Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMĂ nr. 8 din 17 aprilie 2024  privind modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 41/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor care desfăşoară activitate de asigurare şi/sau reasigurare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORMĂ nr. 8 din 17 aprilie 2024 privind modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 41/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor care desfăşoară activitate de asigurare şi/sau reasigurare

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 412 din 7 mai 2024
    În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) şi ale art. 6 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) lit. b) şi art. 28 alin. (8) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al prevederilor art. 173 alin. (1) lit. t) şi art. 179 alin. (4) teza a II-a din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale prevederilor art. 31 alin. (5) din Legea nr. 71/2019 privind societăţile mutuale de asigurare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
    în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei din data de 6 martie 2024,
    Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea normă:
    ART. I
    Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 41/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor care desfăşoară activitate de asigurare şi/sau reasigurare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2 şi 2 bis din 4 ianuarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Preambulul se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. b) şi ale art. 6 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) lit. b) şi art. 28 alin. (8) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al prevederilor art. 173 alin. (1) lit. t) şi art. 179 alin. (4) teza a II-a din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale prevederilor art. 31 alin. (5) din Legea nr. 71/2019 privind societăţile mutuale de asigurare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,"

    2. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Reglementările contabile prevăzute la alin. (1) se aplică următoarelor entităţi:
    a) societăţilor de asigurare şi/sau reasigurare, cu sediul pe teritoriul României, persoane juridice române, autorizate să îşi desfăşoare activitatea în condiţiile Legii nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 71/2019 privind societăţile mutuale de asigurare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
    b) subunităţilor fără personalitate juridică, cu sediul în România/străinătate, care aparţin societăţilor prevăzute la lit. a);
    c) subunităţilor fără personalitate juridică stabilite în România în conformitate cu prevederile Legii nr. 237/2015, cu modificările şi completările ulterioare, deţinute de către societăţi de asigurare şi/sau reasigurare cu sediul în state terţe;
    d) subunităţilor fără personalitate juridică stabilite în România în conformitate cu prevederile Legii nr. 237/2015, cu modificările şi completările ulterioare, deţinute de către societăţi de asigurare şi/sau reasigurare cu sediul în alte state membre."

    3. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    Consiliul de administraţie/Membrii directoratului, conducătorul compartimentului economico-financiar sau persoanele desemnate potrivit legii din cadrul societăţilor de asigurare şi/sau reasigurare răspund potrivit responsabilităţilor şi competenţelor stabilite pentru întocmirea şi aprobarea corespunzătoare a propriilor politici contabile conforme cu reglementările contabile din anexă."

    4. La anexă, la capitolul 1 „Aria de aplicabilitate, definiţii şi categorii de entităţi raportoare şi de grupuri“, la secţiunea 1.1 „Aria de aplicabilitate“, la punctul 3, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "3. -

    (1) Prezentele reglementări se aplică următoarelor entităţi:
    a) societăţilor de asigurare şi/sau reasigurare, indiferent de forma juridică a acestora, cu sediul pe teritoriul României, persoane juridice române, autorizate să îşi desfăşoare activitatea în condiţiile Legii nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 71/2019 privind societăţile mutuale de asigurare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, denumite în continuare societăţi de asigurare şi/sau reasigurare;
    b) subunităţilor fără personalitate juridică, cu sediul în România/străinătate, care aparţin societăţilor de asigurare şi/sau reasigurare prevăzute la lit. a), în condiţiile prevăzute de prezentele reglementări;
    c) subunităţilor fără personalitate juridică stabilite în România în conformitate cu prevederile Legii nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 237/2015, deţinute de către societăţi de asigurare şi/sau reasigurare cu sediul în state terţe, în condiţiile prevăzute de prezentele reglementări;
    d) subunităţilor fără personalitate juridică stabilite în România în conformitate cu prevederile Legii nr. 237/2015 deţinute de către societăţi de asigurare şi/sau reasigurare cu sediul în alte state membre, în condiţiile prevăzute de prezentele reglementări.
    .......................................................................................

    (3) În cuprinsul prezentelor reglementări:
    a) referirile la societăţile de asigurare şi/sau reasigurare se citesc ca referiri la toate entităţile prevăzute la alin. (1), cu excepţia cazului în care se prevede altfel;
    b) referirile la profit şi pierdere se consideră a fi făcute atât la profitul şi pierderea înregistrate de societăţile pe acţiuni, cât şi la excedentul şi deficitul înregistrate de societăţile mutuale;
    c) referirile la formularul Contul de profit şi pierdere se citesc ca referiri la Contul de profit/excedent şi pierdere/deficit întocmit atât de societăţile pe acţiuni, cât şi de societăţile mutuale, cu excepţia cazului în care se prevede altfel;
    d) referirile la primele de asigurare se asimilează şi contribuţiilor fixe şi variabile specifice societăţilor mutuale de asigurare;
    e) referirile la capitalurile proprii se consideră a fi făcute şi la fondurile mutuale proprii, cu excepţia cazului în care se prevede altfel;
    f) referirile la acţionari se consideră a fi făcute şi la membrii societăţilor mutuale, cu excepţia cazului în care se prevede altfel."

    5. La anexă, la capitolul 1 „Aria de aplicabilitate, definiţii şi categorii de entităţi raportoare şi de grupuri“, la secţiunea 1.2 „Definiţii“, partea introductivă a punctului 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "8. În înţelesul prezentelor reglementări, termenii şi expresiile folosite au înţelesul prevăzut în Legea nr. 237/2015 şi în Legea nr. 71/2019 privind societăţile mutuale de asigurare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, denumită în continuare Legea nr. 71/2019, precum şi următoarele semnificaţii:"

    6. La anexă, la capitolul 2 „Dispoziţii şi principii generale“, la secţiunea 2.1 „Dispoziţii generale“, punctul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "16. -

    (1) Situaţiile financiare anuale cuprind:
    - bilanţul;
    – contul de profit/excedent şi pierdere/deficit;
    – situaţia modificărilor capitalului propriu/fondurilor mutuale proprii;
    – situaţia fluxurilor de trezorerie; şi
    – notele explicative la situaţiile financiare anuale.

    (2) Entităţile de interes public, menţionate la pct. 3 alin. (1) lit. a), şi subunităţile menţionate la pct. 3 alin. (1) lit. c) întocmesc situaţii financiare anuale care cuprind:
    a) bilanţ;
    b) cont de profit/excedent şi pierdere/deficit;
    c) situaţia modificărilor capitalurilor proprii/fondurilor mutuale proprii;
    d) situaţia fluxurilor de trezorerie;
    e) note explicative la situaţiile financiare anuale.

    (3) Subunităţile menţionate la pct. 3 alin. (1) lit. d) şi entităţile de interes public menţionate la pct. 3 alin. (1) lit. a) aflate în lichidare întocmesc situaţii financiare anuale simplificate, denumite raportări contabile anuale, care cuprind:
    a) bilanţ;
    b) cont de profit/excedent şi pierdere/deficit.

    (4) Situaţiile financiare anuale constituie un tot unitar.

    (5) Situaţiile financiare anuale se întocmesc în mod clar şi în concordanţă cu prevederile prezentelor reglementări.

    (6) Situaţiile financiare anuale trebuie să ofere o imagine fidelă a activelor, datoriilor, poziţiei financiare, profitului/excedentului sau pierderii/deficitului societăţii de asigurare şi/sau reasigurare."

    7. La anexă, la capitolul 2 „Dispoziţii şi principii generale“, la secţiunea 2.1 „Dispoziţii generale“, la punctul 18, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "18. - (1) Elementele direct legate de evaluarea poziţiei financiare, reflectate prin bilanţ, sunt activele, datoriile şi capitalurile proprii, respectiv fondurile mutuale proprii, după caz."

    8. La anexă, la capitolul 2 „Dispoziţii şi principii generale“, la secţiunea 2.1 „Dispoziţii generale“, la punctul 18 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) capitalurile proprii, respectiv fondurile mutuale proprii reprezintă interesul rezidual al acţionarilor sau asociaţilor, respectiv membrilor, în activele unei entităţi după deducerea tuturor datoriilor sale."

    9. La anexă, la capitolul 2 „Dispoziţii şi principii generale“, la secţiunea 2.1 „Dispoziţii generale“, la punctul 19, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În înţelesul prezentelor reglementări, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) veniturile constituie creşteri ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile, sub formă de intrări sau creşteri ale valorii activelor sau descreşteri ale datoriilor, care se concretizează în creşteri ale capitalurilor proprii/fondurilor mutuale proprii, altele decât cele rezultate din contribuţii ale acţionarilor/membrilor;
    b) cheltuielile constituie diminuări ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile sub formă de ieşiri sau descreşteri ale valorii activelor sau creşteri ale datoriilor, care se concretizează în reduceri ale capitalurilor proprii/fondurilor mutuale proprii, altele decât cele rezultate din distribuirea acestora către acţionari/membri."

    10. La anexă, la capitolul 2 „Dispoziţii şi principii generale“, la secţiunea 2.1 „Dispoziţii generale“, punctul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "20. - Dacă aplicarea prevederilor prezentelor reglementări nu este suficientă pentru a oferi o imagine fidelă a activelor, a datoriilor, a poziţiei financiare şi a profitului/excedentului sau pierderii/deficitului entităţii, în notele explicative la situaţiile financiare sunt furnizate informaţiile suplimentare necesare pentru respectarea cerinţei respective."

    11. La anexă, la capitolul 2 „Dispoziţii şi principii generale“, la secţiunea 2.1 „Dispoziţii generale“, punctul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "21. - Dacă, în cazuri excepţionale, aplicarea unei prevederi din prezentele reglementări este incompatibilă cu obligaţiile prevăzute la pct. 16 alin. (6) şi pct. 20, dispoziţia respectivă nu se aplică, pentru a oferi o imagine fidelă a activelor, a datoriilor, a poziţiei financiare şi a profitului/excedentului sau a pierderii/deficitului entităţii. Neaplicarea unei astfel de dispoziţii se prezintă în notele explicative la situaţiile financiare, împreună cu o explicaţie a motivelor şi a efectelor sale asupra activelor, datoriilor, poziţiei financiare şi a profitului/excedentului sau pierderii/deficitului entităţii."

    12. La anexă, la capitolul 2 „Dispoziţii şi principii generale“, la secţiunea 2.1 „Dispoziţii generale“, punctul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "22. -

    (1) Societăţile de asigurare şi/sau reasigurare şi subunităţile acestora prevăzute la pct. 3 depun la Autoritatea de Supraveghere Financiară şi la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor situaţii financiare anuale pe baza datelor din evidenţa contabilă, în formatul şi în termenele prevăzute de reglementările emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară, împreună cu documentele prevăzute de acestea.

    (2) Autoritatea de Supraveghere Financiară, Ministerul Finanţelor şi alte autorităţi pot solicita entităţilor să prezinte în situaţiile financiare anuale unele informaţii suplimentare faţă de cele care trebuie prezentate în concordanţă cu prezentele reglementări."

    13. La anexă, la capitolul 2 „Dispoziţii şi principii generale“, la secţiunea 2.1 „Dispoziţii generale“, la punctul 22^1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Prevederile prezentului punct nu se aplică societăţilor mutuale de asigurare."

    14. La anexă, la capitolul 2 „Dispoziţii şi principii generale“, la secţiunea 2.4 „Principii generale de raportare financiară“, punctul 46 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "46. -

    (1) Principiul prudenţei. La întocmirea situaţiilor financiare anuale, recunoaşterea şi evaluarea trebuie realizate pe o bază prudentă şi, în special:
    a) în contul de profit/excedent şi pierdere/deficit poate fi inclus numai profitul/excedentul realizat la data bilanţului;
    b) sunt recunoscute datoriile apărute în cursul exerciţiului financiar curent sau al unui exerciţiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanţului şi data întocmirii acestuia;
    c) sunt recunoscute deprecierile, indiferent dacă rezultatul exerciţiului financiar este pierdere/deficit sau profit/excedent. Înregistrarea ajustărilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se efectuează pe seama conturilor de cheltuieli, indiferent de impactul acestora asupra contului de profit/excedent şi pierdere/deficit.

    (2) Activele şi veniturile nu trebuie să fie supraevaluate, iar datoriile şi cheltuielile, subevaluate. Totuşi, exercitarea prudenţei nu permite, de exemplu, constituirea de provizioane excesive, subevaluarea deliberată a activelor sau veniturilor, dar nici supraevaluarea deliberată a datoriilor sau cheltuielilor, deoarece situaţiile financiare nu ar mai fi neutre şi nu ar mai avea calitatea de a fi credibile.

    (3) Prevederile prezentului punct referitoare la înregistrarea ajustărilor pentru deprecierea creanţelor şi la înregistrarea provizioanelor se aplică şi la întocmirea situaţiilor financiare interimare şi a raportărilor contabile întocmite potrivit legii. O asemenea metodă de recunoaştere trebuie aplicată consecvent de la o perioadă de raportare la alta."

    15. La anexă, la capitolul 2 „Dispoziţii şi principii generale“, la secţiunea 2.5 „Politici contabile, corectarea erorilor contabile, estimări şi evenimente ulterioare datei bilanţului“, la punctul 57, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) credibile în sensul că:
    (i) reprezintă fidel activele, datoriile, poziţia financiară şi profitul/excedentul sau pierderea/deficitul entităţii;
    (ii) sunt neutre;
    (iii) sunt prudente;
    (iv) sunt complete sub toate aspectele semnificative."

    16. La anexă, la capitolul 2 „Dispoziţii şi principii generale“, la secţiunea 2.5 „Politici contabile, corectarea erorilor contabile, estimări şi evenimente ulterioare datei bilanţului“, la punctul 58, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
    "(6) Aplicarea iniţială a politicii de reevaluare a imobilizărilor corporale/plasamentelor trebuie tratată ca o reevaluare, potrivit subsecţiunii 3.4.1 «Reevaluarea imobilizărilor corporale» şi subsecţiunii 3.4.2 «Reevaluarea plasamentelor"

    17. La anexă, la capitolul 2 „Dispoziţii şi principii generale“, la secţiunea 2.5 „Politici contabile, corectarea erorilor contabile, estimări şi evenimente ulterioare datei bilanţului“, după punctul 58 se introduc două noi puncte, punctele 58^1 şi 58^2, cu următorul cuprins:
    "58^1. -

    (1) Entităţile care, în baza prevederilor de la pct. 58, decid ca în cazul imobilizărilor corporale să treacă de la metoda reevaluării la metoda costului procedează la ajustarea sumelor evidenţiate în contul 105 «Rezerve din reevaluare» în funcţie de modalitatea în care, pe perioada în care a fost efectuată reevaluarea, au transferat sumele în rezultatul reportat (contul 1175 «Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare»), după cum urmează:
    a) entităţile care au avut ca politică contabilă transferul rezervei din reevaluare în contul de rezultat reportat, pe măsura amortizării activului, închid rezerva din reevaluare (soldul contului 105 «Rezerve din reevaluare») pe seama imobilizării căreia îi corespunde rezerva respectivă (articol contabil 105 «Rezerve din reevaluare» = 21x «Imobilizări corporale»);
    b) entităţile care au avut ca politică contabilă transferul rezervei din reevaluare în contul de rezultat reportat, la scoaterea din evidenţă a imobilizării pentru care s-a constituit rezerva respectivă, procedează astfel:
    (i) transferă din contul 105 «Rezerve din reevaluare» în contul 11715/11725/11735 «Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare» rezerva corespunzătoare sumelor amortizate din valoarea imobilizării;
    (ii) reduc valoarea imobilizării cu rezerva din reevaluare aferentă valorii care nu a fost amortizată (articol contabil 105 «Rezerve din reevaluare» = 21x «Imobilizări corporale»)

    (2) În scopul determinării cheltuielilor cu amortizarea, costul imobilizărilor corporale la data schimbării de politică contabilă, în condiţiile alin. (1), este valoarea rămasă în urma ajustărilor prevăzute la acel alineat.

    (3) Entităţile care modifică politica contabilă aplicabilă imobilizărilor corporale în sensul că decid să treacă de la metoda reevaluării la metoda costului aplică prevederile alin. (1), prin excepţie de la cerinţele pct. 58^2 alin. (1).

    (4) Entităţile care, în baza prevederilor de la pct. 58, decid ca în cazul imobilizărilor corporale să treacă de la metoda reevaluării la metoda costului vor urmări ca aplicarea acestei opţiuni să nu conducă la subevaluarea activelor respective, faţă de valoarea care ar fi fost recunoscută în bilanţ dacă acele imobilizări corporale nu ar fi fost reevaluate.

    (5) Prevederile prezentului punct se aplică indiferent dacă reevaluarea a fost efectuată prin aplicarea unui indice sau prin recalcularea valorii nete a imobilizării.
58^2. -

    (1) Efectele modificării politicilor contabile aferente exerciţiilor financiare precedente se înregistrează pe seama rezultatului reportat (conturile 11713/11723/11733 «Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile»), dacă efectele modificării pot fi cuantificate.

    (2) Efectele modificării politicilor contabile aferente exerciţiului financiar curent se contabilizează pe seama conturilor de cheltuieli şi venituri ale perioadei.

    (3) Dacă efectul modificării politicii contabile este imposibil de stabilit pentru perioadele trecute, modificarea politicilor contabile se efectuează pentru perioadele viitoare, începând cu exerciţiul financiar curent şi exerciţiile financiare următoare celui în care s-a luat decizia modificării politicii contabile.

    (4) În cazul modificării politicilor contabile pentru o perioadă anterioară, entităţile trebuie să ia în considerare efectele fiscale ale acestora."

    18. La anexă, la capitolul 2 „Dispoziţii şi principii generale“, la secţiunea 2.5 „Politici contabile, corectarea erorilor contabile, estimări şi evenimente ulterioare datei bilanţului“, la punctul 67, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Evenimentele ulterioare datei bilanţului includ toate evenimentele ce au loc până la data la care situaţiile financiare anuale sunt autorizate pentru emitere, chiar dacă acele evenimente au loc după declararea publică a profitului/excedentului sau a altor informaţii financiare selectate."

    19. La anexă, la capitolul 3 „Reguli generale de evaluare“, la secţiunea 3.2 „Evaluarea la inventar şi prezentarea elementelor în bilanţ“, la punctul 80, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Din sursele interne de informaţii se exemplifică următoarele elemente:
    a) există indicii de uzură fizică sau morală a imobilizării;
    b) pe parcursul perioadei au avut loc modificări semnificative, cu efect negativ asupra entităţii, sau astfel de modificări se vor produce în viitorul apropiat, în ceea ce priveşte gradul sau modul în care imobilizarea este utilizată sau se aşteaptă să fie utilizată; astfel de modificări includ: situaţiile în care imobilizarea devine neproductivă, planurile de restructurare sau de întrerupere a activităţii căreia îi este dedicată imobilizarea, precum şi planificarea cedării imobilizării înainte de data estimată anterior;
    c) raportările interne pun la dispoziţie indicii cu privire la faptul că rezultatele economice ale unei imobilizări sunt sau vor fi mai slabe decât cele scontate; indiciile de depreciere a imobilizărilor, puse la dispoziţie de raportările interne, includ:
    (i) fluxul de numerar necesar pentru achiziţionarea unei imobilizări similare, pentru exploatarea sau întreţinerea imobilizării, este semnificativ mai mare decât cel prevăzut iniţial în buget;
    (ii) rezultatul din exploatare generat de imobilizare este vizibil inferior celui prevăzut în buget;
    (iii) o scădere semnificativă a profitului/excedentului din exploatare prevăzut în buget, respectiv o creştere semnificativă a pierderilor/deficitelor prevăzute în buget, generate de imobilizare etc."

    20. La anexă, la capitolul 3 „Reguli generale de evaluare“, la secţiunea 3.4 „Evaluarea alternativă la valoarea justă“, punctul 113 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "113. - Metoda aplicată fiecărei poziţii a plasamentelor se precizează în notele explicative la situaţiile financiare, împreună cu sumele astfel determinate."

    21. La anexă, la capitolul 3 „Reguli generale de evaluare“, la secţiunea 3.4 „Evaluarea alternativă la valoarea justă“, punctul 114 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "114. - Atunci când plasamentele din postul B al activului, altele decât terenurile şi construcţiile, precum şi plasamentele din postul C al activului se reevaluează la valoarea justă, rezultatele reevaluării se înregistrează în contul de profit şi pierdere în conturile de Plusvalori/Minusvalori nerealizate din plasamente."

    22. La anexă, titlul capitolului 4 „Bilanţul şi contul de profit şi pierdere“, titlul secţiunii 4.1 „Dispoziţii generale privind bilanţul şi contul de profit şi pierdere“ şi punctele 126-129 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "    CAP. 4
    Bilanţul şi contul de profit/excedent şi pierdere/deficit
    SECŢIUNEA 4.1
    Dispoziţii generale privind bilanţul şi contul de profit/excedent şi pierdere/deficit
    126. - Formatul bilanţului şi cel al contului de profit/excedent şi pierdere/deficit nu se modifică de la un exerciţiu financiar la altul. În cazuri excepţionale sunt permise totuşi abateri de la acest principiu pentru a se oferi o imagine fidelă a activelor, datoriilor, poziţiei financiare şi a profitului/excedentului sau pierderii/deficitului entităţii. Astfel de abateri şi justificările corespunzătoare se prezintă în notele explicative la situaţiile financiare.
    127. -

    (1) În bilanţ, în contul de profit/excedent şi pierdere/ deficit, elementele se prezintă separat, în ordinea indicată.

    (2) O subclasificare mai detaliată a elementelor se poate face numai în notele explicative.

    (3) În cuprinsul prezentului capitol, prin termenul «reasigurător» se înţelege atât societatea care desfăşoară activitate de asigurare şi activitate de reasigurare, cât şi societatea care desfăşoară exclusiv activitate de reasigurare.
    128. -

    (1) Elementele din bilanţ şi din contul de profit/excedent şi pierdere/deficit care sunt precedate de cifre arabe pot fi combinate într-un singur element în situaţiile financiare dacă:
    a) acestea au o valoare nesemnificativă şi sunt combinate în scopul oferirii unei imagini fidele a activelor, datoriilor, poziţiei financiare şi a profitului/excedentului sau pierderii/deficitului entităţii; sau
    b) o astfel de combinare oferă un nivel mai mare de claritate, cu condiţia ca elementele astfel combinate să fie prezentate separat în notele explicative.

    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), combinarea nu este permisă pentru elementele din bilanţ privind rezervele tehnice şi nici pentru elementele din contul de profit/excedent şi pierdere/deficit indicate la poziţiile I 1, I 4, II 1, II 5 şi II 6.
    129. -

    (1) Pentru fiecare element de bilanţ, de cont de profit/excedent şi pierdere/deficit şi, după caz, din situaţia modificărilor capitalului propriu/fondurilor mutuale proprii şi situaţia fluxurilor de trezorerie trebuie prezentată valoarea aferentă exerciţiului financiar la care se referă bilanţul, contul de profit/excedent şi pierdere/deficit şi, după caz, situaţia modificărilor capitalului propriu/fondurilor mutuale proprii şi situaţia fluxurilor de trezorerie, precum şi valoarea aferentă elementului corespondent pentru exerciţiul financiar precedent.
    Ca urmare, un element de bilanţ, din contul de profit/excedent şi pierdere/deficit şi, după caz, din situaţia modificărilor capitalului propriu/fondurilor mutuale proprii şi situaţia fluxurilor de trezorerie pentru care nu există valoare, nu trebuie prezentat, cu excepţia cazului în care există un element corespondent pentru exerciţiul financiar precedent.

    (2) În cazul în care valorile prevăzute la alin. (1) nu sunt comparabile, acest lucru se prezintă în notele explicative, însoţit de explicaţii."

    23. La anexă, la capitolul 4 „Bilanţul şi contul de profit şi pierdere“, la secţiunea 4.2 „Prezentarea bilanţului“, punctul 131 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "131. - Formatul bilanţului este următorul: BILANŢ
    ACTIV A. Active necorporale
    1. Cheltuieli de constituire
    2. Cheltuieli de dezvoltare
    3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci, drepturi şi active similare
    4. Fondul comercial
    5. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale
    6. Alte imobilizări necorporale
    B. Plasamente
    I. Plasamente în imobilizări corporale şi în curs
    1. Terenuri şi construcţii
    2. Avansuri şi plasamente în imobilizări corporale în curs de execuţie
    II. Plasamente deţinute la entităţile afiliate, entităţile asociate, entităţi controlate în comun şi alte plasamente în imobilizări financiare
    1. Titluri de participare deţinute la entităţile afiliate
    2. Titluri de creanţă şi împrumuturi acordate entităţilor afiliate
    3. Participări la entităţile asociate şi entităţi controlate în comun
    4. Titluri de creanţă şi împrumuturi acordate entităţilor asociate şi entităţilor controlate în comun
    5. Alte plasamente în imobilizări financiare
    III. Alte plasamente financiare
    1. Acţiuni, alte titluri cu venit variabil şi unităţi la fondurile comune de plasament
    2. Obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix
    3. Părţi în fonduri comune de investiţii
    4. Împrumuturi ipotecare
    5. Alte împrumuturi
    6. Depozite la instituţiile de credit
    7. Alte plasamente financiare
    IV. Depozite la societăţi cedente
    C. Plasamente aferente asigurărilor de viaţă pentru care expunerea la riscul de investiţii este transferată contractantului
    D. Partea din rezervele tehnice aferente contractelor cedate în reasigurare
    I. Partea din rezervele tehnice aferente contractelor cedate în reasigurare la asigurări generale
    1. Partea din rezerva de prime aferentă contractelor cedate în reasigurare
    2. Partea din rezerva pentru participare la beneficii şi risturnuri aferentă contractelor cedate în reasigurare
    3. Partea din rezerva de daune aferentă contractelor cedate în reasigurare
    4. Partea din alte rezerve tehnice aferentă contractelor cedate în reasigurare
    a) Partea din rezerva pentru riscuri neexpirate aferentă contractelor cedate în reasigurare
    b) Partea din rezerva de catastrofă aferentă contractelor cedate în reasigurare
    c) Partea din alte rezerve tehnice aferentă contractelor cedate în reasigurare
    II. Partea din rezervele tehnice aferente contractelor cedate în reasigurare la asigurări de viaţă
    1. Partea din rezerva matematică aferentă contractelor cedate în reasigurare
    2. Partea din rezerva de prime aferentă contractelor cedate în reasigurare
    3. Partea din rezerva pentru participare la beneficii şi risturnuri aferentă contractelor cedate în reasigurare
    4. Partea din rezerva de daune aferentă contractelor cedate în reasigurare
    5. Partea din alte rezerve tehnice aferentă contractelor cedate în reasigurare
    III. Partea din rezerva matematică aferentă asigurărilor de viaţă pentru care expunerea la riscul de investiţii este transferată contractantului cedată în reasigurare
    E. Creanţe (cu prezentarea distinctă a sumelor de încasat de la entităţile afiliate, de la entităţi asociate şi entităţi controlate în comun)
    Sume de încasat de la entităţile afiliate
    Sume de încasat de la entităţi asociate şi entităţi controlate în comun
    I. Creanţe provenite din operaţiuni de asigurare directă
    1. Asiguraţi
    2. Intermediari în asigurări
    3. Alte creanţe provenite din operaţiuni de asigurare directă
    II. Creanţe provenite din operaţiuni de reasigurare
    III. Alte creanţe
    IV. Creanţe privind capitalul subscris şi nevărsat/fondul iniţial subscris şi nevărsat
    V. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar*
    * Pentru societăţile pe acţiuni. Societăţile mutuale completează valoarea 0.
    F. Alte elemente de activ
    I. Imobilizări corporale şi stocuri
    1. Instalaţii tehnice şi maşini
    2. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier
    3. Avansuri şi imobilizări corporale în curs de execuţie
    Stocuri
    4. Materiale consumabile
    5. Avansuri pentru cumpărări de stocuri
    II. Casa şi conturi la bănci
    III. Alte elemente de activ
    G. Cheltuieli în avans
    I. Dobânzi şi chirii înregistrate în avans
    II. Cheltuieli de achiziţie reportate
    1. Cheltuieli de achiziţie reportate privind asigurările generale
    2. Cheltuieli de achiziţie reportate privind asigurările de viaţă
    III. Alte cheltuieli înregistrate în avans
    PASIV A. Capital/Fonduri mutuale proprii şi rezerve
    I.a) Capital social subscris, din care:
    - capital vărsat
    I.b) Elemente asimilate capitalului (Fondul de dotare al sucursalelor din România care aparţin persoanelor juridice din străinătate)/Fonduri mutuale (Fondul iniţial, Fondul de echilibrare pentru situaţii nefavorabile)
    I.c) Alte elemente de capitaluri proprii/Alte fonduri ale societăţilor mutuale (Contribuţii suplimentare)
    II. Prime de capital*
    * Pentru societăţile pe acţiuni. Societăţile mutuale completează valoarea 0.
    III. Rezerve din reevaluare
    IV. Rezerve
    1. Rezerve legale
    2. Rezerve statutare sau contractuale
    3. Alte rezerve
    Acţiuni proprii*
    Câştiguri legate de instrumente de capitaluri proprii*
    Pierderi legate de instrumente de capitaluri proprii*
    V. Rezultatul reportat
    VI. Rezultatul exerciţiului
    VII. Repartizarea profitului/excedentului
    B. Datorii subordonate
    C. Rezerve tehnice
    I. Rezerve tehnice privind asigurările generale, din care:
    1. Rezerva de prime asigurări generale
    2. Rezerva pentru participare la beneficii şi risturnuri privind asigurările generale
    3. Rezerva de daune privind asigurări generale
    a) Rezerva de daune avizate
    b) Rezerva de daune neavizate
    4. Alte rezerve tehnice pentru asigurări generale, din care:
    a) Rezerva pentru riscuri neexpirate
    b) Rezerva de catastrofă
    c) Alte rezerve tehnice
    II. Rezerve tehnice privind asigurările de viaţă, din care:
    1. Rezerve matematice
    2. Rezerva de prime asigurări de viaţă
    3. Rezerva pentru participare la beneficii şi risturnuri privind asigurările de viaţă
    4. Rezerva de daune privind asigurările de viaţă
    a) Rezerva de daune avizate
    b) Rezerva de daune neavizate
    5. Alte rezerve tehnice privind asigurările de viaţă
    D. Rezerva matematică aferentă asigurărilor de viaţă pentru care expunerea la riscul de investiţii este transferată contractantului
    E. Provizioane
    1. Provizioane pentru beneficiile angajaţilor
    2. Provizioane pentru impozite
    3. Alte provizioane
    F. Depozite primite de la reasigurători
    G. Datorii (cu prezentarea distinctă a datoriilor privind entităţile afiliate, entităţile asociate şi controlate în comun)
    Sume datorate entităţilor afiliate
    Sume datorate entităţilor asociate şi controlate în comun
    I. Datorii provenite din operaţiuni de asigurare directă
    II. Datorii provenite din operaţiuni de reasigurare
    III. Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni
    IV. Sume datorate instituţiilor de credit
    V. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale şi datorii pentru asigurările sociale
    H. Venituri în avans
    I. Subvenţii pentru investiţii
    II. Venituri înregistrate în avans"

    24. La anexă, la capitolul 4 „Bilanţul şi contul de profit şi pierdere“, la secţiunea 4.3 „Dispoziţii speciale cu privire la anumite elemente de bilanţ“, la punctul 149, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) La înregistrarea rezervelor de daună avizate şi neavizate cedate în reasigurare, societatea care cedează riscul ţine cont şi de riscul de contrapartidă."

    25. La anexă, la capitolul 4 „Bilanţul şi contul de profit şi pierdere“, la secţiunea 4.3 „Dispoziţii speciale cu privire la anumite elemente de bilanţ“, denumirea punctului 153 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "153. Capital social subscris [post A I.a)]"

    26. La anexă, la capitolul 4 „Bilanţul şi contul de profit şi pierdere“, la secţiunea 4.3 „Dispoziţii speciale cu privire la anumite elemente de bilanţ“, după punctul 153 se introduce un nou punct, punctul 153^1, cu următorul cuprins:
    "153^1. Fonduri mutuale [post A I.b)]

    (1) Fondul iniţial se constituie la dispoziţia societăţii mutuale prin aportul membrilor fondatori în vederea constituirii societăţii.

    (2) Fondul iniţial subscris şi vărsat se înregistrează distinct în contabilitate, pe baza actelor de constituire a persoanei juridice şi a documentelor justificative privind vărsămintele de fonduri; contabilitatea analitică a fondului iniţial se ţine pe membri fondatori cuprinzând valoarea aportului individual.

    (3) Fondul de echilibrare pentru situaţii nefavorabile este constituit prin alocări din excedentul anual al societăţii mutuale, în scopul acoperirii eventualelor pierderi rezultate din activitatea societăţii, conform art. 2 lit. d) şi art. 15 din Legea nr. 71/2019."

    27. La anexă, la capitolul 4 „Bilanţul şi contul de profit şi pierdere“, la secţiunea 4.3 „Dispoziţii speciale cu privire la anumite elemente de bilanţ“, punctul 154 se abrogă.
    28. La anexă, la capitolul 4 „Bilanţul şi contul de profit şi pierdere“, la secţiunea 4.4 „Active imobilizate“, la punctul 164, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
    "(6) Pe perioada neutilizării activului, amortizarea nu este nici întreruptă, nici diminuată în funcţie de utilizarea redusă a acestuia, cu excepţia cazului în care activul este complet amortizat. Cu toate acestea, în cazul utilizării metodei de amortizare calculată pe unitate de produs sau serviciu, cheltuielile de amortizare pot fi zero atunci când nu există producţie, amortizarea bazându-se în acest caz pe utilizarea activului."

    29. La anexă, la capitolul 4 „Bilanţul şi contul de profit şi pierdere“, la secţiunea 4.4 „Active imobilizate“, la punctul 190, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Prevederile alin. (3) se aplică, de asemenea, avansurilor în valută acordate entităţilor afiliate, asociate şi entităţilor controlate în comun, respectiv încasate de la acestea."

    30. La anexă, la capitolul 4 „Bilanţul şi contul de profit şi pierdere“, la secţiunea 4.4 „Active imobilizate“, la punctul 191, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În situaţia în care cheltuielile de constituire nu au fost integral amortizate, nu se face nicio distribuire din profituri/excedent, cu excepţia cazului în care suma rezervelor disponibile pentru distribuire şi a profitului/excedentului reportat este cel puţin egală cu cea a cheltuielilor neamortizate."

    31. La anexă, la capitolul 4 „Bilanţul şi contul de profit şi pierdere“, la secţiunea 4.4 „Active imobilizate“, la punctul 194, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "194. - (1) În situaţia în care cheltuielile de dezvoltare nu au fost integral amortizate, nu se face nicio distribuire din profituri/excedent, cu excepţia cazului în care suma rezervelor disponibile pentru distribuire şi a profitului/excedentului reportat este cel puţin egală cu cea a cheltuielilor neamortizate."

    32. La anexă, la capitolul 4 „Bilanţul şi contul de profit şi pierdere“, la secţiunea 4.4 „Active imobilizate“, punctul 203 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "203. - În situaţia în care cheltuielile de dezvoltare nu au fost integral amortizate, nu se face nicio distribuire din profituri/excedent, cu excepţia cazului în care suma rezervelor disponibile pentru distribuire şi a profitului/excedentului reportat este cel puţin egală cu cea a cheltuielilor neamortizate."

    33. La anexă, la capitolul 4 „Bilanţul şi contul de profit şi pierdere“, la secţiunea 4.4 „Active imobilizate“, la punctul 204, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) În situaţia în care cheltuielile de constituire nu au fost integral amortizate, nu se face nicio distribuire din profituri/excedent, cu excepţia cazului în care suma rezervelor disponibile pentru distribuire şi a profitului/excedentului reportat este cel puţin egală cu cea a cheltuielilor neamortizate."

    34. La anexă, la capitolul 4 „Bilanţul şi contul de profit şi pierdere“, la secţiunea 4.4 „Active imobilizate“, punctul 213 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "213. - În categoria imobilizărilor corporale se urmăresc distinct: instalaţiile tehnice şi maşini şi alte instalaţii, utilaje, mobilier avansuri şi imobilizări corporale în curs de execuţie. Pentru acestea se aplică regulile generale de recunoaştere, evaluare şi amortizare, aplicabile imobilizărilor corporale."

    35. La anexă, la capitolul 4 „Bilanţul şi contul de profit şi pierdere“, la secţiunea 4.4 „Active imobilizate“, la punctul 229, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "229. - (1) Componentele unor elemente de imobilizări corporale pot necesita înlocuirea la intervale regulate de timp."

    36. La anexă, la capitolul 4 „Bilanţul şi contul de profit şi pierdere“, la secţiunea 4.4 „Active imobilizate“, la punctul 235 litera a), punctul (i) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(i) sub rezerva respectării condiţiilor de la lit. b), o scădere a datoriei majorează rezerva din reevaluare din capitalurile proprii, cu excepţia cazului în care ea trebuie recunoscută în contul de profit şi pierdere în măsura în care reia o reducere din reevaluarea aceluiaşi activ, care a fost recunoscută anterior drept cheltuială;"

    37. La anexă, la capitolul 4 „Bilanţul şi contul de profit şi pierdere“, la secţiunea 4.4 „Active imobilizate“, la punctul 241, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În scopul prezentării în contul de profit/excedent şi pierdere/deficit, câştigurile sau pierderile obţinute în urma casării sau cedării unei imobilizări corporale trebuie determinate ca diferenţă între veniturile generate de scoaterea din evidenţă şi valoarea sa neamortizată, inclusiv cheltuielile ocazionate de aceasta, şi trebuie prezentate ca valoare netă, la venituri sau cheltuieli, după caz, în contul de profit/excedent şi pierdere/deficit, la elementul «Alte venituri din exploatare», respectiv «Alte cheltuieli de exploatare», după caz."

    38. La anexă, la capitolul 4 „Bilanţul şi contul de profit şi pierdere“, la secţiunea 4.4 „Active imobilizate“, la punctul 244, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3)-(5), cu următorul cuprins:
    "(3) Acţiunile primite de entitate sau creşterea valorii nominale a acţiunilor deţinute ca urmare a încorporării rezervelor sau a primelor de capital, în capitalul social al societăţii la care sunt deţinute participaţiile, se evidenţiază în contabilitate pe seama conturilor de active corespunzătoare naturii participaţiei deţinute, respectiv de rezerve (contul 106 «Rezerve»). La cedarea acţiunilor respective, contravaloarea rezervelor corespunzătoare se transferă la venituri (articol contabil 106 «Rezerve» = 768 «Alte venituri financiare»).
(4) În cazul în care societatea la care sunt deţinute participaţiile îşi reduce capitalul social ca urmare a acoperirii pierderii contabile reportate sau a altor pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii şi acoperite din capitalul social, micşorarea numărului de acţiuni deţinute sau reducerea valorii lor nominale, după caz, se evidenţiază în contabilitatea entităţii care deţine participaţiile pe seama cheltuielilor financiare (contul 668 «Alte cheltuieli financiare»), respectiv a conturilor de active corespunzătoare naturii participaţiei deţinute.
(5) În situaţia în care se aplică prevederile alin. (4), rezerva corespunzătoare acţiunilor prevăzute la alin. (3) se transferă la venituri la cedarea acţiunilor respective."

    39. La anexă, la capitolul 4 „Bilanţul şi contul de profit şi pierdere“, la secţiunea 4.5 „Active circulante“, la punctul 257, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În cadrul stocurilor se includ şi bunurile aflate în custodie, pentru prelucrare sau în consignaţie la terţi. Acestea se înregistrează distinct în contabilitate, pe categorii de stocuri."

    40. La anexă, la capitolul 4 „Bilanţul şi contul de profit şi pierdere“, la secţiunea 4.6 „Rezerve tehnice“, punctul 269 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "269. - Sumele transferate rezervelor tehnice, constituite şi menţinute în condiţiile prevederilor legale, reprezintă obligaţii ale societăţii de asigurare şi/sau reasigurare şi se deduc din veniturile acesteia în vederea determinării profitului/excedentului."

    41. La anexă, la capitolul 4 „Bilanţul şi contul de profit şi pierdere“, la secţiunea 4.6 „Rezerve tehnice“, punctul 275 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "275. - Diminuarea sau anularea rezervelor tehnice se efectuează prin debitarea cu semnul minus a conturilor corespunzătoare de cheltuieli şi creditarea cu semnul minus a conturilor corespunzătoare de rezerve tehnice."

    42. La anexă, la capitolul 4 „Bilanţul şi contul de profit şi pierdere“, la secţiunea 4.7 „Terţi“, la punctul 287, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "287. - (1) Contabilitatea terţilor asigură evidenţa datoriilor şi creanţelor societăţii de asigurare şi/sau reasigurare în relaţiile acesteia cu asiguraţii, societăţile care acceptă în reasigurare, intermediarii în asigurări şi reasigurări, furnizorii, clienţii, personalul, asigurările sociale, bugetul statului, entităţile afiliate, entităţile asociate şi entităţile controlate în comun, asociaţii sau membrii, debitorii şi creditorii diverşi."

    43. La anexă, la capitolul 4 „Bilanţul şi contul de profit şi pierdere“, la secţiunea 4.7 „Terţi“, punctul 288 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "288. -

    (1) În conturile de furnizori şi clienţi se evidenţiază distinct datoriile, respectiv creanţele din penalităţi stabilite conform clauzelor contractuale, despăgubiri datorate pentru contracte întrerupte înainte de termen şi alte elemente de natură similară.

    (2) Avansurile acordate furnizorilor, precum şi cele primite de la clienţi se înregistrează în contabilitate în conturi distincte.

    (3) Avansurile acordate furnizorilor de imobilizări se reflectă distinct de avansurile acordate altor furnizori.

    (4) Dacă un client plăteşte o sumă înainte ca societatea să transfere acestuia un bun sau un serviciu, în momentul încasării societatea înregistrează o datorie faţă de client. În acest caz, datoria faţă de client reprezintă obligaţia societăţii de a transfera clientului bunurile sau serviciile pentru care a încasat suma respectivă.

    (5) Societatea scoate din evidenţă acea datorie şi recunoaşte venituri atunci când transferă bunurile sau serviciile respective şi, prin urmare, îşi îndeplineşte obligaţia contractuală.

    (6) Dobânzile şi penalităţile de întârziere, precum şi alte datorii de natură similară se recunosc fie în contul de profit/excedent şi pierdere/deficit, fie în rezultatul reportat, în funcţie de perioada căreia îi corespund şi cu respectarea prevederilor prezentelor reglementări."

    44. La anexă, la capitolul 4 „Bilanţul şi contul de profit şi pierdere“, la secţiunea 4.7 „Terţi“, la punctul 315, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:
    "(5) Prevederile prezentului punct se aplică inclusiv în cazul în care angajaţii primesc beneficii direct de la societatea-mamă a entităţii raportoare sau de la o altă societate din grup.
(6) În situaţia prevăzută la alin. (5), dacă tranzacţia din cadrul grupului presupune angajamente de rambursare prin care entitatea plăteşte pentru instrumentele de capitaluri proprii acordate angajaţilor, aceasta contabilizează acordarea instrumentelor de capitaluri proprii în mod distinct de angajamentul de rambursare din cadrul grupului."

    45. La anexă, la capitolul 4 „Bilanţul şi contul de profit şi pierdere“, la secţiunea 4.7 „Terţi“, punctele 317, 318 şi 323-325 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "317. - În cadrul decontărilor cu bugetul statului şi fondurile speciale se cuprind: impozitul pe profit/excedent, taxa pe valoarea adăugată, impozitul pe venituri de natura salariilor, subvenţiile de primit, alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate.
318. -

    (1) Impozitul pe profit/excedent de plată trebuie recunoscut ca datorie în limita sumei neplătite.

    (2) Dacă suma plătită depăşeşte suma datorată, surplusul trebuie recunoscut drept creanţă.

    (3) Impozitul pe profit/excedent, precum şi celelalte impozite pentru care legislaţia fiscală prevede efectuarea de plăţi anticipate se reflectă distinct în contabilitate, pe seama cheltuielilor şi a conturilor de datorii, cu evidenţierea separată a achitării contravalorii acestora.
    ..........................................................................
323. - Contabilitatea decontărilor între entităţile din cadrul grupului, cu acţionarii sau membrii cuprinde operaţiunile care se înregistrează reciproc şi în aceeaşi perioadă de gestiune, atât în contabilitatea entităţii debitoare, cât şi a celei creditoare, decontările între acţionari şi entitate privind capitalul social, dividendele cuvenite acestora, alte decontări cu acţionarii şi, de asemenea, conturile coparticipanţilor referitoare la operaţiunile efectuate în comun, în cazul asocierilor în participaţie, precum şi decontările între membri şi societatea mutuală privind fondul iniţial, contribuţiile suplimentare, distribuirea excedentului anual către membri sub forma reducerii contribuţiilor fixe sau variabile aferente contractului de asigurare următor şi alte operaţiuni.
324. -

    (1) Dividendele repartizate deţinătorilor de acţiuni, respectiv distribuirile către membri sub forma reducerii contribuţiilor fixe sau variabile, propuse sau declarate după data bilanţului, precum şi celelalte repartizări similare efectuate din profit sau excedent nu sunt recunoscute ca datorie la data bilanţului. În acest sens, sumele reprezentând dividende, distribuiri, respectiv vărsăminte la buget sunt reflectate în conformitate cu prevederile 4.13.5 «Rezultatul exerciţiului financiar, rezultatul reportat, repartizarea profitului/excedentului şi acoperirea pierderii contabile/deficitului».

    (2) Cota-parte din profit ce se plăteşte, potrivit legii, fiecărui acţionar constituie dividend şi se înregistrează în contabilitate cu ajutorul contului 457 «Dividende de plată».

    (3) Decontarea către membri a excedentului anual distribuibil înregistrat în situaţiile financiare ale societăţilor mutuale, sub forma reducerii contribuţiilor fixe sau variabile pentru contractul de asigurare următor, se înregistrează în contabilitate cu ajutorul contului 459 «Distribuiri de plată».
325. - Sumele depuse sau lăsate temporar de către acţionari la dispoziţia entităţii, precum şi dobânzile aferente, calculate în condiţiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 «Sume datorate acţionarilor - conturi curente», respectiv contul 4558 «Sume datorate acţionarilor - dobânzi la conturi curente»). Societăţile mutuale de asigurări utilizează contul 4538 «Membri - dobânzi aferente contribuţiei la fondul iniţial», respectiv analitice distincte ale contului 454 «Decontări cu membrii privind alte operaţiuni"

    46. La anexă, la capitolul 4 „Bilanţul şi contul de profit şi pierdere“, la secţiunea 4.7 „Terţi“, după punctul 325 se introduce un nou punct, punctul 325^1, cu următorul cuprins:
    "325^1. - Pe durata în care fondul iniţial nu este restituit total sau parţial membrilor fondatori ai societăţii mutuale, aceştia au dreptul să încaseze o dobândă raportată la valoarea propriei contribuţii vărsate la fondul iniţial sau, în cazul restituirilor parţiale, la valoarea rămasă din contribuţia vărsată la fondul iniţial, dacă actul constitutiv al societăţii prevede astfel (contul 4538 «Membri - dobânzi aferente contribuţiei la fondul iniţial»)."

    47. La anexă, la capitolul 4 „Bilanţul şi contul de profit şi pierdere“, la secţiunea 4.10 „Datorii pe termen lung: sume care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an“, la punctul 343, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) plata dobânzii anuale poate fi amânată, pentru unul sau mai mulţi ani, în caz de absenţă a profiturilor/excedentelor distribuibile."

    48. La anexă, la capitolul 4 „Bilanţul şi contul de profit şi pierdere“, la secţiunea 4.11 „Provizioane“, la punctul 361, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Aceste provizioane se constituie, de exemplu, pentru: diferenţe de impozite rezultate din operaţiuni de control nefinalizate; impozite pentru care entitatea are deschise procese în instanţă; rezerve din facilităţi fiscale sau alte rezerve pentru care în legislaţia fiscală există prevederi referitoare la impozitarea acestora, precum şi în alte situaţii care pot genera datorii sub forma impozitului pe profit/excedent."

    49. La anexă, la capitolul 4 „Bilanţul şi contul de profit şi pierdere“, la secţiunea 4.11 „Provizioane“, la punctul 366, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Provizioanele se evaluează înaintea determinării impozitului pe profit/excedent, tratamentul fiscal al acestora fiind cel prevăzut de legislaţia fiscală."

    50. La anexă, la capitolul 4 „Bilanţul şi contul de profit şi pierdere“, la secţiunea 4.12 „Subvenţii“, la punctul 370, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Subvenţiile guvernamentale reprezintă asistenţa acordată de guvern sub forma unor transferuri de resurse către o entitate în schimbul conformării, în trecut sau în viitor, cu anumite condiţii referitoare la activitatea de exploatare a entităţii. Subvenţiile exclud acele forme de asistenţă guvernamentală cărora nu li se poate atribui, în mod rezonabil, o anumită valoare, precum şi acele tranzacţii cu guvernul care nu se pot distinge de operaţiunile comerciale normale ale entităţii."

    51. Laanexă, la capitolul 4 „Bilanţul şi contul de profit şi pierdere“, la secţiunea 4.13 „Capitaluri proprii“, punctul 383 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "383. - Capitalul şi rezervele (capitaluri proprii) reprezintă dreptul acţionarilor asupra activelor unei entităţi, după deducerea tuturor datoriilor. Capitalurile proprii pentru societăţile pe acţiuni cuprind: aporturile de capital, primele de capital, rezervele, rezultatul reportat, rezultatul exerciţiului financiar (profit/pierdere)."

    52. La anexă, la capitolul 4 „Bilanţul şi contul de profit şi pierdere“, la secţiunea 4.13 „Capitaluri proprii“, la punctul 386, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) Principalele operaţiuni care se înregistrează în contabilitate cu privire la majorarea capitalului societăţilor pe acţiuni sunt: subscrierea şi emisiunea de noi acţiuni, încorporarea rezervelor şi alte operaţiuni, potrivit legii.
(4) Operaţiunile care se înregistrează în contabilitate cu privire la micşorarea capitalului societăţilor pe acţiuni sunt, în principal, următoarele: reducerea numărului de acţiuni sau părţi sociale sau diminuarea valorii nominale a acestora ca urmare a retragerii unor acţionari, răscumpărarea acţiunilor, acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi sau alte operaţiuni, potrivit legii."

    53. La anexă, la capitolul 4 „Bilanţul şi contul de profit şi pierdere“, la secţiunea 4.13 „Capitaluri proprii“, la punctul 386, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) Capitalul social prezentat în situaţiile financiare anuale trebuie să corespundă cu cel înregistrat la oficiul registrului comerţului."

    54. La anexă, la capitolul 4 „Bilanţul şi contul de profit şi pierdere“, la secţiunea 4.13 „Capitaluri proprii“, punctul 387 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "387. - Acţiunile proprii răscumpărate, potrivit legii, sunt prezentate în bilanţ ca o corecţie a capitalului propriu şi sunt specifice societăţilor pe acţiuni."

    55. La anexă, la capitolul 4 „Bilanţul şi contul de profit şi pierdere“, la secţiunea 4.13 „Capitaluri proprii“, titlul subsecţiunii 4.13.2 „Prime legate de capital“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "4.13.2. Prime legate de capital *pentru societăţile pe acţiuni"

    56. La anexă, la capitolul 4 „Bilanţul şi contul de profit şi pierdere“, la secţiunea 4.13 „Capitaluri proprii“, după punctul 391 se introduce un nou punct, punctul 391^1, cu următorul cuprins:
    "391^1. - Societăţile care participă la operaţiuni de reorganizare, potrivit legii, şi decid să păstreze rezervele constituite pentru scopuri fiscale pot repune rezervele respective pe seama primelor de capital (articol contabil 10412/10422/10432 «Prime de fuziune/divizare» = 10618/10628/10638 «Alte rezerve»), în limita primelor aferente operaţiunilor respective."

    57. La anexă, la capitolul 4 „Bilanţul şi contul de profit şi pierdere“, la secţiunea 4.13 „Capitaluri proprii“, la punctul 393, alineatele (2), (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Rezervele legale se constituie anual din profitul/excedentul entităţii, în cotele şi limitele prevăzute de lege, şi din alte surse prevăzute de lege.
    .........................................................................
(4) Rezervele statutare sau contractuale se constituie anual din profitul/excedentul net al entităţii, conform prevederilor din actul constitutiv al acesteia.
(5) Alte rezerve neprevăzute de lege sau de statut pot fi constituite facultativ pe seama profitului/excedentului net pentru acoperirea pierderilor contabile/deficitelor sau în alte scopuri, potrivit hotărârii adunării generale a acţionarilor/membrilor, cu respectarea prevederilor legale."

    58. La anexă, la capitolul 4 „Bilanţul şi contul de profit şi pierdere“, la secţiunea 4.13 „Capitaluri proprii“, subsecţiunea 4.13.5 „Rezultatul exerciţiului financiar, rezultatul reportat, repartizarea profitului şi acoperirea pierderii contabile“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "4.13.5. Rezultatul exerciţiului financiar, rezultatul reportat, repartizarea profitului/excedentului şi acoperirea pierderii contabile/deficitului
    394. -

    (1) În contabilitate, profitul/excedentul sau pierderea/deficitul se stabileşte cumulat de la începutul exerciţiului financiar.

    (2) Rezultatul exerciţiului se determină ca diferenţă între veniturile şi cheltuielile exerciţiului.

    (3) Rezultatul definitiv al exerciţiului financiar se stabileşte la închiderea acestuia şi reprezintă soldul final al contului de profit/excedent şi pierdere/deficit.
    395. -

    (1) Repartizarea profitului/excedentului se înregistrează în contabilitate pe destinaţii, după aprobarea situaţiilor financiare anuale. Repartizarea profitului/excedentului se efectuează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

    (2) Sumele reprezentând rezerve constituite din profitul/excedentul exerciţiului financiar curent, în baza unor prevederi legale, se înregistrează prin articolul contabil 129 «Repartizarea profitului/excedentului» = 106 «Rezerve». Profitul contabil/Excedentul rămas după această repartizare se preia la începutul exerciţiului financiar următor celui pentru care se întocmesc situaţiile financiare anuale în contul 117 «Rezultatul reportat», de unde urmează a fi repartizat pe celelalte destinaţii hotărâte de adunarea generală a acţionarilor/membrilor, cu respectarea prevederilor legale.
    396. -

    (1) Evidenţierea în contabilitate a destinaţiilor profitului contabil/excedentului se efectuează după adunarea generală a acţionarilor/membrilor care a aprobat repartizarea profitului/excedentului, prin înregistrarea sumelor reprezentând dividende cuvenite acţionarilor, distribuiri către membri, după caz, rezerve şi alte destinaţii, potrivit legii.

    (2) Închiderea conturilor 121 «Profit/excedent sau pierdere/deficit» şi 129 «Repartizarea profitului/excedentului» se efectuează la începutul exerciţiului financiar următor celui pentru care se întocmesc situaţiile financiare anuale. Ca urmare, cele două conturi apar cu soldurile corespunzătoare, în bilanţul întocmit pentru exerciţiul financiar la care se referă situaţiile financiare anuale.

    (3) În contul 117 «Rezultatul reportat» se evidenţiază distinct rezultatul reportat provenit din preluarea la începutul exerciţiului financiar curent a rezultatului din contul de profit/excedent şi pierdere/deficit al exerciţiului financiar precedent, precum şi rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile, respectiv din corectarea erorilor contabile.
    397. -

    (1) Pierderea contabilă reportată/Deficitul reportat se acoperă din profitul/excedentul exerciţiului financiar curent, după aprobarea situaţiilor financiare anuale conform legii, şi cel reportat aferent exerciţiilor financiare precedente, din rezerve, prime de capital şi capital social, fond iniţial, alte fonduri ale societăţilor mutuale, după caz, potrivit hotărârii adunării generale a acţionarilor/membrilor, cu respectarea prevederilor legale.

    (2) În lipsa unor prevederi legale exprese, ordinea surselor din care se acoperă pierderea contabilă/deficitul este la latitudinea adunării generale a acţionarilor/membrilor, respectiv a consiliului de administraţie."

    59. La anexă, la capitolul 4 „Bilanţul şi contul de profit şi pierdere“, la secţiunea 4.13 „Capitaluri proprii“, la subsecţiunea 4.13.6 „Distribuirea de dividende în cursul exerciţiului financiar“, după punctul 397^2 se introduce un nou punct, punctul 397^3, cu următorul cuprins:
    "397^3. -

    (1) Societăţile care primesc dividende în condiţiile pct. 397^1 evidenţiază sumele corespunzătoare acestora pe seama datoriilor (articol contabil 461 «Debitori diverşi»/analitic distinct = 467 «Datorii aferente distribuirilor interimare de dividende»).

    (2) Regularizarea sumelor prevăzute la alin. (1) se efectuează pe seama dividendelor cuvenite în baza situaţiilor financiare anuale aprobate, conform legii, ale societăţii care a optat să efectueze repartizări interimare de dividende (articole contabile 461 «Debitori diverşi» = 761 «Venituri din imobilizări financiare» şi 467 «Datorii aferente distribuirilor interimare de dividende» = 461 «Debitori diverşi»/analitic distinct)."

    60. La anexă, la capitolul 4 „Bilanţul şi contul de profit şi pierdere“, la secţiunea 4.13 „Capitaluri proprii“, după subsecţiunea 4.13.6 „Distribuirea de dividende în cursul exerciţiului financiar“ se introduce o nouă subsecţiune, subsecţiunea 4.13.7, cuprinzând punctul 397^4, cu următorul cuprins:
    "4.13.7. Fonduri specifice societăţilor mutuale
    397^4. -

    (1) Fondurile mutuale proprii cuprind fondul iniţial, fondul de echilibrare pentru situaţii nefavorabile, alte fonduri - contribuţii suplimentare, alte fonduri prevăzute în actul constitutiv, rezervele, rezultatul reportat şi rezultatul exerciţiului financiar (excedent/deficit).

    (2) Fondul iniţial se constituie la dispoziţia societăţii mutuale prin aportul în numerar al membrilor fondatori în vederea constituirii societăţii şi se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor de constituire şi finanţarea activităţii acesteia ulterior autorizării de funcţionare, conform prevederilor actului constitutiv.

    (3) Fondul iniţial poate fi utilizat, în conformitate cu hotărârea adunării generale a membrilor, şi pentru acoperirea totală sau parţială a pierderilor societăţii mutuale, dacă actul constitutiv prevede astfel, cu respectarea prevederilor legale.

    (4) Membrii fondatori ai societăţii mutuale au dreptul să încaseze o dobândă raportată la valoarea propriei contribuţii vărsate la fondul iniţial sau, în cazul restituirilor parţiale, la valoarea rămasă din contribuţia vărsată la fondul iniţial.

    (5) Contabilitatea analitică a fondului iniţial se ţine pe membri fondatori.

    (6) În scopul acoperirii oricăror pierderi rezultate din activitatea desfăşurată, societăţile mutuale constituie un fond de echilibrare pentru situaţii nefavorabile, prin alocarea unei părţi din excedentul anual realizat.

    (7) Societăţile mutuale pot constitui din excedentul anual distribuibil şi alte resurse financiare, inclusiv fonduri de rezervă statutare care pot fi utilizate pentru acoperirea pierderilor contabile sau în alte scopuri.

    (8) Operaţiunile care se înregistrează în contabilitate cu privire la majorarea/diminuarea fondurilor mutuale sunt:
    a) constituirea, utilizarea şi restituirea fondului iniţial;
    b) cesiunea dreptului de restituire a contribuţiei la fondul iniţial;
    c) constituirea şi utilizarea fondului de echilibrare pentru situaţii nefavorabile;
    d) constituirea şi utilizarea contribuţiilor suplimentare;
    e) repartizarea excedentului/acoperirea deficitului;
    f) alte operaţiuni, potrivit legii."

    61. La anexă, la capitolul 4 „Bilanţul şi contul de profit şi pierdere“, titlul secţiunii 4.16 „Prezentarea contului de profit şi pierdere“ şi alineatul (1) al punctului 402 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    " SECŢIUNEA 4.16
    Prezentarea contului de profit/excedent şi pierdere/deficit
    402. - (1) Contul de profit/excedent şi pierdere/deficit este format din:
    - Contul tehnic al asigurării generale;
    – Contul tehnic al asigurării de viaţă;
    – Contul netehnic."

    62. La anexă, la capitolul 4 „Bilanţul şi contul de profit şi pierdere“, la secţiunea 4.16 „Prezentarea contului de profit şi pierdere“, punctul 405 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "405. Formatul cerut pentru contul netehnic este următorul:
    III. Contul netehnic
    1. Rezultatul tehnic al asigurării generale (poz. I 10)
    2. Rezultatul tehnic al asigurării de viaţă (poz. II 13)
    3. Venituri din plasamente:
    a) Venituri din participări la societăţile în care există interese de participare, cu prezentarea distinctă a veniturilor din plasamente la entităţile afiliate
    b) Venituri din alte plasamente, cu prezentarea distinctă a veniturilor din plasamente la entităţile afiliate:
    (i) venituri provenind din terenuri şi construcţii
    (ii) venituri provenind din alte plasamente
    c) Venituri din ajustări pentru depreciere/pierdere de valoare a plasamentelor
    d) Venituri provenind din realizarea plasamentelor
    4. Plus valori nerealizate din plasamente
    5. Cota din venitul net al plasamentelor transferată din contul tehnic al asigurării de viaţă (poz. II 12)
    6. Cheltuieli cu plasamentele:
    a) Cheltuieli de gestionare a plasamentelor, inclusiv cheltuielile cu dobânzile
    b) Cheltuieli privind ajustările pentru depreciere/pierdere de valoare a plasamentelor
    c) Pierderi provenind din realizarea plasamentelor
    7. Minusvalori nerealizate din plasamente
    8. Cota din venitul net al plasamentelor transferată în contul tehnic al asigurărilor generale (poz. 12)
    9. Alte venituri netehnice
    10. Alte cheltuieli netehnice, inclusiv provizioanele şi ajustările de valoare
    11. Rezultatul curent
    (i) Profit/Excedent
    (ii) Pierdere/Deficit
    12. Venituri extraordinare
    13. Cheltuieli extraordinare
    14. Rezultatul extraordinar
    (i) Profit/Excedent
    (ii) Pierdere/Deficit
    15. Venituri totale
    16. Cheltuieli totale
    17. Rezultatul brut
    (i) Profit/Excedent
    (ii) Pierdere/Deficit
    18. Impozit pe profit/excedent
    19. Alte impozite (care nu figurează la poziţiile precedente)
    20. Rezultatul net al exerciţiului
    (i) Profit/Excedent
    (ii) Pierdere/Deficit"

    63. La anexă, la capitolul 4 „Bilanţul şi contul de profit şi pierdere“, titlul secţiunii 4.17 „Dispoziţii speciale cu privire la contul de profit şi pierdere“, punctul 406 şi titlul subsecţiunii „Prevederi referitoare la elementele din contul de profit şi pierdere“ se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    " SECŢIUNEA 4.17
    DISPOZIŢII SPECIALE CU PRIVIRE LA CONTUL DE PROFIT/EXCEDENT ŞI PIERDERE/DEFICIT
    406. - Contul de profit/excedent şi pierdere/deficit cuprinde: veniturile şi cheltuielile exerciţiului, grupate după natura lor, precum şi rezultatul exerciţiului (profit/excedent sau pierdere/deficit).
    ........................................................................
    Prevederi referitoare la elementele din contul de profit/excedent şi pierdere/deficit"

    64. La anexă, la capitolul 4 „Bilanţul şi contul de profit şi pierdere“, la secţiunea 4.17 „Dispoziţii speciale cu privire la contul de profit şi pierdere“, după punctul 408 se introduce un nou punct, punctul 408^1, cu următorul cuprins:
    "408^1. - Pentru societăţile mutuale de asigurări, contribuţiile fixe şi variabile definite potrivit legii sunt asimilate primelor brute subscrise aferente asigurărilor directe."

    65. La anexă, la capitolul 4 „Bilanţul şi contul de profit şi pierdere“, la secţiunea 4.17 „Dispoziţii speciale cu privire la contul de profit şi pierdere“, punctul 419 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "419. - Impozit pe profit/excedent
    Entităţile trebuie să prezinte în notele explicative măsura în care impozitul pe profit/excedent afectează rezultatul curent şi rezultatul extraordinar."

    66. La anexă, la capitolul 4 „Bilanţul şi contul de profit şi pierdere“, la secţiunea 4.18 „Venituri şi cheltuieli“, la punctul 420, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) Răspunderea în ceea ce priveşte încadrarea operaţiunilor care presupun colectarea de sume în numele unor terţe părţi revine societăţii."

    67. La anexă, la capitolul 4 „Bilanţul şi contul de profit şi pierdere“, la secţiunea 4.18 „Venituri şi cheltuieli“, la punctul 428, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) O promisiune de cumpărare nu generează contabilizarea de cheltuieli."

    68. La anexă, la capitolul 4 „Bilanţul şi contul de profit şi pierdere“, la secţiunea 4.18 „Venituri şi cheltuieli“, la punctul 431, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Cheltuielile cu provizioanele, amortizările şi ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare, precum şi cheltuielile cu impozitul pe profit/excedent şi alte impozite, calculate potrivit legii, se evidenţiază distinct, în funcţie de natura lor."

    69. La anexă, titlul capitolului 5 „Situaţia fluxurilor de trezorerie şi situaţia modificărilor capitalului propriu“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    CAP. 5
    Situaţia fluxurilor de trezorerie şi situaţia modificărilor capitalului propriu/fondurilor mutuale proprii
"

    70. La anexă, la capitolul 5 „Situaţia fluxurilor de trezorerie şi situaţia modificărilor capitalului propriu“, la secţiunea 5.1 „Situaţia fluxurilor de trezorerie“, punctele 435 şi 435^1 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "435. - Fluxurile de trezorerie provenite din activităţi de exploatare sunt derivate, în primul rând, din principalele activităţi producătoare de venit ale entităţii. Prin urmare, ele rezultă în general din tranzacţiile şi alte evenimente care intră în determinarea profitului/excedentului sau a pierderii/deficitului. Exemple de fluxuri de trezorerie provenite din activităţi de exploatare sunt:
    a) încasările în numerar din primele brute/contribuţiile fixe sau variabile;
    b) plăţile în numerar privind primele de reasigurare/ contribuţiile fixe sau variabile;
    c) plăţile în numerar privind daunele;
    d) încasările în numerar privind daunele aferente reasigurării;
    e) plăţile în numerar către furnizorii de bunuri şi servicii;
    f) plăţile în numerar către şi în numele angajaţilor;
    g) plăţile în numerar privind comisioanele către intermediarii în asigurări.
435^1. -

    (1) În afara metodei de prezentare a fluxurilor de trezorerie provenite din activităţi de exploatare prevăzute la pct. 435, denumită în cuprinsul prezentelor reglementări metoda directă, conform căreia sunt prezentate clasele principale de plăţi şi încasări brute în numerar, asigurătorii şi/sau reasigurătorii pot folosi pentru întocmirea situaţiei fluxurilor de trezorerie metoda indirectă, prin care profitul/excedentul sau pierderea/deficitul este ajustat(ă) cu efectele tranzacţiilor care nu au natură monetară, amânările sau angajamentele de plăţi ori încasări în numerar din exploatare, trecute sau viitoare, şi elementele de venituri ori cheltuieli asociate cu fluxurile de trezorerie din investiţii sau din finanţare.

    (2) Prin metoda indirectă, fluxul de trezorerie net din activităţi de exploatare este determinat prin ajustarea profitului/ excedentului sau a pierderii/deficitului cu efectele:
    a) modificărilor survenite pe parcursul perioadei în stocuri şi în creanţele şi datoriile din exploatare;
    b) elementelor nemonetare, cum ar fi amortizarea, provizioanele, pierderile şi câştigurile nerealizate asociate valutelor; şi
    c) tuturor celorlalte elemente pentru care efectele de trezorerie reprezintă fluxuri de trezorerie din investiţii sau finanţare."

    71. La anexă, la capitolul 5 „Situaţia fluxurilor de trezorerie şi situaţia modificărilor capitalului propriu“, la secţiunea 5.1 „Situaţia fluxurilor de trezorerie“, la punctul 437, literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) încasările în numerar provenite din emisiunea de acţiuni sau alte instrumente de capitaluri proprii/încasări de numerar aferente contribuţiilor suplimentare;
b) plăţile în numerar efectuate către proprietari pentru a dobândi sau răscumpăra acţiunile entităţii/plăţi către membri aferente restituirii fondurilor mutuale proprii;"

    72. La anexă, la capitolul 5 „Situaţia fluxurilor de trezorerie şi situaţia modificărilor capitalului propriu“, la secţiunea 5.1 „Situaţia fluxurilor de trezorerie“, la punctul 439, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "439. -

    (1) Valoarea totală a dobânzii plătite de-a lungul unei perioade este prezentată în situaţia fluxurilor de trezorerie indiferent dacă a fost recunoscută drept cheltuială în profit/excedent sau pierdere/deficit sau dacă a fost capitalizată.

    (2) Atât dobânda plătită, cât şi dobânda şi dividendele încasate pot fi clasificate drept fluxuri de trezorerie din exploatare, deoarece intră în determinarea profitului/ excedentului sau a pierderii/deficitului. Alternativ, atât dobânda plătită, cât şi dobânda şi dividendele încasate pot fi clasificate drept fluxuri de trezorerie din finanţare şi, respectiv, din investiţii, deoarece reprezintă costuri ale atragerii surselor de finanţare sau ale rentabilităţii investiţiilor."

    73. La anexă, la capitolul 5 „Situaţia fluxurilor de trezorerie şi situaţia modificărilor capitalului propriu“, la secţiunea 5.1 „Situaţia fluxurilor de trezorerie“, la punctul 440, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Fluxurile de trezorerie care rezultă din modificări ale participaţiilor în capitalurile proprii/fondurile mutuale proprii dintro filială care nu conduc la pierderea controlului trebuie clasificate drept fluxuri de trezorerie provenite din activităţi de finanţare."

    74. La anexă, la capitolul 5 „Situaţia fluxurilor de trezorerie şi situaţia modificărilor capitalului propriu“, la secţiunea 5.1 „Situaţia fluxurilor de trezorerie“, punctele 441 şi 443 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "441. -

    (1) Fluxurile de trezorerie provenite din impozitul pe profit/excedent trebuie prezentate separat şi trebuie clasificate drept fluxuri de trezorerie din activităţi de exploatare, cu excepţia situaţiei în care pot fi identificate în mod specific cu activităţile de finanţare şi de investiţii.

    (2) Impozitele pe profit/excedent sunt generate în urma tranzacţiilor care dau naştere unor fluxuri de trezorerie clasificate într-o situaţie a fluxurilor de trezorerie drept activităţi de exploatare, de investiţii şi de finanţare. În timp ce cheltuiala cu impozitul poate fi alocată fără dificultate activităţilor de investiţii sau celor de finanţare, fluxurile de trezorerie aferente impozitelor respective sunt, adesea, imposibil de identificat şi pot apărea într-o perioadă diferită de cea a fluxurilor de trezorerie aferente tranzacţiei de bază. Prin urmare, impozitele plătite sunt clasificate de obicei drept fluxuri de trezorerie din activităţi de exploatare. Totuşi, atunci când sunt posibile identificarea fluxului de trezorerie din impozite şi alocarea lui unei tranzacţii individuale care generează fluxuri de trezorerie clasificate drept activităţi de investiţii sau de finanţare, fluxul de trezorerie din impozite va fi clasificat în mod corespunzător drept activitate de investiţii sau de finanţare. Atunci când fluxurile de trezorerie din impozite sunt alocate mai multor clase de activităţi, se prezintă valoarea totală a impozitelor plătite.
    ....................................................................
443. -

    (1) Formatul situaţiei fluxurilor de trezorerie pentru asigurările generale se prezintă astfel: SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
    la data de ..................
    pentru asigurările generale - exemplu: a) Metoda directă
    Fluxuri de trezorerie din activităţi de exploatare:
    - încasările în numerar din prime brute şi/sau contribuţii fixe sau variabile;
    – plăţile în numerar privind primele de reasigurare;
    – plăţile în numerar privind daunele;
    – încasările în numerar privind daunele aferente reasigurării;
    – plăţile în numerar către furnizorii de bunuri şi servicii;
    – plăţile în numerar către şi în numele angajaţilor;
    – plăţile în numerar privind comisioanele către intermediarii în asigurări.
    Trezorerie netă din activităţi de exploatare (A)
    Fluxuri de trezorerie din activităţi de investiţii:
    - plăţile în numerar pentru achiziţionarea de terenuri, construcţii şi alte active corporale şi necorporale pe termen lung;
    – încasările în numerar din vânzarea de terenuri, construcţii şi alte active corporale şi necorporale pe termen lung;
    – plăţile în numerar pentru achiziţia de instrumente de capital propriu şi de creanţă ale altor societăţi;
    – încasările în numerar din vânzarea de instrumente de capital propriu şi de creanţă ale altor societăţi;
    – avansurile în numerar şi împrumuturile efectuate către alte părţi;
    – încasările în numerar din rambursarea avansurilor şi împrumuturilor efectuate către alte părţi;
    – încasările în numerar din dividende, dobânzi şi asimilate;
    – încasări din câştiguri plasamente/investiţii.
    Trezorerie netă din activităţi de investiţii (B)
    Fluxuri de trezorerie din activităţi de finanţare:
    - veniturile în numerar din emisiunea de acţiuni şi alte instrumente de capital propriu;
    – încasările în numerar aferente fondului iniţial al membrilor fondatori;
    – încasările în numerar privind contribuţiile suplimentare aferente societăţilor mutuale de asigurări;
    – plăţile în numerar către acţionari pentru a achiziţiona sau răscumpăra acţiunile societăţii;
    – veniturile în numerar din emisiunea de obligaţiuni, credite, ipoteci şi alte împrumuturi;
    – rambursările în numerar ale unor sume împrumutate;
    – plăţile în numerar ale dividendelor acţionarilor;
    – plăţile în numerar privind fondul iniţial al membrilor fondatori;
    – plăţile în numerar privind distribuirea excedentului anual către persoanele care nu mai au calitatea de membri.
    Trezorerie netă din activităţi de finanţare (C)
    Creşterea netă a trezoreriei şi a echivalentelor de trezorerie (A + B + C)
    Trezorerie şi echivalente de trezorerie la începutul perioadei:
    Trezorerie şi echivalente de trezorerie la finele perioadei:

┌────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│Administrator │Întocmit │
├────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Numele şi prenumele │Numele şi prenumele │
│............... │............... │
├────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Semnătura │Calitatea │
│................................│................................│
├────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ │Semnătura │
│ │................................│
├────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ │Nr. de înregistrare în │
│ │organismul profesional │
│ │.................... │
└────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘


    b) Metoda indirectă
    Fluxuri de trezorerie din activităţi de exploatare:
    - rezultat net;
    – modificările pe parcursul perioadei ale capitalului circulant;
    – ajustări pentru elementele nemonetare şi alte elemente incluse la activităţile de investiţii sau de finanţare.
    Trezorerie netă din activităţi de exploatare (A)
    Fluxuri de trezorerie din activităţi de investiţii:
    - plăţile în numerar pentru achiziţionarea de terenuri, construcţii şi alte active corporale şi necorporale pe termen lung;
    – încasările în numerar din vânzarea de terenuri, construcţii şi alte active corporale şi necorporale pe termen lung;
    – plăţile în numerar pentru achiziţia de instrumente de capital propriu şi de creanţă ale altor societăţi;
    – încasările în numerar din vânzarea de instrumente de capital propriu şi de creanţă ale altor societăţi;
    – avansurile în numerar şi împrumuturile efectuate către alte părţi;
    – încasările în numerar din rambursarea avansurilor şi împrumuturilor efectuate către alte părţi;
    – încasările în numerar din dividende, dobânzi şi asimilate.
    Trezorerie netă din activităţi de investiţii (B)
    Fluxuri de trezorerie din activităţi de finanţare:
    - veniturile în numerar din emisiunea de acţiuni şi alte instrumente de capital propriu;
    – încasările în numerar aferente fondului iniţial al membrilor fondatori;
    – încasările în numerar privind contribuţiile suplimentare aferente societăţilor mutuale de asigurări;
    – plăţile în numerar către acţionari pentru a achiziţiona sau răscumpăra acţiunile societăţii;
    – veniturile în numerar din emisiunea de obligaţiuni, credite, ipoteci şi alte împrumuturi;
    – rambursările în numerar ale unor sume împrumutate;
    – plăţile în numerar ale dividendelor acţionarilor;
    – plăţile în numerar privind fondul iniţial al membrilor fondatori;
    – plăţile în numerar privind distribuirea excedentului anual către persoanele care nu mai au calitatea de membri.
    Trezorerie netă din activităţi de finanţare (C)
    Creşterea netă a trezoreriei şi echivalentelor de trezorerie (A + B + C)
    Trezorerie şi echivalente de trezorerie la începutul perioadei:
    Trezorerie şi echivalente de trezorerie la finele perioadei:

┌────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│Administrator │Întocmit │
├────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Numele şi prenumele │Numele şi prenumele │
│............... │............... │
├────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Semnătura │Calitatea │
│................................│................................│
├────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ │Semnătura │
│ │................................│
├────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ │Nr. de înregistrare în │
│ │organismul profesional │
│ │.................... │
└────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘    (2) Formatul situaţiei fluxurilor de trezorerie pentru asigurările de viaţă se prezintă astfel: SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
    la data de 31 decembrie ..................
    pentru asigurările de viaţă - exemplu: a) Metoda directă
    Fluxuri de trezorerie din activităţi de exploatare:
    - încasările în numerar din prime brute şi/sau contribuţii fixe sau variabile;
    – încasări din câştiguri plasamente/investiţii;
    – plăţile în numerar privind primele de reasigurare;
    – plăţile în numerar privind daunele;
    – încasările în numerar privind daunele aferente reasigurării;
    – plăţile în numerar către furnizorii de bunuri şi servicii;
    – plăţile în numerar către şi în numele angajaţilor;
    – plăţile în numerar privind comisioanele către intermediarii în asigurări.
    Trezorerie netă din activităţi de exploatare (A)
    Fluxuri de trezorerie din activităţi de investiţii:
    - plăţile în numerar pentru achiziţionarea de terenuri, construcţii şi alte active corporale şi necorporale pe termen lung;
    – încasările în numerar din vânzarea de terenuri, construcţii şi alte active corporale şi necorporale pe termen lung;
    – plăţile în numerar pentru achiziţia de instrumente de capital propriu şi de creanţă ale altor societăţi;
    – încasările în numerar din vânzarea de instrumente de capital propriu şi de creanţă ale altor societăţi;
    – avansurile în numerar şi împrumuturile efectuate către alte părţi;
    – încasările în numerar din rambursarea avansurilor şi împrumuturilor efectuate către alte părţi;
    – încasările în numerar din dividende, dobânzi şi asimilate.
    Trezorerie netă din activităţi de investiţii (B)
    Fluxuri de trezorerie din activităţi de finanţare:
    - veniturile în numerar din emisiunea de acţiuni şi alte instrumente de capital propriu;
    – încasările în numerar aferente fondului iniţial al membrilor fondatori;
    – încasările în numerar privind contribuţiile suplimentare aferente societăţilor mutuale de asigurări;
    – plăţile în numerar către acţionari pentru a achiziţiona sau răscumpăra acţiunile societăţii;
    – veniturile în numerar din emisiunea de obligaţiuni, credite, ipoteci şi alte împrumuturi;
    – rambursările în numerar ale unor sume împrumutate;
    – plăţile în numerar ale dividendelor acţionarilor;
    – plăţile în numerar privind fondul iniţial al membrilor fondatori;
    – plăţile în numerar privind distribuirea excedentului anual către persoanele care nu mai au calitatea de membri.
    Trezorerie netă din activităţi de finanţare (C)
    Creşterea netă a trezoreriei şi echivalentelor de trezorerie (A + B + C)
    Trezorerie şi echivalente de trezorerie la începutul perioadei:
    Trezorerie şi echivalente de trezorerie la finele perioadei:

┌────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│Administrator │Întocmit │
├────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Numele şi prenumele │Numele şi prenumele │
│............... │............... │
├────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Semnătura │Calitatea │
│................................│................................│
├────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ │Semnătura │
│ │................................│
├────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ │Nr. de înregistrare în │
│ │organismul profesional │
│ │.................... │
└────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘


    b) Metoda indirectă
    Fluxuri de trezorerie din activităţi de exploatare:
    - rezultat net;
    – modificările pe parcursul perioadei ale capitalului circulant;
    – ajustări pentru elementele nemonetare şi alte elemente incluse la activităţile de investiţii sau de finanţare.
    Trezorerie netă din activităţi de exploatare (A)
    Fluxuri de trezorerie din activităţi de investiţii:
    - plăţile în numerar pentru achiziţionarea de terenuri, construcţii şi alte active corporale şi necorporale pe termen lung;
    – încasările în numerar din vânzarea de terenuri, construcţii şi alte active corporale şi necorporale pe termen lung;
    – plăţile în numerar pentru achiziţia de instrumente de capital propriu şi de creanţă ale altor societăţi;
    – încasările în numerar din vânzarea de instrumente de capital propriu şi de creanţă ale altor societăţi;
    – avansurile în numerar şi împrumuturile efectuate către alte părţi;
    – încasările în numerar din rambursarea avansurilor şi împrumuturilor efectuate către alte părţi;
    – încasările în numerar din dividende, dobânzi şi asimilate.
    Trezorerie netă din activităţi de investiţii (B)
    Fluxuri de trezorerie din activităţi de finanţare:
    - veniturile în numerar din emisiunea de acţiuni şi alte instrumente de capital propriu;
    – încasările în numerar aferente fondului iniţial al membrilor fondatori;
    – încasările în numerar privind contribuţiile suplimentare aferente societăţilor mutuale de asigurări;
    – plăţile în numerar către acţionari pentru a achiziţiona sau răscumpăra acţiunile societăţii;
    – veniturile în numerar din emisiunea de obligaţiuni, credite, ipoteci şi alte împrumuturi;
    – rambursările în numerar ale unor sume împrumutate;
    – plăţile în numerar ale dividendelor acţionarilor;
    – plăţile în numerar privind fondul iniţial al membrilor fondatori;
    – plăţile în numerar privind distribuirea excedentului anual către persoanele care nu mai au calitatea de membri.
    Trezorerie netă din activităţi de finanţare (C)
    Creşterea netă a trezoreriei şi echivalentelor de trezorerie (A+B+C)
    Trezorerie şi echivalente de trezorerie la începutul perioadei:
    Trezorerie şi echivalente de trezorerie la finele perioadei:

┌────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│Administrator │Întocmit │
├────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Numele şi prenumele │Numele şi prenumele │
│............... │............... │
├────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Semnătura │Calitatea │
│................................│................................│
├────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ │Semnătura │
│ │................................│
├────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ │Nr. de înregistrare în │
│ │organismul profesional │
│ │.................... │
└────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘

"

    75. La anexă, la capitolul 5 „Situaţia fluxurilor de trezorerie şi situaţia modificărilor capitalului propriu“, secţiunea 5.2 „Situaţia modificărilor capitalului propriu“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " SECŢIUNEA 5.2
    Situaţia modificărilor capitalului propriu/fondurilor mutuale proprii
    444. - Situaţia modificărilor capitalului propriu/fondurilor mutuale proprii reprezintă drept parte integrantă a situaţiilor financiare, pentru fiecare perioadă pentru care sunt prezentate situaţiile financiare anuale.
    445. -

    (1) Modificările capitalurilor proprii/fondurilor mutuale proprii ale unei entităţi între începutul şi finalul perioadei de raportare reflectă creşterea sau reducerea activului net în cursul perioadei. Cu excepţia modificărilor rezultate din tranzacţiile cu proprietarii care acţionează în calitatea lor de proprietari (cum ar fi contribuţiile la capitalul propriu, răscumpărarea propriilor instrumente de capitaluri proprii ale entităţii şi dividendele), modificarea globală a capitalurilor proprii în timpul unei perioade reprezintă, în general, valoarea totală a veniturilor şi cheltuielilor, inclusiv câştigurile şi pierderile, generate de activităţile entităţii pe parcursul acelei perioade.

    (2) În situaţia modificărilor capitalului propriu/fondurilor mutuale proprii se prezintă distinct ajustarea reprezentând corectarea pe seama rezultatului reportat a erorilor contabile, respectiv ajustarea rezultată din contabilizarea pe seama rezultatului reportat a modificărilor de politici contabile.

    (3) Modificările fondurilor mutuale proprii ale unei entităţi între începutul şi finalul perioadei de raportare reflectă creşterea sau reducerea fondului de rezervă liber, respectiv a fondului iniţial şi a fondului de echilibrare pentru situaţii nefavorabile, a fondului constituit din contribuţii suplimentare, precum şi a rezervelor, a rezultatului reportat şi a altor resurse proprii, în cursul perioadei."

    76. La anexă, la capitolul 6 „Note explicative la situaţiile financiare anuale“, la secţiunea 6.1 „Dispoziţii generale privind notele explicative la situaţiile financiare anuale“, la punctul 446 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) să ofere informaţii suplimentare care nu sunt prezentate în bilanţ, contul de profit/excedent şi pierdere/deficit şi, după caz, în situaţia modificărilor capitalurilor proprii/fondurilor mutuale proprii şi/sau situaţia fluxurilor de numerar, dar sunt relevante pentru înţelegerea oricărora dintre acestea."

    77. La anexă, la capitolul 6 „Note explicative la situaţiile financiare anuale“, la secţiunea 6.1 „Dispoziţii generale privind notele explicative la situaţiile financiare anuale“, punctul 448 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "448. - Notele explicative la bilanţ şi la contul de profit/excedent şi pierdere/deficit, prezentate în conformitate cu prezentul capitol, respectă ordinea în care sunt prezentate elementele în bilanţ şi în contul de profit/excedent şi pierdere/deficit."

    78. La anexă, la capitolul 6 „Note explicative la situaţiile financiare anuale“, la secţiunea 6.3 „Prezentarea de informaţii suplimentare“, la punctul 462, literele g) şi o) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "g) denumirea şi sediul social ale fiecăreia dintre entităţile în care entitatea raportoare deţine fie direct, fie printr-o persoană care acţionează în nume propriu, dar în contul entităţii, un interes de participare, prezentând proporţia de capital deţinută, valoarea capitalului şi rezervelor, precum şi profitul/excedentul sau pierderea/deficitul entităţii respective pentru ultimul exerciţiu financiar pentru care au fost aprobate situaţiile financiare. Informaţiile respective pot să fie omise dacă sunt de natură a cauza un prejudiciu grav oricăreia dintre entităţile la care se referă. Orice astfel de omisiune este prezentată în notele explicative la situaţiile financiare;
    .............................................................................................
o) propunerea de distribuire a profitului/excedentului sau de acoperire a pierderii/deficitului sau, acolo unde este cazul, distribuirea profitului/excedentului sau acoperirea pierderii/deficitului;"

    79. La anexă, la capitolul 6 „Note explicative la situaţiile financiare anuale“, la secţiunea 6.4 „Părţi legate“, punctul 476 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "476. - Elementele de natură similară pot fi prezentate agregat, cu excepţia cazului în care prezentarea separată este necesară pentru înţelegerea efectelor tranzacţiilor cu părţile legate asupra situaţiilor financiare ale entităţii."

    80. La anexă, la capitolul 7 „Raportul administratorilor“, la punctul 480 alineatul (5), partea introductivă a literei f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "f) utilizarea de instrumente financiare, în cazul în care sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, datoriilor, poziţiei financiare şi a profitului/excedentului sau pierderii/deficitului:"

    81. La anexă, la capitolul 7 „Raportul administratorilor“, la punctul 482, alineatele (3)-(5), (7) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) În scopul de a îmbunătăţi şi mai mult transparenţa pentru acţionari, membri, investitori şi alte părţi interesate şi în plus faţă de informaţiile cu privire la elementele menţionate la alin. (1) şi (2), societăţile trebuie să descrie modul în care au aplicat recomandările codului de guvernanţă corporativă relevant cu privire la subiectele de maximă importanţă pentru acţionari.
(4) Informaţiile menţionate la alin. (1)-(3) trebuie să fie suficient de clare, precise şi exhaustive pentru a permite acţionarilor, membrilor, investitorilor şi altor părţi interesate să dobândească o bună înţelegere a modului în care este administrată societatea. În plus, trebuie să se facă referire la caracteristicile şi situaţia specifică a societăţii, cum ar fi mărimea, structura societăţii sau structura acţionariatului sau orice alte caracteristici relevante.
(5) În scopul de a facilita accesul pentru acţionari, membri, investitori şi alte părţi interesate, societăţile trebuie să pună la dispoziţie periodic, pe site-urile lor, informaţiile menţionate la prezentul punct şi să includă o trimitere către site în raportul administratorilor, chiar dacă acestea oferă deja informaţii prin alte mijloace precizate în prezentele reglementări.
    ..............................................................................................
(7) Informaţiile menţionate la alin. (6) trebuie să fie suficient de clare, exacte şi complete astfel încât să permită acţionarilor, membrilor, investitorilor şi altor părţi interesate să evalueze consecinţele care decurg din abaterea de la o anumită recomandare. Acestea trebuie să se refere şi la caracteristicile şi situaţia specifică a societăţii, cum ar fi mărimea, structura societăţii sau structura acţionariatului sau orice alte caracteristici relevante.
(8) Explicaţiile pentru abateri trebuie să fie clar prezentate în declaraţia de guvernanţă corporativă, astfel încât să fie uşor de găsit de către acţionari, membri, investitori şi alte părţi interesate. Acest lucru ar putea fi realizat, de exemplu, urmând aceeaşi ordine a recomandărilor ca şi în codul relevant sau prin gruparea tuturor explicaţiilor privind abaterea din aceeaşi secţiune din declaraţia de guvernanţă corporativă, atât timp cât metoda utilizată este explicată clar."

    82. La anexă, la capitolul 8 „Situaţii financiare anuale consolidate şi rapoarte consolidate“, la secţiunea 8.4 „Întocmirea situaţiilor financiare anuale consolidate“, punctul 497 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "497. - Capitolele 2 «Dispoziţii şi principii generale» şi 4 «Bilanţul şi contul de profit/excedent şi pierdere/deficit» se aplică în privinţa situaţiilor financiare anuale consolidate, ţinând cont de ajustările esenţiale care decurg din caracteristicile specifice ale situaţiilor financiare anuale consolidate comparativ cu situaţiile financiare anuale individuale."

    83. La anexă, la capitolul 8 „Situaţii financiare anuale consolidate şi rapoarte consolidate“, la secţiunea 8.4 „Întocmirea situaţiilor financiare anuale consolidate“, subsecţiunea B „Contul de profit şi pierdere consolidat“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "B. Contul de profit/excedent şi pierdere/deficit consolidat
    501. - Veniturile şi cheltuielile entităţilor incluse în consolidare trebuie încorporate în totalitate în contul de profit/excedent şi pierdere/deficit consolidat.
    502. -

    (1) Suma oricărui profit/excedent sau oricărei/oricărui pierderi/deficit atribuibile/atribuibil acţiunilor sau părţilor sociale menţionate la pct. 500 alin. (1) trebuie prezentată separat în contul de profit/excedent şi pierdere/deficit consolidat, la elementul «Profitul/excedentul sau pierderea/deficitul aferent(ă) intereselor care nu controlează».

    (2) O entitate trebuie să atribuie profitul/excedentul sau pierderea/deficitul proprietarilor societăţii-mamă şi intereselor care nu controlează, chiar dacă aceasta are drept urmare un sold deficitar al intereselor care nu controlează.
    Eliminare tranzacţii dintre entităţile grupului
    503. -

    (1) Situaţiile financiare anuale consolidate prezintă activele, datoriile, poziţia financiară şi profiturile/excedentele sau pierderile/deficitele entităţilor incluse în consolidare, ca şi cum acestea ar fi o singură entitate. În special, din situaţiile financiare anuale consolidate se elimină următoarele:
    a) datoriile şi creanţele dintre entităţi, inclusiv dividendele interne;
    b) veniturile şi cheltuielile aferente tranzacţiilor dintre entităţi; şi
    c) profiturile/excedentele şi pierderile/deficitele rezultate din operaţiuni efectuate între entităţi şi care sunt incluse în valoarea contabilă a activelor.

    (2) Pierderile/Deficitele în interiorul grupului pot indica o depreciere care impune recunoaşterea în situaţiile financiare anuale consolidate."

    84. La anexă, la capitolul 8 „Situaţii financiare anuale consolidate şi rapoarte consolidate“, la secţiunea 8.5 „Data situaţiilor financiare anuale consolidate“, la punctul 504 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) să fie luate în considerare sau prezentate evenimentele importante legate de activele şi datoriile, de poziţia financiară şi de profitul/excedentul sau pierderea/deficitul entităţii incluse în consolidare, care au intervenit între data bilanţului entităţii respective şi data bilanţului consolidat;"

    85. La anexă, la capitolul 8 „Situaţii financiare anuale consolidate şi rapoarte consolidate“, la secţiunea 8.5 „Data situaţiilor financiare anuale consolidate“, punctul 507 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "507. - În cazul în care componenţa entităţilor incluse în consolidare s-a modificat semnificativ în cursul exerciţiului financiar, situaţiile financiare anuale consolidate cuprind informaţii care să dea sens comparaţiei dintre seturile succesive de situaţii financiare anuale consolidate. Această obligaţie poate fi îndeplinită prin întocmirea unui bilanţ comparativ ajustat şi a unui cont de profit/excedent şi pierdere/deficit comparativ ajustat."

    86. La anexă, la capitolul 8 „Situaţii financiare anuale consolidate şi rapoarte consolidate“, la secţiunea 8.9 „Exercitarea influenţei semnificative“, la punctul 523, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "523. - (1) Atunci când metoda punerii în echivalenţă se aplică pentru prima dată unei entităţi asociate, respectiva entitate asociată se prezintă în bilanţul consolidat la valoarea corespunzătoare proporţiei de capitaluri proprii ale entităţii asociate reprezentate de interesul de participare în acea entitate asociată. Diferenţa dintre această sumă şi valoarea contabilă calculată în conformitate cu regulile de evaluare prevăzute la capitolele 2 «Dispoziţii şi principii generale» şi 4 «Bilanţul şi contul de profit/excedent şi pierdere/deficit» se prezintă separat în bilanţul consolidat sau în notele explicative la situaţiile financiare anuale consolidate. Această diferenţă se calculează la data la care metoda în cauză este aplicată pentru prima dată."

    87. La anexă, la capitolul 8 „Situaţii financiare anuale consolidate şi rapoarte consolidate“, la secţiunea 8.12 „Conversia la cursul de închidere şi alte aspecte privind fondul comercial“, la punctul 540 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) în contul de profit/excedent şi pierdere/deficit - exprimarea veniturilor şi a cheltuielilor la cursul mediu. Când acesta fluctuează semnificativ, veniturile şi cheltuielile vor fi exprimate la cursurile de schimb de la data tranzacţiilor."

    88. La anexă, la capitolul 8 „Situaţii financiare anuale consolidate şi rapoarte consolidate“, la secţiunea 8.12 „Conversia la cursul de închidere şi alte aspecte privind fondul comercial“, la punctul 542, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "542. -

    (1) O valoare prezentată ca un element separat şi care corespunde unui fond comercial negativ poate fi transferată în contul de profit/excedent şi pierdere/deficit consolidat numai:
    a) dacă această diferenţă corespunde previziunii, la data achiziţiei, a unor rezultate viitoare nefavorabile ale entităţii în cauză sau previziunii unor costuri pe care entitatea respectivă urmează să le efectueze, în măsura în care o asemenea previziune se materializează; sau
    b) în măsura în care diferenţa corespunde unui câştig realizat.
    .............................................................................................

    (4) În măsura în care fondul comercial negativ nu se raportează la pierderi şi cheltuieli viitoare aşteptate şi care pot fi măsurate în mod credibil la data achiziţiei, acest fond comercial negativ trebuie recunoscut ca venit în contul de profit/excedent şi pierdere/deficit, după cum urmează:
    a) valoarea fondului comercial negativ ce nu depăşeşte valorile juste ale activelor nemonetare identificabile achiziţionate trebuie recunoscută ca venit atunci când beneficiile economice viitoare cuprinse în activele identificabile amortizabile achiziţionate sunt consumate deci de-a lungul perioadei de viaţă utilă rămasă a acelor active; şi
    b) valoarea fondului comercial negativ în exces faţă de valorile juste ale activelor nemonetare identificabile achiziţionate trebuie recunoscută imediat ca venit."

    89. La anexă, la capitolul 9 „Aprobarea, depunerea şi publicarea situaţiilor financiare anuale, a situaţiilor financiare interimare şi a situaţiilor financiare consolidate“, la secţiunea 9.1 „Aprobarea, depunerea şi obligaţia generală de publicare a situaţiilor financiare anuale, a situaţiilor financiare interimare şi a situaţiilor financiare consolidate“, punctele 550 şi 552 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "550. -

    (1) Împreună cu situaţiile financiare anuale trebuie publicată propunerea de distribuire a profitului/excedentului sau de acoperire a pierderii contabile/deficitului exerciţiului.

    (2) Distribuirea profitului/excedentului sau acoperirea pierderii contabile/deficitului exerciţiului se prezintă în notele explicative.
    ..............................................................................................
552. - Un exemplar al situaţiilor financiare anuale, aprobate în mod corespunzător, împreună cu un exemplar al raportului administratorilor pentru exerciţiul financiar respectiv, şi un exemplar al raportului de audit statutar al situaţiilor financiare anuale vor fi trimise de către consiliul de administraţie în termenul şi formatele prevăzute în reglementările emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară privind încheierea exerciţiului financiar pentru entităţile din domeniul asigurărilor şi vor fi însoţite de balanţa de verificare a conturilor sintetice pentru sfârşitul exerciţiului financiar."

    90. La anexă, la capitolul 9 „Aprobarea, depunerea şi publicarea situaţiilor financiare anuale, a situaţiilor financiare interimare şi a situaţiilor financiare consolidate“, la secţiunea 9.2 „Prevederi specifice referitoare la subunităţile din România ale persoanelor juridice din alte state membre“, punctul 554 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "554. - Subunităţile prevăzute la pct. 3 alin. (1) lit. d) nu publică raportările contabile anuale referitoare la propria activitate întocmite în conformitate cu prevederile pct. 16 alin. (3)."

    91. La anexă, la capitolul 9 „Aprobarea, depunerea şi publicarea situaţiilor financiare anuale, a situaţiilor financiare interimare şi a situaţiilor financiare consolidate“, la secţiunea 9.2 „Prevederi specifice referitoare la subunităţile din România ale persoanelor juridice din alte state membre“, la punctul 556, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "556. - (1) Subunităţile prevăzute la pct. 3 alin. (1) lit. d) publică pe website-urile proprii situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate, raportul administratorilor, raportul consolidat al administratorilor şi opiniile auditorilor statutari asupra situaţiilor financiare anuale, respectiv consolidate ale persoanelor juridice de care aparţin, cu respectarea pct. 549-553 şi pct. 559."

    92. La anexă, la capitolul 10 „Auditul statutar al situaţiilor financiare anuale/interimare şi situaţiilor financiare anuale consolidate“, la punctul 561, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "561. -
(1) Situaţiile financiare anuale/interimare şi situaţiile financiare consolidate ale societăţilor de asigurare şi/sau reasigurare se auditează de către firmele de audit înregistrate în Registrul public electronic al auditorilor financiari şi firmelor de audit, publicat de Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar (A.S.P.A.A.S.), avizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    ...............................................................................................
(3) Raportul de audit se datează, se semnează în conformitate cu legislaţia în materie de audit statutar în vigoare şi conţine în clar numele persoanei care l-a întocmit, precum şi numărul individual de înregistrare în Registrul public electronic al auditorilor financiari şi firmelor de audit."

    93. La anexă, la capitolul 11^1 „Raportul privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit“, la secţiunea 11^1.2 „Entităţi şi sucursale care au obligaţia de a transmite rapoarte cu privire la impozitul pe profit“, la punctul 571^4, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "571^4. -

    (1) Filialele controlate de către o societate-mamă de cel mai înalt rang dintr-un stat terţ publică şi asigură accesul la un raport privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit privind respectiva societate-mamă de cel mai înalt rang pentru cel mai recent dintre ultimele două exerciţii financiare consecutive, atunci când veniturile consolidate au depăşit la data bilanţului său, pentru fiecare dintre respectivele două exerciţii financiare consecutive, cuantumul de 3.700.000.000 lei, astfel cum se reflectă în situaţiile sale financiare consolidate.
    ...............................................................................................

    (3) Filialele prevăzute la alin. (1) sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1) şi (2) atunci când totalul veniturilor consolidate ale societăţii-mamă de cel mai înalt rang, la data bilanţului său, scade sub cuantumul de 3.700.000.000 lei pentru fiecare dintre ultimele două exerciţii financiare consecutive, astfel cum se reflectă în situaţiile sale financiare anuale consolidate."

    94. La anexă, la capitolul 11^1 „Raportul privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit“, la secţiunea 11^1.2 „Entităţi şi sucursale care au obligaţia de a transmite rapoarte cu privire la impozitul pe profit“, la punctul 571^4, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) În cazul unui grup a cărui societate-mamă de cel mai înalt rang este dintr-un stat terţ, obligaţia de publicare a raportului, prevăzută de prezentul punct, poate fi îndeplinită de oricare entitate afiliată din cadrul grupului, cuprinsă în aria de aplicabilitate a prezentelor reglementări."

    95. La anexă, la capitolul 11^1 „Raportul privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit“, la secţiunea 11^1.3 „Conţinutul raportului privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit“, la punctul 571^8, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) şi (2^2), cu următorul cuprins:
    "(2^1) În cazul în care cadrul de raportare financiară aplicabil la întocmirea situaţiilor financiare anuale nu defineşte indicatorul cifră de afaceri netă, veniturile care trebuie prezentate conform prezentei secţiuni corespund veniturilor, astfel cum sunt acestea definite de IFRS-uri/cadrul de raportare financiară pe baza căruia se întocmesc situaţiile financiare anuale, cu excepţia ajustărilor de valoare şi a dividendelor primite de la entităţi afiliate.
(2^2) Pentru a se evita raportarea de mai multe ori a sumei câştigurilor acumulate, suma câştigurilor acumulate ale unei entităţi care a deschis sucursala trebuie atribuită jurisdicţiei fiscale în care îşi are sediul acea entitate. Jurisdicţia respectivă poate fi situată în UE sau într-o ţară terţă. Prevederile prezentului alineat se aplică indiferent dacă sucursalele sunt deschise în unul sau mai multe state membre."

    96. La anexă, la capitolul 11^1 „Raportul privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit“, la secţiunea 11^1.3 „Conţinutul raportului privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit“, la punctul 571^8, după alineatul (13) se introduce un nou alineat, alineatul (13^1), cu următorul cuprins:
    "(13^1) În aplicarea alin. (13), dacă mai multe entităţi afiliate generează rezultat impozabil pe un teritoriu căruia îi corespunde un singur regim fiscal, informaţia raportată se determină prin agregarea informaţiilor corespunzătoare tuturor entităţilor afiliate şi sucursalelor supuse acelui regim fiscal."

    97. La anexă, la capitolul 11^1 „Raportul privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit“, la secţiunea 11^1.3 „Conţinutul raportului privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit“, la punctul 571^8, după alineatul (14) se introduce un nou alineat, alineatul (14^1), cu următorul cuprins:
    "(14^1) În înţelesul alin. (14), la stabilirea unei anumite activităţi este avut în vedere locul de unde este condusă respectiva activitate. Deoarece informaţiile referitoare la venituri se referă la operaţiunile unei entităţi stabilite pe teritoriul unei ţări, subiect al unui singur regim fiscal, acestea sunt atribuibile numai acelui regim fiscal."

    98. La anexă, la capitolul 11^1 „Raportul privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit“, la secţiunea 11^1.3 „Conţinutul raportului privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit“, la punctul 571^8, după alineatul (16) se introduce un nou alineat, alineatul (16^1), cu următorul cuprins:
    "(16^1) Atunci când o societate care a omis prezentarea de informaţii reia prezentarea acestora în cadrul perioadei de cinci ani menţionate la alin. (16), raportul publicat va cuprinde informaţii corespunzătoare exerciţiului financiar curent şi exerciţiilor financiare anterioare pentru care nu a publicat informaţii, în temeiul alin. (15)."

    99. La anexă, la capitolul 11^1 „Raportul privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit“, la secţiunea 11^1.4 „Publicarea şi accesibilitatea“, la punctul 571^11, după alineatul (4) se introduc unsprezece noi alineate, alineatele (5)-(15), cu următorul cuprins:
    "(5) Pentru o societate-mamă de cel mai înalt rang sau o societate individuală al cărei exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, primul an de raportare corespunde exerciţiului financiar al anului 2023, raportul privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit fiind publicat cel mai târziu până la data de 31 decembrie 2024.
(6) În aplicarea prevederilor alin. (5), pentru a determina dacă societatea-mamă sau societatea individuală are obligaţie de raportare în primul an de aplicare a prevederilor prezentei norme, aceasta determină dacă veniturile consolidate depăşesc cuantumul de 3.700.000.000 lei atât în exerciţiul financiar al anului 2022, cât şi în exerciţiul financiar al anului 2023. Societatea-mamă de cel mai înalt rang sau societatea individuală întocmeşte raportul privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit pentru exerciţiul financiar al anului 2023 dacă veniturile consolidate depăşesc cuantumul respectiv în ambele exerciţii financiare.
(7) Pentru exemplificarea modului de analiză a obligaţiei de raportare, se consideră următoarea evoluţie a veniturilor consolidate ale societăţii-mamă de cel mai înalt rang, cu sediul în România: peste cuantumul de 3.700.000.000 lei în exerciţiile financiare 2022 şi 2023; sub cuantum în exerciţiul financiar al anului 2024; peste cuantum în exerciţiul financiar al anului 2025; sub cuantumul de 3.700.000.000 lei în exerciţiul financiar al anului 2026; în situaţia exemplificată există obligaţii de raportare pentru fiecare dintre exerciţiile financiare ale anilor 2023, 2024, 2025 şi 2026.
(8) Dacă o societate raportoare are un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, exerciţiul financiar al raportului privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit trebuie să corespundă cu exerciţiul financiar al situaţiilor financiare anuale consolidate.
(9) O filială raportoare al cărei exerciţiu financiar este diferit de cel al societăţii-mamă de cel mai înalt rang îşi îndeplineşte obligaţiile de raportare pe baza unui raport care să corespundă exerciţiului financiar al societăţii-mamă de cel mai înalt rang, şi nu propriului exerciţiu financiar.
(10) Entităţile care au un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic publică raportul privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit în termen de 12 luni de la data la care se referă situaţiile financiare anuale consolidate; primul raport privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit se publică pentru un exerciţiu financiar care începe ulterior datei de 1 ianuarie 2023.
(11) Obligaţia de întocmire a raportului privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit se referă la exerciţiul financiar curent, fără a se impune prezentare de informaţii corespunzătoare exerciţiului financiar precedent celui de raportare.
(12) În cazul unei societăţi individuale, cuantumul de 3.700.000.000 lei corespunde veniturilor sale individuale, aşa cum se reflectă în situaţiile financiare anuale ale acesteia.
(13) În scopul îndeplinirii obligaţiilor de raportare prevăzute de prezenta normă, trimiterea la entităţi UE are în vedere entităţi înregistrate în Spaţiul Economic European. Ca urmare, rapoartele privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit trebuie să prezinte informaţii la nivelul statelor Spaţiului Economic European.
(14) Entităţile raportoare consideră activităţile din statele Spaţiului Economic European similare celor dintr-un alt stat membru. În scop de raportare, entităţile cu sediul într-o ţară din Spaţiul Economic European se consideră ca fiind cu sediul întrun stat membru, şi nu într-un stat terţ.
(15) La raportarea informaţiilor prevăzute de prezenta normă se utilizează formatul stabilit de Comisia Europeană, adoptat în temeiul art. 48c paragraful (4) din Directiva 2013/34/UE."

    100. La anexă, la capitolul 12 „Planul de conturi“, la punctul 574, titlul clasei 1 „Conturi de capitaluri, provizioane, împrumuturi şi datorii asimilate“ şi al grupei 10 „Capital şi rezerve“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " CLASA 1
    „CONTURI DE CAPITALURI/FONDURI MUTUALE PROPRII,
    PROVIZIOANE, ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE”
    GRUPA 10
    „CAPITAL/FONDURI MUTUALE PROPRII ŞI REZERVE”"

    101. La anexă, la capitolul 12 „Planul de conturi“, la punctul 574, la clasa 1 „Conturi de capitaluri, provizioane, împrumuturi şi datorii asimilate“, la grupa 10 „Capital şi rezerve“, denumirea contului 102, cu analiticile aferente, se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "102 Elemente asimilate capitalului/Fonduri mutuale (P)
    1021 Elemente asimilate capitalului privind asigurările de viaţă (P) *pentru societăţile pe acţiuni
    1022 Elemente asimilate capitalului privind asigurările generale (P) *pentru societăţile pe acţiuni
    1023 Fond iniţial privind asigurările de viaţă (P)
    10231 Fond iniţial subscris nevărsat (P)
    10232 Fond iniţial subscris vărsat (P)
    1024 Fond iniţial privind asigurările generale (P)
    10241 Fond iniţial subscris nevărsat (P)
    10242 Fond iniţial subscris vărsat (P)
    1025 Fondul de echilibrare pentru situaţii nefavorabile privind asigurările de viaţă (P)
    1026 Fondul de echilibrare pentru situaţii nefavorabile privind asigurările generale (P)
    1027 Contribuţii suplimentare privind asigurările de viaţă (P)
    1028 Contribuţii suplimentare privind asigurările generale (P)"

    102. La anexă, la capitolul 12 „Planul de conturi“, la punctul 574, la clasa 1 „Conturi de capitaluri, provizioane, împrumuturi şi datorii asimilate“, la grupa 10 „Capital şi rezerve“, denumirile conturilor 104 „Prime de capital (P)“ şi 109 „Acţiuni proprii (A)“ se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "104 Prime de capital (P) *pentru societăţile pe acţiuni
    109 Acţiuni proprii (A) *pentru societăţile pe acţiuni"

    103. La anexă, la capitolul 12 „Planul de conturi“, la punctul 574, la clasa 1 „Conturi de capitaluri, provizioane, împrumuturi şi datorii asimilate“, la grupa 11 „Rezultatul reportat“, conturile 11711 „Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită (A/P)“ şi 11721 „Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat, respectiv pierderea neacoperită (A/P)“ se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "11711 Rezultatul reportat reprezentând profitul/excedentul nerepartizat sau pierderea/deficitul neacoperit(ă) (A/P)
    11721 Rezultatul reportat reprezentând profitul/excedentul nerepartizat, respectiv pierderea/deficitul neacoperit(ă) (A/P)"

    104. La anexă, la capitolul 12 „Planul de conturi“, la punctul 574, la clasa 1 „Conturi de capitaluri, provizioane, împrumuturi şi datorii asimilate“, grupa 12 „Rezultatul exerciţiului“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " GRUPA 12
    „REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR” 121 Profit/Excedent sau pierdere/deficit (A/P)
    1211 Profit/Excedent sau pierdere/deficit privind asigurările de viaţă (A/P)
    1212 Profit/Excedent sau pierdere/deficit privind asigurările generale (A/P)
    1213 Profit sau pierdere privind administrarea de fonduri de pensii facultative (A/P)
    129 Repartizarea profitului/excedentului (A)"

    105. La anexă, la capitolul 12 „Planul de conturi“, la punctul 574, la clasa 1 „Conturi de capitaluri, provizioane, împrumuturi şi datorii asimilate“, titlul grupei 14 „Câştiguri sau pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " GRUPA 14
    „CÂŞTIGURI SAU PIERDERI LEGATE DE EMITEREA, RĂSCUMPĂRAREA,
    VÂNZAREA, CEDAREA CU TITLU GRATUIT SAU ANULAREA
    INSTRUMENTELOR DE CAPITALURI PROPRII”
    *pentru societăţile pe acţiuni"

    106. La anexă, la capitolul 12 „Planul de conturi“, la punctul 574, la clasa 3 „Conturi de rezerve tehnice“, la grupa 33 „Rezerve tehnice privind asigurările generale“, contul 3331 „Rezerva de catastrofă pentru acceptările în reasigurare (P)“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "3332 Rezerva de catastrofă pentru acceptările în reasigurare (P)"

    107. La anexă, la capitolul 12 „Planul de conturi“, la punctul 574, la clasa 4 „Conturi de terţi“, la grupa 44 „Bugetul statului, fonduri speciale şi conturi asimilate“, contul 441 „Impozitul pe profit (P)“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "441 Impozitul pe profit/excedent (P)"

    108. La anexă, la capitolul 12 „Planul de conturi“, la punctul 574, la clasa 4 „Conturi de terţi“, titlul grupei 45 „Grup şi acţionari“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " GRUPA 45
    „GRUP, MEMBRI ŞI ACŢIONARI”"

    109. La anexă, la capitolul 12 „Planul de conturi“, la punctul 574, la clasa 4 „Conturi de terţi“, la grupa 45 „Grup şi acţionari“, după contul 45283 „Dobânzi aferente decontărilor cu entităţile asociate şi entităţi controlate în comun privind administrarea de fonduri de pensii facultative (A/P)“ se introduc paisprezece noi conturi, conturile 453, 4531, 45311, 45312, 4538, 45381, 45382, 454, 4541, 45411, 45412, 4548, 45481 şi 45482, cu următorul cuprins:
    "453 Decontări cu membrii privind fondul iniţial şi dobânzi (A/P) *pentru societăţile mutuale de asigurare
    4531 Decontări cu membrii privind fondul iniţial (A/P)
    45311 Decontări cu membrii privind fondul iniţial - asigurări de viaţă (A/P)
    45312 Decontări cu membrii privind fondul iniţial - asigurări generale (A/P)
    4538 Membri - dobânzi aferente contribuţiei la fondul iniţial (A/P)
    45381 Membri - dobânzi aferente contribuţiei la fondul iniţial privind asigurările de viaţă (A/P)
    45382 Membri - dobânzi aferente contribuţiei la fondul iniţial privind asigurările generale (A/P)
    454 Decontări cu membrii privind alte operaţiuni (A/P) *pentru societăţile mutuale de asigurare
    4541 Membri - contribuţii suplimentare (A/P)
    45411 Membri - contribuţii suplimentare privind asigurările de viaţă (A/P)
    45412 Membri - contribuţii suplimentare privind asigurările generale (A/P)
    4548 Membri - alte operaţiuni (A/P)
    45481 Membri - alte operaţiuni privind asigurările de viaţă (A/P)
    45482 Membri - alte operaţiuni privind asigurările generale (A/P)"

    110. La anexă, la capitolul 12 „Planul de conturi“, la punctul 574, la clasa 4 „Conturi de terţi“, la grupa 45 „Grup şi acţionari“, contul 455 „Sume datorate acţionarilor (P)“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "455 Sume datorate acţionarilor (P) *pentru societăţile pe acţiuni"

    111. La anexă, la capitolul 12 „Planul de conturi“, la punctul 574, la clasa 4 „Conturi de terţi“, la grupa 45 „Grup şi acţionari“, contul 45513 „Acţionari - conturi curente şi dobânzi privind administrarea de fonduri de pensii facultative (P)“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "45513 Acţionari - conturi curente privind administrarea de fonduri de pensii facultative (P)"

    112. La anexă, la capitolul 12 „Planul de conturi“, la punctul 574, la clasa 4 „Conturi de terţi“, la grupa 45 „Grup şi acţionari“, după contul 45823 „Decontări din operaţii în participaţie - pasiv privind administrarea de fonduri de pensii facultative (P)“ se introduce un nou cont, contul 459, cu următorul cuprins:
    "459 Distribuiri de plată (P)"

    113. La anexă, la capitolul 12 „Planul de conturi“, la punctul 574, la clasa 4 „Conturi de terţi“, la grupa 46 „Debitori şi creditori diverşi“, contul 465 „Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar (A)“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "465 Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar (A) *pentru societăţile pe acţiuni"

    114. La anexă, la capitolul 12 „Planul de conturi“, la punctul 574, la clasa 4 „Conturi de terţi“, la grupa 46 „Debitori şi creditori diverşi“, după contul 4653 „Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar pentru administrarea de fonduri de pensii facultative (A)“ se introduc patru noi conturi, contul 467, cu analiticele 4671-4673, cu următorul cuprins:
    "467 Datorii aferente distribuirilor interimare de dividende (P)
    4671 Datorii aferente distribuirilor interimare de dividende pentru asigurări de viaţă (P)
    4672 Datorii aferente distribuirilor interimare de dividende pentru asigurări generale (P)
    4673 Datorii aferente distribuirilor interimare de dividende pentru administrarea de fonduri de pensii facultative (P)"

    115. La anexă, la capitolul 12 „Planul de conturi“, la punctul 574, la clasa 4 „Conturi de terţi“, la grupa 49 „Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori diverşi“, denumirea contului 495 „Ajustări pentru deprecierea creanţelor - decontări în cadrul grupului şi cu acţionarii (P)“ şi denumirea conturilor analitice 4951, 4952 şi 4953 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "495 Ajustări pentru deprecierea creanţelor - decontări în cadrul grupului, cu membrii sau cu acţionarii (P)
    4951 Ajustări pentru deprecierea creanţelor - decontări în cadrul grupului, cu membrii sau cu acţionarii privind asigurările de viaţă (P)
    4952 Ajustări pentru deprecierea creanţelor - decontări în cadrul grupului, cu membrii sau cu acţionarii privind asigurările generale (P)
    4953 Ajustări pentru deprecierea creanţelor - decontări în cadrul grupului sau cu acţionarii privind administrarea de fonduri de pensii facultative (P)"

    116. La anexă, la capitolul 12 „Planul de conturi“, la punctul 574, la clasa 6 „Conturi de cheltuieli“, la grupa 60 „Cheltuieli de exploatare“, după contul 6058 „Alte cheltuieli privind daunele şi prestaţiile la asigurările generale acceptări“ se introduc cinci noi conturi, conturile 606, 6061, 6062, 6063 şi 6064, cu următorul cuprins:
    "606 Cheltuieli privind partea cedată din regrese
    6061 Cheltuieli privind partea cedată din regrese aferentă asigurărilor de viaţă directe
    6062 Cheltuieli privind partea cedată din regrese aferentă acceptărilor la asigurări de viaţă
    6063 Cheltuieli privind partea cedată din regrese aferentă asigurărilor generale directe
    6064 Cheltuieli privind partea cedată din regrese aferentă acceptărilor la asigurări generale"

    117. La anexă, la capitolul 12 „Planul de conturi“, la punctul 574, la clasa 6 „Conturi de cheltuieli“, la grupa 65 „Alte cheltuieli de exploatare“, denumirile conturilor 65515 „Cheltuieli privind energia şi apa“, 65525 „Cheltuieli privind energia şi apa“ şi 65535 „Cheltuieli privind energia şi apa“ se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "65515 Cheltuieli privind utilităţile
    65525 Cheltuieli privind utilităţile
    65535 Cheltuieli privind utilităţile"

    118. La anexă, la capitolul 12 „Planul de conturi“, la punctul 574, la clasa 6 „Conturi de cheltuieli“, grupa 69 „Cheltuieli cu impozitul pe profit şi alte impozite“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " GRUPA 69
    „CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT/EXCEDENT ŞI ALTE IMPOZITE” 691 Cheltuieli cu impozitul pe profit/excedent
    6911 Cheltuieli cu impozitul pe profit curent/excedent privind asigurările de viaţă
    6912 Cheltuieli cu impozitul pe profit curent/excedent privind asigurările generale
    6913 Cheltuieli cu impozitul pe profit curent privind administrarea fondurilor de pensii facultative"

    119. La anexă, la capitolul 12 „Planul de conturi“, la punctul 574, la clasa 6 „Conturi de cheltuieli“, la grupa 69 „Cheltuieli cu impozitul pe profit şi alte impozite“, după contul 6913 „Cheltuieli cu impozitul pe profit curent privind administrarea fondurilor de pensii facultative“ se introduce un nou cont, contul 694, cu analiticele 6941-6943, cu următorul cuprins:
    "694 Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit
    6941 Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit pentru asigurări de viaţă
    6942 Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit pentru asigurări generale
    6943 Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit pentru administrarea de fonduri de pensii facultative"

    120. La anexă, la capitolul 12 „Planul de conturi“, la punctul 574, la clasa 7 „Conturi de venituri“, la grupa 78 „Venituri din provizioane, amortizări şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare“, după contul 78238 „Venituri din ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare privind alte plasamente financiare“ se introduce un nou cont, contul 786, cu următorul cuprins:
    "786 Venituri financiare din amortizări şi ajustări pentru pierdere de valoare"

    121. La anexă, la capitolul 12 „Planul de conturi“, la punctul 574, la clasa 7 „Conturi de venituri“, după grupa 78 „Venituri din provizioane, amortizări şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare“ se introduce o nouă grupă de conturi, grupa 79, care cuprinde contul 794, cu analiticele 7941-7943, cu următorul cuprins:
    " GRUPA 79
    VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT 794 Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit
    7941 Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit pentru asigurări de viaţă
    7942 Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit pentru asigurări generale
    7943 Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit pentru administrarea de fonduri de pensii facultative"

    122. La anexă, la capitolul 14 „Funcţiunea conturilor“, titlul clasei 1 „Conturi de capitaluri, provizioane, împrumuturi şi datorii asimilate“ şi descrierea acesteia se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    " CLASA 1
    „CONTURI DE CAPITALURI/FONDURI MUTUALE PROPRII,
    PROVIZIOANE, ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE” Din clasa 1 «Conturi de capitaluri/fonduri mutuale proprii, provizioane, împrumuturi şi datorii asimilate» fac parte următoarele grupe:
    10 Capital/fonduri mutuale proprii şi rezerve
    11 Rezultatul reportat
    12 Rezultatul exerciţiului financiar
    14 Câştiguri sau pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii *pentru societăţile pe acţiuni
    15 Provizioane
    16 Împrumuturi şi datorii asimilate"

    123. La anexă, la capitolul 14 „Funcţiunea conturilor“, la clasa 1 „Conturi de capitaluri, provizioane, împrumuturi şi datorii asimilate“, grupa 10 „Capital şi rezerve“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " GRUPA 10
    „CAPITAL/FONDURI MUTUALE PROPRII ŞI REZERVE” Din grupa 10 «Capital/fonduri mutuale proprii şi rezerve» fac parte:
    Contul 101 «Capital»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa capitalului social subscris şi vărsat în numerar şi/sau în natură de acţionarii/asociaţii entităţii, precum şi a majorării sau a reducerii capitalului social potrivit legii.
    Contabilitatea analitică a capitalului se ţine pe acţionari sau asociaţi, evidenţiindu-se numărul şi valoarea nominală a acţiunilor sau părţilor sociale subscrise sau vărsate.
    Contul 101 «Capital» este un cont de pasiv.
    În creditul contului 101 «Capital» se înregistrează:
    - capitalul social subscris de acţionari sau asociaţi cu ocazia constituirii societăţii sau majorării capitalului social prin subscripţie sau emisiune de noi acţiuni ori prin majorarea valorii nominale a acţiunilor existente în schimbul unor noi aporturi de numerar, precum şi capitalul preluat în urma operaţiunilor de lichidare, potrivit legii (456);
    – profitul contabil realizat în exerciţiile financiare precedente, utilizat ca sursă de majorare a capitalului social (117);
    – rezervele destinate majorării capitalului social (106);
    – primele de capital încorporate în capitalul social potrivit reglementărilor legale (104);
    – valoarea nominală a acţiunilor în contrapartida titlurilor subordonate emise pentru care s-a efectuat rambursarea în acţiuni (163);
    – valoarea instrumentelor de capitaluri proprii acordate angajaţilor şi care majorează capitalul social (103).
    În debitul contului 101 «Capital» se înregistrează:
    - capitalul social retras de acţionari sau asociaţi, precum şi capitalul social lichidat cu ocazia operaţiunilor de lichidare, potrivit legii (456);
    – acoperirea pierderilor contabile realizate în exerciţiile financiare precedente, care reduc capitalul social, conform hotărârii adunării generale a acţionarilor (117);
    – diferenţa dintre valoarea nominală a instrumentelor de capitaluri proprii anulate şi valoarea lor de răscumpărare (141);
    – reducerea capitalului ca urmare a anulării acţiunilor proprii răscumpărate (109).
    Soldul contului reprezintă capitalul social subscris vărsat/nevărsat.
    Contul 102 «Elemente asimilate capitalului/Fonduri mutuale»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa altor elemente asimilate capitalului, respectiv a fondurilor cu caracter permanent puse la dispoziţia sucursalelor din România ale societăţilor de asigurare din străinătate, ale sucursalelor din străinătate ale societăţilor de asigurare persoane juridice române, care au obligaţia să organizeze contabilitatea şi să ţină evidenţa potrivit prezentelor reglementări, evidenţa fondului iniţial subscris şi vărsat de membrii fondatori ai societăţilor mutuale de asigurare constituit în conformitate cu prevederile legale şi reducerea acestuia, evidenţa fondului de echilibrare pentru situaţii nefavorabile constituit de societăţile mutuale de asigurare conform prevederilor legale, precum şi evidenţa decontărilor contribuţiilor suplimentare solicitate membrilor.
    Contabilitatea analitică a fondului iniţial al mutualelor se ţine pe fiecare membru fondator.
    Contul 102 «Elemente asimilate capitalului/Fonduri mutuale» este un cont de pasiv.
    În creditul contului 102 «Elemente asimilate capitalului/ Fonduri mutuale» se înregistrează:
    - valoarea sumelor virate de persoana juridică din străinătate a cărei sucursală îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României (544);
    – valoarea fondului iniţial adus ca aport de către membrii fondatori ai societăţilor mutuale de asigurare (453);
    – sumele reprezentând primirea prin cesiune a dreptului de restituire a fondului iniţial (453);
    – alocările din excedentul net realizat la închiderea exerciţiului, repartizat la fondul de echilibrare pentru situaţii nefavorabile (117);
    – alocările din excedentul net realizat în exerciţiile anterioare, repartizat la fondul de echilibrare pentru situaţii nefavorabile, conform hotărârii adunării generale a membrilor societăţii mutuale de asigurare (117);
    – valoarea contribuţiilor suplimentare stabilite în sarcina membrilor (454).
    În debitul contului 102 «Elemente asimilate capitalului/ Fonduri mutuale» se înregistrează:
    - valoarea sumelor transferate de sucursala care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României către persoana juridică din străinătate (544);
    – sume utilizate din fondul iniţial pentru acoperirea totală/parţială a deficitului societăţilor mutuale de asigurare, potrivit legii (117);
    – sumele reprezentând cesiunea dreptului de restituire a fondului iniţial (453);
    – sume restituite membrilor fondatori din fondul iniţial (453);
    – valoarea din fondul de echilibrare pentru situaţii nefavorabile utilizată pentru acoperirea deficitului societăţilor mutuale de asigurare, conform hotărârii adunării generale a membrilor (117);
    – valoarea contribuţiilor suplimentare decontate către membri cu ocazia operaţiunilor de lichidare, potrivit legii (454).
    Soldul contului reprezintă elemente asimilate capitalului netransferate entităţii în calitatea sa de persoană juridică a sucursalei care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României din străinătate, respectiv fondul iniţial al societăţilor mutuale nerestituit/nealocat, valoarea fondului de echilibrare pentru situaţii nefavorabile constituit la nivelul societăţii mutuale de asigurare şi valoarea contribuţiilor suplimentare ale membrilor.
    Contul 103 «Alte elemente de capitaluri proprii»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa beneficiilor acordate angajaţilor sub forma instrumentelor de capitaluri proprii, a diferenţelor de curs valutar în relaţie cu investiţia netă într-o entitate străină şi a diferenţelor din evaluarea la valoarea justă a instrumentelor financiare.
    Conturile sintetice de gradul III, respectiv 10311, 10321, 10331 «Beneficii acordate angajaţilor sub forma instrumentelor de capitaluri proprii» sunt conturi de pasiv, iar conturile sintetice de gradul III, respectiv 10331, 10332, 10333 «Diferenţe de curs valutar în relaţie cu investiţia netă într-o entitate străină» şi conturile 10318, 10328, 10338 «Diferenţe din modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile în vederea vânzării şi alte elemente de capitaluri proprii» sunt conturi bifuncţionale.
    În creditul contului 103 «Alte elemente de capitaluri proprii» se înregistrează:
    - valoarea instrumentelor de capitaluri proprii acordate angajaţilor (646);
    – diferenţa favorabilă de schimb valutar, înregistrată în situaţiile financiare anuale consolidate, în relaţie cu un element monetar care face parte dintr-o investiţie netă a entităţii într-o entitate străină (765);
    – creşterea valorii activelor financiare disponibile pentru vânzare, inclusă direct în capitalul propriu, în cadrul situaţiilor financiare anuale consolidate (261).
    În debitul contului 103 «Alte elemente de capitaluri proprii» se înregistrează:
    - valoarea instrumentelor de capitaluri proprii acordate angajaţilor şi care majorează capitalul social (101);
    – diferenţa nefavorabilă de schimb valutar, înregistrată în situaţiile financiare anuale consolidate, în relaţie cu un element monetar care face parte dintr-o investiţie netă a entităţii într-o entitate străină (665);
    – ajustarea rezervei de valoare justă, ca urmare a diferenţelor nefavorabile rezultate din evaluarea activelor financiare disponibile pentru vânzare, în cadrul situaţiilor financiare anuale consolidate (261).
    Contul 104 «Prime de capital»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa primelor de emisiune, de fuziune, de aport şi de conversie a obligaţiunilor în acţiuni în cazul societăţilor pe acţiuni.
    Contabilitatea primelor de capital se ţine pe categorii de prime.
    Contul 104 «Prime de capital» este un cont de pasiv.
    În creditul contului 104 «Prime de capital» se înregistrează:
    - valoarea primelor stabilite cu ocazia emisiunii, fuziunii, aportului la capital şi/sau din conversia obligaţiunilor în acţiuni (456);
    – valoarea primelor de conversie rezultată din rambursarea titlurilor subordonate în acţiuni (163).
    În debitul contului 104 «Prime de capital» se înregistrează:
    - primele de capital încorporate în capitalul social potrivit reglementărilor legale (101);
    – primele de capital transferate la rezerve potrivit legii (106);
    – pierderile contabile aferente exerciţiilor precedente acoperite din prime de capital potrivit legii (117).
    Soldul contului reprezintă primele de capital netransferate la capital sau la rezerve.
    Contul 105 «Rezerve din reevaluare»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa rezervelor din reevaluarea imobilizărilor corporale şi a altor reevaluări efectuate potrivit legii.
    Contul 105 «Rezerve din reevaluare» este un cont de pasiv.
    În creditul contului 105 «Rezerve din reevaluare» se înregistrează:
    - creşterea faţă de valoarea contabilă netă, rezultată din reevaluarea imobilizărilor corporale, dacă nu a existat o descreştere anterioară recunoscută ca o cheltuială aferentă imobilizărilor corporale reevaluate (211, 511).
    În debitul contului 105 «Rezerve din reevaluare» se înregistrează:
    - capitalizarea surplusului din reevaluare, prin transferul direct în capitalul propriu, atunci când acest surplus reprezintă câştig realizat, respectiv la scoaterea din evidenţă a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare sau pe măsura folosirii activului de către entitate (117);
    – descreşterile faţă de valoarea contabilă netă, rezultate din reevaluarea imobilizărilor corporale (211, 511).
    Soldul creditor al contului reprezintă rezerva din reevaluarea imobilizărilor corporale.
    Contul 106 «Rezerve»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa rezervelor constituite.
    Contabilitatea rezervelor se ţine pe categorii de rezerve: rezerve legale, rezerve statutare sau contractuale, rezerva de valoare justă, rezerva reprezentând surplusul realizat din reevaluare şi alte rezerve.
    Contul 106 «Rezerve» este un cont de pasiv.
    În creditul contului 106 «Rezerve» se înregistrează:
    - profitul net/excedentul net realizat în exerciţiul financiar curent, repartizat la rezerve, potrivit legii (129);
    – profitul net/excedentul net realizat în exerciţiile anterioare, repartizat la rezerve, conform hotărârii adunării generale a acţionarilor (117);
    – primele de capital trecute la rezerve (104);
    – majorarea valorii participaţiilor deţinute în capitalul altor entităţi, ca urmare a încorporării rezervelor în capitalul acestora (261, 262, 263, 265);
    – câştigurile legate de vânzarea instrumentelor de capitaluri proprii, transferate la rezerve, potrivit legii (141);
    – partea cuvenită investitorului din rezervele înregistrate de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun, cu ocazia consolidării prin metoda punerii în echivalenţă (264).
    În debitul contului 106 «Rezerve» se înregistrează:
    - rezervele destinate majorării capitalului social potrivit legii (101);
    – rezervele utilizate pentru acoperirea pierderilor contabile/deficitului înregistrate în exerciţiile precedente, conform hotărârii adunării generale a acţionarilor (117);
    – decontarea capitalurilor proprii către acţionari, în cazul operaţiunilor de reorganizare, potrivit legii (456);
    – pierderile legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii, acoperite din rezerve (149).
    Soldul contului reprezintă rezervele existente.
    Contul 107 «Diferenţe de curs valutar din conversie»
    Contul 107 «Diferenţe de curs valutar din conversie» se utilizează numai în situaţiile financiare anuale consolidate.
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa diferenţelor de curs valutar rezultate din conversia situaţiilor financiare anuale ale societăţilor nerezidente.
    Contul 107 «Diferenţe de curs valutar din conversie» este un cont bifuncţional, folosit la consolidarea societăţilor nerezidente.
    În creditul contului 107 «Diferenţe de curs valutar din conversie» se înregistrează:
    - diferenţele favorabile rezultate din conversia posturilor de activ cuprinse în bilanţul societăţilor nerezidente;
    – diferenţele favorabile rezultate din conversia posturilor de datorii cuprinse în bilanţul societăţilor nerezidente;
    – diferenţele nefavorabile recunoscute drept cheltuială la cedarea participaţiilor deţinute în societăţile nerezidente (665).
    În debitul contului 107 «Diferenţe de curs valutar din conversie» se înregistrează:
    - diferenţele nefavorabile rezultate din conversia posturilor de activ cuprinse în bilanţul societăţilor nerezidente;
    – diferenţele nefavorabile rezultate din conversia posturilor de datorii cuprinse în bilanţul societăţilor nerezidente;
    – diferenţele favorabile recunoscute drept venit la cedarea participaţiilor deţinute în societăţile nerezidente (765).
    Soldul creditor reprezintă diferenţele favorabile aferente societăţilor nerezidente consolidate, iar soldul debitor, cele nefavorabile.
    Contul 108 «Interese care nu controlează»
    Contul 108 «Interese care nu controlează» se utilizează numai în situaţiile financiare anuale consolidate.
    Cu ajutorul acestui cont se evidenţiază interesele care nu controlează, rezultate cu ocazia consolidării filialelor prin metoda integrării globale.
    Contul 108 «Interese care nu controlează» este un cont bifuncţional, folosit la consolidarea filialelor.
    În creditul contului 108 «Interese care nu controlează» se înregistrează:
    - partea din rezultatul favorabil al exerciţiului financiar şi celelalte capitaluri proprii ale filialei, atribuită unor interese care nu sunt deţinute de către societatea-mamă, direct sau indirect.
    În debitul contului 108 «Interese care nu controlează» se înregistrează:
    - partea din rezultatul nefavorabil, atribuită unor interese care nu sunt deţinute de către societatea-mamă, direct sau indirect.
    Soldul contului reprezintă interesele care nu controlează.
    Contul 109 «Acţiuni proprii»
    Contul 109 «Acţiuni proprii» este un cont de activ.
    În debitul contului 109 «Acţiuni proprii» se înregistrează:
    - preţul de achiziţie al acţiunilor proprii răscumpărate (544);
    – valoarea acţiunilor deţinute de societatea absorbită la societatea absorbantă, preluate de societatea absorbantă ca urmare a fuziunii prin absorbţie (456).
    În creditul contului 109 «Acţiuni proprii» se înregistrează:
    - reducerea capitalului cu valoarea acţiunilor proprii răscumpărate şi anulate, potrivit legii (101);
    – diferenţa dintre valoarea de răscumpărare a instrumentelor de capitaluri proprii anulate şi valoarea lor nominală (149);
    – valoarea sumei de încasat/încasate din vânzarea acţiunilor proprii (461, 544);
    – diferenţa dintre valoarea de răscumpărare a instrumentelor de capitaluri proprii şi preţul lor de vânzare (149);
    – valoarea instrumentelor de capitaluri proprii cedate cu titlu gratuit (149);
    – valoarea acţiunilor deţinute de societatea absorbită la societatea absorbantă, preluate de societatea absorbantă ca urmare a fuziunii prin absorbţie şi anulate de aceasta (149).
    Soldul contului reprezintă valoarea acţiunilor proprii răscumpărate existente."

    124. La anexă, la capitolul 14 „Funcţiunea conturilor“, la clasa 1 „Conturi de capitaluri, provizioane, împrumuturi şi datorii asimilate“, grupa 11 „Rezultatul reportat“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " GRUPA 11
    „REZULTATUL REPORTAT” Din grupa 11 «Rezultatul reportat» face parte:
    Contul 117 «Rezultatul reportat»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa rezultatului sau părţii din rezultatul exerciţiului precedent nerepartizat de către adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor/membrilor, respectiv a pierderii neacoperite/deficitului neacoperit şi a rezultatului provenit din corectarea erorilor contabile, din modificările politicilor contabile, a rezultatului reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare, a rezultatului contabil înregistrat de către societatea care îşi încetează existenţa ca urmare a fuziunii, respectiv de către societatea care se divizează, în intervalul dintre data la care au fost întocmite situaţiile financiare de fuziune, respectiv divizare, şi data întocmirii protocolului de predare-primire şi care este preluat de către societatea beneficiară, precum şi a eventualelor diferenţe rezultate din dispoziţiile tranzitorii cuprinse în prezentele reglementări.
    Contul 117 «Rezultatul reportat» este un cont bifuncţional.
    În creditul acestui cont se înregistrează:
    - profitul net/excedentul net realizat în exerciţiul financiar încheiat, evidenţiat la începutul exerciţiului financiar următor în rezultatul reportat (121);
    – valoarea din fondul de echilibrare pentru situaţii nefavorabile utilizată pentru acoperirea deficitului, conform hotărârii adunării generale a membrilor (102);
    – pierderile contabile ale exerciţiilor financiare precedente, acoperite din prime de capital, potrivit legii (104);
    – pierderile contabile/deficitele exerciţiilor financiare precedente, acoperite din rezerve, conform hotărârii adunării generale a acţionarilor/asociaţilor/membrilor (106);
    – pierderile contabile/deficitele realizate în exerciţiile financiare precedente, acoperite prin reducerea capitalului/ fondului iniţial conform hotărârii adunării generale a acţionarilor/membrilor (101, 102);
    – pierderile contabile/deficitele înregistrate în exerciţiile financiare precedente, acoperite din rezultatul reportat reprezentând profit/excedent, conform hotărârii adunării generale a acţionarilor/asociaţilor/membrilor (117);
    – rezultatul favorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate în exerciţiul financiar curent, aferente exerciţiilor financiare precedente prin conturile în care urmează să se evidenţieze corectarea erorilor;
    – capitalizarea surplusului din reevaluare transferat direct în capitalul propriu/fondurile mutuale proprii, atunci când acest surplus reprezintă câştig realizat, respectiv la scoaterea din evidenţă a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare sau pe măsura folosirii activului de către entitate (105).
    În debitul acestui cont se înregistrează:
    - pierderile contabile/deficitele realizate în exerciţiul financiar încheiat, transferate la începutul exerciţiului financiar următor asupra rezultatului reportat (121);
    – profitul contabil realizat în exerciţiile financiare precedente, utilizat ca sursă de majorare a capitalului social, potrivit legii (101);
    – excedentul net realizat la închiderea exerciţiului sau realizat în exerciţiile anterioare, repartizat conform hotărârii adunării generale a membrilor societăţii mutuale de asigurare (102, 106, 459);
    – profitul net realizat în exerciţiile financiare precedente şi care se repartizează în exerciţiile financiare următoare pe destinaţiile aprobate de adunarea generală a acţionarilor, potrivit legii (106, 457);
    – rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate în exerciţiul financiar curent, aferente exerciţiilor financiare precedente prin creditul conturilor contabile în care urmează să se evidenţieze corectarea erorilor;
    – pierderile legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii, acoperite din rezultatul reportat (149).
    Soldul debitor al contului reprezintă deficitul/pierderea neacoperit/ă, iar soldul creditor, profitul/excedentul nerepartizat."

    125. La anexă, la capitolul 14 „Funcţiunea conturilor“, la clasa 1 „Conturi de capitaluri, provizioane, împrumuturi şi datorii asimilate“, grupa 12 „Rezultatul exerciţiului“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " GRUPA 12
    „REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR” Din grupa 12 «Rezultatul exerciţiului financiar» fac parte:
    Contul 121 «Profit/excedent şi pierdere/deficit»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa profitului/ excedentului sau pierderii/deficitului realizate în cursul exerciţiului financiar.
    Contul 121 «Profit/excedent şi pierdere/deficit» este un cont bifuncţional.
    În creditul contului 121 «Profit/excedent şi pierdere/deficit» se înregistrează:
    - la sfârşitul perioadei soldul creditor al conturilor din clasa 7 şi soldul creditor al conturilor din clasa 6;
    – pierderile contabile/deficitele realizate în exerciţiul financiar încheiat, transferate la începutul exerciţiului financiar următor asupra rezultatului reportat (117).
    În debitul contului 121 «Profit/excedent şi pierdere/deficit» se înregistrează:
    - la sfârşitul perioadei, soldul debitor al conturilor din clasa 6 şi soldul debitor al conturilor din clasa 7;
    – profitul net/excedentul net realizat în exerciţiul financiar încheiat, evidenţiat la începutul exerciţiului financiar următor în rezultatul reportat (117);
    – profitul net/excedentul net realizat în exerciţiul precedent, care a fost repartizat pe destinaţii (129).
    Soldul creditor reprezintă profitul net/excedentul net realizat, iar soldul debitor pierderea/deficitul realizat.
    Contul 129 «Repartizarea profitului/excedentului»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa repartizării profitului/excedentului realizat în exerciţiul curent. Contabilitatea analitică se ţine pe destinaţiile profitului/excedentului, stabilite potrivit legii.
    Contul 129 «Repartizarea profitului/excedentului» este un cont de activ.
    În debitul contului 129 «Repartizarea profitului/excedentului» se înregistrează:
    - rezervele constituite din profitul/excedentul realizat în exerciţiul curent (106).
    În creditul contului 129 «Repartizarea profitului/excedentului» se înregistrează:
    - profitul net/excedentul net realizat în exerciţiul precedent, care a fost repartizat pe destinaţii legale (121).
    Soldul contului reprezintă profitul/excedentul repartizat aferent anului în curs."

    126. La anexă, la capitolul 14 „Funcţiunea conturilor“, la clasa 3 „Conturi de rezerve tehnice“, funcţiunea conturilor din clasa 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " CLASA 3
    „CONTURI DE REZERVE TEHNICE” Din clasa 3 «Conturi de rezerve tehnice» fac parte următoarele grupe de conturi:
    31 «Rezerve tehnice privind asigurările de viaţă şi rezerva de prime privind asigurările generale»
    32 «Rezerva de daune privind asigurările de viaţă şi asigurările generale»
    33 «Rezerve tehnice privind asigurările generale»
    39 «Rezerve tehnice aferente contractelor cedate în reasigurare»
    GRUPA 31
    „REZERVE TEHNICE PRIVIND ASIGURĂRILE DE VIAŢĂ ŞI
    REZERVA DE PRIME PRIVIND ASIGURĂRILE GENERALE” Din grupa 31 «Rezerve tehnice privind asigurările de viaţă şi rezerva de prime privind asigurările generale» fac parte:
    Contul 311 «Rezerve matematice»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa rezervei matematice privind asigurările directe şi acceptările în reasigurare, constituită conform reglementărilor legale.
    Contul 311 «Rezerve matematice» este un cont de pasiv.
    În creditul contului 311 «Rezerve matematice» se înregistrează:
    - sumele reprezentând constituirea şi majorarea rezervei matematice (611);
    – sumele reprezentând diminuarea sau anularea rezervei matematice prin corectarea cu semnul minus a operaţiunii de constituire (611).
    Soldul contului reprezintă rezerva matematică existentă.
    Contul 312 «Rezerva pentru participare la beneficii şi risturnuri privind asigurările de viaţă»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa rezervei pentru participare la beneficii şi risturnuri privind asigurările de viaţă directe şi acceptările în reasigurare constituită conform reglementărilor legale.
    Contul 312 «Rezerva pentru participare la beneficii şi risturnuri privind asigurările de viaţă» este un cont de pasiv.
    În creditul contului 312 «Rezerva pentru participare la beneficii şi risturnuri privind asigurările de viaţă» se înregistrează:
    - sumele reprezentând constituirea şi majorarea rezervei pentru participare la beneficii şi risturnuri (612);
    – sumele reprezentând diminuarea sau anularea rezervei pentru participare la beneficii şi risturnuri prin corectarea cu semnul minus a operaţiunii de constituire (612).
    Soldul contului reprezintă rezerva pentru participare la beneficii şi risturnuri existentă.
    Contul 313 «Alte rezerve tehnice privind asigurările de viaţă»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa altor rezerve tehnice privind asigurările de viaţă aferente asigurărilor directe şi acceptărilor în reasigurare, constituite conform reglementărilor legale, precum şi a rezervelor pentru prime nealocate care se constituie la nivelul primelor brute subscrise, dar nealocate contului contractantului.
    Contul 313 «Alte rezerve tehnice privind asigurările de viaţă» este un cont de pasiv.
    În creditul contului 313 «Alte rezerve tehnice privind asigurările de viaţă» se înregistrează:
    - sumele reprezentând constituirea şi majorarea altor rezerve tehnice privind asigurările de viaţă (613);
    – sumele reprezentând diminuarea sau anularea altor rezerve tehnice privind asigurările de viaţă prin corectarea cu semnul minus a operaţiunii de constituire (613).
    Soldul contului reprezintă alte rezervele tehnice privind asigurările de viaţă existente.
    Contul 314 «Rezerva matematică aferentă asigurărilor de viaţă pentru care expunerea la riscul de investiţii este transferată contractantului»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa rezervei matematice aferente asigurărilor de viaţă pentru care expunerea la riscul de investiţii este transferată contractantului privind asigurările directe şi acceptările în reasigurare, constituite conform reglementărilor legale.
    Contul 314 «Rezerva matematică aferentă asigurărilor de viaţă pentru care expunerea la riscul de investiţii este transferată contractantului» este un cont de pasiv.
    În creditul contului 314 «Rezerva matematică aferentă asigurărilor de viaţă pentru care expunerea la riscul de investiţii este transferată contractantului» se înregistrează:
    - sumele reprezentând constituirea şi majorarea rezervei matematice aferente asigurărilor de viaţă pentru care expunerea la riscul de investiţii este transferată contractantului (614);
    – sumele reprezentând diminuarea sau anularea rezervei matematice aferente asigurărilor de viaţă pentru care expunerea la riscul de investiţii este transferată contractantului, prin corectarea cu semnul minus a operaţiunii de constituire (614).
    Soldul contului reprezintă rezerva matematică aferentă asigurărilor de viaţă pentru care expunerea la riscul de investiţii este transferată contractantului.
    Contul 315 «Rezerva de prime privind asigurările generale»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa rezervei de prime privind asigurările generale aferentă asigurărilor directe şi acceptărilor în reasigurare, constituită conform reglementărilor legale.
    Contul 315 «Rezerva de prime privind asigurările generale» este un cont de pasiv.
    În creditul contului 315 «Rezerva de prime privind asigurările generale» se înregistrează:
    - sumele reprezentând constituirea şi majorarea rezervei de prime (615);
    – sumele reprezentând diminuarea sau anularea rezervei de prime prin corectarea cu semnul minus a operaţiunii de constituire (615).
    Soldul contului reprezintă rezerva de prime privind asigurările generale existentă.
    Contul 318 «Rezerva de prime privind asigurările de viaţă»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa rezervei de prime privind asigurările de viaţă aferentă asigurărilor directe şi acceptărilor în reasigurare, constituită conform reglementărilor legale.
    Contul 318 «Rezerva de prime privind asigurările de viaţă» este un cont de pasiv.
    În creditul contului 318 «Rezerva de prime privind asigurările de viaţă» se înregistrează:
    - sumele reprezentând constituirea şi majorarea rezervei de prime (618);
    – sumele reprezentând diminuarea sau anularea rezervei de prime prin corectarea cu semnul minus a operaţiunii de constituire (618).
    Soldul contului reprezintă rezerva de prime privind asigurările de viaţă existentă.
    GRUPA 32
    „REZERVA DE DAUNE PRIVIND ASIGURĂRILE
    DE VIAŢĂ ŞI ASIGURĂRILE GENERALE” Din grupa 32 «Rezerva de daune privind asigurările de viaţă şi asigurările generale» fac parte:
    Contul 326 «Rezerva de daune privind asigurările de viaţă»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa rezervei de daune avizate şi neavizate privind asigurările de viaţă, aferentă asigurărilor directe şi acceptărilor în reasigurare, constituită conform reglementărilor legale.
    Contul 326 «Rezerva de daune privind asigurările de viaţă» este un cont de pasiv.
    În creditul contului 326 «Rezerva de daune privind asigurările de viaţă» se înregistrează:
    - sumele reprezentând constituirea şi majorarea rezervei de daune avizate şi neavizate privind asigurările de viaţă (626);
    – sumele reprezentând diminuarea sau anularea rezervei de daune avizate şi neavizate privind asigurările de viaţă prin corectarea cu semnul minus a operaţiunii de constituire (626).
    Soldul contului reprezintă rezerva de daune avizate şi neavizate privind asigurările de viaţă existentă.
    Contul 327 «Rezerva de daune privind asigurările generale»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa rezervei de daune avizate şi neavizate privind asigurările generale aferentă asigurărilor directe şi acceptărilor în reasigurare, constituită conform reglementărilor legale.
    Contul 327 «Rezerva de daune privind asigurările generale» este un cont de pasiv.
    În creditul contului 327 «Rezerva de daune privind asigurările generale» se înregistrează:
    - sumele reprezentând constituirea şi majorarea rezervei de daune avizate şi neavizate privind asigurările generale (627);
    – sumele reprezentând diminuarea rezervei de daune avizate şi neavizate privind asigurările generale prin corectarea cu semnul minus a operaţiunii de constituire (627).
    Soldul contului reprezintă rezerva de daune avizate şi neavizate privind asigurările generale existentă.
    GRUPA 33
    „REZERVE TEHNICE PRIVIND ASIGURĂRILE GENERALE” Din grupa 33 «Rezerve tehnice privind asigurările generale» fac parte:
    Contul 332 «Rezerva pentru participare la beneficii şi risturnuri»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa rezervei pentru participare la beneficii şi risturnuri privind asigurările generale directe şi acceptările în reasigurare, constituită conform reglementărilor legale.
    Contul 332 «Rezerva pentru participare la beneficii şi risturnuri» este un cont de pasiv.
    În creditul contului 332 «Rezerva pentru participare la beneficii şi risturnuri» se înregistrează:
    - sumele reprezentând constituirea şi majorarea rezervei pentru participare la beneficii şi risturnuri (632);
    – sumele reprezentând diminuarea sau anularea rezervei pentru participare la beneficii şi risturnuri prin corectarea cu semnul minus a operaţiunii de constituire (632).
    Soldul contului reprezintă rezerva pentru participare la beneficii şi risturnuri existentă.
    Contul 333 «Rezerva de catastrofă»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa rezervei de catastrofă privind asigurările directe şi acceptările în reasigurare, constituită conform reglementărilor legale.
    Contul 333 «Rezerva de catastrofă» este un cont de pasiv.
    În creditul contului 333 «Rezerva de catastrofă» se înregistrează:
    - sumele reprezentând constituirea şi majorarea rezervei de catastrofă (633);
    – sumele reprezentând diminuarea sau anularea rezervei de catastrofă prin corectarea cu semnul minus a operaţiunii de constituire (633).
    Soldul contului reprezintă rezerva de catastrofă existentă.
    Contul 334 «Rezerva pentru riscuri neexpirate»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa rezervei pentru riscuri neexpirate privind asigurările generale constituită conform reglementărilor legale.
    Contul 334 «Rezerva pentru riscuri neexpirate» este un cont de pasiv.
    În creditul contului 334 «Rezerva pentru riscuri neexpirate» se înregistrează:
    - sumele reprezentând constituirea şi majorarea rezervei pentru riscuri neexpirate (634);
    – sumele reprezentând diminuarea sau anularea rezervei pentru riscuri neexpirate prin corectarea cu semnul minus a operaţiunii de constituire (634).
    Soldul contului reprezintă rezerva pentru riscuri neexpirate existentă.
    Contul 335 «Alte rezerve tehnice»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa altor rezerve tehnice privind asigurările generale directe şi acceptările în reasigurare, constituite conform reglementărilor legale.
    Contul 335 «Alte rezerve tehnice» este un cont de pasiv.
    În creditul contului 335 «Alte rezerve tehnice» se înregistrează:
    - sumele reprezentând constituirea şi majorarea altor rezerve tehnice (635);
    – sumele reprezentând diminuarea sau anularea altor rezerve tehnice prin corectarea cu semnul minus a operaţiunii de constituire (635).
    Soldul contului reprezintă alte rezerve tehnice existente.
    GRUPA 39
    „REZERVE TEHNICE AFERENTE CONTRACTELOR CEDATE ÎN REASIGURARE” Din grupa 39 «Rezerve tehnice aferente contractelor cedate în reasigurare» fac parte:
    Contul 391 «Partea cedată reasigurătorului din rezervele matematice»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cotei-părţi din rezervele matematice aferente asigurărilor directe şi acceptărilor în reasigurare cedate reasigurătorului.
    Contul 391 «Partea cedată reasigurătorului din rezervele matematice» este un cont de activ.
    În debitul contului 391 «Partea cedată reasigurătorului din rezervele matematice» se înregistrează:
    - sumele reprezentând cota-parte din rezervele matematice ce intră în sarcina reasigurătorului (619);
    – sumele reprezentând majorarea rezervelor matematice aferente reasigurării (619);
    – sumele reprezentând diminuarea sau anularea rezervelor matematice aferente reasigurării prin corectarea cu semnul minus a operaţiunii de constituire (619).
    Soldul contului reprezintă rezervele matematice aferente reasigurării existente.
    Contul 392 «Partea cedată reasigurătorului din rezerva pentru participare la beneficii şi risturnuri»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cotei-părţi din rezerva pentru participare la beneficii şi risturnuri aferentă asigurărilor de viaţă şi generale directe şi acceptărilor în reasigurare, cedată reasigurătorului.
    Contul 392 «Partea cedată reasigurătorului din rezerva pentru participare la beneficii şi risturnuri» este un cont de activ.
    În debitul contului 392 «Partea cedată reasigurătorului din rezerva pentru participare la beneficii şi risturnuri» se înregistrează:
    - sumele reprezentând cota-parte din rezerva pentru participare la beneficii şi risturnuri ce intră în sarcina reasigurătorului (619);
    – sumele reprezentând majorarea rezervei pentru participare la beneficii şi risturnuri aferente reasigurării (619);
    – sumele reprezentând diminuarea sau anularea rezervei pentru participare la beneficii şi risturnuri aferente reasigurării prin corectarea cu semnul minus a operaţiunii de constituire (619).
    Soldul contului reprezintă rezerva pentru participare la beneficii şi risturnuri aferentă reasigurării existentă.
    Contul 393 «Partea cedată reasigurătorului din alte rezerve tehnice aferente asigurărilor de viaţă»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cotei-părţi din alte rezerve tehnice privind asigurările de viaţă aferente asigurărilor directe şi acceptărilor în reasigurare cedate reasigurătorului.
    Contul 393 «Partea cedată reasigurătorului din alte rezerve tehnice aferente asigurărilor de viaţă» este un cont de activ.
    În debitul contului 393 «Partea cedată reasigurătorului din alte rezerve tehnice aferente asigurărilor de viaţă» se înregistrează:
    - sumele reprezentând cota-parte din alte rezerve tehnice aferente asigurărilor de viaţă ce intră în sarcina reasigurătorului (619);
    – sumele reprezentând majorarea altor rezerve tehnice privind asigurările de viaţă aferente reasigurării (619);
    – sumele reprezentând diminuarea sau anularea altor rezerve tehnice privind asigurările de viaţă aferente reasigurării prin corectarea cu semnul minus a operaţiunii de constituire (619).
    Soldul contului reprezintă alte rezerve tehnice privind asigurările de viaţă aferente reasigurării existente.
    Contul 394 «Partea cedată reasigurătorului din rezerva matematică aferentă asigurărilor de viaţă pentru care expunerea la riscul de investiţii este transferată contractantului»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cotei-părţi din rezerva matematică aferentă asigurărilor de viaţă pentru care expunerea la riscul de investiţii este transferată contractantului privind asigurările directe şi acceptările în reasigurare cedată reasigurătorului.
    Contul 394 «Partea cedată reasigurătorului din rezerva matematică aferentă asigurărilor de viaţă pentru care expunerea la riscul de investiţii este transferată contractantului» este un cont de activ.
    În debitul contului 394 «Partea cedată reasigurătorului din rezerva matematică aferentă asigurărilor de viaţă pentru care expunerea la riscul de investiţii este transferată contractantului» se înregistrează:
    - sumele reprezentând cota-parte din rezerva matematică aferentă asigurărilor de viaţă pentru care expunerea la riscul de investiţii este transferată contractantului ce intră în sarcina reasigurătorului (619);
    – sumele reprezentând majorarea rezervei matematice aferente asigurărilor de viaţă pentru care expunerea la riscul de investiţii este transferată contractantului aferente reasigurării (619);
    – sumele reprezentând diminuarea sau anularea rezervei matematice aferente asigurărilor de viaţă pentru care expunerea la riscul de investiţii este transferată contractantului aferentă reasigurării prin corectarea cu semnul minus a operaţiunii de constituire (619).
    Soldul contului reprezintă rezerva matematică aferentă asigurărilor de viaţă pentru care expunerea la riscul de investiţii este transferată contractantului aferentă reasigurării existente.
    Contul 395 «Partea cedată reasigurătorului din rezerva de prime aferentă asigurărilor generale»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cotei-părţi din rezerva de prime aferentă asigurărilor generale cedată reasigurătorului.
    Contul 395 «Partea cedată reasigurătorului din rezerva de prime aferentă asigurărilor generale» este un cont de activ.
    În debitul contului 395 «Partea cedată reasigurătorului din rezerva de prime aferentă asigurărilor generale» se înregistrează:
    - sumele reprezentând cota-parte din rezerva de prime aferentă asigurărilor generale ce intră în sarcina reasigurătorului (619);
    – sumele reprezentând majorarea rezervei de prime privind asigurările generale aferente reasigurării (619);
    – sumele reprezentând diminuarea sau anularea rezervei de prime aferente reasigurării prin corectarea cu semnul minus a operaţiunii de constituire (619).
    Soldul contului reprezintă rezerva de prime privind asigurările generale aferentă reasigurării existentă.
    Contul 396 «Partea cedată reasigurătorului din rezerva de daune avizate şi neavizate aferentă asigurărilor de viaţă»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cotei-părţi din rezerva de daune avizate şi neavizate aferentă asigurărilor directe şi acceptărilor în reasigurare cedate reasigurătorului.
    Contul 396 «Partea cedată reasigurătorului din rezerva de daune avizate şi neavizate aferentă asigurărilor de viaţă» este un cont de activ.
    În debitul contului 396 «Partea cedată reasigurătorului din rezerva de daune avizate şi neavizate aferentă asigurărilor de viaţă» se înregistrează:
    - sumele reprezentând cota-parte din rezerva de daune avizate şi neavizate aferentă asigurărilor de viaţă ce intră în sarcina reasigurătorului (629);
    – sumele reprezentând majorarea rezervei de daune avizate şi neavizate privind asigurările de viaţă aferente reasigurării (629);
    – sumele reprezentând diminuarea sau anularea rezervei de daune avizate şi neavizate privind asigurările de viaţă aferente reasigurării prin corectarea cu semnul minus a operaţiunii de constituire (629).
    Soldul contului reprezintă rezerva de daune avizate şi neavizate privind asigurările de viaţă, aferentă reasigurării existentă.
    Contul 397 «Partea cedată reasigurătorului din rezerva de daune avizate şi neavizate aferentă asigurărilor generale»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cotei-părţi din rezerva de daune avizate şi neavizate aferentă asigurărilor directe şi acceptărilor în reasigurare, cedată reasigurătorului.
    Contul 397 «Partea cedată reasigurătorului din rezerva de daune avizate şi neavizate aferentă asigurărilor generale» este un cont de activ.
    În debitul contului 397 «Partea cedată reasigurătorului din rezerva de daune avizate şi neavizate aferentă asigurărilor generale» se înregistrează:
    - sumele reprezentând cota-parte din rezerva de daune avizate şi neavizate aferentă asigurărilor generale ce intră în sarcina reasigurătorului (629);
    – sumele reprezentând majorarea rezervei de daune avizate şi neavizate privind asigurările generale aferente reasigurării (629);
    – sumele reprezentând diminuarea sau anularea rezervei de daune avizate şi neavizate privind asigurările generale, aferentă reasigurării, prin corectarea cu semnul minus a operaţiunii de constituire (629).
    Soldul contului reprezintă rezerva de daune privind asigurările generale aferentă reasigurării existentă.
    Contul 398 «Partea cedată reasigurătorului din rezerva de prime privind asigurările de viaţă»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cotei-părţi din rezerva de prime aferentă asigurărilor de viaţă cedată reasigurătorului.
    Contul 398 «Partea cedată reasigurătorului din rezerva de prime privind asigurările de viaţă» este un cont de activ.
    În debitul contului 398 «Partea cedată reasigurătorului din rezerva de prime privind asigurările de viaţă» se înregistrează:
    - sumele reprezentând cota-parte din rezerva de prime privind asigurările de viaţă ce intră în sarcina reasigurătorului (619);
    – sumele reprezentând majorarea rezervei de prime privind asigurările de viaţă aferente reasigurării (619);
    – sumele reprezentând diminuarea sau anularea rezervei de prime privind asigurările de viaţă, aferentă reasigurării, prin corectarea cu semnul minus a operaţiunii de constituire (619).
    Soldul contului reprezintă rezerva de prime privind asigurările de viaţă aferentă reasigurării existentă.
    Contul 399 «Partea cedată reasigurătorului din alte rezerve tehnice aferente asigurărilor generale»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cotei-părţi din rezerva de catastrofă, rezerve pentru riscuri neexpirate şi a altor rezerve tehnice aferente asigurărilor directe şi acceptărilor în reasigurare privind asigurările generale cedate reasigurătorului.
    Contul 399 «Partea cedată reasigurătorului din alte rezerve tehnice aferente asigurărilor generale» este un cont de activ.
    În debitul contului 399 «Partea cedată reasigurătorului din alte rezerve tehnice aferente asigurărilor generale» se înregistrează:
    - sumele reprezentând cota-parte din alte rezerve tehnice aferente asigurărilor generale ce intră în sarcina reasigurătorului (639);
    – sumele reprezentând majorarea altor rezerve tehnice aferente asigurărilor generale aferente reasigurării (639);
    – sumele reprezentând diminuarea sau anularea altor rezerve tehnice privind asigurările generale aferente reasigurării prin corectarea cu semnul minus a operaţiunii de constituire (639).
    Soldul contului reprezintă alte rezerve tehnice privind asigurările generale aferente reasigurării existente."

    127. La anexă, la capitolul 14 „Funcţiunea conturilor“, la clasa 4 „Conturi de terţi“, la grupa 40 „ Decontări privind operaţiunile de asigurări directe“, la funcţiunea contului 401 „Decontări privind primele de asigurare“, la paragraful privind operaţiunile care se înregistrează în creditul contului, după ultima liniuţă se introduce o nouă liniuţă, cu următorul cuprins:
    " compensarea contribuţiilor fixe/variabile cu sumele distribuite nete aferente reducerii contribuţiilor (459);"

    128. La anexă, la capitolul 14 „Funcţiunea conturilor“, la clasa 4 „Conturi de terţi“, la grupa 41 „Decontări privind operaţiunile de reasigurare“, la funcţiunea contului 412 „Decontări privind operaţiunile de reasigurare - cedări“, la paragraful privind operaţiunile care se înregistrează în creditul contului, după ultima liniuţă se introduce o nouă liniuţă, cu următorul cuprins:
    " partea cedată reasigurătorului din sumele recuperabile rezultate în urma acţiunilor de recuperare sau de subrogare (regrese) (412)."

    129. La anexă, la capitolul 14 „Funcţiunea conturilor“, la clasa 4 „Conturi de terţi“, la grupa 44 „Bugetul statului, fonduri speciale şi conturi asimilate“, funcţiunea contului 441 „Impozitul pe profit“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Contul 441 «Impozitul pe profit/excedent»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor cu bugetul statului privind impozitul pe profit/excedent.
    Contul 441 «Impozitul pe profit/excedent» este un cont bifuncţional.
    În creditul contului 441 «Impozitul pe profit/excedent» se înregistrează:
    - sumele datorate de entitate bugetului statului, reprezentând impozitul pe profit/excedent (691);
    – impozitul pe profit/excedent aferent exerciţiilor financiare anterioare, în cazul corectării erorilor contabile reflectate pe seama rezultatului reportat (117).
    În debitul contului 441 «Impozitul pe profit/excedent» se înregistrează:
    - sumele virate la bugetul statului reprezentând impozitul pe profit/excedent (544);
    – sume reprezentând impozitul pe profit/excedent, prescrise, scutite sau anulate potrivit legii (758).
    Soldul creditor al contului reprezintă impozitul pe profit/excedent datorat de entitate bugetului statului, iar soldul debitor reprezintă sumele vărsate în plus de entitate la bugetul statului."

    130. La anexă, la capitolul 14 „Funcţiunea conturilor“, la clasa 4 „Conturi de terţi“, la grupa 44 „Bugetul statului, fonduri speciale şi conturi asimilate“, funcţiunea contului 446 „Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Contul 446 «Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor cu bugetul statului sau cu bugetele locale privind impozitele, taxele şi vărsămintele asimilate: impozitul pe dividende, impozitul pe terenuri, impozitul pentru folosirea terenurilor proprietate de stat, impozitul pe clădiri şi alte impozite.
    Contul 446 «Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate» este un cont de pasiv.
    În creditul contului 446 «Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate» se înregistrează:
    - valoarea altor impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, datorate bugetului statului (644);
    – impozitul pe dividende datorat (457);
    – impozitul aferent distribuirilor din excedent datorate membrilor sau foştilor membri (459);
    – valoarea taxelor vamale aferente achiziţiilor din import (511);
    – sumele restituite de la buget, reprezentând vărsăminte efectuate în plus din impozite, taxe şi alte vărsăminte asimilate (544).
    În debitul contului 446 «Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate» se înregistrează:
    - plăţile efectuate la bugetul de stat sau la bugetele locale privind alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (544);
    – sume reprezentând alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (758).
    Soldul contului reprezintă sumele datorate bugetului statului sau bugetelor locale."

    131. La anexă, la capitolul 14 „Funcţiunea conturilor“, la clasa 4 „Conturi de terţi“, titlul grupei 45 „Grup şi acţionari“ şi partea introductivă a grupei se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    " GRUPA 45
    „GRUP, MEMBRI ŞI ACŢIONARI” Din grupa 45 «Grup, membri şi acţionari» fac parte:"

    132. La anexă, la capitolul 14 „Funcţiunea conturilor“, la clasa 4 „Conturi de terţi“, la grupa 45 „Grup şi acţionari“, după funcţiunea contului 452 „Decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun“ se introduc două noi conturi, conturile 453 şi 454, cu următoarele funcţiuni:
    "Contul 453 «Decontări cu membrii privind fondul iniţial şi dobânzi»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa aporturilor membrilor fondatori la fondul social al societăţilor mutuale, constituit în conformitate cu prevederile legale, şi a dobânzilor cuvenite membrilor pe durata în care fondul iniţial nu este restituit.
    Contul 453 «Decontări cu membrii privind fondul iniţial şi dobânzi» este un cont bifuncţional.
    În debitul contului 453 «Decontări cu membrii privind fondul iniţial şi dobânzi» se înregistrează:
    - valoarea fondului iniţial adus ca aport de către membrii fondatori ai societăţilor mutuale de asigurare (102);
    – sumele reprezentând primirea prin cesiune a dreptului de restituire a fondului iniţial (102);
    – transferul dreptului de cesiune între membrii fondatori (453);
    – sumele plătite din fondul iniţial restituit membrilor fondatori (544, 547).
    În creditul contului 453 «Decontări cu membrii privind fondul iniţial şi dobânzi» se înregistrează:
    - sumele încasate reprezentând aportul în numerar la fondul iniţial al membrilor fondatori (544, 547);
    – sumele reprezentând cesiunea dreptului de restituire a fondului iniţial (102);
    – transferul dreptului de cesiune între membrii fondatori (453);
    – dobânzile aferente sumelor depuse de membri ca fond iniţial, conform prevederilor legale (666);
    – fond iniţial retras de membri (102).
    Soldul debitor al contului reprezintă datoriile membrilor faţă de societate privind fondul iniţial, iar soldul creditor, datoriile societăţii faţă de membri (restituiri, dobânzi).
    Contul 454 «Decontări cu membrii privind alte operaţiuni»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor cu membrii din operaţiuni, cum ar fi: decontarea contribuţiilor suplimentare, reducerea despăgubirilor de asigurare datorate membrilor pentru daunele avizate în perioada în care societatea mutuală se află în situaţia nerespectării cerinţelor de solvabilitate, precum şi decontări din alte operaţiuni.
    Contul 454 «Decontări cu membrii privind alte operaţiuni» este un cont bifuncţional.
    În creditul contului 454 «Decontări cu membrii privind alte operaţiuni» se înregistrează:
    - încasarea contribuţiei suplimentare stabilite în sarcina membrilor societăţilor mutuale de asigurare (544, 547);
    – sume reprezentând reducerea despăgubirilor pentru daunele avizate în perioada în care societatea mutuală se află în situaţia nerespectării cerinţelor de solvabilitate (601, 602).
    În debitul contului 454 «Decontări cu membrii privind alte operaţiuni» se înregistrează:
    - valoarea contribuţiei suplimentare stabilite în sarcina membrilor societăţilor mutuale de asigurare (103);
    – sume reprezentând datorii faţă de membri, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (758);
    – sume reprezentând venituri din reducerea despăgubirilor de asigurare datorate membrilor pentru daunele avizate în perioada în care societatea mutuală se află în situaţia nerespectării cerinţelor de solvabilitate (758).
    Soldul debitor al contului reprezintă datoriile membrilor faţă de societate, iar soldul creditor, datoriile societăţii faţă de membri."

    133. La anexă, la capitolul 14 „Funcţiunea conturilor“, la clasa 4 „Conturi de terţi“, la grupa 45 „Grup şi acţionari“, operaţiunea care se înregistrează în creditul contului 457 „Dividende de plată“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "În creditul contului 457 «Dividende de plată» se înregistrează:
    - dividendele datorate acţionarilor din profitul realizat şi repartizat acestora (117)."

    134. La anexă, la capitolul 14 „Funcţiunea conturilor“, la clasa 4 „Conturi de terţi“, la grupa 45 „Grup şi acţionari“, după funcţiunea contului 458 „Decontări din operaţii în participaţie“ se introduce o nouă funcţiune, funcţiunea contului 459, cu următorul cuprins:
    "Contul 459 «Distribuiri de plată»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa distribuirilor de plată către membri a excedentului distribuibil sub forma reducerii contribuţiilor fixe sau variabile aferente contractului de asigurare următor şi a distribuirilor către persoanele şi entităţile a căror calitate de membri a încetat în cursul sau după încheierea exerciţiului financiar pentru care s-a realizat excedentul în cauză.
    Contul 459 «Distribuiri de plată» este un cont de pasiv.
    În creditul contului 459 «Distribuiri de plată» se înregistrează:
    - distribuirile din excedent către membrii societăţilor mutuale sub forma reducerii contribuţiilor fixe/variabile aferente contractului de asigurare următor (117);
    – distribuirile către persoanele şi entităţile a căror calitate de membri a încetat în cursul sau după încheierea exerciţiului financiar pentru care s-a realizat excedentul în cauză (117).
    În debitul contului 459 «Distribuiri de plată» se înregistrează:
    - impozitul aferent distribuirilor datorat bugetului statului (446);
    – compensarea primelor de asigurare aferente cu sumele distribuite nete aferente reducerii contribuţiilor fixe/variabile (401);
    – plata sub formă bănească a distribuirilor către foştii membri (544, 547);
    – sume reprezentând distribuiri de plată, prescrise potrivit legii (758).
    Soldul contului reprezintă distribuirile datorate."

    135. La anexă, la capitolul 14 „Funcţiunea conturilor“, la clasa 4 „Conturi de terţi“, la grupa 46 „Debitori şi creditori diverşi“, funcţiunea contului 465 „Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Contul 465 «Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa dividendelor repartizate, conform legii, în cursul exerciţiului financiar de către societăţile pe acţiuni şi care urmează să se regularizeze după aprobarea situaţiilor financiare anuale.
    Contul 465 «Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar» este un cont de activ.
    În debitul contului 465 «Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar» se înregistrează:
    - suma dividendelor repartizate în cursul exerciţiului financiar (456).
    În creditul contului 465 «Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar» se înregistrează:
    - suma dividendelor repartizate în cursul exerciţiului financiar şi regularizate pe seama dividendelor anuale (457);
    – sumele încasate reprezentând restituiri de dividende datorate, conform legii (544, 547).
    Soldul contului reprezintă sumele repartizate ca dividende, conform legii, în cursul exerciţiului financiar."

    136. La anexă, la capitolul 14 „Funcţiunea conturilor“, la clasa 4 „Conturi de terţi“, la grupa 46 „Debitori şi creditori diverşi“, după funcţiunea contului 465 „Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar“ se introduce o nouă funcţiune, funcţiunea contului 467, cu următorul cuprins:
    "Contul 467 «Datorii aferente distribuirilor interimare de dividende»
    Cu ajutorul contului 467 «Datorii aferente distribuirilor interimare de dividende» se ţine evidenţa dividendelor primite în urma repartizărilor efectuate, conform legii, în cursul exerciţiului financiar şi care urmează să se regularizeze ulterior comunicării dividendelor stabilite în baza situaţiilor financiare anuale.
    Contul 467 «Datorii aferente distribuirilor interimare de dividende» este un cont de pasiv.
    În creditul contului 467 «Datorii aferente distribuirilor interimare de dividende» se înregistrează suma dividendelor primite în urma repartizărilor interimare de dividende (461).
    În debitul contului 467 «Datorii aferente distribuirilor interimare de dividende» se înregistrează suma dividendelor primite ca urmare a repartizărilor interimare de dividende şi regularizate pe seama dividendelor cuvenite în baza situaţiilor financiare anuale (461).
    Soldul contului reprezintă sumele primite ca dividende, în urma repartizărilor interimare de dividende efectuate, conform legii, în cursul exerciţiului financiar."

    137. La anexă, la capitolul 14 „Funcţiunea conturilor“, la clasa 4 „Conturi de terţi“, la grupa 47 „Conturi de subvenţii regularizare şi asimilate“, funcţiunea contului 472 „Cheltuieli de achiziţie reportate“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Contul 472 «Cheltuieli de achiziţie reportate»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor ocazionate de încheierea contractelor de asigurare efectuate în cursul exerciţiului financiar, dar care sunt aferente unui exerciţiu financiar ulterior (comision de achiziţie, cheltuieli de deschidere a dosarelor sau de admitere a contractelor de portofoliu).
    Contul 472 «Cheltuieli de achiziţie reportate» este un cont de activ.
    În debitul contului 472 «Cheltuieli de achiziţie reportate» se înregistrează:
    - sumele reprezentând cheltuieli de achiziţie (657).
    – sumele reprezentând cheltuieli de achiziţie repartizate în perioadele sau exerciţiile financiare următoare, prin corectarea cu semnul minus a operaţiunii de constituire (657).
    Soldul contului reflectă cheltuielile de achiziţie existente ce urmează a fi trecute eşalonat pe cheltuieli."

    138. La anexă, la capitolul 14 „Funcţiunea conturilor“, la clasa 4 „Conturi de terţi“, la grupa 49 „Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori diverşi“, funcţiunea contului 495 „Ajustări pentru deprecierea creanţelor - decontări în cadrul grupului şi cu acţionarii“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Contul 495 «Ajustări pentru deprecierea creanţelor - decontări în cadrul grupului, cu membrii sau cu acţionarii/asociaţii»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa ajustărilor constituite pentru deprecierea creanţelor evidenţiate în conturile de decontări în cadrul grupului, cu membrii sau cu acţionarii/asociaţii.
    Contul 495 «Ajustări pentru deprecierea creanţelor - decontări în cadrul grupului, cu membrii sau cu acţionarii/asociaţii» este un cont de pasiv.
    În creditul contului 495 «Ajustări pentru deprecierea creanţelor - decontări în cadrul grupului, cu membrii sau cu acţionarii/asociaţii» se înregistrează:
    - constituirea ajustărilor pentru depreciere de natură financiară, constatate în cadrul conturilor de decontări în cadrul grupului, cu membrii sau cu acţionarii/asociaţii (681).
    În debitul contului 495 «Ajustări pentru deprecierea creanţelor - decontări în cadrul grupului, cu membrii sau cu acţionarii/asociaţii» se înregistrează:
    - diminuarea sau anularea ajustărilor constituite pentru deprecierea creanţelor din conturile de decontări în cadrul grupului, cu membrii sau cu acţionarii/asociaţii (781).
    Soldul contului reprezintă ajustările constituite."

    139. La anexă, la capitolul 14 „Funcţiunea conturilor“, la clasa 5 „Alte elemente de activ“, la grupa 54 „Investiţii pe termen scurt şi trezorerie“, la funcţiunea contului 544 „Conturi curente la bănci“, la paragrafele privind operaţiunile care se înregistrează în creditul şi debitul contului, după ultimele liniuţe se introduc două noi liniuţe, cu următorul cuprins:
    "În debitul contului 544 «Conturi curente la bănci» se înregistrează:
    ..................................................................................................
    – sumele încasate reprezentând aportul în numerar la fondul iniţial al membrilor fondatori (453);
    – încasarea contribuţiei suplimentare stabilite în sarcina membrilor societăţilor mutuale de asigurare (454).
    În creditul contului 544 «Conturi curente la bănci» se înregistrează:
    ..................................................................................................
    – sumele plătite din fondul iniţial restituit membrilor fondatori (453);
    – plata sumelor distribuite din excedentul reportat/anual către persoanele care nu mai au calitatea de membri ai societăţilor mutuale de asigurare (a încetat în cursul sau după încheierea exerciţiului financiar pentru care se repartizează excedentul) (462)"

    140. La anexă, la capitolul 14 „Funcţiunea conturilor“, la clasa 5 „Alte elemente de activ“, la grupa 54 „Investiţii pe termen scurt şi trezorerie“, la funcţiunea contului 547 „Casa“, la paragrafele privind operaţiunile care se înregistrează în creditul şi debitul contului, după ultimele liniuţe se introduc două noi liniuţe, cu următorul cuprins:
    "În debitul contului 547 «Casa» se înregistrează:
    ..................................................................................................
    – sumele încasate reprezentând aportul în numerar la fondul iniţial al membrilor fondatori (453);
    – încasarea contribuţiei suplimentare stabilite în sarcina membrilor societăţilor mutuale de asigurare (454).
    În creditul contului 547 «Casa» se înregistrează:
    .................................................................................................
    – sumele plătite din fondul iniţial restituit membrilor fondatori (453);
    – plata sumelor distribuite din excedentul reportat/anual către persoanele care nu mai au calitatea de membri ai societăţilor mutuale de asigurare (a încetat în cursul sau după încheierea exerciţiului financiar pentru care se repartizează excedentul) (459)."

    141. La anexă, la capitolul 14 „Funcţiunea conturilor“, descrierea clasei 6 „Conturi de cheltuieli“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " CLASA 6
    „CONTURI DE CHELTUIELI” Din clasa 6 «Conturi de cheltuieli» fac parte următoarele grupe de conturi:
    60 «Cheltuieli de exploatare»
    61 «Cheltuieli privind rezervele tehnice aferente asigurărilor de viaţă şi a rezervei de prime la asigurările generale»
    62 «Cheltuieli privind rezervele de daune aferente asigurărilor de viaţă şi generale»
    63 «Cheltuieli privind alte rezerve tehnice aferente asigurărilor generale»
    64 «Cheltuieli cu personalul, impozite, taxe şi vărsăminte asimilate»
    65 «Alte cheltuieli de exploatare»
    66 «Cheltuieli cu plasamentele şi alte cheltuieli»
    67 «Cheltuieli extraordinare»
    68 «Cheltuieli cu amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare»
    69 «Cheltuieli cu impozitul pe profit/excedent şi alte impozite»
    Conturile din clasa 6 «Conturi de cheltuieli» sunt conturi cu funcţie de activ, cu excepţia conturilor: 619 «Partea cedată reasigurătorului din rezervele tehnice privind asigurările de viaţă şi rezerva de prime la asigurările generale», 629 «Partea cedată reasigurătorului din rezervele de daune aferente asigurărilor de viaţă şi generale», 639 «Partea cedată reasigurătorului din alte rezerve tehnice aferente asigurărilor generale» care sunt conturi cu funcţie de pasiv.
    Conturile din clasa 6 «Conturi de cheltuieli» pot fi creditate în cursul perioadei, în situaţiile prevăzute în prezentele norme metodologice de utilizare a conturilor contabile.
    La sfârşitul perioadei, soldul acestor conturi se transferă asupra contului de profit/excedent şi pierdere/deficit (121)."

    142. La anexă, la capitolul 14 „Funcţiunea conturilor“, la clasa 6 „Conturi de cheltuieli“, la grupa 60 „Cheltuieli de exploatare“, funcţiunea contului 601 „Cheltuieli privind daunele şi prestaţiile la asigurările de viaţă directe“ şi funcţiunea contului 602 „Cheltuieli privind daunele şi prestaţiile la asigurările generale directe“ se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "Contul 601 «Cheltuieli privind daunele şi prestaţiile la asigurările de viaţă directe»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor privind daunele, anuităţile, răscumpărările şi alte cheltuieli privind daunele şi prestaţiile aferente asigurărilor de viaţă directe.
    În debitul contului 601 «Cheltuieli privind daunele şi prestaţiile la asigurările de viaţă directe» se înregistrează:
    - sumele datorate sau achitate reprezentând cheltuieli cu daunele şi prestaţiile (544, 547);
    – sume reprezentând reducerea despăgubirilor pentru daunele avizate în perioada în care societatea mutuală se află în situaţia nerespectării cerinţelor de solvabilitate (454).
    Contul 602 «Cheltuieli privind daunele şi prestaţiile la asigurările generale directe»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor privind daunele, anuităţile, recuperările şi alte cheltuieli privind daunele şi prestaţiile aferente asigurărilor generale directe.
    În debitul contului 602 «Cheltuieli privind daunele şi prestaţiile la asigurările generale directe» se înregistrează:
    - sumele datorate sau achitate reprezentând cheltuieli cu daunele şi prestaţiile (544, 547);
    – sume reprezentând reducerea despăgubirilor pentru daunele avizate în perioada în care societatea mutuală se află în situaţia nerespectării cerinţelor de solvabilitate (454)."

    143. La anexă, la capitolul 14 „Funcţiunea conturilor“, la clasa 6 „Conturi de cheltuieli“, la grupa 60 „Cheltuieli de exploatare“, după funcţiunea contului 605 „Cheltuieli privind daunele şi prestaţiile la asigurările generale acceptări“ se introduce o nouă funcţiune, funcţiunea contului 606, cu următorul cuprins:
    "Contul 606 «Cheltuieli privind partea cedată din regrese»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor privind cedarea în reasigurare a sumelor recuperabile rezultate în urma acţiunilor de recuperare sau de subrogare (regrese).
    În debitul contului 606 «Cheltuieli privind partea cedată din regrese» se înregistrează:
    - partea cedată reasigurătorului din sumele recuperabile rezultate în urma acţiunilor de recuperare sau de subrogare (regrese) (412)."

    144. La anexă, la capitolul 14 „Funcţiunea conturilor“, la clasa 6 „Conturi de cheltuieli“, funcţiunea conturilor din grupele 61, 62 şi 63 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " GRUPA 61
    „CHELTUIELI PRIVIND REZERVELE TEHNICE AFERENTE ASIGURĂRILOR
    DE VIAŢĂ ŞI A REZERVEI DE PRIME LA ASIGURĂRILE GENERALE” Din grupa 61 «Cheltuieli privind rezervele tehnice aferente asigurărilor de viaţă şi rezerva de prime la asigurările generale» fac parte:
    Contul 611 «Cheltuieli privind rezerva matematică»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa constituirii, majorării, diminuării sau anulării rezervei matematice aferente asigurărilor directe şi acceptărilor în reasigurare.
    În debitul contului 611 «Cheltuieli privind rezerva matematică» se înregistrează:
    - sumele reprezentând constituirea şi majorarea rezervei matematice (311);
    – sumele reprezentând diminuarea sau anularea rezervei matematice prin corectarea cu semnul minus a operaţiunii de constituire (311).
    Contul 612 «Cheltuieli privind rezerva pentru participare la beneficii şi risturnuri aferentă asigurărilor de viaţă».
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa constituirii, majorării, diminuării sau anulării rezervei pentru participare la beneficii şi risturnuri aferente asigurărilor directe şi acceptărilor în reasigurare.
    În debitul contului 612 «Cheltuieli privind rezerva pentru participare la beneficii şi risturnuri aferentă asigurărilor de viaţă» se înregistrează:
    - sumele reprezentând constituirea şi majorarea rezervei pentru participare la beneficii şi risturnuri (312);
    – sumele reprezentând diminuarea sau anularea rezervei pentru participare la beneficii şi risturnuri prin corectarea cu semnul minus a operaţiunii de constituire (312).
    Contul 613 «Cheltuieli privind alte rezerve tehnice aferente asigurărilor de viaţă»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa constituirii, majorării, diminuării sau anulării altor rezerve tehnice privind asigurările de viaţă aferente asigurărilor directe şi acceptărilor în reasigurare, precum şi a rezervelor pentru prime nealocate care se constituie la nivelul primelor brute subscrise, dar nealocate contului contractantului.
    În debitul contului 613 «Cheltuieli privind alte rezerve tehnice aferente asigurărilor de viaţă» se înregistrează:
    - sumele reprezentând constituirea şi majorarea altor rezerve tehnice privind asigurările de viaţă (313);
    – sumele reprezentând diminuarea sau anularea altor rezerve tehnice privind asigurările de viaţă prin corectarea cu semnul minus a operaţiunii de constituire (313).
    Contul 614 «Cheltuieli privind rezerva matematică aferentă asigurărilor de viaţă pentru care expunerea la riscul de investiţii este transferată contractantului»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa constituirii, majorării, diminuării sau anulării rezervei matematice aferente asigurărilor de viaţă pentru care expunerea la riscul de investiţii este transferată contractantului pentru asigurările directe şi acceptările în reasigurare.
    În debitul contului 614 «Cheltuieli privind rezerva matematică aferentă asigurărilor de viaţă pentru care expunerea la riscul de investiţii este transferată contractantului» se înregistrează:
    - sumele reprezentând constituirea şi majorarea rezervei matematice aferente asigurărilor de viaţă pentru care expunerea la riscul de investirii este transferată contractantului (314);
    – sumele reprezentând diminuarea sau anularea rezervelor tehnice aferente contractelor în unităţi de cont prin corectarea cu semnul minus a operaţiunii de constituire (314).
    Contul 615 «Cheltuieli privind rezerva de prime aferentă asigurărilor generale»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa constituirii, majorării, diminuării sau anulării rezervei de prime aferente asigurărilor generale privind asigurările directe şi acceptările în reasigurare.
    În debitul contului 615 «Cheltuieli privind rezerva de prime aferentă asigurărilor generale» se înregistrează:
    - sumele reprezentând constituirea şi majorarea rezervei de prime aferente asigurărilor generale (315);
    – sumele reprezentând diminuarea sau anularea rezervei de prime aferente asigurărilor generale prin corectarea cu semnul minus a operaţiunii de constituire (315).
    Contul 618 «Cheltuieli privind rezerva de prime aferentă asigurărilor de viaţă»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa constituirii, majorării, diminuării sau anulării rezervei de prime aferente asigurărilor de viaţă privind asigurările directe şi acceptările în reasigurare.
    În debitul contului 618 «Cheltuieli privind rezerva de prime aferentă asigurărilor de viaţă» se înregistrează:
    - sumele reprezentând constituirea şi majorarea rezervei de prime aferente asigurărilor de viaţă (318);
    – sumele reprezentând diminuarea sau anularea rezervei de prime aferente asigurărilor de viaţă prin corectarea cu semnul minus a operaţiunii de constituire (318).
    Contul 619 «Partea cedată reasigurătorului din rezervele tehnice privind asigurările de viaţă şi rezerva de prime la asigurări generale»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cotei-părţi din rezervele tehnice privind asigurările de viaţă şi generale, aferente asigurărilor directe şi acceptărilor în reasigurare, cedată reasigurătorului.
    În creditul contului 619 «Partea cedată reasigurătorului din rezervele tehnice privind asigurările de viaţă şi rezerva de prime la asigurări generale» se înregistrează:
    - sumele reprezentând cota-parte din rezervele matematice ce intră în sarcina reasigurătorului (391);
    – sumele reprezentând majorarea rezervelor matematice aferente reasigurării (391);
    – sumele reprezentând cota-parte din rezerva pentru participare la beneficii şi risturnuri ce intră în sarcina reasigurătorului (392);
    – sumele reprezentând majorarea rezervei pentru participare la beneficii şi risturnuri aferente reasigurării (392);
    – sumele reprezentând cota-parte din alte rezerve tehnice aferente asigurărilor de viaţă ce intră în sarcina reasigurătorului (393);
    – sumele reprezentând majorarea altor rezerve tehnice aferente asigurărilor de viaţă ce intră în sarcina reasigurătorului (393);
    – sumele reprezentând cota-parte din rezerva matematică aferentă asigurărilor de viaţă pentru care expunerea la riscul de investiţii este transferată contractantului ce intră în sarcina reasigurătorului (394);
    – sumele reprezentând majorarea rezervei matematice aferente asigurărilor de viaţă pentru care expunerea la riscul de investiţii este transferată contractantului aferente reasigurării (394);
    – sumele reprezentând cota-parte din rezerva de prime ce intră în sarcina reasigurătorului (395, 398);
    – sumele reprezentând majorarea rezervei de prime aferente reasigurării (395, 398);
    – sumele reprezentând diminuarea sau anularea rezervelor matematice aferente reasigurării prin corectarea cu semnul minus a operaţiunii de constituire (391);
    – sumele reprezentând diminuarea sau anularea rezervei pentru participare la beneficii şi risturnuri aferente reasigurării prin corectarea cu semnul minus a operaţiunii de constituire (392);
    – sumele reprezentând diminuarea sau anularea altor rezerve tehnice aferente asigurărilor de viaţă aferentă reasigurării prin corectarea cu semnul minus a operaţiunii de constituire (393);
    – sumele reprezentând diminuarea sau anularea rezervelor tehnice privind rezerva matematică aferentă asigurărilor de viaţă pentru care expunerea la riscul de investiţii este transferată contractantului aferente reasigurării prin corectarea cu semnul minus a operaţiunii de constituire (394);
    – sumele reprezentând diminuarea sau anularea rezervei de prime aferente reasigurării prin corectarea cu semnul minus a operaţiunii de constituire (395, 398).
    GRUPA 62
    „CHELTUIELI PRIVIND REZERVELE DE DAUNE
    AFERENTE ASIGURĂRILOR DE VIAŢĂ ŞI GENERALE” Din grupa 62 «Cheltuieli privind rezervele de daune aferente asigurărilor de viaţă şi generale» fac parte:
    Contul 626 «Cheltuieli privind rezerva de daune aferentă asigurărilor de viaţă»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa constituirii, majorării, diminuării sau anulării rezervei de daune avizate şi neavizate privind asigurările de viaţă aferente asigurărilor directe şi acceptărilor în reasigurare.
    În debitul contului 626 «Cheltuieli privind rezerva de daune aferentă asigurărilor de viaţă» se înregistrează:
    - sumele reprezentând constituirea şi majorarea rezervei de daune avizate şi neavizate privind asigurările de viaţă (326);
    – sumele reprezentând diminuarea sau anularea rezervei de daune avizate şi neavizate privind asigurările de viaţă prin corectarea cu semnul minus a operaţiunii de constituire (326).
    Contul 627 «Cheltuieli privind rezerva de daune aferentă asigurărilor generale»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa constituirii, majorării, diminuării sau anulării rezervei de daune privind asigurările generale directe şi acceptările în reasigurare.
    În debitul contului 627 «Cheltuieli privind rezerva de daune aferentă asigurărilor generale» se înregistrează:
    - sumele reprezentând constituirea şi majorarea rezervei de daune avizate şi neavizate privind asigurările generale (327);
    – sumele reprezentând diminuarea sau anularea rezervei de daune avizate şi neavizate privind asigurările generale prin corectarea cu semnul minus a operaţiunii de constituire (327).
    Contul 629 «Partea cedată reasigurătorului din rezervele de daune aferente asigurărilor de viaţă şi generale»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cotei-părţi din rezerva de daune privind asigurările de viaţă şi generale aferente reasigurărilor directe şi acceptărilor în reasigurare cedată reasigurătorului.
    În creditul contului 629 «Partea cedată reasigurătorului din rezervele de daune aferente asigurărilor de viaţă şi generale» se înregistrează:
    - sumele reprezentând cota-parte din rezerva de daune aferentă asigurărilor de viaţă ce intră în sarcina reasigurătorului (396);
    – sumele reprezentând majorarea rezervei de daune privind asigurările de viaţă, aferentă reasigurării (396);
    – sumele reprezentând cota-parte din rezerva de daune aferentă asigurărilor generale ce intră în sarcina reasigurătorului (397);
    – sumele reprezentând majorarea rezervei de daune privind asigurările generale, aferentă reasigurării (397);
    – sumele reprezentând diminuarea sau anularea rezervei de daune privind asigurările de viaţă, aferentă reasigurării, prin corectarea cu semnul minus a operaţiunii de constituire (396);
    – sumele reprezentând diminuarea sau anularea rezervei de daune privind asigurările generale, aferentă reasigurării, prin corectarea cu semnul minus a operaţiunii de constituire (397).
    GRUPA 63
    „CHELTUIELI PRIVIND ALTE REZERVE TEHNICE
    AFERENTE ASIGURĂRILOR GENERALE” Din grupa 63 «Cheltuieli privind alte rezerve tehnice aferente asigurărilor generale» fac parte:
    Contul 632 «Cheltuieli privind rezerva pentru participare la beneficii şi risturnuri»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa constituirii, majorării, diminuării sau anulării rezervei pentru participare la beneficii şi risturnuri privind asigurările generale directe şi acceptările în reasigurare.
    În debitul contului 632 «Cheltuieli privind rezerva pentru participare la beneficii şi risturnuri» se înregistrează:
    - sumele reprezentând constituirea şi majorarea rezervei pentru participare la beneficii şi risturnuri (332);
    – sumele reprezentând diminuarea sau anularea rezervei pentru participare la beneficii şi risturnuri prin corectarea cu semnul minus a operaţiunii de constituire (332).
    Contul 633 «Cheltuieli privind rezerva de catastrofă»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa constituirii, majorării, diminuării sau anulării rezervei de catastrofă privind asigurările directe şi acceptările în reasigurare.
    În debitul contului 633 «Cheltuieli privind rezerva de catastrofă» se înregistrează:
    - sumele reprezentând constituirea şi majorarea rezervei de catastrofă (333);
    – sumele reprezentând diminuarea sau anularea rezervei de catastrofă prin corectarea cu semnul minus a operaţiunii de constituire (333).
    Contul 634 «Cheltuieli privind rezerva pentru riscuri neexpirate»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa constituirii, majorării, diminuării sau anulării rezervei pentru riscuri neexpirate privind asigurările generale.
    În debitul contului 634 «Cheltuieli privind rezerva pentru riscuri neexpirate» se înregistrează:
    - sumele reprezentând constituirea şi majorarea rezervei pentru riscuri neexpirate (334);
    – sumele reprezentând diminuarea sau anularea rezervei pentru riscuri neexpirate prin corectarea cu semnul minus a operaţiunii de constituire (334).
    Contul 635 «Cheltuieli privind alte rezerve tehnice»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa constituirii, majorării, diminuării sau anulării altor rezerve tehnice privind asigurările generale directe şi acceptările în reasigurare.
    În debitul contului 635 «Cheltuieli privind alte rezerve tehnice» se înregistrează:
    - sumele reprezentând constituirea şi majorarea altor rezerve tehnice privind asigurările generale (335);
    – sumele reprezentând diminuarea sau anularea altor rezerve tehnice privind asigurările generale prin corectarea cu semnul minus a operaţiunii de constituire (335).
    Contul 639 «Partea cedată reasigurătorului din alte rezerve tehnice aferente asigurărilor generale»
    Cu ajutorul contului 639 «Partea cedată reasigurătorului din alte rezerve tehnice aferente asigurărilor generale» se ţine evidenţa cotei-părţi din rezerva de catastrofă, rezerva pentru riscuri neexpirate şi a altor rezerve tehnice aferente asigurărilor generale directe şi acceptărilor în reasigurare, cedată reasigurătorului.
    În creditul contului 639 «Partea cedată reasigurătorului din alte rezerve tehnice aferente asigurărilor generale» se înregistrează:
    - sumele reprezentând cota-parte din rezerva de catastrofă ce intră în sarcina reasigurătorului (399);
    – sumele reprezentând majorare a rezervei de catastrofă aferentă reasigurării (399);
    – sumele reprezentând cota-parte din rezerva pentru riscuri neexpirate ce intră în sarcina reasigurătorului (399);
    – sumele reprezentând majorarea rezervei pentru riscuri neexpirate aferentă reasigurării (399);
    – sumele reprezentând cota-parte din alte rezerve tehnice ce intră în sarcina reasigurătorului (399);
    – sumele reprezentând majorarea altor rezerve tehnice aferentă reasigurării (399);
    – sumele reprezentând diminuarea sau anularea rezervei de catastrofă aferentă reasigurării prin corectarea cu semnul minus a operaţiunii de constituire (399);
    – sumele reprezentând diminuarea sau anularea pentru riscuri neexpirate aferentă reasigurării prin corectarea cu semnul minus a operaţiunii de constituire (399);
    – sumele reprezentând diminuarea sau anularea altor rezerve tehnice aferentă reasigurării prin corectarea cu semnul minus a operaţiunii de constituire (399)."

    145. La anexă, la capitolul 14 „Funcţiunea conturilor“, la clasa 6 „Conturi de cheltuieli“, la grupa 65 „Alte cheltuieli de exploatare“, partea introductivă a funcţiunii contului 655 „Cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terţi“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Contul 655 «Cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terţi»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor cu lucrările şi serviciile executate de terţi privind asigurările de viaţă şi generale (întreţinere, reparaţii, locaţii de gestiune, chirii, prime de asigurare, cheltuieli cu studiile şi cercetările, cheltuieli privind energia, apa, gaze naturale şi alte utilităţi)."

    146. La anexă, la capitolul 14 „Funcţiunea conturilor“, la clasa 6 „Conturi de cheltuieli“, la grupa 65 „Alte cheltuieli de exploatare“, funcţiunea contului 657 „Variaţia cheltuielilor de achiziţie reportate“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Contul 657 «Variaţia cheltuielilor de achiziţie reportate»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa variaţiei cheltuielilor de achiziţie reportate aferente asigurărilor generale şi asigurărilor de viaţă.
    În creditul contului 657 «Variaţia cheltuielilor de achiziţie reportate» se înregistrează:
    - sumele reprezentând cheltuieli de achiziţie capitalizate care urmează a fi repartizate pe cheltuieli (472);
    – sumele repartizate pe cheltuieli aferente cheltuielilor de achiziţie reportate prin corectarea cu semnul minus a operaţiunii de constituire (472)."

    147. La anexă, la capitolul 14 „Funcţiunea conturilor“, la clasa 6 „Conturi de cheltuieli“, la grupa 66 „Cheltuieli cu plasamentele şi alte cheltuieli“, la funcţiunea contului 666 „Cheltuieli privind dobânzile“, la paragraful privind operaţiunile care se înregistrează în debitul contului, după ultima liniuţă se introduce o nouă liniuţă, cu următorul cuprins:
    " dobânzile aferente sumelor depuse de membri ca fond iniţial, conform prevederilor legale (453)."

    148. La anexă, la capitolul 14 „Funcţiunea conturilor“, la clasa 6 „Conturi de cheltuieli“, la grupa 68 „Cheltuieli cu amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare“, la funcţiunea contului 686 „Cheltuieli financiare privind amortizările şi provizioanele“, la paragraful privind operaţiunile care se înregistrează în debitul contului, prima liniuţă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " valoarea primelor de rambursare a obligaţiunilor şi a altor datorii, amortizate (169);"

    149. La anexă, la capitolul 14 „Funcţiunea conturilor“, la clasa 6 „Conturi de cheltuieli“, la grupa 69 „Cheltuieli cu impozitul pe profit şi alte impozite“, funcţiunea contului 691 „Cheltuieli cu impozitul pe profit“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Din grupa 69 «Cheltuieli cu impozitul pe profit/excedent şi alte impozite» face parte:
    Contul 691 «Cheltuieli cu impozitul pe profit/excedent»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor cu impozitul pe profit/excedent calculat în conformitate cu legislaţia fiscală referitoare la impozitul pe profit.
    În debitul contului 691 «Cheltuieli cu impozitul pe profit/excedent curent» se înregistrează:
    - valoarea impozitului pe profit/excedent datorat bugetului de stat (441)."

    150. La anexă, la capitolul 14 „Funcţiunea conturilor“, la clasa 6 „Conturi de cheltuieli“, la grupa 69 „Cheltuieli cu impozitul pe profit şi alte impozite“, după funcţiunea contului 691 „Cheltuieli cu impozitul pe profit“ se introduce o nouă funcţiune, funcţiunea contului 694, cu următorul cuprins:
    "Contul 694 «Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit, definit potrivit Codului fiscal.
    În debitul contului 694 «Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit» se înregistrează:
    - valoarea impozitului pe profit datorat ca urmare a decontărilor între membrii grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (451 şi alte conturi în care urmează să se evidenţieze datoriile respective)."

    151. La anexă, la capitolul 14 „Funcţiunea conturilor“, descrierea clasei 7 „Conturi de venituri“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " CLASA 7 «CONTURI DE VENITURI» Clasa 7 «Conturi de venituri» cuprinde conturile cu ajutorul cărora se asigură evidenţa veniturilor realizate de societate.
    Conturile din clasa 7 «Conturi de venituri» sunt conturi cu funcţie de pasiv, cu excepţia contului 708 «Prime brute subscrise anulate» şi a contului 709 «Prime brute subscrise cedate», care sunt conturi cu funcţie de activ.
    Conturile din clasa 7 «Conturi de venituri» pot fi debitate, în cursul perioadei, în condiţiile prevăzute în prezentele norme metodologice de utilizare a conturilor contabile.
    La sfârşitul perioadei, soldul acestor conturi se transferă asupra contului de profit/excedent şi pierdere/deficit (121).
    Din clasa 7 «Conturi de venituri» fac parte următoarele grupe de conturi:
    70 «Venituri din exploatare»
    72 «Venituri din producţia de imobilizări»
    73 «Venituri din subvenţii de exploatare»
    75 «Alte venituri din exploatare»
    76 «Venituri din plasamente şi alte venituri»
    77 «Venituri extraordinare»
    78 «Venituri din provizioane, amortizări şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare»
    79 «Venituri din impozitul pe profit"

    152. La anexă, la capitolul 14 „Funcţiunea conturilor“, la clasa 7 „Conturi de venituri“, la grupa 70 „Venituri din exploatare“, la funcţiunea contului 705 „Venituri din servicii prestate“, la corespondenţa prevăzută cu contul 461, sintagma „brokerii de asigurare“ se modifică şi se înlocuieşte cu sintagma „intermediarii de asigurare“.
    153. La anexă, la capitolul 14 „Funcţiunea conturilor“, la clasa 7 „Conturi de venituri“, la grupa 75 „Alte venituri din exploatare“, la funcţiunea contului 758 „Alte venituri de exploatare“, la paragraful privind operaţiunile care se înregistrează în creditul contului, după ultima liniuţă se introduce o nouă liniuţă, cu următorul cuprins:
    " sume reprezentând venituri din reducerea despăgubirilor de asigurare datorate membrilor pentru daunele avizate în perioada în care societatea mutuală se află în situaţia nerespectării cerinţelor de solvabilitate (454)."

    154. La anexă, la capitolul 14 „Funcţiunea conturilor“, la clasa 7 „Conturi de venituri“, grupa 78 „Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " GRUPA 78
    „VENITURI DIN PROVIZIOANE, AMORTIZĂRI ŞI AJUSTĂRI
    PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE” Din grupa 78 «Venituri din provizioane, amortizări şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare» fac parte:
    Contul 781 «Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor obţinute din anularea sau diminuarea provizioanelor sau din anularea sau diminuarea ajustărilor pentru depreciere privind activitatea de exploatare aferente asigurărilor de viaţă şi asigurărilor generale.
    În creditul contului 781 «Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare» se înregistrează:
    - sumele reprezentând diminuarea sau anularea provizioanelor (151);
    – sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea altor elemente de activ (491, 495, 496, 590, 591, 592, 593, 594).
    Contul 782 «Venituri din ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare privind plasamentele»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor obţinute din anularea sau diminuarea ajustărilor pentru depreciere sau pierdere de valoare privind plasamentele.
    În creditul contului 782 «Venituri din ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare privind plasamentele» se înregistrează:
    - sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru depreciere sau pierdere de valoare privind plasamentele (291, 293, 294, 296, 297).
    Contul 7865 «Venituri financiare privind amortizarea diferenţelor aferente titlurilor de stat»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor financiare din amortizarea diferenţelor favorabile aferente titlurilor de stat achiziţionate.
    În creditul contului 7865 «Venituri financiare privind amortizarea diferenţelor aferente titlurilor de stat» se înregistrează valoarea diferenţelor favorabile aferente titlurilor de stat achiziţionate, amortizate (474)."

    155. La anexă, la capitolul 14 „Funcţiunea conturilor“, la clasa 7 „Conturi de venituri“, după grupa 78 „Venituri din provizioane, amortizări şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare“ se introduce o nouă grupă, grupa 79, care cuprinde funcţiunea contului 794, cu următorul cuprins:
    " GRUPA 79
    „VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT” Contul 794 «Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit, definit potrivit Codului fiscal.
    În creditul contului 794 «Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit» se înregistrează:
    - valoarea impozitului pe profit de recuperat în urma decontărilor între membrii grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (451 şi alte conturi în care urmează să se evidenţieze creanţele respective)."

    156. La anexă, capitolul 15 „Formulare referitoare la situaţiile financiare/raportările contabile pentru asigurători şi/sau reasigurători şi subunităţi ale societăţilor din domeniul asigurărilor şi/sau reasigurărilor“ se abrogă.


    ART. II
    Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.                    Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
                    Alexandru Petrescu

    Bucureşti, 17 aprilie 2024.
    Nr. 8.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016