VI
    Acordarea avizului de principiu
    ART. 16
    (1) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti poate acorda, la solicitarea operatorului, avizul de principiu care atestă conformitatea proiectului depus spre analiză cu legislaţia aplicabilă în domeniu la data emiterii; în acest sens, operatorul depune la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, cu cel puţin 45 zile înainte de începerea lucrărilor, următoarele documente:
    a) cererea, în original, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6A;
    b) actul doveditor al dreptului de proprietate/folosinţă asupra spaţiului în care îşi desfăşoară activitatea, deţinut în condiţiile legislaţiei în vigoare, cu menţionarea coordonatelor GIS;
    c) planul de încadrare în zonă;
    d) proiectul planului unităţii cu fluxurile tehnologice şi evidenţierea echipamentelor şi utilajelor;
    e) memoriul tehnic justificativ, cuprinzând descrierea activităţilor ce urmează a se desfăşura şi a obiectivului, inclusiv categoria, specia, numărul de animale deţinute sau de material germinativ pe care intenţionează să le deţină în unitate şi capacitatea unităţii;
    f) chitanţa care atestă că a fost achitat tariful pentru verificările efectuate în vederea certificării conformităţii cu legislaţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a documentaţiei depuse, respectiv 50% din tariful, potrivit legislaţiei în vigoare, perceput pentru autorizarea sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor; acesta se achită de către reprezentantul legal al unităţii în contul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, la depunerea documentaţiei.

    (2) Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, evaluează documentele transmise de operatori şi în cel mult 20 de zile lucrătoare de la primirea notificării emit sau nu avizul de principiu.
    (3) În cazul în care, în urma verificării documentaţiei prevăzute la alin. (1), precum şi a verificării la faţa locului a amplasării obiectivului în zonă se constată conformitatea cu legislaţia sanitar-veterinară în vigoare, directorul executiv al direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti emite avizul de principiu conform modelului prevăzut în anexa nr. 15, care este înaintat reprezentantului legal al unităţii, în care precizează că documentaţia depusă este conformă cu legislaţia sanitar- veterinară în vigoare, şi aplică ştampila direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti pe planul cu amplasarea obiectivului în zonă şi pe proiectul planului unităţii cu fluxurile tehnologice şi evidenţierea echipamentelor şi utilajelor, atestând pe aceste documente, sub semnătură, faptul că sunt "conforme cu legislaţia sanitar-veterinară în vigoare", făcând menţiunea "vizat la data de .......".

    CAP. VII
    Cerinţe privind autorizarea şi funcţionarea unităţilor care desfăşoară operaţiuni de colectare păsări de curte/ungulate, a centrelor de colectare câini/pisici/dihori domestici, precum şi a celorlalte unităţi prevăzute în Regulamentul (CE) nr, 429/2016 privind bolile transmisibile ale animalelor şi de modificare şi de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătăţii animalelor, care desfăşoară activităţi de export/import sau comerţ intracomunitar cu animale vii sau material germinativ
    ART. 17
     Pentru desfăşurarea activităţii de export/import sau comerţ intracomunitar cu animale vii/material germinativ, din unităţi care desfăşoară operaţiuni de colectare păsări de curte/ungulate, din centrele de colectare câini/pisici/dihori domestici, precum şi din celelalte unităţi prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 429/2016, operatorul depune la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, documentaţia prevăzută la art. 4 alin. (2).

    ART. 18
    (1) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, prin personalul de specialitate, verifică dosarul şi îndeplinirea condiţiilor sanitar-veterinare prevăzute de legislaţia specifică în vigoare.
    (2) În baza evaluării efectuate la nivelul unităţilor, reprezentantul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti întocmeşte referatul de evaluare conform modelelor prevăzute în anexa nr. 3 lit. A-S.
    (3) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti emite autorizaţia sanitar-veterinară, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7 lit. A şi transmite Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor copia autorizaţiei sanitar-veterinare emise pentru unitatea respectivă, împreună cu o copie a referatului de evaluare întocmite în cadrul procedurii de autorizare, în vederea acordării numărului unic de înregistrare/codului, care va fi înregistrat în Nomenclatorul Naţional al Unităţilor Autorizate pentru activităţi de import/export şi comerţ intracomunitar, prevăzut în anexa nr. 13 lit. E şi pentru actualizarea în sistemul Trade Control and Expert System, denumit în continuare TRACES, în conformitate cu prevederile art. 45 din Regulamentul UE nr. 1715/2019 de stabilire a normelor privind funcţionarea sistemului de gestionare a informaţiilor pentru controalele oficiale şi a componentelor sistemice ale acestuia ("Regulamentul IMSOC").
    (4) Direcţia de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite un număr unic de înregistrare/cod pentru respectiva unitate în Nomenclatorul Naţional al Unităţilor Autorizate pentru activităţi de export şi comerţ intracomunitar.
    (5) Direcţia de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor transmite în scris direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, numărul unic de înregistrare/codul atribuit unităţii, în termen de 5 de zile lucrătoare de la primirea dosarului.
    (6) După primirea numărului unic de înregistrare/codului, direcţia sanitară-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, prin responsabilul TRACES desemnat va înregistra numărul unic de înregistrare/codul atribuit unităţii în TRACES NT, la secţiunea care vizează detaliile organizaţiei.
    (7) În cazul unităţilor autorizate pentru comercializarea materialului germinativ provenit de la bovine, porcine, ovine, caprine şi ecvidee între statele membre sau pe teritoriul ţărilor terţe, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor pune la dispoziţia publicului registrul menţionat la art. 24 prin intermediul site-ului său web şi informează Comisia Europeană.

    ART. 19
        Expedierea animalelor vii sau a materialului germinativ în cadrul activităţilor de comerţ intracomunitar sau de export se realizează numai din unităţile cărora li s-a acordat numărul unic de înregistrare/codul din Nomenclatorul Naţional al Unităţilor Autorizate pentru activităţi de import export şi comerţ intracomunitar.

    ART. 20
    (1) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti verifică unităţile care desfăşoară operaţiuni de colectare păsări de curte/ungulate, centrele de colectare câini/pisici/dihori domestici, precum şi celelalte unităţi prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 429/2016 care desfăşoară activităţi de import, export sau comerţ intracomunitar cu animale vii sau material germinativ ori de câte ori este necesar.
    (2) În funcţie de rezultatul evaluării, se dispune, după caz, menţinerea autorizării sanitar-veterinare a unităţilor descrise la alin. (1), suspendarea activităţii ori retragerea în vederea anulării a autorizaţiei sanitar-veterinare, fiind emise actele al căror model este prevăzut în anexele nr. 10 lit. A şi 11 lit. A.
    (3) Orice modificare ulterioară survenită în activitatea unităţilor pentru care a fost emis un număr/cod unic de înregistrare, va fi comunicată, de către direcţia sanitară-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, prin responsabilul TRACES desemnat în termen de 15 zile lucrătoare către direcţia de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor în vederea actualizării Nomenclatorului Naţional al Unităţilor Autorizate pentru activităţi de import - export şi comerţ intracomunitar.

    ART. 21
    (1) Unităţile care desfăşoară operaţiuni de colectare păsări de curte/ungulate, centrele de colectare câini/pisici/dihori domestici, precum şi celelalte unităţi prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 429/2016 care desfăşoară activităţi de import, export sau comerţ intracomunitar pentru care s-a dispus suspendarea activităţii pot solicita, în scris, la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, reverificarea unităţii ulterior remedierii neconformităţilor pentru care s-a dispus suspendarea.
    (2) Activitatea unităţilor pentru care s-au dispus măsuri de suspendare a activităţii se poate relua numai după ce unitatea a remediat deficienţele constatate, în termenul stabilit.
    (3) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti verifică remedierea deficienţelor constatate, întocmeşte o notă de constatare cu privire la remedierea acestora şi dispune reluarea activităţii, în condiţiile prevăzute la capitolul IX.

    ART. 22
    (1) În unităţile care desfăşoară operaţiuni de colectare păsări de curte/ungulate perioada de staţionare trebuie să respecte prevederile art. 43 din Regulamentul (UE) nr. 688/2020 din 17 decembrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele de sănătate animală pentru circulaţia în interiorul Uniunii a animalelor terestre şi a ouălor pentru incubaţie.
    (2) În situaţii excepţionale, atunci când animalele nu au făcut obiectul acţiunii de comerţ intracomunitar/export, comercializarea acestora din unităţile care desfăşoară operaţiuni de colectare ungulate către alte exploataţii comerciale de pe teritoriul României este permisă numai cu respectarea perioadei de carantinare în exploataţia de destinaţie, conform reglementărilor comunitare şi naţionale aplicabile.
    (3) Comercializarea animalelor din unităţile care desfăşoară operaţiuni de colectare ungulate/păsări de curte către unităţi de sacrificare se poate realiza în condiţiile impuse de legislaţia naţională în vigoare, respectiv însoţite de certificatul sanitar-veterinar, documentul pentru informaţiile referitoare la lanţul alimentar şi formularul de mişcare, eliberate de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit.

    ART. 23
    (1) În centrele de colectare câini, pisici şi dihori domestici, perioada de staţionare va fi de minim 48 de ore, cu respectarea dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr. 2035/2019 al Comisiei din 28 iunie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele pentru unităţile care deţin animale terestre şi incubatoare, precum şi pentru trasabilitatea anumitor animale terestre deţinute şi a ouălor pentru incubaţie.
    (2) Animalele de companie pot fi cazate în centrele de colectare, în vederea efectuării operaţiunilor de comerţ intracomunitar sau export numai dacă:
    a) provin din unităţi autorizate/înregistrate sanitar - veterinar,
    b) sunt identificate şi, după caz, înregistrate în RECS,
    c) sunt însoţite de carnete de sănătate valide, completate, semnate şi parafate de medicul veterinar şi, după caz, de paşaport,
    d) sunt respectate cerinţele legale referitoare la vaccinarea antirabică a acestora,
    e) există corespondenţă între codul microcipului şi datele înscrise în documentele însoţitoare, respectiv carnet de sănătate şi, după caz, paşaport,
    f) în cazul câinilor, dacă există corespondenţă între codul microcipului, datele înregistrate în RECS şi datele înscrise în documentele însoţitoare, respectiv carnet de sănătate şi, după caz, paşaport.

    (3) Operatorii din centrele de colectare/adăposturile pentru câini, pisici şi dihori domestici ţin registre de evidenţă privind animalele colectate în care sunt înscrise următoarele date: specia, vârsta estimată, data şi ora intrării în centrul de colectare, unitatea de origine, numărul transponderului, seria şi numărul carnetului de sănătate, seria şi numărul paşaportului, data vaccinării antirabice, data deparazitării pentru echinoccocus multilocularis, data şi ora încărcării, numărul de înmatriculare al mijlocului de transport cu care urmează să fie deplasate animalele, numărul autorizaţiei mijlocului de transport, numărul autorizaţiei transportatorului.
    (4) Administratorii centrelor de colectare câini, pisici şi dihori domestici sau a adăposturilor, după caz medicii veterinari cu care aceştia au încheiat contract păstrează/arhivează pentru o perioadă de B ani carnetele de sănătate ale câinilor care au făcut obiectul comerţului intracomunitar sau exportului.
    (5) Expedierea animalelor din adăposturile pentru câini, pisici şi dihori domestici în vederea comerţului intracomunitar se efectuează numai după ce acestea au fost supuse unui examen clinic efectuat de medicul veterinar oficial, numai în cazul în care au fost adăpostite în respectiva unitate timp de cel puţin 48 ore înainte de plecare, numai dacă există dovada efectuării vaccinării antirabice cu 21 de zile în urmă şi numai dacă aceste animale au fost înregistrate în registrul de evidenţă descris la alin. (3).
    (6) Responsabilitatea privind protecţia animalelor de companie pe durata călătoriei revine în sarcina administratorilor centrelor de colectare/adăposturilor de origine.

    CAP. VIII
    Obligaţiile direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti cu privire la registrele de transportatori şi operatori de unităţi înregistraţi şi autorizaţi
    ART. 24
    (1) Fiecare direcţie sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, întocmeşte conform art. 101 din Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor şi de modificare şi de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătăţii animalelor, registre pentru toate unităţile autorizate şi înregistrate, pentru transportatori, respectiv pentru mijloacele de transport înregistrate şi autorizate, conform modelelor din anexa nr. 13 lit. A - D.
    (2) Registrele vor conţine cel puţin următoarele informaţii:
    a) pentru unităţile care deţin animale: numărul de înregistrare unic atribuit unităţii; numărul şi concluzia referatului de evaluare, data înregistrării la autoritatea competentă; denumirea şi adresa operatorului unităţii menţionându-se adresa sediului social şi punctul de lucru, coordonatele geografice (latitudine/longitudine) tipul de unitate, specia, categoria şi capacitatea unităţii, sistemul de creştere, perioada de activitate (permanent/sezonier);
    b) pentru transportatori/mijloace de transport: numărul de înregistrare unic atribuit, numărul şi concluzia referatului de evaluare, data înregistrării la autoritatea competentă, denumirea şi adresa operatorului unităţii menţionându-se adresa sediului social şi punctul de lucru, tipul de transport (scurtă/lungă durată), mijlocul de transport (numărul de înmatriculare şi numărul de identificare) specia şi categoriile de vârstă pentru care s-a emis autorizaţia/certificatul de înregistrare, numărul de punţi, capacitatea de transport;
    c) pentru alte unităţi decât cele de la lit. a) şi b) (cu excepţia obiectivului prevăzut în anexa nr. 2 lit. F pct. 2 - magazin pentru comercializarea hranei pentru animale de companie, accesoriilor şi produselor cosmetice destinate acestora) tipul de unitate, numărul de înregistrare unic atribuit, numărul şi concluzia referatului de evaluare, data înregistrării la autoritatea competentă, denumirea şi adresa operatorului unităţii cu menţionarea adresei sediului social şi a punctului de lucru.


    CAP. IX
    Controale şi măsuri
    ART. 25
    (1) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti monitorizează unităţile înregistrate/autorizate sanitar-veterinar, reactualizând, ori de câte ori este nevoie, lista acestora.
    (2) În cazul în care, în urma controalelor efectuate de către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, se constată că nu sunt îndeplinite condiţiile legale de funcţionare, se notifică operatorului verificat şi se dispun următoarele măsuri, după caz:
    a) sancţionarea contravenţională în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    b) suspendarea activităţii operatorului;
    c) interzicerea desfăşurării activităţii operatorului.

    (3) În cazul suspendării activităţii, medicul veterinar oficial consemnează în nota de constatare întocmită la unitate motivaţia tehnică a acestei măsuri, în temeiul căreia direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, emite actul privind suspendarea activităţii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11 lit. A.
    (4) Termenul de remediere a deficienţelor, trebuie să fie realist şi se stabileşte de comun acord cu operatorul, dar nu poate fi mai mare de 45 de zile de la data întocmirii notei de constatare.
    (5) Termenul de remediere a deficienţelor, prevăzut la alin. (4) curge de la data notificării către operator a notei de constatare şi după expirare, poate fi prelungit cu cel mult 3 luni, la cererea expresă a solicitantului, adresată direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.
    (6) În cazul suspendării activităţii operatorului, reluarea acesteia se dispune de către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti numai după ce operatorul înştiinţează, printr-o adresă scrisă, remedierea deficienţelor constatate, iar direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti efectuează verificarea la faţa locului a modului în care au fost remediate deficienţele.
    (7) Ulterior verificării remedierii deficienţelor, medicul veterinar oficial întocmeşte o notă de constatare, iar direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti emite actul/documentul privind reluarea activităţii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 12.
    (8) Dacă operatorul nu remediază deficienţele, respectiv nu solicită reverificarea unităţii în termenul menţionat în actul privind suspendarea activităţii, la împlinirea acestuia se emite de drept fără notificare prealabilă actul de interzicere a activităţii, conform modelului din anexa nr. 10 lit. A şi se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul operatorul, în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii actului de interzicere a activităţii.
    (9) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti retrage, în vederea anulării, certificatul de înregistrare/autorizaţia sanitar-veterinară a unităţilor, atunci când, în urma acţiunilor de control efectuate de personalul de specialitate, se constată nerespectarea prevederilor legale pentru care acestea au fost înregistrate/autorizate sanitar-veterinar şi se dispune interzicerea desfăşurării activităţii.
    (10) Reluarea activităţilor pentru care a fost emis actul privind interzicerea activităţii se realizează după corectarea neconformităţilor, prin parcurgerea procedurii de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară, conform prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.
    (11) În situaţia în care suspendarea activităţii survine ca urmare a solicitării operatorului, reluarea activităţii se va realiza ulterior înregistrării cererii privind reluarea activităţii şi după efectuarea unei verificări pe teren în urma căreia se constată îndeplinirea cerinţelor specifice în baza cărora a fost emisă autorizaţia sau certificatul de înregistrare sanitar-veterinară.
    (12) În cazul unităţilor reglementate prin prezenta normă, care funcţionează fără certificatul de înregistrare sanitar-veterinară/autorizaţia sanitar-veterinară, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiul Bucureşti notifică Oficiului Registrului Comerţului şi dispune măsurile necesare pentru reducerea riscurilor privind sănătatea şi bunăstarea animalelor şi aplică sancţiunile prevăzute de legislaţia în vigoare.
    (13) În cazul exploataţiilor comerciale, suspendarea, după caz, interzicerea activităţii, presupune suspendarea/interzicerea introducerii şi/sau expedierii de animale în/din exploataţiile respective pe durata dispunerii acestor măsuri, cu excepţia aprobărilor acordate de către autoritatea competentă.
    (14) Tarifele percepute în vederea emiterii autorizaţiei sau certificatului de înregistrare pentru unităţile şi mijloacele de transport animale vii supuse controlului sanitar-veterinar sunt prevăzute în Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. X
    Dispoziţii tranzitorii
    ART. 26
    (1) Pentru unităţile care deţin autorizaţie sanitar-veterinară, respectiv pentru unităţile care deţin certificat de înregistrare sanitar-veterinară la data intrării în vigoare a prezentului ordin şi sunt supuse autorizării/înregistrării sanitar-veterinare, direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, după o nouă evaluare, în baza documentaţiei actualizate pot emite autorizaţia sanitar-veterinară, respectiv certificatul de înregistrare fără a mai fi percepute tarifele prevăzute în Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Termenul pentru reevaluarea unităţilor prevăzute la alin. (1) şi emiterea autorizaţiei sanitar- veterinare/certificatului de înregistrare este de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului ordin şi se efectuează la solicitarea operatorului.
    (3) În situaţia în care în urma reevaluării se constată că unitatea nu respectă cerinţele de funcţionare pentru care a fost autorizată/înregistrată, direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti vor proceda în conformitate cu prevederile capitolului IX - Controale şi măsuri.
    (4) În cazul unităţilor autorizate/înregistrate anterior, pentru care va fi necesară o perioadă de tranziţie în vederea alinierii la cerinţele impuse în urma intrării în vigoare a prezentului act normativ, termenele de îndeplinire a condiţiilor vor fi înscrise într-un program de conformare asumat de operator, program a cărei perioadă de implementare nu trebuie să depăşească termenul prevăzut la alin. (2).
    (5) Pentru unităţile care sunt în faza de proiect şi urmează a fi înfiinţate, se poate elibera un aviz de principiu la cererea operatorului, prin care se atestă conformitatea proiectului depus spre analiză cu legislaţia aplicabilă în domeniu la data emiterii, în conformitate cu procedura descrisă la art. 16.
    (6) Pentru unităţile pentru care operatorul nu a solicitat reevaluarea în termenul prevăzut la alin. (2), certificatul de autorizare/înregistrare îşi pierde valabilitatea.

    ART. 27
    (1) Pentru categoriile de mijloace de transport animale vii pentru călătorii rutiere, care deţin autorizaţie/înregistrare sanitar-veterinară, reprezentanţii direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti efectuează o nouă evaluare şi emit o autorizaţie sanitar-veterinară în cazul în care sunt îndeplinite condiţiile de autorizare sanitar-veterinară, fără a percepe tarifele prevăzute în Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Termenul pentru reevaluarea mijloacelor de transport prevăzute la alin. (1) şi pentru emiterea autorizaţiei sanitar-veterinare este de 6 luni de la de la data intrării în vigoare a prezentului ordin şi se efectuează la solicitarea operatorului.
    (3) Pentru mijloacele auto pentru care operatorul nu a solicitat reevaluarea în termenul prevăzut la alin. (2), certificatul de autorizare/înregistrare îşi pierde valabilitatea.

    ART. 28
     Unităţile prevăzute la art. 3 alin. (8) - (12) au obligaţia de a se înregistra în conformitate cu prevederile prezentei norme, în termen de 180 zile de la publicarea acesteia.

    CAP. XI
    Dispoziţii finale
    ART. 29
        Cererea operatorului, depusă în vederea parcurgerii procedurii de autorizare/înregistrare conform prevederilor prezentei norme sanitar-veterinare, este procesată de personalul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti în maxim 30 de zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei complete.

    ART. 30
    (1) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, prin compartimentul administrativ/juridic, transmite solicitantului o confirmare de primire a cererii, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acesteia.
        Confirmarea de primire a cererii trebuie să menţioneze următoarele informaţii:
    a) termenul de procesare a cererii;
    b) căile de atac stabilite potrivit legii.


    (2) În cazul unei cereri sau documentaţii incomplete, solicitantul este informat în cel mult 5 zile lucrătoare de la primirea cererii, cu privire la necesitatea transmiterii unor documente suplimentare, precum şi cu privire la consecinţele asupra termenului de procesare a cererii, prevăzut la art. 28, precum şi a faptului că nedepunerea documentelor suplimentare în termen duce la clasarea solicitării.
    (3) În cazul în care o cerere este respinsă pentru motive de natură procedurală, solicitantul este informat în cel mult 5 zile lucrătoare de la constatarea motivului de respingere a cererii.

    ART. 31
        Documentaţia necesară pentru înregistrarea sanitar-veterinară, obţinerea avizului de principiu sau autorizarea sanitar-veterinară conform prevederilor prezentei norme sanitar-veterinare se poate depune şi prin mijloace de comunicare la distanţă, inclusiv online, scanat, prin platforma Punctului de contact unic electronic - PCUe, dezvoltată de Agenţia pentru Agenda Digitală a României, situaţie în care trebuie să se garanteze conformitatea documentelor cu originalul.

    ART. 32
        Unităţile înregistrate/autorizate sanitar-veterinar care funcţionează în baza autorizării/înregistrării sanitar-veterinare îşi desfăşoară activitatea atât timp cât sunt îndeplinite condiţiile sanitar-veterinare conform cerinţelor legislaţiei specifice care a stat la baza emiterii autorizaţiei/certificatului de înregistrare sanitar- veterinară.

    ART. 33
        Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti evaluează toate unităţile/mijloacele de transport supuse controlului sanitar-veterinar, din punct de vedere al respectării cerinţelor pe baza cărora au fost înregistrate/autorizate sanitar-veterinar şi dispune măsuri conform prevederilor legale în vigoare.

    ART. 34
        În situaţia în care o autoritate centrală sau locală notifică suspendarea/ridicarea autorizaţiei pentru o unitate care este autorizată/înregistrată şi de către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, aceasta are obligaţia de a verifica dacă unitatea respectă condiţiile specifice care au stat la baza autorizării/înregistrării sanitar-veterinare şi decide dacă menţine sau nu documentul de autorizare/înregistrare raportat exclusiv la legislaţia aplicabilă domeniului sanitar-veterinar; ulterior, rezultatul controlului este comunicat autorităţii centrale sau locale care a emis notificarea.

    ART. 35
    Anexele nr. 1-15 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.

    ANEXA 1

        la norma sanitară veterinară
                                       DEFINIŢII
                      Unităţi supuse controlului sanitar-veterinar
    1. acvariu public - loc cu spaţii amenajate în care se desfăşoară activităţi pentru adăpostirea şi întreţinerea animalelor acvatice, destinate prezentării vizitatorilor;
    2. adăpost pentru animale - unitate amenajată şi dotată astfel încât să asigure adăpostirea, hrănirea, asistenţa sanitar-veterinară şi protecţia ecvideelor, bovinelor, ovinelor, caprinelor, suinelor, câinilor şi pisicilor domestice care au fost rătăcite, sălbăticite, pierdute, abandonate sau, după caz, care fac obiectul unui ordin de plasare, al căror statut sanitar este posibil să nu fie cunoscut pentru toate la data intrării în unitate;
    3. adăpost pentru câini - spaţii împrejmuite, amenajate şi dotate pentru adăpostirea şi hrănirea câinilor fără stăpân; în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările şi completările ulterioare;
    4. adăpost pentru câini, pisici şi dihori domestici - unitate autorizată în conformitate cu cerinţele Regulamentului delegat (UE) 2019/2035 şi cu prevederile legislaţiei naţionale specifice, în care sunt adăpostite/hrănite/întreţinute animale, care urmează să fie deplasate în alte state membre;
    5. bazin pentru pescuit sportiv/recreativ - bazin sau altă instalaţie unde populaţia piscicolă este întreţinută pentru scopuri sportive/recreative şi poate fi destinată consumului uman;
    6. canisă/felisă - unitate împrejmuită, având spaţii şi locuri amenajate pentru adăpostirea, creşterea, reproducţia şi selecţia câinilor/pisicilor de rasă, câinilor utilitari şi cei destinaţi unor servicii publice/scopuri speciale sau comercializării;
    7. centru de colectare câini/pisici şi dihori domestici - o unitate în care aceste animale care au acelaşi statut sanitar şi sunt colectate de la mai multe unităţi;
    8. centru de colectare ungulate/păsări - unitate în care se colectează ungulate/păsări destinate comerţului intracomunitar sau exportului în ţări terţe şi care au acelaşi statut sanitar;
    9. complex de vânătoare - exploataţie împrejmuită destinată creşterii şi reproducţiei vânatului sălbatic în scopul populării fondului de vânătoare dar şi pentru recoltarea acestuia prin acţiuni de vânătoare;
    10. crescătorie de vânat - exploataţie împrejmuită destinată creşterii şi reproducţiei vânatului sălbatic în scopul asigurării de material biologic necesar acţiunilor de populare a fondurilor de vânătoare;
    11. delfinariu - unitate special amenajată care adăposteşte delfini în vederea organizării unor reprezentaţii cu delfini;
    12. exploataţie de acvacultură - orice unitate de producţie constituită în scopul obţinerii de profit sau non-profit, publică sau privată, care realizează oricare din activităţile legate de creşterea, deţinerea sau cultivarea animalelor de acvacultură;
    13. exploataţie apicolă comercială - unitate de stupi delimitată, cu vatră permanentă şi cu organizare specifică, în care se desfăşoară activităţi principale de producere a mierii, în vederea comercializării putând desfăşura şi activităţi pastorale;
    14. exploataţie apicolă comercială pentru material biologic - unitate de stupi delimitată, cu vatră permanentă şi cu organizare specifică, în care se desfăşoară activităţi de creştere şi selecţie a mătcilor şi/sau coloniilor/familiilor/roiurilor de albine şi secundar de producţie a mierii, în vederea comercializării, putând desfăşura şi activităţi pastorale;
    15. exploataţie apicolă familială - unitate de stupi delimitată, cu vatră permanentă şi cu organizare specifică, în care se desfăşoară activităţi din domeniul apiculturii, inclusiv activităţi pastorale, deţinută de persoane fizice care nu desfăşoară activităţi de comerţ cu caracter profesional;
    16. exploataţie comercială - exploataţie de animale, autorizată sanitar-veterinar deţinută de persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, persoane juridice organizate în condiţiile legii sau alte entităţi de drept public sau privat, înregistrată în Sistemul Naţional de Identificare şi Înregistrare a Animalelor;
    17. exploataţie comercială de tip A - exploataţie de animale deţinută de persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau persoane juridice organizate în condiţiile legii, înregistrate şi autorizate de oficiul registrului comerţului, înregistrată în Sistemul Naţional de Identificare şi Înregistrare a Animalelor şi care este înregistrată sanitar-veterinar;
    18. exploataţii de iepuri şi animale de blană - unitate organizată în care se desfăşoară activităţi de creştere a animalelor pentru producţia de carne şi/sau blănuri;
    19. exploataţie pentru creşterea animalelor din alte specii unitate cu organizare specifică în care se cresc animale din alte specii decât cele din unităţile prevăzute la anexele 2 şi 3;
    20. exploataţie nonprofesională - exploataţie de animale, înregistrată în SNIIA şi deţinută de persoane fizice neînregistrate la Camera de Comerţ şi Industrie a României;
    21. formaţiune dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare proprie - grup format din personal propriu, care deţine echipamente şi instrumente necesare desfăşurării activităţii de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare în unitatea proprie sub controlul sanitar-veterinar al medicului veterinar de liberă practică cu care unitatea are contract;
    22. hipodrom - teren/obiectiv special amenajat pentru desfăşurarea concursurilor hipice, prevăzut cu zone pentru spectatori, unde se pot desfăşura adăpostirea, antrenarea şi testarea cabalinelor;
    23. magazine pentru comercializarea animalelor de companie/magazine de tip pet-shop - magazine pentru comercializarea animalelor de companie, a peştilor de acvariu şi a hranei, accesoriilor şi produselor cosmetice şi biocide destinate acestora. Animalele trebuie să fie achiziţionate din unităţi autorizate/înregistrate, cu respectarea cerinţelor privind identificarea, trasabilitatea, sănătatea şi bunăstarea animalelor, cerinţe ce trebuie respectate şi la activitatea de comercializare;
    24. magazin pentru comercializarea puilor de o zi - spaţiu amenajat corespunzător pentru prezentarea şi comercializarea puilor de o zi, cu respectarea cerinţelor privind trasabilitatea puilor comercializaţi;
    25. magazin pentru comercializarea cu amănuntul a hranei pentru animale de companie, accesoriilor şi produselor cosmetice destinate acestora - spaţii amenajate corespunzător pentru achiziţionarea, depozitarea, prezentarea şi comercializarea cu amănuntul a hranei pentru animale de companie, accesoriilor şi produselor cosmetice destinate acestora;
    26. manej - loc special amenajat unde se dresează şi antrenează ecvideele, în vederea activităţilor recreative, dotat cu spaţii amenajate pentru adăpostirea şi întreţinerea ecvideelor;
    27. menajerie - spaţiu special amenajat în care se desfăşoară activităţi de adăpostire a animalelor domestice şi sălbatice, cu excepţia carnivorelor din fauna exotică, pentru a fi expuse publicului, fiind interzise activităţile de reproducţie;
    28. mijloc de transport - vehicule rutiere sau feroviare, nave sau aeronave, dotate corespunzător şi utilizate pentru transportul animalelor vii;
    29. mijloc de transport înregistrat sanitar-veterinar - mijloc de transport animale vii pe o distanţă de până la 65 km de la locul de plecare până la locul de destinaţie;
    30. mijloc de transport rutier al animalelor vii pentru călătorie de scurtă durată - mijloc de transport care îndeplineşte condiţiile de bunăstare şi protecţia animalelor în timpul transportului în călătorii de sub 8 ore;
    31. mijloc de transport rutier al animalelor vii pentru călătorie de lungă durată - mijloc de transport care îndeplineşte şi condiţiile suplimentare de bunăstare şi protecţia animalelor, în timpul transportului în călătorii de peste 8 ore;
    32. mijlocitori de afaceri cu animale vii - persoane fizice autorizate, întreprindere individuală, întreprindere familială sau persoane juridice, organizate în condiţiile legii, care desfăşoară activităţi de cumpărare şi vânzare de animale vii în intervalul a 24 de ore, cu mijloace de transport înregistrate/autorizate sanitar-veterinar, cu respectarea legislaţiei sanitar-veterinare privind mişcarea animalelor şi care nu dispun obligatoriu de facilităţi/spaţii de adăpostire;
    33. pensiune pentru animale de companie - unitate cu spaţii şi locuri amenajate în care se desfăşoară activităţi pentru adăpostirea temporară, hrănirea şi întreţinerea animalelor de companie, aşa cum sunt definite în anexa nr. 1 la Regulamentul (CE) nr. 429/2016;
    34. punct de însămânţare artificială şi embriotransfer - spaţii special amenajate, destinate depozitării materialului seminal şi embrionilor în vederea însămânţării artificiale a animalelor;
    35. puncte de control - punctele de control prevăzute de Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1255/97/CE privind criteriile comunitare prevăzute pentru punctele de aşteptare şi de modificare a planului de itinerar prevăzut în anexa la Directiva 91/628/CEE, cu amendamentele ulterioare;
    36. punct de ieşire a animalelor vii - punct de control la frontieră sau orice alt loc desemnat de către un stat membru al Uniunii Europene prin care animalele părăsesc teritoriul vamal al Comunităţii Europene;
    37. salon de cosmetică pentru animale de companie - unitate specializată pentru servicii de igienă la animalele de companie;
    38. staţie de incubaţie de tip industrial - unitate organizată în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia ouălor de specii diferite, incubaţie artificială şi livrarea produselor obţinute;
    39. staţie de spălare şi dezinfecţie a mijloacelor de transport - unitate specializată în care se execută acţiuni de igienizare şi dezinfecţie a mijloacelor de transport animale vii sau a altor mijloace de transport alimente, furaje şi subproduse nedestinate consumului uman care necesită a fi dezinfectate înainte de utilizare.
    40. staţiune de montă - spaţii destinate cazării şi întreţinerii reproducătorilor masculi autorizaţi pentru efectuarea montei naturale;
    41. stână - aşezare păstorească temporară sau permanentă, situată în afara localităţilor, cuprinzând locul şi amenajările necesare pentru adăpostirea animalelor şi oamenilor, îngrijirea animalelor cu respectarea condiţiilor de sănătate şi bunăstare, şi unde se pot prepara produse din laptele animalelor deţinute;
    42. şcoală pentru dresaj canin - unitate organizată cu spaţii şi dotări specifice în care se desfăşoară activităţi pentru adăpostirea, hrănirea şi dresarea câinilor;
    43. târguri de animale vii - unităţi special amenajate, destinate comerţului intern al animalelor vii;
    44. transportator - persoana fizică, persoana fizică autorizată sau juridică care transportă animale vii în nume propriu sau în numele unei terţe părţi;
    45. unităţi de material germinativ - unităţi cu spaţii, amenajări şi dotări specifice în care se desfăşoară activităţi de colectare, producţie, prelucrare şi depozitare a materialului germinativ, reprezentate de centrul de colectare a materialului seminal, echipă de colectare de embrioni, echipă de producţie de embrioni, unitate de prelucrare a materialului germinativ şi unitate de depozitare a materialului germinativ, după cum urmează:
    a) echipă de colectare de embrioni înseamnă o unitate de material germinativ care este compusă dintr-un grup de profesionişti sau o structură autorizată de autoritatea competentă pentru colectarea, prelucrarea, depozitarea şi transportul embrionilor recoltaţi in vivo de la bovine, porcine, ovine, caprine sau ecvidee;
    b) echipă de producţie de embrioni" înseamnă o unitate de material germinativ care este compusă dintr-un grup de profesionişti sau o structură autorizată de autoritatea competentă pentru colectarea, prelucrarea, depozitarea şi transportul oocitelor, precum şi pentru producţia in vitro, dacă este cazul, cu material seminal depozitat, prelucrarea, depozitarea şi transportul embrionilor proveniţi de la bovine, porcine, ovine, caprine sau ecvidee;
    c) unitate de prelucrare a materialului germinativ înseamnă o unitate de material germinativ autorizată de autoritatea competentă pentru prelucrarea, inclusiv, dacă este cazul, sexarea materialului seminal, şi depozitarea materialului seminal, a oocitelor sau a embrionilor proveniţi de la bovine, porcine, ovine, caprine sau ecvidee care aparţin uneia sau mai multor specii, sau a oricărei combinaţii de tipuri de material germinativ sau de specii;
    d) unitate de depozitare a materialului germinativ înseamnă o unitate de material germinativ autorizată de autoritatea competentă pentru depozitarea materialului seminal, a oocitelor sau a embrionilor proveniţi de la bovine, porcine, ovine, caprine sau ecvidee care aparţin uneia sau mai multor specii, sau a oricărei combinaţii de tipuri de material germinativ sau de specii;

    46. unităţi specializate care asigură servicii DDD - unităţi înregistrate sanitar-veterinar specializate în realizarea activităţilor de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare în obiectivele prevăzute în prezenta normă;
    47. unitate izolată - orice unitate permanentă limitată geografic, creată pe bază voluntară şi autorizată în scopul circulaţiei animalelor, în care animalele:
    a) sunt deţinute sau crescute pentru expoziţii, în scopuri educaţionale, pentru conservarea speciei sau pentru cercetare;
    b) sunt izolate sau separate de mediul înconjurător şi fac obiectul unor măsuri stricte de supravegherea sănătăţii animalelor şi de biosecuritate; sunt considerate unităţi izolate următoarele tipuri de unităţi:
    i) exploataţie didactică - unitate de creştere, producţie, reproducţie şi comercializare a diferitelor specii de animale în scop didactic;
    ii) expoziţie de animale - loc cu spaţii amenajate în cadru organizat, în care se desfăşoară activităţi temporare ocazionale cu caracter limitat în timp pentru cazarea, adăpostirea şi prezentarea animalelor vizitatorilor, fără derularea unor activităţi de comercializare;
    iii) genotecă de animale - unitate zootehnică specializată în care se desfăşoară activităţi pentru întreţinerea unui număr redus de animale cu valoare genetică şi linii pure, care aparţin diferitelor specii;
    iv) grădină zoologică - unitate permanentă care deţine animale din speciile sălbatice, în scopul prezentării lor publicului.


    46. unităţi de carantină - unităţi în care animalele sunt izolate şi ţinute sub observaţie pe o perioadă specifică de timp, fără contact direct sau indirect cu animalele din afara unităţii epidemiologice, pentru a evita răspândirea bolilor şi, dacă este cazul, sunt supuse unor teste şi tratamente;
    47. exploataţie de origine - unitate în care animalele care fac obiectul circulaţiei au fost rezidente în mod continuu, de la naştere sau cel puţin în ultimele 30 de zile.

    ANEXA 2

    la norma sanitară veterinară
    UNITĂŢILE ŞI MIJLOACELE DE TRANSPORT
    care efectuează transporturi de animale vii pe o distantă de până la 65 km,
    care se supun înregistrării sanitar-veterinare la direcţia sanitar-veterinară
    şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană. respectiv a municipiului Bucureşti

┌────┬───────────────┬─────────────────┐
│ │Denumirea │ │
│ │activităţii │Denumirea │
│ │conform │unităţii/ │
│Nr. │nomenclatorului│mijlocului de │
│crt.│- Clasificarea │transport conform│
│ │activităţilor │legislaţiei │
│ │din economia │specifice │
│ │natională │ │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │1. Exploataţie │
│ │Creşterea │comercială de tip│
│ │animalelor │A de bovine*) │
│ │Creşterea │2. Exploataţie │
│ │bovinelor │comercială de tip│
│ │Creşterea │A de ovine/ │
│1 │ovinelor şi │caprine*) │
│ │caprinelor │3. Exploataţie │
│ │Creşterea │comercială de tip│
│ │porcinelor │A de porcine*) │
│ │Creşterea │4. Exploataţie │
│ │păsărilor │comercială de tip│
│ │ │A de păsări*) │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │1. Canisă/Felisă │
│2 │Creşterea altor│2. Pensiune │
│ │animale │pentru animale de│
│ │ │companie │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│3 │Alte activităţi│1. Şcoală pentru │
│ │/servicii │dresaj câini │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │1. Stână/Tabără │
│ │ │de vară │
│ │Activităţi │2. Staţiune de │
│ │auxiliare │montă │
│4 │pentru │3. Punct de │
│ │creşterea │însămânţare │
│ │animalelor │artificială şi │
│ │ │embriotransfer │
│ │ │4. Obşti/ │
│ │ │composesorate │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │Coafură şi alte│1. Salon cosmetic│
│5 │activităţi de │pentru animale de│
│ │înfrumuseţare │companie │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │1. Magazin pentru│
│ │ │comercializarea │
│ │ │animalelor de │
│ │ │companie │
│ │ │2. Magazin pentru│
│ │ │comercializarea │
│ │ │hranei pentru │
│ │Comerţ cu │animale de │
│6 │amănuntul │companie, │
│ │ │accesoriilor şi │
│ │ │produselor │
│ │ │cosmetice │
│ │ │destinate │
│ │ │acestora │
│ │ │3. Magazin pentru│
│ │ │comercializarea │
│ │ │puilor de o zi │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │Pescuitul în │1. Bazine pentru │
│7 │ape dulci │pescuit sportiv/ │
│ │ │recreativ │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │Creşterea │1. Hipodrom │
│8 │cailor şi a │2. Manej │
│ │altor ecvine │ │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│9 │Creşterea altor│1. Exploataţie │
│ │animale │apicolă familială│
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │Activităţi │1. Formaţiune │
│ │generale de │dezinfecţie, │
│ │curăţenie a │dezinsecţie şi │
│ │clădirilor │deratizare │
│10 │Activităţi │proprie │
│ │specializate de│3. Unităţi │
│ │curăţenie │specializate care│
│ │Alte activităţi│asigură servicii │
│ │de curăţenie │DDD │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │1. Mijloace de │
│ │ │transport animale│
│ │Transporturi │vii pe o distanţă│
│11 │rutiere de │de până la 65 km │
│ │mărfuri │şi mijloacele de │
│ │ │transport ale │
│ │ │adăposturilor │
│ │ │pentru animale │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │Punerea în │ │
│ │legătură a │ │
│ │cumpărătorilor │1. Mijlocitori de│
│12 │cu vânzătorii, │afaceri cu │
│ │cumpărarea şi │animale vii │
│ │vânzarea de │ │
│ │mărfuri │ │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │Activitaţi de │1. Târguri de │
│ │organizare a │animale vii │
│13 │expoziţiilor, │2. Unitate │
│ │târgurilor şi │izolată - │
│ │congreselor │Expoziţie de │
│ │ │animale. │
└────┴───────────────┴─────────────────┘

        *) în cererea formulată de către operator se menţionează obligatoriu profilul activităţii, respectiv:
    - exploataţie de tip familial deţinută de persoane fizice (PF);
    – exploataţie de tip creştere şi îngrăşare deţinută de întreprinderi individuale (II), întreprinderi familiale (IF), asociaţii familiale (AF), persoane fizice autorizate (PFA), persoane juridice (PJ);
    – exploataţie de porcine pentru rase autohtone în pericol de abandon deţinută de persoane fizice (PF), întreprinderi individuale (II), întreprinderi familiale (IF), asociaţii familiale (AF), persoane fizice autorizate (PFA), persoane juridice (PJ).


    ANEXA 2 A

        la norma sanitară veterinară
        AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
        DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR .............
    CIRCUMSCRIPŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR OFICIALĂ
    ............................
        Nr. ..../........
        REFERAT DE EVALUARE
    pentru înregistrarea exploataţiilor (comerciale de tip A/obştilor/composesoratelor)
    de bovine, ovine, caprine, suine*) şi păsări*)
        *) în cazul exploataţiilor de suine şi păsări se aplică suplimentar cerinţele legislaţiei sanitar- veterinare în vigoare cu privire la asigurarea condiţiilor de biosecuritate
        Subsemnatul ................, medic veterinar oficial în cadrul Circumscripţiei Sanitar - Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Oficiale ................, având în vedere documentaţia înregistrată la Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor ................ sub nr. ......., din data de ................, privind solicitarea emiterii certificatului de înregistrare sanitar-veterinară de funcţionare a unităţii ................ din localitatea ................ aparţinând ................ cu sediul în localitatea ................ C.N.P/C.U.I ................ nr. de înregistrare ............ strada ................, nr. ..., judeţ ................, coordonate GPS ................ unde se desfăşoară activităţi ................
     În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, am verificat şi am constatat următoarele:
    1. Clădiri în funcţiune:
    a) nr. clădiri ................
    b) nr. încăperi/suprafaţă ................
    c) concordanţa dintre schiţele depuse la dosar şi situaţia din teren ................................

    2. Caracteristici constructive:
    a) materiale de construcţie: pavimente, pereţi, plafoane ................................
    b) sisteme de aprovizionare cu apă rece şi caldă ................................
    c) sistem de canalizare ................................
    d) spaţiu destinat depozitării gunoiului de grajd ................................

    3. Asigurarea condiţiilor de biosecuritate *).
        *) în cazul exploataţiilor de suine şi păsări se aplică suplimentar cerinţele legislaţiei sanitar- veterinare în vigoare cu privire la asigurarea condiţiilor de biosecuritate
    a) Integritatea împrejmuirii detalii constructive
    b) există posibilitatea pătrunderii persoanelor neautorizate/a animalelor în zona de producţie
    c) dezinfector rutier funcţional/dotări pentru decontaminarea mijloacelor de transport care intră/ies din exploataţie**)
    d) dezinfector pietonal la intrarea şi ieşirea din exploataţie**)
        **) numai pentru exploataţiile de porcine şi păsări

    e) spaţiu destinat pentru schimbul hainelor şi încălţămintei de stradă/filtru sanitar-veterinar funcţional
    f) echipament de protecţie
    g) spaţiul de producţie este separat de alte obiective
    h) există concordanţă între programul de biosecuritate depus la dosar şi situaţia din unitate
    i) distanţa faţă de cea mai apropiată exploataţie de animale din aceeaşi specie

    4. Descrierea fluxului tehnologic corelat cu respectarea normelor de protecţie şi bunăstarea animalelor conform legislaţiei specifice pe specii şi categorii de animale:
        ...................................................................

    5. Capacităţi în funcţiune:
    a) capacitatea maximă de cazare pentru animale a exploataţiei ........
    b) Adăposturile asigură condiţii de sănătate şi bunăstare animal specific specie deţinute ................
    c) spaţii pentru depozitarea furajelor ........
    d) spaţii pentru materiile prime ........
    e) modul de asigurarea a furajelor: ........................................

    6. Acţiunile de dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare:
    a) echipa proprie atestată ........
    b) contract cu o unitate specializată autorizată ........ nr. ........ data ........

    7. Cerinţe sanitar-veterinare:
    a) exploataţia este înregistrată în RNE ................
    b) exploataţia şi animalele sunt identificate şi înregistrate în BND ................
    c) exploataţia şi animalele sunt incluse în programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor ........................

    8. Deţinătorul are abilităţi/cunoştinţe adecvate în ceea ce priveşte:
    a) îngrijirea, manipularea şi administrarea corespunzătoare a hranei ....... [] da [] nu
    b) asigurarea/aplicarea tehnicilor adecvate de dezinfecţie şi igienă necesare pentru a împiedica răspândirea bolilor transmisibile ....... [] da [] nu
    c) deţinerea unor cunoştinţe minime cu privire la caracteristicile comportamentale ale animalelor şi recunoaşterea semnelor primare de boală ....... [] da [] nu

    9. Autorizaţii/avize de funcţionare emise de alte organe abilitate (dacă este cazul): ............................
    10. Alte aspecte: ..................
    11. CONCLUZII:
    a) Unitatea ÎNDEPLINEŞTE condiţiile pentru înregistrarea sanitar-veterinară conform prevederilor legislaţiei sanitar - veterinare în vigoare, pentru ........., unde se desfăşoară activităţi: .............., specificate în cererea înregistrată cu nr. ...../...........
    b) NU ÎNDEPLINEŞTE condiţiile de înregistrare sanitar-veterinară conform prevederilor legislaţiei sanitar-veterinare în vigoare.
    c) NU CORESPUNDE activităţii: ............................, declarate.┌────────────────┬─────────────────────┐
│Medic veterinar │Reprezentantul legal │
│oficial, │(numele şi prenumele,│
│(semnătura, │semnătura) │
│ştampila) │ │
└────────────────┴─────────────────────┘


    ANEXA 2 B

        la norma sanitară veterinară
        AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
        DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR .............
    CIRCUMSCRIPŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR OFICIALĂ
    .............
        Nr. ........ data ..............
    REFERAT DE EVALUARE
    PENTRU ÎNREGISTRAREA/NEÎNREGISTRAREA SANITAR-VETERINARĂ
    A UNITĂŢII DE TIP CANISĂ/FELISĂ
        Subsemnatul ..............., medic veterinar oficial în cadrul .............., având în vedere documentaţia înregistrată la Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor .............. sub nr. .......... din data de .............. privind solicitarea emiterii certificatului de înregistrare sanitar-veterinară pentru canisă/felisă aparţinând:
        Operatorul economic .............. adresa ............................ CNP/C.U.I. nr. .............. cod poştal .............. telefon .............. e-mail ............................ coordonate GPS .............. reprezentat legal de către ............................, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, am verificat cerinţele pe care le îndeplineşte unitatea de tip canisă/felisă, constatând următoarele:
    1. Clădiri în funcţiune şi caracteristici:
    a) numărul de clădiri
    b) numărul total de încăperi/suprafaţă
    c) există sisteme de aprovizionare cu apă rece şi caldă ....... [ ] da[ ] nu
    d) există sistem de canalizare ....... [ ] da[ ] nu
    e) se previne accesul persoanelor străine/ neautorizate ....... [ ] da[ ] nu
    f) este permis accesul vizitatorilor în spaţiile/zonele exterioare ....... [ ] da[ ] nu
    g) sunt asigurate spaţii special destinate activităţii de comercializare a animalelor ....... [ ] da[ ] nu
    h) sunt asigurate toate măsurile astfel încât să nu se permită accesul altor animale străine sau al animalelor sălbatice ....... [ ] da[ ] nu

    2. Cazarea animalelor:
    1) animalele sunt cazate separat în funcţie de vârstă, sex, stare de sănătate, grad de agresivitate ....... [ ] da[ ] nu [ ] neaplicabil
    2) mamele care alăptează sunt cazate împreună cu puii lor ....... [ ] da[ ] nu
    3) spaţiile de cazare permit animalelor posibilitatea suficientă de mişcare ....... [ ] da[ ] nu
    4) spaţiile de cazare/adăposturile sunt dotate/echipate cu accesorii care permit animalelor să îşi exprime/să îşi dezvolte în totalitate caracteristicile comportamentale ....... [ ] da[ ] nu
    5) animalele au acces permanent la apă proaspătă ....... [ ] da[ ] nu
    6) vasele de apă şi hrană pot fi uşor curăţate şi dezinfectate cu uşurinţă ....... [ ] da[ ] nu
    7) vase de hrană sunt poziţionate astfel încât să nu fie contaminate cu urină/ fecale ....... [ ] da[ ] nu
    8) pardoselile sunt astfel construite încât să împiedice acumularea apei ....... [ ] da[ ] nu
    9) pardoselile sunt uşor de curăţat şi dezinfectat ....... [ ] da[ ] nu
    10) în exteriorul unităţii există teren de alergare pentru câini ....... [ ] da[ ] nu
    11) se asigură accesul animalelor în spaţii exterioare ....... [ ] da[ ] nu [ ] neaplicabil
    12) spaţiile/refugiile exterioare asigură protecţie împotriva intemperiilor ....... [ ] da[ ] nu [ ] neaplicabil
    13) există spaţii adecvate pentru depozitarea hranei ....... [ ] da[ ] nu
    14) Microclimatul
    14.1) există sistem de ventilaţie ....... [ ] da[ ] nu
    14.2) temperatura este corelată cu vârsta, după caz, cu starea de sănătate ....... [ ] da[ ] nu
    14.3) se asigură lumină naturală suficientă ....... [ ] da[ ] nu
    14.4) se asigură suplimentar lumină artificială ....... [ ] da[ ] nu

        Alte facilităţi/dotări: ..............................................

    3. Evidenţe şi personal:
    1) există registre de intrări/ieşiri a animalelor ....... [ ] da[ ] nu
    2) se asigură o evidenţă a persoanelor care achiziţionează animale ....... [ ] da[ ] nu
    3) persoanele responsabile cu comercializarea animalelor cunosc prevederile legale în vigoare cu privire la identificarea animalelor (câinilor) ....... [ ] da[ ] nu
    4) persoanele responsabile cu comercializarea animalelor cunosc obligaţiile referitoare la necesitatea de a înmâna cumpărătorilor instrucţiuni scrise cu privire la nevoile etologice, fiziologice, de protecţie şi de bunăstare ale animalelor ....... [ ] da[ ] nu
    5) se asigură spaţiu suficient pentru personalul care îngrijeşte animalele ....... [ ] da[ ] nu

    4. Concluzii:
        [ ] unitatea de tip canisă/felisă îndeplineşte cerinţele pentru înregistrarea sanitar-veterinară.
        [ ] unitatea de tip canisă/felisă nu îndeplineşte cerinţele pentru înregistrarea sanitar-veterinară.

    5. Propuneri:
        Se va emite certificatul de înregistrare sanitar-veterinară:
        Da ........... [ ]
        Nu ........... [ ]
┌────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│Medic veterinar oficial, │Reprezentantul legal al unităţii │
│....................................│..................................................│
│(nume, semnătura, ştampila) │(numele, semnătura) │
└────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘


    ANEXA 2 C

        la norma sanitară veterinară
        AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
        DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR .............
    CIRCUMSCRIPŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR OFICIALĂ
    ..................
        Nr. ..... data ............
    REFERAT DE EVALUARE
    PENTRU ÎNREGISTRAREA/NEÎNREGISTRAREA SANITAR-VETERINARĂ
    A UNITĂŢII DE TIP PENSIUNE/ŞCOALĂ PENTRU DRESAJ CANIN
        Subsemnatul .................., medic veterinar oficial în cadrul .................., având în vedere documentaţia înregistrată la Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor .................. sub nr. ....... din data de ......... privind solicitarea emiterii certificatului de înregistrare sanitar-veterinară pentru unitatea pensiune/şcoală pentru dresaj canin aparţinând:
        Operatorul economic .................. adresa .................. CNP/C.U.I. nr. ..................cod poştal .................. telefon .................. e-mail .................. coordonate GPS .................. reprezentat legal de către .................., în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, am verificat cerinţele pe care le îndeplineşte unitatea de tip pensiune/şcoală pentru dresaj canin aparţinând, constatând următoarele:
    1. Clădiri în funcţiune şi caracteristici:
    a) numărul de clădiri ....
    b) numărul total de încăperi/suprafaţă .....
    c) există sisteme de aprovizionare cu apă rece şi caldă .... [ ] da [ ] nu [ ] neaplicabil
    d) există sistem de canalizare .... [ ] da [ ] nu
    e) sunt asigurate toate măsurile astfel încât să nu se permită accesul altor animale străine sau al animalelor sălbatice .... [ ] da [ ] nu

    2. Cazarea animalelor:
    1. animalele sunt cazate separat în fUncţie de vârstă, sex, stare de sănătate, grad de agresivitate .... [ ] da [ ] nu
    2. mamele care alăptează sunt cazate împreună cu puii lor .... [ ] da [ ] nu
    3. spaţiile de cazare permit animalelor posibilitatea suficientă de mişcare .... [ ] da [ ] nu
    4. boxele individuale corespund următoarelor standarde minime:
    a) pentru câini talie mare - 120 cm x 160 cm sau 1,92 mp .... [ ] da [ ] nu
    b) pentru câini talie mijlocie - 110cm x 148 cm sau 1,92mp .... [ ] da [ ] nu
    c) pentru câini talie mică -91cm x 122 cm sau 1,10 mp .... [ ] da [ ] nu

    5. Dacă animalele sunt întreţinute în spaţii deschise, există următoarele facilităţi: .....................
    6. animalele au acces permanent la apă proaspătă .... [ ] da [ ] nu
    7. vasele de apă şi hrană pot fi uşor curăţate şi dezinfectate cu uşurinţă .... [ ] da [ ] nu
    8. vasele de hrană sunt poziţionate astfel încât să nu fie contaminate cu urină/ fecale .... [ ] da [ ] nu
    9. pardoselile sunt astfel construite încât să împiedice acumularea apei .... [ ] da [ ] nu
    10. pardoselile sunt uşor de curăţat şi dezinfectat .... [ ] da [ ] nu
    11. pereţii împiedică scurgerea apei şi a dejecţiilor de la o cuşcă la alta .... [ ] da [ ] nu
    12. pereţii dintre cuşti/boxe au înălţime de cel puţin 185cm .... [ ] da [ ] nu
    13. boxele permit cu uşurinţă drenarea dejecţiilor .... [ ] da [ ] nu
    14. se asigură accesul animalelor în spaţii exterioare .... [ ] da [ ] nu
    15. boxele/cuştile exterioare sunt confecţionate din ....................
    16. boxele/refugiile exterioare asigură protecţie împotriva intemperiilor .... [ ] da [ ] nu
    17. în exteriorul unităţii există teren de alergare pentru câini .... [ ] da [ ] nu
    18. există boxe destinate izolării animalelor cu semne de boală sau agresive .... [ ] da [ ] nu
    19. există spaţii adecvate pentru depozitarea hranei .... [ ] da [ ] nu
    20. Microclimatul
    20.1. există sistem de ventilaţie .... [ ] da [ ] nu
    20.2. temperatura este corelată cu vârsta, după caz, cu starea de sănătate .... [ ] da [ ] nu
    20.3. se asigură lumină naturală suficientă .... [ ] da [ ] nu
    20.4. se asigură suplimentar lumină artificială .... [ ] da [ ] nu
    21. pentru dresajul animalelor sunt utilizate următoarele echipamente ...............
    22. mijloacele de dresaj utilizate nu provoacă traume/suferinţe animalelor .... [ ] da [ ] nu [ ] neaplicabil
        Alte facilităţi/dotări: ............................................

    3. Evidenţe şi personal:
    1. există registre de intrări/ieşiri a animalelor .... [ ] da [ ] nu
    2. se asigură o evidenţă cu privire la proprietarii animalelor aflate în pensiune .... [ ] da [ ] nu
    3. se asigură spaţiu suficient pentru personalul care îngrijeşte animalele .... [ ] da [ ] nu
    4. personalul care asigură dresajul este instruit în acest sens .... [ ] da [ ] nu [ ] neaplicabil
    5. există dovezi referitoare la instruirea persoanelor responsabile cu dresajul .... [ ] da [ ] nu [ ] neaplicabil

    4. Concluzii:
        [ ] unitatea de tip pensiune/şcoală pentru dresaj canin aparţinând îndeplineşte cerinţele pentru înregistrarea sanitar-veterinară.
        [ ] unitatea de tip pensiune/şcoală pentru dresaj canin aparţinând nu îndeplineşte cerinţele pentru înregistrarea sanitar-veterinară.

    5. Propuneri:
        Se va emite certificatul de înregistrare sanitar-veterinară:
        Da .... [ ]
        Nu .... [ ]
┌────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│Medic veterinar oficial, │Reprezentantul legal al unităţii │
│....................................│..................................................│
│(nume, semnătura, ştampila) │(numele, semnătura) │
└────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘


    ANEXA 2 D

        la norma sanitară veterinară
    AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
    DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR ...............
    CIRCUMSCRIPŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR OFICIALĂ
    ...............
        Nr. ..... data ..........
        REFERAT DE EVALUARE
    pentru autorizarea/neautorizarea sanitar-veterinară
    a unităţii de tip adăpost pentru animale *
        Subsemnatul, , medic veterinar oficial în cadrul , având în vedere documentaţia înregistrată la Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor cu nr. din data de privind solicitarea emiterii autorizaţiei sanitar-veterinare pentru adăpostul pentru animale aparţinând:
        Operatorul economic, .............., adresa ......................., coordonate GPS CNP/C.U.I. nr. ..............., cod poştal .........., telefon ........., fax .............., e-mail ....................., reprezentat legal de către ..................., în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, am verificat cerinţele pe care le îndeplineşte unitatea de tip adăpost pentru animale, constatând următoarele:
    1. Personal:
    1.1. Există evidenţe din care rezultă că personalul a fost instruit şi deţine aptitudini, capacităţi şi cunoştinţe adecvate privind protecţia şi bunăstarea animalelor .... [ ] conform [ ] neconform
    1.2. Există evidenţe care atestă că personalul care deserveşte adăpostul a fost instruit astfel încât să intervină atunci când este necesară preluarea animalelor care fac obiectul ordinului de plasare în adăpost .... [ ] conform [ ] neconform
    1.3. Există evidenţe care atestă că personalul a fost instruit să recunoască semnele de boală sau alte modificări survenite în comportamentul animalelor .... [ ] conform [ ] neconform

    2. Clădiri şi adăposturi:
    a) numărul de clădiri ................
    b) numărul total de ţarcuri/boxe ......... din care:
    - ecvidee ................
    – bovine .................
    – rumegătoare mici........
    – porcine ................
    – câini ..................
    – pisici, dihori domestici ...............

    2.1. Spaţiile de cazare sunt construite din materiale rezistente, care pot fi curăţate şi dezinfectate cu uşurinţă .... [ ] conform [ ] neconform
    2.2. Există delimitare evidentă între boxele/ţarcurile/padocurile în care sunt cazate animale din specii diferite .... [ ] conform [ ] neconform
    2.3. Accesul animalelor din exteriorul adăpostului către spaţiile de cazare (boxe) se face cu uşurinţă, calea de acces nu permite contactul între animale din specii diferite .... [ ] conform [ ] neconform
    2.4. Există un sistem adecvat pentru colectarea apelor uzate .... [ ] conform [ ] neconform
        Materialele utilizate pentru pereţii boxelor/ţarcurilor/cuştilor/padocurilor sunt:
    2.5. Proiectarea, construirea şi întreţinerea clădirilor şi echipamentelor s-au realizat astfel încât să se asigure condiţii corespunzătoare de igienă .... [ ] conform [ ] neconform
    2.6. Clădirile şi echipamentele sunt construite astfel încât să nu existe margini ascuţite sau proeminente care pot produce leziuni traumatice animalelor .... [ ] conform [ ] neconform
    2.7. Se respectă cerinţele minime de securitate necesare pentru prevenirea şi protecţia împotriva incendiilor, animalele pot fi evacuate rapid, în caz de urgenţă .... [ ] conform [ ] neconform
    2.8. Boxele/Ţarcurile comune sunt construite astfel încât animalele să se poată aşeza şi ridica simultan, iar lungimea jgheaburilor de adăpare şi furajare permite accesul simultan la apă şi hrană .... [ ] conform [ ] neconform
    2.9. Pardoselile sunt construite din materiale care pot fi uşor curăţate/dezinfectate şi nu permit alunecarea animalelor .... [ ] conform [ ] neconform
    2.10. Animalele au acces permanent la lumina naturală, dar există şi surse pentru iluminatul artificial .... [ ] conform [ ] neconform
    2.11. Circulaţia aerului, temperatura, umiditatea relativă a aerului şi concentraţia de gaze pot fi menţinute în limite care nu dăunează animalelor .... [ ] conform [ ] neconform
    2.12. Animalelor li se asigură protecţia necesară împotriva intemperiilor .... [ ] conform [ ] neconform
    2.13. Libertatea de mişcare a animalelor nu este îngrădită într-o manieră care ar putea cauza suferinţe sau vătămări inutile .... [ ] conform [ ] neconform
    2.14. Există boxe/cuşti special amenajate pentru adăpostirea pisicilor şi/sau dihorilor domestici, care corespund cerinţelor minime .... [ ] conform [ ] neconform
    2.15. Atunci când pisicile sunt adăpostite în cuşti etajate, sunt luate toate măsurile pentru a preveni căderea dejecţiilor, a hranei sau a aşternutului în cuştile de la nivel inferior .... [ ] conform [ ] neconform
    2.16. Pentru animalele de talie mare (ecvidee/bovine) sunt amenajate boxe individuale astfel:
        boxe în sistem liber .... [ ]
        boxe în sistem legat .... [ ]

    2.17. Boxele individuale pentru ecvidee corespund standardelor minime .... [ ] conform [ ] neconform
    2.18. Pentru ecvidee, boxele individuale oferă acces la un padoc exterior care are cel puţin 600 mp .... [ ] conform [ ] neconform
    2.19. Incinta adăpostului este împrejmuită cu gard .... [ ] conform [ ] neconform
    2.20. Instalaţiile de furajare şi adăpare sunt proiectate, construite şi amplasate astfel încât să fie redus la minimum riscul de contaminare a hranei şi apei sau eventuale efecte dăunătoare ale competiţiei dintre animale .... [ ] conform [ ] neconform    2.A. Dispoziţii aplicabile adăposturilor/refugiilor pentru câini
    1. Pardoselile sunt în pantă, cu scurgerea spre exterior sau în canalizare, împiedicând acumularea apei pe zonele de acces .... [ ] conform [ ] neconform
    2. Pardoselile sunt din ciment etanşat .... [ ] conform [ ] neconform
    3. Pereţii împiedică scurgerea apei şi dejecţiilor de la o cuşcă la alta .... [ ] conform [ ] neconform
    4. Pereţii dintre cuştile pentru câini au înălţime de cel puţin 185 cm .... [ ] conform [ ] neconform
    5. Pereţii cuştilor sunt din:
    a) cărămidă tencuită şi vopsită .... [ ] conform [ ] neconform
    b) metal încastrat în beton .... [ ] conform [ ] neconform
    c) beton .... [ ] conform [ ] neconform
    d) plasă de sârmă .... [ ] conform [ ] neconform

    6. Cuştile exterioare pentru câini sunt confecţionate din:
    a) plasă pe stâlpi metalici .... [ ] conform [ ] neconform
    b) lemn .... [ ] conform [ ] neconform

    7. Adăpostul are drenaj şi instalaţii corespunzătoare pentru depozitarea încărcăturii de deşeuri zilnice .... [ ] conform [ ] neconform
    8. Terenul de alergare are drenare care împiedică contaminarea cu urină şi fecale a altor terenuri .... [ ] conform [ ] neconform
    9. Cuştile exterioare sunt acoperite .... [ ] conform [ ] neconform
    10. Terenurile de alergare au împrejmuiri adecvate şi porţi cu sisteme de închidere sigure (încuietori, lacăte) pentru a preveni evadarea animalelor .... [ ] conform [ ] neconform
    11. Locurile împrejmuite au:
    a) apă potabilă în permanenţă .... [ ] conform [ ] neconform
    b) vasele de apă şi hrană pot fi uşor curăţate şi dezinfectate .... [ ] conform [ ] neconform
    c) vase de hrană poziţionate astfel încât să nu fie contaminate cu urină şi fecale .... [ ] conform [ ] neconform

    12. Spaţiile neîncălzite au obligatoriu scânduri pentru odihnă şi culcuşuri .... [ ] conform [ ] neconform
    13. Culcuşul câinilor tineri este dotat cu pături, prosoape, cutii de carton care pot fi înlocuite sau dezinfectate uşor ............ [ ] conform [ ] neconform
    14. Animalele sunt cazate separat în funcţie de starea de sănătate, vârstă, sex, grad de agresivitate ........... [ ] conform [ ] neconform

    3. Mamele care alăptează sunt cazate împreună cu pui lor .......... [ ] conform [ ] neconform
    1. Cuştile/boxele individuale pentru câini corespund următoarelor standarde minime:
    a) 120 cm x 160 cm sau 1,92 mp ............... [ ] conform [ ] neconform
    b) cuştile comune nu adăpostesc mai mult de 4 câini pe o suprafaţă de 6.5 mp ......... [ ] conform [ ] neconform,


    4. Transportul animalelor:
    - Este asigurat prin intermediul propriului mijloc de transport rutier autorizat/înregistrat sanitar-veterinar ......... [ ]
    – Este asigurat prin contract încheiat cu transportatori rutieri care deţin mijloace de transport autorizate/înregistrate sanitar-veterinar ........... [ ]

    5. Contract cu medic veterinar de liberă practică ...........
    6. Contract cu unitate de neutralizare .................
    7. Concluzii:
        [ ] Unitatea de tip adăpost pentru animale îndeplineşte cerinţele pentru autorizarea sanitar-veterinară.
        [ ] Unitatea de tip adăpost pentru animale nu îndeplineşte cerinţele pentru autorizarea sanitar-veterinară.

    8. Propuneri:
        Se va emite autorizaţia sanitar-veterinară:
        Da ........... []
        Nu ........... []
┌────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│Medic veterinar oficial, │Reprezentantul legal al unităţii │
│....................................│..................................................│
│(semnătura, parafa, ştampila) │(numele, semnătura) │
└────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘


    ANEXA 2 E

    la norma sanitară veterinară
             AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA
                                      ALIMENTELOR
              DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
                                    ................
       CIRCUMSCRIPŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR OFICIALĂ
                                     ..............
                               Nr. ...... data ..........
                                  REFERAT DE EVALUARE
       pentru înregistrarea/neînregistrarea sanitar-veterinară a unităţii de tip
                                  STÂNĂ/TABĂRĂ DE VARĂ
        Subsemnatul ............, medic veterinar oficial în cadrul .............., având în vedere documentaţia înregistrată la Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ............ cu nr. ..... din data de ....... privind solicitarea emiterii certificatului de înregistrare sanitar-veterinară pentru obiectivul stână/tabără de vară, aparţinând operatorului economic, ............, adresa ..........., CNP/C.U.I. nr. ......., cod poştal ......, telefon ......., fax ........, e-mail ......., reprezentat legal de către ..........., pentru punctul de lucru din ........... coordonate GPS ........., cod exploataţie ..........
        În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, am verificat cerinţele pe care le îndeplineşte unitatea de tip adăpost pentru animale, constatând următoarele:
    1. Efectivul de animale deţinut. din care:
    - bovine ........
    – rumegătoare mici .........
    – ecvidee ..........
    – câini ciobăneşti .........
    1.1. Efectivul de animale deţinut este în concordanţă cu cel din BND .......... [ ] conform [ ] neconform

    2. Descrierea obiectivului
    a) numărul de clădiri şi suprafaţa .........
    b) numărul de padocuri/ţarcuri şi suprafaţa ............
    c) suprafaţa acestora asigură cazarea în condiţii de bunăstare a efectivul de animale deţinut ............. [ ] conform [ ] neconform
    d) Materialele utilizate pentru pereţii ţarcurilor/padocurilor sunt:
        ● sunt construite astfel încât să nu existe margini ascuţite sau proeminente care pot produce leziuni traumatice animalelor .......... [ ] conform [ ] neconform
        ● Padocurile/ţarcurile sunt proiectate şi construite astfel încât nu este posibilă ieşirea necontrolată a animalelor deţinute ........... [ ] conform [ ] neconform
        ● Există o delimitare evidentă între ţarcurile/padocurile în care sunt cazate animale din specii diferite ................ [ ] conform [ ] neconform
        ● Accesul animalelor la intrarea/ieşirea din ţarcuri se face cu uşurinţă, fără a se crea aglomerări ........... [ ] conform [ ] neconform
        ● Proiectarea, construirea şi întreţinerea padocurilor/ţarcurilor permit menţinerea unor condiţii corespunzătoare de igienă ........... [ ] conform [ ] neconform
        ● Există posibilitatea strămutării padocurilor/ţarcurilor în situaţia în care condiţiile de igienă nu mai corespund (iarba din padoc s-a deteriorat şi s-a format noroi) ............ [ ] conform [ ] neconform


    3. Alte cerinţe
        ● Există spaţii special amenajate/de izolare pentru animalele bolnave sau proaspăt fătate care respectă cerinţele de sănătate şi bunăstare animală .......... [ ] conform [ ] neconform
        ● Se respectă cerinţele minime de securitate necesare pentru prevenirea şi protecţia împotriva incendiilor, animalele pot fi evacuate rapid, în caz de urgenţă ................ [ ] conform [ ] neconform
        ● Amplasamentul stânei permite evacuarea de urgenţă a animalelor în situaţia în care apar fenomene meteo extreme (inundaţii, alunecări de teren, animalele pot fi evacuate rapid, în caz de urgenţă ............. [ ] conform [ ] neconform
        ● Exista surse de iluminat adecvate (mobile sau fixe) pentru a realiza inspecţia animalelor în orice moment ........... [ ] conform [ ] neconform
        ● Există echipamente pentru conducerea la păscut a animalelor fără aplicarea de rele tratamente ............. [ ] conform [ ] neconform
        ● Locul special amenajat pentru muls (strunga) asigură condiţii corespunzătoare pentru efectuarea acestei manopere în condiţii bune de igienă ............. [ ] conform [ ] neconform
        ● Animalele sunt protejate de atacul animalelor sălbatice printr-un sistem eficient (gard electric) ........... [ ] conform [ ] neconform
        ● Există facilităţi şi stocuri de furaje care permit hrănirea suplimentară a animalelor în condiţii de vreme nefavorabilă când nu este posibil păşunatul ............. [ ] conform [ ] neconform
        ● Dacă există sursă de apă şi dacă aceasta este potabilă ........... [ ] conform [ ] neconform
        ● Facilităţile de hrănire şi adăpare sunt proiectate, construite şi amplasate astfel încât să fie redus la minimum riscul de contaminare a hranei şi apei sau eventuale efecte dăunătoare ale competiţiei dintre animale ............ [ ] conform [ ] neconform
        ● Exploataţia este înregistrată în RNE ............ [ ] conform [ ] neconform
        ● Exploataţia şi animalele sunt identificate şi înregistrate în BND ............ [ ] conform [ ] neconform
        ● Exploataţia şi animalele sunt incluse în programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor .............. [ ] conform [ ] neconform
        ● Este ţinută evidenţa animalelor luate "în ciobănie " pe perioada de păşunat de la alţi proprietari ................ [ ] conform [ ] neconform
        ● Autorizaţii/avize de funcţionare emise de alte organe abilitate: ...................

    4. Personalul
        ● Există personal instruit şi care deţine aptitudini, capacităţi şi cunoştinţe adecvate privind protecţia şi bunăstarea animalelor .............. [ ] conform [ ] neconform
        ● Personalul a fost instruit să recunoască semnele de boală sau alte modificări survenite în comportamentul animalelor .............. [ ] conform [ ] neconform
        ● Personalul care deserveşte obiectivul este suficient în raport cu efectivul de animale ................ [ ] conform [ ] neconform

    5. Concluzii:
        [ ] Unitatea STANĂ/TABĂRĂ DE VARĂ îndeplineşte cerinţele pentru înregistrarea sanitar- veterinară şi se emite certificatul de înregistrare
        [ ] Unitatea STANĂ/TABĂRĂ DE VARĂ nu îndeplineşte cerinţele pentru înregistrarea sanitar- veterinară şi nu se emite certificatul de înregistrare┌────────────────────┬─────────────────┐
│Medic veterinar │Reprezentantul │
│oficial, │legal al unităţii│
│(nume, prenume, │(numele, │
│semnătura si │semnătura) │
│ştampila) │ │
└────────────────────┴─────────────────┘


    ANEXA 2 F

    la norma sanitară veterinară
             AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA
                                      ALIMENTELOR
              DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
                                   ..................
       CIRCUMSCRIPŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR OFICIALĂ
                                  ....................
                                Nr. ...... data ........
                REFERAT DE EVALUARE PENTRU ÎNREGISTRAREA/NEÎNREGISTRAREA
                          SANITAR-VETERINARĂ A UNITĂŢII DE TIP
                   STAŢIUNE DE MONTĂ/PUNCT DE ÎNSĂMÂNŢARE ARTIFICIALĂ
        Subsemnatul ............, medic veterinar oficial în cadrul ..............., având în vedere documentaţia înregistrată la Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor ............. sub nr. ...... din data de ........ privind solicitarea emiterii autorizaţiei sanitar-veterinare pentru unitatea de material germinativ de tip staţiune de montă/punct de însămânţare artificială:
     Operatorul economic ............. adresa ............ CNP/C.U.I. nr .............. cod poştal ....... telefon ......... fax ......... e-mail .......... reprezentat legal de către ........., în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte autorizarea unităţilor de material germinativ şi cerinţele de trasabilitate şi de sănătate animală pentru circulaţia în interiorul Uniunii a materialului germinativ provenit de la anumite animale terestre deţinute şi ale Regulamentului delegat (UE) 2020/686 al Comisiei din 17 decembrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte autorizarea unităţilor de material germinativ şi cerinţele de trasabilitate şi de sănătate animală pentru circulaţia în interiorul Uniunii a materialului germinativ provenit de la anumite animale terestre deţinute, constatând următoarele:
    1. Clădiri şi adăposturi:
    a) numărul de clădiri ..............
    b) numărul total de spaţii /padocuri/boxe .............
        din care pentru*): ................
        *) dacă este cazul, vor fi detaliate toate categoriile/speciile de animale

    1.1. Proiectarea, construirea şi întreţinerea clădirilor s-a realizat astfel încât să nu permit accesul persoanelor neautorizate să fie împiedicat în mod efectiv ................ [ ] da [ ]nu
    1.2. Proiectarea, construirea şi întreţinerea clădirilor s-a realizat astfel încât să nu permit contactul cu animalele din exterior sau pătrunderea acestora în încăperile/spaţiile interioare ............... [ ] da [ ] nu
    1.3. Spaţiile/padocurile/boxele permit realizarea inspecţiei zilnice a animalelor şi monitorizare a stării de sănătate ............. [ ] da [ ] nu
    1.4. Zonele în care sunt adăpostite animalele, căile de acces, podelele, pereţii, rampele şi orice alte echipamente sau materiale care intră în contact cu animalele pot fi curăţate şi dezinfectate cu uşurinţă ................ [ ] da [ ] nu
    1.5. Există echipamente adecvate în scopul încărcării şi descărcării ungulatelor ............. [ ] da[ ] nu
    1.6. Există proceduri operaţionale cu privire la realizarea acţiunilor de curăţire şi de dezinfecţie, etapele specific şi personalul responsabil ....................... [ ] da[ ] nu
    1.7. Există echipamente adecvate pentru curăţarea şi dezinfectarea instalaţiilor, a ustensilelor, a rampelor şi a mijloacelor de transport utilizate ................. [ ] da [ ] nu
    1.8. Există spaţii adecvate pentru izolarea animalelor care nu au trecut testele necesare sau care prezintă semne sau simptome ale unei boli de categoria D relevante ............ [ ] da [ ] nu
    1.9. Există o încăpere pentru depozitarea materialului germinativ (nu trebuie să se afle neapărat în acelaşi loc) .............. [ ] da [ ] nu
    1.10. În încăperea de depozitare a materialului germinativ există containere de depozitare distincte, atribuite pentru fiecare tip de material germinativ şi specie, în cazul depozitării mai multor tipuri de material germinativ sau material germinativ provenit de la mai multe specii ...................... [ ] da [ ] nu
    1.11. Există încăperi/spaţii distincte destinate depozitării aşternutului şi a furajelor ............... [ ] da [ ] nu
    1.12. Există un sistem adecvat pentru colectarea apelor uzate .................... [ ] da [ ] nu
    1.13. Există o zonă separată pentru depozitarea dejecţiilor ................ [ ] da [ ] nu
    1.14. Există spaţii adecvate pentru depozitarea cadavrelor ................ [ ] da [ ] nu
    1.15. Spaţiile de cazare/padocurile/boxele permit cu uşurinţă drenarea dejecţiilor lichide .................... [ ] da [ ] nu
    1.16. Există o încăpere separate destinată desfăşurării în bune condiţii a activităţii medicului veterinar oficial ..................... [ ] da [ ] nu
        Materialele utilizate pentru construcţia clădirilor/spaţiilor/padocurilor/boxelor sunt:
        .............................


    2. Personal:
        Există evidenţe din care rezultă că personalul a fost instruit şi deţine abilităţi/cunoştinţe adecvate în ceea ce priveşte:
    a) îngrijirea, manipularea şi administrarea corespunzătoare a hranei ................... [ ] da [ ] nu
    b) asigurarea/aplicarea tehnicilor adecvate de dezinfecţie şi igienă necesare pentru a împiedica răspândirea bolilor transmisibile ...................... [ ] da [ ] nu
    c) deţinerea unor cunoştinţe minime cu privire la caracteristicile comportamentale ale ungulatelor şi recunoaşterea semnelor primare de boală .................. [ ] da [ ] nu

        Există contract cu un medic veterinar organizat în condiţiile legii în care se regăsesc responsabilităţile pentru toate operaţiunile specific tipului de unitate de material germinativ supusă autorizării*) .................. [ ] da [ ] nu
        *) acesta poate fi împuternicit, conform prevederilor legale, pentru realizarea acţiunilor sanitar- veterinare obligatorii conform programelor pe care ANSVSA le pune în aplicare


    3. Concluzii:
        [ ] unitatea de tip staţiune de montă/punct de însămânţare artificială îndeplineşte cerinţele pentru înregistrare sanitar-veterinară.
        [ ] unitatea de tip staţiune de montă/punct de însămânţare artificială şi embriotransfer nu îndeplineşte cerinţele pentru înregistrare sanitar-veterinară.

    4. Propuneri:
        Se va emite certificatul de înregistrare sanitar-veterinară:
        Da .............
        Nu .............
┌──────────────────┬───────────────────┐
│Medic veterinar │ │
│oficial, │Reprezentantul │
│(numele, │legal al unităţii │
│semnătura, │(numele, semnătura)│
│ştampila) │ │
└──────────────────┴───────────────────┘


    ANEXA 2 G

    la norma sanitară veterinară
             AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA
                                      ALIMENTELOR
              DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
                                   .................
       CIRCUMSCRIPŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR OFICIALĂ
                                     ..............
                              Nr. ........ data .........
                REFERAT DE EVALUARE PENTRU ÎNREGISTRAREA/NEÎNREGISTRAREA
                      SANITAR-VETERINARĂ A UNITĂŢII DE TIP SALON
                         COSMETICĂ PENTRU ANIMALE DE COMPANIE
        Subsemnatul ................, medic veterinar oficial în cadrul ............, având în vedere documentaţia înregistrată la Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ........... sub nr. ...... din data de ............ privind solicitarea emiterii certificatului de înregistrare sanitar-veterinară pentru unitatea frizerie/coafor canin aparţinând:
        Operatorul economic ............... adresa ............... CNP/C.U.I. nr. ............. cod poştal ........ telefon ........... e-mail .......... coordonate GPS ........... reprezentat legal de către ............., în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, am verificat cerinţele pe care le îndeplineşte unitatea frizerie/coafor canin, constatând următoarele:
    1. Cerinţe privind amenajarea spaţiului şi dotările unităţii:
    a) numărul de clădiri ...............
    b) numărul total de încăperi/suprafaţă .............
    c) există concordanţă între schiţele depuse la dosar şi situaţia constatată în teren cu ocazia evaluării ................. [] da [] nu
    d) spaţiul destinat activităţii şi materialele utilizate pot fi curăţate şi dezinfectate cu uşurinţă .................. [] da [] nu
    e) este asigurat un flux corespunzător astfel încât să nu se intersecteze activitatea prestată cu alte activităţi care se desfăşoară în aceeaşi clădire/incintă ....................... [] da [] nu
    f) Unitatea deţine intrumentar specific şi echipamentele necesare pentru efectuarea în siguranţă a operaţiunilor de tundere şi igienizare:
    1. masă cosmetică cu facilităţi de contenţie ............... [] da [] nu
    2. instrumentar pentru tuns şi tăiat unghiile ............... [] da [] nu
    3. sterilizator instrumentar ...................... [] da [] nu
    4. cadă pentru spălarea animalelor ................. [] da [] nu
    5. uscător ......................... [] da [] nu
    6. trusă de prim ajutor pentru rănirile accidentale .................. [] da [] nu
    7. Alte dotări .....................

    g) există facilităţi pentru asigurarea unor parametri de microclimat optimi desfăşurării activităţii ..... [] da [] nu
    h) există contract cu unitate de neutralizare pentru părul şi fanerele rezultate din activitatea unităţii .............. [] da [] nu
    i) există spaţiu separat pentru depozitarea SNCU .......... [] da [] nu

    2. Cerinţe privind personalul şi ţinerea evidenţelor.
    a. personalul este calificat conform prevederilor legislaţiei în vigoare (COR 516402) .........
    b. există documente care atestă calificarea personalului ................. [] da [] nu
    3) Atunci când sunt utilizate substanţe psihotrope;
    3.1. există contract cu medicul veterinar de liberă practică care administrează substanţa şi este prezent pe toată perioada sedării animalelor retive ......... [] da [] nu
    3.2. utilizarea substanţelor destinate sedării se realizează în conformitate cu prevederile legale aplicabile ............... [] da [] nu


    3. Concluzii:
        [ ] unitatea de tip frizerie/coafor canin îndeplineşte cerinţele pentru înregistrarea sanitar- veterinară
        [ ] unitatea de tip frizerie/coafor canin nu îndeplineşte cerinţele pentru înregistrarea sanitar- veterinară.

    4. Propuneri:
        Se va emite certificatul de înregistrare sanitar-veterinară;
        Da ......... Nu .............
┌────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│Medic veterinar oficial, │Reprezentantul legal al unităţii │
│....................................│..................................................│
│(nume, semnătura, ştampila) │(numele, semnătura) │
└────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘


    ANEXA 2 H

    la norma sanitară veterinară
             AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA
                                       ALIMENTELOR
              DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
                                    ................
       CIRCUMSCRIPŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR OFICIALĂ
                                    ................
                                Nr. ...... data ........
               REFERAT DE EVALUARE PENTRU ÎNREGISTRAREA/NEÎNREGISTRAREA
                   SANITAR-VETERINARĂ A UNITĂŢII DE TIP PET-SHOP
        Subsemnatul ............., medic veterinar oficial în cadrul Circumscripţiei Sanitar-Veterinare Zonale nr. ..........., având în vedere documentaţia înregistrată la Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor .................. sub nr. ........ din data .......... privind solicitarea emiterii certificatului de înregistrare sanitar-veterinară pentru unitatea de tip pet-shop aparţinând:
        Operatorul economic ............ adresa ............. C.N.P./C.U.I ............. nr. înregistrare .......... cod poştal ......... telefon ........ fax ........ e-mail .......... reprezentată prin .............. Coordonate geografice: latitudine ....., longitudine .......
        în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 60/2004 privind protecţia animalelor de companie, am verificat documentaţia şi cerinţele pe care le îndeplineşte unitatea de tip pet-shop, constatând următoarele:
    A. Cerinţe generale privind construcţia unităţii de tip pet-shop:
    1. Clădiri în funcţiune:
    a) nr. clădiri .........
    b) nr. încăperi/suprafaţă ...........

    2. Caracteristici constructive:
    a) materiale de construcţie: pavimente, pereţi, plafoane
        .................. [ ] conform [ ] neconform

    b) sisteme de aprovizionare cu apă rece şi caldă
        ................... [ ] conform [ ] neconform

    c) canalizare .............. [ ] conform [ ] neconform


    B. Documente:
    1. Există registre de intrare/ieşire a animalelor
        ............... [ ] conform [ ] neconform

    2. Există procedură de urgenţă care poate fi aplicată în cazul îmbolnăvirii animalelor ............... [ ] conform [ ] neconform
    3. Există o evidenţă privind identitatea şi originea fiecărui animal ..............
    4. Aceste registre sunt păstrate cel puţin 3 ani de la data ultimei completări .............. [ ] conform [ ] neconform

    C. Clădiri şi adăposturi:
    1. Spaţiile au aspect curat, igienic ........... [ ] conform [ ] neconform
    2. Tavanele şi pereţii sunt rezistenţi, netezi, impermeabili şi uşor lavabili ................ [ ] conform [ ] neconform
    3. Pardoseala este netedă, impermeabilă, nealunecoasă, uşor lavabilă ............. [ ] conform [ ] neconform
    4. Există spaţii speciale pentru animale bolnave, vătămate ................ [ ] conform [ ] neconform

    D. Oficii:
    1. Există camere pentru păstrarea hranei .............. [ ] conform [ ] neconform
    2. Camerele destinate depozitării hranei sunt răcoroase, uscate şi curate ............. [ ] conform [ ] neconform
    3. Dotare şi facilitat de spălare, decontaminare ............. [ ] conform [ ] neconform
    4. Proceduri pentru depozitarea şi evacuarea ulterioară a cadavrelor ................ [ ] conform [ ] neconform

    E. Microclimat:
    1. Există sistem de ventilaţie .............. [ ] conform [ ] neconform
    2. Se evită recircularea aerului .............. [ ] conform [ ] neconform
    3. Temperatura aerului se încadrează în limitele prevăzute pentru fiecare specie în parte ................ [ ] conform [ ] neconform
    4. Temperatura este corelată cu vârsta ............. [ ] conform [ ] neconform
    5. Ventilaţie cu facilitate încălzire/răcire ................ [ ] conform [ ] neconform
    6. Umiditatea relativă este situată în jurul valorii de 55% [] 10% ............... [ ] conform [ ] neconform
    7. Se asigură lumină naturală suficientă ............. [ ] conform [ ] neconform
    8. Lumina suplimentară artificială suficientă ............. [ ] conform [ ] neconform
    9. Instalaţiile de încălzire şi ventilaţie sunt prevăzute cu sisteme de supraveghere (alarmă) ................. [ ] conform [ ] neconform

    F. Inspecţiile şi personalul:
    1. Se asigură inspecţia animalelor cel puţin o dată pe zi ......... [ ] conform [ ] neconform
    2. Există spălătoare pentru igiena mâinilor personalului dotate cu săpun lichid, substanţe dezinfectante, prosop din hârtie etc. ............... [ ] conform [ ] neconform
    3. Personalul este calificat ............ [ ] conform [ ] neconform

    G. Cazarea:
    1. Materialele constructive pot fi uşor curăţate şi decontaminate ............... [ ] conform [ ] neconform
    2. Prin proiectarea şi construcţia amplasamentelor se evită suferinţa şi rănirea animalelor şi se permite satisfacerea nevoilor etologice ............ [ ] conform [ ] neconform
    3. În cuştile câinilor nu se folosesc grătare .......... [ ] conform [ ] neconform
    4. Cuştile sunt prevăzute cu un sistem adecvat de drenaj ............. [ ] conform [ ] neconform

    H. Hrănirea şi adăparea:
    1. Există pungi, saci sau recipiente etanşe pentru ambalarea hranei ........... [ ] conform [ ] neconform
    2. Există camere reci, congelatoare sau frigidere ............ [ ] conform [ ] neconform
    3. Dispozitivele de hrănire şi adăpare sunt curate ............ [ ] conform [ ] neconform

    I. Aşternutul:
    1. Aşternutul este curat, uscat ............. [ ] conform [ ] neconform
    2. Aşternutul nu are praf, este netoxic ............. [ ] conform [ ] neconform
    3. Se evită utilizarea rumeguşului sau a altor materiale lemnoase tratate chimic ........... [ ] conform [ ] neconform

    J. Propuneri:
        [ ] unitatea de tip pet-shop îndeplineşte cerinţele pentru înregistrare sanitar-veterinară
        [ ] unitatea de tip pet-shop nu îndeplineşte cerinţele pentru înregistrare sanitar-veterinară

    K. Concluzii:
        [ ] unitatea de tip pet-shop îndeplineşte cerinţele pentru înregistrare sanitar-veterinară
        [ ] unitatea de tip pet-shop nu îndeplineşte cerinţele pentru înregistrare sanitar-veterinară┌─────────────────────┬────────────────┐
│MEDIC VETERINAR │REPREZENTANTUL │
│OFICIAL, │UNITĂŢII │
│(semnătura, parafa, │(numele, │
│ştampila) │semnătura) │
└─────────────────────┴────────────────┘


    ANEXA 2 I

    la norma sanitară veterinară
             AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA
                                      ALIMENTELOR
              DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
                                    ...............
       CIRCUMSCRIPŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR OFICIALĂ
                                    ...............
                               Nr. ...... data .........
                REFERAT DE EVALUARE PENTRU ÎNREGISTRAREA/NEÎNREGISTRAREA
                SANITAR-VETERINARĂ A UNITĂŢII DE TIP MAGAZIN PUI DE O ZI
        Subsemnatul .............., medic veterinar oficial în cadrul ..........., având în vedere documentaţia înregistrată la Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor .......... sub nr. ........ din data de .......... privind solicitarea emiterii certificatului de înregistrare sanitar-veterinară pentru magazinul pui de o zi aparţinând:
        Operatorul economic ............. adresa ............... CNP/C.U.I. nr. ........... cod poştal ........... telefon ......... e-mail ........... coordonate GPS ......... reprezentat legal de către ..............., în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, am verificat cerinţele pe care le îndeplineşte unitatea de tip magazin pui de o zi, constatând următoarele:
    1. Clădiri în funcţiune şi caracteristici:
    a) numărul de clădiri ................
    b) numărul total de încăperi/suprafaţă .................
    c) există sisteme de aprovizionare cu apă ............ [ ] da [ ] nu
    d) există inadvertenţe între schiţele depuse la dosar şi situaţia constatată în teren ............ [ ] da [ ] nu
    e) materialele utilizate pentru construcţia/amenajarea spaţiului nu prezintă riscuri ........... [ ] da [ ] nu
    f) materialele utilizate pentru construcţia/amenajarea spaţiului pot fi curăţate şi dezinfectate cu uşurinţă ............. [ ] da [ ] nu
    g) este asigurat un flux corespunzător astfel încât să nu se intersecteze activitatea magazinului de pui de o zi cu alte activităţi care se desfăşoară în aceeaşi clădire/incintă ............ [ ] da [ ] nu
    h) există echipamente şi facilităţi de asigurare a unui microclimat corespunzător puilor de o zi .......... [ ] da [ ] nu
    i) există echipamente şi facilităţi pentru monitorizarea parametrilor de microclimat ............ [ ] da [ ] nu
    j) există spaţiu (ladă frigorifică ) separat pentru depozitarea în condiţii corespunzătoare a puilor morţi ............... [ ] da [ ] nu

    2. Evidenţe şi personal:
    1) personalul este instruit privind practicile de lucru [ ] da [ ] nu
    2) există documente care atestă instruirea [ ] da[ ] nu
    3) există Registrul pentru evidenţa păsărilor vii cumpărate şi vândute prin vânzare directă conform Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 14/2014 privind condiţiile sanitar-veterinare care trebuie respectate la comercializarea păsărilor domestice pe teritoriul României din exploataţiile înregistrate/autorizate sanitar-veterinar către exploataţiile nonprofesionale şi pentru completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Norma sanitară veterinară privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/2010 .............. [ ] da [ ] nu
    4) există registru de mortalităţi .................... [ ] da [ ] nu

    3. Concluzii:
        [ ] unitatea de tip magazin pui de o zi îndeplineşte cerinţele pentru înregistrarea sanitar-veterinară.
        [ ] unitatea de tip magazin pui de o zi nu îndeplineşte cerinţele pentru înregistrarea sanitar-veterinară.

    4. Propuneri:
        Se va emite certificatul de înregistrare sanitar-veterinară:
        Da ........... [ ]
        Nu ........... [ ]
┌────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│Medic veterinar oficial, │Reprezentantul legal al unităţii │
│....................................│..................................................│
│(nume, semnătura, ştampila) │(numele, semnătura) │
└────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘


    ANEXA 2 J

    la norma sanitară veterinară
             AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA
                                      ALIMENTELOR
               DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
                                    ................
       CIRCUMSCRIPŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR OFICIALĂ
                                    ...............
                               Nr. ....... data .........
                REFERAT DE EVALUARE PENTRU ÎNREGISTRAREA/NEÎNREGISTRAREA
        SANITAR-VETERINARĂ A UNITĂŢII DE TIP BAZIN DE PESCUIT SPORTIV/RECREATIV
        Subsemnatul ..........., medic veterinar oficial în cadrul .........., având în vedere documentaţia înregistrată la Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor .............. sub nr. ....... din data de .......... privind solicitarea emiterii certificatului de înregistrare sanitar-veterinară pentru unitatea bazin de pescuit sportiv aparţinând:
        Operatorul economic ............... adresa ............ CNP/C.U.I. nr. ......... cod poştal ...... telefon ....... e-mail ......... coordonate GPS ......... reprezentat legal de către .............., în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, am verificat cerinţele pe care le îndeplineşte unitatea bazin de pescuit sportiv, constatând următoarele:
    1. Cerinţe privind amenajarea, dotările şi personalul:
    a) Spaţiu administrativ .....................
    b) numărul total de bazine/suprafaţă .....................
    c) există utilaje pentru activităţile de igienizare şi/sau dezinfecţie ............... [ ] da [ ] nu
    d) există echipamente şi facilităţi de prelevare/monitorizare a calităţii apei ............. [ ] da [ ] nu
    e) există echipamente şi facilităţi pentru oxigenarea apei .............. [ ] da [ ] nu
    f) există spaţii pentru depozitarea hranei artificiale administrate peştilor ................ [ ] da [ ] nu
    g) materialul piscicol (inclusiv icrele embrionate) este achiziţionat din unităţi supuse controlului sanitar veterinar cu statutul recunoscut ca liber de boli declarabile ............... [ ] da[ ] nu
    h) există posibilităţi de monitorizare şi control a sursei de alimentare şi a locului de evacuare a apei .............. [ ] da [ ] nu
    i) personalul are cunoştinţe minime privind semnele de boală şi comportamentul peştilor .............. [ ] da [ ]nu
    j) există dovezi privind instruirea personalului .............. [ ] da [ ] nu

    2. Cerinţe privind ţinerea evidenţelor:
    1) există registru de mortalităţi .................. [ ] da [ ] nu
    2) există registru de tratamente .................. [ ] da [ ] nu

    3. Concluzii:
        [ ] unitatea de tip bazin de pescuit sportiv îndeplineşte cerinţele pentru înregistrarea sanitar-veterinară.
        [ ] unitatea de tip bazin de pescuit sportiv nu îndeplineşte cerinţele pentru înregistrarea sanitar-veterinară.

    4. Propuneri:
        Se va emite certificatul de înregistrare sanitar-veterinară:
        Da ............... [ ]
        Nu ............... [ ]
┌────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│Medic veterinar oficial, │Reprezentantul legal al unităţii │
│....................................│..................................................│
│(nume, semnătura, ştampila) │(numele, semnătura) │
└────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘


    ANEXA 2 K

    la norma sanitară veterinară
              AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA
                                      ALIMENTELOR
              DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
                                  ...................
       CIRCUMSCRIPŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR OFICIALĂ
                                   .................
                               Nr. ...... data ..........
                               REFERAT DE EVALUARE PENTRU
                             ÎNREGISTRAREA/NEÎNREGISTRAREA
                  SANITAR-VETERINARĂ A UNITĂŢII DE TIP MANEJ/HIPODROM
        Subsemnatul ..............., medic veterinar oficial în cadrul .............., având în vedere documentaţia înregistrată la Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ............ sub nr. ........ din data de .......... privind solicitarea emiterii certificatului de înregistrare sanitar-veterinară pentru unitatea de tip manej/hipodrom aparţinând:
        Operatorul economic ............... adresa ................. CNP/C.U.I. nr. ........... cod poştal ....... telefon ....... e-mail ........ coordonate GPS ........ reprezentat legal de către ..............., în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, am verificat cerinţele pe care le îndeplineşte unitatea de tip manej/hipodrom, constatând următoarele:
    1. Clădiri în funcţiune, capacităţi de cazare şi caracteristici
    - numărul de clădiri ................
    – numărul de adăposturi ...................
    – sistemul de cazare ( boxe individuale, la stănoagă sau cazare în grup) ...............
    – numărul de ţarcuri de antrenament/competiţie acoperite/neacoperite ...............
    – există tribune şi dotări specifice desfăşurării competiţiilor ..............
    – autorizaţii de funcţionare emise de alte organe abilitate ....................
    – sunt inadvertenţe între schiţele depuse la dosar şi situaţia constatată în teren cu ocazia evaluării .........................

    2. Cerinţe generale:
    a) adăposturile asigură îndeplinirea necesităţilor cu privire la cerinţele bunăstării ecvideelor ................ [ ] da [ ] nu
    b) adăposturile asigură protecţie împotriva condiţiilor meteorologice nefavorabile ...................... [ ] da [ ] nu
    c) terenul de antrenament şi căile de acces sunt astfel construite încât nu se cauzează rănirea ecvideelor ......... [ ] da [ ] nu
    d) spaţiile de cazare sunt astfel construite şi întreţinute încât să nu producă rănirea animalelor ........... [ ] da [ ] nu
    e) echipamentul folosit în manipularea, antrenamentul cailor, precum şi în competiţiile sportive este corespunzător şi nu prezintă risc pentru producerea accidentelor .......... [ ] da [ ] nu
    f) se asigură surse de lumină artificială pentru a se putea realiza inspecţia animalelor în orice moment .......... [ ] da [ ] nu
    g) nivelurile de praf, umiditatea relativa a aerului, temperatura şi concentraţiile de gaze sunt menţinute la un nivel care să nu fie dăunător cailor prin ventilarea adecvată şi corespunzătoare a spaţiului (natural/artificial) ............ [ ] da [ ] nu
    h) canalizarea este eficientă, îndepărtând toate scurgerile şi dejecţiile în exces ................ [ ] da [ ] nu
    i) amplasamentul echipamentelor de hrănire şi adăpare sunt corespunzătoare cu specia şi talia animalelor ............ [ ] da [ ] nu
    j) există spaţii separate pentru depozitarea în condiţii corespunzătoare a stocurilor de hrană şi lichide ............. [ ] da [ ] nu
    k) există materiale şi mijloace corespunzătoare pentru efectuarea igienei corporale a animalelor ............... [ ] da [ ] nu
    l) există spaţii pentru izolarea animalelor bolnave /accidentate ............. [ ] da [ ] nu
    m) există un număr suficient de persoane care au competenţa/cunoştinţele necesare pentru a îngriji ecvideele ............... [ ] da [ ] nu
    n) se respectă prevederile referitoare la metodele de înregistrare/identificare ale ecvideelor ........... [ ] da [ ] nu
    o) exista evidente privind trasabilitatea ecvideele ............ [ ] da [ ] nu
    p) exista contract cu MVLPI ............. [ ] da [ ] nu
    q) contract cu unitate de neutralizare .............

    3. Concluzii:
        [ ] unitatea de tip manej/hipodrom îndeplineşte cerinţele pentru înregistrare sanitar-veterinară.
        [ ] unitatea de tip manej/hipodrom nu îndeplineşte cerinţele pentru înregistrare sanitar-veterinară.

    4. Propuneri:
        Se va emite certificatul de înregistrare sanitar-veterinară:
        Da ................ [ ]
        Nu ................ [ ]
┌────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│Medic veterinar oficial, │Reprezentantul legal al unităţii │
│....................................│..................................................│
│(semnătura, ştampila) │(numele, semnătura) │
└────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘

        Medic veterinar oficial
        ...................
        (semnătura, ştampila)
        Reprezentantul legal al unităţii
        ...................
        (numele, semnătura)


    ANEXA 2 L

    la norma sanitară veterinară
             AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA
                                         ALIMENTELOR
                 NAŢIONAL SANITARY VETERINARY AND FOOD SAFETY AUTHORITY
              DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
                                    ................
                   SANITARY VETERINARY AND FOOD SAFETY DIRECTORATE OF
                                    ................
             CERTIFICAT DE AUTORIZARE SANITAR-VETERINARĂ PENTRU MIJLOACE DE
          TRANSPORT ANIMALE ACVATICE PENTRU CĂLĂTORII RUTIERE DE LUNGĂ DURATĂ
                    CERTIFICATE OF SANITARY VETERINARY APPROVAL FOR
            VEHICLES TRANSPORTING AQUATIC ANIMALS ON LONG DISTANCE JOURNEYS

┌───────────────────────────┬──────────┐
│1. NUMĂRUL CERTIFICATULUI*)│ │
│1. LICENCE NUMBER │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│1.2. Echipat cu Sistem de │ │
│Navigaţie: │Nu Da │
│1.2. Equipped with │No Yes │
│Navigation System: │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│1.3. Condiţii de aerare/ │ │
│oxigenare a apei │Da Nu │
│1.3. Conditions of water │Yes No │
│aeration/oxygenation │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│1.4. Temperatura apei pe │ │
│timpul transportului │ │
│................ │ │
│1.4. Water temperature │ │
│during transport │ │
│...................... │ │
├───────────────────────────┴──────────┤
│2. Categorii de animale care pot fi │
│transportate │
│2. Types of animals allowed to be │
│transported │
├──────────────────────────────────────┤
│3. Capacitatea de transport (tone)/ │
│volum/nr. containere ............... │
│3. Transport capacity (tons)/volume/ │
│no. Containers ......... │
├──────────────────────────────────────┤
│4. Prezenta autorizaţie este valabilă │
│până la data de │
│4. This authorisation is valid until │
├──────────────────────────────────────┤
│5. AUTORITATEA CARE EMITE CERTIFICATUL│
│5. BODY ISSUING THE CERTIFICATE │
├──────────────────────────────────────┤
│5.1. Numele şi adresa autorităţii care│
│emite certificatul │
│5.1. Name and address of the body │
│issuing the certificate │
├────────────────┬──────────┬──────────┤
│ │ │5.4. │
│5.2. Telefon │5.3. Fax │E-mail │
│5.2. Telephone │5.3. Fax │5.4. │
│ │ │E-mail │
├────────────────┼──────────┼──────────┤
│5.5. Data │ │ │
│5.5. Date │ │ │
├────────────────┴──────────┼──────────┤
│5.8. Numele şi semnătura │ │
│directorului │ │
│5.8. Name and signature of │ │
│the official │ │
└───────────────────────────┴──────────┘

        *) - Codul unic pentru certificatul de autorizare sanitar-veterinară pentru mijloacele de transport animale vii, în călătorii rutiere de lungă durată, are următorul format:
        RO - OO - B - XXX - YYY/Z
        RO - codul de ţară al României;
        OO - codul judeţului unde se emite autorizaţia, în litere;
        B - pentru călătorii de lungă durată;
        XXX - numărul operatorului economic transportator, echivalent cu numărul XXX care apare pe autorizaţia transportatorului;
        YYY - un număr care se acordă cronologic, pentru fiecare mijloc de transport, în funcţie de data eliberării autorizaţiei, începând cu cifra 001;
        Z - numărul de înmatriculare.


    ANEXA 2 M

    la norma sanitară veterinară
             AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA
                                       ALIMENTELOR
              DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
                                    ................
       CIRCUMSCRIPŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR OFICIALĂ
                                    ................
                                Nr. ...... data .......
                REFERAT DE EVALUARE PENTRU ÎNREGISTRAREA/NEÎNREGISTRAREA
                 SANITAR-VETERINARĂ A EXPLOATAŢIILOR APICOLE FAMILIALE
        Subsemnatul .............., medic veterinar oficial în cadrul .............., având în vedere documentaţia înregistrată la Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ............ sub nr. ....... din data de .......... privind solicitarea emiterii autorizaţiei sanitar-veterinare pentru exploataţia apicolă/apicolă pentru material biologic:
        Operatorul economic .............. adresa .............. CNP/C.U.I. nr. ......... cod poştal ........ telefon ....... e-mail ...... coordonate GPS ....... reprezentat legal de către ............, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, am verificat cerinţele pe care le îndeplineşte exploataţia apicolă/apicolă pentru material biologic, constatând următoarele:
    1. Cerinţe privind amenajarea dotările şi personalul:
    1.1. Spaţiu administrativ
        .............................

    A. Număr de clădiri şi suprafaţa
        .........................

    B. Caracteristici constructive
        .......................

    C. Date privind numărul de familii de albine
        .......................

    D. Date privind accesoriile apicole utilizate
        .......................

    E. Date privind realizarea stupăritului pastoral ...............
    F. Detalii privind măsurile de combatere a agresorilor şi a bolilor specifice, în special a varoozei
        ........................

    G. există utilaje pentru activităţile de igienizare şi/sau dezinfecţie .......... [ ] da [ ] nu
    H. există sisteme de aprovizionare cu apă potabilă ............ [ ] da [ ] nu
    I. există spaţii pentru materii prime ........... [ ] da [ ] nu

    2. Cerinţe privind ţinerea evidenţelor:
    1. deţine carnet de stupină .............. [ ] da [ ] nu

    3. Concluzii:
        [ ] îndeplineşte cerinţele pentru înregistrarea sanitar-veterinară.
        [ ] nu îndeplineşte cerinţele pentru înregistrarea sanitar-veterinară.

    4. Propuneri:
        Se va emite autorizaţia sanitar-veterinară:
        Da ............ [ ]
        Nu ............ [ ]
┌────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│Medic veterinar oficial, │Reprezentantul legal al unităţii │
│....................................│..................................................│
│(nume, semnătura, ştampila) │(numele, semnătura) │
└────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘


    ANEXA 2 N

    la norma sanitară veterinară
             AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA
                                       ALIMENTELOR
              DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
                                   .................
       CIRCUMSCRIPŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR OFICIALĂ
                                      ............
                               Nr. ..... data ..........
           REFERAT DE EVALUARE PENTRU ÎNREGISTRAREA/NEÎNREGISTRAREA SANITAR-
              VETERINARĂ A UNITĂŢII SPECIALIZATE CARE ASIGURĂ SERVICII DE
               DEZINFECŢIE, DEZINSECŢIE ŞI DERATIZARE/FORMAŢIUNE PROPRIE
                    DE DEZINFECŢIE, DEZINSECŢIE ŞI DERATIZARE
        Subsemnatul ............., medic veterinar oficial în cadrul ..............., având în vedere documentaţia înregistrată la Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ............ sub nr. ...... din data de .......... privind solicitarea emiterii certificatului de înregistrare sanitar-veterinară pentru unitatea .............. canin aparţinând:
        Operatorul economic ............. adresa ............ CNP/C.U.I. nr. ........ cod poştal ....... telefon ....... e-mail ....... coordonate GPS ......... reprezentat legal de către ............, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, am verificat cerinţele pe care le îndeplineşte unitatea specializată care asigură servicii de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare/formaţiunea proprie de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare constatând următoarele:
    1. Clădiri în funcţiune şi dotările unităţii:
    a) numărul de clădiri ......................
    b) numărul total de încăperi/suprafaţă .................
    c) există vestiar şi grup sanitar pentru personal .................. [] da [] nu
    d) există spaţiu amenajat pentru păstrarea produselor biocide .................. [ ] da [ ] nu
    1. spaţiul este amplasat separat faţă de adăposturi sau zone de acces ............. [ ] da [ ] nu
    2. spaţiul este amplasat separat faţă de spaţiile de depozitare a hranei pentru animale .............. [ ] da [ ] nu
    3. tavanul şi pereţii sunt rezistenţi, netezi, impermeabili şi uşor lavabili .............. [ ] da [ ] nu
    4. pardoseala este netedă, impermeabilă, nealunecoasă, uşor lavabilă ............... [ ] da [ ] nu
    5. produsele biocide sunt păstrate pe rafturi / paleţi din materiale impermeabile, uşor lavabile, ferite de
    6. razele solare şi de surse directe de căldură şi/sau îngheţ .............. [ ] da [ ] nu
    7. pentru punerea pe piaţă a produselor biocide există documente etichete şi fişe cu date tehnice de
    8. securitate în limba română .............. [ ] da [ ] nu
    9. există spaţiu pentru depozitarea echipamentelor şi ustensilelor utilizate .............. [ ] da [ ] nu
    10. există echipamente de protecţie pentru prevenirea pericolului de intoxicare a personalului .............. [ ] da [ ] nu
    11. există facilităţi de curăţare şi spălare a echipamentelor şi ustensilelor utilizate la efectuarea
    12. operaţiunilor DDD .............. [ ] da [ ] nu
    13. există sursă de apă potabilă .............. [ ] da [ ] nu
    14. există facilităţi de colectare a apelor reziduale .............. [ ] da [ ] nu
    15. Alte dotări/facilităţi ..................


    2. Cerinţe privind personalul şi ţinerea evidenţelor:
        * Unitate specializată:
    * se completează doar pentru unitatea specializată care asigură servicii de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare
    a. personalul care manipulează echipamente/utilizează produse biocide este calificat ca agent DDD ............ [ ] da [ ] nu
    b. există documente care atestă calificarea personalului .......... [ ] da [ ] nu

        ** Formaţiune proprie:
    ** se completează doar pentru formaţiunea proprie de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare
    a. coordonatorul deţine calificare ca agent DDD .............. [ ] da [ ] nu
    b. există documente care atestă calificarea coordonatorului ............. [ ] da [ ] nu
    c. coordonatorul asigură instruirea întregului personal al formaţiunii ................ [ ] da [ ] nu


    3. Concluzii:
        [ ] unitatea specializată care asigură servicii de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare/formaţiunea proprie de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare îndeplineşte cerinţele pentru înregistrarea sanitar-veterinară.
        [ ] unitatea specializată care asigură servicii de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare/formaţiunea proprie de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare nu îndeplineşte cerinţele pentru înregistrarea sanitar-veterinară.

    4. Propuneri:
        Se va emite certificatul de înregistrare sanitar-veterinară:
        Da ............. [ ] ................. Nu [ ]
┌────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│Medic veterinar oficial, │Reprezentantul legal al unităţii │
│....................................│..................................................│
│(nume, semnătura, ştampila) │(numele, semnătura) │
└────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘


    ANEXA 2 O

    la norma sanitară veterinară
             AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA
                                         ALIMENTELOR
              DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
       CIRCUMSCRIPŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR OFICIALĂ
                                Nr. ...... data ........
           REFERAT DE EVALUARE PENTRU ÎNREGISTRAREA/NEÎNREGISTRAREA SANITARĂ
             VETERINARĂ A UNITĂŢII DE TIP STAŢIE DE SPĂLARE ŞI DEZINFECŢIE
                         MIJLOACE DE TRANSPORT ANIMALE VII
        Subsemnatul ................, medic veterinar oficial în cadrul ............., având în vedere documentaţia înregistrată la Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ............. sub nr. ........ din data de ........... privind solicitarea emiterii certificatului de înregistrare sanitar-veterinară pentru .................. aparţinând:
        Operatorul economic .............. adresa ............. CNP/C.U.I. nr. ........... cod poştal ........ telefon ....... email ........ coordonate GPS ........ reprezentat legal de către .............., în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, am verificat cerinţele pe care le îndeplineşte unitatea de tip staţie de spălare şi dezinfecţie mijloace de transport animale vii, constatând următoarele:
    1. Cerinţe privind amenajarea spaţiului şi dotările unităţii:
    a) rampa de spălare şi materialele utilizate pentru construcţia spaţiului destinat spălării autovehiculelor pot fi curăţate şi dezinfectate cu uşurinţă .............. [ ] DA [ ] NU
    b) este asigurat un flux corespunzător astfel încât să nu se intersecteze maşinile care au fost dezinfectate cu cele murdare ............... [ ] DA [ ] NU
    c) există sursă proprie de apă .................. [ ] DA [ ] NU
    d) există spaţii adecvate pentru personal (vestiar) ............... [ ] DA [ ] NU
    e) există facilităţi pentru colectarea apelor reziduale ............... [ ] DA [ ] NU

    2. Unitatea deţine echipamentele necesare pentru:
    a) spălarea cu presiune .................. [ ] DA [ ] NU
    b) aplicarea de detergenţi ............. [ ] DA [ ] NU
    c) aplicarea soluţiei dezinfectante ................ [ ] DA [ ] NU
    d) există spaţiu special destinat pentru depozitarea materialelor consumabile ............... [ ] DA [ ] NU
    e) există facilităţi pentru depozitarea pe categorii a SNCU rezultat în urma activităţii ...............

    3. Cerinţe privind personalul şi ţinerea evidenţelor:
    a) există dovezi privind calificarea personalului care utilizează / aplică produsele biocide (efectuarea cursurilor de agent DDD ................. [ ] DA [ ] NU
    b) există documente care atestă această calificare ............ [ ] DA [ ] NU
    c) unitatea deţine formularistica necesară desfăşurării activităţii ............ [ ] DA [ ] NU

    4. Autorizaţii de funcţionare emise de alte organe abilitate:
        .............................................

    5. Concluzii:
        [ ] unitatea de tip staţie de spălare şi dezinfecţie mijloace de transport animale vii îndeplineşte cerinţele pentru înregistrarea sanitar-veterinară.
        [ ] unitatea de tip staţie de spălare şi dezinfecţie mijloace de transport animale vii nu îndeplineşte cerinţele pentru înregistrarea sanitar-veterinară.

    6. Propuneri
        Se va emite certificatul de înregistrare sanitar-veterinară:
        Da .........
        Nu ............
┌────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│Medic veterinar oficial, │Reprezentantul legal al unităţii │
│....................................│..................................................│
│(nume, semnătura, ştampila) │(numele, semnătura) │
└────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘


    ANEXA 2 P

    la norma sanitară veterinară
                  AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU
                                 SIGURANŢA ALIMENTELOR
              DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
                                   .................
                        CIRCUMSCRIPŢIA SANITAR-VETERINARĂ ZONALĂ
                                   .................
                                Nr. ..... data .........
               REFERAT DE EVALUARE PENTRU ÎNREGISTRAREA MIJLOACELOR DE
               TRANSPORT ANIMALE VII PE O DISTANŢĂ DE PÂNĂ LA 65 KM ŞI
                 CELE APARŢINÂND ADĂPOSTURILOR PENTRU ANIMALE
        Subsemnatul ..............., medic veterinar oficial în cadrul Circumscripţiei Sanitar-Veterinare Zonale .......... având în vedere documentaţia înregistrată la Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ............. sub nr. ...... din data de ......... privind emiterea certificatului de înregistrare sanitar-veterinară pentru mijloacele de transport animale vii pe distanţe mai mici de 65 km*):
        *) Mijloacele de transport aparţinând consiliilor locale/judeţene/asociaţii/fundaţii pot circula pe teritoriul judeţului unde au fost înregistrate/unde este situat adăpostul.

        Operatorul economic ............. adresa ............ telefon ....... fax ....... cod poştal ....... CNP/CUI ......... nr. înregistrare ......... deţinător al mijlocului de transport marca ........ cu numărul de înmatriculare ......... în suprafaţă de (capacitate de transport în mp) .........,
     în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1/2005/CE privind protecţia animalelor în timpul transportului şi operaţiunilor conexe şi de modificare a Directivei 64/432/CEE şi 93/119/CEE şi a Regulamentului 1255/1997/CE, am verificat documentaţia şi cerinţele pe care le îndeplineşte mijlocul de transport, constatând următoarele:
        Cerinţe minime privind construcţia şi dotarea mijloacelor de transport:
    1. podeaua este rezistentă, nealunecoasă, uşor de curăţat şi dezinfectat ........... [ ] conform [ ] neconform
    2. pereţii asigură protecţie laterală, astfel încât să prevină căderea sau evadarea animalelor ............. [ ] conform [ ] neconform
    3. înălţimea pereţilor este corelată estimativ cu specia care urmează a fi transportată ............ [ ] conform [ ] neconform
    4. podeaua şi protecţiile laterale nu prezintă obiecte ascuţite sau contondente care pot provoca răniri sau suferinţe ........... [ ] conform [ ] neconform
    5. acoperişul asigură condiţii minime de protecţie împotriva factorilor meteorologici nefavorabili ............ [ ] conform [ ] neconform
    6. dispozitivul de încărcare-descărcare are podea rezistentă, nealunecoasă, cu protecţie laterală, care poate fi curăţată şi dezinfectată corespunzător ........... [ ] conform [ ] neconform
    7. alte aspecte constatate ........................


┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Concluzii: │
│[ ] mijlocul de transport îndeplineşte cerinţele pentru înregistrarea │
│sanitar-veterinară │
│[ ] mijlocul de transport nu îndeplineşte cerinţele pentru înregistrarea │
│sanitar-veterinară │
│Propuneri: │
│Se va emite certificatul de înregistrare sanitar-veterinară │
│Da ....................... [ ] │
│Nu ....................... [ ] │
│Specia ................................. │
│.............................................. │
│................................................ │
│Categoria ................................... │
│Nr. maxim de animale care pot fi transporte .......... │
│Greutatea maximă de transport ............. │
├────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┤
│Medic veterinar oficial, │Reprezentantul legal al unităţii │
│....................................│..................................................│
│(semnătura, parafa, ştampila) │(numele, semnătura) │
└────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘


    ANEXA 2 R

    la norma sanitară veterinară
              AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA
                                      ALIMENTELOR
              DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
                                    ...............
           CIRCUMSCRIPŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
                                        OFICIALĂ
                                  ...................
                               Nr. ...... data ..........
           REFERAT DE EVALUARE PENTRU ÎNREGISTRAREA/NEÎNREGISTRAREA SANITAR-
           VETERINARĂ A UNITĂŢII DE TIP MIJLOCITOR DE AFACERI CU ANIMALE VII
        Subsemnatul .........., medic veterinar oficial în cadrul .........., având în vedere documentaţia înregistrată la Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ............ sub nr. ........ din data de ........ privind solicitarea emiterii certificatului de înregistrare sanitar-veterinară pentru unitatea de tip mijlocitor de afaceri cu animale vii aparţinând:
        Operatorul economic .............. adresa ............... CNP/C.U.I. nr. ........... cod poştal ......... telefon ........ fax ....... e-mail ......... reprezentat legal de către .............., în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, am verificat cerinţele pe care le îndeplineşte unitatea de tip mijlocitor de afaceri cu animale vii, constatând următoarele:
    1. Activităţile privind transportul animalelor:
        Sunt asigurate prin intermediul propriilor mijloace de transport rutier autorizate/înregistrate sanitar-veterinar ................ [ ] DA [ ] NU
        Sunt asigurate prin intermediul unor mijloace de transport rutier autorizate/înregistrate sanitar - veterinar pentru care există contracte de închiriere .................. [ ] DA [ ] NU
        Mijloacele de transport corespund pentru următoarele specii:
        .............................
        .............................
        .............................
        .............................


    2. Evidenţe
        Registrul de evidenţă a animalelor comercializate ......................
        Registrele de evidenţă a mijloacelor de transport (cu excepţia celor înregistrate)
        ...........................
        ...........................


    3. Alte cerinţe
        Deţine spaţii de cazare ...................... [ ] DA [ ] NU
        Deţine contract de servicii încheiat cu un medic veterinar de liberă practică organizat în condiţiile legii şi împuternicit de direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti ................. [ ] DA [ ] NU
        Deţine contract cu o unitate de neutralizare a subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, autorizată sanitar-veterinar ...................... [ ] DA [ ] NU

    4. Concluzii:
        [ ] unitatea de tip mijlocitor de afaceri cu animale vii îndeplineşte cerinţele pentru înregistrarea sanitar-veterinară.
        [ ] unitatea de tip mijlocitor de afaceri cu animale nu îndeplineşte cerinţele pentru înregistrarea sanitar-veterinară.

    5. Propuneri:
        Se va emite certificatul de înregistrare sanitar-veterinară:
        Da ................... [ ]
        Nu ................... [ ]
┌────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│Medic veterinar oficial, │Reprezentantul legal al unităţii │
│....................................│..................................................│
│(nume, semnătura, ştampila) │(numele, semnătura) │
└────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘


    ANEXA 2 S

    la norma sanitară veterinară
             AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA
                                      ALIMENTELOR
              DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
                                   .................
       CIRCUMSCRIPŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR OFICIALĂ
                                    ................
                                Nr. ....... data .......
                REFERAT DE EVALUARE PENTRU ÎNREGISTRAREA/NEÎNREGISTRAREA
           SANITAR-VETERINARĂ A UNITĂŢII DE TIP TÂRG DE ANIMALE VII/EXPOZIŢIE
        Subsemnatul .............., medic veterinar oficial în cadrul ............, având în vedere documentaţia înregistrată la Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ............... sub nr. ........ din data de ........ privind solicitarea emiterii certificatului de înregistrare sanitar-veterinară pentru unitatea de tip expoziţie/târg de animale vii aparţinând:
        Operatorul economic ........... adresa ........... CNP/C.U.I. nr. ........ cod poştal .......... telefon ........ e-mail ....... coordonate GPS ........ reprezentat legal de către .............., în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, am verificat cerinţele pe care le îndeplineşte unitatea de tip expoziţie/târg de animale vii, constatând următoarele:
    1. Destinaţia obiectivului
        Speciile de animale ce urmează a fi comercializate/expuse şi numărul estimat:
    a) rumegătoare mari ..............
    b) rumegătoare mici ..............
    c) ecvidee .............
    d) porcine ..............
    e) păsări ..............
    f) alte specii .................

        Programul de funcţionare declarat/ perioada desfăşurării ..................

    2. Cerinţe structurale
    1. spaţiul destinat prezentării/vânzării animalelor
    2. este separat funcţional de alte sectoare în care se comercializează alte bunuri .......
    3. numărul de clădiri şi suprafaţa acestora ........... din care ..............
    4. numărul de padocuri/ţarcuri/boxe şi suprafaţa ..........
    5. dimensiunile acestora asigură condiţii corespunzătoare de bunăstare pentru animalele comercializate ...........
    6. materialele utilizate pentru pereţii ţarcurilor/padocurilor sunt: ....................
    7. există margini ascuţite sau proeminente care pot produce leziuni traumatice animalelor ...........
    8. padocurile/ţarcurile sunt proiectate şi construite astfel încât nu este posibilă ieşirea necontrolată a animalelor .........
    9. există facilităţi pentru legarea animalelor acolo unde se impune sau cazarea separate a animalelor retive şi preîntâmpinarea conflictelor între acestea ............
    10. există o delimitare evidentă între ţarcurile/padocurile în care sunt cazate animale din specii diferite .........
    11. accesul animalelor la intrarea/ieşirea din ţarcuri se face cu uşurinţă, fără a se crea aglomerări .............
    12. padocurile/ţarcurile sunt prevăzute cu umbrare/copertine care asigură protecţia animalelor împotriva fenomenelor meteo (caniculă, ploaie, etc.) şi permit menţinerea unor condiţii corespunzătoare de igienă ...........
    13. există spaţii de izolare pentru animalele bolnave ............
    14. există spaţiu special amenajat pentru cadavre ..........
    15. aleile de acces sunt astfel construite încât se pot spăla şi dezinfecta uşor .........

    3. Împrejmuirea
    a) detalii constructive .............
    b) integritatea împrejmuirii ................
    c) există posibilitatea intrării/ieşirii persoanelor şi/sau a animalelor prin alt loc decât cel destinat ...............
    d) există o singură cale de acces pentru mijloacele de transport animale vii .............
    e) rampă de descărcare/încărcare pentru animale conformă ............
    f) deţine dezinfector rutier funcţional/dotări pentru decontaminarea mijloacelor de transport care intră/ies din târg ............
    g) dezinfector pietonal la intrarea/ieşirea din târg .............
    h) există concordantă între schiţele depuse la dosarul de autorizare şi situaţia din teren .............

    4. Alte cerinţe
    a. deţine facilităţi şi substanţe dezinfectante/contract cu firmă specializată pentru instituirea de urgenţă a unor măsuri de control în cazul unei suspiciuni de boală ............
    b. dacă există sursă de a păşi dacă aceasta este potabilă .............
    c. autorizaţii/avize de funcţionare emise de alte organe abilitate: ............┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│A.Concluzii: │
│[ ] unitatea de tip expoziţie/târg de animale vii îndeplineşte cerinţele pentru │
│înregistrarea sanitar-veterinară │
│[ ] unitatea de tip expoziţie/târg de animale vii nu îndeplineşte cerinţele │
│pentru înregistrarea sanitar-veterinară │
│B. Propuneri: │
│Se va emite certificatul de înregistrare sanitar-veterinară │
│Da ....................... [ ] │
│Nu ....................... [ ] │
├────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┤
│Medic veterinar oficial, │Reprezentantul legal al unităţii │
│....................................│..................................................│
│(semnătura, ştampila) │(numele, semnătura) │
└────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘


    ANEXA 2 T

    la norma sanitară veterinară
                 Cerere de înregistrare sanitar-veterinară a unităţilor ce
         desfăşoară activităţi de comerţ cu amănuntul a hranei pentru animale de
          companie, a accesoriilor şi a produselor cosmetice destinate acestora
                                 Nr. ...... /.........
        Către:
        Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ...........
        Subsemnatul/a ............. posesor al B.I. (C.I), seria ......, nr. ....... în calitate de ............. al unităţii ............... cu sediul social în localitatea ........, str. ........., nr. ......, sectorul/judeţul ........ cod poştal .......... căsuţa poştală ....... telefon ......., fax ........, e-mail ......., adresa punctului de lucru ........, având număr de ordine în registrul comerţului .......... cod unic de înregistrare .................., activitate principală .............. solicit înregistrarea sanitar-veterinară pentru activitatea de comerţ şi/sau comerţ online cu amănuntul a hranei pentru animale de companie, a accesoriilor şi a produselor cosmetice destinate acestora.

┌─────────────────────────────────┬────┐
│Numele şi prenumele în clar şi │Data│
│semnătura solicitantului │ │
└─────────────────────────────────┴────┘


    ANEXA 2 U

    la norma sanitară veterinară
                      Declaraţie pe propria răspundere în vederea
                    înregistrării sanitar - veterinare a unităţilor
               ce desfăşoară activităţi de comerţ cu amănuntul a hranei
                  pentru animale de companie, accesorii şi produse
                            cosmetice destinate acestora
        Subsemnatul/Subsemnata, ............., posesor/posesoare al/a B.I. (C.I) seria ....... nr. ........., eliberat/eliberată de ......, CNP /paşaport nr. ......., eliberat de ......., în calitate de ...............*) al unităţii .................., cu sediul social în localitatea .........., str. ............. nr. ....., bl. ....., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ......., codul poştal ......., căsuţa poştală ........., telefon ........, fax ........, email ........., având număr de ordine în registrul comerţului ........, cod unic de înregistrare ................, adresa punctului de lucru ............, având ca activitate principală ............., cod CAEN ........., şi activitate/activităţi secundară/secundare .........., cod CAEN .........,
        *) Comerciant/Asociat/Fondator/Administrator/Reprezentant legal.

        cunosc faptul că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală şi declar pe propria răspundere următoarele:
    - cunosc şi respect prevederile legale în vigoare din sectorul sanitar - veterinar;
    – unitatea îndeplineşte condiţiile sanitar - veterinare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    – prin activitatea desfăşurată nu aduc prejudicii statului român;
    – prin activitatea desfăşurată nu pun în pericol sănătatea oamenilor şi a animalelor;
    – activitatea desfăşurată nu are impact negativ asupra mediului.

        Data ...............
        Semnătura ...............
        Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că declaraţiile inexacte sunt pedepsite conform legii

    ANEXA 2 V

        la norma sanitară veterinară
    Notificare privind desfăşurarea de activităţi de comerţ cu amănuntul
    a hranei pentru animale de companie, a accesoriilor
    şi a produselor cosmetice destinate acestora
        Către,
        Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor .....................
        Subsemnatul/a ..................... posesor al B.I.(C.I), seria ...., nr. ......., în calitate de ..................... al societăţii/unităţii ..................... cu sediul social localitatea ................... str. ................. nr. ... bloc ... scara ... etaj ... ap. ... judeţ/sector ................ cod poştal ........... căsuţa poştală ............... telefon ................ fax ................... e-mail ......................, având număr de ordine în registrul comerţului ................, cod unic de înregistrare ..........., punct de lucru ....................., adresa punctului de lucru ...................., autorizaţie/înregistrare sanitar-veterinară nr. ........... din data de .............. având ca activitate/activităţi autorizate/înregistrate sanitar veterinar: ..........................................................
        NOTIFIC
        desfăşurarea la punctul de lucru mai sus menţionat a activităţii de comerţ cu amănuntul a hranei pentru animale de companie, a accesoriilor şi a produselor cosmetice destinate acestora, începând cu data de ................................:
        şi/sau
        desfăşurarea activităţii de comerţ online cu amănuntul a hranei pentru animale de companie a, accesoriilor şi a produselor cosmetice destinate acestora, începând cu data de ........................:

┌───────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Data: │Semnătura │
│……………….│.................................................................│
│ │numele şi prenumele în clar, semnătura │
└───────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    ANEXA 3

        la norma sanitară veterinară
    UNITĂŢILE ŞI MIJLOACELE DE TRANSPORT
     CARE SE SUPUN AUTORIZĂRII SANITAR-VETERINARE
    la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană,
    respectiv a municipiului Bucureşti

┌────┬───────────────┬───────────────────┐
│ │Denumirea │ │
│ │activităţii │Denumirea unităţii/│
│ │conform │mijlocului de │
│Nr. │nomenclatorului│transport conform │
│Crt.│- Clasificarea │legislaţiei │
│ │activităţilor │specifice │
│ │din economia │ │
│ │naţională │ │
├────┼───────────────┼───────────────────┤
│ │ │1. Exploataţie │
│ │ │comercială de │
│ │ │bovine*) │
│ │Creşterea │1. Exploataţie │
│ │bovinelor │comercială de │
│ │Creşterea │ovine*) │
│ │ovinelor şi │2. Exploataţie │
│ │caprinelor │comercială de │
│ │Creşterea │caprine*) │
│ │cailor şi a │3. Exploataţie │
│1 │altor cabaline │comercială de │
│ │Creşterea altor│ecvine*) │
│ │animale │4. Exploataţie │
│ │Creşterea │comercială de │
│ │porcinelor │porcine*) │
│ │Creşterea │5. Exploataţie │
│ │păsărilor │comercială de │
│ │ │păsări*) │
│ │ │6. Unitate izolată │
│ │ │- Genotecă de │
│ │ │animale │
├────┼───────────────┼───────────────────┤
│ │ │1. Exploataţie │
│ │ │apicolă comercială │
│ │ │2. Exploataţii de │
│ │ │iepuri şi animale │
│ │ │de blană*) │
│ │ │3. Exploataţie │
│ │ │pentru creşterea │
│ │ │animalelor din alte│
│ │ │specii │
│ │Creşterea altor│nenominalizate │
│2 │animale │4. Adăpost pentru │
│ │ │câini │
│ │ │5. Adăpost pentru │
│ │ │animale │
│ │ │6. Adăpost pentru │
│ │ │câini, pisici, │
│ │ │dihori domestici │
│ │ │7. Complexuri de │
│ │ │vânătoare │
│ │ │8. Cescătorie de │
│ │ │vânat │
├────┼───────────────┼───────────────────┤
│ │ │1. Staţie de │
│ │ │incubaţie tip │
│ │ │industrial │
│ │ │2. Unităţi de │
│ │ │colectare ungulate │
│ │ │3. Unităţi de │
│ │Activităţi │colectare păsări de│
│ │auxiliare │curte │
│3 │pentru │4. Centru de │
│ │creşterea │colectare câini, │
│ │animalelor │pisici, dihori │
│ │ │domestici │
│ │ │5. Puncte de │
│ │ │aşteptare │
│ │ │6. Punct de ieşire │
│ │ │animale vii │
│ │ │7. Unităţi de │
│ │ │carantină │
├────┼───────────────┼───────────────────┤
│ │Activităţi în │ │
│ │ferme mixte - │1. Unitate │
│ │cultură │izolată-Exploataţie│
│4 │vegetală │didactică şi │
│ │combinată cu │experimentală │
│ │creşterea │ │
│ │animalelor │ │
├────┼───────────────┼───────────────────┤
│ │ │1. Centru de │
│ │ │colectare a │
│ │ │materialului │
│ │ │seminal │
│ │ │2. Unitate de │
│ │Colectarea, │prelucrare a │
│ │prelucrarea şi │materialului │
│5 │depozitarea │germinativ │
│ │materialului │3. Unitate de │
│ │germinativ │depozitare a │
│ │ │materialului │
│ │ │germinativ │
│ │ │4. Echipă de │
│ │ │colectare embrioni │
│ │ │5. Echipă de │
│ │ │producţie embrioni │
├────┼───────────────┼───────────────────┤
│ │Activităţi ale │1. Unitate izolată │
│ │grădinilor │- Grădină zoologică│
│6 │zoologice, │2. Menajerie │
│ │botanice şi ale│3. Acvariu public │
│ │rezervaţiilor │4. Delfinariu │
│ │naturale │ │
├────┼───────────────┼───────────────────┤
│ │Acvacultură │1. Exploataţii de │
│7 │maritimă sau în│acvacultură │
│ │ape dulci │ │
├────┼───────────────┼───────────────────┤
│ │ │1. Transportator │
│ │ │animale vii scurtă │
│ │ │durată │
│ │ │2. Transportator │
│ │ │animale vii lungă │
│ │ │durată │
│ │ │3. Mijloc de │
│ │ │transport rutier │
│ │Transporturi │animale vii în │
│8 │rutiere de │călătorii de scurtă│
│ │mărfuri │durată │
│ │ │4. Mijloc de │
│ │ │transport rutier │
│ │ │animale vii în │
│ │ │călătorii de lungă │
│ │ │durată │
│ │ │5. Mijloc de │
│ │ │transport animale │
│ │ │acvatice vii │
├────┼───────────────┼───────────────────┤
│ │Transporturi │1. Transportator │
│9 │aeriene de │aerian animale vii │
│ │marfa │ │
├────┼───────────────┼───────────────────┤
│ │Activităţi │Staţie de spălare │
│ │specializate de│şi dezinfecţie a │
│10 │curăţenie Alte │mijloacelor de │
│ │activităţi de │transport │
│ │curăţenie │ │
├────┴───────────────┴───────────────────┤
│*) În cererea formulată de către │
│operatorul economic se menţionează │
│obligatoriu profilul activităţii: │
│exploataţie de vaci de lapte, │
│îngrăşătorie; exploataţie comercială de │
│porcine pentru reproducţie, reproducţie │
│şi selecţie, îngrăşătorie; exploataţie │
│de ovine pentru reproducţie/producţie │
│lapte, reproducţie şi selecţie, │
│îngrăşătorie; exploataţie de păsări │
│pentru reproducţie, inclusiv staţie de │
│incubaţie; broiler; puiecluzionaţi, ouă │
│pentru incubat; herghelie, depozit de │
│armăsari; fermă de animale de blană; │
│lagomorfe, precum şi capacitatea maximă.│
└────────────────────────────────────────┘


    ANEXA 3 A

        la norma sanitară veterinară
        AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU
    SIGURANŢA ALIMENTELOR
    DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR ......................
        CIRCUMSCRIPŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA
        ALIMENTELOR OFICIALĂ .....................
        Nr. ......../.......................
        REFERAT DE EVALUARE
        pentru autorizarea/neautorizarea sanitar-veterinară*)
        *) Referatul va fi utilizat pentru autorizarea exploataţiilor comerciale, genotecă de animale, exploataţii de iepuri şi animale de blană, exploataţie pentru creşterea animalelor din alte specii nenominalizate, exploataţie didactică
        Subsemnatul ......................., medic veterinar oficial în cadrul ......................., având în vedere documentaţia înregistrată la Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ....................... sub nr. .............., din data de .................., privind solicitarea emiterii autorizării sanitar-veterinare de funcţionare a unităţii .................. din localitatea ..................... aparţinând ..................... cu sediul în localitatea ..................... C.N.P/C.U.I ............... nr. de înregistrare ................. strada ..............., număr ...,judeţ .............., unde se desfăşoară activităţi ....................................,
        în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar- veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, am verificat şi constatat următoarele:
    1. Clădiri în funcţiune:
    a) nr. clădiri ..................
    b) nr. încăperi/suprafaţă .......

    2. Caracteristici constructive:
    a) materiale de construcţie: pavimente, pereţi, plafoane ...................
    b) sisteme de aprovizionare cu apă rece şi caldă ...........................
    c) sistem de canalizare ....................................................
    d) staţie de epurare .......................................................
    2.1. Proiectarea, construirea şi întreţinerea clădirilor s-a realizat astfel încât să nu permită accesul accesul persoanelor neautorizate să fie împiedicat în mod efectiv .............. [ ] da [ ] nu
    2.2. Proiectarea, construirea şi întreţinerea clădirilor s-a realizat astfel încât să nu permită contactul cu animalele din exterior sau pătrunderea acestora în încăperile/spaţiile interioare ............. [ ] da [ ] nu
    2.3. Unitatea este amplasată la o distanţă de siguranţă faţă de unităţile învecinate sau de alte locuri în care sunt deţinute animale din specii listate pentru bolile listate specifice acestor animale**) .............. [ ] da [ ] nu
        **) Această prevedere se aplică numai pentru unităţile construite după intrarea în vigoare a prezentului ordin

    2.4. Spaţiile/padocurile/boxele permit realizarea inspecţiei zilnice a animalelor şi monitorizarea stării de sănătate ........ [ ] da[ ] nu
    2.5. Zonele în care sunt adăpostite animalele, căile de acces, podelele, pereţii, rampele şi orice alte echipamente sau materiale care intră în contact cu animalele pot fi curăţate şi dezinfectate cu uşurinţă ................. [ ] da[ ] nu
    2.6. Există echipamente adecvate pentru curăţarea şi dezinfectarea instalaţiilor, a ustensilelor, a rampelor şi a mijloacelor de transport utilizate ......... [ ] da [ ] nu
    2.7. Există spaţii adecvate pentru izolarea animalelor bolnave/cu afecţiuni ............... [ ] da [ ] nu
    2.8. Există încăperi/spaţii distincte destinate depozitării aşternutului şi a furajelor ......... [] da [ ] nu
    2.9. Există un sistem adecvat pentru colectarea apelor uzate .......... [ ] da [ ] nu
    2.10 Există o zonă separată pentru depozitarea dejecţiilor .......... [ ] da [ ] nu
    2.11 Există spaţii adecvate pentru depozitarea cadavrelor .......... [ ] da[ ] nu
    2.12. Spaţiile de cazare/padocurile/boxele permit cu uşurinţă drenarea dejecţiilor lichide .......... [ ] da [ ] nu
    2.13 Sunt disponibile mijloace adecvate pentru capturarea, închiderea, dacă este necesar limitarea mişcării şi izolarea animalelor .......... [ ] da [ ] nu

    3. Condiţii de microclimat:
    a) ventilaţie ..........
    b) temperatură ..........
    c) umiditate ..........
    d) luminozitate ..........
    e) dotarea cu aparatură de măsură şi control, sisteme de înregistrare a temperaturii, umidităţii ..........

    4. Condiţii de biosecuritate în funcţie de sistemul de creştere:
    a) Integritatea împrejmuirii .......... detalii constructive ..........
    b) dezinfector rutier funcţional şi pompă de dezinfecţie rutieră ..........
    c) dezinfector pietonal ..........
    d) filtru sanitar-veterinar funcţional ..........
    e) sală de mese ..........
    f) echipament de protecţie ..........
    g) amplasarea pavilionului administrativ în afara spaţiului de producţie .......... [ ] da [ ] nu
    h) spaţiu frigorific securizat pentru depozitarea cadavrelor şi deşeurilor de origine alimentară .......... [ ]da[ ] nu
    i) contract cu unitate specializată de ecarisare .......... [ ] da[ ] nu
    j) sală de necropsie .......... [ ] da[ ] nu
    k) rampă încărcare-descărcare amplasată corespunzător .......... [ ] da [ ] nu
    l) aprovizionarea prin transbordare a furajelor .......... [ ] da [] nu

    5. Personal:
        Există evidenţe din care rezultă că personalul a fost instruit şi deţine abilităţi/cunoştinţe adecvate în ceea ce priveşte:
    a) îngrijirea animalelor, manipularea şi administrarea corespunzătoare a hranei .......... [ ] da [ ] nu
    b) asigurarea/aplicarea tehnicilor adecvate de dezinfecţie şi igienă necesare pentru a împiedica răspândirea bolilor transmisibile .......... [ ] da [ ] nu
    c) deţinerea unor cunoştinţe minime cu privire la caracteristicile comportamentale ale animalelor şi recunoaşterea semnelor primare de boală .... [ ] da [ ] nu


    6. Descrierea fluxului tehnologic corelat cu respectarea normelor de protecţie şi bunăstare a animalelor conform legislaţiei specifice pe specii şi categorii de animale: ..................................................
    7. Capacităţi în funcţiune:
    a) capacitate construită de cazare pentru animale ......................
    b) capacitate de cazare utilizată ......................................
    c) spaţii pentru depozitarea furajelor .................................
    d) spaţii pentru materii prime .........................................
    e) modul de asigurarea a furajelor:
    (i) fabrică de nutreţuri combinate proprie .... capacitate de producţie/zi .....
    (ii) staţie de măciniş .... capacitate de producţie/zi. ........................
    (iii) alte surse de aprovizionare cu furaje ....................................


    8. Acţiuni Dezinfecţie, Dezinsecţie, Deratizare:
    a) echipa proprie atestată ........................
    b) contract cu o unitate specializată autorizată ....... nr. ........ data .........
    c) utilaje specifice ........................
    d) substanţe biocide ............ denumire .................. cantităţi ............
    e) substanţe pentru dezinsecţie ........ denumire .................. cantităţi ............
    f) substanţe pentru deratizare .........denumire .................. cantităţi .............
    g) rampă de dezinfecţie ...................................
    h) echipamente de protecţie ...............................

    9. Alte facilităţi: .......................................
    10. CONCLUZII:
    a) Unitatea îndeplineşte condiţiile pentru autorizare sanitar-veterinară conform prevederilor legislaţiei sanitar-veterinare în vigoare, pentru ........., unde se desfăşoară activităţi: ................, specificate în cererea înregistrată cu nr. ...../....................
    b) Unitatea nu îndeplineşte condiţiile de autorizare sanitar-veterinară conform prevederilor legislaţiei sanitar-veterinare în vigoare.
    c) Nu corespunde activităţii: ................., declarate.

    12. PROPUNERI:
        Se va emite autorizaţia sanitar-veterinară:
        Da ..... [ ]
        Nu ..... [ ]
┌─────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐
│ │Reprezentantul│
│Medic veterinar oficial, │legal al │
│.................................................│operatorului │
│(semnătura, parafa, ştampila) │(numele şi │
│ │prenumele, │
│ │semnătura) │
└─────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘


    ANEXA 3 B

        la norma sanitară veterinară
        AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU
    SIGURANŢA ALIMENTELOR
    DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR .......................
        CIRCUMSCRIPŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI
        PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR OFICIALĂ
        ...............................
        Nr. .... data ...............
        REFERAT DE EVALUARE PENTRU AUTORIZAREA/NEAUTORIZAREA
        SANITAR-VETERINARĂ A EXPLOATAŢIILOR APICOLE COMERCIALE
        Subsemnatul ...................., medic veterinar oficial în cadrul ...................., având în vedere documentaţia înregistrată la Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor .................... sub nr. ..... din data de ............ privind solicitarea emiterii autorizaţiei sanitar-veterinare pentru exploataţia comercială apicolă/apicolă pentru material biologic:
        Operatorul economic ..................... adresa .......................................... CNP/C.U.I. nr. ..................... cod poştal ...... telefon ............. e-mail .............. coordonate GPS ..................... reprezentat legal de către ....................., în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, am verificat cerinţele pe care le îndeplineşte exploataţia apicolă/apicolă pentru material biologic, constatând următoarele:
    1. Cerinţe privind amenajarea dotările şi personalul:
    1.1 Spaţiu administrativ
        .....................................................
    A. Număr de clădiri şi suprafaţa
        .....................................................

    B. Caracteristici constructive
        .....................................................

    C. Date privind numărul de familii de albine ........
        .....................................................

    D. Date privind accesoriile apicole utilizate .......
        .....................................................
    d 1. colectar polen/colectar propolis .................
    d 2. încălzitor de miere ............................
    d 3. topitor de ceară .................................
    d 4. alte accesorii .................................

    E. Date privind realizarea stupăritului pastoral ................................
    F. Descrierea fluxului tehnologic................................................
    G. Detalii privind măsurile de combatere a agresorilor şi a bolilor specifice, în special a varoozei
        .....................................................

    H. Există utilaje pentru activităţile de igienizare şi/sau dezinfecţie ..... [ ] da[ ] nu
    I. Există sisteme de aprovizionare cu apă potabilă ..... [ ] da[ ] nu
    J. Există spaţii pentru materii prime ..... [ ] da[ ] nu
    K. Detalii privind biosecuritatea:
    1. este asigurată integritatea împrejmuirii ..... [ ] da[ ] nu
    2. există delimitare între zona administrativă şi spaţiile de producţie ..... [ ] da[ ] nu
    3. personalul unităţii deţine competenţe în domeniul apiculturii ..... [ ] da[ ] nu    2. Cerinţe privind ţinerea evidenţelor:
    1) există registru de tratamente ..... [ ] da[ ] nu

    3. Concluzii:
        [ ] unitatea îndeplineşte cerinţele pentru autorizarea sanitar-veterinară.
        [ ] unitatea nu îndeplineşte cerinţele pentru autorizarea sanitar-veterinară.

    4. Propuneri:
        Se va emite autorizaţia sanitar-veterinară:
        Da ..... [ ]
        Nu ..... [ ]┌─────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐
│ │Reprezentantul│
│Medic veterinar oficial, │legal al │
│.................................................│unităţii │
│(nume, semnătura, ştampila) │(numele, │
│ │semnătura) │
└─────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘


    ANEXA 3 C

        la norma sanitară veterinară
        AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
        DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR .............
        CIRCUMSCRIPŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR .......................
        Nr. ..... data .........
    REFERAT DE EVALUARE PENTRU AUTORIZAREA/NEAUTORIZAREA
    SANITAR - VETERINARĂ A UNITĂŢII DE TIP ADĂPOST PENTRU CÂINI
        Subsemnatul ......................., medic veterinar oficial în cadrul ......................., având în vedere documentaţia înregistrată la Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ....................... sub nr. ...... din data de ............. privind solicitarea emiterii certificatului de înregistrare sanitar-veterinară pentru unitatea de tip adăpost pentru câini fără stăpân/cu stăpân, aparţinând:
        Operatorul economic .................. adresa .................., coordonate GPS .................. C.N.P./C.U.I .................. nr. înregistrare .................. cod poştal .......... telefon .......... fax .......... e-mail .................... reprezentată prin ....................,
        în conformitate cu prevederile:
    1. Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004 cu modificările şi completările ulterioare, cu Legea nr. 205/2004, privind protecţia animalelor, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2001, cu modificările şi completările ulterioare pentru adăposturile de câini aparţinând consiliilor judeţene şi consiliilor locale;
    2. Legii nr. 205/2004, privind protecţia animalelor, cu modificările şi completările ulterioare,

        am verificat documentaţia şi cerinţele pe care le îndeplineşte unitatea de tip adăpost pentru câini, constatând următoarele:
    A. Cerinţe generale privind construcţia adăpostului:
    1. Clădiri în funcţiune:
    a) nr. clădiri ..........
    b) încăperi/suprafaţă ..........

    2. Caracteristici constructive:
    a) materiale de construcţie: pavimente, pereţi, plafoane ... [ ] conform [ ] neconform
    b) sisteme de aprovizionare cu apă rece şi caldă ... [ ] conform [ ] neconform
    c) canalizare ... [ ] conform [ ] neconform
    d) staţii de epurare ... [ ] conform [ ] neconform


    B. Documente
    1. există registru de consultaţii şi tratamente ... [ ] conform [ ] neconform
    2. există registru de mortalităţi ... [ ] conform [ ] neconform
    3. există contract cu unitate de neutralizare ... [ ] conform [ ] neconform
    4. există registre pentru intrarea/ieşirea (adopţia) animalelor ... [ ] conform [ ] neconform
    5. aceste registre sunt păstrate cel puţin 3 ani de la data ultimei completări ... [ ] conform [ ] neconform

    C. Clădiri şi adăposturi
    1. se previne accesul persoanelor neautorizate ... [ ] conform [ ] neconform
    2. accesul publicului pentru vizionare în spaţiile libere exterioare ... [ ] conform [ ] neconform
    3. asigurare de spaţiu pentru public în vederea adopţiei/recepţiei animalelor ... [ ] conform [ ] neconform
    4. asigurarea de suficient spaţiu pentru personal ... [ ] conform [ ] neconform
    5. pardoselile sunt în pantă, cu scurgerea spre exterior sau în canalizare, împiedicând acumularea apei pe zonele de acces ... [ ] conform [ ] neconform
    6. pardoselile sunt din ciment etanşat ... [ ] conform [ ] neconform
    7. pardoselile sunt uşor de curăţat şi dezinfectat ... [ ] conform [ ] neconform
    8. pereţii împiedică scurgerea apei şi dejecţiilor de la o cuşcă la alta ... [ ] conform [ ] neconform
    9. pereţii dintre cuşti au înălţime de cel puţin 185cm pentru câini ... [ ] conform [ ] neconform
    10. pereţii cuştilor sunt din:
    a) cărămidă tencuită şi vopsită ... [ ] conform [ ] neconform
    b) metal încastrat în beton ... [ ] conform [ ] neconform
    c) beton ... [ ] conform [ ] neconform
    d) plasă de sârmă ... [ ] conform [ ] neconform

    11. Cuştile exterioare sunt confecţionate din:
    a) plasă pe stâlpi metalici ... [ ] conform [ ] neconform
    b) lemn ... [ ] conform [ ] neconform

    12. Adăpostul are drenaj şi instalaţii corespunzătoare pentru depozitarea încărcăturii de deşeuri zilnice ... [ ] conform [ ] neconform
    13. Terenul de alergare are drenare care împiedică contaminarea cu urină şi fecale a altor terenuri ... [ ] conform [ ] neconform
    14. Cuştile exterioare sunt acoperite ... [ ] conform [ ] neconform
    15. Terenurile de alergare au împrejmuiri adecvate şi porţi cu sisteme de închidere sigure (încuietori, lacăte) pentru a preveni evadarea animalelor ... [ ] conform [ ] neconform
    16. Locurile împrejmuite au:
    a) apă potabilă în permanenţă ... [ ] conform [ ] neconform
    b) vasele de apă şi hrană pot fi uşor curăţate şi dezinfectate ... [ ] conform [ ] neconform
    c) vase de hrană poziţionate astfel încât să nu fie contaminate cu urină şi fecale ... [ ] conform [ ] neconform

    17. Spaţiile neîncălzite au obligatoriu scânduri pentru odihnă şi culcuşuri ... [ ] conform [ ] neconform
    18. Culcuşul câinilor tineri este dotat cu pături, prosoape, cutii de carton care pot fi înlocuite sau dezinfectate uşor ... [ ] conform [ ] neconform

    D. Cazarea animalelor
    1. Animalele sunt cazate separat în funcţie de starea de sănătate, vârstă, sex, grad de agresivitate ... [ ] conform [ ] neconform
    2. Mamele care alăptează sunt cazate împreună cu pui lor ... [ ] conform [ ] neconform
    3. Cuştile individuale corespund următoarelor standarde minime:
    a) pentru câini talie mare - 120 cm x 160 cm sau 1,92 mp ... [ ] conform [ ] neconform
    b) pentru câini talie mijlocie - 110 cm x 148 cm sau 1,92 mp ... [ ] conform [ ] neconform
    c) pentru câini talie mică - 91 cm x 122 cm sau 1,10 mp ... [ ] conform [ ] neconform
    d) cuştile comune nu adăpostesc mai mult de 4 câini pe o suprafaţă de 6,5 mp ... [ ] conform [ ] neconform


    E. Spaţiile pentru intervenţii medicale
    1. Există una sau mai multe săli de chirurgie pentru fiecare adăpost ... [ ] conform [ ] neconform
    2. Sala pentru eutanasie şi locul de depozitare a cadavrelor nu sunt accesibile publicului ... [ ] conform [ ] neconform
    3. Asistenţă sanitar veterinară este asigurată prin cabinete de liberă practică, contract cu cabinet ...........................

    F. Oficii
    1. Există camere pentru păstrarea hranei ... [ ] conform [ ] neconform
    2. Camerele destinate depozitării hranei sunt răcoroase, uscate şi curate ... [ ] conform [ ] neconform
    3. Dotare şi facilităţi de spălare, decontaminare ... [ ] conform [ ] neconform
    4. Proceduri pentru depozitarea şi evacuarea ulterioară a cadavrelor ... [ ] conform [ ] neconform

    G. Microclimat
    1. există sistem de ventilaţie ... [ ] conform [ ] neconform
    2. temperatura este corelată cu vârsta ... [ ] conform [ ] neconform
    3. ventilaţie cu facilitate încălzire/răcire ... [ ] conform [ ] neconform
    4. se asigură lumină naturală suficientă ... [ ] conform [ ] neconform
    5. se asigură lumină suplimentară artificială suficientă ... [ ] conform [ ] neconform
    6. instalaţiile de încălzire şi ventilaţie sunt prevăzute cu sisteme de supraveghere (alarmă) ... [ ] conform [ ] neconform

    H. Alte aspecte .....................................
    I. Concluzii:
        [ ] adăpostul pentru câini îndeplineşte cerinţele pentru autorizare sanitar-veterinară
        [ ] adăpostul pentru câini nu îndeplineşte cerinţele pentru autorizare sanitar-veterinară

    II. Propuneri:
        Se va emite autorizaţia sanitar-veterinară:
        Da ....... [ ]
        Nu ....... [ ]

┌─────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│Medic veterinar oficial, │Reprezentantul legal │
│.................................................│..............................................│
│(semnătura, parafa, ştampila) │(numele, semnătura) │
└─────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘


    ANEXA 3 D

        la norma sanitară veterinară
        AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
        DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR .................
        CIRCUMSCRIPŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR OFICIALĂ ...............
        Nr. .... data .............
    REFERAT DE EVALUARE PENTRU AUTORIZAREA/NEAUTORIZAREA
    SANITAR-VETERINARĂ A STAŢIEI DE INCUBAŢIE DE TIP INDUSTRIAL
        Subsemnatul ............., medic veterinar oficial în cadrul ............., având în vedere documentaţia înregistrată la Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ............. sub nr. ..... din data de ............ privind solicitarea emiterii autorizaţiei sanitar-veterinare pentru staţia de incubaţie de tip industrial aparţinând:
        Operatorul economic .......................... adresa .......................... CNP/C.U.I. nr. ............. cod poştal ............. telefon ............. e-mail ............. coordonate GPS ............. reprezentat legal de către ............., în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, am verificat cerinţele pe care le îndeplineşte staţia de incubaţie de tip industrial ............., constatând următoarele:
    1. Activităţi:
    A. Incubaţie ... [ ] da [ ] nu
    B. Depozit ouă pentru incubat ... [ ] da [ ] nu

    2. Clădiri în funcţiune şi caracteristici:
    2.1. numărul de clădiri ................
    2.2. numărul de încăperi/suprafaţă .....
    a) materiale de construcţie pot fi curăţate şi dezinfectate cu uşurinţă ... [ ] da [ ] nu
    b) există sistem de a aprovizionare cu apă rece şi caldă ... [ ] da [ ] nu
    c) există sistem de canalizare ... [ ] da [ ] nu
    d) există spaţii separate pentru:
    1. depozitarea şi sortarea ouălor ... [ ] da [ ] nu
    2. dezinfecţia ouălor ... [ ] da [ ] nu
    3. incubaţia ouălor ... [ ] da [ ] nu
    4. ecloziunea ouălor ... [ ] da [ ] nu
    5. sexarea/vaccinarea puilor de o zi ... [ ] da [ ] nu
    6. ambalarea puilor de o zi ... [ ] da [ ] nu

    e) se asigură principiul circulaţiei unidirecţionale a fluxurilor de producţie ... [ ] da [ ] nu


    3. Cerinţe privind biosecuritatea şi microclimatul:
    a) puii de o zi sau ouăle pentru incubaţie deţinute în incubator nu intră în contact cu rozătoare sau cu păsări din exteriorul incubatorului ... [ ] da [ ] nu
    b) există dezinfector rutier ... [ ] da [ ] nu
    c) există dezinfector pietonal ... [ ] da [ ] nu
    d) există facilităţi pentru dezinfecţia instalaţiilor, echipamentelor şi a mijloacelor de transport ... [ ] da [ ] nu
    e) există filtru sanitar-veterinar cu spaţiu distinct pentru servirea mesei ... [ ] da [ ] nu
    f) personalul are la dispoziţie/utilizează echipament de protecţie ... [ ] da [ ] nu
    g) pavilionulul administrativ este amplasat în afara spaţiului de producţie ... [ ] da [ ] nu
    h) există spaţii pentru materii prime ... [ ] da [ ] nu
    i) există spaţiu frigorific pentru depozitare SNCU ... [ ] da [ ] nu
    j) spaţiul frigorific pentru depozitare SNCU este amplasat astfel încât să să reducă la minim riscul biologic ... [ ] da [ ] nu
    k) există sistem de iluminat natural şi artificial ... [ ] da [ ] nu
    l) există sistem de reglare a temperaturii şi umidităţii ... [ ] da [ ] nu
    m) există sistem de reglare a ventilaţiei ... [ ] da [ ] nu
    n) unitatea este dotată cu aparatură de măsurare/control/sisteme de înregistrare a temperaturii şi umidităţii ... [ ] da [ ] nu
        Scurtă descriere a fluxului tehnologic corelat cu respectarea normelor de protecţie şi bunăstare a animalelor conform legislaţiei aplicabile - pe specii şi categorii de animale ..........................................


    4. Capacităţi de producţie proiectate:
    4.1. capacitate de depozitare ouă .......................
    4.2. capacitate de incubaţie ............................
    4.3. capacitatea de ecloziune ...........................

    5. Personal:
    5.1. există personal suficient ... [ ] da [ ] nu
    5.2. personalul a beneficiat de instruire şi deţine abilităţi adecvate ... [ ] da [ ] nu
    5.3. există dovezi privind instruirea personalului ... [ ] da [ ] nu

    6. Acţiunile DDD sunt asigurate prin:
    6.1. contract cu o unitate specializată înregistrată sanitar - veterinar nr. .... data ............
    6.2. echipa proprie atestată prin contract cu medic veterinar instruit

    7. Cerinţe privind programul de control al calităţii microbiologice:
    7.1. există un program de control ... [ ] da [ ] nu
    7.2. unităţile furnizoare a ouălor au programe de testare ... [ ] da [ ] nu
        Alte aspecte referitoare la activitatea unităţii ........................................


    8. Concluzii:
    8.1. staţia de incubaţie de tip industrial îndeplineşte cerinţele pentru autorizarea sanitar-veterinară.
    8.2. staţia de incubaţie de tip industrial nu îndeplineşte cerinţele pentru autorizarea sanitar-veterinară.

    9. Propuneri:
        Se va emite autorizaţia sanitar-veterinară:
        Da ..... Nu ......
┌─────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│Medic veterinar oficial, │Reprezentantul legal al unităţii │
│.................................................│..............................................│
│(nume, semnătura, ştampila) │(nume, semnătura) │
└─────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘


    ANEXA 3 E

        la norma sanitară veterinară
        AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
        DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR .............
        CIRCUMSCRIPŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR OFICIALĂ .........
        Nr. .... data .....
    REFERAT DE EVALUARE PENTRU AUTORIZAREA/NEAUTORIZAREA
    SANITAR-VETERINARĂ A UNITĂŢII DE TIP CENTRU DE COLECTARE
    UNGULATE/UNITATE DE CARANTINĂ PENTRU ANIMALE
    TERESTRE DEŢINUTE, ALTELE DECÂT PRIMATELE
        Subsemnatul ............., medic veterinar oficial în cadrul ............., având în vedere documentaţia înregistrată la Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ............. sub nr. ...... din data de ............. privind solicitarea emiterii autorizaţiei sanitar-veterinare pentru centrul de colectare ungulate/unitate de carantină pentru animale terestre deţinute, altele decât primatele, aparţinând,
        Operatorul economic ............. adresa .......................... coordonate GPS ............. CNP/C.U.I. nr. ............. cod poştal ............. telefon ............. fax ............. e-mail .......................... reprezentat legal de către ..........................
     în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar- veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale Regulamentului C.E. nr. 2035/2019 al Comisiei din 28 iunie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele pentru unităţile care deţin animale terestre şi incubatoare, precum şi pentru trasabilitatea anumitor animale terestre deţinute şi a ouălor pentru incubaţie, am verificat cerinţele pe care le îndeplineşte unitatea de tip centru de colectare ungulate/ unitatea de carantină pentru animale terestre deţinute, altele decât primatele, constatând următoarele:
    1. Clădiri şi adăposturi:
    a) numărul de clădiri .........
    b) numărul total de spaţii/padocuri/boxe ...........
        din care pentru*): ..............
        *) dacă este cazul, vor fi detaliate toate categoriile/speciile de ungulate; unitatea trebuie să adăpostească în orice moment doar aceeaşi categorie de ungulate din aceeaşi specie şi cu acelaşi statut sanitar; prin derogare de la separarea necesară a speciilor de ungulate, animalele din speciile ovină şi caprină pot fi adăpostite împreună în orice moment în unitate.


    1.1. Proiectarea, construirea şi întreţinerea clădirilor s-a realizat astfel încât să nu permită accesul; accesul persoanelor neautorizate să fie împiedicat în mod efectiv .... [ ] da[ ] nu
    1.2. Proiectarea, construirea şi întreţinerea clădirilor s-a realizat astfel încât să nu permită contactul cu animalele din exterior sau pătrunderea acestora în încăperile/spaţiile interioare .... [ ] da [ ] nu
    1.3. Pentru unitatea de carantină - unitatea este amplasată la o distanţă de siguranţă faţă de unităţile învecinate sau de alte locuri în care sunt deţinute animale din specii listate pentru bolile listate specifice acestor animale*) .... [ ] da[ ] nu
        *) (această prevedere se aplică numai pentru unităţile construite după intrarea în vigoare a prezentului ordin)

    1.4. Spaţiile/padocurile/boxele permit realizarea inspecţiei zilnice a animalelor şi monitorizarea stării de sănătate .... [ ] da[ ] nu
    1.5. Zonele în care sunt adăpostite animalele, căile de acces, podelele, pereţii, rampele şi orice alte echipamente sau materiale care intră în contact cu animalele pot fi curăţate şi dezinfectate cu uşurinţă .... [ ] da [ ] nu
    1.6. Există echipamente adecvate în scopul încărcării şi descărcării ungulatelor .... [ ] da [ ] nu
    1.7. Există proceduri operaţionale cu privire la realizarea acţiunilor de curăţire şi de dezinfecţie, etapele specifice şi personalul responsabil .. [ ] da [ ] nu
    1.8. Există proceduri operaţionale pentru a preveni contaminarea încrucişată între loturile diferite de animale .... [ ] da [ ] nu
    1.9. Există echipamente adecvate pentru curăţarea şi dezinfectarea instalaţiilor, a ustensilelor, a rampelor şi a mijloacelor de transport utilizate .... [ ] da [ ] nu
    1.10. Există spaţii adecvate pentru izolarea animalelor care nu au trecut testele necesare sau care prezintă semne sau simptome ale unei boli de categoria D relevante .... [ ] da [ ] nu
    1.11. Contract cu unitate de neutralizare .... [ ] da [ ] nu
    1.12. Există încăperi/spaţii distincte destinate depozitării aşternutului şi a furajelor .... [ ] da [ ] nu
    1.13. Există un sistem adecvat pentru colectarea apelor uzate .... [ ] da [ ] nu
    1.14. Există o zonă separată pentru depozitarea dejecţiilor .... [ ] da [ ] nu
    1.15. Există spaţii adecvate pentru depozitarea cadavrelor .... [ ] da [ ] nu
    1.16. Spaţiile de cazare/padocurile/boxele permit cu uşurinţă drenarea dejecţiilor lichide .... [ ] da [ ] nu
    1.17. Există spaţii suficient de mari, care să includă vestiare, duşuri şi cabine de toaletă, la dispoziţia personalului însărcinat cu efectuarea controalelor sanitar-veterinare .... [ ] da [ ] nu
    1.18. Sunt disponibile mijloace adecvate pentru capturarea, închiderea, dacă este necesar limitarea mişcării şi izolarea animalelor .... [ ] da [ ] nu
    1.19 Există o încăpere separată destinată desfăşurării în bune condiţii a activităţii medicului veterinar oficial .... [ ] da [ ] nu
    1.20. Materialele utilizate pentru construcţia clădirilor/spaţiilor/padocurilor/boxelor sunt: .......................................

    2. Personal:
        Există evidenţe din care rezultă că personalul a fost instruit şi deţine abilităţi/cunoştinţe adecvate în ceea ce priveşte:
    a) îngrijirea, manipularea şi administrarea corespunzătoare a hranei .... [ ] da [ ] nu
    b) asigurarea/aplicarea tehnicilor adecvate de dezinfecţie şi igienă necesare pentru a împiedica răspândirea bolilor transmisibile .... [ ] da [ ] nu
    c) deţinerea unor cunoştinţe minime cu privire la caracteristicile comportamentale ale ungulatelor şi recunoaşterea semnelor primare de boală .... [ ] da [ ]nu
    d) contract cu medic veterinar de libera practică .... [ ] da [ ] nu


    3. Concluzii:
        [ ] unitatea de tip centru de colectare ungulate/ unitate de carantină pentru animale terestre deţinute, altele decât primatele îndeplineşte cerinţele pentru autorizare sanitar-veterinară.
        [ ] unitatea de tip centru de colectare ungulate/ unitate de carantină pentru animale terestre deţinute, altele decât primatele nu îndeplineşte cerinţele pentru autorizare sanitar-veterinară.

    4. Propuneri
        Se va emite autorizaţia sanitar-veterinară:
        Da ...
        Nu ...┌─────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│Medic veterinar oficial, │Reprezentantul legal al unităţii │
│.................................................│..............................................│
│(semnătura, ştampila) │(numele, semnătura) │
└─────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘


    ANEXA 3 F

        la norma sanitară veterinară
        AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
        DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR .............
        CIRCUMSCRIPŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR OFICIALĂ ................
        Nr. ... data ............
    REFERAT DE EVALUARE PENTRU AUTORIZAREA/NEAUTORIZAREA
    SANITAR-VETERINARĂ A UNITĂŢII DE TIP CENTRU DE COLECTARE PĂSĂRI DE CURTE
        Subsemnatul ............, medic veterinar oficial în cadrul ............, având în vedere documentaţia înregistrată la Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor sub nr. ...... din data de ........ privind solicitarea emiterii autorizaţiei sanitar-veterinare pentru centrul de colectare păsări de curte de către:
        Operatorul economic ........................ adresa ........................ coordonate GPS ............ CNP/C.U.I. nr. ............ cod poştal ............ telefon ............ fax ............ e-mail ........................ reprezentat legal de către ........................,
        în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale Regulamentului C.E. nr. 2035/2019 al Comisiei din 28 iunie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele pentru unităţile care deţin animale terestre şi incubatoare, precum şi pentru trasabilitatea anumitor animale terestre deţinute şi a ouălor pentru incubaţie, am verificat cerinţele pe care le îndeplineşte unitatea de tip centru de colectare păsări de curte, constatând următoarele:
    1. Clădiri şi adăposturi:
    a) numărul de clădiri .......
    b) numărul total de spaţii/hale/cuşti .......
        din care pentru*): .....................
        *) dacă este cazul, vor fi detaliate toate categoriile/speciile de păsări


    c) materialele utilizate pentru construcţia clădirilor/halelor/cuştilor sunt: .............................
    1.1. Proiectarea, construirea şi întreţinerea clădirilor s-a realizat astfel încât să nu permită pătrunderea din exterior a altor păsări sau a rozătoarelor ... [ ] conform [ ] neconform
    1.2. Unitatea este construită/amenajată exclusiv pentru adăpostirea păsărilor de curte ... [ ] conform [ ] neconform
    1.3. Spaţiile/halele/cuştile permit realizarea inspecţiei zilnice a păsărilor şi monitorizarea stării de sănătate ... [ ] conform [ ] neconform
    1.4. Zonele în care sunt adăpostite păsările, căile de acces, podelele, pereţii, rampele şi orice alte echipamente sau materiale care intră în contact cu animalele pot fi curăţate şi dezinfectate cu uşurinţă ... [ ] conform [ ] neconform
    1.5. Există echipamente adecvate pentru curăţarea şi dezinfectarea instalaţiilor, a ustensilelor, a rampelor şi a mijloacelor de transport utilizate ... [ ] conform [ ] neconform
    1.6. Există instalaţii de izolare adecvate pentru păsările de curte ... [ ] conform [ ] neconform
    1.7. Există încăperi/spaţii distincte destinate depozitării aşternutului şi a furajelor ... [ ] conform [ ] neconform
    1.8. Există un sistem adecvat pentru colectarea apelor uzate ... [ ] conform [ ] neconform
    1.9. Există o zonă separată pentru depozitarea dejecţiilor ... [ ] conform [ ] neconform
    1.10. Există spaţii adecvate pentru pentru depozitarea cadavrelor ... [ ] conform [ ] neconform
    1.11. Există o încăpere separată destinată desfăşurării în bune condiţii a activităţii medicului veterinar oficial ... [ ] conform [ ] neconform
    1.12. Contract cu unitate de neutralizare .............................
    1.13. Contract cu medic veterinar de liberă practică ..................

    2. Personal:
    2.1. Există evidenţe din care rezultă că personalul a fost instruit şi deţine abilităţi/cunoştinţe adecvate în ceea ce priveşte:
    a) îngrijirea, manipularea şi administrarea corespunzătoare a hranei la păsările de curte ...........
    b) asigurarea/aplicarea tehnicilor adecvate de dezinfecţie şi igienă necesare pentru a împiedica răspândirea bolilor transmisibile ..................
    c) deţinerea unor cunoştinţe minime cu privire la caracteristicile comportamentale ale păsărilor şi recunoaşterea semnelor primare de boală ... [ ] conform [ ] neconform


    3. Concluzii:
        [ ] unitatea de tip centru de colectare păsări de curte îndeplineşte cerinţele pentru autorizare sanitar-veterinară.
        [ ] unitatea de tip centru de colectare păsări de curte nu îndeplineşte cerinţele pentru autorizare sanitar-veterinară.

    4. Propuneri:
        Se va emite autorizaţia sanitar-veterinară:
        Da ..... [ ] Nu ..... [ ]
┌─────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│Medic veterinar oficial, │Reprezentantul legal al unităţii │
│.................................................│..............................................│
│(semnătura, ştampila) │(numele, semnătura) │
└─────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘


    ANEXA 3 G

        la norma sanitară veterinară
        AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
        DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR .............
        CIRCUMSCRIPŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR OFICIALĂ ......................
        Nr. ..... data .............
    REFERAT DE EVALUARE PENTRU AUTORIZAREA/NEAUTORIZAREA SANITAR-VETERINARĂ
    A UNITĂŢII DE TIP CENTRU DE COLECTARE CÂINI, PISICI ŞI DIHORI DOMESTICI
        Subsemnatul ..................., medic veterinar oficial în cadrul ......................, având în vedere documentaţia înregistrată la Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ............ sub nr. ........ din data de ................ privind solicitarea emiterii autorizaţiei sanitar-veterinare pentru centrul de colectare câini, pisici şi dihori domestici:
        Operatorul economic ..................... adresa .................. Coordonate GPS ........ CNP/C.U.I. nr. ........... cod poştal ........ telefon ......... fax .......... e-mail .......................... reprezentat legal de către .....................,
        în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale Regulamentului C.E. nr. 2035/2019 al Comisiei din 28 iunie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele pentru unităţile care deţin animale terestre şi incubatoare, precum şi pentru trasabilitatea anumitor animale terestre deţinute şi a ouălor pentru incubaţie, am verificat cerinţele pe care le îndeplineşte unitatea de tip centru de colectare câini, pisici şi dihori domestici, constatând următoarele:
    1. Clădiri şi adăposturi:
    a. numărul de clădiri ........
    b. numărul total de spaţii/boxe/cuşti ........
        din care:
        pentru câini ........
        pentru pisici .......
        pentru dihori domestici ........


    1.1. Proiectarea, construirea şi întreţinerea clădirilor s-a realizat astfel încât să nu permită contactul cu animalele din exterior sau pătrunderea acestora în încăperile/spaţiile interioare ... [ ] conform [ ] neconform
    1.2. Pentru fiecare categorie de animale în parte există spaţii/boxe/cuşti destinate izolării ... [ ] conform [ ] neconform
    1.3. Nu există o comunicare directă între spaţiile/boxe/cuştile destinate cazării animalelor şi cele de izolare ... [ ] conform [ ] neconform
    1.4. Toate spaţiile/boxele/cuştile destinate cazării permit cu uşurinţă vizualizarea şi inspectarea tuturor animalelor ... [ ] conform [ ] neconform
    1.5. Spaţiile/boxele/cuştile pentru izolare permit realizarea inspecţiei amănunţite a animalelor şi efectuarea cu uşurinţă a oricărui tip de tratament sau intervenţie ... [ ] conform [ ] neconform
    1.6. Proiectarea, construirea şi întreţinerea clădirilor spaţiilor/boxelor/cuştilor s-a realizat astfel încât acţiunile de curăţire, igienizare, dezinfecţie/dezinsecţie să se realizeze cu uşurinţă ori de câte ori este necesar ... [ ] conform [ ] neconform
    1.7. Pardoseala, pereţii laterali, plafonul spaţiilor/boxelor/cuştilor destinate cazării animalelor, căile de acces precum şi orice materiale au echipamente care intră în contact cu animalele pot fi curăţate şi dezinfectate cu uşurinţă ... [ ] conform [ ] neconform
    1.8. Pardoselile sunt construite din materiale care pot fi uşor curăţate/dezinfectate şi nu permit alunecarea animalelor ... [ ] conform [ ] neconform
    1.9. Există delimitare evidentă între spaţiile/boxele/cuştile în care sunt cazate animale din specii diferite ... [ ] conform [ ] neconform
    1.10. Spaţiile de cazare//boxele/cuştile permit izolarea animalelor care provin din unităţi diferite/loturi diferite ... [ ] conform [ ] neconform
    1.11. Spaţiile de cazare//boxele/cuştile permit cu uşurinţă drenarea dejecţiilor lichide ... [ ] conform [ ] neconform
    1.12. Există un sistem adecvat pentru colectarea apelor uzate ... [ ] conform [ ] neconform
    1.13. Există o zonă separată pentru depozitarea dejecţiilor ... [ ] conform [ ] neconform
    1.14. Există încăperi/spaţii distincte destinate depozitării aşternutului şi/sau hranei pentru animalele de companie ... [ ] conform [ ] neconform
    1.15. Există echipamente adecvate pentru curăţarea şi dezinfectarea instalaţiilor, a ustensilelor şi a mijloacelor de transport ... [ ] conform [ ] neconform
    1.16. Există boxe/cuşti special amenajate pentru adăpostirea pisicilor şi/sau dihorilor domestici, care corespund cerinţelor minime ... [ ] conform [ ] neconform
    1.17. Atunci când pisicile sunt adăpostite în cuşti etajate, sunt asigurate toate măsurile pentru a preveni căderea dejecţiilor, a hranei sau a aşternutului în cuştile de la nivelul inferior ... [ ] conform [ ] neconform
        Materialele utilizate pentru construcţia clădirilor/spaţiilor/boxelor/cuştilor sunt: ...............................................
        Alte aspecte ...........................................

    2. Personal
    2.1. Există evidenţe din care rezultă că personalul a fost instruit şi deţine aptitudini, capacităţi şi cunoştinţe adecvate îngrijirii, hrănirii şi manipulării animalelor de companie ... [ ] conform [ ] neconform
    2.2. Există evidenţe care atestă că personalul a fost instruit cu privire la caracteristicile comportamentale ale animalelor de companie şi recunoaşterea semnelor primare de boală ... [ ] conform [ ] neconform

    3. Documente
    1. Există registru de evidenţă intrări/ieşiri care respectă rubricaţia detaliată la art. 23 alin. (3) ... [ ] conform [ ] neconform
    2. Registrul de evidenţă intrări/ieşiri va fi păstrat în format electronic cu respectarea rubricaţiei detaliate la art. 23 alin. (3) şi comunicarea zilnică către DSVSA judeţeană a fiecărei file din registru ... [ ] conform [ ] neconform [ ] neaplicabil,

    4. Concluzii:
        [ ] unitatea de tip centru de colectare câini, pisici şi dihori domestici îndeplineşte cerinţele pentru autorizare sanitar-veterinară.
        [ ] unitatea de tip centru de colectare câini, pisici şi dihori domestici nu îndeplineşte cerinţele pentru autorizare sanitar-veterinară.

    5. Propuneri:
        Se va emite autorizaţia sanitar-veterinară:
        Da ... [ ]
        Nu ... [ ]┌─────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│Medic veterinar oficial, │Reprezentantul legal al unităţii │
│.................................................│..............................................│
│(semnătura, parafa, ştampila) │(numele, semnătura) │
└─────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘


    ANEXA 3 H

        la norma sanitară veterinară
        AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
        DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR .............
        CIRCUMSCRIPŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR ..................
    REFERAT DE EVALUARE PENTRU AUTORIZAREA/NEAUTORIZAREA
    SANITAR-VETERINARĂ A PUNCTULUI DE CONTROL
        Subsemnatul .................., medic veterinar oficial în cadrul .................., având în vedere documentaţia înregistrată la Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor .................. sub nr. ......., din data de ............, privind solicitarea emiterii autorizaţiei sanitar-veterinare de funcţionare a punctului de control aparţinând:
        Operatorul economic .................. adresa .................. C.N.P./C.U.I .................. nr. ..... cod poştal .......... telefon ............. fax .............. e-mail .................. reprezentată prin ..................
        în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, am verificat unitatea, constatând următoarele:
    1. Cerinţe generale:
    a) există personal angajat permanent ... [ ] conform [ ] neconform [ ] nu e cazul
    b) personalul este instruit şi evaluat cu privire la normele de protecţie şi bunăstare a animalelor ... [ ] conform [ ] neconform [ ] nu e cazul
    c) personalul deţine carnete de sănătate vizate la zi ... [ ] conform [ ] neconform [ ] nu e cazul
    d) este amplasat într-o zonă liberă de interdicţii sau restricţii sanitar-veterinare ... [ ] conform [ ] neconform [ ]
    e) există bază de date sau model unic de registru de înregistrare a datelor relevante prevăzute la anexa I lit. C pct. 7 din Regulamentul Consiliului nr. 1255/97/CE, cu amendamentele ulterioare ... [ ] conform [ ] neconform [ ]

    2. Măsuri de igienă şi sănătate animală:
    a) există facilităţi şi echipamente funcţionale pentru spălarea autovehiculelor ... [ ] conform [ ] neconform [ ]
    b) există echipamente şi haine de protecţie pentru personalul care intră în contact cu animalele ... [ ] conform [ ] neconform [ ]
    c) există facilităţi şi echipamente pentru curăţarea acestora ... [ ] conform [ ] neconform [ ]
    d) asigurare a ustensilelor şi materialelor pentru igiena personalului:
    (i) spălătoare pentru mâini ... [ ] conform [ ] neconform [ ]
    (ii) săpun lichid, substanţe dezinfectante, prosop din hârtie ... [ ] conform [ ] neconform [ ]

    e) există procedure privind respectarea pauzelor sanitare ... [ ] conform [ ] neconform [ ]
    f) există facilităţi şi echipamente pentru curăţarea şi dezinfectarea adăposturilor ... [ ] conform [ ] neconform [ ]

    3. Echipamente de încărcare/descărcare:
    a) există echipamente de încărcare/descărcare ... [ ] conform [ ] neconform [ ]
    b) podeaua acestora are suprafaţa nealunecoasă ... [ ] conform [ ] neconform [ ]
    c) sunt prevăzute protecţii laterale ... [ ] conform [ ] neconform [ ]
    d) înclinaţia rampelor de încărcare/descărcare este de maxim 20% pentru porcine, viţei, cabaline, 26% pentru ovine şi bovine altele decât viţei ... [ ] conform [ ] neconform [ ]
    e) rampele de descărcare/încărcare sunt prevăzute cu transverse laterale atunci când înclinaţia este mai mare de 10% ... [ ] conform [ ] neconform [ ]
    f) distanţa dintre podeaua vehiculului şi rampă şi dintre rampă şi podeaua zonei de descărcare este minimă ... [ ] conform [ ] neconform [ ]

    4. Adăposturi:
    a) adăposturile sunt construite din materiale care pot fi uşor curăţate şi dezinfectate ... [ ] conform [ ] neconform [ ]
    b) podeaua are suprafaţa nealunecoasă ... [ ] conform [ ] neconform [ ]
    c) acoperişul şi pereţii asigură o protecţie adecvată faţă de condiţiile meteorologice ... [ ] conform [ ] neconform [ ]
    d) există echipamente de iluminare în vederea inspectării animalelor în orice moment ... [ ] conform [ ] neconform [ ]
    e) există echipamente pentru adăpare şi furajare ... [ ] conform [ ] neconform [ ]
    f) există spaţii corespunzătoare pentru depozitarea furajelor ... [ ] conform [ ] neconform [ ]
    g) există canalizare ... [ ] conform [ ] neconform [ ]
    h) ventilaţia este corelată cu dimensiunile adăpostului şi numărul de animale ... [ ] conform [ ] neconform [ ]
    i) există echipamente care permit, în funcţie de necesităţi, legarea animalelor ... [ ] conform [ ] neconform [ ]
    j) există profilactoriu ... [ ] conform [ ] neconform [ ]
    k) există facilităţi pentru depozitarea temporară a cadavrelor ... [ ] conform [ ] neconform [ ]
    l) dotarea cu aparatură de măsură şi control, sisteme de înregistrare a temperaturii, umidităţii în adăposturile de animale şi în camera frigorifică de păstrare a cadavrelor ... [ ] conform [ ] neconform [ ]
    m) există contract cu o societate de neutralizare a deşeurilor ... [ ] conform [ ] neconform [ ]

    5. Autorizaţii de funcţionare emise de alte organe abilitate:
        ............................................................................
        Alte aspecte: ..............................................................

    6. Concluzii:
        [ ] punctul de control îndeplineşte cerinţele pentru autorizare sanitar-veterinară şi este destinat pentru cazarea următoarelor specii şi categorii de animale.
        [ ] punctul de control nu îndeplineşte cerinţele pentru autorizare sanitar-veterinară

    7. Propuneri:
        Se va emite autorizaţia sanitar-veterinară:
        Da ........
        Nu ........
┌─────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│Medic veterinar oficial, │Reprezentantul legal al operatorului economic/│
│.................................................│Persoană fizică │
│(semnătura, parafa, ştampila) │..............................................│
│ │(numele, semnătura) │
└─────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘


    ANEXA 3 I

        la norma sanitară veterinară
        AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
        DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR ..................
        CIRCUMSCRIPŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR ............
        Nr. ..... data ........
    REFERAT DE EVALUARE PENTRU AUTORIZAREA/NEAUTORIZAREA
    SANITAR-VETERINARĂ A PUNCTULUI DE IEŞIRE
        Subsemnatul .................., medic veterinar oficial în cadrul .................., având în vedere documentaţia înregistrată la Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor .................. sub nr. ...., din data de ........., privind solicitarea emiterii autorizaţiei sanitar-veterinare de funcţionare a punctului de ieşire aparţinând:
        Operatorul economic .................. adresa .................., coordonate GPS .................. C.N.P./C.U.I ............ nr. ....... cod poştal .......... telefon .................. fax .................. e-mail .................. reprezentată prin ..................,
    în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului (UE) 2017/625 privind controalele oficiale şi alte activităţi oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislaţiei privind alimentele şi furajele, a normelor privind sănătatea şi bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor şi produsele de protecţie a plantelor, şi ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/1014 al comisiei din 12 iunie 2019 de stabilire a unor norme detaliate privind cerinţele minime vizând posturile de inspecţie la frontieră, inclusiv centrele de inspecţie, precum şi formatul, categoriile şi abrevierile care trebuie utilizate în lista posturilor de inspecţie la frontieră şi a punctelor de control am verificat unitatea, constatând următoarele:
    1. Cerinţe generale:
    a) există personal angajat permanent ... [ ] conform [ ] neconform [ ] nu e cazul
    b) personalul care manipulează animalele deţine competente în domeniul protecţiei animalelor în timpul transportului ... [ ] conform [ ] neconform
    c) personalul deţine carnete de sănătate vizate la zi ... [ ] conform [ ] neconform [ ] nu e cazul
    d) este amplasat într-o zonă liberă de interdicţii sau restricţii sanitar-veterinare ... [ ] conform [ ] neconform
    e) există echipamente şi facilităţi pentru efectuarea controalelor oficiale ... [ ] conform [ ] neconform
    f) există acces la bazele de date (TRACES NT şi Baza Naţională de Date) şi registru de înregistrare a transporturilor derulate din punctul de ieşire ... [ ] conform [ ] neconform

    2. Măsuri de igienă şi sănătate animală:
    a) există facilităţi şi echipamente funcţionale pentru spălarea autovehiculelor ... [ ] conform [ ] neconform
    b) există echipamente şi haine de protecţie pentru personalul care intră în contact cu animalele ... [ ] conform [ ] neconform
    c) există facilităţi şi echipamente pentru curăţarea acestora ... [ ] conform [ ] neconform
    d) asigurarea ustensilelor şi materialelor pentru igiena personalului:
    (i) spălătoare pentru mâini ... [ ] conform [ ] neconform
    (ii) săpun lichid, substanţe dezinfectante, prosop din hârtie ... [ ] conform [ ] neconform

    e) există proceduri privind respectarea pauzelor sanitare ... [ ] conform [ ] neconform
    f) există facilităţi şi echipamente pentru curăţarea şi dezinfectarea adăposturilor ... [ ] conform [ ] neconform

    3. Echipamente:
    a) există echipamente de încărcare/descărcare ... [ ] conform [ ] neconform
    b) podeaua acestora are suprafaţa nealunecoasă ... [ ] conform [ ] neconform
    c) sunt prevăzute protecţii laterale ... [ ] conform [ ] neconform
    d) înclinaţia rampelor de încărcare/descărcare este de maxim 20% pentru porcine, viţei, cabaline, 26% pentru ovine şi bovine altele decât viţei ... [ ] conform [ ] neconform
    e) rampele de descărcare/încărcare sunt prevăzute cu transverse laterale atunci când înclinaţia este mai mare de 10% ... [ ] conform [ ] neconform
    f) distanţa dintre podeaua vehiculului şi rampă şi dintre rampă şi podeaua zonei de descărcare este minimă ... [ ] conform [ ] neconform
    g) există spaţiu pentru staţionarea mijloacelor de transport rutier care să asigure protecţia împotriva condiţiilor meteorologice nefavorabile ... [ ] conform [ ] neconform
    h) există facilităţi de alimentare cu apă proaspătă pentru adăparea animalelor în camioane ... [ ] conform [ ] neconform

    4. Adăposturi:
    a) adăposturile sunt construite din materiale care pot fi uşor curăţate şi dezinfectate ... [ ] conform [ ] neconform
    b) podeaua are suprafaţa nealunecoasă ... [ ] conform [ ] neconform
    c) acoperişul şi pereţii asigură o protecţie adecvată faţă de condiţiile meteorologice ... [ ] conform [ ] neconform
    d) există echipamente de iluminare în vederea inspectării animalelor în orice moment ... [ ] conform [ ] neconform
    e) există echipamente pentru adăpare şi furajare ... [ ] conform [ ] neconform
    f) există canalizare ... [ ] conform [ ] neconform
    g) ventilaţia este corelată cu dimensiunile adăpostului şi numărul de animale ... [ ] conform [ ] neconform
    h) există echipamente care permit, în funcţie de necesităţi, legarea animalelor ... [ ] conform [ ] neconform
    i) există facilităţi pentru depozitarea temporară a cadavrelor, a hranei animalelor, a aşternutului şi /sau dejecţiilor sau există acorduri cu un furnizor extern care pune la dispoziţie aceste facilităţi ... [ ] conform [ ] neconform
    j) există contract cu o societate de neutralizare a deşeurilor ... [ ] conform [ ] neconform

    5. Autorizaţii de funcţionare emise de alte organe abilitate:
        .................................................................

    6. Documente
    A. Există planuri de urgenţă care să cuprindă proceduri aplicabile privind:
    a) asigurarea asistenţei sanitare-veterinare în caz de îmbolnăviri;
    b) uciderea în caz de urgenţă;
    c) gestionarea cadavrelor (colectarea şi eliminarea acestora şi a altor categorii SNCU, după caz);
    d) efectuarea operaţiunilor de igienizare şi dezinfecţie a echipamentelor, facilităţilor pentru animale, precum şi a mijloacelor de transport rutier;
    e) asigurarea operaţiunilor de dezinsecţie şi deratizare; ... [ ] conform [ ] neconform

    B. Există procedură în cazul întârzierilor în timpul transportului şi de afluire a mijloacelor de transport rutier care sosesc din centrele de colectare, astfel încât să se prevină supraaglomerarea acestora ... [ ] conform [ ] neconform

    7. Alte aspecte:
    8. Observaţii*): (se vor menţiona punctele cu neconformităţi.......................
        *)(în cazul în care neîndeplinirea acestor cerinţe nu constituie risc semnificativ pentru unitate şi se poate acorda autorizaţie condiţionată)

    9. Propuneri:
        [ ] punctul de ieşire îndeplineşte cerinţele pentru autorizare sanitar-veterinară şi deţine adăpost destinat cazării următoarelor specii şi categorii de animale;
        [ ] punctul de ieşire îndeplineşte cerinţele pentru autorizare sanitar-veterinară şi există contract cu un centru de colectare situat în imediata vecinătate, pentru asigurarea cazării animalelor, în cazul situaţiilor de urgentă;
        [ ] punctul de ieşire îndeplineşte cerinţele pentru autorizare sanitar-veterinară condiţionată.
        [ ] punctul de ieşire nu îndeplineşte cerinţele pentru autorizare sanitar-veterinară.┌─────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│Medic veterinar oficial, │Reprezentantul legal al operatorului economic │
│.................................................│..............................................│
│(semnătura, parafa, ştampila) │(numele, semnătura) │
└─────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘


    ANEXA 3 J

        la norma sanitară veterinară
        AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
        DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR .............
        CIRCUMSCRIPŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR OFICIALĂ .............
        Nr. ..... data .............
    REFERAT DE EVALUARE PENTRU AUTORIZAREA/NEAUTORIZAREA SANITAR-VETERINARĂ
    A UNITĂŢII DE MATERIAL GERMINATIV DE TIP CENTRU DE COLECTARE
    A MATERIALULUI SEMINAL/ UNITATE DE PRELUCRARE A MATERIALULUI GERMINATIV/
    CENTRU DE DEPOZITARE A MATERIALULUI GERMINATIV*)
        *) Unitatea de prelucrare a materialului germinativ/centrul de depozitare a materialului germinativ nu au facilităţi pentru adăpostirea animalelor; drept urmare, pentru autorizarea acestor unităţi nu se solicită facilităţi referitoare la animale
        Subsemnatul ............., medic veterinar oficial în cadrul ............., având în vedere documentaţia înregistrată la Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ............. sub nr. ...... din data de ........... privind solicitarea emiterii autorizaţiei sanitar-veterinare pentru unitatea de material germinativ de tip centru de colectare a materialului seminal/ unitate de prelucrare a materialului germinativ/ centru de depozitare a materialului germinativ:
        Operatorul economic ............. adresa .........................., coordonate GPS ............. CNP/C.U.I. nr. ............. cod poştal ............. telefon ............. fax ............. e-mail .......................... reprezentat legal de către ..........................,
        În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte autorizarea unităţilor de material germinativ şi cerinţele de trasabilitate şi de sănătate animală pentru circulaţia în interiorul Uniunii a materialului germinativ provenit de la anumite animale terestre deţinute şi ale Regulamentului delegat (UE) 2020/686 al Comisiei din 17 decembrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte autorizarea unităţilor de material germinativ şi cerinţele de trasabilitate şi de sănătate animală pentru circulaţia în interiorul Uniunii a materialului germinativ provenit de la anumite animale terestre deţinute, constatând următoarele:
    1. Clădiri şi adăposturi:
    a) numărul de clădiri ..........
    b) numărul total de spaţii/padocuri/boxe ......
        din care pentru**): .......................................................
        **) dacă este cazul, vor fi detaliate toate categoriile/speciile de animale


    1.1. Proiectarea, construirea şi întreţinerea clădirilor s-a realizat astfel încât să nu permită contactul cu animalele din exterior sau pătrunderea acestora în încăperile/spaţiile interioare ... [ ]da [ ] nu
    1.2. Proiectarea, construirea şi întreţinerea clădirilor s-a realizat astfel încât să nu permită accesul accesul persoanelor neautorizate să fie împiedicat în mod efectiv ... [ ]da [ ] nu
    1.3. Există adăposturi pentru animale separate fizic de instalaţiile de colectare a materialului germinativ şi de spaţiile de prelucrare şi de depozitare a materialului germinativ ... [ ]da [ ] nu
    1.4. Dacă este necesar, există zonă de exerciţii pentru ecvidee separată fizic de instalaţiile de colectare a materialului germinativ şi de spaţiile de prelucrare şi de depozitare a materialului germinativ ... [ ]da [ ] nu [ ] neaplicabil
    1.5. Spaţiile/padocurile/boxele permit realizarea inspecţiei zilnice a animalelor şi monitorizarea stării de sănătate ... [ ]da [ ] nu
    1.6. Zonele în care sunt adăpostite animalele, căile de acces, podelele, pereţii, rampele şi orice alte echipamente sau materiale care intră în contact cu animalele pot fi curăţate şi dezinfectate cu uşurinţă ... [ ]da [ ] nu
    1.7. Există echipamente adecvate în scopul încărcării şi descărcării ungulatelor ... [ ]da [ ] nu
    1.8. Există proceduri operaţionale cu privire la realizarea acţiunilor de curăţire şi de dezinfecţie, etapele specifice şi personalul responsabil ... [ ]da [ ] nu
    1.9. Există echipamente adecvate pentru curăţarea şi dezinfectarea instalaţiilor, a ustensilelor, a rampelor şi a mijloacelor de transport utilizate ... [ ]da [ ] nu
    1.10. Există spaţii adecvate pentru izolarea animalelor care nu au trecut testele necesare sau care prezintă semne sau simptome ale unei boli de categoria D relevante ... [ ]da [ ] nu
    1.11. Există instalaţii de colectare a materialului germinativ (pot fi în aer liber, cu condiţia să fie protejate împotriva condiţiilor meteorologice nefavorabile şi care sunt dotate cu podea antialunecare la locul şi în jurul locului de colectare a materialului seminal) ... [ ]da [ ] nu
    1.12. Există o încăpere separată pentru curăţarea şi dezinfectarea sau sterilizarea echipamentelor utilizate în procesul de colectare/prelucrare a materialului germinativ ... [ ]da [ ] nu
    1.13. Există o încăpere pentru prelucrarea materialului germinativ, separată de instalaţiile de colectare şi de încăperea destinată curăţării echipamentelor (nu trebuie să se afle neapărat în acelaşi loc) ... [ ]da [ ] nu
    1.14. Există o încăpere pentru depozitarea materialului germinativ ( nu trebuie să se afle neapărat în acelaşi loc) ... [ ]da [ ] nu
    1.15. încăperea pentru depozitarea materialului germinativ este echipată cu instalaţia necesară pentru a depozita material germinativ şi este construită astfel încât să protejeze materialul germinativ respectiv şi instalaţia de condiţiile meteorologice şi de mediu nefavorabile ... [ ]da [ ] nu
    1.16. în încăperea de depozitare a materialului germinativ există containere de depozitare distincte, atribuite pentru fiecare tip de material germinativ şi specie, în cazul depozitării mai multor tipuri de material germinativ sau material germinativ provenit de la mai multe specii ... [ ]da [ ] nu
    1.17. Există încăperi/spaţii distincte destinate depozitării aşternutului şi a furajelor ... [ ]da [ ] nu
    1.18. Există un sistem adecvat pentru colectarea apelor uzate ... [ ]da [ ] nu
    1.19. Există o zonă separată pentru depozitarea dejecţiilor ... [ ]da [ ] nu
    1.20. Există spaţii adecvate pentru depozitarea cadavrelor ... [ ]da [ ] nu
    1.21. Spaţiile de cazare/padocurile/boxele permit cu uşurinţă drenarea dejecţiilor lichide ... [ ]da [ ] nu
    1.22. Există o încăpere separată destinată desfăşurării în bune condiţii a activităţii medicului veterinar oficial ... [ ]da [ ] nu
    1.23. Unitatea are contract cu o unitate de neutralizare ... [ ]da [ ] nu
        Materialele utilizate pentru construcţia clădirilor/spaţiilor/padocurilor/boxelor sunt: ....................................
        Există contract cu un medic veterinar organizat în condiţiile legii în care se regăsesc responsabilităţile specifice tipului de unitate de material germinativ supusă autorizării***) ... [ ] da[ ] nu
        ***) acesta poate fi împuternicit, conform prevederilor legale, pentru realizarea acţiunilor sanitar- veterinare obligatorii conform programelor pe care Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentară le pune în aplicare


    2. Personal:
        Există evidenţe din care rezultă că personalul a fost instruit şi deţine abilităţi/cunoştinţe adecvate în ceea ce priveşte:
    a) îngrijirea, manipularea şi administrarea corespunzătoare a hranei ... [ ] da [ ] nu
    b) asigurarea/aplicarea tehnicilor adecvate de dezinfecţie şi igienă necesare pentru a împiedica răspândirea bolilor transmisibile ... [ ] da[ ] nu
    c) deţinerea unor cunoştinţe minime cu privire la caracteristicile comportamentale ale ungulatelor şi recunoaşterea semnelor primare de boală ... [ ] da [ ]nu


    3. Concluzii:
        [ ] unitatea de tip centru de colectare a materialului seminal/ unitate de prelucrare a materialului germinativ/centru de depozitare a materialului germinativ îndeplineşte cerinţele pentru autorizare sanitar- veterinară.
        [ ] unitatea de tip centru de colectare a materialului seminal/unitate de prelucrare a materialului germinativ/centru de depozitare a materialului germinativ nu îndeplineşte cerinţele pentru autorizare sanitar-veterinară.

    4. Propuneri:
        Se va emite autorizaţia sanitar-veterinară:
        Da ...
        Nu ...
┌─────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│Medic veterinar oficial, │Reprezentantul legal al unităţii │
│.................................................│..............................................│
│(semnătura, ştampila) │(numele, semnătura) │
└─────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘


    ANEXA 3 K

        la norma sanitară veterinară
        AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
        DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR .............
        CIRCUMSCRIPŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR OFICIALĂ..................
        Nr. ...... data ..........
    REFERAT DE EVALUARE PENTRU AUTORIZAREA/NEAUTORIZAREA
    SANITAR-VETERINARĂ A UNITĂŢII DE MATERIAL GERMINATIV PENTRU
    ACTIVITATEA DE COLECTARE DE EMBRIONI SAU
    PENTRU ACTIVITATEA DE PRODUCŢIE DE EMBRIONI
        Subsemnatul .................., medic veterinar oficial în cadrul .................., având în vedere documentaţia înregistrată la Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor .................. sub nr. ..... din data de ......... privind solicitarea emiterii autorizaţiei sanitar-veterinare pentru unitatea de material germinativ pentru activitatea de colectare de embrioni sau pentru activitatea de producţie de embrioni:
        Operatorul .................. adresa .................., coordonate GPS .................. CNP/C.U.I. nr. ..... cod poştal ....... telefon .......... fax ......... e-mail ................. reprezentat legal de către ..................,
        În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte autorizarea unităţilor de material germinativ şi cerinţele de trasabilitate şi de sănătate animală pentru circulaţia în interiorul Uniunii a materialului germinativ provenit de la anumite animale terestre deţinute şi ale Regulamentului delegat (UE) 2020/686 al Comisiei din 17 decembrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte autorizarea unităţilor de material germinativ şi cerinţele de trasabilitate şi de sănătate animală pentru circulaţia în interiorul Uniunii a materialului germinativ provenit de la anumite animale terestre deţinute, constatând următoarele:
    I. Prevederi generale:
    1. Există contract cu un medic veterinar organizat în condiţiile legii în care se regăsesc responsabilităţile pentru toate operaţiunile specifice tipului de unitate de material germinativ supusă autorizării*) .... [ ] da[ ] nu
        *) acesta poate fi împuternicit, conform prevederilor legale, pentru realizarea acţiunilor sanitar-veterinare obligatorii conform programelor pe care Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor le pune în aplicare

    2. Unitatea este proiectată şi dispusă astfel încât să prevină contaminarea încrucişată a embrionilor .... [ ] da[ ] nu
    3. Există proceduri conform cărora personalul efectuează operaţiunile astfel încât se previne contaminarea încrucişată a embrionilor .... [ ] da [ ] nu
    4. Există o încăpere pentru depozitarea materialului germinativ, care poate fi încuiată .... [ ] da [ ] nu
    5. încăperea de depozitare a materialului germinativ este uşor de curăţat şi de dezinfectat .... [ ] da [ ] nu
    6. în încăperea de depozitare a materialului germinativ există containere de depozitare distincte, atribuite pentru fiecare tip de material germinativ şi specie, în cazul depozitării mai multor tipuri de material germinativ sau material germinativ provenit de la mai multe specii .... [ ] da [ ] nu
    7. Pentru autorizarea activităţii de producţie de embrioni (în plus faţă de cele de mai sus) - există evidenţe din care rezultă că personalul a beneficiat de formare adecvată cu privire la controlul bolilor şi procedurile de lucru în condiţii sterile .... [ ] da [ ] nu

    II. Pentru unităţile fixe:
    1. Clădiri şi adăposturi:
    a) numărul de clădiri ..........
    b) numărul total de spaţii/padocuri/boxe...........
        din care pentru**): ...............................
        **) dacă este cazul, vor fi detaliate toate categoriile/speciile de animale


    1.1. Proiectarea, construirea şi întreţinerea clădirilor s-a realizat astfel încât să nu permită contactul cu animalele din exterior sau pătrunderea acestora în încăperile/spaţiile interioare .... [ ] da [ ] nu
    1.2. Proiectarea, construirea şi întreţinerea clădirilor s-a realizat astfel încât să nu permită accesul accesul persoanelor neautorizate să fie împiedicat în mod efectiv .... [ ] da [ ] nu
    1.3. Există adăposturi pentru animale separate fizic de instalaţiile de colectare a materialului germinativ şi de spaţiile de prelucrare şi de depozitare a materialului germinativ .... [ ] da [ ] nu
    1.4. Dacă este necesar, există zonă de exerciţii pentru ecvidee separată fizic de instalaţiile de colectare a materialului germinativ şi de spaţiile de prelucrare şi de depozitare a materialului germinativ .... [ ] da[ ] nu[ ] neaplicabil
    1.5. Spaţiile/padocurile/boxele permit realizarea inspecţiei zilnice a animalelor şi monitorizarea stării de sănătate .... [ ] da[ ] nu
    1.6. Zonele în care sunt adăpostite animalele, căile de acces, podelele, pereţii, rampele şi orice alte echipamente sau materiale care intră în contact cu animalele pot fi curăţate şi dezinfectate cu uşurinţă .... [ ] da[ ] nu
    1.7. Există echipamente adecvate în scopul încărcării şi descărcării ungulatelor .... [ ] da [ ] nu
    1.8. Există proceduri operaţionale cu privire la realizarea acţiunilor de curăţire şi de dezinfecţie, etapele specifice şi personalul responsabil .... [ ] da [ ] nu
    1.9. Există echipamente adecvate pentru curăţarea şi dezinfectarea instalaţiilor, a ustensilelor, a rampelor şi a mijloacelor de transport utilizate .... [ ] da [ ] nu
    1.10. Există spaţii adecvate pentru izolarea animalelor care nu au trecut testele necesare sau care prezintă semne sau simptome ale unei boli de categoria D relevante .... [ ] da [ ] nu
    1.11. Există instalaţii de colectare a materialului germinativ (pot fi în aer liber, cu condiţia să fie protejate împotriva condiţiilor meteorologice nefavorabile şi care sunt dotate cu podea antialunecare la locul şi în jurul locului de colectare a materialului germinativ) .... [ ] da [] nu
    1.12. Există o încăpere separată pentru curăţarea şi dezinfectarea sau sterilizarea echipamentelor utilizate în procesul de colectare/prelucrare a materialului germinativ .... [ ] da [ ] nu
    1.13. Există o încăpere pentru prelucrarea materialului germinativ, separată de instalaţiile de colectare şi de încăperea destinată curăţării echipamentelor ( nu trebuie să se afle neapărat în acelaşi loc) .... [ ] da[ ] nu
    1.14. Există încăperi/spaţii distincte destinate depozitării aşternutului şi a furajelor .... [ ] da [ ] nu
    1.15. Există un sistem adecvat pentru colectarea apelor uzate .... [ ] da [ ] nu
    1.16. Există o zonă separată pentru depozitarea dejecţiilor .... [ ] da [ ] nu
    1.17. Există spaţii adecvate pentru depozitarea cadavrelor .... [ ] da [ ] nu
    1.18. Spaţiile de cazare/padocurile/boxele permit cu uşurinţă drenarea dejecţiilor lichide .... [ ] da [ ] nu
    1.19. Există o încăpere separată destinată desfăşurării în bune condiţii a activităţii medicului veterinar oficial .... [ ] da [ ] nu
        Materialele utilizate pentru construcţia clădirilor/spaţiilor/padocurilor/boxelor sunt:

    2. Personal:
        Există evidenţe din care rezultă că personalul a fost instruit şi deţine abilităţi/cunoştinţe adecvate în ceea ce priveşte:
    a) îngrijirea, manipularea şi administrarea corespunzătoare a hranei .... [ ] da [ ] nu
    b) asigurarea/aplicarea tehnicilor adecvate de dezinfecţie şi igienă necesare pentru a împiedica răspândirea bolilor transmisibile .... [ ] da[ ] nu
    c) deţinerea unor cunoştinţe minime cu privire la caracteristicile comportamentale ale ungulatelor şi recunoaşterea semnelor primare de boală ... [ ] da [ ] nu


    3. Pentru autorizarea activităţii de producţie de embrioni (în plus faţă de cele de mai sus):
    3.1. Unitatea dispune de:
    - echipament şi instalaţii adecvate, inclusiv încăpere sau spaţiu adecvat pentru recuperarea oocitelor din ovare .... [ ] da[ ] nu
    – hotă cu flux laminar sau alte instalaţii adecvate unde se desfăşoară toate operaţiunile tehnice care necesită condiţii sterile specifice (şi anume, prelucrarea oocitelor, a embrionilor şi a materialului seminal) .... [ ] da[ ] nu

    3.2. Dacă oocitele şi alte ţesuturi se colectează într-un abator există echipament corespunzător pentru colectarea şi transportul ovarelor şi al celorlalte ţesuturi până la unitatea de prelucrare în condiţii de igienă şi siguranţă .... [ ] da [ ] nu
        sau
    3.3. Colectarea de oocite se efectuează de către un grup de profesionişti specializaţi, cu condiţia ca activitatea acestora să fie inclusă în autorizaţia activităţii de producţie de embrioni sub responsabilitatea medicului veterinar menţionat la punctul 1.1 .... [ ] da [ ] nu


    III. Pentru unitatea de tip mobil (numai în cazul autorizării activităţii de colectare de embrioni):
        Există vehicul dotat cu echipament adecvat pentru examinarea, prelucrarea şi ambalarea embrionilor .... [ ] da [ ] nu
        Vehiculul deţine două secţiuni separate:
        o secţiune pentru examinarea şi prelucrarea embrionilor, care trebuie să fie secţiunea curată .... [ ] da [ ] nu
        o secţiune unde se află echipamentul şi materialele utilizate în contact cu animalele donatoare .... [ ] da [ ] nu


    3. Concluzii:
        [ ] unitatea de material germinativ pentru activitatea de colectare de embrioni sau pentru activitatea de producţie de embrioni îndeplineşte cerinţele pentru autorizare sanitar-veterinară.
        [ ] unitatea de material germinativ pentru activitatea de colectare de embrioni sau pentru activitatea de producţie de embrioni nu îndeplineşte cerinţele pentru autorizare sanitar-veterinară.

    4. Propuneri:
        Se va emite autorizaţia sanitar-veterinară:
        Da ....
        Nu ....┌────────────────┬─────────────────────┐
│Medic veterinar │Reprezentantul legal │
│oficial, │al unităţii │
│(semnătura, │(numele, semnătura) │
│ştampila) │ │
└────────────────┴─────────────────────┘


    ANEXA 3 L

        la norma sanitară veterinară
        AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
        DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR .............
        CIRCUMSCRIPŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR .......
        Nr. ..... data ..............
    REFERAT DE EVALUARE PENTRU AUTORIZAREA/NEAUTORIZAREA
    SANITAR-VETERINARĂ A GRĂDINII ZOOLOGICE
        Subsemnatul .............., medic veterinar oficial din .............. având în vedere documentaţia înregistrata la Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor .............. sub nr. .... din data de ............ privind solicitarea emiterii autorizaţiei sanitar-veterinare pentru grădina zoologică aparţinând:
    Operatorul economic .............. adresa ............................, coordinate GPS .............. CNP/C.U.I. .............. nr. ..... cod poştal ....... telefon ............ fax .................. e-mail .............. reprezentată prin ............................
        în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004 cu modificările şi completările ulterioare, am verificat documentaţia şi cerinţele pe care le îndeplineşte unitatea tip grădină zoologică, constatând următoarele:
    a) numărul de clădiri ..............
    b) numărul de adăposturi ..............
    c) numărul de ţarcuri ..............
    d) autorizaţii emise de alte organe abilitate ..............

    1. Cerinţe privind proiectarea şi construcţia clădirilor, adăposturilor şi ţarcurilor:
    a) amenajarea amplasamentelor are în vedere habitatul natural al speciei .... [ ] conform [ ] neconform
    b) amenajarea amplasamentelor are în vedere îndeplinirea necesităţilor fiziologice şi psihologice ale animalelor .... [ ] conform [ ] neconform
    c) aşternutul corespunde cu cerinţele ecologice ale animalelor .... [ ] conform [ ] neconform [ ] nu este cazul
    d) amplasamentele pot satisface în mod corespunzător necesităţile animalelor în toate etapele de creştere şi dezvoltare .... [ ] conform [ ] neconform
    e) adăposturile asigură umiditate corespunzătoare şi protecţie împotriva condiţiilor meteorologice nefavorabile .... [ ] conform [ ] neconform
    f) adăposturile sunt astfel construite şi întreţinute încât să nu producă rănirea animalelor, în contact cu colţurile sau pereţii acestora .... [ ] conform [ ] neconform
    g) există arii de refugiu pentru animalele retive, pentru a se putea retrage din câmpul vizual al publicului .... [ ] conform [ ] neconform
    h) ţarcurile şi împrejmuirile acestora sunt astfel construite încât să nu producă rănirea animalelor .... [ ] conform [ ] neconform
    i) dacă există şanţuri uscate sau cu apă pentru delimitarea ţarcurilor se asigură posibilitatea de revenire în amplasament dacă animalul a căzut în ele .... [ ] conform [ ] neconform
    j) echipamentele fixate precum şi instalaţiile electrice sunt astfel montate şi manipulate încât nu prezintă un pericol sau sursă de stres pentru animale .... [ ] conform [ ] neconform
    k) se asigură surse de lumină artificială pentru a se putea realiza inspecţia animalelor în orice moment .... [ ] conform [ ] neconform
    l) adăposturile prevăzute cu aparatură pentru reglarea microclimatului (temperatura, iluminare) au echipamente de rezervă în cazul defectării acesteia .... [ ] conform [ ] neconform
    m) canalizarea este eficientă, îndepărtând toate scurgerile şi dejecţiile în exces .... [ ] conform [ ] neconform
    n) jgheaburile şi canalele de scurgere sunt plasate în afara amplasamentelor .... [ ] conform [ ] neconform
    o) facilităţile de hrănire şi adăpare sunt corespunzătoare cu specia cazată .... [ ] conform [ ] neconform
    p) există spaţii separate pentru depozitarea în condiţii corespunzătoare a stocurilor de hrană şi lichide .... [ ] conform [ ] neconform
    q) există materiale şi mijloace corespunzătoare pentru curăţare şi dezinfecţie .... [ ] conform [ ] neconform
    r) există spaţii separate pentru izolarea şi examinarea animalelor nou sosite în colecţie .... [ ] conform [ ] neconform
    s) există spaţii pentru izolarea animalelor bolnave .... [ ] conform [ ] neconform
    t) există spaţii disponibile pentru separarea animalelor gestante sau cu pui .... [ ] conform [ ] neconform
    u) există echipamente sau proceduri pentru monitorizarea calităţii apei şi temperaturii din bazine şi acvarii .... [ ] conform [ ] neconform

    2. Cerinţe privind personalul:
    a) personalul este instruit .... [ ] conform [ ] neconform
    b) există documente care atestă instruirea .... [ ] conform [ ] neconform
    c) personalul este suficient .... [ ] conform [ ] neconform

    3. Cerinţe privind ţinerea evidenţelor:
    a) există registru de tratamente .... [ ] conform [ ] neconform
    b) există registru de mortalităţi .... [ ] conform [ ] neconform
    c) există un dosar cu toate dietele animalelor din colecţie .... [ ] conform [ ] neconform

    4. Asistenţa veterinară:
    a) este asigurată asistenţă veterinară calificată .... [ ] conform [ ] neconform
    b) personalul veterinar are cunoştinţe şi aptitudini corespunzătoare .... [ ] conform [ ] neconform
    c) există un program cuprinzător/complet de asistenţă veterinară .... [ ] conform [ ] neconform
    d) tipul, dozajul şi modul de administrare al substanţelor medicamentoase sunt corelate cu specia şi categoria de vârstă .... [ ] conform [ ] neconform [ ] nu este cazul
    e) există contract cu unitate de neutralizare ................

    5. Transportul animalelor:
    - există facilităţi corespunzătoare pentru ridicarea, închiderea în cuşti şi transportul tuturor animalelor din colecţie .... [ ] conform [ ] neconform

    6. Concluzii:
        [ ] grădina zoologică îndeplineşte cerinţele pentru autorizare sanitar-veterinară
        [ ] grădina zoologică nu îndeplineşte cerinţele pentru autorizare sanitar-veterinară

    7. Propuneri:
        Se va emite autorizaţia sanitar-veterinară:
        Da ....
        Nu ....┌─────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│Medic veterinar oficial, │Reprezentantul legal al operatorului economic │
│.................................................│..............................................│
│(semnătura, parafa, ştampila) │(numele, semnătura) │
└─────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘


    ANEXA 3 M

        la norma sanitară veterinară
       AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
              DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
                                  ....................
           CIRCUMSCRIPŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
                                  ....................
                                Nr. ...... data ........
                               REFERAT DE EVALUARE PENTRU
      ÎNREGISTRAREA/NEÎNREGISTRAREA SANITAR-VETERINARĂ A UNITĂŢII DE TIP MENAJERIE
        Subsemnatul ................, medic veterinar oficial în cadrul .............., având în vedere documentaţia înregistrată la Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor .............. sub nr. ..... din data de ......... privind solicitarea emiterii certificatului de înregistrare sanitar-veterinară pentru unitatea de tip menajerie aparţinând:
        Operatorul economic ............... adresa ............., coordonate GPS ............... C.N.P./C.U.I ........ nr. înregistrare ......... cod poştal ......... telefon ......... fax ......... e-mail ......... reprezentată prin .................., în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, am verificat documentaţia şi cerinţele pe care le îndeplineşte unitatea tip menajerie/circ, constatând următoarele:
    a) numărul de clădiri .........
    b) numărul de adăposturi .........
    c) numărul de ţarcuri .........
    d) autorizaţii de funcţionare emise de alte organe abilitate .........

    1. Cerinţe privind proiectarea şi construcţia clădirilor, adăposturilor şi ţarcurilor:
    a) amenajarea amplasamentelor are în vedere îndeplinirea necesităţilor fiziologice şi psihologice ale animalului ......... [ ] conform [ ] neconform
    b) amplasamentele pot satisfice în mod corespunzător necesităţile animalului în toate etapele sale de creştere şi dezvoltare ........ [ ] conform [ ] neconform
    c) adăposturile asigură protecţie împotriva condiţiilor meteorologice nefavorabile ......... [ ] conform [ ] neconform
    d) ţarcurile şi împrejmuirile acestora sunt astfel construite încât nu se cauzează rănirea animalelor ......... [ ] conform [ ] neconform
    e) adăposturile sunt astfel construite şi întreţinute încât să nu producă rănirea animalelor, în contact cu colţurile sau pereţii acestora ......... [ ] conform [ ] neconform
    f) echipamentele fixate precum şi instalaţiile electrice sunt astfel montate şi manipulate încât nu prezintă un pericol sau sursă de stress pentru animale ......... [ ] conform [ ] neconform
    g) se asigură surse de lumină artificială pentru a se putea realiza inspecţia animalelor în orice moment ......... [ ] conform [ ] neconform
    h) adăposturile prevăzute cu aparatură pentru reglarea microclimatului (temperatura, iluminare) au echipamente de rezervă în cazul defectării acesteia ......... [ ] conform [ ] neconform
    i) canalizarea este eficientă, îndepărtând toate scurgerile şi dejecţiile în exces ......... [ ] conform [ ] neconform
    j) facilităţile de hrănire şi adăpare sunt corespunzătoare cu specia cazată ......... [ ] conform [ ] neconform
    k) există spaţii separate pentru depozitarea în condiţii corespunzătoare a stocurilor de hrană şi lichide ......... [ ] conform [ ] neconform
    l) există material şi mijloace corespunzătoare pentru curăţare şi dezinfecţie ......... [ ] conform [ ] neconform
    m) există spaţii pentru izolarea animalelor bolnave ......... [ ] conform [ ] neconform

    2. Cerinţe privind personalul:
    a) personalul este instruit ......... [ ] conform [ ] neconform
    b) personalul este suficient ......... [ ] conform [ ] neconform

    3. Cerinţe privind ţinerea evidenţelor:
    a) există registru de tratamente ......... [ ] conform [ ] neconform
    b) există registru de mortalităţi ......... [ ] conform [ ] neconform
    c) există un dosar cu toate dietele animalelor din colecţie ......... [ ] conform [ ] neconform
    d) există paşapoarte pentru toate animalele din colecţie ......... [ ] conform [ ] neconform

    4. Asistenţa veterinară:
    a) este prevăzută asistenţa veterinară ......... [ ] conform [ ] neconform
    b) tipul, dozajul şi modul de administrare al substanţelor medicamentoase sunt corelate cu specia şi categoria de vârstă ......... [ ] conform [ ] neconform
    c) există contract cu unitate de neutralizare .........

    5. Transportul animalelor:
    - există facilităţi corespunzătoare pentru ridicarea, închiderea în cuşti şi transportul tuturor animalelor din colecţie ......... [ ] conform [ ] neconform

    6. Concluzii:
        [ ] menajeria îndeplineşte cerinţele pentru autorizarea sanitar-veterinară
        [ ] menajeria nu îndeplineşte cerinţele pentru autorizarea sanitar-veterinară

    7. Propuneri:
        Se va emite autorizaţia sanitar-veterinară:
        Da .................... [ ]
        Nu .................... [ ]┌──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│Medic veterinar oficial │Reprezentant legal al operatorului │
│ │economic │
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│......................................│......................................│
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│(semnătura, parafa, ştampila) │(numele, semnătura) │
└──────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘


    ANEXA 3 N

        la norma sanitară veterinară
       AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
              DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
                               ..........................
           CIRCUMSCRIPŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
                               ..........................
                              Nr. ..... data ...........
                  REFERAT DE EVALUARE PENTRU AUTORIZAREA/NEAUTORIZAREA
            SANITAR-VETERINARĂ A UNITĂŢILOR DE TIP ACVARIU PUBLIC/DELFINARIU
        Subsemnatul ................., medic veterinar oficial în cadrul ................, având în vedere documentaţia înregistrată la Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ............. sub nr. ..... din data de ........... privind solicitarea emiterii certificatului de autorizare sanitar-veterinară pentru unitatea de tip acvariu public/delfinariu aparţinând:
        Operatorul economic ............... adresa ................ C.N.P./C.U.I .......... nr. înregistrare ........ cod poştal .......... telefon .......... fax ........... e-mail ............ reprezentată prin ..................,
        în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, am verificat documentaţia şi cerinţele pe care le îndeplineşte unitatea, constatând următoarele:
    a) numărul de clădiri ...............
    b) număr de bazine ...............
    c) suprafaţă clădiri ...............
    d) suprafaţă bazine ...............
    e) autorizaţii de funcţionare emise de alte organe abilitate ...............

    1. Cerinţe privind proiectarea şi construcţia clădirilor şi bazinelor:
    a) amenajarea bazinelor are în vedere habitatul natural al speciilor din colecţie ......... [ ] conform [ ] neconform;
    b) materialele utilizate pentru construcţia bazinelor nu sunt dăunătoare pentru animale şi pot fi curăţate şi dezinfectate riguros ......... [ ] conform [ ] neconform;
    c) proiectarea şi construcţia bazinelor permite satisfacerea în mod corespunzător a necesităţilor animalelor în toate etapele de creştere şi dezvoltare ......... [ ] conform [ ] neconform;
    d) există echipamente şi facilităţi de filtrare şi aerare a apei din bazine ......... [ ] conform [ ] neconform;
    e) există echipamente şi facilităţi de monitorizare a calităţii apei ......... [ ] conform [ ] neconform;
    f) există proceduri de urgenţă în cazul defectării sistemelor automate de condiţionare şi monitorizare a apei ......... [ ] conform [ ] neconform;
    g) există spaţii separate pentru depozitarea în condiţii corespunzătoare a hranei pentru animalele din colecţie ......... [ ] conform [ ] neconform;
    h) există echipamente şi facilităţi pentru curăţarea şi dezinfectarea bazinelor ......... [ ] conform [ ] neconform;
    i) există spaţii separate pentru depozitarea în condiţii corespunzătoare a substanţelor folosite pentru curăţare şi dezinfecţie ......... [ ] conform [ ] neconform;
    j) sistemul de canalizare este corelat constructiv cu numărul şi capacitatea bazinelor ......... [ ] conform [ ] neconform;

    2. Cerinţe privind asistenţa veterinară:
    a) se asigură asistenţă veterinară ......... [ ] conform [ ] neconform;
    b) tipul, dozajul şi modul de administrare al substanţelor medicamentoase sunt corelate cu specia şi categoria de vârstă ......... [ ] conform [ ] neconform.
    c) există contract cu unitate de neutralizare ................

    3. Cerinţe privind personalul:
    a) personalul este instruit ......... [ ] conform [ ] neconform;
    b) există documente care atestă instruirea ......... [ ] conform [ ] neconform;
    c) personalul este suficient ......... [ ] conform [ ] neconform.

    4. Cerinţe privind ţinerea evidenţelor:
    a) există registru de tratamente ......... [ ] conform [ ] neconform;
    b) există registru de mortalităţi ......... [ ] conform [ ] neconform;
    c) există un dosar cu toate dietele animalelor din colecţie ......... [ ] conform [ ] neconform.

    5. Transportul animalelor:
        Există echipamente şi facilităţi corespunzătoare pentru manipularea şi transportul animalelor din colecţie ......... [ ] conform [ ] neconform.

    6. Concluzii:
        [ ] îndeplineşte cerinţele pentru autorizare sanitar-veterinară
        [ ] nu îndeplineşte cerinţele pentru autorizare sanitar-veterinară

    7. Propuneri:
        Se va emite autorizaţia sanitar-veterinară:
        Da .................... [ ]
        Nu .................... [ ]┌──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│Medic veterinar oficial │Reprezentant legal al operatorului │
│ │economic │
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│......................................│......................................│
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│(semnătura, parafa, ştampila) │(numele, semnătura) │
└──────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘


    ANEXA 3 P

        la norma sanitară veterinară
       AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
              DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
                                .......................
           CIRCUMSCRIPŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
                                .......................
       REFERAT DE EVALUARE PENTRU AUTORIZAREA/NEAUTORIZAREA SANITAR-VETERINARĂ A
     MIJLOCULUI DE TRANSPORT ANIMALE VII PENTRU CĂLĂTORII RUTIERE DE SCURTĂ DURATĂ
        Subsemnatul ................, medic veterinar oficial în cadrul ................, având în vedere documentaţia înregistrată la Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ............... sub nr. ..... din data de ............. privind solicitarea emiterii autorizaţiei sanitar- veterinare pentru mijlocul de transport animale vii aparţinând:
        Operatorul economic ................... adresa ................ CNP/C.U.I. nr. ......... cod poştal ............ telefon ........... fax ............. e-mail ............... reprezentată prin ............... deţinător al mijlocului de transport marca ........... cu nr. de înmatriculare ............... în suprafaţă de ........ mp (capacitatea de transport) ..................,
     în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1/2005/CE privind protecţia animalelor în timpul transportului şi a operaţiunilor conexe şi de modificare a Directivei 64/432/CEE şi 93/119/CEE şi a Regulamentului 1255/1997/CE, am verificat documentaţia şi cerinţele pe care le îndeplineşte mijlocul de transport, constatând următoarele:
    1. Cerinţe generale privind construcţia mijlocului de transport:
        Mijlocul de transport este proiectat, construit şi întreţinut astfel încât:
    a) să nu permit căderea, rănirea sau evadarea animalelor ......... [ ] conform [ ] neconform
    b) să permită o manevrare rapidă şi uşoară ......... [ ] conform [ ] neconform
    c) să poată fi curăţat şi dezinfectat uşor ......... [ ] conform [ ] neconform
    d) să asigure protecţie împotriva condiţiilor meteorologice nefavorabile ......... [ ] conform [ ] neconform
    e) să asigure o densitate corespunzătoare fiecărei specii/mp şi spaţiu deasupra capului astfel încât atunci când animalele sunt în poziţie patrupedă să se poată mişca natural ......... [ ] conform [ ] neconform
    f) condiţii igienice şi eliminare (cu depozitarea temporară) a scurgerilor de urină şi fecale ......... [ ] conform [ ] neconform
    g) să asigure o ventilaţie natural sau artificială corespunzătoare ......... [ ] conform [ ] neconform
    h) să se permită un acces uşor la animale pentru inspecţie şi pentru asigurarea apei ......... [ ] conform [ ] neconform
    i) să fie prevăzută o compartimentare cu pereţi rezistenţi, fără a împiedica posibilitatea animalelor de a ajunge la apă ......... [ ] conform [ ] neconform [ ] nu este cazul
    j) să fie prevăzut cu un sistem de marcare vizibil indicând prezenţa animalelor ......... [ ] conform [ ] neconform
    k) podeaua este rezistentă, nealunecoasă, uşor de curăţat şi de dezinfectat, garantând confortul necesar în funcţie de specie, numărul de animale, durata călătoriei şi condiţiile meteorologice ......... [ ] conform [ ] neconform
    l) există dispozitive pentru încărcare/descărcare
    (i) cu podea rezistentă, nealunecoasă, care poate fi curăţată şi dezinfectată uşor ......... [ ] conform [ ] neconform
    (ii) cu protecţie pe părţile laterale pentru prevenirea rănirilor, suferinţelor sau căderilor ......... [ ] conform [ ] neconform
    (iii) cu înclinaţie corespunzătoare faţă de planul orizontal după cum urmează:
    - înclinaţie max. 20° (pentru porci, viţei, cai) ..... [ ] conform [ ] neconform
    – înclinaţie de max. 26° şi 34' (pentru oi, bovine adulte) [ ] conform [ ] neconform
    – prevăzute cu şipci transversal atunci când înclinaţia este>10° ........ [ ] conform [ ] neconform
    – pentru platforme de tip ascensor să fie dotate cu bariere de siguranţă ........ [ ] conform [ ] neconform


    m) există condiţii adecvate de iluminat ........ [ ] conform [ ] neconform
    n) pereţii laterali sunt rezistenţi ........ [ ] conform [ ] neconform
    o) spaţiul total prevăzut pentru transportul animalelor:
        (în mp/punte 1) ........ [ ] conform [ ] neconform
        (în mp/punte 2) ........ [ ] conform [ ] neconform
        (în mp/punte 3) ........ [ ] conform [ ] neconform
        (în mp/punte 4) ........ [ ] conform [ ] neconform    2. Concluzii:
        [ ] mijlocul de transport îndeplineşte cerinţele pentru autorizare sanitar-veterinară şi este destinat pentru transportul următoarelor specii .......... şi categorii .............. de animale.
        [ ] mijlocul de transport nu îndeplineşte cerinţele pentru autorizare sanitar-veterinară.

    3. Propuneri:
        [ ] mijlocul de transport va fi autorizat sanitar-veterinar
        [ ] mijlocul de transport nu va fi autorizat sanitar-veterinar┌──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│Medic veterinar oficial │Reprezentant legal al unităţii │
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│......................................│......................................│
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│(semnătura, ştampila) │(numele, semnătura) │
└──────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘


    ANEXA 3 R

        la norma sanitară veterinară
       AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
              DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
                                 .....................
           CIRCUMSCRIPŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
                                 .....................
                                Nr. ...... data .......
                                  REFERAT DE EVALUARE
            pentru autorizarea/neautorizarea sanitar-veterinară a mijlocului
           de transport animale vii pentru călătorii rutiere de lungă durată
        Subsemnatul, ..................., medic veterinar oficial în cadrul ..................., având în vedere documentaţia înregistrată la Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor .............. cu nr. ..... din data de ............ privind solicitarea emiterii autorizaţiei sanitar-veterinare pentru mijlocul de transport animale vii aparţinând:
        operatorului economic ...................., adresa ................, CNP/C.U.I. nr. ......, cod poştal ........., telefon ............, fax ............, e-mail ................, reprezentat prin .................., deţinător al mijlocului de transport marca ..............., cu nr. de înmatriculare .............., în suprafaţă de ....... mp (capacitatea de transport), în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1/2005/CE privind protecţia animalelor în timpul transportului şi operaţiunilor conexe şi de modificare a Directivei 64/432/CEE şi 93/119/CEE şi a Regulamentului 1255/1997/CE, cu amendamentele ulterioare, am verificat documentaţia şi cerinţele pe care le îndeplineşte mijlocul de transport, constatând următoarele:

┌─────────────────────────────────────────────────────┐
│1. Cerinţe generale privind construcţia mijlocului de│
│transport: │
│Mijlocul de transport este proiectat, construit şi │
│întreţinut astfel încât: │
├──────────────────────┬───────┬─────────┬────────────┤
│ │Conform│Neconform│Observaţii*)│
├──────────────────────┴───────┴─────────┴────────────┤
│*) Se detaliază în cazul în care se bifează │
│"Neconform". │
├──────────────────────┬───────┬─────────┬────────────┤
│a) să se evite rănirea│ │ │ │
│şi suferinţele │ │ │ │
│animalelor şi să se │ │ │ │
│asigure siguranţa │ │ │ │
│acestora │ │ │ │
├──────────────────────┼───────┼─────────┼────────────┤
│b) să permită accesul │ │ │ │
│la animale, pentru a │ │ │ │
│se asigura îngrijirea │ │ │ │
│şi inspectarea │ │ │ │
│acestora │ │ │ │
├──────────────────────┼───────┼─────────┼────────────┤
│c) să nu permită │ │ │ │
│căderea, rănirea sau │ │ │ │
│evadarea animalelor │ │ │ │
├──────────────────────┼───────┼─────────┼────────────┤
│d) să permită o │ │ │ │
│manevrare rapidă şi │ │ │ │
│uşoară │ │ │ │
├──────────────────────┼───────┼─────────┼────────────┤
│e) să poată fi curăţat│ │ │ │
│şi dezinfectat uşor │ │ │ │
├──────────────────────┼───────┼─────────┼────────────┤
│f) să asigure │ │ │ │
│protecţie împotriva │ │ │ │
│condiţiilor │ │ │ │
│meteorologice │ │ │ │
│nefavorabile │ │ │ │
├──────────────────────┼───────┼─────────┼────────────┤
│g) să asigure condiţii│ │ │ │
│igienice şi eliminarea│ │ │ │
│(cu depozitarea │ │ │ │
│temporară) scurgerilor│ │ │ │
│de urină şi fecale │ │ │ │
├──────────────────────┼───────┼─────────┼────────────┤
│h) să asigure o │ │ │ │
│ventilaţie naturală │ │ │ │
│sau artificială │ │ │ │
│corespunzătoare │ │ │ │
├──────────────────────┼───────┼─────────┼────────────┤
│i) să fie prevăzută o │ │ │ │
│compartimentare cu │ │ │ │
│pereţi rezistenţi, │ │ │ │
│fără a împiedica │ │ │ │
│posibilitatea │ │ │ │
│animalelor de a ajunge│ │ │ │
│la apă │ │ │ │
├──────────────────────┼───────┼─────────┼────────────┤
│j) să fie prevăzut cu │ │ │ │
│un sistem de marcare │ │ │ │
│vizibil indicând │ │ │ │
│prezenţa animalelor │ │ │ │
├──────────────────────┼───────┼─────────┼────────────┤
│k) să aibă podeaua │ │ │ │
│rezistentă, │ │ │ │
│nealunecoasă, uşor de │ │ │ │
│curăţat şi de │ │ │ │
│dezinfectat, garantând│ │ │ │
│confortul necesar în │ │ │ │
│funcţie de specie, │ │ │ │
│numărul de animale, │ │ │ │
│durata călătoriei şi │ │ │ │
│condiţiile │ │ │ │
│meteorologice │ │ │ │
├──────────────────────┼───────┼─────────┼────────────┤
│l) să existe │ │ │ │
│dispozitive pentru │ │ │ │
│încărcare/descărcare: │ │ │ │
│(i) cu podea │ │ │ │
│rezistentă, │ │ │ │
│nealunecoasă, care │ │ │ │
│poate fi curăţată şi │ │ │ │
│dezinfectată uşor │ │ │ │
├──────────────────────┼───────┼─────────┼────────────┤
│(ii) cu protecţie pe │ │ │ │
│părţile laterale │ │ │ │
│pentru prevenirea │ │ │ │
│rănirilor, │ │ │ │
│suferinţelor sau │ │ │ │
│căderilor │ │ │ │
├──────────────────────┼───────┼─────────┼────────────┤
│(iii) cu înclinaţie │ │ │ │
│corespunzătoare faţă │ │ │ │
│de planul orizontal │ │ │ │
│după cum urmează: │ │ │ │
│- înclinaţie de │ │ │ │
│maximum 20°, adică │ │ │ │
│36,4% faţă de planul │ │ │ │
│orizontal (pentru │ │ │ │
│porci, viţei, cai) │ │ │ │
├──────────────────────┼───────┼─────────┼────────────┤
│- înclinaţie de │ │ │ │
│maximum 26° şi 34’, │ │ │ │
│adică 50% faţă de │ │ │ │
│planul orizontal │ │ │ │
│(pentru oi, bovine │ │ │ │
│adulte) │ │ │ │
├──────────────────────┼───────┼─────────┼────────────┤
│(iv) prevăzute cu │ │ │ │
│şipci transversale │ │ │ │
│atunci când înclinaţia│ │ │ │
│este >10°, adică 17,6%│ │ │ │
│din planul orizontal │ │ │ │
├──────────────────────┼───────┼─────────┼────────────┤
│(v) pentru platforme │ │ │ │
│de tip ascensor - să │ │ │ │
│fie dotate cu bariere │ │ │ │
│de siguranţă │ │ │ │
├──────────────────────┼───────┼─────────┼────────────┤
│m) să existe condiţii │ │ │ │
│adecvate de iluminat │ │ │ │
├──────────────────────┼───────┼─────────┼────────────┤
│n) pereţii laterali să│ │ │ │
│fie rezistenţi │ │ │ │
├──────────────────────┼───────┼─────────┼────────────┤
│o) spaţiul total │ │ │ │
│prevăzut pentru │ │ │ │
│transportul animalelor│ │ │ │
│să fie de: │ │ │ │
│(mp/punte 1) │ │ │ │
│......................│ │ │ │
│(mp/punte 2) │ │ │ │
│......................│ │ │ │
│(mp/punte 3) │ │ │ │
│......................│ │ │ │
│(mp/punte 4) │ │ │ │
│......................│ │ │ │
├──────────────────────┴───────┴─────────┴────────────┤
│2. Cerinţe suplimentare pentru mijlocul de transport:│
├──────────────────────┬──────┬─────┬─────┬───────────┤
│a) există pereţi │ │ │ │ │
│despărţitori care pot │ │ │ │ │
│fi plasaţi în diferite│ │ │ │ │
│poziţii pentru a │ │ │ │ │
│asigura compartimente │ │ │ │ │
│cu dimensiuni adecvate│ │ │ │ │
│în funcţie de talia şi│ │ │ │ │
│numărul de animale │ │ │ │ │
├──────────────────────┼──────┼─────┼─────┼───────────┤
│b) acoperişul are o │ │ │ │ │
│culoare deschisă şi │ │ │ │ │
│asigură o izolaţie │ │ │ │ │
│corespunzătoare │ │ │ │ │
├──────────────────────┼──────┼─────┼─────┼───────────┤
│c) există compartiment│ │ │ │ │
│pentru furaje │ │ │ │ │
├──────────────────────┼──────┼─────┼─────┼───────────┤
│d) echipamentele de │ │ │ │ │
│hrănire şi adăpare │ │ │ │ │
│asigură protecţie │ │ │ │ │
│împotriva │ │ │ │ │
│intemperiilor │ │ │ │ │
├──────────────────────┼──────┼─────┼─────┼───────────┤
│e) echipamentele │ │ │ │ │
│specifice de hrănire │ │ │ │ │
│sunt fixate │ │ │ │ │
│corespunzător în │ │ │ │ │
│mijlocul de transport │ │ │ │ │
│sau sunt depozitate │ │ │ │ │
│separat de animale │ │ │ │ │
│când nu sunt utilizate│ │ │ │ │
├──────────────────────┼──────┼─────┼─────┼───────────┤
│f) echipamentele de │ │ │ │ │
│aprovizionare cu apă │ │ │ │ │
│sunt în stare bună de │ │ │ │ │
│funcţionare, existând │ │ │ │ │
│echipamente de adăpare│ │ │ │ │
│adecvate pentru specia│ │ │ │ │
│/categoria de animale │ │ │ │ │
│transportate │ │ │ │ │
├──────────────────────┼──────┼─────┼─────┼───────────┤
│g) capacitatea totală │ │ │ │ │
│a rezervorului este │ │ │ │ │
│cel puţin egală cu │ │ │ │ │
│1,5% din sarcina │ │ │ │ │
│maximă utilă │ │ │ │ │
├──────────────────────┼──────┼─────┼─────┼───────────┤
│h) rezervoarele de apă│ │ │ │ │
│sunt conectate la │ │ │ │ │
│dispozitivele de │ │ │ │ │
│adăpare din │ │ │ │ │
│compartimente, astfel │ │ │ │ │
│încât fiecare animal │ │ │ │ │
│să aibă acces la apă │ │ │ │ │
├──────────────────────┼──────┼─────┼─────┼───────────┤
│i) rezervoarele de apă│ │ │ │ │
│pot fi drenate şi │ │ │ │ │
│curăţate uşor după │ │ │ │ │
│fiecare călătorie şi │ │ │ │ │
│echipate cu sisteme de│ │ │ │ │
│verificare a nivelului│ │ │ │ │
│apei │ │ │ │ │
├──────────────────────┼──────┼─────┼─────┼───────────┤
│j) sistemul de │ │ │ │ │
│ventilaţie trebuie să │ │ │ │ │
│fie capabil să asigure│ │ │ │ │
│o distribuţie uniformă│ │ │ │ │
│printr-un flux minim │ │ │ │ │
│de aer cu o capacitate│ │ │ │ │
│nominală de 60 mc/h/KN│ │ │ │ │
│sarcină utilă │ │ │ │ │
├──────────────────────┼──────┼─────┼─────┼───────────┤
│k) sistemul de │ │ │ │ │
│ventilaţie trebuie să │ │ │ │ │
│poată funcţiona timp │ │ │ │ │
│de cel puţin 4 ore, │ │ │ │ │
│independent de motorul│ │ │ │ │
│vehiculului │ │ │ │ │
├──────────────────────┼──────┼─────┼─────┼───────────┤
│l) este echipat cu │ │ │ │ │
│sistem de monitorizare│ │ │ │ │
│a temperaturii, precum│ │ │ │ │
│şi cu mijloace de │ │ │ │ │
│înregistrare continuă │ │ │ │ │
│a temperaturii │ │ │ │ │
├──────────────────────┼──────┼─────┼─────┼───────────┤
│m) senzorii sunt │ │ │ │ │
│plasaţi în interiorul │ │ │ │ │
│vehiculului în zonele │ │ │ │ │
│în care pot înregistra│ │ │ │ │
│cele mai aspre │ │ │ │ │
│condiţii climatice │ │ │ │ │
├──────────────────────┼──────┼─────┼─────┼───────────┤
│n) este echipat cu un │ │ │ │ │
│sistem de alarmă care │ │ │ │ │
│avertizează │ │ │ │ │
│conducătorul atunci │ │ │ │ │
│când temperatura │ │ │ │ │
│ajunge la limitele │ │ │ │ │
│maxime sau minime │ │ │ │ │
├──────────────────────┼──────┼─────┼─────┼───────────┤
│o) este echipat cu un │ │ │ │ │
│sistem de navigaţie │ │ │ │ │
│care înregistrează şi │ │ │ │ │
│furnizează informaţii │ │ │ │ │
│privind localizarea, │ │ │ │ │
│data şi ora plecării/ │ │ │ │ │
│sosirii, durata │ │ │ │ │
│opririi │ │ │ │ │
├──────────────────────┼──────┼─────┼─────┼───────────┤
│p) este echipat cu │ │ │ │ │
│senzori pentru │ │ │ │ │
│sistemul de navigaţie │ │ │ │ │
│care să furnizeze date│ │ │ │ │
│referitoare la │ │ │ │ │
│închiderea/deschiderea│ │ │ │ │
│clapelor de încărcare │ │ │ │ │
├──────────────────────┴──────┴─────┴─────┴───────────┤
│3. Concluzii: │
│[ ] Mijlocul de transport îndeplineşte cerinţele │
│pentru autorizare sanitar-veterinară şi este destinat│
│pentru transportul următoarelor specii ............. │
│şi categorii .................... de animale. │
│[ ] Mijlocul de transport nu îndeplineşte cerinţele │
│pentru autorizare sanitar-veterinară. │
├─────────────────────────────────────────────────────┤
│4. Propuneri: │
│[ ] Se propune autorizarea mijlocului de transport şi│
│emiterea certificatului de autorizare sanitar- │
│veterinară de către Direcţia Sanitar-Veterinară şi │
│pentru Siguranţa Alimentelor ................ │
│[ ] Nu se va emite certificatul de autorizare │
│sanitar-veterinară, deoarece mijlocul de transport nu│
│îndeplineşte cerinţele specifice pentru autorizare │
│sanitar-veterinară. │
└─────────────────────────────────────────────────────┘


┌──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│Medic veterinar oficial │Reprezentant legal al operatorului │
│ │economic │
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│......................................│......................................│
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│(semnătura, parafa, ştampila) │(Nume, prenume, semnătura) │
└──────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘


    ANEXA 3 S

        la norma sanitară veterinară
       AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
              DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
                               .........................
           CIRCUMSCRIPŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
                               .........................
                               Nr. ...... data .........
                  REFERAT DE EVALUARE PENTRU AUTORIZAREA/NEAUTORIZAREA
           SANITAR-VETERINARĂ A MIJLOCULUI DE TRANSPORT ANIMALE ACVATICE VII
        Subsemnatul ................., medic veterinar oficial din .............. având în vedere documentaţia înregistrată la Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ............ sub nr. ...... din data de ............... privind solicitarea emiterii autorizaţiei sanitar-veterinare pentru mijlocul de transport animale acvatice vii aparţinând:
        Operatorul economic ............... adresa ................., coordinate GPS ................ C.N.P./C.U.I. nr. ...... cod poştal .......... telefon ............. fax ............. e-mail ............... reprezentată prin .............. deţinător al mijlocului de transport marca ............. cu nr. de înmatriculare .....................,
     în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului Parlamentului European şi Consiliului nr. 1/2005/CE privind protecţia animalelor în timpul transportului şi a operaţiunilor conexe şi de modificare a Directivei 64/432/CEE şi 93/119/CEE şi a Regulamentului 1255/1997/CE, am verificat documentaţia şi cerinţele pe care le îndeplineşte mijlocul de transport, constatând următoarele:
    1. Cerinţe generale privind construcţia mijlocului de transport:
        Mijlocul de transport este proiectat, construit şi întreţinut astfel încât să corespundă următoarelor cerinţe:
    a) să include unul sau mai multe compartimente (containere) individuale care să fie fixate corespunzător pe o platformă auto........ [ ] conform [ ] neconform
    b) containerele trebuie:
    i) să fie confecţionate din material termo-izolant care să permit menţinerea unei temperaturi date, o perioadă cât mai mare de timp ........ [ ] conform [ ] neconform
    ii) să fie inactiv din punct de vedere chimic ........ [ ] conform [ ] neconform
    iii) să permită o curăţire şi o dezinfecţie în conformitate cu normele de dezinfecţie prevăzute în Codul OIE pentru animalele acvatice ........ [ ] conform [ ] neconform

    c) are un volum suficient care să permit introducerea unei cantităţi suficiente de apă, în raport cu cantitatea de animale acvatice vii transportate ........ [ ] conform [ ] neconform
    d) containerele sunt prevăzute cu sistem de alimentare vertical şi evacuare lateral suficient de largi, astfel încât să permit introducerea şi evacuarea materialului biologic, fără să producă leziuni sau răniri animalelor acvatice transportate ........ [ ] conform [ ] neconform
    e) permite vizualizarea materialului biologic în interiorul containerului ........ [ ] conform [ ] neconform
    f) există o etanşeitate perfectă a containerului care nu permite scurgeri de apă pe toată perioada transportului ........ [ ] conform [ ] neconform
    g) permite o evacuare completă a apei din container ........ [ ] conform [ ] neconform
    h) asigură securitatea şi bunăstarea animalelor acvatice pe timpul transportului ........ [ ] conform [ ] neconform


    2. Cerinţe suplimentare pentru mijlocul de transport:
    a) vehiculul să fie dotat cu tahometru în stare de funcţionare ........ [ ] conform [ ] neconform
    b) există instalaţie funcţională pentru introducerea aerului/oxigenului lichid în apa din container şi sistem de măsurare a valorilor acestuia ........ [ ] conform [ ] neconform
    b) este prevăzut un sistem de răcire a apei din container ........ [ ] conform [ ] neconform
    d) există în dotare un sistem de dezinfecţie a apei şi a containerului, după golirea completă a acestuia ........ [ ] conform [ ] neconform
    e) deţine un registru de evidenţă al tuturor transporturilor de material piscicol viu, efectuate intre unităţi ........ [ ] conform [ ] neconform

    3. Concluzii:
        [ ] mijlocul de transport îndeplineşte cerinţele pentru autorizare sanitar-veterinară şi este destinat pentru transportul de animale acvatice vii.
        [ ] mijlocul de transport nu îndeplineşte cerinţele pentru autorizare sanitar-veterinară.

    4. Propuneri:
        [ ] mijlocul de transport va fi autorizat sanitar-veterinar.
        [ ] mijlocul de transport nu va fi autorizat sanitar-veterinar.┌──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│Medic veterinar oficial │Reprezentantul legal al operatorului │
│ │economic │
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│......................................│......................................│
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│(semnătura, parafa, ştampila) │(Nume, prenume, semnătura) │
└──────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘


    ANEXA 3 T

        la norma sanitară veterinară
       AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
              DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
                               ..........................
       CIRCUMSCRIPŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR OFICIALĂ
                               ..........................
                               Nr. ...... data ..........
                    REFERAT DE EVALUARE PENTRU AUTORIZAREA UNITĂŢII
                    DE TIP COMPLEX DE VÂNĂTOARE/CRESCĂTORIE DE VÂNAT
        Subsemnatul ................., medic veterinar oficial în cadrul ......................, având în vedere documentaţia înregistrată la Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor ................. sub nr. ....... din data de .......... privind solicitarea emiterii autorizaţiei sanitar-veterinare pentru complexul de vânătoare/crescătoria de vânat aparţinând:
        Operatorul economic ...................... adresa ................... CNP/C.U.I. nr. ....... cod poştal ............... telefon .............. e-mail ................ coordonate GPS .............. reprezentat legal de către .................., în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, am verificat cerinţele pe care le îndeplineşte complexul de vânătoare ................., constatând următoarele:
    1. Activităţi:
    a. Recoltarea vânatului din speciile .............................
    b. Creşterea şi înmulţirea vânatului speciile ....................

    2. Clădiri în funcţiune, capacităţi de cazare şi caracteristici:
    2.1. numărul de clădiri administrative ...........................
    2.2. numărul de ţarcuri/compartimente pentru animale .............
    2.3. există facilităţi pentru asigurarea biosecurităţii (a se descrie fiecare facilitate):
    a. unitatea este împrejmuită ................. [ ] da [ ] nu
    b. împrejmuirea este dublată de gard electric cu senzori de avertizare ................. [ ] da [ ] nu
    c. este asigurată protecţia împotriva animalelor din exteriorul unităţii ................. [ ] da [ ] nu
    d. există sursă de apă ................. [ ] da [ ] nu
    e. există spaţiu împrejmuit pentru depozitarea furajelor, astfel încât acestea să nu vină în contact cu animalele ................. [ ] da [ ] nu
    f. există facilităţi pentru dezinfecţia personalului (filtru sanitar-veterinar) ................. [ ] da [ ] nu
    g. există facilităţi pentru dezinfecţia mijloacelor auto ................. [ ] da [ ] nu
    h. există facilităţi pentru ecarisarea obiectivului (colectare, depozitare, livrare cadavre) ................. [ ] da [ ] nu


    3. Cerinţe privind proiectarea şi construcţia clădirilor, adăposturilor şi ţarcurilor:
    a. amenajarea amplasamentelor are în vedere habitatul natural al speciei ................. [ ] da [ ] nu
    b. amenajarea amplasamentelor are în vedere îndeplinirea necesităţilor fiziologice şi etologice ale animalelor ................. [ ] da [ ] nu
    c. amplasamentele pot satisface în mod corespunzător necesităţile animalelor în toate etapele de creştere şi dezvoltare ................. [ ] da [ ] nu
    d. ţarcurile şi împrejmuirile acestora sunt construite astfel încât să nu producă rănirea animalelor ................. [ ] da [ ] nu
    e. spaţiile de prelucrare şi depozitare a carcaselor sunt construite astfel încât să poată fi spălate şi dezinfectate cu uşurinţă ............... [ ] da [ ] nu
    f. există spaţii pentru izolarea animalelor bolnave ................. [ ] da [ ] nu
    g. există spaţii separate pentru izolarea, examinarea şi carantinarea animalelor nou sosite şi/sau a celor care vor fi expediate ................. [ ] da [ ] nu
    h. există delimitare între zonele destinate creşterii şi înmulţirii vânatului şi cele destinate recoltării acestuia ................. [ ] da [ ] nu
    i. există facilităţi pentru transportul animalelor vânate către spaţiul destinat prelucrării, astfel încât să se evite scurgerea de lichide sau materiale ................. [ ] da [ ] nu
    j. există facilităţi de prelucrare primară (eviscerare,jupuire şi toaletarea animalului) şi păstrare a vânatului recoltat ................. [ ] da [ ] nu
    k. există spaţiu de depozitare care asigură păstrarea în condiţii de igienă a carcaselor ................. [ ] da [ ] nu
    l. există fose de colectare a apelor uzate rezultate în urma dezinfecţiei mijloacelor de transport, a personalului, toaletării carcaselor etc. ................. [ ] da [ ] nu

    4. Cerinţe privind personalul:
    4.1. personalul este instruit cu privire la măsurile de biosecuritate şi la Ghidul de bune practici privind biosecuritatea în timpul vânătorii în contextul evoluţiei pestei porcine africane ................. [ ] da [ ] nu
    4.2. există documente care atestă instruirea ................. [ ] da [ ] nu┌──────────────────────────────────────────────────┐
│5. Concluzii: │
│[ ] complexul de vânătoare/crescătoria de vânat │
│îndeplineşte cerinţele pentru autorizarea │
│sanitar-veterinară. │
│[ ] complexul de vânătoare/crescătoria de vânat nu│
│îndeplineşte cerinţele pentru autorizarea │
│sanitar-veterinară. │
├──────────────────────────────────────────────────┤
│6. Propuneri: │
│Se va emite autorizaţia sanitar-veterinară: │
├──────────┬───────────────────────────────────────┤
│ │Da │
│ │.......................................│
│ │[ ] │
│ │Nu │
│ │.......................................│
│ │[ ] │
├──────────┼───────────────────────────────────────┤
│Medic │ │
│veterinar │Reprezentantul legal al unităţii │
│oficial │ │
├──────────┼───────────────────────────────────────┤
│ │ │
├──────────┼───────────────────────────────────────┤
│(nume, │ │
│semnătura,│(numele, semnătura) │
│ştampila) │ │
└──────────┴───────────────────────────────────────┘


    ANEXA 3 W

        la norma sanitară veterinară
       AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
              DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
                             .............................
           CIRCUMSCRIPŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
                             .............................
                             Nr. ....... data .............
             REFERAT DE EVALUARE PENTRU AUTORIZAREA/NEAUTORIZAREA SANITAR-
      VETERINARĂ A UNITĂŢII DE TIP ADĂPOST PENTRU CÂINI, PISICI ŞI DIHORI DOMESTICI
        Subsemnatul ................, medic veterinar oficial în cadrul ...................., având în vedere documentaţia înregistrată la Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor .............. sub nr. ......... din data de ........... privind solicitarea emiterii autorizaţiei sanitar-veterinare pentru unitatea de tip adăpost pentru câini, pisici şi dihori domestici aparţinând:
        Operatorul .................. adresa ................., coordonate GPS ............... C.N.P./C.U.I. ......... nr. înregistrare ............ cod poştal ............ telefon ............ fax ............... e-mail ................ reprezentată prin ..................,
        în conformitate cu prevederile:
    1. Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004 cu modificările şi completările ulterioare, cu Legea nr. 205/2004, privind protecţia animalelor, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
    2. Regulamentului C.E. nr. 2035/2019 al Comisiei din 28 iunie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele pentru unităţile care deţin animale terestre şi incubatoare, precum şi pentru trasabilitatea anumitor animale terestre deţinute şi a ouălor pentru incubaţie,

        am verificat documentaţia şi cerinţele pe care le îndeplineşte unitatea de tip adăpost pentru câini, pisici şi dihori domestici, constatând următoarele:
    A. Cerinţe generale:
    1. Adăposturile sunt construite astfel încât să împiedice contactul cu animale din exterior ........ [ ] conform [ ] neconform,
    2. Adăposturile sunt construite astfel încât să nu existe o comunicare directă între spaţiile destinate izolării şi cele destinate cazării ........ [ ] conform [ ] neconform,
    3. Adăposturile sunt construite astfel încât să se poată efectua cu uşurinţă inspecţiile şi orice tratamente necesare animalelor ........ [ ] conform [ ] neconform,
    4. Zonele în care sunt cazate animale şi căile de acces, podelele, pereţii şi orice alte materiale sau echipamente care intră în contact cu animalele pot fi curăţate şi dezinfectate cu uşurinţă ........ [ ] conform [ ] neconform,
    5. Unitatea deţine echipamente adecvate pentru curăţarea şi dezinfectarea instalaţiilor, a ustensilelor şi a mijloacelor de transport ........ [ ] conform [ ] neconform,
    6. Centrul de colectare se conformează în totalitate cerinţelor specifice de autorizare, conform Regulamentului CE nr. 2035/2019 ........ [ ] da [ ] nu

    B. Documente
    1. Există registru de evidenţă intrări/ieşiri care respectă rubricaţia detaliată la art. 23 alin. (3) ........ [ ] conform [ ] neconform
    2. Registrul de evidenţă intrări/ieşiri va fi păstrat în format electronic cu respectarea rubricaţiei detaliate la art. 23 alin. (3) şi comunicarea zilnică către DSVSA judeţeană a fiecărei file din registru ........ [ ] conform [ ] neconform [ ] neaplicabil,

    C. Cerinţe privind clădirile şi construcţia adăpostului:
        C-1. Clădiri în funcţiune:
    a) nr. clădiri .....................
    b) încăperi/suprafaţă ..............
    c) număr total ţarcuri/boxe ........
    c) capacitatea maximă ..............

        C-2. Caracteristici constructive:
    a) materiale de construcţie: pavimente, pereţi, plafoane ........ [ ] conform [ ] neconform
    b) sisteme de aprovizionare cu apă rece şi caldă ........ [ ] conform [ ] neconform
    c) canalizare ........ [ ] conform [ ] neconform
    d) staţii de epurare ........ [ ] conform [ ] neconform

    1. Se previne accesul persoanelor neautorizate ........ [ ] conform [ ] neconform
    2. Asigurare de spaţiu pentru public în vederea comercializării/recepţiei animalelor ........ [ ] conform [ ] neconform
    3. Asigurarea de suficient spaţiu pentru personal ........ [ ] conform [ ] neconform
    4. Pardoselile sunt în pantă, cu scurgerea spre exterior sau în canalizare, împiedicând acumularea apei pe zonele de acces ........ [ ] conform [ ] neconform
    5. Pardoselile sunt din ciment etanşat ........ [ ] conform [ ] neconform
    6. Pereţii împiedică scurgerea apei şi dejecţiilor de la o cuşcă la alta ........ [ ] conform [ ] neconform
    7. Pereţii dintre cuştile pentru câini au înălţime de cel puţin 185 cm ........ [ ] conform [ ] neconform
    8. Pereţii cuştilor sunt din:
    a) cărămidă tencuită şi vopsită ........ [ ] conform [ ] neconform
    b) metal încastrat în beton ........ [ ] conform [ ] neconform
    c) beton ........ [ ] conform [ ] neconform
    d) plasă de sârmă ........ [ ] conform [ ] neconform

    9. Cuştile exterioare pentru câini sunt confecţionate din:
    a) plasă pe stâlpi metalici ........ [ ] conform [ ] neconform
    b) lemn ........ [ ] conform [ ] neconform

    10. Adăpostul are drenaj şi instalaţii corespunzătoare pentru depozitarea încărcăturii de deşeuri zilnice ........ [ ] conform [ ] neconform
    11. Terenul de alergare are drenare care împiedică contaminarea cu urină şi fecale a altor terenuri ........ [ ] conform [ ] neconform.
    12. Cuştile exterioare sunt acoperite ........ [ ] conform [ ] neconform
    13. Terenurile de alergare au împrejmuiri adecvate şi porţi cu sisteme de închidere sigure (încuietori, lacăte) pentru a preveni evadarea animalelor ........ [ ] conform [ ] neconform
    14. Locurile împrejmuite au:
    a) apă potabilă în permanenţă ........ [ ] conform [ ] neconform
    b) vasele de apă şi hrană pot fi uşor curăţate şi dezinfectate ........ [ ] conform [ ] neconform
    c) vase de hrană poziţionate astfel încât să nu fie contaminate cu urină şi fecale ........ [ ] conform [ ] neconform

    15. Spaţiile neîncălzite au obligatoriu scânduri pentru odihnă şi culcuşuri ........ [ ] conform [ ] neconform
    16. Culcuşul câinilor tineri este dotat cu pături, prosoape, cutii de carton care pot fi înlocuite sau dezinfectate uşor ........ [ ] conform [ ] neconform.

    D. Cazarea animalelor
    1. Animalele sunt cazate separat în funcţie de starea de sănătate, vârstă, sex, grad de agresivitate ........ [ ] conform [ ] neconform
    2. Mamele care alăptează sunt cazate împreună cu pui lor ........ [ ] conform [ ] neconform
    3. Cuştile/boxele individuale pentru câini corespund următoarelor standarde minime:
    a) 120 cm x 160 cm sau 1,92 mp ........ [ ] conform [ ] neconform
    b) cuştile comune nu adăpostesc mai mult de 4 câini pe o suprafaţă de 6,5 mp ........ [ ] conform [ ] neconform

    4. Există boxe/cuşti special amenajate pentru adăpostirea pisicilor şi/sau dihorilor domestici, care corespund cerinţelor minime ........ [ ] conform [ ] neconform
    5. Atunci când pisicile sunt adăpostite în cuşti etajate, sunt asigurate toate măsurile pentru a preveni căderea dejecţiilor, a hranei sau a aşternutului în cuştile de la nivel inferior ........ [ ] conform [ ] neconform
    6. Spaţiile destinate adăpostirii pisicilor/dihorilor domestici sunt separate faţă de cele destinate adăpostirii câinilor ........ [ ] conform [ ] neconform

    E. Oficii
    1. Există camere pentru păstrarea hranei ........ [ ] conform [ ] neconform
    2. Camerele destinate depozitării hranei sunt răcoroase, uscate şi curate ........ [ ] conform [ ] neconform
    3. Există spaţii distincte special amenajate pentru depozitarea aşternutului şi a dejecţiilor ........ [ ] conform [ ] neconform
    4. Dotare şi facilităţi de spălare, decontaminare ........ [ ] conform [ ] neconform
    5. există proceduri pentru depozitarea şi evacuarea ulterioară a cadavrelor ........ [ ] conform [ ] neconform

    F. Microclimat
    1. Există sistem de ventilaţie ........ [ ] conform [ ] neconform
    2. Temperatura este corelată cu vârsta ........ [ ] conform [ ] neconform
    3. Ventilaţie cu facilitate încălzire/răcire ........ [ ] conform [ ] neconform
    4. Se asigură lumină naturală suficientă ........ [ ] conform [ ] neconform
    5. Se asigură lumină suplimentară artificială suficientă ........ [ ] conform [ ] neconform
    6. Instalaţiile de încălzire şi ventilaţie sunt prevăzute cu sisteme de supraveghere (alarmă) ........ [ ] conform [ ] neconform

    G. Personal:
    1.1. Există evidenţe din care rezultă că personalul a fost instruit şi deţine aptitudini, capacităţi şi cunoştinţe adecvate privind protecţia şi bunăstarea animalelor de companie ........ [ ] conform [ ] neconform
    1.2. Există evidenţe care atestă că personalul a fost instruit să recunoască semnele de boală sau alte modificări survenite în comportamentul animalelor de companie ........ [ ] conform [ ] neconform

    H. Alte aspecte: ...................................
        ..........................................
        ..........................................
        ..........................................

    I. Concluzii:
        [ ] adăpostul pentru câini, pisici şi dihori domestici îndeplineşte cerinţele pentru autorizare sanitar- veterinară
        [ ] adăpostul pentru câini, pisici şi dihori domestici nu îndeplineşte cerinţele pentru autorizare sanitar-veterinară

    J. Propuneri:
        Se va emite autorizaţia sanitar-veterinară:
        Da ....................... [ ]
        Nu ....................... [ ]
┌──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│Medic veterinar oficial │Reprezentantul legal │
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│......................................│......................................│
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│(semnătura, parafa, ştampila) │(numele, semnătura) │
└──────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘


    ANEXA 3 O

        la norma sanitară veterinară
       AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
              DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
                              ...........................
                              Nr. ...... data ...........
                                  REFERAT DE EVALUARE
                            pentru autorizarea/neautorizarea
                    sanitar-veterinară a exploataţiei de acvacultură
        Subsemnatul ................, medic veterinar oficial în cadrul ............... având în vedere documentaţia înregistrată la Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor .................. cu nr. ......... din data de ............. privind solicitarea emiterii autorizaţiei sanitar-veterinare pentru:
    1. Denumirea unităţii: ....................
    2. Adresa unităţii: .......................
    3. Coordonatele GIS .......................
    4. Denumirea activităţilor: ...............
    5. Destinaţia activităţilor: ..............

        aparţinând:
        Persoana fizică/juridică ............... adresa .................. C.N.P./C.U.I. ........... nr. înregistrare ............. cod poştal .......... telefon ............ fax ............. e-mail ................ reprezentată prin ............... în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, am verificat documentaţia şi cerinţele pe care le îndeplineşte unitatea .................., constatând următoarele:
    a) numărul de clădiri ...............
    b) număr de bazine ..................
    c) suprafaţa bazinului/bazinelor ..................

    1. Autorizaţii de funcţionare emise de alte organe abilitate:
        ........................................

    2. Cerinţe privind proiectarea şi construcţia clădirilor şi bazinelor:
    a) amenajarea bazinelor în funcţie de speciile de animale acvatice care sunt exploatate ........ [ ] conform [ ] neconform;
    b) bazinele sunt evacuate în totalitate, curăţate şi dezinfectate ........ [ ] conform [ ] neconform;
    c) proiectarea şi construcţia bazinelor permite satisfacerea în mod corespunzător a necesităţilor animalelor în toate etapele de creştere şi dezvoltare ........ [ ] conform [ ] neconform;
    d) există echipamente şi facilităţi de filtrare şi aerare a apei din bazine ........ [ ] conform [ ] neconform;
    e) există echipamente şi facilităţi de monitorizare a calităţii apei ........ [ ] conform [ ] neconform
    f) sistemul de canalizare este corelat constructiv cu numărul şi capacitatea bazinelor ........ [ ] conform [ ] neconform
    g) există spaţii separate pentru depozitarea în condiţii corespunzătoare a substanţelor folosite pentru curăţare şi dezinfecţie ........ [ ] conform [ ] neconform;
    h) există aparatură de măsură şi control, sisteme de înregistrare a temperaturii, apei etc.

    3. Cerinţe privind asistenţa sanitară veterinară:
    a) modul de asigurare a asistenţei sanitar-veterinare .................
    b) contract cu unitate de neutralizare ...................

    4. Cerinţe privind ţinerea evidenţelor:
    a) există registru de evidenţă a mişcărilor animalelor de acvacultură, în şi din cadrul unităţii ........ [ ] conform [ ] neconform
    b) există registru de mortalitate conform definiţiei din anexa nr.1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 170/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte cerinţele de sănătate animal pentru animalele de acvacultură şi produsele acestora, precum şi pentru prevenirea şi controlul anumitor boli ale animalelor acvatice, cu modificările şi completările ulterioare ........ [ ] conform [ ] neconform;
    c) există registru privind rezultatele schemei de supraveghere sanitar-veterinară |........ [ ] conform [ ] neconform;
    d) există registru de evidenţă a transportului de animale acvatice vii, în şi din cadrul unităţii ........ [ ] conform [ ] neconform;
    e) are implementat un sistem de bune practici de igienă ........ [ ] conform [ ] neconform;

    5. Descrierea fluxului tehnologic corelat cu respectarea normelor de protecţie şi bunăstare a animalelor conform legislaţiei specific speciei şi categoriei de animale:
        .........................................
        .........................................

    6. Condiţii de biosecuritate în funcţie de sistemul de creştere
    n) filtru sanitar-veterinar funcţional
        .......................................

    o) amplasarea pavilionului administrative în afara spaţiului de producţie
        .......................................

    p) rampă încărcare-descărcare amplasată corespunzător
        .......................................


    7. Alte aspecte:
        .......................................
        .......................................

    8. CONCLUZII:
    a) Unitatea îndeplineşte condiţiile de autorizare sanitar-veterinară conform prevederilor legislaţiei sanitar-veterinare în vigoare pentru ............, unde se desfăşoară activităţi de: ..............., specificate în cererea înregistrată cu nr./dată ..............
    b) Unitatea nu îndeplineşte condiţiile de autorizare sanitar-veterinară conform prevederilor legislaţiei sanitar-veterinare în vigoare.
    c) Unitatea nu corespunde activităţii: ..................., declarate.

    9. PROPUNERI:
    1. Se va emite autorizaţia sanitar-veterinară
    2. Nu se va emite autorizaţia sanitar-veterinară


┌──────────────────────────────────────┬──────────────┐
│ │Reprezentantul│
│Medic veterinar oficial │legal al │
│ │operatorului │
│ │economic │
├──────────────────────────────────────┼──────────────┤
│......................................│ │
├──────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ │(numele şi │
│(semnătura, parafa, ştampila) │prenumele, │
│ │semnătura) │
└──────────────────────────────────────┴──────────────┘


    ANEXA 4

        la norma sanitară veterinară
    1. CONDIŢII MINIME pentru funcţionarea târgurilor pentru animale
    A. În târguri se pot comercializa numai animale din următoarele specii: ecvidee, bovine, ovine, caprine şi iepuri, provenite din exploataţiile nonprofesionale şi din exploataţiile comerciale de tip A.
    B. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor poate limita speciile de animale comercializate, în funcţie de contextul epidemiologic.
    C. Pentru a funcţiona, un târg de animale vii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    1. să fie înregistrat sanitar-veterinar;
    2. să fie supus controalelor sanitar-veterinare oficiale şi să deţină spaţiile şi dotările necesare exercitării atribuţiilor de către medicul veterinar oficial;
    3. să fie asigurată conformitatea mişcării şi a certificării animalelor care sunt afluite către târg, precum şi asistenţa medical-veterinară prin contract încheiat de administratorul târgului de animale vii cu un medic veterinar de liberă practică împuternicit;
    4. să fie asigurate spaţii corespunzătoare pentru izolarea animalelor bolnave şi păstrarea animalelor moarte, până la preluarea acestora de către o unitate de neutralizare, în condiţiile legii;
    5. să funcţioneze după un program avizat de către autoritatea sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor competentă teritorial, program armonizat cu prevederile contractului prevăzut la lit. c);
    6. să fie împrejmuit, pentru a împiedica intrarea/ieşirea persoanelor şi/sau a animalelor prin alt loc decât cel destinat acestui scop;
    7. pentru instituirea urgentă a unor măsuri de control în cazul constatării unor suspiciuni de boli la animale, să fie prevăzut cu utilităţi pentru dezinfecţie sau să deţină contract cu unităţi specializate;
    8. să deţină o singură poartă de acces pentru mijloacele utilizate pentru transportul animalelor, la nivelul căreia se amplasează rampa de descărcare/încărcare pentru animale, construită din materiale care trebuie să nu pună în pericol asigurarea condiţiilor de bunăstare şi protecţie a animalelor; rampa trebuie să fie dotată cu parapeţi laterali, iar înclinaţia maximă poate fi de 20°, respectiv 36,4% faţă de planul orizontal, pentru porci, viţei şi cai, şi de 26° şi 34', respectiv 50% faţă de planul orizontal, pentru oi şi bovine, altele decât viţeii; atunci când înclinaţia este mai mare de 10°, respectiv 17,6% faţă de planul orizontal, rampa trebuie prevăzută cu un sistem constituit din şipci transversale, care să permită animalelor să urce sau să coboare fără riscuri sau dificultăţi;
    9. să asigure facilităţi şi soluţii dezinfectante pentru executarea dezinfecţiei mijloacelor de transport şi a încălţămintei persoanelor la intrarea şi ieşirea din târgul de animale vii, în caz de necesitate.
    10. să dispună de un spaţiu amenajat pentru depozitarea cadavrelor de animale şi să aibă încheiat un contract cu o unitate de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman,
    11. spaţiul de comercializare a animalelor să fie delimitat de spaţiile în care se desfăşoară alte activităţi, iar zonele de comercializare a animalelor să fie separate în funcţie de specie, deasupra fiecărei zone fiind aplicate indicatoare în care se menţionează speciile care pot fi comercializate în zona respectivă;
    12. să dispună de facilităţi necesare staţionării, furajării şi adăpării animalelor, amplasate sau construite astfel încât să asigure protecţia minimă împotriva intemperiilor, să se evite expunerea animalelor la soare şi să se asigure libertatea de mişcare minimă necesară fiecărei specii; dispozitivele de adăpare folosite trebuie să fie în stare bună de funcţionare şi să fie proiectate şi poziţionate corespunzător speciilor şi categoriilor de animale care trebuie adăpate;
    13. să asigure o sursă de apă potabilă;
    14. proiectarea, construirea şi întreţinerea spaţiilor de comercializare a animalelor se realizează astfel încât să se asigure condiţii de igienă, să nu existe margini ascuţite sau proeminente care ar putea produce leziuni traumatice animalelor;
    15. să deţină contract cu unităţi specializate de dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare.

    D. în târgurile de animale vii trebuie asigurat un spaţiu destinat activităţilor sanitar- veterinare, pentru:
    1. controlul documentelor însoţitoare: formularul de mişcare, certificatul sanitar- veterinar de sănătate pentru speciile la care se impune certificarea internă, corelat cu asigurarea identificării şi înregistrării corecte a animalelor din speciile supuse acestor activităţi şi a statusului de sănătate a acestora, precizat la origine;
    2. certificarea suplimentară;
    3. redactarea documentelor de mişcare pentru animalele supuse activităţii de identificare şi înregistrare, care îşi schimbă destinaţia şi destinatarul în urma vânzării şi completarea registrului de mişcare a animalelor vii;
    4. întocmirea cererii de analiză pentru probele recoltate de la animalele suspecte de boală, care se expediază urgent pentru investigaţii la cel mai apropiat laborator sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor,
    5. aplicarea măsurilor imediate de încetare a activităţii târgului de animale vii în cazul suspicionării unor boli transmisibile ale animalelor şi notificarea acestora la autoritatea sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor competentă teritorial,

    E. Se interzice funcţionarea târgului de animale vii atunci când localitatea pe al cărei teritoriu este amplasat este supusă unor restricţii sanitar-veterinare.
    F. Animalele nu trebuie să provină din localităţi ori exploataţii de animale în care se derulează programe de eradicare sau sunt supuse unor restricţii sanitar - veterinare impuse ca urmare a evoluţiei unor boli transmisibile ale animalelor.
    G. Administratorul târgului de animale vii autorizat este obligat să se asigure de sprijinul primăriei pentru asigurarea forţelor de ordine necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii.
    H. Manipularea animalelor se va face astfel încât să fie evitată violenţa sau alte metode care le pot provoca panică, răni sau suferinţă inutilă.
    I. Mijloacele utilizate pentru transportul animalelor trebuie să fie înregistrate/autorizate în acest sens, cu excepţia mijloacelor de transport proprii ale agricultorilor care efectuează transportul propriilor animale pe o distanţă mai mică de 50 km de la exploataţia lor; mijloacele de transport proprii ale agricultorilor trebuie să respecte condiţiile generale de transport prevăzute de art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecţia animalelor în timpul transportului.
    J. Mijloacele utilizate pentru transportul animalelor către târg sau de la târg trebuie să respecte prevederile Regulamentului (CE) nr. 1/2005.
    K. Proprietarul târgului de animale vii, în calitate de administrator al acestuia, este responsabil pentru asigurarea condiţiilor de funcţionare necesare obţinerii autorizării sanitar-veterinare.
    L. Târgul de animale vii funcţionează la date/perioade precise, conform programului cu o frecvenţă săptămânală, lunară sau trimestrială, în funcţie de opţiunile proprietarului târgului de animale vii.
    M. Programul privind funcţionarea târgului de animale vii se aduce la cunoştinţa deţinătorilor de animale prin mijloace de informare locale şi se afişează într-un loc vizibil, potrivit legii, inclusiv la intrarea în incinta acestuia, alături de următoarele informaţii: numele târgului, datele de contact ale direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti sau ale medicului veterinar oficial zonal, obligaţiile persoanelor care vând şi cumpără animale.
    N. În târgul de animale vii pot avea acces numai animale vii identificate şi înregistrate potrivit legii, apte pentru a fi comercializate, însoţite de documentele sanitar- veterinare legale, emise de către persoanele abilitate.
    J. Medicul veterinar de liberă practică împuternicit verifică documentele sanitar- veterinare ale tuturor animalelor, la intrarea în târg.
    P. În târg pot fi comercializate numai animale care prezintă o stare bună de sănătate.
    Q. Animalele grav rănite, precum şi cele care prezintă slăbiciuni fiziologice sau procese patologice nu pot fi comercializate, în mod deosebit dacă:
    1. nu sunt capabile să se mişte singure fără dureri sau nu se pot mişca fără ajutor;
    2. prezintă o rană deschisă gravă sau un prolaps;
    3. sunt femele gestante care au depăşit 90% ori mai mult din perioada de gestaţie preconizată sau femele care au fătat în cursul săptămânii precedente;
    4. mieii cu vârsta sub o săptămână şi viţeii cu vârsta sub 10 zile, în cazul în care au fost transportaţi pe o distanţă mai mare de 100 km.

    R. Prin excepţie de la prevederile lit. Q animalele rănite pe perioada transportului pot fi comercializate doar cu acordul medicului veterinar oficial zonal.
    S. Pentru buna funcţionare a târgurilor de animale vii, direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti au următoarele atribuţii şi responsabilităţi:
    1. realizează controale oficiale;
    2. notifică imediat orice suspiciune de boală transmisibilă a animalelor, apărută pe perioada funcţionării târgului de animale vii, şi impun măsurile specifice;
    3. solicită sprijinul altor instituţii ale statului cu rol de reglementare şi control, atunci când situaţia o impune;
    4. asigură prelevarea de probe de la animale, necesare investigaţiilor de laborator, atunci când situaţia o impune; prelevarea de probe de la animale, necesare investigaţiilor de laborator, se face de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, sub supravegherea medicului veterinar oficial;
    5. dispun, în condiţiile legii, măsuri corective imediate sau cu termene clare ori, după caz, încetarea funcţionării târgului de animale vii, atunci când se constată neconformităţi grave în privinţa respectării condiţiilor de funcţionare sau în cazul suspiciunii ori confirmării unor boli transmisibile ale animalelor, precum şi atunci când târgul de animale vii este amplasat în zona de protecţie sau de supraveghere a unui focar de boală;
    6. dispun măsuri pentru ridicarea restricţiilor odată cu soluţionarea neconformităţilor sau finalizarea măsurilor de combatere a bolilor.


    2. Condiţii minime privind funcţionarea expoziţiilor de animale vii
    A. Asistenţa sanitară-veterinară să fie asigurată prin contract încheiat între organizator şi un medic veterinar de liberă practică organizat în condiţiile legii.
    B. Cerinţe de sănătate şi bunăstare animală
    B1. La nivelul exploataţiei supusă avizării ca şi expoziţie de animale vii:
    1. organizatorul face dovada că dispune de personal suficient care deţine aptitudini şi cunoştinţe adecvate îngrijirii animalelor din speciile care urmează a fi expuse;
    2. este disponibil un sistem de iluminare adecvat care permite în orice moment inspecţia animalelor;
    3. există sursă de apă, iar apa este corespunzătoare din punct de vedere calitativ şi cantitativ;
    4. sunt asigurate spaţii adecvate pentru izolarea animalelor bolnave sau rănite;
    5. spaţiile de cazare sunt concepute şi amplasate astfel încât libertatea de mişcare să nu fie îngrădită sub nicio formă şi/sau să nu cauzeze suferinţe sau vătămări inutile animalelor;
    6. spaţiile de adăpostire sunt concepute/construite din materiale rezistente, antiderapante care nu conţin margini/suprafeţe ascuţite sau proeminente care prezintă risc pentru sănătatea animalelor;
    7. dacă animalele sunt închise sau legate este alocat un spaţiu suficient pentru manifestarea nevoilor fiziologice şi etologice;
    8. în cazul viţeilor mai mari de 8 săptămâni, aceştia vor fi cazaţi în boxe comune, cu excepţia exemplarelor izolate/aflate sub tratament (cu diverse afecţiuni), iar viţeii care sunt alăptaţi vor fi ţinuţi alături de mame;
    9. temperatura, umiditatea şi factorii de microclimat sunt menţinuţi în limite care nu dăunează sănătăţii/bunăstării animalelor;
    10. adăposturile (refugiile) asigură animalelor expuse protecţia minimă necesară împotriva intemperiilor;
    11. există echipamente adecvate pentru adăparea şi furajarea animalelor;
    12. furajarea şi adăparea se realizează conform vârstei, greutăţii, cerinţelor fiziologice şi comportamentale în funcţie de specie, toate animalele au acces la o cantitate suficientă de apă;
    13. toate spaţiile de adăpostire, instalaţiile şi ustensilele de adăpare/furajare trebuie să permită cu uşurinţă curăţarea şi dezinfecţia;
    14. în cazul mijloacelor utilizate pentru transportul animalelor, organizatorul se asigură că există o rampă de descărcare/încărcare pentru animale, dotată cu parapeţi laterali care nu trebuie să pună în pericol asigurarea condiţiilor de bunăstare şi protecţie a animalelor;
    15. spaţiile destinate adăpostirii animalelor să fie curăţate, dezinfectate şi supuse dezinsecţiilor în mod corespunzător, în funcţie de situaţie;
    16. locaţia unde se desfăşoară expoziţia nu trebuie să facă obiectul sau să nu fie situată într-o zonă care este supusă unei inderdicţii sau unei restricţii din motive de sănătate animală pentru specia în cauză, conform legislaţiei comunitare şi/sau naţionale;
    17. să fie aplicate toate măsurile necesare pentru a evita orice contaminare a animalelor care participă la expoziţie;
    18. orice suspiciune de boală este anunţată la direcţia sanitar - veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti;
    19. organizatorul încheie un contract cu o unitate de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, în vederea preluării cât mai rapide a oricăror deşeuri rezultate în caz de mortalitate,

    B2. Animalele care fac obiectul transportului către o expoziţie de animale vii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    1. să provină dintr-un efectiv liber de bolile infectocontagioase corespunzătoare speciei;
    2. să provină dintr-un efectiv aflat sub supraveghere sanitar- veterinară şi să fie supus acţiunilor sanitar - veterinare obligatorii în funcţie de specie;
    3. să fie supuse unui control de identificare şi unui examen clinic efectuat de un medic veterinar oficial cu 24 de ore înainte de plecare, iar examenul să demonstreze lipsa oricărui semn clinic de boală;
    4. să respecte condiţiile de indemnitate faţă de boli conform legislaţiei specifice, acestea fiind atestate prin documentele corespunzătoare;
    5. să nu fie animale destinate sacrificării şi să nu facă obiectul unor restricţii de sănătate animală în cadrul unui program de eradicare a bolilor contagioase sau infecţioase;
    6. pe durata transportului din exploataţia de origine şi sosirea la locul de destinaţie,nu trebuie să intre în contact cu alte animale susceptibile care nu au acelaşi statut de sănătate animală;
    7. pentru bolile cu transmitere vectorială, în funcţie de situaţia epidemiologică, pe toată durata transportului şi pe durata desfăşurării expoziţiei să fie protejate împotriva atacului vectorilor competenţi în transmiterea acestora;
    8. să fie însoţite, în timpul transportului spre locul de destinaţie, de documentele sanitar - veterinare prevăzute de legislaţia în vigoare sau de alte documente de însoţire specifice speciilor sau categoriilor în cauză;
    9. mijloacele utilizate pentru transportul animalelor trebuie să fie înregistrate/autorizate sanitar-veterinar, cu excepţia mijloacelor de transport proprii ale expozanţilor cu care îşi transportă propriile animale pe distanţe ce nu depăşesc 50 km de la exploataţie către expoziţie;
    10. animalele nu pot fi transportate către expoziţii numai dacă sunt respectate în totalitate condiţiile generale de transport, prevăzute la art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1/2005;
    11. medicul veterinar de liberă practică cu care organizatorul încheie contractul pentru asistenţă sanitar-veterinară are obligaţia de a asista la operaţiunile de descărcare/încărcare a tuturor animalelor care vor fi expuse în cadrul expoziţiei şi trebuie să se asigure că aceste operaţiuni se realizează cu evitarea oricăror manopere care provoacă panică, răni sau alte suferinţe - aceste obligaţii se includ în contract.


    C. Cerinţe privind identificarea şi înregistrarea animalelor
    C1. Cerinţe privind animalele;
    1. animalele care fac obiectul prezentei proceduri circulă pe teritoriul României numai dacă sunt identificate şi înregistrate şi sunt însoţite de documente prevăzute de legislaţia specifică în vigoare;
    2. animalele provin din exploataţii înregistrate în RNE;
    3. animalele sunt identificate şi înregistrate în baza naţională de Date (SNIIA/SIIE etc.);

    C2. Cerinţe privind organizatorul exploataţiei de tip expoziţie de animale;
    1. ulterior înregistrării exploataţiei, organizatorul trebuie să permită accesul în exploataţie doar animalelor identificate conform legislaţiei în vigoare şi doar celor care sunt însoţite de documente de identificare şi mişcare aferente fiecărei specii (formulare/documente de mişcare, paşaport etc);
    2. la sosirea animalelor în exploataţii de tip expoziţii de animale, expozantul are obligaţia de a prezenta medicului veterinar cu care organizatorul are contract sau organizatorului în cazul în care este utilizator SNIIA, formularele de mişcare;
    3. în perioada în care animalele se află într-o exploataţie de tip expoziţie de animale, organizatorul, în cazul care este utilizator SNIIA, are obligaţia de a deţine, în scopul prezentării în orice moment, formularele/documentele de mişcare şi identificare ale tuturor animalelor din respectiva exploataţie.
    4. organizatorul va arhiva, în cazul care este utilizator SNIIA, formularele sau documentele de mişcare, după caz, care au însoţit animalele la intrarea în aceasta;
    5. în cazul în care este utilizator SNIIA, să elibereze documente de mişcare pentru animalele ce părăsesc exploataţia, completând datele referitoare la exploataţia de destinaţie;
    6. să înregistreze în SNIIA intrarea/ieşirea animalelor, în aceeaşi zi;
    7. să aducă la cunoştinţa oficiului judeţean de zootehnie orice eveniment (intrare, ieşire, moarte, dispariţie etc.) survenit în cazul ecvideelor care fac obiectul prezentei proceduri.

    C.3. Cerinţe privind activitatea medicului veterinar de liberă practică cu care organizatorul exploataţiei de tip expoziţie de animale are contract;
    1. medicul veterinar de liberă practică are obligaţia să verifice corespondenţa dintre codurile unice de identificare ale animalelor şi datele înscrise în formularele/ documentele de mişcare pentru animalele care participă la eveniment (intră/ ies în/din exploataţie);
    2. în cadrul procesului de operare în SNIIA, să preia de la expozant exemplarul albastru matcă al formularului de mişcare şi să înregistrează datele în SNIIA în aceeaşi zi;
    3. în cazul bovinelor, să completeze în paşaportul bovinei datele cu privire la eveniment, să semneze şi să parafeze în rubricile destinate medicului veterinar organizat în condiţiile legii; în cazul ecvideelor, să completeze rubricile corespunzătoare, după caz.

    C.4. În vederea înregistrării unor evenimente de tip moarte sau dispariţie a animalelor, pierdere a crotaliilor aplicate animalelor sau a paşaportului în cazul bovinelor, are următoarele obligaţii:
    1. să răspundă solicitării organizatorului imediat ce este notificat, prin completarea formularului de declarare eveniment, şi să înmâneze solicitantului exemplarul verde al acestuia; înregistrarea evenimentului de tip dispariţie a animalelor este efectuată numai dacă deţinătorul animalelor predă medicului veterinar de liberă practică cu care organizatorul expoziţiei de animale are contract, o copie după declaraţia cu privire la evenimentul respectiv, înregistrată la secţia de poliţie în a cărei rază teritorială se află exploataţia din care a dispărut animalul;
    2. să colecteze crotaliile auriculare ale animalelor moarte şi să le predea, împreună cu exemplarul albastru al formularului de declarare eveniment, la direcţia sanitar - veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană;
    3. să înregistreze evenimentul în SNIIA, în aceeaşi zi cu eliberarea documentelor;
    4. pentru animalele din specia bovine, să completeze în paşaport datele cu privire la eveniment şi să-l predea la direcţia sanitar - veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană.
    ANEXA 5

        la norma sanitară veterinară
                                    CONDIŢII MINIME
                    pentru funcţionarea adăposturilor pentru animale
    A. Personalul
    1. Animalele trebuie îngrijite de personal suficient şi instruit, care deţine aptitudini, capacităţi şi cunoştinţe adecvate privind protecţia şi bunăstarea animalelor.
    2. Personalul care deserveşte adăpostul este instruit astfel încât să intervină atunci când este necesară preluarea animalelor care fac obiectul ordinului de plasare în adăpost.
    3. Personalul este instruit să recunoască semnele de boală sau alte modificări survenite în comportamentul animalelor şi să le aducă la cunoştinţa medicului veterinar care asigură asistenţa de specialitate.

    B. Clădiri şi adăposturi
    1. Adăposturile, spaţiile de cazare sunt construite din materiale rezistente, care pot fi curăţate şi dezinfectate cu uşurinţă.
    2. În incinta adăpostului trebuie să existe spaţii/boxe/ţarcuri şi facilităţi pentru cazarea, hrănirea şi adăparea animalelor, în funcţie de specie.
    3. Trebuie să existe o delimitare evidentă între boxele/ţarcurile/padocurile în care sunt cazate animale din specii diferite.
    4. Accesul animalelor din exteriorul adăpostului către spaţiile de cazare (boxe) se face cu uşurinţă, iar calea de acces nu permite contactul între animale din alte specii.
    5. Materialele utilizate pentru pereţii boxelor/ţarcurilor/padocurilor pot fi următoarele:
    a) cărămida tencuită şi vopsită;
    b) beton;
    c) beton celular autoclavizat;
    d) lemn;
    e) lemn cu grilaje din metal.

    6. Proiectarea, construirea şi întreţinerea clădirilor şi echipamentelor se realizează astfel încât să se asigure condiţii corespunzătoare de igienă, să nu aibă margini ascuţite sau proeminente care să producă leziuni traumatice animalelor şi să respecte condiţiile de securitate necesare pentru prevenirea şi protecţia împotriva incendiilor şi să permită ca animale să fie evacuate rapid, în caz de urgenţă.
    7. Boxele/ţarcurile comune sunt construite astfel încât animalele să se poată aşeza şi ridica simultan, iar lungimea jgheaburilor de adăpare şi furajare permite accesul simultan la apă şi hrană.
    8. Pereţii despărţitori ai boxelor trebuie construiţi astfel încât să prevină evadarea animalelor.
    9. Pardoselile trebuie să fie construite din materiale antiderapante şi care pot fi uşor curăţate şi dezinfectate.
    10. Adăposturile trebuie să dispună de ferestre astfel încât animalele să aibă acces permanent la lumina naturală, dar şi de surse pentru iluminatul artificial.
    11. Trebuie să existe un control în ceea ce priveşte încălzirea, ventilaţia şi umiditatea corespunzătoare, în vederea asigurării confortului animalelor.
    12. Circulaţia aerului, temperatura, umiditatea reactivă a aerului şi concentraţia de gaze trebuie să fie menţinute în limite care nu dăunează animalelor.
    13. Animalelor care au acces la zone de teren liber li se asigură, după caz, protecţia necesară împotriva intemperiilor şi posibilitatea de adăpare şi furajare.
    14. Trebuie să existe un spaţiu distinct în care sunt amenajate boxe/cuşti speciale pentru adăpostirea/întreţinerea pisicilor domestice.
    15. Boxele/cuştile pentru pisici trebuie să corespundă următoarelor dimensiuni minime: 100 cm lungime - 80 cm lăţime -160 cm înălţime.
    17. Pentru animalele de talie mare, respectiv ecvidee/bovine sunt amenajate boxe individuale în sistem liber sau în sistem legat.
    18. Boxele individuale pentru ecvidee trebuie să corespundă următoarelor standarde minime:
    a) caii de talie medie 350-450 kg şi 140-155 cm înălţime la greabăn = 2,75 x 3,55 mp;
    b) caii de talie mare500-550 kg şi 150-160 cm înălţime la greabăn = 2,95 x 3,85 mp.

    19. Pentru ecvidee, boxele individuale trebuie să ofere acces la un padoc exterior care să aibă cel puţin 600 mp.
    20. Forma padocurilor trebuie să fie rotundă, fără colţuri sau unghiuri, padocurile trebuie să conţină întotdeauna zone uscate, fără noroi, unde caii să se poată odihni.
    21. Libertatea de mişcare a animalelor nu trebuie să fie îngrădită astfel încât să cauzeze suferinţe sau vătămări inutile.
    22. Fiecare spaţiu de cazare trebuie curăţat şi dezinfectat înainte de intrarea unui nou animal.
    23. Incinta adăpostului trebuie să fie împrejmuită cu gard.

    C. Hrănirea şi adăparea animalelor
    1. Animalele trebuie să primească o hrană nutritivă, corespunzătoare vârstei şi speciei acestora, care să le fie administrată în cantitate suficientă pentru a le menţine într-o stare bună de sănătate şi pentru a le satisface necesităţile nutriţionale.
    2. Animalele nu trebuie să fie hrănite sau adăpate într-un mod care să le producă suferinţe sau vătămări inutile, iar hrana şi/sau lichidele nu trebuie să conţină nici o substanţă ce ar putea dăuna sănătăţii animalelor.
    3. Animalele trebuie să aibă acces la hrană la intervale de timp corespunzătoare necesităţilor lor fiziologice, iar apa trebuie administrată la discreţie.
    4. Hrana trebuie administrată individual şi supravegheat.
    5. Instalaţiile de furajare şi adăpare trebuie să fie proiectate, construite şi amplasate astfel încât să fie redus la minimum riscul de contaminare a hranei şi apei, precum şi eventuale efecte dăunătoare ale competiţiei dintre animale.

    D. Transportul animalelor
    1. în vederea preluării animalelor care fac obiectul ordinului de plasare, serviciile de transport sunt asigurate prin următoarele modalităţi:
    a) deţinerea unor mijloace de transport autorizate/înregistrate sanitar-veterinar pentru transportul următoarelor categorii de animale: solipede domestice şi animale domestice din speciile bovine, ovine, caprine şi porcine, după caz, animale de companie;
    b) încheierea unor contracte cu unul sau mai mulţi transportatori rutieri care deţin mijloace de transport autorizate/înregistrate sanitar-veterinar pentru transportul solipedelor domestice şi animalelor domestice din speciile bovine, ovine, caprine şi porcine, după caz, animale de companie.    ANEXA 6

        la norma sanitară veterinară
        Operatorul economic .....................
        C.U.I./C.I.F./C.N.P. ....................
        Adresa ..................................
        Tel./fax ................................
        Nr. înregistrare ...... din data ........
                                         CERERE
        Subsemnatul, ...................., reprezentant legal al ........................., cu sediul social în ................., posesor al BI/CI seria ...... nr. ......, CNP ................, eliberat(ă) de ................, la data de ............, domiciliat în (adresa completă, nr. tel., e-mail) ......................
        prin prezenta solicit înregistrarea/autorizarea sanitar-veterinară a unităţii/mijlocului de transport ........................ din localitatea ............. coordonate GPS ....................
        pentru activitatea .......................
        La prezenta cerere anexez următoarele documente:

┌────────────┬─────────────────────────┐
│Nr. crt. │Documente depuse │
├────────────┼─────────────────────────┤
│1. │ │
├────────────┼─────────────────────────┤
│2. │ │
├────────────┼─────────────────────────┤
│3. │ │
├────────────┼─────────────────────────┤
│X │ │
└────────────┴─────────────────────────┘


┌──────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│Data │ │
│......................│ │
├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│ │Numele şi prenumele │
│ │.................................. │
├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│ │Semnătura, │
│ │..................................................│
└──────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘    ANEXA 6 A

        la norma sanitară veterinară
        S.C. ..................
        Nr. ...... Data .......
                                CERERE AVIZ DE PRINCIPIU
        Subsemnat(ul/a) .................... domiciliat în ..................... str. ............... nr. ....., bloc ....., scara ....., etaj ....., ap. ..... judeţ/sector ................, telefon ................, act identitate ........, seria ......., nr. ............., CNP .................. eliberat de ............ la data .............., în calitate de ................ la SC .................. având număr de ordine în registrul comerţului ..........., cod unic de înregistrare ........., cu sediul social în localitatea .................. str. .............., nr. ....., bloc ....., scara ....., etaj ....., ap. ......, judeţ/sector ........., cod poştal .............., căsuţa poştală ........ telefon ..............., fax ............., e-mail ................, solicit eliberarea avizului de principiu conform legislaţiei sanitar - veterinare în vigoare, pentru următoarele activităţi (denumire activitate şi cod CAEN):
        .....................................
        .....................................
        .....................................

        care se vor desfăşura la punctul de lucru situat în localitatea ..................... str. ............., nr. ...., bloc ....., scara ....., etaj ...., ap. ...., judeţ/sector ............, cod poştal ............., căsuţa poştală ..........., telefon ............., fax ................, e-mail ................
        Anexez alăturat următoarele documente:
    a) actul doveditor al dreptului de proprietate/folosinţă asupra spaţiului în care îşi desfăşoară activitatea, deţinut în condiţiile legislaţiei în vigoare, cu menţionarea coordonatelor GIS;
    b) planul de încadrare în zonă;
    c) proiectul planului unităţii cu fluxurile tehnologice şi evidenţierea echipamentelor şi utilajelor;
    d) memoriul tehnic justificativ, cuprinzând descrierea activităţilor ce urmează a se desfăşura şi a obiectivului, inclusiv categoria, specia, numărul de animale deţinute sau de material germinativ pe care intenţionează să le deţină în unitate şi capacitatea unităţii;
    e) chitanţa care atestă că a fost achitat tariful pentru verificările efectuate în vederea certificării conformităţii cu legislaţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a documentaţiei depuse.


┌──────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│Data │ │
│......................│ │
├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│ │Numele şi prenumele │
│ │.................................. │
├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│ │Semnătura │
│ │..................................................│
└──────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘


    ANEXA 6 B

        la norma sanitară veterinară
        Operatorul economic ..................
        C.U.I./C.N.P .........................
        Adresa ...............................
        Tel/fax ..............................
        Nr. înregistrare ....... din data ............
               MEMORIU TEHNIC ÎN VEDEREA AUTORIZĂRII SANITAR-VETERINARE A
                              EXPLOATAŢIEI DE ACVACULTURĂ
    1. Denumirea unităţii: ......................
    2. Adresa unităţii: .........................
    3. Coordonatele GPS: ........................
    4. Denumirea activităţii: ...................
    5. Destinaţia activităţilor*): ..............
    *)
    a) instalaţii, altele decât cele pentru activitatea de producţie în domeniul acvaculturii, în care animalele acvatice sunt ţinute fără intenţia de a fi puse pe piaţă;
    b) exploataţii de acvacultură care pun pe piaţă animale de acvacultură exclusiv pentru consum uman.


    6. Obiectivul dispune de:
    a) spaţii depozitare ........................
    b) spaţii desfacere .........................
    c) alte spaţii ..............................

    7. Obiectivul are asigurate ca utilităţi:
    a) drum de acces ............................
    b) altele ...................................

    8. Obiectivul are următoarele caracteristici:
    a) bazine cu sau fără debit permanent - alimentare, evacuare ............
    b) suprafaţa bazinului/bazinelor ......................
    c) originea materialului biologic deţinut ..............
    d) speciile şi categoriile de peşte deţinute în cursul unui ciclu de producţie ...............
    e) destinaţia preconizată a producţiei .................

    9. Descrierea fluxului tehnologic, conform metodologiei specifice pe specii şi categorii de animale
        .........................................................


┌─────┬────────────────────────────────┐
│Data,│Reprezentantul legal al │
│ │operatorului economic │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │(Nume, prenumele, semnătura) │
└─────┴────────────────────────────────┘


    ANEXA 7 A

        la norma sanitară veterinară
       AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
              DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
                              ............................
                             AUTORIZAŢIE SANITAR-VETERINARĂ
                               Nr. ...... din ...........
        Directorul Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor ......................., având în vedere cererea şi documentaţia înregistrată la nr. ............, din data ............... adresa completă ....................., în baza Referatului de evaluare nr. ............ întocmit de .............., medic veterinar oficial în cadrul Circumscripţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Oficială ..................., în temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi al normelor şi măsurilor sanitare - veterinare în vigoare:
        Dispune:
        AUTORIZAREA SANITAR-VETERINARĂ A UNITĂŢII ................ din localitatea .............., strada .......... nr. ....., sectorul ..........., codul ......., judeţul ..........., coordonate GPS ............... aparţinând .............. pentru următoarele activităţi:

┌───────┬──────────┬─────────┬───────────┐
│ │ │Categoria│ │
│ │ │de │Capacitatea│
│Unitate│Activitate│animale/ │maximă │
│ │ │păsări │nr. capete │
│ │ │crescute │** │
│ │ │** │ │
├───────┼─────────┬┼─────────┼───────────┤
│ │1 ││ │ │
├───────┼─────────┼┼─────────┼───────────┤
│ │2 ││ │ │
├───────┼─────────┼┼─────────┼───────────┤
│ │3 ││ │ │
├───────┼─────────┼┼─────────┼───────────┤
│ │4 ││ │ │
├───────┼─────────┼┼─────────┼───────────┤
│ │5 ││ │ │
├───────┼─────────┼┼─────────┼───────────┤
│ │6 ││ │ │
└───────┴─────────┴┴─────────┴───────────┘

        NOTĂ:
        *) se înscriu toate activităţile pentru care se acordă autorizaţia sanitar-veterinară conform normelor sanitare veterinare în vigoare; nerespectarea condiţiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizări, schimbarea profilului sau efectuarea altor activităţi atrage, după caz, suspendarea sau retragerea în vederea anulării a autorizaţiei sanitar-veterinare, precum şi sancţionarea contravenţională sau penală, conform legislaţiei în vigoare.
        **) Pentru exploataţiile de creştere a animalelor se va trece detaliat categoria de animale/păsări crescute şi capacitatea maximă (număr de capete).

        Director,
        (nume, prenume, semnătura şi ştampila)

    ANEXA 7 B

        la norma sanitară veterinară
       AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
              DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
                                 ......................
        AUTORIZAŢIE SANITAR-VETERINARĂ PENTRU FUNCŢIONAREA PUNCTULUI DE CONTROL
                              Nr. ....... din ...........

┌────────────────────────────────────────────────────┐
│1. Numărul de înregistrare al cererii de autorizare │
│...................... din ........... │
│2. Numărul de înregistrare al documentaţiei de │
│autorizare .................... din ............ │
│3. Raportul de evaluare nr. ...... din ........... │
│întocmit de ......................... │
├────────────────────────────────────────────────────┤
│4. IDENTIFICAREA OPERATORULUI ECONOMIC: │
│(persoană fizică/juridică, nume, adresă/sediu, CNP/ │
│CUI) │
├────────────────────────────────────────────────────┤
│5. IDENTIFICAREA UNITĂŢII (PUNCTUL DE LUCRU) │
│Nume │
├─────────────────────┬──────────┬─────┬─────────────┤
│Localitatea │Strada │Nr. │Sectorul │
├────────────────────┬┴──────────┼─────┴─────────────┤
│Codul poştal │Judeţul │Telefon │
├────────────────────┴───────────┴───────────────────┤
│6. ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ │
├────────────────────────────────────────────────────┤
│7.A. [ ] UNITATEA ESTE AUTORIZATĂ PENTRU O SINGURĂ │
│SPECIE │
│SPECIA ..................................... │
│CAPACITATEA ....................... │
│7.B. [ ] UNITATEA ESTE AUTORIZATĂ PENTRU MAI MULTE │
│SPECII │
│SPECIILE .................................. │
│CAPACITATEA ....................... │
│....................................................│
│CAPACITATEA ....................... │
├────────────────────────────────────────────────────┤
│DIRECTOR │
│........................... │
└────────────────────────────────────────────────────┘

        Notă
        Codul unic pentru autorizaţia sanitar-veterinară a punctului de control are următorul format:
        RO-XX- YY, unde:
        RO - codul de ţară al României;
        XX - codul judeţului unde se emite autorizaţia, în litere;
        YY - un număr format din două cifre, acordat cronologic, începând cu numărul 01.    ANEXA 7 C

        la norma sanitară veterinară
    AUTORIZAŢIE SANITAR-VETERINARĂ PENTRU MIJLOACE DE TRANSPORT ANIMALE ACVATICE VII
       AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
              DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
                                 ......................

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1. NUMĂRUL AUTORIZAŢIEI SANITAR-VETERINARE │
│[........................] │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2. Mijlocul de transport ................................................. │
│Capacitatea de transport (tone)/volum/nr. containere │
│............................................................, │
│Nr. de înmatriculare .................................................., │
│Marca vehiculului ...................................................... │
│Numele proprietarului ..............................................., │
│Adresa │
│........................................................................ │
│Telefon │
│....................................................................... │
│Fax │
│............................................................................. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3. Condiţii de temperatură │
│3.1. temperatura apei pe timpul transportului │
│....................................... │
│4. Condiţii de aerare/oxigenare a apei │
│.................................................. │
│5. Condiţii de efectuare a dezinfecţiilor │
│............................................................... │
│6. Registru de evidenţă a transporturilor efectuate │
│................................................................ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│7 Autoritatea emitentă │
│................................................................ │
│7.1. Adresa autorităţii care emite autorizaţia sanitar-veterinară │
│................................................................ │
├──────────────────────────────┬──────────────────────────────┬────────────────┤
│7.2. Telefon │7.3. Fax │7.4. E-mail │
│......................... │......................... │ │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────┤
│7.5. Data │7.6. Locul │7.7. Ştampila │
├──────────────────────────────┴──────────────────────────────┴────────────────┤
│DIRECTOR │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│(nume, prenume, semnătura şi ştampila) │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    ANEXA 7 D

        la norma sanitară veterinară
             AUTORIZAŢIE SANITAR-VETERINARĂ DE TRANSPORT ANIMALE VII PENTRU
                           CĂLĂTORII RUTIERE DE SCURTĂ DURATĂ

┌───────────────────────────────────────────┐
│1. AUTORIZAŢIA TRANSPORTATORULUI nr.*) │
│1. TRANSPORTER AUTHORISATION No. │
├────────────────────┬───────────┬──────────┤
│2. IDENTIFICAREA │TIP 1 │ │
│TRANSPORTATORULUI │NEVALID │TYPE 1 │
│2. TRANSPORTER │PENTRU │NOT VALID │
│IDENTIFICATION │CĂLĂTORII │FOR LONG │
│2.1. Denumirea │DE LUNGĂ │JOURNEYS │
│societăţii │DURATĂ │ │
│2.1. Company name │ │ │
├────────────────────┴───────────┴──────────┤
│2.2. Adresa │
│2.2. Address │
├────────────────────┬───────────┬──────────┤
│ │ │2.5. │
│ │2.4. Cod │Statul │
│2.3. Oraşul │poştal │membru │
│2.3. Town │2.4. Postal│2.5. │
│ │Code │Member │
│ │ │State │
├───────────────┬────┴─────┬─────┴──────────┤
│2.6. Telefon │2.7. Fax │2.8. E-mail │
│2.6. Telephone │2.7. Fax │2.8. E-mail │
├───────────────┴──────────┴────────────────┤
│3. AUTORIZAŢIA LIMITATĂ LA ANUMITE │
│3. AUTHORISATION LIMITED TO CERTAIN │
├────────────────────┬──────────────────────┤
│Categorii de animale│Mijloace de transport │
│[ ] │[ ] │
│Types of animals │Modes of transport │
├────────────────────┴──────────────────────┤
│Precizări: │
│Specify here: │
├────────────────────┬──────────────────────┤
│Data expirării │Expiry date │
│....................│..................... │
├────────────────────┴──────────────────────┤
│4. AUTORITATEA CARE EMITE AUTORIZAŢIA │
│4. AUTHORITY ISSUING THE AUTHORISATION │
│4.1. Numele şi adresa autorităţii │
│4.1. Name and address of the authority │
├────────────────────┬───────────┬──────────┤
│ │ │4.4. │
│4.2. Telefon │4.3. Fax │E-mail │
│4.2. Telephone │4.3. Fax │4.4. │
│ │ │E-mail │
├────────────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │4.7. │
│ │ │Ştampila │
│4.5. Data │4.6. Locul │oficială │
│4.5. Date │4.6. Place │4.7. │
│ │ │Official │
│ │ │stamp │
├────────────────────┴───────────┴──────────┤
│4.8. Numele şi semnătura directorului │
│4.8. Name and signature of the official │
└───────────────────────────────────────────┘

        *) Codul unic pentru autorizaţiile sanitar-veterinare pentru operatorii economici transportatori de animale vii, în călătorii rutiere de scurtă durată, are următorul format:
        RO-OO-A-XXX
        RO - codul de ţară al României;
        OO - codul judeţului unde se emite autorizaţia, în litere;
        A - pentru călătorii de scurtă durată;
        XXX - un număr care se acordă cronologic, în funcţie de data eliberării autorizaţiei, începând cu cifra 001.


    ANEXA 7 E

        la norma sanitară veterinară
        AUTORIZAŢIE SANITAR-VETERINARĂ DE TRANSPORT ANIMALE VII PENTRU CĂLĂTORII
    RUTIERE DE LUNGĂ DURATĂ
    SANITARY VETERINARY APPROVAL FOR LONG DISTANCE
        LIVESTOCK TRANSPORT BY ROAD

┌────────────────────────────────────────┐
│1. AUTORIZAŢIA TRANSPORTATORULUI nr.*) │
│1. TRANSPORTER AUTHORISATION No. │
├─────────────────┬────────────┬─────────┤
│2. IDENTIFICAREA │TIP2 │TYPE2 │
│TRANSPORTATORULUI│VALID PENTRU│VALID FOR│
│2. TRANSPORTER │TOATE │ALL │
│IDENTIFICATION │CĂLĂTORIILE,│JOURNEYS,│
│2.1. Denumirea │INCLUSIV │INCLUDING│
│societăţii │CELE DE │LONG │
│2.1. Company name│LUNGĂ DURATĂ│JOURNEYS │
├─────────────────┴────────────┴─────────┤
│2.2. Adresa │
│2.2. Address │
├─────────────────┬────────────┬─────────┤
│ │ │2.5. │
│ │2.4. Cod │Statul │
│2.3. Oraşul │poştal │membru │
│2.3. Town │2.4. Postal │2.5. │
│ │Code │Member │
│ │ │State │
├────────────┬────┴─────┬──────┴─────────┤
│2.6. Telefon│2.7. Fax │2.8. E-mail │
│2.6. │2.7. Fax │2.8. E-mail │
│Telephone │ │ │
├────────────┴──────────┴────────────────┤
│3. SFERA DE APLICARE A AUTORIZAŢIEI │
│limitată la anumite │
│3. SCOPE OF THE AUTHORISATION limited to│
│certain │
│Categorii de animale [ ] Mijloace de │
│transport │
│Types of animals [ ] Means of transport │
├────────────────────────────────────────┤
│Precizări: │
│Specify here: │
├────────────────────────────────────────┤
│Data expirării .........................│
│Expiry date ................... │
├────────────────────────────────────────┤
│4. AUTORITATEA CARE EMITE AUTORIZAŢIA │
│4. AUTHORITY ISSUING THE AUTHORISATION │
│4.1. Numele şi adresa autorităţii │
│4.1. Name and address of the authority │
├────────────┬──────────┬────────────────┤
│4.2. Telefon│4.3. Fax │4.4. E-mail │
│4.2. │4.3. Fax │4.4. E-mail │
│Telephone │ │ │
├────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │4.7. Ştampila │
│4.5. Data │4.6. Locul│oficială │
│4.5. Date │4.6. Place│4.7. Official │
│ │ │stamp │
├────────────┴──────────┴────────────────┤
│4.8. Numele şi semnătura directorului │
│4.8. Name and signature of the official │
└────────────────────────────────────────┘

        *) - Codul unic pentru autorizaţiile sanitar-veterinare pentru operatorii economici transportatori de animale vii, în călătorii rutiere de lungă durată, are următorul format:
        RO-OO-B-XXX
        RO - codul de ţară al României;
        OO - codul judeţului unde se emite autorizaţia, în litere;
        B - pentru călătorii de lungă durată;
        XXX - un număr care se acordă cronologic, în funcţie de data eliberării autorizaţiei, începând cu cifra 001.


    ANEXA 7 F

        la norma sanitară veterinară
        AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
        NAŢIONAL SANITARY VETERINARY AND FOOD SAFETY AUTHORITY
        DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
        .....................................
        SANITARY VETERINARY AND FOOD SAFETY DIRECTORATE OF
        .....................................
        AUTORIZAŢIE SANITAR-VETERINARĂ PENTRU MIJLOACE DE TRANSPORT ANIMALE VII
        PENTRU CĂLĂTORII RUTIERE DE SCURTĂ DURATĂ

┌──────────────────────────────────────┐
│1. NUMĂRUL AUTORIZAŢIEI │
│SANITAR-VETERINARE*) │
│1. LICENCE NUMBER │
├──────────────────────────────────────┤
│2. Categorii de animale care pot fi │
│transportate │
│2. Types of animals allowed to be │
│transported │
├──────────────────────────────────────┤
│3. SUPRAFAŢA ÎN MP/PUNTE │
│3. AREA IN MP/DECK │
├──────────────────────────────────────┤
│4. Prezenta autorizaţie este valabilă │
│până la data de │
│4. This autorisation is valid until │
├──────────────────────────────────────┤
│5. AUTORITATEA CARE EMITE AUTORIZAŢIA │
│5. BODY ISSUING THE AUTORIZATION │
│5.1. Numele şi adresa autorităţii care│
│emite autorizaţia │
│5.1. Name and address of the body │
│issuing the autorization │
├──────────────┬──────────┬────────────┤
│5.2. Telefon │5.3. Fax │5.4. E-mail │
│5.2. Telephone│5.3. Fax │5.4. E-mail │
├──────────────┼──────────┼────────────┤
│5.5. Data │5.6. Locul│5.7. │
│5.5. Date │5.6. Place│Ştampila │
│ │ │5.7. Stamp │
├──────────────┴──────────┴────────────┤
│5.8. Numele şi semnătura directorului │
│5.8. Name and signature of the │
│official │
└──────────────────────────────────────┘

        *) Codul unic pentru autorizaţiile sanitar-veterinare pentru mijloacele de transport animale vii, în călătorii rutiere de scurtă durată, are următorul format:
        RO-OO-A- XXX - YYY/Z
        RO - codul de ţară al României;
        OO - codul judeţului unde se emite autorizaţia, în litere;
        A - pentru călătorii de scurtă durată;
        XXX - numărul operatorului economic transportator, echivalent cu numărul XXX care apare pe autorizaţia transportatorului;
        YYY - un număr care se acordă cronologic, pentru fiecare mijloc de transport, în funcţie de data eliberării autorizaţiei, începând cu cifra 001;
        Z - numărul de înmatriculare.
        Nr. mijlocului de transport autorizat


    ANEXA 7 G

        la norma sanitară veterinară
        AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA
        ALIMENTELOR
        NAŢIONAL SANITARY VETERINARY AND FOOD SAFETY AUTHORITY
        DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
        ...................................
        SANITARY VETERINARY AND FOOD SAFETY DIRECTORATE OF
        ...................................
        CERTIFICAT DE AUTORIZARE SANITAR-VETERINARĂ PENTRU MIJLOACE DE
        TRANSPORT ANIMALE VII PENTRU CĂLĂTORII RUTIERE DE LUNGĂ DURATĂ
        CERTIFICATE OF SANITARY VETERINARY APPROVAL FOR VEHICLES
        TRANSPORTING LIVESTOCK ON LONG DISTANCE JOURNEYS

┌──────────────────────┬───────┬───────┐
│1. NUMĂRUL │ │ │
│CERTIFICATULUI*) │ │ │
│1. LICENCE NUMBER │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│1.2. Echipat cu Sistem│ │ │
│de Navigaţie: │DA │NU │
│1.2. Equipped with │YES │NO │
│Navigation System: │ │ │
├──────────────────────┴───────┴───────┤
│2. Categorii de animale care pot fi │
│transportate │
│2. Types of animals allowed to be │
│transported │
├──────────────────────────────────────┤
│3. SUPRAFAŢA ÎN MP/PUNTE │
│3. AREA IN MP/DECK │
├──────────────────────────────────────┤
│4. Prezenta autorizaţie este valabilă │
│până la data de │
│4. This authorisation is valid until │
├──────────────────────────────────────┤
│5. AUTORITATEA CARE EMITE CERTIFICATUL│
│5. BODY ISSUING THE CERTIFICATE │
│5.1. Numele şi adresa autorităţii care│
│emite certificatul │
│5.1. Name and address of the body │
│issuing the certificate │
├──────────────────────┬──────┬────────┤
│ │5.3. │5.4. │
│5.2. Telefon │Fax │E-mail │
│5.2. Telephone │5.3. │5.4. │
│ │Fax │E-mail │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│ │5.6. │5.7. │
│5.5. Data │Locul │Ştampila│
│5.5. Date │5.6. │5.7. │
│ │Place │Stamp │
├──────────────────────┴──────┴────────┤
│5.8. Numele şi semnătura directorului │
│5.8. Name and signature of the │
│official │
└──────────────────────────────────────┘

        *) - Codul unic pentru certificatul de autorizare sanitar-veterinară pentru mijloacele de transport animale vii, în călătorii rutiere de lungă durată, are următorul format:
        RO-OO-B- XXX - YYY/Z RO - codul de ţară al României;
        OO - codul judeţului unde se emite autorizaţia, în litere;
        B - pentru călătorii de lungă durată;
        XXX - numărul operatorului economic transportator, echivalent cu numărul XXX care apare pe autorizaţia transportatorului;
        YYY - un număr care se acordă cronologic, pentru fiecare mijloc de transport, în funcţie de data eliberării autorizaţiei, începând cu cifra 001;
        Z - numărul de înmatriculare.


    ANEXA 8

        la norma sanitară veterinară
        AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA
        ALIMENTELOR
        DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
        .................................
        CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE SANITAR-VETERINARĂ
        Nr. ..... din ................
        Directorul executiv al Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor ......................, având în vedere cererea şi documentaţia înregistrată la nr. .........., din data ............... adresa completă ............................., în baza Referatului de evaluare nr. ............ întocmit de ................., medic veterinar oficial în cadrul Circumscripţiei Sanitar-Veterinare Zonale ..............., în temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi al normelor şi măsurilor sanitare veterinare în vigoare:
        Dispune eliberarea:
        CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE SANITAR-VETERINARĂ A UNITĂŢII
        .............. din localitatea ................, strada ................. nr. ....., sectorul ........., codul ..........., Judeţul ............., coordonate GPS ................. aparţinând ................. pentru următoarele activităţi:

┌───────┬────────────┬─────────┬───────────┐
│ │ │Categoria│ │
│ │ │de │Capacitatea│
│Unitate│Activitate*)│animale/ │maximă nr. │
│ │ │păsări │capete **) │
│ │ │crescute │ │
│ │ │**) │ │
├───────┼───────────┬┼─────────┼───────────┤
│ │1 ││ │ │
│ ├───────────┼┼─────────┼───────────┤
│ │2 ││ │ │
│ ├───────────┼┼─────────┼───────────┤
│ │3 ││ │ │
│ ├───────────┼┼─────────┼───────────┤
│ │4 ││ │ │
│ ├───────────┼┼─────────┼───────────┤
│ │5 ││ │ │
│ ├───────────┼┼─────────┼───────────┤
│ │6 ││ │ │
└───────┴───────────┴┴─────────┴───────────┘

        NOTĂ:
        *) se înscriu toate activităţile pentru care se acordă autorizaţia sanitar-veterinară conform normelor sanitare veterinare în vigoare; nerespectarea condiţiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizări, schimbarea profilului sau efectuarea altor activităţi atrage, după caz, suspendarea sau retragerea în vederea anulării a autorizaţiei sanitar-veterinare, precum şi sancţionarea contravenţională sau penală, conform legislaţiei în vigoare.
        **) Pentru exploataţiile de creştere a animalelor se va trece detaliat categoria de animale/păsări crescute şi capacitatea maximă (număr de capete).

        Director,
        (nume, prenume, semnătura şi ştampila)

    ANEXA 8 A

        la norma sanitară veterinară
        AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA
        ALIMENTELOR
        DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
        .......................................
        CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE SANITAR-VETERINARĂ PENTRU MIJLOCUL DE
        TRANSPORT ANIMALE VII PE DISTANŢE DE PÂNĂ LA 65 KM ŞI CELE
        APARŢINÂND ADĂPOSTURILOR PENTRU ANIMALE
        Nr. ..... data .................
        Având în vedere cererea şi documentaţia depusă la Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, înregistrată cu nr. .......... din data ............ de către ................. cu sediul în ............................ coordonate GPS .................. se dispune înregistrarea sanitar - veterinară a mijlocului de transport cu:
        numărul de înmatriculare ..............................
        specia de animale care poate fi transportată*) .........
        suprafaţa utilă (mp) **) ...............................

        DIRECTOR
        (semnătura, parafa, ştampila)
        *) Numărul de înregistrare are următorul format: XX- NNN, unde XX - codul judeţului şi NNN - un număr atribuit cronologic, începând cu cifra 001;
        VERSO
        **) Speciile şi categoriile de animale transportate, precum şi suprafaţa necesară fiecărui animal pentru transport:

┌───────────────────┬──────────┬───────┐
│ │ │Numărul│
│Specia şi categoria│Suprafaţa │maxim │
│de animale │ │de │
│ │ │animale│
├───────────────────┼──────────┼───────┤
│ │1,75 mp │ │
│Cai adulţi │(0,7 x │ │
│ │2,5m) │ │
├───────────────────┼──────────┼───────┤
│Cai tineri (6-24 │l,2 mp │ │
│luni) (călătorii de│(0,6 x 2 │ │
│până la 48 ore) │m) │ │
├───────────────────┼──────────┼───────┤
│Cai tineri (6-24 │2,4 mp │ │
│luni) (călătorii de│(l,2 x 2 │ │
│peste 48 ore) │m) │ │
├───────────────────┼──────────┼───────┤
│Ponei (sub 144 cm )│1 mp (0,6 │ │
│ │x 1,8 m) │ │
├───────────────────┼──────────┼───────┤
│Mânji (0-6 luni) │1,4 mp (l │ │
│ │x 1,4 m) │ │
├───────────────────┼──────────┼───────┤
│Viţei de talie mică│0,30- 0,40│ │
│50 kg │mp │ │
├───────────────────┼──────────┼───────┤
│Viţei de talie │0,40 - │ │
│medie 110kg │0,70 mp │ │
├───────────────────┼──────────┼───────┤
│Viţei de talie mare│0,70 - │ │
│200 kg │0,95 mp │ │
├───────────────────┼──────────┼───────┤
│Bovine de talie │0,95 - │ │
│medie 325 kg │1,30 mp │ │
├───────────────────┼──────────┼───────┤
│Bovine de talie │1,30 - │ │
│mare 550 kg │1,60mp │ │
├───────────────────┼──────────┼───────┤
│Bovine de talie │ │ │
│foarte mare > 700 │> l,60 mp │ │
│kg │ │ │
├───────────────────┼──────────┼───────┤
│Ovine tunse şi miei│ │ │
│cu greutatea egală │0,20 - │ │
│sau mai mare de 26 │0,30 mp │ │
│kg < 55 │ │ │
├───────────────────┼──────────┼───────┤
│Ovine tunse şi miei│ │ │
│cu greutatea egală │> 0,30 mp │ │
│sau mai mare de 26 │ │ │
│kg > 55 kg │ │ │
├───────────────────┼──────────┼───────┤
│Ovine netunse < 55 │0,30- 0,40│ │
│kg │mp │ │
├───────────────────┼──────────┼───────┤
│Ovine netunse > │> 0,40 mp │ │
│55kg │ │ │
├───────────────────┼──────────┼───────┤
│Oi în gestaţie │0,40 - │ │
│avansată < 55 kg │0,50 mp │ │
├───────────────────┼──────────┼───────┤
│Oi în gestaţie │> 0,50 mp │ │
│avansată > 55 kg │ │ │
├───────────────────┼──────────┼───────┤
│Caprine < 35kg │0,20 - │ │
│ │0,30 mp │ │
├───────────────────┼──────────┼───────┤
│Caprine 35 - 55 kg │0,30 - │ │
│ │0,40 mp │ │
├───────────────────┼──────────┼───────┤
│Caprine > 55kg │0,40 - │ │
│ │0,75 mp │ │
├───────────────────┼──────────┼───────┤
│Capre în gestaţie │0,40 - │ │
│avansată < 55kg │0,50 mp │ │
├───────────────────┼──────────┼───────┤
│Capre în gestaţie │> 0,50 mp │ │
│avansată > 55kg │ │ │
├───────────────────┼──────────┼───────┤
│ │nu trebuie│ │
│Porcine-100 kg │să │ │
│ │depăşească│ │
│ │235 kg/mp │ │
├───────────────────┴──────────┴───────┤
│PĂSĂRI │
├───────────────────┬──────────┬───────┤
│ │ │Numărul│
│Categoria │Suprafaţa │maxim │
│ │în cmp │de │
│ │ │pasări │
├───────────────────┼──────────┼───────┤
│Pui de o zi │21-25 cmp/│ │
│ │cap │ │
├───────────────────┼──────────┼───────┤
│Păsări până în 1,6 │180-200 │ │
│kg │cmp/cap │ │
├───────────────────┼──────────┼───────┤
│Păsări între │160 cmp/ │ │
│1,6-3kg │cap │ │
├───────────────────┼──────────┼───────┤
│Păsări 3-5 kg │115 cmp/ │ │
│ │cap │ │
├───────────────────┼──────────┼───────┤
│Păsări peste 5 kg │105 cmp/ │ │
│ │cap │ │
└───────────────────┴──────────┴───────┘

        Mijloacele de transport aparţinând consiliilor locale/judeţene/asociaţii/fundaţii pot circula pe teritoriul judeţului unde au fost înregistrate/unde este situat adăpostul.

    ANEXA 8 B

        la norma sanitară veterinară
        AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA
        ALIMENTELOR
        DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
&n